R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ • obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru • obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin

PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.2000 PROGRAMA NATIONALA PENTRU FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA • • • • PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVATAMÂNT PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA 2 .03. 3442 / 21.

Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . Competente de baza . • Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare . organizarea. inter.cunoasterea elevului .învatarea .empatia .creativitatea B.a prelucra.conducerea .comunicativitatea . Competentele vizate cu precadere au fost: I.si pluridisciplinare .competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele . esentializa.a realiza corelatii intra-. dirijarea. ilustra.competenta de a fi proactiv . cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. • Programa pentru examenul de gradul II.competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor.1. decizia . îndrumarea. diagnoza. • Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare). Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza.2.valorizarea continutului . proiectarea. Profilul de competenta al cadrului didactic B.a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . Competenta în specialitate • la nivel teoretic: competentele de . actualiza. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta. gradul II. Competente pentru profesia de cadru didactic A.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA NOTA DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. prognoza.competenta de autoreînnoire echilibrata I. Documentul cuprinde: • Programa pentru examenul de definitivare. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene.analiza. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. reprezenta si dezvolta continutul 3 . evaluarea. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic.1. Programele reprezinta o formula de tranzitie.

a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze .a realiza corelatii între continuturile asimilate .a structura asimilarea continuturilor . creatoare .a asimila continutul didacticii de specialitate .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate . gândire creatoare.a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate • la nivel operational: competentele de . .a dezvolta aptitudinile.a personaliza continuturile . autoapreciere si autoreglare etc. talentele elevilor .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor . Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane.control.empatie .a inova practica educativa . expresiv si coerent • la nivel creator: capacitatile de . 4 . Competente metodice • la nivel teoretic: competentele de .a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze • la nivel creator: capacitatile de . societala. control.a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev .a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .2.a dezvolta continuturile si strategiile didactice B. caracteristici articulatorii.a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor . evaluare si reglare-autoreglare .a forma la elevi capacitati de cooperare.sociabilitate si cooperare PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1.a valoriza continutul obiectului de învatamânt .a promova învatarea participativa.a comunica fluent. anticipativa.a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a surprinde valentele formative ale continutului • la nivel operational: competentele de . comunicare.adaptare la situatii atipice .

Universitatea Bucuresti. M. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. 1979 Cristea. rom.. diateza. • tipurile de fraza: fraza interogativa. binara si ternara. sinonimia. Ed. Grammaire Larousse du français contemporain.. complementele de obiect direct si indirect. EDP. numele predicativ (l’attribut). 4. Théorie et pratique de la phonologie du français.. realizatorii GN1. Seuil. Flaubert. J-C. 1996) Florea. 1984 Draghicescu. Ed.. TUB. complementul prepozitional. concesivi si finali. Larousse. T. TUB. intonatia limbii franceze. O. . 1979 Visan.I.. Ed. Schaeffer.. 5 . Bucuresti. Babel. BIBLIOGRAFIE: Chevalier. Categoriile verbale: modul. antonimia. 1986 Cristea. Stendhal. clase de determinanti nominali.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. • poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac.. Sémantiques.. 1998 Riegel. TUB. Iasi. realizatorii GV. V. 6. narativ. EDP. Pellat. Hugo.. Al. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. 1994 Literatura franceza: 1. Le verbe français. Fraza franceza: • fraza simpla. 1996 Tutescu. timpul.. J-C. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. Rioul. 1995 (sau trad. 1996 Popescu. pronominalizarea ( pronumele complemente). 7. particularitati de constructie. O. Linguistique et techniques d’ enseignement. M. • fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. conditionali. Iasi. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. negativa si injonctiva. descriptiv. Babel. EDP. R. 3. • tipuri de discurs/text: epistolar. La sémantique lexicale. Elemente de analiza discursului: • actele de limbaj – tipologie. Cuza. 1984 Magureanu. I. incitativ. M. PUF. Précis de sémantique française. Grammaire structurale du français contemporain. NB: Pentru toate subiectele de mai sus.. Repere în literatura secolului XIX: • romantismul si poezia romantica: Lamartine. L-S.. 1984 Pavel. Paris. A. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte.. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Univ. Bucuresti. 5. Decupajul lantului vorbirii. J-M. Phonétique française appliquée et exercices. argumentativ – caracteristici generale. J.. Paris. 1996 Galatanu. 1980 Ducrot. Grammaire méthodique du français.. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Cours de phonétique française.. T. jonctiuni vocalice si consonantice.

Albert Camus et la condamnation a mort. BIBLIOGRAFIE: Cristea. activitati comunicative si de creativitate. 1998 Poulet. 6. Paris. 1998 Bratu.). PUF. Albin Michel. 1976 Raymond.. Junimea. Balzac et Stendhal. 7. Proust.. Structura liricii moderne. Iasi. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. Tehnici de evaluare. Bucuresti. rom. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. Tendances du roman français au XXe siecle.. TUB. V. 1967 Richard. noii clasici: Michel Tournier. Le réalisme français.. Armand Colin. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. du Rocher. TUB. Metodologia comunicativa. 4. M. Etudes sur le temps humain.. Univers. Ed. ELU. Les grandes doctrines littéraires en France.. F. 1967 Baciu. Gide. coord. Cunoastere si discurs. 1970) Bratu. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. M. Albin Michel. F. Le roman français depuis la Révolution. M. EuroTami Press. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust... 1961 Goga. • • • transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. 1968 Histoire de la littérature française. Bucuresti. 3. Y. Junimea. (trad. Histoire du roman moderne. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Ed. T. Iasi. 5. rom..1988 Van Tieghem. Ph. 1969 Girard. EDP. Elemente de cultura si civilizatie. 1970 Raimond. 2. Univers. G. Malraux. 1997 Friedrich.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA • 2. Junimea.. 1998 Béguin. 8. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. Angela Ion. BIBLIOGRAFIE: Albéres. Seuil. H. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. Ed. L’âme romantique et le rêve (trad. 1984 6 . Linguistique et techniques d’ enseignement. 1975 Sabatier. 1982 . Iasi. Marguerite Yourcenar.. Grasset. R. . Histoire de la poésie française. R... Mensonge romantique et vérité romanesque. generatia etica: Saint-Exupéry. Paris. J-P. Camus. Ed. De la Baudelaire la suprarealism. Ed. Cluj. Rimbaud. Etudes sur le romantisme. Paris. gramatica. lexic. A. Paris..

CNC. 1996 Muresan. MEN. La didactique du français langue étrangere. 1987 Roman.. C. CLE International. Didactique du français langue étrangere. Ed. C. Univ Al. Umbria. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. Techniques de classe: La classe de langue.Cuza Iasi. CNC. 1994 Tagliante. I. Nica.I. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. 1994 Tagliante. Pitesti. CLE International. MEN.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ilie. L’Evaluation. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. T. 1999 7 . M. D.. MEN. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere... Ed.

fraza negativa. Discursuri literare reprezentative. 1. fraza impersonala. 2.T. 1996 Tutescu... V. Prévert. TUB. Ed.1. concesie. pronominalizarea). Convergente si divergente. Tipurile de fraza: fraza interogativa.. raporturi temporale. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. EDP. P. Sintaxa frazei simple: 1. dificultati de achizitie. R. Pellat. Larousse. O... T. M.2. Elemente de pragmatica: 2. EDP. discursul argumentativ. Rioul... Gherasim. M. 2. T.3. 1996) Riegel.2. 1986 Ducrot. Grammaire méthodique du français. A. Convergente si divergente. Babel. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1.. discursul descriptiv. rom. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. 1977 Cristea. conectori). 1983 Chevalier. BIBLIOGRAFIE: Agrigoroaiei. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza.. 1.2. dificultati de achizitie. L’ Argumentation.. 8 . Schaeffer. 1995 (sau trad. Apollinaire. Bucuresti. Paris. J-M. Seuil.1. dificultati de achizitie. 1995 Cristea. Cunita. 1. Discursul raportat. Discursul liric: Villon. pronominalizare). Ed.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1.Univ. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. Analiza discursului: discursul narativ. 1979 Cristea. 1. Baudelaire. Ed. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. Iasi..: Catégories grammaticales et contrastivité. PUF. conditie. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Grammaire structurale du français contemporain. Paris. 1999 LITERATURA FRANCEZA : Evolutia si transformarea discursului literar. fraza emfatizata. dificultati de achizitie. Ronsard.1. Eléments de grammaire contrastive. J-C.1. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. Grammaire Larousse du français contemporain.1. Glasul Bucovinei. J-C. consecinta..

ELU. Paralela 45. Proust. Paris. Bucuresti. Becket). activitati comunicative. Etudes sur le romantisme.). Histoire du roman moderne.. Duras).PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. Seuil. elemente de civilizatie). Activitati ludice si de creativitate. Cunoastere si discurs. 1969 Lascu-Pop. De la Baudelaire la suprarealism.. R. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine).. 1968 Toma. G. 2. Junimea. Ed. V. Junimea. R. rom. 3. Angela Ion. du Rocher. 6... Bucuresti. 1982 .. D. 1999 Pârvan. teatrul sec. G. J-P. M.. Balzac. 1970 Raimond. Bucuresti. 5. 1999 Poulet. E. coord. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. CLE International. Iasi. Poetes français du XXe siecle. Ed. EDP. Ed. Ed... Camus. Albin Michel. drama romantica (Hugo). Ed. Ed. Paris.manual – alte resurse în proiectarea didactica. comedia (Moliere). Univers. 1998 Bratu. M. 1976 Raymond. BIBLIOGRAFIE: Albéres.. Libra. Le roman français depuis la Révolution. Paris. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). 1997 Friedrich. Etudes sur le temps humain.. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. Les grandes doctrines littéraires en France. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Zola. Albert Camus et la condamnation a mort. L’approche communicative. XX (Ionesco. Proust. Babel.1988 Van Tieghem. 1967 Baciu.. 1967 Richard. Armand Colin. Iasi. Histoire de la poésie française... Albin Michel. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. Strategii si tehnici de evaluare. TUB. 1998 Histoire de la littérature française. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. 1997 Pânzaru. M. Ed. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. PUF. (trad. Paris.Univ. 1975 Sabatier. Bucuresti. Malraux. Du baroque au classicisme. H. Ph. 1991 9 . Relatia programa . BIBLIOGRAFIE: Bérard. 3. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). M. 4. tehnici de lectura a imaginii / textului ). Structura liricii moderne. F. nuvela si romanul (Voltaire. I.

Cuza Iasi. CNC.. Dictionnaire de didactique des langues. C.. 1996 Muresan. MEN. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. CNC. M.. Coste. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Ed. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. D. TUB. Nica. La didactique du français langue étrangere. Ed. 1987 Roman. Umbria. D..I. Pitesti. Univ Al.. R. Linguistique et techniques d’ enseignement. MEN. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. 10 . Paris.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Cristea. Hachette. I. în functie de temele mentionate în programe. 1984 Galisson. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza.. Techniques de classe: La classe de langue. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. 1994 Tagliante. 1976 Ilie. T. T. CLE International. 1999 NB. Conseil de l’Europe. MEN. Didactique du français langue étrangere.

Elemente de literatura franceza (teme. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco .5.6.2. 4. personaje etc. Aspecte ale francofoniei. Cultura si istorie. 5. 3.2. 1.3.1. 6.1.4. 7. si NB. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). Predarea culturii si civilizatiei: 3. aspecte tematice etc.1. Predarea textului literar: 2. 4.4.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. 2. gramatica implicita / gramatica explicita. 11 . lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice. 4.4. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. Conform instructiunilor MEN. continuturi gramaticale. 1.3. Progresia: continuturi lexicale. 4. Modele teoretice. 3. 4. Aspecte ale culturii si civilizatiei franceze contemporane. Predarea gramaticii: 1.2. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. 1.1.5. tratamentul erorilor gramaticale.româna. Instrumente si tipuri de evaluare. 1. Tehnici de lectura a textului literar. Cultura si mentalitati. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. Structurarea unitatilor didactice. 2. progresia gramaticala. Textul literar ca document autentic. 3. Tematica are caracter orientativ. 4. 2. gramatici ale textului.3. Traducerea didactica. 1. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. Tehnici de scriere creativa. Aspecte ale predarii limbii franceze în învatamântul vocational profesional.) în activitati în clasa si în afara clasei.2.4. Elemente de continut în predarea precoce. 3. 2. metalimbaj.3. autori.6. Elaborarea de curriculum la decizia scolii.

Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier).2. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). profesorul ca animator si moderator (studii de caz. 12 . activitati individuale / activitati de grup. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. Raportul activitati comunicative – sistematizare elaborarea unitatilor didactice (curs-atelier). Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier).PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si noile manuale (cursatelier). 5. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). 2. 1. 3. elaborarea de instrumente de evaluare valide (curs-atelier). tehnici de detectare. 8. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. iconografic): elemente teoretice. dezbateri). de asemenea. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. simulari. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier).1. 7. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). Tehnici de clasa: 4. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. gestionarea situatiilor conflictuale. 4. audiovizual. 4. lingvistica în 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful