Sunteți pe pagina 1din 18

DE CE ESTE PĂCAT SĂ DAI MITĂ, SĂ COPIEZI

LA EXAMENE, SĂ NU-ŢI PLĂTEŞTI


IMPOZITELE,
SĂ FOLOSEŞTI PROGRAME PIRATATE
(FURATE) ŞI
ÎNCĂ CÂTEVA ALTELE?
„Am devenit oare duşmanul vostru, pentru că v-am
spus ADEVĂRUL?” (Galateni 4:16)
„Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăşte,
pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt
rele.” (Ioan 7:7)

Dragii mei fraţi şi surori, n-a fost niciodată comod


să spui adevărul. Priviţi în Biblie la prooroci, la Ioan
Botezătorul, la Domnul Isus şi la apostoli, şi veţi vedea
cât au suferit doar pentru că au spus adevărul. Împăratul
Ahab l-a băgat pe proorocul Mica la închisoare, împăratul
Ioas a dat poruncă să fie omorât proorocul Zaharia, fiul
preotului Iehoiada, proorocul Amos a fost alungat, Ilie
fugărit de Ahab şi Izabela, Ioan Botezătorul decapitat şi
Domnul Isus – care era adevărul întruchipat – a fost
răstignit.
În versetul de mai sus, Pavel a simţit şi el că
proclamarea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu a atras
asupra lui duşmănia galatenilor, dar el şi-a continuat mai
departe misiunea lui de a propovădui adevărul într-o
lume ostilă acestuia.
Despre vremurile pe care le trăim – vremurile din
urmă – Duhul lui Dumnezeu anunţa prin apostolul Pavel
că „oamenii nu vor mai suporta învăţătura
sănătoasă” şi că „îşi vor întoarce urechea de la
adevăr” (2Timotei 4:3-4)
Dragii mei, haideţi să nu fugim de adevăr, să nu ne
întoarcem urechea de la el.

Constat cu durere că printre cei ce-şi spun copii ai


lui Dumnezeu, ideea datului de mită, a copierii la

-1- De ce e păcat ...


examene, a neplăţii impozitelor la stat începe să devină
tot mai populară. Păcatul nu mai pare atât de groaznic.
Se pare că în unele şcoli şi facultăţi profesorii au
creat un sistem prin care să-i împingă pe studenţi la a da
mită ca să treacă examenele. Profesorii trimit prin email
studenţilor cursuri tot mai stufoase şi de un nivel tot mai
academic, aşteptându-se apoi ca studentul, copleşit de
materie, să aleagă alternativa mitei. Mita ia forma
colectivă, adică elevii (studenţii) strâng bani „mână de la
mână”, şi profesorul mituit, după ce împarte subiectele,
iese din clasă, permiţând studenţilor să copieze.
Profesorul este mulţumit de banii din buzunar, iar
elevul (studentul) mulţumit de nota luată.
Încet, încet, au început şi unii credincioşi, copii ai lui
Dumnezeu, să creadă că „te poţi face frate cu dracu'
până treci puntea” şi că Dumnezeu trebuie să fie
înţelegător văzând că nu mai ai cum s-o scoţi la capăt cu
corupţia din ţara asta.

DE CE ESTE PĂCAT SĂ DAI MITĂ ŞI SĂ


COPIEZI?
Pentru că DUMNEZEU ESTE ADEVĂRUL, şi orice
minciună, orice şmecherie, orice folos necuvenit, orice
înşelătorie, este de la diavolul.
Vii acasă bucuros de la examen şi spui: „Am luat
nota 9 (sau 10)”, primeşti felicitări, familia ta se bucură,
eventual sărbătoreşti şi dai şi o pizza, dar totul este o
minciună, un neadevăr. Termini facultatea, primeşti
diploma, pe care este scrisă media 9 sau 10, eventual şi
„magna cum laude”, şi totul este minciună şi neadevăr.
Îţi concepi Curriculum vitae (CV-ul) şi scrii în el media de
la examenul de diplomă, şi totul este o minciună.
Tocmai prin asta s-au deosebit de-a lungul
veacurilor adevăraţii copii ai lui Dumnezeu de copiii
diavolului: că au preferat să sufere, au preferat să fie
prigoniţi sau chiar să moară din pricina ADEVĂRULUI.

Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus Cristos, Duhul Sfânt,


întreaga Treime este prezentată în Scriptură ca fiind
legată de ADEVĂR.
-2- De ce e păcat ...
Tatălui trebuie să I te închini neapărat „în duh şi în
adevăr” (Ioan 4:23). Domnul Isus este „Calea,
adevărul şi viaţa” (Ioan 14:6), Duhul Sfânt este „Duhul
adevărului” (Ioan 16:13) şi scopul Lui este să ne
„călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16:13). „Cuvântul
lui Dumnezeu este adevărul” (Ioan 17:17), Biserica lui
Cristos este „Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi
Temelia adevărului.” (1Timotei 3:15) şi Domnul Isus a
venit pe pământ ca să mărturisească despre adevăr:
"Atunci un Împărat tot eşti!", I-a zis Pilat. "Da", a
răspuns Isus. "Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-
am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc
despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă
glasul Meu." (Ioan 18:37)

Tot ce ţine de Dumnezeu strigă după adevăr şi


împotriva minciunii, corupţiei, mitei, furtului, înşelăciunii,
etc.

DAR PE CINE DERANJEZ?


O soră mi-a replicat: „Bine, dar pe cine deranjez?
Nu fac decât să trec şi eu clasa. Nu iau locul nimănui, nu
fac pe nimeni să sufere.” Dragă frate şi soră, deranjezi
ADEVĂRUL. Te dai de partea minciunii, a neadevărului, a
compromisului, a întunericului.

DE CE CAD ŞI CREŞTINII?
Dumnezeu mi-a dat răspunsul: „din pricina
înmulţirii fărădelegii” care caracterizează zilele din urmă.
Păcatul se înmulţeşte în aşa măsură sub ochii noştri,
încât începe să nu mai pară păcat, ci normalitate. Calea
lată pare adevărata cale, iar pe calea îngustă rămân tot
mai puţini.

Dar cea mai mare derută a creştinilor provine din


faptul că păcatul a intrat în biserică şi stă nestingherit pe
bancă şi Îl laudă pe Dumnezeu (cu buzele). Când păcatul
este în afara bisericii, e normal. Dar când cei din jurul
tău, creştini evanghelici, practică păcatele lumii, devii

-3- De ce e păcat ...


confuz, nu mai înţelegi.
Când fratele tău de credinţă, patron, te ţine angajat
„la negru”, în timp ce lui îi merge bine mersi vechimea,
ce să mai înţelegi?
Când fratele patron te dă în şomaj şi te ţine totuşi la
servici şi-ţi spune să te ascunzi dacă apare controlul de
la ITM (Inspectoratul teritorial de muncă), ce să mai
crezi?
Când fratele tău munceşte „la negru” la un patron
creştin, a cărui firmă nici nu e înregistrată, şi stau
ascunşi prin locuri subterane să nu-i prindă garda
financiară, te întrebi unde te afli.
Când fratele tău de credinţă te îndeamnă să nu faci
facturi prea multe ...
Când auzi că fratele tău participă împreună cu
necredincioşii la strângerea mitei pentru examen, te
întrebi unde ai ajuns. Când auzi de primul caz, te
gândeşti că este vreo excepţie; când apare şi al doilea
care nu-i convins că mita şi copiatul ar fi vreun păcat, te
pune pe gânduri; când apare un al treilea convins că
trebuie să ne conformăm şi noi lumii, că astea-s
vremurile şi n-avem de ales, te întrebi oare ce se predică
în biserică.
Când primul creştin îţi spune că e o nebunie să
plăteşti impozit la stat, te gândeşti că a lipsit de la
biserică la lecţia asta, când al doilea nu-şi declară decât
o parte din venituri, spunând că nu face decât să-şi ia
înapoi ceea ce-i fură statul, deja te întrebi ce Biblie
citeşte.
Dar ce este de-a dreptul tragic este să observi că
chiar şi atunci când îi deschizi Biblia şi-i citeşti ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu despre taxe şi impozite, tot nu-şi
schimbă părerea.
„– Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu?” –
L-au ispitit Fariseii pe Domnul Isus. Iar El le-a răspuns: „–
Daţi, dar, cezarului ce este al Cezarului şi lui
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”
Iar apostolul Pavel, insuflat de Duhul Sfânt, scrie în
Epistola către Romani, „Tot pentru aceasta să plătiţi
şi birurile (adică impozitele şi taxele). Căci dregătorii
-4- De ce e păcat ...
sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând
necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi tuturor ce
sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i
birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi
frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i
cinstea. (Romani 13:6-7)
Ce poate fi mai clar?

Aşa m-am întrebat eu în ce biserică am ajuns, la


începutul vieţii mele de credinţă. Plecasem la un drum
mai lung împreună cu un frate din biserică. Luasem
carnetul de conducere nu de mult timp şi uitasem o
parte din regulile de circulaţie. Aşa că, ajungând la un
pod, am văzut o coloană imensă de maşini înşiruite în
urma unui autovehicul care mergea extrem de încet.
Eram tare nedumerit de ce nu depăşea nimeni, deşi din
sens opus nu venea nimic. Aşa că am luat la depăşit
toată acea coloană de vreo 30-40 de maşini. Când, la
ieşirea de pe pod, era un turn de control al poliţiei.
Poliţistul mi-a făcut semn să trag pe dreapta şi mi-a luat
carnetul. Atunci am aflat şi legea de circulaţie, că nu ai
voie să depăşeşti pe poduri. Dar era prea târziu. Dar, în
timp ce poliţistul se pregătea să completeze procesul
verbal, din spatele meu aud vocea fratelui meu de
credinţă care mă însoţea: „Dă-i banu'! Bagă-i banul în
buzunar!”

DE CE ÎNCEPE SĂ LE VINĂ GREU PÂNĂ ŞI


CREŞTINILOR SĂ ACCEPTE ADEVĂRUL CĂ MITA,
COPIATUL, EVAZIUNEA FISCALĂ SUNT PĂCATE?
Pentru că pun interesul propriu (iubirea de sine,
iubirea de bani) mai presus de legile lui Dumnezeu.
Sunt mereu două căi, două moduri de gândire, două
moduri de acţiune între care trebuie să alegi. În cazul de
faţă, primul este:
„Orice s-ar întâmpla, eu nu voi călca legile
Domnului meu! Chiar dacă nu voi face facultate în veci,
chiar dacă nu voi lua carnetul de conducere, eu nu voi
-5- De ce e păcat ...
da mită, nu voi copia.
Chiar dacă va trebui să închid afacerea pe care o
am şi să muncesc ca un simplu angajat, eu nu voi călca
poruncile lui Dumnezeu, minţind şi înşelând statul.”
Iar al doilea mod de gândire este:
„Orice s-ar întâmpla, trebuie să fac facultatea
aceasta, trebuie să iau examenul acesta, trebuie să-mi
menţin afacerea aceasta. Dacă singura cale care există
este mita, minciuna, înşelătoria, asta e, mă voi conforma
şi eu lumii. N-am ce face.”

În vremurile din urmă – spune Scriptura – „oamenii


vor fi iubitori de sine” (2Timotei 3:2). Interesul personal
va fi cel care îi va ghida pe cei mai mulţi, nu adevărul lui
Dumnezeu, nu onoarea lui Dumnezeu. „Ce-i drept, toţi
umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos.”
(Filipeni 2:21) – spune şi apostolul Pavel.

CÂT DE GRAVĂ ESTE PROBLEMA?


Noi, oamenii, evaluăm de multe ori problemele în
funcţie de consecinţe. „– Dacă merg cu 80 km/oră în
localitate sau cu 120 km/h în afara localităţii, ce mi se
poate întâmpla? – Păi, dacă te prinde, vei lua amendă
100 lei.” „– Hmm, suma nu-i cine ştie ce. Îmi pot
permite. E OK.”
Cât de gravă este mita, copiatul, neplata
impozitelor la stat, munca la negru, deţinerea de
programe de calculator piratate (fără licenţă)?
Dragă frate şi soră, tu faci ca planul lui Dumnezeu
să eşueze. Tu lucrezi împotriva planului lui Dumnezeu. El
caută să creeze BISERICA LUI, STÂLPUL ŞI TEMELIA
ADEVĂRULUI în mijlocul acestei lumi stricate, iar tu –
care ai fost răscumpărat cu sângele Domnului Isus – ţi-ai
luat bagajele şi ai trecut de partea duşmanului lui
Dumnezeu. Planul Lui este să-şi instaureze Împărăţia Lui
(Biserica Lui) în mijlocul împărăţiei întunericului, iar tu
te-ai mutat în tabăra vrăjmaşului. Sau mai bine spus, ai
rămas în cetate, dar eşti de partea lui Tobia şi Sambalat
(vezi cartea Neemia).
Dragă frate, înţelegi tu ce se întâmplă? Domnul Isus
-6- De ce e păcat ...
a zis: „EU VOI ZIDI BISERICA MEA”. Acum două mii de ani
a început să fie zidită o clădire duhovnicească, numită
„BISERICA DUMNEZEULUI CELUI VIU, STÂLPUL ŞI
TEMELIA ADEVĂRULUI.” (1Timotei 3:15). Prima piatră
pe care s-a zidit a fost Domnul Isus Cristos Însuşi, numit
„piatra din capul unghiului”. A urmat temelia acestei
clădiri, formată din apostoli şi proroci, aşa cum scrie în
Efeseni 2:19-20: „Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini,
nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu
sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe
temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul
unghiului fiind Isus Hristos.”
De-a lungul a cei 2000 de ani s-au tot adăugat
pietre vii la această construcţie spirituală, numită – încă
o dată reamintesc – „STÂLPUL ŞI TEMELIA ADEVĂRULUI”.
O mulţime de oameni, pe drept numiţi creştini – urmaşi
ai lui Cristos – au trăit o viaţă în adevăr, au suferit pentru
adevăr, au mărturisit pentru adevăr şi unii chiar au murit
pentru adevăr. Şi lucrul acesta s-a petrecut în mijlocul
împărăţiei întunericului în care au trăit şi în care trăim şi
noi. În mijlocul minciunii, al corupţiei, al înşelăciunilor de
tot felul, al furtului, al necinstei, toţi aceştia au continuat
să trăiască în adevăr, urmând pilda Domnului lor, Isus
Cristos.

Şi peste piatra aleasă din capul unghiului şi peste


temelia apostolilor, prorocilor şi oamenilor lui Dumnezeu
de 2000 de ani încoace, noi ce zidim deasupra?
Cum vi se par afirmaţiile următoare?
În BISERICA DUMNEZEULUI CELUI VIU, STÂLPUL ŞI
TEMELIA ADEVĂRULUI DE PE ACEST PĂMÂNT,
singurul loc unde ar trebui să fie depozitat
adevărul absolut, unii se folosesc de mită ca să treacă
examenele, iar alţii copiază la examene. În acest loc al
adevărului, există infractori – aşa-i numeşte legea – care
folosesc programe de calculator piratate (adică furate –
Windows, Word, Excel, Power Point ...), care au o mulţime
de filme piratate, care au muzică piratată, şi care, dacă
ar fi prinşi, ar fi pedepsiţi cu amenzi între 2500 şi 50000
lei noi sau cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. În acest
-7- De ce e păcat ...
loc al depozitării adevărului, nu toţi patronii declară
salariile reale ale angajaţilor, nu toţi patronii îşi declară
veniturile reale, nu toţi fac facturi pentru toată marfa
vândută, furând astfel statul.
Ce părere aveţi?

Într-una din zile, a intrat în magazinul în care lucrez


un cetăţean. La un moment dat a început să se
lamenteze pentru că de câteva zile poliţia îi suspendase
carnetul de conducere pentru trei luni din cauza depăşirii
vitezei regulamentare. Omul povestea cum a încercat să-
l convingă pe poliţist să nu-i ia carnetul sau să i-l ia pe
un termen mai scurt. I-a spus: „Domnule poliţist, am 40
de ani de şoferie şi n-am nici o contravenţie.” La care eu
i-am spus: „Domnule, puteţi spune mai degrabă: în 40
de ani de şoferie nu m-a prins niciodată.” El stă puţin, se
gândeşte şi replică: „Da, aşa este, n-am fost prins. E
adevărat: am condus câteodată sub influenţa alcoolului,
am mai depăşit şi altădată viteza, numai că n-am fost
prins. Aşa este.”

Din punct de vedere al legii, s-ar putea să fii un


infractor neprins.
– darea de mită este o faptă penală şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani (art.255
cod penal)
– evaziunea fiscală (sustragerea de la plata
impozitelor, angajarea „la negru”, vânzarea fără factură
sau bon fiscal, ...) se pedepseşte cu închisoare de la 2 la
8 ani, plus interzicerea unor drepturi, conform legii
241/2005
– deţinerea de software piratat (nelicenţiat) precum
şi a altor materiale supuse legilor de autor (filme,
muzică) se pedepseşte cu amendă între 2500 şi 50000
lei, sau cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Dacă te regăseşti în una din aceste posturi, n-ai


fost încă prins.
Ţie îţi place această postură?
– n-ai fost încă prins că dai mită
-8- De ce e păcat ...
– n-ai fost încă prins că ai copiat
– n-ai fost încă prins că conduci maşina peste limita
legală de viteză
– n-ai fost încă prins că vinzi marfă fără să dai bon
fiscal sau chitanţă pe banii încasaţi
– n-ai fost încă prins că n-ai licenţe pe programele
de calculator
– n-ai fost încă prins că descarci de pe torente filme
şi muzică, supuse drepturilor de autor
– n-ai fost încă prins că ai angajaţi la negru
Dar dacă poliţia, statul, judecătoria ar şti totul
despre tine, despre programele de calculator furate,
despre mita dată, despre viteza depăşită, despre
evaziunile fiscale, câţi bani ar trebui să dai amendă sau
câţi ani de puşcărie ar trebui să faci?

Pe de altă parte, gândeşte-te la cealaltă postură, a


adevăratului copil al lui Dumnezeu. Dacă statul, poliţia,
judecătoria ar şti tot ce face el, l-ar declara curat,
nevinovat.
În care postură te afli?

Ţie îţi place să trăieşti o viaţă în care să te ascunzi


de frica oamenilor legii? Să-ţi cumperi detectoare de
radar ca să nu fii prins? Să-ţi instruieşti angajaţii să se
ascundă când apare controlul de la ITM? Să lucrezi cu
inima cât un purice de teamă să ne te prindă fiscul sau
garda că nu faci facturi?
Ca şoferul unui maxi-taxi care, avertizat de un coleg
prin telefon că pe traseu sunt controale, a început să
distribuie disperat bilete la toţi pasagerii, întrebând de
mai multe ori cu voce tare: „Are toată lumea bilete?”

CÂT DE GRAVĂ ESTE PROBLEMA?


E grav pentru că tu, care ar trebui să stai de partea
adevărului, să fii un stăvilar care opreşte minciuna,
furtul, necinstea, tu, care ar trebui să fii o lumină care să
oprească înaintarea întunericului, nu mai eşti aşa ceva.
Priviţi cu câtă durere vorbeşte Pavel (şi prin el, Duhul
Sfânt) poporului iudeu, poporul ales de Dumnezeu să fie
-9- De ce e păcat ...
lumina Neamurilor, dar care ajunsese să fie o pricină
de poticnire în calea Neamurilor care-L căutau
sincer pe Dumnezeu. Parafrazez, pentru ca să vedem
actualitatea Cuvântului lui Dumnezeu:
„Tu, care te numeşti pocăit, creştin evanghelic, care
te reazemi pe Cuvântul lui Dumnezeu, care te lauzi cu
Dumnezeul tău, care cunoşti voia Lui, care ştii să faci
deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Cuvântul
lui Dumnezeu (de Biblie); tu, care te măguleşti că eşti
călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric,
povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori,
pentru că în Biblie ai dreptarul cunoştinţei depline şi al
adevărului; tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu
te înveţi?
Tu, care propovăduieşti: "Să nu furi", furi? Tu care
zici: "Să nu preacurveşti", preacurveşti? Tu, căruia ţi-e
scârbă de idoli, le jefuieşti templele? Tu, care te făleşti cu
Biblia, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea Cuvântului
lui Dumnezeu din Biblie?
Căci, „din pricina voastră este hulit Numele lui
Dumnezeu între Neamuri", după cum este scris.”
(Romani 2:17-24)

Când toţi colegii tăi strâng bani ca să dea mită, tu


ar trebui să fii singurul care să spună: „Eu nu pot să fac
aşa ceva. Credinţa mea nu mă lasă să păcătuiesc astfel”.
Când toţi colegii tăi copiază, ei ar trebui să ştie că tu nu
vei face aşa ceva. Când toţi patronii vor declara în
unanimitate că în ziua de azi nu poţi să menţii o afacere
fără să furi statul, tu să fii singurul care să le
demonstrezi că este posibil, sau să fii singurul care să-ţi
închizi firma dacă vremurile au ajuns într-adevăr atât de
nelegiuite.

CALEA ÎNGUSTĂ NU ESTE PUSTIE


Domnul Isus ne îndeamnă: „Intraţi pe poarta cea
strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce
la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă
este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi
- 10 - De ce e păcat ...
puţini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13-14)
În altă situaţie, cineva I-a zis: „Doamne, oare puţini
sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?" El le-a răspuns:
„Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun,
că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea.” (Luca 13:23-
24)

Calea care duce la viaţă, calea mântuirii este


îngustă, puţini sunt cei ce o află, dar ea nu e pustie.
Sunt mulţi cei care caută să se convingă pe ei
înşişi şi să-i convingă şi pe alţii că astea sunt
vremurile, că nu se poate altfel, că eşti nevoit să
faci compromisuri şi că toţi fac la fel, că nu există
o cale lată şi nici alta îngustă. Şi totuşi e mare har să
mai auzi de câte unul care stă de partea adevărului, care
lasă calea lată şi alege calea îngustă, dispreţuită de cei
mai mulţi.
Vă dau câteva exemple auzite de-a lungul celor 14
ani de credinţă:
Exemplul 1:
Acum câţiva ani eram la Şelimbăr, la o conferinţă a
fratelui Beni Fărăgău. La masă, discuţia s-a îndreptat la
un moment dat către mita şi corupţia din ţară. O soră ne-
a povestit ceva din experienţa prin care a trecut. Vă
redau atât cât îmi aduc aminte vorbele ei: „Am terminat
facultatea de medicină la Cluj. În jurul meu auzeam cam
ce mită se dă pentru un post la vreun spital din Cluj, de
ordinul miilor de dolari. Vreau să vă spun că aveam bani.
Tatăl meu lucra în occident, aşa că nu duceam lipsă de
bani. Dar am spus: „Doamne, eu nu voi face aşa ceva.”
Aşa că am căutat un post de suplinitor şi asta am făcut
în următorul an. Vara următoare, când trebuia să reiau
procesul căutării unui post de suplinitor, mă rugam:
„Doamne, oare ce va mai fi cu mine în viitor?” La câteva
zile primesc un telefon de la o prietenă şi aflu că s-au
scos la concurs trei posturi la spitalul judeţean. Mi-am
făcut repede dosarul şi m-am prezentat la concurs. Am
intrat a doua. Când am fost chemată la directorul
spitalului pentru angajare, directorul m-a recunoscut. Îl
ştia bine pe tatăl meu. „De ce n-ai venit la mine? S-ar fi
- 11 - De ce e păcat ...
rezolvat angajarea ta mult mai devreme.” – a zis el.
„Domnule director, eu am un Dumnezeu ale cărui
porunci le păzesc. Credinţa mea nu-mi dă voie să aleg
alte căi.”

Exemplul 2
Un frate s-a angajat taximetrist. Şeful îi cerea o
anumită sumă de bani zilnic, din încasări. Ca suma
pretinsă de patron să poată fi realizată şi, de asemenea,
să-i rămână şi lui bani cât un salariu modest, nu era
posibil decât efectuând curse fără a da clientului bon
fiscal. Acesta era modul în care acţionau ceilalţi
taximetrişti, colegi cu el.
Dar credinţa lui în Dumnezeu îl împiedica să
procedeze la fel ca ei. Aşa că erau zile când ajungea
acasă, după o zi plină de muncă, cu 5 lei în buzunar.
Alteori, patronului i se făcea milă de el, când vedea cu
câţi bani rămâne şi mai adăuga el 10-20 de lei.
Sărăcie uneori, nedreptate suportată, dar ce plăcut
este să ştii că ai rămas integru.

Exemplul 3
Un patron creştin îşi cheamă angajatul, tot creştin,
şi-i propune – ţinând cont de criza din ţară – să-l trimită
în şomaj, dar el să vină în continuare la muncă. Statul îi
va plăti şomajul, iar el îi va mai da ceva în plus pe lângă
şomaj. Şi dacă apărea vreun control de la ITM
(Inspectoratul teritorial de muncă) fratele era nevoit să
se ascundă, ca să nu încaseze patronul creştin vreo
amendă.
Deşi avea o situaţie familiară şi materială grea,
fratele a refuzat să se compromită şi să mintă statul.

Exemplul 4
Un frate a dat apartamentul la vânzare printr-o
agenţie imobiliară. Agenţia a găsit un cumpărător şi au
făcut un pre-contract, în care era specificat preţul
apartamentului, 1.55 mild, precum şi alte detalii. Nu
după multe zile, a apărut un alt cumpărător, care a oferit
150 milioane în plus faţă de primul. Fratele i-a spus că
- 12 - De ce e păcat ...
încheiase deja un pre-contract cu un alt cumpărător. Cel
de-al doilea ofertant i-a propus fratelui nostru să anuleze
fostul pre-contract, daunele pe care ar fi trebuit să le
plătească fiind infime faţă de suma pe care ar fi obţinut-
o în plus de la el. Dar fratele ştia ce spune cuvântul
Domnului: „El nu-şi ia vorba înapoi, dacă face un
jurământ în paguba lui.” (Psalm 15:4) Şi a vândut
apartamentul celui cu care încheiase primul contract.
Mai apoi, la notar, cumpărătorul a dorit să declare o
valoare mai mică a apartamentului, pentru a plăti taxe
mai mici la stat. Din nou fratele a rămas de partea
adevărului, lămurind cumpărătorul să declare adevărul,
adică valoarea reală a apartamentului cumpărat.

Calea îngustă nu e pustie. Încă mai există


oameni integri, hotărâţi să stea de partea adevărului,
chiar dacă aceasta le provoacă pagube şi batjocură din
partea celorlalţi, uneori chiar din partea unor „creştini”.
Câţi sunt pe calea îngustă? Puţini? Mulţi? Biblia
spune că întotdeauna au fost puţini.

CEL MAI SIMPLU TEST


Haideţi să ne confruntăm cu cel mai simplu test.
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Cine zice că
rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.”
(1 Ioan 2:6) Noi toţi cei răscumpăraţi cu sângele
Domnului Isus suntem chemaţi să trăim cum a trăit Isus.
„Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de
creştini în Antiohia.” (Faptele apostolilor 11:26) Orice
creştin este un ucenic al lui Isus, adică unul care caută
să-l imite pe Salvatorul şi Învăţătorul lui în toate
lucrurile:
Pune-ţi, te rog, aceste întrebări simple:
− Isus a fost tâmplar până la vârsta de 30 de ani. Ai
putea spune că a fost un mic întreprinzător, un
meşteşugar. Şi în antichitate se percepeau impozite. Vă
citesc dintr-un referat asupra acestui subiect:
„În antichitate, cel mai eficient sistem de taxare a
aparţinut Egiptului. Taxele erau plătite în natură. Vizirul

- 13 - De ce e păcat ...
era cel care controla sistemul, iar taxele se plăteau în
funcţie de îndatoriri şi ocupaţie. Proprietarii de pământ
plăteau în grâne de pe proprietatea lor, meşteşugarii
plăteau cu produse realizate, la fel şi vânătorii şi
pescarii - cu o parte din captură.
În statul antic atenian principalul impozit era
pretins de la proprietarii de terenuri şi de bunuri. Acesta
era urmat de impozite asupra veniturilor
meseriaşilor, taxele pentru vânzarea în piaţă a
produselor agricole, precum şi impozitul extraordinar pe
veniturile cetăţenilor bogaţi în timp de război ca o
îndatorire de onoare a acestor cetăţeni.
În statul roman antic, în toate etapele de evoluţie
istorică, principalul impozit a fost "tributum". La început
acest impozit era perceput numai de la locuitorii
provinciilor cucerite, apoi a fost extins ca impozit
cetăţenesc permanent, datorat de toţi cetăţenii statului
roman care avea proprietăţi imobiliare, iar mai târziu şi
pentru bunuri mobiliare. Apoi s-a instituit impozit
asupra vânzărilor de bunuri, un impozit pe
meşteşuguri, pe numărul de sclavi şi impozitul datorat
de celibatari.”
Cunoscând aceste lucruri, gândeşte-te: ţi-L poţi
imagina pe Domnul Isus, mic meşteşugar, lucrând la
„negru”, încercând să se sustragă impozitelor imperiului
roman, declarând doar o parte din veniturile realizate, ca
impozitul să fie mai mic? Îţi poţi imagina aşa ceva?

− Ţi-L poţi imagina pe Isus în zilele noastre


cumpărându-şi detector de radar? Unii vor spune „Frate,
pe ce lume trăieşti? Nu ştii că e legal?” „Da, e legal, dar
tu îl cumperi ca să încalci liniştit legea.”

− Ţi-L poţi imagina pe Isus, tânăr fiind în zilele


noastre, lucrând pe calculator pe un Windows piratat?
Şi pentru că veni vorba de programe piratate,
haideţi să dăm un exemplu ca să înţelegem realitatea
păcatului.
Luăm întâi exemplul unei firme care produce 100

- 14 - De ce e păcat ...
maşini de spălat. Ea consumă materiale şi manoperă
pentru a produce cele 100 de maşini de spălat. După ce
le-a produs, le pune în raft şi aşteaptă să ia bani pe ele,
ca să poată scoate profit şi să plătească salariile
angajaţilor. Nimeni nu poate lua o maşină de spălat dacă
n-a plătit produsul.
Pe de altă parte, o altă firmă produce soft
(programe) pentru calculatoare, să le luăm de exemplu
pe cele mai uzuale: Windows şi MS Office (Word, Excel,
Power Point). Să spunem că şi această firmă produce 100
de licenţe soft, adică 100 de CD-uri originale cu licenţă.
De asemenea, le pune în raft şi aşteaptă să ia bani pe
ele. Dar, pentru că softul se poate „CLONA”, adică se
poate sparge şi se poate copia, unul mai isteţ (adică un
hoţ sadea) cumpără un CD original, îi „sparge” codul,
după care îşi face o firmă de vânzări calculatoare şi le
vinde cu soft piratat pe ele. Clienţii sunt mulţumiţi că nu
mai dau bani şi pe programe, iar „spărgătorul” e
mulţumit că-şi vinde calculatoarele.
Întrebare: cu ce este vinovată firma de soft faţă de
cea care produce maşini de spălat? Dacă ai fura o
maşină de spălat din raft, te-ai numi infractor şi ai face
câţiva ani de puşcărie. Dar un soft îl poţi fura liniştit,
pentru că încă nu te poate prinde nimeni. Dar este
acelaşi lucru. Dacă faci aşa ceva, dacă te foloseşti acasă
sau la servici de un soft piratat (furat) eşti un infractor
(un hoţ) încă neprins.
Oare câţi din aceştia sunt în bisericile evanghelice?
Mi-aduc aminte că noi ne lăudam ca evanghelici că, dacă
toată ţara ar fi plină de pocăiţi, ar dispărea tribunalele şi
puşcăriile, pentru că evanghelicii sunt oameni cinstiţi şi
aceste instituţii n-ar mai avea de lucru. Din păcate, după
ultimele lucruri aflate despre unii pocăiţi în ce priveşte
mita, evaziunea fiscală, deţinerea de programe de
calculator, muzică şi filme piratate, depăşirea vitezei
legale, mi-am schimbat părerea.
Fraţii mei, este o realitate: dacă astăzi statul român
ar lua cunoştinţă despre mita, evaziunea fiscală,
pirateria software şi încălcarea legii circulaţiei, unii din
creştinii evanghelici ar plăti amenzi (cea mai mică
- 15 - De ce e păcat ...
amendă pentru deţinere ilegală de soft, filme şi muzică
este de 25 milioane de lei), iar alţii (cei care au dat mită
şi evazioniştii fiscali, patroni sau angajaţi) ar sta după
gratii între 6 luni şi 8 ani. Vă vine să credeţi? Creştini
evanghelici după gratii? Vă daţi seama cum s-ar anunţa
în adunarea generală: „Fratele X a fost prins de organele
în drept că practica evaziunea fiscală şi a fost
condamnat la 5 ani de închisoare.”

Fiindcă mi s-a întâmplat recent, ştiu că vor fi unii


dintre cei ce citesc sau ascultă, care vor spune: „Hai,
domnule, ce sunt aceste păcate pe lângă omoruri,
violuri, tâlhării, homosexualitate?” Îi rog pe aceştia să
recitească sau să reasculte mesajul, acolo unde se
vorbeşte despre Biserica Dumnezeului Celui viu, stâlpul
şi temelia adevărului. După care să citească Cuvântul lui
Dumnezeu care spune:
„Cine fura, să nu mai fure.” (Efeseni 4:28)
„Lăsaţi-vă de minciună.” (Efeseni 4:25)
„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia
lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici
malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici
beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Dragii mei fraţi, trebuie să remarcăm că, în ce


priveşte păcatul, niciodată nu vom găsi în Cuvântul lui
Dumnezeu îndemnuri de genul „Deocamdată eşti încă
copil în credinţă. Lasă că vei creşte şi te vei maturiza
spiritual, şi atunci n-ai să mai furi şi n-ai să mai minţi.”
Niciodată. Când este vorba despre păcat, Dumnezeu are
un singur îndemn: „MĂRTURISEŞTE-L! PĂRĂSEŞTE-L!
LASĂ-TE DE EL!”

„LASĂ mânia! PĂRĂSEŞTE iuţimea!” (Psalmul


37:8)
„LĂSAŢI-VĂ de minciună!” (Efeseni 4:25)
„Cine fura, SĂ NU mai fure!” (Efeseni 4:28)
„Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice
- 16 - De ce e păcat ...
strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate SĂ PIARĂ
din mijlocul vostru.” (Efeseni 4:31)
„Căci harul lui Dumnezeu ... ne învaţă S-O RUPEM
cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti.” (Tit 2:11-12)

LASĂ! PĂRĂSEŞTE! NU MAI FĂ! RUPE-O CU


PĂCATUL! AZI! Altfel te va înfăşura pe nesimţite şi te va
trage în iad.

NU MAI FOLOSI programe piratate. Rupe-o cu furtul


acesta. Instalează-ţi programe gratuite (Linux în loc de
Windows, Open Office în loc de Microsoft Office,
antivirusuri free în loc de cele piratate).
ARUNCĂ toate CD-urile cu filme sau albume de
muzică copiate de la unul sau de la altul şi nu păstra
decât filmele originale sau cele câteva care sunt postate
pe situri creştine cunoscute, despre care se spune clar că
sunt gratuite.
ÎNCETEAZĂ să mai furi statul prin nedeclararea
veniturilor reale. ÎNCETEAZĂ să mai vinzi fără factură sau
bon fiscal. ÎNCETEAZĂ să mai înşeli statul sau pe
angajatul tău într-o cât de mică măsură. Spune
ADEVĂRUL în toate declaraţiile tale fiscale.
ÎNCETEAZĂ să mai încalci legea circulaţiei prin
depăşirea intenţionată a vitezei legale.
ÎNCETEAZĂ să mai dai mită pentru a trece
examenele. ÎNCETEAZĂ să mai copiezi.

Ne aducem aminte de cuvintele lui Iosua adresate


poporului: „Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu
scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora
le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi
slujiţi Domnului. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi
Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau
dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de
Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi.
Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”
(Iosua 24:14-15)
ALEGE ASTĂZI CUI VREI SĂ-I SLUJEŞTI: LUI
DUMNEZEU SAU DIAVOLULUI! ALEGE ASTĂZI UNDE
- 17 - De ce e păcat ...
ESTE LOCUL TĂU REAL: în Biserica lui Cristos, STÂLPUL ŞI
TEMELIA ADEVĂRULUI, sau ÎN LUME. Pur şi simplu nu poţi
fi cu un picior în Biserică şi cu celălalt în lume, după
împrejurări.

„POPORUL LUI ISRAEL, preoţii şi leviţii nu s-au


despărţit de POPOARELE ACESTOR ŢĂRI şi au făcut
urâciunile lor, ale canaaniţilor, hetiţilor, fereziţilor,
iebusiţilor, amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor şi amoriţilor.
Căci şi-au luat neveste din fetele lor pentru ei şi pentru
fiii lor, şi au amestecat NEAMUL SFÂNT cu
POPOARELE ŢĂRILOR ACESTORA. Şi căpeteniile şi
dregătorii au fost cei dintâi care au săvârşit păcatul
acesta.” (Ezra 9:1-2)
Priviţi la cele două categorii în care împarte
Dumnezeu lumea: POPORUL LUI DUMNEZEU (numit şi
NEAMUL SFÂNT) şi POPOARELE CELORLALTE ŢĂRI.
Evreii de pe vremea lui Ezra au amestecat neamul
sfânt cu popoarele din jur. Vrei să participi şi tu astăzi la
acest amestec al neamului sfânt cu lumea, astfel încât
să nu mai existe nici o deosebire? Neamurile fură, mint,
dau mită, înşeală statul, angajează la negru, lucrează la
negru. Vrei ca şi Biserica lui Cristos să fie la fel?

Venirea Domnului este aproape. „Căci suntem în


clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui
Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul
celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi,
dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel
nelegiuit şi cel păcătos? (1 Petru 4:17-18)

Amin!
Cu durere pentru aceste vremuri din urmă, Dan
Ghimbăşanu.

- 18 - De ce e păcat ...