Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti

Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu

………………………..
…………………..
EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ROMÂNĂ – Clasa a III - a
1. Scrie după dictare: (Vezi Anexa!)
..............................................................................................................................................................................................................
......................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................

2. Completaţi

cu semnele de punctuaţie potrivite:
Bunicul

Bunicul îl strigă pe nepotul său
Bogdan
te rog să îmi aduci revista
Care revistă
bunicule
Cea cu articolul despre campionii olimpici
3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător :
calm = …………………………….
=…………………………….
iarmaroc = ………………………..
……………………………..
parale = …………………………..
………………………………..
larmă = …………………………….
………………………………..

ciuboţele
păpuşoi =
oaste =
crâng =

Inst. Mirela Creţu

Ana a pus ghioceii …………… pahar. scorbură a ieşit o ciocănitoare .. Taie forma greşită : baluane – baloane noo – nouă oo – ouă suare – soare 9. „dintr-o/dintr-un” : Monica a urcat……………………maşină. Completează cu ”m” sau ”n” : sâ__bure lâ __gă poru____b câ___d 6.. epure – iepure ieste . … ………………………… înnegrit = ……………………………..Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu răchită = ……………………………. a se încălzi = îngoşat = 5. Inst. examen – ……………………………………. Alexa – ………………………………………. mezin = Scrie cuvinte cu înţeles opus : neascultătoe = ……………………………. ”â” sau ro __b î___floreşte î___pletit î____bobocit ”î” : lum___nare s____mbăta hotăr____ re____mpodobit Despărţiţi în silabe cuvintele: exerciţiu – …………………………………….este ziua – zioa ed – ied Completează cu „într-o/într-un”. excavator – ……………………………………. 8. ……………………………. Mirela Creţu . Câinele a apărut ……………tufiş. …………. ……………………………… 4. bun = ……………………………. gălăgie = ……………………………. Completează cu cobor____ ne___nceput m___ncare m___nă 7.

Mirela Creţu .Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu Anexa Textul pentru dictare: Raza caldă o întreabă mirată pe frunză: . .Micuţă frunză.E început de toamnă şi în scurt timp ploile.Ce frumoasă e culoarea ta ! Inst. de ce ai culoarea focului? . bruma şi vântul ne vor alunga .

majusculă la inceput de propoziţie. O. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2. O.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date.o. 1 Inst. O.o.liniuţe de dialog.liniuţe de dialog.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ .semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.majusculă la inceput de propoziţie.o.o.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi.semne de punctuaţie.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4. O.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare. O.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.o. . Mirela Creţu . O.scrie textul cu alineate. . O. o.o.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date.o. FOARTE BINE BINE SUFICIENT I 1 .o.EVALUARE INIŢIALĂ OBIECTIVE OPERAŢIONALE O.scrie textul cu alineate.

.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie. O.8 Cali f. 4.o.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4.completează 9 -13 litere .completează 4 semne de punctuaţie.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.scrie 2 antonime .o.scrie 6 antonime .o.exerciţii diverse cu diftongi. .1 O. 2.desparte corec în silabe 4 cuvinte . O.exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie.completează cu 2-3 ortograme .o. .completează 6-8 semne de punctuaţie. 5. REZULTATELE LA EVALUAREA INIŢIALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a III-a OBIECTIVE OPERAŢIONALE O. 6.o.scrie 6-8 sinonime .recunoaşte 3 diftongi . . O. 2 3 4 5 O.scrie 4 sinonime .8 diftongi . Inst.recunoaşte 7.2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2. 7. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI O.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu 2 3 4 5 6 7 8. O.recunoaşte 4-6 diftongi . O. Cr t. Mirela Creţu .scrie 3-5 antonime . O.o.completează 8 litere .o .completează cu 1 ortograme 2 3 4 5 6 7 8 REZULTATELE OBŢINUTE: Nr . .completează cu 4 ortograme . O.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte .completează 14-16 litere .desparte corec în silabe 1 cuvânt . Măsuri: .o. .o.scrie 9-10 sinonime .o.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date. O.7 O.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.o .completează 9 semne de punctuaţie.o . 3.o.6 O.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date. fina l 1.o.

1 O.completează 8 litere .o. 1 Rezultate obţinute: Obiectiv FOARTE BINE e Nr.scrie textul cu alineate. Mirela Creţu .o.semne de punctuaţie.8 diftongi .o.scrie 3-5 antonime .scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie. copii % 2 3 4 5 6 7 8 INSUFICIENT Nr.desparte corec în silabe 1 cuvânt .completează cu 4 ortograme .semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini.o. FOARTE BINE BINE SUFICIENT I .completează cu 2-3 ortograme .scrie 9-10 sinonime .5 O. . .majusculă la inceput de propoziţie.liniuţe de dialog.o.scrie 6-8 sinonime . .7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi. .recunoaşte 7.completează 4 semne de punctuaţie.completează cu 1 ortograme SUFICIENT % Nr.liniuţe de dialog.3 O.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu O.completează 6-8 semne de punctuaţie.scrie 4 sinonime .completează 9 -13 litere .7 O.recunoaşte 4-6 diftongi .4 O. copii .exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie. .o. O.8 BINE Nr.recunoaşte 3 diftongi . copii % Măsuri: .completează 14-16 litere .2 O. . 1 2 3 4 5 6 7 8. .exerciţii diverse cu ortogramele învăţate Inst.exerciţii diverse cu diftongi.completează 9 semne de punctuaţie.scrie textul cu alineate.o.o.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte . . o.majusculă la inceput de propoziţie. operaţio % copii nale O.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.scrie 2 antonime .6 O.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.desparte corec în silabe 4 cuvinte . DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.o.scrie 6 antonime .o.