Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR

Acest chestionar se adreseazǎ elevilor, in scopul identificarii formelor de agresivitate în


şcoalǎ, a cauzelor care o determinǎ şi a măsurilor ce se pot lua.
Te rugǎm sǎ completezi cu maximǎ sinceritate acest chestionar. Mulţumim!

VÂRSTA:
SEXUL: M F

1. Prin “agresivitate” înţelegi:


(Indică trei opţiuni, numerotându-le, în ordinea descrescătoare a importanţei, de la 1 la 3.)

o Ameninţǎri/ intimidǎri;
o Loviri;
o Injurii; M
o Distrugerea de bunuri;
o Altceva, şi anume…………………………………………………..

2. Existǎ manifestǎri agresive în şcoala ta?

o Foarte des ;
o Des;
o Uneori;
o Deloc

3. Tipurile de agresivitate în şcoala ta:

o Verbală ;
o Fizică ;
o Emoţională;
o Psihică;

4. Aceste situaţii apar cel mai frecvent între:

o Elevi;
o Elevi şi profesori;
o Elevi şi personalul auxiliar;
o Elevi şi persoane din afara şcolii;
o Pǎrinţi şi profesori

5. Tipurile de agresivitate pe care le observaţi se manifestǎ:


(Indică trei opţiuni, numerotându-le, în ordinea descrescătoare a importanţei, de la 1 la 3.)

o În ore;
o În timpul pauzelor;
o În timpul activităţilor extraşcolare
o În afara programului şcolar
o Altele, şi anume.......................................................................................
6. Ai fost victima vreunui comportament agresiv:

o Da
o Nu

Dacǎ raspunsul la aceastǎ întrebare a fost “nu”, urmǎtoarea întrebare este cea cu numărul 8.

7. Cum ai reacţionat în aceastǎ situaţie:

o Am răspuns cu agresivitate;
o Am adus la cunoştinţă dirigintelui/învăţătorului faptul;
o N-am reacţionat;
o Altfel, şi anume…………………………………………………………………….

8. La cine ai apela dacǎ ai fi agresat fizic în incinta şcolii:

o Parinţi;
o Profesori;
o Conducerea şcolii;
o Alte persoane,şi anume…………………………………………………………

9. Prin agresivitate se dobândeşte:

o Autoritate;
o Admiraţie;
o Respingere;
o Altele, şi anume………………………………………………………………

10. Cauzele agresivitǎţii sunt:


(Indică trei opţiuni, numerotându-le, în ordinea descrescătoare a importanţei, de la 1 la 3.)

o Neîntelegeri cu colegii;
o Influenţa anturajului;
o Relaţii conflictuale în familie; M
o Dorinţa de a se impune;
o Influenţa mass- media (TV, internet, reviste)
o Altele, şi anume…

11. Preocuparea ta principalǎ în timpul liber este:


(Indică trei opţiuni, numerotându-le, în ordinea descrescătoare a importanţei, de la 1 la 3.)

o Televizorul;
o Computerul;
o Lectura;
o Sportul;
o Alta, şi anume….......................................................................................................

12. Ai imitat scene de agresivitate?

o Da;
o Nu

13. Dacǎ da, de unde te-ai inspirat?


(Indică trei opţiuni, numerotându-le, în ordinea descrescătoare a importanţei, de la 1 la 3.)

o TV;
o Internet;
o Familie;
o Şcoalǎ;
o Anturaj;
o Altele,şi anume….

14. In general, când nu- ţi convine ceva la şcoalǎ, cum reacţionezi?

o Exprimandu-ţi punctul de vedere cu calm;


o Ridicand tonul pentru a- ţi impune opinia;
o Devenind violent;
o Abandonând sarcinile fǎrǎ nici o explicaţie;
o Altfel, şi anume…

15. Ce anume te poate face sǎ- ţi pierzi controlul:


(Indică trei opţiuni, numerotându-le, în ordinea descrescătoare a importanţei, de la 1 la 3.)

o Jignirile unui coleg;


o Bǎtǎile dintre pǎrinţi;
o Ameninţǎrile unui profesor;
o Evaluare incorectǎ;
o Altceva,şi anume…...................................................................................................

16. Ce anume te reţine sǎ reacţionezi agresiv:

o Bunul simţ/ educaţia;


o Teama de urmǎri la nivelul şcolii;
o Pedeapsa din partea părinţilor;
o Nimic

17. Cum crezi cǎ pot fi prevenite manifestǎrile agresive:


(Indică trei opţiuni, numerotându-le, în ordinea descrescătoare a importanţei, de la 1 la 3.)

o Discuţii la ora de dirigenţie;


o Mai multe activitǎţi extra- şcolare;
o Supraveghere mai atentǎ din partea profesorilor;
o Discuţii cu psihologul/ consilierul şcolar;
o Implicarea poliţistului de proximitate;
o Altfel, şi anume…………………………………………………………..

18. Te simţi în siguranţǎ în şcoalǎ:

o Da
o Nu

19. Ce mǎsuri propui tu pentru prevenirea şi combaterea agresivitǎţii în şcoala ta:

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

S-ar putea să vă placă și