Sunteți pe pagina 1din 2

00.

Modelul OSI şi modelul TCP-IP

Reţea sistem de calculatoare interconectate


Pachet de date unitate logică de informaţie transmisă între calculatoare
Protocol set de reguli care specifică când şi cum se transmit date, în
scopul eficientizării comunicaţiei

Modelul OSI, 1984


Nivel Descriere
Fizic Mediul fizic prin care se transmit datele şi proprietăţile sale:
conductor, conector, voltaj, AC/DC, propagare, zgomot,
latenţă, ...
Legătură de date Accesul la mediul fizic, controlul fluxului de biţi organizaţi în
cadre (frame-uri), adresare, topologie, notificarea erorilor ...
Reţea Adresare logică, conectivitate, selecţia căilor (routare).
Transport Circuite virtuale între noduri, detecţia şi recuperarea erorilor.
Sesiune Comunicare între noduri, gestionarea sesiunilor între aplicaţii.
Prezentare Reprezentarea datelor, sintaxa transferului de date.
Aplicaţie Servicii de reţea oferite aplicaţiilor: browser, e-mail, emularea
terminalului, transfer de fişiere,...

OSI TCP-IP
Aplicaţie
Prezentare Nivele Aplicaţie
Sesiune host Protocoale

Transport Transport
(TCP/UDP)
Reţea Internet (IP)
Legătură de date Nivele Acces la reţea Reţea
Fizic mediu
Modelul TCP-IP
Nivel Descriere
Acces la reţea Tot ceea ce este necesar pentru a transmite un pachet IP
Internet Expedierea pachetelor şi transmiterea lor până la destinaţie.
Transport Controlul fluxului de date, detectarea şi recuperarea erorilor
Aplicaţie Reprezentarea şi codificarea datelor, controlul dialogului între
aplicaţii.

Între două noduri, comunicarea se realizează doar între nivele pereche; acestea
interschimbă Protocol Data Units (PDU):
Transport Segmente Transport
Reţea Pachete Reţea
Legătură de date Cadre (frame-uri) Legătură de date
Fizic Biţi Fizic