Sunteți pe pagina 1din 111
Horst H. Siewert T 3 roe 5 = ~) — PROFILE $1 TIPURI DE PEASONALITATE TESTE $1 EXERCITI COMPLEXE ANALIZE $1 EVALUARI PROFILE $1 TIPURI DE PERSONALITATE TESTE $1 EXERCITII COMPLEXE ANAUZE $1 EVALUARI ul si tipul alta Jar toate isi prime: le mai bune sfaturi pent iatea propel personalitii uri utile yi rientate pentru Porunuldeacprat Fed Print SA ceccotme tutan Gas 7 4 Tate Varn rae, SOMA Horst H. Siewert Teste de Personalitate Profile $1 tpur de personaltate Teste ol exerci! complexe Analize evaluat Traducere, notes Ton-Mirea Serbane GEMMA PRES Bucuresti, 2001 Nota entra o cat mai bund imelegere si insusire a informatilor ‘oferte, am mareat paragrafele cele mai importante eu utsoarele ropa BAB ener cenane cst FF sss B o. cero Opinia dumneavoastra conteazit ‘Va rugim si comunicatiedturi orice comentari, nebare sau ited prvand comtinutul acest: cart Aeestca vor fi communicate autorul Hore Sewer Parentchacias erin meter on ‘preg oe eer Soret 22s re Men ‘Etc vray sin ai 2 Cai a iSeheraame 20.0 ' Cuprins (Covi inaine 1. Introducere Mouvare, Ce veti es in papi urmitoare ala asgurd o permanenta cvoluie 2 Considerati privind construires unui program de antrenament Sanse i limite Citeva obectiun i elspunsur la acestea Despre antenamentul pent testaea personal Principalele teste de personaitae 3. Situatia de test Sirestam tes. | Profil de personalitate Seleetonarea candidal ‘Cunostinte de bazt Sfaturi un ‘4 Chestionarele si ce se ascunde in spatele intrebirilor Chestionare de sonday Analiza Chestionarului de Sond ‘Testul de Personalitate : Iowroducere in mvestigarea trisiturilr de petsonaitate ‘estul de personalitate : Evaluare Analizarezltatelor Profile de personaltate ~ exernpie 6, Creativitaten Introducere in cercetrea creativity Testl de creative Evaluarea st analiza rezuitatlor Profile de eveatiitate ~ exemple. 0 10 rr) 5 a 7 20 23 28 u 31 y 50 3 ss 8 39 2 2 16 8 8 93 0s uw