Sunteți pe pagina 1din 3

MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE

La lucrări de spoieli, zugrăveli, vopsitorii se folosesc materiale diferite sub forma în care se găsesc
în natură , prelucrate sau transformate pt. a avea calităţi şi proprietăţi cerute de lucrările respective.
După funcţiile îndeplinite în alcătuirea compoziţiilor de lucru sunt: pigmenţi, lianţi, lacuri,
emailuri, vopsele, grunduri, chituri, diluanţi, solvenţi, decapanţi, materiale auxiliare.

A) PIGMENŢI PT. ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII

1. Generalităţi

Pigmenţii sunt substanţe colorate sub formă de pulbere, insolubile în lianţi şi diluanţi şi care
amestecate omogen cu lianţi alcătuiesc suspensii colorate.
Suspensiile pt. zugrăvit şi vopsit sunt amestecuri de substanţe solide, sub formă de praf (insolubule
în lichide) şi substanţe lichide. Pt. a se menţine omogene se amestecă periodic, în funcţie de fineţea
pulberii pigment, de materialele de umplutură şi de vâscozitatea lianţilor şi solvenţilor (se amestecă mai
des compoziţiile cu apă şi clei decât cele cu ulei sau alte substanţe).
După compoziţia lor sunt:
- pigmenţi anorganici (minerali) pot fi:
o d.p.d.v. chimic:
 oxizi sau săruri ale diferitelor metale (fier, plumb, zinc, cupru, crom etc.)
 prafuri de metale (aluminiu, alamă, zinc etc.)
o după originea lor:
 naturali – din minereuri prelucrate mecanic şi termic
 artificiali (sintetici): compuşi chimici (oxizi de metale) şi metaloizi (metale şi
aliaje sub formă de pulberi fine)
- pigmenţi organici (conţin carbon) pot fi, după origine:
 naturali – se extrag din plante, insecte, animale (carmin natural, indigo, sepia)
 sintetici – din hidrocarburi (extrase din cărbune, petrol, gaze naturale)

2. Caracteristici şi calităţi ale pigmenţilor

a) stabilitatea la lumină – proprietatea de a-şi păstra timp îndelungat culoarea sub acţiunea luminii
solare (unii pigmenţi se închid la culoare , alţii de decolorează; pigmenţii minerali artificiali sunt mai
rezistenţi)
b) insolubilitatea în apă – nu se dizolvă în apă
c) capacitatea de colorare – proprietatea pigmenţilor de a-şi păstra nuanţa mai mult sau mai puţin
intensă în amestec cu pigmenţii albi (cu cât e mai mare cu atât se foloseşte în cantitate mai mică)
d) puterea de acoperire – cantitatea de pigment, în grame, folosită la 1 m2 suprafaţă vopsită, astfel încât
stratul anterior aplicat să nu se vadă (cu cât e mai mică cu atât se foloseşte vopsea în cantitate mai
mare)
e) rezistenţa la coroziune (la rugină) – proprietatea de a proteja suprafeţele metalice împotriva ruginirii
(miniu de plumb, cromat de plumb, verde de plumb, galben de zinc, verde de zinc etc. şi pigmenţi
metalici, pulberi)
f) rezistenţa la acţiuni ale acizilor, bazelor (alcali) şi uleiurilor – nu dau reacţii cu acizi sau baze şi nu
se dizolvă în ulei (se folosesc la vopsitorii antiacide – alb de titan, oxid de crom, grafit etc.)
g) absorbţia de ulei şi apă – proprietatea de a absorbi uleiul sau apa în cantitatea necesară pt. saturaţie
(cu cât e mai mică cu atât pelicula e mai rezistentă, pigmentul e mai bun, se face economie de ulei la
vopsele şi de clei la zugrăveli)
h) fineţea de măcinare – influenţează puterea de acoperire, capacitatea de colorare, calitatea şi
durabilitatea culorii
i) greutatea specifică – influenţează amestecarea omogenă a doi sau mai mulţi pigmenţi de diferite
culori (dacă greutăţile lor diferă prea mult amestecul se stratifică după un timp, de aceea la
întrebuinţare se amestecă bine)
j) toxicitatea – sunt dăunători, atacă căile respiratorii ( compuşi ai plumbului, cuprului, zincului; se vor
respecta NTSM)
3. Pigmenţi uzuali clasificaţi după culoare

a) pigmenţi de culoare albă – oxizi sau săruri care colorează în alb compoziţiile de zugrăvit sau
vopsit (se găsesc în comerţ preparaţi industrial)
- varul de construcţie – la compoziţii de zugrăvit; are nu doar rol de pigment, ci mai ales de liant
- huma – varietate de marnă sau argilă fină, se înmoaie uşor în apă şi devine plastică; pigment la
zugrăveli interioare
- caolinul – argilă albă; umplutură şi pigment la zugrăveli interioare (se obţine un alb imaculat)
- creta – din măcinarea cretei naturale (carbonat de calciu); nu se dizolvă în apă, se dizolvă în
acizi; umplutură pt. compoziţii, deschiderea nuanţelor, compoziţii pt. grunduri şi chituri
(amestecată cu ulei de in fiert); putere de acoperire foarte mică
- litoponul – pigment artificial alb; se poate amesteca cu alţi pigmenţi şi cu lianţi; are putere de
acoperire bună, se dizolvă în acizi, rezistă la temperatură, nu rezistă la intemperii, nu e
otrăvitor; pt. emailuri şi compoziţii de vopsit la interior, la exterior cu adaos de alb de zinc
- albul de zinc – pigment artificial alb (oxid de zinc), praf; putere de acoperire bună, rezistă la
lumină, se poate amesteca cu lianţi şi pigmenţi, nu rezistă la acţiuni acide, putere de uscare
bună, rezistă la temperatură şi intemperii, se dizolvă în acid acetic; compoziţii de vopsit şi
emailuri, la interior sau exterior
- albul de plumb (ceruza) – pigment artificial alb strălucitor; putere mare de acoperire, se
dizolvă în acid, rezistă bine la lumină, protejează metalele împotriva ruginii, nu rezistă la
acţiuni acide, rezistă la temperatură şi intemperii, este otrăvitor; vopsitorii exterioare
- bioxid de titan – pigment artificial alb; putere de acoperire foarte bună, rezistă la lumină,
solubil în acizi sau baze, se poate amesteca cu lianţi şi pigmenţi, nu e otrăvitor, nu rezistă la
intemperii fără alţi pigmenţi; compoziţii de vopsit la interior
- alb de titan – putere mare de acoperire; compoziţii de vopsit şi emailuri; peliculă de un alb
curat, rezistă la agenţi externi
- sulfat de bariu
- sulfură de zinc

b) pigmenţi de culoare neagră - substanţe care colorează în alb compoziţiile de zugrăvit sau vopsit
- grafit – pigment negru cenuşiu, luciu metalic; rezistă la acţiuni chimice, agenţi atmosferici,
lumină, temperaturi, putere de acoperire bună; compoziţii de apă sau ulei, acoperire decorativă
lemn, metale, obiecte de argilă sau ipsos (aspect metalic)
- negru de fum – pigment artificial (carbon curat), din ardere, negru, negru gri, negru maro;
putere de acoperire foarte bună, capacitate de colorare bună, rezistă bine la lumină, la acizi, la
temperatură, la intemperii, se amestecă cu toţi lianţii şi pigmenţii, putere de uscare mică,
încetineşte uscarea compoziţiilor; compoziţii de zugrăvit şi vopsit
- negru de oxid de fier
- negru de antracen

c) pigmenţi de culoare roşie – oxizi sau săruri care colorează în roşu; preparaţi industrial
- miniu de fier – roşu vişiniu; greu solubil în acizi, putere de acoperire bună, rezistă la agenţi
atmosferici, se amestecă bine cu pigmenţi; compoziţii de zugrăvit şi vopsit, acoperirea
suprafeţelor metalice împotriva coroziunii (învelitori metalice) , grund la vopsire obiecte
metalice; peliculă de protecţie rezistentă şi durabilă
- miniu de plumb – roşu portocaliu; putere de acoperire şi colorare bună, nu rezistă la intemperii,
la lumină (se închide), se poate amesteca cu pigmenţi (se folosesc lianţi pt. a nu se îngroşa),
solubil în acizi, uscare foarte bună, rezistă la căldură, otrăvitor, anticorosiv (cel mai puternic),
aderă bine pe suprafeţe metalice; grund, nu se foloseşte ca vopseaacoperitoare
- ţinober – (din mercur) roşu aprins; putere de acoperire şi colorare bună, nu rezistă la lumină, la
temperatură, se amestecă bine cu lianţi şi pigmenţi, rezistă la acizi, putere de uscare mică
(încetineşte uscarea); compoziţii de vopsit şi emailuri la exterior şi interior
- colcotar artificial – roşu inchis sau deschis; rezistent la lumină
- pământ din siena ars – pigment artificial
d) pigmenţi de culoare galbenă - substanţe care colorează în galben compoziţiile de zugrăvit sau
vopsit
- ocru – argilă cu conţinut de fier, nuanţe galben deschis, portocaliu, brună (funcţie de
conţinutul de fier; forme: ocru gras, cu conţinut mic de var, putere mare de acoperire, uscare
rapidă; ocru slab, cu conţinut mare de var; rezistent la lumină, agenţi atmosferici, insolubil în
apă, parţial solubil în acizi, ieftin; foarte utilizat la zugrăveli şi vopsitorii, prepararea
grundurilor
- siena – galben brun, conţinut mare de oxid de fier, i se adaugă cuarţ, nisip, argile, derivaţi
organici; capacitate mare de absorbţie a uleiului (înainte de calcinare), putere de acoperire
mică; lucrări de zugrăveli
- galben de crom – nuanţe de galben, din cromat de plumb; otrăvitor, nu rezistă la lumină (se
închide), rezistă la agenţi externi, protejează metalele, putere mare de acoperire şi colorare;
lucrări de zugrăveli pe tencuieli uscate
- galben de zinc – galben deschis, lămâi; nu e otrăvitor, rezistă la lumină, putere medie de
acoperire şi colorare, protejează metalele de coroziune timp îndelungat; vopsitorii, şpacluieli
exterioare pe metal
- galben de cadmiu – galben lămâi până la tonuri închise; nu e otrăvitor, se dizolvă în acizi, nu
se dizolvă în apă, putere foarte mare de acoperire; compoziţii vopsele de ulei şi de apă exterior
şi interior, emailuri de nitroceluloză

e) pigmenţi de culoare albastră – oxizi sau săruri care colorează în albastru


- albastru de fier – de la indigo la ultramarin, varietate mare de nuanţe, bulgări sau praf; nu e
otrăvitor, e transparent, putere foarte mare de acoperire şi colorare; vopsitorii
- ultramarin – albastru azuriu până la nuanţe închise (caolin, cuarţ, sodă, cărbune, sulf); nu e
otrăvitor, e transparent, rezistă la acţiunea varului, este atacat de acizi, putere medie de
acoperire; zugrăveli şi vopsitorii
- lazurit de zugrăvit, albastru de cobalt, azur

f) pigmenţi de culoare verde - oxizi sau săruri care colorează în verde compoziţiile de zugrăvit sau
vopsit
- verde de oxid de crom – verde închis; rezistă la lumină, la temperatură, la acţiunea acizilor, a
agenţilor atmosferici, nu e otrăvitor, putere de acoperire mijlocie, capacitate de colorare
redusă; compoziţii de zugrăvit şi vopsit, emailuri, colorarea cimentului
- verde de cobalt – verde aprins, verde închis, deschis; solubil în acizi, rezistă la lumină, putere
de acoperire şi colorare medie; compoziţii pt. vopsit
- verde de cromat de plumb – verde mătăsos, nuanţe de la albastru verzui la nuanţe gălbui până
la măsliniu închis; nu rezistă la acizi, baze, var, rezistă la agenţi atmosferici, protejează bine
metalele împotriva coroziunii; putere mare de acoperire şi colorare; vopsitorii pe metal, lemn,
interior şi exterior
- verde de zinc – verde deschis gălbui până la verde albăstrui închis; nu rezistă la acizi, baze,
var, rezistă la agenţi atmosferici, protejează bine metalele împotriva coroziunii, putere medie
de acoperire şi colorare; vopsirea metalelor