Sunteți pe pagina 1din 2

Cap.

46
DESPRE CINSTIREA SFINTELOR MOAŞTE

Sectarul: Pentru care pricină voi, ortodocşii,


vă închinaţi la moaştele sfinţilor, sau mai bine zis
la oasele morţilor, căci Sfânta Scriptură opreşte
nu numai de a se închina cineva trupurilor
morţilor, dar nici măcar a se atinge de ele,
hotărând că cel ce le va atinge, şapte zile va fi
necurat (Num. 19, 11–13; Lev. 21, 10–11).
Preotul: Noi creştinii ortodocşi cinstim şi ne
închinăm sfintelor moaşte ale sfinţilor pe temeiul
următoarelor mărturii ale Sfintei Scripturi:
1. Şi în Vechiul Testament trupurilor celor
drepţi şi sfinţi li se dădea deosebită cinste. (Vezi:
Fac. 50, 1–14; Ieş. 13, 19; IV Regi 23, 18; Sir. 49, 11
ş.a.).
2. Trupurile sfinţilor sunt biserici şi lăcaşuri ale
Duhului Sfânt (I Cor. 3, 16–17).
3. Dumnezeu se proslăveşte şi în trupul şi în
sufletul celor sfinţi, care sunt ale lui Dumnezeu (I
Cor. 6, 19–20).
4. Trupurile celor sfinţi sunt vase de cinste ale
lui Dumnezeu, sfinţite, potrivite pentru tot lucrul
bun (II Tim. 2, 21).
5. Trupurile unor sfinţi, după moarte, sunt
înzestrate de Dumnezeu cu puteri minunate,
precum: fac minuni, vindecă boli, nu putrezesc,
răspândesc bună mireasmă ş.a. (Matei 27, 52–53).
6. Trupurile sfinţilor, uneori, încă fiind ei în
viaţă, făceau minuni (Fapte 19, 11–12; 5, 15).
7. Trupul Sfântului Prooroc Elisei la un an de
zile după moartea sa a înviat un mort (IV Regi 13,
20–21; Sir. 48, 14–15).
184 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

8. În Testamentul Nou, trupurile creştinilor


morţi nu mai sunt spurcate, căci ele sunt biserici şi
lăcaşuri ale Duhului Sfânt (I Cor. 6, 19–20; 3, 16–17
ş.a.).
9. În multe biserici creştine şi azi se găsesc
sfinte moaşte ale sfinţilor care se păstrează
neputrezite de sute sau chiar mii de ani şi prin care
Dumnezeu lucrează nenumărate minuni cu cei
credincioşi.
10. Practica Bisericii – de la început şi până azi
– a păstrat această tradiţie sfântă de a ne închina la
sfintele moaşte ale sfinţilor. (Vezi în legătură cu
această practică a Bisericii mai pe larg la capitolul 7
al lucrării).
11. Şi îngerii cinstesc trupurile oamenilor sfinţi
(Iuda 5, 9).
12. Chiar şi hainele oamenilor sfinţi – care au
acoperit trupurile lor – au făcut minuni, cum au fost,
de pildă, cojocul lui Ilie Proorocul (IV Regi 2, 14) sau
mahramele Apostolului Pavel (Fapte 19, 11–13).