Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti

Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu

………………………..
…………………..
EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ROMÂNĂ – Clasa a III - a
1. Scrie după dictare: (Vezi Anexa!)
..............................................................................................................................................................................................................
......................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................

2. Completaţi

cu semnele de punctuaţie potrivite:
Bunicul

Bunicul îl strigă pe nepotul său
Bogdan
te rog să îmi aduci revista
Care revistă
bunicule
Cea cu articolul despre campionii olimpici
3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător :
calm = …………………………….
=…………………………….
iarmaroc = ………………………..
……………………………..
parale = …………………………..
………………………………..
larmă = …………………………….
………………………………..

ciuboţele
păpuşoi =
oaste =
crâng =

Inst. Mirela Creţu

Completează cu cobor____ ne___nceput m___ncare m___nă 7. excavator – ……………………………………. Alexa – ……………………………………….. gălăgie = ……………………………. „dintr-o/dintr-un” : Monica a urcat……………………maşină. Mirela Creţu . …………………………….este ziua – zioa ed – ied Completează cu „într-o/într-un”. Inst. mezin = Scrie cuvinte cu înţeles opus : neascultătoe = …………………………….. Câinele a apărut ……………tufiş. ”â” sau ro __b î___floreşte î___pletit î____bobocit ”î” : lum___nare s____mbăta hotăr____ re____mpodobit Despărţiţi în silabe cuvintele: exerciţiu – …………………………………….Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu răchită = ……………………………. 8. ……………………………… 4. a se încălzi = îngoşat = 5. … ………………………… înnegrit = ……………………………. bun = ……………………………. Ana a pus ghioceii …………… pahar.. epure – iepure ieste . examen – ……………………………………. Taie forma greşită : baluane – baloane noo – nouă oo – ouă suare – soare 9. …………. scorbură a ieşit o ciocănitoare . Completează cu ”m” sau ”n” : sâ__bure lâ __gă poru____b câ___d 6.

.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu Anexa Textul pentru dictare: Raza caldă o întreabă mirată pe frunză: . bruma şi vântul ne vor alunga .Ce frumoasă e culoarea ta ! Inst. Mirela Creţu .Micuţă frunză. de ce ai culoarea focului? .E început de toamnă şi în scurt timp ploile.

semne de punctuaţie. Mirela Creţu . FOARTE BINE BINE SUFICIENT I 1 .majusculă la inceput de propoziţie.EVALUARE INIŢIALĂ OBIECTIVE OPERAŢIONALE O. O.o.2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2. O. 1 Inst.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie. . DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.majusculă la inceput de propoziţie.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.scrie textul cu alineate.o.o. O.semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini. O.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ .liniuţe de dialog.o.o.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.o. O.7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi.o. .o.liniuţe de dialog. o. O.scrie textul cu alineate.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date. O.

2 3 4 5 O.o. Mirela Creţu .Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu 2 3 4 5 6 7 8.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.completează 6-8 semne de punctuaţie.desparte corec în silabe 4 cuvinte .completează cu 1 ortograme 2 3 4 5 6 7 8 REZULTATELE OBŢINUTE: Nr .completează 8 litere . 7.completează 14-16 litere . 2.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare. O.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date.o.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.desparte corec în silabe 1 cuvânt .scrie 3-5 antonime .exerciţii diverse cu diftongi. O.2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2.o.o. O.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date.8 diftongi .completează cu 2-3 ortograme . NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI O. O.scrie 6 antonime . O. REZULTATELE LA EVALUAREA INIŢIALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a III-a OBIECTIVE OPERAŢIONALE O. .o . O.o.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte .recunoaşte 4-6 diftongi . O. 4.exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie. .o.completează cu 4 ortograme . 5. .scrie 6-8 sinonime .o . fina l 1.o.recunoaşte 3 diftongi .o.1 O.completează 9 semne de punctuaţie.scrie 4 sinonime .o. 3.6 O.o.o . 6.scrie 2 antonime . .4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4. Măsuri: . Cr t. O.8 Cali f.completează 9 -13 litere . .o. Inst.recunoaşte 7.7 O.scrie 9-10 sinonime .completează 4 semne de punctuaţie. .

FOARTE BINE BINE SUFICIENT I .exerciţii diverse cu diftongi. .completează cu 4 ortograme .recunoaşte 4-6 diftongi .scrie 9-10 sinonime .5 O. Mirela Creţu .completează 9 semne de punctuaţie. 1 2 3 4 5 6 7 8. operaţio % copii nale O.scrie 3-5 antonime .exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie. copii % Măsuri: .2 O.7 O. copii % 2 3 4 5 6 7 8 INSUFICIENT Nr.completează 8 litere .majusculă la inceput de propoziţie.exerciţii diverse cu ortogramele învăţate Inst.1 O.completează cu 1 ortograme SUFICIENT % Nr.o.o. .8 diftongi .3 O. .o.recunoaşte 7.8 BINE Nr.o.4 O.o. o.majusculă la inceput de propoziţie.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.o.scrie 6-8 sinonime .liniuţe de dialog.desparte corec în silabe 1 cuvânt .completează 6-8 semne de punctuaţie.o.completează 9 -13 litere .liniuţe de dialog.completează cu 2-3 ortograme .dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.completează 14-16 litere . .o. .7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi. .8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.desparte corec în silabe 4 cuvinte .o. 1 Rezultate obţinute: Obiectiv FOARTE BINE e Nr.scrie textul cu alineate.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte .recunoaşte 3 diftongi .6 O.scrie 2 antonime .Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu O. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.semne de punctuaţie.o. .scrie 6 antonime .semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini. O. copii .scrie textul cu alineate.scrie 4 sinonime . .completează 4 semne de punctuaţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful