Sunteți pe pagina 1din 103

Curs Birotică

Informatică - An I

Lect. drd. Mihaela CRĂCIUN


Tematică - curs
► Curs 1 – Noţiunea de birotică, Elemente de editare – Aplicaţia MS WORD

► Curs 2 - Elemente de calcul tabelar – noţiuni de bază

► Curs 3 - Îmbinare între MS WORD şi MS EXCEL

► Curs 4 - EXCEL – comenzi de sortare, filtrare, căutare

► Curs 5 - Elemente avansate de calcul tabelar – subtotal, pivotare,


macrocomenzi – funcţii particularizate

► Curs 6 - Optimizare în Excel şi elemente de control

► Curs 7 - Prezentări folosind MS POWERPOINT


Tematică - laborator
► Important ! Noţiunile acumulate în cadrul fiecărui curs se vor
transpune în lucrări de laborator
► Lab1 – Prezentarea tematicii cursului şi a laboratorului
► Lab2 – Elemente de editare avansată
► Lab3 – Predare Tema1
► Lab4 – Excel noţiuni de bază 1 – tipuri de date, formatări, formule
► Lab5 – Excel noţiuni de bază 2 – funcţii: statistice, matematice, logice
► Lab6 – Predare Tema2
► Lab7 – Predare Tema3
► Lab8 – Sortare, filtrare, căutare în calcul tabelar
► Lab9 – Predare Tema4
► Lab10 – Subtotal, pivotare, Macrocomenzi – funcţii particularizate
► Lab11 – Predare Tema5
► Lab12 – Optimizare, elemente de control
► Lab13 – Predare Tema6
► Lab14 – Predare Tema7
Teme de laborator
► Tema 1 – Editare avansată în MS WORD

► Tema 2 – Elemente de calcul tabelar – tipuri de date, formule, funcţii


de tip statistic, matematic, logic

► Tema 3 – Aplicaţii practice – îmbinări

► Tema 4 – Comenzi de sortare, filtrare şi căutare în liste

► Tema 5 – Subtotal şi pivotare în tabele

► Tema 6 – Macrocomenzi – funcţii particularizate, elemente de control


şi optimizare

► Tema 7 – Prezentare în MS POWERPOINT


Bibliografie
► Pană A, Ionescu B., Mareş V. Birotica, Editura ALL 1994
► Bucerzan D.,Vulpe A., Lecţii de Word / Excel Editura Albastră
1999/2002
► Bucerzan D.,Vulpe A., Lecţii de Utilizare a calculatoarelor, Editura
Albastră 2000
► Ioan Gheorghe Raţiu, Birotică profesională, Editura Didactică şi
Pedagogică 2008
► MS-Word
 http://virtual.park.uga.edu/engcomp/orientation/update/msword/
 http://www.electricteacher.com/tutorials.htm
► Excel
 http://www.usd.edu/trio/tut/excel/
 http://www.fgcu.edu/support/office2000/excel/
 http://www.baycongroup.com/el0.htm
► PowerPoint
 http://www.actden.com/pp/
 http://einstein.cs.uri.edu/tutorials/csc101/powerpoint/ppt.html
Cursul 1 - Birotică

Noţiunea de birotică
Elemente de editare – Aplicaţia MS WORD
Cuprins - Cursul 1
1. Noţiunea de birotică – s8

2. Editorul de text – MS WORD – s17


A. Noţiuni introductive în MS Word – s22
B. Tastarea şi revizuirea textului – s28
C. Imprimare – s35
D. Stabilirea formatului caracterelor – s38
E. Stabilirea formatului paragrafelor – s42
F. Alte facilităţi de editare – s45
G. Iniţializare pagină: margini, numere de pagină şi alte elemente
– s56
H. Lucrul cu tabele – s66
I. Importare şi creare de ilustraţii – s84
J. Desenarea în Word – s90
K. Cadre – s94
L. Coloane stil ziar – s97
M. Machete – s99
N. Generare de cuprins automat – s103
1. Noţiunea de birotică
► Biroticadesemnează ansamblul de tehnici şi
procedee care urmăresc:
 ca sarcinile de birou să fie executate de echipamente;
 automatizarea activităţilor administrative şi de birou.
► Birotica foloseşte diferite tipuri de informaţii care
circulă în birouri şi care pot fi clasificate în patru
categorii:
 texte (documente redactate de orice natură);
 date (informaţii numerice şi alfanumerice);
 imagini (informaţii vizuale, desene, fotografii);
 vocea (informaţii vocale sau sonore servind comunicării
om-om sau om-maşină).
1. Noţiunea de birotică
► Microsoft OFFICE
 este cel mai popular pachet de programe de birou;
 produs de firma Microsoft (MS);
 vine cu noi facilităţi şi o interfaţă îmbunătăţită;
 caracteristica cea mai pregnantă este orientarea totală către Web.
► Există patru versiuni ale programului:
 Standard, Small Business, Professional şi Premium
► Componenţa MS OFFICE
 MS Word – editor de texte
 MS Excel – calcul tabelar
 MS Access – baze de date
 MS PowerPoint – prezentări
 MS Outlook – postă electronică
 MS Publisher – program pentru tehnoredactare computerizată
► MS Office 2000 a adus în plus
 MS PhotoDraw - program de editare grafică
 MS FrontPage - programul de creare de site-uri web
1. Noţiunea de birotică

► Microsoft Word
 editor de texte profesional;
 el permite scrierea, editarea şi tipărirea documentelor
de tip text;
 include facilitaţi superioare pentru:
► controlul fontului, stilului şi mărimii caracterelor;
► configurarea paragrafelor şi paginilor;
► crearea şi prelucrarea de tabele;
► inserarea şi prelucrarea figurilor;
► verificarea ortografică şi sintactică a textului în mai multe limbi;
► realizarea de sinteze şi cuprinsuri automate;
► îmbinarea textului în vederea automatizării corespondentei, etc.
1. Noţiunea de birotică

► Microsoft Excel

 un program de calcul tabelar deosebit de complex care include şi


facilitaţi rudimentare pentru prelucrarea bazelor de date;
 el permite utilizarea unor funcţii complexe incorporate pentru
efectuarea calculelor matematice, statistice si economice;
 calcule pot fi de la cele mai simple, precum totalul sau media
valorilor pe un rând sau o coloană, la cele mai complexe;
 totodată include facilitaţi de analiză a datelor şi statistică
economică;
 este unul dintre cele mai utilizate programe datorită gamei largi de
funcţii, multitudinea de tipuri de diagrame disponibile şi interfaţa
prietenoasă.
1. Noţiunea de birotică

► Microsoft PowerPoint

 este un sistem grafic pentru crearea prezentărilor pe


folii transparente, hârtie, diapozitive sau pe monitor;

 permite formatarea avansată a textelor, adăugarea de


diagrame, imagini, tabele, comentarii şi elemente de
animaţie utilizate pentru mărirea impactului vizual al
informaţiei prezentate.
1. Noţiunea de birotică

► Microsoft Access
 este un sistem profesional de gestiune şi programare
pentru baze de date (iniţial, inclus numai în versiunea
profesionala a pachetului MS-Office);
 permite:
► memorarea şi organizarea informaţiei în seturi de tabele;
► definirea conversaţională şi utilizarea relaţiilor între tabele;
► interogarea tabelelor şi afişarea informaţiei sub forma de liste,
formulare sau rapoarte;
► efectuarea unor operaţii statistice, calculul mediilor şi
totalurilor;
► ordonarea şi căutarea datelor;
► realizarea de grafice, etc.
1. Noţiunea de birotică

► Microsoft Outlook
 este un sistem de utilizare a poştei electronice şi de
gestionare a corespondenţei;
 permite organizarea mesajelor de poştă electronică,
alcătuirea agendei şi a listelor de lucrări.

► Microsoft Publisher
 este un program pentru tehnoredactare computerizată;
 oferă instrumentele necesare pentru a crea publicaţii cu
aspect profesional, ca de exemplu buletine informative,
foi volante, cărţi de vizită, etc.
1. Noţiunea de birotică

► Microsoft FrontPage

 este un program de creare pentru Web, fiind inclus în


pachetul MS-Office numai începând cu versiunea 2000;

 permite crearea conversaţională a site-urilor de web,


astfel încât rezultatele sunt spectaculoase chiar dacă
utilizatorul are doar foarte puţine cunoştinţe despre
sistemul de coduri HTML (HyperText Markup
Language).
1. Noţiunea de birotică

► Concluzie

 Microsoft Office ajută organizaţiile şi pe angajaţii


acestora să utilizeze eficient informaţiile;

 Produsele, caracteristicile şi funcţiile acestui pachet de


programe îmbunătăţesc modul în care oamenii şi
organizaţiile interacţionează cu alţi oameni, cu
informaţiile şi procesele economice şi sociale.
2. Editorul de text – MS WORD
► Componenta cea mai utilizată a pachetului Microsoft
Office este Microsoft Word.

► MS Word
 este un program de prelucrare de texte evoluat;
 poate fi folosit pentru o mulţime de tipuri de
documente;
 poate îmbunătăţii calitativ aspectul unui text prin
utilizarea de caractere subliniate, îngroşate sau
cursive şi prin verificarea greşelilor de ortografie din
document;
 poate crea documente complexe, prin utilizarea unor
caracteristici mai sofisticate cum ar fi crearea de
rezumate, adnotări, grafice, tabele şi integrarea în text
a elementelor grafice.
2. Editorul de text – MS WORD

► Caracteristici importante ale programului


MS Word:

a. este un program de prelucrare de texte de tip


WYSIWYG (What You See Is What You Get), acest
lucru însemnând că el afişează documentele pe ecran
în forma în care le va tipări pe hârtie;

b. este echipat cu şabloane pe care le puteţi utiliza


pentru a crea diverse tipuri de documente;

c. activităţile repetitive pot fi automatizate prin folosirea


macrocomenzilor sau a facilităţilor AutoCorecţie,
AutoFormatare şi Şabloane;
2. Editorul de text – MS WORD

d. toate instrumentele de lucru necesare pentru crearea şi


stabilirea formatului oricărui tip de document pot fi afişate
pe ecran în timp sau pot rămâne ascunse până în
momentul în care este nevoie de ele;

e. asistenţa în context este disponibilă oriunde în program;

f. poate fi stabilit formatul caracterelor folosind stiluri şi


dimensiuni diferite de corpuri de literă, fiind posibil, de
asemenea, evidenţierea caracterelor prin subliniere şi prin
utilizarea stilurilor aldin sau cursiv;
2. Editorul de text – MS WORD

g. Microsoft Word cuprinde:


► un program de verificare a corectitudinii ortografice (Corectare
ortografică şi gramaticală);
► un program de verificare a corectitudinii gramaticale;
► un dicţionar de sinonime şi antonime (Lexicon în limba română,
limba engleză etc.);
► corectarea automată.

g. pot fi adăugate legende de ilustraţii, note explicative,


note de subsol şi note de final documentului;

h. pot fi generate cuprinsuri, indexuri şi rezumate;

i. pot fi create formulare pentru a fi tipărite sau pentru a fi


completate pe ecran;
2. Editorul de text – MS WORD

j. poate fi adaptat cerinţelor utilizatorului modul în care


apar documentele pe ecran;

k. se poate utiliza fuzionarea datelor pentru administrarea


corespondenţei (îmbinare corespondenţă) (scrisori
tipizate, plicuri şi etichete);

l. pot fi create documente având un aspect profesional,


care includ coloane de tip ziar, tabele, grafice, imagini şi
ilustraţii.
A. Noţiuni introductive în MS Word

► Pornirea programului Word


► Alegere comenzi
► Utilizare meniuri
► Utilizare cutii de dialog
► Bare de instrumente
► Rigle
► Bare de stare
► Operaţii asupra documentelor
► Afişarea unui document în diferite moduri
► Utilizare Help
A. Noţiuni introductive în MS Word

► Pornirea programului Word


A. Noţiuni introductive în MS Word

► Alegere comenzi
 comandă=instrucţiune care spune Word-ului ce să facă
 Aleg comanda astfel:
Clic cu mouse-ul pe un buton din bara de instrumnete
Aleg o comandă dintr-un meniu
Utilizez un meniu de comandă rapidă
Utilizez taste pentru comenzi rapid

► Utilizare de meniuri
 Clic pe numele menului
 Posibilitate de alegere a unei comenzi
► Comandă estompată=gri (PASTE)
► Combinaţie de taste
 Părăsirea meniu (clic în afara meniului, ESC)
A. Noţiuni introductive în MS Word

► Utilizare cutii de dialog


 Apare dacă comanda este urmată de ... (Tools-Options...)
 Oferă seturi de opţiuni, unui set îi corespunde un tab separat
 În interiorul cutiei se poate tasta text, clic pe un buton de comandă
pentru a realiza o acţiune (vizualizare, ştergere)
► Bare de instrumente
 Conţin butoane cu comenzile des folosite din cadrul meniului
 Afişarea sau ascunderea lor se face din View-Toolbars
 View-Toolbars-Customize ... permite inserare/ascundere butoane de
pe bara de instrumente, creare de noi bare de instrumente
 Mutarea şi redimensionarea barelor de instrumnete (ancorate, stivuite,
plutitoare)
A. Noţiuni introductive în MS Word

► Rigle (View-Ruler)
 orizontală – stabileşte tabulatorii şi indentările pentru paragrafe, ajustează
lăţimea coloanelor de tip ziar (orice tip de vizualizare)
 verticală – permite schimbarea marginilor paginii şi a locului elementelor în
pagină (vizualizare de tip paginat şi înainte de tipărire)

► Bare de stare (Tools-Options-View-Status bar)


A. Noţiuni introductive în MS Word

►Operaţii asupra documentelor


 Crearea unui document (File – New)
 Deschiderea unui document (File - Open)
 Salvarea unui document (File - Save, File - Save As)
 Imprimarea unui document (File – Print Preview, File - Print)
 Închiderea unui document şi părăsirea Word (File – Close, File - Exit)

►Afişarea unui document în diferite moduri


 Normală (implicită) Reading
 Web Layout Outline
 Print Layout Full Screen

►Utilizare Help
 Microsoft Office Word Help (F1)
B. Tastarea şi revizuirea textului

► Tastare text
► Deplasare punct de inserare
► Defilare în document
► Selectare text şi ilustraţii
► Corectare şi ştergere
► Deplasare şi copiere text şi ilustraţii
B. Tastarea şi revizuirea textului

► Tastare text
 Word=editor de tip wordwrap
 Butonul Show/Hide ¶ - arată/ascunde caracterele ne-imprimabile (marcaj
de sfârşit de paragraf, caractere tab şi spaţiere)
 Inserare text în document: punct de inserare, tastare text
 Tastare peste text existent: OVR
 Paragraf nou: ENTER
 Linie nouă în acelaşi paragraf: SHIFT + ENTER

► Deplasare punct de inserare


 mouse-ul
 tastatura (vezi tabel)
B. Tastarea şi revizuirea textului

► Deplasare punct de inserare


Pentru a deplasa Tastaţi Pentru a deplasa Tastaţi

cu un car la stânga  la începutul paragarfului anterior CTRL+  

cu un car la dreapta  la începutul paragarfului următor CTRL+

cu o linie în sus  cu un ecran în sus Page Up

cu o linie în jos  cu un ecran în jos Page Down

cu un cuvânt la stânga CTRL+ pe ultima linie a ecranului CTRL+Page Down

cu un cuvânt la dreapta CTRL+ pe prima linie a ecranului CTRL+Page Up

la sfârşitul unei linii END la începutul paginii precedente ALT+CTRL+Pag Up

La începutul unei linii HOME la începutul paginii următoare ALT+CTRL+Page Down

la începutul paragrafului curent CTRL+  la sfârşitul documentului CRTL+END


la începutul documentului CTRL+HOME
B. Tastarea şi revizuirea textului

► Defilare în document

Pentru a Mouse Tastatură

defila în sus o linie Faceţi clic pe indicatorul cu săgeată sus pe bara verticală 

defila în sus un ecran Faceţi clic deasupra cutiei de defilare din bara de defilare Page Up

defila în jos cu o linie Faceţi clic pe indicatorul cu săgeată sus pe bara verticală 

defila în jos un ecran Faceţi clic sub cutiei de defilare din bara de defilare Page Down

defilare spre dreapta Faceţi clic pe indicatorul cu săgeata dreapta de pe bara orizontală Inoperabil

defilare spre stânga Faceţi clic pe indicatorul cu săgeata stânga de pe bara orizontală Inoperabil
B. Tastarea şi revizuirea textului

► Selectare text şi
ilustraţii Pentru a extinde o
selectare
Tastaţi

Cu un car la dr/st SHIFT+/

La sf/încep unui cuvânt CTRL+SHIFT+/


 Înainte de operaţii de
mutare, ştergere, copiere un La sf/încep unuei linii SHIFT+END/HOME
text trebuie selectat (va fi
Cu o linie în jos/sus SHIFT+/
afişat în mod video invers)
La sf/încep unui paragraf CTRL+SHIFT+ /

 Mouse sau tastatură (vezi Cu un ecran în jos/sus SHIFT+Page Down/Up


tabel)
La sf/încep documentului CTRL+SHIFT+END/HOME

Pt includere întreg document CTRL+A


B. Tastarea şi revizuirea textului

► Corectare şi ştergere
 Erori simple: BACKSPACE sau DELETE (vezi tabel)
 Mutare text: CUT-PASTE din EDIT
 Restaurare text şters: EDIT-UNDO
 Modificare litere mici în mari: FORMAT – CHANGE CASE

Pentru a şterge Executaţi


Text selectat Faceţi clic pe butonul CUT de pe bara de instrumente Standard sau apăsaţi
BACKSPACE sau DELETE
Caractere înainte /după Tastaţi BACKSPACE / DELETE
punctul de inserare

Un cuvânt înainte /după Tastaţi CTRL+BACKSPACE / DELETE


punctul de inserare
B. Tastarea şi revizuirea textului

► Deplasare şi copiere text şi ilustraţii

 Muta=a elimina textul/ilustraţia dintr-o locaţie şi a-l insera în alta


(selecţie-CUT-PAST)
 Copia=a face o copie a textului/ilustraţiei selectate şi a-l insera într-o altă
locaţie, lasând originalul neschimbat (selecţie-COPY-PASTE)
 Delpasarea şi mutarea se poate efectua şi prin glisare (selecţie-glisare
mouse cu buton apăsat până la destinaţie, la copiere se foloseşte
comcomitent cu apăsarea mouse-ului şi tasta CTRL)
C. Imprimare

► Vizualizare
document înainte de imprimare
► Imprimare document
C. Imprimare

► Vizualizare document înainte de imprimare


 FILE – PRINT PREVIEW
C. Imprimare

► Imprimare document
 FILE – PRINT

Pentru a imprima Executaţi


mai multe copii ale aceluiaşi document în cutia Copies, tastaţi numărul de copii
o secţiune întreagă în cutia Pages, tasataţi s numărul secţiunii
doar pagina care conţine punctul de inserare sub Page Range, marcaţi cutia de selectare Current Page
textul selectat sub Page Range, marcaţi cutia de selectare Selection
un şir de pagini ne-consecutive în cutia Pages introduceţi un interval cu o cratimă între
numerele de pagină (ex. 3-7, de la pag 3 la pag 7)
pagini ne-consecutive în cutia Pages introduceţi numerele de pagină, separte de
virgulă
doar paginile pare sau impare în cutia Print, selectaţi Odd Pages (pare) sau Even Pages
(impare)
D. Stabilirea formatului caracterelor

► Modificare font, dimensiune font şi alte formate


► Sfaturi pentru stabilirea de formate
► Spaţierea între caractere şi dimensionarea
automată a caracterelor (kerning)
► Modificare formate implicite stabilite pentru
caractere
► Afişare şi imprimare fonturi
4. Stabilirea formatului caracterelor

► Modificare font, dimensiune font şi alte formate


 VIEW – TOOLBARS - FORMATING
D. Stabilirea formatului caracterelor

► Sfaturi pentru stabilirea de formate

 FORMAT – FONT
 Modificare din majuscule în
 minuscule şi invers
 FORMAT – CHANGE CASE
 Copiere formatare
 FORMAT PAINTER (Standard)
 Eliminare formatare
 CTRL + SPAŢIU
D. Stabilirea formatului caracterelor

►Spaţierea între caractere şi dimensionarea


automată a caracterelor (kerning)
 FORMAT – FONT – CARACTER SPACING

►Modificare formate implicite stabilite pentru


caractere
 FORMAT – FONT - DEFAULT

►Afişare şi imprimare fonturi


 Fonturi scalabile: TRUE TYPE
 Fonturi de imprimantă
 Fonturi de ecran
E. Stabilirea formatului paragrafelor

► Stabilirea formatelor pentru paragrafe


► Aliniere text
► Indentare text
► Spaţiere între paragrafe
► Spaţiere între linii
► Adăugare borduri şi umbre
► Creare de majusculă incorporată
► Stabilire şi eliminare de tabulatori
E. Stabilirea formatului paragrafelor

► Stabilirea formatelor pentru paragrafe


 paragraf=text de orice dimensiune, o ilustraţie, obiecte sau elete
elementecare sunt urmate de un marcaj de sfârşit de paragraf (¶)
 Bara de formatare – FORMATTING
 FORMAT - PARAGRAPH
► Aliniere text
 Bara de instrumente FORMATTING
 FORMAT – PARAGRAPH – General – Alignment
► Indentare text
 Bara de instrumente FORMATTING
 FORMAT – PARAGRAPH – Indentation
 Riglă
E. Stabilirea formatului paragrafelor

► Spaţiere între paragrafe


 FORMAT – PARAGRAPH- INDENT AND SPACING – Spacing: Before ,
After
► Spaţiere între linii
 FORMAT – PARAGRAPH- INDENT AND SPACING – Spacing: Line
spacing
► Adăugare borduri şi umbre
 FORMAT – BORDERS AND SHADING ...
► Creare de majusculă incorporată
 FORMAT – DROP CASE
► Stabilire şi eliminare de tabulatori
 FORMAT - TABS
 Tabulator implicit = 0,5 inch = 1,27 cm
F. Alte facilităţi de editare

 Inserarea de simboluri folosind comanda Symbol

 Despărţirea în silabe

 Stabilirea formatului listelor


F. Alte facilităţi de editare

 Inserarea de simboluri folosind comanda Symbol


• Fonturi ce includ marcatori şi simboluri = “dingbats”
(©,™,•,é,®)
• Fonturi ce conţin caractere cu marcaje diacritice (umlauts,
tilde şi alte accente: ü, , ç, ň, â)
• Insert - Symbol
1. Poziţionare pct inserare
2. Insert-Symbol
3. Symbols - Selectare font
4. Dublu clic, Insert, Close
F. Alte facilităţi de editare

• Inserarea de simboluri prin tastare cod caracter


1. Poziţionare punct inserare
2. Selectare font dorit
3. NUMLOCK activat
4. ALT+taste numerice din partea dreaptă a tastaturii. Tastaţi 0 urmat de codul
corespunzător (ex: ALT 0232=è )
• Asociere tastă de comenzi rapide unui simbol
1. Insert – Symbol
2. Selectaţi caracterul sau simbolul din tab-ul cu simbolul caracterului dorit
3. Alegeţi ShortKey
4. In cutia PressNewShortKey tasaţi o noua combinaţie de taste pe care o
doriţi pentru simbolul respectiv şi apoi alegeţi butoanele Assign, Close,
Close
• Tastare ghilimele curbate
Tools-AutoCorrect Options ... -AutoFormatAsYouType:
 “Straight quotes” with “Smart Quotes” - OK
F. Alte facilităţi de editare

 Despărţirea în silabe (aliniere st-dr, coloane text înguste )


1. Despărţirea automată în silabe
2. Despărţirea manuală în silabe
3. Inserarea de cratime opţionale când se doreşte împârţirea
unei linii specifice
4. Inserarea de cratime ne-separatoare între cuvinte
compuse sau expresii care trebuie scrise în acelaşi rând
Primele trei metode inserează cratime opţionale pe care Word
le utilizează doar la sf liniei, at când un cuvânt sau o frază îi
depăşesc marginea.
Vizualizare cratimă opţională:
Tools-Options-View-Formatting marks-  Optional
hyphens
F. Alte facilităţi de editare

1. Despărţirea automată în silabe


• Tools-Language-Hyphenation-  Automatically
Hyphenate Document
• Hyphenate zone = marginea spaţiului pe care Word îl
lasă între sf ultimului cuvânt dintr-o linie şi marginea ei
dreaptă.
• Limit Consecutive Hyphens To = numărul liniilor
consecutive în care se pot face despărţiri în silabe
• Eliminare despărţire în silabe în mod automat pe unul sau
mai multe paragrafe: selectare text, FORMAT –
PARAGRAPH – Line and Page Break –
 Don’t Hyphenate - OK
F. Alte facilităţi de editare

2. Despărţirea manuală în silabe


• Tools-Language-Hyphenation – Manual
Pentru a Executaţi

Despărţi un cuvânt în silabe în alt punct Faceţi clic pe locul din cuvânt în care vreţi să
decât cel sugerat inseraţi o cratimă.
Insera o cratimă Alegeţi butonul Yes.

Sări peste un cuvânt Alegeţi butonul No.

Opri despărţirea în silabe Alegeţi butonul Cancel.

• Obs: Despărţirea manuală în silabe se va realiza când s-a terminat


complet scrierea şi editarea textului, deoarece adăugarea şi
ştergerea de text afectează modul în care se despart liniile.
F. Alte facilităţi de editare

3. Inserarea de cratime opţionale


• Poziţionare pct inserare unde se doreşte introducerea cratimei
opţionale
• CRTL+HYPHEN (liniuţă de subliniere)
4. Inserarea de cratime ne-separatoare
• Poziţionare pct inserare unde se doreşte introducerea cratimei ne-
separatoare
• CRTL+SHIFT+HYPHEN (liniuţă de subliniere)
F. Alte facilităţi de editare

 Stabilirea formatului listelor


• Se realizează în două moduri:
a. Format – Bullets and Numbering ...
b. De pe bara de Formatting
• Liste cu marcatori (buletts) sau liste neordonate
• Liste numerotate (numbered) sau liste ordonate
• Adăugare/eliminare marcatori/numere în/dintr-o listă
• Selectare elemente la care doriţi să adăugaţi sau din care doriţi să eliminaţi
marcatori sau numere
• Formatting: clic pe Bullets sau Numbering
• Conversie marcatori în numere şi invers:
• Selectare elemente care conţin marcatorii sau numerele pe care doriţi să le
modificaţi
• Marcator în număr clic pe număr; număr în marcator clic pe marcator
F. Alte facilităţi de editare

• Continuarea unei liste


• Poziţionaţi pct de inserare pe elementul din care doriţi să eliminaţi un
număr sau un marcator
• Apăsaţi butonul din dreapta mouse-ului pentru a afişa meniul de
comenzi rapide pentru liste
• Selectaţi Restart – Numbering
• Rearanjarea listei
• Word actulalizează numerotarea în cazul în care doriţi să adăugaţi,
ştergeţi sau re-ordonaţi elemente dintr-o listă
• Pentru eliminare format existent faceţi clic pe Numering sau Bullets de
pe Formatting şi pentru a aplica listei formatele stabilite pentru
elementele ce o înconjoară din nou repetaţi clic pe Numering sau
Bullets de pe Formatting
• Creare listă ierarhică
F. Alte facilităţi de editare

• Creare listă ierarhică


• Există 9 nivele ierarhice şi 7 formate ierarhice predefinite
• Creare listă:
• Format – Bullets and Numbering
• Outline Numbered, apoi selectaţi formatul listei
• OK
• Tastaţi lista
• Pentru reordonare elemente selectate, faceţi clic pe butonul Increase
Indent de pe Formatting
• Modificare format stabilit pentru listă
• Selectaţi textul care conţine formatul de marcatori sau numere pe care doriţi
să-l modificaţi
• Format – Bullets and Numbering
• Selectaţi tab-ul pentru tipul listei ce doriţi să fie modificată
• Selectaţi butonul Customize.
• Executaţi una sau mai multe operaţii din tabelul următor
• Selectaţi butonul OK.
F. Alte facilităţi de editare

Pentru a modifica Executaţi


Un anumit nivel dintr-o listă ierarhică Selectaţi nivelul defilând prin cutia Level.
Textul care apare înainte sau după număr Tastaţi textul în cutia Number Format înainte sau
după număr
Formatul de marcator sau număr Selectaţi un format de marcator sau de număr de sub
Bullet Character sau Number Style.
Fontul unui număr sau unui text înainte sau după un Selectaţi Font şi apoi alegeţi fontul dorit.
număr
Alinierea unui număr Selectaţi Left, Centred sau Right în cutia Number
Position.
Mărirea spaţiului orizontal dintre nivelurile unei linii Tastaţi sau selectaţi o dimensiune în cutia Number
Position Aligned at.
Spaţiul dintre un marcator sau un număr şi marginea Tastaţi sau selectaţi o dimensiune în cutia Text
sau indentul textului din apropiere Position Indent at.
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente

► Pregătire document nou


► Stabilirea dimensiunilor şi orientării paginii
► Margini
► Împărţire document în secţiuni
► Ajustare pagină
► Alinierea verticală a textului pe pagină
► Numerotare linii
► Creare de antet şi subsol de pagină
► Numerotarea paginii
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente

► Pregătire document nou


 Opţiuni care influenţează aspectul unui document sunt următoarele:
► Dimensiunea hărtiei
► Orientarea paginii
► Margini
► Antete şi subsoluri de pagină
► Numeroatrea paginilor
► Numerotarea liniilor
► Coloane stil ziar
► Stabilirea dimensiunilor şi orientării paginii
 File - Page Setup – Paper Size
 dimensiune pagină: Paper Size
 orientare pagină: Orientation
 se stabileşte cu butonul Apply to pe tot documentul sau doar pe o porţiune
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente

► Margini
 File – Page Setup – Margins (Top, Bottom, Left, Right, Gutter, Gutter
position)
 Aleg unitatea de măsură: Tools – Options... – General – Measurement
units
 Cu rigla orizontală şi verticală, cea verticală e activă doar în vizualizarea Print
Layout.
► Împărţire document în secţiuni
 Introduceţi o nouă secţiune dacă doriţi să modificaţi oricare din următoarele elemente
într-o anumită parte a documentului:
► Dimensiune hărtie, orientarea paginii sau marginile
► Numărul de coloane stil ziar
► Formatul, poziţia şi secvenţa numerelor de pagină
► Conţinutul şi poziţia antetelor şi subsolurilor de pagină
► Numerotarea liniilor
► Locaţiile unde sunt imprimate note de subsol şi note finale
► Alinierea verticală a textului pe pagină
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente

 Document nou = o singură secţiune


 Crearea unei noi secţiuni: Insert – Break – Section break
Această Are următorul efect
opţiune
Next Page Word face saltul la pagină nouă la sfârşitul secţiunii. Noua
secţiune începe cu pagina următoare.
Continuous Word inserează un sfârşitul de secţiune şi începe secţiunea pe
aceeaşi pagină.
Odd Page Word începe noua secţiune pe următoarea pagină impară.

Even Page Word începe noua secţiune pe următoarea pagină pară.

 Ştergerea unei secţiuni: în vizualizare normală se selectează sfârşitul de


secţiune pe care doriţi să-l ştergeţi şi se apasă BACKSPACE sau
DELETE.
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente

► Ajustare pagină
 Sfârşit de pagină soft – sfârşit de pagină generat automat de Word
 Sfârşit de pagină hard – inserare de pagină se realizează manual
 Repaginare transparentă = oridecâte ori se face o pauză în timpul
tastării sau editării, Word actualizează sfârşiturile de pagină;
activare/dezactivare repaginare transparentă Tools-Options...-General-
Background Repagination (numai în vizualizare normală)
 Inserarea/ştergerea sfârşiturilor de pagină manuale
► Insert – Break – Section break
► în vizualizare normală se selectează sfârşitul de pagină pe care doriţi să-l
ştergeţi şi se apasă BACKSPACE sau DELETE.
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente
 Controlul paginării
► Format – Paragraph –Line and Page Breaks
 Păstrarea împreună pe o pagină a liniilor unui paragraf
►Vizualizare normală, eliminare sfârşit de pagină, Format –
Paragraph – Line and Page Break – Pagination –  Keep Lines
Together – OK.
 Păstrare paragrafe pe o pagină
►Selectare de paragrafe în afară de ultimul din acel grup, Format –
Paragraph – Line and Page Break – Pagination -  Keeps With
Next – OK.
 Imprimarea unui paragraf la început de pagină
 Poziţionare pct de inserare în paragraf, Format – Paragraph – Line
and Page Break – Pagination –  Page Break Before – OK.
 Existenţa liniilor solitare (linii situate la început, sfârşit de pagină)
 Format – Paragraph – Line and Page Break – Pagination
Window/Orphan – OK.
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente
► Alinierea verticală a textului pe pagină
 Selectare text
 File – Page Setup – Layout – Vertical Alignment
► Top – aliniază partea de sus a primului paragraf cu marginea de sus a paginii
► Center – alinează conţinutul paginii între marginea de sus şi cea de jos a paginii
► Justified – alinează partea de sus a primului paragraf cu marginea de sus a paginii şi partea de
jos a ultimului paragraf cu partea de jos a paginii
► Bottom – alinează partea de jos a ultimului paragraf cu partea de jos a paginii
► Numerotare linii
 File – Page Setup – Layout – Line Numbers... –
  Add Line Numbers
 Start At, From text, Count by, numărarea liniilor începe la fiecare pagină,
fiecare secţiune, este continuă.
► Eliminarea numerelor de linii
 File – Page Setup – Layout – Line Numbers... –  Add Line Numbers
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente

► Creare de antet şi subsol de pagină


 View – Header and Footer
► Inserare nr pag
► Inserare nr total pag
► Inserare format nr pag
► Inserare data
► Inserare timp
► Iniţializare pag
► Buton afişare/
ascundere text doc
► La fel ca precedentul
► Switch între antet
şi subsol
► Vizualizare precedent
► Vizualizare următor
► Buton închidere
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente

► Crearea unui antet sau subsol de pagină diferit pe prima pagină


 File – Page Setup – Layout -  Different first page
► Crearea unui antet sau subsol de pagină diferit pentru pagini
pare şi impare
 File – Page Setup – Layout -  Different odd ane even
► Crearea unui antet sau subsol de pagină diferit pentru fiecare
secţiune
 View – Header and Footer – Link to Previous
► Editare şi stabilire format antet sau subsol pagină
 Selectare antete sau subsol, Formatting
G. Iniţializare pagină: margini, numere de
pagină şi alte elemente

► Numerotarea paginii (vizualizarea în format Print Layout)


 Insert – Page Numbers…
 View – Header And Footer – pictograma Page Numbers
 Position - indică unde să se imprime numărul paginii
 Alignment – indică alinierea
 Format – pentru a schimba formatul numărului de pagină
 Show number on first page – arată numărul pe prima pagină
 Eliminarea numerotării paginilor: poziţionaţi pct de inserare unde doriţi să
eliminaţi numărul paginii, selectaţi Header And Footer din meniul View,
selectaţi numărul paginii şi apoi apăsaţi BACKSPACE sau DELETE.
H. Lucrul cu tabele

► Creare tabel
► Modificare tabel
► Stabilire format tabel
► Conversia unui text într-un sau dintr-un tabel
► Sortare şi numerotare celule
► Executarea calculelor în tabele
► Grafice
H. Lucrul cu tabele

► Creare tabel
Tabelul conţine rânduri şi coloane, intersecţia lor
formând celule care pot fi umplute cu text sau ilustraţii.
Există trei modalităţi de creare a unui tabel:

 Table - Insert – Table ...


H. Lucrul cu tabele

 Table – Draw Table

 Table – Table AutoFormat


H. Lucrul cu tabele

► Mutarea în tabel:
 Cu mouse-ul clic în celula în care doriţi să vă mutaţi
 Cu tastatura (ENTER sare la rând nou în cadrul celulei)
Pentru a vă muta Tastaţi
În celula următoare TAB
În celula precedentă SHIFT+TAB
Înainte cu un caracter 
Înapoi cu un caracter 
Pe rândul precedent sau pe rândul următor  sau 
În prima celulă a rândului ALT+HOME
În ultima celulă a rândului ALT+END
În prima celulă a coloanei ALT+PAGE UP
În ultima celulă a coloanei ALT+PAGE DOWN
 Afişarea/Ascunderea liniilor de grilă, a marcajelor de sf de celulă şi a marcajelor de
sf de rând: Table – Show/Hide Gridlines
H. Lucrul cu tabele
► Modificare tabel
 Selectarea celulelor, rândurilor şi coloanelor
► Table – Select – Column, Row, Cell
► Cu mouse-ul

Pentru a selecta Executaţi


O celulă Faceţi clic pe bara de selecţie a celulei

Un rând Faceţi clic pe bara de selecţie a rândului (la stânga rândului)

O coloană Faceţi clic pe bordura de sus a coloanei.

Celule, rânduri sau coloane multiple Glisaţi peste celule, rânduri sau coloane (SHIFT + mouse)
► Cu tastatura

Pentru a Executaţi
Selecta conţinutul celulei următoare TAB
Conţinutul celulei precedente SHIFT+TAB
Selecta un tabel în întregime ALT+5
Extinde o selecţie la celulele adiacente SHIFT+săgeată stg, dr
Selecta o coloană SHIFT+săgeată sus, jos
H. Lucrul cu tabele

 Lăţimea coloanei, spaţierea şi înălţimea rândului


►Modificarea lăţimii coloanei manual sau automat
 Glisarea marcatorilor de coloană
 Table – Table Propreties ... - Column
►Modificare înlăţimii rândului
 Table – Table Properties -... – Row
 Inserarea celulelor, rândurilor şi coloanelor
► Table –Insert – Cells, Rows, Columns (max 63)
► Obs: pt a adăuga un rând la sf unui tabel, poziţionaţi pct de inserare
în ultima celulă a ultimului rând şi apoi apăsaţi tasta TAB.
H. Lucrul cu tabele

 Ştergerea celulelor, rândurilor şi coloanelor


► Table – Delete – Cells...,Rows,Columns
► Ştergerea unui tabel se poate executa selectând tabelul si alegând din
meniul EDIT comanda CUT.
 Mutarea şi copierea celulelor, rândurilor şi coloanelor
Pentru a Executaţi
Muta selecţia făcută Glisaţi selecţia în noua locaţie
Copia selecţia făcută Ţineţi apăsată tasta CTRL în timp ce glisaţi selecţia făcută

► Obs: dacă s-a selectat numai textul celulei atunci el esta adăugat în destinaţie,
dacă s-a selectat şi marcajul de sf de celulă, textul mutat îl înlocuieşte pe cel
existent.
 Scindarea unui tabel/unei celule
► Table – Split Table/Split Cells
H. Lucrul cu tabele

►Stabilire format tabel


 Stabilirea formatului textului într-un tabel
►ca şi in restul documentului: FORMAT – FONT
►Inserarea caracter TAB în celulă: CTRL+TAB
 Schimbarea orientării textului
►FORMAT –Text Direction...
►Alinierea verticală a textului în celule: Text Alignmet (din meniul
contextual)
 Centrarea unui tabel şi alinierea rândurilor
►Table – Table Properties – Alignment – Center
►Selecţie rând – Center de pe bara de Formatting
H. Lucrul cu tabele

 Crearea titlurilor de tabel


►Unirea celulelor: Table – Merge Cells
►Scindarea celulelor: Table – Split Cells
►Repetarea titlurilor pe pagină: Tabel – Heading Rows Repeat
 Adăugare borduri şi umbre unor celule individuale
►Format – Borders and Shading...

► Conversia unui text într-un sau dintr-un tabel


 Un text existent într-un tabel: Tabel – Convert - Text to Table
 Un tabel într-un text: Table – Convert – Tabel to Text
H. Lucrul cu tabele

► Sortare şi numerotare celule

 Sortare: Table – Sort

 Numerotare: Numebring de pe Formatting


H. Lucrul cu tabele

► Executarea calculelor în tabele

 Table – Formula...

► Grafice
 Insert –Picture - CHART
 Tipuri de grafice: suprafaţă plană, bară, coloană, linie, XY
(împrăştiată), diagramă de structură tip radial, diagrame
combinate; diagramele menţionate în 3-D.
H. Lucrul cu tabele

► Pentru a insera un grafic sau o diagramă se vor urma


paşii:
1. Selectare tabel
2. Insert –Picture – CHART
► Tabel sursă
► Graficul generat
► Foaie de calcul Excel(el de legătură)
3. Editare grafic:
► În foaia de calcul: View-Datasheet
► Meniu contextual pe zona graficului:
 Chart Type, Chart Options
4. Inserare grafic:
 clic în zona de text
H. Lucrul cu tabele

► Adaptarea graficelor la cerinţele utilizatorului:


 schimbarea tipului de grafic;
 adăugarea, modificarea şi ştergerea legendelor, liniilor de grilă, titlurilor şi
modelelor de fundal;
 schimbarea aspectului textelor dintr-un grafic şi a axelor Ox şi Oy.
 Definirea unei serii de date
► serie de date=colecţie de date înrudite
► serie de tip linie – axa Ox, serie de tip coloană – axa Oy
► Datasheet – Data – Series in Rows/Series in Columns – defineşte
serii de date pe linii/coloane
H. Lucrul cu tabele

 Alegerea unui tip şi a unui format de grafic


► din meniul contextual de pe zona de grafic se alege Chart Type
► introducerea titlurilor, axelor, legendei se realizează din
 Chart Options
► Tiltles – titlu tabel
► Axes – axe: Ox,Oy
► Gridlines – linii de grilă
► Data Labels
 valori sau etichete de date
► Data Tabels
 afişarea tabelului în cutia de grafic
H. Lucrul cu tabele

 Selectarea elementelor unui grafic


Pentru a selecta Efectuaţi
Un singur element Executaţi clic pe elementul respectiv.
O serie de date Executaţi clic pe orice marcaj din seria de date.
Un singur marcaj de date Faceţi clic pe marcaj după ce aţi selectat seria din care face parte.
Grila Executaţi clic pe orice linie a grilei.
O axă Executaţi clic pe orice etichetă ce marchează unităţile de pe axă.
Zona de desenare a graficului Executaţi clic pe un spaţiu din zona de trasare a graficului.
Întregul grafic Executaţi clic în interiorul ferestrei, dar în afara tuturor elemetelor
graficului.

 Ştergerea elementelor dintr-un grafic


► Activaţi fereasta garficului
► Selectaţi articolul pe care doriţi să-l ştergeţi
► Delete sau Edit – Clear...
H. Lucrul cu tabele

 Utilizarea zonei de trasare

► zona de trasare
= zona principală din grafic
► chenarul de trasare
= chenarul din jurul
zonei de trasare
► Format – PlotArea...
din meniu contextual
pe zona de trasare
H. Lucrul cu tabele

► Lucrul cu legende
 legenda=casetă din cardul graficului ce identifică segmentele de date,
după culoare, formă sau după culoare şi formă.
 din meniul contextual de pe zona legendei se alege: Format Legend...
(Patterns, Font, Placement)
► Utilizarea grilei
 din meniul contextual al zonei de trasare: Chart Options - Gridlines
► Dispunerea în pagină a axelor graficului
 axa=linie verticală (axa Oy) sau orizontală (axa Ox), care conţine o scală
necesară amplasării datelor într-un grafic.
 graficele 3-D au şi axa Oz.
H. Lucrul cu tabele

 în cazul 2-D: Ox – categorii de date, Oy – valori


 în cazul 3-D: Ox – categorii, Oy – serii de date, Oz – valori
 axele pot conţine: marcaje de valori, etichete de valori
 din meniul contextual al axei: Format Axis...(Pattern, Scale, Font,
Number, Alignment)
► Includerea sau excluderea datelor din grafic
 din meniul Data alegeţi comanda
► Include Row/Col
► Exclude Row/Col
I. Importare şi creare de ilustraţii

► Importarea ilustraţiilor
► Editarea ilustraţiilor importate
► WordArt
► Editorul de ecuaţii
I. Importare şi creare de ilustraţii

► Importarea ilustraţiilor
1. INSERT – PICTURE
a. CLIP ART
b. FROM FILE
c. FROM SCANNER OR CAMERA...
d. NEW DRAWING, AUTOSHAPES, WORDART,
ORGANISATION CHART (bara Drawing)
e. CHART
2. VIEW – TOOLBARS - DRAWING
I. Importare şi creare de ilustraţii

a. CLIP ART – inserare de miniaturi (fişiere ilustraţii


existente în directorul Microsoft Office-CLIPART)
Organize clips... – Collection List (aleg categ dorită) –
clic dreapta pe miniatură şi COPY, apoi PASTE în
destinaţie
b. FROM FILE – inserează un fişier ilustraţie (*.tif, *.jpg,
*.bmp, *.wmf) alegând calea unde e localizat fişierul
apoi INSERT
c. FROM SCANNER OR CAMERA... – ilustraţii scanate
sau poze
d. NEW DRAWING, AUTOSHAPES, WORDART,
ORGANISATION CHART (bara Drawing)
e. CHART – vezi cursul Lucru cu tabele
I. Importare şi creare de ilustraţii

► Editarea ilustraţiilor importate


 Format Picture (meniu contextual)
► Color and Lines (Fill, Line) – aplicare borduri
► Size (size and rotate, scale) - redimensionare
► Layout (in line with text, square, tight, behind text, in front to text)
► Picture (crop - trunchiere, image control: culoare, luminozitate, contrast,
compresie)
 View – Toolbars – Picture

► Control imagine, contrast, strălucire,


► Crop (tăiere)
► Stiluri linii, rotire, comprimare
► Încadrare (square, tight, trought,)
I. Importare şi creare de ilustraţii

► WordArt – efecte interesante pentru îmbunătăţirea


aspectului documentelor
 Insert – Picture – WordArt
 din bara Drawing – pictograma WordArt
 se deschide fereastra WordArt Gallery de unde se alege stilul pe care
dorim să-l aplicăm textului – OK
 se deschide fereastra Edit WordArt Text şi se tastează textul alegând
fontul şi dimensiunea dorită.
 View-Toolbar-WordArt generează bara aferentă:

► Insert WordArt, EditText..., WordArtGallery, Format WordArt, WordArt


Shape
► Aliniere, spaţiere caractere, caractere de aceeaşi dimensiune, text vertical
I. Importare şi creare de ilustraţii

► Editorul de ecuaţii
 Insert – Object... – Create New – Microsoft Equation 3.0

Rândul întâi Rândul al doilea


Teorie relaţională Paranteze

Spaţii şi elipse Fracţii şi radicali


Ornamente Indice/exponent

Operatori Suma
Integrale
Săgeţi
Bara deasupra/bara dedesubt
Operatori logici
Săgeţi etichetate
Teoria mulţimilor
Teoria mulţimilor şi a produselor
Simboluri diverse
Matrici
Caractere greceşti
J. Desenarea în Word

► Crearea şi ştergerea obiectelor desenate


► Forme
► Selectarea obiectelor desenate
► Modificarea liniilor şi a modului de umplere al obiectelor desenate
► Redimensionarea obietelor desenate
► Adăugarea, modificarea sau ştergerea umbrei unui obiect desenat
► Aplicarea efectului 3-D obiectelor desenate
► Gruparea obiectelor desenate
► Rotirea obiectelor desenate
► Oglindirea obiectelor desenate
► Mutarea şi poziţionarea obiectelor desenate
► Alinierea obiectelor desenate
► Stratificarea obiectelor desenate
► Crearea unei cutii de text, explicaţii
► Crearea unei explicaţii
J. Desenarea în Word

► Desenarea în Word se realizează cu bara de instrumente Drawing

► Crearea şi ştergerea obiectelor desenate

Pentru a desena: Clic pe butonul:


O linie dreaptă Linie
Un pătrat sau un dreptunghi Dreptunghi
Un cerc sau o elipsă Eplisă
O săgeată Săgeată
O formă predefinită AutoShapes

Pentru ştergere clic pe obiectul desenat şi apoi DELETE


Pentru a face o copie a obiecvtului desenat CTRL + glisare
J. Desenarea în Word

► Forme
 AutoShapes
 Linii
► Curve
► Scribble
► Freeform

► Selectarea obiectelor desenate: butonul Select


► Modificarea liniilor şi a modului de umplere al obiectelor desenate:
meniu contextul Format Drawing: Colors and Lines – Fill, Line
► Redimensionarea obiectelor desenate: Format Drawing: Size sau
prin glisare
► Adăugarea, modificarea sau ştergerea umbrei unui obiect desenat:
bara de Drawing – butonul Shadow
J. Desenarea în Word

► Aplicarea efectului 3-D obiectelor desenate: Drawing – 3-D


► Gruparea obiectelor desenate: selectare obiecte, Drawing-Draw-
Group
► Rotirea obiectelor desenate: Drawing – Draw – Rotate (liberă, la
stânga sau dreapta cu 90°)
► Oglindirea obiectelor desenate: Drawing – Draw – Flip (orizontal sau
vertical)
► Mutarea şi poziţionarea obiectelor desenate: Format Autoshape –
Layout – Position; glisare cu mouse-ul; Drawing-Draw-Nudge
► Alinierea obiectelor desenate: Drawing-Draw-Align and Distribute
► Stratificarea obiectelor desenate: Drawing-Draw-Order (Bring to
Front, Send to Back, Bring Forward, Send Backward)
► Crearea unei cutii de text, explicaţii: Drawing – Text Box
► Crearea unei explicaţii: Drawing-AutoShapes-Callouts
K. Cadre

►Cadru=cutii de text care permit poziţionarea oricărui


element din document (text, grafică) oriunde în pagină
şi în plus acceptă note de subsol sau note finale.
►Nota de subsol/nota finală
 Insert - Reference – Footnote...
►se va folosi vizualizarea de tip View - Print Layout
►inserare cadru: butonul Insert Frame (Tools –
Options – Commands)
►selectare, redimensionare, poziţionare cadru: glisare
►eliminare cadru: Format – Frame – Remove Frame
►eliminare cadru cu tot cu conţinut: selectare cadru -
Delete
K. Cadre

Format – Frame
► Text wrapping: încadrare în text
► Size: mărimea cadrului (l,î)
► Horizontal, Vertical: poziţionari
relative la pagină, margine, coloană;
paragraf, margine, pagină
► Move with text, Lock anchor:
fixează cadrul
► Remove Frame: elimină cadrul
K. Cadre

►aplicare borduri şi umbre cadrelor:


 Borders and Shading
(meniul contextul al cadrului)

►repetarea unui cadru pe fiecare pagină:


 View - Header and Footer
L. Coloane stil ziar

► Coloane stil ziar= textul se continuă de la sfârşitul


unei coloane la începutul celei alăturate. Coloanele pot
avea lăţimi egale sau inegale.
► coloane stil ziar se utilizează pe întreg documentul sau
pe o anumită secţiune din document:
 Insert – Break

► inserare coloane stil ziar: Format – Columns...


L. Coloane stil ziar

► Presets: defineşte tipurile de coloane


► Number of columns: nr col
► Width and spacing:
 Col#: nr. coloană
 Width: lăţime coloană
 Spacing: distanţa dintre col
► Equal column with: col egale
► Line between: linie între col
► Apply to: tot documentul, din
punctul de inserţie a cursorului
► Start new column: sare la coloană
nouă
M. Machete

► Macheta=formată din câmpuri de machetă (form fields), ea


poate fi completată de alţi ultilizatori în mod interactiv.
► Câmpurile machetei=cutii pe care le completaeză utilizatorul
► crearea unei machete interactive:
 View – Toolbars – Forms
 particularizare câmpuri: Form Field Options
 protecţie machetă: Tools – Protect Document
► câmpurile machetă sunt de trei tipuri:
 text, cutie de selecţie, machetă verticală
► salvarea unei machete completate: File – Save As...
M. Machete

Machetă de tip text

 Type:
►Regular text
►Number
►Date
►Current date
►Current time
►Calculation
 Maximum length
 ... format
 Add Help Text ...
M. Machete

Machetă de tip
cutie de selecţie

 Check box size:


►Auto
►Exactly

 Default value: valoare implicită

 Add Help Text ...


M. Machete

Machetă verticală

 Drop-down item: valoare implicită a


listei
 Items in drop-down list: toate
elementele listei
►Add adaugă elemente în listă
►Remove: elimină elemente din listă
 Move: schimbă ordinea elementelor
listei
 Add Help Text ...
N. Generare de cuprins automat

• Generarea automat a cuprinsului


se face astfel:

 Se formatează textul din


cadrul documentului pe
diferite nivele de tip: capitol,
subcapitol, etc.
 Se inserează comada de
generare cuprins, astfel:
► Insert-Reference-
Index and Tabels
 Oridecâteori se efectuează
schimbări majore în cadrul
documentului se recomadă
generarea automată a
cuprinsului şi rescierea lui
peste cel existent.