Sunteți pe pagina 1din 4

UPS-urile (Uninterruptible Power Supply) sunt surse neîntreruptibile de putere.

Se folosesc
pentru electro-alimentare de siguranţă. Aceste echipamente se conectează între reţeaua de
alimentare şi consumatori (calculatoare, monitoare, aplicaţii industriale ...etc.). Atribuţia lor este de a
proteja consumatorii de perturbaţiile existente în reţeaua de alimentare şi de întreruperea tensiunii
de alimentare, care ar putea duce la deteriorarea aparatelor conectate la reţeaua de alimentare,
pierderea datelor sau alte daune. UPS-urile conţin acumulatoare de energie ( baterii ), astfel la
întreruperea tensiunii de alimenatare UPS-ul poate furniza energie consumatorilor conectaţi până la
descărcarea lor. În acest fel consumatorii primesc curent fără întrerupere, căderea de tensiune
neafectând alimentarea lor

UPS OFF-LINE (VFD)


UPS-urile de tip OFF-LINE sunt categorizate ca VFD – Voltage and Frequency Dependent –
Dependent de tensiune şi frecvenţă.
Acest tip de UPS redă pe ieşire consumatorilor tensiunea de intrare. Când detectează întreruperea
tensiunii de alimentare comută sarcina pe sursa de energie proprie (acumulatoare) până când
reapare tensiunea reţelei de alimentare sau până descărcarea bateriilor. Din acest moment pe ieşire
iarăşi se va furniza tensiunea de intrare şi încărcătorul începe încărcarea acumulatoarelor.
Avantaje : cost redus, fără zgomot în mod line.
Dezavantaje : nu protejează consumatorii de perturbaţiile reţelei de alimentare, variaţii de tensiune
şi frecvenţă, timp de autonomie redus, apariţia unui timp de comutare (cca. 4-7 ms) care ar putea
afecta consumatorii sensibili, lipsă bypass
Domenii de utilizare : IT, telecomunicaţii, consumatori cu surse în comutaţie, aplicaţii cu grad redus
de sensibilitate

UPS LINE-INTERACTIVE (VI)


VI – Voltage Independent – Independent de tensiune
Aceste UPS-uri redau tensiunea de intrare pe ieşire, cu mici modificări/filtrări. Sunt dotate cu circuit
AVR ( automatic voltage regulator ), care monitorizează tensiunea de intrare. Când aceasta iese dintr-
un domeniu bine stabilit, circuitul creşte (boost) sau scade tensiunea (buck) pe ieşirile UPS-lui. Dacă
tensiunea de alimentare iese din plaja acceptată, sursa va comuta consumatorii pe acumulatoare
până la revenirea tensiunii de intrare în limitele acceptate. Se prezintă în 2 variante :
- cu ieşire dreptunghiulară sau sinus modificat : tensiunea redată spre consumatori în timpul
funcţionării de pe baterii este un sinus modificat. Această formă de tensiune este acceptată de
consumatori cu sursă în comutaţie (calculatoare, monitoare, etc.). Nu este recomandat pentru
alimentarea consumatorilor care conţin transformatoare, motoare, etc. (ex. electrocasnice sau
centrale termice) :
UPS-uri EFFEKTA din această serie : ME, MI-RM
- cu ieşire sinusoidală : tensiunea pe ieşirile UPS-ului este sinusoidală, astfel poate fi alimentat din
UPS aproape orice tip de consumator.
UPS-uri EFFEKTA din această serie : MT, MT-RM
Avantaje : cost redus, zgomot redus în mod line, grad de protecţie mai mare ca la UPS-urile off-line
Dezavantaje : nu protejează consumatorii de toate perturbaţiile reţelei de alimentare, de variaţii de
frecvenţă, timp de autonomie redus, necesită timp de comutare între modurile de funcţionare, lipsă
bypass
Domenii de utilizare : IT, telecomunicaţii, consumatori cu surse în comutaţie, aplicaţii cu grad redus
de sensibilitate
UPS ON-LINE (VFI)
VFI – Voltage and Frequency Independent – Independent de tensiune şi frecvenţă
Funcţionarea UPS-urilor On-line (dublă conversie) - după cum apare şi în denumirea tipului – se
bazează pe două conversii : curentul de intrare alternativ este convertit permanent în curent
continuu, din care unitatea reconstruieşte un curent alternativ, perfect sinusoidal. În urma dublei
conversii dispar toate variaţiile şi perturbaţiile existente în reţeaua de alimentare. Pe lângă această
topologie, în general, UPS-urile de acest tip sunt dotate cu filtre suplimentare la intrare şi la ieşire.
UPS-urile de tip on-line (recent şi unele line-interactive) sunt înzestrate cu circuite de management al
bateriilor, ceea ce conduce la o funcţionare mai economică şi la prelungirea duratei de viaţă a
bateriilor. Deoarece şi acumulatoarele sunt „on-line”, (sunt conectate permanent), nu există timp de
comutare, astfel nu se produce discontinuitate în tensiunea de ieşire la trecerea în mod baterii.
Avantaje : timp de autonomie mare (extensibil), grad de protecţie foarte ridicat, durata de viaţă
extinsă a acumulatoarelor, bypass static şi opţional de mentenanţă zis şi manual. (acesta din urmă
este standard la UPS-urile mari)
Dezavantaje : preţ mai ridicat ca la un UPS line-interactive, consum energie permanent
Domenii de utilizare : IT, telecomunicaţii, aplicaţii industriale

Puterea UPS-urilor se exprimă în VA (volt-amperi) şi arată puterea totală a consumatorilor ce


pot fi alimentaţi din UPS. Diferenţa dintre VA şi W (watt) rezultă din factorul de putere (cos phi) al
UPS-ului. Acest factor de putere diferă de la un UPS la altul funcţie de principiul de funcţionare,
producător, tehnologie de fabricaţie. În general UPS-urile de tip off-line şi line-interactive au cos phi
între 0.6 şi 0.7. Majoritatea unităţilor de tip on-line au factorul de putere cuprins între 0.7 şi 0.8. De
aici rezultă, că un UPS de 1000 VA cu factorul de putere 0.8 este capabil să alimenteze consumatori
de putere totală de 800 W.
Majoritatea UPS-urilor sunt proiectate încât să suporte o mică suprasarcină pentru o perioadă scurtă,
însă la dimensionarea, alegerea UPS-urilor este recomandat o marjă de siguranţă de minim 10-15%.
Exemplu : dacă puterea totală maximă a consumatorilor ajunge la 850 VA, se recomandă un UPS de
1000VA.

Timpul de autonomie sau backup înseamnă durata cât poate UPS-ul să alimenteze
consumatorii conectaţi în regim de baterii. Acest timp se calculează la sarcina nominală, adică
puterea maximă de care este capabil UPS-ul. Cum puterea totală a consumatorilor conectaţi se
micşorează aşa creşte autonomia. Timpul backup depinde de capacitatea, numărul acumulatoarelor
şi sarcina conectată.
În general autonomia de bază a UPS-urilor variază între 5 şi 10 minute, funcţie de model şi
producător. La unele tipuri de UPS, mai ales din categoria Off-Line şi Line-Interactive nu se poate
extinde autonomia datorită arhitecturii aparatelor.

Bateriile sunt "inima" UPS-ului, ele inmagazinând energia care se redă în cazul întreruperilor
de curent.
În general UPS-urile conţin acumulatoare de tip VRLA (Valve Regulated Lead Acid) adică baterii pe
bază de plumb-acid. Acestea nu necesită mentenanţă, nu emit vapori periculoase pentru mediu şi se
pot utiliza în plan orizontal respectiv vertical. Bateriile în majoritatea UPS-urilor mici de e piaţă au o
durată preconizată de viaţă de aproximativ 5 ani, dar se prezintă şi în versiunea cu o durată de viaţă
aproximată de 10 ani. Desigur acestea au un cost mai ridicat faţă de cele cu 5 ani de viaţă, însă sunt
mai fiabile.
Bateriile sunt încărcate de UPS, urmând ca la o întrerupere de curent să furnizeze energie
invertorului, care va alimenta consumatorii conectaţi.
Capacitatea acumulatoarelor se exprimă în Ah (amper-ore). Schimbarea acumulatoarelor uzate se
execută de personal calificat, deoarece există riscul electrocutării sau înlocuirii cu baterii neadecvate,
care poate conduce la deteriorarea aparatului.
An offline UPS provides battery power to equipment when the mains power supply falls below a pre-
determined limit (usually around 200 V AC). This battery usually lasts ten minutes. Offline UPS units
are often referred to as standby systems, as the inverter is in standby mode until the mains power
supply fails. They are inexpensive and recommended for home offices. Offline technology should be
avoided for applications where there is frequent power disturbance.

Under normal operating conditions, AC power from the utility passes straight through the UPS to the
critical load. A charger converts AC power to DC to charge the battery. The inverter is used to convert
the DC power from the battery to create AC power to support the load when the utility fails.
Normally the inverter is operating in the standby mode, keeping the batteries charged. Should the
utility power go out of specification, the inverter powers the load, drawing energy from the battery.
This topology is also called "single-conversion" because at any point of time, power is only being
converted once (AC to DC or DC to AC).

Line-Interactive UPS

A line interactive UPS contains a regulator that boosts the mains power supply when it falls. It can
regulate power to an acceptable level, without the use of a battery, during a brownout or surge in
supply voltage. Similar to an offline UPS, there is a short period (i.e. transfer time) when a line
interactive UPS switchs to battery mode during a blackout. Most line interactive UPS units have
additional features including sinewave output, enhanced software and connectivity options. They
provide a high level of protection, at an affordable price, for corporate applications.
This category resembles the offline product, but inserts a transformer or inductor in series between
the utility power source and the load. This in-line inductor enables the UPS inverter to interact with
incoming power and provide a measure of power conditioning to the load. This buck-and-boost
circuitry helps in high and low input voltage conditions.

Double-Conversion On-line UPS

True on-line UPS units provide the highest level of protection. An on-line UPS absorbs the incoming
AC supply, converts it to DC then inverts it to AC to supply critical power loads. An inverter supplies
regulated AC power to loads at all times; either from rectified mains or a battery with an on-line UPS.
In the event of a blackout, there is no transfer time or break in power supply.

Most on-line UPS units contain an automatic bypass to ensure continuous power supply during a
short-term overload or UPS failure. They are ideal for critical loads, sensitive equipment such as
medical or scientific technology and industrial loads. All on-line UPS units are fully generator
compatible. These UPS units are often referred to as double conversions because they can convert
from AC-DC to DC-AC.

S-ar putea să vă placă și