Editorial

Marea ”nebunie” planetarã
Marele bal cu balonul rotund se apropie de început, Germania fiind þara care gãzduieºte turneul final. Nu vreau sã fac o nouã plecãciune în faþa fotbalului, ºtim cu toþii cã acest sport stârneºte pasiuni incendiare în toatã lumea ºi are un imens succes în rândul sutelor de milioane de fani, indiferent de culturã, rasã ºi vârstã. Cu toate acestea, nu pot sã remarc o laturã mai puþin pusã pe tapet atunci când vorbim de jocul cu balonul rotund, aceea a tehnologiilor prezente la aceste turnee mondiale. De altfel, evenimentele sportive, de genul Jocurilor Olimpice ºi Campionatul Mondial la fotbal au fost folosite în mod tradiþional ca pretext pentru lansarea de tehnologii inovative ºi de ultimã generaþie, de la camere video, ce îºi aleg singure unghiurile din care sã surprindã imagini, pânã la video-streaming pe telefonul mobil. Evenimentul de anul acesta din Germania nu face excepþie ºi se pare cã tehnologia, care va genera cel mai mare interes la jocurile din acest an, este HDTV (High-Definition TV). Noul sistem TV, cãruia i-a trebuit mai mult de un deceniu sã coboare de pe masa din laborator ºi sã se infiltreze pe piaþa de profil, presupune o calitate a imaginii extrem de bunã ºi la o rezoluþie mare, în format 16:9 (cel specific filmelor). Fiecare dintre cele 12 stadioane din Germania va fi echipat cu cel puþin 20 de camere compatibile HDTV, conectate prin fibrã opticã la o reþea capabilã sã transporte date cu viteze de pânã la 480 Gbps. Legãturile prin satelit vor fi pãstrate ca rezervã pentru a conecta stadioanele în cazul în care se întâmplã ceva cu conexiunile prin fibrã. Traficul de date de pe toate stadioanele va fi trimis cãtre Centrul Internaþional de Radiodifuziune din oraºul München, unde tehnicienii vor procesa semnalele pentru diferitele sisteme de transmisie din întreaga lume. Semnalele vor fi trimise în reþeaua globalã a T-Systems. Unele vor fi trimise ºi prin satelit folosind operatori renumiþi în domeniu, precum SES Astra SA. ªi nemþii nu au omis nimic, deoarece se anticipeazã cã numai finala turneului ce are loc în Berlin, urmeazã sã fie urmãritã live de aproximativ 4 miliarde de telespectatori. RFID (Radio Frequency Identification) este o altã tehnologie de care se tot aude mereu ºi care îºi intrã în pâine la acest turneu. Pentru a preveni fraudele, FIFA a solicitat ca toate biletele la meciuri sã conþinã cipuri RFID. Compania T-Systems a instalat deja scanere pentru citirea cipurilor RFID la intrãrile în stadioanele din Dortmund ºi Frankfurt, iar Siemens a implementat o tehnologie similarã în alte câteva stadioane, printre care ºi Allianz Arena din München. Alte dispozitive de scanare sunt amplasate în interiorul stadioanelor, permiþându-le spectatorilor accesul la locuri ºi la chioºcurile cu gustãri ºi rãcoritoare. Pe de altã parte, tehnologia poate fi utilizatã pentru localizarea oamenilor, în special a huliganilor. ªi pentru ca actele de vandalism sã fie eliminate, stadioanele sunt împânzite cu zeci de camere video. Allianz Arena, de exemplu, este dotat cu peste 80 de camere video de supraveghere, care, sunt atât de performante, încât poliþia poate face zoom ºi citi informaþii despre echipe de pe programul aflat în mâna unui spectator. Mai mult, sute de senzori au fost instalaþi în stadionul din München pentru a monitoriza cãile de acces ºi pentru a preveni incendiile. Poliþia, pompierii ºi echipele de intervenþie medicalã de pe toate cele 12 stadioane vor folosi telefoane TETRA. Pe lângã o securizarea comunicãrii, telefoanele pot bloca interferenþele din fundal, ideal mai ales în cazul meciurilor de fotbal, deoarece utilizatorii vor putea chiar sã se înþeleagã între ei. Handset-urile vor fi, de asemenea, echipate cu GPS (Global Positioning System) pentru ca personalul sã poatã fi localizat ºi ghidat. Alte tehnologii avansate sunt cablurile Ethernet puse la dispoziþia presei, pentru transfer video ºi audio, ºi conexiunile wireless LAN. O altã tehnlogie, ce a fãcut deja furori la Campionatul Mondial de fotbal din Coreea de Sud ºi Japonia, televiziunea mobilã pe telefon, va fi ºi ea prezentã la acest turneu final. Utilizatorii vor putea sã descarce conþinut video cu secvenþe antologice din timpul meciurilor sau pur ºi simplu sã revadã un gol de top. ªi dacã mai doriþi sã auziþi de fotbal, trebuie sã vã mai spun cã la mijlocul lunii iunie, tot în Germania, în oraºul Bremen, începe RoboCup, turneu în care roboþii vor da golurile ºi nu oamenii. Evenimentul, ce are o tradiþie de 10 ani, oferã cercetãtorilor în roboticã oportunitatea de a îºi testa sistemele lor de calcul ºi abilitãþile în competiþie cu alþi colegi. Nu ne mai rãmâne decât sã suspinãm adânc, o datã pentru cã echipa noastrã nu a reuºit calificarea la Campionatul Mondial din acest an ºi a doua oarã pentru cã nu toþi vom fi prezenþi pe aceste temple ale balonului rotund. Putem însã urmãri meciurile live, pe plasma din living, alãturi de amici ºi sã sperãm la un spectacol cât mai reuºit din partea echipelor participante.
Foto: Robert Ferenczi

Daniel Chira redactor-ºef daniel.chira@mtr.ro

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

3

Sumar

SUMAR
Actualitãþi ºi ºtiri
Cele mai noi produse, cele mai proaspete ºtiri 6

44

Interviul lunii
Sony România 32

Hi-Fi Stereo
Team-Work Sparg toate canoanele 36 44

Dosare audio
Mariaj riscant 50 Sparg toate canoanele Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.

Headset
Cãºti de top 54

TV & Sat
Show time Spaþiul minunilor La vânãtoare 60 66 74

50

Camcorder
În regie proprie 78

Home Cinema
Gata de spectacol Via HDMI Joc de lumini Contact vizual 84 90 96 102 Mariaj riscant Boxele compacte CM1 ºi receiverul CD Enigma, îndrãznesc sã aparã în tandem.

Cinema
Uzina de putere 108

Reportaj
10 ani de DVD 114

CêTI DE TOP audio-video magazine a testat 20 de modele de cãºti audio pentru a stabili un partener perfect din punct de vedere Hi-Fi.

54

Ghid service
Totul despre MP3 120

Show Time Cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan, ci au ºi funcþii suplimentare.

Istoric
Istoric SONY 124

60

Nostalgic
Revolta piticilor 126

Internet
Cu ochii pe net 128

4

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

32

Interviul lunii Elena Burghelea, Business Development Manager, Sony România

Numărul 2 martie-aprilie 2006 5,99 RON (RO); 25 LEI (MD)

Redactor-ºef: Redactor executiv: Redactor: Traducãtor: Tehnoredactare: Webmaster: Colaborator:

Daniel Chira Aurora Hoduþ Sebastian Kovacs Brânduºa Bãcilã Flaviu Bächer Cosmin Baidoc Adrian Hegyes

Editatã de:

MTR Press Vasile Alecsandri 19, RO-410072, Oradea

General Manager: Director economic:

Leon Arhire Dora Pãduraru Florin Chiru tel. 0742 22 22 44

În regie proprie Camcordere DV în test special.

Director marketing:

Marketing coordinator:

Hajnalka ªtefan tel. 0742 22 22 24

Director publicitate:

Alexandru Florea tel. 0742 22 22 33

78
Director distribuþie: Public Relations:

Marius Galea Amalia Sferle Monica Bar tel. 0259 406 101, int. 119 marþi ºi joi între orele 14-16

Joc de lumini Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

Abonamente:

96
Gata de spectacol Patru modele noi de receivere AV de mare putere, dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase, ies la rampã.

Distribuþie:

Hiparion Distribution SRL tel. 021 224 39 26 0264 411 100

Tipãrit la:

Romprint S.A. Bucureºti tel.: 021 317 97 88 / 89

Prepress:

Rompit S.R.L. Bucureºti tel.: 021 224 28 06

84

Toate drepturile asupra materialelor aparþin MTR Press ºi nu pot fi reproduse, parþial sau în întregime, fãrã aprobarea prealabilã, în scris.

Spaþiul minunilor Zece televizoare LCD au fost testate detaliat pentru a stabili un campion. Aflã acum cine 66 ocupã prima poziþie în top.

Redacþia audio-video magazine Vasile Alecsandri 19 RO-410072, Oradea e-mail: office@mtr.ro tel: 0259 406 101/102/103/104 0359 303 000/333 fax: 0259 410 914 Internet: www.audio-video.ro

Scrisorile nu reflectã opinia redacþiei. În cazul scrisorilor prea voluminoase, audio-video magazine îºi rezervã dreptul de a publica doar anumite pasaje sau aspecte.

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

5

în timp real. create pentru a îmbunãtãþi calitatea sunetului. de înclinare ºi de pliere. Incintele acustice în care au fost depozitate sunt confecþionate din lemn de cireº pentru a spori impresia de naturaleþe. monitorul de 17 inci. a cãrui capacitate maximã poate fi de 2 GB. Dotat cu întregul sistem. Pe partea de hardware. Dacã v-aþi gândit deja sã vã faceþi un credit vã anunþãm cã deocamdatã aparatul e disponibil doar în Singapore. Aparatul nu depãºeºte dimensiunile buzunarului ºi cu toate acestea e capabil sã înregistreze clipuri video în format MPEG-4 cu rezoluþie VGA ºi 30 de frame-uri pe secundã. Aparatul a mai fost înzestrat cu un ecran LCD. utilizatorul unui Home Cinema compact mai are nevoie doar de un televizor sau un disc audio pentru a se delecta cu sunetele delicate ale lui EX-A10 de la JVC. Din sistemul Home Cinema mai fac parte douã “piese”: un receiver argintiu ºi un DVDplayer care-i seamãnã leit. Astfel. Modelul EX-A10 posedã douã boxe construite cu conuri de mesteacãn ºi douã difuzoare mai mici pentru înalte a cãror domuri sunt din lemn. suficient de mare pentru a nu vã crea probleme când urmãriþi un film pe tren sau în aeroport. ecranele pot fi puse pe “Movie mode”. Cei de la Creative au fixat camerei un preþ de aproape 600 de lei noi. Þinta noilor monitoare sunt gamerii ºi devoratorii de filme. fiecare con al difuzoarelor a fost realizat dintr-o coalã solidã de lemn.Actualitãþi Camerã de buzunar Cei de la Creative au anunþat de curând lansarea pe piaþã a camerei de luat vederi DiVi CAM 525D. suficient de mic 6 a u d i o . care le mãreºte rata de contrast pânã la 2000:1. motiv pentru care cei de la LG au înzestrat aceste aparate cu o mulpentru a face faþã celor mai crâncene jocuri de acþiune. Modelele Flatron L1970 HR ºi L1770HQ au fost dotate cu funcþia DFC (Digital Fine Contrast). Pentru a reda un sunet cald ºi natural. pe piaþa româneascã. care are proprietãþi acustice perfecte pentru utilizarea lor în construcþia boxelor. când urmãriþi un film. Ceea ce e suficient pentru câteva zeci de ore de filmãri la calitate standard. Cei de la LG n-au suflat deocamdatã nici o vorbã despre preþ. cu o diagonalã de 8 centimetri. Designul modelelor permite astfel ºi o mobilitate mai mare. Specialiºtii de la Creative au altoit aparatul ºi cu câteva calitãþi PMP Di . în acest moment. Curbarea foliilor de lemn a ridicat probleme deosebite producãtorilor din industria audio din cauzã cã materialul crapã uºor. Vi CAM 525D poate sã redea fiºiere video AVI ºi MP3. þime de tehnologii menite sã aducã îmbunãtãþiri palpabile ale imaginilor. Aspectul ultraslim deosebit al modelului este completat ºi de suportul de susþinere inovator “forte Hinge” dotat cu funcþii de reglare a înãlþimii. ambele modele se laudã cu o supleþe deosebitã. din orice sursã cu ajutorul mufelor audio/video. când este pliat în totalitate. În plus. funcþie optimizatã pentru o luminozitate maximã a imaginilor ºi adaptatã celor în miºcare. de curînd. Dupã ce au experimentat nenumãrate tehnici care s-au dovedit ineficiente. VAW pe partea de audio.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Aparatele au fost la rândul lor “îmbibate” cu cele mai recente tehnologii JVC. poate sã înregistreze date. Dispozitivul dubleazã ºi ca aparat foto fiind înzestrat cu un senzor de 5 megapixeli. Informaþia se stocheazã pe un card SD. Aceºtia au dotat boxele noului sistem Home Cinema EX-A10 cu conuri îmbibate în bãutura alcoolicã tradiþionalã a japonezilor. ajungând la o dimensiune de numai 65 milimetri. LCD-uri cu ratã de contrast mare Compania coreeanã LG a lansat. Conuri îmbibate în alcool Inginerii companiei JVC au gãsit o întrebuinþare ineditã sake-ului. o nouã gamã de monitoare LCD despre care se spune cã are cea mai mare ratã de contrast disponibilã. inginerii JVC au realizat cã lemnul de mesteacãn îmbibat în vinul de orez japonez – sake – devine moale ºi suficient de flexibil pentru a putea fi prelucrat fãrã sã se rupã. Împãtimiþii jocurilor pe calculator vor aprecia cu siguranþã timpul de rãspuns de 2 milisecunde.

audio-video.ro 04/2006 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 7 .www.

Pepper Pad 3 este un computer de buzunar care aratã destul de ciudat în comparaþie cu aparatele cu care a intrat în competiþie. în luna august. Se pare cã produsul va fi lansat. dar ºi pentru configurarea jocului. cât ºi din manetele montate pe spatele volanului. inginerii companiei s-au gândit la un monitor de computer care sã ofere posibilitatea de menþine biroul de lucru în ordine. Producãtorii apreciazã cã datoritã tehnologiei axiale. Motiv pentru care. curbele ºi impactul cu alte maºini. oferindu-le amatorilor de Xbox 360 o experienþã virtualã fantasticã. Yoshiro Honda. Inginerii au explicat cã DriveFX translateazã comenzile jocului întro forþã axialã care face ca volanul sã rãspundã dinamicii maºinii. pe gustul utilizatorilor Internetului ºi consumatorilor media. în ciuda organizer-elor electronice de toate tipurile. în Statele Unite ale Americii. pentru aproximativ 700 de dolari. Producãtorul japonez nu a specificat preþul noilor displayuri. Ecranele din seria E au fost dotate cu un accesoriu care nu este altceva decât o bucatã de plastic ce se ataºeazã în partea de jos a monitorului. a declarat cã oamenii continuã sã- douã bucãþi de cauciuc de culoare neagrã. în cazul e faþã. de butoane pentru navigarea pe Xbox 360. feedback. dar a precizat data lansãrii lor: 19 iunie. jucãtorii vor resimþi cu adevãrat denivelãrile drumului. Dacã vã zâmbeºte ideea achiziþionãrii unui astfel de gadget. Din aceastã gamã fac parte douã monitoare SDM-E76D (17“) ºi SDME96D (19“). jucãtorii vor simþi chiar ºi gropile de pe ºoselele jocurilor. de asemenea. 8 a u d i o . cu diametrul de 25cm. apucaþi-vã ºi economisiþi bani deoarece DriveFX va fi disponibil pe piaþã la preþul de aproape 100 de euro. Logitech a proiectat volanul dintro singurã ºi durabilã piesã de plastic. ºi aglomereze spaþiul de lucru cu post-ituri. spun producãtorii. din partea Sony Europe. Faþã de modelul anterior noul Pad se bucurã de procesorul AMD Geode LX 800 de 0. Fiind echipat cu Wi-Fi ºi memorie de stocare. acele hârtiuþe galbene ºi lipicioase la unul dintre capete. este învelit în Monitor cu suport Post-it Cei de la Sony Europe au scos pe piaþã monitoarele cu suport pentru post-it-uri. începând cu luna iulie. care combinã o serie de materiale de calitate cu tehnologia de feed-back axialã.9 waþi ºi duratã de viaþã dublã a bateriei. PC de buzunar Sincer n-am auzit pânã acum de predecesoarele acestui produs. Aceasta a dezvoltat volanul Drive FX. Cel puþin. Produsul s-a nãscut din concubinajul HanBit Electronics ºi Pepper Computer ºi a fost creat. Acesta dispune. În afarã de suprafaþa planã de care se prind post-it-urile. E de apreciat cã producãtorii au înzestrat gadget-ul cu mufe UPnP (Universal Plug and Play) datoritã cãrora cu Pepper puteþi controla orice device din casã dotat cu conexiuni similare. Primul produs lansat aparþine companiei Logitech. cu ajutorul Pepper Pad pot fi downloadate filme. creând o senzaþie similarã cu cea a ºofatului adevãrat. Acceleraþia ºi frâna pot fi comandate atât din pedalele pentru picioare. tot ce trebuie sã faceþi e sã-l scoateþi din cutie ºi sã-l porniþi.Actualitãþi Gropi virtuale Nu bine s-a lansat consola Xbox 360 de la Microsoft cã încep sã aparã accesoriile. care permit o manevrare sigurã ºi comodã. Volanul. ce posedã interfeþele DVI-D ºi HD-15 ca dotãri standard.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . muzicã sau jocuri. accesoriul mai prezintã un ºanþ pentru depozitarea pixurilor. nu vã veþi face nervi din cauzã cã vã distrugeþi maºina. fãrã sprijinul unui computer. Pentru a amplifica ºi mai mult experienþa ºofatului. Cu aceastã tehnologie. Volanele obiºnuite folosesc uºoare vibraþii ale motorului astfel cã ºoferii simt doar un mic gâdilat în palmele lor. Micul aparat se poate conecta la Net wireless.

.

a cãrui diagonalã mãsoarã 80 de centimetri. Pe partea de imagine vã putem spune cã ED-X10 permite presetarea rezoluþiilor de intrare. Mai exact. În plus. Dintre noile modele face parte ºi TV-ul N3251W. Protecþie anti-viitor Tehnologia se aseamãnã într-o oarecare mãsurã cu moda. aparatul este echipat cu conectori HDMI compatibili HDCP (High Definition Copyright Protection). deoarece au un semnal de sincronizare identic. designerii italieni au creat. imaginea “ecranul meu” poate fi introdusã de utilizator. o nouã versiune a aparatului. este dotat cu cele mai recente funcþii de securitate. iar pentru fanii emisiunilor de înaltã definiþie compania a rezervat o rezoluþie de 1366x768. Când la proiector se conecteazã un semnal. Proiectorul acceptã diferite rezoluþii frecvent utilizate. Se oferã ºi un pandativ. iar timpul de rãspuns a fost coborât pânã la 8 ms. inclusiv un nou detector de deplasare. un handsfree stereo pentru ascultarea muzicii în format MP3 ºi o husã de telefon auritã din piele. Ce e valabil în primãvara aceasta. animaþii deosebite ºi tonuri de apel în format MP3. noul proiector ED-X10 destinat ºcolilor. Pe partea de mufe. profesorii nu trebuie sã se mai îngrijoreze în privinþa furturilor acestor aparate. oferind cea mai bunã calitate posibilã a imaginii. Spre deosebire de alte proiectoare disponibile pe piaþã. În plus. Motiv pentru care cei de la ViewSonic au lansat trei noi modele de televizoare. care permite fixarea fizicã a aparatului.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cele mai multe proiectoare nu fac distincþia între WXGA (1280x768) ºi XGA (1024x768). a câte 10 W fiecare. colegiilor ºi universitãþilor. care are gravate iniþialele aurite DG. Noul model are multe caracteristici deosebite. Rata de contrast a ecranului ajunge pânã la 1000:1. care pot fi achiziþionate separat. televizorul ascunde sub carcasã douã boxe Dolby. screen savere. De asemenea. contribuind la identificarea proprietarului de drept. Dupã activarea detectorului. În spatele aparatului se gãsesc intrãri DVI (Digital Video Input) precum ºi variate inputuri pentru DVD-uri sau console de jocuri mai vechi. noul ED-X10 oferã o gamã de funcþii care simplificã utilizarea. oferind de asemenea o funcþie ce permite utilizatorului sã programeze rezoluþiile care pot fi utilizate cu proiectorul. Detectorul de deplasare blocheazã proiectorul. Mobil fashion Motorola ºi casa de modã Dolce & Gabbana au dezvãluit noul telefon RAZR V3I Dolce & Gabbana. De exemplu. având gravat logo-ul Dolce&Gabbana. Au fost dezvãluite ºi accesoriile exclusive pentru telefonul MOTORAZR V3I Dolce&Gabbana. Dar ED-X10 detecteazã modul WXGA ºi comutã la modul ecran lat. în luna mai. protejate de un cod selectat de utilizator. iar al doilea sistem seteazã o imagine unicã “ecranul meu” care este afiºatã la fiecare pornire a aparatului. mai este echipat cu conexiuni VGA pentru o conectare simplã la computer în cazul în care doriþi sã urmãriþi filme stocate pe calculator. cum ar fi diverse imagini de fundal. dacã acesta este mutat din locul sãu normal de utilizare. Acest cod funcþioneazã împreunã cu alte douã sisED-X10 dispune de o barã de siguranþã din oþel integratã. În preþul de aproximativ 1000 de dolari. Având o culoare portocalie deosebit de intensã.Actualitãþi Proiector cu senzor de miºcare Compania Hitachi a lansat. aparatul recunoaºte automat rezoluþia corectã a imaginii ºi optimizeazã imaginea proiectatã pentru a corespunde rezoluþiei semnalului de intrare. teme de protecþie – primul sistem menþine proiectorul pornit pânã când se introduce un cod de blocare folosind telecomanda. în auriu ºi argintiu. Aparatul este dotat cu o gamã de funcþii de securitate uºor de utilizat. proiectând o imagine perfectã. destinat exclusiv mediilor educaþionale. Datoritã succesului enorm înregistrat de ediþia limitatã RAZR V3I Dolce&Gabbana. pe care le-au echipat cu “protecþie anti-viitor”. Astfel. va fi considerat perimat în iarnã. compania ºi-a blindat televizoarele cu tot felul de tehnologii menite sã le protejeze de rapidele schimbãri din domeniu. aparatul va funcþiona doar dupã introducerea codului setat de administratorul produsului. uºurând ºi eficientizând predarea interactivã. împreunã cu Motorola. 10 a u d i o . Acestea includ un set Bluetooth personalizat Motorola H700. Filmele pot fi urmãrite în format widescreen 16:9.

.

Interesant e faptul cã. modelul acesta va fi preferatul suporterilor împãtimiþi ai fotbalului. Mai mult decât atât. Dacã nu aveþi vreme sã ascultaþi farsele lui Buzdugan TV cu hard de 80 GB Cine obiºnuieºte sã petreacã ore în ºir în faþa televizorului. Memoria internã a playerului ajunge pânã la 2 GB. 12 a u d i o . Playerul se conecteazã la PC prin USB 2. pentru muzicã nouã. reducând la minim zgomotele din fundal. la preþuri ce variazã între 130 ºi 150 de dolari. în timp ce un altul este înregistrat. Noul televizor cu plasmã 42PC1RR din seria HDready este dotat cu o memorie internã HDD. acesta se poate bucura de imagine de calitate prin douã mufe scart. Graþie memoriei încãpãtoare. Nu avem încã veºti despre preþuri sau disponibilitate. Îl puteþi gãsi online. fiindcã puteþi înregistra ºi asculta mai târziu. permiþând transferuri foarte rapide de cantitãþi mari de informaþii. Funcþia oferã consumatorului avantajul deosebit de a reveni la o scenã anterioarã în timp ce programul respectiv este în continuare înregistrat. WMA ºi WMA DRM. cele douã tunere permit vizionarea unui program. care vor putea revedea scenele cele mai captivante de câte ori vor dori. Din aceastã caracteristicã derivã o serie de avantaje interesante. Cu alte cuvinte Live! Cam Voice va capta doar vocea celui din câmpul camerei. aparatul poate sã redea fiºiere MP3. Camera este dotatã cu un senzor optic capabil sã înregistreze imagini video la o rezoluþie de 1. dar sperãm sã fie fãcute publice cât mai curând. unde toatã lumea þipã pentru a se face auzitã. Acest aparat are o mulþime de calitãþi care-l fac un jucãtor redutabil pe piaþa de profil. care a înlocuit clasicul filtru din sticlã ºi care permite poziþionarea plasmei ºi într-o încãpere luminoasã. care permit conectarea rapidã la HD set top box sau Blue-Ray/HD-DVD printr-un singur cablu. Dintre tehnologiile cu care au fost înzestrate televizoarele din noua gamã 42PC1RR amintim: rata de contrast surprinzãtoare de 10000:1 ºi “Clear Filter”.3 megapixeli. Primul ºi cel mai important este “TimeShift”. Mãsurând doar 24 x 24 x 24 mm.Actualitãþi Cubul magic Modelul Dah 1500i produs de compania Mobiblu se numãrã printre cele mai mici MP3-playere din lume. cu siguranþã va ciuli urechile la aceastã ºtire. Dacã vã sãturaþi de muzica din memorie puteþi apela la radioul FM integrat. cu o capacitate de 80 GB. televizoarele sunt dotate cu HD Ready XGA (1024x768) ºi inputul HDMI.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Webcam cu izolator de gãlãgie Noul webcam lansat de Creative este este dotat cu douã microfoane dispuse în aºa fel încât sã înregistreze sunetele doar dintr-o anumitã arie. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã conectaþi aparatul la un calculator cu Windows care-l va recunoaºte drept un device de memorie. Toate aceste facilitãþi au fost înmagazinate într-un aparat. Acest lucru este posibil datoritã soft-ului SightSpeed. Adãugarea de muzicã se face cât se poate e simplu. începând înregistrarea programului selectat timp de o orã. care se activeazã automat la pornire sau la schimbarea canalului. Gadget-ul este disponibil pentru suma de 100 de dolari. Cu siguranþã. o folie protectoare. telespectatorii pot înregistra programele preferate timp de pânã la 40 de ore. cu aceeaºi camerã se pot face fotografii de pânã la 5 megapixeli (îmbunãtãþite cu un software). Chiar dacã sistemul AV al consumatorului nu recunoaºte funcþia HDMI. dintre care 20 de ore oferã o înregistrare a imaginii de cea mai înaltã calitate. premiat datoritã calitãþii de a trimite imagini video clare prin Internet. a cãrui greutate nu depãºeºte 18 grame. Aparatul maximizeazã numãrul de frame-uri transmise pe secundã. fãrã a afecta calitatea imaginii. Ceea ce-l face potrivit pentru conversaþiile via messenger din internet cafe-urile zgomotoase sau aeroporturile aglomerate. aºa cã nu trebuie sã vã faceþi probleme în legãturã cu spaþiul de stocare.0. De asemenea. Cãutarea fiºierelor prin meniu e uºuratã de micul ecran OLED (Organic Light Emitting Diode) care-i adaugã un plus de claritate ºi luminozitate. pentru a nu vã confrunta cu imagini sacadate în timpul video conferinþelor. marþi dimineaþã nu-i nici o problemã.

Cora. Oficialii LG au declarat: “Avem experienþa implementãrilor similare în þãrile din vestul Europei ºi ne concentrãm asupra pieþei de plasme ºi LCD unde inovaþia este cuvântul de ordine.” a declarat Sebastian Voican director de vânzãri la Asesoft Smart. www.000 puncte de afiºare în cele mai importante centre comerciale din România cu un trafic anual estimat la peste 100 milioane cumpãrãtori. este specializatã în oferirea de soluþii integrate audio-video ºi IT atât pentru sectorul industrial cât ºi pentru domeniile “home” ºi “retail”.decizia de cumpãrãre. Plazza România. McDonalds.audio-video. Asesoft Smart.ro 04/2006 a u d i o . Conceptul publicitar constã în difuzarea spoturilor audio-video în spaþiile frecventate de un numãr important de persoane-cumpãrãtori folosind ca suport display-urile cu plasma LG. reprezentând începutul unui parteneriat de duratã între noi.Parteneriat LG . parte a grupului Asesoft ºi cel mai mare partener LG business-to-business.la nivel vizual ºi auditiv .000 puncte de afiºare în urmãtorii 2 ani.v i d e o m a g a z i n e 13 . Printre locaþiile actuale se numãrã Billa. Participãm alãturi de partenerul nostru Asesoft Smart la implementarea proiectului. ºi sperãm sã extindem într-un termen scurt colaborarea. cel mai mare de la înfiinþarea filialei LG din România pe zona de monitoare cu plasmã. CityMall. Monopoly TV este serviciu de tip in-store advertising oferit de Monopoly Media care opereazã printr-o reþea de aproximativ 1. în marile galerii comerciale/food court) sunt un instrument de publicitate dinamic .Monopoly în P integrarea celui mai important proiect in-store TV Alegerea produsului se face în spaþiul comercial deci una din cele mai mari provocãri ale marketingului modern este “livrarea” mesajului publicitar în momentul cheie . Televiziunea digitalã integratã în magazine (în zona caselor de marcat.Asesoft Smart .” Sistemul de transmisie via satelit va fi extins pânã la un numãr de 3. Carrefour.care pune cumpãrãtorul în faþã produsele ºi serviciile într-un moment cheie momentul deciziei de cumpãrãre. Proiectul LG-Asesoft Smart constã în montarea de soluþii de afiºare cu peste 500 de display-uri cu plasmã în puncte de trafic din reþeaua Monopoly. “Acesta este unul din proiectele mari de implementare din acest an pentru noi ºi cel mai mare existent în acest domeniu în România. LG Electronics ºi Monopoly TV. Metro.

Puteþi face proiecþii chiar ºi pe acoperiºul blocului. Printre caracteristicile interesante ale aparatelor se numãrã butoanele Live Call prin apãsarea cãrora se deschide automat messenger-ul. gen sau perioadã. Atunci nu e de mirare cã accesoriile devin din ce în ce în mai sofisticate. însã nu are ieºiri pentru audio. trageþi cu ochiul la acest Maestro Classical Music Player. cât ºi optic. Aparatul este deja disponibil pe site-ul Mitsubishi. ambele fiind echipate cu microfoane “noise cancelling” (reducãtoare de gãlãgie). întrucât aparatul poate fi dotat cu o baterie externã . În ceea ce priveºte interfeþele. Toatã ºmecheria constã în apa ce se aflã pe fundul carcasei. Compania americanã a prezentat douã noi modele LifeCam VX-6000 ºi VX3000. Proiector de buzunar Pentru audiofili Americanii produc aparaturã pentru absolut toate gusturile posibile. aparatul fiind disponibil tuturor celor care se încumetã sã scoatã din buzunar 5. Lumina trece prin apa care se onduleazã din pricina trepidaþiilor. care e suspendatã pe niºte picioare de pãianjen. locul unde a fost înregistrat concertul.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . pe care apoi le depoziteazã pe hard-disk-ul de 400 de GB. unde Maestro nu dezamãgeºte cu ieºirile S/PDIF atât analog.62 cm) îl vor face potrivit pentru oamenii de afaceri puºi mereu pe fugã. Acest CD-player lãudat de mama focului pe site-ul oficial nu pare a fi mai mult decât un PC. care oferã transmisii video de 1. Aceste boxe au o carcasã circularã transparentã. Nepretenþioºii pot opta pentru modelul VX3000 care oferã rezoluþie standard VGA. noul proiector lansat de compania Mitsubishi. veþi putea urmãri cum interfaþa vã sorteazã colecþia de muzicã în funcþie de compozitor. pentru suma de 899 de dolari. iar dacã luãm în considerare faptul cã aveþi posibilitatea de vã vedea interlocutorul live. Se pare cã JellyFish Sonic este creaþia lui Kota Nezu. aºa cã s-ar putea sã aveþi probleme încercându-l cu o consolã de jocuri mai veche. ce funcþioneazã cu o interfaþã gen iTunes. artist. dezvoltat de compania Fortuna. Sistemul este capabil sã extragã muzica de pe CD-uri în formatele lossless WMA ºi lossy MP3. Mai ales cã diferenþa de preþ dintre cele douã este considerabilã: VX-6000 va fi disponibil pentru 100 de dolari. Poate fi conectat fãrã probleme la PC. Producãtorii sunt de pãrere cã dimensiunile sale reduse (12 cm x 4. aparatul nu vã va ataca odatã ce veþi porni muzica. aceste servicii îºi dubleazã atractivitatea. Aparatul este capabil sã afiºeze imagini cu o ratã de contrast de 550:1 ºi o luminozitate de 250 de lumeni. dar iatã cã pe piaþã a mai intrat un jucãtor cu greutate: Microsoft. cu toate cã prima datã am crezut cã au fost inventate de fraþii Wachowski (creatorii filmului “Matrix”). Nu vã temeþi. Cele douã webcam-uri vor fi disponibile abia prin luna august. Toate aceste caracteristici menite sã stârneascã vise unui audiofil nu sunt deloc ieftine.000 de dolari. Ca exemplu. PK-20. e atât de mic încât poate fi þinut în palmã fãrã probleme. Aparatele vin echipate cu un program pentru controlul camerelor. Cei de la Creative au fost primii care ºi-au anunþat noile webcam-uri inteligente. software care poate fi folosit pentru uploadarea rapidã de poze pe Windows Live Spaces. în timp ce modelul stan- dard îl veþi putea gãsi la jumãtate de preþ. iar pe peretele din spate se formeazã tot felul de modele hipnotice. Odatã conectat la TV sau monitor prin mufele DVI sau VGA. MAC sau PDA-uri.62 cm x 9. aparatul suportã transmisiile TV SECAM. cãci aparatul va înregistra doar vocea celui care-i stã în faþã. Desigur cã pânã la urmã totul se reduce la outputuri. Atacul boxelor Acest gadget pare mai degrabã desprins din coºmarul unui audiofil care ºi-a torturat prea mult incintele acustice. Asta înseamnã cã le puteþi folosi în medii zgomotoase.3 megapixeli ºi cu care se pot obþine fotografii de pânã la 5 mp. Când se ataºeazã o sursã de muzicã se porneºte un bec.Actualitãþi Webcam-uri de la Microsoft Telefonia prin Internet este aproape gratis. 14 a u d i o . PAL ºi NTSC.accesoriu de aproape 100 de dolari. Cei care cautã imagini mai bune ar trebui sã se orienteze cãtre modelul VX-6000. Rezoluþia nativã de 800 x 600 (rezoluþia maximã de 1084 x 768) este suficientã pentru a proiecta o imagine cu o diagonalã de 100 de cm.

9 x 16. alta de 60 de GB- Cãºti audio impermeabile Iatã o invenþie ingenioasã de care ar putea profita salvamarii sau surferii sau … alpiniºtii ghinioniºti surprinºi mai mereu de o ploaie cãlduþã de varã. Printre formatele de fiºiere care vor fi decodificate de acest gadget se numãrã WMA.2 mm ºi o greutate de 140 de grame.9 x 13. Iubitorii de muzicã. Capetele care se insereazã în urechi sunt prevãzute cu o garniturã de cauciuc. Aºadar. Dar înainte de a porni apa caldã ar fi bine sã vã asiguraþi cã ºi MP3 sau CD-playerul este impermeabil. . Cei de la Pioneer n-au lansat încã nici un zvon despre preþ sau disponibilitate.Gigabeat . Dimensiunile sunt de 59. Aparatul dezvoltat de compania japonezã poate sã înmagazineze între 30 ºi 60 GB de informaþie. Se pare cã aparatul va fi disponibil deocamdatã doar în Japonia. muzicã ºi film Un concurent redutabil pentru iPod Video pãºeºte cu încredere pe piaþa mondialã a electronicelor. iar pentru S60 sunt 59. la preþul de aproximativ 299 de dolari pentru S30 ºi circa 399 de dolari pentru S60. în funcþie de hard-disk-ul cu care este echipat.2 mm ºi 127 de grame pentru modelul S30. MP3-urile de pe hard: Gigabeat are un tuner FM integrat. Cei de la Toshiba s-au gândit ºi la momentele în care vã dor ochii de la filme sau v-aþi plictisit de Gigabeat are douã variante: una 30. care ar putea crea un scurtcircuit. Producãtorii spun cã deviceurile vor fi dotate cu sistemul de operare Windows Mobile. clipuri video ºi fotografii vor avea ocazia împachetãrii tuturor aplicaþiilor într-un singur produs.9 x 99. iar carcasele sunt construite în aºa fel încât sã protejeze construcþia electronicã de picãturile de apã.un mix de poze. dacã aveþi de gând sã faceþi un duº cu CD-playerul vã putem asigura cã micile cãºti sunt capabile sã redea sunet de pânã la 100dB ºi frecvenþe ce variazã între 20 de Hz ºi 20 de kHz. Cãºtile audio de la Pioneer pot fi folosite fãrã probleme pe vreme ploioasã sau în condiþii de umezealã excesivã.9 x 99. Afiºarea aplicaþiilor se face pe un display color QVGA cu diagonala de aproape 7 cm. WAV pentru muzicã ºi WMV/MPEG2 pentru video. MP3. Toshiba Gigabeat S este unul dintre cele mai aºteptate playere multimedia din acest an.

Mezinul noii familii este modelul LV-7250 (1. cu ajutorul lor muzica poate fi ascultatã la volume foarte reduse. un player cu memorie Flash Piaþa playerelor de muzicã digitalã se diversificã pe zi ce trece. SX60 ºi SX6 au fost lansate spre sfârºitul lui aprilie. pe piaþa americanã. care nu numai cã au mai multe opþiuni. Dimensiunile sale sunt de 28x52x15 mm. în mod automat. în curând. Se zvoneºte cã va fi disponibil foarte curând. afecþiunile aparatului auditiv. care poartã numele de SyncMaster 745 MS. De unde rezultã. Reprezentanþii companiei Jays explicã faptul cã majoritatea ascultãtorilor dau volumul mai tare atunci când se aflã în zone gãlãgioase. Ogg-uri. O altã caracteristicã demnã de apreciere este transmiþãtorul FM integrat prin intermediul cãruia puteþi împãrtãºi muzica. ASF-uri ºi WMA-uri. Despre preþuri nici o vorbã. Gadget-ul poate fi cu uºurinþã purtat la gât. deocamdatã.0.Actualitãþi Cel mai subþire “tub” Toate marile companii producãtoare de electronice se luptã pentru a-ºi vinde cât mai bine ecranele cu plasmã sau LCD. Delicate cu urechile Compania suedezã Jays a lansat pe piaþã o pereche de cãºti care se bagã în urechi despre care spun cã anuleazã 90 de procente din zgomotul ambiental. iar “Highlight Zone” creºte luminozitatea. cu oricine are un radio cu receiver FM. LV-7255. pe care o ascultaþi la radio. YP-F2 de la Samsung poate fi achiziþionat în variantele de 512MB. Proiectoare Canon YEPP. care permite downloadarea melodiilor cu o vitezã impresionantã. Puteþi asculta radio live sau sã stocaþi circa 50 de ore de emisie pe memoria internã a gadget-ului. Astfel. Mai este dotat cu anti-virus. pe piaþã playerul MP3 Inno XM2GO. monitorul genereazã ioni anionici ºi raze infraroºii chiar ºi atunci când nu este pornit. în Coreea.com. atunci poate o sã fiþi mulþumit de cel mai scump aparat din aceastã nouã gamã. d-Jays sunt disponibile pentru comandã pe Internet. dar cu cât vor fi mai multe. Pentru a vã dumiri despre preþ ºi disponibilitate interesaþi-vã direct pe site-ul companiei: www. Produsul va fi comercializat pe piaþã. 16 a u d i o . Modelul YEPP YP-F2 de la Samsung a fost anunþat oficial de curând. va fi disponibil ºi pe piaþa mondialã. care regleazã automat luminozitatea ºi contrastul ecranului. Deocamdatã. cu atât preþul lor va fi mai scãzut. modelul SX6. Sistemul de reducere a zgomotului este construit în jurul unei armãturi de dimensiuni microscopice care produce muzica în interiorul urechii. dar. de curând. 1GB ºi 2GB la preþurile de 103 euro. Modelele LV-7250. Sau pur ºi simplu puteþi sã-l umpleþi cu MP3-uri sau WMA-uri. 3500 de lumeni ºi o ratã de contrast de 1. Radio prin satelit Pioneer a lansat. 2000 de lumeni ºi o ratã de contrast de 600:1. pe care ei le numesc “iPod ears” (urechi de iPod . aparatul fiind capabil sã ruleze fãrã probleme MP3-uri. Datoritã sistemului cu care au fost înzestrate aceste cãºti. “Magic Bright” este o tehnologie. Preþul aparatului este de aproximativ 5. Acest fapt trebuie sã fie în avantajul cumpãrãtorilor. Cei de la Samsung. modelele vor fi disponibile doar în Coreea. O caracteristicã interesantã a aparatului este faptul cã pe ecran pot fi vizualizate versurile melodiilor pe care le ascultaþi. care au prezentat lumii întregi cel mai subþire monitor cu tub catodic.400 de euro). Piaþa proiectoarelor tocmai s-a lãrgit odatã cu lansarea a cinci noi modele de compania Canon.600 de euro. funcþie de deodorizare ºi toate dotãrile tehnologice marca Samsung. cei care-ºi vor asculta muzica preferatã la MP3 player cu cãºtile d-Jays nu se vor alege cu afecþiuni ale urechilor.se referã la leziunile provocate de ascultarea muzicii la cãºti). Mai exact este vorba despre un monitor CDT (Color Display Tube).canon. dar dacã vã veþi înscrie pentru comandã puteþi sã le obþineþi cu 20% mai ieftin. Ecranul SyncMaster 745 MS poate fi cumpãrat deocamdatã doar pe piaþa coreanã. Are o diagonalã de 17 inci ºi o grosime de 358 mm. 129 de euro ºi respectiv 164 de euro. redã imagini cu o rezoluþie de 1024x768. Interesant la acest aparat faþã de altele este cã e dotat cu un tuner XM pentru radio prin satelit. Formatele suportate sunt destul de variate. în Japonia. deoarece cântãreºte 22 de grame.000:1. de exemplu. Dacã acest model nu vã satisface setea de calitate. dar pentru aceºti bani ºtie sã afiºeze o rezoluþie de 1400x1050. spun ei. atunci când sunt rulate clipuri video. cu 50 de mm mai subþire decât predecesorul sãu. Potrivit producãtorilor. X600. la preþul de 100 de dolari perechea. din luna august. Cu toate acestea se mai gãsesc ºi corporaþii care nu înoatã în acelaºi sens cu valul. declarã producãtorii.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . la preþul de aproape 399 de dolari. De exemplu. Printre alte dotãri se numãrã ºi un tuner FM ºi un slot USB 2.

pentru a transforma sufrageria într-un stadion live pentru întreaga familie.4 cm. este uºor de folosit ºi împreunã cu funcþiile unice vã permite sã vã puteþi bucura de experienþa cinematograficã chiar acasã. Vice-Preºedinte ºi Director General al Digital Media Business Group. 720p ºi 1080i. Apple va include o secþiune muzicalã Nike Sport în magazinul sãu iTunes. detalii sofisticate ºi culori vibrante pentru cea mai realistã experienþã vizualã. ci cu propriile ritmuri cardiace. iPod.Mark Parker. ritmul ºi caloriile arse pe ecranul unui iPod nano prin intermediul unui senzor din interiorul Adidas-ului. Paula Radcliffe. imagine în format 16:9 ºi furnizeazã o senzaþie vizualã adevãratã fãrã nici o redimensionare sau distorsiune. în timpul unui eveniment la care au participat: CEO de la Apple. Desigur cã pe displayul OLED de 1. Nu cu mult timp în urmã compania Archos a prezentat pieþei noul player Archos 104. www. Furnizeazã o calitate extraordinarã a imaginii cu miºcare naturalã. Bateria are o autonomie de 13 ore. în mod nativ. iar softul este compatibil cu Windows ME/2000/XP ºi Mac OS X. Funcþioneazã cu o varietate de formate muzicale: MP3. Astfel cã posesorii de sisteme Hi-Fi pe roþi nu îºi vor mai enerva vecinii cu baºii melodiilor hiphop. are 1300 ANSI Lumeni ºi 2500:1 raport de contrast. BenQ foloseºte un segment de 7 culori (RGBRGBW) ºi o tehnologie avansatã de ajustare de gamã pentru a oferi culoarea optimã care este mai aproape de percepþia vizualã umanã. Carcasa albã a BenQ W100 transmite eleganþã simplã ºi completeazã perfect decorul din orice sufragerie. Dezvoltatorii Nike au spus cã Nike+Air Zoom Moire a fost primul Adidas. transmiþând reproducerea adevãratã a culorii. În ceea ce priveºte dimensiunile vã putem spune doar cu aproximaþie cã aparatul are 9. Toate aceste facilitãþi îl fac un player atractiv. Nike ºi Apple au creat sistemul wireless Nike+iPod care permite alergãtorului sã afle ce distanþã a alergat.1 x 4.ro 04/2006 a u d i o .“ BenQ W100 suportã o gamã variatã de formate video digi- Nike-uri wireless Compania Nike a declarat recent cã toate modelele de Adidas vor putea comunica cu playerul muzical de la Apple. campionul Turului Frantei la ciclism. Parteneriatul dintre cele douã companii a fost anunþat la New York.v i d e o m a g a z i n e 17 . care amplificã sunetul ºi-l retransmite cãtre sistemul audio al maºinii. creat special pentru a se potrivi cu acest sistem. declara: “BenQ posedã o tehnologie inovatoare proiectatã pentru familia dumneavoastrã. timpul. BenQ Corporation tale care includ 480p. a fost închis într-un medalion în formã de inimioarã tuningat cu tot felul de accesorii.3 x 1. Aparatul electronic. WMA. 576p.5 inci puteþi vizualiza ºi fotografii în format JPEG. Pimp My Heart Nu e foarte clar felul în care funcþioneazã acest aparat. utilizatorii pot sã afle distanþa parcursã. La acest medalion se ataºeazã un senzor care se prinde de lobul urechii ºoferului. cu design elegant. acest HBBB (HeartBeat Bass Booster) System joacã rolul de a transmite bãtãile inimii ºoferului cãtre sistemul audio al maºinii. Lance Armstrong ºi deþinãtoarea recordului la maraton. Proiectorul BenQ W100 din seria home entertainment oferã. WMA-DRM ºi WAV. Steve Jobs. au declarat oficialii companiei. CEO de la Nike . care face treaba asta. Fiecare bãtaie cardiacã este monitorizatã de un software de pe laptop. fãcându-l sã funcþioneze cu multe sisteme TV de înaltã definiþie. Însã preþul de 150 de dolari îi va face pe mulþi sã conspecteze ºi alte oferte. Inspirat de cercetãrile intense fãcute pe gusturile consumatorilor ºi pe feedback-ul clienþilor. Micul gadget muzical a fost înzestrat cu un hard-drive de 4 GB pe care-l puteþi umple dupã pofta inimii cu mii de melodii ºi fotografii. Din câte spun producãtorii. Archos 104 Piaþa de MP3 playere se diversificã pe zi ce trece. care comunicã cu playerul. Folosind sistemul Nike+iPod Sports Kit.audio-video. Modelul W100. Peter Chen.BenQ prezintã noul W100 BenQ anunþã noul proiector digital BenQ W100 care afiºeazã imagini în format wide 16:9.

cu siguranþã. Text de: Aurora Hoduþ. Sebastian Kovacs 18 a u d i o . Pe paginile urmãtoare. dar ºi cele mai stranii accesorii. gãsiþi o colecþie de astfel de produse. care.Reportaj GADGET-URI DE SEZON Când vine vorba despre gadget-uri ºi accesorii care sã completeze noul iPod sau MP3 player posibilitãþile sunt nelimitate. vã vor cuceri privirile.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . O dovedesc creatorii acestora care ºi-au dat frâu imaginaþiei ºi eu pus apoi în practicã cele mai pragmatice.

jbl. pe www. sã nu alunece. Venind parcã din spaþiu. 128 sau 256 de MB. când ºi-au dat seama cã viitorul aparþine multimedia ºi ºi-au luat rolul în serios. .ro 04/2006 a u d i o .com. xtrememac.audio-video. Preþ 24. sã-þi protejezi ecranul ºi tastele iPod-ului de zgârieturi ºi lovituri.95.com. pe care se vede ora. Vorbim de iPod nano Vertical Case Leather din piele.com. Acest ceas cu alarmã este un iPod Universal Dock ºi are în partea din faþã un ecran LCD. Preþ 19. Bateria Li-ion reîncãrcabilã rezistã la 9 ore de muzicã non-stop. ªi dacã aveþi senzaþia cã lucrurile se terminã aici vã înºelaþi.fulltell. Cele 4 picioare. acoperã întreaga suprafaþã a iPod-ului video. astfel încât sã nu se spargã. Preþ 30 de dolari.IPOD CU PERSONALITATE Acum poþi sã-þi personalizezi iPod-ul cu imaginile starurilor tale favorite.it. În douã culori sau doar monocolor. produs propus de compania italianã Fulltell. Carcasa cu protecþie de ecran încorporatã oferã acces nelimitat la taste ºi toate porturile iPodului. Styling-ul aspru oferã posibilitatea ca iPod-ul sã fie þinut sigur în mânã. Au creat sisteme de boxe care integreazã iPod-urile. uri cu licenþe oficiale. CU MÂINILE LIBERE Se potrivesc ca o mãnuºã. Tot ce mai putem spune este cã acestea sunt lansate pe o perioadã limitatã de timp. aºa cã grãbiþi-vã dacã oferta v-a fãcut cu ochiul. www. Este rezistent la apã. haloul acustic redã 360 de grade de sunet pentru plãcerea auditoriului. Este compatibil atât cu Window98/Me/NT/2000/XP cât ºi cu Mac. dacã e nevoie. Negre sau în culori la modã. Iconz oferã control asupra Click Wheel ºi protecþie integralã a ecranului. învelitoarele pentru iPod Nano fac în aºa fel încât sã nu mai aveþi grija iPod-ului.95 de dolari. pentru a fi mai uºor vizibile. Oferta este valabilã în douã variante: alb ºi negru . Luaþi-vã un ceas elegant cu MP3. carcasa protejeazã ecranul ºi Click Wheel. Gadget-ul poate fi gãsit într-o varietate mare de design- FUNCÞII ATRACTIVE Compania JBL este deja recunoscutã pentru sistemele audio pe care le creeazã. Pe www.brewer-cantelmo. la un preþ de aproximativ 170 de dolari. Parte a unei serii exclusiviste. iKitty este haioasã ºi funcþionalã.xtrememac.com. Memoria în flash poate fi de 64. cu imagini ale star-urilor. ªi. în acelaºi timp.com.v i d e o m a g a z i n e 19 . Designul deschis este extrem de permisiv când vine vorba despre porturi. cât ºi pentru ecran. Mai multe informaþii cu privire la producãtor gãsiþi accesând: www. Iconz combinã design-ul artistic cu protecþia completã pentru iPod-ul video. Specialiºtii nu s-au oprit aici. CEAS CU MP3 PLAYER CARCASà DURABILà XtremeMac TuffWrap Accent pentru iPod Nano are o carcasã durabilã din silicon care-þi protejeazã preþiosul iPod Nano de zgârieturi. douã urechi ºi coada demonstreazã personalitatea puternicã de care beneficiazã pisicuþa noastrã. oferind protecþie atât pentru iPod. iPod Universal Dock poate fi achiziþionat direct de pe www. Unele pot fi agãþate. tot pe www. un radio AM/FM ºi o serie de intrãri pentru integrarea altor device-uri audio. Detalii pe www. altele pot fi prinse de mânã cu o bandã. cea mai drãguþã carcasã pentru iPod Nano.pisica bunã ºi cea rea. PENTRU IUBITORII DE PISICI Aºa poate fi descris gadget-ul iKitty.speckproducts. acele ºi butoanele sunt colorate în roºu sau verde. aceste carcase durabile. Preþ 23 dolari.

Preþ 11. dar care poate fi desprins dacã aºa vã este mai comod.cableyoyo. Mai mult.com. Mai multe informaþii puteþi obþine de pe site-ul www.Reportaj RUPÞI DE LUME Sã ai în buzunar un MP3 player fãrã o pereche de cãºti pe mãsurã e ca ºi cum ai privi înfometat o conservã. CABLEYOYO De câte ori nu vi s-a întâmplat sã vã prindeþi degetele în cablurile MP3 playerului? Sau sã vi se încâlceascã cablul de la cãºti printre toate celelalte sârme de pe birou? Ca sã rezolvaþi problema surplusului fãrã a fi nevoiþi sã apelaþi la leucoplast. mai multexistã chiar ºi un lãcaº pentru telecomanda aparatului. Denumite Creative Zen Aruvana. iGuy oferã protecþie iPod-ului ºi ecranului ºi are capacitãþi bune de docare pentru iPod nano. Acces total la mufa de la cãºti ºi celelalte porturi. earPod oferã acces rapid ºi uºor pentru a pune ºi a scoate din carcasã cãºtile. Pachetul mai conþine un adaptor pentru avion. Cãºtile sunt disponibile deocamdatã doar pe piaþa asiaticã.95 de dolari.99 de dolari.com. 20 a u d i o . Mic ºi compact.speckproducts.com. vã recomandãm acest gadget denumit Cable Yoyo. Se monteazã cu uºurinþã prin intermediul unei ventuze pe spatele playerelor de muzicã. CARCASà FASHION Când cãºtile audio sunt puse într-o geantã sau în buzunar firele atârnã întotdeauna ºi de cele mai multe ori vã încurcã. ºtiind cã ai uitat deschizãtorul. poate fi aºezat în picioare în timp ce bateria stã la încãrcat. Compania Creative n-au menþionat deocamdatã vreo datã de lansare pentru Europa sau restul lumii. Creative a lansat de curând o pereche de cãºti perfecte pentru cãlãtori (ºi nu numai). Problemã rezolvatã: EarPod eliminã toate neajunsurile cauzate de cabluri ºi mai mult le lungeºte ºi durata de viaþã. cu care poate fi agãþat de curea. cãºtile sunt dintre cele care se introduc în ureche. Preþ 34.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . pe www. Pe lângã amuzamentul oferit gratuit de carcasã. de buzunar sau oriunde vã vine la îndemânã.audiooutfitters. HAIOS ªI PRIETENOS ªi aceeaºi specialiºti de la Speck au mai inventat ceva. o unealtã de curãþare ºi o carcasã pentru depozit pe timpul cãlãtoriilor. aºa cum vã place mai mult. Poate de asemenea sã scurteze cablurile cãºtilor în timp ce folosiþi iPod-ul. Producãtorii (www.creative.com) s-au gândit chiar ºi la cumpãrãtorii pretenþioºi motiv pentru care pachetul se livreazã împreunã cu 10 abþibilduri ce se pot lipi pe spatele gadget-ului. EarPod este un gadget elegant pentru cãºtile audio ale iPod-ului. Garniturile sunt confecþionate dintr-un silicon special ºi se livreazã în trei mãrimi diferite. dacã suprafaþa aparatului este suficient de mare. iGuy este o carcasã sub forma unui omuleþ haios ºi prietenos ºi care este mereu alãturi de iPod-ul tãu nano. Apoi se trece cablul prin miezul format dintr-un sistem de rotire care va menþine coarda înfãºuratã. la preþul de 100 de dolari. Producãtorii spun cã sunt într-atât de eficiente încât reduc 90% din zgomotul ambiental. aceasta este complet funcþionalã. pe www. Confecþionat din cauciuc este uºor de modelat. EarPod vine cu un e-Clip.

Mai ales cã dimensiunile sale au fost diminuate pânã la 175 mm x 88 mm x 35 mm. o firmã de design industrial din Singapore poate fi folosit pentru iPod-uri. Preþ: 20 de dolari. INGENIOS ªI ELEGANT Smartwrap: un ingenios gadget în care sã vã þineþi elegant firele cãºtilor audio portabile.com. device-ul fiind capabil sã „scoatã” câte trei waþi pe canal. fiind compatibile cu aproape orice tip de MP3 player. Ca ºi caracteristici interesante. www. Boxele sunt învelite într-o casetã protectoare. care e în culori vii. sunt uºoare ºi simplu de utilizat. Sunetul este destul de puternic. Smartwrap îþi permite sã-þi ajustezi lungimea cablului exact cât ai nevoie.com. Neoprenul contrasteazã cu masca protectoare a ecranului. Dacã se închide capacul.sumajin.ro 04/2006 a u d i o . xtrememac. intrã în funcþiune sistemul AEMS care pune aparatul pe modul „sleep”.JBL ÎN TURNEU Boxele portabile JBL On Tour create de compania JBL. Mai multe informaþii ºi date cu privire la achiziþinarea acesteia: pe www. Funcþioneazã cu 4 baterii tip AAA aºa cã poate fi considerat un companion de nãdejde într-o excursie. Pe deasupra este ºi uºor de întreþinut. nu deterioreazã cablurile ºi este confortabil de purtat chiar ºi în buzunare. Este confecþionat din cauciuc siliconat. iar rãspunsul frecvenþei variazã între 100 Hz ºi 20 kHz. Boxele JBL On Tour pot fi achiziþionate pentru suma de aproximativ 1. Nu e tocmai Hi-Fi. iPod. laptop sau altã sursã de muzicã prin intermediul mufei stereo. Creat de Sumajin. Preþ 5 dolari. MicroGlove este disponibilã aºadar într-o varietate de culori ºi include o carabinã pentru a putea fi uºor ºi sigur ataºatã la curea sau rucsac. iar greutatea nu depãºeºte 350 de grame.000 de dolari. direct de pe site-ul www.v i d e o m a g a z i n e 21 . Doar douã atingeri pe capac ºi muzica va amuþi pe datã. numai pe site-ul: www.jbl. Egalizatorul a fost optimizat cu ajutorul unui computer pentru a asigura un sunet bogat ºi complet. dar cei care l-au testat s-au declarat mulþumiþi de performanþele sale.com. care joacã rol de stativ când se deschide capacul. PENTRU SPORTIVI MicroGlove este un fel de mãnuºã din neopren numai bunã pentru tinerii sportivi. JBL On Tour se prezintã cu un meniu sensibil la atingere simplu de folosit.audio-video. mini iPod-uri ºi pentru cele mai multe modele de MP3 playere ºi seria Walkman.

deoarece toþi pasagerii din maºinã pot asculta melodiile. Avantajul acestui sistem este cã se rezolvã problema stocãrii muzicii. dar sigur îºi va gãsi loc în sufletele celor care aspirã la acest statut.com. 22 a u d i o . pentru iPod Video.emagin. Aparatul este dotat cu douã porturi în care pot fi inserate toate modele de iPod-uri. Mai multe informaþii gãsiþi accesând: www. Dacã vã mãnâncã palmele pentru a pune mâna pe acest device vã informãm cã preþul unui asemenea aparat începe undeva la 25 de euro.com. celãlalt ochi fiind rezervat funcþiei de a vedea pe unde pãºiþi. Tastatura dispune de trei porturi USB ºi de o mufã jack. com. http://world.welovemacs. Aceasta permite downloadarea de muzicã în player-ului. care se poate fixa cu ajutorul unei bentiþe pe capul utilizatorului. Ecranul portabil. consola posedã ieºiri pentru boxe ºi microfon. Plasat la mica distanþã de globul ocular.belkin.5 metri. ADAPTOR PENTRU CASETOFON Acest adaptor de produs de compania Belkin poate fi folosit doar pentru casetofoanele de maºinã. Tot ce trebuie sã faceþi este sã porniþi muzica ºi mixajul poate începe. dotatã cu un staþie de alimentare pentru iPod. În douã iPod-uri încap mult mai multe melodii decât în douã cutii argintii pentru viniluri. TASTATURà IPOD Razer Pro-Touch este o tastaturã specialã. talia ecranului corespunde cu cea a unui monitor de mari dimensiuni. pe www. Iar apoi beneficiaþi de ustensilele unui mixer dotat cu toate cele necesare. În plus. vizionat de la o distanþã de aproape 3. Consola iDJ de la Numark poate cã nu-i va entuziasma prea mult pe DJ-ii profesioniºti. Preþul acestui produs se învârte în jurul a 19 dolari. oferã acestuia posibilitatea de a urmãri – cu un singur ochi . Este compus dintr-un aparat de forma unei casete audio ºi o mufã. dar ºi încãrcarea acumulatorilor acestuia.Reportaj IDJ DE LA NUMARK DESPRINS DIN FILME EyeBud 800 este un dispozitiv de vizionare lansat de compania francezã eMagin. Mulþi ºoferi au optat pentru acest accesoriu. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã bãgaþi caseta în casetofon ºi mufa în player. Dincolo de look-ul futurist ºi necesara adaptare la utilizarea în mers.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care se insereazã în gaura pentru cãºti a playerului MP3. pentru conectarea unor periferice audio. Preþ de achiziþie de 90 de euro.secvenþele video în timp ce vã aflaþi în miºcare. dispozitivul mai prezintã o problemã destul de delicatã .preþul de aproape 500 de euro.

Carcasele lor din confecþionate din plastic sau diferite aliaje nu le protejeazã de micile zgârieturi inestetice.9 ºi poate sã memoreze patru dintre ele. aparatul emite pe frecvenþe FM care pot fi captate de orice radio aflat în apropiere. PROTECÞIE PE VIAÞà Playerele portabile se numãrã printre cele mai fragile aparate. micul accesoriu este echipat cu o mufã de 3.belkin. Puteþi face o comandã specialã: în sensul cã le trimiteþi semnalmentele aparatului ºi ei vã livreazã abþibildul. Producãtorii lui Tune Cast spun cã aparatul funcþioneazã la randament maxim atunci când se aflã la maxim 3 metri faþã de aparatul receptor. În pachetul cu care este livrat. Preþul bucãþilor protectoare variazã în funcþie de mãrimea modelului (între 10 ºi 25 de dolari).audio-video. Dacã vã aflaþi prea departe de sursa sunetului. care sã poatã fi apoi decupate de client. Producãtorii au anunþat un preþ de pornire circa 70 de dolari.ro 04/2006 a u d i o . Gadget-ul urmeazã a fi lansat în Statele Unite la jumãtatea lunii iunie.com) acest lucru devine chiar foarte simplu. între 88. Cei care l-au testat spun cã este accesoriul ideal pentru Podcast-uri.URECHI PENTRU IPOD TUNE CAST II Transformã-þi playerul MP3 întrun emiþãtor radio. Microfonul este dotat cu un buton menit sã schimbe rapid parametrii de înregistrare.belkin. comedianþi etc.1 ºi 107. Producãtorii nu precizeazã din ce este confecþionat materialul. Compania Shieldzone a venit cu o idee îmbrãþiºatã cu drag de mulþi posesori de MP3 playere. producãtorii au inclus un stativ de dimensiuni reduse pentru a facilita orientarea iPodului cãtre cel care cuvânteazã. Dacã al vostru nu se numãrã printre ele nu disperaþi.com. Cu gadget-ul Tune Cast II de la Belkin (http://world. Mai multe informaþii gãsiþi intrând pe pagina Web: http://world.shieldzone. ca apoi sã fie adus ºi în Europa. Cu ajutorul microfonului Belkin Tune Talk Stereo vei avea posibilitatea sã înregistraþi cursurile direct pe iPod fãrã a fi nevoiþi sã vã tociþi degetele scriind sute de pagini. Acesta transmite pe frecvenþe FM. Odatã conectat la playerul personal. acele înregistrãri disponibile pe Internet pentru iPoduri fãcute de amatori. începând cu MP3 playerul. pentru o varietate de MP3 playere. când se schimbã mediul. Existã tot felul de accesorii pentru iPod dar iatã cã cineva s-a gândit ºi la unul perfect pentru studenþii români. Compania Shildzone are în stoc o varietate de pelicule gata croite. Cele douã microfoane înregistreazã sunetul stereo la calitate de CD.v i d e o m a g a z i n e 23 . Mai multe detalii pe www.5 milimetri prin care se poate conecta un microfon extern. www. E specificat foarte clar cã nu trimit fâºii întregi. Spun doar cã pelicula a fost folositã original pentru a proteja elicele elicopterelor din armata americanã. Poate fi achiziþionat la preþul de aproximativ 39 de dolari.com. continuând cu telefonul celular ºi pânã la majoritatea modelelor de laptopuri. jurnaliºti. Aceºtia au scos la vânzare o peliculã transparentã care se aplicã precum un abþibild pe majoritatea deviceurilor electronice.

printre care se numãrã Matrix. 24 a u d i o . conþin scene pe care numai o plasmã de ultimã generaþie le-ar putea reda aºa cum ºi-au propus regizorii peliculelor.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Lung metrajele americane.Reportaj PLASMA NOIR Iatã o colecþie de filme DVD menite sã spele prostul renume al televizoarelor cu plasmã în materie de redare a culorii negre. Blade 2 sau Sin City.

s-au scuturat de haina ponositã a imaginii de slabã calitate. Plasmele de astãzi – multe dintre ele aflate la cea de-a noua generaþie.ro 04/2006 a u d i o . industria americanã de film nu duce lipsã de astfel de producþii. afiºau culori spãlãcite ºi nuanþe de negru ce te duceau cu gândul mai degrabã la o canã cu cacao cu lapte decât la o cafea amarã. au fost etichetate ca nefiind mai mult decât un ornament de perete. construite la începutul erei plasmelor. Ba mai mult. Au fost ocãrâte la vremea aceea. Iar slavã Domnului.Text de : Sebastian Kovacs n televizor cu plasmã ce se gãseºte azi pe rafturile magazinelor de profil este capabil sã redea niveluri de negru nemaiîntâlnite pânã acum la un TV color. Dar lucrurile s-au schimbat între timp. Aºezaþi-vã confortabil. U www.000:1. care vor afiºa imagini întunecate capabile sã absoarbã orice fãrâmã de luminã din sufrageria dumneavoastrã. Aparatele.v i d e o m a g a z i n e 25 . Aceste calitãþi pot fi testate doar privind imagini mai întunecate decât întunecimea însãºi.audio-video. Am sortat cu aceastã ocazie un calup de filme pe DVD. Cele mai avansate modele sunt în stare sã redea pânã la 28 de miliarde de culori ºi sunt înzestrate cu o ratã de contrast de 10. pregãtiþi popcorn-ul cãci noi aducem filmele.

Reportaj Imaginile sunt dominate de contraste puternice între întunecimi apãsãtoare ºi lumini firave. 26 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Acesta s-a hotãrât sã translateze austera graficã alb- negru a romanului direct pe rola de film. se împleticeºte prin noapte cu inima plinã de rãzbunare ºi cu gândul la crimã. interpretat de Mickey Rourke. fiica personajului interpretat de Jodie Foster. Filmul regizat de Robert Rodriguez se bazeazã pe comedia noir. PANIC ROOM CEL MAI BUN CAPITOL: 12 – “CELL PHONE RETRIEVAL” Spre mijlocul celui de-al treilea capitol al acestui thriller hitchcockian. Marv. imaginaþi-vã ce a simþit în timpul Feþele smolite ale actorilor par a fi desenate cu tuº negru. a fost departe de gândul regizorului ideea de a adapta. unde lumina existã doar în lipsa negrului absolut. Dacã umbrele delicate din scenele de la început deja au speriat-o. Filmul este presãrat cu scene luate direct de pe tabla de desen al lui Miller. pregãtiþi-vã pentru întunecimi mai intense decât cele vãzute în cripta lui Dracula. ci mai degrabã scobitã din soliditatea tangibilã a nopþii. înconjurat de o ploaie grea care nu pare a cãdea din cer. înainte de a se culca în patul din noua locuinþã. Când ºi-a propus sã aducã benzile desenate pe marele ecran.“WHAT IF I’M WRONG?” Acum cã televizorul este calibrat pentru acþiune. Idee din care a rezultat un peisaj citadin construit din blocuri de nihilism pur. creatã de Frank Miller. Chiar ºi cele mai firave umbre din aceastã compoziþie dau impresia cã scenele asemãnãtoare din alte filme au fost capturate cu obiective mascate în spatele unor ochelari de soare cumpãraþi din obor. e prea întuneric!”. Însã o scenã care capteazã cel mai bine esenþa sursei se materializeazã în timpul capitolului al optulea. spune: “Mamã. SIN CITY CEL MAI BUN CAPITOL: 8 .

negrul uleios al pãrului ei. Contrastul e definit în DEX ca diferenþa dintre întuneric ºi luminã. BLADE II CEL MAI BUN CAPITOL: 5 – “SUSPICIOUS ACTIVITY” Iatã cã încã o adaptare dupã o bandã desenatã îºi face loc în lista noastrã. încât a inclus bare de culori pe zonele inferioare ale imaginii pentru a se asigura de calibrarea exactã a monitoarelor pe care urma a fi vizionat acest film. a universului ºi a tot restului. însã în aceastã scenã suntem martorii unei largi palete care oscileazã între negru ºi negru mai intens: negrul umed al pupilelor lui Trinity. Cele mai interesante secvenþe au fost incluse într-un calup special denumit sugestiv Show Off. Cu toate cã. Scenele cele mai intense. Pelicula “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” este cu atât mai interesantã cu cât acþiunea se desfãºoarã la graniþa genurilor ºtiinþificofantastic ºi fantezie. Cu toate acestea. care ar putea fi luate drept bucãþi de smoalã într-un film mai luminos. Aici veþi gãsi Comedia britanicã se desfãºoarã pe fundalul întunecat al spaþiului intergalactic. încercaþi sã rezistaþi tentaþiei de a da fuga dupã cel de-al treilea film al seriei Blade Trinity. priviþi capacul acvariului unde pâlpâie milioane de umbre negre. Pentru a intensifica senzaþia. N-aveþi nici un motiv special de a vã pierde vremea cu acest film când partea a doua a trilogiei este mult mai atrãgãtoare ºi mai blândã cu privirea. Pe mãsurã ce-ºi întinde mâna în întuneric.secvenþelor de mai încolo. Capitolul al cincilea al filmului are toate calitãþile pentru a fi inclus într-un calup Show Off: zeci de vampiri ninja. lupte cu sãbii ºi. negrul lucios al costumului de piele. întunecate ºi negre de pe acest DVD sunt acelea în care cei doi autostopiºti intergalactici ºi preºedintele galaxiei orbiteazã în jurul planetei pe suprafaþa cãreia se aflã cea mai importantã întrebare despre însemnãtatea vieþii.. Cel mai bun exemplu este în capitolul al doisprezecelea în care Jodie Foster fuge înnebunitã din “Panic Room” care-i conferea o relativã siguranþã faþã de bandiþii care o urmãresc.ro 04/2006 a u d i o . în care sunt implicate douã rachete nucleare. prima luptã kung-fu a lui Neo. Însã cea despre care vorbim conþine nu mai puþin de 10 discuri pe care au fost adãugate 35 de ore de materiale suplimentare. SEVEN CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – “SLOTH” Regizorul David Fincher a insistat atât de mult pe puritatea negrului.. pentru a-ºi recupera telefonul mobil aflat sub pat. www. focurile de armã schimbate în hol. cel mai important. asta n-ar trebui sã vã împiedice sã urmãriþi câteva scene de perfecþiune din acest film de acþiune cu vampiri. Însã pentru a vizualiza o scenã care a fost plasatã de regizor la începutul filmului veþi avea nevoie de ochelari speciali.audio-video. priviþi capitolul al ºaptesprezecelea: pe mãsurã ce echipa SWAT dã buzna în apartamentul unuia dintre suspecþi. pe lângã cele trei filme. culoarea întunecoasã ca de fetru a uniformelor poliþiºtilor ºi nu în ultimul rând negreala de cãrbune a camerei în care se petrece acþiunea. MATRIX COLLECTION CEL MAI BUN CAPITOL: 1 – “TRINITY IN A JAM” Din 1999 de când a fost lansat.. o balenã filosoficã ºi o vazã cu petunii introspective.v i d e o m a g a z i n e 27 . complexe de inferioritate. CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – „MAGRATHEA” Iatã cã în clasament îºi face loc. acrobaþii. printre atâtea lupte sângeroase. încercaþi sã ridicaþi nivelul luminozitãþii ºi al contrastului câteva secunde ºi veþi observa cum adâncimea impecabilã ºi dimensiunile secvenþei vor degenera într-o platitudine spãlãcitã. salvarea lui Morpheus etc. THE HITCHHIKERS GUIDE. Pentru a vã dumeri de ce a fãcut asta. observaþi cum dispar ºi reapar din umbrele de obsidian. comedia britanicã bazatã pe cartea lui Douglas Adams. Cu toate cã rezidã din cultura pulp. umbre suficient de adânci pentru a-i provoca unei pantere. schimburi de focuri. Matrix a ieºit pe piaþã în nenumãrate colecþii DVD.. pelicula strãluceºte în ceea ce priveºte detaliile profunde ale umbrelor. eroii trebuie sã supravieþuiascã unei urmãriri ce se desfãºoarã pe fundalul vidului de ebonitã a spaþiului intergalactic. imaginile din acest film nu se aseamãnã cu întunecimile fãrã fund din Sin City. Dar înainte de a se apropia de planetã.

În concordanþã cu aceastã simbolisticã.decapotabilã. a declarat Bogdan Naumovici. Acum se adaugã acestui proces doar componenta vizualã. CS-V720 este compatibil cu orice format de disc.toate la cel mai mic preþ din România.. CMO Altex. subliniatã de grafica literelor. între coordonatele locale ºi cele europene. O identitate vizualã creatã în jurul unei litere simbolice . toate acestea în condiþiile în care vom continua extinderea puternicã a reþelei de magazine la nivel naþional”. Oferta ALTEX este o sintezã a ceea ce-ºi doresc cel mai mult clienþii de la un retailer. Designul unic. într-o carcasã micã potrivitã pentru birou sau orice încãpere din casã. “Apple reinventeazã sistemele audio stereo când vine vorba de iPod-ul Hi-Fi. liderul pieþei de electronice. Identitatea graficã este fondatã ºi a fost dezvoltatã pornind de la ceea ce ALTEX semnificã în piaþã: un lider care inoveazã. CEO Apple. nu mai reprezintã un stress. pot achiziþiona calculatoare sau notebookuri de ultimã generatie. Preºedinte ºi CEO ALTEX . toate spoturile ALTEX. Identitatea iconicã transmite statura unui brand puternic ºi poziþia de lider.. de altfel. Caracteristicile iPod Hi-Fi îl fac uºor de utilizat ºi transportat. Ideea creativã. Pachetul iPod Hi-Fi include telecomanda Apple. reprezentative atât pentru companie..care poartã semnãtura Leo Burnett ºi care pãstreazã aceeaºi notã simpaticã ºi prietenoasã pe care o au. ALTEX este punctul de referinþã al clienþilor în gãsirea propriului lor drum întro ofertã foarte complexã. care minimalizeazã vibraþiile pe mãsurã ce creºte calitatea sunetului. pentru cã beneficiazã de cel mai mic preþ din România”. “Performanþa acusticã de neegalat a iPod-ului Hi-Fi ºi designul uimitor al acestuia se resimt în orice loc din casã. Noua identitate ALTEX va fi implementatã în magazine..apple. Anticipând evoluþia pieþei ºi din dorinþa de a rãspunde primul necesitãþilor clienþilor români... telefoane mobile . fiind componente ale drapelului naþional. electrocasnice ºi IT&C din România. permit utilizatorilor sã asculte muzica lor favoritã cu un sunet clar ºi bogat. “. clienþii sunt fericiþi ºi pot face câte cumpãrãturi doresc. inclusiv DVD-Audio ºi video multicanal sau stereo ºi SACD cu multicanal. dar care inoveazã întotdeauna pentru clienþii sãi. un cablu de curent ºi un dock universal cu 10 adaptoare. Sistemul. ALTEX este prima alegere. subliniind ideea de pionierat. acesta este primul accesoriu iPod care redã sunet de calitate HI-FI pentru iPod. Iar cea mai potrivitã expresie a acestui lucru este farul. a adãugat Ruxandra Vodã. totul într-un pachet care poate fi pus pe birou.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . WMA ºi JPEG. într-un design inovativ ºi compact. Aparatul mai include o pereche de boxe ºi scanare progresivã când vine vorba de outputul video. iPod-ul HI-FI oferã o performanþã acusticã fãrã precedent ºi un sunet plin care nu s-a mai auzit pânã acum la nici un sistem audio realizat pentru iPod. a declarat Dan Ostahie. iPod HI-FI este un nou sistem audio highfidelity care conlucreazã superb cu iPod-ul pentru a redefini sistemul stereo de acasã. Ne referim la butoanele de control al volumului extrem de sensibile. Noua identitate ALTEX este o continuare în procesul comunicãrii. Director de Creaþie Leo Burnett. mãsuþã sau noptierã. La ALTEX.ro. dar ºi cu convenþionalele CD-uri ºi discuri în format MP3. Prin noua sa imagine. cât ºi prin baterii. Onkyo polivalent Onkyo a lansat XM-Ready CS-V720. în condiþiile în care acesta se suprapune peste implementarea strategiei de business”. pânã la sfarºitul anului viitor. Farul reprezintã un simbol al ghidului. ALTEX lucreazã la acest nou concept de un an ºi a ales acest moment pentru a-ºi face cunoscutã noua identitate.com. Mai multe informaþii puteþi gãsi online accesând site-ul: www. dar ºi strategia sa de business. Culorile roºu-galben comunicã simplu ceea ce ALTEX reprezintã în piaþã: o poveste 100% româneascã. un sistem personal audio-video care îmbinã un receiver de înaltã calitate pe douã canale ºi un player universal de discuri DVD-A/SACD. iPop HI-FI Apple duce mai departe epopeea iPod. care a stat la baza spotului. cu baºi adânci. a fost adaugatã ºi componenta tehnologicã.” a spus Steve Jobs. ALTEX va comunica mult mai uºor clienþilor valorile sale. iPod Hi-Fi este uºor de controlat cu telecomanda Apple. compact care include douã incinte acustice ºi un sistem de baºi. “Procesul de rebranding nu începe acum.. cu capacitãþi XM-Ready ºi compatibilitate cu DS-A1 iPod dock. un DVD sau o maºinã de spãlat . Modelul Onkyo oferã utilizatorilor caracteristicile unui DVD player universal cu procesor A/V complet. un ghid aflat în slujba clienþilor. ilustreazã poziþionarea ALTEX ca cel mai accesibil retailer.capabilã sã transmitã poziþionarea reþelei pe piaþã. oferind cel mai mic preþ din România. sau toate la un loc. mai trebuie doar sã scoateþi din buzunar aproximativ 400 de dolari. ªi dacã doriþi sã aflaþi mai multe informaþii despre acest produs puteþi sã accesaþi: www.“Cuscrii. poate fi încãrcat atât la prizã. A cumpãra o plasma. Dacã toate acestea v-au convins. 28 a u d i o . la un preþ de aproximativ 349 de dolari.altex. ci este expresia fireascã a ceea ce ALTEX a implementat deja. cât ºi pentru orice român. “Clienþii noºtri au la dispoziþie o ofertã care nu se limiteazã la tradiþionala maºinã de spãlat. pentru o experienþã stereo în orice încãpere din locuinþã. Campania de comunicare este susþinutã ºi de un nou spot TV . ”Noul spot TV vorbeºte simplu ºi cât se poate de clar faptul ca ALTEX este un brand pur românesc care oferã exact ce îºi doresc mai mult clienþii români. la telecomanda Apple pentru schimbarea melodiilor sau ajustarea volumului uºor de folosit ºi la sursa de curent universalã încorporatã în designul boxelor.” iPod Hi-Fi a fost realizat de Apple cu scopul precis de a oferi sunet realist ºi performanþe audio optime. ALTEX ºi-a extins gama de produse oferite ºi cãtre zona de IT&C ºi ºi-a consolidat poziþia de cel mai accesibil retailer. Clienþii descoperã la ALTEX cã pot face cumpãrãturi în cel mai avantajos mod posibil. Conceputã pentru a sugera ideea de modernitate noua imagine ALTEX îºi pãstreazã culorile.ªtiri ALTEX are o nouã identitate Noua identitate vizualã sintetizeazã întreaga evoluþie ALTEX. Este pasul urmãtor pe care ALTEX îl face în mod firesc.

Soluþia Ericsson oferã telecomunicaþii performante. Informaþii pe www. eleganþã ºi tehnologie.v i d e o m a g a z i n e 29 . Oferta face posibilã o serie completã ºi complexã de servicii IPTV.“ a spus Greg Joswiak. care poate fi folositã cu succes pentru a face fotografii. oferit de Industrial Design Promotion Organization din Japonia.IPTV de la Ericsson Ericsson a lansat de curând soluþia IPTV end-to-end. unice pe piaþã. cãrþi digitale. Webcam la rangul de aparat foto Logitech a lansat recent o nouã strategie de promovare a webcam-urilor sale: o camerã web. mai mult ca oricând. pe aspectul produselor sale întãrind acest demers prin sloganul “Designed to move you”. fotografiile l-au avut ca punct central pe fotomodelul Sorina Topceanu. Cele trei produse: setul de cãºti Wireless Headphones pentru iPod. “Pentru Logitech. Logitech a obþinut nouã premii Good Design. Logitech l-a ales drept partener pe fotograful de modã Cosmin Gogu. Logitech nu l-a ales întâmplator pe Cosmin Gogu. designul este un element care þine de cultura companiei – este o pasiune adânc sãditã la nivelul întregii companii pentru realizarea de produse care aratã bine ºi depãºesc aºteptãrile clienþilor noºtri”.“ completeazã Ödman. Spaþiul Logitech din cadrul evenimentului nu a fost un stand obiºnuit. video on-demand. webcam-ul QuickCam Fusion ºi MX610 Laser Cordless Mouse. orientat cãtre experiment. Conceptul acestui eveniment a ilustrat perfect preocuparea Logitech pentru designul produselor sale. La începutul lunii octombrie a anului trecut. cu cele ale IMS pentru servicii de comunicare complexe. ca parte a parteneriatului dintre Apple. vice-preºedinte al departamentului Multimedia Solutions al companiei Ericsson. precum încãrcarea ºi autentificarea end-user. a declarat Tudor Dãescu. o iniþiativã ineditã în România. “Bazându-se pe experienþa noastrã în broadband. precum broadcast TV (ambele standarde.500 de melodii. Include. Noul U2 iPod beneficiazã de tehnologia Auto-Sync semnatã Apple. U2 ºi Universal Music Group (UMG). Pentru a sublinia întâlnirea între fashion ºi tehnologie. au fost declarate câºtigãtoare la categoria destinatã designului de produs. trei produse Logitech au obþinut presti- giosul Good Design Award 2005. vor putea sã downloadeze 30 de minute de video cu U2 prin iTunes Music Store”. care downloadeazã automat muzicã. Acesta a cuprins fotografiile realizate de Cosmin Gogu. care includ combinarea tehnologiilor Digital Living Network Alliance (DLNA). Noul iPod poate fi achiziþionat cu 329 de dolari. a spus Guerrino De Luca. dar ºi calitate High-Definition). de asemenea. Apple’s vice president of worldwide iPod Product Marketing. cãºti pentru MP3 playere sau telecomenzi universale”. www. fotografii. “Exprimãm astfel nevoia de design ºi armonie vizualã în toate elementele ce ne înconjoarã zilnic. pentru entertainment digital. totul în cadrul evenimentului Photo Image Communicator. acesta fiind un fotograf recunoscut pentru stilul curajos. un ghid pentru integrarea funcþiilor IP Multimedia Subsystem (IMS).ericsson. cu Click Wheel roºie are încrustate semnãturile membrilor trupei U2. În ultimii trei ani. PR Manager în cadrul Grupul Doi. carcasa neagrã din oþel inoxidabil. filme. “Suntem încântaþi sã continuãm colaborarea cu una dintre cele mai importante trupe pe plan mondial pentru a aduce fanilor U2 o ediþie a celui mai bun player de muzicã digital din lume. 25. Ericsson are o viziune pe termen lung pentru TV. care a prezentat fotografii fashion realizate cu webcam-ul.” Soluþia end-to-end este primul pas în evoluþia pe termen lung a serviciilor TV. Noul U2 iPod se bazeazã pe cea de-a cincea generaþie de iPod de 30 GB ºi poate îngloba 7. eforturile noastre de standardizare ºi faptul cã suntem lideri internaþionali în IMS.000 de fotografii ºi peste 75 de ore de material video. explicã: “IPTV este mai mult decât o transmisiune TV tradiþionalã pe reþea IP – integreazã media ºi serviciile de comunicaþie pentru a reda televiziunea personalizatã ºi interactivã indiferent de unde e telespectatorul. Ericsson ºi-a arãtat disponibilitatea de a colabora cu alte companii specializate pentru a îmbogãþi infrastructura. Apple introduce noul U2 iPod Apple a introdus pe piaþã noua versiune a ediþiei speciale a U2 iPod. interfaþa ºi arhitectura IPTV. ”Utilizatorii U2 iPod mai au un avantaj. ªi ca sã demonstreze acest lucru. reþea personalã de înregistrare video ºi ghid electronic de programe. updatate la fiecare conectare. cu ajutorul unei camere web Logitech. Viziunea Ericsson în privinþa serviciilor personalizate IPTV pentru broadband se bazeazã pe standarde deschise. au precizat oficialii Apple. preºedinte ºi CEO al Logitech. agenþia de PR a Logitech în România. Cât despre Logitech pune accentul. Fiecare dintre ele este un amestec spectaculos de inovaþie.audio-video. Claes Ödman. clipuri video ºi cele mai populare show-uri de televiziune pe iPod. Cu un design elegant.com. toate cerinþele de scalare ºi implicã o gestionare completã a duratei de viaþã a acestora. fie ele ºi periferice de calculator.ro 04/2006 a u d i o . dar ºi pentru a-i ajuta pe operatori sã înþeleagã provocarea.

analistul sublinia o cerere puternicã pentru toate Mac-urile Intel. care este în plinã dezvoltare. promoþii ºi detalii tehnice. care nu au dat detalii despre preþul micuþului aparat. în acelaºi timp. A doua secþiune poate fi accesatã de toþi cei interesaþi sã afle noutãþi sau sã cumpere unul dintre cele peste 1.un aparat foto digital Sony Cyber-shot DSC S600 cu numai 679 RON. Unele produse sunt însoþite de cadouri la cumpãrare. continuãm sã credem cã vânzãrile de iPod-uri video sunt relativ solide. El anticipeazã. au acces direct la informaþii actualizate despre produsele ºi stocurile existente. reduceri de preþuri la întreaga gamã iPod. Dacã vânzãrile Mac-urilor au crescut. cel puþin nu pentru Apple.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Pioneer devenea lider mondial în comercializarea DVD recorderelor ºi era pe locul al patrulea ca producãtor de pãrþi componente ale aparatelor de acest gen.ªtiri Previziuni despre Apple Veºti bune ºi rele. de asemenea. Creat pentru a rãspunde cât mai eficient clienþilor din toatã þara. a convins liderii companiei sã renunþe la dezvoltarea tehnologiilor de producere a DVD recorderelor. Sony Center lanseazã un nou magazin. cele iPod o sã scadã. divizie mai profitabilã ºi mai puþin uzitatã de companiile de pe piaþa de electronice. pe baza unui cont de utilizator ºi a unui cod.“ aratã Reitzes în raportul sãu. în zona de “produse promoþionale”. achiziþiona .” Analistul mai anticipeazã o creºtere anualã a unitãþilor Mac vândute de 5% ºi vânzãri totale de 1. Magazinul online se adreseazã atât distribuitorilor.2 milioane de Mac-uri. producãtor de electronice de top a fãcut public faptul cã renunþã la a mai fabrica DVD recordere pentru consumatori. Acestea ar veni în compensarea previziunilor despre iPod care nu sunt îmbucurãtoare. unde aceºtia. având în vedere istoria companiei: în anul 1999. Problemele financiare din cadrul acestei divizii a companiei au dus la parteneriatul strategic cu Matsushita Electric Industrial Co. Pentru livrãri de peste 500 RON în Bucureºti ºi de peste 1. Descrierea telefonului se zbate undeva între a fi considerat cel mai neobiºnuit telefon sau o încercare stranie de aduce tehnologia la forme microscopice. O altã strategie îmbrãþiºatã de Pioneer va fi orientarea spre divizia in-vehicle (echipamente de navigare pentru maºini ºi alte produse electronice pentru vehicule). utilizatorii pot descoperi reduceri de preþ. reflectând situaþia de pe piaþa MP3 playerelor. în timp ce Apple pregãteºte noi versiuni ale produselor pentru a fi lansate în aceastã varã. “În ciuda posibilitãþii ca piaþa de MP3 playere sã intre într-o perioadã de declin. transportul la domiciliu este gratuit. mulþi manageri de magazine susþinând cã vânzãrile de iPod-uri video sunt chiar mai puternice decât cele de iPod nano“. Scãderea vânzãrilor la aceastã categorie de produse electronice.000 RON în þarã. de asemenea. inclusiv a unor mari lanþuri precum CompUSA. Într-o notã adresatã clienþilor. în premierã. are încorporatã o camerã de doi megapixeli ºi funcþioneazã ºi ca un MP3 player. Compania Pioneer nu va mai dezvolta DVD recordere Mânã invizibilã a capitalismului a mai fãcut o victimã. Cel mai subþire telefon din lume Oficialii Samsung susþin cã au dezvoltat cel mai subþire telefon mobil din lume. Vizitatorii mai aflã. Compania Pioneer. La ora actualã. care utilizeazã cipuri Intel. ºi pot face comenzi online.ro este singurul magazin online din România. care ar putea ajuta Pioneer sã intre cu succes pe o piaþã mai puþin aglomeratã.sonycenter. aºa susþin oficialii Samsung.9 mm grosime. În plus. compania Pioneer comercializeazã cu succes sistemele Home Cinema dotate cu DVD recordere. a declarat oficialul companiei Jong-Yong Yun. SGHX820. O noutate o reprezintã secþiunea destinatã distribuitorilor. pentru Apple. “Telefonul foarte subþire a bãtut un nou record în materie de telefonie mobilã. El adaugã “cererea este una puternicã ºi la nivelul reþelei de vânzãri la mâna a doua Apple. cea a discurilor BluRay. Reitzes avertizeazã cã vânzãrile de iPod-uri ar putea staþiona uºor. se vând mai bine decât anticipaserã specialiºtii companiei”. inclusiv Mac mini. modelele RCS606H ºi RCS-404H. www. 100% online Acum puteþi intra în lumea Sony cu un singur click ºi puteþi deveni astfel prietenii brand-ului Sony. de 6. depãºind bariera de 7 mm deþinuþi de cel care a fost considerat cel mai subþire telefon din lume”. Aceasta din urmã lucreazã intens la noua tehnologie de discuri optice. Totuºi aceastã turnurã nu va fi bruscã. 30 a u d i o . Pot.200 de produse ºi accesorii Sony comercializate.de exemplu . Analistul Ben Reitzes de la UBS comenteazã “Mac-urile produse de Apple. a mai declarat Ben Reizes. de altfel o afacere tradiþionalã pentru Pioneer. “Noile Mac-uri mini au avut un debut pe piaþã peste aºteptãri. date despre lansãrile de produse. telefonul se poate gãsi deja în Europa. care pune la dispoziþie gama completã de dispozitive ºi accesorii Sony ºi oferã exclusiv produse aparþinând acestei mãrci. În ciuda criticilor. cât ºi clienþilor individuali.

Orion. În acelaºi context. are pretenþii de operã de artã. Prezentat în premierã la “Photo Image Communicator“. Colecþia pret-aporter pentru primavarã-varã. al lansãrii lui G30. G30 profitã de funcþia HD incluzând un tuner TV pentru programe atât în digital. comode ºi elegante. semnatã de creatoarea Lena Criveanu. în premierã mondialã. Cu aceastã ocazie. Dana Iuga & Narcisa Shugar. Agnes Toma. pragmatism ºi act artistic. de asemenea. Photo Image Communicator 2006 a fost prezentat de compania Media Galaxy ºi organizat de SPLIT Advertising. Secretele Mariei) a sugerat cã în universul multimedia creat la Media Galaxy poþi gãsi ºi orice gadget al momentului.v i d e o m a g a z i n e 31 . Pe scena show-ului “Gadget Style Summer Collection“ au putut fi urmãrite creaþiile caselor de modã autohtone: Tina R. Lena Criveanu. iar fotomodelele au folosit telefoanele mobile de la Samsung pentru a anunþa publicul. Printre partenerii media ai acestui eveniment s-a numãrat ºi audio-video magazine alãturi de revistele connect ºi PHOTO magazine. cât ºi de preþ. cã acest model oferã cea mai bunã alegere pe care consumatorii o pot face pentru cã G30 marcheazã strategia generalã a Toshiba de a deveni lider pe piaþã atât în materie de inovaþie. Ivan Kam considerã. semnatã de Dana Iuga ºi Narcisa Shugar. costumele au fost prezentate de modele feminine pentru a contura ideea de non-conformism. care. În perioada expoziþiei. Carmen Secãreanu a combinat inul ºi bumbacul cu mãtase ºi organza. care au fost recent lansate de Toshiba.ro 04/2006 a u d i o . Nume deja consacrat al modei româneºti. Hainele au fost reinventate. Qosmio G30 este primul laptop din lume care are drivere HD DVD-ROM. proaspatã ºi revigorantã a fost la fel de apetisantã ca ºi noul LG Chocolate. Imatech. Academia de Arte. Chiar dacã au fost masculine. Carmen Secãreanu. pentru a conecta alte device-uri precum televizoare HD. Camerele foto Sony CyberShot au redat culoarea colecþiei “New Black and White“. Samsung a ieºit în evidenþã printr-o colecþie avangardistã fascinantã. cât ºi în analog. www. în materie de notebook-uri ale industriei de entertainment audiovideo. de dimineaþa pânã seara s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a expoziþiei destinatã gadget-urilor. Ivan Kam managerul Computer Systems Division pentru Asia de Sud a spus despre noua versiune Qosmio G30 cã este modelul. extravaganþã ºi lejeritate. Agnes Toma a realizat special pentru “Photo Image Communicator“ un studiu în alb ºi negru. telefonul LG Chocolate s-a asortat colecþiei “First Spring“. cu ecran de 12 inci PORTAGE M500 ºi alte douã serii de notebook-uri Satellite A100 ºi M100. sensibilitate. Momentul artistic oferit de actorii Liliana Panã ºi Radu Zettu (Teatrul Foarte Mic. Samsung.PHOTO IMAGE COMMUNICATOR Photo Image Communicator 2006 a început la Bucureºti printr-o paradã de modã ºi o expoziþie de produse IT. Qosmio G30. La sfârºitul lunii mai. Toshiba lanseazã Qosmio G30 Toshiba Corporation a lansat. notebook-ul PC with HD DVD-ROM drive. Fiecare colecþie a fost asociatã uneia dintre mãrcile IT prezente în expoziþie. Compania Media Galaxy a ales Tina R Jeans Collection. MediaGalaxy a prezentat sub sloganul “Trãieºte experienþa multimedia!“ noul concept “Trend’Y R’Evolution“. Expoziþia a avut loc în cadrul centrului comercial Feeria din Bãneasa ºi a reunit nume sonore de producãtori de tehnologie .audio-video. Noile camere foto recomandate de Sony pentru sezonul estival au surprins echilibrul colecþiei între creativitate. prezentând haine lejere. Logitech . care redã tendinþele internaþionale ale creaþiei casual. pasionaþii de tehnologii digitale au primit rãspuns cãutãrilor de gadget-uri de la sponsorii evenimentului. LG.precum ºi Media Galaxy. intitulatã “Black Magic White“a Academiei de Arte din Bucureºti. Gazdele evenimentului au fost Mihai Morar ºi Daniel Buzdugan. purtate firesc de manechine. Suita de Oscar prezentatã de Orion a cuprins noile MP3-playere ºi DVD-playere ºi a completat colecþia “New Man in the City“. Fotomodelele nu au întâmpinat probleme în a prezenta o gamã largã de produse IT. semnatã de Agnes Toma. de vreme ce au purtat hainele comode semnate de Tina R. Computerul costã aproximativ 2000 de dolari. Ivan Kam a mai vorbit despre cele 4 modele de notebook-uri TECRA M5. în ton cu gadget-urile marca Logitech. timp de trei zile.Sony. G30 ridicã la un alt nivel standardele aplicate pentru computerele portabile în a citi ºi a scrie DVD-uri ºi CD-uri. dar ºi o interfaþã mutimedia High-Definition.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .INTERVIU interviul va veni 32 a u d i o .

audio-video.v i d e o m a g a z i n e 33 .interviul va veni www.ro 04/2006 a u d i o .

INTERVIU interviul va veni 34 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

audio-video.ro 04/2006 a u d i o .interviul va veni www.v i d e o m a g a z i n e 35 .

Hi-Fi Stereo 36 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

oare. orgã ºi tobe . de calitate medie? Da. R BAªI CARE NU SUNT. vor dori mereu s-o retrãiascã. care elibereazã sateliþii de frecvenþele joase.audio-video. Caseta din paginile urmãtoare. cei care au experimentat cel puþin o datã senzaþia extraordinarã creatã de perceperea “baºilor cu adevãrat adânci”. în limbaj de specialitate. adevãrata provocare pentru orice difuzor este reprezentatã de redarea baºilor adânci. cât ºi cu acustica spaþiului ºi cu locul unde este plasatã. Dar. din construcþie.. atunci tonurile joase pot fi oarecum “presupuse”. de pildã cel dintr-un receiver AV. deoarece.nu vor fi redaþi suficient de fidel ºi de puternic de cãtre boxele cu dimensiuni compacte. oare. dacã luaþi problema în mâini! Completaþi-vã sistemul cu un subwoofer. aduce îmbunãtãþiri unui sistem audio surround. spaþializare convingãtoare. ºi înregistrãrile de muzicã clasicã. rock ºi jazz conþin sunete cu frecvenþe foarte joase. vã oferã un tablou complet privind diferitele tipuri de filtre folosite. Baºii produºi de contrabas. de ce aceastã zonã a spectrului sonor nu preocupã în aceeaºi mãsurã toþi audiofilii? Rãspunsul este direct legat de capacitatea auzului uman. însã. Sarcinile de filtrare ale frecvenþelor pot fi preluate ºi de cãtre un filtru extern. voci nedistorsionate ºi volum puternic. filtre high-pass. Fiecare boxã poate reda ceva baºi. din întreg tabloul sonor. De aceea. partea cu sunete înalte este prezentã. despre filtrul low-pass.ro . Stabilirea frecvenþei optime de separare necesitã fineþe ºi analizã atentã a tabloului 04/2006 a u d i o . De altfel. Atenþie.v i d e o m a g a z i n e 37 edarea cât mai fidelã a muzicii presupune stãpânirea exactã a mai multor discipline: neutralitate sonorã. precum ºi variantele uzuale de conectare.adicã toate sunetele cu frecvenþa sub valoarea de 50 Hz . TEST CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R 700 EURO 610 EURO 700 EURO 800 EURO 800 EURO www. acordarea unui rãgaz suficient de timp pentru a integra ºi ajusta subwooferul în sistemul audio. la urma urmei. deoarece în acest caz este nevoie de multã putere. Filtrul este cel care împarte sarcinile între boxele centrale ºi subwoofer în interiorul echipei. De aceea. preocuparea lor constantã va fi gãsirea unei formule de echilibru pentru situaþia des întâlnitã la audiþii: “prea mult” pentru baºii înalþi ºi “prea puþin” pentru cei adânci. dar oare cât de adânci ºi de puternici vor fi aceºtia? Chestiunea îi preocupã nu numai pe fanii muzicii techno sau hip-hop. multe modele de woofere au integrate. Acordarea sistemului presupune stabilirea valorii pentru frecvenþa de separare. filtru high-pass. Redactat de: Brânduºa Bãcilã UN JOB PENTRU SPECIALIªTI Se mai pot. nu orice model de subwoofer lucreazã bine în echipã. Dacã. atunci în joc intervine un filtru suplimentar. valoare sub care sarcina audio este preluatã de cãtre subwoofer. Boxa trebuie sã se potriveascã atât cu setul de boxe. Dacã incintele acustice principale sunt de dimensiuni mici. specializat în dificila sarcinã de redare a baºilor adânci.TEAM-WORK Neglijate în sistemele audio standard în Home Cinema? audio-video susþine cã subwooferele se pot integra perfect ºi în sistemele Hi-Fi. este o condiþie absolutã pentru a obþine rezultate calitative. Inginerii electroniºti vorbesc. Însã. Dar..

În exerciþiul funcþiunii. Acest montaj este recomandat pentru boxele sensibile. Precizia cu care va lucra filtrul depinde extrem de mult de impedanþa boxelor. prevãzute cu un filtru high-end. Subwooferul preia sarcina audio de la valorile stabilite pentru frecvenþa de separare (exemplu: 40 pânã la 60 Hz). Cinci modele de subwoofere se prezintã în faþa noastrã pentru testare. diferitã. Tubul reflex rotunjit promite volum puternic. eficacitatea separãrii frecvenþelor trebuie mult experimentatã în practicã. se aflã încã una pentru semnal nefiltrat. în schimb.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Tannoy ºi Velodyne au realizat subwoofere active. Orice problemã în ajustarea filtrelor. La preþuri situate în jurul a 800 de euro producãtorii Canton. comutatoare ºi potenþiometre pentru toate variantele de utilizare. Nubert. fãrã zgomote perturbatoare. cu atât va fi mai mare valoarea pentru time offset. sunetele trebuie sã fie redate simultan de cãtre toate boxele. Quadral. în funcþie de acustica spaþiului. determinã defazãri ale subwooferului. El are rolul de a reduce supraîncãrcarea incintelor acustice cu baºi. Concepþia tehnicã a lor este. dar. Alãturi de o pereche de ieºiri RCA. Pentru reuºitã. este propulsat de cãtre un amplificator digital. aici. Constructorii de boxe se aflã. Boxele ºi subwooferul nu au voie sã prelucreze un domeniu comun de frecvenþe. Care model va fi cel mai potrivit pentru un sistem stereo? Vor colabora aceºtia mai bine cu boxe mai mici sau mai mari? excursii mari ºi lineare ale diafragmei. la care se pot conecta alte subwoofere. sunetele subwooferului au ieºit prea puternic AS 120 SC CANTON CANTON: IMPOZANT Modelul AS 120 SC al firmei din Hessen este un subwoofer bassreflex voluminos ºi înalt. de 30 cm. 38 a u d i o . ca ºi cum wooferul ar fi mai departe în spaþiu cu ºase metri. SUBWOOFER Filtrul pasiv integrat în subwoofer este conectat între amplificator ºi boxe. iar membrana dublã are rolul de a permite + + + Baºi adânci Rezerve enorme de putere Echipare bunã Mult prea înalt Insuficient de precis Echipare completã: Canton AS 120 oferã conexiuni. în faþa unei dileme: cu cât subwooferul este separat mai abrupt ºi mai adânc ºi cu cât vor fi mai bine filtrate frecvenþele înalte. totuºi. Subwooferul are conexiuni ºi reglaje din abundenþã. care poate intra în joc cu o întârziere de douã sutimi de secundã faþã de sateliþi. Fizicienii denumesc acest fenomen “group delay”. dar nu pentru cele de dimensiuni prea mici (regula de aur: 16 cm sau mai mult pentru diafragma difuzorului de baºi). cu amplificatoare ºi filtre low-pass integrate.Hi-Fi Stereo sonor final. mai ales pentru domeniul de frecvenþe cuprins între 40 ºi 80 Hz. în trei nivele. care lucreazã fãrã limitare înspre frecvenþele joase. Corpul difuzorului. Pot fi ajustate valorile pentru frecvenþa de separare ºi cele pentru descreºterea volumului baºilor. Testarea modelului în camera de audiþie a fost inauguratã de plasarea ºi acordarea lui cât mai exactã. Funcþionarea în paralel fãrã filtru high-pass Filtru pasiv în conexiunea volum puternic 1 B AMPLIFICATOR DE PUTERE AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Cablurile boxelor de la difuzoarele principale ºi subwoofer sunt legate paralel la amplificator.

Reþeta exactã pentru obþinerea baºilor curaþi a fost în întregime respectatã: diametrul difuzorului de 30 cm. Funcþioneazã ºi cu amplificatoare de putere separate (între PRE-out ºi POWER-in). Confort: AW-880 iese în evidenþã prin telecomanda cu unde infraroºii ºi potenþiometrele pentru volum ºi frecvenþã. Subwooferul Nubert AW-880 nu iubeºte poziþionarea cu spatele la perete.RECEIVER AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Filtrul high-pass situat între preamplificator ºi amplificator realizeazã operaþia de filtrare undeva sub frecvenþa de 80 Hz. Un soft-clipping (deconectabil) împiedicã supramodulaþia amplificatorului. canal reflex rotunjit de mãrimea unei pâlnii de trompetã ºi o carcasã stabilã. iar potenþiometrele silenþioase funcþioneazã impecabil. ele oferã numeroase sfaturi privind poziþionarea ºi reglarea acestui model. a atins cu uºurinþã nivelul de volum cerut de sistemele Filtru activ pe preamplificator ºi amplificator Funcþionare cu receiver AV C OUTPUTURI D AV .ro 04/2006 a u d i o . reprezentaþia lui Canton a fost curatã ºi lipsitã de distorsiuni.v i d e o m a g a z i n e 39 . Deºi instrucþiunile de utilizare pretind din partea cititorului multe cunoºtinþe despre noþiuni ºi detalii tehnice. Telecomanda controleazã valorile pentru volum ºi frecvenþa de separare. mai bine decât circuitele pasive. www. Valoare recomandatã pentru frecvenþa de separare: 60 pânã la 80 Hz. În plus. NUBERT: CONFORTABIL Producãtorul german a realizat modelul AW 880 folosind tehnologie experimentatã. livrând de data aceasta.AW-880 + + + + - NUBERT Baºi adânci Rezerve de putere enorme Dotare foarte bunã Confortabil la operare Ar fi de dorit baºi ceva mai uscaþi Construit mult prea adânc Home Cinema. Semnalul la output este ideal pentru boxele compacte cu difuzorul de joase de 13-16 cm. dar prea bogat în baºi pentru mini-sateliþi. dar la partea de precizie nu a fost chiar excepþional. Însã. Canton a rãsplãtit efortul. iar descreºterea volumului sonor pentru baºii adânci poate fi ajustatã la acustica spaþiului prin comutatorul “Low-Cut” (20/30 Hz). din cauza tubului bass reflex situat posterior. sunetele au fost cu adevãrat adânci ºi. Doar la redarea loviturilor seci ºi rapide de tobe a trebuit sã-ºi dea mai mult silinþa. comutatorul “Room Compensation” ºi faza. în plus. Receiverul AV preia funcþia filtrului. devenind chiar ameninþãtoare. în evidenþã. Deconectaþi filtrul din subwoofer (“LFE Mode”) sau fixaþi-l la frecvenþa de separare cea mai mare. Membrii juriului testãrii au ajustat frecvenþa de separare (în jurul valorii de 50 Hz). baºi frumos conturaþi.audio-video. subwooferul este echipat exemplar. deºi o idee prea moi. În linii mari. Alegeþi din meniu “Front: Small” ºi valori pentru frecvenþa de separare între 60 Hz (boxe compacte de dimensiuni mari) ºi 150 Hz (mini-sateliþi). SUBWOOFER Un cablu RCA leagã sub out-ul receiverului cu un Line In al subwooferului (sau cu ambele Line-In prin adaptor Y).

Doar la piesele muzicale complexe. volumul sonor. rezultatul a fost remarcabil. este cea corectã. Mem- FILTRU LOW-PASS Filtru. pentru subwoofer. spartanicã. REZONANÞA SPAÞIULUI Numitã ºi “unde statice”. de aceea anumite variante de conectare sunt imposibil de realizat. mici. Þinând cont de toate aceste caracteristici wooferul este un partener ideal pentru sistemele Home Cinema. bine dimensionate stãpânesc cu mãiestrie problemele legate de zgomotele de aer sau de compresie. modelul oferã confort ºi baºi din plin. În conlucrarea cu boxele compacte pentru medii. Wooferul a intrat în joc la momentul oportun. modelul a fascinat prin impulsuri de baºi uscaþi. La frecvenþele extrem de joase a intervenit.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . chiar elegante. Mãsoarã eficacitatea cu care un filtru înlãturã frecvenþele nedorite.Dotare slãbuþã FILTRUL HIGH-PASS Parte importantã a filtrului. comportamentul lui Quadral a fost asemnãnãtor cu cel al lui Canton. între 60 ºi 200 Hz baºii înalþi. separã frecvenþele pentru boxe. la dublarea frecvenþei. Fraþi diferiþi: membrana difuzorului pentru baºi (jos) direcþioneazã undele sonore spre podea. boxa nu a fost suficient de dinamicã. la un preþ accesibil. însã. Un filtru subsonic îl apãrã de frecvenþele prea joase ºi diminueazã distorsiunile. fãrã bobinã. la care intensitatea sonorã a difuzorului a scãzut deja cu 6 dB. Deºi volumul sonor nu a fost la nivelul celui atins de modelele Nubert ºi Canton. În schimb.Hi-Fi Stereo LEXICON PANTÃ A FRONTULUI Se mai numeºte ºi “Slope”. direcþia podea. SUB 400 DV QUADRAL DOMENIUL DE FRECVENÞE Între 20 ºi 60 Hz se aflã baºii adânci. Un filtru plat cu valoare de atenuare de 6 dB/octavã înjumãtãþeºte. 40 a u d i o . deseori. nici filtru high-pass. iar la baºii foarte adânci intrã în joc o membranã pasivã grea (sus). care este pusã în vibraþie numai sub acþiunea aerului din interior. + Baºi adânci uscaþi ºi preciºi + Volum mare la dimensiuni compacte + Design valoros . care suprimã frecvenþele prea joase. la volum puternic. subwooferul 400 DV intrã în cu totul altã categorie decât modelele concurente de la Canton ºi Nubert. Baºii au fost foarte curaþi. Dar micul woofer strãluceºte prin suprafaþa elegantã ºi finisarea excepþionalã. deosebit de grea. La testare. dar lucreazã fãrã temporizare. Nubert s-a evidenþiat clar în faþa contracandidaþilor sãi. iar membrana difuzorului lucreazã conform principiului downfire. de la 40 pânã la 150 Hz. brana pasivã emite undele sonore în faþã. un filtru abrupt cu valoare de atenuare de 12 dB/ octavã coboarã volumul cu un sfert. activ. sunetele nu au fost deranjate de apariþia fenomenelor de com- REGULATOR DE FAZÃ Temporizeazã wooferul pentru o mai bunã însumare a undelor sonore cu sateliþii (cel mai des 0 pânã la 180 grade). Odatã ce frecvenþa de separare a fost corect stabilitã. Totuºi. filtrul subsonic. deranjante. iar peste aceastã valoare începe domeniul tonului fundamental. dar nu suficient de uscaþi. Cãile bassreflex. Determinã volum oscilant ºi sunete bubuitoare. care filtreazã sunetele joase. perceputã în sala de audiþie. FILTRU SUBSONIC Filtru high-pass. La testul audio. Combinaþia dintre baºii prelungiþi ºi bãtãile de tobe din piesa Madonnei “Power of Goodbye” a fost stãpânitã cu mãiestrie ºi echilibru. a convins din primele minute prin baºi adânci puternici ºi preciºi ºi o redare fidelã a loviturilor uscate de tobã ºi a ritmurilor electronice. filtrul highpass a funcþionat ireproºabil. Nu existã nici reglaj de fazã. þinând cont de dimensiunile compacte ale carcasei. care filtreazã tonurile înalte. Dotarea lui Quadral este.Nu are filtru high pass . FRECVENÞA DE GRANIÞÃ BAªI Frecvenþa inferioarã. fãrã întârzieri. redaþi prin miºcarea rapidã a membranei pasive în faþã ºi în spate. QUADRAL: COMPACT Þinând cont de dimensiunile sale. FRECVENÞA DE SEPARARE Frecvenþa de la care circuitul invertor începe sã filtreze. Redarea frecvenþelor foarte joase este preluatã de cãtre o membranã pasivã. în tempo rapid. FILTRU Combinaþie între filtrele high-pass ºi lowpass. În ceea ce priveºte volumul maxim. ceea ce promite volum sonor puternic. la partea de baºi adânci. INVERSAREA FAZEI Comutator cu acelaºi rol ca ºi regulatorul de fazã. În plus. Valoarea sonorã cea mai puternicã. doar Canton îi este întrucâtva superior.Baºi insuficienþi de adânci pentru Home Cinema .

Filtrul high-pass funcþioneazã numai cu intrãrile XLR. cât ºi pentru jazz. TS 12 redã baºii într-o manierã decentã ºi exactã. cu talente în redarea baºilor înalþi. fenomenul sã nu se repete. precis ºi dinamic.45 Hz). redarea baºilor medii a avut enorm de câºtigat. Diafragma de 10 inci lucreazã într-o carcasã închisã. Rezultatul va fi pe mãsurã! TS 12 TANNOY SONICS ARGENTA Argenta a profitat cel mai mult de pe urma unui filtru high-pass la 80 Hz. În cazul în care podelele nu sunt suficient de stabile vã recomandãm sã deºurubaþi vârfurile ºi sã plasaþi subwooferul direct pe picioarele sale. Impulsurile de baºi au fost redate de wooferul Tannoy. Sunetele au devenit deranjante ºi distorsionate. Se recomandã ca frecvenþa de separare sã fie stabilitã la valoarea cea mai micã posibilã. Stabilirea frecvenþei de separare ºi plasarea în camera de audiþie s-au realizat extrem de uºor. deranjante. wooferul poate fi utilizat ºi în studiourile de înregistrãri. Însã. în camera de audiþie audio-video.PARTENER DE JOC DYNAUDIO FOCUS 110 Micuþa boxã se aratã a fi un partener dificil. insuficient de stãpân pe domeniul de frecvenþe joase. La valori atât de înalte. filtrul integrat în modelul TS 12 poate fi complet deconectat. Un potenþiometru suplimentar “Bass Extension” face posibilã o ajustare rudimentarã a sunetului în funcþie de acustica spaþialã ºi preferinþele sonore. precum ºi sateliþii în format mini pretind o descongestionare ºi mai 04/2006 a u d i o . altfel. Tannoy nu oferã nici un fel de conexiune pentru bornele boxelor. ele pretind excursii mai mari din partea membranei. faþã de cãile bassreflex. valori mai bune pentru group delay. Combinaþia cu subwooferul Quadral la frecvenþe de separare mici (+/. la volum mare. au lucrat netulburat. Fãrã filtrul high-pass. TANNOY: DECENT Modelul TS 1 pare a fi. de raft. Specialiºtii laboratorului de mãsurãtori ºi testare audio-video explicã: “mãsurarea distorsiunilor a arãtat la intensitate sonorã mare. de aceea modelul este recomandat pentru cei care doresc rezultate sigure.v i d e o m a g a z i n e 41 www.audio-video.ro . Însã. Structura închisã de construcþie are un rol pozitiv în obþinerea cu uºurinþã a baºilor uscaþi. potrivitã atât pentru muzica clasicã. iar redarea sunetelor nu a câºtigat semnificativ în calitate odatã cu intrarea în scenã a unui woofer. Filtrul high-pass a funcþionat excepþional. fãrã filtre. În cazul cola- B & W N 805 S Boxele B&W. Deºi aceste caracteristici de construcþie promit. se poate întâmpla. Dacã filtrul a suprimat aceste frecvenþe. dinamica a avut doar performanþe limitate. Un rol important în diminuarea acestor distorsiuni îl joacã podeaua. deoarece peste 60 Hz sunetele au devenit. confruntat cu baºi foarte adânci. chiar ºi la volum mare.” Pe vârfuri: subwooferul transmite undele sonore spre podea (principiul downfire). + + - Sunet precis ºi muzical Conectare simplã Putere limitatã Baºi insuficient de adânci presie sau distorsiune. Uriaºa margine de membranã din cauciuc garanteazã excursii mari ale membranei. care trebuie sã fie stabilã. a determinat creºterea rezervelor de putere. vibraþiile transmise via spike-uri spre parchet pot genera un efect neplãcut. ceea ce a dus la o impresie de ansamblu pozitivã. Fanii lui Dynaudio Focus 110 sunt sfãtuiþi sã caute un model mai mic de subwoofer. Dotat cu mufe XLR ºi acoperit în exterior cu cauciuc. ca în alte spaþii. Însã. eliberând boxele compacte de munca dificilã de redare a baºilor adânci de la valori situate sub 80 Hz. borãrii cu un receiver AV sau cu un filtru extern. Filtrarea cu highpass la 80 Hz. oarecum. adicã mai puþine întârzieri pentru baºi. de aceea ieºirile pentru receiver AV sau pentru preamplificator sunt obligatorii. fãrã a mai pierde timpul cu experimente obositoare. Abia la o separare abruptã sub valoarea de 150 Hz (circuit extern) modelul a impresionat prin rezerve enorme de dinamicã. a dus la constituirea unei echipe absolut convingãtoare. nici un woofer din actualul test nu va reuºi sã evite apariþia sunetelor deranjante. chiar ºi la volum mare. distorsiuni tot mai puternice în jurul valorii de 60 Hz. subwooferul a fost depãºit de situaþie. boxele foarte mici. de pildã în sufrageria personalã. nu ºi cu cele RCA.

care costã 1000 euro. iar cu cel “Rock” frecvenþele din jurul valorii de 50 Hz au fost prea accentutate. Doar la anumite înregistrãri ale seriei “MTV Unplugged” sunetele tobelor au pãrut a fi ceva mai formale. dacã acustica spaþiului sau plasarea nu sunt optime. Observaþia este valabilã pentru toate modelele de woofer din testul actual. va putea permite conlucrarea optimã între subwoofere ºi boxe de acest tip. dar nu ºi frecvenþa de separare. Egalizatorul intervine în aplatizarea denivelãrilor. Plasarea subwooferului. + + + + - Sunet plin ºi precis Baºi adânci Volum puternic Multe funcþii Reglare volum dificil de realizat Baºi prea “umflaþi” pentru jazz ºi muzicã clasicã accentuatã. La baza modelului CHT-12 R stã tehnologia digitalã de ultimã orã. sunetul neutru va rãmâne mereu cel mai calitativ sunet posibil. numai un circuit invertor extern. controlat cu ajutorul unei mici telecomenzi. dar nu face operaþia de filtrare atât de abrupt ca ºi modelele de la Nubert. ceva mai îngroºate. Sistemul afiºeazã. Tannoy ºi Canton. însã. În camera de audiþie audio-video s-au obþinut rezultate foarte bune cu SMS-1. la supraîncãrcarea difuzorului sau la sunete prea distorsionate. cu programul “Movies” baºii au fost redaþi de o manierã exageratã. de pildã cel dintr-un receiver AV. La muzica clasicã ºi de jazz. generând lovituri puternice ºi bubuitoare de tobe. Filtrul integrat high-pass descongestioneazã boxele compacte. caracteristica de frecvenþã preluatã de microfonul livrat împreunã cu dispozitivul. De aceea. dacã plasarea subwooferului a fost optimizatã în prealabil ºi s-au folosit la maxim toate funcþiile oferite. odatã cu schimbarea programului de sunet DSP trecând de la cel . Velodyne oferã interesantul dispozitiv SMS-1. Atenþie: ridicarea prea bruscã a caracteristicii de frecvenþã duce. Ajustat: egalizatorul dispozitivului SMS-1 a nivelat caracteristica de frecvenþã.Hi-Fi Stereo ULTIMUL AJUTOR Egalizator contra sunetelor deranjante Nici chiar cel mai bun subwoofer nu va avea sunete optime. începând cu valori de 120 sau 150 Hz. Programele de sunet atrag atenþia utilizatorilor interesaþi de ajustarea calitãþilor sonore ale sistemului audio în funcþie de preferinþele personale. rezervele de putere ale modelului sunt mai mult decât suficiente pentru a obþine o searã Home Cinema reuºitã. coopereazã cu toate modelele de subwoofere. Practic: sistemul. o binecuvântare pentru auzul vecinilor. comparativ cu cele precis realizate de Quadral sau Tannoy. deseori. ajustare care nu este secondatã de afiºarea exactã a valorilor. De aceea ele nu pot fi luate în considerare ca etalon. Modul “Night” limiteazã volumul maxim al wooferului. Velodyne a redat cel mai bine muzica rock. Caracterul sunetului s-a modificat. VELODYNE: AJUSTABIL În sus ºi în jos: rezonanþele spaþiului au modificat caracteristica de frecvenþã pentru mai multe domenii de frecvenþã. precum ºi optimizarea valorilor pentru filtre pot fi acum îmbunãtãþite.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . sistem de mãsurã ºi egalizator. Toate evaluãrile sonore ale candidaþilor testaþi au fost direct influenþate de condiþiile speciale pe care le oferã camera de audiþie audio-video. în timp real. Prin telecomandã pot fi activate patru programe DSP care inter. Însã. Astfel. baºi insuficient de adânci. Se ºtie doar 42 a u d i o . din punct de vedere strict audiofilil. dar nu ºi frecvenþa de separare. El constã din filtre flexibile pentru subwoofer. În acest caz. CHT-12 R VELODYNE De mânã: telecomanda lui Velodyne controleazã multe funcþii practice. pe ici pe colo. vin în tuningul sunetului. “mai slab”. însã. pe ecranul televizorului. tonurile joase au fost. rar întâlnite chiar ºi la con- certele live. ceea ce îngreuneazã acordarea. Ea regleazã mai multe funcþii practice. neutru “Jazz/clasic” la alte programe. Volumul poate fi ajustat prin tastele “mai puternic”. Programul sonor “Games” a generat. Filtrul este preluat de cãtre un cip DSP care poate fi . la volum mare. ceea ce a determinat apariþia sunetelor deranjante ºi lipsuri la partea de baºi.

Poate fi combinat ºi cu redarea muzicii. Unele dintre ele vã sunt oferite de audio-video în caseta cu titlul “Ultimul ajutor”. Surprinzãtor de puternic þinând cont de dimensiunile sale. deoarece în acest loc din spaþiu se adunã cele mai multe rezonanþe.cantonusa.nubert. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 79 FOARTE BINE excelent 83 FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 82 RECOMANDARE audio-video www. wooferele au avantajul de a putea fi plasate în spaþiu mult mai flexibil. De aceea. nu ezitaþi ºi schimbaþi poziþia subwooferului în spaþiu. Ideal pentru sistemele redarea baºilor adânci în sistemele Home Cinema. CONCLUZIE Toate modelele de subwoofere testate pot aduce îmbunãtãþiri calitative sunetelor sistemelor audio cu boxe compacte. DATE TEHNICE CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R CANTON NUBERT Woofer voluminos cu enorme rezerve Subwoofer sensibil ºi potrivit pentru de putere. Canton ºi Nubert sunt cele mai potrivite modele pentru Home Cinema. În domeniul de frecvenþe situat între 30-120 Hz. cu condiþia sã fie optim plasate ºi acordate. rezonanþele spaþiului modificã volumul sonor. suficient de puternic.de 800 euro 3 ani 38 x 43 x 38 cm 27 kg •/• •/• cireº. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir lemn/folie Negru/altele Alte culori Principiu de construcþie Canton www. TANNOY VELODYNE Woofer precis. Velodyne a reuºit sã stabileascã un echilibru perfect între muzicã ºi Home Cinema. dar nu Talent sunet surround cu multe funcþii. avantaj care meritã sã fie folosit din plin.audioreference.com 700 euro 2 ani 36 x 60 x 47 cm 23 kg •/• –/• fag.quadral. Câºtigãtorului actualului test. convingãtor mai ales la redarea ritmurilor puternice de muzicã rock. în timp ce Tannoy se recomandã pentru audiþiile muzicale. frasin.de 610 euro 5 ani 37 x 48 x 53 cm 26 kg •/• •/• fag bassreflex Quadral www. se numeºte Quadral. adicã exact paleta de frecvenþe a boxelor principale ºi a subwooferului. principiu downfire 4 programe DSP •/–/• •/–/• 80/100 Hz (6 dB/octavã) mod “night” ºi “mute” prin telecomandã –/– •/• –/– –/– •/– • –/• • –/• • •/– • –/• • –/• REZULTATE TESTARE Sunet Volum maxim Potrivit pentru Variante de conectare Dotare Operare Finisare foarte bine 113 dB Surround 1234 bine fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 114 dB Surround 1234 foarte bine fãrã probleme îngrijit 79 foarte bine 111 dB Hi-Fi 14 mulþumitor fãrã probleme exemplar 83 foarte bine 109 dB Hi-Fi 3 (numai la XLR-In) 4 mulþumitor fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 110 dB Hi-Fi + Surround 1234 foarte bine operare cu uºurinþã exemplar 82 REZ. lãcuit argintiu bassreflex Nubert Speaker Factory www. cu baºi clar conturaþi. softclipping – •/–/• –/–/– – principiul downfire comutator bass extension •/•/– –/•/– 80 Hz (12 dB/octavã) soft-limiter. lãcuit argintiu închis bassreflex DOTARE Conectare automatã Fazã comutabilã/ reglabilã Volum/frecvenþã prin telecomandã Ajustare spaþialã Input: RCA/XLR/LS Output:RCA/XLR/LS Filtru high-pass Alte caracteristici comutator 3 poziþii •/–/• •/–/• 80 Hz (12 dB/octavã) outputuri “through” comutator Low-Cut •/–/• • / – /• 40/80 Hz (12 dB/octavã) potenþiometru frontal. Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi locul ideal. care determinã oscilaþia suplimentarã a baºilor. specializat pentru baºi puternici ºi preciºi. muzical. boxe frontale mai voluminoase. Însã.audio-video. De acest pericol nu sunt pãzite nici modelele cele mai bune de subwoofere sau difuzoare verticale.cã spaþiul joacã un rol foarte important în calitatea finalã a sunetului.tannoy.v i d e o m a g a z i n e 43 . dar convingãtor ºi la Home Cinema.com 800 euro 2 ani 34 x 37 x 34 cm 13 kg –/• •/– Audio Reference www. cireº. QUADRAL Woofer compact. atunci când remarcaþi cã sunetele de baºi ies mult prea puternic în evidenþã. Plasarea subwooferului în colþul camerei este nepo- trivitã.com 700 euro 5 ani 31 x 43 x 40 cm 21 kg •/• •/• arþar. puteþi apela la soluþii electronice. lãcuit argintiu membranã pasivã BR Tannoy Deutschland www. pentru cã determinã apariþia rapidã a sunetelor ameninþãtoare. cireº.ro RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o .

Hi-Fi Stereo TEST CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR AUDIO SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES 460 EURO 600 EURO 500 EURO 500 EURO 500 EURO 44 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

audio-video.ro 04/2006 a u d i o . Redactat de: Sebastian Kovacs www.v i d e o m a g a z i n e 45 .SPARG TOATE CANOANELE De la ce preþ “crapã” cerul audiofil? Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.

atenþie. bani. Mãtuºa nu mai existã. iar suma de 1. nu vor sã scape hãþurile din mâini. ceea ce înseamnã clienþi mult mai pretenþioºi. Nu a ajutat nici faptul cã am asigurat-o cã la aceastã sumã pot fi cumpãrate chiar douã boxe stereo cu accesorii.000 de mãrci nu mai pare atât de impresionantã. Buna doamnã nu vroia cu nici un chip sã-ºi închipuie cã aceste nebunii pop-rock costã atât de mult.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . De aceea. þinând cont cã viitorul este High-End. La acest segment de preþ. Din pãcate.Hi-Fi Stereo MT 3 ANTIGUA CABASSE + + + - Sunet neutru chiar ºi la volum mare Borne valoroase Preþ accesibil Baºii înalþi nu prea bine conturaþi M5 EPOS + + + - Nuanþe sonore puternice Relaxat Furnir valoros de lemn natural Nu tocmai neutru Limitat la partea de dinamicã ãtrâna mea mãtuºã m-a privit morocãnoasã atunci când i-am transmis cã m-aº bucura sã primesc drept cadou de ziua mea o incintã audio de 1. Deºi pare elegant. am fost cadorisit cu un carnet de economii. Azi asemenea poveºti trezesc doar un surâs ironic. producãtorii inteligenþi de boxe ar trebui sã fie preocupaþi sã ofere calitate sonorã mai consistentã. Nici carnetul meu de economii. în final. au fost avertizaþi sã-ºi supravegheze bãiatul ca nu cumva sã cheltuiascã banii pe prostii. Din experienþa adunatã în testarea modelelor în camera de audiþie audio-video putem afirma cã boxele de vis.000 de mãrci. se þine de poante: orificiile din terminalul lui Monitor Audio sunt prea înguste pentru mufa tip bananã. cu un raport excelent preþ/calitate sunt tot mai rar pre- B În cazul în care se încinge atmosfera: Epos posedã un element de rãcire înºurubat în spatele difuzorului pentru înalte. responsabilii cu costurile din firmele producãtoare. 500 de euro sunt totuºi. 46 a u d i o . Iar pãrinþii. Dar.

trebuie sã se prezinte bine. atunci acoperiþi canalul bassreflex. de valoare me- Nici urmã de plictisealã: Cabasse livreazã boxele. M5 nu este o boxã puternicã. Este de la sine înþeles faptul cã o boxã de dimensiuni compacte nu va strãluci prin putere de baºi sau volum nelimitat. am descoperit un reprezentant al modelului ideal de boxã. surprinzãtor de timpuriu. el este cel mai scump model testat. EPOS: MOLATECUL RS 1 MONITOR AUDIO + + - Precizie înaltã la redare Surprinzãtor de mulþi baºi Insuficient de neutru Orificii defectuos realizate la mufe zente pe piaþã. iar Epos le iubeºte. audio-video a adunat. Dinamica este frânatã. fiecare producãtor urmând o cale proprie de construcþie. din punct de vedere acustic. Din contrã: atunci când Tom Waits se închide în pivniþa sa plinã de wiskey ºi bea peste mãsurã. dar ºi cel cu dimensiunile cele mai compacte.v i d e o m a g a z i n e 47 www. Cabasse MT 3 Antigua este un model demn de respect. generos dimensionatã ºi fiabilã. care nu costã prea mult (460 de euro). combinarea sunetelor create de timbrul vocii. Totuºi. pline. Principala deosebire constã în realizarea difuzorului pentru înalte. Cei care sunt interesaþi. care este. la cerere. Boxa are sunete foarte calde. În timp ce contracandidaþii sãi au aici localizate terminale voluminoase Bi-Wiring. dar insuficient de dinamice. efectul lor a fost resimþit în stomac. Un alt cliºeu în ceea ce priveºte acordarea boxei: în jurul valorii de 1 KHz se constatã o creºtere.audio-video. Boxa a fost gînditã ºi construitã în Anglia. Pe vremuri. Detaliile au fost redate cu precizie. odatã cu primul model testat. Dynaudio urãºte calotele de metal. în primul rând. fumul permanent de þigarã ºi spaþiul închis. cât ºi la cele mai grosiere. existã criterii exacte. Nici una nu sunã la fel ca cealaltã. Cu preþul de 500 euro. Un model moale. din când în când. În ciuda faptului cã modelul nu este unul foarte puternic. 7 dB. Epos este modelul aflat la polul opus. dar stãpâneºte cu mãiestrie ºi claritate sunetele frecvenþelor audibile. la volum puternic. nu era necesar. ales în ordine alfabeticã. a fost fermecãtor de armonioasã. între 10 ºi 15 KHz caracteristica de frecvenþã scade cu o valoare de cca. Astfel. deºi. în loc de gri nobil. dar minunata sa strãlucire tenoralã este estompatã. Redarea sunetelor a fost realizatã de o manierã foarte stãpânitã ºi controlatã. Însã. Dar britanicilor (la fel ca ºi danezilor) nu le plac comparaþiile. în evaluarea audio-video intervin cinci discipline de bazã. foarte bine realizatã. caracteristici neobiºnuite la acest segment de preþ. baºii înalþi nu au fost foarte bine conturaþi. în sala de audiþii. Deºi. le suprimã efectul. îndepãrtaþi subwooferul de perete. numai acolo unde era cazul. Explicaþia ar fi una subiectivã: chestiune de gust. boxele Dynaudio arãtau la fel. în alte culori aprinse. Ceea ce o face sã parã mai curat finisatã decât unele tipuri de furnir. cinci boxe de calitate superioarã.die. având un caracter neutru. prin filtrare. de redarea armonioasã ºi bine spaþializatã a sunetelor.ro . Carcasa este acoperitã doar de un strat de folie. Dacã acest lucru nu se poate realiza. aºa cum au nevoie mai ales vocile din operã. Din fericire. care pot evalua precis calitatea unei boxe. mai apar ºi asemenea minuni. apoi totul se duce lin la vale. CABASSE: RUMEGÃTORUL Chiar de la început. vor descoperi în acest boxã modelul perfect. Ceea ce înseamnã cã producãtorul francez a economisit. atât la sunetele fine. 04/2006 a u d i o . Un sfat practic: în acest caz. Vocea lui Luciano Pavarotti sunã la fel de puternic precum te aºtepþi de la cele 100 de kilograme ale sale. ºi nu neapãrat de partea de dinamicã. modelul fiind de altfel supranumit “rumegãtorul”. la capitolele neutralitate ºi precizie. însã. care par a fi artificiale. Partea sa posterioarã meritã de asemenea aprecierea noastrã. Cabasse s-a limitat doar la o singurã cale de acces. totuºi. Epos are înºurubat în partea posterioarã a difuzorului pentru înalte un radiator de rãcire.

Finisare medie la suprafaþa externã STELLA ES TRIANGLE + Sunete vii ºi spaþializate + Baºi curaþi. de aceea mufa nu se va potrivi în toate bornele. Puterea este considerabilã. iar sunetele suficient de aerisite. deºi aratã bine. boxa nu prea le are cu redarea tonurilor vii. dar JBL a reuºit sã realizeze cel mai impunãtor exemplar. De aceea. chiar dacã nu foarte adânci . JBL îºi utilizeazã la maxim potenþialul de care dispune.Câteodatã agresiv .Limitat în aplicaþii JBL: EXTROVERTITUL Fanii modelului Epos M5 sunt rugaþi sã pãstreze tãcerea în faþa fanilor lui JBL-L-830. modelul a fost cu adevãrat puternic numai dupã ce tehnicienii de sunet s-au “jucat” cu Schiþã pentru pliu: marginea de membranã a lui Triangle se poate plia de trei ori. fanã: cum introducem mufa tip bananã în borne? Terminalul Bi-Wiring. MONITOR: FURIOSUL Monitor Audio RS 1 atrage atenþia. deoarece deosebirile dintre cele douã boxe sunt considerabile. care poate aduce într-adevãr îmbunãtãþiri sunetului. 48 a u d i o . Însã. ascunde surprize neplãcute.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . însã. se recomandã sã nu i se punã “botniþã”. Valoarea sonorã a incintei acustice anuleazã. Se pare cã distribuitorul român nu are cunoºtinþã de aceastã problemã. ceea ce produce plãcere. Orificiile lui nu sunt egal dimensionate. mult în sus. Concluzie: un model valabil. printr-o chestiune pur pro- Sub impe riul modei: aproape toþi producãtorii oferã terminale Bi-Wiring. începând de la 4 KHz. având un comportament absolut extrovertit. De altfel. Acest model sunã cel mai bine sunã cu un amplificator cu tuburi. dar o va analiza împreunã cu producãtorul. Modelul L 830 a rãsunat plin de vitalitate. Pavarotti a pierdut simþitor din putere. Acolo unde Epos are un comportament moale ºi este introvertit. În schimb. prima impresie neplãcutã. dar a câºtigat un impuls splendid în vocea sa metalicã. Modelul jubileazã fericit la sunetele înalte. la o primã privire.Hi-Fi Stereo STUDIO L 830 JBL + Vioi + Sunete spaþializate . Dedesubt oscileazã o membranã din hârtie tratatã. deºi “lesa” sa ar mai putea fi scurtatã. diagramele caracteristicilor de frecvenþã scot în evidenþã convingãtor aceste diferenþe.Probleme la amplificatoarele cu tranzistoare . Mai mult: aceastã boxã poate “muºca”. ceea ce este surprinzãtor dacã analizezi structura sa compactã de construcþie. baºii foarte bine reprezentaþi. iar deasupra o calotã din titan cu un dispozitiv tip horn.

Un lucru e clar: þelul precis al producãtorului este domeniul sunetelor înalte.v i d e o m a g a z i n e 49 . Iar rezultatul este. Stella se comportã ca o divã: la înalte.2 x 38. O explicaþie ar fi faptul cã valorile clasice obþinute în laborator nu exprimã. TRIANGLE: DIVA Mania noastrã. scopurile dezvoltatorilor. Însã.ro 04/2006 a u d i o . cu adevãrat. de a gãsi boxelor partenerul perfect în materie de amplificator. neobiºnuit.faza.6 kg •/–/– – • cireº deschis/închis Harman jbl. În colaborarea cu un amplificator cu tranzistoare Triangle pare a fi o idee prea spartanic. deºi curate. Prescurtarea TZ 2400 este folositã de producãtorul francez pentru minunatele sale difuzoare pentru înalte.com 500 euro 5 ani 18. dupã parcurgerea acest articol. CONCLUZIE Ce se poate cumpãra cu 500 de euro? Un model perfect neutru ºi ultra puternic pentru baºi nu existã în acest segment de preþ.5 cm 8. dar apare o tendinþã pronunþatã pentru corporalitate. colorat. cireº. a fost.5 kg –/•/– – – ºampanie. DATE TEHNICE CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES CABASSE Sunete precise. De aceea. dar cu sunete prea luminoase. un horn ºi un phaseplug. conºtient. o persoanã care iubeºte viteza ºi puterea.5 kg –/•/– – • – Reson Audio resonaudio. exact. Sonor. Creek ºi Rega sunt. în acest sens. mai ales din punct de vedere al randamentului. bordeaux 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring Principiu de construcþie 2 cãi bassreflex Completãri surround Alte caracteristici 2 cãi bassreflex • Single-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring 3 cãi bassreflex • Bi-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare bine 70 80 55 65 45 îngrijit 65 75 60 60 45 mediu 65 65 65 70 45 problematic la detalii 60 65 65 65 50 exemplar 60 65 70 65 45 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 63 BINE bine 61 BINE bine 62 BINE bine 61 BINE bine 61 CªTIGÃTOR audio-video www.com 500 euro 5 ani 22. recomandãrile noastre de top. Aceste boxe vor suna cu 20% mai bine. stejar. limitatã. uºor prea deschis. Posesorul ideal al acestui model este. Monitor Audio lucreazã foarte bine cu amplificatoare care se concentreazã pe domeniul de frecvenþe de bazã. TRIANGLE Super calitativ. dar ºi extrem de problematic. Dar colaborarea dintre Triangle ºi bolizii cu tranzistoare a fost problematicã.com 500 euro 3 ani 20 x 32 x 25. cu siguranþã. EPOS Cald.6 x 21 cm 5. uzitatã la maxim. dacã partea de amplificare este de primã clasã. lemn de trandafir. În special. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea negru Alte culori www Cabasse cabasse.audio-video. cognac. ea mai face un pas înainte. Uimitor! Aceeaºi boxã se transformã. dar cu baºi surprinzãtor de încordaþi. sunt sterile. tonurile. MONITOR Proaspãt. sunt sfãtuiþi sã priveascã ºi pe rafturile alãturate. adicã exact acel domeniu confuz din punct de vedere al mãsurãtorilor tehnice. într-un obiect de satisfacere a plãcerilor. argintiu Triangle triangle-fr. cireº Monitor Audio monitoraudio. JBL Dinamic ºi sensibil.5 x 32 cm 10 kg –/•/– – • fag. iar la partea de neutralitate în fruntea ierarhiei. deci nu produc efectul scontat. în cazul lui Triangle.com 460 euro 5 ani 23 x 41 x 30 cm 8. de concepþie proprie.4 x 32. dar sunetele sunt minuþios spaþializate.2 x 24 cm 6 kg –/•/– – • alune de pãdure. acum. se cere intervenþia unui amplificator cu tuburi. s-au hotãrât sã achiziþioneze un model sau altul. ceea ce au în comun toate candidatele testate. Adevãrat lux pentru acest segment de preþ. ale cãror membrane din titan sunt þinute în frâu de un miez uriaº de feritã. pentru ca a- poi imediat dupã vârf sã se prãbuºeascã în gol. de aceea amplificatoarele silenþioase sunt obligatorii. dar nu suficient de puternic. caracteristica de frecvenþã “vâneazã” înãlþimile. Un difuzor cu intenþii sinucigaºe? Nu. Cei care.com 600 euro 3 ani 17. Însã.5 x 31. producãtorii britanici de amplificatoare vor gãsi în acest model “partenerul de box” potrivit. Sunetele înalte rãmân la fel de minunate. este plãcerea cu care participã la redarea sunetelor. acolo unde concurenþa este. La 7000 Hz.

Dosare audio Datorie sau plãcere? Boxele compacte CM1 de la B&W ºi receiverul CD Enigma de la Audio Analogue îndrãznesc sã aparã în tandem. MARIAJ RISCANT 50 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

El are rolul de a absorbi. drept suport pentru ghivece de flori. www. ele trebuie sã aibã în sufrageria personalã acelaºi efect estetic pronunþat ca ºi cel transmis de aceste boxe.audio-video. boxa compactã B&W CM 1 se potriveºte perfect cu receiverul CD Enigma de la Audio Analogue. dar care promit o valoare interioarã mai mare? Ori sunt femeile predestinate sã testeze componente Hi-Fi mici ºi fin realizate? Sau s-a luat în calcul doar simþul estetic feminin. difuzorul de medii joase iese în evidenþã datoritã coºului turnat. o onoare. Dar înfãþiºarea exterioarã nu este totul. oare. care va duce mult mai bine la îndeplinire aceastã sarcinã? Î nu intrã în categoria hainelor. Credeþi-mã. în nici un caz. Ele au o carcasã elegantã cu furnir de lemn veritabil ºi cu rame pentru corpul difuzorului din aluminiu strãlucitor. atunci.ro 04/2006 a u d i o . Numele lui complet: “Bowers&Wilkins” este trecut clar în partea de jos a boxei. Fascinanta combinaþie lemn întunecat – numit wenge – ºi cadre frontale de metal face inima sã batã mai repede. iar diagrama de dezintegrare confirmã calitãþile acustice bune. tipicã mãrcii B&W. se aflã un tub conic. cel puþin. Fãrã îndoialã. aproape simultan. În spatele difuzorului de înalte. Modelul CM1 nu se zgârceºte nici la rafinamentul tehnic.v i d e o m a g a z i n e 51 . bine dezvoltat. Alãturi de membrana din fibre de kevlar. Eºafodajul lui filigranat are rolul de a oferi reflexiilor cât mai puþin spaþiu de manevrã. examinarea lor a cãzut în grija singurei femei din echipa audio-video. Carcasa este surprinzãtor de rigidã. în ade- Perechea idealã? Din punct de vedere al designului. cu calotã de aluminiu. femeile se înconjoarã cu plãcere de lucruri frumoase! Iar dacã acestea ntâmplare. boxele B&W CM1 sunt de o frumuseþe rãpitoare. Pe peretele anterior al boxei nu este inscripþionatã. Oare nu se ascund ºi alte motive în spatele acestei decizii? Sã fi înþeles. Un asemenea model splendid de incinte acustice nu va fi folosit. finisat cu grijã. sau nu? Atunci când s-au anunþat pentru testare. de aceastã datã. aceasta ºi din cauzã cã prezenþa suporturilor cu magnet a fãcut inutilã apariþia de orificii suplimentare. doar prescurtarea producãtorului.Redactat de: Aurora Hoduþ FRUMUSEÞE Fãrã îndoialã. Partea frontalã nu mai are nevoie de un înveliº suplimentar. minunatele boxe compacte CM1 de la B&W ºi la fel de frumosul model de receiver CD. colegii mei cã femeile consacrã într-adevãr mai multã atenþie lucrurilor mai puþin impozante.

cu un nume interesant.un tribut adus tehnicii folosite în legendarul Nautilus. oare. cu randament mare. de o scurtã perioadã de încãlzire. Deºi. Dar sunt ele. ELEGANÞÃ O boxã cu dimensiuni compacte de acest gen are nevoie de un partener potrivit. Este o combinaþie care sunã mult mai bine decât valoarea obþinutã din însumarea pãrþilor componente. cautã boxã uºor de îngrijit. sunt un tandem potrivit la 2. care reuneºte un CD-player. Ceva mare. cautã amplificator puternic cu CD-player potrivit. Analizând valorile sale tehnice. Difuzorul pentru mediile joase este poziþionat întrun coº turnat filigranat. dar el face acest lucru cu farmec ºi relaxat. Aceste boxe de calitate mare nu sunt pretenþioase la amplificare. 600 de euro). cu tuburi tip Nautilus. de dimensiunile unui sertar.Dosare audio La încãlzire: micuþul preamplificator cu tuburi din Audio Analogue are nevoie. Adicã o cutie argintie ºi îngustã. din punct de vedere optic. neobiºnuit de mare. 52 a u d i o . undele direcþionate în interiorul carcasei . 1. nici Rotel RA-02 (75 puncte. Fanii pretenþioºi ai sistemelor Hi-Fi au posibilitatea de a controla separat difuzorul pentru înalte ºi baºi.200 de euro). inginerii de la B&W au scos tot ce se putea din micile boxe. Din punct de vedere al designului. incintele audio CM1 sunt puse în scenã de o manierã stãpânitã. vãratul sens al cuvântului. poþi încerca respectiva combinaþie cu succes. Deºi calificativul “drãguþ” este atât de dispreþuit în lumea fanilor Hi-Fi. un tunerRDS cu 18 locuri de memorare ºi un amplificator. dupã punerea în funcþiune. cele douã modele par a fi la fel de nedespãrþite precum e moda pentru Paris. splendidã. Într-adevãr. O micã ferestruicã în partea frontalã permite o imagine asupra preamplificatorului cu tuburi. cu anexã CD. Împreunã cu playerul CD Rotel RCD-02 (90 puncte. Un el cautã o ea Amplificator arãtos. care poate fi ºi mic: difuzorul pentru înalte a lui CM1. care promite un nivel deosebit de scãzut de vibraþii parazite. ºi de aceea nu-l vor suprasolicita pe Audio Analogue.200 de euro). Fãrã îndoialã. 600 de euro) nu pare a fi un Hercule. el este singurul care poate descrie exact combina din Toscana. ele nu fac o pereche prea frumoasã. Filtrul este dotat cu o bobinã fãrã miez. O ea cautã un el Boxã pretenþioasã. cu taste minuscule ºi display graþios. plãcutã ºi muzicalã. amplificatorul Rotel trebuie sã munceascã din greu cu boxele. “Enigma”. O privire aruncatã asupra fantei de rãcire superioare descoperã un puternic transformator toroidal ºi radiatoare de rãcire solide. La o primã privire.400 de euro. un posibil rãspuns ar fi modelul Sonics Argenta (84 puncte. misterios. pe care sunt montate cele douã etaje finale integrate. urmat de adãugarea ºi mai interesantã “Multifunction Audio Unit”. Atunci când perechea iniþialã s-a dovedit a nu fi tocmai cea idealã. s-a trezit în noi spiritul de cercetãtor. ºi sonor la fel de potrivite? O veche butadã din lumea shoppingului este valabilã ºi în cazul nostru: abia atunci când pãrþile componente se armonizeazã. Ce fel de boxã i se potriveºte Enigmei? Din experienþa de laborator a lui audiovideo. aparatul nu este suficient de matur pentru boxele CM1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Din primul moment a fost ales receiverul CD nou-nouþ de la Audio Analogue (1.

De aceea. nuc. Simfonia a IX-a lui Beethoven a rãsunat prin boxele CM1 foarte bogatã în nuanþe sonore. sunetele înalte rãsunã mai atenuat. baºii au dispãrut pe alocuri. împreunã cu CDplayer. ºi de aceea se izbeºte de graniþele capacitãþii sale de putere. dar cu B&W ele au fost ceva mai expresive. slãbiciuni. tuner RDS ºi preamplificator cu tuburi. 720 de euro).Opera “Turandot”) au rãsunat. Iar atunci fru- moasele boxe nu-ºi mai pot dezvolta excepþionalele lor nuanþe sonore. baºii adânci. Enigma trebuie sã tragã din greu. Receiverul CD pierde controlul. Concluzie: ambele modele au nevoie de alþi parteneri de viaþã. CD-playerul dovedeºte. fãrã îndoialã. Pe cât de bunã este potrivirea opticã. DATE TEHNICE AUDIO ANALOGUE ENIGMA DATE TEHNICE B&W CM1 AUDIO ANALOGUE ENIGMA Amplificator finisat cu grijã.5 x 28 x 27. pe atât de nepotrivitã este cea sonorã. el va funcþiona optim cu boxe de randament mare. via Canton. uºor nazal ºi gãunos. baºii înalþi se vor clãtina un pic. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul piesei “Der Picknicker” de la Fantastischen Vier. Deºi Audio Analogue a reunit într-o singurã carcasã un CD-player. o operã de artã printre modelele compacte de boxe. mai ales.7 kg •/–/– – – Wenge.audio-video. Are pretenþii înalte de la amplificator. pentru ca totul sã fie roz.200 euro 2 ani 44. Enigma a cedat la volum puternic ºi a reacþionat prin distorsiuni deranjante. dar nu este. Dar combinaþia dintre douã componente stereo reuºite funcþioneazã doar atunci când ele au aceleaºi pretenþii.5 x 10 x 37 cm1 9. Nevoile lor sunt prea diferite: ea cautã o mânã forte. Dar a compensat la volum normal.5 kg Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea neagrã •/• –/– 2/1 – /– – Alte culori Principiul de construcþie Completãri surround Alte caracteristici www B&W bwspeakers.v i d e o m a g a z i n e 53 . La modificãri bruºte spre volum sonor puternic. el ºi-ar dori o partenerã mai puþin complicatã. Flirtul dintre Enigma ºi CM1 nu s-a transformat într-o poveste de dragoste. Producãtor Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate www TAD audioanalogue. decoreazã filtrul în CM1. Pucini .com 1.6 cm 6. aºa cum nu reuºeºte nici o altã boxã compactã în acest segment de preþ. B&W CM 1 Boxã cu nuanþe sonore puternic colorate. când amplificatorul a rãmas fluent ºi catifelat. surprinzãtor de mare. cei adânci au nevoie de o pauzã.com 800 euro 10 ani 16. Fãrã Accuphase. PROBÃ Drept alternativã în cabina virtualã de probã (adicã în sala de audiþii audio-video) au fost folosite boxele Canton Karat L 100 (70 puncte. Micuþul amplificator nu este prea impozant ºi are nevoie de parteneri speciali în materie de boxe. arþar 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring DOTARE NU ESTE PERECHEA DE VIS Enigma are probleme mai ales la partea de putere. Însã mãrimea boxei pune clar graniþe fizice sunetului. au fost prezenþi. el nu este un partener stereo uºor de combinat. dar cu putere limitatã. pe ici pe colo. Dinamica boxei suferã un pic din cauza nevoii sale mari de putere. Atunci. sunete neutre ºi plãcute. care nu obligã Audio Analogue sã se strãduiascã prea mult. CONCLUZIE Uneori lumea ideilor este mai frumoasã decât cea a realitãþii.ro 04/2006 a u d i o . un receiver ºi un amplificator. iar Tuner/RDS Redare MP3/WMA Analog in/out Digital in/out Alte caracteristici REZULTAT TESTARE 65 foarte bine fãrã probleme îngrijit Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare 80 70 85 65 45 exemplar REZULTAT TESTARE Sunet Dotare Operare Finisare RAPORT PREÞ/CALITATE bine REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE bine 65 REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE RAPORT PREÞ/CALITATE bine 69 www.Impresionant: o bobinã fãrã miez. La înlocuirea amplificatorului din Enigma cu Accuphase DP-67. un partener comod pentru un amplificator. în nici un caz. chiar ºi cu boxe mai puþin pretenþioase la amplificare. B&W CM1 este. extrem de bine detaliatã ºi aerisitã. CM1 nu ajunge chiar pânã la frecvenþele cele mai adânci. chiar dacã rezervaþi. Vocile de pe înregistrãrile LP-ului lansat de Corul Radio (G. Însã el redã baºii înalþi în mod fermecãtor ºi cu nota suficientã de adâncime.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Headset C à ª T I DE T O P TEST 20 de cãºti audio uºoare AKG K 14 P AKG K 24 P BEYERDYNAMIC SX 10 CREATIVE EP-630 KOSS KSC 75 KOSS PORTA PRO KOSS SPARK PLUG PANASONIC RP-HT 51 PHILIPS SBC-HJ 080 SENNHEISER CX 300 SENNHEISER MX 500 SENNHEISER PMX 100 SENNHEISER PMX 200 SENNHEISER PX 100 SENNHEISER PX 200 SHURE E 4C SONY MDR-410 LP SONY MDR-710 LP SONY MDR-EX 71 SL ULTIMATE EARS SF 5 PRO 20 EURO 30 EURO 25 EURO 35 EURO 46 EURO 87 EURO 36 EURO 14 EURO 50 EURO 70 EURO 20 EURO 50 EURO 70 EURO 50 EURO 70 EURO 355 EURO 20 EURO 50 EURO 45 EURO 260 EURO Sunet de top chiar ºi în mers: printre cele 20 de modele de cãºti testate veþi gãsi partenerul perfect pentru player DVD. playstation sau iPod. MP3. 54 a u d i o .

Mai mult. îndelung analizate în cercurile de specialiºti. dar nu permit propagarea undelor sonore în aer decât în micã mãsurã. fãrã a-i deranja sonor pe cei din jur. de aceea tensiunea semnalului la ieºirea din cascã atinge numai valori mici. sunt sensibile la intemperii. MODELUL POTRIVIT Cel mai important criteriu în alegerea unei perechi de cãºti este tipul de construcþie. Impedanþa ºi randamentul cãºtilor trebuie sã fie în concordanþã cu aceste valori. precum ºi minusculele cãºti care se introduc direct în canalul auditiv. pen- www. “Societatea cãºtilor închise” a fost reprezentatã la testare de douã modele Sennheiser PMX/PX 200. este însoþit de accesorii bogate ºi o cutie din material dur. În scopul obþinerii unui sunet calitativ. aºanumitele sisteme de difuzoare. datoritã confortului sensibil mai bun pe care îl oferã. Alegerea modelului potrivit depinde ºi de confortul subiectiv la purtare. în timpul ºedinþelor de jogging sunt mai potrivite modelele extrem de uºoare ºi robuste care se introduc direct în canalul auditiv decât cele cu braþ de prindere pentru cap. Cele de tip închis ecraneazã mai bine zgomotele înconjurãtoare.ro 04/2006 a u d i o . audio-video a “pescuit” din enorma paletã de oferte 20 dintre cele mai bune modele de cãºti prezente pe piaþã.5 la 3 V -. În schimb. care pot fi achiziþionate separat. în mijloacele de transport în comun. De aceea. în plus. gen playstation sau iPod. altfel nu se va putea atinge volumul maxim disponibil.Redactat de: Aurora Hoduþ rin intermediul dispozitivelor de entertainment mobile. Acesta este motivul pentru care cele mai multe cãºti clasice Hi-Fi nu sunt recomandate.de la 1. sunt mult mai potrivite pentru audiþiile de lungã duratã. plãcerea folosirii acestor aparate poate fi puternic afectatã din cauza cãºtilor audio livrate împreunã cu dispozitivul. cãºti fixate în pavilionul urechii (in-ear) ºi cãºti introduse în canalul auditiv (ear-channel). care. audio-video a grupat modelele testate în trei categorii: cãºti audio cu braþ de prindere. Fireºte. acestea din urmã. de la Ultimate Ears. dar apar ºi modele exclusiviste de la Shure ºi Ultimate Ears. de cele mai multe ori.v i d e o m a g a z i n e 55 . decât în mãsurã limitatã. precum ºi de scopul preconizat pentru cãºti. sunetele supãrãtoare care rãzbat din cãºtile fixate cu dificultate în urechi îi deranjeazã evident pe cei din jur. promit un sunet sensibil mai bun ºi. Cele mai multe fac parte din segmentul de preþ de 100 de euro. acest gen de cãºti este potrivit pentru redarea baºilor dinamici foarte adânci ºi a sunetelor puternice. de pildã. în plus. costurile de construcþie pentru cãºtile de tip închis sunt mai mari decât pentru cele de tip deschis. Aparatele portabile lucreazã cu tensiuni de alimentare reduse . din cauza structurii lor. practicã în cazul utilizãrii cãºtilor în exterior. Cãºtile mici ºi uºoare. fiind de tip deschis sau semideschis. cât ºi cele relativ voluminoase. în condiþii climatice mai dificile. Artã minusculã: modelul exclusivist de cãºti ear-channel Superfi 5 Pro.audio-video. Pentru reuºita operaþiei este nevoie de un pic de antrenament. posibilitatea de a asculta muzicã. de câteva sute de mV. care pot aluneca uºor ºi. P În cutie: cãºtile cu braþ de prindere pentru cap Sennheiser PX 100 ºi 200 se pot împacheta compact ºi se pot introduce în cutia livratã la pachet. în timp ce cãºtile cu fixare în canalul auditiv nu pot fi. “SOCIETATE ÎNCHISÔ Cãºtile cu braþ de prindere pot fi de tip deschis ºi închis. Paleta de oferte cuprinde atât modelele uºoare. precum ºi de cãºtile Sony MDR-710 LP toate celelalte modele . de a viziona filme sau de a te juca chiar ºi în timp ce eºti pe drum a devenit realitate. costã numai câþiva euro. VOLUM SUFICIENT Un aspect important al audiþiei cu cãºti este sensibilitatea lor în spaþii deschise. Astfel. sunt de calitate inferioarã. decât închise.

La testare. Sunet Mecanicã www. Cu modalitatea lor clarã. ceea ce a creat impresia de sunete compacte. iar mediile lui sunã ceva mai difuz. confortul la purtare este bun ºi sunt solid finisate.com 48 14 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) 56 a u d i o .sony. Cãºtile au avut baºi o idee mai corpolenþi ºi ceva mai compacþi. raportul calitate/preþ este unul remarcabil. iar sunetele din gama de frecvenþe audibile proaspete. Mediile au fost cu o nuanþã mai întunecate. demonstreazã la ce dimensiuni mici pot fi reduse o pereche de cãºti.sennheiser. deºi are o structurã similarã. SENNHEISER PMX 200 Modelul PMX 200 este varianta cãºtilor PX 200 cu braþ de prindere pe ceafã. neutrã de redare a sunetelor.koss. baºii au fost mai plini. Construcþia braþului oferã o presiune de contact mai mare. Auditiv ele sunt orientate spre tonul fundamental. Sunet Mecanicã www. ceea ce i-a împrumutat modelului Porta Pro un balans sonor ceva mai întunecat.koss.Headset CêTI CU BRAÞ DE PRINDERE SENNHEISER PX 200 Baºi adânci. Plierea ºi adãpostirea lor în cutie necesitã însã un oarecare antrenament. medii directe ºi înalte clar diferenþiate. Sunet (max. Frecvenþele medii au fost mai puþin detaliate ºi insuficient de directe faþã de cele redate de modelul Sennheiser PX 100. baºii au fost bine proporþionaþi.com 55 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (72 puncte) Bine (69 puncte) Bine (68 puncte) KOSS PORTA PRO Din punct de vedere al sunetului. ºi nu pentru luminozitate în domeniul de frecvenþe înalte. cãºtile de tip închis Sennheiser au reuºit sã obþinã victoria în testare.com 57 15 Sunet Mecanicã www. dar baºii o idee mai puternici.sennheiser.panasonic. modelul e inferior cãºtilor PX 200. care.com 49 13 SONY MDR-710 LP Modelul MDR-710.com 54 12 PANASONIC RP-HT 51 Aceste cãºti demonstreazã convingãtor faptul cã se poate oferi o calitate solidã ºi la un preþ mic. aidoma unei ventuze. au avut în final un sunet reuºit. uscaþi. chiar dacã uneori erau prea silenþioase. Sunet Mecanicã www.akg. Datoritã unei presiuni de contact mai mare. Porta Pro a fost la fel de plãcut ca ºi KSC 75. În plus. dar în acest caz sunetul abia dacã a fost influenþat. Totuºi a impresionat plãcut prin baºi încordaþi ºi sintonie neutrã. pare a fi mai uºoarã. 20 puncte) 15 www. ceea ce va influenþa ºi sunetul. În plus. Cu ajutorul unui mic cleºte. 80 puncte) 59 Mecanicã (max. Ideal pentru cei ce doresc sã aibã mâinile libere.sennheiser. datoritã transparenþei sale mari.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (62 puncte) Bine (62 puncte) . Chiar dacã punctajul obþinut pentru sunet nu este foarte mare.com 58 15 Sunet Mecanicã www. modelul se fixeazã în spatele urechilor. În ceea ce priveºte randamentul. ideale pentru cei pasionaþi de sporturi de varã sau de ieºiri în sânul naturii.com 56 13 KOSS KSC 75 KSC 75 se descurcã fãrã braþul tipic de fixare. SENNHEISER PX 100 PX 100 este varianta deschisã a modelului câºtigãtor Sennheiser.com 57 15 Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (74 puncte) Foarte bine (73 puncte) Bine (72 puncte) SENNHEISER PMX 100 Cãºtile PMX 100 sunt varianta cãºtilor PX 100 cu suport pentru ceafã. Sunet Mecanicã www. dar acesta s-a distanþat la calitatea sunetului numai cu un punct. Impresie excelentã la testare. Mecanismul de pliere la modelul Koss Porta Pro nu pare a fi foarte bine realizat. AKG K 24 P Cãºtile K 24 pot fi pliate pânã ce devin extrem de mici. cãºtile au demonstrat predilecþie pentru putere dinamicã.com Sunet Mecanicã www. aerisit recomandã utilizarea acestor cãºti pentru perioade lungi de audiþie. Aceastã formã a braþului determinã o poziþie ceva mai încordatã a cãºtilor. Greutatea redusã. dar din punct de vedere auditiv modelul e impunãtor. precum ºi sunetul plãcut. prin mecanismul sãu de pliere. Sunet Mecanicã www. Braþul de fixare nu este însã prea reuºit.sennheiser. La partea de baºi ar fi de dorit totuºi ceva mai multã putere.

altfel deosebit armonios. Astfel a luat fiinþã micuþul model SBC-HJ 080.sennheiser. Din punct de vedere auditiv. Aspectul a fost analizat chiar ºi în cazul modelului ear-channel MDR-EX 71. compania Nike conceptul ºi marca. sunetele au fost puþin prea deschise. www. Chiar ºi din punct de vedere al sunetului. cu cãºtile fixate corect în canalul auditiv.com 47 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Mulþumitor (60 puncte) Bine (69 puncte) Bine (63 puncte) Atunci când nu sunt folosite. CU CONDIÞIA Sà FIE CORECT FIXATE ÎN CANALUL AUDITIV. audio-video a urmãrit dacã modelele de cãºti examinate oferã suficient volum ºi în colaborarea cu modele mai ieftine de MP3 playere. la înalte sunetele la volum redus au fost prea puternic accentuate. cu care utilizatorul va îmbrãcã difuzoarele. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare.com 54 15 SENNHEISER MX 500 La fel ca celelalte modele de cãºti earchannel. Pentru a obþine volumul corespunzãtor la baºi e nevoie ca etanºarea dintre canalul auditiv ºi cascã sã fie cât mai perfectã. În acest scop. baºii au fost fulminanþi. Fixarea cãºtii este corectã dacã redarea înaltelor medii este cea mai pregnantã. Sunet Mecanicã www. iar la partea de balans tonal modelul se numãrã printre cele mai bune.20 euro . adicã exact descrierea lui Sony MDR 410. pliabile. dar cu baºi ceva mai subþiri. Doar accentuarea excesivã a sunetelor la volum redus a deranjat un pic tabloul auditiv. Sunetul realizeazã ceea ce optica promite. Corect fixate în canalul auditiv – ceea ce implicã o perioadã de antrenament – cãºtile au oferit baºi excepþionali. CêTI EAR-CHANNEL AKG K 14 P BEYERDYNAMIC SX 10 SENNHEISER CX 300 Cãºti audio fãrã balast suplimentar este ceea ce promite modelul Sennheiser CX 300. l-a realizat intenþionat cu volum mai redus.v i d e o m a g a z i n e 57 . sunetele medii au avut un caracter neutru. Din cauza unei etanºãri insuficiente. cele douã modele sunt comparabile.sennheiser. dar sunetul lor nu a fost atât de matur ca ºi cel al cãºtilor MX 500.philips. Acest tip de cãºti nu se fixeazã doar în pavilionul urechii. totuºi. cât ºi de sensibilitatea subiectivã a utilizatorului. abia dupã aceea sunetele redate vor fi pline. Deoarece confortul la purtare depinde semnificativ atât de anatomia urechii. chiar ºi atunci când butonul de volum este rãsucit la maxim.com 50 12 O cascã cu dispozitiv de fixare dupã ceafã menþine difuzoarele în poziþia potrivitã în pavilionul urechii. a cãrei formã seamãnã suspect de mult cu cea a modelului Sennheiser MX 500. În interiorul aceleiaºi grupe existã deosebiri semnificative de construcþie între cãºti.ro 04/2006 a u d i o . Stratul protector din burete expandat livrat împreunã cu cãºtile intervine în realizarea corectã a fixãrii modelului în ureche. La testul auditiv. cãºtile pot fi rulate ºi adãpostite într-o dozã. Sunet Mecanicã www.sony. Cãºtile ear-channel îºi demonstreazã principalul avantaj numai în apropierea timpanului: slabe distorsiuni.akg.acesta este preþul corect pentru un model reuºit de cãºti. chiar ºi la miºcãri bruºte.com 51 12 Sunet Mecanicã www. Oricum. cãºtile au prezentat sunete echilibrate. ci ele sunt introduse chiar în canalul auditiv. excepþional finisat.beyerdinamic. Deºi la înaltele joase. cãºtile sunt livrate împreunã cu manºoane de cauciuc sau silicon. Sunet Mecanicã www. tru utilizarea lor în combinaþie cu aparatele mobile. Sunet Mecanicã www. Baºii au fost plini. lipsiþi de coloraþii. pe care Sony. baºii par o idee prea subþiri. precum ºi sunete medii foarte directe. dimensiuni mai mici nu prea pot fi imaginate. CêTI IN-EAR SONY MDR-410 L PHILIPS SBC-HJ 080 Philips a realizat tehnica. deoarece ele rãmân prea silenþioase. ca în cazul cãºtilor in-ear. probabil din motive de protecþie a auzului. evaluarea modelelor s-a limitat doar la criteriul execuþiei mecanice. robuste. Foarte important la testarea sunetului: dupã introducerea cãºtilor în ureche se recomandã sã înghiþiþi de câteva ori pentru echilibrarea presiunii. Cãºtile AKG sunt mai agile în gama de frecvenþe înalte. În testare.com 45 12 Sunet Mecanicã www.com 53 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Bine (62 puncte) Mulþumitor (57 puncte) Bine (65 puncte) Fixate pe urechi CELE MAI BUNE MODELE DE CêTI REUªESC UN SUNET SURPRINZÃTOR DE BUN.audio-video. datoritã extensiei minimale a membranei. mediile clare ºi înaltele bogate în detalii. ºi la acest model este foarte importantã poziþia corectã în canalul auditiv pentru obþinerea unui sunet de calitate.

Headset ULTIMATE EARS SUPERFI 5 PRO Producãtorul Ultimate Ears.sony. care intervin în funcþia de anulare a zgomotelor.shure. Cãºtile sunt prevãzute cu niºte manºete din cauciuc. Difuzoarele pe douã cãi stau perfect ºi fascineazã prin medii extrem de bine colorate ºi bogãþie de detalii. chiar ºi în mers. TOTUªI. TESTfactory a examinat cãºtile Porta din punctul de vedere al calitãþilor tehnice mãsurabile. Cãºtile care au în dotare funcþia de anulare a zgomotelor (noise cancellation) funcþioneazã. Sunet Mecanicã www. difuzoare pe bazã de magnet pentru pretenþioasele sale cãºti ear-channel. Cele mult mai scumpe nu reuºesc. cãºtile lãsând impresia unui amplificator specializat în redarea detaliilor. Din punct de vedere auditiv însã apar deosebiri clare. audiovideo a descoperit doar un model care îºi îndeplineºte cu adevãrat sarcinile: Sennheiser PXC 250 (170 de euro). Sunet Mecanicã www. Din punct de vedere acustic. dar tehnologia folositã este foarte pretenþioasã. În acest fel dizolvã sunetele perturbatoare din mediul înconjurãtor. În plus. prea scurte. Modelul are nu numai un sunet foarte bun. testul a demonstrat clar: sunetul de top este caracteristic chiar ºi modelelor mai ieftine de 100 de euro. 58 a u d i o . modelului Super-fi 5 Pro i-a lipsit acel ceva din puterea baºilor. adicã în muzicã. sunetele au fost deschise. Ultimate Ears. Procedeul pare simplu ºi elegant. vioaie. în rest.com 47 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (63 puncte) Mul’umitor (59 puncte) Informaþii tehnice Cãºti anti-zgomot la pachet CêTILE CU FUNCÞIA ACTIVà DE NEUTRALIZARE A ZGOMOTELOR PROMIT RELAXARE TOTALà CHIAR ªI ÎN MEDIU ZGOMOTOS. s-a luptat cu succes ºi cu zgomotele produse de instalaþia de aer condiþionat din avion. în principiu. de aceea. superioare calitativ celor livrate la pachet. este numai de nivel mediu. La fel ca ºi celelalte reprezentante din aceastã categorie de cãºti. DOAR UN SINGUR MODEL REUªEªTE Sà REALIZEZE CU ADEVÃRAT LINIªTE. SHURE E 4C Compania Shure foloseºte.com 50 13 Sunet Mecanicã www. în nici un caz.com 49 15 Sunet Mecanicã www. nu influenþeazã negativ calitatea sunetului. Un sunet abia perceptibil trãdeazã munca pieselor electronice din adaptorul de cablu. dacã analiza se limiteazã doar la aspectul vizual. cãºtile concentrându-se mai ales pe redarea mediilor. Chiar dacã frecvenþele medii sunã minunat de aerisite ºi nuanþate. modelul putând fi îmbunãtãþit. care se deformeazã la introducerea în ureche pânã ce se obþine forma potrivitã. o bunã calitate a sunetului. Din pãcate. Dacã doreºti sunete puternice trebuie sã învârþi butonul de volum destul de mult. la fel ca ºi producãtorul renumit.com 51 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (63 puncte) SONY MDR-EX 71 SL Modelul de la Sony impresioneazã printr-o finisare plãcutã. Modelele cãºtigãtoare pentru fiecare grupã în parte fac posibilã. însã. la tonul fundamental ºi la baºi volumul a fost insuficient. în mod clar. În plus.com 49 15 Sunet Mecanicã www. În urma acestui procedeu se pierde ceva din volumul muzicii. sunetele au fost dinamice. CONCLUZIE Toate modelele de cãºti testate sunt.creative. În plus. a reuºit sã realizeze ºi prin modelul Superfi 5 o cascã audio de calitate Hi-Fi. ci ºi o reducþie foarte eficientã a zgomotelor provenite de la ventilatoare sau hard-disk-uri.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Înaltele au pãrut.koss.ultimateears. Printre cele patru modele testate care dispun de aceastã funcþie. foarte simplu: douã microfoane plasate pe cascã preiau zgomotele de fond ºi le mixeazã în faze inverse în semnalul util. performanþe mai bune. CREATIVE EP-630 “Oare nu a fost produs în acelaºi loc ca ºi modelul Sennheiser CX 300?”. care meritã ºtampila calitãþii Hi-Fi. el este similar modelelor câºtigãtoare PMX/PX 200. KOSS SPARK PLUG Koss a folosit o soluþie elegantã pentru etanºarea modelului sãu. specialistul în cãºti ear-channel profesioniste. Sunetele modelului Creative EP-630 au fost mai deschise. Rezultatul. este întrebarea legitimã care se poate pune în cazul acestor cãºti. la pachet fiind livrat chiar ºi un cablu suplimentar. însã cu un plãcut caracter neutru. dar. La testul auditiv.

.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .TV&SAT 60 a u d i o .

simultan. simultan. La urma urmei. fiabilã e necesar ca receiverul twin sã fie bine conectat la dispozitivul Sat.ro 04/2006 a u d i o .TEST 4 receivere HDD cu tuner Twin HIRSCHMANN CSR 92 II HD TWIN KATHREIN UFS 821 TECHNISAT DIGICORDER S2 TOPFIELD TF 5000 PVR MASTERPIECE 500 EURO 600 EURO 460 EURO 650 EURO Redactat de: Daniel Chira SHOW TIME Nici cã se putea mai bine: cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan. M MAI MULTà FUNCÞIONALITATE Receiverele twin testate reuºesc. Aparatul poate recepþiona douã programe în acelaºi timp. dacã recorderul înregistreazã. iar celãlalt urmãrit live sau chiar înregistrat cu un al doilea recorder. dintre care unul poate fi înregistrat. iar Robbie urmãrit live. Un receiver Sat simplu posedã doar un tuner. întradevãr. pe un alt canal se desfãºoarã emisiunea de comedie a celor de la Divertis. ult-aºteptatul concert al lui Robbie Williams se transmite pe un canal TV. Toate cele patru modele testate înregistreazã pânã la 70 de ore de emisiuni TV. în timp ce. ambele evenimente sunt la fel de interesante. De aceea. Aºa-numitul “Low Noise Block Converter” www. Evident. Pentru ca o asemenea funcþie cuprinzãtoare sã fie. pentru cã. Rezolvarea: un receiver Twin. sau sã înregistreze deodatã douã emisiuni televizate. este nevoie de un set top box separat. Soluþia? Divertis este înregistrat. Cei care au conexiune digitalã prin Sat. astfel. tunerele din televizoare ºi videorecordere nu pot recepþiona semnalele emise. ci au ºi funcþii suplimentare. folosind funcþia “imagine în imagine”. deºi numãrul de emiþãtori care folosesc aceastã tehnologie este în creºtere. nu se poate viziona un alt program.v i d e o m a g a z i n e 61 . Operaþie simplã în cazul posesorilor de conexiune analog prin cablu. atât televizorul. nu pot realiza aceastã operaþie. ambele tunere având nevoie de un cablu separat spre dispozitivul Sat. pe televizor. într-adevãr. pe hard-disk-urile lor cu o capacitate de stocare de 160 GB. cât ºi recorderul au în dotare un tuner. sã redea simultan douã programe pe ecran TV.audio-video.

display ºi taste este simplã ºi precisã. Manipularea fotografiilor se face la fel de simplu. celelalte taste fiind ascunse sub o clapetã. ieºirea primului tuner se leagã la intrarea celui de-al doilea tuner. La partea de talente sonore nu ar fi nimic de reproºat. înregistrãrile pot fi inscripþionate pe DVD cu ajutorul computerului. dar imaginile au fost bogate în contraste ºi colorate corespunzãtor. recepþia dublã va fi limitatã. receiverele pot afiºa fotografii JPEG pe ecranul TV. a fotografiilor JPEG. care sa dovedit a fi ceva mai puternic decât la modelele concurente. Operaþiile de afiºare a listei emiþãtorilor. Pe partea sa frontalã veþi întâlni numai un singur buton rotativ. dar la dezactivarea ei prin meniu. cât ºi de pe un cititor de card memorie sau de pe un hard-disk USB. iar cu ajutorul butonului rotativ pot fi selecþionate anumite piese. Cu excepþia modelului Hirschmann. dacã ele au fost. Astfel. fiindcã posedã interfaþa USB de tip A. chiar ºi la rezoluþii foarte înalte. tabelul cu emiþãtori va putea fi sortat pe PC. Dotarea lui Topfield este deosebit de cuprinzãtoare: douã mufe Scart. Hirschmann ºi Kathrein pot fi controlate via USB. Telecomanda. În plus. Deoarece telecomanda a fost evaluatã numai cu “mulþumitor”. o funcþie de un real ajutor þinând cont de puhoiul de canale TV. telecomanda este colþuroasã. La fel ca ºi la modelul Topfield. astfel încât.TV&SAT (LNB) intervine în amplificarea ºi convertirea semnalului recepþionat. Dacã recepþia se face într-o clãdire cu mai multe apartamente. Au deranjat doar zgomotele în funcþionarea hard-disk-ului. În cazul în care existã numai o conexiune. a înregistrãrilor de pe PC sau de pe un hard-disk extern se realizeazã fãrã nici o dificultate. tastele principale ale cursorului se înþepenesc. Claritatea detaliilor fine a lãsat de dorit. modelul Topfield a pierdut locul întâi al ierarhiei. aºa cum era de aºteptat de la modelele acestei mãrci. TVTV-EPG este foarte bine integrat în structura meniului. Sub carcasã este adãpostit un nou procesor. Modelul impresioneazã de la prima privire prin designul sãu elegant ºi simplu. Topfield s-a prezentat în forma maximã. atunci este utilizat un dispozitiv de divizare cu multiconectare. funcþionalitatea acestei interfeþe este diferitã la fiecare model în parte. care sunt apoi redate prin simpla apãsare asupra tastei. Utilizatorul poate conecta receiverul Kathrein la un computer. Colaborarea dintre software. sau copierea fiºierelor MP3.Telecomandã impracticã . programe extra EPG sau funcþii timer îmbunãtãþite. din când în când. funcþia timeshift este permanent activatã. însã. Kathrein afiºeazã taguri ID pe displayul sãu. iar tastele sunt prea apropiate una de alta. Pe USB. atât de pe un PC. cele douã aparate fiind clar diferite. În Rezultat audio-video Foarte bine (76 puncte) TF 5000 PVR MASTERPIECE Varianta nobilã a modelului TF 5000 PVR poartã specificaþia “Masterpiece”. Receiverul twin poate recepþiona douã programe simultan. Telecomanda nu meritã. Un LNB dublu trebuie sã “pescuiascã” semnalele de pe orbitã pentru ambele tunere. UFS 821 KATHREIN cazul redãrii fiºierelor MP3 în lipsa unui ecran TV. are dimensiunile Hi-Fi standard de 43 cm. La testul de imagine. Dar testul de sunet a fost trecut cu brio. + TVTV-EPG bine integrat + Douã mufe USB + Software de editare bun “DVR Manager” + Funcþii de editare corespunzãtoare . fãrã pierderi de calitate. Totuºi. Imaginile în format JPEG sunt afiºate fluent ºi vioi pe ecranul TV. titulatura de masterpiece. în prealabil. devenind astfel server de muzicã în sufrageria personalã. clar structurat. La testul de imagine. nu a demonstrat la testare vitezã de procesare considerabil mai mare. Meniul. care.Transfer lent USB TOPFIELD ECHIPARE PENTRU PAY-TV Înregistrarea programelor Pay-TV se realizeazã diferit la cele patru modele de Rezultat audio-video Foarte bine (73 puncte) 62 a u d i o .Preia codat Pay-TV REPEDE SPRE PC PE USB Toate cele patru modele de receivere au în dotare câte o mufã USB. iar tunerul dublu are nevoie de douã ieºiri. la scenele întunecate a apãrut zgomot de imagine. mai puþin reuºitã. aºa-numitul “Host-toHost”. controlând astfel aparatul prin PC. Modelele de la Kathrein ºi Technisat sunt extrem de funcþionale. poate fi micºorat. folosind ºi efecte speciale de mixaj. Topfield a avut cel mai bun sunet în test. muzicã în format MP3 de pe un computer.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . modulator ºi o varietate aproape nelimitatã de programe suplimentare TAP. folosind programul livrat “DVR Manager”. unde pot fi downloadate jocuri. iar meniul ceva mai bine realizat. indiferent dacã a fost vorba de sunetele cristaline ale unei viori sau de baºi brahiali. Timpul de conectare. + Software suplimentar disponibil + Navigare rapidã prin meniu + YUV pe Scart . via USB. de pildã HBO. înregistrãrile proprii ale receiverelor pot fi transferate spre PC. oferã numeroase informaþii ajutãtoare în cazul apariþiei unor probleme. De aceea. Modelele de la Topfield. dacã primul tuner recepþioneazã un program. Mai mult. Mai mult. de pildã. nu are tastele grupate coerent dupã funcþia lor. operaþia de zapping se va face mult mai rapid. numai dacã ambii emiþãtori transmit cu aceeaºi parametrii de recepþie. receiverele preiau pe hard-diskurile lor. de aceea utilizarea ei în practicã va fi dificilã. Utilizând un software corespunzãtor (Quicklink). Receiverele cu interfaþã USB tip B pot copia date numai de pe PC. via USB. video-RCA. Dar. considerabil de altfel. care mãresc funcþionalitatea modelului. Pentru realizarea unei operaþii similare cu receiverul Technisat este nevoie de un cablu USB special. însã. Cu ajutorul acesteia ambele modele pot copia date pe hard-disk-urile proprii. fiindcã este prea lungã. Carcasa. celãlalt nu va mai putea transmite MTV-ul. livrat parþial. TAP-urile (Topfield Application Programs) sunt gratuite pe Internet. copiate pe hard-diskurile lor. care poate fi achiziþionat la preþul de 20 euro. chiar ºi cu funcþia timeshift dezactivatã. Svideo. câºtigãtorul testãrii a impresionat prin claritate excelentã. de culoare albã.

detaliile nu au fost redate pânã în cel mai mic amãnunt.audio-video. înregistrare. Instalarea computerului este o joacã de copil. În plus. pentru cã modelul. aceste aparate sunt mult mai mici ºi mult mai simplu de operat decât computerele multimedia cu funcþii comparabile. nu afiºeazã decât codul. prin repornirea aparatului. CONCLUZIE Receiverele-satelit tind. În plus. Astfel. folosind programul.Copiere lentã pe HDD USB TIP A Mufa dreptunghiularã de tip A serveºte. semnalele pot fi transmise printr-un cablu de antenã. prin PC. Un receiver cu interfaþã tip A controleazã. de o sensibilitate tactilã sporitã. mai ales. Datoritã conexiunii rapide prin USB. Cola- USB TIP B Receiverele cu interfaþã tip B. Funcþiile clasice ale receiverelor. dotãrii modelului Hirschmann. UFS 821 a înregistrat codat filmele Pay-TV. hard-disk-ul receiverului. Rezultat audio-video Bine (67 puncte) www. Dar asta numai pânã ce ajungi sã descoperi displayul. La testul audio. fiecare dintre ele este compatibil cu modul Alphacrypt. decât printr-o legãturã scart. care. De aceea. Însã. La fel de dificil se realizeazã ºi trecerea de la modul USB la modul TV. deºi. Utilizatorul are astfel posibilitatea de a controla perfect. pe care le redã apoi fãrã cardul Premiere. Deºi cele douã mufe scart fac posibilã conectarea fãrã probleme la televizor. hard-disk-uri sau aparate auxiliare. prezintã patru. având probleme la claritate în redarea miºcãrilor rapide. modelul ar fi avut nevoie de calificativul “foarte bine”. însã. însã. pentru carduri de memorie.Display puþin informativ . Procedeul a funcþionat cu toate modelele. El are rolul de a pregãti aparatele pentru recepþionarea semnalului Pay-TV. deoarece telecomanda este acoperitã cu numeroase taste minuscule. La testul video. sunt conectate. în fiºierele MP3. Operarea multiplelor funcþii suplimentare receivere. Atunci când face pereche cu un PC. pe lângã faptul cã este prea îngust. Technisat a câºtigat puncte la sistemul de operare. Astfel. Zappingul se deºfãºoarã extrem de rapid ºi cursiv. nivelul contracandidaþilor sãi. modelul nu are posibilitatea de a alimenta cu semnal un al doilea televizor situat în altã încãpere. La disciplinele contrast ºi luminozitate a atins. astfel. Nu este nevoie decât sã introduceþi cablul USB. Testul de imagine nu a putut scoate în evidenþã nici un fel de slãbiciuni. la propriu. În plus. receiverul poate fi complet controlat cu ajutorul tastelor de pe carcasã. lipsesc ieºirile SAT. sã devinã adevãraþi “manageri media”. cu ajutorul funcþiei multi-imagine. pe canalul Realitatea TV pentru a recepþiona ºtirile. chiar dacã copierea datelor dureazã prea mult. dar nu ºi numele emiþãtorului. ID-TAG Format de date folosit pentru a stoca date suplimentare despre interpret. aparatul conectat. Rezultat audio-video Bine (71 puncte) DIGICORDER S2 TECHNISAT borarea dintre receiver ºi computer. modelul poate fi programat sã comute automat. prea deranjante. la un PC. Cel mai ieftin model din actualul test atrage atenþia prin paleta sa restrânsã de conexiuni. Faptul cã modelul este unicul receiver din câmpul testãrii care posedã ieºire audio digitalã opticã ºi coaxialã pentru conexiunea la receiver AV nu reprezintã decât o slabã consolare. nouã sau doisprezece emiþãtori diferiþi. Structurarea acestor imagini fixe (fixed-image) se realizeazã foarte repede. de formã unui pãtrat. pe ici pe colo. cu adevãrat. presupune pierderi mai mici de calitate. titlu ºi album sub formã de text. a impresionat datoritã celui mai silenþios hard-disk printre candidatele testãrii. Transferul filmelor “Premiere” pe PC. Din fericire. foarte bun.“DVR Manager” nu a fost posibil. în afarã de Kathrein. În general. de aceea calificativul obþinut a fost numai “bine”. este bunã. ceea ce. de regulã. Doar la disciplina “contrast/luminozitate” imaginilor le-a lipsit un pic din adâncime. modelele concurente au avut nevoie de un timp de zece ori mai lung. care stau la dispoziþie atât pentru înregistrãri pe hard-disk. la preþul de 70 euro. receiverul poate înregistra decodat filmele. receiverele nu sunt încã atât de flexibile precum un computer. via USB. Astfel. receiverul copiazã de pe PC un GB de informaþie într-un minut. într-adevãr. Pentru aceeaºi operaþie. iar sistemul va recunoaºte automat hard-disk-ul receiverului. achiziþionabil la adresa Web. fãrã a fi. tot mai mult. s-au strecurat anumite piuituri. de aceea redarea nu se poate realiza decât folosind un card. modelul deþine numãrul record de 124 locuri timer. nu s-a comportat strãlucit. sau le transferã pe PC sau DVD.Navigare ceva mai greoaie . ºi un modulator. la distanþe mari. + Consum scãzut de energie + SFI-EPG bine sistematizat + Poate fi conectat un hard-disk USB . Pe de altã parte. datoritã programului bun EPG. La testul audio. MODULATOR Un modulator HF converteºte semnalele video într-o frecvenþã mai înaltã. însã. la ora 20. cât ºi pentru memorarea recorderelor externe sau schimbarea emiþãtorului. pentru conducerea semnalului spre alte receivere.CSR 92 II HD TWIN HIRSCHMANN are nevoie. receiverul poate fi controlat cu ajutorul computerului.ro 04/2006 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 63 .Consum mare de energie în standby Calificativul “opulent” se potriveºte. ireproºabil realizat. + Telecomandã universalã + Software player livrabil + Transfer rapid USB . se rezolvã prin link-uri. redare ºi recepþionare semnal TV. Dacã introduceþi în modul Alphacrypt un smartcard “Premiere”. modelul este foarte cooperant. La partea de dinamicã a fost. modelul a obþinut calificativul “foarte bine”.

Modelul de la Hirschmann (2) posedã taste numeroase.27.de 24 luni 1.5 •/• TVTV •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • dupã plac •/• • •/• •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/– – USB tip A & B Topfield 4 Backstage: modelul Hirschmann are toate mufele importante poziþionate în partea posteriorã.2 160 GB/DVB-S 37x7x22 silenþios • •/• 4000 4 2 •/• >1 •/• SFI •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 124 –/– – •/• •/• • •/• •/–/– –/– 2/1/1 •3/•/– •/• –/– – USB tip A TF 5000 PVR MP.mediu • •/• 10000 5 2 •/• >1.0. topfield. dar cu spaþiu insuficient între ele.5 •/– –/• •/• •/– –/– –/– • • • • • 8 –/– – •/– •/• • •/• •/•/• •/– 2/0/1 •/•/– •/– •/• – USB tip B Technisat DigiCorder S2 technisat.TV&SAT On-stage: telecomanda de la Topfield (1) iritã prin taste mici ºi înþepenite. 3 2 1 DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Versiune testatã software Capacitate hard-disk/hard-disk de schimb Partea de recepþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Zgomot funcþionare HDD/ventilator Kathrein UFS 821 kathrein.01 160 GB/DVB-S 34x7x27 silenþios • •/• 4000 8 2 •/• >1.co.kr 24 luni 5.12 160 GB/DVB-S 43x6x27 silenþios .com 24 luni 1. Mufa sa USB (sãgeatã) este cea mai rapidã printre cele testate.115 160 GB/DVB-S 36x6x25 silenþios . Delimitare incoerentã a grupelor de taste la telecomanda Kathrein (4). Telecomanda de la Technisat (3) stã bine în mânã. Hirschmann CSR 92 II HD Twin hirschmann.12.de 24 luni 2.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .mediu • •/• 5000 30 2 •/• >1.5 •/• Media highway •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 72 •/• • •/–1 •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/• – USB tip B INSTALARE Complet automat Afiºare nivel semnal/calitate semnal Locuri program TV+Radio Liste programe favorite Common-interface slots Download software satelit/PC RECEPÞIE TV Viteza comutãrii (zapping) Informaþii serviciu EPG/proprii Sortare dupã gen/emiþãtor Al 2-lea tuner/imagine în imagine Display/afiºare emiþãtor Utilizare interactivã/cu MHP Cu canal spate/modem integrat Volum reglabil Control antene rotative ÎNREGISTRARE Programare via EPG Preluare titlu din EPG în lista timer/arhivã Afiºare capacitate liberã hard-disk Locuri timer Înregistrare permanentã Time-Shift (Quick Replay)/deconectabil Redare din arhivã în timpul înregistrãrii timer Stocheazã muzicã MP3/fotografii JPEG REDARE ªtergere pe capitole/omiterea înregistrãrilor Flag oprire redare Încetinitor/detail screen TELECOMANDA Controleazã TV/VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã CONEXIUNI Ieºiri scart/din care S-VHS/din care RGB Ieºire RCA AV/S-video/YUV Ieºire Dolby Digital (optic/coaxial) Ieºire Sat-ZF/modulator RF Cititor card memorie Alte caracteristici 64 a u d i o .

4dB 72.9dB 86% 73.bine 76 FOARTE BINE bine 73 BINE bine 71 BINE bine 67 CªTIGÃTOR audio-video www. 10puncte încet (40%) 86% 84% 88% bine repede (60%) 73% 70% 70% 10 încet (40%) 88% 87% 88% bine repede (60%) 74% 71% 69% 10 încet (40%) 86% 85% 89% bine repede (60%) 74% 71% 70% 10 încet (40%) 76% 75% 77% suficient repede (60%) 39% 36% 57% 5 TEST SUNET Sunet Dinamicã Zgomote perturbatoare FOARTE BINE foarte bine foarte bine bine 8 FOARTE BINE foarte bine excepþional bine 9 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 8 FOARTE BINE bine foarte bine bine 8 (30%) (30%) (40%) max.3 Watt 8 valori -2.0dB 1. DE LABORATOR Valori pentru Y/C Rezoluþie (nivel 4.4/21.9dB 0. 30 puncte Consum energie standby/funcþionare OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instalare Instrucþiuni de utilizare Funcþii hard-disk BINE foarte bine mulþumitor bine bine bine 20 MULÞUMITOR mulþumitor suficient mulþumitor bine bine 17 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 18 BINE bine mulþumitor bine bine bine 19 (25%) (20%) (15%) (10%) (30%) max.2% BINE rezultat mulþumitor bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7.audio-video. a imaginilor ºi sunetelor calitative a reuºit sã ocupe primul loc în ierarhia audio-video. 10 puncte MÃS. 35 puncte Topfield TF 5000 PVR Masterpiece 650 euro Hirschmann CSR 92 II HD Twin 500 euro Technisat DigiCorder S2 460 euro TEST IMAGINE Efect vizual FOARTE BINE foarte bine excepþional bine foarte bine foarte bine Cadre în miºcare 26 FOARTE BINE foarte bine bine excepþional excepþional 27 BINE foarte bine foarte bine foarte bine bine 25 MULÞUMITOR foarte bine bine foarte bine foarte bine 20 Armonie imagine/erori imagine Claritate Zgomot imagine Contrast/luminozitate Rezultat (40%) (20%) (20%) (20%) (max. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine .Deoarece modelul Topfield TF 5000 PVR poate fi dotat ulterior cu funcþii suplimentare. iar preþul nu este nici el unul prea piperat. 15 puncte) max.6dB 83% 78.6dB 2% FOARTE BINE rezultat bine foarte bine bine foarte bine excepþional 2.ro 04/2006 a u d i o . va fi un partener de nãdejde pentru iubitorii de jocuri pe computer ºi experþii în calculatoare multimedia.5% BINE rezultat bine foarte bine bine bine foarte bine 11. Aºa cã îºi meritã pe deplin numele de “Masterpiece”.1dB 89% 75. 15 puncte DOTARE Set top box Funcþii hard-disk FOARTE BINE foarte bine foarte bine 14 FOARTE BINE excepþional foarte bine 14 FOARTE BINE foarte bine foarte bine 13 BINE foarte bine foarte bine 12 (60%) (40%) max.5 Watt 8 valori -2. modelul nu a ocupat prima poziþie în testul nostru. iar datoritã sistemului genial de operare.6dB 70. Modelul Kathrein UFS 821 s-a impus la capitolul funcþii clasice TV.9dB 69.2/26.8dB 64.7dB 86% 74. Cu toate acestea.v i d e o m a g a z i n e 65 . 20 puncte) 16 foarte bine Cadre în miºcare 17 foarte bine Cadre în miºcare 15 foarte bine Cadre în miºcare 15 Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA (max.3% (15%) (15%) (30%) (30%) (10%) max. 100 puncte REZ.0 Watt 7 valori -2.3/13.6 Watt 6 valori -3.3/20.8 MHz) Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Zgomot culoare Erori nivel (nivel de alb) FOARTE BINE rezultat foarte bine foarte bine bine bine excepþional 8.8dB 1. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Kathrein UFS 821 600 euro max.

Însã.TV&SAT SPAÞIUL MINUNILOR Televizoarele compacte LCD. cu diagonala de maxim 58 cm. 66 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . sunt potrivite pentru orice tip de spaþiu. nu fiecare model reuºeºte sã redea imagini TV sau DVD cu adevãrat impresionante.

în timp ce. aeroportul internaþional este departe de a fi asemãnãtor uriaºei roþi spaþiale. precum scart ºi Svideo. ceea ce reprezintã un avantaj incomensurabil în cazul vizionãrii spectacolelor profane. iar printre modelele testate nu am avut nici un reprezentant. comandã: 597742 D 6 televizoare LCD cu display 4:3 ANDERSSON Y2/01 PS DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP LOEWE XELOS A 20 ORION TV 20300 SI PHILIPS 20 PF 5120 THOMSON 20 LB 040 S 400 EURO 700 EURO 800 EURO 430 EURO 650 EURO 700 EURO 600 EURO 700 EURO 1. au practic aceeaºi înãlþime ca ºi pe televizoarele mai mici. Cei care preferã televizoarele în format mare. cu diagonale de 51 pânã la 58 cm. care permite plasarea ecranelor TV. Aparatele în acest format clasic sunt fie mai ieftine decât cele în format 16:9. între timp. toate staþiile de emisie transmit evenimentul sportiv al anului. De aceea. încã nu zburãm din Bucureºti direct pe orbitã! Oricum. aºa cum o demonstreazã ºi modelul testat Loewe. fac parte din dotarea clasei de tele- www. Pe de altã parte.ro 04/2006 a u d i o . aproape toate filmele artistice de pe DVD sunt în format lat. bãnuite a fi de calitate. La urma urmei. pentru cã la o asemenea diagonalã abia dacã se remarcã un câºtig la partea de claritate. astfel de aparate apar rar pe piaþã. Modelele au fost grupate în funcþie de formatul 4:3 (ºase modele) ºi formatul 16:9 (patru modele). N CHESTIUNEA FORMATULUI La o primã privire. Punctele forte ale tehnologiei LCD nu pot fi complet puse în valoare decât de modele de televizoare cu un nivel înalt al calitãþii video. precum Campionatul Mondial de Fotbal. Dar. fie oferã mai mult confort. care se învârte atât de maiestuos. O comparaþie între modelele testate a arãtat cã imaginile 4:3 pe ecranele de aproximativ 58 cm. aceastã chestiune pare sã nu aibã prea mare importanþã în cazul aparatelor de format clasic 4:3.150 EURO 630 EURO CONTACTE UTILE Intrãrile tradiþionale. TEST 4 televizoare LCD cu display 16:9 ANDERSSON Y23/01 PS TOSHIBA 23 WL 56 G SAMSUNG LE 32 R 41 B UNIVERSUM Nr. Campionatul Mondial de Fotbal. audio-video a ales pentru testare 10 modele de televizoare LCD. în format 16:9.audio-video.Redactat de: Daniel Chira u. în format 16:9. în format 4:3. din filmul SF al lui Stanley Kubrick “2001-Odiseea spaþialã”.v i d e o m a g a z i n e 67 . ºi în spaþii neconvenþionale. formatul 4:3 este des întâlnit în peisajul românesc de televizoare. ne-am obiºnuit deja cu imaginea displayurilor plate multimedia încastrate în pereþi. cu diagonala de 58 de cm. Acest lucru se datoreazã boomului tehnologiei LCD. nu au nevoie neapãratã de funcþia HD-ready-Logo.

dar cu un nivel bun al calitãþii. probabil din cauza formei diferite a carcasei. prin acest aparat. Totuºi.Accentuare a liniilor Deºi din punct de vedere al designului Universum se deosebeºte de modelul Andersson. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . culorile nu se pot ajusta.Uºoarã accentuare a liniilor . pentru cã redarea sa progresivã suferã din cauza licãririlor liniilor pe canturi.Operare problematicã . Daewoo ºi Thomson oferã acest trio valoros de mufe. 1 4 1 Rândul cu mufe: prin douã mufe scart (1). una VGA (2). bogãþia de contraste a modelului meritã toatã aprecierea noastrã.Consum mare în stand-by Magazinul de electronice online NetOnNet este axat. Imaginile au fost comparabile pânã în cel mai mic detaliu cu cele prezente la modelul Andersson. Cu atât mai multã apreciere meritã imaginile livrate. nu avem nimic de reproºat la partea de claritate sau conversie progresivã. însã. Testul de imagine. Modelului Andersson îi lipseºte intrarea Svideo. în colaborarea cu playerele DVD pretenþioase. iar telecomanda voluminoasã este complicat de utilizat. nu a scos în evidenþã. pe modele de televizoare la preþuri rezonabile. una RCA-YUV (3) ºi una S-video (4) televizorul Samsung oferã suficiente conexiuni. Deºi mufele RCA-YUV sunt o prezenþã normalã în echiparea televizoarelor plate mari. Meniul nu este foarte bine sistematizat. producãtorul a reuºit sã ofere. cât ºi slãbiciunile. deºi motivele de culoare albã au fost prea deschise. Samsung.Accentuarea liniilor Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (65 puncte) 68 a u d i o . + + + Imagini armonioase Valoare înaltã de negru Unghi vizual corespunzãtor Uºoare deviaþii de culoare Sunet ceva mai subþire Toshiba s-a situat la o distanþã de doar un punct în spatele modelului câºtigãtor Samsung. nu a fost foarte reuºitã. Nivelul de negru nu e tocmai cel de dorit. existând chiar ºi o mufã VGA. Conciliantã. din cauza sunetului sãu ceva mai subþire. iar sistemul de operare este similar. cu semnal TV. a plãcut claritatea imaginilor ºi exactitatea conversiei progresive pentru imaginile de film. de aceea imaginile au pãrut a fi prea colorate. Licãririle imaginilor de film.Operare problematicã . + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . noul model de referinþã audio-video în clasa de 23 inci. important. înclinat . modelul s-a descurcat mult mai bine. Modelele în format larg au douã asemenea conexiuni. În schimb. Toshiba. imaginile luminoase au avut contraste puternice ºi au fost fin nuanþate. FORMAT 16:9 LCD-TV SAMSUNG LE 32 R 41 B TOSHIBA 23 WL 56 G ANDERSSON Y23/01 PS UNIVERSUM NR. Doar la partea de operare ºi de dotare pot fi semnalate câteva slãbiciuni. printre modelele testate ele sunt rare. pentru imaginile de film. în rest cele douã aparate sunt absolut indentice. obþinând mai multã claritate ºi echilibru al imaginilor. de aceea imaginilor mai întunecate le-a lipsit din plasticitate ºi adâncime. La testul de imagine. precum ºi un tabel cu lista staþiilor de emisie. sunetul modelului Universum a fost o idee mai rotund decât cel al modelului Andersson. instalarea simplã a programelor ºi telecomanda sistematizatã bine au fost caracteristicile la care modelul a avut câºtig de cauzã în faþa campionului Samsung. Dar un player DVD cu o bunã conversie progresivã va putea valoriza cu adevãrat imaginea. COMANDÃ: 597742 D Cu o calitate excepþionalã a imaginilor. în rest dotarea fiind corespunzãtoare. Samsung profitã cel mai mult de pe urma mufelor sale YUV. mufa VGA se potriveºte la computer. altfel foarte armonioase. În plus. atât în ceea ce priveºte calitãþile. dar cele mai multe modele 4:3 au numai o conexiune scart. modelul s-a situat foarte aproape de Toshiba. Lipsesc din echipare mufa S-video. Mufa S-video ºi tabelul canalelor TV lipsesc din dotarea acestui televizor. înainte de orice.TV&SAT 2 3 vizoare compacte. Ambele posedã aceeaºi dotare. Însã. au deranjat vizionarea. nici un fel de deosebiri. Dar sunetul plin. modelul a trebuit sã se recunoascã înfrânt în faþa concurenþei. de altfel foarte calitativã. însã. a lui Samsung. + Imagini armonioase + Conversie progresivã bunã + Ecranul poate fi rotit. iar instalarea programelor poate fi îmbunãtãþitã. La testul audio. au apãrut zgomote de pixelare ºi accentuarea excesivã a motivelor luminoase. Redarea culorilor. La testul audio. Dar. înainte de orice. Cu semnal RGB. Datoritã contrastelor puternice ºi a unei valori bune pentru negru imaginile au fost extrem de plastice.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (62 puncte) . La testul audio.

spectatorii aºezaþi lateral vor avea dificultãþi în Rândul de taste: deoarece acestea sunt plasate la modelul Andersson în partea posterioarã. un indice alfabetic. care au deranjat armonia imaginilor. de la un producãtor atât de renumit. de aceea imaginile întunecate au impresionat prin bogãþie de detalii.Zgomot la imaginile întunecate .v i d e o m a g a z i n e 69 . ocupând locul doi la acest capitol.Zgomot puternic de semnal Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) www. cât ºi aparate ale altor mãrci. pentru fiecare canal.Unghi vizual mic Deºi modelul este relativ ieftin comparativ cu alte televizoare ale aceleaºi mãrci. dintre care una preia numai semnalele simple video composite. De aceea. cea mai completã printre modelele testate. mai ales la scenele luminoase de film. VIZIONAREA DIN LATERAL? Indiferent de formatul sau numãrul de rânduri de care dispune un LCD-TV. Deºi în utilizarea zilnicã deranjeazã tastele prea mici. care lipsesc numai din dotarea aparatelor Loewe ºi Daewoo. + Redare naturalã a culorilor + Telecomandã universalã . În plus. + Claritate mare cu DVD + Conversie progresivã bunã + Douã mufe scart . la imagini întunecate a apãrut zgomot de pixelare. + Culori armonioase + Imagini TV foarte clare .Colorare accentuatã de albastru Thomson a punctat printr-o funcþie extra pe care nu a oferito nici un alt contracandidat. iar meniul nu este suficient de bine structurat.Probleme la contrast ºi claritate . prea palide. extrem de ieftin. Pentru cã. La testul de sunet. Conversia progresivã în modul film a fost reuºitã. În urma activãrii. codurile numerice de care dispune telecomanda intervin în programarea extrem de rapidã a acesteia.CONECTARE LA PC? O caracteristicã specialã în câmpul de conexiuni al modelelor testate sunt intrãrile VGA ºi DVI pentru conexiunea la computer. Ele permit schimbarea rapidã dintre modul TV ºi internet. din punct de vedere tehnic. o idee. Au apãrut probleme la contrast ºi zgomot puternic de pixelare. Paginile meniului oferã. Deºi din dotare nu lipseºte tabelul cu emiþãtorii. Valoarea considerabil redusã pentru negru a fãcut ca motivele închise sã parã prea palide. permite chiar ºi recepþionarea semnalului radio. cel puþin teoretic. la fel ca ºi telecomandã voluminoasã. iar dintre acestea puþine sunt utilizate. În format 16:9 imaginea este înãlþatã. La testul de imagine s-a remarcat o bunã valoare pentru negru. poziþionarea aparatului aproape de perete va îngreuna acþionarea lor. ne-am fi aºteptat la mai mult. Sistemul de operare este asemãnãtor cu cel al modelului Andersson în format 16:9. teletext. în practicã. Însã. O altã problemã prezentã la modelul Andersson Y2/01 PS este colorarea accentuatã în nuanþe de albastru. Datoritã acestor calitãþi modelul Xelos a 20 a ocupat prima poziþie în ierarhia modelelor în format 4:3. la fel ca ºi imaginile sale în format 4:3. potrivite sunt doar televizoarele în format 16:9. unei taste a telecomenzii pot fi ascultate staþiile radio transmise prin cablu. Imaginile DVD au impresionat printr-o claritate excepþionalã. Un plus: ca ºi Loewe. La testare. Dotarea. imaginile întunecate au pãrut. Ceea ce surprinde este lipsa tabelului cu staþiile de emisie ºi sortarea lor greoaie.audio-video. doar displayurile cu o rezoluþie de cel puþin 720 de pixeli pot reda cu o claritate corespunzãtoare textele sau grafica realizate pe computer. precum ºi unui sistem foarte bun de operare. ci ºi datoritã unui design reuºit. cu ale lor 768 de rânduri. modelul recepþioneazã semnalul radio transmis prin cablu. lista nu cuprinde decât câteva canale. nu îi lipseºte din dotare tabelul cu staþiile de emisie. pentru a servi drept monitor PC. Thomson a oferit doar performanþe medii. Telecomanda lui universalã controleazã atât playerele DVD ºi videorecorderele marca Thomson. Structura ºi concepþia paginilor de meniu sunt identice.Feþele au o coloraþie roºcatã Andersson a fost singurul model 4:3 cu douã intrãri scart.ro Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (58 puncte) 04/2006 a u d i o . + Imagini armonioase + Sistem de operare bun + Dotare cuprinzãtoare + Unghi vizual mare . sunetul s-a dovedit a fi extrem de bun. precum ºi informaþii despre emisiunile TV. FORMAT 4:3 LCD-TV LOEWE XELOS A 20 ANDERSSON Y2/01 PS THOMSON 20 LB 040 S PHILIPS 20 PF 5120 Loewe Xelos A 20 s-a remarcat printre modelele testate nu numai datoritã unui preþ relativ ridicat. Instalarea canalelor se realizeazã complicat. Imaginile au fost armonioase ºi plãcute. Un alt plus: modelului.

au fost atât de accentuate.TV&SAT vizionarea imaginilor bogate în contraste ºi colorate natural. încât pãrþile de culoare albã din imagine aproape cã s-au descompus în pixeli individuali.Deviaþii puternice de culoare . Nivelul pentru negru a fost mediu. + Redare bunã a culorii negre . în plus apãrând distorsiuni ale culorilor ºi contrastului. Motivele luminoase. armonia imaginilor a avut de suferit. precum ºi imaginile DVD neclare au devalorizat suplimentar codaºul ierarhiei. iar instalarea canalelor TV s-a realizat extrem de dificil. Toshiba. La testul de imagine. în timp ce Daewoo ºi Thomson s-au comportat mai bine. dar de departe cel mai bun la acest capitol s-a dovedit a fi Loewe. chiar dacã au fost privite dintr-un unghi vizual lateral. Datoritã unui nivel impresionant pentru negru. FORMAT 4:3 LCD-TV DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã garanþie Tehnologie Diagonalã vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxã (L x Î x A) www 16:9 Samsung LE 23 R 41 B samsung. La partea de dotare ºi sunet modelul Orion nu aduce nimic spectaculos. Datoritã sunetului necorespunzãtor.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Mulþumitor (53 puncte) . + Preþ mic Deviaþii puternice de culoare Imagini neclare Unghi vizual mic (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner Sat dotare ulteriorã Analog/digital/Twin/Pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat Videotext Page catching/teme meniu –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã –/– –/– –/– –/– FUNCÞII Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern Redare NTSC (3. televizorul Daewoo nu a atins nivelul de performanþã al contracandidaþilor sãi. în practicã. precum ºi duetul de la Andersson au fost ceva mai bune. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. Orion a prezentat aceleaºi slãbiciuni ca ºi modelul Daewoo. scenele întunecate au fost plastic redate.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 62 x 48 x 24 cm – DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP ORION TV 20300 SI RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine • – – –/– • – – –/– Deºi valorile mãsurate în laborator au fost relativ bune. puternic accentuate . dotãrii insuficiente ºi sistemului de operare. Universum. Zgomotele puternice de imagine ºi de semnal. Feþele au cãpãtat de aceea o coloraþie uºor portocalie. Dar.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 59 x 49 x 21 cm – Toshiba 23 WL 56 G toshiba.Imagini neclare. În schimb. televizoarele LCD mai mari au livrat imagini reuºite. Orion. iar claritatea a avut de suferit. la testele din ultimele luni. În plus. a pierdut puternic în contrast ºi culoare. Deºi modelele de la Philips. la un unghi vizual uºor lateral. însã. performanþele sale sunt mult inferioare modelului de la NetOnNet. televizorul Orion oferã avantajele tehnologiei LCD la un preþ extrem de mic.58/4. Un unghi vizual corespunzãtor a oferit Samsung. imaginile în format 16:9 au fost uºor înãlþate. nu au atins nivelul de performanþã cerut astãzi de la un display LCD. De aceea ne aºteptam ºi din partea aparatelor cu ecrane mai mici la aceeaºi independenþã faþã de unghiul vizual.43) HD-ready/prelucrare semnal HDTV Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/difuzor Dolby Difuzor/demontabil/opþional •/• •/• •/• –/• (720p) –/• – •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• (720p) –/• • –/– –/– •/–/– CONEXIUNI Scart/din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) DVI/cu HDCP HDMI RCA-AV/S-video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-video/VGA/DVI Difuzor/cascã-out Photo viewer prin Card SD/memory stick/compact flash USB/card PC Alte caracteristici –/–/– –/– –/–/– –/– suport rotativ ºi înclinabil 2/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 2/–/2 1/–/– –/–/1 –/– – –/– – •/•/–/– –/• Rezultat audio-video Rezultat audio-video Mulþumitor (55 puncte) 70 a u d i o .Unghi vizual mic La fel ca ºi modelul Andersson.

de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 62 x 46x 23 cm – Thomson 20 LB 040 S 5 thomson-europe. conexiune 12 V. dar vor. YUV peste Scart –/–/– –/– suport înclinabil. 4:3 Andersson Y23 /01PS netonnet. pe suprafeþe întinse.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 59 x 44 x 22 cm – Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 55 daewoo-electronics.de 36 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 60 x 48 x 24 cm – Loewe Xelos A 20 loewe. s-a ajuns la o repartiþie neuniformã a luminii.audio-video.Chiar ºi la un unghi vizual extrem de lateral ecranul a rãmas luminos. cu siguranþã. Toate celelalte candidate au reuºit o repartizare omogenã a luminozitãþii.de 24 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 67 x 45 x 24 cm – Universum Best. în format 4:3 ºi Philips au avut ºi ele probleme cu distribuþia luminii.de 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 61 x 46x 22 cm – Orion TV 20300 SI toshiba. clar ºi puternic colorat. Modelele Andersson. La testare a mai fost remarcatã o slãbiciune a televizoarelor LCD: atunci când lãmpile din panelul ecranului nu au luminat uniform. Orion a fost problematic ºi la acest capitol. Cei care se plimbã de colocolo.ro 04/2006 a u d i o . pentru cã la redarea scenelor întunecate rândurile imaginilor au fost. nu are racordare 16:9 www.com 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 64 x 45x 21 cm – • • – –/– • • – –/– • • • –/– – • – –/– – – – –/– – • – –/– – – – –/– – – – –/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– •/• •/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/– –/– – –/– •/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– – •/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – •/– •/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – –/– –/– •/–/– 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 1/1/1 –/–/– –/–/– –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 – –/–/–/– –/– 1/–/1 –/–/– –/–/– 1/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/– –/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport rotativ. puternic deschise la culoare. sã urmãreascã ºtirile vor aprecia. aceste calitãþi.597742 D quelle. în acelaºi timp.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 58 x 46x 22 cm – Philips 20 PF 5120 philips.v i d e o m a g a z i n e 71 .-Nr. conexiune 12 V –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil. chiar dacã mult mai reduse.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 54x 54 x 26 cm – Andersson Y2/01 PS netonnet.

ofertele în aceastã perioadã.4 % Saturaþie culori: 88.6 % Contrast: 14 Luminozitate:13 Saturaþie culori: 12 TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea cadrelor în miºcare Claritate Erori imagine Zgomot imagine FOARTE BINE foarte bine .8 dB foarte bine mulþumitor 3. deseori poþi achiziþiona un Samsung la 900 de euro. Noroc. iar unele modele pot fi achiziþionate acum ca adevãrate chilipiruri. REZULTATE TESTARE 16:9 4:3 Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Datele corespund valorilor din meniu pentru fiecare televizor. iar modelul Philips poate fi gãsit în ofertã la preþuri mai mici.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Reglare: suportul lui Toshiba poate fi rotit ºi mult înclinat. care a dus la creºterea ofertei de LCD-uri.4 % Luminozitate: 82.1 % Luminozitate: 53. cu atenþie.150 euro Toshiba 23 WL 56 G 700 euro Andersson Y23 /01PS 600 euro Universum Best.bine 5 63 MULÞUMITOR BINE foarte bine . Cei care acuzã costurile prea ridicate în achiziþionarea unui model compact de LCD-TV sunt sfãtuiþi sã urmãreascã.bine 5 62 BINE BINE bine 6 66 CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video CªTIGÃTOR audio-video 72 a u d i o .597742 D 630 euro Loewe Xelos A 20 800 euro Contrast: 68 Luminozitate: 61 Saturaþie culori: 40 Contrast: 50 % Luminozitate: 67 % Saturaþie culori: 48.bine bine bine foarte bine foarte bine 29 BINE bine foarte bine foarte bine foarte bine bine 28 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE bine bine bine foarte bine bine 27 TEST SUNET Comprehensiune limbaj Redare muzicã/sunet Zgomote disturbatoare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 BINE bine bine bine 13 MÃSURÃTORI DE LABORATOR Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie Rezoluþie relativã tuner Zgomot luminozitate tuner Zgomot culoare tuner Consum energie standby Parametrii fabricã/parametrii audio-video BINE excepþional excepþional bine insuficient excepþional excepþional bine 15 95 % 6680 K uºor violet 75 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional foarte bine 14 97 % 8490 K BINE foarte bine foarte bine 15 90 % 8820 K BINE foarte bine excepþional 14 90 % 7790 K BINE bine excepþional 13 85 % 6370 K foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 92 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional mulþumitor 90 % 0 Pixel 0 Pixel 70 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional suficient 91 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % foarte bine foarte bine 0.6 dB 56.4 dB OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine bine foarte bine 7 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE bine 5 65 MULÞUMITOR BINE foarte bine .TV&SAT DIFERENÞE DE PREÞ Modelele testate se deosebesc esenþial nu numai la partea de performanþe. Samsung LE 23 R 41 B 1.4 Watt 96/91 Watt 57. în timp ce Andersson ºi Orion au coborât preþurile. ci ºi la preþ. Astfel. în materie de preþ.2 dB bine bine 3.1 Watt 85/85 Watt 56.1 Watt 90/90 Watt 56.1 % Contrast: 36.3 % Contrast: 52.5 dB foarte bine mulþumitor 3. avem cu debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2006. Samsung este considerabil mai scump decât modelele concurente.5 dB 57 dB foarte bine suficient 3 Watt 53/53 Watt 53 dB 52.bine 5 64 MULÞUMITOR BINE foarte bine .8 Watt 84/82 Watt 57 dB 58.3 % Saturaþie culori: 55. Pe piaþã diferenþele între costuri sunt mai puþin dramatice.-Nr.2 dB 57.

7 dB mulþumitor mulþumitor 1.1 dB 67. care împreunã cu Thomson a ocupat cel de-al doilea loc în ierarhie.2 Watt 49/47 Watt 56. Puþin dupã ele s-a plasat Philips.9 dB MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine mulþumitor mulþumitor 6 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor mulþumitor 4 MULÞUMITOR bine mulþumitor mulþumitor mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine suficient 4 MULÞUMITOR MULÞUMITOR foarte bine 5 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 58 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 55 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 53 RECOMANDARE audio-video www.3 Watt 53/52 Wattt 54.9 % Contrast: 0 Luminozitate:62 Saturaþie culori: 6 BINE mulþumitor foarte bine foarte bine bine bine 25 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor bine mulþumitor bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 22 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor mulþumitor 21 MULÞUMITOR bine mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR excepþional suficient insuficient insuficient excepþional excepþional mulþumitor 12 96 % 10970 K extrem albastru 86 % 0 Pixel 0 Pixel 69 % BINE foarte bine excepþional excepþional insuficient excepþional excepþional foarte bine 14 89 % 5410 K neutru 74 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional foarte bine 15 95 % 6970 K aproape neutru 52 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % BINE foarte bine foarte bine foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 91 % 8760 K aproape neutru 76 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 94 % 6970 K aproape neutru 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % mulþumitor excepþional 1. ci ºi în ceea ce priveºte calitatea lor. Printre modelele în format 4:3 iese în evidenþã.4 % Luminozitate: 51.8 Watt 45/45 Wattt 54. nu doar la preþ ºi format.3 % Luminozitate: 70. televizorul Loewe. Modelele companiilor Samsung ºi Toshiba sunt potrivite pentru fanii imaginilor în format lat.v i d e o m a g a z i n e 73 .ro 04/2006 a u d i o .6 dB 56. Andersson Y2 /01PS 400 euro Thomson 20 LB 040 S 5 700 euro Philips 20 PF 5120 650 euro Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 700 euro Intensitate luminã: 52 % Orion TV 20300 SI 430 euro Contrast: 61.4 dB 57.2 % Saturaþie culori: 76.2 dB bine bine 1 Watt 42/42 Watt 53 dB 52. în timp ce modelele produse de Daewoo ºi Orion au fost codaºele ierarhiei.8 Watt 45/45 Wattt 57. iar Andersson ºi Universum se pliazã nevoilor celor cu bugete mai reduse.audio-video.1% Contrast: 72 Luminozitate: 41 Saturaþie culori: 53 Contrast: 60.2 % Contrast: 43. în toate privinþele. Dar cea mai mare surprizã a oferit-o modelul extrem de ieftin de la Andersson în format 4:3.CONCLUZIE Televizoarele compacte LCD se deosebesc semnificativ.8 % Saturaþie culori: 50.6 dB foarte bine mulþumitor 1.2 % Luminozitate: 64.1 dB 57.8 % Saturaþie culori: 65.4 dB foarte bine bine 1.

300 EURO PIONEER PDP-436 RXE 3.TV&SAT LA VÂNÃTOARE Cãutaþi cea mai bunã plasmã a tuturor timpurilor? audio-video a gãsit-o la un preþ acceptabil! TEST 2 televizoare cu plasmã de 42 inci PANASONIC TH-42 PV 60 E 2.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .300 EURO 74 a u d i o .

Fiecare celulã de plasmã primeºte din curentul de date video informaþia potrivitã. Componentele analog vor gãsi. Pioneer nu mai are HDMI “High Definition Multimedia Interface” transmite semnal digital audio ºi video. care se miºcã pe canturile motivelor puternic colorate. deoarece modelul este echipat cu funcþia de reducere a zgomotelor pentru fiecare canal TV. inclusiv HDMI. în redacþie s-au format douã tabere. CONEXIUNI MULTIPLE Unde anume au strâns ºurubul cei doi producãtori. precum ºi intrãri frontale. înainte de începerea testãrii. Drept efect secundar pot sã aparã dezechilibre la canturile motivelor. se poate mândri cu douã intrãri HDMI. SCANAREA PROGRESIVÃ Imaginile transmise de emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale cãtre televizoare sunt livrate pe rânduri: prima datã toate rândurile pare. ºi ajung pânã la marile provocãri create de aceastã tehnologie pretenþioasã. înainte de orice. respectiv 3. producãtorul promiþând acum o valoare de prelucrare a semnalului de 16 biþi. Panasonic promite pentru viitoarele modele de televizoare plate mai multã vitezã la descãrcarea completã a celulelor. Cu toate cã ambele modele de televizoare au demonstrat imagini excepþionale ºi multe caracteristici tehnice comune. proces care necesitã prelucrarea cu cea mai mare precizie a semnalului.ro 04/2006 a u d i o . imaginile nu vor mai avea caracterul plastic dorit. Structura liniilor la aceste imagini nu mai poate fi recunoscutã. Nimeni însã nu a avut nimic de obiectat referitor la preþurile celor douã plasme. De aceea. Atât Panasonic. iar la motivele plate pot apãrea zgomote de imagine. Pentru a obþine rezultate calitative. care poate fi reglatã pentru diferite niveluri de putere. însã. în acest scop. Panasonic se prezintã într-o elegantã carcasã argintie. Pioneer lucreazã cu 10 biþi ºi foloseºte cu deosebit rafinament aºa-numitul truc de dithering (reducerea numãrului de culori principale/juxtapunerea pixelilor a douã culori. Utilizatorii plasmei Pioneer au posibilitatea de a ajusta calitatea imaginii programului recepþionat prin cablu. fiecare preferând unul dintre modele.Redactat de: Brânduºa Bãcilã nii ating forma maximã abia la maturitate. Dificultãþile tehnice pornesc de la calitatea nivelului de negru. Anumite modele de televizoare cu plasmã au prezentat la testele amãnunþite audio-video doar imagini modeste. Înregistrãrile HDTV pot fi ºi ele prelucrate de interfaþã. Pentru prima datã. iar din interior se aud deja zvonuri despre avantajele tehnologiei SED. pentru a obþine preþuri atât de mici? În nici un caz la partea de design. doi producãtori renumiþi de plasme îndrãznesc sã-ºi afirme supremaþia pe piaþã. astfel încât luminozitatea remanentã sã nu diminueze redarea culorii negru. cât ºi Pioneer folosesc. iar suprafaþa neagrã a lui Pioneer strãluceºte decent. Doar rezultatele obiective ale testãrii de laborator vor putea confirma dacã aceastã pretenþie este întemeiatã. PROBLEMELE PLASMELOR Deºi o asemenea bogãþie de conexiuni este îmbucurãtoare pentru fanii ecranelor uriaºe. iar problemele tehnice tipice acestei specii de televizoare nu ºi-au gãsit încã rezolvarea completã. FILTRUL PIEPTENE CRAWLING DOTS Filtrele pieptene intervin în separarea exactã între informaþiile de culoare ºi cele alb-negru ale unui semnal TV. o descãrcare activã. un tabel complet al emiþãtorilor.audio-video. dar cele mai importante conexiuni. Însã în redacþia audio-video s-au pornit discuþii aprinse asupra uriaºelor plasme. Panasonic nu oferã caracteristici suprizã comparabile. când au privilegiul de a le demonstra tinerilor felul în care se rezolvã problemele deosebite. Acces rapid: ambele modele de telecomandã sunt reuºite. cum se obþin imagini care taie rãsuflarea. care creeazã impresia de o a treia): pentru ca nuanþele sã aibã un efect omogen. Panasonic ºi Pioneer au reuºit sã-ºi învingã clar concurenþii de pe piaþã.300 de euro. U tunerul ºi conexiunile situate separat într-o cutie externã. cu diagonala de 106 cm. Acest lux este oferit numai de plasmele de top de la Pioneer sau televizoarele LCD de la Toshiba. dar cea a lui Pioneer (dreapta) are tastele mai bine structurate. sunt la bord. Panasonic a ridicat puterea de procesare (computing power) a cipurilor. când tinerii rebeli ai fracþiunii LCD sunt puternic promovaþi. trucurile folosite de inginerii companiilor producãtoare pentru a cizela tehnologia care stã la baza lor. tensiunea electricã trebuie sã fie rapid ºi fiabil transportatã printre celulele de gaz. Din aceastã cauzã s-a renunþat la un numãr oarecare de mufe. La momentul actual.300. Cu 2. televizorul controleazã zgomotele fin dozate în imagine. apoi toate cele impare. Punctele lor de vedere le gãsiþi exprimate în caseta cu menþiunea “Opinii”. conexiuni de înaltã calitate: câte trei mufe scart. ºi nu mai apar licãriri ale rândurilor. care a fost înlocuit de o listã pentru 16 canale favorite. Partea de electronicã trebuie sã recunoascã tehnicile diferite de înregistrare ale emisiunilor TV sau filmelor ºi sã le prelucreze în mod corespunzãtor. Aºa-numitele “crawling dots” sunt pixeli fini.v i d e o m a g a z i n e 75 . Lipseºte. În acest tabel. Dacã apar slãbicini la acest capitol. utilizarea zilnicã a acestor aparate www. Funcþia De-interlacer scaneazã rîndurile unul dupã altul (progresiv). însã. Un alt punct sensibil pentru plasme este reprezentat de redarea armonicã ºi exactã a umbrelor. În cazul nostru. orice program poate fi activat rapid prin cursor. Mufa are rolul de a elimina DVI. TABELUL EMIÞÃTORILOR E o vedere de ansamblu asupra canalelor recepþionate de televizor. Nici echiparea nu lasã de dorit. GHIDAJ REUªIT PRIN MENIU Oricît de complicate ar pãrea aceste detalii tehnice. la ambele modele. în cazul plasmelor conteazã. care oferã imaginilor adâncimea ºi contrastul necesar. ci direct integrate în TV.

Sunetele legendarelor imnuri din celebrul “Star Wars . În fine. nu a diminuat cu nimic plãcerea vizionãrii unui film. detaliile nu au fost excesiv accentuate. ci ºi de preferinþele personale. la recepþionarea semnalului TV. Prelucrarea semnalului este atât de bine realizatã de celulele de plasmã. Îmbucurãtoare sunt ºi rezultatele de la TESTfactory.Episode III” au fost redate echilibrat ºi cu naturaleþe. amândouã modelele de plasmã au fascinat prin imagini excepþional de plastice pe ecranele lor uriaºe de 106 cm. cât ºi trãsãturile fine ale feþelor. din contrã. este foarte simplã. modelul PDP-436 RXE oferã cel mai bun efect vizual la luminã naturalã. Din contrã.TV&SAT Design elegant: formele nobile ale carcaselor nu corespund preþurilor relativ reduse. atunci când la testare au fost ridicate jaluzelele. se realizeazã prea încet. Datoritã claritãþii surprinzãtor de înalte. Sebastian Kovacs “Efect vizual pregnant” Chiar dacã Panasonic TH-42 PV 60 E este. spre deosebire de multe alte modele de televizoare plate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . La Pioneer. La scenele foarte întunecate. dacã þinem cont de armonia impresionantã a imaginilor. per HDMI. Sistemele de operare de la Panasonic ºi Pioneer sunt asemãnãtoare. mulþumitã valorilor mai bune obþinute de tuner. pentru a urmãri performanþele aparatelor la Care este cea mai potrivitã plasmã? La un asemenea nivel de calitate. iar în al doilea rând. deºi exactã. În primul rând. Panasonic fiind cel mai bun la acest capitol. cea mai bunã plasmã. fapt ce nu trebuie neglijat. de aceea nu ne-a deranjat nici redarea un pic rozalie a feþelor la Panasonic. lumina zilei. în general. În general. la care s-a adaugat ºi un mic dezavantaj. Panasonic a strãlucit prin baºi ceva mai puternici ºi voci mai clare. Rezultatul a constat în uºoare licãriri ale imaginii la scenele foarte luminoase. modelul fiind potrivit pentru cei care doresc sã vizioneze emisiunile televizate la lumina zilei. Însã. un display de primã clasã. Daniel Chira 76 a u d i o . Filtrul pieptene a lui Pioneer nu a putut împiedica complet. ambele modele având conexiunile frontale plasate central sub o clapetã. Modelul nu a atins aceeaºi valoare bunã pentru negru ca ºi contracandidatul sãu de la Panasonic. care atestã faptul cã ambele modele au potenþial pentru a deveni plasme de referinþã audio-video. de aceea imaginile sale au fost mai plate. IMAGINILE HDTV PERFECTE Conversia progresivã a imaginilor de film a fost stãpânitã cu suveranitate de plasma Pioneer. roata s-a întors. pe ici pe colo. apãrând. iar spaþiile largi insuficient de adânci. în fine. în timp ce Panasonic. prefer totuºi modelul de la Pioneer. licãrirea culorilor. Descãrcarea celulelor de plasmã. cu semnal video. redarea culorilor mi se pare mai naturalã. Imaginile lui Pioneer au fost mai bogate în contraste. a putut fi remarcat efectul de dithering. prin modelul PDP-436 RXE. De aceea. încât televizorul a redat imagini extrem de clare ºi aproape lipsite de zgo- mote. În sistemele Home Cinema cu iluminare sãrãcãcioasã. zgomotul de imagine nu mai intrã în discuþie la Panasonic. Pioneer a pierdut o idee din plasticitate. instalarea este o joacã de copil. ambele modele au impresionat prin culori foarte naturale ºi puternice. Mulþumitã meniurilor ºi telecomenzilor bine sistematizate. Dar. “Bogãþie nemaivãzutã de contraste” Pioneer a realizat. aproape de perfecþiune. cu o rezoluþie pentru detalii mai mare ºi zgomot mai redus. iar sunetul. Dar ceea ce mi se pare mie cã lipseºte este nivelul o idee mai bun de claritate ºi adâncimea imaginilor pe care le obþine modelul Panasonic. cu imagini echilibrate ºi funcþie De-Interlacer de top. alegerea modelului potrivit de plasmã depinde nu numai de caracteristicile tehnice. Aceasta deseneazã imagini excepþional de plastice ºi bogate în contraste ºi are o valoare fantasticã pentru negru. În plus. ºi crawling dots. Panasonic a fascinat prin valoarea sa excepþionalã pentru negru. Ele au redat cu precizie atât structurile dure ale unui zid. a realizat chiar 18 puncte. Aceste mici slãbiciuni nu sunt importante. DUELUL CAMPIONILOR “Hrãnite”. Pioneer a obþinut un scor final de 17 puncte. nu are decât puþine licãriri ale rândurilor. Chiar ºi televizoarele cu tuburi vor fi puse în dificultate. posedã o tehnicã mai bunã de scanare progresivã.

imaginile fiind. AUDIO-VIDEO max. Gamma: 3.audio-video. Saturaþie a culorilor: 47. totuºi. membrii cârcotaºi ai juriului testãrii nu au putut descoperi nici o slãbiciune. 10 puncte BINE REZ.2 Watt 253 Watt 250 Watt 17 98 % 6720 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 77 % 54. Amândouã modelele de plasmã au avut imagini ameþitor de clare ºi naturale. Cinema: standard Panasonic TH-42 PV 60 E 2300 Euro Pioneer PDP-436 RXE 3300 Euro Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner sat echipare ulterioarã Analog/digital/twin/pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat DVB-C dotare ulterioarã/integrat –/–/–/– –/– –/– –/–/–/– –/– –/– • • • –/– –/–/– • – • –/– –/–/– TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea miºcãrilor Claritate Erori imagine Zgomot imagine max. Luminozitate: -1.5 %. În cazul modelului Pioneer PDP-436 RXE însã aceste costuri suplimentare nu mai sunt necesare.58/4. CONCLUZIE Cea mai bunã plasmã testatã vreodatã de cãtre audio-video magazine se numeºte Panasonic TH-42 PV 60 E ºi are preþul de 2.43) Prelucrare semnal HDTV/HD-ready Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/boxã Dolby Difuzor/demontabil/opþional Rezoluþie relativã tuner Zgomot culoare tuner Consum curent standby Parametrii fabricaþie Parametrii audio-video Zgomot luminozitate tuner (10%) CONEXIUNI Scart/ din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) HDMI 3/2/2 1/–/– –/–/1 2 –/– –/– • •/•/–/– –/• 3/2/2 1/–/– –/–/– 1 –/– –/– • •/•/–/– –/– OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda max. În plus. o deficienþã pe care inginerii ar trebui sã o rezolve de urgenþã. alegere AV: Film.4 dB 55.3 %. DE LAB. La testul HDTV. Panasonic a redat motivele foarte întunecate prin imagini mai clare ºi mai bogate în detalii.com 24 luni Plasma 106 cm 1024 x 768/16:9 102 x 77 x 32 – Pioneer PDP-436 RXE pioneer.ro RECOMANDARE audio-video Alte caracteristici 04/2006 a u d i o . ceea ce explicã ºi preþul considerabil mai piperat al modelului. Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie EXCEPÞIONAL excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine 0. 20 puncte TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã •/• –/– –/– –/– FUNCÞII 14 Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern •/• •/• •/• •/• •/• • •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• •/• •/• • •/• –/– •/–/– TEST SUNET Redare muzicã/sunet BINE bine bine 15 BINE bine bine bine Comprehensiunea limbajului(40%) foarte bine (40%) (20%) (15%) (5%) (10%) (15%) (15%) (10%) (10%) (10%) max.2 dB Redare NTSC (3. fanii Home Cinema mai au nevoie de un player DVD cu funcþia De-Interlacer.com 24 luni Plasma 109 cm 1024 x 768/16:9 108 x 74 x 28 cm – RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Valorile corespund datelor din meniu pentru fiecare model în parte Contrast: 40 % Luminozitate: 40.3 Watt 320 Watt 274 Watt 18 93 % 7060 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 89 % 55.canturile motivelor au tresãrit continuu la Panasonic. ambele modele au prezentat uºoare dezorganizãri ale canturilor. Pentru obþinerea unor imagini perfecte. Prin HDMI. Alimentate cu semnal TV. în general materialele dificile de acest gen fiind perfect redate. 100 puncte FOARTE BINE RAPORT PREÞ/CALITATE excepþional 7 79 BINE FOARTE BINE foarte bine 6 77 Difuzor out/cascã out Photo viewer prin card SD/memory stick/Compaq Flash USB/card PC –/–/– –/– –/–/– –/– CªTIGÃTOR audio-video www. 40 puncte FOARTE BINE excepþional bine foarte bine foarte bine foarte bine 33 FOARTE BINE excepþional foarte bine foarte bine foarte bine bine 33 Videotext Page catching/teme-meniu –/– •/• (30%) (20%) (20%) (20%) (10%) max.v i d e o m a g a z i n e 77 . REZULTATE TESTARE DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Tehnologie Diagonala vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxe L x Î x A Panasonic TH-42 PV 60 E panasonic.9 dB FOARTE BINE excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine mulþumitor 0.9 dB 56. plasma Pioneer se descurcã mult mai bine la lumina zilei. plãcute ºi foarte armonioase. Mod de activare:100 Hz . Mod video: cinema Contrast: 22. 10 puncte BINE bine mulþumitor bine bine 6 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7 DVI/cu HDCP RCA-AV-in/S-Video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-Video/VGA/DVI (40%) (30%) (20%) (10%) Instrucþiuni de utilizare Instalare DOTARE max. 20 puncte Zgomote perturbatoare MÃS. Saturaþie a culorilor:1.300 de euro. datoritã performanþelor bune la scanarea progresivã.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Camcorder TEST 4 camcordere DV PANASONIC NV-GS 280 EG PANASONIC NV-GS 300 EG SONY DCR-HC 94 E SONY DCR-HC 96 E 800 EURO 900 EURO 750 EURO 850 EURO 78 a u d i o .

nu existã diferenþe semnificative între înregistrãrile 4:3 ºi cele 16:9. La testare. Astfel. se îngrãmãdesc în sezonul 2006. imaginea câºtigând astfel în lãþime. Niciodatã pânã acum nu au existat atât de multe modele de camcordere. mai ales pentru cã determinã ieftinirea modelelor convenþionale de camere video DV. la preþuri extrem de atrãgãtoare. Din punct de vedere calitativ. Dar. în urmã cu numai câþiva ani. sau hard-disk-uri. ambii producãtori ºi Sony ºi Panasonic sunt reprezentaþi de câte douã modele de acest gen. multitudine de noi modele de camcordere DVD. La înregistrãrile în format larg. cea mai interesantã fiind trecerea la formatul lat de imagine 16:9. preþuri de neconceput. mai ales. Deºi modelele mai vechi de camcordere filmeazã în format 16:9. toate fiind în favoarea clienþilor. Campionul acestui cvartet de camcordere va fi stabilit. efectul cinemascopic (panoramic) va fi mult www. camcorderul va folosi pentru filmare diferite tipuri de cipuri. în funcþie de format. O HOME MADE HOME-CINEMA Faptul cã tehnologia DV nu este încã depãºitã o demonstreazã. Candidatele testãrii au numai vizorul în formatul clasic TV. imaginile cinematografice pot fi savurate aruncând o simplã privire asupra displayului în format 16:9 în timpul filmãrii. Dacã filmaþi în interiorul unei catedrale gotice. ele nu oferã decât displayuri 4:3. formatul 4:3 este cea mai bunã alegere. modelele newcomer de camcordere ale anului 2006. pentru aparate de asemenea calitate.Redactat de: Aurora Hoduþ ÎN REGIE PROPRIE Pentru rezultate cât mai spectaculoase. proporþiile ajungând sã fie din nou armonioase. televizoarele în format 16:9 corecteazã aceastã imagine. Noile camere video prezintã ºi inovaþii.v i d e o m a g a z i n e 79 . zonele superioare ºi cele inferioare ale cipurilor rãmân nefolosite.ro 04/2006 a u d i o . obiectiv. în funcþie de sistemul folosit.audio-video. În plus. care afiºeazã dungi negre pentru modul imagine latã. în urma examinãrii. cu cipuri de memorie. În formatul lat de imagine. sunt calitativ superioare celor DVD. La redare. Cinefilii iubitori de calitate au cel mai mult de câºtigat. modelele de top de camcordere DV de la Panasonic ºi Sony costã între 750 ºi 900 de euro. înainte de începerea filmãrii imaginea este turtitã în plan vertical. care folosesc aceastã tehnicã de înregistrare. Se ºtie cã înregistrãrile DV. noile camcordere DV posedã formatul lat de imagine ºi multe alte funcþii speciale deosebit de atrãgãtoare. Dar dacã vreþi sã înregistraþi peisaje.

în orice situaþie. funcþia privire retrospectivã permite controlul rapid al fotografiilor realizate. Înregistrãrile au fost mereu foarte clare ºi detaliate. Cei care utilizeazã frecvent camcorderul pentru fotografii digitale au nevoie nu numai de valori înalte pentru rezoluþii. de aceea efectul cinemascopic este ceva mai redus. iar la cadrele în miºcare au apãrut artefacte. Sony a mãrit unghiul vizual. sunt identice. parativ alãturat. în acest format. iar prin microfon abia dacã au fost stocate pe bandã zgomote perturbatoare. dar cu o rezoluþie ceva mai redusã. colorate natural ºi proaspãt. cât ºi film. mai ales. utilizatorul poate mãri FOTOGRAFI TALENTAÞI O trãsãturã comunã candidatelor testãrii este capacitatea lor de a realiza fotografii digitale. chiar ºi în modul foto. cu 2016 x 1512 pixeli. Datoritã meniului bine sistematizat. precum ºi datoritã joystick-ului. Sony se bazeazã pe tehnologia cu un cip. la modelul Panasonic. lipseºte ieºirea pentru cascã audio. iar cele de la Panasonic. absolut sigur ºi cu viteza fulgerului. 2048 x 1152 pixeli. formatul 16:9. La Panasonic. necesarã pentru controlul sunetului. închiderea automatã a obiectivului protejeazã lentila. 2016 x 1134 pixeli. De aceea. Camcorderele pot utiliza. unghiul vizual a crescut de la 39 la 42 de grade. + + + + CªTIGÃTOR audio-video Cele douã modele noi de la Panasonic. s-a evidenþiat duo-ul de la Sony. cu explicaþii intercalate. la 44 de grade în formatul 16:9. Doar la testul lowlight au apãrut deficienþe. duo-ul profitând din plin de pe urma tehnologiei cu trei cipuri. În ciuda acestei deosebiri. La testul audio. valoarea rezoluþiei este aproape identicã. Modelele de la Sony au. cu 2048 x 1512 pixeli. Din pãcate. Stabilizatorul optic de imagine a corectat eficient imaginile.Camcorder NV-GS 280/300 EG PANASONIC delul GS 280. direct de pe camcorder. multe dintre funcþiile manuale pot fi operate cu uºurinþã. cât ºi duo-ul de la Panasonic. fãrã a mai fi nevoie sã se foloseascã drumul ocolit prin modul redare. Singura deosebire este prezenþa intrãrii digitale la modelul GS 300. de o dotare tehnicã corespunzãtoare. Panasonic a înregistrat sunetele clar ºi curat. Similar modelelor Sony. atât în modul foto. având tehnologie cu trei cipuri. atât Sony. La acest capitol.4 megapixeli. livreazã imagini de câte trei milioane de pixeli.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . În acest scop. în timp ce Panasonic foloseºte tehnologia cu trei cipuri. spre deosebire de Panasonic. Deºi culorile ºi claritatea au fost calitative. de la 38 de grade în modul 4:3. ceea ce corespunde în ambele cazuri pentru o valoare finalã de 2. pentru cã. Utilizatorii care nu au nevoie sã transfere din nou pe bandã DV materialele prelucrate pe computer vor fi mulþumiþi de mo- CªTIGÃTOR audio-video GS 300: intrare digitalã Culori foarte naturale Claritate bunã Operare simplã Nu are ieºire pentru cãºti Rezultat audio-video GS 280: Bine (69 puncte) GS 300: Bine (70 puncte) mai pregnant dacã filmaþi în format larg. la ambele modele a existat un zgomot redus de imagine. Calitãþile ºi slãbiciunile camcorderelor în rolul secundar de camere foto digitale pot fi analizate în tabelul com- Mai bine decât pe staþia de docking: legãtura USB ºi DV spre computer se face. ci. În scopul examinãrii claritãþii. iar prezenþa unei intrãri externe pentru microfon mãreºte valoarea de utilizare a aparatului. 80 a u d i o . Autofocus-ul a funcþionat. realizând pe aceastã cale o economie de 100 de euro.

o funcþie practicã în cazul fotogra- fierii evenimentelor sportive. Panasonic permite introducerea manualã a parametrilor pentru timpii de obturare. dar. Suplimentar. Intercalarea cadrelor auxiliare ajutã orientarea în plan orizontal. În schimb. la înregistrare. Funcþiile modului film pot fi ºi ele folosite pentru fotografiere. o intrare digitalã ºi una analog. Seriile de fotografii sunt realizate de Panasonic la o rezoluþie de numai 640 x 480 pixeli. atât la filmare. oferitã atât de aparatele Sony. culorile ºi claritatea imaginilor modelelor Sony nu au atins nive- SONY lul de calitate al celor de la Panasonic.v i d e o m a g a z i n e 81 . Microfoanele externe nu au o intrare separatã. suplimentar.audio-video. datoritã funcþiei preiluminare. Funcþia Tele-Makro. chiar ºi la luminã solarã puternicã. extrem de clarã. dar operarea touchscreen-ului are nevoie de antrenament. TRUCURI INTELIGENTE Utilizatorii lui Sony pot marca cu degetul o zonã pe touchscreen. mai ales la lowlight. mai ales la folosirea camcorderului fixat pe stativ. care va apãrea. uºureazã schimbarea casetei. ambele modele au avut sunete ceva mai surde. Rezultatele testãrii audio au fost bune. la o distanþã de 0. care. ambele camcordere atrag prin câteva funcþii speciale. DCR-HC 96 are. fiecare cu altã valoare de expunere la luminã.DCR-HC 94/96 E Modelele de la Sony se deosebesc numai la partea de conexiuni. cu deschidere în sus. pe bandã sau pe card de memorie. ele pot fi conectate numai prin papucul inteligent pentru accesorii.ro 04/2006 a u d i o . cu siguranþã. Stratul special de acoperire al displayului este foarte practic. este deosebit de atractivã pentru fotografierea sau filmarea animalelor în miºcare. Ambele camcordere stau bine în mânã datoritã lãþimii lor corespunzãtoare. La testul video. Toate cele patru modele au câte un bliþ. în timp ce Sony face acest lucru la rezoluþia maximã. dar la fel de bine ca ºi cel optic al lui Panasonic. poate împiedica colorarea ochilor în roºu. cu funcþie interval. camcorderul face trei fotografii. spre deosebire de Panasonic. chiar dacã viteza de zoom este ceva mai micã. Sony permite filmãri accelerate (undercranking). deoarece datoritã lui ecranul poate fi urmãrit cu uºurinþã. luminozitatea optimã.5 secunde una de alta. Stabilizatorul electronic de imagine funcþioneazã numai în modul film. se vor bucura de posibilitatea de a efectua înregistrãri individuale. cât ºi cele de la Panasonic. La fiecare apãsare asupra declanºatorului. oferind astfel posibilitatea de a digitaliza vechile “comori” video analog. Zgomotele de imagine au fost reduse. chiar ºi Mai bine decât în jos: deviceul. Seriile de expunere pot fi realizate numai de Sony. Astfel cresc ºansele ca una dintre cele trei fotografii sã aibã. o insectã minusculã. Cu ajutorul acesteia poate fi luatã în vizor. care marcheazã pe display pãrþile din imagine supraexpuse la luminã. la dimensiuni mari. precum funcþia-zebra. În rest. + + + + - HC 96: intrare analog/digital Funcþii speciale practice Mod foto confortabil Zgomot imagine redus Nu are intrare pentru microfon Rezultat audio-video HC 94: Bine (66 puncte) HC 96: Bine (67 puncte) imaginile. cât ºi la fotografiere. Cineaºtii. de fapt maxim 3 fotografii. iubitori de efecte speciale. Mufele USB ºi DV existã numai în partea externã fixã. www.

Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Panasonic NV-GS 280 EG panasonic. Înregistrare format lat: cinema/full Înregistrare infraroºu Lampã video montatã Funcþii video-mail/streaming 5 5 •/• •/• –/•/• –/•/• 1/50 – 1/8000 Sec.7 inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• –/• –/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1. per manetã per manetã –/• –/• –/• –/• – – – – –/• –/• • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• –/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Sony DCR-HC 94 E sony. mulþumitã elasticei puneri în concordaþã.6 LE Sweet Movie Life – • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• •/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5.Camcorder Modul foto Deºi ambele camcordere realizeazã fotografii de aproximativ 3 Megapixeli.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7. dar culorilor le lipseºte ceva din contrast ºi prospeþime.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2.7inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• •/• •/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1.5 – Sony DCR-HC 96 E sony. PictBridge – –/– – 5 – numai VGA • • – • Tele Macro. Spre înãlþimi: în modul 4:3 Panasonic foloseºte considerabil mai mulþi pixeli decât în formatul 16:9.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Panasonic NV-GS 300 EG panasonic. imaginile fixe sunt mai bune.7 x 7.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. faþã de modelele Panasonic DOTARE PANASONIC Duo-ul de la Panasonic are. 1/50 – 1/8000 Sec. nuanþe piele Sony DCR-HC 94/96 E – 24 •/• • – 10 sec. dar zgomotul de imagine este destul de semnificativ./retrospectivã înreg.5 – DATE Tip sistem/tip memorie Greutate cu acumulator+casetã Dimensiuni (L x Î x A) Obiectiv superangular maxim Factor zoom optic Filet filtru Dimensiuni cip (diagonala) Rezoluþie chip (brut) Stabilizator imagine Vizor Rezoluþie vizor Dimensiuni display (diagonala) Rezoluþie display Timp de funcþionare maxim SP/LP FUNCÞII VIDEO SONY La modelele Sony.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7. PictBridge • •/• • 5 • • • • • • Tele Macro.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8. culori mai puternice ºi mai multe detalii.1/2000 s 34 •/• • – 10 sec. focus punct ºi mãsurare punct FUNCÞII AUDIO Sonorizare ulterioarã Modulare manualã sunet Microfon zoom Filtru vânt demontabil FOTOGRAFIE Timp manual obturator Niveluri diafragmã Blitz/reglabil Preblitz Luminã auxiliarã AF Declanºator automat Funcþie de presiune Retrospectivã fotografii Poate fi ºtearsã direct/ mãritã Interval fotografie Scene automatic Serie expunere Serie fotografii Bandã pe card FUNCÞII FOTO Device card Rezoluþie foto maximã Software foto PC/MAC Blitz /putere blitz reglabilã CONEXIUNI Intrare/ieºire digitalã Intrare/ieºire analog Mufã microfon/cascã Papuc accesorii simplu/inteligent Interfaþã USB ACCESORII LIVRATE Încãrcãtor acumulator de valoare Telecomandã Cablu FBAS/adaptor scart Cablu S-Video/ cablu FireWire Cablu USB Software editare REDARE Afiºare index Zoom redare Slideshow Funcþii speciale Card memorie 82 a u d i o .7 x 7.6 LE Sweet Movie Life – FUNCÞII FOTO Producãtor Model Panasonic NV-GS 280/300 1/25 . Foarte larg: în modul 16:9 Sony oferã un randament mai bun al obiectivului superangular.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. la fel ca ºi la modul film. existã totuºi deosebiri între ele. Programe AE Tasta contraluminã/diafragmã manualã Corecþie de alb: hold/fix/manual Timp manual obturator Focus manual Cãutare înreg.

8 % 55.1 % 76.8 % 53.1 dB 4.0 MHz 75.6 dB 44.7 dB 41.7 % 67.5 dB 51.8 % 51.9 % 53.4 % 52.7 dB 51.12300 bine/foarte bine 100 Lux 63.7 dB 43. 107/128 Min.4 % 33.2 % 32.0 % 75.9 % 75.7 dB 36.0 dB 43.2 dB excepþional excepþional excepþional mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine bine 70 % mulþumitor159 . mulþumitor/bine 95/110 Min.9 dB 33.4 dB 35.9 % 52. con- centrându-se asupra unui sistem simplu de operare.7 % 52. FOARTE BINE 1350 Lux 64. În ceea ce priveºte dotarea.7 dB 49.4 dB 23 20 Lux 53.7 % 54.0 % 40. DE LABORATOR Redare culoare Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare camerã Rezoluþie Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare înregistrare Caracteristica de frecvenþã microfon Domeniul de transmisie Evaluare sunet Timp maxim înregistrare display/vizor FOARTE BINE 1350 Lux 72.4 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional bine suficient mulþumitor bine/foarte bine 62 % 224 .2 dB 45.6 % 55.6 % 66.6 % 23 20 Lux 53.1 dB foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine 117/133 Min.6 % bine 5. de filmare sunt sfãtuiþi sã achiziþioneze unul dintre modelele companiei Panasonic.1 % 27. Modelul produs de Panasonic permite.10700 100 Lux 63.9 % 76. dupã o scurtã perioadã de antrenament.5 % 4.4 % 67. modelele lansate de Sony sunt cea mai bunã alegere.3 % 2. avantajos plasat.4 % mulþ. pot fi reglate aproape toate funcþiile folosind degetul mare.8 % 52.8 % 25.v i d e o m a g a z i n e 83 .de la distanþe considerabile. aureolarea special pentru nuanþele pielii.9 % mulþ.0 MHz 76.4 dB 53.audio-video.0 MHz 75. REZULTATE TEST Producãtor Model Preþ Panasonic NV-GS 300 EG 900 euro Panasonic NV-GS 280 EG 800 euro Sony DCR-HC 96 E 850 euro Sony DCR-HC 94 E 750 euro TEST IMAGINE Claritate Redare culoare Contrast Erori imagine/zgomot imagine Autofocus Stabilizator Lowlight FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 TEST SUNET Sunet limbaj/muzicã Efect stereo Zgomote proprii/zgomote BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/bine bine bine/bine 10 BINE bine/bine bine bine/bine 10 MÃS.15200 100 Lux 46.1 dB 41.6 % 52.7 dB 49.2 dB 45.1 % 50. înainte de orice.5 dB 42.0 % 3.7 dB 53.0 % 27. compania Panasonic a renunþat la funcþiile speciale.7 % 76. OPERARE Ergonomie Ghidare utilizator Elemente de operare Meniu Telecomanda Instrucþiuni de utilizare BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 DOTARE REZ.2 % 8. 117/133 Min.9 dB 48.2 % bine FOARTE BINE 1350 Lux 65.9 dB 51.9 MHz 75.ro 04/2006 a u d i o .6 dB 33. drept aparat de filmat ºi camerã digitalã.9 dB 50.0 % 53. CONCLUZIE În scopul utilizãrii duble a camcorderului. ªi mai trebuie spus ceva înainte de concluzie.1 dB 5.15200 bine/foarte bine 100 Lux 49.5 dB 42. FOARTE BINE 1350 Lux 72.0 % 40.4 % 55.7 dB excepþional excepþional foarte bine mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine suficient bine 68 % 170 .0 dB 45.1 % bine 5. Denivelãrile pielii pot fi astfel bine caºerate.1 dB 22 20 Lux 51.3 % 52.0 % 34. Cei interesaþi. un avantaj pentru imaginile portret. în plus.8 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine 72 % mulþumitor182 . AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE Bine 8 70 MULÞUMITOR BINE foarte bine 6 69 MULÞUMITOR BINE bine 8 67 MULÞUMITOR BINE bine 6 66 www.0 % 53.3 % bine 49. Cu ajutorul mini-joystick-ului.5 % 22 20 Lux 55.

ies la rampã. superioare concurenþei? 84 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Home Cinema GATA DE SPECTACOL! Patru modele noi de receivere AV de mare putere. oare. Sunt. dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase.

intervine o nouã problemã: o dotare atât de încãrcatã în partea frontalã nu va avea repercusiuni negative asupra calitãþii sunetului? Un motiv în plus pentru audio-video de a examina minuþios.Redactat de: Daniel Chira e piaþa receiverelor AV se duce.v i d e o m a g a z i n e 85 . cu funcþii cuprinzãtoare. de câþiva ani. pe canal. la testare. Însã. începând de la 400 de euro poþi achiziþiona modele de receivere AV dotate cu Pro Logic IIx. boxe de referinþã audio-video? Sistemele Home Cinema pretind. utilizatorul. care odinioarã aveau preþuri în jurul a 1. E oare posibil ca aceste receivere AV.audio-video. calitãþile sonore ale celor patru modele de receivere AV. sã atingã nivelul optim de putere în colaborarea cu setul de incinte acustice B&W. pentru scurte perioade de timp. evident. Însã redarea cât mai naturalã a muzicii are TEST 4 RECEIVERE AV DENON AVR-1706 HARMAN/KARDON AVR 135 MARANTZ SR 4600 YAMAHA RX-V 559 350 EURO 400 EURO 400 EURO 400 EURO www. meniu ºi conexiuni pentru componente. este în continuã creºtere. Preþurile se aflã mereu pe o pantã descendentã accentuatã. o luptã îndârjitã pentru supremaþie. P LA MARE CÃUTARE La testare s-a acordat o atenþie deosebitã ºi problematicii puterii dezvoltate de aceste modele. relativ ieftine. costã acum mult mai puþin. la valori de ordinul sutelor de waþi. Astfel. deºi oferã aceeaºi calitate. sunete nedistorsionate la o valoare a amplitudinii de 105 dB. iar numãrul de modele noi.000 de euro. Receivere AV. Câºtigãtor al acestei competiþii acerbe este. la pasajele cele mai zgomotoase. ceea ce înseamnã pentru receivere sarcina dificilã de a ridica nivelului puterii.ro 04/2006 a u d i o .

Modelul dispune de o caracteristicã atrãgãtoare pentru posesorii de Apple-iPod. inclusiv microfon de mãsurã. în hit- ul Eagles “Hotel California”. Auto Setup regleazã nu numai distanþa ºi volumul difuzoarelor. poziþia fazei boxelor. la volum mare. aparatul. aparatul nu s-a deconectat nici la valoarea înaltã de 100 dB. Playerul mobil MP3 poate fi “parcat” în adaptorul YDS-10 (accesoriu opþional). Poarta dock: mufa multipin pentru interfaþa iPod preia datele audio ºi transmite impulsuri de comandã. de a pregãti imaginile recepþionate pentru ieºirile HDTV pentru componente. La frecvenþele joase sunetele nu au fost atât de puternice ºi de bine conturate ca ºi cele ale contracandidatului sãu Yamaha. care are rolul. Dar odatã cu ajustarea impedanþei boxelor. La nevoie. modificatã. în timp ce un procesor de semnal “Sharc”. s-a deconectat. reprezintã o altã caracteristicã interesantã a acestui model. de asemenea.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . aparatul produs de Denon a convins prin sunete neutre ºi naturale.Nu are ieºire digitalã Rezultat audio-video Bine (62 puncte) 86 a u d i o . atunci când. astfel încât calitãþile sale tonale au plãcut la fel de mult atât la scenele turbulente din filme.Home Cinema RX-V 559 YAMAHA Modelul Yamaha RX-V 559 pare a fi foarte bine echipat. via mufele composite ºi SVideo. înlesnind setup-ul subwoofer-ului. via meniu. Denon este singurul din test care posedã un dispozitiv de calibrare automatã a boxelor. cât ºi la concertele live. semnalul audio în funcþie de timpul de prelucrare al displayului. În plus. o tehnologie pretenþioasã. Frecvenþa de tãiere a filtrului subwoofer-ului poate fi ajustatã pânã la valori foarte mici. iar poziþia de fazare la ieºirea subwoofer-ului poate fi. care lucreazã cu frecvenþa de eºantionare deosebit de razantã de 192 KHz. atrage atenþia printr-un converter videoup. Deºi. sunetele tobelor conga din “Hotel California” au fost ceva mai moi ºi insuficient spaþializate. în interiorul carcasei sale cu forme elegante. + + + + + Sunet puternic ºi bine conturat Convertor video-up Comutator de fazã subwoofer Meniu bine structurat Setat pentru modul iPod Rezultat audio-video Bine (68 puncte) AVR-1706 DENON Cel mai ieftin model din actualul test ascunde. Pasajele cu frecvenþe deosebit de joase au creat dificultãþi receiverului. prin funcþia AV-Sync. preia operaþia de decoding. modelul a demonstrat cã poate sã rãsune puternic. foarte clar conturate ºi naturale. Convertoarele digital/analog. În plus. Yamaha s-a detaºat de contracandidaþii sãi prin sunete extrem de puternice. au bubuit tobele conga. De pildã. de mare putere. comparativ cu modelul Yamaha. ci examineazã. Denon AVR-1706 posedã ºapte outputuri cu tranzistoare individuale. La testul audio. În plus. La testul audio. + Dispozitiv AV-Sync + Dispozitiv calibrare boxe + Sunet neutru + ªapte outputuri . dar modelul s-a impus printr-o redare sonorã cultã ºi suveranã. campionul testãrii a reacþionat mult mai echilibrat. Deºi are “numai” ºase outputuri. a fost extrem de sensibil în redarea detaliilor sonore ºi la spaþializarea Santinela audio: microfonul de mãsurã Audio Tehnica transmite semnalul preluat de la boxe spre receiver. iar prin telecomandã se poate naviga prin meniul afiºat pe displayul lui Yamaha. sunetelor. Yamaha temporizeazã. care oferã putere bornelor boxelor.

redarea sonorã a fost aerisitã. bogatã în detalii ºi mai spectaculoasã. rite de tãiere de la boxele frontale ºi centru spre subwoofer.audio-video.SR 4600 MARANTZ Receiverul Marantz valoreazã mult mai mult decât s-ar crede. Dar pentru efectuarea acestei operaþii este nevoie. luând în considerare preþul modest de 400 de euro. modelul a rãsfãþat totuºi auzul la testare prin nuanþe bogate în detalii pentru frecvenþele medii. Ceea ce lasã de dorit este numãrul restrâns de frecvenþe de tãiere pentru ieºirea subwoofer-ului. nu sunt. iar. fãrã a diminua totuºi panoramarea sunetului. în centrul spaþiului de audiþie. nici prea dur. funcþia ProLogic IIx. este informativ ºi perfect lizibil. La testul audio.v i d e o m a g a z i n e 87 www. modelul a avut un comportament echilibrat. iar baºii nu au fost atât de hotãrâþi. De pildã: managementul separat pe canale pentru baºi. Spaþializarea sunetelor s-a concentrat. Sistemul de operare. + + + + Management flexibil baºi Meniu Display informativ Intrãri digital frontale Telecomandã dificil de stãpânit Rezultat audio-video MULÞUMITOR (61 puncte) 04/2006 a u d i o . La sunetul multicanal. finisarea calitativã a modelului corespunde nivelului tehnic înalt ºi dotãrii cuprinzãtoare. sunetele nu au fost redate în maniera directã a modelului produs de Ya- maha. Marantz a fost mai moale decât Yamaha. Totuºi. situate în partea frontalã. + + + + Finisare excepþionalã Operare simplã Sunet bun Ieºire preamplificator Putere de ieºire redusã Chiar dacã la volum mare. Cele ºapte outputuri. sã descoperi minuscula tastã de pe telecomanda insuficient sistematizatã. pe douã rânduri.ro . fost mici. dar totuºi fãrã nici o slãbiciune evidentã. la acest preþ. nici prea moale. La modul Hi-Fi stereo a rãsunat ceva mai apatic. Cu sunete ceva mai moi decât cele ale lui Denon ºi mai neclare decât cele ale lui Yamaha. mai întâi. la valori ale amplitudinii de peste 100 dB. caracteristici prea des întâlnite. care permite frecvenþe difeFace luminã: displayul pe douã rânduri al lui Harman informeazã despre absolut orice. prilej cu care pot fi ajustate câteva funcþii. reuºind sã obþinã sunete nedistorsionate la un volum mare. precum ºi partea de recepþie echipatã cu posibilitatea de a introduce direct valoarea frecvenþei pentru un emiþãtor anume. efectul sonor a fost totuºi demn de luat în seamã. Modelul poate fi confortabil setat prin meniul afiºat pe ecran. Deºi valorile mãsurate pentru puterea de ieºire au Rezultat audio-video Bine (62 puncte) AVR 135 HARMAN/KARDON Displayul tip panoramã. receiverul a reuºit sã atingã nivelul corespunzãtor de putere fãrã a eºua. Totuºi modelul compenseazã prin limita de volum: din putere nu i-a lipsit nimic. Într-adevãr. mai ales. permite efectuarea setup-ului chiar ºi în lipsa meniului afiºat pe ecran. Sistemul de navigaþie: cu ajutorul tastelor cursorului. cele trei valori de frecvenþã cut-off aflate la dispoziþie fiind supãrãtor de puþine. modalitatea sa dinamicã de redare a sunetelor a fost remarcabilã. Marantz poate fi setat ºi fãrã telecomandã. extrem de simplu ºi de bine realizat.

Home Cinema

FRECVENÞA DE TÃIERE
Este acea frecvenþã la care are loc distribuþia spectrului sonor între subwoofer ºi sateliþi. Frecvenþa trebuie sã fie foarte fin ajustatã, pentru o repartizare optimã între woofer ºi sateliþi.

DOTARE
Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Yamaha RX-V 559 yamaha.com 400 euro 2 ani 44 x 18 x 40 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 13 •/– •/– • 160 ms in 1-msSteps Frecvenþã graniþã woofer comutabilã Dispozitiv calibrare automatã 40/60/80/90/100/ 110/120/160/200 – UKW/MW 40 – •/•/• •/– –/•/– • • Denon AVR-1706 denon.com 350 euro 2 ani 44 x 15 x 42 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 6 •/– –/– • 200 ms in 1-msSteps 40/60/80/100/12 0/150/200/250 • UKW/MW 56 – •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– – UKW/MW 50 • •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– 80/100/120 40/60/80/100/120/ 200 – UKW/MW 30 – •/•/• •/– –/•/• • – –/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– Marantz SR 4600 marantz.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/•/• •/• –/– 1 •/– –/– • – Harman/Kardon AVR 135 harmankardon.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/–/• •/– –/– 4 •/– •/– • –

DECODER SURROUND
Dolby Digital/Dolby Digital 6.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete ProLogic II/IIx/reglabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Programe sunet DSP Boxe surround 2 canale/Dolby Virtual Cascã surround/Dolby Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil

FRECVENÞA DE EªANTIONARE (SAMPLING)
Encodarea semnalului analog în semnal digital presupune mãsurarea valorii amplitudinii semnalului la intervale regulate. Frecvenþa de sampling reprezintã numãrul de eºantionãri asupra semnalului analog pe secundã. Pentru a evita erorile, frecvenþa de eºantionare trebuie sã fie dublã faþã de frecvenþa maximã a semnalului audio.

PARTE RECEPÞIE RADIO

Informaþii practice

Domeniu de frecvenþe Memorare staþii Valori directe frecvenþã RDS/PTV/radiotext

Power play
Cu un truc, Yamaha pãstreazã controlul chiar ºi la volum mare.

TELECOMANDA/CONTROL
Control sistem/bidirecþional Programabilã/cod producãtor/macro On-Screen-Display (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger

FUNCÞII VIDEO
Convert. comp.-S-Video/YUV/analog HDMI •/•/– De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil –/–/– Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu prin YUV/HDMI –/–/– –/– •/–

CONEXIUNI AV
Videorecorder RCA/S-video/scart 1/1/– 3/2/3/– 1/1/1/– •/– 1 2 •/– •/–/– 3/1/– –/–/–/– 1/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• • interfaþã iPod 1/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 1 2 –/– •/–/– 2/2/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – 2/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 2 1 –/– –/–/• 2/2/– –/–/–/– 1/1/–/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/–/• •/•/– – Re-EQ (coborâre înalte conectabil) 1/1/– 3/3/2/– 1/1/1/– –/– 1 1 –/– –/–/• 3/3/– –/–/–/– 1/1/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/–/• •/–/• – Sursã nivel înalt (set-top-box, DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi-room/video

Ascuns: în paginile de service ale meniului, Yamaha poate fi reglat pentru valori joase ale impedanþelor boxelor.

Yamaha a rãsunat la testare puternic, chiar ºi la valoarea de vârf de 106 dB. Dar atunci când, la acest volum, s-au adãugat impulsuri de baºi, aparatul s-a deconectat automat, din cauza boxei principale, care, în domeniul de frecvenþe dintre 100 ºi 160 Hz, a ajuns la o valoare apropiatã de 3 ohmi pentru impedanþã, ceea ce corespunde unui consum mare de energie. Pentru a evita o asemenea situaþie, vã recomandãm urmãtoarea procedurã. În timp ce þineþi apãsatã tasta “Straight”, acþionaþi asupra comutatorului de reþea, iar apoi prin “Straight” treceþi aparatul de la 8 la 6 ohmi ºi deconectaþi-l. Dupã aceastã operaþie, modelul RX-V 559 nu va mai avea sunete atât de clare la volum mare, dar cel puþin nu se va mai deconecta.

CONEXIUNI AUDIO
Recorder (bandã, minidisc) Sursã nivel înalt (CD, tuner) Phono (MM, MC) Intrare 5.1/6.1/7.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale optic/coaxial Ieºiri nivel înalt L/R/C/Sub Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Zona 2 Alte caracteristici

88

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

nevoie, pe lângã putere, ºi de simþ pentru detalii, calitate examinatã, în cazul celor patru candidate, la testul stereo. Modul în care s-au descurcat la testare receiverele AV, pe larg în tabelele, care însoþesc articolul.

CONCLUZIE
Provocarea lansatã de întrebarea retoricã: “Au nevoie sistemele Home Cinema de receivere AV?” a fost luatã în serios de toate cele patru modele testate. Dotarea corespunzãtoare, sunetul frumos, valorile adecvate ale puterii, finisarea calitativã ºi sistemele de operare simple sunt punctele forte ale acestor receivere. Ceea ce ar fi de reproºat este absenþa funcþiilor video din dotare. Deºi fiecare candidat atrage prin calitãþi proprii, totuºi, trãgând linia, Yamaha a adunat cele mai multe puncte, reuºind sã devinã campionul testãrii noastre.

REZULTATE TESTARE

Producãtor Model Preþ

Yamaha RX-V 559 400 euro
max. 50 puncte

Denon AVR-1706 350 euro

Marantz SR 4600 400 euro

Harman/Kardon AVR 135 400 euro

TEST SUNET
Hi-Fi PreoLogic-Surround Digital-Surround

FOARTE BINE
bine foarte bine foarte bine

37

BINE
bine bine bine

36

BINE
bine bine bine

35

BINE
bine bine bine

35

(40%) (20%) (40%)
max. 10 puncte

MÃS. DE LABORATOR
Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi

BINE
excepþional 90 dB 84 dB

7

MULÞUMITOR
bine 80 dB 78 dB foarte bine/bine 144/97 Watt 80/67 Watt mulþumitor 0,6 Watt

5

MULÞUMITOR
foarte bine 83 dB 81 dB foarte bine/mulþumitor 104/98 Watt 60/43 Watt mulþumitor 1,6 Watt

5

BINE
foarte bine 83 dB 82 dB bine/bine 104/71 Watt 92/66 Watt mulþumitor 2,5 Watt

6

(40%)

Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus stereo Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã (30%) Consum energie standby (30%)

foarte bine/bine 175/125 Watt 79/43 Watt bine 1,0 Watt

OPERARE
Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare

max. 20 puncte

BINE
bine bine bine bine

14

BINE
bine bine bine – mulþumitor bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor bine bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor mulþumitor bine

13

(40%) (30%) (20%) (10%)
max. 10 puncte max. 10 puncte max. 100 puncte

FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. AUDIO-VIDEO
RAPORT PREÞ/CALITATE

MULÞUMITOR BINE BINE
excepþional

3 7 68

DEFECTUOS BINE BINE
foarte bine

1 6 62

SUFICIENT BINE BINE
foarte bine

2 6 62

DEFECTUOS BINE MULÞUMITOR
foarte bine

1 6 61

CªTIGÃTOR audio-video www.audio-video.ro 04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 89

Home Cinema

VIA HDMI
De acum oferta este completã: playere DVD la preþuri avantajoase pot transfera digital semnalul, via HDMI. Va aduce acest lucru îmbunãtãþiri faþã de lumea analogicã Scart?

90

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

Redactat de: Sebastian Kovacs

TEST
5 playere DVD cu HDMI FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H PHILIPS DVP 5900 SONY DVP-NS 92 V THOMSON DTH 255 E 180 EURO 180 EURO 200 EURO 300 EURO 150 EURO

remurile în care cinematograful nu putea fi conceput fãrã uriaºele role de celuloid sunt de mult apuse. Între timp, mulþi regizori celebri, precum George Lucas, creatorul lui “Star-Wars”, folosesc doar echipament digital: camere digitale pentru filmare, iar pentru efecte speciale ºi prelucrare ulterioarã, cele mai performante computere în materie de graficã. În plus, proiectoarele lucreazã tot mai des în modul digital, iar colecþionarii de filme nu mai au nici un interes faþã de banda video analog, odatã cu victoria tehnologicã a DVD-urilor.

V

HDMI LA 150 EURO
Concepþia conform cãreia cele mai multe playerele DVD transferã analogic imaginile spre display este, de acum, anacronicã. Interfaþa digitalã a la DVI sau HDMI, prezentã, pânã de curând, doar în dotarea tehnicã a playerelor ºi recorderelor DVD de top, este exact ceea ce lipsea pentru a transforma întregul sistem într-unul digital. Samsung ºi Toshiba, prin modele proprii de numai 200 euro, au fost iniþiatorii modei playerelor DVD ieftine cu interfaþã HDMI. Exemplul lor a fost urmat, între timp, ºi de alþi producãtori, unii dintre ei reuºind sã realizeze playere digitale, cu preþuri sub 200 euro. Astfel, cel mai ieftin candidat din actualul test, Thomson DTH 255 E, costã numai 150 euro. Sony este reprezentat în test de modelul DVP-NS 92 (300 euro), un player DVD/ SACD, care, pe lângã imagini excepþionale, livreazã ºi sunet calitativ. Celelalte playere testate de la LG, Funai ºi Philips au preþuri situate în jurul a 200 euro.

DIGITAL, ADICÃ PERFECT?
Dotarea playerelor DVD, la preþuri avantajoase, cu interfaþã HDMI este a doua caracteristicã tehnicã obligatorie, dupã introducerea, începând cu anul 2003, a modului PALprogressive. Cu toate cã “digital” nu înseamnã neapãrat “optim”, legãtura HDMI oferã acum cele mai bune premise pentru transferul perfect al semnalului spre display sau proiector. Rezultatul depinde, în mod hotãrâtor, de calitatea semnalul trimis de player spre ieºirea digitalã. Toate playerele DVD testate au redat, pe HDMI, un semnal PAL progresiv (576p), sau o imagine înalt scalatã HD, cu valori de 720p sau 1080i. Dacã playerul “cârpãceºte” conversia progresivã sau sca-

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

91

Operarea aparatului se realizeazã uºor. Philips a plãcut atât pe calea conexiunii digitale. în funcþie de materialul de ieºire de pe DVD. au existat probleme la redarea culorilor. Imaginile progresive au fost lipsite. playerul a livrat cele mai armonioase imagini din test. nu mai apare fenomenul de licãrire a rândurilor. Operaþia de setup este înlesnitã prin indicaþii clare ºi numeroase posibilitãþi de ajustare atât pentru sunet. însã. La testul video. La mãsurãtorile de laborator. însã. PROGRESSIVE-AUTOMATIC Playerele cu scanare progresivã trebuie sã converteascã rândurile imaginii pentru redarea progresivã. nu a fost optimã. modelul a rãsunat. Funcþiile automate aleg modul potrivit. mai ales în cadrul structu- Plug-in: Thomson este singurul player din actualul test care citeºte carduri de memorie de formate diferite. iar prin conexiunea digitalã redarea a fost o idee mai plasticã decât pe calea analogicã. Cu toate acestea. De-Interlacer-ul producând în loc de imagini clare. playerul Sony se deosebeºte clar faþã de concurenþã. În funcþie de aceasta playerul funcþioneazã în modul film sau modul video. puternic T e l ec o m a n d ã i n s u f i c i e n t s i s t e m a t i z a t ã Iubitorii modelelor mãrcii Philips pot alege liniºtiþi acest player DVD. în special la redarea de pe CD. se realizeazã la calitate bunã ºi pe toatã suprafaþa displayului. apoi toate cele pare. iar redarea fotografiilor digitale. telecomanda playerului are multe dintre taste identic proporþionate. la fel ca ºi pe HDMI. în funcþie de redarea de pe DVD sau SACD. La testul audio. HDMI “High Definition Multimedia Interface” este o interfaþã care poate sã transmitã semnale digitale audio ºi video. de altfel elegant ºi sofisticat.1 se realizeazã diferit. adâncimea corespunzãtoare ºi valorile reduse pentru zgomotul de imagine au fost principalii factori care au influenþat pozitiv calitatea imaginilor. Claritatea echilibratã. dure. Claritatea imaginilor. playerul DVD demonstrând o uºoarã tendinþã spre colorarea în verde. Din pãcate. culorile au fost echilibrate. cât ºi în modul analogic stereo. deoarece în comerþ aparatul va putea fi achiziþionat la un preþ mai mic cu cel puþin 50 de euro. partea lor electronicã trebuie sã ºtie. imaginile playerului Sony au pierdut din calitate. de fenomenul de licãrire a liniilor. numãrul lor este corespunzãtor. mai ales prin ieºirile digitale. cu siguranþã. s-a mai descoperit ceva. Playerul Philips a funcþionat la capacitate maximã numai prin conexiunea HDMI. Pe calea analogicã. + + Convertire progresivã bunã Sunet echilibrat Coloraþie uºoarã în verde prin RGB-scart Slãbiciuni la claritate Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) Bine (70 puncte) 92 a u d i o . slãbiciune constatatã ºi prin conexiunea YUV sau HDMI. cu zgomot de pixelare redus. Din punct de vedere sonor. licãriri ale liniilor ºi imagini dezorganizate. Sistemul de operare se evidenþiazã printr-un meniu stilat ºi bine sistematizat. De-Interlacer-ul scaneazã liniile una dupã alta (progressiv). Pentru aceasta. În plus. practic. Via ieºirea pe componente. La unele dintre modele funcþia progressive-automatic a fost relativ repede depãºitã. PROGRESSIVE Emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale livreazã televizoarelor imagini pe rânduri: prima datã toate liniile impare.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . unul modest. în cazul ideal. datoritã meniului bine sistematizat. Sony a realizat modelul DVP-NS 92 în douã variante de culoare: negru ºi argintiu. fãrã a fi. atunci rezultatul de pe display va fi. Doar la scenele întunecate. playerul Philips s-a evidenþiat ca fiind cel mai mare consumator de energie în standby. ceva mai aspru. prin telecomandã. livrând imagini de film echilibrate. SONY DVP-NS 92 V PHILIPS DVP 5900 IMAGINI VIA HDMI Din fericire. echilibrate Meniu bine sistematizat Sunet dinamic. cât ºi pentru ºi imagine. însã. aproape toate playerele din testul actual au reuºit sã realizeze aceste operaþii foarte bine. mai ales þinând cont de tendinþa tot mai clarã de micºorare a preþurilor acestor tipuri de aparate. cel puþin. deoarece imaginile au mai multã adâncime. iar funcþia progressive mai bine realizatã. Sony a reuºit sã obþinã cele mai bune valori datoritã sunetelor dinamice ºi puternice. Interfaþa poate prelucra ºi înregistrãri HDTV. dar. claritatea ºi redarea detaliilor au avut de suferit. astfel încât. Sunetele au fost dinamice ºi bine spaþializate. decât cel prezentat pe lista noastrã.Home Cinema larea. dacã materialul a fost înregistrat în modul interlaced de o camerã video sau TV. Pe de altã parte. în format JPEG. via Scart-RGB. imaginile au fost bune. Setup-ul boxelor pentru ieºirea 5. ori dacã a fost “citit” de pe un film. nu poate însã justifica preþul destul de ridicat. Deºi. calea digitalã este cea mai bunã alegere. Designul. via scart în calitate RGB. + + + Imagini armonioase.

Motive? Pe de o parte. iar cablul HDMI este livrat împreunã cu playerul. Prin conexiunea pe componente culorile au fost armonioase. Funcþia progressive-automatic a fost rapid depãºitã.Lipsuri în redarea detaliilor + + - Imagini corespunzãtoare via RGB Cititor card memorie Scanare progresivã cu slãbiciun i Instrucþiuni de utilizare ilizibile Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (69 puncte) www. deºi posedã toate tastele importante. performanþa lui LG DV 9900 H a fost de nivel mediu. dar. Imaginile au fost vivace ºi adânci. oferind destulã luminã. ajustarea manualã nu este posibilã în modul progresiv. modelul nu a avut de ce sã se ruºineze. bine realizat. Prin ieºirile analogice sunetele au fost câteodatã.ro Bine (69 puncte) Bine (67 puncte) 04/2006 a u d i o . Redarea de pe DVD-uri mai puþin calitative a fost lipsitã de bogãþia de detalii. Thomson pare a fi o adevãratã afacere. efect care a fost evident ºi la conversia progresivã. imaginile au fost.v i d e o m a g a z i n e 93 . playerul LG oferã toate funcþiile semnificative. nici chiar cu material de film de înaltã clasã. de aceea conþinutul este foarte dificil de citit. preþul destul de mic. iar inscripþionarea este oricum numai optimã nu. deºi ar fi fost de dorit o claritate ºi mai bunã a imaginilor. El redã toate formatele importante DVD. fiind singurul model care a primit calificativul “foarte bine”. imaginile pãrând a fi filtrate. au rândurile ºi cuvintele tipãrite prea apropiat. oarecum. mai ales la modul RGB. ceea ce constituie un avantaj. iar nuanþele pielii minim colorate în verde închis. Din punct de vedere sonor. deºi conþin tot ceea ce este important. fenomenele de licãrire a rândurilor ºi apariþia blocurilor aleatorii nu au putut fi îndepãrtate. numai dupã alegerea manualã a “modului 2”. La testul video. Pentru fanii sistemelor Home Cinema. Din pãcate. Intrucþiunile de utilizare sunt. Cele patru pagini.audio-video. O micã etichetã pe partea posterioarã a aparatului atestã sursa nivelului de performanþã: modelul dispune de tehnologia renumitului furnizor Faroudja. De aceea.FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H THOMSON DTH 255 E Playerele mãrcii Funai nu sunt tocmai vedete pe piaþa europeanã. Dar în modul digital. Doar meniul. ceva mai “obosite”. Sonor s-a comportat decent. Din punct de vedere sonor. ceea ce îl face atrãgãtor pentru fanii multimedia. dezorganizate. când au apãrut licãriri ale rândurilor. alãturi de Sony. când imaginile au fost uºor dezorganizate. care pot fi combinate în slideshowuri. La testul video. Conversia progresivã nu a fost foarte bine stãpânitã. însã. La testul video. Crucea cursorului necesitã o perioadã lungã de antrenament. din cauza numãrului mai mic de taste pe partea frontalã a playerului. playerul s-a comportat la fel de bine ºi de exact. Claritatea ºi valorile pentru zgomot. playerul DVD plat LG oferã o funcþie specialã. Telecomanda trezeºte mai puþin entuziasm din cauza tastelor mici ºi a separãrii lor neclare. Thomson a obþinut valori destul de bune. Cu atât mai mult meritã lãudatã o caracteristicã tehnicã specialã. deºi corespunzãtoare. datoritã cãrora playerul prezintã fotografiile de pe camera digitalã direct pe ecranul TV. imaginile modelului LG testat au fost armonioase. playerul a dezamãgit. Funai combinã datele JPEG ºi MP3 în slideshow-uri cu fond sonor. o adevãratã injurie. Cel mai ieftin model testat a ocupat ultimul loc în ierarhie. Via HDMI. La o primã impresie. Din punct de vedere calitativ. Sistemul de operare este bine realizat. au fost calitative. bogate în contraste ºi frumos colorate. bogate în contraste ºi frumos desenate. este insuficient sistematizatã. care. chiar ºi la volum mare. precum ºi JPEG ºi MP3. se poate adãuga pe listã ºi telecomanda. neobiºnuitã pentru acest segment de preþ: tastele telecomenzii universale sunt fluorescente. chiar ºi în condiþii de minimã vizibilitate. sunetele au fost deosebit de echilibrate. iar conversia progresivã bine realizatã. + + - Imagine progressivã armonioasã pe YUV Cablu HDMI livrat U º o a r ã t e n d i n þ ã s p r e v e r d e î n c h is ( R G B ) Claritate mai redusã + Telecomandã bine sistematizatã + Conversia progresivã cu ajustare manualã . via HDMI. la testarea de laborator Funai. care trezeºte suspiciuni în privinþa calitãþii. Faþã de contracandidaþii sãi se impune prin prezenþa în dotare a sloturilor pentru cardurile de memorie. sunetele. nu au fost în nici un caz. modelul s-a comportat cel mai bine via Scart. poate combina muzica MP3 cu fotografiile JPEG în slideshow-uri. ieºite din comun. dar insuficient de clare. Cu toate acestea. chiar ºi la scenele întunecate. fiind la nivelul contracandidaþilor sãi. Mai mult decât atât. reuºeºte sã mai împace lucrurile. chiar dacã nu excesiv spaþializate. nu a putut fi clasificat la acelaºi nivel de calitate cu al lui Sony. La modelul testat.

5 x 24 Thomson DTH 255 E thomson. cu echipamentul pe care-l aveþi acasã. în practicã.1 Ieºire cascã/reglabil Alte caracteristici •/•/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– • –/– divizor pt. calitatea rezultatului obþinut va depinde de nivelul de performanþã al aparatelor din sistem. iar rezultatul este.5 x 5 x 32 Funai DVP-6200 funaiworld. HDMI –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/•/• 9s mediu •/– –/– – •/•/•/• • •/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. pe care un player o redã prin conexiunile analogice pe componente.com 180 euro 2 ani 43 x 3. acum. caracteristica fundamentalã a imaginii. ori despre transferul digital. sã experimen- taþi.5 x 6 x 30 LG DV 9900 H lge. în mod deosebit. Însã.com 300 euro 2 ani 43 x 6 x 24 Philips DVP 5900 philips. slideshow JPEG cu efecte de mixaj –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 10 s tare •/– –/– – •/•/•/• – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt.com 200 euro 2 ani 42. indiferent dacã vorbim despre transferul simplu de semnal PAL spre display sau proiector. MS ºi CF •/•/– •/•/• •/•/– •/•/• •/•/• • – – – – •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– •/•/–/• –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/– REDARE DVD-audio/SACD/MP3/WMA CD/VCD/S-VCD/JPEG/DivX DVD-R/-RW(VM)/-RW(VR)/-R DL/ +R/+RW/+R DL/-RAM Alegere directã titlu/capitol/ marker/timp Timp citire DVD Zgomote device Memorie redare/pt. corect realizatã de toate modelele testate. douã amãnunte au atras.com 180 euro 2 ani 43. deoarece displayurile de rezoluþie înaltã stãpânesc scalarea pentru valori mai bune ale rezoluþiei. a rãmas aceeaºi ºi la transferul digital. vã recomandãm. CONCLUZIE Putem afirma fãrã urmã de dubiu: ultimul pas spre digitizarea sistemelor Home Cinema îºi meritã. HDMI 94 a u d i o . decât cele reuºite de playerele testate. DOTARE Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Sony DVP-NS 92 V sony. Un lucru e clar: diferenþele de calitate existã atât în lumea digitalã. vizibil. imaginile de rezoluþie înaltã. fiind la nivelul corespunzãtor de calitate. totuºi. slot card memorie pt. toþi banii. SD. în linii mari. imaginile livrate via HDMI au fost o idee mai armonioase. via HDMI.Home Cinema rilor diagonale. HDMI ºi cablu HDMI –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 13 s mediu •/– •/– • •/•/–/– – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • •/•/• •/•/– – –/– ieºire divizor pt. MMC. pentru comparaþia rezultatelor obþinute.1 Set-up volum/dimensiuni boxe/ ajustare timp funcþionare Amplificator dialog Imagine PAL/NTSC/convertor Parametrii imagine Prevãzuþi/individuali Scanare progresivã PAL/NTSC •/• •/• –/•/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/–/• 16 s mediu –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/–/• 11 s mediu –/– –/– – •/•/•/• • –/– •/–/• 1 –/0 •/1 1 • –/•/• –/•/– – –/– divizor pt. interfaþa nu costã prea mult. Operaþia de scalare a fost. cât ºi în cea analogicã.net 150 euro 2 ani 43 x 5 x 24 SUNET ªI IMAGINE Sunet Digital out: DD/MPEG-2/ DTS/96 KHz PCM Decoder: DD/DTS/DVD-audio/SACD Ieºire reglare volum 5.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . mai multe discuri •/• TELECOMANDA Controleazã TV/AV-receiver Aparate ale altor mãrci •/– ale aceluiaºi producãtor •/•/•/• – AFIªARE Titlu/capitol/timp funcþionare/ timp funcþionare rãmas Data rate Display iluminare reglabil/deconectabil •/• CONEXIUNE Scart/cu YC/RGB Numãr mufe scart S-video/numãr RCA-video/numãr Numãr mufe RCA-audio Ieºire YUV DVI/HDMI/HDCP Ieºire digitalã optic/coaxial/i-Link Ieºire 5. Pe de o parte. atenþia. Oricum. HDMI/ieºire YUV. Deºi câºtigul calitativ. nu este chiar extraordinar. mai adânci ºi mai bine organizate. HDMI. La testare. Pe de altã parte.

cu taste inscripþionate minuscul ºi defectuos structurate.9/10. 30 puncte TEST SUNET Digital surround (AC-3) CD/SACD/DVD-audio Sunet analog FOARTE BINE foarte bine foarte bine/foarte bine/– 23 FOARTE BINE foarte bine foarte bine/–/– foarte bine 22 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 (40%) (60%) max. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE Bine 8 77 BINE BINE Bine .5 Watt 7 repede (60%) 76% 74% 73% BINE Cadre în miºcare încet (40%) 88% 87% 85 % bine foarte bine 2.2/9. care sunt insuficient sistematizate.2 Watt 6 repede (60%) 65% 62% 65% FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 92% 91% 91 % foarte bine excepþional 0. 10 puncte foarte bine MÃS.audio-video. 100 puncte DOTARE REZ. Modelul LG (2) are telecomanda clar structuratã. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Sony DVP-NS 92 V 300 euro max. La Philips (4) tastele importante ies în evidenþã faþã de restul. Telecomanda lui Thomson (3) este foarte micã.v i d e o m a g a z i n e 95 .mulþumitor 6 67 CªTIGÃTOR audio-video www.mulþumitor 6 70 BINE BINE Bine . iar tastele pentru device sunt fluorescente. Modelul de la Funai (5) iritã din cauza tastelor inscripþionate prea mic ºi cu contrast redus.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine . 15 puncte BINE bine foarte bine bine bine 10 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine 9 MULTUMITOR suficient mulþumitor bine bine 7 BINE bine mulþumitor suficient bine 9 MULTUMITOR mulþumitor bine mulþumitor mulþumitor 7 (45%) (30%) (15%) (10%) max. 10 puncte max.3 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 86% 85% 86 % bine foarte bine 0.3 4 1 2 5 Telecomenzi în comparaþie: Sony (1) strãluceºte prin separarea curatã dintre grupele de taste. Utilizarea fluentã a cursorului (de forma unui pãtrat) are nevoie de un timp lung de antrenament. care controleazã meniul ºi device-ul. 35 puncte Philips DVP 5900 200 euro Funai DVP-6200 180 euro LG DV 9900 H 180 euro Thomson DTH 255 E 150 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced 28 27 28 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced bine bine foarte bine foarte bine 27 26 27 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced foarte bine foarte bine foarte bine bine 27 26 27 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine bine FOARTE BINE bine foarte bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 25 26 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine bine FOARTE BINE foarte bine bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 26 25 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine mulþumitor (30/25%) (15/10%) (15/10%) foarte bine foarte bine foarte bine Redarea miºcãrii/repaus al spotului(40/35%) bine Convertire progresivã (-/20%) max. DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 91% 90% 90 % foarte bine excepþional 0.2 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 84% 83% 89 % bine excepþional 3.4/10.ro 04/2006 a u d i o .mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine .3 Watt 7 repede (60%) 74% 72% 71% repede (60%) 75% 73% 73% repede (60%) 77% 75% 72% Consum energie standby/funcþionare OPERARE Telecomanda Meniu Operare aparat Instrucþiuni de utilizare max. Celelalte taste abia dacã se deosebesc între ele.0/9.6/6.

Home Cinema JOC DE LUMINI Sunt. oare. proiectoarele utile? Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 96 a u d i o .

800 de euro) ºi BenQ (2. precum ºi cele referitoare la momentul în care raportul preþ/calitate începe sã se aplatizeze.000 de euro. Dacã neglijaþi oricare dintre aceste aspecte. Iar dacã este vorba despre proiectoare pretenþioase. De aceea. parteneri perfecþi pentru Home Cinema. la 800 de euro. pentru a discuta detalii precum folosirea proiectorului.500 EURO www. puteþi avea surpriza neplãcutã de a constata cã aþi aruncat banii pe geam pentru maºinãrii extrem de scumpe. cu atât mai mult vã recomandãm sã vã luaþi rãgazul suficient de timp pentru a analiza temeinic modelul. TEST NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 800 EURO 1. Prezentarea este inauguratã de un proiector multi-funcþional NEC. Cu cât oferta pare mai atrãgãtoare. În paginile articolului veþi gãsi explicaþii privind creºterea calitãþii imaginii în funcþie de preþul de achiziþionare. pe care iubitorii de sisteme Home Cinema sunt obiºnuiþi sã le achiziþioneze ºi instaleze pe propriile forþe.Redactat de: Daniel Chira el mai important aspect de care trebuie sã þineþi cont la achiziþionarea unui proiector este urmãtorul: nu reacþionaþi spontan. articolul se concentreazã asupra modelelor cu preþuri de maxim 2. Modelele de la Toshiba (1. cu preþuri începând de la 3.500 de euro).500 de euro. este absolut necesar sã vã sfãtuiþi cu un comerciant competent C sau cu un instalator de sisteme Home Cinema.audio-video. a ecranului de pânzã.800 EURO 2. reprezintã urmãtorul segment de preþ ºi calitate. sau posibilitãþile de cablare ºi inspecþie localã a aparatului.ro 04/2006 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 97 .

Dacã panelul este lãsat la formatul original 4:3 în Cu cât operaþia de umbrire a domeniilor “moarte” din panel se realizeazã mai bine. care joacã ºi rolul secundar de componentã Home Cinema. proiecteazã 768 de rânduri. Imaginile PAL. iar orizontal 1. foarte luminos ºi impunãtor. evident. este o posibilã alternativã. nu-l scuteºte nici pe NEC. chiar ºi în condiþii optime. proiectorul VT-57 este livrat împreunã cu geanta în care poate fi purtat. Un asemenea avantaj. Motivul? Chiar dacã au existat ºi existã încã multe modele bune de proiectoare cu numai 480 de rânduri verticale (ex: Infocus X1a). Ceea ce se întâmplã ºi în cazul lui NEC. modelul Infocus X3. Chestiunea are. Identic: materialul din care este construitã carcasa ºi elementele de operare sunt caracteristice modelelor mai voluminoase de la NEC. rãmân la dispoziþie exact 1. intrarea VGA (albastru) înghite ºi semnale YUV de la componente.024 x 576 pixeli. contrast mai bun. iar acasã devine maºinãrie de rulat filme. de pildã cu o micuþã draperie. dar numai pentru acest format. al cãrui panel de cristale lichide nu poate ºunta lumina 100%. O lege a fizicii. XGA. care. Cele trei paneluri LCD. modelul strãluceºte în sãlile de conferinþã prin Excel ºi PowerPoint. Un ecran 16:9 cu margini late.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . În plus. nici la cele mai scumpe modele de proiectoare de acest tip. Performanþele lui VT-57 în Home Cinema au fost limitate.024 x 768 pixeli se numeºte. afirmã cã un randament luminos mare reduce contrastul. mai scump ºi considerabil mai zgomotos. ºi o parte proastã. câte unul pentru fiecare culoare fundamen- talã. Deºi imaginile au fost extrem de clare. cel puþin în Europa. în lumea computerelor. adicã apar exact ramele care trãdeazã formatul 4:3 ºi care diminueazã contrastul domeniului învecinat. este modelul ideal. Însã proiectorul s-a dovedit a fi. Mulþumitã tehnologiei DLP el oferã un .600 ANSI-Lumen) – caracteristici care fac din NEC un reprezentant tipic al proiectorului “Dual Use”. V puteþi uºor convinge de efectul disã torsionant al acestei lumini reziduale dacã lãsaþi proiectorul sã radieze printr-o diafragmã improvizatã. În caz contrar. proiectorul nu va putea fi folosit complet în format 4:3. nu au 480. în format 16:9. bineînþeles. 98 a u d i o . adicã o imagine 16:9 în numãr complet de rânduri PAL. faþã de formatul american NTSC de 480 de rânduri. De altfel. ceea ce se traduce prin scãderea claritãþii. pentru a pãcãli lumina rezidualã. realizate cu compromisuri. Soluþia acestei probleme este oferitã de o funcþie vicleanã a modelului NEC. cei care cautã un proiector universal XGA. scenele întunecate au pãrut a fi o lume unitarã de umbre. vor gãsi în acest model unul dintre cele mai ieftine ºi performante proiectoare de pe piaþã. Rezoluþia finalã de 1. Formatul 16:9 poate fi deplasat liber în plan vertical. Odatã adus în partea superioarã. conversia dintr-o normã în alta dupã motto-ul “Din 6 facem 5” este o sursã suplimentarã de distorsiuni ale imaginilor. în nici un caz una vivace. aºa cum oferã majoritatea DVDurilor din comerþ. Domeniile inactive din panelul în format 16:9 nu vor fi niciodatã cu adevãrat negre.Home Cinema PÂNÃ LA 1000 EURO VT-57 NEC partea de sus ºi jos câte 96 de rânduri întunecate. nu se cedeazã prea uºor. ci 576 rânduri. Dacã însã vã doriþi un proiector cu contrast mai bun. cu atât imaginile vor fi mai intense ºi mai fin diferenþiate. Totuºi. Posibilã este ºi calea inversã: imaginea trasã în jos. la nevoie. care înghit lumina. XGA este elegant în ambele roluri. iar partea superioarã a ecranului mascatã. o invitaþie clarã de a folosi aparatul nu doar pentru satisfacerea propriilor plãceri. FUNCÞIONALITATE DUBLÃ Paneluri XGA ºi randament luminos relativ înalt (1. ci ºi ca mijloc de lucru. folosiþi un ecran tip roletã ºi trageþi de el atât cât este necesar. Astfel. chiar ºi în spaþiile cu ferestrele neacoperite. + + + + - Proiector XGA ieftin Extrem de silenþios Lampã cu duratã lungã de viaþã Finisare bunã Contrast slab YUV numai prin adaptor Structurã sensibil pixelatã la scenele luminoase În acest test comparativ am renunþat la proiectoarele cu rezoluþii mai mici de 576 pixeli. PANOU VICLEAN Nu atât de rãu pe cât se pare: via adaptor. acestea sunt. Imaginile cinematografice apar astfel încadrate în gri. Modelul NEC VT-57 aparþine celor mai ieftine proiectoare PAL.024 de rânduri. plasticã ºi adâncã.

Aproape de necrezut. douã avantaje ale modelului Toshiba. numai jumãtate din puterea sa luminoasã.024 x 576 pixeli. de asemenea. + + + În timp ce predecesorul sãu.PÂNà LA 2000 EURO MT 400. Reþeaua ortogonalã de pixeli. deci economisirea nu este o idee prea bunã nici în acest caz. Dar “efectul curcubeu” deranjeazã. Brusc. În momentele mai dificile (miºcãri rapide. ci despre visul privind posibilitatea de a face economii. Toshiba. Asta poate ºi NEC. trebuia sã se descurce cu o valoare redusã de numai 480 de rânduri. în acelaºi tip de semnal (PAL progresiv analogic prin cablul pe componente YUV). 04/2006 a u d i o . putem enumera. precum Denon DVD. Tehnica DLP este rãspunzãtoare pentru imaginile bogate în contraste ºi aproape lipsite de granulaþii. pentru fracþiuni de secundã. la acelaºi preþ. Aceeaºi micã slãbiciune. rulat pe acelaºi player (Linn Unidisk). dotat din plin cu modele NEC-Allrounder. pentru a aprinde lampa sa cu vapori de mercur. ºi. azi gãsiþi. adicã imagine PAL în format larg. de aceea se pot deplasa mai aproape una de alta. la fel ca ºi grunduirea gri-deschis din spatele imaginilor întunecate.v i d e o m a g a z i n e 99 www. În plus. Toshiba lasã o impresie de claritate moale. fãrã pierderi de calitate. decât moleculele de cristale lichide. Atenþionare: led-urile “Temp” ºi “Fan” avertizeazã atunci când se ajunge la supraîncãlzire sau dacã ventilatorul este blocat. Ele pot fi controlate din partea inferioarã. veþi obiecta dumneavoastrã. este acum de nevãzut. cu un preþ mai mult decât dublu. proiectoare cu rezoluþie de 1. Cãile de acces în palatul lui Dalai Lama – drumuri secrete ale camerei prin nuanþe de roºu. pentru imagini de 2 metri.2910. Faptul cã perfidele linii ale rasterului lipsesc aproape cu desãvârºire din imagine. În plus. sunt cele mai potrivite modelului MT 400. este cu totul altul atunci când se foloseºte modelul Toshiba. în culorile lor fundamentale. de cele mai multe ori. care înmoaie din negru. MT 200. numai atunci când se ºtie despre existenþa lui. Limita s-ar situa în jurul valorii de 3 metri distanþã. De exact atâta timp are nevoie Toshiba În ciuda unori valori nominale egale pentru rezoluþie. totul explodeazã… Din fericire nu este vorba despre lampã. Proiecþia a funcþionat cel mai bine atunci când semnalul video a sosit prin mufa DVI. Playere valoroase dotate cu mufe HDMI sau DVI. care trebuie sã lase mereu spaþii libere între ele pentru cãi de conducere.ro . dupã activarea tastei “On”. contraste puternice). mici pãrþi din imagine apar. la Toshiba. umbre ºi luminã de lumânare – au fost foarte adânc reprezentate. care apare la toate modelele de proiectoare DLP este vizibilã ºi . ci cu ajutorul unor oglinzi microscopice Kipp. mai degrabã decât una ascuþitã. Tehnologia nu produce pixeli prin cristale lichide. CIFRE ÎNªELÃTOARE MT 400 TOSHIBA Compatibil: mufa DVI-D (dreapta sus) acceptã semnal video digital de la ieºirile DVI ºi HDMI. are un zgomot Imagini armonioase Lampã cu duratã lungã de viaþã Contrast bun Uºor efect curcubeu Telecomandã insuficient dotatã Nu prea silenþios de funcþionare foarte mare faþã de silenþiosul NEC. le permite spectatorilor sã poatã veni mai în faþã. spontan. mai ieftine ºi mai silenþioase. care împrumutã scenelor luminoase un caracter amorf suplimentar.audio-video. Acelaºi film (“ªapte ani în Tibet”). Doriþi o comparaþie directã? Atunci poate vã acordaþi un sfert de minut ca sã vã imaginaþi viitorul.

În mod surprinzãtor. cu rezolu. ci în spate. Nu acelaºi lucru se poate afirma despre telecomanda lui Toshiba (dreapta). precum Runco ºi Toshiba.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Cei care au vãzut cât de adânc a desenat BenQ scenele din timpul nopþii. ca ºi cele ale unei proiecþii Dia. Întreg fenomenul nu a mai avut Exemplu strãlucitor: telecomanda BenQ (mijloc). cu mult înainte de terminarea filmului. fin diferenþiate + Meniu reglare opulent . modelul 7700 posedã o intrare HDMI ºi douã intrãri pe componente. sau cât de minunat ºi cald colorate au fost scenele filmate la lumina soarelui. chiar douãsprezece ori mai mult decât modelul 7700 – în funcþie de model ºi de producãtor – de aceea se sustrag de la aceastã comparaþie. show-ul tocmai apãrut “Ski To The Max” de Willy Bogner. dar nesistematizate.280x720 (alias 720p) – de pildã. demonstreazã convingãtor cât de bine se poate descurca. Imaginile au fost fluente. cu taste la fel de puþine. Materiale mult peste valorile vechi PAL promit ºi televizoarele cu rezoluþie înaltã HDTV. secondate de filme îngrijit transferate pe DVD.080. chiar ºi de pe DVD-urile obiºnuite. Bineînþeles cã nu se poate în nici un caz afirma cã. BenQ joacã deja în liga rezoluþiilor superioare: 1. în ciuda numãrului redus de taste.Raport uºor tasat imagine-pagini în modul Letterbox revãrsat imagini. care intrã încet-încet în modã. puteþi fi liniºtiþi în aceastã 100 a u d i o .Home Cinema Toshiba MT 400 redã exact pe ecran toþi pixelii DVD. pline ºi plastice. iar ecranul s-a transformat într-o fereastrã proaspãt spãlatã în format 16:9. adicã 1. De aceea. pe care nu trebuie sã contaþi în viitorul apropiat. într-un spaþiu virtual. PAL TOTAL De ce ar fi atunci necesare asemenea valori înalte de rezoluþie? Ecranele dau un rãspuns mai convingãtor decât orice teorie sofisticatã. Ochii reacþioneazã mai repede decât urechea. loc pe pânza albã.280x720 pixeli este valoarea pe care o poate realiza cipul sãu DLP Proiectoare ºi mai sofisticate. PÂNÃ LA 2000 EURO PE-7700 BENQ Realizat pentru sisteme Home-Cinema: alãturi de intrãrile S-Video ºi video. existã câteva duzini de filme în formatul WMV-HD 1. la ora actualã. De ce ar fi nevoie atunci de un preþ suplimentar de 700 de euro ca sã cumperi modelul BenQ? Din mai multe motive. precum Blu-Ray. la fel ca ºi viitoarele modele de DVD-uri. imaginile via BenQ par a ignora graniþele tehnice. impresionantul rezultat ne permite sã susþinem cã strãdaniile pentru atingerea unui standard mai înalt al rezoluþiilor sunt absolut îndreptãþite. nu vor ezita sã ia în considerare preþul suplimentar pentru achiziþionarea acestui aparat. Totuºi. mãtãsoase.290x1. Priveliºte familiarã: BenQ construieºte ºi proiectoare pentru clienþii OEM. costã la momentul actual de patru. Oricum. filmat iniþial pentru Cinema Imax. Din sistemul de lentile bine calibrat al modelului BenQ 7700 s-au + Imagini bogate în contraste. cu proiectoare de genul lui 7700. care abia dacã pot fi explicate conform normelor uzuale PAL. se gãsesc pe piaþã filme cu o asemenea valoare pentru rezoluþie. iar talentul sãu de a reda convingãtor scenele întunecate – una dintre cele mai dificile sarcini pentru un proiector – a fost demonstrat cu argumente clare. generos dimensionatã ºi cu taste fluorescente. þie “2K”.

Burosch este testul de imagine DVD al specialistului în materie de produse video cu acelaºi nume. proiectorul trebuie sã aibã pregãtitã pentru orice umbrã. Juriul testãrii este. Dar munca de procesare necesarã pentru obþinerea tuturor caracteristicilor enumerate mai sus presupune costuri suplimentare.800 euro 2 ani 30 x 10 x 27 cm •/• •/–/• • (DVI-D) DLP / 1024 x 576 • •/• –/• –/– manual / manual •/– 31 dB (A) redus 800 2. Abia atunci imaginea devine tridimensionalã.60 m 3000 h (în Eco-mod) 400 euro – 3 Analiza ajustãrilor CU AJUTORUL NOULUI TEST DE IMAGINE DVD DE LA BUROSCH SE POT OBÞINE. FÃRà CONCURENÞà În jurul preþului de 2. Cineaºtii pretenþioºi din zilele noastre vor fi pe deplin satisfãcuþi de modelele Toshiba MT 400 ºi BenQ PE-7700. ele nu au imagini la fel de naturale. ultimul model fiind senzaþional de performant. BENQ PE-7700 Proiector cu imagini excepþional de plastice.audio-video. Exemplu: un bãrbat îmbrãcat în costum negru la un colþ umbrit de stradã – atâta vreme cât acest gen de scene nu sunt interzise. imaginile vor fi mai clare ºi mai exacte.000 de euro.ro 04/2006 a u d i o . 30 dB (A) 90 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 75 FOARTE BINE foarte bine 85 FOARTE BINE excelent 90 1 valori corespunzãtoare producãtorului. oricum. exact nuanþa de gri potrivitã. BenQ dispune de o bogãþie uriaºã de contraste. fãrã a mai aºtepta viitorul. 2 prin adaptor spre VGA (fãrã livrare) 3 prin conexiune RGBHV (cablu inclus). însã.3. pline ºi mai degrabã moi.64 m .com 1. O altã provocare pentru proiectoare este conversia numãrului original de rânduri ale imaginii la cel mult mai mare al panelului DLP . “Hai sã încercãm repede un Burosch”. 31 dB (A) 85 foarte bine redus. cinema ºi sport. alegerea modelului BenQ va fi mereu cea mai bunã soluþie. care ajutã la evaluarea conversiei progresive în player ºi proiector. Se pare însã cã BenQ nu a economisit nimic în acest sens.com 800 euro 2 ani 31 x 11. Bogat în contraste.30 m 3000 h (în Eco-mod) 350 euro – BenQ benq.500 euro 2 ani 38 x 11. care pot realiza diferenþierile cele mai fine fãrã nici o dificultate.privinþã.com 2.3. Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) INTRÃRI Video/S-Video YUV (progressive)/scart-RGB/VGA Interfaþã DVI /–/• FUNCÞII Principiu construcþie/rezoluþie Comutare 16:9 Retroproiecþie/proiecþie tavan Corectura de trapez Orizontal/vertical Obiectiv shift Orizontal/vertical Zoom/focus Telecomanda/luminatã DATE DIN PRACTICà Zgomot Luminã rezidualã Luminozitate maximã (ANSI-Lumen)1 Distanþa pentru lãþime imagine 2 m (16:9) Durata de viaþã lampã1 Preþ lampã Alte caracteristici REZULTATE TESTARE Calitate imagine Evoluþie zgomot bine minim.00 m . spre deosebire de BenQ. unele proiectoare LCD oferã aceeaºi valoare pentru rezoluþie: Sanyo PLV-Z4 sau Panasonic PT-AE 900.8 cm •/• – – LCD / 1024 x 768 • •/ • –/• –/– manual / manual •/– 25 dB (A) minim 1600 3. pânã la subtilele teste elan. sau orice unduire a materialului video. fiind cel mai bun proiector în materie de imagine în interiorul grupei modelelor care au obþinut 90 de puncte audio-video.v i d e o m a g a z i n e 101 . Performanþa uluitoare este posibilã datoritã mai multor factori. performanþa lui în sistemele Home Cinema este limitatã. de pãrere cã modelul PE-7700 aparþine clasei de top. Dar. Programul are absolut tot ce este important: de la simpla ajustare de luminozitate ºi contrast prin paletele pentru nuanþele pielii. www. cu excepþia unui grup foarte restrâns de oameni sensibili la “efectul curcubeu” (perceperea acestui fenomen este extrem de subiectivã). Puþin prea sãrac în contraste pentru imagini de cinema.75 m .5 x 25. perfect diferenþiate. Dacã operaþia reuºeºte. chiar ºi acolo unde alte proiectoare “vãd” numai un simplu negru. naturale. TOSHIBA MT 400 Proiector DLP cu imagini frumoase. CU ORICE MODEL DE PROIECTOR. De aceea.propoziþie des auzitã în sala de cinema audio-video.5 x 30 cm •/• •/–/– • (HDMI) DLP / 1280 x 720 • •/• –/• –/– manual / manual •/• 30 dB (A) redus 1100 2. iar diagonalele pe ecran mai mari decât cu proiectoarele de 576 de rânduri. Producãtor NEC www nec. iar la scenele întunecate. DATE TEHNICE NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 NEC VT-57 Proiector LCD-allround super silenþios cu rezoluþie XGA. Versiunea cea mai recentã a acestui gen de test se numeºte “AVEC Professional Test DVD” ºi conþine un arsenal uriaº de semnale de verificare.60 m 4000 h (în Eco-mod) 350 euro – 2 Toshiba toshiba. 25 dB (A) 75 foarte bine redus. REZULTATE MAI BUNE. CONCLUZIE Modelul NEC VT-57 este proiectorul universal pentru iubitorii de jocuri pe computer.3.

contact video digital.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Home Cinema CONTACT VIZUAL Receiverele AV oferã mult din punct de vedere vizual. la preþuri accesibile situate între 800 ºi 1.050 euro. TEST 3 REVEICERE AV JVC RX-D 701 S PHILIPS DFR 9000 YAMAHA RX-V 1600 1. chiar ºi la preþuri moderate.000 EURO 800 EURO 1.050 EURO 102 a u d i o . Cele trei modele testate asigurã. colaborând optim cu televizoare ºi alte componente.

modelul s-a prezentat în general bine. îl constituie receiverele AV. cu al sãu RX-V 2600 (1. abia dacã intervine în joc. Totuºi. fãrã treceri bruºte. care transmite programele radio digital. la ora actualã. Aceastã interfaþã serveºte. au fost adânci. Astfel. iar baºii. a devenit dificilã colaborarea cu receivere AV poznaºe. cu ajutorul funcþiei De-Interlacer. este interesant ºi din punct de vedere tehnic. de mai mulþi ani. Totuºi.audio-video. Modelul argintiu. controleazã ºi restul componentelor. deºi nu foarte exacþi. cu design neobiºnuit. Regula. la acest preþ. Interfaþa USB este folositã tot mai des ºi pentru legãtura dintre PC ºi aparate audio sau video. telecomanda receiverului. foarte bine realizatã. De aceea. În era televizoarelor HD-ready. în acest sens. Scalarea video. cele ºase outputuri digitale promit. þinând cont de rãspândirea limitatã a acestui format radio digital. aproape de nivelul realizat de Yamaha. Producãtorii acestor aparate paveazã. în format progresiv de 576p. Din punct de vedere tonal. început de producãtori precum Denon. De aceea. Diferenþele încep sã fie sesizabile abia dupã punerea receiverului în funcþiune. Componenta centralã a sistemelor Home Cinema trebuie sã fie capabilã sã preia toate formatele video analog ºi digital ºi sã le converteascã în formatele pe care le poate recunoaºte televizorul sau proiectorul conectat în sistem. La acest capitol îi este superior modelului 2600. Playerele DVD europene transmit. în majoritatea sistemelor Home Cinema.000 euro). Un exemplu bun. Dar. insuficient dotate. prin modelul AVR-4306 (2. Tunerele DAB nu sunt prea rãspândite. dar insuficient de puternice. Tot mai multe receivere au intrãri ºi ieºiri în standard HDMI ºi pot Clasic ºi elegant: RX-V 1600 are conexiunile sale frontale ºi elementele de operare adãpostite sub o clapetã frontalã masivã. Dar la “The Day After Tomorrow”. de maximã importanþã rãmâne colaborarea între componente. însã. Ceea ce a impresionat la testare a fost nivelul bun de calitate a sunetului.1 sunetele au fost bine spaþializate. semnalul video spre televizor. precum cele transmise prin vocea Sarei K. via cablu scart.Redactat de: Aurora Hoduþ YAMAHA RX-V 1600 PHILIPS DFR 9000 tabilirea contactului vizual între douã persoane care comunicã este un semn clar pentru o bunã înþelegere. testat deja în laboratoarele audio-video. via HDMI. modelul Philips este. a playerelor DVD cu intrãri HDMI ºi interfeþe digitale video ºi a boxelor set top HDTV. nici un model nu a reuºit sã redea în camera de audiþie audio-video sunete de furtunã atât de puternice ºi de bine spaþializate. receiverele AV au. sistemul de operare rãmâne relativ simplu. simplã ºi exactã în comunicarea de zi cu zi. partea din spate a receiverelor cu o duzinã de mufe video inutile. Acest proces. receiverul 1600 converteºte semnalul video analog. la calitate echivalentã cu a unui CD audio. Înrudirea cu modelul de aceeaºi marcã RXV 2600 este considerabilã. S NOILE FUNCÞII VIDEO Realitate care pare sã se schimbe. ca ºi cum celor cinci canale li s-ar fi tãiat deodatã rãsuflarea. drept semnal RGB. numai rolul de maestru de sunet. la ora actualã. producãtorul olandez îºi defineºte produsul drept componentã de lux ºi îl include în seria proprie de aparate de top “Cineos”. În acelaºi timp. cele S-video ºi composite. Fireºte. spre volum mai mare. lipseºte din dotare. receiverele AV joacã. se impune acum ºi în segmentul de preþuri medii. în timp ce administrarea semnalului video este lãsatã pe seama televizorului sau a proiectorului. pentru conectarea aparatelor periferice la PC (cititor card memorie. În România. împãrþit dupã cele trei culori fundamentale. + Intrãri video la alegere pentru scart sau YUV + Cele mai bune funcþii video din test + Sunet bun . cele douã receivere semãnând ca douã picãturi de apã. Dacã tunerul DAB. redarea sunetelor joase a fost la fel de exactã ca ºi cea realizatã de modelul testat 2600. alãturi de preþioasele LCD-TV. La modul 5. Dimpotrivã. alte conexiuni pentru semnalul video. Bine (72 puncte) USB Prescurtare pentru “Universal Serial Bus”. având sunete clare.300 euro). prin sunete clare ºi bogate în detalii. iritante. doar 5 staþii radio emit astfel. este valabilã ºi în cazul colaborãrii dintre aparate cu roluri diferite. meniul modelului 1600 este realizat mai simplu. cu precãdere. + Dotare completã + Funcþie bunã De-Interlacer pentru HDMI + Sunet foarte bun + Funcþie foarte bunã Multi-Room . tastaturã sau audioplayer). înainte de a-l reda digital. cel puþin.ro 04/2006 a u d i o . urechile juriului testãrii au fost alintate de sunete muzicale. Cu toate acestea.Rezerve de putere reduse Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) DAB Prescurtare pentru “Digital Audio Broadcasting” – un standard terestru de emisie. www. cel mai ieftin receiver AV-HDMI de pe piaþã. din “Brick House”. La modul stereo. scena furtunii cu fulgere bubuitoare ºi sunete foarte joase a fost redatã o idee mai puþin penetrant. lipsa acestuia ascunde incompatibilitate. sau Yamaha. clare.Meniu insuficient sistematizat Cu un preþ de numai 800 euro. un sunet luxuriant.v i d e o m a g a z i n e 103 . noul receiver HDTV DSR 9000 ºi playerul DVP 9000 S. prin mufele pe componente. Mai mult. prezentã la modelul 2600. în ciuda dimensiunii compacte a carcasei modelului. iar tastele telecomenzii se deosebesc pe alocuri. la fel de “subþire” fiind ºi oferta de emiþãtori DAB.

Back L+R/Sur.Center Zona 2 Alte caracteristici Rezultat audio-video Bine (69 puncte) DE-INTERLACER Staþiile de emisie TV ºi playerele DVD scaneazã imaginile dupã rânduri: prima datã toate liniile pare. vocile au fost perfect redate. + Cel mai bun sistem de operare din test + Sunet bun .1/6. Aceastã funcþie este importantã.com 1. transformându-l pe acesta în staþie de emisie MP3. MC) Intrare 5. nivelul de calitate a fost ºi mai bun. mai ales la convertirea digitalã a imaginilor video pentru ieºirea HDMI.050 euro 2 ani 44 x 18 x 44 •/• •/•/• •/•/• •/– –/• 8 •/– •/– • 0 . De-Interlacer intervine în scanarea progresivã a liniilor.Home Cinema JVC RX-D 701 S DOTARE RECEIVER-AV Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Yamaha RX-V 1600 yamaha.com 1. receiverul JVC se aseamãnã cu modelul concurent de la Philips. apoi toate cele impare.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale Optic/coaxial Ieºiri volum mare L/R/C/Sub Surround L+R/Sur. care se conecteazã la mufa USB a computerului. JVC s-a comportat remarcabil. sunetele au fost adânc ºi larg spaþializate. care apare ºi la modelele reuºite de receivere de la Panasonic. Fiºierele MP3 sunt preluate fie prin cablu USB.Rezerve de putere reduse ProLogic II/Iix/ajustabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Program sunet DSP 2 canale surround/Dolby Virtual Speaker Cascã surround/Dolby Headphone Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil Frecvenþã graniþã woofer deconectabil Dispozitiv calibrare automatã De la 60 la 220 Hz din 80/100/120 Hz – VHF/UM/DAB 40 – •/•/• •/– –/–/– • –/– •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• • VHF/UM 45 – •/•/• •/– –/•/– • –/– •/•/• •/•/– –/–/– •/– •/• 110/120/160/200 Hz 10 în 10 Hz RECEPÞIE RADIO Domeniu de frecvenþe Memorie staþie Valoare directã frecvenþã RDS/PTY/radiotext TELECOMANDA/CONTROL Control sistem/bidirecþional Programabil/cod producãtor/macro Display on-screen (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger FUNCÞII VIDEO Convertor composite-S-video/YUV/analog-HDMI De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu per YUV/HDMI CONEXIUNE AV Videorecorder RCA/S-video/scart Surse volum mare (set-top-box. Chiar dacã scena de furtunã zgomotoasã din „The Day After Tomorrow“ nu a fost realizatã prin sunete suficient de adânci.240 ms 40/60/80/90/100/ • VHF/UM 40 – •/•/• •/– •/•/• • •/2 •/•/• •/•/• –/–/– •/• •/• Philips DFR 9000 philips. fãrã fir.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete Din punct de vedere tehnic. Muzica a fost redatã prin sunete clare ºi curate. Modelului îi stã la dispoziþie pentru aceastã operaþie un radio tuner portabil (USB-Radio).Nivel mediu funcþia De-Interlacer pentru HDMI . În sala de audiþie.Back L+R/Sur. precum reuºise „bolidul“ de la Yamaha. Drept sursã de putere este folosit acelaºi amplificator digital de la Texas Instruments.000 euro 2 ani 44 x 9 x 37 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 8 •/– •/– • 10 . mai bine decât a reuºit modelul Philips.150 ms JVC RX-D 701 S jvc. În acest mod. DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi room/video 1/1/1/– •/– 2 1 1/– •/–/– 4/3/– –/2/–/– 2/–/1/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/•/• •/•/– • ieºiri frontale prezenþã 1/–/1/1* –/– – 3** –/– –/–/•** 1/3/– –/2/–/– –/1/1/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• – *adaptor **intrare 2/2/– 4/4/3/– 1/1/– 4/4/2/2* –/–/2 2/2/2/– –/–/1/1 –/– 1 1 –/– •/–/– 3/1/– –/2/–/1 1/–/1/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – scart inclus.1/7. ºapte dintre ele fiind prezente în carcasa cu forme zvelte. La sunetul de film. ºi pentru 3 x stereo 104 a u d i o . minidisc) Sursã volum mare (CD.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . receiverul are acces simplu la arhiva de muzicã a unui harddisk. fie prin transmisie radio de pe hard-disk-ul oricãrui computer. În plus.com 800 euro 2 ani 44 x 10 x 38 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– – –/– –/– • 10 . Punctul forte al acestui model este manipularea muzicii stocate pe computer.Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surr.1. Noul receiver AV de la „Japan Victor Company“ are în dotare outputuri digitale. tuner) Phono (MM. L+R/Sur. la o circumferinþã de pânã la 30 m.100 ms DECODER SURROUND Dolby Digital/Dolby Digital 6. utilizabilã legãturã USB sau wireless spre PC CONEXIUNE AUDIO Recorder (bandã. 7.

50 puncte Philips DFR 9000 800 euro JVC RX-D 701 S 1. 10 puncte MÃS. în format HDMI sau pe componente. arhiva MP3 a computerului. conexiune ºi sunet a celor trei modele de receivere AV testate este prezentat detaliat. De aceea. compatibile HDMI. de înaltã calitate. împreunã cu explicaþiile de rigoare asupra talentelor video ºi funcþiilor acestor aparate. prin cablul livrat. în timp ce modelul Yamaha se recomandã pentru sistemele Home Cinema. modelul de la Yamaha.10 puncte max. Talentele sale video se limiteazã la prelucrarea semnalelor composite.050 euro max. teºte semnalele de intrare RGB.audio-video. audiovideo a realizat o listã cu toate receiverele AV.v i d e o m a g a z i n e 105 www. iar preþul sãu neruºinat de mic va crea.MI ºi cele pentru componente. chiar ºi în lipsa interfeþelelor digitale din dotare. mai puþin cooperant. cu proiector ºi multe alte componente. modelul oferind majoritatea interfeþelor. tot prin cablul scart. insomnii concurenþei. Aceste mufe pot prelucra ºi semnal YUV. deoarece nici receiverul Philips nu conver- Preþ TEST SUNET Hi-Fi ProLogic-Surround Digital-Surround FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 40 FOARTE BINE bine foarte bine foarte bine 37 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 38 (40%) (20%) (40%) max. nu este prea interesat de legãturile scart. Soluþie inteligentã: prin intermediul cablului pentru adaptor livrat. Partea din spate este dotatã cu trei grupe a câte patru mufe RCA.000 euro STARURI AUDIO-VIDEO Cele trei modele de receivere AV testate vor fi partenere interesante în sistemele Home Cinema. douã intrãri scart. primite de la playere DVD sau boxe set top. precum ºi câte douã intrãri pe componente ºi composite. pentru fiecare model în parte. converti în acest format digital toate semnalele video recepþionate. dar semnalul RGB scart trece neschimbat. care pot prelua. cu TV. în modelul RX-D 701 conexiunile tradiþionale video ºi tehnologia Hi-Fi. cele trei candidate reprezintã o nouã generaþie de receivere AV. HD- Fãrã îndoialã. În schimb. Conexiunea cu televizorul se realizeazã. ºi în alte numere ale revistei. însã. sunt preferatele clienþilor care utilizeazã sistemele clasice.bine 5 6 69 RAPORT PREÞ/CALITATE CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o .5 Watt 0. cu mãiestrie. funcþiile video ale tuturor receiverelor AV cu un calificativ propriu. 100 puncte FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. audio-video magazine va mai evalua. dar totul se dovedeºte a fi o falsã impresie. Modelul de la Philips pare. DE LABORATOR Raport semnal/zgomot FOARTE BINE excepþional 90 dB 87 dB foarte bine 155 Watt 113 Watt 9 BINE foarte bine 88 dB 82 dB mulþumitor 62 Watt 56 Watt bine 7 MULÞUMITOR bine 82 dB 76 dB mulþumitor 59 Watt 57 Watt bine 5 (40%) Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus surround Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã Consum energie standby (30%) (30%) bine 1. sunetul sãu excepþional i-a adus victoria în testare. care transmit spre televizor semnalul video RGB. preluat de la playerele DVD sau boxele set top. 20 puncte BINE bine bine foarte bine foarte bine 14 BINE foarte bine bine bine bine 14 FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine foarte bine 15 (40%) (30%) (20%) (10%) max. exclusiv. nu fiecare model este la fel de versatil. prin transmisie radio. Receiverele compacte de la JVC ºi Philips. JVC uneºte. Tot ceea ce þine de partea de operare. în paginile alãturate. rolul de centrale de conectare în sistemele Home Cinema. Receiverul oferã doar o intrare S-video. cu tehnicã digitalã de amplificare. “Funcþiile video” intervin în evaluarea finalã cu un punctaj maxim de 10 puncte ºi se referã. la preþuri moderate. Philips poate prelucra ºi semnalele scart RGB. în acest caz. CONCLUZIE Operator radio: cu ajutorul unei staþii speciale USB de emisie ºi al unei antene de recepþie pe receiver modelul JVC preia. Însã. În partea posterioarã are. 10 puncte max.5 Watt 1 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. AUDIO-VIDEO BINE FOARTE BINE FOARTE BINE excepþional 7 8 78 FOARTE BINE BINE BINE foarte bine 8 6 72 MULÞUMITOR BINE BINE foarte bine . la funcþiile de conversie ºi prezentare. la care se pot conecta aparatele cu semnal pe componente sau via scart. asemãnãtor receiverului de aceeaºi marcã RX-V 2600. la cerere. S-video. În plus. Un singur deficit poate fi amintit ºi chiar bine de reþinut. în mod sigur. la o primã evaluare. Semnalele video recepþionate pot fi convertite. REZULTATE TESTARE RECEIVER AV Producãtor Model Yamaha RX-V 1600 1.ro .

Procedeul este ºi mai complicat dacã în sistem sunt conectate mai multe aparate. Humax nu a putut colabora cu nici un receiver AV-HDMI. 10 puncte Denon AVR-3806 1.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVC-A1 XV 6.Pace DS 810 HD ºi Hu-max PR-HD 1000 – cu imagini excepþionale. La succesul acestei interfeþe a contribuit ºi un alt factor. în aparatele de radio de ultimã generaþie funcþiile video ºi audio se îmbinã armonios.Home Cinema Receiverele AV nu au fost niciodatã atât de luxuriant dotate cu funcþii video. “Video killed the Radio Star” – legendarul vers de acum 20 de ani avea dreptate. nu cele ale receiverelor AV sunt determinante în acest proces de autentificare HDCP. Conform experienþei din laboratoarele de testare audio-video. În ultimele decenii. tehnic. Receiverul AV va cere playerului au- MULTITUDINE DE FORMATE Cablul HDMI poate transmite atât semnale tradiþionale SD.500 euro 2/05 2/1 1. unul dupã altul. în special de producãtorii Hi-Fi japonezi. HDMI. Conexiunea scart a fost o descoperire Copy protection tentificarea HDCP. precum DVD-audio. cerinþã care este transmisã apoi proiectorului sau TV-ului.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cât ºi în sistemele Home Cinema. Important. STANDARD GENERALIZAT Aria sa de rãspândire stã mãrturie în acest sens. care convertesc semnalele de ieºire pânã la valorile înalte ale imaginilor progresive de 1080p. dar dificil de realizat: HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) are nevoie de comunicare exactã. au avut mereu probleme cu canalul copy-protected “Premiere HD Film”. Interfaþa. În schimb. care nu a jucat nici un rol în aparatele de provenienþã americanã sau japonezã. pe scurt: HDMI. sã facã diferenþa Informaþii tehnice În cãutarea talentelor între receivere AV cu dotare medie ºi cele superior echipate.1 4/1 •/•/• –/–/– –/–/– Philips DFR 9000 800 euro 4/06 2/1 1. cât ºi cele de înaltã rezoluþie HD. prezenþa unor remarcabile talente video a ajuns. Dolby Digital ºi DTS. joacã rolul de prim solist atât pentru producãtori. Abia dupã ce aceastã operaþie se încheie se poate livra sunet ºi imagine. Excepþie: SACD. în format video de 720p ºi 1080i. cu al sãu format audio special RECEIVERE AV ACTUALE: FUNCÞII VIDEO ÎN COMPARAÞIE Producãtor Model Preþ Test audio-video HDMI in/out Versiune HDMI YUV in/out Convertire video per S-video/YUV/HDMI De-Interlacer YUV/HDMI/ deconectabil Divizor HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/ sarcinã audio per HDMI Meniu per HDMI/YUV Alte caracteristici Evaluare Funcþii video max. În ceea ce priveºte formatul audio. în timp ce Pace a reuºit sã comunice cu anumite modele.000 euro 2/06 3/1 1.1 2/1 •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/– •/• •/• –/• •/• –/• –/• •/• •/• •/• rezoluþie 4 foarte bine mulþumitor 4 foarte bine 8 mulþumitor 4 mulþumitor 4 mulþumitor 5 mulþumitor 3 mulþumitor 3 mulþumitor 106 a u d i o . recepþionarea undelor radio – în afarã de paºii timizi în digitalizarea sunetului prin DAB sau DVB – nu prea a cunoscut modificãri tehnice. înainte de încheierea comunicãrii. Boxele set-top sunt prea “nerãbdãtoare” ºi deconecteazã activitatea HDMI. abilitãþile receiverelor HDTV.1 6/2 •/•/– •/–/• –/–/– JVC RX-D 701 1. Aceste funcþii ale modelelor de receivere AV-DMI au fost testate de audio-video. atunci când au fost conectate la display printr-un receiver AV-HDMI. Interfaþa HDMI reprezintã mult mai mult decât urmaºul digital al mufei scart. Primele modele de receivere HDTV . cât ºi formatele de înaltã rezoluþie multicanal. în laboratoarele de testare audio-video a fost multã agitaþie. europeanã. Totuºi. Datoritã lui “High-Bandwidth Digital Content Protection” (HDCP) mufele HDMI oferã protecþie contra copiilor ilegale.400 euro 12/05 2/1 1. modalitatea prin care imaginile video ajung de la un aparat la altul se realizeazã. prin talentele sale universale care-i permit sã recunoascã aproape toate formatele audio ºi video uzuale. Mai mult.1 3/2 •/•/• •/•/• •/•/– Denon AVC-A11 XV 3. diferit.500 euro 1/06 2/1 1. este consideratã drept cea mai modernã ºi mai rãspânditã interfaþã pentru transferul de înaltã rezoluþie al semnalelor video ºi audio. înainte de a le reda via HDMI.500 euro 8/05 3/1 + 1 DVI In 1. în timp ce mufele scart nu au fost niciodatã luate în serios. Existã chiar ºi playere DVD ºi scalere video. Motivul: HDCP a obligat aparatele sã se asigure unul pe altul dacã sunt compatibile cu acest format. între timp. O posibilã rezolvare pentru aceastã tendinþã este conexiunea universalã “High Definition Multimedia Interface”. pânã la momentul actual.300 euro 3/06 2/1 1. îndeplinind prin aceasta o cerinþã de bazã a industriei cinematografice în rãspândirea filmelor de înaltã rezoluþie. În ultimele luni.000 euro 5/05 3/1 + DVI 1/1 1.1 4/2 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-SR 803 E 1. Din acest motiv mufele HDMI s-au impus relativ repede în structura receiverelor AV.1 3/1 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-NR 5000 E 5. în schimb. prin HDMI pot trece atât sunetele stereo normale.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVR-4306 2.1 2/1 •/•/• •/•/– –/–/– Marantz SR-9600 3.000 euro 4/06 2/1 1.

SEMNAL SD
SD provine de la “Standard Definition” ºi corespunde rezoluþiilor TV pentru imaginile interlaced. În þãrile cu standard NTSC, SUA ºi Japonia, aceastã rezoluþie are valoarea de 640 x 480 pixeli, în timp ce pentru standardul european PAL-TV, rezoluþia este de 720 x 576 pixeli.

SACD, DSD
Prescurtare pentru “Super Audio Compact Disc” – un mediu de aceeaºi mãrime cu un CD sau DVD, care stocheazã sunet stereo sau multicanal la o valoare a bit-rate-ului foarte mare, cu ajutorul unui procedeu digital special numit “Direct Stream Digital” (DSD). SACD poate fi redat de numeroase modele de playere DVD, dar sunetul nu poate fi transmis spre amplificator decât analog sau printr-o interfaþã digitalã specialã, precum iLink sau Denon-Link. care nu coopereazã cu HDMI, cel puþin pânã la momentul actual. Motivele sunt, pe de o parte, lipsa compatibilitãþii HDCP iar, pe de , altã parte, structura datelor HDMI. Aceastã structurã prevede, la alegere, transmiterea directã a biþilor comprimaþi a la Dolby Digital ºi DTS, sau transmiterea unei valori exacte a canalelor PCM. De pildã, douã canale, fiecare cu o rezoluþie de 16 biþi ºi o ratã a scanãrii de 44,1 KHz pentru sunetul stereo de pe CD sau de cinci ori 24 biþi/96 KHz pentru sunetul multicanal de pe un DVD audio.

nu redã toate formatele audio, pe care interfaþa le poate livra. Sunetul multicanal de pe un DVD audio pune în dificultate multe televizoare, deoarece nu recunosc semnalul Dolby Digital. Cei care leagã direct un player DVD, via HDMI, cu televizorul trebuie sã seteze sarcina audio a playerului pe “Downmix”, pentru ca televizorul sã recepþioneze sunet stereo. Cu siguranþã, e mult mai practic sã conectezi diferitele componente, precum playere DVD sau receivere HDTV, la televizor sau proiector printr-un receiver AV-HDMI. Receiverul AV preia, din datele digitale, sunetul, pe care îl decodeazã ºi îl amplificã ºi apoi trimite imaginea mai departe spre display. Cu foarte puþine excepþii, toate receiverele AV- HDMI pot realiza aceastã operaþie. În cazul ideal receiverul converteºte, în plus, imaginile video ale componentelor analogice în informaþii digitale, pe care le transmite apoi spre televizor, via HDMI.

interlaced (480i ºi 576i, interlaced) nu sunt standardizate. De aceea, în ciuda mufelor corespunzãtoare o serie întreagã de aparate TV ºi proiectoare nu pot prelua semnale în rezoluþia dominantã SD. În plus, anumite receivere AV cu intrare HDMI pot digitiza semnalul SD, dar nu pot prelua conversia progresivã. De aceea, este recomandabil sã alegeþi un receiver AV cu funcþia De-Interlacer.

FUNCÞIA DE SCALARE
Modelele de top de receivere AV convertesc toate semnalele video primite la o rezoluþie unitarã. Ele dispun pentru aceastã operaþie de funcþia De-Interlacer ºi de un divizor, care redã informaþiile video, via ieºirea HDMI, la alegere în 576p, 720p sau 1080i. Deoarece scalarea este realizatã de orice aparat TV sau proiector, compatibil HDMI, meritã, ºi chiar e recomandabil, sã verificaþi în practicã, care dintre aparate va realiza operaþia cel mai bine. Un divizor valoros al unui receiver AV poate îmbunãtãþi chiar calitatea imaginii, dacã livreazã rezoluþia potrivitã aparatului de redare. În multe cazuri, de pildã la televizoarele plate cu o rezoluþie de 1366 x 768 pixeli, scalarea este efectuatã chiar de TV, cu pierderi minime ale calitãþii imaginii. În aceste condiþii, vã puteþi permite sã dezactivaþi divizorul receiverului AV. Oricum, din bãtrânele casete video VHS nu se vor putea obþine imagini de vis nici cu ajutorul aparatului TV, nici cu cel al receiverului AV. Dar conectarea simplã cu displayul printr-o singurã legãturã diminueazã considerabil dezordinea cablurilor, caracteristicã sistemelor Home Cinema.

SPECIALITÃÞI VIDEO
Receiverele AV de nouã generaþie sunt diferenþiate tocmai de prezenþa acestor funcþii speciale. Noile modele oferã funcþii cuprinzãtoare, astfel încât toate componentele video din sistem sã fie legate cu televizorul printr-o singurã conexiune – dacã toate aparatele sunt compatibile între ele. Cãci ºi în cazul formatelor video, transmise prin conexiune HDMI, apar probleme de incompatibilitate între aparate. Formatul HDMI a stabilit, cã toate proiectoarele ºi televizoarele cu intrare HDMI trebuie sã prelucreze imaginile video de înaltã rezoluþie în formatul 480p (NTSC Progressive), 720p ºi 1080i. Rezoluþiile video tradiþionale de 480 ºi 576 de rânduri în scanarea

NU ORICINE POATE ORICE
Existã ºi o parte neplãcutã vis-à-vis de aceastã multitudine de formate. Bogãþia de opþiuni audio ºi video nu este specificã fiecãrui aparat. Astfel, un televizor cu intrarea HDMI

Pioneer VSX-AX 2 1.100 euro – 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Pioneer VSX-AX 4 1.400 euro 12/05 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Yamaha RX-V 1600 1.050 euro 4/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• –/–/–

Yamaha RX-V 2600 1.300 euro 3/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• •/•/–

Procedeu testare

Funcþii video în testare
importante modele de receivere AV sunt prezentate ºi evaluate detaliat în tabelul alãturat. Evaluarea se face tot pe scala de 100 de puncte, de aceea partea din punctaj datoratã testului audio al receiverelor AV se reduce de la 60 la 50 de puncte. Multitudine: deºi numeroase receivere AV posedã mufe HDMI, funcþionalitatea lor este diferitã.

audio-video va evalua ºi abilitãþile video ale receiverelor AV.
Funcþiile video ale receiverelor AV au câºtigat în importanþã datoritã HDMI ºi HDTV. De aceea, audio-video a modificat procedeul de evaluare al acestor aparate. Funcþiile video, precum conversia composite ºi Svideo în format YUV ºi HDMI, ori De-Interlacer ºi scalarea video pentru ieºirea HDMI vor fi, de asemenea, evaluate. Cele mai

•/• •/• PC via HDMI 8 mulþumitor

•/• •/•

•/• •/•

•/• •/•

5 mulþumitor

5 bine

7 foarte bine

8

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

107

CINEMA

UZINA DE PUTERE
Amplificator corespunzãtor ºi un player universal valoros, iatã noul ansamblu Linn. Un vis, nu doar pentru sistemele Home Cinema.
108 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

109

Pentru comparaþie. la 2. pentru a economisi cât mai mult spaþiu posibil. iar dimensiunile ºi designul ei sunt perfect armonizate cu cele ale amplificatoarelor Chakra. Un amplificator de putere multicanal. Ca un adevãrat “amplificator mono” circuitul.200 de euro. patru. cipul de amplificare (sãgeatã) este susþinut de câte patru tranzistoare de putere (cercuri). în combinaþie. scoþienii au dezvoltat pentru amplificatoarele lor un concept complet analog. Iar. aºa cum sunt cei folosiþi azi în combinaþie cu multe modele de receivere AV compacte. trei. amplificatorul Chakra poate avea douã. de forma unei cutii de pizza? Pare a fi vorba despre un amplificator digital. Un sistem complet Home Cinema are nevoie. din concepþie. conform învãþãturii antice indiene. Noul amplificator de putere al specialistului Linn poartã acelaºi nume. într-adevãr. acoperind optim nevoile oricãrui P tip de sistem. un player DVD ºi un preamplificator decoder.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cât ºi cele ale opulentelor sisteme Home Cinema. toate fiind adãpostite într-o carcasã compactã. atât cele ale sistemelor conservatoare Hi-Fi. Prima combinaþie realizatã a fost cea cu amplificatorul cu cinci canale C 5100. Combina uneºte. cu cele 110 a u d i o . cât ºi pentru cele Hi-Fi. De aceea. pe un singur cip de siliciu. “Inima” tuturor amplificatoarelor este circuitul integrat. ºi de o centralã de comandã potrivitã. Aceastã structurã compactã aproape cã nu are cãi de conexiune interne. însã. cinci ºi chiar ºase canale. Puterea necesarã într-un sistem depinde de numãrul de boxe. la 3. Linia producãtorului Linn cuprinde opt modele. precum ºi cu ver- siunea stereo mai micã C 2100. atât pentru sistemele Home Cinema. În cazul nostru ea poartã numele Unidisk SC. pentru cã. Linn a ales un drum propriu.200 euro). amplificatoarele Chakra sunt oferite în douã clase de putere. Modelul costã 4. Unidisk ºi Chakra. adãposteºte. chakre. deoarece modelele diferite de boxe au nevoi specifice de putere. În loc sã se bazeze pe cipuri digitale. denumit TDA 7293. Redactat de: Daniel Chira orþile energetice ale corpului uman se numesc.700 euro ºi are ieºire HDMI.CINEMA Societatea de putere de ultimã generaþie: în outputurile mari ale lui Chakra (sus). un preamplificator ºi tranzistoare de putere. într-o carcasã. Totuºi. aceastã componentã deschide noi portaluri spre putere. de la specialistul în semiconductori. ST Microelectronic. TEHNOLOGIE ªI DOTARE Toate acestea sunt motive suficiente pentru a vã prezenta.100 euro. O denumire mai potrivitã nici cã se putea gãsi. Unidisk SC a fost iniþial combinatã cu un amplificator cu trei canale C 3200 (4. în realizarea modelului sãu de amplificator. de aceea modelul TDA 7293 este prevãzut.

precum cei din “If It’s Magic”. combina Linn. cu funcþii de conversie sau scalare cuprinzãtoare. în timp ce prin ieºirea HDMI se transmite doar semnalul video al playerului DVD intern. alimentarea în comutaþie decupleazã circuitul audio.audio-video. care apare atunci când boxele au valori mici ale impedanþei la volum mare. un disc multicanal. la nivelul de volum standard pentru sistemele Home Cinema: 85 dB. De ce ar mai fi nevoie atunci de varianta mai puternicã. astfel. s-a renunþat complet la intrãrile HDMI. duo-ul de la Linn a fost adus. C 5100. La testarea sunetului de film. În acest fel. mult mai bine decât transformatoarele tradiþionale. vivaci ºi lipsiþi de asperitãþi. cu uºurinþã. Pentru ca sã nu se ajungã prea repede la deconectarea de protecþie a aparatului. În dotare. Unidisk SC lucreazã tot cu o alimentare în comutaþie. cu mai multe versiuni cover ale unor cântece clasice.v i d e o m a g a z i n e 111 . plãcutã. Rezultatul a fost uluitor. Uºurinþa cu care aparent insignifiantul Chakra a livrat setului de boxe puterea maximã. via YUV sau Scart. În schimb. livrând cea mai bunã calitate sonorã. creându-se. a obþinut baºi ultra adânci. chiar ºi acest model. ceea ce are repercusiuni pozitive asupra sunetului. nivele înalte de putere de pânã la 100 de waþi. Ieºirea HDMI (sãgeatã) le ornamenteazã pe amândouã. C 3200? La urma urmei. pentru ieºirea subwooferului. nu se poate afirma cum cã Unidisk ar fi un divizor opulent de semnal video. la modele mai puternice). sãrac în opþiuni. creeazã probleme. foarte frumos realizat. lipsesc în totalitate modelului Unidisk SC. Linn s-a decis pentru o alimentare în comutaþie lipsitã de grosolanul transformator. Materialul folosit la testare RCA-Armada: Unidisk SC poate fi conectat. este posibilã alimentarea absolut stabilã cu energie. cu amplificatorul Chakra C 5100 ºi setul de boxe de referinþã audio-video B&W N 801. fãrã distorisiuni ºi poate sã atingã. În plus. nu doar pentru a economisi spaþiu ºi greutate. cu efect disturbator pentru calitatea sunetului. În plus. precis. Aceastã împãrþire a sarcinilor permite grupe de outputuri puternice ºi compacte. progressive sau HDMI. autenticã ºi bine spaþializatã. a cântãreþului brazilian Caetano Veloso. Funcþia Lip-Sync permite doar alegerea grosierã dintre modul interlaced. condiþiile ideale de funcþionare pentru amplificator. la alegere. precum ºi meniul. Consumul mare de energie. www. de la reþeaua de energie contaminatã de perturbaþii. a lui Stevie Wonder.ro 04/2006 a u d i o . a fost de necrezut. iar frecvenþele de graniþã comutabile. Un rol cheie în conceptul Chakra este jucat de alimentarea cu energie. care dezvoltã un nivel neobiºnuit de redus al încãlzirii. de la producãtorul japonez Sanken. finã. dupã cum vedeþi în imaginea de mai jos. intrã în joc câte douã tranzistoare de putere (respectiv câte patru. chiar ºi la sarcinã ma- ximã.mai bune premise pentru funcþionare: el lucreazã repede. redarea a fost curatã ca ºi cristalul. de la început. TEST AUDIO ªI VIDEO Testul video a început cu proiectorul Marantz VP 12 S 4. Playerul rotea discul SACD cu piesa “A Foreign Sound”.

200 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate Redarea miºcãrii/repaus al spotului Convertire progresivã EXCEPÞIONAL foarte bine excepþional interlaced excepþional excepþional excepþional foarte bine 32 30 32 progressive excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional TEST SUNET Hi-Fi Digital Surround FOARTE BINE 6O FOARTE BINE excepþional excepþional 61 (50%) excepþional (50%) excepþional MÃS. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 81 FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 83 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 87 112 a u d i o . s-a numit “Italian Job”. au rãsunat cu adevãrat ameninþãtor. a fost redatã cu o putere brahialã. Explozia violentã. precum fluturatul din aripi al porumbeilor în Piazzetta din Veneþia au umplut. REZULTATE TESTARE AMPLIFICATOR REZULTATE TESTARE DVD-PLAYER Producãtor Model Preþ Producãtor Model Preþ Linn Chakra C 5100 (C 2100) 3. 10 puncte FOARTE BINE 8 FOARTE BINE foarte bine – foarte bine foarte bine 8 (40%) foarte bine (30%) – (20%) foarte bine (10%) foarte bine max. dis-de-dimineaþã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . spaþiul. la redarea caldã a detaliilor sonore. Abia pornitã.CINEMA Duetul trimmer: fiecare output poate fi calibrat (sãgeatã). Cele mai fine detalii sonore. combina a redat sunetele iniþiale ale minunatei coloane sonore într-o manierã impresionant de explozivã. 10 puncte Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere de ieºire Putere sinus douã canale Putere sinus canale multiple Consum energie standby (Watt) MULÞUMITOR 5 BINE 6 TEST SUNET Digital surround CD/SACD/DVD-audio Sunet analog EXCEPÞIONAL excepþional 28 mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB foarte bine/excepþional/foarte bine foarte bine MÃSURÃTORI DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori Consum energie standby/funcþionare FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40 %) 91 % 90 % 90 % foarte bine insuficient 15.4/34. 10 puncte max. 70 puncte Linn Unidisk SC 4700 euro Linn Chakra C 3200 4. fãrã dificultate. trecând cu viteza fulgerului de la volum violent. Combina Linn a reacþionat aproape fãrã inerþie la toate modificãrile rapide ale spectrului dinamic.200 euro) max. din momentul în care voluminosul seif s-a prãbuºit în canal.100 euro (2. 100 puncte OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine bine 11 DOTARE REZ.4 Watt 8 repede (60 %) 76 % 75 % 72 % bine bine 28 (16) 105/57 Watt 100/56 Watt foarte bine foarte bine 24 190/111 Watt 90/111 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. Iar zgomotele pline ale motoarelor din scena urmãririi sãlbatice prin oraº. O modalitate atât de concretã ºi de stabilã de redare a sunetelor a fost rar auzitã cu prilejul testelor audio-video. DE LABORATOR max.

1 x stereo fix (RCA) 4 x SPDIF (2 x RCA. pe întreaga duratã a filmului. Parada tastelor: butoanele fluorescente ale telecomenzii înlesnesc orientarea în întuneric. CONCLUZIE “Locomotiva” Unidisk-Chakra. DTS. Cu toate aceastea. care continuã sã ofere acel nivel de inginerie precisã de neegalat. DOTARE DVD-PLAYER Producãtor Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Linn Unidisk SC 24 luni 38 x 8 x 37 cm FUNCÞII Redare DVD-R/-RW/DVD+R/+R DL/+RW. la dimensiuni extrem de compacte.1 (RCA). precum Focal Alto Utopia.audio-video. JPEG Scanare progresivã 480p/576p via YUV ºi HDMI CONEXIUNI Intrãri audio analog Ieºiri audio analog Intrãri audio digital Ieºiri audio digital Intrãri video Ieºiri video Alte caracteristici 4 x stereo (RCA) 1 x 5. ProLogic II cu management baºi ºi potenþiometru volum master) Ventilator dublu: în spatele diafragmei se aflã douã ventilatoare de rãcire. 1 x YUV.Boxele cu nevoi de putere ºi mai mari. 1 x YUV (disponibilã versiunea Scart) 1 x COMPOSITE. Modelul Unidisk SC a stãpânit perfect echilibrul între rezoluþia cea mai finã. livreazã sunet ºi imagine de primã clasã. 1 x S-Video. SVCD. 1 x HDMI (576p) preamplificator decoder integrat (Dolby Digital.v i d e o m a g a z i n e 113 . claritatea desãvârºitã ºi culorile pline. atunci când vine vorba despre înaltã performanþã în sistemele ºi componentele de entertaiment. au profitat întradevãr de colaborarea cu amplificatorul de douã ori mai puternic C 3200. C 5100 a avut destulã putere ca sã dezvolte în boxele B&W. ªi atunci nu ne mai mirã de ce compania Linn este consideratã furnizorul ideal de soluþii complexe ºi complete. AAC. www. extrem de flexibilã în configurare. 1 x S-Video.. 2 x optic) 2 x SPDIF (1 x RCA. la impresionantul volum de 105 dB. Rezultatele la testul de imagine au fost exemplare. sunete lipsite de distorsiuni. VCD. Via HDMI imaginile au fost ºi mai bune. 1 x optic) 1 x COMP.ro 04/2006 a u d i o . în plus. Combina este. SACD. CD-R. DVD-Audio. decât prin ieºirea YUV pentru componente. În acest segment de clasã nu existã un alt model comparabil. MP3. CD.

114 a u d i o . Din 1996 ºi pânã în prezent a exterminat casetele video din segmentul de piaþã “home video”. Ba mai mult. industria de entertainment pentru acasã. a remodelat ºi dezvoltat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Reportaj 10 ANI DE D V D Digital Versatile Disk sau DVD-ul împlineºte 10 ani de când a fost lansat pe piaþã. în aceeaºi mãsurã. Noutatea ºi flexibilitatea acestui format l-au propulsat în topul celor mai bine vândute bunuri din lume. generând anual venituri de ordinul miliardelor de dolari. comerþul cu DVD-uri ºi playere DVD.

Hitachi. Într-un final apoteotic. fiind martor al costisitorului rãzboi al formatelor purtat între VHS ºi Betamax. Gerstner a decis sã se implice în luptã dupã ce a încercat un sentiment de deja-vu. Philips ºi Sony au renunþat la MMCD ºi au acceptat formatul SD al taberei opuse. Mitsubishi Electric.v i d e o m a g a z i n e 115 www. Cine a creat DVDul. elaborat de corporaþiile Philips ºi Sony. dezvoltat de coaliþia formatã din companiile Toshiba. la începutul anilor ’80. Pioneer. Cu siguranþã. întrucât DVD-ul s-a nãscut tot în urma unui “rãzboi al formatelor”.7 GB. în numãrul anterior al revistei audio-video vã prezentam un material despre discurile optice Blu-Ray ºi HDDVD. dar cu condiþia de a aduce câteva modificãri. D ISTORIA DVD Dacã þineþi minte. cele douã tabere au încheiat un armistiþiu în urma cãruia a luat naºtere grupul DVD Consortium în sânul cãruia marile corporaþii ºi-au unit forþele pentru a crea un produs standard. iar celãlalt se numea Super Density Disc (SDD). Lou Gerstner.audio-video. Una dintre schimbãrile operate de Philips/Sony a condus la diminuarea cu câteva sute de mega a capacitãþii de stocare. Se pare cã istoria se repetã. Vrajba s-a înteþit pe la începutul anilor ’90. cum sunt stocate informaþiile pe disc sau cum funcþioneazã DVD-playerul?. Matsushita Electric (Panasonic). Modelul SD original propus de Toshiba avea o capacitate de stocare de 5 GB. ºi-a asumat rolul de arbitru între cele douã tabere. cele douã medii de stocare care se luptã pentru a deveni succesorul DVD-ului.ro . Discul optic a fost înzestrat cu tehnologia de codare EFMPlus care era cu 6 procente mai puþin eficientã decât tehnologia creatã de Toshiba. Unul dintre ele era MultiMedia Compact Disc (MMCD). La vremea aceea erau în dezvoltare douã medii de stocare optice de mare capacitate. sunt doar câteva dintre întrebãrile la care vã oferim rãspunsul în paginile care urmeazã.Text de: Sebastian Kovacs VD-ul s-a ieftinit atât de mult încât ºi-l poate permite aproape oricine. cine ºi-a achiziþionat un DVD s-a întrebat care-i misterul ce se ascunde în spatele acestui disc subþire de plastic ºi a aparatului care-l învârte. Pierderea în capacitate a fost compensatã de 04/2006 a u d i o . iar rezultatul a fost DVD-ul de 4. preºedintele IBM la vremea aceea. Thomson ºi JVC. Time-Warner.

în timp ce companiile din DVD+RW Alliance stau în spatele formatului DVD+R. PIT-URI ºI LAND-URI Fiecare strat inscriptibil de pe DVD are pe suprafaþa sa o spiralã de date.Reportaj marele avantaj al sistemului EFMPlus. C a r e es t e d i f e r e n þ a d i n t r e D V D + R º i DVD-R? DVD+ (plus) ºi DVD. SUFLAT CU AUR Multiplele straturi de plastic din care este alcãtuit DVD-ul sunt presate într-un sandwich. Chiar ºi stocarea datelor se face în mod similar.(minus) sunt douã formate DVD aflate în competiþie. ºi anume. spirale. rezistenþa sporitã la deteriorãri cauzate de zgârieturi ºi amprente digitale. dimensiunile liniilor de date ºi modalitãþile prin care a fost „pompat” spaþiul de stocare. De obicei. Ba mai mult cele douã discuri optice sunt produse folosind aproape aceleaºi metode de fabricaþie. date care apoi sunt transformate în sunet ºi imagine. Deºi existã divergenþa de opinii în aceastã privinþã. Dacã ar fi privite la microscop. FAQ – Întrebãri frecvente Ce înseamnã DVD? DVD este prescurtarea cuvintelor Digital Video Disc sau Digital Versatile Disc. linia de date începe din centru ºi-ºi continuã spirala cãtre exterior. care abia depãºeºte grosimea de un milimetru. ºi un DVD recorder. Atunci prin ce se deosebesc cele douã formate? Diferenþele nu sunt evidente. se preseazã una peste alta sub formã de sandwich ºi apoi sunt uscate sub un fascicul de luminã infraroºie. iar pentru cele superioare se foloseºte un strat semi-reflectorizant de aur. odatã cu dezvoltarea versiunii 1. Informaþia pe DVD este stocatã sub formã acestor adâncituri ºi ridicãturi pe care laserul le interpreteazã ca fiind 0 sau 1. Sunt însã persoane care susþin cã nu este vorba de o prescurtare. discurile de policarbonat sunt suflate cu o substanþã reflectorizantã. DVD-urile se aseamãnã cu CD-urile. Dar dintre DVD video ºi DVD audio? DVD video ºi DVD audio sunt douã formate diferite. însã nu concentric. cele din urmã conþin muzicã a cãrei calitate sonorã este de cea mai bunã calitate. existã ºi playere compatibile cu ambele formate. A mai durat un an pânã când varianta finalã a discului a fost lansatã pe piaþã. codec-urile pe care le suportã DVD playerul sunt specificate pe aparat. DAR N U RÃSARE În ceea ce priveºte dimensiunile ºi grosimea. Discurile DVD audio ºi playerele aferente sunt relativ rare la ora actualã. ci în formã elicoidalã. La fel ca ºi pistele de alergare dispuse pe un stadion. În cazul DVD-urilor cu un singur strat. Dacã primele sunt cele pe care sunt înregistrate filmele. sub forma unor adâncituri ºi ridicãturi (pit-uri ºi land-uri) pe suprafaþa discului. ci pur ºi simplu un nume al discului.5 a DVD-ului. Straturile gata fabricate sunt acoperite cu lac. Odatã acest proces încheiat. Grupul de producãtori reuniþi în DVD Forum sprijinã DVD-R. Pot sã înregistrez emisiuni TV sau filme cu un DVD player? Da. Pentru straturile inferioare se foloseºte aluminiul. iar ridicãturile dintre douã pit-uri se numesc “land”. s-ar putea observa cã aceste linii de date se aseamãnã cu niºte diguri brãzdate din loc în loc de adâncituri care în limba englezã se numesc “pit”. SEAM ÃN Ã. Utilizând acest proces se creeazã un disc pe a cãrui suprafaþã se poate distinge o linie foarte subþire ºi lungã de ridicãturi microscopice. dispuse sub forma unei 116 a u d i o . DVD-playerul ruleazã CD-uri? Da! DVD-playerele sunt compatibile cu compact discurile audio. în funcþie de programul cu care a fost comprimat filmul. Prima izbândã a inginerilor a fost anunþatã abia în 1995. Printre ele se numãrã materialele ºi procedeele folosite în producþie. se poate dacã DVD-playerul este. Sunt DVDplayere care ruleazã fãrã probleme ºi filme stocate pe CD-uri. Fiecare strat este creat prin injectarea de plastic policarbonat într-o formã prestabilitã. dar asta nu înseamnã cã nu existã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . de asemenea. Esenþial este faptul cã DVD-urile audio pot stoca pânã la 74 de minute de muzicã cu un sampling rate ºi acurateþe de 192 kHz/24 biþi. Acest proces se realizeazã pentru a permite trecerea laserului prin stratul de la suprafaþã pânã la cel din adâncime. Distanþa dintre douã linii este extrem de micã – de numai 740 nanometri (un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru).

ratã de compresie de 40:1 (în cazul în care a fost comprimat cu MPEG-2) .08 mai micã. acest angrenaj poate fi asemuit unei piste pentru raliuri. Aceastã caracteristicã se datoreazã.v i d e o m a g a z i n e 117 . Înmulþindu-le pe cele douã reiese cã este suficient loc pentru pânã la 4. este un mecanism care miºcã laserul în aºa fel încât sã nu se abatã de la linia de ridicãturi dispusã pe suprafaþa DVD-ului. care menþine laserul deasupra liniilor de date spiralate. un laser care citeºte ridicãturile de pe disc ºi un sistem de urmãrire. Probabil vã întrebaþi de ce nu se dubleazã capacitatea unui DVD cu douã straturi. pe DVD nu se iroseºte atâta spaþiu pentru sistemul sãu de corectare a erorilor. iar maºina de curse este laserul. cu o rezoluþie de 720 de pixeli orizontali. Diferenþa cea mai evidentã dintre CD ºi DVD este capacitatea de stocare. Cea mai dificilã parte din citirea unui DVD este menþinerea fasciculului laser pe linia de date. din maºina de curse. Pe DVD. care simbolizeazã sistemul de urmãrire al DVDplayerului.coloanã sonorã prezentatã în cel mult 8 limbi diferite ºi sunet Dolby Digital 5.pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie în format 16:9 sau 4:3. mecanismul de urmãrire trebuie sã miºte laserul spre exterior. motorul scade viteza de rotaþie a discului Datoritã dimensiunilor microscopice ale ridicãturilor. ªoferul. Spre deosebire de compact-disc.9 GB (douã feþe.95 GB (o faþã ºi douã straturi). aceasta ar ajunge pânã la 13. Aceasta înseamnã cã îi permite sã prãjeascã informaþiile pe o arie mult mai extinsã decât în cazul CD-urilor. un DVD poate avea pânã la patru straturi. Acesta se aseamãnã foarte mult cu un CD-player.1 . stã ultimul album al formaþiei “Sistem of a Down” lansat anul trecut.16 ori mai redusã. În timp ce discul se roteºte. Pe mãsurã ce laserul se miºcã spre exterior. MAI MULÞI GB Pentru a creºte ºi mai mult capacitatea de stocare.5 ori mai multe ridicãturi pe un DVD. Deci. care la rândul lor sunt transformaþi în imagini sau sunet. distanþa dintre douã linii de date este de 2. Extra-spaþiul se datoreazã faptului cã aria de inscripþie pe un DVD este mult mai mare.5 kilometri.audio-video. laserul este concentrat pe liniile de date. fiecare cu câte douã straturi). Aceste tipuri de DVD-uri au fost produse dar nu s-au bucurat de prea multã popularitate. Puteþi sã vi-l imaginaþi sub forma pasagerului. Capacitãþile discurilor variazã în funcþie de construcþie: 4. Reflexia ridicãturilor ºi a adânciturilor este interpretatã diferit de senzorul optoelectronic.38 GB (o faþã ºi un singur strat).Subtitrãri în cel puþin 30 de limbi www. fiecare cu un singur strat) ºi 15. DVD PLAYERUL Aparatul în care se insereazã DVD-urile a fost botezat sugestiv DVD-player.ro 04/2006 a u d i o . liniile de pe disc sunt foarte lungi. lumina loveºte stratul reflectorizant pe care sunt dispuse ridicãturile ºi adânciturile. iar lumina reflectatã este mai departe înregistratã de un mecanism optoelectronic. în parte. 7. . faptului cã ridicãturile ºi distanþa dintre liniile de date sunt mai mici decât în cazul CD-urilor. 8. când roata maºinii trece peste o ridicãturã. iar lungimea minimã a unei ridicãturi este de 2. care le citeºte drept 1 sau 0. Laserul care citeºte discul poate citi datele de pe stratul inferior prin stratul superior. În analogie. Asta înseamnã cã linia de date de pe un DVD cu douã straturi ar avea o lungime de 48 de kilometri. Pe un DVD cu un singur strat pot fi prãjite de circa ºapte ori mai multe informaþii decât pe un CD obiºnuit. care simte fiecare zdruncinãturã. fiind alcãtuit din trei componente fundamentale: un motor care învârte discul. Pista reprezintã discul.Ca exemplu. Aceste informaþii sunt transformate apoi în biþi ºi bytes. Spuneam la început (ºi nu am glumit) cã pe un DVD încape de 7 ori mai multã informaþie. Dacã linia continuã de pe unul dintre straturi ar fi ridicatã ºi întinsã într-o singurã linie dreaptã. Asta se întâmplã deoarece în acest caz ridicãturile trebuie sã fie puþin mai lungi pentru a evita interferenþele când este citit DVD-ul. Cine se mai oboseºte în ziua de azi sã se ridice de pe canapea ca sã întoarcã DVD-ul în mijlocul filmului. Una dintre roþile maºinii (laserul) trece peste ridicãturile de pe fiecare linie de date. Casele de discuri sunt printre singurele care simpatizeazã acest format. pe un DVD cu douã feþe. Caracteristicile unui film DVD . Motorul foarte bine calibrat se învârte pe pistã (DVD-ul) cu viteze cuprinse între 200 ºi 500 rotaþii pe minut (rpm).75 (douã feþe.

grupul de experþi desemnaþi sã stabileascã standardele de codare a formatelor video. RÃZBOIUL STELELOR Anul 1996 a marcat naºterea tzunami-ului ce a curãþat casetele video magnetice. DVD-ul. De aceea trebuie comprimat sau codat pentru ai reduce dimensiunile. Filmele de calitate DVD sunt comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. În vara anului 2003. Codec provine de la termenul englezesc COde-DECode. începutul celui de-al doilea strat poate fi la exterior. seriale. iar în 1999 pe continentul Australian. precum tânãrul Skywalker. desene animate etc. concerte. americanii au ajuns sã închirieze mai multe filme pe DVD. Un exemplu e seria “Stãpânul Inelelor“. comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. pe un DVD am putea copia pânã la patru sau cinci filme de calitate mai slabã. necomprimat. în care realizatorul filmului vorbeºte despre anumite scene. • Playstation 2 a fost prima consolã de jocuri. • Dacã un film DVD obiºnuit nu ar fi comprimat cu ajutorul unui program specializat. care în format DVD este de douã ori mai lung. de regulã. Sunetul unui film original DVD poate fi Dolby Digital Surround Sound 5. s-a angajat întrun rãzboi tacit cu casetele magnetice. aþi avea nevoie de circa un an ca sã îl downloadaþi printr-o conexiune dial-up? • De multe ori DVD-urile conþin tot felul de surprize rezervate privitorului. în luna noiembrie a anului 1996. Dar dacã am folosi. marcând trecerea de la tehnologia analogicã la cea digitalã. lupta fiind câºtigatã în doar câþiva ani de la declanºarea ostilitãþilor. Calitatea superioarã a imaginii ºi sunetul surround. Aceastã situaþie avea sã se schimbe curând luând în considerare popularitatea crescândã a discului optic. motiv pentru care. DivX pentru codare. Marile supermarket-uri americane au început comercializarea aparatelor. vânzãrile ºi închirierile ªtiaþi cã…? • Pe un DVD puteþi stoca pânã la opt ore de muzicã? Datoritã capacitãþii sale crescute pe un DVD încap aproape 100 de melodii. Ceea ce permite citirea datelor fãrã întrerupere. software pentru computer sau muzicã? • Unele filme pe DVD sunt livrate cu porþiuni de comentarii.) au depãºit suma . Potrivit datelor statistice înregistrate de Digital Entertainment Group. laserul nefiind nevoit sã se întoarcã în centru pentru a porni citirea celui de-al doilea strat. în timp ce filmul ruleazã? Aceste opþiuni sunt foarte apreciate de cinefili.Reportaj de DVD-uri de toate genurile (filme. cât ºi DVD-playerele pentru a reda filmele. însã nu ºi a filmelor pe format DVD. înarmat cu un laser. Cu siguranþã aþi auzit de acele “codec-uri”. În primãvara anului urmãtor acestea au fost introduse în Statele Unite ale Americii. astfel cã pe un DVD încap pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie.1 (aspect menþionat pe cutia filmului). Am sã vã explic mai pe larg. preþul unui DVD-player a scãzut sub 300 de dolari. Primele discuri ºi playere DVD au apãrut pentru prima datã pe piaþa japonezã. care oferea posibilitatea de a rula filme DVD? 118 a u d i o . aici veþi avea parte de cele mai multe surprize. nu ar încãpea pe un DVD.de 21. Tot în 2003. Însã. Dimensiunea unui film este foarte mare. MAI SAVUROASE Ce-i cu toatã vâlva asta în jurul DVD-ului? Pãi. un subwoofer (de aici denumirea de pentru ca informaþia sã fie cititã cu o ratã constantã. Interesant de reþinut este faptul cã în cazul unui DVD dublu stratificat. în 1998 în Europa. Odatã cu lansarea primelor DVD-uri ºi playere a fost lansat ºi primul film pe acest suport – “Twister” – filmul american a cãrui intrigã se împleteºte în jurul unei echipe de vânãtori de tornade. decât pe casete video. Acestea au fost denumite “Ouã de paºte” (Easter eggs) ºi constau în secvenþe din alte filme. • Existã filme care pot fi urmãrite atât în varianta comercialã (aºa cum a fost lansat pentru cinema). în anul 2004. pe care le folosesc atât computerele. Sã lãmurim mai întâi partea de imagine. tam-tam-ul se datoreazã faptului cã în momentul de faþã DVD-ul este singurul care poate sã ofere o experienþã asemãnãtoare cu cea trãitã într-o salã de cinema. Pentru a profita de acest sistem veþi avea nevoie de un sistem Home Cinema format din 5 boxe. Folosind acest program se pierde mai puþinã informaþie în timpul compresiei. Existã mai multe programe de compresie printre care se numãrã popularele DivX sau Xvid. cât ºi în varianta originalã gânditã de regizor? Filmele suportã o serie de transformãri înainte de a fi proiectate în sãlile de cinema. În ceea ce priveºte partea de sunet.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . pentru prima datã. Pânã în primãvara anului 1999. axându-se pe comercializarea DVDurilor.nu vã speriaþi! . precum ºi toate calitãþile adiþionale se datoreazã mai mult sau mai puþin capacitãþii uriaºe de stocare a discului. cele mai importante companii de comercializare a echipamentelor electronice din SUA au încetat vânzarea casetelor video VHS. filmele în format DVD sunt. de exemplu.2 miliarde de dolari. care a fost dezvoltat de Motion Picture Experts Group.

Apoi. Device-ul poate fi achiziþionat la preþuri ce variazã între 720 ºi 1. De asemenea. vor avea de câºtigat utilizatorii). Conectate la televizor sau la un sistem stereo cu numai douã boxe. cele mai multe filme DVD au un index. de cei care l-au testat. Nu lãcrimaþi dacã nu sunteþi blindaþi cu un sistem Surround Sound. Existã DVDplayere dotate cu o tehnologie denumitã Simulated Surround. în funcþie de limba în care doreºte sã asculte conversaþiile actorilor. puteþi opta pentru modelul dezvoltat de compania Hitachi. cât ºi un VCR (video casette recorder). Privitorul poate astfel sã aleagã între mai multe coloane sonore. Dacã cititul vã oboseºte ochii. fiind disponibil pentru circa 210 lei noi.5 centimetri în diagonalã. când au integrat într-un DVD player ºi un cititor de patru carduri diferite. aceste aparate simuleazã sunetul surround suficient de bine cât sã vã daþi seama despre ce este vorba. muzicã sau puteþi viziona poze. poate fi aleasã o subtitrare anume. mai existã aºa numitele combouri care îmbinã atât un DVD. În modelul Pioneer DVR-530H-S încap pânã la 80 de GB de filme. montare uºoarã ºi imagine de calitate. Cererea tot mai mare a televizoarelor de înaltã definiþie a atras dupã sine necesitatea creãrii unui nou suport media. cu siguranþã. de ce sã n-o spunem. www. În final. Aparatul se laudã cu meniuri intuitive. Atenþie. Pe un disc cu o capacitate atât de mare pot fi copiate unele soft-uri cu ajutorul cãrora vizionarea unui film devine interactivã. existã filme DVD pe care sunt introduse interviuri cu actorii ºi realizatorii. Scenele pot fi rulate în mai multe trepte de “slow motion” sau pot fi oprite fãrã ca imaginea sã se deterioreze. care este dotat cu un hard-disk de 800 de GB.100 de ron. puteþi opta pentru varianta dublatã a filmului.ro 04/2006 a u d i o . Playerele DVD cu hard-disk sunt.1) ºi un receiver care este fie “Dolby Digital ready” fie are un “Dolby Digital decoder” integrat.v i d e o m a g a z i n e 119 . Dacã nu sunteþi mulþumiþi cu atâta spaþiu. existã nenumãraþi producãtori ºi încã ºi mai multe modele. printre cele mai interesante aparate de pe piaþã. pe care sã încapã imagini cu rezoluþie mult mai mare. aparatul a fost botezat. discuri care vor avea inevitabil ºi o capacitate mai mare de stocare a informaþiilor. detalii despre firul poveºtii sau chiar finaluri diferite disponibile la alegerea privitorului. Printre cele mai populare modele DVD se numãrã cele portabile. dar dacã vreþi sã savuraþi glumele originale aveþi posibilitatea de a opta pentru varianta cu subtitrare în limba maternã. Inginerii de la Accuarian sigur au fãcut uz de imaginaþie. ci concluzia pieþei. Multe filme mai sunt însoþite de scene inedite care au fost tãiate din filmul lansat pe marele ecran. Bateriile rezistã pânã la 6 ore. Printre cele mai bine cotate aparate se numãrã modelul Sony DVP-NS55P/S. ªi se va mai repeta pe mãsurã ce se vor descoperi noi tehnologii de stocare a informaþiilor. de unde pot fi accesate rapid toate capitolele în care a fost fragmentat un film. Este din ce alege Piaþa de DVD-playere este foarte vastã. istoria se repetã. dacã receiverul este “Dolby Digital ready” atunci NU este echipat cu un decodor Dolby Digital. cele douã tipuri de discuri incompatibile unul cu altul. Astfel s-au nãscut formatele HD-DVD ºi Blu-Ray. muzicã sau fotografii.audio-video. Deºi cele mai multe aparate au cam aceleaºi funcþii de bazã. Un model apreciat de consumatori este Panasonic DVDLS90. Dupã cum am mai spus-o ºi la început. Acest aparat a cucerit audienþa datoritã ecranului ce mãsoarã 17. Generaþia urmãtoare Zilele DVD-ului sunt numãrate! Nu e remarca noastrã.1. De asemenea. la fel se va întâmpla cel mai probabil ºi cu DVD-ul. caz în care ar fi bine sã vã cumpãraþi un DVD player cu decodor ºi mufe de ieºire pentru canalele 5. Un alt avantaj prezentat de filmele pe DVD este informaþia adiþionalã. angajate în lupta pentru tronul ocupat în prezent de DVD (luptã din care. pentru cei care îºi stocheazã amintirile din adolescenþã pe bandã magneticã. drept cel mai bun DVD player clasic.5. Aºa cum casetele video au fost date la o parte. Indexul este lesne de accesat cu ajutorul telecomenzii mai ales cã de multe ori scenele importante sunt reprezentate cu o fotografie micã. Iar ca preþ e destul de accesibil. Datoritã liniei simpliste. timp în care puteþi urmãri filme în toate formatele DVD.

vroiam sã spun cu o vitezã impresionantã. Dar ca sã nu mai creez confuzii ºi pentru ca data viitoare sã ne înþelegem doar din priviri.Ghid service Toatã lumea discutã azi despre MP3 de parcã s-ar referi la pâine prãjitã cu unt! Dar nu toþi sunt atât de familiarizaþi cu neologismele tehnologice care penetreazã limba românã cu un bit-rate impresionant… Ãããã. completatã pe pagina urmãtoare cu un glosar bogat. am întocmit o listã cu cele mai frecvente întrebãri ºi rãspunsuri despre MP3.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Download-are plãcutã! Text: Sebastian Kovacs TOTUL DESPRE MP3 120 a u d i o .

tehnologia MP3 nu este ilegalã. puteþi stoca o cãruþã de muzicã pe un player cu mai puþinã memorie. Playerele MP3 au fost adoptate deja de atleþi. poþi stoca de 10 ori mai multã informaþie . CD-urile conþin circa 74 de minute de muzicã în format CD audio. Cât costã un MP3 player? Depinde de preferinþele fiecãruia. Consola de jocuri Play Station Portable. dar cu toate acestea poate stoca 4 GB de muzicã. Ce ºtiþi despre magazinele online? O a doua soluþie de obþinere a MP3-urilor este de pe site-uri legale care oferã melodii gratuit sau de pe magazine online precum Apple's MusicStore. însã adâncimea basului ºi detaliile au de suferit. Este legal sã faci o copie a propriului tãu CD. costã în jur de 1. pentru a le vinde sau a le distribui chiar gratuit. Dacã sunteþi dispuºi sã cheltuiþi mai mult puteþi obþine un player cu dotãri. De exemplu.500 Ron.v i d e o m a g a z i n e 121 .com/itunes/. Dar mai sunt ºi altele.audio-video. JukeBox-urile stocheazã mii de melodii ºi cu toate cã sunt un pic mai mari. Pentru iPoduri ºi iTunes (magazinul online de muzicã). iPod-ul. la fel ca un mini-casetofon portabil tradiþional. pentru folosinþa ta personalã. care se aude ceva mai bine decât MP3 sau WMA. Nu cumva sunt MP3-urile ilegale? Nu. Playerele portabile pot înmagazina câteva sute de melodii. Dacã supravieþuiþi ºi fãrã aceste mici inconveniente. Cui aparþine viitorul? Viitorul ne-a ajuns din urmã. Windows Media Audio a fost creat de compania Microsoft ºi este o metodã de compresie alternativã ce ruleazã pe multe playere audio (mai puþin iPod). îþi recomand sã accesezi doar paginile Web acreditate. pe când dacã vrei sã comprimi melodiile în format MP3. care reduce fiºierele de pe un CD la o zecime din mãrimea sa iniþialã. dar fiºierele sunt mai voluminoase. iar JukeBox-urile câteva mii. De ce toatã lumea opteazã pentru un player MP3? Una la mânã. unde se vând albume ºi piese. Cele mai noi modele (ºi cele mai scumpe totodatã) pot afiºa aplicaþii video ºi fotografii. iar cele din categoria super uºoarã ajung pânã la 24 de grame. Iar iPod-ul Nano e mai subþire ca un creion. MP3 este doar cel mai popular format de compresie. Dacã doriþi însã cea mai bunã calitate vã recomandãm formatul Lossless de la compania Apple (utilizabil doar pe iPod). Bit-rate-ul maxim pentru MP3 este de 320 kbps. Sunt modele care funcþioneazã cu baterii reîncãrcabile. voi decideþi cât de voluminos va fi un fiºier. care trebuie încãrcate. Pe Internet existã multe site-uri care permit descãrcarea de melodii în format MP3. Durata bateriilor variazã. La ce bun un MP3? Folosind un program special (MagicJuke Box sau o versiune nouã de Winamp) poþi extrage melodiile de pe un CD audio în câteva minute ºi le poþi stoca pe computer sau un player portabil. Unele modele pot fi folosite ca reportofoane sau ca medii de stocare a datelor. Cea mai micã ratã folositã (ºi cea mai comunã) este de 128 kbps. Dar sunt ºi modele “ecologice” care funcþioneazã pânã la 150 de ore non-stop cu o singurã baterie.pânã la 12 ore de muzicã pe un singur CD. dar e ilegal sã faci mai multe copii. Noile modele de playere au memorie ce atinge câþiva GB. Cantitatea de muzicã pe care o puteþi pune pe un MP3 player depinde de mãrimea memoriei: 64 MB de memorie sunt suficienþi pentru stocarea a 40 de minute de muzicã la calitate decentã. De exemplu. comprimatã la o ratã de 192 kbps. sau formatele LossLess a cãror calitate este ºi mai bunã.Ce este MP3? Este o metodã de stocare a melodiilor. cât ºi MP3-uri. Ce e un MP3 player? E un device care-þi oferã posibilitatea de a duce muzica dupã tine oriunde te deplasezi. Este MP3 singurul format disponibil de compresie? Nu. Mobilele care au MP3 player încorporat coabiteazã cu playere audio-video de buzunar. nu depãºesc mãrimea buzunarului. De regulã au incluse soft-urile necesare pentru a transfera MP3-urile de pe computer pe player. Programul poate fi descãrcat gratuit intrând pe www. compania Apple preferã formatul AAC (Advanced Audio Coding). poate rula atât filme. însã. De unde pot face rost de MP3-uri? Cel mai simplu ar fi sã începi cu propria colecþie de CD-uri. care costã în jur de 200 Ron. doi: sunt foarte puþine pãrþi mobile cu care trebuie sã operezi pe când te afli în miºcare. www. de 30 de GB de la Apple. MP3 playerele sunt portabile ºi mult mai comode decât predecesoarele sale: nu mai trebuie sã cari discuri sau casete dupã tine. în aºa fel încât sã încapã cât mai multe pe playerul tãu portabil.ro 04/2006 a u d i o .apple. ideale pentru fanii jogging-ului. Am gãsit playere minunate de mãrimea unui pachet de gumã de mestecat cu display ºi memorie de 128 de MB. Sunt aparate care funcþioneazã cu memorie externã de tipul cardurilor SD. De exemplu. folosite în aparatele de fotografiat. Care este calitatea sunetului? Calitatea sunetului depinde de rata de compresie (bit-rate). Ce bit-rate recomandaþi? Noi folosim cel puþin 192 kbps. ce pot fi sortate dintr-un catalog uriaº. Software-urile precum Winamp sau MagicJukeBox îþi oferã posibilitatea de a-þi transfera întreaga colecþie pe calculator ºi apoi pe playerul portabil. dupã 10-20 de ore. iar altele sunt dotate cu tunere radio. dar calitatea va fi mult mai bunã. precum tuner radio sau photo-viewer. Difuzarea MP3-urilor altor persoane care nu deþin CD-ul original încalcã legea dreptului de autor. Utilizând acest nivel de compresie vor încãpea mai puþine melodii pe hard-ul computerului sau pe playerul MP3. de la Sony. Când extrageþi muzica de pe CD-urile audio pe computer.

puteþi încerca playerul Musicmatch Jukebox care oferã exact aceleaºi facilitãþi ca ºi programul celor de la Apple: posibilitatea extragerii muzicii preferate de pe CD-uri. Iar dacã doriþi sã descoperiþi noi muzicieni puteþi naviga prin categoriile muzicale întocmite de administratorii ruºi.Ghid service www. Melodiile sunt culese de pe site-urile oficiale ale caselor de discuri sau de pe site-uri care le oferã în mod gratuit. În plus. videoclipuri.com Acesta e un site care oferã spre download MP3-uri atât în mod gratuit.dnb-sets. meniul permite accesul rapid la secþiuni ce conþin ºtiri din industria muzicalã. Dând cãutare unui artist vi se vor afiºa toate albumele lansate vreodatã pe piaþã de respectivul muzician. Iar preþul unei melodii este de 99 de cenþi. Site-ul conþine pe pagina principalã un motor de cãutare în funcþie de numele artistului.ru Vecinii noºtrii din est sunt foarte bine dotaþi în ceea ce priveºte colecþia de muzicã. Meniul conþine o secþiune specialã de criticã muzicalã unde sunt luate în colimator melodiile copiate de formaþiile româneºti din repertoriul unor trupe celebre. www. 122 a u d i o .com ordinarã. dar dacã doriþi cu tot dinadinsul sã aveþi noul hit de la Black Eyed Peas înaintea prietenilor. www. Dacã doriþi mai multe veþi fi redirecþionaþi spre site-uri de unde le puteþi cumpãra.ro www. este dedicatã muzicii româneºti de calitate. dupã cum îi spune ºi numele.99 de dolari. Pentru a downloada o melodie la alegere veþi avea nevoie de o parolã care vi se va comunica dupã ce trimiteþi un SMS cãtre numãrul afiºat pe pagina Web. Un motor de cãutare defalcat pe genuri muzicale permite identificarea rapidã a artistului ºi afiºeazã informaþii în legãturã cu biografia muzicianului.musicmall. cât ºi pentru accesarea imensului catalog de muzicã al Apple.mp3. site-ul conþine un magazin virtual de unde puteþi cumpãra CDurile artiºtilor români preferaþi. conceput de cei de la Apple pentru rularea fiºierelor muzicale.com Pagina Web. Interesant e cã odatã instalat programul poate fi folosit atât pentru extragerea melodiilor de pe CD-uri audio. Nu aveþi nevoie de un cont în bancã. parodii muzicale ºi caricaturi. Dacã doriþi sã aflaþi noutãþi despre artiºtii preferaþi puteþi consulta secþiunea de ºtiri. Programul poate fi downloadat de pe site-ul oficial contra sumei de 19. ci de un simplu telefon mobil.de Iubitorii de muzicã electronicã vor gãsi de mare ajutor aceastã paginã în limba germanã. downloadate sau cerute melodii.audiofind. Puteþi conspecta un top al celor mai cãutate. Magazinul cu muzicã Apple. se poate rezolva cu 30 de bani ºi câteva click-uri. Motorul de cãutare este bine structurat ºi permite ºi personalizarea cãutãrii. Puteþi gãsi foarte uºor orice artist internaþional sau album lansat recent. site-ul este dotat cu cele mai cãutate ºi downloadate mixuri. melodii ºi comentariile fãcute de ascultãtori.mp3shits.9 dolari (fãrã TVA). poze. În plus. Aici este disponibil programul iTunes (gratis). www.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Calitatea pieselor nu e tocmai extra- Este unul dintre cele mai bune servicii de comercializare a muzicii în format electronic din România. www. cât ºi contra cost (10 cenþi bucata). Încadrat de o compoziþie coloratã ºi interactivã. a cãrui valoare este de 0. site-ul este intuitiv. poze.com www. Colecþia de muzicã româneascã a site-ului este foarte variatã. Motorul de cãutare este conectat la o mulþime de site-uri pe care apar cele mai recente mixuri drum&bass. Dacã nu vã descurcaþi cu limba rusã nu e nici o problemã.apple. muzicã gratis ºi forum. versuri proaste. astfel cã nu trebuie sã staþi toatã noaptea pentru a downloada vreun concert live al lui DJ Goldie. MP3-urile oferite spre download sunt legale. www. iar catalogul de muzicã e îmbogãþit zilnic cu câte 15 noi albume. al melodiei sau al albumului. iar sistemul de platã e simplu ºi ingenios.muzicabuna. Cãutând mai cu sârg puteþi descoperi ºi seturi de breakbeat ºi trip hop. Oferta e bogatã.ro Dacã nu sunteþi cumva mulþumit de performanþele iTunes.musicmatch. Vestea bunã e cã site-ul permite downloadarea unei melodii pe zi. un magazin online de muzicã unde melodiile pot fi comandate la 99 de cenþi bucata ºi radio via Internet.

Ripping Transformarea fiºierelor digitale de pe CD în format MP3 sau alt format comprimat sau necomprimat prin intermediul unui software. A fost creat pentru a comprima fiºierele video la fel cum MP3 comprimã semnalele audio: filme de calitate DVD sunt comprimate la rate mai mici ºi fiºiere mai puþin voluminoase. FireWire O metodã foarte rapidã de transfer a datelor de pe un calculator pe un MP3 player (viteza maximã este de circa 400 Mbps). Cel mai comun bit-rate pentru fiºierele MP3 este de 128 kbps. ceea ce înseamnã o pierdere simþitoare din calitatea sunetului. reprezintã ºi unitãþi de mãsurã a capacitãþii unui hard-disk care se mãsoarã în megabyte (MB) sau gigabyte (GB). se face de obicei prin intermediul Internet-ului. Un MB stocheazã cam un minut de muzicã extrasã la o ratã de 128 kbps. LCD Byte O unitate de informaþie pentru computer. În ultimul timp. Formatul ATRAC comprimã fiºierele la o mãrime mai mare decât MP3. atunci când se extrage muzica de pe CD-uri. în general. Este un factor important pentru noile generaþii de playere audio ºi video portabile care ruleazã atât fiºiere video. WMA Windows Media Audio este alternativa Microsoft la MP3. Informaþie care circulã pe semnalele FM. Este folosit de un numãr mare de site-uri de pe care poþi downloada melodii sau videoclipuri gratuit. ratã la care mai mult de 128. clip video sau fotografii de pe computer pe MP3 player.software-ul de bazã cu ajutorul cãruia ruleazã un dispozitiv.cum ar fi un MiniDisc sau hard-disk . ATRAC Adaptive Transform Acousting Coding este formatul de compresie folosit pe Mini Discurile companiei Sony. Radio Data System.G L O S A R AAC Formatul Advanced Audio Coding (AAC) este considerat o metodã de compresie alternativã la MP3. iar USB 2. Fiecare byte este format din câte 8 biþi. Acest program comprimã fiºierele la circa jumãtate din mãrimea iniþialã. Un bit-rate mai mare înseamnã atât calitate mai bunã a sunetului. de computerele marca Apple.000 biþi sunt procesaþi în fiecare secundã. cât ºi o mãrime acceptabilã a fiºierului.1 cu pânã la 12 MB pe secundã. Pentru a face ca muzica sã încapã pe un mediu de stocare de dimensiuni mai reduse . USB Universal Serial Bus: o conexiune standard. MPEG4 AppleLossless Este o formã de compresie marca Apple folositã ca alternativã la AAC.au fost inventate formate precum MP3. transferul unei melodii. Byþii sau biþii. cât ºi o cantitate mai mare de informaþie. o melodie are nevoie de circa 1. astfel cã sunetul este similar calitativ celui de pe CD-uri. USB 1. cum ar fi CD-playere. Se mãsoarã în kilobiþi pe secundã (kbps). exceptând SACD. Firmware-urile unor playere pot fi upgradate. Liquid Cristal Display în traducere liberã înseamnã ecran cu cristale lichide. FireWire este considerat mai bun decât USB ºi e folosit. baza codului folosit de calculatoare .audio-video. tot mai multe playere audio ruleazã acest tip de format.25 MB de spaþiu pentru fiecare minut de muzicã. A fost promovat de compania Apple ºi se spune cã este mai priceput la compresia datelor ºi cã sunetul ar avea calitate superioarã faþã de MP3. Kilobiþi pe secundã: un kilobyte înseamnã 1024 de biþi.0 transmite fiºierele cu pânã la 1. Este formatul necomprimat folosit pe CD-uri ºi oferã cea mai înaltã fidelitate dintre toate formatele audio digitale.5 MB pe secundã. PCM Download Transferul unei melodii (sau a oricãrui tip de fiºier digital) de pe un server pe un computer. recordere MiniDisc ºi MP3 playere. cât ºi a timpului transmisiei.zero sau unu. plus alte informaþii suplimentare. Tehnologia este folositã pentru fabricarea displayurilor aparatelor portabile. Lossy Termenul este folosit pentru descrierea unor formate de compresie precum MP3. Pulse Code Modulation: o metodã prin care muzica este prezentatã ca informaþie digitalã. RDS Firmware Sistemul de operare ºi soft-ul instalate pe un device portabil.0 cu pânã la viteza halucinantã de 480 Mbps. M P 3 semnalul original. Aceastã situaþie apare atunci când sistemul de compresie scoate anumite frecvenþe din www.ro 04/2006 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 123 . care consumã circa 10 MB pentru fiecare minut de muzicã. USB 1. în timp ce un gigabyte este echivalentul a circa 16. ATRAC. Ia vezi ce versiune suportã calculatorul sau playerul tãu. Kilobiþi pe secundã e o unitate de mãsurã pentru rata de transmisie a datelor. AAC ºi WMA pentru a reduce atât mãrimea fiºierului. Unii recomandã folosirea unui bit-rate de cel puþin 192 kbps pentru a pãstra atât fidelitatea muzicalã.5 ore de muzicã în format MP3. cât ºi fiºiere audio. Compresie Muzica pe un CD este în format necomprimat PCM. mãsurã care le face sã profite de tehnologiile viitoare. Codec Provine de la prescurtarea tandemului enCOde-DECode ºi este un program special. La 192 kbps. De asemenea. Un player media cum ar fi Windows Media Player are nevoie sã i se spunã cum sã citeascã anumite fiºiere: un codec îi oferã aceastã informaþie. OS Operating Sistem. ceea ce oferã posibilitatea receptoarelor radio sã arate numele staþiei de radio. Bit-rate Cantitate de informaþie pe unitate de timp.

pronunþia cuvântului Sonny în japonezã semãna cu expresia “afacere care merge prost”. mediul de lucru se îmbunãtãþeºte. fabrica lui Ibuka lucra la realizarea unei maºini electrice de fiert orez. Sony a produs primul radio transistor care încãpea în buzunarul unei haine. În acelaºi an. Odatã rezolvatã problema numelui. Tinerii americani începuserã sã cumpere radiouri portabile în numãr mare. un alt radio portabil. FENOMENUL ROCK AND ROLL În august 1955. Un debut nesigur pentru mica firmã. împreunã cu colegii lui s-au apucat de reparat radiouri. În 1956. În septembrie 1945. În paralel cu radiourile. În 1957. Câteva bucãþi din acest model au fost exportate în America de Nord. ºi. la etajul al treilea al Magazinului universal Shirokiya a devenit noul atelier pentru Ibuka ºi grupul sãu. Aºa cã Akio Morita a trecut limitele ºi a ajuns la un cuvânt care nu exista în nici o limbã: SONY. Descoperirea pudrei magnetice ºi punerea ei pe bandã a fost un mare pas înainte. În octombrie. Primele cuvinte înregistrate pe bandã au fost “Vremea e bunã astãzi”. “bãieþii isteþi” s-au pus pe treabã. iar biroul era mic ºi rece. pe care l-au numit TR-55 model. compania a creat modelul un radio de buzunar TR-6. Sony a anunþat cã au fost vândute 40000 de bucãþi din modelul TR-72.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Totul a mers bine pânã în 1946. un nume de top. Treptat.OTHER Nu existã casã în lume în care sã nu-ºi fi gãsit locul un dispozitiv de ultimã generaþie sub semnãtura Sony. fãcând în aºa fel încât de la 100 de mii de bucãþi cumpãrate la lansarea produsului sã se ajungã la 5 milioane de bucãþi în 1958. nu avea geamuri. lucrurile încep sã se schimbe. se înfiinþeazã “Tokyo Tsushin Kenkyujo” (Totsuken) sau Institutul de Cercetare în Telecomunicaþii din Tokyo. Apoi au început sã producã perne electrice. Acest aparat a avut un succes enorm în toatã lumea ºi a lansat moda consumatorului de microelectronice. ceea ce în englezã se traducea ca bãieþi isteþi. Nu mai are rost sa spunem cã încet unele dintre produsele Totsuken au avut succes. dar pe care l-au ales ca provenind din Sonny-boys. dar cei doi lideri ºtiau cã au alãturi unii dintre cei mai inteligenþi oameni. Aceastã creºtere în vânzãrile radiourilor. La început a purtat numele Tokyo Telecommunications Engineering. O camerã obscurã cu un telefon. Dar era nevoie de un brand care sã atragã atenþia. în japonezã. dar nici acestea nu s-au dovedit a fi un succes. care a fãcut din 124 a u d i o . Este ceea ce a intuit Ibuka. Cei doi vor pune mai târziu bazele companiei Sony. Totuºi. Acesta a fost momentul naºterii companiei Sony: 7 mai 1946. pe atunci cel mai mic care fusese vreodatã comercializat (112 x 71 x 32 mm). când Masaru Ibuka ºi Akio Morita au plecat de la Shirokiya.Istoric LIKE. aºa cã au perseverat. care a fost folosit de companie pentru a crea personajul publicitar “SONY boy”. P ÎNCEPUTURI ZDRUNCINATE Rãzboiul i-a fãcut pe japonezi sã devinã avizi de ºtiri de pretutindeni. Olanda ºi Germania. Sony a venit cu modelul TR-63. Cu un crez în minte “acela cã reconstrucþia Japoniei depinde de dezvoltarea dinamicã a tehnologiilor”. A fost momentul în care Ibuka se reîntâlneºte cu Akio Morita. au mers în continuare. Numele Sony a fost ales ca o mixturã a cuvântului latin sonus (sunet) ºi cuvântul sunny (însorit). au lucrat peste program ºi au primit câteva comenzi pentru volmetru. nu este om care sã nu fi auzit de compania multinaþionalã sau sã nu-ºi doreascã vreunul dintre produsele. care au fãcut din Sony. Aproape distrusã de rãzboi. Text de: Aurora Hoduþ ovestea unei companii care a fãcut înconjurul globului începe cam aºa. luând cu ei încã 20 de angajaþi. clãdirea avea crãpãturi peste tot. sunt cumpãrate echipamente noi de la Suzaka. Masaru Ibuka s-a întors la Tokio sãºi gãseascã de lucru într-o capitalã devastatã de rãzboi. evident. într-o perioadã în care japonezii nu o duceau foarte bine.NO.

Ce surprize rezervã viitorul. Pe mãsurã ce anii trec.un parteneriat care a însemnat intrarea Sony pe piaþa de telefonie mobilã. duce la 5 milioane de unitãþi vândute. Sony a început sã lucreze la cãºti audio ºi a dat lovitura din nou cu modelul H-AIR MDR3. PlayStation Portable. Sony jucãtorul principal în domeniul electronic.telefonul Sony Ericsson care revitalizeazã brusc brand-ul Walkman. dar cu o altã companie importantã Columbia Pictures Entertainment. iar în urmãtoarele 6 luni s-a ajuns la 1 milion de bucãþi. ªi lucrurile nu se opresc aici. în doar 10 ani. de la data lansãrii walkman-ului ºi pânã în 1995. Anii ‘90 sunt cei ai NTsistemului digital de înregistrare video. ISTORIA PRODUSELOR SONY Anii ’50 au însemnat îmbunãtãþirea magnetofoanelor ºi realizarea celebrelor radiouri cu tranzistori. SONY ÎN ROMÂNIA De la lansarea Sony în România. s-au vândut 150 de milioane de bucãþi. Aibo – primul cãþel robot. care.cea mai bunã rezoluþie integratã arhitectural audio-video) . Muzician de profesie.” Decizia lui Norio Ohga de diversificare avea sã schimbe cursul istoriei companiei. în materie de tehnologie. camerele foto digitale Cyber-shot ºi SACD-rile.MUZICà ªI FILM Istoria Sony nu se poate scrie fãrã a ne referi la capitolul muzicã. Ohga a vãzut viitorul ºi le-a spus angajaþilor: “trebuie sã facem produse noi. BOOM-UL PLAYSTATION În era multimedia este esenþial sã se atingã sinergia dintre hardware ºi software. primelor PDA-uri MagicLink. care au schimbat total felul oamenilor de a asculta muzicã. nu mai putem depinde doar de VCR ºi betamax.ro. Lansarea PlayStation-ului în Statele Unite ale Americii ºi în Europa.. iar mai apoi video walkman-urile. când Sony achiziþioneazã CBS Records. a fost determinatã ºi de faptul cã tinerii erau conduºi de un fenomen american nou numit Rock and Roll.sonycenter. Connect Music Store-muzicã online. Un exemplu în acest sens. CD-urile ºi implicit discman-urile. Sony face acelaºi lucru. poate fi considerat momentul noiembrie 1993: decizia ca Sony Computer Entertainment sã fie folositã exclusiv pentru IT. în comparaþie cu cele existente pe piaþã ºi care cântãreau de 6 ori mai mult. Ultima gãselniþã a celor de la Sony România: produsele companiei la doar un click distanþã pe www. la rangul de cea mai bunã companie de înregistrãri din Japonia. capitol care începe în 1988. cele profesioniste Betacam. În paralel. mai ales când vorbim de diversificarea produselor. Aceste douã achiziþii duc efectiv compania în secolul al 21-lea. TELEFONIA MOBILà La final. ” Aºadar. Un an mai târziu.cu alte cuvinte.v i d e o m a g a z i n e 125 . dar ºi ai vestitelor walkman-uri.ro 04/2006 a u d i o . dintre cele peste 300 de modele produse de Sony. Aceastã emfazã pentru dezvoltarea pe mai departe a brand-ului Sony avea sã devinã crezul politicii manageriale a lui Ohga: “Cred cã a conduce o companie este similar cu a dirija o orchestrã. una dintre cele mai mari în materie de filme. WALKMAN PESTE TOT Potrivit oficialilor Sony. zeci de mii de produse au comercializate pe piaþa de profil. pe o piaþã dominatã de Nintendo. în 1995. ImageStation.magazin online.. Scopul: de a face din noua companie Sony Ericsson cea mai atractivã ºi inovativã în industria de telefonie mobilã. CLIÉ – seria de asistenþã personalã. În ziua lansãrii în Japonia s-au vândut 100 de mii de bucãþi. dar nu cea din urmã trebuie amintitã fuziunea dintre Sony Corporation ºi Ericsson AB . televizoarele portabile Watchman. care avea doar 50 de grame.Vaio. Cellular Walkman. În anii ’80 apar printre altele: camerele compacte Mavica. gama de produse Sony creºte enorm. “în anul 1979. tapak ºi Triniton: adicã primele sisteme video portabile cu funcþie de recording ºi primele televizoare cu tub catodic ºi monitoare de computere. vorbim apoi de DV-uri. Anii ’60 au fost consideraþi anii Por- www. pânã la data respectivã. vom afla în curând de la vizionarii Sony. Betamax ºi Elcaset. Norio Ohga. Apar playstation. cu toate calitãþile lui. ai receiverelor AV. sistemele de înregistrare video Video8 ºi Hi8. Anii 2000 sunt prolifici pentru Sony. sã aducã CBS/Sony Records. televizoare LCD High-Definition. BRAVIA (în traducere liberã . ªi sã nu vã imaginaþi cã lucrurile se încheie aici. HDV – un format video de înregistrare pentru HDTV. Handycam-urile. A fost pentru prima datã în lume când un singur model s-a vândut într-un numãr atât de mare într-o perioadã atât de scurtã de timp. Compania Sony s-a implicat activ în producerea albumelor audio ale artiºtilor locali. Norio Ohga a fost numit preºedinte al corporaþiei Sony. era departe de a fi doar o jucãrie. ca ºi strategie globalã de business. La un an dupã ce compania a fost pusã pe picioare dezvoltã sistemul PlayStation. Sony îºi extinde aria ºi creeazã. la finalul anilor ‘90.audio-video. PlayStation 2. mini DV-uri ºi Digital 8. linia de produse IT.” Mãrturie stau cifrele. MicroMVcel mai mic format de casetã video. a început crearea unui imperiu în industria de entertainment odatã cu invenþia primelor casetofoane portabile Walkman TPS-L2. este cel care a reuºit. Blu-Ray. AFACERI PE MUZICà În 1982. MD MiniDisc-ului. Anii ’70 sunt cei ai casetelor video ºi ai îmbunãtãþiriii casetelor audio: U-matic. dar ºi memory stick-urile. tehnologie ºi întindere geograficã.

Poziþionarea lor în camerã. Îþi permite sã asculþi cele mai bune ºi cele mai proaste discuri (chiar ºi un CD). excelent dacã le comparãm cu alte boxe din aceeaºi categorie de preþ. deci nu necesitã prea multã energie ºi clare – sunetele sunt aidoma picãturilor de ploaie din “Toamna” lui Vivaldi (de pe “Cele patru anotimpuri”). aceste incinte acustice fac muzicã unde alte boxe. Aceste boxe sunt suficiente pentru a vã face sã realizaþi cã muzica electronicã de secol XXI de pe albumul lui Gold Frapp este de foarte bunã calitate. ºi chiar dacã. este cã aceste boxe solicitã foarte mult componentele upstream (precum amplificarea). dau chix. din aceastã categorie de preþ. Micuþele boxe au triumfat asupra tuturor modelelor concurente în segmentul de preþ de 200 de euro. La acel moment. Ascultând “Peer Gynt – The King of the Mountain” al lui Grieg veþi avea parte de detalii maxime indiferent de nivelul volumului. Eu am folosit un receiver NAD 712 ºi 126 a u d i o . însã cele mai multe receivere nu vor fi în stare sã alimenteze aceste boxe. Asta le face o pereche foarte proastã pentru echipamentele produse în masã.Nostalgic REVOLTA PITICILOR B&W a produs o adevãratã revoluþie atunci când a scos pe piaþã modelul DM 302. dar ºi poziþionarea ascultãtorului joacã un rol foarte important în acest caz. Producerea sunetului e concentratã rezonabil ºi combinatã cu soundstage-ul spaþios poate crea o senzaþie asemãnãtoare cu cea din momentul înregistrãrii originale. Uºoare. clare ºi mici. Vocile sunt absolut excelente la aceste boxe.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . dar conþine prea multã sâsâialã. acurateþea timbrului este ºocantã dacã þinem cont de preþ. Poate cã unora o sã li se parã stupid. în anumite pãrþi. Efectul „soundstage” e chiar bun. pentru douã canale. iar ulterior mi-am cumpãrat alte douã perechi (plus centrul CC3 asortat). nu veþi avea nevoie de un amplificator scump. altfel efectul dispare. Nu înþeleg de ce se plâng oamenii de mediile 320-ului. Mediile sunt de departe punctele forte ale 302-ului. Un lucru pe care l-am observat de-a lungul anilor la 302-uri. Mi-am cumpãrat un set. prin ‘97 sau ‘98. Sunetele înalte ºi joase se aud mereu potrivit în aceste boxe. cãldura e artificialã. precum ºi la alte B&W. nu am gãsit nimic care sã se încadreze în aceastã categorie de B preþ ºi sã se apropie ca ºi caracteristici de aceste boxe. Daniel Chira &W sunt uºoare. Poate cã din aceastã cauzã au fost mulþi care s-au plâns de 302-uri. dar posed trei seturi din aceste boxe. Nu aveam o tonã de bani ºi vroiam sã iau o decizie cu care sã mã împac pentru câþiva ani. cu gândul de a-mi pune la punct propriul Home Theatre. Redactat de: Sebastian Kovacs. Trebuie sã le poziþionaþi bine. aºa cã leam forjat bine. În acele zile am luat acasã boxele marca B&W pentru o audiþie semi-lungã. pe care le gãsiþi pe piaþã. Nu.

face în aºa fe încât sunetele sã treacã în drumul lor înainte printr-o fantã reflex. Practica a combãtut teoria. Asortaþi-le cu un subwoofer de calitate apropiatã ºi se vor descurca cu orice sistem 5. pe lângã cei 3 ani garanþie. Nu este doar numele unei celebre trupe de bluesrock a anilor ‘70.v i d e o m a g a z i n e 127 . doar 200 de euro. înalte de numai 32 cm. Partea utilã din sunetele joase. În absenþa compresiei. nu poate însã reda baºii magici. Dupã zece ani. în exterior.73 euro. deºi boxele 302 reuºesc sã facã foarte multe lucruri. en years after (dupã zece ani). Drept boxe frontale vã recomandãm sã alegeþi perechea B&W DM 303 sau DM 309. sunt azi binevenite în cazul piticelor boxe. Iar pentru Home Theatre sunt o achiziþie fantasticã. boxele au colaborat bine cu amplificatorul NAD 320 BEE (400 de euro).2 ohmi) apare în jurul valorii de 230 Hz.audio-video. Deoarece valoarea minimã pentru impedanþã (3.25 euro poate fi achiziþionat unul de schimb. mai ales la redarea vocilor ºi la partea de precizie. Trebuie spus însã cã urechile Recomandãri PÃRÞI DE SCHIMB ºI REPARAÞII Conform reprezentanþei germane “B&W”. Dacã sunteþi fan al muzicii de camerã. dupã cum poate v-aþi ºi aºteptat de la niºte aparate atât de mici. Subwooferul elibereazã micul 302 (dar asiguraþi-vã cã cross-over-ul e calibrat cum trebuie) ºi nu va produce compresie la nici un film de care îmi pot aduce aminte în acest moment. iar partea de sus îºi netezeºte miºcãrile. urmaºele modelului 302. Sã-i dãm însã Cezarului ce-i al Cezarului. nu aratã. au fost caracterizate drept “senzaþionale” la o primã audiþie. cele mai multe instrumente (vioarã. boxele B&W DM 302 au fãcut furori în camerele de audiþie audio-video. compania stabileºte o perioadã de siguranþã de 10 ani de la oprirea producþiei pentru achiziþionarea de pãrþi componente de schimb”. specifici acestei mãrci. solo sau grupuri restrânse. la modul ideal vorbind. Chiar ºi boxa Mordaunt Short MS 902 (250 de euro) s-a impus prin sunete neutre.ro 04/2006 a u d i o . cãci 302 s-a încãpãþânat sã redea sunete bogate în nuanþe. De la 59 Hz sunetele vor fi redate numai pe jumãtate atât de tare (. oferã piese de schimb pentru modelele proprii încã 10 ani de la oprirea producþiei. nu ating nivelul superior la toate disciplinele sonore.am fost mulþumit de el câþiva ani. AMPLIFICATOR 302 conlucreazã armonios cu numeroase amplificatoare. Cele douã corpuri ale difuzoarelor. el adunã undele sonore care vagabondeazã. oferindu-vã satisfacþie ºi volum. în nici un caz. Micuþele boxe britanice. chitarã. cel puþin teoretic. electronicã sau orice altã muzicã cu pasaje foarte complexe nu vor ieºi cu bine din aceste boxe. O mãsurã binevenitã în cazul celor care doresc sã aibã acces la o asemenea logisticã a trecutului. vocalele sunt frumoase. REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vitalitate Bassfundament Finisare 60 45 55 45 40 bine SURROUND Într-o configuraþie surround. Sunt 100% încântat de ele pentru Home Theatre. Perechea de boxe DM 302 costa. în formatul DIN-A-4. de pildã. la care se adaugã subwoofer-ul ASW 300. chitarã electricã) ies destul de convingãtor. EXISTà ªI IMPERFECÞIUNI Boxele B&W 303 (300 de euro). partea de sus a boxei începe sã tremure. cablajul trebuie sã fie pe mãsurã. De asemenea. în douã dimensiuni. boxele 302 vor fi potrivite pentru poziþionarea în spate. mutual dispuse una faþã de alta. au profitat de pe urma îmbunãtãþirilor în structura de construcþie.1/DTS cu care le echipaþi. Ele au rolul de a împiedica apariþia undelor statice ºi a rezonanþelor. Un stand bun va aduce îmbunãtãþiri semnificative la capitolul baºi. care. REZULTAT AUDIO-VIDEO Raport preþ/calitate MULÞUMITOR bine 49 www. ca ºi cum ar fi pe cale sã-ºi dea duhul. iar muzica complexã de cor a fost redatã cu mai multã subtilitate ºi claritate. chiar conform standardelor actuale. iar pentru difuzorul central. reprezentantul companiei B&W. când 302-ul porneºte compresia. T juriului testãrii nu au perceput baºi de disco foarte puternici. Bob Marley. Pregãtite din nou pentru testare în camera de audiþii audio-video. împãrþit în casete de forme pãtrate. faþã de frecvenþele de 100 Hz. privind lucrurile obiectiv. nu prea îþi poþi imagina cã boxele 302 ar avea nevoie de service. boxele ne trimit salutãri prin intermediul piesei “Good Morning Little Schoolgirl”. Frecvenþa de graniþã inferioarã (. dar chitãrile au rãsunat surprinzãtor de convingãtor. AVEM ÎNCà TOT CE TREBUIE Ulf Soldan. Cel mai slab punct al 302-ului. ªi nu. Ceea ce înseamnã cã. în aceastã zonã.6 dB). lucru care va obosi dupã o vreme. liniºteºte clienþii spunând: “Bineînþeles cã avem încã în stoc rezerve pentru fiecare parte componentã a modelului. Testate. În interior. poziþionate într-o carcasã din material plastic. Peretele posterior este. În concluzie. În general. bluegrass. muzicã orchestralã grea. iar o bornã de conectare costã 6. la preþul de 32. Dave Mattehews) aceste boxe s-ar putea sã fie tot ceea ce aveþi nevoie. se stricã difuzorul pentru înalte. ci ar putea fi ºi un motto reuºit al secþiunii “Nostalgic”. care are rolul de a întãri baºii. La aceste preþuri se mai adaugã costurile cu transportul. În locul unei frumoase performanþe live vã veþi trezi cã totul se transformã într-un tablou plat. Sistemul inteligent de construcþie este foarte inspirat. O asemenea boxã.3 dB) este atinsã la 73 Hz. cu muzicã mai puþin complexã acestea sunt niºte boxe minunate. este la capitolul abilitãþii de a manipula muzica foarte dinamicã. aºa cã sunetele de intensitate mai joasã ies incredibil. boxele 302 “vor suferi de foame” în conlucrarea cu modele mai mici de amplificatoare cu tuburi. boxele au impresionat prin modalitatea lor vivace ºi relaxatã de redare a sunetelor. însã un Creek 4330 le face sã cânte cu adevãrat. altfel frumuseþile acestea nu se vor comporta cum trebuie. cu ajutorul mai multor pene de fixare – numite “prisme” –. Iar dupã zece ani este încã o adevãratã plãcere sã o urmãreºti în exerciþiul funcþiunii. Pe de altã parte. La testul audio-video. cântãreþe sau chiar unele trupe de rock/reggae (Grateful Dead. Mãsurile de precauþie luate de compania B&W. B&W 302 va reproduce coarda C (do) a unui violoncel la jumãtate din volumul corzii G (sol). Dacã. nu sunt probleme la acest capitol. reflectate spre interiorul boxei. care a produs plãcere chiar ºi la muzica rock. Basul e aproape inexistent. Dar. aceste boxe nu au aerisire în spate aºa cã le puteþi monta lângã perete (cam la 30 de centimetri) fãrã a vã trezi cu distorsiuni ale basului. în urmã cu un deceniu. ceea ce a dus la performanþe superioare. cu douã cãi. De asemenea. modelul LCR 3. Muzica live (care fusese gãlãgioasã în momentul înregistrãrii).

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . imaginaþi-vã câte poate spune un film. Chiar ºi mesajul unui minuscul clip video e semnificativ. curioºi cum aratã ultimul videoclip al lui James Blunt sau doriþi doar sã vã distraþi.Internet CU OCHII PE NET Dacã o imagine face cât 1. Nu e tot una sã citeºti despre o ºtire ºi sã vezi cu ochii tãi ce s-a întâmplat. Text de: Sebastian Kovacs 128 a u d i o . Pentru a vã înlesni cãutãrile am întocmit o listã cu site-uri care oferã entertainment video de calitate superioarã. Fie cã sunteþi în cãutare de ºtiri din lumea largã.000 de cuvinte. pe Internet gãsiþi o mulþime de secvenþe interesante.

Cu toate cã site-ul este foarte bine dotat. mai ales cã au o secþiune specialã pentru asta. Secþiunea pentru link-uri e foarte bogatã în oferte.gametrailers.ro 04/2006 a u d i o . Interesant e cã dupã ce a gãsit secvenþele dorite. Cascadoriile pe care le vedeþi pe site nu sunt de încercat acasã. Pentru cei din urmã existã site-ul românesc IQads unde sunt postate nenumãrate clipuri publicitare de la cele mai haioase la cele mai serioase. ªi dacã încã nu v-aþi sãturat aflaþi cã unele videoclipuri pot fi downloadate pe mobil. unde utilizatorii site-ului pot trimite filme sau clipuri.uk Muzicã.stupidvideos.co. sporturi ºi animale. Nu vã faceþi griji dacã folosiþi o conexiune mai slabã. Secvenþele video sunt distribuite pe topuri cele mai bune dintre ele fiind ilustrate cu câte o pozã sugestivã. O gamã largã de nebunii care vã vor þine ore în ºir lipiþi de ecranul monitorului. www.com Aºa cum existã un site unde puteþi urmãri secvenþe din cele mai noi filme. www. compania Google a pregãtit câteva categorii prestabilite (comedie. www. www. care-i înfãþiºeazã pe unii dintre cei mai talentaþi jucãtori ai acestui sport.apple. Dacã vã permiteþi.google.com Un titlu spune tot.audio-video. jocuri ºi poze comice (ce slujbã anostã). pentru toate vârstele ºi mai ales din toate timpurile. muzicã ºi iar muzicã: de toate genurile. animaþii.cnn. www. Dar cea mai tare chestie e cã au o secþiune întreagã dedicat numai ºi numai clipurilor turnate acasã de fanii melodiei “Dragostea din tei” a celor de la O-Zone. Alltheweb afiºeazã automat durata acestora ºi programul de care o sã aveþi nevoie pentru vizualizarea clipului.com Britanicii de la Speed Vision s-au distrat fãcând praf diferite obiecte. Imaginile sunt impresionante. X-box etc. spun administratorii. ca de exemplu numele formaþiei preferate.net Iubitorii fotbalului se vor îndrãgosti de acest site. singura condiþie e sã aveþi programul Quicktime. http://video. cele mai apreciate din toate timpurile ºi bineînþeles clasicele. cascadorii. www.speedvisiontech.com/trailers Data de baze a celor de la Apple este înnoitã aproape în fiecare zi cu ultimele apariþii din industria cinematograficã de pe întreg mapamondul. www. pe care au denumit-o My Studio. iar în dreptul fiecãrui este specificatã platforma pe care ruleazã: PS2.com Cei de la Google dezvoltã în fiecare sezon câte un nou motor de cãutare. Vestea bunã e cã au filmat toate aceste experimente în slow motion ºi le-au pus pe Internet. dans. Cele mai interesante ºi inedite au fost cele care înfãþiºau dinamica apei în slow-motion. PC. nu trebuie decât sã aveþi o pereche de cãºti ºi sã cunoaºteþi limba englezã. Roberto Carlos sau pe legendele Maradona ºi Pele. Secþiunea video e updatatã continuu cu cele mai proaspete ºtiri din lumea largã.video-c. iar colecþia e foarte variatã. pe aceastã paginã de Internet.ebaumsworld. ca producþiile voastre sã intre în atenþia unor persoane cu mare influenþã în lumea cinematografiei. www.v i d e o m a g a z i n e 129 . deoarece secvenþele sunt disponibile în mai multe mãrimi.soccerclips. În plus. Pe lângã meniurile obiºnuite. administratorul paginii a fost acuzat cã foloseºte multe dintre materiale fãrã a respecta drepturile autorilor. Clipurile publicitare sunt coºmarul unora ºi deliciul altora. Poate fi setat pentru a cotrobãi pe Net atât dupã clipuri video. Dar sunt ºi mai mulþi care le adorã.com Iatã un domeniu online care se laudã cu o mulþime de clipuri haioase împãrþite pe categorii pentru a putea fi gãsite cu uºurinþã: spoturi publicitare.com De pe Net adunate ºi iarãºi la lume date. Secþiunile site-ului sunt denumite sugestiv: pur ºi simplu stupid. poze ºi jocuri. aveþi posibilitatea sã aruncaþi o privire la cele mai recente apariþii în domeniul jocurilor video. Soccerclips. existã posibilitatea de a cumpãra clipurile originale filmate la o rezoluþie mult mai mare. Cei de la Yahoo au întocmit o secþiune. Dacã doriþi sã urmãriþi ceva la plesnealã. cât ºi clipuri audio. animaþii.com Acesta e un motor clasic care are doar opþiunile de ajustare a cãutãrii. Aici veþi gãsi cele mai recente videoclipuri. CNN are soluþia. www. pagina Web este de mare ajutor atunci aveþi de ales din mai multe filme ºi nu reuºiþi sã vã decideþi.kontraband. Acest model are un avantaj extraordinar: utilizatorul are posibilitatea de a alege nenorocirile pe care doreºte sã le inhaleze vizual. Veþi avea ocazia sã-i vedeþi în acþiune pe Beckham.com/video/ Dacã nu aveþi timp sã urmãriþi seara ºtirile sau vã iritã jurnalele româneºti. Depinde doar de calculatorul vostru dacã le va deschide sau nu. Existã ºansa. Clipurile pot fi vizionate cu Windows Media Player sau QuickTime. Mai conþine de asemenea o secþiune dedicatã exclusiv spoturilor româneºti.yahoo.000 de clipuri video memorabile. Ba mai mult au o secþiune unde veþi putea urmãri comedie stand-up. Ar fi bine sã nu vã inspire. http://video. Administratorii site-ului “lãmâia sfântã” susþin cã au petrecut ore întregi pe Net colectând clipuri video haioase.alltheweb.com Pe Ebaum’s World nu lipsesc clipurile haioase din viaþa de zi cu zi a utilizatorilor ºi animaþiile în flash. www. Ronaldihnio. secvenþe realizate de amatori. www. administratorii site-ului au amenajat o secþiune specialã pentru filmuleþele create de utilizatori.ro Mulþi le considerã enervante. la fel.com Site-ul conþine un motor de cãutare defalcat pe fiºiere video ºi audio.www. Apple a lansat de curând posibilitatea de a viziona clipurile în format high definition. www.net conþine peste 2. Interesant la acest site e cã au nenumãrate topuri cu filmuleþe comice unde se gãsesc clipuri turnate în toate colþurile lumii. pentru a afla dacã a apãrut ultimul lor videoclip. clipuri respinse. Filmuleþele pot fi vizualizate gratis. Una peste alta. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã inseraþi un cuvânt. Unul dintre cele mai noi lansate în oceanul Internetului este motorul care cautã numai fiºierele video.holylemon. Protagoniºtii clipurilor de pe aceastã paginã Web sunt în stare sã producã valuri de hohote. trãgând cu puºca în baloane cu apã sau momind atacurile a diferite animale periculoase.iqads. top 100) care sunt updatate zi de zi.

CAMPION LA PROGRAMAREA TIMER Recorderele HDD intenþioneazã sã punã punct perioadei de confuzie ºi eºec pentru programarea timer. în numãrul urmãtor! 130 a u d i o . Dar care dintre cele trei modele este cel mai performant? LUMINA DIN LIVING Noile modele de proiectoare testate sunt strãlucitoare ºi aduc în casã o atmosferã caldã ºi liniºtitoare. Noi am ales un amplificator ºi un CD player. Aflaþi cine este acesta. promit un control sigur ºi exact.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . ce prevestesc un sunet de calitate la un preþ imbatabil. MODELUL IDEAL Telecomenzile universale de ultimã generaþie.Avanpremiera PERFORMANÞÃ AV Sistemele Home Cinema vor funcþiona fãrã probleme cu aceste receivere AV. Unul dintre modelele DVD-HDD testate s-a dovedit a fi un adevãrat campion. EDEN STEREO Produsele Denon fac echipã bunã împreunã. Noi vã spunem care este stãpâna absolutã a aparatelor din living. la preþuri accesibile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful