P. 1
semne de punctuatie

semne de punctuatie

|Views: 1,204|Likes:
Published by Alexandra Mirela

More info:

Published by: Alexandra Mirela on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

PROIECT DE LECTIE

INSTITUTOR I : CHELARU DANIELA CLASA : a III a ARIA CURRICULARÃ : Limbã si comunicare OBIECTUL : Limba si literatura românã SUBIECTUL : Semnele de punctuatie : linia de dialog, douã puncte TIPUL LECTIEI : consolidare DURATA : 45 min. OBIECTIVE DE REFERINTÃ : - sã utilizeze corect în exprimarea oralã proprie elementele de constructie a comunicãrii studiate - sã respecte regulile de despãrtire în silabe, ortografia si punctuatia într-un text propriu - sã manifeste atentie fatã de interlocutor în diferite situatii de comunicare - sã manifeste cooperare în diferite situatii de comunicare OBIECTIVE OPERATIONALE : a) COGNITIVE : O1 - sã identifice semnele de punctuatie din propozitii date ( -, :) O2 - sã justifice folosirea semnelor de punctuatie ( -, :) O3 - sã citeascã propozitii cu intonatia impusã de semnele de punctuatie O4 - sã alcãtuiascã un scurt text folosind semnele de punctuatie : linia de dialog, douã puncte O5 - sã completeze un text cu semnele de punctuatie omise b) AFECTIVE : O6 - sã participe cu interes la lectie c) PSIHOMOTORII : O7 - sã adopte o pozitie corectã în bancã în timpul scrisului RESURSE : a) procedurale : 1. metode de comunicare oralã : - expozitive : explicatia - conversative : conversatia 2. metode de învãtare prin actiune realã : exercitiul 3. metode de instruire activã : turul galeriei b) materiale : fise, postere, etichete, bilete colorate continând cuvinte si semne de punctuatie c) organizatorice : frontal, individual, pe grupe, METODE DE EVALUARE :

Programe scolare pentru clasa a III a .analiza rãspunsurilor . teme de evaluare.stabilirea linistii si ordinii . Piatra-Neamt. Radical. Daniela Berechet Maria Gardin Florian Berechet Florin Gardin . Mirela Mihãescu.Limba românã clasa a III a. Craiova.Limba si literatura românã. Minodora Platcu . Pitesti. aprobat prin ordin al ministrului nr.observarea comportamentului .Limba românã clasa a III a. Anita Dulman.proba scrisã .2004 2. 2005 4.aerisirea sãlii de clasã .11. 2006 ORGANIZAREA ACTIVITÃTII : .. 5198 / 1. Ed. Paralela 45. Adan. 2004. Dan Agrigoroae . Ed.aprecierea verbalã BIBLIOGRAFIE : 1. revãzutã dupã noua ortografie.pregãtirea materialelor necesare desfãsurãrii orei .Bucuresti. 2005 3. manual pentru clasa a III a Ed. editia a VII a.

sã completati întrun text semnul de punctuatie corespunzãtor. frontal individu al O1 O3 O2 Exerci tiul pe grupe Observare sistematicã individu . ardei. ANUNTAREA TEMEI SI A OBIECTIVE LOR 1 min. ceapã. Se actualizeazã informatiile : • Linia de dialog aratã începutul spuselor fiecãrei persoane care ia parte la comunicare. alege un lider care va aseza la Propozitia 2 : panou . caiet de teme individu analiza al rãspunsuri lor frontal 2. ajutând la Fiecare elev ia alcãtuirea unei propozitii. • Semnul douã puncte ( : ) anuntã vorbirea cuiva sau stã înaintea unei însiruiri (enumerãri) Prezintã tema. : ) conver si cazurile în satia care se folosesc. Pe fiecare va fi scris un cuvânt sau un semn de punctuatie.Unde asezi aceste propozitia care a legume ? fost formatã de întreaga grupã. “Astãzi la limba românã vom rezolva exercitii folosind semnele de punctuatie învãtate : linia Recepteazã de dialog si douã puncte.EVENIMENTE LE LECTIEI OB OP CONTINUTUL INFORMATIONAL AL LECTIEI Activitatea învãtãtoarei Activitatea elevilor procedu rale RESURSE EVALUA RE organi zatorice material e 1. apoi se grupeazã în functie de culoarea Propozitia 1 : biletului. tema Va trebui sã fiti atenti sã identificati aceste semne de punctuatie în diferite texte.” Într-un bol vor fi bilete de culori diferite. Verific tema cantitativ si calitativ. Explica tia bilete colorate conti nând cuvinte si semne de punctua tie frontal 3. Exerci Îsi reamintesc tiul semnele de punctuatie ( -. Mama cumpãrã legume Fiecare grupã îsi : morcovi. un bilet. VERIFICAREA TEMEI SI A CUNOSTINTE LOR ANTERIOARE 5 min. DIRIJAREA CONSOLIDÃ RII 25 min.

Numerele identice formeazã o grupã. Propozitia 4 : . Dupã ce se încheie turul galeriei.Vor sta în cãmarã : pe rafturi.Propozitia 3 : .Mã gândeam sã nu se certe asa îngrãmãdite. în cutii. Reexamineazã produsele turul galeriei pe grupe . Verific prin sondaj câteva dialoguri. (4 6 replici )” Pentru realizarea acestei sarcini elevii au la dispozitie 5 minute. Fiecare grupã va primi câte o fisã continând un text în care lipsesc semnele de punctuatie. Un membru al grupei va justifica folosirea semnelor de punctuatie. EVALUAREA 10 min. apoi o rezolvã individual. exerci tiul postere Discutã despre rezolvarea fiecãrei fise si o noteazã. explica tia exerci tiul fise al proba scrisã frontal individu al Dupã rezolvarea sarcinii fiecare elev revine la locul sãu. O4 O6 O7 Împart elevilor câte o fisã: “Realizati un dialog între un cocos si o gâscã. Anexa 1 Fisa va fi rezolvatã pe un poster care se va afisa pe tablã. Explica tia fise poster frontal observarea sistematicã pe grupe Rezolvã fisa. O5 O6 O1 Fiecare elev primeste un numãr. 4. grupurile se vor roti trecând pe la fiecare poster examinând si discutând modul de rezolvare. grupurile îsi reexamineazã produsul în comparatie cu Primesc numere si formeazã grupe. Dupã ce toate grupele au rezolvat sarcina fisei iar posterele au fost afisate. Citesc dialogul creat. Primesc fisa si citesc cerinta.

CONCLUZII SI APRECIERI Fac aprecieri generale si individuale asupra modului în care s-a desfãsurat lectia. 5 TEMA PENTRU ACASÃ 2 min. Ascultã aprecierile fãcute. Verific modul de notare.celelalte. Exerci tiul caiet de teme individu al 6. Aprecie rea verbalã frontal aprecierea individu verbalã al . Tema pentru acasã : 7 pagina 32 manual Noteazã tema.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->