Editorial

Marea ”nebunie” planetarã
Marele bal cu balonul rotund se apropie de început, Germania fiind þara care gãzduieºte turneul final. Nu vreau sã fac o nouã plecãciune în faþa fotbalului, ºtim cu toþii cã acest sport stârneºte pasiuni incendiare în toatã lumea ºi are un imens succes în rândul sutelor de milioane de fani, indiferent de culturã, rasã ºi vârstã. Cu toate acestea, nu pot sã remarc o laturã mai puþin pusã pe tapet atunci când vorbim de jocul cu balonul rotund, aceea a tehnologiilor prezente la aceste turnee mondiale. De altfel, evenimentele sportive, de genul Jocurilor Olimpice ºi Campionatul Mondial la fotbal au fost folosite în mod tradiþional ca pretext pentru lansarea de tehnologii inovative ºi de ultimã generaþie, de la camere video, ce îºi aleg singure unghiurile din care sã surprindã imagini, pânã la video-streaming pe telefonul mobil. Evenimentul de anul acesta din Germania nu face excepþie ºi se pare cã tehnologia, care va genera cel mai mare interes la jocurile din acest an, este HDTV (High-Definition TV). Noul sistem TV, cãruia i-a trebuit mai mult de un deceniu sã coboare de pe masa din laborator ºi sã se infiltreze pe piaþa de profil, presupune o calitate a imaginii extrem de bunã ºi la o rezoluþie mare, în format 16:9 (cel specific filmelor). Fiecare dintre cele 12 stadioane din Germania va fi echipat cu cel puþin 20 de camere compatibile HDTV, conectate prin fibrã opticã la o reþea capabilã sã transporte date cu viteze de pânã la 480 Gbps. Legãturile prin satelit vor fi pãstrate ca rezervã pentru a conecta stadioanele în cazul în care se întâmplã ceva cu conexiunile prin fibrã. Traficul de date de pe toate stadioanele va fi trimis cãtre Centrul Internaþional de Radiodifuziune din oraºul München, unde tehnicienii vor procesa semnalele pentru diferitele sisteme de transmisie din întreaga lume. Semnalele vor fi trimise în reþeaua globalã a T-Systems. Unele vor fi trimise ºi prin satelit folosind operatori renumiþi în domeniu, precum SES Astra SA. ªi nemþii nu au omis nimic, deoarece se anticipeazã cã numai finala turneului ce are loc în Berlin, urmeazã sã fie urmãritã live de aproximativ 4 miliarde de telespectatori. RFID (Radio Frequency Identification) este o altã tehnologie de care se tot aude mereu ºi care îºi intrã în pâine la acest turneu. Pentru a preveni fraudele, FIFA a solicitat ca toate biletele la meciuri sã conþinã cipuri RFID. Compania T-Systems a instalat deja scanere pentru citirea cipurilor RFID la intrãrile în stadioanele din Dortmund ºi Frankfurt, iar Siemens a implementat o tehnologie similarã în alte câteva stadioane, printre care ºi Allianz Arena din München. Alte dispozitive de scanare sunt amplasate în interiorul stadioanelor, permiþându-le spectatorilor accesul la locuri ºi la chioºcurile cu gustãri ºi rãcoritoare. Pe de altã parte, tehnologia poate fi utilizatã pentru localizarea oamenilor, în special a huliganilor. ªi pentru ca actele de vandalism sã fie eliminate, stadioanele sunt împânzite cu zeci de camere video. Allianz Arena, de exemplu, este dotat cu peste 80 de camere video de supraveghere, care, sunt atât de performante, încât poliþia poate face zoom ºi citi informaþii despre echipe de pe programul aflat în mâna unui spectator. Mai mult, sute de senzori au fost instalaþi în stadionul din München pentru a monitoriza cãile de acces ºi pentru a preveni incendiile. Poliþia, pompierii ºi echipele de intervenþie medicalã de pe toate cele 12 stadioane vor folosi telefoane TETRA. Pe lângã o securizarea comunicãrii, telefoanele pot bloca interferenþele din fundal, ideal mai ales în cazul meciurilor de fotbal, deoarece utilizatorii vor putea chiar sã se înþeleagã între ei. Handset-urile vor fi, de asemenea, echipate cu GPS (Global Positioning System) pentru ca personalul sã poatã fi localizat ºi ghidat. Alte tehnologii avansate sunt cablurile Ethernet puse la dispoziþia presei, pentru transfer video ºi audio, ºi conexiunile wireless LAN. O altã tehnlogie, ce a fãcut deja furori la Campionatul Mondial de fotbal din Coreea de Sud ºi Japonia, televiziunea mobilã pe telefon, va fi ºi ea prezentã la acest turneu final. Utilizatorii vor putea sã descarce conþinut video cu secvenþe antologice din timpul meciurilor sau pur ºi simplu sã revadã un gol de top. ªi dacã mai doriþi sã auziþi de fotbal, trebuie sã vã mai spun cã la mijlocul lunii iunie, tot în Germania, în oraºul Bremen, începe RoboCup, turneu în care roboþii vor da golurile ºi nu oamenii. Evenimentul, ce are o tradiþie de 10 ani, oferã cercetãtorilor în roboticã oportunitatea de a îºi testa sistemele lor de calcul ºi abilitãþile în competiþie cu alþi colegi. Nu ne mai rãmâne decât sã suspinãm adânc, o datã pentru cã echipa noastrã nu a reuºit calificarea la Campionatul Mondial din acest an ºi a doua oarã pentru cã nu toþi vom fi prezenþi pe aceste temple ale balonului rotund. Putem însã urmãri meciurile live, pe plasma din living, alãturi de amici ºi sã sperãm la un spectacol cât mai reuºit din partea echipelor participante.
Foto: Robert Ferenczi

Daniel Chira redactor-ºef daniel.chira@mtr.ro

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

3

Sumar

SUMAR
Actualitãþi ºi ºtiri
Cele mai noi produse, cele mai proaspete ºtiri 6

44

Interviul lunii
Sony România 32

Hi-Fi Stereo
Team-Work Sparg toate canoanele 36 44

Dosare audio
Mariaj riscant 50 Sparg toate canoanele Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.

Headset
Cãºti de top 54

TV & Sat
Show time Spaþiul minunilor La vânãtoare 60 66 74

50

Camcorder
În regie proprie 78

Home Cinema
Gata de spectacol Via HDMI Joc de lumini Contact vizual 84 90 96 102 Mariaj riscant Boxele compacte CM1 ºi receiverul CD Enigma, îndrãznesc sã aparã în tandem.

Cinema
Uzina de putere 108

Reportaj
10 ani de DVD 114

CêTI DE TOP audio-video magazine a testat 20 de modele de cãºti audio pentru a stabili un partener perfect din punct de vedere Hi-Fi.

54

Ghid service
Totul despre MP3 120

Show Time Cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan, ci au ºi funcþii suplimentare.

Istoric
Istoric SONY 124

60

Nostalgic
Revolta piticilor 126

Internet
Cu ochii pe net 128

4

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

32

Interviul lunii Elena Burghelea, Business Development Manager, Sony România

Numărul 2 martie-aprilie 2006 5,99 RON (RO); 25 LEI (MD)

Redactor-ºef: Redactor executiv: Redactor: Traducãtor: Tehnoredactare: Webmaster: Colaborator:

Daniel Chira Aurora Hoduþ Sebastian Kovacs Brânduºa Bãcilã Flaviu Bächer Cosmin Baidoc Adrian Hegyes

Editatã de:

MTR Press Vasile Alecsandri 19, RO-410072, Oradea

General Manager: Director economic:

Leon Arhire Dora Pãduraru Florin Chiru tel. 0742 22 22 44

În regie proprie Camcordere DV în test special.

Director marketing:

Marketing coordinator:

Hajnalka ªtefan tel. 0742 22 22 24

Director publicitate:

Alexandru Florea tel. 0742 22 22 33

78
Director distribuþie: Public Relations:

Marius Galea Amalia Sferle Monica Bar tel. 0259 406 101, int. 119 marþi ºi joi între orele 14-16

Joc de lumini Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

Abonamente:

96
Gata de spectacol Patru modele noi de receivere AV de mare putere, dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase, ies la rampã.

Distribuþie:

Hiparion Distribution SRL tel. 021 224 39 26 0264 411 100

Tipãrit la:

Romprint S.A. Bucureºti tel.: 021 317 97 88 / 89

Prepress:

Rompit S.R.L. Bucureºti tel.: 021 224 28 06

84

Toate drepturile asupra materialelor aparþin MTR Press ºi nu pot fi reproduse, parþial sau în întregime, fãrã aprobarea prealabilã, în scris.

Spaþiul minunilor Zece televizoare LCD au fost testate detaliat pentru a stabili un campion. Aflã acum cine 66 ocupã prima poziþie în top.

Redacþia audio-video magazine Vasile Alecsandri 19 RO-410072, Oradea e-mail: office@mtr.ro tel: 0259 406 101/102/103/104 0359 303 000/333 fax: 0259 410 914 Internet: www.audio-video.ro

Scrisorile nu reflectã opinia redacþiei. În cazul scrisorilor prea voluminoase, audio-video magazine îºi rezervã dreptul de a publica doar anumite pasaje sau aspecte.

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

5

Modelele Flatron L1970 HR ºi L1770HQ au fost dotate cu funcþia DFC (Digital Fine Contrast). Cei de la Creative au fixat camerei un preþ de aproape 600 de lei noi. ecranele pot fi puse pe “Movie mode”. Pentru a reda un sunet cald ºi natural. o nouã gamã de monitoare LCD despre care se spune cã are cea mai mare ratã de contrast disponibilã. de curînd. Designul modelelor permite astfel ºi o mobilitate mai mare. Þinta noilor monitoare sunt gamerii ºi devoratorii de filme. Aspectul ultraslim deosebit al modelului este completat ºi de suportul de susþinere inovator “forte Hinge” dotat cu funcþii de reglare a înãlþimii. Conuri îmbibate în alcool Inginerii companiei JVC au gãsit o întrebuinþare ineditã sake-ului. Dispozitivul dubleazã ºi ca aparat foto fiind înzestrat cu un senzor de 5 megapixeli. Dacã v-aþi gândit deja sã vã faceþi un credit vã anunþãm cã deocamdatã aparatul e disponibil doar în Singapore. Aparatul a mai fost înzestrat cu un ecran LCD. Astfel. Specialiºtii de la Creative au altoit aparatul ºi cu câteva calitãþi PMP Di . Vi CAM 525D poate sã redea fiºiere video AVI ºi MP3. Curbarea foliilor de lemn a ridicat probleme deosebite producãtorilor din industria audio din cauzã cã materialul crapã uºor. þime de tehnologii menite sã aducã îmbunãtãþiri palpabile ale imaginilor. Aceºtia au dotat boxele noului sistem Home Cinema EX-A10 cu conuri îmbibate în bãutura alcoolicã tradiþionalã a japonezilor. Aparatele au fost la rândul lor “îmbibate” cu cele mai recente tehnologii JVC. ajungând la o dimensiune de numai 65 milimetri. inginerii JVC au realizat cã lemnul de mesteacãn îmbibat în vinul de orez japonez – sake – devine moale ºi suficient de flexibil pentru a putea fi prelucrat fãrã sã se rupã.Actualitãþi Camerã de buzunar Cei de la Creative au anunþat de curând lansarea pe piaþã a camerei de luat vederi DiVi CAM 525D. create pentru a îmbunãtãþi calitatea sunetului. Incintele acustice în care au fost depozitate sunt confecþionate din lemn de cireº pentru a spori impresia de naturaleþe. Ceea ce e suficient pentru câteva zeci de ore de filmãri la calitate standard. Pe partea de hardware. funcþie optimizatã pentru o luminozitate maximã a imaginilor ºi adaptatã celor în miºcare. Împãtimiþii jocurilor pe calculator vor aprecia cu siguranþã timpul de rãspuns de 2 milisecunde. În plus. LCD-uri cu ratã de contrast mare Compania coreeanã LG a lansat. VAW pe partea de audio. când este pliat în totalitate. suficient de mare pentru a nu vã crea probleme când urmãriþi un film pe tren sau în aeroport. Dotat cu întregul sistem. Informaþia se stocheazã pe un card SD.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . fiecare con al difuzoarelor a fost realizat dintr-o coalã solidã de lemn. care le mãreºte rata de contrast pânã la 2000:1. Din sistemul Home Cinema mai fac parte douã “piese”: un receiver argintiu ºi un DVDplayer care-i seamãnã leit. care are proprietãþi acustice perfecte pentru utilizarea lor în construcþia boxelor. Dupã ce au experimentat nenumãrate tehnici care s-au dovedit ineficiente. din orice sursã cu ajutorul mufelor audio/video. în timp real. suficient de mic 6 a u d i o . când urmãriþi un film. monitorul de 17 inci. a cãrui capacitate maximã poate fi de 2 GB. de înclinare ºi de pliere. Cei de la LG n-au suflat deocamdatã nici o vorbã despre preþ. ambele modele se laudã cu o supleþe deosebitã. cu o diagonalã de 8 centimetri. poate sã înregistreze date. pe piaþa româneascã. în acest moment. motiv pentru care cei de la LG au înzestrat aceste aparate cu o mulpentru a face faþã celor mai crâncene jocuri de acþiune. Aparatul nu depãºeºte dimensiunile buzunarului ºi cu toate acestea e capabil sã înregistreze clipuri video în format MPEG-4 cu rezoluþie VGA ºi 30 de frame-uri pe secundã. Modelul EX-A10 posedã douã boxe construite cu conuri de mesteacãn ºi douã difuzoare mai mici pentru înalte a cãror domuri sunt din lemn. utilizatorul unui Home Cinema compact mai are nevoie doar de un televizor sau un disc audio pentru a se delecta cu sunetele delicate ale lui EX-A10 de la JVC.

audio-video.v i d e o m a g a z i n e 7 .ro 04/2006 a u d i o .www.

în cazul e faþã. feedback. creând o senzaþie similarã cu cea a ºofatului adevãrat. spun producãtorii. în Statele Unite ale Americii. cât ºi din manetele montate pe spatele volanului. cu ajutorul Pepper Pad pot fi downloadate filme. Yoshiro Honda. ce posedã interfeþele DVI-D ºi HD-15 ca dotãri standard. în luna august. acele hârtiuþe galbene ºi lipicioase la unul dintre capete. Faþã de modelul anterior noul Pad se bucurã de procesorul AMD Geode LX 800 de 0. de butoane pentru navigarea pe Xbox 360. curbele ºi impactul cu alte maºini. care combinã o serie de materiale de calitate cu tehnologia de feed-back axialã. din partea Sony Europe. este învelit în Monitor cu suport Post-it Cei de la Sony Europe au scos pe piaþã monitoarele cu suport pentru post-it-uri. ºi aglomereze spaþiul de lucru cu post-ituri. de asemenea. Volanele obiºnuite folosesc uºoare vibraþii ale motorului astfel cã ºoferii simt doar un mic gâdilat în palmele lor. accesoriul mai prezintã un ºanþ pentru depozitarea pixurilor. Produsul s-a nãscut din concubinajul HanBit Electronics ºi Pepper Computer ºi a fost creat. nu vã veþi face nervi din cauzã cã vã distrugeþi maºina. Pepper Pad 3 este un computer de buzunar care aratã destul de ciudat în comparaþie cu aparatele cu care a intrat în competiþie. E de apreciat cã producãtorii au înzestrat gadget-ul cu mufe UPnP (Universal Plug and Play) datoritã cãrora cu Pepper puteþi controla orice device din casã dotat cu conexiuni similare. Volanul. cu diametrul de 25cm. tot ce trebuie sã faceþi e sã-l scoateþi din cutie ºi sã-l porniþi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Acesta dispune. Fiind echipat cu Wi-Fi ºi memorie de stocare. PC de buzunar Sincer n-am auzit pânã acum de predecesoarele acestui produs. Micul aparat se poate conecta la Net wireless. pe gustul utilizatorilor Internetului ºi consumatorilor media. fãrã sprijinul unui computer. Cel puþin. Motiv pentru care. dar ºi pentru configurarea jocului. apucaþi-vã ºi economisiþi bani deoarece DriveFX va fi disponibil pe piaþã la preþul de aproape 100 de euro. Dacã vã zâmbeºte ideea achiziþionãrii unui astfel de gadget. a declarat cã oamenii continuã sã- douã bucãþi de cauciuc de culoare neagrã. în ciuda organizer-elor electronice de toate tipurile. Se pare cã produsul va fi lansat. Aceasta a dezvoltat volanul Drive FX. jucãtorii vor resimþi cu adevãrat denivelãrile drumului. inginerii companiei s-au gândit la un monitor de computer care sã ofere posibilitatea de menþine biroul de lucru în ordine. Primul produs lansat aparþine companiei Logitech. Producãtorul japonez nu a specificat preþul noilor displayuri. muzicã sau jocuri. Cu aceastã tehnologie. 8 a u d i o . pentru aproximativ 700 de dolari. începând cu luna iulie. dar a precizat data lansãrii lor: 19 iunie. Acceleraþia ºi frâna pot fi comandate atât din pedalele pentru picioare.9 waþi ºi duratã de viaþã dublã a bateriei. Logitech a proiectat volanul dintro singurã ºi durabilã piesã de plastic. care permit o manevrare sigurã ºi comodã. Producãtorii apreciazã cã datoritã tehnologiei axiale. Inginerii au explicat cã DriveFX translateazã comenzile jocului întro forþã axialã care face ca volanul sã rãspundã dinamicii maºinii. În afarã de suprafaþa planã de care se prind post-it-urile. Din aceastã gamã fac parte douã monitoare SDM-E76D (17“) ºi SDME96D (19“). Pentru a amplifica ºi mai mult experienþa ºofatului. jucãtorii vor simþi chiar ºi gropile de pe ºoselele jocurilor. Ecranele din seria E au fost dotate cu un accesoriu care nu este altceva decât o bucatã de plastic ce se ataºeazã în partea de jos a monitorului. oferindu-le amatorilor de Xbox 360 o experienþã virtualã fantasticã.Actualitãþi Gropi virtuale Nu bine s-a lansat consola Xbox 360 de la Microsoft cã încep sã aparã accesoriile.

.

a cãrui diagonalã mãsoarã 80 de centimetri. proiectând o imagine perfectã. iar timpul de rãspuns a fost coborât pânã la 8 ms. Dupã activarea detectorului. oferind cea mai bunã calitate posibilã a imaginii. teme de protecþie – primul sistem menþine proiectorul pornit pânã când se introduce un cod de blocare folosind telecomanda. animaþii deosebite ºi tonuri de apel în format MP3. Acestea includ un set Bluetooth personalizat Motorola H700. În preþul de aproximativ 1000 de dolari. De exemplu. Se oferã ºi un pandativ. pe care le-au echipat cu “protecþie anti-viitor”. Rata de contrast a ecranului ajunge pânã la 1000:1. În plus. În plus. care permite fixarea fizicã a aparatului. o nouã versiune a aparatului. Protecþie anti-viitor Tehnologia se aseamãnã într-o oarecare mãsurã cu moda. În spatele aparatului se gãsesc intrãri DVI (Digital Video Input) precum ºi variate inputuri pentru DVD-uri sau console de jocuri mai vechi. profesorii nu trebuie sã se mai îngrijoreze în privinþa furturilor acestor aparate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Dar ED-X10 detecteazã modul WXGA ºi comutã la modul ecran lat. în luna mai. destinat exclusiv mediilor educaþionale. Dintre noile modele face parte ºi TV-ul N3251W. screen savere. Aparatul este dotat cu o gamã de funcþii de securitate uºor de utilizat. cum ar fi diverse imagini de fundal. este dotat cu cele mai recente funcþii de securitate. Spre deosebire de alte proiectoare disponibile pe piaþã. Motiv pentru care cei de la ViewSonic au lansat trei noi modele de televizoare. Noul model are multe caracteristici deosebite. dacã acesta este mutat din locul sãu normal de utilizare. oferind de asemenea o funcþie ce permite utilizatorului sã programeze rezoluþiile care pot fi utilizate cu proiectorul. deoarece au un semnal de sincronizare identic. Detectorul de deplasare blocheazã proiectorul. iar al doilea sistem seteazã o imagine unicã “ecranul meu” care este afiºatã la fiecare pornire a aparatului. mai este echipat cu conexiuni VGA pentru o conectare simplã la computer în cazul în care doriþi sã urmãriþi filme stocate pe calculator. imaginea “ecranul meu” poate fi introdusã de utilizator. împreunã cu Motorola. noul ED-X10 oferã o gamã de funcþii care simplificã utilizarea. iar pentru fanii emisiunilor de înaltã definiþie compania a rezervat o rezoluþie de 1366x768. a câte 10 W fiecare. Filmele pot fi urmãrite în format widescreen 16:9. care are gravate iniþialele aurite DG. cele mai multe proiectoare nu fac distincþia între WXGA (1280x768) ºi XGA (1024x768). 10 a u d i o . contribuind la identificarea proprietarului de drept. protejate de un cod selectat de utilizator. Când la proiector se conecteazã un semnal. Astfel. designerii italieni au creat.Actualitãþi Proiector cu senzor de miºcare Compania Hitachi a lansat. va fi considerat perimat în iarnã. inclusiv un nou detector de deplasare. Mobil fashion Motorola ºi casa de modã Dolce & Gabbana au dezvãluit noul telefon RAZR V3I Dolce & Gabbana. aparatul recunoaºte automat rezoluþia corectã a imaginii ºi optimizeazã imaginea proiectatã pentru a corespunde rezoluþiei semnalului de intrare. Având o culoare portocalie deosebit de intensã. noul proiector ED-X10 destinat ºcolilor. având gravat logo-ul Dolce&Gabbana. care pot fi achiziþionate separat. compania ºi-a blindat televizoarele cu tot felul de tehnologii menite sã le protejeze de rapidele schimbãri din domeniu. în auriu ºi argintiu. Proiectorul acceptã diferite rezoluþii frecvent utilizate. Mai exact. Ce e valabil în primãvara aceasta. un handsfree stereo pentru ascultarea muzicii în format MP3 ºi o husã de telefon auritã din piele. Acest cod funcþioneazã împreunã cu alte douã sisED-X10 dispune de o barã de siguranþã din oþel integratã. televizorul ascunde sub carcasã douã boxe Dolby. aparatul va funcþiona doar dupã introducerea codului setat de administratorul produsului. Pe partea de imagine vã putem spune cã ED-X10 permite presetarea rezoluþiilor de intrare. uºurând ºi eficientizând predarea interactivã. Datoritã succesului enorm înregistrat de ediþia limitatã RAZR V3I Dolce&Gabbana. colegiilor ºi universitãþilor. aparatul este echipat cu conectori HDMI compatibili HDCP (High Definition Copyright Protection). De asemenea. Au fost dezvãluite ºi accesoriile exclusive pentru telefonul MOTORAZR V3I Dolce&Gabbana. Pe partea de mufe.

.

care vor putea revedea scenele cele mai captivante de câte ori vor dori. Webcam cu izolator de gãlãgie Noul webcam lansat de Creative este este dotat cu douã microfoane dispuse în aºa fel încât sã înregistreze sunetele doar dintr-o anumitã arie. Dacã nu aveþi vreme sã ascultaþi farsele lui Buzdugan TV cu hard de 80 GB Cine obiºnuieºte sã petreacã ore în ºir în faþa televizorului. televizoarele sunt dotate cu HD Ready XGA (1024x768) ºi inputul HDMI. Ceea ce-l face potrivit pentru conversaþiile via messenger din internet cafe-urile zgomotoase sau aeroporturile aglomerate. Acest aparat are o mulþime de calitãþi care-l fac un jucãtor redutabil pe piaþa de profil. Chiar dacã sistemul AV al consumatorului nu recunoaºte funcþia HDMI. permiþând transferuri foarte rapide de cantitãþi mari de informaþii. aparatul poate sã redea fiºiere MP3. modelul acesta va fi preferatul suporterilor împãtimiþi ai fotbalului.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 12 a u d i o . cu o capacitate de 80 GB. pentru a nu vã confrunta cu imagini sacadate în timpul video conferinþelor. Dintre tehnologiile cu care au fost înzestrate televizoarele din noua gamã 42PC1RR amintim: rata de contrast surprinzãtoare de 10000:1 ºi “Clear Filter”. Cu siguranþã.0. Nu avem încã veºti despre preþuri sau disponibilitate. fãrã a afecta calitatea imaginii. Memoria internã a playerului ajunge pânã la 2 GB. care a înlocuit clasicul filtru din sticlã ºi care permite poziþionarea plasmei ºi într-o încãpere luminoasã. Funcþia oferã consumatorului avantajul deosebit de a reveni la o scenã anterioarã în timp ce programul respectiv este în continuare înregistrat. Mãsurând doar 24 x 24 x 24 mm. Primul ºi cel mai important este “TimeShift”. Acest lucru este posibil datoritã soft-ului SightSpeed. reducând la minim zgomotele din fundal. Interesant e faptul cã. premiat datoritã calitãþii de a trimite imagini video clare prin Internet. la preþuri ce variazã între 130 ºi 150 de dolari. Din aceastã caracteristicã derivã o serie de avantaje interesante.Actualitãþi Cubul magic Modelul Dah 1500i produs de compania Mobiblu se numãrã printre cele mai mici MP3-playere din lume. dar sperãm sã fie fãcute publice cât mai curând. care se activeazã automat la pornire sau la schimbarea canalului. Graþie memoriei încãpãtoare. cele douã tunere permit vizionarea unui program. Dacã vã sãturaþi de muzica din memorie puteþi apela la radioul FM integrat. Cãutarea fiºierelor prin meniu e uºuratã de micul ecran OLED (Organic Light Emitting Diode) care-i adaugã un plus de claritate ºi luminozitate. Cu alte cuvinte Live! Cam Voice va capta doar vocea celui din câmpul camerei. cu siguranþã va ciuli urechile la aceastã ºtire. Gadget-ul este disponibil pentru suma de 100 de dolari. Toate aceste facilitãþi au fost înmagazinate într-un aparat. Camera este dotatã cu un senzor optic capabil sã înregistreze imagini video la o rezoluþie de 1. marþi dimineaþã nu-i nici o problemã. Aparatul maximizeazã numãrul de frame-uri transmise pe secundã. unde toatã lumea þipã pentru a se face auzitã. Îl puteþi gãsi online. începând înregistrarea programului selectat timp de o orã. De asemenea. Adãugarea de muzicã se face cât se poate e simplu. fiindcã puteþi înregistra ºi asculta mai târziu. pentru muzicã nouã. aºa cã nu trebuie sã vã faceþi probleme în legãturã cu spaþiul de stocare. dintre care 20 de ore oferã o înregistrare a imaginii de cea mai înaltã calitate. Noul televizor cu plasmã 42PC1RR din seria HDready este dotat cu o memorie internã HDD.3 megapixeli. cu aceeaºi camerã se pot face fotografii de pânã la 5 megapixeli (îmbunãtãþite cu un software). în timp ce un altul este înregistrat. WMA ºi WMA DRM. care permit conectarea rapidã la HD set top box sau Blue-Ray/HD-DVD printr-un singur cablu. Playerul se conecteazã la PC prin USB 2. acesta se poate bucura de imagine de calitate prin douã mufe scart. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã conectaþi aparatul la un calculator cu Windows care-l va recunoaºte drept un device de memorie. a cãrui greutate nu depãºeºte 18 grame. o folie protectoare. Mai mult decât atât. telespectatorii pot înregistra programele preferate timp de pânã la 40 de ore.

la nivel vizual ºi auditiv . Asesoft Smart. McDonalds.care pune cumpãrãtorul în faþã produsele ºi serviciile într-un moment cheie momentul deciziei de cumpãrãre.” a declarat Sebastian Voican director de vânzãri la Asesoft Smart. Plazza România. Conceptul publicitar constã în difuzarea spoturilor audio-video în spaþiile frecventate de un numãr important de persoane-cumpãrãtori folosind ca suport display-urile cu plasma LG. “Acesta este unul din proiectele mari de implementare din acest an pentru noi ºi cel mai mare existent în acest domeniu în România. Monopoly TV este serviciu de tip in-store advertising oferit de Monopoly Media care opereazã printr-o reþea de aproximativ 1.Monopoly în P integrarea celui mai important proiect in-store TV Alegerea produsului se face în spaþiul comercial deci una din cele mai mari provocãri ale marketingului modern este “livrarea” mesajului publicitar în momentul cheie . Oficialii LG au declarat: “Avem experienþa implementãrilor similare în þãrile din vestul Europei ºi ne concentrãm asupra pieþei de plasme ºi LCD unde inovaþia este cuvântul de ordine. Televiziunea digitalã integratã în magazine (în zona caselor de marcat. în marile galerii comerciale/food court) sunt un instrument de publicitate dinamic .Asesoft Smart .audio-video. CityMall. parte a grupului Asesoft ºi cel mai mare partener LG business-to-business. Metro. ºi sperãm sã extindem într-un termen scurt colaborarea. Cora.000 puncte de afiºare în urmãtorii 2 ani.ro 04/2006 a u d i o . reprezentând începutul unui parteneriat de duratã între noi. Proiectul LG-Asesoft Smart constã în montarea de soluþii de afiºare cu peste 500 de display-uri cu plasmã în puncte de trafic din reþeaua Monopoly. LG Electronics ºi Monopoly TV. www. cel mai mare de la înfiinþarea filialei LG din România pe zona de monitoare cu plasmã. Carrefour.v i d e o m a g a z i n e 13 .” Sistemul de transmisie via satelit va fi extins pânã la un numãr de 3. este specializatã în oferirea de soluþii integrate audio-video ºi IT atât pentru sectorul industrial cât ºi pentru domeniile “home” ºi “retail”.decizia de cumpãrãre. Participãm alãturi de partenerul nostru Asesoft Smart la implementarea proiectului. Printre locaþiile actuale se numãrã Billa.Parteneriat LG .000 puncte de afiºare în cele mai importante centre comerciale din România cu un trafic anual estimat la peste 100 milioane cumpãrãtori.

Printre caracteristicile interesante ale aparatelor se numãrã butoanele Live Call prin apãsarea cãrora se deschide automat messenger-ul. 14 a u d i o . software care poate fi folosit pentru uploadarea rapidã de poze pe Windows Live Spaces. Nu vã temeþi. Cei de la Creative au fost primii care ºi-au anunþat noile webcam-uri inteligente.62 cm) îl vor face potrivit pentru oamenii de afaceri puºi mereu pe fugã. Aparatele vin echipate cu un program pentru controlul camerelor. noul proiector lansat de compania Mitsubishi.3 megapixeli ºi cu care se pot obþine fotografii de pânã la 5 mp. Mai ales cã diferenþa de preþ dintre cele douã este considerabilã: VX-6000 va fi disponibil pentru 100 de dolari. ambele fiind echipate cu microfoane “noise cancelling” (reducãtoare de gãlãgie). locul unde a fost înregistrat concertul. iar dacã luãm în considerare faptul cã aveþi posibilitatea de vã vedea interlocutorul live. dezvoltat de compania Fortuna. iar pe peretele din spate se formeazã tot felul de modele hipnotice. Aparatul este deja disponibil pe site-ul Mitsubishi. trageþi cu ochiul la acest Maestro Classical Music Player. Toatã ºmecheria constã în apa ce se aflã pe fundul carcasei. MAC sau PDA-uri.accesoriu de aproape 100 de dolari. în timp ce modelul stan- dard îl veþi putea gãsi la jumãtate de preþ. Sistemul este capabil sã extragã muzica de pe CD-uri în formatele lossless WMA ºi lossy MP3. Nepretenþioºii pot opta pentru modelul VX3000 care oferã rezoluþie standard VGA. Puteþi face proiecþii chiar ºi pe acoperiºul blocului.Actualitãþi Webcam-uri de la Microsoft Telefonia prin Internet este aproape gratis. Atunci nu e de mirare cã accesoriile devin din ce în ce în mai sofisticate. Lumina trece prin apa care se onduleazã din pricina trepidaþiilor. PK-20. însã nu are ieºiri pentru audio. dar iatã cã pe piaþã a mai intrat un jucãtor cu greutate: Microsoft. PAL ºi NTSC. cât ºi optic. Desigur cã pânã la urmã totul se reduce la outputuri.000 de dolari. Se pare cã JellyFish Sonic este creaþia lui Kota Nezu. gen sau perioadã. Atacul boxelor Acest gadget pare mai degrabã desprins din coºmarul unui audiofil care ºi-a torturat prea mult incintele acustice. aparatul nu vã va ataca odatã ce veþi porni muzica. aparatul fiind disponibil tuturor celor care se încumetã sã scoatã din buzunar 5.62 cm x 9. Toate aceste caracteristici menite sã stârneascã vise unui audiofil nu sunt deloc ieftine. Asta înseamnã cã le puteþi folosi în medii zgomotoase. aºa cã s-ar putea sã aveþi probleme încercându-l cu o consolã de jocuri mai veche. cãci aparatul va înregistra doar vocea celui care-i stã în faþã. Poate fi conectat fãrã probleme la PC. Compania americanã a prezentat douã noi modele LifeCam VX-6000 ºi VX3000. veþi putea urmãri cum interfaþa vã sorteazã colecþia de muzicã în funcþie de compozitor. întrucât aparatul poate fi dotat cu o baterie externã . aparatul suportã transmisiile TV SECAM. Aparatul este capabil sã afiºeze imagini cu o ratã de contrast de 550:1 ºi o luminozitate de 250 de lumeni. Producãtorii sunt de pãrere cã dimensiunile sale reduse (12 cm x 4. Când se ataºeazã o sursã de muzicã se porneºte un bec. unde Maestro nu dezamãgeºte cu ieºirile S/PDIF atât analog. cu toate cã prima datã am crezut cã au fost inventate de fraþii Wachowski (creatorii filmului “Matrix”). În ceea ce priveºte interfeþele. Rezoluþia nativã de 800 x 600 (rezoluþia maximã de 1084 x 768) este suficientã pentru a proiecta o imagine cu o diagonalã de 100 de cm. care oferã transmisii video de 1. pentru suma de 899 de dolari. Acest CD-player lãudat de mama focului pe site-ul oficial nu pare a fi mai mult decât un PC. care e suspendatã pe niºte picioare de pãianjen. Ca exemplu. aceste servicii îºi dubleazã atractivitatea. artist. e atât de mic încât poate fi þinut în palmã fãrã probleme. Aceste boxe au o carcasã circularã transparentã. Proiector de buzunar Pentru audiofili Americanii produc aparaturã pentru absolut toate gusturile posibile.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Cele douã webcam-uri vor fi disponibile abia prin luna august. Cei care cautã imagini mai bune ar trebui sã se orienteze cãtre modelul VX-6000. ce funcþioneazã cu o interfaþã gen iTunes. Odatã conectat la TV sau monitor prin mufele DVI sau VGA. pe care apoi le depoziteazã pe hard-disk-ul de 400 de GB.

muzicã ºi film Un concurent redutabil pentru iPod Video pãºeºte cu încredere pe piaþa mondialã a electronicelor. dacã aveþi de gând sã faceþi un duº cu CD-playerul vã putem asigura cã micile cãºti sunt capabile sã redea sunet de pânã la 100dB ºi frecvenþe ce variazã între 20 de Hz ºi 20 de kHz. Cei de la Toshiba s-au gândit ºi la momentele în care vã dor ochii de la filme sau v-aþi plictisit de Gigabeat are douã variante: una 30. Toshiba Gigabeat S este unul dintre cele mai aºteptate playere multimedia din acest an.9 x 13.Gigabeat . la preþul de aproximativ 299 de dolari pentru S30 ºi circa 399 de dolari pentru S60. alta de 60 de GB- Cãºti audio impermeabile Iatã o invenþie ingenioasã de care ar putea profita salvamarii sau surferii sau … alpiniºtii ghinioniºti surprinºi mai mereu de o ploaie cãlduþã de varã. Afiºarea aplicaþiilor se face pe un display color QVGA cu diagonala de aproape 7 cm. Printre formatele de fiºiere care vor fi decodificate de acest gadget se numãrã WMA.2 mm ºi o greutate de 140 de grame. iar pentru S60 sunt 59. Aparatul dezvoltat de compania japonezã poate sã înmagazineze între 30 ºi 60 GB de informaþie.9 x 99. MP3. Dar înainte de a porni apa caldã ar fi bine sã vã asiguraþi cã ºi MP3 sau CD-playerul este impermeabil. WAV pentru muzicã ºi WMV/MPEG2 pentru video. Aºadar. Cei de la Pioneer n-au lansat încã nici un zvon despre preþ sau disponibilitate. Dimensiunile sunt de 59. Cãºtile audio de la Pioneer pot fi folosite fãrã probleme pe vreme ploioasã sau în condiþii de umezealã excesivã. MP3-urile de pe hard: Gigabeat are un tuner FM integrat. Capetele care se insereazã în urechi sunt prevãzute cu o garniturã de cauciuc.un mix de poze. iar carcasele sunt construite în aºa fel încât sã protejeze construcþia electronicã de picãturile de apã. . Se pare cã aparatul va fi disponibil deocamdatã doar în Japonia. în funcþie de hard-disk-ul cu care este echipat. clipuri video ºi fotografii vor avea ocazia împachetãrii tuturor aplicaþiilor într-un singur produs.2 mm ºi 127 de grame pentru modelul S30. Producãtorii spun cã deviceurile vor fi dotate cu sistemul de operare Windows Mobile. care ar putea crea un scurtcircuit. Iubitorii de muzicã.9 x 16.9 x 99.

aparatul fiind capabil sã ruleze fãrã probleme MP3-uri. spun ei. Interesant la acest aparat faþã de altele este cã e dotat cu un tuner XM pentru radio prin satelit. Proiectoare Canon YEPP. Dimensiunile sale sunt de 28x52x15 mm. O altã caracteristicã demnã de apreciere este transmiþãtorul FM integrat prin intermediul cãruia puteþi împãrtãºi muzica. Reprezentanþii companiei Jays explicã faptul cã majoritatea ascultãtorilor dau volumul mai tare atunci când se aflã în zone gãlãgioase. Preþul aparatului este de aproximativ 5. pe piaþã playerul MP3 Inno XM2GO. Datoritã sistemului cu care au fost înzestrate aceste cãºti. deoarece cântãreºte 22 de grame. “Magic Bright” este o tehnologie. în mod automat.000:1. care permite downloadarea melodiilor cu o vitezã impresionantã. Modelul YEPP YP-F2 de la Samsung a fost anunþat oficial de curând. 2000 de lumeni ºi o ratã de contrast de 600:1. Mezinul noii familii este modelul LV-7250 (1. ASF-uri ºi WMA-uri. dar. declarã producãtorii. un player cu memorie Flash Piaþa playerelor de muzicã digitalã se diversificã pe zi ce trece. deocamdatã. care nu numai cã au mai multe opþiuni. pe piaþa americanã.Actualitãþi Cel mai subþire “tub” Toate marile companii producãtoare de electronice se luptã pentru a-ºi vinde cât mai bine ecranele cu plasmã sau LCD. Sau pur ºi simplu puteþi sã-l umpleþi cu MP3-uri sau WMA-uri.0. Gadget-ul poate fi cu uºurinþã purtat la gât. Potrivit producãtorilor. Ogg-uri. Dacã acest model nu vã satisface setea de calitate. De exemplu. de exemplu. dar cu cât vor fi mai multe. va fi disponibil ºi pe piaþa mondialã. care poartã numele de SyncMaster 745 MS. cu ajutorul lor muzica poate fi ascultatã la volume foarte reduse. modelul SX6. 1GB ºi 2GB la preþurile de 103 euro. monitorul genereazã ioni anionici ºi raze infraroºii chiar ºi atunci când nu este pornit. la preþul de aproape 399 de dolari. Despre preþuri nici o vorbã. Mai exact este vorba despre un monitor CDT (Color Display Tube). O caracteristicã interesantã a aparatului este faptul cã pe ecran pot fi vizualizate versurile melodiilor pe care le ascultaþi. Printre alte dotãri se numãrã ºi un tuner FM ºi un slot USB 2. funcþie de deodorizare ºi toate dotãrile tehnologice marca Samsung.com. iar “Highlight Zone” creºte luminozitatea. dar pentru aceºti bani ºtie sã afiºeze o rezoluþie de 1400x1050. 16 a u d i o . pe care ei le numesc “iPod ears” (urechi de iPod . Produsul va fi comercializat pe piaþã. cu oricine are un radio cu receiver FM. LV-7255. dar dacã vã veþi înscrie pentru comandã puteþi sã le obþineþi cu 20% mai ieftin. De unde rezultã. Se zvoneºte cã va fi disponibil foarte curând. Are o diagonalã de 17 inci ºi o grosime de 358 mm. Astfel. YP-F2 de la Samsung poate fi achiziþionat în variantele de 512MB. cu atât preþul lor va fi mai scãzut. modelele vor fi disponibile doar în Coreea.400 de euro). Puteþi asculta radio live sau sã stocaþi circa 50 de ore de emisie pe memoria internã a gadget-ului. la preþul de 100 de dolari perechea.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cu 50 de mm mai subþire decât predecesorul sãu. Sistemul de reducere a zgomotului este construit în jurul unei armãturi de dimensiuni microscopice care produce muzica în interiorul urechii. care regleazã automat luminozitatea ºi contrastul ecranului. cei care-ºi vor asculta muzica preferatã la MP3 player cu cãºtile d-Jays nu se vor alege cu afecþiuni ale urechilor. care au prezentat lumii întregi cel mai subþire monitor cu tub catodic. Acest fapt trebuie sã fie în avantajul cumpãrãtorilor. din luna august. în curând. 3500 de lumeni ºi o ratã de contrast de 1. SX60 ºi SX6 au fost lansate spre sfârºitul lui aprilie.se referã la leziunile provocate de ascultarea muzicii la cãºti). atunci poate o sã fiþi mulþumit de cel mai scump aparat din aceastã nouã gamã. Ecranul SyncMaster 745 MS poate fi cumpãrat deocamdatã doar pe piaþa coreanã. Modelele LV-7250. Delicate cu urechile Compania suedezã Jays a lansat pe piaþã o pereche de cãºti care se bagã în urechi despre care spun cã anuleazã 90 de procente din zgomotul ambiental. pe care o ascultaþi la radio. atunci când sunt rulate clipuri video. X600. Formatele suportate sunt destul de variate. Radio prin satelit Pioneer a lansat. d-Jays sunt disponibile pentru comandã pe Internet. Cu toate acestea se mai gãsesc ºi corporaþii care nu înoatã în acelaºi sens cu valul. afecþiunile aparatului auditiv. de curând.600 de euro.canon. Piaþa proiectoarelor tocmai s-a lãrgit odatã cu lansarea a cinci noi modele de compania Canon. redã imagini cu o rezoluþie de 1024x768. Cei de la Samsung. Mai este dotat cu anti-virus. în Coreea. în Japonia. 129 de euro ºi respectiv 164 de euro. Pentru a vã dumiri despre preþ ºi disponibilitate interesaþi-vã direct pe site-ul companiei: www. Deocamdatã.

ci cu propriile ritmuri cardiace. în timpul unui eveniment la care au participat: CEO de la Apple. BenQ foloseºte un segment de 7 culori (RGBRGBW) ºi o tehnologie avansatã de ajustare de gamã pentru a oferi culoarea optimã care este mai aproape de percepþia vizualã umanã. Apple va include o secþiune muzicalã Nike Sport în magazinul sãu iTunes.ro 04/2006 a u d i o . Funcþioneazã cu o varietate de formate muzicale: MP3. Din câte spun producãtorii. www. Archos 104 Piaþa de MP3 playere se diversificã pe zi ce trece. 576p. iar softul este compatibil cu Windows ME/2000/XP ºi Mac OS X. Carcasa albã a BenQ W100 transmite eleganþã simplã ºi completeazã perfect decorul din orice sufragerie. campionul Turului Frantei la ciclism.audio-video. Parteneriatul dintre cele douã companii a fost anunþat la New York. Micul gadget muzical a fost înzestrat cu un hard-drive de 4 GB pe care-l puteþi umple dupã pofta inimii cu mii de melodii ºi fotografii. acest HBBB (HeartBeat Bass Booster) System joacã rolul de a transmite bãtãile inimii ºoferului cãtre sistemul audio al maºinii. fãcându-l sã funcþioneze cu multe sisteme TV de înaltã definiþie. WMA. Paula Radcliffe. care amplificã sunetul ºi-l retransmite cãtre sistemul audio al maºinii. a fost închis într-un medalion în formã de inimioarã tuningat cu tot felul de accesorii.1 x 4. CEO de la Nike . Bateria are o autonomie de 13 ore. ritmul ºi caloriile arse pe ecranul unui iPod nano prin intermediul unui senzor din interiorul Adidas-ului. Aparatul electronic.“ BenQ W100 suportã o gamã variatã de formate video digi- Nike-uri wireless Compania Nike a declarat recent cã toate modelele de Adidas vor putea comunica cu playerul muzical de la Apple. cu design elegant. detalii sofisticate ºi culori vibrante pentru cea mai realistã experienþã vizualã. Nike ºi Apple au creat sistemul wireless Nike+iPod care permite alergãtorului sã afle ce distanþã a alergat. Folosind sistemul Nike+iPod Sports Kit. Pimp My Heart Nu e foarte clar felul în care funcþioneazã acest aparat. transmiþând reproducerea adevãratã a culorii. La acest medalion se ataºeazã un senzor care se prinde de lobul urechii ºoferului. Însã preþul de 150 de dolari îi va face pe mulþi sã conspecteze ºi alte oferte. utilizatorii pot sã afle distanþa parcursã. Nu cu mult timp în urmã compania Archos a prezentat pieþei noul player Archos 104. care comunicã cu playerul. În ceea ce priveºte dimensiunile vã putem spune doar cu aproximaþie cã aparatul are 9. declara: “BenQ posedã o tehnologie inovatoare proiectatã pentru familia dumneavoastrã. 720p ºi 1080i. Inspirat de cercetãrile intense fãcute pe gusturile consumatorilor ºi pe feedback-ul clienþilor. timpul. imagine în format 16:9 ºi furnizeazã o senzaþie vizualã adevãratã fãrã nici o redimensionare sau distorsiune. în mod nativ. Furnizeazã o calitate extraordinarã a imaginii cu miºcare naturalã. Modelul W100.v i d e o m a g a z i n e 17 . creat special pentru a se potrivi cu acest sistem.5 inci puteþi vizualiza ºi fotografii în format JPEG. este uºor de folosit ºi împreunã cu funcþiile unice vã permite sã vã puteþi bucura de experienþa cinematograficã chiar acasã. Peter Chen. care face treaba asta. pentru a transforma sufrageria într-un stadion live pentru întreaga familie. iPod. Lance Armstrong ºi deþinãtoarea recordului la maraton.4 cm. WMA-DRM ºi WAV. are 1300 ANSI Lumeni ºi 2500:1 raport de contrast. Proiectorul BenQ W100 din seria home entertainment oferã.3 x 1. Toate aceste facilitãþi îl fac un player atractiv. au declarat oficialii companiei.Mark Parker.BenQ prezintã noul W100 BenQ anunþã noul proiector digital BenQ W100 care afiºeazã imagini în format wide 16:9. BenQ Corporation tale care includ 480p. Dezvoltatorii Nike au spus cã Nike+Air Zoom Moire a fost primul Adidas. Fiecare bãtaie cardiacã este monitorizatã de un software de pe laptop. Steve Jobs. Desigur cã pe displayul OLED de 1. Astfel cã posesorii de sisteme Hi-Fi pe roþi nu îºi vor mai enerva vecinii cu baºii melodiilor hiphop. Vice-Preºedinte ºi Director General al Digital Media Business Group.

Sebastian Kovacs 18 a u d i o . O dovedesc creatorii acestora care ºi-au dat frâu imaginaþiei ºi eu pus apoi în practicã cele mai pragmatice. care. dar ºi cele mai stranii accesorii. Text de: Aurora Hoduþ.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Pe paginile urmãtoare. vã vor cuceri privirile.Reportaj GADGET-URI DE SEZON Când vine vorba despre gadget-uri ºi accesorii care sã completeze noul iPod sau MP3 player posibilitãþile sunt nelimitate. cu siguranþã. gãsiþi o colecþie de astfel de produse.

în acelaºi timp. ªi. iKitty este haioasã ºi funcþionalã. Preþ 19.com. Mai multe informaþii cu privire la producãtor gãsiþi accesând: www. . acele ºi butoanele sunt colorate în roºu sau verde. Au creat sisteme de boxe care integreazã iPod-urile.ro 04/2006 a u d i o . tot pe www. produs propus de compania italianã Fulltell. Iconz combinã design-ul artistic cu protecþia completã pentru iPod-ul video. CEAS CU MP3 PLAYER CARCASà DURABILà XtremeMac TuffWrap Accent pentru iPod Nano are o carcasã durabilã din silicon care-þi protejeazã preþiosul iPod Nano de zgârieturi. Iconz oferã control asupra Click Wheel ºi protecþie integralã a ecranului. Carcasa cu protecþie de ecran încorporatã oferã acces nelimitat la taste ºi toate porturile iPodului. oferind protecþie atât pentru iPod.audio-video. Styling-ul aspru oferã posibilitatea ca iPod-ul sã fie þinut sigur în mânã. Gadget-ul poate fi gãsit într-o varietate mare de design- FUNCÞII ATRACTIVE Compania JBL este deja recunoscutã pentru sistemele audio pe care le creeazã. Memoria în flash poate fi de 64.pisica bunã ºi cea rea.com. www. Este compatibil atât cu Window98/Me/NT/2000/XP cât ºi cu Mac.com. la un preþ de aproximativ 170 de dolari. aceste carcase durabile. ªi dacã aveþi senzaþia cã lucrurile se terminã aici vã înºelaþi.brewer-cantelmo.com. Detalii pe www. pe www. sã-þi protejezi ecranul ºi tastele iPod-ului de zgârieturi ºi lovituri.xtrememac. Preþ 24. CU MÂINILE LIBERE Se potrivesc ca o mãnuºã. Cele 4 picioare. uri cu licenþe oficiale. Este rezistent la apã. Oferta este valabilã în douã variante: alb ºi negru . altele pot fi prinse de mânã cu o bandã.95. dacã e nevoie. Preþ 30 de dolari. 128 sau 256 de MB.it. Vorbim de iPod nano Vertical Case Leather din piele. pe care se vede ora.com.95 de dolari. Negre sau în culori la modã. cât ºi pentru ecran. Preþ 23 dolari. Designul deschis este extrem de permisiv când vine vorba despre porturi. cu imagini ale star-urilor. PENTRU IUBITORII DE PISICI Aºa poate fi descris gadget-ul iKitty.v i d e o m a g a z i n e 19 . Luaþi-vã un ceas elegant cu MP3. carcasa protejeazã ecranul ºi Click Wheel. În douã culori sau doar monocolor. Unele pot fi agãþate.speckproducts. învelitoarele pentru iPod Nano fac în aºa fel încât sã nu mai aveþi grija iPod-ului. Venind parcã din spaþiu. sã nu alunece. Acest ceas cu alarmã este un iPod Universal Dock ºi are în partea din faþã un ecran LCD. Bateria Li-ion reîncãrcabilã rezistã la 9 ore de muzicã non-stop. Pe www. jbl. acoperã întreaga suprafaþã a iPod-ului video. un radio AM/FM ºi o serie de intrãri pentru integrarea altor device-uri audio. iPod Universal Dock poate fi achiziþionat direct de pe www. haloul acustic redã 360 de grade de sunet pentru plãcerea auditoriului. xtrememac. Parte a unei serii exclusiviste. douã urechi ºi coada demonstreazã personalitatea puternicã de care beneficiazã pisicuþa noastrã.fulltell. Specialiºtii nu s-au oprit aici. astfel încât sã nu se spargã.IPOD CU PERSONALITATE Acum poþi sã-þi personalizezi iPod-ul cu imaginile starurilor tale favorite. pentru a fi mai uºor vizibile. aºa cã grãbiþi-vã dacã oferta v-a fãcut cu ochiul. când ºi-au dat seama cã viitorul aparþine multimedia ºi ºi-au luat rolul în serios. Tot ce mai putem spune este cã acestea sunt lansate pe o perioadã limitatã de timp. cea mai drãguþã carcasã pentru iPod Nano.

iGuy este o carcasã sub forma unui omuleþ haios ºi prietenos ºi care este mereu alãturi de iPod-ul tãu nano. Mai multe informaþii puteþi obþine de pe site-ul www. iGuy oferã protecþie iPod-ului ºi ecranului ºi are capacitãþi bune de docare pentru iPod nano. Creative a lansat de curând o pereche de cãºti perfecte pentru cãlãtori (ºi nu numai). Pachetul mai conþine un adaptor pentru avion. Denumite Creative Zen Aruvana. Garniturile sunt confecþionate dintr-un silicon special ºi se livreazã în trei mãrimi diferite.95 de dolari. EarPod este un gadget elegant pentru cãºtile audio ale iPod-ului. pe www. pe www. CARCASà FASHION Când cãºtile audio sunt puse într-o geantã sau în buzunar firele atârnã întotdeauna ºi de cele mai multe ori vã încurcã. poate fi aºezat în picioare în timp ce bateria stã la încãrcat. cu care poate fi agãþat de curea. dacã suprafaþa aparatului este suficient de mare. EarPod vine cu un e-Clip. Pe lângã amuzamentul oferit gratuit de carcasã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Preþ 34. 20 a u d i o . vã recomandãm acest gadget denumit Cable Yoyo. o unealtã de curãþare ºi o carcasã pentru depozit pe timpul cãlãtoriilor. ºtiind cã ai uitat deschizãtorul.speckproducts. HAIOS ªI PRIETENOS ªi aceeaºi specialiºti de la Speck au mai inventat ceva. la preþul de 100 de dolari. Se monteazã cu uºurinþã prin intermediul unei ventuze pe spatele playerelor de muzicã. Producãtorii (www.cableyoyo. Mic ºi compact.com. Acces total la mufa de la cãºti ºi celelalte porturi. aceasta este complet funcþionalã. CABLEYOYO De câte ori nu vi s-a întâmplat sã vã prindeþi degetele în cablurile MP3 playerului? Sau sã vi se încâlceascã cablul de la cãºti printre toate celelalte sârme de pe birou? Ca sã rezolvaþi problema surplusului fãrã a fi nevoiþi sã apelaþi la leucoplast. Poate de asemenea sã scurteze cablurile cãºtilor în timp ce folosiþi iPod-ul.com.Reportaj RUPÞI DE LUME Sã ai în buzunar un MP3 player fãrã o pereche de cãºti pe mãsurã e ca ºi cum ai privi înfometat o conservã.audiooutfitters. Preþ 11. Mai mult.com.com) s-au gândit chiar ºi la cumpãrãtorii pretenþioºi motiv pentru care pachetul se livreazã împreunã cu 10 abþibilduri ce se pot lipi pe spatele gadget-ului. dar care poate fi desprins dacã aºa vã este mai comod. Compania Creative n-au menþionat deocamdatã vreo datã de lansare pentru Europa sau restul lumii. cãºtile sunt dintre cele care se introduc în ureche. Apoi se trece cablul prin miezul format dintr-un sistem de rotire care va menþine coarda înfãºuratã.creative.99 de dolari. Problemã rezolvatã: EarPod eliminã toate neajunsurile cauzate de cabluri ºi mai mult le lungeºte ºi durata de viaþã. Cãºtile sunt disponibile deocamdatã doar pe piaþa asiaticã. Confecþionat din cauciuc este uºor de modelat. Producãtorii spun cã sunt într-atât de eficiente încât reduc 90% din zgomotul ambiental. earPod oferã acces rapid ºi uºor pentru a pune ºi a scoate din carcasã cãºtile. de buzunar sau oriunde vã vine la îndemânã. aºa cum vã place mai mult. mai multexistã chiar ºi un lãcaº pentru telecomanda aparatului.

PENTRU SPORTIVI MicroGlove este un fel de mãnuºã din neopren numai bunã pentru tinerii sportivi.000 de dolari. Este confecþionat din cauciuc siliconat. intrã în funcþiune sistemul AEMS care pune aparatul pe modul „sleep”. Mai ales cã dimensiunile sale au fost diminuate pânã la 175 mm x 88 mm x 35 mm. Creat de Sumajin. Preþ 5 dolari. Ca ºi caracteristici interesante. Funcþioneazã cu 4 baterii tip AAA aºa cã poate fi considerat un companion de nãdejde într-o excursie. Boxele sunt învelite într-o casetã protectoare. fiind compatibile cu aproape orice tip de MP3 player. Nu e tocmai Hi-Fi.com. care e în culori vii. JBL On Tour se prezintã cu un meniu sensibil la atingere simplu de folosit. numai pe site-ul: www. MicroGlove este disponibilã aºadar într-o varietate de culori ºi include o carabinã pentru a putea fi uºor ºi sigur ataºatã la curea sau rucsac. iPod. Doar douã atingeri pe capac ºi muzica va amuþi pe datã. Pe deasupra este ºi uºor de întreþinut. iar greutatea nu depãºeºte 350 de grame.com. nu deterioreazã cablurile ºi este confortabil de purtat chiar ºi în buzunare. INGENIOS ªI ELEGANT Smartwrap: un ingenios gadget în care sã vã þineþi elegant firele cãºtilor audio portabile.jbl. Dacã se închide capacul. dar cei care l-au testat s-au declarat mulþumiþi de performanþele sale.audio-video. laptop sau altã sursã de muzicã prin intermediul mufei stereo.com. o firmã de design industrial din Singapore poate fi folosit pentru iPod-uri. device-ul fiind capabil sã „scoatã” câte trei waþi pe canal. Egalizatorul a fost optimizat cu ajutorul unui computer pentru a asigura un sunet bogat ºi complet. Mai multe informaþii ºi date cu privire la achiziþinarea acesteia: pe www. mini iPod-uri ºi pentru cele mai multe modele de MP3 playere ºi seria Walkman. Smartwrap îþi permite sã-þi ajustezi lungimea cablului exact cât ai nevoie.ro 04/2006 a u d i o . care joacã rol de stativ când se deschide capacul.v i d e o m a g a z i n e 21 . Sunetul este destul de puternic.JBL ÎN TURNEU Boxele portabile JBL On Tour create de compania JBL. Preþ: 20 de dolari.sumajin. www. xtrememac. direct de pe site-ul www. Boxele JBL On Tour pot fi achiziþionate pentru suma de aproximativ 1. Neoprenul contrasteazã cu masca protectoare a ecranului. sunt uºoare ºi simplu de utilizat. iar rãspunsul frecvenþei variazã între 100 Hz ºi 20 kHz.

com. consola posedã ieºiri pentru boxe ºi microfon. dispozitivul mai prezintã o problemã destul de delicatã . Este compus dintr-un aparat de forma unei casete audio ºi o mufã.secvenþele video în timp ce vã aflaþi în miºcare. Dacã vã mãnâncã palmele pentru a pune mâna pe acest device vã informãm cã preþul unui asemenea aparat începe undeva la 25 de euro. pentru iPod Video.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Mulþi ºoferi au optat pentru acest accesoriu. pe www. Preþ de achiziþie de 90 de euro.5 metri. 22 a u d i o . celãlalt ochi fiind rezervat funcþiei de a vedea pe unde pãºiþi.emagin.Reportaj IDJ DE LA NUMARK DESPRINS DIN FILME EyeBud 800 este un dispozitiv de vizionare lansat de compania francezã eMagin. Mai multe informaþii gãsiþi accesând: www.com. oferã acestuia posibilitatea de a urmãri – cu un singur ochi .welovemacs.belkin. care se insereazã în gaura pentru cãºti a playerului MP3. Aparatul este dotat cu douã porturi în care pot fi inserate toate modele de iPod-uri. În plus. vizionat de la o distanþã de aproape 3. http://world. dotatã cu un staþie de alimentare pentru iPod. Dincolo de look-ul futurist ºi necesara adaptare la utilizarea în mers. deoarece toþi pasagerii din maºinã pot asculta melodiile. care se poate fixa cu ajutorul unei bentiþe pe capul utilizatorului. Preþul acestui produs se învârte în jurul a 19 dolari. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã bãgaþi caseta în casetofon ºi mufa în player. com. Consola iDJ de la Numark poate cã nu-i va entuziasma prea mult pe DJ-ii profesioniºti. Plasat la mica distanþã de globul ocular. Tot ce trebuie sã faceþi este sã porniþi muzica ºi mixajul poate începe. dar sigur îºi va gãsi loc în sufletele celor care aspirã la acest statut. Ecranul portabil.preþul de aproape 500 de euro. pentru conectarea unor periferice audio. talia ecranului corespunde cu cea a unui monitor de mari dimensiuni. Tastatura dispune de trei porturi USB ºi de o mufã jack. TASTATURà IPOD Razer Pro-Touch este o tastaturã specialã. ADAPTOR PENTRU CASETOFON Acest adaptor de produs de compania Belkin poate fi folosit doar pentru casetofoanele de maºinã. Aceasta permite downloadarea de muzicã în player-ului. dar ºi încãrcarea acumulatorilor acestuia. Iar apoi beneficiaþi de ustensilele unui mixer dotat cu toate cele necesare. În douã iPod-uri încap mult mai multe melodii decât în douã cutii argintii pentru viniluri. Avantajul acestui sistem este cã se rezolvã problema stocãrii muzicii.

pentru o varietate de MP3 playere. Compania Shildzone are în stoc o varietate de pelicule gata croite. comedianþi etc. Dacã vã aflaþi prea departe de sursa sunetului. Microfonul este dotat cu un buton menit sã schimbe rapid parametrii de înregistrare. Preþul bucãþilor protectoare variazã în funcþie de mãrimea modelului (între 10 ºi 25 de dolari). Cei care l-au testat spun cã este accesoriul ideal pentru Podcast-uri. care sã poatã fi apoi decupate de client.ro 04/2006 a u d i o . acele înregistrãri disponibile pe Internet pentru iPoduri fãcute de amatori. ca apoi sã fie adus ºi în Europa. între 88.5 milimetri prin care se poate conecta un microfon extern. Aceºtia au scos la vânzare o peliculã transparentã care se aplicã precum un abþibild pe majoritatea deviceurilor electronice.com) acest lucru devine chiar foarte simplu. Gadget-ul urmeazã a fi lansat în Statele Unite la jumãtatea lunii iunie. Mai multe detalii pe www. Puteþi face o comandã specialã: în sensul cã le trimiteþi semnalmentele aparatului ºi ei vã livreazã abþibildul. Existã tot felul de accesorii pentru iPod dar iatã cã cineva s-a gândit ºi la unul perfect pentru studenþii români. Dacã al vostru nu se numãrã printre ele nu disperaþi. Cele douã microfoane înregistreazã sunetul stereo la calitate de CD. producãtorii au inclus un stativ de dimensiuni reduse pentru a facilita orientarea iPodului cãtre cel care cuvânteazã. începând cu MP3 playerul.9 ºi poate sã memoreze patru dintre ele.shieldzone. Cu ajutorul microfonului Belkin Tune Talk Stereo vei avea posibilitatea sã înregistraþi cursurile direct pe iPod fãrã a fi nevoiþi sã vã tociþi degetele scriind sute de pagini. În pachetul cu care este livrat. Producãtorii au anunþat un preþ de pornire circa 70 de dolari.com.com.1 ºi 107. când se schimbã mediul. aparatul emite pe frecvenþe FM care pot fi captate de orice radio aflat în apropiere. jurnaliºti. Cu gadget-ul Tune Cast II de la Belkin (http://world. E specificat foarte clar cã nu trimit fâºii întregi. www. Producãtorii lui Tune Cast spun cã aparatul funcþioneazã la randament maxim atunci când se aflã la maxim 3 metri faþã de aparatul receptor.audio-video. Acesta transmite pe frecvenþe FM.belkin. Producãtorii nu precizeazã din ce este confecþionat materialul. Mai multe informaþii gãsiþi intrând pe pagina Web: http://world. continuând cu telefonul celular ºi pânã la majoritatea modelelor de laptopuri. Carcasele lor din confecþionate din plastic sau diferite aliaje nu le protejeazã de micile zgârieturi inestetice.belkin.URECHI PENTRU IPOD TUNE CAST II Transformã-þi playerul MP3 întrun emiþãtor radio. Poate fi achiziþionat la preþul de aproximativ 39 de dolari. PROTECÞIE PE VIAÞà Playerele portabile se numãrã printre cele mai fragile aparate. Spun doar cã pelicula a fost folositã original pentru a proteja elicele elicopterelor din armata americanã.v i d e o m a g a z i n e 23 . Odatã conectat la playerul personal. Compania Shieldzone a venit cu o idee îmbrãþiºatã cu drag de mulþi posesori de MP3 playere. micul accesoriu este echipat cu o mufã de 3.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Reportaj PLASMA NOIR Iatã o colecþie de filme DVD menite sã spele prostul renume al televizoarelor cu plasmã în materie de redare a culorii negre. conþin scene pe care numai o plasmã de ultimã generaþie le-ar putea reda aºa cum ºi-au propus regizorii peliculelor. Blade 2 sau Sin City. printre care se numãrã Matrix. Lung metrajele americane. 24 a u d i o .

au fost etichetate ca nefiind mai mult decât un ornament de perete. Aceste calitãþi pot fi testate doar privind imagini mai întunecate decât întunecimea însãºi. Cele mai avansate modele sunt în stare sã redea pânã la 28 de miliarde de culori ºi sunt înzestrate cu o ratã de contrast de 10. Am sortat cu aceastã ocazie un calup de filme pe DVD.Text de : Sebastian Kovacs n televizor cu plasmã ce se gãseºte azi pe rafturile magazinelor de profil este capabil sã redea niveluri de negru nemaiîntâlnite pânã acum la un TV color.ro 04/2006 a u d i o . Au fost ocãrâte la vremea aceea. U www.000:1. construite la începutul erei plasmelor. Dar lucrurile s-au schimbat între timp. care vor afiºa imagini întunecate capabile sã absoarbã orice fãrâmã de luminã din sufrageria dumneavoastrã. Ba mai mult. pregãtiþi popcorn-ul cãci noi aducem filmele. s-au scuturat de haina ponositã a imaginii de slabã calitate. Aºezaþi-vã confortabil.v i d e o m a g a z i n e 25 .audio-video. Iar slavã Domnului. Aparatele. industria americanã de film nu duce lipsã de astfel de producþii. Plasmele de astãzi – multe dintre ele aflate la cea de-a noua generaþie. afiºau culori spãlãcite ºi nuanþe de negru ce te duceau cu gândul mai degrabã la o canã cu cacao cu lapte decât la o cafea amarã.

fiica personajului interpretat de Jodie Foster. creatã de Frank Miller. Acesta s-a hotãrât sã translateze austera graficã alb- negru a romanului direct pe rola de film. unde lumina existã doar în lipsa negrului absolut. înainte de a se culca în patul din noua locuinþã. 26 a u d i o . e prea întuneric!”. imaginaþi-vã ce a simþit în timpul Feþele smolite ale actorilor par a fi desenate cu tuº negru. Chiar ºi cele mai firave umbre din aceastã compoziþie dau impresia cã scenele asemãnãtoare din alte filme au fost capturate cu obiective mascate în spatele unor ochelari de soare cumpãraþi din obor. Filmul este presãrat cu scene luate direct de pe tabla de desen al lui Miller. spune: “Mamã.Reportaj Imaginile sunt dominate de contraste puternice între întunecimi apãsãtoare ºi lumini firave. Idee din care a rezultat un peisaj citadin construit din blocuri de nihilism pur. SIN CITY CEL MAI BUN CAPITOL: 8 . se împleticeºte prin noapte cu inima plinã de rãzbunare ºi cu gândul la crimã. Dacã umbrele delicate din scenele de la început deja au speriat-o. pregãtiþi-vã pentru întunecimi mai intense decât cele vãzute în cripta lui Dracula.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Filmul regizat de Robert Rodriguez se bazeazã pe comedia noir. PANIC ROOM CEL MAI BUN CAPITOL: 12 – “CELL PHONE RETRIEVAL” Spre mijlocul celui de-al treilea capitol al acestui thriller hitchcockian. interpretat de Mickey Rourke. a fost departe de gândul regizorului ideea de a adapta. Însã o scenã care capteazã cel mai bine esenþa sursei se materializeazã în timpul capitolului al optulea. Marv. Când ºi-a propus sã aducã benzile desenate pe marele ecran. ci mai degrabã scobitã din soliditatea tangibilã a nopþii.“WHAT IF I’M WRONG?” Acum cã televizorul este calibrat pentru acþiune. înconjurat de o ploaie grea care nu pare a cãdea din cer.

v i d e o m a g a z i n e 27 . imaginile din acest film nu se aseamãnã cu întunecimile fãrã fund din Sin City. încât a inclus bare de culori pe zonele inferioare ale imaginii pentru a se asigura de calibrarea exactã a monitoarelor pe care urma a fi vizionat acest film. www. Cu toate acestea. culoarea întunecoasã ca de fetru a uniformelor poliþiºtilor ºi nu în ultimul rând negreala de cãrbune a camerei în care se petrece acþiunea. comedia britanicã bazatã pe cartea lui Douglas Adams. Pe mãsurã ce-ºi întinde mâna în întuneric. N-aveþi nici un motiv special de a vã pierde vremea cu acest film când partea a doua a trilogiei este mult mai atrãgãtoare ºi mai blândã cu privirea. Cele mai interesante secvenþe au fost incluse într-un calup special denumit sugestiv Show Off. Pelicula “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” este cu atât mai interesantã cu cât acþiunea se desfãºoarã la graniþa genurilor ºtiinþificofantastic ºi fantezie. însã în aceastã scenã suntem martorii unei largi palete care oscileazã între negru ºi negru mai intens: negrul umed al pupilelor lui Trinity. THE HITCHHIKERS GUIDE. acrobaþii. Matrix a ieºit pe piaþã în nenumãrate colecþii DVD. pe lângã cele trei filme. Contrastul e definit în DEX ca diferenþa dintre întuneric ºi luminã. complexe de inferioritate. prima luptã kung-fu a lui Neo. focurile de armã schimbate în hol. Dar înainte de a se apropia de planetã. Scenele cele mai intense. priviþi capacul acvariului unde pâlpâie milioane de umbre negre. negrul lucios al costumului de piele. eroii trebuie sã supravieþuiascã unei urmãriri ce se desfãºoarã pe fundalul vidului de ebonitã a spaþiului intergalactic.. priviþi capitolul al ºaptesprezecelea: pe mãsurã ce echipa SWAT dã buzna în apartamentul unuia dintre suspecþi.. care ar putea fi luate drept bucãþi de smoalã într-un film mai luminos. Capitolul al cincilea al filmului are toate calitãþile pentru a fi inclus într-un calup Show Off: zeci de vampiri ninja. asta n-ar trebui sã vã împiedice sã urmãriþi câteva scene de perfecþiune din acest film de acþiune cu vampiri. salvarea lui Morpheus etc. în care sunt implicate douã rachete nucleare. cel mai important. pelicula strãluceºte în ceea ce priveºte detaliile profunde ale umbrelor.audio-video. Pentru a intensifica senzaþia. Pentru a vã dumeri de ce a fãcut asta. Cu toate cã rezidã din cultura pulp. Însã cea despre care vorbim conþine nu mai puþin de 10 discuri pe care au fost adãugate 35 de ore de materiale suplimentare. pentru a-ºi recupera telefonul mobil aflat sub pat. încercaþi sã rezistaþi tentaþiei de a da fuga dupã cel de-al treilea film al seriei Blade Trinity... o balenã filosoficã ºi o vazã cu petunii introspective. BLADE II CEL MAI BUN CAPITOL: 5 – “SUSPICIOUS ACTIVITY” Iatã cã încã o adaptare dupã o bandã desenatã îºi face loc în lista noastrã.secvenþelor de mai încolo. observaþi cum dispar ºi reapar din umbrele de obsidian. Cel mai bun exemplu este în capitolul al doisprezecelea în care Jodie Foster fuge înnebunitã din “Panic Room” care-i conferea o relativã siguranþã faþã de bandiþii care o urmãresc. negrul uleios al pãrului ei. întunecate ºi negre de pe acest DVD sunt acelea în care cei doi autostopiºti intergalactici ºi preºedintele galaxiei orbiteazã în jurul planetei pe suprafaþa cãreia se aflã cea mai importantã întrebare despre însemnãtatea vieþii. MATRIX COLLECTION CEL MAI BUN CAPITOL: 1 – “TRINITY IN A JAM” Din 1999 de când a fost lansat. lupte cu sãbii ºi. printre atâtea lupte sângeroase. SEVEN CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – “SLOTH” Regizorul David Fincher a insistat atât de mult pe puritatea negrului. umbre suficient de adânci pentru a-i provoca unei pantere. Cu toate cã.ro 04/2006 a u d i o . Însã pentru a vizualiza o scenã care a fost plasatã de regizor la începutul filmului veþi avea nevoie de ochelari speciali. Aici veþi gãsi Comedia britanicã se desfãºoarã pe fundalul întunecat al spaþiului intergalactic. a universului ºi a tot restului. CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – „MAGRATHEA” Iatã cã în clasament îºi face loc. schimburi de focuri. încercaþi sã ridicaþi nivelul luminozitãþii ºi al contrastului câteva secunde ºi veþi observa cum adâncimea impecabilã ºi dimensiunile secvenþei vor degenera într-o platitudine spãlãcitã.

ªtiri ALTEX are o nouã identitate Noua identitate vizualã sintetizeazã întreaga evoluþie ALTEX. un DVD sau o maºinã de spãlat . oferind cel mai mic preþ din România. ALTEX este punctul de referinþã al clienþilor în gãsirea propriului lor drum întro ofertã foarte complexã.. CMO Altex. ALTEX ºi-a extins gama de produse oferite ºi cãtre zona de IT&C ºi ºi-a consolidat poziþia de cel mai accesibil retailer. “Clienþii noºtri au la dispoziþie o ofertã care nu se limiteazã la tradiþionala maºinã de spãlat.toate la cel mai mic preþ din România. pânã la sfarºitul anului viitor. Campania de comunicare este susþinutã ºi de un nou spot TV . Farul reprezintã un simbol al ghidului.” iPod Hi-Fi a fost realizat de Apple cu scopul precis de a oferi sunet realist ºi performanþe audio optime. Clienþii descoperã la ALTEX cã pot face cumpãrãturi în cel mai avantajos mod posibil. a fost adaugatã ºi componenta tehnologicã. Ideea creativã. fiind componente ale drapelului naþional. clienþii sunt fericiþi ºi pot face câte cumpãrãturi doresc. “Apple reinventeazã sistemele audio stereo când vine vorba de iPod-ul Hi-Fi.“Cuscrii. În concordanþã cu aceastã simbolisticã. Preºedinte ºi CEO ALTEX . Culorile roºu-galben comunicã simplu ceea ce ALTEX reprezintã în piaþã: o poveste 100% româneascã. a declarat Dan Ostahie. Este pasul urmãtor pe care ALTEX îl face în mod firesc. la telecomanda Apple pentru schimbarea melodiilor sau ajustarea volumului uºor de folosit ºi la sursa de curent universalã încorporatã în designul boxelor. subliniatã de grafica literelor. dar ºi strategia sa de business. Conceputã pentru a sugera ideea de modernitate noua imagine ALTEX îºi pãstreazã culorile.. ALTEX lucreazã la acest nou concept de un an ºi a ales acest moment pentru a-ºi face cunoscutã noua identitate.. telefoane mobile .ro. ”Noul spot TV vorbeºte simplu ºi cât se poate de clar faptul ca ALTEX este un brand pur românesc care oferã exact ce îºi doresc mai mult clienþii români.capabilã sã transmitã poziþionarea reþelei pe piaþã. La ALTEX.apple. Mai multe informaþii puteþi gãsi online accesând site-ul: www. reprezentative atât pentru companie. un cablu de curent ºi un dock universal cu 10 adaptoare. O identitate vizualã creatã în jurul unei litere simbolice . la un preþ de aproximativ 349 de dolari. liderul pieþei de electronice. într-o carcasã micã potrivitã pentru birou sau orice încãpere din casã. cât ºi prin baterii. iPop HI-FI Apple duce mai departe epopeea iPod.care poartã semnãtura Leo Burnett ºi care pãstreazã aceeaºi notã simpaticã ºi prietenoasã pe care o au. de altfel. subliniind ideea de pionierat. iPod Hi-Fi este uºor de controlat cu telecomanda Apple. sau toate la un loc. Acum se adaugã acestui proces doar componenta vizualã. Noua identitate ALTEX este o continuare în procesul comunicãrii.. Modelul Onkyo oferã utilizatorilor caracteristicile unui DVD player universal cu procesor A/V complet.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . A cumpãra o plasma. nu mai reprezintã un stress. iPod HI-FI este un nou sistem audio highfidelity care conlucreazã superb cu iPod-ul pentru a redefini sistemul stereo de acasã. care minimalizeazã vibraþiile pe mãsurã ce creºte calitatea sunetului. într-un design inovativ ºi compact. Aparatul mai include o pereche de boxe ºi scanare progresivã când vine vorba de outputul video. a declarat Bogdan Naumovici. “. ªi dacã doriþi sã aflaþi mai multe informaþii despre acest produs puteþi sã accesaþi: www. ALTEX va comunica mult mai uºor clienþilor valorile sale. Sistemul. pot achiziþiona calculatoare sau notebookuri de ultimã generatie.decapotabilã. Caracteristicile iPod Hi-Fi îl fac uºor de utilizat ºi transportat. Ne referim la butoanele de control al volumului extrem de sensibile. mãsuþã sau noptierã. Onkyo polivalent Onkyo a lansat XM-Ready CS-V720. toate acestea în condiþiile în care vom continua extinderea puternicã a reþelei de magazine la nivel naþional”. “Performanþa acusticã de neegalat a iPod-ului Hi-Fi ºi designul uimitor al acestuia se resimt în orice loc din casã. cu baºi adânci.. Noua identitate ALTEX va fi implementatã în magazine. Oferta ALTEX este o sintezã a ceea ce-ºi doresc cel mai mult clienþii de la un retailer. Anticipând evoluþia pieþei ºi din dorinþa de a rãspunde primul necesitãþilor clienþilor români. pentru cã beneficiazã de cel mai mic preþ din România”.. ALTEX este prima alegere. un ghid aflat în slujba clienþilor.” a spus Steve Jobs. ci este expresia fireascã a ceea ce ALTEX a implementat deja. un sistem personal audio-video care îmbinã un receiver de înaltã calitate pe douã canale ºi un player universal de discuri DVD-A/SACD. Prin noua sa imagine. Identitatea graficã este fondatã ºi a fost dezvoltatã pornind de la ceea ce ALTEX semnificã în piaþã: un lider care inoveazã. CEO Apple. Dacã toate acestea v-au convins. ilustreazã poziþionarea ALTEX ca cel mai accesibil retailer. inclusiv DVD-Audio ºi video multicanal sau stereo ºi SACD cu multicanal..com. care a stat la baza spotului. Identitatea iconicã transmite statura unui brand puternic ºi poziþia de lider. WMA ºi JPEG. CS-V720 este compatibil cu orice format de disc. iPod-ul HI-FI oferã o performanþã acusticã fãrã precedent ºi un sunet plin care nu s-a mai auzit pânã acum la nici un sistem audio realizat pentru iPod. dar ºi cu convenþionalele CD-uri ºi discuri în format MP3. 28 a u d i o . Iar cea mai potrivitã expresie a acestui lucru este farul. pentru o experienþã stereo în orice încãpere din locuinþã. între coordonatele locale ºi cele europene. permit utilizatorilor sã asculte muzica lor favoritã cu un sunet clar ºi bogat. electrocasnice ºi IT&C din România. a adãugat Ruxandra Vodã. “Procesul de rebranding nu începe acum. Designul unic. cu capacitãþi XM-Ready ºi compatibilitate cu DS-A1 iPod dock. mai trebuie doar sã scoateþi din buzunar aproximativ 400 de dolari. acesta este primul accesoriu iPod care redã sunet de calitate HI-FI pentru iPod. compact care include douã incinte acustice ºi un sistem de baºi.altex. în condiþiile în care acesta se suprapune peste implementarea strategiei de business”. poate fi încãrcat atât la prizã. dar care inoveazã întotdeauna pentru clienþii sãi. Pachetul iPod Hi-Fi include telecomanda Apple. Director de Creaþie Leo Burnett. cât ºi pentru orice român. toate spoturile ALTEX. totul într-un pachet care poate fi pus pe birou.

agenþia de PR a Logitech în România. Logitech nu l-a ales întâmplator pe Cosmin Gogu. Apple introduce noul U2 iPod Apple a introdus pe piaþã noua versiune a ediþiei speciale a U2 iPod. fotografii. ”Utilizatorii U2 iPod mai au un avantaj. www. vice-preºedinte al departamentului Multimedia Solutions al companiei Ericsson. au fost declarate câºtigãtoare la categoria destinatã designului de produs. video on-demand.“ a spus Greg Joswiak. cãºti pentru MP3 playere sau telecomenzi universale”. fotografiile l-au avut ca punct central pe fotomodelul Sorina Topceanu. Fiecare dintre ele este un amestec spectaculos de inovaþie. Claes Ödman. o iniþiativã ineditã în România. care a prezentat fotografii fashion realizate cu webcam-ul.com. explicã: “IPTV este mai mult decât o transmisiune TV tradiþionalã pe reþea IP – integreazã media ºi serviciile de comunicaþie pentru a reda televiziunea personalizatã ºi interactivã indiferent de unde e telespectatorul. totul în cadrul evenimentului Photo Image Communicator. de asemenea. Informaþii pe www.ro 04/2006 a u d i o . Ericsson ºi-a arãtat disponibilitatea de a colabora cu alte companii specializate pentru a îmbogãþi infrastructura. precum broadcast TV (ambele standarde. trei produse Logitech au obþinut presti- giosul Good Design Award 2005.000 de fotografii ºi peste 75 de ore de material video. “Pentru Logitech. dar ºi calitate High-Definition).ericsson. Soluþia Ericsson oferã telecomunicaþii performante. eleganþã ºi tehnologie. filme. Viziunea Ericsson în privinþa serviciilor personalizate IPTV pentru broadband se bazeazã pe standarde deschise. cãrþi digitale. “Bazându-se pe experienþa noastrã în broadband. pentru entertainment digital. Logitech a obþinut nouã premii Good Design. interfaþa ºi arhitectura IPTV. designul este un element care þine de cultura companiei – este o pasiune adânc sãditã la nivelul întregii companii pentru realizarea de produse care aratã bine ºi depãºesc aºteptãrile clienþilor noºtri”. Include. care poate fi folositã cu succes pentru a face fotografii. vor putea sã downloadeze 30 de minute de video cu U2 prin iTunes Music Store”. ca parte a parteneriatului dintre Apple. toate cerinþele de scalare ºi implicã o gestionare completã a duratei de viaþã a acestora. PR Manager în cadrul Grupul Doi. cu cele ale IMS pentru servicii de comunicare complexe.v i d e o m a g a z i n e 29 . Pentru a sublinia întâlnirea între fashion ºi tehnologie. Cele trei produse: setul de cãºti Wireless Headphones pentru iPod. a declarat Tudor Dãescu. acesta fiind un fotograf recunoscut pentru stilul curajos. care includ combinarea tehnologiilor Digital Living Network Alliance (DLNA). oferit de Industrial Design Promotion Organization din Japonia. cu ajutorul unei camere web Logitech. În ultimii trei ani.IPTV de la Ericsson Ericsson a lansat de curând soluþia IPTV end-to-end. “Exprimãm astfel nevoia de design ºi armonie vizualã în toate elementele ce ne înconjoarã zilnic. unice pe piaþã. Noul iPod poate fi achiziþionat cu 329 de dolari. updatate la fiecare conectare. Cât despre Logitech pune accentul. Oferta face posibilã o serie completã ºi complexã de servicii IPTV. Logitech l-a ales drept partener pe fotograful de modã Cosmin Gogu. care downloadeazã automat muzicã. precum încãrcarea ºi autentificarea end-user. webcam-ul QuickCam Fusion ºi MX610 Laser Cordless Mouse. Noul U2 iPod beneficiazã de tehnologia Auto-Sync semnatã Apple. Webcam la rangul de aparat foto Logitech a lansat recent o nouã strategie de promovare a webcam-urilor sale: o camerã web. cu Click Wheel roºie are încrustate semnãturile membrilor trupei U2. ªi ca sã demonstreze acest lucru. reþea personalã de înregistrare video ºi ghid electronic de programe.“ completeazã Ödman. Cu un design elegant. a spus Guerrino De Luca. dar ºi pentru a-i ajuta pe operatori sã înþeleagã provocarea. Acesta a cuprins fotografiile realizate de Cosmin Gogu. 25. La începutul lunii octombrie a anului trecut.500 de melodii. fie ele ºi periferice de calculator. Spaþiul Logitech din cadrul evenimentului nu a fost un stand obiºnuit. preºedinte ºi CEO al Logitech. au precizat oficialii Apple. carcasa neagrã din oþel inoxidabil. eforturile noastre de standardizare ºi faptul cã suntem lideri internaþionali în IMS. U2 ºi Universal Music Group (UMG). Conceptul acestui eveniment a ilustrat perfect preocuparea Logitech pentru designul produselor sale. pe aspectul produselor sale întãrind acest demers prin sloganul “Designed to move you”. un ghid pentru integrarea funcþiilor IP Multimedia Subsystem (IMS). clipuri video ºi cele mai populare show-uri de televiziune pe iPod. mai mult ca oricând. Ericsson are o viziune pe termen lung pentru TV. “Suntem încântaþi sã continuãm colaborarea cu una dintre cele mai importante trupe pe plan mondial pentru a aduce fanilor U2 o ediþie a celui mai bun player de muzicã digital din lume. orientat cãtre experiment. Apple’s vice president of worldwide iPod Product Marketing.audio-video. Noul U2 iPod se bazeazã pe cea de-a cincea generaþie de iPod de 30 GB ºi poate îngloba 7.” Soluþia end-to-end este primul pas în evoluþia pe termen lung a serviciilor TV.

divizie mai profitabilã ºi mai puþin uzitatã de companiile de pe piaþa de electronice. Într-o notã adresatã clienþilor. care nu au dat detalii despre preþul micuþului aparat.2 milioane de Mac-uri. pentru Apple. Sony Center lanseazã un nou magazin. El anticipeazã.ro este singurul magazin online din România.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . are încorporatã o camerã de doi megapixeli ºi funcþioneazã ºi ca un MP3 player. care utilizeazã cipuri Intel. de asemenea. în timp ce Apple pregãteºte noi versiuni ale produselor pentru a fi lansate în aceastã varã. O altã strategie îmbrãþiºatã de Pioneer va fi orientarea spre divizia in-vehicle (echipamente de navigare pentru maºini ºi alte produse electronice pentru vehicule). achiziþiona .9 mm grosime. Cel mai subþire telefon din lume Oficialii Samsung susþin cã au dezvoltat cel mai subþire telefon mobil din lume.un aparat foto digital Sony Cyber-shot DSC S600 cu numai 679 RON. au acces direct la informaþii actualizate despre produsele ºi stocurile existente. cea a discurilor BluRay. Pioneer devenea lider mondial în comercializarea DVD recorderelor ºi era pe locul al patrulea ca producãtor de pãrþi componente ale aparatelor de acest gen. în premierã. compania Pioneer comercializeazã cu succes sistemele Home Cinema dotate cu DVD recordere. utilizatorii pot descoperi reduceri de preþ. SGHX820. A doua secþiune poate fi accesatã de toþi cei interesaþi sã afle noutãþi sau sã cumpere unul dintre cele peste 1. în acelaºi timp. Acestea ar veni în compensarea previziunilor despre iPod care nu sunt îmbucurãtoare. În plus. reduceri de preþuri la întreaga gamã iPod. La ora actualã. ºi pot face comenzi online. Magazinul online se adreseazã atât distribuitorilor.200 de produse ºi accesorii Sony comercializate. Unele produse sunt însoþite de cadouri la cumpãrare. care pune la dispoziþie gama completã de dispozitive ºi accesorii Sony ºi oferã exclusiv produse aparþinând acestei mãrci. care ar putea ajuta Pioneer sã intre cu succes pe o piaþã mai puþin aglomeratã. mulþi manageri de magazine susþinând cã vânzãrile de iPod-uri video sunt chiar mai puternice decât cele de iPod nano“. “Telefonul foarte subþire a bãtut un nou record în materie de telefonie mobilã.de exemplu . Scãderea vânzãrilor la aceastã categorie de produse electronice.” Analistul mai anticipeazã o creºtere anualã a unitãþilor Mac vândute de 5% ºi vânzãri totale de 1. inclusiv a unor mari lanþuri precum CompUSA. aºa susþin oficialii Samsung. Compania Pioneer. Creat pentru a rãspunde cât mai eficient clienþilor din toatã þara. pe baza unui cont de utilizator ºi a unui cod. a convins liderii companiei sã renunþe la dezvoltarea tehnologiilor de producere a DVD recorderelor. Aceasta din urmã lucreazã intens la noua tehnologie de discuri optice. de 6. telefonul se poate gãsi deja în Europa. În ciuda criticilor. analistul sublinia o cerere puternicã pentru toate Mac-urile Intel. 30 a u d i o . Vizitatorii mai aflã.ªtiri Previziuni despre Apple Veºti bune ºi rele. modelele RCS606H ºi RCS-404H. cel puþin nu pentru Apple. cât ºi clienþilor individuali. Totuºi aceastã turnurã nu va fi bruscã. www. date despre lansãrile de produse. cele iPod o sã scadã. inclusiv Mac mini. Pentru livrãri de peste 500 RON în Bucureºti ºi de peste 1. Reitzes avertizeazã cã vânzãrile de iPod-uri ar putea staþiona uºor. Dacã vânzãrile Mac-urilor au crescut. Compania Pioneer nu va mai dezvolta DVD recordere Mânã invizibilã a capitalismului a mai fãcut o victimã. având în vedere istoria companiei: în anul 1999. a declarat oficialul companiei Jong-Yong Yun. care este în plinã dezvoltare. de asemenea. unde aceºtia. a mai declarat Ben Reizes. continuãm sã credem cã vânzãrile de iPod-uri video sunt relativ solide.000 RON în þarã.“ aratã Reitzes în raportul sãu. El adaugã “cererea este una puternicã ºi la nivelul reþelei de vânzãri la mâna a doua Apple. se vând mai bine decât anticipaserã specialiºtii companiei”. de altfel o afacere tradiþionalã pentru Pioneer. “În ciuda posibilitãþii ca piaþa de MP3 playere sã intre într-o perioadã de declin. O noutate o reprezintã secþiunea destinatã distribuitorilor. promoþii ºi detalii tehnice. Analistul Ben Reitzes de la UBS comenteazã “Mac-urile produse de Apple. depãºind bariera de 7 mm deþinuþi de cel care a fost considerat cel mai subþire telefon din lume”.sonycenter. Descrierea telefonului se zbate undeva între a fi considerat cel mai neobiºnuit telefon sau o încercare stranie de aduce tehnologia la forme microscopice. “Noile Mac-uri mini au avut un debut pe piaþã peste aºteptãri. 100% online Acum puteþi intra în lumea Sony cu un singur click ºi puteþi deveni astfel prietenii brand-ului Sony. reflectând situaþia de pe piaþa MP3 playerelor. Pot. în zona de “produse promoþionale”. producãtor de electronice de top a fãcut public faptul cã renunþã la a mai fabrica DVD recordere pentru consumatori. transportul la domiciliu este gratuit. Problemele financiare din cadrul acestei divizii a companiei au dus la parteneriatul strategic cu Matsushita Electric Industrial Co.

extravaganþã ºi lejeritate. Cu aceastã ocazie. Pe scena show-ului “Gadget Style Summer Collection“ au putut fi urmãrite creaþiile caselor de modã autohtone: Tina R. Academia de Arte. Printre partenerii media ai acestui eveniment s-a numãrat ºi audio-video magazine alãturi de revistele connect ºi PHOTO magazine. are pretenþii de operã de artã. de asemenea. pentru a conecta alte device-uri precum televizoare HD. Compania Media Galaxy a ales Tina R Jeans Collection. în premierã mondialã.precum ºi Media Galaxy. Qosmio G30 este primul laptop din lume care are drivere HD DVD-ROM. Toshiba lanseazã Qosmio G30 Toshiba Corporation a lansat. intitulatã “Black Magic White“a Academiei de Arte din Bucureºti. semnatã de Dana Iuga ºi Narcisa Shugar. Camerele foto Sony CyberShot au redat culoarea colecþiei “New Black and White“. Gazdele evenimentului au fost Mihai Morar ºi Daniel Buzdugan. În acelaºi context. în materie de notebook-uri ale industriei de entertainment audiovideo. Noile camere foto recomandate de Sony pentru sezonul estival au surprins echilibrul colecþiei între creativitate. Qosmio G30. Orion. pragmatism ºi act artistic. www. cât ºi în analog. dar ºi o interfaþã mutimedia High-Definition. costumele au fost prezentate de modele feminine pentru a contura ideea de non-conformism. purtate firesc de manechine. de vreme ce au purtat hainele comode semnate de Tina R. Dana Iuga & Narcisa Shugar. notebook-ul PC with HD DVD-ROM drive. în ton cu gadget-urile marca Logitech. care. Momentul artistic oferit de actorii Liliana Panã ºi Radu Zettu (Teatrul Foarte Mic. care redã tendinþele internaþionale ale creaþiei casual. comode ºi elegante. Agnes Toma. cã acest model oferã cea mai bunã alegere pe care consumatorii o pot face pentru cã G30 marcheazã strategia generalã a Toshiba de a deveni lider pe piaþã atât în materie de inovaþie. Imatech. Samsung a ieºit în evidenþã printr-o colecþie avangardistã fascinantã. Hainele au fost reinventate. G30 profitã de funcþia HD incluzând un tuner TV pentru programe atât în digital. Suita de Oscar prezentatã de Orion a cuprins noile MP3-playere ºi DVD-playere ºi a completat colecþia “New Man in the City“. telefonul LG Chocolate s-a asortat colecþiei “First Spring“. Agnes Toma a realizat special pentru “Photo Image Communicator“ un studiu în alb ºi negru. sensibilitate. Ivan Kam a mai vorbit despre cele 4 modele de notebook-uri TECRA M5. Secretele Mariei) a sugerat cã în universul multimedia creat la Media Galaxy poþi gãsi ºi orice gadget al momentului. Fotomodelele nu au întâmpinat probleme în a prezenta o gamã largã de produse IT. În perioada expoziþiei. Computerul costã aproximativ 2000 de dolari. Logitech . Carmen Secãreanu a combinat inul ºi bumbacul cu mãtase ºi organza. Ivan Kam managerul Computer Systems Division pentru Asia de Sud a spus despre noua versiune Qosmio G30 cã este modelul. cât ºi de preþ. cu ecran de 12 inci PORTAGE M500 ºi alte douã serii de notebook-uri Satellite A100 ºi M100. Samsung. Chiar dacã au fost masculine. Carmen Secãreanu.PHOTO IMAGE COMMUNICATOR Photo Image Communicator 2006 a început la Bucureºti printr-o paradã de modã ºi o expoziþie de produse IT.v i d e o m a g a z i n e 31 . LG.ro 04/2006 a u d i o . care au fost recent lansate de Toshiba. La sfârºitul lunii mai. al lansãrii lui G30.audio-video. Expoziþia a avut loc în cadrul centrului comercial Feeria din Bãneasa ºi a reunit nume sonore de producãtori de tehnologie . semnatã de creatoarea Lena Criveanu. Nume deja consacrat al modei româneºti. prezentând haine lejere. Lena Criveanu.Sony. G30 ridicã la un alt nivel standardele aplicate pentru computerele portabile în a citi ºi a scrie DVD-uri ºi CD-uri. Fiecare colecþie a fost asociatã uneia dintre mãrcile IT prezente în expoziþie. de dimineaþa pânã seara s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a expoziþiei destinatã gadget-urilor. semnatã de Agnes Toma. timp de trei zile. Photo Image Communicator 2006 a fost prezentat de compania Media Galaxy ºi organizat de SPLIT Advertising. Colecþia pret-aporter pentru primavarã-varã. MediaGalaxy a prezentat sub sloganul “Trãieºte experienþa multimedia!“ noul concept “Trend’Y R’Evolution“. iar fotomodelele au folosit telefoanele mobile de la Samsung pentru a anunþa publicul. Ivan Kam considerã. proaspatã ºi revigorantã a fost la fel de apetisantã ca ºi noul LG Chocolate. pasionaþii de tehnologii digitale au primit rãspuns cãutãrilor de gadget-uri de la sponsorii evenimentului. Prezentat în premierã la “Photo Image Communicator“.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .INTERVIU interviul va veni 32 a u d i o .

v i d e o m a g a z i n e 33 .audio-video.interviul va veni www.ro 04/2006 a u d i o .

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .INTERVIU interviul va veni 34 a u d i o .

audio-video.ro 04/2006 a u d i o .interviul va veni www.v i d e o m a g a z i n e 35 .

Hi-Fi Stereo 36 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

v i d e o m a g a z i n e 37 edarea cât mai fidelã a muzicii presupune stãpânirea exactã a mai multor discipline: neutralitate sonorã. care elibereazã sateliþii de frecvenþele joase. De aceea. nu orice model de subwoofer lucreazã bine în echipã. filtru high-pass. Redactat de: Brânduºa Bãcilã UN JOB PENTRU SPECIALIªTI Se mai pot. spaþializare convingãtoare. filtre high-pass. Caseta din paginile urmãtoare. acordarea unui rãgaz suficient de timp pentru a integra ºi ajusta subwooferul în sistemul audio. Dacã. de ce aceastã zonã a spectrului sonor nu preocupã în aceeaºi mãsurã toþi audiofilii? Rãspunsul este direct legat de capacitatea auzului uman. valoare sub care sarcina audio este preluatã de cãtre subwoofer. Atenþie.. voci nedistorsionate ºi volum puternic. preocuparea lor constantã va fi gãsirea unei formule de echilibru pentru situaþia des întâlnitã la audiþii: “prea mult” pentru baºii înalþi ºi “prea puþin” pentru cei adânci.TEAM-WORK Neglijate în sistemele audio standard în Home Cinema? audio-video susþine cã subwooferele se pot integra perfect ºi în sistemele Hi-Fi. de pildã cel dintr-un receiver AV. cât ºi cu acustica spaþiului ºi cu locul unde este plasatã.nu vor fi redaþi suficient de fidel ºi de puternic de cãtre boxele cu dimensiuni compacte. Stabilirea frecvenþei optime de separare necesitã fineþe ºi analizã atentã a tabloului 04/2006 a u d i o . adevãrata provocare pentru orice difuzor este reprezentatã de redarea baºilor adânci. despre filtrul low-pass. vã oferã un tablou complet privind diferitele tipuri de filtre folosite. Acordarea sistemului presupune stabilirea valorii pentru frecvenþa de separare. aduce îmbunãtãþiri unui sistem audio surround. atunci în joc intervine un filtru suplimentar. TEST CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R 700 EURO 610 EURO 700 EURO 800 EURO 800 EURO www. în limbaj de specialitate. însã. orgã ºi tobe . de calitate medie? Da. rock ºi jazz conþin sunete cu frecvenþe foarte joase. deoarece în acest caz este nevoie de multã putere. R BAªI CARE NU SUNT. De aceea. din construcþie.audio-video. la urma urmei. ºi înregistrãrile de muzicã clasicã. dar oare cât de adânci ºi de puternici vor fi aceºtia? Chestiunea îi preocupã nu numai pe fanii muzicii techno sau hip-hop. dacã luaþi problema în mâini! Completaþi-vã sistemul cu un subwoofer. Însã.ro . Filtrul este cel care împarte sarcinile între boxele centrale ºi subwoofer în interiorul echipei. din întreg tabloul sonor. oare. Dar.adicã toate sunetele cu frecvenþa sub valoarea de 50 Hz . deoarece. Boxa trebuie sã se potriveascã atât cu setul de boxe. vor dori mereu s-o retrãiascã. Sarcinile de filtrare ale frecvenþelor pot fi preluate ºi de cãtre un filtru extern. precum ºi variantele uzuale de conectare. oare. Baºii produºi de contrabas. specializat în dificila sarcinã de redare a baºilor adânci. partea cu sunete înalte este prezentã. Inginerii electroniºti vorbesc.. Dar. De altfel. este o condiþie absolutã pentru a obþine rezultate calitative. Dacã incintele acustice principale sunt de dimensiuni mici. cei care au experimentat cel puþin o datã senzaþia extraordinarã creatã de perceperea “baºilor cu adevãrat adânci”. multe modele de woofere au integrate. Fiecare boxã poate reda ceva baºi. atunci tonurile joase pot fi oarecum “presupuse”.

prevãzute cu un filtru high-end. care lucreazã fãrã limitare înspre frecvenþele joase. comutatoare ºi potenþiometre pentru toate variantele de utilizare. El are rolul de a reduce supraîncãrcarea incintelor acustice cu baºi. Boxele ºi subwooferul nu au voie sã prelucreze un domeniu comun de frecvenþe. diferitã. în funcþie de acustica spaþiului.Hi-Fi Stereo sonor final. fãrã zgomote perturbatoare. dar nu pentru cele de dimensiuni prea mici (regula de aur: 16 cm sau mai mult pentru diafragma difuzorului de baºi). sunetele trebuie sã fie redate simultan de cãtre toate boxele. se aflã încã una pentru semnal nefiltrat. La preþuri situate în jurul a 800 de euro producãtorii Canton. eficacitatea separãrii frecvenþelor trebuie mult experimentatã în practicã. determinã defazãri ale subwooferului. cu amplificatoare ºi filtre low-pass integrate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . la care se pot conecta alte subwoofere. Nubert. Testarea modelului în camera de audiþie a fost inauguratã de plasarea ºi acordarea lui cât mai exactã. Pentru reuºitã. Quadral. aici. Tubul reflex rotunjit promite volum puternic. În exerciþiul funcþiunii. Corpul difuzorului. în trei nivele. Precizia cu care va lucra filtrul depinde extrem de mult de impedanþa boxelor. este propulsat de cãtre un amplificator digital. Concepþia tehnicã a lor este. Funcþionarea în paralel fãrã filtru high-pass Filtru pasiv în conexiunea volum puternic 1 B AMPLIFICATOR DE PUTERE AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Cablurile boxelor de la difuzoarele principale ºi subwoofer sunt legate paralel la amplificator. sunetele subwooferului au ieºit prea puternic AS 120 SC CANTON CANTON: IMPOZANT Modelul AS 120 SC al firmei din Hessen este un subwoofer bassreflex voluminos ºi înalt. Cinci modele de subwoofere se prezintã în faþa noastrã pentru testare. 38 a u d i o . Orice problemã în ajustarea filtrelor. de 30 cm. Acest montaj este recomandat pentru boxele sensibile. în faþa unei dileme: cu cât subwooferul este separat mai abrupt ºi mai adânc ºi cu cât vor fi mai bine filtrate frecvenþele înalte. iar membrana dublã are rolul de a permite + + + Baºi adânci Rezerve enorme de putere Echipare bunã Mult prea înalt Insuficient de precis Echipare completã: Canton AS 120 oferã conexiuni. Tannoy ºi Velodyne au realizat subwoofere active. Pot fi ajustate valorile pentru frecvenþa de separare ºi cele pentru descreºterea volumului baºilor. Alãturi de o pereche de ieºiri RCA. SUBWOOFER Filtrul pasiv integrat în subwoofer este conectat între amplificator ºi boxe. în schimb. Subwooferul are conexiuni ºi reglaje din abundenþã. totuºi. Care model va fi cel mai potrivit pentru un sistem stereo? Vor colabora aceºtia mai bine cu boxe mai mici sau mai mari? excursii mari ºi lineare ale diafragmei. care poate intra în joc cu o întârziere de douã sutimi de secundã faþã de sateliþi. Fizicienii denumesc acest fenomen “group delay”. Constructorii de boxe se aflã. cu atât va fi mai mare valoarea pentru time offset. dar. mai ales pentru domeniul de frecvenþe cuprins între 40 ºi 80 Hz. ca ºi cum wooferul ar fi mai departe în spaþiu cu ºase metri. Subwooferul preia sarcina audio de la valorile stabilite pentru frecvenþa de separare (exemplu: 40 pânã la 60 Hz).

Subwooferul Nubert AW-880 nu iubeºte poziþionarea cu spatele la perete. comutatorul “Room Compensation” ºi faza.AW-880 + + + + - NUBERT Baºi adânci Rezerve de putere enorme Dotare foarte bunã Confortabil la operare Ar fi de dorit baºi ceva mai uscaþi Construit mult prea adânc Home Cinema. deºi o idee prea moi. Valoare recomandatã pentru frecvenþa de separare: 60 pânã la 80 Hz. subwooferul este echipat exemplar. ele oferã numeroase sfaturi privind poziþionarea ºi reglarea acestui model. canal reflex rotunjit de mãrimea unei pâlnii de trompetã ºi o carcasã stabilã. Semnalul la output este ideal pentru boxele compacte cu difuzorul de joase de 13-16 cm.ro 04/2006 a u d i o . din cauza tubului bass reflex situat posterior. iar potenþiometrele silenþioase funcþioneazã impecabil. baºi frumos conturaþi. NUBERT: CONFORTABIL Producãtorul german a realizat modelul AW 880 folosind tehnologie experimentatã. reprezentaþia lui Canton a fost curatã ºi lipsitã de distorsiuni. sunetele au fost cu adevãrat adânci ºi. Funcþioneazã ºi cu amplificatoare de putere separate (între PRE-out ºi POWER-in). Însã. www. Canton a rãsplãtit efortul. mai bine decât circuitele pasive. Deconectaþi filtrul din subwoofer (“LFE Mode”) sau fixaþi-l la frecvenþa de separare cea mai mare. Receiverul AV preia funcþia filtrului. SUBWOOFER Un cablu RCA leagã sub out-ul receiverului cu un Line In al subwooferului (sau cu ambele Line-In prin adaptor Y). Alegeþi din meniu “Front: Small” ºi valori pentru frecvenþa de separare între 60 Hz (boxe compacte de dimensiuni mari) ºi 150 Hz (mini-sateliþi). Reþeta exactã pentru obþinerea baºilor curaþi a fost în întregime respectatã: diametrul difuzorului de 30 cm. livrând de data aceasta.v i d e o m a g a z i n e 39 . În linii mari. dar prea bogat în baºi pentru mini-sateliþi.RECEIVER AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Filtrul high-pass situat între preamplificator ºi amplificator realizeazã operaþia de filtrare undeva sub frecvenþa de 80 Hz. În plus. Membrii juriului testãrii au ajustat frecvenþa de separare (în jurul valorii de 50 Hz). Un soft-clipping (deconectabil) împiedicã supramodulaþia amplificatorului. devenind chiar ameninþãtoare. Telecomanda controleazã valorile pentru volum ºi frecvenþa de separare. a atins cu uºurinþã nivelul de volum cerut de sistemele Filtru activ pe preamplificator ºi amplificator Funcþionare cu receiver AV C OUTPUTURI D AV . Doar la redarea loviturilor seci ºi rapide de tobe a trebuit sã-ºi dea mai mult silinþa. în plus. iar descreºterea volumului sonor pentru baºii adânci poate fi ajustatã la acustica spaþiului prin comutatorul “Low-Cut” (20/30 Hz). Deºi instrucþiunile de utilizare pretind din partea cititorului multe cunoºtinþe despre noþiuni ºi detalii tehnice. în evidenþã.audio-video. Confort: AW-880 iese în evidenþã prin telecomanda cu unde infraroºii ºi potenþiometrele pentru volum ºi frecvenþã. dar la partea de precizie nu a fost chiar excepþional.

la un preþ accesibil. care suprimã frecvenþele prea joase. FILTRU Combinaþie între filtrele high-pass ºi lowpass. Deºi volumul sonor nu a fost la nivelul celui atins de modelele Nubert ºi Canton. Dar micul woofer strãluceºte prin suprafaþa elegantã ºi finisarea excepþionalã. FRECVENÞA DE GRANIÞÃ BAªI Frecvenþa inferioarã. Doar la piesele muzicale complexe. chiar elegante. În conlucrarea cu boxele compacte pentru medii. iar membrana difuzorului lucreazã conform principiului downfire. doar Canton îi este întrucâtva superior.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . REZONANÞA SPAÞIULUI Numitã ºi “unde statice”. activ. Combinaþia dintre baºii prelungiþi ºi bãtãile de tobe din piesa Madonnei “Power of Goodbye” a fost stãpânitã cu mãiestrie ºi echilibru. care filtreazã tonurile înalte. Baºii au fost foarte curaþi. Odatã ce frecvenþa de separare a fost corect stabilitã. deseori. care este pusã în vibraþie numai sub acþiunea aerului din interior. nici filtru high-pass. un filtru abrupt cu valoare de atenuare de 12 dB/ octavã coboarã volumul cu un sfert. la volum puternic. La frecvenþele extrem de joase a intervenit. modelul oferã confort ºi baºi din plin. volumul sonor. de la 40 pânã la 150 Hz. FILTRU SUBSONIC Filtru high-pass. filtrul subsonic. subwooferul 400 DV intrã în cu totul altã categorie decât modelele concurente de la Canton ºi Nubert. Mãsoarã eficacitatea cu care un filtru înlãturã frecvenþele nedorite. SUB 400 DV QUADRAL DOMENIUL DE FRECVENÞE Între 20 ºi 60 Hz se aflã baºii adânci. þinând cont de dimensiunile compacte ale carcasei. separã frecvenþele pentru boxe. de aceea anumite variante de conectare sunt imposibil de realizat. Nu existã nici reglaj de fazã.Nu are filtru high pass . Dotarea lui Quadral este. Fraþi diferiþi: membrana difuzorului pentru baºi (jos) direcþioneazã undele sonore spre podea. fãrã bobinã. sunetele nu au fost deranjate de apariþia fenomenelor de com- REGULATOR DE FAZÃ Temporizeazã wooferul pentru o mai bunã însumare a undelor sonore cu sateliþii (cel mai des 0 pânã la 180 grade). + Baºi adânci uscaþi ºi preciºi + Volum mare la dimensiuni compacte + Design valoros . Un filtru plat cu valoare de atenuare de 6 dB/octavã înjumãtãþeºte. care filtreazã sunetele joase. fãrã întârzieri. a convins din primele minute prin baºi adânci puternici ºi preciºi ºi o redare fidelã a loviturilor uscate de tobã ºi a ritmurilor electronice. brana pasivã emite undele sonore în faþã. INVERSAREA FAZEI Comutator cu acelaºi rol ca ºi regulatorul de fazã. dar lucreazã fãrã temporizare. La testare. deranjante. dar nu suficient de uscaþi. QUADRAL: COMPACT Þinând cont de dimensiunile sale. În plus. Valoarea sonorã cea mai puternicã. modelul a fascinat prin impulsuri de baºi uscaþi. Un filtru subsonic îl apãrã de frecvenþele prea joase ºi diminueazã distorsiunile. Mem- FILTRU LOW-PASS Filtru. În ceea ce priveºte volumul maxim. este cea corectã. Cãile bassreflex. ceea ce promite volum sonor puternic. La testul audio. perceputã în sala de audiþie. bine dimensionate stãpânesc cu mãiestrie problemele legate de zgomotele de aer sau de compresie.Hi-Fi Stereo LEXICON PANTÃ A FRONTULUI Se mai numeºte ºi “Slope”. la partea de baºi adânci. boxa nu a fost suficient de dinamicã. comportamentul lui Quadral a fost asemnãnãtor cu cel al lui Canton. În schimb. însã. la dublarea frecvenþei. în tempo rapid. pentru subwoofer. iar peste aceastã valoare începe domeniul tonului fundamental. FRECVENÞA DE SEPARARE Frecvenþa de la care circuitul invertor începe sã filtreze.Dotare slãbuþã FILTRUL HIGH-PASS Parte importantã a filtrului. Þinând cont de toate aceste caracteristici wooferul este un partener ideal pentru sistemele Home Cinema. între 60 ºi 200 Hz baºii înalþi. Wooferul a intrat în joc la momentul oportun. Redarea frecvenþelor foarte joase este preluatã de cãtre o membranã pasivã. Determinã volum oscilant ºi sunete bubuitoare. spartanicã. Nubert s-a evidenþiat clar în faþa contracandidaþilor sãi. la care intensitatea sonorã a difuzorului a scãzut deja cu 6 dB. deosebit de grea. redaþi prin miºcarea rapidã a membranei pasive în faþã ºi în spate. Totuºi. iar la baºii foarte adânci intrã în joc o membranã pasivã grea (sus). filtrul highpass a funcþionat ireproºabil. direcþia podea. 40 a u d i o . rezultatul a fost remarcabil.Baºi insuficienþi de adânci pentru Home Cinema . mici.

au lucrat netulburat. Specialiºtii laboratorului de mãsurãtori ºi testare audio-video explicã: “mãsurarea distorsiunilor a arãtat la intensitate sonorã mare. deranjante. Se recomandã ca frecvenþa de separare sã fie stabilitã la valoarea cea mai micã posibilã. Dacã filtrul a suprimat aceste frecvenþe. a dus la constituirea unei echipe absolut convingãtoare. nici un woofer din actualul test nu va reuºi sã evite apariþia sunetelor deranjante. dinamica a avut doar performanþe limitate. cât ºi pentru jazz. Un rol important în diminuarea acestor distorsiuni îl joacã podeaua.audio-video. precis ºi dinamic. valori mai bune pentru group delay. care trebuie sã fie stabilã. chiar ºi la volum mare. faþã de cãile bassreflex. Filtrul high-pass a funcþionat excepþional. Fãrã filtrul high-pass. potrivitã atât pentru muzica clasicã. Filtrul high-pass funcþioneazã numai cu intrãrile XLR. În cazul în care podelele nu sunt suficient de stabile vã recomandãm sã deºurubaþi vârfurile ºi sã plasaþi subwooferul direct pe picioarele sale. redarea baºilor medii a avut enorm de câºtigat. ceea ce a dus la o impresie de ansamblu pozitivã. filtrul integrat în modelul TS 12 poate fi complet deconectat. insuficient de stãpân pe domeniul de frecvenþe joase. chiar ºi la volum mare. Însã. Rezultatul va fi pe mãsurã! TS 12 TANNOY SONICS ARGENTA Argenta a profitat cel mai mult de pe urma unui filtru high-pass la 80 Hz. se poate întâmpla. cu talente în redarea baºilor înalþi.ro . borãrii cu un receiver AV sau cu un filtru extern. adicã mai puþine întârzieri pentru baºi. wooferul poate fi utilizat ºi în studiourile de înregistrãri. TS 12 redã baºii într-o manierã decentã ºi exactã. Filtrarea cu highpass la 80 Hz. fenomenul sã nu se repete. de aceea ieºirile pentru receiver AV sau pentru preamplificator sunt obligatorii. deoarece peste 60 Hz sunetele au devenit. distorsiuni tot mai puternice în jurul valorii de 60 Hz. Deºi aceste caracteristici de construcþie promit.” Pe vârfuri: subwooferul transmite undele sonore spre podea (principiul downfire). ca în alte spaþii. TANNOY: DECENT Modelul TS 1 pare a fi. subwooferul a fost depãºit de situaþie. fãrã a mai pierde timpul cu experimente obositoare. fãrã filtre. Însã. Sunetele au devenit deranjante ºi distorsionate. ele pretind excursii mai mari din partea membranei. de raft. oarecum. Tannoy nu oferã nici un fel de conexiune pentru bornele boxelor. Combinaþia cu subwooferul Quadral la frecvenþe de separare mici (+/. Uriaºa margine de membranã din cauciuc garanteazã excursii mari ale membranei. În cazul cola- B & W N 805 S Boxele B&W. eliberând boxele compacte de munca dificilã de redare a baºilor adânci de la valori situate sub 80 Hz. iar redarea sunetelor nu a câºtigat semnificativ în calitate odatã cu intrarea în scenã a unui woofer. a determinat creºterea rezervelor de putere. boxele foarte mici. de pildã în sufrageria personalã. Abia la o separare abruptã sub valoarea de 150 Hz (circuit extern) modelul a impresionat prin rezerve enorme de dinamicã.45 Hz). confruntat cu baºi foarte adânci. în camera de audiþie audio-video. Fanii lui Dynaudio Focus 110 sunt sfãtuiþi sã caute un model mai mic de subwoofer. Stabilirea frecvenþei de separare ºi plasarea în camera de audiþie s-au realizat extrem de uºor. Dotat cu mufe XLR ºi acoperit în exterior cu cauciuc. Un potenþiometru suplimentar “Bass Extension” face posibilã o ajustare rudimentarã a sunetului în funcþie de acustica spaþialã ºi preferinþele sonore. nu ºi cu cele RCA. La valori atât de înalte.v i d e o m a g a z i n e 41 www. Structura închisã de construcþie are un rol pozitiv în obþinerea cu uºurinþã a baºilor uscaþi. precum ºi sateliþii în format mini pretind o descongestionare ºi mai 04/2006 a u d i o . de aceea modelul este recomandat pentru cei care doresc rezultate sigure. altfel. Însã. la volum mare. Diafragma de 10 inci lucreazã într-o carcasã închisã. Impulsurile de baºi au fost redate de wooferul Tannoy. + + - Sunet precis ºi muzical Conectare simplã Putere limitatã Baºi insuficient de adânci presie sau distorsiune.PARTENER DE JOC DYNAUDIO FOCUS 110 Micuþa boxã se aratã a fi un partener dificil. vibraþiile transmise via spike-uri spre parchet pot genera un efect neplãcut.

generând lovituri puternice ºi bubuitoare de tobe. CHT-12 R VELODYNE De mânã: telecomanda lui Velodyne controleazã multe funcþii practice. Velodyne oferã interesantul dispozitiv SMS-1. coopereazã cu toate modelele de subwoofere. ceva mai îngroºate. Velodyne a redat cel mai bine muzica rock.Hi-Fi Stereo ULTIMUL AJUTOR Egalizator contra sunetelor deranjante Nici chiar cel mai bun subwoofer nu va avea sunete optime. Plasarea subwooferului. baºi insuficient de adânci. comparativ cu cele precis realizate de Quadral sau Tannoy. De aceea ele nu pot fi luate în considerare ca etalon. Atenþie: ridicarea prea bruscã a caracteristicii de frecvenþã duce. Modul “Night” limiteazã volumul maxim al wooferului. Toate evaluãrile sonore ale candidaþilor testaþi au fost direct influenþate de condiþiile speciale pe care le oferã camera de audiþie audio-video. însã. La baza modelului CHT-12 R stã tehnologia digitalã de ultimã orã. Însã. Practic: sistemul. controlat cu ajutorul unei mici telecomenzi. ajustare care nu este secondatã de afiºarea exactã a valorilor. la volum mare. sistem de mãsurã ºi egalizator. Tannoy ºi Canton. În acest caz. vin în tuningul sunetului. rar întâlnite chiar ºi la con- certele live. În camera de audiþie audio-video s-au obþinut rezultate foarte bune cu SMS-1. dar nu face operaþia de filtrare atât de abrupt ca ºi modelele de la Nubert. + + + + - Sunet plin ºi precis Baºi adânci Volum puternic Multe funcþii Reglare volum dificil de realizat Baºi prea “umflaþi” pentru jazz ºi muzicã clasicã accentuatã. Egalizatorul intervine în aplatizarea denivelãrilor. ceea ce îngreuneazã acordarea. Doar la anumite înregistrãri ale seriei “MTV Unplugged” sunetele tobelor au pãrut a fi ceva mai formale. Programul sonor “Games” a generat. odatã cu schimbarea programului de sunet DSP trecând de la cel . VELODYNE: AJUSTABIL În sus ºi în jos: rezonanþele spaþiului au modificat caracteristica de frecvenþã pentru mai multe domenii de frecvenþã. Ajustat: egalizatorul dispozitivului SMS-1 a nivelat caracteristica de frecvenþã. în timp real. sunetul neutru va rãmâne mereu cel mai calitativ sunet posibil. precum ºi optimizarea valorilor pentru filtre pot fi acum îmbunãtãþite. Ea regleazã mai multe funcþii practice. însã. pe ecranul televizorului. pe ici pe colo. Filtrul integrat high-pass descongestioneazã boxele compacte. Observaþia este valabilã pentru toate modelele de woofer din testul actual.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . va putea permite conlucrarea optimã între subwoofere ºi boxe de acest tip. Volumul poate fi ajustat prin tastele “mai puternic”. de pildã cel dintr-un receiver AV. tonurile joase au fost. dacã plasarea subwooferului a fost optimizatã în prealabil ºi s-au folosit la maxim toate funcþiile oferite. cu programul “Movies” baºii au fost redaþi de o manierã exageratã. Filtrul este preluat de cãtre un cip DSP care poate fi . începând cu valori de 120 sau 150 Hz. “mai slab”. Astfel. la supraîncãrcarea difuzorului sau la sunete prea distorsionate. rezervele de putere ale modelului sunt mai mult decât suficiente pentru a obþine o searã Home Cinema reuºitã. ceea ce a determinat apariþia sunetelor deranjante ºi lipsuri la partea de baºi. Prin telecomandã pot fi activate patru programe DSP care inter. caracteristica de frecvenþã preluatã de microfonul livrat împreunã cu dispozitivul. Se ºtie doar 42 a u d i o . dar nu ºi frecvenþa de separare. care costã 1000 euro. La muzica clasicã ºi de jazz. o binecuvântare pentru auzul vecinilor. Caracterul sunetului s-a modificat. numai un circuit invertor extern. De aceea. dacã acustica spaþiului sau plasarea nu sunt optime. dar nu ºi frecvenþa de separare. Sistemul afiºeazã. deseori. iar cu cel “Rock” frecvenþele din jurul valorii de 50 Hz au fost prea accentutate. Programele de sunet atrag atenþia utilizatorilor interesaþi de ajustarea calitãþilor sonore ale sistemului audio în funcþie de preferinþele personale. neutru “Jazz/clasic” la alte programe. din punct de vedere strict audiofilil. El constã din filtre flexibile pentru subwoofer.

cu baºi clar conturaþi. dar nu Talent sunet surround cu multe funcþii. atunci când remarcaþi cã sunetele de baºi ies mult prea puternic în evidenþã. convingãtor mai ales la redarea ritmurilor puternice de muzicã rock. cireº. Canton ºi Nubert sunt cele mai potrivite modele pentru Home Cinema. wooferele au avantajul de a putea fi plasate în spaþiu mult mai flexibil.com 700 euro 5 ani 31 x 43 x 40 cm 21 kg •/• •/• arþar.de 800 euro 3 ani 38 x 43 x 38 cm 27 kg •/• •/• cireº.audioreference. deoarece în acest loc din spaþiu se adunã cele mai multe rezonanþe. TANNOY VELODYNE Woofer precis. cireº. cu condiþia sã fie optim plasate ºi acordate. DATE TEHNICE CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R CANTON NUBERT Woofer voluminos cu enorme rezerve Subwoofer sensibil ºi potrivit pentru de putere. Însã. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir lemn/folie Negru/altele Alte culori Principiu de construcþie Canton www. pentru cã determinã apariþia rapidã a sunetelor ameninþãtoare. specializat pentru baºi puternici ºi preciºi. dar convingãtor ºi la Home Cinema. Ideal pentru sistemele redarea baºilor adânci în sistemele Home Cinema.cã spaþiul joacã un rol foarte important în calitatea finalã a sunetului. se numeºte Quadral. Unele dintre ele vã sunt oferite de audio-video în caseta cu titlul “Ultimul ajutor”.quadral.com 700 euro 2 ani 36 x 60 x 47 cm 23 kg •/• –/• fag.ro RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . Plasarea subwooferului în colþul camerei este nepo- trivitã. softclipping – •/–/• –/–/– – principiul downfire comutator bass extension •/•/– –/•/– 80 Hz (12 dB/octavã) soft-limiter. boxe frontale mai voluminoase.de 610 euro 5 ani 37 x 48 x 53 cm 26 kg •/• •/• fag bassreflex Quadral www. Câºtigãtorului actualului test. De acest pericol nu sunt pãzite nici modelele cele mai bune de subwoofere sau difuzoare verticale. rezonanþele spaþiului modificã volumul sonor. nu ezitaþi ºi schimbaþi poziþia subwooferului în spaþiu. avantaj care meritã sã fie folosit din plin.v i d e o m a g a z i n e 43 . CONCLUZIE Toate modelele de subwoofere testate pot aduce îmbunãtãþiri calitative sunetelor sistemelor audio cu boxe compacte. în timp ce Tannoy se recomandã pentru audiþiile muzicale. lãcuit argintiu membranã pasivã BR Tannoy Deutschland www. Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi locul ideal.cantonusa. muzical.audio-video. De aceea. QUADRAL Woofer compact. principiu downfire 4 programe DSP •/–/• •/–/• 80/100 Hz (6 dB/octavã) mod “night” ºi “mute” prin telecomandã –/– •/• –/– –/– •/– • –/• • –/• • •/– • –/• • –/• REZULTATE TESTARE Sunet Volum maxim Potrivit pentru Variante de conectare Dotare Operare Finisare foarte bine 113 dB Surround 1234 bine fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 114 dB Surround 1234 foarte bine fãrã probleme îngrijit 79 foarte bine 111 dB Hi-Fi 14 mulþumitor fãrã probleme exemplar 83 foarte bine 109 dB Hi-Fi 3 (numai la XLR-In) 4 mulþumitor fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 110 dB Hi-Fi + Surround 1234 foarte bine operare cu uºurinþã exemplar 82 REZ.com 800 euro 2 ani 34 x 37 x 34 cm 13 kg –/• •/– Audio Reference www. frasin. lãcuit argintiu închis bassreflex DOTARE Conectare automatã Fazã comutabilã/ reglabilã Volum/frecvenþã prin telecomandã Ajustare spaþialã Input: RCA/XLR/LS Output:RCA/XLR/LS Filtru high-pass Alte caracteristici comutator 3 poziþii •/–/• •/–/• 80 Hz (12 dB/octavã) outputuri “through” comutator Low-Cut •/–/• • / – /• 40/80 Hz (12 dB/octavã) potenþiometru frontal. puteþi apela la soluþii electronice. Surprinzãtor de puternic þinând cont de dimensiunile sale. care determinã oscilaþia suplimentarã a baºilor. Velodyne a reuºit sã stabileascã un echilibru perfect între muzicã ºi Home Cinema. lãcuit argintiu bassreflex Nubert Speaker Factory www. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 79 FOARTE BINE excelent 83 FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 82 RECOMANDARE audio-video www.nubert. În domeniul de frecvenþe situat între 30-120 Hz. suficient de puternic. Poate fi combinat ºi cu redarea muzicii.tannoy. adicã exact paleta de frecvenþe a boxelor principale ºi a subwooferului.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Hi-Fi Stereo TEST CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR AUDIO SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES 460 EURO 600 EURO 500 EURO 500 EURO 500 EURO 44 a u d i o .

Redactat de: Sebastian Kovacs www.v i d e o m a g a z i n e 45 .ro 04/2006 a u d i o .SPARG TOATE CANOANELE De la ce preþ “crapã” cerul audiofil? Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.audio-video.

500 de euro sunt totuºi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . atenþie. Nici carnetul meu de economii. ceea ce înseamnã clienþi mult mai pretenþioºi. De aceea. Nu a ajutat nici faptul cã am asigurat-o cã la aceastã sumã pot fi cumpãrate chiar douã boxe stereo cu accesorii. am fost cadorisit cu un carnet de economii. cu un raport excelent preþ/calitate sunt tot mai rar pre- B În cazul în care se încinge atmosfera: Epos posedã un element de rãcire înºurubat în spatele difuzorului pentru înalte. nu vor sã scape hãþurile din mâini. Deºi pare elegant. Mãtuºa nu mai existã. Buna doamnã nu vroia cu nici un chip sã-ºi închipuie cã aceste nebunii pop-rock costã atât de mult. La acest segment de preþ. Dar. se þine de poante: orificiile din terminalul lui Monitor Audio sunt prea înguste pentru mufa tip bananã.Hi-Fi Stereo MT 3 ANTIGUA CABASSE + + + - Sunet neutru chiar ºi la volum mare Borne valoroase Preþ accesibil Baºii înalþi nu prea bine conturaþi M5 EPOS + + + - Nuanþe sonore puternice Relaxat Furnir valoros de lemn natural Nu tocmai neutru Limitat la partea de dinamicã ãtrâna mea mãtuºã m-a privit morocãnoasã atunci când i-am transmis cã m-aº bucura sã primesc drept cadou de ziua mea o incintã audio de 1. Azi asemenea poveºti trezesc doar un surâs ironic. Iar pãrinþii. Din experienþa adunatã în testarea modelelor în camera de audiþie audio-video putem afirma cã boxele de vis. Din pãcate. iar suma de 1. bani. 46 a u d i o . producãtorii inteligenþi de boxe ar trebui sã fie preocupaþi sã ofere calitate sonorã mai consistentã. þinând cont cã viitorul este High-End.000 de mãrci nu mai pare atât de impresionantã.000 de mãrci. au fost avertizaþi sã-ºi supravegheze bãiatul ca nu cumva sã cheltuiascã banii pe prostii. responsabilii cu costurile din firmele producãtoare. în final.

din punct de vedere acustic. îndepãrtaþi subwooferul de perete. Principala deosebire constã în realizarea difuzorului pentru înalte. atunci acoperiþi canalul bassreflex. modelul fiind de altfel supranumit “rumegãtorul”. Dinamica este frânatã. a fost fermecãtor de armonioasã. Un sfat practic: în acest caz. Cabasse s-a limitat doar la o singurã cale de acces. totuºi. generos dimensionatã ºi fiabilã. Epos are înºurubat în partea posterioarã a difuzorului pentru înalte un radiator de rãcire. Carcasa este acoperitã doar de un strat de folie. baºii înalþi nu au fost foarte bine conturaþi. cât ºi la cele mai grosiere. M5 nu este o boxã puternicã. boxele Dynaudio arãtau la fel. dar insuficient de dinamice. deºi. mai apar ºi asemenea minuni. în evaluarea audio-video intervin cinci discipline de bazã. care nu costã prea mult (460 de euro). numai acolo unde era cazul. am descoperit un reprezentant al modelului ideal de boxã. ºi nu neapãrat de partea de dinamicã. ales în ordine alfabeticã. trebuie sã se prezinte bine. cinci boxe de calitate superioarã. aºa cum au nevoie mai ales vocile din operã.v i d e o m a g a z i n e 47 www. Din fericire. Redarea sunetelor a fost realizatã de o manierã foarte stãpânitã ºi controlatã.ro . Ceea ce înseamnã cã producãtorul francez a economisit. Explicaþia ar fi una subiectivã: chestiune de gust. Cei care sunt interesaþi. Însã. Dacã acest lucru nu se poate realiza.audio-video. din când în când. Din contrã: atunci când Tom Waits se închide în pivniþa sa plinã de wiskey ºi bea peste mãsurã. Un alt cliºeu în ceea ce priveºte acordarea boxei: în jurul valorii de 1 KHz se constatã o creºtere. EPOS: MOLATECUL RS 1 MONITOR AUDIO + + - Precizie înaltã la redare Surprinzãtor de mulþi baºi Insuficient de neutru Orificii defectuos realizate la mufe zente pe piaþã. Epos este modelul aflat la polul opus. Ceea ce o face sã parã mai curat finisatã decât unele tipuri de furnir. dar ºi cel cu dimensiunile cele mai compacte. Pe vremuri. nu era necesar. Nici una nu sunã la fel ca cealaltã. în sala de audiþii. Vocea lui Luciano Pavarotti sunã la fel de puternic precum te aºtepþi de la cele 100 de kilograme ale sale. de redarea armonioasã ºi bine spaþializatã a sunetelor. audio-video a adunat. care pot evalua precis calitatea unei boxe. de valoare me- Nici urmã de plictisealã: Cabasse livreazã boxele. odatã cu primul model testat. Dar britanicilor (la fel ca ºi danezilor) nu le plac comparaþiile. Cabasse MT 3 Antigua este un model demn de respect. între 10 ºi 15 KHz caracteristica de frecvenþã scade cu o valoare de cca. Boxa are sunete foarte calde. la volum puternic. Dynaudio urãºte calotele de metal. fiecare producãtor urmând o cale proprie de construcþie. iar Epos le iubeºte. 7 dB. la capitolele neutralitate ºi precizie. prin filtrare. efectul lor a fost resimþit în stomac. Partea sa posterioarã meritã de asemenea aprecierea noastrã. le suprimã efectul. Un model moale. fumul permanent de þigarã ºi spaþiul închis. Totuºi. dar minunata sa strãlucire tenoralã este estompatã. 04/2006 a u d i o . în loc de gri nobil. Astfel. În ciuda faptului cã modelul nu este unul foarte puternic. Este de la sine înþeles faptul cã o boxã de dimensiuni compacte nu va strãluci prin putere de baºi sau volum nelimitat. însã. În timp ce contracandidaþii sãi au aici localizate terminale voluminoase Bi-Wiring. Detaliile au fost redate cu precizie. având un caracter neutru. caracteristici neobiºnuite la acest segment de preþ. în primul rând.die. foarte bine realizatã. el este cel mai scump model testat. care par a fi artificiale. Boxa a fost gînditã ºi construitã în Anglia. atât la sunetele fine. combinarea sunetelor create de timbrul vocii. dar stãpâneºte cu mãiestrie ºi claritate sunetele frecvenþelor audibile. în alte culori aprinse. existã criterii exacte. CABASSE: RUMEGÃTORUL Chiar de la început. care este. Deºi. apoi totul se duce lin la vale. surprinzãtor de timpuriu. Cu preþul de 500 euro. vor descoperi în acest boxã modelul perfect. pline. la cerere.

însã. începând de la 4 KHz.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . JBL îºi utilizeazã la maxim potenþialul de care dispune. ascunde surprize neplãcute. iar deasupra o calotã din titan cu un dispozitiv tip horn. deºi “lesa” sa ar mai putea fi scurtatã. Însã. având un comportament absolut extrovertit. se recomandã sã nu i se punã “botniþã”. iar sunetele suficient de aerisite. boxa nu prea le are cu redarea tonurilor vii. care poate aduce într-adevãr îmbunãtãþiri sunetului. În schimb. Modelul L 830 a rãsunat plin de vitalitate. Puterea este considerabilã. Acest model sunã cel mai bine sunã cu un amplificator cu tuburi. deºi aratã bine. modelul a fost cu adevãrat puternic numai dupã ce tehnicienii de sunet s-au “jucat” cu Schiþã pentru pliu: marginea de membranã a lui Triangle se poate plia de trei ori. Modelul jubileazã fericit la sunetele înalte.Probleme la amplificatoarele cu tranzistoare . ceea ce este surprinzãtor dacã analizezi structura sa compactã de construcþie.Finisare medie la suprafaþa externã STELLA ES TRIANGLE + Sunete vii ºi spaþializate + Baºi curaþi. Orificiile lui nu sunt egal dimensionate. diagramele caracteristicilor de frecvenþã scot în evidenþã convingãtor aceste diferenþe. dar a câºtigat un impuls splendid în vocea sa metalicã. dar JBL a reuºit sã realizeze cel mai impunãtor exemplar. De aceea. chiar dacã nu foarte adânci . la o primã privire. ceea ce produce plãcere. deoarece deosebirile dintre cele douã boxe sunt considerabile. Concluzie: un model valabil. 48 a u d i o . Valoarea sonorã a incintei acustice anuleazã. Dedesubt oscileazã o membranã din hârtie tratatã.Limitat în aplicaþii JBL: EXTROVERTITUL Fanii modelului Epos M5 sunt rugaþi sã pãstreze tãcerea în faþa fanilor lui JBL-L-830. baºii foarte bine reprezentaþi. mult în sus. De altfel. de aceea mufa nu se va potrivi în toate bornele.Hi-Fi Stereo STUDIO L 830 JBL + Vioi + Sunete spaþializate . printr-o chestiune pur pro- Sub impe riul modei: aproape toþi producãtorii oferã terminale Bi-Wiring. Mai mult: aceastã boxã poate “muºca”. dar o va analiza împreunã cu producãtorul. Se pare cã distribuitorul român nu are cunoºtinþã de aceastã problemã. Pavarotti a pierdut simþitor din putere. fanã: cum introducem mufa tip bananã în borne? Terminalul Bi-Wiring. MONITOR: FURIOSUL Monitor Audio RS 1 atrage atenþia.Câteodatã agresiv . prima impresie neplãcutã. Acolo unde Epos are un comportament moale ºi este introvertit.

De aceea. în cazul lui Triangle. Însã. colorat. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea negru Alte culori www Cabasse cabasse. deci nu produc efectul scontat. dar sunetele sunt minuþios spaþializate. EPOS Cald.5 cm 8. La 7000 Hz.5 kg –/•/– – – ºampanie. mai ales din punct de vedere al randamentului.5 x 31.ro 04/2006 a u d i o . Sonor. tonurile. Iar rezultatul este.com 500 euro 5 ani 22. a fost. Creek ºi Rega sunt. TRIANGLE: DIVA Mania noastrã. cu adevãrat.6 x 21 cm 5.2 x 38. uzitatã la maxim. ea mai face un pas înainte. cireº Monitor Audio monitoraudio. este plãcerea cu care participã la redarea sunetelor. argintiu Triangle triangle-fr. acolo unde concurenþa este. bordeaux 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring Principiu de construcþie 2 cãi bassreflex Completãri surround Alte caracteristici 2 cãi bassreflex • Single-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring 3 cãi bassreflex • Bi-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare bine 70 80 55 65 45 îngrijit 65 75 60 60 45 mediu 65 65 65 70 45 problematic la detalii 60 65 65 65 50 exemplar 60 65 70 65 45 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 63 BINE bine 61 BINE bine 62 BINE bine 61 BINE bine 61 CªTIGÃTOR audio-video www.4 x 32. Prescurtarea TZ 2400 este folositã de producãtorul francez pentru minunatele sale difuzoare pentru înalte. de concepþie proprie. Adevãrat lux pentru acest segment de preþ. DATE TEHNICE CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES CABASSE Sunete precise.com 500 euro 5 ani 18. un horn ºi un phaseplug. Un difuzor cu intenþii sinucigaºe? Nu. sunt sterile. stejar.5 kg –/•/– – • – Reson Audio resonaudio.5 x 32 cm 10 kg –/•/– – • fag. Un lucru e clar: þelul precis al producãtorului este domeniul sunetelor înalte. conºtient. cu siguranþã. Sunetele înalte rãmân la fel de minunate. cognac. dar nu suficient de puternic. MONITOR Proaspãt. iar la partea de neutralitate în fruntea ierarhiei. deºi curate. cireº. dar cu sunete prea luminoase. dacã partea de amplificare este de primã clasã. se cere intervenþia unui amplificator cu tuburi. În special. Monitor Audio lucreazã foarte bine cu amplificatoare care se concentreazã pe domeniul de frecvenþe de bazã. într-un obiect de satisfacere a plãcerilor. dar apare o tendinþã pronunþatã pentru corporalitate. lemn de trandafir. limitatã. acum. O explicaþie ar fi faptul cã valorile clasice obþinute în laborator nu exprimã. adicã exact acel domeniu confuz din punct de vedere al mãsurãtorilor tehnice. Dar colaborarea dintre Triangle ºi bolizii cu tranzistoare a fost problematicã. caracteristica de frecvenþã “vâneazã” înãlþimile.faza.com 600 euro 3 ani 17. JBL Dinamic ºi sensibil. producãtorii britanici de amplificatoare vor gãsi în acest model “partenerul de box” potrivit.com 500 euro 3 ani 20 x 32 x 25. în acest sens. Uimitor! Aceeaºi boxã se transformã. de aceea amplificatoarele silenþioase sunt obligatorii. Aceste boxe vor suna cu 20% mai bine. Cei care.v i d e o m a g a z i n e 49 .audio-video. dar ºi extrem de problematic.com 460 euro 5 ani 23 x 41 x 30 cm 8. sunt sfãtuiþi sã priveascã ºi pe rafturile alãturate.2 x 24 cm 6 kg –/•/– – • alune de pãdure. ale cãror membrane din titan sunt þinute în frâu de un miez uriaº de feritã. uºor prea deschis. CONCLUZIE Ce se poate cumpãra cu 500 de euro? Un model perfect neutru ºi ultra puternic pentru baºi nu existã în acest segment de preþ. neobiºnuit. Posesorul ideal al acestui model este. dupã parcurgerea acest articol. s-au hotãrât sã achiziþioneze un model sau altul. dar cu baºi surprinzãtor de încordaþi.6 kg •/–/– – • cireº deschis/închis Harman jbl. o persoanã care iubeºte viteza ºi puterea. TRIANGLE Super calitativ. scopurile dezvoltatorilor. ceea ce au în comun toate candidatele testate. Stella se comportã ca o divã: la înalte. pentru ca a- poi imediat dupã vârf sã se prãbuºeascã în gol. exact. recomandãrile noastre de top. Însã. de a gãsi boxelor partenerul perfect în materie de amplificator. În colaborarea cu un amplificator cu tranzistoare Triangle pare a fi o idee prea spartanic.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Dosare audio Datorie sau plãcere? Boxele compacte CM1 de la B&W ºi receiverul CD Enigma de la Audio Analogue îndrãznesc sã aparã în tandem. MARIAJ RISCANT 50 a u d i o .

Modelul CM1 nu se zgârceºte nici la rafinamentul tehnic. boxele B&W CM1 sunt de o frumuseþe rãpitoare. Ele au o carcasã elegantã cu furnir de lemn veritabil ºi cu rame pentru corpul difuzorului din aluminiu strãlucitor. În spatele difuzorului de înalte.audio-video. iar diagrama de dezintegrare confirmã calitãþile acustice bune. finisat cu grijã. minunatele boxe compacte CM1 de la B&W ºi la fel de frumosul model de receiver CD. aproape simultan. Pe peretele anterior al boxei nu este inscripþionatã. doar prescurtarea producãtorului. tipicã mãrcii B&W. Carcasa este surprinzãtor de rigidã. Credeþi-mã. în ade- Perechea idealã? Din punct de vedere al designului. Partea frontalã nu mai are nevoie de un înveliº suplimentar. Dar înfãþiºarea exterioarã nu este totul. colegii mei cã femeile consacrã într-adevãr mai multã atenþie lucrurilor mai puþin impozante. Eºafodajul lui filigranat are rolul de a oferi reflexiilor cât mai puþin spaþiu de manevrã.Redactat de: Aurora Hoduþ FRUMUSEÞE Fãrã îndoialã. oare. difuzorul de medii joase iese în evidenþã datoritã coºului turnat. se aflã un tub conic.ro 04/2006 a u d i o . Un asemenea model splendid de incinte acustice nu va fi folosit. ele trebuie sã aibã în sufrageria personalã acelaºi efect estetic pronunþat ca ºi cel transmis de aceste boxe. boxa compactã B&W CM 1 se potriveºte perfect cu receiverul CD Enigma de la Audio Analogue. sau nu? Atunci când s-au anunþat pentru testare. El are rolul de a absorbi. de aceastã datã. examinarea lor a cãzut în grija singurei femei din echipa audio-video. bine dezvoltat. Oare nu se ascund ºi alte motive în spatele acestei decizii? Sã fi înþeles. atunci. Fascinanta combinaþie lemn întunecat – numit wenge – ºi cadre frontale de metal face inima sã batã mai repede. cel puþin. cu calotã de aluminiu. www. Numele lui complet: “Bowers&Wilkins” este trecut clar în partea de jos a boxei. aceasta ºi din cauzã cã prezenþa suporturilor cu magnet a fãcut inutilã apariþia de orificii suplimentare. Alãturi de membrana din fibre de kevlar. femeile se înconjoarã cu plãcere de lucruri frumoase! Iar dacã acestea ntâmplare. drept suport pentru ghivece de flori. care va duce mult mai bine la îndeplinire aceastã sarcinã? Î nu intrã în categoria hainelor. în nici un caz. Fãrã îndoialã. dar care promit o valoare interioarã mai mare? Ori sunt femeile predestinate sã testeze componente Hi-Fi mici ºi fin realizate? Sau s-a luat în calcul doar simþul estetic feminin.v i d e o m a g a z i n e 51 . o onoare.

Filtrul este dotat cu o bobinã fãrã miez. Analizând valorile sale tehnice. Ce fel de boxã i se potriveºte Enigmei? Din experienþa de laborator a lui audiovideo. pe care sunt montate cele douã etaje finale integrate.200 de euro). amplificatorul Rotel trebuie sã munceascã din greu cu boxele. Deºi calificativul “drãguþ” este atât de dispreþuit în lumea fanilor Hi-Fi. Din primul moment a fost ales receiverul CD nou-nouþ de la Audio Analogue (1. 1. Adicã o cutie argintie ºi îngustã.200 de euro). vãratul sens al cuvântului. Împreunã cu playerul CD Rotel RCD-02 (90 puncte. care reuneºte un CD-player. el este singurul care poate descrie exact combina din Toscana. 600 de euro). splendidã. cele douã modele par a fi la fel de nedespãrþite precum e moda pentru Paris. O ea cautã un el Boxã pretenþioasã. plãcutã ºi muzicalã. Dar sunt ele. ELEGANÞÃ O boxã cu dimensiuni compacte de acest gen are nevoie de un partener potrivit.Dosare audio La încãlzire: micuþul preamplificator cu tuburi din Audio Analogue are nevoie. O micã ferestruicã în partea frontalã permite o imagine asupra preamplificatorului cu tuburi. ele nu fac o pereche prea frumoasã. 600 de euro) nu pare a fi un Hercule. inginerii de la B&W au scos tot ce se putea din micile boxe. nici Rotel RA-02 (75 puncte. Aceste boxe de calitate mare nu sunt pretenþioase la amplificare. cu randament mare. s-a trezit în noi spiritul de cercetãtor. care promite un nivel deosebit de scãzut de vibraþii parazite. ºi de aceea nu-l vor suprasolicita pe Audio Analogue. oare. 52 a u d i o . poþi încerca respectiva combinaþie cu succes. urmat de adãugarea ºi mai interesantã “Multifunction Audio Unit”. Un el cautã o ea Amplificator arãtos. Fãrã îndoialã. O privire aruncatã asupra fantei de rãcire superioare descoperã un puternic transformator toroidal ºi radiatoare de rãcire solide. care poate fi ºi mic: difuzorul pentru înalte a lui CM1. Fanii pretenþioºi ai sistemelor Hi-Fi au posibilitatea de a controla separat difuzorul pentru înalte ºi baºi. cautã boxã uºor de îngrijit. misterios. neobiºnuit de mare. dar el face acest lucru cu farmec ºi relaxat. incintele audio CM1 sunt puse în scenã de o manierã stãpânitã. sunt un tandem potrivit la 2. La o primã privire. Atunci când perechea iniþialã s-a dovedit a nu fi tocmai cea idealã. undele direcþionate în interiorul carcasei . de o scurtã perioadã de încãlzire. Într-adevãr. Difuzorul pentru mediile joase este poziþionat întrun coº turnat filigranat. Ceva mare. de dimensiunile unui sertar. Este o combinaþie care sunã mult mai bine decât valoarea obþinutã din însumarea pãrþilor componente.400 de euro. Deºi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . aparatul nu este suficient de matur pentru boxele CM1. Din punct de vedere al designului. “Enigma”. cu tuburi tip Nautilus. cu anexã CD. cu un nume interesant. un tunerRDS cu 18 locuri de memorare ºi un amplificator. cu taste minuscule ºi display graþios. un posibil rãspuns ar fi modelul Sonics Argenta (84 puncte.un tribut adus tehnicii folosite în legendarul Nautilus. ºi sonor la fel de potrivite? O veche butadã din lumea shoppingului este valabilã ºi în cazul nostru: abia atunci când pãrþile componente se armonizeazã. din punct de vedere optic. cautã amplificator puternic cu CD-player potrivit. dupã punerea în funcþiune.

pe ici pe colo. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul piesei “Der Picknicker” de la Fantastischen Vier. sunete neutre ºi plãcute. sunetele înalte rãsunã mai atenuat. Dar combinaþia dintre douã componente stereo reuºite funcþioneazã doar atunci când ele au aceleaºi pretenþii. Pe cât de bunã este potrivirea opticã. Deºi Audio Analogue a reunit într-o singurã carcasã un CD-player. extrem de bine detaliatã ºi aerisitã. CONCLUZIE Uneori lumea ideilor este mai frumoasã decât cea a realitãþii.audio-video. baºii înalþi se vor clãtina un pic. Simfonia a IX-a lui Beethoven a rãsunat prin boxele CM1 foarte bogatã în nuanþe sonore. B&W CM 1 Boxã cu nuanþe sonore puternic colorate. tuner RDS ºi preamplificator cu tuburi.6 cm 6. Fãrã Accuphase. Iar atunci fru- moasele boxe nu-ºi mai pot dezvolta excepþionalele lor nuanþe sonore.5 x 10 x 37 cm1 9.5 x 28 x 27. Dinamica boxei suferã un pic din cauza nevoii sale mari de putere.com 1.5 kg Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea neagrã •/• –/– 2/1 – /– – Alte culori Principiul de construcþie Completãri surround Alte caracteristici www B&W bwspeakers. nuc. împreunã cu CDplayer. el ºi-ar dori o partenerã mai puþin complicatã. 720 de euro). aºa cum nu reuºeºte nici o altã boxã compactã în acest segment de preþ. uºor nazal ºi gãunos. Micuþul amplificator nu este prea impozant ºi are nevoie de parteneri speciali în materie de boxe. dar nu este. Însã mãrimea boxei pune clar graniþe fizice sunetului. el va funcþiona optim cu boxe de randament mare. Dar a compensat la volum normal. Receiverul CD pierde controlul.com 800 euro 10 ani 16.7 kg •/–/– – – Wenge. fãrã îndoialã. slãbiciuni. PROBÃ Drept alternativã în cabina virtualã de probã (adicã în sala de audiþii audio-video) au fost folosite boxele Canton Karat L 100 (70 puncte. mai ales. Atunci. La înlocuirea amplificatorului din Enigma cu Accuphase DP-67. în nici un caz. decoreazã filtrul în CM1. baºii adânci.Opera “Turandot”) au rãsunat. De aceea. ºi de aceea se izbeºte de graniþele capacitãþii sale de putere. dar cu putere limitatã. surprinzãtor de mare. Nevoile lor sunt prea diferite: ea cautã o mânã forte.200 euro 2 ani 44. arþar 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring DOTARE NU ESTE PERECHEA DE VIS Enigma are probleme mai ales la partea de putere. chiar ºi cu boxe mai puþin pretenþioase la amplificare. baºii au dispãrut pe alocuri. pentru ca totul sã fie roz. Enigma a cedat la volum puternic ºi a reacþionat prin distorsiuni deranjante. când amplificatorul a rãmas fluent ºi catifelat. CM1 nu ajunge chiar pânã la frecvenþele cele mai adânci. chiar dacã rezervaþi. Are pretenþii înalte de la amplificator. via Canton. Enigma trebuie sã tragã din greu. o operã de artã printre modelele compacte de boxe. iar Tuner/RDS Redare MP3/WMA Analog in/out Digital in/out Alte caracteristici REZULTAT TESTARE 65 foarte bine fãrã probleme îngrijit Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare 80 70 85 65 45 exemplar REZULTAT TESTARE Sunet Dotare Operare Finisare RAPORT PREÞ/CALITATE bine REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE bine 65 REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE RAPORT PREÞ/CALITATE bine 69 www. un receiver ºi un amplificator. Pucini . el nu este un partener stereo uºor de combinat. Flirtul dintre Enigma ºi CM1 nu s-a transformat într-o poveste de dragoste.ro 04/2006 a u d i o . DATE TEHNICE AUDIO ANALOGUE ENIGMA DATE TEHNICE B&W CM1 AUDIO ANALOGUE ENIGMA Amplificator finisat cu grijã. cei adânci au nevoie de o pauzã. au fost prezenþi. dar cu B&W ele au fost ceva mai expresive. care nu obligã Audio Analogue sã se strãduiascã prea mult.Impresionant: o bobinã fãrã miez. Vocile de pe înregistrãrile LP-ului lansat de Corul Radio (G. CD-playerul dovedeºte.v i d e o m a g a z i n e 53 . La modificãri bruºte spre volum sonor puternic. un partener comod pentru un amplificator. Producãtor Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate www TAD audioanalogue. Concluzie: ambele modele au nevoie de alþi parteneri de viaþã. Însã el redã baºii înalþi în mod fermecãtor ºi cu nota suficientã de adâncime. pe atât de nepotrivitã este cea sonorã. B&W CM1 este.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Headset C à ª T I DE T O P TEST 20 de cãºti audio uºoare AKG K 14 P AKG K 24 P BEYERDYNAMIC SX 10 CREATIVE EP-630 KOSS KSC 75 KOSS PORTA PRO KOSS SPARK PLUG PANASONIC RP-HT 51 PHILIPS SBC-HJ 080 SENNHEISER CX 300 SENNHEISER MX 500 SENNHEISER PMX 100 SENNHEISER PMX 200 SENNHEISER PX 100 SENNHEISER PX 200 SHURE E 4C SONY MDR-410 LP SONY MDR-710 LP SONY MDR-EX 71 SL ULTIMATE EARS SF 5 PRO 20 EURO 30 EURO 25 EURO 35 EURO 46 EURO 87 EURO 36 EURO 14 EURO 50 EURO 70 EURO 20 EURO 50 EURO 70 EURO 50 EURO 70 EURO 355 EURO 20 EURO 50 EURO 45 EURO 260 EURO Sunet de top chiar ºi în mers: printre cele 20 de modele de cãºti testate veþi gãsi partenerul perfect pentru player DVD. playstation sau iPod. MP3. 54 a u d i o .

aºanumitele sisteme de difuzoare. posibilitatea de a asculta muzicã. “SOCIETATE ÎNCHISÔ Cãºtile cu braþ de prindere pot fi de tip deschis ºi închis. În scopul obþinerii unui sunet calitativ. în condiþii climatice mai dificile. De aceea. care pot aluneca uºor ºi. Cãºtile mici ºi uºoare. P În cutie: cãºtile cu braþ de prindere pentru cap Sennheiser PX 100 ºi 200 se pot împacheta compact ºi se pot introduce în cutia livratã la pachet. precum ºi de scopul preconizat pentru cãºti. cãºti fixate în pavilionul urechii (in-ear) ºi cãºti introduse în canalul auditiv (ear-channel). de pildã. costurile de construcþie pentru cãºtile de tip închis sunt mai mari decât pentru cele de tip deschis. costã numai câþiva euro. altfel nu se va putea atinge volumul maxim disponibil. Artã minusculã: modelul exclusivist de cãºti ear-channel Superfi 5 Pro. în plus. cât ºi cele relativ voluminoase. sunetele supãrãtoare care rãzbat din cãºtile fixate cu dificultate în urechi îi deranjeazã evident pe cei din jur. Mai mult. de câteva sute de mV.Redactat de: Aurora Hoduþ rin intermediul dispozitivelor de entertainment mobile. sunt sensibile la intemperii. acest gen de cãºti este potrivit pentru redarea baºilor dinamici foarte adânci ºi a sunetelor puternice. de aceea tensiunea semnalului la ieºirea din cascã atinge numai valori mici. promit un sunet sensibil mai bun ºi. pen- www. Fireºte. Paleta de oferte cuprinde atât modelele uºoare. VOLUM SUFICIENT Un aspect important al audiþiei cu cãºti este sensibilitatea lor în spaþii deschise.v i d e o m a g a z i n e 55 . este însoþit de accesorii bogate ºi o cutie din material dur. de a viziona filme sau de a te juca chiar ºi în timp ce eºti pe drum a devenit realitate. gen playstation sau iPod. îndelung analizate în cercurile de specialiºti. de la Ultimate Ears. în timpul ºedinþelor de jogging sunt mai potrivite modelele extrem de uºoare ºi robuste care se introduc direct în canalul auditiv decât cele cu braþ de prindere pentru cap. MODELUL POTRIVIT Cel mai important criteriu în alegerea unei perechi de cãºti este tipul de construcþie. plãcerea folosirii acestor aparate poate fi puternic afectatã din cauza cãºtilor audio livrate împreunã cu dispozitivul. precum ºi de cãºtile Sony MDR-710 LP toate celelalte modele . sunt mult mai potrivite pentru audiþiile de lungã duratã. Impedanþa ºi randamentul cãºtilor trebuie sã fie în concordanþã cu aceste valori. “Societatea cãºtilor închise” a fost reprezentatã la testare de douã modele Sennheiser PMX/PX 200. acestea din urmã. dar nu permit propagarea undelor sonore în aer decât în micã mãsurã. din cauza structurii lor. în mijloacele de transport în comun. Astfel. decât în mãsurã limitatã. în plus. în timp ce cãºtile cu fixare în canalul auditiv nu pot fi. Cele mai multe fac parte din segmentul de preþ de 100 de euro.5 la 3 V -. În schimb.ro 04/2006 a u d i o . practicã în cazul utilizãrii cãºtilor în exterior. precum ºi minusculele cãºti care se introduc direct în canalul auditiv. fiind de tip deschis sau semideschis. fãrã a-i deranja sonor pe cei din jur.audio-video. decât închise. Cele de tip închis ecraneazã mai bine zgomotele înconjurãtoare. Pentru reuºita operaþiei este nevoie de un pic de antrenament. dar apar ºi modele exclusiviste de la Shure ºi Ultimate Ears.de la 1. care pot fi achiziþionate separat. Acesta este motivul pentru care cele mai multe cãºti clasice Hi-Fi nu sunt recomandate. de cele mai multe ori. Alegerea modelului potrivit depinde ºi de confortul subiectiv la purtare. audio-video a grupat modelele testate în trei categorii: cãºti audio cu braþ de prindere. sunt de calitate inferioarã. care. Aparatele portabile lucreazã cu tensiuni de alimentare reduse . datoritã confortului sensibil mai bun pe care îl oferã. audio-video a “pescuit” din enorma paletã de oferte 20 dintre cele mai bune modele de cãºti prezente pe piaþã.

Construcþia braþului oferã o presiune de contact mai mare. dar acesta s-a distanþat la calitatea sunetului numai cu un punct. modelul e inferior cãºtilor PX 200. cãºtile au demonstrat predilecþie pentru putere dinamicã.sennheiser. Braþul de fixare nu este însã prea reuºit. au avut în final un sunet reuºit.sony. ceea ce i-a împrumutat modelului Porta Pro un balans sonor ceva mai întunecat. Mecanismul de pliere la modelul Koss Porta Pro nu pare a fi foarte bine realizat.com 57 15 Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (74 puncte) Foarte bine (73 puncte) Bine (72 puncte) SENNHEISER PMX 100 Cãºtile PMX 100 sunt varianta cãºtilor PX 100 cu suport pentru ceafã. SENNHEISER PX 100 PX 100 este varianta deschisã a modelului câºtigãtor Sennheiser. Sunet Mecanicã www.sennheiser. AKG K 24 P Cãºtile K 24 pot fi pliate pânã ce devin extrem de mici. datoritã transparenþei sale mari. Sunet Mecanicã www.com 55 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (72 puncte) Bine (69 puncte) Bine (68 puncte) KOSS PORTA PRO Din punct de vedere al sunetului.koss. Mediile au fost cu o nuanþã mai întunecate. În plus. modelul se fixeazã în spatele urechilor.sennheiser. baºii au fost mai plini. iar sunetele din gama de frecvenþe audibile proaspete. pare a fi mai uºoarã. Sunet Mecanicã www. La partea de baºi ar fi de dorit totuºi ceva mai multã putere.com Sunet Mecanicã www. chiar dacã uneori erau prea silenþioase.com 49 13 SONY MDR-710 LP Modelul MDR-710. Aceastã formã a braþului determinã o poziþie ceva mai încordatã a cãºtilor. uscaþi.panasonic. aidoma unei ventuze. raportul calitate/preþ este unul remarcabil. Porta Pro a fost la fel de plãcut ca ºi KSC 75. Chiar dacã punctajul obþinut pentru sunet nu este foarte mare.com 56 13 KOSS KSC 75 KSC 75 se descurcã fãrã braþul tipic de fixare. Greutatea redusã. Impresie excelentã la testare.com 57 15 Sunet Mecanicã www. Plierea ºi adãpostirea lor în cutie necesitã însã un oarecare antrenament. prin mecanismul sãu de pliere. Cãºtile au avut baºi o idee mai corpolenþi ºi ceva mai compacþi. confortul la purtare este bun ºi sunt solid finisate. Datoritã unei presiuni de contact mai mare. ºi nu pentru luminozitate în domeniul de frecvenþe înalte. care. cãºtile de tip închis Sennheiser au reuºit sã obþinã victoria în testare. dar baºii o idee mai puternici.Headset CêTI CU BRAÞ DE PRINDERE SENNHEISER PX 200 Baºi adânci. ceea ce va influenþa ºi sunetul. Sunet Mecanicã www. Auditiv ele sunt orientate spre tonul fundamental. deºi are o structurã similarã. aerisit recomandã utilizarea acestor cãºti pentru perioade lungi de audiþie. ideale pentru cei pasionaþi de sporturi de varã sau de ieºiri în sânul naturii. Sunet Mecanicã www.com 48 14 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) 56 a u d i o . neutrã de redare a sunetelor. Cu modalitatea lor clarã. În plus. dar din punct de vedere auditiv modelul e impunãtor. Sunet (max. dar în acest caz sunetul abia dacã a fost influenþat.koss. Frecvenþele medii au fost mai puþin detaliate ºi insuficient de directe faþã de cele redate de modelul Sennheiser PX 100.com 54 12 PANASONIC RP-HT 51 Aceste cãºti demonstreazã convingãtor faptul cã se poate oferi o calitate solidã ºi la un preþ mic. 20 puncte) 15 www.com 58 15 Sunet Mecanicã www.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (62 puncte) Bine (62 puncte) . La testare. În ceea ce priveºte randamentul. baºii au fost bine proporþionaþi. Totuºi a impresionat plãcut prin baºi încordaþi ºi sintonie neutrã. Ideal pentru cei ce doresc sã aibã mâinile libere. demonstreazã la ce dimensiuni mici pot fi reduse o pereche de cãºti. SENNHEISER PMX 200 Modelul PMX 200 este varianta cãºtilor PX 200 cu braþ de prindere pe ceafã. medii directe ºi înalte clar diferenþiate. 80 puncte) 59 Mecanicã (max. iar mediile lui sunã ceva mai difuz. ceea ce a creat impresia de sunete compacte.sennheiser. Cu ajutorul unui mic cleºte.akg. precum ºi sunetul plãcut.

com 47 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Mulþumitor (60 puncte) Bine (69 puncte) Bine (63 puncte) Atunci când nu sunt folosite. Din punct de vedere auditiv. abia dupã aceea sunetele redate vor fi pline. cu cãºtile fixate corect în canalul auditiv. dar cu baºi ceva mai subþiri. Cãºtile AKG sunt mai agile în gama de frecvenþe înalte. tru utilizarea lor în combinaþie cu aparatele mobile. Astfel a luat fiinþã micuþul model SBC-HJ 080.com 54 15 SENNHEISER MX 500 La fel ca celelalte modele de cãºti earchannel. ca în cazul cãºtilor in-ear. cele douã modele sunt comparabile. CU CONDIÞIA Sà FIE CORECT FIXATE ÎN CANALUL AUDITIV. Oricum. deoarece ele rãmân prea silenþioase.com 53 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Bine (62 puncte) Mulþumitor (57 puncte) Bine (65 puncte) Fixate pe urechi CELE MAI BUNE MODELE DE CêTI REUªESC UN SUNET SURPRINZÃTOR DE BUN. l-a realizat intenþionat cu volum mai redus. Deoarece confortul la purtare depinde semnificativ atât de anatomia urechii. lipsiþi de coloraþii. chiar ºi la miºcãri bruºte. chiar ºi atunci când butonul de volum este rãsucit la maxim. În acest scop. cât ºi de sensibilitatea subiectivã a utilizatorului. sunetele au fost puþin prea deschise.sennheiser. dimensiuni mai mici nu prea pot fi imaginate. Stratul protector din burete expandat livrat împreunã cu cãºtile intervine în realizarea corectã a fixãrii modelului în ureche. În interiorul aceleiaºi grupe existã deosebiri semnificative de construcþie între cãºti.audio-video.sennheiser.acesta este preþul corect pentru un model reuºit de cãºti. la înalte sunetele la volum redus au fost prea puternic accentuate.v i d e o m a g a z i n e 57 . Deºi la înaltele joase. Aspectul a fost analizat chiar ºi în cazul modelului ear-channel MDR-EX 71. Sunet Mecanicã www. Baºii au fost plini. pe care Sony. La testul auditiv. www. Fixarea cãºtii este corectã dacã redarea înaltelor medii este cea mai pregnantã.philips.akg. cãºtile au prezentat sunete echilibrate. evaluarea modelelor s-a limitat doar la criteriul execuþiei mecanice.com 50 12 O cascã cu dispozitiv de fixare dupã ceafã menþine difuzoarele în poziþia potrivitã în pavilionul urechii. Chiar ºi din punct de vedere al sunetului. cãºtile sunt livrate împreunã cu manºoane de cauciuc sau silicon. Cãºtile ear-channel îºi demonstreazã principalul avantaj numai în apropierea timpanului: slabe distorsiuni. cãºtile pot fi rulate ºi adãpostite într-o dozã. Sunet Mecanicã www. În testare. baºii par o idee prea subþiri. totuºi. mediile clare ºi înaltele bogate în detalii. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. CêTI EAR-CHANNEL AKG K 14 P BEYERDYNAMIC SX 10 SENNHEISER CX 300 Cãºti audio fãrã balast suplimentar este ceea ce promite modelul Sennheiser CX 300. audio-video a urmãrit dacã modelele de cãºti examinate oferã suficient volum ºi în colaborarea cu modele mai ieftine de MP3 playere. CêTI IN-EAR SONY MDR-410 L PHILIPS SBC-HJ 080 Philips a realizat tehnica. Foarte important la testarea sunetului: dupã introducerea cãºtilor în ureche se recomandã sã înghiþiþi de câteva ori pentru echilibrarea presiunii. Sunetul realizeazã ceea ce optica promite. pliabile. baºii au fost fulminanþi. altfel deosebit armonios.com 51 12 Sunet Mecanicã www. probabil din motive de protecþie a auzului.ro 04/2006 a u d i o . excepþional finisat. a cãrei formã seamãnã suspect de mult cu cea a modelului Sennheiser MX 500. Sunet Mecanicã www. datoritã extensiei minimale a membranei. robuste. Acest tip de cãºti nu se fixeazã doar în pavilionul urechii. Doar accentuarea excesivã a sunetelor la volum redus a deranjat un pic tabloul auditiv.20 euro . ci ele sunt introduse chiar în canalul auditiv. compania Nike conceptul ºi marca. sunetele medii au avut un caracter neutru. adicã exact descrierea lui Sony MDR 410. iar la partea de balans tonal modelul se numãrã printre cele mai bune. Corect fixate în canalul auditiv – ceea ce implicã o perioadã de antrenament – cãºtile au oferit baºi excepþionali. dar sunetul lor nu a fost atât de matur ca ºi cel al cãºtilor MX 500.sony. Sunet Mecanicã www.beyerdinamic. ºi la acest model este foarte importantã poziþia corectã în canalul auditiv pentru obþinerea unui sunet de calitate. cu care utilizatorul va îmbrãcã difuzoarele. precum ºi sunete medii foarte directe. Pentru a obþine volumul corespunzãtor la baºi e nevoie ca etanºarea dintre canalul auditiv ºi cascã sã fie cât mai perfectã. Din cauza unei etanºãri insuficiente.com 45 12 Sunet Mecanicã www.

difuzoare pe bazã de magnet pentru pretenþioasele sale cãºti ear-channel.sony. KOSS SPARK PLUG Koss a folosit o soluþie elegantã pentru etanºarea modelului sãu.koss. este numai de nivel mediu. Modelul are nu numai un sunet foarte bun. Chiar dacã frecvenþele medii sunã minunat de aerisite ºi nuanþate. în rest. însã. însã cu un plãcut caracter neutru. care intervin în funcþia de anulare a zgomotelor. Rezultatul.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cãºtile concentrându-se mai ales pe redarea mediilor. audiovideo a descoperit doar un model care îºi îndeplineºte cu adevãrat sarcinile: Sennheiser PXC 250 (170 de euro). modelul putând fi îmbunãtãþit. chiar ºi în mers. Dacã doreºti sunete puternice trebuie sã învârþi butonul de volum destul de mult. s-a luptat cu succes ºi cu zgomotele produse de instalaþia de aer condiþionat din avion. Sunet Mecanicã www. de aceea. el este similar modelelor câºtigãtoare PMX/PX 200. care se deformeazã la introducerea în ureche pânã ce se obþine forma potrivitã. la tonul fundamental ºi la baºi volumul a fost insuficient. Cãºtile care au în dotare funcþia de anulare a zgomotelor (noise cancellation) funcþioneazã. în nici un caz. Modelele cãºtigãtoare pentru fiecare grupã în parte fac posibilã. Cele mult mai scumpe nu reuºesc. cãºtile lãsând impresia unui amplificator specializat în redarea detaliilor. TESTfactory a examinat cãºtile Porta din punctul de vedere al calitãþilor tehnice mãsurabile. CREATIVE EP-630 “Oare nu a fost produs în acelaºi loc ca ºi modelul Sennheiser CX 300?”. În plus. adicã în muzicã. În plus. În urma acestui procedeu se pierde ceva din volumul muzicii.com 50 13 Sunet Mecanicã www. în mod clar.shure. Cãºtile sunt prevãzute cu niºte manºete din cauciuc. o bunã calitate a sunetului. DOAR UN SINGUR MODEL REUªEªTE Sà REALIZEZE CU ADEVÃRAT LINIªTE. Printre cele patru modele testate care dispun de aceastã funcþie. Înaltele au pãrut. foarte simplu: douã microfoane plasate pe cascã preiau zgomotele de fond ºi le mixeazã în faze inverse în semnalul util. vioaie. Sunet Mecanicã www. TOTUªI. la pachet fiind livrat chiar ºi un cablu suplimentar. în principiu. sunetele au fost deschise. Procedeul pare simplu ºi elegant. Sunetele modelului Creative EP-630 au fost mai deschise. a reuºit sã realizeze ºi prin modelul Superfi 5 o cascã audio de calitate Hi-Fi. Ultimate Ears. La testul auditiv. Din punct de vedere acustic.creative. superioare calitativ celor livrate la pachet. ci ºi o reducþie foarte eficientã a zgomotelor provenite de la ventilatoare sau hard-disk-uri. SHURE E 4C Compania Shure foloseºte. care meritã ºtampila calitãþii Hi-Fi. Difuzoarele pe douã cãi stau perfect ºi fascineazã prin medii extrem de bine colorate ºi bogãþie de detalii. testul a demonstrat clar: sunetul de top este caracteristic chiar ºi modelelor mai ieftine de 100 de euro. nu influenþeazã negativ calitatea sunetului. La fel ca ºi celelalte reprezentante din aceastã categorie de cãºti. la fel ca ºi producãtorul renumit. Din pãcate. Din punct de vedere auditiv însã apar deosebiri clare. dar tehnologia folositã este foarte pretenþioasã.ultimateears. CONCLUZIE Toate modelele de cãºti testate sunt. modelului Super-fi 5 Pro i-a lipsit acel ceva din puterea baºilor.com 49 15 Sunet Mecanicã www. 58 a u d i o . Un sunet abia perceptibil trãdeazã munca pieselor electronice din adaptorul de cablu.com 49 15 Sunet Mecanicã www. dar.com 47 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (63 puncte) Mul’umitor (59 puncte) Informaþii tehnice Cãºti anti-zgomot la pachet CêTILE CU FUNCÞIA ACTIVà DE NEUTRALIZARE A ZGOMOTELOR PROMIT RELAXARE TOTALà CHIAR ªI ÎN MEDIU ZGOMOTOS. prea scurte. dacã analiza se limiteazã doar la aspectul vizual. În plus. În acest fel dizolvã sunetele perturbatoare din mediul înconjurãtor. specialistul în cãºti ear-channel profesioniste.com 51 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (63 puncte) SONY MDR-EX 71 SL Modelul de la Sony impresioneazã printr-o finisare plãcutã.Headset ULTIMATE EARS SUPERFI 5 PRO Producãtorul Ultimate Ears. sunetele au fost dinamice. performanþe mai bune. este întrebarea legitimã care se poate pune în cazul acestor cãºti.

.

TV&SAT 60 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

La urma urmei. ci au ºi funcþii suplimentare. ambele evenimente sunt la fel de interesante. deºi numãrul de emiþãtori care folosesc aceastã tehnologie este în creºtere. Evident. Aºa-numitul “Low Noise Block Converter” www. sã redea simultan douã programe pe ecran TV. iar Robbie urmãrit live. în timp ce. folosind funcþia “imagine în imagine”. întradevãr. simultan. Toate cele patru modele testate înregistreazã pânã la 70 de ore de emisiuni TV. pe hard-disk-urile lor cu o capacitate de stocare de 160 GB. tunerele din televizoare ºi videorecordere nu pot recepþiona semnalele emise. ambele tunere având nevoie de un cablu separat spre dispozitivul Sat.audio-video. Cei care au conexiune digitalã prin Sat. iar celãlalt urmãrit live sau chiar înregistrat cu un al doilea recorder.v i d e o m a g a z i n e 61 . Soluþia? Divertis este înregistrat.ro 04/2006 a u d i o . pe televizor. dacã recorderul înregistreazã. De aceea. într-adevãr. pentru cã. Operaþie simplã în cazul posesorilor de conexiune analog prin cablu. Aparatul poate recepþiona douã programe în acelaºi timp. simultan.TEST 4 receivere HDD cu tuner Twin HIRSCHMANN CSR 92 II HD TWIN KATHREIN UFS 821 TECHNISAT DIGICORDER S2 TOPFIELD TF 5000 PVR MASTERPIECE 500 EURO 600 EURO 460 EURO 650 EURO Redactat de: Daniel Chira SHOW TIME Nici cã se putea mai bine: cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan. sau sã înregistreze deodatã douã emisiuni televizate. pe un alt canal se desfãºoarã emisiunea de comedie a celor de la Divertis. fiabilã e necesar ca receiverul twin sã fie bine conectat la dispozitivul Sat. dintre care unul poate fi înregistrat. ult-aºteptatul concert al lui Robbie Williams se transmite pe un canal TV. este nevoie de un set top box separat. M MAI MULTà FUNCÞIONALITATE Receiverele twin testate reuºesc. astfel. cât ºi recorderul au în dotare un tuner. Pentru ca o asemenea funcþie cuprinzãtoare sã fie. atât televizorul. nu pot realiza aceastã operaþie. Rezolvarea: un receiver Twin. nu se poate viziona un alt program. Un receiver Sat simplu posedã doar un tuner.

astfel încât. iar tastele sunt prea apropiate una de alta. Cu ajutorul acesteia ambele modele pot copia date pe hard-disk-urile proprii. Colaborarea dintre software. muzicã în format MP3 de pe un computer. de pildã HBO. o funcþie de un real ajutor þinând cont de puhoiul de canale TV. via USB. Au deranjat doar zgomotele în funcþionarea hard-disk-ului. În cazul în care existã numai o conexiune. unde pot fi downloadate jocuri. display ºi taste este simplã ºi precisã. Operaþiile de afiºare a listei emiþãtorilor. funcþionalitatea acestei interfeþe este diferitã la fiecare model în parte. fãrã pierderi de calitate. Receiverele cu interfaþã USB tip B pot copia date numai de pe PC. telecomanda este colþuroasã. controlând astfel aparatul prin PC. receiverele preiau pe hard-diskurile lor. modulator ºi o varietate aproape nelimitatã de programe suplimentare TAP. TVTV-EPG este foarte bine integrat în structura meniului. înregistrãrile pot fi inscripþionate pe DVD cu ajutorul computerului. Pe USB. video-RCA. + Software suplimentar disponibil + Navigare rapidã prin meniu + YUV pe Scart . dacã primul tuner recepþioneazã un program. folosind programul livrat “DVR Manager”. Cu excepþia modelului Hirschmann. însã. în prealabil. fiindcã este prea lungã. livrat parþial. Svideo. Pe partea sa frontalã veþi întâlni numai un singur buton rotativ. de culoare albã. chiar ºi cu funcþia timeshift dezactivatã. Timpul de conectare. Sub carcasã este adãpostit un nou procesor. Dacã recepþia se face într-o clãdire cu mai multe apartamente. programe extra EPG sau funcþii timer îmbunãtãþite. aºa-numitul “Host-toHost”. Receiverul twin poate recepþiona douã programe simultan. Dar. Hirschmann ºi Kathrein pot fi controlate via USB. via USB. cât ºi de pe un cititor de card memorie sau de pe un hard-disk USB. numai dacã ambii emiþãtori transmit cu aceeaºi parametrii de recepþie. sau copierea fiºierelor MP3. titulatura de masterpiece. are dimensiunile Hi-Fi standard de 43 cm. câºtigãtorul testãrii a impresionat prin claritate excelentã.Telecomandã impracticã . poate fi micºorat. Totuºi. dar imaginile au fost bogate în contraste ºi colorate corespunzãtor. La testul de imagine. Modelele de la Topfield. Modelele de la Kathrein ºi Technisat sunt extrem de funcþionale. chiar ºi la rezoluþii foarte înalte. atunci este utilizat un dispozitiv de divizare cu multiconectare. care mãresc funcþionalitatea modelului. recepþia dublã va fi limitatã. modelul Topfield a pierdut locul întâi al ierarhiei. a fotografiilor JPEG. celelalte taste fiind ascunse sub o clapetã. înregistrãrile proprii ale receiverelor pot fi transferate spre PC. atât de pe un PC. În plus. oferã numeroase informaþii ajutãtoare în cazul apariþiei unor probleme. Meniul. receiverele pot afiºa fotografii JPEG pe ecranul TV. care sa dovedit a fi ceva mai puternic decât la modelele concurente. UFS 821 KATHREIN cazul redãrii fiºierelor MP3 în lipsa unui ecran TV. Deoarece telecomanda a fost evaluatã numai cu “mulþumitor”. Astfel.Preia codat Pay-TV REPEDE SPRE PC PE USB Toate cele patru modele de receivere au în dotare câte o mufã USB. În Rezultat audio-video Foarte bine (76 puncte) TF 5000 PVR MASTERPIECE Varianta nobilã a modelului TF 5000 PVR poartã specificaþia “Masterpiece”. iar cu ajutorul butonului rotativ pot fi selecþionate anumite piese. care. clar structurat. Modelul impresioneazã de la prima privire prin designul sãu elegant ºi simplu. celãlalt nu va mai putea transmite MTV-ul. Carcasa.Transfer lent USB TOPFIELD ECHIPARE PENTRU PAY-TV Înregistrarea programelor Pay-TV se realizeazã diferit la cele patru modele de Rezultat audio-video Foarte bine (73 puncte) 62 a u d i o . de pildã. Utilizatorul poate conecta receiverul Kathrein la un computer. nu are tastele grupate coerent dupã funcþia lor. devenind astfel server de muzicã în sufrageria personalã. nu a demonstrat la testare vitezã de procesare considerabil mai mare. operaþia de zapping se va face mult mai rapid. De aceea. dar la dezactivarea ei prin meniu. ieºirea primului tuner se leagã la intrarea celui de-al doilea tuner. cele douã aparate fiind clar diferite. care sunt apoi redate prin simpla apãsare asupra tastei.TV&SAT (LNB) intervine în amplificarea ºi convertirea semnalului recepþionat. Utilizând un software corespunzãtor (Quicklink). mai puþin reuºitã. aºa cum era de aºteptat de la modelele acestei mãrci. Pentru realizarea unei operaþii similare cu receiverul Technisat este nevoie de un cablu USB special. a înregistrãrilor de pe PC sau de pe un hard-disk extern se realizeazã fãrã nici o dificultate. considerabil de altfel. iar tunerul dublu are nevoie de douã ieºiri. + TVTV-EPG bine integrat + Douã mufe USB + Software de editare bun “DVR Manager” + Funcþii de editare corespunzãtoare . care poate fi achiziþionat la preþul de 20 euro. Mai mult. La partea de talente sonore nu ar fi nimic de reproºat. La fel ca ºi la modelul Topfield. Imaginile în format JPEG sunt afiºate fluent ºi vioi pe ecranul TV. de aceea utilizarea ei în practicã va fi dificilã. din când în când. Un LNB dublu trebuie sã “pescuiascã” semnalele de pe orbitã pentru ambele tunere. TAP-urile (Topfield Application Programs) sunt gratuite pe Internet. Mai mult. folosind ºi efecte speciale de mixaj. Telecomanda nu meritã. la scenele întunecate a apãrut zgomot de imagine. fiindcã posedã interfaþa USB de tip A. tabelul cu emiþãtori va putea fi sortat pe PC. Kathrein afiºeazã taguri ID pe displayul sãu. indiferent dacã a fost vorba de sunetele cristaline ale unei viori sau de baºi brahiali. dacã ele au fost. Topfield s-a prezentat în forma maximã. însã. Dotarea lui Topfield este deosebit de cuprinzãtoare: douã mufe Scart. copiate pe hard-diskurile lor. Manipularea fotografiilor se face la fel de simplu. Dar testul de sunet a fost trecut cu brio. Topfield a avut cel mai bun sunet în test.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . iar meniul ceva mai bine realizat. La testul de imagine. funcþia timeshift este permanent activatã. Telecomanda. tastele principale ale cursorului se înþepenesc. Claritatea detaliilor fine a lãsat de dorit.

modelul nu are posibilitatea de a alimenta cu semnal un al doilea televizor situat în altã încãpere. MODULATOR Un modulator HF converteºte semnalele video într-o frecvenþã mai înaltã.Navigare ceva mai greoaie . redare ºi recepþionare semnal TV. modelul este foarte cooperant. de regulã. de o sensibilitate tactilã sporitã. receiverul poate fi controlat cu ajutorul computerului. La testul audio. pentru carduri de memorie. Instalarea computerului este o joacã de copil. Astfel. pentru conducerea semnalului spre alte receivere. + Telecomandã universalã + Software player livrabil + Transfer rapid USB . prin repornirea aparatului. receiverele nu sunt încã atât de flexibile precum un computer. În plus. care. sau le transferã pe PC sau DVD. receiverul poate înregistra decodat filmele. sunt conectate. iar sistemul va recunoaºte automat hard-disk-ul receiverului. titlu ºi album sub formã de text. receiverul poate fi complet controlat cu ajutorul tastelor de pe carcasã. de aceea redarea nu se poate realiza decât folosind un card. decât printr-o legãturã scart. pe lângã faptul cã este prea îngust. nu afiºeazã decât codul. în fiºierele MP3.Consum mare de energie în standby Calificativul “opulent” se potriveºte. De aceea.Copiere lentã pe HDD USB TIP A Mufa dreptunghiularã de tip A serveºte. Transferul filmelor “Premiere” pe PC. astfel. pentru cã modelul. nu s-a comportat strãlucit. Funcþiile clasice ale receiverelor. Structurarea acestor imagini fixe (fixed-image) se realizeazã foarte repede. La testul video. hard-disk-ul receiverului. detaliile nu au fost redate pânã în cel mai mic amãnunt. + Consum scãzut de energie + SFI-EPG bine sistematizat + Poate fi conectat un hard-disk USB . de aceea calificativul obþinut a fost numai “bine”. ceea ce. cu ajutorul funcþiei multi-imagine. În plus. cu adevãrat. însã. la propriu. foarte bun.ro 04/2006 a u d i o . care stau la dispoziþie atât pentru înregistrãri pe hard-disk. a impresionat datoritã celui mai silenþios hard-disk printre candidatele testãrii. la distanþe mari. În plus. La partea de dinamicã a fost.“DVR Manager” nu a fost posibil. Faptul cã modelul este unicul receiver din câmpul testãrii care posedã ieºire audio digitalã opticã ºi coaxialã pentru conexiunea la receiver AV nu reprezintã decât o slabã consolare. folosind programul. însã. UFS 821 a înregistrat codat filmele Pay-TV. Din fericire. Procedeul a funcþionat cu toate modelele. de formã unui pãtrat. însã. Dacã introduceþi în modul Alphacrypt un smartcard “Premiere”. Zappingul se deºfãºoarã extrem de rapid ºi cursiv. datoritã programului bun EPG. la ora 20. Astfel. Utilizatorul are astfel posibilitatea de a controla perfect. Cel mai ieftin model din actualul test atrage atenþia prin paleta sa restrânsã de conexiuni. Pe de altã parte. aparatul conectat. hard-disk-uri sau aparate auxiliare. tot mai mult. semnalele pot fi transmise printr-un cablu de antenã. înregistrare. Technisat a câºtigat puncte la sistemul de operare. La testul audio.CSR 92 II HD TWIN HIRSCHMANN are nevoie. într-adevãr. Însã. La fel de dificil se realizeazã ºi trecerea de la modul USB la modul TV. Un receiver cu interfaþã tip A controleazã. modelul ar fi avut nevoie de calificativul “foarte bine”. mai ales. se rezolvã prin link-uri. la preþul de 70 euro. ireproºabil realizat. Cola- USB TIP B Receiverele cu interfaþã tip B. ºi un modulator. fiecare dintre ele este compatibil cu modul Alphacrypt. Rezultat audio-video Bine (67 puncte) www. Dar asta numai pânã ce ajungi sã descoperi displayul. Datoritã conexiunii rapide prin USB. la un PC. Atunci când face pereche cu un PC. s-au strecurat anumite piuituri. deºi. ID-TAG Format de date folosit pentru a stoca date suplimentare despre interpret. pe care le redã apoi fãrã cardul Premiere. modelul poate fi programat sã comute automat. dar nu ºi numele emiþãtorului. având probleme la claritate în redarea miºcãrilor rapide. deoarece telecomanda este acoperitã cu numeroase taste minuscule. chiar dacã copierea datelor dureazã prea mult. Operarea multiplelor funcþii suplimentare receivere. nivelul contracandidaþilor sãi. în afarã de Kathrein. presupune pierderi mai mici de calitate. receiverul copiazã de pe PC un GB de informaþie într-un minut. El are rolul de a pregãti aparatele pentru recepþionarea semnalului Pay-TV. În general. prin PC. prezintã patru.audio-video. modelul deþine numãrul record de 124 locuri timer. Testul de imagine nu a putut scoate în evidenþã nici un fel de slãbiciuni. cât ºi pentru memorarea recorderelor externe sau schimbarea emiþãtorului. modelele concurente au avut nevoie de un timp de zece ori mai lung. prea deranjante. La disciplinele contrast ºi luminozitate a atins. Rezultat audio-video Bine (71 puncte) DIGICORDER S2 TECHNISAT borarea dintre receiver ºi computer. nouã sau doisprezece emiþãtori diferiþi. lipsesc ieºirile SAT. CONCLUZIE Receiverele-satelit tind. pe ici pe colo. via USB. pe canalul Realitatea TV pentru a recepþiona ºtirile. fãrã a fi. sã devinã adevãraþi “manageri media”. achiziþionabil la adresa Web.Display puþin informativ . aceste aparate sunt mult mai mici ºi mult mai simplu de operat decât computerele multimedia cu funcþii comparabile. Deºi cele douã mufe scart fac posibilã conectarea fãrã probleme la televizor. Pentru aceeaºi operaþie. Doar la disciplina “contrast/luminozitate” imaginilor le-a lipsit un pic din adâncime. Astfel. dotãrii modelului Hirschmann. Nu este nevoie decât sã introduceþi cablul USB.v i d e o m a g a z i n e 63 . modelul a obþinut calificativul “foarte bine”. este bunã.

com 24 luni 1.5 •/– –/• •/• •/– –/– –/– • • • • • 8 –/– – •/– •/• • •/• •/•/• •/– 2/0/1 •/•/– •/– •/• – USB tip B Technisat DigiCorder S2 technisat.de 24 luni 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Modelul de la Hirschmann (2) posedã taste numeroase.kr 24 luni 5.0. Mufa sa USB (sãgeatã) este cea mai rapidã printre cele testate.12 160 GB/DVB-S 43x6x27 silenþios .TV&SAT On-stage: telecomanda de la Topfield (1) iritã prin taste mici ºi înþepenite.12. topfield.mediu • •/• 5000 30 2 •/• >1.mediu • •/• 10000 5 2 •/• >1. 3 2 1 DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Versiune testatã software Capacitate hard-disk/hard-disk de schimb Partea de recepþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Zgomot funcþionare HDD/ventilator Kathrein UFS 821 kathrein. dar cu spaþiu insuficient între ele.01 160 GB/DVB-S 34x7x27 silenþios • •/• 4000 8 2 •/• >1.5 •/• Media highway •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 72 •/• • •/–1 •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/• – USB tip B INSTALARE Complet automat Afiºare nivel semnal/calitate semnal Locuri program TV+Radio Liste programe favorite Common-interface slots Download software satelit/PC RECEPÞIE TV Viteza comutãrii (zapping) Informaþii serviciu EPG/proprii Sortare dupã gen/emiþãtor Al 2-lea tuner/imagine în imagine Display/afiºare emiþãtor Utilizare interactivã/cu MHP Cu canal spate/modem integrat Volum reglabil Control antene rotative ÎNREGISTRARE Programare via EPG Preluare titlu din EPG în lista timer/arhivã Afiºare capacitate liberã hard-disk Locuri timer Înregistrare permanentã Time-Shift (Quick Replay)/deconectabil Redare din arhivã în timpul înregistrãrii timer Stocheazã muzicã MP3/fotografii JPEG REDARE ªtergere pe capitole/omiterea înregistrãrilor Flag oprire redare Încetinitor/detail screen TELECOMANDA Controleazã TV/VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã CONEXIUNI Ieºiri scart/din care S-VHS/din care RGB Ieºire RCA AV/S-video/YUV Ieºire Dolby Digital (optic/coaxial) Ieºire Sat-ZF/modulator RF Cititor card memorie Alte caracteristici 64 a u d i o .co. Delimitare incoerentã a grupelor de taste la telecomanda Kathrein (4). Telecomanda de la Technisat (3) stã bine în mânã.de 24 luni 2.2 160 GB/DVB-S 37x7x22 silenþios • •/• 4000 4 2 •/• >1 •/• SFI •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 124 –/– – •/• •/• • •/• •/–/– –/– 2/1/1 •3/•/– •/• –/– – USB tip A TF 5000 PVR MP.27.115 160 GB/DVB-S 36x6x25 silenþios .5 •/• TVTV •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • dupã plac •/• • •/• •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/– – USB tip A & B Topfield 4 Backstage: modelul Hirschmann are toate mufele importante poziþionate în partea posteriorã. Hirschmann CSR 92 II HD Twin hirschmann.

a imaginilor ºi sunetelor calitative a reuºit sã ocupe primul loc în ierarhia audio-video.6dB 70.3/20. va fi un partener de nãdejde pentru iubitorii de jocuri pe computer ºi experþii în calculatoare multimedia. 10puncte încet (40%) 86% 84% 88% bine repede (60%) 73% 70% 70% 10 încet (40%) 88% 87% 88% bine repede (60%) 74% 71% 69% 10 încet (40%) 86% 85% 89% bine repede (60%) 74% 71% 70% 10 încet (40%) 76% 75% 77% suficient repede (60%) 39% 36% 57% 5 TEST SUNET Sunet Dinamicã Zgomote perturbatoare FOARTE BINE foarte bine foarte bine bine 8 FOARTE BINE foarte bine excepþional bine 9 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 8 FOARTE BINE bine foarte bine bine 8 (30%) (30%) (40%) max.7dB 86% 74. 100 puncte REZ.4dB 72.8dB 1.3/13.1dB 89% 75. 35 puncte Topfield TF 5000 PVR Masterpiece 650 euro Hirschmann CSR 92 II HD Twin 500 euro Technisat DigiCorder S2 460 euro TEST IMAGINE Efect vizual FOARTE BINE foarte bine excepþional bine foarte bine foarte bine Cadre în miºcare 26 FOARTE BINE foarte bine bine excepþional excepþional 27 BINE foarte bine foarte bine foarte bine bine 25 MULÞUMITOR foarte bine bine foarte bine foarte bine 20 Armonie imagine/erori imagine Claritate Zgomot imagine Contrast/luminozitate Rezultat (40%) (20%) (20%) (20%) (max. 30 puncte Consum energie standby/funcþionare OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instalare Instrucþiuni de utilizare Funcþii hard-disk BINE foarte bine mulþumitor bine bine bine 20 MULÞUMITOR mulþumitor suficient mulþumitor bine bine 17 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 18 BINE bine mulþumitor bine bine bine 19 (25%) (20%) (15%) (10%) (30%) max. Aºa cã îºi meritã pe deplin numele de “Masterpiece”.3% (15%) (15%) (30%) (30%) (10%) max.9dB 86% 73.0dB 1.9dB 0.v i d e o m a g a z i n e 65 . modelul nu a ocupat prima poziþie în testul nostru.4/21.9dB 69.8dB 64.5% BINE rezultat bine foarte bine bine bine foarte bine 11.6 Watt 6 valori -3. 15 puncte) max.ro 04/2006 a u d i o . Cu toate acestea. iar datoritã sistemului genial de operare. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Kathrein UFS 821 600 euro max. Modelul Kathrein UFS 821 s-a impus la capitolul funcþii clasice TV. 10 puncte MÃS. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine . 20 puncte) 16 foarte bine Cadre în miºcare 17 foarte bine Cadre în miºcare 15 foarte bine Cadre în miºcare 15 Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA (max. 15 puncte DOTARE Set top box Funcþii hard-disk FOARTE BINE foarte bine foarte bine 14 FOARTE BINE excepþional foarte bine 14 FOARTE BINE foarte bine foarte bine 13 BINE foarte bine foarte bine 12 (60%) (40%) max.bine 76 FOARTE BINE bine 73 BINE bine 71 BINE bine 67 CªTIGÃTOR audio-video www.8 MHz) Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Zgomot culoare Erori nivel (nivel de alb) FOARTE BINE rezultat foarte bine foarte bine bine bine excepþional 8.6dB 83% 78.Deoarece modelul Topfield TF 5000 PVR poate fi dotat ulterior cu funcþii suplimentare.5 Watt 8 valori -2.3 Watt 8 valori -2.6dB 2% FOARTE BINE rezultat bine foarte bine bine foarte bine excepþional 2.2% BINE rezultat mulþumitor bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7.0 Watt 7 valori -2. DE LABORATOR Valori pentru Y/C Rezoluþie (nivel 4.audio-video.2/26. iar preþul nu este nici el unul prea piperat.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . nu fiecare model reuºeºte sã redea imagini TV sau DVD cu adevãrat impresionante.TV&SAT SPAÞIUL MINUNILOR Televizoarele compacte LCD. sunt potrivite pentru orice tip de spaþiu. Însã. 66 a u d i o . cu diagonala de maxim 58 cm.

fie oferã mai mult confort. comandã: 597742 D 6 televizoare LCD cu display 4:3 ANDERSSON Y2/01 PS DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP LOEWE XELOS A 20 ORION TV 20300 SI PHILIPS 20 PF 5120 THOMSON 20 LB 040 S 400 EURO 700 EURO 800 EURO 430 EURO 650 EURO 700 EURO 600 EURO 700 EURO 1. între timp. Campionatul Mondial de Fotbal. cu diagonale de 51 pânã la 58 cm. Cei care preferã televizoarele în format mare. Aparatele în acest format clasic sunt fie mai ieftine decât cele în format 16:9. toate staþiile de emisie transmit evenimentul sportiv al anului.v i d e o m a g a z i n e 67 . în format 4:3. Pe de altã parte. La urma urmei. nu au nevoie neapãratã de funcþia HD-ready-Logo. în format 16:9.audio-video. în format 16:9. în timp ce. Dar. care se învârte atât de maiestuos. aºa cum o demonstreazã ºi modelul testat Loewe. N CHESTIUNEA FORMATULUI La o primã privire. TEST 4 televizoare LCD cu display 16:9 ANDERSSON Y23/01 PS TOSHIBA 23 WL 56 G SAMSUNG LE 32 R 41 B UNIVERSUM Nr. care permite plasarea ecranelor TV. formatul 4:3 este des întâlnit în peisajul românesc de televizoare. din filmul SF al lui Stanley Kubrick “2001-Odiseea spaþialã”. pentru cã la o asemenea diagonalã abia dacã se remarcã un câºtig la partea de claritate. aeroportul internaþional este departe de a fi asemãnãtor uriaºei roþi spaþiale. De aceea. astfel de aparate apar rar pe piaþã. precum Campionatul Mondial de Fotbal. încã nu zburãm din Bucureºti direct pe orbitã! Oricum. fac parte din dotarea clasei de tele- www. cu diagonala de 58 de cm. Punctele forte ale tehnologiei LCD nu pot fi complet puse în valoare decât de modele de televizoare cu un nivel înalt al calitãþii video. ceea ce reprezintã un avantaj incomensurabil în cazul vizionãrii spectacolelor profane. O comparaþie între modelele testate a arãtat cã imaginile 4:3 pe ecranele de aproximativ 58 cm. aproape toate filmele artistice de pe DVD sunt în format lat.150 EURO 630 EURO CONTACTE UTILE Intrãrile tradiþionale. precum scart ºi Svideo. ne-am obiºnuit deja cu imaginea displayurilor plate multimedia încastrate în pereþi. Acest lucru se datoreazã boomului tehnologiei LCD.Redactat de: Daniel Chira u. au practic aceeaºi înãlþime ca ºi pe televizoarele mai mici. Modelele au fost grupate în funcþie de formatul 4:3 (ºase modele) ºi formatul 16:9 (patru modele). ºi în spaþii neconvenþionale. bãnuite a fi de calitate. audio-video a ales pentru testare 10 modele de televizoare LCD. aceastã chestiune pare sã nu aibã prea mare importanþã în cazul aparatelor de format clasic 4:3.ro 04/2006 a u d i o . iar printre modelele testate nu am avut nici un reprezentant.

una RCA-YUV (3) ºi una S-video (4) televizorul Samsung oferã suficiente conexiuni. bogãþia de contraste a modelului meritã toatã aprecierea noastrã. În plus. Modelele în format larg au douã asemenea conexiuni. iar instalarea programelor poate fi îmbunãtãþitã. Ambele posedã aceeaºi dotare. a lui Samsung. modelul s-a descurcat mult mai bine. Licãririle imaginilor de film.Accentuare a liniilor Deºi din punct de vedere al designului Universum se deosebeºte de modelul Andersson. Deºi mufele RCA-YUV sunt o prezenþã normalã în echiparea televizoarelor plate mari. Totuºi. Meniul nu este foarte bine sistematizat. Lipsesc din echipare mufa S-video. nici un fel de deosebiri. culorile nu se pot ajusta. una VGA (2).Uºoarã accentuare a liniilor .Operare problematicã . 1 4 1 Rândul cu mufe: prin douã mufe scart (1). Imaginile au fost comparabile pânã în cel mai mic detaliu cu cele prezente la modelul Andersson. Dar un player DVD cu o bunã conversie progresivã va putea valoriza cu adevãrat imaginea.TV&SAT 2 3 vizoare compacte. modelul a trebuit sã se recunoascã înfrânt în faþa concurenþei. La testul de imagine.Accentuarea liniilor Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (65 puncte) 68 a u d i o . Dar. dar cu un nivel bun al calitãþii. atât în ceea ce priveºte calitãþile. Toshiba. imaginile luminoase au avut contraste puternice ºi au fost fin nuanþate. obþinând mai multã claritate ºi echilibru al imaginilor. FORMAT 16:9 LCD-TV SAMSUNG LE 32 R 41 B TOSHIBA 23 WL 56 G ANDERSSON Y23/01 PS UNIVERSUM NR. iar sistemul de operare este similar. Mufa S-video ºi tabelul canalelor TV lipsesc din dotarea acestui televizor. deºi motivele de culoare albã au fost prea deschise. Cu semnal RGB. însã. pe modele de televizoare la preþuri rezonabile. însã. precum ºi un tabel cu lista staþiilor de emisie. înainte de orice. La testul audio. înclinat . La testul audio. au apãrut zgomote de pixelare ºi accentuarea excesivã a motivelor luminoase. în rest dotarea fiind corespunzãtoare.Operare problematicã . Modelului Andersson îi lipseºte intrarea Svideo. din cauza sunetului sãu ceva mai subþire. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . Dar sunetul plin. COMANDÃ: 597742 D Cu o calitate excepþionalã a imaginilor. Samsung. instalarea simplã a programelor ºi telecomanda sistematizatã bine au fost caracteristicile la care modelul a avut câºtig de cauzã în faþa campionului Samsung. de aceea imaginile au pãrut a fi prea colorate. de aceea imaginilor mai întunecate le-a lipsit din plasticitate ºi adâncime. nu a fost foarte reuºitã. modelul s-a situat foarte aproape de Toshiba. de altfel foarte calitativã. În schimb. Conciliantã. pentru cã redarea sa progresivã suferã din cauza licãririlor liniilor pe canturi. nu a scos în evidenþã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (62 puncte) .Consum mare în stand-by Magazinul de electronice online NetOnNet este axat. înainte de orice. Testul de imagine. dar cele mai multe modele 4:3 au numai o conexiune scart. în colaborarea cu playerele DVD pretenþioase. important. au deranjat vizionarea. cu semnal TV. Însã. Datoritã contrastelor puternice ºi a unei valori bune pentru negru imaginile au fost extrem de plastice. existând chiar ºi o mufã VGA. probabil din cauza formei diferite a carcasei. La testul audio. Doar la partea de operare ºi de dotare pot fi semnalate câteva slãbiciuni. Redarea culorilor. în rest cele douã aparate sunt absolut indentice. Samsung profitã cel mai mult de pe urma mufelor sale YUV. Daewoo ºi Thomson oferã acest trio valoros de mufe. prin acest aparat. sunetul modelului Universum a fost o idee mai rotund decât cel al modelului Andersson. printre modelele testate ele sunt rare. noul model de referinþã audio-video în clasa de 23 inci. Cu atât mai multã apreciere meritã imaginile livrate. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . iar telecomanda voluminoasã este complicat de utilizat. a plãcut claritatea imaginilor ºi exactitatea conversiei progresive pentru imaginile de film. altfel foarte armonioase. Nivelul de negru nu e tocmai cel de dorit. + Imagini armonioase + Conversie progresivã bunã + Ecranul poate fi rotit. mufa VGA se potriveºte la computer. pentru imaginile de film. producãtorul a reuºit sã ofere. cât ºi slãbiciunile. nu avem nimic de reproºat la partea de claritate sau conversie progresivã. + + + Imagini armonioase Valoare înaltã de negru Unghi vizual corespunzãtor Uºoare deviaþii de culoare Sunet ceva mai subþire Toshiba s-a situat la o distanþã de doar un punct în spatele modelului câºtigãtor Samsung.

mai ales la scenele luminoase de film. Paginile meniului oferã. Însã. iar meniul nu este suficient de bine structurat.Unghi vizual mic Deºi modelul este relativ ieftin comparativ cu alte televizoare ale aceleaºi mãrci.v i d e o m a g a z i n e 69 . permite chiar ºi recepþionarea semnalului radio. FORMAT 4:3 LCD-TV LOEWE XELOS A 20 ANDERSSON Y2/01 PS THOMSON 20 LB 040 S PHILIPS 20 PF 5120 Loewe Xelos A 20 s-a remarcat printre modelele testate nu numai datoritã unui preþ relativ ridicat. ne-am fi aºteptat la mai mult. pentru a servi drept monitor PC. Instalarea canalelor se realizeazã complicat. La testare. cel puþin teoretic. Un alt plus: modelului.Feþele au o coloraþie roºcatã Andersson a fost singurul model 4:3 cu douã intrãri scart. + Claritate mare cu DVD + Conversie progresivã bunã + Douã mufe scart . Datoritã acestor calitãþi modelul Xelos a 20 a ocupat prima poziþie în ierarhia modelelor în format 4:3. Conversia progresivã în modul film a fost reuºitã. Deºi în utilizarea zilnicã deranjeazã tastele prea mici. Valoarea considerabil redusã pentru negru a fãcut ca motivele închise sã parã prea palide. În format 16:9 imaginea este înãlþatã.CONECTARE LA PC? O caracteristicã specialã în câmpul de conexiuni al modelelor testate sunt intrãrile VGA ºi DVI pentru conexiunea la computer. Ele permit schimbarea rapidã dintre modul TV ºi internet. La testul de imagine s-a remarcat o bunã valoare pentru negru. + Redare naturalã a culorilor + Telecomandã universalã . la imagini întunecate a apãrut zgomot de pixelare. la fel ca ºi imaginile sale în format 4:3.Probleme la contrast ºi claritate . La testul de sunet. Dotarea. care lipsesc numai din dotarea aparatelor Loewe ºi Daewoo. iar dintre acestea puþine sunt utilizate. doar displayurile cu o rezoluþie de cel puþin 720 de pixeli pot reda cu o claritate corespunzãtoare textele sau grafica realizate pe computer. + Imagini armonioase + Sistem de operare bun + Dotare cuprinzãtoare + Unghi vizual mare . precum ºi informaþii despre emisiunile TV.Zgomot puternic de semnal Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) www. cât ºi aparate ale altor mãrci.ro Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (58 puncte) 04/2006 a u d i o . imaginile întunecate au pãrut. Telecomanda lui universalã controleazã atât playerele DVD ºi videorecorderele marca Thomson. Structura ºi concepþia paginilor de meniu sunt identice. Deºi din dotare nu lipseºte tabelul cu emiþãtorii. Au apãrut probleme la contrast ºi zgomot puternic de pixelare.Zgomot la imaginile întunecate .Colorare accentuatã de albastru Thomson a punctat printr-o funcþie extra pe care nu a oferito nici un alt contracandidat. de la un producãtor atât de renumit. cea mai completã printre modelele testate. ci ºi datoritã unui design reuºit. din punct de vedere tehnic. codurile numerice de care dispune telecomanda intervin în programarea extrem de rapidã a acesteia. precum ºi unui sistem foarte bun de operare. Un plus: ca ºi Loewe. dintre care una preia numai semnalele simple video composite. În plus. o idee. Imaginile DVD au impresionat printr-o claritate excepþionalã. extrem de ieftin. spectatorii aºezaþi lateral vor avea dificultãþi în Rândul de taste: deoarece acestea sunt plasate la modelul Andersson în partea posterioarã. lista nu cuprinde decât câteva canale. modelul recepþioneazã semnalul radio transmis prin cablu. potrivite sunt doar televizoarele în format 16:9. pentru fiecare canal. Ceea ce surprinde este lipsa tabelului cu staþiile de emisie ºi sortarea lor greoaie. sunetul s-a dovedit a fi extrem de bun. un indice alfabetic.audio-video. poziþionarea aparatului aproape de perete va îngreuna acþionarea lor. în practicã. Sistemul de operare este asemãnãtor cu cel al modelului Andersson în format 16:9. teletext. care au deranjat armonia imaginilor. VIZIONAREA DIN LATERAL? Indiferent de formatul sau numãrul de rânduri de care dispune un LCD-TV. prea palide. Pentru cã. cu ale lor 768 de rânduri. De aceea. + Culori armonioase + Imagini TV foarte clare . Imaginile au fost armonioase ºi plãcute. la fel ca ºi telecomandã voluminoasã. Thomson a oferit doar performanþe medii. O altã problemã prezentã la modelul Andersson Y2/01 PS este colorarea accentuatã în nuanþe de albastru. ocupând locul doi la acest capitol. unei taste a telecomenzii pot fi ascultate staþiile radio transmise prin cablu. În urma activãrii. de aceea imaginile întunecate au impresionat prin bogãþie de detalii. nu îi lipseºte din dotare tabelul cu staþiile de emisie.

+ Redare bunã a culorii negre . însã. Un unghi vizual corespunzãtor a oferit Samsung. precum ºi duetul de la Andersson au fost ceva mai bune. Datoritã unui nivel impresionant pentru negru.Deviaþii puternice de culoare . în plus apãrând distorsiuni ale culorilor ºi contrastului.43) HD-ready/prelucrare semnal HDTV Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/difuzor Dolby Difuzor/demontabil/opþional •/• •/• •/• –/• (720p) –/• – •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• (720p) –/• • –/– –/– •/–/– CONEXIUNI Scart/din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) DVI/cu HDCP HDMI RCA-AV/S-video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-video/VGA/DVI Difuzor/cascã-out Photo viewer prin Card SD/memory stick/compact flash USB/card PC Alte caracteristici –/–/– –/– –/–/– –/– suport rotativ ºi înclinabil 2/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 2/–/2 1/–/– –/–/1 –/– – –/– – •/•/–/– –/• Rezultat audio-video Rezultat audio-video Mulþumitor (55 puncte) 70 a u d i o . Universum. televizorul Orion oferã avantajele tehnologiei LCD la un preþ extrem de mic.Unghi vizual mic La fel ca ºi modelul Andersson. La partea de dotare ºi sunet modelul Orion nu aduce nimic spectaculos. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. televizoarele LCD mai mari au livrat imagini reuºite. iar claritatea a avut de suferit. dar de departe cel mai bun la acest capitol s-a dovedit a fi Loewe. Orion a prezentat aceleaºi slãbiciuni ca ºi modelul Daewoo. scenele întunecate au fost plastic redate. precum ºi imaginile DVD neclare au devalorizat suplimentar codaºul ierarhiei. Toshiba. Feþele au cãpãtat de aceea o coloraþie uºor portocalie. Zgomotele puternice de imagine ºi de semnal. încât pãrþile de culoare albã din imagine aproape cã s-au descompus în pixeli individuali. În schimb. La testul de imagine. În plus. puternic accentuate .TV&SAT vizionarea imaginilor bogate în contraste ºi colorate natural.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 62 x 48 x 24 cm – DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP ORION TV 20300 SI RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine • – – –/– • – – –/– Deºi valorile mãsurate în laborator au fost relativ bune. Orion. FORMAT 4:3 LCD-TV DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã garanþie Tehnologie Diagonalã vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxã (L x Î x A) www 16:9 Samsung LE 23 R 41 B samsung.58/4. imaginile în format 16:9 au fost uºor înãlþate. Nivelul pentru negru a fost mediu. chiar dacã au fost privite dintr-un unghi vizual lateral. la testele din ultimele luni. la un unghi vizual uºor lateral. nu au atins nivelul de performanþã cerut astãzi de la un display LCD. Datoritã sunetului necorespunzãtor. în timp ce Daewoo ºi Thomson s-au comportat mai bine. De aceea ne aºteptam ºi din partea aparatelor cu ecrane mai mici la aceeaºi independenþã faþã de unghiul vizual. dotãrii insuficiente ºi sistemului de operare. Dar.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 59 x 49 x 21 cm – Toshiba 23 WL 56 G toshiba. televizorul Daewoo nu a atins nivelul de performanþã al contracandidaþilor sãi. performanþele sale sunt mult inferioare modelului de la NetOnNet.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Mulþumitor (53 puncte) . a pierdut puternic în contrast ºi culoare. Deºi modelele de la Philips. armonia imaginilor a avut de suferit. iar instalarea canalelor TV s-a realizat extrem de dificil. Motivele luminoase.Imagini neclare. + Preþ mic Deviaþii puternice de culoare Imagini neclare Unghi vizual mic (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner Sat dotare ulteriorã Analog/digital/Twin/Pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat Videotext Page catching/teme meniu –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã –/– –/– –/– –/– FUNCÞII Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern Redare NTSC (3. au fost atât de accentuate. în practicã.

pe suprafeþe întinse. aceste calitãþi.com 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 64 x 45x 21 cm – • • – –/– • • – –/– • • • –/– – • – –/– – – – –/– – • – –/– – – – –/– – – – –/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– •/• •/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/– –/– – –/– •/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– – •/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – •/– •/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – –/– –/– •/–/– 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 1/1/1 –/–/– –/–/– –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 – –/–/–/– –/– 1/–/1 –/–/– –/–/– 1/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/– –/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport rotativ. Modelele Andersson. sã urmãreascã ºtirile vor aprecia.de 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 61 x 46x 22 cm – Orion TV 20300 SI toshiba. cu siguranþã.Chiar ºi la un unghi vizual extrem de lateral ecranul a rãmas luminos. conexiune 12 V. s-a ajuns la o repartiþie neuniformã a luminii. Toate celelalte candidate au reuºit o repartizare omogenã a luminozitãþii. Orion a fost problematic ºi la acest capitol. în format 4:3 ºi Philips au avut ºi ele probleme cu distribuþia luminii.597742 D quelle. dar vor.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 62 x 46x 23 cm – Thomson 20 LB 040 S 5 thomson-europe. conexiune 12 V –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil. pentru cã la redarea scenelor întunecate rândurile imaginilor au fost. puternic deschise la culoare. nu are racordare 16:9 www. clar ºi puternic colorat. Cei care se plimbã de colocolo. în acelaºi timp.-Nr.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 54x 54 x 26 cm – Andersson Y2/01 PS netonnet.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 58 x 46x 22 cm – Philips 20 PF 5120 philips.de 36 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 60 x 48 x 24 cm – Loewe Xelos A 20 loewe. YUV peste Scart –/–/– –/– suport înclinabil. chiar dacã mult mai reduse.de 24 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 67 x 45 x 24 cm – Universum Best.audio-video.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 59 x 44 x 22 cm – Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 55 daewoo-electronics.v i d e o m a g a z i n e 71 .ro 04/2006 a u d i o . 4:3 Andersson Y23 /01PS netonnet. La testare a mai fost remarcatã o slãbiciune a televizoarelor LCD: atunci când lãmpile din panelul ecranului nu au luminat uniform.

ofertele în aceastã perioadã.1 % Contrast: 36.6 dB 56.-Nr. Cei care acuzã costurile prea ridicate în achiziþionarea unui model compact de LCD-TV sunt sfãtuiþi sã urmãreascã.8 dB foarte bine mulþumitor 3.150 euro Toshiba 23 WL 56 G 700 euro Andersson Y23 /01PS 600 euro Universum Best.2 dB 57.1 % Luminozitate: 53. în materie de preþ. cu atenþie.5 dB 57 dB foarte bine suficient 3 Watt 53/53 Watt 53 dB 52.4 % Luminozitate: 82.bine 5 62 BINE BINE bine 6 66 CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video CªTIGÃTOR audio-video 72 a u d i o .1 Watt 85/85 Watt 56. Samsung este considerabil mai scump decât modelele concurente.4 dB OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine bine foarte bine 7 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE bine 5 65 MULÞUMITOR BINE foarte bine . în timp ce Andersson ºi Orion au coborât preþurile. REZULTATE TESTARE 16:9 4:3 Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Datele corespund valorilor din meniu pentru fiecare televizor.bine 5 63 MULÞUMITOR BINE foarte bine .bine bine bine foarte bine foarte bine 29 BINE bine foarte bine foarte bine foarte bine bine 28 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE bine bine bine foarte bine bine 27 TEST SUNET Comprehensiune limbaj Redare muzicã/sunet Zgomote disturbatoare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 BINE bine bine bine 13 MÃSURÃTORI DE LABORATOR Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie Rezoluþie relativã tuner Zgomot luminozitate tuner Zgomot culoare tuner Consum energie standby Parametrii fabricã/parametrii audio-video BINE excepþional excepþional bine insuficient excepþional excepþional bine 15 95 % 6680 K uºor violet 75 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional foarte bine 14 97 % 8490 K BINE foarte bine foarte bine 15 90 % 8820 K BINE foarte bine excepþional 14 90 % 7790 K BINE bine excepþional 13 85 % 6370 K foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 92 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional mulþumitor 90 % 0 Pixel 0 Pixel 70 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional suficient 91 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % foarte bine foarte bine 0. care a dus la creºterea ofertei de LCD-uri. ci ºi la preþ. Reglare: suportul lui Toshiba poate fi rotit ºi mult înclinat. avem cu debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2006. iar unele modele pot fi achiziþionate acum ca adevãrate chilipiruri.4 Watt 96/91 Watt 57. Pe piaþã diferenþele între costuri sunt mai puþin dramatice. deseori poþi achiziþiona un Samsung la 900 de euro.5 dB foarte bine mulþumitor 3.3 % Saturaþie culori: 55.3 % Contrast: 52. iar modelul Philips poate fi gãsit în ofertã la preþuri mai mici.TV&SAT DIFERENÞE DE PREÞ Modelele testate se deosebesc esenþial nu numai la partea de performanþe.2 dB bine bine 3.597742 D 630 euro Loewe Xelos A 20 800 euro Contrast: 68 Luminozitate: 61 Saturaþie culori: 40 Contrast: 50 % Luminozitate: 67 % Saturaþie culori: 48.1 Watt 90/90 Watt 56.4 % Saturaþie culori: 88.bine 5 64 MULÞUMITOR BINE foarte bine . Noroc. Astfel.8 Watt 84/82 Watt 57 dB 58.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Samsung LE 23 R 41 B 1.6 % Contrast: 14 Luminozitate:13 Saturaþie culori: 12 TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea cadrelor în miºcare Claritate Erori imagine Zgomot imagine FOARTE BINE foarte bine .

8 % Saturaþie culori: 50.3 Watt 53/52 Wattt 54.CONCLUZIE Televizoarele compacte LCD se deosebesc semnificativ.9 % Contrast: 0 Luminozitate:62 Saturaþie culori: 6 BINE mulþumitor foarte bine foarte bine bine bine 25 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor bine mulþumitor bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 22 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor mulþumitor 21 MULÞUMITOR bine mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR excepþional suficient insuficient insuficient excepþional excepþional mulþumitor 12 96 % 10970 K extrem albastru 86 % 0 Pixel 0 Pixel 69 % BINE foarte bine excepþional excepþional insuficient excepþional excepþional foarte bine 14 89 % 5410 K neutru 74 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional foarte bine 15 95 % 6970 K aproape neutru 52 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % BINE foarte bine foarte bine foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 91 % 8760 K aproape neutru 76 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 94 % 6970 K aproape neutru 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % mulþumitor excepþional 1.1 dB 67.2 Watt 49/47 Watt 56.8 Watt 45/45 Wattt 57.2 dB bine bine 1 Watt 42/42 Watt 53 dB 52. nu doar la preþ ºi format.1% Contrast: 72 Luminozitate: 41 Saturaþie culori: 53 Contrast: 60.v i d e o m a g a z i n e 73 .8 Watt 45/45 Wattt 54.8 % Saturaþie culori: 65.6 dB 56.ro 04/2006 a u d i o . în toate privinþele. Dar cea mai mare surprizã a oferit-o modelul extrem de ieftin de la Andersson în format 4:3.6 dB foarte bine mulþumitor 1.1 dB 57.4 dB foarte bine bine 1. Andersson Y2 /01PS 400 euro Thomson 20 LB 040 S 5 700 euro Philips 20 PF 5120 650 euro Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 700 euro Intensitate luminã: 52 % Orion TV 20300 SI 430 euro Contrast: 61.2 % Contrast: 43. în timp ce modelele produse de Daewoo ºi Orion au fost codaºele ierarhiei. Modelele companiilor Samsung ºi Toshiba sunt potrivite pentru fanii imaginilor în format lat.2 % Luminozitate: 64.2 % Saturaþie culori: 76.7 dB mulþumitor mulþumitor 1.9 dB MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine mulþumitor mulþumitor 6 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor mulþumitor 4 MULÞUMITOR bine mulþumitor mulþumitor mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine suficient 4 MULÞUMITOR MULÞUMITOR foarte bine 5 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 58 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 55 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 53 RECOMANDARE audio-video www.audio-video. care împreunã cu Thomson a ocupat cel de-al doilea loc în ierarhie.3 % Luminozitate: 70. Printre modelele în format 4:3 iese în evidenþã. ci ºi în ceea ce priveºte calitatea lor. Puþin dupã ele s-a plasat Philips.4 dB 57.4 % Luminozitate: 51. iar Andersson ºi Universum se pliazã nevoilor celor cu bugete mai reduse. televizorul Loewe.

300 EURO PIONEER PDP-436 RXE 3.TV&SAT LA VÂNÃTOARE Cãutaþi cea mai bunã plasmã a tuturor timpurilor? audio-video a gãsit-o la un preþ acceptabil! TEST 2 televizoare cu plasmã de 42 inci PANASONIC TH-42 PV 60 E 2.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .300 EURO 74 a u d i o .

În cazul nostru. În acest tabel. inclusiv HDMI. Panasonic promite pentru viitoarele modele de televizoare plate mai multã vitezã la descãrcarea completã a celulelor. când tinerii rebeli ai fracþiunii LCD sunt puternic promovaþi. GHIDAJ REUªIT PRIN MENIU Oricît de complicate ar pãrea aceste detalii tehnice. SCANAREA PROGRESIVÃ Imaginile transmise de emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale cãtre televizoare sunt livrate pe rânduri: prima datã toate rândurile pare. care a fost înlocuit de o listã pentru 16 canale favorite. Însã în redacþia audio-video s-au pornit discuþii aprinse asupra uriaºelor plasme. înainte de orice. Pentru a obþine rezultate calitative. ºi nu mai apar licãriri ale rândurilor. Componentele analog vor gãsi. dar cea a lui Pioneer (dreapta) are tastele mai bine structurate. doi producãtori renumiþi de plasme îndrãznesc sã-ºi afirme supremaþia pe piaþã. care poate fi reglatã pentru diferite niveluri de putere. Structura liniilor la aceste imagini nu mai poate fi recunoscutã. se poate mândri cu douã intrãri HDMI. în redacþie s-au format douã tabere. Acest lux este oferit numai de plasmele de top de la Pioneer sau televizoarele LCD de la Toshiba. Lipseºte.ro 04/2006 a u d i o . însã. Aºa-numitele “crawling dots” sunt pixeli fini. imaginile nu vor mai avea caracterul plastic dorit. ci direct integrate în TV. care se miºcã pe canturile motivelor puternic colorate. sunt la bord. Punctele lor de vedere le gãsiþi exprimate în caseta cu menþiunea “Opinii”. la ambele modele. Înregistrãrile HDTV pot fi ºi ele prelucrate de interfaþã. Nimeni însã nu a avut nimic de obiectat referitor la preþurile celor douã plasme. deoarece modelul este echipat cu funcþia de reducere a zgomotelor pentru fiecare canal TV. precum ºi intrãri frontale. care creeazã impresia de o a treia): pentru ca nuanþele sã aibã un efect omogen. cât ºi Pioneer folosesc. dar cele mai importante conexiuni. o descãrcare activã. Fiecare celulã de plasmã primeºte din curentul de date video informaþia potrivitã. pentru a obþine preþuri atât de mici? În nici un caz la partea de design. Dificultãþile tehnice pornesc de la calitatea nivelului de negru. Din aceastã cauzã s-a renunþat la un numãr oarecare de mufe. în acest scop. orice program poate fi activat rapid prin cursor. televizorul controleazã zgomotele fin dozate în imagine. CONEXIUNI MULTIPLE Unde anume au strâns ºurubul cei doi producãtori. iar din interior se aud deja zvonuri despre avantajele tehnologiei SED. Partea de electronicã trebuie sã recunoascã tehnicile diferite de înregistrare ale emisiunilor TV sau filmelor ºi sã le prelucreze în mod corespunzãtor. cum se obþin imagini care taie rãsuflarea. Pioneer lucreazã cu 10 biþi ºi foloseºte cu deosebit rafinament aºa-numitul truc de dithering (reducerea numãrului de culori principale/juxtapunerea pixelilor a douã culori. când au privilegiul de a le demonstra tinerilor felul în care se rezolvã problemele deosebite. Panasonic se prezintã într-o elegantã carcasã argintie. Cu toate cã ambele modele de televizoare au demonstrat imagini excepþionale ºi multe caracteristici tehnice comune. FILTRUL PIEPTENE CRAWLING DOTS Filtrele pieptene intervin în separarea exactã între informaþiile de culoare ºi cele alb-negru ale unui semnal TV. iar la motivele plate pot apãrea zgomote de imagine.audio-video. Un alt punct sensibil pentru plasme este reprezentat de redarea armonicã ºi exactã a umbrelor.v i d e o m a g a z i n e 75 . care oferã imaginilor adâncimea ºi contrastul necesar. TABELUL EMIÞÃTORILOR E o vedere de ansamblu asupra canalelor recepþionate de televizor. Utilizatorii plasmei Pioneer au posibilitatea de a ajusta calitatea imaginii programului recepþionat prin cablu. ºi ajung pânã la marile provocãri create de aceastã tehnologie pretenþioasã. producãtorul promiþând acum o valoare de prelucrare a semnalului de 16 biþi. un tabel complet al emiþãtorilor. proces care necesitã prelucrarea cu cea mai mare precizie a semnalului. conexiuni de înaltã calitate: câte trei mufe scart. Acces rapid: ambele modele de telecomandã sunt reuºite.Redactat de: Brânduºa Bãcilã nii ating forma maximã abia la maturitate. Pioneer nu mai are HDMI “High Definition Multimedia Interface” transmite semnal digital audio ºi video. Panasonic nu oferã caracteristici suprizã comparabile. Funcþia De-interlacer scaneazã rîndurile unul dupã altul (progresiv). apoi toate cele impare.300 de euro. însã. trucurile folosite de inginerii companiilor producãtoare pentru a cizela tehnologia care stã la baza lor. PROBLEMELE PLASMELOR Deºi o asemenea bogãþie de conexiuni este îmbucurãtoare pentru fanii ecranelor uriaºe. respectiv 3. astfel încât luminozitatea remanentã sã nu diminueze redarea culorii negru. Mufa are rolul de a elimina DVI. Dacã apar slãbicini la acest capitol. U tunerul ºi conexiunile situate separat într-o cutie externã. La momentul actual. Pentru prima datã. De aceea. Panasonic a ridicat puterea de procesare (computing power) a cipurilor. Cu 2. cu diagonala de 106 cm. tensiunea electricã trebuie sã fie rapid ºi fiabil transportatã printre celulele de gaz. utilizarea zilnicã a acestor aparate www. fiecare preferând unul dintre modele. iar problemele tehnice tipice acestei specii de televizoare nu ºi-au gãsit încã rezolvarea completã. Panasonic ºi Pioneer au reuºit sã-ºi învingã clar concurenþii de pe piaþã. iar suprafaþa neagrã a lui Pioneer strãluceºte decent. înainte de începerea testãrii. Atât Panasonic. în cazul plasmelor conteazã. Anumite modele de televizoare cu plasmã au prezentat la testele amãnunþite audio-video doar imagini modeste.300. Nici echiparea nu lasã de dorit. Drept efect secundar pot sã aparã dezechilibre la canturile motivelor. Doar rezultatele obiective ale testãrii de laborator vor putea confirma dacã aceastã pretenþie este întemeiatã.

Ele au redat cu precizie atât structurile dure ale unui zid.Episode III” au fost redate echilibrat ºi cu naturaleþe. cât ºi trãsãturile fine ale feþelor. la care s-a adaugat ºi un mic dezavantaj. “Bogãþie nemaivãzutã de contraste” Pioneer a realizat. pe ici pe colo. Panasonic a strãlucit prin baºi ceva mai puternici ºi voci mai clare. prin modelul PDP-436 RXE. La Pioneer. ambele modele având conexiunile frontale plasate central sub o clapetã. deºi exactã. roata s-a întors. posedã o tehnicã mai bunã de scanare progresivã. cu semnal video. IMAGINILE HDTV PERFECTE Conversia progresivã a imaginilor de film a fost stãpânitã cu suveranitate de plasma Pioneer. Sistemele de operare de la Panasonic ºi Pioneer sunt asemãnãtoare. Însã. un display de primã clasã. instalarea este o joacã de copil. Îmbucurãtoare sunt ºi rezultatele de la TESTfactory. Datoritã claritãþii surprinzãtor de înalte. Dar ceea ce mi se pare mie cã lipseºte este nivelul o idee mai bun de claritate ºi adâncimea imaginilor pe care le obþine modelul Panasonic. Daniel Chira 76 a u d i o . spre deosebire de multe alte modele de televizoare plate. fapt ce nu trebuie neglijat. mulþumitã valorilor mai bune obþinute de tuner. Pioneer a obþinut un scor final de 17 puncte. Panasonic fiind cel mai bun la acest capitol. nu are decât puþine licãriri ale rândurilor. Rezultatul a constat în uºoare licãriri ale imaginii la scenele foarte luminoase. În fine. atunci când la testare au fost ridicate jaluzelele. nu a diminuat cu nimic plãcerea vizionãrii unui film. dacã þinem cont de armonia impresionantã a imaginilor. detaliile nu au fost excesiv accentuate. redarea culorilor mi se pare mai naturalã. Chiar ºi televizoarele cu tuburi vor fi puse în dificultate. De aceea. Prelucrarea semnalului este atât de bine realizatã de celulele de plasmã. în general. pentru a urmãri performanþele aparatelor la Care este cea mai potrivitã plasmã? La un asemenea nivel de calitate. încât televizorul a redat imagini extrem de clare ºi aproape lipsite de zgo- mote. care atestã faptul cã ambele modele au potenþial pentru a deveni plasme de referinþã audio-video. În general. ambele modele au impresionat prin culori foarte naturale ºi puternice. ci ºi de preferinþele personale. Sebastian Kovacs “Efect vizual pregnant” Chiar dacã Panasonic TH-42 PV 60 E este. licãrirea culorilor. DUELUL CAMPIONILOR “Hrãnite”. Din contrã. Panasonic a fascinat prin valoarea sa excepþionalã pentru negru. modelul PDP-436 RXE oferã cel mai bun efect vizual la luminã naturalã. ºi crawling dots. Sunetele legendarelor imnuri din celebrul “Star Wars . apãrând. Aceasta deseneazã imagini excepþional de plastice ºi bogate în contraste ºi are o valoare fantasticã pentru negru. prefer totuºi modelul de la Pioneer.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . aproape de perfecþiune. amândouã modelele de plasmã au fascinat prin imagini excepþional de plastice pe ecranele lor uriaºe de 106 cm. la recepþionarea semnalului TV. este foarte simplã. Mulþumitã meniurilor ºi telecomenzilor bine sistematizate. cea mai bunã plasmã. în fine. Dar. În sistemele Home Cinema cu iluminare sãrãcãcioasã. iar sunetul. cu imagini echilibrate ºi funcþie De-Interlacer de top. Descãrcarea celulelor de plasmã. lumina zilei. Pioneer a pierdut o idee din plasticitate. Imaginile lui Pioneer au fost mai bogate în contraste.TV&SAT Design elegant: formele nobile ale carcaselor nu corespund preþurilor relativ reduse. Filtrul pieptene a lui Pioneer nu a putut împiedica complet. Aceste mici slãbiciuni nu sunt importante. iar în al doilea rând. În plus. alegerea modelului potrivit de plasmã depinde nu numai de caracteristicile tehnice. cu o rezoluþie pentru detalii mai mare ºi zgomot mai redus. iar spaþiile largi insuficient de adânci. de aceea imaginile sale au fost mai plate. din contrã. în timp ce Panasonic. În primul rând. modelul fiind potrivit pentru cei care doresc sã vizioneze emisiunile televizate la lumina zilei. La scenele foarte întunecate. Modelul nu a atins aceeaºi valoare bunã pentru negru ca ºi contracandidatul sãu de la Panasonic. per HDMI. zgomotul de imagine nu mai intrã în discuþie la Panasonic. a putut fi remarcat efectul de dithering. de aceea nu ne-a deranjat nici redarea un pic rozalie a feþelor la Panasonic. a realizat chiar 18 puncte. se realizeazã prea încet.

Gamma: 3.ro RECOMANDARE audio-video Alte caracteristici 04/2006 a u d i o . 10 puncte BINE REZ. imaginile fiind.9 dB FOARTE BINE excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine mulþumitor 0. Alimentate cu semnal TV. ceea ce explicã ºi preþul considerabil mai piperat al modelului.3 Watt 320 Watt 274 Watt 18 93 % 7060 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 89 % 55. REZULTATE TESTARE DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Tehnologie Diagonala vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxe L x Î x A Panasonic TH-42 PV 60 E panasonic. datoritã performanþelor bune la scanarea progresivã. Prin HDMI. Mod de activare:100 Hz . Panasonic a redat motivele foarte întunecate prin imagini mai clare ºi mai bogate în detalii. CONCLUZIE Cea mai bunã plasmã testatã vreodatã de cãtre audio-video magazine se numeºte Panasonic TH-42 PV 60 E ºi are preþul de 2. totuºi.300 de euro. o deficienþã pe care inginerii ar trebui sã o rezolve de urgenþã. AUDIO-VIDEO max. Mod video: cinema Contrast: 22. alegere AV: Film. plãcute ºi foarte armonioase. 100 puncte FOARTE BINE RAPORT PREÞ/CALITATE excepþional 7 79 BINE FOARTE BINE foarte bine 6 77 Difuzor out/cascã out Photo viewer prin card SD/memory stick/Compaq Flash USB/card PC –/–/– –/– –/–/– –/– CªTIGÃTOR audio-video www. În cazul modelului Pioneer PDP-436 RXE însã aceste costuri suplimentare nu mai sunt necesare. fanii Home Cinema mai au nevoie de un player DVD cu funcþia De-Interlacer.43) Prelucrare semnal HDTV/HD-ready Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/boxã Dolby Difuzor/demontabil/opþional Rezoluþie relativã tuner Zgomot culoare tuner Consum curent standby Parametrii fabricaþie Parametrii audio-video Zgomot luminozitate tuner (10%) CONEXIUNI Scart/ din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) HDMI 3/2/2 1/–/– –/–/1 2 –/– –/– • •/•/–/– –/• 3/2/2 1/–/– –/–/– 1 –/– –/– • •/•/–/– –/– OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda max. Saturaþie a culorilor: 47.canturile motivelor au tresãrit continuu la Panasonic. Amândouã modelele de plasmã au avut imagini ameþitor de clare ºi naturale.58/4. 40 puncte FOARTE BINE excepþional bine foarte bine foarte bine foarte bine 33 FOARTE BINE excepþional foarte bine foarte bine foarte bine bine 33 Videotext Page catching/teme-meniu –/– •/• (30%) (20%) (20%) (20%) (10%) max. plasma Pioneer se descurcã mult mai bine la lumina zilei. 10 puncte BINE bine mulþumitor bine bine 6 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7 DVI/cu HDCP RCA-AV-in/S-Video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-Video/VGA/DVI (40%) (30%) (20%) (10%) Instrucþiuni de utilizare Instalare DOTARE max. membrii cârcotaºi ai juriului testãrii nu au putut descoperi nici o slãbiciune. Cinema: standard Panasonic TH-42 PV 60 E 2300 Euro Pioneer PDP-436 RXE 3300 Euro Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner sat echipare ulterioarã Analog/digital/twin/pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat DVB-C dotare ulterioarã/integrat –/–/–/– –/– –/– –/–/–/– –/– –/– • • • –/– –/–/– • – • –/– –/–/– TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea miºcãrilor Claritate Erori imagine Zgomot imagine max.audio-video. La testul HDTV.com 24 luni Plasma 109 cm 1024 x 768/16:9 108 x 74 x 28 cm – RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Valorile corespund datelor din meniu pentru fiecare model în parte Contrast: 40 % Luminozitate: 40. 20 puncte Zgomote perturbatoare MÃS. ambele modele au prezentat uºoare dezorganizãri ale canturilor.4 dB 55. Saturaþie a culorilor:1. Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie EXCEPÞIONAL excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine 0. Luminozitate: -1. În plus.2 Watt 253 Watt 250 Watt 17 98 % 6720 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 77 % 54. DE LAB. Pentru obþinerea unor imagini perfecte.com 24 luni Plasma 106 cm 1024 x 768/16:9 102 x 77 x 32 – Pioneer PDP-436 RXE pioneer.2 dB Redare NTSC (3. în general materialele dificile de acest gen fiind perfect redate.9 dB 56. 20 puncte TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã •/• –/– –/– –/– FUNCÞII 14 Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern •/• •/• •/• •/• •/• • •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• •/• •/• • •/• –/– •/–/– TEST SUNET Redare muzicã/sunet BINE bine bine 15 BINE bine bine bine Comprehensiunea limbajului(40%) foarte bine (40%) (20%) (15%) (5%) (10%) (15%) (15%) (10%) (10%) (10%) max.5 %.3 %.v i d e o m a g a z i n e 77 .

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Camcorder TEST 4 camcordere DV PANASONIC NV-GS 280 EG PANASONIC NV-GS 300 EG SONY DCR-HC 94 E SONY DCR-HC 96 E 800 EURO 900 EURO 750 EURO 850 EURO 78 a u d i o .

în funcþie de format. obiectiv. La înregistrãrile în format larg. care folosesc aceastã tehnicã de înregistrare. Candidatele testãrii au numai vizorul în formatul clasic TV. înainte de începerea filmãrii imaginea este turtitã în plan vertical. Din punct de vedere calitativ. Niciodatã pânã acum nu au existat atât de multe modele de camcordere. cu cipuri de memorie. cea mai interesantã fiind trecerea la formatul lat de imagine 16:9. în urmã cu numai câþiva ani. efectul cinemascopic (panoramic) va fi mult www. nu existã diferenþe semnificative între înregistrãrile 4:3 ºi cele 16:9. sunt calitativ superioare celor DVD. care afiºeazã dungi negre pentru modul imagine latã. pentru aparate de asemenea calitate. mai ales. La redare.audio-video. Dacã filmaþi în interiorul unei catedrale gotice. Astfel. Campionul acestui cvartet de camcordere va fi stabilit.Redactat de: Aurora Hoduþ ÎN REGIE PROPRIE Pentru rezultate cât mai spectaculoase.v i d e o m a g a z i n e 79 . Deºi modelele mai vechi de camcordere filmeazã în format 16:9. modelele newcomer de camcordere ale anului 2006. camcorderul va folosi pentru filmare diferite tipuri de cipuri. se îngrãmãdesc în sezonul 2006. Dar dacã vreþi sã înregistraþi peisaje. sau hard-disk-uri. imaginile cinematografice pot fi savurate aruncând o simplã privire asupra displayului în format 16:9 în timpul filmãrii. modelele de top de camcordere DV de la Panasonic ºi Sony costã între 750 ºi 900 de euro. în funcþie de sistemul folosit. În formatul lat de imagine. televizoarele în format 16:9 corecteazã aceastã imagine. formatul 4:3 este cea mai bunã alegere. noile camcordere DV posedã formatul lat de imagine ºi multe alte funcþii speciale deosebit de atrãgãtoare. Se ºtie cã înregistrãrile DV. În plus. O HOME MADE HOME-CINEMA Faptul cã tehnologia DV nu este încã depãºitã o demonstreazã. mai ales pentru cã determinã ieftinirea modelelor convenþionale de camere video DV. proporþiile ajungând sã fie din nou armonioase. în urma examinãrii. preþuri de neconceput. Noile camere video prezintã ºi inovaþii. zonele superioare ºi cele inferioare ale cipurilor rãmân nefolosite. toate fiind în favoarea clienþilor. la preþuri extrem de atrãgãtoare. Dar. imaginea câºtigând astfel în lãþime. La testare. ele nu oferã decât displayuri 4:3. Cinefilii iubitori de calitate au cel mai mult de câºtigat. ambii producãtori ºi Sony ºi Panasonic sunt reprezentaþi de câte douã modele de acest gen.ro 04/2006 a u d i o . multitudine de noi modele de camcordere DVD.

Deºi culorile ºi claritatea au fost calitative. Modelele de la Sony au. ceea ce corespunde în ambele cazuri pentru o valoare finalã de 2. mai ales. formatul 16:9. în timp ce Panasonic foloseºte tehnologia cu trei cipuri. absolut sigur ºi cu viteza fulgerului. În acest scop. 80 a u d i o . realizând pe aceastã cale o economie de 100 de euro. s-a evidenþiat duo-ul de la Sony. chiar ºi în modul foto. în orice situaþie. Autofocus-ul a funcþionat. în acest format. valoarea rezoluþiei este aproape identicã. La acest capitol. iar cele de la Panasonic. cu 2016 x 1512 pixeli. dar cu o rezoluþie ceva mai redusã. livreazã imagini de câte trei milioane de pixeli. cu explicaþii intercalate. Doar la testul lowlight au apãrut deficienþe. 2048 x 1152 pixeli. La Panasonic. iar la cadrele în miºcare au apãrut artefacte. Înregistrãrile au fost mereu foarte clare ºi detaliate. iar prezenþa unei intrãri externe pentru microfon mãreºte valoarea de utilizare a aparatului. De aceea. spre deosebire de Panasonic. precum ºi datoritã joystick-ului. la 44 de grade în formatul 16:9. În ciuda acestei deosebiri. multe dintre funcþiile manuale pot fi operate cu uºurinþã.Camcorder NV-GS 280/300 EG PANASONIC delul GS 280. Sony a mãrit unghiul vizual. Camcorderele pot utiliza.4 megapixeli. cât ºi film. de aceea efectul cinemascopic este ceva mai redus. Stabilizatorul optic de imagine a corectat eficient imaginile. Panasonic a înregistrat sunetele clar ºi curat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . la ambele modele a existat un zgomot redus de imagine. sunt identice. fãrã a mai fi nevoie sã se foloseascã drumul ocolit prin modul redare. Singura deosebire este prezenþa intrãrii digitale la modelul GS 300. de la 38 de grade în modul 4:3. cu 2048 x 1512 pixeli. La testul audio. 2016 x 1134 pixeli. funcþia privire retrospectivã permite controlul rapid al fotografiilor realizate. atât în modul foto. colorate natural ºi proaspãt. necesarã pentru controlul sunetului. închiderea automatã a obiectivului protejeazã lentila. Utilizatorii care nu au nevoie sã transfere din nou pe bandã DV materialele prelucrate pe computer vor fi mulþumiþi de mo- CªTIGÃTOR audio-video GS 300: intrare digitalã Culori foarte naturale Claritate bunã Operare simplã Nu are ieºire pentru cãºti Rezultat audio-video GS 280: Bine (69 puncte) GS 300: Bine (70 puncte) mai pregnant dacã filmaþi în format larg. Din pãcate. atât Sony. parativ alãturat. + + + + CªTIGÃTOR audio-video Cele douã modele noi de la Panasonic. Datoritã meniului bine sistematizat. iar prin microfon abia dacã au fost stocate pe bandã zgomote perturbatoare. În scopul examinãrii claritãþii. la modelul Panasonic. Cei care utilizeazã frecvent camcorderul pentru fotografii digitale au nevoie nu numai de valori înalte pentru rezoluþii. duo-ul profitând din plin de pe urma tehnologiei cu trei cipuri. ci. utilizatorul poate mãri FOTOGRAFI TALENTAÞI O trãsãturã comunã candidatelor testãrii este capacitatea lor de a realiza fotografii digitale. direct de pe camcorder. Sony se bazeazã pe tehnologia cu un cip. având tehnologie cu trei cipuri. Similar modelelor Sony. pentru cã. de o dotare tehnicã corespunzãtoare. Calitãþile ºi slãbiciunile camcorderelor în rolul secundar de camere foto digitale pot fi analizate în tabelul com- Mai bine decât pe staþia de docking: legãtura USB ºi DV spre computer se face. lipseºte ieºirea pentru cascã audio. cât ºi duo-ul de la Panasonic. unghiul vizual a crescut de la 39 la 42 de grade.

Zgomotele de imagine au fost reduse. atât la filmare. cât ºi la fotografiere. Suplimentar. Seriile de expunere pot fi realizate numai de Sony. mai ales la lowlight. Stabilizatorul electronic de imagine funcþioneazã numai în modul film. DCR-HC 96 are. extrem de clarã. Seriile de fotografii sunt realizate de Panasonic la o rezoluþie de numai 640 x 480 pixeli. precum funcþia-zebra. La testul video. oferind astfel posibilitatea de a digitaliza vechile “comori” video analog. camcorderul face trei fotografii. Toate cele patru modele au câte un bliþ. Panasonic permite introducerea manualã a parametrilor pentru timpii de obturare. Funcþiile modului film pot fi ºi ele folosite pentru fotografiere. pe bandã sau pe card de memorie. Sony permite filmãri accelerate (undercranking). TRUCURI INTELIGENTE Utilizatorii lui Sony pot marca cu degetul o zonã pe touchscreen. chiar dacã viteza de zoom este ceva mai micã. cu funcþie interval. Intercalarea cadrelor auxiliare ajutã orientarea în plan orizontal.v i d e o m a g a z i n e 81 . la dimensiuni mari. luminozitatea optimã. datoritã funcþiei preiluminare. iubitori de efecte speciale. ambele camcordere atrag prin câteva funcþii speciale. este deosebit de atractivã pentru fotografierea sau filmarea animalelor în miºcare. cu siguranþã. În rest. spre deosebire de Panasonic. suplimentar. o insectã minusculã. cu deschidere în sus. ambele modele au avut sunete ceva mai surde. o funcþie practicã în cazul fotogra- fierii evenimentelor sportive. în timp ce Sony face acest lucru la rezoluþia maximã. Funcþia Tele-Makro. la o distanþã de 0. care marcheazã pe display pãrþile din imagine supraexpuse la luminã. se vor bucura de posibilitatea de a efectua înregistrãri individuale. Astfel cresc ºansele ca una dintre cele trei fotografii sã aibã. mai ales la folosirea camcorderului fixat pe stativ. Ambele camcordere stau bine în mânã datoritã lãþimii lor corespunzãtoare. la înregistrare. fiecare cu altã valoare de expunere la luminã. poate împiedica colorarea ochilor în roºu. Mufele USB ºi DV existã numai în partea externã fixã. chiar ºi la luminã solarã puternicã. culorile ºi claritatea imaginilor modelelor Sony nu au atins nive- SONY lul de calitate al celor de la Panasonic. o intrare digitalã ºi una analog.audio-video. uºureazã schimbarea casetei. + + + + - HC 96: intrare analog/digital Funcþii speciale practice Mod foto confortabil Zgomot imagine redus Nu are intrare pentru microfon Rezultat audio-video HC 94: Bine (66 puncte) HC 96: Bine (67 puncte) imaginile. www. chiar ºi Mai bine decât în jos: deviceul.DCR-HC 94/96 E Modelele de la Sony se deosebesc numai la partea de conexiuni. La fiecare apãsare asupra declanºatorului. deoarece datoritã lui ecranul poate fi urmãrit cu uºurinþã. Microfoanele externe nu au o intrare separatã. dar la fel de bine ca ºi cel optic al lui Panasonic. de fapt maxim 3 fotografii. dar. ele pot fi conectate numai prin papucul inteligent pentru accesorii. care. Cu ajutorul acesteia poate fi luatã în vizor.5 secunde una de alta. În schimb. dar operarea touchscreen-ului are nevoie de antrenament. Cineaºtii.ro 04/2006 a u d i o . oferitã atât de aparatele Sony. cât ºi cele de la Panasonic. Stratul special de acoperire al displayului este foarte practic. care va apãrea. Rezultatele testãrii audio au fost bune.

com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7. la fel ca ºi la modul film. Spre înãlþimi: în modul 4:3 Panasonic foloseºte considerabil mai mulþi pixeli decât în formatul 16:9.6 LE Sweet Movie Life – • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• •/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5.6 LE Sweet Movie Life – FUNCÞII FOTO Producãtor Model Panasonic NV-GS 280/300 1/25 . mulþumitã elasticei puneri în concordaþã.Camcorder Modul foto Deºi ambele camcordere realizeazã fotografii de aproximativ 3 Megapixeli.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8.5 – Sony DCR-HC 96 E sony. existã totuºi deosebiri între ele.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. Înregistrare format lat: cinema/full Înregistrare infraroºu Lampã video montatã Funcþii video-mail/streaming 5 5 •/• •/• –/•/• –/•/• 1/50 – 1/8000 Sec. dar culorilor le lipseºte ceva din contrast ºi prospeþime. Programe AE Tasta contraluminã/diafragmã manualã Corecþie de alb: hold/fix/manual Timp manual obturator Focus manual Cãutare înreg.5 – DATE Tip sistem/tip memorie Greutate cu acumulator+casetã Dimensiuni (L x Î x A) Obiectiv superangular maxim Factor zoom optic Filet filtru Dimensiuni cip (diagonala) Rezoluþie chip (brut) Stabilizator imagine Vizor Rezoluþie vizor Dimensiuni display (diagonala) Rezoluþie display Timp de funcþionare maxim SP/LP FUNCÞII VIDEO SONY La modelele Sony. Foarte larg: în modul 16:9 Sony oferã un randament mai bun al obiectivului superangular. PictBridge • •/• • 5 • • • • • • Tele Macro.1/2000 s 34 •/• • – 10 sec.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Panasonic NV-GS 300 EG panasonic. culori mai puternice ºi mai multe detalii.7 x 7. nuanþe piele Sony DCR-HC 94/96 E – 24 •/• • – 10 sec. imaginile fixe sunt mai bune.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2. per manetã per manetã –/• –/• –/• –/• – – – – –/• –/• • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• –/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. focus punct ºi mãsurare punct FUNCÞII AUDIO Sonorizare ulterioarã Modulare manualã sunet Microfon zoom Filtru vânt demontabil FOTOGRAFIE Timp manual obturator Niveluri diafragmã Blitz/reglabil Preblitz Luminã auxiliarã AF Declanºator automat Funcþie de presiune Retrospectivã fotografii Poate fi ºtearsã direct/ mãritã Interval fotografie Scene automatic Serie expunere Serie fotografii Bandã pe card FUNCÞII FOTO Device card Rezoluþie foto maximã Software foto PC/MAC Blitz /putere blitz reglabilã CONEXIUNI Intrare/ieºire digitalã Intrare/ieºire analog Mufã microfon/cascã Papuc accesorii simplu/inteligent Interfaþã USB ACCESORII LIVRATE Încãrcãtor acumulator de valoare Telecomandã Cablu FBAS/adaptor scart Cablu S-Video/ cablu FireWire Cablu USB Software editare REDARE Afiºare index Zoom redare Slideshow Funcþii speciale Card memorie 82 a u d i o .3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2. 1/50 – 1/8000 Sec.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Sony DCR-HC 94 E sony. faþã de modelele Panasonic DOTARE PANASONIC Duo-ul de la Panasonic are.7inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• •/• •/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1. dar zgomotul de imagine este destul de semnificativ.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Panasonic NV-GS 280 EG panasonic.7 x 7.7 inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• –/• –/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1./retrospectivã înreg.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8. PictBridge – –/– – 5 – numai VGA • • – • Tele Macro.

în plus. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE Bine 8 70 MULÞUMITOR BINE foarte bine 6 69 MULÞUMITOR BINE bine 8 67 MULÞUMITOR BINE bine 6 66 www.9 dB 48.audio-video.5 dB 42.1 % 76.0 % 75.6 % 66.9 % 53.9 % 52.4 dB 53.0 % 40.1 % bine 5.3 % bine 49. REZULTATE TEST Producãtor Model Preþ Panasonic NV-GS 300 EG 900 euro Panasonic NV-GS 280 EG 800 euro Sony DCR-HC 96 E 850 euro Sony DCR-HC 94 E 750 euro TEST IMAGINE Claritate Redare culoare Contrast Erori imagine/zgomot imagine Autofocus Stabilizator Lowlight FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 TEST SUNET Sunet limbaj/muzicã Efect stereo Zgomote proprii/zgomote BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/bine bine bine/bine 10 BINE bine/bine bine bine/bine 10 MÃS.4 dB 35. un avantaj pentru imaginile portret. 107/128 Min.2 % 32.0 MHz 75.7 dB 43.7 % 76. CONCLUZIE În scopul utilizãrii duble a camcorderului. modelele lansate de Sony sunt cea mai bunã alegere.7 dB 53. ªi mai trebuie spus ceva înainte de concluzie. mulþumitor/bine 95/110 Min.9 % 76.2 % 8.0 MHz 76.6 % bine 5.3 % 52.8 % 52.6 % 55.0 % 53.5 dB 42.7 dB 36.15200 100 Lux 46.1 dB 22 20 Lux 51. con- centrându-se asupra unui sistem simplu de operare. dupã o scurtã perioadã de antrenament. înainte de orice.4 % 52.1 % 27.1 dB 5.0 % 3.0 % 27.5 % 22 20 Lux 55.4 % 33.10700 100 Lux 63. În ceea ce priveºte dotarea.9 dB 51.2 dB excepþional excepþional excepþional mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine bine 70 % mulþumitor159 . Cu ajutorul mini-joystick-ului.3 % 2.9 % mulþ. compania Panasonic a renunþat la funcþiile speciale. aureolarea special pentru nuanþele pielii. FOARTE BINE 1350 Lux 72. drept aparat de filmat ºi camerã digitalã.v i d e o m a g a z i n e 83 .8 % 25.9 dB 50.6 % 52.9 % 75. 117/133 Min.6 dB 44. Cei interesaþi.1 dB 41. de filmare sunt sfãtuiþi sã achiziþioneze unul dintre modelele companiei Panasonic.0 dB 45.4 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional bine suficient mulþumitor bine/foarte bine 62 % 224 .2 dB 45.1 dB foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine 117/133 Min.9 MHz 75.6 dB 33.8 % 53.0 % 34.2 dB 45.6 % 23 20 Lux 53.7 dB 51.12300 bine/foarte bine 100 Lux 63.1 % 50.15200 bine/foarte bine 100 Lux 49.7 % 54.0 % 40.7 dB 49.7 % 67.7 % 52. avantajos plasat.0 % 53.0 dB 43.4 % mulþ.9 dB 33.2 % bine FOARTE BINE 1350 Lux 65.0 MHz 75.1 dB 4. Denivelãrile pielii pot fi astfel bine caºerate. Modelul produs de Panasonic permite.7 dB excepþional excepþional foarte bine mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine suficient bine 68 % 170 . OPERARE Ergonomie Ghidare utilizator Elemente de operare Meniu Telecomanda Instrucþiuni de utilizare BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 DOTARE REZ.de la distanþe considerabile.4 % 55.7 dB 49.8 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine 72 % mulþumitor182 .5 % 4. DE LABORATOR Redare culoare Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare camerã Rezoluþie Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare înregistrare Caracteristica de frecvenþã microfon Domeniul de transmisie Evaluare sunet Timp maxim înregistrare display/vizor FOARTE BINE 1350 Lux 72.8 % 51.8 % 55. pot fi reglate aproape toate funcþiile folosind degetul mare.7 dB 41.ro 04/2006 a u d i o .4 dB 23 20 Lux 53. FOARTE BINE 1350 Lux 64.5 dB 51.4 % 67.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Sunt. superioare concurenþei? 84 a u d i o . ies la rampã.Home Cinema GATA DE SPECTACOL! Patru modele noi de receivere AV de mare putere. dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase. oare.

relativ ieftine. la testare. Însã redarea cât mai naturalã a muzicii are TEST 4 RECEIVERE AV DENON AVR-1706 HARMAN/KARDON AVR 135 MARANTZ SR 4600 YAMAHA RX-V 559 350 EURO 400 EURO 400 EURO 400 EURO www. pentru scurte perioade de timp. costã acum mult mai puþin. Însã.v i d e o m a g a z i n e 85 . P LA MARE CÃUTARE La testare s-a acordat o atenþie deosebitã ºi problematicii puterii dezvoltate de aceste modele. evident. meniu ºi conexiuni pentru componente. iar numãrul de modele noi. Astfel. este în continuã creºtere. calitãþile sonore ale celor patru modele de receivere AV. utilizatorul. care odinioarã aveau preþuri în jurul a 1.ro 04/2006 a u d i o . ceea ce înseamnã pentru receivere sarcina dificilã de a ridica nivelului puterii. începând de la 400 de euro poþi achiziþiona modele de receivere AV dotate cu Pro Logic IIx. deºi oferã aceeaºi calitate. Receivere AV. Preþurile se aflã mereu pe o pantã descendentã accentuatã. de câþiva ani. o luptã îndârjitã pentru supremaþie.audio-video. boxe de referinþã audio-video? Sistemele Home Cinema pretind. la pasajele cele mai zgomotoase. sunete nedistorsionate la o valoare a amplitudinii de 105 dB.Redactat de: Daniel Chira e piaþa receiverelor AV se duce. pe canal.000 de euro. Câºtigãtor al acestei competiþii acerbe este. sã atingã nivelul optim de putere în colaborarea cu setul de incinte acustice B&W. E oare posibil ca aceste receivere AV. intervine o nouã problemã: o dotare atât de încãrcatã în partea frontalã nu va avea repercusiuni negative asupra calitãþii sunetului? Un motiv în plus pentru audio-video de a examina minuþios. la valori de ordinul sutelor de waþi. cu funcþii cuprinzãtoare.

au bubuit tobele conga.Home Cinema RX-V 559 YAMAHA Modelul Yamaha RX-V 559 pare a fi foarte bine echipat. La nevoie. În plus. Denon AVR-1706 posedã ºapte outputuri cu tranzistoare individuale. modificatã. Yamaha temporizeazã. Pasajele cu frecvenþe deosebit de joase au creat dificultãþi receiverului. în hit- ul Eagles “Hotel California”. În plus. ci examineazã. poziþia fazei boxelor. o tehnologie pretenþioasã. La testul audio. aparatul produs de Denon a convins prin sunete neutre ºi naturale. înlesnind setup-ul subwoofer-ului. De pildã. via mufele composite ºi SVideo. În plus. iar prin telecomandã se poate naviga prin meniul afiºat pe displayul lui Yamaha. aparatul. Poarta dock: mufa multipin pentru interfaþa iPod preia datele audio ºi transmite impulsuri de comandã. reprezintã o altã caracteristicã interesantã a acestui model. + + + + + Sunet puternic ºi bine conturat Convertor video-up Comutator de fazã subwoofer Meniu bine structurat Setat pentru modul iPod Rezultat audio-video Bine (68 puncte) AVR-1706 DENON Cel mai ieftin model din actualul test ascunde. cât ºi la concertele live. Frecvenþa de tãiere a filtrului subwoofer-ului poate fi ajustatã pânã la valori foarte mici. La testul audio. în interiorul carcasei sale cu forme elegante. via meniu. care are rolul. + Dispozitiv AV-Sync + Dispozitiv calibrare boxe + Sunet neutru + ªapte outputuri .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . de a pregãti imaginile recepþionate pentru ieºirile HDTV pentru componente. a fost extrem de sensibil în redarea detaliilor sonore ºi la spaþializarea Santinela audio: microfonul de mãsurã Audio Tehnica transmite semnalul preluat de la boxe spre receiver. comparativ cu modelul Yamaha. semnalul audio în funcþie de timpul de prelucrare al displayului. Deºi. aparatul nu s-a deconectat nici la valoarea înaltã de 100 dB. campionul testãrii a reacþionat mult mai echilibrat. preia operaþia de decoding. Yamaha s-a detaºat de contracandidaþii sãi prin sunete extrem de puternice. sunetele tobelor conga din “Hotel California” au fost ceva mai moi ºi insuficient spaþializate. Deºi are “numai” ºase outputuri. atrage atenþia printr-un converter videoup. modelul a demonstrat cã poate sã rãsune puternic. iar poziþia de fazare la ieºirea subwoofer-ului poate fi. de mare putere. sunetelor. Auto Setup regleazã nu numai distanþa ºi volumul difuzoarelor. dar modelul s-a impus printr-o redare sonorã cultã ºi suveranã. de asemenea. inclusiv microfon de mãsurã. Playerul mobil MP3 poate fi “parcat” în adaptorul YDS-10 (accesoriu opþional). în timp ce un procesor de semnal “Sharc”. la volum mare. Denon este singurul din test care posedã un dispozitiv de calibrare automatã a boxelor. Dar odatã cu ajustarea impedanþei boxelor. astfel încât calitãþile sale tonale au plãcut la fel de mult atât la scenele turbulente din filme. care oferã putere bornelor boxelor. care lucreazã cu frecvenþa de eºantionare deosebit de razantã de 192 KHz. Modelul dispune de o caracteristicã atrãgãtoare pentru posesorii de Apple-iPod. Convertoarele digital/analog. La frecvenþele joase sunetele nu au fost atât de puternice ºi de bine conturate ca ºi cele ale contracandidatului sãu Yamaha. atunci când. prin funcþia AV-Sync. s-a deconectat.Nu are ieºire digitalã Rezultat audio-video Bine (62 puncte) 86 a u d i o . foarte clar conturate ºi naturale.

Deºi valorile mãsurate pentru puterea de ieºire au Rezultat audio-video Bine (62 puncte) AVR 135 HARMAN/KARDON Displayul tip panoramã. redarea sonorã a fost aerisitã. finisarea calitativã a modelului corespunde nivelului tehnic înalt ºi dotãrii cuprinzãtoare. situate în partea frontalã. + + + + Finisare excepþionalã Operare simplã Sunet bun Ieºire preamplificator Putere de ieºire redusã Chiar dacã la volum mare. Sistemul de operare. mai ales. rite de tãiere de la boxele frontale ºi centru spre subwoofer. Marantz a fost mai moale decât Yamaha. caracteristici prea des întâlnite. La sunetul multicanal. precum ºi partea de recepþie echipatã cu posibilitatea de a introduce direct valoarea frecvenþei pentru un emiþãtor anume. modelul a rãsfãþat totuºi auzul la testare prin nuanþe bogate în detalii pentru frecvenþele medii. Cele ºapte outputuri. fãrã a diminua totuºi panoramarea sunetului. reuºind sã obþinã sunete nedistorsionate la un volum mare. Totuºi modelul compenseazã prin limita de volum: din putere nu i-a lipsit nimic. nici prea dur. funcþia ProLogic IIx. nu sunt. la valori ale amplitudinii de peste 100 dB. Ceea ce lasã de dorit este numãrul restrâns de frecvenþe de tãiere pentru ieºirea subwoofer-ului. luând în considerare preþul modest de 400 de euro. la acest preþ. extrem de simplu ºi de bine realizat. modalitatea sa dinamicã de redare a sunetelor a fost remarcabilã.SR 4600 MARANTZ Receiverul Marantz valoreazã mult mai mult decât s-ar crede. La modul Hi-Fi stereo a rãsunat ceva mai apatic. Marantz poate fi setat ºi fãrã telecomandã. în centrul spaþiului de audiþie. receiverul a reuºit sã atingã nivelul corespunzãtor de putere fãrã a eºua. La testul audio. nici prea moale. este informativ ºi perfect lizibil. prilej cu care pot fi ajustate câteva funcþii. efectul sonor a fost totuºi demn de luat în seamã. bogatã în detalii ºi mai spectaculoasã. iar baºii nu au fost atât de hotãrâþi. sunetele nu au fost redate în maniera directã a modelului produs de Ya- maha. iar. cele trei valori de frecvenþã cut-off aflate la dispoziþie fiind supãrãtor de puþine. Într-adevãr. pe douã rânduri. Modelul poate fi confortabil setat prin meniul afiºat pe ecran. Cu sunete ceva mai moi decât cele ale lui Denon ºi mai neclare decât cele ale lui Yamaha. modelul a avut un comportament echilibrat. + + + + Management flexibil baºi Meniu Display informativ Intrãri digital frontale Telecomandã dificil de stãpânit Rezultat audio-video MULÞUMITOR (61 puncte) 04/2006 a u d i o . fost mici. De pildã: managementul separat pe canale pentru baºi. Sistemul de navigaþie: cu ajutorul tastelor cursorului. dar totuºi fãrã nici o slãbiciune evidentã. Dar pentru efectuarea acestei operaþii este nevoie. mai întâi.ro .v i d e o m a g a z i n e 87 www. sã descoperi minuscula tastã de pe telecomanda insuficient sistematizatã. permite efectuarea setup-ului chiar ºi în lipsa meniului afiºat pe ecran.audio-video. Spaþializarea sunetelor s-a concentrat. care permite frecvenþe difeFace luminã: displayul pe douã rânduri al lui Harman informeazã despre absolut orice. Totuºi.

Home Cinema

FRECVENÞA DE TÃIERE
Este acea frecvenþã la care are loc distribuþia spectrului sonor între subwoofer ºi sateliþi. Frecvenþa trebuie sã fie foarte fin ajustatã, pentru o repartizare optimã între woofer ºi sateliþi.

DOTARE
Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Yamaha RX-V 559 yamaha.com 400 euro 2 ani 44 x 18 x 40 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 13 •/– •/– • 160 ms in 1-msSteps Frecvenþã graniþã woofer comutabilã Dispozitiv calibrare automatã 40/60/80/90/100/ 110/120/160/200 – UKW/MW 40 – •/•/• •/– –/•/– • • Denon AVR-1706 denon.com 350 euro 2 ani 44 x 15 x 42 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 6 •/– –/– • 200 ms in 1-msSteps 40/60/80/100/12 0/150/200/250 • UKW/MW 56 – •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– – UKW/MW 50 • •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– 80/100/120 40/60/80/100/120/ 200 – UKW/MW 30 – •/•/• •/– –/•/• • – –/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– Marantz SR 4600 marantz.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/•/• •/• –/– 1 •/– –/– • – Harman/Kardon AVR 135 harmankardon.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/–/• •/– –/– 4 •/– •/– • –

DECODER SURROUND
Dolby Digital/Dolby Digital 6.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete ProLogic II/IIx/reglabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Programe sunet DSP Boxe surround 2 canale/Dolby Virtual Cascã surround/Dolby Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil

FRECVENÞA DE EªANTIONARE (SAMPLING)
Encodarea semnalului analog în semnal digital presupune mãsurarea valorii amplitudinii semnalului la intervale regulate. Frecvenþa de sampling reprezintã numãrul de eºantionãri asupra semnalului analog pe secundã. Pentru a evita erorile, frecvenþa de eºantionare trebuie sã fie dublã faþã de frecvenþa maximã a semnalului audio.

PARTE RECEPÞIE RADIO

Informaþii practice

Domeniu de frecvenþe Memorare staþii Valori directe frecvenþã RDS/PTV/radiotext

Power play
Cu un truc, Yamaha pãstreazã controlul chiar ºi la volum mare.

TELECOMANDA/CONTROL
Control sistem/bidirecþional Programabilã/cod producãtor/macro On-Screen-Display (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger

FUNCÞII VIDEO
Convert. comp.-S-Video/YUV/analog HDMI •/•/– De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil –/–/– Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu prin YUV/HDMI –/–/– –/– •/–

CONEXIUNI AV
Videorecorder RCA/S-video/scart 1/1/– 3/2/3/– 1/1/1/– •/– 1 2 •/– •/–/– 3/1/– –/–/–/– 1/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• • interfaþã iPod 1/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 1 2 –/– •/–/– 2/2/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – 2/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 2 1 –/– –/–/• 2/2/– –/–/–/– 1/1/–/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/–/• •/•/– – Re-EQ (coborâre înalte conectabil) 1/1/– 3/3/2/– 1/1/1/– –/– 1 1 –/– –/–/• 3/3/– –/–/–/– 1/1/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/–/• •/–/• – Sursã nivel înalt (set-top-box, DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi-room/video

Ascuns: în paginile de service ale meniului, Yamaha poate fi reglat pentru valori joase ale impedanþelor boxelor.

Yamaha a rãsunat la testare puternic, chiar ºi la valoarea de vârf de 106 dB. Dar atunci când, la acest volum, s-au adãugat impulsuri de baºi, aparatul s-a deconectat automat, din cauza boxei principale, care, în domeniul de frecvenþe dintre 100 ºi 160 Hz, a ajuns la o valoare apropiatã de 3 ohmi pentru impedanþã, ceea ce corespunde unui consum mare de energie. Pentru a evita o asemenea situaþie, vã recomandãm urmãtoarea procedurã. În timp ce þineþi apãsatã tasta “Straight”, acþionaþi asupra comutatorului de reþea, iar apoi prin “Straight” treceþi aparatul de la 8 la 6 ohmi ºi deconectaþi-l. Dupã aceastã operaþie, modelul RX-V 559 nu va mai avea sunete atât de clare la volum mare, dar cel puþin nu se va mai deconecta.

CONEXIUNI AUDIO
Recorder (bandã, minidisc) Sursã nivel înalt (CD, tuner) Phono (MM, MC) Intrare 5.1/6.1/7.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale optic/coaxial Ieºiri nivel înalt L/R/C/Sub Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Zona 2 Alte caracteristici

88

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

nevoie, pe lângã putere, ºi de simþ pentru detalii, calitate examinatã, în cazul celor patru candidate, la testul stereo. Modul în care s-au descurcat la testare receiverele AV, pe larg în tabelele, care însoþesc articolul.

CONCLUZIE
Provocarea lansatã de întrebarea retoricã: “Au nevoie sistemele Home Cinema de receivere AV?” a fost luatã în serios de toate cele patru modele testate. Dotarea corespunzãtoare, sunetul frumos, valorile adecvate ale puterii, finisarea calitativã ºi sistemele de operare simple sunt punctele forte ale acestor receivere. Ceea ce ar fi de reproºat este absenþa funcþiilor video din dotare. Deºi fiecare candidat atrage prin calitãþi proprii, totuºi, trãgând linia, Yamaha a adunat cele mai multe puncte, reuºind sã devinã campionul testãrii noastre.

REZULTATE TESTARE

Producãtor Model Preþ

Yamaha RX-V 559 400 euro
max. 50 puncte

Denon AVR-1706 350 euro

Marantz SR 4600 400 euro

Harman/Kardon AVR 135 400 euro

TEST SUNET
Hi-Fi PreoLogic-Surround Digital-Surround

FOARTE BINE
bine foarte bine foarte bine

37

BINE
bine bine bine

36

BINE
bine bine bine

35

BINE
bine bine bine

35

(40%) (20%) (40%)
max. 10 puncte

MÃS. DE LABORATOR
Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi

BINE
excepþional 90 dB 84 dB

7

MULÞUMITOR
bine 80 dB 78 dB foarte bine/bine 144/97 Watt 80/67 Watt mulþumitor 0,6 Watt

5

MULÞUMITOR
foarte bine 83 dB 81 dB foarte bine/mulþumitor 104/98 Watt 60/43 Watt mulþumitor 1,6 Watt

5

BINE
foarte bine 83 dB 82 dB bine/bine 104/71 Watt 92/66 Watt mulþumitor 2,5 Watt

6

(40%)

Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus stereo Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã (30%) Consum energie standby (30%)

foarte bine/bine 175/125 Watt 79/43 Watt bine 1,0 Watt

OPERARE
Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare

max. 20 puncte

BINE
bine bine bine bine

14

BINE
bine bine bine – mulþumitor bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor bine bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor mulþumitor bine

13

(40%) (30%) (20%) (10%)
max. 10 puncte max. 10 puncte max. 100 puncte

FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. AUDIO-VIDEO
RAPORT PREÞ/CALITATE

MULÞUMITOR BINE BINE
excepþional

3 7 68

DEFECTUOS BINE BINE
foarte bine

1 6 62

SUFICIENT BINE BINE
foarte bine

2 6 62

DEFECTUOS BINE MULÞUMITOR
foarte bine

1 6 61

CªTIGÃTOR audio-video www.audio-video.ro 04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 89

Home Cinema

VIA HDMI
De acum oferta este completã: playere DVD la preþuri avantajoase pot transfera digital semnalul, via HDMI. Va aduce acest lucru îmbunãtãþiri faþã de lumea analogicã Scart?

90

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

Redactat de: Sebastian Kovacs

TEST
5 playere DVD cu HDMI FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H PHILIPS DVP 5900 SONY DVP-NS 92 V THOMSON DTH 255 E 180 EURO 180 EURO 200 EURO 300 EURO 150 EURO

remurile în care cinematograful nu putea fi conceput fãrã uriaºele role de celuloid sunt de mult apuse. Între timp, mulþi regizori celebri, precum George Lucas, creatorul lui “Star-Wars”, folosesc doar echipament digital: camere digitale pentru filmare, iar pentru efecte speciale ºi prelucrare ulterioarã, cele mai performante computere în materie de graficã. În plus, proiectoarele lucreazã tot mai des în modul digital, iar colecþionarii de filme nu mai au nici un interes faþã de banda video analog, odatã cu victoria tehnologicã a DVD-urilor.

V

HDMI LA 150 EURO
Concepþia conform cãreia cele mai multe playerele DVD transferã analogic imaginile spre display este, de acum, anacronicã. Interfaþa digitalã a la DVI sau HDMI, prezentã, pânã de curând, doar în dotarea tehnicã a playerelor ºi recorderelor DVD de top, este exact ceea ce lipsea pentru a transforma întregul sistem într-unul digital. Samsung ºi Toshiba, prin modele proprii de numai 200 euro, au fost iniþiatorii modei playerelor DVD ieftine cu interfaþã HDMI. Exemplul lor a fost urmat, între timp, ºi de alþi producãtori, unii dintre ei reuºind sã realizeze playere digitale, cu preþuri sub 200 euro. Astfel, cel mai ieftin candidat din actualul test, Thomson DTH 255 E, costã numai 150 euro. Sony este reprezentat în test de modelul DVP-NS 92 (300 euro), un player DVD/ SACD, care, pe lângã imagini excepþionale, livreazã ºi sunet calitativ. Celelalte playere testate de la LG, Funai ºi Philips au preþuri situate în jurul a 200 euro.

DIGITAL, ADICÃ PERFECT?
Dotarea playerelor DVD, la preþuri avantajoase, cu interfaþã HDMI este a doua caracteristicã tehnicã obligatorie, dupã introducerea, începând cu anul 2003, a modului PALprogressive. Cu toate cã “digital” nu înseamnã neapãrat “optim”, legãtura HDMI oferã acum cele mai bune premise pentru transferul perfect al semnalului spre display sau proiector. Rezultatul depinde, în mod hotãrâtor, de calitatea semnalul trimis de player spre ieºirea digitalã. Toate playerele DVD testate au redat, pe HDMI, un semnal PAL progresiv (576p), sau o imagine înalt scalatã HD, cu valori de 720p sau 1080i. Dacã playerul “cârpãceºte” conversia progresivã sau sca-

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

91

aproape toate playerele din testul actual au reuºit sã realizeze aceste operaþii foarte bine. Din pãcate. în funcþie de materialul de ieºire de pe DVD. practic. datoritã meniului bine sistematizat. Sony a reuºit sã obþinã cele mai bune valori datoritã sunetelor dinamice ºi puternice. mai ales þinând cont de tendinþa tot mai clarã de micºorare a preþurilor acestor tipuri de aparate. Pentru aceasta. se realizeazã la calitate bunã ºi pe toatã suprafaþa displayului. echilibrate Meniu bine sistematizat Sunet dinamic. playerul Philips s-a evidenþiat ca fiind cel mai mare consumator de energie în standby. dure. calea digitalã este cea mai bunã alegere. puternic T e l ec o m a n d ã i n s u f i c i e n t s i s t e m a t i z a t ã Iubitorii modelelor mãrcii Philips pot alege liniºtiþi acest player DVD. nu poate însã justifica preþul destul de ridicat. au existat probleme la redarea culorilor. partea lor electronicã trebuie sã ºtie. dacã materialul a fost înregistrat în modul interlaced de o camerã video sau TV. decât cel prezentat pe lista noastrã. mai ales în cadrul structu- Plug-in: Thomson este singurul player din actualul test care citeºte carduri de memorie de formate diferite. Philips a plãcut atât pe calea conexiunii digitale. cu zgomot de pixelare redus. Claritatea echilibratã. Setup-ul boxelor pentru ieºirea 5. Imaginile progresive au fost lipsite. imaginile playerului Sony au pierdut din calitate. Din punct de vedere sonor. însã. mai ales prin ieºirile digitale. Deºi. Operaþia de setup este înlesnitã prin indicaþii clare ºi numeroase posibilitãþi de ajustare atât pentru sunet. playerul DVD demonstrând o uºoarã tendinþã spre colorarea în verde. De-Interlacer-ul scaneazã liniile una dupã alta (progressiv). însã. în special la redarea de pe CD. în funcþie de redarea de pe DVD sau SACD. cel puþin. nu a fost optimã. în format JPEG. de fenomenul de licãrire a liniilor. Interfaþa poate prelucra ºi înregistrãri HDTV. La testul audio. licãriri ale liniilor ºi imagini dezorganizate. via scart în calitate RGB. nu mai apare fenomenul de licãrire a rândurilor. Claritatea imaginilor. imaginile au fost bune. deoarece imaginile au mai multã adâncime. + + Convertire progresivã bunã Sunet echilibrat Coloraþie uºoarã în verde prin RGB-scart Slãbiciuni la claritate Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) Bine (70 puncte) 92 a u d i o . Doar la scenele întunecate.Home Cinema larea. La mãsurãtorile de laborator. PROGRESSIVE-AUTOMATIC Playerele cu scanare progresivã trebuie sã converteascã rândurile imaginii pentru redarea progresivã. HDMI “High Definition Multimedia Interface” este o interfaþã care poate sã transmitã semnale digitale audio ºi video. unul modest. deoarece în comerþ aparatul va putea fi achiziþionat la un preþ mai mic cu cel puþin 50 de euro. Funcþiile automate aleg modul potrivit. SONY DVP-NS 92 V PHILIPS DVP 5900 IMAGINI VIA HDMI Din fericire. culorile au fost echilibrate. slãbiciune constatatã ºi prin conexiunea YUV sau HDMI. cât ºi în modul analogic stereo. iar prin conexiunea digitalã redarea a fost o idee mai plasticã decât pe calea analogicã. la fel ca ºi pe HDMI. via Scart-RGB. Pe de altã parte. în cazul ideal. Via ieºirea pe componente. De-Interlacer-ul producând în loc de imagini clare. Sony a realizat modelul DVP-NS 92 în douã variante de culoare: negru ºi argintiu. Designul. ceva mai aspru. PROGRESSIVE Emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale livreazã televizoarelor imagini pe rânduri: prima datã toate liniile impare. Sunetele au fost dinamice ºi bine spaþializate. Cu toate acestea.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . La testul video. claritatea ºi redarea detaliilor au avut de suferit. modelul a rãsunat. atunci rezultatul de pe display va fi. iar funcþia progressive mai bine realizatã. însã. apoi toate cele pare.1 se realizeazã diferit. Operarea aparatului se realizeazã uºor. dar. Sistemul de operare se evidenþiazã printr-un meniu stilat ºi bine sistematizat. de altfel elegant ºi sofisticat. cât ºi pentru ºi imagine. iar redarea fotografiilor digitale. playerul Sony se deosebeºte clar faþã de concurenþã. livrând imagini de film echilibrate. În funcþie de aceasta playerul funcþioneazã în modul film sau modul video. fãrã a fi. numãrul lor este corespunzãtor. La unele dintre modele funcþia progressive-automatic a fost relativ repede depãºitã. Pe calea analogicã. adâncimea corespunzãtoare ºi valorile reduse pentru zgomotul de imagine au fost principalii factori care au influenþat pozitiv calitatea imaginilor. cu siguranþã. playerul a livrat cele mai armonioase imagini din test. telecomanda playerului are multe dintre taste identic proporþionate. s-a mai descoperit ceva. astfel încât. În plus. + + + Imagini armonioase. prin telecomandã. Playerul Philips a funcþionat la capacitate maximã numai prin conexiunea HDMI. ori dacã a fost “citit” de pe un film.

bogate în contraste ºi frumos desenate. O micã etichetã pe partea posterioarã a aparatului atestã sursa nivelului de performanþã: modelul dispune de tehnologia renumitului furnizor Faroudja. Motive? Pe de o parte. este insuficient sistematizatã. Crucea cursorului necesitã o perioadã lungã de antrenament. au fost calitative. iar nuanþele pielii minim colorate în verde închis. Din punct de vedere sonor. Claritatea ºi valorile pentru zgomot. Thomson a obþinut valori destul de bune. Faþã de contracandidaþii sãi se impune prin prezenþa în dotare a sloturilor pentru cardurile de memorie. imaginile pãrând a fi filtrate.Lipsuri în redarea detaliilor + + - Imagini corespunzãtoare via RGB Cititor card memorie Scanare progresivã cu slãbiciun i Instrucþiuni de utilizare ilizibile Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (69 puncte) www.FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H THOMSON DTH 255 E Playerele mãrcii Funai nu sunt tocmai vedete pe piaþa europeanã. Imaginile au fost vivace ºi adânci. fiind singurul model care a primit calificativul “foarte bine”. bogate în contraste ºi frumos colorate. dezorganizate. sunetele. ceva mai “obosite”. Via HDMI. nici chiar cu material de film de înaltã clasã. Doar meniul. oferind destulã luminã. când imaginile au fost uºor dezorganizate. Cu atât mai mult meritã lãudatã o caracteristicã tehnicã specialã. au rândurile ºi cuvintele tipãrite prea apropiat. El redã toate formatele importante DVD. chiar ºi în condiþii de minimã vizibilitate. ceea ce constituie un avantaj. imaginile au fost.v i d e o m a g a z i n e 93 . Funcþia progressive-automatic a fost rapid depãºitã. dar. care. Prin conexiunea pe componente culorile au fost armonioase. care trezeºte suspiciuni în privinþa calitãþii. playerul a dezamãgit. Redarea de pe DVD-uri mai puþin calitative a fost lipsitã de bogãþia de detalii. de aceea conþinutul este foarte dificil de citit. Din pãcate. iar cablul HDMI este livrat împreunã cu playerul. La testul video. chiar dacã nu excesiv spaþializate. Dar în modul digital. De aceea.audio-video. La modelul testat. ceea ce îl face atrãgãtor pentru fanii multimedia. La o primã impresie. bine realizat. poate combina muzica MP3 cu fotografiile JPEG în slideshow-uri. Pentru fanii sistemelor Home Cinema. fiind la nivelul contracandidaþilor sãi. la testarea de laborator Funai. fenomenele de licãrire a rândurilor ºi apariþia blocurilor aleatorii nu au putut fi îndepãrtate. nu a putut fi clasificat la acelaºi nivel de calitate cu al lui Sony. mai ales la modul RGB. modelul s-a comportat cel mai bine via Scart. însã. playerul LG oferã toate funcþiile semnificative. Cel mai ieftin model testat a ocupat ultimul loc în ierarhie. Sistemul de operare este bine realizat. La testul video. deºi ar fi fost de dorit o claritate ºi mai bunã a imaginilor. ieºite din comun. o adevãratã injurie. Cele patru pagini. sunetele au fost deosebit de echilibrate. când au apãrut licãriri ale rândurilor. Din punct de vedere sonor. Din punct de vedere calitativ. din cauza numãrului mai mic de taste pe partea frontalã a playerului. dar insuficient de clare. modelul nu a avut de ce sã se ruºineze. care pot fi combinate în slideshowuri. reuºeºte sã mai împace lucrurile. Funai combinã datele JPEG ºi MP3 în slideshow-uri cu fond sonor. playerul s-a comportat la fel de bine ºi de exact. efect care a fost evident ºi la conversia progresivã. imaginile modelului LG testat au fost armonioase. alãturi de Sony. Mai mult decât atât. La testul video. Conversia progresivã nu a fost foarte bine stãpânitã. Cu toate acestea. chiar ºi la scenele întunecate. Sonor s-a comportat decent. performanþa lui LG DV 9900 H a fost de nivel mediu. se poate adãuga pe listã ºi telecomanda. nu au fost în nici un caz. Intrucþiunile de utilizare sunt. via HDMI. datoritã cãrora playerul prezintã fotografiile de pe camera digitalã direct pe ecranul TV. deºi conþin tot ceea ce este important. preþul destul de mic. Prin ieºirile analogice sunetele au fost câteodatã. precum ºi JPEG ºi MP3. iar inscripþionarea este oricum numai optimã nu. iar conversia progresivã bine realizatã. deºi corespunzãtoare. ajustarea manualã nu este posibilã în modul progresiv. + + - Imagine progressivã armonioasã pe YUV Cablu HDMI livrat U º o a r ã t e n d i n þ ã s p r e v e r d e î n c h is ( R G B ) Claritate mai redusã + Telecomandã bine sistematizatã + Conversia progresivã cu ajustare manualã . oarecum. chiar ºi la volum mare. numai dupã alegerea manualã a “modului 2”. Thomson pare a fi o adevãratã afacere. neobiºnuitã pentru acest segment de preþ: tastele telecomenzii universale sunt fluorescente. deºi posedã toate tastele importante.ro Bine (69 puncte) Bine (67 puncte) 04/2006 a u d i o . playerul DVD plat LG oferã o funcþie specialã. Telecomanda trezeºte mai puþin entuziasm din cauza tastelor mici ºi a separãrii lor neclare.

HDMI –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/•/• 9s mediu •/– –/– – •/•/•/• • •/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. Însã.5 x 24 Thomson DTH 255 E thomson. SD. vã recomandãm.com 180 euro 2 ani 43 x 3. nu este chiar extraordinar.5 x 6 x 30 LG DV 9900 H lge. fiind la nivelul corespunzãtor de calitate. decât cele reuºite de playerele testate. CONCLUZIE Putem afirma fãrã urmã de dubiu: ultimul pas spre digitizarea sistemelor Home Cinema îºi meritã. La testare.1 Set-up volum/dimensiuni boxe/ ajustare timp funcþionare Amplificator dialog Imagine PAL/NTSC/convertor Parametrii imagine Prevãzuþi/individuali Scanare progresivã PAL/NTSC •/• •/• –/•/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/–/• 16 s mediu –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/–/• 11 s mediu –/– –/– – •/•/•/• • –/– •/–/• 1 –/0 •/1 1 • –/•/• –/•/– – –/– divizor pt. MMC.net 150 euro 2 ani 43 x 5 x 24 SUNET ªI IMAGINE Sunet Digital out: DD/MPEG-2/ DTS/96 KHz PCM Decoder: DD/DTS/DVD-audio/SACD Ieºire reglare volum 5.com 180 euro 2 ani 43. caracteristica fundamentalã a imaginii. via HDMI. deoarece displayurile de rezoluþie înaltã stãpânesc scalarea pentru valori mai bune ale rezoluþiei. sã experimen- taþi. iar rezultatul este. slideshow JPEG cu efecte de mixaj –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 10 s tare •/– –/– – •/•/•/• – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. slot card memorie pt. Un lucru e clar: diferenþele de calitate existã atât în lumea digitalã. Pe de o parte. HDMI. pe care un player o redã prin conexiunile analogice pe componente. corect realizatã de toate modelele testate. a rãmas aceeaºi ºi la transferul digital. indiferent dacã vorbim despre transferul simplu de semnal PAL spre display sau proiector. Operaþia de scalare a fost. imaginile livrate via HDMI au fost o idee mai armonioase.com 200 euro 2 ani 42. atenþia. MS ºi CF •/•/– •/•/• •/•/– •/•/• •/•/• • – – – – •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– •/•/–/• –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/– REDARE DVD-audio/SACD/MP3/WMA CD/VCD/S-VCD/JPEG/DivX DVD-R/-RW(VM)/-RW(VR)/-R DL/ +R/+RW/+R DL/-RAM Alegere directã titlu/capitol/ marker/timp Timp citire DVD Zgomote device Memorie redare/pt. în practicã. ori despre transferul digital. imaginile de rezoluþie înaltã. cât ºi în cea analogicã. acum. în mod deosebit. HDMI ºi cablu HDMI –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 13 s mediu •/– •/– • •/•/–/– – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • •/•/• •/•/– – –/– ieºire divizor pt. mai multe discuri •/• TELECOMANDA Controleazã TV/AV-receiver Aparate ale altor mãrci •/– ale aceluiaºi producãtor •/•/•/• – AFIªARE Titlu/capitol/timp funcþionare/ timp funcþionare rãmas Data rate Display iluminare reglabil/deconectabil •/• CONEXIUNE Scart/cu YC/RGB Numãr mufe scart S-video/numãr RCA-video/numãr Numãr mufe RCA-audio Ieºire YUV DVI/HDMI/HDCP Ieºire digitalã optic/coaxial/i-Link Ieºire 5. cu echipamentul pe care-l aveþi acasã.com 300 euro 2 ani 43 x 6 x 24 Philips DVP 5900 philips. Oricum. interfaþa nu costã prea mult. calitatea rezultatului obþinut va depinde de nivelul de performanþã al aparatelor din sistem. mai adânci ºi mai bine organizate. Deºi câºtigul calitativ. HDMI/ieºire YUV. vizibil.5 x 5 x 32 Funai DVP-6200 funaiworld. totuºi. HDMI 94 a u d i o . pentru comparaþia rezultatelor obþinute.Home Cinema rilor diagonale. în linii mari. Pe de altã parte.1 Ieºire cascã/reglabil Alte caracteristici •/•/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– • –/– divizor pt. douã amãnunte au atras. toþi banii.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . DOTARE Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Sony DVP-NS 92 V sony.

audio-video.ro 04/2006 a u d i o . care controleazã meniul ºi device-ul. 15 puncte BINE bine foarte bine bine bine 10 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine 9 MULTUMITOR suficient mulþumitor bine bine 7 BINE bine mulþumitor suficient bine 9 MULTUMITOR mulþumitor bine mulþumitor mulþumitor 7 (45%) (30%) (15%) (10%) max. cu taste inscripþionate minuscul ºi defectuos structurate.mulþumitor 6 67 CªTIGÃTOR audio-video www. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Sony DVP-NS 92 V 300 euro max. 30 puncte TEST SUNET Digital surround (AC-3) CD/SACD/DVD-audio Sunet analog FOARTE BINE foarte bine foarte bine/foarte bine/– 23 FOARTE BINE foarte bine foarte bine/–/– foarte bine 22 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 (40%) (60%) max.v i d e o m a g a z i n e 95 . 100 puncte DOTARE REZ.2 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 84% 83% 89 % bine excepþional 3. Utilizarea fluentã a cursorului (de forma unui pãtrat) are nevoie de un timp lung de antrenament.5 Watt 7 repede (60%) 76% 74% 73% BINE Cadre în miºcare încet (40%) 88% 87% 85 % bine foarte bine 2.9/10.mulþumitor 6 70 BINE BINE Bine .3 Watt 7 repede (60%) 74% 72% 71% repede (60%) 75% 73% 73% repede (60%) 77% 75% 72% Consum energie standby/funcþionare OPERARE Telecomanda Meniu Operare aparat Instrucþiuni de utilizare max. Celelalte taste abia dacã se deosebesc între ele.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine . Telecomanda lui Thomson (3) este foarte micã.4/10. DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 91% 90% 90 % foarte bine excepþional 0.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine .2 Watt 6 repede (60%) 65% 62% 65% FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 92% 91% 91 % foarte bine excepþional 0.3 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 86% 85% 86 % bine foarte bine 0. Modelul LG (2) are telecomanda clar structuratã.2/9. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE Bine 8 77 BINE BINE Bine . 10 puncte max. iar tastele pentru device sunt fluorescente. 35 puncte Philips DVP 5900 200 euro Funai DVP-6200 180 euro LG DV 9900 H 180 euro Thomson DTH 255 E 150 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced 28 27 28 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced bine bine foarte bine foarte bine 27 26 27 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced foarte bine foarte bine foarte bine bine 27 26 27 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine bine FOARTE BINE bine foarte bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 25 26 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine bine FOARTE BINE foarte bine bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 26 25 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine mulþumitor (30/25%) (15/10%) (15/10%) foarte bine foarte bine foarte bine Redarea miºcãrii/repaus al spotului(40/35%) bine Convertire progresivã (-/20%) max.0/9.3 4 1 2 5 Telecomenzi în comparaþie: Sony (1) strãluceºte prin separarea curatã dintre grupele de taste. care sunt insuficient sistematizate. La Philips (4) tastele importante ies în evidenþã faþã de restul. 10 puncte foarte bine MÃS.6/6. Modelul de la Funai (5) iritã din cauza tastelor inscripþionate prea mic ºi cu contrast redus.

oare. 96 a u d i o .Home Cinema JOC DE LUMINI Sunt.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . proiectoarele utile? Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

Dacã neglijaþi oricare dintre aceste aspecte. pentru a discuta detalii precum folosirea proiectorului. TEST NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 800 EURO 1.500 de euro. la 800 de euro. De aceea.v i d e o m a g a z i n e 97 .800 de euro) ºi BenQ (2. În paginile articolului veþi gãsi explicaþii privind creºterea calitãþii imaginii în funcþie de preþul de achiziþionare.audio-video. puteþi avea surpriza neplãcutã de a constata cã aþi aruncat banii pe geam pentru maºinãrii extrem de scumpe. parteneri perfecþi pentru Home Cinema. pe care iubitorii de sisteme Home Cinema sunt obiºnuiþi sã le achiziþioneze ºi instaleze pe propriile forþe. Prezentarea este inauguratã de un proiector multi-funcþional NEC.500 EURO www. cu preþuri începând de la 3. precum ºi cele referitoare la momentul în care raportul preþ/calitate începe sã se aplatizeze. Iar dacã este vorba despre proiectoare pretenþioase.ro 04/2006 a u d i o .500 de euro). reprezintã urmãtorul segment de preþ ºi calitate. articolul se concentreazã asupra modelelor cu preþuri de maxim 2. este absolut necesar sã vã sfãtuiþi cu un comerciant competent C sau cu un instalator de sisteme Home Cinema.800 EURO 2. cu atât mai mult vã recomandãm sã vã luaþi rãgazul suficient de timp pentru a analiza temeinic modelul. sau posibilitãþile de cablare ºi inspecþie localã a aparatului. Cu cât oferta pare mai atrãgãtoare.Redactat de: Daniel Chira el mai important aspect de care trebuie sã þineþi cont la achiziþionarea unui proiector este urmãtorul: nu reacþionaþi spontan.000 de euro. a ecranului de pânzã. Modelele de la Toshiba (1.

al cãrui panel de cristale lichide nu poate ºunta lumina 100%. proiecteazã 768 de rânduri. o invitaþie clarã de a folosi aparatul nu doar pentru satisfacerea propriilor plãceri. 98 a u d i o . Posibilã este ºi calea inversã: imaginea trasã în jos. În caz contrar. evident. care.024 de rânduri. PANOU VICLEAN Nu atât de rãu pe cât se pare: via adaptor. proiectorul VT-57 este livrat împreunã cu geanta în care poate fi purtat. rãmân la dispoziþie exact 1. Cele trei paneluri LCD. nu-l scuteºte nici pe NEC. nu au 480. De altfel. cel puþin în Europa. vor gãsi în acest model unul dintre cele mai ieftine ºi performante proiectoare de pe piaþã. proiectorul nu va putea fi folosit complet în format 4:3.Home Cinema PÂNÃ LA 1000 EURO VT-57 NEC partea de sus ºi jos câte 96 de rânduri întunecate. iar acasã devine maºinãrie de rulat filme. Identic: materialul din care este construitã carcasa ºi elementele de operare sunt caracteristice modelelor mai voluminoase de la NEC. contrast mai bun. scenele întunecate au pãrut a fi o lume unitarã de umbre. Un ecran 16:9 cu margini late. FUNCÞIONALITATE DUBLÃ Paneluri XGA ºi randament luminos relativ înalt (1. pentru a pãcãli lumina rezidualã. Mulþumitã tehnologiei DLP el oferã un . nu se cedeazã prea uºor. ceea ce se traduce prin scãderea claritãþii. în lumea computerelor. modelul strãluceºte în sãlile de conferinþã prin Excel ºi PowerPoint. Motivul? Chiar dacã au existat ºi existã încã multe modele bune de proiectoare cu numai 480 de rânduri verticale (ex: Infocus X1a). plasticã ºi adâncã. ci 576 rânduri. ºi o parte proastã.024 x 576 pixeli.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Imaginile PAL. cu atât imaginile vor fi mai intense ºi mai fin diferenþiate. Astfel. conversia dintr-o normã în alta dupã motto-ul “Din 6 facem 5” este o sursã suplimentarã de distorsiuni ale imaginilor. folosiþi un ecran tip roletã ºi trageþi de el atât cât este necesar. Formatul 16:9 poate fi deplasat liber în plan vertical. Ceea ce se întâmplã ºi în cazul lui NEC. în format 16:9. Modelul NEC VT-57 aparþine celor mai ieftine proiectoare PAL. Performanþele lui VT-57 în Home Cinema au fost limitate. dar numai pentru acest format. adicã o imagine 16:9 în numãr complet de rânduri PAL. XGA este elegant în ambele roluri. Domeniile inactive din panelul în format 16:9 nu vor fi niciodatã cu adevãrat negre. nici la cele mai scumpe modele de proiectoare de acest tip. acestea sunt. XGA. O lege a fizicii. iar orizontal 1. Odatã adus în partea superioarã. Soluþia acestei probleme este oferitã de o funcþie vicleanã a modelului NEC.600 ANSI-Lumen) – caracteristici care fac din NEC un reprezentant tipic al proiectorului “Dual Use”. care joacã ºi rolul secundar de componentã Home Cinema. faþã de formatul american NTSC de 480 de rânduri. Imaginile cinematografice apar astfel încadrate în gri. care înghit lumina. Însã proiectorul s-a dovedit a fi. Deºi imaginile au fost extrem de clare. este o posibilã alternativã. aºa cum oferã majoritatea DVDurilor din comerþ.024 x 768 pixeli se numeºte. chiar ºi în condiþii optime. V puteþi uºor convinge de efectul disã torsionant al acestei lumini reziduale dacã lãsaþi proiectorul sã radieze printr-o diafragmã improvizatã. în nici un caz una vivace. foarte luminos ºi impunãtor. + + + + - Proiector XGA ieftin Extrem de silenþios Lampã cu duratã lungã de viaþã Finisare bunã Contrast slab YUV numai prin adaptor Structurã sensibil pixelatã la scenele luminoase În acest test comparativ am renunþat la proiectoarele cu rezoluþii mai mici de 576 pixeli. Un asemenea avantaj. câte unul pentru fiecare culoare fundamen- talã. Dacã panelul este lãsat la formatul original 4:3 în Cu cât operaþia de umbrire a domeniilor “moarte” din panel se realizeazã mai bine. Rezoluþia finalã de 1. realizate cu compromisuri. afirmã cã un randament luminos mare reduce contrastul. adicã apar exact ramele care trãdeazã formatul 4:3 ºi care diminueazã contrastul domeniului învecinat. Dacã însã vã doriþi un proiector cu contrast mai bun. Chestiunea are. mai scump ºi considerabil mai zgomotos. la nevoie. bineînþeles. este modelul ideal. de pildã cu o micuþã draperie. chiar ºi în spaþiile cu ferestrele neacoperite. În plus. intrarea VGA (albastru) înghite ºi semnale YUV de la componente. iar partea superioarã a ecranului mascatã. modelul Infocus X3. ci ºi ca mijloc de lucru. Totuºi. cei care cautã un proiector universal XGA.

le permite spectatorilor sã poatã veni mai în faþã. contraste puternice). Aceeaºi micã slãbiciune. Faptul cã perfidele linii ale rasterului lipsesc aproape cu desãvârºire din imagine. Toshiba lasã o impresie de claritate moale. Dar “efectul curcubeu” deranjeazã. Limita s-ar situa în jurul valorii de 3 metri distanþã. Playere valoroase dotate cu mufe HDMI sau DVI. proiectoare cu rezoluþie de 1. are un zgomot Imagini armonioase Lampã cu duratã lungã de viaþã Contrast bun Uºor efect curcubeu Telecomandã insuficient dotatã Nu prea silenþios de funcþionare foarte mare faþã de silenþiosul NEC. Ele pot fi controlate din partea inferioarã. Toshiba. douã avantaje ale modelului Toshiba. Aproape de necrezut. De exact atâta timp are nevoie Toshiba În ciuda unori valori nominale egale pentru rezoluþie. numai atunci când se ºtie despre existenþa lui. pentru fracþiuni de secundã.audio-video. rulat pe acelaºi player (Linn Unidisk). decât moleculele de cristale lichide.PÂNà LA 2000 EURO MT 400.024 x 576 pixeli. pentru a aprinde lampa sa cu vapori de mercur. În plus. care înmoaie din negru. care împrumutã scenelor luminoase un caracter amorf suplimentar. Proiecþia a funcþionat cel mai bine atunci când semnalul video a sosit prin mufa DVI. în culorile lor fundamentale. numai jumãtate din puterea sa luminoasã. Brusc.v i d e o m a g a z i n e 99 www. pentru imagini de 2 metri. dupã activarea tastei “On”. care trebuie sã lase mereu spaþii libere între ele pentru cãi de conducere. ci cu ajutorul unor oglinzi microscopice Kipp. Atenþionare: led-urile “Temp” ºi “Fan” avertizeazã atunci când se ajunge la supraîncãlzire sau dacã ventilatorul este blocat. de aceea se pot deplasa mai aproape una de alta. totul explodeazã… Din fericire nu este vorba despre lampã. trebuia sã se descurce cu o valoare redusã de numai 480 de rânduri. de cele mai multe ori. fãrã pierderi de calitate. este acum de nevãzut. ci despre visul privind posibilitatea de a face economii. precum Denon DVD. la Toshiba. 04/2006 a u d i o . azi gãsiþi. Acelaºi film (“ªapte ani în Tibet”).2910. Asta poate ºi NEC. putem enumera. ºi. dotat din plin cu modele NEC-Allrounder. este cu totul altul atunci când se foloseºte modelul Toshiba. umbre ºi luminã de lumânare – au fost foarte adânc reprezentate. Tehnica DLP este rãspunzãtoare pentru imaginile bogate în contraste ºi aproape lipsite de granulaþii. mai ieftine ºi mai silenþioase. care apare la toate modelele de proiectoare DLP este vizibilã ºi . spontan. cu un preþ mai mult decât dublu. Tehnologia nu produce pixeli prin cristale lichide. MT 200. adicã imagine PAL în format larg. În momentele mai dificile (miºcãri rapide. la fel ca ºi grunduirea gri-deschis din spatele imaginilor întunecate. Cãile de acces în palatul lui Dalai Lama – drumuri secrete ale camerei prin nuanþe de roºu. mai degrabã decât una ascuþitã. Doriþi o comparaþie directã? Atunci poate vã acordaþi un sfert de minut ca sã vã imaginaþi viitorul. mici pãrþi din imagine apar. deci economisirea nu este o idee prea bunã nici în acest caz. Reþeaua ortogonalã de pixeli. În plus. + + + În timp ce predecesorul sãu. CIFRE ÎNªELÃTOARE MT 400 TOSHIBA Compatibil: mufa DVI-D (dreapta sus) acceptã semnal video digital de la ieºirile DVI ºi HDMI. la acelaºi preþ. veþi obiecta dumneavoastrã. sunt cele mai potrivite modelului MT 400. de asemenea. în acelaºi tip de semnal (PAL progresiv analogic prin cablul pe componente YUV).ro .

chiar ºi de pe DVD-urile obiºnuite. Întreg fenomenul nu a mai avut Exemplu strãlucitor: telecomanda BenQ (mijloc). De aceea. cu proiectoare de genul lui 7700.290x1. modelul 7700 posedã o intrare HDMI ºi douã intrãri pe componente.080. la fel ca ºi viitoarele modele de DVD-uri. filmat iniþial pentru Cinema Imax. cu mult înainte de terminarea filmului. care abia dacã pot fi explicate conform normelor uzuale PAL. demonstreazã convingãtor cât de bine se poate descurca.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . show-ul tocmai apãrut “Ski To The Max” de Willy Bogner. Priveliºte familiarã: BenQ construieºte ºi proiectoare pentru clienþii OEM. puteþi fi liniºtiþi în aceastã 100 a u d i o . costã la momentul actual de patru. De ce ar fi nevoie atunci de un preþ suplimentar de 700 de euro ca sã cumperi modelul BenQ? Din mai multe motive. adicã 1. Ochii reacþioneazã mai repede decât urechea. loc pe pânza albã. cu rezolu. secondate de filme îngrijit transferate pe DVD. În mod surprinzãtor. într-un spaþiu virtual. Totuºi. dar nesistematizate. la ora actualã. Imaginile au fost fluente. sau cât de minunat ºi cald colorate au fost scenele filmate la lumina soarelui. Materiale mult peste valorile vechi PAL promit ºi televizoarele cu rezoluþie înaltã HDTV. în ciuda numãrului redus de taste.Raport uºor tasat imagine-pagini în modul Letterbox revãrsat imagini. precum Blu-Ray. ci în spate. PÂNÃ LA 2000 EURO PE-7700 BENQ Realizat pentru sisteme Home-Cinema: alãturi de intrãrile S-Video ºi video. iar talentul sãu de a reda convingãtor scenele întunecate – una dintre cele mai dificile sarcini pentru un proiector – a fost demonstrat cu argumente clare. pline ºi plastice. PAL TOTAL De ce ar fi atunci necesare asemenea valori înalte de rezoluþie? Ecranele dau un rãspuns mai convingãtor decât orice teorie sofisticatã. generos dimensionatã ºi cu taste fluorescente. precum Runco ºi Toshiba. Cei care au vãzut cât de adânc a desenat BenQ scenele din timpul nopþii. BenQ joacã deja în liga rezoluþiilor superioare: 1. ca ºi cele ale unei proiecþii Dia. pe care nu trebuie sã contaþi în viitorul apropiat. fin diferenþiate + Meniu reglare opulent . care intrã încet-încet în modã. chiar douãsprezece ori mai mult decât modelul 7700 – în funcþie de model ºi de producãtor – de aceea se sustrag de la aceastã comparaþie.280x720 pixeli este valoarea pe care o poate realiza cipul sãu DLP Proiectoare ºi mai sofisticate. existã câteva duzini de filme în formatul WMV-HD 1. iar ecranul s-a transformat într-o fereastrã proaspãt spãlatã în format 16:9. mãtãsoase. Din sistemul de lentile bine calibrat al modelului BenQ 7700 s-au + Imagini bogate în contraste. nu vor ezita sã ia în considerare preþul suplimentar pentru achiziþionarea acestui aparat. þie “2K”. se gãsesc pe piaþã filme cu o asemenea valoare pentru rezoluþie. cu taste la fel de puþine. imaginile via BenQ par a ignora graniþele tehnice. impresionantul rezultat ne permite sã susþinem cã strãdaniile pentru atingerea unui standard mai înalt al rezoluþiilor sunt absolut îndreptãþite.Home Cinema Toshiba MT 400 redã exact pe ecran toþi pixelii DVD. Bineînþeles cã nu se poate în nici un caz afirma cã. Nu acelaºi lucru se poate afirma despre telecomanda lui Toshiba (dreapta). Oricum.280x720 (alias 720p) – de pildã.

privinþã. Cineaºtii pretenþioºi din zilele noastre vor fi pe deplin satisfãcuþi de modelele Toshiba MT 400 ºi BenQ PE-7700. alegerea modelului BenQ va fi mereu cea mai bunã soluþie. Abia atunci imaginea devine tridimensionalã. Burosch este testul de imagine DVD al specialistului în materie de produse video cu acelaºi nume. ultimul model fiind senzaþional de performant. 25 dB (A) 75 foarte bine redus. fiind cel mai bun proiector în materie de imagine în interiorul grupei modelelor care au obþinut 90 de puncte audio-video. pline ºi mai degrabã moi.ro 04/2006 a u d i o . Exemplu: un bãrbat îmbrãcat în costum negru la un colþ umbrit de stradã – atâta vreme cât acest gen de scene nu sunt interzise. care ajutã la evaluarea conversiei progresive în player ºi proiector. chiar ºi acolo unde alte proiectoare “vãd” numai un simplu negru. oricum. însã.3. 31 dB (A) 85 foarte bine redus. Puþin prea sãrac în contraste pentru imagini de cinema.30 m 3000 h (în Eco-mod) 350 euro – BenQ benq.audio-video.8 cm •/• – – LCD / 1024 x 768 • •/ • –/• –/– manual / manual •/– 25 dB (A) minim 1600 3.00 m . Performanþa uluitoare este posibilã datoritã mai multor factori. DATE TEHNICE NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 NEC VT-57 Proiector LCD-allround super silenþios cu rezoluþie XGA.000 de euro. BENQ PE-7700 Proiector cu imagini excepþional de plastice. 2 prin adaptor spre VGA (fãrã livrare) 3 prin conexiune RGBHV (cablu inclus).com 800 euro 2 ani 31 x 11.5 x 25. Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) INTRÃRI Video/S-Video YUV (progressive)/scart-RGB/VGA Interfaþã DVI /–/• FUNCÞII Principiu construcþie/rezoluþie Comutare 16:9 Retroproiecþie/proiecþie tavan Corectura de trapez Orizontal/vertical Obiectiv shift Orizontal/vertical Zoom/focus Telecomanda/luminatã DATE DIN PRACTICà Zgomot Luminã rezidualã Luminozitate maximã (ANSI-Lumen)1 Distanþa pentru lãþime imagine 2 m (16:9) Durata de viaþã lampã1 Preþ lampã Alte caracteristici REZULTATE TESTARE Calitate imagine Evoluþie zgomot bine minim. Se pare însã cã BenQ nu a economisit nimic în acest sens.v i d e o m a g a z i n e 101 .60 m 3000 h (în Eco-mod) 400 euro – 3 Analiza ajustãrilor CU AJUTORUL NOULUI TEST DE IMAGINE DVD DE LA BUROSCH SE POT OBÞINE. naturale.500 euro 2 ani 38 x 11. iar diagonalele pe ecran mai mari decât cu proiectoarele de 576 de rânduri. Juriul testãrii este.propoziþie des auzitã în sala de cinema audio-video. 30 dB (A) 90 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 75 FOARTE BINE foarte bine 85 FOARTE BINE excelent 90 1 valori corespunzãtoare producãtorului. TOSHIBA MT 400 Proiector DLP cu imagini frumoase. iar la scenele întunecate. Dar munca de procesare necesarã pentru obþinerea tuturor caracteristicilor enumerate mai sus presupune costuri suplimentare. unele proiectoare LCD oferã aceeaºi valoare pentru rezoluþie: Sanyo PLV-Z4 sau Panasonic PT-AE 900. BenQ dispune de o bogãþie uriaºã de contraste.3. cinema ºi sport. sau orice unduire a materialului video.60 m 4000 h (în Eco-mod) 350 euro – 2 Toshiba toshiba. imaginile vor fi mai clare ºi mai exacte. pânã la subtilele teste elan.64 m . “Hai sã încercãm repede un Burosch”. performanþa lui în sistemele Home Cinema este limitatã. CU ORICE MODEL DE PROIECTOR. O altã provocare pentru proiectoare este conversia numãrului original de rânduri ale imaginii la cel mult mai mare al panelului DLP . www.75 m . exact nuanþa de gri potrivitã. proiectorul trebuie sã aibã pregãtitã pentru orice umbrã. Dar. Bogat în contraste.com 1. care pot realiza diferenþierile cele mai fine fãrã nici o dificultate. Versiunea cea mai recentã a acestui gen de test se numeºte “AVEC Professional Test DVD” ºi conþine un arsenal uriaº de semnale de verificare. perfect diferenþiate. de pãrere cã modelul PE-7700 aparþine clasei de top. ele nu au imagini la fel de naturale. REZULTATE MAI BUNE.3. cu excepþia unui grup foarte restrâns de oameni sensibili la “efectul curcubeu” (perceperea acestui fenomen este extrem de subiectivã). fãrã a mai aºtepta viitorul.5 x 30 cm •/• •/–/– • (HDMI) DLP / 1280 x 720 • •/• –/• –/– manual / manual •/• 30 dB (A) redus 1100 2. De aceea. Dacã operaþia reuºeºte. CONCLUZIE Modelul NEC VT-57 este proiectorul universal pentru iubitorii de jocuri pe computer.com 2. Producãtor NEC www nec.800 euro 2 ani 30 x 10 x 27 cm •/• •/–/• • (DVI-D) DLP / 1024 x 576 • •/• –/• –/– manual / manual •/– 31 dB (A) redus 800 2. Programul are absolut tot ce este important: de la simpla ajustare de luminozitate ºi contrast prin paletele pentru nuanþele pielii. spre deosebire de BenQ. FÃRà CONCURENÞà În jurul preþului de 2.

050 euro. contact video digital.Home Cinema CONTACT VIZUAL Receiverele AV oferã mult din punct de vedere vizual. TEST 3 REVEICERE AV JVC RX-D 701 S PHILIPS DFR 9000 YAMAHA RX-V 1600 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .000 EURO 800 EURO 1. Cele trei modele testate asigurã. chiar ºi la preþuri moderate. la preþuri accesibile situate între 800 ºi 1. colaborând optim cu televizoare ºi alte componente.050 EURO 102 a u d i o .

este valabilã ºi în cazul colaborãrii dintre aparate cu roluri diferite. prin mufele pe componente. din “Brick House”. fãrã treceri bruºte. început de producãtori precum Denon.300 euro). cu al sãu RX-V 2600 (1. ca ºi cum celor cinci canale li s-ar fi tãiat deodatã rãsuflarea. Mai mult.1 sunetele au fost bine spaþializate. Înrudirea cu modelul de aceeaºi marcã RXV 2600 este considerabilã. În România. Acest proces. lipseºte din dotare. la calitate echivalentã cu a unui CD audio. iritante. în acest sens. Totuºi. doar 5 staþii radio emit astfel. receiverele AV joacã. dar insuficient de puternice. alte conexiuni pentru semnalul video. de mai mulþi ani. Dar la “The Day After Tomorrow”. sistemul de operare rãmâne relativ simplu. + Dotare completã + Funcþie bunã De-Interlacer pentru HDMI + Sunet foarte bun + Funcþie foarte bunã Multi-Room . Producãtorii acestor aparate paveazã. via cablu scart. Scalarea video. abia dacã intervine în joc. De aceea. cu precãdere. via HDMI. Interfaþa USB este folositã tot mai des ºi pentru legãtura dintre PC ºi aparate audio sau video. cu ajutorul funcþiei De-Interlacer. Cu toate acestea. producãtorul olandez îºi defineºte produsul drept componentã de lux ºi îl include în seria proprie de aparate de top “Cineos”. îl constituie receiverele AV. în ciuda dimensiunii compacte a carcasei modelului. Aceastã interfaþã serveºte. modelul Philips este. însã. tastaturã sau audioplayer). Din punct de vedere tonal. a devenit dificilã colaborarea cu receivere AV poznaºe.Rezerve de putere reduse Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) DAB Prescurtare pentru “Digital Audio Broadcasting” – un standard terestru de emisie. receiverul 1600 converteºte semnalul video analog. foarte bine realizatã. Astfel. urechile juriului testãrii au fost alintate de sunete muzicale. este interesant ºi din punct de vedere tehnic. în format progresiv de 576p. simplã ºi exactã în comunicarea de zi cu zi. la fel de “subþire” fiind ºi oferta de emiþãtori DAB. modelul s-a prezentat în general bine. în timp ce administrarea semnalului video este lãsatã pe seama televizorului sau a proiectorului. în majoritatea sistemelor Home Cinema. semnalul video spre televizor. www. Componenta centralã a sistemelor Home Cinema trebuie sã fie capabilã sã preia toate formatele video analog ºi digital ºi sã le converteascã în formatele pe care le poate recunoaºte televizorul sau proiectorul conectat în sistem. iar baºii. având sunete clare. deºi nu foarte exacþi. cele douã receivere semãnând ca douã picãturi de apã. care transmite programele radio digital. Dimpotrivã. Tot mai multe receivere au intrãri ºi ieºiri în standard HDMI ºi pot Clasic ºi elegant: RX-V 1600 are conexiunile sale frontale ºi elementele de operare adãpostite sub o clapetã frontalã masivã. Fireºte. Dacã tunerul DAB.v i d e o m a g a z i n e 103 . La acest capitol îi este superior modelului 2600. La modul 5. Modelul argintiu. În acelaºi timp. Ceea ce a impresionat la testare a fost nivelul bun de calitate a sunetului. De aceea. împãrþit dupã cele trei culori fundamentale. clare. cel mai ieftin receiver AV-HDMI de pe piaþã. prezentã la modelul 2600. iar tastele telecomenzii se deosebesc pe alocuri. a playerelor DVD cu intrãri HDMI ºi interfeþe digitale video ºi a boxelor set top HDTV. Regula. prin sunete clare ºi bogate în detalii. aproape de nivelul realizat de Yamaha. lipsa acestuia ascunde incompatibilitate. receiverele AV au. de maximã importanþã rãmâne colaborarea între componente. nici un model nu a reuºit sã redea în camera de audiþie audio-video sunete de furtunã atât de puternice ºi de bine spaþializate. precum cele transmise prin vocea Sarei K. partea din spate a receiverelor cu o duzinã de mufe video inutile. numai rolul de maestru de sunet. scena furtunii cu fulgere bubuitoare ºi sunete foarte joase a fost redatã o idee mai puþin penetrant. Diferenþele încep sã fie sesizabile abia dupã punerea receiverului în funcþiune. drept semnal RGB. spre volum mai mare. Tunerele DAB nu sunt prea rãspândite. Un exemplu bun. cele S-video ºi composite. sau Yamaha. Dar.ro 04/2006 a u d i o . se impune acum ºi în segmentul de preþuri medii. înainte de a-l reda digital. Bine (72 puncte) USB Prescurtare pentru “Universal Serial Bus”.000 euro). cu design neobiºnuit. redarea sunetelor joase a fost la fel de exactã ca ºi cea realizatã de modelul testat 2600. au fost adânci.audio-video. insuficient dotate. prin modelul AVR-4306 (2. controleazã ºi restul componentelor.Redactat de: Aurora Hoduþ YAMAHA RX-V 1600 PHILIPS DFR 9000 tabilirea contactului vizual între douã persoane care comunicã este un semn clar pentru o bunã înþelegere. telecomanda receiverului. þinând cont de rãspândirea limitatã a acestui format radio digital. la acest preþ. Playerele DVD europene transmit. la ora actualã. alãturi de preþioasele LCD-TV. pentru conectarea aparatelor periferice la PC (cititor card memorie. cel puþin. meniul modelului 1600 este realizat mai simplu.Meniu insuficient sistematizat Cu un preþ de numai 800 euro. cele ºase outputuri digitale promit. La modul stereo. noul receiver HDTV DSR 9000 ºi playerul DVP 9000 S. Totuºi. S NOILE FUNCÞII VIDEO Realitate care pare sã se schimbe. testat deja în laboratoarele audio-video. + Intrãri video la alegere pentru scart sau YUV + Cele mai bune funcþii video din test + Sunet bun . un sunet luxuriant. la ora actualã. În era televizoarelor HD-ready.

MC) Intrare 5. În sala de audiþie.Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surr. Muzica a fost redatã prin sunete clare ºi curate. + Cel mai bun sistem de operare din test + Sunet bun .1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale Optic/coaxial Ieºiri volum mare L/R/C/Sub Surround L+R/Sur. Drept sursã de putere este folosit acelaºi amplificator digital de la Texas Instruments. Chiar dacã scena de furtunã zgomotoasã din „The Day After Tomorrow“ nu a fost realizatã prin sunete suficient de adânci. Modelului îi stã la dispoziþie pentru aceastã operaþie un radio tuner portabil (USB-Radio).1. fie prin transmisie radio de pe hard-disk-ul oricãrui computer.com 1. mai ales la convertirea digitalã a imaginilor video pentru ieºirea HDMI.050 euro 2 ani 44 x 18 x 44 •/• •/•/• •/•/• •/– –/• 8 •/– •/– • 0 . receiverul JVC se aseamãnã cu modelul concurent de la Philips.Back L+R/Sur. precum reuºise „bolidul“ de la Yamaha.1/7. sunetele au fost adânc ºi larg spaþializate. L+R/Sur. DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi room/video 1/1/1/– •/– 2 1 1/– •/–/– 4/3/– –/2/–/– 2/–/1/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/•/• •/•/– • ieºiri frontale prezenþã 1/–/1/1* –/– – 3** –/– –/–/•** 1/3/– –/2/–/– –/1/1/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• – *adaptor **intrare 2/2/– 4/4/3/– 1/1/– 4/4/2/2* –/–/2 2/2/2/– –/–/1/1 –/– 1 1 –/– •/–/– 3/1/– –/2/–/1 1/–/1/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – scart inclus.Rezerve de putere reduse ProLogic II/Iix/ajustabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Program sunet DSP 2 canale surround/Dolby Virtual Speaker Cascã surround/Dolby Headphone Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil Frecvenþã graniþã woofer deconectabil Dispozitiv calibrare automatã De la 60 la 220 Hz din 80/100/120 Hz – VHF/UM/DAB 40 – •/•/• •/– –/–/– • –/– •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• • VHF/UM 45 – •/•/• •/– –/•/– • –/– •/•/• •/•/– –/–/– •/– •/• 110/120/160/200 Hz 10 în 10 Hz RECEPÞIE RADIO Domeniu de frecvenþe Memorie staþie Valoare directã frecvenþã RDS/PTY/radiotext TELECOMANDA/CONTROL Control sistem/bidirecþional Programabil/cod producãtor/macro Display on-screen (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger FUNCÞII VIDEO Convertor composite-S-video/YUV/analog-HDMI De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu per YUV/HDMI CONEXIUNE AV Videorecorder RCA/S-video/scart Surse volum mare (set-top-box.240 ms 40/60/80/90/100/ • VHF/UM 40 – •/•/• •/– •/•/• • •/2 •/•/• •/•/• –/–/– •/• •/• Philips DFR 9000 philips.Back L+R/Sur. transformându-l pe acesta în staþie de emisie MP3. tuner) Phono (MM.Home Cinema JVC RX-D 701 S DOTARE RECEIVER-AV Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Yamaha RX-V 1600 yamaha. Fiºierele MP3 sunt preluate fie prin cablu USB.com 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .100 ms DECODER SURROUND Dolby Digital/Dolby Digital 6.Center Zona 2 Alte caracteristici Rezultat audio-video Bine (69 puncte) DE-INTERLACER Staþiile de emisie TV ºi playerele DVD scaneazã imaginile dupã rânduri: prima datã toate liniile pare. 7. Aceastã funcþie este importantã.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete Din punct de vedere tehnic. mai bine decât a reuºit modelul Philips. care apare ºi la modelele reuºite de receivere de la Panasonic. utilizabilã legãturã USB sau wireless spre PC CONEXIUNE AUDIO Recorder (bandã. JVC s-a comportat remarcabil. vocile au fost perfect redate.com 800 euro 2 ani 44 x 10 x 38 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– – –/– –/– • 10 . minidisc) Sursã volum mare (CD. receiverul are acces simplu la arhiva de muzicã a unui harddisk. În plus. fãrã fir. care se conecteazã la mufa USB a computerului. De-Interlacer intervine în scanarea progresivã a liniilor. În acest mod. ºi pentru 3 x stereo 104 a u d i o . Punctul forte al acestui model este manipularea muzicii stocate pe computer. apoi toate cele impare. Noul receiver AV de la „Japan Victor Company“ are în dotare outputuri digitale.000 euro 2 ani 44 x 9 x 37 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 8 •/– •/– • 10 . La sunetul de film.1/6. la o circumferinþã de pânã la 30 m. nivelul de calitate a fost ºi mai bun.150 ms JVC RX-D 701 S jvc.Nivel mediu funcþia De-Interlacer pentru HDMI . ºapte dintre ele fiind prezente în carcasa cu forme zvelte.

HD- Fãrã îndoialã. insomnii concurenþei.MI ºi cele pentru componente. Receiverul oferã doar o intrare S-video. prin cablul livrat. douã intrãri scart. REZULTATE TESTARE RECEIVER AV Producãtor Model Yamaha RX-V 1600 1. Modelul de la Philips pare. în timp ce modelul Yamaha se recomandã pentru sistemele Home Cinema. care pot prelua. tot prin cablul scart. în paginile alãturate. În plus. audio-video magazine va mai evalua. la o primã evaluare. precum ºi câte douã intrãri pe componente ºi composite. cu tehnicã digitalã de amplificare. nu fiecare model este la fel de versatil. 10 puncte MÃS. prin transmisie radio. Semnalele video recepþionate pot fi convertite. DE LABORATOR Raport semnal/zgomot FOARTE BINE excepþional 90 dB 87 dB foarte bine 155 Watt 113 Watt 9 BINE foarte bine 88 dB 82 dB mulþumitor 62 Watt 56 Watt bine 7 MULÞUMITOR bine 82 dB 76 dB mulþumitor 59 Watt 57 Watt bine 5 (40%) Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus surround Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã Consum energie standby (30%) (30%) bine 1. Receiverele compacte de la JVC ºi Philips. audiovideo a realizat o listã cu toate receiverele AV. “Funcþiile video” intervin în evaluarea finalã cu un punctaj maxim de 10 puncte ºi se referã. dar semnalul RGB scart trece neschimbat. asemãnãtor receiverului de aceeaºi marcã RX-V 2600. cu TV. cu proiector ºi multe alte componente. dar totul se dovedeºte a fi o falsã impresie. Aceste mufe pot prelucra ºi semnal YUV. Partea din spate este dotatã cu trei grupe a câte patru mufe RCA. în mod sigur. iar preþul sãu neruºinat de mic va crea. cele trei candidate reprezintã o nouã generaþie de receivere AV. primite de la playere DVD sau boxe set top. compatibile HDMI. mai puþin cooperant. deoarece nici receiverul Philips nu conver- Preþ TEST SUNET Hi-Fi ProLogic-Surround Digital-Surround FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 40 FOARTE BINE bine foarte bine foarte bine 37 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 38 (40%) (20%) (40%) max. ºi în alte numere ale revistei. pentru fiecare model în parte. rolul de centrale de conectare în sistemele Home Cinema. care transmit spre televizor semnalul video RGB. arhiva MP3 a computerului. Soluþie inteligentã: prin intermediul cablului pentru adaptor livrat. chiar ºi în lipsa interfeþelelor digitale din dotare. în acest caz. la cerere. sunetul sãu excepþional i-a adus victoria în testare. 10 puncte max. În schimb. împreunã cu explicaþiile de rigoare asupra talentelor video ºi funcþiilor acestor aparate.5 Watt 0. la funcþiile de conversie ºi prezentare.10 puncte max. Însã.050 euro max. cu mãiestrie. teºte semnalele de intrare RGB. În partea posterioarã are.v i d e o m a g a z i n e 105 www. însã. modelul de la Yamaha. la care se pot conecta aparatele cu semnal pe componente sau via scart. funcþiile video ale tuturor receiverelor AV cu un calificativ propriu. sunt preferatele clienþilor care utilizeazã sistemele clasice. De aceea. în format HDMI sau pe componente. exclusiv.audio-video. 20 puncte BINE bine bine foarte bine foarte bine 14 BINE foarte bine bine bine bine 14 FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine foarte bine 15 (40%) (30%) (20%) (10%) max.ro . AUDIO-VIDEO BINE FOARTE BINE FOARTE BINE excepþional 7 8 78 FOARTE BINE BINE BINE foarte bine 8 6 72 MULÞUMITOR BINE BINE foarte bine .000 euro STARURI AUDIO-VIDEO Cele trei modele de receivere AV testate vor fi partenere interesante în sistemele Home Cinema.bine 5 6 69 RAPORT PREÞ/CALITATE CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . nu este prea interesat de legãturile scart. 50 puncte Philips DFR 9000 800 euro JVC RX-D 701 S 1. JVC uneºte. Tot ceea ce þine de partea de operare. conexiune ºi sunet a celor trei modele de receivere AV testate este prezentat detaliat. Un singur deficit poate fi amintit ºi chiar bine de reþinut. în modelul RX-D 701 conexiunile tradiþionale video ºi tehnologia Hi-Fi. Philips poate prelucra ºi semnalele scart RGB. Conexiunea cu televizorul se realizeazã. modelul oferind majoritatea interfeþelor. S-video. converti în acest format digital toate semnalele video recepþionate. Talentele sale video se limiteazã la prelucrarea semnalelor composite. CONCLUZIE Operator radio: cu ajutorul unei staþii speciale USB de emisie ºi al unei antene de recepþie pe receiver modelul JVC preia. de înaltã calitate. 100 puncte FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ.5 Watt 1 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. la preþuri moderate. preluat de la playerele DVD sau boxele set top.

Excepþie: SACD. STANDARD GENERALIZAT Aria sa de rãspândire stã mãrturie în acest sens. În ultimele decenii. La succesul acestei interfeþe a contribuit ºi un alt factor. Boxele set-top sunt prea “nerãbdãtoare” ºi deconecteazã activitatea HDMI.Home Cinema Receiverele AV nu au fost niciodatã atât de luxuriant dotate cu funcþii video. Important. înainte de încheierea comunicãrii. 10 puncte Denon AVR-3806 1. diferit. cu al sãu format audio special RECEIVERE AV ACTUALE: FUNCÞII VIDEO ÎN COMPARAÞIE Producãtor Model Preþ Test audio-video HDMI in/out Versiune HDMI YUV in/out Convertire video per S-video/YUV/HDMI De-Interlacer YUV/HDMI/ deconectabil Divizor HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/ sarcinã audio per HDMI Meniu per HDMI/YUV Alte caracteristici Evaluare Funcþii video max.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVR-4306 2. Receiverul AV va cere playerului au- MULTITUDINE DE FORMATE Cablul HDMI poate transmite atât semnale tradiþionale SD. Din acest motiv mufele HDMI s-au impus relativ repede în structura receiverelor AV. Conexiunea scart a fost o descoperire Copy protection tentificarea HDCP.1 4/1 •/•/• –/–/– –/–/– Philips DFR 9000 800 euro 4/06 2/1 1. precum DVD-audio. Conform experienþei din laboratoarele de testare audio-video. Interfaþa. între timp. cât ºi formatele de înaltã rezoluþie multicanal. care convertesc semnalele de ieºire pânã la valorile înalte ale imaginilor progresive de 1080p. care nu a jucat nici un rol în aparatele de provenienþã americanã sau japonezã. atunci când au fost conectate la display printr-un receiver AV-HDMI. prin HDMI pot trece atât sunetele stereo normale. unul dupã altul. europeanã. cât ºi în sistemele Home Cinema.1 6/2 •/•/– •/–/• –/–/– JVC RX-D 701 1. În ultimele luni. nu cele ale receiverelor AV sunt determinante în acest proces de autentificare HDCP.500 euro 2/05 2/1 1. dar dificil de realizat: HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) are nevoie de comunicare exactã.500 euro 1/06 2/1 1.000 euro 5/05 3/1 + DVI 1/1 1. prin talentele sale universale care-i permit sã recunoascã aproape toate formatele audio ºi video uzuale. Interfaþa HDMI reprezintã mult mai mult decât urmaºul digital al mufei scart. în format video de 720p ºi 1080i. pe scurt: HDMI. În ceea ce priveºte formatul audio. în laboratoarele de testare audio-video a fost multã agitaþie.000 euro 2/06 3/1 1. Humax nu a putut colabora cu nici un receiver AV-HDMI.300 euro 3/06 2/1 1. Existã chiar ºi playere DVD ºi scalere video. Primele modele de receivere HDTV . în aparatele de radio de ultimã generaþie funcþiile video ºi audio se îmbinã armonios. Abia dupã ce aceastã operaþie se încheie se poate livra sunet ºi imagine.500 euro 8/05 3/1 + 1 DVI In 1. pânã la momentul actual. joacã rolul de prim solist atât pentru producãtori.1 4/2 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-SR 803 E 1. Motivul: HDCP a obligat aparatele sã se asigure unul pe altul dacã sunt compatibile cu acest format. O posibilã rezolvare pentru aceastã tendinþã este conexiunea universalã “High Definition Multimedia Interface”. cât ºi cele de înaltã rezoluþie HD. HDMI. în special de producãtorii Hi-Fi japonezi. recepþionarea undelor radio – în afarã de paºii timizi în digitalizarea sunetului prin DAB sau DVB – nu prea a cunoscut modificãri tehnice.1 2/1 •/•/• •/•/– –/–/– Marantz SR-9600 3. sã facã diferenþa Informaþii tehnice În cãutarea talentelor între receivere AV cu dotare medie ºi cele superior echipate.Pace DS 810 HD ºi Hu-max PR-HD 1000 – cu imagini excepþionale.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .400 euro 12/05 2/1 1. în schimb. în timp ce mufele scart nu au fost niciodatã luate în serios. îndeplinind prin aceasta o cerinþã de bazã a industriei cinematografice în rãspândirea filmelor de înaltã rezoluþie. tehnic. Aceste funcþii ale modelelor de receivere AV-DMI au fost testate de audio-video.1 2/1 •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/– •/• •/• –/• •/• –/• –/• •/• •/• •/• rezoluþie 4 foarte bine mulþumitor 4 foarte bine 8 mulþumitor 4 mulþumitor 4 mulþumitor 5 mulþumitor 3 mulþumitor 3 mulþumitor 106 a u d i o .1 3/1 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-NR 5000 E 5. Dolby Digital ºi DTS. abilitãþile receiverelor HDTV. Datoritã lui “High-Bandwidth Digital Content Protection” (HDCP) mufele HDMI oferã protecþie contra copiilor ilegale.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVC-A1 XV 6. cerinþã care este transmisã apoi proiectorului sau TV-ului. este consideratã drept cea mai modernã ºi mai rãspânditã interfaþã pentru transferul de înaltã rezoluþie al semnalelor video ºi audio. Totuºi. În schimb.000 euro 4/06 2/1 1. înainte de a le reda via HDMI. modalitatea prin care imaginile video ajung de la un aparat la altul se realizeazã. prezenþa unor remarcabile talente video a ajuns. Procedeul este ºi mai complicat dacã în sistem sunt conectate mai multe aparate. Mai mult. “Video killed the Radio Star” – legendarul vers de acum 20 de ani avea dreptate. au avut mereu probleme cu canalul copy-protected “Premiere HD Film”. în timp ce Pace a reuºit sã comunice cu anumite modele.1 3/2 •/•/• •/•/• •/•/– Denon AVC-A11 XV 3.

SEMNAL SD
SD provine de la “Standard Definition” ºi corespunde rezoluþiilor TV pentru imaginile interlaced. În þãrile cu standard NTSC, SUA ºi Japonia, aceastã rezoluþie are valoarea de 640 x 480 pixeli, în timp ce pentru standardul european PAL-TV, rezoluþia este de 720 x 576 pixeli.

SACD, DSD
Prescurtare pentru “Super Audio Compact Disc” – un mediu de aceeaºi mãrime cu un CD sau DVD, care stocheazã sunet stereo sau multicanal la o valoare a bit-rate-ului foarte mare, cu ajutorul unui procedeu digital special numit “Direct Stream Digital” (DSD). SACD poate fi redat de numeroase modele de playere DVD, dar sunetul nu poate fi transmis spre amplificator decât analog sau printr-o interfaþã digitalã specialã, precum iLink sau Denon-Link. care nu coopereazã cu HDMI, cel puþin pânã la momentul actual. Motivele sunt, pe de o parte, lipsa compatibilitãþii HDCP iar, pe de , altã parte, structura datelor HDMI. Aceastã structurã prevede, la alegere, transmiterea directã a biþilor comprimaþi a la Dolby Digital ºi DTS, sau transmiterea unei valori exacte a canalelor PCM. De pildã, douã canale, fiecare cu o rezoluþie de 16 biþi ºi o ratã a scanãrii de 44,1 KHz pentru sunetul stereo de pe CD sau de cinci ori 24 biþi/96 KHz pentru sunetul multicanal de pe un DVD audio.

nu redã toate formatele audio, pe care interfaþa le poate livra. Sunetul multicanal de pe un DVD audio pune în dificultate multe televizoare, deoarece nu recunosc semnalul Dolby Digital. Cei care leagã direct un player DVD, via HDMI, cu televizorul trebuie sã seteze sarcina audio a playerului pe “Downmix”, pentru ca televizorul sã recepþioneze sunet stereo. Cu siguranþã, e mult mai practic sã conectezi diferitele componente, precum playere DVD sau receivere HDTV, la televizor sau proiector printr-un receiver AV-HDMI. Receiverul AV preia, din datele digitale, sunetul, pe care îl decodeazã ºi îl amplificã ºi apoi trimite imaginea mai departe spre display. Cu foarte puþine excepþii, toate receiverele AV- HDMI pot realiza aceastã operaþie. În cazul ideal receiverul converteºte, în plus, imaginile video ale componentelor analogice în informaþii digitale, pe care le transmite apoi spre televizor, via HDMI.

interlaced (480i ºi 576i, interlaced) nu sunt standardizate. De aceea, în ciuda mufelor corespunzãtoare o serie întreagã de aparate TV ºi proiectoare nu pot prelua semnale în rezoluþia dominantã SD. În plus, anumite receivere AV cu intrare HDMI pot digitiza semnalul SD, dar nu pot prelua conversia progresivã. De aceea, este recomandabil sã alegeþi un receiver AV cu funcþia De-Interlacer.

FUNCÞIA DE SCALARE
Modelele de top de receivere AV convertesc toate semnalele video primite la o rezoluþie unitarã. Ele dispun pentru aceastã operaþie de funcþia De-Interlacer ºi de un divizor, care redã informaþiile video, via ieºirea HDMI, la alegere în 576p, 720p sau 1080i. Deoarece scalarea este realizatã de orice aparat TV sau proiector, compatibil HDMI, meritã, ºi chiar e recomandabil, sã verificaþi în practicã, care dintre aparate va realiza operaþia cel mai bine. Un divizor valoros al unui receiver AV poate îmbunãtãþi chiar calitatea imaginii, dacã livreazã rezoluþia potrivitã aparatului de redare. În multe cazuri, de pildã la televizoarele plate cu o rezoluþie de 1366 x 768 pixeli, scalarea este efectuatã chiar de TV, cu pierderi minime ale calitãþii imaginii. În aceste condiþii, vã puteþi permite sã dezactivaþi divizorul receiverului AV. Oricum, din bãtrânele casete video VHS nu se vor putea obþine imagini de vis nici cu ajutorul aparatului TV, nici cu cel al receiverului AV. Dar conectarea simplã cu displayul printr-o singurã legãturã diminueazã considerabil dezordinea cablurilor, caracteristicã sistemelor Home Cinema.

SPECIALITÃÞI VIDEO
Receiverele AV de nouã generaþie sunt diferenþiate tocmai de prezenþa acestor funcþii speciale. Noile modele oferã funcþii cuprinzãtoare, astfel încât toate componentele video din sistem sã fie legate cu televizorul printr-o singurã conexiune – dacã toate aparatele sunt compatibile între ele. Cãci ºi în cazul formatelor video, transmise prin conexiune HDMI, apar probleme de incompatibilitate între aparate. Formatul HDMI a stabilit, cã toate proiectoarele ºi televizoarele cu intrare HDMI trebuie sã prelucreze imaginile video de înaltã rezoluþie în formatul 480p (NTSC Progressive), 720p ºi 1080i. Rezoluþiile video tradiþionale de 480 ºi 576 de rânduri în scanarea

NU ORICINE POATE ORICE
Existã ºi o parte neplãcutã vis-à-vis de aceastã multitudine de formate. Bogãþia de opþiuni audio ºi video nu este specificã fiecãrui aparat. Astfel, un televizor cu intrarea HDMI

Pioneer VSX-AX 2 1.100 euro – 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Pioneer VSX-AX 4 1.400 euro 12/05 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Yamaha RX-V 1600 1.050 euro 4/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• –/–/–

Yamaha RX-V 2600 1.300 euro 3/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• •/•/–

Procedeu testare

Funcþii video în testare
importante modele de receivere AV sunt prezentate ºi evaluate detaliat în tabelul alãturat. Evaluarea se face tot pe scala de 100 de puncte, de aceea partea din punctaj datoratã testului audio al receiverelor AV se reduce de la 60 la 50 de puncte. Multitudine: deºi numeroase receivere AV posedã mufe HDMI, funcþionalitatea lor este diferitã.

audio-video va evalua ºi abilitãþile video ale receiverelor AV.
Funcþiile video ale receiverelor AV au câºtigat în importanþã datoritã HDMI ºi HDTV. De aceea, audio-video a modificat procedeul de evaluare al acestor aparate. Funcþiile video, precum conversia composite ºi Svideo în format YUV ºi HDMI, ori De-Interlacer ºi scalarea video pentru ieºirea HDMI vor fi, de asemenea, evaluate. Cele mai

•/• •/• PC via HDMI 8 mulþumitor

•/• •/•

•/• •/•

•/• •/•

5 mulþumitor

5 bine

7 foarte bine

8

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

107

CINEMA

UZINA DE PUTERE
Amplificator corespunzãtor ºi un player universal valoros, iatã noul ansamblu Linn. Un vis, nu doar pentru sistemele Home Cinema.
108 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

109

aºa cum sunt cei folosiþi azi în combinaþie cu multe modele de receivere AV compacte. scoþienii au dezvoltat pentru amplificatoarele lor un concept complet analog. aceastã componentã deschide noi portaluri spre putere. În loc sã se bazeze pe cipuri digitale. la 2. Pentru comparaþie. Noul amplificator de putere al specialistului Linn poartã acelaºi nume.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .200 de euro. Linia producãtorului Linn cuprinde opt modele. Ca un adevãrat “amplificator mono” circuitul. cât ºi cele ale opulentelor sisteme Home Cinema. De aceea. cu cele 110 a u d i o . în combinaþie.100 euro. din concepþie. deoarece modelele diferite de boxe au nevoi specifice de putere. trei. Aceastã structurã compactã aproape cã nu are cãi de conexiune interne. conform învãþãturii antice indiene. cinci ºi chiar ºase canale. amplificatorul Chakra poate avea douã. de la specialistul în semiconductori. atât pentru sistemele Home Cinema. Puterea necesarã într-un sistem depinde de numãrul de boxe. adãposteºte. Un amplificator de putere multicanal. toate fiind adãpostite într-o carcasã compactã. chakre. într-adevãr. denumit TDA 7293. Totuºi. Un sistem complet Home Cinema are nevoie. pentru cã. pe un singur cip de siliciu.200 euro). Combina uneºte. Redactat de: Daniel Chira orþile energetice ale corpului uman se numesc. de aceea modelul TDA 7293 este prevãzut. cât ºi pentru cele Hi-Fi. un player DVD ºi un preamplificator decoder. de forma unei cutii de pizza? Pare a fi vorba despre un amplificator digital. amplificatoarele Chakra sunt oferite în douã clase de putere. ST Microelectronic. iar dimensiunile ºi designul ei sunt perfect armonizate cu cele ale amplificatoarelor Chakra. un preamplificator ºi tranzistoare de putere. Linn a ales un drum propriu. Unidisk ºi Chakra. În cazul nostru ea poartã numele Unidisk SC. cipul de amplificare (sãgeatã) este susþinut de câte patru tranzistoare de putere (cercuri). “Inima” tuturor amplificatoarelor este circuitul integrat. acoperind optim nevoile oricãrui P tip de sistem. Prima combinaþie realizatã a fost cea cu amplificatorul cu cinci canale C 5100. într-o carcasã. O denumire mai potrivitã nici cã se putea gãsi. ºi de o centralã de comandã potrivitã. însã. pentru a economisi cât mai mult spaþiu posibil. precum ºi cu ver- siunea stereo mai micã C 2100. în realizarea modelului sãu de amplificator. Unidisk SC a fost iniþial combinatã cu un amplificator cu trei canale C 3200 (4.CINEMA Societatea de putere de ultimã generaþie: în outputurile mari ale lui Chakra (sus).700 euro ºi are ieºire HDMI. Iar. patru. atât cele ale sistemelor conservatoare Hi-Fi. la 3. Modelul costã 4. TEHNOLOGIE ªI DOTARE Toate acestea sunt motive suficiente pentru a vã prezenta.

iar frecvenþele de graniþã comutabile. În schimb. plãcutã. duo-ul de la Linn a fost adus. Ieºirea HDMI (sãgeatã) le ornamenteazã pe amândouã. nu se poate afirma cum cã Unidisk ar fi un divizor opulent de semnal video. precis. foarte frumos realizat. vivaci ºi lipsiþi de asperitãþi. precum ºi meniul. redarea a fost curatã ca ºi cristalul. Consumul mare de energie. combina Linn. În plus. pentru ieºirea subwooferului. alimentarea în comutaþie decupleazã circuitul audio. În plus. Linn s-a decis pentru o alimentare în comutaþie lipsitã de grosolanul transformator. Uºurinþa cu care aparent insignifiantul Chakra a livrat setului de boxe puterea maximã. C 3200? La urma urmei. mult mai bine decât transformatoarele tradiþionale. este posibilã alimentarea absolut stabilã cu energie. fãrã distorisiuni ºi poate sã atingã.ro 04/2006 a u d i o . astfel. la alegere. a lui Stevie Wonder. Funcþia Lip-Sync permite doar alegerea grosierã dintre modul interlaced. cu funcþii de conversie sau scalare cuprinzãtoare. de la producãtorul japonez Sanken. C 5100. progressive sau HDMI. cu mai multe versiuni cover ale unor cântece clasice. care apare atunci când boxele au valori mici ale impedanþei la volum mare. nivele înalte de putere de pânã la 100 de waþi. sãrac în opþiuni. ceea ce are repercusiuni pozitive asupra sunetului. dupã cum vedeþi în imaginea de mai jos. chiar ºi la sarcinã ma- ximã. creeazã probleme. în timp ce prin ieºirea HDMI se transmite doar semnalul video al playerului DVD intern. un disc multicanal. cu uºurinþã. Materialul folosit la testare RCA-Armada: Unidisk SC poate fi conectat. precum cei din “If It’s Magic”. la modele mai puternice). la nivelul de volum standard pentru sistemele Home Cinema: 85 dB. de la reþeaua de energie contaminatã de perturbaþii. de la început. Rezultatul a fost uluitor. cu amplificatorul Chakra C 5100 ºi setul de boxe de referinþã audio-video B&W N 801. Playerul rotea discul SACD cu piesa “A Foreign Sound”. condiþiile ideale de funcþionare pentru amplificator. nu doar pentru a economisi spaþiu ºi greutate. Un rol cheie în conceptul Chakra este jucat de alimentarea cu energie. Aceastã împãrþire a sarcinilor permite grupe de outputuri puternice ºi compacte. a cântãreþului brazilian Caetano Veloso. TEST AUDIO ªI VIDEO Testul video a început cu proiectorul Marantz VP 12 S 4. www. a obþinut baºi ultra adânci.v i d e o m a g a z i n e 111 . finã. autenticã ºi bine spaþializatã. Unidisk SC lucreazã tot cu o alimentare în comutaþie. De ce ar mai fi nevoie atunci de varianta mai puternicã. care dezvoltã un nivel neobiºnuit de redus al încãlzirii. via YUV sau Scart. cu efect disturbator pentru calitatea sunetului. creându-se. s-a renunþat complet la intrãrile HDMI. La testarea sunetului de film. a fost de necrezut. intrã în joc câte douã tranzistoare de putere (respectiv câte patru. Pentru ca sã nu se ajungã prea repede la deconectarea de protecþie a aparatului. livrând cea mai bunã calitate sonorã.audio-video. În acest fel.mai bune premise pentru funcþionare: el lucreazã repede. lipsesc în totalitate modelului Unidisk SC. chiar ºi acest model. În dotare.

AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 81 FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 83 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 87 112 a u d i o . 10 puncte FOARTE BINE 8 FOARTE BINE foarte bine – foarte bine foarte bine 8 (40%) foarte bine (30%) – (20%) foarte bine (10%) foarte bine max. din momentul în care voluminosul seif s-a prãbuºit în canal.4/34. dis-de-dimineaþã. trecând cu viteza fulgerului de la volum violent. O modalitate atât de concretã ºi de stabilã de redare a sunetelor a fost rar auzitã cu prilejul testelor audio-video.200 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate Redarea miºcãrii/repaus al spotului Convertire progresivã EXCEPÞIONAL foarte bine excepþional interlaced excepþional excepþional excepþional foarte bine 32 30 32 progressive excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional TEST SUNET Hi-Fi Digital Surround FOARTE BINE 6O FOARTE BINE excepþional excepþional 61 (50%) excepþional (50%) excepþional MÃS. Cele mai fine detalii sonore.CINEMA Duetul trimmer: fiecare output poate fi calibrat (sãgeatã). Explozia violentã. au rãsunat cu adevãrat ameninþãtor. s-a numit “Italian Job”. 100 puncte OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine bine 11 DOTARE REZ. Abia pornitã. DE LABORATOR max. precum fluturatul din aripi al porumbeilor în Piazzetta din Veneþia au umplut. 70 puncte Linn Unidisk SC 4700 euro Linn Chakra C 3200 4.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . fãrã dificultate.4 Watt 8 repede (60 %) 76 % 75 % 72 % bine bine 28 (16) 105/57 Watt 100/56 Watt foarte bine foarte bine 24 190/111 Watt 90/111 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. Iar zgomotele pline ale motoarelor din scena urmãririi sãlbatice prin oraº. a fost redatã cu o putere brahialã. combina a redat sunetele iniþiale ale minunatei coloane sonore într-o manierã impresionant de explozivã. la redarea caldã a detaliilor sonore. 10 puncte Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere de ieºire Putere sinus douã canale Putere sinus canale multiple Consum energie standby (Watt) MULÞUMITOR 5 BINE 6 TEST SUNET Digital surround CD/SACD/DVD-audio Sunet analog EXCEPÞIONAL excepþional 28 mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB foarte bine/excepþional/foarte bine foarte bine MÃSURÃTORI DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori Consum energie standby/funcþionare FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40 %) 91 % 90 % 90 % foarte bine insuficient 15. REZULTATE TESTARE AMPLIFICATOR REZULTATE TESTARE DVD-PLAYER Producãtor Model Preþ Producãtor Model Preþ Linn Chakra C 5100 (C 2100) 3. 10 puncte max. spaþiul. Combina Linn a reacþionat aproape fãrã inerþie la toate modificãrile rapide ale spectrului dinamic.200 euro) max.100 euro (2.

extrem de flexibilã în configurare. ªi atunci nu ne mai mirã de ce compania Linn este consideratã furnizorul ideal de soluþii complexe ºi complete. Combina este.audio-video. atunci când vine vorba despre înaltã performanþã în sistemele ºi componentele de entertaiment.ro 04/2006 a u d i o . 1 x stereo fix (RCA) 4 x SPDIF (2 x RCA. pe întreaga duratã a filmului. CONCLUZIE “Locomotiva” Unidisk-Chakra. ProLogic II cu management baºi ºi potenþiometru volum master) Ventilator dublu: în spatele diafragmei se aflã douã ventilatoare de rãcire. la dimensiuni extrem de compacte. SACD..v i d e o m a g a z i n e 113 . În acest segment de clasã nu existã un alt model comparabil. JPEG Scanare progresivã 480p/576p via YUV ºi HDMI CONEXIUNI Intrãri audio analog Ieºiri audio analog Intrãri audio digital Ieºiri audio digital Intrãri video Ieºiri video Alte caracteristici 4 x stereo (RCA) 1 x 5. CD. decât prin ieºirea YUV pentru componente. 1 x HDMI (576p) preamplificator decoder integrat (Dolby Digital. livreazã sunet ºi imagine de primã clasã. 1 x S-Video. C 5100 a avut destulã putere ca sã dezvolte în boxele B&W. www. CD-R. Modelul Unidisk SC a stãpânit perfect echilibrul între rezoluþia cea mai finã. 1 x S-Video. Rezultatele la testul de imagine au fost exemplare. DTS.1 (RCA). 1 x YUV (disponibilã versiunea Scart) 1 x COMPOSITE. DVD-Audio. 2 x optic) 2 x SPDIF (1 x RCA. precum Focal Alto Utopia. SVCD. VCD. claritatea desãvârºitã ºi culorile pline. la impresionantul volum de 105 dB. au profitat întradevãr de colaborarea cu amplificatorul de douã ori mai puternic C 3200. sunete lipsite de distorsiuni. care continuã sã ofere acel nivel de inginerie precisã de neegalat. Cu toate aceastea. AAC. 1 x YUV. DOTARE DVD-PLAYER Producãtor Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Linn Unidisk SC 24 luni 38 x 8 x 37 cm FUNCÞII Redare DVD-R/-RW/DVD+R/+R DL/+RW.Boxele cu nevoi de putere ºi mai mari. Parada tastelor: butoanele fluorescente ale telecomenzii înlesnesc orientarea în întuneric. în plus. 1 x optic) 1 x COMP. MP3. Via HDMI imaginile au fost ºi mai bune.

comerþul cu DVD-uri ºi playere DVD. în aceeaºi mãsurã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Noutatea ºi flexibilitatea acestui format l-au propulsat în topul celor mai bine vândute bunuri din lume. 114 a u d i o . Ba mai mult. Din 1996 ºi pânã în prezent a exterminat casetele video din segmentul de piaþã “home video”. industria de entertainment pentru acasã. a remodelat ºi dezvoltat. generând anual venituri de ordinul miliardelor de dolari.Reportaj 10 ANI DE D V D Digital Versatile Disk sau DVD-ul împlineºte 10 ani de când a fost lansat pe piaþã.

Cu siguranþã.Text de: Sebastian Kovacs VD-ul s-a ieftinit atât de mult încât ºi-l poate permite aproape oricine. elaborat de corporaþiile Philips ºi Sony. preºedintele IBM la vremea aceea. întrucât DVD-ul s-a nãscut tot în urma unui “rãzboi al formatelor”. Se pare cã istoria se repetã.ro . dar cu condiþia de a aduce câteva modificãri. La vremea aceea erau în dezvoltare douã medii de stocare optice de mare capacitate.7 GB. Mitsubishi Electric. Modelul SD original propus de Toshiba avea o capacitate de stocare de 5 GB. în numãrul anterior al revistei audio-video vã prezentam un material despre discurile optice Blu-Ray ºi HDDVD. fiind martor al costisitorului rãzboi al formatelor purtat între VHS ºi Betamax. Vrajba s-a înteþit pe la începutul anilor ’90. cele douã tabere au încheiat un armistiþiu în urma cãruia a luat naºtere grupul DVD Consortium în sânul cãruia marile corporaþii ºi-au unit forþele pentru a crea un produs standard. cum sunt stocate informaþiile pe disc sau cum funcþioneazã DVD-playerul?.audio-video. Time-Warner. Philips ºi Sony au renunþat la MMCD ºi au acceptat formatul SD al taberei opuse. Pierderea în capacitate a fost compensatã de 04/2006 a u d i o . dezvoltat de coaliþia formatã din companiile Toshiba. Matsushita Electric (Panasonic).v i d e o m a g a z i n e 115 www. Thomson ºi JVC. Într-un final apoteotic. iar rezultatul a fost DVD-ul de 4. Hitachi. la începutul anilor ’80. ºi-a asumat rolul de arbitru între cele douã tabere. cine ºi-a achiziþionat un DVD s-a întrebat care-i misterul ce se ascunde în spatele acestui disc subþire de plastic ºi a aparatului care-l învârte. Cine a creat DVDul. Una dintre schimbãrile operate de Philips/Sony a condus la diminuarea cu câteva sute de mega a capacitãþii de stocare. Unul dintre ele era MultiMedia Compact Disc (MMCD). Lou Gerstner. Pioneer. D ISTORIA DVD Dacã þineþi minte. Gerstner a decis sã se implice în luptã dupã ce a încercat un sentiment de deja-vu. sunt doar câteva dintre întrebãrile la care vã oferim rãspunsul în paginile care urmeazã. cele douã medii de stocare care se luptã pentru a deveni succesorul DVD-ului. Discul optic a fost înzestrat cu tehnologia de codare EFMPlus care era cu 6 procente mai puþin eficientã decât tehnologia creatã de Toshiba. iar celãlalt se numea Super Density Disc (SDD).

Odatã acest proces încheiat. Sunt însã persoane care susþin cã nu este vorba de o prescurtare. Straturile gata fabricate sunt acoperite cu lac. s-ar putea observa cã aceste linii de date se aseamãnã cu niºte diguri brãzdate din loc în loc de adâncituri care în limba englezã se numesc “pit”. SEAM ÃN Ã. În cazul DVD-urilor cu un singur strat. DVD-urile se aseamãnã cu CD-urile.5 a DVD-ului. Distanþa dintre douã linii este extrem de micã – de numai 740 nanometri (un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru). SUFLAT CU AUR Multiplele straturi de plastic din care este alcãtuit DVD-ul sunt presate într-un sandwich. Dacã primele sunt cele pe care sunt înregistrate filmele.(minus) sunt douã formate DVD aflate în competiþie. ci pur ºi simplu un nume al discului. FAQ – Întrebãri frecvente Ce înseamnã DVD? DVD este prescurtarea cuvintelor Digital Video Disc sau Digital Versatile Disc. sub forma unor adâncituri ºi ridicãturi (pit-uri ºi land-uri) pe suprafaþa discului. Atunci prin ce se deosebesc cele douã formate? Diferenþele nu sunt evidente.Reportaj marele avantaj al sistemului EFMPlus. Informaþia pe DVD este stocatã sub formã acestor adâncituri ºi ridicãturi pe care laserul le interpreteazã ca fiind 0 sau 1. dispuse sub forma unei 116 a u d i o . în funcþie de programul cu care a fost comprimat filmul. Acest proces se realizeazã pentru a permite trecerea laserului prin stratul de la suprafaþã pânã la cel din adâncime. PIT-URI ºI LAND-URI Fiecare strat inscriptibil de pe DVD are pe suprafaþa sa o spiralã de date. ºi anume. Pot sã înregistrez emisiuni TV sau filme cu un DVD player? Da. date care apoi sunt transformate în sunet ºi imagine. codec-urile pe care le suportã DVD playerul sunt specificate pe aparat. ºi un DVD recorder. De obicei. în timp ce companiile din DVD+RW Alliance stau în spatele formatului DVD+R. rezistenþa sporitã la deteriorãri cauzate de zgârieturi ºi amprente digitale. dimensiunile liniilor de date ºi modalitãþile prin care a fost „pompat” spaþiul de stocare. Esenþial este faptul cã DVD-urile audio pot stoca pânã la 74 de minute de muzicã cu un sampling rate ºi acurateþe de 192 kHz/24 biþi. discurile de policarbonat sunt suflate cu o substanþã reflectorizantã. spirale. de asemenea. Deºi existã divergenþa de opinii în aceastã privinþã. cele din urmã conþin muzicã a cãrei calitate sonorã este de cea mai bunã calitate. iar ridicãturile dintre douã pit-uri se numesc “land”. care abia depãºeºte grosimea de un milimetru. Dacã ar fi privite la microscop. Discurile DVD audio ºi playerele aferente sunt relativ rare la ora actualã. Utilizând acest proces se creeazã un disc pe a cãrui suprafaþã se poate distinge o linie foarte subþire ºi lungã de ridicãturi microscopice. DVD-playerul ruleazã CD-uri? Da! DVD-playerele sunt compatibile cu compact discurile audio. ci în formã elicoidalã. existã ºi playere compatibile cu ambele formate. se poate dacã DVD-playerul este. Dar dintre DVD video ºi DVD audio? DVD video ºi DVD audio sunt douã formate diferite. Ba mai mult cele douã discuri optice sunt produse folosind aproape aceleaºi metode de fabricaþie. Sunt DVDplayere care ruleazã fãrã probleme ºi filme stocate pe CD-uri. Chiar ºi stocarea datelor se face în mod similar. se preseazã una peste alta sub formã de sandwich ºi apoi sunt uscate sub un fascicul de luminã infraroºie. Pentru straturile inferioare se foloseºte aluminiul. A mai durat un an pânã când varianta finalã a discului a fost lansatã pe piaþã. dar asta nu înseamnã cã nu existã. Printre ele se numãrã materialele ºi procedeele folosite în producþie. linia de date începe din centru ºi-ºi continuã spirala cãtre exterior. Prima izbândã a inginerilor a fost anunþatã abia în 1995. însã nu concentric. Fiecare strat este creat prin injectarea de plastic policarbonat într-o formã prestabilitã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . La fel ca ºi pistele de alergare dispuse pe un stadion. DAR N U RÃSARE În ceea ce priveºte dimensiunile ºi grosimea. C a r e es t e d i f e r e n þ a d i n t r e D V D + R º i DVD-R? DVD+ (plus) ºi DVD. iar pentru cele superioare se foloseºte un strat semi-reflectorizant de aur. Grupul de producãtori reuniþi în DVD Forum sprijinã DVD-R. odatã cu dezvoltarea versiunii 1.

ro 04/2006 a u d i o .Ca exemplu.75 (douã feþe. Caracteristicile unui film DVD .coloanã sonorã prezentatã în cel mult 8 limbi diferite ºi sunet Dolby Digital 5. Capacitãþile discurilor variazã în funcþie de construcþie: 4. Casele de discuri sunt printre singurele care simpatizeazã acest format. Asta se întâmplã deoarece în acest caz ridicãturile trebuie sã fie puþin mai lungi pentru a evita interferenþele când este citit DVD-ul. motorul scade viteza de rotaþie a discului Datoritã dimensiunilor microscopice ale ridicãturilor.9 GB (douã feþe.audio-video.08 mai micã. Probabil vã întrebaþi de ce nu se dubleazã capacitatea unui DVD cu douã straturi. 8. DVD PLAYERUL Aparatul în care se insereazã DVD-urile a fost botezat sugestiv DVD-player. Aceste informaþii sunt transformate apoi în biþi ºi bytes. aceasta ar ajunge pânã la 13.16 ori mai redusã. fiecare cu câte douã straturi).ratã de compresie de 40:1 (în cazul în care a fost comprimat cu MPEG-2) . în parte.38 GB (o faþã ºi un singur strat). din maºina de curse. Cine se mai oboseºte în ziua de azi sã se ridice de pe canapea ca sã întoarcã DVD-ul în mijlocul filmului. fiecare cu un singur strat) ºi 15. stã ultimul album al formaþiei “Sistem of a Down” lansat anul trecut. Aceste tipuri de DVD-uri au fost produse dar nu s-au bucurat de prea multã popularitate. . Motorul foarte bine calibrat se învârte pe pistã (DVD-ul) cu viteze cuprinse între 200 ºi 500 rotaþii pe minut (rpm). care menþine laserul deasupra liniilor de date spiralate. este un mecanism care miºcã laserul în aºa fel încât sã nu se abatã de la linia de ridicãturi dispusã pe suprafaþa DVD-ului. În analogie. un laser care citeºte ridicãturile de pe disc ºi un sistem de urmãrire. Spuneam la început (ºi nu am glumit) cã pe un DVD încape de 7 ori mai multã informaþie.95 GB (o faþã ºi douã straturi). Laserul care citeºte discul poate citi datele de pe stratul inferior prin stratul superior. Diferenþa cea mai evidentã dintre CD ºi DVD este capacitatea de stocare.5 kilometri. fiind alcãtuit din trei componente fundamentale: un motor care învârte discul. care le citeºte drept 1 sau 0. cu o rezoluþie de 720 de pixeli orizontali.Subtitrãri în cel puþin 30 de limbi www. lumina loveºte stratul reflectorizant pe care sunt dispuse ridicãturile ºi adânciturile. În timp ce discul se roteºte. iar maºina de curse este laserul. Pe mãsurã ce laserul se miºcã spre exterior. Deci. Puteþi sã vi-l imaginaþi sub forma pasagerului. Aceasta înseamnã cã îi permite sã prãjeascã informaþiile pe o arie mult mai extinsã decât în cazul CD-urilor. care la rândul lor sunt transformaþi în imagini sau sunet. faptului cã ridicãturile ºi distanþa dintre liniile de date sunt mai mici decât în cazul CD-urilor. distanþa dintre douã linii de date este de 2. Pe DVD. iar lungimea minimã a unei ridicãturi este de 2. pe un DVD cu douã feþe. iar lumina reflectatã este mai departe înregistratã de un mecanism optoelectronic. Pista reprezintã discul. Extra-spaþiul se datoreazã faptului cã aria de inscripþie pe un DVD este mult mai mare. când roata maºinii trece peste o ridicãturã. acest angrenaj poate fi asemuit unei piste pentru raliuri.1 . un DVD poate avea pânã la patru straturi. MAI MULÞI GB Pentru a creºte ºi mai mult capacitatea de stocare. mecanismul de urmãrire trebuie sã miºte laserul spre exterior. 7. Dacã linia continuã de pe unul dintre straturi ar fi ridicatã ºi întinsã într-o singurã linie dreaptã.5 ori mai multe ridicãturi pe un DVD. laserul este concentrat pe liniile de date. ªoferul.pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie în format 16:9 sau 4:3. Cea mai dificilã parte din citirea unui DVD este menþinerea fasciculului laser pe linia de date. Aceastã caracteristicã se datoreazã. Pe un DVD cu un singur strat pot fi prãjite de circa ºapte ori mai multe informaþii decât pe un CD obiºnuit. Înmulþindu-le pe cele douã reiese cã este suficient loc pentru pânã la 4. Reflexia ridicãturilor ºi a adânciturilor este interpretatã diferit de senzorul optoelectronic. Una dintre roþile maºinii (laserul) trece peste ridicãturile de pe fiecare linie de date.v i d e o m a g a z i n e 117 . pe DVD nu se iroseºte atâta spaþiu pentru sistemul sãu de corectare a erorilor. liniile de pe disc sunt foarte lungi. Spre deosebire de compact-disc. care simbolizeazã sistemul de urmãrire al DVDplayerului. care simte fiecare zdruncinãturã. Asta înseamnã cã linia de date de pe un DVD cu douã straturi ar avea o lungime de 48 de kilometri. Acesta se aseamãnã foarte mult cu un CD-player.

Ceea ce permite citirea datelor fãrã întrerupere. pe un DVD am putea copia pânã la patru sau cinci filme de calitate mai slabã. Folosind acest program se pierde mai puþinã informaþie în timpul compresiei. DivX pentru codare. Acestea au fost denumite “Ouã de paºte” (Easter eggs) ºi constau în secvenþe din alte filme. Pânã în primãvara anului 1999. Un exemplu e seria “Stãpânul Inelelor“. aici veþi avea parte de cele mai multe surprize. cât ºi DVD-playerele pentru a reda filmele. nu ar încãpea pe un DVD. Aceastã situaþie avea sã se schimbe curând luând în considerare popularitatea crescândã a discului optic. Sunetul unui film original DVD poate fi Dolby Digital Surround Sound 5. de regulã.Reportaj de DVD-uri de toate genurile (filme. precum ºi toate calitãþile adiþionale se datoreazã mai mult sau mai puþin capacitãþii uriaºe de stocare a discului. Pentru a profita de acest sistem veþi avea nevoie de un sistem Home Cinema format din 5 boxe. concerte. începutul celui de-al doilea strat poate fi la exterior. seriale. În primãvara anului urmãtor acestea au fost introduse în Statele Unite ale Americii.nu vã speriaþi! . lupta fiind câºtigatã în doar câþiva ani de la declanºarea ostilitãþilor. MAI SAVUROASE Ce-i cu toatã vâlva asta în jurul DVD-ului? Pãi. Marile supermarket-uri americane au început comercializarea aparatelor. precum tânãrul Skywalker. În ceea ce priveºte partea de sunet. desene animate etc. Tot în 2003. care a fost dezvoltat de Motion Picture Experts Group. În vara anului 2003. vânzãrile ºi închirierile ªtiaþi cã…? • Pe un DVD puteþi stoca pânã la opt ore de muzicã? Datoritã capacitãþii sale crescute pe un DVD încap aproape 100 de melodii. americanii au ajuns sã închirieze mai multe filme pe DVD. Existã mai multe programe de compresie printre care se numãrã popularele DivX sau Xvid. • Dacã un film DVD obiºnuit nu ar fi comprimat cu ajutorul unui program specializat. Potrivit datelor statistice înregistrate de Digital Entertainment Group. în timp ce filmul ruleazã? Aceste opþiuni sunt foarte apreciate de cinefili. înarmat cu un laser. axându-se pe comercializarea DVDurilor. în anul 2004. • Playstation 2 a fost prima consolã de jocuri. cât ºi în varianta originalã gânditã de regizor? Filmele suportã o serie de transformãri înainte de a fi proiectate în sãlile de cinema. pentru prima datã. decât pe casete video. motiv pentru care. Odatã cu lansarea primelor DVD-uri ºi playere a fost lansat ºi primul film pe acest suport – “Twister” – filmul american a cãrui intrigã se împleteºte în jurul unei echipe de vânãtori de tornade. marcând trecerea de la tehnologia analogicã la cea digitalã. în care realizatorul filmului vorbeºte despre anumite scene. necomprimat. pe care le folosesc atât computerele. Codec provine de la termenul englezesc COde-DECode. filmele în format DVD sunt. software pentru computer sau muzicã? • Unele filme pe DVD sunt livrate cu porþiuni de comentarii. Dimensiunea unui film este foarte mare. un subwoofer (de aici denumirea de pentru ca informaþia sã fie cititã cu o ratã constantã. Primele discuri ºi playere DVD au apãrut pentru prima datã pe piaþa japonezã. care în format DVD este de douã ori mai lung. Calitatea superioarã a imaginii ºi sunetul surround. DVD-ul. cele mai importante companii de comercializare a echipamentelor electronice din SUA au încetat vânzarea casetelor video VHS. în 1998 în Europa. grupul de experþi desemnaþi sã stabileascã standardele de codare a formatelor video. Dar dacã am folosi. Interesant de reþinut este faptul cã în cazul unui DVD dublu stratificat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . însã nu ºi a filmelor pe format DVD. De aceea trebuie comprimat sau codat pentru ai reduce dimensiunile.) au depãºit suma . în luna noiembrie a anului 1996. iar în 1999 pe continentul Australian. astfel cã pe un DVD încap pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie. s-a angajat întrun rãzboi tacit cu casetele magnetice. care oferea posibilitatea de a rula filme DVD? 118 a u d i o . preþul unui DVD-player a scãzut sub 300 de dolari. laserul nefiind nevoit sã se întoarcã în centru pentru a porni citirea celui de-al doilea strat.1 (aspect menþionat pe cutia filmului). • Existã filme care pot fi urmãrite atât în varianta comercialã (aºa cum a fost lansat pentru cinema). RÃZBOIUL STELELOR Anul 1996 a marcat naºterea tzunami-ului ce a curãþat casetele video magnetice. Filmele de calitate DVD sunt comprimate cu ajutorul programului MPEG-2.2 miliarde de dolari. tam-tam-ul se datoreazã faptului cã în momentul de faþã DVD-ul este singurul care poate sã ofere o experienþã asemãnãtoare cu cea trãitã într-o salã de cinema. Am sã vã explic mai pe larg. Cu siguranþã aþi auzit de acele “codec-uri”. de exemplu. Sã lãmurim mai întâi partea de imagine. aþi avea nevoie de circa un an ca sã îl downloadaþi printr-o conexiune dial-up? • De multe ori DVD-urile conþin tot felul de surprize rezervate privitorului. Însã.de 21. comprimate cu ajutorul programului MPEG-2.

Bateriile rezistã pânã la 6 ore. Un model apreciat de consumatori este Panasonic DVDLS90.5 centimetri în diagonalã.100 de ron. montare uºoarã ºi imagine de calitate. aceste aparate simuleazã sunetul surround suficient de bine cât sã vã daþi seama despre ce este vorba. care este dotat cu un hard-disk de 800 de GB. Dacã cititul vã oboseºte ochii. aparatul a fost botezat. mai existã aºa numitele combouri care îmbinã atât un DVD. Printre cele mai bine cotate aparate se numãrã modelul Sony DVP-NS55P/S. Device-ul poate fi achiziþionat la preþuri ce variazã între 720 ºi 1. poate fi aleasã o subtitrare anume. Un alt avantaj prezentat de filmele pe DVD este informaþia adiþionalã. Existã DVDplayere dotate cu o tehnologie denumitã Simulated Surround. de cei care l-au testat. dar dacã vreþi sã savuraþi glumele originale aveþi posibilitatea de a opta pentru varianta cu subtitrare în limba maternã.ro 04/2006 a u d i o . Scenele pot fi rulate în mai multe trepte de “slow motion” sau pot fi oprite fãrã ca imaginea sã se deterioreze. Datoritã liniei simpliste. vor avea de câºtigat utilizatorii). în funcþie de limba în care doreºte sã asculte conversaþiile actorilor. drept cel mai bun DVD player clasic. caz în care ar fi bine sã vã cumpãraþi un DVD player cu decodor ºi mufe de ieºire pentru canalele 5. Printre cele mai populare modele DVD se numãrã cele portabile. cele douã tipuri de discuri incompatibile unul cu altul. pe care sã încapã imagini cu rezoluþie mult mai mare. Apoi. Atenþie. cât ºi un VCR (video casette recorder). la fel se va întâmpla cel mai probabil ºi cu DVD-ul. Deºi cele mai multe aparate au cam aceleaºi funcþii de bazã. de unde pot fi accesate rapid toate capitolele în care a fost fragmentat un film. Astfel s-au nãscut formatele HD-DVD ºi Blu-Ray. muzicã sau puteþi viziona poze. existã nenumãraþi producãtori ºi încã ºi mai multe modele. Cererea tot mai mare a televizoarelor de înaltã definiþie a atras dupã sine necesitatea creãrii unui nou suport media.audio-video. puteþi opta pentru modelul dezvoltat de compania Hitachi. de ce sã n-o spunem. cele mai multe filme DVD au un index. Indexul este lesne de accesat cu ajutorul telecomenzii mai ales cã de multe ori scenele importante sunt reprezentate cu o fotografie micã. discuri care vor avea inevitabil ºi o capacitate mai mare de stocare a informaþiilor. În modelul Pioneer DVR-530H-S încap pânã la 80 de GB de filme. Generaþia urmãtoare Zilele DVD-ului sunt numãrate! Nu e remarca noastrã. Inginerii de la Accuarian sigur au fãcut uz de imaginaþie. Nu lãcrimaþi dacã nu sunteþi blindaþi cu un sistem Surround Sound. ci concluzia pieþei. În final. angajate în lupta pentru tronul ocupat în prezent de DVD (luptã din care. www. muzicã sau fotografii.5. cu siguranþã. detalii despre firul poveºtii sau chiar finaluri diferite disponibile la alegerea privitorului. timp în care puteþi urmãri filme în toate formatele DVD. Aparatul se laudã cu meniuri intuitive.1) ºi un receiver care este fie “Dolby Digital ready” fie are un “Dolby Digital decoder” integrat. Conectate la televizor sau la un sistem stereo cu numai douã boxe. Dupã cum am mai spus-o ºi la început. când au integrat într-un DVD player ºi un cititor de patru carduri diferite. Este din ce alege Piaþa de DVD-playere este foarte vastã. Privitorul poate astfel sã aleagã între mai multe coloane sonore. ªi se va mai repeta pe mãsurã ce se vor descoperi noi tehnologii de stocare a informaþiilor. De asemenea. existã filme DVD pe care sunt introduse interviuri cu actorii ºi realizatorii. Acest aparat a cucerit audienþa datoritã ecranului ce mãsoarã 17.1. Aºa cum casetele video au fost date la o parte. Playerele DVD cu hard-disk sunt. De asemenea. dacã receiverul este “Dolby Digital ready” atunci NU este echipat cu un decodor Dolby Digital. fiind disponibil pentru circa 210 lei noi. istoria se repetã. Dacã nu sunteþi mulþumiþi cu atâta spaþiu.v i d e o m a g a z i n e 119 . Iar ca preþ e destul de accesibil. Pe un disc cu o capacitate atât de mare pot fi copiate unele soft-uri cu ajutorul cãrora vizionarea unui film devine interactivã. printre cele mai interesante aparate de pe piaþã. Multe filme mai sunt însoþite de scene inedite care au fost tãiate din filmul lansat pe marele ecran. puteþi opta pentru varianta dublatã a filmului. pentru cei care îºi stocheazã amintirile din adolescenþã pe bandã magneticã.

vroiam sã spun cu o vitezã impresionantã. completatã pe pagina urmãtoare cu un glosar bogat. am întocmit o listã cu cele mai frecvente întrebãri ºi rãspunsuri despre MP3.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Ghid service Toatã lumea discutã azi despre MP3 de parcã s-ar referi la pâine prãjitã cu unt! Dar nu toþi sunt atât de familiarizaþi cu neologismele tehnologice care penetreazã limba românã cu un bit-rate impresionant… Ãããã. Dar ca sã nu mai creez confuzii ºi pentru ca data viitoare sã ne înþelegem doar din priviri. Download-are plãcutã! Text: Sebastian Kovacs TOTUL DESPRE MP3 120 a u d i o .

Când extrageþi muzica de pe CD-urile audio pe computer. Ce bit-rate recomandaþi? Noi folosim cel puþin 192 kbps.audio-video. Dar sunt ºi modele “ecologice” care funcþioneazã pânã la 150 de ore non-stop cu o singurã baterie. la fel ca un mini-casetofon portabil tradiþional. iar cele din categoria super uºoarã ajung pânã la 24 de grame. De ce toatã lumea opteazã pentru un player MP3? Una la mânã. doi: sunt foarte puþine pãrþi mobile cu care trebuie sã operezi pe când te afli în miºcare. De exemplu. De exemplu. Este MP3 singurul format disponibil de compresie? Nu. iar altele sunt dotate cu tunere radio. Ce ºtiþi despre magazinele online? O a doua soluþie de obþinere a MP3-urilor este de pe site-uri legale care oferã melodii gratuit sau de pe magazine online precum Apple's MusicStore. Am gãsit playere minunate de mãrimea unui pachet de gumã de mestecat cu display ºi memorie de 128 de MB. dar fiºierele sunt mai voluminoase. cât ºi MP3-uri. iar JukeBox-urile câteva mii. Este legal sã faci o copie a propriului tãu CD. compania Apple preferã formatul AAC (Advanced Audio Coding). Nu cumva sunt MP3-urile ilegale? Nu. Dacã sunteþi dispuºi sã cheltuiþi mai mult puteþi obþine un player cu dotãri. de 30 de GB de la Apple. Ce e un MP3 player? E un device care-þi oferã posibilitatea de a duce muzica dupã tine oriunde te deplasezi. MP3 playerele sunt portabile ºi mult mai comode decât predecesoarele sale: nu mai trebuie sã cari discuri sau casete dupã tine. dar e ilegal sã faci mai multe copii. puteþi stoca o cãruþã de muzicã pe un player cu mai puþinã memorie. Cât costã un MP3 player? Depinde de preferinþele fiecãruia. pe când dacã vrei sã comprimi melodiile în format MP3. pentru folosinþa ta personalã. în aºa fel încât sã încapã cât mai multe pe playerul tãu portabil. costã în jur de 1. Pe Internet existã multe site-uri care permit descãrcarea de melodii în format MP3. Sunt modele care funcþioneazã cu baterii reîncãrcabile. Sunt aparate care funcþioneazã cu memorie externã de tipul cardurilor SD. comprimatã la o ratã de 192 kbps. nu depãºesc mãrimea buzunarului. poate rula atât filme. Programul poate fi descãrcat gratuit intrând pe www. Cea mai micã ratã folositã (ºi cea mai comunã) este de 128 kbps. dar cu toate acestea poate stoca 4 GB de muzicã. Dacã doriþi însã cea mai bunã calitate vã recomandãm formatul Lossless de la compania Apple (utilizabil doar pe iPod).pânã la 12 ore de muzicã pe un singur CD. Dacã supravieþuiþi ºi fãrã aceste mici inconveniente. de la Sony. Bit-rate-ul maxim pentru MP3 este de 320 kbps. CD-urile conþin circa 74 de minute de muzicã în format CD audio.ro 04/2006 a u d i o .com/itunes/. Cantitatea de muzicã pe care o puteþi pune pe un MP3 player depinde de mãrimea memoriei: 64 MB de memorie sunt suficienþi pentru stocarea a 40 de minute de muzicã la calitate decentã.apple. Iar iPod-ul Nano e mai subþire ca un creion. care costã în jur de 200 Ron. Noile modele de playere au memorie ce atinge câþiva GB. Playerele portabile pot înmagazina câteva sute de melodii. unde se vând albume ºi piese.Ce este MP3? Este o metodã de stocare a melodiilor. La ce bun un MP3? Folosind un program special (MagicJuke Box sau o versiune nouã de Winamp) poþi extrage melodiile de pe un CD audio în câteva minute ºi le poþi stoca pe computer sau un player portabil. folosite în aparatele de fotografiat. Pentru iPoduri ºi iTunes (magazinul online de muzicã).500 Ron. ideale pentru fanii jogging-ului.v i d e o m a g a z i n e 121 . care trebuie încãrcate. tehnologia MP3 nu este ilegalã. voi decideþi cât de voluminos va fi un fiºier. MP3 este doar cel mai popular format de compresie. pentru a le vinde sau a le distribui chiar gratuit. De exemplu. De regulã au incluse soft-urile necesare pentru a transfera MP3-urile de pe computer pe player. Cele mai noi modele (ºi cele mai scumpe totodatã) pot afiºa aplicaþii video ºi fotografii. precum tuner radio sau photo-viewer. sau formatele LossLess a cãror calitate este ºi mai bunã. însã. Unele modele pot fi folosite ca reportofoane sau ca medii de stocare a datelor. dupã 10-20 de ore. care reduce fiºierele de pe un CD la o zecime din mãrimea sa iniþialã. Care este calitatea sunetului? Calitatea sunetului depinde de rata de compresie (bit-rate). JukeBox-urile stocheazã mii de melodii ºi cu toate cã sunt un pic mai mari. Software-urile precum Winamp sau MagicJukeBox îþi oferã posibilitatea de a-þi transfera întreaga colecþie pe calculator ºi apoi pe playerul portabil. poþi stoca de 10 ori mai multã informaþie . însã adâncimea basului ºi detaliile au de suferit. care se aude ceva mai bine decât MP3 sau WMA. Utilizând acest nivel de compresie vor încãpea mai puþine melodii pe hard-ul computerului sau pe playerul MP3. iPod-ul. Playerele MP3 au fost adoptate deja de atleþi. Mobilele care au MP3 player încorporat coabiteazã cu playere audio-video de buzunar. Difuzarea MP3-urilor altor persoane care nu deþin CD-ul original încalcã legea dreptului de autor. Durata bateriilor variazã. www. Dar mai sunt ºi altele. Cui aparþine viitorul? Viitorul ne-a ajuns din urmã. Windows Media Audio a fost creat de compania Microsoft ºi este o metodã de compresie alternativã ce ruleazã pe multe playere audio (mai puþin iPod). Consola de jocuri Play Station Portable. ce pot fi sortate dintr-un catalog uriaº. îþi recomand sã accesezi doar paginile Web acreditate. dar calitatea va fi mult mai bunã. De unde pot face rost de MP3-uri? Cel mai simplu ar fi sã începi cu propria colecþie de CD-uri.

Dacã nu vã descurcaþi cu limba rusã nu e nici o problemã. Colecþia de muzicã româneascã a site-ului este foarte variatã. Melodiile sunt culese de pe site-urile oficiale ale caselor de discuri sau de pe site-uri care le oferã în mod gratuit. Dacã doriþi sã aflaþi noutãþi despre artiºtii preferaþi puteþi consulta secþiunea de ºtiri.com ordinarã. Puteþi gãsi foarte uºor orice artist internaþional sau album lansat recent. Oferta e bogatã. downloadate sau cerute melodii. Motorul de cãutare este conectat la o mulþime de site-uri pe care apar cele mai recente mixuri drum&bass. Aici este disponibil programul iTunes (gratis). Pentru a downloada o melodie la alegere veþi avea nevoie de o parolã care vi se va comunica dupã ce trimiteþi un SMS cãtre numãrul afiºat pe pagina Web. dupã cum îi spune ºi numele. melodii ºi comentariile fãcute de ascultãtori. Iar dacã doriþi sã descoperiþi noi muzicieni puteþi naviga prin categoriile muzicale întocmite de administratorii ruºi. videoclipuri. site-ul este intuitiv. site-ul este dotat cu cele mai cãutate ºi downloadate mixuri. 122 a u d i o . www. puteþi încerca playerul Musicmatch Jukebox care oferã exact aceleaºi facilitãþi ca ºi programul celor de la Apple: posibilitatea extragerii muzicii preferate de pe CD-uri. este dedicatã muzicii româneºti de calitate.ru Vecinii noºtrii din est sunt foarte bine dotaþi în ceea ce priveºte colecþia de muzicã. poze. Cãutând mai cu sârg puteþi descoperi ºi seturi de breakbeat ºi trip hop.apple. se poate rezolva cu 30 de bani ºi câteva click-uri. iar sistemul de platã e simplu ºi ingenios. Puteþi conspecta un top al celor mai cãutate. www. www. www.com www. www. MP3-urile oferite spre download sunt legale.musicmatch. iar catalogul de muzicã e îmbogãþit zilnic cu câte 15 noi albume. În plus.dnb-sets. a cãrui valoare este de 0. Vestea bunã e cã site-ul permite downloadarea unei melodii pe zi. muzicã gratis ºi forum. Un motor de cãutare defalcat pe genuri muzicale permite identificarea rapidã a artistului ºi afiºeazã informaþii în legãturã cu biografia muzicianului.de Iubitorii de muzicã electronicã vor gãsi de mare ajutor aceastã paginã în limba germanã. dar dacã doriþi cu tot dinadinsul sã aveþi noul hit de la Black Eyed Peas înaintea prietenilor.Ghid service www. Motorul de cãutare este bine structurat ºi permite ºi personalizarea cãutãrii. astfel cã nu trebuie sã staþi toatã noaptea pentru a downloada vreun concert live al lui DJ Goldie. meniul permite accesul rapid la secþiuni ce conþin ºtiri din industria muzicalã. Dând cãutare unui artist vi se vor afiºa toate albumele lansate vreodatã pe piaþã de respectivul muzician. versuri proaste.mp3shits. Interesant e cã odatã instalat programul poate fi folosit atât pentru extragerea melodiilor de pe CD-uri audio. Încadrat de o compoziþie coloratã ºi interactivã. Iar preþul unei melodii este de 99 de cenþi. cât ºi pentru accesarea imensului catalog de muzicã al Apple. Magazinul cu muzicã Apple. site-ul conþine un magazin virtual de unde puteþi cumpãra CDurile artiºtilor români preferaþi.ro www.com Pagina Web. Nu aveþi nevoie de un cont în bancã.audiofind.musicmall.ro Dacã nu sunteþi cumva mulþumit de performanþele iTunes. un magazin online de muzicã unde melodiile pot fi comandate la 99 de cenþi bucata ºi radio via Internet.99 de dolari. Site-ul conþine pe pagina principalã un motor de cãutare în funcþie de numele artistului. parodii muzicale ºi caricaturi.9 dolari (fãrã TVA).mp3. Programul poate fi downloadat de pe site-ul oficial contra sumei de 19. poze. ci de un simplu telefon mobil.com Acesta e un site care oferã spre download MP3-uri atât în mod gratuit. În plus.muzicabuna. Meniul conþine o secþiune specialã de criticã muzicalã unde sunt luate în colimator melodiile copiate de formaþiile româneºti din repertoriul unor trupe celebre. cât ºi contra cost (10 cenþi bucata).v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Calitatea pieselor nu e tocmai extra- Este unul dintre cele mai bune servicii de comercializare a muzicii în format electronic din România. conceput de cei de la Apple pentru rularea fiºierelor muzicale. al melodiei sau al albumului. Dacã doriþi mai multe veþi fi redirecþionaþi spre site-uri de unde le puteþi cumpãra.

Radio Data System. cât ºi a timpului transmisiei. USB Universal Serial Bus: o conexiune standard. ratã la care mai mult de 128. Un MB stocheazã cam un minut de muzicã extrasã la o ratã de 128 kbps. plus alte informaþii suplimentare. astfel cã sunetul este similar calitativ celui de pe CD-uri. AAC ºi WMA pentru a reduce atât mãrimea fiºierului. Este un factor important pentru noile generaþii de playere audio ºi video portabile care ruleazã atât fiºiere video. Se mãsoarã în kilobiþi pe secundã (kbps). MPEG4 AppleLossless Este o formã de compresie marca Apple folositã ca alternativã la AAC. Firmware-urile unor playere pot fi upgradate. cât ºi o mãrime acceptabilã a fiºierului. mãsurã care le face sã profite de tehnologiile viitoare. atunci când se extrage muzica de pe CD-uri. Este formatul necomprimat folosit pe CD-uri ºi oferã cea mai înaltã fidelitate dintre toate formatele audio digitale. cât ºi fiºiere audio. PCM Download Transferul unei melodii (sau a oricãrui tip de fiºier digital) de pe un server pe un computer. OS Operating Sistem. Aceastã situaþie apare atunci când sistemul de compresie scoate anumite frecvenþe din www.1 cu pânã la 12 MB pe secundã. Informaþie care circulã pe semnalele FM.0 cu pânã la viteza halucinantã de 480 Mbps. clip video sau fotografii de pe computer pe MP3 player. A fost creat pentru a comprima fiºierele video la fel cum MP3 comprimã semnalele audio: filme de calitate DVD sunt comprimate la rate mai mici ºi fiºiere mai puþin voluminoase. tot mai multe playere audio ruleazã acest tip de format. Pulse Code Modulation: o metodã prin care muzica este prezentatã ca informaþie digitalã. Un player media cum ar fi Windows Media Player are nevoie sã i se spunã cum sã citeascã anumite fiºiere: un codec îi oferã aceastã informaþie. RDS Firmware Sistemul de operare ºi soft-ul instalate pe un device portabil. exceptând SACD. Unii recomandã folosirea unui bit-rate de cel puþin 192 kbps pentru a pãstra atât fidelitatea muzicalã. Liquid Cristal Display în traducere liberã înseamnã ecran cu cristale lichide. Bit-rate Cantitate de informaþie pe unitate de timp. ceea ce înseamnã o pierdere simþitoare din calitatea sunetului. care consumã circa 10 MB pentru fiecare minut de muzicã.000 biþi sunt procesaþi în fiecare secundã. Ia vezi ce versiune suportã calculatorul sau playerul tãu. iar USB 2. Cel mai comun bit-rate pentru fiºierele MP3 este de 128 kbps. cum ar fi CD-playere. Un bit-rate mai mare înseamnã atât calitate mai bunã a sunetului. în general. ATRAC.5 MB pe secundã. se face de obicei prin intermediul Internet-ului. FireWire O metodã foarte rapidã de transfer a datelor de pe un calculator pe un MP3 player (viteza maximã este de circa 400 Mbps). Kilobiþi pe secundã: un kilobyte înseamnã 1024 de biþi.software-ul de bazã cu ajutorul cãruia ruleazã un dispozitiv. Lossy Termenul este folosit pentru descrierea unor formate de compresie precum MP3. ceea ce oferã posibilitatea receptoarelor radio sã arate numele staþiei de radio. ATRAC Adaptive Transform Acousting Coding este formatul de compresie folosit pe Mini Discurile companiei Sony.au fost inventate formate precum MP3. Ripping Transformarea fiºierelor digitale de pe CD în format MP3 sau alt format comprimat sau necomprimat prin intermediul unui software. de computerele marca Apple.v i d e o m a g a z i n e 123 . USB 1. recordere MiniDisc ºi MP3 playere. M P 3 semnalul original.5 ore de muzicã în format MP3. în timp ce un gigabyte este echivalentul a circa 16. Este folosit de un numãr mare de site-uri de pe care poþi downloada melodii sau videoclipuri gratuit. reprezintã ºi unitãþi de mãsurã a capacitãþii unui hard-disk care se mãsoarã în megabyte (MB) sau gigabyte (GB).25 MB de spaþiu pentru fiecare minut de muzicã. Compresie Muzica pe un CD este în format necomprimat PCM. cât ºi o cantitate mai mare de informaþie. La 192 kbps. De asemenea. Fiecare byte este format din câte 8 biþi.G L O S A R AAC Formatul Advanced Audio Coding (AAC) este considerat o metodã de compresie alternativã la MP3.audio-video. o melodie are nevoie de circa 1. Tehnologia este folositã pentru fabricarea displayurilor aparatelor portabile. Codec Provine de la prescurtarea tandemului enCOde-DECode ºi este un program special. Pentru a face ca muzica sã încapã pe un mediu de stocare de dimensiuni mai reduse . Kilobiþi pe secundã e o unitate de mãsurã pentru rata de transmisie a datelor.ro 04/2006 a u d i o . baza codului folosit de calculatoare .0 transmite fiºierele cu pânã la 1. FireWire este considerat mai bun decât USB ºi e folosit. Acest program comprimã fiºierele la circa jumãtate din mãrimea iniþialã. Formatul ATRAC comprimã fiºierele la o mãrime mai mare decât MP3. LCD Byte O unitate de informaþie pentru computer. USB 1.zero sau unu. transferul unei melodii. Byþii sau biþii. A fost promovat de compania Apple ºi se spune cã este mai priceput la compresia datelor ºi cã sunetul ar avea calitate superioarã faþã de MP3. În ultimul timp. WMA Windows Media Audio este alternativa Microsoft la MP3.cum ar fi un MiniDisc sau hard-disk .

Sony a produs primul radio transistor care încãpea în buzunarul unei haine. Cei doi vor pune mai târziu bazele companiei Sony. lucrurile încep sã se schimbe. FENOMENUL ROCK AND ROLL În august 1955. În paralel cu radiourile. La început a purtat numele Tokyo Telecommunications Engineering. fabrica lui Ibuka lucra la realizarea unei maºini electrice de fiert orez. Odatã rezolvatã problema numelui. care a fost folosit de companie pentru a crea personajul publicitar “SONY boy”. Numele Sony a fost ales ca o mixturã a cuvântului latin sonus (sunet) ºi cuvântul sunny (însorit). Aproape distrusã de rãzboi. “bãieþii isteþi” s-au pus pe treabã. Sony a venit cu modelul TR-63. Acest aparat a avut un succes enorm în toatã lumea ºi a lansat moda consumatorului de microelectronice. ºi. au mers în continuare.Istoric LIKE. dar nici acestea nu s-au dovedit a fi un succes. O camerã obscurã cu un telefon.OTHER Nu existã casã în lume în care sã nu-ºi fi gãsit locul un dispozitiv de ultimã generaþie sub semnãtura Sony. dar cei doi lideri ºtiau cã au alãturi unii dintre cei mai inteligenþi oameni. iar biroul era mic ºi rece. evident. Este ceea ce a intuit Ibuka. se înfiinþeazã “Tokyo Tsushin Kenkyujo” (Totsuken) sau Institutul de Cercetare în Telecomunicaþii din Tokyo. Treptat. Cu un crez în minte “acela cã reconstrucþia Japoniei depinde de dezvoltarea dinamicã a tehnologiilor”. Masaru Ibuka s-a întors la Tokio sãºi gãseascã de lucru într-o capitalã devastatã de rãzboi. nu este om care sã nu fi auzit de compania multinaþionalã sau sã nu-ºi doreascã vreunul dintre produsele. pe care l-au numit TR-55 model. În octombrie. ceea ce în englezã se traducea ca bãieþi isteþi. împreunã cu colegii lui s-au apucat de reparat radiouri. când Masaru Ibuka ºi Akio Morita au plecat de la Shirokiya. Aºa cã Akio Morita a trecut limitele ºi a ajuns la un cuvânt care nu exista în nici o limbã: SONY. Primele cuvinte înregistrate pe bandã au fost “Vremea e bunã astãzi”. nu avea geamuri. în japonezã. Text de: Aurora Hoduþ ovestea unei companii care a fãcut înconjurul globului începe cam aºa. Un debut nesigur pentru mica firmã. Dar era nevoie de un brand care sã atragã atenþia. un nume de top. În acelaºi an. luând cu ei încã 20 de angajaþi. care au fãcut din Sony. Totul a mers bine pânã în 1946. Olanda ºi Germania. compania a creat modelul un radio de buzunar TR-6. sunt cumpãrate echipamente noi de la Suzaka. mediul de lucru se îmbunãtãþeºte. pronunþia cuvântului Sonny în japonezã semãna cu expresia “afacere care merge prost”. Apoi au început sã producã perne electrice. Totuºi. Descoperirea pudrei magnetice ºi punerea ei pe bandã a fost un mare pas înainte. fãcând în aºa fel încât de la 100 de mii de bucãþi cumpãrate la lansarea produsului sã se ajungã la 5 milioane de bucãþi în 1958. care a fãcut din 124 a u d i o . într-o perioadã în care japonezii nu o duceau foarte bine. dar pe care l-au ales ca provenind din Sonny-boys. În septembrie 1945. un alt radio portabil. Acesta a fost momentul naºterii companiei Sony: 7 mai 1946. A fost momentul în care Ibuka se reîntâlneºte cu Akio Morita. Tinerii americani începuserã sã cumpere radiouri portabile în numãr mare. aºa cã au perseverat. Nu mai are rost sa spunem cã încet unele dintre produsele Totsuken au avut succes.NO. P ÎNCEPUTURI ZDRUNCINATE Rãzboiul i-a fãcut pe japonezi sã devinã avizi de ºtiri de pretutindeni. În 1957. clãdirea avea crãpãturi peste tot.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Sony a anunþat cã au fost vândute 40000 de bucãþi din modelul TR-72. Câteva bucãþi din acest model au fost exportate în America de Nord. pe atunci cel mai mic care fusese vreodatã comercializat (112 x 71 x 32 mm). În 1956. Aceastã creºtere în vânzãrile radiourilor. la etajul al treilea al Magazinului universal Shirokiya a devenit noul atelier pentru Ibuka ºi grupul sãu. au lucrat peste program ºi au primit câteva comenzi pentru volmetru.

sistemele de înregistrare video Video8 ºi Hi8. Anii ’70 sunt cei ai casetelor video ºi ai îmbunãtãþiriii casetelor audio: U-matic. Anii ‘90 sunt cei ai NTsistemului digital de înregistrare video. era departe de a fi doar o jucãrie. Aceste douã achiziþii duc efectiv compania în secolul al 21-lea. Apar playstation. “în anul 1979. HDV – un format video de înregistrare pentru HDTV. Ultima gãselniþã a celor de la Sony România: produsele companiei la doar un click distanþã pe www. în doar 10 ani. vorbim apoi de DV-uri. în 1995.v i d e o m a g a z i n e 125 . AFACERI PE MUZICà În 1982. Blu-Ray. MicroMVcel mai mic format de casetã video. ªi lucrurile nu se opresc aici. televizoarele portabile Watchman. zeci de mii de produse au comercializate pe piaþa de profil. poate fi considerat momentul noiembrie 1993: decizia ca Sony Computer Entertainment sã fie folositã exclusiv pentru IT.magazin online. Sony jucãtorul principal în domeniul electronic. Betamax ºi Elcaset. ISTORIA PRODUSELOR SONY Anii ’50 au însemnat îmbunãtãþirea magnetofoanelor ºi realizarea celebrelor radiouri cu tranzistori. SONY ÎN ROMÂNIA De la lansarea Sony în România. Anii 2000 sunt prolifici pentru Sony. una dintre cele mai mari în materie de filme.telefonul Sony Ericsson care revitalizeazã brusc brand-ul Walkman. sã aducã CBS/Sony Records. de la data lansãrii walkman-ului ºi pânã în 1995. nu mai putem depinde doar de VCR ºi betamax. care.. Scopul: de a face din noua companie Sony Ericsson cea mai atractivã ºi inovativã în industria de telefonie mobilã. În ziua lansãrii în Japonia s-au vândut 100 de mii de bucãþi. mini DV-uri ºi Digital 8. televizoare LCD High-Definition.. pânã la data respectivã. ImageStation. Norio Ohga a fost numit preºedinte al corporaþiei Sony. Handycam-urile. BRAVIA (în traducere liberã . vom afla în curând de la vizionarii Sony. cu toate calitãþile lui. la finalul anilor ‘90. Muzician de profesie. Cellular Walkman. mai ales când vorbim de diversificarea produselor.audio-video. care avea doar 50 de grame.” Mãrturie stau cifrele. Aibo – primul cãþel robot. tapak ºi Triniton: adicã primele sisteme video portabile cu funcþie de recording ºi primele televizoare cu tub catodic ºi monitoare de computere.cea mai bunã rezoluþie integratã arhitectural audio-video) . când Sony achiziþioneazã CBS Records.un parteneriat care a însemnat intrarea Sony pe piaþa de telefonie mobilã.ro. capitol care începe în 1988. pe o piaþã dominatã de Nintendo. Sony face acelaºi lucru. A fost pentru prima datã în lume când un singur model s-a vândut într-un numãr atât de mare într-o perioadã atât de scurtã de timp. ªi sã nu vã imaginaþi cã lucrurile se încheie aici. iar în urmãtoarele 6 luni s-a ajuns la 1 milion de bucãþi. s-au vândut 150 de milioane de bucãþi. ca ºi strategie globalã de business. a fost determinatã ºi de faptul cã tinerii erau conduºi de un fenomen american nou numit Rock and Roll. PlayStation Portable. la rangul de cea mai bunã companie de înregistrãri din Japonia. tehnologie ºi întindere geograficã. ai receiverelor AV. Ohga a vãzut viitorul ºi le-a spus angajaþilor: “trebuie sã facem produse noi. dar cu o altã companie importantã Columbia Pictures Entertainment. în materie de tehnologie. BOOM-UL PLAYSTATION În era multimedia este esenþial sã se atingã sinergia dintre hardware ºi software.ro 04/2006 a u d i o .cu alte cuvinte. La un an dupã ce compania a fost pusã pe picioare dezvoltã sistemul PlayStation. Pe mãsurã ce anii trec. Norio Ohga.sonycenter. primelor PDA-uri MagicLink. gama de produse Sony creºte enorm. Connect Music Store-muzicã online. TELEFONIA MOBILà La final. Sony îºi extinde aria ºi creeazã. Un exemplu în acest sens. dar ºi ai vestitelor walkman-uri. Compania Sony s-a implicat activ în producerea albumelor audio ale artiºtilor locali. iar mai apoi video walkman-urile. CD-urile ºi implicit discman-urile. dar ºi memory stick-urile. În anii ’80 apar printre altele: camerele compacte Mavica. în comparaþie cu cele existente pe piaþã ºi care cântãreau de 6 ori mai mult. dintre cele peste 300 de modele produse de Sony.” Decizia lui Norio Ohga de diversificare avea sã schimbe cursul istoriei companiei. camerele foto digitale Cyber-shot ºi SACD-rile.Vaio. ” Aºadar. Un an mai târziu. Anii ’60 au fost consideraþi anii Por- www. este cel care a reuºit. Ce surprize rezervã viitorul. WALKMAN PESTE TOT Potrivit oficialilor Sony. PlayStation 2. CLIÉ – seria de asistenþã personalã. MD MiniDisc-ului. a început crearea unui imperiu în industria de entertainment odatã cu invenþia primelor casetofoane portabile Walkman TPS-L2.MUZICà ªI FILM Istoria Sony nu se poate scrie fãrã a ne referi la capitolul muzicã. duce la 5 milioane de unitãþi vândute. care au schimbat total felul oamenilor de a asculta muzicã. Sony a început sã lucreze la cãºti audio ºi a dat lovitura din nou cu modelul H-AIR MDR3. Aceastã emfazã pentru dezvoltarea pe mai departe a brand-ului Sony avea sã devinã crezul politicii manageriale a lui Ohga: “Cred cã a conduce o companie este similar cu a dirija o orchestrã. În paralel. Lansarea PlayStation-ului în Statele Unite ale Americii ºi în Europa. cele profesioniste Betacam. linia de produse IT. dar nu cea din urmã trebuie amintitã fuziunea dintre Sony Corporation ºi Ericsson AB .

Efectul „soundstage” e chiar bun. Vocile sunt absolut excelente la aceste boxe.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . dar ºi poziþionarea ascultãtorului joacã un rol foarte important în acest caz. cu gândul de a-mi pune la punct propriul Home Theatre. aºa cã leam forjat bine. Un lucru pe care l-am observat de-a lungul anilor la 302-uri. pe care le gãsiþi pe piaþã. dar conþine prea multã sâsâialã. Nu aveam o tonã de bani ºi vroiam sã iau o decizie cu care sã mã împac pentru câþiva ani. din aceastã categorie de preþ. Nu. este cã aceste boxe solicitã foarte mult componentele upstream (precum amplificarea). aceste incinte acustice fac muzicã unde alte boxe. dau chix. nu veþi avea nevoie de un amplificator scump. prin ‘97 sau ‘98. dar posed trei seturi din aceste boxe. Mi-am cumpãrat un set. În acele zile am luat acasã boxele marca B&W pentru o audiþie semi-lungã. Poziþionarea lor în camerã. Ascultând “Peer Gynt – The King of the Mountain” al lui Grieg veþi avea parte de detalii maxime indiferent de nivelul volumului. Asta le face o pereche foarte proastã pentru echipamentele produse în masã. Redactat de: Sebastian Kovacs. Nu înþeleg de ce se plâng oamenii de mediile 320-ului. La acel moment. Îþi permite sã asculþi cele mai bune ºi cele mai proaste discuri (chiar ºi un CD). Poate cã din aceastã cauzã au fost mulþi care s-au plâns de 302-uri. precum ºi la alte B&W. în anumite pãrþi. Aceste boxe sunt suficiente pentru a vã face sã realizaþi cã muzica electronicã de secol XXI de pe albumul lui Gold Frapp este de foarte bunã calitate. clare ºi mici. Producerea sunetului e concentratã rezonabil ºi combinatã cu soundstage-ul spaþios poate crea o senzaþie asemãnãtoare cu cea din momentul înregistrãrii originale. cãldura e artificialã. altfel efectul dispare.Nostalgic REVOLTA PITICILOR B&W a produs o adevãratã revoluþie atunci când a scos pe piaþã modelul DM 302. pentru douã canale. Uºoare. Daniel Chira &W sunt uºoare. Eu am folosit un receiver NAD 712 ºi 126 a u d i o . deci nu necesitã prea multã energie ºi clare – sunetele sunt aidoma picãturilor de ploaie din “Toamna” lui Vivaldi (de pe “Cele patru anotimpuri”). Poate cã unora o sã li se parã stupid. ºi chiar dacã. nu am gãsit nimic care sã se încadreze în aceastã categorie de B preþ ºi sã se apropie ca ºi caracteristici de aceste boxe. iar ulterior mi-am cumpãrat alte douã perechi (plus centrul CC3 asortat). acurateþea timbrului este ºocantã dacã þinem cont de preþ. excelent dacã le comparãm cu alte boxe din aceeaºi categorie de preþ. Mediile sunt de departe punctele forte ale 302-ului. Sunetele înalte ºi joase se aud mereu potrivit în aceste boxe. însã cele mai multe receivere nu vor fi în stare sã alimenteze aceste boxe. Micuþele boxe au triumfat asupra tuturor modelelor concurente în segmentul de preþ de 200 de euro. Trebuie sã le poziþionaþi bine.

boxele 302 vor fi potrivite pentru poziþionarea în spate. iar pentru difuzorul central.3 dB) este atinsã la 73 Hz. nu ating nivelul superior la toate disciplinele sonore. Sã-i dãm însã Cezarului ce-i al Cezarului. poziþionate într-o carcasã din material plastic. mai ales la redarea vocilor ºi la partea de precizie. urmaºele modelului 302. în urmã cu un deceniu. chitarã. modelul LCR 3. boxele ne trimit salutãri prin intermediul piesei “Good Morning Little Schoolgirl”. vocalele sunt frumoase. liniºteºte clienþii spunând: “Bineînþeles cã avem încã în stoc rezerve pentru fiecare parte componentã a modelului. Drept boxe frontale vã recomandãm sã alegeþi perechea B&W DM 303 sau DM 309. dar chitãrile au rãsunat surprinzãtor de convingãtor. pe lângã cei 3 ani garanþie. iar muzica complexã de cor a fost redatã cu mai multã subtilitate ºi claritate.am fost mulþumit de el câþiva ani. cu muzicã mai puþin complexã acestea sunt niºte boxe minunate. În general. Trebuie spus însã cã urechile Recomandãri PÃRÞI DE SCHIMB ºI REPARAÞII Conform reprezentanþei germane “B&W”. Pe de altã parte. dupã cum poate v-aþi ºi aºteptat de la niºte aparate atât de mici. B&W 302 va reproduce coarda C (do) a unui violoncel la jumãtate din volumul corzii G (sol). Perechea de boxe DM 302 costa. Dupã zece ani. partea de sus a boxei începe sã tremure. care are rolul de a întãri baºii. în douã dimensiuni. la modul ideal vorbind. la care se adaugã subwoofer-ul ASW 300. în nici un caz. Muzica live (care fusese gãlãgioasã în momentul înregistrãrii). cântãreþe sau chiar unele trupe de rock/reggae (Grateful Dead. Ceea ce înseamnã cã. Basul e aproape inexistent. Subwooferul elibereazã micul 302 (dar asiguraþi-vã cã cross-over-ul e calibrat cum trebuie) ºi nu va produce compresie la nici un film de care îmi pot aduce aminte în acest moment. cu douã cãi. cele mai multe instrumente (vioarã. în formatul DIN-A-4. Deoarece valoarea minimã pentru impedanþã (3. el adunã undele sonore care vagabondeazã. Sistemul inteligent de construcþie este foarte inspirat. Cele douã corpuri ale difuzoarelor. Practica a combãtut teoria. înalte de numai 32 cm. Testate. faþã de frecvenþele de 100 Hz. Dacã sunteþi fan al muzicii de camerã. Un stand bun va aduce îmbunãtãþiri semnificative la capitolul baºi. când 302-ul porneºte compresia. lucru care va obosi dupã o vreme. împãrþit în casete de forme pãtrate. Iar dupã zece ani este încã o adevãratã plãcere sã o urmãreºti în exerciþiul funcþiunii.2 ohmi) apare în jurul valorii de 230 Hz. nu prea îþi poþi imagina cã boxele 302 ar avea nevoie de service. reprezentantul companiei B&W. oferã piese de schimb pentru modelele proprii încã 10 ani de la oprirea producþiei. ci ar putea fi ºi un motto reuºit al secþiunii “Nostalgic”.ro 04/2006 a u d i o . de pildã. care. La aceste preþuri se mai adaugã costurile cu transportul. altfel frumuseþile acestea nu se vor comporta cum trebuie. cel puþin teoretic. care a produs plãcere chiar ºi la muzica rock. Cel mai slab punct al 302-ului. nu poate însã reda baºii magici. În locul unei frumoase performanþe live vã veþi trezi cã totul se transformã într-un tablou plat. REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vitalitate Bassfundament Finisare 60 45 55 45 40 bine SURROUND Într-o configuraþie surround. face în aºa fe încât sunetele sã treacã în drumul lor înainte printr-o fantã reflex. sunt azi binevenite în cazul piticelor boxe. Bob Marley. în exterior. compania stabileºte o perioadã de siguranþã de 10 ani de la oprirea producþiei pentru achiziþionarea de pãrþi componente de schimb”. nu sunt probleme la acest capitol. nu aratã. Micuþele boxe britanice. Partea utilã din sunetele joase. cãci 302 s-a încãpãþânat sã redea sunete bogate în nuanþe. Peretele posterior este. iar partea de sus îºi netezeºte miºcãrile. aºa cã sunetele de intensitate mai joasã ies incredibil. oferindu-vã satisfacþie ºi volum. În concluzie. O asemenea boxã.73 euro. AVEM ÎNCà TOT CE TREBUIE Ulf Soldan. mutual dispuse una faþã de alta. Ele au rolul de a împiedica apariþia undelor statice ºi a rezonanþelor. reflectate spre interiorul boxei. ca ºi cum ar fi pe cale sã-ºi dea duhul. Asortaþi-le cu un subwoofer de calitate apropiatã ºi se vor descurca cu orice sistem 5. Mãsurile de precauþie luate de compania B&W. deºi boxele 302 reuºesc sã facã foarte multe lucruri. Dar. ªi nu. Dave Mattehews) aceste boxe s-ar putea sã fie tot ceea ce aveþi nevoie. O mãsurã binevenitã în cazul celor care doresc sã aibã acces la o asemenea logisticã a trecutului. în aceastã zonã. T juriului testãrii nu au perceput baºi de disco foarte puternici. au profitat de pe urma îmbunãtãþirilor în structura de construcþie. EXISTà ªI IMPERFECÞIUNI Boxele B&W 303 (300 de euro). La testul audio-video. Iar pentru Home Theatre sunt o achiziþie fantasticã. De asemenea. este la capitolul abilitãþii de a manipula muzica foarte dinamicã.25 euro poate fi achiziþionat unul de schimb. Nu este doar numele unei celebre trupe de bluesrock a anilor ‘70. boxele B&W DM 302 au fãcut furori în camerele de audiþie audio-video. aceste boxe nu au aerisire în spate aºa cã le puteþi monta lângã perete (cam la 30 de centimetri) fãrã a vã trezi cu distorsiuni ale basului. cablajul trebuie sã fie pe mãsurã. electronicã sau orice altã muzicã cu pasaje foarte complexe nu vor ieºi cu bine din aceste boxe. Pregãtite din nou pentru testare în camera de audiþii audio-video. boxele au impresionat prin modalitatea lor vivace ºi relaxatã de redare a sunetelor. specifici acestei mãrci. Chiar ºi boxa Mordaunt Short MS 902 (250 de euro) s-a impus prin sunete neutre. boxele au colaborat bine cu amplificatorul NAD 320 BEE (400 de euro). Dacã. en years after (dupã zece ani). cu ajutorul mai multor pene de fixare – numite “prisme” –. bluegrass. se stricã difuzorul pentru înalte.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 127 . AMPLIFICATOR 302 conlucreazã armonios cu numeroase amplificatoare.6 dB). privind lucrurile obiectiv. De la 59 Hz sunetele vor fi redate numai pe jumãtate atât de tare (. Frecvenþa de graniþã inferioarã (. Sunt 100% încântat de ele pentru Home Theatre.1/DTS cu care le echipaþi. În absenþa compresiei. boxele 302 “vor suferi de foame” în conlucrarea cu modele mai mici de amplificatoare cu tuburi. chiar conform standardelor actuale. iar o bornã de conectare costã 6. REZULTAT AUDIO-VIDEO Raport preþ/calitate MULÞUMITOR bine 49 www. De asemenea. ceea ce a dus la performanþe superioare. solo sau grupuri restrânse. au fost caracterizate drept “senzaþionale” la o primã audiþie. chitarã electricã) ies destul de convingãtor. la preþul de 32. doar 200 de euro. însã un Creek 4330 le face sã cânte cu adevãrat. În interior. muzicã orchestralã grea.

Nu e tot una sã citeºti despre o ºtire ºi sã vezi cu ochii tãi ce s-a întâmplat. Pentru a vã înlesni cãutãrile am întocmit o listã cu site-uri care oferã entertainment video de calitate superioarã. Chiar ºi mesajul unui minuscul clip video e semnificativ. Text de: Sebastian Kovacs 128 a u d i o .Internet CU OCHII PE NET Dacã o imagine face cât 1. imaginaþi-vã câte poate spune un film. pe Internet gãsiþi o mulþime de secvenþe interesante.000 de cuvinte. Fie cã sunteþi în cãutare de ºtiri din lumea largã. curioºi cum aratã ultimul videoclip al lui James Blunt sau doriþi doar sã vã distraþi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

Clipurile pot fi vizionate cu Windows Media Player sau QuickTime. Existã ºansa. Ar fi bine sã nu vã inspire. www.com Pe Ebaum’s World nu lipsesc clipurile haioase din viaþa de zi cu zi a utilizatorilor ºi animaþiile în flash. Pentru cei din urmã existã site-ul românesc IQads unde sunt postate nenumãrate clipuri publicitare de la cele mai haioase la cele mai serioase. Veþi avea ocazia sã-i vedeþi în acþiune pe Beckham. trãgând cu puºca în baloane cu apã sau momind atacurile a diferite animale periculoase. www. Administratorii site-ului “lãmâia sfântã” susþin cã au petrecut ore întregi pe Net colectând clipuri video haioase.alltheweb.www. compania Google a pregãtit câteva categorii prestabilite (comedie. Mai conþine de asemenea o secþiune dedicatã exclusiv spoturilor româneºti. Ronaldihnio. www. Alltheweb afiºeazã automat durata acestora ºi programul de care o sã aveþi nevoie pentru vizualizarea clipului. Dacã vã permiteþi. Roberto Carlos sau pe legendele Maradona ºi Pele. top 100) care sunt updatate zi de zi.com Iatã un domeniu online care se laudã cu o mulþime de clipuri haioase împãrþite pe categorii pentru a putea fi gãsite cu uºurinþã: spoturi publicitare. Filmuleþele pot fi vizualizate gratis.com Cei de la Google dezvoltã în fiecare sezon câte un nou motor de cãutare.ro 04/2006 a u d i o . Dar sunt ºi mai mulþi care le adorã.v i d e o m a g a z i n e 129 . Vestea bunã e cã au filmat toate aceste experimente în slow motion ºi le-au pus pe Internet. administratorul paginii a fost acuzat cã foloseºte multe dintre materiale fãrã a respecta drepturile autorilor.com De pe Net adunate ºi iarãºi la lume date. www. sporturi ºi animale. Apple a lansat de curând posibilitatea de a viziona clipurile în format high definition.ro Mulþi le considerã enervante. Protagoniºtii clipurilor de pe aceastã paginã Web sunt în stare sã producã valuri de hohote. www. iar în dreptul fiecãrui este specificatã platforma pe care ruleazã: PS2.net Iubitorii fotbalului se vor îndrãgosti de acest site. www.000 de clipuri video memorabile. animaþii. spun administratorii. singura condiþie e sã aveþi programul Quicktime. www. Depinde doar de calculatorul vostru dacã le va deschide sau nu.com/trailers Data de baze a celor de la Apple este înnoitã aproape în fiecare zi cu ultimele apariþii din industria cinematograficã de pe întreg mapamondul. muzicã ºi iar muzicã: de toate genurile.cnn.com/video/ Dacã nu aveþi timp sã urmãriþi seara ºtirile sau vã iritã jurnalele româneºti. Acest model are un avantaj extraordinar: utilizatorul are posibilitatea de a alege nenorocirile pe care doreºte sã le inhaleze vizual.holylemon. Poate fi setat pentru a cotrobãi pe Net atât dupã clipuri video. www.ebaumsworld. administratorii site-ului au amenajat o secþiune specialã pentru filmuleþele create de utilizatori. http://video. www. Interesant e cã dupã ce a gãsit secvenþele dorite. Unul dintre cele mai noi lansate în oceanul Internetului este motorul care cautã numai fiºierele video. cele mai apreciate din toate timpurile ºi bineînþeles clasicele. Aici veþi gãsi cele mai recente videoclipuri. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã inseraþi un cuvânt. care-i înfãþiºeazã pe unii dintre cei mai talentaþi jucãtori ai acestui sport. http://video.co.com Aºa cum existã un site unde puteþi urmãri secvenþe din cele mai noi filme. clipuri respinse. aveþi posibilitatea sã aruncaþi o privire la cele mai recente apariþii în domeniul jocurilor video. Secþiunea video e updatatã continuu cu cele mai proaspete ºtiri din lumea largã. www.google.gametrailers. nu trebuie decât sã aveþi o pereche de cãºti ºi sã cunoaºteþi limba englezã.com Un titlu spune tot. O gamã largã de nebunii care vã vor þine ore în ºir lipiþi de ecranul monitorului. poze ºi jocuri. Interesant la acest site e cã au nenumãrate topuri cu filmuleþe comice unde se gãsesc clipuri turnate în toate colþurile lumii.com Acesta e un motor clasic care are doar opþiunile de ajustare a cãutãrii. Cei de la Yahoo au întocmit o secþiune. cât ºi clipuri audio. animaþii. Dacã doriþi sã urmãriþi ceva la plesnealã. ca producþiile voastre sã intre în atenþia unor persoane cu mare influenþã în lumea cinematografiei. Ba mai mult au o secþiune unde veþi putea urmãri comedie stand-up. unde utilizatorii site-ului pot trimite filme sau clipuri. Cele mai interesante ºi inedite au fost cele care înfãþiºau dinamica apei în slow-motion. Una peste alta.speedvisiontech.iqads. Clipurile publicitare sunt coºmarul unora ºi deliciul altora.stupidvideos. mai ales cã au o secþiune specialã pentru asta. Secþiunea pentru link-uri e foarte bogatã în oferte. iar colecþia e foarte variatã. Secvenþele video sunt distribuite pe topuri cele mai bune dintre ele fiind ilustrate cu câte o pozã sugestivã. la fel. deoarece secvenþele sunt disponibile în mai multe mãrimi. pe aceastã paginã de Internet.audio-video. pagina Web este de mare ajutor atunci aveþi de ales din mai multe filme ºi nu reuºiþi sã vã decideþi. cascadorii. X-box etc. www.kontraband. dans. secvenþe realizate de amatori. Nu vã faceþi griji dacã folosiþi o conexiune mai slabã.soccerclips. CNN are soluþia. Dar cea mai tare chestie e cã au o secþiune întreagã dedicat numai ºi numai clipurilor turnate acasã de fanii melodiei “Dragostea din tei” a celor de la O-Zone. ca de exemplu numele formaþiei preferate. Soccerclips. Cu toate cã site-ul este foarte bine dotat. Cascadoriile pe care le vedeþi pe site nu sunt de încercat acasã. pentru a afla dacã a apãrut ultimul lor videoclip.uk Muzicã. existã posibilitatea de a cumpãra clipurile originale filmate la o rezoluþie mult mai mare. PC.net conþine peste 2. pe care au denumit-o My Studio. Pe lângã meniurile obiºnuite.com Britanicii de la Speed Vision s-au distrat fãcând praf diferite obiecte.com Site-ul conþine un motor de cãutare defalcat pe fiºiere video ºi audio.yahoo. ªi dacã încã nu v-aþi sãturat aflaþi cã unele videoclipuri pot fi downloadate pe mobil.video-c. pentru toate vârstele ºi mai ales din toate timpurile.apple. jocuri ºi poze comice (ce slujbã anostã). Imaginile sunt impresionante. În plus. Secþiunile site-ului sunt denumite sugestiv: pur ºi simplu stupid. www.

la preþuri accesibile. Noi am ales un amplificator ºi un CD player. CAMPION LA PROGRAMAREA TIMER Recorderele HDD intenþioneazã sã punã punct perioadei de confuzie ºi eºec pentru programarea timer. promit un control sigur ºi exact. EDEN STEREO Produsele Denon fac echipã bunã împreunã. Noi vã spunem care este stãpâna absolutã a aparatelor din living. MODELUL IDEAL Telecomenzile universale de ultimã generaþie. Aflaþi cine este acesta. Dar care dintre cele trei modele este cel mai performant? LUMINA DIN LIVING Noile modele de proiectoare testate sunt strãlucitoare ºi aduc în casã o atmosferã caldã ºi liniºtitoare. Unul dintre modelele DVD-HDD testate s-a dovedit a fi un adevãrat campion.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . în numãrul urmãtor! 130 a u d i o .Avanpremiera PERFORMANÞÃ AV Sistemele Home Cinema vor funcþiona fãrã probleme cu aceste receivere AV. ce prevestesc un sunet de calitate la un preþ imbatabil.