Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

DIRECłIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCłII

ANEXE NAłIONALE LA EUROCODURI


(standarde publicate până la 01.02.2010)

Nr. Eurocod INDICATIV TITLU

1
proiectării
SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa naŃională
Bazele

SR EN 1990:2004/ Eurocod: Bazele proiectării structurilor. poduri de şosea, pasarele şi poduri


2 A1:2006/NA:2009 de cale ferată. Anexa naŃională

Eurocod 1: AcŃiuni asupra structurilor. Partea 1-1: AcŃiuni generale. GreutăŃi


3 SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 specifice, greutăŃi proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa naŃională
Eurocod 1: AcŃiuni asupra structurilor. Partea 1-2: AcŃiuni generale. AcŃiuni
4 SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 asupra structurilor expuse la foc. Anexa naŃională
AcŃiuni asupra structurilor

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: AcŃiuni generale.


5 SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Încărcări date de zăpadă. Anexa naŃională
Eurocod 1: AcŃiuni asupra structurilor. Partea 1-4: AcŃiuni generale - AcŃiuni
6 SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 ale vântului. Anexa naŃională
Eurocod 1: AcŃiuni asupra structurilor. Partea 1-5: AcŃiuni generale. AcŃiuni
7 SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 termice. Anexa naŃională
Eurocod 1: AcŃiuni asupra structurilor. Partea 1-7: AcŃiuni generale -
8 SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 AcŃiuni pe durata execuŃiei. Anexa naŃională
Eurocod 1: AcŃiuni asupra structurilor. Partea 2: AcŃiuni din trafic la poduri.
9 SR EN 1991-2:2004/NB:2006 Anexa naŃională
Eurocod 1: AcŃiuni asupra structurilor. Partea 3: AcŃiuni induse de poduri
10 SR EN 1991-3:2007/NA:2009 rulante şi masini. Anexa naŃională
Eurocod 1: AcŃiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare.
11 SR EN 1991-4:2006/NB:2008 Anexa naŃională
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si
12 SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 reguli pentru clădiri. Anexa naŃională
Structuri de beton

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale.


13 SR EN 1992-1-2:2006/NA:2009 Calculul comportrii la foc. Anexa naŃională
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton.
14 SR EN 1992-2:2006/NA:2009 Proiectare si prevederi constructive. Anexa naŃională
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri şi
15 SR EN 1992-3:2006/NA:2008 rezervoare. Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-1: Reguli generale şi
16 SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 reguli pentru clădiri. Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-2: Reguli generale.
17 SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008 Calculul structurilor la foc. Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-3: Reguli generale -
Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece.
18 SR EN 1993-1-3:2008/NB:2008 Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-4: Reguli generale.
Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oŃeluri inoxidabile.
19 SR EN 1993-1-4:2007/NB:2008 Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-5: Elemente structurale
Structuri de oŃel

20 SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008 din plăci plane solicitate în planul lor. Anexa naŃională


Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-8: Proiectarea
21 SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 îmbinărilor. Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-9: Oboseală. Anexa
22 SR EN 1993-1-9:2006/NA:2008 naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-10: Alegerea claselor
23 SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008 de calitate a oŃelului. Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 1-11: Proiectarea
24 SR EN 1993-1-11:2007/NB:2009 structurilor cu elemente întinse. Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 2: Poduri de oŃel. Anexa
25 SR EN 1993-2:2007/NB:2009 naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi
26 SR EN 1993-3-1:2007/NB:2009 coşuri. Turnuri şi piloni. Anexa naŃională
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oŃel. Partea 3-2: Turnuri, piloni şi
27 SR EN 1993-3-2:2007/NA:2009 coşuri. Cosuri. Anexa naŃională
Eurocod INDICATIV TITLU

Structuri de zidărie Structuri de lemn Structuri compozite


Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oŃel beton. Partea 1-1:
28 SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008 Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naŃională
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oŃel şi beton. Partea 1-2:
29 SR EN 1994-1-2:2006/NB:2008 Reguli generale - Calculul structurilor la foc. Anexa naŃională
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oŃel şi beton. Partea 2:
30 SR EN 1994-2:2006/NB:2009 Reguli generale şi reguli pentru poduri. Anexa naŃională
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: GeneralităŃi. Reguli
31 SR EN 1995-1-1:2004/NB:2008 comune şi reguli pentru clădiri. Anexa nationala
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: GeneralităŃi.
32 SR EN 1995-1-2:2004/NB:2008 Calculul structurilor la foc. Anexa naŃională
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri. Anexa
33 SR EN 1995-2:2005/NA:2008 naŃională

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale


34 SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 pentru construcŃii de zidărie armată şi nearmată. Anexa naŃională
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere
35 SR EN 1996-2:2006/NB:2008 materiale şi execuŃie zidărie. Anexa naŃională
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul
36 SR EN 1996-3:2006/NA:2008 simplificate pentru construcŃii de zidărie nearmată. Anexa naŃională
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. Anexa
FundaŃii

37 SR EN 1997-1:2004/NB:2008 naŃională
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea şi încercarea
38 SR EN 1997-2:2007/NB:2009 terenului. Anexa naŃională

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenŃa la cutremur. Partea 1:


39 SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Reguli generale, acŃiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa naŃională
RezistenŃa la cutremur

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenŃa la cutremur. Partea 2:


40 SR EN 1998-2:2006/NA:2009 Poduri. Anexa naŃională
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenŃa la cutremur. Partea 4:
41 SR EN 1998-4:2007/NB:2008 Silozuri, rezervoare şi conducte. Anexa naŃională

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenŃa la cutremur. Partea 5:


42 SR EN 1998-5:2004/NA:2007 FundaŃii, structuri de susŃinere şi aspecte geotehnice. Anexa naŃională
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenŃa la cutremur. Partea 6:
43 SR EN 1998-6:2005/NB:2008 Turnuri, piloni şi coşuri. Anexa naŃională
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli
Structuri de

44 SR EN 1999-1-1:2007/NB:2009 generale. Anexa naŃională


aluminiu

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul


45 SR EN 1999-1-2:2007/NA:2009 structurilor la foc. Anexa naŃională
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de
46 SR EN 1999-1-5:2007/NB:2009 plăci curbe subŃiri. Anexa naŃională