P. 1
religie_ortodoxa I_IV

religie_ortodoxa I_IV

|Views: 298|Likes:
Published by Olenici Ovidiu

More info:

Published by: Olenici Ovidiu on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. în calitatea lor de standarde naţionale. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. cît mai eficient. la sfârşitul ciclului gimnazial. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. la sfârşitul învățământului primar. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât.obiectiv major al disciplinei. pentru fiecare obiectiv de referinţă. pe deplin. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate.Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă.de referinţă. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. în vederea realizării obiectivelor prevăzute. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 .de a sistematiza . în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. partea educativă a fiecărui demers didactic . Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare.

Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.OBIECTIVE CADRU 1. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Educarea atitudinilor de acceptare.

C. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor.C. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. 3.a IV-a 4 . măreţia acesteia.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. 1. Domnului .Clasele I . . observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii.2 să cunoască evenimente biblice .memorarea unor rugăciuni. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3. O.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. a unor evenimente biblice prezentate de profesor.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. .audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate.C. 1.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. reproducerea. perfecţiunea.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi. . . 3. 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi . audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus. O. prin povestire orală. 2. Religie – Cultul ortodox .

organizarea de jocuri.a IV-a 5 . religii sau confesiuni.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .învăţarea de colinde şi cântece religioase. serbări. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4. de comportament creştin . Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox .Clasele I .3 să respecte regulile de comportament mo. CONŢINUTURI CLASA I I. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1.1 să identifice faptele bune şi principalele . . Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1. Educarea atitudinilor de acceptare. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. 5. Despre credinţa creştină 1.povestirea unor fapte bune.organizarea de jocuri de rol. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5. Rugăciunea la intrarea în clasă 2. 4.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine. .rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii. modele .3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. Prima oră de Religie a micului creştin 2. proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie. concursuri pe teme religioase. 4. credinţei prin gesturi liturgice .C. O..prezentarea icoanei sfinţilor. 4. . Semnul Sfintei Cruci II.1 să se implice în acţiuni comune cu pri. . .exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.. Rugăciunea la ieşirea din clasă III. O. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.C.2 să recunoască în faptele sfinţilor. 4.

Eva. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1.M.. serbări religioase. Al. “Pomişorul”. Iisus Hristos. credinţa creştină.“Cântec de primăvară”. facerea lumii. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. creştin. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. Fecioara Maria. Nicolae. Betleem. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. 5. Domnul Iisus Hristos. Naşterea Domnului 3. “Căţelul”. boieri. Sus. biserică. Emil. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. sărbătoare. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Timotei Popovici. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. “Vremea bună”. Copilăria lui Iisus V. Sf.. Biblia ilustrată. Sfinţii. nu mai dormiţi. Dumnezeu iubeşte copiii 2. fapte bune. 8. Leon. Învierea Domnului (colinde. 4. Stelian. Teodor Balş. rugăciunea. 9. Sf.2.a IV-a 6 . Am plecat să colindăm 2. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. Biblia sau Sfânta Scriptură. 2. “Colinde şi cântări de Crăciun”. aur. I. Măndiţă. rai. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. 7. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Naşterea Domnului 2. scenete. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. “Dovleacul şi ghinda”. craii de la Răsărit. Elena. Maica Domnului. “Iarba preţioasă”. facerea omului. Aş vrea să fiu Magdan. cruce (semnul Sfintei cruci). Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. Povestiri morale (“Cine vede”. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. înger. lecturi moral-religioase. duminica (ziua Domnului). Trei păstori. prietenii copiilor 1. Podoleanu. 3. “Hristos a înviat”. Dumnezeu. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. Nazaret. apostol sau ucenic. închinarea magilor. Sfânta Fecioară Maria 2. Gândăcelul Gârleanu. Sus la poarta raiului. Dumnezeu şi copiii 1. Fiul lui Dumnezeu 1. Marin Constantin. Naşterea Domnului. amin. 6. smirnă şi tămâie. Măndiţă. Dreptul Iosif. Sf. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3.Clasele I . în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. Steaua sus răsare. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Ioachim şi Sfânta Ana. Ioana et al. Biblia pentru copii Chemarea credinţei.

exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.1 să explice înţelesul unor termeni .exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate. .exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. Dumnezeu faţă de lume . 1.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume. pe baza contextului în care sunt folosiţi.exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos.a IV-a .C.vizite la biserici.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu. .3 să cunoască faptul că rugăciunea .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase.memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei. . .exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi. . . .observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute. 7 Religie – Cultul ortodox . 2.discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta. este o formă de manifestare a iubirii .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date . .Clasele I . 1. . . 2. .C.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică .observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1.2 să utilizeze corect termenii religioşi . .1 să enumere si sa descrie situaţii din .enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică.

. O.1 să precizeze evenimente şi persoane .C.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde.exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . cu ajutorul profesorului. oral.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor.Clasele I . oral. modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice. .4 să identifice. ruga . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. cu ajutorul profesorului. 4.2 să povestească.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral. 5. oral.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament.C.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului. 4. .3 să participe la manifestările .alcătuirea.1 să descrie principalele calităţi ale unui . 4.2 să-şi formeze deprinderea de a se .învăţarea unor rugăciuni. unora faţă de ceilalţi . .exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.O. 4. . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox .participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin.scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate.C. . momente . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. pentru venirea fiului Său . în familie şi Biserică/ părinţi-copii. Educarea atitudinilor de acceptare. O. pe baza analizei relaţiei . .a IV-a 8 . 3. 3.alcătuirea.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.exersarea rugăciunii în comun. 3.

Rugăciunea mamei 3.1 să manifeste atenţie.. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Sf. Dumitru. Casa lui Dumnezeu . israeliteni. Avraam – răsplata credinţei 2.dar al lui Dumnezeu 2. Sarra. Pescuirea minunată 2. datorie . Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. iubire creştină. Egipt. jertfă. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Familia . putiu. Nain. Învierea Domnului (colinde.a IV-a 9 . Castrişanu. Isaac. credinţă. Botezul Domnului. Ioan Botezătorul. Canaan.biserica 2. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. Sfinţii. T. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Despre credinţa creştină 1. serbări religioase. Mica Biblie 2. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. vecini. Iosif si fraţii săi IV.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Sfat bun! 2. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Rugăciunea micului creştin III. Iacob. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. prietenii copiilor 1. Sf.5. Iordan. mântuire. familie creştină. Minunile Mântuitorului 1. Călugăr. Modele de comportament 1.Cuvioasa Filofteia . Iubirea părinţilor faţă de copii 3. Iosif. Moise. Familia 1. lecturi moral-religioase. evrei. scenete.. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. popor ales.Clasele I . Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. faraon. Învierea fiului văduvei din Nain V. colegi. Dumnezeu iubeşte lumea II. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Naşterea Domnului 2.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare.

Muştele şi păianjenii”. Paladie. Ioana et al.4.. Leon. Doamne2 Audiţii muzicale 1. I. Ghicitori creştine pentru copii 8. Moshu. în Astăzi S-a născut Hristos. Coborât-a coborât 2. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. Lavsaicon (selectiv) 10. Ţie. Religie – Cultul ortodox . Chemarea credinţei. Colinde: Iată.a IV-a 10 . Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Patericul (selectiv) 11. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. O. Proloagele (selectiv) 12. Mama 6. Ectenia cererilor. “Colinde şi cântări de Crăciun”.. Corul de cameră “Madrigal” 2. Coşbuc.Clasele I .. Magdan. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. “Cele trei surori”. Rîureanu. Zoe. Viflaime. Viflaime. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Milutinovici. ce veste minunată. Duna. Veniţi astăzi credincioşi. “Fiii neguţătorului”. George. I. “Calul furat”.M. vin colindători. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”.

1.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături.3 O.C. imagini.CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.3 2. . să manifeste interes pentru lecturarea . . de prezentare a portretelor marilor personaje.2 2. modele biblice morale cu ajutorul profesorului. . O.exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .1 2. .exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana.răsfoirea Bibliei. 2.C.să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3. 3.2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox .Clasele I .a IV-a 11 .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat .1 3.exerciţii (orale). a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .) sau a unui plan de idei. numirea parţilor. . mai importantă carte a creştinilor şi .exerciţii de dialog pe o tema dată. cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios . .lecturarea unor texte biblice reprezentative.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei .2 1.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. mesaje religioase) religios 1. .exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie.C. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea .1 1.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios.

să precizeze căi personale de . să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor. 5. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.C.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe. 4. să formuleze aprecieri asupra . discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini.exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3.5 vizitarea bisericii din parohie. O. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor.discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor.1 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să .2 4.2 * Religie – Cultul ortodox .3 O. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup. . biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană . virtuţi ale sfinţilor .Clasele I . exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. exerciţii de dialog privind minunile. 5.a IV-a 12 . cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup. prezentarea calendarului creştin ortodox. observarea icoanelor unor sfinţi. Educarea atitudinilor de acceptare.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3.4 să sesizeze subiectul (natura .3.1 5. 4.C.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. creştinilor la sfintele slujbe . exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni.

Magdan. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Dimitrie. Micul creştin în biserică 2. Poezii 8. încredere în Dumnezeu. Mica Biblie 3.a IV-a 13 . sfinţirea templului. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. prietenii copiilor 1. Patericul românesc . Solomon. Iisus Hristos.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. Învierea Domnului (colinde.Parascheva . asupra oamenilor . Ioanichie. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). scenete. Carte de rugăciuni 6. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Bălan. rege al poporului ales. Regele Solomon III.Clasele I . Măndiţă. Învierea fiicei lui Iair IV. sfinţi români locali.texte selective 4. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. Tablele Legii. Muntele Sinai. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Duna. Vechiul şi Noul Testament. Leon. Biblia 2. viţelul de aur. ieşirea evreilor din Egipt. Nicodim. membru al Bisericii. robia egipteană. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. Daniel Sihastru 5. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Sfântu Andrei. Sfinţii. Saul. Evangelie. Decalog. Potolirea furtunii pe mare 4. Naşterea Domnului 2. lecturi moral-religioase. Sf. sfinţirea bisericii. Sf. serbări religioase. Zoe. David. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. învieri făcute de Mântuitorul. Bolintineanu. Dimitrie cel Nou. Fiul lui Dumnezeu 1. Din nou la şcoală 2. Regele David 3. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Goliat. idol. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură II. Despre credinţa creştină 1. Sf. Personalităţi biblice 1. minune. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. minuni asupra naturii.

Din an în an etc. “Ploaia”. Colinde: Doamne. Patericul (selectiv) 12. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. “Măgarul”. Colo-n sus şi mai în sus. Lăsaţi copiii să vină la Mine. 2. Milutinovici. Câţi în Hristos. Versul Preacuratei.. Doamne 3 3. Al. Maică Preacurată. vol. “Cine vede”. Vlahuţă. Proloagele. I-II. Pr. Ectenia mare.texte selectate pe temele de studiu 13. Povestiri morale (“Dumnezeu”. Ectenia mică. Ioana et al. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Praznic luminos. a Tale cuvinte. Aliluia..a IV-a 14 . Mic catehism 15.Clasele I . Timotei Popovici. Maică sfântă.M. “Stejarul”. Sfinte Dumnezeule. Audiţii muzicale 1. Rîureanu. La Vifleem colo-n jos.10. Sebastian. Mărire Ţie. Ghicitori creştine pentru copii 11. “Cele două surori”) 14. Nicolae Lungu. Crucii Tale. Bucură-te. I. Şebu..

pereche.sumară .Taine la care au participat. temele studiate .(cu ajutorul profesorului) a unor Sf.ascultare. intrebare structurată. iubire creştină.împărtăşanie.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului .exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. bunatate. discutarea unor aspecte concrete : naşi.CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . .C.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date. O. 3. respect . . acceptare etc .nuntă) . utilizând . . 1. Mântuitor. greşeală.ca poruncă dumnezeiască .utilizarea dicţionarelor.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor.participarea la activităţi caritabile. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. 2. îndreptare .dialog pe tema necesitatii iubirii . d de repetare alcătuirea de fişe de lucru. milostenie.C.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului .exerciţii de descriere orală.1 să-şi dezvolte vocabularul.dialog pe baza învăţăturilor de credinţă .spovedanie. rabdare.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. a modului de adresare către un preot. . . porunca mântuitoare. .2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia. credinţei creştine botez. a glosarelor. O. 1.a IV-a 15 .Clasele I . dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. .plan dat sau compuneri libere pe teme religioase. mod de manifestare a lui Dumnezeu . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2. etc.învăţarea salutului . . ca părinte spiritual.iertare. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri.3 să prezinte importanţa iubirii ca . alegere duală. a listelor de termeni.C. 2. cuminţenie.lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin .audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios .

exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului. .repovestirea textului lecturat.a IV-a 16 .discuţii . .relatarea. să cunoască Decalogul şi să aplice . în succesiune logică.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere .exerciţii de citire. . transcriere.3.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale. să cunoască.etc.2 3.4 Religie – Cultul ortodox .rezolvarea de texte lacunare. .3 3.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.1 să explice rolul profeţilor Vechiului .lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului. adevărat . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului.Clasele I . venirea Mântuitorului . memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră. de itemi pereche. evenimentele din viaţa . să-L descrie pe Domnul nostru Iisus . . 3.prezentarea principalelor profeţii mesianice.

2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . Intrarea Domnului în Ierusalim 2.O. 5. . . Învierea Domnului 5.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. Profetul Daniel III.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. .3 O. .exerciţii de dialog pe tema dată.Clasele I . CONŢINUTURI CLASA A IV-A I. 4. .exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. Profetul Ilie 2. Cum devenim creştini 3. .argumentarea biblică.C. sfinţi. Iisus Hristos. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. . . . Patimile Domnului 4. .exerciţii de autocunoaştere prin dialog. .încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic.exerciţii de identificare şi descriere. . Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . poruncilor divine pentru mântuire .exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4.1 să compare tipuri de comportament .discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. 4.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. C. Educarea atitudinilor de acceptare. indiferent de credinţa fiecăruia.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4.vizitarea de mănăstiri. din vieţile sfinţilor.exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. a vizând relaţiile cu semenii. Cina cea de Taină 3. biserici care au ca protectori.a IV-a 17 . argumentarea opţiunilor. Dumnezeu şi om 1. Cum ne păstrăm sufletul curat II.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios.1 să argumenteze rolul respectării . Despre credinţa creştină 1. Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.mici studii de caz.

.Clasele I .selectiv 14. Tismana 5.a IV-a 18 . Muntele Măslinilor. “Napii”) 15. prietenii copiilor 1. Ap. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. George. Coşbuc. Fericirile. Iuda vânzătorul. “Ţarina”. Antifonul II.. Petru şi Pavel. Îngroprea şi Învierea Domnului.. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit.. Osana. Înălţarea la cer IV. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. Hristos a înviat! 12. Apărătoare Doamnă. Alexandrescu. profeţii mesianice. Muntele Golgota. Milutinovici. Sfântul Ioan Iacob Românul . Şebu. Marea poruncă a iubirii V. Zoe. Carte de rugăciuni 6. giulgiu. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Pilat. Leon. “Sămânţa de in”. I. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. “Sticletele”. Magdan. “Spicele de grâu”. Acatistier 4. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Mica Biblie 3. “Nu mă uita”. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. mironosiţe. Şt. Sf.6. Iosif. Biblia 2. Proloagele . Trei crai de la răsărit. Isus 9. Lăsaţi copiii să vină la Mine. V. lecturi moral-religioase. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. 2. Militaru.M. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. arhiereii Vechiului şi Noului Testament.Înălţarea la Cer. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Ghicitori creştine pentru copii 13. Duna. serbări religioase. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . Naşterea Domnului 2. Antifonul I. Rîureanu. Grigore. Intrarea Domnului în Ierusalim. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Patimile. Măndiţă. Învierea Domnului (colinde. N. Muntele Carmel. trădarea lui Iuda. Baal. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. Sebastian. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Cina cea de Taină. Porunci dumnezeieşti. “Comoara”. Minunile Maicii Domnului 11. scenete. Ioana et al. “Racii”. Decalog. Antologie de poezie religioasă 8.. Sfinţii.O. Colindătorii 7. Mare-i seara etc.

a IV-a 19 . Colecţia Pr. Caseta nr. Colinde. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . “Axion la duminica Floriilor”. “O. Corul “Madrigal” 3. Vasile Stanciu. Corul de cameră “Madrigal” 2. Discul nr. 1. “Tropar din Canonul Floriilor”. Caseta nr. “Prohodul Domnului “. Prea Sfântă Născătoare”. Moldova şi Transilvania. în Patimile şi Învierea lui Iisus.3.Clasele I . Chirescu. în Patimile şi Învierea lui Iisus. II. Măicuţă sfântă. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. Corul “Madrigal” 4. 2. D. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1.

situaţii de viaţă. fapte.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. în situaţii variate. tradiţii religioase. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian .în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. evenimente biblice.Clasele I . Utilizarea corectă. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Identificarea virtuţilor creştine. evenimente biblice. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. eficientă a unui vocabular religios minimal.a IV-a 20 . prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . S2. 3. Aplicarea. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. S3. Religie – Cultul ortodox . cu termeni specifici . S6. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. a normelor de comportament creştin. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. S5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->