Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti

Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu

………………………..
…………………..
EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ROMÂNĂ – Clasa a III - a
1. Scrie după dictare: (Vezi Anexa!)
..............................................................................................................................................................................................................
......................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................

2. Completaţi

cu semnele de punctuaţie potrivite:
Bunicul

Bunicul îl strigă pe nepotul său
Bogdan
te rog să îmi aduci revista
Care revistă
bunicule
Cea cu articolul despre campionii olimpici
3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător :
calm = …………………………….
=…………………………….
iarmaroc = ………………………..
……………………………..
parale = …………………………..
………………………………..
larmă = …………………………….
………………………………..

ciuboţele
păpuşoi =
oaste =
crâng =

Inst. Mirela Creţu

……………………………… 4.. epure – iepure ieste . Ana a pus ghioceii …………… pahar. Inst. …………. mezin = Scrie cuvinte cu înţeles opus : neascultătoe = ……………………………. Mirela Creţu . gălăgie = ……………………………. Alexa – ………………………………………. excavator – ……………………………………. Completează cu cobor____ ne___nceput m___ncare m___nă 7. 8. a se încălzi = îngoşat = 5. examen – ……………………………………. ”â” sau ro __b î___floreşte î___pletit î____bobocit ”î” : lum___nare s____mbăta hotăr____ re____mpodobit Despărţiţi în silabe cuvintele: exerciţiu – ……………………………………. Câinele a apărut ……………tufiş. … ………………………… înnegrit = ……………………………. Completează cu ”m” sau ”n” : sâ__bure lâ __gă poru____b câ___d 6.. Taie forma greşită : baluane – baloane noo – nouă oo – ouă suare – soare 9.. bun = …………………………….este ziua – zioa ed – ied Completează cu „într-o/într-un”.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu răchită = ……………………………. ……………………………. scorbură a ieşit o ciocănitoare . „dintr-o/dintr-un” : Monica a urcat……………………maşină.

Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu Anexa Textul pentru dictare: Raza caldă o întreabă mirată pe frunză: . de ce ai culoarea focului? .E început de toamnă şi în scurt timp ploile. bruma şi vântul ne vor alunga .Ce frumoasă e culoarea ta ! Inst. .Micuţă frunză. Mirela Creţu .

liniuţe de dialog.o.o. O.majusculă la inceput de propoziţie. . O.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ .o. O. Mirela Creţu .o.semne de punctuaţie.EVALUARE INIŢIALĂ OBIECTIVE OPERAŢIONALE O. O.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie. 1 Inst.o.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.scrie textul cu alineate.o.majusculă la inceput de propoziţie.semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4.7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi. FOARTE BINE BINE SUFICIENT I 1 . o. O. .2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare. O.o. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date.scrie textul cu alineate.liniuţe de dialog.o. O.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date.

scrie 9-10 sinonime .completează 4 semne de punctuaţie. fina l 1.scrie 4 sinonime .scrie 6 antonime .o.recunoaşte 4-6 diftongi .o. O.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.desparte corec în silabe 4 cuvinte .7 O.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie. REZULTATELE LA EVALUAREA INIŢIALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a III-a OBIECTIVE OPERAŢIONALE O.8 diftongi .8 Cali f. . O. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI O. O. 5. Cr t.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.o.o .completează cu 2-3 ortograme . .o.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu 2 3 4 5 6 7 8.recunoaşte 7.completează cu 4 ortograme .exerciţii diverse cu diftongi.scrie 6-8 sinonime .o.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date.o.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4. O.completează 8 litere .completează 9 semne de punctuaţie. Mirela Creţu . 7.o.o .o. 6.scrie 2 antonime . .o. Inst. .scrie 3-5 antonime .desparte corec în silabe 2-3 cuvinte . 2.desparte corec în silabe 1 cuvânt .2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2. O. Măsuri: . .completează 9 -13 litere .completează 14-16 litere .completează 6-8 semne de punctuaţie. 4.o.1 O.completează cu 1 ortograme 2 3 4 5 6 7 8 REZULTATELE OBŢINUTE: Nr . 2 3 4 5 O.o .o.6 O.recunoaşte 3 diftongi . . 3. O.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date.exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie. O. O.

scrie 2 antonime .scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.scrie 3-5 antonime .exerciţii diverse cu diftongi.scrie 6-8 sinonime . .recunoaşte 3 diftongi .7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi.scrie textul cu alineate. FOARTE BINE BINE SUFICIENT I .desparte corec în silabe 2-3 cuvinte .recunoaşte 7.8 diftongi .completează 6-8 semne de punctuaţie.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu O.completează 8 litere . O. .o.1 O.8 BINE Nr. operaţio % copii nale O.semne de punctuaţie. copii % Măsuri: .7 O.completează 14-16 litere .desparte corec în silabe 4 cuvinte .o. 1 2 3 4 5 6 7 8.majusculă la inceput de propoziţie.4 O.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare. . .completează cu 4 ortograme .o. .scrie 6 antonime .o.o.exerciţii diverse cu ortogramele învăţate Inst.scrie 9-10 sinonime .o.5 O.o.completează 9 semne de punctuaţie.liniuţe de dialog.completează 4 semne de punctuaţie.completează cu 1 ortograme SUFICIENT % Nr.liniuţe de dialog. Mirela Creţu .majusculă la inceput de propoziţie.3 O. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie. o.6 O.recunoaşte 4-6 diftongi . .o. . copii .o.completează 9 -13 litere .desparte corec în silabe 1 cuvânt .completează cu 2-3 ortograme . copii % 2 3 4 5 6 7 8 INSUFICIENT Nr.semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini.o.scrie textul cu alineate.scrie 4 sinonime . 1 Rezultate obţinute: Obiectiv FOARTE BINE e Nr.2 O. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful