Sunteți pe pagina 1din 1

APROB,

VASILE BLAGA,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE SI LOCUINŢEI

Stimate Domnule Ministru,

Subsemnatul/ Subsemnata ..............................................................., student/ă în anul........, la


facultatea............................................................................................................................................,
specializarea ........................................................................................................... din cadrul
Universităţii...................................................................., localitatea............................, vă rog a-mi
aproba efectuarea unui stagiu de practică în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei în perioada..................................................................................................................
Menţionez următoarele domenii/ următorul domeniu de interes pentru efectuarea stagiului de
practică:..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................……………

Anexez la cerere următoarele documente: scrisoare de motivaţie, curriculum vitae,


adeverinţă de student şi scrisoare de recomandare.

Vă mulţumesc !

Data Semnătura

Domnului VASILE BLAGA,


MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINŢEI