Sunteți pe pagina 1din 1

2.

Descrieti modul de lucru pentru studiul spectrelor de emisie ale atomilo


r si determinarea constantei lui Rydberg.
Modul de lucru
1. Se conecteaza lampa cu deuteriu la retea (tensiune 220V, ca);
2. se monteaza fibra optica in fata lampii cu deuteriu;
3. se inregistreaza spetrul de linii a deuteriului;
4. se determina lungimile de unda ?n ale liniilor spectrului;
5. se calculeaza pentru fiecare pereche de valori (?n, n) valoarea constant
ei lui Rydberg (Rexp) cu ajutorul formulei:

(n=3, 4, 5, 6...)
si se calculeaza valoarea medie Rexp.
6. se calculeaza eroarea maxima cu ajutorul formulei:
dR=Rexp(d?n/?n)
7. se calculeaza valoarea constantei lui Rydberg dupa formula dedusa con
form modelului lui Bohr (formula 6) si se compara cu v
Fiecare element are un spectru de emisie unic; spectrul de emisie poate fi utili
zat pentru analiza chimica a unei substante.
Emisia de radiatie este un proces prin care un atom (o molecula) sufera o tranzi
tie de pe un nivel energetic mai mare pe un nivel cu energia mai mica rezultand
un foton cu o anumita energie si frecventa
Modelul atomic elaborate de Niels Bohr a fost astfel conceput incat sa explice s
tructura de linii a spectrului emis de atomul de hidrogen si de ionii hidrogenoi
zi.