R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ • obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru • obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin

PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442 / 21.03.2000 PROGRAMA NATIONALA PENTRU FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA • • • • PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVATAMÂNT PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA 2 .

competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele .învatarea . cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.si pluridisciplinare .comunicativitatea .2. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar.conducerea . Competente de baza .a prelucra.a realiza corelatii intra-. Programele reprezinta o formula de tranzitie.competenta de a fi proactiv . esentializa.analiza. • Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I. • Programa pentru examenul de gradul II. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic.1. dirijarea. ilustra.creativitatea B.a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . îndrumarea. reprezenta si dezvolta continutul 3 . decizia .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA NOTA DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. actualiza. Profilul de competenta al cadrului didactic B.1. Competenta în specialitate • la nivel teoretic: competentele de . prognoza. Competente pentru profesia de cadru didactic A. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic. proiectarea.competenta de autoreînnoire echilibrata I.cunoasterea elevului . gradul II. Documentul cuprinde: • Programa pentru examenul de definitivare. diagnoza. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.valorizarea continutului . • Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare).cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare .empatia .competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . inter. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. organizarea. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . evaluarea. Competentele vizate cu precadere au fost: I.

autoapreciere si autoreglare etc.2.a asimila continutul didacticii de specialitate . 4 . anticipativa.a valoriza continutul obiectului de învatamânt .a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate • la nivel operational: competentele de .adaptare la situatii atipice .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a forma la elevi capacitati de cooperare. control.a realiza corelatii între continuturile asimilate . Competente metodice • la nivel teoretic: competentele de .a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev . gândire creatoare.a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze . comunicare.sociabilitate si cooperare PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1.a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .control. evaluare si reglare-autoreglare . creatoare . caracteristici articulatorii.a dezvolta aptitudinile.a dezvolta continuturile si strategiile didactice B. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. societala.a surprinde valentele formative ale continutului • la nivel operational: competentele de .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .a inova practica educativa .empatie .a promova învatarea participativa. . talentele elevilor . expresiv si coerent • la nivel creator: capacitatile de .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a personaliza continuturile .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA .a structura asimilarea continuturilor .a comunica fluent.a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze • la nivel creator: capacitatile de .

rom. Linguistique et techniques d’ enseignement..PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. argumentativ – caracteristici generale. 1996 Popescu. L-S. Larousse. complementul prepozitional. Précis de sémantique française. 4. Grammaire structurale du français contemporain. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. 3. J-C. realizatorii GN1. M... PUF.. TUB. Hugo... I. antonimia. R. Grammaire méthodique du français. Univ. M. EDP. Paris. • fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. Iasi. 1979 Cristea... Stendhal. J-C. • tipuri de discurs/text: epistolar. Repere în literatura secolului XIX: • romantismul si poezia romantica: Lamartine. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. descriptiv. BIBLIOGRAFIE: Chevalier. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. 1996 Tutescu. Babel. Fraza franceza: • fraza simpla. • tipurile de fraza: fraza interogativa.. Decupajul lantului vorbirii. Ed. timpul. jonctiuni vocalice si consonantice. EDP. 6. 1994 Literatura franceza: 1. Paris. narativ. 1984 Pavel.. complementele de obiect direct si indirect. EDP. O. 7. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. TUB. Seuil. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. V.. T. Cours de phonétique française. 1984 Draghicescu. particularitati de constructie. Iasi. 1998 Riegel. Flaubert. Sémantiques. concesivi si finali. 1979 Visan. incitativ. numele predicativ (l’attribut). 1996) Florea. . 1980 Ducrot. Phonétique française appliquée et exercices. TUB. • poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac.. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex.. Pellat.. Al. M. J-M. Cuza. Ed. sinonimia. J. realizatorii GV. Babel. negativa si injonctiva. pronominalizarea ( pronumele complemente). conditionali. Bucuresti. diateza. 1996 Galatanu.. Schaeffer.. Universitatea Bucuresti. Grammaire Larousse du français contemporain. T. Categoriile verbale: modul. binara si ternara. Le verbe français. Ed.I. Théorie et pratique de la phonologie du français. clase de determinanti nominali. Bucuresti. Rioul. intonatia limbii franceze. 5. 5 . 1986 Cristea. 1984 Magureanu. La sémantique lexicale. A. Elemente de analiza discursului: • actele de limbaj – tipologie. O. 1995 (sau trad.

• • • transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. G. 1998 Poulet. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Iasi. T. Ed. 1967 Richard. V. rom. Marguerite Yourcenar. Etudes sur le temps humain. Mensonge romantique et vérité romanesque. F. 1961 Goga.. Malraux. 8. BIBLIOGRAFIE: Albéres. Ph. Paris. Le réalisme français. 1984 6 . 3... Camus. 1967 Baciu. 1970) Bratu. 6. noii clasici: Michel Tournier. Ed. Univers. Bucuresti. R. Le roman français depuis la Révolution. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. Paris. Cunoastere si discurs. F. lexic. Ed. Paris. Histoire de la poésie française. 1970 Raimond.. EDP..1988 Van Tieghem. M. Ed.. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. 1968 Histoire de la littérature française. Bucuresti. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. PUF. Iasi. Albin Michel. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. 1969 Girard. Junimea. 5. M. 1975 Sabatier. Elemente de cultura si civilizatie. Albert Camus et la condamnation a mort. R. A. Structura liricii moderne.. Gide. Ed. 1998 Béguin. Armand Colin. Grasset. Tendances du roman français au XXe siecle. 1982 . Univers. Junimea. Les grandes doctrines littéraires en France. coord. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. 7. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. Metodologia comunicativa. Iasi. (trad. Rimbaud. Balzac et Stendhal. Seuil.. Linguistique et techniques d’ enseignement. generatia etica: Saint-Exupéry. Paris. Y.... activitati comunicative si de creativitate. Cluj.. 1997 Friedrich. TUB. rom. 4. du Rocher.). EuroTami Press. Etudes sur le romantisme. . 1998 Bratu. Angela Ion.. Tehnici de evaluare. Histoire du roman moderne. De la Baudelaire la suprarealism. Albin Michel. 1976 Raymond. TUB. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. 2.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA • 2. gramatica. ELU. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle.. J-P. Junimea. Proust. L’âme romantique et le rêve (trad. H. BIBLIOGRAFIE: Cristea. M.

1994 Tagliante..I. M. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. CNC. Nica.. T.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ilie. 1987 Roman.Cuza Iasi. Ed. MEN. Techniques de classe: La classe de langue. Umbria. Pitesti. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1996 Muresan. CNC. Ed.. L’Evaluation. Didactique du français langue étrangere. CLE International. Univ Al. C. D. 1994 Tagliante. La didactique du français langue étrangere. C. 1999 7 . 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. MEN. CLE International.. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. MEN. I.

Discursul raportat. Tipurile de fraza: fraza interogativa.. dificultati de achizitie. 1996) Riegel. Grammaire méthodique du français. 1995 (sau trad. Discursul liric: Villon. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. Rioul. R. Convergente si divergente. Discursuri literare reprezentative.1. Ed. Paris.Univ. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. L’ Argumentation.: Catégories grammaticales et contrastivité. J-C.2. M.1. raporturi temporale. Iasi. 1. dificultati de achizitie.. EDP. Baudelaire. T. 1. 1986 Ducrot. Pellat. Convergente si divergente. Ed. PUF. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Analiza discursului: discursul narativ. 1. conectori). Babel. Prévert. 8 .2. fraza impersonala. J-C.1. Elemente de pragmatica: 2. rom.3.2. 1996 Tutescu..PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Gherasim. 1983 Chevalier.. 2. O. Sintaxa frazei simple: 1.. 1977 Cristea. discursul argumentativ. Grammaire Larousse du français contemporain. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. M. Ronsard. Ed. concesie.1. conditie. fraza emfatizata.. pronominalizare). 1. A. BIBLIOGRAFIE: Agrigoroaiei.1. 1995 Cristea. 1999 LITERATURA FRANCEZA : Evolutia si transformarea discursului literar. EDP. fraza negativa. dificultati de achizitie... T. 1979 Cristea.. Eléments de grammaire contrastive.. 2. consecinta. pronominalizarea). Grammaire structurale du français contemporain. Glasul Bucovinei. P. Larousse.T. discursul descriptiv. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité.. Schaeffer. dificultati de achizitie. Paris. V. Bucuresti. Apollinaire. TUB. Seuil. J-M. Cunita..

. tehnici de lectura a imaginii / textului ). nuvela si romanul (Voltaire. activitati comunicative. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. 1975 Sabatier. Bucuresti. 1967 Baciu. elemente de civilizatie). Discursul narativ: fabula (La Fontaine). Camus. Albin Michel. Libra. 5. 1970 Raimond. 1969 Lascu-Pop. Paris. Balzac. Malraux. Les grandes doctrines littéraires en France... Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. I. Cunoastere si discurs. BIBLIOGRAFIE: Bérard. Paris. 1998 Histoire de la littérature française. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Univers. Le roman français depuis la Révolution.. R. Strategii si tehnici de evaluare. Albin Michel. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. H. Zola. Angela Ion. Seuil. De la Baudelaire la suprarealism. ELU. Relatia programa . G. Proust... 1976 Raymond. PUF. comedia (Moliere). Ed. Duras). 1999 Pârvan. Babel. Bucuresti. TUB. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. teatrul sec. Poetes français du XXe siecle... V. Ed. rom. EDP. Paralela 45. Structura liricii moderne. G. 3. XX (Ionesco. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. Iasi. drama romantica (Hugo). 1991 9 . Junimea. coord.. J-P. CLE International.manual – alte resurse în proiectarea didactica. Histoire du roman moderne. E. D. Du baroque au classicisme.. 1997 Friedrich. Ed. M..). 1982 .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. M. 1968 Toma. Iasi. Junimea..1988 Van Tieghem. Histoire de la poésie française. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). 1998 Bratu. L’approche communicative. Paris. Etudes sur le temps humain. Bucuresti. 6. F. Ed. du Rocher. Paris. Activitati ludice si de creativitate. 1997 Pânzaru.Univ. Becket). Ed. Ed. 3. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). 1999 Poulet. Ph. Proust... 4. 1967 Richard. Ed. Etudes sur le romantisme. Armand Colin. BIBLIOGRAFIE: Albéres. M. 2. Bucuresti. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. M. R. Albert Camus et la condamnation a mort. (trad.

CNC. C. Univ Al. Techniques de classe: La classe de langue. Coste. Hachette. Ed. Dictionnaire de didactique des langues.I. I. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. 1984 Galisson. 1987 Roman. T. CLE International. D. Conseil de l’Europe. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. MEN. Nica. 10 .. MEN. 1976 Ilie. în functie de temele mentionate în programe.Cuza Iasi. M. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere.. Pitesti. Umbria. 1999 NB. CNC. T. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. TUB. D. Paris. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. Didactique du français langue étrangere. Linguistique et techniques d’ enseignement.. Ed.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Cristea. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv... R. MEN. 1994 Tagliante. 1996 Muresan.. La didactique du français langue étrangere. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa.

3.4.2. aspecte tematice etc. personaje etc. Progresia: continuturi lexicale. 2. 3. Textul literar ca document autentic. Tehnici de scriere creativa. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . Elemente de literatura franceza (teme. 4.3.) în activitati în clasa si în afara clasei.2. Traducerea didactica.1. 1.1.3. Structurarea unitatilor didactice. autori. Cultura si mentalitati.4. 2. 7. 1.4. Instrumente si tipuri de evaluare. 6. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. Elaborarea de curriculum la decizia scolii.2. 11 . 4. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). si NB. 4. Conform instructiunilor MEN. 4. 2. metalimbaj. Modele teoretice. Predarea culturii si civilizatiei: 3. gramatica implicita / gramatica explicita. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. progresia gramaticala. Tehnici de lectura a textului literar. Elemente de continut în predarea precoce.2. 1. 4.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. 1. 2. 3.6. continuturi gramaticale.1.5. Aspecte ale francofoniei. 3.1. lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.5.3. Cultura si istorie. 1. 5. 3.româna.6. Aspecte ale predarii limbii franceze în învatamântul vocational profesional. Predarea textului literar: 2. Predarea gramaticii: 1. Aspecte ale culturii si civilizatiei franceze contemporane. gramatici ale textului.4. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. tratamentul erorilor gramaticale. Tematica are caracter orientativ. 4.

tehnici de detectare.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. lingvistica în 6. gestionarea situatiilor conflictuale. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. de asemenea. 1. 8. Raportul activitati comunicative – sistematizare elaborarea unitatilor didactice (curs-atelier). NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. simulari. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. elaborarea de instrumente de evaluare valide (curs-atelier). 2. audiovizual.1. 7.2. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). 5. iconografic): elemente teoretice. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si noile manuale (cursatelier). Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. 3. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. 12 . Tehnici de clasa: 4. 4. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). activitati individuale / activitati de grup. dezbateri). 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful