Sunteți pe pagina 1din 2

Faza locala a Olimpiadei disciplinelor socio umane

14 ianuarie 2006;
Cluj-Napoca

LOGICA SI ARGUMENTARE

SUBIECTUL I

Specificati si explicati tipul de raport in care se afla urmatorii termini:


1. filosof-grec
2. aur-argint
3. cannibal-antropofag
4. hot-infractor
5. sarac-moral
6. total-nimic
15 p

SUBIECTUL II

Fie urmatoarea entimema:

Balenele sunt mamifere. Prin urmare, balenele nu sunt pesti.

a) reconstituiti premise subinteleasa a entimemei


b) redati schematic structura argumentului obtinut
10 p

SUBIECTUL III

Principiul identitatii poate fi redat prin formula A=idA

a) dati 4 exemple de situatii in care A=idB


b) explicate de ce apare aceasta exceptie
11 p

SUBIECTUL IV

Fie termenii A, B, C astfel incat: termenul A este supraordonat in raport cu B si


contrariul lui C
a) dati exemple de 3 termeni care sa corespunda raporturilor de mai sus
b) reprezentati cu ajutorul diagramelor Euler, in cadrul unei singure figure,
raporturile dintre cei 3 termeni
10 p
SUBIECTUL V

Se da termenul elev:

a) formulate cate 1 enunt in care acest termen sa fie utilizat in sens distributive,
colectiv, individual si general; explicate diferentele

B) considerand ca elev constituie obiect (domeniu) al clasificarii, realizati


cate o clasificare naturala, artificiala, dihotomica si politomica
24 p

SUBIECTUL VI

Analizati urmatoarele enunturi:

1. Omul este animalul inzestrat cu vorbire articulata


2. Se numeste “cadru didactic”orice persoana care lucreaza in invatamantul
universitar.
3. Lumina este lipsa intunericului.
4. Prin “cerc” se intelege gigura geometrica rezultata in urma intersectiei unei
sfere cu un plan.
a) precizati daca exprima sau nu o definitie corecta
b) pentru cele corecte precizati tipul dupa obiectul definitiei redat de definit si dupa
procedura de definire; pentru cele incorecte explicate de ce sunt astfel
20 p

NOTA:

Timp de lucru 3 ore


Toate subiectele sunt obligatorii
Se acorda 10 puncte din oficiu