Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti

Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu

………………………..
…………………..
EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ROMÂNĂ – Clasa a III - a
1. Scrie după dictare: (Vezi Anexa!)
..............................................................................................................................................................................................................
......................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................

2. Completaţi

cu semnele de punctuaţie potrivite:
Bunicul

Bunicul îl strigă pe nepotul său
Bogdan
te rog să îmi aduci revista
Care revistă
bunicule
Cea cu articolul despre campionii olimpici
3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător :
calm = …………………………….
=…………………………….
iarmaroc = ………………………..
……………………………..
parale = …………………………..
………………………………..
larmă = …………………………….
………………………………..

ciuboţele
păpuşoi =
oaste =
crâng =

Inst. Mirela Creţu

”â” sau ro __b î___floreşte î___pletit î____bobocit ”î” : lum___nare s____mbăta hotăr____ re____mpodobit Despărţiţi în silabe cuvintele: exerciţiu – ……………………………………. Ana a pus ghioceii …………… pahar. … ………………………… înnegrit = ……………………………. Taie forma greşită : baluane – baloane noo – nouă oo – ouă suare – soare 9. epure – iepure ieste . mezin = Scrie cuvinte cu înţeles opus : neascultătoe = ……………………………. bun = ……………………………. Mirela Creţu . ……………………………… 4. Completează cu ”m” sau ”n” : sâ__bure lâ __gă poru____b câ___d 6.. a se încălzi = îngoşat = 5.. examen – ……………………………………. scorbură a ieşit o ciocănitoare . „dintr-o/dintr-un” : Monica a urcat……………………maşină. excavator – …………………………………….. Câinele a apărut ……………tufiş. …………. Inst. …………………………….Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu răchită = ……………………………. Completează cu cobor____ ne___nceput m___ncare m___nă 7. Alexa – ………………………………………. 8. gălăgie = …………………………….este ziua – zioa ed – ied Completează cu „într-o/într-un”.

Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu Anexa Textul pentru dictare: Raza caldă o întreabă mirată pe frunză: . de ce ai culoarea focului? . Mirela Creţu .E început de toamnă şi în scurt timp ploile.Micuţă frunză.Ce frumoasă e culoarea ta ! Inst. bruma şi vântul ne vor alunga . .

1 Inst.semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini. . O. o.7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi.majusculă la inceput de propoziţie. Mirela Creţu .3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date.o.semne de punctuaţie. O.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.liniuţe de dialog.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.EVALUARE INIŢIALĂ OBIECTIVE OPERAŢIONALE O.o.scrie textul cu alineate.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.o.o. O.scrie textul cu alineate. O.o. O.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date.o. .o. O. FOARTE BINE BINE SUFICIENT I 1 .2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2.majusculă la inceput de propoziţie.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ .liniuţe de dialog.o. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O. O.

o.1 O.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4.o.o .dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore. O. 6. Măsuri: . . 2.completează cu 1 ortograme 2 3 4 5 6 7 8 REZULTATELE OBŢINUTE: Nr .scrie 3-5 antonime . REZULTATELE LA EVALUAREA INIŢIALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a III-a OBIECTIVE OPERAŢIONALE O.completează 9 -13 litere .8 diftongi . 4. Inst. Mirela Creţu . O. . O.7 O.o.o .completează 14-16 litere .6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date.scrie 2 antonime .2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2.o. 2 3 4 5 O. O.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte . 7. O.exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie.o .o.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu 2 3 4 5 6 7 8.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.recunoaşte 4-6 diftongi .3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date.scrie 6 antonime . .o. 5.recunoaşte 3 diftongi .completează 4 semne de punctuaţie.scrie 9-10 sinonime . .8 Cali f.completează 8 litere . . O.recunoaşte 7.completează 6-8 semne de punctuaţie.completează 9 semne de punctuaţie.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.desparte corec în silabe 4 cuvinte .o.o.scrie 6-8 sinonime . O. fina l 1.scrie 4 sinonime .o. O.o. . NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI O. Cr t.6 O. 3.completează cu 2-3 ortograme .exerciţii diverse cu diftongi.o.completează cu 4 ortograme .desparte corec în silabe 1 cuvânt .

Mirela Creţu .completează 9 -13 litere .scrie 3-5 antonime .dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore. . 1 Rezultate obţinute: Obiectiv FOARTE BINE e Nr.7 O.completează cu 2-3 ortograme .exerciţii diverse cu diftongi.completează 14-16 litere .recunoaşte 7.o.5 O.8 BINE Nr. copii .scrie 4 sinonime .majusculă la inceput de propoziţie. .liniuţe de dialog.recunoaşte 3 diftongi .o.liniuţe de dialog. .scrie textul cu alineate.scrie 9-10 sinonime .o.semne de punctuaţie.scrie textul cu alineate.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu O.scrie 6 antonime .recunoaşte 4-6 diftongi .completează 4 semne de punctuaţie. 1 2 3 4 5 6 7 8.o.completează cu 1 ortograme SUFICIENT % Nr.scrie 2 antonime .o.4 O.o.o. O.o.completează 6-8 semne de punctuaţie.o. copii % 2 3 4 5 6 7 8 INSUFICIENT Nr.scrie 6-8 sinonime .7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.desparte corec în silabe 1 cuvânt .exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie. .completează 9 semne de punctuaţie. operaţio % copii nale O.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini.3 O.6 O. . copii % Măsuri: .majusculă la inceput de propoziţie.completează cu 4 ortograme .desparte corec în silabe 4 cuvinte . FOARTE BINE BINE SUFICIENT I .2 O. o.1 O. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte . . . .exerciţii diverse cu ortogramele învăţate Inst.8 diftongi .completează 8 litere .o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful