Sunteți pe pagina 1din 2

Cap.

59
DESPRE TAINA SFÂNTULUI MASLU

Sectarul: Pentru care pricină voi, ortodocşii,


ziceţi că Maslul (ungerea cu untdelemn) este Taină
şi care vă sunt mărturiile biblice în susţinerea
acestei învăţături? În Sfânta Scriptură nicăieri nu se
spune că aşa-zisa Taină a Maslului ar fi instituită de
Mântuitorul.
Preotul: Sfântul Maslu este o Taină a Bisericii
celei Dreptmăritoare a lui Hristos, deoarece şi ea
are caracter sfinţitor şi de iertare a păcatelor, ca şi
celelalte şase Sfinte Taine. Noi vedem chiar în
Vechiul Testament că untuldelemn era folosit ca
mijloc de sfinţire (vezi Ieş. 29, 40; 40, 9–11; Num.
28, 12–13; Lev. 2, 4; IV Regi 9, 1–6; III Regi 19, 15
ş.a.) şi această sfinţire cu untdelemn se făcea
numai de preoţi sau de prooroci (Ieş 29, 7–9; 30,
30; III Regi 19, 16 ş.a.). Iar de vrei să ştii şi
mărturiile biblice pentru Taina Sfântului Maslu din
Legea Noului Aşezământ, ascultă:
1. Sfântul Maslu este Taină instituită de Însuşi
Mântuitorul şi practicată de Sfinţii Apostoli (vezi
Marcu 6, 12–13).
2. Sfântul Maslu este Taină lăsată nouă după
învăţătura Sfinţilor Apostoli (vezi Iacov 5, 14–15),
Apostolul Iacob arătând că ea se poate face numai
de preoţi.
3. Sfântul Maslu este Taină deoarece prin
împărtăşirea ei se dă omului sănătate şi iertare de
păcate (Iacov 5, 14–15).
4. Sfântul Maslu este Taina care după
rânduiala Bisericii Dreptmăritoare trebuie a se face
de mai mulţi preoţi: şapte, cinci, trei, şi numai în
caz de mare nevoie se poate face şi cu doi (Marcu
228 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

6, 7; 16, 18).
5. Sfântul Maslu este Taină deoarece
învăţătura şi practicarea ei are origine apostolică,
fiindcă apostolii au învăţat despre ea şi au
practicat-o în zilele vieţii lor (Iacov 5, 14–15; Marcu
6, 12–13; Luca 9, 6; Marcu 16, 18 ş.a.). Dar nicăieri
în Sfânta Scriptură apostolii nu se numesc
întemeietori ai Tainelor lui Dumnezeu, ci numai
iconomi (I Cor. 4, 1), de unde rezultă că ea este
întemeiată tot de Hristos, ca şi celelalte Sfinte
Taine.
6. Sfântul Maslu este Taină a Bisericii
Dreptmăritoare a lui Hristos, căci în ea se arată
mila şi îndurarea lui Dumnezeu – prin mijlocirea
preoţilor – de a da sănătate trupului omenesc şi
iertare sufletelor de păcate (Iacov 5, 14–15; Marcu
6, 12–13 ş.a.).
(Despre aceasta vezi mai mult la cap. 14, iar
despre Taina Sfântului Maslu mai pe larg la cap. 23
al acestei lucrări).