Sunteți pe pagina 1din 2

Bazele juridice şi principiile financiare ale statului.

1.1. Relataţi despre principiile activităţii financiare ale statului.

Activitatea financiară a statului şi organelor administrative publice locale este bazată pe


anumite reguli şi cerinţe fundamentale care exprimă trăsăturile şi scopurile esenţiale ale
acestei activităţi. Principiile sunt evidenţiate în Const. RM. Care priveşte anemijlocit şi
activitatea financiară a statului.

1) Pr. legalităţii
2) Pr. egalităţii
3) Pr. publicităţii
4) Pr. repartizării funcţiilor în domeniul activităţii financiare ale statului are la bază
principiul separării şi colaborării puterilor.
5) Pr. autonomiei locale – existenţa unei autonomiifinanciare, aplicabil în mare măsură
acolectivităţilor locale.
6) Pr. caracterului social al activităţilor financiare
7) Pr. de planificare a activităţilor statului
8) Pr determinării juste a sarcinilor fiscale – cetăţenii sunt obligaţi să contirbuie prin
impozite şi taxe la cheltuielile publice

1.2. Demonstraţi corelaţia dintre formele juridice şi nejuridice a acitivăţii


financiare ale statului.

Forma nejuridică constă în instruirea contribuabililor în vederea exercitării activităţii


financiare, popularizarea legislaţiei financiare, petrecerea adunărilor în cadrul organelor
financiare sau fiscale. Forma nejuridică crează posibilitatea realizării formelor juridice a
acitivităţii financiare ale statului, prin care se manifestă şi caracterul coercitiv a
organelor puterii de stat în domeniul financiar.
În acitivitatea sa financiară, st adoptă acte financiare juridice – deciziile organelor de
stat, care sunt adoptate într-o formă stabilită şi au consecinţe juridice , ce ţin de
competenţa organelor financiare în cauză.
Actele juridice financiare pot fi clasificate:
a) După particularitatea juridică
-acte normative
-acte individuale
-acte mixte

b) După natura juridică


-legi
-acte subordonate legii

c) După organele ce le emit


-acte emise de organul reprezentativ
-acte emise de organele executive cu competenţă generală
-acte smise de organele executive de competenţă specială

1.3. Selectaţi elementele sistemului financiar la etapa actuală.


Sistemul financiar al R.M: are următoarele elemente:
1) Sistemul bugetar al RM – parte componentă a sistemului financiar care include în
sine toatalitatea bugetelor, impozitelor.
2) Fondurile speciale – isntitutite la iniţiativa Guvernului, concret sunt stabilite
fondurile de cheltuieli pentru anumite necesităţi
3) Fondul întreprinderilor şi instituţiilor publice
4) Asigurarea obligaţiilor
5) Împrumutul de stat