Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti

Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu

………………………..
…………………..
EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ROMÂNĂ – Clasa a III - a
1. Scrie după dictare: (Vezi Anexa!)
..............................................................................................................................................................................................................
......................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................

2. Completaţi

cu semnele de punctuaţie potrivite:
Bunicul

Bunicul îl strigă pe nepotul său
Bogdan
te rog să îmi aduci revista
Care revistă
bunicule
Cea cu articolul despre campionii olimpici
3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător :
calm = …………………………….
=…………………………….
iarmaroc = ………………………..
……………………………..
parale = …………………………..
………………………………..
larmă = …………………………….
………………………………..

ciuboţele
păpuşoi =
oaste =
crâng =

Inst. Mirela Creţu

Completează cu cobor____ ne___nceput m___ncare m___nă 7.. …………. „dintr-o/dintr-un” : Monica a urcat……………………maşină.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu răchită = ……………………………. mezin = Scrie cuvinte cu înţeles opus : neascultătoe = ……………………………. Câinele a apărut ……………tufiş.este ziua – zioa ed – ied Completează cu „într-o/într-un”.. a se încălzi = îngoşat = 5. gălăgie = ……………………………. Alexa – ………………………………………. Completează cu ”m” sau ”n” : sâ__bure lâ __gă poru____b câ___d 6. Inst. Mirela Creţu . bun = ……………………………. ……………………………… 4. … ………………………… înnegrit = ……………………………. examen – ……………………………………. epure – iepure ieste . Ana a pus ghioceii …………… pahar. 8. ……………………………. Taie forma greşită : baluane – baloane noo – nouă oo – ouă suare – soare 9. scorbură a ieşit o ciocănitoare .. ”â” sau ro __b î___floreşte î___pletit î____bobocit ”î” : lum___nare s____mbăta hotăr____ re____mpodobit Despărţiţi în silabe cuvintele: exerciţiu – ……………………………………. excavator – …………………………………….

Micuţă frunză. bruma şi vântul ne vor alunga . Mirela Creţu .Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu Anexa Textul pentru dictare: Raza caldă o întreabă mirată pe frunză: . de ce ai culoarea focului? .Ce frumoasă e culoarea ta ! Inst.E început de toamnă şi în scurt timp ploile. .

O.o.7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi. O.majusculă la inceput de propoziţie. O.scrie textul cu alineate.liniuţe de dialog.o. Mirela Creţu . 1 Inst.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini. O. O.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date. O.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.majusculă la inceput de propoziţie.liniuţe de dialog.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.o.o. .2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O. .Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ .o.o.semne de punctuaţie.EVALUARE INIŢIALĂ OBIECTIVE OPERAŢIONALE O. o.o.scrie textul cu alineate.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4.o.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date. O. FOARTE BINE BINE SUFICIENT I 1 .

scrie 9-10 sinonime .completează 9 semne de punctuaţie. REZULTATELE LA EVALUAREA INIŢIALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a III-a OBIECTIVE OPERAŢIONALE O.recunoaşte 4-6 diftongi .completează 14-16 litere .4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4. O. Cr t.o.desparte corec în silabe 1 cuvânt .o.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI O. Măsuri: . .scrie 3-5 antonime . 5. O.o.recunoaşte 7.o. Inst.o. .6 O.completează 6-8 semne de punctuaţie.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.desparte corec în silabe 4 cuvinte . O.o . O.scrie 4 sinonime . 6. O.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date. O.completează cu 2-3 ortograme . fina l 1. 4. .2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2.o.scrie 6 antonime .completează cu 1 ortograme 2 3 4 5 6 7 8 REZULTATELE OBŢINUTE: Nr . O.8 Cali f.o. .exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie. Mirela Creţu . 3.completează 9 -13 litere .o . 2 3 4 5 O.o.8 diftongi .5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.o. 7. O.1 O.completează 8 litere .scrie 2 antonime .scrie 6-8 sinonime .completează cu 4 ortograme .recunoaşte 3 diftongi . . . 2.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu 2 3 4 5 6 7 8.o.completează 4 semne de punctuaţie.o .exerciţii diverse cu diftongi.o.7 O.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte .

Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu O. .exerciţii diverse cu ortogramele învăţate Inst.o. o.scrie 6 antonime .5 O. . .liniuţe de dialog.scrie 6-8 sinonime .recunoaşte 3 diftongi . DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.2 O.o.o.4 O.completează 9 -13 litere .scrie textul cu alineate.scrie textul cu alineate. . FOARTE BINE BINE SUFICIENT I . .desparte corec în silabe 4 cuvinte .semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini.o.liniuţe de dialog.completează 8 litere . copii .completează 14-16 litere . .1 O.completează cu 2-3 ortograme .o.scrie 4 sinonime .completează 9 semne de punctuaţie.o.scrie 9-10 sinonime .7 O. operaţio % copii nale O.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte .7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi.o. Mirela Creţu .8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.recunoaşte 7.majusculă la inceput de propoziţie. O. copii % Măsuri: .exerciţii diverse cu diftongi. 1 2 3 4 5 6 7 8.recunoaşte 4-6 diftongi . 1 Rezultate obţinute: Obiectiv FOARTE BINE e Nr.scrie 2 antonime .o.o. copii % 2 3 4 5 6 7 8 INSUFICIENT Nr. .6 O.3 O.semne de punctuaţie.completează cu 1 ortograme SUFICIENT % Nr.completează 4 semne de punctuaţie.desparte corec în silabe 1 cuvânt .scrie 3-5 antonime .o.completează 6-8 semne de punctuaţie.8 BINE Nr.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.8 diftongi . .exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie.completează cu 4 ortograme .majusculă la inceput de propoziţie.