P. 1
franceza

franceza

|Views: 636|Likes:
Published by melad21

More info:

Published by: melad21 on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ • obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru • obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin

2000 PROGRAMA NATIONALA PENTRU FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA • • • • PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVATAMÂNT PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA 2 . 3442 / 21.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.03.

Programele reprezinta o formula de tranzitie. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare . Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social .1.1.creativitatea B. esentializa. inter. decizia . reprezenta si dezvolta continutul 3 . Competentele vizate cu precadere au fost: I. Competenta în specialitate • la nivel teoretic: competentele de .competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica .competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele . ilustra.comunicativitatea .competenta de autoreînnoire echilibrata I. Profilul de competenta al cadrului didactic B. gradul II.valorizarea continutului . • Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I.învatarea . actualiza. evaluarea. proiectarea.a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . Documentul cuprinde: • Programa pentru examenul de definitivare.a realiza corelatii intra-.cunoasterea elevului .competenta de a fi proactiv . prognoza. Competente pentru profesia de cadru didactic A. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor.2. • Programa pentru examenul de gradul II. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.si pluridisciplinare . • Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare). diagnoza. îndrumarea.conducerea . organizarea. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA NOTA DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.analiza. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. Competente de baza .empatia .a prelucra. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. dirijarea.

societala. caracteristici articulatorii.a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate • la nivel operational: competentele de .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev .a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor . evaluare si reglare-autoreglare .a personaliza continuturile .sociabilitate si cooperare PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1.adaptare la situatii atipice . Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane.a inova practica educativa .control. comunicare. talentele elevilor .a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .2. autoapreciere si autoreglare etc. Competente metodice • la nivel teoretic: competentele de .a forma la elevi capacitati de cooperare. creatoare .a asimila continutul didacticii de specialitate .a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze .a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .a structura asimilarea continuturilor .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a dezvolta aptitudinile. 4 . gândire creatoare. .a promova învatarea participativa.a valoriza continutul obiectului de învatamânt .a surprinde valentele formative ale continutului • la nivel operational: competentele de .empatie .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a realiza corelatii între continuturile asimilate . control.a comunica fluent.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA .a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze • la nivel creator: capacitatile de . expresiv si coerent • la nivel creator: capacitatile de . anticipativa.

sinonimia. Repere în literatura secolului XIX: • romantismul si poezia romantica: Lamartine. complementele de obiect direct si indirect. 4. Cuza. Ed. TUB. La sémantique lexicale.. Grammaire structurale du français contemporain. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. Babel. Paris. 1984 Draghicescu. particularitati de constructie.. 1979 Visan. complementul prepozitional. PUF. 1995 (sau trad.. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. Sémantiques. R. Al. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Larousse. descriptiv.. 1996) Florea. 6. Categoriile verbale: modul. Decupajul lantului vorbirii. Seuil.. 1979 Cristea. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. antonimia. incitativ. • poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. J-C. Hugo. 1984 Magureanu. pronominalizarea ( pronumele complemente). Universitatea Bucuresti. Rioul. Linguistique et techniques d’ enseignement.. Bucuresti... numele predicativ (l’attribut). binara si ternara. Précis de sémantique française. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. Phonétique française appliquée et exercices. • tipuri de discurs/text: epistolar. realizatorii GN1. Le verbe français. EDP. Flaubert. negativa si injonctiva. 5 .PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. Schaeffer. M.. conditionali.. Pellat. Ed. Stendhal. diateza.I. BIBLIOGRAFIE: Chevalier.. Ed. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. intonatia limbii franceze. realizatorii GV. jonctiuni vocalice si consonantice.. 3. Bucuresti. Iasi. J-C. L-S. O. 1996 Galatanu. 1986 Cristea. • tipurile de fraza: fraza interogativa. TUB. J. concesivi si finali. • fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. Babel. argumentativ – caracteristici generale. O. I. Iasi. 5. 1996 Tutescu. EDP. 1980 Ducrot. T. Fraza franceza: • fraza simpla. narativ. Univ. 7. A. . 1998 Riegel. Grammaire Larousse du français contemporain. 1984 Pavel... Actes de langage et didactique du français langue étrangere. T. J-M. V. 1996 Popescu.. rom. 1994 Literatura franceza: 1. clase de determinanti nominali. Paris. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. Théorie et pratique de la phonologie du français. TUB. Cours de phonétique française. timpul. Elemente de analiza discursului: • actele de limbaj – tipologie. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. EDP. Grammaire méthodique du français.. M. M.

M.. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1.. rom.. rom. Grasset. Etudes sur le romantisme. (trad.. Bucuresti. L’âme romantique et le rêve (trad. Elemente de cultura si civilizatie. 2. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. Metodologia comunicativa. J-P. Tehnici de evaluare. Albin Michel. Proust.. 1967 Baciu.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA • 2. M. Albert Camus et la condamnation a mort. Univers. 8. R. Iasi. PUF.. Malraux. Paris. Ph.. Marguerite Yourcenar. 1970 Raimond. Tendances du roman français au XXe siecle. Y. M. Paris. 6. 1967 Richard. A. Histoire du roman moderne. . 1975 Sabatier. Ed. • • • transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. gramatica. du Rocher. Armand Colin. F. BIBLIOGRAFIE: Albéres. G. Iasi... T. 3.. 1969 Girard. Etudes sur le temps humain. Ed. coord.. Angela Ion. Cluj. TUB. De la Baudelaire la suprarealism. Seuil. Ed. Junimea. Iasi. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. 1998 Poulet. activitati comunicative si de creativitate.. H. 1998 Béguin. Structura liricii moderne. BIBLIOGRAFIE: Cristea. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. 1970) Bratu. EuroTami Press. noii clasici: Michel Tournier. Ed. Bucuresti. EDP. 1982 . generatia etica: Saint-Exupéry. ELU. 1961 Goga. Junimea. Paris. Albin Michel.). Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. Le roman français depuis la Révolution. lexic. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala.1988 Van Tieghem. Gide. Camus. R. Les grandes doctrines littéraires en France. 1998 Bratu. Paris. Cunoastere si discurs. F. 7. Histoire de la poésie française. Ed. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. Le réalisme français. 1984 6 . 5. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. 1968 Histoire de la littérature française.. Rimbaud. 1997 Friedrich. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. Junimea. TUB. V. Linguistique et techniques d’ enseignement. 1976 Raymond. Mensonge romantique et vérité romanesque. Balzac et Stendhal.. 4. Univers.

CLE International.I. 1994 Tagliante. Umbria. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa.Cuza Iasi. C. MEN. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1996 Muresan. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Pitesti. Techniques de classe: La classe de langue. Nica.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Ilie. MEN. C. CNC. I. Ed. CLE International. MEN. 1999 7 . 1994 Tagliante. Didactique du français langue étrangere.. Univ Al.. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. M. Ed. 1987 Roman. D. CNC.. La didactique du français langue étrangere.. L’Evaluation. T.

Ed. PUF. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. discursul argumentativ. M. 1995 (sau trad. M. Tipurile de fraza: fraza interogativa. concesie..T. raporturi temporale. Apollinaire... Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice.2. Ronsard. dificultati de achizitie. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. TUB. Discursul liric: Villon.1. R. 8 . fraza negativa. fraza impersonala. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza.. 1996 Tutescu.. Grammaire structurale du français contemporain. dificultati de achizitie. Convergente si divergente.2. Prévert. 1986 Ducrot. 1. Seuil. 2. 1983 Chevalier. 2. 1. Ed.. Discursul raportat. conectori). Bucuresti. Grammaire Larousse du français contemporain. Paris. 1995 Cristea.1. EDP. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. dificultati de achizitie. discursul descriptiv. Elemente de pragmatica: 2. J-M.Univ. T. conditie. Discursuri literare reprezentative. V.1.. L’ Argumentation. 1979 Cristea. 1977 Cristea. Schaeffer.. fraza emfatizata. 1999 LITERATURA FRANCEZA : Evolutia si transformarea discursului literar. J-C..2. Glasul Bucovinei.3. P. Ed. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.. 1996) Riegel. consecinta. Rioul. pronominalizare).PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. BIBLIOGRAFIE: Agrigoroaiei.1.. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. Sintaxa frazei simple: 1. Iasi. pronominalizarea). Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. Convergente si divergente. Paris. Larousse. T.1. dificultati de achizitie. J-C. O. Grammaire méthodique du français. Analiza discursului: discursul narativ. 1. Gherasim. EDP.: Catégories grammaticales et contrastivité. rom. 1. Cunita. Eléments de grammaire contrastive. A.. Babel. Baudelaire. Pellat.

Etudes sur le temps humain. 1982 . Univers. Balzac.. Paris. M. 6. nuvela si romanul (Voltaire. Zola. 1999 Pârvan. 1998 Histoire de la littérature française. Bucuresti. M. R.Univ. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Histoire de la poésie française. L’approche communicative. Paris. 1970 Raimond. 1969 Lascu-Pop. 5. 1998 Bratu. Ph. M. Ed. 1991 9 . Relatia programa . Albin Michel. G. 1967 Richard. Bucuresti. Histoire du roman moderne. BIBLIOGRAFIE: Albéres. 1999 Poulet. Ed. XX (Ionesco. 1976 Raymond. 1997 Pânzaru. comedia (Moliere). Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale..). rom.. I. drama romantica (Hugo). Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. Armand Colin. Paralela 45. Poetes français du XXe siecle. Bucuresti. EDP. De la Baudelaire la suprarealism. Iasi.manual – alte resurse în proiectarea didactica. V. Bucuresti. 1967 Baciu. Seuil. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). Du baroque au classicisme. (trad. F. TUB. D. BIBLIOGRAFIE: Bérard. Malraux. 3. Proust. Ed. activitati comunicative. Iasi... Babel. Junimea. Albert Camus et la condamnation a mort. Proust.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 2. Les grandes doctrines littéraires en France. Ed. elemente de civilizatie).. PUF. tehnici de lectura a imaginii / textului ).. Duras).. Becket). G. Ed.. 1997 Friedrich. R.. Cunoastere si discurs. Etudes sur le romantisme. 1989 DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: 1. 4. M. du Rocher. 3.1988 Van Tieghem.. teatrul sec. ELU. Ed.. Libra. 2. E. Junimea. Angela Ion. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). Albin Michel. Le roman français depuis la Révolution.. Structura liricii moderne. Paris. H. CLE International. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. J-P. Ed. 1975 Sabatier. 1968 Toma.. coord. Activitati ludice si de creativitate. Paris. Strategii si tehnici de evaluare. Camus.

1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. 1999 NB. MEN. Hachette. CLE International. Conseil de l’Europe. Dictionnaire de didactique des langues. La didactique du français langue étrangere. Paris. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. Coste. Pitesti. 1996 Muresan. M... Linguistique et techniques d’ enseignement. 1984 Galisson. MEN. T. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. Techniques de classe: La classe de langue. Nica.. MEN. 1976 Ilie. D. în functie de temele mentionate în programe. T.. 1987 Roman. TUB. Univ Al. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza.I. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Ed.. 1994 Tagliante. Umbria. C. D. 10 . Ed. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. CNC..Cuza Iasi. I. CNC. R.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA Cristea. Didactique du français langue étrangere.

3. Tematica are caracter orientativ. Elemente de continut în predarea precoce.2. 3.6. 1.3. 4. 2. 2. 7.româna. 4. 3. progresia gramaticala.3. 1. Aspecte ale francofoniei. si NB.4. Traducerea didactica. lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.1.1. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. aspecte tematice etc. 1. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. Aspecte ale culturii si civilizatiei franceze contemporane. 6.5.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare.3. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). Cultura si mentalitati.2. 1. 4. 11 . 1. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. Elemente de literatura franceza (teme. 3. Structurarea unitatilor didactice. 5. Tehnici de scriere creativa. Textul literar ca document autentic. Predarea culturii si civilizatiei: 3.2. autori. Modele teoretice. Aspecte ale predarii limbii franceze în învatamântul vocational profesional. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . personaje etc. Instrumente si tipuri de evaluare. metalimbaj.1. Predarea textului literar: 2.2. tratamentul erorilor gramaticale. 4.6. 3.1.5.4. 2.4. Progresia: continuturi lexicale. continuturi gramaticale. 4. gramatica implicita / gramatica explicita. 2. Cultura si istorie. Conform instructiunilor MEN.4. gramatici ale textului. 4. Tehnici de lectura a textului literar.) în activitati în clasa si în afara clasei. Predarea gramaticii: 1.

corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. 4. 7. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). simulari. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice.1. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. 1. profesorul ca animator si moderator (studii de caz.2. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). Raportul activitati comunicative – sistematizare elaborarea unitatilor didactice (curs-atelier). Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. tehnici de detectare. de asemenea. gestionarea situatiilor conflictuale. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. dezbateri). Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). 8. 2. iconografic): elemente teoretice.PROGRAMA LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si noile manuale (cursatelier). activitati individuale / activitati de grup. Tehnici de clasa: 4. 12 . 3. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. 5. audiovizual. lingvistica în 6. 4. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. elaborarea de instrumente de evaluare valide (curs-atelier).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->