Editorial

Marea ”nebunie” planetarã
Marele bal cu balonul rotund se apropie de început, Germania fiind þara care gãzduieºte turneul final. Nu vreau sã fac o nouã plecãciune în faþa fotbalului, ºtim cu toþii cã acest sport stârneºte pasiuni incendiare în toatã lumea ºi are un imens succes în rândul sutelor de milioane de fani, indiferent de culturã, rasã ºi vârstã. Cu toate acestea, nu pot sã remarc o laturã mai puþin pusã pe tapet atunci când vorbim de jocul cu balonul rotund, aceea a tehnologiilor prezente la aceste turnee mondiale. De altfel, evenimentele sportive, de genul Jocurilor Olimpice ºi Campionatul Mondial la fotbal au fost folosite în mod tradiþional ca pretext pentru lansarea de tehnologii inovative ºi de ultimã generaþie, de la camere video, ce îºi aleg singure unghiurile din care sã surprindã imagini, pânã la video-streaming pe telefonul mobil. Evenimentul de anul acesta din Germania nu face excepþie ºi se pare cã tehnologia, care va genera cel mai mare interes la jocurile din acest an, este HDTV (High-Definition TV). Noul sistem TV, cãruia i-a trebuit mai mult de un deceniu sã coboare de pe masa din laborator ºi sã se infiltreze pe piaþa de profil, presupune o calitate a imaginii extrem de bunã ºi la o rezoluþie mare, în format 16:9 (cel specific filmelor). Fiecare dintre cele 12 stadioane din Germania va fi echipat cu cel puþin 20 de camere compatibile HDTV, conectate prin fibrã opticã la o reþea capabilã sã transporte date cu viteze de pânã la 480 Gbps. Legãturile prin satelit vor fi pãstrate ca rezervã pentru a conecta stadioanele în cazul în care se întâmplã ceva cu conexiunile prin fibrã. Traficul de date de pe toate stadioanele va fi trimis cãtre Centrul Internaþional de Radiodifuziune din oraºul München, unde tehnicienii vor procesa semnalele pentru diferitele sisteme de transmisie din întreaga lume. Semnalele vor fi trimise în reþeaua globalã a T-Systems. Unele vor fi trimise ºi prin satelit folosind operatori renumiþi în domeniu, precum SES Astra SA. ªi nemþii nu au omis nimic, deoarece se anticipeazã cã numai finala turneului ce are loc în Berlin, urmeazã sã fie urmãritã live de aproximativ 4 miliarde de telespectatori. RFID (Radio Frequency Identification) este o altã tehnologie de care se tot aude mereu ºi care îºi intrã în pâine la acest turneu. Pentru a preveni fraudele, FIFA a solicitat ca toate biletele la meciuri sã conþinã cipuri RFID. Compania T-Systems a instalat deja scanere pentru citirea cipurilor RFID la intrãrile în stadioanele din Dortmund ºi Frankfurt, iar Siemens a implementat o tehnologie similarã în alte câteva stadioane, printre care ºi Allianz Arena din München. Alte dispozitive de scanare sunt amplasate în interiorul stadioanelor, permiþându-le spectatorilor accesul la locuri ºi la chioºcurile cu gustãri ºi rãcoritoare. Pe de altã parte, tehnologia poate fi utilizatã pentru localizarea oamenilor, în special a huliganilor. ªi pentru ca actele de vandalism sã fie eliminate, stadioanele sunt împânzite cu zeci de camere video. Allianz Arena, de exemplu, este dotat cu peste 80 de camere video de supraveghere, care, sunt atât de performante, încât poliþia poate face zoom ºi citi informaþii despre echipe de pe programul aflat în mâna unui spectator. Mai mult, sute de senzori au fost instalaþi în stadionul din München pentru a monitoriza cãile de acces ºi pentru a preveni incendiile. Poliþia, pompierii ºi echipele de intervenþie medicalã de pe toate cele 12 stadioane vor folosi telefoane TETRA. Pe lângã o securizarea comunicãrii, telefoanele pot bloca interferenþele din fundal, ideal mai ales în cazul meciurilor de fotbal, deoarece utilizatorii vor putea chiar sã se înþeleagã între ei. Handset-urile vor fi, de asemenea, echipate cu GPS (Global Positioning System) pentru ca personalul sã poatã fi localizat ºi ghidat. Alte tehnologii avansate sunt cablurile Ethernet puse la dispoziþia presei, pentru transfer video ºi audio, ºi conexiunile wireless LAN. O altã tehnlogie, ce a fãcut deja furori la Campionatul Mondial de fotbal din Coreea de Sud ºi Japonia, televiziunea mobilã pe telefon, va fi ºi ea prezentã la acest turneu final. Utilizatorii vor putea sã descarce conþinut video cu secvenþe antologice din timpul meciurilor sau pur ºi simplu sã revadã un gol de top. ªi dacã mai doriþi sã auziþi de fotbal, trebuie sã vã mai spun cã la mijlocul lunii iunie, tot în Germania, în oraºul Bremen, începe RoboCup, turneu în care roboþii vor da golurile ºi nu oamenii. Evenimentul, ce are o tradiþie de 10 ani, oferã cercetãtorilor în roboticã oportunitatea de a îºi testa sistemele lor de calcul ºi abilitãþile în competiþie cu alþi colegi. Nu ne mai rãmâne decât sã suspinãm adânc, o datã pentru cã echipa noastrã nu a reuºit calificarea la Campionatul Mondial din acest an ºi a doua oarã pentru cã nu toþi vom fi prezenþi pe aceste temple ale balonului rotund. Putem însã urmãri meciurile live, pe plasma din living, alãturi de amici ºi sã sperãm la un spectacol cât mai reuºit din partea echipelor participante.
Foto: Robert Ferenczi

Daniel Chira redactor-ºef daniel.chira@mtr.ro

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

3

Sumar

SUMAR
Actualitãþi ºi ºtiri
Cele mai noi produse, cele mai proaspete ºtiri 6

44

Interviul lunii
Sony România 32

Hi-Fi Stereo
Team-Work Sparg toate canoanele 36 44

Dosare audio
Mariaj riscant 50 Sparg toate canoanele Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.

Headset
Cãºti de top 54

TV & Sat
Show time Spaþiul minunilor La vânãtoare 60 66 74

50

Camcorder
În regie proprie 78

Home Cinema
Gata de spectacol Via HDMI Joc de lumini Contact vizual 84 90 96 102 Mariaj riscant Boxele compacte CM1 ºi receiverul CD Enigma, îndrãznesc sã aparã în tandem.

Cinema
Uzina de putere 108

Reportaj
10 ani de DVD 114

CêTI DE TOP audio-video magazine a testat 20 de modele de cãºti audio pentru a stabili un partener perfect din punct de vedere Hi-Fi.

54

Ghid service
Totul despre MP3 120

Show Time Cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan, ci au ºi funcþii suplimentare.

Istoric
Istoric SONY 124

60

Nostalgic
Revolta piticilor 126

Internet
Cu ochii pe net 128

4

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

32

Interviul lunii Elena Burghelea, Business Development Manager, Sony România

Numărul 2 martie-aprilie 2006 5,99 RON (RO); 25 LEI (MD)

Redactor-ºef: Redactor executiv: Redactor: Traducãtor: Tehnoredactare: Webmaster: Colaborator:

Daniel Chira Aurora Hoduþ Sebastian Kovacs Brânduºa Bãcilã Flaviu Bächer Cosmin Baidoc Adrian Hegyes

Editatã de:

MTR Press Vasile Alecsandri 19, RO-410072, Oradea

General Manager: Director economic:

Leon Arhire Dora Pãduraru Florin Chiru tel. 0742 22 22 44

În regie proprie Camcordere DV în test special.

Director marketing:

Marketing coordinator:

Hajnalka ªtefan tel. 0742 22 22 24

Director publicitate:

Alexandru Florea tel. 0742 22 22 33

78
Director distribuþie: Public Relations:

Marius Galea Amalia Sferle Monica Bar tel. 0259 406 101, int. 119 marþi ºi joi între orele 14-16

Joc de lumini Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

Abonamente:

96
Gata de spectacol Patru modele noi de receivere AV de mare putere, dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase, ies la rampã.

Distribuþie:

Hiparion Distribution SRL tel. 021 224 39 26 0264 411 100

Tipãrit la:

Romprint S.A. Bucureºti tel.: 021 317 97 88 / 89

Prepress:

Rompit S.R.L. Bucureºti tel.: 021 224 28 06

84

Toate drepturile asupra materialelor aparþin MTR Press ºi nu pot fi reproduse, parþial sau în întregime, fãrã aprobarea prealabilã, în scris.

Spaþiul minunilor Zece televizoare LCD au fost testate detaliat pentru a stabili un campion. Aflã acum cine 66 ocupã prima poziþie în top.

Redacþia audio-video magazine Vasile Alecsandri 19 RO-410072, Oradea e-mail: office@mtr.ro tel: 0259 406 101/102/103/104 0359 303 000/333 fax: 0259 410 914 Internet: www.audio-video.ro

Scrisorile nu reflectã opinia redacþiei. În cazul scrisorilor prea voluminoase, audio-video magazine îºi rezervã dreptul de a publica doar anumite pasaje sau aspecte.

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

5

motiv pentru care cei de la LG au înzestrat aceste aparate cu o mulpentru a face faþã celor mai crâncene jocuri de acþiune. Þinta noilor monitoare sunt gamerii ºi devoratorii de filme. suficient de mic 6 a u d i o . de înclinare ºi de pliere. Pe partea de hardware. þime de tehnologii menite sã aducã îmbunãtãþiri palpabile ale imaginilor. create pentru a îmbunãtãþi calitatea sunetului. Din sistemul Home Cinema mai fac parte douã “piese”: un receiver argintiu ºi un DVDplayer care-i seamãnã leit. Aparatele au fost la rândul lor “îmbibate” cu cele mai recente tehnologii JVC. a cãrui capacitate maximã poate fi de 2 GB. Dupã ce au experimentat nenumãrate tehnici care s-au dovedit ineficiente. inginerii JVC au realizat cã lemnul de mesteacãn îmbibat în vinul de orez japonez – sake – devine moale ºi suficient de flexibil pentru a putea fi prelucrat fãrã sã se rupã. Dispozitivul dubleazã ºi ca aparat foto fiind înzestrat cu un senzor de 5 megapixeli. Aparatul nu depãºeºte dimensiunile buzunarului ºi cu toate acestea e capabil sã înregistreze clipuri video în format MPEG-4 cu rezoluþie VGA ºi 30 de frame-uri pe secundã. de curînd. Modelul EX-A10 posedã douã boxe construite cu conuri de mesteacãn ºi douã difuzoare mai mici pentru înalte a cãror domuri sunt din lemn. care are proprietãþi acustice perfecte pentru utilizarea lor în construcþia boxelor. VAW pe partea de audio. când este pliat în totalitate. Designul modelelor permite astfel ºi o mobilitate mai mare. Vi CAM 525D poate sã redea fiºiere video AVI ºi MP3. Modelele Flatron L1970 HR ºi L1770HQ au fost dotate cu funcþia DFC (Digital Fine Contrast). poate sã înregistreze date. Cei de la Creative au fixat camerei un preþ de aproape 600 de lei noi. cu o diagonalã de 8 centimetri. Astfel. utilizatorul unui Home Cinema compact mai are nevoie doar de un televizor sau un disc audio pentru a se delecta cu sunetele delicate ale lui EX-A10 de la JVC. În plus. Cei de la LG n-au suflat deocamdatã nici o vorbã despre preþ. pe piaþa româneascã. Aparatul a mai fost înzestrat cu un ecran LCD. Pentru a reda un sunet cald ºi natural. funcþie optimizatã pentru o luminozitate maximã a imaginilor ºi adaptatã celor în miºcare.Actualitãþi Camerã de buzunar Cei de la Creative au anunþat de curând lansarea pe piaþã a camerei de luat vederi DiVi CAM 525D. când urmãriþi un film. care le mãreºte rata de contrast pânã la 2000:1. Incintele acustice în care au fost depozitate sunt confecþionate din lemn de cireº pentru a spori impresia de naturaleþe. Specialiºtii de la Creative au altoit aparatul ºi cu câteva calitãþi PMP Di . monitorul de 17 inci. în timp real. în acest moment. ajungând la o dimensiune de numai 65 milimetri. fiecare con al difuzoarelor a fost realizat dintr-o coalã solidã de lemn. Dacã v-aþi gândit deja sã vã faceþi un credit vã anunþãm cã deocamdatã aparatul e disponibil doar în Singapore. LCD-uri cu ratã de contrast mare Compania coreeanã LG a lansat. Împãtimiþii jocurilor pe calculator vor aprecia cu siguranþã timpul de rãspuns de 2 milisecunde. ambele modele se laudã cu o supleþe deosebitã. Informaþia se stocheazã pe un card SD. Curbarea foliilor de lemn a ridicat probleme deosebite producãtorilor din industria audio din cauzã cã materialul crapã uºor. o nouã gamã de monitoare LCD despre care se spune cã are cea mai mare ratã de contrast disponibilã. din orice sursã cu ajutorul mufelor audio/video. Ceea ce e suficient pentru câteva zeci de ore de filmãri la calitate standard. ecranele pot fi puse pe “Movie mode”.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . suficient de mare pentru a nu vã crea probleme când urmãriþi un film pe tren sau în aeroport. Dotat cu întregul sistem. Aspectul ultraslim deosebit al modelului este completat ºi de suportul de susþinere inovator “forte Hinge” dotat cu funcþii de reglare a înãlþimii. Conuri îmbibate în alcool Inginerii companiei JVC au gãsit o întrebuinþare ineditã sake-ului. Aceºtia au dotat boxele noului sistem Home Cinema EX-A10 cu conuri îmbibate în bãutura alcoolicã tradiþionalã a japonezilor.

ro 04/2006 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 7 .www.audio-video.

Producãtorul japonez nu a specificat preþul noilor displayuri. în ciuda organizer-elor electronice de toate tipurile. jucãtorii vor resimþi cu adevãrat denivelãrile drumului. cu ajutorul Pepper Pad pot fi downloadate filme. Volanul. feedback. În afarã de suprafaþa planã de care se prind post-it-urile. ce posedã interfeþele DVI-D ºi HD-15 ca dotãri standard. Se pare cã produsul va fi lansat. începând cu luna iulie. Inginerii au explicat cã DriveFX translateazã comenzile jocului întro forþã axialã care face ca volanul sã rãspundã dinamicii maºinii. Yoshiro Honda. cu diametrul de 25cm. nu vã veþi face nervi din cauzã cã vã distrugeþi maºina. dar a precizat data lansãrii lor: 19 iunie. Produsul s-a nãscut din concubinajul HanBit Electronics ºi Pepper Computer ºi a fost creat. de asemenea. Primul produs lansat aparþine companiei Logitech. muzicã sau jocuri. în cazul e faþã. este învelit în Monitor cu suport Post-it Cei de la Sony Europe au scos pe piaþã monitoarele cu suport pentru post-it-uri. accesoriul mai prezintã un ºanþ pentru depozitarea pixurilor. jucãtorii vor simþi chiar ºi gropile de pe ºoselele jocurilor. Pentru a amplifica ºi mai mult experienþa ºofatului.Actualitãþi Gropi virtuale Nu bine s-a lansat consola Xbox 360 de la Microsoft cã încep sã aparã accesoriile. E de apreciat cã producãtorii au înzestrat gadget-ul cu mufe UPnP (Universal Plug and Play) datoritã cãrora cu Pepper puteþi controla orice device din casã dotat cu conexiuni similare. a declarat cã oamenii continuã sã- douã bucãþi de cauciuc de culoare neagrã. Micul aparat se poate conecta la Net wireless. Cel puþin. curbele ºi impactul cu alte maºini. tot ce trebuie sã faceþi e sã-l scoateþi din cutie ºi sã-l porniþi. acele hârtiuþe galbene ºi lipicioase la unul dintre capete. de butoane pentru navigarea pe Xbox 360. Dacã vã zâmbeºte ideea achiziþionãrii unui astfel de gadget. Logitech a proiectat volanul dintro singurã ºi durabilã piesã de plastic. Faþã de modelul anterior noul Pad se bucurã de procesorul AMD Geode LX 800 de 0. pentru aproximativ 700 de dolari. cât ºi din manetele montate pe spatele volanului. Din aceastã gamã fac parte douã monitoare SDM-E76D (17“) ºi SDME96D (19“). care permit o manevrare sigurã ºi comodã. în Statele Unite ale Americii. inginerii companiei s-au gândit la un monitor de computer care sã ofere posibilitatea de menþine biroul de lucru în ordine. Acceleraþia ºi frâna pot fi comandate atât din pedalele pentru picioare. în luna august. Volanele obiºnuite folosesc uºoare vibraþii ale motorului astfel cã ºoferii simt doar un mic gâdilat în palmele lor.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . pe gustul utilizatorilor Internetului ºi consumatorilor media. Aceasta a dezvoltat volanul Drive FX. Ecranele din seria E au fost dotate cu un accesoriu care nu este altceva decât o bucatã de plastic ce se ataºeazã în partea de jos a monitorului. Pepper Pad 3 este un computer de buzunar care aratã destul de ciudat în comparaþie cu aparatele cu care a intrat în competiþie. dar ºi pentru configurarea jocului. fãrã sprijinul unui computer. ºi aglomereze spaþiul de lucru cu post-ituri. creând o senzaþie similarã cu cea a ºofatului adevãrat. oferindu-le amatorilor de Xbox 360 o experienþã virtualã fantasticã. spun producãtorii. Fiind echipat cu Wi-Fi ºi memorie de stocare.9 waþi ºi duratã de viaþã dublã a bateriei. care combinã o serie de materiale de calitate cu tehnologia de feed-back axialã. PC de buzunar Sincer n-am auzit pânã acum de predecesoarele acestui produs. din partea Sony Europe. apucaþi-vã ºi economisiþi bani deoarece DriveFX va fi disponibil pe piaþã la preþul de aproape 100 de euro. Producãtorii apreciazã cã datoritã tehnologiei axiale. Acesta dispune. Cu aceastã tehnologie. 8 a u d i o . Motiv pentru care.

.

o nouã versiune a aparatului. Rata de contrast a ecranului ajunge pânã la 1000:1. Proiectorul acceptã diferite rezoluþii frecvent utilizate. cele mai multe proiectoare nu fac distincþia între WXGA (1280x768) ºi XGA (1024x768). noul proiector ED-X10 destinat ºcolilor. De asemenea. Spre deosebire de alte proiectoare disponibile pe piaþã. a câte 10 W fiecare. Noul model are multe caracteristici deosebite. Datoritã succesului enorm înregistrat de ediþia limitatã RAZR V3I Dolce&Gabbana. destinat exclusiv mediilor educaþionale. oferind cea mai bunã calitate posibilã a imaginii. Acest cod funcþioneazã împreunã cu alte douã sisED-X10 dispune de o barã de siguranþã din oþel integratã. Mai exact. Aparatul este dotat cu o gamã de funcþii de securitate uºor de utilizat. colegiilor ºi universitãþilor. mai este echipat cu conexiuni VGA pentru o conectare simplã la computer în cazul în care doriþi sã urmãriþi filme stocate pe calculator. Detectorul de deplasare blocheazã proiectorul. Motiv pentru care cei de la ViewSonic au lansat trei noi modele de televizoare. Au fost dezvãluite ºi accesoriile exclusive pentru telefonul MOTORAZR V3I Dolce&Gabbana. Dintre noile modele face parte ºi TV-ul N3251W. 10 a u d i o . Astfel. Protecþie anti-viitor Tehnologia se aseamãnã într-o oarecare mãsurã cu moda. aparatul este echipat cu conectori HDMI compatibili HDCP (High Definition Copyright Protection). dacã acesta este mutat din locul sãu normal de utilizare.Actualitãþi Proiector cu senzor de miºcare Compania Hitachi a lansat. un handsfree stereo pentru ascultarea muzicii în format MP3 ºi o husã de telefon auritã din piele. În plus.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . profesorii nu trebuie sã se mai îngrijoreze în privinþa furturilor acestor aparate. iar pentru fanii emisiunilor de înaltã definiþie compania a rezervat o rezoluþie de 1366x768. care pot fi achiziþionate separat. uºurând ºi eficientizând predarea interactivã. inclusiv un nou detector de deplasare. în auriu ºi argintiu. împreunã cu Motorola. a cãrui diagonalã mãsoarã 80 de centimetri. compania ºi-a blindat televizoarele cu tot felul de tehnologii menite sã le protejeze de rapidele schimbãri din domeniu. care are gravate iniþialele aurite DG. Dupã activarea detectorului. Având o culoare portocalie deosebit de intensã. Ce e valabil în primãvara aceasta. Dar ED-X10 detecteazã modul WXGA ºi comutã la modul ecran lat. aparatul va funcþiona doar dupã introducerea codului setat de administratorul produsului. Pe partea de mufe. proiectând o imagine perfectã. protejate de un cod selectat de utilizator. screen savere. iar timpul de rãspuns a fost coborât pânã la 8 ms. aparatul recunoaºte automat rezoluþia corectã a imaginii ºi optimizeazã imaginea proiectatã pentru a corespunde rezoluþiei semnalului de intrare. oferind de asemenea o funcþie ce permite utilizatorului sã programeze rezoluþiile care pot fi utilizate cu proiectorul. Acestea includ un set Bluetooth personalizat Motorola H700. cum ar fi diverse imagini de fundal. Când la proiector se conecteazã un semnal. în luna mai. În spatele aparatului se gãsesc intrãri DVI (Digital Video Input) precum ºi variate inputuri pentru DVD-uri sau console de jocuri mai vechi. contribuind la identificarea proprietarului de drept. pe care le-au echipat cu “protecþie anti-viitor”. animaþii deosebite ºi tonuri de apel în format MP3. Se oferã ºi un pandativ. designerii italieni au creat. noul ED-X10 oferã o gamã de funcþii care simplificã utilizarea. având gravat logo-ul Dolce&Gabbana. deoarece au un semnal de sincronizare identic. Pe partea de imagine vã putem spune cã ED-X10 permite presetarea rezoluþiilor de intrare. Filmele pot fi urmãrite în format widescreen 16:9. De exemplu. În preþul de aproximativ 1000 de dolari. imaginea “ecranul meu” poate fi introdusã de utilizator. care permite fixarea fizicã a aparatului. va fi considerat perimat în iarnã. este dotat cu cele mai recente funcþii de securitate. iar al doilea sistem seteazã o imagine unicã “ecranul meu” care este afiºatã la fiecare pornire a aparatului. teme de protecþie – primul sistem menþine proiectorul pornit pânã când se introduce un cod de blocare folosind telecomanda. Mobil fashion Motorola ºi casa de modã Dolce & Gabbana au dezvãluit noul telefon RAZR V3I Dolce & Gabbana. televizorul ascunde sub carcasã douã boxe Dolby. În plus.

.

cu siguranþã va ciuli urechile la aceastã ºtire. unde toatã lumea þipã pentru a se face auzitã. modelul acesta va fi preferatul suporterilor împãtimiþi ai fotbalului. pentru a nu vã confrunta cu imagini sacadate în timpul video conferinþelor. cu o capacitate de 80 GB. WMA ºi WMA DRM. Cu alte cuvinte Live! Cam Voice va capta doar vocea celui din câmpul camerei. Acest aparat are o mulþime de calitãþi care-l fac un jucãtor redutabil pe piaþa de profil. care permit conectarea rapidã la HD set top box sau Blue-Ray/HD-DVD printr-un singur cablu. Chiar dacã sistemul AV al consumatorului nu recunoaºte funcþia HDMI. Dacã nu aveþi vreme sã ascultaþi farsele lui Buzdugan TV cu hard de 80 GB Cine obiºnuieºte sã petreacã ore în ºir în faþa televizorului.0. Interesant e faptul cã. premiat datoritã calitãþii de a trimite imagini video clare prin Internet.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cele douã tunere permit vizionarea unui program. la preþuri ce variazã între 130 ºi 150 de dolari. dintre care 20 de ore oferã o înregistrare a imaginii de cea mai înaltã calitate. De asemenea. marþi dimineaþã nu-i nici o problemã. cu aceeaºi camerã se pot face fotografii de pânã la 5 megapixeli (îmbunãtãþite cu un software). a cãrui greutate nu depãºeºte 18 grame. Noul televizor cu plasmã 42PC1RR din seria HDready este dotat cu o memorie internã HDD. Toate aceste facilitãþi au fost înmagazinate într-un aparat. Gadget-ul este disponibil pentru suma de 100 de dolari. dar sperãm sã fie fãcute publice cât mai curând. Acest lucru este posibil datoritã soft-ului SightSpeed. Graþie memoriei încãpãtoare. televizoarele sunt dotate cu HD Ready XGA (1024x768) ºi inputul HDMI. Mãsurând doar 24 x 24 x 24 mm. fãrã a afecta calitatea imaginii. Dacã vã sãturaþi de muzica din memorie puteþi apela la radioul FM integrat. care vor putea revedea scenele cele mai captivante de câte ori vor dori. Adãugarea de muzicã se face cât se poate e simplu. Funcþia oferã consumatorului avantajul deosebit de a reveni la o scenã anterioarã în timp ce programul respectiv este în continuare înregistrat. Camera este dotatã cu un senzor optic capabil sã înregistreze imagini video la o rezoluþie de 1. Playerul se conecteazã la PC prin USB 2. Nu avem încã veºti despre preþuri sau disponibilitate. 12 a u d i o . Memoria internã a playerului ajunge pânã la 2 GB. Dintre tehnologiile cu care au fost înzestrate televizoarele din noua gamã 42PC1RR amintim: rata de contrast surprinzãtoare de 10000:1 ºi “Clear Filter”. aparatul poate sã redea fiºiere MP3. Webcam cu izolator de gãlãgie Noul webcam lansat de Creative este este dotat cu douã microfoane dispuse în aºa fel încât sã înregistreze sunetele doar dintr-o anumitã arie. Ceea ce-l face potrivit pentru conversaþiile via messenger din internet cafe-urile zgomotoase sau aeroporturile aglomerate. începând înregistrarea programului selectat timp de o orã. Din aceastã caracteristicã derivã o serie de avantaje interesante. Primul ºi cel mai important este “TimeShift”. în timp ce un altul este înregistrat. permiþând transferuri foarte rapide de cantitãþi mari de informaþii. Cãutarea fiºierelor prin meniu e uºuratã de micul ecran OLED (Organic Light Emitting Diode) care-i adaugã un plus de claritate ºi luminozitate. Îl puteþi gãsi online. reducând la minim zgomotele din fundal. Mai mult decât atât. telespectatorii pot înregistra programele preferate timp de pânã la 40 de ore. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã conectaþi aparatul la un calculator cu Windows care-l va recunoaºte drept un device de memorie.3 megapixeli. Cu siguranþã. Aparatul maximizeazã numãrul de frame-uri transmise pe secundã. fiindcã puteþi înregistra ºi asculta mai târziu.Actualitãþi Cubul magic Modelul Dah 1500i produs de compania Mobiblu se numãrã printre cele mai mici MP3-playere din lume. aºa cã nu trebuie sã vã faceþi probleme în legãturã cu spaþiul de stocare. care se activeazã automat la pornire sau la schimbarea canalului. o folie protectoare. acesta se poate bucura de imagine de calitate prin douã mufe scart. care a înlocuit clasicul filtru din sticlã ºi care permite poziþionarea plasmei ºi într-o încãpere luminoasã. pentru muzicã nouã.

la nivel vizual ºi auditiv .” a declarat Sebastian Voican director de vânzãri la Asesoft Smart. www.decizia de cumpãrãre. Printre locaþiile actuale se numãrã Billa. CityMall. McDonalds. Oficialii LG au declarat: “Avem experienþa implementãrilor similare în þãrile din vestul Europei ºi ne concentrãm asupra pieþei de plasme ºi LCD unde inovaþia este cuvântul de ordine. Plazza România. Metro. ºi sperãm sã extindem într-un termen scurt colaborarea.000 puncte de afiºare în urmãtorii 2 ani.000 puncte de afiºare în cele mai importante centre comerciale din România cu un trafic anual estimat la peste 100 milioane cumpãrãtori.audio-video. parte a grupului Asesoft ºi cel mai mare partener LG business-to-business.ro 04/2006 a u d i o .care pune cumpãrãtorul în faþã produsele ºi serviciile într-un moment cheie momentul deciziei de cumpãrãre. Conceptul publicitar constã în difuzarea spoturilor audio-video în spaþiile frecventate de un numãr important de persoane-cumpãrãtori folosind ca suport display-urile cu plasma LG. Televiziunea digitalã integratã în magazine (în zona caselor de marcat. este specializatã în oferirea de soluþii integrate audio-video ºi IT atât pentru sectorul industrial cât ºi pentru domeniile “home” ºi “retail”.Monopoly în P integrarea celui mai important proiect in-store TV Alegerea produsului se face în spaþiul comercial deci una din cele mai mari provocãri ale marketingului modern este “livrarea” mesajului publicitar în momentul cheie . “Acesta este unul din proiectele mari de implementare din acest an pentru noi ºi cel mai mare existent în acest domeniu în România. reprezentând începutul unui parteneriat de duratã între noi. Carrefour.” Sistemul de transmisie via satelit va fi extins pânã la un numãr de 3. cel mai mare de la înfiinþarea filialei LG din România pe zona de monitoare cu plasmã.Asesoft Smart . Asesoft Smart. în marile galerii comerciale/food court) sunt un instrument de publicitate dinamic . Cora.v i d e o m a g a z i n e 13 . Participãm alãturi de partenerul nostru Asesoft Smart la implementarea proiectului. Monopoly TV este serviciu de tip in-store advertising oferit de Monopoly Media care opereazã printr-o reþea de aproximativ 1. LG Electronics ºi Monopoly TV.Parteneriat LG . Proiectul LG-Asesoft Smart constã în montarea de soluþii de afiºare cu peste 500 de display-uri cu plasmã în puncte de trafic din reþeaua Monopoly.

Proiector de buzunar Pentru audiofili Americanii produc aparaturã pentru absolut toate gusturile posibile. Producãtorii sunt de pãrere cã dimensiunile sale reduse (12 cm x 4.62 cm) îl vor face potrivit pentru oamenii de afaceri puºi mereu pe fugã. locul unde a fost înregistrat concertul.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . În ceea ce priveºte interfeþele. unde Maestro nu dezamãgeºte cu ieºirile S/PDIF atât analog. Asta înseamnã cã le puteþi folosi în medii zgomotoase. aparatul suportã transmisiile TV SECAM. Toate aceste caracteristici menite sã stârneascã vise unui audiofil nu sunt deloc ieftine. Nu vã temeþi. cu toate cã prima datã am crezut cã au fost inventate de fraþii Wachowski (creatorii filmului “Matrix”). MAC sau PDA-uri. Puteþi face proiecþii chiar ºi pe acoperiºul blocului. aºa cã s-ar putea sã aveþi probleme încercându-l cu o consolã de jocuri mai veche. Desigur cã pânã la urmã totul se reduce la outputuri. Atunci nu e de mirare cã accesoriile devin din ce în ce în mai sofisticate.3 megapixeli ºi cu care se pot obþine fotografii de pânã la 5 mp.accesoriu de aproape 100 de dolari. care e suspendatã pe niºte picioare de pãianjen. Aparatele vin echipate cu un program pentru controlul camerelor. veþi putea urmãri cum interfaþa vã sorteazã colecþia de muzicã în funcþie de compozitor. Când se ataºeazã o sursã de muzicã se porneºte un bec. ce funcþioneazã cu o interfaþã gen iTunes. Sistemul este capabil sã extragã muzica de pe CD-uri în formatele lossless WMA ºi lossy MP3. cãci aparatul va înregistra doar vocea celui care-i stã în faþã. aparatul nu vã va ataca odatã ce veþi porni muzica. e atât de mic încât poate fi þinut în palmã fãrã probleme. artist. Aceste boxe au o carcasã circularã transparentã. gen sau perioadã. noul proiector lansat de compania Mitsubishi. dar iatã cã pe piaþã a mai intrat un jucãtor cu greutate: Microsoft. pentru suma de 899 de dolari. pe care apoi le depoziteazã pe hard-disk-ul de 400 de GB.000 de dolari. PK-20.62 cm x 9. Se pare cã JellyFish Sonic este creaþia lui Kota Nezu. trageþi cu ochiul la acest Maestro Classical Music Player. PAL ºi NTSC. Aparatul este capabil sã afiºeze imagini cu o ratã de contrast de 550:1 ºi o luminozitate de 250 de lumeni. iar dacã luãm în considerare faptul cã aveþi posibilitatea de vã vedea interlocutorul live.Actualitãþi Webcam-uri de la Microsoft Telefonia prin Internet este aproape gratis. Mai ales cã diferenþa de preþ dintre cele douã este considerabilã: VX-6000 va fi disponibil pentru 100 de dolari. în timp ce modelul stan- dard îl veþi putea gãsi la jumãtate de preþ. aceste servicii îºi dubleazã atractivitatea. Cei care cautã imagini mai bune ar trebui sã se orienteze cãtre modelul VX-6000. Cei de la Creative au fost primii care ºi-au anunþat noile webcam-uri inteligente. Lumina trece prin apa care se onduleazã din pricina trepidaþiilor. Aparatul este deja disponibil pe site-ul Mitsubishi. 14 a u d i o . Odatã conectat la TV sau monitor prin mufele DVI sau VGA. însã nu are ieºiri pentru audio. care oferã transmisii video de 1. Ca exemplu. Cele douã webcam-uri vor fi disponibile abia prin luna august. software care poate fi folosit pentru uploadarea rapidã de poze pe Windows Live Spaces. întrucât aparatul poate fi dotat cu o baterie externã . Compania americanã a prezentat douã noi modele LifeCam VX-6000 ºi VX3000. Rezoluþia nativã de 800 x 600 (rezoluþia maximã de 1084 x 768) este suficientã pentru a proiecta o imagine cu o diagonalã de 100 de cm. Acest CD-player lãudat de mama focului pe site-ul oficial nu pare a fi mai mult decât un PC. aparatul fiind disponibil tuturor celor care se încumetã sã scoatã din buzunar 5. Poate fi conectat fãrã probleme la PC. Printre caracteristicile interesante ale aparatelor se numãrã butoanele Live Call prin apãsarea cãrora se deschide automat messenger-ul. Nepretenþioºii pot opta pentru modelul VX3000 care oferã rezoluþie standard VGA. Atacul boxelor Acest gadget pare mai degrabã desprins din coºmarul unui audiofil care ºi-a torturat prea mult incintele acustice. ambele fiind echipate cu microfoane “noise cancelling” (reducãtoare de gãlãgie). cât ºi optic. Toatã ºmecheria constã în apa ce se aflã pe fundul carcasei. iar pe peretele din spate se formeazã tot felul de modele hipnotice. dezvoltat de compania Fortuna.

Aparatul dezvoltat de compania japonezã poate sã înmagazineze între 30 ºi 60 GB de informaþie. iar carcasele sunt construite în aºa fel încât sã protejeze construcþia electronicã de picãturile de apã. clipuri video ºi fotografii vor avea ocazia împachetãrii tuturor aplicaþiilor într-un singur produs. Dimensiunile sunt de 59. Se pare cã aparatul va fi disponibil deocamdatã doar în Japonia. MP3. Aºadar. muzicã ºi film Un concurent redutabil pentru iPod Video pãºeºte cu încredere pe piaþa mondialã a electronicelor. Cei de la Toshiba s-au gândit ºi la momentele în care vã dor ochii de la filme sau v-aþi plictisit de Gigabeat are douã variante: una 30. . Cei de la Pioneer n-au lansat încã nici un zvon despre preþ sau disponibilitate. iar pentru S60 sunt 59. alta de 60 de GB- Cãºti audio impermeabile Iatã o invenþie ingenioasã de care ar putea profita salvamarii sau surferii sau … alpiniºtii ghinioniºti surprinºi mai mereu de o ploaie cãlduþã de varã.9 x 13. Capetele care se insereazã în urechi sunt prevãzute cu o garniturã de cauciuc. Cãºtile audio de la Pioneer pot fi folosite fãrã probleme pe vreme ploioasã sau în condiþii de umezealã excesivã. dacã aveþi de gând sã faceþi un duº cu CD-playerul vã putem asigura cã micile cãºti sunt capabile sã redea sunet de pânã la 100dB ºi frecvenþe ce variazã între 20 de Hz ºi 20 de kHz. Dar înainte de a porni apa caldã ar fi bine sã vã asiguraþi cã ºi MP3 sau CD-playerul este impermeabil.un mix de poze. WAV pentru muzicã ºi WMV/MPEG2 pentru video. Printre formatele de fiºiere care vor fi decodificate de acest gadget se numãrã WMA.9 x 99. Iubitorii de muzicã. Afiºarea aplicaþiilor se face pe un display color QVGA cu diagonala de aproape 7 cm.Gigabeat .9 x 16.9 x 99. la preþul de aproximativ 299 de dolari pentru S30 ºi circa 399 de dolari pentru S60. Toshiba Gigabeat S este unul dintre cele mai aºteptate playere multimedia din acest an.2 mm ºi 127 de grame pentru modelul S30. MP3-urile de pe hard: Gigabeat are un tuner FM integrat.2 mm ºi o greutate de 140 de grame. în funcþie de hard-disk-ul cu care este echipat. Producãtorii spun cã deviceurile vor fi dotate cu sistemul de operare Windows Mobile. care ar putea crea un scurtcircuit.

modelele vor fi disponibile doar în Coreea. de curând. funcþie de deodorizare ºi toate dotãrile tehnologice marca Samsung. aparatul fiind capabil sã ruleze fãrã probleme MP3-uri. Ogg-uri. Sau pur ºi simplu puteþi sã-l umpleþi cu MP3-uri sau WMA-uri. în curând.com. Potrivit producãtorilor. care regleazã automat luminozitatea ºi contrastul ecranului. O altã caracteristicã demnã de apreciere este transmiþãtorul FM integrat prin intermediul cãruia puteþi împãrtãºi muzica. Produsul va fi comercializat pe piaþã. în Coreea. dar.600 de euro. declarã producãtorii. Mezinul noii familii este modelul LV-7250 (1. Sistemul de reducere a zgomotului este construit în jurul unei armãturi de dimensiuni microscopice care produce muzica în interiorul urechii.se referã la leziunile provocate de ascultarea muzicii la cãºti). Datoritã sistemului cu care au fost înzestrate aceste cãºti. deocamdatã. atunci poate o sã fiþi mulþumit de cel mai scump aparat din aceastã nouã gamã. Acest fapt trebuie sã fie în avantajul cumpãrãtorilor. Interesant la acest aparat faþã de altele este cã e dotat cu un tuner XM pentru radio prin satelit. Pentru a vã dumiri despre preþ ºi disponibilitate interesaþi-vã direct pe site-ul companiei: www. Piaþa proiectoarelor tocmai s-a lãrgit odatã cu lansarea a cinci noi modele de compania Canon. la preþul de aproape 399 de dolari. Puteþi asculta radio live sau sã stocaþi circa 50 de ore de emisie pe memoria internã a gadget-ului. Despre preþuri nici o vorbã. LV-7255. afecþiunile aparatului auditiv. SX60 ºi SX6 au fost lansate spre sfârºitul lui aprilie. care poartã numele de SyncMaster 745 MS. Mai exact este vorba despre un monitor CDT (Color Display Tube). dar cu cât vor fi mai multe. care au prezentat lumii întregi cel mai subþire monitor cu tub catodic. atunci când sunt rulate clipuri video. iar “Highlight Zone” creºte luminozitatea. 2000 de lumeni ºi o ratã de contrast de 600:1. ASF-uri ºi WMA-uri. Deocamdatã. deoarece cântãreºte 22 de grame. Modelele LV-7250. cu 50 de mm mai subþire decât predecesorul sãu. pe care ei le numesc “iPod ears” (urechi de iPod . cu ajutorul lor muzica poate fi ascultatã la volume foarte reduse. Radio prin satelit Pioneer a lansat. De unde rezultã. monitorul genereazã ioni anionici ºi raze infraroºii chiar ºi atunci când nu este pornit. Cei de la Samsung.Actualitãþi Cel mai subþire “tub” Toate marile companii producãtoare de electronice se luptã pentru a-ºi vinde cât mai bine ecranele cu plasmã sau LCD. Ecranul SyncMaster 745 MS poate fi cumpãrat deocamdatã doar pe piaþa coreanã. din luna august. O caracteristicã interesantã a aparatului este faptul cã pe ecran pot fi vizualizate versurile melodiilor pe care le ascultaþi. YP-F2 de la Samsung poate fi achiziþionat în variantele de 512MB. 16 a u d i o . modelul SX6.000:1. Delicate cu urechile Compania suedezã Jays a lansat pe piaþã o pereche de cãºti care se bagã în urechi despre care spun cã anuleazã 90 de procente din zgomotul ambiental. va fi disponibil ºi pe piaþa mondialã. cu oricine are un radio cu receiver FM. Se zvoneºte cã va fi disponibil foarte curând. 1GB ºi 2GB la preþurile de 103 euro. Astfel. X600. “Magic Bright” este o tehnologie.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . d-Jays sunt disponibile pentru comandã pe Internet. Proiectoare Canon YEPP. Dimensiunile sale sunt de 28x52x15 mm. care nu numai cã au mai multe opþiuni. în Japonia. pe care o ascultaþi la radio. Gadget-ul poate fi cu uºurinþã purtat la gât. Dacã acest model nu vã satisface setea de calitate. Mai este dotat cu anti-virus. pe piaþa americanã. Modelul YEPP YP-F2 de la Samsung a fost anunþat oficial de curând.0. un player cu memorie Flash Piaþa playerelor de muzicã digitalã se diversificã pe zi ce trece. Are o diagonalã de 17 inci ºi o grosime de 358 mm. Cu toate acestea se mai gãsesc ºi corporaþii care nu înoatã în acelaºi sens cu valul. Formatele suportate sunt destul de variate. dar pentru aceºti bani ºtie sã afiºeze o rezoluþie de 1400x1050. Reprezentanþii companiei Jays explicã faptul cã majoritatea ascultãtorilor dau volumul mai tare atunci când se aflã în zone gãlãgioase. la preþul de 100 de dolari perechea. De exemplu. de exemplu. dar dacã vã veþi înscrie pentru comandã puteþi sã le obþineþi cu 20% mai ieftin. Printre alte dotãri se numãrã ºi un tuner FM ºi un slot USB 2. redã imagini cu o rezoluþie de 1024x768.canon. cei care-ºi vor asculta muzica preferatã la MP3 player cu cãºtile d-Jays nu se vor alege cu afecþiuni ale urechilor. spun ei. 3500 de lumeni ºi o ratã de contrast de 1. care permite downloadarea melodiilor cu o vitezã impresionantã. pe piaþã playerul MP3 Inno XM2GO.400 de euro). în mod automat. cu atât preþul lor va fi mai scãzut. Preþul aparatului este de aproximativ 5. 129 de euro ºi respectiv 164 de euro.

v i d e o m a g a z i n e 17 . Fiecare bãtaie cardiacã este monitorizatã de un software de pe laptop. Funcþioneazã cu o varietate de formate muzicale: MP3. în timpul unui eveniment la care au participat: CEO de la Apple. care face treaba asta. CEO de la Nike . WMA. cu design elegant. Peter Chen. este uºor de folosit ºi împreunã cu funcþiile unice vã permite sã vã puteþi bucura de experienþa cinematograficã chiar acasã. Steve Jobs.3 x 1. În ceea ce priveºte dimensiunile vã putem spune doar cu aproximaþie cã aparatul are 9. Însã preþul de 150 de dolari îi va face pe mulþi sã conspecteze ºi alte oferte.5 inci puteþi vizualiza ºi fotografii în format JPEG. Dezvoltatorii Nike au spus cã Nike+Air Zoom Moire a fost primul Adidas. declara: “BenQ posedã o tehnologie inovatoare proiectatã pentru familia dumneavoastrã. Lance Armstrong ºi deþinãtoarea recordului la maraton. 720p ºi 1080i. Desigur cã pe displayul OLED de 1. care amplificã sunetul ºi-l retransmite cãtre sistemul audio al maºinii. Carcasa albã a BenQ W100 transmite eleganþã simplã ºi completeazã perfect decorul din orice sufragerie.“ BenQ W100 suportã o gamã variatã de formate video digi- Nike-uri wireless Compania Nike a declarat recent cã toate modelele de Adidas vor putea comunica cu playerul muzical de la Apple. BenQ foloseºte un segment de 7 culori (RGBRGBW) ºi o tehnologie avansatã de ajustare de gamã pentru a oferi culoarea optimã care este mai aproape de percepþia vizualã umanã. a fost închis într-un medalion în formã de inimioarã tuningat cu tot felul de accesorii. campionul Turului Frantei la ciclism. Parteneriatul dintre cele douã companii a fost anunþat la New York. Furnizeazã o calitate extraordinarã a imaginii cu miºcare naturalã. www. are 1300 ANSI Lumeni ºi 2500:1 raport de contrast. iPod.audio-video. acest HBBB (HeartBeat Bass Booster) System joacã rolul de a transmite bãtãile inimii ºoferului cãtre sistemul audio al maºinii. au declarat oficialii companiei. Bateria are o autonomie de 13 ore. Apple va include o secþiune muzicalã Nike Sport în magazinul sãu iTunes. ritmul ºi caloriile arse pe ecranul unui iPod nano prin intermediul unui senzor din interiorul Adidas-ului. care comunicã cu playerul. detalii sofisticate ºi culori vibrante pentru cea mai realistã experienþã vizualã. timpul.Mark Parker.1 x 4. Toate aceste facilitãþi îl fac un player atractiv. La acest medalion se ataºeazã un senzor care se prinde de lobul urechii ºoferului.BenQ prezintã noul W100 BenQ anunþã noul proiector digital BenQ W100 care afiºeazã imagini în format wide 16:9. Modelul W100. iar softul este compatibil cu Windows ME/2000/XP ºi Mac OS X. Folosind sistemul Nike+iPod Sports Kit. Paula Radcliffe. Micul gadget muzical a fost înzestrat cu un hard-drive de 4 GB pe care-l puteþi umple dupã pofta inimii cu mii de melodii ºi fotografii. ci cu propriile ritmuri cardiace. Vice-Preºedinte ºi Director General al Digital Media Business Group.ro 04/2006 a u d i o . creat special pentru a se potrivi cu acest sistem. BenQ Corporation tale care includ 480p. pentru a transforma sufrageria într-un stadion live pentru întreaga familie. utilizatorii pot sã afle distanþa parcursã. Nu cu mult timp în urmã compania Archos a prezentat pieþei noul player Archos 104. Aparatul electronic.4 cm. Proiectorul BenQ W100 din seria home entertainment oferã. Din câte spun producãtorii. WMA-DRM ºi WAV. în mod nativ. fãcându-l sã funcþioneze cu multe sisteme TV de înaltã definiþie. Archos 104 Piaþa de MP3 playere se diversificã pe zi ce trece. 576p. transmiþând reproducerea adevãratã a culorii. Nike ºi Apple au creat sistemul wireless Nike+iPod care permite alergãtorului sã afle ce distanþã a alergat. Inspirat de cercetãrile intense fãcute pe gusturile consumatorilor ºi pe feedback-ul clienþilor. Pimp My Heart Nu e foarte clar felul în care funcþioneazã acest aparat. Astfel cã posesorii de sisteme Hi-Fi pe roþi nu îºi vor mai enerva vecinii cu baºii melodiilor hiphop. imagine în format 16:9 ºi furnizeazã o senzaþie vizualã adevãratã fãrã nici o redimensionare sau distorsiune.

dar ºi cele mai stranii accesorii. vã vor cuceri privirile. Pe paginile urmãtoare. Text de: Aurora Hoduþ. cu siguranþã. care. Sebastian Kovacs 18 a u d i o . O dovedesc creatorii acestora care ºi-au dat frâu imaginaþiei ºi eu pus apoi în practicã cele mai pragmatice.Reportaj GADGET-URI DE SEZON Când vine vorba despre gadget-uri ºi accesorii care sã completeze noul iPod sau MP3 player posibilitãþile sunt nelimitate. gãsiþi o colecþie de astfel de produse.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

Designul deschis este extrem de permisiv când vine vorba despre porturi. iPod Universal Dock poate fi achiziþionat direct de pe www. douã urechi ºi coada demonstreazã personalitatea puternicã de care beneficiazã pisicuþa noastrã. Parte a unei serii exclusiviste. Iconz oferã control asupra Click Wheel ºi protecþie integralã a ecranului. CEAS CU MP3 PLAYER CARCASà DURABILà XtremeMac TuffWrap Accent pentru iPod Nano are o carcasã durabilã din silicon care-þi protejeazã preþiosul iPod Nano de zgârieturi. Negre sau în culori la modã.com. altele pot fi prinse de mânã cu o bandã. Iconz combinã design-ul artistic cu protecþia completã pentru iPod-ul video. un radio AM/FM ºi o serie de intrãri pentru integrarea altor device-uri audio. jbl.com.brewer-cantelmo. dacã e nevoie. cea mai drãguþã carcasã pentru iPod Nano. haloul acustic redã 360 de grade de sunet pentru plãcerea auditoriului. Tot ce mai putem spune este cã acestea sunt lansate pe o perioadã limitatã de timp.fulltell. învelitoarele pentru iPod Nano fac în aºa fel încât sã nu mai aveþi grija iPod-ului. Vorbim de iPod nano Vertical Case Leather din piele.speckproducts. pe www. astfel încât sã nu se spargã. aceste carcase durabile. cât ºi pentru ecran.ro 04/2006 a u d i o . Pe www. Preþ 19. carcasa protejeazã ecranul ºi Click Wheel. Preþ 23 dolari. acele ºi butoanele sunt colorate în roºu sau verde.it. Acest ceas cu alarmã este un iPod Universal Dock ºi are în partea din faþã un ecran LCD. În douã culori sau doar monocolor.com.xtrememac. 128 sau 256 de MB. produs propus de compania italianã Fulltell. xtrememac. PENTRU IUBITORII DE PISICI Aºa poate fi descris gadget-ul iKitty. ªi. Bateria Li-ion reîncãrcabilã rezistã la 9 ore de muzicã non-stop. Cele 4 picioare. Este compatibil atât cu Window98/Me/NT/2000/XP cât ºi cu Mac. www. tot pe www.pisica bunã ºi cea rea. când ºi-au dat seama cã viitorul aparþine multimedia ºi ºi-au luat rolul în serios. acoperã întreaga suprafaþã a iPod-ului video.IPOD CU PERSONALITATE Acum poþi sã-þi personalizezi iPod-ul cu imaginile starurilor tale favorite. cu imagini ale star-urilor.95 de dolari. Venind parcã din spaþiu. în acelaºi timp. Memoria în flash poate fi de 64. la un preþ de aproximativ 170 de dolari. Styling-ul aspru oferã posibilitatea ca iPod-ul sã fie þinut sigur în mânã. Gadget-ul poate fi gãsit într-o varietate mare de design- FUNCÞII ATRACTIVE Compania JBL este deja recunoscutã pentru sistemele audio pe care le creeazã.audio-video. Unele pot fi agãþate. ªi dacã aveþi senzaþia cã lucrurile se terminã aici vã înºelaþi. uri cu licenþe oficiale. Carcasa cu protecþie de ecran încorporatã oferã acces nelimitat la taste ºi toate porturile iPodului. pe care se vede ora. pentru a fi mai uºor vizibile. oferind protecþie atât pentru iPod. aºa cã grãbiþi-vã dacã oferta v-a fãcut cu ochiul. CU MÂINILE LIBERE Se potrivesc ca o mãnuºã.v i d e o m a g a z i n e 19 .com. iKitty este haioasã ºi funcþionalã. Luaþi-vã un ceas elegant cu MP3. Preþ 30 de dolari. Mai multe informaþii cu privire la producãtor gãsiþi accesând: www. Preþ 24.95. . sã nu alunece. sã-þi protejezi ecranul ºi tastele iPod-ului de zgârieturi ºi lovituri. Este rezistent la apã. Au creat sisteme de boxe care integreazã iPod-urile. Specialiºtii nu s-au oprit aici. Oferta este valabilã în douã variante: alb ºi negru .com. Detalii pe www.

Creative a lansat de curând o pereche de cãºti perfecte pentru cãlãtori (ºi nu numai).speckproducts. dacã suprafaþa aparatului este suficient de mare. poate fi aºezat în picioare în timp ce bateria stã la încãrcat. cu care poate fi agãþat de curea.95 de dolari.com) s-au gândit chiar ºi la cumpãrãtorii pretenþioºi motiv pentru care pachetul se livreazã împreunã cu 10 abþibilduri ce se pot lipi pe spatele gadget-ului. vã recomandãm acest gadget denumit Cable Yoyo. 20 a u d i o . pe www. dar care poate fi desprins dacã aºa vã este mai comod. Poate de asemenea sã scurteze cablurile cãºtilor în timp ce folosiþi iPod-ul. Acces total la mufa de la cãºti ºi celelalte porturi. Mic ºi compact. Garniturile sunt confecþionate dintr-un silicon special ºi se livreazã în trei mãrimi diferite. EarPod este un gadget elegant pentru cãºtile audio ale iPod-ului. mai multexistã chiar ºi un lãcaº pentru telecomanda aparatului. aºa cum vã place mai mult.com.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Producãtorii (www.99 de dolari.cableyoyo. Problemã rezolvatã: EarPod eliminã toate neajunsurile cauzate de cabluri ºi mai mult le lungeºte ºi durata de viaþã. Pachetul mai conþine un adaptor pentru avion. Preþ 11. aceasta este complet funcþionalã. CARCASà FASHION Când cãºtile audio sunt puse într-o geantã sau în buzunar firele atârnã întotdeauna ºi de cele mai multe ori vã încurcã. pe www. earPod oferã acces rapid ºi uºor pentru a pune ºi a scoate din carcasã cãºtile.Reportaj RUPÞI DE LUME Sã ai în buzunar un MP3 player fãrã o pereche de cãºti pe mãsurã e ca ºi cum ai privi înfometat o conservã. Cãºtile sunt disponibile deocamdatã doar pe piaþa asiaticã. Mai mult. iGuy este o carcasã sub forma unui omuleþ haios ºi prietenos ºi care este mereu alãturi de iPod-ul tãu nano. de buzunar sau oriunde vã vine la îndemânã. cãºtile sunt dintre cele care se introduc în ureche. la preþul de 100 de dolari. Producãtorii spun cã sunt într-atât de eficiente încât reduc 90% din zgomotul ambiental. Pe lângã amuzamentul oferit gratuit de carcasã. ºtiind cã ai uitat deschizãtorul. Denumite Creative Zen Aruvana.com. Mai multe informaþii puteþi obþine de pe site-ul www.creative. Confecþionat din cauciuc este uºor de modelat. Preþ 34. o unealtã de curãþare ºi o carcasã pentru depozit pe timpul cãlãtoriilor.com. iGuy oferã protecþie iPod-ului ºi ecranului ºi are capacitãþi bune de docare pentru iPod nano.audiooutfitters. HAIOS ªI PRIETENOS ªi aceeaºi specialiºti de la Speck au mai inventat ceva. CABLEYOYO De câte ori nu vi s-a întâmplat sã vã prindeþi degetele în cablurile MP3 playerului? Sau sã vi se încâlceascã cablul de la cãºti printre toate celelalte sârme de pe birou? Ca sã rezolvaþi problema surplusului fãrã a fi nevoiþi sã apelaþi la leucoplast. Apoi se trece cablul prin miezul format dintr-un sistem de rotire care va menþine coarda înfãºuratã. Compania Creative n-au menþionat deocamdatã vreo datã de lansare pentru Europa sau restul lumii. EarPod vine cu un e-Clip. Se monteazã cu uºurinþã prin intermediul unei ventuze pe spatele playerelor de muzicã.

Smartwrap îþi permite sã-þi ajustezi lungimea cablului exact cât ai nevoie. Creat de Sumajin. INGENIOS ªI ELEGANT Smartwrap: un ingenios gadget în care sã vã þineþi elegant firele cãºtilor audio portabile. Boxele JBL On Tour pot fi achiziþionate pentru suma de aproximativ 1.ro 04/2006 a u d i o . Preþ 5 dolari. device-ul fiind capabil sã „scoatã” câte trei waþi pe canal. JBL On Tour se prezintã cu un meniu sensibil la atingere simplu de folosit. Doar douã atingeri pe capac ºi muzica va amuþi pe datã. Sunetul este destul de puternic. PENTRU SPORTIVI MicroGlove este un fel de mãnuºã din neopren numai bunã pentru tinerii sportivi. MicroGlove este disponibilã aºadar într-o varietate de culori ºi include o carabinã pentru a putea fi uºor ºi sigur ataºatã la curea sau rucsac. Funcþioneazã cu 4 baterii tip AAA aºa cã poate fi considerat un companion de nãdejde într-o excursie. Dacã se închide capacul. Preþ: 20 de dolari. Mai multe informaþii ºi date cu privire la achiziþinarea acesteia: pe www. o firmã de design industrial din Singapore poate fi folosit pentru iPod-uri.v i d e o m a g a z i n e 21 . nu deterioreazã cablurile ºi este confortabil de purtat chiar ºi în buzunare. numai pe site-ul: www. Pe deasupra este ºi uºor de întreþinut. Boxele sunt învelite într-o casetã protectoare.com. Neoprenul contrasteazã cu masca protectoare a ecranului. Egalizatorul a fost optimizat cu ajutorul unui computer pentru a asigura un sunet bogat ºi complet. Este confecþionat din cauciuc siliconat. care e în culori vii. Mai ales cã dimensiunile sale au fost diminuate pânã la 175 mm x 88 mm x 35 mm.com. Nu e tocmai Hi-Fi.JBL ÎN TURNEU Boxele portabile JBL On Tour create de compania JBL.sumajin. www. iar rãspunsul frecvenþei variazã între 100 Hz ºi 20 kHz. mini iPod-uri ºi pentru cele mai multe modele de MP3 playere ºi seria Walkman. Ca ºi caracteristici interesante.jbl. fiind compatibile cu aproape orice tip de MP3 player. xtrememac. laptop sau altã sursã de muzicã prin intermediul mufei stereo.com.000 de dolari. dar cei care l-au testat s-au declarat mulþumiþi de performanþele sale.audio-video. care joacã rol de stativ când se deschide capacul. direct de pe site-ul www. iPod. intrã în funcþiune sistemul AEMS care pune aparatul pe modul „sleep”. iar greutatea nu depãºeºte 350 de grame. sunt uºoare ºi simplu de utilizat.

Tastatura dispune de trei porturi USB ºi de o mufã jack. care se insereazã în gaura pentru cãºti a playerului MP3.secvenþele video în timp ce vã aflaþi în miºcare. În plus.preþul de aproape 500 de euro. Tot ce trebuie sã faceþi este sã porniþi muzica ºi mixajul poate începe. http://world.emagin. Mulþi ºoferi au optat pentru acest accesoriu. vizionat de la o distanþã de aproape 3. celãlalt ochi fiind rezervat funcþiei de a vedea pe unde pãºiþi. dispozitivul mai prezintã o problemã destul de delicatã . Iar apoi beneficiaþi de ustensilele unui mixer dotat cu toate cele necesare.com. pentru iPod Video. care se poate fixa cu ajutorul unei bentiþe pe capul utilizatorului.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Dincolo de look-ul futurist ºi necesara adaptare la utilizarea în mers.belkin. dotatã cu un staþie de alimentare pentru iPod. 22 a u d i o . talia ecranului corespunde cu cea a unui monitor de mari dimensiuni. Ecranul portabil. Consola iDJ de la Numark poate cã nu-i va entuziasma prea mult pe DJ-ii profesioniºti. com.5 metri. pe www.Reportaj IDJ DE LA NUMARK DESPRINS DIN FILME EyeBud 800 este un dispozitiv de vizionare lansat de compania francezã eMagin.welovemacs. pentru conectarea unor periferice audio. dar sigur îºi va gãsi loc în sufletele celor care aspirã la acest statut. deoarece toþi pasagerii din maºinã pot asculta melodiile. dar ºi încãrcarea acumulatorilor acestuia. În douã iPod-uri încap mult mai multe melodii decât în douã cutii argintii pentru viniluri. TASTATURà IPOD Razer Pro-Touch este o tastaturã specialã.com. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã bãgaþi caseta în casetofon ºi mufa în player. Avantajul acestui sistem este cã se rezolvã problema stocãrii muzicii. oferã acestuia posibilitatea de a urmãri – cu un singur ochi . Aparatul este dotat cu douã porturi în care pot fi inserate toate modele de iPod-uri. Preþ de achiziþie de 90 de euro. consola posedã ieºiri pentru boxe ºi microfon. Aceasta permite downloadarea de muzicã în player-ului. Dacã vã mãnâncã palmele pentru a pune mâna pe acest device vã informãm cã preþul unui asemenea aparat începe undeva la 25 de euro. Plasat la mica distanþã de globul ocular. Mai multe informaþii gãsiþi accesând: www. Preþul acestui produs se învârte în jurul a 19 dolari. Este compus dintr-un aparat de forma unei casete audio ºi o mufã. ADAPTOR PENTRU CASETOFON Acest adaptor de produs de compania Belkin poate fi folosit doar pentru casetofoanele de maºinã.

care sã poatã fi apoi decupate de client. Dacã vã aflaþi prea departe de sursa sunetului.9 ºi poate sã memoreze patru dintre ele. comedianþi etc. producãtorii au inclus un stativ de dimensiuni reduse pentru a facilita orientarea iPodului cãtre cel care cuvânteazã.shieldzone. micul accesoriu este echipat cu o mufã de 3. începând cu MP3 playerul.1 ºi 107. Carcasele lor din confecþionate din plastic sau diferite aliaje nu le protejeazã de micile zgârieturi inestetice.v i d e o m a g a z i n e 23 . Odatã conectat la playerul personal. Dacã al vostru nu se numãrã printre ele nu disperaþi. În pachetul cu care este livrat. aparatul emite pe frecvenþe FM care pot fi captate de orice radio aflat în apropiere.com) acest lucru devine chiar foarte simplu. jurnaliºti. Cele douã microfoane înregistreazã sunetul stereo la calitate de CD. E specificat foarte clar cã nu trimit fâºii întregi. Gadget-ul urmeazã a fi lansat în Statele Unite la jumãtatea lunii iunie. Aceºtia au scos la vânzare o peliculã transparentã care se aplicã precum un abþibild pe majoritatea deviceurilor electronice. Cu gadget-ul Tune Cast II de la Belkin (http://world.com.audio-video. Compania Shildzone are în stoc o varietate de pelicule gata croite.ro 04/2006 a u d i o . între 88. Producãtorii lui Tune Cast spun cã aparatul funcþioneazã la randament maxim atunci când se aflã la maxim 3 metri faþã de aparatul receptor. www. Spun doar cã pelicula a fost folositã original pentru a proteja elicele elicopterelor din armata americanã. Cei care l-au testat spun cã este accesoriul ideal pentru Podcast-uri.URECHI PENTRU IPOD TUNE CAST II Transformã-þi playerul MP3 întrun emiþãtor radio.com.belkin.belkin.5 milimetri prin care se poate conecta un microfon extern. când se schimbã mediul. Compania Shieldzone a venit cu o idee îmbrãþiºatã cu drag de mulþi posesori de MP3 playere. Existã tot felul de accesorii pentru iPod dar iatã cã cineva s-a gândit ºi la unul perfect pentru studenþii români. continuând cu telefonul celular ºi pânã la majoritatea modelelor de laptopuri. Producãtorii nu precizeazã din ce este confecþionat materialul. Cu ajutorul microfonului Belkin Tune Talk Stereo vei avea posibilitatea sã înregistraþi cursurile direct pe iPod fãrã a fi nevoiþi sã vã tociþi degetele scriind sute de pagini. Puteþi face o comandã specialã: în sensul cã le trimiteþi semnalmentele aparatului ºi ei vã livreazã abþibildul. pentru o varietate de MP3 playere. Microfonul este dotat cu un buton menit sã schimbe rapid parametrii de înregistrare. PROTECÞIE PE VIAÞà Playerele portabile se numãrã printre cele mai fragile aparate. Preþul bucãþilor protectoare variazã în funcþie de mãrimea modelului (între 10 ºi 25 de dolari). Mai multe detalii pe www. Poate fi achiziþionat la preþul de aproximativ 39 de dolari. Acesta transmite pe frecvenþe FM. acele înregistrãri disponibile pe Internet pentru iPoduri fãcute de amatori. Producãtorii au anunþat un preþ de pornire circa 70 de dolari. ca apoi sã fie adus ºi în Europa. Mai multe informaþii gãsiþi intrând pe pagina Web: http://world.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 24 a u d i o .Reportaj PLASMA NOIR Iatã o colecþie de filme DVD menite sã spele prostul renume al televizoarelor cu plasmã în materie de redare a culorii negre. conþin scene pe care numai o plasmã de ultimã generaþie le-ar putea reda aºa cum ºi-au propus regizorii peliculelor. Blade 2 sau Sin City. printre care se numãrã Matrix. Lung metrajele americane.

au fost etichetate ca nefiind mai mult decât un ornament de perete. Am sortat cu aceastã ocazie un calup de filme pe DVD. Au fost ocãrâte la vremea aceea. Aºezaþi-vã confortabil. Ba mai mult.Text de : Sebastian Kovacs n televizor cu plasmã ce se gãseºte azi pe rafturile magazinelor de profil este capabil sã redea niveluri de negru nemaiîntâlnite pânã acum la un TV color. s-au scuturat de haina ponositã a imaginii de slabã calitate.v i d e o m a g a z i n e 25 . Aparatele. Aceste calitãþi pot fi testate doar privind imagini mai întunecate decât întunecimea însãºi. pregãtiþi popcorn-ul cãci noi aducem filmele. Cele mai avansate modele sunt în stare sã redea pânã la 28 de miliarde de culori ºi sunt înzestrate cu o ratã de contrast de 10. care vor afiºa imagini întunecate capabile sã absoarbã orice fãrâmã de luminã din sufrageria dumneavoastrã.ro 04/2006 a u d i o . Plasmele de astãzi – multe dintre ele aflate la cea de-a noua generaþie. industria americanã de film nu duce lipsã de astfel de producþii.audio-video.000:1. afiºau culori spãlãcite ºi nuanþe de negru ce te duceau cu gândul mai degrabã la o canã cu cacao cu lapte decât la o cafea amarã. U www. construite la începutul erei plasmelor. Dar lucrurile s-au schimbat între timp. Iar slavã Domnului.

creatã de Frank Miller. imaginaþi-vã ce a simþit în timpul Feþele smolite ale actorilor par a fi desenate cu tuº negru. pregãtiþi-vã pentru întunecimi mai intense decât cele vãzute în cripta lui Dracula. Filmul regizat de Robert Rodriguez se bazeazã pe comedia noir. Idee din care a rezultat un peisaj citadin construit din blocuri de nihilism pur. se împleticeºte prin noapte cu inima plinã de rãzbunare ºi cu gândul la crimã.Reportaj Imaginile sunt dominate de contraste puternice între întunecimi apãsãtoare ºi lumini firave. înainte de a se culca în patul din noua locuinþã. PANIC ROOM CEL MAI BUN CAPITOL: 12 – “CELL PHONE RETRIEVAL” Spre mijlocul celui de-al treilea capitol al acestui thriller hitchcockian. SIN CITY CEL MAI BUN CAPITOL: 8 . spune: “Mamã. unde lumina existã doar în lipsa negrului absolut. e prea întuneric!”. ci mai degrabã scobitã din soliditatea tangibilã a nopþii. Când ºi-a propus sã aducã benzile desenate pe marele ecran. Însã o scenã care capteazã cel mai bine esenþa sursei se materializeazã în timpul capitolului al optulea. Filmul este presãrat cu scene luate direct de pe tabla de desen al lui Miller. Dacã umbrele delicate din scenele de la început deja au speriat-o. interpretat de Mickey Rourke. fiica personajului interpretat de Jodie Foster. Acesta s-a hotãrât sã translateze austera graficã alb- negru a romanului direct pe rola de film. 26 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Marv. a fost departe de gândul regizorului ideea de a adapta. Chiar ºi cele mai firave umbre din aceastã compoziþie dau impresia cã scenele asemãnãtoare din alte filme au fost capturate cu obiective mascate în spatele unor ochelari de soare cumpãraþi din obor.“WHAT IF I’M WRONG?” Acum cã televizorul este calibrat pentru acþiune. înconjurat de o ploaie grea care nu pare a cãdea din cer.

Însã pentru a vizualiza o scenã care a fost plasatã de regizor la începutul filmului veþi avea nevoie de ochelari speciali.audio-video. printre atâtea lupte sângeroase. imaginile din acest film nu se aseamãnã cu întunecimile fãrã fund din Sin City. umbre suficient de adânci pentru a-i provoca unei pantere. THE HITCHHIKERS GUIDE. culoarea întunecoasã ca de fetru a uniformelor poliþiºtilor ºi nu în ultimul rând negreala de cãrbune a camerei în care se petrece acþiunea. Cel mai bun exemplu este în capitolul al doisprezecelea în care Jodie Foster fuge înnebunitã din “Panic Room” care-i conferea o relativã siguranþã faþã de bandiþii care o urmãresc. priviþi capitolul al ºaptesprezecelea: pe mãsurã ce echipa SWAT dã buzna în apartamentul unuia dintre suspecþi. pe lângã cele trei filme. Aici veþi gãsi Comedia britanicã se desfãºoarã pe fundalul întunecat al spaþiului intergalactic.... www. care ar putea fi luate drept bucãþi de smoalã într-un film mai luminos. Cu toate cã. încât a inclus bare de culori pe zonele inferioare ale imaginii pentru a se asigura de calibrarea exactã a monitoarelor pe care urma a fi vizionat acest film. Pelicula “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” este cu atât mai interesantã cu cât acþiunea se desfãºoarã la graniþa genurilor ºtiinþificofantastic ºi fantezie.v i d e o m a g a z i n e 27 . Contrastul e definit în DEX ca diferenþa dintre întuneric ºi luminã. Dar înainte de a se apropia de planetã. focurile de armã schimbate în hol. Pentru a intensifica senzaþia. salvarea lui Morpheus etc. încercaþi sã rezistaþi tentaþiei de a da fuga dupã cel de-al treilea film al seriei Blade Trinity. schimburi de focuri. comedia britanicã bazatã pe cartea lui Douglas Adams. N-aveþi nici un motiv special de a vã pierde vremea cu acest film când partea a doua a trilogiei este mult mai atrãgãtoare ºi mai blândã cu privirea. complexe de inferioritate.. Pentru a vã dumeri de ce a fãcut asta. Scenele cele mai intense. CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – „MAGRATHEA” Iatã cã în clasament îºi face loc. a universului ºi a tot restului. observaþi cum dispar ºi reapar din umbrele de obsidian. eroii trebuie sã supravieþuiascã unei urmãriri ce se desfãºoarã pe fundalul vidului de ebonitã a spaþiului intergalactic. negrul uleios al pãrului ei. în care sunt implicate douã rachete nucleare. negrul lucios al costumului de piele. o balenã filosoficã ºi o vazã cu petunii introspective.ro 04/2006 a u d i o . Însã cea despre care vorbim conþine nu mai puþin de 10 discuri pe care au fost adãugate 35 de ore de materiale suplimentare. asta n-ar trebui sã vã împiedice sã urmãriþi câteva scene de perfecþiune din acest film de acþiune cu vampiri. MATRIX COLLECTION CEL MAI BUN CAPITOL: 1 – “TRINITY IN A JAM” Din 1999 de când a fost lansat. Cele mai interesante secvenþe au fost incluse într-un calup special denumit sugestiv Show Off. BLADE II CEL MAI BUN CAPITOL: 5 – “SUSPICIOUS ACTIVITY” Iatã cã încã o adaptare dupã o bandã desenatã îºi face loc în lista noastrã. acrobaþii. încercaþi sã ridicaþi nivelul luminozitãþii ºi al contrastului câteva secunde ºi veþi observa cum adâncimea impecabilã ºi dimensiunile secvenþei vor degenera într-o platitudine spãlãcitã. Pe mãsurã ce-ºi întinde mâna în întuneric. lupte cu sãbii ºi. Cu toate cã rezidã din cultura pulp. prima luptã kung-fu a lui Neo.secvenþelor de mai încolo. Capitolul al cincilea al filmului are toate calitãþile pentru a fi inclus într-un calup Show Off: zeci de vampiri ninja. însã în aceastã scenã suntem martorii unei largi palete care oscileazã între negru ºi negru mai intens: negrul umed al pupilelor lui Trinity. priviþi capacul acvariului unde pâlpâie milioane de umbre negre. cel mai important. SEVEN CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – “SLOTH” Regizorul David Fincher a insistat atât de mult pe puritatea negrului. întunecate ºi negre de pe acest DVD sunt acelea în care cei doi autostopiºti intergalactici ºi preºedintele galaxiei orbiteazã în jurul planetei pe suprafaþa cãreia se aflã cea mai importantã întrebare despre însemnãtatea vieþii. Cu toate acestea. Matrix a ieºit pe piaþã în nenumãrate colecþii DVD. pentru a-ºi recupera telefonul mobil aflat sub pat. pelicula strãluceºte în ceea ce priveºte detaliile profunde ale umbrelor.

” iPod Hi-Fi a fost realizat de Apple cu scopul precis de a oferi sunet realist ºi performanþe audio optime. cât ºi pentru orice român. Anticipând evoluþia pieþei ºi din dorinþa de a rãspunde primul necesitãþilor clienþilor români. Este pasul urmãtor pe care ALTEX îl face în mod firesc. la telecomanda Apple pentru schimbarea melodiilor sau ajustarea volumului uºor de folosit ºi la sursa de curent universalã încorporatã în designul boxelor. Sistemul. poate fi încãrcat atât la prizã.. permit utilizatorilor sã asculte muzica lor favoritã cu un sunet clar ºi bogat. cât ºi prin baterii. un ghid aflat în slujba clienþilor. liderul pieþei de electronice.toate la cel mai mic preþ din România. Iar cea mai potrivitã expresie a acestui lucru este farul. sau toate la un loc. Ideea creativã. “Procesul de rebranding nu începe acum. toate spoturile ALTEX. Noua identitate ALTEX va fi implementatã în magazine. inclusiv DVD-Audio ºi video multicanal sau stereo ºi SACD cu multicanal. electrocasnice ºi IT&C din România. Preºedinte ºi CEO ALTEX . CS-V720 este compatibil cu orice format de disc. un cablu de curent ºi un dock universal cu 10 adaptoare. Conceputã pentru a sugera ideea de modernitate noua imagine ALTEX îºi pãstreazã culorile.altex. A cumpãra o plasma. La ALTEX. care minimalizeazã vibraþiile pe mãsurã ce creºte calitatea sunetului. dar care inoveazã întotdeauna pentru clienþii sãi. 28 a u d i o . Farul reprezintã un simbol al ghidului. ªi dacã doriþi sã aflaþi mai multe informaþii despre acest produs puteþi sã accesaþi: www. într-un design inovativ ºi compact. Clienþii descoperã la ALTEX cã pot face cumpãrãturi în cel mai avantajos mod posibil. Designul unic.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care a stat la baza spotului. totul într-un pachet care poate fi pus pe birou. iPop HI-FI Apple duce mai departe epopeea iPod. subliniatã de grafica literelor. Noua identitate ALTEX este o continuare în procesul comunicãrii.capabilã sã transmitã poziþionarea reþelei pe piaþã. toate acestea în condiþiile în care vom continua extinderea puternicã a reþelei de magazine la nivel naþional”. acesta este primul accesoriu iPod care redã sunet de calitate HI-FI pentru iPod. fiind componente ale drapelului naþional. În concordanþã cu aceastã simbolisticã. la un preþ de aproximativ 349 de dolari.. ilustreazã poziþionarea ALTEX ca cel mai accesibil retailer. Campania de comunicare este susþinutã ºi de un nou spot TV . într-o carcasã micã potrivitã pentru birou sau orice încãpere din casã.. în condiþiile în care acesta se suprapune peste implementarea strategiei de business”. a adãugat Ruxandra Vodã. a declarat Bogdan Naumovici. de altfel. nu mai reprezintã un stress. oferind cel mai mic preþ din România. Dacã toate acestea v-au convins.ªtiri ALTEX are o nouã identitate Noua identitate vizualã sintetizeazã întreaga evoluþie ALTEX. iPod HI-FI este un nou sistem audio highfidelity care conlucreazã superb cu iPod-ul pentru a redefini sistemul stereo de acasã. iPod Hi-Fi este uºor de controlat cu telecomanda Apple. ALTEX este prima alegere. ci este expresia fireascã a ceea ce ALTEX a implementat deja. Mai multe informaþii puteþi gãsi online accesând site-ul: www. Modelul Onkyo oferã utilizatorilor caracteristicile unui DVD player universal cu procesor A/V complet. un sistem personal audio-video care îmbinã un receiver de înaltã calitate pe douã canale ºi un player universal de discuri DVD-A/SACD. pânã la sfarºitul anului viitor. Oferta ALTEX este o sintezã a ceea ce-ºi doresc cel mai mult clienþii de la un retailer. clienþii sunt fericiþi ºi pot face câte cumpãrãturi doresc. Identitatea iconicã transmite statura unui brand puternic ºi poziþia de lider. WMA ºi JPEG. Acum se adaugã acestui proces doar componenta vizualã. Director de Creaþie Leo Burnett. Aparatul mai include o pereche de boxe ºi scanare progresivã când vine vorba de outputul video. Identitatea graficã este fondatã ºi a fost dezvoltatã pornind de la ceea ce ALTEX semnificã în piaþã: un lider care inoveazã. dar ºi cu convenþionalele CD-uri ºi discuri în format MP3. cu capacitãþi XM-Ready ºi compatibilitate cu DS-A1 iPod dock. mãsuþã sau noptierã. ALTEX lucreazã la acest nou concept de un an ºi a ales acest moment pentru a-ºi face cunoscutã noua identitate. Caracteristicile iPod Hi-Fi îl fac uºor de utilizat ºi transportat. “Apple reinventeazã sistemele audio stereo când vine vorba de iPod-ul Hi-Fi. a fost adaugatã ºi componenta tehnologicã.“Cuscrii.decapotabilã. CMO Altex.ro. Pachetul iPod Hi-Fi include telecomanda Apple.. dar ºi strategia sa de business. reprezentative atât pentru companie.. ALTEX va comunica mult mai uºor clienþilor valorile sale. cu baºi adânci. pot achiziþiona calculatoare sau notebookuri de ultimã generatie. “Clienþii noºtri au la dispoziþie o ofertã care nu se limiteazã la tradiþionala maºinã de spãlat. iPod-ul HI-FI oferã o performanþã acusticã fãrã precedent ºi un sunet plin care nu s-a mai auzit pânã acum la nici un sistem audio realizat pentru iPod. un DVD sau o maºinã de spãlat . ”Noul spot TV vorbeºte simplu ºi cât se poate de clar faptul ca ALTEX este un brand pur românesc care oferã exact ce îºi doresc mai mult clienþii români. compact care include douã incinte acustice ºi un sistem de baºi. subliniind ideea de pionierat. Ne referim la butoanele de control al volumului extrem de sensibile. ALTEX este punctul de referinþã al clienþilor în gãsirea propriului lor drum întro ofertã foarte complexã.” a spus Steve Jobs.com. Onkyo polivalent Onkyo a lansat XM-Ready CS-V720. a declarat Dan Ostahie.apple.care poartã semnãtura Leo Burnett ºi care pãstreazã aceeaºi notã simpaticã ºi prietenoasã pe care o au. pentru cã beneficiazã de cel mai mic preþ din România”. “Performanþa acusticã de neegalat a iPod-ului Hi-Fi ºi designul uimitor al acestuia se resimt în orice loc din casã. telefoane mobile .. între coordonatele locale ºi cele europene. CEO Apple. pentru o experienþã stereo în orice încãpere din locuinþã. ALTEX ºi-a extins gama de produse oferite ºi cãtre zona de IT&C ºi ºi-a consolidat poziþia de cel mai accesibil retailer. O identitate vizualã creatã în jurul unei litere simbolice .. Prin noua sa imagine. “. mai trebuie doar sã scoateþi din buzunar aproximativ 400 de dolari. Culorile roºu-galben comunicã simplu ceea ce ALTEX reprezintã în piaþã: o poveste 100% româneascã.

care poate fi folositã cu succes pentru a face fotografii. cu ajutorul unei camere web Logitech. “Pentru Logitech. Ericsson ºi-a arãtat disponibilitatea de a colabora cu alte companii specializate pentru a îmbogãþi infrastructura. eleganþã ºi tehnologie. webcam-ul QuickCam Fusion ºi MX610 Laser Cordless Mouse. Ericsson are o viziune pe termen lung pentru TV. reþea personalã de înregistrare video ºi ghid electronic de programe. fotografii. video on-demand. a spus Guerrino De Luca. Noul U2 iPod beneficiazã de tehnologia Auto-Sync semnatã Apple. dar ºi pentru a-i ajuta pe operatori sã înþeleagã provocarea.ericsson. pe aspectul produselor sale întãrind acest demers prin sloganul “Designed to move you”. În ultimii trei ani. Include. ªi ca sã demonstreze acest lucru. precum încãrcarea ºi autentificarea end-user. precum broadcast TV (ambele standarde. Noul U2 iPod se bazeazã pe cea de-a cincea generaþie de iPod de 30 GB ºi poate îngloba 7. “Bazându-se pe experienþa noastrã în broadband. totul în cadrul evenimentului Photo Image Communicator. updatate la fiecare conectare. vice-preºedinte al departamentului Multimedia Solutions al companiei Ericsson. cu cele ale IMS pentru servicii de comunicare complexe.com. o iniþiativã ineditã în România. toate cerinþele de scalare ºi implicã o gestionare completã a duratei de viaþã a acestora. fie ele ºi periferice de calculator. “Exprimãm astfel nevoia de design ºi armonie vizualã în toate elementele ce ne înconjoarã zilnic. Spaþiul Logitech din cadrul evenimentului nu a fost un stand obiºnuit. Conceptul acestui eveniment a ilustrat perfect preocuparea Logitech pentru designul produselor sale. Informaþii pe www. de asemenea. interfaþa ºi arhitectura IPTV. Claes Ödman. Cât despre Logitech pune accentul. Logitech a obþinut nouã premii Good Design. fotografiile l-au avut ca punct central pe fotomodelul Sorina Topceanu. ca parte a parteneriatului dintre Apple.” Soluþia end-to-end este primul pas în evoluþia pe termen lung a serviciilor TV. ”Utilizatorii U2 iPod mai au un avantaj. au fost declarate câºtigãtoare la categoria destinatã designului de produs. Viziunea Ericsson în privinþa serviciilor personalizate IPTV pentru broadband se bazeazã pe standarde deschise. designul este un element care þine de cultura companiei – este o pasiune adânc sãditã la nivelul întregii companii pentru realizarea de produse care aratã bine ºi depãºesc aºteptãrile clienþilor noºtri”.“ a spus Greg Joswiak.IPTV de la Ericsson Ericsson a lansat de curând soluþia IPTV end-to-end. Apple introduce noul U2 iPod Apple a introdus pe piaþã noua versiune a ediþiei speciale a U2 iPod. preºedinte ºi CEO al Logitech. Cu un design elegant. cãrþi digitale. un ghid pentru integrarea funcþiilor IP Multimedia Subsystem (IMS). Logitech nu l-a ales întâmplator pe Cosmin Gogu. care downloadeazã automat muzicã. Soluþia Ericsson oferã telecomunicaþii performante. Pentru a sublinia întâlnirea între fashion ºi tehnologie.500 de melodii. Cele trei produse: setul de cãºti Wireless Headphones pentru iPod. filme. agenþia de PR a Logitech în România. www. 25. La începutul lunii octombrie a anului trecut. explicã: “IPTV este mai mult decât o transmisiune TV tradiþionalã pe reþea IP – integreazã media ºi serviciile de comunicaþie pentru a reda televiziunea personalizatã ºi interactivã indiferent de unde e telespectatorul. Logitech l-a ales drept partener pe fotograful de modã Cosmin Gogu. a declarat Tudor Dãescu. orientat cãtre experiment. PR Manager în cadrul Grupul Doi. clipuri video ºi cele mai populare show-uri de televiziune pe iPod.audio-video. pentru entertainment digital. care a prezentat fotografii fashion realizate cu webcam-ul.000 de fotografii ºi peste 75 de ore de material video. care includ combinarea tehnologiilor Digital Living Network Alliance (DLNA). “Suntem încântaþi sã continuãm colaborarea cu una dintre cele mai importante trupe pe plan mondial pentru a aduce fanilor U2 o ediþie a celui mai bun player de muzicã digital din lume. Fiecare dintre ele este un amestec spectaculos de inovaþie. Noul iPod poate fi achiziþionat cu 329 de dolari.ro 04/2006 a u d i o . cu Click Wheel roºie are încrustate semnãturile membrilor trupei U2.“ completeazã Ödman. cãºti pentru MP3 playere sau telecomenzi universale”. acesta fiind un fotograf recunoscut pentru stilul curajos. eforturile noastre de standardizare ºi faptul cã suntem lideri internaþionali în IMS. carcasa neagrã din oþel inoxidabil. mai mult ca oricând. trei produse Logitech au obþinut presti- giosul Good Design Award 2005.v i d e o m a g a z i n e 29 . au precizat oficialii Apple. oferit de Industrial Design Promotion Organization din Japonia. unice pe piaþã. Webcam la rangul de aparat foto Logitech a lansat recent o nouã strategie de promovare a webcam-urilor sale: o camerã web. Oferta face posibilã o serie completã ºi complexã de servicii IPTV. Acesta a cuprins fotografiile realizate de Cosmin Gogu. Apple’s vice president of worldwide iPod Product Marketing. dar ºi calitate High-Definition). U2 ºi Universal Music Group (UMG). vor putea sã downloadeze 30 de minute de video cu U2 prin iTunes Music Store”.

Compania Pioneer. modelele RCS606H ºi RCS-404H. producãtor de electronice de top a fãcut public faptul cã renunþã la a mai fabrica DVD recordere pentru consumatori.2 milioane de Mac-uri.9 mm grosime. reflectând situaþia de pe piaþa MP3 playerelor. 100% online Acum puteþi intra în lumea Sony cu un singur click ºi puteþi deveni astfel prietenii brand-ului Sony.200 de produse ºi accesorii Sony comercializate. Descrierea telefonului se zbate undeva între a fi considerat cel mai neobiºnuit telefon sau o încercare stranie de aduce tehnologia la forme microscopice.sonycenter.ªtiri Previziuni despre Apple Veºti bune ºi rele. care utilizeazã cipuri Intel. date despre lansãrile de produse. a declarat oficialul companiei Jong-Yong Yun. Pentru livrãri de peste 500 RON în Bucureºti ºi de peste 1. de asemenea. Vizitatorii mai aflã. a convins liderii companiei sã renunþe la dezvoltarea tehnologiilor de producere a DVD recorderelor. de 6.de exemplu .ro este singurul magazin online din România. a mai declarat Ben Reizes. Problemele financiare din cadrul acestei divizii a companiei au dus la parteneriatul strategic cu Matsushita Electric Industrial Co. având în vedere istoria companiei: în anul 1999. achiziþiona . “Noile Mac-uri mini au avut un debut pe piaþã peste aºteptãri. cele iPod o sã scadã. A doua secþiune poate fi accesatã de toþi cei interesaþi sã afle noutãþi sau sã cumpere unul dintre cele peste 1. are încorporatã o camerã de doi megapixeli ºi funcþioneazã ºi ca un MP3 player. O altã strategie îmbrãþiºatã de Pioneer va fi orientarea spre divizia in-vehicle (echipamente de navigare pentru maºini ºi alte produse electronice pentru vehicule). promoþii ºi detalii tehnice. unde aceºtia. 30 a u d i o . care este în plinã dezvoltare. cea a discurilor BluRay. în acelaºi timp. El anticipeazã.un aparat foto digital Sony Cyber-shot DSC S600 cu numai 679 RON. se vând mai bine decât anticipaserã specialiºtii companiei”. analistul sublinia o cerere puternicã pentru toate Mac-urile Intel. divizie mai profitabilã ºi mai puþin uzitatã de companiile de pe piaþa de electronice. Totuºi aceastã turnurã nu va fi bruscã. La ora actualã. Reitzes avertizeazã cã vânzãrile de iPod-uri ar putea staþiona uºor. Scãderea vânzãrilor la aceastã categorie de produse electronice. Analistul Ben Reitzes de la UBS comenteazã “Mac-urile produse de Apple. care pune la dispoziþie gama completã de dispozitive ºi accesorii Sony ºi oferã exclusiv produse aparþinând acestei mãrci. O noutate o reprezintã secþiunea destinatã distribuitorilor. compania Pioneer comercializeazã cu succes sistemele Home Cinema dotate cu DVD recordere.000 RON în þarã. utilizatorii pot descoperi reduceri de preþ. În plus. Unele produse sunt însoþite de cadouri la cumpãrare.“ aratã Reitzes în raportul sãu. El adaugã “cererea este una puternicã ºi la nivelul reþelei de vânzãri la mâna a doua Apple. Sony Center lanseazã un nou magazin. au acces direct la informaþii actualizate despre produsele ºi stocurile existente. “În ciuda posibilitãþii ca piaþa de MP3 playere sã intre într-o perioadã de declin.” Analistul mai anticipeazã o creºtere anualã a unitãþilor Mac vândute de 5% ºi vânzãri totale de 1. Magazinul online se adreseazã atât distribuitorilor. Cel mai subþire telefon din lume Oficialii Samsung susþin cã au dezvoltat cel mai subþire telefon mobil din lume. de altfel o afacere tradiþionalã pentru Pioneer. în zona de “produse promoþionale”. Compania Pioneer nu va mai dezvolta DVD recordere Mânã invizibilã a capitalismului a mai fãcut o victimã. mulþi manageri de magazine susþinând cã vânzãrile de iPod-uri video sunt chiar mai puternice decât cele de iPod nano“. Dacã vânzãrile Mac-urilor au crescut. www. de asemenea. Creat pentru a rãspunde cât mai eficient clienþilor din toatã þara. Aceasta din urmã lucreazã intens la noua tehnologie de discuri optice. transportul la domiciliu este gratuit. inclusiv Mac mini. cel puþin nu pentru Apple. “Telefonul foarte subþire a bãtut un nou record în materie de telefonie mobilã. în premierã. Pot. cât ºi clienþilor individuali. pe baza unui cont de utilizator ºi a unui cod. ºi pot face comenzi online. pentru Apple. În ciuda criticilor. aºa susþin oficialii Samsung. telefonul se poate gãsi deja în Europa. Într-o notã adresatã clienþilor. în timp ce Apple pregãteºte noi versiuni ale produselor pentru a fi lansate în aceastã varã. inclusiv a unor mari lanþuri precum CompUSA. depãºind bariera de 7 mm deþinuþi de cel care a fost considerat cel mai subþire telefon din lume”. care nu au dat detalii despre preþul micuþului aparat. reduceri de preþuri la întreaga gamã iPod.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . SGHX820. care ar putea ajuta Pioneer sã intre cu succes pe o piaþã mai puþin aglomeratã. continuãm sã credem cã vânzãrile de iPod-uri video sunt relativ solide. Pioneer devenea lider mondial în comercializarea DVD recorderelor ºi era pe locul al patrulea ca producãtor de pãrþi componente ale aparatelor de acest gen. Acestea ar veni în compensarea previziunilor despre iPod care nu sunt îmbucurãtoare.

Pe scena show-ului “Gadget Style Summer Collection“ au putut fi urmãrite creaþiile caselor de modã autohtone: Tina R. de vreme ce au purtat hainele comode semnate de Tina R. G30 profitã de funcþia HD incluzând un tuner TV pentru programe atât în digital. pragmatism ºi act artistic. de asemenea. Colecþia pret-aporter pentru primavarã-varã. Expoziþia a avut loc în cadrul centrului comercial Feeria din Bãneasa ºi a reunit nume sonore de producãtori de tehnologie . Samsung a ieºit în evidenþã printr-o colecþie avangardistã fascinantã. în premierã mondialã. Logitech . Hainele au fost reinventate. Cu aceastã ocazie. iar fotomodelele au folosit telefoanele mobile de la Samsung pentru a anunþa publicul. în materie de notebook-uri ale industriei de entertainment audiovideo. Toshiba lanseazã Qosmio G30 Toshiba Corporation a lansat. Agnes Toma a realizat special pentru “Photo Image Communicator“ un studiu în alb ºi negru. Printre partenerii media ai acestui eveniment s-a numãrat ºi audio-video magazine alãturi de revistele connect ºi PHOTO magazine. Momentul artistic oferit de actorii Liliana Panã ºi Radu Zettu (Teatrul Foarte Mic.PHOTO IMAGE COMMUNICATOR Photo Image Communicator 2006 a început la Bucureºti printr-o paradã de modã ºi o expoziþie de produse IT. telefonul LG Chocolate s-a asortat colecþiei “First Spring“. pentru a conecta alte device-uri precum televizoare HD. care. Dana Iuga & Narcisa Shugar. care redã tendinþele internaþionale ale creaþiei casual. prezentând haine lejere. Chiar dacã au fost masculine. Carmen Secãreanu. extravaganþã ºi lejeritate. În acelaºi context.v i d e o m a g a z i n e 31 . pasionaþii de tehnologii digitale au primit rãspuns cãutãrilor de gadget-uri de la sponsorii evenimentului. Noile camere foto recomandate de Sony pentru sezonul estival au surprins echilibrul colecþiei între creativitate. Camerele foto Sony CyberShot au redat culoarea colecþiei “New Black and White“. Fotomodelele nu au întâmpinat probleme în a prezenta o gamã largã de produse IT.audio-video. Prezentat în premierã la “Photo Image Communicator“. Agnes Toma. În perioada expoziþiei. Ivan Kam managerul Computer Systems Division pentru Asia de Sud a spus despre noua versiune Qosmio G30 cã este modelul. cât ºi de preþ. Secretele Mariei) a sugerat cã în universul multimedia creat la Media Galaxy poþi gãsi ºi orice gadget al momentului. Suita de Oscar prezentatã de Orion a cuprins noile MP3-playere ºi DVD-playere ºi a completat colecþia “New Man in the City“. La sfârºitul lunii mai. costumele au fost prezentate de modele feminine pentru a contura ideea de non-conformism. G30 ridicã la un alt nivel standardele aplicate pentru computerele portabile în a citi ºi a scrie DVD-uri ºi CD-uri. Gazdele evenimentului au fost Mihai Morar ºi Daniel Buzdugan. Compania Media Galaxy a ales Tina R Jeans Collection. Fiecare colecþie a fost asociatã uneia dintre mãrcile IT prezente în expoziþie. cu ecran de 12 inci PORTAGE M500 ºi alte douã serii de notebook-uri Satellite A100 ºi M100. Qosmio G30 este primul laptop din lume care are drivere HD DVD-ROM. Orion.ro 04/2006 a u d i o . sensibilitate.precum ºi Media Galaxy. MediaGalaxy a prezentat sub sloganul “Trãieºte experienþa multimedia!“ noul concept “Trend’Y R’Evolution“. dar ºi o interfaþã mutimedia High-Definition. Computerul costã aproximativ 2000 de dolari. Academia de Arte.Sony. Ivan Kam a mai vorbit despre cele 4 modele de notebook-uri TECRA M5. semnatã de Dana Iuga ºi Narcisa Shugar. semnatã de creatoarea Lena Criveanu. proaspatã ºi revigorantã a fost la fel de apetisantã ca ºi noul LG Chocolate. intitulatã “Black Magic White“a Academiei de Arte din Bucureºti. în ton cu gadget-urile marca Logitech. LG. cã acest model oferã cea mai bunã alegere pe care consumatorii o pot face pentru cã G30 marcheazã strategia generalã a Toshiba de a deveni lider pe piaþã atât în materie de inovaþie. Lena Criveanu. Nume deja consacrat al modei româneºti. www. timp de trei zile. Ivan Kam considerã. cât ºi în analog. Carmen Secãreanu a combinat inul ºi bumbacul cu mãtase ºi organza. Imatech. de dimineaþa pânã seara s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a expoziþiei destinatã gadget-urilor. purtate firesc de manechine. Samsung. Qosmio G30. care au fost recent lansate de Toshiba. notebook-ul PC with HD DVD-ROM drive. Photo Image Communicator 2006 a fost prezentat de compania Media Galaxy ºi organizat de SPLIT Advertising. are pretenþii de operã de artã. semnatã de Agnes Toma. al lansãrii lui G30. comode ºi elegante.

INTERVIU interviul va veni 32 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

interviul va veni www.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 33 .ro 04/2006 a u d i o .

INTERVIU interviul va veni 34 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

audio-video.v i d e o m a g a z i n e 35 .interviul va veni www.ro 04/2006 a u d i o .

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Hi-Fi Stereo 36 a u d i o .

adicã toate sunetele cu frecvenþa sub valoarea de 50 Hz .nu vor fi redaþi suficient de fidel ºi de puternic de cãtre boxele cu dimensiuni compacte. atunci tonurile joase pot fi oarecum “presupuse”. din construcþie. filtre high-pass. Filtrul este cel care împarte sarcinile între boxele centrale ºi subwoofer în interiorul echipei. precum ºi variantele uzuale de conectare. Baºii produºi de contrabas. nu orice model de subwoofer lucreazã bine în echipã. Fiecare boxã poate reda ceva baºi. Dar. acordarea unui rãgaz suficient de timp pentru a integra ºi ajusta subwooferul în sistemul audio. rock ºi jazz conþin sunete cu frecvenþe foarte joase. partea cu sunete înalte este prezentã. însã. de pildã cel dintr-un receiver AV. R BAªI CARE NU SUNT. deoarece. filtru high-pass. care elibereazã sateliþii de frecvenþele joase. deoarece în acest caz este nevoie de multã putere. ºi înregistrãrile de muzicã clasicã. aduce îmbunãtãþiri unui sistem audio surround. De aceea. Însã. De aceea. despre filtrul low-pass.TEAM-WORK Neglijate în sistemele audio standard în Home Cinema? audio-video susþine cã subwooferele se pot integra perfect ºi în sistemele Hi-Fi. de calitate medie? Da. vor dori mereu s-o retrãiascã. oare. specializat în dificila sarcinã de redare a baºilor adânci.audio-video. vã oferã un tablou complet privind diferitele tipuri de filtre folosite. Stabilirea frecvenþei optime de separare necesitã fineþe ºi analizã atentã a tabloului 04/2006 a u d i o . dar oare cât de adânci ºi de puternici vor fi aceºtia? Chestiunea îi preocupã nu numai pe fanii muzicii techno sau hip-hop. dacã luaþi problema în mâini! Completaþi-vã sistemul cu un subwoofer. cei care au experimentat cel puþin o datã senzaþia extraordinarã creatã de perceperea “baºilor cu adevãrat adânci”. la urma urmei. Dacã incintele acustice principale sunt de dimensiuni mici.v i d e o m a g a z i n e 37 edarea cât mai fidelã a muzicii presupune stãpânirea exactã a mai multor discipline: neutralitate sonorã. De altfel. Boxa trebuie sã se potriveascã atât cu setul de boxe. voci nedistorsionate ºi volum puternic.. în limbaj de specialitate. adevãrata provocare pentru orice difuzor este reprezentatã de redarea baºilor adânci.. atunci în joc intervine un filtru suplimentar. preocuparea lor constantã va fi gãsirea unei formule de echilibru pentru situaþia des întâlnitã la audiþii: “prea mult” pentru baºii înalþi ºi “prea puþin” pentru cei adânci.ro . valoare sub care sarcina audio este preluatã de cãtre subwoofer. spaþializare convingãtoare. TEST CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R 700 EURO 610 EURO 700 EURO 800 EURO 800 EURO www. Atenþie. din întreg tabloul sonor. cât ºi cu acustica spaþiului ºi cu locul unde este plasatã. orgã ºi tobe . Caseta din paginile urmãtoare. Acordarea sistemului presupune stabilirea valorii pentru frecvenþa de separare. Dacã. Dar. de ce aceastã zonã a spectrului sonor nu preocupã în aceeaºi mãsurã toþi audiofilii? Rãspunsul este direct legat de capacitatea auzului uman. Redactat de: Brânduºa Bãcilã UN JOB PENTRU SPECIALIªTI Se mai pot. multe modele de woofere au integrate. Sarcinile de filtrare ale frecvenþelor pot fi preluate ºi de cãtre un filtru extern. este o condiþie absolutã pentru a obþine rezultate calitative. oare. Inginerii electroniºti vorbesc.

Corpul difuzorului. de 30 cm. la care se pot conecta alte subwoofere. Orice problemã în ajustarea filtrelor. dar nu pentru cele de dimensiuni prea mici (regula de aur: 16 cm sau mai mult pentru diafragma difuzorului de baºi). se aflã încã una pentru semnal nefiltrat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . eficacitatea separãrii frecvenþelor trebuie mult experimentatã în practicã. În exerciþiul funcþiunii. în faþa unei dileme: cu cât subwooferul este separat mai abrupt ºi mai adânc ºi cu cât vor fi mai bine filtrate frecvenþele înalte. El are rolul de a reduce supraîncãrcarea incintelor acustice cu baºi. Subwooferul are conexiuni ºi reglaje din abundenþã. prevãzute cu un filtru high-end. care poate intra în joc cu o întârziere de douã sutimi de secundã faþã de sateliþi. sunetele subwooferului au ieºit prea puternic AS 120 SC CANTON CANTON: IMPOZANT Modelul AS 120 SC al firmei din Hessen este un subwoofer bassreflex voluminos ºi înalt. Nubert. Constructorii de boxe se aflã. diferitã. este propulsat de cãtre un amplificator digital. sunetele trebuie sã fie redate simultan de cãtre toate boxele. Acest montaj este recomandat pentru boxele sensibile. totuºi. Quadral. Alãturi de o pereche de ieºiri RCA. în schimb. 38 a u d i o . La preþuri situate în jurul a 800 de euro producãtorii Canton.Hi-Fi Stereo sonor final. în trei nivele. în funcþie de acustica spaþiului. Boxele ºi subwooferul nu au voie sã prelucreze un domeniu comun de frecvenþe. SUBWOOFER Filtrul pasiv integrat în subwoofer este conectat între amplificator ºi boxe. Precizia cu care va lucra filtrul depinde extrem de mult de impedanþa boxelor. Concepþia tehnicã a lor este. comutatoare ºi potenþiometre pentru toate variantele de utilizare. ca ºi cum wooferul ar fi mai departe în spaþiu cu ºase metri. iar membrana dublã are rolul de a permite + + + Baºi adânci Rezerve enorme de putere Echipare bunã Mult prea înalt Insuficient de precis Echipare completã: Canton AS 120 oferã conexiuni. Fizicienii denumesc acest fenomen “group delay”. care lucreazã fãrã limitare înspre frecvenþele joase. Pot fi ajustate valorile pentru frecvenþa de separare ºi cele pentru descreºterea volumului baºilor. Tubul reflex rotunjit promite volum puternic. mai ales pentru domeniul de frecvenþe cuprins între 40 ºi 80 Hz. Cinci modele de subwoofere se prezintã în faþa noastrã pentru testare. determinã defazãri ale subwooferului. Testarea modelului în camera de audiþie a fost inauguratã de plasarea ºi acordarea lui cât mai exactã. Subwooferul preia sarcina audio de la valorile stabilite pentru frecvenþa de separare (exemplu: 40 pânã la 60 Hz). Care model va fi cel mai potrivit pentru un sistem stereo? Vor colabora aceºtia mai bine cu boxe mai mici sau mai mari? excursii mari ºi lineare ale diafragmei. Funcþionarea în paralel fãrã filtru high-pass Filtru pasiv în conexiunea volum puternic 1 B AMPLIFICATOR DE PUTERE AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Cablurile boxelor de la difuzoarele principale ºi subwoofer sunt legate paralel la amplificator. Tannoy ºi Velodyne au realizat subwoofere active. aici. cu amplificatoare ºi filtre low-pass integrate. Pentru reuºitã. cu atât va fi mai mare valoarea pentru time offset. dar. fãrã zgomote perturbatoare.

Canton a rãsplãtit efortul. reprezentaþia lui Canton a fost curatã ºi lipsitã de distorsiuni. Reþeta exactã pentru obþinerea baºilor curaþi a fost în întregime respectatã: diametrul difuzorului de 30 cm. canal reflex rotunjit de mãrimea unei pâlnii de trompetã ºi o carcasã stabilã. Receiverul AV preia funcþia filtrului. baºi frumos conturaþi. În plus. din cauza tubului bass reflex situat posterior. iar potenþiometrele silenþioase funcþioneazã impecabil. mai bine decât circuitele pasive. Alegeþi din meniu “Front: Small” ºi valori pentru frecvenþa de separare între 60 Hz (boxe compacte de dimensiuni mari) ºi 150 Hz (mini-sateliþi).audio-video. Deconectaþi filtrul din subwoofer (“LFE Mode”) sau fixaþi-l la frecvenþa de separare cea mai mare. sunetele au fost cu adevãrat adânci ºi. www. comutatorul “Room Compensation” ºi faza. deºi o idee prea moi. subwooferul este echipat exemplar. Un soft-clipping (deconectabil) împiedicã supramodulaþia amplificatorului. Confort: AW-880 iese în evidenþã prin telecomanda cu unde infraroºii ºi potenþiometrele pentru volum ºi frecvenþã. ele oferã numeroase sfaturi privind poziþionarea ºi reglarea acestui model. Semnalul la output este ideal pentru boxele compacte cu difuzorul de joase de 13-16 cm. devenind chiar ameninþãtoare.AW-880 + + + + - NUBERT Baºi adânci Rezerve de putere enorme Dotare foarte bunã Confortabil la operare Ar fi de dorit baºi ceva mai uscaþi Construit mult prea adânc Home Cinema. SUBWOOFER Un cablu RCA leagã sub out-ul receiverului cu un Line In al subwooferului (sau cu ambele Line-In prin adaptor Y). Însã. Valoare recomandatã pentru frecvenþa de separare: 60 pânã la 80 Hz. În linii mari. Doar la redarea loviturilor seci ºi rapide de tobe a trebuit sã-ºi dea mai mult silinþa.RECEIVER AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Filtrul high-pass situat între preamplificator ºi amplificator realizeazã operaþia de filtrare undeva sub frecvenþa de 80 Hz. în plus. Deºi instrucþiunile de utilizare pretind din partea cititorului multe cunoºtinþe despre noþiuni ºi detalii tehnice. Telecomanda controleazã valorile pentru volum ºi frecvenþa de separare. dar la partea de precizie nu a fost chiar excepþional. Subwooferul Nubert AW-880 nu iubeºte poziþionarea cu spatele la perete. NUBERT: CONFORTABIL Producãtorul german a realizat modelul AW 880 folosind tehnologie experimentatã.ro 04/2006 a u d i o . livrând de data aceasta. iar descreºterea volumului sonor pentru baºii adânci poate fi ajustatã la acustica spaþiului prin comutatorul “Low-Cut” (20/30 Hz). Membrii juriului testãrii au ajustat frecvenþa de separare (în jurul valorii de 50 Hz).v i d e o m a g a z i n e 39 . a atins cu uºurinþã nivelul de volum cerut de sistemele Filtru activ pe preamplificator ºi amplificator Funcþionare cu receiver AV C OUTPUTURI D AV . Funcþioneazã ºi cu amplificatoare de putere separate (între PRE-out ºi POWER-in). dar prea bogat în baºi pentru mini-sateliþi. în evidenþã.

de aceea anumite variante de conectare sunt imposibil de realizat. în tempo rapid.Nu are filtru high pass . subwooferul 400 DV intrã în cu totul altã categorie decât modelele concurente de la Canton ºi Nubert. Nu existã nici reglaj de fazã. filtrul subsonic. modelul a fascinat prin impulsuri de baºi uscaþi. chiar elegante. FRECVENÞA DE SEPARARE Frecvenþa de la care circuitul invertor începe sã filtreze. brana pasivã emite undele sonore în faþã. la un preþ accesibil. Combinaþia dintre baºii prelungiþi ºi bãtãile de tobe din piesa Madonnei “Power of Goodbye” a fost stãpânitã cu mãiestrie ºi echilibru. Un filtru plat cu valoare de atenuare de 6 dB/octavã înjumãtãþeºte. þinând cont de dimensiunile compacte ale carcasei. deseori. deranjante. separã frecvenþele pentru boxe. boxa nu a fost suficient de dinamicã. Wooferul a intrat în joc la momentul oportun. Doar la piesele muzicale complexe. FILTRU Combinaþie între filtrele high-pass ºi lowpass. QUADRAL: COMPACT Þinând cont de dimensiunile sale. dar lucreazã fãrã temporizare. modelul oferã confort ºi baºi din plin. volumul sonor. spartanicã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . La frecvenþele extrem de joase a intervenit. INVERSAREA FAZEI Comutator cu acelaºi rol ca ºi regulatorul de fazã. La testul audio. Fraþi diferiþi: membrana difuzorului pentru baºi (jos) direcþioneazã undele sonore spre podea. redaþi prin miºcarea rapidã a membranei pasive în faþã ºi în spate. iar peste aceastã valoare începe domeniul tonului fundamental. care este pusã în vibraþie numai sub acþiunea aerului din interior. între 60 ºi 200 Hz baºii înalþi. doar Canton îi este întrucâtva superior. la partea de baºi adânci. Valoarea sonorã cea mai puternicã. Un filtru subsonic îl apãrã de frecvenþele prea joase ºi diminueazã distorsiunile. filtrul highpass a funcþionat ireproºabil. este cea corectã. În ceea ce priveºte volumul maxim. la volum puternic. comportamentul lui Quadral a fost asemnãnãtor cu cel al lui Canton. Determinã volum oscilant ºi sunete bubuitoare. nici filtru high-pass. mici. 40 a u d i o . Mãsoarã eficacitatea cu care un filtru înlãturã frecvenþele nedorite.Dotare slãbuþã FILTRUL HIGH-PASS Parte importantã a filtrului. deosebit de grea. În schimb. la dublarea frecvenþei. la care intensitatea sonorã a difuzorului a scãzut deja cu 6 dB. Nubert s-a evidenþiat clar în faþa contracandidaþilor sãi. direcþia podea. un filtru abrupt cu valoare de atenuare de 12 dB/ octavã coboarã volumul cu un sfert. La testare.Hi-Fi Stereo LEXICON PANTÃ A FRONTULUI Se mai numeºte ºi “Slope”. fãrã bobinã. Þinând cont de toate aceste caracteristici wooferul este un partener ideal pentru sistemele Home Cinema. pentru subwoofer. care filtreazã tonurile înalte. bine dimensionate stãpânesc cu mãiestrie problemele legate de zgomotele de aer sau de compresie. fãrã întârzieri.Baºi insuficienþi de adânci pentru Home Cinema . Deºi volumul sonor nu a fost la nivelul celui atins de modelele Nubert ºi Canton. Mem- FILTRU LOW-PASS Filtru. REZONANÞA SPAÞIULUI Numitã ºi “unde statice”. FRECVENÞA DE GRANIÞÃ BAªI Frecvenþa inferioarã. ceea ce promite volum sonor puternic. iar membrana difuzorului lucreazã conform principiului downfire. SUB 400 DV QUADRAL DOMENIUL DE FRECVENÞE Între 20 ºi 60 Hz se aflã baºii adânci. În conlucrarea cu boxele compacte pentru medii. Odatã ce frecvenþa de separare a fost corect stabilitã. a convins din primele minute prin baºi adânci puternici ºi preciºi ºi o redare fidelã a loviturilor uscate de tobã ºi a ritmurilor electronice. + Baºi adânci uscaþi ºi preciºi + Volum mare la dimensiuni compacte + Design valoros . Baºii au fost foarte curaþi. Dar micul woofer strãluceºte prin suprafaþa elegantã ºi finisarea excepþionalã. dar nu suficient de uscaþi. iar la baºii foarte adânci intrã în joc o membranã pasivã grea (sus). de la 40 pânã la 150 Hz. Totuºi. care suprimã frecvenþele prea joase. În plus. Redarea frecvenþelor foarte joase este preluatã de cãtre o membranã pasivã. Cãile bassreflex. Dotarea lui Quadral este. perceputã în sala de audiþie. însã. rezultatul a fost remarcabil. sunetele nu au fost deranjate de apariþia fenomenelor de com- REGULATOR DE FAZÃ Temporizeazã wooferul pentru o mai bunã însumare a undelor sonore cu sateliþii (cel mai des 0 pânã la 180 grade). FILTRU SUBSONIC Filtru high-pass. activ. care filtreazã sunetele joase.

de raft. redarea baºilor medii a avut enorm de câºtigat. Filtrul high-pass a funcþionat excepþional. precis ºi dinamic.audio-video. se poate întâmpla. Însã. de aceea modelul este recomandat pentru cei care doresc rezultate sigure.45 Hz).v i d e o m a g a z i n e 41 www. cât ºi pentru jazz. deranjante. vibraþiile transmise via spike-uri spre parchet pot genera un efect neplãcut. altfel. adicã mai puþine întârzieri pentru baºi. a determinat creºterea rezervelor de putere. Un rol important în diminuarea acestor distorsiuni îl joacã podeaua. Se recomandã ca frecvenþa de separare sã fie stabilitã la valoarea cea mai micã posibilã. La valori atât de înalte. Diafragma de 10 inci lucreazã într-o carcasã închisã. wooferul poate fi utilizat ºi în studiourile de înregistrãri. oarecum. Uriaºa margine de membranã din cauciuc garanteazã excursii mari ale membranei. filtrul integrat în modelul TS 12 poate fi complet deconectat. chiar ºi la volum mare. Dacã filtrul a suprimat aceste frecvenþe. nu ºi cu cele RCA. ele pretind excursii mai mari din partea membranei. potrivitã atât pentru muzica clasicã.ro .PARTENER DE JOC DYNAUDIO FOCUS 110 Micuþa boxã se aratã a fi un partener dificil. Filtrarea cu highpass la 80 Hz. Însã.” Pe vârfuri: subwooferul transmite undele sonore spre podea (principiul downfire). fãrã a mai pierde timpul cu experimente obositoare. dinamica a avut doar performanþe limitate. nici un woofer din actualul test nu va reuºi sã evite apariþia sunetelor deranjante. subwooferul a fost depãºit de situaþie. cu talente în redarea baºilor înalþi. deoarece peste 60 Hz sunetele au devenit. Însã. TANNOY: DECENT Modelul TS 1 pare a fi. Tannoy nu oferã nici un fel de conexiune pentru bornele boxelor. boxele foarte mici. Structura închisã de construcþie are un rol pozitiv în obþinerea cu uºurinþã a baºilor uscaþi. faþã de cãile bassreflex. de aceea ieºirile pentru receiver AV sau pentru preamplificator sunt obligatorii. Un potenþiometru suplimentar “Bass Extension” face posibilã o ajustare rudimentarã a sunetului în funcþie de acustica spaþialã ºi preferinþele sonore. fenomenul sã nu se repete. au lucrat netulburat. la volum mare. chiar ºi la volum mare. distorsiuni tot mai puternice în jurul valorii de 60 Hz. eliberând boxele compacte de munca dificilã de redare a baºilor adânci de la valori situate sub 80 Hz. iar redarea sunetelor nu a câºtigat semnificativ în calitate odatã cu intrarea în scenã a unui woofer. ca în alte spaþii. valori mai bune pentru group delay. Deºi aceste caracteristici de construcþie promit. Rezultatul va fi pe mãsurã! TS 12 TANNOY SONICS ARGENTA Argenta a profitat cel mai mult de pe urma unui filtru high-pass la 80 Hz. Impulsurile de baºi au fost redate de wooferul Tannoy. ceea ce a dus la o impresie de ansamblu pozitivã. TS 12 redã baºii într-o manierã decentã ºi exactã. confruntat cu baºi foarte adânci. de pildã în sufrageria personalã. a dus la constituirea unei echipe absolut convingãtoare. care trebuie sã fie stabilã. fãrã filtre. Fanii lui Dynaudio Focus 110 sunt sfãtuiþi sã caute un model mai mic de subwoofer. În cazul în care podelele nu sunt suficient de stabile vã recomandãm sã deºurubaþi vârfurile ºi sã plasaþi subwooferul direct pe picioarele sale. Filtrul high-pass funcþioneazã numai cu intrãrile XLR. Abia la o separare abruptã sub valoarea de 150 Hz (circuit extern) modelul a impresionat prin rezerve enorme de dinamicã. Specialiºtii laboratorului de mãsurãtori ºi testare audio-video explicã: “mãsurarea distorsiunilor a arãtat la intensitate sonorã mare. Combinaþia cu subwooferul Quadral la frecvenþe de separare mici (+/. În cazul cola- B & W N 805 S Boxele B&W. Fãrã filtrul high-pass. insuficient de stãpân pe domeniul de frecvenþe joase. borãrii cu un receiver AV sau cu un filtru extern. Dotat cu mufe XLR ºi acoperit în exterior cu cauciuc. Stabilirea frecvenþei de separare ºi plasarea în camera de audiþie s-au realizat extrem de uºor. Sunetele au devenit deranjante ºi distorsionate. precum ºi sateliþii în format mini pretind o descongestionare ºi mai 04/2006 a u d i o . + + - Sunet precis ºi muzical Conectare simplã Putere limitatã Baºi insuficient de adânci presie sau distorsiune. în camera de audiþie audio-video.

ceea ce a determinat apariþia sunetelor deranjante ºi lipsuri la partea de baºi. Filtrul este preluat de cãtre un cip DSP care poate fi . “mai slab”. vin în tuningul sunetului. Astfel. însã. Volumul poate fi ajustat prin tastele “mai puternic”. rezervele de putere ale modelului sunt mai mult decât suficiente pentru a obþine o searã Home Cinema reuºitã. Prin telecomandã pot fi activate patru programe DSP care inter. iar cu cel “Rock” frecvenþele din jurul valorii de 50 Hz au fost prea accentutate. Ea regleazã mai multe funcþii practice. dar nu ºi frecvenþa de separare. Egalizatorul intervine în aplatizarea denivelãrilor. deseori. De aceea. neutru “Jazz/clasic” la alte programe. sistem de mãsurã ºi egalizator. coopereazã cu toate modelele de subwoofere. la supraîncãrcarea difuzorului sau la sunete prea distorsionate. Velodyne a redat cel mai bine muzica rock. Doar la anumite înregistrãri ale seriei “MTV Unplugged” sunetele tobelor au pãrut a fi ceva mai formale. Plasarea subwooferului. În acest caz. rar întâlnite chiar ºi la con- certele live. VELODYNE: AJUSTABIL În sus ºi în jos: rezonanþele spaþiului au modificat caracteristica de frecvenþã pentru mai multe domenii de frecvenþã. o binecuvântare pentru auzul vecinilor. tonurile joase au fost. La baza modelului CHT-12 R stã tehnologia digitalã de ultimã orã. dacã plasarea subwooferului a fost optimizatã în prealabil ºi s-au folosit la maxim toate funcþiile oferite. ajustare care nu este secondatã de afiºarea exactã a valorilor. Ajustat: egalizatorul dispozitivului SMS-1 a nivelat caracteristica de frecvenþã. CHT-12 R VELODYNE De mânã: telecomanda lui Velodyne controleazã multe funcþii practice. Programul sonor “Games” a generat.Hi-Fi Stereo ULTIMUL AJUTOR Egalizator contra sunetelor deranjante Nici chiar cel mai bun subwoofer nu va avea sunete optime. dacã acustica spaþiului sau plasarea nu sunt optime. + + + + - Sunet plin ºi precis Baºi adânci Volum puternic Multe funcþii Reglare volum dificil de realizat Baºi prea “umflaþi” pentru jazz ºi muzicã clasicã accentuatã. În camera de audiþie audio-video s-au obþinut rezultate foarte bune cu SMS-1. controlat cu ajutorul unei mici telecomenzi. El constã din filtre flexibile pentru subwoofer. la volum mare. precum ºi optimizarea valorilor pentru filtre pot fi acum îmbunãtãþite. pe ici pe colo. ceea ce îngreuneazã acordarea. odatã cu schimbarea programului de sunet DSP trecând de la cel . Programele de sunet atrag atenþia utilizatorilor interesaþi de ajustarea calitãþilor sonore ale sistemului audio în funcþie de preferinþele personale. pe ecranul televizorului. numai un circuit invertor extern. Tannoy ºi Canton. va putea permite conlucrarea optimã între subwoofere ºi boxe de acest tip. Practic: sistemul. Caracterul sunetului s-a modificat. din punct de vedere strict audiofilil. baºi insuficient de adânci. Se ºtie doar 42 a u d i o . dar nu ºi frecvenþa de separare. comparativ cu cele precis realizate de Quadral sau Tannoy. Observaþia este valabilã pentru toate modelele de woofer din testul actual. De aceea ele nu pot fi luate în considerare ca etalon. sunetul neutru va rãmâne mereu cel mai calitativ sunet posibil. Velodyne oferã interesantul dispozitiv SMS-1. începând cu valori de 120 sau 150 Hz. Toate evaluãrile sonore ale candidaþilor testaþi au fost direct influenþate de condiþiile speciale pe care le oferã camera de audiþie audio-video. însã. caracteristica de frecvenþã preluatã de microfonul livrat împreunã cu dispozitivul. dar nu face operaþia de filtrare atât de abrupt ca ºi modelele de la Nubert. în timp real. Modul “Night” limiteazã volumul maxim al wooferului.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Însã. ceva mai îngroºate. cu programul “Movies” baºii au fost redaþi de o manierã exageratã. Atenþie: ridicarea prea bruscã a caracteristicii de frecvenþã duce. de pildã cel dintr-un receiver AV. generând lovituri puternice ºi bubuitoare de tobe. Sistemul afiºeazã. La muzica clasicã ºi de jazz. Filtrul integrat high-pass descongestioneazã boxele compacte. care costã 1000 euro.

care determinã oscilaþia suplimentarã a baºilor. dar nu Talent sunet surround cu multe funcþii. puteþi apela la soluþii electronice.com 700 euro 5 ani 31 x 43 x 40 cm 21 kg •/• •/• arþar. specializat pentru baºi puternici ºi preciºi. cu condiþia sã fie optim plasate ºi acordate. TANNOY VELODYNE Woofer precis.com 700 euro 2 ani 36 x 60 x 47 cm 23 kg •/• –/• fag. QUADRAL Woofer compact.audioreference. cireº.nubert. lãcuit argintiu membranã pasivã BR Tannoy Deutschland www. avantaj care meritã sã fie folosit din plin. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir lemn/folie Negru/altele Alte culori Principiu de construcþie Canton www. softclipping – •/–/• –/–/– – principiul downfire comutator bass extension •/•/– –/•/– 80 Hz (12 dB/octavã) soft-limiter. rezonanþele spaþiului modificã volumul sonor. Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi locul ideal. Ideal pentru sistemele redarea baºilor adânci în sistemele Home Cinema.quadral. De aceea. se numeºte Quadral. deoarece în acest loc din spaþiu se adunã cele mai multe rezonanþe. Canton ºi Nubert sunt cele mai potrivite modele pentru Home Cinema.tannoy. În domeniul de frecvenþe situat între 30-120 Hz. cu baºi clar conturaþi.de 800 euro 3 ani 38 x 43 x 38 cm 27 kg •/• •/• cireº. dar convingãtor ºi la Home Cinema. în timp ce Tannoy se recomandã pentru audiþiile muzicale.ro RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . nu ezitaþi ºi schimbaþi poziþia subwooferului în spaþiu. Unele dintre ele vã sunt oferite de audio-video în caseta cu titlul “Ultimul ajutor”. Câºtigãtorului actualului test. Surprinzãtor de puternic þinând cont de dimensiunile sale. CONCLUZIE Toate modelele de subwoofere testate pot aduce îmbunãtãþiri calitative sunetelor sistemelor audio cu boxe compacte. wooferele au avantajul de a putea fi plasate în spaþiu mult mai flexibil. pentru cã determinã apariþia rapidã a sunetelor ameninþãtoare.de 610 euro 5 ani 37 x 48 x 53 cm 26 kg •/• •/• fag bassreflex Quadral www. suficient de puternic. Însã. atunci când remarcaþi cã sunetele de baºi ies mult prea puternic în evidenþã. cireº. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 79 FOARTE BINE excelent 83 FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 82 RECOMANDARE audio-video www. convingãtor mai ales la redarea ritmurilor puternice de muzicã rock. principiu downfire 4 programe DSP •/–/• •/–/• 80/100 Hz (6 dB/octavã) mod “night” ºi “mute” prin telecomandã –/– •/• –/– –/– •/– • –/• • –/• • •/– • –/• • –/• REZULTATE TESTARE Sunet Volum maxim Potrivit pentru Variante de conectare Dotare Operare Finisare foarte bine 113 dB Surround 1234 bine fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 114 dB Surround 1234 foarte bine fãrã probleme îngrijit 79 foarte bine 111 dB Hi-Fi 14 mulþumitor fãrã probleme exemplar 83 foarte bine 109 dB Hi-Fi 3 (numai la XLR-In) 4 mulþumitor fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 110 dB Hi-Fi + Surround 1234 foarte bine operare cu uºurinþã exemplar 82 REZ. lãcuit argintiu bassreflex Nubert Speaker Factory www. frasin. Poate fi combinat ºi cu redarea muzicii. muzical. Plasarea subwooferului în colþul camerei este nepo- trivitã.v i d e o m a g a z i n e 43 . adicã exact paleta de frecvenþe a boxelor principale ºi a subwooferului. DATE TEHNICE CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R CANTON NUBERT Woofer voluminos cu enorme rezerve Subwoofer sensibil ºi potrivit pentru de putere.cã spaþiul joacã un rol foarte important în calitatea finalã a sunetului.cantonusa. Velodyne a reuºit sã stabileascã un echilibru perfect între muzicã ºi Home Cinema.audio-video. De acest pericol nu sunt pãzite nici modelele cele mai bune de subwoofere sau difuzoare verticale. boxe frontale mai voluminoase. lãcuit argintiu închis bassreflex DOTARE Conectare automatã Fazã comutabilã/ reglabilã Volum/frecvenþã prin telecomandã Ajustare spaþialã Input: RCA/XLR/LS Output:RCA/XLR/LS Filtru high-pass Alte caracteristici comutator 3 poziþii •/–/• •/–/• 80 Hz (12 dB/octavã) outputuri “through” comutator Low-Cut •/–/• • / – /• 40/80 Hz (12 dB/octavã) potenþiometru frontal.com 800 euro 2 ani 34 x 37 x 34 cm 13 kg –/• •/– Audio Reference www.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Hi-Fi Stereo TEST CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR AUDIO SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES 460 EURO 600 EURO 500 EURO 500 EURO 500 EURO 44 a u d i o .

audio-video.SPARG TOATE CANOANELE De la ce preþ “crapã” cerul audiofil? Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.v i d e o m a g a z i n e 45 .ro 04/2006 a u d i o . Redactat de: Sebastian Kovacs www.

Dar. De aceea. Deºi pare elegant. cu un raport excelent preþ/calitate sunt tot mai rar pre- B În cazul în care se încinge atmosfera: Epos posedã un element de rãcire înºurubat în spatele difuzorului pentru înalte. 46 a u d i o . iar suma de 1. nu vor sã scape hãþurile din mâini. în final. am fost cadorisit cu un carnet de economii. ceea ce înseamnã clienþi mult mai pretenþioºi.000 de mãrci nu mai pare atât de impresionantã. bani. Din experienþa adunatã în testarea modelelor în camera de audiþie audio-video putem afirma cã boxele de vis.Hi-Fi Stereo MT 3 ANTIGUA CABASSE + + + - Sunet neutru chiar ºi la volum mare Borne valoroase Preþ accesibil Baºii înalþi nu prea bine conturaþi M5 EPOS + + + - Nuanþe sonore puternice Relaxat Furnir valoros de lemn natural Nu tocmai neutru Limitat la partea de dinamicã ãtrâna mea mãtuºã m-a privit morocãnoasã atunci când i-am transmis cã m-aº bucura sã primesc drept cadou de ziua mea o incintã audio de 1.000 de mãrci. La acest segment de preþ. Azi asemenea poveºti trezesc doar un surâs ironic. Buna doamnã nu vroia cu nici un chip sã-ºi închipuie cã aceste nebunii pop-rock costã atât de mult. Mãtuºa nu mai existã. Nici carnetul meu de economii. producãtorii inteligenþi de boxe ar trebui sã fie preocupaþi sã ofere calitate sonorã mai consistentã. þinând cont cã viitorul este High-End. responsabilii cu costurile din firmele producãtoare.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Iar pãrinþii. au fost avertizaþi sã-ºi supravegheze bãiatul ca nu cumva sã cheltuiascã banii pe prostii. se þine de poante: orificiile din terminalul lui Monitor Audio sunt prea înguste pentru mufa tip bananã. 500 de euro sunt totuºi. Nu a ajutat nici faptul cã am asigurat-o cã la aceastã sumã pot fi cumpãrate chiar douã boxe stereo cu accesorii. atenþie. Din pãcate.

dar ºi cel cu dimensiunile cele mai compacte. însã. Partea sa posterioarã meritã de asemenea aprecierea noastrã. Carcasa este acoperitã doar de un strat de folie. din când în când. în alte culori aprinse. din punct de vedere acustic. cinci boxe de calitate superioarã. care par a fi artificiale. În timp ce contracandidaþii sãi au aici localizate terminale voluminoase Bi-Wiring. Din contrã: atunci când Tom Waits se închide în pivniþa sa plinã de wiskey ºi bea peste mãsurã. care pot evalua precis calitatea unei boxe. prin filtrare. boxele Dynaudio arãtau la fel. Un model moale. mai apar ºi asemenea minuni. numai acolo unde era cazul. Epos este modelul aflat la polul opus. caracteristici neobiºnuite la acest segment de preþ. totuºi. Însã. Cabasse s-a limitat doar la o singurã cale de acces. Din fericire. la volum puternic. Cei care sunt interesaþi. Principala deosebire constã în realizarea difuzorului pentru înalte. În ciuda faptului cã modelul nu este unul foarte puternic. pline. el este cel mai scump model testat. în sala de audiþii. Dacã acest lucru nu se poate realiza. modelul fiind de altfel supranumit “rumegãtorul”. M5 nu este o boxã puternicã. EPOS: MOLATECUL RS 1 MONITOR AUDIO + + - Precizie înaltã la redare Surprinzãtor de mulþi baºi Insuficient de neutru Orificii defectuos realizate la mufe zente pe piaþã. dar stãpâneºte cu mãiestrie ºi claritate sunetele frecvenþelor audibile. 04/2006 a u d i o . a fost fermecãtor de armonioasã. audio-video a adunat. fumul permanent de þigarã ºi spaþiul închis. baºii înalþi nu au fost foarte bine conturaþi.die. apoi totul se duce lin la vale. la cerere. având un caracter neutru. le suprimã efectul. nu era necesar. Cu preþul de 500 euro. în evaluarea audio-video intervin cinci discipline de bazã. Explicaþia ar fi una subiectivã: chestiune de gust. iar Epos le iubeºte. combinarea sunetelor create de timbrul vocii. trebuie sã se prezinte bine. dar insuficient de dinamice. surprinzãtor de timpuriu. atât la sunetele fine. care nu costã prea mult (460 de euro). Astfel. 7 dB. Deºi. efectul lor a fost resimþit în stomac. Cabasse MT 3 Antigua este un model demn de respect. ales în ordine alfabeticã. între 10 ºi 15 KHz caracteristica de frecvenþã scade cu o valoare de cca. am descoperit un reprezentant al modelului ideal de boxã. Dynaudio urãºte calotele de metal. Este de la sine înþeles faptul cã o boxã de dimensiuni compacte nu va strãluci prin putere de baºi sau volum nelimitat. dar minunata sa strãlucire tenoralã este estompatã. fiecare producãtor urmând o cale proprie de construcþie. cât ºi la cele mai grosiere. la capitolele neutralitate ºi precizie. Dinamica este frânatã. în loc de gri nobil. ºi nu neapãrat de partea de dinamicã. foarte bine realizatã. generos dimensionatã ºi fiabilã. de redarea armonioasã ºi bine spaþializatã a sunetelor. vor descoperi în acest boxã modelul perfect. Nici una nu sunã la fel ca cealaltã. în primul rând. existã criterii exacte. Un alt cliºeu în ceea ce priveºte acordarea boxei: în jurul valorii de 1 KHz se constatã o creºtere. deºi. odatã cu primul model testat. Boxa are sunete foarte calde. atunci acoperiþi canalul bassreflex. Redarea sunetelor a fost realizatã de o manierã foarte stãpânitã ºi controlatã. Epos are înºurubat în partea posterioarã a difuzorului pentru înalte un radiator de rãcire. Dar britanicilor (la fel ca ºi danezilor) nu le plac comparaþiile. Ceea ce înseamnã cã producãtorul francez a economisit. îndepãrtaþi subwooferul de perete. Totuºi. Boxa a fost gînditã ºi construitã în Anglia. Ceea ce o face sã parã mai curat finisatã decât unele tipuri de furnir. Detaliile au fost redate cu precizie. aºa cum au nevoie mai ales vocile din operã. de valoare me- Nici urmã de plictisealã: Cabasse livreazã boxele. Vocea lui Luciano Pavarotti sunã la fel de puternic precum te aºtepþi de la cele 100 de kilograme ale sale. CABASSE: RUMEGÃTORUL Chiar de la început.v i d e o m a g a z i n e 47 www.audio-video. care este. Un sfat practic: în acest caz.ro . Pe vremuri.

Finisare medie la suprafaþa externã STELLA ES TRIANGLE + Sunete vii ºi spaþializate + Baºi curaþi. ceea ce este surprinzãtor dacã analizezi structura sa compactã de construcþie. De altfel. Acest model sunã cel mai bine sunã cu un amplificator cu tuburi. Modelul L 830 a rãsunat plin de vitalitate. Însã. printr-o chestiune pur pro- Sub impe riul modei: aproape toþi producãtorii oferã terminale Bi-Wiring. boxa nu prea le are cu redarea tonurilor vii. mult în sus. JBL îºi utilizeazã la maxim potenþialul de care dispune. De aceea. Se pare cã distribuitorul român nu are cunoºtinþã de aceastã problemã. însã. Modelul jubileazã fericit la sunetele înalte. se recomandã sã nu i se punã “botniþã”. începând de la 4 KHz. dar o va analiza împreunã cu producãtorul. care poate aduce într-adevãr îmbunãtãþiri sunetului. Pavarotti a pierdut simþitor din putere. ceea ce produce plãcere.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . deºi “lesa” sa ar mai putea fi scurtatã. Valoarea sonorã a incintei acustice anuleazã. diagramele caracteristicilor de frecvenþã scot în evidenþã convingãtor aceste diferenþe. Mai mult: aceastã boxã poate “muºca”. dar JBL a reuºit sã realizeze cel mai impunãtor exemplar. deºi aratã bine. Puterea este considerabilã. deoarece deosebirile dintre cele douã boxe sunt considerabile. modelul a fost cu adevãrat puternic numai dupã ce tehnicienii de sunet s-au “jucat” cu Schiþã pentru pliu: marginea de membranã a lui Triangle se poate plia de trei ori.Câteodatã agresiv . baºii foarte bine reprezentaþi. ascunde surprize neplãcute. de aceea mufa nu se va potrivi în toate bornele. având un comportament absolut extrovertit. prima impresie neplãcutã. fanã: cum introducem mufa tip bananã în borne? Terminalul Bi-Wiring. Acolo unde Epos are un comportament moale ºi este introvertit. la o primã privire. dar a câºtigat un impuls splendid în vocea sa metalicã. Orificiile lui nu sunt egal dimensionate. iar deasupra o calotã din titan cu un dispozitiv tip horn. 48 a u d i o . Dedesubt oscileazã o membranã din hârtie tratatã.Probleme la amplificatoarele cu tranzistoare .Limitat în aplicaþii JBL: EXTROVERTITUL Fanii modelului Epos M5 sunt rugaþi sã pãstreze tãcerea în faþa fanilor lui JBL-L-830. MONITOR: FURIOSUL Monitor Audio RS 1 atrage atenþia. În schimb. iar sunetele suficient de aerisite.Hi-Fi Stereo STUDIO L 830 JBL + Vioi + Sunete spaþializate . Concluzie: un model valabil. chiar dacã nu foarte adânci .

se cere intervenþia unui amplificator cu tuburi.5 kg –/•/– – • – Reson Audio resonaudio. mai ales din punct de vedere al randamentului. de a gãsi boxelor partenerul perfect în materie de amplificator.2 x 38. Dar colaborarea dintre Triangle ºi bolizii cu tranzistoare a fost problematicã. cu siguranþã. Sonor. CONCLUZIE Ce se poate cumpãra cu 500 de euro? Un model perfect neutru ºi ultra puternic pentru baºi nu existã în acest segment de preþ. ea mai face un pas înainte. acum. TRIANGLE: DIVA Mania noastrã. pentru ca a- poi imediat dupã vârf sã se prãbuºeascã în gol. de aceea amplificatoarele silenþioase sunt obligatorii. sunt sterile. cognac. Un difuzor cu intenþii sinucigaºe? Nu. Adevãrat lux pentru acest segment de preþ. Prescurtarea TZ 2400 este folositã de producãtorul francez pentru minunatele sale difuzoare pentru înalte. acolo unde concurenþa este.5 cm 8. Creek ºi Rega sunt. adicã exact acel domeniu confuz din punct de vedere al mãsurãtorilor tehnice. dacã partea de amplificare este de primã clasã. dar cu baºi surprinzãtor de încordaþi. dar apare o tendinþã pronunþatã pentru corporalitate. EPOS Cald.com 600 euro 3 ani 17. Aceste boxe vor suna cu 20% mai bine. La 7000 Hz. ale cãror membrane din titan sunt þinute în frâu de un miez uriaº de feritã. deci nu produc efectul scontat. în acest sens. colorat. dar sunetele sunt minuþios spaþializate.ro 04/2006 a u d i o . În special. în cazul lui Triangle.4 x 32. caracteristica de frecvenþã “vâneazã” înãlþimile. Un lucru e clar: þelul precis al producãtorului este domeniul sunetelor înalte. Cei care. Sunetele înalte rãmân la fel de minunate. Posesorul ideal al acestui model este. Iar rezultatul este.faza. Monitor Audio lucreazã foarte bine cu amplificatoare care se concentreazã pe domeniul de frecvenþe de bazã. Uimitor! Aceeaºi boxã se transformã.5 x 31. JBL Dinamic ºi sensibil. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea negru Alte culori www Cabasse cabasse. argintiu Triangle triangle-fr. ceea ce au în comun toate candidatele testate. a fost. uzitatã la maxim. MONITOR Proaspãt.com 500 euro 5 ani 22.com 500 euro 5 ani 18. O explicaþie ar fi faptul cã valorile clasice obþinute în laborator nu exprimã. o persoanã care iubeºte viteza ºi puterea. dupã parcurgerea acest articol.com 460 euro 5 ani 23 x 41 x 30 cm 8. s-au hotãrât sã achiziþioneze un model sau altul. lemn de trandafir. DATE TEHNICE CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES CABASSE Sunete precise.5 kg –/•/– – – ºampanie. producãtorii britanici de amplificatoare vor gãsi în acest model “partenerul de box” potrivit. este plãcerea cu care participã la redarea sunetelor.v i d e o m a g a z i n e 49 . de concepþie proprie. exact. conºtient. scopurile dezvoltatorilor.6 x 21 cm 5. Însã. tonurile. În colaborarea cu un amplificator cu tranzistoare Triangle pare a fi o idee prea spartanic. cireº Monitor Audio monitoraudio.audio-video. cu adevãrat. Însã.5 x 32 cm 10 kg –/•/– – • fag.6 kg •/–/– – • cireº deschis/închis Harman jbl. bordeaux 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring Principiu de construcþie 2 cãi bassreflex Completãri surround Alte caracteristici 2 cãi bassreflex • Single-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring 3 cãi bassreflex • Bi-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare bine 70 80 55 65 45 îngrijit 65 75 60 60 45 mediu 65 65 65 70 45 problematic la detalii 60 65 65 65 50 exemplar 60 65 70 65 45 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 63 BINE bine 61 BINE bine 62 BINE bine 61 BINE bine 61 CªTIGÃTOR audio-video www. uºor prea deschis. TRIANGLE Super calitativ.2 x 24 cm 6 kg –/•/– – • alune de pãdure. într-un obiect de satisfacere a plãcerilor.com 500 euro 3 ani 20 x 32 x 25. dar ºi extrem de problematic. dar nu suficient de puternic. De aceea. stejar. neobiºnuit. sunt sfãtuiþi sã priveascã ºi pe rafturile alãturate. recomandãrile noastre de top. deºi curate. Stella se comportã ca o divã: la înalte. un horn ºi un phaseplug. iar la partea de neutralitate în fruntea ierarhiei. cireº. limitatã. dar cu sunete prea luminoase.

MARIAJ RISCANT 50 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Dosare audio Datorie sau plãcere? Boxele compacte CM1 de la B&W ºi receiverul CD Enigma de la Audio Analogue îndrãznesc sã aparã în tandem.

Partea frontalã nu mai are nevoie de un înveliº suplimentar. Alãturi de membrana din fibre de kevlar. în nici un caz. Ele au o carcasã elegantã cu furnir de lemn veritabil ºi cu rame pentru corpul difuzorului din aluminiu strãlucitor. Fascinanta combinaþie lemn întunecat – numit wenge – ºi cadre frontale de metal face inima sã batã mai repede.v i d e o m a g a z i n e 51 . iar diagrama de dezintegrare confirmã calitãþile acustice bune.audio-video. boxele B&W CM1 sunt de o frumuseþe rãpitoare. Fãrã îndoialã. care va duce mult mai bine la îndeplinire aceastã sarcinã? Î nu intrã în categoria hainelor. Modelul CM1 nu se zgârceºte nici la rafinamentul tehnic.Redactat de: Aurora Hoduþ FRUMUSEÞE Fãrã îndoialã. tipicã mãrcii B&W. cu calotã de aluminiu. femeile se înconjoarã cu plãcere de lucruri frumoase! Iar dacã acestea ntâmplare. aceasta ºi din cauzã cã prezenþa suporturilor cu magnet a fãcut inutilã apariþia de orificii suplimentare. colegii mei cã femeile consacrã într-adevãr mai multã atenþie lucrurilor mai puþin impozante. examinarea lor a cãzut în grija singurei femei din echipa audio-video. drept suport pentru ghivece de flori.ro 04/2006 a u d i o . aproape simultan. doar prescurtarea producãtorului. Un asemenea model splendid de incinte acustice nu va fi folosit. www. de aceastã datã. boxa compactã B&W CM 1 se potriveºte perfect cu receiverul CD Enigma de la Audio Analogue. cel puþin. Dar înfãþiºarea exterioarã nu este totul. El are rolul de a absorbi. Carcasa este surprinzãtor de rigidã. În spatele difuzorului de înalte. minunatele boxe compacte CM1 de la B&W ºi la fel de frumosul model de receiver CD. difuzorul de medii joase iese în evidenþã datoritã coºului turnat. se aflã un tub conic. finisat cu grijã. dar care promit o valoare interioarã mai mare? Ori sunt femeile predestinate sã testeze componente Hi-Fi mici ºi fin realizate? Sau s-a luat în calcul doar simþul estetic feminin. Oare nu se ascund ºi alte motive în spatele acestei decizii? Sã fi înþeles. Credeþi-mã. ele trebuie sã aibã în sufrageria personalã acelaºi efect estetic pronunþat ca ºi cel transmis de aceste boxe. Eºafodajul lui filigranat are rolul de a oferi reflexiilor cât mai puþin spaþiu de manevrã. Pe peretele anterior al boxei nu este inscripþionatã. în ade- Perechea idealã? Din punct de vedere al designului. Numele lui complet: “Bowers&Wilkins” este trecut clar în partea de jos a boxei. atunci. oare. o onoare. sau nu? Atunci când s-au anunþat pentru testare. bine dezvoltat.

Fãrã îndoialã. cu un nume interesant. cautã boxã uºor de îngrijit. 52 a u d i o . care poate fi ºi mic: difuzorul pentru înalte a lui CM1. cu anexã CD. Într-adevãr. plãcutã ºi muzicalã. O ea cautã un el Boxã pretenþioasã. 600 de euro). neobiºnuit de mare. Din punct de vedere al designului. Dar sunt ele. nici Rotel RA-02 (75 puncte. La o primã privire. ºi sonor la fel de potrivite? O veche butadã din lumea shoppingului este valabilã ºi în cazul nostru: abia atunci când pãrþile componente se armonizeazã. care reuneºte un CD-player.200 de euro). urmat de adãugarea ºi mai interesantã “Multifunction Audio Unit”. un posibil rãspuns ar fi modelul Sonics Argenta (84 puncte. cele douã modele par a fi la fel de nedespãrþite precum e moda pentru Paris. pe care sunt montate cele douã etaje finale integrate. Analizând valorile sale tehnice. 600 de euro) nu pare a fi un Hercule.400 de euro. Deºi calificativul “drãguþ” este atât de dispreþuit în lumea fanilor Hi-Fi. Aceste boxe de calitate mare nu sunt pretenþioase la amplificare. ele nu fac o pereche prea frumoasã. aparatul nu este suficient de matur pentru boxele CM1. amplificatorul Rotel trebuie sã munceascã din greu cu boxele. din punct de vedere optic. Deºi. s-a trezit în noi spiritul de cercetãtor.Dosare audio La încãlzire: micuþul preamplificator cu tuburi din Audio Analogue are nevoie. sunt un tandem potrivit la 2. misterios. Difuzorul pentru mediile joase este poziþionat întrun coº turnat filigranat. “Enigma”. cu tuburi tip Nautilus. Împreunã cu playerul CD Rotel RCD-02 (90 puncte. Atunci când perechea iniþialã s-a dovedit a nu fi tocmai cea idealã. Fanii pretenþioºi ai sistemelor Hi-Fi au posibilitatea de a controla separat difuzorul pentru înalte ºi baºi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . oare. cu randament mare. Este o combinaþie care sunã mult mai bine decât valoarea obþinutã din însumarea pãrþilor componente. cautã amplificator puternic cu CD-player potrivit. un tunerRDS cu 18 locuri de memorare ºi un amplificator. dupã punerea în funcþiune. Ce fel de boxã i se potriveºte Enigmei? Din experienþa de laborator a lui audiovideo. ºi de aceea nu-l vor suprasolicita pe Audio Analogue. dar el face acest lucru cu farmec ºi relaxat. el este singurul care poate descrie exact combina din Toscana. O privire aruncatã asupra fantei de rãcire superioare descoperã un puternic transformator toroidal ºi radiatoare de rãcire solide. splendidã. inginerii de la B&W au scos tot ce se putea din micile boxe. Ceva mare. care promite un nivel deosebit de scãzut de vibraþii parazite. de dimensiunile unui sertar. poþi încerca respectiva combinaþie cu succes. vãratul sens al cuvântului.200 de euro). de o scurtã perioadã de încãlzire.un tribut adus tehnicii folosite în legendarul Nautilus. Adicã o cutie argintie ºi îngustã. undele direcþionate în interiorul carcasei . Filtrul este dotat cu o bobinã fãrã miez. incintele audio CM1 sunt puse în scenã de o manierã stãpânitã. O micã ferestruicã în partea frontalã permite o imagine asupra preamplificatorului cu tuburi. Din primul moment a fost ales receiverul CD nou-nouþ de la Audio Analogue (1. ELEGANÞÃ O boxã cu dimensiuni compacte de acest gen are nevoie de un partener potrivit. Un el cautã o ea Amplificator arãtos. cu taste minuscule ºi display graþios. 1.

Însã el redã baºii înalþi în mod fermecãtor ºi cu nota suficientã de adâncime. decoreazã filtrul în CM1. B&W CM 1 Boxã cu nuanþe sonore puternic colorate. Pucini .5 x 28 x 27. slãbiciuni. Nevoile lor sunt prea diferite: ea cautã o mânã forte. baºii înalþi se vor clãtina un pic. ºi de aceea se izbeºte de graniþele capacitãþii sale de putere. extrem de bine detaliatã ºi aerisitã. PROBÃ Drept alternativã în cabina virtualã de probã (adicã în sala de audiþii audio-video) au fost folosite boxele Canton Karat L 100 (70 puncte. arþar 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring DOTARE NU ESTE PERECHEA DE VIS Enigma are probleme mai ales la partea de putere. De aceea. au fost prezenþi. dar cu B&W ele au fost ceva mai expresive. Fãrã Accuphase. DATE TEHNICE AUDIO ANALOGUE ENIGMA DATE TEHNICE B&W CM1 AUDIO ANALOGUE ENIGMA Amplificator finisat cu grijã.6 cm 6. el nu este un partener stereo uºor de combinat. o operã de artã printre modelele compacte de boxe. când amplificatorul a rãmas fluent ºi catifelat. Enigma trebuie sã tragã din greu. dar nu este. CD-playerul dovedeºte. chiar dacã rezervaþi. Atunci. sunetele înalte rãsunã mai atenuat.com 1. în nici un caz. Pe cât de bunã este potrivirea opticã. Receiverul CD pierde controlul.audio-video. care nu obligã Audio Analogue sã se strãduiascã prea mult. aºa cum nu reuºeºte nici o altã boxã compactã în acest segment de preþ. Dinamica boxei suferã un pic din cauza nevoii sale mari de putere. cei adânci au nevoie de o pauzã. CM1 nu ajunge chiar pânã la frecvenþele cele mai adânci.com 800 euro 10 ani 16. B&W CM1 este. fãrã îndoialã. el va funcþiona optim cu boxe de randament mare. Vocile de pe înregistrãrile LP-ului lansat de Corul Radio (G. pe atât de nepotrivitã este cea sonorã. Deºi Audio Analogue a reunit într-o singurã carcasã un CD-player. Flirtul dintre Enigma ºi CM1 nu s-a transformat într-o poveste de dragoste. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul piesei “Der Picknicker” de la Fantastischen Vier. sunete neutre ºi plãcute. dar cu putere limitatã.5 x 10 x 37 cm1 9. Are pretenþii înalte de la amplificator. baºii au dispãrut pe alocuri. pe ici pe colo. Concluzie: ambele modele au nevoie de alþi parteneri de viaþã.Opera “Turandot”) au rãsunat. un partener comod pentru un amplificator. surprinzãtor de mare.200 euro 2 ani 44. Enigma a cedat la volum puternic ºi a reacþionat prin distorsiuni deranjante. el ºi-ar dori o partenerã mai puþin complicatã. nuc. Dar a compensat la volum normal. mai ales. Micuþul amplificator nu este prea impozant ºi are nevoie de parteneri speciali în materie de boxe.v i d e o m a g a z i n e 53 . Producãtor Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate www TAD audioanalogue. un receiver ºi un amplificator. Însã mãrimea boxei pune clar graniþe fizice sunetului. La înlocuirea amplificatorului din Enigma cu Accuphase DP-67.ro 04/2006 a u d i o . uºor nazal ºi gãunos. Simfonia a IX-a lui Beethoven a rãsunat prin boxele CM1 foarte bogatã în nuanþe sonore. La modificãri bruºte spre volum sonor puternic. 720 de euro). baºii adânci. chiar ºi cu boxe mai puþin pretenþioase la amplificare. via Canton. tuner RDS ºi preamplificator cu tuburi.Impresionant: o bobinã fãrã miez.5 kg Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea neagrã •/• –/– 2/1 – /– – Alte culori Principiul de construcþie Completãri surround Alte caracteristici www B&W bwspeakers. iar Tuner/RDS Redare MP3/WMA Analog in/out Digital in/out Alte caracteristici REZULTAT TESTARE 65 foarte bine fãrã probleme îngrijit Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare 80 70 85 65 45 exemplar REZULTAT TESTARE Sunet Dotare Operare Finisare RAPORT PREÞ/CALITATE bine REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE bine 65 REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE RAPORT PREÞ/CALITATE bine 69 www. pentru ca totul sã fie roz. CONCLUZIE Uneori lumea ideilor este mai frumoasã decât cea a realitãþii. împreunã cu CDplayer.7 kg •/–/– – – Wenge. Dar combinaþia dintre douã componente stereo reuºite funcþioneazã doar atunci când ele au aceleaºi pretenþii. Iar atunci fru- moasele boxe nu-ºi mai pot dezvolta excepþionalele lor nuanþe sonore.

Headset C à ª T I DE T O P TEST 20 de cãºti audio uºoare AKG K 14 P AKG K 24 P BEYERDYNAMIC SX 10 CREATIVE EP-630 KOSS KSC 75 KOSS PORTA PRO KOSS SPARK PLUG PANASONIC RP-HT 51 PHILIPS SBC-HJ 080 SENNHEISER CX 300 SENNHEISER MX 500 SENNHEISER PMX 100 SENNHEISER PMX 200 SENNHEISER PX 100 SENNHEISER PX 200 SHURE E 4C SONY MDR-410 LP SONY MDR-710 LP SONY MDR-EX 71 SL ULTIMATE EARS SF 5 PRO 20 EURO 30 EURO 25 EURO 35 EURO 46 EURO 87 EURO 36 EURO 14 EURO 50 EURO 70 EURO 20 EURO 50 EURO 70 EURO 50 EURO 70 EURO 355 EURO 20 EURO 50 EURO 45 EURO 260 EURO Sunet de top chiar ºi în mers: printre cele 20 de modele de cãºti testate veþi gãsi partenerul perfect pentru player DVD. MP3. 54 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . playstation sau iPod.

din cauza structurii lor. acest gen de cãºti este potrivit pentru redarea baºilor dinamici foarte adânci ºi a sunetelor puternice. În schimb. de câteva sute de mV. costurile de construcþie pentru cãºtile de tip închis sunt mai mari decât pentru cele de tip deschis. aºanumitele sisteme de difuzoare. pen- www. Alegerea modelului potrivit depinde ºi de confortul subiectiv la purtare. plãcerea folosirii acestor aparate poate fi puternic afectatã din cauza cãºtilor audio livrate împreunã cu dispozitivul. este însoþit de accesorii bogate ºi o cutie din material dur. Cele de tip închis ecraneazã mai bine zgomotele înconjurãtoare. precum ºi minusculele cãºti care se introduc direct în canalul auditiv. De aceea. de a viziona filme sau de a te juca chiar ºi în timp ce eºti pe drum a devenit realitate.de la 1. sunetele supãrãtoare care rãzbat din cãºtile fixate cu dificultate în urechi îi deranjeazã evident pe cei din jur. Artã minusculã: modelul exclusivist de cãºti ear-channel Superfi 5 Pro. de cele mai multe ori. în condiþii climatice mai dificile. “Societatea cãºtilor închise” a fost reprezentatã la testare de douã modele Sennheiser PMX/PX 200. Mai mult. Impedanþa ºi randamentul cãºtilor trebuie sã fie în concordanþã cu aceste valori. cât ºi cele relativ voluminoase. audio-video a “pescuit” din enorma paletã de oferte 20 dintre cele mai bune modele de cãºti prezente pe piaþã. în plus. Fireºte. Cele mai multe fac parte din segmentul de preþ de 100 de euro. de pildã.5 la 3 V -. datoritã confortului sensibil mai bun pe care îl oferã. sunt de calitate inferioarã. Paleta de oferte cuprinde atât modelele uºoare. fiind de tip deschis sau semideschis. în timp ce cãºtile cu fixare în canalul auditiv nu pot fi. sunt mult mai potrivite pentru audiþiile de lungã duratã. audio-video a grupat modelele testate în trei categorii: cãºti audio cu braþ de prindere. decât închise. dar apar ºi modele exclusiviste de la Shure ºi Ultimate Ears.audio-video. gen playstation sau iPod. de aceea tensiunea semnalului la ieºirea din cascã atinge numai valori mici. În scopul obþinerii unui sunet calitativ. VOLUM SUFICIENT Un aspect important al audiþiei cu cãºti este sensibilitatea lor în spaþii deschise. care. în timpul ºedinþelor de jogging sunt mai potrivite modelele extrem de uºoare ºi robuste care se introduc direct în canalul auditiv decât cele cu braþ de prindere pentru cap. cãºti fixate în pavilionul urechii (in-ear) ºi cãºti introduse în canalul auditiv (ear-channel). altfel nu se va putea atinge volumul maxim disponibil. de la Ultimate Ears. Pentru reuºita operaþiei este nevoie de un pic de antrenament. decât în mãsurã limitatã.v i d e o m a g a z i n e 55 . costã numai câþiva euro. îndelung analizate în cercurile de specialiºti. “SOCIETATE ÎNCHISÔ Cãºtile cu braþ de prindere pot fi de tip deschis ºi închis.Redactat de: Aurora Hoduþ rin intermediul dispozitivelor de entertainment mobile. Aparatele portabile lucreazã cu tensiuni de alimentare reduse . posibilitatea de a asculta muzicã. care pot aluneca uºor ºi. promit un sunet sensibil mai bun ºi. precum ºi de cãºtile Sony MDR-710 LP toate celelalte modele . acestea din urmã. Cãºtile mici ºi uºoare. MODELUL POTRIVIT Cel mai important criteriu în alegerea unei perechi de cãºti este tipul de construcþie. Astfel. P În cutie: cãºtile cu braþ de prindere pentru cap Sennheiser PX 100 ºi 200 se pot împacheta compact ºi se pot introduce în cutia livratã la pachet. precum ºi de scopul preconizat pentru cãºti. Acesta este motivul pentru care cele mai multe cãºti clasice Hi-Fi nu sunt recomandate. în plus. dar nu permit propagarea undelor sonore în aer decât în micã mãsurã. în mijloacele de transport în comun. fãrã a-i deranja sonor pe cei din jur.ro 04/2006 a u d i o . care pot fi achiziþionate separat. sunt sensibile la intemperii. practicã în cazul utilizãrii cãºtilor în exterior.

dar din punct de vedere auditiv modelul e impunãtor.sennheiser. La partea de baºi ar fi de dorit totuºi ceva mai multã putere. Sunet Mecanicã www. Impresie excelentã la testare.sennheiser. dar baºii o idee mai puternici. 20 puncte) 15 www. Sunet Mecanicã www.com 56 13 KOSS KSC 75 KSC 75 se descurcã fãrã braþul tipic de fixare. Cu modalitatea lor clarã. Cãºtile au avut baºi o idee mai corpolenþi ºi ceva mai compacþi.com 49 13 SONY MDR-710 LP Modelul MDR-710. au avut în final un sunet reuºit. modelul e inferior cãºtilor PX 200.com 48 14 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) 56 a u d i o . În plus. deºi are o structurã similarã. Sunet Mecanicã www. care. SENNHEISER PMX 200 Modelul PMX 200 este varianta cãºtilor PX 200 cu braþ de prindere pe ceafã. Chiar dacã punctajul obþinut pentru sunet nu este foarte mare. ideale pentru cei pasionaþi de sporturi de varã sau de ieºiri în sânul naturii. Aceastã formã a braþului determinã o poziþie ceva mai încordatã a cãºtilor. confortul la purtare este bun ºi sunt solid finisate.akg. dar în acest caz sunetul abia dacã a fost influenþat. Sunet Mecanicã www. Plierea ºi adãpostirea lor în cutie necesitã însã un oarecare antrenament.com 57 15 Sunet Mecanicã www. Mecanismul de pliere la modelul Koss Porta Pro nu pare a fi foarte bine realizat.com Sunet Mecanicã www.Headset CêTI CU BRAÞ DE PRINDERE SENNHEISER PX 200 Baºi adânci. baºii au fost mai plini. dar acesta s-a distanþat la calitatea sunetului numai cu un punct. Mediile au fost cu o nuanþã mai întunecate.sony. Sunet (max. ceea ce va influenþa ºi sunetul. SENNHEISER PX 100 PX 100 este varianta deschisã a modelului câºtigãtor Sennheiser. cãºtile au demonstrat predilecþie pentru putere dinamicã. ºi nu pentru luminozitate în domeniul de frecvenþe înalte. modelul se fixeazã în spatele urechilor. iar sunetele din gama de frecvenþe audibile proaspete.com 55 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (72 puncte) Bine (69 puncte) Bine (68 puncte) KOSS PORTA PRO Din punct de vedere al sunetului. Ideal pentru cei ce doresc sã aibã mâinile libere. Datoritã unei presiuni de contact mai mare. Greutatea redusã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (62 puncte) Bine (62 puncte) . demonstreazã la ce dimensiuni mici pot fi reduse o pereche de cãºti. La testare. Cu ajutorul unui mic cleºte. raportul calitate/preþ este unul remarcabil. Frecvenþele medii au fost mai puþin detaliate ºi insuficient de directe faþã de cele redate de modelul Sennheiser PX 100.sennheiser.koss. ceea ce i-a împrumutat modelului Porta Pro un balans sonor ceva mai întunecat. Construcþia braþului oferã o presiune de contact mai mare. precum ºi sunetul plãcut. ceea ce a creat impresia de sunete compacte. chiar dacã uneori erau prea silenþioase. 80 puncte) 59 Mecanicã (max. Braþul de fixare nu este însã prea reuºit. uscaþi. Totuºi a impresionat plãcut prin baºi încordaþi ºi sintonie neutrã.panasonic. neutrã de redare a sunetelor. iar mediile lui sunã ceva mai difuz.koss. În ceea ce priveºte randamentul. În plus. aidoma unei ventuze. prin mecanismul sãu de pliere.com 58 15 Sunet Mecanicã www. baºii au fost bine proporþionaþi. Porta Pro a fost la fel de plãcut ca ºi KSC 75. cãºtile de tip închis Sennheiser au reuºit sã obþinã victoria în testare. datoritã transparenþei sale mari. Sunet Mecanicã www.com 54 12 PANASONIC RP-HT 51 Aceste cãºti demonstreazã convingãtor faptul cã se poate oferi o calitate solidã ºi la un preþ mic.com 57 15 Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (74 puncte) Foarte bine (73 puncte) Bine (72 puncte) SENNHEISER PMX 100 Cãºtile PMX 100 sunt varianta cãºtilor PX 100 cu suport pentru ceafã. AKG K 24 P Cãºtile K 24 pot fi pliate pânã ce devin extrem de mici. aerisit recomandã utilizarea acestor cãºti pentru perioade lungi de audiþie. medii directe ºi înalte clar diferenþiate. Auditiv ele sunt orientate spre tonul fundamental. pare a fi mai uºoarã.sennheiser.

com 51 12 Sunet Mecanicã www. l-a realizat intenþionat cu volum mai redus. Foarte important la testarea sunetului: dupã introducerea cãºtilor în ureche se recomandã sã înghiþiþi de câteva ori pentru echilibrarea presiunii. la înalte sunetele la volum redus au fost prea puternic accentuate. abia dupã aceea sunetele redate vor fi pline. Sunet Mecanicã www. Cãºtile AKG sunt mai agile în gama de frecvenþe înalte. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. Din cauza unei etanºãri insuficiente. www. ca în cazul cãºtilor in-ear. totuºi. datoritã extensiei minimale a membranei.20 euro . pliabile. compania Nike conceptul ºi marca. tru utilizarea lor în combinaþie cu aparatele mobile. ci ele sunt introduse chiar în canalul auditiv. Sunet Mecanicã www. CêTI EAR-CHANNEL AKG K 14 P BEYERDYNAMIC SX 10 SENNHEISER CX 300 Cãºti audio fãrã balast suplimentar este ceea ce promite modelul Sennheiser CX 300. Baºii au fost plini. În acest scop. lipsiþi de coloraþii. audio-video a urmãrit dacã modelele de cãºti examinate oferã suficient volum ºi în colaborarea cu modele mai ieftine de MP3 playere. În testare. Oricum. cãºtile au prezentat sunete echilibrate.philips. cãºtile sunt livrate împreunã cu manºoane de cauciuc sau silicon.com 47 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Mulþumitor (60 puncte) Bine (69 puncte) Bine (63 puncte) Atunci când nu sunt folosite. robuste. excepþional finisat. În interiorul aceleiaºi grupe existã deosebiri semnificative de construcþie între cãºti. Astfel a luat fiinþã micuþul model SBC-HJ 080. Aspectul a fost analizat chiar ºi în cazul modelului ear-channel MDR-EX 71.sennheiser.acesta este preþul corect pentru un model reuºit de cãºti. Fixarea cãºtii este corectã dacã redarea înaltelor medii este cea mai pregnantã. chiar ºi la miºcãri bruºte. Doar accentuarea excesivã a sunetelor la volum redus a deranjat un pic tabloul auditiv.akg. La testul auditiv. baºii au fost fulminanþi. iar la partea de balans tonal modelul se numãrã printre cele mai bune. Din punct de vedere auditiv.ro 04/2006 a u d i o .beyerdinamic. Sunet Mecanicã www. cu care utilizatorul va îmbrãcã difuzoarele. dar sunetul lor nu a fost atât de matur ca ºi cel al cãºtilor MX 500. probabil din motive de protecþie a auzului. Chiar ºi din punct de vedere al sunetului. sunetele medii au avut un caracter neutru. cãºtile pot fi rulate ºi adãpostite într-o dozã.sennheiser. pe care Sony. Pentru a obþine volumul corespunzãtor la baºi e nevoie ca etanºarea dintre canalul auditiv ºi cascã sã fie cât mai perfectã.com 54 15 SENNHEISER MX 500 La fel ca celelalte modele de cãºti earchannel. CêTI IN-EAR SONY MDR-410 L PHILIPS SBC-HJ 080 Philips a realizat tehnica. evaluarea modelelor s-a limitat doar la criteriul execuþiei mecanice. Stratul protector din burete expandat livrat împreunã cu cãºtile intervine în realizarea corectã a fixãrii modelului în ureche. CU CONDIÞIA Sà FIE CORECT FIXATE ÎN CANALUL AUDITIV. adicã exact descrierea lui Sony MDR 410. Acest tip de cãºti nu se fixeazã doar în pavilionul urechii.com 53 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Bine (62 puncte) Mulþumitor (57 puncte) Bine (65 puncte) Fixate pe urechi CELE MAI BUNE MODELE DE CêTI REUªESC UN SUNET SURPRINZÃTOR DE BUN. cele douã modele sunt comparabile. baºii par o idee prea subþiri. Sunet Mecanicã www. cu cãºtile fixate corect în canalul auditiv.sony. Cãºtile ear-channel îºi demonstreazã principalul avantaj numai în apropierea timpanului: slabe distorsiuni. altfel deosebit armonios. Deºi la înaltele joase.v i d e o m a g a z i n e 57 . Sunetul realizeazã ceea ce optica promite. ºi la acest model este foarte importantã poziþia corectã în canalul auditiv pentru obþinerea unui sunet de calitate. Corect fixate în canalul auditiv – ceea ce implicã o perioadã de antrenament – cãºtile au oferit baºi excepþionali. dar cu baºi ceva mai subþiri. sunetele au fost puþin prea deschise. Deoarece confortul la purtare depinde semnificativ atât de anatomia urechii. dimensiuni mai mici nu prea pot fi imaginate. cât ºi de sensibilitatea subiectivã a utilizatorului. precum ºi sunete medii foarte directe. mediile clare ºi înaltele bogate în detalii. chiar ºi atunci când butonul de volum este rãsucit la maxim. deoarece ele rãmân prea silenþioase.com 50 12 O cascã cu dispozitiv de fixare dupã ceafã menþine difuzoarele în poziþia potrivitã în pavilionul urechii.com 45 12 Sunet Mecanicã www. a cãrei formã seamãnã suspect de mult cu cea a modelului Sennheiser MX 500.audio-video.

com 51 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (63 puncte) SONY MDR-EX 71 SL Modelul de la Sony impresioneazã printr-o finisare plãcutã. sunetele au fost dinamice. Ultimate Ears. Sunet Mecanicã www. testul a demonstrat clar: sunetul de top este caracteristic chiar ºi modelelor mai ieftine de 100 de euro. prea scurte. însã. Printre cele patru modele testate care dispun de aceastã funcþie.shure. În urma acestui procedeu se pierde ceva din volumul muzicii. SHURE E 4C Compania Shure foloseºte. în nici un caz. Din punct de vedere auditiv însã apar deosebiri clare. cãºtile concentrându-se mai ales pe redarea mediilor. a reuºit sã realizeze ºi prin modelul Superfi 5 o cascã audio de calitate Hi-Fi. specialistul în cãºti ear-channel profesioniste. TOTUªI. La fel ca ºi celelalte reprezentante din aceastã categorie de cãºti. o bunã calitate a sunetului. la pachet fiind livrat chiar ºi un cablu suplimentar.Headset ULTIMATE EARS SUPERFI 5 PRO Producãtorul Ultimate Ears. sunetele au fost deschise. Înaltele au pãrut. la tonul fundamental ºi la baºi volumul a fost insuficient. Modelele cãºtigãtoare pentru fiecare grupã în parte fac posibilã. În acest fel dizolvã sunetele perturbatoare din mediul înconjurãtor. care intervin în funcþia de anulare a zgomotelor. CREATIVE EP-630 “Oare nu a fost produs în acelaºi loc ca ºi modelul Sennheiser CX 300?”.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .ultimateears. Difuzoarele pe douã cãi stau perfect ºi fascineazã prin medii extrem de bine colorate ºi bogãþie de detalii. foarte simplu: douã microfoane plasate pe cascã preiau zgomotele de fond ºi le mixeazã în faze inverse în semnalul util. Dacã doreºti sunete puternice trebuie sã învârþi butonul de volum destul de mult. este întrebarea legitimã care se poate pune în cazul acestor cãºti. nu influenþeazã negativ calitatea sunetului.com 50 13 Sunet Mecanicã www. însã cu un plãcut caracter neutru. de aceea.koss. dar tehnologia folositã este foarte pretenþioasã. în mod clar. Sunet Mecanicã www. audiovideo a descoperit doar un model care îºi îndeplineºte cu adevãrat sarcinile: Sennheiser PXC 250 (170 de euro). Din punct de vedere acustic. superioare calitativ celor livrate la pachet. Cele mult mai scumpe nu reuºesc. care meritã ºtampila calitãþii Hi-Fi. Rezultatul. Sunetele modelului Creative EP-630 au fost mai deschise. KOSS SPARK PLUG Koss a folosit o soluþie elegantã pentru etanºarea modelului sãu. ci ºi o reducþie foarte eficientã a zgomotelor provenite de la ventilatoare sau hard-disk-uri. este numai de nivel mediu. dar. La testul auditiv.sony. în rest. 58 a u d i o . adicã în muzicã. difuzoare pe bazã de magnet pentru pretenþioasele sale cãºti ear-channel. Modelul are nu numai un sunet foarte bun. el este similar modelelor câºtigãtoare PMX/PX 200. Cãºtile sunt prevãzute cu niºte manºete din cauciuc. Chiar dacã frecvenþele medii sunã minunat de aerisite ºi nuanþate. Cãºtile care au în dotare funcþia de anulare a zgomotelor (noise cancellation) funcþioneazã.com 49 15 Sunet Mecanicã www. cãºtile lãsând impresia unui amplificator specializat în redarea detaliilor.com 49 15 Sunet Mecanicã www. performanþe mai bune. În plus. modelului Super-fi 5 Pro i-a lipsit acel ceva din puterea baºilor. Procedeul pare simplu ºi elegant. CONCLUZIE Toate modelele de cãºti testate sunt. Un sunet abia perceptibil trãdeazã munca pieselor electronice din adaptorul de cablu. Din pãcate. În plus. s-a luptat cu succes ºi cu zgomotele produse de instalaþia de aer condiþionat din avion. modelul putând fi îmbunãtãþit. care se deformeazã la introducerea în ureche pânã ce se obþine forma potrivitã. dacã analiza se limiteazã doar la aspectul vizual.creative.com 47 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (63 puncte) Mul’umitor (59 puncte) Informaþii tehnice Cãºti anti-zgomot la pachet CêTILE CU FUNCÞIA ACTIVà DE NEUTRALIZARE A ZGOMOTELOR PROMIT RELAXARE TOTALà CHIAR ªI ÎN MEDIU ZGOMOTOS. în principiu. la fel ca ºi producãtorul renumit. vioaie. În plus. chiar ºi în mers. DOAR UN SINGUR MODEL REUªEªTE Sà REALIZEZE CU ADEVÃRAT LINIªTE. TESTfactory a examinat cãºtile Porta din punctul de vedere al calitãþilor tehnice mãsurabile.

.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .TV&SAT 60 a u d i o .

nu pot realiza aceastã operaþie. ci au ºi funcþii suplimentare. ambele tunere având nevoie de un cablu separat spre dispozitivul Sat. pe televizor. dacã recorderul înregistreazã. De aceea.v i d e o m a g a z i n e 61 . Aparatul poate recepþiona douã programe în acelaºi timp. întradevãr. dintre care unul poate fi înregistrat. pentru cã. Aºa-numitul “Low Noise Block Converter” www. Pentru ca o asemenea funcþie cuprinzãtoare sã fie. iar Robbie urmãrit live. Rezolvarea: un receiver Twin. M MAI MULTà FUNCÞIONALITATE Receiverele twin testate reuºesc. deºi numãrul de emiþãtori care folosesc aceastã tehnologie este în creºtere. Evident. Un receiver Sat simplu posedã doar un tuner. într-adevãr.ro 04/2006 a u d i o . este nevoie de un set top box separat. Cei care au conexiune digitalã prin Sat. Toate cele patru modele testate înregistreazã pânã la 70 de ore de emisiuni TV. fiabilã e necesar ca receiverul twin sã fie bine conectat la dispozitivul Sat. iar celãlalt urmãrit live sau chiar înregistrat cu un al doilea recorder. ambele evenimente sunt la fel de interesante. folosind funcþia “imagine în imagine”. nu se poate viziona un alt program. simultan. La urma urmei. ult-aºteptatul concert al lui Robbie Williams se transmite pe un canal TV. simultan. pe hard-disk-urile lor cu o capacitate de stocare de 160 GB. pe un alt canal se desfãºoarã emisiunea de comedie a celor de la Divertis.TEST 4 receivere HDD cu tuner Twin HIRSCHMANN CSR 92 II HD TWIN KATHREIN UFS 821 TECHNISAT DIGICORDER S2 TOPFIELD TF 5000 PVR MASTERPIECE 500 EURO 600 EURO 460 EURO 650 EURO Redactat de: Daniel Chira SHOW TIME Nici cã se putea mai bine: cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan. astfel. sau sã înregistreze deodatã douã emisiuni televizate. sã redea simultan douã programe pe ecran TV. în timp ce. atât televizorul.audio-video. Soluþia? Divertis este înregistrat. cât ºi recorderul au în dotare un tuner. tunerele din televizoare ºi videorecordere nu pot recepþiona semnalele emise. Operaþie simplã în cazul posesorilor de conexiune analog prin cablu.

În Rezultat audio-video Foarte bine (76 puncte) TF 5000 PVR MASTERPIECE Varianta nobilã a modelului TF 5000 PVR poartã specificaþia “Masterpiece”. La testul de imagine. de pildã. câºtigãtorul testãrii a impresionat prin claritate excelentã. Utilizatorul poate conecta receiverul Kathrein la un computer. via USB. clar structurat. considerabil de altfel. folosind programul livrat “DVR Manager”. La testul de imagine. Modelele de la Kathrein ºi Technisat sunt extrem de funcþionale. muzicã în format MP3 de pe un computer. Dotarea lui Topfield este deosebit de cuprinzãtoare: douã mufe Scart. chiar ºi la rezoluþii foarte înalte. video-RCA. dar imaginile au fost bogate în contraste ºi colorate corespunzãtor. TAP-urile (Topfield Application Programs) sunt gratuite pe Internet. cele douã aparate fiind clar diferite. tabelul cu emiþãtori va putea fi sortat pe PC. înregistrãrile pot fi inscripþionate pe DVD cu ajutorul computerului. Claritatea detaliilor fine a lãsat de dorit. Dar testul de sunet a fost trecut cu brio.Preia codat Pay-TV REPEDE SPRE PC PE USB Toate cele patru modele de receivere au în dotare câte o mufã USB. atât de pe un PC. o funcþie de un real ajutor þinând cont de puhoiul de canale TV. fiindcã posedã interfaþa USB de tip A. de pildã HBO. Receiverul twin poate recepþiona douã programe simultan. operaþia de zapping se va face mult mai rapid. Mai mult. Cu ajutorul acesteia ambele modele pot copia date pe hard-disk-urile proprii. care. titulatura de masterpiece. Un LNB dublu trebuie sã “pescuiascã” semnalele de pe orbitã pentru ambele tunere. aºa-numitul “Host-toHost”. care mãresc funcþionalitatea modelului. astfel încât. Imaginile în format JPEG sunt afiºate fluent ºi vioi pe ecranul TV. fãrã pierderi de calitate. poate fi micºorat. programe extra EPG sau funcþii timer îmbunãtãþite. + Software suplimentar disponibil + Navigare rapidã prin meniu + YUV pe Scart . receiverele preiau pe hard-diskurile lor. Svideo. receiverele pot afiºa fotografii JPEG pe ecranul TV. Operaþiile de afiºare a listei emiþãtorilor. iar cu ajutorul butonului rotativ pot fi selecþionate anumite piese. a înregistrãrilor de pe PC sau de pe un hard-disk extern se realizeazã fãrã nici o dificultate. Timpul de conectare. UFS 821 KATHREIN cazul redãrii fiºierelor MP3 în lipsa unui ecran TV. iar meniul ceva mai bine realizat. tastele principale ale cursorului se înþepenesc. Modelul impresioneazã de la prima privire prin designul sãu elegant ºi simplu. Colaborarea dintre software. + TVTV-EPG bine integrat + Douã mufe USB + Software de editare bun “DVR Manager” + Funcþii de editare corespunzãtoare . sau copierea fiºierelor MP3. În cazul în care existã numai o conexiune. modulator ºi o varietate aproape nelimitatã de programe suplimentare TAP. Pe partea sa frontalã veþi întâlni numai un singur buton rotativ. via USB. indiferent dacã a fost vorba de sunetele cristaline ale unei viori sau de baºi brahiali. Receiverele cu interfaþã USB tip B pot copia date numai de pe PC. Topfield s-a prezentat în forma maximã. Cu excepþia modelului Hirschmann. la scenele întunecate a apãrut zgomot de imagine. Hirschmann ºi Kathrein pot fi controlate via USB. fiindcã este prea lungã.Telecomandã impracticã . dacã ele au fost. unde pot fi downloadate jocuri. nu are tastele grupate coerent dupã funcþia lor. dacã primul tuner recepþioneazã un program. Deoarece telecomanda a fost evaluatã numai cu “mulþumitor”. copiate pe hard-diskurile lor. Utilizând un software corespunzãtor (Quicklink). atunci este utilizat un dispozitiv de divizare cu multiconectare. funcþionalitatea acestei interfeþe este diferitã la fiecare model în parte. înregistrãrile proprii ale receiverelor pot fi transferate spre PC. folosind ºi efecte speciale de mixaj. din când în când. care sa dovedit a fi ceva mai puternic decât la modelele concurente. controlând astfel aparatul prin PC. Sub carcasã este adãpostit un nou procesor. care poate fi achiziþionat la preþul de 20 euro. Manipularea fotografiilor se face la fel de simplu. modelul Topfield a pierdut locul întâi al ierarhiei. În plus. în prealabil. numai dacã ambii emiþãtori transmit cu aceeaºi parametrii de recepþie.Transfer lent USB TOPFIELD ECHIPARE PENTRU PAY-TV Înregistrarea programelor Pay-TV se realizeazã diferit la cele patru modele de Rezultat audio-video Foarte bine (73 puncte) 62 a u d i o . devenind astfel server de muzicã în sufrageria personalã.TV&SAT (LNB) intervine în amplificarea ºi convertirea semnalului recepþionat. Modelele de la Topfield. Topfield a avut cel mai bun sunet în test. Meniul. display ºi taste este simplã ºi precisã. care sunt apoi redate prin simpla apãsare asupra tastei. telecomanda este colþuroasã. TVTV-EPG este foarte bine integrat în structura meniului. Mai mult. însã. Au deranjat doar zgomotele în funcþionarea hard-disk-ului. Kathrein afiºeazã taguri ID pe displayul sãu. cât ºi de pe un cititor de card memorie sau de pe un hard-disk USB.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . dar la dezactivarea ei prin meniu. La fel ca ºi la modelul Topfield. Carcasa. nu a demonstrat la testare vitezã de procesare considerabil mai mare. a fotografiilor JPEG. Pe USB. livrat parþial. celãlalt nu va mai putea transmite MTV-ul. Dar. ieºirea primului tuner se leagã la intrarea celui de-al doilea tuner. are dimensiunile Hi-Fi standard de 43 cm. mai puþin reuºitã. funcþia timeshift este permanent activatã. oferã numeroase informaþii ajutãtoare în cazul apariþiei unor probleme. Totuºi. Dacã recepþia se face într-o clãdire cu mai multe apartamente. celelalte taste fiind ascunse sub o clapetã. De aceea. Telecomanda. Telecomanda nu meritã. iar tastele sunt prea apropiate una de alta. Astfel. Pentru realizarea unei operaþii similare cu receiverul Technisat este nevoie de un cablu USB special. chiar ºi cu funcþia timeshift dezactivatã. de culoare albã. însã. recepþia dublã va fi limitatã. La partea de talente sonore nu ar fi nimic de reproºat. iar tunerul dublu are nevoie de douã ieºiri. de aceea utilizarea ei în practicã va fi dificilã. aºa cum era de aºteptat de la modelele acestei mãrci.

Dar asta numai pânã ce ajungi sã descoperi displayul. Doar la disciplina “contrast/luminozitate” imaginilor le-a lipsit un pic din adâncime. decât printr-o legãturã scart. nouã sau doisprezece emiþãtori diferiþi. cu ajutorul funcþiei multi-imagine. prea deranjante. tot mai mult. pentru carduri de memorie. Însã. prin PC. achiziþionabil la adresa Web. dotãrii modelului Hirschmann. sã devinã adevãraþi “manageri media”. care. prezintã patru. nivelul contracandidaþilor sãi. Nu este nevoie decât sã introduceþi cablul USB.CSR 92 II HD TWIN HIRSCHMANN are nevoie. la un PC. dar nu ºi numele emiþãtorului. Technisat a câºtigat puncte la sistemul de operare. ceea ce. pe care le redã apoi fãrã cardul Premiere.v i d e o m a g a z i n e 63 . iar sistemul va recunoaºte automat hard-disk-ul receiverului. Astfel. pe canalul Realitatea TV pentru a recepþiona ºtirile.ro 04/2006 a u d i o . modelul ar fi avut nevoie de calificativul “foarte bine”. modelul poate fi programat sã comute automat. În general. sunt conectate. Astfel. La testul audio. însã. datoritã programului bun EPG. Zappingul se deºfãºoarã extrem de rapid ºi cursiv. Din fericire. cu adevãrat. Datoritã conexiunii rapide prin USB. Operarea multiplelor funcþii suplimentare receivere. hard-disk-uri sau aparate auxiliare. de o sensibilitate tactilã sporitã. receiverul poate fi complet controlat cu ajutorul tastelor de pe carcasã. Procedeul a funcþionat cu toate modelele. La fel de dificil se realizeazã ºi trecerea de la modul USB la modul TV. semnalele pot fi transmise printr-un cablu de antenã. modelul este foarte cooperant. la ora 20. ireproºabil realizat. prin repornirea aparatului. receiverul copiazã de pe PC un GB de informaþie într-un minut. nu s-a comportat strãlucit. + Telecomandã universalã + Software player livrabil + Transfer rapid USB . de regulã. În plus. folosind programul. Cel mai ieftin model din actualul test atrage atenþia prin paleta sa restrânsã de conexiuni. cât ºi pentru memorarea recorderelor externe sau schimbarea emiþãtorului. deºi. De aceea. aceste aparate sunt mult mai mici ºi mult mai simplu de operat decât computerele multimedia cu funcþii comparabile. Atunci când face pereche cu un PC. de formã unui pãtrat. ºi un modulator. având probleme la claritate în redarea miºcãrilor rapide. via USB. receiverele nu sunt încã atât de flexibile precum un computer. la preþul de 70 euro. redare ºi recepþionare semnal TV. CONCLUZIE Receiverele-satelit tind. deoarece telecomanda este acoperitã cu numeroase taste minuscule. detaliile nu au fost redate pânã în cel mai mic amãnunt. de aceea redarea nu se poate realiza decât folosind un card. hard-disk-ul receiverului. Testul de imagine nu a putut scoate în evidenþã nici un fel de slãbiciuni. modelele concurente au avut nevoie de un timp de zece ori mai lung.Consum mare de energie în standby Calificativul “opulent” se potriveºte. fiecare dintre ele este compatibil cu modul Alphacrypt. de aceea calificativul obþinut a fost numai “bine”. La testul audio. pe ici pe colo. Astfel.“DVR Manager” nu a fost posibil. Un receiver cu interfaþã tip A controleazã. Structurarea acestor imagini fixe (fixed-image) se realizeazã foarte repede. sau le transferã pe PC sau DVD. se rezolvã prin link-uri. este bunã. însã. Pentru aceeaºi operaþie. la propriu. Faptul cã modelul este unicul receiver din câmpul testãrii care posedã ieºire audio digitalã opticã ºi coaxialã pentru conexiunea la receiver AV nu reprezintã decât o slabã consolare. Utilizatorul are astfel posibilitatea de a controla perfect. + Consum scãzut de energie + SFI-EPG bine sistematizat + Poate fi conectat un hard-disk USB . El are rolul de a pregãti aparatele pentru recepþionarea semnalului Pay-TV.audio-video. Rezultat audio-video Bine (67 puncte) www. Pe de altã parte. În plus. foarte bun. Deºi cele douã mufe scart fac posibilã conectarea fãrã probleme la televizor. într-adevãr. Funcþiile clasice ale receiverelor. pe lângã faptul cã este prea îngust. aparatul conectat. astfel. înregistrare. Instalarea computerului este o joacã de copil. în afarã de Kathrein. însã. Rezultat audio-video Bine (71 puncte) DIGICORDER S2 TECHNISAT borarea dintre receiver ºi computer. MODULATOR Un modulator HF converteºte semnalele video într-o frecvenþã mai înaltã. a impresionat datoritã celui mai silenþios hard-disk printre candidatele testãrii. mai ales.Display puþin informativ . UFS 821 a înregistrat codat filmele Pay-TV. care stau la dispoziþie atât pentru înregistrãri pe hard-disk. pentru conducerea semnalului spre alte receivere. La testul video. lipsesc ieºirile SAT. titlu ºi album sub formã de text. receiverul poate înregistra decodat filmele. modelul a obþinut calificativul “foarte bine”. la distanþe mari. Transferul filmelor “Premiere” pe PC. nu afiºeazã decât codul. ID-TAG Format de date folosit pentru a stoca date suplimentare despre interpret. modelul deþine numãrul record de 124 locuri timer. modelul nu are posibilitatea de a alimenta cu semnal un al doilea televizor situat în altã încãpere. presupune pierderi mai mici de calitate. s-au strecurat anumite piuituri. receiverul poate fi controlat cu ajutorul computerului. La partea de dinamicã a fost. în fiºierele MP3.Navigare ceva mai greoaie . Dacã introduceþi în modul Alphacrypt un smartcard “Premiere”. fãrã a fi. Cola- USB TIP B Receiverele cu interfaþã tip B. pentru cã modelul.Copiere lentã pe HDD USB TIP A Mufa dreptunghiularã de tip A serveºte. La disciplinele contrast ºi luminozitate a atins. În plus. chiar dacã copierea datelor dureazã prea mult.

com 24 luni 1. topfield.co.5 •/– –/• •/• •/– –/– –/– • • • • • 8 –/– – •/– •/• • •/• •/•/• •/– 2/0/1 •/•/– •/– •/• – USB tip B Technisat DigiCorder S2 technisat.115 160 GB/DVB-S 36x6x25 silenþios . Hirschmann CSR 92 II HD Twin hirschmann. Modelul de la Hirschmann (2) posedã taste numeroase.de 24 luni 2.5 •/• TVTV •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • dupã plac •/• • •/• •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/– – USB tip A & B Topfield 4 Backstage: modelul Hirschmann are toate mufele importante poziþionate în partea posteriorã.27.mediu • •/• 5000 30 2 •/• >1.12.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .mediu • •/• 10000 5 2 •/• >1.01 160 GB/DVB-S 34x7x27 silenþios • •/• 4000 8 2 •/• >1.de 24 luni 1.TV&SAT On-stage: telecomanda de la Topfield (1) iritã prin taste mici ºi înþepenite. Telecomanda de la Technisat (3) stã bine în mânã.2 160 GB/DVB-S 37x7x22 silenþios • •/• 4000 4 2 •/• >1 •/• SFI •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 124 –/– – •/• •/• • •/• •/–/– –/– 2/1/1 •3/•/– •/• –/– – USB tip A TF 5000 PVR MP. dar cu spaþiu insuficient între ele.5 •/• Media highway •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 72 •/• • •/–1 •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/• – USB tip B INSTALARE Complet automat Afiºare nivel semnal/calitate semnal Locuri program TV+Radio Liste programe favorite Common-interface slots Download software satelit/PC RECEPÞIE TV Viteza comutãrii (zapping) Informaþii serviciu EPG/proprii Sortare dupã gen/emiþãtor Al 2-lea tuner/imagine în imagine Display/afiºare emiþãtor Utilizare interactivã/cu MHP Cu canal spate/modem integrat Volum reglabil Control antene rotative ÎNREGISTRARE Programare via EPG Preluare titlu din EPG în lista timer/arhivã Afiºare capacitate liberã hard-disk Locuri timer Înregistrare permanentã Time-Shift (Quick Replay)/deconectabil Redare din arhivã în timpul înregistrãrii timer Stocheazã muzicã MP3/fotografii JPEG REDARE ªtergere pe capitole/omiterea înregistrãrilor Flag oprire redare Încetinitor/detail screen TELECOMANDA Controleazã TV/VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã CONEXIUNI Ieºiri scart/din care S-VHS/din care RGB Ieºire RCA AV/S-video/YUV Ieºire Dolby Digital (optic/coaxial) Ieºire Sat-ZF/modulator RF Cititor card memorie Alte caracteristici 64 a u d i o .kr 24 luni 5.12 160 GB/DVB-S 43x6x27 silenþios .0. Delimitare incoerentã a grupelor de taste la telecomanda Kathrein (4). Mufa sa USB (sãgeatã) este cea mai rapidã printre cele testate. 3 2 1 DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Versiune testatã software Capacitate hard-disk/hard-disk de schimb Partea de recepþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Zgomot funcþionare HDD/ventilator Kathrein UFS 821 kathrein.

8 MHz) Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Zgomot culoare Erori nivel (nivel de alb) FOARTE BINE rezultat foarte bine foarte bine bine bine excepþional 8.6dB 70. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine . REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Kathrein UFS 821 600 euro max.9dB 86% 73.3 Watt 8 valori -2.4/21. 20 puncte) 16 foarte bine Cadre în miºcare 17 foarte bine Cadre în miºcare 15 foarte bine Cadre în miºcare 15 Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA (max. 35 puncte Topfield TF 5000 PVR Masterpiece 650 euro Hirschmann CSR 92 II HD Twin 500 euro Technisat DigiCorder S2 460 euro TEST IMAGINE Efect vizual FOARTE BINE foarte bine excepþional bine foarte bine foarte bine Cadre în miºcare 26 FOARTE BINE foarte bine bine excepþional excepþional 27 BINE foarte bine foarte bine foarte bine bine 25 MULÞUMITOR foarte bine bine foarte bine foarte bine 20 Armonie imagine/erori imagine Claritate Zgomot imagine Contrast/luminozitate Rezultat (40%) (20%) (20%) (20%) (max. Aºa cã îºi meritã pe deplin numele de “Masterpiece”. 10puncte încet (40%) 86% 84% 88% bine repede (60%) 73% 70% 70% 10 încet (40%) 88% 87% 88% bine repede (60%) 74% 71% 69% 10 încet (40%) 86% 85% 89% bine repede (60%) 74% 71% 70% 10 încet (40%) 76% 75% 77% suficient repede (60%) 39% 36% 57% 5 TEST SUNET Sunet Dinamicã Zgomote perturbatoare FOARTE BINE foarte bine foarte bine bine 8 FOARTE BINE foarte bine excepþional bine 9 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 8 FOARTE BINE bine foarte bine bine 8 (30%) (30%) (40%) max.2/26.0dB 1. iar preþul nu este nici el unul prea piperat.8dB 64. 15 puncte) max.5% BINE rezultat bine foarte bine bine bine foarte bine 11.3/13.v i d e o m a g a z i n e 65 .audio-video.3/20.5 Watt 8 valori -2.9dB 69. modelul nu a ocupat prima poziþie în testul nostru.1dB 89% 75. iar datoritã sistemului genial de operare.9dB 0.6dB 83% 78. va fi un partener de nãdejde pentru iubitorii de jocuri pe computer ºi experþii în calculatoare multimedia. DE LABORATOR Valori pentru Y/C Rezoluþie (nivel 4.ro 04/2006 a u d i o . 100 puncte REZ.0 Watt 7 valori -2. Cu toate acestea.6dB 2% FOARTE BINE rezultat bine foarte bine bine foarte bine excepþional 2.4dB 72. 15 puncte DOTARE Set top box Funcþii hard-disk FOARTE BINE foarte bine foarte bine 14 FOARTE BINE excepþional foarte bine 14 FOARTE BINE foarte bine foarte bine 13 BINE foarte bine foarte bine 12 (60%) (40%) max.7dB 86% 74. 10 puncte MÃS.3% (15%) (15%) (30%) (30%) (10%) max. Modelul Kathrein UFS 821 s-a impus la capitolul funcþii clasice TV.6 Watt 6 valori -3. a imaginilor ºi sunetelor calitative a reuºit sã ocupe primul loc în ierarhia audio-video.Deoarece modelul Topfield TF 5000 PVR poate fi dotat ulterior cu funcþii suplimentare. 30 puncte Consum energie standby/funcþionare OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instalare Instrucþiuni de utilizare Funcþii hard-disk BINE foarte bine mulþumitor bine bine bine 20 MULÞUMITOR mulþumitor suficient mulþumitor bine bine 17 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 18 BINE bine mulþumitor bine bine bine 19 (25%) (20%) (15%) (10%) (30%) max.bine 76 FOARTE BINE bine 73 BINE bine 71 BINE bine 67 CªTIGÃTOR audio-video www.8dB 1.2% BINE rezultat mulþumitor bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7.

sunt potrivite pentru orice tip de spaþiu. Însã. cu diagonala de maxim 58 cm. nu fiecare model reuºeºte sã redea imagini TV sau DVD cu adevãrat impresionante.TV&SAT SPAÞIUL MINUNILOR Televizoarele compacte LCD. 66 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

bãnuite a fi de calitate. comandã: 597742 D 6 televizoare LCD cu display 4:3 ANDERSSON Y2/01 PS DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP LOEWE XELOS A 20 ORION TV 20300 SI PHILIPS 20 PF 5120 THOMSON 20 LB 040 S 400 EURO 700 EURO 800 EURO 430 EURO 650 EURO 700 EURO 600 EURO 700 EURO 1. Aparatele în acest format clasic sunt fie mai ieftine decât cele în format 16:9. Modelele au fost grupate în funcþie de formatul 4:3 (ºase modele) ºi formatul 16:9 (patru modele). La urma urmei. Acest lucru se datoreazã boomului tehnologiei LCD. audio-video a ales pentru testare 10 modele de televizoare LCD. De aceea. încã nu zburãm din Bucureºti direct pe orbitã! Oricum. aeroportul internaþional este departe de a fi asemãnãtor uriaºei roþi spaþiale. aproape toate filmele artistice de pe DVD sunt în format lat. în format 4:3. precum scart ºi Svideo. formatul 4:3 este des întâlnit în peisajul românesc de televizoare. cu diagonala de 58 de cm.Redactat de: Daniel Chira u. Pe de altã parte. Punctele forte ale tehnologiei LCD nu pot fi complet puse în valoare decât de modele de televizoare cu un nivel înalt al calitãþii video. aºa cum o demonstreazã ºi modelul testat Loewe.audio-video. nu au nevoie neapãratã de funcþia HD-ready-Logo. în timp ce. aceastã chestiune pare sã nu aibã prea mare importanþã în cazul aparatelor de format clasic 4:3. fie oferã mai mult confort. Campionatul Mondial de Fotbal. iar printre modelele testate nu am avut nici un reprezentant. pentru cã la o asemenea diagonalã abia dacã se remarcã un câºtig la partea de claritate. ceea ce reprezintã un avantaj incomensurabil în cazul vizionãrii spectacolelor profane. Dar. TEST 4 televizoare LCD cu display 16:9 ANDERSSON Y23/01 PS TOSHIBA 23 WL 56 G SAMSUNG LE 32 R 41 B UNIVERSUM Nr. precum Campionatul Mondial de Fotbal.150 EURO 630 EURO CONTACTE UTILE Intrãrile tradiþionale. au practic aceeaºi înãlþime ca ºi pe televizoarele mai mici. O comparaþie între modelele testate a arãtat cã imaginile 4:3 pe ecranele de aproximativ 58 cm. care permite plasarea ecranelor TV. astfel de aparate apar rar pe piaþã. în format 16:9. toate staþiile de emisie transmit evenimentul sportiv al anului. N CHESTIUNEA FORMATULUI La o primã privire. ºi în spaþii neconvenþionale. din filmul SF al lui Stanley Kubrick “2001-Odiseea spaþialã”. Cei care preferã televizoarele în format mare. fac parte din dotarea clasei de tele- www. cu diagonale de 51 pânã la 58 cm. care se învârte atât de maiestuos. ne-am obiºnuit deja cu imaginea displayurilor plate multimedia încastrate în pereþi. între timp.v i d e o m a g a z i n e 67 . în format 16:9.ro 04/2006 a u d i o .

prin acest aparat. printre modelele testate ele sunt rare. dar cu un nivel bun al calitãþii. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . Redarea culorilor. a plãcut claritatea imaginilor ºi exactitatea conversiei progresive pentru imaginile de film. au deranjat vizionarea. instalarea simplã a programelor ºi telecomanda sistematizatã bine au fost caracteristicile la care modelul a avut câºtig de cauzã în faþa campionului Samsung. modelul s-a situat foarte aproape de Toshiba. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã .Consum mare în stand-by Magazinul de electronice online NetOnNet este axat. nu a fost foarte reuºitã. deºi motivele de culoare albã au fost prea deschise.TV&SAT 2 3 vizoare compacte. Toshiba. La testul audio. nu a scos în evidenþã. de altfel foarte calitativã. în rest dotarea fiind corespunzãtoare. înainte de orice. Conciliantã. Datoritã contrastelor puternice ºi a unei valori bune pentru negru imaginile au fost extrem de plastice. din cauza sunetului sãu ceva mai subþire. culorile nu se pot ajusta.Operare problematicã . altfel foarte armonioase. La testul audio. Cu atât mai multã apreciere meritã imaginile livrate. imaginile luminoase au avut contraste puternice ºi au fost fin nuanþate. + + + Imagini armonioase Valoare înaltã de negru Unghi vizual corespunzãtor Uºoare deviaþii de culoare Sunet ceva mai subþire Toshiba s-a situat la o distanþã de doar un punct în spatele modelului câºtigãtor Samsung.Accentuare a liniilor Deºi din punct de vedere al designului Universum se deosebeºte de modelul Andersson. nici un fel de deosebiri. iar telecomanda voluminoasã este complicat de utilizat. modelul a trebuit sã se recunoascã înfrânt în faþa concurenþei. Meniul nu este foarte bine sistematizat. Deºi mufele RCA-YUV sunt o prezenþã normalã în echiparea televizoarelor plate mari. în colaborarea cu playerele DVD pretenþioase. noul model de referinþã audio-video în clasa de 23 inci. Dar un player DVD cu o bunã conversie progresivã va putea valoriza cu adevãrat imaginea. a lui Samsung. nu avem nimic de reproºat la partea de claritate sau conversie progresivã. Imaginile au fost comparabile pânã în cel mai mic detaliu cu cele prezente la modelul Andersson. Samsung. sunetul modelului Universum a fost o idee mai rotund decât cel al modelului Andersson. Modelele în format larg au douã asemenea conexiuni. mufa VGA se potriveºte la computer. înclinat . dar cele mai multe modele 4:3 au numai o conexiune scart.Accentuarea liniilor Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (65 puncte) 68 a u d i o . Dar sunetul plin. însã.Operare problematicã . În plus. precum ºi un tabel cu lista staþiilor de emisie. una RCA-YUV (3) ºi una S-video (4) televizorul Samsung oferã suficiente conexiuni. înainte de orice. bogãþia de contraste a modelului meritã toatã aprecierea noastrã. Doar la partea de operare ºi de dotare pot fi semnalate câteva slãbiciuni. Cu semnal RGB. cât ºi slãbiciunile. FORMAT 16:9 LCD-TV SAMSUNG LE 32 R 41 B TOSHIBA 23 WL 56 G ANDERSSON Y23/01 PS UNIVERSUM NR. pentru imaginile de film. Însã. Lipsesc din echipare mufa S-video. de aceea imaginile au pãrut a fi prea colorate. În schimb. una VGA (2). au apãrut zgomote de pixelare ºi accentuarea excesivã a motivelor luminoase. + Imagini armonioase + Conversie progresivã bunã + Ecranul poate fi rotit. Testul de imagine. probabil din cauza formei diferite a carcasei. Samsung profitã cel mai mult de pe urma mufelor sale YUV. obþinând mai multã claritate ºi echilibru al imaginilor. Dar. iar sistemul de operare este similar. La testul de imagine. de aceea imaginilor mai întunecate le-a lipsit din plasticitate ºi adâncime.Uºoarã accentuare a liniilor . cu semnal TV. Modelului Andersson îi lipseºte intrarea Svideo. modelul s-a descurcat mult mai bine. Licãririle imaginilor de film. Daewoo ºi Thomson oferã acest trio valoros de mufe. Nivelul de negru nu e tocmai cel de dorit. însã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (62 puncte) . La testul audio. pe modele de televizoare la preþuri rezonabile. Totuºi. Mufa S-video ºi tabelul canalelor TV lipsesc din dotarea acestui televizor. pentru cã redarea sa progresivã suferã din cauza licãririlor liniilor pe canturi. producãtorul a reuºit sã ofere. existând chiar ºi o mufã VGA. Ambele posedã aceeaºi dotare. 1 4 1 Rândul cu mufe: prin douã mufe scart (1). atât în ceea ce priveºte calitãþile. în rest cele douã aparate sunt absolut indentice. iar instalarea programelor poate fi îmbunãtãþitã. important. COMANDÃ: 597742 D Cu o calitate excepþionalã a imaginilor.

codurile numerice de care dispune telecomanda intervin în programarea extrem de rapidã a acesteia. VIZIONAREA DIN LATERAL? Indiferent de formatul sau numãrul de rânduri de care dispune un LCD-TV. din punct de vedere tehnic. La testul de sunet. Thomson a oferit doar performanþe medii. + Redare naturalã a culorilor + Telecomandã universalã . prea palide. unei taste a telecomenzii pot fi ascultate staþiile radio transmise prin cablu. Ele permit schimbarea rapidã dintre modul TV ºi internet. Imaginile DVD au impresionat printr-o claritate excepþionalã. precum ºi informaþii despre emisiunile TV. cea mai completã printre modelele testate.v i d e o m a g a z i n e 69 . potrivite sunt doar televizoarele în format 16:9. poziþionarea aparatului aproape de perete va îngreuna acþionarea lor. ocupând locul doi la acest capitol. de aceea imaginile întunecate au impresionat prin bogãþie de detalii.Feþele au o coloraþie roºcatã Andersson a fost singurul model 4:3 cu douã intrãri scart. sunetul s-a dovedit a fi extrem de bun. pentru fiecare canal. cu ale lor 768 de rânduri. + Claritate mare cu DVD + Conversie progresivã bunã + Douã mufe scart . mai ales la scenele luminoase de film. cât ºi aparate ale altor mãrci. pentru a servi drept monitor PC.Zgomot la imaginile întunecate . Un plus: ca ºi Loewe. care lipsesc numai din dotarea aparatelor Loewe ºi Daewoo. Datoritã acestor calitãþi modelul Xelos a 20 a ocupat prima poziþie în ierarhia modelelor în format 4:3. Dotarea. extrem de ieftin. În urma activãrii. Ceea ce surprinde este lipsa tabelului cu staþiile de emisie ºi sortarea lor greoaie. Un alt plus: modelului. De aceea. ne-am fi aºteptat la mai mult.ro Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (58 puncte) 04/2006 a u d i o . dintre care una preia numai semnalele simple video composite. Instalarea canalelor se realizeazã complicat. de la un producãtor atât de renumit. Au apãrut probleme la contrast ºi zgomot puternic de pixelare. + Culori armonioase + Imagini TV foarte clare . Imaginile au fost armonioase ºi plãcute. Însã. doar displayurile cu o rezoluþie de cel puþin 720 de pixeli pot reda cu o claritate corespunzãtoare textele sau grafica realizate pe computer. lista nu cuprinde decât câteva canale. Sistemul de operare este asemãnãtor cu cel al modelului Andersson în format 16:9. FORMAT 4:3 LCD-TV LOEWE XELOS A 20 ANDERSSON Y2/01 PS THOMSON 20 LB 040 S PHILIPS 20 PF 5120 Loewe Xelos A 20 s-a remarcat printre modelele testate nu numai datoritã unui preþ relativ ridicat.Zgomot puternic de semnal Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) www.CONECTARE LA PC? O caracteristicã specialã în câmpul de conexiuni al modelelor testate sunt intrãrile VGA ºi DVI pentru conexiunea la computer. spectatorii aºezaþi lateral vor avea dificultãþi în Rândul de taste: deoarece acestea sunt plasate la modelul Andersson în partea posterioarã. permite chiar ºi recepþionarea semnalului radio. cel puþin teoretic. ci ºi datoritã unui design reuºit. iar dintre acestea puþine sunt utilizate. + Imagini armonioase + Sistem de operare bun + Dotare cuprinzãtoare + Unghi vizual mare . Deºi în utilizarea zilnicã deranjeazã tastele prea mici. Structura ºi concepþia paginilor de meniu sunt identice. Pentru cã. Valoarea considerabil redusã pentru negru a fãcut ca motivele închise sã parã prea palide.Unghi vizual mic Deºi modelul este relativ ieftin comparativ cu alte televizoare ale aceleaºi mãrci. la fel ca ºi telecomandã voluminoasã. La testare. la fel ca ºi imaginile sale în format 4:3. O altã problemã prezentã la modelul Andersson Y2/01 PS este colorarea accentuatã în nuanþe de albastru. iar meniul nu este suficient de bine structurat. un indice alfabetic.Colorare accentuatã de albastru Thomson a punctat printr-o funcþie extra pe care nu a oferito nici un alt contracandidat. la imagini întunecate a apãrut zgomot de pixelare. în practicã. precum ºi unui sistem foarte bun de operare.Probleme la contrast ºi claritate . o idee. Conversia progresivã în modul film a fost reuºitã. care au deranjat armonia imaginilor. În plus. În format 16:9 imaginea este înãlþatã. La testul de imagine s-a remarcat o bunã valoare pentru negru. teletext. imaginile întunecate au pãrut. nu îi lipseºte din dotare tabelul cu staþiile de emisie. Deºi din dotare nu lipseºte tabelul cu emiþãtorii. modelul recepþioneazã semnalul radio transmis prin cablu. Paginile meniului oferã. Telecomanda lui universalã controleazã atât playerele DVD ºi videorecorderele marca Thomson.audio-video.

a pierdut puternic în contrast ºi culoare. în practicã. televizorul Daewoo nu a atins nivelul de performanþã al contracandidaþilor sãi. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. la un unghi vizual uºor lateral.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 62 x 48 x 24 cm – DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP ORION TV 20300 SI RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine • – – –/– • – – –/– Deºi valorile mãsurate în laborator au fost relativ bune. + Preþ mic Deviaþii puternice de culoare Imagini neclare Unghi vizual mic (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner Sat dotare ulteriorã Analog/digital/Twin/Pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat Videotext Page catching/teme meniu –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã –/– –/– –/– –/– FUNCÞII Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern Redare NTSC (3. În schimb. la testele din ultimele luni. Orion a prezentat aceleaºi slãbiciuni ca ºi modelul Daewoo. Dar. iar instalarea canalelor TV s-a realizat extrem de dificil. iar claritatea a avut de suferit. Universum.Imagini neclare. nu au atins nivelul de performanþã cerut astãzi de la un display LCD. în timp ce Daewoo ºi Thomson s-au comportat mai bine. Nivelul pentru negru a fost mediu. Feþele au cãpãtat de aceea o coloraþie uºor portocalie. chiar dacã au fost privite dintr-un unghi vizual lateral. au fost atât de accentuate. performanþele sale sunt mult inferioare modelului de la NetOnNet. Toshiba. Deºi modelele de la Philips. La testul de imagine.58/4. imaginile în format 16:9 au fost uºor înãlþate. însã. puternic accentuate . Orion.Deviaþii puternice de culoare . încât pãrþile de culoare albã din imagine aproape cã s-au descompus în pixeli individuali. FORMAT 4:3 LCD-TV DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã garanþie Tehnologie Diagonalã vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxã (L x Î x A) www 16:9 Samsung LE 23 R 41 B samsung. armonia imaginilor a avut de suferit. Datoritã sunetului necorespunzãtor. Un unghi vizual corespunzãtor a oferit Samsung.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Mulþumitor (53 puncte) . De aceea ne aºteptam ºi din partea aparatelor cu ecrane mai mici la aceeaºi independenþã faþã de unghiul vizual.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 59 x 49 x 21 cm – Toshiba 23 WL 56 G toshiba.43) HD-ready/prelucrare semnal HDTV Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/difuzor Dolby Difuzor/demontabil/opþional •/• •/• •/• –/• (720p) –/• – •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• (720p) –/• • –/– –/– •/–/– CONEXIUNI Scart/din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) DVI/cu HDCP HDMI RCA-AV/S-video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-video/VGA/DVI Difuzor/cascã-out Photo viewer prin Card SD/memory stick/compact flash USB/card PC Alte caracteristici –/–/– –/– –/–/– –/– suport rotativ ºi înclinabil 2/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 2/–/2 1/–/– –/–/1 –/– – –/– – •/•/–/– –/• Rezultat audio-video Rezultat audio-video Mulþumitor (55 puncte) 70 a u d i o . Datoritã unui nivel impresionant pentru negru. dotãrii insuficiente ºi sistemului de operare. televizorul Orion oferã avantajele tehnologiei LCD la un preþ extrem de mic. În plus. La partea de dotare ºi sunet modelul Orion nu aduce nimic spectaculos. în plus apãrând distorsiuni ale culorilor ºi contrastului. scenele întunecate au fost plastic redate. precum ºi imaginile DVD neclare au devalorizat suplimentar codaºul ierarhiei. precum ºi duetul de la Andersson au fost ceva mai bune. televizoarele LCD mai mari au livrat imagini reuºite. Motivele luminoase. Zgomotele puternice de imagine ºi de semnal.Unghi vizual mic La fel ca ºi modelul Andersson.TV&SAT vizionarea imaginilor bogate în contraste ºi colorate natural. dar de departe cel mai bun la acest capitol s-a dovedit a fi Loewe. + Redare bunã a culorii negre .

-Nr.audio-video. în acelaºi timp. Orion a fost problematic ºi la acest capitol.v i d e o m a g a z i n e 71 .com 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 64 x 45x 21 cm – • • – –/– • • – –/– • • • –/– – • – –/– – – – –/– – • – –/– – – – –/– – – – –/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– •/• •/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/– –/– – –/– •/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– – •/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – •/– •/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – –/– –/– •/–/– 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 1/1/1 –/–/– –/–/– –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 – –/–/–/– –/– 1/–/1 –/–/– –/–/– 1/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/– –/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport rotativ. nu are racordare 16:9 www. YUV peste Scart –/–/– –/– suport înclinabil.de 36 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 60 x 48 x 24 cm – Loewe Xelos A 20 loewe. cu siguranþã. aceste calitãþi. conexiune 12 V. pe suprafeþe întinse. dar vor. s-a ajuns la o repartiþie neuniformã a luminii. La testare a mai fost remarcatã o slãbiciune a televizoarelor LCD: atunci când lãmpile din panelul ecranului nu au luminat uniform.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 58 x 46x 22 cm – Philips 20 PF 5120 philips. Toate celelalte candidate au reuºit o repartizare omogenã a luminozitãþii. puternic deschise la culoare.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 54x 54 x 26 cm – Andersson Y2/01 PS netonnet. sã urmãreascã ºtirile vor aprecia. Modelele Andersson.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 59 x 44 x 22 cm – Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 55 daewoo-electronics.597742 D quelle. în format 4:3 ºi Philips au avut ºi ele probleme cu distribuþia luminii. chiar dacã mult mai reduse. Cei care se plimbã de colocolo. pentru cã la redarea scenelor întunecate rândurile imaginilor au fost.Chiar ºi la un unghi vizual extrem de lateral ecranul a rãmas luminos.de 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 61 x 46x 22 cm – Orion TV 20300 SI toshiba. clar ºi puternic colorat. 4:3 Andersson Y23 /01PS netonnet.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 62 x 46x 23 cm – Thomson 20 LB 040 S 5 thomson-europe.de 24 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 67 x 45 x 24 cm – Universum Best. conexiune 12 V –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil.ro 04/2006 a u d i o .

bine 5 62 BINE BINE bine 6 66 CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video CªTIGÃTOR audio-video 72 a u d i o .4 % Saturaþie culori: 88.1 % Contrast: 36.8 Watt 84/82 Watt 57 dB 58.150 euro Toshiba 23 WL 56 G 700 euro Andersson Y23 /01PS 600 euro Universum Best. în materie de preþ.8 dB foarte bine mulþumitor 3.597742 D 630 euro Loewe Xelos A 20 800 euro Contrast: 68 Luminozitate: 61 Saturaþie culori: 40 Contrast: 50 % Luminozitate: 67 % Saturaþie culori: 48.bine bine bine foarte bine foarte bine 29 BINE bine foarte bine foarte bine foarte bine bine 28 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE bine bine bine foarte bine bine 27 TEST SUNET Comprehensiune limbaj Redare muzicã/sunet Zgomote disturbatoare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 BINE bine bine bine 13 MÃSURÃTORI DE LABORATOR Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie Rezoluþie relativã tuner Zgomot luminozitate tuner Zgomot culoare tuner Consum energie standby Parametrii fabricã/parametrii audio-video BINE excepþional excepþional bine insuficient excepþional excepþional bine 15 95 % 6680 K uºor violet 75 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional foarte bine 14 97 % 8490 K BINE foarte bine foarte bine 15 90 % 8820 K BINE foarte bine excepþional 14 90 % 7790 K BINE bine excepþional 13 85 % 6370 K foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 92 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional mulþumitor 90 % 0 Pixel 0 Pixel 70 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional suficient 91 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % foarte bine foarte bine 0. Astfel.-Nr. în timp ce Andersson ºi Orion au coborât preþurile. Cei care acuzã costurile prea ridicate în achiziþionarea unui model compact de LCD-TV sunt sfãtuiþi sã urmãreascã.1 Watt 85/85 Watt 56. deseori poþi achiziþiona un Samsung la 900 de euro.3 % Saturaþie culori: 55.4 Watt 96/91 Watt 57.2 dB bine bine 3.5 dB foarte bine mulþumitor 3. iar unele modele pot fi achiziþionate acum ca adevãrate chilipiruri. Noroc. REZULTATE TESTARE 16:9 4:3 Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Datele corespund valorilor din meniu pentru fiecare televizor. Reglare: suportul lui Toshiba poate fi rotit ºi mult înclinat. care a dus la creºterea ofertei de LCD-uri.1 % Luminozitate: 53.5 dB 57 dB foarte bine suficient 3 Watt 53/53 Watt 53 dB 52.4 dB OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine bine foarte bine 7 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE bine 5 65 MULÞUMITOR BINE foarte bine .2 dB 57.1 Watt 90/90 Watt 56.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Samsung LE 23 R 41 B 1.3 % Contrast: 52. Samsung este considerabil mai scump decât modelele concurente.bine 5 64 MULÞUMITOR BINE foarte bine . cu atenþie.TV&SAT DIFERENÞE DE PREÞ Modelele testate se deosebesc esenþial nu numai la partea de performanþe. avem cu debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2006.bine 5 63 MULÞUMITOR BINE foarte bine . ofertele în aceastã perioadã.6 % Contrast: 14 Luminozitate:13 Saturaþie culori: 12 TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea cadrelor în miºcare Claritate Erori imagine Zgomot imagine FOARTE BINE foarte bine . Pe piaþã diferenþele între costuri sunt mai puþin dramatice.6 dB 56. ci ºi la preþ. iar modelul Philips poate fi gãsit în ofertã la preþuri mai mici.4 % Luminozitate: 82.

televizorul Loewe.2 % Contrast: 43. Modelele companiilor Samsung ºi Toshiba sunt potrivite pentru fanii imaginilor în format lat.CONCLUZIE Televizoarele compacte LCD se deosebesc semnificativ.4 % Luminozitate: 51.2 % Luminozitate: 64.audio-video.8 % Saturaþie culori: 65.v i d e o m a g a z i n e 73 .6 dB foarte bine mulþumitor 1.4 dB 57.3 % Luminozitate: 70.2 % Saturaþie culori: 76. iar Andersson ºi Universum se pliazã nevoilor celor cu bugete mai reduse.9 dB MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine mulþumitor mulþumitor 6 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor mulþumitor 4 MULÞUMITOR bine mulþumitor mulþumitor mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine suficient 4 MULÞUMITOR MULÞUMITOR foarte bine 5 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 58 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 55 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 53 RECOMANDARE audio-video www.1 dB 57. Printre modelele în format 4:3 iese în evidenþã.8 Watt 45/45 Wattt 54.1 dB 67.2 Watt 49/47 Watt 56.1% Contrast: 72 Luminozitate: 41 Saturaþie culori: 53 Contrast: 60. nu doar la preþ ºi format. Andersson Y2 /01PS 400 euro Thomson 20 LB 040 S 5 700 euro Philips 20 PF 5120 650 euro Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 700 euro Intensitate luminã: 52 % Orion TV 20300 SI 430 euro Contrast: 61. Puþin dupã ele s-a plasat Philips. ci ºi în ceea ce priveºte calitatea lor. care împreunã cu Thomson a ocupat cel de-al doilea loc în ierarhie. în timp ce modelele produse de Daewoo ºi Orion au fost codaºele ierarhiei. Dar cea mai mare surprizã a oferit-o modelul extrem de ieftin de la Andersson în format 4:3.7 dB mulþumitor mulþumitor 1.8 Watt 45/45 Wattt 57.8 % Saturaþie culori: 50.4 dB foarte bine bine 1.9 % Contrast: 0 Luminozitate:62 Saturaþie culori: 6 BINE mulþumitor foarte bine foarte bine bine bine 25 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor bine mulþumitor bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 22 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor mulþumitor 21 MULÞUMITOR bine mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR excepþional suficient insuficient insuficient excepþional excepþional mulþumitor 12 96 % 10970 K extrem albastru 86 % 0 Pixel 0 Pixel 69 % BINE foarte bine excepþional excepþional insuficient excepþional excepþional foarte bine 14 89 % 5410 K neutru 74 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional foarte bine 15 95 % 6970 K aproape neutru 52 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % BINE foarte bine foarte bine foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 91 % 8760 K aproape neutru 76 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 94 % 6970 K aproape neutru 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % mulþumitor excepþional 1.2 dB bine bine 1 Watt 42/42 Watt 53 dB 52.ro 04/2006 a u d i o .6 dB 56. în toate privinþele.3 Watt 53/52 Wattt 54.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .300 EURO 74 a u d i o .300 EURO PIONEER PDP-436 RXE 3.TV&SAT LA VÂNÃTOARE Cãutaþi cea mai bunã plasmã a tuturor timpurilor? audio-video a gãsit-o la un preþ acceptabil! TEST 2 televizoare cu plasmã de 42 inci PANASONIC TH-42 PV 60 E 2.

Acest lux este oferit numai de plasmele de top de la Pioneer sau televizoarele LCD de la Toshiba. Dacã apar slãbicini la acest capitol. ºi ajung pânã la marile provocãri create de aceastã tehnologie pretenþioasã. în redacþie s-au format douã tabere. care se miºcã pe canturile motivelor puternic colorate. FILTRUL PIEPTENE CRAWLING DOTS Filtrele pieptene intervin în separarea exactã între informaþiile de culoare ºi cele alb-negru ale unui semnal TV. Anumite modele de televizoare cu plasmã au prezentat la testele amãnunþite audio-video doar imagini modeste. iar la motivele plate pot apãrea zgomote de imagine. Punctele lor de vedere le gãsiþi exprimate în caseta cu menþiunea “Opinii”. Acces rapid: ambele modele de telecomandã sunt reuºite. dar cele mai importante conexiuni. Panasonic nu oferã caracteristici suprizã comparabile. Panasonic ºi Pioneer au reuºit sã-ºi învingã clar concurenþii de pe piaþã. înainte de începerea testãrii. imaginile nu vor mai avea caracterul plastic dorit. astfel încât luminozitatea remanentã sã nu diminueze redarea culorii negru. Fiecare celulã de plasmã primeºte din curentul de date video informaþia potrivitã. trucurile folosite de inginerii companiilor producãtoare pentru a cizela tehnologia care stã la baza lor. pentru a obþine preþuri atât de mici? În nici un caz la partea de design. sunt la bord.300 de euro. Componentele analog vor gãsi. conexiuni de înaltã calitate: câte trei mufe scart. utilizarea zilnicã a acestor aparate www. Panasonic a ridicat puterea de procesare (computing power) a cipurilor. La momentul actual. Înregistrãrile HDTV pot fi ºi ele prelucrate de interfaþã.audio-video. Dificultãþile tehnice pornesc de la calitatea nivelului de negru. Pioneer lucreazã cu 10 biþi ºi foloseºte cu deosebit rafinament aºa-numitul truc de dithering (reducerea numãrului de culori principale/juxtapunerea pixelilor a douã culori. fiecare preferând unul dintre modele. Panasonic se prezintã într-o elegantã carcasã argintie. U tunerul ºi conexiunile situate separat într-o cutie externã. iar din interior se aud deja zvonuri despre avantajele tehnologiei SED. Utilizatorii plasmei Pioneer au posibilitatea de a ajusta calitatea imaginii programului recepþionat prin cablu. Structura liniilor la aceste imagini nu mai poate fi recunoscutã. Pioneer nu mai are HDMI “High Definition Multimedia Interface” transmite semnal digital audio ºi video. PROBLEMELE PLASMELOR Deºi o asemenea bogãþie de conexiuni este îmbucurãtoare pentru fanii ecranelor uriaºe.ro 04/2006 a u d i o . Cu toate cã ambele modele de televizoare au demonstrat imagini excepþionale ºi multe caracteristici tehnice comune. iar suprafaþa neagrã a lui Pioneer strãluceºte decent. În cazul nostru. Pentru a obþine rezultate calitative. tensiunea electricã trebuie sã fie rapid ºi fiabil transportatã printre celulele de gaz. dar cea a lui Pioneer (dreapta) are tastele mai bine structurate. De aceea. un tabel complet al emiþãtorilor. ci direct integrate în TV. care creeazã impresia de o a treia): pentru ca nuanþele sã aibã un efect omogen. TABELUL EMIÞÃTORILOR E o vedere de ansamblu asupra canalelor recepþionate de televizor. În acest tabel. ºi nu mai apar licãriri ale rândurilor. proces care necesitã prelucrarea cu cea mai mare precizie a semnalului. se poate mândri cu douã intrãri HDMI. Un alt punct sensibil pentru plasme este reprezentat de redarea armonicã ºi exactã a umbrelor. inclusiv HDMI. o descãrcare activã. însã. televizorul controleazã zgomotele fin dozate în imagine. Pentru prima datã. Lipseºte. cum se obþin imagini care taie rãsuflarea. producãtorul promiþând acum o valoare de prelucrare a semnalului de 16 biþi. respectiv 3. orice program poate fi activat rapid prin cursor. la ambele modele. care poate fi reglatã pentru diferite niveluri de putere. când au privilegiul de a le demonstra tinerilor felul în care se rezolvã problemele deosebite. Nimeni însã nu a avut nimic de obiectat referitor la preþurile celor douã plasme. doi producãtori renumiþi de plasme îndrãznesc sã-ºi afirme supremaþia pe piaþã. care oferã imaginilor adâncimea ºi contrastul necesar. Drept efect secundar pot sã aparã dezechilibre la canturile motivelor. în cazul plasmelor conteazã.Redactat de: Brânduºa Bãcilã nii ating forma maximã abia la maturitate. deoarece modelul este echipat cu funcþia de reducere a zgomotelor pentru fiecare canal TV. Funcþia De-interlacer scaneazã rîndurile unul dupã altul (progresiv). iar problemele tehnice tipice acestei specii de televizoare nu ºi-au gãsit încã rezolvarea completã. Aºa-numitele “crawling dots” sunt pixeli fini. în acest scop. Însã în redacþia audio-video s-au pornit discuþii aprinse asupra uriaºelor plasme. SCANAREA PROGRESIVÃ Imaginile transmise de emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale cãtre televizoare sunt livrate pe rânduri: prima datã toate rândurile pare. Din aceastã cauzã s-a renunþat la un numãr oarecare de mufe. cât ºi Pioneer folosesc.300. Nici echiparea nu lasã de dorit. când tinerii rebeli ai fracþiunii LCD sunt puternic promovaþi. apoi toate cele impare. Doar rezultatele obiective ale testãrii de laborator vor putea confirma dacã aceastã pretenþie este întemeiatã. cu diagonala de 106 cm. GHIDAJ REUªIT PRIN MENIU Oricît de complicate ar pãrea aceste detalii tehnice. CONEXIUNI MULTIPLE Unde anume au strâns ºurubul cei doi producãtori. însã. Panasonic promite pentru viitoarele modele de televizoare plate mai multã vitezã la descãrcarea completã a celulelor. care a fost înlocuit de o listã pentru 16 canale favorite. Cu 2. Atât Panasonic.v i d e o m a g a z i n e 75 . precum ºi intrãri frontale. înainte de orice. Mufa are rolul de a elimina DVI. Partea de electronicã trebuie sã recunoascã tehnicile diferite de înregistrare ale emisiunilor TV sau filmelor ºi sã le prelucreze în mod corespunzãtor.

Chiar ºi televizoarele cu tuburi vor fi puse în dificultate. De aceea. Sunetele legendarelor imnuri din celebrul “Star Wars . iar în al doilea rând. Aceasta deseneazã imagini excepþional de plastice ºi bogate în contraste ºi are o valoare fantasticã pentru negru. în fine. prin modelul PDP-436 RXE. Mulþumitã meniurilor ºi telecomenzilor bine sistematizate. ºi crawling dots. dacã þinem cont de armonia impresionantã a imaginilor. se realizeazã prea încet. În general. zgomotul de imagine nu mai intrã în discuþie la Panasonic. nu are decât puþine licãriri ale rândurilor. iar spaþiile largi insuficient de adânci. Din contrã. modelul fiind potrivit pentru cei care doresc sã vizioneze emisiunile televizate la lumina zilei. instalarea este o joacã de copil. din contrã. Rezultatul a constat în uºoare licãriri ale imaginii la scenele foarte luminoase. Pioneer a obþinut un scor final de 17 puncte. spre deosebire de multe alte modele de televizoare plate. a realizat chiar 18 puncte. ambele modele au impresionat prin culori foarte naturale ºi puternice. Îmbucurãtoare sunt ºi rezultatele de la TESTfactory. redarea culorilor mi se pare mai naturalã. prefer totuºi modelul de la Pioneer. Descãrcarea celulelor de plasmã. Datoritã claritãþii surprinzãtor de înalte. În plus. posedã o tehnicã mai bunã de scanare progresivã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . este foarte simplã. cu semnal video. Imaginile lui Pioneer au fost mai bogate în contraste. atunci când la testare au fost ridicate jaluzelele. încât televizorul a redat imagini extrem de clare ºi aproape lipsite de zgo- mote. La Pioneer. în general. nu a diminuat cu nimic plãcerea vizionãrii unui film. detaliile nu au fost excesiv accentuate. roata s-a întors. pe ici pe colo. Panasonic fiind cel mai bun la acest capitol. alegerea modelului potrivit de plasmã depinde nu numai de caracteristicile tehnice. per HDMI. “Bogãþie nemaivãzutã de contraste” Pioneer a realizat. Aceste mici slãbiciuni nu sunt importante.TV&SAT Design elegant: formele nobile ale carcaselor nu corespund preþurilor relativ reduse. care atestã faptul cã ambele modele au potenþial pentru a deveni plasme de referinþã audio-video. apãrând. Sebastian Kovacs “Efect vizual pregnant” Chiar dacã Panasonic TH-42 PV 60 E este. Prelucrarea semnalului este atât de bine realizatã de celulele de plasmã. ambele modele având conexiunile frontale plasate central sub o clapetã. lumina zilei. În fine. În sistemele Home Cinema cu iluminare sãrãcãcioasã. deºi exactã. ci ºi de preferinþele personale. La scenele foarte întunecate. pentru a urmãri performanþele aparatelor la Care este cea mai potrivitã plasmã? La un asemenea nivel de calitate. Dar. Modelul nu a atins aceeaºi valoare bunã pentru negru ca ºi contracandidatul sãu de la Panasonic. amândouã modelele de plasmã au fascinat prin imagini excepþional de plastice pe ecranele lor uriaºe de 106 cm. cu o rezoluþie pentru detalii mai mare ºi zgomot mai redus. mulþumitã valorilor mai bune obþinute de tuner. Sistemele de operare de la Panasonic ºi Pioneer sunt asemãnãtoare. la recepþionarea semnalului TV. Panasonic a fascinat prin valoarea sa excepþionalã pentru negru. de aceea nu ne-a deranjat nici redarea un pic rozalie a feþelor la Panasonic. DUELUL CAMPIONILOR “Hrãnite”.Episode III” au fost redate echilibrat ºi cu naturaleþe. cât ºi trãsãturile fine ale feþelor. iar sunetul. în timp ce Panasonic. Ele au redat cu precizie atât structurile dure ale unui zid. Pioneer a pierdut o idee din plasticitate. cu imagini echilibrate ºi funcþie De-Interlacer de top. Dar ceea ce mi se pare mie cã lipseºte este nivelul o idee mai bun de claritate ºi adâncimea imaginilor pe care le obþine modelul Panasonic. de aceea imaginile sale au fost mai plate. cea mai bunã plasmã. IMAGINILE HDTV PERFECTE Conversia progresivã a imaginilor de film a fost stãpânitã cu suveranitate de plasma Pioneer. Însã. Filtrul pieptene a lui Pioneer nu a putut împiedica complet. un display de primã clasã. Daniel Chira 76 a u d i o . modelul PDP-436 RXE oferã cel mai bun efect vizual la luminã naturalã. Panasonic a strãlucit prin baºi ceva mai puternici ºi voci mai clare. fapt ce nu trebuie neglijat. la care s-a adaugat ºi un mic dezavantaj. licãrirea culorilor. aproape de perfecþiune. a putut fi remarcat efectul de dithering. În primul rând.

ceea ce explicã ºi preþul considerabil mai piperat al modelului. plãcute ºi foarte armonioase. 40 puncte FOARTE BINE excepþional bine foarte bine foarte bine foarte bine 33 FOARTE BINE excepþional foarte bine foarte bine foarte bine bine 33 Videotext Page catching/teme-meniu –/– •/• (30%) (20%) (20%) (20%) (10%) max. imaginile fiind. o deficienþã pe care inginerii ar trebui sã o rezolve de urgenþã.9 dB 56.300 de euro. Luminozitate: -1. 20 puncte Zgomote perturbatoare MÃS.com 24 luni Plasma 109 cm 1024 x 768/16:9 108 x 74 x 28 cm – RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Valorile corespund datelor din meniu pentru fiecare model în parte Contrast: 40 % Luminozitate: 40. 10 puncte BINE REZ. alegere AV: Film. Cinema: standard Panasonic TH-42 PV 60 E 2300 Euro Pioneer PDP-436 RXE 3300 Euro Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner sat echipare ulterioarã Analog/digital/twin/pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat DVB-C dotare ulterioarã/integrat –/–/–/– –/– –/– –/–/–/– –/– –/– • • • –/– –/–/– • – • –/– –/–/– TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea miºcãrilor Claritate Erori imagine Zgomot imagine max. plasma Pioneer se descurcã mult mai bine la lumina zilei. Prin HDMI. Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie EXCEPÞIONAL excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine 0.2 Watt 253 Watt 250 Watt 17 98 % 6720 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 77 % 54. Alimentate cu semnal TV. 100 puncte FOARTE BINE RAPORT PREÞ/CALITATE excepþional 7 79 BINE FOARTE BINE foarte bine 6 77 Difuzor out/cascã out Photo viewer prin card SD/memory stick/Compaq Flash USB/card PC –/–/– –/– –/–/– –/– CªTIGÃTOR audio-video www.com 24 luni Plasma 106 cm 1024 x 768/16:9 102 x 77 x 32 – Pioneer PDP-436 RXE pioneer.audio-video.5 %.v i d e o m a g a z i n e 77 . CONCLUZIE Cea mai bunã plasmã testatã vreodatã de cãtre audio-video magazine se numeºte Panasonic TH-42 PV 60 E ºi are preþul de 2.3 %.43) Prelucrare semnal HDTV/HD-ready Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/boxã Dolby Difuzor/demontabil/opþional Rezoluþie relativã tuner Zgomot culoare tuner Consum curent standby Parametrii fabricaþie Parametrii audio-video Zgomot luminozitate tuner (10%) CONEXIUNI Scart/ din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) HDMI 3/2/2 1/–/– –/–/1 2 –/– –/– • •/•/–/– –/• 3/2/2 1/–/– –/–/– 1 –/– –/– • •/•/–/– –/– OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda max. 10 puncte BINE bine mulþumitor bine bine 6 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7 DVI/cu HDCP RCA-AV-in/S-Video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-Video/VGA/DVI (40%) (30%) (20%) (10%) Instrucþiuni de utilizare Instalare DOTARE max. AUDIO-VIDEO max.3 Watt 320 Watt 274 Watt 18 93 % 7060 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 89 % 55. Pentru obþinerea unor imagini perfecte. Saturaþie a culorilor: 47. REZULTATE TESTARE DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Tehnologie Diagonala vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxe L x Î x A Panasonic TH-42 PV 60 E panasonic. Panasonic a redat motivele foarte întunecate prin imagini mai clare ºi mai bogate în detalii. 20 puncte TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã •/• –/– –/– –/– FUNCÞII 14 Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern •/• •/• •/• •/• •/• • •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• •/• •/• • •/• –/– •/–/– TEST SUNET Redare muzicã/sunet BINE bine bine 15 BINE bine bine bine Comprehensiunea limbajului(40%) foarte bine (40%) (20%) (15%) (5%) (10%) (15%) (15%) (10%) (10%) (10%) max. DE LAB. La testul HDTV. Mod video: cinema Contrast: 22.ro RECOMANDARE audio-video Alte caracteristici 04/2006 a u d i o .2 dB Redare NTSC (3.4 dB 55. Saturaþie a culorilor:1. În cazul modelului Pioneer PDP-436 RXE însã aceste costuri suplimentare nu mai sunt necesare. membrii cârcotaºi ai juriului testãrii nu au putut descoperi nici o slãbiciune. în general materialele dificile de acest gen fiind perfect redate. Mod de activare:100 Hz . ambele modele au prezentat uºoare dezorganizãri ale canturilor. În plus.canturile motivelor au tresãrit continuu la Panasonic. Gamma: 3. Amândouã modelele de plasmã au avut imagini ameþitor de clare ºi naturale. totuºi.58/4.9 dB FOARTE BINE excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine mulþumitor 0. datoritã performanþelor bune la scanarea progresivã. fanii Home Cinema mai au nevoie de un player DVD cu funcþia De-Interlacer.

Camcorder TEST 4 camcordere DV PANASONIC NV-GS 280 EG PANASONIC NV-GS 300 EG SONY DCR-HC 94 E SONY DCR-HC 96 E 800 EURO 900 EURO 750 EURO 850 EURO 78 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

Candidatele testãrii au numai vizorul în formatul clasic TV.ro 04/2006 a u d i o . camcorderul va folosi pentru filmare diferite tipuri de cipuri. în urmã cu numai câþiva ani. modelele newcomer de camcordere ale anului 2006. la preþuri extrem de atrãgãtoare. formatul 4:3 este cea mai bunã alegere. preþuri de neconceput. Cinefilii iubitori de calitate au cel mai mult de câºtigat. ele nu oferã decât displayuri 4:3. mai ales pentru cã determinã ieftinirea modelelor convenþionale de camere video DV. cea mai interesantã fiind trecerea la formatul lat de imagine 16:9. nu existã diferenþe semnificative între înregistrãrile 4:3 ºi cele 16:9. La redare. obiectiv. La testare. sunt calitativ superioare celor DVD. La înregistrãrile în format larg. În plus. televizoarele în format 16:9 corecteazã aceastã imagine. mai ales. noile camcordere DV posedã formatul lat de imagine ºi multe alte funcþii speciale deosebit de atrãgãtoare. ambii producãtori ºi Sony ºi Panasonic sunt reprezentaþi de câte douã modele de acest gen. zonele superioare ºi cele inferioare ale cipurilor rãmân nefolosite. Campionul acestui cvartet de camcordere va fi stabilit. Dar dacã vreþi sã înregistraþi peisaje. cu cipuri de memorie. Dar. proporþiile ajungând sã fie din nou armonioase. efectul cinemascopic (panoramic) va fi mult www. în funcþie de sistemul folosit. în funcþie de format. Noile camere video prezintã ºi inovaþii. Dacã filmaþi în interiorul unei catedrale gotice.Redactat de: Aurora Hoduþ ÎN REGIE PROPRIE Pentru rezultate cât mai spectaculoase. toate fiind în favoarea clienþilor. înainte de începerea filmãrii imaginea este turtitã în plan vertical. imaginea câºtigând astfel în lãþime. Astfel. Din punct de vedere calitativ.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 79 . imaginile cinematografice pot fi savurate aruncând o simplã privire asupra displayului în format 16:9 în timpul filmãrii. sau hard-disk-uri. O HOME MADE HOME-CINEMA Faptul cã tehnologia DV nu este încã depãºitã o demonstreazã. care afiºeazã dungi negre pentru modul imagine latã. se îngrãmãdesc în sezonul 2006. în urma examinãrii. multitudine de noi modele de camcordere DVD. Niciodatã pânã acum nu au existat atât de multe modele de camcordere. modelele de top de camcordere DV de la Panasonic ºi Sony costã între 750 ºi 900 de euro. care folosesc aceastã tehnicã de înregistrare. Se ºtie cã înregistrãrile DV. În formatul lat de imagine. Deºi modelele mai vechi de camcordere filmeazã în format 16:9. pentru aparate de asemenea calitate.

Din pãcate. direct de pe camcorder. fãrã a mai fi nevoie sã se foloseascã drumul ocolit prin modul redare. unghiul vizual a crescut de la 39 la 42 de grade. funcþia privire retrospectivã permite controlul rapid al fotografiilor realizate. la modelul Panasonic. Sony se bazeazã pe tehnologia cu un cip. iar cele de la Panasonic. cât ºi film. colorate natural ºi proaspãt. Camcorderele pot utiliza. Cei care utilizeazã frecvent camcorderul pentru fotografii digitale au nevoie nu numai de valori înalte pentru rezoluþii. cât ºi duo-ul de la Panasonic. atât în modul foto. ceea ce corespunde în ambele cazuri pentru o valoare finalã de 2. Doar la testul lowlight au apãrut deficienþe. absolut sigur ºi cu viteza fulgerului. Deºi culorile ºi claritatea au fost calitative. Calitãþile ºi slãbiciunile camcorderelor în rolul secundar de camere foto digitale pot fi analizate în tabelul com- Mai bine decât pe staþia de docking: legãtura USB ºi DV spre computer se face. Autofocus-ul a funcþionat.4 megapixeli. Datoritã meniului bine sistematizat. În ciuda acestei deosebiri. în acest format. sunt identice. multe dintre funcþiile manuale pot fi operate cu uºurinþã. valoarea rezoluþiei este aproape identicã. iar la cadrele în miºcare au apãrut artefacte. + + + + CªTIGÃTOR audio-video Cele douã modele noi de la Panasonic. atât Sony. la ambele modele a existat un zgomot redus de imagine.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . de aceea efectul cinemascopic este ceva mai redus. în timp ce Panasonic foloseºte tehnologia cu trei cipuri. cu 2016 x 1512 pixeli. De aceea. formatul 16:9. duo-ul profitând din plin de pe urma tehnologiei cu trei cipuri. iar prin microfon abia dacã au fost stocate pe bandã zgomote perturbatoare. s-a evidenþiat duo-ul de la Sony. precum ºi datoritã joystick-ului. În scopul examinãrii claritãþii. parativ alãturat. iar prezenþa unei intrãri externe pentru microfon mãreºte valoarea de utilizare a aparatului. lipseºte ieºirea pentru cascã audio. La Panasonic. 80 a u d i o . având tehnologie cu trei cipuri. închiderea automatã a obiectivului protejeazã lentila. Stabilizatorul optic de imagine a corectat eficient imaginile. cu 2048 x 1512 pixeli. 2016 x 1134 pixeli. 2048 x 1152 pixeli. Modelele de la Sony au. la 44 de grade în formatul 16:9. Panasonic a înregistrat sunetele clar ºi curat. dar cu o rezoluþie ceva mai redusã.Camcorder NV-GS 280/300 EG PANASONIC delul GS 280. pentru cã. utilizatorul poate mãri FOTOGRAFI TALENTAÞI O trãsãturã comunã candidatelor testãrii este capacitatea lor de a realiza fotografii digitale. La testul audio. de la 38 de grade în modul 4:3. necesarã pentru controlul sunetului. spre deosebire de Panasonic. mai ales. În acest scop. chiar ºi în modul foto. Înregistrãrile au fost mereu foarte clare ºi detaliate. La acest capitol. livreazã imagini de câte trei milioane de pixeli. Sony a mãrit unghiul vizual. Utilizatorii care nu au nevoie sã transfere din nou pe bandã DV materialele prelucrate pe computer vor fi mulþumiþi de mo- CªTIGÃTOR audio-video GS 300: intrare digitalã Culori foarte naturale Claritate bunã Operare simplã Nu are ieºire pentru cãºti Rezultat audio-video GS 280: Bine (69 puncte) GS 300: Bine (70 puncte) mai pregnant dacã filmaþi în format larg. ci. cu explicaþii intercalate. realizând pe aceastã cale o economie de 100 de euro. Singura deosebire este prezenþa intrãrii digitale la modelul GS 300. în orice situaþie. de o dotare tehnicã corespunzãtoare. Similar modelelor Sony.

Seriile de expunere pot fi realizate numai de Sony. uºureazã schimbarea casetei. care marcheazã pe display pãrþile din imagine supraexpuse la luminã. Astfel cresc ºansele ca una dintre cele trei fotografii sã aibã. Cineaºtii. ambele camcordere atrag prin câteva funcþii speciale. Toate cele patru modele au câte un bliþ. oferind astfel posibilitatea de a digitaliza vechile “comori” video analog. care. Panasonic permite introducerea manualã a parametrilor pentru timpii de obturare. Rezultatele testãrii audio au fost bune. Ambele camcordere stau bine în mânã datoritã lãþimii lor corespunzãtoare. dar operarea touchscreen-ului are nevoie de antrenament. mai ales la folosirea camcorderului fixat pe stativ. Microfoanele externe nu au o intrare separatã. chiar ºi Mai bine decât în jos: deviceul. cât ºi cele de la Panasonic. culorile ºi claritatea imaginilor modelelor Sony nu au atins nive- SONY lul de calitate al celor de la Panasonic. Intercalarea cadrelor auxiliare ajutã orientarea în plan orizontal. spre deosebire de Panasonic. la o distanþã de 0. Seriile de fotografii sunt realizate de Panasonic la o rezoluþie de numai 640 x 480 pixeli. Funcþia Tele-Makro. Zgomotele de imagine au fost reduse. www. La fiecare apãsare asupra declanºatorului. camcorderul face trei fotografii. suplimentar. oferitã atât de aparatele Sony. de fapt maxim 3 fotografii. Sony permite filmãri accelerate (undercranking). + + + + - HC 96: intrare analog/digital Funcþii speciale practice Mod foto confortabil Zgomot imagine redus Nu are intrare pentru microfon Rezultat audio-video HC 94: Bine (66 puncte) HC 96: Bine (67 puncte) imaginile. cât ºi la fotografiere. dar. Stratul special de acoperire al displayului este foarte practic. TRUCURI INTELIGENTE Utilizatorii lui Sony pot marca cu degetul o zonã pe touchscreen.ro 04/2006 a u d i o . Mufele USB ºi DV existã numai în partea externã fixã. datoritã funcþiei preiluminare. DCR-HC 96 are. luminozitatea optimã. la înregistrare.v i d e o m a g a z i n e 81 . este deosebit de atractivã pentru fotografierea sau filmarea animalelor în miºcare. deoarece datoritã lui ecranul poate fi urmãrit cu uºurinþã. chiar dacã viteza de zoom este ceva mai micã. chiar ºi la luminã solarã puternicã.audio-video. o intrare digitalã ºi una analog. Funcþiile modului film pot fi ºi ele folosite pentru fotografiere. care va apãrea. În rest. cu siguranþã. atât la filmare. Suplimentar. poate împiedica colorarea ochilor în roºu. Cu ajutorul acesteia poate fi luatã în vizor. o insectã minusculã. ele pot fi conectate numai prin papucul inteligent pentru accesorii. În schimb. cu funcþie interval. o funcþie practicã în cazul fotogra- fierii evenimentelor sportive. dar la fel de bine ca ºi cel optic al lui Panasonic. La testul video.5 secunde una de alta.DCR-HC 94/96 E Modelele de la Sony se deosebesc numai la partea de conexiuni. iubitori de efecte speciale. Stabilizatorul electronic de imagine funcþioneazã numai în modul film. pe bandã sau pe card de memorie. ambele modele au avut sunete ceva mai surde. cu deschidere în sus. fiecare cu altã valoare de expunere la luminã. extrem de clarã. se vor bucura de posibilitatea de a efectua înregistrãri individuale. la dimensiuni mari. mai ales la lowlight. precum funcþia-zebra. în timp ce Sony face acest lucru la rezoluþia maximã.

1/50 – 1/8000 Sec.5 – DATE Tip sistem/tip memorie Greutate cu acumulator+casetã Dimensiuni (L x Î x A) Obiectiv superangular maxim Factor zoom optic Filet filtru Dimensiuni cip (diagonala) Rezoluþie chip (brut) Stabilizator imagine Vizor Rezoluþie vizor Dimensiuni display (diagonala) Rezoluþie display Timp de funcþionare maxim SP/LP FUNCÞII VIDEO SONY La modelele Sony.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. imaginile fixe sunt mai bune. Foarte larg: în modul 16:9 Sony oferã un randament mai bun al obiectivului superangular.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7. focus punct ºi mãsurare punct FUNCÞII AUDIO Sonorizare ulterioarã Modulare manualã sunet Microfon zoom Filtru vânt demontabil FOTOGRAFIE Timp manual obturator Niveluri diafragmã Blitz/reglabil Preblitz Luminã auxiliarã AF Declanºator automat Funcþie de presiune Retrospectivã fotografii Poate fi ºtearsã direct/ mãritã Interval fotografie Scene automatic Serie expunere Serie fotografii Bandã pe card FUNCÞII FOTO Device card Rezoluþie foto maximã Software foto PC/MAC Blitz /putere blitz reglabilã CONEXIUNI Intrare/ieºire digitalã Intrare/ieºire analog Mufã microfon/cascã Papuc accesorii simplu/inteligent Interfaþã USB ACCESORII LIVRATE Încãrcãtor acumulator de valoare Telecomandã Cablu FBAS/adaptor scart Cablu S-Video/ cablu FireWire Cablu USB Software editare REDARE Afiºare index Zoom redare Slideshow Funcþii speciale Card memorie 82 a u d i o .6 LE Sweet Movie Life – FUNCÞII FOTO Producãtor Model Panasonic NV-GS 280/300 1/25 . dar culorilor le lipseºte ceva din contrast ºi prospeþime.1/2000 s 34 •/• • – 10 sec. per manetã per manetã –/• –/• –/• –/• – – – – –/• –/• • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• –/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. la fel ca ºi la modul film.5 – Sony DCR-HC 96 E sony. Înregistrare format lat: cinema/full Înregistrare infraroºu Lampã video montatã Funcþii video-mail/streaming 5 5 •/• •/• –/•/• –/•/• 1/50 – 1/8000 Sec.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8.Camcorder Modul foto Deºi ambele camcordere realizeazã fotografii de aproximativ 3 Megapixeli.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. mulþumitã elasticei puneri în concordaþã./retrospectivã înreg.7 x 7. faþã de modelele Panasonic DOTARE PANASONIC Duo-ul de la Panasonic are. Programe AE Tasta contraluminã/diafragmã manualã Corecþie de alb: hold/fix/manual Timp manual obturator Focus manual Cãutare înreg.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . existã totuºi deosebiri între ele.7 x 7.7 inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• –/• –/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8. culori mai puternice ºi mai multe detalii.6 LE Sweet Movie Life – • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• •/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Panasonic NV-GS 280 EG panasonic.7inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• •/• •/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2. PictBridge – –/– – 5 – numai VGA • • – • Tele Macro. PictBridge • •/• • 5 • • • • • • Tele Macro. dar zgomotul de imagine este destul de semnificativ. Spre înãlþimi: în modul 4:3 Panasonic foloseºte considerabil mai mulþi pixeli decât în formatul 16:9.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Sony DCR-HC 94 E sony.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Panasonic NV-GS 300 EG panasonic. nuanþe piele Sony DCR-HC 94/96 E – 24 •/• • – 10 sec.

6 dB 33.2 dB 45. în plus.7 dB 41.5 dB 42.1 dB foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine 117/133 Min.9 % 53.9 % 75.0 dB 45. avantajos plasat.3 % bine 49.0 MHz 76.6 % 55. dupã o scurtã perioadã de antrenament.2 dB 45.15200 bine/foarte bine 100 Lux 49.9 % 76.audio-video.4 dB 23 20 Lux 53.8 % 53.7 % 54. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE Bine 8 70 MULÞUMITOR BINE foarte bine 6 69 MULÞUMITOR BINE bine 8 67 MULÞUMITOR BINE bine 6 66 www.1 dB 5. modelele lansate de Sony sunt cea mai bunã alegere. REZULTATE TEST Producãtor Model Preþ Panasonic NV-GS 300 EG 900 euro Panasonic NV-GS 280 EG 800 euro Sony DCR-HC 96 E 850 euro Sony DCR-HC 94 E 750 euro TEST IMAGINE Claritate Redare culoare Contrast Erori imagine/zgomot imagine Autofocus Stabilizator Lowlight FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 TEST SUNET Sunet limbaj/muzicã Efect stereo Zgomote proprii/zgomote BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/bine bine bine/bine 10 BINE bine/bine bine bine/bine 10 MÃS. Cu ajutorul mini-joystick-ului.5 % 4.1 % bine 5.4 dB 35.7 dB 53.9 % 52. compania Panasonic a renunþat la funcþiile speciale.2 % bine FOARTE BINE 1350 Lux 65.0 % 53.6 dB 44.8 % 25.0 MHz 75.4 % mulþ.1 dB 22 20 Lux 51. un avantaj pentru imaginile portret. înainte de orice. con- centrându-se asupra unui sistem simplu de operare.12300 bine/foarte bine 100 Lux 63. CONCLUZIE În scopul utilizãrii duble a camcorderului.9 dB 50.8 % 55.7 dB 36. DE LABORATOR Redare culoare Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare camerã Rezoluþie Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare înregistrare Caracteristica de frecvenþã microfon Domeniul de transmisie Evaluare sunet Timp maxim înregistrare display/vizor FOARTE BINE 1350 Lux 72. ªi mai trebuie spus ceva înainte de concluzie.0 MHz 75.2 dB excepþional excepþional excepþional mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine bine 70 % mulþumitor159 .9 dB 33.2 % 32. FOARTE BINE 1350 Lux 72. Modelul produs de Panasonic permite.1 % 50.2 % 8. OPERARE Ergonomie Ghidare utilizator Elemente de operare Meniu Telecomanda Instrucþiuni de utilizare BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 DOTARE REZ.7 dB 43.3 % 2.6 % 66.7 dB excepþional excepþional foarte bine mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine suficient bine 68 % 170 . de filmare sunt sfãtuiþi sã achiziþioneze unul dintre modelele companiei Panasonic.v i d e o m a g a z i n e 83 .0 % 75.6 % 52.3 % 52.4 % 55.6 % bine 5.0 % 40. mulþumitor/bine 95/110 Min.0 % 3.0 % 27.8 % 51.1 % 27.0 % 40.9 dB 48.7 dB 51.9 % mulþ.7 % 67.1 dB 4. pot fi reglate aproape toate funcþiile folosind degetul mare.4 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional bine suficient mulþumitor bine/foarte bine 62 % 224 .5 dB 42.9 MHz 75.8 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine 72 % mulþumitor182 .5 % 22 20 Lux 55.5 dB 51. aureolarea special pentru nuanþele pielii.4 % 33. drept aparat de filmat ºi camerã digitalã.1 dB 41.0 dB 43. Denivelãrile pielii pot fi astfel bine caºerate.ro 04/2006 a u d i o .0 % 34.10700 100 Lux 63.0 % 53.1 % 76.4 dB 53. FOARTE BINE 1350 Lux 64.9 dB 51.15200 100 Lux 46. 107/128 Min.4 % 67.7 dB 49.8 % 52. În ceea ce priveºte dotarea.7 % 52. 117/133 Min. Cei interesaþi.4 % 52.6 % 23 20 Lux 53.7 dB 49.7 % 76.de la distanþe considerabile.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Home Cinema GATA DE SPECTACOL! Patru modele noi de receivere AV de mare putere. ies la rampã. superioare concurenþei? 84 a u d i o . dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase. Sunt. oare.

Însã redarea cât mai naturalã a muzicii are TEST 4 RECEIVERE AV DENON AVR-1706 HARMAN/KARDON AVR 135 MARANTZ SR 4600 YAMAHA RX-V 559 350 EURO 400 EURO 400 EURO 400 EURO www. Câºtigãtor al acestei competiþii acerbe este. sã atingã nivelul optim de putere în colaborarea cu setul de incinte acustice B&W.audio-video.Redactat de: Daniel Chira e piaþa receiverelor AV se duce. la valori de ordinul sutelor de waþi. la pasajele cele mai zgomotoase.v i d e o m a g a z i n e 85 . o luptã îndârjitã pentru supremaþie. calitãþile sonore ale celor patru modele de receivere AV. costã acum mult mai puþin. de câþiva ani. începând de la 400 de euro poþi achiziþiona modele de receivere AV dotate cu Pro Logic IIx. meniu ºi conexiuni pentru componente. E oare posibil ca aceste receivere AV. pe canal. cu funcþii cuprinzãtoare. Însã. care odinioarã aveau preþuri în jurul a 1. boxe de referinþã audio-video? Sistemele Home Cinema pretind. la testare. intervine o nouã problemã: o dotare atât de încãrcatã în partea frontalã nu va avea repercusiuni negative asupra calitãþii sunetului? Un motiv în plus pentru audio-video de a examina minuþios. relativ ieftine. utilizatorul. este în continuã creºtere. evident.ro 04/2006 a u d i o .000 de euro. Preþurile se aflã mereu pe o pantã descendentã accentuatã. Receivere AV. sunete nedistorsionate la o valoare a amplitudinii de 105 dB. deºi oferã aceeaºi calitate. ceea ce înseamnã pentru receivere sarcina dificilã de a ridica nivelului puterii. iar numãrul de modele noi. P LA MARE CÃUTARE La testare s-a acordat o atenþie deosebitã ºi problematicii puterii dezvoltate de aceste modele. pentru scurte perioade de timp. Astfel.

în hit- ul Eagles “Hotel California”. care lucreazã cu frecvenþa de eºantionare deosebit de razantã de 192 KHz. în timp ce un procesor de semnal “Sharc”. via mufele composite ºi SVideo. Playerul mobil MP3 poate fi “parcat” în adaptorul YDS-10 (accesoriu opþional). aparatul nu s-a deconectat nici la valoarea înaltã de 100 dB. de mare putere. + + + + + Sunet puternic ºi bine conturat Convertor video-up Comutator de fazã subwoofer Meniu bine structurat Setat pentru modul iPod Rezultat audio-video Bine (68 puncte) AVR-1706 DENON Cel mai ieftin model din actualul test ascunde. via meniu. Modelul dispune de o caracteristicã atrãgãtoare pentru posesorii de Apple-iPod. o tehnologie pretenþioasã. sunetelor. s-a deconectat. La nevoie. atrage atenþia printr-un converter videoup. În plus. în interiorul carcasei sale cu forme elegante. aparatul produs de Denon a convins prin sunete neutre ºi naturale. ci examineazã. comparativ cu modelul Yamaha. aparatul. inclusiv microfon de mãsurã. foarte clar conturate ºi naturale.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . iar poziþia de fazare la ieºirea subwoofer-ului poate fi. Denon este singurul din test care posedã un dispozitiv de calibrare automatã a boxelor. La frecvenþele joase sunetele nu au fost atât de puternice ºi de bine conturate ca ºi cele ale contracandidatului sãu Yamaha. la volum mare. care are rolul. Yamaha s-a detaºat de contracandidaþii sãi prin sunete extrem de puternice. care oferã putere bornelor boxelor. Denon AVR-1706 posedã ºapte outputuri cu tranzistoare individuale. dar modelul s-a impus printr-o redare sonorã cultã ºi suveranã. + Dispozitiv AV-Sync + Dispozitiv calibrare boxe + Sunet neutru + ªapte outputuri . În plus.Home Cinema RX-V 559 YAMAHA Modelul Yamaha RX-V 559 pare a fi foarte bine echipat. modificatã. reprezintã o altã caracteristicã interesantã a acestui model. preia operaþia de decoding. Pasajele cu frecvenþe deosebit de joase au creat dificultãþi receiverului. Convertoarele digital/analog. iar prin telecomandã se poate naviga prin meniul afiºat pe displayul lui Yamaha. Yamaha temporizeazã. La testul audio. poziþia fazei boxelor. Dar odatã cu ajustarea impedanþei boxelor. cât ºi la concertele live. sunetele tobelor conga din “Hotel California” au fost ceva mai moi ºi insuficient spaþializate. atunci când. De pildã. Deºi. astfel încât calitãþile sale tonale au plãcut la fel de mult atât la scenele turbulente din filme. de asemenea. campionul testãrii a reacþionat mult mai echilibrat. Deºi are “numai” ºase outputuri. de a pregãti imaginile recepþionate pentru ieºirile HDTV pentru componente. La testul audio.Nu are ieºire digitalã Rezultat audio-video Bine (62 puncte) 86 a u d i o . În plus. înlesnind setup-ul subwoofer-ului. Poarta dock: mufa multipin pentru interfaþa iPod preia datele audio ºi transmite impulsuri de comandã. semnalul audio în funcþie de timpul de prelucrare al displayului. Auto Setup regleazã nu numai distanþa ºi volumul difuzoarelor. au bubuit tobele conga. a fost extrem de sensibil în redarea detaliilor sonore ºi la spaþializarea Santinela audio: microfonul de mãsurã Audio Tehnica transmite semnalul preluat de la boxe spre receiver. Frecvenþa de tãiere a filtrului subwoofer-ului poate fi ajustatã pânã la valori foarte mici. modelul a demonstrat cã poate sã rãsune puternic. prin funcþia AV-Sync.

Într-adevãr. Cu sunete ceva mai moi decât cele ale lui Denon ºi mai neclare decât cele ale lui Yamaha. iar. Spaþializarea sunetelor s-a concentrat. nici prea moale. sunetele nu au fost redate în maniera directã a modelului produs de Ya- maha. reuºind sã obþinã sunete nedistorsionate la un volum mare.v i d e o m a g a z i n e 87 www. Ceea ce lasã de dorit este numãrul restrâns de frecvenþe de tãiere pentru ieºirea subwoofer-ului. fost mici. cele trei valori de frecvenþã cut-off aflate la dispoziþie fiind supãrãtor de puþine. Cele ºapte outputuri. receiverul a reuºit sã atingã nivelul corespunzãtor de putere fãrã a eºua. Marantz a fost mai moale decât Yamaha. extrem de simplu ºi de bine realizat. în centrul spaþiului de audiþie. fãrã a diminua totuºi panoramarea sunetului. caracteristici prea des întâlnite. finisarea calitativã a modelului corespunde nivelului tehnic înalt ºi dotãrii cuprinzãtoare. Modelul poate fi confortabil setat prin meniul afiºat pe ecran. modelul a avut un comportament echilibrat. modelul a rãsfãþat totuºi auzul la testare prin nuanþe bogate în detalii pentru frecvenþele medii. efectul sonor a fost totuºi demn de luat în seamã. permite efectuarea setup-ului chiar ºi în lipsa meniului afiºat pe ecran. bogatã în detalii ºi mai spectaculoasã. la valori ale amplitudinii de peste 100 dB. + + + + Finisare excepþionalã Operare simplã Sunet bun Ieºire preamplificator Putere de ieºire redusã Chiar dacã la volum mare.ro . dar totuºi fãrã nici o slãbiciune evidentã. iar baºii nu au fost atât de hotãrâþi. situate în partea frontalã. este informativ ºi perfect lizibil. funcþia ProLogic IIx. pe douã rânduri. la acest preþ.SR 4600 MARANTZ Receiverul Marantz valoreazã mult mai mult decât s-ar crede. modalitatea sa dinamicã de redare a sunetelor a fost remarcabilã. Marantz poate fi setat ºi fãrã telecomandã. care permite frecvenþe difeFace luminã: displayul pe douã rânduri al lui Harman informeazã despre absolut orice. Dar pentru efectuarea acestei operaþii este nevoie.audio-video. nici prea dur. prilej cu care pot fi ajustate câteva funcþii. luând în considerare preþul modest de 400 de euro. mai ales. La sunetul multicanal. precum ºi partea de recepþie echipatã cu posibilitatea de a introduce direct valoarea frecvenþei pentru un emiþãtor anume. La modul Hi-Fi stereo a rãsunat ceva mai apatic. redarea sonorã a fost aerisitã. De pildã: managementul separat pe canale pentru baºi. mai întâi. + + + + Management flexibil baºi Meniu Display informativ Intrãri digital frontale Telecomandã dificil de stãpânit Rezultat audio-video MULÞUMITOR (61 puncte) 04/2006 a u d i o . Totuºi modelul compenseazã prin limita de volum: din putere nu i-a lipsit nimic. Sistemul de operare. Totuºi. nu sunt. Deºi valorile mãsurate pentru puterea de ieºire au Rezultat audio-video Bine (62 puncte) AVR 135 HARMAN/KARDON Displayul tip panoramã. rite de tãiere de la boxele frontale ºi centru spre subwoofer. La testul audio. Sistemul de navigaþie: cu ajutorul tastelor cursorului. sã descoperi minuscula tastã de pe telecomanda insuficient sistematizatã.

Home Cinema

FRECVENÞA DE TÃIERE
Este acea frecvenþã la care are loc distribuþia spectrului sonor între subwoofer ºi sateliþi. Frecvenþa trebuie sã fie foarte fin ajustatã, pentru o repartizare optimã între woofer ºi sateliþi.

DOTARE
Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Yamaha RX-V 559 yamaha.com 400 euro 2 ani 44 x 18 x 40 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 13 •/– •/– • 160 ms in 1-msSteps Frecvenþã graniþã woofer comutabilã Dispozitiv calibrare automatã 40/60/80/90/100/ 110/120/160/200 – UKW/MW 40 – •/•/• •/– –/•/– • • Denon AVR-1706 denon.com 350 euro 2 ani 44 x 15 x 42 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 6 •/– –/– • 200 ms in 1-msSteps 40/60/80/100/12 0/150/200/250 • UKW/MW 56 – •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– – UKW/MW 50 • •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– 80/100/120 40/60/80/100/120/ 200 – UKW/MW 30 – •/•/• •/– –/•/• • – –/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– Marantz SR 4600 marantz.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/•/• •/• –/– 1 •/– –/– • – Harman/Kardon AVR 135 harmankardon.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/–/• •/– –/– 4 •/– •/– • –

DECODER SURROUND
Dolby Digital/Dolby Digital 6.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete ProLogic II/IIx/reglabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Programe sunet DSP Boxe surround 2 canale/Dolby Virtual Cascã surround/Dolby Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil

FRECVENÞA DE EªANTIONARE (SAMPLING)
Encodarea semnalului analog în semnal digital presupune mãsurarea valorii amplitudinii semnalului la intervale regulate. Frecvenþa de sampling reprezintã numãrul de eºantionãri asupra semnalului analog pe secundã. Pentru a evita erorile, frecvenþa de eºantionare trebuie sã fie dublã faþã de frecvenþa maximã a semnalului audio.

PARTE RECEPÞIE RADIO

Informaþii practice

Domeniu de frecvenþe Memorare staþii Valori directe frecvenþã RDS/PTV/radiotext

Power play
Cu un truc, Yamaha pãstreazã controlul chiar ºi la volum mare.

TELECOMANDA/CONTROL
Control sistem/bidirecþional Programabilã/cod producãtor/macro On-Screen-Display (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger

FUNCÞII VIDEO
Convert. comp.-S-Video/YUV/analog HDMI •/•/– De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil –/–/– Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu prin YUV/HDMI –/–/– –/– •/–

CONEXIUNI AV
Videorecorder RCA/S-video/scart 1/1/– 3/2/3/– 1/1/1/– •/– 1 2 •/– •/–/– 3/1/– –/–/–/– 1/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• • interfaþã iPod 1/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 1 2 –/– •/–/– 2/2/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – 2/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 2 1 –/– –/–/• 2/2/– –/–/–/– 1/1/–/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/–/• •/•/– – Re-EQ (coborâre înalte conectabil) 1/1/– 3/3/2/– 1/1/1/– –/– 1 1 –/– –/–/• 3/3/– –/–/–/– 1/1/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/–/• •/–/• – Sursã nivel înalt (set-top-box, DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi-room/video

Ascuns: în paginile de service ale meniului, Yamaha poate fi reglat pentru valori joase ale impedanþelor boxelor.

Yamaha a rãsunat la testare puternic, chiar ºi la valoarea de vârf de 106 dB. Dar atunci când, la acest volum, s-au adãugat impulsuri de baºi, aparatul s-a deconectat automat, din cauza boxei principale, care, în domeniul de frecvenþe dintre 100 ºi 160 Hz, a ajuns la o valoare apropiatã de 3 ohmi pentru impedanþã, ceea ce corespunde unui consum mare de energie. Pentru a evita o asemenea situaþie, vã recomandãm urmãtoarea procedurã. În timp ce þineþi apãsatã tasta “Straight”, acþionaþi asupra comutatorului de reþea, iar apoi prin “Straight” treceþi aparatul de la 8 la 6 ohmi ºi deconectaþi-l. Dupã aceastã operaþie, modelul RX-V 559 nu va mai avea sunete atât de clare la volum mare, dar cel puþin nu se va mai deconecta.

CONEXIUNI AUDIO
Recorder (bandã, minidisc) Sursã nivel înalt (CD, tuner) Phono (MM, MC) Intrare 5.1/6.1/7.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale optic/coaxial Ieºiri nivel înalt L/R/C/Sub Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Zona 2 Alte caracteristici

88

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

nevoie, pe lângã putere, ºi de simþ pentru detalii, calitate examinatã, în cazul celor patru candidate, la testul stereo. Modul în care s-au descurcat la testare receiverele AV, pe larg în tabelele, care însoþesc articolul.

CONCLUZIE
Provocarea lansatã de întrebarea retoricã: “Au nevoie sistemele Home Cinema de receivere AV?” a fost luatã în serios de toate cele patru modele testate. Dotarea corespunzãtoare, sunetul frumos, valorile adecvate ale puterii, finisarea calitativã ºi sistemele de operare simple sunt punctele forte ale acestor receivere. Ceea ce ar fi de reproºat este absenþa funcþiilor video din dotare. Deºi fiecare candidat atrage prin calitãþi proprii, totuºi, trãgând linia, Yamaha a adunat cele mai multe puncte, reuºind sã devinã campionul testãrii noastre.

REZULTATE TESTARE

Producãtor Model Preþ

Yamaha RX-V 559 400 euro
max. 50 puncte

Denon AVR-1706 350 euro

Marantz SR 4600 400 euro

Harman/Kardon AVR 135 400 euro

TEST SUNET
Hi-Fi PreoLogic-Surround Digital-Surround

FOARTE BINE
bine foarte bine foarte bine

37

BINE
bine bine bine

36

BINE
bine bine bine

35

BINE
bine bine bine

35

(40%) (20%) (40%)
max. 10 puncte

MÃS. DE LABORATOR
Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi

BINE
excepþional 90 dB 84 dB

7

MULÞUMITOR
bine 80 dB 78 dB foarte bine/bine 144/97 Watt 80/67 Watt mulþumitor 0,6 Watt

5

MULÞUMITOR
foarte bine 83 dB 81 dB foarte bine/mulþumitor 104/98 Watt 60/43 Watt mulþumitor 1,6 Watt

5

BINE
foarte bine 83 dB 82 dB bine/bine 104/71 Watt 92/66 Watt mulþumitor 2,5 Watt

6

(40%)

Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus stereo Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã (30%) Consum energie standby (30%)

foarte bine/bine 175/125 Watt 79/43 Watt bine 1,0 Watt

OPERARE
Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare

max. 20 puncte

BINE
bine bine bine bine

14

BINE
bine bine bine – mulþumitor bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor bine bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor mulþumitor bine

13

(40%) (30%) (20%) (10%)
max. 10 puncte max. 10 puncte max. 100 puncte

FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. AUDIO-VIDEO
RAPORT PREÞ/CALITATE

MULÞUMITOR BINE BINE
excepþional

3 7 68

DEFECTUOS BINE BINE
foarte bine

1 6 62

SUFICIENT BINE BINE
foarte bine

2 6 62

DEFECTUOS BINE MULÞUMITOR
foarte bine

1 6 61

CªTIGÃTOR audio-video www.audio-video.ro 04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 89

Home Cinema

VIA HDMI
De acum oferta este completã: playere DVD la preþuri avantajoase pot transfera digital semnalul, via HDMI. Va aduce acest lucru îmbunãtãþiri faþã de lumea analogicã Scart?

90

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

Redactat de: Sebastian Kovacs

TEST
5 playere DVD cu HDMI FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H PHILIPS DVP 5900 SONY DVP-NS 92 V THOMSON DTH 255 E 180 EURO 180 EURO 200 EURO 300 EURO 150 EURO

remurile în care cinematograful nu putea fi conceput fãrã uriaºele role de celuloid sunt de mult apuse. Între timp, mulþi regizori celebri, precum George Lucas, creatorul lui “Star-Wars”, folosesc doar echipament digital: camere digitale pentru filmare, iar pentru efecte speciale ºi prelucrare ulterioarã, cele mai performante computere în materie de graficã. În plus, proiectoarele lucreazã tot mai des în modul digital, iar colecþionarii de filme nu mai au nici un interes faþã de banda video analog, odatã cu victoria tehnologicã a DVD-urilor.

V

HDMI LA 150 EURO
Concepþia conform cãreia cele mai multe playerele DVD transferã analogic imaginile spre display este, de acum, anacronicã. Interfaþa digitalã a la DVI sau HDMI, prezentã, pânã de curând, doar în dotarea tehnicã a playerelor ºi recorderelor DVD de top, este exact ceea ce lipsea pentru a transforma întregul sistem într-unul digital. Samsung ºi Toshiba, prin modele proprii de numai 200 euro, au fost iniþiatorii modei playerelor DVD ieftine cu interfaþã HDMI. Exemplul lor a fost urmat, între timp, ºi de alþi producãtori, unii dintre ei reuºind sã realizeze playere digitale, cu preþuri sub 200 euro. Astfel, cel mai ieftin candidat din actualul test, Thomson DTH 255 E, costã numai 150 euro. Sony este reprezentat în test de modelul DVP-NS 92 (300 euro), un player DVD/ SACD, care, pe lângã imagini excepþionale, livreazã ºi sunet calitativ. Celelalte playere testate de la LG, Funai ºi Philips au preþuri situate în jurul a 200 euro.

DIGITAL, ADICÃ PERFECT?
Dotarea playerelor DVD, la preþuri avantajoase, cu interfaþã HDMI este a doua caracteristicã tehnicã obligatorie, dupã introducerea, începând cu anul 2003, a modului PALprogressive. Cu toate cã “digital” nu înseamnã neapãrat “optim”, legãtura HDMI oferã acum cele mai bune premise pentru transferul perfect al semnalului spre display sau proiector. Rezultatul depinde, în mod hotãrâtor, de calitatea semnalul trimis de player spre ieºirea digitalã. Toate playerele DVD testate au redat, pe HDMI, un semnal PAL progresiv (576p), sau o imagine înalt scalatã HD, cu valori de 720p sau 1080i. Dacã playerul “cârpãceºte” conversia progresivã sau sca-

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

91

playerul Sony se deosebeºte clar faþã de concurenþã. livrând imagini de film echilibrate. Sony a reuºit sã obþinã cele mai bune valori datoritã sunetelor dinamice ºi puternice. SONY DVP-NS 92 V PHILIPS DVP 5900 IMAGINI VIA HDMI Din fericire. s-a mai descoperit ceva. imaginile playerului Sony au pierdut din calitate. astfel încât. imaginile au fost bune. însã. de fenomenul de licãrire a liniilor. cât ºi pentru ºi imagine. atunci rezultatul de pe display va fi. au existat probleme la redarea culorilor. de altfel elegant ºi sofisticat. adâncimea corespunzãtoare ºi valorile reduse pentru zgomotul de imagine au fost principalii factori care au influenþat pozitiv calitatea imaginilor. unul modest. în funcþie de redarea de pe DVD sau SACD. Sony a realizat modelul DVP-NS 92 în douã variante de culoare: negru ºi argintiu. La testul audio. se realizeazã la calitate bunã ºi pe toatã suprafaþa displayului. în special la redarea de pe CD. deoarece imaginile au mai multã adâncime. decât cel prezentat pe lista noastrã. Pe de altã parte. modelul a rãsunat. dar. Interfaþa poate prelucra ºi înregistrãri HDTV. telecomanda playerului are multe dintre taste identic proporþionate. Sistemul de operare se evidenþiazã printr-un meniu stilat ºi bine sistematizat. La mãsurãtorile de laborator. iar redarea fotografiilor digitale. cel puþin. De-Interlacer-ul producând în loc de imagini clare. fãrã a fi. echilibrate Meniu bine sistematizat Sunet dinamic. playerul Philips s-a evidenþiat ca fiind cel mai mare consumator de energie în standby. slãbiciune constatatã ºi prin conexiunea YUV sau HDMI. prin telecomandã. însã. puternic T e l ec o m a n d ã i n s u f i c i e n t s i s t e m a t i z a t ã Iubitorii modelelor mãrcii Philips pot alege liniºtiþi acest player DVD. Pe calea analogicã. dacã materialul a fost înregistrat în modul interlaced de o camerã video sau TV. în cazul ideal. aproape toate playerele din testul actual au reuºit sã realizeze aceste operaþii foarte bine. Pentru aceasta. HDMI “High Definition Multimedia Interface” este o interfaþã care poate sã transmitã semnale digitale audio ºi video.1 se realizeazã diferit. Operarea aparatului se realizeazã uºor. PROGRESSIVE Emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale livreazã televizoarelor imagini pe rânduri: prima datã toate liniile impare. La unele dintre modele funcþia progressive-automatic a fost relativ repede depãºitã. Din punct de vedere sonor. Playerul Philips a funcþionat la capacitate maximã numai prin conexiunea HDMI. practic. + + Convertire progresivã bunã Sunet echilibrat Coloraþie uºoarã în verde prin RGB-scart Slãbiciuni la claritate Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) Bine (70 puncte) 92 a u d i o . partea lor electronicã trebuie sã ºtie. via scart în calitate RGB. iar prin conexiunea digitalã redarea a fost o idee mai plasticã decât pe calea analogicã. Sunetele au fost dinamice ºi bine spaþializate. în format JPEG. claritatea ºi redarea detaliilor au avut de suferit. însã. Funcþiile automate aleg modul potrivit. mai ales þinând cont de tendinþa tot mai clarã de micºorare a preþurilor acestor tipuri de aparate. Imaginile progresive au fost lipsite. Operaþia de setup este înlesnitã prin indicaþii clare ºi numeroase posibilitãþi de ajustare atât pentru sunet. apoi toate cele pare. în funcþie de materialul de ieºire de pe DVD. deoarece în comerþ aparatul va putea fi achiziþionat la un preþ mai mic cu cel puþin 50 de euro. Via ieºirea pe componente. Cu toate acestea. nu mai apare fenomenul de licãrire a rândurilor. dure. cu zgomot de pixelare redus. + + + Imagini armonioase. De-Interlacer-ul scaneazã liniile una dupã alta (progressiv). mai ales prin ieºirile digitale. ceva mai aspru. licãriri ale liniilor ºi imagini dezorganizate. nu a fost optimã. culorile au fost echilibrate. Setup-ul boxelor pentru ieºirea 5. la fel ca ºi pe HDMI. via Scart-RGB. playerul DVD demonstrând o uºoarã tendinþã spre colorarea în verde. În funcþie de aceasta playerul funcþioneazã în modul film sau modul video. nu poate însã justifica preþul destul de ridicat. Claritatea imaginilor. numãrul lor este corespunzãtor. cu siguranþã. La testul video. datoritã meniului bine sistematizat.Home Cinema larea. playerul a livrat cele mai armonioase imagini din test. PROGRESSIVE-AUTOMATIC Playerele cu scanare progresivã trebuie sã converteascã rândurile imaginii pentru redarea progresivã. Doar la scenele întunecate. În plus.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Deºi. Designul. mai ales în cadrul structu- Plug-in: Thomson este singurul player din actualul test care citeºte carduri de memorie de formate diferite. ori dacã a fost “citit” de pe un film. cât ºi în modul analogic stereo. Philips a plãcut atât pe calea conexiunii digitale. Din pãcate. Claritatea echilibratã. calea digitalã este cea mai bunã alegere. iar funcþia progressive mai bine realizatã.

care. O micã etichetã pe partea posterioarã a aparatului atestã sursa nivelului de performanþã: modelul dispune de tehnologia renumitului furnizor Faroudja. mai ales la modul RGB.audio-video. Sonor s-a comportat decent. alãturi de Sony.ro Bine (69 puncte) Bine (67 puncte) 04/2006 a u d i o . chiar ºi în condiþii de minimã vizibilitate. precum ºi JPEG ºi MP3. însã. fenomenele de licãrire a rândurilor ºi apariþia blocurilor aleatorii nu au putut fi îndepãrtate. la testarea de laborator Funai. performanþa lui LG DV 9900 H a fost de nivel mediu. Cu atât mai mult meritã lãudatã o caracteristicã tehnicã specialã. playerul LG oferã toate funcþiile semnificative. dar insuficient de clare. Dar în modul digital. Din pãcate. De aceea. Doar meniul. deºi corespunzãtoare. care trezeºte suspiciuni în privinþa calitãþii. Motive? Pe de o parte. iar conversia progresivã bine realizatã. bogate în contraste ºi frumos colorate. dezorganizate. Din punct de vedere calitativ. Funcþia progressive-automatic a fost rapid depãºitã. o adevãratã injurie. de aceea conþinutul este foarte dificil de citit. Din punct de vedere sonor. chiar ºi la scenele întunecate. efect care a fost evident ºi la conversia progresivã. din cauza numãrului mai mic de taste pe partea frontalã a playerului. Sistemul de operare este bine realizat. Faþã de contracandidaþii sãi se impune prin prezenþa în dotare a sloturilor pentru cardurile de memorie. Via HDMI. deºi ar fi fost de dorit o claritate ºi mai bunã a imaginilor. bogate în contraste ºi frumos desenate. Claritatea ºi valorile pentru zgomot. poate combina muzica MP3 cu fotografiile JPEG în slideshow-uri. oarecum. iar nuanþele pielii minim colorate în verde închis.v i d e o m a g a z i n e 93 . playerul a dezamãgit. Conversia progresivã nu a fost foarte bine stãpânitã. Redarea de pe DVD-uri mai puþin calitative a fost lipsitã de bogãþia de detalii. La testul video.FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H THOMSON DTH 255 E Playerele mãrcii Funai nu sunt tocmai vedete pe piaþa europeanã. modelul nu a avut de ce sã se ruºineze. ajustarea manualã nu este posibilã în modul progresiv. au fost calitative. fiind la nivelul contracandidaþilor sãi. datoritã cãrora playerul prezintã fotografiile de pe camera digitalã direct pe ecranul TV. Crucea cursorului necesitã o perioadã lungã de antrenament. ieºite din comun. ceea ce constituie un avantaj. este insuficient sistematizatã. nu a putut fi clasificat la acelaºi nivel de calitate cu al lui Sony. Funai combinã datele JPEG ºi MP3 în slideshow-uri cu fond sonor. Pentru fanii sistemelor Home Cinema. via HDMI. Telecomanda trezeºte mai puþin entuziasm din cauza tastelor mici ºi a separãrii lor neclare. Din punct de vedere sonor. imaginile modelului LG testat au fost armonioase. deºi conþin tot ceea ce este important. neobiºnuitã pentru acest segment de preþ: tastele telecomenzii universale sunt fluorescente. El redã toate formatele importante DVD. Imaginile au fost vivace ºi adânci. iar cablul HDMI este livrat împreunã cu playerul. sunetele. La o primã impresie. reuºeºte sã mai împace lucrurile. + + - Imagine progressivã armonioasã pe YUV Cablu HDMI livrat U º o a r ã t e n d i n þ ã s p r e v e r d e î n c h is ( R G B ) Claritate mai redusã + Telecomandã bine sistematizatã + Conversia progresivã cu ajustare manualã . Prin conexiunea pe componente culorile au fost armonioase. Thomson pare a fi o adevãratã afacere. iar inscripþionarea este oricum numai optimã nu. deºi posedã toate tastele importante. sunetele au fost deosebit de echilibrate. chiar ºi la volum mare. Cele patru pagini. playerul s-a comportat la fel de bine ºi de exact. La modelul testat. bine realizat. Intrucþiunile de utilizare sunt. numai dupã alegerea manualã a “modului 2”. La testul video. chiar dacã nu excesiv spaþializate. nici chiar cu material de film de înaltã clasã. imaginile au fost. fiind singurul model care a primit calificativul “foarte bine”. ceva mai “obosite”. care pot fi combinate în slideshowuri. La testul video. Mai mult decât atât. Cu toate acestea. modelul s-a comportat cel mai bine via Scart.Lipsuri în redarea detaliilor + + - Imagini corespunzãtoare via RGB Cititor card memorie Scanare progresivã cu slãbiciun i Instrucþiuni de utilizare ilizibile Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (69 puncte) www. preþul destul de mic. când imaginile au fost uºor dezorganizate. când au apãrut licãriri ale rândurilor. oferind destulã luminã. nu au fost în nici un caz. imaginile pãrând a fi filtrate. ceea ce îl face atrãgãtor pentru fanii multimedia. se poate adãuga pe listã ºi telecomanda. Thomson a obþinut valori destul de bune. au rândurile ºi cuvintele tipãrite prea apropiat. playerul DVD plat LG oferã o funcþie specialã. Prin ieºirile analogice sunetele au fost câteodatã. Cel mai ieftin model testat a ocupat ultimul loc în ierarhie. dar.

com 200 euro 2 ani 42. sã experimen- taþi. Pe de altã parte. MMC. calitatea rezultatului obþinut va depinde de nivelul de performanþã al aparatelor din sistem. Pe de o parte. deoarece displayurile de rezoluþie înaltã stãpânesc scalarea pentru valori mai bune ale rezoluþiei. în linii mari. caracteristica fundamentalã a imaginii.5 x 6 x 30 LG DV 9900 H lge.com 300 euro 2 ani 43 x 6 x 24 Philips DVP 5900 philips. DOTARE Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Sony DVP-NS 92 V sony. HDMI. nu este chiar extraordinar. atenþia. vã recomandãm. iar rezultatul este. a rãmas aceeaºi ºi la transferul digital. interfaþa nu costã prea mult. cu echipamentul pe care-l aveþi acasã.1 Ieºire cascã/reglabil Alte caracteristici •/•/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– • –/– divizor pt. via HDMI.1 Set-up volum/dimensiuni boxe/ ajustare timp funcþionare Amplificator dialog Imagine PAL/NTSC/convertor Parametrii imagine Prevãzuþi/individuali Scanare progresivã PAL/NTSC •/• •/• –/•/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/–/• 16 s mediu –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/–/• 11 s mediu –/– –/– – •/•/•/• • –/– •/–/• 1 –/0 •/1 1 • –/•/• –/•/– – –/– divizor pt.5 x 24 Thomson DTH 255 E thomson. Operaþia de scalare a fost. acum. HDMI ºi cablu HDMI –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 13 s mediu •/– •/– • •/•/–/– – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • •/•/• •/•/– – –/– ieºire divizor pt. La testare. slideshow JPEG cu efecte de mixaj –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 10 s tare •/– –/– – •/•/•/• – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. douã amãnunte au atras. imaginile de rezoluþie înaltã. Deºi câºtigul calitativ. imaginile livrate via HDMI au fost o idee mai armonioase. pentru comparaþia rezultatelor obþinute. MS ºi CF •/•/– •/•/• •/•/– •/•/• •/•/• • – – – – •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– •/•/–/• –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/– REDARE DVD-audio/SACD/MP3/WMA CD/VCD/S-VCD/JPEG/DivX DVD-R/-RW(VM)/-RW(VR)/-R DL/ +R/+RW/+R DL/-RAM Alegere directã titlu/capitol/ marker/timp Timp citire DVD Zgomote device Memorie redare/pt. Un lucru e clar: diferenþele de calitate existã atât în lumea digitalã. fiind la nivelul corespunzãtor de calitate. HDMI 94 a u d i o . mai adânci ºi mai bine organizate.com 180 euro 2 ani 43. indiferent dacã vorbim despre transferul simplu de semnal PAL spre display sau proiector.net 150 euro 2 ani 43 x 5 x 24 SUNET ªI IMAGINE Sunet Digital out: DD/MPEG-2/ DTS/96 KHz PCM Decoder: DD/DTS/DVD-audio/SACD Ieºire reglare volum 5. în practicã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . CONCLUZIE Putem afirma fãrã urmã de dubiu: ultimul pas spre digitizarea sistemelor Home Cinema îºi meritã. Însã.com 180 euro 2 ani 43 x 3. HDMI/ieºire YUV. pe care un player o redã prin conexiunile analogice pe componente.5 x 5 x 32 Funai DVP-6200 funaiworld. SD. cât ºi în cea analogicã. mai multe discuri •/• TELECOMANDA Controleazã TV/AV-receiver Aparate ale altor mãrci •/– ale aceluiaºi producãtor •/•/•/• – AFIªARE Titlu/capitol/timp funcþionare/ timp funcþionare rãmas Data rate Display iluminare reglabil/deconectabil •/• CONEXIUNE Scart/cu YC/RGB Numãr mufe scart S-video/numãr RCA-video/numãr Numãr mufe RCA-audio Ieºire YUV DVI/HDMI/HDCP Ieºire digitalã optic/coaxial/i-Link Ieºire 5. în mod deosebit. decât cele reuºite de playerele testate. slot card memorie pt. vizibil. corect realizatã de toate modelele testate. HDMI –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/•/• 9s mediu •/– –/– – •/•/•/• • •/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. Oricum.Home Cinema rilor diagonale. toþi banii. ori despre transferul digital. totuºi.

3 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 86% 85% 86 % bine foarte bine 0. Modelul LG (2) are telecomanda clar structuratã.0/9.ro 04/2006 a u d i o .2 Watt 6 repede (60%) 65% 62% 65% FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 92% 91% 91 % foarte bine excepþional 0. Telecomanda lui Thomson (3) este foarte micã. Utilizarea fluentã a cursorului (de forma unui pãtrat) are nevoie de un timp lung de antrenament. DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 91% 90% 90 % foarte bine excepþional 0. 100 puncte DOTARE REZ. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE Bine 8 77 BINE BINE Bine .v i d e o m a g a z i n e 95 .mulþumitor 6 70 BINE BINE Bine . 15 puncte BINE bine foarte bine bine bine 10 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine 9 MULTUMITOR suficient mulþumitor bine bine 7 BINE bine mulþumitor suficient bine 9 MULTUMITOR mulþumitor bine mulþumitor mulþumitor 7 (45%) (30%) (15%) (10%) max.5 Watt 7 repede (60%) 76% 74% 73% BINE Cadre în miºcare încet (40%) 88% 87% 85 % bine foarte bine 2. 35 puncte Philips DVP 5900 200 euro Funai DVP-6200 180 euro LG DV 9900 H 180 euro Thomson DTH 255 E 150 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced 28 27 28 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced bine bine foarte bine foarte bine 27 26 27 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced foarte bine foarte bine foarte bine bine 27 26 27 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine bine FOARTE BINE bine foarte bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 25 26 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine bine FOARTE BINE foarte bine bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 26 25 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine mulþumitor (30/25%) (15/10%) (15/10%) foarte bine foarte bine foarte bine Redarea miºcãrii/repaus al spotului(40/35%) bine Convertire progresivã (-/20%) max.2 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 84% 83% 89 % bine excepþional 3.3 Watt 7 repede (60%) 74% 72% 71% repede (60%) 75% 73% 73% repede (60%) 77% 75% 72% Consum energie standby/funcþionare OPERARE Telecomanda Meniu Operare aparat Instrucþiuni de utilizare max.9/10. care controleazã meniul ºi device-ul. 10 puncte max. Modelul de la Funai (5) iritã din cauza tastelor inscripþionate prea mic ºi cu contrast redus.6/6.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine . La Philips (4) tastele importante ies în evidenþã faþã de restul. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Sony DVP-NS 92 V 300 euro max.mulþumitor 6 67 CªTIGÃTOR audio-video www. iar tastele pentru device sunt fluorescente. 30 puncte TEST SUNET Digital surround (AC-3) CD/SACD/DVD-audio Sunet analog FOARTE BINE foarte bine foarte bine/foarte bine/– 23 FOARTE BINE foarte bine foarte bine/–/– foarte bine 22 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 (40%) (60%) max. care sunt insuficient sistematizate.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine .4/10.2/9.audio-video. cu taste inscripþionate minuscul ºi defectuos structurate.3 4 1 2 5 Telecomenzi în comparaþie: Sony (1) strãluceºte prin separarea curatã dintre grupele de taste. 10 puncte foarte bine MÃS. Celelalte taste abia dacã se deosebesc între ele.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Home Cinema JOC DE LUMINI Sunt. proiectoarele utile? Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã. oare. 96 a u d i o .

În paginile articolului veþi gãsi explicaþii privind creºterea calitãþii imaginii în funcþie de preþul de achiziþionare.500 de euro.000 de euro. sau posibilitãþile de cablare ºi inspecþie localã a aparatului. la 800 de euro.800 EURO 2. cu atât mai mult vã recomandãm sã vã luaþi rãgazul suficient de timp pentru a analiza temeinic modelul. Dacã neglijaþi oricare dintre aceste aspecte. TEST NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 800 EURO 1.Redactat de: Daniel Chira el mai important aspect de care trebuie sã þineþi cont la achiziþionarea unui proiector este urmãtorul: nu reacþionaþi spontan. Modelele de la Toshiba (1. a ecranului de pânzã. De aceea.800 de euro) ºi BenQ (2. Cu cât oferta pare mai atrãgãtoare. Iar dacã este vorba despre proiectoare pretenþioase.v i d e o m a g a z i n e 97 . precum ºi cele referitoare la momentul în care raportul preþ/calitate începe sã se aplatizeze. puteþi avea surpriza neplãcutã de a constata cã aþi aruncat banii pe geam pentru maºinãrii extrem de scumpe.500 EURO www. cu preþuri începând de la 3.500 de euro). pentru a discuta detalii precum folosirea proiectorului. pe care iubitorii de sisteme Home Cinema sunt obiºnuiþi sã le achiziþioneze ºi instaleze pe propriile forþe. parteneri perfecþi pentru Home Cinema. Prezentarea este inauguratã de un proiector multi-funcþional NEC. articolul se concentreazã asupra modelelor cu preþuri de maxim 2. este absolut necesar sã vã sfãtuiþi cu un comerciant competent C sau cu un instalator de sisteme Home Cinema.ro 04/2006 a u d i o .audio-video. reprezintã urmãtorul segment de preþ ºi calitate.

în nici un caz una vivace. adicã o imagine 16:9 în numãr complet de rânduri PAL. cu atât imaginile vor fi mai intense ºi mai fin diferenþiate. cei care cautã un proiector universal XGA.024 de rânduri. În caz contrar. folosiþi un ecran tip roletã ºi trageþi de el atât cât este necesar. Un ecran 16:9 cu margini late. Odatã adus în partea superioarã. aºa cum oferã majoritatea DVDurilor din comerþ. Imaginile cinematografice apar astfel încadrate în gri. proiecteazã 768 de rânduri. vor gãsi în acest model unul dintre cele mai ieftine ºi performante proiectoare de pe piaþã.024 x 768 pixeli se numeºte. care joacã ºi rolul secundar de componentã Home Cinema. la nevoie. iar partea superioarã a ecranului mascatã. PANOU VICLEAN Nu atât de rãu pe cât se pare: via adaptor. dar numai pentru acest format. Domeniile inactive din panelul în format 16:9 nu vor fi niciodatã cu adevãrat negre. chiar ºi în spaþiile cu ferestrele neacoperite. ci 576 rânduri. foarte luminos ºi impunãtor. afirmã cã un randament luminos mare reduce contrastul. în lumea computerelor. evident. mai scump ºi considerabil mai zgomotos. XGA. modelul Infocus X3. Modelul NEC VT-57 aparþine celor mai ieftine proiectoare PAL. Performanþele lui VT-57 în Home Cinema au fost limitate. De altfel. V puteþi uºor convinge de efectul disã torsionant al acestei lumini reziduale dacã lãsaþi proiectorul sã radieze printr-o diafragmã improvizatã.600 ANSI-Lumen) – caracteristici care fac din NEC un reprezentant tipic al proiectorului “Dual Use”. pentru a pãcãli lumina rezidualã. care. Însã proiectorul s-a dovedit a fi. în format 16:9. intrarea VGA (albastru) înghite ºi semnale YUV de la componente. ci ºi ca mijloc de lucru. Imaginile PAL. iar orizontal 1. nu se cedeazã prea uºor. nu-l scuteºte nici pe NEC. rãmân la dispoziþie exact 1. modelul strãluceºte în sãlile de conferinþã prin Excel ºi PowerPoint. Deºi imaginile au fost extrem de clare. chiar ºi în condiþii optime. Posibilã este ºi calea inversã: imaginea trasã în jos. nu au 480. proiectorul nu va putea fi folosit complet în format 4:3. Astfel. al cãrui panel de cristale lichide nu poate ºunta lumina 100%. scenele întunecate au pãrut a fi o lume unitarã de umbre. conversia dintr-o normã în alta dupã motto-ul “Din 6 facem 5” este o sursã suplimentarã de distorsiuni ale imaginilor. este o posibilã alternativã. XGA este elegant în ambele roluri. O lege a fizicii. adicã apar exact ramele care trãdeazã formatul 4:3 ºi care diminueazã contrastul domeniului învecinat. proiectorul VT-57 este livrat împreunã cu geanta în care poate fi purtat. iar acasã devine maºinãrie de rulat filme. Dacã panelul este lãsat la formatul original 4:3 în Cu cât operaþia de umbrire a domeniilor “moarte” din panel se realizeazã mai bine. ºi o parte proastã. Un asemenea avantaj. + + + + - Proiector XGA ieftin Extrem de silenþios Lampã cu duratã lungã de viaþã Finisare bunã Contrast slab YUV numai prin adaptor Structurã sensibil pixelatã la scenele luminoase În acest test comparativ am renunþat la proiectoarele cu rezoluþii mai mici de 576 pixeli. Dacã însã vã doriþi un proiector cu contrast mai bun. Cele trei paneluri LCD. Identic: materialul din care este construitã carcasa ºi elementele de operare sunt caracteristice modelelor mai voluminoase de la NEC. ceea ce se traduce prin scãderea claritãþii. Totuºi. plasticã ºi adâncã. 98 a u d i o . este modelul ideal. Mulþumitã tehnologiei DLP el oferã un . realizate cu compromisuri. FUNCÞIONALITATE DUBLÃ Paneluri XGA ºi randament luminos relativ înalt (1. bineînþeles. Chestiunea are. nici la cele mai scumpe modele de proiectoare de acest tip. Ceea ce se întâmplã ºi în cazul lui NEC. câte unul pentru fiecare culoare fundamen- talã. acestea sunt. Soluþia acestei probleme este oferitã de o funcþie vicleanã a modelului NEC.024 x 576 pixeli.Home Cinema PÂNÃ LA 1000 EURO VT-57 NEC partea de sus ºi jos câte 96 de rânduri întunecate. o invitaþie clarã de a folosi aparatul nu doar pentru satisfacerea propriilor plãceri.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care înghit lumina. Motivul? Chiar dacã au existat ºi existã încã multe modele bune de proiectoare cu numai 480 de rânduri verticale (ex: Infocus X1a). faþã de formatul american NTSC de 480 de rânduri. În plus. cel puþin în Europa. de pildã cu o micuþã draperie. Rezoluþia finalã de 1. contrast mai bun. Formatul 16:9 poate fi deplasat liber în plan vertical.

douã avantaje ale modelului Toshiba. contraste puternice). Ele pot fi controlate din partea inferioarã. cu un preþ mai mult decât dublu. la acelaºi preþ. numai jumãtate din puterea sa luminoasã. are un zgomot Imagini armonioase Lampã cu duratã lungã de viaþã Contrast bun Uºor efect curcubeu Telecomandã insuficient dotatã Nu prea silenþios de funcþionare foarte mare faþã de silenþiosul NEC. + + + În timp ce predecesorul sãu. în culorile lor fundamentale. sunt cele mai potrivite modelului MT 400.ro . rulat pe acelaºi player (Linn Unidisk). precum Denon DVD.2910. trebuia sã se descurce cu o valoare redusã de numai 480 de rânduri. ci cu ajutorul unor oglinzi microscopice Kipp. Dar “efectul curcubeu” deranjeazã. mai degrabã decât una ascuþitã. pentru fracþiuni de secundã. la Toshiba. Doriþi o comparaþie directã? Atunci poate vã acordaþi un sfert de minut ca sã vã imaginaþi viitorul. numai atunci când se ºtie despre existenþa lui. Brusc. în acelaºi tip de semnal (PAL progresiv analogic prin cablul pe componente YUV). Tehnologia nu produce pixeli prin cristale lichide. Playere valoroase dotate cu mufe HDMI sau DVI. decât moleculele de cristale lichide. Aceeaºi micã slãbiciune.024 x 576 pixeli. adicã imagine PAL în format larg. pentru a aprinde lampa sa cu vapori de mercur. dupã activarea tastei “On”. azi gãsiþi. CIFRE ÎNªELÃTOARE MT 400 TOSHIBA Compatibil: mufa DVI-D (dreapta sus) acceptã semnal video digital de la ieºirile DVI ºi HDMI. Reþeaua ortogonalã de pixeli. În plus. În plus. În momentele mai dificile (miºcãri rapide. de cele mai multe ori. este acum de nevãzut.v i d e o m a g a z i n e 99 www. Faptul cã perfidele linii ale rasterului lipsesc aproape cu desãvârºire din imagine. Toshiba. ci despre visul privind posibilitatea de a face economii. Toshiba lasã o impresie de claritate moale. le permite spectatorilor sã poatã veni mai în faþã. de aceea se pot deplasa mai aproape una de alta. Asta poate ºi NEC. dotat din plin cu modele NEC-Allrounder. totul explodeazã… Din fericire nu este vorba despre lampã. mai ieftine ºi mai silenþioase. Acelaºi film (“ªapte ani în Tibet”). este cu totul altul atunci când se foloseºte modelul Toshiba. care apare la toate modelele de proiectoare DLP este vizibilã ºi . Cãile de acces în palatul lui Dalai Lama – drumuri secrete ale camerei prin nuanþe de roºu. Aproape de necrezut. proiectoare cu rezoluþie de 1.PÂNà LA 2000 EURO MT 400. deci economisirea nu este o idee prea bunã nici în acest caz. putem enumera. De exact atâta timp are nevoie Toshiba În ciuda unori valori nominale egale pentru rezoluþie. de asemenea. MT 200. la fel ca ºi grunduirea gri-deschis din spatele imaginilor întunecate. mici pãrþi din imagine apar. veþi obiecta dumneavoastrã. ºi.audio-video. Proiecþia a funcþionat cel mai bine atunci când semnalul video a sosit prin mufa DVI. Limita s-ar situa în jurul valorii de 3 metri distanþã. care trebuie sã lase mereu spaþii libere între ele pentru cãi de conducere. spontan. Tehnica DLP este rãspunzãtoare pentru imaginile bogate în contraste ºi aproape lipsite de granulaþii. fãrã pierderi de calitate. care împrumutã scenelor luminoase un caracter amorf suplimentar. umbre ºi luminã de lumânare – au fost foarte adânc reprezentate. care înmoaie din negru. Atenþionare: led-urile “Temp” ºi “Fan” avertizeazã atunci când se ajunge la supraîncãlzire sau dacã ventilatorul este blocat. pentru imagini de 2 metri. 04/2006 a u d i o .

la ora actualã.280x720 (alias 720p) – de pildã.080. sau cât de minunat ºi cald colorate au fost scenele filmate la lumina soarelui. Priveliºte familiarã: BenQ construieºte ºi proiectoare pentru clienþii OEM.Home Cinema Toshiba MT 400 redã exact pe ecran toþi pixelii DVD. chiar ºi de pe DVD-urile obiºnuite.290x1. Ochii reacþioneazã mai repede decât urechea. cu proiectoare de genul lui 7700. pline ºi plastice. De aceea. puteþi fi liniºtiþi în aceastã 100 a u d i o . De ce ar fi nevoie atunci de un preþ suplimentar de 700 de euro ca sã cumperi modelul BenQ? Din mai multe motive. Imaginile au fost fluente. adicã 1. Materiale mult peste valorile vechi PAL promit ºi televizoarele cu rezoluþie înaltã HDTV. precum Runco ºi Toshiba. nu vor ezita sã ia în considerare preþul suplimentar pentru achiziþionarea acestui aparat. chiar douãsprezece ori mai mult decât modelul 7700 – în funcþie de model ºi de producãtor – de aceea se sustrag de la aceastã comparaþie. mãtãsoase. iar talentul sãu de a reda convingãtor scenele întunecate – una dintre cele mai dificile sarcini pentru un proiector – a fost demonstrat cu argumente clare. Totuºi. modelul 7700 posedã o intrare HDMI ºi douã intrãri pe componente. cu mult înainte de terminarea filmului. într-un spaþiu virtual. precum Blu-Ray. imaginile via BenQ par a ignora graniþele tehnice. loc pe pânza albã.Raport uºor tasat imagine-pagini în modul Letterbox revãrsat imagini. BenQ joacã deja în liga rezoluþiilor superioare: 1. filmat iniþial pentru Cinema Imax. dar nesistematizate. pe care nu trebuie sã contaþi în viitorul apropiat. þie “2K”. la fel ca ºi viitoarele modele de DVD-uri. impresionantul rezultat ne permite sã susþinem cã strãdaniile pentru atingerea unui standard mai înalt al rezoluþiilor sunt absolut îndreptãþite. iar ecranul s-a transformat într-o fereastrã proaspãt spãlatã în format 16:9. demonstreazã convingãtor cât de bine se poate descurca. se gãsesc pe piaþã filme cu o asemenea valoare pentru rezoluþie. PAL TOTAL De ce ar fi atunci necesare asemenea valori înalte de rezoluþie? Ecranele dau un rãspuns mai convingãtor decât orice teorie sofisticatã.280x720 pixeli este valoarea pe care o poate realiza cipul sãu DLP Proiectoare ºi mai sofisticate. Oricum. în ciuda numãrului redus de taste. cu rezolu. care intrã încet-încet în modã. fin diferenþiate + Meniu reglare opulent . Din sistemul de lentile bine calibrat al modelului BenQ 7700 s-au + Imagini bogate în contraste. În mod surprinzãtor. Bineînþeles cã nu se poate în nici un caz afirma cã. generos dimensionatã ºi cu taste fluorescente. care abia dacã pot fi explicate conform normelor uzuale PAL. secondate de filme îngrijit transferate pe DVD. show-ul tocmai apãrut “Ski To The Max” de Willy Bogner. Nu acelaºi lucru se poate afirma despre telecomanda lui Toshiba (dreapta). existã câteva duzini de filme în formatul WMV-HD 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Întreg fenomenul nu a mai avut Exemplu strãlucitor: telecomanda BenQ (mijloc). Cei care au vãzut cât de adânc a desenat BenQ scenele din timpul nopþii. ci în spate. cu taste la fel de puþine. ca ºi cele ale unei proiecþii Dia. PÂNÃ LA 2000 EURO PE-7700 BENQ Realizat pentru sisteme Home-Cinema: alãturi de intrãrile S-Video ºi video. costã la momentul actual de patru.

Performanþa uluitoare este posibilã datoritã mai multor factori. BenQ dispune de o bogãþie uriaºã de contraste. Burosch este testul de imagine DVD al specialistului în materie de produse video cu acelaºi nume. Juriul testãrii este. chiar ºi acolo unde alte proiectoare “vãd” numai un simplu negru.ro 04/2006 a u d i o . TOSHIBA MT 400 Proiector DLP cu imagini frumoase.000 de euro.com 1. Versiunea cea mai recentã a acestui gen de test se numeºte “AVEC Professional Test DVD” ºi conþine un arsenal uriaº de semnale de verificare. naturale. O altã provocare pentru proiectoare este conversia numãrului original de rânduri ale imaginii la cel mult mai mare al panelului DLP . Abia atunci imaginea devine tridimensionalã. însã. fiind cel mai bun proiector în materie de imagine în interiorul grupei modelelor care au obþinut 90 de puncte audio-video. Dacã operaþia reuºeºte. sau orice unduire a materialului video. pline ºi mai degrabã moi. Exemplu: un bãrbat îmbrãcat în costum negru la un colþ umbrit de stradã – atâta vreme cât acest gen de scene nu sunt interzise.propoziþie des auzitã în sala de cinema audio-video. Programul are absolut tot ce este important: de la simpla ajustare de luminozitate ºi contrast prin paletele pentru nuanþele pielii.3.30 m 3000 h (în Eco-mod) 350 euro – BenQ benq. de pãrere cã modelul PE-7700 aparþine clasei de top. cu excepþia unui grup foarte restrâns de oameni sensibili la “efectul curcubeu” (perceperea acestui fenomen este extrem de subiectivã). Cineaºtii pretenþioºi din zilele noastre vor fi pe deplin satisfãcuþi de modelele Toshiba MT 400 ºi BenQ PE-7700.800 euro 2 ani 30 x 10 x 27 cm •/• •/–/• • (DVI-D) DLP / 1024 x 576 • •/• –/• –/– manual / manual •/– 31 dB (A) redus 800 2. 25 dB (A) 75 foarte bine redus. care pot realiza diferenþierile cele mai fine fãrã nici o dificultate. Puþin prea sãrac în contraste pentru imagini de cinema. Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) INTRÃRI Video/S-Video YUV (progressive)/scart-RGB/VGA Interfaþã DVI /–/• FUNCÞII Principiu construcþie/rezoluþie Comutare 16:9 Retroproiecþie/proiecþie tavan Corectura de trapez Orizontal/vertical Obiectiv shift Orizontal/vertical Zoom/focus Telecomanda/luminatã DATE DIN PRACTICà Zgomot Luminã rezidualã Luminozitate maximã (ANSI-Lumen)1 Distanþa pentru lãþime imagine 2 m (16:9) Durata de viaþã lampã1 Preþ lampã Alte caracteristici REZULTATE TESTARE Calitate imagine Evoluþie zgomot bine minim.v i d e o m a g a z i n e 101 .60 m 4000 h (în Eco-mod) 350 euro – 2 Toshiba toshiba. ele nu au imagini la fel de naturale. Bogat în contraste.3. “Hai sã încercãm repede un Burosch”.64 m .com 2.5 x 30 cm •/• •/–/– • (HDMI) DLP / 1280 x 720 • •/• –/• –/– manual / manual •/• 30 dB (A) redus 1100 2.75 m . alegerea modelului BenQ va fi mereu cea mai bunã soluþie. exact nuanþa de gri potrivitã. performanþa lui în sistemele Home Cinema este limitatã. unele proiectoare LCD oferã aceeaºi valoare pentru rezoluþie: Sanyo PLV-Z4 sau Panasonic PT-AE 900. care ajutã la evaluarea conversiei progresive în player ºi proiector. REZULTATE MAI BUNE. CONCLUZIE Modelul NEC VT-57 este proiectorul universal pentru iubitorii de jocuri pe computer. fãrã a mai aºtepta viitorul. CU ORICE MODEL DE PROIECTOR.3. ultimul model fiind senzaþional de performant.60 m 3000 h (în Eco-mod) 400 euro – 3 Analiza ajustãrilor CU AJUTORUL NOULUI TEST DE IMAGINE DVD DE LA BUROSCH SE POT OBÞINE. proiectorul trebuie sã aibã pregãtitã pentru orice umbrã.00 m . 31 dB (A) 85 foarte bine redus. iar la scenele întunecate. pânã la subtilele teste elan. iar diagonalele pe ecran mai mari decât cu proiectoarele de 576 de rânduri. oricum. FÃRà CONCURENÞà În jurul preþului de 2. Dar. 2 prin adaptor spre VGA (fãrã livrare) 3 prin conexiune RGBHV (cablu inclus). Dar munca de procesare necesarã pentru obþinerea tuturor caracteristicilor enumerate mai sus presupune costuri suplimentare. www.privinþã. DATE TEHNICE NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 NEC VT-57 Proiector LCD-allround super silenþios cu rezoluþie XGA. cinema ºi sport.8 cm •/• – – LCD / 1024 x 768 • •/ • –/• –/– manual / manual •/– 25 dB (A) minim 1600 3.500 euro 2 ani 38 x 11. Se pare însã cã BenQ nu a economisit nimic în acest sens. spre deosebire de BenQ. 30 dB (A) 90 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 75 FOARTE BINE foarte bine 85 FOARTE BINE excelent 90 1 valori corespunzãtoare producãtorului.5 x 25. Producãtor NEC www nec. imaginile vor fi mai clare ºi mai exacte. De aceea.audio-video. perfect diferenþiate.com 800 euro 2 ani 31 x 11. BENQ PE-7700 Proiector cu imagini excepþional de plastice.

TEST 3 REVEICERE AV JVC RX-D 701 S PHILIPS DFR 9000 YAMAHA RX-V 1600 1. colaborând optim cu televizoare ºi alte componente. contact video digital.Home Cinema CONTACT VIZUAL Receiverele AV oferã mult din punct de vedere vizual. chiar ºi la preþuri moderate. la preþuri accesibile situate între 800 ºi 1.000 EURO 800 EURO 1.050 EURO 102 a u d i o . Cele trei modele testate asigurã.050 euro.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

Totuºi.1 sunetele au fost bine spaþializate. Scalarea video. cu al sãu RX-V 2600 (1. doar 5 staþii radio emit astfel.v i d e o m a g a z i n e 103 . este interesant ºi din punct de vedere tehnic. þinând cont de rãspândirea limitatã a acestui format radio digital.audio-video. iar baºii. însã. care transmite programele radio digital. receiverele AV au. înainte de a-l reda digital. De aceea. receiverele AV joacã. Aceastã interfaþã serveºte. meniul modelului 1600 este realizat mai simplu. un sunet luxuriant. lipsa acestuia ascunde incompatibilitate. alãturi de preþioasele LCD-TV. în format progresiv de 576p. modelul Philips este. la acest preþ. Modelul argintiu. tastaturã sau audioplayer). La modul stereo. la ora actualã. insuficient dotate. lipseºte din dotare. cele ºase outputuri digitale promit. prin sunete clare ºi bogate în detalii. via HDMI. cele douã receivere semãnând ca douã picãturi de apã. Dacã tunerul DAB. abia dacã intervine în joc. în ciuda dimensiunii compacte a carcasei modelului. cele S-video ºi composite. sau Yamaha. foarte bine realizatã. simplã ºi exactã în comunicarea de zi cu zi. de mai mulþi ani. scena furtunii cu fulgere bubuitoare ºi sunete foarte joase a fost redatã o idee mai puþin penetrant. împãrþit dupã cele trei culori fundamentale. Acest proces. în acest sens.Meniu insuficient sistematizat Cu un preþ de numai 800 euro. Ceea ce a impresionat la testare a fost nivelul bun de calitate a sunetului. producãtorul olandez îºi defineºte produsul drept componentã de lux ºi îl include în seria proprie de aparate de top “Cineos”. a devenit dificilã colaborarea cu receivere AV poznaºe. receiverul 1600 converteºte semnalul video analog. au fost adânci. în majoritatea sistemelor Home Cinema. Cu toate acestea. sistemul de operare rãmâne relativ simplu. cel mai ieftin receiver AV-HDMI de pe piaþã. redarea sunetelor joase a fost la fel de exactã ca ºi cea realizatã de modelul testat 2600. precum cele transmise prin vocea Sarei K. în timp ce administrarea semnalului video este lãsatã pe seama televizorului sau a proiectorului. clare. noul receiver HDTV DSR 9000 ºi playerul DVP 9000 S. fãrã treceri bruºte. alte conexiuni pentru semnalul video. cu precãdere. Interfaþa USB este folositã tot mai des ºi pentru legãtura dintre PC ºi aparate audio sau video. iritante. telecomanda receiverului. a playerelor DVD cu intrãri HDMI ºi interfeþe digitale video ºi a boxelor set top HDTV. la fel de “subþire” fiind ºi oferta de emiþãtori DAB. testat deja în laboratoarele audio-video. numai rolul de maestru de sunet. Dar. pentru conectarea aparatelor periferice la PC (cititor card memorie. iar tastele telecomenzii se deosebesc pe alocuri. drept semnal RGB. Dimpotrivã. La modul 5. modelul s-a prezentat în general bine. ca ºi cum celor cinci canale li s-ar fi tãiat deodatã rãsuflarea. este valabilã ºi în cazul colaborãrii dintre aparate cu roluri diferite. Playerele DVD europene transmit. urechile juriului testãrii au fost alintate de sunete muzicale. Diferenþele încep sã fie sesizabile abia dupã punerea receiverului în funcþiune. controleazã ºi restul componentelor. spre volum mai mare. cu ajutorul funcþiei De-Interlacer. la calitate echivalentã cu a unui CD audio. Regula. Din punct de vedere tonal. prezentã la modelul 2600. la ora actualã. + Intrãri video la alegere pentru scart sau YUV + Cele mai bune funcþii video din test + Sunet bun . În era televizoarelor HD-ready. În România. Tunerele DAB nu sunt prea rãspândite.300 euro). Astfel. via cablu scart. Fireºte. Producãtorii acestor aparate paveazã. se impune acum ºi în segmentul de preþuri medii. Componenta centralã a sistemelor Home Cinema trebuie sã fie capabilã sã preia toate formatele video analog ºi digital ºi sã le converteascã în formatele pe care le poate recunoaºte televizorul sau proiectorul conectat în sistem.Redactat de: Aurora Hoduþ YAMAHA RX-V 1600 PHILIPS DFR 9000 tabilirea contactului vizual între douã persoane care comunicã este un semn clar pentru o bunã înþelegere. de maximã importanþã rãmâne colaborarea între componente.ro 04/2006 a u d i o . De aceea. Totuºi. îl constituie receiverele AV. La acest capitol îi este superior modelului 2600. Tot mai multe receivere au intrãri ºi ieºiri în standard HDMI ºi pot Clasic ºi elegant: RX-V 1600 are conexiunile sale frontale ºi elementele de operare adãpostite sub o clapetã frontalã masivã. prin modelul AVR-4306 (2. + Dotare completã + Funcþie bunã De-Interlacer pentru HDMI + Sunet foarte bun + Funcþie foarte bunã Multi-Room . având sunete clare. cel puþin. Un exemplu bun. cu design neobiºnuit. din “Brick House”.000 euro). aproape de nivelul realizat de Yamaha. dar insuficient de puternice. Bine (72 puncte) USB Prescurtare pentru “Universal Serial Bus”. S NOILE FUNCÞII VIDEO Realitate care pare sã se schimbe. partea din spate a receiverelor cu o duzinã de mufe video inutile.Rezerve de putere reduse Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) DAB Prescurtare pentru “Digital Audio Broadcasting” – un standard terestru de emisie. În acelaºi timp. Dar la “The Day After Tomorrow”. deºi nu foarte exacþi. semnalul video spre televizor. început de producãtori precum Denon. prin mufele pe componente. nici un model nu a reuºit sã redea în camera de audiþie audio-video sunete de furtunã atât de puternice ºi de bine spaþializate. Mai mult. Înrudirea cu modelul de aceeaºi marcã RXV 2600 este considerabilã. www.

Back L+R/Sur. Punctul forte al acestui model este manipularea muzicii stocate pe computer. receiverul JVC se aseamãnã cu modelul concurent de la Philips.1/7. La sunetul de film. Chiar dacã scena de furtunã zgomotoasã din „The Day After Tomorrow“ nu a fost realizatã prin sunete suficient de adânci.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Rezerve de putere reduse ProLogic II/Iix/ajustabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Program sunet DSP 2 canale surround/Dolby Virtual Speaker Cascã surround/Dolby Headphone Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil Frecvenþã graniþã woofer deconectabil Dispozitiv calibrare automatã De la 60 la 220 Hz din 80/100/120 Hz – VHF/UM/DAB 40 – •/•/• •/– –/–/– • –/– •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• • VHF/UM 45 – •/•/• •/– –/•/– • –/– •/•/• •/•/– –/–/– •/– •/• 110/120/160/200 Hz 10 în 10 Hz RECEPÞIE RADIO Domeniu de frecvenþe Memorie staþie Valoare directã frecvenþã RDS/PTY/radiotext TELECOMANDA/CONTROL Control sistem/bidirecþional Programabil/cod producãtor/macro Display on-screen (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger FUNCÞII VIDEO Convertor composite-S-video/YUV/analog-HDMI De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu per YUV/HDMI CONEXIUNE AV Videorecorder RCA/S-video/scart Surse volum mare (set-top-box.1.Nivel mediu funcþia De-Interlacer pentru HDMI . De-Interlacer intervine în scanarea progresivã a liniilor. utilizabilã legãturã USB sau wireless spre PC CONEXIUNE AUDIO Recorder (bandã.Home Cinema JVC RX-D 701 S DOTARE RECEIVER-AV Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Yamaha RX-V 1600 yamaha. Noul receiver AV de la „Japan Victor Company“ are în dotare outputuri digitale.Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surr.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete Din punct de vedere tehnic. JVC s-a comportat remarcabil. Fiºierele MP3 sunt preluate fie prin cablu USB. 7. mai ales la convertirea digitalã a imaginilor video pentru ieºirea HDMI. nivelul de calitate a fost ºi mai bun. MC) Intrare 5.240 ms 40/60/80/90/100/ • VHF/UM 40 – •/•/• •/– •/•/• • •/2 •/•/• •/•/• –/–/– •/• •/• Philips DFR 9000 philips.100 ms DECODER SURROUND Dolby Digital/Dolby Digital 6. apoi toate cele impare.050 euro 2 ani 44 x 18 x 44 •/• •/•/• •/•/• •/– –/• 8 •/– •/– • 0 . fãrã fir.Center Zona 2 Alte caracteristici Rezultat audio-video Bine (69 puncte) DE-INTERLACER Staþiile de emisie TV ºi playerele DVD scaneazã imaginile dupã rânduri: prima datã toate liniile pare. În sala de audiþie. precum reuºise „bolidul“ de la Yamaha. Muzica a fost redatã prin sunete clare ºi curate. care se conecteazã la mufa USB a computerului. la o circumferinþã de pânã la 30 m.Back L+R/Sur.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale Optic/coaxial Ieºiri volum mare L/R/C/Sub Surround L+R/Sur. L+R/Sur. Aceastã funcþie este importantã. care apare ºi la modelele reuºite de receivere de la Panasonic. mai bine decât a reuºit modelul Philips. vocile au fost perfect redate.000 euro 2 ani 44 x 9 x 37 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 8 •/– •/– • 10 . receiverul are acces simplu la arhiva de muzicã a unui harddisk. fie prin transmisie radio de pe hard-disk-ul oricãrui computer. În acest mod. Modelului îi stã la dispoziþie pentru aceastã operaþie un radio tuner portabil (USB-Radio). transformându-l pe acesta în staþie de emisie MP3. Drept sursã de putere este folosit acelaºi amplificator digital de la Texas Instruments. ºi pentru 3 x stereo 104 a u d i o .com 800 euro 2 ani 44 x 10 x 38 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– – –/– –/– • 10 .1/6.150 ms JVC RX-D 701 S jvc. minidisc) Sursã volum mare (CD.com 1.com 1. tuner) Phono (MM. sunetele au fost adânc ºi larg spaþializate. ºapte dintre ele fiind prezente în carcasa cu forme zvelte. DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi room/video 1/1/1/– •/– 2 1 1/– •/–/– 4/3/– –/2/–/– 2/–/1/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/•/• •/•/– • ieºiri frontale prezenþã 1/–/1/1* –/– – 3** –/– –/–/•** 1/3/– –/2/–/– –/1/1/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• – *adaptor **intrare 2/2/– 4/4/3/– 1/1/– 4/4/2/2* –/–/2 2/2/2/– –/–/1/1 –/– 1 1 –/– •/–/– 3/1/– –/2/–/1 1/–/1/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – scart inclus. În plus. + Cel mai bun sistem de operare din test + Sunet bun .

cu mãiestrie. în acest caz. 50 puncte Philips DFR 9000 800 euro JVC RX-D 701 S 1. dar totul se dovedeºte a fi o falsã impresie. 10 puncte MÃS. Modelul de la Philips pare. dar semnalul RGB scart trece neschimbat. care transmit spre televizor semnalul video RGB. la funcþiile de conversie ºi prezentare. converti în acest format digital toate semnalele video recepþionate. mai puþin cooperant. prin transmisie radio. Partea din spate este dotatã cu trei grupe a câte patru mufe RCA. la care se pot conecta aparatele cu semnal pe componente sau via scart. în format HDMI sau pe componente. Philips poate prelucra ºi semnalele scart RGB. AUDIO-VIDEO BINE FOARTE BINE FOARTE BINE excepþional 7 8 78 FOARTE BINE BINE BINE foarte bine 8 6 72 MULÞUMITOR BINE BINE foarte bine . sunetul sãu excepþional i-a adus victoria în testare. CONCLUZIE Operator radio: cu ajutorul unei staþii speciale USB de emisie ºi al unei antene de recepþie pe receiver modelul JVC preia. nu este prea interesat de legãturile scart. în timp ce modelul Yamaha se recomandã pentru sistemele Home Cinema. primite de la playere DVD sau boxe set top. rolul de centrale de conectare în sistemele Home Cinema. S-video. tot prin cablul scart. cele trei candidate reprezintã o nouã generaþie de receivere AV.MI ºi cele pentru componente. în mod sigur. audio-video magazine va mai evalua. deoarece nici receiverul Philips nu conver- Preþ TEST SUNET Hi-Fi ProLogic-Surround Digital-Surround FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 40 FOARTE BINE bine foarte bine foarte bine 37 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 38 (40%) (20%) (40%) max. Aceste mufe pot prelucra ºi semnal YUV. modelul oferind majoritatea interfeþelor. conexiune ºi sunet a celor trei modele de receivere AV testate este prezentat detaliat. De aceea. Receiverele compacte de la JVC ºi Philips. În plus.5 Watt 0. cu proiector ºi multe alte componente. pentru fiecare model în parte. chiar ºi în lipsa interfeþelelor digitale din dotare. iar preþul sãu neruºinat de mic va crea.audio-video. teºte semnalele de intrare RGB.5 Watt 1 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. Însã. Un singur deficit poate fi amintit ºi chiar bine de reþinut. la cerere. compatibile HDMI. prin cablul livrat. 100 puncte FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. arhiva MP3 a computerului. Talentele sale video se limiteazã la prelucrarea semnalelor composite. douã intrãri scart. “Funcþiile video” intervin în evaluarea finalã cu un punctaj maxim de 10 puncte ºi se referã. DE LABORATOR Raport semnal/zgomot FOARTE BINE excepþional 90 dB 87 dB foarte bine 155 Watt 113 Watt 9 BINE foarte bine 88 dB 82 dB mulþumitor 62 Watt 56 Watt bine 7 MULÞUMITOR bine 82 dB 76 dB mulþumitor 59 Watt 57 Watt bine 5 (40%) Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus surround Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã Consum energie standby (30%) (30%) bine 1. În partea posterioarã are. cu TV. ºi în alte numere ale revistei.10 puncte max. Semnalele video recepþionate pot fi convertite. funcþiile video ale tuturor receiverelor AV cu un calificativ propriu. JVC uneºte. însã. la o primã evaluare. În schimb.v i d e o m a g a z i n e 105 www. Conexiunea cu televizorul se realizeazã. 20 puncte BINE bine bine foarte bine foarte bine 14 BINE foarte bine bine bine bine 14 FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine foarte bine 15 (40%) (30%) (20%) (10%) max. REZULTATE TESTARE RECEIVER AV Producãtor Model Yamaha RX-V 1600 1. cu tehnicã digitalã de amplificare. în modelul RX-D 701 conexiunile tradiþionale video ºi tehnologia Hi-Fi.050 euro max.000 euro STARURI AUDIO-VIDEO Cele trei modele de receivere AV testate vor fi partenere interesante în sistemele Home Cinema. preluat de la playerele DVD sau boxele set top. exclusiv. de înaltã calitate. nu fiecare model este la fel de versatil. insomnii concurenþei. HD- Fãrã îndoialã. la preþuri moderate. precum ºi câte douã intrãri pe componente ºi composite. Soluþie inteligentã: prin intermediul cablului pentru adaptor livrat. modelul de la Yamaha. audiovideo a realizat o listã cu toate receiverele AV. asemãnãtor receiverului de aceeaºi marcã RX-V 2600. care pot prelua. în paginile alãturate. 10 puncte max.bine 5 6 69 RAPORT PREÞ/CALITATE CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . sunt preferatele clienþilor care utilizeazã sistemele clasice. Tot ceea ce þine de partea de operare.ro . împreunã cu explicaþiile de rigoare asupra talentelor video ºi funcþiilor acestor aparate. Receiverul oferã doar o intrare S-video.

Excepþie: SACD. nu cele ale receiverelor AV sunt determinante în acest proces de autentificare HDCP. STANDARD GENERALIZAT Aria sa de rãspândire stã mãrturie în acest sens. Abia dupã ce aceastã operaþie se încheie se poate livra sunet ºi imagine. dar dificil de realizat: HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) are nevoie de comunicare exactã. cât ºi formatele de înaltã rezoluþie multicanal. este consideratã drept cea mai modernã ºi mai rãspânditã interfaþã pentru transferul de înaltã rezoluþie al semnalelor video ºi audio.000 euro 5/05 3/1 + DVI 1/1 1. Interfaþa. Existã chiar ºi playere DVD ºi scalere video. În ultimele decenii. Din acest motiv mufele HDMI s-au impus relativ repede în structura receiverelor AV. în schimb. în aparatele de radio de ultimã generaþie funcþiile video ºi audio se îmbinã armonios. cât ºi cele de înaltã rezoluþie HD. Mai mult. Interfaþa HDMI reprezintã mult mai mult decât urmaºul digital al mufei scart. Primele modele de receivere HDTV . Important. au avut mereu probleme cu canalul copy-protected “Premiere HD Film”.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVC-A1 XV 6. joacã rolul de prim solist atât pentru producãtori. înainte de a le reda via HDMI. cât ºi în sistemele Home Cinema. în timp ce Pace a reuºit sã comunice cu anumite modele.Home Cinema Receiverele AV nu au fost niciodatã atât de luxuriant dotate cu funcþii video. 10 puncte Denon AVR-3806 1. atunci când au fost conectate la display printr-un receiver AV-HDMI. prezenþa unor remarcabile talente video a ajuns. O posibilã rezolvare pentru aceastã tendinþã este conexiunea universalã “High Definition Multimedia Interface”.Pace DS 810 HD ºi Hu-max PR-HD 1000 – cu imagini excepþionale. unul dupã altul. în timp ce mufele scart nu au fost niciodatã luate în serios.300 euro 3/06 2/1 1. Boxele set-top sunt prea “nerãbdãtoare” ºi deconecteazã activitatea HDMI. tehnic.500 euro 2/05 2/1 1. Datoritã lui “High-Bandwidth Digital Content Protection” (HDCP) mufele HDMI oferã protecþie contra copiilor ilegale. cu al sãu format audio special RECEIVERE AV ACTUALE: FUNCÞII VIDEO ÎN COMPARAÞIE Producãtor Model Preþ Test audio-video HDMI in/out Versiune HDMI YUV in/out Convertire video per S-video/YUV/HDMI De-Interlacer YUV/HDMI/ deconectabil Divizor HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/ sarcinã audio per HDMI Meniu per HDMI/YUV Alte caracteristici Evaluare Funcþii video max. Receiverul AV va cere playerului au- MULTITUDINE DE FORMATE Cablul HDMI poate transmite atât semnale tradiþionale SD.1 6/2 •/•/– •/–/• –/–/– JVC RX-D 701 1.500 euro 1/06 2/1 1. europeanã. îndeplinind prin aceasta o cerinþã de bazã a industriei cinematografice în rãspândirea filmelor de înaltã rezoluþie.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVR-4306 2. care nu a jucat nici un rol în aparatele de provenienþã americanã sau japonezã. abilitãþile receiverelor HDTV. Totuºi. pe scurt: HDMI.1 2/1 •/•/• •/•/– –/–/– Marantz SR-9600 3. Aceste funcþii ale modelelor de receivere AV-DMI au fost testate de audio-video. În ceea ce priveºte formatul audio. Conexiunea scart a fost o descoperire Copy protection tentificarea HDCP. în laboratoarele de testare audio-video a fost multã agitaþie. Conform experienþei din laboratoarele de testare audio-video.1 3/2 •/•/• •/•/• •/•/– Denon AVC-A11 XV 3. La succesul acestei interfeþe a contribuit ºi un alt factor. înainte de încheierea comunicãrii. Procedeul este ºi mai complicat dacã în sistem sunt conectate mai multe aparate. precum DVD-audio. între timp.500 euro 8/05 3/1 + 1 DVI In 1. pânã la momentul actual. modalitatea prin care imaginile video ajung de la un aparat la altul se realizeazã. Humax nu a putut colabora cu nici un receiver AV-HDMI. prin talentele sale universale care-i permit sã recunoascã aproape toate formatele audio ºi video uzuale. “Video killed the Radio Star” – legendarul vers de acum 20 de ani avea dreptate.1 4/2 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-SR 803 E 1. care convertesc semnalele de ieºire pânã la valorile înalte ale imaginilor progresive de 1080p.000 euro 2/06 3/1 1. diferit. În ultimele luni. în special de producãtorii Hi-Fi japonezi. recepþionarea undelor radio – în afarã de paºii timizi în digitalizarea sunetului prin DAB sau DVB – nu prea a cunoscut modificãri tehnice. în format video de 720p ºi 1080i. În schimb.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . HDMI.1 2/1 •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/– •/• •/• –/• •/• –/• –/• •/• •/• •/• rezoluþie 4 foarte bine mulþumitor 4 foarte bine 8 mulþumitor 4 mulþumitor 4 mulþumitor 5 mulþumitor 3 mulþumitor 3 mulþumitor 106 a u d i o .400 euro 12/05 2/1 1. Motivul: HDCP a obligat aparatele sã se asigure unul pe altul dacã sunt compatibile cu acest format. Dolby Digital ºi DTS. cerinþã care este transmisã apoi proiectorului sau TV-ului. sã facã diferenþa Informaþii tehnice În cãutarea talentelor între receivere AV cu dotare medie ºi cele superior echipate.1 3/1 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-NR 5000 E 5.000 euro 4/06 2/1 1.1 4/1 •/•/• –/–/– –/–/– Philips DFR 9000 800 euro 4/06 2/1 1. prin HDMI pot trece atât sunetele stereo normale.

SEMNAL SD
SD provine de la “Standard Definition” ºi corespunde rezoluþiilor TV pentru imaginile interlaced. În þãrile cu standard NTSC, SUA ºi Japonia, aceastã rezoluþie are valoarea de 640 x 480 pixeli, în timp ce pentru standardul european PAL-TV, rezoluþia este de 720 x 576 pixeli.

SACD, DSD
Prescurtare pentru “Super Audio Compact Disc” – un mediu de aceeaºi mãrime cu un CD sau DVD, care stocheazã sunet stereo sau multicanal la o valoare a bit-rate-ului foarte mare, cu ajutorul unui procedeu digital special numit “Direct Stream Digital” (DSD). SACD poate fi redat de numeroase modele de playere DVD, dar sunetul nu poate fi transmis spre amplificator decât analog sau printr-o interfaþã digitalã specialã, precum iLink sau Denon-Link. care nu coopereazã cu HDMI, cel puþin pânã la momentul actual. Motivele sunt, pe de o parte, lipsa compatibilitãþii HDCP iar, pe de , altã parte, structura datelor HDMI. Aceastã structurã prevede, la alegere, transmiterea directã a biþilor comprimaþi a la Dolby Digital ºi DTS, sau transmiterea unei valori exacte a canalelor PCM. De pildã, douã canale, fiecare cu o rezoluþie de 16 biþi ºi o ratã a scanãrii de 44,1 KHz pentru sunetul stereo de pe CD sau de cinci ori 24 biþi/96 KHz pentru sunetul multicanal de pe un DVD audio.

nu redã toate formatele audio, pe care interfaþa le poate livra. Sunetul multicanal de pe un DVD audio pune în dificultate multe televizoare, deoarece nu recunosc semnalul Dolby Digital. Cei care leagã direct un player DVD, via HDMI, cu televizorul trebuie sã seteze sarcina audio a playerului pe “Downmix”, pentru ca televizorul sã recepþioneze sunet stereo. Cu siguranþã, e mult mai practic sã conectezi diferitele componente, precum playere DVD sau receivere HDTV, la televizor sau proiector printr-un receiver AV-HDMI. Receiverul AV preia, din datele digitale, sunetul, pe care îl decodeazã ºi îl amplificã ºi apoi trimite imaginea mai departe spre display. Cu foarte puþine excepþii, toate receiverele AV- HDMI pot realiza aceastã operaþie. În cazul ideal receiverul converteºte, în plus, imaginile video ale componentelor analogice în informaþii digitale, pe care le transmite apoi spre televizor, via HDMI.

interlaced (480i ºi 576i, interlaced) nu sunt standardizate. De aceea, în ciuda mufelor corespunzãtoare o serie întreagã de aparate TV ºi proiectoare nu pot prelua semnale în rezoluþia dominantã SD. În plus, anumite receivere AV cu intrare HDMI pot digitiza semnalul SD, dar nu pot prelua conversia progresivã. De aceea, este recomandabil sã alegeþi un receiver AV cu funcþia De-Interlacer.

FUNCÞIA DE SCALARE
Modelele de top de receivere AV convertesc toate semnalele video primite la o rezoluþie unitarã. Ele dispun pentru aceastã operaþie de funcþia De-Interlacer ºi de un divizor, care redã informaþiile video, via ieºirea HDMI, la alegere în 576p, 720p sau 1080i. Deoarece scalarea este realizatã de orice aparat TV sau proiector, compatibil HDMI, meritã, ºi chiar e recomandabil, sã verificaþi în practicã, care dintre aparate va realiza operaþia cel mai bine. Un divizor valoros al unui receiver AV poate îmbunãtãþi chiar calitatea imaginii, dacã livreazã rezoluþia potrivitã aparatului de redare. În multe cazuri, de pildã la televizoarele plate cu o rezoluþie de 1366 x 768 pixeli, scalarea este efectuatã chiar de TV, cu pierderi minime ale calitãþii imaginii. În aceste condiþii, vã puteþi permite sã dezactivaþi divizorul receiverului AV. Oricum, din bãtrânele casete video VHS nu se vor putea obþine imagini de vis nici cu ajutorul aparatului TV, nici cu cel al receiverului AV. Dar conectarea simplã cu displayul printr-o singurã legãturã diminueazã considerabil dezordinea cablurilor, caracteristicã sistemelor Home Cinema.

SPECIALITÃÞI VIDEO
Receiverele AV de nouã generaþie sunt diferenþiate tocmai de prezenþa acestor funcþii speciale. Noile modele oferã funcþii cuprinzãtoare, astfel încât toate componentele video din sistem sã fie legate cu televizorul printr-o singurã conexiune – dacã toate aparatele sunt compatibile între ele. Cãci ºi în cazul formatelor video, transmise prin conexiune HDMI, apar probleme de incompatibilitate între aparate. Formatul HDMI a stabilit, cã toate proiectoarele ºi televizoarele cu intrare HDMI trebuie sã prelucreze imaginile video de înaltã rezoluþie în formatul 480p (NTSC Progressive), 720p ºi 1080i. Rezoluþiile video tradiþionale de 480 ºi 576 de rânduri în scanarea

NU ORICINE POATE ORICE
Existã ºi o parte neplãcutã vis-à-vis de aceastã multitudine de formate. Bogãþia de opþiuni audio ºi video nu este specificã fiecãrui aparat. Astfel, un televizor cu intrarea HDMI

Pioneer VSX-AX 2 1.100 euro – 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Pioneer VSX-AX 4 1.400 euro 12/05 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Yamaha RX-V 1600 1.050 euro 4/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• –/–/–

Yamaha RX-V 2600 1.300 euro 3/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• •/•/–

Procedeu testare

Funcþii video în testare
importante modele de receivere AV sunt prezentate ºi evaluate detaliat în tabelul alãturat. Evaluarea se face tot pe scala de 100 de puncte, de aceea partea din punctaj datoratã testului audio al receiverelor AV se reduce de la 60 la 50 de puncte. Multitudine: deºi numeroase receivere AV posedã mufe HDMI, funcþionalitatea lor este diferitã.

audio-video va evalua ºi abilitãþile video ale receiverelor AV.
Funcþiile video ale receiverelor AV au câºtigat în importanþã datoritã HDMI ºi HDTV. De aceea, audio-video a modificat procedeul de evaluare al acestor aparate. Funcþiile video, precum conversia composite ºi Svideo în format YUV ºi HDMI, ori De-Interlacer ºi scalarea video pentru ieºirea HDMI vor fi, de asemenea, evaluate. Cele mai

•/• •/• PC via HDMI 8 mulþumitor

•/• •/•

•/• •/•

•/• •/•

5 mulþumitor

5 bine

7 foarte bine

8

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

107

CINEMA

UZINA DE PUTERE
Amplificator corespunzãtor ºi un player universal valoros, iatã noul ansamblu Linn. Un vis, nu doar pentru sistemele Home Cinema.
108 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

109

200 de euro. amplificatoarele Chakra sunt oferite în douã clase de putere. ºi de o centralã de comandã potrivitã. de la specialistul în semiconductori. Puterea necesarã într-un sistem depinde de numãrul de boxe. cinci ºi chiar ºase canale. din concepþie. atât cele ale sistemelor conservatoare Hi-Fi. Modelul costã 4. Prima combinaþie realizatã a fost cea cu amplificatorul cu cinci canale C 5100. chakre.200 euro). pe un singur cip de siliciu. În cazul nostru ea poartã numele Unidisk SC. cât ºi cele ale opulentelor sisteme Home Cinema. acoperind optim nevoile oricãrui P tip de sistem. Un sistem complet Home Cinema are nevoie. pentru cã. TEHNOLOGIE ªI DOTARE Toate acestea sunt motive suficiente pentru a vã prezenta. Unidisk SC a fost iniþial combinatã cu un amplificator cu trei canale C 3200 (4. deoarece modelele diferite de boxe au nevoi specifice de putere. Aceastã structurã compactã aproape cã nu are cãi de conexiune interne. scoþienii au dezvoltat pentru amplificatoarele lor un concept complet analog. Unidisk ºi Chakra. “Inima” tuturor amplificatoarelor este circuitul integrat. însã. De aceea. patru.100 euro. Ca un adevãrat “amplificator mono” circuitul. cu cele 110 a u d i o . de aceea modelul TDA 7293 este prevãzut. aceastã componentã deschide noi portaluri spre putere.CINEMA Societatea de putere de ultimã generaþie: în outputurile mari ale lui Chakra (sus). de forma unei cutii de pizza? Pare a fi vorba despre un amplificator digital. toate fiind adãpostite într-o carcasã compactã. Un amplificator de putere multicanal. amplificatorul Chakra poate avea douã. adãposteºte. într-o carcasã. într-adevãr. în realizarea modelului sãu de amplificator. Redactat de: Daniel Chira orþile energetice ale corpului uman se numesc. cât ºi pentru cele Hi-Fi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . În loc sã se bazeze pe cipuri digitale. cipul de amplificare (sãgeatã) este susþinut de câte patru tranzistoare de putere (cercuri). precum ºi cu ver- siunea stereo mai micã C 2100. ST Microelectronic. trei. denumit TDA 7293. un player DVD ºi un preamplificator decoder. în combinaþie. Linia producãtorului Linn cuprinde opt modele.700 euro ºi are ieºire HDMI. Totuºi. aºa cum sunt cei folosiþi azi în combinaþie cu multe modele de receivere AV compacte. conform învãþãturii antice indiene. Pentru comparaþie. Linn a ales un drum propriu. la 3. un preamplificator ºi tranzistoare de putere. O denumire mai potrivitã nici cã se putea gãsi. atât pentru sistemele Home Cinema. iar dimensiunile ºi designul ei sunt perfect armonizate cu cele ale amplificatoarelor Chakra. Noul amplificator de putere al specialistului Linn poartã acelaºi nume. pentru a economisi cât mai mult spaþiu posibil. la 2. Combina uneºte. Iar.

precis. Un rol cheie în conceptul Chakra este jucat de alimentarea cu energie. Ieºirea HDMI (sãgeatã) le ornamenteazã pe amândouã. la alegere. autenticã ºi bine spaþializatã. de la reþeaua de energie contaminatã de perturbaþii. un disc multicanal. intrã în joc câte douã tranzistoare de putere (respectiv câte patru. chiar ºi acest model. ceea ce are repercusiuni pozitive asupra sunetului. În plus. de la producãtorul japonez Sanken. Playerul rotea discul SACD cu piesa “A Foreign Sound”. astfel. Uºurinþa cu care aparent insignifiantul Chakra a livrat setului de boxe puterea maximã. Materialul folosit la testare RCA-Armada: Unidisk SC poate fi conectat. nu se poate afirma cum cã Unidisk ar fi un divizor opulent de semnal video. de la început. cu efect disturbator pentru calitatea sunetului. Rezultatul a fost uluitor. dupã cum vedeþi în imaginea de mai jos. www. a cântãreþului brazilian Caetano Veloso.ro 04/2006 a u d i o . TEST AUDIO ªI VIDEO Testul video a început cu proiectorul Marantz VP 12 S 4. în timp ce prin ieºirea HDMI se transmite doar semnalul video al playerului DVD intern. progressive sau HDMI. plãcutã. C 5100. În acest fel. a lui Stevie Wonder. Pentru ca sã nu se ajungã prea repede la deconectarea de protecþie a aparatului.mai bune premise pentru funcþionare: el lucreazã repede. În schimb. combina Linn.audio-video. la modele mai puternice). redarea a fost curatã ca ºi cristalul. chiar ºi la sarcinã ma- ximã. În dotare. la nivelul de volum standard pentru sistemele Home Cinema: 85 dB. cu uºurinþã. care apare atunci când boxele au valori mici ale impedanþei la volum mare. s-a renunþat complet la intrãrile HDMI. Consumul mare de energie. condiþiile ideale de funcþionare pentru amplificator. Funcþia Lip-Sync permite doar alegerea grosierã dintre modul interlaced. nu doar pentru a economisi spaþiu ºi greutate. lipsesc în totalitate modelului Unidisk SC. cu mai multe versiuni cover ale unor cântece clasice. pentru ieºirea subwooferului. sãrac în opþiuni. Linn s-a decis pentru o alimentare în comutaþie lipsitã de grosolanul transformator. mult mai bine decât transformatoarele tradiþionale. livrând cea mai bunã calitate sonorã. precum ºi meniul. finã. De ce ar mai fi nevoie atunci de varianta mai puternicã. duo-ul de la Linn a fost adus. a fost de necrezut. foarte frumos realizat. În plus. precum cei din “If It’s Magic”. nivele înalte de putere de pânã la 100 de waþi. La testarea sunetului de film. vivaci ºi lipsiþi de asperitãþi. alimentarea în comutaþie decupleazã circuitul audio. via YUV sau Scart. cu amplificatorul Chakra C 5100 ºi setul de boxe de referinþã audio-video B&W N 801. Unidisk SC lucreazã tot cu o alimentare în comutaþie. cu funcþii de conversie sau scalare cuprinzãtoare. creeazã probleme. creându-se. C 3200? La urma urmei.v i d e o m a g a z i n e 111 . iar frecvenþele de graniþã comutabile. este posibilã alimentarea absolut stabilã cu energie. Aceastã împãrþire a sarcinilor permite grupe de outputuri puternice ºi compacte. fãrã distorisiuni ºi poate sã atingã. care dezvoltã un nivel neobiºnuit de redus al încãlzirii. a obþinut baºi ultra adânci.

DE LABORATOR max.4 Watt 8 repede (60 %) 76 % 75 % 72 % bine bine 28 (16) 105/57 Watt 100/56 Watt foarte bine foarte bine 24 190/111 Watt 90/111 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. 70 puncte Linn Unidisk SC 4700 euro Linn Chakra C 3200 4. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 81 FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 83 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 87 112 a u d i o . precum fluturatul din aripi al porumbeilor în Piazzetta din Veneþia au umplut. dis-de-dimineaþã. 100 puncte OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine bine 11 DOTARE REZ.200 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate Redarea miºcãrii/repaus al spotului Convertire progresivã EXCEPÞIONAL foarte bine excepþional interlaced excepþional excepþional excepþional foarte bine 32 30 32 progressive excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional TEST SUNET Hi-Fi Digital Surround FOARTE BINE 6O FOARTE BINE excepþional excepþional 61 (50%) excepþional (50%) excepþional MÃS. trecând cu viteza fulgerului de la volum violent. Cele mai fine detalii sonore.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 10 puncte Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere de ieºire Putere sinus douã canale Putere sinus canale multiple Consum energie standby (Watt) MULÞUMITOR 5 BINE 6 TEST SUNET Digital surround CD/SACD/DVD-audio Sunet analog EXCEPÞIONAL excepþional 28 mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB foarte bine/excepþional/foarte bine foarte bine MÃSURÃTORI DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori Consum energie standby/funcþionare FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40 %) 91 % 90 % 90 % foarte bine insuficient 15.200 euro) max. combina a redat sunetele iniþiale ale minunatei coloane sonore într-o manierã impresionant de explozivã. a fost redatã cu o putere brahialã. Abia pornitã. au rãsunat cu adevãrat ameninþãtor. 10 puncte FOARTE BINE 8 FOARTE BINE foarte bine – foarte bine foarte bine 8 (40%) foarte bine (30%) – (20%) foarte bine (10%) foarte bine max. Combina Linn a reacþionat aproape fãrã inerþie la toate modificãrile rapide ale spectrului dinamic. din momentul în care voluminosul seif s-a prãbuºit în canal. 10 puncte max. s-a numit “Italian Job”.CINEMA Duetul trimmer: fiecare output poate fi calibrat (sãgeatã). Iar zgomotele pline ale motoarelor din scena urmãririi sãlbatice prin oraº. Explozia violentã.4/34. spaþiul. la redarea caldã a detaliilor sonore.100 euro (2. REZULTATE TESTARE AMPLIFICATOR REZULTATE TESTARE DVD-PLAYER Producãtor Model Preþ Producãtor Model Preþ Linn Chakra C 5100 (C 2100) 3. O modalitate atât de concretã ºi de stabilã de redare a sunetelor a fost rar auzitã cu prilejul testelor audio-video. fãrã dificultate.

pe întreaga duratã a filmului. DVD-Audio. 1 x YUV. 2 x optic) 2 x SPDIF (1 x RCA. În acest segment de clasã nu existã un alt model comparabil. VCD. Cu toate aceastea. claritatea desãvârºitã ºi culorile pline. în plus. la dimensiuni extrem de compacte.. SACD. ProLogic II cu management baºi ºi potenþiometru volum master) Ventilator dublu: în spatele diafragmei se aflã douã ventilatoare de rãcire. Modelul Unidisk SC a stãpânit perfect echilibrul între rezoluþia cea mai finã. decât prin ieºirea YUV pentru componente. 1 x S-Video. ªi atunci nu ne mai mirã de ce compania Linn este consideratã furnizorul ideal de soluþii complexe ºi complete. sunete lipsite de distorsiuni. JPEG Scanare progresivã 480p/576p via YUV ºi HDMI CONEXIUNI Intrãri audio analog Ieºiri audio analog Intrãri audio digital Ieºiri audio digital Intrãri video Ieºiri video Alte caracteristici 4 x stereo (RCA) 1 x 5. 1 x optic) 1 x COMP. Parada tastelor: butoanele fluorescente ale telecomenzii înlesnesc orientarea în întuneric. 1 x YUV (disponibilã versiunea Scart) 1 x COMPOSITE. la impresionantul volum de 105 dB. 1 x HDMI (576p) preamplificator decoder integrat (Dolby Digital. Rezultatele la testul de imagine au fost exemplare. atunci când vine vorba despre înaltã performanþã în sistemele ºi componentele de entertaiment. au profitat întradevãr de colaborarea cu amplificatorul de douã ori mai puternic C 3200.ro 04/2006 a u d i o . CD-R. precum Focal Alto Utopia.1 (RCA). extrem de flexibilã în configurare. MP3. Via HDMI imaginile au fost ºi mai bune. Combina este. livreazã sunet ºi imagine de primã clasã. www. DTS.Boxele cu nevoi de putere ºi mai mari.audio-video. CD. SVCD. CONCLUZIE “Locomotiva” Unidisk-Chakra. C 5100 a avut destulã putere ca sã dezvolte în boxele B&W. 1 x stereo fix (RCA) 4 x SPDIF (2 x RCA. 1 x S-Video.v i d e o m a g a z i n e 113 . DOTARE DVD-PLAYER Producãtor Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Linn Unidisk SC 24 luni 38 x 8 x 37 cm FUNCÞII Redare DVD-R/-RW/DVD+R/+R DL/+RW. AAC. care continuã sã ofere acel nivel de inginerie precisã de neegalat.

Noutatea ºi flexibilitatea acestui format l-au propulsat în topul celor mai bine vândute bunuri din lume. în aceeaºi mãsurã. 114 a u d i o . industria de entertainment pentru acasã. Ba mai mult.Reportaj 10 ANI DE D V D Digital Versatile Disk sau DVD-ul împlineºte 10 ani de când a fost lansat pe piaþã. a remodelat ºi dezvoltat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . comerþul cu DVD-uri ºi playere DVD. generând anual venituri de ordinul miliardelor de dolari. Din 1996 ºi pânã în prezent a exterminat casetele video din segmentul de piaþã “home video”.

Pioneer. Mitsubishi Electric. cele douã medii de stocare care se luptã pentru a deveni succesorul DVD-ului. cum sunt stocate informaþiile pe disc sau cum funcþioneazã DVD-playerul?. întrucât DVD-ul s-a nãscut tot în urma unui “rãzboi al formatelor”. cine ºi-a achiziþionat un DVD s-a întrebat care-i misterul ce se ascunde în spatele acestui disc subþire de plastic ºi a aparatului care-l învârte. Pierderea în capacitate a fost compensatã de 04/2006 a u d i o . cele douã tabere au încheiat un armistiþiu în urma cãruia a luat naºtere grupul DVD Consortium în sânul cãruia marile corporaþii ºi-au unit forþele pentru a crea un produs standard. dar cu condiþia de a aduce câteva modificãri. la începutul anilor ’80.7 GB. elaborat de corporaþiile Philips ºi Sony. iar celãlalt se numea Super Density Disc (SDD). Gerstner a decis sã se implice în luptã dupã ce a încercat un sentiment de deja-vu. preºedintele IBM la vremea aceea. Vrajba s-a înteþit pe la începutul anilor ’90. Thomson ºi JVC.v i d e o m a g a z i n e 115 www. Philips ºi Sony au renunþat la MMCD ºi au acceptat formatul SD al taberei opuse. Hitachi. La vremea aceea erau în dezvoltare douã medii de stocare optice de mare capacitate. iar rezultatul a fost DVD-ul de 4.Text de: Sebastian Kovacs VD-ul s-a ieftinit atât de mult încât ºi-l poate permite aproape oricine. Într-un final apoteotic. Unul dintre ele era MultiMedia Compact Disc (MMCD). Modelul SD original propus de Toshiba avea o capacitate de stocare de 5 GB. în numãrul anterior al revistei audio-video vã prezentam un material despre discurile optice Blu-Ray ºi HDDVD. Discul optic a fost înzestrat cu tehnologia de codare EFMPlus care era cu 6 procente mai puþin eficientã decât tehnologia creatã de Toshiba. D ISTORIA DVD Dacã þineþi minte. sunt doar câteva dintre întrebãrile la care vã oferim rãspunsul în paginile care urmeazã. Se pare cã istoria se repetã. ºi-a asumat rolul de arbitru între cele douã tabere. Cine a creat DVDul. Lou Gerstner. Time-Warner. Una dintre schimbãrile operate de Philips/Sony a condus la diminuarea cu câteva sute de mega a capacitãþii de stocare.ro .audio-video. dezvoltat de coaliþia formatã din companiile Toshiba. Matsushita Electric (Panasonic). fiind martor al costisitorului rãzboi al formatelor purtat între VHS ºi Betamax. Cu siguranþã.

se poate dacã DVD-playerul este. DVD-playerul ruleazã CD-uri? Da! DVD-playerele sunt compatibile cu compact discurile audio. Utilizând acest proces se creeazã un disc pe a cãrui suprafaþã se poate distinge o linie foarte subþire ºi lungã de ridicãturi microscopice. Ba mai mult cele douã discuri optice sunt produse folosind aproape aceleaºi metode de fabricaþie. Distanþa dintre douã linii este extrem de micã – de numai 740 nanometri (un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru). dimensiunile liniilor de date ºi modalitãþile prin care a fost „pompat” spaþiul de stocare.5 a DVD-ului. Esenþial este faptul cã DVD-urile audio pot stoca pânã la 74 de minute de muzicã cu un sampling rate ºi acurateþe de 192 kHz/24 biþi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Discurile DVD audio ºi playerele aferente sunt relativ rare la ora actualã. Dar dintre DVD video ºi DVD audio? DVD video ºi DVD audio sunt douã formate diferite. Fiecare strat este creat prin injectarea de plastic policarbonat într-o formã prestabilitã. de asemenea. ºi un DVD recorder. Straturile gata fabricate sunt acoperite cu lac. SEAM ÃN Ã. în funcþie de programul cu care a fost comprimat filmul. Sunt însã persoane care susþin cã nu este vorba de o prescurtare. ci pur ºi simplu un nume al discului. FAQ – Întrebãri frecvente Ce înseamnã DVD? DVD este prescurtarea cuvintelor Digital Video Disc sau Digital Versatile Disc. sub forma unor adâncituri ºi ridicãturi (pit-uri ºi land-uri) pe suprafaþa discului. se preseazã una peste alta sub formã de sandwich ºi apoi sunt uscate sub un fascicul de luminã infraroºie. Pot sã înregistrez emisiuni TV sau filme cu un DVD player? Da. iar ridicãturile dintre douã pit-uri se numesc “land”. date care apoi sunt transformate în sunet ºi imagine. în timp ce companiile din DVD+RW Alliance stau în spatele formatului DVD+R. odatã cu dezvoltarea versiunii 1. Sunt DVDplayere care ruleazã fãrã probleme ºi filme stocate pe CD-uri. DAR N U RÃSARE În ceea ce priveºte dimensiunile ºi grosimea. Pentru straturile inferioare se foloseºte aluminiul. ci în formã elicoidalã. A mai durat un an pânã când varianta finalã a discului a fost lansatã pe piaþã. existã ºi playere compatibile cu ambele formate.(minus) sunt douã formate DVD aflate în competiþie. Dacã ar fi privite la microscop. Chiar ºi stocarea datelor se face în mod similar. La fel ca ºi pistele de alergare dispuse pe un stadion. DVD-urile se aseamãnã cu CD-urile. discurile de policarbonat sunt suflate cu o substanþã reflectorizantã. De obicei. Prima izbândã a inginerilor a fost anunþatã abia în 1995. dar asta nu înseamnã cã nu existã. Odatã acest proces încheiat. SUFLAT CU AUR Multiplele straturi de plastic din care este alcãtuit DVD-ul sunt presate într-un sandwich. Acest proces se realizeazã pentru a permite trecerea laserului prin stratul de la suprafaþã pânã la cel din adâncime. Dacã primele sunt cele pe care sunt înregistrate filmele. Grupul de producãtori reuniþi în DVD Forum sprijinã DVD-R. care abia depãºeºte grosimea de un milimetru. spirale. cele din urmã conþin muzicã a cãrei calitate sonorã este de cea mai bunã calitate. Deºi existã divergenþa de opinii în aceastã privinþã. codec-urile pe care le suportã DVD playerul sunt specificate pe aparat. dispuse sub forma unei 116 a u d i o . PIT-URI ºI LAND-URI Fiecare strat inscriptibil de pe DVD are pe suprafaþa sa o spiralã de date. ºi anume. rezistenþa sporitã la deteriorãri cauzate de zgârieturi ºi amprente digitale. C a r e es t e d i f e r e n þ a d i n t r e D V D + R º i DVD-R? DVD+ (plus) ºi DVD. s-ar putea observa cã aceste linii de date se aseamãnã cu niºte diguri brãzdate din loc în loc de adâncituri care în limba englezã se numesc “pit”. însã nu concentric. iar pentru cele superioare se foloseºte un strat semi-reflectorizant de aur.Reportaj marele avantaj al sistemului EFMPlus. În cazul DVD-urilor cu un singur strat. Atunci prin ce se deosebesc cele douã formate? Diferenþele nu sunt evidente. Informaþia pe DVD este stocatã sub formã acestor adâncituri ºi ridicãturi pe care laserul le interpreteazã ca fiind 0 sau 1. linia de date începe din centru ºi-ºi continuã spirala cãtre exterior. Printre ele se numãrã materialele ºi procedeele folosite în producþie.

v i d e o m a g a z i n e 117 . Cine se mai oboseºte în ziua de azi sã se ridice de pe canapea ca sã întoarcã DVD-ul în mijlocul filmului. motorul scade viteza de rotaþie a discului Datoritã dimensiunilor microscopice ale ridicãturilor. DVD PLAYERUL Aparatul în care se insereazã DVD-urile a fost botezat sugestiv DVD-player. cu o rezoluþie de 720 de pixeli orizontali.Subtitrãri în cel puþin 30 de limbi www. Dacã linia continuã de pe unul dintre straturi ar fi ridicatã ºi întinsã într-o singurã linie dreaptã.75 (douã feþe. Puteþi sã vi-l imaginaþi sub forma pasagerului. Spre deosebire de compact-disc. Pe mãsurã ce laserul se miºcã spre exterior. lumina loveºte stratul reflectorizant pe care sunt dispuse ridicãturile ºi adânciturile. 8.16 ori mai redusã.ratã de compresie de 40:1 (în cazul în care a fost comprimat cu MPEG-2) . Spuneam la început (ºi nu am glumit) cã pe un DVD încape de 7 ori mai multã informaþie. laserul este concentrat pe liniile de date. care le citeºte drept 1 sau 0.5 kilometri. Caracteristicile unui film DVD . În analogie. aceasta ar ajunge pânã la 13. din maºina de curse. Acesta se aseamãnã foarte mult cu un CD-player. stã ultimul album al formaþiei “Sistem of a Down” lansat anul trecut. Aceasta înseamnã cã îi permite sã prãjeascã informaþiile pe o arie mult mai extinsã decât în cazul CD-urilor. iar lumina reflectatã este mai departe înregistratã de un mecanism optoelectronic. fiecare cu un singur strat) ºi 15. Asta se întâmplã deoarece în acest caz ridicãturile trebuie sã fie puþin mai lungi pentru a evita interferenþele când este citit DVD-ul. fiind alcãtuit din trei componente fundamentale: un motor care învârte discul. care la rândul lor sunt transformaþi în imagini sau sunet. Una dintre roþile maºinii (laserul) trece peste ridicãturile de pe fiecare linie de date. iar maºina de curse este laserul.Ca exemplu. este un mecanism care miºcã laserul în aºa fel încât sã nu se abatã de la linia de ridicãturi dispusã pe suprafaþa DVD-ului. Motorul foarte bine calibrat se învârte pe pistã (DVD-ul) cu viteze cuprinse între 200 ºi 500 rotaþii pe minut (rpm).5 ori mai multe ridicãturi pe un DVD. Extra-spaþiul se datoreazã faptului cã aria de inscripþie pe un DVD este mult mai mare. care simbolizeazã sistemul de urmãrire al DVDplayerului.pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie în format 16:9 sau 4:3. faptului cã ridicãturile ºi distanþa dintre liniile de date sunt mai mici decât în cazul CD-urilor. În timp ce discul se roteºte.9 GB (douã feþe.audio-video. pe DVD nu se iroseºte atâta spaþiu pentru sistemul sãu de corectare a erorilor. pe un DVD cu douã feþe. iar lungimea minimã a unei ridicãturi este de 2. când roata maºinii trece peste o ridicãturã. Aceste tipuri de DVD-uri au fost produse dar nu s-au bucurat de prea multã popularitate. Pe DVD. Pe un DVD cu un singur strat pot fi prãjite de circa ºapte ori mai multe informaþii decât pe un CD obiºnuit.1 . Probabil vã întrebaþi de ce nu se dubleazã capacitatea unui DVD cu douã straturi. . Deci. distanþa dintre douã linii de date este de 2. Aceste informaþii sunt transformate apoi în biþi ºi bytes. Pista reprezintã discul.38 GB (o faþã ºi un singur strat). un laser care citeºte ridicãturile de pe disc ºi un sistem de urmãrire. care menþine laserul deasupra liniilor de date spiralate. care simte fiecare zdruncinãturã. Reflexia ridicãturilor ºi a adânciturilor este interpretatã diferit de senzorul optoelectronic. Laserul care citeºte discul poate citi datele de pe stratul inferior prin stratul superior. Diferenþa cea mai evidentã dintre CD ºi DVD este capacitatea de stocare.08 mai micã. în parte. liniile de pe disc sunt foarte lungi. mecanismul de urmãrire trebuie sã miºte laserul spre exterior.95 GB (o faþã ºi douã straturi).coloanã sonorã prezentatã în cel mult 8 limbi diferite ºi sunet Dolby Digital 5. Aceastã caracteristicã se datoreazã. Asta înseamnã cã linia de date de pe un DVD cu douã straturi ar avea o lungime de 48 de kilometri. 7. Cea mai dificilã parte din citirea unui DVD este menþinerea fasciculului laser pe linia de date. ªoferul. Casele de discuri sunt printre singurele care simpatizeazã acest format. fiecare cu câte douã straturi). Înmulþindu-le pe cele douã reiese cã este suficient loc pentru pânã la 4. MAI MULÞI GB Pentru a creºte ºi mai mult capacitatea de stocare. acest angrenaj poate fi asemuit unei piste pentru raliuri.ro 04/2006 a u d i o . un DVD poate avea pânã la patru straturi. Capacitãþile discurilor variazã în funcþie de construcþie: 4.

Acestea au fost denumite “Ouã de paºte” (Easter eggs) ºi constau în secvenþe din alte filme. MAI SAVUROASE Ce-i cu toatã vâlva asta în jurul DVD-ului? Pãi. În primãvara anului urmãtor acestea au fost introduse în Statele Unite ale Americii. Tot în 2003. Însã. Marile supermarket-uri americane au început comercializarea aparatelor. Am sã vã explic mai pe larg. în timp ce filmul ruleazã? Aceste opþiuni sunt foarte apreciate de cinefili. cele mai importante companii de comercializare a echipamentelor electronice din SUA au încetat vânzarea casetelor video VHS. care a fost dezvoltat de Motion Picture Experts Group. iar în 1999 pe continentul Australian. necomprimat. în anul 2004. lupta fiind câºtigatã în doar câþiva ani de la declanºarea ostilitãþilor. Sunetul unui film original DVD poate fi Dolby Digital Surround Sound 5. Folosind acest program se pierde mai puþinã informaþie în timpul compresiei. cât ºi DVD-playerele pentru a reda filmele.1 (aspect menþionat pe cutia filmului). Un exemplu e seria “Stãpânul Inelelor“.de 21. care în format DVD este de douã ori mai lung. Ceea ce permite citirea datelor fãrã întrerupere. În ceea ce priveºte partea de sunet. DVD-ul. începutul celui de-al doilea strat poate fi la exterior. Filmele de calitate DVD sunt comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. filmele în format DVD sunt. înarmat cu un laser. în care realizatorul filmului vorbeºte despre anumite scene. în luna noiembrie a anului 1996. laserul nefiind nevoit sã se întoarcã în centru pentru a porni citirea celui de-al doilea strat. software pentru computer sau muzicã? • Unele filme pe DVD sunt livrate cu porþiuni de comentarii. Dar dacã am folosi. motiv pentru care. Existã mai multe programe de compresie printre care se numãrã popularele DivX sau Xvid. axându-se pe comercializarea DVDurilor. Primele discuri ºi playere DVD au apãrut pentru prima datã pe piaþa japonezã. desene animate etc. De aceea trebuie comprimat sau codat pentru ai reduce dimensiunile. marcând trecerea de la tehnologia analogicã la cea digitalã. concerte. Potrivit datelor statistice înregistrate de Digital Entertainment Group. DivX pentru codare. RÃZBOIUL STELELOR Anul 1996 a marcat naºterea tzunami-ului ce a curãþat casetele video magnetice. În vara anului 2003. precum tânãrul Skywalker. care oferea posibilitatea de a rula filme DVD? 118 a u d i o . • Playstation 2 a fost prima consolã de jocuri.) au depãºit suma . un subwoofer (de aici denumirea de pentru ca informaþia sã fie cititã cu o ratã constantã.nu vã speriaþi! . Cu siguranþã aþi auzit de acele “codec-uri”. americanii au ajuns sã închirieze mai multe filme pe DVD. de regulã. Pentru a profita de acest sistem veþi avea nevoie de un sistem Home Cinema format din 5 boxe. precum ºi toate calitãþile adiþionale se datoreazã mai mult sau mai puþin capacitãþii uriaºe de stocare a discului. comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. astfel cã pe un DVD încap pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie. pe care le folosesc atât computerele. aici veþi avea parte de cele mai multe surprize. Dimensiunea unui film este foarte mare. decât pe casete video. pentru prima datã. preþul unui DVD-player a scãzut sub 300 de dolari. Pânã în primãvara anului 1999.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Aceastã situaþie avea sã se schimbe curând luând în considerare popularitatea crescândã a discului optic.Reportaj de DVD-uri de toate genurile (filme. Calitatea superioarã a imaginii ºi sunetul surround. de exemplu. vânzãrile ºi închirierile ªtiaþi cã…? • Pe un DVD puteþi stoca pânã la opt ore de muzicã? Datoritã capacitãþii sale crescute pe un DVD încap aproape 100 de melodii.2 miliarde de dolari. Codec provine de la termenul englezesc COde-DECode. • Dacã un film DVD obiºnuit nu ar fi comprimat cu ajutorul unui program specializat. însã nu ºi a filmelor pe format DVD. pe un DVD am putea copia pânã la patru sau cinci filme de calitate mai slabã. aþi avea nevoie de circa un an ca sã îl downloadaþi printr-o conexiune dial-up? • De multe ori DVD-urile conþin tot felul de surprize rezervate privitorului. • Existã filme care pot fi urmãrite atât în varianta comercialã (aºa cum a fost lansat pentru cinema). tam-tam-ul se datoreazã faptului cã în momentul de faþã DVD-ul este singurul care poate sã ofere o experienþã asemãnãtoare cu cea trãitã într-o salã de cinema. Interesant de reþinut este faptul cã în cazul unui DVD dublu stratificat. seriale. s-a angajat întrun rãzboi tacit cu casetele magnetice. în 1998 în Europa. Sã lãmurim mai întâi partea de imagine. cât ºi în varianta originalã gânditã de regizor? Filmele suportã o serie de transformãri înainte de a fi proiectate în sãlile de cinema. nu ar încãpea pe un DVD. grupul de experþi desemnaþi sã stabileascã standardele de codare a formatelor video. Odatã cu lansarea primelor DVD-uri ºi playere a fost lansat ºi primul film pe acest suport – “Twister” – filmul american a cãrui intrigã se împleteºte în jurul unei echipe de vânãtori de tornade.

aparatul a fost botezat. Dacã cititul vã oboseºte ochii. De asemenea. pe care sã încapã imagini cu rezoluþie mult mai mare. Existã DVDplayere dotate cu o tehnologie denumitã Simulated Surround. dar dacã vreþi sã savuraþi glumele originale aveþi posibilitatea de a opta pentru varianta cu subtitrare în limba maternã. Un alt avantaj prezentat de filmele pe DVD este informaþia adiþionalã.ro 04/2006 a u d i o . dacã receiverul este “Dolby Digital ready” atunci NU este echipat cu un decodor Dolby Digital. de ce sã n-o spunem. Dacã nu sunteþi mulþumiþi cu atâta spaþiu. Privitorul poate astfel sã aleagã între mai multe coloane sonore. În modelul Pioneer DVR-530H-S încap pânã la 80 de GB de filme.5 centimetri în diagonalã. Device-ul poate fi achiziþionat la preþuri ce variazã între 720 ºi 1. la fel se va întâmpla cel mai probabil ºi cu DVD-ul. vor avea de câºtigat utilizatorii). printre cele mai interesante aparate de pe piaþã. Pe un disc cu o capacitate atât de mare pot fi copiate unele soft-uri cu ajutorul cãrora vizionarea unui film devine interactivã. Aparatul se laudã cu meniuri intuitive. Playerele DVD cu hard-disk sunt.1. timp în care puteþi urmãri filme în toate formatele DVD. discuri care vor avea inevitabil ºi o capacitate mai mare de stocare a informaþiilor.audio-video. drept cel mai bun DVD player clasic. Este din ce alege Piaþa de DVD-playere este foarte vastã. aceste aparate simuleazã sunetul surround suficient de bine cât sã vã daþi seama despre ce este vorba. mai existã aºa numitele combouri care îmbinã atât un DVD. ªi se va mai repeta pe mãsurã ce se vor descoperi noi tehnologii de stocare a informaþiilor. de unde pot fi accesate rapid toate capitolele în care a fost fragmentat un film. ci concluzia pieþei. cele mai multe filme DVD au un index. Inginerii de la Accuarian sigur au fãcut uz de imaginaþie. Multe filme mai sunt însoþite de scene inedite care au fost tãiate din filmul lansat pe marele ecran. Nu lãcrimaþi dacã nu sunteþi blindaþi cu un sistem Surround Sound. Printre cele mai bine cotate aparate se numãrã modelul Sony DVP-NS55P/S. de cei care l-au testat.v i d e o m a g a z i n e 119 . montare uºoarã ºi imagine de calitate. Deºi cele mai multe aparate au cam aceleaºi funcþii de bazã. Generaþia urmãtoare Zilele DVD-ului sunt numãrate! Nu e remarca noastrã. Conectate la televizor sau la un sistem stereo cu numai douã boxe. Aºa cum casetele video au fost date la o parte. care este dotat cu un hard-disk de 800 de GB. www. muzicã sau puteþi viziona poze. muzicã sau fotografii. caz în care ar fi bine sã vã cumpãraþi un DVD player cu decodor ºi mufe de ieºire pentru canalele 5. pentru cei care îºi stocheazã amintirile din adolescenþã pe bandã magneticã. Iar ca preþ e destul de accesibil.5. Printre cele mai populare modele DVD se numãrã cele portabile. puteþi opta pentru varianta dublatã a filmului. Acest aparat a cucerit audienþa datoritã ecranului ce mãsoarã 17. istoria se repetã. Scenele pot fi rulate în mai multe trepte de “slow motion” sau pot fi oprite fãrã ca imaginea sã se deterioreze. Bateriile rezistã pânã la 6 ore. cu siguranþã. Un model apreciat de consumatori este Panasonic DVDLS90. În final. angajate în lupta pentru tronul ocupat în prezent de DVD (luptã din care. Apoi. existã filme DVD pe care sunt introduse interviuri cu actorii ºi realizatorii. existã nenumãraþi producãtori ºi încã ºi mai multe modele. Indexul este lesne de accesat cu ajutorul telecomenzii mai ales cã de multe ori scenele importante sunt reprezentate cu o fotografie micã. De asemenea.100 de ron. Atenþie. detalii despre firul poveºtii sau chiar finaluri diferite disponibile la alegerea privitorului. Dupã cum am mai spus-o ºi la început. Astfel s-au nãscut formatele HD-DVD ºi Blu-Ray. cele douã tipuri de discuri incompatibile unul cu altul. Datoritã liniei simpliste. când au integrat într-un DVD player ºi un cititor de patru carduri diferite. cât ºi un VCR (video casette recorder). puteþi opta pentru modelul dezvoltat de compania Hitachi. poate fi aleasã o subtitrare anume. fiind disponibil pentru circa 210 lei noi. Cererea tot mai mare a televizoarelor de înaltã definiþie a atras dupã sine necesitatea creãrii unui nou suport media.1) ºi un receiver care este fie “Dolby Digital ready” fie are un “Dolby Digital decoder” integrat. în funcþie de limba în care doreºte sã asculte conversaþiile actorilor.

am întocmit o listã cu cele mai frecvente întrebãri ºi rãspunsuri despre MP3. vroiam sã spun cu o vitezã impresionantã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . completatã pe pagina urmãtoare cu un glosar bogat.Ghid service Toatã lumea discutã azi despre MP3 de parcã s-ar referi la pâine prãjitã cu unt! Dar nu toþi sunt atât de familiarizaþi cu neologismele tehnologice care penetreazã limba românã cu un bit-rate impresionant… Ãããã. Download-are plãcutã! Text: Sebastian Kovacs TOTUL DESPRE MP3 120 a u d i o . Dar ca sã nu mai creez confuzii ºi pentru ca data viitoare sã ne înþelegem doar din priviri.

pentru a le vinde sau a le distribui chiar gratuit. Dar sunt ºi modele “ecologice” care funcþioneazã pânã la 150 de ore non-stop cu o singurã baterie. www. Playerele portabile pot înmagazina câteva sute de melodii. Bit-rate-ul maxim pentru MP3 este de 320 kbps. costã în jur de 1. Difuzarea MP3-urilor altor persoane care nu deþin CD-ul original încalcã legea dreptului de autor. Este legal sã faci o copie a propriului tãu CD. Software-urile precum Winamp sau MagicJukeBox îþi oferã posibilitatea de a-þi transfera întreaga colecþie pe calculator ºi apoi pe playerul portabil. CD-urile conþin circa 74 de minute de muzicã în format CD audio. Sunt aparate care funcþioneazã cu memorie externã de tipul cardurilor SD. de la Sony. Pe Internet existã multe site-uri care permit descãrcarea de melodii în format MP3. puteþi stoca o cãruþã de muzicã pe un player cu mai puþinã memorie. pe când dacã vrei sã comprimi melodiile în format MP3. în aºa fel încât sã încapã cât mai multe pe playerul tãu portabil. De ce toatã lumea opteazã pentru un player MP3? Una la mânã. Am gãsit playere minunate de mãrimea unui pachet de gumã de mestecat cu display ºi memorie de 128 de MB. De regulã au incluse soft-urile necesare pentru a transfera MP3-urile de pe computer pe player. iar cele din categoria super uºoarã ajung pânã la 24 de grame. Utilizând acest nivel de compresie vor încãpea mai puþine melodii pe hard-ul computerului sau pe playerul MP3. Cât costã un MP3 player? Depinde de preferinþele fiecãruia. De exemplu. Dacã doriþi însã cea mai bunã calitate vã recomandãm formatul Lossless de la compania Apple (utilizabil doar pe iPod). cât ºi MP3-uri. doi: sunt foarte puþine pãrþi mobile cu care trebuie sã operezi pe când te afli în miºcare. poþi stoca de 10 ori mai multã informaþie . Pentru iPoduri ºi iTunes (magazinul online de muzicã). comprimatã la o ratã de 192 kbps. Mobilele care au MP3 player încorporat coabiteazã cu playere audio-video de buzunar. Ce ºtiþi despre magazinele online? O a doua soluþie de obþinere a MP3-urilor este de pe site-uri legale care oferã melodii gratuit sau de pe magazine online precum Apple's MusicStore. La ce bun un MP3? Folosind un program special (MagicJuke Box sau o versiune nouã de Winamp) poþi extrage melodiile de pe un CD audio în câteva minute ºi le poþi stoca pe computer sau un player portabil.com/itunes/. Dacã supravieþuiþi ºi fãrã aceste mici inconveniente. însã. Unele modele pot fi folosite ca reportofoane sau ca medii de stocare a datelor. tehnologia MP3 nu este ilegalã. dupã 10-20 de ore.500 Ron. îþi recomand sã accesezi doar paginile Web acreditate.v i d e o m a g a z i n e 121 . de 30 de GB de la Apple. Cantitatea de muzicã pe care o puteþi pune pe un MP3 player depinde de mãrimea memoriei: 64 MB de memorie sunt suficienþi pentru stocarea a 40 de minute de muzicã la calitate decentã. Dacã sunteþi dispuºi sã cheltuiþi mai mult puteþi obþine un player cu dotãri. MP3 playerele sunt portabile ºi mult mai comode decât predecesoarele sale: nu mai trebuie sã cari discuri sau casete dupã tine. compania Apple preferã formatul AAC (Advanced Audio Coding).apple. poate rula atât filme. MP3 este doar cel mai popular format de compresie. care se aude ceva mai bine decât MP3 sau WMA. la fel ca un mini-casetofon portabil tradiþional. De unde pot face rost de MP3-uri? Cel mai simplu ar fi sã începi cu propria colecþie de CD-uri. dar e ilegal sã faci mai multe copii. iar altele sunt dotate cu tunere radio. Când extrageþi muzica de pe CD-urile audio pe computer. care trebuie încãrcate. Durata bateriilor variazã. voi decideþi cât de voluminos va fi un fiºier.pânã la 12 ore de muzicã pe un singur CD. Programul poate fi descãrcat gratuit intrând pe www. unde se vând albume ºi piese. dar calitatea va fi mult mai bunã. dar cu toate acestea poate stoca 4 GB de muzicã. Sunt modele care funcþioneazã cu baterii reîncãrcabile. dar fiºierele sunt mai voluminoase. Dar mai sunt ºi altele. ideale pentru fanii jogging-ului. De exemplu. iar JukeBox-urile câteva mii. Noile modele de playere au memorie ce atinge câþiva GB. Cele mai noi modele (ºi cele mai scumpe totodatã) pot afiºa aplicaþii video ºi fotografii. pentru folosinþa ta personalã.ro 04/2006 a u d i o . Cea mai micã ratã folositã (ºi cea mai comunã) este de 128 kbps. precum tuner radio sau photo-viewer. Consola de jocuri Play Station Portable. care reduce fiºierele de pe un CD la o zecime din mãrimea sa iniþialã. folosite în aparatele de fotografiat. sau formatele LossLess a cãror calitate este ºi mai bunã.audio-video. JukeBox-urile stocheazã mii de melodii ºi cu toate cã sunt un pic mai mari. însã adâncimea basului ºi detaliile au de suferit. Nu cumva sunt MP3-urile ilegale? Nu.Ce este MP3? Este o metodã de stocare a melodiilor. Ce bit-rate recomandaþi? Noi folosim cel puþin 192 kbps. Iar iPod-ul Nano e mai subþire ca un creion. care costã în jur de 200 Ron. nu depãºesc mãrimea buzunarului. iPod-ul. Cui aparþine viitorul? Viitorul ne-a ajuns din urmã. De exemplu. Este MP3 singurul format disponibil de compresie? Nu. Care este calitatea sunetului? Calitatea sunetului depinde de rata de compresie (bit-rate). Ce e un MP3 player? E un device care-þi oferã posibilitatea de a duce muzica dupã tine oriunde te deplasezi. ce pot fi sortate dintr-un catalog uriaº. Playerele MP3 au fost adoptate deja de atleþi. Windows Media Audio a fost creat de compania Microsoft ºi este o metodã de compresie alternativã ce ruleazã pe multe playere audio (mai puþin iPod).

dupã cum îi spune ºi numele.9 dolari (fãrã TVA). puteþi încerca playerul Musicmatch Jukebox care oferã exact aceleaºi facilitãþi ca ºi programul celor de la Apple: posibilitatea extragerii muzicii preferate de pe CD-uri. Vestea bunã e cã site-ul permite downloadarea unei melodii pe zi. www. Calitatea pieselor nu e tocmai extra- Este unul dintre cele mai bune servicii de comercializare a muzicii în format electronic din România. Aici este disponibil programul iTunes (gratis). site-ul este intuitiv. ci de un simplu telefon mobil.musicmatch.de Iubitorii de muzicã electronicã vor gãsi de mare ajutor aceastã paginã în limba germanã. cât ºi pentru accesarea imensului catalog de muzicã al Apple. www. videoclipuri. Puteþi gãsi foarte uºor orice artist internaþional sau album lansat recent. Melodiile sunt culese de pe site-urile oficiale ale caselor de discuri sau de pe site-uri care le oferã în mod gratuit.apple. Motorul de cãutare este bine structurat ºi permite ºi personalizarea cãutãrii. MP3-urile oferite spre download sunt legale. www.com www.com Pagina Web. Nu aveþi nevoie de un cont în bancã. un magazin online de muzicã unde melodiile pot fi comandate la 99 de cenþi bucata ºi radio via Internet. În plus. muzicã gratis ºi forum. downloadate sau cerute melodii.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . poze. În plus.Ghid service www.audiofind. Dacã doriþi sã aflaþi noutãþi despre artiºtii preferaþi puteþi consulta secþiunea de ºtiri.com ordinarã.com Acesta e un site care oferã spre download MP3-uri atât în mod gratuit. Dând cãutare unui artist vi se vor afiºa toate albumele lansate vreodatã pe piaþã de respectivul muzician. Magazinul cu muzicã Apple. Meniul conþine o secþiune specialã de criticã muzicalã unde sunt luate în colimator melodiile copiate de formaþiile româneºti din repertoriul unor trupe celebre.ro www.dnb-sets.muzicabuna.mp3. cât ºi contra cost (10 cenþi bucata). site-ul conþine un magazin virtual de unde puteþi cumpãra CDurile artiºtilor români preferaþi. meniul permite accesul rapid la secþiuni ce conþin ºtiri din industria muzicalã. Iar dacã doriþi sã descoperiþi noi muzicieni puteþi naviga prin categoriile muzicale întocmite de administratorii ruºi. 122 a u d i o . Motorul de cãutare este conectat la o mulþime de site-uri pe care apar cele mai recente mixuri drum&bass. Un motor de cãutare defalcat pe genuri muzicale permite identificarea rapidã a artistului ºi afiºeazã informaþii în legãturã cu biografia muzicianului.ro Dacã nu sunteþi cumva mulþumit de performanþele iTunes. parodii muzicale ºi caricaturi. Programul poate fi downloadat de pe site-ul oficial contra sumei de 19. iar sistemul de platã e simplu ºi ingenios. Pentru a downloada o melodie la alegere veþi avea nevoie de o parolã care vi se va comunica dupã ce trimiteþi un SMS cãtre numãrul afiºat pe pagina Web. iar catalogul de muzicã e îmbogãþit zilnic cu câte 15 noi albume. astfel cã nu trebuie sã staþi toatã noaptea pentru a downloada vreun concert live al lui DJ Goldie. Dacã nu vã descurcaþi cu limba rusã nu e nici o problemã. Oferta e bogatã. Cãutând mai cu sârg puteþi descoperi ºi seturi de breakbeat ºi trip hop.musicmall.ru Vecinii noºtrii din est sunt foarte bine dotaþi în ceea ce priveºte colecþia de muzicã. site-ul este dotat cu cele mai cãutate ºi downloadate mixuri. Iar preþul unei melodii este de 99 de cenþi. www. este dedicatã muzicii româneºti de calitate. Site-ul conþine pe pagina principalã un motor de cãutare în funcþie de numele artistului. se poate rezolva cu 30 de bani ºi câteva click-uri. dar dacã doriþi cu tot dinadinsul sã aveþi noul hit de la Black Eyed Peas înaintea prietenilor. Colecþia de muzicã româneascã a site-ului este foarte variatã. al melodiei sau al albumului. www. Dacã doriþi mai multe veþi fi redirecþionaþi spre site-uri de unde le puteþi cumpãra. Încadrat de o compoziþie coloratã ºi interactivã. poze. a cãrui valoare este de 0. versuri proaste.99 de dolari. Puteþi conspecta un top al celor mai cãutate. Interesant e cã odatã instalat programul poate fi folosit atât pentru extragerea melodiilor de pe CD-uri audio. melodii ºi comentariile fãcute de ascultãtori.mp3shits. conceput de cei de la Apple pentru rularea fiºierelor muzicale.

o melodie are nevoie de circa 1. OS Operating Sistem. Informaþie care circulã pe semnalele FM. De asemenea. Unii recomandã folosirea unui bit-rate de cel puþin 192 kbps pentru a pãstra atât fidelitatea muzicalã. cât ºi a timpului transmisiei. Pulse Code Modulation: o metodã prin care muzica este prezentatã ca informaþie digitalã. A fost promovat de compania Apple ºi se spune cã este mai priceput la compresia datelor ºi cã sunetul ar avea calitate superioarã faþã de MP3. ATRAC. USB 1. La 192 kbps. plus alte informaþii suplimentare. Un bit-rate mai mare înseamnã atât calitate mai bunã a sunetului. A fost creat pentru a comprima fiºierele video la fel cum MP3 comprimã semnalele audio: filme de calitate DVD sunt comprimate la rate mai mici ºi fiºiere mai puþin voluminoase. Radio Data System. Ia vezi ce versiune suportã calculatorul sau playerul tãu.1 cu pânã la 12 MB pe secundã. RDS Firmware Sistemul de operare ºi soft-ul instalate pe un device portabil. Lossy Termenul este folosit pentru descrierea unor formate de compresie precum MP3.v i d e o m a g a z i n e 123 . În ultimul timp.25 MB de spaþiu pentru fiecare minut de muzicã. în general. Kilobiþi pe secundã: un kilobyte înseamnã 1024 de biþi. Liquid Cristal Display în traducere liberã înseamnã ecran cu cristale lichide. FireWire O metodã foarte rapidã de transfer a datelor de pe un calculator pe un MP3 player (viteza maximã este de circa 400 Mbps). cât ºi o mãrime acceptabilã a fiºierului. Bit-rate Cantitate de informaþie pe unitate de timp. M P 3 semnalul original. Compresie Muzica pe un CD este în format necomprimat PCM. cât ºi fiºiere audio. Se mãsoarã în kilobiþi pe secundã (kbps). Aceastã situaþie apare atunci când sistemul de compresie scoate anumite frecvenþe din www.ro 04/2006 a u d i o . WMA Windows Media Audio este alternativa Microsoft la MP3. Este folosit de un numãr mare de site-uri de pe care poþi downloada melodii sau videoclipuri gratuit. baza codului folosit de calculatoare .audio-video. Kilobiþi pe secundã e o unitate de mãsurã pentru rata de transmisie a datelor. de computerele marca Apple. Firmware-urile unor playere pot fi upgradate.cum ar fi un MiniDisc sau hard-disk . Cel mai comun bit-rate pentru fiºierele MP3 este de 128 kbps. ceea ce oferã posibilitatea receptoarelor radio sã arate numele staþiei de radio.au fost inventate formate precum MP3. astfel cã sunetul este similar calitativ celui de pe CD-uri.0 transmite fiºierele cu pânã la 1. Un MB stocheazã cam un minut de muzicã extrasã la o ratã de 128 kbps. atunci când se extrage muzica de pe CD-uri.5 ore de muzicã în format MP3. Fiecare byte este format din câte 8 biþi. cum ar fi CD-playere. ratã la care mai mult de 128. ATRAC Adaptive Transform Acousting Coding este formatul de compresie folosit pe Mini Discurile companiei Sony. Un player media cum ar fi Windows Media Player are nevoie sã i se spunã cum sã citeascã anumite fiºiere: un codec îi oferã aceastã informaþie. Acest program comprimã fiºierele la circa jumãtate din mãrimea iniþialã. AAC ºi WMA pentru a reduce atât mãrimea fiºierului. recordere MiniDisc ºi MP3 playere. transferul unei melodii. Byþii sau biþii.5 MB pe secundã. Este formatul necomprimat folosit pe CD-uri ºi oferã cea mai înaltã fidelitate dintre toate formatele audio digitale. exceptând SACD. tot mai multe playere audio ruleazã acest tip de format.000 biþi sunt procesaþi în fiecare secundã. în timp ce un gigabyte este echivalentul a circa 16. clip video sau fotografii de pe computer pe MP3 player. ceea ce înseamnã o pierdere simþitoare din calitatea sunetului. Este un factor important pentru noile generaþii de playere audio ºi video portabile care ruleazã atât fiºiere video. Pentru a face ca muzica sã încapã pe un mediu de stocare de dimensiuni mai reduse . care consumã circa 10 MB pentru fiecare minut de muzicã. MPEG4 AppleLossless Este o formã de compresie marca Apple folositã ca alternativã la AAC. se face de obicei prin intermediul Internet-ului.0 cu pânã la viteza halucinantã de 480 Mbps.software-ul de bazã cu ajutorul cãruia ruleazã un dispozitiv. PCM Download Transferul unei melodii (sau a oricãrui tip de fiºier digital) de pe un server pe un computer. cât ºi o cantitate mai mare de informaþie. USB 1. LCD Byte O unitate de informaþie pentru computer. iar USB 2. Codec Provine de la prescurtarea tandemului enCOde-DECode ºi este un program special. USB Universal Serial Bus: o conexiune standard. FireWire este considerat mai bun decât USB ºi e folosit. Tehnologia este folositã pentru fabricarea displayurilor aparatelor portabile. Ripping Transformarea fiºierelor digitale de pe CD în format MP3 sau alt format comprimat sau necomprimat prin intermediul unui software.zero sau unu. reprezintã ºi unitãþi de mãsurã a capacitãþii unui hard-disk care se mãsoarã în megabyte (MB) sau gigabyte (GB). mãsurã care le face sã profite de tehnologiile viitoare.G L O S A R AAC Formatul Advanced Audio Coding (AAC) este considerat o metodã de compresie alternativã la MP3. Formatul ATRAC comprimã fiºierele la o mãrime mai mare decât MP3.

P ÎNCEPUTURI ZDRUNCINATE Rãzboiul i-a fãcut pe japonezi sã devinã avizi de ºtiri de pretutindeni. fãcând în aºa fel încât de la 100 de mii de bucãþi cumpãrate la lansarea produsului sã se ajungã la 5 milioane de bucãþi în 1958. mediul de lucru se îmbunãtãþeºte. au mers în continuare. FENOMENUL ROCK AND ROLL În august 1955. Numele Sony a fost ales ca o mixturã a cuvântului latin sonus (sunet) ºi cuvântul sunny (însorit). aºa cã au perseverat. În 1957. În acelaºi an. compania a creat modelul un radio de buzunar TR-6. dar pe care l-au ales ca provenind din Sonny-boys. în japonezã. care a fost folosit de companie pentru a crea personajul publicitar “SONY boy”. un nume de top. când Masaru Ibuka ºi Akio Morita au plecat de la Shirokiya. Tinerii americani începuserã sã cumpere radiouri portabile în numãr mare. Sony a venit cu modelul TR-63. nu avea geamuri. dar cei doi lideri ºtiau cã au alãturi unii dintre cei mai inteligenþi oameni. Olanda ºi Germania.OTHER Nu existã casã în lume în care sã nu-ºi fi gãsit locul un dispozitiv de ultimã generaþie sub semnãtura Sony. Acest aparat a avut un succes enorm în toatã lumea ºi a lansat moda consumatorului de microelectronice.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . pe atunci cel mai mic care fusese vreodatã comercializat (112 x 71 x 32 mm). Totuºi.Istoric LIKE. Masaru Ibuka s-a întors la Tokio sãºi gãseascã de lucru într-o capitalã devastatã de rãzboi. Text de: Aurora Hoduþ ovestea unei companii care a fãcut înconjurul globului începe cam aºa. Câteva bucãþi din acest model au fost exportate în America de Nord. nu este om care sã nu fi auzit de compania multinaþionalã sau sã nu-ºi doreascã vreunul dintre produsele. Totul a mers bine pânã în 1946. O camerã obscurã cu un telefon. dar nici acestea nu s-au dovedit a fi un succes. Treptat. Sony a anunþat cã au fost vândute 40000 de bucãþi din modelul TR-72. În paralel cu radiourile. Nu mai are rost sa spunem cã încet unele dintre produsele Totsuken au avut succes. iar biroul era mic ºi rece. Este ceea ce a intuit Ibuka. Aºa cã Akio Morita a trecut limitele ºi a ajuns la un cuvânt care nu exista în nici o limbã: SONY. se înfiinþeazã “Tokyo Tsushin Kenkyujo” (Totsuken) sau Institutul de Cercetare în Telecomunicaþii din Tokyo. Dar era nevoie de un brand care sã atragã atenþia. într-o perioadã în care japonezii nu o duceau foarte bine.NO. care au fãcut din Sony. pronunþia cuvântului Sonny în japonezã semãna cu expresia “afacere care merge prost”. Cei doi vor pune mai târziu bazele companiei Sony. care a fãcut din 124 a u d i o . împreunã cu colegii lui s-au apucat de reparat radiouri. ceea ce în englezã se traducea ca bãieþi isteþi. Descoperirea pudrei magnetice ºi punerea ei pe bandã a fost un mare pas înainte. Apoi au început sã producã perne electrice. Sony a produs primul radio transistor care încãpea în buzunarul unei haine. sunt cumpãrate echipamente noi de la Suzaka. Aceastã creºtere în vânzãrile radiourilor. pe care l-au numit TR-55 model. “bãieþii isteþi” s-au pus pe treabã. la etajul al treilea al Magazinului universal Shirokiya a devenit noul atelier pentru Ibuka ºi grupul sãu. La început a purtat numele Tokyo Telecommunications Engineering. ºi. Cu un crez în minte “acela cã reconstrucþia Japoniei depinde de dezvoltarea dinamicã a tehnologiilor”. au lucrat peste program ºi au primit câteva comenzi pentru volmetru. fabrica lui Ibuka lucra la realizarea unei maºini electrice de fiert orez. evident. lucrurile încep sã se schimbe. un alt radio portabil. Odatã rezolvatã problema numelui. În 1956. Un debut nesigur pentru mica firmã. Aproape distrusã de rãzboi. Primele cuvinte înregistrate pe bandã au fost “Vremea e bunã astãzi”. clãdirea avea crãpãturi peste tot. luând cu ei încã 20 de angajaþi. În septembrie 1945. Acesta a fost momentul naºterii companiei Sony: 7 mai 1946. În octombrie. A fost momentul în care Ibuka se reîntâlneºte cu Akio Morita.

v i d e o m a g a z i n e 125 . Muzician de profesie. ” Aºadar. s-au vândut 150 de milioane de bucãþi. una dintre cele mai mari în materie de filme. Sony îºi extinde aria ºi creeazã. A fost pentru prima datã în lume când un singur model s-a vândut într-un numãr atât de mare într-o perioadã atât de scurtã de timp. Anii 2000 sunt prolifici pentru Sony. CLIÉ – seria de asistenþã personalã.MUZICà ªI FILM Istoria Sony nu se poate scrie fãrã a ne referi la capitolul muzicã. iar mai apoi video walkman-urile. care au schimbat total felul oamenilor de a asculta muzicã. în comparaþie cu cele existente pe piaþã ºi care cântãreau de 6 ori mai mult. Ultima gãselniþã a celor de la Sony România: produsele companiei la doar un click distanþã pe www. Compania Sony s-a implicat activ în producerea albumelor audio ale artiºtilor locali. este cel care a reuºit. CD-urile ºi implicit discman-urile. Anii ‘90 sunt cei ai NTsistemului digital de înregistrare video. a început crearea unui imperiu în industria de entertainment odatã cu invenþia primelor casetofoane portabile Walkman TPS-L2. În anii ’80 apar printre altele: camerele compacte Mavica. era departe de a fi doar o jucãrie. gama de produse Sony creºte enorm. mai ales când vorbim de diversificarea produselor. care avea doar 50 de grame. cele profesioniste Betacam. primelor PDA-uri MagicLink. camerele foto digitale Cyber-shot ºi SACD-rile. vorbim apoi de DV-uri. când Sony achiziþioneazã CBS Records. Pe mãsurã ce anii trec. tehnologie ºi întindere geograficã. televizoarele portabile Watchman. dintre cele peste 300 de modele produse de Sony.ro 04/2006 a u d i o . mini DV-uri ºi Digital 8. care. Norio Ohga a fost numit preºedinte al corporaþiei Sony. Cellular Walkman. Betamax ºi Elcaset.magazin online.sonycenter. Ohga a vãzut viitorul ºi le-a spus angajaþilor: “trebuie sã facem produse noi. Sony a început sã lucreze la cãºti audio ºi a dat lovitura din nou cu modelul H-AIR MDR3. Aibo – primul cãþel robot. televizoare LCD High-Definition. cu toate calitãþile lui. pânã la data respectivã. ImageStation.telefonul Sony Ericsson care revitalizeazã brusc brand-ul Walkman. Aceste douã achiziþii duc efectiv compania în secolul al 21-lea. sã aducã CBS/Sony Records. dar cu o altã companie importantã Columbia Pictures Entertainment.. Lansarea PlayStation-ului în Statele Unite ale Americii ºi în Europa. HDV – un format video de înregistrare pentru HDTV. Un exemplu în acest sens. în materie de tehnologie.” Mãrturie stau cifrele. vom afla în curând de la vizionarii Sony.un parteneriat care a însemnat intrarea Sony pe piaþa de telefonie mobilã. “în anul 1979. dar ºi memory stick-urile.audio-video. BRAVIA (în traducere liberã . În ziua lansãrii în Japonia s-au vândut 100 de mii de bucãþi. a fost determinatã ºi de faptul cã tinerii erau conduºi de un fenomen american nou numit Rock and Roll. dar ºi ai vestitelor walkman-uri. Blu-Ray. WALKMAN PESTE TOT Potrivit oficialilor Sony. ca ºi strategie globalã de business. MicroMVcel mai mic format de casetã video. BOOM-UL PLAYSTATION În era multimedia este esenþial sã se atingã sinergia dintre hardware ºi software. zeci de mii de produse au comercializate pe piaþa de profil. duce la 5 milioane de unitãþi vândute. Sony jucãtorul principal în domeniul electronic. la rangul de cea mai bunã companie de înregistrãri din Japonia.” Decizia lui Norio Ohga de diversificare avea sã schimbe cursul istoriei companiei. Scopul: de a face din noua companie Sony Ericsson cea mai atractivã ºi inovativã în industria de telefonie mobilã. iar în urmãtoarele 6 luni s-a ajuns la 1 milion de bucãþi. MD MiniDisc-ului. PlayStation Portable. Norio Ohga.cu alte cuvinte. de la data lansãrii walkman-ului ºi pânã în 1995. Handycam-urile. Aceastã emfazã pentru dezvoltarea pe mai departe a brand-ului Sony avea sã devinã crezul politicii manageriale a lui Ohga: “Cred cã a conduce o companie este similar cu a dirija o orchestrã. pe o piaþã dominatã de Nintendo. în doar 10 ani.cea mai bunã rezoluþie integratã arhitectural audio-video) .Vaio. poate fi considerat momentul noiembrie 1993: decizia ca Sony Computer Entertainment sã fie folositã exclusiv pentru IT. La un an dupã ce compania a fost pusã pe picioare dezvoltã sistemul PlayStation. la finalul anilor ‘90. linia de produse IT. Anii ’70 sunt cei ai casetelor video ºi ai îmbunãtãþiriii casetelor audio: U-matic. Connect Music Store-muzicã online. dar nu cea din urmã trebuie amintitã fuziunea dintre Sony Corporation ºi Ericsson AB . în 1995. Sony face acelaºi lucru. tapak ºi Triniton: adicã primele sisteme video portabile cu funcþie de recording ºi primele televizoare cu tub catodic ºi monitoare de computere. Anii ’60 au fost consideraþi anii Por- www.ro. Ce surprize rezervã viitorul. Apar playstation. Un an mai târziu. ªi lucrurile nu se opresc aici. PlayStation 2. AFACERI PE MUZICà În 1982. ISTORIA PRODUSELOR SONY Anii ’50 au însemnat îmbunãtãþirea magnetofoanelor ºi realizarea celebrelor radiouri cu tranzistori. TELEFONIA MOBILà La final. capitol care începe în 1988. ªi sã nu vã imaginaþi cã lucrurile se încheie aici. SONY ÎN ROMÂNIA De la lansarea Sony în România. ai receiverelor AV. sistemele de înregistrare video Video8 ºi Hi8. În paralel.. nu mai putem depinde doar de VCR ºi betamax.

Efectul „soundstage” e chiar bun. dar ºi poziþionarea ascultãtorului joacã un rol foarte important în acest caz. altfel efectul dispare. dar posed trei seturi din aceste boxe. acurateþea timbrului este ºocantã dacã þinem cont de preþ. dar conþine prea multã sâsâialã. aceste incinte acustice fac muzicã unde alte boxe. Micuþele boxe au triumfat asupra tuturor modelelor concurente în segmentul de preþ de 200 de euro. precum ºi la alte B&W. Mi-am cumpãrat un set. Producerea sunetului e concentratã rezonabil ºi combinatã cu soundstage-ul spaþios poate crea o senzaþie asemãnãtoare cu cea din momentul înregistrãrii originale. deci nu necesitã prea multã energie ºi clare – sunetele sunt aidoma picãturilor de ploaie din “Toamna” lui Vivaldi (de pe “Cele patru anotimpuri”). Mediile sunt de departe punctele forte ale 302-ului. În acele zile am luat acasã boxele marca B&W pentru o audiþie semi-lungã. cãldura e artificialã. Nu aveam o tonã de bani ºi vroiam sã iau o decizie cu care sã mã împac pentru câþiva ani. Eu am folosit un receiver NAD 712 ºi 126 a u d i o . ºi chiar dacã. Poziþionarea lor în camerã. Aceste boxe sunt suficiente pentru a vã face sã realizaþi cã muzica electronicã de secol XXI de pe albumul lui Gold Frapp este de foarte bunã calitate. Ascultând “Peer Gynt – The King of the Mountain” al lui Grieg veþi avea parte de detalii maxime indiferent de nivelul volumului. Redactat de: Sebastian Kovacs. La acel moment. Trebuie sã le poziþionaþi bine. Nu înþeleg de ce se plâng oamenii de mediile 320-ului. Îþi permite sã asculþi cele mai bune ºi cele mai proaste discuri (chiar ºi un CD). iar ulterior mi-am cumpãrat alte douã perechi (plus centrul CC3 asortat). Uºoare. în anumite pãrþi. cu gândul de a-mi pune la punct propriul Home Theatre.Nostalgic REVOLTA PITICILOR B&W a produs o adevãratã revoluþie atunci când a scos pe piaþã modelul DM 302. pentru douã canale. excelent dacã le comparãm cu alte boxe din aceeaºi categorie de preþ. prin ‘97 sau ‘98. Sunetele înalte ºi joase se aud mereu potrivit în aceste boxe. Nu. pe care le gãsiþi pe piaþã. Daniel Chira &W sunt uºoare. dau chix. nu am gãsit nimic care sã se încadreze în aceastã categorie de B preþ ºi sã se apropie ca ºi caracteristici de aceste boxe. nu veþi avea nevoie de un amplificator scump. Poate cã din aceastã cauzã au fost mulþi care s-au plâns de 302-uri.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Asta le face o pereche foarte proastã pentru echipamentele produse în masã. clare ºi mici. aºa cã leam forjat bine. Un lucru pe care l-am observat de-a lungul anilor la 302-uri. Poate cã unora o sã li se parã stupid. este cã aceste boxe solicitã foarte mult componentele upstream (precum amplificarea). însã cele mai multe receivere nu vor fi în stare sã alimenteze aceste boxe. din aceastã categorie de preþ. Vocile sunt absolut excelente la aceste boxe.

boxele 302 “vor suferi de foame” în conlucrarea cu modele mai mici de amplificatoare cu tuburi. bluegrass. Pe de altã parte. mutual dispuse una faþã de alta. EXISTà ªI IMPERFECÞIUNI Boxele B&W 303 (300 de euro). Practica a combãtut teoria. aºa cã sunetele de intensitate mai joasã ies incredibil. faþã de frecvenþele de 100 Hz.v i d e o m a g a z i n e 127 . în douã dimensiuni. Mãsurile de precauþie luate de compania B&W. în aceastã zonã.73 euro. Dacã sunteþi fan al muzicii de camerã. O mãsurã binevenitã în cazul celor care doresc sã aibã acces la o asemenea logisticã a trecutului. cele mai multe instrumente (vioarã. Cel mai slab punct al 302-ului. O asemenea boxã. AVEM ÎNCà TOT CE TREBUIE Ulf Soldan. cu douã cãi. deºi boxele 302 reuºesc sã facã foarte multe lucruri. care a produs plãcere chiar ºi la muzica rock. Sunt 100% încântat de ele pentru Home Theatre. Chiar ºi boxa Mordaunt Short MS 902 (250 de euro) s-a impus prin sunete neutre. lucru care va obosi dupã o vreme. muzicã orchestralã grea. Sã-i dãm însã Cezarului ce-i al Cezarului. aceste boxe nu au aerisire în spate aºa cã le puteþi monta lângã perete (cam la 30 de centimetri) fãrã a vã trezi cu distorsiuni ale basului. pe lângã cei 3 ani garanþie. însã un Creek 4330 le face sã cânte cu adevãrat. Iar pentru Home Theatre sunt o achiziþie fantasticã. Micuþele boxe britanice. la preþul de 32. compania stabileºte o perioadã de siguranþã de 10 ani de la oprirea producþiei pentru achiziþionarea de pãrþi componente de schimb”. partea de sus a boxei începe sã tremure. nu aratã. ªi nu. ceea ce a dus la performanþe superioare. en years after (dupã zece ani). iar muzica complexã de cor a fost redatã cu mai multã subtilitate ºi claritate. privind lucrurile obiectiv. boxele 302 vor fi potrivite pentru poziþionarea în spate. Deoarece valoarea minimã pentru impedanþã (3. oferindu-vã satisfacþie ºi volum. în exterior.audio-video. De la 59 Hz sunetele vor fi redate numai pe jumãtate atât de tare (.25 euro poate fi achiziþionat unul de schimb. Peretele posterior este. oferã piese de schimb pentru modelele proprii încã 10 ani de la oprirea producþiei. modelul LCR 3. cel puþin teoretic. nu ating nivelul superior la toate disciplinele sonore. poziþionate într-o carcasã din material plastic. Iar dupã zece ani este încã o adevãratã plãcere sã o urmãreºti în exerciþiul funcþiunii. În general. el adunã undele sonore care vagabondeazã. cântãreþe sau chiar unele trupe de rock/reggae (Grateful Dead. În interior. T juriului testãrii nu au perceput baºi de disco foarte puternici. liniºteºte clienþii spunând: “Bineînþeles cã avem încã în stoc rezerve pentru fiecare parte componentã a modelului. În locul unei frumoase performanþe live vã veþi trezi cã totul se transformã într-un tablou plat. împãrþit în casete de forme pãtrate. dupã cum poate v-aþi ºi aºteptat de la niºte aparate atât de mici. când 302-ul porneºte compresia. urmaºele modelului 302. chitarã. iar o bornã de conectare costã 6. Dupã zece ani. care are rolul de a întãri baºii. sunt azi binevenite în cazul piticelor boxe. de pildã. REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vitalitate Bassfundament Finisare 60 45 55 45 40 bine SURROUND Într-o configuraþie surround. dar chitãrile au rãsunat surprinzãtor de convingãtor. Dave Mattehews) aceste boxe s-ar putea sã fie tot ceea ce aveþi nevoie. Cele douã corpuri ale difuzoarelor. Muzica live (care fusese gãlãgioasã în momentul înregistrãrii). B&W 302 va reproduce coarda C (do) a unui violoncel la jumãtate din volumul corzii G (sol). boxele au impresionat prin modalitatea lor vivace ºi relaxatã de redare a sunetelor. La aceste preþuri se mai adaugã costurile cu transportul. reflectate spre interiorul boxei. se stricã difuzorul pentru înalte. este la capitolul abilitãþii de a manipula muzica foarte dinamicã. la modul ideal vorbind. electronicã sau orice altã muzicã cu pasaje foarte complexe nu vor ieºi cu bine din aceste boxe. Partea utilã din sunetele joase. au fost caracterizate drept “senzaþionale” la o primã audiþie. boxele au colaborat bine cu amplificatorul NAD 320 BEE (400 de euro). Subwooferul elibereazã micul 302 (dar asiguraþi-vã cã cross-over-ul e calibrat cum trebuie) ºi nu va produce compresie la nici un film de care îmi pot aduce aminte în acest moment. vocalele sunt frumoase. solo sau grupuri restrânse.ro 04/2006 a u d i o . iar partea de sus îºi netezeºte miºcãrile. nu poate însã reda baºii magici. care. În absenþa compresiei. Bob Marley. La testul audio-video. Nu este doar numele unei celebre trupe de bluesrock a anilor ‘70. nu prea îþi poþi imagina cã boxele 302 ar avea nevoie de service. Dacã. în formatul DIN-A-4. Asortaþi-le cu un subwoofer de calitate apropiatã ºi se vor descurca cu orice sistem 5. boxele B&W DM 302 au fãcut furori în camerele de audiþie audio-video. De asemenea. face în aºa fe încât sunetele sã treacã în drumul lor înainte printr-o fantã reflex.6 dB). REZULTAT AUDIO-VIDEO Raport preþ/calitate MULÞUMITOR bine 49 www. în nici un caz.1/DTS cu care le echipaþi. specifici acestei mãrci. chiar conform standardelor actuale. boxele ne trimit salutãri prin intermediul piesei “Good Morning Little Schoolgirl”. Pregãtite din nou pentru testare în camera de audiþii audio-video. Un stand bun va aduce îmbunãtãþiri semnificative la capitolul baºi. doar 200 de euro. Dar. În concluzie. în urmã cu un deceniu. Ceea ce înseamnã cã. cablajul trebuie sã fie pe mãsurã. ca ºi cum ar fi pe cale sã-ºi dea duhul. nu sunt probleme la acest capitol.2 ohmi) apare în jurul valorii de 230 Hz. Frecvenþa de graniþã inferioarã (. AMPLIFICATOR 302 conlucreazã armonios cu numeroase amplificatoare.am fost mulþumit de el câþiva ani. Basul e aproape inexistent. chitarã electricã) ies destul de convingãtor. altfel frumuseþile acestea nu se vor comporta cum trebuie. Trebuie spus însã cã urechile Recomandãri PÃRÞI DE SCHIMB ºI REPARAÞII Conform reprezentanþei germane “B&W”. mai ales la redarea vocilor ºi la partea de precizie. au profitat de pe urma îmbunãtãþirilor în structura de construcþie. la care se adaugã subwoofer-ul ASW 300. Testate. Perechea de boxe DM 302 costa. cu ajutorul mai multor pene de fixare – numite “prisme” –. cãci 302 s-a încãpãþânat sã redea sunete bogate în nuanþe. iar pentru difuzorul central. Ele au rolul de a împiedica apariþia undelor statice ºi a rezonanþelor. De asemenea. cu muzicã mai puþin complexã acestea sunt niºte boxe minunate. Drept boxe frontale vã recomandãm sã alegeþi perechea B&W DM 303 sau DM 309. reprezentantul companiei B&W.3 dB) este atinsã la 73 Hz. înalte de numai 32 cm. Sistemul inteligent de construcþie este foarte inspirat. ci ar putea fi ºi un motto reuºit al secþiunii “Nostalgic”.

Nu e tot una sã citeºti despre o ºtire ºi sã vezi cu ochii tãi ce s-a întâmplat. Pentru a vã înlesni cãutãrile am întocmit o listã cu site-uri care oferã entertainment video de calitate superioarã. pe Internet gãsiþi o mulþime de secvenþe interesante. Chiar ºi mesajul unui minuscul clip video e semnificativ.000 de cuvinte. Fie cã sunteþi în cãutare de ºtiri din lumea largã. curioºi cum aratã ultimul videoclip al lui James Blunt sau doriþi doar sã vã distraþi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Internet CU OCHII PE NET Dacã o imagine face cât 1. imaginaþi-vã câte poate spune un film. Text de: Sebastian Kovacs 128 a u d i o .

net conþine peste 2.com Iatã un domeniu online care se laudã cu o mulþime de clipuri haioase împãrþite pe categorii pentru a putea fi gãsite cu uºurinþã: spoturi publicitare. www. Cu toate cã site-ul este foarte bine dotat. cascadorii. jocuri ºi poze comice (ce slujbã anostã). poze ºi jocuri. aveþi posibilitatea sã aruncaþi o privire la cele mai recente apariþii în domeniul jocurilor video. Aici veþi gãsi cele mai recente videoclipuri. www.000 de clipuri video memorabile. Cele mai interesante ºi inedite au fost cele care înfãþiºau dinamica apei în slow-motion. Ar fi bine sã nu vã inspire. Dar sunt ºi mai mulþi care le adorã. www. Secþiunea pentru link-uri e foarte bogatã în oferte. Unul dintre cele mai noi lansate în oceanul Internetului este motorul care cautã numai fiºierele video.audio-video. Dar cea mai tare chestie e cã au o secþiune întreagã dedicat numai ºi numai clipurilor turnate acasã de fanii melodiei “Dragostea din tei” a celor de la O-Zone.stupidvideos. Depinde doar de calculatorul vostru dacã le va deschide sau nu.cnn. Pentru cei din urmã existã site-ul românesc IQads unde sunt postate nenumãrate clipuri publicitare de la cele mai haioase la cele mai serioase. http://video. top 100) care sunt updatate zi de zi. Interesant e cã dupã ce a gãsit secvenþele dorite. existã posibilitatea de a cumpãra clipurile originale filmate la o rezoluþie mult mai mare.com Un titlu spune tot.uk Muzicã. Pe lângã meniurile obiºnuite. Ba mai mult au o secþiune unde veþi putea urmãri comedie stand-up. www. Una peste alta. http://video. Filmuleþele pot fi vizualizate gratis. trãgând cu puºca în baloane cu apã sau momind atacurile a diferite animale periculoase.video-c. www.www. www. Vestea bunã e cã au filmat toate aceste experimente în slow motion ºi le-au pus pe Internet.com Aºa cum existã un site unde puteþi urmãri secvenþe din cele mai noi filme. clipuri respinse. Dacã doriþi sã urmãriþi ceva la plesnealã.ro 04/2006 a u d i o . www. Soccerclips. CNN are soluþia.gametrailers. iar colecþia e foarte variatã. ªi dacã încã nu v-aþi sãturat aflaþi cã unele videoclipuri pot fi downloadate pe mobil. ca de exemplu numele formaþiei preferate. secvenþe realizate de amatori. cât ºi clipuri audio. www. www.speedvisiontech. ca producþiile voastre sã intre în atenþia unor persoane cu mare influenþã în lumea cinematografiei. sporturi ºi animale. singura condiþie e sã aveþi programul Quicktime.yahoo. Interesant la acest site e cã au nenumãrate topuri cu filmuleþe comice unde se gãsesc clipuri turnate în toate colþurile lumii. Dacã vã permiteþi. mai ales cã au o secþiune specialã pentru asta.com De pe Net adunate ºi iarãºi la lume date. www. Secvenþele video sunt distribuite pe topuri cele mai bune dintre ele fiind ilustrate cu câte o pozã sugestivã.net Iubitorii fotbalului se vor îndrãgosti de acest site. Acest model are un avantaj extraordinar: utilizatorul are posibilitatea de a alege nenorocirile pe care doreºte sã le inhaleze vizual. Veþi avea ocazia sã-i vedeþi în acþiune pe Beckham. Clipurile publicitare sunt coºmarul unora ºi deliciul altora. Apple a lansat de curând posibilitatea de a viziona clipurile în format high definition. administratorul paginii a fost acuzat cã foloseºte multe dintre materiale fãrã a respecta drepturile autorilor. compania Google a pregãtit câteva categorii prestabilite (comedie.com/video/ Dacã nu aveþi timp sã urmãriþi seara ºtirile sau vã iritã jurnalele româneºti. spun administratorii. Poate fi setat pentru a cotrobãi pe Net atât dupã clipuri video. Alltheweb afiºeazã automat durata acestora ºi programul de care o sã aveþi nevoie pentru vizualizarea clipului. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã inseraþi un cuvânt. Nu vã faceþi griji dacã folosiþi o conexiune mai slabã. Imaginile sunt impresionante. Clipurile pot fi vizionate cu Windows Media Player sau QuickTime.co.alltheweb. Cei de la Yahoo au întocmit o secþiune. administratorii site-ului au amenajat o secþiune specialã pentru filmuleþele create de utilizatori.holylemon. la fel.com Pe Ebaum’s World nu lipsesc clipurile haioase din viaþa de zi cu zi a utilizatorilor ºi animaþiile în flash. dans. iar în dreptul fiecãrui este specificatã platforma pe care ruleazã: PS2.v i d e o m a g a z i n e 129 .com Cei de la Google dezvoltã în fiecare sezon câte un nou motor de cãutare. animaþii. X-box etc. pentru toate vârstele ºi mai ales din toate timpurile. animaþii. Administratorii site-ului “lãmâia sfântã” susþin cã au petrecut ore întregi pe Net colectând clipuri video haioase. pentru a afla dacã a apãrut ultimul lor videoclip. Ronaldihnio.com/trailers Data de baze a celor de la Apple este înnoitã aproape în fiecare zi cu ultimele apariþii din industria cinematograficã de pe întreg mapamondul.kontraband. PC. Cascadoriile pe care le vedeþi pe site nu sunt de încercat acasã. Existã ºansa. www. nu trebuie decât sã aveþi o pereche de cãºti ºi sã cunoaºteþi limba englezã. Secþiunea video e updatatã continuu cu cele mai proaspete ºtiri din lumea largã. O gamã largã de nebunii care vã vor þine ore în ºir lipiþi de ecranul monitorului.ro Mulþi le considerã enervante.com Site-ul conþine un motor de cãutare defalcat pe fiºiere video ºi audio.soccerclips. unde utilizatorii site-ului pot trimite filme sau clipuri.com Britanicii de la Speed Vision s-au distrat fãcând praf diferite obiecte. Secþiunile site-ului sunt denumite sugestiv: pur ºi simplu stupid. Roberto Carlos sau pe legendele Maradona ºi Pele.google. www. care-i înfãþiºeazã pe unii dintre cei mai talentaþi jucãtori ai acestui sport. Protagoniºtii clipurilor de pe aceastã paginã Web sunt în stare sã producã valuri de hohote. pagina Web este de mare ajutor atunci aveþi de ales din mai multe filme ºi nu reuºiþi sã vã decideþi. muzicã ºi iar muzicã: de toate genurile. cele mai apreciate din toate timpurile ºi bineînþeles clasicele. pe aceastã paginã de Internet. deoarece secvenþele sunt disponibile în mai multe mãrimi.apple.iqads.ebaumsworld. În plus. pe care au denumit-o My Studio.com Acesta e un motor clasic care are doar opþiunile de ajustare a cãutãrii. Mai conþine de asemenea o secþiune dedicatã exclusiv spoturilor româneºti.

la preþuri accesibile. Noi am ales un amplificator ºi un CD player. Aflaþi cine este acesta. Noi vã spunem care este stãpâna absolutã a aparatelor din living. CAMPION LA PROGRAMAREA TIMER Recorderele HDD intenþioneazã sã punã punct perioadei de confuzie ºi eºec pentru programarea timer. Dar care dintre cele trei modele este cel mai performant? LUMINA DIN LIVING Noile modele de proiectoare testate sunt strãlucitoare ºi aduc în casã o atmosferã caldã ºi liniºtitoare. ce prevestesc un sunet de calitate la un preþ imbatabil. promit un control sigur ºi exact. MODELUL IDEAL Telecomenzile universale de ultimã generaþie. în numãrul urmãtor! 130 a u d i o .Avanpremiera PERFORMANÞÃ AV Sistemele Home Cinema vor funcþiona fãrã probleme cu aceste receivere AV. Unul dintre modelele DVD-HDD testate s-a dovedit a fi un adevãrat campion. EDEN STEREO Produsele Denon fac echipã bunã împreunã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .