Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti

Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu

………………………..
…………………..
EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ROMÂNĂ – Clasa a III - a
1. Scrie după dictare: (Vezi Anexa!)
..............................................................................................................................................................................................................
......................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................

2. Completaţi

cu semnele de punctuaţie potrivite:
Bunicul

Bunicul îl strigă pe nepotul său
Bogdan
te rog să îmi aduci revista
Care revistă
bunicule
Cea cu articolul despre campionii olimpici
3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător :
calm = …………………………….
=…………………………….
iarmaroc = ………………………..
……………………………..
parale = …………………………..
………………………………..
larmă = …………………………….
………………………………..

ciuboţele
păpuşoi =
oaste =
crâng =

Inst. Mirela Creţu

Ana a pus ghioceii …………… pahar. Completează cu cobor____ ne___nceput m___ncare m___nă 7. mezin = Scrie cuvinte cu înţeles opus : neascultătoe = ……………………………... examen – ……………………………………. Taie forma greşită : baluane – baloane noo – nouă oo – ouă suare – soare 9. Completează cu ”m” sau ”n” : sâ__bure lâ __gă poru____b câ___d 6. ……………………………… 4. ……………………………. Câinele a apărut ……………tufiş. ”â” sau ro __b î___floreşte î___pletit î____bobocit ”î” : lum___nare s____mbăta hotăr____ re____mpodobit Despărţiţi în silabe cuvintele: exerciţiu – ……………………………………. … ………………………… înnegrit = ……………………………. 8. scorbură a ieşit o ciocănitoare . „dintr-o/dintr-un” : Monica a urcat……………………maşină. gălăgie = ……………………………. a se încălzi = îngoşat = 5. …………. Alexa – ………………………………………. Inst. epure – iepure ieste . excavator – …………………………………….este ziua – zioa ed – ied Completează cu „într-o/într-un”.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu răchită = …………………………….. bun = ……………………………. Mirela Creţu .

de ce ai culoarea focului? . bruma şi vântul ne vor alunga .E început de toamnă şi în scurt timp ploile.Ce frumoasă e culoarea ta ! Inst.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu Anexa Textul pentru dictare: Raza caldă o întreabă mirată pe frunză: . .Micuţă frunză. Mirela Creţu .

O. 1 Inst. O. O. o.o. Mirela Creţu .2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2.majusculă la inceput de propoziţie. FOARTE BINE BINE SUFICIENT I 1 .o.scrie textul cu alineate.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ . O.liniuţe de dialog. .4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4.o.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.o.EVALUARE INIŢIALĂ OBIECTIVE OPERAŢIONALE O.semne de punctuaţie.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date.o.scrie textul cu alineate.8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini.majusculă la inceput de propoziţie.scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie. O. O. . O.7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi.o.liniuţe de dialog.o.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.o.

fina l 1. REZULTATELE LA EVALUAREA INIŢIALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a III-a OBIECTIVE OPERAŢIONALE O. O. O.4 – să găsească cel puţin 2 antonime pentru cele 6 cuvinte date la I4. O. 2 3 4 5 O. Măsuri: . Cr t.o . . 5. 7. 3.exerciţii diverse cu diftongi.desparte corec în silabe 4 cuvinte . O. O.8 diftongi . 6.o.scrie 9-10 sinonime .o.scrie 4 sinonime .desparte corec în silabe 1 cuvânt .completează cu 2-3 ortograme .scrie 6-8 sinonime .completează 9 -13 litere .2 – să completeze corect cel puţin 4 din cele 9 casete cu semnele de punctuaţie corespunzătoare dela I2. . Mirela Creţu .o .1 O.recunoaşte 4-6 diftongi .completează 14-16 litere .7 O.3 – să scrie cel puţin 4 sinonime pentru cele 10 cuvinte date.o. Inst. .o.o .o.o. 4.desparte corec în silabe 2-3 cuvinte . O.completează 9 semne de punctuaţie.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore.o.Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu 2 3 4 5 6 7 8.recunoaşte 3 diftongi . 2. O. .completează cu 4 ortograme .6 O. . O.1 – să scrie după dictare un texrt dat respectând cel puţin alineatele şi majuscula la început de propoziţie.completează 8 litere . NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI O.6 – să despartă corect în silabe cel puţin 1 cuvânt din cele 4 date.completează 6-8 semne de punctuaţie.exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie. .8 Cali f.o.o.5 – să completeze corect cel puţin 8 spaţii din cele 16 cu litera corespunzătoare.scrie 6 antonime .scrie 3-5 antonime .completează cu 1 ortograme 2 3 4 5 6 7 8 REZULTATELE OBŢINUTE: Nr .o.completează 4 semne de punctuaţie.recunoaşte 7.o.scrie 2 antonime .

o. .4 O.scrie 3-5 antonime .o.scrie 6 antonime .scrie textul respectând alineatele şi majuscula la început de propoziţie.6 O.8 diftongi .o.completează 6-8 semne de punctuaţie.scrie textul cu alineate.completează 9 semne de punctuaţie.3 O.completează cu 2-3 ortograme .o. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ O.desparte corec în silabe 1 cuvânt .7 O.5 O. .majusculă la inceput de propoziţie. copii % Măsuri: .Şcoala cu clasele I – VIII Baldovineşti Structura: Şcoala cu clasele I – IV Pietroiu O.scrie 9-10 sinonime .completează 14-16 litere . .o.o.desparte corec în silabe 4 cuvinte .2 O. 1 2 3 4 5 6 7 8. . O.exerciţii de vocabular axate pe sinonimie/antonimie.dictări scurte la sfârşitul fiecărei ore. .7 – să identifice cel puţin 3 forme corecte din cele 8 date ale unor cuvinte ce conţin diftongi. operaţio % copii nale O.completează 8 litere .exerciţii diverse cu ortogramele învăţate Inst.completează 9 -13 litere . o.8 BINE Nr. Mirela Creţu .completează cu 4 ortograme .8 – să completeze cel puţin 1 propoziţie din cele 4 date cu ortograma corespunzătoare.completează 4 semne de punctuaţie.majusculă la inceput de propoziţie.semne de punctuaţie cu 3-4 omisuini. .scrie 6-8 sinonime .recunoaşte 4-6 diftongi .o. copii % 2 3 4 5 6 7 8 INSUFICIENT Nr.1 O.liniuţe de dialog.exerciţii diverse cu diftongi.recunoaşte 7.scrie 2 antonime .o.semne de punctuaţie.scrie textul cu alineate.recunoaşte 3 diftongi .liniuţe de dialog. .completează cu 1 ortograme SUFICIENT % Nr. . 1 Rezultate obţinute: Obiectiv FOARTE BINE e Nr.o.scrie 4 sinonime .desparte corec în silabe 2-3 cuvinte .o. FOARTE BINE BINE SUFICIENT I . copii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful