Sunteți pe pagina 1din 1

Semiotică aplicată

Seminar
Floria Florinela
22.02.2011

Bibliografie

1. Jean Marie Klinkenberg – Inițiere în semiotică generală, ed. Institutul European, Iași
2004
2. John Fiske – Introducere în științele comunicării, ed. Polirom, Iași 2002
3. John Fiske – Semnele televiziunii, ed. Institutul European, Iași 2000
4. John Hartley – Discursul știrilor, ed. Polirom, Iași 1996
5. Costin Popescu – Publicitatea- o estetică a persuasiunii, ed. Universitășții din București
2005
6. Constatin Sălăvăstru – Discursul puterii. Încercare de retorică aplicată
(cap. Ordinea retorică a discursului politic – în principal despre
slogan)
7. Benoît Heilbrunn – Logo-ul, ed. comunicare.ro, 2002
8. J Jeak Boutand – Comunicare, semiotică și semen publicitare, ed. Tritonic 2000

Cerințe de seminar
Realizați o recenzie pentru un articol de semiotică sau din zona științelor comunicării,
aparținând unei dintre următoarele reviste:
 Revista Română de Comunicare și Relații Publice
 Revista Argumentum
 Revista Analele științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași
Seria: Științele comunicării
 Revista Semilogia Culturii
 Revista Română de Jurnalism și Comunicare
Formatul recenziei: - referire clară asupra atricolului recenzat
- scris pe calculator: Times New Roman, 12
- sa dăm un titlu recenziei
- titlul este cu bold
- numele nostru în colțu din stânga sus
- textul: spațiere de 1,5; aliniere de 2,5;
- scris la calculator, minim 2 pagini
- referirea către articol se face ca notă de subsol

ex: Articolul lui

_______________________________________________________________________
, titlul articolului în ”numele revistei”, nr. revistei, anul, paginile