AUDIO-VIDEO revista nr4

Editorial

Marea ”nebunie” planetarã
Marele bal cu balonul rotund se apropie de început, Germania fiind þara care gãzduieºte turneul final. Nu vreau sã fac o nouã plecãciune în faþa fotbalului, ºtim cu toþii cã acest sport stârneºte pasiuni incendiare în toatã lumea ºi are un imens succes în rândul sutelor de milioane de fani, indiferent de culturã, rasã ºi vârstã. Cu toate acestea, nu pot sã remarc o laturã mai puþin pusã pe tapet atunci când vorbim de jocul cu balonul rotund, aceea a tehnologiilor prezente la aceste turnee mondiale. De altfel, evenimentele sportive, de genul Jocurilor Olimpice ºi Campionatul Mondial la fotbal au fost folosite în mod tradiþional ca pretext pentru lansarea de tehnologii inovative ºi de ultimã generaþie, de la camere video, ce îºi aleg singure unghiurile din care sã surprindã imagini, pânã la video-streaming pe telefonul mobil. Evenimentul de anul acesta din Germania nu face excepþie ºi se pare cã tehnologia, care va genera cel mai mare interes la jocurile din acest an, este HDTV (High-Definition TV). Noul sistem TV, cãruia i-a trebuit mai mult de un deceniu sã coboare de pe masa din laborator ºi sã se infiltreze pe piaþa de profil, presupune o calitate a imaginii extrem de bunã ºi la o rezoluþie mare, în format 16:9 (cel specific filmelor). Fiecare dintre cele 12 stadioane din Germania va fi echipat cu cel puþin 20 de camere compatibile HDTV, conectate prin fibrã opticã la o reþea capabilã sã transporte date cu viteze de pânã la 480 Gbps. Legãturile prin satelit vor fi pãstrate ca rezervã pentru a conecta stadioanele în cazul în care se întâmplã ceva cu conexiunile prin fibrã. Traficul de date de pe toate stadioanele va fi trimis cãtre Centrul Internaþional de Radiodifuziune din oraºul München, unde tehnicienii vor procesa semnalele pentru diferitele sisteme de transmisie din întreaga lume. Semnalele vor fi trimise în reþeaua globalã a T-Systems. Unele vor fi trimise ºi prin satelit folosind operatori renumiþi în domeniu, precum SES Astra SA. ªi nemþii nu au omis nimic, deoarece se anticipeazã cã numai finala turneului ce are loc în Berlin, urmeazã sã fie urmãritã live de aproximativ 4 miliarde de telespectatori. RFID (Radio Frequency Identification) este o altã tehnologie de care se tot aude mereu ºi care îºi intrã în pâine la acest turneu. Pentru a preveni fraudele, FIFA a solicitat ca toate biletele la meciuri sã conþinã cipuri RFID. Compania T-Systems a instalat deja scanere pentru citirea cipurilor RFID la intrãrile în stadioanele din Dortmund ºi Frankfurt, iar Siemens a implementat o tehnologie similarã în alte câteva stadioane, printre care ºi Allianz Arena din München. Alte dispozitive de scanare sunt amplasate în interiorul stadioanelor, permiþându-le spectatorilor accesul la locuri ºi la chioºcurile cu gustãri ºi rãcoritoare. Pe de altã parte, tehnologia poate fi utilizatã pentru localizarea oamenilor, în special a huliganilor. ªi pentru ca actele de vandalism sã fie eliminate, stadioanele sunt împânzite cu zeci de camere video. Allianz Arena, de exemplu, este dotat cu peste 80 de camere video de supraveghere, care, sunt atât de performante, încât poliþia poate face zoom ºi citi informaþii despre echipe de pe programul aflat în mâna unui spectator. Mai mult, sute de senzori au fost instalaþi în stadionul din München pentru a monitoriza cãile de acces ºi pentru a preveni incendiile. Poliþia, pompierii ºi echipele de intervenþie medicalã de pe toate cele 12 stadioane vor folosi telefoane TETRA. Pe lângã o securizarea comunicãrii, telefoanele pot bloca interferenþele din fundal, ideal mai ales în cazul meciurilor de fotbal, deoarece utilizatorii vor putea chiar sã se înþeleagã între ei. Handset-urile vor fi, de asemenea, echipate cu GPS (Global Positioning System) pentru ca personalul sã poatã fi localizat ºi ghidat. Alte tehnologii avansate sunt cablurile Ethernet puse la dispoziþia presei, pentru transfer video ºi audio, ºi conexiunile wireless LAN. O altã tehnlogie, ce a fãcut deja furori la Campionatul Mondial de fotbal din Coreea de Sud ºi Japonia, televiziunea mobilã pe telefon, va fi ºi ea prezentã la acest turneu final. Utilizatorii vor putea sã descarce conþinut video cu secvenþe antologice din timpul meciurilor sau pur ºi simplu sã revadã un gol de top. ªi dacã mai doriþi sã auziþi de fotbal, trebuie sã vã mai spun cã la mijlocul lunii iunie, tot în Germania, în oraºul Bremen, începe RoboCup, turneu în care roboþii vor da golurile ºi nu oamenii. Evenimentul, ce are o tradiþie de 10 ani, oferã cercetãtorilor în roboticã oportunitatea de a îºi testa sistemele lor de calcul ºi abilitãþile în competiþie cu alþi colegi. Nu ne mai rãmâne decât sã suspinãm adânc, o datã pentru cã echipa noastrã nu a reuºit calificarea la Campionatul Mondial din acest an ºi a doua oarã pentru cã nu toþi vom fi prezenþi pe aceste temple ale balonului rotund. Putem însã urmãri meciurile live, pe plasma din living, alãturi de amici ºi sã sperãm la un spectacol cât mai reuºit din partea echipelor participante.
Foto: Robert Ferenczi

Daniel Chira redactor-ºef daniel.chira@mtr.ro

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

3

Sumar

SUMAR
Actualitãþi ºi ºtiri
Cele mai noi produse, cele mai proaspete ºtiri 6

44

Interviul lunii
Sony România 32

Hi-Fi Stereo
Team-Work Sparg toate canoanele 36 44

Dosare audio
Mariaj riscant 50 Sparg toate canoanele Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.

Headset
Cãºti de top 54

TV & Sat
Show time Spaþiul minunilor La vânãtoare 60 66 74

50

Camcorder
În regie proprie 78

Home Cinema
Gata de spectacol Via HDMI Joc de lumini Contact vizual 84 90 96 102 Mariaj riscant Boxele compacte CM1 ºi receiverul CD Enigma, îndrãznesc sã aparã în tandem.

Cinema
Uzina de putere 108

Reportaj
10 ani de DVD 114

CêTI DE TOP audio-video magazine a testat 20 de modele de cãºti audio pentru a stabili un partener perfect din punct de vedere Hi-Fi.

54

Ghid service
Totul despre MP3 120

Show Time Cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan, ci au ºi funcþii suplimentare.

Istoric
Istoric SONY 124

60

Nostalgic
Revolta piticilor 126

Internet
Cu ochii pe net 128

4

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

32

Interviul lunii Elena Burghelea, Business Development Manager, Sony România

Numărul 2 martie-aprilie 2006 5,99 RON (RO); 25 LEI (MD)

Redactor-ºef: Redactor executiv: Redactor: Traducãtor: Tehnoredactare: Webmaster: Colaborator:

Daniel Chira Aurora Hoduþ Sebastian Kovacs Brânduºa Bãcilã Flaviu Bächer Cosmin Baidoc Adrian Hegyes

Editatã de:

MTR Press Vasile Alecsandri 19, RO-410072, Oradea

General Manager: Director economic:

Leon Arhire Dora Pãduraru Florin Chiru tel. 0742 22 22 44

În regie proprie Camcordere DV în test special.

Director marketing:

Marketing coordinator:

Hajnalka ªtefan tel. 0742 22 22 24

Director publicitate:

Alexandru Florea tel. 0742 22 22 33

78
Director distribuþie: Public Relations:

Marius Galea Amalia Sferle Monica Bar tel. 0259 406 101, int. 119 marþi ºi joi între orele 14-16

Joc de lumini Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

Abonamente:

96
Gata de spectacol Patru modele noi de receivere AV de mare putere, dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase, ies la rampã.

Distribuþie:

Hiparion Distribution SRL tel. 021 224 39 26 0264 411 100

Tipãrit la:

Romprint S.A. Bucureºti tel.: 021 317 97 88 / 89

Prepress:

Rompit S.R.L. Bucureºti tel.: 021 224 28 06

84

Toate drepturile asupra materialelor aparþin MTR Press ºi nu pot fi reproduse, parþial sau în întregime, fãrã aprobarea prealabilã, în scris.

Spaþiul minunilor Zece televizoare LCD au fost testate detaliat pentru a stabili un campion. Aflã acum cine 66 ocupã prima poziþie în top.

Redacþia audio-video magazine Vasile Alecsandri 19 RO-410072, Oradea e-mail: office@mtr.ro tel: 0259 406 101/102/103/104 0359 303 000/333 fax: 0259 410 914 Internet: www.audio-video.ro

Scrisorile nu reflectã opinia redacþiei. În cazul scrisorilor prea voluminoase, audio-video magazine îºi rezervã dreptul de a publica doar anumite pasaje sau aspecte.

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

5

Aspectul ultraslim deosebit al modelului este completat ºi de suportul de susþinere inovator “forte Hinge” dotat cu funcþii de reglare a înãlþimii. din orice sursã cu ajutorul mufelor audio/video. ambele modele se laudã cu o supleþe deosebitã. Dupã ce au experimentat nenumãrate tehnici care s-au dovedit ineficiente. Curbarea foliilor de lemn a ridicat probleme deosebite producãtorilor din industria audio din cauzã cã materialul crapã uºor. suficient de mare pentru a nu vã crea probleme când urmãriþi un film pe tren sau în aeroport. de curînd. Designul modelelor permite astfel ºi o mobilitate mai mare. în timp real. Incintele acustice în care au fost depozitate sunt confecþionate din lemn de cireº pentru a spori impresia de naturaleþe. Vi CAM 525D poate sã redea fiºiere video AVI ºi MP3. În plus. inginerii JVC au realizat cã lemnul de mesteacãn îmbibat în vinul de orez japonez – sake – devine moale ºi suficient de flexibil pentru a putea fi prelucrat fãrã sã se rupã. a cãrui capacitate maximã poate fi de 2 GB. când este pliat în totalitate. LCD-uri cu ratã de contrast mare Compania coreeanã LG a lansat. monitorul de 17 inci. Dispozitivul dubleazã ºi ca aparat foto fiind înzestrat cu un senzor de 5 megapixeli. ajungând la o dimensiune de numai 65 milimetri. Astfel. fiecare con al difuzoarelor a fost realizat dintr-o coalã solidã de lemn. Aparatul a mai fost înzestrat cu un ecran LCD.Actualitãþi Camerã de buzunar Cei de la Creative au anunþat de curând lansarea pe piaþã a camerei de luat vederi DiVi CAM 525D. suficient de mic 6 a u d i o . Modelul EX-A10 posedã douã boxe construite cu conuri de mesteacãn ºi douã difuzoare mai mici pentru înalte a cãror domuri sunt din lemn. cu o diagonalã de 8 centimetri. Aparatele au fost la rândul lor “îmbibate” cu cele mai recente tehnologii JVC. Cei de la LG n-au suflat deocamdatã nici o vorbã despre preþ. o nouã gamã de monitoare LCD despre care se spune cã are cea mai mare ratã de contrast disponibilã. când urmãriþi un film. motiv pentru care cei de la LG au înzestrat aceste aparate cu o mulpentru a face faþã celor mai crâncene jocuri de acþiune. Din sistemul Home Cinema mai fac parte douã “piese”: un receiver argintiu ºi un DVDplayer care-i seamãnã leit. Dacã v-aþi gândit deja sã vã faceþi un credit vã anunþãm cã deocamdatã aparatul e disponibil doar în Singapore. pe piaþa româneascã. ecranele pot fi puse pe “Movie mode”. Conuri îmbibate în alcool Inginerii companiei JVC au gãsit o întrebuinþare ineditã sake-ului. Dotat cu întregul sistem. VAW pe partea de audio. Informaþia se stocheazã pe un card SD. þime de tehnologii menite sã aducã îmbunãtãþiri palpabile ale imaginilor. Ceea ce e suficient pentru câteva zeci de ore de filmãri la calitate standard. Aceºtia au dotat boxele noului sistem Home Cinema EX-A10 cu conuri îmbibate în bãutura alcoolicã tradiþionalã a japonezilor. utilizatorul unui Home Cinema compact mai are nevoie doar de un televizor sau un disc audio pentru a se delecta cu sunetele delicate ale lui EX-A10 de la JVC. Cei de la Creative au fixat camerei un preþ de aproape 600 de lei noi. de înclinare ºi de pliere. Pe partea de hardware. în acest moment. create pentru a îmbunãtãþi calitatea sunetului. funcþie optimizatã pentru o luminozitate maximã a imaginilor ºi adaptatã celor în miºcare. care are proprietãþi acustice perfecte pentru utilizarea lor în construcþia boxelor. Aparatul nu depãºeºte dimensiunile buzunarului ºi cu toate acestea e capabil sã înregistreze clipuri video în format MPEG-4 cu rezoluþie VGA ºi 30 de frame-uri pe secundã. Þinta noilor monitoare sunt gamerii ºi devoratorii de filme. poate sã înregistreze date.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care le mãreºte rata de contrast pânã la 2000:1. Specialiºtii de la Creative au altoit aparatul ºi cu câteva calitãþi PMP Di . Modelele Flatron L1970 HR ºi L1770HQ au fost dotate cu funcþia DFC (Digital Fine Contrast). Împãtimiþii jocurilor pe calculator vor aprecia cu siguranþã timpul de rãspuns de 2 milisecunde. Pentru a reda un sunet cald ºi natural.

audio-video.www.ro 04/2006 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 7 .

dar ºi pentru configurarea jocului. dar a precizat data lansãrii lor: 19 iunie. Fiind echipat cu Wi-Fi ºi memorie de stocare. spun producãtorii. În afarã de suprafaþa planã de care se prind post-it-urile. Dacã vã zâmbeºte ideea achiziþionãrii unui astfel de gadget. Faþã de modelul anterior noul Pad se bucurã de procesorul AMD Geode LX 800 de 0. Cel puþin. creând o senzaþie similarã cu cea a ºofatului adevãrat. în ciuda organizer-elor electronice de toate tipurile. nu vã veþi face nervi din cauzã cã vã distrugeþi maºina. în Statele Unite ale Americii. oferindu-le amatorilor de Xbox 360 o experienþã virtualã fantasticã. în cazul e faþã. 8 a u d i o . începând cu luna iulie. ce posedã interfeþele DVI-D ºi HD-15 ca dotãri standard. de butoane pentru navigarea pe Xbox 360. în luna august. Logitech a proiectat volanul dintro singurã ºi durabilã piesã de plastic. Aceasta a dezvoltat volanul Drive FX. Pepper Pad 3 este un computer de buzunar care aratã destul de ciudat în comparaþie cu aparatele cu care a intrat în competiþie. Yoshiro Honda. Acceleraþia ºi frâna pot fi comandate atât din pedalele pentru picioare. pentru aproximativ 700 de dolari. a declarat cã oamenii continuã sã- douã bucãþi de cauciuc de culoare neagrã.9 waþi ºi duratã de viaþã dublã a bateriei. care combinã o serie de materiale de calitate cu tehnologia de feed-back axialã. jucãtorii vor resimþi cu adevãrat denivelãrile drumului. Producãtorul japonez nu a specificat preþul noilor displayuri. acele hârtiuþe galbene ºi lipicioase la unul dintre capete. este învelit în Monitor cu suport Post-it Cei de la Sony Europe au scos pe piaþã monitoarele cu suport pentru post-it-uri. care permit o manevrare sigurã ºi comodã. Micul aparat se poate conecta la Net wireless. PC de buzunar Sincer n-am auzit pânã acum de predecesoarele acestui produs. Pentru a amplifica ºi mai mult experienþa ºofatului. Volanele obiºnuite folosesc uºoare vibraþii ale motorului astfel cã ºoferii simt doar un mic gâdilat în palmele lor. ºi aglomereze spaþiul de lucru cu post-ituri.Actualitãþi Gropi virtuale Nu bine s-a lansat consola Xbox 360 de la Microsoft cã încep sã aparã accesoriile. jucãtorii vor simþi chiar ºi gropile de pe ºoselele jocurilor. cât ºi din manetele montate pe spatele volanului. accesoriul mai prezintã un ºanþ pentru depozitarea pixurilor. Primul produs lansat aparþine companiei Logitech. Acesta dispune. din partea Sony Europe. Volanul. Motiv pentru care. tot ce trebuie sã faceþi e sã-l scoateþi din cutie ºi sã-l porniþi. cu diametrul de 25cm. E de apreciat cã producãtorii au înzestrat gadget-ul cu mufe UPnP (Universal Plug and Play) datoritã cãrora cu Pepper puteþi controla orice device din casã dotat cu conexiuni similare. muzicã sau jocuri. Din aceastã gamã fac parte douã monitoare SDM-E76D (17“) ºi SDME96D (19“). apucaþi-vã ºi economisiþi bani deoarece DriveFX va fi disponibil pe piaþã la preþul de aproape 100 de euro. feedback. cu ajutorul Pepper Pad pot fi downloadate filme. pe gustul utilizatorilor Internetului ºi consumatorilor media. Cu aceastã tehnologie. Produsul s-a nãscut din concubinajul HanBit Electronics ºi Pepper Computer ºi a fost creat. de asemenea. curbele ºi impactul cu alte maºini. Se pare cã produsul va fi lansat. fãrã sprijinul unui computer. inginerii companiei s-au gândit la un monitor de computer care sã ofere posibilitatea de menþine biroul de lucru în ordine. Ecranele din seria E au fost dotate cu un accesoriu care nu este altceva decât o bucatã de plastic ce se ataºeazã în partea de jos a monitorului.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Producãtorii apreciazã cã datoritã tehnologiei axiale. Inginerii au explicat cã DriveFX translateazã comenzile jocului întro forþã axialã care face ca volanul sã rãspundã dinamicii maºinii.

.

În spatele aparatului se gãsesc intrãri DVI (Digital Video Input) precum ºi variate inputuri pentru DVD-uri sau console de jocuri mai vechi. 10 a u d i o . Noul model are multe caracteristici deosebite. Aparatul este dotat cu o gamã de funcþii de securitate uºor de utilizat. Ce e valabil în primãvara aceasta. o nouã versiune a aparatului. a cãrui diagonalã mãsoarã 80 de centimetri. aparatul este echipat cu conectori HDMI compatibili HDCP (High Definition Copyright Protection). aparatul va funcþiona doar dupã introducerea codului setat de administratorul produsului. în auriu ºi argintiu. De asemenea. care are gravate iniþialele aurite DG. Mobil fashion Motorola ºi casa de modã Dolce & Gabbana au dezvãluit noul telefon RAZR V3I Dolce & Gabbana. Protecþie anti-viitor Tehnologia se aseamãnã într-o oarecare mãsurã cu moda. deoarece au un semnal de sincronizare identic. noul proiector ED-X10 destinat ºcolilor. Acest cod funcþioneazã împreunã cu alte douã sisED-X10 dispune de o barã de siguranþã din oþel integratã. împreunã cu Motorola. Acestea includ un set Bluetooth personalizat Motorola H700. Pe partea de mufe. Când la proiector se conecteazã un semnal. televizorul ascunde sub carcasã douã boxe Dolby. Detectorul de deplasare blocheazã proiectorul. Dintre noile modele face parte ºi TV-ul N3251W. destinat exclusiv mediilor educaþionale. a câte 10 W fiecare. care permite fixarea fizicã a aparatului. Având o culoare portocalie deosebit de intensã. oferind de asemenea o funcþie ce permite utilizatorului sã programeze rezoluþiile care pot fi utilizate cu proiectorul. compania ºi-a blindat televizoarele cu tot felul de tehnologii menite sã le protejeze de rapidele schimbãri din domeniu.Actualitãþi Proiector cu senzor de miºcare Compania Hitachi a lansat. În preþul de aproximativ 1000 de dolari. este dotat cu cele mai recente funcþii de securitate. iar timpul de rãspuns a fost coborât pânã la 8 ms. oferind cea mai bunã calitate posibilã a imaginii. Se oferã ºi un pandativ. Pe partea de imagine vã putem spune cã ED-X10 permite presetarea rezoluþiilor de intrare. având gravat logo-ul Dolce&Gabbana. colegiilor ºi universitãþilor. animaþii deosebite ºi tonuri de apel în format MP3. teme de protecþie – primul sistem menþine proiectorul pornit pânã când se introduce un cod de blocare folosind telecomanda. pe care le-au echipat cu “protecþie anti-viitor”. Mai exact. Au fost dezvãluite ºi accesoriile exclusive pentru telefonul MOTORAZR V3I Dolce&Gabbana. Rata de contrast a ecranului ajunge pânã la 1000:1. Datoritã succesului enorm înregistrat de ediþia limitatã RAZR V3I Dolce&Gabbana. Dar ED-X10 detecteazã modul WXGA ºi comutã la modul ecran lat. screen savere. va fi considerat perimat în iarnã. Spre deosebire de alte proiectoare disponibile pe piaþã. aparatul recunoaºte automat rezoluþia corectã a imaginii ºi optimizeazã imaginea proiectatã pentru a corespunde rezoluþiei semnalului de intrare. Proiectorul acceptã diferite rezoluþii frecvent utilizate. contribuind la identificarea proprietarului de drept. Motiv pentru care cei de la ViewSonic au lansat trei noi modele de televizoare. mai este echipat cu conexiuni VGA pentru o conectare simplã la computer în cazul în care doriþi sã urmãriþi filme stocate pe calculator. cum ar fi diverse imagini de fundal. în luna mai. În plus. profesorii nu trebuie sã se mai îngrijoreze în privinþa furturilor acestor aparate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . În plus. noul ED-X10 oferã o gamã de funcþii care simplificã utilizarea. proiectând o imagine perfectã. iar al doilea sistem seteazã o imagine unicã “ecranul meu” care este afiºatã la fiecare pornire a aparatului. protejate de un cod selectat de utilizator. imaginea “ecranul meu” poate fi introdusã de utilizator. un handsfree stereo pentru ascultarea muzicii în format MP3 ºi o husã de telefon auritã din piele. inclusiv un nou detector de deplasare. De exemplu. designerii italieni au creat. uºurând ºi eficientizând predarea interactivã. care pot fi achiziþionate separat. Dupã activarea detectorului. dacã acesta este mutat din locul sãu normal de utilizare. iar pentru fanii emisiunilor de înaltã definiþie compania a rezervat o rezoluþie de 1366x768. Filmele pot fi urmãrite în format widescreen 16:9. cele mai multe proiectoare nu fac distincþia între WXGA (1280x768) ºi XGA (1024x768). Astfel.

.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . pentru a nu vã confrunta cu imagini sacadate în timpul video conferinþelor. 12 a u d i o . Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã conectaþi aparatul la un calculator cu Windows care-l va recunoaºte drept un device de memorie. începând înregistrarea programului selectat timp de o orã. Dacã vã sãturaþi de muzica din memorie puteþi apela la radioul FM integrat. acesta se poate bucura de imagine de calitate prin douã mufe scart. cu o capacitate de 80 GB. televizoarele sunt dotate cu HD Ready XGA (1024x768) ºi inputul HDMI. cu siguranþã va ciuli urechile la aceastã ºtire. Dacã nu aveþi vreme sã ascultaþi farsele lui Buzdugan TV cu hard de 80 GB Cine obiºnuieºte sã petreacã ore în ºir în faþa televizorului. Cu siguranþã. care permit conectarea rapidã la HD set top box sau Blue-Ray/HD-DVD printr-un singur cablu. Noul televizor cu plasmã 42PC1RR din seria HDready este dotat cu o memorie internã HDD.Actualitãþi Cubul magic Modelul Dah 1500i produs de compania Mobiblu se numãrã printre cele mai mici MP3-playere din lume. Nu avem încã veºti despre preþuri sau disponibilitate. Chiar dacã sistemul AV al consumatorului nu recunoaºte funcþia HDMI. Cãutarea fiºierelor prin meniu e uºuratã de micul ecran OLED (Organic Light Emitting Diode) care-i adaugã un plus de claritate ºi luminozitate. Gadget-ul este disponibil pentru suma de 100 de dolari. o folie protectoare. cu aceeaºi camerã se pot face fotografii de pânã la 5 megapixeli (îmbunãtãþite cu un software). dar sperãm sã fie fãcute publice cât mai curând. dintre care 20 de ore oferã o înregistrare a imaginii de cea mai înaltã calitate. De asemenea. aparatul poate sã redea fiºiere MP3. unde toatã lumea þipã pentru a se face auzitã. Cu alte cuvinte Live! Cam Voice va capta doar vocea celui din câmpul camerei. Primul ºi cel mai important este “TimeShift”. reducând la minim zgomotele din fundal. cele douã tunere permit vizionarea unui program. în timp ce un altul este înregistrat. Memoria internã a playerului ajunge pânã la 2 GB. aºa cã nu trebuie sã vã faceþi probleme în legãturã cu spaþiul de stocare. fiindcã puteþi înregistra ºi asculta mai târziu. premiat datoritã calitãþii de a trimite imagini video clare prin Internet. Acest lucru este posibil datoritã soft-ului SightSpeed. Îl puteþi gãsi online. telespectatorii pot înregistra programele preferate timp de pânã la 40 de ore. care vor putea revedea scenele cele mai captivante de câte ori vor dori.3 megapixeli. fãrã a afecta calitatea imaginii. la preþuri ce variazã între 130 ºi 150 de dolari. care a înlocuit clasicul filtru din sticlã ºi care permite poziþionarea plasmei ºi într-o încãpere luminoasã. Adãugarea de muzicã se face cât se poate e simplu. Toate aceste facilitãþi au fost înmagazinate într-un aparat. Camera este dotatã cu un senzor optic capabil sã înregistreze imagini video la o rezoluþie de 1. Playerul se conecteazã la PC prin USB 2. care se activeazã automat la pornire sau la schimbarea canalului. Dintre tehnologiile cu care au fost înzestrate televizoarele din noua gamã 42PC1RR amintim: rata de contrast surprinzãtoare de 10000:1 ºi “Clear Filter”. Mai mult decât atât. Graþie memoriei încãpãtoare. permiþând transferuri foarte rapide de cantitãþi mari de informaþii. WMA ºi WMA DRM. a cãrui greutate nu depãºeºte 18 grame. Funcþia oferã consumatorului avantajul deosebit de a reveni la o scenã anterioarã în timp ce programul respectiv este în continuare înregistrat. Mãsurând doar 24 x 24 x 24 mm. pentru muzicã nouã. Din aceastã caracteristicã derivã o serie de avantaje interesante. modelul acesta va fi preferatul suporterilor împãtimiþi ai fotbalului. marþi dimineaþã nu-i nici o problemã. Acest aparat are o mulþime de calitãþi care-l fac un jucãtor redutabil pe piaþa de profil. Webcam cu izolator de gãlãgie Noul webcam lansat de Creative este este dotat cu douã microfoane dispuse în aºa fel încât sã înregistreze sunetele doar dintr-o anumitã arie. Aparatul maximizeazã numãrul de frame-uri transmise pe secundã.0. Ceea ce-l face potrivit pentru conversaþiile via messenger din internet cafe-urile zgomotoase sau aeroporturile aglomerate. Interesant e faptul cã.

decizia de cumpãrãre. Conceptul publicitar constã în difuzarea spoturilor audio-video în spaþiile frecventate de un numãr important de persoane-cumpãrãtori folosind ca suport display-urile cu plasma LG. ºi sperãm sã extindem într-un termen scurt colaborarea. Metro. cel mai mare de la înfiinþarea filialei LG din România pe zona de monitoare cu plasmã.v i d e o m a g a z i n e 13 . Participãm alãturi de partenerul nostru Asesoft Smart la implementarea proiectului. reprezentând începutul unui parteneriat de duratã între noi. LG Electronics ºi Monopoly TV. “Acesta este unul din proiectele mari de implementare din acest an pentru noi ºi cel mai mare existent în acest domeniu în România. McDonalds. Proiectul LG-Asesoft Smart constã în montarea de soluþii de afiºare cu peste 500 de display-uri cu plasmã în puncte de trafic din reþeaua Monopoly. Carrefour. parte a grupului Asesoft ºi cel mai mare partener LG business-to-business.000 puncte de afiºare în cele mai importante centre comerciale din România cu un trafic anual estimat la peste 100 milioane cumpãrãtori.” Sistemul de transmisie via satelit va fi extins pânã la un numãr de 3. CityMall.la nivel vizual ºi auditiv .care pune cumpãrãtorul în faþã produsele ºi serviciile într-un moment cheie momentul deciziei de cumpãrãre.ro 04/2006 a u d i o .” a declarat Sebastian Voican director de vânzãri la Asesoft Smart. este specializatã în oferirea de soluþii integrate audio-video ºi IT atât pentru sectorul industrial cât ºi pentru domeniile “home” ºi “retail”. Cora. www.audio-video. Televiziunea digitalã integratã în magazine (în zona caselor de marcat. Asesoft Smart. Printre locaþiile actuale se numãrã Billa. Monopoly TV este serviciu de tip in-store advertising oferit de Monopoly Media care opereazã printr-o reþea de aproximativ 1.000 puncte de afiºare în urmãtorii 2 ani.Asesoft Smart . Plazza România.Monopoly în P integrarea celui mai important proiect in-store TV Alegerea produsului se face în spaþiul comercial deci una din cele mai mari provocãri ale marketingului modern este “livrarea” mesajului publicitar în momentul cheie .Parteneriat LG . Oficialii LG au declarat: “Avem experienþa implementãrilor similare în þãrile din vestul Europei ºi ne concentrãm asupra pieþei de plasme ºi LCD unde inovaþia este cuvântul de ordine. în marile galerii comerciale/food court) sunt un instrument de publicitate dinamic .

aparatul fiind disponibil tuturor celor care se încumetã sã scoatã din buzunar 5. care e suspendatã pe niºte picioare de pãianjen. dar iatã cã pe piaþã a mai intrat un jucãtor cu greutate: Microsoft. Sistemul este capabil sã extragã muzica de pe CD-uri în formatele lossless WMA ºi lossy MP3. trageþi cu ochiul la acest Maestro Classical Music Player. PK-20. Printre caracteristicile interesante ale aparatelor se numãrã butoanele Live Call prin apãsarea cãrora se deschide automat messenger-ul. Aparatul este capabil sã afiºeze imagini cu o ratã de contrast de 550:1 ºi o luminozitate de 250 de lumeni. software care poate fi folosit pentru uploadarea rapidã de poze pe Windows Live Spaces. Compania americanã a prezentat douã noi modele LifeCam VX-6000 ºi VX3000. Cele douã webcam-uri vor fi disponibile abia prin luna august. iar dacã luãm în considerare faptul cã aveþi posibilitatea de vã vedea interlocutorul live. Producãtorii sunt de pãrere cã dimensiunile sale reduse (12 cm x 4. Proiector de buzunar Pentru audiofili Americanii produc aparaturã pentru absolut toate gusturile posibile. Aparatul este deja disponibil pe site-ul Mitsubishi. Cei care cautã imagini mai bune ar trebui sã se orienteze cãtre modelul VX-6000. locul unde a fost înregistrat concertul. în timp ce modelul stan- dard îl veþi putea gãsi la jumãtate de preþ. artist. Atacul boxelor Acest gadget pare mai degrabã desprins din coºmarul unui audiofil care ºi-a torturat prea mult incintele acustice.3 megapixeli ºi cu care se pot obþine fotografii de pânã la 5 mp.62 cm x 9. Toate aceste caracteristici menite sã stârneascã vise unui audiofil nu sunt deloc ieftine. Mai ales cã diferenþa de preþ dintre cele douã este considerabilã: VX-6000 va fi disponibil pentru 100 de dolari. Ca exemplu. Nepretenþioºii pot opta pentru modelul VX3000 care oferã rezoluþie standard VGA. Nu vã temeþi. aparatul suportã transmisiile TV SECAM. pentru suma de 899 de dolari. Cei de la Creative au fost primii care ºi-au anunþat noile webcam-uri inteligente. În ceea ce priveºte interfeþele. Rezoluþia nativã de 800 x 600 (rezoluþia maximã de 1084 x 768) este suficientã pentru a proiecta o imagine cu o diagonalã de 100 de cm. PAL ºi NTSC. pe care apoi le depoziteazã pe hard-disk-ul de 400 de GB. însã nu are ieºiri pentru audio.62 cm) îl vor face potrivit pentru oamenii de afaceri puºi mereu pe fugã. aºa cã s-ar putea sã aveþi probleme încercându-l cu o consolã de jocuri mai veche. Aparatele vin echipate cu un program pentru controlul camerelor. noul proiector lansat de compania Mitsubishi.000 de dolari. aceste servicii îºi dubleazã atractivitatea.Actualitãþi Webcam-uri de la Microsoft Telefonia prin Internet este aproape gratis. Se pare cã JellyFish Sonic este creaþia lui Kota Nezu. veþi putea urmãri cum interfaþa vã sorteazã colecþia de muzicã în funcþie de compozitor. aparatul nu vã va ataca odatã ce veþi porni muzica. cât ºi optic. ambele fiind echipate cu microfoane “noise cancelling” (reducãtoare de gãlãgie). 14 a u d i o . Toatã ºmecheria constã în apa ce se aflã pe fundul carcasei. iar pe peretele din spate se formeazã tot felul de modele hipnotice. MAC sau PDA-uri. care oferã transmisii video de 1. Lumina trece prin apa care se onduleazã din pricina trepidaþiilor. Asta înseamnã cã le puteþi folosi în medii zgomotoase. e atât de mic încât poate fi þinut în palmã fãrã probleme. dezvoltat de compania Fortuna. Odatã conectat la TV sau monitor prin mufele DVI sau VGA. Când se ataºeazã o sursã de muzicã se porneºte un bec. unde Maestro nu dezamãgeºte cu ieºirile S/PDIF atât analog. întrucât aparatul poate fi dotat cu o baterie externã . Puteþi face proiecþii chiar ºi pe acoperiºul blocului. Atunci nu e de mirare cã accesoriile devin din ce în ce în mai sofisticate. gen sau perioadã.accesoriu de aproape 100 de dolari. ce funcþioneazã cu o interfaþã gen iTunes. Poate fi conectat fãrã probleme la PC. Acest CD-player lãudat de mama focului pe site-ul oficial nu pare a fi mai mult decât un PC. cu toate cã prima datã am crezut cã au fost inventate de fraþii Wachowski (creatorii filmului “Matrix”). Aceste boxe au o carcasã circularã transparentã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Desigur cã pânã la urmã totul se reduce la outputuri. cãci aparatul va înregistra doar vocea celui care-i stã în faþã.

9 x 99.9 x 16. MP3. Printre formatele de fiºiere care vor fi decodificate de acest gadget se numãrã WMA. Aºadar. Cei de la Pioneer n-au lansat încã nici un zvon despre preþ sau disponibilitate. Producãtorii spun cã deviceurile vor fi dotate cu sistemul de operare Windows Mobile. Capetele care se insereazã în urechi sunt prevãzute cu o garniturã de cauciuc. clipuri video ºi fotografii vor avea ocazia împachetãrii tuturor aplicaþiilor într-un singur produs. care ar putea crea un scurtcircuit.un mix de poze. Cei de la Toshiba s-au gândit ºi la momentele în care vã dor ochii de la filme sau v-aþi plictisit de Gigabeat are douã variante: una 30.2 mm ºi o greutate de 140 de grame.9 x 99. Aparatul dezvoltat de compania japonezã poate sã înmagazineze între 30 ºi 60 GB de informaþie. muzicã ºi film Un concurent redutabil pentru iPod Video pãºeºte cu încredere pe piaþa mondialã a electronicelor. Dimensiunile sunt de 59. Cãºtile audio de la Pioneer pot fi folosite fãrã probleme pe vreme ploioasã sau în condiþii de umezealã excesivã. WAV pentru muzicã ºi WMV/MPEG2 pentru video. Iubitorii de muzicã. .2 mm ºi 127 de grame pentru modelul S30. Se pare cã aparatul va fi disponibil deocamdatã doar în Japonia. alta de 60 de GB- Cãºti audio impermeabile Iatã o invenþie ingenioasã de care ar putea profita salvamarii sau surferii sau … alpiniºtii ghinioniºti surprinºi mai mereu de o ploaie cãlduþã de varã. dacã aveþi de gând sã faceþi un duº cu CD-playerul vã putem asigura cã micile cãºti sunt capabile sã redea sunet de pânã la 100dB ºi frecvenþe ce variazã între 20 de Hz ºi 20 de kHz. la preþul de aproximativ 299 de dolari pentru S30 ºi circa 399 de dolari pentru S60. în funcþie de hard-disk-ul cu care este echipat. iar pentru S60 sunt 59. Toshiba Gigabeat S este unul dintre cele mai aºteptate playere multimedia din acest an. MP3-urile de pe hard: Gigabeat are un tuner FM integrat.Gigabeat . iar carcasele sunt construite în aºa fel încât sã protejeze construcþia electronicã de picãturile de apã. Dar înainte de a porni apa caldã ar fi bine sã vã asiguraþi cã ºi MP3 sau CD-playerul este impermeabil. Afiºarea aplicaþiilor se face pe un display color QVGA cu diagonala de aproape 7 cm.9 x 13.

X600. Astfel. SX60 ºi SX6 au fost lansate spre sfârºitul lui aprilie. de exemplu. Piaþa proiectoarelor tocmai s-a lãrgit odatã cu lansarea a cinci noi modele de compania Canon. ASF-uri ºi WMA-uri. atunci poate o sã fiþi mulþumit de cel mai scump aparat din aceastã nouã gamã. Dacã acest model nu vã satisface setea de calitate. cu oricine are un radio cu receiver FM.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . pe care o ascultaþi la radio. pe care ei le numesc “iPod ears” (urechi de iPod . Despre preþuri nici o vorbã. deocamdatã. Sau pur ºi simplu puteþi sã-l umpleþi cu MP3-uri sau WMA-uri. Printre alte dotãri se numãrã ºi un tuner FM ºi un slot USB 2. aparatul fiind capabil sã ruleze fãrã probleme MP3-uri. care nu numai cã au mai multe opþiuni. Produsul va fi comercializat pe piaþã. pe piaþã playerul MP3 Inno XM2GO. dar pentru aceºti bani ºtie sã afiºeze o rezoluþie de 1400x1050. Delicate cu urechile Compania suedezã Jays a lansat pe piaþã o pereche de cãºti care se bagã în urechi despre care spun cã anuleazã 90 de procente din zgomotul ambiental. LV-7255. cu ajutorul lor muzica poate fi ascultatã la volume foarte reduse. Mezinul noii familii este modelul LV-7250 (1. funcþie de deodorizare ºi toate dotãrile tehnologice marca Samsung. afecþiunile aparatului auditiv. în curând. dar. d-Jays sunt disponibile pentru comandã pe Internet. modelul SX6. Preþul aparatului este de aproximativ 5. De unde rezultã. 16 a u d i o . atunci când sunt rulate clipuri video. care au prezentat lumii întregi cel mai subþire monitor cu tub catodic. Formatele suportate sunt destul de variate. deoarece cântãreºte 22 de grame. Se zvoneºte cã va fi disponibil foarte curând. Interesant la acest aparat faþã de altele este cã e dotat cu un tuner XM pentru radio prin satelit. la preþul de aproape 399 de dolari. Modelele LV-7250.se referã la leziunile provocate de ascultarea muzicii la cãºti). Gadget-ul poate fi cu uºurinþã purtat la gât. Mai este dotat cu anti-virus. Mai exact este vorba despre un monitor CDT (Color Display Tube). din luna august. care permite downloadarea melodiilor cu o vitezã impresionantã.0. care regleazã automat luminozitatea ºi contrastul ecranului. O caracteristicã interesantã a aparatului este faptul cã pe ecran pot fi vizualizate versurile melodiilor pe care le ascultaþi. Puteþi asculta radio live sau sã stocaþi circa 50 de ore de emisie pe memoria internã a gadget-ului. cu atât preþul lor va fi mai scãzut. Radio prin satelit Pioneer a lansat. Reprezentanþii companiei Jays explicã faptul cã majoritatea ascultãtorilor dau volumul mai tare atunci când se aflã în zone gãlãgioase. în Japonia. Pentru a vã dumiri despre preþ ºi disponibilitate interesaþi-vã direct pe site-ul companiei: www. Proiectoare Canon YEPP. Ogg-uri. dar cu cât vor fi mai multe.400 de euro).Actualitãþi Cel mai subþire “tub” Toate marile companii producãtoare de electronice se luptã pentru a-ºi vinde cât mai bine ecranele cu plasmã sau LCD. cei care-ºi vor asculta muzica preferatã la MP3 player cu cãºtile d-Jays nu se vor alege cu afecþiuni ale urechilor. va fi disponibil ºi pe piaþa mondialã. 1GB ºi 2GB la preþurile de 103 euro. 3500 de lumeni ºi o ratã de contrast de 1.com. Dimensiunile sale sunt de 28x52x15 mm. 129 de euro ºi respectiv 164 de euro. modelele vor fi disponibile doar în Coreea. declarã producãtorii. De exemplu. dar dacã vã veþi înscrie pentru comandã puteþi sã le obþineþi cu 20% mai ieftin. Are o diagonalã de 17 inci ºi o grosime de 358 mm. O altã caracteristicã demnã de apreciere este transmiþãtorul FM integrat prin intermediul cãruia puteþi împãrtãºi muzica. Cu toate acestea se mai gãsesc ºi corporaþii care nu înoatã în acelaºi sens cu valul. în mod automat. Cei de la Samsung. spun ei. iar “Highlight Zone” creºte luminozitatea. YP-F2 de la Samsung poate fi achiziþionat în variantele de 512MB. cu 50 de mm mai subþire decât predecesorul sãu. redã imagini cu o rezoluþie de 1024x768. monitorul genereazã ioni anionici ºi raze infraroºii chiar ºi atunci când nu este pornit.000:1. Acest fapt trebuie sã fie în avantajul cumpãrãtorilor. în Coreea. pe piaþa americanã. Deocamdatã. un player cu memorie Flash Piaþa playerelor de muzicã digitalã se diversificã pe zi ce trece. Datoritã sistemului cu care au fost înzestrate aceste cãºti. Ecranul SyncMaster 745 MS poate fi cumpãrat deocamdatã doar pe piaþa coreanã. Modelul YEPP YP-F2 de la Samsung a fost anunþat oficial de curând. “Magic Bright” este o tehnologie.600 de euro. de curând.canon. la preþul de 100 de dolari perechea. care poartã numele de SyncMaster 745 MS. Potrivit producãtorilor. Sistemul de reducere a zgomotului este construit în jurul unei armãturi de dimensiuni microscopice care produce muzica în interiorul urechii. 2000 de lumeni ºi o ratã de contrast de 600:1.

Astfel cã posesorii de sisteme Hi-Fi pe roþi nu îºi vor mai enerva vecinii cu baºii melodiilor hiphop. BenQ foloseºte un segment de 7 culori (RGBRGBW) ºi o tehnologie avansatã de ajustare de gamã pentru a oferi culoarea optimã care este mai aproape de percepþia vizualã umanã. Nu cu mult timp în urmã compania Archos a prezentat pieþei noul player Archos 104.5 inci puteþi vizualiza ºi fotografii în format JPEG. WMA-DRM ºi WAV. Desigur cã pe displayul OLED de 1. pentru a transforma sufrageria într-un stadion live pentru întreaga familie.3 x 1. Dezvoltatorii Nike au spus cã Nike+Air Zoom Moire a fost primul Adidas. CEO de la Nike . Steve Jobs. au declarat oficialii companiei. ci cu propriile ritmuri cardiace. Aparatul electronic. detalii sofisticate ºi culori vibrante pentru cea mai realistã experienþã vizualã.“ BenQ W100 suportã o gamã variatã de formate video digi- Nike-uri wireless Compania Nike a declarat recent cã toate modelele de Adidas vor putea comunica cu playerul muzical de la Apple. În ceea ce priveºte dimensiunile vã putem spune doar cu aproximaþie cã aparatul are 9. Însã preþul de 150 de dolari îi va face pe mulþi sã conspecteze ºi alte oferte. iar softul este compatibil cu Windows ME/2000/XP ºi Mac OS X. Nike ºi Apple au creat sistemul wireless Nike+iPod care permite alergãtorului sã afle ce distanþã a alergat. Toate aceste facilitãþi îl fac un player atractiv. Pimp My Heart Nu e foarte clar felul în care funcþioneazã acest aparat. Bateria are o autonomie de 13 ore. 576p. Parteneriatul dintre cele douã companii a fost anunþat la New York. timpul. a fost închis într-un medalion în formã de inimioarã tuningat cu tot felul de accesorii. transmiþând reproducerea adevãratã a culorii. Inspirat de cercetãrile intense fãcute pe gusturile consumatorilor ºi pe feedback-ul clienþilor.ro 04/2006 a u d i o . WMA. care face treaba asta. acest HBBB (HeartBeat Bass Booster) System joacã rolul de a transmite bãtãile inimii ºoferului cãtre sistemul audio al maºinii. Fiecare bãtaie cardiacã este monitorizatã de un software de pe laptop.BenQ prezintã noul W100 BenQ anunþã noul proiector digital BenQ W100 care afiºeazã imagini în format wide 16:9. utilizatorii pot sã afle distanþa parcursã. care amplificã sunetul ºi-l retransmite cãtre sistemul audio al maºinii. este uºor de folosit ºi împreunã cu funcþiile unice vã permite sã vã puteþi bucura de experienþa cinematograficã chiar acasã. BenQ Corporation tale care includ 480p. Archos 104 Piaþa de MP3 playere se diversificã pe zi ce trece.audio-video. La acest medalion se ataºeazã un senzor care se prinde de lobul urechii ºoferului. în timpul unui eveniment la care au participat: CEO de la Apple. imagine în format 16:9 ºi furnizeazã o senzaþie vizualã adevãratã fãrã nici o redimensionare sau distorsiune. Vice-Preºedinte ºi Director General al Digital Media Business Group. Furnizeazã o calitate extraordinarã a imaginii cu miºcare naturalã. în mod nativ. Lance Armstrong ºi deþinãtoarea recordului la maraton. Folosind sistemul Nike+iPod Sports Kit. Proiectorul BenQ W100 din seria home entertainment oferã. iPod.4 cm. Paula Radcliffe. care comunicã cu playerul. ritmul ºi caloriile arse pe ecranul unui iPod nano prin intermediul unui senzor din interiorul Adidas-ului. Modelul W100. are 1300 ANSI Lumeni ºi 2500:1 raport de contrast. Din câte spun producãtorii. Carcasa albã a BenQ W100 transmite eleganþã simplã ºi completeazã perfect decorul din orice sufragerie. campionul Turului Frantei la ciclism. cu design elegant. fãcându-l sã funcþioneze cu multe sisteme TV de înaltã definiþie. Peter Chen. creat special pentru a se potrivi cu acest sistem.v i d e o m a g a z i n e 17 . Micul gadget muzical a fost înzestrat cu un hard-drive de 4 GB pe care-l puteþi umple dupã pofta inimii cu mii de melodii ºi fotografii.1 x 4. declara: “BenQ posedã o tehnologie inovatoare proiectatã pentru familia dumneavoastrã. Funcþioneazã cu o varietate de formate muzicale: MP3. 720p ºi 1080i.Mark Parker. Apple va include o secþiune muzicalã Nike Sport în magazinul sãu iTunes. www.

cu siguranþã. dar ºi cele mai stranii accesorii. O dovedesc creatorii acestora care ºi-au dat frâu imaginaþiei ºi eu pus apoi în practicã cele mai pragmatice. gãsiþi o colecþie de astfel de produse. vã vor cuceri privirile.Reportaj GADGET-URI DE SEZON Când vine vorba despre gadget-uri ºi accesorii care sã completeze noul iPod sau MP3 player posibilitãþile sunt nelimitate. Sebastian Kovacs 18 a u d i o . care. Pe paginile urmãtoare. Text de: Aurora Hoduþ.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

cu imagini ale star-urilor. iKitty este haioasã ºi funcþionalã. Carcasa cu protecþie de ecran încorporatã oferã acces nelimitat la taste ºi toate porturile iPodului. cât ºi pentru ecran. Preþ 19. Parte a unei serii exclusiviste. iPod Universal Dock poate fi achiziþionat direct de pe www. CU MÂINILE LIBERE Se potrivesc ca o mãnuºã. .com. În douã culori sau doar monocolor. Designul deschis este extrem de permisiv când vine vorba despre porturi. carcasa protejeazã ecranul ºi Click Wheel.95. Este rezistent la apã. sã nu alunece. Iconz combinã design-ul artistic cu protecþia completã pentru iPod-ul video. pe www. Mai multe informaþii cu privire la producãtor gãsiþi accesând: www. produs propus de compania italianã Fulltell. Acest ceas cu alarmã este un iPod Universal Dock ºi are în partea din faþã un ecran LCD. Tot ce mai putem spune este cã acestea sunt lansate pe o perioadã limitatã de timp. douã urechi ºi coada demonstreazã personalitatea puternicã de care beneficiazã pisicuþa noastrã. tot pe www. dacã e nevoie. Bateria Li-ion reîncãrcabilã rezistã la 9 ore de muzicã non-stop. Preþ 30 de dolari. acele ºi butoanele sunt colorate în roºu sau verde. Gadget-ul poate fi gãsit într-o varietate mare de design- FUNCÞII ATRACTIVE Compania JBL este deja recunoscutã pentru sistemele audio pe care le creeazã. când ºi-au dat seama cã viitorul aparþine multimedia ºi ºi-au luat rolul în serios. un radio AM/FM ºi o serie de intrãri pentru integrarea altor device-uri audio. jbl. CEAS CU MP3 PLAYER CARCASà DURABILà XtremeMac TuffWrap Accent pentru iPod Nano are o carcasã durabilã din silicon care-þi protejeazã preþiosul iPod Nano de zgârieturi. Vorbim de iPod nano Vertical Case Leather din piele. uri cu licenþe oficiale. haloul acustic redã 360 de grade de sunet pentru plãcerea auditoriului. 128 sau 256 de MB. Memoria în flash poate fi de 64. Unele pot fi agãþate. Negre sau în culori la modã. Pe www. Styling-ul aspru oferã posibilitatea ca iPod-ul sã fie þinut sigur în mânã.com.v i d e o m a g a z i n e 19 . Luaþi-vã un ceas elegant cu MP3.it. Cele 4 picioare.xtrememac.com. Preþ 24. pentru a fi mai uºor vizibile. astfel încât sã nu se spargã.95 de dolari.speckproducts. oferind protecþie atât pentru iPod.pisica bunã ºi cea rea. sã-þi protejezi ecranul ºi tastele iPod-ului de zgârieturi ºi lovituri. acoperã întreaga suprafaþã a iPod-ului video. aceste carcase durabile. în acelaºi timp. www.audio-video. Oferta este valabilã în douã variante: alb ºi negru . Este compatibil atât cu Window98/Me/NT/2000/XP cât ºi cu Mac.com. la un preþ de aproximativ 170 de dolari. aºa cã grãbiþi-vã dacã oferta v-a fãcut cu ochiul. pe care se vede ora.ro 04/2006 a u d i o . cea mai drãguþã carcasã pentru iPod Nano. xtrememac. PENTRU IUBITORII DE PISICI Aºa poate fi descris gadget-ul iKitty. Iconz oferã control asupra Click Wheel ºi protecþie integralã a ecranului.com. Venind parcã din spaþiu. Detalii pe www. ªi dacã aveþi senzaþia cã lucrurile se terminã aici vã înºelaþi. Au creat sisteme de boxe care integreazã iPod-urile. Preþ 23 dolari.brewer-cantelmo. Specialiºtii nu s-au oprit aici.IPOD CU PERSONALITATE Acum poþi sã-þi personalizezi iPod-ul cu imaginile starurilor tale favorite.fulltell. ªi. învelitoarele pentru iPod Nano fac în aºa fel încât sã nu mai aveþi grija iPod-ului. altele pot fi prinse de mânã cu o bandã.

Acces total la mufa de la cãºti ºi celelalte porturi. Preþ 34. ºtiind cã ai uitat deschizãtorul. Garniturile sunt confecþionate dintr-un silicon special ºi se livreazã în trei mãrimi diferite. EarPod este un gadget elegant pentru cãºtile audio ale iPod-ului. Se monteazã cu uºurinþã prin intermediul unei ventuze pe spatele playerelor de muzicã. Denumite Creative Zen Aruvana.95 de dolari.creative. Producãtorii (www. cãºtile sunt dintre cele care se introduc în ureche. CARCASà FASHION Când cãºtile audio sunt puse într-o geantã sau în buzunar firele atârnã întotdeauna ºi de cele mai multe ori vã încurcã. Compania Creative n-au menþionat deocamdatã vreo datã de lansare pentru Europa sau restul lumii. Mai multe informaþii puteþi obþine de pe site-ul www. Mic ºi compact. aºa cum vã place mai mult.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . CABLEYOYO De câte ori nu vi s-a întâmplat sã vã prindeþi degetele în cablurile MP3 playerului? Sau sã vi se încâlceascã cablul de la cãºti printre toate celelalte sârme de pe birou? Ca sã rezolvaþi problema surplusului fãrã a fi nevoiþi sã apelaþi la leucoplast. dar care poate fi desprins dacã aºa vã este mai comod. pe www. earPod oferã acces rapid ºi uºor pentru a pune ºi a scoate din carcasã cãºtile. Mai mult. poate fi aºezat în picioare în timp ce bateria stã la încãrcat. Preþ 11. 20 a u d i o . iGuy oferã protecþie iPod-ului ºi ecranului ºi are capacitãþi bune de docare pentru iPod nano. Pachetul mai conþine un adaptor pentru avion. la preþul de 100 de dolari. Poate de asemenea sã scurteze cablurile cãºtilor în timp ce folosiþi iPod-ul.audiooutfitters.com.Reportaj RUPÞI DE LUME Sã ai în buzunar un MP3 player fãrã o pereche de cãºti pe mãsurã e ca ºi cum ai privi înfometat o conservã. pe www. Pe lângã amuzamentul oferit gratuit de carcasã.99 de dolari. Confecþionat din cauciuc este uºor de modelat.com. vã recomandãm acest gadget denumit Cable Yoyo. o unealtã de curãþare ºi o carcasã pentru depozit pe timpul cãlãtoriilor. Producãtorii spun cã sunt într-atât de eficiente încât reduc 90% din zgomotul ambiental. iGuy este o carcasã sub forma unui omuleþ haios ºi prietenos ºi care este mereu alãturi de iPod-ul tãu nano. Creative a lansat de curând o pereche de cãºti perfecte pentru cãlãtori (ºi nu numai). Apoi se trece cablul prin miezul format dintr-un sistem de rotire care va menþine coarda înfãºuratã. cu care poate fi agãþat de curea.com. HAIOS ªI PRIETENOS ªi aceeaºi specialiºti de la Speck au mai inventat ceva.cableyoyo. dacã suprafaþa aparatului este suficient de mare. EarPod vine cu un e-Clip. aceasta este complet funcþionalã.com) s-au gândit chiar ºi la cumpãrãtorii pretenþioºi motiv pentru care pachetul se livreazã împreunã cu 10 abþibilduri ce se pot lipi pe spatele gadget-ului. Problemã rezolvatã: EarPod eliminã toate neajunsurile cauzate de cabluri ºi mai mult le lungeºte ºi durata de viaþã. de buzunar sau oriunde vã vine la îndemânã. Cãºtile sunt disponibile deocamdatã doar pe piaþa asiaticã.speckproducts. mai multexistã chiar ºi un lãcaº pentru telecomanda aparatului.

sunt uºoare ºi simplu de utilizat.JBL ÎN TURNEU Boxele portabile JBL On Tour create de compania JBL. Este confecþionat din cauciuc siliconat. Funcþioneazã cu 4 baterii tip AAA aºa cã poate fi considerat un companion de nãdejde într-o excursie. fiind compatibile cu aproape orice tip de MP3 player.com. iar greutatea nu depãºeºte 350 de grame. xtrememac. device-ul fiind capabil sã „scoatã” câte trei waþi pe canal. Preþ: 20 de dolari. Ca ºi caracteristici interesante. iar rãspunsul frecvenþei variazã între 100 Hz ºi 20 kHz. care e în culori vii. Boxele JBL On Tour pot fi achiziþionate pentru suma de aproximativ 1. nu deterioreazã cablurile ºi este confortabil de purtat chiar ºi în buzunare. Doar douã atingeri pe capac ºi muzica va amuþi pe datã. www.ro 04/2006 a u d i o . intrã în funcþiune sistemul AEMS care pune aparatul pe modul „sleep”. Creat de Sumajin. Smartwrap îþi permite sã-þi ajustezi lungimea cablului exact cât ai nevoie. Mai ales cã dimensiunile sale au fost diminuate pânã la 175 mm x 88 mm x 35 mm. Preþ 5 dolari. care joacã rol de stativ când se deschide capacul. iPod.audio-video. Egalizatorul a fost optimizat cu ajutorul unui computer pentru a asigura un sunet bogat ºi complet.jbl. Neoprenul contrasteazã cu masca protectoare a ecranului. Pe deasupra este ºi uºor de întreþinut.sumajin.000 de dolari. direct de pe site-ul www. Sunetul este destul de puternic. Nu e tocmai Hi-Fi. Boxele sunt învelite într-o casetã protectoare.v i d e o m a g a z i n e 21 . mini iPod-uri ºi pentru cele mai multe modele de MP3 playere ºi seria Walkman. o firmã de design industrial din Singapore poate fi folosit pentru iPod-uri. laptop sau altã sursã de muzicã prin intermediul mufei stereo. JBL On Tour se prezintã cu un meniu sensibil la atingere simplu de folosit. MicroGlove este disponibilã aºadar într-o varietate de culori ºi include o carabinã pentru a putea fi uºor ºi sigur ataºatã la curea sau rucsac. Dacã se închide capacul. INGENIOS ªI ELEGANT Smartwrap: un ingenios gadget în care sã vã þineþi elegant firele cãºtilor audio portabile. Mai multe informaþii ºi date cu privire la achiziþinarea acesteia: pe www.com. dar cei care l-au testat s-au declarat mulþumiþi de performanþele sale.com. PENTRU SPORTIVI MicroGlove este un fel de mãnuºã din neopren numai bunã pentru tinerii sportivi. numai pe site-ul: www.

ADAPTOR PENTRU CASETOFON Acest adaptor de produs de compania Belkin poate fi folosit doar pentru casetofoanele de maºinã. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã bãgaþi caseta în casetofon ºi mufa în player. Consola iDJ de la Numark poate cã nu-i va entuziasma prea mult pe DJ-ii profesioniºti. Dincolo de look-ul futurist ºi necesara adaptare la utilizarea în mers. Aceasta permite downloadarea de muzicã în player-ului. pentru conectarea unor periferice audio. care se poate fixa cu ajutorul unei bentiþe pe capul utilizatorului.welovemacs. dispozitivul mai prezintã o problemã destul de delicatã .secvenþele video în timp ce vã aflaþi în miºcare. Plasat la mica distanþã de globul ocular. dar sigur îºi va gãsi loc în sufletele celor care aspirã la acest statut. În douã iPod-uri încap mult mai multe melodii decât în douã cutii argintii pentru viniluri.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care se insereazã în gaura pentru cãºti a playerului MP3. Iar apoi beneficiaþi de ustensilele unui mixer dotat cu toate cele necesare. Tastatura dispune de trei porturi USB ºi de o mufã jack. În plus. 22 a u d i o .preþul de aproape 500 de euro. Avantajul acestui sistem este cã se rezolvã problema stocãrii muzicii. TASTATURà IPOD Razer Pro-Touch este o tastaturã specialã. consola posedã ieºiri pentru boxe ºi microfon. Dacã vã mãnâncã palmele pentru a pune mâna pe acest device vã informãm cã preþul unui asemenea aparat începe undeva la 25 de euro. Preþ de achiziþie de 90 de euro. pentru iPod Video. Aparatul este dotat cu douã porturi în care pot fi inserate toate modele de iPod-uri. celãlalt ochi fiind rezervat funcþiei de a vedea pe unde pãºiþi. Mai multe informaþii gãsiþi accesând: www. talia ecranului corespunde cu cea a unui monitor de mari dimensiuni. oferã acestuia posibilitatea de a urmãri – cu un singur ochi . com. vizionat de la o distanþã de aproape 3.belkin.com. Ecranul portabil.com.Reportaj IDJ DE LA NUMARK DESPRINS DIN FILME EyeBud 800 este un dispozitiv de vizionare lansat de compania francezã eMagin. deoarece toþi pasagerii din maºinã pot asculta melodiile. dar ºi încãrcarea acumulatorilor acestuia.5 metri. Mulþi ºoferi au optat pentru acest accesoriu. Tot ce trebuie sã faceþi este sã porniþi muzica ºi mixajul poate începe.emagin. dotatã cu un staþie de alimentare pentru iPod. http://world. Preþul acestui produs se învârte în jurul a 19 dolari. pe www. Este compus dintr-un aparat de forma unei casete audio ºi o mufã.

5 milimetri prin care se poate conecta un microfon extern. jurnaliºti. Aceºtia au scos la vânzare o peliculã transparentã care se aplicã precum un abþibild pe majoritatea deviceurilor electronice. Microfonul este dotat cu un buton menit sã schimbe rapid parametrii de înregistrare. Gadget-ul urmeazã a fi lansat în Statele Unite la jumãtatea lunii iunie. acele înregistrãri disponibile pe Internet pentru iPoduri fãcute de amatori. Cei care l-au testat spun cã este accesoriul ideal pentru Podcast-uri. Acesta transmite pe frecvenþe FM. Dacã al vostru nu se numãrã printre ele nu disperaþi. Cele douã microfoane înregistreazã sunetul stereo la calitate de CD. Compania Shildzone are în stoc o varietate de pelicule gata croite. Preþul bucãþilor protectoare variazã în funcþie de mãrimea modelului (între 10 ºi 25 de dolari).9 ºi poate sã memoreze patru dintre ele. producãtorii au inclus un stativ de dimensiuni reduse pentru a facilita orientarea iPodului cãtre cel care cuvânteazã. Carcasele lor din confecþionate din plastic sau diferite aliaje nu le protejeazã de micile zgârieturi inestetice.com. comedianþi etc. micul accesoriu este echipat cu o mufã de 3. Cu gadget-ul Tune Cast II de la Belkin (http://world.1 ºi 107. Dacã vã aflaþi prea departe de sursa sunetului. Mai multe informaþii gãsiþi intrând pe pagina Web: http://world.com) acest lucru devine chiar foarte simplu. Existã tot felul de accesorii pentru iPod dar iatã cã cineva s-a gândit ºi la unul perfect pentru studenþii români. În pachetul cu care este livrat. Mai multe detalii pe www. Compania Shieldzone a venit cu o idee îmbrãþiºatã cu drag de mulþi posesori de MP3 playere. aparatul emite pe frecvenþe FM care pot fi captate de orice radio aflat în apropiere. Cu ajutorul microfonului Belkin Tune Talk Stereo vei avea posibilitatea sã înregistraþi cursurile direct pe iPod fãrã a fi nevoiþi sã vã tociþi degetele scriind sute de pagini. Producãtorii au anunþat un preþ de pornire circa 70 de dolari. PROTECÞIE PE VIAÞà Playerele portabile se numãrã printre cele mai fragile aparate. continuând cu telefonul celular ºi pânã la majoritatea modelelor de laptopuri. care sã poatã fi apoi decupate de client. ca apoi sã fie adus ºi în Europa.v i d e o m a g a z i n e 23 .com.ro 04/2006 a u d i o . E specificat foarte clar cã nu trimit fâºii întregi. pentru o varietate de MP3 playere. între 88.belkin. Spun doar cã pelicula a fost folositã original pentru a proteja elicele elicopterelor din armata americanã. Puteþi face o comandã specialã: în sensul cã le trimiteþi semnalmentele aparatului ºi ei vã livreazã abþibildul. Poate fi achiziþionat la preþul de aproximativ 39 de dolari. Odatã conectat la playerul personal. când se schimbã mediul.belkin.audio-video. Producãtorii nu precizeazã din ce este confecþionat materialul. începând cu MP3 playerul. www.URECHI PENTRU IPOD TUNE CAST II Transformã-þi playerul MP3 întrun emiþãtor radio. Producãtorii lui Tune Cast spun cã aparatul funcþioneazã la randament maxim atunci când se aflã la maxim 3 metri faþã de aparatul receptor.shieldzone.

Lung metrajele americane. printre care se numãrã Matrix. 24 a u d i o . conþin scene pe care numai o plasmã de ultimã generaþie le-ar putea reda aºa cum ºi-au propus regizorii peliculelor.Reportaj PLASMA NOIR Iatã o colecþie de filme DVD menite sã spele prostul renume al televizoarelor cu plasmã în materie de redare a culorii negre.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Blade 2 sau Sin City.

Text de : Sebastian Kovacs n televizor cu plasmã ce se gãseºte azi pe rafturile magazinelor de profil este capabil sã redea niveluri de negru nemaiîntâlnite pânã acum la un TV color. Plasmele de astãzi – multe dintre ele aflate la cea de-a noua generaþie. Aºezaþi-vã confortabil. U www. s-au scuturat de haina ponositã a imaginii de slabã calitate. care vor afiºa imagini întunecate capabile sã absoarbã orice fãrâmã de luminã din sufrageria dumneavoastrã.000:1. au fost etichetate ca nefiind mai mult decât un ornament de perete. Iar slavã Domnului. construite la începutul erei plasmelor. Dar lucrurile s-au schimbat între timp. Aceste calitãþi pot fi testate doar privind imagini mai întunecate decât întunecimea însãºi. Ba mai mult. Au fost ocãrâte la vremea aceea. pregãtiþi popcorn-ul cãci noi aducem filmele. afiºau culori spãlãcite ºi nuanþe de negru ce te duceau cu gândul mai degrabã la o canã cu cacao cu lapte decât la o cafea amarã.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 25 . Cele mai avansate modele sunt în stare sã redea pânã la 28 de miliarde de culori ºi sunt înzestrate cu o ratã de contrast de 10. Aparatele. Am sortat cu aceastã ocazie un calup de filme pe DVD.ro 04/2006 a u d i o . industria americanã de film nu duce lipsã de astfel de producþii.

SIN CITY CEL MAI BUN CAPITOL: 8 . imaginaþi-vã ce a simþit în timpul Feþele smolite ale actorilor par a fi desenate cu tuº negru. creatã de Frank Miller. e prea întuneric!”. înconjurat de o ploaie grea care nu pare a cãdea din cer. pregãtiþi-vã pentru întunecimi mai intense decât cele vãzute în cripta lui Dracula. a fost departe de gândul regizorului ideea de a adapta. Când ºi-a propus sã aducã benzile desenate pe marele ecran. Idee din care a rezultat un peisaj citadin construit din blocuri de nihilism pur.“WHAT IF I’M WRONG?” Acum cã televizorul este calibrat pentru acþiune.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . unde lumina existã doar în lipsa negrului absolut. Filmul regizat de Robert Rodriguez se bazeazã pe comedia noir. Acesta s-a hotãrât sã translateze austera graficã alb- negru a romanului direct pe rola de film. fiica personajului interpretat de Jodie Foster.Reportaj Imaginile sunt dominate de contraste puternice între întunecimi apãsãtoare ºi lumini firave. 26 a u d i o . înainte de a se culca în patul din noua locuinþã. Chiar ºi cele mai firave umbre din aceastã compoziþie dau impresia cã scenele asemãnãtoare din alte filme au fost capturate cu obiective mascate în spatele unor ochelari de soare cumpãraþi din obor. ci mai degrabã scobitã din soliditatea tangibilã a nopþii. se împleticeºte prin noapte cu inima plinã de rãzbunare ºi cu gândul la crimã. Dacã umbrele delicate din scenele de la început deja au speriat-o. Însã o scenã care capteazã cel mai bine esenþa sursei se materializeazã în timpul capitolului al optulea. interpretat de Mickey Rourke. spune: “Mamã. Marv. Filmul este presãrat cu scene luate direct de pe tabla de desen al lui Miller. PANIC ROOM CEL MAI BUN CAPITOL: 12 – “CELL PHONE RETRIEVAL” Spre mijlocul celui de-al treilea capitol al acestui thriller hitchcockian.

încercaþi sã rezistaþi tentaþiei de a da fuga dupã cel de-al treilea film al seriei Blade Trinity. Cele mai interesante secvenþe au fost incluse într-un calup special denumit sugestiv Show Off. asta n-ar trebui sã vã împiedice sã urmãriþi câteva scene de perfecþiune din acest film de acþiune cu vampiri. negrul lucios al costumului de piele. Dar înainte de a se apropia de planetã.v i d e o m a g a z i n e 27 . Însã pentru a vizualiza o scenã care a fost plasatã de regizor la începutul filmului veþi avea nevoie de ochelari speciali. complexe de inferioritate. negrul uleios al pãrului ei.. CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – „MAGRATHEA” Iatã cã în clasament îºi face loc. Cu toate cã rezidã din cultura pulp. www. Aici veþi gãsi Comedia britanicã se desfãºoarã pe fundalul întunecat al spaþiului intergalactic.audio-video. Pelicula “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” este cu atât mai interesantã cu cât acþiunea se desfãºoarã la graniþa genurilor ºtiinþificofantastic ºi fantezie.. comedia britanicã bazatã pe cartea lui Douglas Adams. Cel mai bun exemplu este în capitolul al doisprezecelea în care Jodie Foster fuge înnebunitã din “Panic Room” care-i conferea o relativã siguranþã faþã de bandiþii care o urmãresc. imaginile din acest film nu se aseamãnã cu întunecimile fãrã fund din Sin City. o balenã filosoficã ºi o vazã cu petunii introspective. Capitolul al cincilea al filmului are toate calitãþile pentru a fi inclus într-un calup Show Off: zeci de vampiri ninja. priviþi capitolul al ºaptesprezecelea: pe mãsurã ce echipa SWAT dã buzna în apartamentul unuia dintre suspecþi... priviþi capacul acvariului unde pâlpâie milioane de umbre negre. a universului ºi a tot restului. Însã cea despre care vorbim conþine nu mai puþin de 10 discuri pe care au fost adãugate 35 de ore de materiale suplimentare. acrobaþii. pentru a-ºi recupera telefonul mobil aflat sub pat. observaþi cum dispar ºi reapar din umbrele de obsidian. Cu toate cã. Pentru a vã dumeri de ce a fãcut asta. focurile de armã schimbate în hol. printre atâtea lupte sângeroase. Scenele cele mai intense. pe lângã cele trei filme. THE HITCHHIKERS GUIDE. culoarea întunecoasã ca de fetru a uniformelor poliþiºtilor ºi nu în ultimul rând negreala de cãrbune a camerei în care se petrece acþiunea. Matrix a ieºit pe piaþã în nenumãrate colecþii DVD. Contrastul e definit în DEX ca diferenþa dintre întuneric ºi luminã. schimburi de focuri. lupte cu sãbii ºi. întunecate ºi negre de pe acest DVD sunt acelea în care cei doi autostopiºti intergalactici ºi preºedintele galaxiei orbiteazã în jurul planetei pe suprafaþa cãreia se aflã cea mai importantã întrebare despre însemnãtatea vieþii. în care sunt implicate douã rachete nucleare.ro 04/2006 a u d i o . însã în aceastã scenã suntem martorii unei largi palete care oscileazã între negru ºi negru mai intens: negrul umed al pupilelor lui Trinity. încât a inclus bare de culori pe zonele inferioare ale imaginii pentru a se asigura de calibrarea exactã a monitoarelor pe care urma a fi vizionat acest film. prima luptã kung-fu a lui Neo. Pe mãsurã ce-ºi întinde mâna în întuneric. Cu toate acestea. N-aveþi nici un motiv special de a vã pierde vremea cu acest film când partea a doua a trilogiei este mult mai atrãgãtoare ºi mai blândã cu privirea. care ar putea fi luate drept bucãþi de smoalã într-un film mai luminos. încercaþi sã ridicaþi nivelul luminozitãþii ºi al contrastului câteva secunde ºi veþi observa cum adâncimea impecabilã ºi dimensiunile secvenþei vor degenera într-o platitudine spãlãcitã. pelicula strãluceºte în ceea ce priveºte detaliile profunde ale umbrelor. Pentru a intensifica senzaþia. umbre suficient de adânci pentru a-i provoca unei pantere. cel mai important.secvenþelor de mai încolo. SEVEN CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – “SLOTH” Regizorul David Fincher a insistat atât de mult pe puritatea negrului. eroii trebuie sã supravieþuiascã unei urmãriri ce se desfãºoarã pe fundalul vidului de ebonitã a spaþiului intergalactic. salvarea lui Morpheus etc. BLADE II CEL MAI BUN CAPITOL: 5 – “SUSPICIOUS ACTIVITY” Iatã cã încã o adaptare dupã o bandã desenatã îºi face loc în lista noastrã. MATRIX COLLECTION CEL MAI BUN CAPITOL: 1 – “TRINITY IN A JAM” Din 1999 de când a fost lansat.

Campania de comunicare este susþinutã ºi de un nou spot TV . ªi dacã doriþi sã aflaþi mai multe informaþii despre acest produs puteþi sã accesaþi: www. La ALTEX. Identitatea iconicã transmite statura unui brand puternic ºi poziþia de lider.. un sistem personal audio-video care îmbinã un receiver de înaltã calitate pe douã canale ºi un player universal de discuri DVD-A/SACD. electrocasnice ºi IT&C din România. un cablu de curent ºi un dock universal cu 10 adaptoare. a declarat Bogdan Naumovici. ALTEX lucreazã la acest nou concept de un an ºi a ales acest moment pentru a-ºi face cunoscutã noua identitate. a adãugat Ruxandra Vodã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . permit utilizatorilor sã asculte muzica lor favoritã cu un sunet clar ºi bogat. Modelul Onkyo oferã utilizatorilor caracteristicile unui DVD player universal cu procesor A/V complet. acesta este primul accesoriu iPod care redã sunet de calitate HI-FI pentru iPod. CMO Altex. într-o carcasã micã potrivitã pentru birou sau orice încãpere din casã. cu baºi adânci. O identitate vizualã creatã în jurul unei litere simbolice . cu capacitãþi XM-Ready ºi compatibilitate cu DS-A1 iPod dock. mai trebuie doar sã scoateþi din buzunar aproximativ 400 de dolari.” iPod Hi-Fi a fost realizat de Apple cu scopul precis de a oferi sunet realist ºi performanþe audio optime. Sistemul. fiind componente ale drapelului naþional.“Cuscrii. Clienþii descoperã la ALTEX cã pot face cumpãrãturi în cel mai avantajos mod posibil.capabilã sã transmitã poziþionarea reþelei pe piaþã. Conceputã pentru a sugera ideea de modernitate noua imagine ALTEX îºi pãstreazã culorile. Este pasul urmãtor pe care ALTEX îl face în mod firesc. dar care inoveazã întotdeauna pentru clienþii sãi. În concordanþã cu aceastã simbolisticã. iPod Hi-Fi este uºor de controlat cu telecomanda Apple..decapotabilã. dar ºi strategia sa de business. iPop HI-FI Apple duce mai departe epopeea iPod. Noua identitate ALTEX este o continuare în procesul comunicãrii. subliniind ideea de pionierat. liderul pieþei de electronice. pentru o experienþã stereo în orice încãpere din locuinþã. subliniatã de grafica literelor. la telecomanda Apple pentru schimbarea melodiilor sau ajustarea volumului uºor de folosit ºi la sursa de curent universalã încorporatã în designul boxelor. care a stat la baza spotului. CEO Apple. ilustreazã poziþionarea ALTEX ca cel mai accesibil retailer. inclusiv DVD-Audio ºi video multicanal sau stereo ºi SACD cu multicanal. A cumpãra o plasma. Onkyo polivalent Onkyo a lansat XM-Ready CS-V720. ALTEX este prima alegere. Noua identitate ALTEX va fi implementatã în magazine. Dacã toate acestea v-au convins. Aparatul mai include o pereche de boxe ºi scanare progresivã când vine vorba de outputul video. oferind cel mai mic preþ din România. Ne referim la butoanele de control al volumului extrem de sensibile. ALTEX este punctul de referinþã al clienþilor în gãsirea propriului lor drum întro ofertã foarte complexã. Iar cea mai potrivitã expresie a acestui lucru este farul. nu mai reprezintã un stress. compact care include douã incinte acustice ºi un sistem de baºi.care poartã semnãtura Leo Burnett ºi care pãstreazã aceeaºi notã simpaticã ºi prietenoasã pe care o au. Preºedinte ºi CEO ALTEX . Culorile roºu-galben comunicã simplu ceea ce ALTEX reprezintã în piaþã: o poveste 100% româneascã. la un preþ de aproximativ 349 de dolari. a declarat Dan Ostahie. iPod HI-FI este un nou sistem audio highfidelity care conlucreazã superb cu iPod-ul pentru a redefini sistemul stereo de acasã. Pachetul iPod Hi-Fi include telecomanda Apple. Farul reprezintã un simbol al ghidului. un DVD sau o maºinã de spãlat . Director de Creaþie Leo Burnett. 28 a u d i o . pot achiziþiona calculatoare sau notebookuri de ultimã generatie. dar ºi cu convenþionalele CD-uri ºi discuri în format MP3. un ghid aflat în slujba clienþilor. ”Noul spot TV vorbeºte simplu ºi cât se poate de clar faptul ca ALTEX este un brand pur românesc care oferã exact ce îºi doresc mai mult clienþii români. reprezentative atât pentru companie. sau toate la un loc. poate fi încãrcat atât la prizã. Mai multe informaþii puteþi gãsi online accesând site-ul: www.altex. între coordonatele locale ºi cele europene. cât ºi prin baterii. a fost adaugatã ºi componenta tehnologicã. Caracteristicile iPod Hi-Fi îl fac uºor de utilizat ºi transportat.. Oferta ALTEX este o sintezã a ceea ce-ºi doresc cel mai mult clienþii de la un retailer. ci este expresia fireascã a ceea ce ALTEX a implementat deja. ALTEX va comunica mult mai uºor clienþilor valorile sale.ro. clienþii sunt fericiþi ºi pot face câte cumpãrãturi doresc. de altfel.toate la cel mai mic preþ din România. iPod-ul HI-FI oferã o performanþã acusticã fãrã precedent ºi un sunet plin care nu s-a mai auzit pânã acum la nici un sistem audio realizat pentru iPod. în condiþiile în care acesta se suprapune peste implementarea strategiei de business”. cât ºi pentru orice român. “Apple reinventeazã sistemele audio stereo când vine vorba de iPod-ul Hi-Fi.com. Acum se adaugã acestui proces doar componenta vizualã... toate acestea în condiþiile în care vom continua extinderea puternicã a reþelei de magazine la nivel naþional”. toate spoturile ALTEX. “Procesul de rebranding nu începe acum. “. “Performanþa acusticã de neegalat a iPod-ului Hi-Fi ºi designul uimitor al acestuia se resimt în orice loc din casã.. telefoane mobile . “Clienþii noºtri au la dispoziþie o ofertã care nu se limiteazã la tradiþionala maºinã de spãlat. mãsuþã sau noptierã.. care minimalizeazã vibraþiile pe mãsurã ce creºte calitatea sunetului. WMA ºi JPEG. într-un design inovativ ºi compact. Ideea creativã.” a spus Steve Jobs. pentru cã beneficiazã de cel mai mic preþ din România”.ªtiri ALTEX are o nouã identitate Noua identitate vizualã sintetizeazã întreaga evoluþie ALTEX. Identitatea graficã este fondatã ºi a fost dezvoltatã pornind de la ceea ce ALTEX semnificã în piaþã: un lider care inoveazã.apple. CS-V720 este compatibil cu orice format de disc. pânã la sfarºitul anului viitor. Anticipând evoluþia pieþei ºi din dorinþa de a rãspunde primul necesitãþilor clienþilor români. totul într-un pachet care poate fi pus pe birou. Prin noua sa imagine. Designul unic. ALTEX ºi-a extins gama de produse oferite ºi cãtre zona de IT&C ºi ºi-a consolidat poziþia de cel mai accesibil retailer.

Apple’s vice president of worldwide iPod Product Marketing. carcasa neagrã din oþel inoxidabil. oferit de Industrial Design Promotion Organization din Japonia. Cele trei produse: setul de cãºti Wireless Headphones pentru iPod. Soluþia Ericsson oferã telecomunicaþii performante.500 de melodii. Informaþii pe www.” Soluþia end-to-end este primul pas în evoluþia pe termen lung a serviciilor TV. 25. cãrþi digitale. a spus Guerrino De Luca. eforturile noastre de standardizare ºi faptul cã suntem lideri internaþionali în IMS. “Exprimãm astfel nevoia de design ºi armonie vizualã în toate elementele ce ne înconjoarã zilnic.IPTV de la Ericsson Ericsson a lansat de curând soluþia IPTV end-to-end. acesta fiind un fotograf recunoscut pentru stilul curajos. filme. fotografii. www. fotografiile l-au avut ca punct central pe fotomodelul Sorina Topceanu. Apple introduce noul U2 iPod Apple a introdus pe piaþã noua versiune a ediþiei speciale a U2 iPod.ro 04/2006 a u d i o . “Pentru Logitech. updatate la fiecare conectare. Conceptul acestui eveniment a ilustrat perfect preocuparea Logitech pentru designul produselor sale. Spaþiul Logitech din cadrul evenimentului nu a fost un stand obiºnuit.000 de fotografii ºi peste 75 de ore de material video. au precizat oficialii Apple. agenþia de PR a Logitech în România. vor putea sã downloadeze 30 de minute de video cu U2 prin iTunes Music Store”. cu ajutorul unei camere web Logitech. toate cerinþele de scalare ºi implicã o gestionare completã a duratei de viaþã a acestora. un ghid pentru integrarea funcþiilor IP Multimedia Subsystem (IMS). Noul U2 iPod beneficiazã de tehnologia Auto-Sync semnatã Apple. precum încãrcarea ºi autentificarea end-user. preºedinte ºi CEO al Logitech. cu cele ale IMS pentru servicii de comunicare complexe.ericsson. PR Manager în cadrul Grupul Doi. orientat cãtre experiment. clipuri video ºi cele mai populare show-uri de televiziune pe iPod. dar ºi calitate High-Definition).“ completeazã Ödman.com. dar ºi pentru a-i ajuta pe operatori sã înþeleagã provocarea. Fiecare dintre ele este un amestec spectaculos de inovaþie. video on-demand. precum broadcast TV (ambele standarde. unice pe piaþã. care includ combinarea tehnologiilor Digital Living Network Alliance (DLNA). au fost declarate câºtigãtoare la categoria destinatã designului de produs. totul în cadrul evenimentului Photo Image Communicator. “Suntem încântaþi sã continuãm colaborarea cu una dintre cele mai importante trupe pe plan mondial pentru a aduce fanilor U2 o ediþie a celui mai bun player de muzicã digital din lume. Logitech nu l-a ales întâmplator pe Cosmin Gogu. care poate fi folositã cu succes pentru a face fotografii. Include. U2 ºi Universal Music Group (UMG). În ultimii trei ani. ca parte a parteneriatului dintre Apple. Logitech a obþinut nouã premii Good Design. cãºti pentru MP3 playere sau telecomenzi universale”. vice-preºedinte al departamentului Multimedia Solutions al companiei Ericsson. Ericsson are o viziune pe termen lung pentru TV. o iniþiativã ineditã în România. “Bazându-se pe experienþa noastrã în broadband. La începutul lunii octombrie a anului trecut. cu Click Wheel roºie are încrustate semnãturile membrilor trupei U2. Viziunea Ericsson în privinþa serviciilor personalizate IPTV pentru broadband se bazeazã pe standarde deschise. care a prezentat fotografii fashion realizate cu webcam-ul. webcam-ul QuickCam Fusion ºi MX610 Laser Cordless Mouse. Claes Ödman. ”Utilizatorii U2 iPod mai au un avantaj. explicã: “IPTV este mai mult decât o transmisiune TV tradiþionalã pe reþea IP – integreazã media ºi serviciile de comunicaþie pentru a reda televiziunea personalizatã ºi interactivã indiferent de unde e telespectatorul. pentru entertainment digital. pe aspectul produselor sale întãrind acest demers prin sloganul “Designed to move you”. Webcam la rangul de aparat foto Logitech a lansat recent o nouã strategie de promovare a webcam-urilor sale: o camerã web. eleganþã ºi tehnologie. mai mult ca oricând.audio-video. trei produse Logitech au obþinut presti- giosul Good Design Award 2005. ªi ca sã demonstreze acest lucru. Pentru a sublinia întâlnirea între fashion ºi tehnologie. Oferta face posibilã o serie completã ºi complexã de servicii IPTV. reþea personalã de înregistrare video ºi ghid electronic de programe. a declarat Tudor Dãescu.“ a spus Greg Joswiak. Ericsson ºi-a arãtat disponibilitatea de a colabora cu alte companii specializate pentru a îmbogãþi infrastructura. fie ele ºi periferice de calculator. designul este un element care þine de cultura companiei – este o pasiune adânc sãditã la nivelul întregii companii pentru realizarea de produse care aratã bine ºi depãºesc aºteptãrile clienþilor noºtri”. Cât despre Logitech pune accentul. Cu un design elegant. Logitech l-a ales drept partener pe fotograful de modã Cosmin Gogu. interfaþa ºi arhitectura IPTV. Noul iPod poate fi achiziþionat cu 329 de dolari. Acesta a cuprins fotografiile realizate de Cosmin Gogu.v i d e o m a g a z i n e 29 . Noul U2 iPod se bazeazã pe cea de-a cincea generaþie de iPod de 30 GB ºi poate îngloba 7. de asemenea. care downloadeazã automat muzicã.

200 de produse ºi accesorii Sony comercializate. Aceasta din urmã lucreazã intens la noua tehnologie de discuri optice. de 6. La ora actualã. Într-o notã adresatã clienþilor. Reitzes avertizeazã cã vânzãrile de iPod-uri ar putea staþiona uºor. depãºind bariera de 7 mm deþinuþi de cel care a fost considerat cel mai subþire telefon din lume”. modelele RCS606H ºi RCS-404H. 30 a u d i o . utilizatorii pot descoperi reduceri de preþ. Pioneer devenea lider mondial în comercializarea DVD recorderelor ºi era pe locul al patrulea ca producãtor de pãrþi componente ale aparatelor de acest gen. în zona de “produse promoþionale”. cât ºi clienþilor individuali. inclusiv Mac mini. în premierã. analistul sublinia o cerere puternicã pentru toate Mac-urile Intel. a convins liderii companiei sã renunþe la dezvoltarea tehnologiilor de producere a DVD recorderelor. transportul la domiciliu este gratuit.2 milioane de Mac-uri. au acces direct la informaþii actualizate despre produsele ºi stocurile existente. O noutate o reprezintã secþiunea destinatã distribuitorilor. Problemele financiare din cadrul acestei divizii a companiei au dus la parteneriatul strategic cu Matsushita Electric Industrial Co. cea a discurilor BluRay. de altfel o afacere tradiþionalã pentru Pioneer. compania Pioneer comercializeazã cu succes sistemele Home Cinema dotate cu DVD recordere.“ aratã Reitzes în raportul sãu. Analistul Ben Reitzes de la UBS comenteazã “Mac-urile produse de Apple.sonycenter. achiziþiona . El anticipeazã. Scãderea vânzãrilor la aceastã categorie de produse electronice. în timp ce Apple pregãteºte noi versiuni ale produselor pentru a fi lansate în aceastã varã. promoþii ºi detalii tehnice. reduceri de preþuri la întreaga gamã iPod.000 RON în þarã. de asemenea. cele iPod o sã scadã.9 mm grosime. O altã strategie îmbrãþiºatã de Pioneer va fi orientarea spre divizia in-vehicle (echipamente de navigare pentru maºini ºi alte produse electronice pentru vehicule). Pentru livrãri de peste 500 RON în Bucureºti ºi de peste 1. SGHX820. Cel mai subþire telefon din lume Oficialii Samsung susþin cã au dezvoltat cel mai subþire telefon mobil din lume. Pot. divizie mai profitabilã ºi mai puþin uzitatã de companiile de pe piaþa de electronice. Compania Pioneer. “În ciuda posibilitãþii ca piaþa de MP3 playere sã intre într-o perioadã de declin. cel puþin nu pentru Apple. Magazinul online se adreseazã atât distribuitorilor. pentru Apple. are încorporatã o camerã de doi megapixeli ºi funcþioneazã ºi ca un MP3 player. date despre lansãrile de produse. Totuºi aceastã turnurã nu va fi bruscã. “Noile Mac-uri mini au avut un debut pe piaþã peste aºteptãri. având în vedere istoria companiei: în anul 1999. În plus. care utilizeazã cipuri Intel. care pune la dispoziþie gama completã de dispozitive ºi accesorii Sony ºi oferã exclusiv produse aparþinând acestei mãrci. Dacã vânzãrile Mac-urilor au crescut. Vizitatorii mai aflã. ºi pot face comenzi online. Creat pentru a rãspunde cât mai eficient clienþilor din toatã þara. producãtor de electronice de top a fãcut public faptul cã renunþã la a mai fabrica DVD recordere pentru consumatori. Unele produse sunt însoþite de cadouri la cumpãrare. reflectând situaþia de pe piaþa MP3 playerelor.ªtiri Previziuni despre Apple Veºti bune ºi rele. aºa susþin oficialii Samsung. a mai declarat Ben Reizes. care ar putea ajuta Pioneer sã intre cu succes pe o piaþã mai puþin aglomeratã. Acestea ar veni în compensarea previziunilor despre iPod care nu sunt îmbucurãtoare. Compania Pioneer nu va mai dezvolta DVD recordere Mânã invizibilã a capitalismului a mai fãcut o victimã. inclusiv a unor mari lanþuri precum CompUSA. de asemenea. se vând mai bine decât anticipaserã specialiºtii companiei”. care este în plinã dezvoltare. El adaugã “cererea este una puternicã ºi la nivelul reþelei de vânzãri la mâna a doua Apple. “Telefonul foarte subþire a bãtut un nou record în materie de telefonie mobilã.” Analistul mai anticipeazã o creºtere anualã a unitãþilor Mac vândute de 5% ºi vânzãri totale de 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . a declarat oficialul companiei Jong-Yong Yun. mulþi manageri de magazine susþinând cã vânzãrile de iPod-uri video sunt chiar mai puternice decât cele de iPod nano“.un aparat foto digital Sony Cyber-shot DSC S600 cu numai 679 RON. A doua secþiune poate fi accesatã de toþi cei interesaþi sã afle noutãþi sau sã cumpere unul dintre cele peste 1. care nu au dat detalii despre preþul micuþului aparat.de exemplu . pe baza unui cont de utilizator ºi a unui cod. www.ro este singurul magazin online din România. Descrierea telefonului se zbate undeva între a fi considerat cel mai neobiºnuit telefon sau o încercare stranie de aduce tehnologia la forme microscopice. în acelaºi timp. 100% online Acum puteþi intra în lumea Sony cu un singur click ºi puteþi deveni astfel prietenii brand-ului Sony. unde aceºtia. continuãm sã credem cã vânzãrile de iPod-uri video sunt relativ solide. În ciuda criticilor. Sony Center lanseazã un nou magazin. telefonul se poate gãsi deja în Europa.

proaspatã ºi revigorantã a fost la fel de apetisantã ca ºi noul LG Chocolate. La sfârºitul lunii mai. semnatã de Agnes Toma. semnatã de creatoarea Lena Criveanu.Sony. notebook-ul PC with HD DVD-ROM drive.ro 04/2006 a u d i o . Carmen Secãreanu a combinat inul ºi bumbacul cu mãtase ºi organza. Fiecare colecþie a fost asociatã uneia dintre mãrcile IT prezente în expoziþie. timp de trei zile. Qosmio G30 este primul laptop din lume care are drivere HD DVD-ROM. Noile camere foto recomandate de Sony pentru sezonul estival au surprins echilibrul colecþiei între creativitate. care au fost recent lansate de Toshiba. de dimineaþa pânã seara s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a expoziþiei destinatã gadget-urilor. Gazdele evenimentului au fost Mihai Morar ºi Daniel Buzdugan. are pretenþii de operã de artã. în materie de notebook-uri ale industriei de entertainment audiovideo. al lansãrii lui G30.precum ºi Media Galaxy. de asemenea. Lena Criveanu. în premierã mondialã. Fotomodelele nu au întâmpinat probleme în a prezenta o gamã largã de produse IT. Expoziþia a avut loc în cadrul centrului comercial Feeria din Bãneasa ºi a reunit nume sonore de producãtori de tehnologie . extravaganþã ºi lejeritate. www. G30 ridicã la un alt nivel standardele aplicate pentru computerele portabile în a citi ºi a scrie DVD-uri ºi CD-uri. pragmatism ºi act artistic. pasionaþii de tehnologii digitale au primit rãspuns cãutãrilor de gadget-uri de la sponsorii evenimentului. Colecþia pret-aporter pentru primavarã-varã. purtate firesc de manechine. G30 profitã de funcþia HD incluzând un tuner TV pentru programe atât în digital. Secretele Mariei) a sugerat cã în universul multimedia creat la Media Galaxy poþi gãsi ºi orice gadget al momentului. În perioada expoziþiei. intitulatã “Black Magic White“a Academiei de Arte din Bucureºti. Toshiba lanseazã Qosmio G30 Toshiba Corporation a lansat. MediaGalaxy a prezentat sub sloganul “Trãieºte experienþa multimedia!“ noul concept “Trend’Y R’Evolution“. Momentul artistic oferit de actorii Liliana Panã ºi Radu Zettu (Teatrul Foarte Mic. Computerul costã aproximativ 2000 de dolari. iar fotomodelele au folosit telefoanele mobile de la Samsung pentru a anunþa publicul. Chiar dacã au fost masculine. Suita de Oscar prezentatã de Orion a cuprins noile MP3-playere ºi DVD-playere ºi a completat colecþia “New Man in the City“. care. semnatã de Dana Iuga ºi Narcisa Shugar. Logitech . sensibilitate. Hainele au fost reinventate. pentru a conecta alte device-uri precum televizoare HD.audio-video. Carmen Secãreanu. costumele au fost prezentate de modele feminine pentru a contura ideea de non-conformism. cã acest model oferã cea mai bunã alegere pe care consumatorii o pot face pentru cã G30 marcheazã strategia generalã a Toshiba de a deveni lider pe piaþã atât în materie de inovaþie.v i d e o m a g a z i n e 31 . Imatech. Agnes Toma a realizat special pentru “Photo Image Communicator“ un studiu în alb ºi negru. Orion. Qosmio G30. Pe scena show-ului “Gadget Style Summer Collection“ au putut fi urmãrite creaþiile caselor de modã autohtone: Tina R. cât ºi de preþ. Compania Media Galaxy a ales Tina R Jeans Collection. Dana Iuga & Narcisa Shugar. de vreme ce au purtat hainele comode semnate de Tina R. Ivan Kam a mai vorbit despre cele 4 modele de notebook-uri TECRA M5. Samsung. Samsung a ieºit în evidenþã printr-o colecþie avangardistã fascinantã. LG. în ton cu gadget-urile marca Logitech. care redã tendinþele internaþionale ale creaþiei casual. În acelaºi context. comode ºi elegante. cât ºi în analog. telefonul LG Chocolate s-a asortat colecþiei “First Spring“. Nume deja consacrat al modei româneºti. Printre partenerii media ai acestui eveniment s-a numãrat ºi audio-video magazine alãturi de revistele connect ºi PHOTO magazine. cu ecran de 12 inci PORTAGE M500 ºi alte douã serii de notebook-uri Satellite A100 ºi M100. prezentând haine lejere. dar ºi o interfaþã mutimedia High-Definition. Cu aceastã ocazie. Ivan Kam managerul Computer Systems Division pentru Asia de Sud a spus despre noua versiune Qosmio G30 cã este modelul. Academia de Arte. Photo Image Communicator 2006 a fost prezentat de compania Media Galaxy ºi organizat de SPLIT Advertising. Prezentat în premierã la “Photo Image Communicator“. Camerele foto Sony CyberShot au redat culoarea colecþiei “New Black and White“. Agnes Toma.PHOTO IMAGE COMMUNICATOR Photo Image Communicator 2006 a început la Bucureºti printr-o paradã de modã ºi o expoziþie de produse IT. Ivan Kam considerã.

INTERVIU interviul va veni 32 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

audio-video.ro 04/2006 a u d i o .interviul va veni www.v i d e o m a g a z i n e 33 .

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .INTERVIU interviul va veni 34 a u d i o .

v i d e o m a g a z i n e 35 .audio-video.ro 04/2006 a u d i o .interviul va veni www.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Hi-Fi Stereo 36 a u d i o .

care elibereazã sateliþii de frecvenþele joase. filtru high-pass. de ce aceastã zonã a spectrului sonor nu preocupã în aceeaºi mãsurã toþi audiofilii? Rãspunsul este direct legat de capacitatea auzului uman. De aceea. Dar.v i d e o m a g a z i n e 37 edarea cât mai fidelã a muzicii presupune stãpânirea exactã a mai multor discipline: neutralitate sonorã. Caseta din paginile urmãtoare. spaþializare convingãtoare. nu orice model de subwoofer lucreazã bine în echipã. despre filtrul low-pass. cei care au experimentat cel puþin o datã senzaþia extraordinarã creatã de perceperea “baºilor cu adevãrat adânci”.audio-video. Dacã incintele acustice principale sunt de dimensiuni mici. dacã luaþi problema în mâini! Completaþi-vã sistemul cu un subwoofer. filtre high-pass. din întreg tabloul sonor. Stabilirea frecvenþei optime de separare necesitã fineþe ºi analizã atentã a tabloului 04/2006 a u d i o . oare. TEST CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R 700 EURO 610 EURO 700 EURO 800 EURO 800 EURO www. atunci în joc intervine un filtru suplimentar. aduce îmbunãtãþiri unui sistem audio surround. multe modele de woofere au integrate. însã. la urma urmei. De altfel.TEAM-WORK Neglijate în sistemele audio standard în Home Cinema? audio-video susþine cã subwooferele se pot integra perfect ºi în sistemele Hi-Fi. specializat în dificila sarcinã de redare a baºilor adânci. din construcþie. oare. Însã. vã oferã un tablou complet privind diferitele tipuri de filtre folosite.. de pildã cel dintr-un receiver AV. valoare sub care sarcina audio este preluatã de cãtre subwoofer. De aceea. Dar. Atenþie. Dacã. acordarea unui rãgaz suficient de timp pentru a integra ºi ajusta subwooferul în sistemul audio. adevãrata provocare pentru orice difuzor este reprezentatã de redarea baºilor adânci. Baºii produºi de contrabas. Filtrul este cel care împarte sarcinile între boxele centrale ºi subwoofer în interiorul echipei. de calitate medie? Da. Redactat de: Brânduºa Bãcilã UN JOB PENTRU SPECIALIªTI Se mai pot. Sarcinile de filtrare ale frecvenþelor pot fi preluate ºi de cãtre un filtru extern. R BAªI CARE NU SUNT. dar oare cât de adânci ºi de puternici vor fi aceºtia? Chestiunea îi preocupã nu numai pe fanii muzicii techno sau hip-hop. ºi înregistrãrile de muzicã clasicã. vor dori mereu s-o retrãiascã. partea cu sunete înalte este prezentã. Inginerii electroniºti vorbesc. rock ºi jazz conþin sunete cu frecvenþe foarte joase. orgã ºi tobe . deoarece. este o condiþie absolutã pentru a obþine rezultate calitative.nu vor fi redaþi suficient de fidel ºi de puternic de cãtre boxele cu dimensiuni compacte. deoarece în acest caz este nevoie de multã putere. precum ºi variantele uzuale de conectare.ro . în limbaj de specialitate.adicã toate sunetele cu frecvenþa sub valoarea de 50 Hz . preocuparea lor constantã va fi gãsirea unei formule de echilibru pentru situaþia des întâlnitã la audiþii: “prea mult” pentru baºii înalþi ºi “prea puþin” pentru cei adânci. Acordarea sistemului presupune stabilirea valorii pentru frecvenþa de separare. Fiecare boxã poate reda ceva baºi.. cât ºi cu acustica spaþiului ºi cu locul unde este plasatã. voci nedistorsionate ºi volum puternic. atunci tonurile joase pot fi oarecum “presupuse”. Boxa trebuie sã se potriveascã atât cu setul de boxe.

Tubul reflex rotunjit promite volum puternic. Constructorii de boxe se aflã. Pentru reuºitã. sunetele subwooferului au ieºit prea puternic AS 120 SC CANTON CANTON: IMPOZANT Modelul AS 120 SC al firmei din Hessen este un subwoofer bassreflex voluminos ºi înalt. totuºi. Nubert. care poate intra în joc cu o întârziere de douã sutimi de secundã faþã de sateliþi. mai ales pentru domeniul de frecvenþe cuprins între 40 ºi 80 Hz. dar nu pentru cele de dimensiuni prea mici (regula de aur: 16 cm sau mai mult pentru diafragma difuzorului de baºi). în faþa unei dileme: cu cât subwooferul este separat mai abrupt ºi mai adânc ºi cu cât vor fi mai bine filtrate frecvenþele înalte. La preþuri situate în jurul a 800 de euro producãtorii Canton. în schimb. Quadral. aici. El are rolul de a reduce supraîncãrcarea incintelor acustice cu baºi. Pot fi ajustate valorile pentru frecvenþa de separare ºi cele pentru descreºterea volumului baºilor. SUBWOOFER Filtrul pasiv integrat în subwoofer este conectat între amplificator ºi boxe. Boxele ºi subwooferul nu au voie sã prelucreze un domeniu comun de frecvenþe. cu amplificatoare ºi filtre low-pass integrate. cu atât va fi mai mare valoarea pentru time offset. În exerciþiul funcþiunii. de 30 cm. 38 a u d i o . în funcþie de acustica spaþiului. este propulsat de cãtre un amplificator digital. se aflã încã una pentru semnal nefiltrat. Alãturi de o pereche de ieºiri RCA. care lucreazã fãrã limitare înspre frecvenþele joase. Subwooferul preia sarcina audio de la valorile stabilite pentru frecvenþa de separare (exemplu: 40 pânã la 60 Hz). Tannoy ºi Velodyne au realizat subwoofere active. în trei nivele. fãrã zgomote perturbatoare. dar. Cinci modele de subwoofere se prezintã în faþa noastrã pentru testare. Orice problemã în ajustarea filtrelor. Precizia cu care va lucra filtrul depinde extrem de mult de impedanþa boxelor. determinã defazãri ale subwooferului. eficacitatea separãrii frecvenþelor trebuie mult experimentatã în practicã. diferitã. Care model va fi cel mai potrivit pentru un sistem stereo? Vor colabora aceºtia mai bine cu boxe mai mici sau mai mari? excursii mari ºi lineare ale diafragmei.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . prevãzute cu un filtru high-end. comutatoare ºi potenþiometre pentru toate variantele de utilizare. Concepþia tehnicã a lor este. Subwooferul are conexiuni ºi reglaje din abundenþã. Testarea modelului în camera de audiþie a fost inauguratã de plasarea ºi acordarea lui cât mai exactã. la care se pot conecta alte subwoofere. Acest montaj este recomandat pentru boxele sensibile. ca ºi cum wooferul ar fi mai departe în spaþiu cu ºase metri. Funcþionarea în paralel fãrã filtru high-pass Filtru pasiv în conexiunea volum puternic 1 B AMPLIFICATOR DE PUTERE AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Cablurile boxelor de la difuzoarele principale ºi subwoofer sunt legate paralel la amplificator. sunetele trebuie sã fie redate simultan de cãtre toate boxele. Fizicienii denumesc acest fenomen “group delay”. iar membrana dublã are rolul de a permite + + + Baºi adânci Rezerve enorme de putere Echipare bunã Mult prea înalt Insuficient de precis Echipare completã: Canton AS 120 oferã conexiuni.Hi-Fi Stereo sonor final. Corpul difuzorului.

audio-video. dar la partea de precizie nu a fost chiar excepþional. iar potenþiometrele silenþioase funcþioneazã impecabil. www.v i d e o m a g a z i n e 39 . subwooferul este echipat exemplar. Telecomanda controleazã valorile pentru volum ºi frecvenþa de separare. Membrii juriului testãrii au ajustat frecvenþa de separare (în jurul valorii de 50 Hz). dar prea bogat în baºi pentru mini-sateliþi. Deºi instrucþiunile de utilizare pretind din partea cititorului multe cunoºtinþe despre noþiuni ºi detalii tehnice. Subwooferul Nubert AW-880 nu iubeºte poziþionarea cu spatele la perete. a atins cu uºurinþã nivelul de volum cerut de sistemele Filtru activ pe preamplificator ºi amplificator Funcþionare cu receiver AV C OUTPUTURI D AV . reprezentaþia lui Canton a fost curatã ºi lipsitã de distorsiuni. Semnalul la output este ideal pentru boxele compacte cu difuzorul de joase de 13-16 cm. mai bine decât circuitele pasive. Valoare recomandatã pentru frecvenþa de separare: 60 pânã la 80 Hz. comutatorul “Room Compensation” ºi faza. NUBERT: CONFORTABIL Producãtorul german a realizat modelul AW 880 folosind tehnologie experimentatã. sunetele au fost cu adevãrat adânci ºi. În linii mari. Confort: AW-880 iese în evidenþã prin telecomanda cu unde infraroºii ºi potenþiometrele pentru volum ºi frecvenþã. în evidenþã. Însã. În plus. ele oferã numeroase sfaturi privind poziþionarea ºi reglarea acestui model. devenind chiar ameninþãtoare. Doar la redarea loviturilor seci ºi rapide de tobe a trebuit sã-ºi dea mai mult silinþa. în plus. Canton a rãsplãtit efortul. deºi o idee prea moi. SUBWOOFER Un cablu RCA leagã sub out-ul receiverului cu un Line In al subwooferului (sau cu ambele Line-In prin adaptor Y). canal reflex rotunjit de mãrimea unei pâlnii de trompetã ºi o carcasã stabilã. livrând de data aceasta. Reþeta exactã pentru obþinerea baºilor curaþi a fost în întregime respectatã: diametrul difuzorului de 30 cm. iar descreºterea volumului sonor pentru baºii adânci poate fi ajustatã la acustica spaþiului prin comutatorul “Low-Cut” (20/30 Hz). Alegeþi din meniu “Front: Small” ºi valori pentru frecvenþa de separare între 60 Hz (boxe compacte de dimensiuni mari) ºi 150 Hz (mini-sateliþi).ro 04/2006 a u d i o . Un soft-clipping (deconectabil) împiedicã supramodulaþia amplificatorului. baºi frumos conturaþi. Funcþioneazã ºi cu amplificatoare de putere separate (între PRE-out ºi POWER-in).AW-880 + + + + - NUBERT Baºi adânci Rezerve de putere enorme Dotare foarte bunã Confortabil la operare Ar fi de dorit baºi ceva mai uscaþi Construit mult prea adânc Home Cinema. Receiverul AV preia funcþia filtrului. Deconectaþi filtrul din subwoofer (“LFE Mode”) sau fixaþi-l la frecvenþa de separare cea mai mare. din cauza tubului bass reflex situat posterior.RECEIVER AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Filtrul high-pass situat între preamplificator ºi amplificator realizeazã operaþia de filtrare undeva sub frecvenþa de 80 Hz.

Mãsoarã eficacitatea cu care un filtru înlãturã frecvenþele nedorite. fãrã bobinã. ceea ce promite volum sonor puternic. fãrã întârzieri.Nu are filtru high pass . un filtru abrupt cu valoare de atenuare de 12 dB/ octavã coboarã volumul cu un sfert. spartanicã. Doar la piesele muzicale complexe. SUB 400 DV QUADRAL DOMENIUL DE FRECVENÞE Între 20 ºi 60 Hz se aflã baºii adânci. Mem- FILTRU LOW-PASS Filtru. Fraþi diferiþi: membrana difuzorului pentru baºi (jos) direcþioneazã undele sonore spre podea. nici filtru high-pass. redaþi prin miºcarea rapidã a membranei pasive în faþã ºi în spate. la partea de baºi adânci. Redarea frecvenþelor foarte joase este preluatã de cãtre o membranã pasivã. filtrul subsonic. Wooferul a intrat în joc la momentul oportun. Dotarea lui Quadral este. Baºii au fost foarte curaþi. chiar elegante. pentru subwoofer. direcþia podea. la volum puternic. La testul audio. doar Canton îi este întrucâtva superior. comportamentul lui Quadral a fost asemnãnãtor cu cel al lui Canton. dar nu suficient de uscaþi. care este pusã în vibraþie numai sub acþiunea aerului din interior. iar la baºii foarte adânci intrã în joc o membranã pasivã grea (sus). Þinând cont de toate aceste caracteristici wooferul este un partener ideal pentru sistemele Home Cinema. FILTRU Combinaþie între filtrele high-pass ºi lowpass. boxa nu a fost suficient de dinamicã. rezultatul a fost remarcabil.Baºi insuficienþi de adânci pentru Home Cinema . deseori. Dar micul woofer strãluceºte prin suprafaþa elegantã ºi finisarea excepþionalã. Totuºi. de la 40 pânã la 150 Hz. la un preþ accesibil. Determinã volum oscilant ºi sunete bubuitoare. deosebit de grea. bine dimensionate stãpânesc cu mãiestrie problemele legate de zgomotele de aer sau de compresie. + Baºi adânci uscaþi ºi preciºi + Volum mare la dimensiuni compacte + Design valoros .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . În conlucrarea cu boxele compacte pentru medii. REZONANÞA SPAÞIULUI Numitã ºi “unde statice”. Cãile bassreflex. la dublarea frecvenþei.Dotare slãbuþã FILTRUL HIGH-PASS Parte importantã a filtrului. iar membrana difuzorului lucreazã conform principiului downfire.Hi-Fi Stereo LEXICON PANTÃ A FRONTULUI Se mai numeºte ºi “Slope”. subwooferul 400 DV intrã în cu totul altã categorie decât modelele concurente de la Canton ºi Nubert. Valoarea sonorã cea mai puternicã. dar lucreazã fãrã temporizare. brana pasivã emite undele sonore în faþã. Deºi volumul sonor nu a fost la nivelul celui atins de modelele Nubert ºi Canton. mici. activ. deranjante. Odatã ce frecvenþa de separare a fost corect stabilitã. þinând cont de dimensiunile compacte ale carcasei. care filtreazã tonurile înalte. de aceea anumite variante de conectare sunt imposibil de realizat. Un filtru plat cu valoare de atenuare de 6 dB/octavã înjumãtãþeºte. iar peste aceastã valoare începe domeniul tonului fundamental. Combinaþia dintre baºii prelungiþi ºi bãtãile de tobe din piesa Madonnei “Power of Goodbye” a fost stãpânitã cu mãiestrie ºi echilibru. care filtreazã sunetele joase. În schimb. volumul sonor. separã frecvenþele pentru boxe. filtrul highpass a funcþionat ireproºabil. sunetele nu au fost deranjate de apariþia fenomenelor de com- REGULATOR DE FAZÃ Temporizeazã wooferul pentru o mai bunã însumare a undelor sonore cu sateliþii (cel mai des 0 pânã la 180 grade). INVERSAREA FAZEI Comutator cu acelaºi rol ca ºi regulatorul de fazã. Un filtru subsonic îl apãrã de frecvenþele prea joase ºi diminueazã distorsiunile. a convins din primele minute prin baºi adânci puternici ºi preciºi ºi o redare fidelã a loviturilor uscate de tobã ºi a ritmurilor electronice. în tempo rapid. însã. Nubert s-a evidenþiat clar în faþa contracandidaþilor sãi. În ceea ce priveºte volumul maxim. La frecvenþele extrem de joase a intervenit. La testare. Nu existã nici reglaj de fazã. 40 a u d i o . este cea corectã. la care intensitatea sonorã a difuzorului a scãzut deja cu 6 dB. În plus. care suprimã frecvenþele prea joase. FILTRU SUBSONIC Filtru high-pass. modelul a fascinat prin impulsuri de baºi uscaþi. FRECVENÞA DE SEPARARE Frecvenþa de la care circuitul invertor începe sã filtreze. QUADRAL: COMPACT Þinând cont de dimensiunile sale. modelul oferã confort ºi baºi din plin. între 60 ºi 200 Hz baºii înalþi. perceputã în sala de audiþie. FRECVENÞA DE GRANIÞÃ BAªI Frecvenþa inferioarã.

a dus la constituirea unei echipe absolut convingãtoare. Rezultatul va fi pe mãsurã! TS 12 TANNOY SONICS ARGENTA Argenta a profitat cel mai mult de pe urma unui filtru high-pass la 80 Hz. Combinaþia cu subwooferul Quadral la frecvenþe de separare mici (+/. precum ºi sateliþii în format mini pretind o descongestionare ºi mai 04/2006 a u d i o . Structura închisã de construcþie are un rol pozitiv în obþinerea cu uºurinþã a baºilor uscaþi. distorsiuni tot mai puternice în jurul valorii de 60 Hz. Un potenþiometru suplimentar “Bass Extension” face posibilã o ajustare rudimentarã a sunetului în funcþie de acustica spaþialã ºi preferinþele sonore.audio-video. Filtrarea cu highpass la 80 Hz. cu talente în redarea baºilor înalþi. Abia la o separare abruptã sub valoarea de 150 Hz (circuit extern) modelul a impresionat prin rezerve enorme de dinamicã. deoarece peste 60 Hz sunetele au devenit. Însã. de aceea modelul este recomandat pentru cei care doresc rezultate sigure. Dacã filtrul a suprimat aceste frecvenþe. oarecum. TS 12 redã baºii într-o manierã decentã ºi exactã. + + - Sunet precis ºi muzical Conectare simplã Putere limitatã Baºi insuficient de adânci presie sau distorsiune. adicã mai puþine întârzieri pentru baºi. Se recomandã ca frecvenþa de separare sã fie stabilitã la valoarea cea mai micã posibilã. valori mai bune pentru group delay. borãrii cu un receiver AV sau cu un filtru extern. boxele foarte mici. Însã. fãrã filtre. precis ºi dinamic. Stabilirea frecvenþei de separare ºi plasarea în camera de audiþie s-au realizat extrem de uºor. Filtrul high-pass funcþioneazã numai cu intrãrile XLR. Specialiºtii laboratorului de mãsurãtori ºi testare audio-video explicã: “mãsurarea distorsiunilor a arãtat la intensitate sonorã mare. ele pretind excursii mai mari din partea membranei. Uriaºa margine de membranã din cauciuc garanteazã excursii mari ale membranei. dinamica a avut doar performanþe limitate. chiar ºi la volum mare. chiar ºi la volum mare. cât ºi pentru jazz. de raft. redarea baºilor medii a avut enorm de câºtigat. Diafragma de 10 inci lucreazã într-o carcasã închisã. La valori atât de înalte. nici un woofer din actualul test nu va reuºi sã evite apariþia sunetelor deranjante. În cazul cola- B & W N 805 S Boxele B&W. potrivitã atât pentru muzica clasicã. filtrul integrat în modelul TS 12 poate fi complet deconectat.ro . care trebuie sã fie stabilã. insuficient de stãpân pe domeniul de frecvenþe joase. au lucrat netulburat. iar redarea sunetelor nu a câºtigat semnificativ în calitate odatã cu intrarea în scenã a unui woofer. confruntat cu baºi foarte adânci. fenomenul sã nu se repete.” Pe vârfuri: subwooferul transmite undele sonore spre podea (principiul downfire). de aceea ieºirile pentru receiver AV sau pentru preamplificator sunt obligatorii. eliberând boxele compacte de munca dificilã de redare a baºilor adânci de la valori situate sub 80 Hz. Tannoy nu oferã nici un fel de conexiune pentru bornele boxelor.PARTENER DE JOC DYNAUDIO FOCUS 110 Micuþa boxã se aratã a fi un partener dificil. Un rol important în diminuarea acestor distorsiuni îl joacã podeaua. Impulsurile de baºi au fost redate de wooferul Tannoy. Fanii lui Dynaudio Focus 110 sunt sfãtuiþi sã caute un model mai mic de subwoofer. wooferul poate fi utilizat ºi în studiourile de înregistrãri. fãrã a mai pierde timpul cu experimente obositoare. se poate întâmpla. nu ºi cu cele RCA.45 Hz). Fãrã filtrul high-pass. deranjante. Însã. Filtrul high-pass a funcþionat excepþional. a determinat creºterea rezervelor de putere. la volum mare. de pildã în sufrageria personalã.v i d e o m a g a z i n e 41 www. ceea ce a dus la o impresie de ansamblu pozitivã. TANNOY: DECENT Modelul TS 1 pare a fi. în camera de audiþie audio-video. subwooferul a fost depãºit de situaþie. altfel. Sunetele au devenit deranjante ºi distorsionate. Dotat cu mufe XLR ºi acoperit în exterior cu cauciuc. faþã de cãile bassreflex. Deºi aceste caracteristici de construcþie promit. ca în alte spaþii. vibraþiile transmise via spike-uri spre parchet pot genera un efect neplãcut. În cazul în care podelele nu sunt suficient de stabile vã recomandãm sã deºurubaþi vârfurile ºi sã plasaþi subwooferul direct pe picioarele sale.

dar nu ºi frecvenþa de separare.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Atenþie: ridicarea prea bruscã a caracteristicii de frecvenþã duce. Observaþia este valabilã pentru toate modelele de woofer din testul actual. Programul sonor “Games” a generat. de pildã cel dintr-un receiver AV. tonurile joase au fost. ceea ce a determinat apariþia sunetelor deranjante ºi lipsuri la partea de baºi. sunetul neutru va rãmâne mereu cel mai calitativ sunet posibil. baºi insuficient de adânci. neutru “Jazz/clasic” la alte programe. dar nu ºi frecvenþa de separare. însã. dacã acustica spaþiului sau plasarea nu sunt optime. Toate evaluãrile sonore ale candidaþilor testaþi au fost direct influenþate de condiþiile speciale pe care le oferã camera de audiþie audio-video. însã. Tannoy ºi Canton. precum ºi optimizarea valorilor pentru filtre pot fi acum îmbunãtãþite. dar nu face operaþia de filtrare atât de abrupt ca ºi modelele de la Nubert. va putea permite conlucrarea optimã între subwoofere ºi boxe de acest tip. în timp real. În camera de audiþie audio-video s-au obþinut rezultate foarte bune cu SMS-1. El constã din filtre flexibile pentru subwoofer. dacã plasarea subwooferului a fost optimizatã în prealabil ºi s-au folosit la maxim toate funcþiile oferite. numai un circuit invertor extern. La baza modelului CHT-12 R stã tehnologia digitalã de ultimã orã. De aceea. La muzica clasicã ºi de jazz.Hi-Fi Stereo ULTIMUL AJUTOR Egalizator contra sunetelor deranjante Nici chiar cel mai bun subwoofer nu va avea sunete optime. pe ecranul televizorului. cu programul “Movies” baºii au fost redaþi de o manierã exageratã. rezervele de putere ale modelului sunt mai mult decât suficiente pentru a obþine o searã Home Cinema reuºitã. iar cu cel “Rock” frecvenþele din jurul valorii de 50 Hz au fost prea accentutate. Însã. Doar la anumite înregistrãri ale seriei “MTV Unplugged” sunetele tobelor au pãrut a fi ceva mai formale. pe ici pe colo. începând cu valori de 120 sau 150 Hz. la volum mare. + + + + - Sunet plin ºi precis Baºi adânci Volum puternic Multe funcþii Reglare volum dificil de realizat Baºi prea “umflaþi” pentru jazz ºi muzicã clasicã accentuatã. Velodyne oferã interesantul dispozitiv SMS-1. Astfel. care costã 1000 euro. vin în tuningul sunetului. “mai slab”. la supraîncãrcarea difuzorului sau la sunete prea distorsionate. controlat cu ajutorul unei mici telecomenzi. Modul “Night” limiteazã volumul maxim al wooferului. ceea ce îngreuneazã acordarea. Sistemul afiºeazã. De aceea ele nu pot fi luate în considerare ca etalon. Velodyne a redat cel mai bine muzica rock. Plasarea subwooferului. Ajustat: egalizatorul dispozitivului SMS-1 a nivelat caracteristica de frecvenþã. comparativ cu cele precis realizate de Quadral sau Tannoy. ajustare care nu este secondatã de afiºarea exactã a valorilor. Volumul poate fi ajustat prin tastele “mai puternic”. Prin telecomandã pot fi activate patru programe DSP care inter. coopereazã cu toate modelele de subwoofere. Ea regleazã mai multe funcþii practice. CHT-12 R VELODYNE De mânã: telecomanda lui Velodyne controleazã multe funcþii practice. Se ºtie doar 42 a u d i o . din punct de vedere strict audiofilil. deseori. Caracterul sunetului s-a modificat. Filtrul integrat high-pass descongestioneazã boxele compacte. o binecuvântare pentru auzul vecinilor. ceva mai îngroºate. caracteristica de frecvenþã preluatã de microfonul livrat împreunã cu dispozitivul. Programele de sunet atrag atenþia utilizatorilor interesaþi de ajustarea calitãþilor sonore ale sistemului audio în funcþie de preferinþele personale. rar întâlnite chiar ºi la con- certele live. În acest caz. Egalizatorul intervine în aplatizarea denivelãrilor. Filtrul este preluat de cãtre un cip DSP care poate fi . odatã cu schimbarea programului de sunet DSP trecând de la cel . VELODYNE: AJUSTABIL În sus ºi în jos: rezonanþele spaþiului au modificat caracteristica de frecvenþã pentru mai multe domenii de frecvenþã. Practic: sistemul. generând lovituri puternice ºi bubuitoare de tobe. sistem de mãsurã ºi egalizator.

nu ezitaþi ºi schimbaþi poziþia subwooferului în spaþiu.audio-video.audioreference. cireº.cã spaþiul joacã un rol foarte important în calitatea finalã a sunetului. atunci când remarcaþi cã sunetele de baºi ies mult prea puternic în evidenþã. Plasarea subwooferului în colþul camerei este nepo- trivitã. TANNOY VELODYNE Woofer precis. De acest pericol nu sunt pãzite nici modelele cele mai bune de subwoofere sau difuzoare verticale. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 79 FOARTE BINE excelent 83 FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 82 RECOMANDARE audio-video www.tannoy. În domeniul de frecvenþe situat între 30-120 Hz. cu baºi clar conturaþi. softclipping – •/–/• –/–/– – principiul downfire comutator bass extension •/•/– –/•/– 80 Hz (12 dB/octavã) soft-limiter.nubert. QUADRAL Woofer compact.com 700 euro 5 ani 31 x 43 x 40 cm 21 kg •/• •/• arþar. dar nu Talent sunet surround cu multe funcþii.de 610 euro 5 ani 37 x 48 x 53 cm 26 kg •/• •/• fag bassreflex Quadral www.com 700 euro 2 ani 36 x 60 x 47 cm 23 kg •/• –/• fag. principiu downfire 4 programe DSP •/–/• •/–/• 80/100 Hz (6 dB/octavã) mod “night” ºi “mute” prin telecomandã –/– •/• –/– –/– •/– • –/• • –/• • •/– • –/• • –/• REZULTATE TESTARE Sunet Volum maxim Potrivit pentru Variante de conectare Dotare Operare Finisare foarte bine 113 dB Surround 1234 bine fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 114 dB Surround 1234 foarte bine fãrã probleme îngrijit 79 foarte bine 111 dB Hi-Fi 14 mulþumitor fãrã probleme exemplar 83 foarte bine 109 dB Hi-Fi 3 (numai la XLR-In) 4 mulþumitor fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 110 dB Hi-Fi + Surround 1234 foarte bine operare cu uºurinþã exemplar 82 REZ. Câºtigãtorului actualului test.cantonusa.quadral. specializat pentru baºi puternici ºi preciºi. DATE TEHNICE CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R CANTON NUBERT Woofer voluminos cu enorme rezerve Subwoofer sensibil ºi potrivit pentru de putere. De aceea.de 800 euro 3 ani 38 x 43 x 38 cm 27 kg •/• •/• cireº. Surprinzãtor de puternic þinând cont de dimensiunile sale. muzical. lãcuit argintiu membranã pasivã BR Tannoy Deutschland www. dar convingãtor ºi la Home Cinema. lãcuit argintiu bassreflex Nubert Speaker Factory www. adicã exact paleta de frecvenþe a boxelor principale ºi a subwooferului. Canton ºi Nubert sunt cele mai potrivite modele pentru Home Cinema. cireº. pentru cã determinã apariþia rapidã a sunetelor ameninþãtoare. Velodyne a reuºit sã stabileascã un echilibru perfect între muzicã ºi Home Cinema. Poate fi combinat ºi cu redarea muzicii.v i d e o m a g a z i n e 43 . avantaj care meritã sã fie folosit din plin. Ideal pentru sistemele redarea baºilor adânci în sistemele Home Cinema. cu condiþia sã fie optim plasate ºi acordate. suficient de puternic. CONCLUZIE Toate modelele de subwoofere testate pot aduce îmbunãtãþiri calitative sunetelor sistemelor audio cu boxe compacte. boxe frontale mai voluminoase. deoarece în acest loc din spaþiu se adunã cele mai multe rezonanþe. se numeºte Quadral. Însã. lãcuit argintiu închis bassreflex DOTARE Conectare automatã Fazã comutabilã/ reglabilã Volum/frecvenþã prin telecomandã Ajustare spaþialã Input: RCA/XLR/LS Output:RCA/XLR/LS Filtru high-pass Alte caracteristici comutator 3 poziþii •/–/• •/–/• 80 Hz (12 dB/octavã) outputuri “through” comutator Low-Cut •/–/• • / – /• 40/80 Hz (12 dB/octavã) potenþiometru frontal. convingãtor mai ales la redarea ritmurilor puternice de muzicã rock.com 800 euro 2 ani 34 x 37 x 34 cm 13 kg –/• •/– Audio Reference www. wooferele au avantajul de a putea fi plasate în spaþiu mult mai flexibil.ro RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . frasin. Unele dintre ele vã sunt oferite de audio-video în caseta cu titlul “Ultimul ajutor”. care determinã oscilaþia suplimentarã a baºilor. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir lemn/folie Negru/altele Alte culori Principiu de construcþie Canton www. Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi locul ideal. rezonanþele spaþiului modificã volumul sonor. puteþi apela la soluþii electronice. în timp ce Tannoy se recomandã pentru audiþiile muzicale.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Hi-Fi Stereo TEST CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR AUDIO SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES 460 EURO 600 EURO 500 EURO 500 EURO 500 EURO 44 a u d i o .

audio-video.v i d e o m a g a z i n e 45 .ro 04/2006 a u d i o .SPARG TOATE CANOANELE De la ce preþ “crapã” cerul audiofil? Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro. Redactat de: Sebastian Kovacs www.

nu vor sã scape hãþurile din mâini. producãtorii inteligenþi de boxe ar trebui sã fie preocupaþi sã ofere calitate sonorã mai consistentã. în final. 46 a u d i o . au fost avertizaþi sã-ºi supravegheze bãiatul ca nu cumva sã cheltuiascã banii pe prostii.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . De aceea. Dar. La acest segment de preþ. Buna doamnã nu vroia cu nici un chip sã-ºi închipuie cã aceste nebunii pop-rock costã atât de mult.000 de mãrci. responsabilii cu costurile din firmele producãtoare. Deºi pare elegant. Azi asemenea poveºti trezesc doar un surâs ironic. atenþie. Mãtuºa nu mai existã. se þine de poante: orificiile din terminalul lui Monitor Audio sunt prea înguste pentru mufa tip bananã. Din pãcate.000 de mãrci nu mai pare atât de impresionantã. bani. ceea ce înseamnã clienþi mult mai pretenþioºi. 500 de euro sunt totuºi. Iar pãrinþii. Nici carnetul meu de economii. Din experienþa adunatã în testarea modelelor în camera de audiþie audio-video putem afirma cã boxele de vis. cu un raport excelent preþ/calitate sunt tot mai rar pre- B În cazul în care se încinge atmosfera: Epos posedã un element de rãcire înºurubat în spatele difuzorului pentru înalte. þinând cont cã viitorul este High-End.Hi-Fi Stereo MT 3 ANTIGUA CABASSE + + + - Sunet neutru chiar ºi la volum mare Borne valoroase Preþ accesibil Baºii înalþi nu prea bine conturaþi M5 EPOS + + + - Nuanþe sonore puternice Relaxat Furnir valoros de lemn natural Nu tocmai neutru Limitat la partea de dinamicã ãtrâna mea mãtuºã m-a privit morocãnoasã atunci când i-am transmis cã m-aº bucura sã primesc drept cadou de ziua mea o incintã audio de 1. iar suma de 1. Nu a ajutat nici faptul cã am asigurat-o cã la aceastã sumã pot fi cumpãrate chiar douã boxe stereo cu accesorii. am fost cadorisit cu un carnet de economii.

existã criterii exacte. surprinzãtor de timpuriu. Ceea ce o face sã parã mai curat finisatã decât unele tipuri de furnir. dar ºi cel cu dimensiunile cele mai compacte. a fost fermecãtor de armonioasã. dar minunata sa strãlucire tenoralã este estompatã. în alte culori aprinse. combinarea sunetelor create de timbrul vocii. aºa cum au nevoie mai ales vocile din operã. Pe vremuri. generos dimensionatã ºi fiabilã. baºii înalþi nu au fost foarte bine conturaþi. Carcasa este acoperitã doar de un strat de folie. fumul permanent de þigarã ºi spaþiul închis. Dinamica este frânatã. Dynaudio urãºte calotele de metal. 7 dB. atunci acoperiþi canalul bassreflex. Un model moale. ales în ordine alfabeticã. în sala de audiþii. Nici una nu sunã la fel ca cealaltã. M5 nu este o boxã puternicã. 04/2006 a u d i o . apoi totul se duce lin la vale. Un sfat practic: în acest caz. Este de la sine înþeles faptul cã o boxã de dimensiuni compacte nu va strãluci prin putere de baºi sau volum nelimitat. care pot evalua precis calitatea unei boxe. Deºi. Cabasse MT 3 Antigua este un model demn de respect. atât la sunetele fine. din punct de vedere acustic. din când în când. Cu preþul de 500 euro. am descoperit un reprezentant al modelului ideal de boxã. Epos are înºurubat în partea posterioarã a difuzorului pentru înalte un radiator de rãcire. Partea sa posterioarã meritã de asemenea aprecierea noastrã. nu era necesar. ºi nu neapãrat de partea de dinamicã. pline. Dar britanicilor (la fel ca ºi danezilor) nu le plac comparaþiile. Totuºi. iar Epos le iubeºte.die. Însã. Un alt cliºeu în ceea ce priveºte acordarea boxei: în jurul valorii de 1 KHz se constatã o creºtere. prin filtrare. Astfel. odatã cu primul model testat. Cei care sunt interesaþi. la capitolele neutralitate ºi precizie. de redarea armonioasã ºi bine spaþializatã a sunetelor. care par a fi artificiale. Cabasse s-a limitat doar la o singurã cale de acces. Boxa a fost gînditã ºi construitã în Anglia. în evaluarea audio-video intervin cinci discipline de bazã. EPOS: MOLATECUL RS 1 MONITOR AUDIO + + - Precizie înaltã la redare Surprinzãtor de mulþi baºi Insuficient de neutru Orificii defectuos realizate la mufe zente pe piaþã. Ceea ce înseamnã cã producãtorul francez a economisit. totuºi. deºi. audio-video a adunat. Dacã acest lucru nu se poate realiza. având un caracter neutru. le suprimã efectul. între 10 ºi 15 KHz caracteristica de frecvenþã scade cu o valoare de cca. Explicaþia ar fi una subiectivã: chestiune de gust. îndepãrtaþi subwooferul de perete. dar stãpâneºte cu mãiestrie ºi claritate sunetele frecvenþelor audibile. la volum puternic. numai acolo unde era cazul. de valoare me- Nici urmã de plictisealã: Cabasse livreazã boxele. Vocea lui Luciano Pavarotti sunã la fel de puternic precum te aºtepþi de la cele 100 de kilograme ale sale. fiecare producãtor urmând o cale proprie de construcþie. cinci boxe de calitate superioarã. Din contrã: atunci când Tom Waits se închide în pivniþa sa plinã de wiskey ºi bea peste mãsurã.audio-video. însã. la cerere. el este cel mai scump model testat. Din fericire. Epos este modelul aflat la polul opus. mai apar ºi asemenea minuni. modelul fiind de altfel supranumit “rumegãtorul”. caracteristici neobiºnuite la acest segment de preþ. cât ºi la cele mai grosiere. Detaliile au fost redate cu precizie. care nu costã prea mult (460 de euro).v i d e o m a g a z i n e 47 www. care este. În ciuda faptului cã modelul nu este unul foarte puternic. trebuie sã se prezinte bine. în primul rând. foarte bine realizatã. dar insuficient de dinamice.ro . În timp ce contracandidaþii sãi au aici localizate terminale voluminoase Bi-Wiring. Principala deosebire constã în realizarea difuzorului pentru înalte. Boxa are sunete foarte calde. efectul lor a fost resimþit în stomac. boxele Dynaudio arãtau la fel. CABASSE: RUMEGÃTORUL Chiar de la început. în loc de gri nobil. Redarea sunetelor a fost realizatã de o manierã foarte stãpânitã ºi controlatã. vor descoperi în acest boxã modelul perfect.

Pavarotti a pierdut simþitor din putere. Concluzie: un model valabil. chiar dacã nu foarte adânci . având un comportament absolut extrovertit. începând de la 4 KHz. De altfel. În schimb. la o primã privire.Hi-Fi Stereo STUDIO L 830 JBL + Vioi + Sunete spaþializate .Limitat în aplicaþii JBL: EXTROVERTITUL Fanii modelului Epos M5 sunt rugaþi sã pãstreze tãcerea în faþa fanilor lui JBL-L-830. diagramele caracteristicilor de frecvenþã scot în evidenþã convingãtor aceste diferenþe. dar JBL a reuºit sã realizeze cel mai impunãtor exemplar. Mai mult: aceastã boxã poate “muºca”. Acest model sunã cel mai bine sunã cu un amplificator cu tuburi. deoarece deosebirile dintre cele douã boxe sunt considerabile. Dedesubt oscileazã o membranã din hârtie tratatã. ascunde surprize neplãcute. de aceea mufa nu se va potrivi în toate bornele. fanã: cum introducem mufa tip bananã în borne? Terminalul Bi-Wiring. ceea ce este surprinzãtor dacã analizezi structura sa compactã de construcþie. printr-o chestiune pur pro- Sub impe riul modei: aproape toþi producãtorii oferã terminale Bi-Wiring. Valoarea sonorã a incintei acustice anuleazã. baºii foarte bine reprezentaþi. mult în sus. se recomandã sã nu i se punã “botniþã”.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Însã. modelul a fost cu adevãrat puternic numai dupã ce tehnicienii de sunet s-au “jucat” cu Schiþã pentru pliu: marginea de membranã a lui Triangle se poate plia de trei ori. ceea ce produce plãcere. Se pare cã distribuitorul român nu are cunoºtinþã de aceastã problemã. JBL îºi utilizeazã la maxim potenþialul de care dispune.Probleme la amplificatoarele cu tranzistoare . prima impresie neplãcutã. De aceea. însã. dar o va analiza împreunã cu producãtorul. deºi “lesa” sa ar mai putea fi scurtatã. 48 a u d i o . iar deasupra o calotã din titan cu un dispozitiv tip horn. Acolo unde Epos are un comportament moale ºi este introvertit. Puterea este considerabilã. Orificiile lui nu sunt egal dimensionate. Modelul jubileazã fericit la sunetele înalte. MONITOR: FURIOSUL Monitor Audio RS 1 atrage atenþia.Finisare medie la suprafaþa externã STELLA ES TRIANGLE + Sunete vii ºi spaþializate + Baºi curaþi.Câteodatã agresiv . deºi aratã bine. Modelul L 830 a rãsunat plin de vitalitate. care poate aduce într-adevãr îmbunãtãþiri sunetului. iar sunetele suficient de aerisite. boxa nu prea le are cu redarea tonurilor vii. dar a câºtigat un impuls splendid în vocea sa metalicã.

Sonor. MONITOR Proaspãt. de aceea amplificatoarele silenþioase sunt obligatorii. Stella se comportã ca o divã: la înalte. Uimitor! Aceeaºi boxã se transformã.faza.com 460 euro 5 ani 23 x 41 x 30 cm 8. tonurile. mai ales din punct de vedere al randamentului. stejar.5 x 31. un horn ºi un phaseplug. Monitor Audio lucreazã foarte bine cu amplificatoare care se concentreazã pe domeniul de frecvenþe de bazã. dupã parcurgerea acest articol. Cei care. Aceste boxe vor suna cu 20% mai bine. Iar rezultatul este. a fost. DATE TEHNICE CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES CABASSE Sunete precise.5 kg –/•/– – • – Reson Audio resonaudio. neobiºnuit. de a gãsi boxelor partenerul perfect în materie de amplificator. deci nu produc efectul scontat. Adevãrat lux pentru acest segment de preþ.com 600 euro 3 ani 17.2 x 24 cm 6 kg –/•/– – • alune de pãdure. Însã. colorat. adicã exact acel domeniu confuz din punct de vedere al mãsurãtorilor tehnice. uºor prea deschis.2 x 38.v i d e o m a g a z i n e 49 . Un lucru e clar: þelul precis al producãtorului este domeniul sunetelor înalte. dar sunetele sunt minuþios spaþializate. CONCLUZIE Ce se poate cumpãra cu 500 de euro? Un model perfect neutru ºi ultra puternic pentru baºi nu existã în acest segment de preþ. este plãcerea cu care participã la redarea sunetelor. Însã. Creek ºi Rega sunt. conºtient. JBL Dinamic ºi sensibil. dar ºi extrem de problematic. în acest sens. sunt sfãtuiþi sã priveascã ºi pe rafturile alãturate. lemn de trandafir. ale cãror membrane din titan sunt þinute în frâu de un miez uriaº de feritã. cognac. cu adevãrat. Prescurtarea TZ 2400 este folositã de producãtorul francez pentru minunatele sale difuzoare pentru înalte. acum. bordeaux 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring Principiu de construcþie 2 cãi bassreflex Completãri surround Alte caracteristici 2 cãi bassreflex • Single-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring 3 cãi bassreflex • Bi-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare bine 70 80 55 65 45 îngrijit 65 75 60 60 45 mediu 65 65 65 70 45 problematic la detalii 60 65 65 65 50 exemplar 60 65 70 65 45 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 63 BINE bine 61 BINE bine 62 BINE bine 61 BINE bine 61 CªTIGÃTOR audio-video www. Sunetele înalte rãmân la fel de minunate. dar apare o tendinþã pronunþatã pentru corporalitate. limitatã.com 500 euro 5 ani 18.audio-video. exact. Dar colaborarea dintre Triangle ºi bolizii cu tranzistoare a fost problematicã. De aceea. într-un obiect de satisfacere a plãcerilor. o persoanã care iubeºte viteza ºi puterea. sunt sterile. uzitatã la maxim.5 cm 8. TRIANGLE: DIVA Mania noastrã.6 x 21 cm 5. cireº Monitor Audio monitoraudio. La 7000 Hz. producãtorii britanici de amplificatoare vor gãsi în acest model “partenerul de box” potrivit. ea mai face un pas înainte. dar cu sunete prea luminoase. scopurile dezvoltatorilor. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea negru Alte culori www Cabasse cabasse. recomandãrile noastre de top. EPOS Cald. dar nu suficient de puternic. dar cu baºi surprinzãtor de încordaþi.6 kg •/–/– – • cireº deschis/închis Harman jbl.com 500 euro 3 ani 20 x 32 x 25. Un difuzor cu intenþii sinucigaºe? Nu. pentru ca a- poi imediat dupã vârf sã se prãbuºeascã în gol. argintiu Triangle triangle-fr. În special.com 500 euro 5 ani 22. dacã partea de amplificare este de primã clasã. ceea ce au în comun toate candidatele testate. iar la partea de neutralitate în fruntea ierarhiei. caracteristica de frecvenþã “vâneazã” înãlþimile. TRIANGLE Super calitativ.5 x 32 cm 10 kg –/•/– – • fag. s-au hotãrât sã achiziþioneze un model sau altul.ro 04/2006 a u d i o . Posesorul ideal al acestui model este. deºi curate. în cazul lui Triangle. se cere intervenþia unui amplificator cu tuburi. În colaborarea cu un amplificator cu tranzistoare Triangle pare a fi o idee prea spartanic. de concepþie proprie. cu siguranþã.4 x 32. O explicaþie ar fi faptul cã valorile clasice obþinute în laborator nu exprimã. acolo unde concurenþa este. cireº.5 kg –/•/– – – ºampanie.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . MARIAJ RISCANT 50 a u d i o .Dosare audio Datorie sau plãcere? Boxele compacte CM1 de la B&W ºi receiverul CD Enigma de la Audio Analogue îndrãznesc sã aparã în tandem.

oare. Partea frontalã nu mai are nevoie de un înveliº suplimentar. aceasta ºi din cauzã cã prezenþa suporturilor cu magnet a fãcut inutilã apariþia de orificii suplimentare. Fãrã îndoialã. colegii mei cã femeile consacrã într-adevãr mai multã atenþie lucrurilor mai puþin impozante. www.ro 04/2006 a u d i o . Modelul CM1 nu se zgârceºte nici la rafinamentul tehnic. Un asemenea model splendid de incinte acustice nu va fi folosit. bine dezvoltat. drept suport pentru ghivece de flori. care va duce mult mai bine la îndeplinire aceastã sarcinã? Î nu intrã în categoria hainelor. iar diagrama de dezintegrare confirmã calitãþile acustice bune. cel puþin. Ele au o carcasã elegantã cu furnir de lemn veritabil ºi cu rame pentru corpul difuzorului din aluminiu strãlucitor. Dar înfãþiºarea exterioarã nu este totul. difuzorul de medii joase iese în evidenþã datoritã coºului turnat. Pe peretele anterior al boxei nu este inscripþionatã. doar prescurtarea producãtorului. se aflã un tub conic. în nici un caz. finisat cu grijã. Carcasa este surprinzãtor de rigidã. Fascinanta combinaþie lemn întunecat – numit wenge – ºi cadre frontale de metal face inima sã batã mai repede. Oare nu se ascund ºi alte motive în spatele acestei decizii? Sã fi înþeles.v i d e o m a g a z i n e 51 .Redactat de: Aurora Hoduþ FRUMUSEÞE Fãrã îndoialã. minunatele boxe compacte CM1 de la B&W ºi la fel de frumosul model de receiver CD. boxa compactã B&W CM 1 se potriveºte perfect cu receiverul CD Enigma de la Audio Analogue. Alãturi de membrana din fibre de kevlar. În spatele difuzorului de înalte. o onoare. de aceastã datã. în ade- Perechea idealã? Din punct de vedere al designului. atunci. sau nu? Atunci când s-au anunþat pentru testare. examinarea lor a cãzut în grija singurei femei din echipa audio-video. tipicã mãrcii B&W. Eºafodajul lui filigranat are rolul de a oferi reflexiilor cât mai puþin spaþiu de manevrã. El are rolul de a absorbi. aproape simultan. dar care promit o valoare interioarã mai mare? Ori sunt femeile predestinate sã testeze componente Hi-Fi mici ºi fin realizate? Sau s-a luat în calcul doar simþul estetic feminin. femeile se înconjoarã cu plãcere de lucruri frumoase! Iar dacã acestea ntâmplare. ele trebuie sã aibã în sufrageria personalã acelaºi efect estetic pronunþat ca ºi cel transmis de aceste boxe. Numele lui complet: “Bowers&Wilkins” este trecut clar în partea de jos a boxei. boxele B&W CM1 sunt de o frumuseþe rãpitoare. cu calotã de aluminiu. Credeþi-mã.audio-video.

1. misterios. Un el cautã o ea Amplificator arãtos. 52 a u d i o . cautã boxã uºor de îngrijit. din punct de vedere optic. s-a trezit în noi spiritul de cercetãtor. Dar sunt ele. “Enigma”.400 de euro. cautã amplificator puternic cu CD-player potrivit. ºi sonor la fel de potrivite? O veche butadã din lumea shoppingului este valabilã ºi în cazul nostru: abia atunci când pãrþile componente se armonizeazã. inginerii de la B&W au scos tot ce se putea din micile boxe. incintele audio CM1 sunt puse în scenã de o manierã stãpânitã. Într-adevãr.un tribut adus tehnicii folosite în legendarul Nautilus. nici Rotel RA-02 (75 puncte. Adicã o cutie argintie ºi îngustã. oare. Din punct de vedere al designului. care poate fi ºi mic: difuzorul pentru înalte a lui CM1. sunt un tandem potrivit la 2.200 de euro). 600 de euro). poþi încerca respectiva combinaþie cu succes. urmat de adãugarea ºi mai interesantã “Multifunction Audio Unit”. Fãrã îndoialã. Deºi calificativul “drãguþ” este atât de dispreþuit în lumea fanilor Hi-Fi. neobiºnuit de mare. La o primã privire. cu randament mare. Deºi. un posibil rãspuns ar fi modelul Sonics Argenta (84 puncte. de o scurtã perioadã de încãlzire.200 de euro). Din primul moment a fost ales receiverul CD nou-nouþ de la Audio Analogue (1. Fanii pretenþioºi ai sistemelor Hi-Fi au posibilitatea de a controla separat difuzorul pentru înalte ºi baºi. undele direcþionate în interiorul carcasei . vãratul sens al cuvântului. Este o combinaþie care sunã mult mai bine decât valoarea obþinutã din însumarea pãrþilor componente. dar el face acest lucru cu farmec ºi relaxat. Aceste boxe de calitate mare nu sunt pretenþioase la amplificare.Dosare audio La încãlzire: micuþul preamplificator cu tuburi din Audio Analogue are nevoie. 600 de euro) nu pare a fi un Hercule. aparatul nu este suficient de matur pentru boxele CM1. O privire aruncatã asupra fantei de rãcire superioare descoperã un puternic transformator toroidal ºi radiatoare de rãcire solide. Filtrul este dotat cu o bobinã fãrã miez. ELEGANÞÃ O boxã cu dimensiuni compacte de acest gen are nevoie de un partener potrivit. dupã punerea în funcþiune. care promite un nivel deosebit de scãzut de vibraþii parazite. O micã ferestruicã în partea frontalã permite o imagine asupra preamplificatorului cu tuburi. cu anexã CD. un tunerRDS cu 18 locuri de memorare ºi un amplificator. el este singurul care poate descrie exact combina din Toscana. O ea cautã un el Boxã pretenþioasã. cu taste minuscule ºi display graþios. amplificatorul Rotel trebuie sã munceascã din greu cu boxele. cu un nume interesant. Împreunã cu playerul CD Rotel RCD-02 (90 puncte. splendidã. cele douã modele par a fi la fel de nedespãrþite precum e moda pentru Paris. ºi de aceea nu-l vor suprasolicita pe Audio Analogue. plãcutã ºi muzicalã. care reuneºte un CD-player. ele nu fac o pereche prea frumoasã. Difuzorul pentru mediile joase este poziþionat întrun coº turnat filigranat. de dimensiunile unui sertar. cu tuburi tip Nautilus. pe care sunt montate cele douã etaje finale integrate. Ceva mare. Analizând valorile sale tehnice. Atunci când perechea iniþialã s-a dovedit a nu fi tocmai cea idealã. Ce fel de boxã i se potriveºte Enigmei? Din experienþa de laborator a lui audiovideo.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

v i d e o m a g a z i n e 53 . un partener comod pentru un amplificator. decoreazã filtrul în CM1. dar nu este.5 kg Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea neagrã •/• –/– 2/1 – /– – Alte culori Principiul de construcþie Completãri surround Alte caracteristici www B&W bwspeakers. Are pretenþii înalte de la amplificator. extrem de bine detaliatã ºi aerisitã. PROBÃ Drept alternativã în cabina virtualã de probã (adicã în sala de audiþii audio-video) au fost folosite boxele Canton Karat L 100 (70 puncte.7 kg •/–/– – – Wenge. baºii au dispãrut pe alocuri. sunete neutre ºi plãcute. baºii adânci. aºa cum nu reuºeºte nici o altã boxã compactã în acest segment de preþ. B&W CM1 este. La înlocuirea amplificatorului din Enigma cu Accuphase DP-67. Deºi Audio Analogue a reunit într-o singurã carcasã un CD-player. DATE TEHNICE AUDIO ANALOGUE ENIGMA DATE TEHNICE B&W CM1 AUDIO ANALOGUE ENIGMA Amplificator finisat cu grijã. De aceea. el va funcþiona optim cu boxe de randament mare. Dar a compensat la volum normal. Micuþul amplificator nu este prea impozant ºi are nevoie de parteneri speciali în materie de boxe. fãrã îndoialã.5 x 10 x 37 cm1 9. o operã de artã printre modelele compacte de boxe. chiar ºi cu boxe mai puþin pretenþioase la amplificare.ro 04/2006 a u d i o .6 cm 6. sunetele înalte rãsunã mai atenuat. Enigma trebuie sã tragã din greu. el ºi-ar dori o partenerã mai puþin complicatã. ºi de aceea se izbeºte de graniþele capacitãþii sale de putere. dar cu B&W ele au fost ceva mai expresive. când amplificatorul a rãmas fluent ºi catifelat. pentru ca totul sã fie roz.5 x 28 x 27. B&W CM 1 Boxã cu nuanþe sonore puternic colorate. Fãrã Accuphase. Enigma a cedat la volum puternic ºi a reacþionat prin distorsiuni deranjante. Receiverul CD pierde controlul. iar Tuner/RDS Redare MP3/WMA Analog in/out Digital in/out Alte caracteristici REZULTAT TESTARE 65 foarte bine fãrã probleme îngrijit Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare 80 70 85 65 45 exemplar REZULTAT TESTARE Sunet Dotare Operare Finisare RAPORT PREÞ/CALITATE bine REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE bine 65 REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE RAPORT PREÞ/CALITATE bine 69 www. nuc. 720 de euro). Concluzie: ambele modele au nevoie de alþi parteneri de viaþã. Pe cât de bunã este potrivirea opticã. Însã el redã baºii înalþi în mod fermecãtor ºi cu nota suficientã de adâncime. Atunci. care nu obligã Audio Analogue sã se strãduiascã prea mult. au fost prezenþi. Însã mãrimea boxei pune clar graniþe fizice sunetului. Vocile de pe înregistrãrile LP-ului lansat de Corul Radio (G. pe ici pe colo. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul piesei “Der Picknicker” de la Fantastischen Vier. uºor nazal ºi gãunos. împreunã cu CDplayer.200 euro 2 ani 44. tuner RDS ºi preamplificator cu tuburi. Iar atunci fru- moasele boxe nu-ºi mai pot dezvolta excepþionalele lor nuanþe sonore. mai ales. arþar 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring DOTARE NU ESTE PERECHEA DE VIS Enigma are probleme mai ales la partea de putere. baºii înalþi se vor clãtina un pic. La modificãri bruºte spre volum sonor puternic. CD-playerul dovedeºte.Opera “Turandot”) au rãsunat. el nu este un partener stereo uºor de combinat.Impresionant: o bobinã fãrã miez. pe atât de nepotrivitã este cea sonorã. slãbiciuni. Flirtul dintre Enigma ºi CM1 nu s-a transformat într-o poveste de dragoste. CONCLUZIE Uneori lumea ideilor este mai frumoasã decât cea a realitãþii. chiar dacã rezervaþi.com 1. surprinzãtor de mare. CM1 nu ajunge chiar pânã la frecvenþele cele mai adânci. Dinamica boxei suferã un pic din cauza nevoii sale mari de putere. un receiver ºi un amplificator. dar cu putere limitatã. Producãtor Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate www TAD audioanalogue. cei adânci au nevoie de o pauzã. în nici un caz. via Canton. Pucini . Nevoile lor sunt prea diferite: ea cautã o mânã forte. Dar combinaþia dintre douã componente stereo reuºite funcþioneazã doar atunci când ele au aceleaºi pretenþii.com 800 euro 10 ani 16.audio-video. Simfonia a IX-a lui Beethoven a rãsunat prin boxele CM1 foarte bogatã în nuanþe sonore.

MP3. playstation sau iPod. 54 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Headset C à ª T I DE T O P TEST 20 de cãºti audio uºoare AKG K 14 P AKG K 24 P BEYERDYNAMIC SX 10 CREATIVE EP-630 KOSS KSC 75 KOSS PORTA PRO KOSS SPARK PLUG PANASONIC RP-HT 51 PHILIPS SBC-HJ 080 SENNHEISER CX 300 SENNHEISER MX 500 SENNHEISER PMX 100 SENNHEISER PMX 200 SENNHEISER PX 100 SENNHEISER PX 200 SHURE E 4C SONY MDR-410 LP SONY MDR-710 LP SONY MDR-EX 71 SL ULTIMATE EARS SF 5 PRO 20 EURO 30 EURO 25 EURO 35 EURO 46 EURO 87 EURO 36 EURO 14 EURO 50 EURO 70 EURO 20 EURO 50 EURO 70 EURO 50 EURO 70 EURO 355 EURO 20 EURO 50 EURO 45 EURO 260 EURO Sunet de top chiar ºi în mers: printre cele 20 de modele de cãºti testate veþi gãsi partenerul perfect pentru player DVD.

Mai mult. posibilitatea de a asculta muzicã. “SOCIETATE ÎNCHISÔ Cãºtile cu braþ de prindere pot fi de tip deschis ºi închis. practicã în cazul utilizãrii cãºtilor în exterior. audio-video a “pescuit” din enorma paletã de oferte 20 dintre cele mai bune modele de cãºti prezente pe piaþã. sunt de calitate inferioarã. Fireºte. decât închise. acest gen de cãºti este potrivit pentru redarea baºilor dinamici foarte adânci ºi a sunetelor puternice. În scopul obþinerii unui sunet calitativ. de cele mai multe ori. din cauza structurii lor. decât în mãsurã limitatã. Cãºtile mici ºi uºoare. cãºti fixate în pavilionul urechii (in-ear) ºi cãºti introduse în canalul auditiv (ear-channel). fãrã a-i deranja sonor pe cei din jur. aºanumitele sisteme de difuzoare. Artã minusculã: modelul exclusivist de cãºti ear-channel Superfi 5 Pro. Paleta de oferte cuprinde atât modelele uºoare. precum ºi de cãºtile Sony MDR-710 LP toate celelalte modele . în condiþii climatice mai dificile. care pot fi achiziþionate separat. de aceea tensiunea semnalului la ieºirea din cascã atinge numai valori mici. în plus. De aceea. acestea din urmã. Impedanþa ºi randamentul cãºtilor trebuie sã fie în concordanþã cu aceste valori. promit un sunet sensibil mai bun ºi. MODELUL POTRIVIT Cel mai important criteriu în alegerea unei perechi de cãºti este tipul de construcþie. de pildã. Acesta este motivul pentru care cele mai multe cãºti clasice Hi-Fi nu sunt recomandate. sunt mult mai potrivite pentru audiþiile de lungã duratã. de a viziona filme sau de a te juca chiar ºi în timp ce eºti pe drum a devenit realitate. în mijloacele de transport în comun. Astfel. sunt sensibile la intemperii.de la 1. sunetele supãrãtoare care rãzbat din cãºtile fixate cu dificultate în urechi îi deranjeazã evident pe cei din jur.audio-video. în plus. cât ºi cele relativ voluminoase. plãcerea folosirii acestor aparate poate fi puternic afectatã din cauza cãºtilor audio livrate împreunã cu dispozitivul. în timp ce cãºtile cu fixare în canalul auditiv nu pot fi. precum ºi de scopul preconizat pentru cãºti. Cele de tip închis ecraneazã mai bine zgomotele înconjurãtoare. altfel nu se va putea atinge volumul maxim disponibil. În schimb. dar apar ºi modele exclusiviste de la Shure ºi Ultimate Ears. de câteva sute de mV. în timpul ºedinþelor de jogging sunt mai potrivite modelele extrem de uºoare ºi robuste care se introduc direct în canalul auditiv decât cele cu braþ de prindere pentru cap. îndelung analizate în cercurile de specialiºti. Aparatele portabile lucreazã cu tensiuni de alimentare reduse .Redactat de: Aurora Hoduþ rin intermediul dispozitivelor de entertainment mobile. audio-video a grupat modelele testate în trei categorii: cãºti audio cu braþ de prindere. fiind de tip deschis sau semideschis. care pot aluneca uºor ºi. gen playstation sau iPod. “Societatea cãºtilor închise” a fost reprezentatã la testare de douã modele Sennheiser PMX/PX 200. pen- www. care.5 la 3 V -. datoritã confortului sensibil mai bun pe care îl oferã. dar nu permit propagarea undelor sonore în aer decât în micã mãsurã. Pentru reuºita operaþiei este nevoie de un pic de antrenament.v i d e o m a g a z i n e 55 . de la Ultimate Ears. P În cutie: cãºtile cu braþ de prindere pentru cap Sennheiser PX 100 ºi 200 se pot împacheta compact ºi se pot introduce în cutia livratã la pachet. Alegerea modelului potrivit depinde ºi de confortul subiectiv la purtare. costurile de construcþie pentru cãºtile de tip închis sunt mai mari decât pentru cele de tip deschis. costã numai câþiva euro. este însoþit de accesorii bogate ºi o cutie din material dur. VOLUM SUFICIENT Un aspect important al audiþiei cu cãºti este sensibilitatea lor în spaþii deschise.ro 04/2006 a u d i o . precum ºi minusculele cãºti care se introduc direct în canalul auditiv. Cele mai multe fac parte din segmentul de preþ de 100 de euro.

raportul calitate/preþ este unul remarcabil.com 58 15 Sunet Mecanicã www.sennheiser. Porta Pro a fost la fel de plãcut ca ºi KSC 75. Cãºtile au avut baºi o idee mai corpolenþi ºi ceva mai compacþi. pare a fi mai uºoarã. confortul la purtare este bun ºi sunt solid finisate. 20 puncte) 15 www. Frecvenþele medii au fost mai puþin detaliate ºi insuficient de directe faþã de cele redate de modelul Sennheiser PX 100. dar baºii o idee mai puternici. dar acesta s-a distanþat la calitatea sunetului numai cu un punct. modelul se fixeazã în spatele urechilor. Greutatea redusã. SENNHEISER PX 100 PX 100 este varianta deschisã a modelului câºtigãtor Sennheiser. baºii au fost bine proporþionaþi. neutrã de redare a sunetelor.akg.com 54 12 PANASONIC RP-HT 51 Aceste cãºti demonstreazã convingãtor faptul cã se poate oferi o calitate solidã ºi la un preþ mic. datoritã transparenþei sale mari. cãºtile de tip închis Sennheiser au reuºit sã obþinã victoria în testare.com Sunet Mecanicã www. care. Sunet (max. modelul e inferior cãºtilor PX 200. AKG K 24 P Cãºtile K 24 pot fi pliate pânã ce devin extrem de mici. ceea ce va influenþa ºi sunetul. Mecanismul de pliere la modelul Koss Porta Pro nu pare a fi foarte bine realizat. În plus. Totuºi a impresionat plãcut prin baºi încordaþi ºi sintonie neutrã. aerisit recomandã utilizarea acestor cãºti pentru perioade lungi de audiþie.sony. medii directe ºi înalte clar diferenþiate. ceea ce i-a împrumutat modelului Porta Pro un balans sonor ceva mai întunecat. Braþul de fixare nu este însã prea reuºit. Ideal pentru cei ce doresc sã aibã mâinile libere. Auditiv ele sunt orientate spre tonul fundamental. La testare. Sunet Mecanicã www.Headset CêTI CU BRAÞ DE PRINDERE SENNHEISER PX 200 Baºi adânci. Sunet Mecanicã www.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (62 puncte) Bine (62 puncte) .com 56 13 KOSS KSC 75 KSC 75 se descurcã fãrã braþul tipic de fixare. Chiar dacã punctajul obþinut pentru sunet nu este foarte mare. dar în acest caz sunetul abia dacã a fost influenþat. au avut în final un sunet reuºit.com 49 13 SONY MDR-710 LP Modelul MDR-710.koss. Cu ajutorul unui mic cleºte. uscaþi. Sunet Mecanicã www. Sunet Mecanicã www. În ceea ce priveºte randamentul. cãºtile au demonstrat predilecþie pentru putere dinamicã. Aceastã formã a braþului determinã o poziþie ceva mai încordatã a cãºtilor. SENNHEISER PMX 200 Modelul PMX 200 este varianta cãºtilor PX 200 cu braþ de prindere pe ceafã. baºii au fost mai plini. deºi are o structurã similarã. 80 puncte) 59 Mecanicã (max. Cu modalitatea lor clarã. ideale pentru cei pasionaþi de sporturi de varã sau de ieºiri în sânul naturii. În plus.sennheiser.sennheiser.sennheiser. Datoritã unei presiuni de contact mai mare.com 57 15 Sunet Mecanicã www.com 55 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (72 puncte) Bine (69 puncte) Bine (68 puncte) KOSS PORTA PRO Din punct de vedere al sunetului. precum ºi sunetul plãcut. Sunet Mecanicã www. La partea de baºi ar fi de dorit totuºi ceva mai multã putere. aidoma unei ventuze. dar din punct de vedere auditiv modelul e impunãtor.koss.com 57 15 Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (74 puncte) Foarte bine (73 puncte) Bine (72 puncte) SENNHEISER PMX 100 Cãºtile PMX 100 sunt varianta cãºtilor PX 100 cu suport pentru ceafã. ceea ce a creat impresia de sunete compacte.panasonic. demonstreazã la ce dimensiuni mici pot fi reduse o pereche de cãºti. chiar dacã uneori erau prea silenþioase. Plierea ºi adãpostirea lor în cutie necesitã însã un oarecare antrenament.com 48 14 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) 56 a u d i o . prin mecanismul sãu de pliere. iar mediile lui sunã ceva mai difuz. Construcþia braþului oferã o presiune de contact mai mare. Mediile au fost cu o nuanþã mai întunecate. Impresie excelentã la testare. iar sunetele din gama de frecvenþe audibile proaspete. ºi nu pentru luminozitate în domeniul de frecvenþe înalte.

ºi la acest model este foarte importantã poziþia corectã în canalul auditiv pentru obþinerea unui sunet de calitate. CêTI IN-EAR SONY MDR-410 L PHILIPS SBC-HJ 080 Philips a realizat tehnica. precum ºi sunete medii foarte directe. cãºtile sunt livrate împreunã cu manºoane de cauciuc sau silicon. chiar ºi la miºcãri bruºte. Oricum.sennheiser.sennheiser. Din cauza unei etanºãri insuficiente. Sunetul realizeazã ceea ce optica promite. sunetele medii au avut un caracter neutru. altfel deosebit armonios. Cãºtile ear-channel îºi demonstreazã principalul avantaj numai în apropierea timpanului: slabe distorsiuni. ca în cazul cãºtilor in-ear. Din punct de vedere auditiv. l-a realizat intenþionat cu volum mai redus. dimensiuni mai mici nu prea pot fi imaginate. lipsiþi de coloraþii. mediile clare ºi înaltele bogate în detalii. probabil din motive de protecþie a auzului. baºii par o idee prea subþiri.com 53 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Bine (62 puncte) Mulþumitor (57 puncte) Bine (65 puncte) Fixate pe urechi CELE MAI BUNE MODELE DE CêTI REUªESC UN SUNET SURPRINZÃTOR DE BUN.akg. a cãrei formã seamãnã suspect de mult cu cea a modelului Sennheiser MX 500.com 51 12 Sunet Mecanicã www. audio-video a urmãrit dacã modelele de cãºti examinate oferã suficient volum ºi în colaborarea cu modele mai ieftine de MP3 playere. robuste.ro 04/2006 a u d i o . iar la partea de balans tonal modelul se numãrã printre cele mai bune. pliabile. Sunet Mecanicã www. dar sunetul lor nu a fost atât de matur ca ºi cel al cãºtilor MX 500. În interiorul aceleiaºi grupe existã deosebiri semnificative de construcþie între cãºti. Deºi la înaltele joase. Chiar ºi din punct de vedere al sunetului. Acest tip de cãºti nu se fixeazã doar în pavilionul urechii. dar cu baºi ceva mai subþiri. Aspectul a fost analizat chiar ºi în cazul modelului ear-channel MDR-EX 71. Baºii au fost plini. Fixarea cãºtii este corectã dacã redarea înaltelor medii este cea mai pregnantã. baºii au fost fulminanþi.audio-video.com 54 15 SENNHEISER MX 500 La fel ca celelalte modele de cãºti earchannel. Sunet Mecanicã www.philips. www. Cãºtile AKG sunt mai agile în gama de frecvenþe înalte. cele douã modele sunt comparabile. sunetele au fost puþin prea deschise. compania Nike conceptul ºi marca. Corect fixate în canalul auditiv – ceea ce implicã o perioadã de antrenament – cãºtile au oferit baºi excepþionali. Stratul protector din burete expandat livrat împreunã cu cãºtile intervine în realizarea corectã a fixãrii modelului în ureche. Sunet Mecanicã www. cãºtile pot fi rulate ºi adãpostite într-o dozã. În testare. deoarece ele rãmân prea silenþioase. excepþional finisat. cu care utilizatorul va îmbrãcã difuzoarele.sony. Deoarece confortul la purtare depinde semnificativ atât de anatomia urechii. evaluarea modelelor s-a limitat doar la criteriul execuþiei mecanice.com 45 12 Sunet Mecanicã www. datoritã extensiei minimale a membranei. cât ºi de sensibilitatea subiectivã a utilizatorului.com 47 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Mulþumitor (60 puncte) Bine (69 puncte) Bine (63 puncte) Atunci când nu sunt folosite. tru utilizarea lor în combinaþie cu aparatele mobile.v i d e o m a g a z i n e 57 . Sunet Mecanicã www. ci ele sunt introduse chiar în canalul auditiv. Astfel a luat fiinþã micuþul model SBC-HJ 080. Foarte important la testarea sunetului: dupã introducerea cãºtilor în ureche se recomandã sã înghiþiþi de câteva ori pentru echilibrarea presiunii. pe care Sony. chiar ºi atunci când butonul de volum este rãsucit la maxim. cãºtile au prezentat sunete echilibrate. cu cãºtile fixate corect în canalul auditiv. Pentru a obþine volumul corespunzãtor la baºi e nevoie ca etanºarea dintre canalul auditiv ºi cascã sã fie cât mai perfectã.acesta este preþul corect pentru un model reuºit de cãºti. La testul auditiv. adicã exact descrierea lui Sony MDR 410. În acest scop. CU CONDIÞIA Sà FIE CORECT FIXATE ÎN CANALUL AUDITIV. CêTI EAR-CHANNEL AKG K 14 P BEYERDYNAMIC SX 10 SENNHEISER CX 300 Cãºti audio fãrã balast suplimentar este ceea ce promite modelul Sennheiser CX 300. abia dupã aceea sunetele redate vor fi pline. Doar accentuarea excesivã a sunetelor la volum redus a deranjat un pic tabloul auditiv. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. la înalte sunetele la volum redus au fost prea puternic accentuate. totuºi.com 50 12 O cascã cu dispozitiv de fixare dupã ceafã menþine difuzoarele în poziþia potrivitã în pavilionul urechii.beyerdinamic.20 euro .

la pachet fiind livrat chiar ºi un cablu suplimentar. superioare calitativ celor livrate la pachet. specialistul în cãºti ear-channel profesioniste. performanþe mai bune. În acest fel dizolvã sunetele perturbatoare din mediul înconjurãtor.com 49 15 Sunet Mecanicã www. testul a demonstrat clar: sunetul de top este caracteristic chiar ºi modelelor mai ieftine de 100 de euro. o bunã calitate a sunetului. Modelul are nu numai un sunet foarte bun. Ultimate Ears. în principiu. ci ºi o reducþie foarte eficientã a zgomotelor provenite de la ventilatoare sau hard-disk-uri. audiovideo a descoperit doar un model care îºi îndeplineºte cu adevãrat sarcinile: Sennheiser PXC 250 (170 de euro). cãºtile lãsând impresia unui amplificator specializat în redarea detaliilor. însã cu un plãcut caracter neutru.com 51 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (63 puncte) SONY MDR-EX 71 SL Modelul de la Sony impresioneazã printr-o finisare plãcutã. Din punct de vedere acustic. foarte simplu: douã microfoane plasate pe cascã preiau zgomotele de fond ºi le mixeazã în faze inverse în semnalul util. a reuºit sã realizeze ºi prin modelul Superfi 5 o cascã audio de calitate Hi-Fi.koss. Rezultatul. Sunetele modelului Creative EP-630 au fost mai deschise. DOAR UN SINGUR MODEL REUªEªTE Sà REALIZEZE CU ADEVÃRAT LINIªTE. Un sunet abia perceptibil trãdeazã munca pieselor electronice din adaptorul de cablu. Difuzoarele pe douã cãi stau perfect ºi fascineazã prin medii extrem de bine colorate ºi bogãþie de detalii. TESTfactory a examinat cãºtile Porta din punctul de vedere al calitãþilor tehnice mãsurabile. În plus.shure. prea scurte. însã. Sunet Mecanicã www. Din punct de vedere auditiv însã apar deosebiri clare. de aceea. Chiar dacã frecvenþele medii sunã minunat de aerisite ºi nuanþate. nu influenþeazã negativ calitatea sunetului. cãºtile concentrându-se mai ales pe redarea mediilor.Headset ULTIMATE EARS SUPERFI 5 PRO Producãtorul Ultimate Ears.com 47 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (63 puncte) Mul’umitor (59 puncte) Informaþii tehnice Cãºti anti-zgomot la pachet CêTILE CU FUNCÞIA ACTIVà DE NEUTRALIZARE A ZGOMOTELOR PROMIT RELAXARE TOTALà CHIAR ªI ÎN MEDIU ZGOMOTOS. este întrebarea legitimã care se poate pune în cazul acestor cãºti. în rest. vioaie. La fel ca ºi celelalte reprezentante din aceastã categorie de cãºti. Modelele cãºtigãtoare pentru fiecare grupã în parte fac posibilã. CREATIVE EP-630 “Oare nu a fost produs în acelaºi loc ca ºi modelul Sennheiser CX 300?”. el este similar modelelor câºtigãtoare PMX/PX 200. s-a luptat cu succes ºi cu zgomotele produse de instalaþia de aer condiþionat din avion. Din pãcate. Cãºtile care au în dotare funcþia de anulare a zgomotelor (noise cancellation) funcþioneazã. sunetele au fost deschise. la fel ca ºi producãtorul renumit.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . În plus. Printre cele patru modele testate care dispun de aceastã funcþie. Procedeul pare simplu ºi elegant. adicã în muzicã. KOSS SPARK PLUG Koss a folosit o soluþie elegantã pentru etanºarea modelului sãu. care meritã ºtampila calitãþii Hi-Fi.creative. este numai de nivel mediu.com 50 13 Sunet Mecanicã www. CONCLUZIE Toate modelele de cãºti testate sunt. la tonul fundamental ºi la baºi volumul a fost insuficient. 58 a u d i o . Cãºtile sunt prevãzute cu niºte manºete din cauciuc.sony. modelul putând fi îmbunãtãþit. dacã analiza se limiteazã doar la aspectul vizual. În urma acestui procedeu se pierde ceva din volumul muzicii. Sunet Mecanicã www. TOTUªI. Dacã doreºti sunete puternice trebuie sã învârþi butonul de volum destul de mult. dar. care intervin în funcþia de anulare a zgomotelor. în nici un caz.ultimateears. care se deformeazã la introducerea în ureche pânã ce se obþine forma potrivitã. sunetele au fost dinamice. SHURE E 4C Compania Shure foloseºte. Cele mult mai scumpe nu reuºesc. difuzoare pe bazã de magnet pentru pretenþioasele sale cãºti ear-channel. în mod clar. La testul auditiv. În plus. dar tehnologia folositã este foarte pretenþioasã. chiar ºi în mers. Înaltele au pãrut. modelului Super-fi 5 Pro i-a lipsit acel ceva din puterea baºilor.com 49 15 Sunet Mecanicã www.

.

TV&SAT 60 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

astfel. Evident. Cei care au conexiune digitalã prin Sat. pe un alt canal se desfãºoarã emisiunea de comedie a celor de la Divertis. în timp ce. pe hard-disk-urile lor cu o capacitate de stocare de 160 GB. ult-aºteptatul concert al lui Robbie Williams se transmite pe un canal TV. nu se poate viziona un alt program. întradevãr. deºi numãrul de emiþãtori care folosesc aceastã tehnologie este în creºtere. ambele evenimente sunt la fel de interesante. pe televizor. atât televizorul. pentru cã. într-adevãr. Soluþia? Divertis este înregistrat.ro 04/2006 a u d i o . simultan. iar celãlalt urmãrit live sau chiar înregistrat cu un al doilea recorder. ci au ºi funcþii suplimentare. ambele tunere având nevoie de un cablu separat spre dispozitivul Sat.audio-video. tunerele din televizoare ºi videorecordere nu pot recepþiona semnalele emise. M MAI MULTà FUNCÞIONALITATE Receiverele twin testate reuºesc. Pentru ca o asemenea funcþie cuprinzãtoare sã fie. Rezolvarea: un receiver Twin. iar Robbie urmãrit live. este nevoie de un set top box separat. nu pot realiza aceastã operaþie. Operaþie simplã în cazul posesorilor de conexiune analog prin cablu. folosind funcþia “imagine în imagine”. dintre care unul poate fi înregistrat. La urma urmei. Aparatul poate recepþiona douã programe în acelaºi timp. fiabilã e necesar ca receiverul twin sã fie bine conectat la dispozitivul Sat.v i d e o m a g a z i n e 61 . cât ºi recorderul au în dotare un tuner.TEST 4 receivere HDD cu tuner Twin HIRSCHMANN CSR 92 II HD TWIN KATHREIN UFS 821 TECHNISAT DIGICORDER S2 TOPFIELD TF 5000 PVR MASTERPIECE 500 EURO 600 EURO 460 EURO 650 EURO Redactat de: Daniel Chira SHOW TIME Nici cã se putea mai bine: cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan. simultan. Aºa-numitul “Low Noise Block Converter” www. De aceea. sã redea simultan douã programe pe ecran TV. sau sã înregistreze deodatã douã emisiuni televizate. dacã recorderul înregistreazã. Toate cele patru modele testate înregistreazã pânã la 70 de ore de emisiuni TV. Un receiver Sat simplu posedã doar un tuner.

+ TVTV-EPG bine integrat + Douã mufe USB + Software de editare bun “DVR Manager” + Funcþii de editare corespunzãtoare . La testul de imagine. Modelul impresioneazã de la prima privire prin designul sãu elegant ºi simplu.Preia codat Pay-TV REPEDE SPRE PC PE USB Toate cele patru modele de receivere au în dotare câte o mufã USB. dacã primul tuner recepþioneazã un program. Dar. Deoarece telecomanda a fost evaluatã numai cu “mulþumitor”. atât de pe un PC. a înregistrãrilor de pe PC sau de pe un hard-disk extern se realizeazã fãrã nici o dificultate. titulatura de masterpiece. modulator ºi o varietate aproape nelimitatã de programe suplimentare TAP. de culoare albã. TVTV-EPG este foarte bine integrat în structura meniului. Telecomanda nu meritã. Utilizând un software corespunzãtor (Quicklink). Topfield s-a prezentat în forma maximã. mai puþin reuºitã.TV&SAT (LNB) intervine în amplificarea ºi convertirea semnalului recepþionat. Colaborarea dintre software. Kathrein afiºeazã taguri ID pe displayul sãu. chiar ºi la rezoluþii foarte înalte. Operaþiile de afiºare a listei emiþãtorilor. Pe USB. cât ºi de pe un cititor de card memorie sau de pe un hard-disk USB. nu a demonstrat la testare vitezã de procesare considerabil mai mare. La fel ca ºi la modelul Topfield. Totuºi. Claritatea detaliilor fine a lãsat de dorit. Utilizatorul poate conecta receiverul Kathrein la un computer.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Modelele de la Topfield. muzicã în format MP3 de pe un computer. via USB. care sunt apoi redate prin simpla apãsare asupra tastei. funcþionalitatea acestei interfeþe este diferitã la fiecare model în parte. cele douã aparate fiind clar diferite. ieºirea primului tuner se leagã la intrarea celui de-al doilea tuner. Telecomanda. Timpul de conectare. numai dacã ambii emiþãtori transmit cu aceeaºi parametrii de recepþie. copiate pe hard-diskurile lor. Svideo. iar meniul ceva mai bine realizat. care. Cu ajutorul acesteia ambele modele pot copia date pe hard-disk-urile proprii. Cu excepþia modelului Hirschmann. receiverele preiau pe hard-diskurile lor.Telecomandã impracticã . are dimensiunile Hi-Fi standard de 43 cm. fãrã pierderi de calitate. controlând astfel aparatul prin PC. celelalte taste fiind ascunse sub o clapetã.Transfer lent USB TOPFIELD ECHIPARE PENTRU PAY-TV Înregistrarea programelor Pay-TV se realizeazã diferit la cele patru modele de Rezultat audio-video Foarte bine (73 puncte) 62 a u d i o . indiferent dacã a fost vorba de sunetele cristaline ale unei viori sau de baºi brahiali. de pildã. Sub carcasã este adãpostit un nou procesor. nu are tastele grupate coerent dupã funcþia lor. iar cu ajutorul butonului rotativ pot fi selecþionate anumite piese. devenind astfel server de muzicã în sufrageria personalã. fiindcã posedã interfaþa USB de tip A. Imaginile în format JPEG sunt afiºate fluent ºi vioi pe ecranul TV. Topfield a avut cel mai bun sunet în test. a fotografiilor JPEG. operaþia de zapping se va face mult mai rapid. Receiverele cu interfaþã USB tip B pot copia date numai de pe PC. dar la dezactivarea ei prin meniu. câºtigãtorul testãrii a impresionat prin claritate excelentã. în prealabil. tabelul cu emiþãtori va putea fi sortat pe PC. folosind programul livrat “DVR Manager”. telecomanda este colþuroasã. video-RCA. din când în când. care sa dovedit a fi ceva mai puternic decât la modelele concurente. UFS 821 KATHREIN cazul redãrii fiºierelor MP3 în lipsa unui ecran TV. însã. Modelele de la Kathrein ºi Technisat sunt extrem de funcþionale. celãlalt nu va mai putea transmite MTV-ul. însã. La testul de imagine. dacã ele au fost. astfel încât. La partea de talente sonore nu ar fi nimic de reproºat. chiar ºi cu funcþia timeshift dezactivatã. de aceea utilizarea ei în practicã va fi dificilã. aºa-numitul “Host-toHost”. recepþia dublã va fi limitatã. Meniul. modelul Topfield a pierdut locul întâi al ierarhiei. Astfel. atunci este utilizat un dispozitiv de divizare cu multiconectare. înregistrãrile proprii ale receiverelor pot fi transferate spre PC. Mai mult. Dacã recepþia se face într-o clãdire cu mai multe apartamente. o funcþie de un real ajutor þinând cont de puhoiul de canale TV. Receiverul twin poate recepþiona douã programe simultan. de pildã HBO. Pe partea sa frontalã veþi întâlni numai un singur buton rotativ. Au deranjat doar zgomotele în funcþionarea hard-disk-ului. la scenele întunecate a apãrut zgomot de imagine. livrat parþial. clar structurat. înregistrãrile pot fi inscripþionate pe DVD cu ajutorul computerului. oferã numeroase informaþii ajutãtoare în cazul apariþiei unor probleme. + Software suplimentar disponibil + Navigare rapidã prin meniu + YUV pe Scart . În plus. Pentru realizarea unei operaþii similare cu receiverul Technisat este nevoie de un cablu USB special. via USB. programe extra EPG sau funcþii timer îmbunãtãþite. În Rezultat audio-video Foarte bine (76 puncte) TF 5000 PVR MASTERPIECE Varianta nobilã a modelului TF 5000 PVR poartã specificaþia “Masterpiece”. folosind ºi efecte speciale de mixaj. dar imaginile au fost bogate în contraste ºi colorate corespunzãtor. display ºi taste este simplã ºi precisã. sau copierea fiºierelor MP3. unde pot fi downloadate jocuri. Dotarea lui Topfield este deosebit de cuprinzãtoare: douã mufe Scart. TAP-urile (Topfield Application Programs) sunt gratuite pe Internet. Un LNB dublu trebuie sã “pescuiascã” semnalele de pe orbitã pentru ambele tunere. iar tunerul dublu are nevoie de douã ieºiri. receiverele pot afiºa fotografii JPEG pe ecranul TV. considerabil de altfel. De aceea. iar tastele sunt prea apropiate una de alta. Carcasa. fiindcã este prea lungã. care poate fi achiziþionat la preþul de 20 euro. Mai mult. poate fi micºorat. Manipularea fotografiilor se face la fel de simplu. Hirschmann ºi Kathrein pot fi controlate via USB. În cazul în care existã numai o conexiune. care mãresc funcþionalitatea modelului. funcþia timeshift este permanent activatã. Dar testul de sunet a fost trecut cu brio. aºa cum era de aºteptat de la modelele acestei mãrci. tastele principale ale cursorului se înþepenesc.

Instalarea computerului este o joacã de copil. Astfel. sau le transferã pe PC sau DVD. însã. receiverul poate fi complet controlat cu ajutorul tastelor de pe carcasã. Rezultat audio-video Bine (71 puncte) DIGICORDER S2 TECHNISAT borarea dintre receiver ºi computer. La disciplinele contrast ºi luminozitate a atins. fiecare dintre ele este compatibil cu modul Alphacrypt. pentru carduri de memorie. însã. la ora 20. decât printr-o legãturã scart. ID-TAG Format de date folosit pentru a stoca date suplimentare despre interpret. de o sensibilitate tactilã sporitã. pe canalul Realitatea TV pentru a recepþiona ºtirile. cât ºi pentru memorarea recorderelor externe sau schimbarea emiþãtorului. chiar dacã copierea datelor dureazã prea mult. Structurarea acestor imagini fixe (fixed-image) se realizeazã foarte repede. la propriu. Technisat a câºtigat puncte la sistemul de operare. în fiºierele MP3. detaliile nu au fost redate pânã în cel mai mic amãnunt. modelele concurente au avut nevoie de un timp de zece ori mai lung. De aceea. la preþul de 70 euro. pe lângã faptul cã este prea îngust.v i d e o m a g a z i n e 63 . modelul nu are posibilitatea de a alimenta cu semnal un al doilea televizor situat în altã încãpere. aceste aparate sunt mult mai mici ºi mult mai simplu de operat decât computerele multimedia cu funcþii comparabile. Însã. se rezolvã prin link-uri. + Telecomandã universalã + Software player livrabil + Transfer rapid USB .“DVR Manager” nu a fost posibil. Pentru aceeaºi operaþie. pentru cã modelul. semnalele pot fi transmise printr-un cablu de antenã. hard-disk-uri sau aparate auxiliare. pe ici pe colo. fãrã a fi. de formã unui pãtrat. Zappingul se deºfãºoarã extrem de rapid ºi cursiv. cu ajutorul funcþiei multi-imagine. de aceea calificativul obþinut a fost numai “bine”. via USB. dar nu ºi numele emiþãtorului. s-au strecurat anumite piuituri. Astfel. receiverele nu sunt încã atât de flexibile precum un computer. dotãrii modelului Hirschmann. deºi. sã devinã adevãraþi “manageri media”. În plus. Pe de altã parte. modelul poate fi programat sã comute automat. receiverul poate fi controlat cu ajutorul computerului. într-adevãr. achiziþionabil la adresa Web. CONCLUZIE Receiverele-satelit tind. Atunci când face pereche cu un PC. Datoritã conexiunii rapide prin USB. prezintã patru.Display puþin informativ . La partea de dinamicã a fost. Un receiver cu interfaþã tip A controleazã. hard-disk-ul receiverului. Dacã introduceþi în modul Alphacrypt un smartcard “Premiere”. sunt conectate. înregistrare. titlu ºi album sub formã de text. nouã sau doisprezece emiþãtori diferiþi. de regulã.CSR 92 II HD TWIN HIRSCHMANN are nevoie. Testul de imagine nu a putut scoate în evidenþã nici un fel de slãbiciuni. modelul deþine numãrul record de 124 locuri timer. El are rolul de a pregãti aparatele pentru recepþionarea semnalului Pay-TV. nivelul contracandidaþilor sãi. La testul audio. Utilizatorul are astfel posibilitatea de a controla perfect. în afarã de Kathrein. La fel de dificil se realizeazã ºi trecerea de la modul USB la modul TV. ºi un modulator. Cola- USB TIP B Receiverele cu interfaþã tip B. Operarea multiplelor funcþii suplimentare receivere. aparatul conectat. deoarece telecomanda este acoperitã cu numeroase taste minuscule. În general. În plus.Copiere lentã pe HDD USB TIP A Mufa dreptunghiularã de tip A serveºte. nu s-a comportat strãlucit. Rezultat audio-video Bine (67 puncte) www. presupune pierderi mai mici de calitate. iar sistemul va recunoaºte automat hard-disk-ul receiverului. Faptul cã modelul este unicul receiver din câmpul testãrii care posedã ieºire audio digitalã opticã ºi coaxialã pentru conexiunea la receiver AV nu reprezintã decât o slabã consolare. mai ales. datoritã programului bun EPG. nu afiºeazã decât codul. Doar la disciplina “contrast/luminozitate” imaginilor le-a lipsit un pic din adâncime. modelul a obþinut calificativul “foarte bine”. receiverul poate înregistra decodat filmele.Navigare ceva mai greoaie . redare ºi recepþionare semnal TV.ro 04/2006 a u d i o . la distanþe mari. astfel. La testul video. Funcþiile clasice ale receiverelor. cu adevãrat. MODULATOR Un modulator HF converteºte semnalele video într-o frecvenþã mai înaltã. Din fericire. Transferul filmelor “Premiere” pe PC. receiverul copiazã de pe PC un GB de informaþie într-un minut. tot mai mult. prin PC. pe care le redã apoi fãrã cardul Premiere. Deºi cele douã mufe scart fac posibilã conectarea fãrã probleme la televizor.audio-video. la un PC. modelul este foarte cooperant. Astfel. pentru conducerea semnalului spre alte receivere. modelul ar fi avut nevoie de calificativul “foarte bine”. UFS 821 a înregistrat codat filmele Pay-TV. de aceea redarea nu se poate realiza decât folosind un card. La testul audio. ceea ce. Dar asta numai pânã ce ajungi sã descoperi displayul. lipsesc ieºirile SAT. În plus.Consum mare de energie în standby Calificativul “opulent” se potriveºte. + Consum scãzut de energie + SFI-EPG bine sistematizat + Poate fi conectat un hard-disk USB . Procedeul a funcþionat cu toate modelele. prin repornirea aparatului. care. care stau la dispoziþie atât pentru înregistrãri pe hard-disk. având probleme la claritate în redarea miºcãrilor rapide. Cel mai ieftin model din actualul test atrage atenþia prin paleta sa restrânsã de conexiuni. este bunã. Nu este nevoie decât sã introduceþi cablul USB. folosind programul. a impresionat datoritã celui mai silenþios hard-disk printre candidatele testãrii. prea deranjante. însã. foarte bun. ireproºabil realizat.

Telecomanda de la Technisat (3) stã bine în mânã.2 160 GB/DVB-S 37x7x22 silenþios • •/• 4000 4 2 •/• >1 •/• SFI •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 124 –/– – •/• •/• • •/• •/–/– –/– 2/1/1 •3/•/– •/• –/– – USB tip A TF 5000 PVR MP. Hirschmann CSR 92 II HD Twin hirschmann.115 160 GB/DVB-S 36x6x25 silenþios .mediu • •/• 5000 30 2 •/• >1.27.co. Mufa sa USB (sãgeatã) este cea mai rapidã printre cele testate.com 24 luni 1. dar cu spaþiu insuficient între ele.de 24 luni 1.0.de 24 luni 2.TV&SAT On-stage: telecomanda de la Topfield (1) iritã prin taste mici ºi înþepenite.5 •/• TVTV •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • dupã plac •/• • •/• •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/– – USB tip A & B Topfield 4 Backstage: modelul Hirschmann are toate mufele importante poziþionate în partea posteriorã. Delimitare incoerentã a grupelor de taste la telecomanda Kathrein (4).kr 24 luni 5.01 160 GB/DVB-S 34x7x27 silenþios • •/• 4000 8 2 •/• >1.12. Modelul de la Hirschmann (2) posedã taste numeroase.12 160 GB/DVB-S 43x6x27 silenþios .5 •/– –/• •/• •/– –/– –/– • • • • • 8 –/– – •/– •/• • •/• •/•/• •/– 2/0/1 •/•/– •/– •/• – USB tip B Technisat DigiCorder S2 technisat. topfield.mediu • •/• 10000 5 2 •/• >1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .5 •/• Media highway •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 72 •/• • •/–1 •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/• – USB tip B INSTALARE Complet automat Afiºare nivel semnal/calitate semnal Locuri program TV+Radio Liste programe favorite Common-interface slots Download software satelit/PC RECEPÞIE TV Viteza comutãrii (zapping) Informaþii serviciu EPG/proprii Sortare dupã gen/emiþãtor Al 2-lea tuner/imagine în imagine Display/afiºare emiþãtor Utilizare interactivã/cu MHP Cu canal spate/modem integrat Volum reglabil Control antene rotative ÎNREGISTRARE Programare via EPG Preluare titlu din EPG în lista timer/arhivã Afiºare capacitate liberã hard-disk Locuri timer Înregistrare permanentã Time-Shift (Quick Replay)/deconectabil Redare din arhivã în timpul înregistrãrii timer Stocheazã muzicã MP3/fotografii JPEG REDARE ªtergere pe capitole/omiterea înregistrãrilor Flag oprire redare Încetinitor/detail screen TELECOMANDA Controleazã TV/VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã CONEXIUNI Ieºiri scart/din care S-VHS/din care RGB Ieºire RCA AV/S-video/YUV Ieºire Dolby Digital (optic/coaxial) Ieºire Sat-ZF/modulator RF Cititor card memorie Alte caracteristici 64 a u d i o . 3 2 1 DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Versiune testatã software Capacitate hard-disk/hard-disk de schimb Partea de recepþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Zgomot funcþionare HDD/ventilator Kathrein UFS 821 kathrein.

8dB 64. Aºa cã îºi meritã pe deplin numele de “Masterpiece”. 30 puncte Consum energie standby/funcþionare OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instalare Instrucþiuni de utilizare Funcþii hard-disk BINE foarte bine mulþumitor bine bine bine 20 MULÞUMITOR mulþumitor suficient mulþumitor bine bine 17 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 18 BINE bine mulþumitor bine bine bine 19 (25%) (20%) (15%) (10%) (30%) max. 20 puncte) 16 foarte bine Cadre în miºcare 17 foarte bine Cadre în miºcare 15 foarte bine Cadre în miºcare 15 Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA (max.3 Watt 8 valori -2.7dB 86% 74.bine 76 FOARTE BINE bine 73 BINE bine 71 BINE bine 67 CªTIGÃTOR audio-video www. 15 puncte DOTARE Set top box Funcþii hard-disk FOARTE BINE foarte bine foarte bine 14 FOARTE BINE excepþional foarte bine 14 FOARTE BINE foarte bine foarte bine 13 BINE foarte bine foarte bine 12 (60%) (40%) max.2/26.ro 04/2006 a u d i o .5 Watt 8 valori -2.4dB 72.audio-video.3/20.Deoarece modelul Topfield TF 5000 PVR poate fi dotat ulterior cu funcþii suplimentare. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Kathrein UFS 821 600 euro max.9dB 69.6dB 83% 78.9dB 86% 73.8dB 1. 10puncte încet (40%) 86% 84% 88% bine repede (60%) 73% 70% 70% 10 încet (40%) 88% 87% 88% bine repede (60%) 74% 71% 69% 10 încet (40%) 86% 85% 89% bine repede (60%) 74% 71% 70% 10 încet (40%) 76% 75% 77% suficient repede (60%) 39% 36% 57% 5 TEST SUNET Sunet Dinamicã Zgomote perturbatoare FOARTE BINE foarte bine foarte bine bine 8 FOARTE BINE foarte bine excepþional bine 9 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 8 FOARTE BINE bine foarte bine bine 8 (30%) (30%) (40%) max. 15 puncte) max. DE LABORATOR Valori pentru Y/C Rezoluþie (nivel 4. iar preþul nu este nici el unul prea piperat.9dB 0. Cu toate acestea. va fi un partener de nãdejde pentru iubitorii de jocuri pe computer ºi experþii în calculatoare multimedia.1dB 89% 75. Modelul Kathrein UFS 821 s-a impus la capitolul funcþii clasice TV. 35 puncte Topfield TF 5000 PVR Masterpiece 650 euro Hirschmann CSR 92 II HD Twin 500 euro Technisat DigiCorder S2 460 euro TEST IMAGINE Efect vizual FOARTE BINE foarte bine excepþional bine foarte bine foarte bine Cadre în miºcare 26 FOARTE BINE foarte bine bine excepþional excepþional 27 BINE foarte bine foarte bine foarte bine bine 25 MULÞUMITOR foarte bine bine foarte bine foarte bine 20 Armonie imagine/erori imagine Claritate Zgomot imagine Contrast/luminozitate Rezultat (40%) (20%) (20%) (20%) (max.4/21.6 Watt 6 valori -3. 100 puncte REZ. iar datoritã sistemului genial de operare.6dB 2% FOARTE BINE rezultat bine foarte bine bine foarte bine excepþional 2. a imaginilor ºi sunetelor calitative a reuºit sã ocupe primul loc în ierarhia audio-video.3% (15%) (15%) (30%) (30%) (10%) max.v i d e o m a g a z i n e 65 .3/13.0 Watt 7 valori -2. modelul nu a ocupat prima poziþie în testul nostru.8 MHz) Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Zgomot culoare Erori nivel (nivel de alb) FOARTE BINE rezultat foarte bine foarte bine bine bine excepþional 8. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine .6dB 70.2% BINE rezultat mulþumitor bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7.0dB 1.5% BINE rezultat bine foarte bine bine bine foarte bine 11. 10 puncte MÃS.

TV&SAT SPAÞIUL MINUNILOR Televizoarele compacte LCD. nu fiecare model reuºeºte sã redea imagini TV sau DVD cu adevãrat impresionante. Însã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cu diagonala de maxim 58 cm. sunt potrivite pentru orice tip de spaþiu. 66 a u d i o .

aºa cum o demonstreazã ºi modelul testat Loewe. fac parte din dotarea clasei de tele- www. ºi în spaþii neconvenþionale. Pe de altã parte. audio-video a ales pentru testare 10 modele de televizoare LCD. din filmul SF al lui Stanley Kubrick “2001-Odiseea spaþialã”. care permite plasarea ecranelor TV. în format 16:9. aproape toate filmele artistice de pe DVD sunt în format lat. iar printre modelele testate nu am avut nici un reprezentant.audio-video. au practic aceeaºi înãlþime ca ºi pe televizoarele mai mici. aceastã chestiune pare sã nu aibã prea mare importanþã în cazul aparatelor de format clasic 4:3.v i d e o m a g a z i n e 67 . Aparatele în acest format clasic sunt fie mai ieftine decât cele în format 16:9. N CHESTIUNEA FORMATULUI La o primã privire. Cei care preferã televizoarele în format mare. cu diagonale de 51 pânã la 58 cm. Punctele forte ale tehnologiei LCD nu pot fi complet puse în valoare decât de modele de televizoare cu un nivel înalt al calitãþii video. Modelele au fost grupate în funcþie de formatul 4:3 (ºase modele) ºi formatul 16:9 (patru modele). formatul 4:3 este des întâlnit în peisajul românesc de televizoare. Acest lucru se datoreazã boomului tehnologiei LCD. în format 16:9. toate staþiile de emisie transmit evenimentul sportiv al anului.150 EURO 630 EURO CONTACTE UTILE Intrãrile tradiþionale. TEST 4 televizoare LCD cu display 16:9 ANDERSSON Y23/01 PS TOSHIBA 23 WL 56 G SAMSUNG LE 32 R 41 B UNIVERSUM Nr. De aceea. La urma urmei.Redactat de: Daniel Chira u. comandã: 597742 D 6 televizoare LCD cu display 4:3 ANDERSSON Y2/01 PS DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP LOEWE XELOS A 20 ORION TV 20300 SI PHILIPS 20 PF 5120 THOMSON 20 LB 040 S 400 EURO 700 EURO 800 EURO 430 EURO 650 EURO 700 EURO 600 EURO 700 EURO 1. astfel de aparate apar rar pe piaþã. Campionatul Mondial de Fotbal. ceea ce reprezintã un avantaj incomensurabil în cazul vizionãrii spectacolelor profane. aeroportul internaþional este departe de a fi asemãnãtor uriaºei roþi spaþiale.ro 04/2006 a u d i o . Dar. pentru cã la o asemenea diagonalã abia dacã se remarcã un câºtig la partea de claritate. precum scart ºi Svideo. care se învârte atât de maiestuos. O comparaþie între modelele testate a arãtat cã imaginile 4:3 pe ecranele de aproximativ 58 cm. fie oferã mai mult confort. ne-am obiºnuit deja cu imaginea displayurilor plate multimedia încastrate în pereþi. bãnuite a fi de calitate. nu au nevoie neapãratã de funcþia HD-ready-Logo. în format 4:3. între timp. cu diagonala de 58 de cm. încã nu zburãm din Bucureºti direct pe orbitã! Oricum. în timp ce. precum Campionatul Mondial de Fotbal.

una RCA-YUV (3) ºi una S-video (4) televizorul Samsung oferã suficiente conexiuni. Nivelul de negru nu e tocmai cel de dorit. instalarea simplã a programelor ºi telecomanda sistematizatã bine au fost caracteristicile la care modelul a avut câºtig de cauzã în faþa campionului Samsung. probabil din cauza formei diferite a carcasei.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (62 puncte) . obþinând mai multã claritate ºi echilibru al imaginilor. noul model de referinþã audio-video în clasa de 23 inci. pe modele de televizoare la preþuri rezonabile. înainte de orice. Ambele posedã aceeaºi dotare. nici un fel de deosebiri.Operare problematicã . a plãcut claritatea imaginilor ºi exactitatea conversiei progresive pentru imaginile de film. modelul s-a situat foarte aproape de Toshiba. a lui Samsung.TV&SAT 2 3 vizoare compacte.Consum mare în stand-by Magazinul de electronice online NetOnNet este axat. Însã. de aceea imaginilor mai întunecate le-a lipsit din plasticitate ºi adâncime. Redarea culorilor. La testul audio. din cauza sunetului sãu ceva mai subþire. Toshiba. iar instalarea programelor poate fi îmbunãtãþitã. una VGA (2). deºi motivele de culoare albã au fost prea deschise. înainte de orice. nu a scos în evidenþã. pentru cã redarea sa progresivã suferã din cauza licãririlor liniilor pe canturi. nu a fost foarte reuºitã. Modelului Andersson îi lipseºte intrarea Svideo. Dar un player DVD cu o bunã conversie progresivã va putea valoriza cu adevãrat imaginea. modelul s-a descurcat mult mai bine. au apãrut zgomote de pixelare ºi accentuarea excesivã a motivelor luminoase. important. + + + Imagini armonioase Valoare înaltã de negru Unghi vizual corespunzãtor Uºoare deviaþii de culoare Sunet ceva mai subþire Toshiba s-a situat la o distanþã de doar un punct în spatele modelului câºtigãtor Samsung. Imaginile au fost comparabile pânã în cel mai mic detaliu cu cele prezente la modelul Andersson. 1 4 1 Rândul cu mufe: prin douã mufe scart (1). COMANDÃ: 597742 D Cu o calitate excepþionalã a imaginilor. de altfel foarte calitativã. iar telecomanda voluminoasã este complicat de utilizat. Modelele în format larg au douã asemenea conexiuni. atât în ceea ce priveºte calitãþile. Conciliantã. La testul audio. cu semnal TV. Doar la partea de operare ºi de dotare pot fi semnalate câteva slãbiciuni. prin acest aparat. Datoritã contrastelor puternice ºi a unei valori bune pentru negru imaginile au fost extrem de plastice.Accentuarea liniilor Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (65 puncte) 68 a u d i o . precum ºi un tabel cu lista staþiilor de emisie. însã. Meniul nu este foarte bine sistematizat. producãtorul a reuºit sã ofere. existând chiar ºi o mufã VGA. în colaborarea cu playerele DVD pretenþioase. Licãririle imaginilor de film. pentru imaginile de film. modelul a trebuit sã se recunoascã înfrânt în faþa concurenþei. La testul de imagine. Totuºi. În plus. Cu semnal RGB. mufa VGA se potriveºte la computer. imaginile luminoase au avut contraste puternice ºi au fost fin nuanþate.Operare problematicã . altfel foarte armonioase. în rest dotarea fiind corespunzãtoare. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . de aceea imaginile au pãrut a fi prea colorate. Cu atât mai multã apreciere meritã imaginile livrate. FORMAT 16:9 LCD-TV SAMSUNG LE 32 R 41 B TOSHIBA 23 WL 56 G ANDERSSON Y23/01 PS UNIVERSUM NR. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . în rest cele douã aparate sunt absolut indentice. bogãþia de contraste a modelului meritã toatã aprecierea noastrã. Mufa S-video ºi tabelul canalelor TV lipsesc din dotarea acestui televizor. Samsung profitã cel mai mult de pe urma mufelor sale YUV. sunetul modelului Universum a fost o idee mai rotund decât cel al modelului Andersson. Lipsesc din echipare mufa S-video. au deranjat vizionarea. însã. Samsung. printre modelele testate ele sunt rare.Accentuare a liniilor Deºi din punct de vedere al designului Universum se deosebeºte de modelul Andersson. înclinat . iar sistemul de operare este similar.Uºoarã accentuare a liniilor . Dar sunetul plin. Testul de imagine. La testul audio. nu avem nimic de reproºat la partea de claritate sau conversie progresivã. dar cele mai multe modele 4:3 au numai o conexiune scart. Daewoo ºi Thomson oferã acest trio valoros de mufe. Dar. + Imagini armonioase + Conversie progresivã bunã + Ecranul poate fi rotit. cât ºi slãbiciunile. Deºi mufele RCA-YUV sunt o prezenþã normalã în echiparea televizoarelor plate mari. În schimb. culorile nu se pot ajusta. dar cu un nivel bun al calitãþii.

în practicã. care lipsesc numai din dotarea aparatelor Loewe ºi Daewoo. Imaginile DVD au impresionat printr-o claritate excepþionalã. imaginile întunecate au pãrut.Probleme la contrast ºi claritate . + Imagini armonioase + Sistem de operare bun + Dotare cuprinzãtoare + Unghi vizual mare . FORMAT 4:3 LCD-TV LOEWE XELOS A 20 ANDERSSON Y2/01 PS THOMSON 20 LB 040 S PHILIPS 20 PF 5120 Loewe Xelos A 20 s-a remarcat printre modelele testate nu numai datoritã unui preþ relativ ridicat. La testul de imagine s-a remarcat o bunã valoare pentru negru.ro Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (58 puncte) 04/2006 a u d i o .Colorare accentuatã de albastru Thomson a punctat printr-o funcþie extra pe care nu a oferito nici un alt contracandidat. VIZIONAREA DIN LATERAL? Indiferent de formatul sau numãrul de rânduri de care dispune un LCD-TV. Au apãrut probleme la contrast ºi zgomot puternic de pixelare. de la un producãtor atât de renumit. De aceea. Datoritã acestor calitãþi modelul Xelos a 20 a ocupat prima poziþie în ierarhia modelelor în format 4:3.v i d e o m a g a z i n e 69 . pentru a servi drept monitor PC. La testare. Valoarea considerabil redusã pentru negru a fãcut ca motivele închise sã parã prea palide. prea palide.Zgomot puternic de semnal Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) www. precum ºi informaþii despre emisiunile TV.Zgomot la imaginile întunecate . + Claritate mare cu DVD + Conversie progresivã bunã + Douã mufe scart . sunetul s-a dovedit a fi extrem de bun.audio-video. doar displayurile cu o rezoluþie de cel puþin 720 de pixeli pot reda cu o claritate corespunzãtoare textele sau grafica realizate pe computer. În plus. pentru fiecare canal. Sistemul de operare este asemãnãtor cu cel al modelului Andersson în format 16:9. Un alt plus: modelului. Deºi din dotare nu lipseºte tabelul cu emiþãtorii. Însã. iar dintre acestea puþine sunt utilizate. o idee. lista nu cuprinde decât câteva canale. O altã problemã prezentã la modelul Andersson Y2/01 PS este colorarea accentuatã în nuanþe de albastru. Imaginile au fost armonioase ºi plãcute. Deºi în utilizarea zilnicã deranjeazã tastele prea mici. din punct de vedere tehnic. Paginile meniului oferã. la fel ca ºi telecomandã voluminoasã. Dotarea. + Culori armonioase + Imagini TV foarte clare . teletext. codurile numerice de care dispune telecomanda intervin în programarea extrem de rapidã a acesteia. În format 16:9 imaginea este înãlþatã. Ele permit schimbarea rapidã dintre modul TV ºi internet. + Redare naturalã a culorilor + Telecomandã universalã . unei taste a telecomenzii pot fi ascultate staþiile radio transmise prin cablu. cea mai completã printre modelele testate. extrem de ieftin. mai ales la scenele luminoase de film. ocupând locul doi la acest capitol.CONECTARE LA PC? O caracteristicã specialã în câmpul de conexiuni al modelelor testate sunt intrãrile VGA ºi DVI pentru conexiunea la computer. potrivite sunt doar televizoarele în format 16:9. nu îi lipseºte din dotare tabelul cu staþiile de emisie. la imagini întunecate a apãrut zgomot de pixelare. cel puþin teoretic. Un plus: ca ºi Loewe. În urma activãrii. Telecomanda lui universalã controleazã atât playerele DVD ºi videorecorderele marca Thomson. de aceea imaginile întunecate au impresionat prin bogãþie de detalii. cât ºi aparate ale altor mãrci.Unghi vizual mic Deºi modelul este relativ ieftin comparativ cu alte televizoare ale aceleaºi mãrci. ci ºi datoritã unui design reuºit.Feþele au o coloraþie roºcatã Andersson a fost singurul model 4:3 cu douã intrãri scart. La testul de sunet. ne-am fi aºteptat la mai mult. un indice alfabetic. la fel ca ºi imaginile sale în format 4:3. Pentru cã. permite chiar ºi recepþionarea semnalului radio. Thomson a oferit doar performanþe medii. Instalarea canalelor se realizeazã complicat. Structura ºi concepþia paginilor de meniu sunt identice. iar meniul nu este suficient de bine structurat. poziþionarea aparatului aproape de perete va îngreuna acþionarea lor. cu ale lor 768 de rânduri. modelul recepþioneazã semnalul radio transmis prin cablu. spectatorii aºezaþi lateral vor avea dificultãþi în Rândul de taste: deoarece acestea sunt plasate la modelul Andersson în partea posterioarã. precum ºi unui sistem foarte bun de operare. dintre care una preia numai semnalele simple video composite. care au deranjat armonia imaginilor. Ceea ce surprinde este lipsa tabelului cu staþiile de emisie ºi sortarea lor greoaie. Conversia progresivã în modul film a fost reuºitã.

a pierdut puternic în contrast ºi culoare. armonia imaginilor a avut de suferit. în timp ce Daewoo ºi Thomson s-au comportat mai bine. În plus. chiar dacã au fost privite dintr-un unghi vizual lateral. au fost atât de accentuate.Deviaþii puternice de culoare .com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 62 x 48 x 24 cm – DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP ORION TV 20300 SI RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine • – – –/– • – – –/– Deºi valorile mãsurate în laborator au fost relativ bune.TV&SAT vizionarea imaginilor bogate în contraste ºi colorate natural. încât pãrþile de culoare albã din imagine aproape cã s-au descompus în pixeli individuali. la testele din ultimele luni. dotãrii insuficiente ºi sistemului de operare. televizorul Daewoo nu a atins nivelul de performanþã al contracandidaþilor sãi. Motivele luminoase. Deºi modelele de la Philips. La testul de imagine.Unghi vizual mic La fel ca ºi modelul Andersson. puternic accentuate . Dar. Feþele au cãpãtat de aceea o coloraþie uºor portocalie. Nivelul pentru negru a fost mediu. scenele întunecate au fost plastic redate. imaginile în format 16:9 au fost uºor înãlþate. FORMAT 4:3 LCD-TV DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã garanþie Tehnologie Diagonalã vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxã (L x Î x A) www 16:9 Samsung LE 23 R 41 B samsung. Orion. performanþele sale sunt mult inferioare modelului de la NetOnNet. În schimb. la un unghi vizual uºor lateral. precum ºi imaginile DVD neclare au devalorizat suplimentar codaºul ierarhiei. + Preþ mic Deviaþii puternice de culoare Imagini neclare Unghi vizual mic (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner Sat dotare ulteriorã Analog/digital/Twin/Pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat Videotext Page catching/teme meniu –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã –/– –/– –/– –/– FUNCÞII Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern Redare NTSC (3.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 59 x 49 x 21 cm – Toshiba 23 WL 56 G toshiba. însã. De aceea ne aºteptam ºi din partea aparatelor cu ecrane mai mici la aceeaºi independenþã faþã de unghiul vizual. iar instalarea canalelor TV s-a realizat extrem de dificil.58/4. Toshiba. în practicã. televizorul Orion oferã avantajele tehnologiei LCD la un preþ extrem de mic.Imagini neclare. iar claritatea a avut de suferit.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Mulþumitor (53 puncte) . dar de departe cel mai bun la acest capitol s-a dovedit a fi Loewe. Un unghi vizual corespunzãtor a oferit Samsung. Zgomotele puternice de imagine ºi de semnal. La partea de dotare ºi sunet modelul Orion nu aduce nimic spectaculos. Datoritã sunetului necorespunzãtor. televizoarele LCD mai mari au livrat imagini reuºite. Universum. Orion a prezentat aceleaºi slãbiciuni ca ºi modelul Daewoo. nu au atins nivelul de performanþã cerut astãzi de la un display LCD. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. în plus apãrând distorsiuni ale culorilor ºi contrastului. Datoritã unui nivel impresionant pentru negru. + Redare bunã a culorii negre . precum ºi duetul de la Andersson au fost ceva mai bune.43) HD-ready/prelucrare semnal HDTV Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/difuzor Dolby Difuzor/demontabil/opþional •/• •/• •/• –/• (720p) –/• – •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• (720p) –/• • –/– –/– •/–/– CONEXIUNI Scart/din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) DVI/cu HDCP HDMI RCA-AV/S-video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-video/VGA/DVI Difuzor/cascã-out Photo viewer prin Card SD/memory stick/compact flash USB/card PC Alte caracteristici –/–/– –/– –/–/– –/– suport rotativ ºi înclinabil 2/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 2/–/2 1/–/– –/–/1 –/– – –/– – •/•/–/– –/• Rezultat audio-video Rezultat audio-video Mulþumitor (55 puncte) 70 a u d i o .

pe suprafeþe întinse.597742 D quelle. aceste calitãþi. Orion a fost problematic ºi la acest capitol.Chiar ºi la un unghi vizual extrem de lateral ecranul a rãmas luminos.v i d e o m a g a z i n e 71 . pentru cã la redarea scenelor întunecate rândurile imaginilor au fost. La testare a mai fost remarcatã o slãbiciune a televizoarelor LCD: atunci când lãmpile din panelul ecranului nu au luminat uniform. 4:3 Andersson Y23 /01PS netonnet.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 62 x 46x 23 cm – Thomson 20 LB 040 S 5 thomson-europe.de 24 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 67 x 45 x 24 cm – Universum Best. chiar dacã mult mai reduse. Cei care se plimbã de colocolo. Modelele Andersson. nu are racordare 16:9 www.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 58 x 46x 22 cm – Philips 20 PF 5120 philips. Toate celelalte candidate au reuºit o repartizare omogenã a luminozitãþii.de 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 61 x 46x 22 cm – Orion TV 20300 SI toshiba.ro 04/2006 a u d i o .de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 54x 54 x 26 cm – Andersson Y2/01 PS netonnet. dar vor. s-a ajuns la o repartiþie neuniformã a luminii. sã urmãreascã ºtirile vor aprecia. conexiune 12 V –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil. conexiune 12 V.-Nr.audio-video.de 36 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 60 x 48 x 24 cm – Loewe Xelos A 20 loewe.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 59 x 44 x 22 cm – Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 55 daewoo-electronics. puternic deschise la culoare.com 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 64 x 45x 21 cm – • • – –/– • • – –/– • • • –/– – • – –/– – – – –/– – • – –/– – – – –/– – – – –/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– •/• •/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/– –/– – –/– •/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– – •/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – •/– •/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – –/– –/– •/–/– 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 1/1/1 –/–/– –/–/– –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 – –/–/–/– –/– 1/–/1 –/–/– –/–/– 1/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/– –/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport rotativ. în format 4:3 ºi Philips au avut ºi ele probleme cu distribuþia luminii. clar ºi puternic colorat. în acelaºi timp. YUV peste Scart –/–/– –/– suport înclinabil. cu siguranþã.

6 dB 56.6 % Contrast: 14 Luminozitate:13 Saturaþie culori: 12 TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea cadrelor în miºcare Claritate Erori imagine Zgomot imagine FOARTE BINE foarte bine . ci ºi la preþ. Reglare: suportul lui Toshiba poate fi rotit ºi mult înclinat.597742 D 630 euro Loewe Xelos A 20 800 euro Contrast: 68 Luminozitate: 61 Saturaþie culori: 40 Contrast: 50 % Luminozitate: 67 % Saturaþie culori: 48. Cei care acuzã costurile prea ridicate în achiziþionarea unui model compact de LCD-TV sunt sfãtuiþi sã urmãreascã.bine 5 62 BINE BINE bine 6 66 CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video CªTIGÃTOR audio-video 72 a u d i o .1 % Contrast: 36. în timp ce Andersson ºi Orion au coborât preþurile.5 dB foarte bine mulþumitor 3. care a dus la creºterea ofertei de LCD-uri.4 % Luminozitate: 82. avem cu debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2006. REZULTATE TESTARE 16:9 4:3 Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Datele corespund valorilor din meniu pentru fiecare televizor.4 % Saturaþie culori: 88.8 dB foarte bine mulþumitor 3.5 dB 57 dB foarte bine suficient 3 Watt 53/53 Watt 53 dB 52.TV&SAT DIFERENÞE DE PREÞ Modelele testate se deosebesc esenþial nu numai la partea de performanþe. iar modelul Philips poate fi gãsit în ofertã la preþuri mai mici.2 dB 57. cu atenþie. Pe piaþã diferenþele între costuri sunt mai puþin dramatice.8 Watt 84/82 Watt 57 dB 58.1 % Luminozitate: 53.1 Watt 85/85 Watt 56.bine bine bine foarte bine foarte bine 29 BINE bine foarte bine foarte bine foarte bine bine 28 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE bine bine bine foarte bine bine 27 TEST SUNET Comprehensiune limbaj Redare muzicã/sunet Zgomote disturbatoare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 BINE bine bine bine 13 MÃSURÃTORI DE LABORATOR Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie Rezoluþie relativã tuner Zgomot luminozitate tuner Zgomot culoare tuner Consum energie standby Parametrii fabricã/parametrii audio-video BINE excepþional excepþional bine insuficient excepþional excepþional bine 15 95 % 6680 K uºor violet 75 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional foarte bine 14 97 % 8490 K BINE foarte bine foarte bine 15 90 % 8820 K BINE foarte bine excepþional 14 90 % 7790 K BINE bine excepþional 13 85 % 6370 K foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 92 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional mulþumitor 90 % 0 Pixel 0 Pixel 70 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional suficient 91 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % foarte bine foarte bine 0.bine 5 64 MULÞUMITOR BINE foarte bine . Samsung este considerabil mai scump decât modelele concurente. deseori poþi achiziþiona un Samsung la 900 de euro.150 euro Toshiba 23 WL 56 G 700 euro Andersson Y23 /01PS 600 euro Universum Best. iar unele modele pot fi achiziþionate acum ca adevãrate chilipiruri. în materie de preþ. Astfel.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .3 % Contrast: 52.3 % Saturaþie culori: 55.1 Watt 90/90 Watt 56.2 dB bine bine 3.4 Watt 96/91 Watt 57.bine 5 63 MULÞUMITOR BINE foarte bine .-Nr. Noroc. Samsung LE 23 R 41 B 1. ofertele în aceastã perioadã.4 dB OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine bine foarte bine 7 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE bine 5 65 MULÞUMITOR BINE foarte bine .

nu doar la preþ ºi format.8 Watt 45/45 Wattt 54.2 dB bine bine 1 Watt 42/42 Watt 53 dB 52.8 % Saturaþie culori: 65.1% Contrast: 72 Luminozitate: 41 Saturaþie culori: 53 Contrast: 60.2 Watt 49/47 Watt 56.v i d e o m a g a z i n e 73 . ci ºi în ceea ce priveºte calitatea lor.9 % Contrast: 0 Luminozitate:62 Saturaþie culori: 6 BINE mulþumitor foarte bine foarte bine bine bine 25 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor bine mulþumitor bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 22 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor mulþumitor 21 MULÞUMITOR bine mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR excepþional suficient insuficient insuficient excepþional excepþional mulþumitor 12 96 % 10970 K extrem albastru 86 % 0 Pixel 0 Pixel 69 % BINE foarte bine excepþional excepþional insuficient excepþional excepþional foarte bine 14 89 % 5410 K neutru 74 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional foarte bine 15 95 % 6970 K aproape neutru 52 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % BINE foarte bine foarte bine foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 91 % 8760 K aproape neutru 76 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 94 % 6970 K aproape neutru 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % mulþumitor excepþional 1.ro 04/2006 a u d i o . Andersson Y2 /01PS 400 euro Thomson 20 LB 040 S 5 700 euro Philips 20 PF 5120 650 euro Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 700 euro Intensitate luminã: 52 % Orion TV 20300 SI 430 euro Contrast: 61.2 % Luminozitate: 64. Printre modelele în format 4:3 iese în evidenþã.9 dB MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine mulþumitor mulþumitor 6 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor mulþumitor 4 MULÞUMITOR bine mulþumitor mulþumitor mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine suficient 4 MULÞUMITOR MULÞUMITOR foarte bine 5 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 58 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 55 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 53 RECOMANDARE audio-video www. iar Andersson ºi Universum se pliazã nevoilor celor cu bugete mai reduse.4 dB 57.CONCLUZIE Televizoarele compacte LCD se deosebesc semnificativ. Modelele companiilor Samsung ºi Toshiba sunt potrivite pentru fanii imaginilor în format lat. în toate privinþele.6 dB foarte bine mulþumitor 1.4 % Luminozitate: 51.2 % Saturaþie culori: 76.3 Watt 53/52 Wattt 54.audio-video. Dar cea mai mare surprizã a oferit-o modelul extrem de ieftin de la Andersson în format 4:3.4 dB foarte bine bine 1.2 % Contrast: 43.6 dB 56. Puþin dupã ele s-a plasat Philips.8 % Saturaþie culori: 50.3 % Luminozitate: 70.8 Watt 45/45 Wattt 57. în timp ce modelele produse de Daewoo ºi Orion au fost codaºele ierarhiei.1 dB 57.1 dB 67. televizorul Loewe.7 dB mulþumitor mulþumitor 1. care împreunã cu Thomson a ocupat cel de-al doilea loc în ierarhie.

300 EURO PIONEER PDP-436 RXE 3.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .300 EURO 74 a u d i o .TV&SAT LA VÂNÃTOARE Cãutaþi cea mai bunã plasmã a tuturor timpurilor? audio-video a gãsit-o la un preþ acceptabil! TEST 2 televizoare cu plasmã de 42 inci PANASONIC TH-42 PV 60 E 2.

ro 04/2006 a u d i o . trucurile folosite de inginerii companiilor producãtoare pentru a cizela tehnologia care stã la baza lor. sunt la bord. Dificultãþile tehnice pornesc de la calitatea nivelului de negru. cât ºi Pioneer folosesc.300. o descãrcare activã. Însã în redacþia audio-video s-au pornit discuþii aprinse asupra uriaºelor plasme. producãtorul promiþând acum o valoare de prelucrare a semnalului de 16 biþi. imaginile nu vor mai avea caracterul plastic dorit. astfel încât luminozitatea remanentã sã nu diminueze redarea culorii negru. Panasonic promite pentru viitoarele modele de televizoare plate mai multã vitezã la descãrcarea completã a celulelor. Structura liniilor la aceste imagini nu mai poate fi recunoscutã. în acest scop. ci direct integrate în TV. Panasonic ºi Pioneer au reuºit sã-ºi învingã clar concurenþii de pe piaþã. când tinerii rebeli ai fracþiunii LCD sunt puternic promovaþi. TABELUL EMIÞÃTORILOR E o vedere de ansamblu asupra canalelor recepþionate de televizor. Mufa are rolul de a elimina DVI. respectiv 3. Doar rezultatele obiective ale testãrii de laborator vor putea confirma dacã aceastã pretenþie este întemeiatã. Cu 2. fiecare preferând unul dintre modele. când au privilegiul de a le demonstra tinerilor felul în care se rezolvã problemele deosebite. însã.audio-video. în redacþie s-au format douã tabere. precum ºi intrãri frontale. Cu toate cã ambele modele de televizoare au demonstrat imagini excepþionale ºi multe caracteristici tehnice comune. Dacã apar slãbicini la acest capitol. U tunerul ºi conexiunile situate separat într-o cutie externã. Fiecare celulã de plasmã primeºte din curentul de date video informaþia potrivitã. un tabel complet al emiþãtorilor. se poate mândri cu douã intrãri HDMI. tensiunea electricã trebuie sã fie rapid ºi fiabil transportatã printre celulele de gaz. Anumite modele de televizoare cu plasmã au prezentat la testele amãnunþite audio-video doar imagini modeste. Pioneer nu mai are HDMI “High Definition Multimedia Interface” transmite semnal digital audio ºi video. doi producãtori renumiþi de plasme îndrãznesc sã-ºi afirme supremaþia pe piaþã. CONEXIUNI MULTIPLE Unde anume au strâns ºurubul cei doi producãtori. Funcþia De-interlacer scaneazã rîndurile unul dupã altul (progresiv). care poate fi reglatã pentru diferite niveluri de putere. dar cea a lui Pioneer (dreapta) are tastele mai bine structurate. Pentru prima datã. care se miºcã pe canturile motivelor puternic colorate. iar la motivele plate pot apãrea zgomote de imagine. Acest lux este oferit numai de plasmele de top de la Pioneer sau televizoarele LCD de la Toshiba. Componentele analog vor gãsi. Partea de electronicã trebuie sã recunoascã tehnicile diferite de înregistrare ale emisiunilor TV sau filmelor ºi sã le prelucreze în mod corespunzãtor. FILTRUL PIEPTENE CRAWLING DOTS Filtrele pieptene intervin în separarea exactã între informaþiile de culoare ºi cele alb-negru ale unui semnal TV. cum se obþin imagini care taie rãsuflarea. în cazul plasmelor conteazã. dar cele mai importante conexiuni.v i d e o m a g a z i n e 75 . Utilizatorii plasmei Pioneer au posibilitatea de a ajusta calitatea imaginii programului recepþionat prin cablu. Nici echiparea nu lasã de dorit. ºi nu mai apar licãriri ale rândurilor. care oferã imaginilor adâncimea ºi contrastul necesar. Aºa-numitele “crawling dots” sunt pixeli fini. înainte de începerea testãrii. utilizarea zilnicã a acestor aparate www.Redactat de: Brânduºa Bãcilã nii ating forma maximã abia la maturitate. Pioneer lucreazã cu 10 biþi ºi foloseºte cu deosebit rafinament aºa-numitul truc de dithering (reducerea numãrului de culori principale/juxtapunerea pixelilor a douã culori. la ambele modele. Punctele lor de vedere le gãsiþi exprimate în caseta cu menþiunea “Opinii”. ºi ajung pânã la marile provocãri create de aceastã tehnologie pretenþioasã. Un alt punct sensibil pentru plasme este reprezentat de redarea armonicã ºi exactã a umbrelor. conexiuni de înaltã calitate: câte trei mufe scart. iar suprafaþa neagrã a lui Pioneer strãluceºte decent. Panasonic se prezintã într-o elegantã carcasã argintie. deoarece modelul este echipat cu funcþia de reducere a zgomotelor pentru fiecare canal TV. Drept efect secundar pot sã aparã dezechilibre la canturile motivelor. televizorul controleazã zgomotele fin dozate în imagine. Înregistrãrile HDTV pot fi ºi ele prelucrate de interfaþã. orice program poate fi activat rapid prin cursor.300 de euro. Lipseºte. În cazul nostru. PROBLEMELE PLASMELOR Deºi o asemenea bogãþie de conexiuni este îmbucurãtoare pentru fanii ecranelor uriaºe. Panasonic nu oferã caracteristici suprizã comparabile. apoi toate cele impare. proces care necesitã prelucrarea cu cea mai mare precizie a semnalului. cu diagonala de 106 cm. Din aceastã cauzã s-a renunþat la un numãr oarecare de mufe. iar din interior se aud deja zvonuri despre avantajele tehnologiei SED. Atât Panasonic. GHIDAJ REUªIT PRIN MENIU Oricît de complicate ar pãrea aceste detalii tehnice. Acces rapid: ambele modele de telecomandã sunt reuºite. De aceea. Nimeni însã nu a avut nimic de obiectat referitor la preþurile celor douã plasme. pentru a obþine preþuri atât de mici? În nici un caz la partea de design. însã. care creeazã impresia de o a treia): pentru ca nuanþele sã aibã un efect omogen. Panasonic a ridicat puterea de procesare (computing power) a cipurilor. În acest tabel. La momentul actual. SCANAREA PROGRESIVÃ Imaginile transmise de emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale cãtre televizoare sunt livrate pe rânduri: prima datã toate rândurile pare. Pentru a obþine rezultate calitative. inclusiv HDMI. iar problemele tehnice tipice acestei specii de televizoare nu ºi-au gãsit încã rezolvarea completã. care a fost înlocuit de o listã pentru 16 canale favorite. înainte de orice.

amândouã modelele de plasmã au fascinat prin imagini excepþional de plastice pe ecranele lor uriaºe de 106 cm. a realizat chiar 18 puncte. ambele modele având conexiunile frontale plasate central sub o clapetã. nu are decât puþine licãriri ale rândurilor. În sistemele Home Cinema cu iluminare sãrãcãcioasã. În primul rând.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . prefer totuºi modelul de la Pioneer. Aceste mici slãbiciuni nu sunt importante. posedã o tehnicã mai bunã de scanare progresivã. IMAGINILE HDTV PERFECTE Conversia progresivã a imaginilor de film a fost stãpânitã cu suveranitate de plasma Pioneer. încât televizorul a redat imagini extrem de clare ºi aproape lipsite de zgo- mote. un display de primã clasã.TV&SAT Design elegant: formele nobile ale carcaselor nu corespund preþurilor relativ reduse. instalarea este o joacã de copil. mulþumitã valorilor mai bune obþinute de tuner. este foarte simplã. La Pioneer. Dar. nu a diminuat cu nimic plãcerea vizionãrii unui film. detaliile nu au fost excesiv accentuate. pentru a urmãri performanþele aparatelor la Care este cea mai potrivitã plasmã? La un asemenea nivel de calitate. Pioneer a obþinut un scor final de 17 puncte. ºi crawling dots. se realizeazã prea încet. din contrã. Sistemele de operare de la Panasonic ºi Pioneer sunt asemãnãtoare. fapt ce nu trebuie neglijat. “Bogãþie nemaivãzutã de contraste” Pioneer a realizat. lumina zilei. care atestã faptul cã ambele modele au potenþial pentru a deveni plasme de referinþã audio-video. dacã þinem cont de armonia impresionantã a imaginilor. în timp ce Panasonic. în general. per HDMI. Ele au redat cu precizie atât structurile dure ale unui zid. la care s-a adaugat ºi un mic dezavantaj. DUELUL CAMPIONILOR “Hrãnite”. atunci când la testare au fost ridicate jaluzelele. de aceea nu ne-a deranjat nici redarea un pic rozalie a feþelor la Panasonic. apãrând. în fine. Sunetele legendarelor imnuri din celebrul “Star Wars . modelul PDP-436 RXE oferã cel mai bun efect vizual la luminã naturalã. Chiar ºi televizoarele cu tuburi vor fi puse în dificultate. iar spaþiile largi insuficient de adânci. Panasonic fiind cel mai bun la acest capitol. spre deosebire de multe alte modele de televizoare plate. zgomotul de imagine nu mai intrã în discuþie la Panasonic. Modelul nu a atins aceeaºi valoare bunã pentru negru ca ºi contracandidatul sãu de la Panasonic. La scenele foarte întunecate. ci ºi de preferinþele personale. Panasonic a fascinat prin valoarea sa excepþionalã pentru negru. aproape de perfecþiune. cu imagini echilibrate ºi funcþie De-Interlacer de top. cât ºi trãsãturile fine ale feþelor. a putut fi remarcat efectul de dithering. prin modelul PDP-436 RXE. De aceea. de aceea imaginile sale au fost mai plate. pe ici pe colo. cu o rezoluþie pentru detalii mai mare ºi zgomot mai redus. cea mai bunã plasmã. Daniel Chira 76 a u d i o . Aceasta deseneazã imagini excepþional de plastice ºi bogate în contraste ºi are o valoare fantasticã pentru negru. la recepþionarea semnalului TV. Însã. redarea culorilor mi se pare mai naturalã. Din contrã. Descãrcarea celulelor de plasmã. În plus. Îmbucurãtoare sunt ºi rezultatele de la TESTfactory. roata s-a întors. Filtrul pieptene a lui Pioneer nu a putut împiedica complet. Prelucrarea semnalului este atât de bine realizatã de celulele de plasmã. Dar ceea ce mi se pare mie cã lipseºte este nivelul o idee mai bun de claritate ºi adâncimea imaginilor pe care le obþine modelul Panasonic. alegerea modelului potrivit de plasmã depinde nu numai de caracteristicile tehnice.Episode III” au fost redate echilibrat ºi cu naturaleþe. cu semnal video. Datoritã claritãþii surprinzãtor de înalte. deºi exactã. Imaginile lui Pioneer au fost mai bogate în contraste. Sebastian Kovacs “Efect vizual pregnant” Chiar dacã Panasonic TH-42 PV 60 E este. Panasonic a strãlucit prin baºi ceva mai puternici ºi voci mai clare. iar în al doilea rând. licãrirea culorilor. În general. Mulþumitã meniurilor ºi telecomenzilor bine sistematizate. iar sunetul. Rezultatul a constat în uºoare licãriri ale imaginii la scenele foarte luminoase. ambele modele au impresionat prin culori foarte naturale ºi puternice. Pioneer a pierdut o idee din plasticitate. În fine. modelul fiind potrivit pentru cei care doresc sã vizioneze emisiunile televizate la lumina zilei.

4 dB 55. CONCLUZIE Cea mai bunã plasmã testatã vreodatã de cãtre audio-video magazine se numeºte Panasonic TH-42 PV 60 E ºi are preþul de 2. Saturaþie a culorilor: 47.5 %. Gamma: 3. plasma Pioneer se descurcã mult mai bine la lumina zilei. Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie EXCEPÞIONAL excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine 0.com 24 luni Plasma 106 cm 1024 x 768/16:9 102 x 77 x 32 – Pioneer PDP-436 RXE pioneer. În cazul modelului Pioneer PDP-436 RXE însã aceste costuri suplimentare nu mai sunt necesare.9 dB 56. REZULTATE TESTARE DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Tehnologie Diagonala vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxe L x Î x A Panasonic TH-42 PV 60 E panasonic. Cinema: standard Panasonic TH-42 PV 60 E 2300 Euro Pioneer PDP-436 RXE 3300 Euro Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner sat echipare ulterioarã Analog/digital/twin/pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat DVB-C dotare ulterioarã/integrat –/–/–/– –/– –/– –/–/–/– –/– –/– • • • –/– –/–/– • – • –/– –/–/– TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea miºcãrilor Claritate Erori imagine Zgomot imagine max. ambele modele au prezentat uºoare dezorganizãri ale canturilor. 40 puncte FOARTE BINE excepþional bine foarte bine foarte bine foarte bine 33 FOARTE BINE excepþional foarte bine foarte bine foarte bine bine 33 Videotext Page catching/teme-meniu –/– •/• (30%) (20%) (20%) (20%) (10%) max. 100 puncte FOARTE BINE RAPORT PREÞ/CALITATE excepþional 7 79 BINE FOARTE BINE foarte bine 6 77 Difuzor out/cascã out Photo viewer prin card SD/memory stick/Compaq Flash USB/card PC –/–/– –/– –/–/– –/– CªTIGÃTOR audio-video www. La testul HDTV. Alimentate cu semnal TV. alegere AV: Film. AUDIO-VIDEO max.58/4.audio-video. imaginile fiind. Amândouã modelele de plasmã au avut imagini ameþitor de clare ºi naturale. DE LAB. 10 puncte BINE bine mulþumitor bine bine 6 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7 DVI/cu HDCP RCA-AV-in/S-Video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-Video/VGA/DVI (40%) (30%) (20%) (10%) Instrucþiuni de utilizare Instalare DOTARE max. membrii cârcotaºi ai juriului testãrii nu au putut descoperi nici o slãbiciune. Panasonic a redat motivele foarte întunecate prin imagini mai clare ºi mai bogate în detalii. Pentru obþinerea unor imagini perfecte. datoritã performanþelor bune la scanarea progresivã. 20 puncte TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã •/• –/– –/– –/– FUNCÞII 14 Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern •/• •/• •/• •/• •/• • •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• •/• •/• • •/• –/– •/–/– TEST SUNET Redare muzicã/sunet BINE bine bine 15 BINE bine bine bine Comprehensiunea limbajului(40%) foarte bine (40%) (20%) (15%) (5%) (10%) (15%) (15%) (10%) (10%) (10%) max.9 dB FOARTE BINE excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine mulþumitor 0.3 Watt 320 Watt 274 Watt 18 93 % 7060 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 89 % 55. ceea ce explicã ºi preþul considerabil mai piperat al modelului.ro RECOMANDARE audio-video Alte caracteristici 04/2006 a u d i o . fanii Home Cinema mai au nevoie de un player DVD cu funcþia De-Interlacer. Luminozitate: -1.canturile motivelor au tresãrit continuu la Panasonic. Prin HDMI.3 %. Mod video: cinema Contrast: 22.v i d e o m a g a z i n e 77 . totuºi. plãcute ºi foarte armonioase.2 Watt 253 Watt 250 Watt 17 98 % 6720 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 77 % 54. 20 puncte Zgomote perturbatoare MÃS.43) Prelucrare semnal HDTV/HD-ready Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/boxã Dolby Difuzor/demontabil/opþional Rezoluþie relativã tuner Zgomot culoare tuner Consum curent standby Parametrii fabricaþie Parametrii audio-video Zgomot luminozitate tuner (10%) CONEXIUNI Scart/ din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) HDMI 3/2/2 1/–/– –/–/1 2 –/– –/– • •/•/–/– –/• 3/2/2 1/–/– –/–/– 1 –/– –/– • •/•/–/– –/– OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda max. 10 puncte BINE REZ. o deficienþã pe care inginerii ar trebui sã o rezolve de urgenþã. în general materialele dificile de acest gen fiind perfect redate. În plus. Mod de activare:100 Hz .300 de euro.com 24 luni Plasma 109 cm 1024 x 768/16:9 108 x 74 x 28 cm – RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Valorile corespund datelor din meniu pentru fiecare model în parte Contrast: 40 % Luminozitate: 40.2 dB Redare NTSC (3. Saturaþie a culorilor:1.

Camcorder TEST 4 camcordere DV PANASONIC NV-GS 280 EG PANASONIC NV-GS 300 EG SONY DCR-HC 94 E SONY DCR-HC 96 E 800 EURO 900 EURO 750 EURO 850 EURO 78 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

În plus. modelele newcomer de camcordere ale anului 2006. sau hard-disk-uri. noile camcordere DV posedã formatul lat de imagine ºi multe alte funcþii speciale deosebit de atrãgãtoare. imaginile cinematografice pot fi savurate aruncând o simplã privire asupra displayului în format 16:9 în timpul filmãrii. sunt calitativ superioare celor DVD. Noile camere video prezintã ºi inovaþii. ambii producãtori ºi Sony ºi Panasonic sunt reprezentaþi de câte douã modele de acest gen. Dar dacã vreþi sã înregistraþi peisaje. obiectiv. Campionul acestui cvartet de camcordere va fi stabilit. mai ales pentru cã determinã ieftinirea modelelor convenþionale de camere video DV.Redactat de: Aurora Hoduþ ÎN REGIE PROPRIE Pentru rezultate cât mai spectaculoase. în urmã cu numai câþiva ani. mai ales. pentru aparate de asemenea calitate. preþuri de neconceput. formatul 4:3 este cea mai bunã alegere. la preþuri extrem de atrãgãtoare. O HOME MADE HOME-CINEMA Faptul cã tehnologia DV nu este încã depãºitã o demonstreazã. Dacã filmaþi în interiorul unei catedrale gotice. multitudine de noi modele de camcordere DVD. în urma examinãrii. cu cipuri de memorie. În formatul lat de imagine. în funcþie de format. toate fiind în favoarea clienþilor. La testare. Niciodatã pânã acum nu au existat atât de multe modele de camcordere. în funcþie de sistemul folosit. Deºi modelele mai vechi de camcordere filmeazã în format 16:9. zonele superioare ºi cele inferioare ale cipurilor rãmân nefolosite. proporþiile ajungând sã fie din nou armonioase.v i d e o m a g a z i n e 79 . televizoarele în format 16:9 corecteazã aceastã imagine.audio-video. Candidatele testãrii au numai vizorul în formatul clasic TV. Din punct de vedere calitativ. Astfel. imaginea câºtigând astfel în lãþime. La înregistrãrile în format larg. camcorderul va folosi pentru filmare diferite tipuri de cipuri. se îngrãmãdesc în sezonul 2006. cea mai interesantã fiind trecerea la formatul lat de imagine 16:9. ele nu oferã decât displayuri 4:3.ro 04/2006 a u d i o . nu existã diferenþe semnificative între înregistrãrile 4:3 ºi cele 16:9. care afiºeazã dungi negre pentru modul imagine latã. Se ºtie cã înregistrãrile DV. Cinefilii iubitori de calitate au cel mai mult de câºtigat. efectul cinemascopic (panoramic) va fi mult www. Dar. La redare. înainte de începerea filmãrii imaginea este turtitã în plan vertical. modelele de top de camcordere DV de la Panasonic ºi Sony costã între 750 ºi 900 de euro. care folosesc aceastã tehnicã de înregistrare.

cu 2016 x 1512 pixeli. de o dotare tehnicã corespunzãtoare. lipseºte ieºirea pentru cascã audio. fãrã a mai fi nevoie sã se foloseascã drumul ocolit prin modul redare. atât în modul foto. mai ales.Camcorder NV-GS 280/300 EG PANASONIC delul GS 280. cât ºi film. ceea ce corespunde în ambele cazuri pentru o valoare finalã de 2. cu 2048 x 1512 pixeli. în orice situaþie. s-a evidenþiat duo-ul de la Sony. Stabilizatorul optic de imagine a corectat eficient imaginile. atât Sony. Autofocus-ul a funcþionat. pentru cã. Doar la testul lowlight au apãrut deficienþe. iar cele de la Panasonic. unghiul vizual a crescut de la 39 la 42 de grade. iar prin microfon abia dacã au fost stocate pe bandã zgomote perturbatoare. Modelele de la Sony au. 2048 x 1152 pixeli. cât ºi duo-ul de la Panasonic. Sony se bazeazã pe tehnologia cu un cip. De aceea. realizând pe aceastã cale o economie de 100 de euro. Din pãcate. în timp ce Panasonic foloseºte tehnologia cu trei cipuri. La Panasonic. Calitãþile ºi slãbiciunile camcorderelor în rolul secundar de camere foto digitale pot fi analizate în tabelul com- Mai bine decât pe staþia de docking: legãtura USB ºi DV spre computer se face. necesarã pentru controlul sunetului. duo-ul profitând din plin de pe urma tehnologiei cu trei cipuri. la ambele modele a existat un zgomot redus de imagine. Utilizatorii care nu au nevoie sã transfere din nou pe bandã DV materialele prelucrate pe computer vor fi mulþumiþi de mo- CªTIGÃTOR audio-video GS 300: intrare digitalã Culori foarte naturale Claritate bunã Operare simplã Nu are ieºire pentru cãºti Rezultat audio-video GS 280: Bine (69 puncte) GS 300: Bine (70 puncte) mai pregnant dacã filmaþi în format larg. precum ºi datoritã joystick-ului. utilizatorul poate mãri FOTOGRAFI TALENTAÞI O trãsãturã comunã candidatelor testãrii este capacitatea lor de a realiza fotografii digitale. Cei care utilizeazã frecvent camcorderul pentru fotografii digitale au nevoie nu numai de valori înalte pentru rezoluþii. în acest format.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . În scopul examinãrii claritãþii. de la 38 de grade în modul 4:3. La testul audio. La acest capitol. absolut sigur ºi cu viteza fulgerului. formatul 16:9. iar prezenþa unei intrãri externe pentru microfon mãreºte valoarea de utilizare a aparatului. dar cu o rezoluþie ceva mai redusã. funcþia privire retrospectivã permite controlul rapid al fotografiilor realizate. Panasonic a înregistrat sunetele clar ºi curat. Înregistrãrile au fost mereu foarte clare ºi detaliate. Sony a mãrit unghiul vizual. ci. la 44 de grade în formatul 16:9. spre deosebire de Panasonic. În acest scop. parativ alãturat. + + + + CªTIGÃTOR audio-video Cele douã modele noi de la Panasonic. colorate natural ºi proaspãt. iar la cadrele în miºcare au apãrut artefacte. multe dintre funcþiile manuale pot fi operate cu uºurinþã. Deºi culorile ºi claritatea au fost calitative. livreazã imagini de câte trei milioane de pixeli. Similar modelelor Sony.4 megapixeli. 80 a u d i o . Camcorderele pot utiliza. chiar ºi în modul foto. 2016 x 1134 pixeli. închiderea automatã a obiectivului protejeazã lentila. valoarea rezoluþiei este aproape identicã. direct de pe camcorder. În ciuda acestei deosebiri. Datoritã meniului bine sistematizat. având tehnologie cu trei cipuri. la modelul Panasonic. de aceea efectul cinemascopic este ceva mai redus. sunt identice. Singura deosebire este prezenþa intrãrii digitale la modelul GS 300. cu explicaþii intercalate.

fiecare cu altã valoare de expunere la luminã. extrem de clarã. culorile ºi claritatea imaginilor modelelor Sony nu au atins nive- SONY lul de calitate al celor de la Panasonic. mai ales la folosirea camcorderului fixat pe stativ. Zgomotele de imagine au fost reduse. în timp ce Sony face acest lucru la rezoluþia maximã. ele pot fi conectate numai prin papucul inteligent pentru accesorii. Toate cele patru modele au câte un bliþ. poate împiedica colorarea ochilor în roºu. Ambele camcordere stau bine în mânã datoritã lãþimii lor corespunzãtoare. Seriile de expunere pot fi realizate numai de Sony.ro 04/2006 a u d i o . Microfoanele externe nu au o intrare separatã. TRUCURI INTELIGENTE Utilizatorii lui Sony pot marca cu degetul o zonã pe touchscreen. oferitã atât de aparatele Sony. care marcheazã pe display pãrþile din imagine supraexpuse la luminã. cu deschidere în sus. de fapt maxim 3 fotografii. Intercalarea cadrelor auxiliare ajutã orientarea în plan orizontal. În rest. Astfel cresc ºansele ca una dintre cele trei fotografii sã aibã. pe bandã sau pe card de memorie. oferind astfel posibilitatea de a digitaliza vechile “comori” video analog. Seriile de fotografii sunt realizate de Panasonic la o rezoluþie de numai 640 x 480 pixeli. la înregistrare. uºureazã schimbarea casetei. Cineaºtii. Funcþia Tele-Makro. Mufele USB ºi DV existã numai în partea externã fixã. iubitori de efecte speciale. www. cu siguranþã. suplimentar. Rezultatele testãrii audio au fost bune. o funcþie practicã în cazul fotogra- fierii evenimentelor sportive. mai ales la lowlight. Stabilizatorul electronic de imagine funcþioneazã numai în modul film.audio-video. datoritã funcþiei preiluminare. dar operarea touchscreen-ului are nevoie de antrenament. care. În schimb. la dimensiuni mari. o insectã minusculã.5 secunde una de alta. chiar ºi Mai bine decât în jos: deviceul. cât ºi cele de la Panasonic. Suplimentar. la o distanþã de 0. cât ºi la fotografiere. ambele modele au avut sunete ceva mai surde. dar la fel de bine ca ºi cel optic al lui Panasonic. Stratul special de acoperire al displayului este foarte practic. spre deosebire de Panasonic. camcorderul face trei fotografii. Panasonic permite introducerea manualã a parametrilor pentru timpii de obturare.v i d e o m a g a z i n e 81 . o intrare digitalã ºi una analog. cu funcþie interval. deoarece datoritã lui ecranul poate fi urmãrit cu uºurinþã. dar. luminozitatea optimã. ambele camcordere atrag prin câteva funcþii speciale. Cu ajutorul acesteia poate fi luatã în vizor. care va apãrea. chiar dacã viteza de zoom este ceva mai micã. La testul video.DCR-HC 94/96 E Modelele de la Sony se deosebesc numai la partea de conexiuni. atât la filmare. + + + + - HC 96: intrare analog/digital Funcþii speciale practice Mod foto confortabil Zgomot imagine redus Nu are intrare pentru microfon Rezultat audio-video HC 94: Bine (66 puncte) HC 96: Bine (67 puncte) imaginile. precum funcþia-zebra. DCR-HC 96 are. Sony permite filmãri accelerate (undercranking). Funcþiile modului film pot fi ºi ele folosite pentru fotografiere. chiar ºi la luminã solarã puternicã. se vor bucura de posibilitatea de a efectua înregistrãri individuale. este deosebit de atractivã pentru fotografierea sau filmarea animalelor în miºcare. La fiecare apãsare asupra declanºatorului.

1/50 – 1/8000 Sec. Înregistrare format lat: cinema/full Înregistrare infraroºu Lampã video montatã Funcþii video-mail/streaming 5 5 •/• •/• –/•/• –/•/• 1/50 – 1/8000 Sec.7 inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• –/• –/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1. imaginile fixe sunt mai bune.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7. Programe AE Tasta contraluminã/diafragmã manualã Corecþie de alb: hold/fix/manual Timp manual obturator Focus manual Cãutare înreg.7 x 7.7 x 7. PictBridge – –/– – 5 – numai VGA • • – • Tele Macro.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Panasonic NV-GS 300 EG panasonic.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. culori mai puternice ºi mai multe detalii.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7. existã totuºi deosebiri între ele.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Camcorder Modul foto Deºi ambele camcordere realizeazã fotografii de aproximativ 3 Megapixeli.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2.5 – DATE Tip sistem/tip memorie Greutate cu acumulator+casetã Dimensiuni (L x Î x A) Obiectiv superangular maxim Factor zoom optic Filet filtru Dimensiuni cip (diagonala) Rezoluþie chip (brut) Stabilizator imagine Vizor Rezoluþie vizor Dimensiuni display (diagonala) Rezoluþie display Timp de funcþionare maxim SP/LP FUNCÞII VIDEO SONY La modelele Sony.6 LE Sweet Movie Life – FUNCÞII FOTO Producãtor Model Panasonic NV-GS 280/300 1/25 . focus punct ºi mãsurare punct FUNCÞII AUDIO Sonorizare ulterioarã Modulare manualã sunet Microfon zoom Filtru vânt demontabil FOTOGRAFIE Timp manual obturator Niveluri diafragmã Blitz/reglabil Preblitz Luminã auxiliarã AF Declanºator automat Funcþie de presiune Retrospectivã fotografii Poate fi ºtearsã direct/ mãritã Interval fotografie Scene automatic Serie expunere Serie fotografii Bandã pe card FUNCÞII FOTO Device card Rezoluþie foto maximã Software foto PC/MAC Blitz /putere blitz reglabilã CONEXIUNI Intrare/ieºire digitalã Intrare/ieºire analog Mufã microfon/cascã Papuc accesorii simplu/inteligent Interfaþã USB ACCESORII LIVRATE Încãrcãtor acumulator de valoare Telecomandã Cablu FBAS/adaptor scart Cablu S-Video/ cablu FireWire Cablu USB Software editare REDARE Afiºare index Zoom redare Slideshow Funcþii speciale Card memorie 82 a u d i o . faþã de modelele Panasonic DOTARE PANASONIC Duo-ul de la Panasonic are. per manetã per manetã –/• –/• –/• –/• – – – – –/• –/• • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• –/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. Spre înãlþimi: în modul 4:3 Panasonic foloseºte considerabil mai mulþi pixeli decât în formatul 16:9.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8. PictBridge • •/• • 5 • • • • • • Tele Macro.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Sony DCR-HC 94 E sony. la fel ca ºi la modul film. mulþumitã elasticei puneri în concordaþã. nuanþe piele Sony DCR-HC 94/96 E – 24 •/• • – 10 sec. Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Panasonic NV-GS 280 EG panasonic.6 LE Sweet Movie Life – • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• •/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. Foarte larg: în modul 16:9 Sony oferã un randament mai bun al obiectivului superangular. dar zgomotul de imagine este destul de semnificativ. dar culorilor le lipseºte ceva din contrast ºi prospeþime.7inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• •/• •/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1.5 – Sony DCR-HC 96 E sony.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2./retrospectivã înreg.1/2000 s 34 •/• • – 10 sec.

7 dB 49.4 dB 35.0 MHz 75.8 % 53.5 dB 42.6 dB 44. modelele lansate de Sony sunt cea mai bunã alegere.9 dB 50.4 dB 23 20 Lux 53. de filmare sunt sfãtuiþi sã achiziþioneze unul dintre modelele companiei Panasonic.5 % 22 20 Lux 55. ªi mai trebuie spus ceva înainte de concluzie. FOARTE BINE 1350 Lux 64.8 % 51.2 dB excepþional excepþional excepþional mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine bine 70 % mulþumitor159 .8 % 52.7 % 52.audio-video. avantajos plasat.6 % bine 5.4 % 52. mulþumitor/bine 95/110 Min.0 % 40.7 dB 53. FOARTE BINE 1350 Lux 72.0 % 53.9 % 76.v i d e o m a g a z i n e 83 .0 % 27.15200 100 Lux 46. drept aparat de filmat ºi camerã digitalã. con- centrându-se asupra unui sistem simplu de operare.9 % 53.3 % bine 49.5 % 4.1 dB 5.8 % 55.7 dB 41. 107/128 Min.9 dB 51.7 dB 36.0 dB 45.2 % 8. DE LABORATOR Redare culoare Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare camerã Rezoluþie Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare înregistrare Caracteristica de frecvenþã microfon Domeniul de transmisie Evaluare sunet Timp maxim înregistrare display/vizor FOARTE BINE 1350 Lux 72.0 MHz 75.3 % 52.15200 bine/foarte bine 100 Lux 49. dupã o scurtã perioadã de antrenament.1 dB 41.1 dB 22 20 Lux 51.9 % 52.4 dB 53. OPERARE Ergonomie Ghidare utilizator Elemente de operare Meniu Telecomanda Instrucþiuni de utilizare BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 DOTARE REZ.7 % 54.7 dB 49.9 % mulþ.0 % 34. compania Panasonic a renunþat la funcþiile speciale.7 % 67.8 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine 72 % mulþumitor182 .2 dB 45.0 % 3.4 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional bine suficient mulþumitor bine/foarte bine 62 % 224 .1 % 76.5 dB 42. un avantaj pentru imaginile portret.4 % mulþ.2 % bine FOARTE BINE 1350 Lux 65. În ceea ce priveºte dotarea.0 % 75. aureolarea special pentru nuanþele pielii.ro 04/2006 a u d i o .7 dB 51.9 dB 48.9 dB 33.6 % 52.12300 bine/foarte bine 100 Lux 63.de la distanþe considerabile. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE Bine 8 70 MULÞUMITOR BINE foarte bine 6 69 MULÞUMITOR BINE bine 8 67 MULÞUMITOR BINE bine 6 66 www.10700 100 Lux 63.1 dB foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine 117/133 Min. CONCLUZIE În scopul utilizãrii duble a camcorderului.9 % 75.1 % 27. în plus.8 % 25.6 % 66.6 % 23 20 Lux 53.0 dB 43. Cu ajutorul mini-joystick-ului.1 % bine 5.2 dB 45.7 dB excepþional excepþional foarte bine mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine suficient bine 68 % 170 .1 dB 4.4 % 55. REZULTATE TEST Producãtor Model Preþ Panasonic NV-GS 300 EG 900 euro Panasonic NV-GS 280 EG 800 euro Sony DCR-HC 96 E 850 euro Sony DCR-HC 94 E 750 euro TEST IMAGINE Claritate Redare culoare Contrast Erori imagine/zgomot imagine Autofocus Stabilizator Lowlight FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 TEST SUNET Sunet limbaj/muzicã Efect stereo Zgomote proprii/zgomote BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/bine bine bine/bine 10 BINE bine/bine bine bine/bine 10 MÃS.0 % 40.9 MHz 75.4 % 67. Cei interesaþi. Denivelãrile pielii pot fi astfel bine caºerate. 117/133 Min.6 % 55. pot fi reglate aproape toate funcþiile folosind degetul mare.4 % 33.6 dB 33. Modelul produs de Panasonic permite.0 % 53.1 % 50.7 dB 43.5 dB 51.0 MHz 76.7 % 76.2 % 32.3 % 2. înainte de orice.

dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase. superioare concurenþei? 84 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . ies la rampã.Home Cinema GATA DE SPECTACOL! Patru modele noi de receivere AV de mare putere. oare. Sunt.

care odinioarã aveau preþuri în jurul a 1. relativ ieftine. la valori de ordinul sutelor de waþi. Însã redarea cât mai naturalã a muzicii are TEST 4 RECEIVERE AV DENON AVR-1706 HARMAN/KARDON AVR 135 MARANTZ SR 4600 YAMAHA RX-V 559 350 EURO 400 EURO 400 EURO 400 EURO www. cu funcþii cuprinzãtoare. Preþurile se aflã mereu pe o pantã descendentã accentuatã. costã acum mult mai puþin. sã atingã nivelul optim de putere în colaborarea cu setul de incinte acustice B&W. sunete nedistorsionate la o valoare a amplitudinii de 105 dB. intervine o nouã problemã: o dotare atât de încãrcatã în partea frontalã nu va avea repercusiuni negative asupra calitãþii sunetului? Un motiv în plus pentru audio-video de a examina minuþios. boxe de referinþã audio-video? Sistemele Home Cinema pretind. E oare posibil ca aceste receivere AV.ro 04/2006 a u d i o . iar numãrul de modele noi. Receivere AV. Astfel. calitãþile sonore ale celor patru modele de receivere AV. o luptã îndârjitã pentru supremaþie. meniu ºi conexiuni pentru componente. deºi oferã aceeaºi calitate. pentru scurte perioade de timp.v i d e o m a g a z i n e 85 . ceea ce înseamnã pentru receivere sarcina dificilã de a ridica nivelului puterii.Redactat de: Daniel Chira e piaþa receiverelor AV se duce. este în continuã creºtere. la pasajele cele mai zgomotoase. utilizatorul. pe canal. începând de la 400 de euro poþi achiziþiona modele de receivere AV dotate cu Pro Logic IIx. evident. Însã. P LA MARE CÃUTARE La testare s-a acordat o atenþie deosebitã ºi problematicii puterii dezvoltate de aceste modele. de câþiva ani. Câºtigãtor al acestei competiþii acerbe este.audio-video.000 de euro. la testare.

comparativ cu modelul Yamaha. În plus. foarte clar conturate ºi naturale. Poarta dock: mufa multipin pentru interfaþa iPod preia datele audio ºi transmite impulsuri de comandã.Nu are ieºire digitalã Rezultat audio-video Bine (62 puncte) 86 a u d i o . dar modelul s-a impus printr-o redare sonorã cultã ºi suveranã.Home Cinema RX-V 559 YAMAHA Modelul Yamaha RX-V 559 pare a fi foarte bine echipat. La frecvenþele joase sunetele nu au fost atât de puternice ºi de bine conturate ca ºi cele ale contracandidatului sãu Yamaha. Auto Setup regleazã nu numai distanþa ºi volumul difuzoarelor. preia operaþia de decoding. cât ºi la concertele live. care are rolul. în hit- ul Eagles “Hotel California”. Yamaha s-a detaºat de contracandidaþii sãi prin sunete extrem de puternice. atrage atenþia printr-un converter videoup. înlesnind setup-ul subwoofer-ului. prin funcþia AV-Sync. La testul audio. În plus. inclusiv microfon de mãsurã. ci examineazã. poziþia fazei boxelor. au bubuit tobele conga. La nevoie. Pasajele cu frecvenþe deosebit de joase au creat dificultãþi receiverului. Dar odatã cu ajustarea impedanþei boxelor. sunetele tobelor conga din “Hotel California” au fost ceva mai moi ºi insuficient spaþializate. iar prin telecomandã se poate naviga prin meniul afiºat pe displayul lui Yamaha. sunetelor. o tehnologie pretenþioasã. Playerul mobil MP3 poate fi “parcat” în adaptorul YDS-10 (accesoriu opþional). Modelul dispune de o caracteristicã atrãgãtoare pentru posesorii de Apple-iPod. aparatul nu s-a deconectat nici la valoarea înaltã de 100 dB. Denon este singurul din test care posedã un dispozitiv de calibrare automatã a boxelor. via mufele composite ºi SVideo. atunci când. + + + + + Sunet puternic ºi bine conturat Convertor video-up Comutator de fazã subwoofer Meniu bine structurat Setat pentru modul iPod Rezultat audio-video Bine (68 puncte) AVR-1706 DENON Cel mai ieftin model din actualul test ascunde. modificatã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . semnalul audio în funcþie de timpul de prelucrare al displayului. Convertoarele digital/analog. Deºi are “numai” ºase outputuri. de a pregãti imaginile recepþionate pentru ieºirile HDTV pentru componente. + Dispozitiv AV-Sync + Dispozitiv calibrare boxe + Sunet neutru + ªapte outputuri . aparatul. a fost extrem de sensibil în redarea detaliilor sonore ºi la spaþializarea Santinela audio: microfonul de mãsurã Audio Tehnica transmite semnalul preluat de la boxe spre receiver. Frecvenþa de tãiere a filtrului subwoofer-ului poate fi ajustatã pânã la valori foarte mici. aparatul produs de Denon a convins prin sunete neutre ºi naturale. care oferã putere bornelor boxelor. Deºi. care lucreazã cu frecvenþa de eºantionare deosebit de razantã de 192 KHz. astfel încât calitãþile sale tonale au plãcut la fel de mult atât la scenele turbulente din filme. via meniu. modelul a demonstrat cã poate sã rãsune puternic. de mare putere. reprezintã o altã caracteristicã interesantã a acestui model. iar poziþia de fazare la ieºirea subwoofer-ului poate fi. campionul testãrii a reacþionat mult mai echilibrat. în timp ce un procesor de semnal “Sharc”. de asemenea. la volum mare. Yamaha temporizeazã. s-a deconectat. De pildã. În plus. La testul audio. Denon AVR-1706 posedã ºapte outputuri cu tranzistoare individuale. în interiorul carcasei sale cu forme elegante.

modelul a avut un comportament echilibrat. receiverul a reuºit sã atingã nivelul corespunzãtor de putere fãrã a eºua. fãrã a diminua totuºi panoramarea sunetului. în centrul spaþiului de audiþie. funcþia ProLogic IIx. care permite frecvenþe difeFace luminã: displayul pe douã rânduri al lui Harman informeazã despre absolut orice. finisarea calitativã a modelului corespunde nivelului tehnic înalt ºi dotãrii cuprinzãtoare.v i d e o m a g a z i n e 87 www. sã descoperi minuscula tastã de pe telecomanda insuficient sistematizatã. la valori ale amplitudinii de peste 100 dB. extrem de simplu ºi de bine realizat. nici prea moale. luând în considerare preþul modest de 400 de euro. Într-adevãr. + + + + Finisare excepþionalã Operare simplã Sunet bun Ieºire preamplificator Putere de ieºire redusã Chiar dacã la volum mare. modelul a rãsfãþat totuºi auzul la testare prin nuanþe bogate în detalii pentru frecvenþele medii. prilej cu care pot fi ajustate câteva funcþii. sunetele nu au fost redate în maniera directã a modelului produs de Ya- maha. caracteristici prea des întâlnite. bogatã în detalii ºi mai spectaculoasã. rite de tãiere de la boxele frontale ºi centru spre subwoofer. precum ºi partea de recepþie echipatã cu posibilitatea de a introduce direct valoarea frecvenþei pentru un emiþãtor anume. La sunetul multicanal. La modul Hi-Fi stereo a rãsunat ceva mai apatic. Sistemul de navigaþie: cu ajutorul tastelor cursorului.SR 4600 MARANTZ Receiverul Marantz valoreazã mult mai mult decât s-ar crede.ro . La testul audio. iar. + + + + Management flexibil baºi Meniu Display informativ Intrãri digital frontale Telecomandã dificil de stãpânit Rezultat audio-video MULÞUMITOR (61 puncte) 04/2006 a u d i o . pe douã rânduri. Sistemul de operare. Marantz a fost mai moale decât Yamaha. redarea sonorã a fost aerisitã. Deºi valorile mãsurate pentru puterea de ieºire au Rezultat audio-video Bine (62 puncte) AVR 135 HARMAN/KARDON Displayul tip panoramã. permite efectuarea setup-ului chiar ºi în lipsa meniului afiºat pe ecran. mai ales. Cu sunete ceva mai moi decât cele ale lui Denon ºi mai neclare decât cele ale lui Yamaha. reuºind sã obþinã sunete nedistorsionate la un volum mare. Dar pentru efectuarea acestei operaþii este nevoie. Ceea ce lasã de dorit este numãrul restrâns de frecvenþe de tãiere pentru ieºirea subwoofer-ului. Spaþializarea sunetelor s-a concentrat. iar baºii nu au fost atât de hotãrâþi. Cele ºapte outputuri. Marantz poate fi setat ºi fãrã telecomandã. Totuºi.audio-video. este informativ ºi perfect lizibil. mai întâi. nici prea dur. Modelul poate fi confortabil setat prin meniul afiºat pe ecran. fost mici. Totuºi modelul compenseazã prin limita de volum: din putere nu i-a lipsit nimic. modalitatea sa dinamicã de redare a sunetelor a fost remarcabilã. situate în partea frontalã. De pildã: managementul separat pe canale pentru baºi. dar totuºi fãrã nici o slãbiciune evidentã. nu sunt. efectul sonor a fost totuºi demn de luat în seamã. la acest preþ. cele trei valori de frecvenþã cut-off aflate la dispoziþie fiind supãrãtor de puþine.

Home Cinema

FRECVENÞA DE TÃIERE
Este acea frecvenþã la care are loc distribuþia spectrului sonor între subwoofer ºi sateliþi. Frecvenþa trebuie sã fie foarte fin ajustatã, pentru o repartizare optimã între woofer ºi sateliþi.

DOTARE
Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Yamaha RX-V 559 yamaha.com 400 euro 2 ani 44 x 18 x 40 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 13 •/– •/– • 160 ms in 1-msSteps Frecvenþã graniþã woofer comutabilã Dispozitiv calibrare automatã 40/60/80/90/100/ 110/120/160/200 – UKW/MW 40 – •/•/• •/– –/•/– • • Denon AVR-1706 denon.com 350 euro 2 ani 44 x 15 x 42 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 6 •/– –/– • 200 ms in 1-msSteps 40/60/80/100/12 0/150/200/250 • UKW/MW 56 – •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– – UKW/MW 50 • •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– 80/100/120 40/60/80/100/120/ 200 – UKW/MW 30 – •/•/• •/– –/•/• • – –/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– Marantz SR 4600 marantz.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/•/• •/• –/– 1 •/– –/– • – Harman/Kardon AVR 135 harmankardon.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/–/• •/– –/– 4 •/– •/– • –

DECODER SURROUND
Dolby Digital/Dolby Digital 6.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete ProLogic II/IIx/reglabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Programe sunet DSP Boxe surround 2 canale/Dolby Virtual Cascã surround/Dolby Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil

FRECVENÞA DE EªANTIONARE (SAMPLING)
Encodarea semnalului analog în semnal digital presupune mãsurarea valorii amplitudinii semnalului la intervale regulate. Frecvenþa de sampling reprezintã numãrul de eºantionãri asupra semnalului analog pe secundã. Pentru a evita erorile, frecvenþa de eºantionare trebuie sã fie dublã faþã de frecvenþa maximã a semnalului audio.

PARTE RECEPÞIE RADIO

Informaþii practice

Domeniu de frecvenþe Memorare staþii Valori directe frecvenþã RDS/PTV/radiotext

Power play
Cu un truc, Yamaha pãstreazã controlul chiar ºi la volum mare.

TELECOMANDA/CONTROL
Control sistem/bidirecþional Programabilã/cod producãtor/macro On-Screen-Display (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger

FUNCÞII VIDEO
Convert. comp.-S-Video/YUV/analog HDMI •/•/– De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil –/–/– Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu prin YUV/HDMI –/–/– –/– •/–

CONEXIUNI AV
Videorecorder RCA/S-video/scart 1/1/– 3/2/3/– 1/1/1/– •/– 1 2 •/– •/–/– 3/1/– –/–/–/– 1/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• • interfaþã iPod 1/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 1 2 –/– •/–/– 2/2/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – 2/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 2 1 –/– –/–/• 2/2/– –/–/–/– 1/1/–/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/–/• •/•/– – Re-EQ (coborâre înalte conectabil) 1/1/– 3/3/2/– 1/1/1/– –/– 1 1 –/– –/–/• 3/3/– –/–/–/– 1/1/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/–/• •/–/• – Sursã nivel înalt (set-top-box, DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi-room/video

Ascuns: în paginile de service ale meniului, Yamaha poate fi reglat pentru valori joase ale impedanþelor boxelor.

Yamaha a rãsunat la testare puternic, chiar ºi la valoarea de vârf de 106 dB. Dar atunci când, la acest volum, s-au adãugat impulsuri de baºi, aparatul s-a deconectat automat, din cauza boxei principale, care, în domeniul de frecvenþe dintre 100 ºi 160 Hz, a ajuns la o valoare apropiatã de 3 ohmi pentru impedanþã, ceea ce corespunde unui consum mare de energie. Pentru a evita o asemenea situaþie, vã recomandãm urmãtoarea procedurã. În timp ce þineþi apãsatã tasta “Straight”, acþionaþi asupra comutatorului de reþea, iar apoi prin “Straight” treceþi aparatul de la 8 la 6 ohmi ºi deconectaþi-l. Dupã aceastã operaþie, modelul RX-V 559 nu va mai avea sunete atât de clare la volum mare, dar cel puþin nu se va mai deconecta.

CONEXIUNI AUDIO
Recorder (bandã, minidisc) Sursã nivel înalt (CD, tuner) Phono (MM, MC) Intrare 5.1/6.1/7.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale optic/coaxial Ieºiri nivel înalt L/R/C/Sub Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Zona 2 Alte caracteristici

88

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

nevoie, pe lângã putere, ºi de simþ pentru detalii, calitate examinatã, în cazul celor patru candidate, la testul stereo. Modul în care s-au descurcat la testare receiverele AV, pe larg în tabelele, care însoþesc articolul.

CONCLUZIE
Provocarea lansatã de întrebarea retoricã: “Au nevoie sistemele Home Cinema de receivere AV?” a fost luatã în serios de toate cele patru modele testate. Dotarea corespunzãtoare, sunetul frumos, valorile adecvate ale puterii, finisarea calitativã ºi sistemele de operare simple sunt punctele forte ale acestor receivere. Ceea ce ar fi de reproºat este absenþa funcþiilor video din dotare. Deºi fiecare candidat atrage prin calitãþi proprii, totuºi, trãgând linia, Yamaha a adunat cele mai multe puncte, reuºind sã devinã campionul testãrii noastre.

REZULTATE TESTARE

Producãtor Model Preþ

Yamaha RX-V 559 400 euro
max. 50 puncte

Denon AVR-1706 350 euro

Marantz SR 4600 400 euro

Harman/Kardon AVR 135 400 euro

TEST SUNET
Hi-Fi PreoLogic-Surround Digital-Surround

FOARTE BINE
bine foarte bine foarte bine

37

BINE
bine bine bine

36

BINE
bine bine bine

35

BINE
bine bine bine

35

(40%) (20%) (40%)
max. 10 puncte

MÃS. DE LABORATOR
Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi

BINE
excepþional 90 dB 84 dB

7

MULÞUMITOR
bine 80 dB 78 dB foarte bine/bine 144/97 Watt 80/67 Watt mulþumitor 0,6 Watt

5

MULÞUMITOR
foarte bine 83 dB 81 dB foarte bine/mulþumitor 104/98 Watt 60/43 Watt mulþumitor 1,6 Watt

5

BINE
foarte bine 83 dB 82 dB bine/bine 104/71 Watt 92/66 Watt mulþumitor 2,5 Watt

6

(40%)

Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus stereo Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã (30%) Consum energie standby (30%)

foarte bine/bine 175/125 Watt 79/43 Watt bine 1,0 Watt

OPERARE
Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare

max. 20 puncte

BINE
bine bine bine bine

14

BINE
bine bine bine – mulþumitor bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor bine bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor mulþumitor bine

13

(40%) (30%) (20%) (10%)
max. 10 puncte max. 10 puncte max. 100 puncte

FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. AUDIO-VIDEO
RAPORT PREÞ/CALITATE

MULÞUMITOR BINE BINE
excepþional

3 7 68

DEFECTUOS BINE BINE
foarte bine

1 6 62

SUFICIENT BINE BINE
foarte bine

2 6 62

DEFECTUOS BINE MULÞUMITOR
foarte bine

1 6 61

CªTIGÃTOR audio-video www.audio-video.ro 04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 89

Home Cinema

VIA HDMI
De acum oferta este completã: playere DVD la preþuri avantajoase pot transfera digital semnalul, via HDMI. Va aduce acest lucru îmbunãtãþiri faþã de lumea analogicã Scart?

90

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

Redactat de: Sebastian Kovacs

TEST
5 playere DVD cu HDMI FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H PHILIPS DVP 5900 SONY DVP-NS 92 V THOMSON DTH 255 E 180 EURO 180 EURO 200 EURO 300 EURO 150 EURO

remurile în care cinematograful nu putea fi conceput fãrã uriaºele role de celuloid sunt de mult apuse. Între timp, mulþi regizori celebri, precum George Lucas, creatorul lui “Star-Wars”, folosesc doar echipament digital: camere digitale pentru filmare, iar pentru efecte speciale ºi prelucrare ulterioarã, cele mai performante computere în materie de graficã. În plus, proiectoarele lucreazã tot mai des în modul digital, iar colecþionarii de filme nu mai au nici un interes faþã de banda video analog, odatã cu victoria tehnologicã a DVD-urilor.

V

HDMI LA 150 EURO
Concepþia conform cãreia cele mai multe playerele DVD transferã analogic imaginile spre display este, de acum, anacronicã. Interfaþa digitalã a la DVI sau HDMI, prezentã, pânã de curând, doar în dotarea tehnicã a playerelor ºi recorderelor DVD de top, este exact ceea ce lipsea pentru a transforma întregul sistem într-unul digital. Samsung ºi Toshiba, prin modele proprii de numai 200 euro, au fost iniþiatorii modei playerelor DVD ieftine cu interfaþã HDMI. Exemplul lor a fost urmat, între timp, ºi de alþi producãtori, unii dintre ei reuºind sã realizeze playere digitale, cu preþuri sub 200 euro. Astfel, cel mai ieftin candidat din actualul test, Thomson DTH 255 E, costã numai 150 euro. Sony este reprezentat în test de modelul DVP-NS 92 (300 euro), un player DVD/ SACD, care, pe lângã imagini excepþionale, livreazã ºi sunet calitativ. Celelalte playere testate de la LG, Funai ºi Philips au preþuri situate în jurul a 200 euro.

DIGITAL, ADICÃ PERFECT?
Dotarea playerelor DVD, la preþuri avantajoase, cu interfaþã HDMI este a doua caracteristicã tehnicã obligatorie, dupã introducerea, începând cu anul 2003, a modului PALprogressive. Cu toate cã “digital” nu înseamnã neapãrat “optim”, legãtura HDMI oferã acum cele mai bune premise pentru transferul perfect al semnalului spre display sau proiector. Rezultatul depinde, în mod hotãrâtor, de calitatea semnalul trimis de player spre ieºirea digitalã. Toate playerele DVD testate au redat, pe HDMI, un semnal PAL progresiv (576p), sau o imagine înalt scalatã HD, cu valori de 720p sau 1080i. Dacã playerul “cârpãceºte” conversia progresivã sau sca-

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

91

adâncimea corespunzãtoare ºi valorile reduse pentru zgomotul de imagine au fost principalii factori care au influenþat pozitiv calitatea imaginilor.Home Cinema larea. slãbiciune constatatã ºi prin conexiunea YUV sau HDMI. mai ales prin ieºirile digitale. În funcþie de aceasta playerul funcþioneazã în modul film sau modul video. Setup-ul boxelor pentru ieºirea 5. licãriri ale liniilor ºi imagini dezorganizate. deoarece în comerþ aparatul va putea fi achiziþionat la un preþ mai mic cu cel puþin 50 de euro. decât cel prezentat pe lista noastrã. dure. Claritatea echilibratã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Operaþia de setup este înlesnitã prin indicaþii clare ºi numeroase posibilitãþi de ajustare atât pentru sunet. cu siguranþã. partea lor electronicã trebuie sã ºtie. culorile au fost echilibrate. însã. nu mai apare fenomenul de licãrire a rândurilor. iar funcþia progressive mai bine realizatã. Cu toate acestea. SONY DVP-NS 92 V PHILIPS DVP 5900 IMAGINI VIA HDMI Din fericire. puternic T e l ec o m a n d ã i n s u f i c i e n t s i s t e m a t i z a t ã Iubitorii modelelor mãrcii Philips pot alege liniºtiþi acest player DVD. Sony a reuºit sã obþinã cele mai bune valori datoritã sunetelor dinamice ºi puternice. Din pãcate. playerul Philips s-a evidenþiat ca fiind cel mai mare consumator de energie în standby. aproape toate playerele din testul actual au reuºit sã realizeze aceste operaþii foarte bine. cât ºi în modul analogic stereo. în funcþie de materialul de ieºire de pe DVD. Din punct de vedere sonor. în format JPEG. de altfel elegant ºi sofisticat. atunci rezultatul de pe display va fi. în cazul ideal. playerul Sony se deosebeºte clar faþã de concurenþã. dacã materialul a fost înregistrat în modul interlaced de o camerã video sau TV. deoarece imaginile au mai multã adâncime. De-Interlacer-ul producând în loc de imagini clare. nu a fost optimã. cât ºi pentru ºi imagine. HDMI “High Definition Multimedia Interface” este o interfaþã care poate sã transmitã semnale digitale audio ºi video. astfel încât. Philips a plãcut atât pe calea conexiunii digitale. însã. playerul a livrat cele mai armonioase imagini din test. ori dacã a fost “citit” de pe un film. via Scart-RGB. s-a mai descoperit ceva. imaginile au fost bune. PROGRESSIVE Emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale livreazã televizoarelor imagini pe rânduri: prima datã toate liniile impare. se realizeazã la calitate bunã ºi pe toatã suprafaþa displayului. practic. Pe calea analogicã. Funcþiile automate aleg modul potrivit. de fenomenul de licãrire a liniilor. Imaginile progresive au fost lipsite.1 se realizeazã diferit. nu poate însã justifica preþul destul de ridicat. via scart în calitate RGB. Interfaþa poate prelucra ºi înregistrãri HDTV. Operarea aparatului se realizeazã uºor. au existat probleme la redarea culorilor. Pentru aceasta. playerul DVD demonstrând o uºoarã tendinþã spre colorarea în verde. ceva mai aspru. echilibrate Meniu bine sistematizat Sunet dinamic. fãrã a fi. În plus. Pe de altã parte. însã. Doar la scenele întunecate. la fel ca ºi pe HDMI. Deºi. prin telecomandã. calea digitalã este cea mai bunã alegere. în special la redarea de pe CD. Playerul Philips a funcþionat la capacitate maximã numai prin conexiunea HDMI. Via ieºirea pe componente. telecomanda playerului are multe dintre taste identic proporþionate. La testul video. iar prin conexiunea digitalã redarea a fost o idee mai plasticã decât pe calea analogicã. Designul. claritatea ºi redarea detaliilor au avut de suferit. livrând imagini de film echilibrate. apoi toate cele pare. + + Convertire progresivã bunã Sunet echilibrat Coloraþie uºoarã în verde prin RGB-scart Slãbiciuni la claritate Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) Bine (70 puncte) 92 a u d i o . numãrul lor este corespunzãtor. La testul audio. cu zgomot de pixelare redus. modelul a rãsunat. Sunetele au fost dinamice ºi bine spaþializate. datoritã meniului bine sistematizat. + + + Imagini armonioase. unul modest. Sony a realizat modelul DVP-NS 92 în douã variante de culoare: negru ºi argintiu. mai ales în cadrul structu- Plug-in: Thomson este singurul player din actualul test care citeºte carduri de memorie de formate diferite. La unele dintre modele funcþia progressive-automatic a fost relativ repede depãºitã. cel puþin. mai ales þinând cont de tendinþa tot mai clarã de micºorare a preþurilor acestor tipuri de aparate. Sistemul de operare se evidenþiazã printr-un meniu stilat ºi bine sistematizat. dar. La mãsurãtorile de laborator. Claritatea imaginilor. iar redarea fotografiilor digitale. imaginile playerului Sony au pierdut din calitate. De-Interlacer-ul scaneazã liniile una dupã alta (progressiv). PROGRESSIVE-AUTOMATIC Playerele cu scanare progresivã trebuie sã converteascã rândurile imaginii pentru redarea progresivã. în funcþie de redarea de pe DVD sau SACD.

Prin ieºirile analogice sunetele au fost câteodatã. bine realizat. playerul DVD plat LG oferã o funcþie specialã. playerul LG oferã toate funcþiile semnificative. Thomson a obþinut valori destul de bune. deºi conþin tot ceea ce este important. Funai combinã datele JPEG ºi MP3 în slideshow-uri cu fond sonor. Funcþia progressive-automatic a fost rapid depãºitã. modelul s-a comportat cel mai bine via Scart. Crucea cursorului necesitã o perioadã lungã de antrenament. precum ºi JPEG ºi MP3. fiind singurul model care a primit calificativul “foarte bine”. fiind la nivelul contracandidaþilor sãi. care. la testarea de laborator Funai. Dar în modul digital. ceva mai “obosite”. de aceea conþinutul este foarte dificil de citit. ceea ce îl face atrãgãtor pentru fanii multimedia. El redã toate formatele importante DVD. Redarea de pe DVD-uri mai puþin calitative a fost lipsitã de bogãþia de detalii. playerul a dezamãgit.audio-video. când imaginile au fost uºor dezorganizate. numai dupã alegerea manualã a “modului 2”. La testul video. care pot fi combinate în slideshowuri. alãturi de Sony. sunetele. Claritatea ºi valorile pentru zgomot. Pentru fanii sistemelor Home Cinema. dezorganizate.ro Bine (69 puncte) Bine (67 puncte) 04/2006 a u d i o . Din punct de vedere sonor.Lipsuri în redarea detaliilor + + - Imagini corespunzãtoare via RGB Cititor card memorie Scanare progresivã cu slãbiciun i Instrucþiuni de utilizare ilizibile Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (69 puncte) www. De aceea. Cel mai ieftin model testat a ocupat ultimul loc în ierarhie. Faþã de contracandidaþii sãi se impune prin prezenþa în dotare a sloturilor pentru cardurile de memorie. dar. nu a putut fi clasificat la acelaºi nivel de calitate cu al lui Sony. La testul video. reuºeºte sã mai împace lucrurile. care trezeºte suspiciuni în privinþa calitãþii. au fost calitative. poate combina muzica MP3 cu fotografiile JPEG în slideshow-uri. iar cablul HDMI este livrat împreunã cu playerul. chiar ºi la scenele întunecate. iar conversia progresivã bine realizatã. Motive? Pe de o parte. imaginile modelului LG testat au fost armonioase. Doar meniul. sunetele au fost deosebit de echilibrate. Intrucþiunile de utilizare sunt. performanþa lui LG DV 9900 H a fost de nivel mediu. iar inscripþionarea este oricum numai optimã nu. ceea ce constituie un avantaj. mai ales la modul RGB. Cu atât mai mult meritã lãudatã o caracteristicã tehnicã specialã. La modelul testat. modelul nu a avut de ce sã se ruºineze. Cu toate acestea. preþul destul de mic. însã. nu au fost în nici un caz. imaginile pãrând a fi filtrate. oarecum.v i d e o m a g a z i n e 93 . datoritã cãrora playerul prezintã fotografiile de pe camera digitalã direct pe ecranul TV. Conversia progresivã nu a fost foarte bine stãpânitã. deºi posedã toate tastele importante. O micã etichetã pe partea posterioarã a aparatului atestã sursa nivelului de performanþã: modelul dispune de tehnologia renumitului furnizor Faroudja. se poate adãuga pe listã ºi telecomanda. Sonor s-a comportat decent. fenomenele de licãrire a rândurilor ºi apariþia blocurilor aleatorii nu au putut fi îndepãrtate. este insuficient sistematizatã. La o primã impresie. deºi ar fi fost de dorit o claritate ºi mai bunã a imaginilor. Mai mult decât atât.FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H THOMSON DTH 255 E Playerele mãrcii Funai nu sunt tocmai vedete pe piaþa europeanã. chiar ºi în condiþii de minimã vizibilitate. Din pãcate. dar insuficient de clare. Prin conexiunea pe componente culorile au fost armonioase. din cauza numãrului mai mic de taste pe partea frontalã a playerului. bogate în contraste ºi frumos colorate. o adevãratã injurie. Telecomanda trezeºte mai puþin entuziasm din cauza tastelor mici ºi a separãrii lor neclare. când au apãrut licãriri ale rândurilor. au rândurile ºi cuvintele tipãrite prea apropiat. deºi corespunzãtoare. La testul video. efect care a fost evident ºi la conversia progresivã. Din punct de vedere sonor. Din punct de vedere calitativ. playerul s-a comportat la fel de bine ºi de exact. Imaginile au fost vivace ºi adânci. via HDMI. nici chiar cu material de film de înaltã clasã. ajustarea manualã nu este posibilã în modul progresiv. + + - Imagine progressivã armonioasã pe YUV Cablu HDMI livrat U º o a r ã t e n d i n þ ã s p r e v e r d e î n c h is ( R G B ) Claritate mai redusã + Telecomandã bine sistematizatã + Conversia progresivã cu ajustare manualã . Cele patru pagini. ieºite din comun. Sistemul de operare este bine realizat. iar nuanþele pielii minim colorate în verde închis. oferind destulã luminã. neobiºnuitã pentru acest segment de preþ: tastele telecomenzii universale sunt fluorescente. Via HDMI. Thomson pare a fi o adevãratã afacere. bogate în contraste ºi frumos desenate. chiar ºi la volum mare. chiar dacã nu excesiv spaþializate. imaginile au fost.

a rãmas aceeaºi ºi la transferul digital.com 180 euro 2 ani 43. pentru comparaþia rezultatelor obþinute. în mod deosebit. douã amãnunte au atras. HDMI. slideshow JPEG cu efecte de mixaj –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 10 s tare •/– –/– – •/•/•/• – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. Operaþia de scalare a fost. vã recomandãm. imaginile livrate via HDMI au fost o idee mai armonioase. slot card memorie pt. mai multe discuri •/• TELECOMANDA Controleazã TV/AV-receiver Aparate ale altor mãrci •/– ale aceluiaºi producãtor •/•/•/• – AFIªARE Titlu/capitol/timp funcþionare/ timp funcþionare rãmas Data rate Display iluminare reglabil/deconectabil •/• CONEXIUNE Scart/cu YC/RGB Numãr mufe scart S-video/numãr RCA-video/numãr Numãr mufe RCA-audio Ieºire YUV DVI/HDMI/HDCP Ieºire digitalã optic/coaxial/i-Link Ieºire 5. totuºi.1 Ieºire cascã/reglabil Alte caracteristici •/•/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– • –/– divizor pt. caracteristica fundamentalã a imaginii. toþi banii. cu echipamentul pe care-l aveþi acasã. SD.1 Set-up volum/dimensiuni boxe/ ajustare timp funcþionare Amplificator dialog Imagine PAL/NTSC/convertor Parametrii imagine Prevãzuþi/individuali Scanare progresivã PAL/NTSC •/• •/• –/•/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/–/• 16 s mediu –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/–/• 11 s mediu –/– –/– – •/•/•/• • –/– •/–/• 1 –/0 •/1 1 • –/•/• –/•/– – –/– divizor pt. HDMI 94 a u d i o .5 x 5 x 32 Funai DVP-6200 funaiworld.com 180 euro 2 ani 43 x 3. HDMI –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/•/• 9s mediu •/– –/– – •/•/•/• • •/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. Deºi câºtigul calitativ. corect realizatã de toate modelele testate. Însã. vizibil. în linii mari. pe care un player o redã prin conexiunile analogice pe componente. Pe de altã parte.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . decât cele reuºite de playerele testate. cât ºi în cea analogicã. iar rezultatul este. Pe de o parte. MMC. nu este chiar extraordinar. acum. imaginile de rezoluþie înaltã. deoarece displayurile de rezoluþie înaltã stãpânesc scalarea pentru valori mai bune ale rezoluþiei. atenþia.5 x 6 x 30 LG DV 9900 H lge. sã experimen- taþi. DOTARE Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Sony DVP-NS 92 V sony. indiferent dacã vorbim despre transferul simplu de semnal PAL spre display sau proiector. interfaþa nu costã prea mult. calitatea rezultatului obþinut va depinde de nivelul de performanþã al aparatelor din sistem. Oricum.net 150 euro 2 ani 43 x 5 x 24 SUNET ªI IMAGINE Sunet Digital out: DD/MPEG-2/ DTS/96 KHz PCM Decoder: DD/DTS/DVD-audio/SACD Ieºire reglare volum 5. Un lucru e clar: diferenþele de calitate existã atât în lumea digitalã. HDMI/ieºire YUV. MS ºi CF •/•/– •/•/• •/•/– •/•/• •/•/• • – – – – •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– •/•/–/• –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/– REDARE DVD-audio/SACD/MP3/WMA CD/VCD/S-VCD/JPEG/DivX DVD-R/-RW(VM)/-RW(VR)/-R DL/ +R/+RW/+R DL/-RAM Alegere directã titlu/capitol/ marker/timp Timp citire DVD Zgomote device Memorie redare/pt.Home Cinema rilor diagonale.com 200 euro 2 ani 42. în practicã. fiind la nivelul corespunzãtor de calitate. ori despre transferul digital. mai adânci ºi mai bine organizate. CONCLUZIE Putem afirma fãrã urmã de dubiu: ultimul pas spre digitizarea sistemelor Home Cinema îºi meritã. La testare. HDMI ºi cablu HDMI –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 13 s mediu •/– •/– • •/•/–/– – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • •/•/• •/•/– – –/– ieºire divizor pt.com 300 euro 2 ani 43 x 6 x 24 Philips DVP 5900 philips. via HDMI.5 x 24 Thomson DTH 255 E thomson.

mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine . 10 puncte foarte bine MÃS.0/9. 15 puncte BINE bine foarte bine bine bine 10 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine 9 MULTUMITOR suficient mulþumitor bine bine 7 BINE bine mulþumitor suficient bine 9 MULTUMITOR mulþumitor bine mulþumitor mulþumitor 7 (45%) (30%) (15%) (10%) max. Utilizarea fluentã a cursorului (de forma unui pãtrat) are nevoie de un timp lung de antrenament.3 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 86% 85% 86 % bine foarte bine 0.9/10.2 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 84% 83% 89 % bine excepþional 3.audio-video. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Sony DVP-NS 92 V 300 euro max. cu taste inscripþionate minuscul ºi defectuos structurate.mulþumitor 6 70 BINE BINE Bine . Telecomanda lui Thomson (3) este foarte micã. DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 91% 90% 90 % foarte bine excepþional 0.4/10. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE Bine 8 77 BINE BINE Bine . iar tastele pentru device sunt fluorescente.5 Watt 7 repede (60%) 76% 74% 73% BINE Cadre în miºcare încet (40%) 88% 87% 85 % bine foarte bine 2. care controleazã meniul ºi device-ul.ro 04/2006 a u d i o . care sunt insuficient sistematizate.3 4 1 2 5 Telecomenzi în comparaþie: Sony (1) strãluceºte prin separarea curatã dintre grupele de taste. 10 puncte max. Modelul LG (2) are telecomanda clar structuratã.mulþumitor 6 67 CªTIGÃTOR audio-video www.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine .6/6. Modelul de la Funai (5) iritã din cauza tastelor inscripþionate prea mic ºi cu contrast redus.2 Watt 6 repede (60%) 65% 62% 65% FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 92% 91% 91 % foarte bine excepþional 0. Celelalte taste abia dacã se deosebesc între ele.2/9. 100 puncte DOTARE REZ.3 Watt 7 repede (60%) 74% 72% 71% repede (60%) 75% 73% 73% repede (60%) 77% 75% 72% Consum energie standby/funcþionare OPERARE Telecomanda Meniu Operare aparat Instrucþiuni de utilizare max.v i d e o m a g a z i n e 95 . 35 puncte Philips DVP 5900 200 euro Funai DVP-6200 180 euro LG DV 9900 H 180 euro Thomson DTH 255 E 150 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced 28 27 28 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced bine bine foarte bine foarte bine 27 26 27 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced foarte bine foarte bine foarte bine bine 27 26 27 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine bine FOARTE BINE bine foarte bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 25 26 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine bine FOARTE BINE foarte bine bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 26 25 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine mulþumitor (30/25%) (15/10%) (15/10%) foarte bine foarte bine foarte bine Redarea miºcãrii/repaus al spotului(40/35%) bine Convertire progresivã (-/20%) max. La Philips (4) tastele importante ies în evidenþã faþã de restul. 30 puncte TEST SUNET Digital surround (AC-3) CD/SACD/DVD-audio Sunet analog FOARTE BINE foarte bine foarte bine/foarte bine/– 23 FOARTE BINE foarte bine foarte bine/–/– foarte bine 22 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 (40%) (60%) max.

Home Cinema JOC DE LUMINI Sunt. 96 a u d i o . oare.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . proiectoarele utile? Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

pentru a discuta detalii precum folosirea proiectorului.500 de euro). TEST NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 800 EURO 1. a ecranului de pânzã.audio-video. articolul se concentreazã asupra modelelor cu preþuri de maxim 2. Modelele de la Toshiba (1. Prezentarea este inauguratã de un proiector multi-funcþional NEC.000 de euro. sau posibilitãþile de cablare ºi inspecþie localã a aparatului.500 de euro. cu atât mai mult vã recomandãm sã vã luaþi rãgazul suficient de timp pentru a analiza temeinic modelul.v i d e o m a g a z i n e 97 . la 800 de euro. cu preþuri începând de la 3.ro 04/2006 a u d i o .800 EURO 2. De aceea. Cu cât oferta pare mai atrãgãtoare. precum ºi cele referitoare la momentul în care raportul preþ/calitate începe sã se aplatizeze. reprezintã urmãtorul segment de preþ ºi calitate. puteþi avea surpriza neplãcutã de a constata cã aþi aruncat banii pe geam pentru maºinãrii extrem de scumpe. În paginile articolului veþi gãsi explicaþii privind creºterea calitãþii imaginii în funcþie de preþul de achiziþionare.800 de euro) ºi BenQ (2. este absolut necesar sã vã sfãtuiþi cu un comerciant competent C sau cu un instalator de sisteme Home Cinema. Iar dacã este vorba despre proiectoare pretenþioase. parteneri perfecþi pentru Home Cinema. pe care iubitorii de sisteme Home Cinema sunt obiºnuiþi sã le achiziþioneze ºi instaleze pe propriile forþe.Redactat de: Daniel Chira el mai important aspect de care trebuie sã þineþi cont la achiziþionarea unui proiector este urmãtorul: nu reacþionaþi spontan.500 EURO www. Dacã neglijaþi oricare dintre aceste aspecte.

cu atât imaginile vor fi mai intense ºi mai fin diferenþiate. Astfel. cel puþin în Europa. câte unul pentru fiecare culoare fundamen- talã. Mulþumitã tehnologiei DLP el oferã un . rãmân la dispoziþie exact 1. În plus. adicã o imagine 16:9 în numãr complet de rânduri PAL.024 de rânduri. Dacã însã vã doriþi un proiector cu contrast mai bun. Cele trei paneluri LCD. Dacã panelul este lãsat la formatul original 4:3 în Cu cât operaþia de umbrire a domeniilor “moarte” din panel se realizeazã mai bine. Soluþia acestei probleme este oferitã de o funcþie vicleanã a modelului NEC. Totuºi. PANOU VICLEAN Nu atât de rãu pe cât se pare: via adaptor. XGA. V puteþi uºor convinge de efectul disã torsionant al acestei lumini reziduale dacã lãsaþi proiectorul sã radieze printr-o diafragmã improvizatã. modelul strãluceºte în sãlile de conferinþã prin Excel ºi PowerPoint. Un ecran 16:9 cu margini late. în lumea computerelor. Modelul NEC VT-57 aparþine celor mai ieftine proiectoare PAL. FUNCÞIONALITATE DUBLÃ Paneluri XGA ºi randament luminos relativ înalt (1. în format 16:9. Chestiunea are. Însã proiectorul s-a dovedit a fi. nu se cedeazã prea uºor. cei care cautã un proiector universal XGA. care înghit lumina. este o posibilã alternativã. aºa cum oferã majoritatea DVDurilor din comerþ. 98 a u d i o . În caz contrar. Domeniile inactive din panelul în format 16:9 nu vor fi niciodatã cu adevãrat negre. Performanþele lui VT-57 în Home Cinema au fost limitate. mai scump ºi considerabil mai zgomotos.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Imaginile PAL. O lege a fizicii. Motivul? Chiar dacã au existat ºi existã încã multe modele bune de proiectoare cu numai 480 de rânduri verticale (ex: Infocus X1a). bineînþeles. în nici un caz una vivace. Identic: materialul din care este construitã carcasa ºi elementele de operare sunt caracteristice modelelor mai voluminoase de la NEC.600 ANSI-Lumen) – caracteristici care fac din NEC un reprezentant tipic al proiectorului “Dual Use”. chiar ºi în spaþiile cu ferestrele neacoperite. realizate cu compromisuri. conversia dintr-o normã în alta dupã motto-ul “Din 6 facem 5” este o sursã suplimentarã de distorsiuni ale imaginilor.Home Cinema PÂNÃ LA 1000 EURO VT-57 NEC partea de sus ºi jos câte 96 de rânduri întunecate. folosiþi un ecran tip roletã ºi trageþi de el atât cât este necesar. + + + + - Proiector XGA ieftin Extrem de silenþios Lampã cu duratã lungã de viaþã Finisare bunã Contrast slab YUV numai prin adaptor Structurã sensibil pixelatã la scenele luminoase În acest test comparativ am renunþat la proiectoarele cu rezoluþii mai mici de 576 pixeli. care. iar orizontal 1. evident. dar numai pentru acest format. nu-l scuteºte nici pe NEC. modelul Infocus X3. acestea sunt. foarte luminos ºi impunãtor. proiecteazã 768 de rânduri. intrarea VGA (albastru) înghite ºi semnale YUV de la componente. iar partea superioarã a ecranului mascatã. Formatul 16:9 poate fi deplasat liber în plan vertical. Un asemenea avantaj. nici la cele mai scumpe modele de proiectoare de acest tip. Rezoluþia finalã de 1. Posibilã este ºi calea inversã: imaginea trasã în jos. ceea ce se traduce prin scãderea claritãþii. Deºi imaginile au fost extrem de clare. De altfel. o invitaþie clarã de a folosi aparatul nu doar pentru satisfacerea propriilor plãceri. plasticã ºi adâncã. adicã apar exact ramele care trãdeazã formatul 4:3 ºi care diminueazã contrastul domeniului învecinat. care joacã ºi rolul secundar de componentã Home Cinema. Ceea ce se întâmplã ºi în cazul lui NEC. ºi o parte proastã.024 x 576 pixeli. proiectorul nu va putea fi folosit complet în format 4:3. scenele întunecate au pãrut a fi o lume unitarã de umbre. iar acasã devine maºinãrie de rulat filme. nu au 480. faþã de formatul american NTSC de 480 de rânduri. XGA este elegant în ambele roluri. ci ºi ca mijloc de lucru. chiar ºi în condiþii optime. proiectorul VT-57 este livrat împreunã cu geanta în care poate fi purtat.024 x 768 pixeli se numeºte. al cãrui panel de cristale lichide nu poate ºunta lumina 100%. de pildã cu o micuþã draperie. pentru a pãcãli lumina rezidualã. Imaginile cinematografice apar astfel încadrate în gri. vor gãsi în acest model unul dintre cele mai ieftine ºi performante proiectoare de pe piaþã. ci 576 rânduri. contrast mai bun. afirmã cã un randament luminos mare reduce contrastul. Odatã adus în partea superioarã. este modelul ideal. la nevoie.

deci economisirea nu este o idee prea bunã nici în acest caz. care apare la toate modelele de proiectoare DLP este vizibilã ºi . Asta poate ºi NEC. care împrumutã scenelor luminoase un caracter amorf suplimentar. decât moleculele de cristale lichide. Proiecþia a funcþionat cel mai bine atunci când semnalul video a sosit prin mufa DVI. le permite spectatorilor sã poatã veni mai în faþã. ºi. Reþeaua ortogonalã de pixeli. Playere valoroase dotate cu mufe HDMI sau DVI. care înmoaie din negru. ci despre visul privind posibilitatea de a face economii. de asemenea. Brusc. Limita s-ar situa în jurul valorii de 3 metri distanþã. dupã activarea tastei “On”. Tehnologia nu produce pixeli prin cristale lichide. Dar “efectul curcubeu” deranjeazã.PÂNà LA 2000 EURO MT 400. totul explodeazã… Din fericire nu este vorba despre lampã. Faptul cã perfidele linii ale rasterului lipsesc aproape cu desãvârºire din imagine. este acum de nevãzut. Toshiba lasã o impresie de claritate moale. precum Denon DVD. douã avantaje ale modelului Toshiba. putem enumera. mai degrabã decât una ascuþitã. proiectoare cu rezoluþie de 1. În plus. Cãile de acces în palatul lui Dalai Lama – drumuri secrete ale camerei prin nuanþe de roºu. Ele pot fi controlate din partea inferioarã. la Toshiba.024 x 576 pixeli. numai jumãtate din puterea sa luminoasã. adicã imagine PAL în format larg. în acelaºi tip de semnal (PAL progresiv analogic prin cablul pe componente YUV). de aceea se pot deplasa mai aproape una de alta. la acelaºi preþ. De exact atâta timp are nevoie Toshiba În ciuda unori valori nominale egale pentru rezoluþie. În plus. mici pãrþi din imagine apar. Toshiba. În momentele mai dificile (miºcãri rapide. veþi obiecta dumneavoastrã. + + + În timp ce predecesorul sãu. spontan. Aceeaºi micã slãbiciune. Atenþionare: led-urile “Temp” ºi “Fan” avertizeazã atunci când se ajunge la supraîncãlzire sau dacã ventilatorul este blocat. dotat din plin cu modele NEC-Allrounder. numai atunci când se ºtie despre existenþa lui. Doriþi o comparaþie directã? Atunci poate vã acordaþi un sfert de minut ca sã vã imaginaþi viitorul. contraste puternice). de cele mai multe ori. este cu totul altul atunci când se foloseºte modelul Toshiba. azi gãsiþi. mai ieftine ºi mai silenþioase. Acelaºi film (“ªapte ani în Tibet”). pentru fracþiuni de secundã. în culorile lor fundamentale. 04/2006 a u d i o . pentru a aprinde lampa sa cu vapori de mercur.audio-video.2910. care trebuie sã lase mereu spaþii libere între ele pentru cãi de conducere. umbre ºi luminã de lumânare – au fost foarte adânc reprezentate. pentru imagini de 2 metri. trebuia sã se descurce cu o valoare redusã de numai 480 de rânduri.v i d e o m a g a z i n e 99 www. Aproape de necrezut. ci cu ajutorul unor oglinzi microscopice Kipp.ro . sunt cele mai potrivite modelului MT 400. la fel ca ºi grunduirea gri-deschis din spatele imaginilor întunecate. fãrã pierderi de calitate. MT 200. rulat pe acelaºi player (Linn Unidisk). CIFRE ÎNªELÃTOARE MT 400 TOSHIBA Compatibil: mufa DVI-D (dreapta sus) acceptã semnal video digital de la ieºirile DVI ºi HDMI. Tehnica DLP este rãspunzãtoare pentru imaginile bogate în contraste ºi aproape lipsite de granulaþii. cu un preþ mai mult decât dublu. are un zgomot Imagini armonioase Lampã cu duratã lungã de viaþã Contrast bun Uºor efect curcubeu Telecomandã insuficient dotatã Nu prea silenþios de funcþionare foarte mare faþã de silenþiosul NEC.

De ce ar fi nevoie atunci de un preþ suplimentar de 700 de euro ca sã cumperi modelul BenQ? Din mai multe motive. show-ul tocmai apãrut “Ski To The Max” de Willy Bogner. iar ecranul s-a transformat într-o fereastrã proaspãt spãlatã în format 16:9. impresionantul rezultat ne permite sã susþinem cã strãdaniile pentru atingerea unui standard mai înalt al rezoluþiilor sunt absolut îndreptãþite. generos dimensionatã ºi cu taste fluorescente. Materiale mult peste valorile vechi PAL promit ºi televizoarele cu rezoluþie înaltã HDTV.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . existã câteva duzini de filme în formatul WMV-HD 1. care intrã încet-încet în modã. Imaginile au fost fluente.080. BenQ joacã deja în liga rezoluþiilor superioare: 1. Priveliºte familiarã: BenQ construieºte ºi proiectoare pentru clienþii OEM. adicã 1. care abia dacã pot fi explicate conform normelor uzuale PAL. dar nesistematizate. Ochii reacþioneazã mai repede decât urechea. cu rezolu. Din sistemul de lentile bine calibrat al modelului BenQ 7700 s-au + Imagini bogate în contraste. cu mult înainte de terminarea filmului. pline ºi plastice. nu vor ezita sã ia în considerare preþul suplimentar pentru achiziþionarea acestui aparat. fin diferenþiate + Meniu reglare opulent . Cei care au vãzut cât de adânc a desenat BenQ scenele din timpul nopþii. De aceea. filmat iniþial pentru Cinema Imax. costã la momentul actual de patru. se gãsesc pe piaþã filme cu o asemenea valoare pentru rezoluþie. În mod surprinzãtor. imaginile via BenQ par a ignora graniþele tehnice. Nu acelaºi lucru se poate afirma despre telecomanda lui Toshiba (dreapta). Oricum.280x720 pixeli este valoarea pe care o poate realiza cipul sãu DLP Proiectoare ºi mai sofisticate. în ciuda numãrului redus de taste. Bineînþeles cã nu se poate în nici un caz afirma cã. pe care nu trebuie sã contaþi în viitorul apropiat. într-un spaþiu virtual. precum Blu-Ray. secondate de filme îngrijit transferate pe DVD. demonstreazã convingãtor cât de bine se poate descurca. mãtãsoase. precum Runco ºi Toshiba. iar talentul sãu de a reda convingãtor scenele întunecate – una dintre cele mai dificile sarcini pentru un proiector – a fost demonstrat cu argumente clare. PAL TOTAL De ce ar fi atunci necesare asemenea valori înalte de rezoluþie? Ecranele dau un rãspuns mai convingãtor decât orice teorie sofisticatã. cu taste la fel de puþine.Home Cinema Toshiba MT 400 redã exact pe ecran toþi pixelii DVD. loc pe pânza albã. sau cât de minunat ºi cald colorate au fost scenele filmate la lumina soarelui. PÂNÃ LA 2000 EURO PE-7700 BENQ Realizat pentru sisteme Home-Cinema: alãturi de intrãrile S-Video ºi video. chiar douãsprezece ori mai mult decât modelul 7700 – în funcþie de model ºi de producãtor – de aceea se sustrag de la aceastã comparaþie. la ora actualã. Totuºi. ca ºi cele ale unei proiecþii Dia. puteþi fi liniºtiþi în aceastã 100 a u d i o .280x720 (alias 720p) – de pildã.Raport uºor tasat imagine-pagini în modul Letterbox revãrsat imagini. ci în spate. cu proiectoare de genul lui 7700. chiar ºi de pe DVD-urile obiºnuite. modelul 7700 posedã o intrare HDMI ºi douã intrãri pe componente.290x1. la fel ca ºi viitoarele modele de DVD-uri. þie “2K”. Întreg fenomenul nu a mai avut Exemplu strãlucitor: telecomanda BenQ (mijloc).

30 m 3000 h (în Eco-mod) 350 euro – BenQ benq. naturale. Dar.60 m 3000 h (în Eco-mod) 400 euro – 3 Analiza ajustãrilor CU AJUTORUL NOULUI TEST DE IMAGINE DVD DE LA BUROSCH SE POT OBÞINE.800 euro 2 ani 30 x 10 x 27 cm •/• •/–/• • (DVI-D) DLP / 1024 x 576 • •/• –/• –/– manual / manual •/– 31 dB (A) redus 800 2. CU ORICE MODEL DE PROIECTOR. BENQ PE-7700 Proiector cu imagini excepþional de plastice. exact nuanþa de gri potrivitã. Puþin prea sãrac în contraste pentru imagini de cinema. Abia atunci imaginea devine tridimensionalã.500 euro 2 ani 38 x 11. care ajutã la evaluarea conversiei progresive în player ºi proiector. perfect diferenþiate. cu excepþia unui grup foarte restrâns de oameni sensibili la “efectul curcubeu” (perceperea acestui fenomen este extrem de subiectivã). Dacã operaþia reuºeºte. fiind cel mai bun proiector în materie de imagine în interiorul grupei modelelor care au obþinut 90 de puncte audio-video. Cineaºtii pretenþioºi din zilele noastre vor fi pe deplin satisfãcuþi de modelele Toshiba MT 400 ºi BenQ PE-7700. performanþa lui în sistemele Home Cinema este limitatã. cinema ºi sport.00 m . 25 dB (A) 75 foarte bine redus. Exemplu: un bãrbat îmbrãcat în costum negru la un colþ umbrit de stradã – atâta vreme cât acest gen de scene nu sunt interzise. iar la scenele întunecate. 31 dB (A) 85 foarte bine redus. chiar ºi acolo unde alte proiectoare “vãd” numai un simplu negru. Juriul testãrii este. imaginile vor fi mai clare ºi mai exacte. FÃRà CONCURENÞà În jurul preþului de 2. Performanþa uluitoare este posibilã datoritã mai multor factori. O altã provocare pentru proiectoare este conversia numãrului original de rânduri ale imaginii la cel mult mai mare al panelului DLP . TOSHIBA MT 400 Proiector DLP cu imagini frumoase. însã. CONCLUZIE Modelul NEC VT-57 este proiectorul universal pentru iubitorii de jocuri pe computer. alegerea modelului BenQ va fi mereu cea mai bunã soluþie.64 m . Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) INTRÃRI Video/S-Video YUV (progressive)/scart-RGB/VGA Interfaþã DVI /–/• FUNCÞII Principiu construcþie/rezoluþie Comutare 16:9 Retroproiecþie/proiecþie tavan Corectura de trapez Orizontal/vertical Obiectiv shift Orizontal/vertical Zoom/focus Telecomanda/luminatã DATE DIN PRACTICà Zgomot Luminã rezidualã Luminozitate maximã (ANSI-Lumen)1 Distanþa pentru lãþime imagine 2 m (16:9) Durata de viaþã lampã1 Preþ lampã Alte caracteristici REZULTATE TESTARE Calitate imagine Evoluþie zgomot bine minim. Burosch este testul de imagine DVD al specialistului în materie de produse video cu acelaºi nume. Bogat în contraste. De aceea.75 m . de pãrere cã modelul PE-7700 aparþine clasei de top.000 de euro. ele nu au imagini la fel de naturale. pânã la subtilele teste elan.3.5 x 30 cm •/• •/–/– • (HDMI) DLP / 1280 x 720 • •/• –/• –/– manual / manual •/• 30 dB (A) redus 1100 2. care pot realiza diferenþierile cele mai fine fãrã nici o dificultate. Se pare însã cã BenQ nu a economisit nimic în acest sens. pline ºi mai degrabã moi. Dar munca de procesare necesarã pentru obþinerea tuturor caracteristicilor enumerate mai sus presupune costuri suplimentare. ultimul model fiind senzaþional de performant.3. iar diagonalele pe ecran mai mari decât cu proiectoarele de 576 de rânduri. Versiunea cea mai recentã a acestui gen de test se numeºte “AVEC Professional Test DVD” ºi conþine un arsenal uriaº de semnale de verificare. sau orice unduire a materialului video. spre deosebire de BenQ.v i d e o m a g a z i n e 101 .3. fãrã a mai aºtepta viitorul.8 cm •/• – – LCD / 1024 x 768 • •/ • –/• –/– manual / manual •/– 25 dB (A) minim 1600 3. “Hai sã încercãm repede un Burosch”.com 1. 2 prin adaptor spre VGA (fãrã livrare) 3 prin conexiune RGBHV (cablu inclus). Programul are absolut tot ce este important: de la simpla ajustare de luminozitate ºi contrast prin paletele pentru nuanþele pielii. REZULTATE MAI BUNE.ro 04/2006 a u d i o .com 2. proiectorul trebuie sã aibã pregãtitã pentru orice umbrã.privinþã.com 800 euro 2 ani 31 x 11. www. oricum.audio-video. DATE TEHNICE NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 NEC VT-57 Proiector LCD-allround super silenþios cu rezoluþie XGA. 30 dB (A) 90 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 75 FOARTE BINE foarte bine 85 FOARTE BINE excelent 90 1 valori corespunzãtoare producãtorului. BenQ dispune de o bogãþie uriaºã de contraste.60 m 4000 h (în Eco-mod) 350 euro – 2 Toshiba toshiba. Producãtor NEC www nec.5 x 25. unele proiectoare LCD oferã aceeaºi valoare pentru rezoluþie: Sanyo PLV-Z4 sau Panasonic PT-AE 900.propoziþie des auzitã în sala de cinema audio-video.

chiar ºi la preþuri moderate. la preþuri accesibile situate între 800 ºi 1. TEST 3 REVEICERE AV JVC RX-D 701 S PHILIPS DFR 9000 YAMAHA RX-V 1600 1. Cele trei modele testate asigurã.050 euro.050 EURO 102 a u d i o .Home Cinema CONTACT VIZUAL Receiverele AV oferã mult din punct de vedere vizual.000 EURO 800 EURO 1. colaborând optim cu televizoare ºi alte componente.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . contact video digital.

în acest sens. alãturi de preþioasele LCD-TV. redarea sunetelor joase a fost la fel de exactã ca ºi cea realizatã de modelul testat 2600. Cu toate acestea. producãtorul olandez îºi defineºte produsul drept componentã de lux ºi îl include în seria proprie de aparate de top “Cineos”. în format progresiv de 576p. prezentã la modelul 2600. iritante.audio-video. la ora actualã. doar 5 staþii radio emit astfel. cel puþin. în majoritatea sistemelor Home Cinema. Astfel. lipseºte din dotare. La acest capitol îi este superior modelului 2600. sau Yamaha. precum cele transmise prin vocea Sarei K. cele douã receivere semãnând ca douã picãturi de apã. având sunete clare. noul receiver HDTV DSR 9000 ºi playerul DVP 9000 S. cu design neobiºnuit. Regula. Fireºte. + Intrãri video la alegere pentru scart sau YUV + Cele mai bune funcþii video din test + Sunet bun . a playerelor DVD cu intrãri HDMI ºi interfeþe digitale video ºi a boxelor set top HDTV. De aceea. la acest preþ. urechile juriului testãrii au fost alintate de sunete muzicale. la ora actualã.Rezerve de putere reduse Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) DAB Prescurtare pentru “Digital Audio Broadcasting” – un standard terestru de emisie. meniul modelului 1600 este realizat mai simplu. însã. Bine (72 puncte) USB Prescurtare pentru “Universal Serial Bus”. S NOILE FUNCÞII VIDEO Realitate care pare sã se schimbe. iar tastele telecomenzii se deosebesc pe alocuri.000 euro). telecomanda receiverului. via cablu scart. De aceea. Dar. cele ºase outputuri digitale promit. În acelaºi timp. cu al sãu RX-V 2600 (1. aproape de nivelul realizat de Yamaha. clare. www. + Dotare completã + Funcþie bunã De-Interlacer pentru HDMI + Sunet foarte bun + Funcþie foarte bunã Multi-Room . receiverele AV au. scena furtunii cu fulgere bubuitoare ºi sunete foarte joase a fost redatã o idee mai puþin penetrant. simplã ºi exactã în comunicarea de zi cu zi. sistemul de operare rãmâne relativ simplu. împãrþit dupã cele trei culori fundamentale. se impune acum ºi în segmentul de preþuri medii. un sunet luxuriant.1 sunetele au fost bine spaþializate. Diferenþele încep sã fie sesizabile abia dupã punerea receiverului în funcþiune. cele S-video ºi composite. Totuºi. iar baºii. Acest proces. În era televizoarelor HD-ready. via HDMI. din “Brick House”. În România. lipsa acestuia ascunde incompatibilitate. prin modelul AVR-4306 (2. la fel de “subþire” fiind ºi oferta de emiþãtori DAB. semnalul video spre televizor. Totuºi. de mai mulþi ani. alte conexiuni pentru semnalul video. Din punct de vedere tonal.300 euro). receiverul 1600 converteºte semnalul video analog. modelul Philips este. Tunerele DAB nu sunt prea rãspândite.Meniu insuficient sistematizat Cu un preþ de numai 800 euro. înainte de a-l reda digital. în timp ce administrarea semnalului video este lãsatã pe seama televizorului sau a proiectorului. a devenit dificilã colaborarea cu receivere AV poznaºe. început de producãtori precum Denon. insuficient dotate. care transmite programele radio digital. cu ajutorul funcþiei De-Interlacer. ca ºi cum celor cinci canale li s-ar fi tãiat deodatã rãsuflarea. Dar la “The Day After Tomorrow”.ro 04/2006 a u d i o . Ceea ce a impresionat la testare a fost nivelul bun de calitate a sunetului. foarte bine realizatã. Playerele DVD europene transmit. în ciuda dimensiunii compacte a carcasei modelului. Tot mai multe receivere au intrãri ºi ieºiri în standard HDMI ºi pot Clasic ºi elegant: RX-V 1600 are conexiunile sale frontale ºi elementele de operare adãpostite sub o clapetã frontalã masivã. tastaturã sau audioplayer). prin sunete clare ºi bogate în detalii. pentru conectarea aparatelor periferice la PC (cititor card memorie. Aceastã interfaþã serveºte. partea din spate a receiverelor cu o duzinã de mufe video inutile. testat deja în laboratoarele audio-video. prin mufele pe componente.Redactat de: Aurora Hoduþ YAMAHA RX-V 1600 PHILIPS DFR 9000 tabilirea contactului vizual între douã persoane care comunicã este un semn clar pentru o bunã înþelegere. La modul 5. Înrudirea cu modelul de aceeaºi marcã RXV 2600 este considerabilã. Dimpotrivã. spre volum mai mare. nici un model nu a reuºit sã redea în camera de audiþie audio-video sunete de furtunã atât de puternice ºi de bine spaþializate. drept semnal RGB. este valabilã ºi în cazul colaborãrii dintre aparate cu roluri diferite. Dacã tunerul DAB. Interfaþa USB este folositã tot mai des ºi pentru legãtura dintre PC ºi aparate audio sau video. La modul stereo. la calitate echivalentã cu a unui CD audio. dar insuficient de puternice. este interesant ºi din punct de vedere tehnic. Componenta centralã a sistemelor Home Cinema trebuie sã fie capabilã sã preia toate formatele video analog ºi digital ºi sã le converteascã în formatele pe care le poate recunoaºte televizorul sau proiectorul conectat în sistem. controleazã ºi restul componentelor. de maximã importanþã rãmâne colaborarea între componente. Mai mult. þinând cont de rãspândirea limitatã a acestui format radio digital. Un exemplu bun. fãrã treceri bruºte. Scalarea video. cu precãdere.v i d e o m a g a z i n e 103 . Producãtorii acestor aparate paveazã. deºi nu foarte exacþi. numai rolul de maestru de sunet. abia dacã intervine în joc. receiverele AV joacã. modelul s-a prezentat în general bine. au fost adânci. Modelul argintiu. cel mai ieftin receiver AV-HDMI de pe piaþã. îl constituie receiverele AV.

Home Cinema JVC RX-D 701 S DOTARE RECEIVER-AV Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Yamaha RX-V 1600 yamaha. nivelul de calitate a fost ºi mai bun.com 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Back L+R/Sur.1/7.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete Din punct de vedere tehnic. Punctul forte al acestui model este manipularea muzicii stocate pe computer. În acest mod. + Cel mai bun sistem de operare din test + Sunet bun .com 800 euro 2 ani 44 x 10 x 38 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– – –/– –/– • 10 . De-Interlacer intervine în scanarea progresivã a liniilor. MC) Intrare 5. receiverul are acces simplu la arhiva de muzicã a unui harddisk. fãrã fir. Chiar dacã scena de furtunã zgomotoasã din „The Day After Tomorrow“ nu a fost realizatã prin sunete suficient de adânci. receiverul JVC se aseamãnã cu modelul concurent de la Philips. apoi toate cele impare.050 euro 2 ani 44 x 18 x 44 •/• •/•/• •/•/• •/– –/• 8 •/– •/– • 0 . minidisc) Sursã volum mare (CD.Back L+R/Sur.000 euro 2 ani 44 x 9 x 37 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 8 •/– •/– • 10 .1/6. Aceastã funcþie este importantã.240 ms 40/60/80/90/100/ • VHF/UM 40 – •/•/• •/– •/•/• • •/2 •/•/• •/•/• –/–/– •/• •/• Philips DFR 9000 philips. Muzica a fost redatã prin sunete clare ºi curate. Drept sursã de putere este folosit acelaºi amplificator digital de la Texas Instruments. mai bine decât a reuºit modelul Philips.100 ms DECODER SURROUND Dolby Digital/Dolby Digital 6. ºapte dintre ele fiind prezente în carcasa cu forme zvelte. Fiºierele MP3 sunt preluate fie prin cablu USB. la o circumferinþã de pânã la 30 m.com 1. În plus. fie prin transmisie radio de pe hard-disk-ul oricãrui computer.Rezerve de putere reduse ProLogic II/Iix/ajustabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Program sunet DSP 2 canale surround/Dolby Virtual Speaker Cascã surround/Dolby Headphone Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil Frecvenþã graniþã woofer deconectabil Dispozitiv calibrare automatã De la 60 la 220 Hz din 80/100/120 Hz – VHF/UM/DAB 40 – •/•/• •/– –/–/– • –/– •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• • VHF/UM 45 – •/•/• •/– –/•/– • –/– •/•/• •/•/– –/–/– •/– •/• 110/120/160/200 Hz 10 în 10 Hz RECEPÞIE RADIO Domeniu de frecvenþe Memorie staþie Valoare directã frecvenþã RDS/PTY/radiotext TELECOMANDA/CONTROL Control sistem/bidirecþional Programabil/cod producãtor/macro Display on-screen (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger FUNCÞII VIDEO Convertor composite-S-video/YUV/analog-HDMI De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu per YUV/HDMI CONEXIUNE AV Videorecorder RCA/S-video/scart Surse volum mare (set-top-box. ºi pentru 3 x stereo 104 a u d i o . DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi room/video 1/1/1/– •/– 2 1 1/– •/–/– 4/3/– –/2/–/– 2/–/1/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/•/• •/•/– • ieºiri frontale prezenþã 1/–/1/1* –/– – 3** –/– –/–/•** 1/3/– –/2/–/– –/1/1/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• – *adaptor **intrare 2/2/– 4/4/3/– 1/1/– 4/4/2/2* –/–/2 2/2/2/– –/–/1/1 –/– 1 1 –/– •/–/– 3/1/– –/2/–/1 1/–/1/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – scart inclus. care apare ºi la modelele reuºite de receivere de la Panasonic. 7. Modelului îi stã la dispoziþie pentru aceastã operaþie un radio tuner portabil (USB-Radio). În sala de audiþie. care se conecteazã la mufa USB a computerului. precum reuºise „bolidul“ de la Yamaha.Center Zona 2 Alte caracteristici Rezultat audio-video Bine (69 puncte) DE-INTERLACER Staþiile de emisie TV ºi playerele DVD scaneazã imaginile dupã rânduri: prima datã toate liniile pare. vocile au fost perfect redate.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale Optic/coaxial Ieºiri volum mare L/R/C/Sub Surround L+R/Sur. JVC s-a comportat remarcabil. utilizabilã legãturã USB sau wireless spre PC CONEXIUNE AUDIO Recorder (bandã. Noul receiver AV de la „Japan Victor Company“ are în dotare outputuri digitale. sunetele au fost adânc ºi larg spaþializate.1. mai ales la convertirea digitalã a imaginilor video pentru ieºirea HDMI.Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surr. La sunetul de film. tuner) Phono (MM.150 ms JVC RX-D 701 S jvc.Nivel mediu funcþia De-Interlacer pentru HDMI . L+R/Sur. transformându-l pe acesta în staþie de emisie MP3.

compatibile HDMI. HD- Fãrã îndoialã. împreunã cu explicaþiile de rigoare asupra talentelor video ºi funcþiilor acestor aparate. cu TV.v i d e o m a g a z i n e 105 www. Modelul de la Philips pare. În partea posterioarã are. nu fiecare model este la fel de versatil.5 Watt 0. douã intrãri scart. Talentele sale video se limiteazã la prelucrarea semnalelor composite. dar totul se dovedeºte a fi o falsã impresie. în modelul RX-D 701 conexiunile tradiþionale video ºi tehnologia Hi-Fi. Semnalele video recepþionate pot fi convertite. audio-video magazine va mai evalua. în format HDMI sau pe componente. la o primã evaluare. modelul oferind majoritatea interfeþelor. JVC uneºte. iar preþul sãu neruºinat de mic va crea. care transmit spre televizor semnalul video RGB. sunt preferatele clienþilor care utilizeazã sistemele clasice. la preþuri moderate. Un singur deficit poate fi amintit ºi chiar bine de reþinut. deoarece nici receiverul Philips nu conver- Preþ TEST SUNET Hi-Fi ProLogic-Surround Digital-Surround FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 40 FOARTE BINE bine foarte bine foarte bine 37 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 38 (40%) (20%) (40%) max. în mod sigur. converti în acest format digital toate semnalele video recepþionate.ro . pentru fiecare model în parte. în paginile alãturate. precum ºi câte douã intrãri pe componente ºi composite. arhiva MP3 a computerului. sunetul sãu excepþional i-a adus victoria în testare. însã. chiar ºi în lipsa interfeþelelor digitale din dotare. audiovideo a realizat o listã cu toate receiverele AV. în timp ce modelul Yamaha se recomandã pentru sistemele Home Cinema. insomnii concurenþei. Tot ceea ce þine de partea de operare. asemãnãtor receiverului de aceeaºi marcã RX-V 2600. cu proiector ºi multe alte componente. AUDIO-VIDEO BINE FOARTE BINE FOARTE BINE excepþional 7 8 78 FOARTE BINE BINE BINE foarte bine 8 6 72 MULÞUMITOR BINE BINE foarte bine . ºi în alte numere ale revistei. Însã.050 euro max. Partea din spate este dotatã cu trei grupe a câte patru mufe RCA. dar semnalul RGB scart trece neschimbat. Receiverul oferã doar o intrare S-video.audio-video. 50 puncte Philips DFR 9000 800 euro JVC RX-D 701 S 1.000 euro STARURI AUDIO-VIDEO Cele trei modele de receivere AV testate vor fi partenere interesante în sistemele Home Cinema. REZULTATE TESTARE RECEIVER AV Producãtor Model Yamaha RX-V 1600 1. nu este prea interesat de legãturile scart. Philips poate prelucra ºi semnalele scart RGB. 20 puncte BINE bine bine foarte bine foarte bine 14 BINE foarte bine bine bine bine 14 FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine foarte bine 15 (40%) (30%) (20%) (10%) max. Receiverele compacte de la JVC ºi Philips. Conexiunea cu televizorul se realizeazã. tot prin cablul scart. modelul de la Yamaha. rolul de centrale de conectare în sistemele Home Cinema. de înaltã calitate. Soluþie inteligentã: prin intermediul cablului pentru adaptor livrat. teºte semnalele de intrare RGB. 10 puncte MÃS. cu mãiestrie. preluat de la playerele DVD sau boxele set top.10 puncte max. În schimb. cele trei candidate reprezintã o nouã generaþie de receivere AV. la funcþiile de conversie ºi prezentare. cu tehnicã digitalã de amplificare.bine 5 6 69 RAPORT PREÞ/CALITATE CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . mai puþin cooperant. la cerere. CONCLUZIE Operator radio: cu ajutorul unei staþii speciale USB de emisie ºi al unei antene de recepþie pe receiver modelul JVC preia. la care se pot conecta aparatele cu semnal pe componente sau via scart. exclusiv. Aceste mufe pot prelucra ºi semnal YUV. conexiune ºi sunet a celor trei modele de receivere AV testate este prezentat detaliat. DE LABORATOR Raport semnal/zgomot FOARTE BINE excepþional 90 dB 87 dB foarte bine 155 Watt 113 Watt 9 BINE foarte bine 88 dB 82 dB mulþumitor 62 Watt 56 Watt bine 7 MULÞUMITOR bine 82 dB 76 dB mulþumitor 59 Watt 57 Watt bine 5 (40%) Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus surround Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã Consum energie standby (30%) (30%) bine 1. În plus. funcþiile video ale tuturor receiverelor AV cu un calificativ propriu. prin transmisie radio. primite de la playere DVD sau boxe set top.MI ºi cele pentru componente. 100 puncte FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. De aceea. în acest caz. “Funcþiile video” intervin în evaluarea finalã cu un punctaj maxim de 10 puncte ºi se referã. care pot prelua. 10 puncte max. prin cablul livrat.5 Watt 1 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. S-video.

dar dificil de realizat: HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) are nevoie de comunicare exactã. pe scurt: HDMI.1 2/1 •/•/• •/•/– –/–/– Marantz SR-9600 3. cât ºi formatele de înaltã rezoluþie multicanal. Primele modele de receivere HDTV . cât ºi în sistemele Home Cinema. Boxele set-top sunt prea “nerãbdãtoare” ºi deconecteazã activitatea HDMI. HDMI.1 3/2 •/•/• •/•/• •/•/– Denon AVC-A11 XV 3. înainte de încheierea comunicãrii. Din acest motiv mufele HDMI s-au impus relativ repede în structura receiverelor AV. prezenþa unor remarcabile talente video a ajuns. au avut mereu probleme cu canalul copy-protected “Premiere HD Film”. în timp ce mufele scart nu au fost niciodatã luate în serios. în special de producãtorii Hi-Fi japonezi. În ultimele decenii. Conform experienþei din laboratoarele de testare audio-video. pânã la momentul actual. prin talentele sale universale care-i permit sã recunoascã aproape toate formatele audio ºi video uzuale. Interfaþa.1 3/1 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-NR 5000 E 5. Interfaþa HDMI reprezintã mult mai mult decât urmaºul digital al mufei scart. în schimb. STANDARD GENERALIZAT Aria sa de rãspândire stã mãrturie în acest sens. nu cele ale receiverelor AV sunt determinante în acest proces de autentificare HDCP. atunci când au fost conectate la display printr-un receiver AV-HDMI. La succesul acestei interfeþe a contribuit ºi un alt factor. “Video killed the Radio Star” – legendarul vers de acum 20 de ani avea dreptate. Existã chiar ºi playere DVD ºi scalere video. În ceea ce priveºte formatul audio. cu al sãu format audio special RECEIVERE AV ACTUALE: FUNCÞII VIDEO ÎN COMPARAÞIE Producãtor Model Preþ Test audio-video HDMI in/out Versiune HDMI YUV in/out Convertire video per S-video/YUV/HDMI De-Interlacer YUV/HDMI/ deconectabil Divizor HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/ sarcinã audio per HDMI Meniu per HDMI/YUV Alte caracteristici Evaluare Funcþii video max. Conexiunea scart a fost o descoperire Copy protection tentificarea HDCP.1 4/2 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-SR 803 E 1.Pace DS 810 HD ºi Hu-max PR-HD 1000 – cu imagini excepþionale. în timp ce Pace a reuºit sã comunice cu anumite modele. joacã rolul de prim solist atât pentru producãtori.400 euro 12/05 2/1 1. 10 puncte Denon AVR-3806 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Procedeul este ºi mai complicat dacã în sistem sunt conectate mai multe aparate. abilitãþile receiverelor HDTV. tehnic. sã facã diferenþa Informaþii tehnice În cãutarea talentelor între receivere AV cu dotare medie ºi cele superior echipate. Datoritã lui “High-Bandwidth Digital Content Protection” (HDCP) mufele HDMI oferã protecþie contra copiilor ilegale.1 2/1 •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/– •/• •/• –/• •/• –/• –/• •/• •/• •/• rezoluþie 4 foarte bine mulþumitor 4 foarte bine 8 mulþumitor 4 mulþumitor 4 mulþumitor 5 mulþumitor 3 mulþumitor 3 mulþumitor 106 a u d i o . Excepþie: SACD. în format video de 720p ºi 1080i.300 euro 3/06 2/1 1. Mai mult. europeanã.Home Cinema Receiverele AV nu au fost niciodatã atât de luxuriant dotate cu funcþii video. modalitatea prin care imaginile video ajung de la un aparat la altul se realizeazã. cerinþã care este transmisã apoi proiectorului sau TV-ului.1 6/2 •/•/– •/–/• –/–/– JVC RX-D 701 1.500 euro 1/06 2/1 1.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVC-A1 XV 6. Dolby Digital ºi DTS. între timp. este consideratã drept cea mai modernã ºi mai rãspânditã interfaþã pentru transferul de înaltã rezoluþie al semnalelor video ºi audio. Motivul: HDCP a obligat aparatele sã se asigure unul pe altul dacã sunt compatibile cu acest format. recepþionarea undelor radio – în afarã de paºii timizi în digitalizarea sunetului prin DAB sau DVB – nu prea a cunoscut modificãri tehnice. în laboratoarele de testare audio-video a fost multã agitaþie. În schimb. Important. care nu a jucat nici un rol în aparatele de provenienþã americanã sau japonezã. Totuºi.500 euro 8/05 3/1 + 1 DVI In 1.500 euro 2/05 2/1 1. Humax nu a putut colabora cu nici un receiver AV-HDMI. precum DVD-audio. diferit. înainte de a le reda via HDMI. O posibilã rezolvare pentru aceastã tendinþã este conexiunea universalã “High Definition Multimedia Interface”.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVR-4306 2.000 euro 2/06 3/1 1.1 4/1 •/•/• –/–/– –/–/– Philips DFR 9000 800 euro 4/06 2/1 1. În ultimele luni.000 euro 4/06 2/1 1. Receiverul AV va cere playerului au- MULTITUDINE DE FORMATE Cablul HDMI poate transmite atât semnale tradiþionale SD. îndeplinind prin aceasta o cerinþã de bazã a industriei cinematografice în rãspândirea filmelor de înaltã rezoluþie. Aceste funcþii ale modelelor de receivere AV-DMI au fost testate de audio-video. care convertesc semnalele de ieºire pânã la valorile înalte ale imaginilor progresive de 1080p. Abia dupã ce aceastã operaþie se încheie se poate livra sunet ºi imagine. cât ºi cele de înaltã rezoluþie HD. prin HDMI pot trece atât sunetele stereo normale. în aparatele de radio de ultimã generaþie funcþiile video ºi audio se îmbinã armonios. unul dupã altul.000 euro 5/05 3/1 + DVI 1/1 1.

SEMNAL SD
SD provine de la “Standard Definition” ºi corespunde rezoluþiilor TV pentru imaginile interlaced. În þãrile cu standard NTSC, SUA ºi Japonia, aceastã rezoluþie are valoarea de 640 x 480 pixeli, în timp ce pentru standardul european PAL-TV, rezoluþia este de 720 x 576 pixeli.

SACD, DSD
Prescurtare pentru “Super Audio Compact Disc” – un mediu de aceeaºi mãrime cu un CD sau DVD, care stocheazã sunet stereo sau multicanal la o valoare a bit-rate-ului foarte mare, cu ajutorul unui procedeu digital special numit “Direct Stream Digital” (DSD). SACD poate fi redat de numeroase modele de playere DVD, dar sunetul nu poate fi transmis spre amplificator decât analog sau printr-o interfaþã digitalã specialã, precum iLink sau Denon-Link. care nu coopereazã cu HDMI, cel puþin pânã la momentul actual. Motivele sunt, pe de o parte, lipsa compatibilitãþii HDCP iar, pe de , altã parte, structura datelor HDMI. Aceastã structurã prevede, la alegere, transmiterea directã a biþilor comprimaþi a la Dolby Digital ºi DTS, sau transmiterea unei valori exacte a canalelor PCM. De pildã, douã canale, fiecare cu o rezoluþie de 16 biþi ºi o ratã a scanãrii de 44,1 KHz pentru sunetul stereo de pe CD sau de cinci ori 24 biþi/96 KHz pentru sunetul multicanal de pe un DVD audio.

nu redã toate formatele audio, pe care interfaþa le poate livra. Sunetul multicanal de pe un DVD audio pune în dificultate multe televizoare, deoarece nu recunosc semnalul Dolby Digital. Cei care leagã direct un player DVD, via HDMI, cu televizorul trebuie sã seteze sarcina audio a playerului pe “Downmix”, pentru ca televizorul sã recepþioneze sunet stereo. Cu siguranþã, e mult mai practic sã conectezi diferitele componente, precum playere DVD sau receivere HDTV, la televizor sau proiector printr-un receiver AV-HDMI. Receiverul AV preia, din datele digitale, sunetul, pe care îl decodeazã ºi îl amplificã ºi apoi trimite imaginea mai departe spre display. Cu foarte puþine excepþii, toate receiverele AV- HDMI pot realiza aceastã operaþie. În cazul ideal receiverul converteºte, în plus, imaginile video ale componentelor analogice în informaþii digitale, pe care le transmite apoi spre televizor, via HDMI.

interlaced (480i ºi 576i, interlaced) nu sunt standardizate. De aceea, în ciuda mufelor corespunzãtoare o serie întreagã de aparate TV ºi proiectoare nu pot prelua semnale în rezoluþia dominantã SD. În plus, anumite receivere AV cu intrare HDMI pot digitiza semnalul SD, dar nu pot prelua conversia progresivã. De aceea, este recomandabil sã alegeþi un receiver AV cu funcþia De-Interlacer.

FUNCÞIA DE SCALARE
Modelele de top de receivere AV convertesc toate semnalele video primite la o rezoluþie unitarã. Ele dispun pentru aceastã operaþie de funcþia De-Interlacer ºi de un divizor, care redã informaþiile video, via ieºirea HDMI, la alegere în 576p, 720p sau 1080i. Deoarece scalarea este realizatã de orice aparat TV sau proiector, compatibil HDMI, meritã, ºi chiar e recomandabil, sã verificaþi în practicã, care dintre aparate va realiza operaþia cel mai bine. Un divizor valoros al unui receiver AV poate îmbunãtãþi chiar calitatea imaginii, dacã livreazã rezoluþia potrivitã aparatului de redare. În multe cazuri, de pildã la televizoarele plate cu o rezoluþie de 1366 x 768 pixeli, scalarea este efectuatã chiar de TV, cu pierderi minime ale calitãþii imaginii. În aceste condiþii, vã puteþi permite sã dezactivaþi divizorul receiverului AV. Oricum, din bãtrânele casete video VHS nu se vor putea obþine imagini de vis nici cu ajutorul aparatului TV, nici cu cel al receiverului AV. Dar conectarea simplã cu displayul printr-o singurã legãturã diminueazã considerabil dezordinea cablurilor, caracteristicã sistemelor Home Cinema.

SPECIALITÃÞI VIDEO
Receiverele AV de nouã generaþie sunt diferenþiate tocmai de prezenþa acestor funcþii speciale. Noile modele oferã funcþii cuprinzãtoare, astfel încât toate componentele video din sistem sã fie legate cu televizorul printr-o singurã conexiune – dacã toate aparatele sunt compatibile între ele. Cãci ºi în cazul formatelor video, transmise prin conexiune HDMI, apar probleme de incompatibilitate între aparate. Formatul HDMI a stabilit, cã toate proiectoarele ºi televizoarele cu intrare HDMI trebuie sã prelucreze imaginile video de înaltã rezoluþie în formatul 480p (NTSC Progressive), 720p ºi 1080i. Rezoluþiile video tradiþionale de 480 ºi 576 de rânduri în scanarea

NU ORICINE POATE ORICE
Existã ºi o parte neplãcutã vis-à-vis de aceastã multitudine de formate. Bogãþia de opþiuni audio ºi video nu este specificã fiecãrui aparat. Astfel, un televizor cu intrarea HDMI

Pioneer VSX-AX 2 1.100 euro – 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Pioneer VSX-AX 4 1.400 euro 12/05 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Yamaha RX-V 1600 1.050 euro 4/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• –/–/–

Yamaha RX-V 2600 1.300 euro 3/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• •/•/–

Procedeu testare

Funcþii video în testare
importante modele de receivere AV sunt prezentate ºi evaluate detaliat în tabelul alãturat. Evaluarea se face tot pe scala de 100 de puncte, de aceea partea din punctaj datoratã testului audio al receiverelor AV se reduce de la 60 la 50 de puncte. Multitudine: deºi numeroase receivere AV posedã mufe HDMI, funcþionalitatea lor este diferitã.

audio-video va evalua ºi abilitãþile video ale receiverelor AV.
Funcþiile video ale receiverelor AV au câºtigat în importanþã datoritã HDMI ºi HDTV. De aceea, audio-video a modificat procedeul de evaluare al acestor aparate. Funcþiile video, precum conversia composite ºi Svideo în format YUV ºi HDMI, ori De-Interlacer ºi scalarea video pentru ieºirea HDMI vor fi, de asemenea, evaluate. Cele mai

•/• •/• PC via HDMI 8 mulþumitor

•/• •/•

•/• •/•

•/• •/•

5 mulþumitor

5 bine

7 foarte bine

8

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

107

CINEMA

UZINA DE PUTERE
Amplificator corespunzãtor ºi un player universal valoros, iatã noul ansamblu Linn. Un vis, nu doar pentru sistemele Home Cinema.
108 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

109

pentru cã. scoþienii au dezvoltat pentru amplificatoarele lor un concept complet analog.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . denumit TDA 7293. Unidisk ºi Chakra. De aceea. într-adevãr. Iar. Prima combinaþie realizatã a fost cea cu amplificatorul cu cinci canale C 5100. Linia producãtorului Linn cuprinde opt modele. cât ºi cele ale opulentelor sisteme Home Cinema. din concepþie. în realizarea modelului sãu de amplificator. acoperind optim nevoile oricãrui P tip de sistem. aºa cum sunt cei folosiþi azi în combinaþie cu multe modele de receivere AV compacte. “Inima” tuturor amplificatoarelor este circuitul integrat. Ca un adevãrat “amplificator mono” circuitul. Puterea necesarã într-un sistem depinde de numãrul de boxe. Un sistem complet Home Cinema are nevoie. TEHNOLOGIE ªI DOTARE Toate acestea sunt motive suficiente pentru a vã prezenta. patru. în combinaþie. chakre. atât pentru sistemele Home Cinema. cât ºi pentru cele Hi-Fi. de la specialistul în semiconductori. la 3. deoarece modelele diferite de boxe au nevoi specifice de putere. cipul de amplificare (sãgeatã) este susþinut de câte patru tranzistoare de putere (cercuri). aceastã componentã deschide noi portaluri spre putere. de forma unei cutii de pizza? Pare a fi vorba despre un amplificator digital. ºi de o centralã de comandã potrivitã. Combina uneºte. Linn a ales un drum propriu. cu cele 110 a u d i o .200 euro). însã.700 euro ºi are ieºire HDMI. În cazul nostru ea poartã numele Unidisk SC. iar dimensiunile ºi designul ei sunt perfect armonizate cu cele ale amplificatoarelor Chakra. conform învãþãturii antice indiene. Unidisk SC a fost iniþial combinatã cu un amplificator cu trei canale C 3200 (4. un player DVD ºi un preamplificator decoder. într-o carcasã. atât cele ale sistemelor conservatoare Hi-Fi. un preamplificator ºi tranzistoare de putere. toate fiind adãpostite într-o carcasã compactã. trei. pentru a economisi cât mai mult spaþiu posibil. amplificatorul Chakra poate avea douã. Totuºi. Modelul costã 4. pe un singur cip de siliciu. În loc sã se bazeze pe cipuri digitale. precum ºi cu ver- siunea stereo mai micã C 2100. Aceastã structurã compactã aproape cã nu are cãi de conexiune interne. Redactat de: Daniel Chira orþile energetice ale corpului uman se numesc. adãposteºte. la 2. ST Microelectronic.200 de euro. cinci ºi chiar ºase canale.100 euro.CINEMA Societatea de putere de ultimã generaþie: în outputurile mari ale lui Chakra (sus). Un amplificator de putere multicanal. de aceea modelul TDA 7293 este prevãzut. O denumire mai potrivitã nici cã se putea gãsi. Noul amplificator de putere al specialistului Linn poartã acelaºi nume. amplificatoarele Chakra sunt oferite în douã clase de putere. Pentru comparaþie.

Rezultatul a fost uluitor. Playerul rotea discul SACD cu piesa “A Foreign Sound”. mult mai bine decât transformatoarele tradiþionale. via YUV sau Scart. de la reþeaua de energie contaminatã de perturbaþii. TEST AUDIO ªI VIDEO Testul video a început cu proiectorul Marantz VP 12 S 4. Unidisk SC lucreazã tot cu o alimentare în comutaþie. www. ceea ce are repercusiuni pozitive asupra sunetului. Uºurinþa cu care aparent insignifiantul Chakra a livrat setului de boxe puterea maximã.audio-video. nu se poate afirma cum cã Unidisk ar fi un divizor opulent de semnal video. Funcþia Lip-Sync permite doar alegerea grosierã dintre modul interlaced.v i d e o m a g a z i n e 111 . la modele mai puternice). progressive sau HDMI. chiar ºi la sarcinã ma- ximã. precum cei din “If It’s Magic”. combina Linn. un disc multicanal. care dezvoltã un nivel neobiºnuit de redus al încãlzirii. în timp ce prin ieºirea HDMI se transmite doar semnalul video al playerului DVD intern. a lui Stevie Wonder. a fost de necrezut. foarte frumos realizat. creându-se. La testarea sunetului de film. Linn s-a decis pentru o alimentare în comutaþie lipsitã de grosolanul transformator. care apare atunci când boxele au valori mici ale impedanþei la volum mare. finã. s-a renunþat complet la intrãrile HDMI. intrã în joc câte douã tranzistoare de putere (respectiv câte patru. precum ºi meniul. În acest fel. pentru ieºirea subwooferului.ro 04/2006 a u d i o . duo-ul de la Linn a fost adus. creeazã probleme. Pentru ca sã nu se ajungã prea repede la deconectarea de protecþie a aparatului. Aceastã împãrþire a sarcinilor permite grupe de outputuri puternice ºi compacte. la nivelul de volum standard pentru sistemele Home Cinema: 85 dB. În plus. Ieºirea HDMI (sãgeatã) le ornamenteazã pe amândouã. alimentarea în comutaþie decupleazã circuitul audio. cu funcþii de conversie sau scalare cuprinzãtoare. nivele înalte de putere de pânã la 100 de waþi. precis. În schimb. lipsesc în totalitate modelului Unidisk SC. vivaci ºi lipsiþi de asperitãþi. de la producãtorul japonez Sanken. a obþinut baºi ultra adânci. condiþiile ideale de funcþionare pentru amplificator. cu uºurinþã. cu efect disturbator pentru calitatea sunetului. la alegere. În plus. redarea a fost curatã ca ºi cristalul. C 3200? La urma urmei. livrând cea mai bunã calitate sonorã. fãrã distorisiuni ºi poate sã atingã. Materialul folosit la testare RCA-Armada: Unidisk SC poate fi conectat. autenticã ºi bine spaþializatã. În dotare. de la început. dupã cum vedeþi în imaginea de mai jos. sãrac în opþiuni. C 5100. este posibilã alimentarea absolut stabilã cu energie. plãcutã. cu amplificatorul Chakra C 5100 ºi setul de boxe de referinþã audio-video B&W N 801. cu mai multe versiuni cover ale unor cântece clasice. iar frecvenþele de graniþã comutabile. Un rol cheie în conceptul Chakra este jucat de alimentarea cu energie. chiar ºi acest model.mai bune premise pentru funcþionare: el lucreazã repede. De ce ar mai fi nevoie atunci de varianta mai puternicã. astfel. nu doar pentru a economisi spaþiu ºi greutate. Consumul mare de energie. a cântãreþului brazilian Caetano Veloso.

4 Watt 8 repede (60 %) 76 % 75 % 72 % bine bine 28 (16) 105/57 Watt 100/56 Watt foarte bine foarte bine 24 190/111 Watt 90/111 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. din momentul în care voluminosul seif s-a prãbuºit în canal.200 euro) max. Combina Linn a reacþionat aproape fãrã inerþie la toate modificãrile rapide ale spectrului dinamic. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 81 FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 83 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 87 112 a u d i o . combina a redat sunetele iniþiale ale minunatei coloane sonore într-o manierã impresionant de explozivã. a fost redatã cu o putere brahialã. 100 puncte OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine bine 11 DOTARE REZ. trecând cu viteza fulgerului de la volum violent. precum fluturatul din aripi al porumbeilor în Piazzetta din Veneþia au umplut. REZULTATE TESTARE AMPLIFICATOR REZULTATE TESTARE DVD-PLAYER Producãtor Model Preþ Producãtor Model Preþ Linn Chakra C 5100 (C 2100) 3.200 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate Redarea miºcãrii/repaus al spotului Convertire progresivã EXCEPÞIONAL foarte bine excepþional interlaced excepþional excepþional excepþional foarte bine 32 30 32 progressive excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional TEST SUNET Hi-Fi Digital Surround FOARTE BINE 6O FOARTE BINE excepþional excepþional 61 (50%) excepþional (50%) excepþional MÃS.100 euro (2. 10 puncte max. 10 puncte Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere de ieºire Putere sinus douã canale Putere sinus canale multiple Consum energie standby (Watt) MULÞUMITOR 5 BINE 6 TEST SUNET Digital surround CD/SACD/DVD-audio Sunet analog EXCEPÞIONAL excepþional 28 mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB foarte bine/excepþional/foarte bine foarte bine MÃSURÃTORI DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori Consum energie standby/funcþionare FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40 %) 91 % 90 % 90 % foarte bine insuficient 15. 10 puncte FOARTE BINE 8 FOARTE BINE foarte bine – foarte bine foarte bine 8 (40%) foarte bine (30%) – (20%) foarte bine (10%) foarte bine max. spaþiul. dis-de-dimineaþã. au rãsunat cu adevãrat ameninþãtor.4/34. la redarea caldã a detaliilor sonore. Explozia violentã. Abia pornitã. 70 puncte Linn Unidisk SC 4700 euro Linn Chakra C 3200 4.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . O modalitate atât de concretã ºi de stabilã de redare a sunetelor a fost rar auzitã cu prilejul testelor audio-video. Cele mai fine detalii sonore. DE LABORATOR max. s-a numit “Italian Job”. fãrã dificultate.CINEMA Duetul trimmer: fiecare output poate fi calibrat (sãgeatã). Iar zgomotele pline ale motoarelor din scena urmãririi sãlbatice prin oraº.

1 x YUV (disponibilã versiunea Scart) 1 x COMPOSITE. AAC. 1 x S-Video.Boxele cu nevoi de putere ºi mai mari.1 (RCA). ProLogic II cu management baºi ºi potenþiometru volum master) Ventilator dublu: în spatele diafragmei se aflã douã ventilatoare de rãcire. www. extrem de flexibilã în configurare.. au profitat întradevãr de colaborarea cu amplificatorul de douã ori mai puternic C 3200. SVCD. ªi atunci nu ne mai mirã de ce compania Linn este consideratã furnizorul ideal de soluþii complexe ºi complete. CONCLUZIE “Locomotiva” Unidisk-Chakra. atunci când vine vorba despre înaltã performanþã în sistemele ºi componentele de entertaiment. JPEG Scanare progresivã 480p/576p via YUV ºi HDMI CONEXIUNI Intrãri audio analog Ieºiri audio analog Intrãri audio digital Ieºiri audio digital Intrãri video Ieºiri video Alte caracteristici 4 x stereo (RCA) 1 x 5. sunete lipsite de distorsiuni. 1 x YUV. 1 x stereo fix (RCA) 4 x SPDIF (2 x RCA. 1 x optic) 1 x COMP.audio-video. CD. MP3. care continuã sã ofere acel nivel de inginerie precisã de neegalat. DOTARE DVD-PLAYER Producãtor Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Linn Unidisk SC 24 luni 38 x 8 x 37 cm FUNCÞII Redare DVD-R/-RW/DVD+R/+R DL/+RW.v i d e o m a g a z i n e 113 . DVD-Audio. Cu toate aceastea. Combina este. precum Focal Alto Utopia. 1 x S-Video. Rezultatele la testul de imagine au fost exemplare. pe întreaga duratã a filmului. decât prin ieºirea YUV pentru componente.ro 04/2006 a u d i o . în plus. claritatea desãvârºitã ºi culorile pline. VCD. la dimensiuni extrem de compacte. la impresionantul volum de 105 dB. livreazã sunet ºi imagine de primã clasã. DTS. 2 x optic) 2 x SPDIF (1 x RCA. 1 x HDMI (576p) preamplificator decoder integrat (Dolby Digital. C 5100 a avut destulã putere ca sã dezvolte în boxele B&W. Parada tastelor: butoanele fluorescente ale telecomenzii înlesnesc orientarea în întuneric. În acest segment de clasã nu existã un alt model comparabil. Modelul Unidisk SC a stãpânit perfect echilibrul între rezoluþia cea mai finã. SACD. CD-R. Via HDMI imaginile au fost ºi mai bune.

Ba mai mult. a remodelat ºi dezvoltat. în aceeaºi mãsurã. comerþul cu DVD-uri ºi playere DVD. Noutatea ºi flexibilitatea acestui format l-au propulsat în topul celor mai bine vândute bunuri din lume.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 114 a u d i o . industria de entertainment pentru acasã. Din 1996 ºi pânã în prezent a exterminat casetele video din segmentul de piaþã “home video”. generând anual venituri de ordinul miliardelor de dolari.Reportaj 10 ANI DE D V D Digital Versatile Disk sau DVD-ul împlineºte 10 ani de când a fost lansat pe piaþã.

Lou Gerstner. Cine a creat DVDul. Modelul SD original propus de Toshiba avea o capacitate de stocare de 5 GB. Philips ºi Sony au renunþat la MMCD ºi au acceptat formatul SD al taberei opuse. sunt doar câteva dintre întrebãrile la care vã oferim rãspunsul în paginile care urmeazã.audio-video. Unul dintre ele era MultiMedia Compact Disc (MMCD). Vrajba s-a înteþit pe la începutul anilor ’90. iar rezultatul a fost DVD-ul de 4. Pioneer. Matsushita Electric (Panasonic). dar cu condiþia de a aduce câteva modificãri.Text de: Sebastian Kovacs VD-ul s-a ieftinit atât de mult încât ºi-l poate permite aproape oricine. Cu siguranþã. fiind martor al costisitorului rãzboi al formatelor purtat între VHS ºi Betamax.ro . Thomson ºi JVC. la începutul anilor ’80. cele douã tabere au încheiat un armistiþiu în urma cãruia a luat naºtere grupul DVD Consortium în sânul cãruia marile corporaþii ºi-au unit forþele pentru a crea un produs standard. cele douã medii de stocare care se luptã pentru a deveni succesorul DVD-ului. elaborat de corporaþiile Philips ºi Sony. iar celãlalt se numea Super Density Disc (SDD). Discul optic a fost înzestrat cu tehnologia de codare EFMPlus care era cu 6 procente mai puþin eficientã decât tehnologia creatã de Toshiba.7 GB. D ISTORIA DVD Dacã þineþi minte. Pierderea în capacitate a fost compensatã de 04/2006 a u d i o . Gerstner a decis sã se implice în luptã dupã ce a încercat un sentiment de deja-vu. în numãrul anterior al revistei audio-video vã prezentam un material despre discurile optice Blu-Ray ºi HDDVD. Una dintre schimbãrile operate de Philips/Sony a condus la diminuarea cu câteva sute de mega a capacitãþii de stocare. ºi-a asumat rolul de arbitru între cele douã tabere. Mitsubishi Electric.v i d e o m a g a z i n e 115 www. cum sunt stocate informaþiile pe disc sau cum funcþioneazã DVD-playerul?. cine ºi-a achiziþionat un DVD s-a întrebat care-i misterul ce se ascunde în spatele acestui disc subþire de plastic ºi a aparatului care-l învârte. Time-Warner. întrucât DVD-ul s-a nãscut tot în urma unui “rãzboi al formatelor”. Într-un final apoteotic. preºedintele IBM la vremea aceea. dezvoltat de coaliþia formatã din companiile Toshiba. Se pare cã istoria se repetã. La vremea aceea erau în dezvoltare douã medii de stocare optice de mare capacitate. Hitachi.

A mai durat un an pânã când varianta finalã a discului a fost lansatã pe piaþã. odatã cu dezvoltarea versiunii 1.Reportaj marele avantaj al sistemului EFMPlus. ºi anume. discurile de policarbonat sunt suflate cu o substanþã reflectorizantã. Acest proces se realizeazã pentru a permite trecerea laserului prin stratul de la suprafaþã pânã la cel din adâncime. Dacã ar fi privite la microscop. însã nu concentric. sub forma unor adâncituri ºi ridicãturi (pit-uri ºi land-uri) pe suprafaþa discului. se preseazã una peste alta sub formã de sandwich ºi apoi sunt uscate sub un fascicul de luminã infraroºie. Fiecare strat este creat prin injectarea de plastic policarbonat într-o formã prestabilitã. linia de date începe din centru ºi-ºi continuã spirala cãtre exterior. Utilizând acest proces se creeazã un disc pe a cãrui suprafaþã se poate distinge o linie foarte subþire ºi lungã de ridicãturi microscopice. DVD-urile se aseamãnã cu CD-urile. De obicei. SUFLAT CU AUR Multiplele straturi de plastic din care este alcãtuit DVD-ul sunt presate într-un sandwich.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care abia depãºeºte grosimea de un milimetru. Informaþia pe DVD este stocatã sub formã acestor adâncituri ºi ridicãturi pe care laserul le interpreteazã ca fiind 0 sau 1. FAQ – Întrebãri frecvente Ce înseamnã DVD? DVD este prescurtarea cuvintelor Digital Video Disc sau Digital Versatile Disc. Chiar ºi stocarea datelor se face în mod similar. Grupul de producãtori reuniþi în DVD Forum sprijinã DVD-R. DAR N U RÃSARE În ceea ce priveºte dimensiunile ºi grosimea. Pot sã înregistrez emisiuni TV sau filme cu un DVD player? Da. Prima izbândã a inginerilor a fost anunþatã abia în 1995. C a r e es t e d i f e r e n þ a d i n t r e D V D + R º i DVD-R? DVD+ (plus) ºi DVD. dispuse sub forma unei 116 a u d i o . iar ridicãturile dintre douã pit-uri se numesc “land”. Straturile gata fabricate sunt acoperite cu lac. dimensiunile liniilor de date ºi modalitãþile prin care a fost „pompat” spaþiul de stocare. cele din urmã conþin muzicã a cãrei calitate sonorã este de cea mai bunã calitate. Dar dintre DVD video ºi DVD audio? DVD video ºi DVD audio sunt douã formate diferite. spirale. Discurile DVD audio ºi playerele aferente sunt relativ rare la ora actualã. Ba mai mult cele douã discuri optice sunt produse folosind aproape aceleaºi metode de fabricaþie. existã ºi playere compatibile cu ambele formate.(minus) sunt douã formate DVD aflate în competiþie. se poate dacã DVD-playerul este. iar pentru cele superioare se foloseºte un strat semi-reflectorizant de aur. Dacã primele sunt cele pe care sunt înregistrate filmele. Deºi existã divergenþa de opinii în aceastã privinþã. DVD-playerul ruleazã CD-uri? Da! DVD-playerele sunt compatibile cu compact discurile audio. în funcþie de programul cu care a fost comprimat filmul. Sunt DVDplayere care ruleazã fãrã probleme ºi filme stocate pe CD-uri. ci în formã elicoidalã. Atunci prin ce se deosebesc cele douã formate? Diferenþele nu sunt evidente. SEAM ÃN Ã. ºi un DVD recorder. dar asta nu înseamnã cã nu existã. s-ar putea observa cã aceste linii de date se aseamãnã cu niºte diguri brãzdate din loc în loc de adâncituri care în limba englezã se numesc “pit”. Pentru straturile inferioare se foloseºte aluminiul.5 a DVD-ului. codec-urile pe care le suportã DVD playerul sunt specificate pe aparat. Printre ele se numãrã materialele ºi procedeele folosite în producþie. date care apoi sunt transformate în sunet ºi imagine. ci pur ºi simplu un nume al discului. În cazul DVD-urilor cu un singur strat. în timp ce companiile din DVD+RW Alliance stau în spatele formatului DVD+R. de asemenea. Distanþa dintre douã linii este extrem de micã – de numai 740 nanometri (un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru). Sunt însã persoane care susþin cã nu este vorba de o prescurtare. Esenþial este faptul cã DVD-urile audio pot stoca pânã la 74 de minute de muzicã cu un sampling rate ºi acurateþe de 192 kHz/24 biþi. Odatã acest proces încheiat. PIT-URI ºI LAND-URI Fiecare strat inscriptibil de pe DVD are pe suprafaþa sa o spiralã de date. rezistenþa sporitã la deteriorãri cauzate de zgârieturi ºi amprente digitale. La fel ca ºi pistele de alergare dispuse pe un stadion.

Capacitãþile discurilor variazã în funcþie de construcþie: 4.v i d e o m a g a z i n e 117 . fiecare cu un singur strat) ºi 15. din maºina de curse.1 .95 GB (o faþã ºi douã straturi). Aceste tipuri de DVD-uri au fost produse dar nu s-au bucurat de prea multã popularitate. care le citeºte drept 1 sau 0. Reflexia ridicãturilor ºi a adânciturilor este interpretatã diferit de senzorul optoelectronic. un laser care citeºte ridicãturile de pe disc ºi un sistem de urmãrire.08 mai micã. faptului cã ridicãturile ºi distanþa dintre liniile de date sunt mai mici decât în cazul CD-urilor. în parte. Extra-spaþiul se datoreazã faptului cã aria de inscripþie pe un DVD este mult mai mare. laserul este concentrat pe liniile de date. Înmulþindu-le pe cele douã reiese cã este suficient loc pentru pânã la 4. Puteþi sã vi-l imaginaþi sub forma pasagerului.Ca exemplu. Asta se întâmplã deoarece în acest caz ridicãturile trebuie sã fie puþin mai lungi pentru a evita interferenþele când este citit DVD-ul. Cine se mai oboseºte în ziua de azi sã se ridice de pe canapea ca sã întoarcã DVD-ul în mijlocul filmului.5 kilometri. iar lungimea minimã a unei ridicãturi este de 2. când roata maºinii trece peste o ridicãturã.9 GB (douã feþe. care simte fiecare zdruncinãturã. stã ultimul album al formaþiei “Sistem of a Down” lansat anul trecut. fiind alcãtuit din trei componente fundamentale: un motor care învârte discul. Pe DVD. Aceste informaþii sunt transformate apoi în biþi ºi bytes. care simbolizeazã sistemul de urmãrire al DVDplayerului. care menþine laserul deasupra liniilor de date spiralate. 7. 8. liniile de pe disc sunt foarte lungi. acest angrenaj poate fi asemuit unei piste pentru raliuri. Cea mai dificilã parte din citirea unui DVD este menþinerea fasciculului laser pe linia de date. cu o rezoluþie de 720 de pixeli orizontali. lumina loveºte stratul reflectorizant pe care sunt dispuse ridicãturile ºi adânciturile. pe un DVD cu douã feþe.coloanã sonorã prezentatã în cel mult 8 limbi diferite ºi sunet Dolby Digital 5. aceasta ar ajunge pânã la 13.5 ori mai multe ridicãturi pe un DVD. Diferenþa cea mai evidentã dintre CD ºi DVD este capacitatea de stocare.Subtitrãri în cel puþin 30 de limbi www. Pe un DVD cu un singur strat pot fi prãjite de circa ºapte ori mai multe informaþii decât pe un CD obiºnuit.38 GB (o faþã ºi un singur strat). Asta înseamnã cã linia de date de pe un DVD cu douã straturi ar avea o lungime de 48 de kilometri. iar maºina de curse este laserul. Probabil vã întrebaþi de ce nu se dubleazã capacitatea unui DVD cu douã straturi.ro 04/2006 a u d i o . distanþa dintre douã linii de date este de 2. Deci. Casele de discuri sunt printre singurele care simpatizeazã acest format. DVD PLAYERUL Aparatul în care se insereazã DVD-urile a fost botezat sugestiv DVD-player. MAI MULÞI GB Pentru a creºte ºi mai mult capacitatea de stocare.75 (douã feþe. Pe mãsurã ce laserul se miºcã spre exterior. Pista reprezintã discul. mecanismul de urmãrire trebuie sã miºte laserul spre exterior. care la rândul lor sunt transformaþi în imagini sau sunet. Laserul care citeºte discul poate citi datele de pe stratul inferior prin stratul superior.audio-video.ratã de compresie de 40:1 (în cazul în care a fost comprimat cu MPEG-2) . Dacã linia continuã de pe unul dintre straturi ar fi ridicatã ºi întinsã într-o singurã linie dreaptã. În analogie. Aceasta înseamnã cã îi permite sã prãjeascã informaþiile pe o arie mult mai extinsã decât în cazul CD-urilor.16 ori mai redusã.pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie în format 16:9 sau 4:3. un DVD poate avea pânã la patru straturi. ªoferul. Acesta se aseamãnã foarte mult cu un CD-player. Aceastã caracteristicã se datoreazã. Spre deosebire de compact-disc. În timp ce discul se roteºte. motorul scade viteza de rotaþie a discului Datoritã dimensiunilor microscopice ale ridicãturilor. iar lumina reflectatã este mai departe înregistratã de un mecanism optoelectronic. Caracteristicile unui film DVD . Motorul foarte bine calibrat se învârte pe pistã (DVD-ul) cu viteze cuprinse între 200 ºi 500 rotaþii pe minut (rpm). . pe DVD nu se iroseºte atâta spaþiu pentru sistemul sãu de corectare a erorilor. Una dintre roþile maºinii (laserul) trece peste ridicãturile de pe fiecare linie de date. fiecare cu câte douã straturi). este un mecanism care miºcã laserul în aºa fel încât sã nu se abatã de la linia de ridicãturi dispusã pe suprafaþa DVD-ului. Spuneam la început (ºi nu am glumit) cã pe un DVD încape de 7 ori mai multã informaþie.

de regulã. iar în 1999 pe continentul Australian. Filmele de calitate DVD sunt comprimate cu ajutorul programului MPEG-2.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Dar dacã am folosi. Pentru a profita de acest sistem veþi avea nevoie de un sistem Home Cinema format din 5 boxe. Primele discuri ºi playere DVD au apãrut pentru prima datã pe piaþa japonezã. Aceastã situaþie avea sã se schimbe curând luând în considerare popularitatea crescândã a discului optic. Însã.Reportaj de DVD-uri de toate genurile (filme. americanii au ajuns sã închirieze mai multe filme pe DVD. DivX pentru codare. Acestea au fost denumite “Ouã de paºte” (Easter eggs) ºi constau în secvenþe din alte filme. s-a angajat întrun rãzboi tacit cu casetele magnetice.nu vã speriaþi! . Tot în 2003. În ceea ce priveºte partea de sunet. precum tânãrul Skywalker. pe care le folosesc atât computerele. începutul celui de-al doilea strat poate fi la exterior. Pânã în primãvara anului 1999. care în format DVD este de douã ori mai lung. tam-tam-ul se datoreazã faptului cã în momentul de faþã DVD-ul este singurul care poate sã ofere o experienþã asemãnãtoare cu cea trãitã într-o salã de cinema. Odatã cu lansarea primelor DVD-uri ºi playere a fost lansat ºi primul film pe acest suport – “Twister” – filmul american a cãrui intrigã se împleteºte în jurul unei echipe de vânãtori de tornade. care oferea posibilitatea de a rula filme DVD? 118 a u d i o . precum ºi toate calitãþile adiþionale se datoreazã mai mult sau mai puþin capacitãþii uriaºe de stocare a discului. lupta fiind câºtigatã în doar câþiva ani de la declanºarea ostilitãþilor. însã nu ºi a filmelor pe format DVD. cât ºi DVD-playerele pentru a reda filmele. • Playstation 2 a fost prima consolã de jocuri. DVD-ul. Sã lãmurim mai întâi partea de imagine.de 21. seriale. Interesant de reþinut este faptul cã în cazul unui DVD dublu stratificat. de exemplu. Potrivit datelor statistice înregistrate de Digital Entertainment Group. înarmat cu un laser. laserul nefiind nevoit sã se întoarcã în centru pentru a porni citirea celui de-al doilea strat. comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. Folosind acest program se pierde mai puþinã informaþie în timpul compresiei. Existã mai multe programe de compresie printre care se numãrã popularele DivX sau Xvid. Marile supermarket-uri americane au început comercializarea aparatelor. un subwoofer (de aici denumirea de pentru ca informaþia sã fie cititã cu o ratã constantã. De aceea trebuie comprimat sau codat pentru ai reduce dimensiunile. Cu siguranþã aþi auzit de acele “codec-uri”. Ceea ce permite citirea datelor fãrã întrerupere. pe un DVD am putea copia pânã la patru sau cinci filme de calitate mai slabã. MAI SAVUROASE Ce-i cu toatã vâlva asta în jurul DVD-ului? Pãi.) au depãºit suma . filmele în format DVD sunt. software pentru computer sau muzicã? • Unele filme pe DVD sunt livrate cu porþiuni de comentarii. • Existã filme care pot fi urmãrite atât în varianta comercialã (aºa cum a fost lansat pentru cinema). Dimensiunea unui film este foarte mare. aici veþi avea parte de cele mai multe surprize. concerte. în 1998 în Europa. preþul unui DVD-player a scãzut sub 300 de dolari. cele mai importante companii de comercializare a echipamentelor electronice din SUA au încetat vânzarea casetelor video VHS. Codec provine de la termenul englezesc COde-DECode. axându-se pe comercializarea DVDurilor. Sunetul unui film original DVD poate fi Dolby Digital Surround Sound 5. În primãvara anului urmãtor acestea au fost introduse în Statele Unite ale Americii.2 miliarde de dolari. în anul 2004. astfel cã pe un DVD încap pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie. în care realizatorul filmului vorbeºte despre anumite scene. desene animate etc. în luna noiembrie a anului 1996. Calitatea superioarã a imaginii ºi sunetul surround. grupul de experþi desemnaþi sã stabileascã standardele de codare a formatelor video. decât pe casete video. cât ºi în varianta originalã gânditã de regizor? Filmele suportã o serie de transformãri înainte de a fi proiectate în sãlile de cinema. nu ar încãpea pe un DVD. RÃZBOIUL STELELOR Anul 1996 a marcat naºterea tzunami-ului ce a curãþat casetele video magnetice. Un exemplu e seria “Stãpânul Inelelor“. motiv pentru care. care a fost dezvoltat de Motion Picture Experts Group. în timp ce filmul ruleazã? Aceste opþiuni sunt foarte apreciate de cinefili. vânzãrile ºi închirierile ªtiaþi cã…? • Pe un DVD puteþi stoca pânã la opt ore de muzicã? Datoritã capacitãþii sale crescute pe un DVD încap aproape 100 de melodii. pentru prima datã. În vara anului 2003. necomprimat.1 (aspect menþionat pe cutia filmului). Am sã vã explic mai pe larg. • Dacã un film DVD obiºnuit nu ar fi comprimat cu ajutorul unui program specializat. marcând trecerea de la tehnologia analogicã la cea digitalã. aþi avea nevoie de circa un an ca sã îl downloadaþi printr-o conexiune dial-up? • De multe ori DVD-urile conþin tot felul de surprize rezervate privitorului.

montare uºoarã ºi imagine de calitate. puteþi opta pentru varianta dublatã a filmului. În final. Pe un disc cu o capacitate atât de mare pot fi copiate unele soft-uri cu ajutorul cãrora vizionarea unui film devine interactivã.audio-video. de unde pot fi accesate rapid toate capitolele în care a fost fragmentat un film. De asemenea. Privitorul poate astfel sã aleagã între mai multe coloane sonore. existã filme DVD pe care sunt introduse interviuri cu actorii ºi realizatorii. De asemenea. pentru cei care îºi stocheazã amintirile din adolescenþã pe bandã magneticã. Este din ce alege Piaþa de DVD-playere este foarte vastã. Aºa cum casetele video au fost date la o parte. Indexul este lesne de accesat cu ajutorul telecomenzii mai ales cã de multe ori scenele importante sunt reprezentate cu o fotografie micã. Generaþia urmãtoare Zilele DVD-ului sunt numãrate! Nu e remarca noastrã. Dupã cum am mai spus-o ºi la început. în funcþie de limba în care doreºte sã asculte conversaþiile actorilor. caz în care ar fi bine sã vã cumpãraþi un DVD player cu decodor ºi mufe de ieºire pentru canalele 5. Apoi. Multe filme mai sunt însoþite de scene inedite care au fost tãiate din filmul lansat pe marele ecran. poate fi aleasã o subtitrare anume. ci concluzia pieþei. Bateriile rezistã pânã la 6 ore. ªi se va mai repeta pe mãsurã ce se vor descoperi noi tehnologii de stocare a informaþiilor. discuri care vor avea inevitabil ºi o capacitate mai mare de stocare a informaþiilor. Dacã nu sunteþi mulþumiþi cu atâta spaþiu. Inginerii de la Accuarian sigur au fãcut uz de imaginaþie. Device-ul poate fi achiziþionat la preþuri ce variazã între 720 ºi 1. dacã receiverul este “Dolby Digital ready” atunci NU este echipat cu un decodor Dolby Digital. cu siguranþã. mai existã aºa numitele combouri care îmbinã atât un DVD. aparatul a fost botezat. printre cele mai interesante aparate de pe piaþã.1) ºi un receiver care este fie “Dolby Digital ready” fie are un “Dolby Digital decoder” integrat. la fel se va întâmpla cel mai probabil ºi cu DVD-ul. Cererea tot mai mare a televizoarelor de înaltã definiþie a atras dupã sine necesitatea creãrii unui nou suport media. fiind disponibil pentru circa 210 lei noi.1. Dacã cititul vã oboseºte ochii. Printre cele mai populare modele DVD se numãrã cele portabile. muzicã sau fotografii. Iar ca preþ e destul de accesibil. www. cât ºi un VCR (video casette recorder). Atenþie. pe care sã încapã imagini cu rezoluþie mult mai mare. cele mai multe filme DVD au un index. timp în care puteþi urmãri filme în toate formatele DVD. În modelul Pioneer DVR-530H-S încap pânã la 80 de GB de filme. istoria se repetã. Nu lãcrimaþi dacã nu sunteþi blindaþi cu un sistem Surround Sound. Conectate la televizor sau la un sistem stereo cu numai douã boxe. drept cel mai bun DVD player clasic.5.v i d e o m a g a z i n e 119 . dar dacã vreþi sã savuraþi glumele originale aveþi posibilitatea de a opta pentru varianta cu subtitrare în limba maternã. când au integrat într-un DVD player ºi un cititor de patru carduri diferite. de ce sã n-o spunem. Deºi cele mai multe aparate au cam aceleaºi funcþii de bazã. Un alt avantaj prezentat de filmele pe DVD este informaþia adiþionalã. detalii despre firul poveºtii sau chiar finaluri diferite disponibile la alegerea privitorului. Un model apreciat de consumatori este Panasonic DVDLS90. Playerele DVD cu hard-disk sunt. Existã DVDplayere dotate cu o tehnologie denumitã Simulated Surround.100 de ron. muzicã sau puteþi viziona poze.5 centimetri în diagonalã. Datoritã liniei simpliste. Aparatul se laudã cu meniuri intuitive. puteþi opta pentru modelul dezvoltat de compania Hitachi. Scenele pot fi rulate în mai multe trepte de “slow motion” sau pot fi oprite fãrã ca imaginea sã se deterioreze. Acest aparat a cucerit audienþa datoritã ecranului ce mãsoarã 17. existã nenumãraþi producãtori ºi încã ºi mai multe modele. vor avea de câºtigat utilizatorii). aceste aparate simuleazã sunetul surround suficient de bine cât sã vã daþi seama despre ce este vorba. cele douã tipuri de discuri incompatibile unul cu altul. angajate în lupta pentru tronul ocupat în prezent de DVD (luptã din care. care este dotat cu un hard-disk de 800 de GB. Astfel s-au nãscut formatele HD-DVD ºi Blu-Ray. Printre cele mai bine cotate aparate se numãrã modelul Sony DVP-NS55P/S.ro 04/2006 a u d i o . de cei care l-au testat.

am întocmit o listã cu cele mai frecvente întrebãri ºi rãspunsuri despre MP3. vroiam sã spun cu o vitezã impresionantã. Download-are plãcutã! Text: Sebastian Kovacs TOTUL DESPRE MP3 120 a u d i o . completatã pe pagina urmãtoare cu un glosar bogat. Dar ca sã nu mai creez confuzii ºi pentru ca data viitoare sã ne înþelegem doar din priviri.Ghid service Toatã lumea discutã azi despre MP3 de parcã s-ar referi la pâine prãjitã cu unt! Dar nu toþi sunt atât de familiarizaþi cu neologismele tehnologice care penetreazã limba românã cu un bit-rate impresionant… Ãããã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

Durata bateriilor variazã. Este MP3 singurul format disponibil de compresie? Nu. Mobilele care au MP3 player încorporat coabiteazã cu playere audio-video de buzunar. Sunt aparate care funcþioneazã cu memorie externã de tipul cardurilor SD. MP3 este doar cel mai popular format de compresie. Iar iPod-ul Nano e mai subþire ca un creion. poþi stoca de 10 ori mai multã informaþie . De unde pot face rost de MP3-uri? Cel mai simplu ar fi sã începi cu propria colecþie de CD-uri. Software-urile precum Winamp sau MagicJukeBox îþi oferã posibilitatea de a-þi transfera întreaga colecþie pe calculator ºi apoi pe playerul portabil. Ce e un MP3 player? E un device care-þi oferã posibilitatea de a duce muzica dupã tine oriunde te deplasezi. CD-urile conþin circa 74 de minute de muzicã în format CD audio.apple. cât ºi MP3-uri. Cele mai noi modele (ºi cele mai scumpe totodatã) pot afiºa aplicaþii video ºi fotografii. care se aude ceva mai bine decât MP3 sau WMA.com/itunes/.Ce este MP3? Este o metodã de stocare a melodiilor. Dacã sunteþi dispuºi sã cheltuiþi mai mult puteþi obþine un player cu dotãri. ce pot fi sortate dintr-un catalog uriaº. De exemplu. însã adâncimea basului ºi detaliile au de suferit. MP3 playerele sunt portabile ºi mult mai comode decât predecesoarele sale: nu mai trebuie sã cari discuri sau casete dupã tine. Playerele MP3 au fost adoptate deja de atleþi. la fel ca un mini-casetofon portabil tradiþional. care costã în jur de 200 Ron. costã în jur de 1. unde se vând albume ºi piese. voi decideþi cât de voluminos va fi un fiºier. Pentru iPoduri ºi iTunes (magazinul online de muzicã). însã. Cantitatea de muzicã pe care o puteþi pune pe un MP3 player depinde de mãrimea memoriei: 64 MB de memorie sunt suficienþi pentru stocarea a 40 de minute de muzicã la calitate decentã.audio-video. Nu cumva sunt MP3-urile ilegale? Nu. care reduce fiºierele de pe un CD la o zecime din mãrimea sa iniþialã. compania Apple preferã formatul AAC (Advanced Audio Coding). Windows Media Audio a fost creat de compania Microsoft ºi este o metodã de compresie alternativã ce ruleazã pe multe playere audio (mai puþin iPod). De ce toatã lumea opteazã pentru un player MP3? Una la mânã.pânã la 12 ore de muzicã pe un singur CD. pe când dacã vrei sã comprimi melodiile în format MP3. care trebuie încãrcate. îþi recomand sã accesezi doar paginile Web acreditate. Sunt modele care funcþioneazã cu baterii reîncãrcabile. iar JukeBox-urile câteva mii. sau formatele LossLess a cãror calitate este ºi mai bunã. dar fiºierele sunt mai voluminoase. Dar mai sunt ºi altele. de la Sony. de 30 de GB de la Apple. Ce bit-rate recomandaþi? Noi folosim cel puþin 192 kbps.v i d e o m a g a z i n e 121 . Care este calitatea sunetului? Calitatea sunetului depinde de rata de compresie (bit-rate). iar cele din categoria super uºoarã ajung pânã la 24 de grame. Playerele portabile pot înmagazina câteva sute de melodii. în aºa fel încât sã încapã cât mai multe pe playerul tãu portabil. Este legal sã faci o copie a propriului tãu CD. pentru folosinþa ta personalã. Pe Internet existã multe site-uri care permit descãrcarea de melodii în format MP3. Consola de jocuri Play Station Portable. Dar sunt ºi modele “ecologice” care funcþioneazã pânã la 150 de ore non-stop cu o singurã baterie. iPod-ul. Programul poate fi descãrcat gratuit intrând pe www. dar e ilegal sã faci mai multe copii. pentru a le vinde sau a le distribui chiar gratuit. Am gãsit playere minunate de mãrimea unui pachet de gumã de mestecat cu display ºi memorie de 128 de MB. puteþi stoca o cãruþã de muzicã pe un player cu mai puþinã memorie. poate rula atât filme. comprimatã la o ratã de 192 kbps. Utilizând acest nivel de compresie vor încãpea mai puþine melodii pe hard-ul computerului sau pe playerul MP3. dar cu toate acestea poate stoca 4 GB de muzicã. dupã 10-20 de ore. La ce bun un MP3? Folosind un program special (MagicJuke Box sau o versiune nouã de Winamp) poþi extrage melodiile de pe un CD audio în câteva minute ºi le poþi stoca pe computer sau un player portabil. precum tuner radio sau photo-viewer. dar calitatea va fi mult mai bunã. De exemplu. folosite în aparatele de fotografiat. Cui aparþine viitorul? Viitorul ne-a ajuns din urmã. De exemplu. De regulã au incluse soft-urile necesare pentru a transfera MP3-urile de pe computer pe player. Unele modele pot fi folosite ca reportofoane sau ca medii de stocare a datelor. JukeBox-urile stocheazã mii de melodii ºi cu toate cã sunt un pic mai mari. Când extrageþi muzica de pe CD-urile audio pe computer. Dacã supravieþuiþi ºi fãrã aceste mici inconveniente. iar altele sunt dotate cu tunere radio. Difuzarea MP3-urilor altor persoane care nu deþin CD-ul original încalcã legea dreptului de autor. Cât costã un MP3 player? Depinde de preferinþele fiecãruia.ro 04/2006 a u d i o . tehnologia MP3 nu este ilegalã. Cea mai micã ratã folositã (ºi cea mai comunã) este de 128 kbps. Dacã doriþi însã cea mai bunã calitate vã recomandãm formatul Lossless de la compania Apple (utilizabil doar pe iPod). doi: sunt foarte puþine pãrþi mobile cu care trebuie sã operezi pe când te afli în miºcare. ideale pentru fanii jogging-ului. www. Ce ºtiþi despre magazinele online? O a doua soluþie de obþinere a MP3-urilor este de pe site-uri legale care oferã melodii gratuit sau de pe magazine online precum Apple's MusicStore.500 Ron. Noile modele de playere au memorie ce atinge câþiva GB. nu depãºesc mãrimea buzunarului. Bit-rate-ul maxim pentru MP3 este de 320 kbps.

com Pagina Web. poze. astfel cã nu trebuie sã staþi toatã noaptea pentru a downloada vreun concert live al lui DJ Goldie. dar dacã doriþi cu tot dinadinsul sã aveþi noul hit de la Black Eyed Peas înaintea prietenilor. este dedicatã muzicii româneºti de calitate.dnb-sets. site-ul conþine un magazin virtual de unde puteþi cumpãra CDurile artiºtilor români preferaþi. Colecþia de muzicã româneascã a site-ului este foarte variatã. www.de Iubitorii de muzicã electronicã vor gãsi de mare ajutor aceastã paginã în limba germanã. www. Motorul de cãutare este conectat la o mulþime de site-uri pe care apar cele mai recente mixuri drum&bass. Dacã nu vã descurcaþi cu limba rusã nu e nici o problemã. un magazin online de muzicã unde melodiile pot fi comandate la 99 de cenþi bucata ºi radio via Internet.musicmatch. a cãrui valoare este de 0. Cãutând mai cu sârg puteþi descoperi ºi seturi de breakbeat ºi trip hop.99 de dolari. ci de un simplu telefon mobil.musicmall. iar sistemul de platã e simplu ºi ingenios. cât ºi contra cost (10 cenþi bucata). se poate rezolva cu 30 de bani ºi câteva click-uri. Magazinul cu muzicã Apple. Vestea bunã e cã site-ul permite downloadarea unei melodii pe zi. Programul poate fi downloadat de pe site-ul oficial contra sumei de 19.mp3. Dând cãutare unui artist vi se vor afiºa toate albumele lansate vreodatã pe piaþã de respectivul muzician. Site-ul conþine pe pagina principalã un motor de cãutare în funcþie de numele artistului. Motorul de cãutare este bine structurat ºi permite ºi personalizarea cãutãrii.com www. Încadrat de o compoziþie coloratã ºi interactivã. MP3-urile oferite spre download sunt legale. cât ºi pentru accesarea imensului catalog de muzicã al Apple. Nu aveþi nevoie de un cont în bancã. conceput de cei de la Apple pentru rularea fiºierelor muzicale. site-ul este intuitiv. videoclipuri. Iar dacã doriþi sã descoperiþi noi muzicieni puteþi naviga prin categoriile muzicale întocmite de administratorii ruºi. iar catalogul de muzicã e îmbogãþit zilnic cu câte 15 noi albume.com ordinarã. al melodiei sau al albumului. Pentru a downloada o melodie la alegere veþi avea nevoie de o parolã care vi se va comunica dupã ce trimiteþi un SMS cãtre numãrul afiºat pe pagina Web. Meniul conþine o secþiune specialã de criticã muzicalã unde sunt luate în colimator melodiile copiate de formaþiile româneºti din repertoriul unor trupe celebre. Dacã doriþi mai multe veþi fi redirecþionaþi spre site-uri de unde le puteþi cumpãra. Melodiile sunt culese de pe site-urile oficiale ale caselor de discuri sau de pe site-uri care le oferã în mod gratuit.Ghid service www.ro Dacã nu sunteþi cumva mulþumit de performanþele iTunes. meniul permite accesul rapid la secþiuni ce conþin ºtiri din industria muzicalã. dupã cum îi spune ºi numele. Oferta e bogatã.9 dolari (fãrã TVA).ro www. Interesant e cã odatã instalat programul poate fi folosit atât pentru extragerea melodiilor de pe CD-uri audio. versuri proaste.com Acesta e un site care oferã spre download MP3-uri atât în mod gratuit. downloadate sau cerute melodii.ru Vecinii noºtrii din est sunt foarte bine dotaþi în ceea ce priveºte colecþia de muzicã. muzicã gratis ºi forum. site-ul este dotat cu cele mai cãutate ºi downloadate mixuri. puteþi încerca playerul Musicmatch Jukebox care oferã exact aceleaºi facilitãþi ca ºi programul celor de la Apple: posibilitatea extragerii muzicii preferate de pe CD-uri. www. În plus. Un motor de cãutare defalcat pe genuri muzicale permite identificarea rapidã a artistului ºi afiºeazã informaþii în legãturã cu biografia muzicianului. melodii ºi comentariile fãcute de ascultãtori.apple. www. În plus.audiofind. Puteþi gãsi foarte uºor orice artist internaþional sau album lansat recent. parodii muzicale ºi caricaturi. Dacã doriþi sã aflaþi noutãþi despre artiºtii preferaþi puteþi consulta secþiunea de ºtiri. 122 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Aici este disponibil programul iTunes (gratis).muzicabuna. poze. Iar preþul unei melodii este de 99 de cenþi.mp3shits. www. Puteþi conspecta un top al celor mai cãutate. Calitatea pieselor nu e tocmai extra- Este unul dintre cele mai bune servicii de comercializare a muzicii în format electronic din România.

cât ºi fiºiere audio. Cel mai comun bit-rate pentru fiºierele MP3 este de 128 kbps. FireWire este considerat mai bun decât USB ºi e folosit. PCM Download Transferul unei melodii (sau a oricãrui tip de fiºier digital) de pe un server pe un computer. cât ºi a timpului transmisiei. Aceastã situaþie apare atunci când sistemul de compresie scoate anumite frecvenþe din www. ATRAC Adaptive Transform Acousting Coding este formatul de compresie folosit pe Mini Discurile companiei Sony. Este formatul necomprimat folosit pe CD-uri ºi oferã cea mai înaltã fidelitate dintre toate formatele audio digitale. în general. Ripping Transformarea fiºierelor digitale de pe CD în format MP3 sau alt format comprimat sau necomprimat prin intermediul unui software. ATRAC. reprezintã ºi unitãþi de mãsurã a capacitãþii unui hard-disk care se mãsoarã în megabyte (MB) sau gigabyte (GB). AAC ºi WMA pentru a reduce atât mãrimea fiºierului. A fost creat pentru a comprima fiºierele video la fel cum MP3 comprimã semnalele audio: filme de calitate DVD sunt comprimate la rate mai mici ºi fiºiere mai puþin voluminoase. baza codului folosit de calculatoare .5 ore de muzicã în format MP3. Formatul ATRAC comprimã fiºierele la o mãrime mai mare decât MP3.0 cu pânã la viteza halucinantã de 480 Mbps. transferul unei melodii.ro 04/2006 a u d i o . de computerele marca Apple. M P 3 semnalul original.audio-video.1 cu pânã la 12 MB pe secundã. Byþii sau biþii. Compresie Muzica pe un CD este în format necomprimat PCM. MPEG4 AppleLossless Este o formã de compresie marca Apple folositã ca alternativã la AAC. iar USB 2. Kilobiþi pe secundã e o unitate de mãsurã pentru rata de transmisie a datelor. Kilobiþi pe secundã: un kilobyte înseamnã 1024 de biþi. atunci când se extrage muzica de pe CD-uri. LCD Byte O unitate de informaþie pentru computer. Tehnologia este folositã pentru fabricarea displayurilor aparatelor portabile. o melodie are nevoie de circa 1. Acest program comprimã fiºierele la circa jumãtate din mãrimea iniþialã.000 biþi sunt procesaþi în fiecare secundã. Este un factor important pentru noile generaþii de playere audio ºi video portabile care ruleazã atât fiºiere video. Se mãsoarã în kilobiþi pe secundã (kbps). care consumã circa 10 MB pentru fiecare minut de muzicã. Informaþie care circulã pe semnalele FM.G L O S A R AAC Formatul Advanced Audio Coding (AAC) este considerat o metodã de compresie alternativã la MP3. Firmware-urile unor playere pot fi upgradate. cât ºi o cantitate mai mare de informaþie. ceea ce înseamnã o pierdere simþitoare din calitatea sunetului. A fost promovat de compania Apple ºi se spune cã este mai priceput la compresia datelor ºi cã sunetul ar avea calitate superioarã faþã de MP3. Un player media cum ar fi Windows Media Player are nevoie sã i se spunã cum sã citeascã anumite fiºiere: un codec îi oferã aceastã informaþie. cât ºi o mãrime acceptabilã a fiºierului. mãsurã care le face sã profite de tehnologiile viitoare.cum ar fi un MiniDisc sau hard-disk . RDS Firmware Sistemul de operare ºi soft-ul instalate pe un device portabil. WMA Windows Media Audio este alternativa Microsoft la MP3.0 transmite fiºierele cu pânã la 1. cum ar fi CD-playere. exceptând SACD. USB 1. OS Operating Sistem. Bit-rate Cantitate de informaþie pe unitate de timp. FireWire O metodã foarte rapidã de transfer a datelor de pe un calculator pe un MP3 player (viteza maximã este de circa 400 Mbps). Pulse Code Modulation: o metodã prin care muzica este prezentatã ca informaþie digitalã. Radio Data System. Este folosit de un numãr mare de site-uri de pe care poþi downloada melodii sau videoclipuri gratuit.25 MB de spaþiu pentru fiecare minut de muzicã. recordere MiniDisc ºi MP3 playere. Un MB stocheazã cam un minut de muzicã extrasã la o ratã de 128 kbps.5 MB pe secundã. Pentru a face ca muzica sã încapã pe un mediu de stocare de dimensiuni mai reduse . plus alte informaþii suplimentare. tot mai multe playere audio ruleazã acest tip de format. USB 1. USB Universal Serial Bus: o conexiune standard. ceea ce oferã posibilitatea receptoarelor radio sã arate numele staþiei de radio.zero sau unu. Ia vezi ce versiune suportã calculatorul sau playerul tãu. Un bit-rate mai mare înseamnã atât calitate mai bunã a sunetului.software-ul de bazã cu ajutorul cãruia ruleazã un dispozitiv. În ultimul timp. ratã la care mai mult de 128. clip video sau fotografii de pe computer pe MP3 player.v i d e o m a g a z i n e 123 . se face de obicei prin intermediul Internet-ului. astfel cã sunetul este similar calitativ celui de pe CD-uri. Fiecare byte este format din câte 8 biþi. Codec Provine de la prescurtarea tandemului enCOde-DECode ºi este un program special. La 192 kbps.au fost inventate formate precum MP3. Unii recomandã folosirea unui bit-rate de cel puþin 192 kbps pentru a pãstra atât fidelitatea muzicalã. Lossy Termenul este folosit pentru descrierea unor formate de compresie precum MP3. Liquid Cristal Display în traducere liberã înseamnã ecran cu cristale lichide. în timp ce un gigabyte este echivalentul a circa 16. De asemenea.

nu este om care sã nu fi auzit de compania multinaþionalã sau sã nu-ºi doreascã vreunul dintre produsele. fabrica lui Ibuka lucra la realizarea unei maºini electrice de fiert orez. În septembrie 1945. luând cu ei încã 20 de angajaþi. pe care l-au numit TR-55 model. împreunã cu colegii lui s-au apucat de reparat radiouri. Sony a anunþat cã au fost vândute 40000 de bucãþi din modelul TR-72. În 1956. Cei doi vor pune mai târziu bazele companiei Sony. Treptat. când Masaru Ibuka ºi Akio Morita au plecat de la Shirokiya. Sony a produs primul radio transistor care încãpea în buzunarul unei haine. au mers în continuare. Acesta a fost momentul naºterii companiei Sony: 7 mai 1946. fãcând în aºa fel încât de la 100 de mii de bucãþi cumpãrate la lansarea produsului sã se ajungã la 5 milioane de bucãþi în 1958. dar cei doi lideri ºtiau cã au alãturi unii dintre cei mai inteligenþi oameni. Text de: Aurora Hoduþ ovestea unei companii care a fãcut înconjurul globului începe cam aºa.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . A fost momentul în care Ibuka se reîntâlneºte cu Akio Morita. care a fost folosit de companie pentru a crea personajul publicitar “SONY boy”. în japonezã. Dar era nevoie de un brand care sã atragã atenþia. Totuºi. Este ceea ce a intuit Ibuka. “bãieþii isteþi” s-au pus pe treabã. nu avea geamuri. În 1957. Aproape distrusã de rãzboi. pe atunci cel mai mic care fusese vreodatã comercializat (112 x 71 x 32 mm). Sony a venit cu modelul TR-63. dar nici acestea nu s-au dovedit a fi un succes. un alt radio portabil. mediul de lucru se îmbunãtãþeºte. sunt cumpãrate echipamente noi de la Suzaka.OTHER Nu existã casã în lume în care sã nu-ºi fi gãsit locul un dispozitiv de ultimã generaþie sub semnãtura Sony. Cu un crez în minte “acela cã reconstrucþia Japoniei depinde de dezvoltarea dinamicã a tehnologiilor”. la etajul al treilea al Magazinului universal Shirokiya a devenit noul atelier pentru Ibuka ºi grupul sãu. Un debut nesigur pentru mica firmã. Numele Sony a fost ales ca o mixturã a cuvântului latin sonus (sunet) ºi cuvântul sunny (însorit). Totul a mers bine pânã în 1946. un nume de top. clãdirea avea crãpãturi peste tot. pronunþia cuvântului Sonny în japonezã semãna cu expresia “afacere care merge prost”. Descoperirea pudrei magnetice ºi punerea ei pe bandã a fost un mare pas înainte. Masaru Ibuka s-a întors la Tokio sãºi gãseascã de lucru într-o capitalã devastatã de rãzboi. Primele cuvinte înregistrate pe bandã au fost “Vremea e bunã astãzi”. evident. Apoi au început sã producã perne electrice. La început a purtat numele Tokyo Telecommunications Engineering. ºi. au lucrat peste program ºi au primit câteva comenzi pentru volmetru. Aceastã creºtere în vânzãrile radiourilor. În octombrie. Câteva bucãþi din acest model au fost exportate în America de Nord. se înfiinþeazã “Tokyo Tsushin Kenkyujo” (Totsuken) sau Institutul de Cercetare în Telecomunicaþii din Tokyo. ceea ce în englezã se traducea ca bãieþi isteþi. Acest aparat a avut un succes enorm în toatã lumea ºi a lansat moda consumatorului de microelectronice. Nu mai are rost sa spunem cã încet unele dintre produsele Totsuken au avut succes. dar pe care l-au ales ca provenind din Sonny-boys. într-o perioadã în care japonezii nu o duceau foarte bine. Tinerii americani începuserã sã cumpere radiouri portabile în numãr mare. În paralel cu radiourile. P ÎNCEPUTURI ZDRUNCINATE Rãzboiul i-a fãcut pe japonezi sã devinã avizi de ºtiri de pretutindeni. Aºa cã Akio Morita a trecut limitele ºi a ajuns la un cuvânt care nu exista în nici o limbã: SONY. care a fãcut din 124 a u d i o . aºa cã au perseverat. lucrurile încep sã se schimbe. Olanda ºi Germania. care au fãcut din Sony. compania a creat modelul un radio de buzunar TR-6. În acelaºi an.NO.Istoric LIKE. O camerã obscurã cu un telefon. Odatã rezolvatã problema numelui. iar biroul era mic ºi rece. FENOMENUL ROCK AND ROLL În august 1955.

Muzician de profesie. Betamax ºi Elcaset. capitol care începe în 1988.ro 04/2006 a u d i o . Blu-Ray. În paralel. zeci de mii de produse au comercializate pe piaþa de profil.cea mai bunã rezoluþie integratã arhitectural audio-video) . care au schimbat total felul oamenilor de a asculta muzicã. tehnologie ºi întindere geograficã. ca ºi strategie globalã de business.” Decizia lui Norio Ohga de diversificare avea sã schimbe cursul istoriei companiei. cele profesioniste Betacam. sã aducã CBS/Sony Records. în doar 10 ani. A fost pentru prima datã în lume când un singur model s-a vândut într-un numãr atât de mare într-o perioadã atât de scurtã de timp. La un an dupã ce compania a fost pusã pe picioare dezvoltã sistemul PlayStation. În anii ’80 apar printre altele: camerele compacte Mavica. de la data lansãrii walkman-ului ºi pânã în 1995. camerele foto digitale Cyber-shot ºi SACD-rile. Anii ’70 sunt cei ai casetelor video ºi ai îmbunãtãþiriii casetelor audio: U-matic. în comparaþie cu cele existente pe piaþã ºi care cântãreau de 6 ori mai mult. primelor PDA-uri MagicLink. Un an mai târziu. una dintre cele mai mari în materie de filme. dar ºi memory stick-urile. iar în urmãtoarele 6 luni s-a ajuns la 1 milion de bucãþi. HDV – un format video de înregistrare pentru HDTV. MD MiniDisc-ului.” Mãrturie stau cifrele. dar ºi ai vestitelor walkman-uri. televizoarele portabile Watchman. Apar playstation. la finalul anilor ‘90. când Sony achiziþioneazã CBS Records. PlayStation 2. pânã la data respectivã. BOOM-UL PLAYSTATION În era multimedia este esenþial sã se atingã sinergia dintre hardware ºi software. CD-urile ºi implicit discman-urile. dar nu cea din urmã trebuie amintitã fuziunea dintre Sony Corporation ºi Ericsson AB . gama de produse Sony creºte enorm. BRAVIA (în traducere liberã .ro. ImageStation. Sony jucãtorul principal în domeniul electronic. în materie de tehnologie. pe o piaþã dominatã de Nintendo. Connect Music Store-muzicã online. era departe de a fi doar o jucãrie. poate fi considerat momentul noiembrie 1993: decizia ca Sony Computer Entertainment sã fie folositã exclusiv pentru IT. iar mai apoi video walkman-urile.telefonul Sony Ericsson care revitalizeazã brusc brand-ul Walkman. Norio Ohga. care avea doar 50 de grame. Aceste douã achiziþii duc efectiv compania în secolul al 21-lea. MicroMVcel mai mic format de casetã video. ai receiverelor AV. Lansarea PlayStation-ului în Statele Unite ale Americii ºi în Europa.cu alte cuvinte. Un exemplu în acest sens. la rangul de cea mai bunã companie de înregistrãri din Japonia. Ultima gãselniþã a celor de la Sony România: produsele companiei la doar un click distanþã pe www. în 1995.Vaio.. Sony face acelaºi lucru. mai ales când vorbim de diversificarea produselor.MUZICà ªI FILM Istoria Sony nu se poate scrie fãrã a ne referi la capitolul muzicã. s-au vândut 150 de milioane de bucãþi. tapak ºi Triniton: adicã primele sisteme video portabile cu funcþie de recording ºi primele televizoare cu tub catodic ºi monitoare de computere. Handycam-urile. a fost determinatã ºi de faptul cã tinerii erau conduºi de un fenomen american nou numit Rock and Roll.un parteneriat care a însemnat intrarea Sony pe piaþa de telefonie mobilã. nu mai putem depinde doar de VCR ºi betamax. SONY ÎN ROMÂNIA De la lansarea Sony în România.magazin online. Anii ‘90 sunt cei ai NTsistemului digital de înregistrare video. ” Aºadar. ISTORIA PRODUSELOR SONY Anii ’50 au însemnat îmbunãtãþirea magnetofoanelor ºi realizarea celebrelor radiouri cu tranzistori. Pe mãsurã ce anii trec. Anii ’60 au fost consideraþi anii Por- www. vom afla în curând de la vizionarii Sony. Scopul: de a face din noua companie Sony Ericsson cea mai atractivã ºi inovativã în industria de telefonie mobilã. WALKMAN PESTE TOT Potrivit oficialilor Sony. linia de produse IT. În ziua lansãrii în Japonia s-au vândut 100 de mii de bucãþi. ªi sã nu vã imaginaþi cã lucrurile se încheie aici. duce la 5 milioane de unitãþi vândute.audio-video. Ce surprize rezervã viitorul. Sony a început sã lucreze la cãºti audio ºi a dat lovitura din nou cu modelul H-AIR MDR3.. televizoare LCD High-Definition. mini DV-uri ºi Digital 8. Cellular Walkman. “în anul 1979. Compania Sony s-a implicat activ în producerea albumelor audio ale artiºtilor locali. Aibo – primul cãþel robot. AFACERI PE MUZICà În 1982. a început crearea unui imperiu în industria de entertainment odatã cu invenþia primelor casetofoane portabile Walkman TPS-L2. CLIÉ – seria de asistenþã personalã. este cel care a reuºit. TELEFONIA MOBILà La final. Anii 2000 sunt prolifici pentru Sony. Norio Ohga a fost numit preºedinte al corporaþiei Sony. Ohga a vãzut viitorul ºi le-a spus angajaþilor: “trebuie sã facem produse noi. PlayStation Portable. vorbim apoi de DV-uri. Sony îºi extinde aria ºi creeazã.sonycenter. ªi lucrurile nu se opresc aici. cu toate calitãþile lui. care. dintre cele peste 300 de modele produse de Sony. Aceastã emfazã pentru dezvoltarea pe mai departe a brand-ului Sony avea sã devinã crezul politicii manageriale a lui Ohga: “Cred cã a conduce o companie este similar cu a dirija o orchestrã. sistemele de înregistrare video Video8 ºi Hi8.v i d e o m a g a z i n e 125 . dar cu o altã companie importantã Columbia Pictures Entertainment.

dau chix. La acel moment. pentru douã canale. ºi chiar dacã. cãldura e artificialã. Eu am folosit un receiver NAD 712 ºi 126 a u d i o . aºa cã leam forjat bine. dar conþine prea multã sâsâialã.Nostalgic REVOLTA PITICILOR B&W a produs o adevãratã revoluþie atunci când a scos pe piaþã modelul DM 302. Îþi permite sã asculþi cele mai bune ºi cele mai proaste discuri (chiar ºi un CD). Asta le face o pereche foarte proastã pentru echipamentele produse în masã. Efectul „soundstage” e chiar bun. Poate cã unora o sã li se parã stupid. iar ulterior mi-am cumpãrat alte douã perechi (plus centrul CC3 asortat). pe care le gãsiþi pe piaþã. altfel efectul dispare. dar posed trei seturi din aceste boxe. din aceastã categorie de preþ. Nu. Daniel Chira &W sunt uºoare. însã cele mai multe receivere nu vor fi în stare sã alimenteze aceste boxe. Micuþele boxe au triumfat asupra tuturor modelelor concurente în segmentul de preþ de 200 de euro. este cã aceste boxe solicitã foarte mult componentele upstream (precum amplificarea). În acele zile am luat acasã boxele marca B&W pentru o audiþie semi-lungã. Un lucru pe care l-am observat de-a lungul anilor la 302-uri. nu veþi avea nevoie de un amplificator scump. în anumite pãrþi. Ascultând “Peer Gynt – The King of the Mountain” al lui Grieg veþi avea parte de detalii maxime indiferent de nivelul volumului. Mediile sunt de departe punctele forte ale 302-ului. Mi-am cumpãrat un set. precum ºi la alte B&W. Uºoare. excelent dacã le comparãm cu alte boxe din aceeaºi categorie de preþ.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Redactat de: Sebastian Kovacs. Producerea sunetului e concentratã rezonabil ºi combinatã cu soundstage-ul spaþios poate crea o senzaþie asemãnãtoare cu cea din momentul înregistrãrii originale. acurateþea timbrului este ºocantã dacã þinem cont de preþ. prin ‘97 sau ‘98. clare ºi mici. deci nu necesitã prea multã energie ºi clare – sunetele sunt aidoma picãturilor de ploaie din “Toamna” lui Vivaldi (de pe “Cele patru anotimpuri”). cu gândul de a-mi pune la punct propriul Home Theatre. Trebuie sã le poziþionaþi bine. Vocile sunt absolut excelente la aceste boxe. Sunetele înalte ºi joase se aud mereu potrivit în aceste boxe. Nu aveam o tonã de bani ºi vroiam sã iau o decizie cu care sã mã împac pentru câþiva ani. Aceste boxe sunt suficiente pentru a vã face sã realizaþi cã muzica electronicã de secol XXI de pe albumul lui Gold Frapp este de foarte bunã calitate. aceste incinte acustice fac muzicã unde alte boxe. dar ºi poziþionarea ascultãtorului joacã un rol foarte important în acest caz. Nu înþeleg de ce se plâng oamenii de mediile 320-ului. Poate cã din aceastã cauzã au fost mulþi care s-au plâns de 302-uri. Poziþionarea lor în camerã. nu am gãsit nimic care sã se încadreze în aceastã categorie de B preþ ºi sã se apropie ca ºi caracteristici de aceste boxe.

Peretele posterior este. au profitat de pe urma îmbunãtãþirilor în structura de construcþie. T juriului testãrii nu au perceput baºi de disco foarte puternici. dupã cum poate v-aþi ºi aºteptat de la niºte aparate atât de mici. La testul audio-video. cu ajutorul mai multor pene de fixare – numite “prisme” –. reflectate spre interiorul boxei. lucru care va obosi dupã o vreme. Testate. electronicã sau orice altã muzicã cu pasaje foarte complexe nu vor ieºi cu bine din aceste boxe. împãrþit în casete de forme pãtrate. en years after (dupã zece ani). nu poate însã reda baºii magici. aceste boxe nu au aerisire în spate aºa cã le puteþi monta lângã perete (cam la 30 de centimetri) fãrã a vã trezi cu distorsiuni ale basului. la care se adaugã subwoofer-ul ASW 300. În absenþa compresiei. Dave Mattehews) aceste boxe s-ar putea sã fie tot ceea ce aveþi nevoie. la modul ideal vorbind. Muzica live (care fusese gãlãgioasã în momentul înregistrãrii).v i d e o m a g a z i n e 127 . Ceea ce înseamnã cã. doar 200 de euro. nu prea îþi poþi imagina cã boxele 302 ar avea nevoie de service. nu aratã. boxele ne trimit salutãri prin intermediul piesei “Good Morning Little Schoolgirl”. Pe de altã parte. Drept boxe frontale vã recomandãm sã alegeþi perechea B&W DM 303 sau DM 309. Mãsurile de precauþie luate de compania B&W. De la 59 Hz sunetele vor fi redate numai pe jumãtate atât de tare (. În locul unei frumoase performanþe live vã veþi trezi cã totul se transformã într-un tablou plat. La aceste preþuri se mai adaugã costurile cu transportul. Chiar ºi boxa Mordaunt Short MS 902 (250 de euro) s-a impus prin sunete neutre. în nici un caz. cu douã cãi. de pildã. care are rolul de a întãri baºii.25 euro poate fi achiziþionat unul de schimb. au fost caracterizate drept “senzaþionale” la o primã audiþie. compania stabileºte o perioadã de siguranþã de 10 ani de la oprirea producþiei pentru achiziþionarea de pãrþi componente de schimb”. iar o bornã de conectare costã 6. care a produs plãcere chiar ºi la muzica rock.ro 04/2006 a u d i o . În interior. O asemenea boxã. cele mai multe instrumente (vioarã. vocalele sunt frumoase. altfel frumuseþile acestea nu se vor comporta cum trebuie. iar partea de sus îºi netezeºte miºcãrile. Cele douã corpuri ale difuzoarelor. cãci 302 s-a încãpãþânat sã redea sunete bogate în nuanþe. reprezentantul companiei B&W.1/DTS cu care le echipaþi. se stricã difuzorul pentru înalte. care. boxele B&W DM 302 au fãcut furori în camerele de audiþie audio-video. când 302-ul porneºte compresia. nu ating nivelul superior la toate disciplinele sonore. înalte de numai 32 cm. Dacã. faþã de frecvenþele de 100 Hz. sunt azi binevenite în cazul piticelor boxe. urmaºele modelului 302. Perechea de boxe DM 302 costa. Ele au rolul de a împiedica apariþia undelor statice ºi a rezonanþelor. Subwooferul elibereazã micul 302 (dar asiguraþi-vã cã cross-over-ul e calibrat cum trebuie) ºi nu va produce compresie la nici un film de care îmi pot aduce aminte în acest moment. ªi nu. Practica a combãtut teoria. în urmã cu un deceniu. cel puþin teoretic. ceea ce a dus la performanþe superioare. poziþionate într-o carcasã din material plastic. specifici acestei mãrci. mai ales la redarea vocilor ºi la partea de precizie. nu sunt probleme la acest capitol. însã un Creek 4330 le face sã cânte cu adevãrat. liniºteºte clienþii spunând: “Bineînþeles cã avem încã în stoc rezerve pentru fiecare parte componentã a modelului. chitarã. ca ºi cum ar fi pe cale sã-ºi dea duhul. partea de sus a boxei începe sã tremure.6 dB). boxele 302 vor fi potrivite pentru poziþionarea în spate. Iar pentru Home Theatre sunt o achiziþie fantasticã. ci ar putea fi ºi un motto reuºit al secþiunii “Nostalgic”. mutual dispuse una faþã de alta. aºa cã sunetele de intensitate mai joasã ies incredibil. solo sau grupuri restrânse. În concluzie. oferindu-vã satisfacþie ºi volum. face în aºa fe încât sunetele sã treacã în drumul lor înainte printr-o fantã reflex. Iar dupã zece ani este încã o adevãratã plãcere sã o urmãreºti în exerciþiul funcþiunii. în aceastã zonã. O mãsurã binevenitã în cazul celor care doresc sã aibã acces la o asemenea logisticã a trecutului. Basul e aproape inexistent.2 ohmi) apare în jurul valorii de 230 Hz. dar chitãrile au rãsunat surprinzãtor de convingãtor. modelul LCR 3. boxele 302 “vor suferi de foame” în conlucrarea cu modele mai mici de amplificatoare cu tuburi. Partea utilã din sunetele joase. Nu este doar numele unei celebre trupe de bluesrock a anilor ‘70. EXISTà ªI IMPERFECÞIUNI Boxele B&W 303 (300 de euro). este la capitolul abilitãþii de a manipula muzica foarte dinamicã. De asemenea. Dar. în formatul DIN-A-4. cu muzicã mai puþin complexã acestea sunt niºte boxe minunate. iar pentru difuzorul central. Micuþele boxe britanice. Sã-i dãm însã Cezarului ce-i al Cezarului. pe lângã cei 3 ani garanþie.3 dB) este atinsã la 73 Hz. Un stand bun va aduce îmbunãtãþiri semnificative la capitolul baºi. Cel mai slab punct al 302-ului. boxele au colaborat bine cu amplificatorul NAD 320 BEE (400 de euro). în douã dimensiuni. la preþul de 32. Deoarece valoarea minimã pentru impedanþã (3. Pregãtite din nou pentru testare în camera de audiþii audio-video. muzicã orchestralã grea. Bob Marley. iar muzica complexã de cor a fost redatã cu mai multã subtilitate ºi claritate. În general. el adunã undele sonore care vagabondeazã. REZULTAT AUDIO-VIDEO Raport preþ/calitate MULÞUMITOR bine 49 www. Dupã zece ani. Trebuie spus însã cã urechile Recomandãri PÃRÞI DE SCHIMB ºI REPARAÞII Conform reprezentanþei germane “B&W”. deºi boxele 302 reuºesc sã facã foarte multe lucruri.73 euro. cablajul trebuie sã fie pe mãsurã. chiar conform standardelor actuale. cântãreþe sau chiar unele trupe de rock/reggae (Grateful Dead. chitarã electricã) ies destul de convingãtor. AVEM ÎNCà TOT CE TREBUIE Ulf Soldan. boxele au impresionat prin modalitatea lor vivace ºi relaxatã de redare a sunetelor.audio-video. în exterior. Frecvenþa de graniþã inferioarã (. AMPLIFICATOR 302 conlucreazã armonios cu numeroase amplificatoare. Sunt 100% încântat de ele pentru Home Theatre. Asortaþi-le cu un subwoofer de calitate apropiatã ºi se vor descurca cu orice sistem 5. Dacã sunteþi fan al muzicii de camerã. REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vitalitate Bassfundament Finisare 60 45 55 45 40 bine SURROUND Într-o configuraþie surround. Sistemul inteligent de construcþie este foarte inspirat. De asemenea. bluegrass. B&W 302 va reproduce coarda C (do) a unui violoncel la jumãtate din volumul corzii G (sol). privind lucrurile obiectiv. oferã piese de schimb pentru modelele proprii încã 10 ani de la oprirea producþiei.am fost mulþumit de el câþiva ani.

000 de cuvinte. Chiar ºi mesajul unui minuscul clip video e semnificativ. curioºi cum aratã ultimul videoclip al lui James Blunt sau doriþi doar sã vã distraþi. pe Internet gãsiþi o mulþime de secvenþe interesante.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . imaginaþi-vã câte poate spune un film. Nu e tot una sã citeºti despre o ºtire ºi sã vezi cu ochii tãi ce s-a întâmplat.Internet CU OCHII PE NET Dacã o imagine face cât 1. Text de: Sebastian Kovacs 128 a u d i o . Fie cã sunteþi în cãutare de ºtiri din lumea largã. Pentru a vã înlesni cãutãrile am întocmit o listã cu site-uri care oferã entertainment video de calitate superioarã.

v i d e o m a g a z i n e 129 .com Site-ul conþine un motor de cãutare defalcat pe fiºiere video ºi audio. Nu vã faceþi griji dacã folosiþi o conexiune mai slabã. care-i înfãþiºeazã pe unii dintre cei mai talentaþi jucãtori ai acestui sport. unde utilizatorii site-ului pot trimite filme sau clipuri. iar în dreptul fiecãrui este specificatã platforma pe care ruleazã: PS2. www. administratorul paginii a fost acuzat cã foloseºte multe dintre materiale fãrã a respecta drepturile autorilor. Cascadoriile pe care le vedeþi pe site nu sunt de încercat acasã.uk Muzicã. www.cnn. Filmuleþele pot fi vizualizate gratis. animaþii. jocuri ºi poze comice (ce slujbã anostã). cât ºi clipuri audio. Pentru cei din urmã existã site-ul românesc IQads unde sunt postate nenumãrate clipuri publicitare de la cele mai haioase la cele mai serioase.gametrailers. Pe lângã meniurile obiºnuite. Dar sunt ºi mai mulþi care le adorã.www. pe care au denumit-o My Studio. sporturi ºi animale. CNN are soluþia.com Iatã un domeniu online care se laudã cu o mulþime de clipuri haioase împãrþite pe categorii pentru a putea fi gãsite cu uºurinþã: spoturi publicitare. top 100) care sunt updatate zi de zi. Poate fi setat pentru a cotrobãi pe Net atât dupã clipuri video. X-box etc. Cele mai interesante ºi inedite au fost cele care înfãþiºau dinamica apei în slow-motion. spun administratorii.com/video/ Dacã nu aveþi timp sã urmãriþi seara ºtirile sau vã iritã jurnalele româneºti. www. Roberto Carlos sau pe legendele Maradona ºi Pele. Administratorii site-ului “lãmâia sfântã” susþin cã au petrecut ore întregi pe Net colectând clipuri video haioase. www. cascadorii. www. Mai conþine de asemenea o secþiune dedicatã exclusiv spoturilor româneºti. dans.soccerclips. Interesant e cã dupã ce a gãsit secvenþele dorite. ca de exemplu numele formaþiei preferate. Acest model are un avantaj extraordinar: utilizatorul are posibilitatea de a alege nenorocirile pe care doreºte sã le inhaleze vizual. secvenþe realizate de amatori.alltheweb.com/trailers Data de baze a celor de la Apple este înnoitã aproape în fiecare zi cu ultimele apariþii din industria cinematograficã de pe întreg mapamondul. poze ºi jocuri.com Aºa cum existã un site unde puteþi urmãri secvenþe din cele mai noi filme.ebaumsworld. deoarece secvenþele sunt disponibile în mai multe mãrimi. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã inseraþi un cuvânt.speedvisiontech.ro Mulþi le considerã enervante. http://video. animaþii.net conþine peste 2. Imaginile sunt impresionante.video-c. www. Clipurile pot fi vizionate cu Windows Media Player sau QuickTime.net Iubitorii fotbalului se vor îndrãgosti de acest site.iqads. www. Soccerclips.000 de clipuri video memorabile. Ar fi bine sã nu vã inspire. singura condiþie e sã aveþi programul Quicktime. PC. cele mai apreciate din toate timpurile ºi bineînþeles clasicele.co. compania Google a pregãtit câteva categorii prestabilite (comedie.stupidvideos. Ronaldihnio. Protagoniºtii clipurilor de pe aceastã paginã Web sunt în stare sã producã valuri de hohote. Vestea bunã e cã au filmat toate aceste experimente în slow motion ºi le-au pus pe Internet. trãgând cu puºca în baloane cu apã sau momind atacurile a diferite animale periculoase.kontraband. Aici veþi gãsi cele mai recente videoclipuri. ªi dacã încã nu v-aþi sãturat aflaþi cã unele videoclipuri pot fi downloadate pe mobil. Cei de la Yahoo au întocmit o secþiune. Ba mai mult au o secþiune unde veþi putea urmãri comedie stand-up.com Acesta e un motor clasic care are doar opþiunile de ajustare a cãutãrii. Existã ºansa. Veþi avea ocazia sã-i vedeþi în acþiune pe Beckham. Secþiunea pentru link-uri e foarte bogatã în oferte. Secþiunea video e updatatã continuu cu cele mai proaspete ºtiri din lumea largã. Dacã vã permiteþi. Dacã doriþi sã urmãriþi ceva la plesnealã.com Cei de la Google dezvoltã în fiecare sezon câte un nou motor de cãutare. Unul dintre cele mai noi lansate în oceanul Internetului este motorul care cautã numai fiºierele video. Depinde doar de calculatorul vostru dacã le va deschide sau nu. muzicã ºi iar muzicã: de toate genurile.com De pe Net adunate ºi iarãºi la lume date.com Pe Ebaum’s World nu lipsesc clipurile haioase din viaþa de zi cu zi a utilizatorilor ºi animaþiile în flash. Clipurile publicitare sunt coºmarul unora ºi deliciul altora. la fel. pentru toate vârstele ºi mai ales din toate timpurile. pentru a afla dacã a apãrut ultimul lor videoclip. www. Cu toate cã site-ul este foarte bine dotat.ro 04/2006 a u d i o .audio-video. Dar cea mai tare chestie e cã au o secþiune întreagã dedicat numai ºi numai clipurilor turnate acasã de fanii melodiei “Dragostea din tei” a celor de la O-Zone. www.apple. pagina Web este de mare ajutor atunci aveþi de ales din mai multe filme ºi nu reuºiþi sã vã decideþi. existã posibilitatea de a cumpãra clipurile originale filmate la o rezoluþie mult mai mare. Interesant la acest site e cã au nenumãrate topuri cu filmuleþe comice unde se gãsesc clipuri turnate în toate colþurile lumii.holylemon. Una peste alta. www. Alltheweb afiºeazã automat durata acestora ºi programul de care o sã aveþi nevoie pentru vizualizarea clipului.yahoo. mai ales cã au o secþiune specialã pentru asta. aveþi posibilitatea sã aruncaþi o privire la cele mai recente apariþii în domeniul jocurilor video. pe aceastã paginã de Internet. Secþiunile site-ului sunt denumite sugestiv: pur ºi simplu stupid. În plus. http://video. iar colecþia e foarte variatã. Secvenþele video sunt distribuite pe topuri cele mai bune dintre ele fiind ilustrate cu câte o pozã sugestivã. O gamã largã de nebunii care vã vor þine ore în ºir lipiþi de ecranul monitorului. clipuri respinse. www. ca producþiile voastre sã intre în atenþia unor persoane cu mare influenþã în lumea cinematografiei. nu trebuie decât sã aveþi o pereche de cãºti ºi sã cunoaºteþi limba englezã. administratorii site-ului au amenajat o secþiune specialã pentru filmuleþele create de utilizatori.google.com Un titlu spune tot. Apple a lansat de curând posibilitatea de a viziona clipurile în format high definition. www.com Britanicii de la Speed Vision s-au distrat fãcând praf diferite obiecte.

Noi vã spunem care este stãpâna absolutã a aparatelor din living.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . EDEN STEREO Produsele Denon fac echipã bunã împreunã. Aflaþi cine este acesta. Unul dintre modelele DVD-HDD testate s-a dovedit a fi un adevãrat campion. promit un control sigur ºi exact. în numãrul urmãtor! 130 a u d i o . Dar care dintre cele trei modele este cel mai performant? LUMINA DIN LIVING Noile modele de proiectoare testate sunt strãlucitoare ºi aduc în casã o atmosferã caldã ºi liniºtitoare. Noi am ales un amplificator ºi un CD player. la preþuri accesibile. MODELUL IDEAL Telecomenzile universale de ultimã generaþie.Avanpremiera PERFORMANÞÃ AV Sistemele Home Cinema vor funcþiona fãrã probleme cu aceste receivere AV. CAMPION LA PROGRAMAREA TIMER Recorderele HDD intenþioneazã sã punã punct perioadei de confuzie ºi eºec pentru programarea timer. ce prevestesc un sunet de calitate la un preþ imbatabil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful