Sunteți pe pagina 1din 2

FORMA

TIMP FORMARE EXEMPLU UTILIZARE MENȚIUNI


Prezent Aff. S + vb + (s, es – pers. I always go to school in time. -acțiuni obișnuite, care all the time,
Simplu Neg. III, sg) He doesn't work every day. se întâmplă în mod always, every
Int. S + don't/doesn't + vb Do you like pizza? regulat, dar nu neapărat day (week,
Do/Does + S + vb în momentul vorbirii; month, year, etc),
- In autumn, it rains very -adevăruri sau realități most of the time,
much. general acceptate; often, usually,
-exprimă opinii, sometimes,
- She likes ice cream better preferințe; rarely;
than cakes. -În acțiuni
viitoare, când
- If it rains, we will stay at este precedat de
home. if, when, until as
-We will finish the work before soon as, before,
he comes. after.
Prezent Aff. S + to be + vb-ING I am going to school now. -acțiune care se află în now, in this
Continu Neg. S + to be + not + vb-ING He is not working now. plină desfășurare în moment;
u Int. To be + S + vb-ING Are you loving pizza? momentul vorbirii; - numai verbele
- He is writing a new book. -acțiune care este în dinamice au
! Timpurile continuue sunt desfășurare în prezent, formă continuuă;
forme care aparțin dar nu se întâmplă exact - vb statice (de
registrului oral, limbii în momentul vorbirii percepție,senzație
vorbite și sunt rar folosite -More and more perople from -tendință sau acțiune activit. mentală,
în registrul scris! Mexic are learning English. care a debutat recent. relație, posesie:
-Are you doing anything -acțiuni dintr-un prezent believe, realise,
interesting these days? mai lung, dar temporar. think, suppose,
-My sister is always wearing -acțiuni de lungă durată understand,see
my clothes! sau obiceiuri know, hate, love
-Your English is improving! -pentru situații care se understand,own
schimbă; mean,need, hear)
- Why are you eating my ice -pentru a te plânge de o ! - vb to like -fără
cream? situație temporară formă continuuă
Prezent Aff. S + have/has +vb (ed, forma People have poluted the planet. - acțiune petrecută și - cu adverbe de
Perfect a III-a) încheiată într-un frecvență:
Simplu Neg. S + haven't/hasn't + vb (ed I haven't done my homework moment din trecut ce nu always,
sau forma a III-a) yet. paote fi precizat; cu sometimes, often,
Int. Have/has + S + vb (ed sau My parents have just arrived. rezultate ce se văd în etc;
forma a III-a) prezent; - just, yet
- acțiune care s-a - la interogativ se
încheiat recent; folosește
- acțiune trecută, parte a adverbul already
unui proces neîncheiat pentru a sublinia
încă; uimirea;
Prezent Aff. S + have/has + been + verb- The boys have been playing - acțiune care a început - cu prepoziții
Perfect ING football since noon. în tecut și continuă în temporale since,
Continu Neg. S + haven't/hasn't +been + I haven't been gone for long. prezent; for, until
u vb-ING
Int. Have/has + S + been + vb- Have you been working until
ING now?
Trecutul Aff. S + vb-ED (vb. regulate) I played tennis last year. -fapte și realități din - cu adverbe de
Simplu S + vb (forma a II-a pt vb trecut; acțiuni repetate timp: in the
neregulate) -acțiune care s-a morning, the day
Neg. S + didn't + vb (inf. scurt) She didn't wash the dishes. desfășurat și s-a before yesterday,
Int. Did + S + vb (inf. scurt) Did you finish the homework? încheiat într-un moment last night (month,
trecut determinat, etc);
precizat;
Trecutul Aff. S + was/were +vb-ING While my brother was listening -acțiune în desfășurare -cu while
Continu Neg. the radio, I was reading a într-un moment din -this time
u Int. S + wasn't/waren't + vb-ING book; trecut; yesterday,
When the teacher explained, he -acțiune care se -Monday at this
Was/were + S + vb-ING wasn't paying attention. desfășoară concomitent hour, etc
Were you sleeping at this time, cu o altă acțiune;
yesterday? -pt a descrie o scenă din
- They were playing, talking trecut.
and laughing during the class.
Trecutul Aff. S + had + vb (ed, forma a I had come home before my - acțiune care s-a - before
Perfect III-a) mother arrived from office. petrecut înantea unei
Simplu Neg. S + hadn't + vb (ed, forma a She hadn't finished her work alte acțiuni din trecut.
III-a) before midnight.
Int. Had + S + vb (ed, a III-a Had you gone to the airport?
formă)
Trecutul Aff. S + had + been + vb-ING I had been writing a letter for - acțiune care s-a - since, for.
Perfect 20 minutes. desfășurat continuu pe o - all day (night,
Continu Neg. S + hadn't + been + vb-ING She hadn't been gone more perioadă de timp și s-a year, etc)
u than half an hour. încheiat înaintea unui
Int. Had + S + been + vb-ING Had you been learning all alt timp.
night?
Viitorul Aff. S + shall/will + vb(inf. I shall visit Paris next week. -acțiuni care vor avea tomorrow, the
Simplu Neg. scurt) She will not (won't) go to her loc într-un moment din day after
S + shall not/ won't + cousin next Friday. viitor; predicții, tomorrow, next
Int. vb(inf.scurt) Will you come tomorrow? promisiuni, invitații, year, etc
Shall/will + S + vb(inf.scurt) oferte, cereri
-interogații despre
TO BE GOING TO...(pt viitor, planuri ale
planuri, intenții) acțiunilor viitoare.
Viitorul Aff. S + shall/will + be + vb-ING I shall be flying at this hour -acțiune viitoare în
Continu tomorrow. plină desfășurare într-un
u Neg. S + shall not/will not + be + He will not be living here next moment din viitor;
vb-ING year.
Int. Shall/will + S + be + vb- Will they be reading books this
ING time in the week-end?
Viitorul Aff. S + shall/will + have + vb I shall have finished the exam -pt. a sublinia o acțiune -by
Perfect (ed. forma a III-a) by this time next Wednesday. care care va fi terminată - după think,
Simplu Neg. S + shall not/will not + have He will not have gone to work într-un moment al hope, expect, pt.
+ vb (ed, forma a III-a) by the time you arrive home. viitorului; a exprima
Int. Shall/will + S + have + vb Will you have gained the întâmplări din
(ed, forma a III-a) money by February? viitor care nu
-I think I will have finished my sunt prea sigure
homework by 7 o'clock.

Viitorul Aff. S + shall/will + have + been I shall already have been !! În engleza modernă - already
Perfect + vb-ING turning old when you will be forma shall este f.
Continu Neg. S + shall not/will not + have 20. puțin utilizată!
u + been + vb-ING ! Cea mai des folosită
Int. Shall/will + S + have + been Will you have been starting the în engleza vorbită și
+ vb-ING course when I will finish my scrisă este forma
classes? prescurtată 'll !