Sunteți pe pagina 1din 1

Antet unitate

Decizie,

Prin prezenta se decide efectuarea inventarierii la data de 31.12.2008

Inventarierea se efectueaza conform procedurilor de inventariere anexate.

Gestiunile supuse inventarierii sunt:


• Imobilizari corporale;
• Imobilizarile necorporale;
• Imobilizari financiare;
• Stocurile de natura:
- Obiecte de inventar;
- Materiale;
- Materii prime;
- Produse in curs de executie;
- Produse finite;
- Marfuri
• Creante
• Datorii
• Numerar si echivalente in numerar (plasamente pe termen scurt)

Comisia de inventariere este formata din :

Responsabilul comisiei este:

Administrator, Am luat la cunostinta,

Comisia de inventariere