Sunteți pe pagina 1din 15

Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

NEWSLETTER Nr. 2

ÎMBUNĂTĂŢIREA
CALIFICĂRII ŞI DEZVOLTAREA
CARIEREI PSIHOLOGILOR
ŞI CONSILIERILOR ŞCOLARI
PRIN TIC

Cuprins:
1. OFERTA DE CURSURI. BENEFICIILE ŞI GRUPURILE ELIGIBILE
2. BROŞURA PROIECTULUI POSDRU/57/1.3/S/36217

Proiect finanţat din Fondul Social European prin POSDRU/57/1.3/S/36217

w w w . c o g n i t r o m . r o

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE MINISTERUL EDUCAŢIEI
PROTECŢIEI SOCIALE POSDRU 2007-2013 CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 2007-2013 
Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

1. OFERTA DE CURSURI.
BENEFICIILE ŞI
GRUPURILE ELIGIBILE

w w w . c o g n i t r o m . r o

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE MINISTERUL EDUCAŢIEI
PROTECŢIEI SOCIALE POSDRU 2007-2013 CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 2007-2013 
Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

COGNITROM, în parteneriat cu ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA


şi ASOCIAŢIA DE ŞTIINŢE COGNITIVE DIN ROMÂNIA,
oferă un program complex de formare, care cuprinde următoarele:

Cursuri
pentru îmbunătăţirea calificării psihologilor şi consilierilor şcolari

 Evaluarea psihologică (computerizată) a copiilor şi adolescenţilor;


 Diagnoză, prevenţie şi intervenţie în tulburările de atenţie şi hiperactivitate (ADHD);
 Diagnoza, intervenţia şi prevenţia anxietăţii la copii şi adolescenţi;
 Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii mintale la
copil şi adolescent.

Cine poate participa?


Psihologi (profesori-psihologi) şi consilieri şcolari angajaţi în unităţile de
învăţământ preuniversitar din România.

Beneficiile cursanţilor
 Dobândirea de competenţe avansate pentru:
● screening-ul şi evaluarea (computerizată) a copiilor şi adolescenţilor (3-18 ani);
● diagnoza, prevenţia şi intervenţia în ADHD şi anxietate, cele mai frecvente
probleme psiho-comportamentale ale copiilor şi adolescenţilor;
● utilizarea noilor tehnologii digitale în sănătatea mintală.

 Certificat de absolvire a cursurilor


Toate cursurile sunt acreditate de către Colegiul Psihologilor din România.

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

 Colecţie de cărţi necesare ca suporturi de învăţare pentru dobândirea


competenţelor menţionate. Fiecare cursant va primi gratuit următoarea colecţie de
volume:

1. “Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari. Ghid practic pentru


educatori”, Catrinel A. Ştefan, Kállay Éva
2. “Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari. Ghid practic pentru
părinţi”, Catrinel A. Ştefan, Kállay Éva
3. “Cum să vă ajutaţi copilul cu probleme de anxietate”, Ronald M. Rapee, Susan H. Spence,
Vanessa Cobham, Ann Wignall – ediţia în limba română
4. “Introducere în psihologia copilului”, Rudolph Schaffer – ediţia în limba română
5. “Disciplinarea pozitivă – sau cum să disciplinezi fără să răneşti”, Adina Botiş Matanie,
Anca Axente
6. “Tratamentul anxietăţii la copii şi adolescenţi – O abordare fundamentată ştiinţific”,
Ronald M. Rapee, Ann Wignall, Jennifer L. Hudson, Carolyn A. Schniering – ediţia în limba română
7. “Copilul dificil - Manualul terapeutului pentru evaluarea şi pentru trainingul
părinţilor ”, Russell A. Barkley – ediţia în limba română
8. “Introducere în hipnoterapia şi în psihoterapia cognitiv-comportamentală a
copilului şi a adolescentului”, Viorel Lupu
9. “Planuri de tratament în anxietate şi depresie”, Robert L. Leahy, Stephen J. Holland –
ediţia în limba română

 Suporturi electronice de învăţare, aferente celor 4 cursuri

Aspectele financiare
Cognitrom şi partenerii săi vor finanţa integral cursurile şi suporturile de
învăţare prin Proiectul POSDRU/57/1.3/S/36217. Se vor acoperi din Proiect
toate costurile referitoare la:
● transportul cursanţilor (tren clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km şi
după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 de km);
● cazarea cursanţilor la un hotel încadrat cu maximum 3 stele, în Cluj-Napoca;
● diurna, în valoare de 35 /zi/cursant;
● colecţia de cărţi şi suporturile electronice de învăţare.

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

Accesul la cursuri
Înscrierea se face în bloc, pentru toate cele 4 cursuri componente ale programu-
lui de formare. Psihologii (profesorii-psihologi) şi consilierii şcolari trebuie
să trimită:
● un CV actualizat (model Europass);
● o scrisoare de intenţie (maxim o pagină), în care îşi exprimă intenţia şi
motivaţia de participare la programul de formare.

Documentele menţionate mai sus se trimit la adresa: cognitrom@gmail.com

Data limită de trimitere a documentelor: 10 februarie 2010, ora 17.00


Data limită de primire a acceptului pentru programul de formare: 17 februarie 2010
Număr maxim de cursanţi admişi: 450

Prezentarea cursurilor
 Propunătorii
Cursurile vor fi susţinute de o echipă profesională, formată din: prof. dr. Mircea MICLEA,
conf. dr. Oana BENGA, lector dr. Laura PETRA-VISU, psih. princ. dr. Ştefania MICLEA,
psih. princ. drd. Mihaela PORUMB, psih. princ. drd. Domnica PETROVAI, dr. Dan
PORUMB şi colaboratorii acestora.

 Durata cursurilor
36 de ore, în regim blended-learning (18 ore de activităţi faţă-în-faţă, 18 ore de
activităţi e-learning)

 Evaluarea cursanţilor
Fiecare curs se va finaliza cu o evaluare a competenţelor dobândite. Eliberarea
certificatului de calificare este condiţionată de promovarea examenului de evaluare.

 Planificarea cursurilor
2010:
● Evaluarea psihologică (computerizată) a copiilor şi adolescenţilor;
● Diagnoză, intervenţie şi prevenţie în tulburările de atenţie şi hiperactivitate
(ADHD);

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

2011:
● Diagnoza, intervenţia şi prevenţia anxietăţii la copii şi adolescenţi;
● Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii mintale
la copil şi adolescent.

Planificarea exactă va fi comunicată fiecărui cursant imediat după primirea acceptului


la curs.

 Din tematica cursurilor

Evaluarea psihologică (computerizată) a copiilor şi adolescenţilor


1 ● Caracteristicile dezvoltării la copii şi adolescenţi;
● Evaluarea clasică versus evaluarea computerizată a dezvoltării;
● Platforma software de evaluare a dezvoltării;
● Screening-ul şi evaluarea competenţelor cognitive;
● Screening-ul şi evaluarea competenţelor emoţionale;
● Screening-ul şi evaluarea competenţelor sociale;
● Screening-ul şi evaluarea competenţelor motrice;
● Screening-ul şi evaluarea competenţelor de autonomie personală;
● Evaluarea nivelului de pregătire pentru şcoală (school readiness);
● Evaluarea temperamentului/personalităţii;
● Activităţi practice. Analiza şi interpretarea unui protocol de evaluare.

Diagnoză, preveţie şi intervenţie în tulburările de atenţie şi hiperactivitate


2 (ADHD)
● Factori determinanţi şi modele explicative ale ADHD;
● Metode de screening în ADHD;
● Metode de evaluare multimodală a ADHD;
● Metode de intervenţie:
● Intervenţie farmacologică
● Intervenţie cognitiv-comportamentală
● Intervenţie intensivă
● Intervenţie combinată
● Analize şi studii de caz.

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

Diagnoza, intervenţia şi prevenţia anxietăţii la copii şi adolescenţi


3 ● Mecanisme de apariţie şi menţinere a anxietăţii;
● Metode de screening a anxietăţii;
● Preveţia şi intervenţia timpurie în context şcolar;
● Evaluarea şi conceptualizarea tulburărilor anxioase la copii şi adolescenţi;
● Intervenţii cognitiv-comportamentale în tulburările anxioase:
● anxietatea de separare
● anxietatea generalizată
● refuzul/fobia şcolară
● atacul de panică
● anxietatea socială
● Analize şi studii de caz.

Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii


4 mintale la copil şi adolescent
● Clasic versus modern în evaluarea psihologică;
● Soluţii computerizate de evaluare pentru:
● Competenţe şi aptitudini
● Personalitate/temperament
● Afectivitate şi tulburările emoţionale
● Interese
● Cunoştinţe
● Soluţii computerizate de prevenţie şi intervenţie în:
● ADHD
● Anxietate
● Tulburări de dezvoltare
● Dezvoltare personală
● Aplicaţii practice. Studii de caz.

Pentru informaţii suplimentare sau nelămuriri, scrieţi-ne pe adresa


cognitrom@gmail.com sau office@cognitrom.ro.

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

2. BROŞURA PROIECTULUI
POSDRU/57/1.3/S/36217

w w w . c o g n i t r o m . r o

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE MINISTERUL EDUCAŢIEI
PROTECŢIEI SOCIALE POSDRU 2007-2013 CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 2007-2013 
Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALIFICĂRII ŞI DEZVOLTAREA


CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCŢIE DE
CONSILIERE ŞI TERAPIE EDUCAŢIONALĂ:
PROFESORI-PSIHOLOGI ŞI CONSILIERI ŞCOLARI,
PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE TIC

Este un proiect european coordonat de COGNITROM


împreună cu partenerii săi:
ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA şi
ASOCIAŢIA DE ŞTIINŢE COGNITIVE DIN ROMÂNIA

Grup ţintă: psihologii şcolari şi consilierii şcolari


Durata proiectului: 1 Noiembrie 2009 — 31 Octombrie 2012
Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU
Contract: 57/1.3/S/36217

Obiectivul general al proiectului


Îmbunătăţirea nivelului de calificare profesională şi dezvoltarea
carierei pentru psihologi şi consilieri şcolari.

w w w . c o g n i t r o m . r o

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE MINISTERUL EDUCAŢIEI
PROTECŢIEI SOCIALE POSDRU 2007-2013 CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 2007-2013 

ProiectFINANŢAT
PROIECT finanţat prin
PRINfondul social
FONDUL european
SOCIAL - POSDRU/57/1.3/S/36217
EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217
Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

Obiective specifice

1. Introducerea în catalogul ocupaţiilor din România (COR),


elaborarea profilelor şi standardelor ocupaţionale pentru 4 noi profesii:
● Psiholog şcolar
● Consilier şcolar
● Designer instrucţional
● Dezvoltator de e-learning

2. Dezvoltarea competenţelor profesionale a 450 psihologi şi consilieri şcolari,


prin 4 cursuri de formare:
● Evaluarea psihologică (computerizată) a copiilor şi adolescenţilor
● Diagnoză, prevenţie şi intervenţie în tulburările de atenţie şi
hiperactivitate (ADHD)
● Diagnoza, intervenţia şi prevenţia anxietăţii la copii şi adolescenţi
● Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii
mintale la copil şi adolescent
Cursurile vor fi acreditate de către Colegiul Psihologilor din România.
3. Dezvoltarea carierei cadrelor didactice prin cursuri de formare profesională
în două noi profesii, emergente la interacţiunea dintre educaţie şi IT:
● Designer instructional
● Dezvoltator de e-learning
Curriculumul, manualele şi instrumentele de învăţare vor fi elaborate în baza
profilelor şi standardelor ocupaţionale acreditate. Pregătirea cunoştinţelor va fi
certificată conform legislaţiei în vigoare. Număr cursanţi: 300.

4. Dezvoltarea de resurse de învăţare, studii şi cercetări:


● Realizarea unui LMS (Learning Management System), platformă de
e-learning dedicată formării profesionale continue pentru psihologii şi
consilierii şcolari
● Elaborarea de e-content pentru profesiile vizate de proiect
● Realizarea unor studii şi cercetări privind noile ocupaţii emergente în
educaţie şi utilizarea TIC în promovarea sănătăţii mintale

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

Calendarul principalelor activităţi

 Elaborarea de standarde ocupaţionale şi profesionale pentru:


● Profesor-psiholog
● Consilier şcolar
● Designer instrucţional
● Dezvoltator de e-learning

Perioada: Noiembrie 2009 — Aprilie 2010

 Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare (PF) continuă,


acreditate de către Colegiul Psihologilor, în baza Legii 213/2004 pentru
profesorii-psihologi şi consilierii şcolari. Vor fi elaborate curriculumul, manualele
şi instrumentele necesare. Se vor organiza şi certifica cursurile de formare cu titlurile
specificate mai jos:
● PF1: Evaluarea psihologică computerizată a copiilor şi adolescenţilor
● PF2: Diagnoză, prevenţie şi intervenţie în tulburările de atenţie şi
hiperactivitate (ADHD)
● PF3: Diagnoza, intervenţia şi prevenţia anxietăţii la copii şi adolescenţi
● PF4: Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea
sănătăţii mintale la copil şi adolescent

Perioada: Mai 2010 — Aprilie 2011

 Dezvoltarea şi implementarea unei soluţii informatice de management al


învăţării în formarea continuă (learning-management system - LMS)
● Elaborarea proiect logic LMS
● Elaborarea specificaţiilor LMS
● Testarea LMS
● Pilotarea LMS
● Construcţia şi furnizarea de e-content pentru profesorii psihologi
● Construcţia şi furnizarea de e-content pentru consilierii şcolari

Perioada: Mai 2010 — Octombrie 2011

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

 Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare continuă pentru două noi


profesii: designer instrucţional (DI) şi dezvoltator de e-learning (DeL). În baza
standardelor ocupaţionale, se vor elabora curriculumul, manualele şi instrumentele
de învăţare necesare. Se vor desfăşura cursurile şi se va certifica pregătirea pentru
profesiile vizate.
● PF5: Designer instrucţional
● Dezvoltarea programului de formare continuă şi construcţia de e-content pentru DI
● Furnizarea programului de formare continuă şi e-content pentru DI
● PF6: Dezvoltator de e-learning
● Dezvoltarea programului de formare continuă şi construcţia de e-content pentru DeL
● Furnizarea programului de formare continuă şi e-content pentru DeL

Perioada: Mai 2011 — Aprilie 2012

 Realizarea de studii şi analize referitoare la optimizarea programelor


de formare continuă şi dezvoltarea carierei profesorilor-psihologi şi a
consilierilor şcolari.
● Studii şi analize privind formarea prin blended learning
● Studii şi analize privind formarea şi nevoile pieţei pentru profesiile
de DI şi DeL
● Studii şi analize privind rolul TIC în formarea continuă
● Studii şi analize privind diagnosticul şi intervenţiile asistate de
calculator la copii şi adolescenţi

Perioada: Mai 2012 — Octombrie 2012

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

Rezultate anticipate

 Elaborarea a patru standarde şi profile profesionale şi ocupaţionale noi;


 Dezvoltarea unui LMS - o soluţie software inovativă, de formare continuă
a grupurilor ţintă;
 Realizarea a 6 programe de formare;
 Elaborarea a 200 de conţinuturi electronice (e-contents) pentru formarea
continuă a psihologilor şi a consilierilor şcolari;
 Certificarea a 450 de cadre didactice: profesori-psihologi şi consilieri şcolari;
 Certificarea a 300 de cadre didactice (profesori-psihologi şi consilieri şcolari)
formate pentru două noi profesii emergente în educaţie: designer instrucţional
(150) şi dezvoltator de e-learning (150);
 Constituirea unei biblioteci virtuale de e-content, studii şi analize dedicate
formării continue şi reconversiei profesionale a profesorilor-psihologi şi
a consilierilor şcolari;
 Elaborarea a:
● 3 studii privind formarea prin blended learning;
● 2 studii privind nevoile pieţei muncii pentru profesiile vizate de proiect;
● 3 studii privind rolul TIC în formarea continuă a psihologilor şi
a consilierilor şcolari;
● 6 studii privind diagnosticul şi intervenţiile asistate de calculator,
la copii şi adolescenţi;
 Broşuri, pliante, leaflet-uri pentru publicitate şi informare;
 Numărul orelor de formare profesională şi pentru creşterea calificării în
profesii existente, furnizate prin proiect: 64.800;
 Numărul orelor de formare profesională pentru cele două noi profesii
emergente, furnizate prin proiect: 21.600.

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Investeşte în OAMENI Psihologie şi consiliere prin TIC

Egalitatea de şanse

Proiectul promovează egalitatea de şanse şi egalitatea de gen în toate


componentele sale. Atât în elaborarea şi implementarea proiectului, cât şi
în desfăşurarea activităţilor acestuia şi în identificarea grupului ţintă, nu se
realizează nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de:
rasă, naţionalitate, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV sau
orice alt criteriu menit să îngrădească drepturile şi libertăţile fundamentale
ale omului.

Selecţia participanţilor din grupurile ţintă se va face pe baza unei scrisori de


intenţie din partea celor interesaţi, adresată Cognitrom.

Sunt invitaţi să participe toţi psihologii care lucrează în instituţiile de învăţă-


mânt preunivesitar şi consilierii şcolari.

Toate costurile cursanţilor sunt acoperite prin proiect.

Detalii suplimentare:
www.cognitrom.ro
e-mail: cognitrom@gmail.com

PROIECT FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU/57/1.3/S/36217


Ψ Asociaţia Psihologilor din România Ψ Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

ÎMBUNĂTĂŢIREA
CALIFICĂRII ŞI DEZVOLTAREA
CARIEREI PSIHOLOGILOR
ŞI CONSILIERILOR ŞCOLARI
PRIN TIC

Psychology empowered by IT Psihologie şi consiliere prin TIC

www.cognitrom.ro