P. 1
EVALUAREA MIJLOACELOR FIXE CLĂDIRI

EVALUAREA MIJLOACELOR FIXE CLĂDIRI

|Views: 180|Likes:
Published by cabalau23

More info:

Published by: cabalau23 on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2012

pdf

text

original

EVALUAREA MIJLOACELOR FIXE CLĂDIRI, CONSTRUCŢII SPECIALE sI MIJLOACELE FIXE GRUPA II-VI

CAPITOLUL I - GENERALITĂŢI Evaluarea mijloacelor fixe este necesar a fi efectuata atunci când într-o economie de tranzitie la economia de piata, fenomenul inflatio 919j91j nist modifica controlat, sau de mai multe ori necontrolat valoarea acestora. Agentii economici imobilizeaza capital în active corporale care sunt supuse deprecierii prin utilizare în timp. Activele corporale aferente capitalului imobilizat se împart în 2 categorii si anume: -a/ terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea lor -b/ mijloacele fixe* *Mijloacele fixe sunt considerate obiectele, sau grupul de obiecte care : 1./ au o valoare de intrare mai mare de 15.000.000 lei 2./ au o durata normala de utilizare de minim 2 ani H.G.R. 2.139 /2005 ( publicata în Monitorul Oficial 46 clasificarea în 3 grupe principale si anume : 1- Grupa 1 2- Grupa 2 Cladiri si constructii speciale Echipamente tehnologice ( masini si instalatii de lucru ); Aparate si instalatii de masura, control si reglare ; Mijloace de transport ; Animale si plantatii 3- Grupa 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. Prin noua abordare s-a apreciat ca se impune o apropiere de clasificarea mijloacelor fixe promovata pe plan mondial, adica de reducere a numarului de grupe pentru o operare cât mai usoara a amortizarii. De asemenea, H.G.R 2.139 a anulat drept criteriu de clasificare natura materialului din care s-a realizat activul, aplicându-se criteriul de performanta care stabileste ca un activ trebuie sa îndeplineasca o anumita functiune pe o anumita durata de functionare indiferent de naura materialului. ianuarie 2005 ) prezinta

De asemenea în noul s-a anulat criteriul de selectare functie de material pentru conditii speciale generice de mediu normal sau agresiv, trecându-se la durate de functionare diferentiate pentru constructiile din mediu agresiv ( alimentara, materiale de constructii, metalurgica, si chimica ). O noutate o constituie si posibilitatea pe care o are consiliul de administratie de a reduce sau majora cu 20 % durata de viata a activului functie de situatia concreta a acestuia. Doar mentinerea peste durata de viata legala a mijloacelor fixe care pot crea prejudicii asupra sanatatii si mediului impune aprobari si avize de la organismele nationale de atestare. În privinta evaluarii terenurilor care trec din adinistrarea statului în proprietatea societatilor comerciale, prezentam elementele de baza din H.G.R. 834 / 1991 ( publicata în Monitorul Oficial nr. 54 din febr.1992 ), hotarâre care impune o abordare unitara pentru întocmirea documentatiei care sta la baza obtinerii certificatului de proprietate asupra terenului. Valorile riesite din formulele de calcul au fost folosite doar pentru înscrierea în contabilitate. Pentru terenurile din administrarea primariilor, care sunt scoase la licitatie în vederea concesionarii s-au asocierii, s-a considerat ca trebuie aplicata Decizia 79 / 1992 a C.P.M.B decizie care a fost preluata si de alte orase ale tarii. Aceasta evaluare presupune din partea evaluatorului cunoasterea zonarii teritoriale din localitate, precum si preturile propuse aferente acestor zone. Acest mod de evaluare este acceptat pentru stabilirea unui pret tehnic, impozitare sau închiriere,etc. Nu reprezinta niciodata valoare de piata Pentru terenurile agricole, care trec din proprietatea statului catre alta proprietate a statului, pe care se fac culturi de paioase, modalitatea de abordare a evaluarii presupune selectarea informatiilor tehnice promovate de Legea 18/ 1991 sI Legea 16 / 1994 ( Legea Arendei ). Pentru aceste 3 situatii valorile pentru 1mp de teren se vor considera valori contabile sau tehnice si niciodata nu pot fi considerate valori de piata. Pentru abordarea evaluarii mijloacelor fixe, suportul de curs va prezenta pasii pe care evaluatorul trebuie sa-i respecte la elaborarea raportului de evaluare patrimoniala, astfel încât acesta sa fie complet, justificat si explicit. Vor fi prezentate metode de calcul pentru stabilirea valorilor de înlocuire, criterii de abordare a deprecierii sau a uzurii efective, de continut al descrierii cladirilor sau de prezentare a memoriului de evaluare patrimoniala. Cursul asigura si un rezumat al Standardelor de Evaluare Patrimoniala, cu acele criterii de selectie a practicii de raportare pentru proprietatile supuse tranzactiilor imobiliare. Se impune deasemnea a fi prezentate câteva dintre elementele codului deontologic al evaluatorului în lumina respectarii acestor standarde profesionale Europene. EVALUAREA TERENURILOR PENTRU ÎNREGISTRARE CONTABILA SAU TEHNICA

Terenurile din intravilan sau extravilan se supun evalurii fie ca acestea sunt terenuri libere fie ca sunt ocupate de cladiri sau alte constructii, agricole sau ocupate cu plantatii. Terenul are valoare pentru ca el are utilitate ca amplasament pentru constructii, de recreere, de cultivare agricola sau de suport al cailor de comunicatii. În literatura de specialitate din tara avem 3 metode bazate pe formule de calcul al pretului terenului si aceste metode sunt : A./ Metoda de evaluare conform cu H.G.R. 834 / 1991 B./ Metoda de evaluare pe baza Decizie 79/II/1992 a CPMB

C./ Evaluarea terenurilor agricole Evaluarea terenurilor care apartin societatilor comerciale cu capital majoritar de stat se face folosind criteriile din H.G.R. 834 / 1991 ( publicat in M.O .54 /1992 ), evaluare care se face în scopul dobândirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului si înscrierea acestor valori în contabilitate ( cont 2112 ).În prezenta expunere vom puncta elementele ce reprezinta interes in evaluarea propriuzisa a terenului. Documentatia de evaluare contine 2 piese principale 1./ piesele desenate ale documentatiei de evaluare 2./ piesele scrise care cuprind evaluarea propriuzisa PIESELE DESENATE Planurile obligatorii ce se ataseaza sunt : a./ planul de încadrare în zona a incintei, sau incintelor societatii comerciale si se întocmesc la scara 1: 10.000 pâna la scara 1: 100.000 functie de marimea incintei si cuprind caile de comunicatii, principalele retele edilitare si vecinatatile b./ planurile topografice cu situatia planimetrica a incintei societatii întocmite la scara 1:500 pâna la scara 1: 2.000. Aceste planuri au forma patrate sau dreptunghiulare si nu trebuie sa depaseasca dimensiunile 80/65 cm.si cuprind în mod obligatoriu urmatoarele: împrejmuirile incintei, cladirile, retelele edilitare, caile de transport, terenurile libere, elementele hidrografice. Sunt precizate:

Sc- suprafata construita ce reprezinta proiectia la sol a conturului exterior al cladirii Sr- suprafata retelelor edilitare si reprezinta suma suprafetelor de retele exterioare amplasate subteran si suprateran St- suprafata retelelor de transport ce reprezinta drumuri, cai ferate navale, aeriene, tunele, parcari, poduri Sl- suprafetele libere, adica altele decât cele mentionate mai sus -exemplu fiind spatiile verzi În anexa suportului de curs este prezentat un plan de incinta întocmit conform metodologiei H.G.R.834 /1991

PIESELE SCRISE Piesele srise privind evaluarea propriuzisa porneste de la urmatoarea formula : Vt = V b x ( 1 + N ) în care : Vt = valoarea terenului Vb = valoarea de baza determinata pe baza pretului de 495 lei/mp Aceasta valoare s-a determinat pornindu-se de la pretul de 5 lei/mp x 99 ani perioada de concesionare. La aplicarea H.G.R. 500/1994 pretul de 495 lei /mp se multiplica cu coeficientul 8,873, iar pentru reactualizarea contabila conforma cu H.G.R. 983-1999 coeficientul de reactualizare este 7, 352 ( 1 + N ) reprezinta coeficientul de corectie a pretului de baza a terenului, în care N reprezinta suma coeficientilor pe baza criteriilor de localizare. Criteriile pentru care N se poate selecta sunt : 1./ Categoria localitatii 2./ Amplasarea terenului 3./ Functiile economice si caracterisiticele sociale ale localitatii 4./ Pozitia terenului fata de accesul la retelele de transport -5./ Echiparea tehnico-edilitara a zonei în care se afla terenul 6./ Caracteristicele geotehnice ale terenului 7./ Restrictii de folosire a terenului conform planului urbanistic 8. / Terenuri poluate cu reziduuri Valoare a terenului se va inregistra în patrimoniul societatilor comerciale în contul activ 212 ,, alte fonduri “ În anexele prezentului suport de curs este atasata un exemplu de plan cadastral de incinta, în care sunt promovate informatii privitoare la abordarea analizelor privind suprafetele mentionate în expunerea teoretica.

betonat 9. 11. 4.5 terenuri cu umpluturi .56 % pana la 200 m 1. Punctul 1 al deciziei nr. 10.7 % la gard .000 lei/mp zona II . 5.63 % pana la 100 m . 13. Voi prezenta mai jos câtiva dintre acesti parametrii pentru a se putea opera pe exemple de evaluare ( Valoarea lui A este data pentru anul 1992 ) A zona .7 % retea la gard . 79 aproba metoda de calcul si formula din anexa 1.85 teren macroporic 0.63 % pana la 200 m 3.7 % la gard . 2. 14.4 % la gard .000 lei/mp zona I . Aceasta este: P = ( A + S + D + T + Tf + E + G ) x M x F x H x U unde A = amplasamentul conform zonificarii din municipiu S = instalatii sanitare apa-canal D = drumuri T = termoficare Tf = telefonie E = electricitate M = marimea terenului F = natura terenului de fundare H = regimul de înaltime U = utilizare G = gaze Pentru fiecare dintre acesti parametrii sunt stabilite valori în lei.31 % pana la 200 m 6. DECIZIEI 79 /II/ 1992 Metoda a fost propusa în anul 1992 de catre primaria municipiului Bucuresti pentru stabilirea unui pret de concesionare a terenurilor destinate constructiei pentru o perioada de 49 ani.14 % drum pietruit S T Tf E G M F 16.86 % pana la 100 m . 2. 5.05 suprafata 300-500 mp 1.7 % retele la gard .20 % retele la 100 m .800 lei /mp D 16.0 “ 18.10.0 teren bun fundare 0. 4.56 % pana la 200 m 6.000 1.7 % din A drum asfaltat .63 % pana la 100 m .14.METODA CONF.7 % retele la 100m .0 suprafata < 300 mp 1.7 % pana la 200 m 16. coeficienti sau procente care asigura valoarea corecta dupa localizarea terenului în cadrul localitatii..25 supr> 10.

Fiecare clasa de calitate a terenului se împarte în 3 categorii.40 pentru P+7-12 E 3= cladiri comerciale. slab afectate de fenomene de degradare si aflate pe suprafete plane sau slab înclinate. de calitatea drumurilor si de alti factori. în functie de gruparea parcelelor. Clasa a II-a ( 61-80 puncte ) .terenuri cu soluri foarte fertile. profunde. umanitar Aceasta formula a fost îmbunatatita în anul 1998 de catre specialisti din cadrul Corpului Expertilor Tehnici si publicata în buletinul nr. 1. foarte puternic afectate de fenomene de degradare.0 pentru P+1-3 E . 46 /1998. Acestea sunt informatiile date de Legea 16/1994 -Legea Arendarii. cu textura mijlocie.pentru terenurile cu soluri foarte fertile.În scopul analizei corecte a conditiilor mentionate mai sus face recomandarea ca analiza fertilitatii solului pentru terenurile agricole sa se preia de la Institutele Pedologice din teritoriu. Clasa a V-a (1-20 puncte) . Aceasta lege considera ca potentialul de productie al terenurilor agricole se clasifica în functie de sol pe baza normelor de bonitare naturala pentru terenul arabil în 5 clase de fertilitate: Clasa I-a ( 81-100 puncte ) . mijlociu-grosiera sau fina. profunde sau moderat profunde. cu textura mijlocie. permeabile.H U 1. cu textura variata. dar incorect apreciata ca fiind formula care stabileste valoarea de piata pentru terenuri. situate pe suprafete plane sau mijlociu înclinate. 1.25 pentru P+4-6 E . profunde. distanta fata de centrul de localitate. dupa cum urmeaza: . mica industrie 2 blocuri locuinte 1 vile 0. puternic afectate de fenomene de degradare.terenuri cu soluri slab fertile.terenuri cu soluri foarte slab fertile. moderat afectate de fenomene de degradare. caracter social cultural. de centrul de depozitare si valorificare a produselor. Clasa a IV-a (21-40 puncte) . forma si obstacole. cu textura mijlocie sau mijlociu-fina. cu permeabilitate buna sau mijlocie-mica. birouri. improprii pentru folosinta arabila.5 pentru activitati non profit. neafectate de fenomene de degradare si aflate pe suprafete plane sau forte slab înclinate. EVALUAREA TERENURILOR AGRICOLE Evaluarea terenurilor agricole care sunt în patrimoniul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si au profil agricol se bazeaza pe o analiza care se face pornind de la analiza calitatii terenului agricol pe clase de fertilitate si dupa modalitatea de acces la aceste terenuri agricole pentru lucrarile de araturi si pentru strânsul recoltei.terenuri cu soluri mijlociu fertile. Clasa a III-a (41-60 puncte) . hotel.

acces mediu.la care suma estimata de evaluator reprezinta o opinie bazata pe informatiile la zi pentru tranzactiile efectuate pentru terenurile considerate libere sau ocupate de cladiri. grupate. prezentam 6 metode de evaluare bazate pe principii de piata./ Proportiei 3./ Capitalizarii rentei de baza Metoda comparatiei directe Se utilizeaza evaluarea terenului liber sau care se considera liber pentru scopul evaluarii. cu drumuri întretinute. dispersate. drumuri foarte bune./ drepturile de ./ Tehnica reziduala 6. de centrul de depozitare si valorificare sau gara. În anexele Legii 16/1994 sunt stabiliti si coeficienti de bonitare functie de tipul culturilor agricole precum si coeficienti de convertibilitate pentru tipurile de produse si grâu ca produs de referinta. cu forme si dimensiuni ce asigura conditii medii de mecanizare. cu forme si dimensiuni optime pentru mecanizare./ Metoda comparatiei directe 2.terenuri cu sol neuniform. moderat grupate. cu forme si dimensiuni ce au conditii diferite de mecanizare. acces usor si distanta mica de centrul de localitate.terenuri cu sol uniform. drumuri necorespunzatoare si la distante mari fata de centrul de localitate sau gara. Clasele de fertilitate ale solului sunt stabilite de catre institutele pedologice din judet. În Legea 18 sunt trecute preturi pentru tipurile de terenurile agricole . Aceste informatii precum si tehnica de evaluare va fi sustinuta de exemple de astfel de evaluari. METODE DE PIAŢĂ PENTRU EVALUAREA TERENURILOR Pentru terenuri. Metoda este cea mai utilizata si preferabila când exista date comparabile. uniform. Categoria C . iar categoriile de teren sunt stabilite de evaluator.terenuri cu sol moderat. Categoria B . Prin aceasta metoda informatiile ce se fac pentru loturile similare sunt analizate./ Extractiei 4. comparate si corectate functie de asemanari si de diferentieri. Se vor prezenta 6 procedee de evaluare : 1. Elementele de comparatie sunt :1.Categoria A ./ Parcelarii 5.

/ utilitatile disponibile 7. Zonarea este unul dintre criterii si este recomandat sa se aleaga amplasamente din aceiasi zona. În anexele atasate prezentului suport de curs este explicat principiul analizei pe principilu perechilor de date un caz de evaluare a terenului folosind aceasta metoda./ localizarea 5. topografia. Preturile de analiza este ideal sa reprezinte. localizarea si vederea./ restrictiile legale 3. Informatiile directe se pot obtine cu partile implicate în tranzactii. pentru terenurile în discutie.cu terenul subiect. conditiile pietii apoi cu cele referitoare la localizare si caracteristicele fizice./zonarea 8. Se propune sa se înceapa cu aceste corectii de la dreptul de proprietate. Pentru evaluare este indicat sa se coreleze rezultatele a 2 sau mai multe comparatii. Uneori evaluatorul este obligat sa aleaga informatiile despre tranzactii între proprietati situate în apropierea subiectului. În anexa suportului de curs este prezentat un exemplu de evaluare a terenului prin metoda comparatiei directe folosind procedeul comparatiei pe perechi de date./ cea mai buna utilizare. Se subîntelege ca este logic sa se selecteze terenuri cu suprafete cât mai apropiate în suprafata sI cât mai recent tranzactionate astfel ca evaluarea sa fie apreciata ca foarte corecta. forma. Este necesar sa avem în vedere în analiza terenurilor libere supuse tranzactiilor si aspectul legat de cea mai buna utilizare deoarece pot fi identificate utilizari care creaza valoare si evaluatorul poate începe selectia proprietatii comparabile si apoi se estimeaza valoarea terenului. agenti imobiliari.De asemenea este cunoscut ca exista tendinta ca pretul terenului sa scada. cu avocati. lungimea la fatada.proprietate 2.Toate corectiile trebuie prezentate într-o forma logica si usor de înteles. loturile de teren comparabile trebuie sa fie alese cu date cât mai recente. Metoda proportiei . preturi tranzactionate. Pentru corectiile ce se impun asupra preturilor se recomanda ca acestea sa fie facute functie de datele disponibile ( calitatea lor) si sa fie exprimate în moneda sau în procente./ conditiile pietii ( data vânzarii )4. Pentru caracteristicele fizice avem în vedere: suprafata. Ca regula generala. iar daca acest lucru este dificil se pot lua în consideratie preturile nenegociate./ caracteristicele fizice ( vom reveni asupra lor ) 6. În anexele acestui suport de curs va este prezentat un model de evaluare prin metoda procedeului bazat pe perechi de date. notari. cu cât sunt mai mici si mai putine deosebirile între subiect si terenurile comparabile cu atât este mai mare precizia si posibilitatea de a pronunta valori corecte. dar încheiate cu mult timp în urma si tranzactii recente cu terenuri situate în aprpriere dar cu o suprafata mult mai mare.În sistemul acesta de evaluare a terenurilor este importanta baza de date privitoare la aceste tranzactii. Pentru ca preturile s-au schimbat relativ mult din 1990-1992 încoace.

Metoda parcelarii Metoda se refera la terenurile libere cu suprafete mari sau foarte mari pentru care analiza celei mai bune utilizari propune ca prin parcelare sa se obtina terenuri obtime pentru cladiri rezidentiale într-o combinatie favorabila. În cele mai multe cazuri se face apoi o analiza comparativa cu loturile deja construite. Aceste costuri ar putea cuprinde si cheltuielile de eliberare. a ratei de actualizare. trotuarelor si a retelelor edilitare. de construire a strazilor. Aprecierea prin aceasta metoda este grosiera pentru ca se pot ridica ( sau exista ) cladiri mai scumpe sau mai ieftine pe loturi de teren de valoare egala. Analiza se face deasemenea pe baza unor date legate de localizarea proprietatilor de implicarea unui specialist în evaluarea cladirilor. onorariile. nivelare si finisare a terenului. O astfel de analiza se face prin dimensionarea loturilor din punct de vedere fizic. Se vor lua în consideratie si taxele. În anexa suportului de curs va este prezentat un exemplu de analiza. Pentru loturile construite se vor scadea costurile directe si indirecte aferente dezvoltarii imobiliare. Metoda nu da o valoare determinanta proprietatii dar poate fi folosita când este insuficient numarul de tranzactii de terenuri libere comparabile. primele de asigurare. a ratei de absorbtie a costurilor indirecte si pentru servicii. Se obtin veniturile generate prin vânzarea proprietatilor din care se extrag valorile aferente constructiilor obtinându-se valorile aferente numai terenului. întrucât din valoarea proprietatii se scade contributia constructiei evaluata prin costuri depreciate. Pentru comparatie aceste fluxuri vor fi actualizate cu o rata de actualizare care tine totuti cont de riscul aferent dezvoltarii. adica între diferite componente ale proprietatii exista o proportie adecvata si nici una nu conduce la o disproportie in raportul teren / cladire / proprietate. Metoda este bazata pe principiul echilibrului si pe conceptul contributiei. Metoda extractiei Metoda este o varianta a metodei proportiei. marketingului si vânzarii proprietatilor construite pe loturi. legal si economic si în primul rând sa îndeplineasca cerintele pietii locale. Valoarea data pentru teren prin metoda extractiei poate fi utilizata pentru comparatie cu preturile pentru terenurile libere si se pot considera drept parametrii normalizati mai mult decât valori absolute. Precizia metodei este determinata de precizia ratei de actualizare. . În aceasta metoda este necesara implicarea unor persoane de specialitate privind dezvoltarea proprietatilor imobiliare si în acelasi timp sa se asigure ca poate gasi prin analogie o parcelare pentru extragerea de informatii.În localitatile urbane dezvoltate se gasesc foarte rar amplasamente libere si valoarea lor nu poate fi estimata prin comparatie directa motiv pentru care se foloseste metoda proportiei. comisioanelor si cheltuielile de publicitate. Se fac analize pe tipuri de proprietati si localizari între care se stabileste un raport tipic. mai simpla. Metoda parcelarii se utilizeaza si în studiile de fezabilitate si în zonele unde sunt putine tranzactii comparabile. Se vor deduce sumele reprezentând fructificarea capitalului investit pe perioada de dezvoltare si profitul antreprenorului.

despre finisajul interior sI exterior. Se determina ce parte din venituri se atribuie cladirii si se obtin veniturile pentru teren pentru perioada de un an. chirie si cheltuielile de operare estimate la data evaluarii . despre instalatiile functionale sI pentru fiecare dintre acestea informatii asupra modalitatii de apreciere a uzurii. Acest venit se capitalizeaza cu o rata de capitalizare obtinuta de pe piata imobiliara si se obtine valoarea terenului. În cazuri în care aceasta nu corespunde cu conditiile contractuale sunt necesare corectii. functie de activitatea ce se desfasoara în ea. structura. CLĂDIRI INDUSTRIALE ./ venitul net anual generat de proprietate se poate estima cu precizie c./ se pot extrage de pe piata ratele de capitalizare separat pentru cladiri si teren Cladirile se vor estima în conditiile celei mai bune utilizari./ valoarea cladirilor este cunoscuta sau se poate estima cu mare precizie b. Pentru a se deduce valoarea terenului se procedeaza în primul rând la determina valoarea constructiei ( existenta sau ipotetica).1.R. Vom metiona ca acestea sunt: 1. finisajul si instalatiile functionale. Sunt prezentate notiunile de baza despre infrastructura si suprastructura cladirilor.Metoda reziduala Metoda se utilizeaza acolo unde nu sunt disponibile date referitoare la laturi similare de teren liber. Metoda capitalizarii rentei de baza Pentru folosirea acestei metode este util sa se cunoasca informatii de pe piata închirierilor imobiliare Renta de baza este marimea platita pentru dreptul de utilizare si ocupare a terenului în conformitate cu regulile de închiriere a terenului Daca renta curenta corespunde cu cea de piata atunci valoarea obtinuta prin capitalizarea cu o rata de pe piata este echivalenta cu valorea de piata. Renta poate avea diferite clauze de escaladare si de plata si în acest caz trebuie reflectate în renta de baza. sunt noi si nu au deprecieri functionale si fizice. Cladirile ce se supun evaluarii sunt împartite conform H. s-a impus necesitatea prezentarii cladirilor de toate tipurile.Apoi se va determina sau estima venitul net obtinut din exploatare. Exista informatii privitor la teren mâna de lucru si capital de investit si se pot cunoaste cu precizie urmatoarele : a. EVALUAREA CLĂDIRILOR Întrucât cursul de evaluare trebuie sa promoveze si modalitatea de abordare a evaluarii de active. 964 /1998 în 9 categorii.G.

5 CLĂDIRI PENTRU AFACERI.6. Abordarea acestora presupune ca .CULTURALE 1. Deocamdata este neceasara abordarea metodelor de evaluare patrimoniala a cladirilor indiferent de clasificarea lor abordata de H. detinute ca stocuri siînregistrate ca active circulante. CLĂDIRI AGRICOLE 1. SOCIAL . a modului de finalizare printr-un raport de evaluare vom da amanunte legat de practica raportarii pentru fiecare dintre aceste patru cazuri prezentate mai sus. CANALIZARE sI ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 1. 2. CONSTRUCŢII PENTRU ALIMENTARE CU APĂ.G. dupa o prezentare a practicii de prelucrare a informatiilor. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE 1.8.R. AERULUI COMPRIMAT sI PENTRU TERMOFICARE Standardele Europene de Evaluare promoveaza practica raportarii proprietatilor în scopul elaborarii documentelor financiare sau alte scopuri comerciale în patru categorii principale dupa cum urmeaza: A Ocupate de proprietar -destinate a fi utilizate în afacere. În finalul expunerii metodelor de evaluare care se folosesc pentru evaluarea cladirilor sau a constructiilor speciale. CONSTRUCŢII PENTRU TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE 1.2.7. GAZELOR.9 CONSTRUCŢII PENTRU TRANSPORTUL sI DISTRIBUŢIA PETROLULUI.139/2005. LICHIDELOR INDUSTRIALE. B Ca investitie -cu scopul de a genera venit sau câstig de capital .1. COMERŢ. C În surplus fata de necesitatile de exploatare a afacerii D Plasamente sau proprietasi pentru vânzare.4.3. CLĂDIRI PENTRU TRANSPORTURI POsTĂ sI TELECOMUNICAŢII 1. DEPOZITARE 1. CLĂDIRI DE LOCUIT sI CL.

/ Memoriu de evaluare 1./ Verificarea situatiei scriptice. Pentru evaluarea cladirilor putem folosi mai multe metode de evaluare care sa permita obtinerea unor valori cât mai precise. 5./ Metoda costurilor 1./ metoda costurilor segregate 5./ metoda costurilor depreciate 2./ aplicatii restrânse./ Metoda indiciala 1. verificarile./ metoda costurilor de reconstructie / reconstruire 3. planuri ./Prezentarea datelor evaluate si descrierea mijloecelor fixe cladiri si constructii speciale./ metoda costurilor folosind preturile barem B. capabile sa reprezinte valoric situatia reala din teren la data evaluarii. prelucrarea si finalizarea sa fie efectuata de o persoana pregatita special în acest scop. dar important este calitatea raspunsului pe care îl oferi beneficiarului lucrarii.datele primare. Preia aceasta lista si solicita deasemenea planul incintei. Pentru corectitudinea operatiei de evaluare a cladirilor este necesar sa fie respectate 5 etape distincte în procesul evaluarii si anume: 1. în copie. marimea si cantitatile de informatii pe care evaluatorul le preia din lista mijloacelor fixe a societatii pentru care face evaluarea se pot folosi oricare dintre aceste metode./ metoda costurilor de inlocuire 4. inginer constructor. Aceasta operatie se efectueaza de catre specialistul în evaluarea cladirilor./ Verificarea situatiei reale din teren 3. Aceste metode pe care le putem folosi sunt : A. la apartamente sau proiecte tip Functie de importanta. care ajuns la sediul societatii solicita lista mijloacelor fixe grupa I-a din balanta mijloacelor fixe./ Evaluarea propriuzisa 4./ Verificarea situatiei scriptice a societatii reale din teren 2.

/ Evaluarea propriu-zisa Pentru fiecare dintre mijlocele fixe grupa I-a cladiri se alege metoda de evaluare si se determina valorile de înlocuire ( de nou ) pentru data la care s-a convenit cu beneficiarul raportului de evaluare. 2. Se recomanda folosirea metodei costurilor de reconstructie sau segregate . retele de instalatii electrice de forta si retele tehnologice exterioare. Dupa finalizarea etapei de verificare a situatiei reale din teren se poate trece la etapa de evaluare propriu-zisa. cu folosirea codului de încadrare asemanator celui din H. planuri de retele apa-canal. În cazul în care ele sunt înscrise corect la grupa I-a se vor analiza pe numarul de inventar gasit. )diferit de cel înscris în actele contabile fie datorita preluarii de la o alta societate dupa ce au functionat o anumita perioada de timp./ Verificarea situatiei reale din teren. La verificarea instalatiilor se va consulta si lista de mijloace fixe constructii speciale. Obligatoriu aceste cladiri fara numar de inventar gasite în teren se vor evalua la stadiul fizic la care se gaseste la data verificarii.F. Sunt verificate pe rând toate cladirile din incinta pe baza numerelor de inventar înscrise în lista si eventual a celor gasite în teren pentru care nu exista numar de inventar. 834/1991 dupa care împreuna cu o persoana desemnata de conducere efectueaza verificarea situatiei în teren. iar în caz contrar se solicita planuri sau se întocmesc relevee pentru fiecare dintre acestea întrucât va fi necesara evaluarea lor separata de cladire. relevee pentru modificarile sau amenajarile efectuate. fie datorita lipsei de informatii. fie datorita nationalizarii ( 1948 ). Este posibil ca aceste cladiri sa fie înscrise pe o lista a mijloacelor fixe cladiri amortizate în functiune sau sa nu fie înregistrate pur si simplu.R.G. au valori importante si ceea ce este mai important ca înlocuirea lor se poate face pe investitii si nu pe productie cum s-ar impune daca ar ramâne înregistrate la cladiri. finisajul interior si exterior precum si instalatiile functionale existente în cladire. Sunt situatii frecvente în care cladirile inventariate au anul real de punere în functiune ( P.întocmite la H. Verificarea tuturor mijloacelor fixe cladiri si constructii speciale este corect sa se încheie cu o discutie în cadrul societatii în care sa se lamureasca diferentele între listele mijloacelor fixe din balanta si situatia reala din teren. anul punerii în functiune. 964 /1998.I.R. În acest caz se vor propune numere de inventar noi. 3. pentru a verifica înscrierea separata pe numere de inventar a instalatiilor tehnologice. Inginerul constructor evaluator are obligatia sa tina cont de aceste date la analiza gradului de uzura fizica real estimat. Durata de viata scriptica si fizica a mijloacelor fixe constructii speciale este mai redusa decât a cladirilor. anii în care pentru o serie de mijloace fixe sau efectuat remedieri importante. Operatiunea de verificare impune analiza sistemului constructiv al cladirii.G. Se vor solicita pentru cladirile importante planurile de executie existente la cartea tehnica.

M . care coeficientii de uzura sunt prezentati pe cod asemanator cu cei din Legea 15/1994. C 140/1987 . E . Operatia de determinare a gradului de uzura fizica real estimat este legata de informatiile date de vechimea cladirii. Ac . Aceasta propunere este facuta în ideea ca precizia determinarii valorii de înlocuire folosind preturile barem este mai mica. Valorile ramase actualizate vor fi detaliat înscrise în foi de lucru. Ca exemplu as aprecia ca una este sa ai o pardoseala din covor pvc cu durata de 8-10 ani durata de viata si alta este sa ai o pardoseala din parchet de stejar cu durata de viata fizica de 60 ani. I 18 / 1984 etc. Iz . . cunoscute sub denumirea indicatoarelor C . constatata si consemnata detaliat în foi de lucru. dimensiunile agabaritice ale cladirii precum si de zona seismica la care a fost proiectata cladirea si zona seismica în care se gaseste acum. inventar. Deasemenea pentru structura devizelor pe categorii de lucrari este necesar sa fie consultate Normativele P187 /1987. precum si asupra tipului de materiale folosite la aceste finisaje.C. configuratia acesteia functie de gradul seismic al zonei.N. separat pentru cladiri cuprinzând toate datele de identificare necesare ( nr.C. În acest sens sens aplicarea Normativelor sus mentionate se va face în stricta concordanta cu starea de fapt din teren.R. V . Fac referire la duratele de viata fizica ale materialelor care participa la aceste finisaje. Ts . Preluate primele informatii despre uzura fizica a cladirii pentru durata de viata scursa de la punerea în functiune si pâna în prezent. iar în cazul suprafetelor mari de cladirii valorile sunt deformate substantial. Operatia de modificare a valorilor de înlocuire cu ajutorul coeficientilor de uzura fizica real estimati conduce la obtinerea pentru fiecare dintre cladirile evaluate la determinarea valorilor ramase actualizate pentru data la care s-a efectuat evaluarea acestor mijloace fixe. publicate de catre I. în standardele internationale. I . de regimul de înaltime si de existenta sau nu a subsolului. mediul normal sau agresiv în care se gaseste cladirea gradul de întretinere. S . tâmplariei si a invelitorii. Aprecierea cladirilor porneste de la structura de rezistenta. Pentru finisaj se fac aprecieri asupra finisajului peretilor cladirii. întocmite separat pentru terenuri. Stabilirea deprecierii pentru fiecare dintre cladiri este o operatie de mare responsabilitate. acestia se pot corecta de evaluator functie de toti ceilalti factori pe care i-am mentionat mai sus. are si un grad de subiectivitate si din acest motiv trebuiesc gasite toate argumentele pentru cazul în care acest grad de uzura sufera modificari importante fata de normativ. Se fac aprecieri asupra instalatiilor functionale ale cladirii. asupra pardoselilor. Tf .E.pentru cladirile cu suprafete mari si pentru care exista planuri de executie. Primele informatii legate de acesti coeficienti de uzura fizica se pot prelua din Normativul P135 / 1995. D etc. metoda costurilor pornindu-se de la preturile barem pentru cladirile de mai mica importanta Pentru informatiile necesare obtinerii valorilor de înlocuire ( de nou ) prin metoda costurilor se vor studia Indicatoarele Republicane de consum pentru lucrarile de constructii. În literatura de specialitate. asupra modului în care a fost întretinuta cladirea. denumirea gradului de uzura fizica real estimat este înlocuita de cuvântul depreciere sau uzura efectiva.

functiunile conforme procesului tehnologic. . suprafetelor. Aceste evaluari se pot face si pentru o serie de cladiri de mica importanta. iar transmitrea de date ale dimensiunilor.. valoare contabila. eventual plan de situatie) Foile de lucru astfel întocmite în termenul prevazut vor fi predate colaboratorilor din echipa care determina . supradimensionarile cladirilor pentru functiunile pe care le îndeplinesc. Corectiile ce se impun de la caz la caz sunt obligatorii pentru ca subiectul ce se evalueaza prin aceasta metoda sa permita obtinerea unor date sigure. Daca aceste informatii vor fi sustinute si de fotografii color explicative. precum si uzura fizica si gradul de întretinere. Procurarea acestor indici de reactualizare se recomanda a fi preluati din publicatiile lunare ale I. Orice informatie legata de surplusuri sau scapari ale balantei de mijloace fixe este binevenita. bilantul economic “ respectiv activul net contabil corijat. prezinta cladirile la care este necesar sa fie calculata si deprecierea functionala ( uzura morala ). Orice apreciere suplimentara este totdeauna bine venita. 4. gradului de utilizare si aprecierea uzurii efective face parte din continutul obligatoriu al raportului. din Buletinul Informativ al Corpului Expertilor Tehnici ce apare lunar. al finisajului interior si exterior precum si elemente despre instalatiile functionale ale cladirii. calitatea informatiilor transmise beneficiarului lucrarii va apreciata ca superioara./ Metoda indiciala Metoda se poate aplica foarte bine în cazul cladirilor de locuit care au fost construite pe baza pretului ferm dat de H.A. apreciaza corectitudinea balantei mijloacelor fixe preluate de la societatea comerciala. Ultima piesa a raportului de evaluare patrimoniala este Memoriu de evaluare propriuzis.de gradul de seismicitate al zonei în care este construit blocul./ Memoriu de evaluare..L. 256 /1984. realizate pe baza de proiecte tip. În acest caz pretul de construire pentru 1 mp de suprafata desfasurata construita a fost decis de regimul de înaltime al blocului de locuinte. În toate rapoartele de evaluare efectuate se impune ca în capitolul de descriere a cladirilor sa se mentioneze aprecierea evaluatorului privind stabilitatea structurii. sunt aceia care aduc la zi valoarea de înlocuire pentru cazul în cauza. cu tipuri diversificate de structuri cu localizari pe zone de seismice.T.R.denumire. uzura -valoarea ramasa . C. Aceste ultime metode de evaluare se pot aplica în conditiile în care exista o baza de date apreciabila.M.E.C.N.C./ Prezentarea datelor evaluate si descrierea mijloacelor fixe cladiri si constructii speciale Dupa finalizarea evaluarii tuturor mijloacelor fixe cladiri si constructii speciale. 5. Coeficientii de reactualizare elaborati de M.C. de etajul la care se afla apartamentul. unde evaluatorul prezinta concluziile.P. se impune prezentarea sumara a cladirilor din punct de vedere al sistemului constructiv.

3.24 Constructii pt. . cu mentiunea ca avem structurate aceste constructii pe coduri asemanatoare celor de la cladirile din societate. .7. Se efectueaza evaluarea întregii retele si apoi se obtine determinarea valorilor de înlocuire pe fiecare numar de inventar pe principiul raportului dintre valorile de înlocuire contabileactualizate ( la H.1. . . Totusi în anexele suportului de curs sunt atasate exemple prin care sunt promovate metodele de obtinere a valorilor de înlocuire.3.14. Constructii pentru afaceri comert si depozitare 1.3. Constructii hidrotehnice 1. . Constructii speciale pentru locuinte si social culturale Constructii pentru transportul energiei electrice 1.9.5.G. gazelor.7. pe baza profilului de activitate. .3.10 Constructii speciale agricole 1.1.3.8.4.transporturi posta si telecomunicatii 1.2.R.500 /1993 ) pe numar de inventar si valoarea de înlocuire totala însumata pentru toate numerele de inventar. industriale. lichidelor comprimat si pentru termoficare.6. În cele mai multe cazuri de evaluare numarul pozitiilor din lista grupei II-a pentru cladirile de tip industrial sunt foarte numeroase si de cele mai multe ori foarte greu de indentificat pe numere de inventar in cazul retelelor tehnologice.1. . EVALUAREA CONSTRUCŢIILOR SPECIALE Evaluarea constructiilor speciale se face pe aceleasi principii cu ale cladirilor.1.1.11.1.1. aer Constructii pentru transportul si distributia petrolului.. Determinarea valorii de înlocuire pentru aceasta evaluare globala se efectuaeaza având la baza planul de retele din care se extrag lungimile pe diametre ale conductelor.1.3.6.În metodele prezentate mai sus nu au fost prezentate elementele de tehnica evaluarii pentru obtinerea valorilor de înlocuire prin metoda costurilor. Din practica evaluarii se cunoaste ca pentru foarte putine dintre numerele de inventar se cunosc aspectele fizice ale fiecaruia dintre ele si deci este dificil de evaluat luânduse în analiza fiecare numar de inventar separat.4.1.1. apa-canal si transport de energie electrica.1. canalizare sI îmbunatatiri funciare 1.2.Le vom prezenta pentru a fi posibila codificarea. În cazurile concrete de evaluare pentru situatii de multiple numere de inventar înscrise în balanta de mijloace fixe se propune evaluarea globala pentru acelasi tip de retea tehnologica existenta în incinta.15.5. Constructii speciale industriale 1.6. 1.2. Constructii pentru alimentarea cu apa.1.8. . Valoarea astfel obtinuta se va multiplica cu rezultatul evaluarii întregii retele obtinut prin metoda costurilor si se v-a obtine astfel valoarea de înlocuire pentru acel numar de inventar.1.4.9. 1.1. datorita gradului de specializare ridicat.6. Pe acelasi principiu se va .1.1.

512527 ** 54 % 2.de inventar 200064 la care valoarea de inlocuire contabila este de: 2.268..fiz. in procente. ramasa ( contabila ) reactualizata Val.655..obtine si restul valorilor de înlocuire.606 Exemplul .270.. 200238 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------792. de gradul de întretinere si de mediul normal sau agresiv în care se gaseste reteaua si preluând primele date din Normativul P135/1995 se vor aplica.124.se va face cu nr.326 -----. ------ 1985/7 119148680 33586112 -------. ----- 360.686 * 1. 200113 Retele termice A19-H4 180. Acelasi principiu se folosette si pentru celelalte numere de inventar.458 50 % 31 % 1987/11 10.941.687. 200145 Termice B10-A17 -G2 70. iar însumarea valorilor ramase va determina valorea ramasa actualizata pentru data la care se face evaluarea. cu conditia preciziei cu care se determina valoarea de înlocuire. Grad actualizata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.397 101. 200064 Retele termice A25-A26 1984/10 42139 849* 58. Multiplicarea valorii de înlocuire cu uzura fizica exprimata în procente va conduce la determinarea valorii ramase actualizate pentru acel numar de inventar. inlocuire uz.inventar Val.536. Denumire mijloc fix An/Luna Val . Functie de anul de punere în functiune.198 3.622. Prin folosirea tehnicii de calcul în evaluarea mijloacelor fixe aceasta solutie este foarte rapida si precisa. inv.629. Nr.762 127.983.398. Vom prezenta un exemplu în care sa fie exprimata aceasta metod de analiza ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. . uzurile fizice real estimate pentru fiecare dintre numere de inventar.

1994.527 ** Obtinerea informatiilor privitor la gradul de uzura fizica pentru mijloacele fixe de tip constructii speciale se preiau din cadrul Normativului P135/1995 unde duratele de viata fizica precum si uzurile fizice pentru duratele de timp scurse de la punerea în functiune sunt selectate pe baza codurilor de recunoastere a mijloacelor fixe existente în Legea 15 / 1994.8. tehnologia anilor în care se face evaluarea si apreciaza. Evaluatorul va lua în consideratie natura mijlocului fix ce este supus evaluarii.1.18.1.849 -----------------. cod 2. 2. Este deasemeni bine sa mentionam ca evaluarile mijloacelor fixe grupa I-a necesita multa incisivitate din partea evaluatorilor deoarece într-o serie de cazuri ele nu sunt inventariate.1. constructii speciale este asociata cu analiza comparativa care trebuie facuta între conditiile STAS de calitate a lucrarilor si ceea ce se executa in fapt.398.2. castele de apa sau silozuri care nu functioneaza fiind defecte cu toate ca durata de viata scriptica nu s-a consumat. Se impune deci ca evaluatorul sa fie în posesia informatiilor privitoare la conditiile minime de acceptare ale receptiei unor astfel de lucrari. Pentru HGR 964 / 1998 se vor asimila codurile constructiilor speciale cu codurile echivalente din Legea 15.983 x 0.622. Se gasesc situatii în care s-a impus aprecierea unei uzuri totale pentru mijloace fixe precum retele apa-canal. când din conditii cunoscute de termene si mâna de lucru necalificata se receptionau lucrari de foarte slaba calitate.= 0.7./Legea 15/1994 ) are în Normativul P135/1995 2 pozitii adica infrastructura si suprastructura caii ferate. Este important sa se retina selectarea facuta pe baza criteriilor de de repartizare pe coduri.686 apoi 2. Este totusi neceasr sa mentionez ca pentru multe dintre mijloacele fixe constructii speciale avem coduri care se pot confunda ( ex.5.512. La anumite tipuri de constructii speciale se poate aprecia ca dezvoltarea tehnologiilor impune analiza situatiei existente în teren si sub aspectul uzurii morale.687.4. cu justificarea acestei aprecieri în foi de lucru speciale uzura suplimentara ce se impune. sau avem coduri la care uzura fizica se apreciaza în 2 pozitii ( ex. conditiile de mediu. sunt în teren si este obligatoriu ca acestea sa fie separate si evaluate separat.139. PREZENTAREA sI INSPECŢIA CLĂDIRILOR EVALUĂRII SUPUSE .0532 792.42. Aprecierea uzurii fizice real estimate este în cazul mijloacelor fixe grupa I-a.0519 = 127. -rezervoare din beton armat ) cu rezervoarele de depozitare apa din beton -cod 2.

Continutul raportului de evaluare pentru active ( proprietati ) impune un capitol obligatoriu de descriere a cladirii.R.Acest capitol al cursului s-a impus dat fiind dorinta noastra a C. asigura protectia utilajelor care participa la procesele de fabricatie. a fost adoptat pentru a reflecta accentul pus în standardele de evaluare pe documentele financiare.A.. STRUCTURA DE REZISTENŢĂ Cladirile asigura protectia oamenilor care desfasoara activitati socio-profesionale.. de a da posibilitatea absolventului sa aiba capacitatea de întocmi un raport de evaluare pentru un activ. Cladirile construite pe acest sistem au inertie termica importanta.. În literatura de specialitate termenul .proprietate . care tip de structura este specifica cladirii supusa evaluarii. ca parte posibila a unei proprietati.C.-structura pe cadre din beton armat sau metal 3. despre terase si învelitori. ca termen substitut cuvântului activ. activ . Structura pe zidarie portanta Structura pe zidarie portanta este structura care asigura stabilitatea cladirii având ca elemente zidariile de închidere si de compartimentare cu grosiuea mai mare de 24 cm grosime. structura de rezistenta are diferite forme. cunoscute sub denumirile : 1. despre finisajul interior si exterior.E.. o sensibilitate redusa fata de diferentele de temperatura noapte-zi.-structura pe zidarie portanta 2. Aceste tipuri de cladiri au si o buna izolare fonica fata de zgomotele exterioare provenite din afara si din interiorul cladirii . despre instalatiile functionale ale cladirilor. sunt pentru evaluatori mijloace fixe care împreuna cu terenurile realizeaza o proprietate. Grosimea zidurilor poate ajunge pâna la 75 cm grosime.-structura pe diafragme din beton armat 4. Vom da informatii despre structura de rezistenta a cladirilor pentru orice fel de functiuni.. dar singura realizeaza doar un bun.-structuri mixte Pentru fiecare dintre aceste tipuri de structuri vom prezenta informatii suficiente astfel ca evaluatorul sa aiba posibilitatea sa recunoasca. Functie de scopurile pentru care sunt executate cladirile. în urma verificarii din teren. Se poate totusi ca evalatorul sa înlocuiasca termenul activ cu termenul .C.

Este important sa fie cunoscut ca majoritatea cladirilor de tip industrial au structura pe cadre cu regim de înaltime parter cu una sau mai multe deschideri. beton armat prefabricat. Structura pe diafragme Cladirile de acest sistem constructiv. care au mai multe deschideri si mai multe travei. sau pe cadre din profile metalice la care elementele structurale sunt stâlpii si grinzile care permit închideri cu zidarie de diferite grosimi. au peretii structurali realizati din beton armat dispusi în 2 sisteme si anume : sistem de diafragme dispuse în sistem fagure sistem de diafragme dispuse în sistem celular. Sistemul de diafragme dispuse fagure presupune ca toti peretii dintre camere sunt realizati din beton armat. . Structura pe cadre Structura pe cadre din beton armat. cladiri pe cadre cu regim de înaltime parter cladiri pe cadre cu regim etajat. elementele structurale au stabilitate considerabila Durata de viata a materialelor este forte mare sau mare. Durata de viata a materialelor este mare asigurându-se stabilitatea atunci când sectiunile elementelor structurale stâlpi si grinzi corespund încarcarilor permanente si din sarcini dinamice. asigura flexibilitate în compartimentarea interioara. Din punct de vedere al regimului de înaltime cladirile cu structura pe cadre poate fi clasificata în 2 categorii importante functional. pentru aceste tipuri de cladiri se impun conditii severe pentru ca în zonele seismice sa fie îndeplinite conditiile de rigiditate care sa micsoreze deplasarea la vârful cladirii. cu exceptia peretilor de compartimentare situati între 2 diafragme adiacente.Structura de rezistenta este rigida. Cladirile care au conceput un astfel de sistem constructiv. Atunci când regimul de înaltime este mare. implicit durata de viata a cladirii este mare.

Structura mixta Pentru unele tipuri de cladiri.Sistemul de diafragme dispuse în sistem celular presupune ca peretii dintre apartamente sunt din beton armat. Structura pe diafragme are ca inconvenient inflexibilitatea compartimentarii. Din punct de vedere al stabilitatii. Structura de rezistenta pentru blocurile de locuinte foarte înalte a impus sistemul constuctiv cu diafragme din beton armat monolit ca un nucleu central si stâlpi cu grinzi pe exteriorul acestui nucleu de diafragme. dat fiind posibilitatea flexibilitatii zonelor de birouri. Deasemenea cladirile de birouri au conceput un astfel de sistem constructiv. Structura de rezistenta se poate împarti la rândul sau în 2 categorii si anume : infrastructura cladirii suprastructura cladirii Infrastructura cladirilor este totdeauna acea parte a cladirii care se gaseste sub cota +0. cu pereti din beton . se regasesc sisteme constructive considerate ca structuri mixte cum ar fi : zidarie portanta cu cadre din beton armat cadre din beton armat cu diafragme din beton armat. datorita functiunilor impuse prin proiectare. Industrializarea a impus sistemul constructiv al diafragmelor de beton armat prefabricat. structura de rezistenta pe diafragme din beton armat este considerata foarte sigura la actiunile seismice. beton armat sau caramida. Cladirile pot avea subsol. dar sub acesti pereti de subsol se gasesc fundatiile cladirii. FUNDAŢII . autoportanti. multe dintre cladirile de tip bloc de locuinte cu regim de înaltime P+4E si P+8 E. în rest peretii de compartimentare sunt realizati din pereti usori.00 si este cunoscuta deobicei sub denumirea de fundatie a cladirii. Pentru multe dintre cladirile de tip rezidential structura de rezistenta mixta este aceea care asigura confortul si functiunile cele mai sigure.

/ fundatii pe piloti Fundatiile continui din beton armat se promoveaza de catre proiectant atunci când terenul are presiunea admisibila de calcul pentru sarcini fundamentale de calcul si prin armarea talpii de fundare se va limita latimea acesteia.conditiile locale care în unele cazuri determina materialele ce trebuie folosite în fundatii ./ fundatii continui sub ziduri 2.particularitatile functionale ale constructiei care pot influenta comportarea fundatiilor . Pentru îndeplinirea acestei functiuni ele trebuie sa repartizeze încarcarile terenului.apele subterane si cele de suprafata. c. presiune admisibila. variatia sezoniera a nivelului apelor subterane. care trebuie sa aiba suficienta rezistenta pentru a suporta presiunile corespunzatoare. sensibile la înmuiere. Fundatiile de sub cladiri sunt fundatii directe. Fundatiile unei cladiri se pot clasifica dupa cum urmeaza : 1. d. În cazurile terenurilor macroporice. compresibilitate. se va tine seama de urmatoarele: a.Fundatiile au rolul de a transmite încarcarile cladirii asupra terenului. iar prin aceasta se înteleg lucrarile efectuate sub nivelul terenului pentru executarea corpului fundatiei care reazema direct pe patul de fundatie.conditiile hidrologice ale terenului. iar deformatiile sunt acceptabile pentru stabilitatea cladirii. stratificatie. posibilitatile patrunderii acestora la fundatii.caracteristicile structurii de rezistenta a constructiei . Asezarea armaturii pentru fundatie se face pe suprafata unui beton de egalizare de 3-5 cm grosime.natura terenului de fundatie. adâncime. sau al pamânturilor argiloase cu contractii mari se vor prevedea obligatoriu masurile si detaliile suplimentare speciale pentru aceste cazuri./ fundatii de tip radier general 4. e.conditiile de seismicitate a regiunii. . La alegerea sistemului de fundare. b./ fundatii izolate 3. a adâncimilor de fundare. a materialelor sI izolatiilor. f.

Adâncimea de înghet Daca prin conditiile tehnice fixate pentru beton. Fundatiile izolate sunt executate întotdeauna sub stâlpii de rezistenta a cladirii. de calitatea terenului. trebuiesc luate masuri speciale care se stabilesc de la caz la caz cum ar fi: *hidroizolatii *marirea sectiunii elementelor fata de calculele de rezistenta. Aceste fundatii sunt completate cu materiale hidroizolante si de protectie astfel încât sa fie realizata hidroizolarea acestor pereti. Prin prezentarea mai jos a hartii României având zonate adâncimile se vor putea prelua primele informatii legate de aceste obligatii tehnice. asupra nivelului pânzei de apa freatica. Se preiau deobicei informatii privitoare la presiunea admisibila la nivelul temperaturii minime de înghet. precum si de dorinta viitorului proprietar de a avea subsol sau nu. cu dimensiunile calculate astfel încât sa poata prelua încarcarile date de stâlpul în cauza. stâlpii prefabricati. a caracterului agresiv al acestei ape. Ca definitie tehnica prin adâncime minima de înghet se întelege nivelul cel mai coborât al izotermei 0 °C.Fundatiile cladirilor cu subsol sunt dimensionate din punct de vedere al adâncimii subsolului.talpa rigida fundatie izolata tip pahar. .pt. Adâncimile de înghet din România variaza între 70 cm si 110 cm fata de cota terenului natural. apa rezulta a fi agresiva. Pentru o informare prealabila asupra calitatii terenului de fundare se poate apela la proprietarii cladirilor învecinate. gradului de seismicitate si al naturii terenului de fundare. Pentru fundatiile izolate avem 3 tipuri distincte si anume: fundatie izolata bloc si cuzinet fundatie izolata bloc armat . Deseori problema etansarii subsolului poate fi promovata si cu ajutorul drenajului perimetral dirijat spre exteriorul incintei proprietatii. Pentru structurile concepute pe zidarie portanta la care sunt prevazuti stâlpisori din beton armat. Alegerea tipului de fundare depinde de încarcarea data de cladire. fundatiile subsolului au centuri la baza soclurilor si în fundatii. care ne pot comunica asupra eventualelor dificultati avute atunci când s-au executat fundatiile cladirii în care locuiesc.

la care terenul de fundare este compresibil. Pentru fundatiile cladirilor cu subsol. blocuri ceramice. greutatea lor fiind preluata de plansee si de peretii portanti.( scara Mercalli ) Prevederile generale de alcatuire.. de calcul si de executie sunt promovate în Normativul P2-1985 pentru materiale precum caramizile pline. Având în vedere importanta deosebita de asigurare a stabilitatii cladirii. au armare constructiv alcatuita sau armatura calculata pentru cazul în care sunt posibile aparitii ale unor zone întinse pe aceasta talpa. dimensiunile grinzilor continui de fundare pot fi înlocuite cu fundatii de tip radier general. cu pozarea armaturii la partea inferioara si superioara a radierului. în sensul ca acestia pot prelua sarcini verticale si orizontale . sistemul structural cel mai raspândit este acel cunoscut sub denumirea de . SUPRASTRUCTURA CLĂDIRILOR Structuri pe zidarie portanta Pentru cladirile de locuit de tip unifamilial ( rezidentiale ).Fundatiile izolate sunt în majoritatea cazurilor fundatii capabile sa preia eforturile transmise terenului prin intermediul structurii stâlpului. Acest gen de fundatii se numesc fundatii pe piloti si pot fi sub fundatii de tip izolat sau fundatii de tip radier general.2 m . Structuri pe cadre din beton armat sau metal . Fundatia de tip radier general este realizata cu armare pe doua directii. cu etaj sau fara etaj. structurile pe zidarie portanta sunt de natura structurilor spatiale. Fundatiile speciale sunt cele proiectate si executate pentru cazul în care terenul este dificil pentru fundare si se impune executarea de piloti prefabricati batuti în teren pâna la atingerea terenului bun de fundare. cu pereti dispusi dupa forme geometrice regulate Pentru peretii portanti functie de rolul pe care-l îndeplinesc în cladire ei se împart în : Pereti structurali portanti. blocuri din beton celular autoclavizat. pentru gradele de intensitate seismica 6.. cu goluri.8 si 9. structura pe zidarie portanta. care poate fi conceput si dimensionat pentru structuri cu subsol sau fara.7. Pereti nestructurali care îndeplinesc rolul de compartimentare. Pereti structurali de contravântuire în sensul ca pot prelua doar sarcinile orizontale sI greutatea lor proprie . Aceste fundatii de tip radier general au grosimea variind de la 35 cm pâna la 1.

La aceste tipuri de structuri peretii au rolul de închidere si de compartimentare. unde la camerele cu deschidere mare se impune prezenta unui stâlp pe care reazema grinzi din beton armat. îmbinate rigid în noduri pe cele doua directii ortogonale corespunzator axelor principale ale constructiei./ diafragme din beton armat dispuse în sistem fagure 2. Acest aspect va fi tratat ca depreciere suplimentara în cazurile trecerii structurii la un grad superior de calcul al stabilitatii. Structuri pe diafragme din beton armat Structurile din beton armat pe diafragme se împart în 2 categorii. care împreuna cu diafragmele orizontale ( planseele ) realizeaza un sistem spatial rigid. Aceste sistem constructiv este folosit pentru un regim de înaltime de 4-10 etaje. Acest sistem constructiv este un sistem avantajos din punct de vedere tehnico-economic. Este . Structuri mixte din beton armat Structurile mixte se realizeaza la cladirile pe zidarie portanta./ diafragme din beton armat dispuse în sistem celular Deasemenea se poate face o clasificare pe baza sistemului constructiv folosit la executarea cladirilor cu structuri pe diafragme si anume: 1.Aceste sisteme structurale sunt copuse dintr-un ansamblu de bare verticale si orizontale ( numite stâlpi si grinzi ). la care cerintele functionale permit o distributie identica a peretilor portanti la toate etajele. functie de modul în care sunt dispuse si anume: 1. la cladirile cu un numar mare de nivele./ diafragme din beton armat executate monolit în cofraje 2. Acest gen de structuri dispune de lubertatea de alegere a distributiei peretilor interiori. Planseele din beton armat reazema pe riglele cadrelor si pot avea diferite grosimi./ diafragme din beton armat prefabricate Executarea cladirilor folosind diafragmele din beton armat este indicata pentru zonele de intensitate seismica mare. sistemul constructiv pe cadre din beton armat capata atentie sporita în analiza evaluatorului doar atunci când s-au petrecut modificari însemnate de calcul la sarcini dinamice. Odata cu modificarile aparute în harta zonelor de seismicitate a tarii. asigura prin grosimea lor izolarea fonica si termica.

deasemenea considerat ca structura mixta cladirea care are un nucleu central pe diafragme din beton armat. presupune ca se impun masuri de evitare a unei eventuale prabusiri. fiind necesar un program de reconstructie. care poate fi apreciata ca deschidere în continuare a fisurilor de la prima etapa. usor de rectificat prin reparatii minore sau care produc înclinarea./ Avarie problematica. Structura mixta este si acea structura la care parterul cladirii este un parter pe cadre din beton armat monolit./ Prabusirea. crapaturile existente devenind mai proeminente si apar noi fisuri. este sitatia în care cladirea se poate prabusi în orice moment. 2.I se pune problema sigurantei pentru locatari. 4. Pentru parterul acestor cladiri. sau umflarea unora dintre elementele structurale. integritatea si stabilitatea strucutrala prezinta un risc ridicat ./ Avarie serioasa. iar perimetral clîdirea are structura realizata pe cadre din beton armat monolit. 1. 3. apare o îngrijorare./ Avarii superficiale. Se apreciaza ca structura pare vulnerabila. Analiza efectuata de evaluator privitor la modul în care este alcatuita infra si suprastructura unei cladiri se va descrie în partea de prezentare a activului. FINISAJUL INTERIOR sI EXTERIOR . functiunile cladirii sunt realizate mai usor dat fiind elasticitatea cu care se pot realiza compartimentarile. care pot fi apreciate ca fisurile fine. iar etajele au conceputa o structura pe diafragme din beton armat dispuse în sistem celular sau dispuse în sistem fagure. INSPECŢIA STRUCTURILOR DE REZISTENŢĂ Inspetia structurilor poate pune în evidenta trei tipuri de defectiuni functie de costurile ce se pot implica pentru remediere: defecte estetice defecte functionale defecte de stabilitate Pentru inspectorul de cladiri este necesar sa fie prezentata o clasificare a avariilor structurale. 5./ Avarie problematica superficiala. iar stabilitatea cladirii este pusa la îndoiala.

Zugravelile interioare la pereti se clasifica în trei categorii functie de calitate si anume : . sa se execute o gletuire cu var pentru cazul zugravelilor executate în culori de apa si cu glet de ipsos în cazul în care peretele va fi vopsit. M25-T . sunt finisate la interior si la exterior pentru a permite celor care o folosesc sa-si desfasoare activitatea de zi cu zi. O clasificare a finisajelor se poate concepe având la baza elementele cladirii si anume: peretii interiori si exteriori tavanele pardoselile tâmplaria sarpanta cu învelitoarea terasa TENCUIELI INTERIOARE sI EXTERIOARE LA PEREŢI sI TAVANE Pentru peretii interiori si exteriori finisajul implica în primul rând executarea lucrarilor de ten executate cu scopul asigurarii planeitatii peretilor executati din zidarie sau din beton. Materialu care se executa aceasta operatiune se numeste mortar si pentru ca se fabrica în consistente diferite da cantitatii variabile de ciment se recunosc dupa titulatura M10-T . Aceasta activitate implica trei succesive cunoscute tehnic sub numele de sprit. la 24 ore. M50-T si M100-T. iar grosimea medie trebuie sa fie de circa 2 cm. Daca finisajul interior este umed atunci dupa aplicarea tinciului.Cladirile. indiferent de destinatia pe care o au. grund si tinci. În cazul în care pe suprafata peretilor se vor executa placaje ceramice sau placaje cu lambriuri tencuiala poate fi executata doar prin aplicarea a doua straturi succesive si anume sprit si grund.

Functie de tipul materialului folosit pardoselile calde sunt: pardoseli din covor p. terasit. huma în amestec cu coloranti se pot aprecia ca obisnuite. pe suport textil ./ pardoseli calde 2. gresie. Evaluatorul poate aprecia uzura efectiva functie de gradul de întretinere si de mediul normal sau agresiv al încaperii. tencuielile de fatada cu finisajul realizat cu praf de piatra si ciment alb aplicat strop sau driscuit. zugraveli obisnuite. lambriuri.v. placaje ceramice. Ca durate de viata zugravelile la pereti si tavane se apreciaza la 3-6ani. tencuielile din similipiatra. iar cel aplicarea de coloranti în modele.30 ani. marmora.5 cm si se clasifica functie de calitate în tencuieli obisnuite si superioare. Pe fatada cladirilor pot fi executate si profile sau ancadramente florare în zona ferestrelor si a aticului. iar cele cu marmora 70-100 ani. similipiatra simplu sau în asize si placajele de ceramica sau marmora. Ca si tencuieli obisnuite se recunosc tencuielile de fatada driscuite zugravite în culori de apa. vinace. Din punct de vedere al aprecierii duratei de viata fizica tencuielile interioare rezista circa 70 ani si poate ajunge pâna la 100 ani. La exterior tencuielile se din mortar de consitenta superioara mortarului de la tencuielile interioare si anume M50-T sau M100-T. zugraveli superioare. Ca si tencuieli exterioare superioare se pot aprecia cele executate cu terasit. Tencuielile exterioare driscuite sau stropite din var ciment au durata de viata de circa 20 ani.zugraveli inferioare./ pardoseli reci aceasta clasificare este data de senzatia pe care o da pardoseala piciorului gol ce calca pe aceasta. acrilice. PARDOSELI Pardoselile unei cladirii se clasifica în 2 categorii distincte în : 1. Spoielile se pot considera zugraveli inferio zugravelile în culori de apa cu aplicare a 2 mâni de var. tencuielile din praf de piatra 40-50 ani . marmora de circa 70-100 ani. Tot în categoria de finisaje superioare la pereti se introduc si placajele cu faianta.c. Tencuielile exterioare sunt executate în grosime medie de 2. calcio-vechio. tapetele 9 ani. strop sunt de tip superior. placajele de faianta si lambriurile 25.

pe suport textil 10-15 ani. pardoselile din parchet pe dusumea oarba. sau placi mozaicate pardoseli din mozaic venetian pardoseli din gresie pardoseli din marmora Pardoselile reci sau calde existente într-o cladire se diferentiaza prin costurile diferite care le implica. va fi expusa detaliat cursantilor în timpul seminarului si vor fi date elemente de particularitate a tipului de defectiune specifica fiecarui tip de pardoseala. Tâmplarie din lemn * lemn de rasinoase * lemn de stejar Tâmplarie de metal . Tehnologia de executie a pardoselilor este descrisa în manualele de specialitate. clasificarea putând fi efectuata functie de tipul materialului din care este confectionata.v. Pardoselile din scândura 20-25 ani.pardoseli din mocheta pardoseli din parchet iar pardoselile reci sunt : pardoseli sclivisite sau rolate pardoseli din covor pvc fara suport textil pardoseli mozaicate. pardoselile din gresie. Evaluatorul apreciaza aceste durate de viata fizica în baza constatarilor de la inspectia cladirilor si aprecierii mediului normal sau agresiv. mozaic sau marmora 70100 ani.c. TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ sI EXTERIOARĂ Tâmplaria interioara si exterioara pentru cladirile de locuit reprezinta în fapt usile si ferestrele cladirii. apreciere a calitatii materialelor si implicit a duratei de viata de la care se porneste în aprecierea uzurii efective. 25-45 ani. pardoselile din p.

Ferestrele se poate clasifica functie de numarul de canate în : ferstre cu ochiuri fixe ferestre cu ochiuri mobile avînd 1 canat 2 canate 3 canate Usile interioare sau exterioare.v. indiferent de tipul materialului din care sunt confectionate se pot clasifica în : 1 canat 2 canate glisante tip rulou Pentru fiecare dintre aceste elemente componente ale unei cladiri se vor prezenta elementele informative detaliate. * tâmplarie de beton.c. În datele tehnice publicate în decizia 630-1980 se propun urmatoarele durate de viata : ferestre si usi metalice vopsite la 3ani ferestre si usi de stejar la interior ferestre si usi de brad sau molid la interior ferestre si usi exterioare din stejar ferestre si usi exterioare din brad 70 ani 70 ani 50 ani 50 ani 40 ani . precum si elemente informative cu precizari asupra modului în care evaluatorul apreciaza prin inspectia efectuata gradul de depreciere.* tâmplarie din tabla ambutisata sau profile laminate * tâmplarie de aluminiu Tâmplarie din diverse materiale * tâmplarie din p.

Pentru cladirile protejate cu sarpanta. Pentru terasele de tip necirculabil se impune asternerea unui strat de pietris de 5cm grosime.luminatoare metalice tâmplarie de mase plastice usi celulare de tip Pipera 35 ani 35 ani 15 ani Pentru cazurile în care evaluatorul constata ca în interiorul cladirii este un mediu agresiv. cu stratul de carton perforat pozat ca bariera de vapori. Terasele de tip necirculabil sunt frecvente la cladirile de tip industrial. . se înlocuieste solutia de pietris cu asezarea pe sapa de tip M100-T a dalelor din beton mozaicat. protectia racordului la atic realizându-se cu un glaf de tabla zincata. cu stratul de termoizolatie montat având grosimi variabile functie de tipul termoizolatiei. Pentru terasele de tip circulabile. Aceleasi straturi de hidroizolatie se pastreaza la aticul cladirii. pe aceasta montându-se învelitoarea. la blocurile de locuinte. ca protectie împotriva razelor ultraviolete. aprecierile legate de duratele de viata vor fi strâns legate de gradul de întretinere a acestor elemente. Învelitorile se pot clasifica în 2 tipuri si anume: * învelitori de tip usor învelitoare din tabla zincata. prin aplicarea la partea superioara a unor sisteme constructive promovate prin proiectare si care pot fi : *terase circulabile sau necirculabile *sarpante si învelitori Terasele cladirilor sunt executate la nivelul planseului de peste ultimul etaj. cladirile de birouri sau spatii comerciale proiectate cu acest sistem de protectie. iar pe înaltimea hidroizolatiei cu mortar fixat pe plasa de rabit. Peste stratul de termoizolatie se toarna o sapa de egalizare peste care se asterne stratul de hidroizolatie alcatuit din 2 straturi de pânza asfaltata ( PA55 ) si 3 de bitum peste care se pozeaza un stat de carton asfaltat ( CA400 ). cu aplicarea unor straturi succesive de hidroizolatie care în cele mai frecvente situatii asigura si protectia termoizolatiei de acoperis. sARPANTĂ sI ÎNVELITORI Cladirile sunt protejate de intemperii. se asigura fixarea sarpantei pe planseul ultimului nivel. TERASĂ. Ca ordine de executie prpunem o descriere a acestor operatiuni.

bucatarie. instalatia de paratraznet si instalatia de împamântare. Instalatia functionala de încalzire ar fi aceea de la calorifere sau aer cald. înstalatiile de gaze la cladirile de locuit. Concluzie: Evaluatorul trebuie sa stie ca în costul cladirii este cuprins: costul structurii de rezistenta costul finisajului interior si exterior . precum si toate alte tipuri de instalatii care îndeplinesc rolul de sursa de energie sau de transport al materialelor tehnologice se pot încadra în categoria instalatiilor tehnologice. lichide frigorifice. lichide tehnologice. Vom aprecia pentru instalatiile electrice functionale. Ceea ce este bine de cunoscut si retinut este faptul ca aceste instalatii functionale intra în pretul cladirii. Instalatiile de forta ( 380 V ). sau foi plane învelitoare din sita ( dranita ) învelitoare din 2-3 straturi de carton asfaltat învelitori din tabla cutata sau ondulata * învelitori de tip greu învelitori din tigla solzi sau profilata învelitori din olane ceramice INSTALAŢIILE FUNCŢIONALE sI TEHNOLOGICE Instalatiile unei cladiri sunt de 2 categorii si anume : * instalatii functionale * instalatii tehnologice Instalatiile functionale sunt acele tipuri de instalatii care au sarcina de a deservi omul. pe linia evaluarii la mijloacele fixe cladiri. instalatiile de iluminat si prize. ventilatie interioara. Acestea este bine si corect sa fie evaluate separat de cladire. gaze la sobe. Instalatiile functionale sanitare sunt instalatiile de la baie . Instalatiile tehnologice sunt acele tipuri de instalatii care participa la procesul de productie. sau de servicii. instaltia de preluare a apelor pluviale de pe terasa. fie ca acesta se gaseste într-o cladire de locuit fie ca se gaseste într-o cladire în care îsi desfasoara activitatea profesionala. instalatiile de abur.învelitoare din azbociment ondulat.

Acestea includ tipuri normale de cladiri. C / Proprietatile în surplus fata de necesitatile de exploatare a afacerii În aceasta categorie este inclus terenul cu sau fara cladiri. A / Proprietatile ocupate de proprietar-destinat a fi utilizate în afacere.Proprietati nespecializate . 2. Trebuie sa fie explicate beneficiarului dezavantajele cumularii costurilor la pretul cladirii. este desinut pentru a fi vândut. doar acceptul beneficiarului permite adaugarea acestor costuri la costurile cladirii.unde cladirea de cele mai multe ori reprezinta un suport pentru instalatii.Acestea sunt proprietati specializate sI care nu se vând în mod curent ( daca se vând vreodata ) . Evaluarea pentru aceste tipuri de active se face la valoarea de piata pentru teren si la valoarea de piata pentru utilizarea existenta pentru cladiri. decât ca parte a unei afaceri. În aceasta categorie de active sunt 2 clase: 1. în mod normal. .. birourile.costul învelitorii sau al terasei costul instalatiilor functionale Instalatiile tehnologice se evalueaza de regula separat. cum ar fi magazinele. Pot fi tratate la fel cladirile care prin localizarea lor. designul sI marimea lor nu sunt nici vândute nici închiriate. Pentru cladirile specializate se poate aplica evaluarea prin metoda costului de înlocuire net ( CIN ) B /Proprietatile detinute ca investitii care pot genera venit sau câstig anual Acestea sunt care sunt detinute pentru scopul de a obtine un venit financiar dintr-o închiriere normala unei terte parti. sau închiriate pe piata. care este în surplus pentru utilizarile de exploatare ale societatii previzibile în viitor sI. Aceasta se face atât pentru teren cât si pentru cladiri.dimensiunile.Proprietati specializate .combinatele chimice.EVS În continuare vom prezenta categoriile de proprietati imobiliare pe baza Standardelor Europene de Evaluare si deasemenea practica raportarii acestor evaluari pentru fiecare dintre aceste categorii de proprietati. Exemple am pute da rafinariile. CATEGORII DE PROPRIETĂŢI sI METODELE DE EVALUARE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE .. fabricile si depozitele care sunt deobicei vândute. Evaluarea pentru aceste tipuri de active se face la valoarea de piata.

unde valoarea de piata a unei proprietati este determinata comparând proprietatea supusa evaluarii cu minimul 3 proprietati asemanatoare din zone apropriate 23- Întrucât metodele de randament vor fi explicate în celelalte module ale cursului de evaluare. beneficiile aferente detinerii unei proprietati fizice imobiliare. valorea reala este data de totalitatea beneficiilor obtinute pentru o perioada de timp determinata. Proprietatea reala reprezinta toate drepturile. ce este capabil sa ofere valoare de piata unei proprietati analizate comparativ cu alte cinci proprietati. în acest curs vom prezenta metoda comparatiei. METODA COMPARAŢIEI DIRECTE . În evaluarea proprietatilor se impune cunoasterea dreptului deplin de proprietate. iar apoi modelul de abordare care sa prezinte proprietatea reala. Standardele EVS promoveaza ideea promovarii unei defalcari pentru teren si cladiri necesara unei contabilizari separate. Evaluarea pentru aceste tipuri de proprietati nu impun folosirea evaluarii prin metode de piata. în bilant nu sunt clasificate ca active corporale . Aceste proprietati pot fi cumparate pentru a fi revândute. valoarea reala este data de satisfactia pe care o ai datorita intimitatii si a relaxarii în perioada de timp în care locuiesti. pentru analiza deprecierii. În evaluarea proprietatilor am evidentiat permanent prezenta terenului si a cladirii. Abordarea valorii de piata se poate analiza prin trei metode si anume : 1Metoda costurilor ( metoda surogat ) unde valoarea de piata a proprietatii este obtinuta prin însumarea valorii de piata a terenului considerat liber si valoarea cu uzura a cladirii. Metode de randament ( capitalizarea veniturilor sau a actualizarii fluxurilor viitoare ) Metoda comparatiilor. deci pentru pregatirea documentelor financiare. Un drept sau un interes asupra proproietatii imobiliare este si un drept patrimonial. Pentru o proprietate comerciala sau industriala. cu un exemplu de analiza calitativa. ci ca active circulante. ca urmare. D / Plasamente sau proprietati pentru vânzare.Evaluarea pentru aceste tipuri de active se face la valoarea de piata atât pentru teren cât sI pentru cladiri. Pentru o proprietate imobiliara de tip rezidential.

etapa când prin investigatii efectuate la fata locului si prin discutii purtate cu partile implicate se apreciaza corectitudinea datelor.Analiza comparativa. informatii verificabile ale agentiilor imobiliare. Statistic. sau la o data foarte apropiata. cu dimensiuni si caracteristici fizice cât mai asemanatoare si pe cât posibil cu datele tranzactiei cât mai recente. . evaluatorul selecteaza informatiile functie de zona geografica. c/ sa accepte informatiile obtinute de la terti cu conditia verificarii acestora . compararea acestora cu proprietatea de evaluat si efectuarea corectiilor asupra preturilor de vânzare pentru estimarea valorii de piata. pentru o piata imobiliara existenta la acea data. III . de data la care s-a efectuat tranzactia. Prin aplicarea acestei metode se transmit cele mai corecte informatii referitoare la : * valoarea de piata a proprietatilor imobiliare care nu sunt cumparate în scopul obtinerii de venituri ( locuinte ) * valoarea unor proprietati comerciale sau industriale exploatate de proprietar. Ca surse de informatii evaluatorul poate folosi date despre tranzactiile încheiate. antreprenori de constructii. presupune ca evaluatorul va alege criteriile de comparatie între proprietati. d/ sa nu se bazeze doar pe datele statistice fara sa efectueze si o analiza a comportamentului pietii. de tipul proprietatii evaluate. firme de evaluare din localitatea în care se gaseste proprietatea. oferte oferite prin publicatiile de specialitate. administratorii de blocuri de locuinte. Valoarea obtinuta reprezinta o suma estimata pentru data la care se efectueaza evaluarea. Evaluatorul va trebui sa parcurga obligatoriu urmatoarele etape: a/ sa verifice datele de piata obtinute si sa înteleaga motivatiile.Metoda comparatiei directe utilizeaza analiza pietii pentru proprietatile similare. Metoda comparatiei directe se aplica tipurilor de proprietati imobiliare pentru care exista suficiente informatii privind tranzactiile.Cercetarea pietii. II . b/ sa analizeze un numar suficient de tranzactii efectuate pe acel tip de proprietate . Pentru o corecta aplicare a metodei se impun a fi parcurse 5 etape si anume : I . comportamentul si preferintele partilor implicate în tranzactiile imobiliare. etapa în care evaluatorul culege informatii privitoare la tranzactiile de proprietati imobiliare de acelasi tip cu proprietatea evaluata.Verificarea informatiilor.

casele de locuit la pret/ mp util sau la pretul total de vânzare. caracteristicile economice 8. restaurantele pret / loc. drepturile de proprietate transmise 2. de exemplu: apartamentele se analizeaza la pret / mp construit sau pret / camera. hotelurile la pret / camera. se efectueaza comparatia cu proprietatea evaluata si se ajusteazacorespunzator pretul de vânzare al acestora. conditiile de finantare 3. V . Elementele Definitie.Alegerea valorii. localizarea 6. caracteristicile fizice 7. utilizarea 9. Elementele de comparatie sunt acele caracteristici ale proprietatilorsi tranzactiilor imobiliare care determina variatiile preturilor de vânzarepe piata imobiliara. conditiile de vânzare 4. Criteriile si elementele de comparatie Criteriile Pretul de vânzare al proprietatilor poate fi exprimat în functie de niste criterii de comparatie stabilite dupa scopul si natura proprietatii. conditiile pietii 5. depozitele la pret / mp sau mc. Elementele de comparatie care vor face corectile preturilor sunt urmatoarele: 1. dupa analiza rezultatelor si stabilirea la o valoare din intervalul de valori obtinut.IV-Compararea si corectiile. componentele non-imobiliare ale valorii .

Drepturile de proprietate transmise sunt elemente preliminare pentru evaluator în parcurgerea procesului de evaluare. 8. calitatea si aspectul constructiei. ) Tehnica uzuala este aceea de aplicare a metodei comparatiei directe pe principiul perechilor de date. În toate cazurile evaluatorul trebuie sa se asigure ca proprietarul este detinatorul legal si ca este posibila sau nu aceasta transmitere. materialele de constructie utilizate. el la cumparare va plati probabil un pret mai mare pentru aceasta proprietate. La definitia valorii de piata s-a facut afirmatia ca valoarea de piata se refera la plata în cash facuta integral. Acestea cuprind toate elementele care afecteaza valoarea unei proprietati. localizarea casei pe lot. Aceasta apreciere se refera la evolutia pietei în intervalul de timp scurs între momentul tranzactionarii si data evaluarii. modificari legislative. 9. garantiile. Conditiile de finantare.1. Se face analiza comparativa între utilizarea existenta si cea mai buna utilizarea unei proprietati comparabilesi utilizarea proprietatii de evaluat. Caracteristicile fizice. Cu ale cuvinte se apreciaza corect localizarea proprietatii într-un cartier. ea poate fi eliminata dintre proprietatile comparabile. starea fizica. terenuri si spatii . compartimentarea interioara. Daca chiriasul a obtinut o finantare sub nivelul pietii. 7. la noi ar fi spre exemplu o piata a tranzactiilor pentru apartamente. numarul de nivele ale cladirii. 4. evaluatorul trebuie sa analizeze o serie de perechi de proprietati comparabile care difera numai sub aspectul unei singure caracteristici cu proprietatea de evaluat. Problema se aplica tipurilor de proprietati pentru care exista o piata a tranzactiilor imobiliare. Pentru aceasta . fluctuatiile cererii si ofertei ) 5. comportamentul investitorilor. Componentele non-imobiliare. Conditiile de vînzare. dotarile. etc. La evaluarea cladirii comparatia se face referindu-se la diferente între dimensiunile cladirii. 2. Este firesc dat fiind obligatia de a folosi în analiza valorile culese de pe piata pentru mai multe tranzactii încheiate. Localizarea Daca o proprietate difera prea mult în ceea ce priveste amplasarea într-o zona. sau între 2 cartiere foarte asemanatoare. functie de aranjamentele financiare stabilite 3. Conditiile pietii. 6. chiriile conditiile de închiriere. Utilizarea. Aici sunt cuprinse toate atributele unei proprietati imobiliare care pot influenta profitul net cum ar fi : cheltuielile de exploatare. vechimea cladirii. ( inflatie. managementul. Pretul tranzactiei pentru o tranzactie imobiliara poate diferi deci. dar nu se constituie în parti componente ale acesteia ( situatia econnomica. Prin acest sistem se stabilesc marimile corectiilor pentru fiecare dintre elementele supuse analizei comparative. Aceasta reflecta motivatia cumparatorului sau a vânzatorului privind proprietatea care se tranzactioneaza. Caracteristicile economice. este o tehnica numita cantitativa si se aplica în evaluarea unei proprietati cu 2 sau mai multe proprietati tranzactionate.

Pentru aceste analize se pretinde de la evaluator cunoasterea precisa a elementelor de corectie si starea reala a fiecareia dintre proprietati. apreciem avantajele sau dezavantajele proprietatilor comparabile. 402 mp Pret / mp. apoi pentru fiecare dintre ele ne pronuntam .75 226. sau altfel spus proprietatea ar scadea la pret daca ar fi asemanatoare cu proprietatea supusa evaluarii. va trebui sa acceptam ca facem o economie. 1 2 3 4 Str.89 416 mp 69.000 490 mp. aceste cinci proprietati fiind vândute sau expuse pe piata libera de transferuri. 92. Pretul de piata aferent proprietatii supuse evaluarii va fi obtinut ca o medie a valorii cele mai ridicate de la proprietatile cu corectii pozitive cu valoarea ce mai mica din cadrul proprietatilor cu corectii negative. Daca este inferioara atunci pentru a atinge valoarea proprietatii supuse evaluarii se impune un aport financiar pozitiv. Greaca nr. cu suprafata cunoscuta si pretul cunoscut. este inferioara proprietatii supuse evaluarii sau este superioara.000 780 mp. Se va obtine un pret/ mp.comerciale. Agentiile imobiliare pot ajuta evaluatorii în cunoasterea acestor date. Analiza s. 1 Str. Tabelul de analiza comparativa se prezinta sub aceasta forma : Nr.79 167.19 141.34 Pret mediu corectie pozitiva / negativa Suprafata proprietate Pret proprietate Localizare proprietate Apreciere calitativa pozitiva negativa negativa negativa pozitiva Pret Suprafete tranzactie Teren+cl.845 $ Observatii 5 .000 76.16 Str.04 192.1 Str. pentru fiecare dintre ele.efectuat pentru cinci proprietati asemanatoare sitate în acelai cartier cu proprietatea supusa evaluarii. soseaua Viilor nr. Moara Rosie nr. Pentru evaluator se impune aprecierea proprietatii financiar. 150. În anexe este prezentat un exemplu de evaluare pentru cladiri folosind comparatia relativa. $ 53.000 57. Suhaia nr. Gripescu nr.40 Str.000 358 mp. Mai rar dar se pot aprecia si proprietatile de tip rezidential cu limitarea unora dintre informatiile implicate. Daca proprietatea comparabila este superioara proprietatii supuse evaluarii.30 187. 336 mp. cr. Dupa analizarea fiecarei proprietati comparativ cu proprietatea supusa evaluarii dupa criteriile prezentate mai sus. dar datele despre cartier sau starea de venit se obtin prin verificari ale zonei. $ 148.

UNELTE./Metoda informatiilor de piata presupune ca numarul mijloacelor fixe este relativ mic. ./ Metoda informatiilor de piata . metoda se recunoaste a fi cea mai precisa.1.2.B.6. APARATURĂ BIROTICĂ Pentru evaluare avem 2 metode distincte de evaluare : ./ Metoda procedeelor specifice A. REGLARE 4.3.EVALUAREA MIJLOACELOR FIXE GRUPA II-III Pentru mijloacele fixe grupele 2 . evaluatorul va alege pe cel mai mic. Trebuie sa fie cunoscut faptul ca în afara pretului de produs aici sunt incluse taxele vamale.7.2 ANIMALE sI PLANTAŢII 6. APARATE sI INSTALAŢII DE MĂSURĂ. se vor prezenta criterii de abordare a elementelor de evaluare în ideea obligatiei de a se stabili valoarea de înlocuire a mijlocului fix. UTILAJE sI INSTALAŢII DE LUCRU 3. Pentru mijloacele fixe care au fost procurate din import este important sa se extraga informatiile legate de tara de provenienta.1.R.A. Tehnica folosita.4. 2. CONTROL.. cheltuielile cu transportul de la frontiera.139 / 2005 aceste mijloace fixe avem urmatoarea repartizare: 2. informatiile privind denumirea uzinei si localitatea în care se afla amplasata. Evaluarea exclude cheltuielile pentru transportul utilajelor de la vama pâna la hala de montaj. MOBILIER.1. comisonul importatorului. taxe si impozite ale Guvernului Romaniei. dat fiind obligatia evaluatorului de a prelua informatiile de la producatori. Evaluarea mijloacelor fixe ce fac parte din grupele 2-6 au regim de evaluare fata de metodele de evaluare a mijloacelor fixe cladiri si constructii speciale.9. Din punct de vedere al preciziei.-4. Acesta va fi trecut ca valoare de înlocuire pentru mijloacele fixe evalate prin aceasta metoda.1-5.27 MAsINI. Conform H. caracteristicile utilajului din cartea tehnica. criteriile de apreciere a uzurii fizice si morale sunt formulate astfel încât sa fie posibila selectarea datelor primare. Aceste informatii se pot obtine direct prin corespondenta cu aceste agentii comerciale. DISPOZITIVE. MIJLOACE DE TRANSPORT 5. În conditiile în care se regasesc preturi diferite pentru un produs cu aceleasi performante.1.3. a duratei de folosire viitoare pe criteriul eficientei mijlocului fix. sau numarul pozitiilor asemenea este relativ mic.G. Pentru precizia informatiei se poate apela la agentia comerciala a tarii din care provine utilajul respectiv.

randamente sau pierderi. dimensiunile fizice. Micro.Atentia trebuie îndreptata asupra cheltuielilor efectuate pentru procurarea utilajului si cheltuielile legate de montajul lui în hala. cu randamente asemanatoare. vârsta cronologica sau efectiva./ Procedeul actualizarii indiciale a valorilor Exista doua proceduri în inventarierea si identificarea bunurilor mobile : macoidentificarea si microidentificarea. Procedeul identificarii La situatia in care avem cel putin 2 preturi pentru acelasi produs./ Procedeul identificarii 2./ Procedeul similitudinii 3. echipamente de control. Trebuie sa fie evaluat doar utilajul. Macro-identificarea informatiile culese include : produsele. caz în care se impune ca aceste fundatii sa fie evaluate si eliminate din valoarea de înlocuire a utilajului./ Procedeul colerarii 4. seria si data fabricatiei. mijloace de întretinere. eficienta exploatarii. data punerii în functiune. Procedeul similitudinii ( asimilarii ) presupune ca evaluarea se face prin comparatie cu 2 echipamente asemanatoare pentru care se cunosc preturi. B. vârsta si starea tehnica.Aceasta metoda este practicata . pentru valoarea de înlocuire se va alege presul ce mai mic se alege cel cu pretul mai mic. Se preiau informatii despre marca utilajului sau numele fabricantului. cu furnizori diferiti. modelul si dimensiunile. consumuri de energie si combustibil. apreciind pentru fiecare dintre ele care sunt plusurile sau minisurile de performante si din analiza comparativa se stabileste cu aproximatie foarte mica pretul de nou a utilajului supus evaluarii. capacitatea./ Metoda procedeelor specifice presupune 4 sisteme de determinare a valorilor de înlocuire care sunt cunoscute ca fiind : 1. durata de viata ramasa. Exista uneori înregistrarea valorii utilajului alaturi de costul fundatiilor acestuia.identificarea presupune in primul rând identificarea producatorilor de utilaje identice cu cele supuse evaluarii. Evidentierea acestor cheltuieli s-a facut deobicei în structura devizului general de pe coloana Montaj Utilaj din devizul pe obiect de investitii. programul de reparatii. fiind exclus deasemenea costul racordarii acestuia la instalatia electrica de forta. Dupa analiza producatorilor i stabilirea utilajelor cu performante asemanatoare celui supus evaluarii se preia ca valoare de inlocuire.

In acest fel se apreciaza DURe din coloana 6 tabel T-II pg. HGR 26/1992 si LA HGR 500 /1994 acesti indici au fost dati prin lege cu conditia verificarii pretului pe produs pe piata de desfacere. in ani sau in luni. nr.F.performante tehnice. 7 din 4/1998 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ( modificata si completata prin O. Procedeul actualizarii indiciale a valorilor este metoda cea mai raspandita deoarece presupune cunoasterea a valorilor la punerea in functiune. Aceasta valoare de înlocuire se multiplica cu numarul de luni propuse ca rest de viata obtinând astfel valorile ramase actualizate. Constatarile fiecaruia dintre specialisti va conduce la o concluzie comuna privind deprecierea echipamentului la data evaluarii.nivel tehnologic.dar evaluarea se efectueaza pe cel putin 2-3 echipamente asemanatoare. 180/994 Aprecierea uzurii se face prin stabilirea numarului de ani sau ani si luni rest de viata dupa care se stabileste amortizarea lunara pe noua valoare de înlocuire. Cand aceste preturi de pe piata au fost mai mici deacat valorile de inlocuire s-au trecut preturile de pe piata.O. Metoda se recomanda a fi folosite la echipamentele relativ vechi la care diferentele dintre metoda indiciala si cele mai precise sunt relativ mici si nu pot modifica prea mult valorile ramase actualizate.La HGR 945/1990 . Dat fiind necesitatea de majorare a sferei de cunoastere avem de multe ori dificultati în cunoasterea pietei de produse similare dat fiind costurile de obtinere a informatiilor. verificarea veridicitatii acestora. Privitor la aspectul evaluarii mijloacelor fixe se recomanda sa se aiba in vedere prevederile HGR 909/1997 publicat in M.22 al cartii sus mentionate. Investigarea se face de un grup de persoane experimentate si de specialitate si sub toate aspectele .indeosebi atunci cand ne gasim in fata unor utilaje din import .cu fabricant din fostul CAER la care o serie de produse s-au modificat pe parcursul perioadei de la achizitionare. stare fizica.G. 54/1997 care abroga Normele precedente aprobate prin Ordin M. .Reactualizarea se face prin indici de reactualizare .dispensabilitatea de echipament in procesul de fabricatie. Procedeul corelarii este asemanator procedeului similitudinii . Acest procedeu este mai putin folosit. 746/1994 publicate in M.In functie de nivelul de depreciere constatat se poate pronunta o perioada de timp.O. Dupa HGR 500/1994 indicii de reactualizare nu s-au mai transmis centrralizat motiv pentru care va recomandam ca surse de informatii indicatorii oficiali de crestere a preturilor publicati in Buletinele de Statistica. cat ar mai putea functiona acest utilaj.

Se va folosi formula de determinare a uzurii utilajului folosindu-se formula: a ---------. valoarea ramasa actualizata se apreciaza a fi pretul în fier vechi. este o persoana responsabilacare sa poata demonstra ca: a/ a obtinut o diploma post universitara adecvata si poate demonstra ca si-a mentinut si sporit cunostintele profesionaleprintr-un program relevant de pregatire continua . % a+b în care : a reprezinta durata de viata scursa de la punerea în functiune b reprezinta restul duratei de viata a utilajului Pentru utilajele neamortizate.... dar scoase din functiune pentru diverse motive. sa patrunda în lumea evaluarii sustinut de aceste concepte..x 100 = . ca diferenta între durata de viata scriptica stabilita prin HGR 964 si durata de viata consumata. . În orice situatie evaluatorul trebuie sa verifice fiecare dintre utilajele importante. Evaluatorul -definitie Evaluatorul este o persoana responsabila pentru elaborarea si/sau supervizarea evaluarilor. .. sau obtine asistenta de la persoanele competenteti cunoscatoare. Standarde Internationale de Evaluare. evaluatorul va determina valoarea de înlocuire printr-un procedeu sigur.. Se cunoaste ca oricum la amortizare aceste utilaje se desmembreaza se caseaza si se vând la fier vechi.. sa stabileasca restul duratei de viata si apoi sa determinea valoarea ramasa actualizata... apoi va stabili restul duratei de viata .. cu convingerea ca toti cursantii vor dori sa se alinieze unor concepte Europene. b/ are suficiente cunostinte si experienta locala în evaluarea activelor. In cazul evaluarii pentru auditul financiar. b . În anexele suportului de curs este prezentat un exemplu de evaluare pentru un utilaj care s-a scos la licitatie pentru a fi vândut. STANDARDE DE EVALUARE Vom trece în rezumat definitii si extrase din cartea .

în plus nu a avut în ultimile 24 luni si nu are nici în prezent o relatie pecuniara cu clientul. Evaluatorul extern este un evaluator care nu are interes financiar semnificativ în companie-client sau vive-versa. evaluator independent. d/ are o asigurare profesionala adecvata cu resposabilitatile asumate. Valoarea justa este sum ape care un active ar putea fi schombat sau o datorie decontata. între doua parti aflate în cunostinta de cauza.c/ îndeplineste cerintele legale. dupa deducerea prealabila a costurilor de cedare estimate ( IAS16. în cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. la data evaluarii. de buna voie. nici direct nici indirect. În cazurile complexe. regulamentare. prudent si fara constrângere. dar presupunând ca activul este liber/neopcupat. evaluator extern .în care fiecare a actionat în cunostinta de cauza. evaluatorul trebuie sa-si previna clientul si sa solicite asistenta profesionala de la specialisti. prudent si fara constrângere. Evaluatorul poate fi : evaluator intern . între un cumparator hotarât sa vânda într-o tranzactie libera. Alte definitii preluate si necesar a fi prezentate sunt: Valoarea de piata este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat. etice si contractuale legate de lucrare . cu exceptia platii evaluarii si a declarat în scris orice implicare directa sau indirecta cu proprietatea evaluata. între un cumparator hotarât sa cumperesi un vânzator hotarâtt sa vânda. dupa un marcketing adecvat. paragraph 16 ) Valoarea amortizabila Costul activului sau o alta valoare substituita costului ( în situatiile financiare ) din care s-a scazut valoarea reziduala Valoarea reziduala este valoarea neta pe care o întreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un active la sfârsitul duratei de viata utila a cestuia. dupa un marketing adecvat. Evaluatorul independent este un evaluator extern care. în care fiecare a trnzactionat în cunpstinta de cauza. ( IAS16. paragraph 16 ) Valoarea de piata pentru utilizarea existenta. daca ajunge la concuzia ca-i lipseste experienta necesarapentru îndeplinirea corespunzatoare a misiunii. . pe baza ipotezei de continuare a utilizarii actuale. este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluarii. într-o tranzactie libera.

Deprecierea legata de reglementarile de mediu. este o micsorare a valorii rezultata din trecerea timpului si de utilizarea trecuta si poate fi marimea probabila a costului viitor de utilizare comparativ cu o cladire moderna substitut. fizice. este de analizat deprecierea care afecteaza activul în stabilirea valorii ramase actualizate. Deprecierea strategica. poate fi definita ca fiind valoarea cu cea mai buna utilizare. la nivel local. este o procedura de evaluare folosita în stabilirea valorii pentru utilizarea existenta în cazul proprietatilor specializate. national si supranational. Pentru stabilirea costului de înlocuire net din costul brut. real sau ipotetic. chiar daca cladirile aracea valoare pentru o alta întrprindere sau chiar pentru proprietarul actual. de societatea de dezvoltare imobiliara sau de catre ocupantul presupus. care constituie subiect al unor obligatii contractuale . Prin urmare. Aceasta nu este o metoda derivata din piata. care stau la baza unor estimari ale valorii de piata . Deprecierea. daca decizia respectiva nu ar fi fost luata. este nepotrivita utilizarea CIN pentru proprietati detinute ca investitii sau care constituie un surplus fata de necesitatile de exploatare ale companiei. se bazeaza pe date derivate din analiza CIN al vânzarilor instalatiilor de productie. alta decât cea prezenta. genereaza un cash flow negativ. desi unele analize.Valoarea de piata pentru utilizarea alternativa. CIN este adoptat ca substitut al analizei de piata. sau necesitalucrari substantiale de remediere. care se vând foarte rar sau niciodata. respectiv cea intentionata sau cea care ar corespunde unei redezvoltaride catre proprietarul activului. presupune o analiza pentru utilizarea existenta în contextul reglementarilor actuale sau celor anticipate. legale sau financiarew. sau pentru utilizarea în alte scopuri. de decrete. Deprecierera functionala este o analiza ce presupune adecvarea cadirii pentru utilizarea curenta si pentru perspectiva continuarii acesteia. Valorile negative apar atunci când activele imobiliare. Costul de înlocuire net ( CIN ). Aceste active devin astfel o datorie sau o valoare negativa. directive si / sau de controlul asupra poluarii si de politicile de administrare a deseurilor. sau mai bine zis din valoarea de înlocuire. este analizata ca urmare a unei decizii luate în cadrul afacerii facând astfel cladirea improprie desfasurarii afacerii. Durata de viata utila este perioada de timp de-a lungul caruia un activ asteapta sa fie utilizat de catre o entitate Evaluari conform IAS16 . Aceasta sitatie poate afecta partial sau integral unproces integrant. altfel decat parti ale unei afaceri. sau marimea uzurii fizice. În absenta unor date de piata.

în mod normal . de evaluatori calificati profesional. de regula valoarea de piata determinata prin evaluare. se vor adopta numai procedurile de evaluare bazate pe o evaluare patrimoniala la data asigurarii. iar elementul este rar tranzactionat. cu exceptia cazului în care face parte din activitatea continua de afaceri. precum si transparenta modului de prezentare a datelor raportului evaluarii. activele sunt incluse în bilantul contabil la valoarea justa. paragraful 33 ) Garantiile pentru credite/ garantii ipotecare Analiza problemelor de evaluare care privesc garantiile pentru credite constituite din proprietati imobiliare. evaluarea obiectiva a riscului indus de conditiile detaliate de acordare a creditului propus. Valoarea justa a elementelor de imobilizari corporale este. care depind total sau partial de vânzarea sau lichidarea activelor imobiliare ca o categorie de investitiipe pietele de capital.Atunci când o entitate adopta optiunea de reevaluare pe baza valorii juste. care poarta un nivel ridicat de responsabilitate fiduciara. Proprietatile ce se pot constitui ca garantii de credite sunt: * Proprietatile detinute ca investitii * Proprietatile ocupate de proprietar * Propritatile în dezvoltare * Proprietatile evaluate pe baza proiectiilor financiare * Activele epuizabile ( resursele minerale ) Garantiile pentru asigurare Pentru evaluarile efectuate atunci când sunt în cauza interesele actuale si viitoare ale detinatorilor de titluri /polite de asigurare si ale investitorilor în combinatii financiare. conjucturii pietei si fluxului de lichiditati. CODUL ETIC AL EVALUATORULUI . dupa cum urmeaza : a/ Valoarea justa a terenurilor si constructiilor este stabilita de regula pe baza informatiilor de piata prin evaluarea efectuata. conform IAS16. entitatea va trebui sa estimeze valoarea justa a activului specializat prin abordarea pe venit sau prin abordarea prin costul de înlocuire net. b/ În cazul în care informatiile de piata privind valoarea justa a unui element specializat de imobilizari corporale nu sunt disponibile. ( IAS 16. ar trebui sa ia în considerare scopul evaluarii.

Ei îsi vor reglementa afacerile lor cu clientii si cu alti profesionisti. Probitate Întotdeauna . rudelor .ale firmei.evaluarea terenurilor . demntitate.G. BIBLIOGRAFIE H. Conflicte de interese Evaluatorii trebuie sa ia toate precautiile rezonabile pentru a fi siguri ca nu pot apare conflicte între interesele clientilor lor si cele proprii ale evaluatorilor. corectitudine. Recunoasterea asistentei externe Evaluatorii vor recunoste orice asistenta externa primita de la alti profesionistisi. Evaluatorii nu vor lucra pentru doua sau mai multe parti în acelasi subiect. Conflictele potentiale trebuie dezvaluiteînainte de acceptarea angajarii lucrarii. Evaluatorii vor trata întotdeauna afaceriler clientului cu discretia adecvata. Sprijinirea si promulgarea standardelor Evaluatorii vor sprijini standardele si vor folosi cea mai buna metoda pentru a asigura adoptarea lor si de a asigura ca evaluarile relevante sunt conforme cu acestea. în cazurile normale. integritate si independenta pentru binele cllientilor lor si al profesiei. asociatilor. ei vor face cunoscut clientului si altor parti interesate despre implicarea comuna. în conformitate cu inalt standard de comportament profesional fata de alte parti. prima îndatorire a evaluatorilor este de a reprezenta interesele legitime si etice ale clientilor lor.Codul etic nu are o autoritate oficialalrgala si nuse pretinde sa fie decât un complement la normele legale. O. astfel încât sa promoveze cele mai înalte standarde de etica. la reglementarile si la corecta practica a organizatiilor nationale care controleaza sau supravegheaza activitatea evaluatorilor. Întotdeauna evaluatorii vor desfasura activitatea lor si a afacerii lor cu onoare. pe cât sta în putinta.R. 834 1991 din M. de competenta tehnica si de prestigiu.II 1992. în afara cazului când partile sunt de acord cu aceasta. 54 . Clasificarea Numai acei practicieni care au participat la un curs de nivel superior si sunt apti sa se conformeze definitiei evaluatorului de active ar trebui sa angajeze lucrari.

Appraisal Institute S.A.U.R. 964 1998 STANDARDELE EUROPENE DE EVALUARE MODERN METHODS OF VALUATION . sCHIOPU CORNELIU .1994 Legea 15 / 1995 H.DECIZIA 79/ 1992 a C.M. BRITTON THE APPRAISAL OF REAL ESTATE.P.W. YOUR HOME INSPECTION -GUIDE William Ventolo A GUIDE APPRAISING INDUSTRIAL PROPERTY STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE EVALUARE –EDIŢIA 7 2005 LECTOR ING.Bucuresti Legea 18 /1991 si Legea 16.G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->