R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ • obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru • obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin

PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.2000 PROGRAMA NATIONALA PENTRU FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA • • • • PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVATAMÂNT PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA 2 . 3442 / 21.03.

si pluridisciplinare .competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele .cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA NOTA DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor.creativitatea B. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.valorizarea continutului .competenta de a fi proactiv . Competentele vizate cu precadere au fost: I. gradul II. organizarea. decizia . Competenta în specialitate • la nivel teoretic: competentele de . Documentul cuprinde: • Programa pentru examenul de definitivare. îndrumarea. actualiza.competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . Competente pentru profesia de cadru didactic A.a realiza corelatii intra-. ilustra.învatarea . diagnoza. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. Programele reprezinta o formula de tranzitie. • Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I. • Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare). Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. • Programa pentru examenul de gradul II.empatia .conducerea .2. esentializa. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar.a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . prognoza.a prelucra. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic. dirijarea.analiza. Competente de baza . cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.1.cunoasterea elevului . inter. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic.1. proiectarea. Profilul de competenta al cadrului didactic B. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social .competenta de autoreînnoire echilibrata I.comunicativitatea . reprezenta si dezvolta continutul 3 . evaluarea.

a dezvolta aptitudinile.a promova învatarea participativa. 4 .a valoriza continutul obiectului de învatamânt . .a comunica fluent.a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor . caracteristici articulatorii.a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile . gândire creatoare.a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze . Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane.a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate . autoapreciere si autoreglare etc.a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .a inova practica educativa . anticipativa.a dezvolta continuturile si strategiile didactice B. creatoare .a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate • la nivel operational: competentele de .control.a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor . talentele elevilor . control. Competente metodice • la nivel teoretic: competentele de .a personaliza continuturile .a asimila continutul didacticii de specialitate . expresiv si coerent • la nivel creator: capacitatile de .a surprinde valentele formative ale continutului • la nivel operational: competentele de . evaluare si reglare-autoreglare .a structura asimilarea continuturilor .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a forma la elevi capacitati de cooperare.adaptare la situatii atipice .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev . comunicare. societala.a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze • la nivel creator: capacitatile de .sociabilitate si cooperare PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1.empatie .2.a realiza corelatii între continuturile asimilate .

Seuil. Decupajul lantului vorbirii. Grammaire méthodique du français. sinonimia. argumentativ – caracteristici generale. J-C.. Ed. 1979 Cristea. Le verbe français. complementele de obiect direct si indirect. • fraza complexa: circumstantii spatio-temporali.. TUB. EDP. realizatorii GN1. T. Babel. 1984 Draghicescu. 3. diateza. pronominalizarea ( pronumele complemente). 4. M. EDP. realizatorii GV. TUB.. Pellat. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. • tipurile de fraza: fraza interogativa. Iasi. 1996 Popescu. Elemente de analiza discursului: • actele de limbaj – tipologie. O. particularitati de constructie. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. 1995 (sau trad. 6. binara si ternara.. Fraza franceza: • fraza simpla. 7. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. PUF.. Grammaire structurale du français contemporain. J... L-S. Rioul. M. M. incitativ. Linguistique et techniques d’ enseignement. Al. A. 1996) Florea. EDP.. Ed. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. Categoriile verbale: modul. R..I. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. 1984 Pavel. jonctiuni vocalice si consonantice. Bucuresti. rom.. intonatia limbii franceze. 1998 Riegel. J-M. TUB. Cours de phonétique française. 1980 Ducrot. 1996 Tutescu. 1986 Cristea.. 1979 Visan. Sémantiques. . Actes de langage et didactique du français langue étrangere. Babel. Bucuresti. Précis de sémantique française. BIBLIOGRAFIE: Chevalier. numele predicativ (l’attribut). Schaeffer. clase de determinanti nominali. Stendhal. concesivi si finali. • poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. Iasi. narativ. antonimia. Grammaire Larousse du français contemporain. 5. Paris. 1996 Galatanu. 1984 Magureanu.. Universitatea Bucuresti. complementul prepozitional. 5 . 1994 Literatura franceza: 1. timpul. Flaubert. conditionali. Ed.. Univ. T. V. Cuza. Phonétique française appliquée et exercices. Repere în literatura secolului XIX: • romantismul si poezia romantica: Lamartine.. negativa si injonctiva. La sémantique lexicale. I. • tipuri de discurs/text: epistolar. O. Paris. Hugo. Théorie et pratique de la phonologie du français.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. J-C. descriptiv.. Larousse..

Armand Colin.. Les grandes doctrines littéraires en France. 2. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Grasset. BIBLIOGRAFIE: Cristea. gramatica. Iasi. Albin Michel. Albert Camus et la condamnation a mort. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. Cluj. Ed. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris... Paris. PUF. Histoire de la poésie française. Ed. M. R.. Le roman français depuis la Révolution. 8. 6. 1967 Baciu. rom. activitati comunicative si de creativitate. lexic. Proust. TUB. Camus. Le réalisme français. ELU.. De la Baudelaire la suprarealism. L’âme romantique et le rêve (trad. Bucuresti. Cunoastere si discurs.. Malraux. R. 4.. . (trad. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1.. 1998 Poulet. Gide. Balzac et Stendhal. Univers. Rimbaud. H. Ed. V. 1969 Girard. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. M. BIBLIOGRAFIE: Albéres. Metodologia comunicativa.. generatia etica: Saint-Exupéry. 1975 Sabatier. Seuil. Angela Ion. Marguerite Yourcenar. Tendances du roman français au XXe siecle. Y. Iasi. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. TUB. T. EDP.. Mensonge romantique et vérité romanesque. 1970) Bratu. 7. EuroTami Press. 1998 Bratu. rom. coord. 1998 Béguin. Ed. 3. 1984 6 . Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. Ed. Etudes sur le temps humain. Etudes sur le romantisme. 1976 Raymond. 1967 Richard. 1970 Raimond. 1982 . Junimea. 1997 Friedrich. • • • transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice.. Elemente de cultura si civilizatie. Paris. Structura liricii moderne. J-P. F. Iasi.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA • 2. 1961 Goga. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor.1988 Van Tieghem. 1968 Histoire de la littérature française. Univers. Tehnici de evaluare. Albin Michel. Linguistique et techniques d’ enseignement. Ph. noii clasici: Michel Tournier. M... A.). Paris. 5. Bucuresti. Paris. Junimea. Junimea. du Rocher.. G. F. Histoire du roman moderne.

1994 Tagliante. C.Cuza Iasi.. CLE International. CNC. Techniques de classe: La classe de langue.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ilie. CLE International. Didactique du français langue étrangere. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. D.I. 1994 Tagliante. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 1999 7 . 1987 Roman. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Pitesti. MEN. Nica.. CNC. La didactique du français langue étrangere. C. Ed. MEN.. Ed. L’Evaluation. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. T. MEN. 1996 Muresan. M. Umbria. I.. Univ Al.

. Gherasim.. 1999 LITERATURA FRANCEZA : Evolutia si transformarea discursului literar. J-C. Discursul raportat. Ronsard.. Larousse. Ed. rom. Apollinaire. concesie. TUB.. T.. Discursul liric: Villon. 1996 Tutescu. A.T. dificultati de achizitie. L’ Argumentation. fraza negativa. dificultati de achizitie. T. Cunita. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea.1. dificultati de achizitie.. Glasul Bucovinei. Discursuri literare reprezentative.3. pronominalizarea). 1995 (sau trad. pronominalizare). BIBLIOGRAFIE: Agrigoroaiei. Grammaire méthodique du français. Elemente de pragmatica: 2. V. discursul descriptiv. R. Iasi. 1. Schaeffer. Ed.1. conditie. 8 . 1983 Chevalier. 1. Analiza discursului: discursul narativ. Grammaire Larousse du français contemporain. 2. M. 1996) Riegel.. EDP. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. Baudelaire. fraza impersonala. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. discursul argumentativ.. M. 1977 Cristea. dificultati de achizitie. Ed.. Convergente si divergente.1. Rioul. Eléments de grammaire contrastive. raporturi temporale. Bucuresti.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. Prévert. Babel. fraza emfatizata. Sintaxa frazei simple: 1.1. conectori). 1986 Ducrot. consecinta. EDP. J-M. Seuil. 1. P. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.1..Univ.2. 1979 Cristea. Pellat. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. 1. Grammaire structurale du français contemporain.2. Paris. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza.. O. Paris. J-C. Convergente si divergente. PUF. Tipurile de fraza: fraza interogativa. 2.: Catégories grammaticales et contrastivité.2. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. 1995 Cristea..

1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. 1997 Friedrich. Etudes sur le temps humain. Paris. G. 3. 6. Duras). drama romantica (Hugo).). Discursul narativ: fabula (La Fontaine). Camus. Bucuresti. Relatia programa . XX (Ionesco. Iasi. De la Baudelaire la suprarealism. 4...1988 Van Tieghem. Paris. Angela Ion. Strategii si tehnici de evaluare. 1970 Raimond. (trad. Les grandes doctrines littéraires en France. 1982 . Ed. J-P. Du baroque au classicisme. Bucuresti. Junimea.. 1999 Pârvan. D. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. Activitati ludice si de creativitate.. Ed. CLE International.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. Ed. Ed. Becket). Zola. Cunoastere si discurs. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. Poetes français du XXe siecle. Malraux. Proust. activitati comunicative. 1997 Pânzaru.. Junimea. Albin Michel.. H. M. Le roman français depuis la Révolution. Proust. BIBLIOGRAFIE: Albéres. elemente de civilizatie). Structura liricii moderne. Histoire du roman moderne. Seuil. Bucuresti. tehnici de lectura a imaginii / textului ).. R. R. 1998 Histoire de la littérature française. Etudes sur le romantisme. 1967 Baciu. teatrul sec. Ed. TUB. PUF. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). G. du Rocher. 2. 5. ELU. Iasi. Balzac. comedia (Moliere). Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice.. 3. Libra. Bucuresti. EDP. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. 1967 Richard. Ed. nuvela si romanul (Voltaire. Paris. 1968 Toma. F. M. E. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. M. V.. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). 1976 Raymond. BIBLIOGRAFIE: Bérard. Armand Colin. rom. 1998 Bratu. Albert Camus et la condamnation a mort... Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. 1975 Sabatier. Paris. Paralela 45. Univers. M. Albin Michel..manual – alte resurse în proiectarea didactica. Ed. 1991 9 .. I.Univ. coord. Babel. Ph. 1999 Poulet. L’approche communicative.. Histoire de la poésie française. 1969 Lascu-Pop.

Conseil de l’Europe. 1976 Ilie.. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. 1994 Tagliante. 1996 Muresan. CNC. CLE International.I. I. La didactique du français langue étrangere. MEN.. Umbria.. Didactique du français langue étrangere. MEN. Nica. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. D.. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Techniques de classe: La classe de langue. M. C. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues.. Ed. Ed. Coste. D. 1999 NB. Univ Al. 10 . R. Hachette. T. Paris. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza.Cuza Iasi.. Pitesti. 1984 Galisson.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Cristea. MEN. Dictionnaire de didactique des langues. 1987 Roman. CNC. în functie de temele mentionate în programe. TUB. T. Linguistique et techniques d’ enseignement.

PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1.6.1. progresia gramaticala.) în activitati în clasa si în afara clasei. personaje etc. Elemente de continut în predarea precoce. 7.6. Conform instructiunilor MEN.4. Tematica are caracter orientativ. Instrumente si tipuri de evaluare. 4. continuturi gramaticale. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . Predarea culturii si civilizatiei: 3. 4. 4.2.româna. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. Aspecte ale predarii limbii franceze în învatamântul vocational profesional. si NB. 4. gramatici ale textului. 11 . Predarea gramaticii: 1. lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.3.2.4. 3. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. Predarea textului literar: 2. gramatica implicita / gramatica explicita.3. 5.5. tratamentul erorilor gramaticale. 2. Cultura si mentalitati.2. 2. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. Traducerea didactica. 1. 2. 1. 2. Progresia: continuturi lexicale. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite.1. Cultura si istorie.2. Elemente de literatura franceza (teme. 4. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. aspecte tematice etc. 4. Modele teoretice. Aspecte ale francofoniei.4.3. metalimbaj. Tehnici de scriere creativa. 6.3. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei).1.4.1. Textul literar ca document autentic. autori. 1. Aspecte ale culturii si civilizatiei franceze contemporane. 3.5. 1. Tehnici de lectura a textului literar. 1. 3. 3. Structurarea unitatilor didactice.

2. Raportul activitati comunicative – sistematizare elaborarea unitatilor didactice (curs-atelier). de asemenea. 1.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). 3. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. audiovizual. lingvistica în 6.1. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. gestionarea situatiilor conflictuale. dezbateri). 7. simulari. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). 12 . activitati individuale / activitati de grup. tehnici de detectare. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. 2. Tehnici de clasa: 4. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si noile manuale (cursatelier). 4. 5. iconografic): elemente teoretice. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). elaborarea de instrumente de evaluare valide (curs-atelier). Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). 4. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). 8. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful