P. 1
semne de punctuatie

semne de punctuatie

|Views: 1,207|Likes:
Published by Alexandra Mirela

More info:

Published by: Alexandra Mirela on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

PROIECT DE LECTIE

INSTITUTOR I : CHELARU DANIELA CLASA : a III a ARIA CURRICULARÃ : Limbã si comunicare OBIECTUL : Limba si literatura românã SUBIECTUL : Semnele de punctuatie : linia de dialog, douã puncte TIPUL LECTIEI : consolidare DURATA : 45 min. OBIECTIVE DE REFERINTÃ : - sã utilizeze corect în exprimarea oralã proprie elementele de constructie a comunicãrii studiate - sã respecte regulile de despãrtire în silabe, ortografia si punctuatia într-un text propriu - sã manifeste atentie fatã de interlocutor în diferite situatii de comunicare - sã manifeste cooperare în diferite situatii de comunicare OBIECTIVE OPERATIONALE : a) COGNITIVE : O1 - sã identifice semnele de punctuatie din propozitii date ( -, :) O2 - sã justifice folosirea semnelor de punctuatie ( -, :) O3 - sã citeascã propozitii cu intonatia impusã de semnele de punctuatie O4 - sã alcãtuiascã un scurt text folosind semnele de punctuatie : linia de dialog, douã puncte O5 - sã completeze un text cu semnele de punctuatie omise b) AFECTIVE : O6 - sã participe cu interes la lectie c) PSIHOMOTORII : O7 - sã adopte o pozitie corectã în bancã în timpul scrisului RESURSE : a) procedurale : 1. metode de comunicare oralã : - expozitive : explicatia - conversative : conversatia 2. metode de învãtare prin actiune realã : exercitiul 3. metode de instruire activã : turul galeriei b) materiale : fise, postere, etichete, bilete colorate continând cuvinte si semne de punctuatie c) organizatorice : frontal, individual, pe grupe, METODE DE EVALUARE :

analiza rãspunsurilor .11.Bucuresti. aprobat prin ordin al ministrului nr. Adan.observarea comportamentului . Ed.aerisirea sãlii de clasã . Minodora Platcu .aprecierea verbalã BIBLIOGRAFIE : 1.Limba si literatura românã. Piatra-Neamt.2004 2. Paralela 45.stabilirea linistii si ordinii . Dan Agrigoroae . teme de evaluare. Radical. Craiova. manual pentru clasa a III a Ed. Mirela Mihãescu.Limba românã clasa a III a. Ed. Pitesti.Limba românã clasa a III a. revãzutã dupã noua ortografie. Daniela Berechet Maria Gardin Florian Berechet Florin Gardin . Anita Dulman. editia a VII a. 2005 3. 5198 / 1.pregãtirea materialelor necesare desfãsurãrii orei ..proba scrisã . 2004. 2006 ORGANIZAREA ACTIVITÃTII : . 2005 4. Programe scolare pentru clasa a III a .

“Astãzi la limba românã vom rezolva exercitii folosind semnele de punctuatie învãtate : linia Recepteazã de dialog si douã puncte. apoi se grupeazã în functie de culoarea Propozitia 1 : biletului. tema Va trebui sã fiti atenti sã identificati aceste semne de punctuatie în diferite texte. Exerci Îsi reamintesc tiul semnele de punctuatie ( -. ardei. Se actualizeazã informatiile : • Linia de dialog aratã începutul spuselor fiecãrei persoane care ia parte la comunicare. ANUNTAREA TEMEI SI A OBIECTIVE LOR 1 min. alege un lider care va aseza la Propozitia 2 : panou . ceapã. frontal individu al O1 O3 O2 Exerci tiul pe grupe Observare sistematicã individu . un bilet. Verific tema cantitativ si calitativ. sã completati întrun text semnul de punctuatie corespunzãtor. Mama cumpãrã legume Fiecare grupã îsi : morcovi. • Semnul douã puncte ( : ) anuntã vorbirea cuiva sau stã înaintea unei însiruiri (enumerãri) Prezintã tema.EVENIMENTE LE LECTIEI OB OP CONTINUTUL INFORMATIONAL AL LECTIEI Activitatea învãtãtoarei Activitatea elevilor procedu rale RESURSE EVALUA RE organi zatorice material e 1. caiet de teme individu analiza al rãspunsuri lor frontal 2. DIRIJAREA CONSOLIDÃ RII 25 min.Unde asezi aceste propozitia care a legume ? fost formatã de întreaga grupã.” Într-un bol vor fi bilete de culori diferite. : ) conver si cazurile în satia care se folosesc. ajutând la Fiecare elev ia alcãtuirea unei propozitii. Pe fiecare va fi scris un cuvânt sau un semn de punctuatie. Explica tia bilete colorate conti nând cuvinte si semne de punctua tie frontal 3. VERIFICAREA TEMEI SI A CUNOSTINTE LOR ANTERIOARE 5 min.

Primesc fisa si citesc cerinta. explica tia exerci tiul fise al proba scrisã frontal individu al Dupã rezolvarea sarcinii fiecare elev revine la locul sãu. Anexa 1 Fisa va fi rezolvatã pe un poster care se va afisa pe tablã. Un membru al grupei va justifica folosirea semnelor de punctuatie. Numerele identice formeazã o grupã. grupurile se vor roti trecând pe la fiecare poster examinând si discutând modul de rezolvare.Vor sta în cãmarã : pe rafturi. 4. Citesc dialogul creat.Propozitia 3 : . Verific prin sondaj câteva dialoguri. Propozitia 4 : . Fiecare grupã va primi câte o fisã continând un text în care lipsesc semnele de punctuatie.Mã gândeam sã nu se certe asa îngrãmãdite. grupurile îsi reexamineazã produsul în comparatie cu Primesc numere si formeazã grupe. exerci tiul postere Discutã despre rezolvarea fiecãrei fise si o noteazã. Explica tia fise poster frontal observarea sistematicã pe grupe Rezolvã fisa. Dupã ce se încheie turul galeriei. apoi o rezolvã individual. Reexamineazã produsele turul galeriei pe grupe . în cutii. Dupã ce toate grupele au rezolvat sarcina fisei iar posterele au fost afisate. O4 O6 O7 Împart elevilor câte o fisã: “Realizati un dialog între un cocos si o gâscã. (4 6 replici )” Pentru realizarea acestei sarcini elevii au la dispozitie 5 minute. O5 O6 O1 Fiecare elev primeste un numãr. EVALUAREA 10 min.

CONCLUZII SI APRECIERI Fac aprecieri generale si individuale asupra modului în care s-a desfãsurat lectia. Exerci tiul caiet de teme individu al 6. Aprecie rea verbalã frontal aprecierea individu verbalã al . Tema pentru acasã : 7 pagina 32 manual Noteazã tema. Verific modul de notare. 5 TEMA PENTRU ACASÃ 2 min.celelalte. Ascultã aprecierile fãcute.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->