Sunteți pe pagina 1din 6

Dictionar de termeni folositi in domeniul asigurarilor de viata

Supliment publicitar Asigurari si Pensii HotNews.ro


A

Accident = Orice eveniment imprevizibil si neintentionat, survenit independent de vointa asiguratului, datorat unor
cauze exterioare si care determina producerea evenimentului asigurat (cum ar fi: temperaturi foarte ridicate sau foarte
scazute, aburi, radiatii, curentul electric, loviri, otraviri sau intoxicatii cu exceptia infectiilor microbiene si a
substantelor imunotoxice).
Acoperire = Protectie prin asigurare.
Actiune = Instrument financiar ce semnifica participarea detinatorului la capitalul unei companii. Actiunile confera
detinatorului calitatea de membru al companiei, imputernicire de vot in adunarile anuale, dreptul la alegerea
directorilor si participarea, prin dividende, la profitul companiei.
Activ = Entitate cu valoare de piata sau de schimb, parte a patrimoniului sau proprietatii posesorului.
Activ Fix = Orice activ sub forma de capital non-financiar al unei companii, care are o durata relativ lunga de viata,
este specific unui anumit proces de productie si al carui cost este recuperat de-a lungul perioadei de functionare.
Activ Imobilizat = Orice activ care nu se vinde sau nu se cumpara in cadrul unei activitati economice curente.
Activele fondului de pensii administrat privat = instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate,
precum si numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;
Activul net total al fondului de pensii administrat privat la o anumita data = valoarea care se obtine prin
deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data
Activul personal = suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta,
inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond;
Actul individual de aderare = inscrisul prin care o persoana fizica isi manifesta vointa de a fi parte la contractul de
societate civila si la prospectul schemei de pensii private
Amortizare = Reducere a valorii activelor ca urmare a utilizarii si uzurii lor.
Aniversarea politei = Fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare.
Anuitant = Persoana desemnata de catre Contractant spre a primi Anuitatile.
Anuitate = Termen folosit in asigurarile de viata care reprezinta o serie de plati regulate, la un anumit interval de timp,
efectuate de societatea de asigurare, pe o anumita perioada determinata sau pe intreaga viata a asiguratului.
Apreciere = Cresterea valorii unui activ.
Arbitraj = Operatie care implica simultan cumpararea si vanzarea unui activ pe doua sau mai multe piete intre care
exista discrepante sau diferentieri de pret.
Asigurare = Forma de protectie, pe baze contractuale, prin care o persoana fizica sau juridica, numita asigurat cedeaza
anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator, alaturi de o suma de bani – prima de asigurare – urmand ca
in situatia producerii riscurilor respective, asiguratorul sa il despagubeasca pe asigurat. Termenul assurance este
utilizat, in mod obisnuit, pentru asigurarile de viata si in formele traditionale de polite maritime. In 1826, Charles
Babbage a sugerat ca asigurarea (assurance) era un contract pe toata durata vietii, care fie ca se intampla, fie nu, iar
insurance - un contract referitor la orice alt eveniment incert, care poate sa se produca sau nu, partial, dar diferenta
(intre cei doi termeni) nu a fost niciodata universal acceptata. In prezent, termenul generic este “insurance”, iar
“assurance” desemneaza preponderent asigurarea de viata.
Asigurare de accident
1. Asigurari de persoane, proprietati sau raspundere, in caz de vatamare, pierdere sau dauna, altele decat cele ce au
acoperire prin asigurari de viata, incendiu sau asigurari maritime;
2. Asigurare personala de accident, incheiata contra unor sume fixe, in caz de deces sau invaliditate (pierderea
membrelor superioare ori inferioare, a vederii) ca urmare a unui accident.
Asigurare Suplimentara = Asigurare atasata suplimentar la o polita ce mareste prin suma asigurata suplimentara
protectia standard oferita prin asigurarea de baza.
Asigurat = Persoana a carei viata constituie obiectul asigurarii.
Asigurator = Compania de asigurari.
Audit = proces sistematic, independent si documentat de examinare a situatiei contabile a unei companii.

Banca = Intermediar financiar care isi constituie fonduri, in principal sub forma de depozite rambursabile la cerere sau
printr-un preaviz, pe care le foloseste pentru a acorda avansuri in cazul debitului neacoperit, al imprumuturilor si al
scontarii cambiilor si pentru a pastra alte active, in principal financiare, cum ar fi titlurile de valoare comercializabile.
Beneficiar = Persoana va incasa suma asigurata in momentul producerii evenimentului asigurat.
Boala = Orice suferinta sau dereglare a functiilor organismului, diagnosticata ca atare de un medic specialist, cu
exceptia afectiunilor care nu au o baza obiectiva de diagnostic (explorari paraclinice).
Bonuri de tezaur = titluri emise pe termen scurt de catre stat reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu
populatia sau cu sistemul bancar.
Broker = Intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare si efecte de comert.
Bursa de valori = Piata unde se tranzactioneaza Titlurile de valoare emise de organismele guvernelor centrale sau
locale si de companiile public, altele decat politele sau instrumentele financiare similare, pe termen scurt.

Capital (1) = Termen folosit pentru a desemna un factor de productie generat in cadrul sistemului economic;
Capital (2) = Activele lichide ale unei companii.
Capitalizare = Volumul total si structura Capitalului pe actiuni al unei companii.
Capitalizare bursiera = Valoarea totala de piata a capitalului pe actiuni emise al unei companii.
Capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul
nerepartizat.
Card bancar = card de plastic, care permite detinatorului sa efectueze retrageri de numerar la banci si ATM-uri si
plati fara numerar la comercianti.
Cash-flow = diferenta intre incasarile si platile curente ale unei companii.
Cerere de asigurare = Un formular tiparit de catre asigurator ce va fi completat cu datele asiguratului si cu informatii
referitoare la risc. Ea reprezinta o declaratie de risc pe proprie raspundere si exprima intentia cumpararii unei asigurari.
La asigurarile de viata poarta denumirea de “Cerere de asigurare”, iar la asigurarile non-viata se numeste “Declaratie
de asigurare”
Certificat de depozit = Document emis de o banca, prin care se confirma existenta unui depozit monetar si care
constituie un angajament de plata a sumei respective catre purtator, la o data specificata.
Cifra de afaceri = Incasarile totale obtinute prin vanzarile de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada
data.
CNPAS - Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale institutie publica autonoma de interes
national, cu personalitate juridica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administreaza si
gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si sistemul de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
Cont curent = Cont din care clientului I se pot elibera cecuri pana la nivelul soldului creditor din cont sau pana la un
nivel de neacoperire convenit.
Cont de card = cont bancar aferent fiecarui card emis; functioneaza in regim de cont curent.
Contract (polita) de asigurare = Un acord liber consimtit intre doua sau mai multe parti in scopul nasterii, modificarii
sau stingerii unor raporturi juridice. Contractul de asigurare are unele caracteristici care il disting de celelalte tipuri de
contracte. Forma cea mai uzuala a contractului de asigurare este polita de asigurare. Document de asigurare eliberat de
asigurator pentru a confirma incheierea unui contract de asigurare.
Contract de asigurare cu suma asigurata redusa = Un contract de asigurare in care contractantul asigurari nu mai
continua plata primelor de asigurare si contractul este modificat astfel incat suma asigurata va fi redusa de catre
Asigurator proportional cu valoarea primelor de asigurare deja platite.
Contract de asigurare liber de plata primelor = Un contract de asigurare, de tip Unit Linked, in care contractantul
asigurarii nu mai continua plata primelor de asigurare si contractul este modificat astfel incat suma asigurata va fi
ajustata de Asigurator la valoarea contului contractantului asigurarii.
Contractantul Asigurarii = Persoana fizica sau juridica care incheie contractul de asigurare impreuna cu Asiguratorul
si care se obliga sa plateasca primele de asigurare.
Contract de tip Unit Linked = Un contract de tipul Activ Plus, Capital, Merit sau Mentor.
Contract traditional = Un contract de tipul Regal, Maraton, Prudent, Phoenix, Academica sau Debut.
Contributii la un fond de pensii = sumele platite de catre participanti si/sau in numele acestora la fondul de pensii
administrat privat
Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked) = Un cont individual administrat de
Asigurator pentru fiecare contractant in parte.
Credit bancar = Acordare de imprumuturi din sistemul bancar printr-o serie de mijloace: avansuri bancare, scontarea
cambiilor sau cumpararea de titluri de valoare.
CSA – Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este autoritatea administrativa autonoma de specialitate, cu
personalitate juridica, al carei scop principal este apararea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitatii activitatii
de asigurare in Romania.
CSSPP (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) = autoritatea administrativa autonoma, cu
personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernului numarul 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, cu modificarile si completarile ulterioare, care are ca misiune reglementarea, coordonarea,
supravegherea si controlul activitatii sistemului de pensii private, protejarea intereselor participantilor si ale
beneficiarilor, prin asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private si informarea asupra acestuia
Curs de schimb = pretul monedei in raport cu alta moneda.

D
Data de incheiere a cererii = Data le care a fost incheiata cererea de asigurare si a fost platita prima initiala de
asigurare. Data incheierii cererii de asigurare reprezinta data incheierii contractului de asigurare.
Data intrarii in vigoare a contractului de asigurare = Data la care Asiguratorul emite polita de asigurare.
Datorie = obligatie sau pasiv rezultat din imprumuturi pentru finantarea sau din obtinerea unor bunuri sau servicii “pe
credit” (cu obligatia de a le plati mai tarziu).
Debit = datorie
Debitor = persoana careia i-a fost acordat creditul, care plateste periodic - in termenii contractului incheiat cu banca -
ratele aferente.
Deduceri legale = comisioane bancare si penalitatea de transfer aplicata activului personal al participantului la fondul
de pensii administrat privat, in cazul transferului acestuia la un alt fond de pensii administrat privat.
Deficit = situatie in care cheltuielile depasesc venitul de-a lungul unui interval de timp sau in care pasivul depaseste
activul la un anumit moment.
Depozit = Sume depuse drept credit la anumite institutii financiare, cu conditia de a se permite retragerea cu sau fara
notificare sau restituirea dupa anumite perioade specificate.
Depozitarul = Este o institutie de credit careia ii sunt incredintate spre pastrare toate activele unui fond de pensii
administrat privat, in baza unui contract de depozitare incheiat cu administratorul unui fond de pensii administrat
privat.
Depreciere = pierderea de valoare a unei monede in raport cu altele, ca urmare a evolutiei fortelor ofertei si/sau cererii.
Devalorizare = scadere a ratei fixe de schimb a unei monede fata de alta (sau altele).
Dividend = plata catre actionarii unei companii sub forma de numerar sau actiuni.
Dezinflatie = proces de eliminare sau reducere a inflatiei.
Dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a
folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate.

Eveniment Asigurat = Un eveniment la a carui producere Asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de
asigurare catre Beneficiar.
Excedent = Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.
Extras de cont = document prin care se atesta miscarile (numarul si valoarea tranzactiilor) care au avut loc in contul
curent sau de card intr-o perioada determinata de timp.

Faliment = procedura legala in conditiile careia proprietatea unui debitor insolvabil este preluata, in general, in
beneficiul creditorilor.
Flux (Flow) = Evolutia in timp a unei variabile economice, masurate de-a lungul unei perioade.
Flux de numerar (Cashflow) = Suma castigurilor retinute si a fondului de amortizare al firmei; sursa de fonduri pe
termen lung, generate in interiorul firmei si aflate la dispozitia acesteia.
FMI = Fondul Monetar International.
Fond de garantare a pensiilor = fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii,
avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii
administrate privat, reglementat si supravegheat de Comisie.

Garantie = garantie acceptata de banca atunci cand acorda un avans unui client debitor si pe care este indreptatita sa
si-o insuseasca daca debitorul nu isi indeplineste obligatiile.

Inflatie = Crestere sustinuta a nivelului general al preturilor.


Investitie = reprezinta fluxul de cheltuieli destinate proiectelor de producere a bunurilor ce nu sunt destinate
consumului imediat.
Indemnizatie de asigurare = Suma platibila la aparitia evenimentului asigurat, reprezentand valoarea actualizata a
sumei asigurate, in cazul contractelor traditionale.
Indemnizatia de asigurare = valoarea maxima stabilita intre Suma Asigurata specificata in contractul de asigurare si
valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat, in cazul cotractelor de
tip Unit Linked.
Interes asigurabil = Element esential al contractului de asigurare si al celui de reasigurare, pentru ca asigurarea sa fie
valabila. Relatia dintre asigurat si obiectul asigurarii trebuie sa fie astfel incat asiguratul sa beneficieze de existenta
obiectului asigurarii, sa sufere de pierderea ori dauna sa, sau sa aiba o raspundere in raport cu el. In lipsa unui astfel de
interes financiar, asigurarea nu va fi valabila. Oricine are un interes de asigurat in raport cu propria viata si se
considera ca si sotii au un astfel de interes, unul in legatura cu viata celuilalt.
Interventie chirurgicala = Orice procedura sau tehnica medicala efectuata asupra Persoanei Asigurate intr-un spital
de catre un medic chirurg si considerata necesara de catre un medic specialist pentru vindecarea sau ameliorarea unei
boli sau vatamari corporale suferite de Persoana Asigurata. Procedura / tehnica trebuie sa implice o incizie si sa fie
efectuata sub o anestezie locala sau generala de catre un chirurg cu drept de libera practica, in prezenta unui medic
anestezist.
Invaliditate = Incapacitatea permanenta, partiala sau totala a Asiguratului de a presta o activitate remunerata ca
urmare a unei boli sau a unui accident.

Lichiditate = calitatea activelor de a fi imediat disponibile pentru acoperirea cheltuielilor.

Marketing = se refera la activitati de tipul promovarii vanzarii, publicitatii, cercetarii pietei, activitati menite sa
promoveze si sa organizeze vanzarile produselor catre cumparatori.
Maturitate = data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de
depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit etc.)
Maturitatea politei = Momentul la care plata unei sume asigurate devine scadenta conform unei polite de asigurare
mixta de viata, la incheierea termenului sau.
Moneda = orice obiect larg acceptat in schimbul de bunuri sau in contractarea unei datorii, dar nu pentru valoarea sa,
in sine, ci pentru faptul ca poate fi transmis mai departe in acelasi fel, are caracter de bani deoarece serveste functiei de
prim ordin a banilor, adica cea de mijloc de plata.

Numerar = mijloace de plata formate din monede si banknote

Obligatiune = orice hartie de valoare cu dobanda fixa (datorie)

Paritate = curs de schimb.


Participant la un fond de pensii = persoana care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la Fond si
care are in viitor un drept la o pensie privata.
Participare la profit
1. La asigurarea de viata, parte din profitul obtinut de asigurator din investirea rezervelor matematice care se
repartizeaza asiguratului, de obicei prin cresterea sumei asigurate cu suma corespunzatoare;
2. La reasigurare, (profit commission) un procent din beneficiile cuvenite pe care reasiguratorul este de acord sa il
inapoieze asigurato-rului direct, deoarece beneficiul realizat la afacerile ce intra intr-un contract de reasigurare sunt
considerate ca datorate priceperii si atentiei cu care asiguratorul direct conduce afacerile.
Pensie facultativa = Suma de bani primita de catre un participant, care a contribuit la un fond de pensii facultative, sau
de catre beneficiarul acestuia, in mod suplimentar si distinct de pensia din sistemul public de pensii.
Pensie obligatorie =- Este suma platita periodic participantului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de
pensia furnizata de sistemul public, care se obtine din transferul lunar al unei parti din contributia de asigurari sociale,
platita in sistemul public de pensii, la un fond de pensii administrat privat.
Perioada de asteptare
1. Perioada imediat urmatoare incheierii unui contract de asigurare, in timpul careia, daca se produce evenimentul
asigurat, asiguratorii nu vor avea nici o raspundere, si deci, nici o obligatie de plata. Se foloseste pentru anumite tipuri
de asigurari, cum ar fi asigurarile de sanatate.
2. Perioada de angajare inaintea includerii salariatului in schema de asigurare de viata sau de pensie a patronului.
Perioada de plata a "rentelor" = Intervalul de 4 ani ce debuteaza odata cu ultima zi a perioadei de plata a primelor
de asigurare. In acest interval se va efectua, conform prevederilor politei de asigurare, plata sumei asigurate anuale.
Perioada de plata a primelor = Perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare.
Piata bursiera = Institutie unde se tranzactioneaza valori mobiliare.
Piata valutara = piata internationala pe care se transfera monedele dintr-o tara in alta.
Plasament = metoda de a realiza noi emisiuni de titluri de valoare, actiuni sau obligatiuni, metoda ce consta in
achizitionarea initiala a acestora de o banca de plasament, dupa care sunt vandute, prin intelegeri private, unor
institutii, unor investitori privati si unor intermediari la bursa de valori din Londra.
Platitorul = persoana fizica sau juridica care, dupa caz, retine si vireaza contributia individuala de asigurari sociale.
Polita de asigurare = Documentul eliberat de Asigurator pentru a confirma incheierea unui contract de asigurare.
Portofoliu
1. Totalitatea afacerilor unui asigurator sau reasigurator.
2. O parte a afacerilor unui asigurator sau reasigurator, ca de exemplu: afacerile in domeniul asigurarilor impotriva
incendiului constituie porofoliul sau de incendiu.
Pret de cumparare = Pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii.
Pret de vanzare = Pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii.
Prima bruta = Prima de asigurare incasata de la asigurat care este alcatuita din prima neta (prima de risc) si
incarcatura primei care acopera cheltuielile asiguratorului si contine o anumita cota de profit estimat.
Prima de asigurare = Prima de bani platita de contractantul asigurarii catre Asigurator in conformitate cu prevederile
contractului de asigurare.
Prima esalonata = Prima de asigurare platibila la datele specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de
plata a primelor.
Prima suplimentara = Prima platita de catre contractantul asigurarii pe parcursul contractului sub forma unei prime
unice, alta decat prima esalonata.
Prima unica = Prima de asigurare platibila in avans de catre Contractantul Asigurarii pentru toata perioada de
asigurare.
Prime subscrise = Totalitatea primelor primite sau datorate intr-o anumita perioada de timp.
Program de investitii = Program intern reprezentand un protofoliu de diverse tipuri de active financiare administrate
de Asigurator in scopul exclusiv al asigurarii.
Proportia de alocare = Raportul prin care prima de asigurare este alocata fiecarui Fond financiar.
Prospectul schemei de pensii private sau Prospectul = prezentul document care cuprinde termenii contractului de
administrare si ai schemei de pensii private.

Randament = venitul unitar annual adus de un titlu de valoare, calculat ca procentaj din pretul curent de piata al
acestuia.
Rata dobanzii = pretul serviciilor monetare.
Rata profitului = profitul, exprimat ca proportie din valoarea de inventar a activelor fixe / imobilizate.
Rata de rentabilitate a Fondului = logaritmul natural din raportul dintre valoarea unitatii de fond din ultima zi
lucratoare a perioadei si valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare ce preceda perioada respectiva; randamentul
zilnic al Fondului reprezinta diferenta dintre valoarea unitatii de fond din ziua respectiva si valoarea unitatii de fond
din ziua precedenta, totul raportat la valoarea unitatii de fond din ziua precedenta.
Rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat in termeni financiari.
Reasigurare = Transferul unei parti din risc sau a intregului risc asumat de un asigurator, sub forma uneia sau mai
multor asigurari catre un alt asigurator, numit reasigurator; reprezinta protectia pe care asiguratorul doreste sa o obtina
pentru (o parte din) riscurile asumate prin contractele de asigurare directa. In cazul in care se produc daune,
reasiguratorul va participa la acoperirea lor conform contractului de reasigurare. Mai poate fi definita, simplu ca fiind
asigurarea asiguratorului. Este o relatie profesionala, foarte tehnica. Acoperirea prin reasigurare se bazeaza pe un
contract prin care reasiguratorul promite sa ofere reasigurare pentru asigurarile originale (initiale) pe aceeasi perioada
pentru care este incheiata asigurarea.
Reasigurator = Asigurator care accepta afaceri de reasigurare de la alt asigurator.
Renta = Suma lunara pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca Asiguratului, pe toata durata vietii.
Rezerva matematica = Rezerva matematica reprezinta acumularea unei parti din primele de asigurare platite pana la
momentul calcularii si a dobanzii garantate. Partea din primele din asigurare care intra in calculul rezervei matematice
reprezinta primele nete – respectiv partea din primele de asigurare ramasa dupa deducerea costurilor. Rezerva
matematica impreuna cu primele viitoare asigura suficienta resurselor financiare necesare pentru indeplinirea
obligatiilor asumate de catre Asigurator.
Risc 1 = context in care un eveniment se produce cu o amumita probabilitate sau in care amploarea evenimentului
urmeaza o distributie de probabilitate.
Risc 2 = Elementul esential al asigurarii; utilizat in asigurari in mai multe sensuri, in legatura cu obiectul asigurarii;
incertitudinea producerii unui eveniment;. probabilitatea de dauna; pericolul impotriva caruia este asigurat; pericol,
primejdie generator de pierdere.

Scadenta = data la care este planificata plata unei prime.


Solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.
Spital = Institutie care indeplineste concomitent urmatoarele cerinte:
- Functioneaza in temeiul legii, in cadrul sistemului medical public sau privat si in conditii de deplina autorizare si/sau
acreditare;
- Acorda permanent asistenta medicala de specialitate (pentru diagnostic si tratamentul medical/chirurgical al
persoanelor bolnave sau accidentate) prin personal calificat: medici specialisti si asistenti medicali cu diploma
recunoscuta si cu drept de exercitare a profesiei;
- Dispune de echipamente si instrumente adecvate efectuarii procedurilor specifice de diagnostic si tratament;
- Tine o evidenta clara a pacientilor internati, cu mentionarea evolutiei lor zilnice si a procedurilor terapeutice care se
executa pentru fiecare pacient.
Nu se considera a fi spital:
- Institutii destinate ingrijirii alcoolicilor sau persoanelor dependente de droguri;
- Sanatorii TBC;
- Institutii pentru tratarea bolilor psihice;
- Institutii de reabilitare; Azile pentru batrani
Spitalizare = Orice perioada de internare intr--un spital a Persoanei Asigurate, perioada considerata de catre un medic
specialist necesara pentru ameliorarea sau vindecarea unei boli sau a unei vatamari corporale suferite de Persoana
Asigurata.
Suma asigurata = Suma stabilita de Asigurat in contractul de asigurare, platibila in conformitate cu prevederile
contractului de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat.

Taxa de rascumparare = O reducere a numarului de unituri initiale, aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau
s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa, in cazul contractelor de tip Unit Linked.
Titluri de valoare = termen general care se refera la o gama larga de active financiare, de exemplu valori de prim
rang, actiuni si obligatiuni.
Trezorerie = departament financiar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul
fondurilor.

U.N.S.A.R. = Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania s-a constituit in anul 1994 ca
organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, independenta, cu caracter nelucrativ, creata in scopul
dezvoltarii, extinderii, colaborarii si cooperarii in domeniul asigurarilor si reasigurarilor pe plan intern si international
Unit (in cazul contractelor de tip Unit Linked) = O diviziune a Programului de investitii, stabilita in scopul
asigurarii, reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea Programului de investitii, dupa cum este specificat in
termenii si conditiile contractuale.
Unit de acumulare (in cazul contractelor de tip Unit Linked):
- Un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare
- Un unit cumparat prin plata unei prime suplimentare
Unit initial (in cazul contractelor de tip Unit Linked) = Unit cumparat prin plata unei prime esalonate pe parcursul
primului an de asigurare, sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii cu rata inflatiei. Unitatea de fond
reprezinta o diviziune a Fondului care atesta un drept de proprietate in Fond.

Venit = Volumul fondurilor, bunurilor sau serviciilor primite de un individ, corporatie sau economie intr-o anumita
perioada de timp.
Virament = sistem prin care fondurile pot fi transferate direct prin sistemul bancar in contul unui anumit beneficiar.
Valoare de rascumparare = O suma pe care Asiguratorul este obligat sa o plateasca in cazul incetarii contractului de
asigurare, conform prevederilor contractului de asigurare. Reprezinta un procent din rezerva matematica si din
participarea la profit.

Zi de spitalizare = Intervalul de 24 ore petrecut de catre Asigurat in spital. Prima zi de spitalizare, care incepe la ora
de internare a Asiguratului, odata cu luarea in evidenta ca atare a acestuia de catre spital si se termina la orele 24.00 ale
aceleiasi zile, este calculata ca o zi de spitalizare intreaga. Ultima zi de spitalizare care incepe la ora 0.00 si se termina
la momentul externarii se considera o zi de spitalizare intreaga.

(suplimentul publicitar Asigurari si Pensi www.hotnews.ro)