Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul activitatilor extrascolare in formarea

personalitatii elevului
Societatea modernă prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa, deschiderea spre inovaţii
solicită un model al personaităţii umane care ar fi capabilă să facă faţă cerinţelor secolului XXI care s-a
anunţat ca un mileniu al schimbărilor continue. Educaţia devine imboldul progresului social, exigenţele
timpului an de an apar cu noi abordări şi valorificări ale ştiinţelor pedagogice, psihologice, politice, sociale,
economice în scopul formării unei generaţii tinere capabile să asigure în continuare un nivel de bunăstare a
vieţii, o interacţiune socială sporită, condiţii optime pentru dezvoltarea umană.
Orientarea esenţială fiind democratizarea învăţămîntului, asigurarea calităţii învăţămîntului
fiind o necesitate a modernizării. ,,Democratizarea învăţămîntului reprezintă un principiu de politică a
educaţiei care vizează egalizarea şanselor de reuşită şcolară/universitară în condiţiile unei instruiri de
calitate, confirmată în termenii raportului intrare-ieşire, la toate nivelurile sistemului,” afirmă Sorin Cristea.
Autorul citat remarcă locul şi rolul educaţiei nonformale, ca fiind parte integrantă inclusă în aria conceptului
pedagogic de democratizare a învăţămîntului ce ,,defineşte o anumită disponibilitate a sistemului,
dependentă de structura de funcţionare a acestuia, care validează la nivel de decizie politică: organizarea
nivelurilor/treptelor şcolare şi a modalităţilor de evaluare a elevilor/studenţilor; conducerea managerială a
instituţiilor; proiectarea curriculară a programelor de instruire formală şi nonformală; realizarea relaţiilor cu
comunitatea educativă naţională, teritorială şi locală”.
Copiii şi tinerii suportă consecinţele sărăciei, fiind neglijaţi în dreptul lor să fie informaţi şi să
beneficieze de acces la servicii de educaţie, sănătate, odihnă şi activităţi recreative, la un mediu sigur şi
tolerant, la oportunităţi de participare şi exprimare a opiniei. Ei devin victimele condiţiilor şi deprinderilor
comportamentale ce le pune în pericol bunăstarea fizică, intelectuală, emoţională, socială. Societatea se
confruntă cu prezenţa unui număr impunător de copii şi tineri marginalizaţi, cu probleme de sănătate, care
consumă alcool, substanţe narcotice. Copiii şi tinerii se confruntă cu dificultăţi de a-şi valorifica la maxim
potenţialul de dezvoltare (fizic, socio-emoţional, intelectual), îşi petrec într-un mod defectuos timpul liber.
Activitatea în afara clasei şi extraşcolară ocupă un loc foarte important în ansamblul
influenţelor educative. Astfel în Liceul Teoretic ,,I.C.Vissarion” Titu elevii sunt antrenaţi în activităţi
extracurs, evenimente şi serbări şcolare, excursii, acţiuni de voluntariat, menite să contribuie la formarea
unor competenţe sociale şi civice, orientand copiii şi tinerii noştri spre succes. În instituţie s-a afirmat în
ultimii ani un sistem de activităţi extraşcolare, care se perfecţionează în permanenţă, tendinţa de dezvoltare
a acestui sistem fiind orientarea spre satisfacerea intereselor şi opţiunilor individuale ale elevilor. Ne axăm
în activitatea noastră pe doleanţele elevilor, dorindu-ne să creăm o comunitate şcolară care îşi cunoaşte şi îşi
valorifică tradiţiile, învaţă prin cooperare, stimulează participarea şi are o imagine proprie.
Astfel ca, la sondajul efectuat la inceputul acestui semestru, toti reprezentantii claselor si-au
exprimat parerilor cu privire la punctele slabe si forte ale sistemului nostru de activitati extrascolare,
dezbaterile interculturale, viata de elev european si surprinzator au facut referire la o posibila “criza” a
valorilor.
Cu toate ca la inceputul chestionarului elevii au fost ceva mai evazivi, au inteles ca se pot
exprima intr-un mod liber astfel incat chestionarele nu au fost semnate.Pentru fiecare clasa s-a distribuit cate
un exemplar,avand totodata dreptul de se consulta intre ei si de a-si formula o parere. La primele intrebari
vizand lumea contemporana, legaturile culturale si relatiile cu popoarele vecine,activitatile extrascolare intr-
o scoala contemporana, 62,5% din clasele intrebate ( desemnate de 15 elevi-presedinti ai claselor) au
raspuns ca “legaturile culturale sunt benefice si importante, desi fiecare natiune are traditiile si obiceiurile
sale, schimburile de experiente interculturale pot oferi un plus in dezvoltarea sociala.”, iar activitatile
extrascolare, in opinia lor, reprezinta un mod de a-si “diversifica cultura, dezvolta intelectul, fiind in acelasi
timp si distractive.“Sunt vazute cu ochi buni si binevenite in viata scolarului modificand comportamentul
social, ajutand la intretinerea si legarea unor relatii.In acelasi timp, in opinia mea, aceste relatii pot consolida
si conduce la bunastarea unei zone si la instaurarea unui sistem de cooperare, iar activitatile extrascolare sau
educarea nonformala reprezinta un mod de a-ti dezvolta anumite abilitati, cat si de a deschide anumite
orizonturi, de a crea perceptii reale asupra vietii, de a fi introdus intr-un anumit cerc, grup.
In schimb, 8,5% dintre participantii la sondaj nu au avut nicio opinie referitoare la tema
dezbatuta, iar restul de 29% au spus doar ca sunt de acord afirmatiile prezentate in chestionar.
La intrebarile 3, 4 ce au prezentat viata adolescentina plina de senzatii, ganduri , trairi si
sentimente cat si modul de a se regasi prin implicarea in anumite activitati, 75%(18 reprezentanti) au afirmat
ca “implicarea inseamna conturarea personalization, maturizare, constientizarea apartenentei la un
grup.Aceste actiuni au un impact puternic asupra noastra si a formarii ca elev.Prin astfel de activitati se
stimuli curiosities, interesul si enthusiasm elevilor.prin intermediul activitatilor extrascolare se obtine o
experienta bogata prin care se consolideaza relatia cu comunitatea si cu tine insuti de ce nu.” 16% Din
raspunsuri s-au bazat pe afirmatia ca un adolescent are intr-adevar nevoie de implicare in diverse avctivitati,
acestea fiind un alt mod de comunicare, iar 9% dintre participanti nu au avut nicio parere.
Intrebarile cu numarul 5, 6, 7, 10, 11 si 12 au privit principalele surse de informare ale elevilor
din liceul nostru, ofertele educationale, activitatile extrascolare, cat si adaptarea acestora la caracterul lor,
activitati la care au participat, noi propuneri si solutii pentru extinderea curriculara a acestora. Asfel ca 71%
au afirmat ca se pot informa din surse ca Internetul, revista scolii si uneori C.E.,alte activitati organizate in
cadrul likelier, se pot consulta cu dirigintii sau cu doamna psiholog, iar mass-media ocupa un loc codas.Ca
si punct slab este mentionat site-ul scolii care inca nu este bine-structurat.In al doilea rand acestia afirma ca
activitatea extraşcolară realizată în liceu se orientează spre varietate tematică şi diverse forme de organizare,
dar avem şi ceva probleme, cele care ţin de nevalorificarea potenţialului aptitudinal al copiilor şi tinerilor,
din cauza lipsei de spaţii amenajate şi dotate.Cu toate acestea,au participat la diverse olimpiade, concursuri
culturale, au mers in excursii, expeditii, s-au implicat in actiuni de voluntariat.Se doreste totusi o
imbunatatire a sistemului de activitati prin organizarea mai multor expeditii, unor cursuri extraoptionale.Cu
toate ca oferta educationala ii cam nemultumeste, ei sunt de parere ca se pot adapta. 17 % Dintre
reprezentantii claselor sustin ca activitatile extrascolare ale liceului nu li se potrivesc, nu sunt informati la
timp si astfel nu mai pot participa la vreo activitate, 12% nu au avut o parere proprie.Desigur ca in
chestionar au prezente si intrebari care au facut referire la procesul de autocunoastere si la socializare. 84%
Din cei intervievati au precizat ca :“pentru ca o personalitate sa devina armonioasă are nevoie de un mediu
favorabil în care să crească fericit, să edifice împreună cu semenii săi o societate modernă şi prosperă,
scoala de astăzi este ziua de mîine a ţării noastre şi efortul nostru de astăzi este fundamentul realizărilor
viitoare”.In opinia mea,educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea
corespondentei dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea
comportamentului creativ in diferite domenii. Restul de 16% nu si-au exprimat parerea.
Prezentul solicită afirmarea unei personalităţi competitive, capabile să-şi modeleze viitorul,
de aceea educaţia este în lumea modernă o dimensiune-cheie prin care se fortifică fiinţa umană.
Comunitatea de învăţare este mediul de formare a atitudinilor, capacităţilor şi competenţelor elevului.
Participînd şi cooperînd, demonstrînd interes pentru studii, pentru propria autodezvoltare, pentru viaţa
comunitară, elevul trăieşte o continuă schimbare de comportament, acumulează experienţe prin care îşi
racordează existenţa personală ,,la dinamismul vieţii sociale actuale şi viitoare în interesul propriu şi al
societăţii”
In incheiere consider ca atitudinea de cunoastere a dorintelor elevilor si de respectare a
acestora trebuie sa fie dominantele activitatilor discutate. Acestea le ofera destindere, incredere, recreere,
voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor. Activitatea educativa
scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea tinerei generatii in actul respectarii
drepturilor omului si al asumarii responsabilitatilor sociale, realizandu-se astfel, o simbioza lucrativa intre
componenta cognitiva si cea comportamentala.

S-ar putea să vă placă și