Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele ________________________________

Varsta ___________________
Biserica ____________________
Localitatea _______________________

TEST
LUNA FEBRUARIE 2011

TEXT BIBLIC: Exod 22 – Levitic – Numeri 6


Matei 22:15 - 28; Faptele Apostolilor 1-10

1) Al câtâlea născut în familie trebuia dat Domnului?


_______________________________________________________________________
2) Cât timp ţinea sărbătoarea azimilor?
_______________________________________________________________________
_
3) Pentru ce a fost folosit ligheanul de aramă?
_______________________________________________________________________
_
4) Ce păsări puteau fi aduse ca arderi de tot?
_______________________________________________________________________
_
5) Din ce cauză au murit cei doi fii ai lui Aaron?
_______________________________________________________________________
_
6) Cine i-a spus lui Moise să facă numărătoarea copiilor lui Israel?
_______________________________________________________________________
_
7) Care fecioare au avut untdelemn în vase?
_______________________________________________________________________
_
8) Cine a dus crucea Domnului Isus?
_______________________________________________________________________
_
9) Cine a fost ales ca apostol în locul lui Iuda Iscarioteanul?
_______________________________________________________________________
_

©
scoaladuminicala.ro
10) Cine a fost cel care a vândut un ogor şi apoi a adus banii şi i-a dat
apostolilor?

_______________________________________________________________________
_
11) Cum a fost ucis Ştefan?
_______________________________________________________________________
12) Ce slujbă avea Corneliu?
_______________________________________________________________________

©
scoaladuminicala.ro

S-ar putea să vă placă și