R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ • obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru • obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin

3442 / 21.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.03.2000 PROGRAMA NATIONALA PENTRU FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA • • • • PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVATAMÂNT PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA 2 .

Profilul de competenta al cadrului didactic B. decizia .creativitatea B.a prelucra.competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica .cunoasterea elevului . Documentul cuprinde: • Programa pentru examenul de definitivare. esentializa. • Programa pentru examenul de gradul II.valorizarea continutului . inter.competenta de a fi proactiv .1. diagnoza.analiza. Competente pentru profesia de cadru didactic A. • Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare).empatia .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA NOTA DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat.a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . Competente de baza .învatarea .comunicativitatea . organizarea. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta. reprezenta si dezvolta continutul 3 . proiectarea. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social .conducerea . evaluarea.si pluridisciplinare .competenta de autoreînnoire echilibrata I. Competentele vizate cu precadere au fost: I.2. actualiza.a realiza corelatii intra-. îndrumarea. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. ilustra. prognoza. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. gradul II. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza.1. dirijarea. Programele reprezinta o formula de tranzitie. • Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I.competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele . Competenta în specialitate • la nivel teoretic: competentele de . pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare .

comunicare.empatie .a realiza corelatii între continuturile asimilate .adaptare la situatii atipice .a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a forma la elevi capacitati de cooperare.a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .a valoriza continutul obiectului de învatamânt .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev . Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. .a personaliza continuturile .a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate • la nivel operational: competentele de .a inova practica educativa . control.sociabilitate si cooperare PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1.a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .a surprinde valentele formative ale continutului • la nivel operational: competentele de . gândire creatoare. expresiv si coerent • la nivel creator: capacitatile de . creatoare . Competente metodice • la nivel teoretic: competentele de .2.a asimila continutul didacticii de specialitate . evaluare si reglare-autoreglare . anticipativa.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA . societala. autoapreciere si autoreglare etc.a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze • la nivel creator: capacitatile de .a structura asimilarea continuturilor . 4 .a dezvolta aptitudinile.a comunica fluent.a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze . caracteristici articulatorii.control.a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor . talentele elevilor .a promova învatarea participativa.

M. 1980 Ducrot. Grammaire Larousse du français contemporain. concesivi si finali. M. Ed. 1984 Draghicescu. O. Pellat. Universitatea Bucuresti. sinonimia. Bucuresti. Repere în literatura secolului XIX: • romantismul si poezia romantica: Lamartine. NB: Pentru toate subiectele de mai sus.. Seuil. jonctiuni vocalice si consonantice. narativ. Iasi. argumentativ – caracteristici generale.. . 5. Larousse. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. 1984 Magureanu. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. incitativ.. J-M. clase de determinanti nominali. • poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. TUB. 7. EDP. 1996 Popescu.. Babel. PUF. M. diateza. La sémantique lexicale. Paris. Stendhal. Decupajul lantului vorbirii. binara si ternara. 1994 Literatura franceza: 1. pronominalizarea ( pronumele complemente). Cuza. Fraza franceza: • fraza simpla. Categoriile verbale: modul. Ed. intonatia limbii franceze. BIBLIOGRAFIE: Chevalier.. 1995 (sau trad.. J. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. TUB. complementul prepozitional. T.I. Grammaire méthodique du français. J-C. V. Paris. descriptiv. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român.. • tipurile de fraza: fraza interogativa. Ed. Cours de phonétique française. Théorie et pratique de la phonologie du français. Babel. Iasi. Précis de sémantique française. antonimia. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. • fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Sémantiques. EDP. 6. Elemente de analiza discursului: • actele de limbaj – tipologie.. 3. J-C. Flaubert.. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. 1979 Cristea. Hugo. 1996 Galatanu. Le verbe français. Al. O. realizatorii GV. complementele de obiect direct si indirect. Grammaire structurale du français contemporain. Univ... Schaeffer. 1986 Cristea. negativa si injonctiva. Phonétique française appliquée et exercices... • tipuri de discurs/text: epistolar. A. numele predicativ (l’attribut). 1996 Tutescu. L-S. R. rom. timpul. EDP. Bucuresti. TUB. particularitati de constructie. T.. conditionali. Rioul. 1996) Florea..PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. realizatorii GN1. I. Linguistique et techniques d’ enseignement. 5 . 1984 Pavel. 1979 Visan. 1998 Riegel. 4..

ELU. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. generatia etica: Saint-Exupéry. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. F.. De la Baudelaire la suprarealism.. Ed. Tendances du roman français au XXe siecle.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA • 2. 1967 Richard. (trad. 1998 Poulet. 8. 1976 Raymond. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. 5. Bucuresti. coord. Iasi. M. Rimbaud. A. Structura liricii moderne.. 7. lexic. Metodologia comunicativa. 1998 Béguin. 1970) Bratu. F. 1967 Baciu. Linguistique et techniques d’ enseignement. Junimea. Paris. Junimea. Albin Michel.. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. Elemente de cultura si civilizatie. Marguerite Yourcenar. 1982 . Paris. rom. Univers. M.. Histoire de la poésie française. J-P. Paris... Etudes sur le romantisme. Bucuresti. Le roman français depuis la Révolution. Cunoastere si discurs.. Albert Camus et la condamnation a mort. TUB. V. BIBLIOGRAFIE: Albéres. Mensonge romantique et vérité romanesque. activitati comunicative si de creativitate. 1970 Raimond. • • • transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Les grandes doctrines littéraires en France.. Ed.1988 Van Tieghem. Le réalisme français. Ph. 3. M. noii clasici: Michel Tournier. G. 1998 Bratu. Iasi. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. R. BIBLIOGRAFIE: Cristea. PUF. Malraux. . Histoire du roman moderne.. Paris. Seuil. 1984 6 . Ed.. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Gide. Tehnici de evaluare. Balzac et Stendhal. Camus. rom. Y. 4. Grasset. Proust. Ed.. gramatica. Cluj. 1997 Friedrich. 1968 Histoire de la littérature française. T. 1961 Goga. L’âme romantique et le rêve (trad. Albin Michel. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. H. Etudes sur le temps humain. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. Ed. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. du Rocher. Junimea. 1969 Girard.).. Univers.. TUB. EDP. 6. Armand Colin. EuroTami Press. Iasi. 1975 Sabatier. Angela Ion. R. 2.

1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. T. I. Didactique du français langue étrangere. Ed.I.. Ed. Techniques de classe: La classe de langue. 1994 Tagliante. MEN. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. M. 1996 Muresan.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ilie. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. CNC.. 1994 Tagliante.. Pitesti. D.Cuza Iasi. Nica. 1999 7 . C. CNC. 1987 Roman. C. La didactique du français langue étrangere. CLE International. MEN. CLE International.. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Univ Al. L’Evaluation. Umbria. MEN.

1979 Cristea.. Seuil. Ronsard. Paris. EDP. Cunita. 1. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. raporturi temporale. 1999 LITERATURA FRANCEZA : Evolutia si transformarea discursului literar. 1995 (sau trad. Glasul Bucovinei. 1995 Cristea..2. Bucuresti.. EDP. 1996 Tutescu..2. R. Larousse. discursul argumentativ. pronominalizarea).. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. conditie. TUB. V. Convergente si divergente. Grammaire Larousse du français contemporain. P. PUF. L’ Argumentation... concesie. BIBLIOGRAFIE: Agrigoroaiei. pronominalizare). 1996) Riegel. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. discursul descriptiv.3. M. dificultati de achizitie. Gherasim. 2.1. Schaeffer.1. Tipurile de fraza: fraza interogativa. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza. Convergente si divergente. rom. fraza negativa. M. 1983 Chevalier.. O. Prévert. 2.Univ.1. T. Discursul liric: Villon. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. Discursuri literare reprezentative.2. Paris. Analiza discursului: discursul narativ. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. J-C. Babel. Ed. Sintaxa frazei simple: 1. Iasi. A.. consecinta.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. 1. Eléments de grammaire contrastive... J-M. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale.. Ed. 1977 Cristea. 8 . Elemente de pragmatica: 2. Rioul. dificultati de achizitie. 1. dificultati de achizitie. Grammaire structurale du français contemporain. Discursul raportat. Ed. J-C. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1.T. dificultati de achizitie.1. Pellat. 1. fraza emfatizata. 1986 Ducrot. T. Baudelaire. Grammaire méthodique du français.1. conectori). Apollinaire. fraza impersonala.: Catégories grammaticales et contrastivité.

Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. Ed. G. drama romantica (Hugo). 1967 Baciu.. 3. Ed. Histoire de la poésie française. 3. Camus. 6. Ed. J-P.. 1997 Friedrich. comedia (Moliere). XX (Ionesco. Structura liricii moderne. R. 1998 Bratu. PUF. V.. tehnici de lectura a imaginii / textului ). Le discours littéraire dans la France des Lumieres.. Paris. Le roman français depuis la Révolution. 1998 Histoire de la littérature française. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. I. Ph. Strategii si tehnici de evaluare.. Du baroque au classicisme.. Etudes sur le temps humain. Albert Camus et la condamnation a mort. M. Bucuresti. 1969 Lascu-Pop. Ed. (trad.. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). Bucuresti. elemente de civilizatie). Paris. Ed. Bucuresti. BIBLIOGRAFIE: Albéres. 1967 Richard.. Albin Michel.manual – alte resurse în proiectarea didactica. Armand Colin. Bucuresti. 1999 Poulet. EDP. 1968 Toma. Iasi. 4. 1991 9 . M. Proust. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). Libra. Junimea. Duras). 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. BIBLIOGRAFIE: Bérard. Malraux. rom..Univ.). G. Zola. Paris. Becket). Etudes sur le romantisme. Paralela 45. 1975 Sabatier.. Angela Ion. Cunoastere si discurs. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text.. De la Baudelaire la suprarealism. 1997 Pânzaru.1988 Van Tieghem. L’approche communicative. 1982 . Univers. Ed.. Albin Michel. Seuil. M. 2. Iasi.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. E. H. Activitati ludice si de creativitate. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). 1976 Raymond. ELU. Histoire du roman moderne. Relatia programa . Les grandes doctrines littéraires en France. 1999 Pârvan. coord. D... R. 5. nuvela si romanul (Voltaire. teatrul sec. TUB. F. Junimea. activitati comunicative. Ed. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. CLE International. Babel. M. du Rocher. Balzac. Poetes français du XXe siecle. Proust. Paris. 1970 Raimond.

1994 Tagliante. Dictionnaire de didactique des langues. 1999 NB. Nica. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues.Cuza Iasi. Pitesti.I. MEN. D. Didactique du français langue étrangere. Ed. R. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 1987 Roman. TUB. CNC. Paris. C. Linguistique et techniques d’ enseignement. Hachette. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa.. în functie de temele mentionate în programe.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Cristea. 1996 Muresan. M. T.. CNC. Coste. Techniques de classe: La classe de langue. CLE International. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. 10 . Umbria. 1984 Galisson... 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. I. Ed. 1976 Ilie.. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. Univ Al. T. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. D. Conseil de l’Europe. MEN. La didactique du français langue étrangere. MEN..

3. 3.româna. 6. autori. 5. 1.1. 2. Cultura si mentalitati. Predarea gramaticii: 1. Cultura si istorie. Tehnici de lectura a textului literar.1. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4.1.2. progresia gramaticala.2.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . 1. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). Elemente de continut în predarea precoce. tratamentul erorilor gramaticale. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. Traducerea didactica.1.5. 4. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. 1. lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice. 3. gramatici ale textului. 4. 7.3. Aspecte ale francofoniei. Textul literar ca document autentic. Modele teoretice. 1. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. 11 .4. 4. metalimbaj.2. 4.2. 4. si NB.6. 4. gramatica implicita / gramatica explicita.3. Aspecte ale culturii si civilizatiei franceze contemporane. continuturi gramaticale.6. 3. Tematica are caracter orientativ.) în activitati în clasa si în afara clasei. aspecte tematice etc. Conform instructiunilor MEN. Progresia: continuturi lexicale. Predarea culturii si civilizatiei: 3. 2. personaje etc. 2. Tehnici de scriere creativa.5. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. Elemente de literatura franceza (teme. Instrumente si tipuri de evaluare.4.4.3. Structurarea unitatilor didactice. 2. Predarea textului literar: 2. Aspecte ale predarii limbii franceze în învatamântul vocational profesional.3. 1.4.

4.1. 5. 2. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. 4. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. Tehnici de clasa: 4. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. audiovizual. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. dezbateri). tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). Raportul activitati comunicative – sistematizare elaborarea unitatilor didactice (curs-atelier). 7. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). 1. activitati individuale / activitati de grup.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). de asemenea. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si noile manuale (cursatelier). corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). simulari.2. 8. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. 12 . lingvistica în 6. tehnici de detectare. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. 3. elaborarea de instrumente de evaluare valide (curs-atelier). gestionarea situatiilor conflictuale. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). iconografic): elemente teoretice.