P. 1
didactic-ro_evaluareinitiala_lb.rom.3

didactic-ro_evaluareinitiala_lb.rom.3

|Views: 91|Likes:
Published by Gaby Bitza

More info:

Published by: Gaby Bitza on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti

Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu
………………………..
…………………..
EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ROMÂ! – "lasa a III # a
1. Scrie după dictare: $Ve%i Ane&a'(
..............................................................................................................................................................................................................
......................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................
2. Completaţi cu semele de puctuaţie potri!ite:
Bunicul
Bunicul )l stri*+ ,e ne,otul s+u
Bo*dan te ro* s+ )-i aduci revista
"are revist+ .unicule
"ea cu articolul des,re ca-,ionii oli-,ici
". Scrie cu!ite cu #ţeles asemăător :
cal- / ……………………………. ciu.o0ele
/…………………………….
iar-aroc / ……………………….. ,+,uşoi /
……………………………..
,arale / ………………………….. oaste /
………………………………..
lar-+ / ……………………………. cr1n* /
………………………………..
Inst. Mirela "re0u
Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti
Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu
r+c2it+ / ……………………………. -e%in /
………………………………
$. Scrie cu!ite cu #ţeles opus :
neascult+toe / ……………………………. .un / …………………………….
*+l+*ie / ……………………………. … a se )nc+l%i /
…………………………
)nne*rit / ……………………………. )n*oşat /
…………………………….
%. Completea&ă cu 'm' sau '' :
s133.ure l1 33*+ ro 33. )333,letit
,oru3333. c1333d )3334loreşte )3333.o.ocit
(. Completea&ă cu ')' sau '#' :
co.or3333 lu-333nare s3333-.+ta
ne333nce,ut
-333ncare 2ot+r3333 re3333-,odo.it
-333n+
*. +espărţiţi # sila,e cu!itele:
e&erci0iu – …………………………………….
Ale&a – ………………………………………..
e&cavator – …………………………………….
e&a-en – ……………………………………..
-. .aie /orma 0re1ită :
.aluane – .aloane e,ure – ie,ure %iua – %ioa
noo – nou+
oo – ou+ ieste # este ed – ied
suare – soare
2. Completea&ă cu 3#tr4o5#tr4u'6 3ditr4o5ditr4u' :
Monica a urcat……………………-aşin+.
………….. scor.ur+ a ieşit o cioc+nitoare .
Ana a ,us *2ioceii …………… ,a2ar.
"1inele a a,+rut ……………tu4iş.
Inst. Mirela "re0u
Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti
Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu
Ane&a
.e7tul petru dictare:
Ra%a cald+ o )ntrea.+ -irat+ ,e 4run%+:
- Micu0+ 4run%+5 de ce ai culoarea 4ocului6
- 7 )nce,ut de toa-n+ şi )n scurt ti-, ,loile5 .ru-a şi
v1ntul ne vor alun*a .
- "e 4ru-oas+ e culoarea ta '
Inst. Mirela "re0u
Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti
Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu
LI89A :I LI.ERA.URA R;8<NĂ 4 EVALUARE INIŢIALĂ
;9IEC.IVE ;=ERAŢI;NALE
O.o.8 – s+ scrie du,+ dictare un te&rt dat res,ect1nd cel ,u0in alineatele şi -a9uscula
la )nce,ut de ,ro,o%i0ie:
O.o.; – s+ co-,lete%e corect cel ,u0in < din cele = casete cu se-nele de ,unctua0ie
cores,un%+toare dela I
;
:
O.o.> – s+ scrie cel ,u0in < sinoni-e ,entru cele 8? cuvinte date:
O.o.< – s+ *+seasc+ cel ,u0in ; antoni-e ,entru cele @ cuvinte date la I
<
:
O.o.A – s+ co-,lete%e corect cel ,u0in B s,a0ii din cele 8@ cu litera cores,un%+toare:
O.o.@ – s+ des,art+ corect )n sila.e cel ,u0in 8 cuv1nt din cele < date:
O.o.C – s+ identi4ice cel ,u0in > 4or-e corecte din cele B date ale unor cuvinte ce
con0in di4ton*i:
O.o.B – s+ co-,lete%e cel ,u0in 8 ,ro,o%i0ie din cele < date cu orto*ra-a
cores,un%+toare.
+ESCRI=.;RI +E =ER>;R8ANŢĂ
;.
o.
>;AR.E 9INE 9INE SU>ICIEN. I
?
# scrie te&tul cu
alineate5liniu0e de
dialo*5-a9uscul+ la ince,ut
de ,ro,o%i0ie5se-ne de
,unctua0ie.
# scrie te&tul cu
alineate5liniu0e de
dialo*5-a9uscul+ la ince,ut
de ,ro,o%i0ie5se-ne de
,unctua0ie cu >#< o-isuini.
# scrie te&tul res,ect1nd
alineatele şi -a9uscula la
)nce,ut de ,ro,o%i0ie. ?
Inst. Mirela "re0u
Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti
Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu
2
# co-,letea%+ = se-ne de
,unctua0ie.
# co-,letea%+ @#B se-ne
de ,unctua0ie.
# co-,letea%+ < se-ne
de ,unctua0ie.
2
" # scrie =#8? sinoni-e # scrie @#B sinoni-e # scrie < sinoni-e "
$ # scrie @ antoni-e # scrie >#A antoni-e # scrie ; antoni-e $
% # co-,letea%+ 8<#8@ litere # co-,letea%+ = #8> litere # co-,letea%+ B litere %
(
# des,arte corec )n sila.e
< cuvinte
# des,arte corec )n sila.e
;#> cuvinte
# des,arte corec )n sila.e
8 cuv1nt
(
* # recunoaşte C# B di4ton*i # recunoaşte <#@ di4ton*i # recunoaşte > di4ton*i *
-.
# co-,letea%+ cu <
orto*ra-e
# co-,letea%+ cu ;#>
orto*ra-e
# co-,letea%+ cu 8
orto*ra-e
-
RE@UL.A.ELE ;9ŢINU.E:
Nr
.
Cr
t.
NU8ELE :I =RENU8ELE
ELEVULUI
;.o.
?
;.o.
2
;.o.
"
;.o.
$
;.o.
%
;.o
.
(
;.o
.
*
;.o
.
-
Cali
/.
/ia
l
?.
2.
".
$.
%.
(.
*.
8ăsuri:
# e&erci0ii de voca.ular a&ate ,e sinoni-ieDantoni-ie:
# dict+ri scurte la s41rşitul 4iec+rei ore:
# e&erci0ii diverse cu di4ton*i.
RE@UL.A.ELE LA EVALUAREA INIŢIALĂ
LI89A :I LI.ERA.URA R;8<NĂ
CLASA a III4a
;9IEC.IVE ;=ERAŢI;NALE
O.o.8 – s+ scrie du,+ dictare un te&rt dat res,ect1nd cel ,u0in alineatele şi -a9uscula
la )nce,ut de ,ro,o%i0ie:
O.o.; – s+ co-,lete%e corect cel ,u0in < din cele = casete cu se-nele de ,unctua0ie
cores,un%+toare dela I
;
:
O.o.> – s+ scrie cel ,u0in < sinoni-e ,entru cele 8? cuvinte date:
O.o.< – s+ *+seasc+ cel ,u0in ; antoni-e ,entru cele @ cuvinte date la I
<
:
O.o.A – s+ co-,lete%e corect cel ,u0in B s,a0ii din cele 8@ cu litera cores,un%+toare:
O.o.@ – s+ des,art+ corect )n sila.e cel ,u0in 8 cuv1nt din cele < date:
Inst. Mirela "re0u
Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti
Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu
O.o.C – s+ identi4ice cel ,u0in > 4or-e corecte din cele B date ale unor cuvinte ce
con0in di4ton*i:
O.o.B – s+ co-,lete%e cel ,u0in 8 ,ro,o%i0ie din cele < date cu orto*ra-a
cores,un%+toare.
+ESCRI=.;RI +E =ER>;R8ANŢĂ
;.
o.
>;AR.E 9INE 9INE SU>ICIEN. I
?
# scrie te&tul cu
alineate5liniu0e de
dialo*5-a9uscul+ la ince,ut
de ,ro,o%i0ie5se-ne de
,unctua0ie.
# scrie te&tul cu
alineate5liniu0e de
dialo*5-a9uscul+ la ince,ut
de ,ro,o%i0ie5se-ne de
,unctua0ie cu >#< o-isuini.
# scrie te&tul res,ect1nd
alineatele şi -a9uscula la
)nce,ut de ,ro,o%i0ie. ?
2
# co-,letea%+ = se-ne de
,unctua0ie.
# co-,letea%+ @#B se-ne
de ,unctua0ie.
# co-,letea%+ < se-ne
de ,unctua0ie.
2
" # scrie =#8? sinoni-e # scrie @#B sinoni-e # scrie < sinoni-e "
$ # scrie @ antoni-e # scrie >#A antoni-e # scrie ; antoni-e $
% # co-,letea%+ 8<#8@ litere # co-,letea%+ = #8> litere # co-,letea%+ B litere %
(
# des,arte corec )n sila.e
< cuvinte
# des,arte corec )n sila.e
;#> cuvinte
# des,arte corec )n sila.e
8 cuv1nt
(
* # recunoaşte C# B di4ton*i # recunoaşte <#@ di4ton*i # recunoaşte > di4ton*i *
-.
# co-,letea%+ cu <
orto*ra-e
# co-,letea%+ cu ;#>
orto*ra-e
# co-,letea%+ cu 8
orto*ra-e
-
Re&ultate o,ţiute:
;,iecti!
e
operaţio
ale
>;AR.E 9INE 9INE SU>ICIEN. INSU>ICIEN.
Nr.
copii
A
Nr.
copii
A
Nr.
copii
A
Nr.
copii
A
;.o.?
;.o.2
;.o."
;.o.$
;.o.%
;.o.(
;.o.*
;.o.-
8ăsuri:
# e&erci0ii de voca.ular a&ate ,e sinoni-ieDantoni-ie:
# dict+ri scurte la s41rşitul 4iec+rei ore:
# e&erci0ii diverse cu di4ton*i.
# e&erci0ii diverse cu orto*ra-ele )nv+0ate
Inst. Mirela "re0u

Taie forma greşită : baluane – baloane noo – nouă oo – ouă suare – soare epure – iepure ieste .. scorbură a ieşit o ciocănitoare . „dintr-o/dintr-un” : Monica a urcat……………………maşină. Inst. Alexa – ………………………………………. Completează cu cobor____ ne___nceput m___ncare m___nă 7. Scrie cuvinte cu înţeles opus : neascultătoe = ……………………………. excavator – …………………………………….Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu răchită = ……………………………. …………. Ana a pus ghioceii …………… pahar.este ziua – zioa ed – ied 9. Completează cu ”m” sau ”n” : sâ__bure lâ __gă poru____b câ___d 6. examen – …………………………………….. ……………………………. mezin = bun = ……………………………. Câinele a apărut ……………tufiş. Mirela Creţu . … ………………………… înnegrit = …………………………….. Completează cu „într-o/într-un”. 8. ”â” sau ”î” : ro __b î___floreşte î___pletit î____bobocit lum___nare hotăr____ s____mbăta re____mpodobit Despărţiţi în silabe cuvintele: exerciţiu – ……………………………………. gălăgie = ……………………………. a se încălzi = îngoşat = 5. ……………………………… 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->