Sunteți pe pagina 1din 8

Psihologia religiei

Anul II, Semestrul 2

Cadre didactice: Lect.univ.dr. Coralia Sulea


Tipul disciplinei: Opţională
Număr de ore alocate: 28 de ore
Săptămânal, câte două ore de curs.
Credite 4

Descriere succintă a disciplinei:


Cursul urmareste examinarea implicatiilor teoriilor si cercetarilor din psihologie asupra
credintelor si comportamentelor religioase. Psihologia religiei este in mod primar preocupata de
corelatele sociale si personale ale practicilor si credintelor religioase, comportamentul religios
individual si de grup, experiente religioase si dimensiuni ale personalitatii asociate cu acestea.
In cadrul cursului vor fi analizate doua perspective: cea clasica - care prezinta contribuitia
celor mai importante nume din domeniul psihologiei la dezvoltarea disciplinei psihologiei religiei
si cea aplicativa si de cercetare – care pune accent pe analiza empirica a principalelor aspecte ale
psihologiei religiei si pe aplicabilitatea rezultatelor cercetarilor si analizelor teoretice in sfera
individuala si sociala.
Cursul ofera ocazia aplicarea cunostintelor dobandite la psihanaliza, psihologia
personalitatii si psihologia sociala in domeniul complex al psihologiei religiei, precum si
intelegerea perspectivelor principalilor cercetatori din aceste domenii.

Obiectivele disciplinei:
1. Analiza principalelor abordari clasice din domeniul psihologiei religiei;
2. Conturarea cunostintelor referitoare la rolul psihologiei in intelegerea rolului religiei in
contextul social, la nivelul grupului si la nivelul individual;
3. Realizarea de conexiuni interdisciplinare intre psihologia religiei si alte domenii ale
psihologiei;
4. Intelegerea modalitatilor de cercetare din acest domeniu;
5. Imbunatatirea abilitatilor de prezentare si comunicare in scris.

Competenţele dobândite:
• de a analiza si integra informatiile din principalele domenii ale psihologiei (psihanaliza,
psihologia umanista etc);
• abilitatea de a aborda din punct de vedere aplicativ rezultatele studiilor din domeniu;
• abilitatea de interpretare si analiza critica a teoriilor ai abordarilor predate;
• dezvoltarea abilitatilor de cercetare in domeniul psihologiei religiei.

-1-
Conţinutul tematic al seminarului:

Săptămâna 1.
Cursul 1. Introducere in domeniul psihologiei religiei

Continut: religie, psihologie, scurt istoric, spiritualitate, religiozitate, clarificarea termenilor

Resurse bibliografice
Aldrige, A. (2000). Religion in Contemporary World. Cambridge: Polity Press.
Brown, L. (1988). Psychology of Religion. An introduction. London: SPCK.
O’Doherty, E.F. (1978). Religion and psychology. NY: The society of St. Paul
William James, The Varieties of Religious Experience:
http://www.psywww.com/psyrelig/james/toc.htm
Society for the Scientific Study of Religion
http://www.sssrweb.org/
Notable People in Psychology of Religion
http://www.psychwww.com/psyrelig/psyrelpr.htm
Division 36 of the American Psychological Association, Psychology of Religion,
http://www.apa.org/divisions/div36/homepage2.html
Psychology of Religion Pages, By Michael Nielsen
http://www.psywww.com/psyrelig/
Resources on Psychology and Faith, David Myers
http://davidmyers.org/Brix?pageID=13
http://davidmyers.org/Brix?pageID=51
Săptămâna 2.
Cursul 2. Perspectiva lui Sigmund Freud asupra religiei (psihanaliza)

Continut: analiza perspectivei freudiene asupra religiei, analiza critica a teoriilor psihanalitice
freudiene, analiza cercetarilor si interpretarilor lui S. Freud.

De citit
Munteanu, A. (1997). Un inceput care se numeste Freud. Timisoara: Editura Sedona.
Palmer, M. (1999). Freud si Jung despre religie. Bucuresti: Ed. IRI.

Bibliografie complementara
Freud, S .(2000). Opere vol IV. Studii despre societate si religie. Bucuresti: Ed. Trei.
Hood, R.W. (1992). Mysticism, Reality, Illusion, and the Freudian Critique of Religion. The
International Journal for the Psychology of Religion, 2 (3), 141-159.
LaMothe, R. (2004). Freud’s envy of Religious Experience. The International Journal for the Psychology
of Religion, 14 (3), 161-176.
http://www.freud.org.uk/
http://www.freud-museum.at/

-2-
Săptămâna 3.
Cursul 3. Religie si colectivitate. Carl Gustav Jung (psihologie analitica) si Alfred Adler
(psihologia individuala)

Continut: analiza a perspectivei lui Jung asupra religiei, analiza comparativa Freud-Jung, perspectiva psihologie
adleriene asupra religiei

De citit
Mansager, E. (1987). One framing of the issue: Adlerian psychology within pastoral counseling.
Individual Psychology, 43 (4), 451-460.
Patton, J.F. (2006). Jungian Spirituality: A developmental context for late-life growth. American
Journal of Hospice and Palliative Medicine. 23, 304-308.

Bibliografie complementara
Adler, A. (1995). Sensul vietii. Bucuresti: Editura IRI.
Dourley, J.P. (1995). The religious significance of Jung’s psychology. The International Journal for the
Psychology of Religion, 5 (2), 73-78.
Adler, A. (1996). Cunoasterea omului. Bucuresti: Editura IRI.
Jung, C. J. (1994). Reflectii teoretice privind natura psihismului. Bucuresti: Editura Anima.
Jung, C.G. (1998). Psihanaliza fenomenelor religioase. Bucuresti: Editura Aropa.
http://www.cgjungpage.org/
http://www.alfredadler.org/
Săptămâna 4.
Cursul 4. Perspectiva lui Erich Fromm (psihanaliza)

Continut: analiza principalelor lucrari ale autorului, discutarea analizelor critice realizate pe
marginea acestora

De citit
Fromm, E. (1995). Arta de a iubi. Bucuresti: Editura Anima
Ortmeyer, D.H. (1998). Revisiting Erich Fromm. International Forum for Psychoanalysis, 7, 25-33

Bibliografie complementara
Fromm, E. (1978). Psychoanalysis and Religion. NY: Yale University Press.
Fromm, E. (1998). Frica de libertate. Bucuresti: Editura Universitas
http://www.erich-fromm.de/e/index.htm
Săptămâna 5.
Cursul 5. Religie si existentialism. Viktor Frankl (logoterapie/analiza existentiala)

Continut: analiza principalei lucrari a autorului, dezvoltarea logoterapiei/analizei existentiale

De citit
Frankl, V.E. (1989). Man’s search for meaning. An introduction to logotherapy. London: Hodder
& Stoughton.
Pytell, T.E. (2001). Viktor Frankl and the genesis of the third Viennese school of psychotherapy.
Psychoanalytic Review, 88 (2), 311-334.

-3-
http://logotherapy.univie.ac.at/
Săptămâna 6.
Cursul 6. Religie, personalism si transpersonalism. Gordon Allport (psihologia umanista)
si Abraham Maslow (psihologia umanista si transpersonalism)

Continut: analiza principalelor lucrari ale autorilor si analiza dimensiunilor legate de psihologia
religiei, discutarea analizelor critice realizate pe marginea acestora

De citit
Allport, G.W., Ross, J.M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality
and Social Psychology, 5 (4), 432-443.
Koltko-Rivera, M.E. (2006). Rediscovering the later version of Maslow’s Hierarchy of needs:
Self-transcendence and opportunities for theory, research and unification. Review of General
Psychology, 10 (4), 302-317

Bibliografie complementara
Kirkpatrick, L.A., Hood, R.W. (1990). Intrinsic-extrinsic religious orientation: The boon or bane
of contemporary psychology of religion. Journal for the Scientific Study of Religion, 29 (4), 442-462.
Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
Maslow, A. (1976). Religions, values, and peak experiences. New York: Penguin.
Săptămâna 7.
Cursul 7. Convertirea. Leon Festinger (psihologie sociala)- disonanta cognitiva si
Deconvertirea

Continut: analiza disonantei cognitive si a legaturii dintre psihologia sociala si psihologia religiei,
discutarea cercetarilor legate de aceasta abordare

De citit
Hardyck, J.A., Braden, M. (1962). Prophecy fails again: A report of a failure to replicate. Journal of
Abnormal Psychology, 65 (2), 136-141

Bibliografie complementara
Kahn, P.J., Greene, A.L. (2004). „Seeing conversion whole”: Testing a model of religious
conversion. Pastoral Psychology, 52 (3), 234-258
Tumminia, D. (1998). How prophecy never fails: Interpretive reason in a flying saucer group.
Sociology of Religion, 59 (2), 157-170
Săptămâna 8.
Cursul 8. Teama de moarte, negarea mortii. Ernest Becker

Continut: analiza abordari autorului, legatura cu teoria managementului terorii si a cercetarilor


asociate

De citit
Rogobete, S., (2000). Is the Fear of Death Universal? In Dialogue with Becker’s The Denial of
Death. Revista de Psihologie Aplicata, 2, (1) 43-55.

-4-
Raad, J. (2003). Religion as a moderator of mortality salience effects. Unpublished thesis.
University of Denver, Psychology Department

Bibliografie complementara
Becker, E. (1985).The denial of death, Free Press.
http://faculty.washington.edu/nelgee/
Săptămâna 9.
Cursul 9. Religie, atitudini si comportament social

Continut: analiza modalitatilor diferite de a fi religios, legatura religiei cu onestitatea,


comportamentul prosocial, sexualitatea, discutarea caracterului aplicativ

De citit
Allport, G.W., Ross, J.M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality
and Social Psychology, 5 (4), 432-443.
Saraglou, V., Pichon, J., Trompette, L., Verscheneren, M., Dernelle, R. (2005). Prosocial behavior
and religion: new evidence based on projective measures and peer ratings. Journal for the Scientific
Study of Religion, 44 (3), 323-348.

Bibliografie complementara
Donahue, N.J., Nielsen, M.E. (2005). Religion, attitudes and social behavior. In R.F. Paloutzian si
C.L. Park (coord.). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (pp. 274-291). New
York: The Guilford Press.
Săptămâna 10
Cursul 10. Religie si personalitate

Continut: analiza cercetarilor care releva legatura dintre dimensiuni ale religiei si personalitatii,
discutarea caracterului aplicativ

De citit
Maltby, J. (1999). Personality dimensions of religious orientation. The Journal of Psychology, 133 (6),
631-640.
Sarglou, V. (2002). Religion and the five factors of personality: a meta-analytic review. Personality
and individual differences, 32, 15-25.

Bibliografie complementara
McCullough, M.E., Tsang, J., Brion, S. (2003). Personality traits in adolescence as predictors of
religiousness in early adulthood: findings from the Terman longitudinal study. Personality and
Social Psychology Bulletin, 29 (8), 980-991.
Ross, C.F.J., Francis, L.J., Craig, C.L. (2005). Dogmatism, Religion, and Psychological Type.
Pastoral Psychology, 53 (5), 483-497.

-5-
Săptămâna 11
Cursul 11. Religie, sanatate mentala si psihopatologie

Continut: analiza legaturii dintre aspecte ale religiei, sanatate mentala si forme ale patologiei,
discutarea caracterului aplicativ

De citit
Barker, M. (1995). Psychology, Religion and Mental Health. Edinburgh: Rutherford House
Hackney, C. H., Sanders, G. S. (2003). Religiosity and mental health: A meta-analysis of recet
studies. Journal for the Scientific Study of Religion, 42 (1), 43-55

Bibliografie complementara
Miller, L., Kelley, B.S. (2005). Relationship of religiosity and spirituality with mental health and
psychopathology. In R.F. Paloutzian si C.L. Park (coord.). Handbook of the Psychology of Religion and
Spirituality (pp. 460-478). New York: The Guilford Press
Oman, D., Thoresen, C.E. (2005). Do religion and spirituality influence health? In R.F.
Paloutzian si C.L. Park (coord.). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (pp. 460-478).
New York: The Guilford Press
http://davidmyers.org/Brix?pageID=52
http://davidmyers.org/Brix?pageID=53
http://davidmyers.org/Brix?pageID=54
Săptămâna 12
Cursul 12. Religie, consiliere si psihoterapie

Continut: analiza legaturii dintre aspecte ale religiei, consiliere si psihoterapie, abordarea credintelor
religioase in procesul psihoterapeutic, discutarea caracterului etic si aplicativ

Bibliografie
Crossley, J.P., Salter, D. (2005). A question of finding harmony: A grounded theory study of
clinical psychologists’ experience of addressing spiritual beliefs in therapy. Psychology and
Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, 295-313
Garzon, F. (2005). Interventions that apply scripture in psychotherapy. Journal of Psychology and
Theology, 33 (2), 113-121.

Bibliografie complementara
Shafranske, E. P. (2005). The psychology of religion in clinical and counseling psychology. In
R.F. Paloutzian si C.L. Park (coord.). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (pp.
496-514). New York: The Guilford Press
Seminarul 13.

Cursul 13. Dinamica sociala a Noilor Miscari Religioase si a sectelor religioase

Continut: analiza legaturii dintre aspecte ale perceptiei si cognitiei sociale si noile grupari religioase,
dezbatere realitate-mit, discutarea caracterului aplicativ

-6-
Bibliografie
Olson, P. J. (2006). The public perception of „Cults” and „New religious movements”. Journal for
the Scientific Study of Religion, 45 (1), 97-106
Buxant, C., Saroglou, V., Casalfiore, S., Christians, L.L. (2007). Cognitive and emotional
characteristics of New Religious Movements members: New questions and data on the
mental health issue. Mental Health, Religion and Culture, 10 (3), 219-238

Bibliografie complementara
Wilson, B., Cresswell, J. (2001). New Religious Movements. NY: Routledge
Richardson, J.T. (1995). Clinical and personality assessment of participants in New Religious
Movements. Journal for the Scientific Study of Religion, 5 (3), 145-170

Center for Studies on New Religions - http://www.cesnur.org/


Săptămâna 14
Cursul 14. Metodologia cercetarii in psihologia religiei

Continut: analiza unor instrumente de cercetare din domeniul psihologiei religiei, prezentarea
principalelor directii de cercetare din domeniu, discutarea caracterului aplicativ

Bibliografie
Dudley, R.L., Cruise, R.J. (1990). Measuring Religiousness Maturity: A proposed scale. Review of
Religious Research, 32 (2), 97-109.
Laird, S.P., Snyder, C.R., Rapoff, M.A., Green, S. (2004). Measuring private prayer: Development,
validation and clinical application of the Multidimensional Prayer Inventory. The International
Journal for the Psychology of Religion, 14 (4), 251-272
Boudreaux, E., Catz, S., Ryan, L., Amaral-Mendez, M., Brantley, P.J. (1995). The ways of
Religious Coping Scale: Reliability, validity and scale development. Assessment, 2, 233-244.
Fiala, W.E., Bjorck, J.P., Gorsuch, R. (2002). The Religious Support Scale: Construction,
validation and cross-validation. American Journal of Community Psychology, 30 (6), 761-786
Brewczynski, J., MacDonald, D.A. (2006). Confirmatory factor analysis of the Allport and Ross
Religious Orientation Scale with a Polish sample, The International Journal for the Psychology of
Religion, 16 (1), 63-76.

Research in Psychology and Religion http://www.psychwww.com/psyrelig/research.htm

-7-
Modalitatii si criterii de evaluare

Sunt acceptate 5 absente pentru a putea sustine examenul in sesiunea din vara.

Evauarea se realizeaza prin:

Realizarea unui Maxim 8 Sulea, C. (2008). Ghid pentru realizarea Eseul se va preda la
eseu puncte unui eseu. In Z. Bogathy si C. Sulea ultimul curs
(sarcina (coord.) Manual de tehnici si abilitati
obligatorie) academice, pp. 111-122. Timisoara: Editura
Universitatii de Vest

* in acest capitol sunt prezentate si criteriile de


evaluare

Prezentarea Maxim 2 Sulea, C. Zaborila, C. (2008). Instructiuni Studentii se vor inscrie


unor articole puncte pentru realizarea prezentarii la seminar. In la inceputul
concordante cu (sarcina Z. Bogathy si C. Sulea (coord.). Manual de semestrului
temele cursului optionala) tehnici si abilitati academice – Editia a doua
revazuta si adaugita (pp. 71-77). Timisoara:
Editura Universitatii de Vest

* in acest capitol sunt prezentate si criteriile de


evaluare

Aceasta modalitate de evaluare se pastreaza si in restante.

-8-