P. 1
religie_ortodoxa I_IV

religie_ortodoxa I_IV

|Views: 298|Likes:
Published by Olenici Ovidiu

More info:

Published by: Olenici Ovidiu on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . cît mai eficient. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. pentru fiecare obiectiv de referinţă. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. în vederea realizării obiectivelor prevăzute.Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă .de a sistematiza . la sfârşitul învățământului primar. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate.obiectiv major al disciplinei. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. la sfârşitul ciclului gimnazial. în calitatea lor de standarde naţionale. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. pe deplin. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. partea educativă a fiecărui demers didactic . Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV.de referinţă.

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Educarea atitudinilor de acceptare.OBIECTIVE CADRU 1.

1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . a unor evenimente biblice prezentate de profesor. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3.a IV-a 4 . dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. 3. 2. prin povestire orală.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.Clasele I . O. 1. 3. măreţia acesteia.memorarea unor rugăciuni. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. Domnului .exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. . perfecţiunea.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice. . 1.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.C. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie. 1.2 să cunoască evenimente biblice . observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. reproducerea.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi.C.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. . O. Religie – Cultul ortodox .C. .

4.povestirea unor fapte bune.. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine.3.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. Rugăciunea la intrarea în clasă 2.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie. O.2 să recunoască în faptele sfinţilor.organizarea de jocuri de rol. credinţei prin gesturi liturgice . 4. 5.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.C. 4. .1 să identifice faptele bune şi principalele ..a IV-a 5 .C. Educarea atitudinilor de acceptare. CONŢINUTURI CLASA I I. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1.învăţarea de colinde şi cântece religioase.3 să respecte regulile de comportament mo.prezentarea icoanei sfinţilor. . concursuri pe teme religioase. . Semnul Sfintei Cruci II. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox . Despre credinţa creştină 1. Prima oră de Religie a micului creştin 2.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci. religii sau confesiuni. Rugăciunea la ieşirea din clasă III.rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii.organizarea de jocuri. proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora. de comportament creştin .1 să se implice în acţiuni comune cu pri. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. 4. O.Clasele I . serbări. . modele . .

biserică. Dreptul Iosif. boieri. 2. Am plecat să colindăm 2. apostol sau ucenic. “Pomişorul”. Învierea Domnului (colinde. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. închinarea magilor. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. Sfinţii. Timotei Popovici. Leon. “Vremea bună”. Gândăcelul Gârleanu. prietenii copiilor 1. Naşterea Domnului. 8. Biblia sau Sfânta Scriptură. 3. craii de la Răsărit. scenete. Maica Domnului. facerea lumii. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. Emil. “Colinde şi cântări de Crăciun”. duminica (ziua Domnului). Aş vrea să fiu Magdan. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. 7. Betleem. fapte bune. Povestiri morale (“Cine vede”.a IV-a 6 . Biblia pentru copii Chemarea credinţei. cruce (semnul Sfintei cruci). Stelian. 5. Fiul lui Dumnezeu 1. Măndiţă.. nu mai dormiţi.2. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Dumnezeu iubeşte copiii 2.. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. creştin. Trei păstori. Nicolae. Sus la poarta raiului.M. amin. Teodor Balş. Sus. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. serbări religioase. Ioachim şi Sfânta Ana. Steaua sus răsare. Eva. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. lecturi moral-religioase. înger. smirnă şi tămâie. Domnul Iisus Hristos. “Iarba preţioasă”. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox .“Cântec de primăvară”. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. 4. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. Biblia ilustrată. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. rugăciunea. Sf. Sf. “Dovleacul şi ghinda”. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. Sf. 9. “Căţelul”. “Hristos a înviat”. Podoleanu. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. Sfânta Fecioară Maria 2. Fecioara Maria. Al. aur. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Dumnezeu. Elena. Dumnezeu şi copiii 1. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. 6. Iisus Hristos. facerea omului.Clasele I . I. Naşterea Domnului 2. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. credinţa creştină. Măndiţă. Ioana et al. rai. Marin Constantin. sărbătoare. Nazaret. Copilăria lui Iisus V. Naşterea Domnului 3.

.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.3 să cunoască faptul că rugăciunea . 2.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate.enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică. 7 Religie – Cultul ortodox .vizite la biserici. .Clasele I . .memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei.C.C. 1. . pe baza contextului în care sunt folosiţi. .exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi. 1.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date . Dumnezeu faţă de lume .2 să utilizeze corect termenii religioşi . .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.1 să enumere si sa descrie situaţii din .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică . . . . . .exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.a IV-a . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu.discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.1 să explice înţelesul unor termeni .exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală. este o formă de manifestare a iubirii .exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. 2.exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1. .exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. .observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.

exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase. 3.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului.exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox .C.a IV-a 8 . 4. . 4.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral.alcătuirea. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate. 3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4. . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. pe baza analizei relaţiei .4 să identifice. O. oral. O.2 să povestească. unora faţă de ceilalţi .exersarea rugăciunii în comun. .participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. 5. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3. momente . 4.2 să-şi formeze deprinderea de a se . oral. .scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. Educarea atitudinilor de acceptare. texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice.C.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . în familie şi Biserică/ părinţi-copii. 4.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament. cu ajutorul profesorului. 3. .O.învăţarea unor rugăciuni.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile .exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate.1 să descrie principalele calităţi ale unui .C. cu ajutorul profesorului. .exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora.Clasele I . . pentru venirea fiului Său .1 să precizeze evenimente şi persoane . ruga .alcătuirea. oral.3 să participe la manifestările .

prietenii copiilor 1. Iubirea părinţilor faţă de copii 3.Clasele I . Familia 1. serbări religioase. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. T. Dumnezeu iubeşte lumea II. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . colegi. Călugăr. Dumitru. Ioan Botezătorul. Sfat bun! 2. popor ales. Casa lui Dumnezeu . Să ne ajutăm unii pe alţii! VI.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Egipt. Naşterea Domnului 2. scenete. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Familia . vecini. Sf. lecturi moral-religioase.5. putiu. Sfinţii. Iacob.a IV-a 9 . Botezul Domnului. Mica Biblie 2. mântuire.1 să manifeste atenţie. Avraam – răsplata credinţei 2. Iordan. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Sf. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. jertfă. Pescuirea minunată 2. Castrişanu.dar al lui Dumnezeu 2. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2.Cuvioasa Filofteia . iubire creştină. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Moise.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Învierea Domnului (colinde. Isaac. Iosif si fraţii săi IV. Rugăciunea micului creştin III.. Învierea fiului văduvei din Nain V. Modele de comportament 1. Canaan. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.. familie creştină. credinţă. Nain. Despre credinţa creştină 1. datorie . evrei. faraon. israeliteni. Sarra. Iosif. Minunile Mântuitorului 1. Rugăciunea mamei 3. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude.biserica 2. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei.

Veniţi astăzi credincioşi. Doamne2 Audiţii muzicale 1. Mama 6. Lavsaicon (selectiv) 10. Religie – Cultul ortodox . George. Chemarea credinţei..a IV-a 10 . Proloagele (selectiv) 12. “Cele trei surori”. Zoe.4.. Viflaime. vin colindători. Ectenia cererilor.M. Corul de cameră “Madrigal” 2. Ţie. Ioana et al. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. Muştele şi păianjenii”. I. Ghicitori creştine pentru copii 8. Coşbuc. ce veste minunată. Viflaime. Patericul (selectiv) 11.. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”. Leon. Paladie. Rîureanu. Moshu. “Colinde şi cântări de Crăciun”. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. I. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Colinde: Iată. Milutinovici. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. O.Clasele I . în Astăzi S-a născut Hristos. Coborât-a coborât 2. Magdan. “Fiii neguţătorului”. “Calul furat”. Duna. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7.

mai importantă carte a creştinilor şi .3 O.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături.exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie.exerciţii de dialog pe o tema dată.3 2.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei . numirea parţilor. 1.CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. de prezentare a portretelor marilor personaje.C.2 1.1 1.a IV-a 11 .2 2. cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .lecturarea unor texte biblice reprezentative.C. mesaje religioase) religios 1. imagini. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .1 2. .exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana. .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. să manifeste interes pentru lecturarea .1 3.observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios . .audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru.să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3.răsfoirea Bibliei. 2.Clasele I . modele biblice morale cu ajutorul profesorului. 3. .C.) sau a unui plan de idei.2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox . . (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat .exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi . . . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea . O. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.exerciţii (orale).

înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .1 4.exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice. să precizeze căi personale de . creştinilor la sfintele slujbe . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să . exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete.2 4. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni.4 să sesizeze subiectul (natura .C. O.Clasele I . cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup. să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup. biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament.C. Educarea atitudinilor de acceptare. 5. 4. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora.3 O.a IV-a 12 .lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.5 vizitarea bisericii din parohie. prezentarea calendarului creştin ortodox. virtuţi ale sfinţilor . să formuleze aprecieri asupra . observarea icoanelor unor sfinţi.3.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. exerciţii de dialog privind minunile.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. 5.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană .discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. 4.1 5. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3. .discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor.2 * Religie – Cultul ortodox .

Moise – alesul lui Dumnezeu 2. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Sfinţii. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. serbări religioase. Învierea fiicei lui Iair IV. încredere în Dumnezeu. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. robia egipteană. sfinţi români locali. Ioanichie. Biblia sau Sfânta Scriptură II. Din nou la şcoală 2. Măndiţă. Evangelie. Regele Solomon III. membru al Bisericii. Regele David 3.a IV-a 13 . Bălan. Poezii 8. Magdan. minuni asupra naturii. idol.Parascheva . Dimitrie. Vechiul şi Noul Testament. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. prietenii copiilor 1. Saul. Goliat. Solomon. Zoe. Potolirea furtunii pe mare 4. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. Mica Biblie 3. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Sf.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Bolintineanu. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. ieşirea evreilor din Egipt. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3.Clasele I . Leon. Muntele Sinai. Biblia 2. Sf. Nicodim. Fiul lui Dumnezeu 1. Micul creştin în biserică 2. asupra oamenilor . Personalităţi biblice 1. Duna. rege al poporului ales. învieri făcute de Mântuitorul. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Carte de rugăciuni 6. Învierea Domnului (colinde. sfinţirea bisericii. Dimitrie cel Nou. Tablele Legii. David. viţelul de aur. Sfântu Andrei. lecturi moral-religioase. Naşterea Domnului 2. Patericul românesc . Iisus Hristos. Daniel Sihastru 5. scenete. Decalog. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . sfinţirea templului. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Despre credinţa creştină 1. minune. Sf.texte selective 4.

Din an în an etc.a IV-a 14 . Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . “Măgarul”. Aliluia. Mărire Ţie. Maică sfântă. Ioana et al. Şebu. Patericul (selectiv) 12. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Al. 2. Versul Preacuratei. Povestiri morale (“Dumnezeu”. “Cine vede”. Sfinte Dumnezeule. Câţi în Hristos.texte selectate pe temele de studiu 13. Ectenia mare. Nicolae Lungu. Milutinovici. Timotei Popovici. Vlahuţă.Clasele I . La Vifleem colo-n jos. a Tale cuvinte. Ectenia mică..M. Bucură-te. Sebastian. Audiţii muzicale 1. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Ghicitori creştine pentru copii 11. Pr. “Cele două surori”) 14. I. Rîureanu. Maică Preacurată. Mic catehism 15.. Colinde: Doamne. Colo-n sus şi mai în sus. Proloagele. Crucii Tale. Praznic luminos. Doamne 3 3. I-II. “Stejarul”.10.. “Ploaia”. vol.

dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. îndreptare . porunca mântuitoare.2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia. . .discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor. 1. bunatate.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.(cu ajutorul profesorului) a unor Sf.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . 2.sumară .3 să prezinte importanţa iubirii ca .dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . . .C.C. Mântuitor. temele studiate .prezentarea generală a Sf Taine a Botezului . milostenie.dialog pe tema necesitatii iubirii .Taine la care au participat.Clasele I . intrebare structurată.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase. rabdare. a glosarelor. pereche.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . cuminţenie.nuntă) . O. a modului de adresare către un preot. discutarea unor aspecte concrete : naşi. alegere duală. . greşeală. O.ca poruncă dumnezeiască .împărtăşanie. 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.utilizarea dicţionarelor.C.iertare. a listelor de termeni. . ca părinte spiritual.lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin . utilizând . .învăţarea salutului . mod de manifestare a lui Dumnezeu .CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.spovedanie. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . acceptare etc . respect . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. .exerciţii de descriere orală.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. credinţei creştine botez.ascultare. 3.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1.1 să-şi dezvolte vocabularul. etc.a IV-a 15 . d de repetare alcătuirea de fişe de lucru. iubire creştină. 2.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului .participarea la activităţi caritabile.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche.

a IV-a 16 .exerciţii de citire. în succesiune logică. 3.relatarea.exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului. . .etc. adevărat .Clasele I .3. de itemi pereche.1 să explice rolul profeţilor Vechiului . să cunoască.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.discuţii . .2 3.3 3.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră.repovestirea textului lecturat.4 Religie – Cultul ortodox . . . să cunoască Decalogul şi să aplice .lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.prezentarea principalelor profeţii mesianice.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului. evenimentele din viaţa . venirea Mântuitorului . memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci. transcriere.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului.rezolvarea de texte lacunare. să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .

. .C.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2.vizitarea de mănăstiri.exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. Iisus Hristos. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I.exerciţii de identificare şi descriere. . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. . Educarea atitudinilor de acceptare. indiferent de credinţa fiecăruia.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. Profetul Daniel III.argumentarea biblică. Despre credinţa creştină 1.exerciţii de autocunoaştere prin dialog. Cum ne păstrăm sufletul curat II. . .1 să compare tipuri de comportament .O. 5.discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. Dumnezeu şi om 1. Învierea Domnului 5.exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. din vieţile sfinţilor. Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. sfinţi. Cum devenim creştini 3.mici studii de caz.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. argumentarea opţiunilor.1 să argumenteze rolul respectării . Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox .exerciţii de dialog pe tema dată. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. Patimile Domnului 4. .Clasele I . .discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios.a IV-a 17 . . Profetul Ilie 2. C. . Intrarea Domnului în Ierusalim 2. 4. poruncilor divine pentru mântuire . a vizând relaţiile cu semenii.3 O. biserici care au ca protectori. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4. .2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . Cina cea de Taină 3. . în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4. 4.

6.. Carte de rugăciuni 6. Mare-i seara etc. Porunci dumnezeieşti. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. giulgiu. Înălţarea la cer IV. “Spicele de grâu”. N. Rîureanu. Leon. profeţii mesianice. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Decalog.M. Militaru. Muntele Carmel. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. Învierea Domnului (colinde. Naşterea Domnului 2. Milutinovici.O. Iuda vânzătorul. Biblia 2. Zoe. Sf. 2. “Napii”) 15. Îngroprea şi Învierea Domnului. Patimile. Hristos a înviat! 12. Sfinţii. Intrarea Domnului în Ierusalim. Minunile Maicii Domnului 11. Antologie de poezie religioasă 8. Ioana et al. trădarea lui Iuda.selectiv 14. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . “Comoara”. scenete. Măndiţă. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Ap.. Grigore.Clasele I . Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Duna. Proloagele . I. George. “Sticletele”. Ghicitori creştine pentru copii 13. Magdan. prietenii copiilor 1.. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. Tismana 5. Muntele Golgota. Marea poruncă a iubirii V. Trei crai de la răsărit.a IV-a 18 . profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Acatistier 4. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. V. “Sămânţa de in”. Colindătorii 7. Isus 9. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Petru şi Pavel. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. serbări religioase. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Sfântul Ioan Iacob Românul . lecturi moral-religioase. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. “Racii”. Pilat. Apărătoare Doamnă. Sebastian. Antifonul I. mironosiţe. Antifonul II.. Osana. “Nu mă uita”. arhiereii Vechiului şi Noului Testament.Înălţarea la Cer. Cina cea de Taină. Şebu. Fericirile. Muntele Măslinilor. Alexandrescu. “Ţarina”. Iosif.. Baal. Şt. Mica Biblie 3. Coşbuc. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1.

în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. 2. Prea Sfântă Născătoare”. Caseta nr. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. Chirescu. “O. în Patimile şi Învierea lui Iisus.Clasele I . Colinde. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . “Axion la duminica Floriilor”. “Tropar din Canonul Floriilor”. Discul nr.a IV-a 19 .3. Corul de cameră “Madrigal” 2. “Prohodul Domnului “. D. Corul “Madrigal” 4. 1. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Colecţia Pr. Vasile Stanciu. Corul “Madrigal” 3. Moldova şi Transilvania. Măicuţă sfântă. II. Caseta nr.

prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . S6. S5. Educarea atitudinilor de acceptare. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. evenimente biblice. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. 3. a normelor de comportament creştin. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii. situaţii de viaţă. S3. fapte.a IV-a 20 . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. eficientă a unui vocabular religios minimal. cu termeni specifici . Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. evenimente biblice.Clasele I . Religie – Cultul ortodox . Utilizarea corectă. Aplicarea.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. tradiţii religioase. în situaţii variate. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Identificarea virtuţilor creştine. S2. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->