Editorial

Marea ”nebunie” planetarã
Marele bal cu balonul rotund se apropie de început, Germania fiind þara care gãzduieºte turneul final. Nu vreau sã fac o nouã plecãciune în faþa fotbalului, ºtim cu toþii cã acest sport stârneºte pasiuni incendiare în toatã lumea ºi are un imens succes în rândul sutelor de milioane de fani, indiferent de culturã, rasã ºi vârstã. Cu toate acestea, nu pot sã remarc o laturã mai puþin pusã pe tapet atunci când vorbim de jocul cu balonul rotund, aceea a tehnologiilor prezente la aceste turnee mondiale. De altfel, evenimentele sportive, de genul Jocurilor Olimpice ºi Campionatul Mondial la fotbal au fost folosite în mod tradiþional ca pretext pentru lansarea de tehnologii inovative ºi de ultimã generaþie, de la camere video, ce îºi aleg singure unghiurile din care sã surprindã imagini, pânã la video-streaming pe telefonul mobil. Evenimentul de anul acesta din Germania nu face excepþie ºi se pare cã tehnologia, care va genera cel mai mare interes la jocurile din acest an, este HDTV (High-Definition TV). Noul sistem TV, cãruia i-a trebuit mai mult de un deceniu sã coboare de pe masa din laborator ºi sã se infiltreze pe piaþa de profil, presupune o calitate a imaginii extrem de bunã ºi la o rezoluþie mare, în format 16:9 (cel specific filmelor). Fiecare dintre cele 12 stadioane din Germania va fi echipat cu cel puþin 20 de camere compatibile HDTV, conectate prin fibrã opticã la o reþea capabilã sã transporte date cu viteze de pânã la 480 Gbps. Legãturile prin satelit vor fi pãstrate ca rezervã pentru a conecta stadioanele în cazul în care se întâmplã ceva cu conexiunile prin fibrã. Traficul de date de pe toate stadioanele va fi trimis cãtre Centrul Internaþional de Radiodifuziune din oraºul München, unde tehnicienii vor procesa semnalele pentru diferitele sisteme de transmisie din întreaga lume. Semnalele vor fi trimise în reþeaua globalã a T-Systems. Unele vor fi trimise ºi prin satelit folosind operatori renumiþi în domeniu, precum SES Astra SA. ªi nemþii nu au omis nimic, deoarece se anticipeazã cã numai finala turneului ce are loc în Berlin, urmeazã sã fie urmãritã live de aproximativ 4 miliarde de telespectatori. RFID (Radio Frequency Identification) este o altã tehnologie de care se tot aude mereu ºi care îºi intrã în pâine la acest turneu. Pentru a preveni fraudele, FIFA a solicitat ca toate biletele la meciuri sã conþinã cipuri RFID. Compania T-Systems a instalat deja scanere pentru citirea cipurilor RFID la intrãrile în stadioanele din Dortmund ºi Frankfurt, iar Siemens a implementat o tehnologie similarã în alte câteva stadioane, printre care ºi Allianz Arena din München. Alte dispozitive de scanare sunt amplasate în interiorul stadioanelor, permiþându-le spectatorilor accesul la locuri ºi la chioºcurile cu gustãri ºi rãcoritoare. Pe de altã parte, tehnologia poate fi utilizatã pentru localizarea oamenilor, în special a huliganilor. ªi pentru ca actele de vandalism sã fie eliminate, stadioanele sunt împânzite cu zeci de camere video. Allianz Arena, de exemplu, este dotat cu peste 80 de camere video de supraveghere, care, sunt atât de performante, încât poliþia poate face zoom ºi citi informaþii despre echipe de pe programul aflat în mâna unui spectator. Mai mult, sute de senzori au fost instalaþi în stadionul din München pentru a monitoriza cãile de acces ºi pentru a preveni incendiile. Poliþia, pompierii ºi echipele de intervenþie medicalã de pe toate cele 12 stadioane vor folosi telefoane TETRA. Pe lângã o securizarea comunicãrii, telefoanele pot bloca interferenþele din fundal, ideal mai ales în cazul meciurilor de fotbal, deoarece utilizatorii vor putea chiar sã se înþeleagã între ei. Handset-urile vor fi, de asemenea, echipate cu GPS (Global Positioning System) pentru ca personalul sã poatã fi localizat ºi ghidat. Alte tehnologii avansate sunt cablurile Ethernet puse la dispoziþia presei, pentru transfer video ºi audio, ºi conexiunile wireless LAN. O altã tehnlogie, ce a fãcut deja furori la Campionatul Mondial de fotbal din Coreea de Sud ºi Japonia, televiziunea mobilã pe telefon, va fi ºi ea prezentã la acest turneu final. Utilizatorii vor putea sã descarce conþinut video cu secvenþe antologice din timpul meciurilor sau pur ºi simplu sã revadã un gol de top. ªi dacã mai doriþi sã auziþi de fotbal, trebuie sã vã mai spun cã la mijlocul lunii iunie, tot în Germania, în oraºul Bremen, începe RoboCup, turneu în care roboþii vor da golurile ºi nu oamenii. Evenimentul, ce are o tradiþie de 10 ani, oferã cercetãtorilor în roboticã oportunitatea de a îºi testa sistemele lor de calcul ºi abilitãþile în competiþie cu alþi colegi. Nu ne mai rãmâne decât sã suspinãm adânc, o datã pentru cã echipa noastrã nu a reuºit calificarea la Campionatul Mondial din acest an ºi a doua oarã pentru cã nu toþi vom fi prezenþi pe aceste temple ale balonului rotund. Putem însã urmãri meciurile live, pe plasma din living, alãturi de amici ºi sã sperãm la un spectacol cât mai reuºit din partea echipelor participante.
Foto: Robert Ferenczi

Daniel Chira redactor-ºef daniel.chira@mtr.ro

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

3

Sumar

SUMAR
Actualitãþi ºi ºtiri
Cele mai noi produse, cele mai proaspete ºtiri 6

44

Interviul lunii
Sony România 32

Hi-Fi Stereo
Team-Work Sparg toate canoanele 36 44

Dosare audio
Mariaj riscant 50 Sparg toate canoanele Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.

Headset
Cãºti de top 54

TV & Sat
Show time Spaþiul minunilor La vânãtoare 60 66 74

50

Camcorder
În regie proprie 78

Home Cinema
Gata de spectacol Via HDMI Joc de lumini Contact vizual 84 90 96 102 Mariaj riscant Boxele compacte CM1 ºi receiverul CD Enigma, îndrãznesc sã aparã în tandem.

Cinema
Uzina de putere 108

Reportaj
10 ani de DVD 114

CêTI DE TOP audio-video magazine a testat 20 de modele de cãºti audio pentru a stabili un partener perfect din punct de vedere Hi-Fi.

54

Ghid service
Totul despre MP3 120

Show Time Cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan, ci au ºi funcþii suplimentare.

Istoric
Istoric SONY 124

60

Nostalgic
Revolta piticilor 126

Internet
Cu ochii pe net 128

4

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

32

Interviul lunii Elena Burghelea, Business Development Manager, Sony România

Numărul 2 martie-aprilie 2006 5,99 RON (RO); 25 LEI (MD)

Redactor-ºef: Redactor executiv: Redactor: Traducãtor: Tehnoredactare: Webmaster: Colaborator:

Daniel Chira Aurora Hoduþ Sebastian Kovacs Brânduºa Bãcilã Flaviu Bächer Cosmin Baidoc Adrian Hegyes

Editatã de:

MTR Press Vasile Alecsandri 19, RO-410072, Oradea

General Manager: Director economic:

Leon Arhire Dora Pãduraru Florin Chiru tel. 0742 22 22 44

În regie proprie Camcordere DV în test special.

Director marketing:

Marketing coordinator:

Hajnalka ªtefan tel. 0742 22 22 24

Director publicitate:

Alexandru Florea tel. 0742 22 22 33

78
Director distribuþie: Public Relations:

Marius Galea Amalia Sferle Monica Bar tel. 0259 406 101, int. 119 marþi ºi joi între orele 14-16

Joc de lumini Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

Abonamente:

96
Gata de spectacol Patru modele noi de receivere AV de mare putere, dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase, ies la rampã.

Distribuþie:

Hiparion Distribution SRL tel. 021 224 39 26 0264 411 100

Tipãrit la:

Romprint S.A. Bucureºti tel.: 021 317 97 88 / 89

Prepress:

Rompit S.R.L. Bucureºti tel.: 021 224 28 06

84

Toate drepturile asupra materialelor aparþin MTR Press ºi nu pot fi reproduse, parþial sau în întregime, fãrã aprobarea prealabilã, în scris.

Spaþiul minunilor Zece televizoare LCD au fost testate detaliat pentru a stabili un campion. Aflã acum cine 66 ocupã prima poziþie în top.

Redacþia audio-video magazine Vasile Alecsandri 19 RO-410072, Oradea e-mail: office@mtr.ro tel: 0259 406 101/102/103/104 0359 303 000/333 fax: 0259 410 914 Internet: www.audio-video.ro

Scrisorile nu reflectã opinia redacþiei. În cazul scrisorilor prea voluminoase, audio-video magazine îºi rezervã dreptul de a publica doar anumite pasaje sau aspecte.

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

5

în timp real. Dispozitivul dubleazã ºi ca aparat foto fiind înzestrat cu un senzor de 5 megapixeli. o nouã gamã de monitoare LCD despre care se spune cã are cea mai mare ratã de contrast disponibilã. monitorul de 17 inci. Ceea ce e suficient pentru câteva zeci de ore de filmãri la calitate standard. funcþie optimizatã pentru o luminozitate maximã a imaginilor ºi adaptatã celor în miºcare. ajungând la o dimensiune de numai 65 milimetri. LCD-uri cu ratã de contrast mare Compania coreeanã LG a lansat. în acest moment. Dupã ce au experimentat nenumãrate tehnici care s-au dovedit ineficiente. a cãrui capacitate maximã poate fi de 2 GB. din orice sursã cu ajutorul mufelor audio/video. Modelele Flatron L1970 HR ºi L1770HQ au fost dotate cu funcþia DFC (Digital Fine Contrast). Aparatul a mai fost înzestrat cu un ecran LCD. Vi CAM 525D poate sã redea fiºiere video AVI ºi MP3. În plus. când este pliat în totalitate. Astfel. Þinta noilor monitoare sunt gamerii ºi devoratorii de filme. Aspectul ultraslim deosebit al modelului este completat ºi de suportul de susþinere inovator “forte Hinge” dotat cu funcþii de reglare a înãlþimii. de curînd. Împãtimiþii jocurilor pe calculator vor aprecia cu siguranþã timpul de rãspuns de 2 milisecunde. Aparatele au fost la rândul lor “îmbibate” cu cele mai recente tehnologii JVC. care le mãreºte rata de contrast pânã la 2000:1. Conuri îmbibate în alcool Inginerii companiei JVC au gãsit o întrebuinþare ineditã sake-ului. când urmãriþi un film. ecranele pot fi puse pe “Movie mode”. cu o diagonalã de 8 centimetri. fiecare con al difuzoarelor a fost realizat dintr-o coalã solidã de lemn. Cei de la Creative au fixat camerei un preþ de aproape 600 de lei noi. Incintele acustice în care au fost depozitate sunt confecþionate din lemn de cireº pentru a spori impresia de naturaleþe. Informaþia se stocheazã pe un card SD. Pe partea de hardware. Cei de la LG n-au suflat deocamdatã nici o vorbã despre preþ. ambele modele se laudã cu o supleþe deosebitã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . inginerii JVC au realizat cã lemnul de mesteacãn îmbibat în vinul de orez japonez – sake – devine moale ºi suficient de flexibil pentru a putea fi prelucrat fãrã sã se rupã. Curbarea foliilor de lemn a ridicat probleme deosebite producãtorilor din industria audio din cauzã cã materialul crapã uºor. Specialiºtii de la Creative au altoit aparatul ºi cu câteva calitãþi PMP Di . poate sã înregistreze date. Din sistemul Home Cinema mai fac parte douã “piese”: un receiver argintiu ºi un DVDplayer care-i seamãnã leit. Aceºtia au dotat boxele noului sistem Home Cinema EX-A10 cu conuri îmbibate în bãutura alcoolicã tradiþionalã a japonezilor. þime de tehnologii menite sã aducã îmbunãtãþiri palpabile ale imaginilor.Actualitãþi Camerã de buzunar Cei de la Creative au anunþat de curând lansarea pe piaþã a camerei de luat vederi DiVi CAM 525D. suficient de mic 6 a u d i o . utilizatorul unui Home Cinema compact mai are nevoie doar de un televizor sau un disc audio pentru a se delecta cu sunetele delicate ale lui EX-A10 de la JVC. Modelul EX-A10 posedã douã boxe construite cu conuri de mesteacãn ºi douã difuzoare mai mici pentru înalte a cãror domuri sunt din lemn. VAW pe partea de audio. Aparatul nu depãºeºte dimensiunile buzunarului ºi cu toate acestea e capabil sã înregistreze clipuri video în format MPEG-4 cu rezoluþie VGA ºi 30 de frame-uri pe secundã. Dacã v-aþi gândit deja sã vã faceþi un credit vã anunþãm cã deocamdatã aparatul e disponibil doar în Singapore. care are proprietãþi acustice perfecte pentru utilizarea lor în construcþia boxelor. Designul modelelor permite astfel ºi o mobilitate mai mare. de înclinare ºi de pliere. create pentru a îmbunãtãþi calitatea sunetului. suficient de mare pentru a nu vã crea probleme când urmãriþi un film pe tren sau în aeroport. Dotat cu întregul sistem. motiv pentru care cei de la LG au înzestrat aceste aparate cu o mulpentru a face faþã celor mai crâncene jocuri de acþiune. Pentru a reda un sunet cald ºi natural. pe piaþa româneascã.

v i d e o m a g a z i n e 7 .ro 04/2006 a u d i o .audio-video.www.

fãrã sprijinul unui computer. de butoane pentru navigarea pe Xbox 360. ºi aglomereze spaþiul de lucru cu post-ituri. Acceleraþia ºi frâna pot fi comandate atât din pedalele pentru picioare. pe gustul utilizatorilor Internetului ºi consumatorilor media.Actualitãþi Gropi virtuale Nu bine s-a lansat consola Xbox 360 de la Microsoft cã încep sã aparã accesoriile. PC de buzunar Sincer n-am auzit pânã acum de predecesoarele acestui produs. în Statele Unite ale Americii. Fiind echipat cu Wi-Fi ºi memorie de stocare. Logitech a proiectat volanul dintro singurã ºi durabilã piesã de plastic. Dacã vã zâmbeºte ideea achiziþionãrii unui astfel de gadget. pentru aproximativ 700 de dolari. feedback. Micul aparat se poate conecta la Net wireless. Volanul. dar a precizat data lansãrii lor: 19 iunie. cu ajutorul Pepper Pad pot fi downloadate filme. jucãtorii vor simþi chiar ºi gropile de pe ºoselele jocurilor. Yoshiro Honda. Faþã de modelul anterior noul Pad se bucurã de procesorul AMD Geode LX 800 de 0.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . E de apreciat cã producãtorii au înzestrat gadget-ul cu mufe UPnP (Universal Plug and Play) datoritã cãrora cu Pepper puteþi controla orice device din casã dotat cu conexiuni similare. ce posedã interfeþele DVI-D ºi HD-15 ca dotãri standard. cât ºi din manetele montate pe spatele volanului. începând cu luna iulie. care combinã o serie de materiale de calitate cu tehnologia de feed-back axialã. de asemenea. Volanele obiºnuite folosesc uºoare vibraþii ale motorului astfel cã ºoferii simt doar un mic gâdilat în palmele lor. inginerii companiei s-au gândit la un monitor de computer care sã ofere posibilitatea de menþine biroul de lucru în ordine. muzicã sau jocuri. dar ºi pentru configurarea jocului. Producãtorii apreciazã cã datoritã tehnologiei axiale. apucaþi-vã ºi economisiþi bani deoarece DriveFX va fi disponibil pe piaþã la preþul de aproape 100 de euro. Pentru a amplifica ºi mai mult experienþa ºofatului. creând o senzaþie similarã cu cea a ºofatului adevãrat. Se pare cã produsul va fi lansat. curbele ºi impactul cu alte maºini. În afarã de suprafaþa planã de care se prind post-it-urile. Cu aceastã tehnologie. Produsul s-a nãscut din concubinajul HanBit Electronics ºi Pepper Computer ºi a fost creat. Primul produs lansat aparþine companiei Logitech. în ciuda organizer-elor electronice de toate tipurile. Inginerii au explicat cã DriveFX translateazã comenzile jocului întro forþã axialã care face ca volanul sã rãspundã dinamicii maºinii. în cazul e faþã. Motiv pentru care. este învelit în Monitor cu suport Post-it Cei de la Sony Europe au scos pe piaþã monitoarele cu suport pentru post-it-uri. nu vã veþi face nervi din cauzã cã vã distrugeþi maºina. din partea Sony Europe. Cel puþin. Producãtorul japonez nu a specificat preþul noilor displayuri.9 waþi ºi duratã de viaþã dublã a bateriei. Din aceastã gamã fac parte douã monitoare SDM-E76D (17“) ºi SDME96D (19“). oferindu-le amatorilor de Xbox 360 o experienþã virtualã fantasticã. Aceasta a dezvoltat volanul Drive FX. 8 a u d i o . tot ce trebuie sã faceþi e sã-l scoateþi din cutie ºi sã-l porniþi. în luna august. Acesta dispune. acele hârtiuþe galbene ºi lipicioase la unul dintre capete. Ecranele din seria E au fost dotate cu un accesoriu care nu este altceva decât o bucatã de plastic ce se ataºeazã în partea de jos a monitorului. spun producãtorii. care permit o manevrare sigurã ºi comodã. accesoriul mai prezintã un ºanþ pentru depozitarea pixurilor. a declarat cã oamenii continuã sã- douã bucãþi de cauciuc de culoare neagrã. jucãtorii vor resimþi cu adevãrat denivelãrile drumului. Pepper Pad 3 este un computer de buzunar care aratã destul de ciudat în comparaþie cu aparatele cu care a intrat în competiþie. cu diametrul de 25cm.

.

proiectând o imagine perfectã. Spre deosebire de alte proiectoare disponibile pe piaþã. iar pentru fanii emisiunilor de înaltã definiþie compania a rezervat o rezoluþie de 1366x768. cele mai multe proiectoare nu fac distincþia între WXGA (1280x768) ºi XGA (1024x768). Astfel. un handsfree stereo pentru ascultarea muzicii în format MP3 ºi o husã de telefon auritã din piele. imaginea “ecranul meu” poate fi introdusã de utilizator. cum ar fi diverse imagini de fundal. colegiilor ºi universitãþilor. 10 a u d i o .Actualitãþi Proiector cu senzor de miºcare Compania Hitachi a lansat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Mai exact. Ce e valabil în primãvara aceasta. iar al doilea sistem seteazã o imagine unicã “ecranul meu” care este afiºatã la fiecare pornire a aparatului. Noul model are multe caracteristici deosebite. În preþul de aproximativ 1000 de dolari. aparatul este echipat cu conectori HDMI compatibili HDCP (High Definition Copyright Protection). inclusiv un nou detector de deplasare. care are gravate iniþialele aurite DG. Rata de contrast a ecranului ajunge pânã la 1000:1. este dotat cu cele mai recente funcþii de securitate. profesorii nu trebuie sã se mai îngrijoreze în privinþa furturilor acestor aparate. televizorul ascunde sub carcasã douã boxe Dolby. o nouã versiune a aparatului. contribuind la identificarea proprietarului de drept. În plus. va fi considerat perimat în iarnã. noul proiector ED-X10 destinat ºcolilor. Mobil fashion Motorola ºi casa de modã Dolce & Gabbana au dezvãluit noul telefon RAZR V3I Dolce & Gabbana. uºurând ºi eficientizând predarea interactivã. protejate de un cod selectat de utilizator. De asemenea. Dupã activarea detectorului. oferind de asemenea o funcþie ce permite utilizatorului sã programeze rezoluþiile care pot fi utilizate cu proiectorul. animaþii deosebite ºi tonuri de apel în format MP3. Detectorul de deplasare blocheazã proiectorul. Proiectorul acceptã diferite rezoluþii frecvent utilizate. compania ºi-a blindat televizoarele cu tot felul de tehnologii menite sã le protejeze de rapidele schimbãri din domeniu. screen savere. teme de protecþie – primul sistem menþine proiectorul pornit pânã când se introduce un cod de blocare folosind telecomanda. pe care le-au echipat cu “protecþie anti-viitor”. având gravat logo-ul Dolce&Gabbana. Pe partea de mufe. Datoritã succesului enorm înregistrat de ediþia limitatã RAZR V3I Dolce&Gabbana. oferind cea mai bunã calitate posibilã a imaginii. Având o culoare portocalie deosebit de intensã. Pe partea de imagine vã putem spune cã ED-X10 permite presetarea rezoluþiilor de intrare. Au fost dezvãluite ºi accesoriile exclusive pentru telefonul MOTORAZR V3I Dolce&Gabbana. a câte 10 W fiecare. Filmele pot fi urmãrite în format widescreen 16:9. Motiv pentru care cei de la ViewSonic au lansat trei noi modele de televizoare. Protecþie anti-viitor Tehnologia se aseamãnã într-o oarecare mãsurã cu moda. în auriu ºi argintiu. Se oferã ºi un pandativ. Dintre noile modele face parte ºi TV-ul N3251W. care permite fixarea fizicã a aparatului. Acestea includ un set Bluetooth personalizat Motorola H700. Aparatul este dotat cu o gamã de funcþii de securitate uºor de utilizat. iar timpul de rãspuns a fost coborât pânã la 8 ms. Acest cod funcþioneazã împreunã cu alte douã sisED-X10 dispune de o barã de siguranþã din oþel integratã. De exemplu. În plus. care pot fi achiziþionate separat. dacã acesta este mutat din locul sãu normal de utilizare. noul ED-X10 oferã o gamã de funcþii care simplificã utilizarea. a cãrui diagonalã mãsoarã 80 de centimetri. Când la proiector se conecteazã un semnal. deoarece au un semnal de sincronizare identic. împreunã cu Motorola. În spatele aparatului se gãsesc intrãri DVI (Digital Video Input) precum ºi variate inputuri pentru DVD-uri sau console de jocuri mai vechi. aparatul va funcþiona doar dupã introducerea codului setat de administratorul produsului. aparatul recunoaºte automat rezoluþia corectã a imaginii ºi optimizeazã imaginea proiectatã pentru a corespunde rezoluþiei semnalului de intrare. destinat exclusiv mediilor educaþionale. designerii italieni au creat. Dar ED-X10 detecteazã modul WXGA ºi comutã la modul ecran lat. mai este echipat cu conexiuni VGA pentru o conectare simplã la computer în cazul în care doriþi sã urmãriþi filme stocate pe calculator. în luna mai.

.

acesta se poate bucura de imagine de calitate prin douã mufe scart. De asemenea. telespectatorii pot înregistra programele preferate timp de pânã la 40 de ore. reducând la minim zgomotele din fundal. Webcam cu izolator de gãlãgie Noul webcam lansat de Creative este este dotat cu douã microfoane dispuse în aºa fel încât sã înregistreze sunetele doar dintr-o anumitã arie. cu aceeaºi camerã se pot face fotografii de pânã la 5 megapixeli (îmbunãtãþite cu un software). WMA ºi WMA DRM. Dacã nu aveþi vreme sã ascultaþi farsele lui Buzdugan TV cu hard de 80 GB Cine obiºnuieºte sã petreacã ore în ºir în faþa televizorului. Cu siguranþã. televizoarele sunt dotate cu HD Ready XGA (1024x768) ºi inputul HDMI. în timp ce un altul este înregistrat. Nu avem încã veºti despre preþuri sau disponibilitate. Noul televizor cu plasmã 42PC1RR din seria HDready este dotat cu o memorie internã HDD. Playerul se conecteazã la PC prin USB 2. 12 a u d i o . Ceea ce-l face potrivit pentru conversaþiile via messenger din internet cafe-urile zgomotoase sau aeroporturile aglomerate. cu siguranþã va ciuli urechile la aceastã ºtire. începând înregistrarea programului selectat timp de o orã. Dintre tehnologiile cu care au fost înzestrate televizoarele din noua gamã 42PC1RR amintim: rata de contrast surprinzãtoare de 10000:1 ºi “Clear Filter”. aparatul poate sã redea fiºiere MP3. care permit conectarea rapidã la HD set top box sau Blue-Ray/HD-DVD printr-un singur cablu. Mãsurând doar 24 x 24 x 24 mm. Acest aparat are o mulþime de calitãþi care-l fac un jucãtor redutabil pe piaþa de profil.0. Dacã vã sãturaþi de muzica din memorie puteþi apela la radioul FM integrat. Din aceastã caracteristicã derivã o serie de avantaje interesante.Actualitãþi Cubul magic Modelul Dah 1500i produs de compania Mobiblu se numãrã printre cele mai mici MP3-playere din lume. care se activeazã automat la pornire sau la schimbarea canalului. Aparatul maximizeazã numãrul de frame-uri transmise pe secundã. Cãutarea fiºierelor prin meniu e uºuratã de micul ecran OLED (Organic Light Emitting Diode) care-i adaugã un plus de claritate ºi luminozitate. Gadget-ul este disponibil pentru suma de 100 de dolari. Mai mult decât atât. permiþând transferuri foarte rapide de cantitãþi mari de informaþii. Primul ºi cel mai important este “TimeShift”. unde toatã lumea þipã pentru a se face auzitã. Cu alte cuvinte Live! Cam Voice va capta doar vocea celui din câmpul camerei. dintre care 20 de ore oferã o înregistrare a imaginii de cea mai înaltã calitate. Chiar dacã sistemul AV al consumatorului nu recunoaºte funcþia HDMI. care vor putea revedea scenele cele mai captivante de câte ori vor dori. aºa cã nu trebuie sã vã faceþi probleme în legãturã cu spaþiul de stocare.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . fãrã a afecta calitatea imaginii. cu o capacitate de 80 GB.3 megapixeli. pentru muzicã nouã. Funcþia oferã consumatorului avantajul deosebit de a reveni la o scenã anterioarã în timp ce programul respectiv este în continuare înregistrat. Memoria internã a playerului ajunge pânã la 2 GB. o folie protectoare. Graþie memoriei încãpãtoare. fiindcã puteþi înregistra ºi asculta mai târziu. Acest lucru este posibil datoritã soft-ului SightSpeed. a cãrui greutate nu depãºeºte 18 grame. Îl puteþi gãsi online. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã conectaþi aparatul la un calculator cu Windows care-l va recunoaºte drept un device de memorie. Toate aceste facilitãþi au fost înmagazinate într-un aparat. la preþuri ce variazã între 130 ºi 150 de dolari. premiat datoritã calitãþii de a trimite imagini video clare prin Internet. care a înlocuit clasicul filtru din sticlã ºi care permite poziþionarea plasmei ºi într-o încãpere luminoasã. marþi dimineaþã nu-i nici o problemã. Camera este dotatã cu un senzor optic capabil sã înregistreze imagini video la o rezoluþie de 1. pentru a nu vã confrunta cu imagini sacadate în timpul video conferinþelor. dar sperãm sã fie fãcute publice cât mai curând. modelul acesta va fi preferatul suporterilor împãtimiþi ai fotbalului. Adãugarea de muzicã se face cât se poate e simplu. cele douã tunere permit vizionarea unui program. Interesant e faptul cã.

Proiectul LG-Asesoft Smart constã în montarea de soluþii de afiºare cu peste 500 de display-uri cu plasmã în puncte de trafic din reþeaua Monopoly. McDonalds. ºi sperãm sã extindem într-un termen scurt colaborarea. Carrefour. “Acesta este unul din proiectele mari de implementare din acest an pentru noi ºi cel mai mare existent în acest domeniu în România. Metro. Conceptul publicitar constã în difuzarea spoturilor audio-video în spaþiile frecventate de un numãr important de persoane-cumpãrãtori folosind ca suport display-urile cu plasma LG. în marile galerii comerciale/food court) sunt un instrument de publicitate dinamic . Monopoly TV este serviciu de tip in-store advertising oferit de Monopoly Media care opereazã printr-o reþea de aproximativ 1. Plazza România. reprezentând începutul unui parteneriat de duratã între noi. Asesoft Smart.care pune cumpãrãtorul în faþã produsele ºi serviciile într-un moment cheie momentul deciziei de cumpãrãre.Monopoly în P integrarea celui mai important proiect in-store TV Alegerea produsului se face în spaþiul comercial deci una din cele mai mari provocãri ale marketingului modern este “livrarea” mesajului publicitar în momentul cheie .000 puncte de afiºare în cele mai importante centre comerciale din România cu un trafic anual estimat la peste 100 milioane cumpãrãtori.” a declarat Sebastian Voican director de vânzãri la Asesoft Smart. CityMall.ro 04/2006 a u d i o . este specializatã în oferirea de soluþii integrate audio-video ºi IT atât pentru sectorul industrial cât ºi pentru domeniile “home” ºi “retail”. Printre locaþiile actuale se numãrã Billa.000 puncte de afiºare în urmãtorii 2 ani. parte a grupului Asesoft ºi cel mai mare partener LG business-to-business.audio-video. Televiziunea digitalã integratã în magazine (în zona caselor de marcat. cel mai mare de la înfiinþarea filialei LG din România pe zona de monitoare cu plasmã.decizia de cumpãrãre. LG Electronics ºi Monopoly TV. www.” Sistemul de transmisie via satelit va fi extins pânã la un numãr de 3. Participãm alãturi de partenerul nostru Asesoft Smart la implementarea proiectului.la nivel vizual ºi auditiv .v i d e o m a g a z i n e 13 . Cora. Oficialii LG au declarat: “Avem experienþa implementãrilor similare în þãrile din vestul Europei ºi ne concentrãm asupra pieþei de plasme ºi LCD unde inovaþia este cuvântul de ordine.Asesoft Smart .Parteneriat LG .

Aceste boxe au o carcasã circularã transparentã. Puteþi face proiecþii chiar ºi pe acoperiºul blocului. artist. ce funcþioneazã cu o interfaþã gen iTunes. Acest CD-player lãudat de mama focului pe site-ul oficial nu pare a fi mai mult decât un PC. gen sau perioadã. Atunci nu e de mirare cã accesoriile devin din ce în ce în mai sofisticate. În ceea ce priveºte interfeþele.3 megapixeli ºi cu care se pot obþine fotografii de pânã la 5 mp. cât ºi optic. Toate aceste caracteristici menite sã stârneascã vise unui audiofil nu sunt deloc ieftine. aparatul fiind disponibil tuturor celor care se încumetã sã scoatã din buzunar 5. e atât de mic încât poate fi þinut în palmã fãrã probleme. Producãtorii sunt de pãrere cã dimensiunile sale reduse (12 cm x 4. Când se ataºeazã o sursã de muzicã se porneºte un bec. MAC sau PDA-uri. Sistemul este capabil sã extragã muzica de pe CD-uri în formatele lossless WMA ºi lossy MP3.Actualitãþi Webcam-uri de la Microsoft Telefonia prin Internet este aproape gratis. ambele fiind echipate cu microfoane “noise cancelling” (reducãtoare de gãlãgie). PAL ºi NTSC. Toatã ºmecheria constã în apa ce se aflã pe fundul carcasei. Lumina trece prin apa care se onduleazã din pricina trepidaþiilor. care e suspendatã pe niºte picioare de pãianjen. Nepretenþioºii pot opta pentru modelul VX3000 care oferã rezoluþie standard VGA. Nu vã temeþi. 14 a u d i o . iar pe peretele din spate se formeazã tot felul de modele hipnotice. Cei care cautã imagini mai bune ar trebui sã se orienteze cãtre modelul VX-6000. întrucât aparatul poate fi dotat cu o baterie externã . aparatul nu vã va ataca odatã ce veþi porni muzica.62 cm) îl vor face potrivit pentru oamenii de afaceri puºi mereu pe fugã. aparatul suportã transmisiile TV SECAM. în timp ce modelul stan- dard îl veþi putea gãsi la jumãtate de preþ. cãci aparatul va înregistra doar vocea celui care-i stã în faþã. Desigur cã pânã la urmã totul se reduce la outputuri. veþi putea urmãri cum interfaþa vã sorteazã colecþia de muzicã în funcþie de compozitor. dezvoltat de compania Fortuna. dar iatã cã pe piaþã a mai intrat un jucãtor cu greutate: Microsoft. iar dacã luãm în considerare faptul cã aveþi posibilitatea de vã vedea interlocutorul live.000 de dolari. cu toate cã prima datã am crezut cã au fost inventate de fraþii Wachowski (creatorii filmului “Matrix”). PK-20. Odatã conectat la TV sau monitor prin mufele DVI sau VGA. Proiector de buzunar Pentru audiofili Americanii produc aparaturã pentru absolut toate gusturile posibile. trageþi cu ochiul la acest Maestro Classical Music Player. pentru suma de 899 de dolari. Compania americanã a prezentat douã noi modele LifeCam VX-6000 ºi VX3000. Se pare cã JellyFish Sonic este creaþia lui Kota Nezu. locul unde a fost înregistrat concertul. software care poate fi folosit pentru uploadarea rapidã de poze pe Windows Live Spaces. unde Maestro nu dezamãgeºte cu ieºirile S/PDIF atât analog. Poate fi conectat fãrã probleme la PC.accesoriu de aproape 100 de dolari. pe care apoi le depoziteazã pe hard-disk-ul de 400 de GB. Cele douã webcam-uri vor fi disponibile abia prin luna august. Aparatul este capabil sã afiºeze imagini cu o ratã de contrast de 550:1 ºi o luminozitate de 250 de lumeni. Atacul boxelor Acest gadget pare mai degrabã desprins din coºmarul unui audiofil care ºi-a torturat prea mult incintele acustice. Aparatele vin echipate cu un program pentru controlul camerelor.62 cm x 9. noul proiector lansat de compania Mitsubishi. Printre caracteristicile interesante ale aparatelor se numãrã butoanele Live Call prin apãsarea cãrora se deschide automat messenger-ul.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Aparatul este deja disponibil pe site-ul Mitsubishi. Rezoluþia nativã de 800 x 600 (rezoluþia maximã de 1084 x 768) este suficientã pentru a proiecta o imagine cu o diagonalã de 100 de cm. aceste servicii îºi dubleazã atractivitatea. însã nu are ieºiri pentru audio. Asta înseamnã cã le puteþi folosi în medii zgomotoase. Cei de la Creative au fost primii care ºi-au anunþat noile webcam-uri inteligente. Ca exemplu. care oferã transmisii video de 1. aºa cã s-ar putea sã aveþi probleme încercându-l cu o consolã de jocuri mai veche. Mai ales cã diferenþa de preþ dintre cele douã este considerabilã: VX-6000 va fi disponibil pentru 100 de dolari.

WAV pentru muzicã ºi WMV/MPEG2 pentru video. Afiºarea aplicaþiilor se face pe un display color QVGA cu diagonala de aproape 7 cm.un mix de poze. clipuri video ºi fotografii vor avea ocazia împachetãrii tuturor aplicaþiilor într-un singur produs. Iubitorii de muzicã.9 x 16.9 x 13. Cei de la Pioneer n-au lansat încã nici un zvon despre preþ sau disponibilitate. care ar putea crea un scurtcircuit.2 mm ºi 127 de grame pentru modelul S30. iar pentru S60 sunt 59. Dimensiunile sunt de 59. Aparatul dezvoltat de compania japonezã poate sã înmagazineze între 30 ºi 60 GB de informaþie. Se pare cã aparatul va fi disponibil deocamdatã doar în Japonia. Cãºtile audio de la Pioneer pot fi folosite fãrã probleme pe vreme ploioasã sau în condiþii de umezealã excesivã. Toshiba Gigabeat S este unul dintre cele mai aºteptate playere multimedia din acest an. Aºadar.9 x 99. Producãtorii spun cã deviceurile vor fi dotate cu sistemul de operare Windows Mobile. MP3. muzicã ºi film Un concurent redutabil pentru iPod Video pãºeºte cu încredere pe piaþa mondialã a electronicelor.2 mm ºi o greutate de 140 de grame. în funcþie de hard-disk-ul cu care este echipat. . Capetele care se insereazã în urechi sunt prevãzute cu o garniturã de cauciuc. MP3-urile de pe hard: Gigabeat are un tuner FM integrat. la preþul de aproximativ 299 de dolari pentru S30 ºi circa 399 de dolari pentru S60.9 x 99. Printre formatele de fiºiere care vor fi decodificate de acest gadget se numãrã WMA. Dar înainte de a porni apa caldã ar fi bine sã vã asiguraþi cã ºi MP3 sau CD-playerul este impermeabil. dacã aveþi de gând sã faceþi un duº cu CD-playerul vã putem asigura cã micile cãºti sunt capabile sã redea sunet de pânã la 100dB ºi frecvenþe ce variazã între 20 de Hz ºi 20 de kHz.Gigabeat . iar carcasele sunt construite în aºa fel încât sã protejeze construcþia electronicã de picãturile de apã. Cei de la Toshiba s-au gândit ºi la momentele în care vã dor ochii de la filme sau v-aþi plictisit de Gigabeat are douã variante: una 30. alta de 60 de GB- Cãºti audio impermeabile Iatã o invenþie ingenioasã de care ar putea profita salvamarii sau surferii sau … alpiniºtii ghinioniºti surprinºi mai mereu de o ploaie cãlduþã de varã.

YP-F2 de la Samsung poate fi achiziþionat în variantele de 512MB. cu 50 de mm mai subþire decât predecesorul sãu. X600. dar.se referã la leziunile provocate de ascultarea muzicii la cãºti). modelul SX6. Preþul aparatului este de aproximativ 5. funcþie de deodorizare ºi toate dotãrile tehnologice marca Samsung. Delicate cu urechile Compania suedezã Jays a lansat pe piaþã o pereche de cãºti care se bagã în urechi despre care spun cã anuleazã 90 de procente din zgomotul ambiental. în curând. pe piaþa americanã. LV-7255.canon. Modelul YEPP YP-F2 de la Samsung a fost anunþat oficial de curând. Sau pur ºi simplu puteþi sã-l umpleþi cu MP3-uri sau WMA-uri. Formatele suportate sunt destul de variate. aparatul fiind capabil sã ruleze fãrã probleme MP3-uri. 1GB ºi 2GB la preþurile de 103 euro. SX60 ºi SX6 au fost lansate spre sfârºitul lui aprilie. va fi disponibil ºi pe piaþa mondialã. de curând.600 de euro. Se zvoneºte cã va fi disponibil foarte curând. monitorul genereazã ioni anionici ºi raze infraroºii chiar ºi atunci când nu este pornit. la preþul de aproape 399 de dolari. Deocamdatã. De exemplu. cei care-ºi vor asculta muzica preferatã la MP3 player cu cãºtile d-Jays nu se vor alege cu afecþiuni ale urechilor. 16 a u d i o . Mai exact este vorba despre un monitor CDT (Color Display Tube). declarã producãtorii. d-Jays sunt disponibile pentru comandã pe Internet. Mezinul noii familii este modelul LV-7250 (1. Reprezentanþii companiei Jays explicã faptul cã majoritatea ascultãtorilor dau volumul mai tare atunci când se aflã în zone gãlãgioase. pe care o ascultaþi la radio. în mod automat. din luna august. pe care ei le numesc “iPod ears” (urechi de iPod . care regleazã automat luminozitatea ºi contrastul ecranului. la preþul de 100 de dolari perechea. atunci poate o sã fiþi mulþumit de cel mai scump aparat din aceastã nouã gamã. cu ajutorul lor muzica poate fi ascultatã la volume foarte reduse. Cei de la Samsung. Sistemul de reducere a zgomotului este construit în jurul unei armãturi de dimensiuni microscopice care produce muzica în interiorul urechii.000:1.Actualitãþi Cel mai subþire “tub” Toate marile companii producãtoare de electronice se luptã pentru a-ºi vinde cât mai bine ecranele cu plasmã sau LCD. Dacã acest model nu vã satisface setea de calitate. O caracteristicã interesantã a aparatului este faptul cã pe ecran pot fi vizualizate versurile melodiilor pe care le ascultaþi. Ogg-uri. Puteþi asculta radio live sau sã stocaþi circa 50 de ore de emisie pe memoria internã a gadget-ului. pe piaþã playerul MP3 Inno XM2GO. afecþiunile aparatului auditiv.400 de euro).v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Are o diagonalã de 17 inci ºi o grosime de 358 mm. iar “Highlight Zone” creºte luminozitatea. Despre preþuri nici o vorbã. care nu numai cã au mai multe opþiuni. De unde rezultã.0. ASF-uri ºi WMA-uri. Astfel. Acest fapt trebuie sã fie în avantajul cumpãrãtorilor. care permite downloadarea melodiilor cu o vitezã impresionantã. 129 de euro ºi respectiv 164 de euro. Piaþa proiectoarelor tocmai s-a lãrgit odatã cu lansarea a cinci noi modele de compania Canon. care poartã numele de SyncMaster 745 MS. deocamdatã. un player cu memorie Flash Piaþa playerelor de muzicã digitalã se diversificã pe zi ce trece. Modelele LV-7250. spun ei. în Coreea. Produsul va fi comercializat pe piaþã. redã imagini cu o rezoluþie de 1024x768. în Japonia. Datoritã sistemului cu care au fost înzestrate aceste cãºti. Pentru a vã dumiri despre preþ ºi disponibilitate interesaþi-vã direct pe site-ul companiei: www. Interesant la acest aparat faþã de altele este cã e dotat cu un tuner XM pentru radio prin satelit. 2000 de lumeni ºi o ratã de contrast de 600:1.com. cu atât preþul lor va fi mai scãzut. Proiectoare Canon YEPP. Dimensiunile sale sunt de 28x52x15 mm. Printre alte dotãri se numãrã ºi un tuner FM ºi un slot USB 2. de exemplu. modelele vor fi disponibile doar în Coreea. deoarece cântãreºte 22 de grame. dar pentru aceºti bani ºtie sã afiºeze o rezoluþie de 1400x1050. cu oricine are un radio cu receiver FM. 3500 de lumeni ºi o ratã de contrast de 1. care au prezentat lumii întregi cel mai subþire monitor cu tub catodic. O altã caracteristicã demnã de apreciere este transmiþãtorul FM integrat prin intermediul cãruia puteþi împãrtãºi muzica. dar cu cât vor fi mai multe. dar dacã vã veþi înscrie pentru comandã puteþi sã le obþineþi cu 20% mai ieftin. “Magic Bright” este o tehnologie. Mai este dotat cu anti-virus. Cu toate acestea se mai gãsesc ºi corporaþii care nu înoatã în acelaºi sens cu valul. Gadget-ul poate fi cu uºurinþã purtat la gât. Ecranul SyncMaster 745 MS poate fi cumpãrat deocamdatã doar pe piaþa coreanã. Radio prin satelit Pioneer a lansat. Potrivit producãtorilor. atunci când sunt rulate clipuri video.

detalii sofisticate ºi culori vibrante pentru cea mai realistã experienþã vizualã. Din câte spun producãtorii. Paula Radcliffe. cu design elegant. 576p.ro 04/2006 a u d i o . Astfel cã posesorii de sisteme Hi-Fi pe roþi nu îºi vor mai enerva vecinii cu baºii melodiilor hiphop. au declarat oficialii companiei. acest HBBB (HeartBeat Bass Booster) System joacã rolul de a transmite bãtãile inimii ºoferului cãtre sistemul audio al maºinii. este uºor de folosit ºi împreunã cu funcþiile unice vã permite sã vã puteþi bucura de experienþa cinematograficã chiar acasã. Modelul W100. Vice-Preºedinte ºi Director General al Digital Media Business Group. La acest medalion se ataºeazã un senzor care se prinde de lobul urechii ºoferului. Desigur cã pe displayul OLED de 1. Micul gadget muzical a fost înzestrat cu un hard-drive de 4 GB pe care-l puteþi umple dupã pofta inimii cu mii de melodii ºi fotografii. are 1300 ANSI Lumeni ºi 2500:1 raport de contrast. WMA. iar softul este compatibil cu Windows ME/2000/XP ºi Mac OS X. utilizatorii pot sã afle distanþa parcursã. Bateria are o autonomie de 13 ore. Nike ºi Apple au creat sistemul wireless Nike+iPod care permite alergãtorului sã afle ce distanþã a alergat. care face treaba asta. Steve Jobs. Pimp My Heart Nu e foarte clar felul în care funcþioneazã acest aparat.v i d e o m a g a z i n e 17 . WMA-DRM ºi WAV. declara: “BenQ posedã o tehnologie inovatoare proiectatã pentru familia dumneavoastrã. Peter Chen. care amplificã sunetul ºi-l retransmite cãtre sistemul audio al maºinii. Furnizeazã o calitate extraordinarã a imaginii cu miºcare naturalã. Proiectorul BenQ W100 din seria home entertainment oferã. Apple va include o secþiune muzicalã Nike Sport în magazinul sãu iTunes. CEO de la Nike . pentru a transforma sufrageria într-un stadion live pentru întreaga familie.3 x 1. Însã preþul de 150 de dolari îi va face pe mulþi sã conspecteze ºi alte oferte.4 cm. Parteneriatul dintre cele douã companii a fost anunþat la New York. www.BenQ prezintã noul W100 BenQ anunþã noul proiector digital BenQ W100 care afiºeazã imagini în format wide 16:9. a fost închis într-un medalion în formã de inimioarã tuningat cu tot felul de accesorii.5 inci puteþi vizualiza ºi fotografii în format JPEG. în timpul unui eveniment la care au participat: CEO de la Apple. 720p ºi 1080i. BenQ foloseºte un segment de 7 culori (RGBRGBW) ºi o tehnologie avansatã de ajustare de gamã pentru a oferi culoarea optimã care este mai aproape de percepþia vizualã umanã. care comunicã cu playerul. Dezvoltatorii Nike au spus cã Nike+Air Zoom Moire a fost primul Adidas. ci cu propriile ritmuri cardiace. în mod nativ.audio-video. Archos 104 Piaþa de MP3 playere se diversificã pe zi ce trece. campionul Turului Frantei la ciclism. timpul. În ceea ce priveºte dimensiunile vã putem spune doar cu aproximaþie cã aparatul are 9.Mark Parker. transmiþând reproducerea adevãratã a culorii. Folosind sistemul Nike+iPod Sports Kit. imagine în format 16:9 ºi furnizeazã o senzaþie vizualã adevãratã fãrã nici o redimensionare sau distorsiune. Carcasa albã a BenQ W100 transmite eleganþã simplã ºi completeazã perfect decorul din orice sufragerie. fãcându-l sã funcþioneze cu multe sisteme TV de înaltã definiþie. creat special pentru a se potrivi cu acest sistem. Fiecare bãtaie cardiacã este monitorizatã de un software de pe laptop. Nu cu mult timp în urmã compania Archos a prezentat pieþei noul player Archos 104.1 x 4. Funcþioneazã cu o varietate de formate muzicale: MP3. BenQ Corporation tale care includ 480p. Toate aceste facilitãþi îl fac un player atractiv. Lance Armstrong ºi deþinãtoarea recordului la maraton.“ BenQ W100 suportã o gamã variatã de formate video digi- Nike-uri wireless Compania Nike a declarat recent cã toate modelele de Adidas vor putea comunica cu playerul muzical de la Apple. Aparatul electronic. iPod. Inspirat de cercetãrile intense fãcute pe gusturile consumatorilor ºi pe feedback-ul clienþilor. ritmul ºi caloriile arse pe ecranul unui iPod nano prin intermediul unui senzor din interiorul Adidas-ului.

vã vor cuceri privirile. Sebastian Kovacs 18 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Reportaj GADGET-URI DE SEZON Când vine vorba despre gadget-uri ºi accesorii care sã completeze noul iPod sau MP3 player posibilitãþile sunt nelimitate. O dovedesc creatorii acestora care ºi-au dat frâu imaginaþiei ºi eu pus apoi în practicã cele mai pragmatice. Pe paginile urmãtoare. cu siguranþã. dar ºi cele mai stranii accesorii. gãsiþi o colecþie de astfel de produse. Text de: Aurora Hoduþ. care.

Memoria în flash poate fi de 64. dacã e nevoie. Preþ 24. ªi. învelitoarele pentru iPod Nano fac în aºa fel încât sã nu mai aveþi grija iPod-ului. Este rezistent la apã.audio-video. xtrememac.it. www. Au creat sisteme de boxe care integreazã iPod-urile.com. PENTRU IUBITORII DE PISICI Aºa poate fi descris gadget-ul iKitty. cu imagini ale star-urilor. Vorbim de iPod nano Vertical Case Leather din piele. douã urechi ºi coada demonstreazã personalitatea puternicã de care beneficiazã pisicuþa noastrã. tot pe www.fulltell. altele pot fi prinse de mânã cu o bandã. aºa cã grãbiþi-vã dacã oferta v-a fãcut cu ochiul. când ºi-au dat seama cã viitorul aparþine multimedia ºi ºi-au luat rolul în serios. CEAS CU MP3 PLAYER CARCASà DURABILà XtremeMac TuffWrap Accent pentru iPod Nano are o carcasã durabilã din silicon care-þi protejeazã preþiosul iPod Nano de zgârieturi. iPod Universal Dock poate fi achiziþionat direct de pe www. Venind parcã din spaþiu. produs propus de compania italianã Fulltell. astfel încât sã nu se spargã. Specialiºtii nu s-au oprit aici.95. Pe www. ªi dacã aveþi senzaþia cã lucrurile se terminã aici vã înºelaþi.com.xtrememac. Parte a unei serii exclusiviste. Iconz oferã control asupra Click Wheel ºi protecþie integralã a ecranului. Styling-ul aspru oferã posibilitatea ca iPod-ul sã fie þinut sigur în mânã. Tot ce mai putem spune este cã acestea sunt lansate pe o perioadã limitatã de timp. Luaþi-vã un ceas elegant cu MP3.95 de dolari. aceste carcase durabile. Carcasa cu protecþie de ecran încorporatã oferã acces nelimitat la taste ºi toate porturile iPodului. uri cu licenþe oficiale.IPOD CU PERSONALITATE Acum poþi sã-þi personalizezi iPod-ul cu imaginile starurilor tale favorite. iKitty este haioasã ºi funcþionalã.pisica bunã ºi cea rea. sã nu alunece. Gadget-ul poate fi gãsit într-o varietate mare de design- FUNCÞII ATRACTIVE Compania JBL este deja recunoscutã pentru sistemele audio pe care le creeazã. Preþ 19. la un preþ de aproximativ 170 de dolari. Bateria Li-ion reîncãrcabilã rezistã la 9 ore de muzicã non-stop. pe www. un radio AM/FM ºi o serie de intrãri pentru integrarea altor device-uri audio.com. sã-þi protejezi ecranul ºi tastele iPod-ului de zgârieturi ºi lovituri. Mai multe informaþii cu privire la producãtor gãsiþi accesând: www. pe care se vede ora.com. 128 sau 256 de MB. CU MÂINILE LIBERE Se potrivesc ca o mãnuºã. Detalii pe www. cât ºi pentru ecran. cea mai drãguþã carcasã pentru iPod Nano. . haloul acustic redã 360 de grade de sunet pentru plãcerea auditoriului. carcasa protejeazã ecranul ºi Click Wheel. Acest ceas cu alarmã este un iPod Universal Dock ºi are în partea din faþã un ecran LCD. Oferta este valabilã în douã variante: alb ºi negru . Preþ 23 dolari.speckproducts.ro 04/2006 a u d i o . Preþ 30 de dolari. În douã culori sau doar monocolor.v i d e o m a g a z i n e 19 . jbl. Iconz combinã design-ul artistic cu protecþia completã pentru iPod-ul video. acele ºi butoanele sunt colorate în roºu sau verde. acoperã întreaga suprafaþã a iPod-ului video. Designul deschis este extrem de permisiv când vine vorba despre porturi. oferind protecþie atât pentru iPod. Este compatibil atât cu Window98/Me/NT/2000/XP cât ºi cu Mac. Cele 4 picioare. Negre sau în culori la modã.com. în acelaºi timp. Unele pot fi agãþate.brewer-cantelmo. pentru a fi mai uºor vizibile.

aºa cum vã place mai mult. iGuy este o carcasã sub forma unui omuleþ haios ºi prietenos ºi care este mereu alãturi de iPod-ul tãu nano. Producãtorii (www. Mai multe informaþii puteþi obþine de pe site-ul www. CARCASà FASHION Când cãºtile audio sunt puse într-o geantã sau în buzunar firele atârnã întotdeauna ºi de cele mai multe ori vã încurcã. vã recomandãm acest gadget denumit Cable Yoyo. Poate de asemenea sã scurteze cablurile cãºtilor în timp ce folosiþi iPod-ul.95 de dolari.com. aceasta este complet funcþionalã. Mai mult.com. Preþ 11. Pachetul mai conþine un adaptor pentru avion. Mic ºi compact. EarPod este un gadget elegant pentru cãºtile audio ale iPod-ului.com. Problemã rezolvatã: EarPod eliminã toate neajunsurile cauzate de cabluri ºi mai mult le lungeºte ºi durata de viaþã. Acces total la mufa de la cãºti ºi celelalte porturi. de buzunar sau oriunde vã vine la îndemânã.creative. Denumite Creative Zen Aruvana. pe www. Cãºtile sunt disponibile deocamdatã doar pe piaþa asiaticã. Se monteazã cu uºurinþã prin intermediul unei ventuze pe spatele playerelor de muzicã. o unealtã de curãþare ºi o carcasã pentru depozit pe timpul cãlãtoriilor.speckproducts. EarPod vine cu un e-Clip. cu care poate fi agãþat de curea.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Garniturile sunt confecþionate dintr-un silicon special ºi se livreazã în trei mãrimi diferite. CABLEYOYO De câte ori nu vi s-a întâmplat sã vã prindeþi degetele în cablurile MP3 playerului? Sau sã vi se încâlceascã cablul de la cãºti printre toate celelalte sârme de pe birou? Ca sã rezolvaþi problema surplusului fãrã a fi nevoiþi sã apelaþi la leucoplast. la preþul de 100 de dolari. pe www.cableyoyo. Compania Creative n-au menþionat deocamdatã vreo datã de lansare pentru Europa sau restul lumii. dacã suprafaþa aparatului este suficient de mare.99 de dolari. Pe lângã amuzamentul oferit gratuit de carcasã. Confecþionat din cauciuc este uºor de modelat. HAIOS ªI PRIETENOS ªi aceeaºi specialiºti de la Speck au mai inventat ceva.Reportaj RUPÞI DE LUME Sã ai în buzunar un MP3 player fãrã o pereche de cãºti pe mãsurã e ca ºi cum ai privi înfometat o conservã.com) s-au gândit chiar ºi la cumpãrãtorii pretenþioºi motiv pentru care pachetul se livreazã împreunã cu 10 abþibilduri ce se pot lipi pe spatele gadget-ului. mai multexistã chiar ºi un lãcaº pentru telecomanda aparatului.audiooutfitters. dar care poate fi desprins dacã aºa vã este mai comod. poate fi aºezat în picioare în timp ce bateria stã la încãrcat. ºtiind cã ai uitat deschizãtorul. 20 a u d i o . Preþ 34. cãºtile sunt dintre cele care se introduc în ureche. Apoi se trece cablul prin miezul format dintr-un sistem de rotire care va menþine coarda înfãºuratã. earPod oferã acces rapid ºi uºor pentru a pune ºi a scoate din carcasã cãºtile. Producãtorii spun cã sunt într-atât de eficiente încât reduc 90% din zgomotul ambiental. Creative a lansat de curând o pereche de cãºti perfecte pentru cãlãtori (ºi nu numai). iGuy oferã protecþie iPod-ului ºi ecranului ºi are capacitãþi bune de docare pentru iPod nano.

dar cei care l-au testat s-au declarat mulþumiþi de performanþele sale.jbl.JBL ÎN TURNEU Boxele portabile JBL On Tour create de compania JBL.000 de dolari. sunt uºoare ºi simplu de utilizat. xtrememac.v i d e o m a g a z i n e 21 . o firmã de design industrial din Singapore poate fi folosit pentru iPod-uri. Neoprenul contrasteazã cu masca protectoare a ecranului. Dacã se închide capacul. fiind compatibile cu aproape orice tip de MP3 player. device-ul fiind capabil sã „scoatã” câte trei waþi pe canal. iPod. direct de pe site-ul www. JBL On Tour se prezintã cu un meniu sensibil la atingere simplu de folosit. Ca ºi caracteristici interesante. Pe deasupra este ºi uºor de întreþinut. INGENIOS ªI ELEGANT Smartwrap: un ingenios gadget în care sã vã þineþi elegant firele cãºtilor audio portabile. care joacã rol de stativ când se deschide capacul. iar rãspunsul frecvenþei variazã între 100 Hz ºi 20 kHz. numai pe site-ul: www.com.ro 04/2006 a u d i o . Egalizatorul a fost optimizat cu ajutorul unui computer pentru a asigura un sunet bogat ºi complet. Creat de Sumajin.sumajin. Este confecþionat din cauciuc siliconat. Mai ales cã dimensiunile sale au fost diminuate pânã la 175 mm x 88 mm x 35 mm. Doar douã atingeri pe capac ºi muzica va amuþi pe datã.audio-video. MicroGlove este disponibilã aºadar într-o varietate de culori ºi include o carabinã pentru a putea fi uºor ºi sigur ataºatã la curea sau rucsac. Nu e tocmai Hi-Fi. Boxele sunt învelite într-o casetã protectoare. Boxele JBL On Tour pot fi achiziþionate pentru suma de aproximativ 1. www. mini iPod-uri ºi pentru cele mai multe modele de MP3 playere ºi seria Walkman. care e în culori vii. Mai multe informaþii ºi date cu privire la achiziþinarea acesteia: pe www. Sunetul este destul de puternic.com. Funcþioneazã cu 4 baterii tip AAA aºa cã poate fi considerat un companion de nãdejde într-o excursie. PENTRU SPORTIVI MicroGlove este un fel de mãnuºã din neopren numai bunã pentru tinerii sportivi. Preþ 5 dolari. laptop sau altã sursã de muzicã prin intermediul mufei stereo. iar greutatea nu depãºeºte 350 de grame.com. nu deterioreazã cablurile ºi este confortabil de purtat chiar ºi în buzunare. intrã în funcþiune sistemul AEMS care pune aparatul pe modul „sleep”. Smartwrap îþi permite sã-þi ajustezi lungimea cablului exact cât ai nevoie. Preþ: 20 de dolari.

Preþul acestui produs se învârte în jurul a 19 dolari. dotatã cu un staþie de alimentare pentru iPod. care se insereazã în gaura pentru cãºti a playerului MP3.secvenþele video în timp ce vã aflaþi în miºcare. Consola iDJ de la Numark poate cã nu-i va entuziasma prea mult pe DJ-ii profesioniºti. 22 a u d i o .preþul de aproape 500 de euro. oferã acestuia posibilitatea de a urmãri – cu un singur ochi . deoarece toþi pasagerii din maºinã pot asculta melodiile.Reportaj IDJ DE LA NUMARK DESPRINS DIN FILME EyeBud 800 este un dispozitiv de vizionare lansat de compania francezã eMagin. com. TASTATURà IPOD Razer Pro-Touch este o tastaturã specialã. pe www. Tastatura dispune de trei porturi USB ºi de o mufã jack. Ecranul portabil. Preþ de achiziþie de 90 de euro. consola posedã ieºiri pentru boxe ºi microfon.com. celãlalt ochi fiind rezervat funcþiei de a vedea pe unde pãºiþi. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã bãgaþi caseta în casetofon ºi mufa în player.5 metri. Mai multe informaþii gãsiþi accesând: www. Tot ce trebuie sã faceþi este sã porniþi muzica ºi mixajul poate începe.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Plasat la mica distanþã de globul ocular. Iar apoi beneficiaþi de ustensilele unui mixer dotat cu toate cele necesare. Mulþi ºoferi au optat pentru acest accesoriu.com. În plus.belkin.emagin. pentru iPod Video. Este compus dintr-un aparat de forma unei casete audio ºi o mufã. În douã iPod-uri încap mult mai multe melodii decât în douã cutii argintii pentru viniluri. Aparatul este dotat cu douã porturi în care pot fi inserate toate modele de iPod-uri. dar sigur îºi va gãsi loc în sufletele celor care aspirã la acest statut. Dacã vã mãnâncã palmele pentru a pune mâna pe acest device vã informãm cã preþul unui asemenea aparat începe undeva la 25 de euro.welovemacs. vizionat de la o distanþã de aproape 3. pentru conectarea unor periferice audio. talia ecranului corespunde cu cea a unui monitor de mari dimensiuni. Aceasta permite downloadarea de muzicã în player-ului. dispozitivul mai prezintã o problemã destul de delicatã . ADAPTOR PENTRU CASETOFON Acest adaptor de produs de compania Belkin poate fi folosit doar pentru casetofoanele de maºinã. Dincolo de look-ul futurist ºi necesara adaptare la utilizarea în mers. Avantajul acestui sistem este cã se rezolvã problema stocãrii muzicii. dar ºi încãrcarea acumulatorilor acestuia. http://world. care se poate fixa cu ajutorul unei bentiþe pe capul utilizatorului.

Producãtorii au anunþat un preþ de pornire circa 70 de dolari. aparatul emite pe frecvenþe FM care pot fi captate de orice radio aflat în apropiere.URECHI PENTRU IPOD TUNE CAST II Transformã-þi playerul MP3 întrun emiþãtor radio. Compania Shildzone are în stoc o varietate de pelicule gata croite.5 milimetri prin care se poate conecta un microfon extern. Compania Shieldzone a venit cu o idee îmbrãþiºatã cu drag de mulþi posesori de MP3 playere. În pachetul cu care este livrat. Gadget-ul urmeazã a fi lansat în Statele Unite la jumãtatea lunii iunie. Microfonul este dotat cu un buton menit sã schimbe rapid parametrii de înregistrare. Cu ajutorul microfonului Belkin Tune Talk Stereo vei avea posibilitatea sã înregistraþi cursurile direct pe iPod fãrã a fi nevoiþi sã vã tociþi degetele scriind sute de pagini. PROTECÞIE PE VIAÞà Playerele portabile se numãrã printre cele mai fragile aparate. care sã poatã fi apoi decupate de client. Mai multe informaþii gãsiþi intrând pe pagina Web: http://world.com. Cele douã microfoane înregistreazã sunetul stereo la calitate de CD. Existã tot felul de accesorii pentru iPod dar iatã cã cineva s-a gândit ºi la unul perfect pentru studenþii români. pentru o varietate de MP3 playere. Producãtorii nu precizeazã din ce este confecþionat materialul.com) acest lucru devine chiar foarte simplu. continuând cu telefonul celular ºi pânã la majoritatea modelelor de laptopuri. Poate fi achiziþionat la preþul de aproximativ 39 de dolari. acele înregistrãri disponibile pe Internet pentru iPoduri fãcute de amatori. Dacã al vostru nu se numãrã printre ele nu disperaþi.com. Mai multe detalii pe www. între 88. comedianþi etc. Odatã conectat la playerul personal. jurnaliºti.belkin.shieldzone.ro 04/2006 a u d i o . Puteþi face o comandã specialã: în sensul cã le trimiteþi semnalmentele aparatului ºi ei vã livreazã abþibildul. www. când se schimbã mediul.v i d e o m a g a z i n e 23 . E specificat foarte clar cã nu trimit fâºii întregi. Spun doar cã pelicula a fost folositã original pentru a proteja elicele elicopterelor din armata americanã. Cu gadget-ul Tune Cast II de la Belkin (http://world. începând cu MP3 playerul. Acesta transmite pe frecvenþe FM. ca apoi sã fie adus ºi în Europa. producãtorii au inclus un stativ de dimensiuni reduse pentru a facilita orientarea iPodului cãtre cel care cuvânteazã.belkin. Aceºtia au scos la vânzare o peliculã transparentã care se aplicã precum un abþibild pe majoritatea deviceurilor electronice. Carcasele lor din confecþionate din plastic sau diferite aliaje nu le protejeazã de micile zgârieturi inestetice. micul accesoriu este echipat cu o mufã de 3.audio-video. Cei care l-au testat spun cã este accesoriul ideal pentru Podcast-uri. Preþul bucãþilor protectoare variazã în funcþie de mãrimea modelului (între 10 ºi 25 de dolari).1 ºi 107. Producãtorii lui Tune Cast spun cã aparatul funcþioneazã la randament maxim atunci când se aflã la maxim 3 metri faþã de aparatul receptor.9 ºi poate sã memoreze patru dintre ele. Dacã vã aflaþi prea departe de sursa sunetului.

Lung metrajele americane. 24 a u d i o . conþin scene pe care numai o plasmã de ultimã generaþie le-ar putea reda aºa cum ºi-au propus regizorii peliculelor. printre care se numãrã Matrix. Blade 2 sau Sin City.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Reportaj PLASMA NOIR Iatã o colecþie de filme DVD menite sã spele prostul renume al televizoarelor cu plasmã în materie de redare a culorii negre.

Au fost ocãrâte la vremea aceea. Aºezaþi-vã confortabil. au fost etichetate ca nefiind mai mult decât un ornament de perete. Ba mai mult. Cele mai avansate modele sunt în stare sã redea pânã la 28 de miliarde de culori ºi sunt înzestrate cu o ratã de contrast de 10.v i d e o m a g a z i n e 25 . care vor afiºa imagini întunecate capabile sã absoarbã orice fãrâmã de luminã din sufrageria dumneavoastrã. Aceste calitãþi pot fi testate doar privind imagini mai întunecate decât întunecimea însãºi. Iar slavã Domnului. construite la începutul erei plasmelor. afiºau culori spãlãcite ºi nuanþe de negru ce te duceau cu gândul mai degrabã la o canã cu cacao cu lapte decât la o cafea amarã.000:1. Plasmele de astãzi – multe dintre ele aflate la cea de-a noua generaþie. Aparatele.Text de : Sebastian Kovacs n televizor cu plasmã ce se gãseºte azi pe rafturile magazinelor de profil este capabil sã redea niveluri de negru nemaiîntâlnite pânã acum la un TV color. Dar lucrurile s-au schimbat între timp.audio-video. Am sortat cu aceastã ocazie un calup de filme pe DVD. U www. pregãtiþi popcorn-ul cãci noi aducem filmele. s-au scuturat de haina ponositã a imaginii de slabã calitate.ro 04/2006 a u d i o . industria americanã de film nu duce lipsã de astfel de producþii.

Reportaj Imaginile sunt dominate de contraste puternice între întunecimi apãsãtoare ºi lumini firave. pregãtiþi-vã pentru întunecimi mai intense decât cele vãzute în cripta lui Dracula.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . e prea întuneric!”. Acesta s-a hotãrât sã translateze austera graficã alb- negru a romanului direct pe rola de film. Dacã umbrele delicate din scenele de la început deja au speriat-o. SIN CITY CEL MAI BUN CAPITOL: 8 . unde lumina existã doar în lipsa negrului absolut. Însã o scenã care capteazã cel mai bine esenþa sursei se materializeazã în timpul capitolului al optulea. fiica personajului interpretat de Jodie Foster. Chiar ºi cele mai firave umbre din aceastã compoziþie dau impresia cã scenele asemãnãtoare din alte filme au fost capturate cu obiective mascate în spatele unor ochelari de soare cumpãraþi din obor. a fost departe de gândul regizorului ideea de a adapta.“WHAT IF I’M WRONG?” Acum cã televizorul este calibrat pentru acþiune. se împleticeºte prin noapte cu inima plinã de rãzbunare ºi cu gândul la crimã. Marv. imaginaþi-vã ce a simþit în timpul Feþele smolite ale actorilor par a fi desenate cu tuº negru. Filmul regizat de Robert Rodriguez se bazeazã pe comedia noir. 26 a u d i o . PANIC ROOM CEL MAI BUN CAPITOL: 12 – “CELL PHONE RETRIEVAL” Spre mijlocul celui de-al treilea capitol al acestui thriller hitchcockian. Când ºi-a propus sã aducã benzile desenate pe marele ecran. Filmul este presãrat cu scene luate direct de pe tabla de desen al lui Miller. spune: “Mamã. creatã de Frank Miller. Idee din care a rezultat un peisaj citadin construit din blocuri de nihilism pur. înconjurat de o ploaie grea care nu pare a cãdea din cer. înainte de a se culca în patul din noua locuinþã. interpretat de Mickey Rourke. ci mai degrabã scobitã din soliditatea tangibilã a nopþii.

Pentru a intensifica senzaþia.. care ar putea fi luate drept bucãþi de smoalã într-un film mai luminos. complexe de inferioritate. încercaþi sã ridicaþi nivelul luminozitãþii ºi al contrastului câteva secunde ºi veþi observa cum adâncimea impecabilã ºi dimensiunile secvenþei vor degenera într-o platitudine spãlãcitã. Contrastul e definit în DEX ca diferenþa dintre întuneric ºi luminã. printre atâtea lupte sângeroase. Pelicula “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” este cu atât mai interesantã cu cât acþiunea se desfãºoarã la graniþa genurilor ºtiinþificofantastic ºi fantezie. BLADE II CEL MAI BUN CAPITOL: 5 – “SUSPICIOUS ACTIVITY” Iatã cã încã o adaptare dupã o bandã desenatã îºi face loc în lista noastrã. culoarea întunecoasã ca de fetru a uniformelor poliþiºtilor ºi nu în ultimul rând negreala de cãrbune a camerei în care se petrece acþiunea. Dar înainte de a se apropia de planetã. focurile de armã schimbate în hol. Cu toate acestea.secvenþelor de mai încolo.audio-video. eroii trebuie sã supravieþuiascã unei urmãriri ce se desfãºoarã pe fundalul vidului de ebonitã a spaþiului intergalactic.ro 04/2006 a u d i o . Pe mãsurã ce-ºi întinde mâna în întuneric. Aici veþi gãsi Comedia britanicã se desfãºoarã pe fundalul întunecat al spaþiului intergalactic. Scenele cele mai intense. THE HITCHHIKERS GUIDE. o balenã filosoficã ºi o vazã cu petunii introspective. Cu toate cã rezidã din cultura pulp. însã în aceastã scenã suntem martorii unei largi palete care oscileazã între negru ºi negru mai intens: negrul umed al pupilelor lui Trinity. Însã cea despre care vorbim conþine nu mai puþin de 10 discuri pe care au fost adãugate 35 de ore de materiale suplimentare. priviþi capacul acvariului unde pâlpâie milioane de umbre negre. schimburi de focuri. negrul uleios al pãrului ei. Cele mai interesante secvenþe au fost incluse într-un calup special denumit sugestiv Show Off. negrul lucios al costumului de piele. CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – „MAGRATHEA” Iatã cã în clasament îºi face loc. Cel mai bun exemplu este în capitolul al doisprezecelea în care Jodie Foster fuge înnebunitã din “Panic Room” care-i conferea o relativã siguranþã faþã de bandiþii care o urmãresc. acrobaþii. N-aveþi nici un motiv special de a vã pierde vremea cu acest film când partea a doua a trilogiei este mult mai atrãgãtoare ºi mai blândã cu privirea. pentru a-ºi recupera telefonul mobil aflat sub pat. MATRIX COLLECTION CEL MAI BUN CAPITOL: 1 – “TRINITY IN A JAM” Din 1999 de când a fost lansat. salvarea lui Morpheus etc. Însã pentru a vizualiza o scenã care a fost plasatã de regizor la începutul filmului veþi avea nevoie de ochelari speciali.. www. observaþi cum dispar ºi reapar din umbrele de obsidian. pelicula strãluceºte în ceea ce priveºte detaliile profunde ale umbrelor. cel mai important. în care sunt implicate douã rachete nucleare. Cu toate cã. umbre suficient de adânci pentru a-i provoca unei pantere. asta n-ar trebui sã vã împiedice sã urmãriþi câteva scene de perfecþiune din acest film de acþiune cu vampiri. prima luptã kung-fu a lui Neo. a universului ºi a tot restului. SEVEN CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – “SLOTH” Regizorul David Fincher a insistat atât de mult pe puritatea negrului. încât a inclus bare de culori pe zonele inferioare ale imaginii pentru a se asigura de calibrarea exactã a monitoarelor pe care urma a fi vizionat acest film. întunecate ºi negre de pe acest DVD sunt acelea în care cei doi autostopiºti intergalactici ºi preºedintele galaxiei orbiteazã în jurul planetei pe suprafaþa cãreia se aflã cea mai importantã întrebare despre însemnãtatea vieþii. Capitolul al cincilea al filmului are toate calitãþile pentru a fi inclus într-un calup Show Off: zeci de vampiri ninja. imaginile din acest film nu se aseamãnã cu întunecimile fãrã fund din Sin City.v i d e o m a g a z i n e 27 . Pentru a vã dumeri de ce a fãcut asta... pe lângã cele trei filme. priviþi capitolul al ºaptesprezecelea: pe mãsurã ce echipa SWAT dã buzna în apartamentul unuia dintre suspecþi. Matrix a ieºit pe piaþã în nenumãrate colecþii DVD. încercaþi sã rezistaþi tentaþiei de a da fuga dupã cel de-al treilea film al seriei Blade Trinity. comedia britanicã bazatã pe cartea lui Douglas Adams. lupte cu sãbii ºi.

Modelul Onkyo oferã utilizatorilor caracteristicile unui DVD player universal cu procesor A/V complet. Aparatul mai include o pereche de boxe ºi scanare progresivã când vine vorba de outputul video. CS-V720 este compatibil cu orice format de disc.. CEO Apple. un cablu de curent ºi un dock universal cu 10 adaptoare. Campania de comunicare este susþinutã ºi de un nou spot TV . cu capacitãþi XM-Ready ºi compatibilitate cu DS-A1 iPod dock. la un preþ de aproximativ 349 de dolari.altex.. ALTEX este prima alegere. Iar cea mai potrivitã expresie a acestui lucru este farul. un DVD sau o maºinã de spãlat . dar care inoveazã întotdeauna pentru clienþii sãi. Director de Creaþie Leo Burnett. ALTEX este punctul de referinþã al clienþilor în gãsirea propriului lor drum întro ofertã foarte complexã. pentru o experienþã stereo în orice încãpere din locuinþã.. permit utilizatorilor sã asculte muzica lor favoritã cu un sunet clar ºi bogat. iPod-ul HI-FI oferã o performanþã acusticã fãrã precedent ºi un sunet plin care nu s-a mai auzit pânã acum la nici un sistem audio realizat pentru iPod. într-o carcasã micã potrivitã pentru birou sau orice încãpere din casã. iPop HI-FI Apple duce mai departe epopeea iPod.com. nu mai reprezintã un stress. care a stat la baza spotului. telefoane mobile . Ideea creativã.ro. iPod HI-FI este un nou sistem audio highfidelity care conlucreazã superb cu iPod-ul pentru a redefini sistemul stereo de acasã. liderul pieþei de electronice. cât ºi pentru orice român. electrocasnice ºi IT&C din România. “Procesul de rebranding nu începe acum. cât ºi prin baterii. WMA ºi JPEG. reprezentative atât pentru companie. mãsuþã sau noptierã. Conceputã pentru a sugera ideea de modernitate noua imagine ALTEX îºi pãstreazã culorile. Preºedinte ºi CEO ALTEX . mai trebuie doar sã scoateþi din buzunar aproximativ 400 de dolari.decapotabilã. totul într-un pachet care poate fi pus pe birou. la telecomanda Apple pentru schimbarea melodiilor sau ajustarea volumului uºor de folosit ºi la sursa de curent universalã încorporatã în designul boxelor. ilustreazã poziþionarea ALTEX ca cel mai accesibil retailer. Prin noua sa imagine. pânã la sfarºitul anului viitor. În concordanþã cu aceastã simbolisticã.care poartã semnãtura Leo Burnett ºi care pãstreazã aceeaºi notã simpaticã ºi prietenoasã pe care o au. de altfel. pot achiziþiona calculatoare sau notebookuri de ultimã generatie.“Cuscrii. “Performanþa acusticã de neegalat a iPod-ului Hi-Fi ºi designul uimitor al acestuia se resimt în orice loc din casã. Designul unic.. “Apple reinventeazã sistemele audio stereo când vine vorba de iPod-ul Hi-Fi. a fost adaugatã ºi componenta tehnologicã. un sistem personal audio-video care îmbinã un receiver de înaltã calitate pe douã canale ºi un player universal de discuri DVD-A/SACD. Acum se adaugã acestui proces doar componenta vizualã. Identitatea iconicã transmite statura unui brand puternic ºi poziþia de lider. într-un design inovativ ºi compact. Farul reprezintã un simbol al ghidului. ALTEX lucreazã la acest nou concept de un an ºi a ales acest moment pentru a-ºi face cunoscutã noua identitate. Dacã toate acestea v-au convins.” a spus Steve Jobs. poate fi încãrcat atât la prizã. pentru cã beneficiazã de cel mai mic preþ din România”. 28 a u d i o . cu baºi adânci.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care minimalizeazã vibraþiile pe mãsurã ce creºte calitatea sunetului.toate la cel mai mic preþ din România. Identitatea graficã este fondatã ºi a fost dezvoltatã pornind de la ceea ce ALTEX semnificã în piaþã: un lider care inoveazã. dar ºi cu convenþionalele CD-uri ºi discuri în format MP3. Onkyo polivalent Onkyo a lansat XM-Ready CS-V720. ci este expresia fireascã a ceea ce ALTEX a implementat deja. în condiþiile în care acesta se suprapune peste implementarea strategiei de business”. CMO Altex. clienþii sunt fericiþi ºi pot face câte cumpãrãturi doresc. Culorile roºu-galben comunicã simplu ceea ce ALTEX reprezintã în piaþã: o poveste 100% româneascã.” iPod Hi-Fi a fost realizat de Apple cu scopul precis de a oferi sunet realist ºi performanþe audio optime. Clienþii descoperã la ALTEX cã pot face cumpãrãturi în cel mai avantajos mod posibil. ªi dacã doriþi sã aflaþi mai multe informaþii despre acest produs puteþi sã accesaþi: www. un ghid aflat în slujba clienþilor. toate spoturile ALTEX. Mai multe informaþii puteþi gãsi online accesând site-ul: www. a declarat Bogdan Naumovici..capabilã sã transmitã poziþionarea reþelei pe piaþã. Caracteristicile iPod Hi-Fi îl fac uºor de utilizat ºi transportat. Este pasul urmãtor pe care ALTEX îl face în mod firesc. a adãugat Ruxandra Vodã. ALTEX va comunica mult mai uºor clienþilor valorile sale. între coordonatele locale ºi cele europene. acesta este primul accesoriu iPod care redã sunet de calitate HI-FI pentru iPod.. Sistemul. “Clienþii noºtri au la dispoziþie o ofertã care nu se limiteazã la tradiþionala maºinã de spãlat. compact care include douã incinte acustice ºi un sistem de baºi. Oferta ALTEX este o sintezã a ceea ce-ºi doresc cel mai mult clienþii de la un retailer. A cumpãra o plasma. toate acestea în condiþiile în care vom continua extinderea puternicã a reþelei de magazine la nivel naþional”. iPod Hi-Fi este uºor de controlat cu telecomanda Apple. Anticipând evoluþia pieþei ºi din dorinþa de a rãspunde primul necesitãþilor clienþilor români. Pachetul iPod Hi-Fi include telecomanda Apple. O identitate vizualã creatã în jurul unei litere simbolice .apple. ”Noul spot TV vorbeºte simplu ºi cât se poate de clar faptul ca ALTEX este un brand pur românesc care oferã exact ce îºi doresc mai mult clienþii români. fiind componente ale drapelului naþional. a declarat Dan Ostahie.. sau toate la un loc. inclusiv DVD-Audio ºi video multicanal sau stereo ºi SACD cu multicanal. subliniatã de grafica literelor. ALTEX ºi-a extins gama de produse oferite ºi cãtre zona de IT&C ºi ºi-a consolidat poziþia de cel mai accesibil retailer. dar ºi strategia sa de business. subliniind ideea de pionierat. oferind cel mai mic preþ din România.ªtiri ALTEX are o nouã identitate Noua identitate vizualã sintetizeazã întreaga evoluþie ALTEX. Ne referim la butoanele de control al volumului extrem de sensibile. Noua identitate ALTEX va fi implementatã în magazine. La ALTEX. “. Noua identitate ALTEX este o continuare în procesul comunicãrii.

toate cerinþele de scalare ºi implicã o gestionare completã a duratei de viaþã a acestora. oferit de Industrial Design Promotion Organization din Japonia. o iniþiativã ineditã în România. care poate fi folositã cu succes pentru a face fotografii. Apple’s vice president of worldwide iPod Product Marketing. updatate la fiecare conectare. carcasa neagrã din oþel inoxidabil.audio-video. “Exprimãm astfel nevoia de design ºi armonie vizualã în toate elementele ce ne înconjoarã zilnic. cu cele ale IMS pentru servicii de comunicare complexe.“ completeazã Ödman. La începutul lunii octombrie a anului trecut. clipuri video ºi cele mai populare show-uri de televiziune pe iPod. Cât despre Logitech pune accentul. dar ºi pentru a-i ajuta pe operatori sã înþeleagã provocarea.ericsson. video on-demand. trei produse Logitech au obþinut presti- giosul Good Design Award 2005. Spaþiul Logitech din cadrul evenimentului nu a fost un stand obiºnuit. precum broadcast TV (ambele standarde. Acesta a cuprins fotografiile realizate de Cosmin Gogu. “Suntem încântaþi sã continuãm colaborarea cu una dintre cele mai importante trupe pe plan mondial pentru a aduce fanilor U2 o ediþie a celui mai bun player de muzicã digital din lume. Soluþia Ericsson oferã telecomunicaþii performante. a spus Guerrino De Luca. U2 ºi Universal Music Group (UMG). Noul iPod poate fi achiziþionat cu 329 de dolari. acesta fiind un fotograf recunoscut pentru stilul curajos. pentru entertainment digital. PR Manager în cadrul Grupul Doi. designul este un element care þine de cultura companiei – este o pasiune adânc sãditã la nivelul întregii companii pentru realizarea de produse care aratã bine ºi depãºesc aºteptãrile clienþilor noºtri”. au fost declarate câºtigãtoare la categoria destinatã designului de produs.com.IPTV de la Ericsson Ericsson a lansat de curând soluþia IPTV end-to-end. Noul U2 iPod beneficiazã de tehnologia Auto-Sync semnatã Apple. vor putea sã downloadeze 30 de minute de video cu U2 prin iTunes Music Store”. care includ combinarea tehnologiilor Digital Living Network Alliance (DLNA). eleganþã ºi tehnologie.500 de melodii. care downloadeazã automat muzicã. un ghid pentru integrarea funcþiilor IP Multimedia Subsystem (IMS). fotografii. Logitech a obþinut nouã premii Good Design. Conceptul acestui eveniment a ilustrat perfect preocuparea Logitech pentru designul produselor sale. Claes Ödman. a declarat Tudor Dãescu. fie ele ºi periferice de calculator. au precizat oficialii Apple. cãºti pentru MP3 playere sau telecomenzi universale”. Viziunea Ericsson în privinþa serviciilor personalizate IPTV pentru broadband se bazeazã pe standarde deschise. precum încãrcarea ºi autentificarea end-user. dar ºi calitate High-Definition). unice pe piaþã. filme. Oferta face posibilã o serie completã ºi complexã de servicii IPTV. agenþia de PR a Logitech în România. cu ajutorul unei camere web Logitech. ca parte a parteneriatului dintre Apple. ªi ca sã demonstreze acest lucru. mai mult ca oricând. preºedinte ºi CEO al Logitech. Logitech nu l-a ales întâmplator pe Cosmin Gogu. pe aspectul produselor sale întãrind acest demers prin sloganul “Designed to move you”. Fiecare dintre ele este un amestec spectaculos de inovaþie.” Soluþia end-to-end este primul pas în evoluþia pe termen lung a serviciilor TV. fotografiile l-au avut ca punct central pe fotomodelul Sorina Topceanu. interfaþa ºi arhitectura IPTV. care a prezentat fotografii fashion realizate cu webcam-ul. vice-preºedinte al departamentului Multimedia Solutions al companiei Ericsson. “Pentru Logitech. de asemenea. totul în cadrul evenimentului Photo Image Communicator. ”Utilizatorii U2 iPod mai au un avantaj. Logitech l-a ales drept partener pe fotograful de modã Cosmin Gogu. În ultimii trei ani. Cele trei produse: setul de cãºti Wireless Headphones pentru iPod. Ericsson ºi-a arãtat disponibilitatea de a colabora cu alte companii specializate pentru a îmbogãþi infrastructura. reþea personalã de înregistrare video ºi ghid electronic de programe. cãrþi digitale. 25. Webcam la rangul de aparat foto Logitech a lansat recent o nouã strategie de promovare a webcam-urilor sale: o camerã web.000 de fotografii ºi peste 75 de ore de material video. orientat cãtre experiment.ro 04/2006 a u d i o . Noul U2 iPod se bazeazã pe cea de-a cincea generaþie de iPod de 30 GB ºi poate îngloba 7. Apple introduce noul U2 iPod Apple a introdus pe piaþã noua versiune a ediþiei speciale a U2 iPod. cu Click Wheel roºie are încrustate semnãturile membrilor trupei U2.v i d e o m a g a z i n e 29 . “Bazându-se pe experienþa noastrã în broadband. Cu un design elegant. webcam-ul QuickCam Fusion ºi MX610 Laser Cordless Mouse. Pentru a sublinia întâlnirea între fashion ºi tehnologie. www. Ericsson are o viziune pe termen lung pentru TV. Include. explicã: “IPTV este mai mult decât o transmisiune TV tradiþionalã pe reþea IP – integreazã media ºi serviciile de comunicaþie pentru a reda televiziunea personalizatã ºi interactivã indiferent de unde e telespectatorul. eforturile noastre de standardizare ºi faptul cã suntem lideri internaþionali în IMS.“ a spus Greg Joswiak. Informaþii pe www.

de exemplu . inclusiv Mac mini. a convins liderii companiei sã renunþe la dezvoltarea tehnologiilor de producere a DVD recorderelor.” Analistul mai anticipeazã o creºtere anualã a unitãþilor Mac vândute de 5% ºi vânzãri totale de 1. care este în plinã dezvoltare.ro este singurul magazin online din România. O noutate o reprezintã secþiunea destinatã distribuitorilor. aºa susþin oficialii Samsung. continuãm sã credem cã vânzãrile de iPod-uri video sunt relativ solide. ºi pot face comenzi online. Totuºi aceastã turnurã nu va fi bruscã. Creat pentru a rãspunde cât mai eficient clienþilor din toatã þara. de 6.200 de produse ºi accesorii Sony comercializate.9 mm grosime. telefonul se poate gãsi deja în Europa. El adaugã “cererea este una puternicã ºi la nivelul reþelei de vânzãri la mâna a doua Apple. “Telefonul foarte subþire a bãtut un nou record în materie de telefonie mobilã. care utilizeazã cipuri Intel. are încorporatã o camerã de doi megapixeli ºi funcþioneazã ºi ca un MP3 player.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . “Noile Mac-uri mini au avut un debut pe piaþã peste aºteptãri. Reitzes avertizeazã cã vânzãrile de iPod-uri ar putea staþiona uºor. Compania Pioneer. Scãderea vânzãrilor la aceastã categorie de produse electronice. SGHX820. pentru Apple. Compania Pioneer nu va mai dezvolta DVD recordere Mânã invizibilã a capitalismului a mai fãcut o victimã.“ aratã Reitzes în raportul sãu. care pune la dispoziþie gama completã de dispozitive ºi accesorii Sony ºi oferã exclusiv produse aparþinând acestei mãrci. utilizatorii pot descoperi reduceri de preþ. transportul la domiciliu este gratuit. Analistul Ben Reitzes de la UBS comenteazã “Mac-urile produse de Apple. în acelaºi timp.un aparat foto digital Sony Cyber-shot DSC S600 cu numai 679 RON. care nu au dat detalii despre preþul micuþului aparat. divizie mai profitabilã ºi mai puþin uzitatã de companiile de pe piaþa de electronice. Cel mai subþire telefon din lume Oficialii Samsung susþin cã au dezvoltat cel mai subþire telefon mobil din lume. Unele produse sunt însoþite de cadouri la cumpãrare. pe baza unui cont de utilizator ºi a unui cod. depãºind bariera de 7 mm deþinuþi de cel care a fost considerat cel mai subþire telefon din lume”. modelele RCS606H ºi RCS-404H. în zona de “produse promoþionale”. În plus.000 RON în þarã. “În ciuda posibilitãþii ca piaþa de MP3 playere sã intre într-o perioadã de declin. Pentru livrãri de peste 500 RON în Bucureºti ºi de peste 1. de altfel o afacere tradiþionalã pentru Pioneer. unde aceºtia. Pioneer devenea lider mondial în comercializarea DVD recorderelor ºi era pe locul al patrulea ca producãtor de pãrþi componente ale aparatelor de acest gen.2 milioane de Mac-uri. de asemenea. analistul sublinia o cerere puternicã pentru toate Mac-urile Intel. a mai declarat Ben Reizes. Aceasta din urmã lucreazã intens la noua tehnologie de discuri optice. cele iPod o sã scadã. Sony Center lanseazã un nou magazin. Pot. În ciuda criticilor. având în vedere istoria companiei: în anul 1999. La ora actualã. a declarat oficialul companiei Jong-Yong Yun. achiziþiona . El anticipeazã. în premierã. date despre lansãrile de produse. Dacã vânzãrile Mac-urilor au crescut. care ar putea ajuta Pioneer sã intre cu succes pe o piaþã mai puþin aglomeratã.ªtiri Previziuni despre Apple Veºti bune ºi rele. Acestea ar veni în compensarea previziunilor despre iPod care nu sunt îmbucurãtoare. A doua secþiune poate fi accesatã de toþi cei interesaþi sã afle noutãþi sau sã cumpere unul dintre cele peste 1. inclusiv a unor mari lanþuri precum CompUSA. se vând mai bine decât anticipaserã specialiºtii companiei”. Problemele financiare din cadrul acestei divizii a companiei au dus la parteneriatul strategic cu Matsushita Electric Industrial Co. Descrierea telefonului se zbate undeva între a fi considerat cel mai neobiºnuit telefon sau o încercare stranie de aduce tehnologia la forme microscopice. promoþii ºi detalii tehnice. reflectând situaþia de pe piaþa MP3 playerelor. www. cât ºi clienþilor individuali. 100% online Acum puteþi intra în lumea Sony cu un singur click ºi puteþi deveni astfel prietenii brand-ului Sony. cea a discurilor BluRay. producãtor de electronice de top a fãcut public faptul cã renunþã la a mai fabrica DVD recordere pentru consumatori. în timp ce Apple pregãteºte noi versiuni ale produselor pentru a fi lansate în aceastã varã. Vizitatorii mai aflã. Magazinul online se adreseazã atât distribuitorilor. 30 a u d i o . Într-o notã adresatã clienþilor. cel puþin nu pentru Apple. au acces direct la informaþii actualizate despre produsele ºi stocurile existente. mulþi manageri de magazine susþinând cã vânzãrile de iPod-uri video sunt chiar mai puternice decât cele de iPod nano“. O altã strategie îmbrãþiºatã de Pioneer va fi orientarea spre divizia in-vehicle (echipamente de navigare pentru maºini ºi alte produse electronice pentru vehicule).sonycenter. reduceri de preþuri la întreaga gamã iPod. de asemenea. compania Pioneer comercializeazã cu succes sistemele Home Cinema dotate cu DVD recordere.

Imatech. G30 profitã de funcþia HD incluzând un tuner TV pentru programe atât în digital. care redã tendinþele internaþionale ale creaþiei casual. Momentul artistic oferit de actorii Liliana Panã ºi Radu Zettu (Teatrul Foarte Mic. Computerul costã aproximativ 2000 de dolari. Gazdele evenimentului au fost Mihai Morar ºi Daniel Buzdugan. semnatã de Dana Iuga ºi Narcisa Shugar. În perioada expoziþiei. Qosmio G30. Prezentat în premierã la “Photo Image Communicator“. Pe scena show-ului “Gadget Style Summer Collection“ au putut fi urmãrite creaþiile caselor de modã autohtone: Tina R. de asemenea. Colecþia pret-aporter pentru primavarã-varã. comode ºi elegante. Camerele foto Sony CyberShot au redat culoarea colecþiei “New Black and White“. Dana Iuga & Narcisa Shugar. care au fost recent lansate de Toshiba. extravaganþã ºi lejeritate. semnatã de Agnes Toma. timp de trei zile. cât ºi în analog. Printre partenerii media ai acestui eveniment s-a numãrat ºi audio-video magazine alãturi de revistele connect ºi PHOTO magazine. Secretele Mariei) a sugerat cã în universul multimedia creat la Media Galaxy poþi gãsi ºi orice gadget al momentului. Ivan Kam considerã. Expoziþia a avut loc în cadrul centrului comercial Feeria din Bãneasa ºi a reunit nume sonore de producãtori de tehnologie . Agnes Toma. cât ºi de preþ. LG. Logitech . Carmen Secãreanu a combinat inul ºi bumbacul cu mãtase ºi organza. telefonul LG Chocolate s-a asortat colecþiei “First Spring“. prezentând haine lejere. sensibilitate. notebook-ul PC with HD DVD-ROM drive. Fotomodelele nu au întâmpinat probleme în a prezenta o gamã largã de produse IT. pentru a conecta alte device-uri precum televizoare HD. iar fotomodelele au folosit telefoanele mobile de la Samsung pentru a anunþa publicul. dar ºi o interfaþã mutimedia High-Definition. Toshiba lanseazã Qosmio G30 Toshiba Corporation a lansat. Photo Image Communicator 2006 a fost prezentat de compania Media Galaxy ºi organizat de SPLIT Advertising.PHOTO IMAGE COMMUNICATOR Photo Image Communicator 2006 a început la Bucureºti printr-o paradã de modã ºi o expoziþie de produse IT. Carmen Secãreanu.precum ºi Media Galaxy. Chiar dacã au fost masculine. în materie de notebook-uri ale industriei de entertainment audiovideo. costumele au fost prezentate de modele feminine pentru a contura ideea de non-conformism. în premierã mondialã.audio-video. pragmatism ºi act artistic. Suita de Oscar prezentatã de Orion a cuprins noile MP3-playere ºi DVD-playere ºi a completat colecþia “New Man in the City“. Lena Criveanu. Noile camere foto recomandate de Sony pentru sezonul estival au surprins echilibrul colecþiei între creativitate. www. Ivan Kam managerul Computer Systems Division pentru Asia de Sud a spus despre noua versiune Qosmio G30 cã este modelul. Ivan Kam a mai vorbit despre cele 4 modele de notebook-uri TECRA M5. În acelaºi context.Sony. semnatã de creatoarea Lena Criveanu.v i d e o m a g a z i n e 31 . G30 ridicã la un alt nivel standardele aplicate pentru computerele portabile în a citi ºi a scrie DVD-uri ºi CD-uri. MediaGalaxy a prezentat sub sloganul “Trãieºte experienþa multimedia!“ noul concept “Trend’Y R’Evolution“. intitulatã “Black Magic White“a Academiei de Arte din Bucureºti. cã acest model oferã cea mai bunã alegere pe care consumatorii o pot face pentru cã G30 marcheazã strategia generalã a Toshiba de a deveni lider pe piaþã atât în materie de inovaþie. Nume deja consacrat al modei româneºti. Academia de Arte. are pretenþii de operã de artã.ro 04/2006 a u d i o . La sfârºitul lunii mai. care. al lansãrii lui G30. Samsung. Orion. purtate firesc de manechine. pasionaþii de tehnologii digitale au primit rãspuns cãutãrilor de gadget-uri de la sponsorii evenimentului. Cu aceastã ocazie. Hainele au fost reinventate. cu ecran de 12 inci PORTAGE M500 ºi alte douã serii de notebook-uri Satellite A100 ºi M100. de dimineaþa pânã seara s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a expoziþiei destinatã gadget-urilor. Agnes Toma a realizat special pentru “Photo Image Communicator“ un studiu în alb ºi negru. Fiecare colecþie a fost asociatã uneia dintre mãrcile IT prezente în expoziþie. Qosmio G30 este primul laptop din lume care are drivere HD DVD-ROM. de vreme ce au purtat hainele comode semnate de Tina R. în ton cu gadget-urile marca Logitech. proaspatã ºi revigorantã a fost la fel de apetisantã ca ºi noul LG Chocolate. Samsung a ieºit în evidenþã printr-o colecþie avangardistã fascinantã. Compania Media Galaxy a ales Tina R Jeans Collection.

INTERVIU interviul va veni 32 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

ro 04/2006 a u d i o .interviul va veni www.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 33 .

INTERVIU interviul va veni 34 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

ro 04/2006 a u d i o .interviul va veni www.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 35 .

Hi-Fi Stereo 36 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

cei care au experimentat cel puþin o datã senzaþia extraordinarã creatã de perceperea “baºilor cu adevãrat adânci”. Baºii produºi de contrabas. De altfel. Inginerii electroniºti vorbesc. Boxa trebuie sã se potriveascã atât cu setul de boxe. deoarece în acest caz este nevoie de multã putere. specializat în dificila sarcinã de redare a baºilor adânci. adevãrata provocare pentru orice difuzor este reprezentatã de redarea baºilor adânci. multe modele de woofere au integrate. din întreg tabloul sonor. atunci tonurile joase pot fi oarecum “presupuse”. ºi înregistrãrile de muzicã clasicã. Stabilirea frecvenþei optime de separare necesitã fineþe ºi analizã atentã a tabloului 04/2006 a u d i o . cât ºi cu acustica spaþiului ºi cu locul unde este plasatã. Atenþie. precum ºi variantele uzuale de conectare. despre filtrul low-pass. Acordarea sistemului presupune stabilirea valorii pentru frecvenþa de separare. Însã. dacã luaþi problema în mâini! Completaþi-vã sistemul cu un subwoofer.adicã toate sunetele cu frecvenþa sub valoarea de 50 Hz .ro . spaþializare convingãtoare. partea cu sunete înalte este prezentã. de calitate medie? Da. De aceea. la urma urmei.TEAM-WORK Neglijate în sistemele audio standard în Home Cinema? audio-video susþine cã subwooferele se pot integra perfect ºi în sistemele Hi-Fi. Dacã. Fiecare boxã poate reda ceva baºi. este o condiþie absolutã pentru a obþine rezultate calitative. nu orice model de subwoofer lucreazã bine în echipã.v i d e o m a g a z i n e 37 edarea cât mai fidelã a muzicii presupune stãpânirea exactã a mai multor discipline: neutralitate sonorã. De aceea. oare. vã oferã un tablou complet privind diferitele tipuri de filtre folosite.. care elibereazã sateliþii de frecvenþele joase. TEST CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R 700 EURO 610 EURO 700 EURO 800 EURO 800 EURO www. Dar.. în limbaj de specialitate. filtru high-pass.nu vor fi redaþi suficient de fidel ºi de puternic de cãtre boxele cu dimensiuni compacte. oare. vor dori mereu s-o retrãiascã. Sarcinile de filtrare ale frecvenþelor pot fi preluate ºi de cãtre un filtru extern. preocuparea lor constantã va fi gãsirea unei formule de echilibru pentru situaþia des întâlnitã la audiþii: “prea mult” pentru baºii înalþi ºi “prea puþin” pentru cei adânci. rock ºi jazz conþin sunete cu frecvenþe foarte joase. dar oare cât de adânci ºi de puternici vor fi aceºtia? Chestiunea îi preocupã nu numai pe fanii muzicii techno sau hip-hop. Redactat de: Brânduºa Bãcilã UN JOB PENTRU SPECIALIªTI Se mai pot. Filtrul este cel care împarte sarcinile între boxele centrale ºi subwoofer în interiorul echipei.audio-video. Caseta din paginile urmãtoare. atunci în joc intervine un filtru suplimentar. R BAªI CARE NU SUNT. orgã ºi tobe . de pildã cel dintr-un receiver AV. filtre high-pass. Dacã incintele acustice principale sunt de dimensiuni mici. voci nedistorsionate ºi volum puternic. valoare sub care sarcina audio este preluatã de cãtre subwoofer. din construcþie. acordarea unui rãgaz suficient de timp pentru a integra ºi ajusta subwooferul în sistemul audio. Dar. însã. aduce îmbunãtãþiri unui sistem audio surround. de ce aceastã zonã a spectrului sonor nu preocupã în aceeaºi mãsurã toþi audiofilii? Rãspunsul este direct legat de capacitatea auzului uman. deoarece.

totuºi. dar. Orice problemã în ajustarea filtrelor. Alãturi de o pereche de ieºiri RCA. Funcþionarea în paralel fãrã filtru high-pass Filtru pasiv în conexiunea volum puternic 1 B AMPLIFICATOR DE PUTERE AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Cablurile boxelor de la difuzoarele principale ºi subwoofer sunt legate paralel la amplificator. SUBWOOFER Filtrul pasiv integrat în subwoofer este conectat între amplificator ºi boxe. este propulsat de cãtre un amplificator digital. mai ales pentru domeniul de frecvenþe cuprins între 40 ºi 80 Hz. Nubert. Constructorii de boxe se aflã. Precizia cu care va lucra filtrul depinde extrem de mult de impedanþa boxelor. Fizicienii denumesc acest fenomen “group delay”. aici.Hi-Fi Stereo sonor final. în trei nivele. În exerciþiul funcþiunii. fãrã zgomote perturbatoare. dar nu pentru cele de dimensiuni prea mici (regula de aur: 16 cm sau mai mult pentru diafragma difuzorului de baºi). iar membrana dublã are rolul de a permite + + + Baºi adânci Rezerve enorme de putere Echipare bunã Mult prea înalt Insuficient de precis Echipare completã: Canton AS 120 oferã conexiuni. care poate intra în joc cu o întârziere de douã sutimi de secundã faþã de sateliþi. ca ºi cum wooferul ar fi mai departe în spaþiu cu ºase metri. Corpul difuzorului. la care se pot conecta alte subwoofere. determinã defazãri ale subwooferului. Subwooferul preia sarcina audio de la valorile stabilite pentru frecvenþa de separare (exemplu: 40 pânã la 60 Hz). Pentru reuºitã. cu amplificatoare ºi filtre low-pass integrate. Concepþia tehnicã a lor este. în schimb. de 30 cm. se aflã încã una pentru semnal nefiltrat. diferitã. 38 a u d i o . prevãzute cu un filtru high-end.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Subwooferul are conexiuni ºi reglaje din abundenþã. La preþuri situate în jurul a 800 de euro producãtorii Canton. Quadral. Tubul reflex rotunjit promite volum puternic. Care model va fi cel mai potrivit pentru un sistem stereo? Vor colabora aceºtia mai bine cu boxe mai mici sau mai mari? excursii mari ºi lineare ale diafragmei. sunetele trebuie sã fie redate simultan de cãtre toate boxele. în funcþie de acustica spaþiului. comutatoare ºi potenþiometre pentru toate variantele de utilizare. care lucreazã fãrã limitare înspre frecvenþele joase. Pot fi ajustate valorile pentru frecvenþa de separare ºi cele pentru descreºterea volumului baºilor. El are rolul de a reduce supraîncãrcarea incintelor acustice cu baºi. în faþa unei dileme: cu cât subwooferul este separat mai abrupt ºi mai adânc ºi cu cât vor fi mai bine filtrate frecvenþele înalte. eficacitatea separãrii frecvenþelor trebuie mult experimentatã în practicã. sunetele subwooferului au ieºit prea puternic AS 120 SC CANTON CANTON: IMPOZANT Modelul AS 120 SC al firmei din Hessen este un subwoofer bassreflex voluminos ºi înalt. Cinci modele de subwoofere se prezintã în faþa noastrã pentru testare. Testarea modelului în camera de audiþie a fost inauguratã de plasarea ºi acordarea lui cât mai exactã. Tannoy ºi Velodyne au realizat subwoofere active. cu atât va fi mai mare valoarea pentru time offset. Boxele ºi subwooferul nu au voie sã prelucreze un domeniu comun de frecvenþe. Acest montaj este recomandat pentru boxele sensibile.

în plus. comutatorul “Room Compensation” ºi faza. din cauza tubului bass reflex situat posterior. deºi o idee prea moi. Valoare recomandatã pentru frecvenþa de separare: 60 pânã la 80 Hz. Deconectaþi filtrul din subwoofer (“LFE Mode”) sau fixaþi-l la frecvenþa de separare cea mai mare. Un soft-clipping (deconectabil) împiedicã supramodulaþia amplificatorului.v i d e o m a g a z i n e 39 . ele oferã numeroase sfaturi privind poziþionarea ºi reglarea acestui model. Însã. Deºi instrucþiunile de utilizare pretind din partea cititorului multe cunoºtinþe despre noþiuni ºi detalii tehnice. subwooferul este echipat exemplar. baºi frumos conturaþi.audio-video. În plus. dar prea bogat în baºi pentru mini-sateliþi. Reþeta exactã pentru obþinerea baºilor curaþi a fost în întregime respectatã: diametrul difuzorului de 30 cm. SUBWOOFER Un cablu RCA leagã sub out-ul receiverului cu un Line In al subwooferului (sau cu ambele Line-In prin adaptor Y). dar la partea de precizie nu a fost chiar excepþional. a atins cu uºurinþã nivelul de volum cerut de sistemele Filtru activ pe preamplificator ºi amplificator Funcþionare cu receiver AV C OUTPUTURI D AV .AW-880 + + + + - NUBERT Baºi adânci Rezerve de putere enorme Dotare foarte bunã Confortabil la operare Ar fi de dorit baºi ceva mai uscaþi Construit mult prea adânc Home Cinema. Receiverul AV preia funcþia filtrului. canal reflex rotunjit de mãrimea unei pâlnii de trompetã ºi o carcasã stabilã. sunetele au fost cu adevãrat adânci ºi. livrând de data aceasta. iar descreºterea volumului sonor pentru baºii adânci poate fi ajustatã la acustica spaþiului prin comutatorul “Low-Cut” (20/30 Hz). Telecomanda controleazã valorile pentru volum ºi frecvenþa de separare. Doar la redarea loviturilor seci ºi rapide de tobe a trebuit sã-ºi dea mai mult silinþa. Semnalul la output este ideal pentru boxele compacte cu difuzorul de joase de 13-16 cm. Funcþioneazã ºi cu amplificatoare de putere separate (între PRE-out ºi POWER-in). www. reprezentaþia lui Canton a fost curatã ºi lipsitã de distorsiuni. în evidenþã. Confort: AW-880 iese în evidenþã prin telecomanda cu unde infraroºii ºi potenþiometrele pentru volum ºi frecvenþã. Subwooferul Nubert AW-880 nu iubeºte poziþionarea cu spatele la perete. iar potenþiometrele silenþioase funcþioneazã impecabil. devenind chiar ameninþãtoare. Alegeþi din meniu “Front: Small” ºi valori pentru frecvenþa de separare între 60 Hz (boxe compacte de dimensiuni mari) ºi 150 Hz (mini-sateliþi).RECEIVER AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Filtrul high-pass situat între preamplificator ºi amplificator realizeazã operaþia de filtrare undeva sub frecvenþa de 80 Hz. Membrii juriului testãrii au ajustat frecvenþa de separare (în jurul valorii de 50 Hz). mai bine decât circuitele pasive.ro 04/2006 a u d i o . NUBERT: CONFORTABIL Producãtorul german a realizat modelul AW 880 folosind tehnologie experimentatã. În linii mari. Canton a rãsplãtit efortul.

deseori. 40 a u d i o . care suprimã frecvenþele prea joase. ceea ce promite volum sonor puternic. spartanicã. rezultatul a fost remarcabil. separã frecvenþele pentru boxe. Doar la piesele muzicale complexe.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . sunetele nu au fost deranjate de apariþia fenomenelor de com- REGULATOR DE FAZÃ Temporizeazã wooferul pentru o mai bunã însumare a undelor sonore cu sateliþii (cel mai des 0 pânã la 180 grade). dar nu suficient de uscaþi. deranjante. Baºii au fost foarte curaþi. chiar elegante. la volum puternic. iar membrana difuzorului lucreazã conform principiului downfire. filtrul subsonic. este cea corectã. brana pasivã emite undele sonore în faþã. INVERSAREA FAZEI Comutator cu acelaºi rol ca ºi regulatorul de fazã. pentru subwoofer. Fraþi diferiþi: membrana difuzorului pentru baºi (jos) direcþioneazã undele sonore spre podea. La frecvenþele extrem de joase a intervenit. În schimb. boxa nu a fost suficient de dinamicã. Determinã volum oscilant ºi sunete bubuitoare. de aceea anumite variante de conectare sunt imposibil de realizat. iar peste aceastã valoare începe domeniul tonului fundamental. În conlucrarea cu boxele compacte pentru medii. doar Canton îi este întrucâtva superior. filtrul highpass a funcþionat ireproºabil. Totuºi. QUADRAL: COMPACT Þinând cont de dimensiunile sale. comportamentul lui Quadral a fost asemnãnãtor cu cel al lui Canton. La testare. Deºi volumul sonor nu a fost la nivelul celui atins de modelele Nubert ºi Canton.Dotare slãbuþã FILTRUL HIGH-PASS Parte importantã a filtrului. FRECVENÞA DE GRANIÞÃ BAªI Frecvenþa inferioarã. Wooferul a intrat în joc la momentul oportun. volumul sonor. subwooferul 400 DV intrã în cu totul altã categorie decât modelele concurente de la Canton ºi Nubert. care filtreazã tonurile înalte.Hi-Fi Stereo LEXICON PANTÃ A FRONTULUI Se mai numeºte ºi “Slope”. Dar micul woofer strãluceºte prin suprafaþa elegantã ºi finisarea excepþionalã. Dotarea lui Quadral este. bine dimensionate stãpânesc cu mãiestrie problemele legate de zgomotele de aer sau de compresie. Nubert s-a evidenþiat clar în faþa contracandidaþilor sãi. însã. deosebit de grea. de la 40 pânã la 150 Hz. FILTRU SUBSONIC Filtru high-pass. mici.Baºi insuficienþi de adânci pentru Home Cinema . modelul oferã confort ºi baºi din plin. la dublarea frecvenþei. Odatã ce frecvenþa de separare a fost corect stabilitã. Mãsoarã eficacitatea cu care un filtru înlãturã frecvenþele nedorite. REZONANÞA SPAÞIULUI Numitã ºi “unde statice”. În ceea ce priveºte volumul maxim. fãrã întârzieri. Un filtru subsonic îl apãrã de frecvenþele prea joase ºi diminueazã distorsiunile. Combinaþia dintre baºii prelungiþi ºi bãtãile de tobe din piesa Madonnei “Power of Goodbye” a fost stãpânitã cu mãiestrie ºi echilibru. În plus. Valoarea sonorã cea mai puternicã. perceputã în sala de audiþie. SUB 400 DV QUADRAL DOMENIUL DE FRECVENÞE Între 20 ºi 60 Hz se aflã baºii adânci. activ. Mem- FILTRU LOW-PASS Filtru. FRECVENÞA DE SEPARARE Frecvenþa de la care circuitul invertor începe sã filtreze. în tempo rapid. între 60 ºi 200 Hz baºii înalþi. Þinând cont de toate aceste caracteristici wooferul este un partener ideal pentru sistemele Home Cinema. fãrã bobinã. iar la baºii foarte adânci intrã în joc o membranã pasivã grea (sus). nici filtru high-pass. redaþi prin miºcarea rapidã a membranei pasive în faþã ºi în spate. þinând cont de dimensiunile compacte ale carcasei. care filtreazã sunetele joase. un filtru abrupt cu valoare de atenuare de 12 dB/ octavã coboarã volumul cu un sfert. Un filtru plat cu valoare de atenuare de 6 dB/octavã înjumãtãþeºte. la un preþ accesibil. FILTRU Combinaþie între filtrele high-pass ºi lowpass. modelul a fascinat prin impulsuri de baºi uscaþi. care este pusã în vibraþie numai sub acþiunea aerului din interior. + Baºi adânci uscaþi ºi preciºi + Volum mare la dimensiuni compacte + Design valoros . la care intensitatea sonorã a difuzorului a scãzut deja cu 6 dB. La testul audio. Redarea frecvenþelor foarte joase este preluatã de cãtre o membranã pasivã.Nu are filtru high pass . Nu existã nici reglaj de fazã. la partea de baºi adânci. dar lucreazã fãrã temporizare. Cãile bassreflex. a convins din primele minute prin baºi adânci puternici ºi preciºi ºi o redare fidelã a loviturilor uscate de tobã ºi a ritmurilor electronice. direcþia podea.

deoarece peste 60 Hz sunetele au devenit. cu talente în redarea baºilor înalþi. precum ºi sateliþii în format mini pretind o descongestionare ºi mai 04/2006 a u d i o . fenomenul sã nu se repete. Specialiºtii laboratorului de mãsurãtori ºi testare audio-video explicã: “mãsurarea distorsiunilor a arãtat la intensitate sonorã mare. Sunetele au devenit deranjante ºi distorsionate. nu ºi cu cele RCA. Abia la o separare abruptã sub valoarea de 150 Hz (circuit extern) modelul a impresionat prin rezerve enorme de dinamicã. nici un woofer din actualul test nu va reuºi sã evite apariþia sunetelor deranjante. de aceea modelul este recomandat pentru cei care doresc rezultate sigure. care trebuie sã fie stabilã. Diafragma de 10 inci lucreazã într-o carcasã închisã. oarecum. wooferul poate fi utilizat ºi în studiourile de înregistrãri. Un rol important în diminuarea acestor distorsiuni îl joacã podeaua.PARTENER DE JOC DYNAUDIO FOCUS 110 Micuþa boxã se aratã a fi un partener dificil. Uriaºa margine de membranã din cauciuc garanteazã excursii mari ale membranei. borãrii cu un receiver AV sau cu un filtru extern. valori mai bune pentru group delay. TANNOY: DECENT Modelul TS 1 pare a fi. subwooferul a fost depãºit de situaþie. redarea baºilor medii a avut enorm de câºtigat. În cazul în care podelele nu sunt suficient de stabile vã recomandãm sã deºurubaþi vârfurile ºi sã plasaþi subwooferul direct pe picioarele sale.45 Hz). potrivitã atât pentru muzica clasicã. Însã. boxele foarte mici. dinamica a avut doar performanþe limitate. Rezultatul va fi pe mãsurã! TS 12 TANNOY SONICS ARGENTA Argenta a profitat cel mai mult de pe urma unui filtru high-pass la 80 Hz. Dotat cu mufe XLR ºi acoperit în exterior cu cauciuc. deranjante. Însã. Structura închisã de construcþie are un rol pozitiv în obþinerea cu uºurinþã a baºilor uscaþi. Tannoy nu oferã nici un fel de conexiune pentru bornele boxelor. a determinat creºterea rezervelor de putere.audio-video. iar redarea sunetelor nu a câºtigat semnificativ în calitate odatã cu intrarea în scenã a unui woofer. a dus la constituirea unei echipe absolut convingãtoare. precis ºi dinamic. chiar ºi la volum mare. cât ºi pentru jazz. eliberând boxele compacte de munca dificilã de redare a baºilor adânci de la valori situate sub 80 Hz. fãrã a mai pierde timpul cu experimente obositoare. de raft. Fãrã filtrul high-pass.ro . de pildã în sufrageria personalã. altfel. ele pretind excursii mai mari din partea membranei. se poate întâmpla. Însã. chiar ºi la volum mare. Se recomandã ca frecvenþa de separare sã fie stabilitã la valoarea cea mai micã posibilã. de aceea ieºirile pentru receiver AV sau pentru preamplificator sunt obligatorii. Stabilirea frecvenþei de separare ºi plasarea în camera de audiþie s-au realizat extrem de uºor. confruntat cu baºi foarte adânci. În cazul cola- B & W N 805 S Boxele B&W. adicã mai puþine întârzieri pentru baºi.” Pe vârfuri: subwooferul transmite undele sonore spre podea (principiul downfire). Impulsurile de baºi au fost redate de wooferul Tannoy. la volum mare. fãrã filtre. La valori atât de înalte. distorsiuni tot mai puternice în jurul valorii de 60 Hz. ca în alte spaþii. Un potenþiometru suplimentar “Bass Extension” face posibilã o ajustare rudimentarã a sunetului în funcþie de acustica spaþialã ºi preferinþele sonore. Combinaþia cu subwooferul Quadral la frecvenþe de separare mici (+/. vibraþiile transmise via spike-uri spre parchet pot genera un efect neplãcut. Dacã filtrul a suprimat aceste frecvenþe. Fanii lui Dynaudio Focus 110 sunt sfãtuiþi sã caute un model mai mic de subwoofer. TS 12 redã baºii într-o manierã decentã ºi exactã. ceea ce a dus la o impresie de ansamblu pozitivã. Filtrul high-pass funcþioneazã numai cu intrãrile XLR. Filtrul high-pass a funcþionat excepþional. filtrul integrat în modelul TS 12 poate fi complet deconectat. Deºi aceste caracteristici de construcþie promit. au lucrat netulburat.v i d e o m a g a z i n e 41 www. faþã de cãile bassreflex. insuficient de stãpân pe domeniul de frecvenþe joase. în camera de audiþie audio-video. Filtrarea cu highpass la 80 Hz. + + - Sunet precis ºi muzical Conectare simplã Putere limitatã Baºi insuficient de adânci presie sau distorsiune.

Velodyne oferã interesantul dispozitiv SMS-1. comparativ cu cele precis realizate de Quadral sau Tannoy. numai un circuit invertor extern. în timp real. tonurile joase au fost. însã. dar nu ºi frecvenþa de separare. Observaþia este valabilã pentru toate modelele de woofer din testul actual.Hi-Fi Stereo ULTIMUL AJUTOR Egalizator contra sunetelor deranjante Nici chiar cel mai bun subwoofer nu va avea sunete optime. VELODYNE: AJUSTABIL În sus ºi în jos: rezonanþele spaþiului au modificat caracteristica de frecvenþã pentru mai multe domenii de frecvenþã. Atenþie: ridicarea prea bruscã a caracteristicii de frecvenþã duce. Practic: sistemul. coopereazã cu toate modelele de subwoofere. Modul “Night” limiteazã volumul maxim al wooferului. iar cu cel “Rock” frecvenþele din jurul valorii de 50 Hz au fost prea accentutate. de pildã cel dintr-un receiver AV. deseori. pe ici pe colo. însã. pe ecranul televizorului. + + + + - Sunet plin ºi precis Baºi adânci Volum puternic Multe funcþii Reglare volum dificil de realizat Baºi prea “umflaþi” pentru jazz ºi muzicã clasicã accentuatã. ceva mai îngroºate. controlat cu ajutorul unei mici telecomenzi. În acest caz. De aceea. ajustare care nu este secondatã de afiºarea exactã a valorilor. dacã plasarea subwooferului a fost optimizatã în prealabil ºi s-au folosit la maxim toate funcþiile oferite. ceea ce a determinat apariþia sunetelor deranjante ºi lipsuri la partea de baºi. Volumul poate fi ajustat prin tastele “mai puternic”. Filtrul integrat high-pass descongestioneazã boxele compacte. generând lovituri puternice ºi bubuitoare de tobe. Toate evaluãrile sonore ale candidaþilor testaþi au fost direct influenþate de condiþiile speciale pe care le oferã camera de audiþie audio-video. Astfel. El constã din filtre flexibile pentru subwoofer. dar nu face operaþia de filtrare atât de abrupt ca ºi modelele de la Nubert. o binecuvântare pentru auzul vecinilor. “mai slab”. La muzica clasicã ºi de jazz. începând cu valori de 120 sau 150 Hz. La baza modelului CHT-12 R stã tehnologia digitalã de ultimã orã. va putea permite conlucrarea optimã între subwoofere ºi boxe de acest tip. sunetul neutru va rãmâne mereu cel mai calitativ sunet posibil. Egalizatorul intervine în aplatizarea denivelãrilor. Sistemul afiºeazã. cu programul “Movies” baºii au fost redaþi de o manierã exageratã. Caracterul sunetului s-a modificat. De aceea ele nu pot fi luate în considerare ca etalon. care costã 1000 euro. Programul sonor “Games” a generat. din punct de vedere strict audiofilil. vin în tuningul sunetului. neutru “Jazz/clasic” la alte programe. Programele de sunet atrag atenþia utilizatorilor interesaþi de ajustarea calitãþilor sonore ale sistemului audio în funcþie de preferinþele personale. Plasarea subwooferului. caracteristica de frecvenþã preluatã de microfonul livrat împreunã cu dispozitivul. Însã. Filtrul este preluat de cãtre un cip DSP care poate fi . ceea ce îngreuneazã acordarea. odatã cu schimbarea programului de sunet DSP trecând de la cel . baºi insuficient de adânci. În camera de audiþie audio-video s-au obþinut rezultate foarte bune cu SMS-1. Se ºtie doar 42 a u d i o . Velodyne a redat cel mai bine muzica rock. la supraîncãrcarea difuzorului sau la sunete prea distorsionate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Prin telecomandã pot fi activate patru programe DSP care inter. CHT-12 R VELODYNE De mânã: telecomanda lui Velodyne controleazã multe funcþii practice. precum ºi optimizarea valorilor pentru filtre pot fi acum îmbunãtãþite. rar întâlnite chiar ºi la con- certele live. Ea regleazã mai multe funcþii practice. sistem de mãsurã ºi egalizator. dacã acustica spaþiului sau plasarea nu sunt optime. Tannoy ºi Canton. la volum mare. Ajustat: egalizatorul dispozitivului SMS-1 a nivelat caracteristica de frecvenþã. Doar la anumite înregistrãri ale seriei “MTV Unplugged” sunetele tobelor au pãrut a fi ceva mai formale. rezervele de putere ale modelului sunt mai mult decât suficiente pentru a obþine o searã Home Cinema reuºitã. dar nu ºi frecvenþa de separare.

quadral.tannoy. DATE TEHNICE CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R CANTON NUBERT Woofer voluminos cu enorme rezerve Subwoofer sensibil ºi potrivit pentru de putere. frasin. Poate fi combinat ºi cu redarea muzicii. se numeºte Quadral. puteþi apela la soluþii electronice. deoarece în acest loc din spaþiu se adunã cele mai multe rezonanþe. rezonanþele spaþiului modificã volumul sonor.de 800 euro 3 ani 38 x 43 x 38 cm 27 kg •/• •/• cireº.nubert. Canton ºi Nubert sunt cele mai potrivite modele pentru Home Cinema. TANNOY VELODYNE Woofer precis. suficient de puternic. Surprinzãtor de puternic þinând cont de dimensiunile sale. QUADRAL Woofer compact. wooferele au avantajul de a putea fi plasate în spaþiu mult mai flexibil. cu baºi clar conturaþi.ro RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . atunci când remarcaþi cã sunetele de baºi ies mult prea puternic în evidenþã.audio-video. avantaj care meritã sã fie folosit din plin.de 610 euro 5 ani 37 x 48 x 53 cm 26 kg •/• •/• fag bassreflex Quadral www. Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi locul ideal. pentru cã determinã apariþia rapidã a sunetelor ameninþãtoare. softclipping – •/–/• –/–/– – principiul downfire comutator bass extension •/•/– –/•/– 80 Hz (12 dB/octavã) soft-limiter. lãcuit argintiu bassreflex Nubert Speaker Factory www.com 700 euro 2 ani 36 x 60 x 47 cm 23 kg •/• –/• fag.com 800 euro 2 ani 34 x 37 x 34 cm 13 kg –/• •/– Audio Reference www. Însã. Unele dintre ele vã sunt oferite de audio-video în caseta cu titlul “Ultimul ajutor”. specializat pentru baºi puternici ºi preciºi. dar nu Talent sunet surround cu multe funcþii.v i d e o m a g a z i n e 43 . Câºtigãtorului actualului test.audioreference.cã spaþiul joacã un rol foarte important în calitatea finalã a sunetului. În domeniul de frecvenþe situat între 30-120 Hz. cireº. cireº. dar convingãtor ºi la Home Cinema. muzical.cantonusa. lãcuit argintiu închis bassreflex DOTARE Conectare automatã Fazã comutabilã/ reglabilã Volum/frecvenþã prin telecomandã Ajustare spaþialã Input: RCA/XLR/LS Output:RCA/XLR/LS Filtru high-pass Alte caracteristici comutator 3 poziþii •/–/• •/–/• 80 Hz (12 dB/octavã) outputuri “through” comutator Low-Cut •/–/• • / – /• 40/80 Hz (12 dB/octavã) potenþiometru frontal. nu ezitaþi ºi schimbaþi poziþia subwooferului în spaþiu. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 79 FOARTE BINE excelent 83 FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 82 RECOMANDARE audio-video www. lãcuit argintiu membranã pasivã BR Tannoy Deutschland www. care determinã oscilaþia suplimentarã a baºilor. Ideal pentru sistemele redarea baºilor adânci în sistemele Home Cinema. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir lemn/folie Negru/altele Alte culori Principiu de construcþie Canton www.com 700 euro 5 ani 31 x 43 x 40 cm 21 kg •/• •/• arþar. cu condiþia sã fie optim plasate ºi acordate. De aceea. adicã exact paleta de frecvenþe a boxelor principale ºi a subwooferului. De acest pericol nu sunt pãzite nici modelele cele mai bune de subwoofere sau difuzoare verticale. în timp ce Tannoy se recomandã pentru audiþiile muzicale. boxe frontale mai voluminoase. CONCLUZIE Toate modelele de subwoofere testate pot aduce îmbunãtãþiri calitative sunetelor sistemelor audio cu boxe compacte. Plasarea subwooferului în colþul camerei este nepo- trivitã. principiu downfire 4 programe DSP •/–/• •/–/• 80/100 Hz (6 dB/octavã) mod “night” ºi “mute” prin telecomandã –/– •/• –/– –/– •/– • –/• • –/• • •/– • –/• • –/• REZULTATE TESTARE Sunet Volum maxim Potrivit pentru Variante de conectare Dotare Operare Finisare foarte bine 113 dB Surround 1234 bine fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 114 dB Surround 1234 foarte bine fãrã probleme îngrijit 79 foarte bine 111 dB Hi-Fi 14 mulþumitor fãrã probleme exemplar 83 foarte bine 109 dB Hi-Fi 3 (numai la XLR-In) 4 mulþumitor fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 110 dB Hi-Fi + Surround 1234 foarte bine operare cu uºurinþã exemplar 82 REZ. convingãtor mai ales la redarea ritmurilor puternice de muzicã rock. Velodyne a reuºit sã stabileascã un echilibru perfect între muzicã ºi Home Cinema.

Hi-Fi Stereo TEST CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR AUDIO SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES 460 EURO 600 EURO 500 EURO 500 EURO 500 EURO 44 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

audio-video.v i d e o m a g a z i n e 45 .SPARG TOATE CANOANELE De la ce preþ “crapã” cerul audiofil? Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro. Redactat de: Sebastian Kovacs www.ro 04/2006 a u d i o .

De aceea. nu vor sã scape hãþurile din mâini. iar suma de 1. Din experienþa adunatã în testarea modelelor în camera de audiþie audio-video putem afirma cã boxele de vis.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Iar pãrinþii. se þine de poante: orificiile din terminalul lui Monitor Audio sunt prea înguste pentru mufa tip bananã. am fost cadorisit cu un carnet de economii. 46 a u d i o . în final.000 de mãrci. Dar. producãtorii inteligenþi de boxe ar trebui sã fie preocupaþi sã ofere calitate sonorã mai consistentã. þinând cont cã viitorul este High-End. Deºi pare elegant. au fost avertizaþi sã-ºi supravegheze bãiatul ca nu cumva sã cheltuiascã banii pe prostii. ceea ce înseamnã clienþi mult mai pretenþioºi. 500 de euro sunt totuºi. cu un raport excelent preþ/calitate sunt tot mai rar pre- B În cazul în care se încinge atmosfera: Epos posedã un element de rãcire înºurubat în spatele difuzorului pentru înalte. Buna doamnã nu vroia cu nici un chip sã-ºi închipuie cã aceste nebunii pop-rock costã atât de mult. Nu a ajutat nici faptul cã am asigurat-o cã la aceastã sumã pot fi cumpãrate chiar douã boxe stereo cu accesorii. atenþie.Hi-Fi Stereo MT 3 ANTIGUA CABASSE + + + - Sunet neutru chiar ºi la volum mare Borne valoroase Preþ accesibil Baºii înalþi nu prea bine conturaþi M5 EPOS + + + - Nuanþe sonore puternice Relaxat Furnir valoros de lemn natural Nu tocmai neutru Limitat la partea de dinamicã ãtrâna mea mãtuºã m-a privit morocãnoasã atunci când i-am transmis cã m-aº bucura sã primesc drept cadou de ziua mea o incintã audio de 1. Mãtuºa nu mai existã.000 de mãrci nu mai pare atât de impresionantã. responsabilii cu costurile din firmele producãtoare. Nici carnetul meu de economii. Azi asemenea poveºti trezesc doar un surâs ironic. Din pãcate. bani. La acest segment de preþ.

având un caracter neutru. iar Epos le iubeºte. însã. Pe vremuri. mai apar ºi asemenea minuni. Un model moale. cât ºi la cele mai grosiere. care este. am descoperit un reprezentant al modelului ideal de boxã. Este de la sine înþeles faptul cã o boxã de dimensiuni compacte nu va strãluci prin putere de baºi sau volum nelimitat. apoi totul se duce lin la vale. în evaluarea audio-video intervin cinci discipline de bazã. totuºi. la capitolele neutralitate ºi precizie. Cabasse s-a limitat doar la o singurã cale de acces. din când în când. pline. Partea sa posterioarã meritã de asemenea aprecierea noastrã. dar ºi cel cu dimensiunile cele mai compacte. fiecare producãtor urmând o cale proprie de construcþie. efectul lor a fost resimþit în stomac. el este cel mai scump model testat. care par a fi artificiale. îndepãrtaþi subwooferul de perete. care pot evalua precis calitatea unei boxe. Dar britanicilor (la fel ca ºi danezilor) nu le plac comparaþiile. în alte culori aprinse. Din contrã: atunci când Tom Waits se închide în pivniþa sa plinã de wiskey ºi bea peste mãsurã. numai acolo unde era cazul. atât la sunetele fine. Un alt cliºeu în ceea ce priveºte acordarea boxei: în jurul valorii de 1 KHz se constatã o creºtere. Totuºi.ro . Din fericire. Vocea lui Luciano Pavarotti sunã la fel de puternic precum te aºtepþi de la cele 100 de kilograme ale sale. în primul rând. dar stãpâneºte cu mãiestrie ºi claritate sunetele frecvenþelor audibile. Redarea sunetelor a fost realizatã de o manierã foarte stãpânitã ºi controlatã. odatã cu primul model testat. în loc de gri nobil. foarte bine realizatã.die.audio-video. 04/2006 a u d i o . Carcasa este acoperitã doar de un strat de folie. Ceea ce o face sã parã mai curat finisatã decât unele tipuri de furnir. Boxa are sunete foarte calde. Principala deosebire constã în realizarea difuzorului pentru înalte. generos dimensionatã ºi fiabilã. de redarea armonioasã ºi bine spaþializatã a sunetelor. Cei care sunt interesaþi. Dacã acest lucru nu se poate realiza. caracteristici neobiºnuite la acest segment de preþ. nu era necesar. Cu preþul de 500 euro. vor descoperi în acest boxã modelul perfect. existã criterii exacte. Un sfat practic: în acest caz. În ciuda faptului cã modelul nu este unul foarte puternic. prin filtrare. la volum puternic. care nu costã prea mult (460 de euro). dar minunata sa strãlucire tenoralã este estompatã. dar insuficient de dinamice. în sala de audiþii. surprinzãtor de timpuriu. Explicaþia ar fi una subiectivã: chestiune de gust. ales în ordine alfabeticã. Însã. le suprimã efectul. fumul permanent de þigarã ºi spaþiul închis. EPOS: MOLATECUL RS 1 MONITOR AUDIO + + - Precizie înaltã la redare Surprinzãtor de mulþi baºi Insuficient de neutru Orificii defectuos realizate la mufe zente pe piaþã. Ceea ce înseamnã cã producãtorul francez a economisit. Dinamica este frânatã. aºa cum au nevoie mai ales vocile din operã. la cerere. boxele Dynaudio arãtau la fel. Deºi. Astfel. Detaliile au fost redate cu precizie. a fost fermecãtor de armonioasã. de valoare me- Nici urmã de plictisealã: Cabasse livreazã boxele. 7 dB. Dynaudio urãºte calotele de metal. Cabasse MT 3 Antigua este un model demn de respect. între 10 ºi 15 KHz caracteristica de frecvenþã scade cu o valoare de cca. din punct de vedere acustic. atunci acoperiþi canalul bassreflex. modelul fiind de altfel supranumit “rumegãtorul”. În timp ce contracandidaþii sãi au aici localizate terminale voluminoase Bi-Wiring. Nici una nu sunã la fel ca cealaltã.v i d e o m a g a z i n e 47 www. Epos este modelul aflat la polul opus. M5 nu este o boxã puternicã. cinci boxe de calitate superioarã. combinarea sunetelor create de timbrul vocii. deºi. trebuie sã se prezinte bine. baºii înalþi nu au fost foarte bine conturaþi. audio-video a adunat. CABASSE: RUMEGÃTORUL Chiar de la început. Boxa a fost gînditã ºi construitã în Anglia. Epos are înºurubat în partea posterioarã a difuzorului pentru înalte un radiator de rãcire. ºi nu neapãrat de partea de dinamicã.

având un comportament absolut extrovertit. Se pare cã distribuitorul român nu are cunoºtinþã de aceastã problemã. Acest model sunã cel mai bine sunã cu un amplificator cu tuburi. mult în sus. dar JBL a reuºit sã realizeze cel mai impunãtor exemplar. ceea ce produce plãcere. În schimb. deºi “lesa” sa ar mai putea fi scurtatã. boxa nu prea le are cu redarea tonurilor vii. Concluzie: un model valabil. De aceea. modelul a fost cu adevãrat puternic numai dupã ce tehnicienii de sunet s-au “jucat” cu Schiþã pentru pliu: marginea de membranã a lui Triangle se poate plia de trei ori. iar deasupra o calotã din titan cu un dispozitiv tip horn. prima impresie neplãcutã. Orificiile lui nu sunt egal dimensionate. Valoarea sonorã a incintei acustice anuleazã. Puterea este considerabilã.Probleme la amplificatoarele cu tranzistoare . JBL îºi utilizeazã la maxim potenþialul de care dispune. Pavarotti a pierdut simþitor din putere. fanã: cum introducem mufa tip bananã în borne? Terminalul Bi-Wiring. Acolo unde Epos are un comportament moale ºi este introvertit. se recomandã sã nu i se punã “botniþã”.Limitat în aplicaþii JBL: EXTROVERTITUL Fanii modelului Epos M5 sunt rugaþi sã pãstreze tãcerea în faþa fanilor lui JBL-L-830. baºii foarte bine reprezentaþi. la o primã privire.Finisare medie la suprafaþa externã STELLA ES TRIANGLE + Sunete vii ºi spaþializate + Baºi curaþi. MONITOR: FURIOSUL Monitor Audio RS 1 atrage atenþia. Însã. De altfel. chiar dacã nu foarte adânci . Dedesubt oscileazã o membranã din hârtie tratatã. diagramele caracteristicilor de frecvenþã scot în evidenþã convingãtor aceste diferenþe. deoarece deosebirile dintre cele douã boxe sunt considerabile.Hi-Fi Stereo STUDIO L 830 JBL + Vioi + Sunete spaþializate . Modelul jubileazã fericit la sunetele înalte. dar o va analiza împreunã cu producãtorul. însã. 48 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Modelul L 830 a rãsunat plin de vitalitate. dar a câºtigat un impuls splendid în vocea sa metalicã. iar sunetele suficient de aerisite. care poate aduce într-adevãr îmbunãtãþiri sunetului. deºi aratã bine. printr-o chestiune pur pro- Sub impe riul modei: aproape toþi producãtorii oferã terminale Bi-Wiring. ceea ce este surprinzãtor dacã analizezi structura sa compactã de construcþie.Câteodatã agresiv . începând de la 4 KHz. Mai mult: aceastã boxã poate “muºca”. de aceea mufa nu se va potrivi în toate bornele. ascunde surprize neplãcute.

scopurile dezvoltatorilor. într-un obiect de satisfacere a plãcerilor. TRIANGLE: DIVA Mania noastrã.audio-video. Iar rezultatul este. limitatã. Însã.com 500 euro 5 ani 18. O explicaþie ar fi faptul cã valorile clasice obþinute în laborator nu exprimã. cognac. sunt sfãtuiþi sã priveascã ºi pe rafturile alãturate. tonurile. Cei care. sunt sterile.5 x 32 cm 10 kg –/•/– – • fag. CONCLUZIE Ce se poate cumpãra cu 500 de euro? Un model perfect neutru ºi ultra puternic pentru baºi nu existã în acest segment de preþ. pentru ca a- poi imediat dupã vârf sã se prãbuºeascã în gol. dar apare o tendinþã pronunþatã pentru corporalitate. Creek ºi Rega sunt.5 kg –/•/– – • – Reson Audio resonaudio. dar cu baºi surprinzãtor de încordaþi. Aceste boxe vor suna cu 20% mai bine. se cere intervenþia unui amplificator cu tuburi. Sunetele înalte rãmân la fel de minunate. de a gãsi boxelor partenerul perfect în materie de amplificator. dar nu suficient de puternic.2 x 38.5 kg –/•/– – – ºampanie. Uimitor! Aceeaºi boxã se transformã. recomandãrile noastre de top. exact. mai ales din punct de vedere al randamentului. a fost. dupã parcurgerea acest articol. Un difuzor cu intenþii sinucigaºe? Nu.com 500 euro 3 ani 20 x 32 x 25.com 600 euro 3 ani 17. argintiu Triangle triangle-fr. cu siguranþã.6 kg •/–/– – • cireº deschis/închis Harman jbl. în acest sens.6 x 21 cm 5. cireº.4 x 32. s-au hotãrât sã achiziþioneze un model sau altul. Monitor Audio lucreazã foarte bine cu amplificatoare care se concentreazã pe domeniul de frecvenþe de bazã. uºor prea deschis. EPOS Cald. TRIANGLE Super calitativ. cireº Monitor Audio monitoraudio. bordeaux 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring Principiu de construcþie 2 cãi bassreflex Completãri surround Alte caracteristici 2 cãi bassreflex • Single-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring 3 cãi bassreflex • Bi-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare bine 70 80 55 65 45 îngrijit 65 75 60 60 45 mediu 65 65 65 70 45 problematic la detalii 60 65 65 65 50 exemplar 60 65 70 65 45 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 63 BINE bine 61 BINE bine 62 BINE bine 61 BINE bine 61 CªTIGÃTOR audio-video www. este plãcerea cu care participã la redarea sunetelor. acum. JBL Dinamic ºi sensibil. ea mai face un pas înainte.ro 04/2006 a u d i o . Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea negru Alte culori www Cabasse cabasse. conºtient. în cazul lui Triangle. DATE TEHNICE CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES CABASSE Sunete precise. o persoanã care iubeºte viteza ºi puterea. În special. adicã exact acel domeniu confuz din punct de vedere al mãsurãtorilor tehnice. acolo unde concurenþa este. dar sunetele sunt minuþios spaþializate. iar la partea de neutralitate în fruntea ierarhiei. Posesorul ideal al acestui model este. ale cãror membrane din titan sunt þinute în frâu de un miez uriaº de feritã. La 7000 Hz. lemn de trandafir. uzitatã la maxim. MONITOR Proaspãt. deci nu produc efectul scontat. dar cu sunete prea luminoase. neobiºnuit. un horn ºi un phaseplug.com 500 euro 5 ani 22. de aceea amplificatoarele silenþioase sunt obligatorii. Stella se comportã ca o divã: la înalte. stejar. caracteristica de frecvenþã “vâneazã” înãlþimile. ceea ce au în comun toate candidatele testate.v i d e o m a g a z i n e 49 . Un lucru e clar: þelul precis al producãtorului este domeniul sunetelor înalte. De aceea.2 x 24 cm 6 kg –/•/– – • alune de pãdure. colorat. Dar colaborarea dintre Triangle ºi bolizii cu tranzistoare a fost problematicã. cu adevãrat. În colaborarea cu un amplificator cu tranzistoare Triangle pare a fi o idee prea spartanic.5 x 31. Însã. Prescurtarea TZ 2400 este folositã de producãtorul francez pentru minunatele sale difuzoare pentru înalte. Sonor.com 460 euro 5 ani 23 x 41 x 30 cm 8. dacã partea de amplificare este de primã clasã. producãtorii britanici de amplificatoare vor gãsi în acest model “partenerul de box” potrivit. Adevãrat lux pentru acest segment de preþ. deºi curate. dar ºi extrem de problematic.faza. de concepþie proprie.5 cm 8.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Dosare audio Datorie sau plãcere? Boxele compacte CM1 de la B&W ºi receiverul CD Enigma de la Audio Analogue îndrãznesc sã aparã în tandem. MARIAJ RISCANT 50 a u d i o .

ele trebuie sã aibã în sufrageria personalã acelaºi efect estetic pronunþat ca ºi cel transmis de aceste boxe. aceasta ºi din cauzã cã prezenþa suporturilor cu magnet a fãcut inutilã apariþia de orificii suplimentare. de aceastã datã. difuzorul de medii joase iese în evidenþã datoritã coºului turnat. cu calotã de aluminiu. Modelul CM1 nu se zgârceºte nici la rafinamentul tehnic. Un asemenea model splendid de incinte acustice nu va fi folosit. drept suport pentru ghivece de flori.ro 04/2006 a u d i o . femeile se înconjoarã cu plãcere de lucruri frumoase! Iar dacã acestea ntâmplare. oare. examinarea lor a cãzut în grija singurei femei din echipa audio-video. Carcasa este surprinzãtor de rigidã. www. Numele lui complet: “Bowers&Wilkins” este trecut clar în partea de jos a boxei. Ele au o carcasã elegantã cu furnir de lemn veritabil ºi cu rame pentru corpul difuzorului din aluminiu strãlucitor. Fascinanta combinaþie lemn întunecat – numit wenge – ºi cadre frontale de metal face inima sã batã mai repede. atunci. bine dezvoltat. boxa compactã B&W CM 1 se potriveºte perfect cu receiverul CD Enigma de la Audio Analogue. în nici un caz. Fãrã îndoialã. dar care promit o valoare interioarã mai mare? Ori sunt femeile predestinate sã testeze componente Hi-Fi mici ºi fin realizate? Sau s-a luat în calcul doar simþul estetic feminin.v i d e o m a g a z i n e 51 . iar diagrama de dezintegrare confirmã calitãþile acustice bune. cel puþin. El are rolul de a absorbi. doar prescurtarea producãtorului. sau nu? Atunci când s-au anunþat pentru testare. Alãturi de membrana din fibre de kevlar.audio-video. Credeþi-mã. finisat cu grijã. se aflã un tub conic. în ade- Perechea idealã? Din punct de vedere al designului. colegii mei cã femeile consacrã într-adevãr mai multã atenþie lucrurilor mai puþin impozante. minunatele boxe compacte CM1 de la B&W ºi la fel de frumosul model de receiver CD. Oare nu se ascund ºi alte motive în spatele acestei decizii? Sã fi înþeles. aproape simultan. În spatele difuzorului de înalte. Eºafodajul lui filigranat are rolul de a oferi reflexiilor cât mai puþin spaþiu de manevrã. o onoare. boxele B&W CM1 sunt de o frumuseþe rãpitoare. Pe peretele anterior al boxei nu este inscripþionatã. Dar înfãþiºarea exterioarã nu este totul. tipicã mãrcii B&W.Redactat de: Aurora Hoduþ FRUMUSEÞE Fãrã îndoialã. Partea frontalã nu mai are nevoie de un înveliº suplimentar. care va duce mult mai bine la îndeplinire aceastã sarcinã? Î nu intrã în categoria hainelor.

misterios. Adicã o cutie argintie ºi îngustã. ºi de aceea nu-l vor suprasolicita pe Audio Analogue. sunt un tandem potrivit la 2. Într-adevãr. O ea cautã un el Boxã pretenþioasã. care reuneºte un CD-player. Difuzorul pentru mediile joase este poziþionat întrun coº turnat filigranat. dupã punerea în funcþiune. poþi încerca respectiva combinaþie cu succes. Este o combinaþie care sunã mult mai bine decât valoarea obþinutã din însumarea pãrþilor componente. care poate fi ºi mic: difuzorul pentru înalte a lui CM1. vãratul sens al cuvântului. cautã amplificator puternic cu CD-player potrivit. el este singurul care poate descrie exact combina din Toscana. incintele audio CM1 sunt puse în scenã de o manierã stãpânitã. Deºi calificativul “drãguþ” este atât de dispreþuit în lumea fanilor Hi-Fi. Atunci când perechea iniþialã s-a dovedit a nu fi tocmai cea idealã. Deºi. cu un nume interesant. cu randament mare. Un el cautã o ea Amplificator arãtos. de o scurtã perioadã de încãlzire. plãcutã ºi muzicalã. dar el face acest lucru cu farmec ºi relaxat. splendidã. aparatul nu este suficient de matur pentru boxele CM1. Filtrul este dotat cu o bobinã fãrã miez. “Enigma”.Dosare audio La încãlzire: micuþul preamplificator cu tuburi din Audio Analogue are nevoie. amplificatorul Rotel trebuie sã munceascã din greu cu boxele. La o primã privire. Împreunã cu playerul CD Rotel RCD-02 (90 puncte. 52 a u d i o . Dar sunt ele. Aceste boxe de calitate mare nu sunt pretenþioase la amplificare.200 de euro). Fanii pretenþioºi ai sistemelor Hi-Fi au posibilitatea de a controla separat difuzorul pentru înalte ºi baºi.un tribut adus tehnicii folosite în legendarul Nautilus. Din punct de vedere al designului. cu tuburi tip Nautilus. neobiºnuit de mare. cu taste minuscule ºi display graþios. nici Rotel RA-02 (75 puncte. cautã boxã uºor de îngrijit. Ceva mare. 600 de euro) nu pare a fi un Hercule. Din primul moment a fost ales receiverul CD nou-nouþ de la Audio Analogue (1. Analizând valorile sale tehnice. cu anexã CD. de dimensiunile unui sertar. ele nu fac o pereche prea frumoasã. undele direcþionate în interiorul carcasei .200 de euro). inginerii de la B&W au scos tot ce se putea din micile boxe. Ce fel de boxã i se potriveºte Enigmei? Din experienþa de laborator a lui audiovideo.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . oare. ºi sonor la fel de potrivite? O veche butadã din lumea shoppingului este valabilã ºi în cazul nostru: abia atunci când pãrþile componente se armonizeazã. care promite un nivel deosebit de scãzut de vibraþii parazite. din punct de vedere optic. O micã ferestruicã în partea frontalã permite o imagine asupra preamplificatorului cu tuburi. s-a trezit în noi spiritul de cercetãtor. cele douã modele par a fi la fel de nedespãrþite precum e moda pentru Paris. un posibil rãspuns ar fi modelul Sonics Argenta (84 puncte. ELEGANÞÃ O boxã cu dimensiuni compacte de acest gen are nevoie de un partener potrivit. Fãrã îndoialã. O privire aruncatã asupra fantei de rãcire superioare descoperã un puternic transformator toroidal ºi radiatoare de rãcire solide. 1. pe care sunt montate cele douã etaje finale integrate.400 de euro. un tunerRDS cu 18 locuri de memorare ºi un amplificator. urmat de adãugarea ºi mai interesantã “Multifunction Audio Unit”. 600 de euro).

7 kg •/–/– – – Wenge. extrem de bine detaliatã ºi aerisitã.5 x 10 x 37 cm1 9. baºii au dispãrut pe alocuri. arþar 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring DOTARE NU ESTE PERECHEA DE VIS Enigma are probleme mai ales la partea de putere.v i d e o m a g a z i n e 53 . surprinzãtor de mare. fãrã îndoialã. dar cu B&W ele au fost ceva mai expresive. decoreazã filtrul în CM1. Enigma a cedat la volum puternic ºi a reacþionat prin distorsiuni deranjante. B&W CM1 este. Pe cât de bunã este potrivirea opticã. baºii adânci. dar nu este.com 800 euro 10 ani 16. iar Tuner/RDS Redare MP3/WMA Analog in/out Digital in/out Alte caracteristici REZULTAT TESTARE 65 foarte bine fãrã probleme îngrijit Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare 80 70 85 65 45 exemplar REZULTAT TESTARE Sunet Dotare Operare Finisare RAPORT PREÞ/CALITATE bine REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE bine 65 REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE RAPORT PREÞ/CALITATE bine 69 www. sunetele înalte rãsunã mai atenuat. o operã de artã printre modelele compacte de boxe. Dar combinaþia dintre douã componente stereo reuºite funcþioneazã doar atunci când ele au aceleaºi pretenþii.200 euro 2 ani 44. el va funcþiona optim cu boxe de randament mare. Flirtul dintre Enigma ºi CM1 nu s-a transformat într-o poveste de dragoste.5 x 28 x 27. chiar dacã rezervaþi. Atunci.Opera “Turandot”) au rãsunat. CONCLUZIE Uneori lumea ideilor este mai frumoasã decât cea a realitãþii. chiar ºi cu boxe mai puþin pretenþioase la amplificare. La înlocuirea amplificatorului din Enigma cu Accuphase DP-67. Vocile de pe înregistrãrile LP-ului lansat de Corul Radio (G. nuc. Nevoile lor sunt prea diferite: ea cautã o mânã forte. au fost prezenþi. dar cu putere limitatã. sunete neutre ºi plãcute. ºi de aceea se izbeºte de graniþele capacitãþii sale de putere. împreunã cu CDplayer.ro 04/2006 a u d i o . Dar a compensat la volum normal. un receiver ºi un amplificator. Însã el redã baºii înalþi în mod fermecãtor ºi cu nota suficientã de adâncime. el nu este un partener stereo uºor de combinat. mai ales. Are pretenþii înalte de la amplificator. el ºi-ar dori o partenerã mai puþin complicatã. pentru ca totul sã fie roz. Micuþul amplificator nu este prea impozant ºi are nevoie de parteneri speciali în materie de boxe. via Canton. pe atât de nepotrivitã este cea sonorã. în nici un caz. La modificãri bruºte spre volum sonor puternic. Receiverul CD pierde controlul. Enigma trebuie sã tragã din greu.Impresionant: o bobinã fãrã miez.6 cm 6. Concluzie: ambele modele au nevoie de alþi parteneri de viaþã. B&W CM 1 Boxã cu nuanþe sonore puternic colorate. De aceea. tuner RDS ºi preamplificator cu tuburi. când amplificatorul a rãmas fluent ºi catifelat. PROBÃ Drept alternativã în cabina virtualã de probã (adicã în sala de audiþii audio-video) au fost folosite boxele Canton Karat L 100 (70 puncte. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul piesei “Der Picknicker” de la Fantastischen Vier. uºor nazal ºi gãunos.5 kg Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea neagrã •/• –/– 2/1 – /– – Alte culori Principiul de construcþie Completãri surround Alte caracteristici www B&W bwspeakers. Însã mãrimea boxei pune clar graniþe fizice sunetului. Deºi Audio Analogue a reunit într-o singurã carcasã un CD-player. slãbiciuni.com 1. Iar atunci fru- moasele boxe nu-ºi mai pot dezvolta excepþionalele lor nuanþe sonore. un partener comod pentru un amplificator. Producãtor Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate www TAD audioanalogue. pe ici pe colo. baºii înalþi se vor clãtina un pic. Simfonia a IX-a lui Beethoven a rãsunat prin boxele CM1 foarte bogatã în nuanþe sonore. CM1 nu ajunge chiar pânã la frecvenþele cele mai adânci. DATE TEHNICE AUDIO ANALOGUE ENIGMA DATE TEHNICE B&W CM1 AUDIO ANALOGUE ENIGMA Amplificator finisat cu grijã. 720 de euro). CD-playerul dovedeºte. Pucini .audio-video. Fãrã Accuphase. aºa cum nu reuºeºte nici o altã boxã compactã în acest segment de preþ. Dinamica boxei suferã un pic din cauza nevoii sale mari de putere. cei adânci au nevoie de o pauzã. care nu obligã Audio Analogue sã se strãduiascã prea mult.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . playstation sau iPod.Headset C à ª T I DE T O P TEST 20 de cãºti audio uºoare AKG K 14 P AKG K 24 P BEYERDYNAMIC SX 10 CREATIVE EP-630 KOSS KSC 75 KOSS PORTA PRO KOSS SPARK PLUG PANASONIC RP-HT 51 PHILIPS SBC-HJ 080 SENNHEISER CX 300 SENNHEISER MX 500 SENNHEISER PMX 100 SENNHEISER PMX 200 SENNHEISER PX 100 SENNHEISER PX 200 SHURE E 4C SONY MDR-410 LP SONY MDR-710 LP SONY MDR-EX 71 SL ULTIMATE EARS SF 5 PRO 20 EURO 30 EURO 25 EURO 35 EURO 46 EURO 87 EURO 36 EURO 14 EURO 50 EURO 70 EURO 20 EURO 50 EURO 70 EURO 50 EURO 70 EURO 355 EURO 20 EURO 50 EURO 45 EURO 260 EURO Sunet de top chiar ºi în mers: printre cele 20 de modele de cãºti testate veþi gãsi partenerul perfect pentru player DVD. 54 a u d i o . MP3.

aºanumitele sisteme de difuzoare. dar nu permit propagarea undelor sonore în aer decât în micã mãsurã. gen playstation sau iPod. în timp ce cãºtile cu fixare în canalul auditiv nu pot fi. în plus. de aceea tensiunea semnalului la ieºirea din cascã atinge numai valori mici. precum ºi de cãºtile Sony MDR-710 LP toate celelalte modele . costã numai câþiva euro. costurile de construcþie pentru cãºtile de tip închis sunt mai mari decât pentru cele de tip deschis. precum ºi de scopul preconizat pentru cãºti. fiind de tip deschis sau semideschis. acest gen de cãºti este potrivit pentru redarea baºilor dinamici foarte adânci ºi a sunetelor puternice. De aceea. în timpul ºedinþelor de jogging sunt mai potrivite modelele extrem de uºoare ºi robuste care se introduc direct în canalul auditiv decât cele cu braþ de prindere pentru cap. îndelung analizate în cercurile de specialiºti. în mijloacele de transport în comun. care. “SOCIETATE ÎNCHISÔ Cãºtile cu braþ de prindere pot fi de tip deschis ºi închis. din cauza structurii lor.ro 04/2006 a u d i o . fãrã a-i deranja sonor pe cei din jur. posibilitatea de a asculta muzicã.5 la 3 V -. Acesta este motivul pentru care cele mai multe cãºti clasice Hi-Fi nu sunt recomandate. sunt mult mai potrivite pentru audiþiile de lungã duratã. Alegerea modelului potrivit depinde ºi de confortul subiectiv la purtare. plãcerea folosirii acestor aparate poate fi puternic afectatã din cauza cãºtilor audio livrate împreunã cu dispozitivul.audio-video. de pildã. Pentru reuºita operaþiei este nevoie de un pic de antrenament. care pot aluneca uºor ºi. Cele mai multe fac parte din segmentul de preþ de 100 de euro. care pot fi achiziþionate separat. “Societatea cãºtilor închise” a fost reprezentatã la testare de douã modele Sennheiser PMX/PX 200. Paleta de oferte cuprinde atât modelele uºoare. Impedanþa ºi randamentul cãºtilor trebuie sã fie în concordanþã cu aceste valori. VOLUM SUFICIENT Un aspect important al audiþiei cu cãºti este sensibilitatea lor în spaþii deschise. MODELUL POTRIVIT Cel mai important criteriu în alegerea unei perechi de cãºti este tipul de construcþie. decât în mãsurã limitatã. precum ºi minusculele cãºti care se introduc direct în canalul auditiv. Artã minusculã: modelul exclusivist de cãºti ear-channel Superfi 5 Pro. decât închise. sunetele supãrãtoare care rãzbat din cãºtile fixate cu dificultate în urechi îi deranjeazã evident pe cei din jur. Fireºte. sunt de calitate inferioarã. Aparatele portabile lucreazã cu tensiuni de alimentare reduse . de la Ultimate Ears.Redactat de: Aurora Hoduþ rin intermediul dispozitivelor de entertainment mobile. Mai mult. Astfel. practicã în cazul utilizãrii cãºtilor în exterior. acestea din urmã. este însoþit de accesorii bogate ºi o cutie din material dur. În schimb.v i d e o m a g a z i n e 55 . datoritã confortului sensibil mai bun pe care îl oferã. în condiþii climatice mai dificile. pen- www. Cele de tip închis ecraneazã mai bine zgomotele înconjurãtoare. Cãºtile mici ºi uºoare. cât ºi cele relativ voluminoase. sunt sensibile la intemperii. promit un sunet sensibil mai bun ºi. de câteva sute de mV. În scopul obþinerii unui sunet calitativ. de a viziona filme sau de a te juca chiar ºi în timp ce eºti pe drum a devenit realitate. în plus. P În cutie: cãºtile cu braþ de prindere pentru cap Sennheiser PX 100 ºi 200 se pot împacheta compact ºi se pot introduce în cutia livratã la pachet. altfel nu se va putea atinge volumul maxim disponibil. audio-video a grupat modelele testate în trei categorii: cãºti audio cu braþ de prindere. cãºti fixate în pavilionul urechii (in-ear) ºi cãºti introduse în canalul auditiv (ear-channel).de la 1. de cele mai multe ori. audio-video a “pescuit” din enorma paletã de oferte 20 dintre cele mai bune modele de cãºti prezente pe piaþã. dar apar ºi modele exclusiviste de la Shure ºi Ultimate Ears.

Impresie excelentã la testare.sennheiser. Sunet Mecanicã www.Headset CêTI CU BRAÞ DE PRINDERE SENNHEISER PX 200 Baºi adânci. dar acesta s-a distanþat la calitatea sunetului numai cu un punct. medii directe ºi înalte clar diferenþiate. care.com 56 13 KOSS KSC 75 KSC 75 se descurcã fãrã braþul tipic de fixare. La partea de baºi ar fi de dorit totuºi ceva mai multã putere. 80 puncte) 59 Mecanicã (max. Mediile au fost cu o nuanþã mai întunecate.com 58 15 Sunet Mecanicã www. Plierea ºi adãpostirea lor în cutie necesitã însã un oarecare antrenament. au avut în final un sunet reuºit. deºi are o structurã similarã. La testare. precum ºi sunetul plãcut. Ideal pentru cei ce doresc sã aibã mâinile libere. Porta Pro a fost la fel de plãcut ca ºi KSC 75. SENNHEISER PMX 200 Modelul PMX 200 este varianta cãºtilor PX 200 cu braþ de prindere pe ceafã. iar mediile lui sunã ceva mai difuz. pare a fi mai uºoarã.akg.com 57 15 Sunet Mecanicã www. AKG K 24 P Cãºtile K 24 pot fi pliate pânã ce devin extrem de mici.koss.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (62 puncte) Bine (62 puncte) . Sunet Mecanicã www. ceea ce i-a împrumutat modelului Porta Pro un balans sonor ceva mai întunecat. În ceea ce priveºte randamentul. dar în acest caz sunetul abia dacã a fost influenþat. baºii au fost mai plini.koss. confortul la purtare este bun ºi sunt solid finisate. Sunet Mecanicã www. uscaþi. iar sunetele din gama de frecvenþe audibile proaspete. Frecvenþele medii au fost mai puþin detaliate ºi insuficient de directe faþã de cele redate de modelul Sennheiser PX 100. aerisit recomandã utilizarea acestor cãºti pentru perioade lungi de audiþie. Braþul de fixare nu este însã prea reuºit. ºi nu pentru luminozitate în domeniul de frecvenþe înalte. aidoma unei ventuze. În plus. Sunet Mecanicã www. raportul calitate/preþ este unul remarcabil.panasonic. Totuºi a impresionat plãcut prin baºi încordaþi ºi sintonie neutrã. Cu ajutorul unui mic cleºte. Datoritã unei presiuni de contact mai mare. Mecanismul de pliere la modelul Koss Porta Pro nu pare a fi foarte bine realizat.com 48 14 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) 56 a u d i o . modelul se fixeazã în spatele urechilor. În plus. dar din punct de vedere auditiv modelul e impunãtor.sennheiser.com 55 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (72 puncte) Bine (69 puncte) Bine (68 puncte) KOSS PORTA PRO Din punct de vedere al sunetului. chiar dacã uneori erau prea silenþioase. Cãºtile au avut baºi o idee mai corpolenþi ºi ceva mai compacþi. Chiar dacã punctajul obþinut pentru sunet nu este foarte mare. demonstreazã la ce dimensiuni mici pot fi reduse o pereche de cãºti.com 54 12 PANASONIC RP-HT 51 Aceste cãºti demonstreazã convingãtor faptul cã se poate oferi o calitate solidã ºi la un preþ mic. Greutatea redusã. ideale pentru cei pasionaþi de sporturi de varã sau de ieºiri în sânul naturii. Aceastã formã a braþului determinã o poziþie ceva mai încordatã a cãºtilor. baºii au fost bine proporþionaþi. ceea ce a creat impresia de sunete compacte.com Sunet Mecanicã www. ceea ce va influenþa ºi sunetul. modelul e inferior cãºtilor PX 200.com 57 15 Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (74 puncte) Foarte bine (73 puncte) Bine (72 puncte) SENNHEISER PMX 100 Cãºtile PMX 100 sunt varianta cãºtilor PX 100 cu suport pentru ceafã.com 49 13 SONY MDR-710 LP Modelul MDR-710. datoritã transparenþei sale mari. prin mecanismul sãu de pliere. Sunet Mecanicã www. Sunet (max. neutrã de redare a sunetelor.sennheiser. Construcþia braþului oferã o presiune de contact mai mare. cãºtile de tip închis Sennheiser au reuºit sã obþinã victoria în testare. 20 puncte) 15 www. cãºtile au demonstrat predilecþie pentru putere dinamicã. Auditiv ele sunt orientate spre tonul fundamental.sony.sennheiser. dar baºii o idee mai puternici. SENNHEISER PX 100 PX 100 este varianta deschisã a modelului câºtigãtor Sennheiser. Cu modalitatea lor clarã.

Din punct de vedere auditiv. sunetele au fost puþin prea deschise. Astfel a luat fiinþã micuþul model SBC-HJ 080.sennheiser. mediile clare ºi înaltele bogate în detalii. Sunet Mecanicã www. compania Nike conceptul ºi marca. Chiar ºi din punct de vedere al sunetului. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. baºii par o idee prea subþiri. Oricum. cãºtile pot fi rulate ºi adãpostite într-o dozã. cãºtile au prezentat sunete echilibrate.acesta este preþul corect pentru un model reuºit de cãºti. baºii au fost fulminanþi. deoarece ele rãmân prea silenþioase. Fixarea cãºtii este corectã dacã redarea înaltelor medii este cea mai pregnantã.com 50 12 O cascã cu dispozitiv de fixare dupã ceafã menþine difuzoarele în poziþia potrivitã în pavilionul urechii. dar sunetul lor nu a fost atât de matur ca ºi cel al cãºtilor MX 500. pliabile. dimensiuni mai mici nu prea pot fi imaginate. la înalte sunetele la volum redus au fost prea puternic accentuate. Cãºtile AKG sunt mai agile în gama de frecvenþe înalte. probabil din motive de protecþie a auzului. cât ºi de sensibilitatea subiectivã a utilizatorului.com 47 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Mulþumitor (60 puncte) Bine (69 puncte) Bine (63 puncte) Atunci când nu sunt folosite. Acest tip de cãºti nu se fixeazã doar în pavilionul urechii. Sunet Mecanicã www. cãºtile sunt livrate împreunã cu manºoane de cauciuc sau silicon. ca în cazul cãºtilor in-ear. CêTI IN-EAR SONY MDR-410 L PHILIPS SBC-HJ 080 Philips a realizat tehnica. abia dupã aceea sunetele redate vor fi pline. cele douã modele sunt comparabile.v i d e o m a g a z i n e 57 . La testul auditiv. Sunet Mecanicã www. ºi la acest model este foarte importantã poziþia corectã în canalul auditiv pentru obþinerea unui sunet de calitate.akg.sennheiser. Sunetul realizeazã ceea ce optica promite. datoritã extensiei minimale a membranei.sony.20 euro .com 51 12 Sunet Mecanicã www. altfel deosebit armonios. Doar accentuarea excesivã a sunetelor la volum redus a deranjat un pic tabloul auditiv. Corect fixate în canalul auditiv – ceea ce implicã o perioadã de antrenament – cãºtile au oferit baºi excepþionali. pe care Sony. lipsiþi de coloraþii. În testare. Stratul protector din burete expandat livrat împreunã cu cãºtile intervine în realizarea corectã a fixãrii modelului în ureche. totuºi. excepþional finisat. audio-video a urmãrit dacã modelele de cãºti examinate oferã suficient volum ºi în colaborarea cu modele mai ieftine de MP3 playere. cu care utilizatorul va îmbrãcã difuzoarele. dar cu baºi ceva mai subþiri.com 54 15 SENNHEISER MX 500 La fel ca celelalte modele de cãºti earchannel. l-a realizat intenþionat cu volum mai redus. www. ci ele sunt introduse chiar în canalul auditiv. chiar ºi atunci când butonul de volum este rãsucit la maxim. iar la partea de balans tonal modelul se numãrã printre cele mai bune. Foarte important la testarea sunetului: dupã introducerea cãºtilor în ureche se recomandã sã înghiþiþi de câteva ori pentru echilibrarea presiunii. Din cauza unei etanºãri insuficiente. Deoarece confortul la purtare depinde semnificativ atât de anatomia urechii. CêTI EAR-CHANNEL AKG K 14 P BEYERDYNAMIC SX 10 SENNHEISER CX 300 Cãºti audio fãrã balast suplimentar este ceea ce promite modelul Sennheiser CX 300. Aspectul a fost analizat chiar ºi în cazul modelului ear-channel MDR-EX 71. chiar ºi la miºcãri bruºte. Pentru a obþine volumul corespunzãtor la baºi e nevoie ca etanºarea dintre canalul auditiv ºi cascã sã fie cât mai perfectã. Deºi la înaltele joase. robuste. adicã exact descrierea lui Sony MDR 410. evaluarea modelelor s-a limitat doar la criteriul execuþiei mecanice.ro 04/2006 a u d i o . În interiorul aceleiaºi grupe existã deosebiri semnificative de construcþie între cãºti. În acest scop. Cãºtile ear-channel îºi demonstreazã principalul avantaj numai în apropierea timpanului: slabe distorsiuni.philips.audio-video.beyerdinamic. Sunet Mecanicã www.com 53 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Bine (62 puncte) Mulþumitor (57 puncte) Bine (65 puncte) Fixate pe urechi CELE MAI BUNE MODELE DE CêTI REUªESC UN SUNET SURPRINZÃTOR DE BUN. cu cãºtile fixate corect în canalul auditiv. a cãrei formã seamãnã suspect de mult cu cea a modelului Sennheiser MX 500. tru utilizarea lor în combinaþie cu aparatele mobile. CU CONDIÞIA Sà FIE CORECT FIXATE ÎN CANALUL AUDITIV.com 45 12 Sunet Mecanicã www. sunetele medii au avut un caracter neutru. precum ºi sunete medii foarte directe. Baºii au fost plini.

care meritã ºtampila calitãþii Hi-Fi. În acest fel dizolvã sunetele perturbatoare din mediul înconjurãtor. În plus. superioare calitativ celor livrate la pachet. CONCLUZIE Toate modelele de cãºti testate sunt. SHURE E 4C Compania Shure foloseºte. însã. sunetele au fost deschise. la tonul fundamental ºi la baºi volumul a fost insuficient. Modelul are nu numai un sunet foarte bun.com 49 15 Sunet Mecanicã www. TOTUªI. dar.com 49 15 Sunet Mecanicã www. a reuºit sã realizeze ºi prin modelul Superfi 5 o cascã audio de calitate Hi-Fi. Difuzoarele pe douã cãi stau perfect ºi fascineazã prin medii extrem de bine colorate ºi bogãþie de detalii. Dacã doreºti sunete puternice trebuie sã învârþi butonul de volum destul de mult. prea scurte. Sunet Mecanicã www. 58 a u d i o .com 51 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (63 puncte) SONY MDR-EX 71 SL Modelul de la Sony impresioneazã printr-o finisare plãcutã. TESTfactory a examinat cãºtile Porta din punctul de vedere al calitãþilor tehnice mãsurabile. însã cu un plãcut caracter neutru. în rest. vioaie. cãºtile concentrându-se mai ales pe redarea mediilor. care intervin în funcþia de anulare a zgomotelor. dar tehnologia folositã este foarte pretenþioasã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care se deformeazã la introducerea în ureche pânã ce se obþine forma potrivitã.shure. adicã în muzicã.creative. specialistul în cãºti ear-channel profesioniste. CREATIVE EP-630 “Oare nu a fost produs în acelaºi loc ca ºi modelul Sennheiser CX 300?”. foarte simplu: douã microfoane plasate pe cascã preiau zgomotele de fond ºi le mixeazã în faze inverse în semnalul util. performanþe mai bune. chiar ºi în mers. Din punct de vedere auditiv însã apar deosebiri clare. în principiu. În plus. Sunetele modelului Creative EP-630 au fost mai deschise.Headset ULTIMATE EARS SUPERFI 5 PRO Producãtorul Ultimate Ears. KOSS SPARK PLUG Koss a folosit o soluþie elegantã pentru etanºarea modelului sãu. la pachet fiind livrat chiar ºi un cablu suplimentar. de aceea. La testul auditiv. s-a luptat cu succes ºi cu zgomotele produse de instalaþia de aer condiþionat din avion. Înaltele au pãrut.sony. În plus. Ultimate Ears. Un sunet abia perceptibil trãdeazã munca pieselor electronice din adaptorul de cablu. o bunã calitate a sunetului. Procedeul pare simplu ºi elegant. dacã analiza se limiteazã doar la aspectul vizual. Sunet Mecanicã www. Din pãcate. este numai de nivel mediu.koss. el este similar modelelor câºtigãtoare PMX/PX 200. în nici un caz.com 50 13 Sunet Mecanicã www. Cãºtile sunt prevãzute cu niºte manºete din cauciuc. audiovideo a descoperit doar un model care îºi îndeplineºte cu adevãrat sarcinile: Sennheiser PXC 250 (170 de euro). Cãºtile care au în dotare funcþia de anulare a zgomotelor (noise cancellation) funcþioneazã. modelului Super-fi 5 Pro i-a lipsit acel ceva din puterea baºilor. sunetele au fost dinamice. În urma acestui procedeu se pierde ceva din volumul muzicii. la fel ca ºi producãtorul renumit. este întrebarea legitimã care se poate pune în cazul acestor cãºti.ultimateears. Printre cele patru modele testate care dispun de aceastã funcþie. Cele mult mai scumpe nu reuºesc. Rezultatul. DOAR UN SINGUR MODEL REUªEªTE Sà REALIZEZE CU ADEVÃRAT LINIªTE.com 47 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (63 puncte) Mul’umitor (59 puncte) Informaþii tehnice Cãºti anti-zgomot la pachet CêTILE CU FUNCÞIA ACTIVà DE NEUTRALIZARE A ZGOMOTELOR PROMIT RELAXARE TOTALà CHIAR ªI ÎN MEDIU ZGOMOTOS. Din punct de vedere acustic. nu influenþeazã negativ calitatea sunetului. ci ºi o reducþie foarte eficientã a zgomotelor provenite de la ventilatoare sau hard-disk-uri. modelul putând fi îmbunãtãþit. testul a demonstrat clar: sunetul de top este caracteristic chiar ºi modelelor mai ieftine de 100 de euro. în mod clar. Chiar dacã frecvenþele medii sunã minunat de aerisite ºi nuanþate. difuzoare pe bazã de magnet pentru pretenþioasele sale cãºti ear-channel. cãºtile lãsând impresia unui amplificator specializat în redarea detaliilor. La fel ca ºi celelalte reprezentante din aceastã categorie de cãºti. Modelele cãºtigãtoare pentru fiecare grupã în parte fac posibilã.

.

TV&SAT 60 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

ult-aºteptatul concert al lui Robbie Williams se transmite pe un canal TV. cât ºi recorderul au în dotare un tuner. Operaþie simplã în cazul posesorilor de conexiune analog prin cablu. Pentru ca o asemenea funcþie cuprinzãtoare sã fie. nu pot realiza aceastã operaþie. într-adevãr.ro 04/2006 a u d i o . tunerele din televizoare ºi videorecordere nu pot recepþiona semnalele emise. ambele evenimente sunt la fel de interesante. Aparatul poate recepþiona douã programe în acelaºi timp.audio-video. Soluþia? Divertis este înregistrat.v i d e o m a g a z i n e 61 . Un receiver Sat simplu posedã doar un tuner. Cei care au conexiune digitalã prin Sat. astfel. este nevoie de un set top box separat. sau sã înregistreze deodatã douã emisiuni televizate. deºi numãrul de emiþãtori care folosesc aceastã tehnologie este în creºtere. ci au ºi funcþii suplimentare. dacã recorderul înregistreazã. M MAI MULTà FUNCÞIONALITATE Receiverele twin testate reuºesc. atât televizorul. Aºa-numitul “Low Noise Block Converter” www. în timp ce. simultan. pentru cã. iar celãlalt urmãrit live sau chiar înregistrat cu un al doilea recorder. dintre care unul poate fi înregistrat. Rezolvarea: un receiver Twin. De aceea. sã redea simultan douã programe pe ecran TV. simultan. ambele tunere având nevoie de un cablu separat spre dispozitivul Sat. pe un alt canal se desfãºoarã emisiunea de comedie a celor de la Divertis. La urma urmei. pe televizor. Toate cele patru modele testate înregistreazã pânã la 70 de ore de emisiuni TV. Evident.TEST 4 receivere HDD cu tuner Twin HIRSCHMANN CSR 92 II HD TWIN KATHREIN UFS 821 TECHNISAT DIGICORDER S2 TOPFIELD TF 5000 PVR MASTERPIECE 500 EURO 600 EURO 460 EURO 650 EURO Redactat de: Daniel Chira SHOW TIME Nici cã se putea mai bine: cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan. nu se poate viziona un alt program. întradevãr. iar Robbie urmãrit live. folosind funcþia “imagine în imagine”. pe hard-disk-urile lor cu o capacitate de stocare de 160 GB. fiabilã e necesar ca receiverul twin sã fie bine conectat la dispozitivul Sat.

video-RCA.Transfer lent USB TOPFIELD ECHIPARE PENTRU PAY-TV Înregistrarea programelor Pay-TV se realizeazã diferit la cele patru modele de Rezultat audio-video Foarte bine (73 puncte) 62 a u d i o . chiar ºi la rezoluþii foarte înalte. considerabil de altfel. Cu ajutorul acesteia ambele modele pot copia date pe hard-disk-urile proprii. Receiverul twin poate recepþiona douã programe simultan. Mai mult. mai puþin reuºitã. Telecomanda. Au deranjat doar zgomotele în funcþionarea hard-disk-ului. fiindcã este prea lungã. câºtigãtorul testãrii a impresionat prin claritate excelentã. însã.Telecomandã impracticã . fãrã pierderi de calitate. operaþia de zapping se va face mult mai rapid. celãlalt nu va mai putea transmite MTV-ul. tabelul cu emiþãtori va putea fi sortat pe PC. funcþia timeshift este permanent activatã. Kathrein afiºeazã taguri ID pe displayul sãu. modelul Topfield a pierdut locul întâi al ierarhiei. Pentru realizarea unei operaþii similare cu receiverul Technisat este nevoie de un cablu USB special. Manipularea fotografiilor se face la fel de simplu. titulatura de masterpiece. Colaborarea dintre software. unde pot fi downloadate jocuri. Astfel. la scenele întunecate a apãrut zgomot de imagine. Telecomanda nu meritã. numai dacã ambii emiþãtori transmit cu aceeaºi parametrii de recepþie. are dimensiunile Hi-Fi standard de 43 cm. Utilizatorul poate conecta receiverul Kathrein la un computer. Deoarece telecomanda a fost evaluatã numai cu “mulþumitor”. aºa cum era de aºteptat de la modelele acestei mãrci. La fel ca ºi la modelul Topfield. oferã numeroase informaþii ajutãtoare în cazul apariþiei unor probleme. Topfield a avut cel mai bun sunet în test. care mãresc funcþionalitatea modelului. muzicã în format MP3 de pe un computer. Dotarea lui Topfield este deosebit de cuprinzãtoare: douã mufe Scart. Mai mult. + TVTV-EPG bine integrat + Douã mufe USB + Software de editare bun “DVR Manager” + Funcþii de editare corespunzãtoare . Modelele de la Topfield. În Rezultat audio-video Foarte bine (76 puncte) TF 5000 PVR MASTERPIECE Varianta nobilã a modelului TF 5000 PVR poartã specificaþia “Masterpiece”. sau copierea fiºierelor MP3.TV&SAT (LNB) intervine în amplificarea ºi convertirea semnalului recepþionat. înregistrãrile pot fi inscripþionate pe DVD cu ajutorul computerului. Utilizând un software corespunzãtor (Quicklink). display ºi taste este simplã ºi precisã. dacã primul tuner recepþioneazã un program. dar la dezactivarea ei prin meniu. a fotografiilor JPEG. Un LNB dublu trebuie sã “pescuiascã” semnalele de pe orbitã pentru ambele tunere. Topfield s-a prezentat în forma maximã. Receiverele cu interfaþã USB tip B pot copia date numai de pe PC. atunci este utilizat un dispozitiv de divizare cu multiconectare. funcþionalitatea acestei interfeþe este diferitã la fiecare model în parte. La testul de imagine. iar tunerul dublu are nevoie de douã ieºiri. receiverele preiau pe hard-diskurile lor. livrat parþial. via USB. dar imaginile au fost bogate în contraste ºi colorate corespunzãtor. astfel încât. Cu excepþia modelului Hirschmann. copiate pe hard-diskurile lor. folosind ºi efecte speciale de mixaj. În cazul în care existã numai o conexiune. de pildã. cât ºi de pe un cititor de card memorie sau de pe un hard-disk USB. via USB. Sub carcasã este adãpostit un nou procesor. de pildã HBO. programe extra EPG sau funcþii timer îmbunãtãþite. însã. Claritatea detaliilor fine a lãsat de dorit. receiverele pot afiºa fotografii JPEG pe ecranul TV. Meniul. chiar ºi cu funcþia timeshift dezactivatã. Dar. celelalte taste fiind ascunse sub o clapetã. în prealabil. care sunt apoi redate prin simpla apãsare asupra tastei. clar structurat. Imaginile în format JPEG sunt afiºate fluent ºi vioi pe ecranul TV. înregistrãrile proprii ale receiverelor pot fi transferate spre PC. Hirschmann ºi Kathrein pot fi controlate via USB. Modelul impresioneazã de la prima privire prin designul sãu elegant ºi simplu. atât de pe un PC. Modelele de la Kathrein ºi Technisat sunt extrem de funcþionale. nu are tastele grupate coerent dupã funcþia lor. TVTV-EPG este foarte bine integrat în structura meniului. indiferent dacã a fost vorba de sunetele cristaline ale unei viori sau de baºi brahiali. de culoare albã. devenind astfel server de muzicã în sufrageria personalã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . aºa-numitul “Host-toHost”. de aceea utilizarea ei în practicã va fi dificilã. ieºirea primului tuner se leagã la intrarea celui de-al doilea tuner. poate fi micºorat. + Software suplimentar disponibil + Navigare rapidã prin meniu + YUV pe Scart . o funcþie de un real ajutor þinând cont de puhoiul de canale TV. Timpul de conectare. În plus. care. dacã ele au fost. fiindcã posedã interfaþa USB de tip A. TAP-urile (Topfield Application Programs) sunt gratuite pe Internet. tastele principale ale cursorului se înþepenesc. folosind programul livrat “DVR Manager”. cele douã aparate fiind clar diferite. La partea de talente sonore nu ar fi nimic de reproºat. iar tastele sunt prea apropiate una de alta.Preia codat Pay-TV REPEDE SPRE PC PE USB Toate cele patru modele de receivere au în dotare câte o mufã USB. nu a demonstrat la testare vitezã de procesare considerabil mai mare. De aceea. modulator ºi o varietate aproape nelimitatã de programe suplimentare TAP. iar cu ajutorul butonului rotativ pot fi selecþionate anumite piese. care sa dovedit a fi ceva mai puternic decât la modelele concurente. controlând astfel aparatul prin PC. a înregistrãrilor de pe PC sau de pe un hard-disk extern se realizeazã fãrã nici o dificultate. Carcasa. recepþia dublã va fi limitatã. care poate fi achiziþionat la preþul de 20 euro. iar meniul ceva mai bine realizat. UFS 821 KATHREIN cazul redãrii fiºierelor MP3 în lipsa unui ecran TV. Pe USB. Totuºi. Pe partea sa frontalã veþi întâlni numai un singur buton rotativ. telecomanda este colþuroasã. Dacã recepþia se face într-o clãdire cu mai multe apartamente. Dar testul de sunet a fost trecut cu brio. Operaþiile de afiºare a listei emiþãtorilor. din când în când. La testul de imagine. Svideo.

Utilizatorul are astfel posibilitatea de a controla perfect. În general. Procedeul a funcþionat cu toate modelele. sau le transferã pe PC sau DVD. receiverul poate înregistra decodat filmele. receiverul copiazã de pe PC un GB de informaþie într-un minut. Doar la disciplina “contrast/luminozitate” imaginilor le-a lipsit un pic din adâncime. foarte bun.“DVR Manager” nu a fost posibil. La partea de dinamicã a fost. Din fericire.ro 04/2006 a u d i o . pe lângã faptul cã este prea îngust. În plus. La testul video. receiverul poate fi complet controlat cu ajutorul tastelor de pe carcasã. pe ici pe colo. aparatul conectat. la propriu. tot mai mult. Însã. via USB. modelul nu are posibilitatea de a alimenta cu semnal un al doilea televizor situat în altã încãpere. dotãrii modelului Hirschmann. pe care le redã apoi fãrã cardul Premiere. Funcþiile clasice ale receiverelor. Rezultat audio-video Bine (71 puncte) DIGICORDER S2 TECHNISAT borarea dintre receiver ºi computer. însã. Pe de altã parte. La testul audio. Faptul cã modelul este unicul receiver din câmpul testãrii care posedã ieºire audio digitalã opticã ºi coaxialã pentru conexiunea la receiver AV nu reprezintã decât o slabã consolare. hard-disk-uri sau aparate auxiliare. Datoritã conexiunii rapide prin USB. presupune pierderi mai mici de calitate. receiverele nu sunt încã atât de flexibile precum un computer. la preþul de 70 euro. în afarã de Kathrein. Un receiver cu interfaþã tip A controleazã. În plus. pe canalul Realitatea TV pentru a recepþiona ºtirile. decât printr-o legãturã scart.Navigare ceva mai greoaie . pentru conducerea semnalului spre alte receivere. Astfel. receiverul poate fi controlat cu ajutorul computerului. lipsesc ieºirile SAT. de aceea redarea nu se poate realiza decât folosind un card. pentru cã modelul. modelele concurente au avut nevoie de un timp de zece ori mai lung. Instalarea computerului este o joacã de copil.Display puþin informativ . iar sistemul va recunoaºte automat hard-disk-ul receiverului. nouã sau doisprezece emiþãtori diferiþi. El are rolul de a pregãti aparatele pentru recepþionarea semnalului Pay-TV. folosind programul. la un PC. a impresionat datoritã celui mai silenþios hard-disk printre candidatele testãrii. redare ºi recepþionare semnal TV. modelul a obþinut calificativul “foarte bine”. hard-disk-ul receiverului. Testul de imagine nu a putut scoate în evidenþã nici un fel de slãbiciuni. mai ales. cu ajutorul funcþiei multi-imagine. sunt conectate. în fiºierele MP3. Technisat a câºtigat puncte la sistemul de operare. chiar dacã copierea datelor dureazã prea mult. pentru carduri de memorie. fãrã a fi. nu afiºeazã decât codul. cu adevãrat. de regulã. + Telecomandã universalã + Software player livrabil + Transfer rapid USB . + Consum scãzut de energie + SFI-EPG bine sistematizat + Poate fi conectat un hard-disk USB . modelul este foarte cooperant. Zappingul se deºfãºoarã extrem de rapid ºi cursiv. Atunci când face pereche cu un PC.Copiere lentã pe HDD USB TIP A Mufa dreptunghiularã de tip A serveºte. având probleme la claritate în redarea miºcãrilor rapide. Deºi cele douã mufe scart fac posibilã conectarea fãrã probleme la televizor. s-au strecurat anumite piuituri. titlu ºi album sub formã de text. într-adevãr. nu s-a comportat strãlucit. înregistrare. modelul deþine numãrul record de 124 locuri timer.CSR 92 II HD TWIN HIRSCHMANN are nevoie. La disciplinele contrast ºi luminozitate a atins. Astfel. Cel mai ieftin model din actualul test atrage atenþia prin paleta sa restrânsã de conexiuni. Structurarea acestor imagini fixe (fixed-image) se realizeazã foarte repede.Consum mare de energie în standby Calificativul “opulent” se potriveºte. Astfel. prin PC. Dar asta numai pânã ce ajungi sã descoperi displayul. UFS 821 a înregistrat codat filmele Pay-TV. astfel. ireproºabil realizat. de formã unui pãtrat.v i d e o m a g a z i n e 63 . Pentru aceeaºi operaþie. prin repornirea aparatului. se rezolvã prin link-uri. De aceea. la ora 20. cât ºi pentru memorarea recorderelor externe sau schimbarea emiþãtorului. ID-TAG Format de date folosit pentru a stoca date suplimentare despre interpret. dar nu ºi numele emiþãtorului. la distanþe mari. detaliile nu au fost redate pânã în cel mai mic amãnunt. semnalele pot fi transmise printr-un cablu de antenã. care stau la dispoziþie atât pentru înregistrãri pe hard-disk. nivelul contracandidaþilor sãi. La fel de dificil se realizeazã ºi trecerea de la modul USB la modul TV. Operarea multiplelor funcþii suplimentare receivere. însã. Dacã introduceþi în modul Alphacrypt un smartcard “Premiere”. CONCLUZIE Receiverele-satelit tind. La testul audio. ºi un modulator. modelul ar fi avut nevoie de calificativul “foarte bine”. însã. Cola- USB TIP B Receiverele cu interfaþã tip B. În plus. prea deranjante.audio-video. datoritã programului bun EPG. Nu este nevoie decât sã introduceþi cablul USB. Rezultat audio-video Bine (67 puncte) www. care. modelul poate fi programat sã comute automat. Transferul filmelor “Premiere” pe PC. deoarece telecomanda este acoperitã cu numeroase taste minuscule. sã devinã adevãraþi “manageri media”. deºi. fiecare dintre ele este compatibil cu modul Alphacrypt. de o sensibilitate tactilã sporitã. prezintã patru. ceea ce. este bunã. achiziþionabil la adresa Web. de aceea calificativul obþinut a fost numai “bine”. aceste aparate sunt mult mai mici ºi mult mai simplu de operat decât computerele multimedia cu funcþii comparabile. MODULATOR Un modulator HF converteºte semnalele video într-o frecvenþã mai înaltã.

com 24 luni 1.12 160 GB/DVB-S 43x6x27 silenþios .115 160 GB/DVB-S 36x6x25 silenþios . Mufa sa USB (sãgeatã) este cea mai rapidã printre cele testate. topfield.de 24 luni 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Delimitare incoerentã a grupelor de taste la telecomanda Kathrein (4).12.mediu • •/• 10000 5 2 •/• >1.TV&SAT On-stage: telecomanda de la Topfield (1) iritã prin taste mici ºi înþepenite. Telecomanda de la Technisat (3) stã bine în mânã.5 •/– –/• •/• •/– –/– –/– • • • • • 8 –/– – •/– •/• • •/• •/•/• •/– 2/0/1 •/•/– •/– •/• – USB tip B Technisat DigiCorder S2 technisat.5 •/• TVTV •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • dupã plac •/• • •/• •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/– – USB tip A & B Topfield 4 Backstage: modelul Hirschmann are toate mufele importante poziþionate în partea posteriorã.2 160 GB/DVB-S 37x7x22 silenþios • •/• 4000 4 2 •/• >1 •/• SFI •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 124 –/– – •/• •/• • •/• •/–/– –/– 2/1/1 •3/•/– •/• –/– – USB tip A TF 5000 PVR MP.01 160 GB/DVB-S 34x7x27 silenþios • •/• 4000 8 2 •/• >1. dar cu spaþiu insuficient între ele. Modelul de la Hirschmann (2) posedã taste numeroase.27.co.kr 24 luni 5.0.de 24 luni 2. 3 2 1 DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Versiune testatã software Capacitate hard-disk/hard-disk de schimb Partea de recepþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Zgomot funcþionare HDD/ventilator Kathrein UFS 821 kathrein.5 •/• Media highway •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 72 •/• • •/–1 •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/• – USB tip B INSTALARE Complet automat Afiºare nivel semnal/calitate semnal Locuri program TV+Radio Liste programe favorite Common-interface slots Download software satelit/PC RECEPÞIE TV Viteza comutãrii (zapping) Informaþii serviciu EPG/proprii Sortare dupã gen/emiþãtor Al 2-lea tuner/imagine în imagine Display/afiºare emiþãtor Utilizare interactivã/cu MHP Cu canal spate/modem integrat Volum reglabil Control antene rotative ÎNREGISTRARE Programare via EPG Preluare titlu din EPG în lista timer/arhivã Afiºare capacitate liberã hard-disk Locuri timer Înregistrare permanentã Time-Shift (Quick Replay)/deconectabil Redare din arhivã în timpul înregistrãrii timer Stocheazã muzicã MP3/fotografii JPEG REDARE ªtergere pe capitole/omiterea înregistrãrilor Flag oprire redare Încetinitor/detail screen TELECOMANDA Controleazã TV/VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã CONEXIUNI Ieºiri scart/din care S-VHS/din care RGB Ieºire RCA AV/S-video/YUV Ieºire Dolby Digital (optic/coaxial) Ieºire Sat-ZF/modulator RF Cititor card memorie Alte caracteristici 64 a u d i o .mediu • •/• 5000 30 2 •/• >1. Hirschmann CSR 92 II HD Twin hirschmann.

audio-video. 15 puncte) max. Modelul Kathrein UFS 821 s-a impus la capitolul funcþii clasice TV.4dB 72.6 Watt 6 valori -3.3/13.6dB 2% FOARTE BINE rezultat bine foarte bine bine foarte bine excepþional 2.0 Watt 7 valori -2.9dB 0.2/26.0dB 1. 15 puncte DOTARE Set top box Funcþii hard-disk FOARTE BINE foarte bine foarte bine 14 FOARTE BINE excepþional foarte bine 14 FOARTE BINE foarte bine foarte bine 13 BINE foarte bine foarte bine 12 (60%) (40%) max.bine 76 FOARTE BINE bine 73 BINE bine 71 BINE bine 67 CªTIGÃTOR audio-video www.v i d e o m a g a z i n e 65 . Aºa cã îºi meritã pe deplin numele de “Masterpiece”. Cu toate acestea.Deoarece modelul Topfield TF 5000 PVR poate fi dotat ulterior cu funcþii suplimentare. iar datoritã sistemului genial de operare.ro 04/2006 a u d i o . 10puncte încet (40%) 86% 84% 88% bine repede (60%) 73% 70% 70% 10 încet (40%) 88% 87% 88% bine repede (60%) 74% 71% 69% 10 încet (40%) 86% 85% 89% bine repede (60%) 74% 71% 70% 10 încet (40%) 76% 75% 77% suficient repede (60%) 39% 36% 57% 5 TEST SUNET Sunet Dinamicã Zgomote perturbatoare FOARTE BINE foarte bine foarte bine bine 8 FOARTE BINE foarte bine excepþional bine 9 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 8 FOARTE BINE bine foarte bine bine 8 (30%) (30%) (40%) max.4/21. 20 puncte) 16 foarte bine Cadre în miºcare 17 foarte bine Cadre în miºcare 15 foarte bine Cadre în miºcare 15 Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA (max.1dB 89% 75. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Kathrein UFS 821 600 euro max.3/20. 10 puncte MÃS. iar preþul nu este nici el unul prea piperat.3% (15%) (15%) (30%) (30%) (10%) max.2% BINE rezultat mulþumitor bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7.5% BINE rezultat bine foarte bine bine bine foarte bine 11.6dB 83% 78.6dB 70. va fi un partener de nãdejde pentru iubitorii de jocuri pe computer ºi experþii în calculatoare multimedia.9dB 86% 73. 35 puncte Topfield TF 5000 PVR Masterpiece 650 euro Hirschmann CSR 92 II HD Twin 500 euro Technisat DigiCorder S2 460 euro TEST IMAGINE Efect vizual FOARTE BINE foarte bine excepþional bine foarte bine foarte bine Cadre în miºcare 26 FOARTE BINE foarte bine bine excepþional excepþional 27 BINE foarte bine foarte bine foarte bine bine 25 MULÞUMITOR foarte bine bine foarte bine foarte bine 20 Armonie imagine/erori imagine Claritate Zgomot imagine Contrast/luminozitate Rezultat (40%) (20%) (20%) (20%) (max.3 Watt 8 valori -2. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine .8 MHz) Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Zgomot culoare Erori nivel (nivel de alb) FOARTE BINE rezultat foarte bine foarte bine bine bine excepþional 8.9dB 69.8dB 64. 30 puncte Consum energie standby/funcþionare OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instalare Instrucþiuni de utilizare Funcþii hard-disk BINE foarte bine mulþumitor bine bine bine 20 MULÞUMITOR mulþumitor suficient mulþumitor bine bine 17 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 18 BINE bine mulþumitor bine bine bine 19 (25%) (20%) (15%) (10%) (30%) max.5 Watt 8 valori -2.7dB 86% 74. modelul nu a ocupat prima poziþie în testul nostru.8dB 1. DE LABORATOR Valori pentru Y/C Rezoluþie (nivel 4. 100 puncte REZ. a imaginilor ºi sunetelor calitative a reuºit sã ocupe primul loc în ierarhia audio-video.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .TV&SAT SPAÞIUL MINUNILOR Televizoarele compacte LCD. 66 a u d i o . nu fiecare model reuºeºte sã redea imagini TV sau DVD cu adevãrat impresionante. Însã. cu diagonala de maxim 58 cm. sunt potrivite pentru orice tip de spaþiu.

v i d e o m a g a z i n e 67 . ºi în spaþii neconvenþionale. nu au nevoie neapãratã de funcþia HD-ready-Logo.audio-video. La urma urmei. aºa cum o demonstreazã ºi modelul testat Loewe. precum scart ºi Svideo. aproape toate filmele artistice de pe DVD sunt în format lat. ne-am obiºnuit deja cu imaginea displayurilor plate multimedia încastrate în pereþi.ro 04/2006 a u d i o . iar printre modelele testate nu am avut nici un reprezentant. au practic aceeaºi înãlþime ca ºi pe televizoarele mai mici. Cei care preferã televizoarele în format mare. N CHESTIUNEA FORMATULUI La o primã privire. cu diagonala de 58 de cm. care permite plasarea ecranelor TV. Aparatele în acest format clasic sunt fie mai ieftine decât cele în format 16:9. în timp ce. din filmul SF al lui Stanley Kubrick “2001-Odiseea spaþialã”. Pe de altã parte. De aceea. bãnuite a fi de calitate. precum Campionatul Mondial de Fotbal. Dar.Redactat de: Daniel Chira u. aeroportul internaþional este departe de a fi asemãnãtor uriaºei roþi spaþiale. TEST 4 televizoare LCD cu display 16:9 ANDERSSON Y23/01 PS TOSHIBA 23 WL 56 G SAMSUNG LE 32 R 41 B UNIVERSUM Nr. între timp. Acest lucru se datoreazã boomului tehnologiei LCD. Punctele forte ale tehnologiei LCD nu pot fi complet puse în valoare decât de modele de televizoare cu un nivel înalt al calitãþii video. Campionatul Mondial de Fotbal. astfel de aparate apar rar pe piaþã. aceastã chestiune pare sã nu aibã prea mare importanþã în cazul aparatelor de format clasic 4:3. Modelele au fost grupate în funcþie de formatul 4:3 (ºase modele) ºi formatul 16:9 (patru modele). audio-video a ales pentru testare 10 modele de televizoare LCD. în format 16:9. formatul 4:3 este des întâlnit în peisajul românesc de televizoare. ceea ce reprezintã un avantaj incomensurabil în cazul vizionãrii spectacolelor profane. fie oferã mai mult confort. O comparaþie între modelele testate a arãtat cã imaginile 4:3 pe ecranele de aproximativ 58 cm. care se învârte atât de maiestuos. toate staþiile de emisie transmit evenimentul sportiv al anului. pentru cã la o asemenea diagonalã abia dacã se remarcã un câºtig la partea de claritate. comandã: 597742 D 6 televizoare LCD cu display 4:3 ANDERSSON Y2/01 PS DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP LOEWE XELOS A 20 ORION TV 20300 SI PHILIPS 20 PF 5120 THOMSON 20 LB 040 S 400 EURO 700 EURO 800 EURO 430 EURO 650 EURO 700 EURO 600 EURO 700 EURO 1. în format 4:3.150 EURO 630 EURO CONTACTE UTILE Intrãrile tradiþionale. cu diagonale de 51 pânã la 58 cm. încã nu zburãm din Bucureºti direct pe orbitã! Oricum. fac parte din dotarea clasei de tele- www. în format 16:9.

Daewoo ºi Thomson oferã acest trio valoros de mufe. Testul de imagine. culorile nu se pot ajusta. probabil din cauza formei diferite a carcasei. pentru cã redarea sa progresivã suferã din cauza licãririlor liniilor pe canturi. existând chiar ºi o mufã VGA.Consum mare în stand-by Magazinul de electronice online NetOnNet este axat. modelul s-a descurcat mult mai bine. Imaginile au fost comparabile pânã în cel mai mic detaliu cu cele prezente la modelul Andersson. au deranjat vizionarea. de aceea imaginilor mai întunecate le-a lipsit din plasticitate ºi adâncime. Samsung. Datoritã contrastelor puternice ºi a unei valori bune pentru negru imaginile au fost extrem de plastice. nu a scos în evidenþã. modelul s-a situat foarte aproape de Toshiba. Dar sunetul plin.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (62 puncte) . La testul de imagine. În plus. înclinat . Toshiba. + + + Imagini armonioase Valoare înaltã de negru Unghi vizual corespunzãtor Uºoare deviaþii de culoare Sunet ceva mai subþire Toshiba s-a situat la o distanþã de doar un punct în spatele modelului câºtigãtor Samsung. noul model de referinþã audio-video în clasa de 23 inci. nu a fost foarte reuºitã. dar cu un nivel bun al calitãþii. Cu semnal RGB. Totuºi. FORMAT 16:9 LCD-TV SAMSUNG LE 32 R 41 B TOSHIBA 23 WL 56 G ANDERSSON Y23/01 PS UNIVERSUM NR. Licãririle imaginilor de film. imaginile luminoase au avut contraste puternice ºi au fost fin nuanþate. obþinând mai multã claritate ºi echilibru al imaginilor. + Imagini armonioase + Conversie progresivã bunã + Ecranul poate fi rotit. La testul audio. însã. prin acest aparat. Lipsesc din echipare mufa S-video. însã. înainte de orice. Conciliantã. Cu atât mai multã apreciere meritã imaginile livrate. iar sistemul de operare este similar. printre modelele testate ele sunt rare. Redarea culorilor. una VGA (2). mufa VGA se potriveºte la computer. din cauza sunetului sãu ceva mai subþire.Operare problematicã .Accentuare a liniilor Deºi din punct de vedere al designului Universum se deosebeºte de modelul Andersson. Deºi mufele RCA-YUV sunt o prezenþã normalã în echiparea televizoarelor plate mari. de altfel foarte calitativã. Ambele posedã aceeaºi dotare.Operare problematicã . nu avem nimic de reproºat la partea de claritate sau conversie progresivã. în rest cele douã aparate sunt absolut indentice. în colaborarea cu playerele DVD pretenþioase. Samsung profitã cel mai mult de pe urma mufelor sale YUV. dar cele mai multe modele 4:3 au numai o conexiune scart. instalarea simplã a programelor ºi telecomanda sistematizatã bine au fost caracteristicile la care modelul a avut câºtig de cauzã în faþa campionului Samsung. înainte de orice. 1 4 1 Rândul cu mufe: prin douã mufe scart (1). în rest dotarea fiind corespunzãtoare. altfel foarte armonioase. atât în ceea ce priveºte calitãþile. important. cu semnal TV.TV&SAT 2 3 vizoare compacte. sunetul modelului Universum a fost o idee mai rotund decât cel al modelului Andersson. Modelele în format larg au douã asemenea conexiuni. de aceea imaginile au pãrut a fi prea colorate.Uºoarã accentuare a liniilor . iar telecomanda voluminoasã este complicat de utilizat. modelul a trebuit sã se recunoascã înfrânt în faþa concurenþei. La testul audio. a lui Samsung. una RCA-YUV (3) ºi una S-video (4) televizorul Samsung oferã suficiente conexiuni. Dar. nici un fel de deosebiri. pentru imaginile de film. precum ºi un tabel cu lista staþiilor de emisie. Doar la partea de operare ºi de dotare pot fi semnalate câteva slãbiciuni. Însã. au apãrut zgomote de pixelare ºi accentuarea excesivã a motivelor luminoase. Nivelul de negru nu e tocmai cel de dorit. COMANDÃ: 597742 D Cu o calitate excepþionalã a imaginilor. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . La testul audio. a plãcut claritatea imaginilor ºi exactitatea conversiei progresive pentru imaginile de film. Meniul nu este foarte bine sistematizat. pe modele de televizoare la preþuri rezonabile. Mufa S-video ºi tabelul canalelor TV lipsesc din dotarea acestui televizor. bogãþia de contraste a modelului meritã toatã aprecierea noastrã. În schimb. Dar un player DVD cu o bunã conversie progresivã va putea valoriza cu adevãrat imaginea. Modelului Andersson îi lipseºte intrarea Svideo.Accentuarea liniilor Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (65 puncte) 68 a u d i o . + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . cât ºi slãbiciunile. producãtorul a reuºit sã ofere. deºi motivele de culoare albã au fost prea deschise. iar instalarea programelor poate fi îmbunãtãþitã.

unei taste a telecomenzii pot fi ascultate staþiile radio transmise prin cablu. care lipsesc numai din dotarea aparatelor Loewe ºi Daewoo. Valoarea considerabil redusã pentru negru a fãcut ca motivele închise sã parã prea palide. nu îi lipseºte din dotare tabelul cu staþiile de emisie. cea mai completã printre modelele testate. pentru a servi drept monitor PC. cât ºi aparate ale altor mãrci. cel puþin teoretic. ne-am fi aºteptat la mai mult. la fel ca ºi telecomandã voluminoasã. cu ale lor 768 de rânduri. Pentru cã.audio-video. iar meniul nu este suficient de bine structurat. Telecomanda lui universalã controleazã atât playerele DVD ºi videorecorderele marca Thomson. Un plus: ca ºi Loewe. prea palide. un indice alfabetic. Deºi în utilizarea zilnicã deranjeazã tastele prea mici. potrivite sunt doar televizoarele în format 16:9. care au deranjat armonia imaginilor. imaginile întunecate au pãrut. La testare. sunetul s-a dovedit a fi extrem de bun. La testul de imagine s-a remarcat o bunã valoare pentru negru. Thomson a oferit doar performanþe medii. mai ales la scenele luminoase de film. Sistemul de operare este asemãnãtor cu cel al modelului Andersson în format 16:9. Paginile meniului oferã. o idee. Ceea ce surprinde este lipsa tabelului cu staþiile de emisie ºi sortarea lor greoaie. De aceea.Probleme la contrast ºi claritate .Colorare accentuatã de albastru Thomson a punctat printr-o funcþie extra pe care nu a oferito nici un alt contracandidat. Imaginile DVD au impresionat printr-o claritate excepþionalã. Au apãrut probleme la contrast ºi zgomot puternic de pixelare. Dotarea. + Imagini armonioase + Sistem de operare bun + Dotare cuprinzãtoare + Unghi vizual mare . la imagini întunecate a apãrut zgomot de pixelare.ro Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (58 puncte) 04/2006 a u d i o . Conversia progresivã în modul film a fost reuºitã. + Redare naturalã a culorilor + Telecomandã universalã . Un alt plus: modelului. în practicã.Zgomot la imaginile întunecate . Instalarea canalelor se realizeazã complicat. VIZIONAREA DIN LATERAL? Indiferent de formatul sau numãrul de rânduri de care dispune un LCD-TV. codurile numerice de care dispune telecomanda intervin în programarea extrem de rapidã a acesteia. FORMAT 4:3 LCD-TV LOEWE XELOS A 20 ANDERSSON Y2/01 PS THOMSON 20 LB 040 S PHILIPS 20 PF 5120 Loewe Xelos A 20 s-a remarcat printre modelele testate nu numai datoritã unui preþ relativ ridicat. O altã problemã prezentã la modelul Andersson Y2/01 PS este colorarea accentuatã în nuanþe de albastru. + Culori armonioase + Imagini TV foarte clare . La testul de sunet.Zgomot puternic de semnal Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) www. lista nu cuprinde decât câteva canale.Unghi vizual mic Deºi modelul este relativ ieftin comparativ cu alte televizoare ale aceleaºi mãrci. În format 16:9 imaginea este înãlþatã. de la un producãtor atât de renumit. de aceea imaginile întunecate au impresionat prin bogãþie de detalii.CONECTARE LA PC? O caracteristicã specialã în câmpul de conexiuni al modelelor testate sunt intrãrile VGA ºi DVI pentru conexiunea la computer. teletext.v i d e o m a g a z i n e 69 . extrem de ieftin. Datoritã acestor calitãþi modelul Xelos a 20 a ocupat prima poziþie în ierarhia modelelor în format 4:3. Structura ºi concepþia paginilor de meniu sunt identice. Însã. dintre care una preia numai semnalele simple video composite. + Claritate mare cu DVD + Conversie progresivã bunã + Douã mufe scart . În plus. În urma activãrii. Deºi din dotare nu lipseºte tabelul cu emiþãtorii. spectatorii aºezaþi lateral vor avea dificultãþi în Rândul de taste: deoarece acestea sunt plasate la modelul Andersson în partea posterioarã. ci ºi datoritã unui design reuºit. Imaginile au fost armonioase ºi plãcute. precum ºi unui sistem foarte bun de operare. permite chiar ºi recepþionarea semnalului radio. Ele permit schimbarea rapidã dintre modul TV ºi internet. ocupând locul doi la acest capitol. la fel ca ºi imaginile sale în format 4:3. pentru fiecare canal. poziþionarea aparatului aproape de perete va îngreuna acþionarea lor. iar dintre acestea puþine sunt utilizate. precum ºi informaþii despre emisiunile TV. din punct de vedere tehnic. doar displayurile cu o rezoluþie de cel puþin 720 de pixeli pot reda cu o claritate corespunzãtoare textele sau grafica realizate pe computer.Feþele au o coloraþie roºcatã Andersson a fost singurul model 4:3 cu douã intrãri scart. modelul recepþioneazã semnalul radio transmis prin cablu.

la un unghi vizual uºor lateral.Imagini neclare. în practicã.TV&SAT vizionarea imaginilor bogate în contraste ºi colorate natural. FORMAT 4:3 LCD-TV DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã garanþie Tehnologie Diagonalã vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxã (L x Î x A) www 16:9 Samsung LE 23 R 41 B samsung.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 62 x 48 x 24 cm – DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP ORION TV 20300 SI RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine • – – –/– • – – –/– Deºi valorile mãsurate în laborator au fost relativ bune. scenele întunecate au fost plastic redate. iar instalarea canalelor TV s-a realizat extrem de dificil.Deviaþii puternice de culoare . în plus apãrând distorsiuni ale culorilor ºi contrastului. Orion. imaginile în format 16:9 au fost uºor înãlþate. Nivelul pentru negru a fost mediu. performanþele sale sunt mult inferioare modelului de la NetOnNet. Un unghi vizual corespunzãtor a oferit Samsung. precum ºi imaginile DVD neclare au devalorizat suplimentar codaºul ierarhiei. Dar. Motivele luminoase. Datoritã sunetului necorespunzãtor. încât pãrþile de culoare albã din imagine aproape cã s-au descompus în pixeli individuali. chiar dacã au fost privite dintr-un unghi vizual lateral. armonia imaginilor a avut de suferit. precum ºi duetul de la Andersson au fost ceva mai bune. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare.58/4. dotãrii insuficiente ºi sistemului de operare. + Redare bunã a culorii negre . puternic accentuate . Datoritã unui nivel impresionant pentru negru. la testele din ultimele luni. Toshiba. nu au atins nivelul de performanþã cerut astãzi de la un display LCD.43) HD-ready/prelucrare semnal HDTV Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/difuzor Dolby Difuzor/demontabil/opþional •/• •/• •/• –/• (720p) –/• – •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• (720p) –/• • –/– –/– •/–/– CONEXIUNI Scart/din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) DVI/cu HDCP HDMI RCA-AV/S-video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-video/VGA/DVI Difuzor/cascã-out Photo viewer prin Card SD/memory stick/compact flash USB/card PC Alte caracteristici –/–/– –/– –/–/– –/– suport rotativ ºi înclinabil 2/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 2/–/2 1/–/– –/–/1 –/– – –/– – •/•/–/– –/• Rezultat audio-video Rezultat audio-video Mulþumitor (55 puncte) 70 a u d i o . La testul de imagine.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Mulþumitor (53 puncte) . dar de departe cel mai bun la acest capitol s-a dovedit a fi Loewe. Feþele au cãpãtat de aceea o coloraþie uºor portocalie.Unghi vizual mic La fel ca ºi modelul Andersson. Universum. Deºi modelele de la Philips. De aceea ne aºteptam ºi din partea aparatelor cu ecrane mai mici la aceeaºi independenþã faþã de unghiul vizual. televizorul Daewoo nu a atins nivelul de performanþã al contracandidaþilor sãi. a pierdut puternic în contrast ºi culoare. Orion a prezentat aceleaºi slãbiciuni ca ºi modelul Daewoo. Zgomotele puternice de imagine ºi de semnal. în timp ce Daewoo ºi Thomson s-au comportat mai bine.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 59 x 49 x 21 cm – Toshiba 23 WL 56 G toshiba. La partea de dotare ºi sunet modelul Orion nu aduce nimic spectaculos. iar claritatea a avut de suferit. televizorul Orion oferã avantajele tehnologiei LCD la un preþ extrem de mic. + Preþ mic Deviaþii puternice de culoare Imagini neclare Unghi vizual mic (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner Sat dotare ulteriorã Analog/digital/Twin/Pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat Videotext Page catching/teme meniu –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã –/– –/– –/– –/– FUNCÞII Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern Redare NTSC (3. În plus. televizoarele LCD mai mari au livrat imagini reuºite. au fost atât de accentuate. însã. În schimb.

de 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 61 x 46x 22 cm – Orion TV 20300 SI toshiba.ro 04/2006 a u d i o . în format 4:3 ºi Philips au avut ºi ele probleme cu distribuþia luminii.Chiar ºi la un unghi vizual extrem de lateral ecranul a rãmas luminos. YUV peste Scart –/–/– –/– suport înclinabil. conexiune 12 V. puternic deschise la culoare.597742 D quelle. dar vor. în acelaºi timp.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 58 x 46x 22 cm – Philips 20 PF 5120 philips.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 62 x 46x 23 cm – Thomson 20 LB 040 S 5 thomson-europe.audio-video. Toate celelalte candidate au reuºit o repartizare omogenã a luminozitãþii. Cei care se plimbã de colocolo.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 59 x 44 x 22 cm – Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 55 daewoo-electronics. pe suprafeþe întinse. aceste calitãþi.v i d e o m a g a z i n e 71 . nu are racordare 16:9 www.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 54x 54 x 26 cm – Andersson Y2/01 PS netonnet. sã urmãreascã ºtirile vor aprecia. pentru cã la redarea scenelor întunecate rândurile imaginilor au fost.com 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 64 x 45x 21 cm – • • – –/– • • – –/– • • • –/– – • – –/– – – – –/– – • – –/– – – – –/– – – – –/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– •/• •/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/– –/– – –/– •/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– – •/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – •/– •/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – –/– –/– •/–/– 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 1/1/1 –/–/– –/–/– –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 – –/–/–/– –/– 1/–/1 –/–/– –/–/– 1/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/– –/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport rotativ.de 36 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 60 x 48 x 24 cm – Loewe Xelos A 20 loewe. La testare a mai fost remarcatã o slãbiciune a televizoarelor LCD: atunci când lãmpile din panelul ecranului nu au luminat uniform. conexiune 12 V –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil. s-a ajuns la o repartiþie neuniformã a luminii. 4:3 Andersson Y23 /01PS netonnet. clar ºi puternic colorat. chiar dacã mult mai reduse.de 24 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 67 x 45 x 24 cm – Universum Best. cu siguranþã. Orion a fost problematic ºi la acest capitol. Modelele Andersson.-Nr.

ci ºi la preþ. Noroc.4 dB OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine bine foarte bine 7 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE bine 5 65 MULÞUMITOR BINE foarte bine . Cei care acuzã costurile prea ridicate în achiziþionarea unui model compact de LCD-TV sunt sfãtuiþi sã urmãreascã.1 Watt 85/85 Watt 56.3 % Saturaþie culori: 55.3 % Contrast: 52.TV&SAT DIFERENÞE DE PREÞ Modelele testate se deosebesc esenþial nu numai la partea de performanþe.4 Watt 96/91 Watt 57. ofertele în aceastã perioadã.bine 5 62 BINE BINE bine 6 66 CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video CªTIGÃTOR audio-video 72 a u d i o . Samsung LE 23 R 41 B 1.1 Watt 90/90 Watt 56. REZULTATE TESTARE 16:9 4:3 Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Datele corespund valorilor din meniu pentru fiecare televizor.bine 5 64 MULÞUMITOR BINE foarte bine .6 % Contrast: 14 Luminozitate:13 Saturaþie culori: 12 TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea cadrelor în miºcare Claritate Erori imagine Zgomot imagine FOARTE BINE foarte bine . Astfel. iar modelul Philips poate fi gãsit în ofertã la preþuri mai mici.1 % Luminozitate: 53.bine 5 63 MULÞUMITOR BINE foarte bine .150 euro Toshiba 23 WL 56 G 700 euro Andersson Y23 /01PS 600 euro Universum Best. cu atenþie.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .597742 D 630 euro Loewe Xelos A 20 800 euro Contrast: 68 Luminozitate: 61 Saturaþie culori: 40 Contrast: 50 % Luminozitate: 67 % Saturaþie culori: 48. deseori poþi achiziþiona un Samsung la 900 de euro.5 dB foarte bine mulþumitor 3. Pe piaþã diferenþele între costuri sunt mai puþin dramatice.4 % Luminozitate: 82.2 dB 57. care a dus la creºterea ofertei de LCD-uri. în timp ce Andersson ºi Orion au coborât preþurile.4 % Saturaþie culori: 88.5 dB 57 dB foarte bine suficient 3 Watt 53/53 Watt 53 dB 52. în materie de preþ.6 dB 56. Reglare: suportul lui Toshiba poate fi rotit ºi mult înclinat.8 dB foarte bine mulþumitor 3. Samsung este considerabil mai scump decât modelele concurente.-Nr.2 dB bine bine 3.bine bine bine foarte bine foarte bine 29 BINE bine foarte bine foarte bine foarte bine bine 28 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE bine bine bine foarte bine bine 27 TEST SUNET Comprehensiune limbaj Redare muzicã/sunet Zgomote disturbatoare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 BINE bine bine bine 13 MÃSURÃTORI DE LABORATOR Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie Rezoluþie relativã tuner Zgomot luminozitate tuner Zgomot culoare tuner Consum energie standby Parametrii fabricã/parametrii audio-video BINE excepþional excepþional bine insuficient excepþional excepþional bine 15 95 % 6680 K uºor violet 75 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional foarte bine 14 97 % 8490 K BINE foarte bine foarte bine 15 90 % 8820 K BINE foarte bine excepþional 14 90 % 7790 K BINE bine excepþional 13 85 % 6370 K foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 92 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional mulþumitor 90 % 0 Pixel 0 Pixel 70 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional suficient 91 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % foarte bine foarte bine 0. iar unele modele pot fi achiziþionate acum ca adevãrate chilipiruri.8 Watt 84/82 Watt 57 dB 58. avem cu debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2006.1 % Contrast: 36.

2 % Luminozitate: 64.9 % Contrast: 0 Luminozitate:62 Saturaþie culori: 6 BINE mulþumitor foarte bine foarte bine bine bine 25 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor bine mulþumitor bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 22 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor mulþumitor 21 MULÞUMITOR bine mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR excepþional suficient insuficient insuficient excepþional excepþional mulþumitor 12 96 % 10970 K extrem albastru 86 % 0 Pixel 0 Pixel 69 % BINE foarte bine excepþional excepþional insuficient excepþional excepþional foarte bine 14 89 % 5410 K neutru 74 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional foarte bine 15 95 % 6970 K aproape neutru 52 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % BINE foarte bine foarte bine foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 91 % 8760 K aproape neutru 76 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 94 % 6970 K aproape neutru 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % mulþumitor excepþional 1.2 Watt 49/47 Watt 56. Printre modelele în format 4:3 iese în evidenþã.CONCLUZIE Televizoarele compacte LCD se deosebesc semnificativ.6 dB foarte bine mulþumitor 1.8 Watt 45/45 Wattt 57.7 dB mulþumitor mulþumitor 1. ci ºi în ceea ce priveºte calitatea lor.3 Watt 53/52 Wattt 54.4 dB foarte bine bine 1.4 % Luminozitate: 51.v i d e o m a g a z i n e 73 . Modelele companiilor Samsung ºi Toshiba sunt potrivite pentru fanii imaginilor în format lat. nu doar la preþ ºi format. iar Andersson ºi Universum se pliazã nevoilor celor cu bugete mai reduse. care împreunã cu Thomson a ocupat cel de-al doilea loc în ierarhie.2 % Contrast: 43. televizorul Loewe.6 dB 56. Dar cea mai mare surprizã a oferit-o modelul extrem de ieftin de la Andersson în format 4:3.audio-video. în toate privinþele.2 % Saturaþie culori: 76.1 dB 57.8 Watt 45/45 Wattt 54.3 % Luminozitate: 70. în timp ce modelele produse de Daewoo ºi Orion au fost codaºele ierarhiei.ro 04/2006 a u d i o . Puþin dupã ele s-a plasat Philips. Andersson Y2 /01PS 400 euro Thomson 20 LB 040 S 5 700 euro Philips 20 PF 5120 650 euro Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 700 euro Intensitate luminã: 52 % Orion TV 20300 SI 430 euro Contrast: 61.4 dB 57.8 % Saturaþie culori: 65.8 % Saturaþie culori: 50.9 dB MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine mulþumitor mulþumitor 6 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor mulþumitor 4 MULÞUMITOR bine mulþumitor mulþumitor mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine suficient 4 MULÞUMITOR MULÞUMITOR foarte bine 5 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 58 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 55 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 53 RECOMANDARE audio-video www.1% Contrast: 72 Luminozitate: 41 Saturaþie culori: 53 Contrast: 60.2 dB bine bine 1 Watt 42/42 Watt 53 dB 52.1 dB 67.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .300 EURO PIONEER PDP-436 RXE 3.300 EURO 74 a u d i o .TV&SAT LA VÂNÃTOARE Cãutaþi cea mai bunã plasmã a tuturor timpurilor? audio-video a gãsit-o la un preþ acceptabil! TEST 2 televizoare cu plasmã de 42 inci PANASONIC TH-42 PV 60 E 2.

Doar rezultatele obiective ale testãrii de laborator vor putea confirma dacã aceastã pretenþie este întemeiatã. cât ºi Pioneer folosesc. Pentru a obþine rezultate calitative. proces care necesitã prelucrarea cu cea mai mare precizie a semnalului. Aºa-numitele “crawling dots” sunt pixeli fini. trucurile folosite de inginerii companiilor producãtoare pentru a cizela tehnologia care stã la baza lor. se poate mândri cu douã intrãri HDMI. PROBLEMELE PLASMELOR Deºi o asemenea bogãþie de conexiuni este îmbucurãtoare pentru fanii ecranelor uriaºe. La momentul actual. Structura liniilor la aceste imagini nu mai poate fi recunoscutã. Acest lux este oferit numai de plasmele de top de la Pioneer sau televizoarele LCD de la Toshiba. Dificultãþile tehnice pornesc de la calitatea nivelului de negru. FILTRUL PIEPTENE CRAWLING DOTS Filtrele pieptene intervin în separarea exactã între informaþiile de culoare ºi cele alb-negru ale unui semnal TV. la ambele modele. sunt la bord.v i d e o m a g a z i n e 75 . Cu 2. care creeazã impresia de o a treia): pentru ca nuanþele sã aibã un efect omogen. SCANAREA PROGRESIVÃ Imaginile transmise de emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale cãtre televizoare sunt livrate pe rânduri: prima datã toate rândurile pare. Panasonic se prezintã într-o elegantã carcasã argintie. utilizarea zilnicã a acestor aparate www. GHIDAJ REUªIT PRIN MENIU Oricît de complicate ar pãrea aceste detalii tehnice. Panasonic ºi Pioneer au reuºit sã-ºi învingã clar concurenþii de pe piaþã. însã. iar din interior se aud deja zvonuri despre avantajele tehnologiei SED. Acces rapid: ambele modele de telecomandã sunt reuºite.Redactat de: Brânduºa Bãcilã nii ating forma maximã abia la maturitate. Pentru prima datã. Componentele analog vor gãsi. tensiunea electricã trebuie sã fie rapid ºi fiabil transportatã printre celulele de gaz. Panasonic nu oferã caracteristici suprizã comparabile. Nimeni însã nu a avut nimic de obiectat referitor la preþurile celor douã plasme. conexiuni de înaltã calitate: câte trei mufe scart. Pioneer nu mai are HDMI “High Definition Multimedia Interface” transmite semnal digital audio ºi video. inclusiv HDMI. cum se obþin imagini care taie rãsuflarea. cu diagonala de 106 cm. care oferã imaginilor adâncimea ºi contrastul necesar. Panasonic promite pentru viitoarele modele de televizoare plate mai multã vitezã la descãrcarea completã a celulelor. Panasonic a ridicat puterea de procesare (computing power) a cipurilor. Fiecare celulã de plasmã primeºte din curentul de date video informaþia potrivitã. în redacþie s-au format douã tabere. Nici echiparea nu lasã de dorit.audio-video. înainte de începerea testãrii. însã. care poate fi reglatã pentru diferite niveluri de putere. producãtorul promiþând acum o valoare de prelucrare a semnalului de 16 biþi. ci direct integrate în TV. În acest tabel. Însã în redacþia audio-video s-au pornit discuþii aprinse asupra uriaºelor plasme.300. precum ºi intrãri frontale. orice program poate fi activat rapid prin cursor. dar cele mai importante conexiuni. înainte de orice.ro 04/2006 a u d i o . În cazul nostru. Mufa are rolul de a elimina DVI. când au privilegiul de a le demonstra tinerilor felul în care se rezolvã problemele deosebite. un tabel complet al emiþãtorilor. De aceea. Înregistrãrile HDTV pot fi ºi ele prelucrate de interfaþã. Lipseºte. în acest scop. U tunerul ºi conexiunile situate separat într-o cutie externã. iar la motivele plate pot apãrea zgomote de imagine. Anumite modele de televizoare cu plasmã au prezentat la testele amãnunþite audio-video doar imagini modeste. când tinerii rebeli ai fracþiunii LCD sunt puternic promovaþi. pentru a obþine preþuri atât de mici? În nici un caz la partea de design. Pioneer lucreazã cu 10 biþi ºi foloseºte cu deosebit rafinament aºa-numitul truc de dithering (reducerea numãrului de culori principale/juxtapunerea pixelilor a douã culori. imaginile nu vor mai avea caracterul plastic dorit. Dacã apar slãbicini la acest capitol. Drept efect secundar pot sã aparã dezechilibre la canturile motivelor. Un alt punct sensibil pentru plasme este reprezentat de redarea armonicã ºi exactã a umbrelor. Partea de electronicã trebuie sã recunoascã tehnicile diferite de înregistrare ale emisiunilor TV sau filmelor ºi sã le prelucreze în mod corespunzãtor. Atât Panasonic. respectiv 3. iar problemele tehnice tipice acestei specii de televizoare nu ºi-au gãsit încã rezolvarea completã. astfel încât luminozitatea remanentã sã nu diminueze redarea culorii negru. ºi ajung pânã la marile provocãri create de aceastã tehnologie pretenþioasã. doi producãtori renumiþi de plasme îndrãznesc sã-ºi afirme supremaþia pe piaþã. Funcþia De-interlacer scaneazã rîndurile unul dupã altul (progresiv). fiecare preferând unul dintre modele. dar cea a lui Pioneer (dreapta) are tastele mai bine structurate.300 de euro. TABELUL EMIÞÃTORILOR E o vedere de ansamblu asupra canalelor recepþionate de televizor. deoarece modelul este echipat cu funcþia de reducere a zgomotelor pentru fiecare canal TV. televizorul controleazã zgomotele fin dozate în imagine. ºi nu mai apar licãriri ale rândurilor. în cazul plasmelor conteazã. Punctele lor de vedere le gãsiþi exprimate în caseta cu menþiunea “Opinii”. iar suprafaþa neagrã a lui Pioneer strãluceºte decent. care a fost înlocuit de o listã pentru 16 canale favorite. Cu toate cã ambele modele de televizoare au demonstrat imagini excepþionale ºi multe caracteristici tehnice comune. CONEXIUNI MULTIPLE Unde anume au strâns ºurubul cei doi producãtori. care se miºcã pe canturile motivelor puternic colorate. Utilizatorii plasmei Pioneer au posibilitatea de a ajusta calitatea imaginii programului recepþionat prin cablu. Din aceastã cauzã s-a renunþat la un numãr oarecare de mufe. o descãrcare activã. apoi toate cele impare.

atunci când la testare au fost ridicate jaluzelele. Panasonic fiind cel mai bun la acest capitol. pentru a urmãri performanþele aparatelor la Care este cea mai potrivitã plasmã? La un asemenea nivel de calitate. cea mai bunã plasmã. apãrând. Pioneer a pierdut o idee din plasticitate. zgomotul de imagine nu mai intrã în discuþie la Panasonic. se realizeazã prea încet. În plus.TV&SAT Design elegant: formele nobile ale carcaselor nu corespund preþurilor relativ reduse. Rezultatul a constat în uºoare licãriri ale imaginii la scenele foarte luminoase. Modelul nu a atins aceeaºi valoare bunã pentru negru ca ºi contracandidatul sãu de la Panasonic. În general. detaliile nu au fost excesiv accentuate. a putut fi remarcat efectul de dithering. de aceea nu ne-a deranjat nici redarea un pic rozalie a feþelor la Panasonic. La scenele foarte întunecate. ci ºi de preferinþele personale. Sebastian Kovacs “Efect vizual pregnant” Chiar dacã Panasonic TH-42 PV 60 E este. un display de primã clasã. ambele modele au impresionat prin culori foarte naturale ºi puternice. deºi exactã. Chiar ºi televizoarele cu tuburi vor fi puse în dificultate. În sistemele Home Cinema cu iluminare sãrãcãcioasã. cu imagini echilibrate ºi funcþie De-Interlacer de top. Aceasta deseneazã imagini excepþional de plastice ºi bogate în contraste ºi are o valoare fantasticã pentru negru. licãrirea culorilor. Dar. alegerea modelului potrivit de plasmã depinde nu numai de caracteristicile tehnice. în timp ce Panasonic. Dar ceea ce mi se pare mie cã lipseºte este nivelul o idee mai bun de claritate ºi adâncimea imaginilor pe care le obþine modelul Panasonic. Filtrul pieptene a lui Pioneer nu a putut împiedica complet. Ele au redat cu precizie atât structurile dure ale unui zid. din contrã. Datoritã claritãþii surprinzãtor de înalte.Episode III” au fost redate echilibrat ºi cu naturaleþe. posedã o tehnicã mai bunã de scanare progresivã. prefer totuºi modelul de la Pioneer. este foarte simplã. În primul rând. redarea culorilor mi se pare mai naturalã. Pioneer a obþinut un scor final de 17 puncte. instalarea este o joacã de copil. mulþumitã valorilor mai bune obþinute de tuner. roata s-a întors. pe ici pe colo. Mulþumitã meniurilor ºi telecomenzilor bine sistematizate. iar în al doilea rând. per HDMI. modelul fiind potrivit pentru cei care doresc sã vizioneze emisiunile televizate la lumina zilei. fapt ce nu trebuie neglijat. Îmbucurãtoare sunt ºi rezultatele de la TESTfactory. nu are decât puþine licãriri ale rândurilor. care atestã faptul cã ambele modele au potenþial pentru a deveni plasme de referinþã audio-video. iar spaþiile largi insuficient de adânci. aproape de perfecþiune. nu a diminuat cu nimic plãcerea vizionãrii unui film. în fine. Panasonic a fascinat prin valoarea sa excepþionalã pentru negru. De aceea. Descãrcarea celulelor de plasmã. modelul PDP-436 RXE oferã cel mai bun efect vizual la luminã naturalã. cu o rezoluþie pentru detalii mai mare ºi zgomot mai redus. ambele modele având conexiunile frontale plasate central sub o clapetã. la recepþionarea semnalului TV. Sunetele legendarelor imnuri din celebrul “Star Wars . în general. prin modelul PDP-436 RXE.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . încât televizorul a redat imagini extrem de clare ºi aproape lipsite de zgo- mote. dacã þinem cont de armonia impresionantã a imaginilor. amândouã modelele de plasmã au fascinat prin imagini excepþional de plastice pe ecranele lor uriaºe de 106 cm. Aceste mici slãbiciuni nu sunt importante. lumina zilei. La Pioneer. Sistemele de operare de la Panasonic ºi Pioneer sunt asemãnãtoare. “Bogãþie nemaivãzutã de contraste” Pioneer a realizat. a realizat chiar 18 puncte. Din contrã. ºi crawling dots. de aceea imaginile sale au fost mai plate. IMAGINILE HDTV PERFECTE Conversia progresivã a imaginilor de film a fost stãpânitã cu suveranitate de plasma Pioneer. Prelucrarea semnalului este atât de bine realizatã de celulele de plasmã. Panasonic a strãlucit prin baºi ceva mai puternici ºi voci mai clare. cât ºi trãsãturile fine ale feþelor. DUELUL CAMPIONILOR “Hrãnite”. Imaginile lui Pioneer au fost mai bogate în contraste. Daniel Chira 76 a u d i o . În fine. iar sunetul. la care s-a adaugat ºi un mic dezavantaj. Însã. spre deosebire de multe alte modele de televizoare plate. cu semnal video.

Saturaþie a culorilor: 47. CONCLUZIE Cea mai bunã plasmã testatã vreodatã de cãtre audio-video magazine se numeºte Panasonic TH-42 PV 60 E ºi are preþul de 2. 10 puncte BINE bine mulþumitor bine bine 6 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7 DVI/cu HDCP RCA-AV-in/S-Video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-Video/VGA/DVI (40%) (30%) (20%) (10%) Instrucþiuni de utilizare Instalare DOTARE max. Mod video: cinema Contrast: 22.4 dB 55.3 %. 20 puncte Zgomote perturbatoare MÃS. ambele modele au prezentat uºoare dezorganizãri ale canturilor. ceea ce explicã ºi preþul considerabil mai piperat al modelului. Mod de activare:100 Hz . membrii cârcotaºi ai juriului testãrii nu au putut descoperi nici o slãbiciune. Alimentate cu semnal TV. în general materialele dificile de acest gen fiind perfect redate. 100 puncte FOARTE BINE RAPORT PREÞ/CALITATE excepþional 7 79 BINE FOARTE BINE foarte bine 6 77 Difuzor out/cascã out Photo viewer prin card SD/memory stick/Compaq Flash USB/card PC –/–/– –/– –/–/– –/– CªTIGÃTOR audio-video www. Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie EXCEPÞIONAL excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine 0. Luminozitate: -1. o deficienþã pe care inginerii ar trebui sã o rezolve de urgenþã.audio-video. Cinema: standard Panasonic TH-42 PV 60 E 2300 Euro Pioneer PDP-436 RXE 3300 Euro Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner sat echipare ulterioarã Analog/digital/twin/pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat DVB-C dotare ulterioarã/integrat –/–/–/– –/– –/– –/–/–/– –/– –/– • • • –/– –/–/– • – • –/– –/–/– TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea miºcãrilor Claritate Erori imagine Zgomot imagine max. 20 puncte TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã •/• –/– –/– –/– FUNCÞII 14 Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern •/• •/• •/• •/• •/• • •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• •/• •/• • •/• –/– •/–/– TEST SUNET Redare muzicã/sunet BINE bine bine 15 BINE bine bine bine Comprehensiunea limbajului(40%) foarte bine (40%) (20%) (15%) (5%) (10%) (15%) (15%) (10%) (10%) (10%) max. Panasonic a redat motivele foarte întunecate prin imagini mai clare ºi mai bogate în detalii.2 dB Redare NTSC (3. plãcute ºi foarte armonioase. REZULTATE TESTARE DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Tehnologie Diagonala vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxe L x Î x A Panasonic TH-42 PV 60 E panasonic. imaginile fiind. În cazul modelului Pioneer PDP-436 RXE însã aceste costuri suplimentare nu mai sunt necesare. DE LAB.9 dB 56. AUDIO-VIDEO max.58/4. Saturaþie a culorilor:1.ro RECOMANDARE audio-video Alte caracteristici 04/2006 a u d i o . totuºi.canturile motivelor au tresãrit continuu la Panasonic. La testul HDTV. fanii Home Cinema mai au nevoie de un player DVD cu funcþia De-Interlacer. Amândouã modelele de plasmã au avut imagini ameþitor de clare ºi naturale. plasma Pioneer se descurcã mult mai bine la lumina zilei.300 de euro.3 Watt 320 Watt 274 Watt 18 93 % 7060 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 89 % 55. alegere AV: Film. datoritã performanþelor bune la scanarea progresivã. Prin HDMI. 10 puncte BINE REZ. 40 puncte FOARTE BINE excepþional bine foarte bine foarte bine foarte bine 33 FOARTE BINE excepþional foarte bine foarte bine foarte bine bine 33 Videotext Page catching/teme-meniu –/– •/• (30%) (20%) (20%) (20%) (10%) max.5 %.43) Prelucrare semnal HDTV/HD-ready Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/boxã Dolby Difuzor/demontabil/opþional Rezoluþie relativã tuner Zgomot culoare tuner Consum curent standby Parametrii fabricaþie Parametrii audio-video Zgomot luminozitate tuner (10%) CONEXIUNI Scart/ din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) HDMI 3/2/2 1/–/– –/–/1 2 –/– –/– • •/•/–/– –/• 3/2/2 1/–/– –/–/– 1 –/– –/– • •/•/–/– –/– OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda max.v i d e o m a g a z i n e 77 .9 dB FOARTE BINE excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine mulþumitor 0.com 24 luni Plasma 106 cm 1024 x 768/16:9 102 x 77 x 32 – Pioneer PDP-436 RXE pioneer.com 24 luni Plasma 109 cm 1024 x 768/16:9 108 x 74 x 28 cm – RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Valorile corespund datelor din meniu pentru fiecare model în parte Contrast: 40 % Luminozitate: 40. Pentru obþinerea unor imagini perfecte. Gamma: 3. În plus.2 Watt 253 Watt 250 Watt 17 98 % 6720 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 77 % 54.

Camcorder TEST 4 camcordere DV PANASONIC NV-GS 280 EG PANASONIC NV-GS 300 EG SONY DCR-HC 94 E SONY DCR-HC 96 E 800 EURO 900 EURO 750 EURO 850 EURO 78 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

Cinefilii iubitori de calitate au cel mai mult de câºtigat. care afiºeazã dungi negre pentru modul imagine latã. În plus. în urmã cu numai câþiva ani. noile camcordere DV posedã formatul lat de imagine ºi multe alte funcþii speciale deosebit de atrãgãtoare. mai ales pentru cã determinã ieftinirea modelelor convenþionale de camere video DV. La înregistrãrile în format larg. zonele superioare ºi cele inferioare ale cipurilor rãmân nefolosite. nu existã diferenþe semnificative între înregistrãrile 4:3 ºi cele 16:9. în funcþie de sistemul folosit. modelele newcomer de camcordere ale anului 2006. proporþiile ajungând sã fie din nou armonioase. la preþuri extrem de atrãgãtoare. Campionul acestui cvartet de camcordere va fi stabilit. înainte de începerea filmãrii imaginea este turtitã în plan vertical. imaginea câºtigând astfel în lãþime. Candidatele testãrii au numai vizorul în formatul clasic TV. modelele de top de camcordere DV de la Panasonic ºi Sony costã între 750 ºi 900 de euro.audio-video.Redactat de: Aurora Hoduþ ÎN REGIE PROPRIE Pentru rezultate cât mai spectaculoase. Niciodatã pânã acum nu au existat atât de multe modele de camcordere.ro 04/2006 a u d i o . obiectiv. Astfel. La testare. în funcþie de format. ele nu oferã decât displayuri 4:3. Dar. care folosesc aceastã tehnicã de înregistrare. Se ºtie cã înregistrãrile DV. formatul 4:3 este cea mai bunã alegere. efectul cinemascopic (panoramic) va fi mult www. În formatul lat de imagine. Noile camere video prezintã ºi inovaþii. televizoarele în format 16:9 corecteazã aceastã imagine. cea mai interesantã fiind trecerea la formatul lat de imagine 16:9. ambii producãtori ºi Sony ºi Panasonic sunt reprezentaþi de câte douã modele de acest gen. camcorderul va folosi pentru filmare diferite tipuri de cipuri. La redare. cu cipuri de memorie. se îngrãmãdesc în sezonul 2006. Din punct de vedere calitativ. pentru aparate de asemenea calitate. imaginile cinematografice pot fi savurate aruncând o simplã privire asupra displayului în format 16:9 în timpul filmãrii.v i d e o m a g a z i n e 79 . O HOME MADE HOME-CINEMA Faptul cã tehnologia DV nu este încã depãºitã o demonstreazã. preþuri de neconceput. Dacã filmaþi în interiorul unei catedrale gotice. mai ales. sau hard-disk-uri. Deºi modelele mai vechi de camcordere filmeazã în format 16:9. toate fiind în favoarea clienþilor. Dar dacã vreþi sã înregistraþi peisaje. în urma examinãrii. multitudine de noi modele de camcordere DVD. sunt calitativ superioare celor DVD.

duo-ul profitând din plin de pe urma tehnologiei cu trei cipuri. Înregistrãrile au fost mereu foarte clare ºi detaliate. funcþia privire retrospectivã permite controlul rapid al fotografiilor realizate. spre deosebire de Panasonic. cât ºi duo-ul de la Panasonic. s-a evidenþiat duo-ul de la Sony. formatul 16:9. Calitãþile ºi slãbiciunile camcorderelor în rolul secundar de camere foto digitale pot fi analizate în tabelul com- Mai bine decât pe staþia de docking: legãtura USB ºi DV spre computer se face. colorate natural ºi proaspãt. având tehnologie cu trei cipuri. unghiul vizual a crescut de la 39 la 42 de grade. Sony se bazeazã pe tehnologia cu un cip. de la 38 de grade în modul 4:3. În ciuda acestei deosebiri. în orice situaþie. Deºi culorile ºi claritatea au fost calitative. cu 2016 x 1512 pixeli. 2016 x 1134 pixeli. necesarã pentru controlul sunetului.4 megapixeli. pentru cã. Similar modelelor Sony. 80 a u d i o . Doar la testul lowlight au apãrut deficienþe. chiar ºi în modul foto. Stabilizatorul optic de imagine a corectat eficient imaginile. precum ºi datoritã joystick-ului. În scopul examinãrii claritãþii. La acest capitol. Panasonic a înregistrat sunetele clar ºi curat. ci. în acest format. realizând pe aceastã cale o economie de 100 de euro. de o dotare tehnicã corespunzãtoare. mai ales. de aceea efectul cinemascopic este ceva mai redus. Datoritã meniului bine sistematizat. multe dintre funcþiile manuale pot fi operate cu uºurinþã. Singura deosebire este prezenþa intrãrii digitale la modelul GS 300. Autofocus-ul a funcþionat. Cei care utilizeazã frecvent camcorderul pentru fotografii digitale au nevoie nu numai de valori înalte pentru rezoluþii. Camcorderele pot utiliza. atât în modul foto. cu 2048 x 1512 pixeli. De aceea. sunt identice. valoarea rezoluþiei este aproape identicã. Modelele de la Sony au. iar cele de la Panasonic. fãrã a mai fi nevoie sã se foloseascã drumul ocolit prin modul redare. În acest scop. lipseºte ieºirea pentru cascã audio. livreazã imagini de câte trei milioane de pixeli. cât ºi film.Camcorder NV-GS 280/300 EG PANASONIC delul GS 280. dar cu o rezoluþie ceva mai redusã. cu explicaþii intercalate. utilizatorul poate mãri FOTOGRAFI TALENTAÞI O trãsãturã comunã candidatelor testãrii este capacitatea lor de a realiza fotografii digitale. La Panasonic. la ambele modele a existat un zgomot redus de imagine. Sony a mãrit unghiul vizual. iar prin microfon abia dacã au fost stocate pe bandã zgomote perturbatoare. ceea ce corespunde în ambele cazuri pentru o valoare finalã de 2. la modelul Panasonic. în timp ce Panasonic foloseºte tehnologia cu trei cipuri. închiderea automatã a obiectivului protejeazã lentila. Utilizatorii care nu au nevoie sã transfere din nou pe bandã DV materialele prelucrate pe computer vor fi mulþumiþi de mo- CªTIGÃTOR audio-video GS 300: intrare digitalã Culori foarte naturale Claritate bunã Operare simplã Nu are ieºire pentru cãºti Rezultat audio-video GS 280: Bine (69 puncte) GS 300: Bine (70 puncte) mai pregnant dacã filmaþi în format larg. la 44 de grade în formatul 16:9. + + + + CªTIGÃTOR audio-video Cele douã modele noi de la Panasonic. direct de pe camcorder. La testul audio. absolut sigur ºi cu viteza fulgerului. 2048 x 1152 pixeli. Din pãcate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . iar prezenþa unei intrãri externe pentru microfon mãreºte valoarea de utilizare a aparatului. atât Sony. iar la cadrele în miºcare au apãrut artefacte. parativ alãturat.

Mufele USB ºi DV existã numai în partea externã fixã. Stratul special de acoperire al displayului este foarte practic. camcorderul face trei fotografii. Panasonic permite introducerea manualã a parametrilor pentru timpii de obturare. Ambele camcordere stau bine în mânã datoritã lãþimii lor corespunzãtoare. la înregistrare. chiar dacã viteza de zoom este ceva mai micã. în timp ce Sony face acest lucru la rezoluþia maximã. uºureazã schimbarea casetei.ro 04/2006 a u d i o . cât ºi la fotografiere. TRUCURI INTELIGENTE Utilizatorii lui Sony pot marca cu degetul o zonã pe touchscreen. deoarece datoritã lui ecranul poate fi urmãrit cu uºurinþã. Zgomotele de imagine au fost reduse. Sony permite filmãri accelerate (undercranking). Seriile de fotografii sunt realizate de Panasonic la o rezoluþie de numai 640 x 480 pixeli. dar la fel de bine ca ºi cel optic al lui Panasonic. culorile ºi claritatea imaginilor modelelor Sony nu au atins nive- SONY lul de calitate al celor de la Panasonic.DCR-HC 94/96 E Modelele de la Sony se deosebesc numai la partea de conexiuni. Suplimentar. fiecare cu altã valoare de expunere la luminã. chiar ºi la luminã solarã puternicã. poate împiedica colorarea ochilor în roºu. Cineaºtii. oferind astfel posibilitatea de a digitaliza vechile “comori” video analog. Astfel cresc ºansele ca una dintre cele trei fotografii sã aibã. luminozitatea optimã. extrem de clarã. DCR-HC 96 are. oferitã atât de aparatele Sony. spre deosebire de Panasonic. dar operarea touchscreen-ului are nevoie de antrenament. www. care. este deosebit de atractivã pentru fotografierea sau filmarea animalelor în miºcare. se vor bucura de posibilitatea de a efectua înregistrãri individuale. ambele camcordere atrag prin câteva funcþii speciale. iubitori de efecte speciale. chiar ºi Mai bine decât în jos: deviceul. o funcþie practicã în cazul fotogra- fierii evenimentelor sportive. Rezultatele testãrii audio au fost bune. precum funcþia-zebra.audio-video. care va apãrea. la dimensiuni mari. Toate cele patru modele au câte un bliþ. Intercalarea cadrelor auxiliare ajutã orientarea în plan orizontal. Microfoanele externe nu au o intrare separatã. În schimb. + + + + - HC 96: intrare analog/digital Funcþii speciale practice Mod foto confortabil Zgomot imagine redus Nu are intrare pentru microfon Rezultat audio-video HC 94: Bine (66 puncte) HC 96: Bine (67 puncte) imaginile. În rest. Funcþiile modului film pot fi ºi ele folosite pentru fotografiere. Stabilizatorul electronic de imagine funcþioneazã numai în modul film. atât la filmare. ambele modele au avut sunete ceva mai surde. suplimentar. ele pot fi conectate numai prin papucul inteligent pentru accesorii. cu siguranþã. cât ºi cele de la Panasonic. o intrare digitalã ºi una analog. datoritã funcþiei preiluminare.v i d e o m a g a z i n e 81 . Cu ajutorul acesteia poate fi luatã în vizor. Seriile de expunere pot fi realizate numai de Sony. mai ales la folosirea camcorderului fixat pe stativ. cu deschidere în sus. La testul video. la o distanþã de 0. Funcþia Tele-Makro. de fapt maxim 3 fotografii. care marcheazã pe display pãrþile din imagine supraexpuse la luminã. La fiecare apãsare asupra declanºatorului. dar. pe bandã sau pe card de memorie.5 secunde una de alta. cu funcþie interval. mai ales la lowlight. o insectã minusculã.

imaginile fixe sunt mai bune.1/2000 s 34 •/• • – 10 sec. 1/50 – 1/8000 Sec.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. dar culorilor le lipseºte ceva din contrast ºi prospeþime. Programe AE Tasta contraluminã/diafragmã manualã Corecþie de alb: hold/fix/manual Timp manual obturator Focus manual Cãutare înreg.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Sony DCR-HC 94 E sony./retrospectivã înreg.7 x 7.5 – DATE Tip sistem/tip memorie Greutate cu acumulator+casetã Dimensiuni (L x Î x A) Obiectiv superangular maxim Factor zoom optic Filet filtru Dimensiuni cip (diagonala) Rezoluþie chip (brut) Stabilizator imagine Vizor Rezoluþie vizor Dimensiuni display (diagonala) Rezoluþie display Timp de funcþionare maxim SP/LP FUNCÞII VIDEO SONY La modelele Sony. existã totuºi deosebiri între ele. per manetã per manetã –/• –/• –/• –/• – – – – –/• –/• • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• –/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. Înregistrare format lat: cinema/full Înregistrare infraroºu Lampã video montatã Funcþii video-mail/streaming 5 5 •/• •/• –/•/• –/•/• 1/50 – 1/8000 Sec.5 – Sony DCR-HC 96 E sony.7inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• •/• •/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2.Camcorder Modul foto Deºi ambele camcordere realizeazã fotografii de aproximativ 3 Megapixeli.7 x 7. focus punct ºi mãsurare punct FUNCÞII AUDIO Sonorizare ulterioarã Modulare manualã sunet Microfon zoom Filtru vânt demontabil FOTOGRAFIE Timp manual obturator Niveluri diafragmã Blitz/reglabil Preblitz Luminã auxiliarã AF Declanºator automat Funcþie de presiune Retrospectivã fotografii Poate fi ºtearsã direct/ mãritã Interval fotografie Scene automatic Serie expunere Serie fotografii Bandã pe card FUNCÞII FOTO Device card Rezoluþie foto maximã Software foto PC/MAC Blitz /putere blitz reglabilã CONEXIUNI Intrare/ieºire digitalã Intrare/ieºire analog Mufã microfon/cascã Papuc accesorii simplu/inteligent Interfaþã USB ACCESORII LIVRATE Încãrcãtor acumulator de valoare Telecomandã Cablu FBAS/adaptor scart Cablu S-Video/ cablu FireWire Cablu USB Software editare REDARE Afiºare index Zoom redare Slideshow Funcþii speciale Card memorie 82 a u d i o . dar zgomotul de imagine este destul de semnificativ.6 LE Sweet Movie Life – FUNCÞII FOTO Producãtor Model Panasonic NV-GS 280/300 1/25 .7 inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• –/• –/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1. Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Panasonic NV-GS 280 EG panasonic. PictBridge • •/• • 5 • • • • • • Tele Macro.6 LE Sweet Movie Life – • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• •/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. PictBridge – –/– – 5 – numai VGA • • – • Tele Macro. Foarte larg: în modul 16:9 Sony oferã un randament mai bun al obiectivului superangular.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8. mulþumitã elasticei puneri în concordaþã.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7. Spre înãlþimi: în modul 4:3 Panasonic foloseºte considerabil mai mulþi pixeli decât în formatul 16:9. culori mai puternice ºi mai multe detalii.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2. nuanþe piele Sony DCR-HC 94/96 E – 24 •/• • – 10 sec. faþã de modelele Panasonic DOTARE PANASONIC Duo-ul de la Panasonic are.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Panasonic NV-GS 300 EG panasonic. la fel ca ºi la modul film.

avantajos plasat.8 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine 72 % mulþumitor182 .8 % 55.2 dB 45.2 dB 45.1 % 76. DE LABORATOR Redare culoare Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare camerã Rezoluþie Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare înregistrare Caracteristica de frecvenþã microfon Domeniul de transmisie Evaluare sunet Timp maxim înregistrare display/vizor FOARTE BINE 1350 Lux 72.7 % 54.4 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional bine suficient mulþumitor bine/foarte bine 62 % 224 . un avantaj pentru imaginile portret.2 % bine FOARTE BINE 1350 Lux 65. drept aparat de filmat ºi camerã digitalã.7 dB 49.7 dB 51.v i d e o m a g a z i n e 83 .0 MHz 76.6 % bine 5.6 % 52.9 % 53.9 dB 50. ªi mai trebuie spus ceva înainte de concluzie.4 % 67.4 % 55.0 % 40. 107/128 Min.6 % 55.0 MHz 75.0 % 34.7 dB 36.7 dB excepþional excepþional foarte bine mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine suficient bine 68 % 170 .7 % 52.4 % mulþ. FOARTE BINE 1350 Lux 64.1 % bine 5. pot fi reglate aproape toate funcþiile folosind degetul mare.2 dB excepþional excepþional excepþional mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine bine 70 % mulþumitor159 .5 % 4.1 dB 5.8 % 25. OPERARE Ergonomie Ghidare utilizator Elemente de operare Meniu Telecomanda Instrucþiuni de utilizare BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 DOTARE REZ.3 % bine 49.5 dB 42. Cei interesaþi.9 MHz 75.1 dB 4.15200 100 Lux 46. de filmare sunt sfãtuiþi sã achiziþioneze unul dintre modelele companiei Panasonic. înainte de orice. În ceea ce priveºte dotarea.de la distanþe considerabile.8 % 51.6 % 23 20 Lux 53.2 % 8.4 dB 35.12300 bine/foarte bine 100 Lux 63.0 % 53. con- centrându-se asupra unui sistem simplu de operare. Modelul produs de Panasonic permite.3 % 2.7 dB 41.9 dB 33.4 dB 23 20 Lux 53.8 % 52.0 % 3.4 % 33.6 dB 33.7 dB 53. Denivelãrile pielii pot fi astfel bine caºerate.0 % 75.1 dB foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine 117/133 Min.4 % 52. aureolarea special pentru nuanþele pielii.0 % 53.7 % 67.4 dB 53. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE Bine 8 70 MULÞUMITOR BINE foarte bine 6 69 MULÞUMITOR BINE bine 8 67 MULÞUMITOR BINE bine 6 66 www. REZULTATE TEST Producãtor Model Preþ Panasonic NV-GS 300 EG 900 euro Panasonic NV-GS 280 EG 800 euro Sony DCR-HC 96 E 850 euro Sony DCR-HC 94 E 750 euro TEST IMAGINE Claritate Redare culoare Contrast Erori imagine/zgomot imagine Autofocus Stabilizator Lowlight FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 TEST SUNET Sunet limbaj/muzicã Efect stereo Zgomote proprii/zgomote BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/bine bine bine/bine 10 BINE bine/bine bine bine/bine 10 MÃS.9 % mulþ.5 dB 51. FOARTE BINE 1350 Lux 72.9 % 76.0 dB 45.7 dB 49.6 % 66.1 dB 41.9 dB 48.0 % 40. CONCLUZIE În scopul utilizãrii duble a camcorderului.2 % 32.7 % 76.8 % 53.7 dB 43. în plus.0 % 27.5 % 22 20 Lux 55.5 dB 42.9 % 75.3 % 52.1 % 27. compania Panasonic a renunþat la funcþiile speciale.0 MHz 75. dupã o scurtã perioadã de antrenament.audio-video.1 % 50.1 dB 22 20 Lux 51. mulþumitor/bine 95/110 Min.0 dB 43.9 dB 51.15200 bine/foarte bine 100 Lux 49.6 dB 44. modelele lansate de Sony sunt cea mai bunã alegere.10700 100 Lux 63. 117/133 Min.9 % 52. Cu ajutorul mini-joystick-ului.ro 04/2006 a u d i o .

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase.Home Cinema GATA DE SPECTACOL! Patru modele noi de receivere AV de mare putere. oare. Sunt. superioare concurenþei? 84 a u d i o . ies la rampã.

de câþiva ani.Redactat de: Daniel Chira e piaþa receiverelor AV se duce. Astfel. iar numãrul de modele noi. este în continuã creºtere. evident. sunete nedistorsionate la o valoare a amplitudinii de 105 dB. Însã. Preþurile se aflã mereu pe o pantã descendentã accentuatã. la pasajele cele mai zgomotoase.000 de euro. sã atingã nivelul optim de putere în colaborarea cu setul de incinte acustice B&W. care odinioarã aveau preþuri în jurul a 1. începând de la 400 de euro poþi achiziþiona modele de receivere AV dotate cu Pro Logic IIx. relativ ieftine. pe canal. meniu ºi conexiuni pentru componente. Însã redarea cât mai naturalã a muzicii are TEST 4 RECEIVERE AV DENON AVR-1706 HARMAN/KARDON AVR 135 MARANTZ SR 4600 YAMAHA RX-V 559 350 EURO 400 EURO 400 EURO 400 EURO www. Câºtigãtor al acestei competiþii acerbe este. cu funcþii cuprinzãtoare. boxe de referinþã audio-video? Sistemele Home Cinema pretind.v i d e o m a g a z i n e 85 . calitãþile sonore ale celor patru modele de receivere AV.ro 04/2006 a u d i o . intervine o nouã problemã: o dotare atât de încãrcatã în partea frontalã nu va avea repercusiuni negative asupra calitãþii sunetului? Un motiv în plus pentru audio-video de a examina minuþios. ceea ce înseamnã pentru receivere sarcina dificilã de a ridica nivelului puterii. deºi oferã aceeaºi calitate. o luptã îndârjitã pentru supremaþie.audio-video. pentru scurte perioade de timp. costã acum mult mai puþin. la testare. la valori de ordinul sutelor de waþi. Receivere AV. E oare posibil ca aceste receivere AV. utilizatorul. P LA MARE CÃUTARE La testare s-a acordat o atenþie deosebitã ºi problematicii puterii dezvoltate de aceste modele.

poziþia fazei boxelor. în hit- ul Eagles “Hotel California”. preia operaþia de decoding. care oferã putere bornelor boxelor. cât ºi la concertele live. Pasajele cu frecvenþe deosebit de joase au creat dificultãþi receiverului. de mare putere. aparatul nu s-a deconectat nici la valoarea înaltã de 100 dB. Poarta dock: mufa multipin pentru interfaþa iPod preia datele audio ºi transmite impulsuri de comandã. sunetelor. iar poziþia de fazare la ieºirea subwoofer-ului poate fi. atunci când. de a pregãti imaginile recepþionate pentru ieºirile HDTV pentru componente. sunetele tobelor conga din “Hotel California” au fost ceva mai moi ºi insuficient spaþializate. Denon AVR-1706 posedã ºapte outputuri cu tranzistoare individuale. Modelul dispune de o caracteristicã atrãgãtoare pentru posesorii de Apple-iPod. reprezintã o altã caracteristicã interesantã a acestui model.Home Cinema RX-V 559 YAMAHA Modelul Yamaha RX-V 559 pare a fi foarte bine echipat. a fost extrem de sensibil în redarea detaliilor sonore ºi la spaþializarea Santinela audio: microfonul de mãsurã Audio Tehnica transmite semnalul preluat de la boxe spre receiver. semnalul audio în funcþie de timpul de prelucrare al displayului. inclusiv microfon de mãsurã. Frecvenþa de tãiere a filtrului subwoofer-ului poate fi ajustatã pânã la valori foarte mici. Dar odatã cu ajustarea impedanþei boxelor. comparativ cu modelul Yamaha. Yamaha s-a detaºat de contracandidaþii sãi prin sunete extrem de puternice. dar modelul s-a impus printr-o redare sonorã cultã ºi suveranã. În plus. De pildã. o tehnologie pretenþioasã. În plus. în interiorul carcasei sale cu forme elegante. Auto Setup regleazã nu numai distanþa ºi volumul difuzoarelor. via mufele composite ºi SVideo. aparatul. s-a deconectat. iar prin telecomandã se poate naviga prin meniul afiºat pe displayul lui Yamaha. Playerul mobil MP3 poate fi “parcat” în adaptorul YDS-10 (accesoriu opþional). campionul testãrii a reacþionat mult mai echilibrat. + Dispozitiv AV-Sync + Dispozitiv calibrare boxe + Sunet neutru + ªapte outputuri .Nu are ieºire digitalã Rezultat audio-video Bine (62 puncte) 86 a u d i o . prin funcþia AV-Sync. în timp ce un procesor de semnal “Sharc”. astfel încât calitãþile sale tonale au plãcut la fel de mult atât la scenele turbulente din filme. Deºi are “numai” ºase outputuri. La testul audio. Convertoarele digital/analog. În plus. care are rolul. au bubuit tobele conga. modificatã. foarte clar conturate ºi naturale. Yamaha temporizeazã. La frecvenþele joase sunetele nu au fost atât de puternice ºi de bine conturate ca ºi cele ale contracandidatului sãu Yamaha. care lucreazã cu frecvenþa de eºantionare deosebit de razantã de 192 KHz. la volum mare. înlesnind setup-ul subwoofer-ului. atrage atenþia printr-un converter videoup. Deºi. aparatul produs de Denon a convins prin sunete neutre ºi naturale. de asemenea. + + + + + Sunet puternic ºi bine conturat Convertor video-up Comutator de fazã subwoofer Meniu bine structurat Setat pentru modul iPod Rezultat audio-video Bine (68 puncte) AVR-1706 DENON Cel mai ieftin model din actualul test ascunde. Denon este singurul din test care posedã un dispozitiv de calibrare automatã a boxelor. modelul a demonstrat cã poate sã rãsune puternic.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . via meniu. La nevoie. La testul audio. ci examineazã.

modelul a rãsfãþat totuºi auzul la testare prin nuanþe bogate în detalii pentru frecvenþele medii. + + + + Management flexibil baºi Meniu Display informativ Intrãri digital frontale Telecomandã dificil de stãpânit Rezultat audio-video MULÞUMITOR (61 puncte) 04/2006 a u d i o . dar totuºi fãrã nici o slãbiciune evidentã. mai întâi. este informativ ºi perfect lizibil. cele trei valori de frecvenþã cut-off aflate la dispoziþie fiind supãrãtor de puþine. Cele ºapte outputuri. caracteristici prea des întâlnite. extrem de simplu ºi de bine realizat. Ceea ce lasã de dorit este numãrul restrâns de frecvenþe de tãiere pentru ieºirea subwoofer-ului. Sistemul de navigaþie: cu ajutorul tastelor cursorului. efectul sonor a fost totuºi demn de luat în seamã. Dar pentru efectuarea acestei operaþii este nevoie. Sistemul de operare. redarea sonorã a fost aerisitã. Deºi valorile mãsurate pentru puterea de ieºire au Rezultat audio-video Bine (62 puncte) AVR 135 HARMAN/KARDON Displayul tip panoramã. Totuºi. funcþia ProLogic IIx. Marantz a fost mai moale decât Yamaha. Într-adevãr. Marantz poate fi setat ºi fãrã telecomandã. modelul a avut un comportament echilibrat. reuºind sã obþinã sunete nedistorsionate la un volum mare. mai ales. Cu sunete ceva mai moi decât cele ale lui Denon ºi mai neclare decât cele ale lui Yamaha. Spaþializarea sunetelor s-a concentrat. luând în considerare preþul modest de 400 de euro. la valori ale amplitudinii de peste 100 dB. nu sunt.SR 4600 MARANTZ Receiverul Marantz valoreazã mult mai mult decât s-ar crede.audio-video. La modul Hi-Fi stereo a rãsunat ceva mai apatic. De pildã: managementul separat pe canale pentru baºi. fãrã a diminua totuºi panoramarea sunetului. receiverul a reuºit sã atingã nivelul corespunzãtor de putere fãrã a eºua. nici prea dur.ro . precum ºi partea de recepþie echipatã cu posibilitatea de a introduce direct valoarea frecvenþei pentru un emiþãtor anume. care permite frecvenþe difeFace luminã: displayul pe douã rânduri al lui Harman informeazã despre absolut orice. sã descoperi minuscula tastã de pe telecomanda insuficient sistematizatã. pe douã rânduri. prilej cu care pot fi ajustate câteva funcþii. iar baºii nu au fost atât de hotãrâþi. modalitatea sa dinamicã de redare a sunetelor a fost remarcabilã.v i d e o m a g a z i n e 87 www. la acest preþ. La testul audio. + + + + Finisare excepþionalã Operare simplã Sunet bun Ieºire preamplificator Putere de ieºire redusã Chiar dacã la volum mare. în centrul spaþiului de audiþie. Totuºi modelul compenseazã prin limita de volum: din putere nu i-a lipsit nimic. permite efectuarea setup-ului chiar ºi în lipsa meniului afiºat pe ecran. La sunetul multicanal. bogatã în detalii ºi mai spectaculoasã. rite de tãiere de la boxele frontale ºi centru spre subwoofer. nici prea moale. finisarea calitativã a modelului corespunde nivelului tehnic înalt ºi dotãrii cuprinzãtoare. sunetele nu au fost redate în maniera directã a modelului produs de Ya- maha. situate în partea frontalã. fost mici. Modelul poate fi confortabil setat prin meniul afiºat pe ecran. iar.

Home Cinema

FRECVENÞA DE TÃIERE
Este acea frecvenþã la care are loc distribuþia spectrului sonor între subwoofer ºi sateliþi. Frecvenþa trebuie sã fie foarte fin ajustatã, pentru o repartizare optimã între woofer ºi sateliþi.

DOTARE
Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Yamaha RX-V 559 yamaha.com 400 euro 2 ani 44 x 18 x 40 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 13 •/– •/– • 160 ms in 1-msSteps Frecvenþã graniþã woofer comutabilã Dispozitiv calibrare automatã 40/60/80/90/100/ 110/120/160/200 – UKW/MW 40 – •/•/• •/– –/•/– • • Denon AVR-1706 denon.com 350 euro 2 ani 44 x 15 x 42 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 6 •/– –/– • 200 ms in 1-msSteps 40/60/80/100/12 0/150/200/250 • UKW/MW 56 – •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– – UKW/MW 50 • •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– 80/100/120 40/60/80/100/120/ 200 – UKW/MW 30 – •/•/• •/– –/•/• • – –/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– Marantz SR 4600 marantz.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/•/• •/• –/– 1 •/– –/– • – Harman/Kardon AVR 135 harmankardon.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/–/• •/– –/– 4 •/– •/– • –

DECODER SURROUND
Dolby Digital/Dolby Digital 6.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete ProLogic II/IIx/reglabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Programe sunet DSP Boxe surround 2 canale/Dolby Virtual Cascã surround/Dolby Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil

FRECVENÞA DE EªANTIONARE (SAMPLING)
Encodarea semnalului analog în semnal digital presupune mãsurarea valorii amplitudinii semnalului la intervale regulate. Frecvenþa de sampling reprezintã numãrul de eºantionãri asupra semnalului analog pe secundã. Pentru a evita erorile, frecvenþa de eºantionare trebuie sã fie dublã faþã de frecvenþa maximã a semnalului audio.

PARTE RECEPÞIE RADIO

Informaþii practice

Domeniu de frecvenþe Memorare staþii Valori directe frecvenþã RDS/PTV/radiotext

Power play
Cu un truc, Yamaha pãstreazã controlul chiar ºi la volum mare.

TELECOMANDA/CONTROL
Control sistem/bidirecþional Programabilã/cod producãtor/macro On-Screen-Display (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger

FUNCÞII VIDEO
Convert. comp.-S-Video/YUV/analog HDMI •/•/– De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil –/–/– Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu prin YUV/HDMI –/–/– –/– •/–

CONEXIUNI AV
Videorecorder RCA/S-video/scart 1/1/– 3/2/3/– 1/1/1/– •/– 1 2 •/– •/–/– 3/1/– –/–/–/– 1/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• • interfaþã iPod 1/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 1 2 –/– •/–/– 2/2/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – 2/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 2 1 –/– –/–/• 2/2/– –/–/–/– 1/1/–/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/–/• •/•/– – Re-EQ (coborâre înalte conectabil) 1/1/– 3/3/2/– 1/1/1/– –/– 1 1 –/– –/–/• 3/3/– –/–/–/– 1/1/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/–/• •/–/• – Sursã nivel înalt (set-top-box, DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi-room/video

Ascuns: în paginile de service ale meniului, Yamaha poate fi reglat pentru valori joase ale impedanþelor boxelor.

Yamaha a rãsunat la testare puternic, chiar ºi la valoarea de vârf de 106 dB. Dar atunci când, la acest volum, s-au adãugat impulsuri de baºi, aparatul s-a deconectat automat, din cauza boxei principale, care, în domeniul de frecvenþe dintre 100 ºi 160 Hz, a ajuns la o valoare apropiatã de 3 ohmi pentru impedanþã, ceea ce corespunde unui consum mare de energie. Pentru a evita o asemenea situaþie, vã recomandãm urmãtoarea procedurã. În timp ce þineþi apãsatã tasta “Straight”, acþionaþi asupra comutatorului de reþea, iar apoi prin “Straight” treceþi aparatul de la 8 la 6 ohmi ºi deconectaþi-l. Dupã aceastã operaþie, modelul RX-V 559 nu va mai avea sunete atât de clare la volum mare, dar cel puþin nu se va mai deconecta.

CONEXIUNI AUDIO
Recorder (bandã, minidisc) Sursã nivel înalt (CD, tuner) Phono (MM, MC) Intrare 5.1/6.1/7.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale optic/coaxial Ieºiri nivel înalt L/R/C/Sub Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Zona 2 Alte caracteristici

88

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

nevoie, pe lângã putere, ºi de simþ pentru detalii, calitate examinatã, în cazul celor patru candidate, la testul stereo. Modul în care s-au descurcat la testare receiverele AV, pe larg în tabelele, care însoþesc articolul.

CONCLUZIE
Provocarea lansatã de întrebarea retoricã: “Au nevoie sistemele Home Cinema de receivere AV?” a fost luatã în serios de toate cele patru modele testate. Dotarea corespunzãtoare, sunetul frumos, valorile adecvate ale puterii, finisarea calitativã ºi sistemele de operare simple sunt punctele forte ale acestor receivere. Ceea ce ar fi de reproºat este absenþa funcþiilor video din dotare. Deºi fiecare candidat atrage prin calitãþi proprii, totuºi, trãgând linia, Yamaha a adunat cele mai multe puncte, reuºind sã devinã campionul testãrii noastre.

REZULTATE TESTARE

Producãtor Model Preþ

Yamaha RX-V 559 400 euro
max. 50 puncte

Denon AVR-1706 350 euro

Marantz SR 4600 400 euro

Harman/Kardon AVR 135 400 euro

TEST SUNET
Hi-Fi PreoLogic-Surround Digital-Surround

FOARTE BINE
bine foarte bine foarte bine

37

BINE
bine bine bine

36

BINE
bine bine bine

35

BINE
bine bine bine

35

(40%) (20%) (40%)
max. 10 puncte

MÃS. DE LABORATOR
Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi

BINE
excepþional 90 dB 84 dB

7

MULÞUMITOR
bine 80 dB 78 dB foarte bine/bine 144/97 Watt 80/67 Watt mulþumitor 0,6 Watt

5

MULÞUMITOR
foarte bine 83 dB 81 dB foarte bine/mulþumitor 104/98 Watt 60/43 Watt mulþumitor 1,6 Watt

5

BINE
foarte bine 83 dB 82 dB bine/bine 104/71 Watt 92/66 Watt mulþumitor 2,5 Watt

6

(40%)

Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus stereo Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã (30%) Consum energie standby (30%)

foarte bine/bine 175/125 Watt 79/43 Watt bine 1,0 Watt

OPERARE
Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare

max. 20 puncte

BINE
bine bine bine bine

14

BINE
bine bine bine – mulþumitor bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor bine bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor mulþumitor bine

13

(40%) (30%) (20%) (10%)
max. 10 puncte max. 10 puncte max. 100 puncte

FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. AUDIO-VIDEO
RAPORT PREÞ/CALITATE

MULÞUMITOR BINE BINE
excepþional

3 7 68

DEFECTUOS BINE BINE
foarte bine

1 6 62

SUFICIENT BINE BINE
foarte bine

2 6 62

DEFECTUOS BINE MULÞUMITOR
foarte bine

1 6 61

CªTIGÃTOR audio-video www.audio-video.ro 04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 89

Home Cinema

VIA HDMI
De acum oferta este completã: playere DVD la preþuri avantajoase pot transfera digital semnalul, via HDMI. Va aduce acest lucru îmbunãtãþiri faþã de lumea analogicã Scart?

90

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

Redactat de: Sebastian Kovacs

TEST
5 playere DVD cu HDMI FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H PHILIPS DVP 5900 SONY DVP-NS 92 V THOMSON DTH 255 E 180 EURO 180 EURO 200 EURO 300 EURO 150 EURO

remurile în care cinematograful nu putea fi conceput fãrã uriaºele role de celuloid sunt de mult apuse. Între timp, mulþi regizori celebri, precum George Lucas, creatorul lui “Star-Wars”, folosesc doar echipament digital: camere digitale pentru filmare, iar pentru efecte speciale ºi prelucrare ulterioarã, cele mai performante computere în materie de graficã. În plus, proiectoarele lucreazã tot mai des în modul digital, iar colecþionarii de filme nu mai au nici un interes faþã de banda video analog, odatã cu victoria tehnologicã a DVD-urilor.

V

HDMI LA 150 EURO
Concepþia conform cãreia cele mai multe playerele DVD transferã analogic imaginile spre display este, de acum, anacronicã. Interfaþa digitalã a la DVI sau HDMI, prezentã, pânã de curând, doar în dotarea tehnicã a playerelor ºi recorderelor DVD de top, este exact ceea ce lipsea pentru a transforma întregul sistem într-unul digital. Samsung ºi Toshiba, prin modele proprii de numai 200 euro, au fost iniþiatorii modei playerelor DVD ieftine cu interfaþã HDMI. Exemplul lor a fost urmat, între timp, ºi de alþi producãtori, unii dintre ei reuºind sã realizeze playere digitale, cu preþuri sub 200 euro. Astfel, cel mai ieftin candidat din actualul test, Thomson DTH 255 E, costã numai 150 euro. Sony este reprezentat în test de modelul DVP-NS 92 (300 euro), un player DVD/ SACD, care, pe lângã imagini excepþionale, livreazã ºi sunet calitativ. Celelalte playere testate de la LG, Funai ºi Philips au preþuri situate în jurul a 200 euro.

DIGITAL, ADICÃ PERFECT?
Dotarea playerelor DVD, la preþuri avantajoase, cu interfaþã HDMI este a doua caracteristicã tehnicã obligatorie, dupã introducerea, începând cu anul 2003, a modului PALprogressive. Cu toate cã “digital” nu înseamnã neapãrat “optim”, legãtura HDMI oferã acum cele mai bune premise pentru transferul perfect al semnalului spre display sau proiector. Rezultatul depinde, în mod hotãrâtor, de calitatea semnalul trimis de player spre ieºirea digitalã. Toate playerele DVD testate au redat, pe HDMI, un semnal PAL progresiv (576p), sau o imagine înalt scalatã HD, cu valori de 720p sau 1080i. Dacã playerul “cârpãceºte” conversia progresivã sau sca-

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

91

imaginile au fost bune. mai ales în cadrul structu- Plug-in: Thomson este singurul player din actualul test care citeºte carduri de memorie de formate diferite. dure. de fenomenul de licãrire a liniilor. calea digitalã este cea mai bunã alegere. Interfaþa poate prelucra ºi înregistrãri HDTV. Setup-ul boxelor pentru ieºirea 5. s-a mai descoperit ceva. datoritã meniului bine sistematizat. Claritatea imaginilor. cu zgomot de pixelare redus. Pe de altã parte. dar. mai ales þinând cont de tendinþa tot mai clarã de micºorare a preþurilor acestor tipuri de aparate. cât ºi în modul analogic stereo. însã. De-Interlacer-ul producând în loc de imagini clare. Din punct de vedere sonor. în funcþie de redarea de pe DVD sau SACD. atunci rezultatul de pe display va fi. SONY DVP-NS 92 V PHILIPS DVP 5900 IMAGINI VIA HDMI Din fericire. ori dacã a fost “citit” de pe un film. apoi toate cele pare. + + + Imagini armonioase. în special la redarea de pe CD. Philips a plãcut atât pe calea conexiunii digitale. numãrul lor este corespunzãtor. modelul a rãsunat. culorile au fost echilibrate. La testul video. cel puþin. HDMI “High Definition Multimedia Interface” este o interfaþã care poate sã transmitã semnale digitale audio ºi video. telecomanda playerului are multe dintre taste identic proporþionate. nu poate însã justifica preþul destul de ridicat. în format JPEG. PROGRESSIVE-AUTOMATIC Playerele cu scanare progresivã trebuie sã converteascã rândurile imaginii pentru redarea progresivã. PROGRESSIVE Emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale livreazã televizoarelor imagini pe rânduri: prima datã toate liniile impare. Pentru aceasta. au existat probleme la redarea culorilor.1 se realizeazã diferit. nu a fost optimã. echilibrate Meniu bine sistematizat Sunet dinamic. playerul Philips s-a evidenþiat ca fiind cel mai mare consumator de energie în standby. astfel încât. practic. ceva mai aspru. playerul Sony se deosebeºte clar faþã de concurenþã. + + Convertire progresivã bunã Sunet echilibrat Coloraþie uºoarã în verde prin RGB-scart Slãbiciuni la claritate Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) Bine (70 puncte) 92 a u d i o . Funcþiile automate aleg modul potrivit. mai ales prin ieºirile digitale. Pe calea analogicã. imaginile playerului Sony au pierdut din calitate. Sony a reuºit sã obþinã cele mai bune valori datoritã sunetelor dinamice ºi puternice. via scart în calitate RGB. dacã materialul a fost înregistrat în modul interlaced de o camerã video sau TV. licãriri ale liniilor ºi imagini dezorganizate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . aproape toate playerele din testul actual au reuºit sã realizeze aceste operaþii foarte bine.Home Cinema larea. via Scart-RGB. Imaginile progresive au fost lipsite. claritatea ºi redarea detaliilor au avut de suferit. Playerul Philips a funcþionat la capacitate maximã numai prin conexiunea HDMI. însã. iar redarea fotografiilor digitale. nu mai apare fenomenul de licãrire a rândurilor. Doar la scenele întunecate. Deºi. Sunetele au fost dinamice ºi bine spaþializate. În funcþie de aceasta playerul funcþioneazã în modul film sau modul video. Sony a realizat modelul DVP-NS 92 în douã variante de culoare: negru ºi argintiu. iar funcþia progressive mai bine realizatã. livrând imagini de film echilibrate. în cazul ideal. Din pãcate. Designul. La mãsurãtorile de laborator. cât ºi pentru ºi imagine. Cu toate acestea. Operarea aparatului se realizeazã uºor. însã. în funcþie de materialul de ieºire de pe DVD. de altfel elegant ºi sofisticat. deoarece în comerþ aparatul va putea fi achiziþionat la un preþ mai mic cu cel puþin 50 de euro. fãrã a fi. adâncimea corespunzãtoare ºi valorile reduse pentru zgomotul de imagine au fost principalii factori care au influenþat pozitiv calitatea imaginilor. playerul DVD demonstrând o uºoarã tendinþã spre colorarea în verde. unul modest. Claritatea echilibratã. cu siguranþã. puternic T e l ec o m a n d ã i n s u f i c i e n t s i s t e m a t i z a t ã Iubitorii modelelor mãrcii Philips pot alege liniºtiþi acest player DVD. Via ieºirea pe componente. La testul audio. La unele dintre modele funcþia progressive-automatic a fost relativ repede depãºitã. Operaþia de setup este înlesnitã prin indicaþii clare ºi numeroase posibilitãþi de ajustare atât pentru sunet. De-Interlacer-ul scaneazã liniile una dupã alta (progressiv). partea lor electronicã trebuie sã ºtie. prin telecomandã. la fel ca ºi pe HDMI. slãbiciune constatatã ºi prin conexiunea YUV sau HDMI. playerul a livrat cele mai armonioase imagini din test. deoarece imaginile au mai multã adâncime. se realizeazã la calitate bunã ºi pe toatã suprafaþa displayului. iar prin conexiunea digitalã redarea a fost o idee mai plasticã decât pe calea analogicã. În plus. Sistemul de operare se evidenþiazã printr-un meniu stilat ºi bine sistematizat. decât cel prezentat pe lista noastrã.

bogate în contraste ºi frumos desenate. Claritatea ºi valorile pentru zgomot. La o primã impresie. ieºite din comun. Redarea de pe DVD-uri mai puþin calitative a fost lipsitã de bogãþia de detalii.Lipsuri în redarea detaliilor + + - Imagini corespunzãtoare via RGB Cititor card memorie Scanare progresivã cu slãbiciun i Instrucþiuni de utilizare ilizibile Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (69 puncte) www. La testul video. fiind singurul model care a primit calificativul “foarte bine”. Telecomanda trezeºte mai puþin entuziasm din cauza tastelor mici ºi a separãrii lor neclare. Motive? Pe de o parte. Funcþia progressive-automatic a fost rapid depãºitã. Sistemul de operare este bine realizat. au fost calitative. Via HDMI. când au apãrut licãriri ale rândurilor. care trezeºte suspiciuni în privinþa calitãþii. alãturi de Sony. via HDMI. dezorganizate. Prin ieºirile analogice sunetele au fost câteodatã. iar nuanþele pielii minim colorate în verde închis. Thomson a obþinut valori destul de bune. iar conversia progresivã bine realizatã. Cu toate acestea. Crucea cursorului necesitã o perioadã lungã de antrenament. Thomson pare a fi o adevãratã afacere. Din punct de vedere sonor. de aceea conþinutul este foarte dificil de citit. ceva mai “obosite”. playerul DVD plat LG oferã o funcþie specialã. Din punct de vedere sonor. Faþã de contracandidaþii sãi se impune prin prezenþa în dotare a sloturilor pentru cardurile de memorie. Imaginile au fost vivace ºi adânci. dar. însã. modelul s-a comportat cel mai bine via Scart. playerul a dezamãgit. playerul LG oferã toate funcþiile semnificative. Sonor s-a comportat decent. El redã toate formatele importante DVD. o adevãratã injurie. Din pãcate. ajustarea manualã nu este posibilã în modul progresiv. Cele patru pagini. Cel mai ieftin model testat a ocupat ultimul loc în ierarhie. preþul destul de mic. Cu atât mai mult meritã lãudatã o caracteristicã tehnicã specialã. imaginile au fost. performanþa lui LG DV 9900 H a fost de nivel mediu. ceea ce constituie un avantaj. deºi corespunzãtoare. O micã etichetã pe partea posterioarã a aparatului atestã sursa nivelului de performanþã: modelul dispune de tehnologia renumitului furnizor Faroudja. Funai combinã datele JPEG ºi MP3 în slideshow-uri cu fond sonor. oferind destulã luminã. chiar ºi la scenele întunecate. datoritã cãrora playerul prezintã fotografiile de pe camera digitalã direct pe ecranul TV. chiar ºi la volum mare. sunetele. Mai mult decât atât. imaginile pãrând a fi filtrate. Din punct de vedere calitativ. oarecum. iar cablul HDMI este livrat împreunã cu playerul. din cauza numãrului mai mic de taste pe partea frontalã a playerului. modelul nu a avut de ce sã se ruºineze. reuºeºte sã mai împace lucrurile. la testarea de laborator Funai. sunetele au fost deosebit de echilibrate. Pentru fanii sistemelor Home Cinema.FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H THOMSON DTH 255 E Playerele mãrcii Funai nu sunt tocmai vedete pe piaþa europeanã. nici chiar cu material de film de înaltã clasã. bine realizat. neobiºnuitã pentru acest segment de preþ: tastele telecomenzii universale sunt fluorescente. precum ºi JPEG ºi MP3. De aceea. + + - Imagine progressivã armonioasã pe YUV Cablu HDMI livrat U º o a r ã t e n d i n þ ã s p r e v e r d e î n c h is ( R G B ) Claritate mai redusã + Telecomandã bine sistematizatã + Conversia progresivã cu ajustare manualã . poate combina muzica MP3 cu fotografiile JPEG în slideshow-uri. efect care a fost evident ºi la conversia progresivã. Dar în modul digital. care. iar inscripþionarea este oricum numai optimã nu. playerul s-a comportat la fel de bine ºi de exact. numai dupã alegerea manualã a “modului 2”. bogate în contraste ºi frumos colorate. mai ales la modul RGB. chiar dacã nu excesiv spaþializate. se poate adãuga pe listã ºi telecomanda. Doar meniul. deºi ar fi fost de dorit o claritate ºi mai bunã a imaginilor.audio-video. dar insuficient de clare. La testul video. chiar ºi în condiþii de minimã vizibilitate. Conversia progresivã nu a fost foarte bine stãpânitã. Intrucþiunile de utilizare sunt. când imaginile au fost uºor dezorganizate. La modelul testat. imaginile modelului LG testat au fost armonioase.ro Bine (69 puncte) Bine (67 puncte) 04/2006 a u d i o . Prin conexiunea pe componente culorile au fost armonioase. fenomenele de licãrire a rândurilor ºi apariþia blocurilor aleatorii nu au putut fi îndepãrtate. este insuficient sistematizatã. deºi conþin tot ceea ce este important. fiind la nivelul contracandidaþilor sãi.v i d e o m a g a z i n e 93 . au rândurile ºi cuvintele tipãrite prea apropiat. nu a putut fi clasificat la acelaºi nivel de calitate cu al lui Sony. La testul video. deºi posedã toate tastele importante. ceea ce îl face atrãgãtor pentru fanii multimedia. care pot fi combinate în slideshowuri. nu au fost în nici un caz.

1 Set-up volum/dimensiuni boxe/ ajustare timp funcþionare Amplificator dialog Imagine PAL/NTSC/convertor Parametrii imagine Prevãzuþi/individuali Scanare progresivã PAL/NTSC •/• •/• –/•/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/–/• 16 s mediu –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/–/• 11 s mediu –/– –/– – •/•/•/• • –/– •/–/• 1 –/0 •/1 1 • –/•/• –/•/– – –/– divizor pt. atenþia. cu echipamentul pe care-l aveþi acasã. corect realizatã de toate modelele testate. MMC. a rãmas aceeaºi ºi la transferul digital. sã experimen- taþi. CONCLUZIE Putem afirma fãrã urmã de dubiu: ultimul pas spre digitizarea sistemelor Home Cinema îºi meritã. în linii mari. Un lucru e clar: diferenþele de calitate existã atât în lumea digitalã. nu este chiar extraordinar. în practicã.com 180 euro 2 ani 43 x 3. fiind la nivelul corespunzãtor de calitate. DOTARE Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Sony DVP-NS 92 V sony. caracteristica fundamentalã a imaginii. Operaþia de scalare a fost. toþi banii. slot card memorie pt. în mod deosebit. Oricum.com 180 euro 2 ani 43. decât cele reuºite de playerele testate. douã amãnunte au atras. indiferent dacã vorbim despre transferul simplu de semnal PAL spre display sau proiector. MS ºi CF •/•/– •/•/• •/•/– •/•/• •/•/• • – – – – •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– •/•/–/• –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/– REDARE DVD-audio/SACD/MP3/WMA CD/VCD/S-VCD/JPEG/DivX DVD-R/-RW(VM)/-RW(VR)/-R DL/ +R/+RW/+R DL/-RAM Alegere directã titlu/capitol/ marker/timp Timp citire DVD Zgomote device Memorie redare/pt. interfaþa nu costã prea mult.com 200 euro 2 ani 42. calitatea rezultatului obþinut va depinde de nivelul de performanþã al aparatelor din sistem. totuºi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . mai adânci ºi mai bine organizate.5 x 5 x 32 Funai DVP-6200 funaiworld. imaginile de rezoluþie înaltã. deoarece displayurile de rezoluþie înaltã stãpânesc scalarea pentru valori mai bune ale rezoluþiei. Deºi câºtigul calitativ. ori despre transferul digital. HDMI –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/•/• 9s mediu •/– –/– – •/•/•/• • •/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. pentru comparaþia rezultatelor obþinute. iar rezultatul este. vizibil. pe care un player o redã prin conexiunile analogice pe componente.5 x 6 x 30 LG DV 9900 H lge. HDMI/ieºire YUV.5 x 24 Thomson DTH 255 E thomson. via HDMI. mai multe discuri •/• TELECOMANDA Controleazã TV/AV-receiver Aparate ale altor mãrci •/– ale aceluiaºi producãtor •/•/•/• – AFIªARE Titlu/capitol/timp funcþionare/ timp funcþionare rãmas Data rate Display iluminare reglabil/deconectabil •/• CONEXIUNE Scart/cu YC/RGB Numãr mufe scart S-video/numãr RCA-video/numãr Numãr mufe RCA-audio Ieºire YUV DVI/HDMI/HDCP Ieºire digitalã optic/coaxial/i-Link Ieºire 5. vã recomandãm.1 Ieºire cascã/reglabil Alte caracteristici •/•/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– • –/– divizor pt. Pe de altã parte. Însã. slideshow JPEG cu efecte de mixaj –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 10 s tare •/– –/– – •/•/•/• – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. Pe de o parte.Home Cinema rilor diagonale. HDMI. HDMI 94 a u d i o . acum. SD. cât ºi în cea analogicã.net 150 euro 2 ani 43 x 5 x 24 SUNET ªI IMAGINE Sunet Digital out: DD/MPEG-2/ DTS/96 KHz PCM Decoder: DD/DTS/DVD-audio/SACD Ieºire reglare volum 5. La testare. HDMI ºi cablu HDMI –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 13 s mediu •/– •/– • •/•/–/– – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • •/•/• •/•/– – –/– ieºire divizor pt.com 300 euro 2 ani 43 x 6 x 24 Philips DVP 5900 philips. imaginile livrate via HDMI au fost o idee mai armonioase.

10 puncte max.9/10.2/9.5 Watt 7 repede (60%) 76% 74% 73% BINE Cadre în miºcare încet (40%) 88% 87% 85 % bine foarte bine 2.2 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 84% 83% 89 % bine excepþional 3. 30 puncte TEST SUNET Digital surround (AC-3) CD/SACD/DVD-audio Sunet analog FOARTE BINE foarte bine foarte bine/foarte bine/– 23 FOARTE BINE foarte bine foarte bine/–/– foarte bine 22 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 (40%) (60%) max.audio-video. Celelalte taste abia dacã se deosebesc între ele. care sunt insuficient sistematizate. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Sony DVP-NS 92 V 300 euro max.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine .mulþumitor 6 70 BINE BINE Bine . Telecomanda lui Thomson (3) este foarte micã. 15 puncte BINE bine foarte bine bine bine 10 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine 9 MULTUMITOR suficient mulþumitor bine bine 7 BINE bine mulþumitor suficient bine 9 MULTUMITOR mulþumitor bine mulþumitor mulþumitor 7 (45%) (30%) (15%) (10%) max. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE Bine 8 77 BINE BINE Bine .0/9.4/10. Utilizarea fluentã a cursorului (de forma unui pãtrat) are nevoie de un timp lung de antrenament.3 4 1 2 5 Telecomenzi în comparaþie: Sony (1) strãluceºte prin separarea curatã dintre grupele de taste.2 Watt 6 repede (60%) 65% 62% 65% FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 92% 91% 91 % foarte bine excepþional 0. Modelul LG (2) are telecomanda clar structuratã.mulþumitor 6 67 CªTIGÃTOR audio-video www. 10 puncte foarte bine MÃS.3 Watt 7 repede (60%) 74% 72% 71% repede (60%) 75% 73% 73% repede (60%) 77% 75% 72% Consum energie standby/funcþionare OPERARE Telecomanda Meniu Operare aparat Instrucþiuni de utilizare max.v i d e o m a g a z i n e 95 . DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 91% 90% 90 % foarte bine excepþional 0. 35 puncte Philips DVP 5900 200 euro Funai DVP-6200 180 euro LG DV 9900 H 180 euro Thomson DTH 255 E 150 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced 28 27 28 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced bine bine foarte bine foarte bine 27 26 27 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced foarte bine foarte bine foarte bine bine 27 26 27 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine bine FOARTE BINE bine foarte bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 25 26 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine bine FOARTE BINE foarte bine bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 26 25 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine mulþumitor (30/25%) (15/10%) (15/10%) foarte bine foarte bine foarte bine Redarea miºcãrii/repaus al spotului(40/35%) bine Convertire progresivã (-/20%) max. Modelul de la Funai (5) iritã din cauza tastelor inscripþionate prea mic ºi cu contrast redus. La Philips (4) tastele importante ies în evidenþã faþã de restul. care controleazã meniul ºi device-ul.6/6. 100 puncte DOTARE REZ.ro 04/2006 a u d i o . iar tastele pentru device sunt fluorescente. cu taste inscripþionate minuscul ºi defectuos structurate.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine .3 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 86% 85% 86 % bine foarte bine 0.

Home Cinema JOC DE LUMINI Sunt.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . proiectoarele utile? Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã. 96 a u d i o . oare.

este absolut necesar sã vã sfãtuiþi cu un comerciant competent C sau cu un instalator de sisteme Home Cinema. precum ºi cele referitoare la momentul în care raportul preþ/calitate începe sã se aplatizeze.v i d e o m a g a z i n e 97 .500 EURO www. cu atât mai mult vã recomandãm sã vã luaþi rãgazul suficient de timp pentru a analiza temeinic modelul.000 de euro. Iar dacã este vorba despre proiectoare pretenþioase.audio-video. Modelele de la Toshiba (1. puteþi avea surpriza neplãcutã de a constata cã aþi aruncat banii pe geam pentru maºinãrii extrem de scumpe. Dacã neglijaþi oricare dintre aceste aspecte. articolul se concentreazã asupra modelelor cu preþuri de maxim 2. pentru a discuta detalii precum folosirea proiectorului. a ecranului de pânzã. De aceea. În paginile articolului veþi gãsi explicaþii privind creºterea calitãþii imaginii în funcþie de preþul de achiziþionare. TEST NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 800 EURO 1. reprezintã urmãtorul segment de preþ ºi calitate.Redactat de: Daniel Chira el mai important aspect de care trebuie sã þineþi cont la achiziþionarea unui proiector este urmãtorul: nu reacþionaþi spontan. Prezentarea este inauguratã de un proiector multi-funcþional NEC. pe care iubitorii de sisteme Home Cinema sunt obiºnuiþi sã le achiziþioneze ºi instaleze pe propriile forþe. la 800 de euro.800 de euro) ºi BenQ (2.500 de euro.800 EURO 2. sau posibilitãþile de cablare ºi inspecþie localã a aparatului. parteneri perfecþi pentru Home Cinema. cu preþuri începând de la 3. Cu cât oferta pare mai atrãgãtoare.500 de euro).ro 04/2006 a u d i o .

intrarea VGA (albastru) înghite ºi semnale YUV de la componente. este modelul ideal. nici la cele mai scumpe modele de proiectoare de acest tip. În caz contrar. Mulþumitã tehnologiei DLP el oferã un .024 x 768 pixeli se numeºte. iar acasã devine maºinãrie de rulat filme. iar orizontal 1. rãmân la dispoziþie exact 1. de pildã cu o micuþã draperie. faþã de formatul american NTSC de 480 de rânduri. câte unul pentru fiecare culoare fundamen- talã. cei care cautã un proiector universal XGA. ºi o parte proastã. V puteþi uºor convinge de efectul disã torsionant al acestei lumini reziduale dacã lãsaþi proiectorul sã radieze printr-o diafragmã improvizatã. o invitaþie clarã de a folosi aparatul nu doar pentru satisfacerea propriilor plãceri. modelul Infocus X3. care înghit lumina. Chestiunea are. afirmã cã un randament luminos mare reduce contrastul. cu atât imaginile vor fi mai intense ºi mai fin diferenþiate. Totuºi. De altfel. care. Dacã panelul este lãsat la formatul original 4:3 în Cu cât operaþia de umbrire a domeniilor “moarte” din panel se realizeazã mai bine. proiectorul nu va putea fi folosit complet în format 4:3. Dacã însã vã doriþi un proiector cu contrast mai bun. Imaginile PAL. pentru a pãcãli lumina rezidualã. chiar ºi în condiþii optime. ceea ce se traduce prin scãderea claritãþii. Soluþia acestei probleme este oferitã de o funcþie vicleanã a modelului NEC. iar partea superioarã a ecranului mascatã. vor gãsi în acest model unul dintre cele mai ieftine ºi performante proiectoare de pe piaþã.Home Cinema PÂNÃ LA 1000 EURO VT-57 NEC partea de sus ºi jos câte 96 de rânduri întunecate. contrast mai bun. În plus. la nevoie. ci ºi ca mijloc de lucru. realizate cu compromisuri. cel puþin în Europa. Astfel. al cãrui panel de cristale lichide nu poate ºunta lumina 100%. scenele întunecate au pãrut a fi o lume unitarã de umbre. în lumea computerelor. în nici un caz una vivace. foarte luminos ºi impunãtor. aºa cum oferã majoritatea DVDurilor din comerþ. bineînþeles. nu se cedeazã prea uºor. chiar ºi în spaþiile cu ferestrele neacoperite. Ceea ce se întâmplã ºi în cazul lui NEC. dar numai pentru acest format. Un ecran 16:9 cu margini late. PANOU VICLEAN Nu atât de rãu pe cât se pare: via adaptor. nu au 480. care joacã ºi rolul secundar de componentã Home Cinema. plasticã ºi adâncã. evident. + + + + - Proiector XGA ieftin Extrem de silenþios Lampã cu duratã lungã de viaþã Finisare bunã Contrast slab YUV numai prin adaptor Structurã sensibil pixelatã la scenele luminoase În acest test comparativ am renunþat la proiectoarele cu rezoluþii mai mici de 576 pixeli. în format 16:9. proiectorul VT-57 este livrat împreunã cu geanta în care poate fi purtat. proiecteazã 768 de rânduri.600 ANSI-Lumen) – caracteristici care fac din NEC un reprezentant tipic al proiectorului “Dual Use”. Deºi imaginile au fost extrem de clare. acestea sunt. 98 a u d i o . FUNCÞIONALITATE DUBLÃ Paneluri XGA ºi randament luminos relativ înalt (1. ci 576 rânduri. mai scump ºi considerabil mai zgomotos. Imaginile cinematografice apar astfel încadrate în gri. XGA. XGA este elegant în ambele roluri. nu-l scuteºte nici pe NEC. modelul strãluceºte în sãlile de conferinþã prin Excel ºi PowerPoint. folosiþi un ecran tip roletã ºi trageþi de el atât cât este necesar. Modelul NEC VT-57 aparþine celor mai ieftine proiectoare PAL. Cele trei paneluri LCD. Formatul 16:9 poate fi deplasat liber în plan vertical. Identic: materialul din care este construitã carcasa ºi elementele de operare sunt caracteristice modelelor mai voluminoase de la NEC. Odatã adus în partea superioarã. Însã proiectorul s-a dovedit a fi. Performanþele lui VT-57 în Home Cinema au fost limitate. adicã o imagine 16:9 în numãr complet de rânduri PAL. Domeniile inactive din panelul în format 16:9 nu vor fi niciodatã cu adevãrat negre.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .024 de rânduri.024 x 576 pixeli. adicã apar exact ramele care trãdeazã formatul 4:3 ºi care diminueazã contrastul domeniului învecinat. conversia dintr-o normã în alta dupã motto-ul “Din 6 facem 5” este o sursã suplimentarã de distorsiuni ale imaginilor. Un asemenea avantaj. Posibilã este ºi calea inversã: imaginea trasã în jos. Rezoluþia finalã de 1. O lege a fizicii. este o posibilã alternativã. Motivul? Chiar dacã au existat ºi existã încã multe modele bune de proiectoare cu numai 480 de rânduri verticale (ex: Infocus X1a).

numai atunci când se ºtie despre existenþa lui. MT 200. putem enumera. care împrumutã scenelor luminoase un caracter amorf suplimentar. de aceea se pot deplasa mai aproape una de alta. Aceeaºi micã slãbiciune. rulat pe acelaºi player (Linn Unidisk). Tehnologia nu produce pixeli prin cristale lichide. deci economisirea nu este o idee prea bunã nici în acest caz. Proiecþia a funcþionat cel mai bine atunci când semnalul video a sosit prin mufa DVI. spontan. De exact atâta timp are nevoie Toshiba În ciuda unori valori nominale egale pentru rezoluþie. + + + În timp ce predecesorul sãu. care înmoaie din negru. În plus. cu un preþ mai mult decât dublu. proiectoare cu rezoluþie de 1. care trebuie sã lase mereu spaþii libere între ele pentru cãi de conducere. Brusc. la Toshiba. ºi. totul explodeazã… Din fericire nu este vorba despre lampã. decât moleculele de cristale lichide. azi gãsiþi. dupã activarea tastei “On”. CIFRE ÎNªELÃTOARE MT 400 TOSHIBA Compatibil: mufa DVI-D (dreapta sus) acceptã semnal video digital de la ieºirile DVI ºi HDMI. Asta poate ºi NEC. adicã imagine PAL în format larg. pentru imagini de 2 metri. Tehnica DLP este rãspunzãtoare pentru imaginile bogate în contraste ºi aproape lipsite de granulaþii. este acum de nevãzut. pentru fracþiuni de secundã.2910. 04/2006 a u d i o . dotat din plin cu modele NEC-Allrounder. mici pãrþi din imagine apar.PÂNà LA 2000 EURO MT 400. Limita s-ar situa în jurul valorii de 3 metri distanþã. Ele pot fi controlate din partea inferioarã. Faptul cã perfidele linii ale rasterului lipsesc aproape cu desãvârºire din imagine. În plus. douã avantaje ale modelului Toshiba. Toshiba. Atenþionare: led-urile “Temp” ºi “Fan” avertizeazã atunci când se ajunge la supraîncãlzire sau dacã ventilatorul este blocat. la fel ca ºi grunduirea gri-deschis din spatele imaginilor întunecate. Toshiba lasã o impresie de claritate moale. mai ieftine ºi mai silenþioase. Acelaºi film (“ªapte ani în Tibet”). la acelaºi preþ.ro . Cãile de acces în palatul lui Dalai Lama – drumuri secrete ale camerei prin nuanþe de roºu. numai jumãtate din puterea sa luminoasã. este cu totul altul atunci când se foloseºte modelul Toshiba. precum Denon DVD. are un zgomot Imagini armonioase Lampã cu duratã lungã de viaþã Contrast bun Uºor efect curcubeu Telecomandã insuficient dotatã Nu prea silenþios de funcþionare foarte mare faþã de silenþiosul NEC.audio-video. sunt cele mai potrivite modelului MT 400. În momentele mai dificile (miºcãri rapide. Playere valoroase dotate cu mufe HDMI sau DVI. Dar “efectul curcubeu” deranjeazã. umbre ºi luminã de lumânare – au fost foarte adânc reprezentate. pentru a aprinde lampa sa cu vapori de mercur. care apare la toate modelele de proiectoare DLP este vizibilã ºi . trebuia sã se descurce cu o valoare redusã de numai 480 de rânduri. Reþeaua ortogonalã de pixeli. ci cu ajutorul unor oglinzi microscopice Kipp. ci despre visul privind posibilitatea de a face economii. în acelaºi tip de semnal (PAL progresiv analogic prin cablul pe componente YUV). contraste puternice). de asemenea. în culorile lor fundamentale. Doriþi o comparaþie directã? Atunci poate vã acordaþi un sfert de minut ca sã vã imaginaþi viitorul.024 x 576 pixeli. de cele mai multe ori. mai degrabã decât una ascuþitã. le permite spectatorilor sã poatã veni mai în faþã. Aproape de necrezut. veþi obiecta dumneavoastrã.v i d e o m a g a z i n e 99 www. fãrã pierderi de calitate.

mãtãsoase. PÂNÃ LA 2000 EURO PE-7700 BENQ Realizat pentru sisteme Home-Cinema: alãturi de intrãrile S-Video ºi video. la ora actualã. care abia dacã pot fi explicate conform normelor uzuale PAL. secondate de filme îngrijit transferate pe DVD. În mod surprinzãtor. cu rezolu. Cei care au vãzut cât de adânc a desenat BenQ scenele din timpul nopþii.Raport uºor tasat imagine-pagini în modul Letterbox revãrsat imagini. Întreg fenomenul nu a mai avut Exemplu strãlucitor: telecomanda BenQ (mijloc). ca ºi cele ale unei proiecþii Dia. BenQ joacã deja în liga rezoluþiilor superioare: 1. filmat iniþial pentru Cinema Imax. se gãsesc pe piaþã filme cu o asemenea valoare pentru rezoluþie.Home Cinema Toshiba MT 400 redã exact pe ecran toþi pixelii DVD. pline ºi plastice. generos dimensionatã ºi cu taste fluorescente. Priveliºte familiarã: BenQ construieºte ºi proiectoare pentru clienþii OEM. puteþi fi liniºtiþi în aceastã 100 a u d i o . De aceea. dar nesistematizate. existã câteva duzini de filme în formatul WMV-HD 1. ci în spate. De ce ar fi nevoie atunci de un preþ suplimentar de 700 de euro ca sã cumperi modelul BenQ? Din mai multe motive. precum Blu-Ray.280x720 (alias 720p) – de pildã. þie “2K”. Imaginile au fost fluente. modelul 7700 posedã o intrare HDMI ºi douã intrãri pe componente. Ochii reacþioneazã mai repede decât urechea. Materiale mult peste valorile vechi PAL promit ºi televizoarele cu rezoluþie înaltã HDTV. iar ecranul s-a transformat într-o fereastrã proaspãt spãlatã în format 16:9. cu mult înainte de terminarea filmului. costã la momentul actual de patru. PAL TOTAL De ce ar fi atunci necesare asemenea valori înalte de rezoluþie? Ecranele dau un rãspuns mai convingãtor decât orice teorie sofisticatã. Totuºi. care intrã încet-încet în modã. iar talentul sãu de a reda convingãtor scenele întunecate – una dintre cele mai dificile sarcini pentru un proiector – a fost demonstrat cu argumente clare. imaginile via BenQ par a ignora graniþele tehnice. Bineînþeles cã nu se poate în nici un caz afirma cã. Oricum.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . sau cât de minunat ºi cald colorate au fost scenele filmate la lumina soarelui. chiar ºi de pe DVD-urile obiºnuite. nu vor ezita sã ia în considerare preþul suplimentar pentru achiziþionarea acestui aparat. într-un spaþiu virtual. pe care nu trebuie sã contaþi în viitorul apropiat. fin diferenþiate + Meniu reglare opulent . demonstreazã convingãtor cât de bine se poate descurca. impresionantul rezultat ne permite sã susþinem cã strãdaniile pentru atingerea unui standard mai înalt al rezoluþiilor sunt absolut îndreptãþite.080. cu proiectoare de genul lui 7700. show-ul tocmai apãrut “Ski To The Max” de Willy Bogner. cu taste la fel de puþine.280x720 pixeli este valoarea pe care o poate realiza cipul sãu DLP Proiectoare ºi mai sofisticate. Nu acelaºi lucru se poate afirma despre telecomanda lui Toshiba (dreapta). Din sistemul de lentile bine calibrat al modelului BenQ 7700 s-au + Imagini bogate în contraste. adicã 1. la fel ca ºi viitoarele modele de DVD-uri. în ciuda numãrului redus de taste.290x1. loc pe pânza albã. chiar douãsprezece ori mai mult decât modelul 7700 – în funcþie de model ºi de producãtor – de aceea se sustrag de la aceastã comparaþie. precum Runco ºi Toshiba.

ro 04/2006 a u d i o . chiar ºi acolo unde alte proiectoare “vãd” numai un simplu negru.000 de euro. Dacã operaþia reuºeºte. Producãtor NEC www nec. DATE TEHNICE NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 NEC VT-57 Proiector LCD-allround super silenþios cu rezoluþie XGA. Dar. TOSHIBA MT 400 Proiector DLP cu imagini frumoase. perfect diferenþiate. care pot realiza diferenþierile cele mai fine fãrã nici o dificultate.com 2. de pãrere cã modelul PE-7700 aparþine clasei de top.com 1. Performanþa uluitoare este posibilã datoritã mai multor factori.64 m . exact nuanþa de gri potrivitã.800 euro 2 ani 30 x 10 x 27 cm •/• •/–/• • (DVI-D) DLP / 1024 x 576 • •/• –/• –/– manual / manual •/– 31 dB (A) redus 800 2. iar diagonalele pe ecran mai mari decât cu proiectoarele de 576 de rânduri. cinema ºi sport.3. www.500 euro 2 ani 38 x 11. O altã provocare pentru proiectoare este conversia numãrului original de rânduri ale imaginii la cel mult mai mare al panelului DLP . FÃRà CONCURENÞà În jurul preþului de 2. REZULTATE MAI BUNE.privinþã. Abia atunci imaginea devine tridimensionalã. Bogat în contraste.3. spre deosebire de BenQ.60 m 3000 h (în Eco-mod) 400 euro – 3 Analiza ajustãrilor CU AJUTORUL NOULUI TEST DE IMAGINE DVD DE LA BUROSCH SE POT OBÞINE. cu excepþia unui grup foarte restrâns de oameni sensibili la “efectul curcubeu” (perceperea acestui fenomen este extrem de subiectivã). iar la scenele întunecate.propoziþie des auzitã în sala de cinema audio-video. unele proiectoare LCD oferã aceeaºi valoare pentru rezoluþie: Sanyo PLV-Z4 sau Panasonic PT-AE 900. ele nu au imagini la fel de naturale. ultimul model fiind senzaþional de performant. 31 dB (A) 85 foarte bine redus. pline ºi mai degrabã moi.8 cm •/• – – LCD / 1024 x 768 • •/ • –/• –/– manual / manual •/– 25 dB (A) minim 1600 3. 25 dB (A) 75 foarte bine redus. Versiunea cea mai recentã a acestui gen de test se numeºte “AVEC Professional Test DVD” ºi conþine un arsenal uriaº de semnale de verificare. Dar munca de procesare necesarã pentru obþinerea tuturor caracteristicilor enumerate mai sus presupune costuri suplimentare. proiectorul trebuie sã aibã pregãtitã pentru orice umbrã. Burosch este testul de imagine DVD al specialistului în materie de produse video cu acelaºi nume. Puþin prea sãrac în contraste pentru imagini de cinema. Cineaºtii pretenþioºi din zilele noastre vor fi pe deplin satisfãcuþi de modelele Toshiba MT 400 ºi BenQ PE-7700. BenQ dispune de o bogãþie uriaºã de contraste.audio-video. 30 dB (A) 90 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 75 FOARTE BINE foarte bine 85 FOARTE BINE excelent 90 1 valori corespunzãtoare producãtorului.00 m . De aceea. sau orice unduire a materialului video. oricum.com 800 euro 2 ani 31 x 11.60 m 4000 h (în Eco-mod) 350 euro – 2 Toshiba toshiba. CONCLUZIE Modelul NEC VT-57 este proiectorul universal pentru iubitorii de jocuri pe computer.5 x 25. pânã la subtilele teste elan. care ajutã la evaluarea conversiei progresive în player ºi proiector. însã.5 x 30 cm •/• •/–/– • (HDMI) DLP / 1280 x 720 • •/• –/• –/– manual / manual •/• 30 dB (A) redus 1100 2. performanþa lui în sistemele Home Cinema este limitatã. BENQ PE-7700 Proiector cu imagini excepþional de plastice. Se pare însã cã BenQ nu a economisit nimic în acest sens.75 m .3. Exemplu: un bãrbat îmbrãcat în costum negru la un colþ umbrit de stradã – atâta vreme cât acest gen de scene nu sunt interzise. fãrã a mai aºtepta viitorul. imaginile vor fi mai clare ºi mai exacte.30 m 3000 h (în Eco-mod) 350 euro – BenQ benq. “Hai sã încercãm repede un Burosch”. Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) INTRÃRI Video/S-Video YUV (progressive)/scart-RGB/VGA Interfaþã DVI /–/• FUNCÞII Principiu construcþie/rezoluþie Comutare 16:9 Retroproiecþie/proiecþie tavan Corectura de trapez Orizontal/vertical Obiectiv shift Orizontal/vertical Zoom/focus Telecomanda/luminatã DATE DIN PRACTICà Zgomot Luminã rezidualã Luminozitate maximã (ANSI-Lumen)1 Distanþa pentru lãþime imagine 2 m (16:9) Durata de viaþã lampã1 Preþ lampã Alte caracteristici REZULTATE TESTARE Calitate imagine Evoluþie zgomot bine minim. Juriul testãrii este. fiind cel mai bun proiector în materie de imagine în interiorul grupei modelelor care au obþinut 90 de puncte audio-video. Programul are absolut tot ce este important: de la simpla ajustare de luminozitate ºi contrast prin paletele pentru nuanþele pielii. CU ORICE MODEL DE PROIECTOR. 2 prin adaptor spre VGA (fãrã livrare) 3 prin conexiune RGBHV (cablu inclus). naturale. alegerea modelului BenQ va fi mereu cea mai bunã soluþie.v i d e o m a g a z i n e 101 .

000 EURO 800 EURO 1. chiar ºi la preþuri moderate.050 euro.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . TEST 3 REVEICERE AV JVC RX-D 701 S PHILIPS DFR 9000 YAMAHA RX-V 1600 1. la preþuri accesibile situate între 800 ºi 1.050 EURO 102 a u d i o . colaborând optim cu televizoare ºi alte componente. contact video digital. Cele trei modele testate asigurã.Home Cinema CONTACT VIZUAL Receiverele AV oferã mult din punct de vedere vizual.

La modul stereo. testat deja în laboratoarele audio-video. cel puþin. cu precãdere. receiverul 1600 converteºte semnalul video analog. sau Yamaha. Producãtorii acestor aparate paveazã. Interfaþa USB este folositã tot mai des ºi pentru legãtura dintre PC ºi aparate audio sau video. Aceastã interfaþã serveºte. cu al sãu RX-V 2600 (1. cele douã receivere semãnând ca douã picãturi de apã. au fost adânci. la fel de “subþire” fiind ºi oferta de emiþãtori DAB.1 sunetele au fost bine spaþializate. insuficient dotate. Tot mai multe receivere au intrãri ºi ieºiri în standard HDMI ºi pot Clasic ºi elegant: RX-V 1600 are conexiunile sale frontale ºi elementele de operare adãpostite sub o clapetã frontalã masivã. foarte bine realizatã. în ciuda dimensiunii compacte a carcasei modelului. prin modelul AVR-4306 (2. meniul modelului 1600 este realizat mai simplu. Totuºi. Scalarea video. controleazã ºi restul componentelor. înainte de a-l reda digital. iar tastele telecomenzii se deosebesc pe alocuri.300 euro). telecomanda receiverului. în majoritatea sistemelor Home Cinema. prin sunete clare ºi bogate în detalii. Din punct de vedere tonal. de maximã importanþã rãmâne colaborarea între componente. prin mufele pe componente. lipsa acestuia ascunde incompatibilitate. este valabilã ºi în cazul colaborãrii dintre aparate cu roluri diferite. cu design neobiºnuit. Dar.audio-video. precum cele transmise prin vocea Sarei K. pentru conectarea aparatelor periferice la PC (cititor card memorie. la calitate echivalentã cu a unui CD audio. scena furtunii cu fulgere bubuitoare ºi sunete foarte joase a fost redatã o idee mai puþin penetrant. lipseºte din dotare. cel mai ieftin receiver AV-HDMI de pe piaþã.Rezerve de putere reduse Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) DAB Prescurtare pentru “Digital Audio Broadcasting” – un standard terestru de emisie. Bine (72 puncte) USB Prescurtare pentru “Universal Serial Bus”. Fireºte. clare. Regula. Componenta centralã a sistemelor Home Cinema trebuie sã fie capabilã sã preia toate formatele video analog ºi digital ºi sã le converteascã în formatele pe care le poate recunoaºte televizorul sau proiectorul conectat în sistem. partea din spate a receiverelor cu o duzinã de mufe video inutile. semnalul video spre televizor. a playerelor DVD cu intrãri HDMI ºi interfeþe digitale video ºi a boxelor set top HDTV. modelul s-a prezentat în general bine. care transmite programele radio digital. Dimpotrivã. numai rolul de maestru de sunet. îl constituie receiverele AV. doar 5 staþii radio emit astfel. Totuºi. Dacã tunerul DAB. Înrudirea cu modelul de aceeaºi marcã RXV 2600 este considerabilã. De aceea. De aceea. prezentã la modelul 2600. Astfel. împãrþit dupã cele trei culori fundamentale. din “Brick House”. alte conexiuni pentru semnalul video. dar insuficient de puternice. + Dotare completã + Funcþie bunã De-Interlacer pentru HDMI + Sunet foarte bun + Funcþie foarte bunã Multi-Room . la ora actualã. Acest proces.Redactat de: Aurora Hoduþ YAMAHA RX-V 1600 PHILIPS DFR 9000 tabilirea contactului vizual între douã persoane care comunicã este un semn clar pentru o bunã înþelegere. iritante. www. + Intrãri video la alegere pentru scart sau YUV + Cele mai bune funcþii video din test + Sunet bun . iar baºii. Dar la “The Day After Tomorrow”. În acelaºi timp.v i d e o m a g a z i n e 103 . Playerele DVD europene transmit. la ora actualã. sistemul de operare rãmâne relativ simplu. tastaturã sau audioplayer). þinând cont de rãspândirea limitatã a acestui format radio digital.ro 04/2006 a u d i o . noul receiver HDTV DSR 9000 ºi playerul DVP 9000 S. un sunet luxuriant. producãtorul olandez îºi defineºte produsul drept componentã de lux ºi îl include în seria proprie de aparate de top “Cineos”.000 euro). fãrã treceri bruºte. via HDMI. simplã ºi exactã în comunicarea de zi cu zi. a devenit dificilã colaborarea cu receivere AV poznaºe. Cu toate acestea. cu ajutorul funcþiei De-Interlacer. urechile juriului testãrii au fost alintate de sunete muzicale. via cablu scart. La acest capitol îi este superior modelului 2600. redarea sunetelor joase a fost la fel de exactã ca ºi cea realizatã de modelul testat 2600. aproape de nivelul realizat de Yamaha. Un exemplu bun.Meniu insuficient sistematizat Cu un preþ de numai 800 euro. drept semnal RGB. În era televizoarelor HD-ready. în format progresiv de 576p. în acest sens. deºi nu foarte exacþi. Tunerele DAB nu sunt prea rãspândite. Diferenþele încep sã fie sesizabile abia dupã punerea receiverului în funcþiune. în timp ce administrarea semnalului video este lãsatã pe seama televizorului sau a proiectorului. la acest preþ. nici un model nu a reuºit sã redea în camera de audiþie audio-video sunete de furtunã atât de puternice ºi de bine spaþializate. cele S-video ºi composite. Mai mult. alãturi de preþioasele LCD-TV. Ceea ce a impresionat la testare a fost nivelul bun de calitate a sunetului. ca ºi cum celor cinci canale li s-ar fi tãiat deodatã rãsuflarea. început de producãtori precum Denon. cele ºase outputuri digitale promit. modelul Philips este. La modul 5. spre volum mai mare. de mai mulþi ani. având sunete clare. se impune acum ºi în segmentul de preþuri medii. însã. S NOILE FUNCÞII VIDEO Realitate care pare sã se schimbe. este interesant ºi din punct de vedere tehnic. receiverele AV joacã. În România. Modelul argintiu. receiverele AV au. abia dacã intervine în joc.

7. transformându-l pe acesta în staþie de emisie MP3. utilizabilã legãturã USB sau wireless spre PC CONEXIUNE AUDIO Recorder (bandã. fãrã fir.050 euro 2 ani 44 x 18 x 44 •/• •/•/• •/•/• •/– –/• 8 •/– •/– • 0 . mai bine decât a reuºit modelul Philips. DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi room/video 1/1/1/– •/– 2 1 1/– •/–/– 4/3/– –/2/–/– 2/–/1/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/•/• •/•/– • ieºiri frontale prezenþã 1/–/1/1* –/– – 3** –/– –/–/•** 1/3/– –/2/–/– –/1/1/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• – *adaptor **intrare 2/2/– 4/4/3/– 1/1/– 4/4/2/2* –/–/2 2/2/2/– –/–/1/1 –/– 1 1 –/– •/–/– 3/1/– –/2/–/1 1/–/1/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – scart inclus.1/6. minidisc) Sursã volum mare (CD.100 ms DECODER SURROUND Dolby Digital/Dolby Digital 6. Aceastã funcþie este importantã.000 euro 2 ani 44 x 9 x 37 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 8 •/– •/– • 10 . În sala de audiþie.1/7. În acest mod. sunetele au fost adânc ºi larg spaþializate. MC) Intrare 5.150 ms JVC RX-D 701 S jvc. Drept sursã de putere este folosit acelaºi amplificator digital de la Texas Instruments. La sunetul de film.Nivel mediu funcþia De-Interlacer pentru HDMI . În plus.com 1. Fiºierele MP3 sunt preluate fie prin cablu USB. Punctul forte al acestui model este manipularea muzicii stocate pe computer.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete Din punct de vedere tehnic. receiverul JVC se aseamãnã cu modelul concurent de la Philips. Modelului îi stã la dispoziþie pentru aceastã operaþie un radio tuner portabil (USB-Radio). Noul receiver AV de la „Japan Victor Company“ are în dotare outputuri digitale. tuner) Phono (MM. L+R/Sur. ºapte dintre ele fiind prezente în carcasa cu forme zvelte.Back L+R/Sur. la o circumferinþã de pânã la 30 m.240 ms 40/60/80/90/100/ • VHF/UM 40 – •/•/• •/– •/•/• • •/2 •/•/• •/•/• –/–/– •/• •/• Philips DFR 9000 philips. care apare ºi la modelele reuºite de receivere de la Panasonic.com 800 euro 2 ani 44 x 10 x 38 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– – –/– –/– • 10 .Home Cinema JVC RX-D 701 S DOTARE RECEIVER-AV Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Yamaha RX-V 1600 yamaha. care se conecteazã la mufa USB a computerului.1. fie prin transmisie radio de pe hard-disk-ul oricãrui computer. Muzica a fost redatã prin sunete clare ºi curate.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale Optic/coaxial Ieºiri volum mare L/R/C/Sub Surround L+R/Sur.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . precum reuºise „bolidul“ de la Yamaha.Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surr.Back L+R/Sur. nivelul de calitate a fost ºi mai bun. ºi pentru 3 x stereo 104 a u d i o . + Cel mai bun sistem de operare din test + Sunet bun .Center Zona 2 Alte caracteristici Rezultat audio-video Bine (69 puncte) DE-INTERLACER Staþiile de emisie TV ºi playerele DVD scaneazã imaginile dupã rânduri: prima datã toate liniile pare. apoi toate cele impare.com 1.Rezerve de putere reduse ProLogic II/Iix/ajustabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Program sunet DSP 2 canale surround/Dolby Virtual Speaker Cascã surround/Dolby Headphone Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil Frecvenþã graniþã woofer deconectabil Dispozitiv calibrare automatã De la 60 la 220 Hz din 80/100/120 Hz – VHF/UM/DAB 40 – •/•/• •/– –/–/– • –/– •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• • VHF/UM 45 – •/•/• •/– –/•/– • –/– •/•/• •/•/– –/–/– •/– •/• 110/120/160/200 Hz 10 în 10 Hz RECEPÞIE RADIO Domeniu de frecvenþe Memorie staþie Valoare directã frecvenþã RDS/PTY/radiotext TELECOMANDA/CONTROL Control sistem/bidirecþional Programabil/cod producãtor/macro Display on-screen (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger FUNCÞII VIDEO Convertor composite-S-video/YUV/analog-HDMI De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu per YUV/HDMI CONEXIUNE AV Videorecorder RCA/S-video/scart Surse volum mare (set-top-box. receiverul are acces simplu la arhiva de muzicã a unui harddisk. De-Interlacer intervine în scanarea progresivã a liniilor. mai ales la convertirea digitalã a imaginilor video pentru ieºirea HDMI. Chiar dacã scena de furtunã zgomotoasã din „The Day After Tomorrow“ nu a fost realizatã prin sunete suficient de adânci. vocile au fost perfect redate. JVC s-a comportat remarcabil.

cele trei candidate reprezintã o nouã generaþie de receivere AV. JVC uneºte. în modelul RX-D 701 conexiunile tradiþionale video ºi tehnologia Hi-Fi. deoarece nici receiverul Philips nu conver- Preþ TEST SUNET Hi-Fi ProLogic-Surround Digital-Surround FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 40 FOARTE BINE bine foarte bine foarte bine 37 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 38 (40%) (20%) (40%) max. dar totul se dovedeºte a fi o falsã impresie. compatibile HDMI. mai puþin cooperant.audio-video. Modelul de la Philips pare. împreunã cu explicaþiile de rigoare asupra talentelor video ºi funcþiilor acestor aparate. converti în acest format digital toate semnalele video recepþionate.000 euro STARURI AUDIO-VIDEO Cele trei modele de receivere AV testate vor fi partenere interesante în sistemele Home Cinema.v i d e o m a g a z i n e 105 www. în timp ce modelul Yamaha se recomandã pentru sistemele Home Cinema. Philips poate prelucra ºi semnalele scart RGB.050 euro max. HD- Fãrã îndoialã. pentru fiecare model în parte. de înaltã calitate. la care se pot conecta aparatele cu semnal pe componente sau via scart.ro . 20 puncte BINE bine bine foarte bine foarte bine 14 BINE foarte bine bine bine bine 14 FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine foarte bine 15 (40%) (30%) (20%) (10%) max. însã. În partea posterioarã are. care transmit spre televizor semnalul video RGB. Semnalele video recepþionate pot fi convertite. chiar ºi în lipsa interfeþelelor digitale din dotare. audiovideo a realizat o listã cu toate receiverele AV. tot prin cablul scart. 10 puncte MÃS. cu tehnicã digitalã de amplificare. teºte semnalele de intrare RGB. dar semnalul RGB scart trece neschimbat. primite de la playere DVD sau boxe set top. prin cablul livrat. “Funcþiile video” intervin în evaluarea finalã cu un punctaj maxim de 10 puncte ºi se referã. în format HDMI sau pe componente. cu mãiestrie. iar preþul sãu neruºinat de mic va crea. cu TV. la o primã evaluare. care pot prelua. în acest caz. Conexiunea cu televizorul se realizeazã. sunetul sãu excepþional i-a adus victoria în testare.MI ºi cele pentru componente. REZULTATE TESTARE RECEIVER AV Producãtor Model Yamaha RX-V 1600 1. Partea din spate este dotatã cu trei grupe a câte patru mufe RCA. Receiverele compacte de la JVC ºi Philips. În schimb. S-video. modelul de la Yamaha. la cerere. Tot ceea ce þine de partea de operare. Soluþie inteligentã: prin intermediul cablului pentru adaptor livrat. la preþuri moderate. asemãnãtor receiverului de aceeaºi marcã RX-V 2600. ºi în alte numere ale revistei. la funcþiile de conversie ºi prezentare. De aceea. Talentele sale video se limiteazã la prelucrarea semnalelor composite. în paginile alãturate.10 puncte max.5 Watt 1 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. douã intrãri scart. audio-video magazine va mai evalua. 10 puncte max. insomnii concurenþei.bine 5 6 69 RAPORT PREÞ/CALITATE CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . 100 puncte FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. Aceste mufe pot prelucra ºi semnal YUV. conexiune ºi sunet a celor trei modele de receivere AV testate este prezentat detaliat. Însã. Un singur deficit poate fi amintit ºi chiar bine de reþinut. prin transmisie radio. exclusiv. sunt preferatele clienþilor care utilizeazã sistemele clasice. precum ºi câte douã intrãri pe componente ºi composite. nu fiecare model este la fel de versatil. nu este prea interesat de legãturile scart. preluat de la playerele DVD sau boxele set top. arhiva MP3 a computerului. cu proiector ºi multe alte componente. în mod sigur.5 Watt 0. 50 puncte Philips DFR 9000 800 euro JVC RX-D 701 S 1. CONCLUZIE Operator radio: cu ajutorul unei staþii speciale USB de emisie ºi al unei antene de recepþie pe receiver modelul JVC preia. rolul de centrale de conectare în sistemele Home Cinema. modelul oferind majoritatea interfeþelor. DE LABORATOR Raport semnal/zgomot FOARTE BINE excepþional 90 dB 87 dB foarte bine 155 Watt 113 Watt 9 BINE foarte bine 88 dB 82 dB mulþumitor 62 Watt 56 Watt bine 7 MULÞUMITOR bine 82 dB 76 dB mulþumitor 59 Watt 57 Watt bine 5 (40%) Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus surround Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã Consum energie standby (30%) (30%) bine 1. funcþiile video ale tuturor receiverelor AV cu un calificativ propriu. Receiverul oferã doar o intrare S-video. AUDIO-VIDEO BINE FOARTE BINE FOARTE BINE excepþional 7 8 78 FOARTE BINE BINE BINE foarte bine 8 6 72 MULÞUMITOR BINE BINE foarte bine . În plus.

1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVR-4306 2.500 euro 1/06 2/1 1. cât ºi formatele de înaltã rezoluþie multicanal. În ceea ce priveºte formatul audio. 10 puncte Denon AVR-3806 1. Dolby Digital ºi DTS. nu cele ale receiverelor AV sunt determinante în acest proces de autentificare HDCP. îndeplinind prin aceasta o cerinþã de bazã a industriei cinematografice în rãspândirea filmelor de înaltã rezoluþie. atunci când au fost conectate la display printr-un receiver AV-HDMI.1 6/2 •/•/– •/–/• –/–/– JVC RX-D 701 1.1 2/1 •/•/• •/•/– –/–/– Marantz SR-9600 3. Important. precum DVD-audio. În ultimele decenii. în aparatele de radio de ultimã generaþie funcþiile video ºi audio se îmbinã armonios.000 euro 5/05 3/1 + DVI 1/1 1. care convertesc semnalele de ieºire pânã la valorile înalte ale imaginilor progresive de 1080p. înainte de încheierea comunicãrii. diferit.1 4/1 •/•/• –/–/– –/–/– Philips DFR 9000 800 euro 4/06 2/1 1. Boxele set-top sunt prea “nerãbdãtoare” ºi deconecteazã activitatea HDMI. O posibilã rezolvare pentru aceastã tendinþã este conexiunea universalã “High Definition Multimedia Interface”.400 euro 12/05 2/1 1. în special de producãtorii Hi-Fi japonezi. Datoritã lui “High-Bandwidth Digital Content Protection” (HDCP) mufele HDMI oferã protecþie contra copiilor ilegale. HDMI. joacã rolul de prim solist atât pentru producãtori. înainte de a le reda via HDMI.Pace DS 810 HD ºi Hu-max PR-HD 1000 – cu imagini excepþionale. Interfaþa. pânã la momentul actual. abilitãþile receiverelor HDTV. În ultimele luni. în schimb. pe scurt: HDMI.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Conexiunea scart a fost o descoperire Copy protection tentificarea HDCP. prin talentele sale universale care-i permit sã recunoascã aproape toate formatele audio ºi video uzuale.000 euro 4/06 2/1 1.500 euro 8/05 3/1 + 1 DVI In 1. “Video killed the Radio Star” – legendarul vers de acum 20 de ani avea dreptate. tehnic.1 2/1 •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/– •/• •/• –/• •/• –/• –/• •/• •/• •/• rezoluþie 4 foarte bine mulþumitor 4 foarte bine 8 mulþumitor 4 mulþumitor 4 mulþumitor 5 mulþumitor 3 mulþumitor 3 mulþumitor 106 a u d i o . Mai mult. Receiverul AV va cere playerului au- MULTITUDINE DE FORMATE Cablul HDMI poate transmite atât semnale tradiþionale SD. Abia dupã ce aceastã operaþie se încheie se poate livra sunet ºi imagine. dar dificil de realizat: HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) are nevoie de comunicare exactã. care nu a jucat nici un rol în aparatele de provenienþã americanã sau japonezã. cu al sãu format audio special RECEIVERE AV ACTUALE: FUNCÞII VIDEO ÎN COMPARAÞIE Producãtor Model Preþ Test audio-video HDMI in/out Versiune HDMI YUV in/out Convertire video per S-video/YUV/HDMI De-Interlacer YUV/HDMI/ deconectabil Divizor HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/ sarcinã audio per HDMI Meniu per HDMI/YUV Alte caracteristici Evaluare Funcþii video max. STANDARD GENERALIZAT Aria sa de rãspândire stã mãrturie în acest sens. recepþionarea undelor radio – în afarã de paºii timizi în digitalizarea sunetului prin DAB sau DVB – nu prea a cunoscut modificãri tehnice.000 euro 2/06 3/1 1. cât ºi cele de înaltã rezoluþie HD. cât ºi în sistemele Home Cinema. sã facã diferenþa Informaþii tehnice În cãutarea talentelor între receivere AV cu dotare medie ºi cele superior echipate.1 4/2 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-SR 803 E 1.1 3/2 •/•/• •/•/• •/•/– Denon AVC-A11 XV 3. Interfaþa HDMI reprezintã mult mai mult decât urmaºul digital al mufei scart. Conform experienþei din laboratoarele de testare audio-video. în laboratoarele de testare audio-video a fost multã agitaþie. în timp ce Pace a reuºit sã comunice cu anumite modele. Aceste funcþii ale modelelor de receivere AV-DMI au fost testate de audio-video.1 3/1 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-NR 5000 E 5. în format video de 720p ºi 1080i. Din acest motiv mufele HDMI s-au impus relativ repede în structura receiverelor AV. Excepþie: SACD. prezenþa unor remarcabile talente video a ajuns. Procedeul este ºi mai complicat dacã în sistem sunt conectate mai multe aparate.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVC-A1 XV 6. au avut mereu probleme cu canalul copy-protected “Premiere HD Film”. Totuºi. Motivul: HDCP a obligat aparatele sã se asigure unul pe altul dacã sunt compatibile cu acest format. Primele modele de receivere HDTV . În schimb. este consideratã drept cea mai modernã ºi mai rãspânditã interfaþã pentru transferul de înaltã rezoluþie al semnalelor video ºi audio. europeanã. între timp. Existã chiar ºi playere DVD ºi scalere video.500 euro 2/05 2/1 1.Home Cinema Receiverele AV nu au fost niciodatã atât de luxuriant dotate cu funcþii video. Humax nu a putut colabora cu nici un receiver AV-HDMI. La succesul acestei interfeþe a contribuit ºi un alt factor. modalitatea prin care imaginile video ajung de la un aparat la altul se realizeazã. prin HDMI pot trece atât sunetele stereo normale. cerinþã care este transmisã apoi proiectorului sau TV-ului.300 euro 3/06 2/1 1. unul dupã altul. în timp ce mufele scart nu au fost niciodatã luate în serios.

SEMNAL SD
SD provine de la “Standard Definition” ºi corespunde rezoluþiilor TV pentru imaginile interlaced. În þãrile cu standard NTSC, SUA ºi Japonia, aceastã rezoluþie are valoarea de 640 x 480 pixeli, în timp ce pentru standardul european PAL-TV, rezoluþia este de 720 x 576 pixeli.

SACD, DSD
Prescurtare pentru “Super Audio Compact Disc” – un mediu de aceeaºi mãrime cu un CD sau DVD, care stocheazã sunet stereo sau multicanal la o valoare a bit-rate-ului foarte mare, cu ajutorul unui procedeu digital special numit “Direct Stream Digital” (DSD). SACD poate fi redat de numeroase modele de playere DVD, dar sunetul nu poate fi transmis spre amplificator decât analog sau printr-o interfaþã digitalã specialã, precum iLink sau Denon-Link. care nu coopereazã cu HDMI, cel puþin pânã la momentul actual. Motivele sunt, pe de o parte, lipsa compatibilitãþii HDCP iar, pe de , altã parte, structura datelor HDMI. Aceastã structurã prevede, la alegere, transmiterea directã a biþilor comprimaþi a la Dolby Digital ºi DTS, sau transmiterea unei valori exacte a canalelor PCM. De pildã, douã canale, fiecare cu o rezoluþie de 16 biþi ºi o ratã a scanãrii de 44,1 KHz pentru sunetul stereo de pe CD sau de cinci ori 24 biþi/96 KHz pentru sunetul multicanal de pe un DVD audio.

nu redã toate formatele audio, pe care interfaþa le poate livra. Sunetul multicanal de pe un DVD audio pune în dificultate multe televizoare, deoarece nu recunosc semnalul Dolby Digital. Cei care leagã direct un player DVD, via HDMI, cu televizorul trebuie sã seteze sarcina audio a playerului pe “Downmix”, pentru ca televizorul sã recepþioneze sunet stereo. Cu siguranþã, e mult mai practic sã conectezi diferitele componente, precum playere DVD sau receivere HDTV, la televizor sau proiector printr-un receiver AV-HDMI. Receiverul AV preia, din datele digitale, sunetul, pe care îl decodeazã ºi îl amplificã ºi apoi trimite imaginea mai departe spre display. Cu foarte puþine excepþii, toate receiverele AV- HDMI pot realiza aceastã operaþie. În cazul ideal receiverul converteºte, în plus, imaginile video ale componentelor analogice în informaþii digitale, pe care le transmite apoi spre televizor, via HDMI.

interlaced (480i ºi 576i, interlaced) nu sunt standardizate. De aceea, în ciuda mufelor corespunzãtoare o serie întreagã de aparate TV ºi proiectoare nu pot prelua semnale în rezoluþia dominantã SD. În plus, anumite receivere AV cu intrare HDMI pot digitiza semnalul SD, dar nu pot prelua conversia progresivã. De aceea, este recomandabil sã alegeþi un receiver AV cu funcþia De-Interlacer.

FUNCÞIA DE SCALARE
Modelele de top de receivere AV convertesc toate semnalele video primite la o rezoluþie unitarã. Ele dispun pentru aceastã operaþie de funcþia De-Interlacer ºi de un divizor, care redã informaþiile video, via ieºirea HDMI, la alegere în 576p, 720p sau 1080i. Deoarece scalarea este realizatã de orice aparat TV sau proiector, compatibil HDMI, meritã, ºi chiar e recomandabil, sã verificaþi în practicã, care dintre aparate va realiza operaþia cel mai bine. Un divizor valoros al unui receiver AV poate îmbunãtãþi chiar calitatea imaginii, dacã livreazã rezoluþia potrivitã aparatului de redare. În multe cazuri, de pildã la televizoarele plate cu o rezoluþie de 1366 x 768 pixeli, scalarea este efectuatã chiar de TV, cu pierderi minime ale calitãþii imaginii. În aceste condiþii, vã puteþi permite sã dezactivaþi divizorul receiverului AV. Oricum, din bãtrânele casete video VHS nu se vor putea obþine imagini de vis nici cu ajutorul aparatului TV, nici cu cel al receiverului AV. Dar conectarea simplã cu displayul printr-o singurã legãturã diminueazã considerabil dezordinea cablurilor, caracteristicã sistemelor Home Cinema.

SPECIALITÃÞI VIDEO
Receiverele AV de nouã generaþie sunt diferenþiate tocmai de prezenþa acestor funcþii speciale. Noile modele oferã funcþii cuprinzãtoare, astfel încât toate componentele video din sistem sã fie legate cu televizorul printr-o singurã conexiune – dacã toate aparatele sunt compatibile între ele. Cãci ºi în cazul formatelor video, transmise prin conexiune HDMI, apar probleme de incompatibilitate între aparate. Formatul HDMI a stabilit, cã toate proiectoarele ºi televizoarele cu intrare HDMI trebuie sã prelucreze imaginile video de înaltã rezoluþie în formatul 480p (NTSC Progressive), 720p ºi 1080i. Rezoluþiile video tradiþionale de 480 ºi 576 de rânduri în scanarea

NU ORICINE POATE ORICE
Existã ºi o parte neplãcutã vis-à-vis de aceastã multitudine de formate. Bogãþia de opþiuni audio ºi video nu este specificã fiecãrui aparat. Astfel, un televizor cu intrarea HDMI

Pioneer VSX-AX 2 1.100 euro – 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Pioneer VSX-AX 4 1.400 euro 12/05 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Yamaha RX-V 1600 1.050 euro 4/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• –/–/–

Yamaha RX-V 2600 1.300 euro 3/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• •/•/–

Procedeu testare

Funcþii video în testare
importante modele de receivere AV sunt prezentate ºi evaluate detaliat în tabelul alãturat. Evaluarea se face tot pe scala de 100 de puncte, de aceea partea din punctaj datoratã testului audio al receiverelor AV se reduce de la 60 la 50 de puncte. Multitudine: deºi numeroase receivere AV posedã mufe HDMI, funcþionalitatea lor este diferitã.

audio-video va evalua ºi abilitãþile video ale receiverelor AV.
Funcþiile video ale receiverelor AV au câºtigat în importanþã datoritã HDMI ºi HDTV. De aceea, audio-video a modificat procedeul de evaluare al acestor aparate. Funcþiile video, precum conversia composite ºi Svideo în format YUV ºi HDMI, ori De-Interlacer ºi scalarea video pentru ieºirea HDMI vor fi, de asemenea, evaluate. Cele mai

•/• •/• PC via HDMI 8 mulþumitor

•/• •/•

•/• •/•

•/• •/•

5 mulþumitor

5 bine

7 foarte bine

8

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

107

CINEMA

UZINA DE PUTERE
Amplificator corespunzãtor ºi un player universal valoros, iatã noul ansamblu Linn. Un vis, nu doar pentru sistemele Home Cinema.
108 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

109

Linn a ales un drum propriu. O denumire mai potrivitã nici cã se putea gãsi. Totuºi. aceastã componentã deschide noi portaluri spre putere. De aceea. însã. cinci ºi chiar ºase canale. amplificatoarele Chakra sunt oferite în douã clase de putere. atât pentru sistemele Home Cinema.200 de euro. patru. Ca un adevãrat “amplificator mono” circuitul. adãposteºte.100 euro. scoþienii au dezvoltat pentru amplificatoarele lor un concept complet analog. de la specialistul în semiconductori. Aceastã structurã compactã aproape cã nu are cãi de conexiune interne. Linia producãtorului Linn cuprinde opt modele. cât ºi cele ale opulentelor sisteme Home Cinema. În cazul nostru ea poartã numele Unidisk SC. Noul amplificator de putere al specialistului Linn poartã acelaºi nume. la 2. Un amplificator de putere multicanal. într-adevãr. de aceea modelul TDA 7293 este prevãzut. din concepþie. denumit TDA 7293. Puterea necesarã într-un sistem depinde de numãrul de boxe. chakre. “Inima” tuturor amplificatoarelor este circuitul integrat. Iar.200 euro). Redactat de: Daniel Chira orþile energetice ale corpului uman se numesc. iar dimensiunile ºi designul ei sunt perfect armonizate cu cele ale amplificatoarelor Chakra. atât cele ale sistemelor conservatoare Hi-Fi. precum ºi cu ver- siunea stereo mai micã C 2100. conform învãþãturii antice indiene. cu cele 110 a u d i o . Pentru comparaþie. un preamplificator ºi tranzistoare de putere. la 3. Un sistem complet Home Cinema are nevoie. pentru cã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Unidisk ºi Chakra. trei. Combina uneºte. amplificatorul Chakra poate avea douã. într-o carcasã. Unidisk SC a fost iniþial combinatã cu un amplificator cu trei canale C 3200 (4. În loc sã se bazeze pe cipuri digitale. deoarece modelele diferite de boxe au nevoi specifice de putere.700 euro ºi are ieºire HDMI. Prima combinaþie realizatã a fost cea cu amplificatorul cu cinci canale C 5100. un player DVD ºi un preamplificator decoder. cipul de amplificare (sãgeatã) este susþinut de câte patru tranzistoare de putere (cercuri). de forma unei cutii de pizza? Pare a fi vorba despre un amplificator digital.CINEMA Societatea de putere de ultimã generaþie: în outputurile mari ale lui Chakra (sus). ºi de o centralã de comandã potrivitã. acoperind optim nevoile oricãrui P tip de sistem. ST Microelectronic. Modelul costã 4. toate fiind adãpostite într-o carcasã compactã. pe un singur cip de siliciu. pentru a economisi cât mai mult spaþiu posibil. aºa cum sunt cei folosiþi azi în combinaþie cu multe modele de receivere AV compacte. cât ºi pentru cele Hi-Fi. în realizarea modelului sãu de amplificator. TEHNOLOGIE ªI DOTARE Toate acestea sunt motive suficiente pentru a vã prezenta. în combinaþie.

care dezvoltã un nivel neobiºnuit de redus al încãlzirii. C 5100. a cântãreþului brazilian Caetano Veloso. este posibilã alimentarea absolut stabilã cu energie. cu uºurinþã. un disc multicanal. condiþiile ideale de funcþionare pentru amplificator. creându-se. Uºurinþa cu care aparent insignifiantul Chakra a livrat setului de boxe puterea maximã. cu amplificatorul Chakra C 5100 ºi setul de boxe de referinþã audio-video B&W N 801. cu efect disturbator pentru calitatea sunetului. s-a renunþat complet la intrãrile HDMI. TEST AUDIO ªI VIDEO Testul video a început cu proiectorul Marantz VP 12 S 4. iar frecvenþele de graniþã comutabile. sãrac în opþiuni. pentru ieºirea subwooferului. nivele înalte de putere de pânã la 100 de waþi. În dotare. finã. Unidisk SC lucreazã tot cu o alimentare în comutaþie. În schimb. Aceastã împãrþire a sarcinilor permite grupe de outputuri puternice ºi compacte. La testarea sunetului de film. a fost de necrezut.v i d e o m a g a z i n e 111 . astfel. redarea a fost curatã ca ºi cristalul. foarte frumos realizat. cu funcþii de conversie sau scalare cuprinzãtoare. de la producãtorul japonez Sanken. lipsesc în totalitate modelului Unidisk SC. Linn s-a decis pentru o alimentare în comutaþie lipsitã de grosolanul transformator. precum cei din “If It’s Magic”. Un rol cheie în conceptul Chakra este jucat de alimentarea cu energie. precum ºi meniul. Consumul mare de energie. fãrã distorisiuni ºi poate sã atingã. autenticã ºi bine spaþializatã. livrând cea mai bunã calitate sonorã. În acest fel. Materialul folosit la testare RCA-Armada: Unidisk SC poate fi conectat. duo-ul de la Linn a fost adus.mai bune premise pentru funcþionare: el lucreazã repede. precis. în timp ce prin ieºirea HDMI se transmite doar semnalul video al playerului DVD intern. de la început. Rezultatul a fost uluitor. la alegere. plãcutã. a lui Stevie Wonder. chiar ºi la sarcinã ma- ximã. la modele mai puternice). C 3200? La urma urmei. chiar ºi acest model. alimentarea în comutaþie decupleazã circuitul audio. creeazã probleme. nu se poate afirma cum cã Unidisk ar fi un divizor opulent de semnal video. vivaci ºi lipsiþi de asperitãþi. care apare atunci când boxele au valori mici ale impedanþei la volum mare. Pentru ca sã nu se ajungã prea repede la deconectarea de protecþie a aparatului.audio-video. de la reþeaua de energie contaminatã de perturbaþii. Funcþia Lip-Sync permite doar alegerea grosierã dintre modul interlaced. a obþinut baºi ultra adânci. Playerul rotea discul SACD cu piesa “A Foreign Sound”. ceea ce are repercusiuni pozitive asupra sunetului. la nivelul de volum standard pentru sistemele Home Cinema: 85 dB. www. combina Linn. nu doar pentru a economisi spaþiu ºi greutate. mult mai bine decât transformatoarele tradiþionale. dupã cum vedeþi în imaginea de mai jos. via YUV sau Scart. cu mai multe versiuni cover ale unor cântece clasice. Ieºirea HDMI (sãgeatã) le ornamenteazã pe amândouã. intrã în joc câte douã tranzistoare de putere (respectiv câte patru. În plus.ro 04/2006 a u d i o . De ce ar mai fi nevoie atunci de varianta mai puternicã. progressive sau HDMI. În plus.

AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 81 FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 83 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 87 112 a u d i o . 10 puncte max.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .200 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate Redarea miºcãrii/repaus al spotului Convertire progresivã EXCEPÞIONAL foarte bine excepþional interlaced excepþional excepþional excepþional foarte bine 32 30 32 progressive excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional TEST SUNET Hi-Fi Digital Surround FOARTE BINE 6O FOARTE BINE excepþional excepþional 61 (50%) excepþional (50%) excepþional MÃS. REZULTATE TESTARE AMPLIFICATOR REZULTATE TESTARE DVD-PLAYER Producãtor Model Preþ Producãtor Model Preþ Linn Chakra C 5100 (C 2100) 3. s-a numit “Italian Job”. combina a redat sunetele iniþiale ale minunatei coloane sonore într-o manierã impresionant de explozivã.CINEMA Duetul trimmer: fiecare output poate fi calibrat (sãgeatã). Explozia violentã. 100 puncte OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine bine 11 DOTARE REZ.4 Watt 8 repede (60 %) 76 % 75 % 72 % bine bine 28 (16) 105/57 Watt 100/56 Watt foarte bine foarte bine 24 190/111 Watt 90/111 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. 10 puncte FOARTE BINE 8 FOARTE BINE foarte bine – foarte bine foarte bine 8 (40%) foarte bine (30%) – (20%) foarte bine (10%) foarte bine max. Cele mai fine detalii sonore. spaþiul. 70 puncte Linn Unidisk SC 4700 euro Linn Chakra C 3200 4. 10 puncte Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere de ieºire Putere sinus douã canale Putere sinus canale multiple Consum energie standby (Watt) MULÞUMITOR 5 BINE 6 TEST SUNET Digital surround CD/SACD/DVD-audio Sunet analog EXCEPÞIONAL excepþional 28 mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB foarte bine/excepþional/foarte bine foarte bine MÃSURÃTORI DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori Consum energie standby/funcþionare FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40 %) 91 % 90 % 90 % foarte bine insuficient 15.200 euro) max. trecând cu viteza fulgerului de la volum violent. dis-de-dimineaþã.4/34. precum fluturatul din aripi al porumbeilor în Piazzetta din Veneþia au umplut. DE LABORATOR max.100 euro (2. O modalitate atât de concretã ºi de stabilã de redare a sunetelor a fost rar auzitã cu prilejul testelor audio-video. din momentul în care voluminosul seif s-a prãbuºit în canal. Combina Linn a reacþionat aproape fãrã inerþie la toate modificãrile rapide ale spectrului dinamic. a fost redatã cu o putere brahialã. la redarea caldã a detaliilor sonore. au rãsunat cu adevãrat ameninþãtor. fãrã dificultate. Iar zgomotele pline ale motoarelor din scena urmãririi sãlbatice prin oraº. Abia pornitã.

DOTARE DVD-PLAYER Producãtor Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Linn Unidisk SC 24 luni 38 x 8 x 37 cm FUNCÞII Redare DVD-R/-RW/DVD+R/+R DL/+RW. JPEG Scanare progresivã 480p/576p via YUV ºi HDMI CONEXIUNI Intrãri audio analog Ieºiri audio analog Intrãri audio digital Ieºiri audio digital Intrãri video Ieºiri video Alte caracteristici 4 x stereo (RCA) 1 x 5. pe întreaga duratã a filmului.1 (RCA). 2 x optic) 2 x SPDIF (1 x RCA. Via HDMI imaginile au fost ºi mai bune. la dimensiuni extrem de compacte. claritatea desãvârºitã ºi culorile pline. 1 x S-Video.v i d e o m a g a z i n e 113 . livreazã sunet ºi imagine de primã clasã. În acest segment de clasã nu existã un alt model comparabil. la impresionantul volum de 105 dB. sunete lipsite de distorsiuni. decât prin ieºirea YUV pentru componente. precum Focal Alto Utopia.Boxele cu nevoi de putere ºi mai mari. 1 x S-Video. SACD. care continuã sã ofere acel nivel de inginerie precisã de neegalat. DTS. www.ro 04/2006 a u d i o . 1 x optic) 1 x COMP. în plus. 1 x stereo fix (RCA) 4 x SPDIF (2 x RCA. ProLogic II cu management baºi ºi potenþiometru volum master) Ventilator dublu: în spatele diafragmei se aflã douã ventilatoare de rãcire. AAC. C 5100 a avut destulã putere ca sã dezvolte în boxele B&W. Combina este. Modelul Unidisk SC a stãpânit perfect echilibrul între rezoluþia cea mai finã. Cu toate aceastea. ªi atunci nu ne mai mirã de ce compania Linn este consideratã furnizorul ideal de soluþii complexe ºi complete. SVCD. MP3. CD. CD-R. Rezultatele la testul de imagine au fost exemplare. 1 x YUV (disponibilã versiunea Scart) 1 x COMPOSITE.audio-video. DVD-Audio. 1 x YUV. Parada tastelor: butoanele fluorescente ale telecomenzii înlesnesc orientarea în întuneric. VCD. 1 x HDMI (576p) preamplificator decoder integrat (Dolby Digital.. au profitat întradevãr de colaborarea cu amplificatorul de douã ori mai puternic C 3200. extrem de flexibilã în configurare. CONCLUZIE “Locomotiva” Unidisk-Chakra. atunci când vine vorba despre înaltã performanþã în sistemele ºi componentele de entertaiment.

Din 1996 ºi pânã în prezent a exterminat casetele video din segmentul de piaþã “home video”. a remodelat ºi dezvoltat. generând anual venituri de ordinul miliardelor de dolari. Noutatea ºi flexibilitatea acestui format l-au propulsat în topul celor mai bine vândute bunuri din lume. în aceeaºi mãsurã. Ba mai mult.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 114 a u d i o . comerþul cu DVD-uri ºi playere DVD. industria de entertainment pentru acasã.Reportaj 10 ANI DE D V D Digital Versatile Disk sau DVD-ul împlineºte 10 ani de când a fost lansat pe piaþã.

v i d e o m a g a z i n e 115 www. Pierderea în capacitate a fost compensatã de 04/2006 a u d i o . Modelul SD original propus de Toshiba avea o capacitate de stocare de 5 GB. preºedintele IBM la vremea aceea. Hitachi. iar celãlalt se numea Super Density Disc (SDD). Mitsubishi Electric.audio-video.ro . Cine a creat DVDul. Time-Warner. Se pare cã istoria se repetã. Una dintre schimbãrile operate de Philips/Sony a condus la diminuarea cu câteva sute de mega a capacitãþii de stocare. dar cu condiþia de a aduce câteva modificãri. Matsushita Electric (Panasonic). La vremea aceea erau în dezvoltare douã medii de stocare optice de mare capacitate. Discul optic a fost înzestrat cu tehnologia de codare EFMPlus care era cu 6 procente mai puþin eficientã decât tehnologia creatã de Toshiba. Philips ºi Sony au renunþat la MMCD ºi au acceptat formatul SD al taberei opuse. elaborat de corporaþiile Philips ºi Sony. cine ºi-a achiziþionat un DVD s-a întrebat care-i misterul ce se ascunde în spatele acestui disc subþire de plastic ºi a aparatului care-l învârte. Unul dintre ele era MultiMedia Compact Disc (MMCD). la începutul anilor ’80. dezvoltat de coaliþia formatã din companiile Toshiba. Vrajba s-a înteþit pe la începutul anilor ’90. Thomson ºi JVC. cele douã medii de stocare care se luptã pentru a deveni succesorul DVD-ului. D ISTORIA DVD Dacã þineþi minte. Într-un final apoteotic. ºi-a asumat rolul de arbitru între cele douã tabere. sunt doar câteva dintre întrebãrile la care vã oferim rãspunsul în paginile care urmeazã. Lou Gerstner. Gerstner a decis sã se implice în luptã dupã ce a încercat un sentiment de deja-vu. Pioneer. Cu siguranþã. în numãrul anterior al revistei audio-video vã prezentam un material despre discurile optice Blu-Ray ºi HDDVD. cum sunt stocate informaþiile pe disc sau cum funcþioneazã DVD-playerul?.Text de: Sebastian Kovacs VD-ul s-a ieftinit atât de mult încât ºi-l poate permite aproape oricine. cele douã tabere au încheiat un armistiþiu în urma cãruia a luat naºtere grupul DVD Consortium în sânul cãruia marile corporaþii ºi-au unit forþele pentru a crea un produs standard. iar rezultatul a fost DVD-ul de 4.7 GB. întrucât DVD-ul s-a nãscut tot în urma unui “rãzboi al formatelor”. fiind martor al costisitorului rãzboi al formatelor purtat între VHS ºi Betamax.

Dacã ar fi privite la microscop. Discurile DVD audio ºi playerele aferente sunt relativ rare la ora actualã. FAQ – Întrebãri frecvente Ce înseamnã DVD? DVD este prescurtarea cuvintelor Digital Video Disc sau Digital Versatile Disc. Informaþia pe DVD este stocatã sub formã acestor adâncituri ºi ridicãturi pe care laserul le interpreteazã ca fiind 0 sau 1. SEAM ÃN Ã. ci în formã elicoidalã. DAR N U RÃSARE În ceea ce priveºte dimensiunile ºi grosimea. Sunt însã persoane care susþin cã nu este vorba de o prescurtare. DVD-playerul ruleazã CD-uri? Da! DVD-playerele sunt compatibile cu compact discurile audio. Deºi existã divergenþa de opinii în aceastã privinþã. DVD-urile se aseamãnã cu CD-urile. În cazul DVD-urilor cu un singur strat. Chiar ºi stocarea datelor se face în mod similar. se poate dacã DVD-playerul este. Ba mai mult cele douã discuri optice sunt produse folosind aproape aceleaºi metode de fabricaþie. PIT-URI ºI LAND-URI Fiecare strat inscriptibil de pe DVD are pe suprafaþa sa o spiralã de date. se preseazã una peste alta sub formã de sandwich ºi apoi sunt uscate sub un fascicul de luminã infraroºie. linia de date începe din centru ºi-ºi continuã spirala cãtre exterior. odatã cu dezvoltarea versiunii 1. dar asta nu înseamnã cã nu existã. Acest proces se realizeazã pentru a permite trecerea laserului prin stratul de la suprafaþã pânã la cel din adâncime. care abia depãºeºte grosimea de un milimetru. dimensiunile liniilor de date ºi modalitãþile prin care a fost „pompat” spaþiul de stocare. sub forma unor adâncituri ºi ridicãturi (pit-uri ºi land-uri) pe suprafaþa discului.(minus) sunt douã formate DVD aflate în competiþie. existã ºi playere compatibile cu ambele formate. Distanþa dintre douã linii este extrem de micã – de numai 740 nanometri (un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru).v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . de asemenea. dispuse sub forma unei 116 a u d i o . codec-urile pe care le suportã DVD playerul sunt specificate pe aparat. Esenþial este faptul cã DVD-urile audio pot stoca pânã la 74 de minute de muzicã cu un sampling rate ºi acurateþe de 192 kHz/24 biþi. Utilizând acest proces se creeazã un disc pe a cãrui suprafaþã se poate distinge o linie foarte subþire ºi lungã de ridicãturi microscopice. ºi un DVD recorder. Odatã acest proces încheiat. De obicei. iar ridicãturile dintre douã pit-uri se numesc “land”. date care apoi sunt transformate în sunet ºi imagine.Reportaj marele avantaj al sistemului EFMPlus. cele din urmã conþin muzicã a cãrei calitate sonorã este de cea mai bunã calitate. Pot sã înregistrez emisiuni TV sau filme cu un DVD player? Da. Sunt DVDplayere care ruleazã fãrã probleme ºi filme stocate pe CD-uri. Fiecare strat este creat prin injectarea de plastic policarbonat într-o formã prestabilitã. în timp ce companiile din DVD+RW Alliance stau în spatele formatului DVD+R. Grupul de producãtori reuniþi în DVD Forum sprijinã DVD-R. A mai durat un an pânã când varianta finalã a discului a fost lansatã pe piaþã. SUFLAT CU AUR Multiplele straturi de plastic din care este alcãtuit DVD-ul sunt presate într-un sandwich. Prima izbândã a inginerilor a fost anunþatã abia în 1995. Atunci prin ce se deosebesc cele douã formate? Diferenþele nu sunt evidente. Dacã primele sunt cele pe care sunt înregistrate filmele. s-ar putea observa cã aceste linii de date se aseamãnã cu niºte diguri brãzdate din loc în loc de adâncituri care în limba englezã se numesc “pit”. discurile de policarbonat sunt suflate cu o substanþã reflectorizantã. în funcþie de programul cu care a fost comprimat filmul.5 a DVD-ului. spirale. Straturile gata fabricate sunt acoperite cu lac. ºi anume. Dar dintre DVD video ºi DVD audio? DVD video ºi DVD audio sunt douã formate diferite. ci pur ºi simplu un nume al discului. iar pentru cele superioare se foloseºte un strat semi-reflectorizant de aur. rezistenþa sporitã la deteriorãri cauzate de zgârieturi ºi amprente digitale. însã nu concentric. Pentru straturile inferioare se foloseºte aluminiul. La fel ca ºi pistele de alergare dispuse pe un stadion. Printre ele se numãrã materialele ºi procedeele folosite în producþie. C a r e es t e d i f e r e n þ a d i n t r e D V D + R º i DVD-R? DVD+ (plus) ºi DVD.

DVD PLAYERUL Aparatul în care se insereazã DVD-urile a fost botezat sugestiv DVD-player. Cine se mai oboseºte în ziua de azi sã se ridice de pe canapea ca sã întoarcã DVD-ul în mijlocul filmului.Ca exemplu. Asta înseamnã cã linia de date de pe un DVD cu douã straturi ar avea o lungime de 48 de kilometri. Cea mai dificilã parte din citirea unui DVD este menþinerea fasciculului laser pe linia de date. Pista reprezintã discul.pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie în format 16:9 sau 4:3. distanþa dintre douã linii de date este de 2.9 GB (douã feþe. un DVD poate avea pânã la patru straturi.audio-video. Motorul foarte bine calibrat se învârte pe pistã (DVD-ul) cu viteze cuprinse între 200 ºi 500 rotaþii pe minut (rpm). Una dintre roþile maºinii (laserul) trece peste ridicãturile de pe fiecare linie de date. Capacitãþile discurilor variazã în funcþie de construcþie: 4. este un mecanism care miºcã laserul în aºa fel încât sã nu se abatã de la linia de ridicãturi dispusã pe suprafaþa DVD-ului. când roata maºinii trece peste o ridicãturã. pe un DVD cu douã feþe. Probabil vã întrebaþi de ce nu se dubleazã capacitatea unui DVD cu douã straturi. Reflexia ridicãturilor ºi a adânciturilor este interpretatã diferit de senzorul optoelectronic. . Înmulþindu-le pe cele douã reiese cã este suficient loc pentru pânã la 4. faptului cã ridicãturile ºi distanþa dintre liniile de date sunt mai mici decât în cazul CD-urilor. Casele de discuri sunt printre singurele care simpatizeazã acest format. În timp ce discul se roteºte. MAI MULÞI GB Pentru a creºte ºi mai mult capacitatea de stocare. Caracteristicile unui film DVD . acest angrenaj poate fi asemuit unei piste pentru raliuri. iar maºina de curse este laserul. din maºina de curse.v i d e o m a g a z i n e 117 . iar lungimea minimã a unei ridicãturi este de 2. ªoferul. Extra-spaþiul se datoreazã faptului cã aria de inscripþie pe un DVD este mult mai mare. stã ultimul album al formaþiei “Sistem of a Down” lansat anul trecut. fiecare cu un singur strat) ºi 15.1 .08 mai micã. Pe DVD. Asta se întâmplã deoarece în acest caz ridicãturile trebuie sã fie puþin mai lungi pentru a evita interferenþele când este citit DVD-ul. laserul este concentrat pe liniile de date. cu o rezoluþie de 720 de pixeli orizontali. Puteþi sã vi-l imaginaþi sub forma pasagerului.16 ori mai redusã. care simbolizeazã sistemul de urmãrire al DVDplayerului. care simte fiecare zdruncinãturã. fiecare cu câte douã straturi). 7. Dacã linia continuã de pe unul dintre straturi ar fi ridicatã ºi întinsã într-o singurã linie dreaptã. liniile de pe disc sunt foarte lungi. Pe un DVD cu un singur strat pot fi prãjite de circa ºapte ori mai multe informaþii decât pe un CD obiºnuit. În analogie. pe DVD nu se iroseºte atâta spaþiu pentru sistemul sãu de corectare a erorilor. Pe mãsurã ce laserul se miºcã spre exterior. motorul scade viteza de rotaþie a discului Datoritã dimensiunilor microscopice ale ridicãturilor.38 GB (o faþã ºi un singur strat).75 (douã feþe.ro 04/2006 a u d i o . iar lumina reflectatã este mai departe înregistratã de un mecanism optoelectronic. Laserul care citeºte discul poate citi datele de pe stratul inferior prin stratul superior. care le citeºte drept 1 sau 0. Aceastã caracteristicã se datoreazã. fiind alcãtuit din trei componente fundamentale: un motor care învârte discul. Spre deosebire de compact-disc. aceasta ar ajunge pânã la 13. Aceasta înseamnã cã îi permite sã prãjeascã informaþiile pe o arie mult mai extinsã decât în cazul CD-urilor. lumina loveºte stratul reflectorizant pe care sunt dispuse ridicãturile ºi adânciturile. care menþine laserul deasupra liniilor de date spiralate.coloanã sonorã prezentatã în cel mult 8 limbi diferite ºi sunet Dolby Digital 5. în parte.5 kilometri.5 ori mai multe ridicãturi pe un DVD.ratã de compresie de 40:1 (în cazul în care a fost comprimat cu MPEG-2) . Spuneam la început (ºi nu am glumit) cã pe un DVD încape de 7 ori mai multã informaþie. Aceste tipuri de DVD-uri au fost produse dar nu s-au bucurat de prea multã popularitate. Acesta se aseamãnã foarte mult cu un CD-player. mecanismul de urmãrire trebuie sã miºte laserul spre exterior. Diferenþa cea mai evidentã dintre CD ºi DVD este capacitatea de stocare. 8.Subtitrãri în cel puþin 30 de limbi www.95 GB (o faþã ºi douã straturi). un laser care citeºte ridicãturile de pe disc ºi un sistem de urmãrire. Aceste informaþii sunt transformate apoi în biþi ºi bytes. care la rândul lor sunt transformaþi în imagini sau sunet. Deci.

Interesant de reþinut este faptul cã în cazul unui DVD dublu stratificat. Cu siguranþã aþi auzit de acele “codec-uri”. Pânã în primãvara anului 1999. În ceea ce priveºte partea de sunet. Marile supermarket-uri americane au început comercializarea aparatelor. cât ºi în varianta originalã gânditã de regizor? Filmele suportã o serie de transformãri înainte de a fi proiectate în sãlile de cinema. astfel cã pe un DVD încap pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie. necomprimat. De aceea trebuie comprimat sau codat pentru ai reduce dimensiunile. de regulã. Calitatea superioarã a imaginii ºi sunetul surround. MAI SAVUROASE Ce-i cu toatã vâlva asta în jurul DVD-ului? Pãi. seriale. Acestea au fost denumite “Ouã de paºte” (Easter eggs) ºi constau în secvenþe din alte filme. cât ºi DVD-playerele pentru a reda filmele. americanii au ajuns sã închirieze mai multe filme pe DVD. filmele în format DVD sunt. Potrivit datelor statistice înregistrate de Digital Entertainment Group. înarmat cu un laser. concerte. aici veþi avea parte de cele mai multe surprize. cele mai importante companii de comercializare a echipamentelor electronice din SUA au încetat vânzarea casetelor video VHS. DVD-ul. pentru prima datã. În vara anului 2003. iar în 1999 pe continentul Australian. aþi avea nevoie de circa un an ca sã îl downloadaþi printr-o conexiune dial-up? • De multe ori DVD-urile conþin tot felul de surprize rezervate privitorului. Dimensiunea unui film este foarte mare. pe un DVD am putea copia pânã la patru sau cinci filme de calitate mai slabã. precum ºi toate calitãþile adiþionale se datoreazã mai mult sau mai puþin capacitãþii uriaºe de stocare a discului. Primele discuri ºi playere DVD au apãrut pentru prima datã pe piaþa japonezã. motiv pentru care. software pentru computer sau muzicã? • Unele filme pe DVD sunt livrate cu porþiuni de comentarii. pe care le folosesc atât computerele. laserul nefiind nevoit sã se întoarcã în centru pentru a porni citirea celui de-al doilea strat. preþul unui DVD-player a scãzut sub 300 de dolari. în anul 2004. DivX pentru codare. în care realizatorul filmului vorbeºte despre anumite scene. Codec provine de la termenul englezesc COde-DECode. nu ar încãpea pe un DVD. precum tânãrul Skywalker.) au depãºit suma . Tot în 2003. care în format DVD este de douã ori mai lung.Reportaj de DVD-uri de toate genurile (filme. • Dacã un film DVD obiºnuit nu ar fi comprimat cu ajutorul unui program specializat. Însã. decât pe casete video.de 21.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Ceea ce permite citirea datelor fãrã întrerupere. Un exemplu e seria “Stãpânul Inelelor“. În primãvara anului urmãtor acestea au fost introduse în Statele Unite ale Americii. Folosind acest program se pierde mai puþinã informaþie în timpul compresiei. • Playstation 2 a fost prima consolã de jocuri.1 (aspect menþionat pe cutia filmului). însã nu ºi a filmelor pe format DVD.2 miliarde de dolari. în timp ce filmul ruleazã? Aceste opþiuni sunt foarte apreciate de cinefili. care oferea posibilitatea de a rula filme DVD? 118 a u d i o . începutul celui de-al doilea strat poate fi la exterior. Dar dacã am folosi. s-a angajat întrun rãzboi tacit cu casetele magnetice. comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. în 1998 în Europa. tam-tam-ul se datoreazã faptului cã în momentul de faþã DVD-ul este singurul care poate sã ofere o experienþã asemãnãtoare cu cea trãitã într-o salã de cinema. marcând trecerea de la tehnologia analogicã la cea digitalã. lupta fiind câºtigatã în doar câþiva ani de la declanºarea ostilitãþilor. care a fost dezvoltat de Motion Picture Experts Group. RÃZBOIUL STELELOR Anul 1996 a marcat naºterea tzunami-ului ce a curãþat casetele video magnetice. de exemplu. grupul de experþi desemnaþi sã stabileascã standardele de codare a formatelor video. Filmele de calitate DVD sunt comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. în luna noiembrie a anului 1996. Am sã vã explic mai pe larg. • Existã filme care pot fi urmãrite atât în varianta comercialã (aºa cum a fost lansat pentru cinema). Sunetul unui film original DVD poate fi Dolby Digital Surround Sound 5. Odatã cu lansarea primelor DVD-uri ºi playere a fost lansat ºi primul film pe acest suport – “Twister” – filmul american a cãrui intrigã se împleteºte în jurul unei echipe de vânãtori de tornade.nu vã speriaþi! . desene animate etc. Sã lãmurim mai întâi partea de imagine. un subwoofer (de aici denumirea de pentru ca informaþia sã fie cititã cu o ratã constantã. Aceastã situaþie avea sã se schimbe curând luând în considerare popularitatea crescândã a discului optic. vânzãrile ºi închirierile ªtiaþi cã…? • Pe un DVD puteþi stoca pânã la opt ore de muzicã? Datoritã capacitãþii sale crescute pe un DVD încap aproape 100 de melodii. axându-se pe comercializarea DVDurilor. Pentru a profita de acest sistem veþi avea nevoie de un sistem Home Cinema format din 5 boxe. Existã mai multe programe de compresie printre care se numãrã popularele DivX sau Xvid.

poate fi aleasã o subtitrare anume. vor avea de câºtigat utilizatorii). cele douã tipuri de discuri incompatibile unul cu altul. în funcþie de limba în care doreºte sã asculte conversaþiile actorilor. aceste aparate simuleazã sunetul surround suficient de bine cât sã vã daþi seama despre ce este vorba. www. istoria se repetã. Multe filme mai sunt însoþite de scene inedite care au fost tãiate din filmul lansat pe marele ecran. muzicã sau fotografii. Indexul este lesne de accesat cu ajutorul telecomenzii mai ales cã de multe ori scenele importante sunt reprezentate cu o fotografie micã. Iar ca preþ e destul de accesibil. angajate în lupta pentru tronul ocupat în prezent de DVD (luptã din care. Scenele pot fi rulate în mai multe trepte de “slow motion” sau pot fi oprite fãrã ca imaginea sã se deterioreze. În modelul Pioneer DVR-530H-S încap pânã la 80 de GB de filme. Este din ce alege Piaþa de DVD-playere este foarte vastã. În final. dacã receiverul este “Dolby Digital ready” atunci NU este echipat cu un decodor Dolby Digital. discuri care vor avea inevitabil ºi o capacitate mai mare de stocare a informaþiilor. Nu lãcrimaþi dacã nu sunteþi blindaþi cu un sistem Surround Sound. dar dacã vreþi sã savuraþi glumele originale aveþi posibilitatea de a opta pentru varianta cu subtitrare în limba maternã. drept cel mai bun DVD player clasic. care este dotat cu un hard-disk de 800 de GB. Dacã cititul vã oboseºte ochii. existã filme DVD pe care sunt introduse interviuri cu actorii ºi realizatorii. cele mai multe filme DVD au un index. la fel se va întâmpla cel mai probabil ºi cu DVD-ul. aparatul a fost botezat. de unde pot fi accesate rapid toate capitolele în care a fost fragmentat un film. Conectate la televizor sau la un sistem stereo cu numai douã boxe. puteþi opta pentru varianta dublatã a filmului. Bateriile rezistã pânã la 6 ore. montare uºoarã ºi imagine de calitate. Printre cele mai populare modele DVD se numãrã cele portabile. Generaþia urmãtoare Zilele DVD-ului sunt numãrate! Nu e remarca noastrã. caz în care ar fi bine sã vã cumpãraþi un DVD player cu decodor ºi mufe de ieºire pentru canalele 5. Device-ul poate fi achiziþionat la preþuri ce variazã între 720 ºi 1. Pe un disc cu o capacitate atât de mare pot fi copiate unele soft-uri cu ajutorul cãrora vizionarea unui film devine interactivã. muzicã sau puteþi viziona poze. Un alt avantaj prezentat de filmele pe DVD este informaþia adiþionalã. Aparatul se laudã cu meniuri intuitive.100 de ron. Privitorul poate astfel sã aleagã între mai multe coloane sonore. Inginerii de la Accuarian sigur au fãcut uz de imaginaþie. de cei care l-au testat.1) ºi un receiver care este fie “Dolby Digital ready” fie are un “Dolby Digital decoder” integrat. Acest aparat a cucerit audienþa datoritã ecranului ce mãsoarã 17. De asemenea. Astfel s-au nãscut formatele HD-DVD ºi Blu-Ray.ro 04/2006 a u d i o .1. timp în care puteþi urmãri filme în toate formatele DVD. Dupã cum am mai spus-o ºi la început.5.5 centimetri în diagonalã.v i d e o m a g a z i n e 119 . fiind disponibil pentru circa 210 lei noi. cu siguranþã. ªi se va mai repeta pe mãsurã ce se vor descoperi noi tehnologii de stocare a informaþiilor. Deºi cele mai multe aparate au cam aceleaºi funcþii de bazã. Datoritã liniei simpliste. mai existã aºa numitele combouri care îmbinã atât un DVD. când au integrat într-un DVD player ºi un cititor de patru carduri diferite. puteþi opta pentru modelul dezvoltat de compania Hitachi. Cererea tot mai mare a televizoarelor de înaltã definiþie a atras dupã sine necesitatea creãrii unui nou suport media. Printre cele mai bine cotate aparate se numãrã modelul Sony DVP-NS55P/S. Aºa cum casetele video au fost date la o parte.audio-video. existã nenumãraþi producãtori ºi încã ºi mai multe modele. Playerele DVD cu hard-disk sunt. Dacã nu sunteþi mulþumiþi cu atâta spaþiu. printre cele mai interesante aparate de pe piaþã. cât ºi un VCR (video casette recorder). de ce sã n-o spunem. pentru cei care îºi stocheazã amintirile din adolescenþã pe bandã magneticã. detalii despre firul poveºtii sau chiar finaluri diferite disponibile la alegerea privitorului. pe care sã încapã imagini cu rezoluþie mult mai mare. De asemenea. Apoi. Atenþie. Existã DVDplayere dotate cu o tehnologie denumitã Simulated Surround. Un model apreciat de consumatori este Panasonic DVDLS90. ci concluzia pieþei.

Download-are plãcutã! Text: Sebastian Kovacs TOTUL DESPRE MP3 120 a u d i o .Ghid service Toatã lumea discutã azi despre MP3 de parcã s-ar referi la pâine prãjitã cu unt! Dar nu toþi sunt atât de familiarizaþi cu neologismele tehnologice care penetreazã limba românã cu un bit-rate impresionant… Ãããã. vroiam sã spun cu o vitezã impresionantã. Dar ca sã nu mai creez confuzii ºi pentru ca data viitoare sã ne înþelegem doar din priviri.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . am întocmit o listã cu cele mai frecvente întrebãri ºi rãspunsuri despre MP3. completatã pe pagina urmãtoare cu un glosar bogat.

com/itunes/. de la Sony. nu depãºesc mãrimea buzunarului. Ce e un MP3 player? E un device care-þi oferã posibilitatea de a duce muzica dupã tine oriunde te deplasezi. tehnologia MP3 nu este ilegalã. Bit-rate-ul maxim pentru MP3 este de 320 kbps. îþi recomand sã accesezi doar paginile Web acreditate. poate rula atât filme. compania Apple preferã formatul AAC (Advanced Audio Coding). CD-urile conþin circa 74 de minute de muzicã în format CD audio. La ce bun un MP3? Folosind un program special (MagicJuke Box sau o versiune nouã de Winamp) poþi extrage melodiile de pe un CD audio în câteva minute ºi le poþi stoca pe computer sau un player portabil. De ce toatã lumea opteazã pentru un player MP3? Una la mânã. însã adâncimea basului ºi detaliile au de suferit. cât ºi MP3-uri. Iar iPod-ul Nano e mai subþire ca un creion. De regulã au incluse soft-urile necesare pentru a transfera MP3-urile de pe computer pe player. Dar mai sunt ºi altele. Dacã sunteþi dispuºi sã cheltuiþi mai mult puteþi obþine un player cu dotãri. De unde pot face rost de MP3-uri? Cel mai simplu ar fi sã începi cu propria colecþie de CD-uri. Când extrageþi muzica de pe CD-urile audio pe computer. Dacã doriþi însã cea mai bunã calitate vã recomandãm formatul Lossless de la compania Apple (utilizabil doar pe iPod). Sunt aparate care funcþioneazã cu memorie externã de tipul cardurilor SD. iar altele sunt dotate cu tunere radio. iPod-ul. Ce ºtiþi despre magazinele online? O a doua soluþie de obþinere a MP3-urilor este de pe site-uri legale care oferã melodii gratuit sau de pe magazine online precum Apple's MusicStore. în aºa fel încât sã încapã cât mai multe pe playerul tãu portabil. Cea mai micã ratã folositã (ºi cea mai comunã) este de 128 kbps. Software-urile precum Winamp sau MagicJukeBox îþi oferã posibilitatea de a-þi transfera întreaga colecþie pe calculator ºi apoi pe playerul portabil. Pentru iPoduri ºi iTunes (magazinul online de muzicã).ro 04/2006 a u d i o . precum tuner radio sau photo-viewer. voi decideþi cât de voluminos va fi un fiºier. Utilizând acest nivel de compresie vor încãpea mai puþine melodii pe hard-ul computerului sau pe playerul MP3. Este legal sã faci o copie a propriului tãu CD. puteþi stoca o cãruþã de muzicã pe un player cu mai puþinã memorie.v i d e o m a g a z i n e 121 . Pe Internet existã multe site-uri care permit descãrcarea de melodii în format MP3. Cât costã un MP3 player? Depinde de preferinþele fiecãruia. Dacã supravieþuiþi ºi fãrã aceste mici inconveniente.audio-video. Dar sunt ºi modele “ecologice” care funcþioneazã pânã la 150 de ore non-stop cu o singurã baterie. Difuzarea MP3-urilor altor persoane care nu deþin CD-ul original încalcã legea dreptului de autor.Ce este MP3? Este o metodã de stocare a melodiilor.apple. De exemplu. Mobilele care au MP3 player încorporat coabiteazã cu playere audio-video de buzunar. dar cu toate acestea poate stoca 4 GB de muzicã. pentru a le vinde sau a le distribui chiar gratuit. folosite în aparatele de fotografiat. dar e ilegal sã faci mai multe copii. www. care reduce fiºierele de pe un CD la o zecime din mãrimea sa iniþialã. dar fiºierele sunt mai voluminoase. Cele mai noi modele (ºi cele mai scumpe totodatã) pot afiºa aplicaþii video ºi fotografii. care trebuie încãrcate. doi: sunt foarte puþine pãrþi mobile cu care trebuie sã operezi pe când te afli în miºcare. Programul poate fi descãrcat gratuit intrând pe www. MP3 este doar cel mai popular format de compresie. Consola de jocuri Play Station Portable. care se aude ceva mai bine decât MP3 sau WMA. Este MP3 singurul format disponibil de compresie? Nu. JukeBox-urile stocheazã mii de melodii ºi cu toate cã sunt un pic mai mari. Nu cumva sunt MP3-urile ilegale? Nu. ideale pentru fanii jogging-ului. pe când dacã vrei sã comprimi melodiile în format MP3. MP3 playerele sunt portabile ºi mult mai comode decât predecesoarele sale: nu mai trebuie sã cari discuri sau casete dupã tine. sau formatele LossLess a cãror calitate este ºi mai bunã. De exemplu. Care este calitatea sunetului? Calitatea sunetului depinde de rata de compresie (bit-rate). De exemplu. Playerele portabile pot înmagazina câteva sute de melodii. comprimatã la o ratã de 192 kbps. dupã 10-20 de ore. ce pot fi sortate dintr-un catalog uriaº. Playerele MP3 au fost adoptate deja de atleþi. Unele modele pot fi folosite ca reportofoane sau ca medii de stocare a datelor. poþi stoca de 10 ori mai multã informaþie . la fel ca un mini-casetofon portabil tradiþional. pentru folosinþa ta personalã. Sunt modele care funcþioneazã cu baterii reîncãrcabile. unde se vând albume ºi piese. care costã în jur de 200 Ron. Durata bateriilor variazã. însã. iar JukeBox-urile câteva mii. Ce bit-rate recomandaþi? Noi folosim cel puþin 192 kbps.pânã la 12 ore de muzicã pe un singur CD. costã în jur de 1. Windows Media Audio a fost creat de compania Microsoft ºi este o metodã de compresie alternativã ce ruleazã pe multe playere audio (mai puþin iPod). Cantitatea de muzicã pe care o puteþi pune pe un MP3 player depinde de mãrimea memoriei: 64 MB de memorie sunt suficienþi pentru stocarea a 40 de minute de muzicã la calitate decentã. iar cele din categoria super uºoarã ajung pânã la 24 de grame. Noile modele de playere au memorie ce atinge câþiva GB. Cui aparþine viitorul? Viitorul ne-a ajuns din urmã. dar calitatea va fi mult mai bunã.500 Ron. Am gãsit playere minunate de mãrimea unui pachet de gumã de mestecat cu display ºi memorie de 128 de MB. de 30 de GB de la Apple.

musicmatch. În plus. Încadrat de o compoziþie coloratã ºi interactivã. Dacã nu vã descurcaþi cu limba rusã nu e nici o problemã. site-ul este dotat cu cele mai cãutate ºi downloadate mixuri. Cãutând mai cu sârg puteþi descoperi ºi seturi de breakbeat ºi trip hop.ro Dacã nu sunteþi cumva mulþumit de performanþele iTunes. Meniul conþine o secþiune specialã de criticã muzicalã unde sunt luate în colimator melodiile copiate de formaþiile româneºti din repertoriul unor trupe celebre. Calitatea pieselor nu e tocmai extra- Este unul dintre cele mai bune servicii de comercializare a muzicii în format electronic din România. puteþi încerca playerul Musicmatch Jukebox care oferã exact aceleaºi facilitãþi ca ºi programul celor de la Apple: posibilitatea extragerii muzicii preferate de pe CD-uri. parodii muzicale ºi caricaturi. muzicã gratis ºi forum. www.Ghid service www. conceput de cei de la Apple pentru rularea fiºierelor muzicale. Interesant e cã odatã instalat programul poate fi folosit atât pentru extragerea melodiilor de pe CD-uri audio. cât ºi pentru accesarea imensului catalog de muzicã al Apple. Melodiile sunt culese de pe site-urile oficiale ale caselor de discuri sau de pe site-uri care le oferã în mod gratuit. www.99 de dolari.mp3. site-ul este intuitiv. downloadate sau cerute melodii. al melodiei sau al albumului.com www. ci de un simplu telefon mobil.ro www.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .musicmall. Vestea bunã e cã site-ul permite downloadarea unei melodii pe zi.mp3shits. Programul poate fi downloadat de pe site-ul oficial contra sumei de 19.com Pagina Web. cât ºi contra cost (10 cenþi bucata).de Iubitorii de muzicã electronicã vor gãsi de mare ajutor aceastã paginã în limba germanã. Un motor de cãutare defalcat pe genuri muzicale permite identificarea rapidã a artistului ºi afiºeazã informaþii în legãturã cu biografia muzicianului. Nu aveþi nevoie de un cont în bancã. se poate rezolva cu 30 de bani ºi câteva click-uri. Puteþi conspecta un top al celor mai cãutate. dupã cum îi spune ºi numele. Aici este disponibil programul iTunes (gratis). www. Site-ul conþine pe pagina principalã un motor de cãutare în funcþie de numele artistului. un magazin online de muzicã unde melodiile pot fi comandate la 99 de cenþi bucata ºi radio via Internet.9 dolari (fãrã TVA). astfel cã nu trebuie sã staþi toatã noaptea pentru a downloada vreun concert live al lui DJ Goldie. În plus. poze. a cãrui valoare este de 0. Dacã doriþi mai multe veþi fi redirecþionaþi spre site-uri de unde le puteþi cumpãra. www. dar dacã doriþi cu tot dinadinsul sã aveþi noul hit de la Black Eyed Peas înaintea prietenilor. 122 a u d i o . melodii ºi comentariile fãcute de ascultãtori. Magazinul cu muzicã Apple. Puteþi gãsi foarte uºor orice artist internaþional sau album lansat recent. Pentru a downloada o melodie la alegere veþi avea nevoie de o parolã care vi se va comunica dupã ce trimiteþi un SMS cãtre numãrul afiºat pe pagina Web. meniul permite accesul rapid la secþiuni ce conþin ºtiri din industria muzicalã.dnb-sets. Dacã doriþi sã aflaþi noutãþi despre artiºtii preferaþi puteþi consulta secþiunea de ºtiri. Colecþia de muzicã româneascã a site-ului este foarte variatã. Iar preþul unei melodii este de 99 de cenþi. site-ul conþine un magazin virtual de unde puteþi cumpãra CDurile artiºtilor români preferaþi. iar catalogul de muzicã e îmbogãþit zilnic cu câte 15 noi albume.ru Vecinii noºtrii din est sunt foarte bine dotaþi în ceea ce priveºte colecþia de muzicã.audiofind. este dedicatã muzicii româneºti de calitate. Iar dacã doriþi sã descoperiþi noi muzicieni puteþi naviga prin categoriile muzicale întocmite de administratorii ruºi. Oferta e bogatã. videoclipuri. iar sistemul de platã e simplu ºi ingenios. www.apple. Dând cãutare unui artist vi se vor afiºa toate albumele lansate vreodatã pe piaþã de respectivul muzician. poze. versuri proaste. MP3-urile oferite spre download sunt legale.muzicabuna. Motorul de cãutare este conectat la o mulþime de site-uri pe care apar cele mai recente mixuri drum&bass.com Acesta e un site care oferã spre download MP3-uri atât în mod gratuit.com ordinarã. Motorul de cãutare este bine structurat ºi permite ºi personalizarea cãutãrii.

000 biþi sunt procesaþi în fiecare secundã. de computerele marca Apple. Aceastã situaþie apare atunci când sistemul de compresie scoate anumite frecvenþe din www. baza codului folosit de calculatoare . M P 3 semnalul original.25 MB de spaþiu pentru fiecare minut de muzicã. plus alte informaþii suplimentare. OS Operating Sistem. RDS Firmware Sistemul de operare ºi soft-ul instalate pe un device portabil. LCD Byte O unitate de informaþie pentru computer. Unii recomandã folosirea unui bit-rate de cel puþin 192 kbps pentru a pãstra atât fidelitatea muzicalã. clip video sau fotografii de pe computer pe MP3 player. atunci când se extrage muzica de pe CD-uri. ceea ce înseamnã o pierdere simþitoare din calitatea sunetului. Acest program comprimã fiºierele la circa jumãtate din mãrimea iniþialã. reprezintã ºi unitãþi de mãsurã a capacitãþii unui hard-disk care se mãsoarã în megabyte (MB) sau gigabyte (GB). Cel mai comun bit-rate pentru fiºierele MP3 este de 128 kbps. ratã la care mai mult de 128. A fost promovat de compania Apple ºi se spune cã este mai priceput la compresia datelor ºi cã sunetul ar avea calitate superioarã faþã de MP3. care consumã circa 10 MB pentru fiecare minut de muzicã.5 MB pe secundã.G L O S A R AAC Formatul Advanced Audio Coding (AAC) este considerat o metodã de compresie alternativã la MP3. ceea ce oferã posibilitatea receptoarelor radio sã arate numele staþiei de radio. Ripping Transformarea fiºierelor digitale de pe CD în format MP3 sau alt format comprimat sau necomprimat prin intermediul unui software.v i d e o m a g a z i n e 123 .1 cu pânã la 12 MB pe secundã. o melodie are nevoie de circa 1. transferul unei melodii. Formatul ATRAC comprimã fiºierele la o mãrime mai mare decât MP3. FireWire O metodã foarte rapidã de transfer a datelor de pe un calculator pe un MP3 player (viteza maximã este de circa 400 Mbps).0 cu pânã la viteza halucinantã de 480 Mbps. recordere MiniDisc ºi MP3 playere. Kilobiþi pe secundã: un kilobyte înseamnã 1024 de biþi. Ia vezi ce versiune suportã calculatorul sau playerul tãu. cum ar fi CD-playere. astfel cã sunetul este similar calitativ celui de pe CD-uri. Fiecare byte este format din câte 8 biþi. Este folosit de un numãr mare de site-uri de pe care poþi downloada melodii sau videoclipuri gratuit. USB 1. MPEG4 AppleLossless Este o formã de compresie marca Apple folositã ca alternativã la AAC. ATRAC Adaptive Transform Acousting Coding este formatul de compresie folosit pe Mini Discurile companiei Sony. Bit-rate Cantitate de informaþie pe unitate de timp. Tehnologia este folositã pentru fabricarea displayurilor aparatelor portabile. Pulse Code Modulation: o metodã prin care muzica este prezentatã ca informaþie digitalã. AAC ºi WMA pentru a reduce atât mãrimea fiºierului. PCM Download Transferul unei melodii (sau a oricãrui tip de fiºier digital) de pe un server pe un computer. De asemenea. Pentru a face ca muzica sã încapã pe un mediu de stocare de dimensiuni mai reduse . Lossy Termenul este folosit pentru descrierea unor formate de compresie precum MP3. în timp ce un gigabyte este echivalentul a circa 16. Radio Data System. Compresie Muzica pe un CD este în format necomprimat PCM. Byþii sau biþii. cât ºi o mãrime acceptabilã a fiºierului. FireWire este considerat mai bun decât USB ºi e folosit.5 ore de muzicã în format MP3. iar USB 2. WMA Windows Media Audio este alternativa Microsoft la MP3. Un player media cum ar fi Windows Media Player are nevoie sã i se spunã cum sã citeascã anumite fiºiere: un codec îi oferã aceastã informaþie. cât ºi a timpului transmisiei. exceptând SACD. USB 1. Este formatul necomprimat folosit pe CD-uri ºi oferã cea mai înaltã fidelitate dintre toate formatele audio digitale. cât ºi o cantitate mai mare de informaþie. Liquid Cristal Display în traducere liberã înseamnã ecran cu cristale lichide. Firmware-urile unor playere pot fi upgradate. în general. se face de obicei prin intermediul Internet-ului. În ultimul timp. Un bit-rate mai mare înseamnã atât calitate mai bunã a sunetului. tot mai multe playere audio ruleazã acest tip de format. La 192 kbps.0 transmite fiºierele cu pânã la 1. A fost creat pentru a comprima fiºierele video la fel cum MP3 comprimã semnalele audio: filme de calitate DVD sunt comprimate la rate mai mici ºi fiºiere mai puþin voluminoase.software-ul de bazã cu ajutorul cãruia ruleazã un dispozitiv. ATRAC. Este un factor important pentru noile generaþii de playere audio ºi video portabile care ruleazã atât fiºiere video. Un MB stocheazã cam un minut de muzicã extrasã la o ratã de 128 kbps.zero sau unu. Kilobiþi pe secundã e o unitate de mãsurã pentru rata de transmisie a datelor. cât ºi fiºiere audio. Codec Provine de la prescurtarea tandemului enCOde-DECode ºi este un program special. Se mãsoarã în kilobiþi pe secundã (kbps). mãsurã care le face sã profite de tehnologiile viitoare. USB Universal Serial Bus: o conexiune standard.cum ar fi un MiniDisc sau hard-disk .au fost inventate formate precum MP3.audio-video. Informaþie care circulã pe semnalele FM.ro 04/2006 a u d i o .

Apoi au început sã producã perne electrice. În paralel cu radiourile. Primele cuvinte înregistrate pe bandã au fost “Vremea e bunã astãzi”. care a fãcut din 124 a u d i o . nu este om care sã nu fi auzit de compania multinaþionalã sau sã nu-ºi doreascã vreunul dintre produsele. În septembrie 1945. Odatã rezolvatã problema numelui. fabrica lui Ibuka lucra la realizarea unei maºini electrice de fiert orez. un alt radio portabil. Este ceea ce a intuit Ibuka. Descoperirea pudrei magnetice ºi punerea ei pe bandã a fost un mare pas înainte. Olanda ºi Germania. Acesta a fost momentul naºterii companiei Sony: 7 mai 1946. au mers în continuare. În 1956. Sony a venit cu modelul TR-63.Istoric LIKE. Câteva bucãþi din acest model au fost exportate în America de Nord. la etajul al treilea al Magazinului universal Shirokiya a devenit noul atelier pentru Ibuka ºi grupul sãu. FENOMENUL ROCK AND ROLL În august 1955. luând cu ei încã 20 de angajaþi. evident. Cu un crez în minte “acela cã reconstrucþia Japoniei depinde de dezvoltarea dinamicã a tehnologiilor”. Sony a anunþat cã au fost vândute 40000 de bucãþi din modelul TR-72. Tinerii americani începuserã sã cumpere radiouri portabile în numãr mare.OTHER Nu existã casã în lume în care sã nu-ºi fi gãsit locul un dispozitiv de ultimã generaþie sub semnãtura Sony. Masaru Ibuka s-a întors la Tokio sãºi gãseascã de lucru într-o capitalã devastatã de rãzboi. se înfiinþeazã “Tokyo Tsushin Kenkyujo” (Totsuken) sau Institutul de Cercetare în Telecomunicaþii din Tokyo. P ÎNCEPUTURI ZDRUNCINATE Rãzboiul i-a fãcut pe japonezi sã devinã avizi de ºtiri de pretutindeni. Aproape distrusã de rãzboi. compania a creat modelul un radio de buzunar TR-6. pronunþia cuvântului Sonny în japonezã semãna cu expresia “afacere care merge prost”. mediul de lucru se îmbunãtãþeºte. În octombrie. Aceastã creºtere în vânzãrile radiourilor.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care a fost folosit de companie pentru a crea personajul publicitar “SONY boy”. Dar era nevoie de un brand care sã atragã atenþia. împreunã cu colegii lui s-au apucat de reparat radiouri.NO. O camerã obscurã cu un telefon. În acelaºi an. A fost momentul în care Ibuka se reîntâlneºte cu Akio Morita. Totul a mers bine pânã în 1946. lucrurile încep sã se schimbe. aºa cã au perseverat. într-o perioadã în care japonezii nu o duceau foarte bine. sunt cumpãrate echipamente noi de la Suzaka. Un debut nesigur pentru mica firmã. Acest aparat a avut un succes enorm în toatã lumea ºi a lansat moda consumatorului de microelectronice. dar pe care l-au ales ca provenind din Sonny-boys. Numele Sony a fost ales ca o mixturã a cuvântului latin sonus (sunet) ºi cuvântul sunny (însorit). Sony a produs primul radio transistor care încãpea în buzunarul unei haine. pe atunci cel mai mic care fusese vreodatã comercializat (112 x 71 x 32 mm). iar biroul era mic ºi rece. nu avea geamuri. fãcând în aºa fel încât de la 100 de mii de bucãþi cumpãrate la lansarea produsului sã se ajungã la 5 milioane de bucãþi în 1958. au lucrat peste program ºi au primit câteva comenzi pentru volmetru. Nu mai are rost sa spunem cã încet unele dintre produsele Totsuken au avut succes. dar cei doi lideri ºtiau cã au alãturi unii dintre cei mai inteligenþi oameni. ºi. ceea ce în englezã se traducea ca bãieþi isteþi. pe care l-au numit TR-55 model. În 1957. Treptat. Totuºi. când Masaru Ibuka ºi Akio Morita au plecat de la Shirokiya. în japonezã. La început a purtat numele Tokyo Telecommunications Engineering. un nume de top. dar nici acestea nu s-au dovedit a fi un succes. Cei doi vor pune mai târziu bazele companiei Sony. clãdirea avea crãpãturi peste tot. care au fãcut din Sony. Aºa cã Akio Morita a trecut limitele ºi a ajuns la un cuvânt care nu exista în nici o limbã: SONY. Text de: Aurora Hoduþ ovestea unei companii care a fãcut înconjurul globului începe cam aºa. “bãieþii isteþi” s-au pus pe treabã.

În ziua lansãrii în Japonia s-au vândut 100 de mii de bucãþi. cele profesioniste Betacam. Anii ‘90 sunt cei ai NTsistemului digital de înregistrare video. ” Aºadar. Compania Sony s-a implicat activ în producerea albumelor audio ale artiºtilor locali. PlayStation 2. mai ales când vorbim de diversificarea produselor. poate fi considerat momentul noiembrie 1993: decizia ca Sony Computer Entertainment sã fie folositã exclusiv pentru IT. HDV – un format video de înregistrare pentru HDTV. MicroMVcel mai mic format de casetã video. Anii 2000 sunt prolifici pentru Sony. Sony jucãtorul principal în domeniul electronic. dar nu cea din urmã trebuie amintitã fuziunea dintre Sony Corporation ºi Ericsson AB . Blu-Ray. a început crearea unui imperiu în industria de entertainment odatã cu invenþia primelor casetofoane portabile Walkman TPS-L2. Anii ’70 sunt cei ai casetelor video ºi ai îmbunãtãþiriii casetelor audio: U-matic. BRAVIA (în traducere liberã . Un an mai târziu. Betamax ºi Elcaset. ªi lucrurile nu se opresc aici. Connect Music Store-muzicã online. zeci de mii de produse au comercializate pe piaþa de profil. Aibo – primul cãþel robot. în materie de tehnologie. Un exemplu în acest sens. tehnologie ºi întindere geograficã. în doar 10 ani. când Sony achiziþioneazã CBS Records. ai receiverelor AV. Ultima gãselniþã a celor de la Sony România: produsele companiei la doar un click distanþã pe www. pânã la data respectivã. În paralel. televizoarele portabile Watchman.audio-video. pe o piaþã dominatã de Nintendo. este cel care a reuºit.ro.” Mãrturie stau cifrele. camerele foto digitale Cyber-shot ºi SACD-rile.. ªi sã nu vã imaginaþi cã lucrurile se încheie aici.MUZICà ªI FILM Istoria Sony nu se poate scrie fãrã a ne referi la capitolul muzicã. WALKMAN PESTE TOT Potrivit oficialilor Sony. Norio Ohga a fost numit preºedinte al corporaþiei Sony. SONY ÎN ROMÂNIA De la lansarea Sony în România. s-au vândut 150 de milioane de bucãþi. ISTORIA PRODUSELOR SONY Anii ’50 au însemnat îmbunãtãþirea magnetofoanelor ºi realizarea celebrelor radiouri cu tranzistori. primelor PDA-uri MagicLink. în comparaþie cu cele existente pe piaþã ºi care cântãreau de 6 ori mai mult.un parteneriat care a însemnat intrarea Sony pe piaþa de telefonie mobilã. care au schimbat total felul oamenilor de a asculta muzicã. În anii ’80 apar printre altele: camerele compacte Mavica. iar mai apoi video walkman-urile.magazin online. în 1995. de la data lansãrii walkman-ului ºi pânã în 1995. vom afla în curând de la vizionarii Sony. Ce surprize rezervã viitorul. dar ºi memory stick-urile.. “în anul 1979. sã aducã CBS/Sony Records. dar ºi ai vestitelor walkman-uri.” Decizia lui Norio Ohga de diversificare avea sã schimbe cursul istoriei companiei. a fost determinatã ºi de faptul cã tinerii erau conduºi de un fenomen american nou numit Rock and Roll. mini DV-uri ºi Digital 8.cu alte cuvinte. Sony a început sã lucreze la cãºti audio ºi a dat lovitura din nou cu modelul H-AIR MDR3. era departe de a fi doar o jucãrie. la finalul anilor ‘90. sistemele de înregistrare video Video8 ºi Hi8. cu toate calitãþile lui. una dintre cele mai mari în materie de filme.telefonul Sony Ericsson care revitalizeazã brusc brand-ul Walkman. iar în urmãtoarele 6 luni s-a ajuns la 1 milion de bucãþi. Sony face acelaºi lucru. capitol care începe în 1988.ro 04/2006 a u d i o . gama de produse Sony creºte enorm. tapak ºi Triniton: adicã primele sisteme video portabile cu funcþie de recording ºi primele televizoare cu tub catodic ºi monitoare de computere. Lansarea PlayStation-ului în Statele Unite ale Americii ºi în Europa. La un an dupã ce compania a fost pusã pe picioare dezvoltã sistemul PlayStation. BOOM-UL PLAYSTATION În era multimedia este esenþial sã se atingã sinergia dintre hardware ºi software.Vaio. dar cu o altã companie importantã Columbia Pictures Entertainment. A fost pentru prima datã în lume când un singur model s-a vândut într-un numãr atât de mare într-o perioadã atât de scurtã de timp. Aceste douã achiziþii duc efectiv compania în secolul al 21-lea. CLIÉ – seria de asistenþã personalã. televizoare LCD High-Definition. vorbim apoi de DV-uri. Handycam-urile. Aceastã emfazã pentru dezvoltarea pe mai departe a brand-ului Sony avea sã devinã crezul politicii manageriale a lui Ohga: “Cred cã a conduce o companie este similar cu a dirija o orchestrã. Apar playstation. nu mai putem depinde doar de VCR ºi betamax. Ohga a vãzut viitorul ºi le-a spus angajaþilor: “trebuie sã facem produse noi. CD-urile ºi implicit discman-urile. duce la 5 milioane de unitãþi vândute. Pe mãsurã ce anii trec. PlayStation Portable. Anii ’60 au fost consideraþi anii Por- www. TELEFONIA MOBILà La final. care avea doar 50 de grame. Scopul: de a face din noua companie Sony Ericsson cea mai atractivã ºi inovativã în industria de telefonie mobilã. MD MiniDisc-ului. Norio Ohga. linia de produse IT. care. AFACERI PE MUZICà În 1982. Sony îºi extinde aria ºi creeazã. la rangul de cea mai bunã companie de înregistrãri din Japonia.cea mai bunã rezoluþie integratã arhitectural audio-video) . ca ºi strategie globalã de business. dintre cele peste 300 de modele produse de Sony. Muzician de profesie.sonycenter. ImageStation.v i d e o m a g a z i n e 125 . Cellular Walkman.

Nu aveam o tonã de bani ºi vroiam sã iau o decizie cu care sã mã împac pentru câþiva ani. Asta le face o pereche foarte proastã pentru echipamentele produse în masã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . în anumite pãrþi. dar conþine prea multã sâsâialã. excelent dacã le comparãm cu alte boxe din aceeaºi categorie de preþ. aºa cã leam forjat bine. Nu înþeleg de ce se plâng oamenii de mediile 320-ului. dar posed trei seturi din aceste boxe. Mediile sunt de departe punctele forte ale 302-ului. altfel efectul dispare. Poziþionarea lor în camerã. iar ulterior mi-am cumpãrat alte douã perechi (plus centrul CC3 asortat). Daniel Chira &W sunt uºoare. Redactat de: Sebastian Kovacs. însã cele mai multe receivere nu vor fi în stare sã alimenteze aceste boxe. este cã aceste boxe solicitã foarte mult componentele upstream (precum amplificarea). Micuþele boxe au triumfat asupra tuturor modelelor concurente în segmentul de preþ de 200 de euro.Nostalgic REVOLTA PITICILOR B&W a produs o adevãratã revoluþie atunci când a scos pe piaþã modelul DM 302. Poate cã unora o sã li se parã stupid. cu gândul de a-mi pune la punct propriul Home Theatre. nu veþi avea nevoie de un amplificator scump. Trebuie sã le poziþionaþi bine. dau chix. Sunetele înalte ºi joase se aud mereu potrivit în aceste boxe. Îþi permite sã asculþi cele mai bune ºi cele mai proaste discuri (chiar ºi un CD). nu am gãsit nimic care sã se încadreze în aceastã categorie de B preþ ºi sã se apropie ca ºi caracteristici de aceste boxe. Uºoare. La acel moment. din aceastã categorie de preþ. cãldura e artificialã. Poate cã din aceastã cauzã au fost mulþi care s-au plâns de 302-uri. Nu. dar ºi poziþionarea ascultãtorului joacã un rol foarte important în acest caz. Mi-am cumpãrat un set. ºi chiar dacã. Eu am folosit un receiver NAD 712 ºi 126 a u d i o . pe care le gãsiþi pe piaþã. deci nu necesitã prea multã energie ºi clare – sunetele sunt aidoma picãturilor de ploaie din “Toamna” lui Vivaldi (de pe “Cele patru anotimpuri”). Aceste boxe sunt suficiente pentru a vã face sã realizaþi cã muzica electronicã de secol XXI de pe albumul lui Gold Frapp este de foarte bunã calitate. aceste incinte acustice fac muzicã unde alte boxe. pentru douã canale. Efectul „soundstage” e chiar bun. Un lucru pe care l-am observat de-a lungul anilor la 302-uri. În acele zile am luat acasã boxele marca B&W pentru o audiþie semi-lungã. precum ºi la alte B&W. clare ºi mici. prin ‘97 sau ‘98. Ascultând “Peer Gynt – The King of the Mountain” al lui Grieg veþi avea parte de detalii maxime indiferent de nivelul volumului. Vocile sunt absolut excelente la aceste boxe. acurateþea timbrului este ºocantã dacã þinem cont de preþ. Producerea sunetului e concentratã rezonabil ºi combinatã cu soundstage-ul spaþios poate crea o senzaþie asemãnãtoare cu cea din momentul înregistrãrii originale.

În general. Iar dupã zece ani este încã o adevãratã plãcere sã o urmãreºti în exerciþiul funcþiunii.v i d e o m a g a z i n e 127 . cu muzicã mai puþin complexã acestea sunt niºte boxe minunate. Cele douã corpuri ale difuzoarelor.25 euro poate fi achiziþionat unul de schimb. boxele au colaborat bine cu amplificatorul NAD 320 BEE (400 de euro). Pregãtite din nou pentru testare în camera de audiþii audio-video. AVEM ÎNCà TOT CE TREBUIE Ulf Soldan. boxele 302 vor fi potrivite pentru poziþionarea în spate. reprezentantul companiei B&W. pe lângã cei 3 ani garanþie. este la capitolul abilitãþii de a manipula muzica foarte dinamicã. În interior. Chiar ºi boxa Mordaunt Short MS 902 (250 de euro) s-a impus prin sunete neutre. Dar. Sistemul inteligent de construcþie este foarte inspirat. de pildã. boxele au impresionat prin modalitatea lor vivace ºi relaxatã de redare a sunetelor. însã un Creek 4330 le face sã cânte cu adevãrat. Subwooferul elibereazã micul 302 (dar asiguraþi-vã cã cross-over-ul e calibrat cum trebuie) ºi nu va produce compresie la nici un film de care îmi pot aduce aminte în acest moment. altfel frumuseþile acestea nu se vor comporta cum trebuie. sunt azi binevenite în cazul piticelor boxe.3 dB) este atinsã la 73 Hz. boxele B&W DM 302 au fãcut furori în camerele de audiþie audio-video. În locul unei frumoase performanþe live vã veþi trezi cã totul se transformã într-un tablou plat. Drept boxe frontale vã recomandãm sã alegeþi perechea B&W DM 303 sau DM 309. se stricã difuzorul pentru înalte. iar partea de sus îºi netezeºte miºcãrile. În absenþa compresiei. cablajul trebuie sã fie pe mãsurã. Iar pentru Home Theatre sunt o achiziþie fantasticã. faþã de frecvenþele de 100 Hz. Sã-i dãm însã Cezarului ce-i al Cezarului. vocalele sunt frumoase. Trebuie spus însã cã urechile Recomandãri PÃRÞI DE SCHIMB ºI REPARAÞII Conform reprezentanþei germane “B&W”. Cel mai slab punct al 302-ului. Micuþele boxe britanice. ªi nu. face în aºa fe încât sunetele sã treacã în drumul lor înainte printr-o fantã reflex. Dacã. solo sau grupuri restrânse. în urmã cu un deceniu. REZULTAT AUDIO-VIDEO Raport preþ/calitate MULÞUMITOR bine 49 www. cel puþin teoretic. care a produs plãcere chiar ºi la muzica rock. în formatul DIN-A-4. Frecvenþa de graniþã inferioarã (. Dupã zece ani. De asemenea. Ele au rolul de a împiedica apariþia undelor statice ºi a rezonanþelor. Mãsurile de precauþie luate de compania B&W. boxele 302 “vor suferi de foame” în conlucrarea cu modele mai mici de amplificatoare cu tuburi. muzicã orchestralã grea. chitarã. dupã cum poate v-aþi ºi aºteptat de la niºte aparate atât de mici. în exterior. Dave Mattehews) aceste boxe s-ar putea sã fie tot ceea ce aveþi nevoie. lucru care va obosi dupã o vreme. De asemenea. compania stabileºte o perioadã de siguranþã de 10 ani de la oprirea producþiei pentru achiziþionarea de pãrþi componente de schimb”. ci ar putea fi ºi un motto reuºit al secþiunii “Nostalgic”. reflectate spre interiorul boxei. urmaºele modelului 302. care are rolul de a întãri baºii. T juriului testãrii nu au perceput baºi de disco foarte puternici. nu sunt probleme la acest capitol. Sunt 100% încântat de ele pentru Home Theatre. Nu este doar numele unei celebre trupe de bluesrock a anilor ‘70. La aceste preþuri se mai adaugã costurile cu transportul. Muzica live (care fusese gãlãgioasã în momentul înregistrãrii). Asortaþi-le cu un subwoofer de calitate apropiatã ºi se vor descurca cu orice sistem 5. bluegrass. în nici un caz. cântãreþe sau chiar unele trupe de rock/reggae (Grateful Dead. Bob Marley. electronicã sau orice altã muzicã cu pasaje foarte complexe nu vor ieºi cu bine din aceste boxe. doar 200 de euro. Peretele posterior este. AMPLIFICATOR 302 conlucreazã armonios cu numeroase amplificatoare. De la 59 Hz sunetele vor fi redate numai pe jumãtate atât de tare (. La testul audio-video. cu ajutorul mai multor pene de fixare – numite “prisme” –. nu prea îþi poþi imagina cã boxele 302 ar avea nevoie de service. nu aratã. en years after (dupã zece ani). REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vitalitate Bassfundament Finisare 60 45 55 45 40 bine SURROUND Într-o configuraþie surround. la care se adaugã subwoofer-ul ASW 300.ro 04/2006 a u d i o . Deoarece valoarea minimã pentru impedanþã (3. ca ºi cum ar fi pe cale sã-ºi dea duhul. aceste boxe nu au aerisire în spate aºa cã le puteþi monta lângã perete (cam la 30 de centimetri) fãrã a vã trezi cu distorsiuni ale basului. În concluzie. poziþionate într-o carcasã din material plastic. Pe de altã parte. împãrþit în casete de forme pãtrate. Practica a combãtut teoria. O asemenea boxã. ceea ce a dus la performanþe superioare. Un stand bun va aduce îmbunãtãþiri semnificative la capitolul baºi.2 ohmi) apare în jurul valorii de 230 Hz.am fost mulþumit de el câþiva ani. cãci 302 s-a încãpãþânat sã redea sunete bogate în nuanþe. partea de sus a boxei începe sã tremure. liniºteºte clienþii spunând: “Bineînþeles cã avem încã în stoc rezerve pentru fiecare parte componentã a modelului. boxele ne trimit salutãri prin intermediul piesei “Good Morning Little Schoolgirl”. la modul ideal vorbind. cele mai multe instrumente (vioarã. iar pentru difuzorul central. nu poate însã reda baºii magici. mutual dispuse una faþã de alta. B&W 302 va reproduce coarda C (do) a unui violoncel la jumãtate din volumul corzii G (sol). O mãsurã binevenitã în cazul celor care doresc sã aibã acces la o asemenea logisticã a trecutului. au fost caracterizate drept “senzaþionale” la o primã audiþie. modelul LCR 3. Basul e aproape inexistent.audio-video. înalte de numai 32 cm.6 dB).73 euro. chitarã electricã) ies destul de convingãtor. Partea utilã din sunetele joase. care. aºa cã sunetele de intensitate mai joasã ies incredibil. iar o bornã de conectare costã 6. oferã piese de schimb pentru modelele proprii încã 10 ani de la oprirea producþiei. iar muzica complexã de cor a fost redatã cu mai multã subtilitate ºi claritate.1/DTS cu care le echipaþi. mai ales la redarea vocilor ºi la partea de precizie. cu douã cãi. el adunã undele sonore care vagabondeazã. în douã dimensiuni. când 302-ul porneºte compresia. Testate. Dacã sunteþi fan al muzicii de camerã. dar chitãrile au rãsunat surprinzãtor de convingãtor. deºi boxele 302 reuºesc sã facã foarte multe lucruri. nu ating nivelul superior la toate disciplinele sonore. Perechea de boxe DM 302 costa. Ceea ce înseamnã cã. privind lucrurile obiectiv. specifici acestei mãrci. în aceastã zonã. au profitat de pe urma îmbunãtãþirilor în structura de construcþie. oferindu-vã satisfacþie ºi volum. la preþul de 32. EXISTà ªI IMPERFECÞIUNI Boxele B&W 303 (300 de euro). chiar conform standardelor actuale.

Pentru a vã înlesni cãutãrile am întocmit o listã cu site-uri care oferã entertainment video de calitate superioarã.Internet CU OCHII PE NET Dacã o imagine face cât 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .000 de cuvinte. curioºi cum aratã ultimul videoclip al lui James Blunt sau doriþi doar sã vã distraþi. Nu e tot una sã citeºti despre o ºtire ºi sã vezi cu ochii tãi ce s-a întâmplat. Chiar ºi mesajul unui minuscul clip video e semnificativ. Fie cã sunteþi în cãutare de ºtiri din lumea largã. imaginaþi-vã câte poate spune un film. pe Internet gãsiþi o mulþime de secvenþe interesante. Text de: Sebastian Kovacs 128 a u d i o .

co. Clipurile pot fi vizionate cu Windows Media Player sau QuickTime. Administratorii site-ului “lãmâia sfântã” susþin cã au petrecut ore întregi pe Net colectând clipuri video haioase.com De pe Net adunate ºi iarãºi la lume date. O gamã largã de nebunii care vã vor þine ore în ºir lipiþi de ecranul monitorului. Una peste alta. Mai conþine de asemenea o secþiune dedicatã exclusiv spoturilor româneºti.v i d e o m a g a z i n e 129 . Dar sunt ºi mai mulþi care le adorã. www. Nu vã faceþi griji dacã folosiþi o conexiune mai slabã.com Cei de la Google dezvoltã în fiecare sezon câte un nou motor de cãutare. trãgând cu puºca în baloane cu apã sau momind atacurile a diferite animale periculoase. animaþii. www. singura condiþie e sã aveþi programul Quicktime.google. Unul dintre cele mai noi lansate în oceanul Internetului este motorul care cautã numai fiºierele video.com Un titlu spune tot. Dacã vã permiteþi.com Britanicii de la Speed Vision s-au distrat fãcând praf diferite obiecte.speedvisiontech. Protagoniºtii clipurilor de pe aceastã paginã Web sunt în stare sã producã valuri de hohote. Existã ºansa.000 de clipuri video memorabile. mai ales cã au o secþiune specialã pentru asta. Secvenþele video sunt distribuite pe topuri cele mai bune dintre ele fiind ilustrate cu câte o pozã sugestivã.apple. animaþii. care-i înfãþiºeazã pe unii dintre cei mai talentaþi jucãtori ai acestui sport.net conþine peste 2. www. Roberto Carlos sau pe legendele Maradona ºi Pele.audio-video. Secþiunea video e updatatã continuu cu cele mai proaspete ºtiri din lumea largã.net Iubitorii fotbalului se vor îndrãgosti de acest site. Cei de la Yahoo au întocmit o secþiune.yahoo. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã inseraþi un cuvânt. sporturi ºi animale.stupidvideos. spun administratorii.ro Mulþi le considerã enervante. Ba mai mult au o secþiune unde veþi putea urmãri comedie stand-up. Apple a lansat de curând posibilitatea de a viziona clipurile în format high definition. Imaginile sunt impresionante.www. existã posibilitatea de a cumpãra clipurile originale filmate la o rezoluþie mult mai mare. jocuri ºi poze comice (ce slujbã anostã). Soccerclips. Secþiunea pentru link-uri e foarte bogatã în oferte. www. Filmuleþele pot fi vizualizate gratis. www. ªi dacã încã nu v-aþi sãturat aflaþi cã unele videoclipuri pot fi downloadate pe mobil. Vestea bunã e cã au filmat toate aceste experimente în slow motion ºi le-au pus pe Internet. pe care au denumit-o My Studio. Clipurile publicitare sunt coºmarul unora ºi deliciul altora. Cu toate cã site-ul este foarte bine dotat. Secþiunile site-ului sunt denumite sugestiv: pur ºi simplu stupid. Cascadoriile pe care le vedeþi pe site nu sunt de încercat acasã. Ronaldihnio. Dar cea mai tare chestie e cã au o secþiune întreagã dedicat numai ºi numai clipurilor turnate acasã de fanii melodiei “Dragostea din tei” a celor de la O-Zone.com/trailers Data de baze a celor de la Apple este înnoitã aproape în fiecare zi cu ultimele apariþii din industria cinematograficã de pe întreg mapamondul. www. iar în dreptul fiecãrui este specificatã platforma pe care ruleazã: PS2. Interesant e cã dupã ce a gãsit secvenþele dorite.kontraband. cât ºi clipuri audio. pentru toate vârstele ºi mai ales din toate timpurile.com/video/ Dacã nu aveþi timp sã urmãriþi seara ºtirile sau vã iritã jurnalele româneºti. la fel. PC.alltheweb. poze ºi jocuri.video-c.com Aºa cum existã un site unde puteþi urmãri secvenþe din cele mai noi filme. Depinde doar de calculatorul vostru dacã le va deschide sau nu. pentru a afla dacã a apãrut ultimul lor videoclip. deoarece secvenþele sunt disponibile în mai multe mãrimi. www. www. www. ca de exemplu numele formaþiei preferate. administratorul paginii a fost acuzat cã foloseºte multe dintre materiale fãrã a respecta drepturile autorilor. www. CNN are soluþia. http://video. www. Cele mai interesante ºi inedite au fost cele care înfãþiºau dinamica apei în slow-motion.holylemon. clipuri respinse. muzicã ºi iar muzicã: de toate genurile. pe aceastã paginã de Internet. top 100) care sunt updatate zi de zi.ebaumsworld. În plus. Acest model are un avantaj extraordinar: utilizatorul are posibilitatea de a alege nenorocirile pe care doreºte sã le inhaleze vizual.soccerclips. www. Ar fi bine sã nu vã inspire. Pentru cei din urmã existã site-ul românesc IQads unde sunt postate nenumãrate clipuri publicitare de la cele mai haioase la cele mai serioase.ro 04/2006 a u d i o . Interesant la acest site e cã au nenumãrate topuri cu filmuleþe comice unde se gãsesc clipuri turnate în toate colþurile lumii. secvenþe realizate de amatori. compania Google a pregãtit câteva categorii prestabilite (comedie.iqads. Dacã doriþi sã urmãriþi ceva la plesnealã.gametrailers. aveþi posibilitatea sã aruncaþi o privire la cele mai recente apariþii în domeniul jocurilor video. Pe lângã meniurile obiºnuite. unde utilizatorii site-ului pot trimite filme sau clipuri. administratorii site-ului au amenajat o secþiune specialã pentru filmuleþele create de utilizatori. Aici veþi gãsi cele mai recente videoclipuri. Veþi avea ocazia sã-i vedeþi în acþiune pe Beckham. cascadorii. Poate fi setat pentru a cotrobãi pe Net atât dupã clipuri video.com Pe Ebaum’s World nu lipsesc clipurile haioase din viaþa de zi cu zi a utilizatorilor ºi animaþiile în flash. iar colecþia e foarte variatã. cele mai apreciate din toate timpurile ºi bineînþeles clasicele.uk Muzicã.cnn. Alltheweb afiºeazã automat durata acestora ºi programul de care o sã aveþi nevoie pentru vizualizarea clipului. ca producþiile voastre sã intre în atenþia unor persoane cu mare influenþã în lumea cinematografiei. http://video. nu trebuie decât sã aveþi o pereche de cãºti ºi sã cunoaºteþi limba englezã. X-box etc. dans.com Site-ul conþine un motor de cãutare defalcat pe fiºiere video ºi audio. pagina Web este de mare ajutor atunci aveþi de ales din mai multe filme ºi nu reuºiþi sã vã decideþi.com Acesta e un motor clasic care are doar opþiunile de ajustare a cãutãrii.com Iatã un domeniu online care se laudã cu o mulþime de clipuri haioase împãrþite pe categorii pentru a putea fi gãsite cu uºurinþã: spoturi publicitare.

promit un control sigur ºi exact. Dar care dintre cele trei modele este cel mai performant? LUMINA DIN LIVING Noile modele de proiectoare testate sunt strãlucitoare ºi aduc în casã o atmosferã caldã ºi liniºtitoare.Avanpremiera PERFORMANÞÃ AV Sistemele Home Cinema vor funcþiona fãrã probleme cu aceste receivere AV. la preþuri accesibile. MODELUL IDEAL Telecomenzile universale de ultimã generaþie. Aflaþi cine este acesta. ce prevestesc un sunet de calitate la un preþ imbatabil. Noi am ales un amplificator ºi un CD player. Unul dintre modelele DVD-HDD testate s-a dovedit a fi un adevãrat campion. Noi vã spunem care este stãpâna absolutã a aparatelor din living. CAMPION LA PROGRAMAREA TIMER Recorderele HDD intenþioneazã sã punã punct perioadei de confuzie ºi eºec pentru programarea timer. în numãrul urmãtor! 130 a u d i o . EDEN STEREO Produsele Denon fac echipã bunã împreunã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful