Pintea Viteazul

(baladă populară) Foaie verde-a nucului, La curţile Stupului, Stupului, bogatului, Cine oare că-mi slujea, Cine toate le făcea? Era Pintea cel tăcut, Dar la minte priceput Era Pintea cel voinic, În năcaz trăit de mic. Şi Stupul că-i poruncea: — Ce stai, Pinteo, degeaba?... Prinde patru boi la jug Şi te du cu ei la plug, Să-mi ari holdele din deal, Un'se face grâul rar; Să-mi ari holdele din şes, Un' se face grâul des. De arat dacă-i găta, Tu securea vei lua, În pădure vei pleca, Car de lemne vei tăia: Lemne verzi Pentru obezi, Şi uscate Pentru roate, Car de lemne pentru foc Şi să mi-te-ntorci pe loc, Că apoi mai îndeseară Să duci car de grâu la moară, Car de grâu şi de secară! Pintea toate le făcea, Nici o vorbă nu scotea, Făr-în gândul lui gândea: „Cine-i slugă la altul Multe rabdă, săracul; Las' să rabde, dacă şede, Codru-i mare şi nu-l vede!..." Iată însă că-ntr-o zi Pintea la arat ieşi, Şi, zău, nu ştiu cum greşi:

Ori un bou că s-a smucit, Ori că plugul s-a izbit, Că din brazdă a sărit. Stupul rău se năcăji, Pe biet Pintea-l otigi Şi amar mi-l sudui. Pintea meu se năcăjeşte, Boii-n brazdă că-i opreşte, Cătră Stupul crunt priveşte Şi aşa că-i glăsuieşte: — Hei, Stupule, stăpân rău, Ascultă ce-ţi grăiesc eu: Coderiştea de la bici, Vezi, 0-mplânt în brazd-aici; Coderiştea de-o-nfrunzi, Eu atunci te-oi mai sluji, Zău atunci, şi nici atunci, Pân' ce-o face mere dulci, Pân-or da din juguri Muguri, Din restele Vişnele, Să mânci, Stupule, din ele! Aste vorbe cum grăia, Coderiştea o-mplânta, Cătră codru se-ndrepta, Cătră codru cu frunziş La voinici acoperiş Către drag de codru verde, Unde urma ţi se pierde; Cătră codru, lemne-o mie, Cuib de dalbă vitejie. Foaie verde iarbă moale, În deluţ, lângă cărare, Este-o pară de foc mare; În deluţ, lângă colnic, Este-o pară de foc mic. La focuri, la amândouă, Sunt voinici o sută nouă, Voinici de-ai codrului, Puişori de-ai lotrului. Dintre ei, vreo doisprezece Tot frig carne de berbece,

Dar n-o frige cum se frige, Ci mi-o-ntoarce cu c rlige Ş-o-nvârteşte cu belciuge, Să fie carnea mai dulce. Şi tot frig voinicii mei Un berbece şi opt miei, Un juncan şi cinci viţei, Să se sature cu ei. Carne frig, vin încălzesc Şi din gură chiuiesc: —Foaie verde siminic, Asta-i viaţa de voinic, Că n-ai teamă de nimic: Nici de nemeş, nici de dracul, Trăiască codrul, săracul! Dar vătaful cel mai mare, Când era carnea-n frigare, Se scăpă şi adormi; Dar degrabă se trezi Şi din grai aşa grăi: —Alelei, feciorii mei, Toţi voinici ca nişte zmei, Beţi voioşi şi ospătaţi, Traiul vostru să-l cântaţi; Iară când v-iţi sătura Şi cântarea veţi găta, Staţi un pic şi m-ascultaţi, Bine seama să luaţi: Ziua Crucii nu-i departe, Frunza de pe ramuri cade, Codru prinde-a se rări, Ş-aşa, voi nu-ţi mai trăi, Că v-or prinde, v-or robi. Voi cu prânzul să sfârşiţi, Vinul tot să-l gustăriţi. Mergeţi toţi pe la părinţi; Iar la cei ce părinţi n-au, Iată sfatul ce le dau: Coborâţi la ţară jos, Colo-n câmpul cel mănos Şi vă faceţi voi dârjele Din tufe de răchiţele, Şi din tufele de fag

Faceţi-vă hădărag; Spete drepte-ncârligaţi, Mâneci albe sufulcaţi, Îmblătitori vă băgaţi, Până colo-n primăvară, Când ies vitele pe-afară. Atunci să ne-ntâlnim iară Când va fi frunza ca banul Şi iarba ca degetul, S-o poată prinde murgul. Atunci calea s-o ţinem, Pungile să le umplem, Să dăm şi prin Baia-Mare, Să ne gătim demâncare, Să facem ceva parale; Prinzăria s-o cercăm, De aur s-o uşurăm!... Şi voinicii-l ascultau, Toamna mi se-mprăştiau Şi prin sate se-mpărţeau Şi-aşa iarna petreceau. Iar colea, primăvara, Când codruţul înspica, Iarba verde când ieşea, Iar că mi se aduna, Cătră Pinte-aşa grăia; —Iaca, Pinteo, c-am venit, Pinteo, cum ne-ai poruncit. Spune: Unde s-o luăm, Încătrău să ne-ndreptăm, Că de tine ascultăm! Iar Pintea, cu chică creaţă, Şi cu faţă albeneaţă, Şi cu mintea lui isteaţă, La voinici aşa grăia Şi pe toţi îi veselea: —Haideţi, feciori, după mine, Să vă-nvăţ a trăi bine; Hai, voinici, un' vă duc eu, C-acolo e bine, zău. Nu-i năcaz şi nu-i stăpân, Făr' tot bine de român; Nu-i nici grijă, nici nevoi,

Făr' tot bine pentru noi! Foaie verde lemn dubit, Vestea-n ţară a ieşit De-un viteaz nebiruit Care Pintea e numit, De-un viteaz afar' din seamă Pe care Pintea mi-l cheamă. Ţine calea la strămtori Şi opreşte negustori, De-i scapă de gălbiori. El izbânzi tot face nouă, Cu ortaci o sută nouă, Şi din ţară-n ţară trece, Cu ortaci o sută zece. Mers-a vestea să se ştie, Până sus, la-mpărăţie, Şi cei domni, când auzeau, Oaste mare pregăteau, Oaste mare,-mpărătească, Pe Pintea să-l oblicească Şi viaţa să-i sfârşească: Tot cătane-mpărăteşti Şi panduri orăşeneşti, Cătane cu sutele Şi panduri cu miile. Pintea meu că auzea Că ostaşi mari s-apropia, Dar el nu se spăimânta, Ci din buze cam zâmbea Şi din grai aşa grăia: —Las' să vie cât de mulţi, Să ai cu cin' să te lupţi; Las' să vie, las' să vie, Corbii de ştire le ştie, Că de venit or veni, Dar nu ştiu cum or porni! Şi din gură cum grăia, Bucium de argint scotea Şi ortacii şi-i chema: —Dragii mei, ortacii mei, Toţi viteji ca nişte zmei, Iată eu ce-am auzit: Oaste mare c-a pornit,

Oaste mare,-mpărătească, Pe min' să mă oblicească, Pe voi să vă prăpădească, Cătane cu sutele Şi panduri cu miile. Voi de luptă vă gătaţi, Puştile bine-ncărcaţi, Săbiile ascuţiţi, De luptă gata să fiţi! Bine vorba nu sfârşea, Oaste mare că sosea, De cătane-mpărăteşti Şi panduri-orăşeneşti, Cătane cu sutele Şi panduri cu miile. Şi pandurii-aşa grăia: —Dă-te, măi Pinteo, legat, Să nu te ducem stricat! Dă-te, Pinteo, până-i vreme, Şi de moarte nu te teme! Pintea însă cam zâmbea Şi din grai aşa grăia: —Hai, legaţi-mă de vreţi, Ori de vreţi, ori de puteţi, Să văz eu cine va fi Pe mine a mă robi! Cum zicea, mi se-ncrunta, Puşca-n mână că lua, Sabia înc-o scotea, În duşmani năvală da Şi amar că mi-i culca, Şi pe loc că-i alunga: Cătane cu sutele Şi panduri cu miile. Domnii, dacă auzea, Preţ pe capu lui punea: O mie de gălbinei, O mie de huşoşei, Cine capu i-o tăia, Viu sau mort la domni l-o da!... Cine însă cuteza, Cine oare se-ncerca Pe Pintea să-l prăpădească,

De el lumea s-o lipsească, De-un viteaz aşa fălos Şi la inimă milos, De-un viteaz aşa de mare, La sărmani d-ajutorare?... Pintea mult mai vitejea, Mulţi duşmani el mai culca Şi nimica nu-i păsa, Glonţ pe el nu-l vătăma, Sabia nu mi-l tăia, C-aşa mi l-a fost vrăjit Maică-sa, când a fost mic; C-aşa mi l-a fermecat Maică-sa, când l-a băiat! Foaie verde de secară, Colea, despre primăvară, Când se-mbracă codrii iară, A ieşit Pintea afară; A lăsat cetăţi şi sate, Că sunt pline de păcate, Şi s-a tras în codru verde, Unde traiul lin se pierde. Colo-n jos de codru verde, Un foc mare mi se vede, Lângă foc Pintea şedea, Cu ortacii lui vorbea, Tot vorbea şi sfătuia. Erau vreo sută cincizeci Şi frigeau câţiva berbeci. Când berbecii să frigea Şi când cina să gătea, Pintea la soţi se-ntorcea Şi din grai aşa grăia: —Care din voi s-a d-aflare Să meargă la Baia-Mare După pâine, după sare, După praf de cel mai mare, După lin, după pelin, După trei cupe de vin? Bine vorba nu sfârşea, Un voinic să şi scula, Cătră Pintea cuvânta: —Ascultă, Pinteo, voinice,

Noi la Baia nu ne-om duce, Că viaţa încă-i dulce!... Dar de zici tu să pornim, Vreo câţiva să ne-nsoţim, Vorba ţi-o vom asculta, Dar de-aici nu vom pleca Până ce nu vom afla Moartea ta din ce va sta! Fraţilor, fârtaţilor, Zise Pintea soţilor, Voi de la mine-ţi afla Moartea mea din ce va sta: Din trei fire de grâu sfânt, Dintr-un plumbuţ de argint Bine-n puşcă-nţepenit, Subsuoară-mi nimerit, Subsuoară de-a stânga, C-acolo-mi stă puterea! Când fârtaţii-l auziră, Armele şi le gătiră Şi pe cai mi se suiră, Până-n Baie nu s-opriră. Când în Baie au sosit, Poarta-nchisă au găsit. Ei cu bărzi dădură-n poartă, De se sparse-n zece toată; Pe la curţi la domni intrară, Pâine şi sare luară, Vinul de bun îl gustară. Dar cum bea şi-şi petrecea, Vremea iute le trecea, Pandurii de îi afla Şi după ei şi pornea Înlăuntru ei intrară Şi de arme-i despoiară, Cot la cot că mi-i legară. — Fraţilor, pandurilor, Daţi-ne voi nouă pace, Că nimica n-om mai face! Dar pandurii răspundea: —Voi de-aici nu veţi scăpa Până-n ştire nu ni-ţi da Moartea Pintii din ce-a sta.

Altcum vai de voi va fi, În temniţi veţi putrezi, Pe voi lanţu-a rugini! Pintenii se-nspăimânta Şi din gură cuvânta: —Fraţilor, pandurilor, De la noi puteţi afla Moartea Pintii din ce-a sta: Din trei fire de grâu sfânt, Dintr-un plumbuţ de argint Bine-n puşcă-nţepenit, Subsuoară nimerit, Subsuoară de-astânga, C-acolo-i stă puterea! Pandurii se bucurau, Mai tare că mi-i legau Şi la temniţă-i duceau. Apoi iară se-ntorceau Şi de luptă se găteau; Luau fire de grâu sfânt Şi plumbuţul de argint, Gloată mare se-nsoţea, După Pintea se pornea. Foaie verde iarbă-rea, Pintea soţii-şi aştepta; Ceas pe ceas se alunga, Dară ei nu mai sosea. Şi cum sta şi aştepta, Un somn greu că-l cuprindea Şi un vis urât visa: Săbioara lui cea nouă O visa că-i ruptă-n două, Săbioara lui cea veche O visa că-i ruptă-n şepte. El îndat' se deştepta, În picioare drept sărea Şi ortacilor grăia: —Fraţilor, fârtaţilor, Armele mi le cătaţi, Calul să mi-l înşăuaţi, Că urât vis am visat Şi nu ştiu ce s-a-ntâmplat Cu ortacii ce-au pornit,

Că iată, n-au mai venit! Pintea iute-ncăleca, Cătră Baia se lăsa, Până-n Baie nu se-oprea. În oraş dac-ajungea, Şuiera şi asculta, Doar de soţii lui va da. Dar oricât el şuiera, Soţii nu se arăta. Pandurii din Baia-Mare, Ce erau la privegheare, Pe Pintea cum îl vedeau, Cu toţii-n cale-i ieşeau, Armele şi le găteau Şi din gură-aşa-i strigau: —Pinteo, să te dai legat, Că de nu, vei fi-mpuşcat Cu trei fire de grâu sfânt Şi c-un plumbuţ de argint Subsuoară de-a stânga, C-acolo-i puterea ta! Pintea-atuncea cuvânta, Pandurilor le zicea: — Fraţilor, pandurilor, Spune-ţi voi şi domnilor Că eu legat nu mă dau Până pe picioare stau, Şi că nu mă dau supus Până-mi mai stă capul sus; Că să ştiţi că de prunc mic Pân' la moarte-am fost voinic! Eu de moarte nu am frică, Că de mult mi-e ibovnică; Dar mi-e jale să v-ascult, Că fârtaţii m-au vândut Şi fârtaţii mei v-au spus La ce moarte sunt supus. De v-au spus ei ca să scape Peste munţi şi peste ape, Doamne, atunci îi poţi ierta Şi pe mine-a mă certa; Dar de-au spus că să mă vânză Şi pandurii să mă prinză,

Doamne, atuncea tu să-i baţi, Că nu-s fraţi adevăraţi! Şi vorba cum isprăveşte, Iute arma şi-o goleşte, Pe panduri îi tăvăleşte. Dar scoţând sabia nouă, Iată că se rumpe-n două; Şi scoţând sabia veche, Iată că se rumpe-n şepte! Atunci un pandur bătrân Iute bagă mâna-n sân, Ia trei fire de grâu sfânt Şi plumbuţul de argint, Puşca bine-nţepeneşte, Pe biet Pintea mi-l ocheşte, Subsuoară-i nimereşte, Subsuoară de-a stânga, C-acolo-i stă puterea. Pintea la pământ cădea, Lumea cu el se-nvârtea, Calu-i jalnic necheza. Şi când sufletul şi-l da, Pintea astfel cuvânta: — O sută cincizeci ai mei, Toţi voinici ca nişte zmei, Rămâneţi în codru verde, Unde urma vi se pierde. Şi ţineţi toţi laolaltă Şi nu vă daţi niciodată! Nu daţi sfatul La fârtatul, Că fârtatul Pune capul! Ascultaţi, voinici, de mine, Sfatul nu vi-l daţi la nime; Cui îi daţi pâine şi sare, Ăla te mâncă mai tare; Cui eşti frate şi părinte, Ăla mai întâi te vinde!... De azi, Pintea, viteaz mare, N-a tăia domni în cărare; Pintea a gătat cu toate Şi acum trage de moarte.

Dintre voi cin' mă iubeşte, Cine pe Pintea-l jeleşte, După ce voi muri eu, Să-mi tunză tot părul meu Şi-n zile de sărbătoare Să-l puie-n poartă la soare, În poarta oraşului, În ochii norodului. Să-l pieptene fetele Toate duminecile, Să-l sufle vânturile Colea, primăverile! Trei voinici s-au şi d-aflat, Părul lui de i-au tăiat: Unu-i Gheorghe Sălăgeanul, Altu-i Mitru Ardeleanul Şi cu Ion Moldovanul. Ei părul că i-au tăiat, În poartă l-au aşezat, Pintea să se pomenească În cea ţară ungurească Şi-n ţara ardelenească; De români fie horit Şi de străini pomenit! (Din literatura poporală, Pintea viteazul. Baladă poporală, Ed. II, Braşov, 1915)

Balada cultă
Deosebiri - autor cunoscut; - transmisă pe cale scrisă; - acţiune plasată precis în timp şi spaţiu; - acţiunea putându-se desfăşura în planuri paralele; - accent pe dinamica acţiunii si pe unul dintre momente; - personaj principal prezentat din perspectiva mai multor însuşiri; - hiperbola şi antiteza în caracterizarea personajelor; - absenţa personajelor fantastice - gama bogată a mijloacelor stilistice şi prozodice; - prezenţa unor elemente simbolice. Asemănări - operă epică în versuri; - mică întindere; - acţiune simplă, liniară, desfăşurată pe un singur plan; -acţiune cu derulare ascendentă, cu respectarea momentelor subiectului; - personaje puţine; - personajele devin simboluri, idealuri ale poporului; - antiteza, principalul mijloc în caracterizarea personajelor; - naraţiunea e principalul mod de expunere; - sentimentele autorului exprimate indirect, prin intermediul personajelor şi al acţiunii.

Balada populară
Deosebiri - autor anonim; - transmisă pe cale orală; - acţiune plasată imprecis în timp şi spaţiu (cu excepţia baladei populare istorice); - personaj principal prezentat din perspectiva dominantei sale interioare; - antiteză în caracterizarea personajelor; - prezentarea unor personaje, situaţii, obiecte fantastice; - circulaţie şi răspândire într-un număr de variante; - simplitatea mijloacelor stilistice şi prozodice.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.