Sunteți pe pagina 1din 9

STUDIU DE CAZ

 CULEGEREA INFORMATIILOR

Nume : MOCANU

Prenume: ELENA

Domiciliu: Husi, jud. Vaslui

Situaţia familială: căsătorită ,1 copil

Activităţi profesionale: pensionară

Naţionalitate: romană

Istoricul bolii:pacienta a fost găsită in urma cu trei sapatamani de catre


familie,cazuta in casa, in urma internarii constatandu-se un deficit plegic al
membrului superior si inferior(drept); cu deshidratare grad ī, tegumente
palide si uscate,hipotonie(ţesut adipos slab reprezentat),fibrilaţie atrială.

HTA=220/110 mmHg.La externare medicul curant recomanda ingrijiri la


domilcilu prin programul de nursing comunitar. In timpul internării au fost
efectuate investigaţii clinice și paraclinice, in vederea stabilirii unui
diagnostic corect și acordarea ingrijirilor medicale necesare.

Am acordat ingrijiri ce tin de satisfacerea nevoii de a respira și a avea o


circulaţie normală, nevoia de a bea și a manca, nevoia de a elimina,nevoia
de a se mișca și a avea o postură adecvată,nevoia de a se odihni,nevoia

1
de a se imbrăca și dezbrăca,nevoia de a păstra integritatea
tegumentelor,nevoia de a evita pericolele,nevoia de a invăţa.

 Informaţii fizice

Varstă: 77 ani

Înălţime:165 cm

Greutate:51 kg

 Clinic :pacienta prezinta afazie motorie asociată cu


hemianopsie,pacienta nu se poate exprima,expresie orală săracă.

 Obiective:

• asistarea pacientei in vederea menţinerii și redobandirii


homeostaziei, de a o ajuta să se adapteze modificărilor,
disfuncţiilor interne,fizice și psihice.

2
• recuperare prin fizioterapie.

Analiza situatiei

NR. NEVOIE PROBLEMA DIAGNOSTICUL DE OBIECTIVE

CRT. FUNDAMENTALA NURSING

3
1 Nevoia de a respira si -alterarea - alterarea respiraţiei și -pacienta să aiba
a avea o circulatie respiraţiei și circulaţiei cauzate HTA o respiraţie și o
adecvată circulaţiei circulaţie normală
2 Nevoia de a bea si a -deshidratare - deshidratare prin aport -pacienta este
manca grad I hidric insuficient hidratată per os
cantitativ,tegumente și
mucoase uscate.
3 Nevoia de a elimina -eliminare - eliminare -pacienta să aibă
inadecvată inadecvată=oligurie o diureză normală

-mictiunea se realizează
cu ajutorul sondei
`4 Nevoia de a se misca -deficit total al -deficit total al mobilităţii cu -recuperare in
si a mentine o mobilităţii hemiplegie dreaptă. funcţie tratament
postura adecvată
-pacienta stă in -kinetoterapie
permanenţă in pat
-gimnastica
recuperatorie
5 Nevoia de a dormi, -insomnie -deficit de odihna, agitatie -sa se odihneasca
de a se odihni psihomotorie coprespunzator
6 Nevoia de a se -deficit total de -deficit total de autoingrijire -pacienta este
îmbrăca si dezbraca autoingrijire din cauza hemiplegiei imbrăcata de
către membrii
familiei care ii
acorda ingrijiri
7 Nevoia de a pastra -stare de -stare de subfebrilitate in -păstrarea
temperatura corpului subfebrilitate special seara. temperaturii
in limite normale corpului in limite
normale
8 Nevoia de a fi curat si -tegumente tegumente normale,fără -asigurarea
a proteja tegumentele normale escare igienei corporale
de catre membrii
familiei care ii

4
acorda ingrijiri

9 Nevoia de a evita - HIC -H.I.C -administrarea


pericolele medicatiei
recomandate
10 Nevoia de -afazie -afazie motorize,pacienta -asigurarea unui
comunicare nu comunică mod de
semnalizare a
nevoilor prin
limbajul nonverbal
11 Nevoia de a practica -din cauza -imposibiltatea fizica de a -asigurarea
religia si de a actiona conditiei fizice practica religia vizitelor preotului
conform credintelor pacienta nu din a carei
proprii poate actiona parohie face parte
conform pacienta
credintelor
12 Nevoia de a fi util,de -imposibilitate de imposibilitate de a fi util din -pacienta sa
a fi ocupat a fi util cauza imobilizării revină la
obiceiurile sale
cat mai curand
13 Nevoia de recreere -imosibilitate de
comunicare

-deficit total de
mobilitate
14 Nevoia de a invata -afazie -imposibilitatea colaborării
cu persoanele din anturaj

5
PLAN DE INGRIJIRE

NR. PROBLEMA DIADNOSTI OBIECTIVE INTERVENTII DE EVALUARE

C DE NURSING
CRT
NURSING
1 ALTERAREA -alterarea -pacienta să -poziţionare -pacienta are

RESPIRATIEI SI circulaţiei și aibă o respiraţie adecvată,regim igieno- o circulaţie și

CIRCULATIEI
respiraţiei cu și o circulaţie dietetic, o respiraţie
HTA normala normala
-măsurarea și notarea
funcţiilor vitale

-asigurarea condiţiilor
igienico-sanitare
corespunzătoare

-pregătirea pentru
administrarea
medicamentelor.
2 DEFICIT DE -deshidratare -pacienta să fie -măsurarea funcţiilor -pacienta are

VOLUM prin aport echilibrată vitale- un aport

LICHIDIAN
insufficient hidroelectrolitic respiraţia,pulsul,diureza, hidric
de lichide satisfăcător,
temperatura,T.A.
diureza tinde
- asigurarea condiţiilor
igienico-sanitare să se
corespunzătoare normalizeze;s
se
-pregătirea si
administrarea continuă

6
medicamentelor ingrijirile.

3 DEFICIT DE -deficit total -pacienta să isi -poziţionare -pacienta nu-

AUTOINGRIJIR de poată efectua adecvată,regim igieno- si poate

E
autoingrijire toaleta cu ajutor dietetic, efectua
toaleta.de
-măsurarea și notarea
acest aspect
funcţiilor vitale zilnic
ocupandu-se
familia
-asigurarea condiţiilor
igienico-sanitare
corespunzătoare

-pregătirea pentru
administrarea
medicamentelor
4 DIMINUAREA -diminuarea -pacienta să se -gimnastica medicala, -pacienta nu

MOBILITAŢII mobilităţii din poată mobilize masaj terapeutic se ridică


cauza cu ajutor
-asigurarea condiţiilor -se continuă
membrelor
igienico-sanitare ingrijirile
afectate
corespunzătoare

-pregătirea pentru
administrarea
medicamentelor
5 ANXIETATE -anxietate -pacienta să nu -psihoterapie -pacienta nu
din cauza mai fie anxioasă mai este
- asigurarea condiţiilor
necunoasteri anxioasă,
igienico-sanitare
i evoluţiei
corespunzătoare -se urmărește
bolii
evoluţia stării
pacientei.

7
Nivel de dependenţă

NR. NEVOIA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

FUNDAMENTALA
CR
T.
1 Nevoia de a respira si a
avea o circulatie adecvată

2 Nevoia de a bea si a
manca
3 Nevoia de a elimina

`4 Nevoia de a se misca si a
mentine o postura
adecvată
5 Nevoia de a dormi, de a se
odihni
6 Nevoia de a se îmbrăca si
dezbraca
7 Nevoia de a pastra
temperature corpului in
limite normale
8 Nevoia de a fi curat si a
proteja tegumentele
9 Nevoia de a evita
pericolele

8
10 Nevoia de comunicare

11 Nevoia de a practica religia


si de a actiona conform
credintelor proprii
12 Nevoia de a fi util,de a fi
ocupat
13 Nevoia de recreere

14 Nevoia de a invata

TOTAL=56 Pacient cu dependenţă totală

DESCRIEREA GHIDULUI DE IDENTIFICARE A TEMPERAMENTULUI BELOV

Este preluat ca atare din Compendiu de psihologie pentru antrenori (Epuran şi


Holdevici, 1980) cu o modificare importantă: aserţiunile relative la cele patru
temperamente au fost grupate şi puse una după alta alternativ (coleric, sangvinic,
flecmatic, melancolic), răspunsurile fiind colectate pe coloane, în căsuţe marcate cu
o buletă, pentru a putea face uşor prelucrarea ulterioară. Mai mult, subiectul are
latitudinea să aloce 2 puncte pentru concordanţa deplină, zero pentru discordanţă şi
un punct pentru situaţia intermediară, punctajul final având astfel o variabilitate
mai mare (0 – 40 de puncte pentru cele douăzeci de propoziţii alocate fiecărui
temperament). Această manieră de scorare crează posibilitatea tratării statistice
a datelor pentru a vedea dacă ex istă o echivalenţă a mediilor şi a abaterilor
standard pe cele patru temperamente.