R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ • obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru • obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin

2000 PROGRAMA NATIONALA PENTRU FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA • • • • PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVATAMÂNT PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA 2 .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.03. 3442 / 21.

proiectarea. • Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I. diagnoza. prognoza.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare . dirijarea. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. Competenta în specialitate • la nivel teoretic: competentele de .2. Competente pentru profesia de cadru didactic A. Programele reprezinta o formula de tranzitie.comunicativitatea . reprezenta si dezvolta continutul 3 . îndrumarea. inter. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele .1.valorizarea continutului . Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . Documentul cuprinde: • Programa pentru examenul de definitivare.a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate .conducerea .si pluridisciplinare .a realiza corelatii intra-. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. decizia .competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica .învatarea . gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA NOTA DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. actualiza. • Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare). Competentele vizate cu precadere au fost: I. esentializa.empatia .competenta de a fi proactiv . evaluarea. cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei. • Programa pentru examenul de gradul II.a prelucra. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. organizarea. ilustra. Profilul de competenta al cadrului didactic B. Competente de baza .creativitatea B.1.competenta de autoreînnoire echilibrata I.analiza. gradul II.cunoasterea elevului .

a comunica fluent.a asimila continutul didacticii de specialitate .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .2.a inova practica educativa .control.a structura asimilarea continuturilor .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a dezvolta continuturile si strategiile didactice B. creatoare .a promova învatarea participativa. expresiv si coerent • la nivel creator: capacitatile de .a forma la elevi capacitati de cooperare.a realiza corelatii între continuturile asimilate . gândire creatoare. 4 .a valoriza continutul obiectului de învatamânt .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA . comunicare.empatie . anticipativa.adaptare la situatii atipice . Competente metodice • la nivel teoretic: competentele de . control. societala.a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice . . caracteristici articulatorii. autoapreciere si autoreglare etc. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane.a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze • la nivel creator: capacitatile de .a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze .a surprinde valentele formative ale continutului • la nivel operational: competentele de . talentele elevilor .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .a dezvolta aptitudinile.a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a personaliza continuturile .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev .a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .sociabilitate si cooperare PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. evaluare si reglare-autoreglare .a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate • la nivel operational: competentele de .

rom. Universitatea Bucuresti. Hugo. Cuza. . Decupajul lantului vorbirii. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. 5.. Flaubert. Rioul. Babel. T. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. 1980 Ducrot. Paris. 7. 4. Grammaire Larousse du français contemporain. timpul. Cours de phonétique française.. 6. Grammaire structurale du français contemporain.. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. J-C. negativa si injonctiva.... V. EDP. antonimia. Grammaire méthodique du français.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. Phonétique française appliquée et exercices.. complementul prepozitional. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Sémantiques. Babel. realizatorii GN1. L-S. Bucuresti. Ed. Seuil. diateza. EDP. O.. realizatorii GV. • fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. particularitati de constructie.. Categoriile verbale: modul. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. 1979 Visan. I. Ed. TUB. pronominalizarea ( pronumele complemente). J. BIBLIOGRAFIE: Chevalier.. Stendhal. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. argumentativ – caracteristici generale. 1984 Magureanu. concesivi si finali. M. 1979 Cristea. narativ.. Larousse. jonctiuni vocalice si consonantice. Elemente de analiza discursului: • actele de limbaj – tipologie. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. 1994 Literatura franceza: 1. Iasi. 5 . PUF. EDP. 3.I. Bucuresti. T. TUB. Fraza franceza: • fraza simpla. descriptiv. complementele de obiect direct si indirect.. conditionali.. 1996 Galatanu. Iasi. R. Repere în literatura secolului XIX: • romantismul si poezia romantica: Lamartine. 1996 Popescu. 1984 Pavel. binara si ternara. clase de determinanti nominali. Al. A. 1998 Riegel. J-C. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. 1996 Tutescu. 1984 Draghicescu. Le verbe français. • tipurile de fraza: fraza interogativa. 1986 Cristea. Schaeffer. TUB. La sémantique lexicale. incitativ. • poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. Pellat. Paris. M. Linguistique et techniques d’ enseignement.. sinonimia.. Ed. numele predicativ (l’attribut). intonatia limbii franceze. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. 1995 (sau trad. 1996) Florea. Théorie et pratique de la phonologie du français.. Précis de sémantique française. O. • tipuri de discurs/text: epistolar. M. Univ. J-M.

ELU. TUB. Ed.. gramatica. BIBLIOGRAFIE: Albéres. 1970 Raimond. generatia etica: Saint-Exupéry. Ed. Albin Michel. Proust. Iasi. Etudes sur le temps humain. Grasset. J-P. Paris. 6. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1.. 1970) Bratu.. 3. Ph. 4. 1982 . 1961 Goga. F. R. Marguerite Yourcenar. Les grandes doctrines littéraires en France. Elemente de cultura si civilizatie. 1975 Sabatier. PUF. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. Balzac et Stendhal. Structura liricii moderne. Armand Colin.. 1968 Histoire de la littérature française. Tendances du roman français au XXe siecle.. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. 1984 6 . Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. 1998 Béguin. Bucuresti. Univers. Histoire de la poésie française. du Rocher.. Junimea. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. De la Baudelaire la suprarealism. noii clasici: Michel Tournier. (trad. 8. Tehnici de evaluare. Seuil. Paris. coord. L’âme romantique et le rêve (trad.. 1976 Raymond. Bucuresti. R. Angela Ion. EDP. Le roman français depuis la Révolution. Le réalisme français. Linguistique et techniques d’ enseignement. Ed. Univers. M. 1997 Friedrich.. A. Histoire du roman moderne. Mensonge romantique et vérité romanesque. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. Junimea. 2. Cunoastere si discurs. EuroTami Press.. 5. Camus. Iasi. Junimea.. • • • transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. BIBLIOGRAFIE: Cristea. M. 7. M.).. Paris. Albin Michel. G. Malraux. 1998 Poulet. Iasi. Metodologia comunicativa.. T.1988 Van Tieghem. Ed. rom.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA • 2. Gide. . Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie.. 1998 Bratu. Rimbaud. 1967 Baciu. Cluj. H. lexic. Albert Camus et la condamnation a mort. Etudes sur le romantisme. activitati comunicative si de creativitate.. 1967 Richard. TUB. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. Y. Paris. Ed. V. F. 1969 Girard. rom.

1987 Roman. Ed. La didactique du français langue étrangere. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. CLE International. C. MEN. 1999 7 ... Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Umbria. 1994 Tagliante. L’Evaluation.Cuza Iasi. Univ Al. Didactique du français langue étrangere. CNC. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. CLE International. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza..I. I. M. Pitesti. T. D. Nica. Ed. Techniques de classe: La classe de langue. MEN.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ilie.. C. CNC. MEN. 1994 Tagliante. 1996 Muresan.

dificultati de achizitie.. Sintaxa frazei simple: 1. Grammaire Larousse du français contemporain. T. J-C. Larousse. 1983 Chevalier.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. Bucuresti. R.. discursul argumentativ. PUF. T.2. Eléments de grammaire contrastive. 1979 Cristea. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. Grammaire méthodique du français. rom. Rioul. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. Cunita. discursul descriptiv.. Apollinaire.2. 2. conditie. Glasul Bucovinei. raporturi temporale. 1995 (sau trad. EDP. dificultati de achizitie. Elemente de pragmatica: 2. fraza emfatizata. Convergente si divergente. Babel. J-M. Discursuri literare reprezentative. Grammaire structurale du français contemporain. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. M.1. 1996 Tutescu. 2. Ronsard. V. J-C. 1. pronominalizarea). Convergente si divergente. Discursul raportat. 1. consecinta. Baudelaire. Schaeffer. Prévert. 1. EDP. Discursul liric: Villon.1. 1999 LITERATURA FRANCEZA : Evolutia si transformarea discursului literar.. dificultati de achizitie.. fraza impersonala. 1977 Cristea. 1995 Cristea.. TUB. L’ Argumentation. BIBLIOGRAFIE: Agrigoroaiei. Analiza discursului: discursul narativ. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité.. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.: Catégories grammaticales et contrastivité. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza. M.3... Ed. conectori).2. 8 . Pellat.1. 1996) Riegel..Univ. Paris. Ed.T.1. Paris. 1. Ed.. Tipurile de fraza: fraza interogativa. pronominalizare). Iasi. Gherasim.. 1986 Ducrot. concesie. A. P.1. fraza negativa. Seuil. O. dificultati de achizitie.

Armand Colin. 1967 Richard. J-P. Proust. coord. 1999 Pârvan. Du baroque au classicisme. ELU. 3. 1975 Sabatier. M. TUB. 1997 Pânzaru. Bucuresti. R. 1997 Friedrich. Relatia programa . Malraux. Bucuresti. Paris. nuvela si romanul (Voltaire. Ed. BIBLIOGRAFIE: Albéres. Ed. Histoire du roman moderne. 3. Ed.. 1976 Raymond. Camus. H. drama romantica (Hugo). EDP. Paris. 1967 Baciu. M. Duras). rom. Seuil. Le roman français depuis la Révolution. Junimea.1988 Van Tieghem. 5. comedia (Moliere). 1982 . Ph. L’approche communicative. Ed. Etudes sur le temps humain. Becket). Ed. Iasi. Junimea. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. tehnici de lectura a imaginii / textului ). elemente de civilizatie). Iasi.. R. Albert Camus et la condamnation a mort. teatrul sec. XX (Ionesco. Paralela 45. BIBLIOGRAFIE: Bérard. V.manual – alte resurse în proiectarea didactica... Babel. CLE International. Cunoastere si discurs. M. M. 1998 Histoire de la littérature française. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). 1969 Lascu-Pop. D. Ed. Balzac. activitati comunicative. Etudes sur le romantisme. 4. Paris. Angela Ion. Poetes français du XXe siecle. I. 2. Bucuresti. Histoire de la poésie française. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice.. G. 1999 Poulet.. Ed. Libra.). Paris. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. Bucuresti. Albin Michel. Univers. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. 1970 Raimond. du Rocher. Zola. Albin Michel. (trad.... de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris).. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. De la Baudelaire la suprarealism. 6. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). Structura liricii moderne. Strategii si tehnici de evaluare. PUF. Proust.. F. Les grandes doctrines littéraires en France.. 1968 Toma. E.Univ. Activitati ludice si de creativitate. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle.. 1998 Bratu.. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. 1991 9 . G.

. MEN. Umbria.. TUB. MEN. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. C. MEN. Conseil de l’Europe. La didactique du français langue étrangere. Dictionnaire de didactique des langues..I. Techniques de classe: La classe de langue. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. 10 . Ed. 1996 Muresan. Nica. Pitesti. 1999 NB. Paris. Ed. M. Univ Al. 1976 Ilie. R. 1987 Roman. D. D. Coste. CNC. 1994 Tagliante. 1984 Galisson. I. CNC.. Hachette. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Linguistique et techniques d’ enseignement. în functie de temele mentionate în programe.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Cristea. T. T. Didactique du français langue étrangere. CLE International. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa..Cuza Iasi.. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues.

5. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. Tematica are caracter orientativ. 4. 3.) în activitati în clasa si în afara clasei. 2.4.3. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. Cultura si istorie. autori. Tehnici de lectura a textului literar. 5. Tehnici de scriere creativa. gramatica implicita / gramatica explicita. 1. lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.româna. Elemente de continut în predarea precoce. 3.2. 4. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . 1. Instrumente si tipuri de evaluare. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei).6. Cultura si mentalitati. 2. Aspecte ale predarii limbii franceze în învatamântul vocational profesional. 1. 3.1.2. Modele teoretice.6. tratamentul erorilor gramaticale.1. Predarea textului literar: 2. metalimbaj. 6. 4. Progresia: continuturi lexicale. Elemente de literatura franceza (teme.1. si NB.3. Traducerea didactica.4. Structurarea unitatilor didactice. 7. Textul literar ca document autentic. gramatici ale textului. 4. personaje etc. 1.2.3. 11 . Elaborarea de curriculum la decizia scolii. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. continuturi gramaticale. Predarea gramaticii: 1. Aspecte ale francofoniei.4. Conform instructiunilor MEN. 2.5.4.2. 4. aspecte tematice etc. 4. Aspecte ale culturii si civilizatiei franceze contemporane. 1.1. Predarea culturii si civilizatiei: 3. 2.3. 3.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. progresia gramaticala.

de asemenea. lingvistica în 6. simulari. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. Tehnici de clasa: 4. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si noile manuale (cursatelier). 12 . tehnici de detectare. Raportul activitati comunicative – sistematizare elaborarea unitatilor didactice (curs-atelier).2. elaborarea de instrumente de evaluare valide (curs-atelier). corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). iconografic): elemente teoretice. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). dezbateri). 8. gestionarea situatiilor conflictuale.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). activitati individuale / activitati de grup. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. 4. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. 1. 3. 5. 4. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). 2. 7. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice.1. audiovizual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful