R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ • obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru • obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin

03.2000 PROGRAMA NATIONALA PENTRU FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA • • • • PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVATAMÂNT PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA 2 . 3442 / 21.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.

2. ilustra. Competenta în specialitate • la nivel teoretic: competentele de .a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social .comunicativitatea . inter.a prelucra.conducerea . Competentele vizate cu precadere au fost: I. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.empatia . Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic.si pluridisciplinare . reprezenta si dezvolta continutul 3 .competenta de a fi proactiv . pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. • Programa pentru examenul de gradul II. Documentul cuprinde: • Programa pentru examenul de definitivare. actualiza.competenta de autoreînnoire echilibrata I.1. gradul II. decizia .valorizarea continutului .cunoasterea elevului . dirijarea. • Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I.învatarea . Profilul de competenta al cadrului didactic B. îndrumarea.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA NOTA DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat.creativitatea B.1. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic. proiectarea.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare . diagnoza. cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . prognoza. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. evaluarea. Competente de baza . Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza.analiza. Competente pentru profesia de cadru didactic A.competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele .a realiza corelatii intra-. Programele reprezinta o formula de tranzitie. • Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare). organizarea. esentializa. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene.

a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice . creatoare .a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile . anticipativa. talentele elevilor .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA .control.a personaliza continuturile .a realiza corelatii între continuturile asimilate .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a promova învatarea participativa. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane.2. . caracteristici articulatorii.a valoriza continutul obiectului de învatamânt . comunicare. Competente metodice • la nivel teoretic: competentele de .a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate • la nivel operational: competentele de .a dezvolta aptitudinile. gândire creatoare. 4 . societala.a structura asimilarea continuturilor .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a forma la elevi capacitati de cooperare.sociabilitate si cooperare PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. evaluare si reglare-autoreglare .a inova practica educativa .a surprinde valentele formative ale continutului • la nivel operational: competentele de .a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze . autoapreciere si autoreglare etc. expresiv si coerent • la nivel creator: capacitatile de . control.adaptare la situatii atipice .a comunica fluent.empatie .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze • la nivel creator: capacitatile de .a asimila continutul didacticii de specialitate .

M. 1994 Literatura franceza: 1. T. Sémantiques. Schaeffer.. Decupajul lantului vorbirii.. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. • tipuri de discurs/text: epistolar. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. • poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. • fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. Cours de phonétique française. M. Ed. 1998 Riegel. I. Ed. diateza. BIBLIOGRAFIE: Chevalier. narativ. Seuil. J-M. Grammaire structurale du français contemporain. 3. Paris. 6. L-S. Grammaire Larousse du français contemporain. Précis de sémantique française. 1984 Draghicescu. intonatia limbii franceze. 1996 Tutescu. Bucuresti.. ... complementele de obiect direct si indirect. 7. EDP. Pellat. pronominalizarea ( pronumele complemente). J. 1986 Cristea. Hugo. Univ. Categoriile verbale: modul. Ed. conditionali. Phonétique française appliquée et exercices.. 4.. Universitatea Bucuresti. Iasi. 1996) Florea. realizatorii GN1. numele predicativ (l’attribut).. O.. EDP. Théorie et pratique de la phonologie du français. rom.. 1979 Visan. Stendhal. Paris.. T. 1996 Popescu. realizatorii GV. Le verbe français.. • tipurile de fraza: fraza interogativa. incitativ. V. Al.. argumentativ – caracteristici generale. Flaubert. Babel.I. antonimia. particularitati de constructie. 1995 (sau trad. TUB. Linguistique et techniques d’ enseignement. 1980 Ducrot. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. complementul prepozitional. La sémantique lexicale. concesivi si finali. 5. TUB. Fraza franceza: • fraza simpla. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. 1996 Galatanu.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2.. jonctiuni vocalice si consonantice. Cuza. M. TUB. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Iasi. timpul. Bucuresti. R. Grammaire méthodique du français. sinonimia. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. J-C. 1984 Magureanu. NB: Pentru toate subiectele de mai sus.. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. negativa si injonctiva.. EDP. Repere în literatura secolului XIX: • romantismul si poezia romantica: Lamartine. 1979 Cristea. Larousse. descriptiv. A. PUF. J-C. binara si ternara. clase de determinanti nominali. 1984 Pavel. Rioul. O. Babel. Elemente de analiza discursului: • actele de limbaj – tipologie. 5 . enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte.

gramatica. Ed.. 1984 6 . PUF. Iasi. 8. lexic. H. 1969 Girard. Angela Ion. Ed. . Ed. Structura liricii moderne. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice.. Ph.. EDP. 1961 Goga. 1976 Raymond. Linguistique et techniques d’ enseignement. G. Paris. Armand Colin. T. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. 1997 Friedrich. Le roman français depuis la Révolution. 1998 Béguin. 1982 . Balzac et Stendhal. M..). Marguerite Yourcenar. 5. Bucuresti. BIBLIOGRAFIE: Albéres. Junimea. A. activitati comunicative si de creativitate. Elemente de cultura si civilizatie. rom. 4.. BIBLIOGRAFIE: Cristea. Ed. Univers. 1970 Raimond. Albert Camus et la condamnation a mort. Univers. Junimea. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. rom. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1.. V.. Albin Michel. Bucuresti. Tehnici de evaluare. 1967 Baciu. Y.... Junimea. generatia etica: Saint-Exupéry. noii clasici: Michel Tournier.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA • 2.. Seuil. du Rocher. 1998 Poulet. Etudes sur le temps humain. EuroTami Press. • • • transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Grasset. (trad. Cunoastere si discurs. Mensonge romantique et vérité romanesque. Proust. Etudes sur le romantisme. Les grandes doctrines littéraires en France. 6. Ed. Le réalisme français. Cluj. M. Malraux. 1967 Richard. 1970) Bratu. Paris.. Paris. coord. TUB. Gide. TUB. 1968 Histoire de la littérature française. F. 7. Iasi. Metodologia comunicativa. Rimbaud. 2. F. 1975 Sabatier. J-P. ELU. Iasi. R.. 3. Histoire du roman moderne. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. 1998 Bratu. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. R. Camus. Histoire de la poésie française. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. M.1988 Van Tieghem.. Paris. Tendances du roman français au XXe siecle. L’âme romantique et le rêve (trad. Albin Michel. De la Baudelaire la suprarealism. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie.

1987 Roman. 1994 Tagliante. Ed..Cuza Iasi. CLE International.. C. Nica.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ilie. CLE International. MEN. D. M. La didactique du français langue étrangere.I. Techniques de classe: La classe de langue. MEN. I. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Didactique du français langue étrangere. Umbria. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. T. CNC. 1994 Tagliante. L’Evaluation. Univ Al. CNC. 1996 Muresan. MEN. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere... C. Pitesti. Ed. 1999 7 .

Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. EDP. Ed. J-C. J-M. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. pronominalizare). rom. Ed. M.1. EDP. 1995 (sau trad.. Larousse. Prévert. Gherasim. fraza impersonala.. Baudelaire. Cunita. conditie.. concesie. Grammaire Larousse du français contemporain. 1996) Riegel. fraza emfatizata. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice.2.. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. discursul descriptiv. BIBLIOGRAFIE: Agrigoroaiei. L’ Argumentation.1. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. Apollinaire. 1983 Chevalier. A. Discursuri literare reprezentative.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. 1977 Cristea. Sintaxa frazei simple: 1. 1. Tipurile de fraza: fraza interogativa. Paris. dificultati de achizitie. 1. Glasul Bucovinei.. Grammaire structurale du français contemporain. dificultati de achizitie..Univ. 1.T.. 2. 1996 Tutescu. 1999 LITERATURA FRANCEZA : Evolutia si transformarea discursului literar. Bucuresti. raporturi temporale. Schaeffer. Convergente si divergente. P. consecinta..1.2. T. 8 .2. V. J-C. TUB. conectori).1. 1986 Ducrot. Analiza discursului: discursul narativ. pronominalizarea). Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza. 2. Grammaire méthodique du français. Elemente de pragmatica: 2. 1. 1979 Cristea.3. Ronsard. Pellat. Eléments de grammaire contrastive. O..1. Iasi. M.: Catégories grammaticales et contrastivité.. Discursul liric: Villon. dificultati de achizitie. T. Babel. Convergente si divergente. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. 1995 Cristea. Paris. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. dificultati de achizitie. PUF. Ed. Discursul raportat. fraza negativa. discursul argumentativ.. R.. Seuil. Rioul.

1998 Histoire de la littérature française. 1967 Baciu. Junimea. Bucuresti. 1997 Pânzaru. Ed. CLE International. 1998 Bratu. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). Libra. G. 2.. EDP. F. nuvela si romanul (Voltaire. D. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. Iasi. Proust. Duras). L’approche communicative. Balzac. Junimea.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. BIBLIOGRAFIE: Albéres. activitati comunicative. Paris.1988 Van Tieghem. Paris. 1970 Raimond. du Rocher. Strategii si tehnici de evaluare.. Bucuresti. Paralela 45. 3. elemente de civilizatie). 1968 Toma. teatrul sec. Paris. coord. M. (trad. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). Etudes sur le temps humain. Armand Colin. Babel. 5. De la Baudelaire la suprarealism.. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Structura liricii moderne. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. Cunoastere si discurs. 1982 . 4. Histoire du roman moderne. XX (Ionesco. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). Ed. 1999 Pârvan.. J-P. Etudes sur le romantisme. Proust. H. Les grandes doctrines littéraires en France. R. Ed. Malraux. Ed. TUB. Zola.. Activitati ludice si de creativitate. M. Angela Ion. V. Univers. Albert Camus et la condamnation a mort. Du baroque au classicisme. 1997 Friedrich. Albin Michel. Camus.Univ. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. R. M.. 1975 Sabatier. Albin Michel.. BIBLIOGRAFIE: Bérard. Ed.. PUF..manual – alte resurse în proiectarea didactica.. Poetes français du XXe siecle. Le roman français depuis la Révolution. Paris.. Ed. Iasi. tehnici de lectura a imaginii / textului ).). 1991 9 .. Ed. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. Histoire de la poésie française. 6. G. Bucuresti. rom. ELU. I. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. Becket). M. 1976 Raymond. E. 1999 Poulet. Relatia programa .. comedia (Moliere). 1969 Lascu-Pop. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. drama romantica (Hugo). 3. Ph.. Bucuresti. Seuil. 1967 Richard.

La didactique du français langue étrangere. CNC. în functie de temele mentionate în programe. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. M. T.. Didactique du français langue étrangere... Linguistique et techniques d’ enseignement. Techniques de classe: La classe de langue. 1994 Tagliante. Umbria. MEN. MEN.I. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Dictionnaire de didactique des langues. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. R.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Cristea. Pitesti. 1984 Galisson. 1976 Ilie. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. Paris. 10 . Nica. Univ Al. CNC. TUB. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. Hachette. 1987 Roman. MEN. T.. D.. Ed. CLE International.Cuza Iasi.. Coste. C. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Ed. Conseil de l’Europe. I. 1996 Muresan. D. 1999 NB.

4. 7. Aspecte ale francofoniei.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. Predarea culturii si civilizatiei: 3.3. Tematica are caracter orientativ. Traducerea didactica. 3. 1. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. 1. Predarea textului literar: 2. Progresia: continuturi lexicale. 3. Instrumente si tipuri de evaluare.6. 4. Predarea gramaticii: 1. 2. Tehnici de scriere creativa. progresia gramaticala. tratamentul erorilor gramaticale. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. gramatica implicita / gramatica explicita. Elemente de continut în predarea precoce.) în activitati în clasa si în afara clasei. 1.2.3. 3.4.3. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. 2. Cultura si mentalitati. 1. 2. Elemente de literatura franceza (teme. 2. aspecte tematice etc. 3. autori. 4.4. Aspecte ale culturii si civilizatiei franceze contemporane. 11 . 4. Aspecte ale predarii limbii franceze în învatamântul vocational profesional. Textul literar ca document autentic.1.2. Cultura si istorie. 5. personaje etc. 1.2. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare.1.4. Modele teoretice.româna. 4. metalimbaj.3. si NB. continuturi gramaticale. Tehnici de lectura a textului literar. Conform instructiunilor MEN. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. gramatici ale textului.5. Structurarea unitatilor didactice. 6. lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.1.6.2.5. 4. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . 4.1.

2. lingvistica în 6. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. elaborarea de instrumente de evaluare valide (curs-atelier). corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. 4. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. profesorul ca animator si moderator (studii de caz.1. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si noile manuale (cursatelier). dezbateri). NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). tehnici de detectare. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). 4. simulari. Tehnici de clasa: 4. 1. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. 2. 12 . gestionarea situatiilor conflictuale. 8. 5. 7. iconografic): elemente teoretice. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). 3. de asemenea. activitati individuale / activitati de grup. audiovizual. Raportul activitati comunicative – sistematizare elaborarea unitatilor didactice (curs-atelier).