Editorial

Marea ”nebunie” planetarã
Marele bal cu balonul rotund se apropie de început, Germania fiind þara care gãzduieºte turneul final. Nu vreau sã fac o nouã plecãciune în faþa fotbalului, ºtim cu toþii cã acest sport stârneºte pasiuni incendiare în toatã lumea ºi are un imens succes în rândul sutelor de milioane de fani, indiferent de culturã, rasã ºi vârstã. Cu toate acestea, nu pot sã remarc o laturã mai puþin pusã pe tapet atunci când vorbim de jocul cu balonul rotund, aceea a tehnologiilor prezente la aceste turnee mondiale. De altfel, evenimentele sportive, de genul Jocurilor Olimpice ºi Campionatul Mondial la fotbal au fost folosite în mod tradiþional ca pretext pentru lansarea de tehnologii inovative ºi de ultimã generaþie, de la camere video, ce îºi aleg singure unghiurile din care sã surprindã imagini, pânã la video-streaming pe telefonul mobil. Evenimentul de anul acesta din Germania nu face excepþie ºi se pare cã tehnologia, care va genera cel mai mare interes la jocurile din acest an, este HDTV (High-Definition TV). Noul sistem TV, cãruia i-a trebuit mai mult de un deceniu sã coboare de pe masa din laborator ºi sã se infiltreze pe piaþa de profil, presupune o calitate a imaginii extrem de bunã ºi la o rezoluþie mare, în format 16:9 (cel specific filmelor). Fiecare dintre cele 12 stadioane din Germania va fi echipat cu cel puþin 20 de camere compatibile HDTV, conectate prin fibrã opticã la o reþea capabilã sã transporte date cu viteze de pânã la 480 Gbps. Legãturile prin satelit vor fi pãstrate ca rezervã pentru a conecta stadioanele în cazul în care se întâmplã ceva cu conexiunile prin fibrã. Traficul de date de pe toate stadioanele va fi trimis cãtre Centrul Internaþional de Radiodifuziune din oraºul München, unde tehnicienii vor procesa semnalele pentru diferitele sisteme de transmisie din întreaga lume. Semnalele vor fi trimise în reþeaua globalã a T-Systems. Unele vor fi trimise ºi prin satelit folosind operatori renumiþi în domeniu, precum SES Astra SA. ªi nemþii nu au omis nimic, deoarece se anticipeazã cã numai finala turneului ce are loc în Berlin, urmeazã sã fie urmãritã live de aproximativ 4 miliarde de telespectatori. RFID (Radio Frequency Identification) este o altã tehnologie de care se tot aude mereu ºi care îºi intrã în pâine la acest turneu. Pentru a preveni fraudele, FIFA a solicitat ca toate biletele la meciuri sã conþinã cipuri RFID. Compania T-Systems a instalat deja scanere pentru citirea cipurilor RFID la intrãrile în stadioanele din Dortmund ºi Frankfurt, iar Siemens a implementat o tehnologie similarã în alte câteva stadioane, printre care ºi Allianz Arena din München. Alte dispozitive de scanare sunt amplasate în interiorul stadioanelor, permiþându-le spectatorilor accesul la locuri ºi la chioºcurile cu gustãri ºi rãcoritoare. Pe de altã parte, tehnologia poate fi utilizatã pentru localizarea oamenilor, în special a huliganilor. ªi pentru ca actele de vandalism sã fie eliminate, stadioanele sunt împânzite cu zeci de camere video. Allianz Arena, de exemplu, este dotat cu peste 80 de camere video de supraveghere, care, sunt atât de performante, încât poliþia poate face zoom ºi citi informaþii despre echipe de pe programul aflat în mâna unui spectator. Mai mult, sute de senzori au fost instalaþi în stadionul din München pentru a monitoriza cãile de acces ºi pentru a preveni incendiile. Poliþia, pompierii ºi echipele de intervenþie medicalã de pe toate cele 12 stadioane vor folosi telefoane TETRA. Pe lângã o securizarea comunicãrii, telefoanele pot bloca interferenþele din fundal, ideal mai ales în cazul meciurilor de fotbal, deoarece utilizatorii vor putea chiar sã se înþeleagã între ei. Handset-urile vor fi, de asemenea, echipate cu GPS (Global Positioning System) pentru ca personalul sã poatã fi localizat ºi ghidat. Alte tehnologii avansate sunt cablurile Ethernet puse la dispoziþia presei, pentru transfer video ºi audio, ºi conexiunile wireless LAN. O altã tehnlogie, ce a fãcut deja furori la Campionatul Mondial de fotbal din Coreea de Sud ºi Japonia, televiziunea mobilã pe telefon, va fi ºi ea prezentã la acest turneu final. Utilizatorii vor putea sã descarce conþinut video cu secvenþe antologice din timpul meciurilor sau pur ºi simplu sã revadã un gol de top. ªi dacã mai doriþi sã auziþi de fotbal, trebuie sã vã mai spun cã la mijlocul lunii iunie, tot în Germania, în oraºul Bremen, începe RoboCup, turneu în care roboþii vor da golurile ºi nu oamenii. Evenimentul, ce are o tradiþie de 10 ani, oferã cercetãtorilor în roboticã oportunitatea de a îºi testa sistemele lor de calcul ºi abilitãþile în competiþie cu alþi colegi. Nu ne mai rãmâne decât sã suspinãm adânc, o datã pentru cã echipa noastrã nu a reuºit calificarea la Campionatul Mondial din acest an ºi a doua oarã pentru cã nu toþi vom fi prezenþi pe aceste temple ale balonului rotund. Putem însã urmãri meciurile live, pe plasma din living, alãturi de amici ºi sã sperãm la un spectacol cât mai reuºit din partea echipelor participante.
Foto: Robert Ferenczi

Daniel Chira redactor-ºef daniel.chira@mtr.ro

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

3

Sumar

SUMAR
Actualitãþi ºi ºtiri
Cele mai noi produse, cele mai proaspete ºtiri 6

44

Interviul lunii
Sony România 32

Hi-Fi Stereo
Team-Work Sparg toate canoanele 36 44

Dosare audio
Mariaj riscant 50 Sparg toate canoanele Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.

Headset
Cãºti de top 54

TV & Sat
Show time Spaþiul minunilor La vânãtoare 60 66 74

50

Camcorder
În regie proprie 78

Home Cinema
Gata de spectacol Via HDMI Joc de lumini Contact vizual 84 90 96 102 Mariaj riscant Boxele compacte CM1 ºi receiverul CD Enigma, îndrãznesc sã aparã în tandem.

Cinema
Uzina de putere 108

Reportaj
10 ani de DVD 114

CêTI DE TOP audio-video magazine a testat 20 de modele de cãºti audio pentru a stabili un partener perfect din punct de vedere Hi-Fi.

54

Ghid service
Totul despre MP3 120

Show Time Cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan, ci au ºi funcþii suplimentare.

Istoric
Istoric SONY 124

60

Nostalgic
Revolta piticilor 126

Internet
Cu ochii pe net 128

4

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

32

Interviul lunii Elena Burghelea, Business Development Manager, Sony România

Numărul 2 martie-aprilie 2006 5,99 RON (RO); 25 LEI (MD)

Redactor-ºef: Redactor executiv: Redactor: Traducãtor: Tehnoredactare: Webmaster: Colaborator:

Daniel Chira Aurora Hoduþ Sebastian Kovacs Brânduºa Bãcilã Flaviu Bächer Cosmin Baidoc Adrian Hegyes

Editatã de:

MTR Press Vasile Alecsandri 19, RO-410072, Oradea

General Manager: Director economic:

Leon Arhire Dora Pãduraru Florin Chiru tel. 0742 22 22 44

În regie proprie Camcordere DV în test special.

Director marketing:

Marketing coordinator:

Hajnalka ªtefan tel. 0742 22 22 24

Director publicitate:

Alexandru Florea tel. 0742 22 22 33

78
Director distribuþie: Public Relations:

Marius Galea Amalia Sferle Monica Bar tel. 0259 406 101, int. 119 marþi ºi joi între orele 14-16

Joc de lumini Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

Abonamente:

96
Gata de spectacol Patru modele noi de receivere AV de mare putere, dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase, ies la rampã.

Distribuþie:

Hiparion Distribution SRL tel. 021 224 39 26 0264 411 100

Tipãrit la:

Romprint S.A. Bucureºti tel.: 021 317 97 88 / 89

Prepress:

Rompit S.R.L. Bucureºti tel.: 021 224 28 06

84

Toate drepturile asupra materialelor aparþin MTR Press ºi nu pot fi reproduse, parþial sau în întregime, fãrã aprobarea prealabilã, în scris.

Spaþiul minunilor Zece televizoare LCD au fost testate detaliat pentru a stabili un campion. Aflã acum cine 66 ocupã prima poziþie în top.

Redacþia audio-video magazine Vasile Alecsandri 19 RO-410072, Oradea e-mail: office@mtr.ro tel: 0259 406 101/102/103/104 0359 303 000/333 fax: 0259 410 914 Internet: www.audio-video.ro

Scrisorile nu reflectã opinia redacþiei. În cazul scrisorilor prea voluminoase, audio-video magazine îºi rezervã dreptul de a publica doar anumite pasaje sau aspecte.

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

5

Dacã v-aþi gândit deja sã vã faceþi un credit vã anunþãm cã deocamdatã aparatul e disponibil doar în Singapore. care le mãreºte rata de contrast pânã la 2000:1. Împãtimiþii jocurilor pe calculator vor aprecia cu siguranþã timpul de rãspuns de 2 milisecunde. ecranele pot fi puse pe “Movie mode”. Modelul EX-A10 posedã douã boxe construite cu conuri de mesteacãn ºi douã difuzoare mai mici pentru înalte a cãror domuri sunt din lemn. cu o diagonalã de 8 centimetri. Modelele Flatron L1970 HR ºi L1770HQ au fost dotate cu funcþia DFC (Digital Fine Contrast). Specialiºtii de la Creative au altoit aparatul ºi cu câteva calitãþi PMP Di . Aparatul a mai fost înzestrat cu un ecran LCD. ajungând la o dimensiune de numai 65 milimetri. Þinta noilor monitoare sunt gamerii ºi devoratorii de filme. de curînd. Curbarea foliilor de lemn a ridicat probleme deosebite producãtorilor din industria audio din cauzã cã materialul crapã uºor. inginerii JVC au realizat cã lemnul de mesteacãn îmbibat în vinul de orez japonez – sake – devine moale ºi suficient de flexibil pentru a putea fi prelucrat fãrã sã se rupã. ambele modele se laudã cu o supleþe deosebitã. a cãrui capacitate maximã poate fi de 2 GB. când urmãriþi un film. VAW pe partea de audio. din orice sursã cu ajutorul mufelor audio/video. în timp real.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . când este pliat în totalitate. monitorul de 17 inci. poate sã înregistreze date. utilizatorul unui Home Cinema compact mai are nevoie doar de un televizor sau un disc audio pentru a se delecta cu sunetele delicate ale lui EX-A10 de la JVC. pe piaþa româneascã. de înclinare ºi de pliere. Dispozitivul dubleazã ºi ca aparat foto fiind înzestrat cu un senzor de 5 megapixeli. funcþie optimizatã pentru o luminozitate maximã a imaginilor ºi adaptatã celor în miºcare. þime de tehnologii menite sã aducã îmbunãtãþiri palpabile ale imaginilor. Din sistemul Home Cinema mai fac parte douã “piese”: un receiver argintiu ºi un DVDplayer care-i seamãnã leit. LCD-uri cu ratã de contrast mare Compania coreeanã LG a lansat.Actualitãþi Camerã de buzunar Cei de la Creative au anunþat de curând lansarea pe piaþã a camerei de luat vederi DiVi CAM 525D. În plus. în acest moment. Dupã ce au experimentat nenumãrate tehnici care s-au dovedit ineficiente. Incintele acustice în care au fost depozitate sunt confecþionate din lemn de cireº pentru a spori impresia de naturaleþe. Aparatele au fost la rândul lor “îmbibate” cu cele mai recente tehnologii JVC. Informaþia se stocheazã pe un card SD. Pe partea de hardware. Astfel. Conuri îmbibate în alcool Inginerii companiei JVC au gãsit o întrebuinþare ineditã sake-ului. Cei de la LG n-au suflat deocamdatã nici o vorbã despre preþ. o nouã gamã de monitoare LCD despre care se spune cã are cea mai mare ratã de contrast disponibilã. Ceea ce e suficient pentru câteva zeci de ore de filmãri la calitate standard. Pentru a reda un sunet cald ºi natural. fiecare con al difuzoarelor a fost realizat dintr-o coalã solidã de lemn. care are proprietãþi acustice perfecte pentru utilizarea lor în construcþia boxelor. Dotat cu întregul sistem. Cei de la Creative au fixat camerei un preþ de aproape 600 de lei noi. Aspectul ultraslim deosebit al modelului este completat ºi de suportul de susþinere inovator “forte Hinge” dotat cu funcþii de reglare a înãlþimii. suficient de mare pentru a nu vã crea probleme când urmãriþi un film pe tren sau în aeroport. Aparatul nu depãºeºte dimensiunile buzunarului ºi cu toate acestea e capabil sã înregistreze clipuri video în format MPEG-4 cu rezoluþie VGA ºi 30 de frame-uri pe secundã. Designul modelelor permite astfel ºi o mobilitate mai mare. create pentru a îmbunãtãþi calitatea sunetului. Aceºtia au dotat boxele noului sistem Home Cinema EX-A10 cu conuri îmbibate în bãutura alcoolicã tradiþionalã a japonezilor. motiv pentru care cei de la LG au înzestrat aceste aparate cu o mulpentru a face faþã celor mai crâncene jocuri de acþiune. suficient de mic 6 a u d i o . Vi CAM 525D poate sã redea fiºiere video AVI ºi MP3.

ro 04/2006 a u d i o .www.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 7 .

Inginerii au explicat cã DriveFX translateazã comenzile jocului întro forþã axialã care face ca volanul sã rãspundã dinamicii maºinii. accesoriul mai prezintã un ºanþ pentru depozitarea pixurilor. Aceasta a dezvoltat volanul Drive FX. Pentru a amplifica ºi mai mult experienþa ºofatului. Cu aceastã tehnologie. Dacã vã zâmbeºte ideea achiziþionãrii unui astfel de gadget. ce posedã interfeþele DVI-D ºi HD-15 ca dotãri standard. tot ce trebuie sã faceþi e sã-l scoateþi din cutie ºi sã-l porniþi. Producãtorul japonez nu a specificat preþul noilor displayuri. acele hârtiuþe galbene ºi lipicioase la unul dintre capete. În afarã de suprafaþa planã de care se prind post-it-urile. Pepper Pad 3 este un computer de buzunar care aratã destul de ciudat în comparaþie cu aparatele cu care a intrat în competiþie. Logitech a proiectat volanul dintro singurã ºi durabilã piesã de plastic. Producãtorii apreciazã cã datoritã tehnologiei axiale. din partea Sony Europe. Acceleraþia ºi frâna pot fi comandate atât din pedalele pentru picioare. spun producãtorii. Faþã de modelul anterior noul Pad se bucurã de procesorul AMD Geode LX 800 de 0. a declarat cã oamenii continuã sã- douã bucãþi de cauciuc de culoare neagrã. Produsul s-a nãscut din concubinajul HanBit Electronics ºi Pepper Computer ºi a fost creat. Din aceastã gamã fac parte douã monitoare SDM-E76D (17“) ºi SDME96D (19“). Motiv pentru care. 8 a u d i o . Volanele obiºnuite folosesc uºoare vibraþii ale motorului astfel cã ºoferii simt doar un mic gâdilat în palmele lor. Ecranele din seria E au fost dotate cu un accesoriu care nu este altceva decât o bucatã de plastic ce se ataºeazã în partea de jos a monitorului. Cel puþin. dar a precizat data lansãrii lor: 19 iunie. de butoane pentru navigarea pe Xbox 360. Acesta dispune. dar ºi pentru configurarea jocului. care combinã o serie de materiale de calitate cu tehnologia de feed-back axialã. feedback. muzicã sau jocuri. care permit o manevrare sigurã ºi comodã. Micul aparat se poate conecta la Net wireless. pe gustul utilizatorilor Internetului ºi consumatorilor media. nu vã veþi face nervi din cauzã cã vã distrugeþi maºina. curbele ºi impactul cu alte maºini. cu ajutorul Pepper Pad pot fi downloadate filme. jucãtorii vor simþi chiar ºi gropile de pe ºoselele jocurilor. PC de buzunar Sincer n-am auzit pânã acum de predecesoarele acestui produs. jucãtorii vor resimþi cu adevãrat denivelãrile drumului.Actualitãþi Gropi virtuale Nu bine s-a lansat consola Xbox 360 de la Microsoft cã încep sã aparã accesoriile.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Fiind echipat cu Wi-Fi ºi memorie de stocare. este învelit în Monitor cu suport Post-it Cei de la Sony Europe au scos pe piaþã monitoarele cu suport pentru post-it-uri. ºi aglomereze spaþiul de lucru cu post-ituri. inginerii companiei s-au gândit la un monitor de computer care sã ofere posibilitatea de menþine biroul de lucru în ordine. cu diametrul de 25cm. în luna august. creând o senzaþie similarã cu cea a ºofatului adevãrat. Primul produs lansat aparþine companiei Logitech.9 waþi ºi duratã de viaþã dublã a bateriei. în Statele Unite ale Americii. în ciuda organizer-elor electronice de toate tipurile. de asemenea. E de apreciat cã producãtorii au înzestrat gadget-ul cu mufe UPnP (Universal Plug and Play) datoritã cãrora cu Pepper puteþi controla orice device din casã dotat cu conexiuni similare. oferindu-le amatorilor de Xbox 360 o experienþã virtualã fantasticã. începând cu luna iulie. Yoshiro Honda. fãrã sprijinul unui computer. pentru aproximativ 700 de dolari. în cazul e faþã. Se pare cã produsul va fi lansat. cât ºi din manetele montate pe spatele volanului. apucaþi-vã ºi economisiþi bani deoarece DriveFX va fi disponibil pe piaþã la preþul de aproape 100 de euro. Volanul.

.

Datoritã succesului enorm înregistrat de ediþia limitatã RAZR V3I Dolce&Gabbana. aparatul este echipat cu conectori HDMI compatibili HDCP (High Definition Copyright Protection). Pe partea de imagine vã putem spune cã ED-X10 permite presetarea rezoluþiilor de intrare. destinat exclusiv mediilor educaþionale. Pe partea de mufe. teme de protecþie – primul sistem menþine proiectorul pornit pânã când se introduce un cod de blocare folosind telecomanda. un handsfree stereo pentru ascultarea muzicii în format MP3 ºi o husã de telefon auritã din piele. protejate de un cod selectat de utilizator. Rata de contrast a ecranului ajunge pânã la 1000:1. profesorii nu trebuie sã se mai îngrijoreze în privinþa furturilor acestor aparate. va fi considerat perimat în iarnã. Au fost dezvãluite ºi accesoriile exclusive pentru telefonul MOTORAZR V3I Dolce&Gabbana. În spatele aparatului se gãsesc intrãri DVI (Digital Video Input) precum ºi variate inputuri pentru DVD-uri sau console de jocuri mai vechi. Noul model are multe caracteristici deosebite. În plus. Mobil fashion Motorola ºi casa de modã Dolce & Gabbana au dezvãluit noul telefon RAZR V3I Dolce & Gabbana. care are gravate iniþialele aurite DG. este dotat cu cele mai recente funcþii de securitate. imaginea “ecranul meu” poate fi introdusã de utilizator. contribuind la identificarea proprietarului de drept. Spre deosebire de alte proiectoare disponibile pe piaþã. În preþul de aproximativ 1000 de dolari.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . a câte 10 W fiecare. Când la proiector se conecteazã un semnal. Astfel. având gravat logo-ul Dolce&Gabbana. animaþii deosebite ºi tonuri de apel în format MP3. inclusiv un nou detector de deplasare. screen savere.Actualitãþi Proiector cu senzor de miºcare Compania Hitachi a lansat. o nouã versiune a aparatului. oferind cea mai bunã calitate posibilã a imaginii. Ce e valabil în primãvara aceasta. Se oferã ºi un pandativ. De exemplu. Proiectorul acceptã diferite rezoluþii frecvent utilizate. iar timpul de rãspuns a fost coborât pânã la 8 ms. pe care le-au echipat cu “protecþie anti-viitor”. În plus. compania ºi-a blindat televizoarele cu tot felul de tehnologii menite sã le protejeze de rapidele schimbãri din domeniu. Dupã activarea detectorului. în luna mai. iar al doilea sistem seteazã o imagine unicã “ecranul meu” care este afiºatã la fiecare pornire a aparatului. Dintre noile modele face parte ºi TV-ul N3251W. iar pentru fanii emisiunilor de înaltã definiþie compania a rezervat o rezoluþie de 1366x768. noul ED-X10 oferã o gamã de funcþii care simplificã utilizarea. noul proiector ED-X10 destinat ºcolilor. care permite fixarea fizicã a aparatului. televizorul ascunde sub carcasã douã boxe Dolby. oferind de asemenea o funcþie ce permite utilizatorului sã programeze rezoluþiile care pot fi utilizate cu proiectorul. care pot fi achiziþionate separat. Protecþie anti-viitor Tehnologia se aseamãnã într-o oarecare mãsurã cu moda. cele mai multe proiectoare nu fac distincþia între WXGA (1280x768) ºi XGA (1024x768). Motiv pentru care cei de la ViewSonic au lansat trei noi modele de televizoare. Acestea includ un set Bluetooth personalizat Motorola H700. Dar ED-X10 detecteazã modul WXGA ºi comutã la modul ecran lat. uºurând ºi eficientizând predarea interactivã. proiectând o imagine perfectã. aparatul recunoaºte automat rezoluþia corectã a imaginii ºi optimizeazã imaginea proiectatã pentru a corespunde rezoluþiei semnalului de intrare. Mai exact. colegiilor ºi universitãþilor. a cãrui diagonalã mãsoarã 80 de centimetri. împreunã cu Motorola. Aparatul este dotat cu o gamã de funcþii de securitate uºor de utilizat. Acest cod funcþioneazã împreunã cu alte douã sisED-X10 dispune de o barã de siguranþã din oþel integratã. deoarece au un semnal de sincronizare identic. cum ar fi diverse imagini de fundal. Filmele pot fi urmãrite în format widescreen 16:9. designerii italieni au creat. în auriu ºi argintiu. mai este echipat cu conexiuni VGA pentru o conectare simplã la computer în cazul în care doriþi sã urmãriþi filme stocate pe calculator. Detectorul de deplasare blocheazã proiectorul. De asemenea. 10 a u d i o . aparatul va funcþiona doar dupã introducerea codului setat de administratorul produsului. Având o culoare portocalie deosebit de intensã. dacã acesta este mutat din locul sãu normal de utilizare.

.

Chiar dacã sistemul AV al consumatorului nu recunoaºte funcþia HDMI.3 megapixeli. Nu avem încã veºti despre preþuri sau disponibilitate. modelul acesta va fi preferatul suporterilor împãtimiþi ai fotbalului. acesta se poate bucura de imagine de calitate prin douã mufe scart. WMA ºi WMA DRM. Dacã vã sãturaþi de muzica din memorie puteþi apela la radioul FM integrat. Mãsurând doar 24 x 24 x 24 mm. permiþând transferuri foarte rapide de cantitãþi mari de informaþii. dintre care 20 de ore oferã o înregistrare a imaginii de cea mai înaltã calitate. cu aceeaºi camerã se pot face fotografii de pânã la 5 megapixeli (îmbunãtãþite cu un software). care a înlocuit clasicul filtru din sticlã ºi care permite poziþionarea plasmei ºi într-o încãpere luminoasã. Primul ºi cel mai important este “TimeShift”. Memoria internã a playerului ajunge pânã la 2 GB. Acest aparat are o mulþime de calitãþi care-l fac un jucãtor redutabil pe piaþa de profil. 12 a u d i o . Cãutarea fiºierelor prin meniu e uºuratã de micul ecran OLED (Organic Light Emitting Diode) care-i adaugã un plus de claritate ºi luminozitate. Acest lucru este posibil datoritã soft-ului SightSpeed. Playerul se conecteazã la PC prin USB 2. pentru muzicã nouã.0. Noul televizor cu plasmã 42PC1RR din seria HDready este dotat cu o memorie internã HDD. Graþie memoriei încãpãtoare. Webcam cu izolator de gãlãgie Noul webcam lansat de Creative este este dotat cu douã microfoane dispuse în aºa fel încât sã înregistreze sunetele doar dintr-o anumitã arie. Ceea ce-l face potrivit pentru conversaþiile via messenger din internet cafe-urile zgomotoase sau aeroporturile aglomerate. Gadget-ul este disponibil pentru suma de 100 de dolari. Aparatul maximizeazã numãrul de frame-uri transmise pe secundã. Dintre tehnologiile cu care au fost înzestrate televizoarele din noua gamã 42PC1RR amintim: rata de contrast surprinzãtoare de 10000:1 ºi “Clear Filter”. pentru a nu vã confrunta cu imagini sacadate în timpul video conferinþelor. în timp ce un altul este înregistrat.Actualitãþi Cubul magic Modelul Dah 1500i produs de compania Mobiblu se numãrã printre cele mai mici MP3-playere din lume. Cu alte cuvinte Live! Cam Voice va capta doar vocea celui din câmpul camerei. cu siguranþã va ciuli urechile la aceastã ºtire. Dacã nu aveþi vreme sã ascultaþi farsele lui Buzdugan TV cu hard de 80 GB Cine obiºnuieºte sã petreacã ore în ºir în faþa televizorului. Adãugarea de muzicã se face cât se poate e simplu. care se activeazã automat la pornire sau la schimbarea canalului. Mai mult decât atât. De asemenea. aºa cã nu trebuie sã vã faceþi probleme în legãturã cu spaþiul de stocare. Din aceastã caracteristicã derivã o serie de avantaje interesante.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . fãrã a afecta calitatea imaginii. Interesant e faptul cã. marþi dimineaþã nu-i nici o problemã. unde toatã lumea þipã pentru a se face auzitã. Cu siguranþã. începând înregistrarea programului selectat timp de o orã. telespectatorii pot înregistra programele preferate timp de pânã la 40 de ore. Funcþia oferã consumatorului avantajul deosebit de a reveni la o scenã anterioarã în timp ce programul respectiv este în continuare înregistrat. Îl puteþi gãsi online. dar sperãm sã fie fãcute publice cât mai curând. la preþuri ce variazã între 130 ºi 150 de dolari. aparatul poate sã redea fiºiere MP3. cele douã tunere permit vizionarea unui program. reducând la minim zgomotele din fundal. Toate aceste facilitãþi au fost înmagazinate într-un aparat. premiat datoritã calitãþii de a trimite imagini video clare prin Internet. care vor putea revedea scenele cele mai captivante de câte ori vor dori. o folie protectoare. televizoarele sunt dotate cu HD Ready XGA (1024x768) ºi inputul HDMI. fiindcã puteþi înregistra ºi asculta mai târziu. a cãrui greutate nu depãºeºte 18 grame. care permit conectarea rapidã la HD set top box sau Blue-Ray/HD-DVD printr-un singur cablu. Camera este dotatã cu un senzor optic capabil sã înregistreze imagini video la o rezoluþie de 1. cu o capacitate de 80 GB. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã conectaþi aparatul la un calculator cu Windows care-l va recunoaºte drept un device de memorie.

decizia de cumpãrãre. Cora. Monopoly TV este serviciu de tip in-store advertising oferit de Monopoly Media care opereazã printr-o reþea de aproximativ 1. “Acesta este unul din proiectele mari de implementare din acest an pentru noi ºi cel mai mare existent în acest domeniu în România.000 puncte de afiºare în urmãtorii 2 ani. Proiectul LG-Asesoft Smart constã în montarea de soluþii de afiºare cu peste 500 de display-uri cu plasmã în puncte de trafic din reþeaua Monopoly. în marile galerii comerciale/food court) sunt un instrument de publicitate dinamic . www.ro 04/2006 a u d i o . Plazza România. Metro. este specializatã în oferirea de soluþii integrate audio-video ºi IT atât pentru sectorul industrial cât ºi pentru domeniile “home” ºi “retail”.Monopoly în P integrarea celui mai important proiect in-store TV Alegerea produsului se face în spaþiul comercial deci una din cele mai mari provocãri ale marketingului modern este “livrarea” mesajului publicitar în momentul cheie . Televiziunea digitalã integratã în magazine (în zona caselor de marcat.care pune cumpãrãtorul în faþã produsele ºi serviciile într-un moment cheie momentul deciziei de cumpãrãre.audio-video.000 puncte de afiºare în cele mai importante centre comerciale din România cu un trafic anual estimat la peste 100 milioane cumpãrãtori. LG Electronics ºi Monopoly TV. McDonalds. Asesoft Smart. Printre locaþiile actuale se numãrã Billa.Parteneriat LG . Carrefour. parte a grupului Asesoft ºi cel mai mare partener LG business-to-business. Participãm alãturi de partenerul nostru Asesoft Smart la implementarea proiectului. cel mai mare de la înfiinþarea filialei LG din România pe zona de monitoare cu plasmã. Conceptul publicitar constã în difuzarea spoturilor audio-video în spaþiile frecventate de un numãr important de persoane-cumpãrãtori folosind ca suport display-urile cu plasma LG.” Sistemul de transmisie via satelit va fi extins pânã la un numãr de 3.la nivel vizual ºi auditiv .Asesoft Smart . Oficialii LG au declarat: “Avem experienþa implementãrilor similare în þãrile din vestul Europei ºi ne concentrãm asupra pieþei de plasme ºi LCD unde inovaþia este cuvântul de ordine. CityMall. ºi sperãm sã extindem într-un termen scurt colaborarea. reprezentând începutul unui parteneriat de duratã între noi.” a declarat Sebastian Voican director de vânzãri la Asesoft Smart.v i d e o m a g a z i n e 13 .

Cei de la Creative au fost primii care ºi-au anunþat noile webcam-uri inteligente. aparatul fiind disponibil tuturor celor care se încumetã sã scoatã din buzunar 5. însã nu are ieºiri pentru audio. MAC sau PDA-uri. cu toate cã prima datã am crezut cã au fost inventate de fraþii Wachowski (creatorii filmului “Matrix”). Aparatul este deja disponibil pe site-ul Mitsubishi. Atacul boxelor Acest gadget pare mai degrabã desprins din coºmarul unui audiofil care ºi-a torturat prea mult incintele acustice.Actualitãþi Webcam-uri de la Microsoft Telefonia prin Internet este aproape gratis. PAL ºi NTSC. pentru suma de 899 de dolari. Acest CD-player lãudat de mama focului pe site-ul oficial nu pare a fi mai mult decât un PC. Sistemul este capabil sã extragã muzica de pe CD-uri în formatele lossless WMA ºi lossy MP3. artist. Se pare cã JellyFish Sonic este creaþia lui Kota Nezu. dar iatã cã pe piaþã a mai intrat un jucãtor cu greutate: Microsoft. Compania americanã a prezentat douã noi modele LifeCam VX-6000 ºi VX3000. Mai ales cã diferenþa de preþ dintre cele douã este considerabilã: VX-6000 va fi disponibil pentru 100 de dolari. Atunci nu e de mirare cã accesoriile devin din ce în ce în mai sofisticate. în timp ce modelul stan- dard îl veþi putea gãsi la jumãtate de preþ. ce funcþioneazã cu o interfaþã gen iTunes. Puteþi face proiecþii chiar ºi pe acoperiºul blocului. Nepretenþioºii pot opta pentru modelul VX3000 care oferã rezoluþie standard VGA. ambele fiind echipate cu microfoane “noise cancelling” (reducãtoare de gãlãgie). software care poate fi folosit pentru uploadarea rapidã de poze pe Windows Live Spaces. veþi putea urmãri cum interfaþa vã sorteazã colecþia de muzicã în funcþie de compozitor. Aceste boxe au o carcasã circularã transparentã. noul proiector lansat de compania Mitsubishi. Când se ataºeazã o sursã de muzicã se porneºte un bec. Odatã conectat la TV sau monitor prin mufele DVI sau VGA. Printre caracteristicile interesante ale aparatelor se numãrã butoanele Live Call prin apãsarea cãrora se deschide automat messenger-ul. cãci aparatul va înregistra doar vocea celui care-i stã în faþã. Desigur cã pânã la urmã totul se reduce la outputuri. aºa cã s-ar putea sã aveþi probleme încercându-l cu o consolã de jocuri mai veche. PK-20. gen sau perioadã. care oferã transmisii video de 1.accesoriu de aproape 100 de dolari. Nu vã temeþi. Toatã ºmecheria constã în apa ce se aflã pe fundul carcasei. aparatul nu vã va ataca odatã ce veþi porni muzica. locul unde a fost înregistrat concertul. dezvoltat de compania Fortuna. Aparatul este capabil sã afiºeze imagini cu o ratã de contrast de 550:1 ºi o luminozitate de 250 de lumeni. Cei care cautã imagini mai bune ar trebui sã se orienteze cãtre modelul VX-6000. Rezoluþia nativã de 800 x 600 (rezoluþia maximã de 1084 x 768) este suficientã pentru a proiecta o imagine cu o diagonalã de 100 de cm.000 de dolari.3 megapixeli ºi cu care se pot obþine fotografii de pânã la 5 mp. Asta înseamnã cã le puteþi folosi în medii zgomotoase. Toate aceste caracteristici menite sã stârneascã vise unui audiofil nu sunt deloc ieftine. Producãtorii sunt de pãrere cã dimensiunile sale reduse (12 cm x 4. întrucât aparatul poate fi dotat cu o baterie externã . aparatul suportã transmisiile TV SECAM. Lumina trece prin apa care se onduleazã din pricina trepidaþiilor.62 cm) îl vor face potrivit pentru oamenii de afaceri puºi mereu pe fugã. pe care apoi le depoziteazã pe hard-disk-ul de 400 de GB. 14 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care e suspendatã pe niºte picioare de pãianjen. iar pe peretele din spate se formeazã tot felul de modele hipnotice. Aparatele vin echipate cu un program pentru controlul camerelor. trageþi cu ochiul la acest Maestro Classical Music Player. Ca exemplu. iar dacã luãm în considerare faptul cã aveþi posibilitatea de vã vedea interlocutorul live. Poate fi conectat fãrã probleme la PC. e atât de mic încât poate fi þinut în palmã fãrã probleme. Cele douã webcam-uri vor fi disponibile abia prin luna august. aceste servicii îºi dubleazã atractivitatea.62 cm x 9. cât ºi optic. În ceea ce priveºte interfeþele. Proiector de buzunar Pentru audiofili Americanii produc aparaturã pentru absolut toate gusturile posibile. unde Maestro nu dezamãgeºte cu ieºirile S/PDIF atât analog.

Producãtorii spun cã deviceurile vor fi dotate cu sistemul de operare Windows Mobile. MP3. Cei de la Toshiba s-au gândit ºi la momentele în care vã dor ochii de la filme sau v-aþi plictisit de Gigabeat are douã variante: una 30.9 x 99. iar pentru S60 sunt 59. Dimensiunile sunt de 59. Cei de la Pioneer n-au lansat încã nici un zvon despre preþ sau disponibilitate. Cãºtile audio de la Pioneer pot fi folosite fãrã probleme pe vreme ploioasã sau în condiþii de umezealã excesivã. WAV pentru muzicã ºi WMV/MPEG2 pentru video. Toshiba Gigabeat S este unul dintre cele mai aºteptate playere multimedia din acest an. în funcþie de hard-disk-ul cu care este echipat.9 x 16. Se pare cã aparatul va fi disponibil deocamdatã doar în Japonia. Dar înainte de a porni apa caldã ar fi bine sã vã asiguraþi cã ºi MP3 sau CD-playerul este impermeabil.9 x 13.2 mm ºi 127 de grame pentru modelul S30. clipuri video ºi fotografii vor avea ocazia împachetãrii tuturor aplicaþiilor într-un singur produs. Afiºarea aplicaþiilor se face pe un display color QVGA cu diagonala de aproape 7 cm.2 mm ºi o greutate de 140 de grame. Printre formatele de fiºiere care vor fi decodificate de acest gadget se numãrã WMA. iar carcasele sunt construite în aºa fel încât sã protejeze construcþia electronicã de picãturile de apã. Aparatul dezvoltat de compania japonezã poate sã înmagazineze între 30 ºi 60 GB de informaþie. Capetele care se insereazã în urechi sunt prevãzute cu o garniturã de cauciuc. Aºadar.9 x 99. muzicã ºi film Un concurent redutabil pentru iPod Video pãºeºte cu încredere pe piaþa mondialã a electronicelor.Gigabeat . dacã aveþi de gând sã faceþi un duº cu CD-playerul vã putem asigura cã micile cãºti sunt capabile sã redea sunet de pânã la 100dB ºi frecvenþe ce variazã între 20 de Hz ºi 20 de kHz. Iubitorii de muzicã. la preþul de aproximativ 299 de dolari pentru S30 ºi circa 399 de dolari pentru S60.un mix de poze. alta de 60 de GB- Cãºti audio impermeabile Iatã o invenþie ingenioasã de care ar putea profita salvamarii sau surferii sau … alpiniºtii ghinioniºti surprinºi mai mereu de o ploaie cãlduþã de varã. MP3-urile de pe hard: Gigabeat are un tuner FM integrat. . care ar putea crea un scurtcircuit.

Ogg-uri. Dimensiunile sale sunt de 28x52x15 mm. dar. dar pentru aceºti bani ºtie sã afiºeze o rezoluþie de 1400x1050. X600. O caracteristicã interesantã a aparatului este faptul cã pe ecran pot fi vizualizate versurile melodiilor pe care le ascultaþi. monitorul genereazã ioni anionici ºi raze infraroºii chiar ºi atunci când nu este pornit. Mai este dotat cu anti-virus. 2000 de lumeni ºi o ratã de contrast de 600:1. cei care-ºi vor asculta muzica preferatã la MP3 player cu cãºtile d-Jays nu se vor alege cu afecþiuni ale urechilor. cu oricine are un radio cu receiver FM. care nu numai cã au mai multe opþiuni. Formatele suportate sunt destul de variate. afecþiunile aparatului auditiv. de curând. deocamdatã. care regleazã automat luminozitatea ºi contrastul ecranului.600 de euro. Ecranul SyncMaster 745 MS poate fi cumpãrat deocamdatã doar pe piaþa coreanã. 1GB ºi 2GB la preþurile de 103 euro. SX60 ºi SX6 au fost lansate spre sfârºitul lui aprilie.0. Sistemul de reducere a zgomotului este construit în jurul unei armãturi de dimensiuni microscopice care produce muzica în interiorul urechii. cu ajutorul lor muzica poate fi ascultatã la volume foarte reduse. pe piaþa americanã. în Coreea. Astfel. Deocamdatã. Sau pur ºi simplu puteþi sã-l umpleþi cu MP3-uri sau WMA-uri. Datoritã sistemului cu care au fost înzestrate aceste cãºti. Reprezentanþii companiei Jays explicã faptul cã majoritatea ascultãtorilor dau volumul mai tare atunci când se aflã în zone gãlãgioase. spun ei. Potrivit producãtorilor. va fi disponibil ºi pe piaþa mondialã. De unde rezultã. pe care o ascultaþi la radio. atunci când sunt rulate clipuri video. Cei de la Samsung.com. d-Jays sunt disponibile pentru comandã pe Internet. atunci poate o sã fiþi mulþumit de cel mai scump aparat din aceastã nouã gamã. la preþul de aproape 399 de dolari. cu atât preþul lor va fi mai scãzut. funcþie de deodorizare ºi toate dotãrile tehnologice marca Samsung. în curând. LV-7255. care permite downloadarea melodiilor cu o vitezã impresionantã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 3500 de lumeni ºi o ratã de contrast de 1.canon. deoarece cântãreºte 22 de grame. O altã caracteristicã demnã de apreciere este transmiþãtorul FM integrat prin intermediul cãruia puteþi împãrtãºi muzica. pe piaþã playerul MP3 Inno XM2GO. Mai exact este vorba despre un monitor CDT (Color Display Tube). Despre preþuri nici o vorbã. un player cu memorie Flash Piaþa playerelor de muzicã digitalã se diversificã pe zi ce trece. Puteþi asculta radio live sau sã stocaþi circa 50 de ore de emisie pe memoria internã a gadget-ului. Delicate cu urechile Compania suedezã Jays a lansat pe piaþã o pereche de cãºti care se bagã în urechi despre care spun cã anuleazã 90 de procente din zgomotul ambiental. Proiectoare Canon YEPP. Printre alte dotãri se numãrã ºi un tuner FM ºi un slot USB 2. 129 de euro ºi respectiv 164 de euro. Radio prin satelit Pioneer a lansat. Are o diagonalã de 17 inci ºi o grosime de 358 mm. în Japonia. dar dacã vã veþi înscrie pentru comandã puteþi sã le obþineþi cu 20% mai ieftin. Gadget-ul poate fi cu uºurinþã purtat la gât. modelul SX6. De exemplu. Produsul va fi comercializat pe piaþã. Dacã acest model nu vã satisface setea de calitate. cu 50 de mm mai subþire decât predecesorul sãu. Preþul aparatului este de aproximativ 5. Modelul YEPP YP-F2 de la Samsung a fost anunþat oficial de curând. Interesant la acest aparat faþã de altele este cã e dotat cu un tuner XM pentru radio prin satelit. Modelele LV-7250. Pentru a vã dumiri despre preþ ºi disponibilitate interesaþi-vã direct pe site-ul companiei: www.Actualitãþi Cel mai subþire “tub” Toate marile companii producãtoare de electronice se luptã pentru a-ºi vinde cât mai bine ecranele cu plasmã sau LCD. la preþul de 100 de dolari perechea. iar “Highlight Zone” creºte luminozitatea. pe care ei le numesc “iPod ears” (urechi de iPod . 16 a u d i o .000:1. Se zvoneºte cã va fi disponibil foarte curând. redã imagini cu o rezoluþie de 1024x768. YP-F2 de la Samsung poate fi achiziþionat în variantele de 512MB. ASF-uri ºi WMA-uri. care au prezentat lumii întregi cel mai subþire monitor cu tub catodic. Cu toate acestea se mai gãsesc ºi corporaþii care nu înoatã în acelaºi sens cu valul. de exemplu. Acest fapt trebuie sã fie în avantajul cumpãrãtorilor. modelele vor fi disponibile doar în Coreea.400 de euro). “Magic Bright” este o tehnologie. declarã producãtorii. dar cu cât vor fi mai multe. Mezinul noii familii este modelul LV-7250 (1. aparatul fiind capabil sã ruleze fãrã probleme MP3-uri. în mod automat.se referã la leziunile provocate de ascultarea muzicii la cãºti). care poartã numele de SyncMaster 745 MS. din luna august. Piaþa proiectoarelor tocmai s-a lãrgit odatã cu lansarea a cinci noi modele de compania Canon.

WMA.v i d e o m a g a z i n e 17 . care amplificã sunetul ºi-l retransmite cãtre sistemul audio al maºinii. iPod. Proiectorul BenQ W100 din seria home entertainment oferã. timpul. Steve Jobs. iar softul este compatibil cu Windows ME/2000/XP ºi Mac OS X. campionul Turului Frantei la ciclism. Inspirat de cercetãrile intense fãcute pe gusturile consumatorilor ºi pe feedback-ul clienþilor. BenQ Corporation tale care includ 480p. Parteneriatul dintre cele douã companii a fost anunþat la New York.“ BenQ W100 suportã o gamã variatã de formate video digi- Nike-uri wireless Compania Nike a declarat recent cã toate modelele de Adidas vor putea comunica cu playerul muzical de la Apple. Archos 104 Piaþa de MP3 playere se diversificã pe zi ce trece. Toate aceste facilitãþi îl fac un player atractiv. Peter Chen.4 cm. Folosind sistemul Nike+iPod Sports Kit. În ceea ce priveºte dimensiunile vã putem spune doar cu aproximaþie cã aparatul are 9. ci cu propriile ritmuri cardiace. Pimp My Heart Nu e foarte clar felul în care funcþioneazã acest aparat. are 1300 ANSI Lumeni ºi 2500:1 raport de contrast. www. La acest medalion se ataºeazã un senzor care se prinde de lobul urechii ºoferului. Paula Radcliffe. Însã preþul de 150 de dolari îi va face pe mulþi sã conspecteze ºi alte oferte. Vice-Preºedinte ºi Director General al Digital Media Business Group.1 x 4. ritmul ºi caloriile arse pe ecranul unui iPod nano prin intermediul unui senzor din interiorul Adidas-ului. a fost închis într-un medalion în formã de inimioarã tuningat cu tot felul de accesorii. care comunicã cu playerul. Nike ºi Apple au creat sistemul wireless Nike+iPod care permite alergãtorului sã afle ce distanþã a alergat. care face treaba asta. au declarat oficialii companiei. în timpul unui eveniment la care au participat: CEO de la Apple. Din câte spun producãtorii. Carcasa albã a BenQ W100 transmite eleganþã simplã ºi completeazã perfect decorul din orice sufragerie. utilizatorii pot sã afle distanþa parcursã. Furnizeazã o calitate extraordinarã a imaginii cu miºcare naturalã. Astfel cã posesorii de sisteme Hi-Fi pe roþi nu îºi vor mai enerva vecinii cu baºii melodiilor hiphop. cu design elegant. Aparatul electronic.audio-video.BenQ prezintã noul W100 BenQ anunþã noul proiector digital BenQ W100 care afiºeazã imagini în format wide 16:9. Modelul W100. 720p ºi 1080i.ro 04/2006 a u d i o . Apple va include o secþiune muzicalã Nike Sport în magazinul sãu iTunes.Mark Parker. detalii sofisticate ºi culori vibrante pentru cea mai realistã experienþã vizualã. Dezvoltatorii Nike au spus cã Nike+Air Zoom Moire a fost primul Adidas. este uºor de folosit ºi împreunã cu funcþiile unice vã permite sã vã puteþi bucura de experienþa cinematograficã chiar acasã. Funcþioneazã cu o varietate de formate muzicale: MP3. fãcându-l sã funcþioneze cu multe sisteme TV de înaltã definiþie. Micul gadget muzical a fost înzestrat cu un hard-drive de 4 GB pe care-l puteþi umple dupã pofta inimii cu mii de melodii ºi fotografii. BenQ foloseºte un segment de 7 culori (RGBRGBW) ºi o tehnologie avansatã de ajustare de gamã pentru a oferi culoarea optimã care este mai aproape de percepþia vizualã umanã. pentru a transforma sufrageria într-un stadion live pentru întreaga familie. CEO de la Nike .3 x 1. Fiecare bãtaie cardiacã este monitorizatã de un software de pe laptop. Nu cu mult timp în urmã compania Archos a prezentat pieþei noul player Archos 104.5 inci puteþi vizualiza ºi fotografii în format JPEG. WMA-DRM ºi WAV. creat special pentru a se potrivi cu acest sistem. acest HBBB (HeartBeat Bass Booster) System joacã rolul de a transmite bãtãile inimii ºoferului cãtre sistemul audio al maºinii. Lance Armstrong ºi deþinãtoarea recordului la maraton. declara: “BenQ posedã o tehnologie inovatoare proiectatã pentru familia dumneavoastrã. imagine în format 16:9 ºi furnizeazã o senzaþie vizualã adevãratã fãrã nici o redimensionare sau distorsiune. Bateria are o autonomie de 13 ore. Desigur cã pe displayul OLED de 1. 576p. transmiþând reproducerea adevãratã a culorii. în mod nativ.

Reportaj GADGET-URI DE SEZON Când vine vorba despre gadget-uri ºi accesorii care sã completeze noul iPod sau MP3 player posibilitãþile sunt nelimitate. Text de: Aurora Hoduþ. dar ºi cele mai stranii accesorii. O dovedesc creatorii acestora care ºi-au dat frâu imaginaþiei ºi eu pus apoi în practicã cele mai pragmatice.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . vã vor cuceri privirile. Pe paginile urmãtoare. Sebastian Kovacs 18 a u d i o . gãsiþi o colecþie de astfel de produse. cu siguranþã. care.

jbl. Styling-ul aspru oferã posibilitatea ca iPod-ul sã fie þinut sigur în mânã. astfel încât sã nu se spargã. Detalii pe www. CEAS CU MP3 PLAYER CARCASà DURABILà XtremeMac TuffWrap Accent pentru iPod Nano are o carcasã durabilã din silicon care-þi protejeazã preþiosul iPod Nano de zgârieturi.com. Venind parcã din spaþiu.brewer-cantelmo. Mai multe informaþii cu privire la producãtor gãsiþi accesând: www. un radio AM/FM ºi o serie de intrãri pentru integrarea altor device-uri audio. ªi. Negre sau în culori la modã.speckproducts. Acest ceas cu alarmã este un iPod Universal Dock ºi are în partea din faþã un ecran LCD. www. acele ºi butoanele sunt colorate în roºu sau verde. xtrememac. Designul deschis este extrem de permisiv când vine vorba despre porturi. sã-þi protejezi ecranul ºi tastele iPod-ului de zgârieturi ºi lovituri. Vorbim de iPod nano Vertical Case Leather din piele. învelitoarele pentru iPod Nano fac în aºa fel încât sã nu mai aveþi grija iPod-ului. Iconz combinã design-ul artistic cu protecþia completã pentru iPod-ul video. În douã culori sau doar monocolor. acoperã întreaga suprafaþã a iPod-ului video.fulltell. Gadget-ul poate fi gãsit într-o varietate mare de design- FUNCÞII ATRACTIVE Compania JBL este deja recunoscutã pentru sistemele audio pe care le creeazã. aceste carcase durabile. cea mai drãguþã carcasã pentru iPod Nano. uri cu licenþe oficiale. haloul acustic redã 360 de grade de sunet pentru plãcerea auditoriului. când ºi-au dat seama cã viitorul aparþine multimedia ºi ºi-au luat rolul în serios. Memoria în flash poate fi de 64.com. Preþ 30 de dolari. pentru a fi mai uºor vizibile. Pe www. Tot ce mai putem spune este cã acestea sunt lansate pe o perioadã limitatã de timp. pe care se vede ora. tot pe www. . cât ºi pentru ecran. Preþ 24. Parte a unei serii exclusiviste. Preþ 19. Carcasa cu protecþie de ecran încorporatã oferã acces nelimitat la taste ºi toate porturile iPodului. Au creat sisteme de boxe care integreazã iPod-urile. Preþ 23 dolari.xtrememac. CU MÂINILE LIBERE Se potrivesc ca o mãnuºã. Luaþi-vã un ceas elegant cu MP3. altele pot fi prinse de mânã cu o bandã.95 de dolari. Unele pot fi agãþate. aºa cã grãbiþi-vã dacã oferta v-a fãcut cu ochiul. Este rezistent la apã. Cele 4 picioare.com.com. 128 sau 256 de MB. Iconz oferã control asupra Click Wheel ºi protecþie integralã a ecranului. sã nu alunece. pe www. Este compatibil atât cu Window98/Me/NT/2000/XP cât ºi cu Mac. iKitty este haioasã ºi funcþionalã. iPod Universal Dock poate fi achiziþionat direct de pe www. produs propus de compania italianã Fulltell.it.IPOD CU PERSONALITATE Acum poþi sã-þi personalizezi iPod-ul cu imaginile starurilor tale favorite. Bateria Li-ion reîncãrcabilã rezistã la 9 ore de muzicã non-stop.pisica bunã ºi cea rea. ªi dacã aveþi senzaþia cã lucrurile se terminã aici vã înºelaþi. oferind protecþie atât pentru iPod. carcasa protejeazã ecranul ºi Click Wheel. în acelaºi timp. dacã e nevoie.v i d e o m a g a z i n e 19 .ro 04/2006 a u d i o . PENTRU IUBITORII DE PISICI Aºa poate fi descris gadget-ul iKitty.com.audio-video.95. la un preþ de aproximativ 170 de dolari. cu imagini ale star-urilor. Specialiºtii nu s-au oprit aici. douã urechi ºi coada demonstreazã personalitatea puternicã de care beneficiazã pisicuþa noastrã. Oferta este valabilã în douã variante: alb ºi negru .

Garniturile sunt confecþionate dintr-un silicon special ºi se livreazã în trei mãrimi diferite. Compania Creative n-au menþionat deocamdatã vreo datã de lansare pentru Europa sau restul lumii.audiooutfitters. cu care poate fi agãþat de curea. de buzunar sau oriunde vã vine la îndemânã. Pachetul mai conþine un adaptor pentru avion.com.com. pe www. EarPod vine cu un e-Clip.com. o unealtã de curãþare ºi o carcasã pentru depozit pe timpul cãlãtoriilor. Preþ 11. Se monteazã cu uºurinþã prin intermediul unei ventuze pe spatele playerelor de muzicã.cableyoyo. dar care poate fi desprins dacã aºa vã este mai comod. aceasta este complet funcþionalã. CARCASà FASHION Când cãºtile audio sunt puse într-o geantã sau în buzunar firele atârnã întotdeauna ºi de cele mai multe ori vã încurcã.99 de dolari. Producãtorii spun cã sunt într-atât de eficiente încât reduc 90% din zgomotul ambiental. Pe lângã amuzamentul oferit gratuit de carcasã. cãºtile sunt dintre cele care se introduc în ureche. la preþul de 100 de dolari. Confecþionat din cauciuc este uºor de modelat.com) s-au gândit chiar ºi la cumpãrãtorii pretenþioºi motiv pentru care pachetul se livreazã împreunã cu 10 abþibilduri ce se pot lipi pe spatele gadget-ului.95 de dolari. Mic ºi compact.creative. Preþ 34. Mai mult. vã recomandãm acest gadget denumit Cable Yoyo. CABLEYOYO De câte ori nu vi s-a întâmplat sã vã prindeþi degetele în cablurile MP3 playerului? Sau sã vi se încâlceascã cablul de la cãºti printre toate celelalte sârme de pe birou? Ca sã rezolvaþi problema surplusului fãrã a fi nevoiþi sã apelaþi la leucoplast. Apoi se trece cablul prin miezul format dintr-un sistem de rotire care va menþine coarda înfãºuratã. iGuy este o carcasã sub forma unui omuleþ haios ºi prietenos ºi care este mereu alãturi de iPod-ul tãu nano. mai multexistã chiar ºi un lãcaº pentru telecomanda aparatului. Producãtorii (www. Problemã rezolvatã: EarPod eliminã toate neajunsurile cauzate de cabluri ºi mai mult le lungeºte ºi durata de viaþã. Denumite Creative Zen Aruvana. Mai multe informaþii puteþi obþine de pe site-ul www. Acces total la mufa de la cãºti ºi celelalte porturi. pe www.Reportaj RUPÞI DE LUME Sã ai în buzunar un MP3 player fãrã o pereche de cãºti pe mãsurã e ca ºi cum ai privi înfometat o conservã. aºa cum vã place mai mult. 20 a u d i o .speckproducts. ºtiind cã ai uitat deschizãtorul. dacã suprafaþa aparatului este suficient de mare. Creative a lansat de curând o pereche de cãºti perfecte pentru cãlãtori (ºi nu numai). Poate de asemenea sã scurteze cablurile cãºtilor în timp ce folosiþi iPod-ul.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . EarPod este un gadget elegant pentru cãºtile audio ale iPod-ului. iGuy oferã protecþie iPod-ului ºi ecranului ºi are capacitãþi bune de docare pentru iPod nano. Cãºtile sunt disponibile deocamdatã doar pe piaþa asiaticã. poate fi aºezat în picioare în timp ce bateria stã la încãrcat. HAIOS ªI PRIETENOS ªi aceeaºi specialiºti de la Speck au mai inventat ceva. earPod oferã acces rapid ºi uºor pentru a pune ºi a scoate din carcasã cãºtile.

device-ul fiind capabil sã „scoatã” câte trei waþi pe canal. mini iPod-uri ºi pentru cele mai multe modele de MP3 playere ºi seria Walkman. Nu e tocmai Hi-Fi. MicroGlove este disponibilã aºadar într-o varietate de culori ºi include o carabinã pentru a putea fi uºor ºi sigur ataºatã la curea sau rucsac. Este confecþionat din cauciuc siliconat. Boxele sunt învelite într-o casetã protectoare. laptop sau altã sursã de muzicã prin intermediul mufei stereo. Mai ales cã dimensiunile sale au fost diminuate pânã la 175 mm x 88 mm x 35 mm. sunt uºoare ºi simplu de utilizat. Sunetul este destul de puternic. numai pe site-ul: www.com. JBL On Tour se prezintã cu un meniu sensibil la atingere simplu de folosit. Mai multe informaþii ºi date cu privire la achiziþinarea acesteia: pe www. Pe deasupra este ºi uºor de întreþinut. Smartwrap îþi permite sã-þi ajustezi lungimea cablului exact cât ai nevoie. PENTRU SPORTIVI MicroGlove este un fel de mãnuºã din neopren numai bunã pentru tinerii sportivi. Funcþioneazã cu 4 baterii tip AAA aºa cã poate fi considerat un companion de nãdejde într-o excursie.000 de dolari. care joacã rol de stativ când se deschide capacul. direct de pe site-ul www. dar cei care l-au testat s-au declarat mulþumiþi de performanþele sale. www. iPod.audio-video. intrã în funcþiune sistemul AEMS care pune aparatul pe modul „sleep”. fiind compatibile cu aproape orice tip de MP3 player. nu deterioreazã cablurile ºi este confortabil de purtat chiar ºi în buzunare.com.v i d e o m a g a z i n e 21 . Ca ºi caracteristici interesante.jbl. Boxele JBL On Tour pot fi achiziþionate pentru suma de aproximativ 1. Dacã se închide capacul. Preþ: 20 de dolari. xtrememac. iar rãspunsul frecvenþei variazã între 100 Hz ºi 20 kHz. INGENIOS ªI ELEGANT Smartwrap: un ingenios gadget în care sã vã þineþi elegant firele cãºtilor audio portabile.ro 04/2006 a u d i o . iar greutatea nu depãºeºte 350 de grame. o firmã de design industrial din Singapore poate fi folosit pentru iPod-uri.JBL ÎN TURNEU Boxele portabile JBL On Tour create de compania JBL.com. Egalizatorul a fost optimizat cu ajutorul unui computer pentru a asigura un sunet bogat ºi complet. Preþ 5 dolari. Creat de Sumajin. care e în culori vii.sumajin. Neoprenul contrasteazã cu masca protectoare a ecranului. Doar douã atingeri pe capac ºi muzica va amuþi pe datã.

welovemacs. Ecranul portabil. http://world. 22 a u d i o . dar sigur îºi va gãsi loc în sufletele celor care aspirã la acest statut. oferã acestuia posibilitatea de a urmãri – cu un singur ochi . dispozitivul mai prezintã o problemã destul de delicatã . dotatã cu un staþie de alimentare pentru iPod. Tot ce trebuie sã faceþi este sã porniþi muzica ºi mixajul poate începe. Consola iDJ de la Numark poate cã nu-i va entuziasma prea mult pe DJ-ii profesioniºti. În douã iPod-uri încap mult mai multe melodii decât în douã cutii argintii pentru viniluri. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã bãgaþi caseta în casetofon ºi mufa în player.5 metri. Tastatura dispune de trei porturi USB ºi de o mufã jack.com. Este compus dintr-un aparat de forma unei casete audio ºi o mufã. Iar apoi beneficiaþi de ustensilele unui mixer dotat cu toate cele necesare.belkin. care se poate fixa cu ajutorul unei bentiþe pe capul utilizatorului. Dacã vã mãnâncã palmele pentru a pune mâna pe acest device vã informãm cã preþul unui asemenea aparat începe undeva la 25 de euro. Avantajul acestui sistem este cã se rezolvã problema stocãrii muzicii. Dincolo de look-ul futurist ºi necesara adaptare la utilizarea în mers. celãlalt ochi fiind rezervat funcþiei de a vedea pe unde pãºiþi. Aceasta permite downloadarea de muzicã în player-ului. Preþul acestui produs se învârte în jurul a 19 dolari. care se insereazã în gaura pentru cãºti a playerului MP3. TASTATURà IPOD Razer Pro-Touch este o tastaturã specialã. Mulþi ºoferi au optat pentru acest accesoriu. Plasat la mica distanþã de globul ocular. Aparatul este dotat cu douã porturi în care pot fi inserate toate modele de iPod-uri. pe www. com.emagin. Preþ de achiziþie de 90 de euro. pentru iPod Video.com. deoarece toþi pasagerii din maºinã pot asculta melodiile. În plus. ADAPTOR PENTRU CASETOFON Acest adaptor de produs de compania Belkin poate fi folosit doar pentru casetofoanele de maºinã. vizionat de la o distanþã de aproape 3.preþul de aproape 500 de euro.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . pentru conectarea unor periferice audio. talia ecranului corespunde cu cea a unui monitor de mari dimensiuni. Mai multe informaþii gãsiþi accesând: www.Reportaj IDJ DE LA NUMARK DESPRINS DIN FILME EyeBud 800 este un dispozitiv de vizionare lansat de compania francezã eMagin.secvenþele video în timp ce vã aflaþi în miºcare. consola posedã ieºiri pentru boxe ºi microfon. dar ºi încãrcarea acumulatorilor acestuia.

Acesta transmite pe frecvenþe FM. acele înregistrãri disponibile pe Internet pentru iPoduri fãcute de amatori. Odatã conectat la playerul personal. când se schimbã mediul.v i d e o m a g a z i n e 23 .shieldzone. jurnaliºti. Cu gadget-ul Tune Cast II de la Belkin (http://world. www. Poate fi achiziþionat la preþul de aproximativ 39 de dolari. Compania Shildzone are în stoc o varietate de pelicule gata croite. Dacã al vostru nu se numãrã printre ele nu disperaþi.1 ºi 107. pentru o varietate de MP3 playere.ro 04/2006 a u d i o . care sã poatã fi apoi decupate de client.belkin. În pachetul cu care este livrat. Spun doar cã pelicula a fost folositã original pentru a proteja elicele elicopterelor din armata americanã. Mai multe detalii pe www. Microfonul este dotat cu un buton menit sã schimbe rapid parametrii de înregistrare. între 88.belkin. începând cu MP3 playerul. Carcasele lor din confecþionate din plastic sau diferite aliaje nu le protejeazã de micile zgârieturi inestetice. Dacã vã aflaþi prea departe de sursa sunetului.com. Cu ajutorul microfonului Belkin Tune Talk Stereo vei avea posibilitatea sã înregistraþi cursurile direct pe iPod fãrã a fi nevoiþi sã vã tociþi degetele scriind sute de pagini. Gadget-ul urmeazã a fi lansat în Statele Unite la jumãtatea lunii iunie. Producãtorii au anunþat un preþ de pornire circa 70 de dolari.URECHI PENTRU IPOD TUNE CAST II Transformã-þi playerul MP3 întrun emiþãtor radio. E specificat foarte clar cã nu trimit fâºii întregi.com) acest lucru devine chiar foarte simplu. Puteþi face o comandã specialã: în sensul cã le trimiteþi semnalmentele aparatului ºi ei vã livreazã abþibildul. Mai multe informaþii gãsiþi intrând pe pagina Web: http://world. Aceºtia au scos la vânzare o peliculã transparentã care se aplicã precum un abþibild pe majoritatea deviceurilor electronice.com. Producãtorii nu precizeazã din ce este confecþionat materialul. Cei care l-au testat spun cã este accesoriul ideal pentru Podcast-uri. Producãtorii lui Tune Cast spun cã aparatul funcþioneazã la randament maxim atunci când se aflã la maxim 3 metri faþã de aparatul receptor. continuând cu telefonul celular ºi pânã la majoritatea modelelor de laptopuri.audio-video. producãtorii au inclus un stativ de dimensiuni reduse pentru a facilita orientarea iPodului cãtre cel care cuvânteazã. comedianþi etc. Compania Shieldzone a venit cu o idee îmbrãþiºatã cu drag de mulþi posesori de MP3 playere. micul accesoriu este echipat cu o mufã de 3. PROTECÞIE PE VIAÞà Playerele portabile se numãrã printre cele mai fragile aparate.5 milimetri prin care se poate conecta un microfon extern. Existã tot felul de accesorii pentru iPod dar iatã cã cineva s-a gândit ºi la unul perfect pentru studenþii români. ca apoi sã fie adus ºi în Europa.9 ºi poate sã memoreze patru dintre ele. Cele douã microfoane înregistreazã sunetul stereo la calitate de CD. aparatul emite pe frecvenþe FM care pot fi captate de orice radio aflat în apropiere. Preþul bucãþilor protectoare variazã în funcþie de mãrimea modelului (între 10 ºi 25 de dolari).

conþin scene pe care numai o plasmã de ultimã generaþie le-ar putea reda aºa cum ºi-au propus regizorii peliculelor.Reportaj PLASMA NOIR Iatã o colecþie de filme DVD menite sã spele prostul renume al televizoarelor cu plasmã în materie de redare a culorii negre.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Lung metrajele americane. printre care se numãrã Matrix. Blade 2 sau Sin City. 24 a u d i o .

care vor afiºa imagini întunecate capabile sã absoarbã orice fãrâmã de luminã din sufrageria dumneavoastrã. industria americanã de film nu duce lipsã de astfel de producþii. au fost etichetate ca nefiind mai mult decât un ornament de perete. U www. s-au scuturat de haina ponositã a imaginii de slabã calitate. construite la începutul erei plasmelor.000:1. Am sortat cu aceastã ocazie un calup de filme pe DVD.ro 04/2006 a u d i o . Au fost ocãrâte la vremea aceea. Ba mai mult. afiºau culori spãlãcite ºi nuanþe de negru ce te duceau cu gândul mai degrabã la o canã cu cacao cu lapte decât la o cafea amarã. pregãtiþi popcorn-ul cãci noi aducem filmele. Aparatele. Dar lucrurile s-au schimbat între timp. Cele mai avansate modele sunt în stare sã redea pânã la 28 de miliarde de culori ºi sunt înzestrate cu o ratã de contrast de 10. Aceste calitãþi pot fi testate doar privind imagini mai întunecate decât întunecimea însãºi. Plasmele de astãzi – multe dintre ele aflate la cea de-a noua generaþie.Text de : Sebastian Kovacs n televizor cu plasmã ce se gãseºte azi pe rafturile magazinelor de profil este capabil sã redea niveluri de negru nemaiîntâlnite pânã acum la un TV color. Iar slavã Domnului.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 25 . Aºezaþi-vã confortabil.

unde lumina existã doar în lipsa negrului absolut. Filmul regizat de Robert Rodriguez se bazeazã pe comedia noir. interpretat de Mickey Rourke.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . înconjurat de o ploaie grea care nu pare a cãdea din cer. Însã o scenã care capteazã cel mai bine esenþa sursei se materializeazã în timpul capitolului al optulea. e prea întuneric!”. pregãtiþi-vã pentru întunecimi mai intense decât cele vãzute în cripta lui Dracula. a fost departe de gândul regizorului ideea de a adapta. Dacã umbrele delicate din scenele de la început deja au speriat-o. Filmul este presãrat cu scene luate direct de pe tabla de desen al lui Miller. Marv. înainte de a se culca în patul din noua locuinþã. Când ºi-a propus sã aducã benzile desenate pe marele ecran. ci mai degrabã scobitã din soliditatea tangibilã a nopþii. 26 a u d i o . Acesta s-a hotãrât sã translateze austera graficã alb- negru a romanului direct pe rola de film. spune: “Mamã. PANIC ROOM CEL MAI BUN CAPITOL: 12 – “CELL PHONE RETRIEVAL” Spre mijlocul celui de-al treilea capitol al acestui thriller hitchcockian. fiica personajului interpretat de Jodie Foster. se împleticeºte prin noapte cu inima plinã de rãzbunare ºi cu gândul la crimã. SIN CITY CEL MAI BUN CAPITOL: 8 . creatã de Frank Miller. Idee din care a rezultat un peisaj citadin construit din blocuri de nihilism pur.“WHAT IF I’M WRONG?” Acum cã televizorul este calibrat pentru acþiune. Chiar ºi cele mai firave umbre din aceastã compoziþie dau impresia cã scenele asemãnãtoare din alte filme au fost capturate cu obiective mascate în spatele unor ochelari de soare cumpãraþi din obor. imaginaþi-vã ce a simþit în timpul Feþele smolite ale actorilor par a fi desenate cu tuº negru.Reportaj Imaginile sunt dominate de contraste puternice între întunecimi apãsãtoare ºi lumini firave.

acrobaþii. Aici veþi gãsi Comedia britanicã se desfãºoarã pe fundalul întunecat al spaþiului intergalactic. Matrix a ieºit pe piaþã în nenumãrate colecþii DVD.. Cu toate cã rezidã din cultura pulp. complexe de inferioritate. schimburi de focuri. www.audio-video.ro 04/2006 a u d i o . negrul lucios al costumului de piele. negrul uleios al pãrului ei. eroii trebuie sã supravieþuiascã unei urmãriri ce se desfãºoarã pe fundalul vidului de ebonitã a spaþiului intergalactic. imaginile din acest film nu se aseamãnã cu întunecimile fãrã fund din Sin City. Însã pentru a vizualiza o scenã care a fost plasatã de regizor la începutul filmului veþi avea nevoie de ochelari speciali. Pentru a intensifica senzaþia. priviþi capacul acvariului unde pâlpâie milioane de umbre negre. priviþi capitolul al ºaptesprezecelea: pe mãsurã ce echipa SWAT dã buzna în apartamentul unuia dintre suspecþi. umbre suficient de adânci pentru a-i provoca unei pantere.secvenþelor de mai încolo. N-aveþi nici un motiv special de a vã pierde vremea cu acest film când partea a doua a trilogiei este mult mai atrãgãtoare ºi mai blândã cu privirea. Scenele cele mai intense. asta n-ar trebui sã vã împiedice sã urmãriþi câteva scene de perfecþiune din acest film de acþiune cu vampiri. BLADE II CEL MAI BUN CAPITOL: 5 – “SUSPICIOUS ACTIVITY” Iatã cã încã o adaptare dupã o bandã desenatã îºi face loc în lista noastrã. Dar înainte de a se apropia de planetã. SEVEN CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – “SLOTH” Regizorul David Fincher a insistat atât de mult pe puritatea negrului. pelicula strãluceºte în ceea ce priveºte detaliile profunde ale umbrelor. o balenã filosoficã ºi o vazã cu petunii introspective. încât a inclus bare de culori pe zonele inferioare ale imaginii pentru a se asigura de calibrarea exactã a monitoarelor pe care urma a fi vizionat acest film. care ar putea fi luate drept bucãþi de smoalã într-un film mai luminos. focurile de armã schimbate în hol. întunecate ºi negre de pe acest DVD sunt acelea în care cei doi autostopiºti intergalactici ºi preºedintele galaxiei orbiteazã în jurul planetei pe suprafaþa cãreia se aflã cea mai importantã întrebare despre însemnãtatea vieþii. THE HITCHHIKERS GUIDE. comedia britanicã bazatã pe cartea lui Douglas Adams.. salvarea lui Morpheus etc. MATRIX COLLECTION CEL MAI BUN CAPITOL: 1 – “TRINITY IN A JAM” Din 1999 de când a fost lansat.v i d e o m a g a z i n e 27 . încercaþi sã rezistaþi tentaþiei de a da fuga dupã cel de-al treilea film al seriei Blade Trinity. Cu toate acestea. pentru a-ºi recupera telefonul mobil aflat sub pat. Pe mãsurã ce-ºi întinde mâna în întuneric. prima luptã kung-fu a lui Neo. printre atâtea lupte sângeroase. Cu toate cã. Pentru a vã dumeri de ce a fãcut asta. Însã cea despre care vorbim conþine nu mai puþin de 10 discuri pe care au fost adãugate 35 de ore de materiale suplimentare. în care sunt implicate douã rachete nucleare.. Capitolul al cincilea al filmului are toate calitãþile pentru a fi inclus într-un calup Show Off: zeci de vampiri ninja. CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – „MAGRATHEA” Iatã cã în clasament îºi face loc. cel mai important. Cele mai interesante secvenþe au fost incluse într-un calup special denumit sugestiv Show Off. însã în aceastã scenã suntem martorii unei largi palete care oscileazã între negru ºi negru mai intens: negrul umed al pupilelor lui Trinity.. observaþi cum dispar ºi reapar din umbrele de obsidian. pe lângã cele trei filme. lupte cu sãbii ºi. culoarea întunecoasã ca de fetru a uniformelor poliþiºtilor ºi nu în ultimul rând negreala de cãrbune a camerei în care se petrece acþiunea. Cel mai bun exemplu este în capitolul al doisprezecelea în care Jodie Foster fuge înnebunitã din “Panic Room” care-i conferea o relativã siguranþã faþã de bandiþii care o urmãresc. încercaþi sã ridicaþi nivelul luminozitãþii ºi al contrastului câteva secunde ºi veþi observa cum adâncimea impecabilã ºi dimensiunile secvenþei vor degenera într-o platitudine spãlãcitã. a universului ºi a tot restului. Contrastul e definit în DEX ca diferenþa dintre întuneric ºi luminã. Pelicula “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” este cu atât mai interesantã cu cât acþiunea se desfãºoarã la graniþa genurilor ºtiinþificofantastic ºi fantezie.

“Cuscrii. Noua identitate ALTEX va fi implementatã în magazine. Noua identitate ALTEX este o continuare în procesul comunicãrii. un sistem personal audio-video care îmbinã un receiver de înaltã calitate pe douã canale ºi un player universal de discuri DVD-A/SACD. ALTEX este punctul de referinþã al clienþilor în gãsirea propriului lor drum întro ofertã foarte complexã. “Procesul de rebranding nu începe acum. pânã la sfarºitul anului viitor. pot achiziþiona calculatoare sau notebookuri de ultimã generatie. toate spoturile ALTEX. CS-V720 este compatibil cu orice format de disc.” a spus Steve Jobs. reprezentative atât pentru companie.. “Clienþii noºtri au la dispoziþie o ofertã care nu se limiteazã la tradiþionala maºinã de spãlat. pentru cã beneficiazã de cel mai mic preþ din România”. liderul pieþei de electronice.. Culorile roºu-galben comunicã simplu ceea ce ALTEX reprezintã în piaþã: o poveste 100% româneascã. ALTEX va comunica mult mai uºor clienþilor valorile sale. dar ºi cu convenþionalele CD-uri ºi discuri în format MP3. Acum se adaugã acestui proces doar componenta vizualã. dar ºi strategia sa de business. un ghid aflat în slujba clienþilor. de altfel. Conceputã pentru a sugera ideea de modernitate noua imagine ALTEX îºi pãstreazã culorile. fiind componente ale drapelului naþional. Modelul Onkyo oferã utilizatorilor caracteristicile unui DVD player universal cu procesor A/V complet. ALTEX este prima alegere. într-un design inovativ ºi compact. “. într-o carcasã micã potrivitã pentru birou sau orice încãpere din casã. acesta este primul accesoriu iPod care redã sunet de calitate HI-FI pentru iPod. compact care include douã incinte acustice ºi un sistem de baºi.ro.ªtiri ALTEX are o nouã identitate Noua identitate vizualã sintetizeazã întreaga evoluþie ALTEX. un DVD sau o maºinã de spãlat . Farul reprezintã un simbol al ghidului. ªi dacã doriþi sã aflaþi mai multe informaþii despre acest produs puteþi sã accesaþi: www. dar care inoveazã întotdeauna pentru clienþii sãi.toate la cel mai mic preþ din România. Clienþii descoperã la ALTEX cã pot face cumpãrãturi în cel mai avantajos mod posibil. Pachetul iPod Hi-Fi include telecomanda Apple. a fost adaugatã ºi componenta tehnologicã. Preºedinte ºi CEO ALTEX . ”Noul spot TV vorbeºte simplu ºi cât se poate de clar faptul ca ALTEX este un brand pur românesc care oferã exact ce îºi doresc mai mult clienþii români. a adãugat Ruxandra Vodã. Oferta ALTEX este o sintezã a ceea ce-ºi doresc cel mai mult clienþii de la un retailer. Ideea creativã..com.decapotabilã. sau toate la un loc... La ALTEX. “Performanþa acusticã de neegalat a iPod-ului Hi-Fi ºi designul uimitor al acestuia se resimt în orice loc din casã. Mai multe informaþii puteþi gãsi online accesând site-ul: www. electrocasnice ºi IT&C din România. Caracteristicile iPod Hi-Fi îl fac uºor de utilizat ºi transportat. a declarat Dan Ostahie. În concordanþã cu aceastã simbolisticã. Prin noua sa imagine. ALTEX ºi-a extins gama de produse oferite ºi cãtre zona de IT&C ºi ºi-a consolidat poziþia de cel mai accesibil retailer.. Aparatul mai include o pereche de boxe ºi scanare progresivã când vine vorba de outputul video. Anticipând evoluþia pieþei ºi din dorinþa de a rãspunde primul necesitãþilor clienþilor români.altex. iPod Hi-Fi este uºor de controlat cu telecomanda Apple. clienþii sunt fericiþi ºi pot face câte cumpãrãturi doresc. subliniatã de grafica literelor. cu capacitãþi XM-Ready ºi compatibilitate cu DS-A1 iPod dock. toate acestea în condiþiile în care vom continua extinderea puternicã a reþelei de magazine la nivel naþional”. O identitate vizualã creatã în jurul unei litere simbolice . telefoane mobile .care poartã semnãtura Leo Burnett ºi care pãstreazã aceeaºi notã simpaticã ºi prietenoasã pe care o au. CEO Apple. cât ºi prin baterii. care a stat la baza spotului. WMA ºi JPEG. inclusiv DVD-Audio ºi video multicanal sau stereo ºi SACD cu multicanal. Identitatea graficã este fondatã ºi a fost dezvoltatã pornind de la ceea ce ALTEX semnificã în piaþã: un lider care inoveazã. la un preþ de aproximativ 349 de dolari.. Director de Creaþie Leo Burnett. mãsuþã sau noptierã. Designul unic.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . iPod HI-FI este un nou sistem audio highfidelity care conlucreazã superb cu iPod-ul pentru a redefini sistemul stereo de acasã.capabilã sã transmitã poziþionarea reþelei pe piaþã. Este pasul urmãtor pe care ALTEX îl face în mod firesc. care minimalizeazã vibraþiile pe mãsurã ce creºte calitatea sunetului. “Apple reinventeazã sistemele audio stereo când vine vorba de iPod-ul Hi-Fi. nu mai reprezintã un stress. cu baºi adânci. ci este expresia fireascã a ceea ce ALTEX a implementat deja. Campania de comunicare este susþinutã ºi de un nou spot TV . Sistemul. totul într-un pachet care poate fi pus pe birou. Ne referim la butoanele de control al volumului extrem de sensibile. iPod-ul HI-FI oferã o performanþã acusticã fãrã precedent ºi un sunet plin care nu s-a mai auzit pânã acum la nici un sistem audio realizat pentru iPod. între coordonatele locale ºi cele europene. permit utilizatorilor sã asculte muzica lor favoritã cu un sunet clar ºi bogat. la telecomanda Apple pentru schimbarea melodiilor sau ajustarea volumului uºor de folosit ºi la sursa de curent universalã încorporatã în designul boxelor. CMO Altex. poate fi încãrcat atât la prizã. a declarat Bogdan Naumovici. 28 a u d i o . Identitatea iconicã transmite statura unui brand puternic ºi poziþia de lider. pentru o experienþã stereo în orice încãpere din locuinþã. oferind cel mai mic preþ din România. un cablu de curent ºi un dock universal cu 10 adaptoare. Dacã toate acestea v-au convins. Iar cea mai potrivitã expresie a acestui lucru este farul. cât ºi pentru orice român. A cumpãra o plasma. ilustreazã poziþionarea ALTEX ca cel mai accesibil retailer. ALTEX lucreazã la acest nou concept de un an ºi a ales acest moment pentru a-ºi face cunoscutã noua identitate. Onkyo polivalent Onkyo a lansat XM-Ready CS-V720. iPop HI-FI Apple duce mai departe epopeea iPod.apple.” iPod Hi-Fi a fost realizat de Apple cu scopul precis de a oferi sunet realist ºi performanþe audio optime. mai trebuie doar sã scoateþi din buzunar aproximativ 400 de dolari. subliniind ideea de pionierat. în condiþiile în care acesta se suprapune peste implementarea strategiei de business”.

clipuri video ºi cele mai populare show-uri de televiziune pe iPod. Cu un design elegant. Ericsson ºi-a arãtat disponibilitatea de a colabora cu alte companii specializate pentru a îmbogãþi infrastructura. Claes Ödman. oferit de Industrial Design Promotion Organization din Japonia.ro 04/2006 a u d i o . au precizat oficialii Apple. ªi ca sã demonstreze acest lucru.” Soluþia end-to-end este primul pas în evoluþia pe termen lung a serviciilor TV. interfaþa ºi arhitectura IPTV. Soluþia Ericsson oferã telecomunicaþii performante. care a prezentat fotografii fashion realizate cu webcam-ul. vice-preºedinte al departamentului Multimedia Solutions al companiei Ericsson. www. cu Click Wheel roºie are încrustate semnãturile membrilor trupei U2. cãºti pentru MP3 playere sau telecomenzi universale”. Ericsson are o viziune pe termen lung pentru TV. pe aspectul produselor sale întãrind acest demers prin sloganul “Designed to move you”. Spaþiul Logitech din cadrul evenimentului nu a fost un stand obiºnuit. unice pe piaþã. Apple introduce noul U2 iPod Apple a introdus pe piaþã noua versiune a ediþiei speciale a U2 iPod. a spus Guerrino De Luca. La începutul lunii octombrie a anului trecut.“ a spus Greg Joswiak. Pentru a sublinia întâlnirea între fashion ºi tehnologie. Conceptul acestui eveniment a ilustrat perfect preocuparea Logitech pentru designul produselor sale.500 de melodii. fie ele ºi periferice de calculator.audio-video. pentru entertainment digital. au fost declarate câºtigãtoare la categoria destinatã designului de produs. preºedinte ºi CEO al Logitech. fotografiile l-au avut ca punct central pe fotomodelul Sorina Topceanu. Include. În ultimii trei ani. reþea personalã de înregistrare video ºi ghid electronic de programe. carcasa neagrã din oþel inoxidabil. “Pentru Logitech. vor putea sã downloadeze 30 de minute de video cu U2 prin iTunes Music Store”. dar ºi calitate High-Definition). eleganþã ºi tehnologie. ca parte a parteneriatului dintre Apple. eforturile noastre de standardizare ºi faptul cã suntem lideri internaþionali în IMS. cu cele ale IMS pentru servicii de comunicare complexe. care downloadeazã automat muzicã. U2 ºi Universal Music Group (UMG). Noul iPod poate fi achiziþionat cu 329 de dolari. Oferta face posibilã o serie completã ºi complexã de servicii IPTV. de asemenea. orientat cãtre experiment.v i d e o m a g a z i n e 29 . cãrþi digitale. care includ combinarea tehnologiilor Digital Living Network Alliance (DLNA).ericsson. PR Manager în cadrul Grupul Doi. o iniþiativã ineditã în România. Viziunea Ericsson în privinþa serviciilor personalizate IPTV pentru broadband se bazeazã pe standarde deschise.000 de fotografii ºi peste 75 de ore de material video. Webcam la rangul de aparat foto Logitech a lansat recent o nouã strategie de promovare a webcam-urilor sale: o camerã web. filme. totul în cadrul evenimentului Photo Image Communicator. cu ajutorul unei camere web Logitech. Acesta a cuprins fotografiile realizate de Cosmin Gogu. ”Utilizatorii U2 iPod mai au un avantaj.com. webcam-ul QuickCam Fusion ºi MX610 Laser Cordless Mouse. Logitech l-a ales drept partener pe fotograful de modã Cosmin Gogu. Apple’s vice president of worldwide iPod Product Marketing. care poate fi folositã cu succes pentru a face fotografii. agenþia de PR a Logitech în România. “Bazându-se pe experienþa noastrã în broadband. Noul U2 iPod se bazeazã pe cea de-a cincea generaþie de iPod de 30 GB ºi poate îngloba 7. video on-demand. fotografii. dar ºi pentru a-i ajuta pe operatori sã înþeleagã provocarea. Informaþii pe www. trei produse Logitech au obþinut presti- giosul Good Design Award 2005. Cele trei produse: setul de cãºti Wireless Headphones pentru iPod. precum broadcast TV (ambele standarde. toate cerinþele de scalare ºi implicã o gestionare completã a duratei de viaþã a acestora. Logitech a obþinut nouã premii Good Design.IPTV de la Ericsson Ericsson a lansat de curând soluþia IPTV end-to-end. “Exprimãm astfel nevoia de design ºi armonie vizualã în toate elementele ce ne înconjoarã zilnic. mai mult ca oricând. “Suntem încântaþi sã continuãm colaborarea cu una dintre cele mai importante trupe pe plan mondial pentru a aduce fanilor U2 o ediþie a celui mai bun player de muzicã digital din lume. precum încãrcarea ºi autentificarea end-user. Logitech nu l-a ales întâmplator pe Cosmin Gogu. acesta fiind un fotograf recunoscut pentru stilul curajos.“ completeazã Ödman. a declarat Tudor Dãescu. Cât despre Logitech pune accentul. Noul U2 iPod beneficiazã de tehnologia Auto-Sync semnatã Apple. updatate la fiecare conectare. 25. designul este un element care þine de cultura companiei – este o pasiune adânc sãditã la nivelul întregii companii pentru realizarea de produse care aratã bine ºi depãºesc aºteptãrile clienþilor noºtri”. Fiecare dintre ele este un amestec spectaculos de inovaþie. explicã: “IPTV este mai mult decât o transmisiune TV tradiþionalã pe reþea IP – integreazã media ºi serviciile de comunicaþie pentru a reda televiziunea personalizatã ºi interactivã indiferent de unde e telespectatorul. un ghid pentru integrarea funcþiilor IP Multimedia Subsystem (IMS).

30 a u d i o . Într-o notã adresatã clienþilor. în zona de “produse promoþionale”. “Telefonul foarte subþire a bãtut un nou record în materie de telefonie mobilã. Acestea ar veni în compensarea previziunilor despre iPod care nu sunt îmbucurãtoare. de asemenea. care nu au dat detalii despre preþul micuþului aparat. Dacã vânzãrile Mac-urilor au crescut. El adaugã “cererea este una puternicã ºi la nivelul reþelei de vânzãri la mâna a doua Apple. depãºind bariera de 7 mm deþinuþi de cel care a fost considerat cel mai subþire telefon din lume”. ºi pot face comenzi online. cât ºi clienþilor individuali.” Analistul mai anticipeazã o creºtere anualã a unitãþilor Mac vândute de 5% ºi vânzãri totale de 1. mulþi manageri de magazine susþinând cã vânzãrile de iPod-uri video sunt chiar mai puternice decât cele de iPod nano“.de exemplu . Totuºi aceastã turnurã nu va fi bruscã. în premierã. Vizitatorii mai aflã.“ aratã Reitzes în raportul sãu. cel puþin nu pentru Apple. “Noile Mac-uri mini au avut un debut pe piaþã peste aºteptãri. de 6. 100% online Acum puteþi intra în lumea Sony cu un singur click ºi puteþi deveni astfel prietenii brand-ului Sony. aºa susþin oficialii Samsung. care utilizeazã cipuri Intel. promoþii ºi detalii tehnice. de altfel o afacere tradiþionalã pentru Pioneer.200 de produse ºi accesorii Sony comercializate.2 milioane de Mac-uri. compania Pioneer comercializeazã cu succes sistemele Home Cinema dotate cu DVD recordere. pentru Apple. cele iPod o sã scadã. Magazinul online se adreseazã atât distribuitorilor. utilizatorii pot descoperi reduceri de preþ. date despre lansãrile de produse.ªtiri Previziuni despre Apple Veºti bune ºi rele. cea a discurilor BluRay. Reitzes avertizeazã cã vânzãrile de iPod-uri ar putea staþiona uºor. care ar putea ajuta Pioneer sã intre cu succes pe o piaþã mai puþin aglomeratã. divizie mai profitabilã ºi mai puþin uzitatã de companiile de pe piaþa de electronice. Compania Pioneer nu va mai dezvolta DVD recordere Mânã invizibilã a capitalismului a mai fãcut o victimã. Pentru livrãri de peste 500 RON în Bucureºti ºi de peste 1. El anticipeazã. modelele RCS606H ºi RCS-404H. au acces direct la informaþii actualizate despre produsele ºi stocurile existente. având în vedere istoria companiei: în anul 1999. A doua secþiune poate fi accesatã de toþi cei interesaþi sã afle noutãþi sau sã cumpere unul dintre cele peste 1. Pioneer devenea lider mondial în comercializarea DVD recorderelor ºi era pe locul al patrulea ca producãtor de pãrþi componente ale aparatelor de acest gen. Unele produse sunt însoþite de cadouri la cumpãrare. Scãderea vânzãrilor la aceastã categorie de produse electronice. www. Analistul Ben Reitzes de la UBS comenteazã “Mac-urile produse de Apple. În plus.9 mm grosime. Problemele financiare din cadrul acestei divizii a companiei au dus la parteneriatul strategic cu Matsushita Electric Industrial Co. reduceri de preþuri la întreaga gamã iPod. inclusiv a unor mari lanþuri precum CompUSA. a convins liderii companiei sã renunþe la dezvoltarea tehnologiilor de producere a DVD recorderelor. care este în plinã dezvoltare. Compania Pioneer.sonycenter. analistul sublinia o cerere puternicã pentru toate Mac-urile Intel.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . de asemenea. pe baza unui cont de utilizator ºi a unui cod. în timp ce Apple pregãteºte noi versiuni ale produselor pentru a fi lansate în aceastã varã. inclusiv Mac mini. se vând mai bine decât anticipaserã specialiºtii companiei”. în acelaºi timp. are încorporatã o camerã de doi megapixeli ºi funcþioneazã ºi ca un MP3 player. SGHX820. achiziþiona . Sony Center lanseazã un nou magazin. producãtor de electronice de top a fãcut public faptul cã renunþã la a mai fabrica DVD recordere pentru consumatori. transportul la domiciliu este gratuit. a declarat oficialul companiei Jong-Yong Yun. Pot. Creat pentru a rãspunde cât mai eficient clienþilor din toatã þara. “În ciuda posibilitãþii ca piaþa de MP3 playere sã intre într-o perioadã de declin.ro este singurul magazin online din România. La ora actualã. Cel mai subþire telefon din lume Oficialii Samsung susþin cã au dezvoltat cel mai subþire telefon mobil din lume. unde aceºtia. continuãm sã credem cã vânzãrile de iPod-uri video sunt relativ solide.un aparat foto digital Sony Cyber-shot DSC S600 cu numai 679 RON. telefonul se poate gãsi deja în Europa. Descrierea telefonului se zbate undeva între a fi considerat cel mai neobiºnuit telefon sau o încercare stranie de aduce tehnologia la forme microscopice. În ciuda criticilor. Aceasta din urmã lucreazã intens la noua tehnologie de discuri optice.000 RON în þarã. reflectând situaþia de pe piaþa MP3 playerelor. a mai declarat Ben Reizes. care pune la dispoziþie gama completã de dispozitive ºi accesorii Sony ºi oferã exclusiv produse aparþinând acestei mãrci. O noutate o reprezintã secþiunea destinatã distribuitorilor. O altã strategie îmbrãþiºatã de Pioneer va fi orientarea spre divizia in-vehicle (echipamente de navigare pentru maºini ºi alte produse electronice pentru vehicule).

cât ºi în analog. de dimineaþa pânã seara s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a expoziþiei destinatã gadget-urilor. comode ºi elegante. al lansãrii lui G30. de vreme ce au purtat hainele comode semnate de Tina R. Gazdele evenimentului au fost Mihai Morar ºi Daniel Buzdugan. Momentul artistic oferit de actorii Liliana Panã ºi Radu Zettu (Teatrul Foarte Mic. LG.PHOTO IMAGE COMMUNICATOR Photo Image Communicator 2006 a început la Bucureºti printr-o paradã de modã ºi o expoziþie de produse IT. Logitech . în premierã mondialã. Ivan Kam a mai vorbit despre cele 4 modele de notebook-uri TECRA M5. semnatã de Dana Iuga ºi Narcisa Shugar. Nume deja consacrat al modei româneºti. Academia de Arte. notebook-ul PC with HD DVD-ROM drive. Chiar dacã au fost masculine. Toshiba lanseazã Qosmio G30 Toshiba Corporation a lansat. extravaganþã ºi lejeritate. În perioada expoziþiei. costumele au fost prezentate de modele feminine pentru a contura ideea de non-conformism. Fiecare colecþie a fost asociatã uneia dintre mãrcile IT prezente în expoziþie. pasionaþii de tehnologii digitale au primit rãspuns cãutãrilor de gadget-uri de la sponsorii evenimentului. timp de trei zile. G30 ridicã la un alt nivel standardele aplicate pentru computerele portabile în a citi ºi a scrie DVD-uri ºi CD-uri. proaspatã ºi revigorantã a fost la fel de apetisantã ca ºi noul LG Chocolate. semnatã de creatoarea Lena Criveanu. Suita de Oscar prezentatã de Orion a cuprins noile MP3-playere ºi DVD-playere ºi a completat colecþia “New Man in the City“. în materie de notebook-uri ale industriei de entertainment audiovideo. dar ºi o interfaþã mutimedia High-Definition. Dana Iuga & Narcisa Shugar.Sony. Camerele foto Sony CyberShot au redat culoarea colecþiei “New Black and White“. Orion.ro 04/2006 a u d i o . care au fost recent lansate de Toshiba. semnatã de Agnes Toma.v i d e o m a g a z i n e 31 . cu ecran de 12 inci PORTAGE M500 ºi alte douã serii de notebook-uri Satellite A100 ºi M100. cã acest model oferã cea mai bunã alegere pe care consumatorii o pot face pentru cã G30 marcheazã strategia generalã a Toshiba de a deveni lider pe piaþã atât în materie de inovaþie. Carmen Secãreanu a combinat inul ºi bumbacul cu mãtase ºi organza. Compania Media Galaxy a ales Tina R Jeans Collection. Hainele au fost reinventate. care redã tendinþele internaþionale ale creaþiei casual. intitulatã “Black Magic White“a Academiei de Arte din Bucureºti. în ton cu gadget-urile marca Logitech. Agnes Toma a realizat special pentru “Photo Image Communicator“ un studiu în alb ºi negru. telefonul LG Chocolate s-a asortat colecþiei “First Spring“. sensibilitate. Fotomodelele nu au întâmpinat probleme în a prezenta o gamã largã de produse IT. purtate firesc de manechine. Secretele Mariei) a sugerat cã în universul multimedia creat la Media Galaxy poþi gãsi ºi orice gadget al momentului. Prezentat în premierã la “Photo Image Communicator“. Colecþia pret-aporter pentru primavarã-varã. Imatech. Noile camere foto recomandate de Sony pentru sezonul estival au surprins echilibrul colecþiei între creativitate. Lena Criveanu. de asemenea. Samsung a ieºit în evidenþã printr-o colecþie avangardistã fascinantã. Samsung. are pretenþii de operã de artã. G30 profitã de funcþia HD incluzând un tuner TV pentru programe atât în digital. Ivan Kam considerã. Carmen Secãreanu. Qosmio G30 este primul laptop din lume care are drivere HD DVD-ROM. pentru a conecta alte device-uri precum televizoare HD. În acelaºi context. Cu aceastã ocazie. prezentând haine lejere. Qosmio G30. MediaGalaxy a prezentat sub sloganul “Trãieºte experienþa multimedia!“ noul concept “Trend’Y R’Evolution“. Expoziþia a avut loc în cadrul centrului comercial Feeria din Bãneasa ºi a reunit nume sonore de producãtori de tehnologie .precum ºi Media Galaxy. Photo Image Communicator 2006 a fost prezentat de compania Media Galaxy ºi organizat de SPLIT Advertising. www. La sfârºitul lunii mai. Computerul costã aproximativ 2000 de dolari. cât ºi de preþ. iar fotomodelele au folosit telefoanele mobile de la Samsung pentru a anunþa publicul. Printre partenerii media ai acestui eveniment s-a numãrat ºi audio-video magazine alãturi de revistele connect ºi PHOTO magazine. care.audio-video. Agnes Toma. Ivan Kam managerul Computer Systems Division pentru Asia de Sud a spus despre noua versiune Qosmio G30 cã este modelul. pragmatism ºi act artistic. Pe scena show-ului “Gadget Style Summer Collection“ au putut fi urmãrite creaþiile caselor de modã autohtone: Tina R.

INTERVIU interviul va veni 32 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

ro 04/2006 a u d i o .interviul va veni www.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 33 .

INTERVIU interviul va veni 34 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

audio-video.interviul va veni www.v i d e o m a g a z i n e 35 .ro 04/2006 a u d i o .

Hi-Fi Stereo 36 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

. aduce îmbunãtãþiri unui sistem audio surround. TEST CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R 700 EURO 610 EURO 700 EURO 800 EURO 800 EURO www. partea cu sunete înalte este prezentã. de calitate medie? Da. Sarcinile de filtrare ale frecvenþelor pot fi preluate ºi de cãtre un filtru extern.v i d e o m a g a z i n e 37 edarea cât mai fidelã a muzicii presupune stãpânirea exactã a mai multor discipline: neutralitate sonorã. adevãrata provocare pentru orice difuzor este reprezentatã de redarea baºilor adânci. R BAªI CARE NU SUNT. filtre high-pass. vor dori mereu s-o retrãiascã.adicã toate sunetele cu frecvenþa sub valoarea de 50 Hz . Stabilirea frecvenþei optime de separare necesitã fineþe ºi analizã atentã a tabloului 04/2006 a u d i o . Inginerii electroniºti vorbesc. multe modele de woofere au integrate. atunci tonurile joase pot fi oarecum “presupuse”. este o condiþie absolutã pentru a obþine rezultate calitative. Boxa trebuie sã se potriveascã atât cu setul de boxe. De aceea. Însã. acordarea unui rãgaz suficient de timp pentru a integra ºi ajusta subwooferul în sistemul audio.. despre filtrul low-pass. cât ºi cu acustica spaþiului ºi cu locul unde este plasatã. Redactat de: Brânduºa Bãcilã UN JOB PENTRU SPECIALIªTI Se mai pot. voci nedistorsionate ºi volum puternic. deoarece în acest caz este nevoie de multã putere. Dacã incintele acustice principale sunt de dimensiuni mici. Filtrul este cel care împarte sarcinile între boxele centrale ºi subwoofer în interiorul echipei. Dar. Acordarea sistemului presupune stabilirea valorii pentru frecvenþa de separare.TEAM-WORK Neglijate în sistemele audio standard în Home Cinema? audio-video susþine cã subwooferele se pot integra perfect ºi în sistemele Hi-Fi. Atenþie. preocuparea lor constantã va fi gãsirea unei formule de echilibru pentru situaþia des întâlnitã la audiþii: “prea mult” pentru baºii înalþi ºi “prea puþin” pentru cei adânci. Fiecare boxã poate reda ceva baºi. oare. filtru high-pass. în limbaj de specialitate. spaþializare convingãtoare. rock ºi jazz conþin sunete cu frecvenþe foarte joase. vã oferã un tablou complet privind diferitele tipuri de filtre folosite. dacã luaþi problema în mâini! Completaþi-vã sistemul cu un subwoofer. din construcþie. nu orice model de subwoofer lucreazã bine în echipã. din întreg tabloul sonor. De altfel.nu vor fi redaþi suficient de fidel ºi de puternic de cãtre boxele cu dimensiuni compacte. atunci în joc intervine un filtru suplimentar. Dar.audio-video. dar oare cât de adânci ºi de puternici vor fi aceºtia? Chestiunea îi preocupã nu numai pe fanii muzicii techno sau hip-hop. care elibereazã sateliþii de frecvenþele joase. cei care au experimentat cel puþin o datã senzaþia extraordinarã creatã de perceperea “baºilor cu adevãrat adânci”. însã. orgã ºi tobe . precum ºi variantele uzuale de conectare. de pildã cel dintr-un receiver AV. ºi înregistrãrile de muzicã clasicã. Dacã. oare.ro . deoarece. la urma urmei. Baºii produºi de contrabas. De aceea. Caseta din paginile urmãtoare. specializat în dificila sarcinã de redare a baºilor adânci. valoare sub care sarcina audio este preluatã de cãtre subwoofer. de ce aceastã zonã a spectrului sonor nu preocupã în aceeaºi mãsurã toþi audiofilii? Rãspunsul este direct legat de capacitatea auzului uman.

Tannoy ºi Velodyne au realizat subwoofere active. Boxele ºi subwooferul nu au voie sã prelucreze un domeniu comun de frecvenþe. sunetele trebuie sã fie redate simultan de cãtre toate boxele. Tubul reflex rotunjit promite volum puternic. care lucreazã fãrã limitare înspre frecvenþele joase. este propulsat de cãtre un amplificator digital. ca ºi cum wooferul ar fi mai departe în spaþiu cu ºase metri. Orice problemã în ajustarea filtrelor. eficacitatea separãrii frecvenþelor trebuie mult experimentatã în practicã. sunetele subwooferului au ieºit prea puternic AS 120 SC CANTON CANTON: IMPOZANT Modelul AS 120 SC al firmei din Hessen este un subwoofer bassreflex voluminos ºi înalt. Subwooferul preia sarcina audio de la valorile stabilite pentru frecvenþa de separare (exemplu: 40 pânã la 60 Hz). totuºi. iar membrana dublã are rolul de a permite + + + Baºi adânci Rezerve enorme de putere Echipare bunã Mult prea înalt Insuficient de precis Echipare completã: Canton AS 120 oferã conexiuni. în faþa unei dileme: cu cât subwooferul este separat mai abrupt ºi mai adânc ºi cu cât vor fi mai bine filtrate frecvenþele înalte. prevãzute cu un filtru high-end. El are rolul de a reduce supraîncãrcarea incintelor acustice cu baºi. aici. Pentru reuºitã. de 30 cm. comutatoare ºi potenþiometre pentru toate variantele de utilizare. 38 a u d i o . dar. fãrã zgomote perturbatoare. diferitã. Cinci modele de subwoofere se prezintã în faþa noastrã pentru testare. Corpul difuzorului. mai ales pentru domeniul de frecvenþe cuprins între 40 ºi 80 Hz. cu amplificatoare ºi filtre low-pass integrate. în funcþie de acustica spaþiului. în schimb.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Alãturi de o pereche de ieºiri RCA. La preþuri situate în jurul a 800 de euro producãtorii Canton.Hi-Fi Stereo sonor final. În exerciþiul funcþiunii. SUBWOOFER Filtrul pasiv integrat în subwoofer este conectat între amplificator ºi boxe. Funcþionarea în paralel fãrã filtru high-pass Filtru pasiv în conexiunea volum puternic 1 B AMPLIFICATOR DE PUTERE AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Cablurile boxelor de la difuzoarele principale ºi subwoofer sunt legate paralel la amplificator. Care model va fi cel mai potrivit pentru un sistem stereo? Vor colabora aceºtia mai bine cu boxe mai mici sau mai mari? excursii mari ºi lineare ale diafragmei. în trei nivele. Nubert. Precizia cu care va lucra filtrul depinde extrem de mult de impedanþa boxelor. Subwooferul are conexiuni ºi reglaje din abundenþã. determinã defazãri ale subwooferului. care poate intra în joc cu o întârziere de douã sutimi de secundã faþã de sateliþi. Constructorii de boxe se aflã. Testarea modelului în camera de audiþie a fost inauguratã de plasarea ºi acordarea lui cât mai exactã. cu atât va fi mai mare valoarea pentru time offset. Pot fi ajustate valorile pentru frecvenþa de separare ºi cele pentru descreºterea volumului baºilor. Concepþia tehnicã a lor este. dar nu pentru cele de dimensiuni prea mici (regula de aur: 16 cm sau mai mult pentru diafragma difuzorului de baºi). se aflã încã una pentru semnal nefiltrat. Fizicienii denumesc acest fenomen “group delay”. Quadral. la care se pot conecta alte subwoofere. Acest montaj este recomandat pentru boxele sensibile.

din cauza tubului bass reflex situat posterior.RECEIVER AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Filtrul high-pass situat între preamplificator ºi amplificator realizeazã operaþia de filtrare undeva sub frecvenþa de 80 Hz. Subwooferul Nubert AW-880 nu iubeºte poziþionarea cu spatele la perete. Doar la redarea loviturilor seci ºi rapide de tobe a trebuit sã-ºi dea mai mult silinþa. în evidenþã. Receiverul AV preia funcþia filtrului. canal reflex rotunjit de mãrimea unei pâlnii de trompetã ºi o carcasã stabilã.audio-video. Semnalul la output este ideal pentru boxele compacte cu difuzorul de joase de 13-16 cm. sunetele au fost cu adevãrat adânci ºi. devenind chiar ameninþãtoare. a atins cu uºurinþã nivelul de volum cerut de sistemele Filtru activ pe preamplificator ºi amplificator Funcþionare cu receiver AV C OUTPUTURI D AV . Reþeta exactã pentru obþinerea baºilor curaþi a fost în întregime respectatã: diametrul difuzorului de 30 cm. baºi frumos conturaþi. Telecomanda controleazã valorile pentru volum ºi frecvenþa de separare. SUBWOOFER Un cablu RCA leagã sub out-ul receiverului cu un Line In al subwooferului (sau cu ambele Line-In prin adaptor Y). subwooferul este echipat exemplar. în plus. În linii mari. deºi o idee prea moi. www. dar prea bogat în baºi pentru mini-sateliþi. Confort: AW-880 iese în evidenþã prin telecomanda cu unde infraroºii ºi potenþiometrele pentru volum ºi frecvenþã. livrând de data aceasta. Însã. Membrii juriului testãrii au ajustat frecvenþa de separare (în jurul valorii de 50 Hz). În plus.v i d e o m a g a z i n e 39 . Deºi instrucþiunile de utilizare pretind din partea cititorului multe cunoºtinþe despre noþiuni ºi detalii tehnice. iar potenþiometrele silenþioase funcþioneazã impecabil. Canton a rãsplãtit efortul. Deconectaþi filtrul din subwoofer (“LFE Mode”) sau fixaþi-l la frecvenþa de separare cea mai mare.ro 04/2006 a u d i o . iar descreºterea volumului sonor pentru baºii adânci poate fi ajustatã la acustica spaþiului prin comutatorul “Low-Cut” (20/30 Hz).AW-880 + + + + - NUBERT Baºi adânci Rezerve de putere enorme Dotare foarte bunã Confortabil la operare Ar fi de dorit baºi ceva mai uscaþi Construit mult prea adânc Home Cinema. comutatorul “Room Compensation” ºi faza. mai bine decât circuitele pasive. Valoare recomandatã pentru frecvenþa de separare: 60 pânã la 80 Hz. ele oferã numeroase sfaturi privind poziþionarea ºi reglarea acestui model. dar la partea de precizie nu a fost chiar excepþional. Un soft-clipping (deconectabil) împiedicã supramodulaþia amplificatorului. Funcþioneazã ºi cu amplificatoare de putere separate (între PRE-out ºi POWER-in). reprezentaþia lui Canton a fost curatã ºi lipsitã de distorsiuni. NUBERT: CONFORTABIL Producãtorul german a realizat modelul AW 880 folosind tehnologie experimentatã. Alegeþi din meniu “Front: Small” ºi valori pentru frecvenþa de separare între 60 Hz (boxe compacte de dimensiuni mari) ºi 150 Hz (mini-sateliþi).

filtrul highpass a funcþionat ireproºabil. deseori. dar nu suficient de uscaþi. La testare. În conlucrarea cu boxele compacte pentru medii. Odatã ce frecvenþa de separare a fost corect stabilitã. dar lucreazã fãrã temporizare.Dotare slãbuþã FILTRUL HIGH-PASS Parte importantã a filtrului. activ. deranjante. Cãile bassreflex. Un filtru plat cu valoare de atenuare de 6 dB/octavã înjumãtãþeºte. spartanicã. Un filtru subsonic îl apãrã de frecvenþele prea joase ºi diminueazã distorsiunile. de la 40 pânã la 150 Hz. Determinã volum oscilant ºi sunete bubuitoare. de aceea anumite variante de conectare sunt imposibil de realizat. FILTRU SUBSONIC Filtru high-pass. REZONANÞA SPAÞIULUI Numitã ºi “unde statice”. doar Canton îi este întrucâtva superior. la care intensitatea sonorã a difuzorului a scãzut deja cu 6 dB. la un preþ accesibil. comportamentul lui Quadral a fost asemnãnãtor cu cel al lui Canton. care filtreazã sunetele joase. brana pasivã emite undele sonore în faþã. În ceea ce priveºte volumul maxim. þinând cont de dimensiunile compacte ale carcasei. care filtreazã tonurile înalte. care este pusã în vibraþie numai sub acþiunea aerului din interior. redaþi prin miºcarea rapidã a membranei pasive în faþã ºi în spate. Mem- FILTRU LOW-PASS Filtru. fãrã bobinã. Dotarea lui Quadral este. bine dimensionate stãpânesc cu mãiestrie problemele legate de zgomotele de aer sau de compresie. la volum puternic. între 60 ºi 200 Hz baºii înalþi. separã frecvenþele pentru boxe. SUB 400 DV QUADRAL DOMENIUL DE FRECVENÞE Între 20 ºi 60 Hz se aflã baºii adânci.Hi-Fi Stereo LEXICON PANTÃ A FRONTULUI Se mai numeºte ºi “Slope”. la partea de baºi adânci. boxa nu a fost suficient de dinamicã. chiar elegante. pentru subwoofer. modelul oferã confort ºi baºi din plin. iar membrana difuzorului lucreazã conform principiului downfire. însã. Mãsoarã eficacitatea cu care un filtru înlãturã frecvenþele nedorite. Totuºi. mici. Doar la piesele muzicale complexe. Nubert s-a evidenþiat clar în faþa contracandidaþilor sãi. Dar micul woofer strãluceºte prin suprafaþa elegantã ºi finisarea excepþionalã. la dublarea frecvenþei. Baºii au fost foarte curaþi. subwooferul 400 DV intrã în cu totul altã categorie decât modelele concurente de la Canton ºi Nubert. un filtru abrupt cu valoare de atenuare de 12 dB/ octavã coboarã volumul cu un sfert. FILTRU Combinaþie între filtrele high-pass ºi lowpass. iar la baºii foarte adânci intrã în joc o membranã pasivã grea (sus). este cea corectã. Þinând cont de toate aceste caracteristici wooferul este un partener ideal pentru sistemele Home Cinema. sunetele nu au fost deranjate de apariþia fenomenelor de com- REGULATOR DE FAZÃ Temporizeazã wooferul pentru o mai bunã însumare a undelor sonore cu sateliþii (cel mai des 0 pânã la 180 grade). fãrã întârzieri. INVERSAREA FAZEI Comutator cu acelaºi rol ca ºi regulatorul de fazã. În plus. deosebit de grea. FRECVENÞA DE SEPARARE Frecvenþa de la care circuitul invertor începe sã filtreze.Baºi insuficienþi de adânci pentru Home Cinema . QUADRAL: COMPACT Þinând cont de dimensiunile sale. + Baºi adânci uscaþi ºi preciºi + Volum mare la dimensiuni compacte + Design valoros . filtrul subsonic. Valoarea sonorã cea mai puternicã. a convins din primele minute prin baºi adânci puternici ºi preciºi ºi o redare fidelã a loviturilor uscate de tobã ºi a ritmurilor electronice.Nu are filtru high pass . Combinaþia dintre baºii prelungiþi ºi bãtãile de tobe din piesa Madonnei “Power of Goodbye” a fost stãpânitã cu mãiestrie ºi echilibru. 40 a u d i o . perceputã în sala de audiþie. volumul sonor. direcþia podea. care suprimã frecvenþele prea joase. ceea ce promite volum sonor puternic. Nu existã nici reglaj de fazã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . La testul audio. modelul a fascinat prin impulsuri de baºi uscaþi. Fraþi diferiþi: membrana difuzorului pentru baºi (jos) direcþioneazã undele sonore spre podea. Wooferul a intrat în joc la momentul oportun. iar peste aceastã valoare începe domeniul tonului fundamental. FRECVENÞA DE GRANIÞÃ BAªI Frecvenþa inferioarã. rezultatul a fost remarcabil. nici filtru high-pass. În schimb. Redarea frecvenþelor foarte joase este preluatã de cãtre o membranã pasivã. în tempo rapid. La frecvenþele extrem de joase a intervenit. Deºi volumul sonor nu a fost la nivelul celui atins de modelele Nubert ºi Canton.

eliberând boxele compacte de munca dificilã de redare a baºilor adânci de la valori situate sub 80 Hz. Fanii lui Dynaudio Focus 110 sunt sfãtuiþi sã caute un model mai mic de subwoofer. deranjante. iar redarea sunetelor nu a câºtigat semnificativ în calitate odatã cu intrarea în scenã a unui woofer. Impulsurile de baºi au fost redate de wooferul Tannoy. vibraþiile transmise via spike-uri spre parchet pot genera un efect neplãcut. Se recomandã ca frecvenþa de separare sã fie stabilitã la valoarea cea mai micã posibilã. Însã. cât ºi pentru jazz. oarecum. Fãrã filtrul high-pass. În cazul în care podelele nu sunt suficient de stabile vã recomandãm sã deºurubaþi vârfurile ºi sã plasaþi subwooferul direct pe picioarele sale. Un rol important în diminuarea acestor distorsiuni îl joacã podeaua. insuficient de stãpân pe domeniul de frecvenþe joase. precis ºi dinamic. dinamica a avut doar performanþe limitate. cu talente în redarea baºilor înalþi. Combinaþia cu subwooferul Quadral la frecvenþe de separare mici (+/. de aceea modelul este recomandat pentru cei care doresc rezultate sigure. Un potenþiometru suplimentar “Bass Extension” face posibilã o ajustare rudimentarã a sunetului în funcþie de acustica spaþialã ºi preferinþele sonore. Însã. Rezultatul va fi pe mãsurã! TS 12 TANNOY SONICS ARGENTA Argenta a profitat cel mai mult de pe urma unui filtru high-pass la 80 Hz. borãrii cu un receiver AV sau cu un filtru extern. Diafragma de 10 inci lucreazã într-o carcasã închisã. Uriaºa margine de membranã din cauciuc garanteazã excursii mari ale membranei. fãrã filtre. faþã de cãile bassreflex. redarea baºilor medii a avut enorm de câºtigat.v i d e o m a g a z i n e 41 www. precum ºi sateliþii în format mini pretind o descongestionare ºi mai 04/2006 a u d i o . Însã. subwooferul a fost depãºit de situaþie. Dacã filtrul a suprimat aceste frecvenþe. În cazul cola- B & W N 805 S Boxele B&W. distorsiuni tot mai puternice în jurul valorii de 60 Hz. altfel. Sunetele au devenit deranjante ºi distorsionate. filtrul integrat în modelul TS 12 poate fi complet deconectat. chiar ºi la volum mare. ceea ce a dus la o impresie de ansamblu pozitivã. Filtrul high-pass a funcþionat excepþional. se poate întâmpla.audio-video. nici un woofer din actualul test nu va reuºi sã evite apariþia sunetelor deranjante. ca în alte spaþii. Specialiºtii laboratorului de mãsurãtori ºi testare audio-video explicã: “mãsurarea distorsiunilor a arãtat la intensitate sonorã mare. fãrã a mai pierde timpul cu experimente obositoare. la volum mare. boxele foarte mici. de pildã în sufrageria personalã. care trebuie sã fie stabilã. Dotat cu mufe XLR ºi acoperit în exterior cu cauciuc. La valori atât de înalte. nu ºi cu cele RCA. fenomenul sã nu se repete. deoarece peste 60 Hz sunetele au devenit. TS 12 redã baºii într-o manierã decentã ºi exactã. Stabilirea frecvenþei de separare ºi plasarea în camera de audiþie s-au realizat extrem de uºor. de raft. în camera de audiþie audio-video. Deºi aceste caracteristici de construcþie promit. + + - Sunet precis ºi muzical Conectare simplã Putere limitatã Baºi insuficient de adânci presie sau distorsiune. valori mai bune pentru group delay. Filtrarea cu highpass la 80 Hz. Abia la o separare abruptã sub valoarea de 150 Hz (circuit extern) modelul a impresionat prin rezerve enorme de dinamicã. au lucrat netulburat. a dus la constituirea unei echipe absolut convingãtoare.PARTENER DE JOC DYNAUDIO FOCUS 110 Micuþa boxã se aratã a fi un partener dificil. ele pretind excursii mai mari din partea membranei. potrivitã atât pentru muzica clasicã. Tannoy nu oferã nici un fel de conexiune pentru bornele boxelor.ro . de aceea ieºirile pentru receiver AV sau pentru preamplificator sunt obligatorii.45 Hz). confruntat cu baºi foarte adânci. Structura închisã de construcþie are un rol pozitiv în obþinerea cu uºurinþã a baºilor uscaþi. a determinat creºterea rezervelor de putere. wooferul poate fi utilizat ºi în studiourile de înregistrãri. adicã mai puþine întârzieri pentru baºi. chiar ºi la volum mare. Filtrul high-pass funcþioneazã numai cu intrãrile XLR.” Pe vârfuri: subwooferul transmite undele sonore spre podea (principiul downfire). TANNOY: DECENT Modelul TS 1 pare a fi.

precum ºi optimizarea valorilor pentru filtre pot fi acum îmbunãtãþite. Se ºtie doar 42 a u d i o . În acest caz. El constã din filtre flexibile pentru subwoofer. vin în tuningul sunetului. ceea ce a determinat apariþia sunetelor deranjante ºi lipsuri la partea de baºi. “mai slab”. + + + + - Sunet plin ºi precis Baºi adânci Volum puternic Multe funcþii Reglare volum dificil de realizat Baºi prea “umflaþi” pentru jazz ºi muzicã clasicã accentuatã. Plasarea subwooferului. însã. Programele de sunet atrag atenþia utilizatorilor interesaþi de ajustarea calitãþilor sonore ale sistemului audio în funcþie de preferinþele personale. care costã 1000 euro. Velodyne oferã interesantul dispozitiv SMS-1. de pildã cel dintr-un receiver AV. De aceea ele nu pot fi luate în considerare ca etalon. la supraîncãrcarea difuzorului sau la sunete prea distorsionate. tonurile joase au fost. Observaþia este valabilã pentru toate modelele de woofer din testul actual. sistem de mãsurã ºi egalizator. numai un circuit invertor extern. deseori. De aceea. coopereazã cu toate modelele de subwoofere. Egalizatorul intervine în aplatizarea denivelãrilor.Hi-Fi Stereo ULTIMUL AJUTOR Egalizator contra sunetelor deranjante Nici chiar cel mai bun subwoofer nu va avea sunete optime. Programul sonor “Games” a generat. la volum mare. dar nu ºi frecvenþa de separare. Astfel. comparativ cu cele precis realizate de Quadral sau Tannoy. ceea ce îngreuneazã acordarea. pe ecranul televizorului. rezervele de putere ale modelului sunt mai mult decât suficiente pentru a obþine o searã Home Cinema reuºitã. Practic: sistemul. Filtrul este preluat de cãtre un cip DSP care poate fi . Filtrul integrat high-pass descongestioneazã boxele compacte. Însã. dar nu face operaþia de filtrare atât de abrupt ca ºi modelele de la Nubert. însã. iar cu cel “Rock” frecvenþele din jurul valorii de 50 Hz au fost prea accentutate. La baza modelului CHT-12 R stã tehnologia digitalã de ultimã orã. Caracterul sunetului s-a modificat. va putea permite conlucrarea optimã între subwoofere ºi boxe de acest tip. Velodyne a redat cel mai bine muzica rock. ajustare care nu este secondatã de afiºarea exactã a valorilor. sunetul neutru va rãmâne mereu cel mai calitativ sunet posibil. în timp real. CHT-12 R VELODYNE De mânã: telecomanda lui Velodyne controleazã multe funcþii practice. caracteristica de frecvenþã preluatã de microfonul livrat împreunã cu dispozitivul. pe ici pe colo. La muzica clasicã ºi de jazz. Atenþie: ridicarea prea bruscã a caracteristicii de frecvenþã duce. începând cu valori de 120 sau 150 Hz. generând lovituri puternice ºi bubuitoare de tobe. neutru “Jazz/clasic” la alte programe. dacã acustica spaþiului sau plasarea nu sunt optime. Ajustat: egalizatorul dispozitivului SMS-1 a nivelat caracteristica de frecvenþã. o binecuvântare pentru auzul vecinilor. Doar la anumite înregistrãri ale seriei “MTV Unplugged” sunetele tobelor au pãrut a fi ceva mai formale. controlat cu ajutorul unei mici telecomenzi. În camera de audiþie audio-video s-au obþinut rezultate foarte bune cu SMS-1. cu programul “Movies” baºii au fost redaþi de o manierã exageratã. Sistemul afiºeazã. rar întâlnite chiar ºi la con- certele live. Modul “Night” limiteazã volumul maxim al wooferului. dacã plasarea subwooferului a fost optimizatã în prealabil ºi s-au folosit la maxim toate funcþiile oferite. odatã cu schimbarea programului de sunet DSP trecând de la cel . Tannoy ºi Canton. dar nu ºi frecvenþa de separare. din punct de vedere strict audiofilil. VELODYNE: AJUSTABIL În sus ºi în jos: rezonanþele spaþiului au modificat caracteristica de frecvenþã pentru mai multe domenii de frecvenþã. Toate evaluãrile sonore ale candidaþilor testaþi au fost direct influenþate de condiþiile speciale pe care le oferã camera de audiþie audio-video. baºi insuficient de adânci. Prin telecomandã pot fi activate patru programe DSP care inter. Volumul poate fi ajustat prin tastele “mai puternic”. ceva mai îngroºate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Ea regleazã mai multe funcþii practice.

quadral. Canton ºi Nubert sunt cele mai potrivite modele pentru Home Cinema.v i d e o m a g a z i n e 43 . Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi locul ideal. lãcuit argintiu închis bassreflex DOTARE Conectare automatã Fazã comutabilã/ reglabilã Volum/frecvenþã prin telecomandã Ajustare spaþialã Input: RCA/XLR/LS Output:RCA/XLR/LS Filtru high-pass Alte caracteristici comutator 3 poziþii •/–/• •/–/• 80 Hz (12 dB/octavã) outputuri “through” comutator Low-Cut •/–/• • / – /• 40/80 Hz (12 dB/octavã) potenþiometru frontal. TANNOY VELODYNE Woofer precis.com 800 euro 2 ani 34 x 37 x 34 cm 13 kg –/• •/– Audio Reference www. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir lemn/folie Negru/altele Alte culori Principiu de construcþie Canton www. nu ezitaþi ºi schimbaþi poziþia subwooferului în spaþiu. Velodyne a reuºit sã stabileascã un echilibru perfect între muzicã ºi Home Cinema. QUADRAL Woofer compact. puteþi apela la soluþii electronice. deoarece în acest loc din spaþiu se adunã cele mai multe rezonanþe.audio-video. cu condiþia sã fie optim plasate ºi acordate. De aceea.com 700 euro 2 ani 36 x 60 x 47 cm 23 kg •/• –/• fag.nubert. avantaj care meritã sã fie folosit din plin. De acest pericol nu sunt pãzite nici modelele cele mai bune de subwoofere sau difuzoare verticale. cireº. principiu downfire 4 programe DSP •/–/• •/–/• 80/100 Hz (6 dB/octavã) mod “night” ºi “mute” prin telecomandã –/– •/• –/– –/– •/– • –/• • –/• • •/– • –/• • –/• REZULTATE TESTARE Sunet Volum maxim Potrivit pentru Variante de conectare Dotare Operare Finisare foarte bine 113 dB Surround 1234 bine fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 114 dB Surround 1234 foarte bine fãrã probleme îngrijit 79 foarte bine 111 dB Hi-Fi 14 mulþumitor fãrã probleme exemplar 83 foarte bine 109 dB Hi-Fi 3 (numai la XLR-In) 4 mulþumitor fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 110 dB Hi-Fi + Surround 1234 foarte bine operare cu uºurinþã exemplar 82 REZ. Poate fi combinat ºi cu redarea muzicii. DATE TEHNICE CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R CANTON NUBERT Woofer voluminos cu enorme rezerve Subwoofer sensibil ºi potrivit pentru de putere. atunci când remarcaþi cã sunetele de baºi ies mult prea puternic în evidenþã. pentru cã determinã apariþia rapidã a sunetelor ameninþãtoare. Câºtigãtorului actualului test. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 79 FOARTE BINE excelent 83 FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 82 RECOMANDARE audio-video www. cireº. în timp ce Tannoy se recomandã pentru audiþiile muzicale. muzical. boxe frontale mai voluminoase. Plasarea subwooferului în colþul camerei este nepo- trivitã.de 800 euro 3 ani 38 x 43 x 38 cm 27 kg •/• •/• cireº. cu baºi clar conturaþi. CONCLUZIE Toate modelele de subwoofere testate pot aduce îmbunãtãþiri calitative sunetelor sistemelor audio cu boxe compacte. convingãtor mai ales la redarea ritmurilor puternice de muzicã rock. Surprinzãtor de puternic þinând cont de dimensiunile sale.ro RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o .audioreference. Unele dintre ele vã sunt oferite de audio-video în caseta cu titlul “Ultimul ajutor”.cã spaþiul joacã un rol foarte important în calitatea finalã a sunetului. frasin. lãcuit argintiu bassreflex Nubert Speaker Factory www. adicã exact paleta de frecvenþe a boxelor principale ºi a subwooferului. specializat pentru baºi puternici ºi preciºi. dar convingãtor ºi la Home Cinema. Ideal pentru sistemele redarea baºilor adânci în sistemele Home Cinema.de 610 euro 5 ani 37 x 48 x 53 cm 26 kg •/• •/• fag bassreflex Quadral www. Însã. se numeºte Quadral. care determinã oscilaþia suplimentarã a baºilor. lãcuit argintiu membranã pasivã BR Tannoy Deutschland www. suficient de puternic.cantonusa. softclipping – •/–/• –/–/– – principiul downfire comutator bass extension •/•/– –/•/– 80 Hz (12 dB/octavã) soft-limiter.com 700 euro 5 ani 31 x 43 x 40 cm 21 kg •/• •/• arþar.tannoy. wooferele au avantajul de a putea fi plasate în spaþiu mult mai flexibil. dar nu Talent sunet surround cu multe funcþii. rezonanþele spaþiului modificã volumul sonor. În domeniul de frecvenþe situat între 30-120 Hz.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Hi-Fi Stereo TEST CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR AUDIO SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES 460 EURO 600 EURO 500 EURO 500 EURO 500 EURO 44 a u d i o .

audio-video.ro 04/2006 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 45 .SPARG TOATE CANOANELE De la ce preþ “crapã” cerul audiofil? Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro. Redactat de: Sebastian Kovacs www.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .000 de mãrci nu mai pare atât de impresionantã. am fost cadorisit cu un carnet de economii. în final. Deºi pare elegant. Nici carnetul meu de economii. Azi asemenea poveºti trezesc doar un surâs ironic. atenþie. þinând cont cã viitorul este High-End. 46 a u d i o . responsabilii cu costurile din firmele producãtoare. Iar pãrinþii. De aceea.Hi-Fi Stereo MT 3 ANTIGUA CABASSE + + + - Sunet neutru chiar ºi la volum mare Borne valoroase Preþ accesibil Baºii înalþi nu prea bine conturaþi M5 EPOS + + + - Nuanþe sonore puternice Relaxat Furnir valoros de lemn natural Nu tocmai neutru Limitat la partea de dinamicã ãtrâna mea mãtuºã m-a privit morocãnoasã atunci când i-am transmis cã m-aº bucura sã primesc drept cadou de ziua mea o incintã audio de 1. au fost avertizaþi sã-ºi supravegheze bãiatul ca nu cumva sã cheltuiascã banii pe prostii. Dar. Din pãcate. ceea ce înseamnã clienþi mult mai pretenþioºi. producãtorii inteligenþi de boxe ar trebui sã fie preocupaþi sã ofere calitate sonorã mai consistentã. Mãtuºa nu mai existã. iar suma de 1. Nu a ajutat nici faptul cã am asigurat-o cã la aceastã sumã pot fi cumpãrate chiar douã boxe stereo cu accesorii. La acest segment de preþ.000 de mãrci. Buna doamnã nu vroia cu nici un chip sã-ºi închipuie cã aceste nebunii pop-rock costã atât de mult. 500 de euro sunt totuºi. se þine de poante: orificiile din terminalul lui Monitor Audio sunt prea înguste pentru mufa tip bananã. cu un raport excelent preþ/calitate sunt tot mai rar pre- B În cazul în care se încinge atmosfera: Epos posedã un element de rãcire înºurubat în spatele difuzorului pentru înalte. bani. Din experienþa adunatã în testarea modelelor în camera de audiþie audio-video putem afirma cã boxele de vis. nu vor sã scape hãþurile din mâini.

care este. Cabasse s-a limitat doar la o singurã cale de acces. dar ºi cel cu dimensiunile cele mai compacte. existã criterii exacte. CABASSE: RUMEGÃTORUL Chiar de la început. iar Epos le iubeºte. am descoperit un reprezentant al modelului ideal de boxã. atunci acoperiþi canalul bassreflex. caracteristici neobiºnuite la acest segment de preþ. Detaliile au fost redate cu precizie. numai acolo unde era cazul. Epos are înºurubat în partea posterioarã a difuzorului pentru înalte un radiator de rãcire. îndepãrtaþi subwooferul de perete. între 10 ºi 15 KHz caracteristica de frecvenþã scade cu o valoare de cca. dar insuficient de dinamice. ºi nu neapãrat de partea de dinamicã.die. odatã cu primul model testat. a fost fermecãtor de armonioasã. în alte culori aprinse. fumul permanent de þigarã ºi spaþiul închis. Astfel. în loc de gri nobil. boxele Dynaudio arãtau la fel. având un caracter neutru. în sala de audiþii. Pe vremuri. la capitolele neutralitate ºi precizie. Ceea ce o face sã parã mai curat finisatã decât unele tipuri de furnir. efectul lor a fost resimþit în stomac. Boxa are sunete foarte calde. cât ºi la cele mai grosiere. Epos este modelul aflat la polul opus. EPOS: MOLATECUL RS 1 MONITOR AUDIO + + - Precizie înaltã la redare Surprinzãtor de mulþi baºi Insuficient de neutru Orificii defectuos realizate la mufe zente pe piaþã. 04/2006 a u d i o . Principala deosebire constã în realizarea difuzorului pentru înalte. generos dimensionatã ºi fiabilã. Dinamica este frânatã. fiecare producãtor urmând o cale proprie de construcþie. Nici una nu sunã la fel ca cealaltã. deºi.v i d e o m a g a z i n e 47 www. modelul fiind de altfel supranumit “rumegãtorul”. el este cel mai scump model testat. surprinzãtor de timpuriu. nu era necesar. Cu preþul de 500 euro. În timp ce contracandidaþii sãi au aici localizate terminale voluminoase Bi-Wiring. de valoare me- Nici urmã de plictisealã: Cabasse livreazã boxele. Un alt cliºeu în ceea ce priveºte acordarea boxei: în jurul valorii de 1 KHz se constatã o creºtere. Boxa a fost gînditã ºi construitã în Anglia.ro . baºii înalþi nu au fost foarte bine conturaþi. la volum puternic. În ciuda faptului cã modelul nu este unul foarte puternic. Însã. le suprimã efectul. Cei care sunt interesaþi. din punct de vedere acustic. atât la sunetele fine. ales în ordine alfabeticã. mai apar ºi asemenea minuni. Redarea sunetelor a fost realizatã de o manierã foarte stãpânitã ºi controlatã. Dynaudio urãºte calotele de metal. însã. de redarea armonioasã ºi bine spaþializatã a sunetelor.audio-video. Deºi. dar stãpâneºte cu mãiestrie ºi claritate sunetele frecvenþelor audibile. foarte bine realizatã. care par a fi artificiale. combinarea sunetelor create de timbrul vocii. totuºi. Ceea ce înseamnã cã producãtorul francez a economisit. Carcasa este acoperitã doar de un strat de folie. care pot evalua precis calitatea unei boxe. aºa cum au nevoie mai ales vocile din operã. 7 dB. Este de la sine înþeles faptul cã o boxã de dimensiuni compacte nu va strãluci prin putere de baºi sau volum nelimitat. Un model moale. în primul rând. apoi totul se duce lin la vale. Din fericire. Dar britanicilor (la fel ca ºi danezilor) nu le plac comparaþiile. prin filtrare. dar minunata sa strãlucire tenoralã este estompatã. din când în când. Partea sa posterioarã meritã de asemenea aprecierea noastrã. cinci boxe de calitate superioarã. pline. trebuie sã se prezinte bine. audio-video a adunat. în evaluarea audio-video intervin cinci discipline de bazã. Totuºi. Explicaþia ar fi una subiectivã: chestiune de gust. la cerere. Cabasse MT 3 Antigua este un model demn de respect. Dacã acest lucru nu se poate realiza. vor descoperi în acest boxã modelul perfect. M5 nu este o boxã puternicã. Din contrã: atunci când Tom Waits se închide în pivniþa sa plinã de wiskey ºi bea peste mãsurã. Vocea lui Luciano Pavarotti sunã la fel de puternic precum te aºtepþi de la cele 100 de kilograme ale sale. care nu costã prea mult (460 de euro). Un sfat practic: în acest caz.

De aceea. deºi “lesa” sa ar mai putea fi scurtatã. se recomandã sã nu i se punã “botniþã”. modelul a fost cu adevãrat puternic numai dupã ce tehnicienii de sunet s-au “jucat” cu Schiþã pentru pliu: marginea de membranã a lui Triangle se poate plia de trei ori. iar deasupra o calotã din titan cu un dispozitiv tip horn. Modelul L 830 a rãsunat plin de vitalitate. Însã. printr-o chestiune pur pro- Sub impe riul modei: aproape toþi producãtorii oferã terminale Bi-Wiring. ceea ce este surprinzãtor dacã analizezi structura sa compactã de construcþie. 48 a u d i o . dar JBL a reuºit sã realizeze cel mai impunãtor exemplar. de aceea mufa nu se va potrivi în toate bornele. care poate aduce într-adevãr îmbunãtãþiri sunetului. Concluzie: un model valabil. Mai mult: aceastã boxã poate “muºca”. Valoarea sonorã a incintei acustice anuleazã. iar sunetele suficient de aerisite.Finisare medie la suprafaþa externã STELLA ES TRIANGLE + Sunete vii ºi spaþializate + Baºi curaþi. dar o va analiza împreunã cu producãtorul. Modelul jubileazã fericit la sunetele înalte. chiar dacã nu foarte adânci . deoarece deosebirile dintre cele douã boxe sunt considerabile. mult în sus. În schimb.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . ceea ce produce plãcere. având un comportament absolut extrovertit.Limitat în aplicaþii JBL: EXTROVERTITUL Fanii modelului Epos M5 sunt rugaþi sã pãstreze tãcerea în faþa fanilor lui JBL-L-830. începând de la 4 KHz. diagramele caracteristicilor de frecvenþã scot în evidenþã convingãtor aceste diferenþe.Probleme la amplificatoarele cu tranzistoare . Dedesubt oscileazã o membranã din hârtie tratatã. boxa nu prea le are cu redarea tonurilor vii. ascunde surprize neplãcute. deºi aratã bine. Acest model sunã cel mai bine sunã cu un amplificator cu tuburi. prima impresie neplãcutã. Orificiile lui nu sunt egal dimensionate.Hi-Fi Stereo STUDIO L 830 JBL + Vioi + Sunete spaþializate . De altfel. Se pare cã distribuitorul român nu are cunoºtinþã de aceastã problemã. Puterea este considerabilã. însã. JBL îºi utilizeazã la maxim potenþialul de care dispune. Acolo unde Epos are un comportament moale ºi este introvertit. Pavarotti a pierdut simþitor din putere. baºii foarte bine reprezentaþi. MONITOR: FURIOSUL Monitor Audio RS 1 atrage atenþia. la o primã privire. dar a câºtigat un impuls splendid în vocea sa metalicã.Câteodatã agresiv . fanã: cum introducem mufa tip bananã în borne? Terminalul Bi-Wiring.

ale cãror membrane din titan sunt þinute în frâu de un miez uriaº de feritã. s-au hotãrât sã achiziþioneze un model sau altul. argintiu Triangle triangle-fr. deci nu produc efectul scontat. dar ºi extrem de problematic.4 x 32. În special. Iar rezultatul este.com 500 euro 5 ani 18. dar apare o tendinþã pronunþatã pentru corporalitate. pentru ca a- poi imediat dupã vârf sã se prãbuºeascã în gol. stejar. Aceste boxe vor suna cu 20% mai bine. Creek ºi Rega sunt. cu siguranþã. neobiºnuit. dar cu sunete prea luminoase. exact. o persoanã care iubeºte viteza ºi puterea. de a gãsi boxelor partenerul perfect în materie de amplificator. acolo unde concurenþa este. EPOS Cald. a fost.ro 04/2006 a u d i o . DATE TEHNICE CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES CABASSE Sunete precise. Un difuzor cu intenþii sinucigaºe? Nu.com 500 euro 5 ani 22. într-un obiect de satisfacere a plãcerilor.6 kg •/–/– – • cireº deschis/închis Harman jbl.2 x 24 cm 6 kg –/•/– – • alune de pãdure. uzitatã la maxim. Cei care.5 cm 8. în cazul lui Triangle. Posesorul ideal al acestui model este. Stella se comportã ca o divã: la înalte. de concepþie proprie. Uimitor! Aceeaºi boxã se transformã. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea negru Alte culori www Cabasse cabasse. lemn de trandafir. TRIANGLE: DIVA Mania noastrã. Prescurtarea TZ 2400 este folositã de producãtorul francez pentru minunatele sale difuzoare pentru înalte. deºi curate.com 600 euro 3 ani 17. iar la partea de neutralitate în fruntea ierarhiei.com 500 euro 3 ani 20 x 32 x 25. conºtient.5 kg –/•/– – • – Reson Audio resonaudio. dar sunetele sunt minuþios spaþializate. în acest sens. CONCLUZIE Ce se poate cumpãra cu 500 de euro? Un model perfect neutru ºi ultra puternic pentru baºi nu existã în acest segment de preþ. sunt sterile.faza. acum. producãtorii britanici de amplificatoare vor gãsi în acest model “partenerul de box” potrivit. Adevãrat lux pentru acest segment de preþ. ea mai face un pas înainte. De aceea. cognac.5 x 32 cm 10 kg –/•/– – • fag. bordeaux 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring Principiu de construcþie 2 cãi bassreflex Completãri surround Alte caracteristici 2 cãi bassreflex • Single-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring 3 cãi bassreflex • Bi-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare bine 70 80 55 65 45 îngrijit 65 75 60 60 45 mediu 65 65 65 70 45 problematic la detalii 60 65 65 65 50 exemplar 60 65 70 65 45 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 63 BINE bine 61 BINE bine 62 BINE bine 61 BINE bine 61 CªTIGÃTOR audio-video www.2 x 38. O explicaþie ar fi faptul cã valorile clasice obþinute în laborator nu exprimã. scopurile dezvoltatorilor. Sonor. Însã. de aceea amplificatoarele silenþioase sunt obligatorii.6 x 21 cm 5. MONITOR Proaspãt. mai ales din punct de vedere al randamentului. se cere intervenþia unui amplificator cu tuburi. ceea ce au în comun toate candidatele testate. Însã. În colaborarea cu un amplificator cu tranzistoare Triangle pare a fi o idee prea spartanic. TRIANGLE Super calitativ. recomandãrile noastre de top. Dar colaborarea dintre Triangle ºi bolizii cu tranzistoare a fost problematicã. Un lucru e clar: þelul precis al producãtorului este domeniul sunetelor înalte. dupã parcurgerea acest articol.5 kg –/•/– – – ºampanie. cireº. adicã exact acel domeniu confuz din punct de vedere al mãsurãtorilor tehnice. este plãcerea cu care participã la redarea sunetelor. uºor prea deschis. dar cu baºi surprinzãtor de încordaþi. Monitor Audio lucreazã foarte bine cu amplificatoare care se concentreazã pe domeniul de frecvenþe de bazã. un horn ºi un phaseplug. JBL Dinamic ºi sensibil.audio-video. La 7000 Hz. cu adevãrat.5 x 31. tonurile. limitatã. dar nu suficient de puternic. dacã partea de amplificare este de primã clasã.v i d e o m a g a z i n e 49 . cireº Monitor Audio monitoraudio. Sunetele înalte rãmân la fel de minunate. caracteristica de frecvenþã “vâneazã” înãlþimile.com 460 euro 5 ani 23 x 41 x 30 cm 8. sunt sfãtuiþi sã priveascã ºi pe rafturile alãturate. colorat.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Dosare audio Datorie sau plãcere? Boxele compacte CM1 de la B&W ºi receiverul CD Enigma de la Audio Analogue îndrãznesc sã aparã în tandem. MARIAJ RISCANT 50 a u d i o .

drept suport pentru ghivece de flori. cu calotã de aluminiu. examinarea lor a cãzut în grija singurei femei din echipa audio-video. boxa compactã B&W CM 1 se potriveºte perfect cu receiverul CD Enigma de la Audio Analogue. sau nu? Atunci când s-au anunþat pentru testare. Numele lui complet: “Bowers&Wilkins” este trecut clar în partea de jos a boxei. care va duce mult mai bine la îndeplinire aceastã sarcinã? Î nu intrã în categoria hainelor. Fãrã îndoialã. tipicã mãrcii B&W. bine dezvoltat.v i d e o m a g a z i n e 51 . aproape simultan. minunatele boxe compacte CM1 de la B&W ºi la fel de frumosul model de receiver CD. colegii mei cã femeile consacrã într-adevãr mai multã atenþie lucrurilor mai puþin impozante. femeile se înconjoarã cu plãcere de lucruri frumoase! Iar dacã acestea ntâmplare. în ade- Perechea idealã? Din punct de vedere al designului.audio-video. de aceastã datã. aceasta ºi din cauzã cã prezenþa suporturilor cu magnet a fãcut inutilã apariþia de orificii suplimentare. se aflã un tub conic. ele trebuie sã aibã în sufrageria personalã acelaºi efect estetic pronunþat ca ºi cel transmis de aceste boxe. Pe peretele anterior al boxei nu este inscripþionatã. Fascinanta combinaþie lemn întunecat – numit wenge – ºi cadre frontale de metal face inima sã batã mai repede. oare. Partea frontalã nu mai are nevoie de un înveliº suplimentar.Redactat de: Aurora Hoduþ FRUMUSEÞE Fãrã îndoialã. www. Dar înfãþiºarea exterioarã nu este totul. atunci. Carcasa este surprinzãtor de rigidã. Eºafodajul lui filigranat are rolul de a oferi reflexiilor cât mai puþin spaþiu de manevrã. Credeþi-mã. doar prescurtarea producãtorului. Modelul CM1 nu se zgârceºte nici la rafinamentul tehnic. finisat cu grijã. iar diagrama de dezintegrare confirmã calitãþile acustice bune. o onoare. cel puþin. Un asemenea model splendid de incinte acustice nu va fi folosit. difuzorul de medii joase iese în evidenþã datoritã coºului turnat. Alãturi de membrana din fibre de kevlar. boxele B&W CM1 sunt de o frumuseþe rãpitoare. În spatele difuzorului de înalte. El are rolul de a absorbi.ro 04/2006 a u d i o . în nici un caz. Oare nu se ascund ºi alte motive în spatele acestei decizii? Sã fi înþeles. dar care promit o valoare interioarã mai mare? Ori sunt femeile predestinate sã testeze componente Hi-Fi mici ºi fin realizate? Sau s-a luat în calcul doar simþul estetic feminin. Ele au o carcasã elegantã cu furnir de lemn veritabil ºi cu rame pentru corpul difuzorului din aluminiu strãlucitor.

ELEGANÞÃ O boxã cu dimensiuni compacte de acest gen are nevoie de un partener potrivit. 52 a u d i o . ºi sonor la fel de potrivite? O veche butadã din lumea shoppingului este valabilã ºi în cazul nostru: abia atunci când pãrþile componente se armonizeazã. undele direcþionate în interiorul carcasei . vãratul sens al cuvântului.400 de euro. Difuzorul pentru mediile joase este poziþionat întrun coº turnat filigranat. Adicã o cutie argintie ºi îngustã. Fãrã îndoialã. Este o combinaþie care sunã mult mai bine decât valoarea obþinutã din însumarea pãrþilor componente. 600 de euro) nu pare a fi un Hercule. neobiºnuit de mare. poþi încerca respectiva combinaþie cu succes. din punct de vedere optic. care reuneºte un CD-player. dupã punerea în funcþiune. aparatul nu este suficient de matur pentru boxele CM1. O privire aruncatã asupra fantei de rãcire superioare descoperã un puternic transformator toroidal ºi radiatoare de rãcire solide.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . s-a trezit în noi spiritul de cercetãtor. amplificatorul Rotel trebuie sã munceascã din greu cu boxele. care poate fi ºi mic: difuzorul pentru înalte a lui CM1. cu tuburi tip Nautilus. cu anexã CD. cu taste minuscule ºi display graþios. Dar sunt ele. “Enigma”. Ce fel de boxã i se potriveºte Enigmei? Din experienþa de laborator a lui audiovideo. el este singurul care poate descrie exact combina din Toscana. Fanii pretenþioºi ai sistemelor Hi-Fi au posibilitatea de a controla separat difuzorul pentru înalte ºi baºi. splendidã. plãcutã ºi muzicalã. 600 de euro). dar el face acest lucru cu farmec ºi relaxat. de dimensiunile unui sertar. cautã boxã uºor de îngrijit. cautã amplificator puternic cu CD-player potrivit.un tribut adus tehnicii folosite în legendarul Nautilus. Un el cautã o ea Amplificator arãtos. Aceste boxe de calitate mare nu sunt pretenþioase la amplificare. Deºi. Împreunã cu playerul CD Rotel RCD-02 (90 puncte. O ea cautã un el Boxã pretenþioasã. care promite un nivel deosebit de scãzut de vibraþii parazite. Din primul moment a fost ales receiverul CD nou-nouþ de la Audio Analogue (1. incintele audio CM1 sunt puse în scenã de o manierã stãpânitã. pe care sunt montate cele douã etaje finale integrate. Deºi calificativul “drãguþ” este atât de dispreþuit în lumea fanilor Hi-Fi. cu randament mare. ºi de aceea nu-l vor suprasolicita pe Audio Analogue. Într-adevãr. de o scurtã perioadã de încãlzire. sunt un tandem potrivit la 2. misterios. un posibil rãspuns ar fi modelul Sonics Argenta (84 puncte. Filtrul este dotat cu o bobinã fãrã miez.200 de euro).Dosare audio La încãlzire: micuþul preamplificator cu tuburi din Audio Analogue are nevoie.200 de euro). oare. 1. Din punct de vedere al designului. un tunerRDS cu 18 locuri de memorare ºi un amplificator. inginerii de la B&W au scos tot ce se putea din micile boxe. ele nu fac o pereche prea frumoasã. Analizând valorile sale tehnice. Atunci când perechea iniþialã s-a dovedit a nu fi tocmai cea idealã. cele douã modele par a fi la fel de nedespãrþite precum e moda pentru Paris. O micã ferestruicã în partea frontalã permite o imagine asupra preamplificatorului cu tuburi. nici Rotel RA-02 (75 puncte. cu un nume interesant. urmat de adãugarea ºi mai interesantã “Multifunction Audio Unit”. Ceva mare. La o primã privire.

v i d e o m a g a z i n e 53 .7 kg •/–/– – – Wenge. Enigma trebuie sã tragã din greu. aºa cum nu reuºeºte nici o altã boxã compactã în acest segment de preþ. extrem de bine detaliatã ºi aerisitã. 720 de euro). au fost prezenþi. decoreazã filtrul în CM1. uºor nazal ºi gãunos. Pucini . B&W CM 1 Boxã cu nuanþe sonore puternic colorate. CM1 nu ajunge chiar pânã la frecvenþele cele mai adânci.5 x 10 x 37 cm1 9. tuner RDS ºi preamplificator cu tuburi. care nu obligã Audio Analogue sã se strãduiascã prea mult. La înlocuirea amplificatorului din Enigma cu Accuphase DP-67. Are pretenþii înalte de la amplificator. când amplificatorul a rãmas fluent ºi catifelat. baºii adânci. dar cu putere limitatã. dar nu este. în nici un caz.5 x 28 x 27. Atunci. baºii au dispãrut pe alocuri. Însã mãrimea boxei pune clar graniþe fizice sunetului. CD-playerul dovedeºte. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul piesei “Der Picknicker” de la Fantastischen Vier. arþar 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring DOTARE NU ESTE PERECHEA DE VIS Enigma are probleme mai ales la partea de putere. Producãtor Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate www TAD audioanalogue. De aceea. Dar a compensat la volum normal. Vocile de pe înregistrãrile LP-ului lansat de Corul Radio (G. împreunã cu CDplayer.audio-video. CONCLUZIE Uneori lumea ideilor este mai frumoasã decât cea a realitãþii. La modificãri bruºte spre volum sonor puternic. chiar ºi cu boxe mai puþin pretenþioase la amplificare.com 800 euro 10 ani 16.200 euro 2 ani 44. Fãrã Accuphase. sunetele înalte rãsunã mai atenuat.6 cm 6. via Canton. mai ales.5 kg Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea neagrã •/• –/– 2/1 – /– – Alte culori Principiul de construcþie Completãri surround Alte caracteristici www B&W bwspeakers. cei adânci au nevoie de o pauzã. slãbiciuni. baºii înalþi se vor clãtina un pic. Însã el redã baºii înalþi în mod fermecãtor ºi cu nota suficientã de adâncime. fãrã îndoialã. Dinamica boxei suferã un pic din cauza nevoii sale mari de putere. un partener comod pentru un amplificator. Pe cât de bunã este potrivirea opticã. Receiverul CD pierde controlul. ºi de aceea se izbeºte de graniþele capacitãþii sale de putere.com 1. chiar dacã rezervaþi. dar cu B&W ele au fost ceva mai expresive. pe atât de nepotrivitã este cea sonorã. el nu este un partener stereo uºor de combinat. DATE TEHNICE AUDIO ANALOGUE ENIGMA DATE TEHNICE B&W CM1 AUDIO ANALOGUE ENIGMA Amplificator finisat cu grijã. un receiver ºi un amplificator. Enigma a cedat la volum puternic ºi a reacþionat prin distorsiuni deranjante. Deºi Audio Analogue a reunit într-o singurã carcasã un CD-player. pe ici pe colo. PROBÃ Drept alternativã în cabina virtualã de probã (adicã în sala de audiþii audio-video) au fost folosite boxele Canton Karat L 100 (70 puncte. o operã de artã printre modelele compacte de boxe. iar Tuner/RDS Redare MP3/WMA Analog in/out Digital in/out Alte caracteristici REZULTAT TESTARE 65 foarte bine fãrã probleme îngrijit Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare 80 70 85 65 45 exemplar REZULTAT TESTARE Sunet Dotare Operare Finisare RAPORT PREÞ/CALITATE bine REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE bine 65 REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE RAPORT PREÞ/CALITATE bine 69 www. Concluzie: ambele modele au nevoie de alþi parteneri de viaþã.Opera “Turandot”) au rãsunat.Impresionant: o bobinã fãrã miez. el ºi-ar dori o partenerã mai puþin complicatã. Dar combinaþia dintre douã componente stereo reuºite funcþioneazã doar atunci când ele au aceleaºi pretenþii. Iar atunci fru- moasele boxe nu-ºi mai pot dezvolta excepþionalele lor nuanþe sonore. surprinzãtor de mare. nuc.ro 04/2006 a u d i o . pentru ca totul sã fie roz. Nevoile lor sunt prea diferite: ea cautã o mânã forte. Flirtul dintre Enigma ºi CM1 nu s-a transformat într-o poveste de dragoste. Micuþul amplificator nu este prea impozant ºi are nevoie de parteneri speciali în materie de boxe. Simfonia a IX-a lui Beethoven a rãsunat prin boxele CM1 foarte bogatã în nuanþe sonore. B&W CM1 este. el va funcþiona optim cu boxe de randament mare. sunete neutre ºi plãcute.

Headset C à ª T I DE T O P TEST 20 de cãºti audio uºoare AKG K 14 P AKG K 24 P BEYERDYNAMIC SX 10 CREATIVE EP-630 KOSS KSC 75 KOSS PORTA PRO KOSS SPARK PLUG PANASONIC RP-HT 51 PHILIPS SBC-HJ 080 SENNHEISER CX 300 SENNHEISER MX 500 SENNHEISER PMX 100 SENNHEISER PMX 200 SENNHEISER PX 100 SENNHEISER PX 200 SHURE E 4C SONY MDR-410 LP SONY MDR-710 LP SONY MDR-EX 71 SL ULTIMATE EARS SF 5 PRO 20 EURO 30 EURO 25 EURO 35 EURO 46 EURO 87 EURO 36 EURO 14 EURO 50 EURO 70 EURO 20 EURO 50 EURO 70 EURO 50 EURO 70 EURO 355 EURO 20 EURO 50 EURO 45 EURO 260 EURO Sunet de top chiar ºi în mers: printre cele 20 de modele de cãºti testate veþi gãsi partenerul perfect pentru player DVD. playstation sau iPod. 54 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . MP3.

aºanumitele sisteme de difuzoare. De aceea. Aparatele portabile lucreazã cu tensiuni de alimentare reduse . “Societatea cãºtilor închise” a fost reprezentatã la testare de douã modele Sennheiser PMX/PX 200. gen playstation sau iPod. în timpul ºedinþelor de jogging sunt mai potrivite modelele extrem de uºoare ºi robuste care se introduc direct în canalul auditiv decât cele cu braþ de prindere pentru cap. sunt mult mai potrivite pentru audiþiile de lungã duratã. în plus. În schimb. Impedanþa ºi randamentul cãºtilor trebuie sã fie în concordanþã cu aceste valori. care pot aluneca uºor ºi. audio-video a grupat modelele testate în trei categorii: cãºti audio cu braþ de prindere. precum ºi minusculele cãºti care se introduc direct în canalul auditiv.v i d e o m a g a z i n e 55 . precum ºi de scopul preconizat pentru cãºti. P În cutie: cãºtile cu braþ de prindere pentru cap Sennheiser PX 100 ºi 200 se pot împacheta compact ºi se pot introduce în cutia livratã la pachet. de cele mai multe ori. în timp ce cãºtile cu fixare în canalul auditiv nu pot fi. Pentru reuºita operaþiei este nevoie de un pic de antrenament. acestea din urmã. din cauza structurii lor. în mijloacele de transport în comun. de pildã. plãcerea folosirii acestor aparate poate fi puternic afectatã din cauza cãºtilor audio livrate împreunã cu dispozitivul.audio-video. sunetele supãrãtoare care rãzbat din cãºtile fixate cu dificultate în urechi îi deranjeazã evident pe cei din jur.Redactat de: Aurora Hoduþ rin intermediul dispozitivelor de entertainment mobile. În scopul obþinerii unui sunet calitativ.5 la 3 V -. Alegerea modelului potrivit depinde ºi de confortul subiectiv la purtare. Cele mai multe fac parte din segmentul de preþ de 100 de euro. costã numai câþiva euro.de la 1. fãrã a-i deranja sonor pe cei din jur. de câteva sute de mV. Mai mult. decât închise. decât în mãsurã limitatã. îndelung analizate în cercurile de specialiºti. Cãºtile mici ºi uºoare. dar apar ºi modele exclusiviste de la Shure ºi Ultimate Ears. MODELUL POTRIVIT Cel mai important criteriu în alegerea unei perechi de cãºti este tipul de construcþie. pen- www. acest gen de cãºti este potrivit pentru redarea baºilor dinamici foarte adânci ºi a sunetelor puternice. de a viziona filme sau de a te juca chiar ºi în timp ce eºti pe drum a devenit realitate. cãºti fixate în pavilionul urechii (in-ear) ºi cãºti introduse în canalul auditiv (ear-channel). posibilitatea de a asculta muzicã. costurile de construcþie pentru cãºtile de tip închis sunt mai mari decât pentru cele de tip deschis. altfel nu se va putea atinge volumul maxim disponibil. practicã în cazul utilizãrii cãºtilor în exterior. “SOCIETATE ÎNCHISÔ Cãºtile cu braþ de prindere pot fi de tip deschis ºi închis. de la Ultimate Ears. care. fiind de tip deschis sau semideschis. sunt de calitate inferioarã.ro 04/2006 a u d i o . cât ºi cele relativ voluminoase. dar nu permit propagarea undelor sonore în aer decât în micã mãsurã. este însoþit de accesorii bogate ºi o cutie din material dur. în plus. datoritã confortului sensibil mai bun pe care îl oferã. în condiþii climatice mai dificile. Acesta este motivul pentru care cele mai multe cãºti clasice Hi-Fi nu sunt recomandate. care pot fi achiziþionate separat. sunt sensibile la intemperii. audio-video a “pescuit” din enorma paletã de oferte 20 dintre cele mai bune modele de cãºti prezente pe piaþã. Artã minusculã: modelul exclusivist de cãºti ear-channel Superfi 5 Pro. VOLUM SUFICIENT Un aspect important al audiþiei cu cãºti este sensibilitatea lor în spaþii deschise. Astfel. precum ºi de cãºtile Sony MDR-710 LP toate celelalte modele . promit un sunet sensibil mai bun ºi. Fireºte. Cele de tip închis ecraneazã mai bine zgomotele înconjurãtoare. de aceea tensiunea semnalului la ieºirea din cascã atinge numai valori mici. Paleta de oferte cuprinde atât modelele uºoare.

precum ºi sunetul plãcut.com 58 15 Sunet Mecanicã www. medii directe ºi înalte clar diferenþiate. În plus. Porta Pro a fost la fel de plãcut ca ºi KSC 75. În ceea ce priveºte randamentul. aidoma unei ventuze. Sunet Mecanicã www. La testare. Mecanismul de pliere la modelul Koss Porta Pro nu pare a fi foarte bine realizat.akg. raportul calitate/preþ este unul remarcabil. chiar dacã uneori erau prea silenþioase.com 49 13 SONY MDR-710 LP Modelul MDR-710. Sunet (max. dar din punct de vedere auditiv modelul e impunãtor. Ideal pentru cei ce doresc sã aibã mâinile libere. Chiar dacã punctajul obþinut pentru sunet nu este foarte mare. cãºtile au demonstrat predilecþie pentru putere dinamicã. Frecvenþele medii au fost mai puþin detaliate ºi insuficient de directe faþã de cele redate de modelul Sennheiser PX 100.sennheiser.koss. uscaþi. Mediile au fost cu o nuanþã mai întunecate.sennheiser. Sunet Mecanicã www. dar acesta s-a distanþat la calitatea sunetului numai cu un punct.com 54 12 PANASONIC RP-HT 51 Aceste cãºti demonstreazã convingãtor faptul cã se poate oferi o calitate solidã ºi la un preþ mic. baºii au fost bine proporþionaþi. SENNHEISER PX 100 PX 100 este varianta deschisã a modelului câºtigãtor Sennheiser. baºii au fost mai plini. cãºtile de tip închis Sennheiser au reuºit sã obþinã victoria în testare. neutrã de redare a sunetelor. Braþul de fixare nu este însã prea reuºit. 20 puncte) 15 www. ideale pentru cei pasionaþi de sporturi de varã sau de ieºiri în sânul naturii. În plus.koss.panasonic. AKG K 24 P Cãºtile K 24 pot fi pliate pânã ce devin extrem de mici.com 56 13 KOSS KSC 75 KSC 75 se descurcã fãrã braþul tipic de fixare. Cãºtile au avut baºi o idee mai corpolenþi ºi ceva mai compacþi. prin mecanismul sãu de pliere. iar mediile lui sunã ceva mai difuz. confortul la purtare este bun ºi sunt solid finisate. dar în acest caz sunetul abia dacã a fost influenþat. 80 puncte) 59 Mecanicã (max. demonstreazã la ce dimensiuni mici pot fi reduse o pereche de cãºti. Construcþia braþului oferã o presiune de contact mai mare. care.sennheiser. datoritã transparenþei sale mari. modelul e inferior cãºtilor PX 200. Plierea ºi adãpostirea lor în cutie necesitã însã un oarecare antrenament.com 48 14 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) 56 a u d i o . La partea de baºi ar fi de dorit totuºi ceva mai multã putere. ºi nu pentru luminozitate în domeniul de frecvenþe înalte.com 57 15 Sunet Mecanicã www. au avut în final un sunet reuºit.Headset CêTI CU BRAÞ DE PRINDERE SENNHEISER PX 200 Baºi adânci. ceea ce i-a împrumutat modelului Porta Pro un balans sonor ceva mai întunecat. iar sunetele din gama de frecvenþe audibile proaspete. Auditiv ele sunt orientate spre tonul fundamental. Sunet Mecanicã www. Sunet Mecanicã www. Sunet Mecanicã www.com 57 15 Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (74 puncte) Foarte bine (73 puncte) Bine (72 puncte) SENNHEISER PMX 100 Cãºtile PMX 100 sunt varianta cãºtilor PX 100 cu suport pentru ceafã. aerisit recomandã utilizarea acestor cãºti pentru perioade lungi de audiþie. ceea ce va influenþa ºi sunetul.sony.com Sunet Mecanicã www. modelul se fixeazã în spatele urechilor.com 55 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (72 puncte) Bine (69 puncte) Bine (68 puncte) KOSS PORTA PRO Din punct de vedere al sunetului. deºi are o structurã similarã. ceea ce a creat impresia de sunete compacte. Datoritã unei presiuni de contact mai mare. SENNHEISER PMX 200 Modelul PMX 200 este varianta cãºtilor PX 200 cu braþ de prindere pe ceafã. Cu modalitatea lor clarã. dar baºii o idee mai puternici. Greutatea redusã. Aceastã formã a braþului determinã o poziþie ceva mai încordatã a cãºtilor. pare a fi mai uºoarã. Impresie excelentã la testare.sennheiser. Cu ajutorul unui mic cleºte. Totuºi a impresionat plãcut prin baºi încordaþi ºi sintonie neutrã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (62 puncte) Bine (62 puncte) .

mediile clare ºi înaltele bogate în detalii.com 51 12 Sunet Mecanicã www.20 euro . Fixarea cãºtii este corectã dacã redarea înaltelor medii este cea mai pregnantã. l-a realizat intenþionat cu volum mai redus. sunetele au fost puþin prea deschise. Pentru a obþine volumul corespunzãtor la baºi e nevoie ca etanºarea dintre canalul auditiv ºi cascã sã fie cât mai perfectã.beyerdinamic. excepþional finisat. Din cauza unei etanºãri insuficiente. Sunet Mecanicã www. Din punct de vedere auditiv. În interiorul aceleiaºi grupe existã deosebiri semnificative de construcþie între cãºti. pe care Sony. chiar ºi atunci când butonul de volum este rãsucit la maxim. cu cãºtile fixate corect în canalul auditiv. Stratul protector din burete expandat livrat împreunã cu cãºtile intervine în realizarea corectã a fixãrii modelului în ureche. În acest scop. Foarte important la testarea sunetului: dupã introducerea cãºtilor în ureche se recomandã sã înghiþiþi de câteva ori pentru echilibrarea presiunii. a cãrei formã seamãnã suspect de mult cu cea a modelului Sennheiser MX 500. probabil din motive de protecþie a auzului. Doar accentuarea excesivã a sunetelor la volum redus a deranjat un pic tabloul auditiv. Aspectul a fost analizat chiar ºi în cazul modelului ear-channel MDR-EX 71. Acest tip de cãºti nu se fixeazã doar în pavilionul urechii. dar sunetul lor nu a fost atât de matur ca ºi cel al cãºtilor MX 500.com 50 12 O cascã cu dispozitiv de fixare dupã ceafã menþine difuzoarele în poziþia potrivitã în pavilionul urechii.audio-video. lipsiþi de coloraþii.sennheiser. evaluarea modelelor s-a limitat doar la criteriul execuþiei mecanice.com 54 15 SENNHEISER MX 500 La fel ca celelalte modele de cãºti earchannel. baºii par o idee prea subþiri.com 45 12 Sunet Mecanicã www. Deºi la înaltele joase. ºi la acest model este foarte importantã poziþia corectã în canalul auditiv pentru obþinerea unui sunet de calitate. iar la partea de balans tonal modelul se numãrã printre cele mai bune. pliabile. Sunet Mecanicã www. baºii au fost fulminanþi. totuºi. În testare.com 47 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Mulþumitor (60 puncte) Bine (69 puncte) Bine (63 puncte) Atunci când nu sunt folosite. dimensiuni mai mici nu prea pot fi imaginate. Astfel a luat fiinþã micuþul model SBC-HJ 080. cãºtile pot fi rulate ºi adãpostite într-o dozã.sony. sunetele medii au avut un caracter neutru.acesta este preþul corect pentru un model reuºit de cãºti.akg. CU CONDIÞIA Sà FIE CORECT FIXATE ÎN CANALUL AUDITIV. Chiar ºi din punct de vedere al sunetului. ca în cazul cãºtilor in-ear. datoritã extensiei minimale a membranei. cãºtile sunt livrate împreunã cu manºoane de cauciuc sau silicon. Baºii au fost plini. tru utilizarea lor în combinaþie cu aparatele mobile. robuste. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. deoarece ele rãmân prea silenþioase. audio-video a urmãrit dacã modelele de cãºti examinate oferã suficient volum ºi în colaborarea cu modele mai ieftine de MP3 playere. La testul auditiv. Sunetul realizeazã ceea ce optica promite. adicã exact descrierea lui Sony MDR 410.philips. cele douã modele sunt comparabile. compania Nike conceptul ºi marca. CêTI IN-EAR SONY MDR-410 L PHILIPS SBC-HJ 080 Philips a realizat tehnica. Cãºtile AKG sunt mai agile în gama de frecvenþe înalte. Deoarece confortul la purtare depinde semnificativ atât de anatomia urechii. dar cu baºi ceva mai subþiri. chiar ºi la miºcãri bruºte. precum ºi sunete medii foarte directe. CêTI EAR-CHANNEL AKG K 14 P BEYERDYNAMIC SX 10 SENNHEISER CX 300 Cãºti audio fãrã balast suplimentar este ceea ce promite modelul Sennheiser CX 300. cãºtile au prezentat sunete echilibrate.v i d e o m a g a z i n e 57 .com 53 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Bine (62 puncte) Mulþumitor (57 puncte) Bine (65 puncte) Fixate pe urechi CELE MAI BUNE MODELE DE CêTI REUªESC UN SUNET SURPRINZÃTOR DE BUN. Sunet Mecanicã www. cât ºi de sensibilitatea subiectivã a utilizatorului. Corect fixate în canalul auditiv – ceea ce implicã o perioadã de antrenament – cãºtile au oferit baºi excepþionali. abia dupã aceea sunetele redate vor fi pline. la înalte sunetele la volum redus au fost prea puternic accentuate.sennheiser. Sunet Mecanicã www. Oricum. cu care utilizatorul va îmbrãcã difuzoarele.ro 04/2006 a u d i o . ci ele sunt introduse chiar în canalul auditiv. altfel deosebit armonios. Cãºtile ear-channel îºi demonstreazã principalul avantaj numai în apropierea timpanului: slabe distorsiuni. www.

sunetele au fost deschise. a reuºit sã realizeze ºi prin modelul Superfi 5 o cascã audio de calitate Hi-Fi.ultimateears. superioare calitativ celor livrate la pachet. Din pãcate. cãºtile lãsând impresia unui amplificator specializat în redarea detaliilor. care meritã ºtampila calitãþii Hi-Fi. TOTUªI. la tonul fundamental ºi la baºi volumul a fost insuficient. DOAR UN SINGUR MODEL REUªEªTE Sà REALIZEZE CU ADEVÃRAT LINIªTE. difuzoare pe bazã de magnet pentru pretenþioasele sale cãºti ear-channel. Sunetele modelului Creative EP-630 au fost mai deschise. Rezultatul. testul a demonstrat clar: sunetul de top este caracteristic chiar ºi modelelor mai ieftine de 100 de euro. cãºtile concentrându-se mai ales pe redarea mediilor. modelul putând fi îmbunãtãþit. dar tehnologia folositã este foarte pretenþioasã. el este similar modelelor câºtigãtoare PMX/PX 200.koss. chiar ºi în mers. În urma acestui procedeu se pierde ceva din volumul muzicii.sony. CREATIVE EP-630 “Oare nu a fost produs în acelaºi loc ca ºi modelul Sennheiser CX 300?”. care intervin în funcþia de anulare a zgomotelor. SHURE E 4C Compania Shure foloseºte. la pachet fiind livrat chiar ºi un cablu suplimentar. Înaltele au pãrut. sunetele au fost dinamice. Cãºtile sunt prevãzute cu niºte manºete din cauciuc. Chiar dacã frecvenþele medii sunã minunat de aerisite ºi nuanþate. foarte simplu: douã microfoane plasate pe cascã preiau zgomotele de fond ºi le mixeazã în faze inverse în semnalul util. Modelul are nu numai un sunet foarte bun. În plus. TESTfactory a examinat cãºtile Porta din punctul de vedere al calitãþilor tehnice mãsurabile.com 50 13 Sunet Mecanicã www. în rest. modelului Super-fi 5 Pro i-a lipsit acel ceva din puterea baºilor. 58 a u d i o . însã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . La testul auditiv. Procedeul pare simplu ºi elegant.com 47 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (63 puncte) Mul’umitor (59 puncte) Informaþii tehnice Cãºti anti-zgomot la pachet CêTILE CU FUNCÞIA ACTIVà DE NEUTRALIZARE A ZGOMOTELOR PROMIT RELAXARE TOTALà CHIAR ªI ÎN MEDIU ZGOMOTOS. în mod clar. o bunã calitate a sunetului. Ultimate Ears.creative. specialistul în cãºti ear-channel profesioniste. Din punct de vedere auditiv însã apar deosebiri clare. ci ºi o reducþie foarte eficientã a zgomotelor provenite de la ventilatoare sau hard-disk-uri. CONCLUZIE Toate modelele de cãºti testate sunt. La fel ca ºi celelalte reprezentante din aceastã categorie de cãºti. de aceea. KOSS SPARK PLUG Koss a folosit o soluþie elegantã pentru etanºarea modelului sãu. În plus. În acest fel dizolvã sunetele perturbatoare din mediul înconjurãtor. Dacã doreºti sunete puternice trebuie sã învârþi butonul de volum destul de mult. În plus. nu influenþeazã negativ calitatea sunetului.Headset ULTIMATE EARS SUPERFI 5 PRO Producãtorul Ultimate Ears. Un sunet abia perceptibil trãdeazã munca pieselor electronice din adaptorul de cablu. vioaie.shure.com 51 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (63 puncte) SONY MDR-EX 71 SL Modelul de la Sony impresioneazã printr-o finisare plãcutã. s-a luptat cu succes ºi cu zgomotele produse de instalaþia de aer condiþionat din avion. Cele mult mai scumpe nu reuºesc. dar. este numai de nivel mediu.com 49 15 Sunet Mecanicã www. care se deformeazã la introducerea în ureche pânã ce se obþine forma potrivitã. prea scurte. Sunet Mecanicã www. adicã în muzicã. Modelele cãºtigãtoare pentru fiecare grupã în parte fac posibilã. în nici un caz. însã cu un plãcut caracter neutru. Cãºtile care au în dotare funcþia de anulare a zgomotelor (noise cancellation) funcþioneazã. audiovideo a descoperit doar un model care îºi îndeplineºte cu adevãrat sarcinile: Sennheiser PXC 250 (170 de euro). la fel ca ºi producãtorul renumit. Din punct de vedere acustic. în principiu. Printre cele patru modele testate care dispun de aceastã funcþie. Sunet Mecanicã www. este întrebarea legitimã care se poate pune în cazul acestor cãºti. dacã analiza se limiteazã doar la aspectul vizual. performanþe mai bune. Difuzoarele pe douã cãi stau perfect ºi fascineazã prin medii extrem de bine colorate ºi bogãþie de detalii.com 49 15 Sunet Mecanicã www.

.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .TV&SAT 60 a u d i o .

Toate cele patru modele testate înregistreazã pânã la 70 de ore de emisiuni TV. întradevãr. într-adevãr. ult-aºteptatul concert al lui Robbie Williams se transmite pe un canal TV. este nevoie de un set top box separat. Aparatul poate recepþiona douã programe în acelaºi timp. Cei care au conexiune digitalã prin Sat. tunerele din televizoare ºi videorecordere nu pot recepþiona semnalele emise. nu se poate viziona un alt program. nu pot realiza aceastã operaþie. atât televizorul. folosind funcþia “imagine în imagine”. cât ºi recorderul au în dotare un tuner. Rezolvarea: un receiver Twin. dintre care unul poate fi înregistrat. fiabilã e necesar ca receiverul twin sã fie bine conectat la dispozitivul Sat. simultan.audio-video. Aºa-numitul “Low Noise Block Converter” www. Pentru ca o asemenea funcþie cuprinzãtoare sã fie. ci au ºi funcþii suplimentare. La urma urmei.TEST 4 receivere HDD cu tuner Twin HIRSCHMANN CSR 92 II HD TWIN KATHREIN UFS 821 TECHNISAT DIGICORDER S2 TOPFIELD TF 5000 PVR MASTERPIECE 500 EURO 600 EURO 460 EURO 650 EURO Redactat de: Daniel Chira SHOW TIME Nici cã se putea mai bine: cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan. Evident. pe un alt canal se desfãºoarã emisiunea de comedie a celor de la Divertis. iar celãlalt urmãrit live sau chiar înregistrat cu un al doilea recorder. M MAI MULTà FUNCÞIONALITATE Receiverele twin testate reuºesc. deºi numãrul de emiþãtori care folosesc aceastã tehnologie este în creºtere. iar Robbie urmãrit live.v i d e o m a g a z i n e 61 . astfel. în timp ce. pe hard-disk-urile lor cu o capacitate de stocare de 160 GB. sau sã înregistreze deodatã douã emisiuni televizate. ambele evenimente sunt la fel de interesante. dacã recorderul înregistreazã. pentru cã. Soluþia? Divertis este înregistrat. ambele tunere având nevoie de un cablu separat spre dispozitivul Sat. sã redea simultan douã programe pe ecran TV. simultan. De aceea. Operaþie simplã în cazul posesorilor de conexiune analog prin cablu.ro 04/2006 a u d i o . Un receiver Sat simplu posedã doar un tuner. pe televizor.

titulatura de masterpiece. de aceea utilizarea ei în practicã va fi dificilã. iar tastele sunt prea apropiate una de alta. aºa cum era de aºteptat de la modelele acestei mãrci. poate fi micºorat. cele douã aparate fiind clar diferite. dar la dezactivarea ei prin meniu. celelalte taste fiind ascunse sub o clapetã. Pentru realizarea unei operaþii similare cu receiverul Technisat este nevoie de un cablu USB special. Timpul de conectare. La testul de imagine. programe extra EPG sau funcþii timer îmbunãtãþite. La fel ca ºi la modelul Topfield. chiar ºi cu funcþia timeshift dezactivatã. Dotarea lui Topfield este deosebit de cuprinzãtoare: douã mufe Scart. chiar ºi la rezoluþii foarte înalte. Un LNB dublu trebuie sã “pescuiascã” semnalele de pe orbitã pentru ambele tunere. iar meniul ceva mai bine realizat. Operaþiile de afiºare a listei emiþãtorilor. Dacã recepþia se face într-o clãdire cu mai multe apartamente. Modelele de la Kathrein ºi Technisat sunt extrem de funcþionale. modulator ºi o varietate aproape nelimitatã de programe suplimentare TAP. Astfel. atunci este utilizat un dispozitiv de divizare cu multiconectare. fãrã pierderi de calitate.Transfer lent USB TOPFIELD ECHIPARE PENTRU PAY-TV Înregistrarea programelor Pay-TV se realizeazã diferit la cele patru modele de Rezultat audio-video Foarte bine (73 puncte) 62 a u d i o . de pildã. înregistrãrile pot fi inscripþionate pe DVD cu ajutorul computerului. care sunt apoi redate prin simpla apãsare asupra tastei. însã. iar cu ajutorul butonului rotativ pot fi selecþionate anumite piese. muzicã în format MP3 de pe un computer. o funcþie de un real ajutor þinând cont de puhoiul de canale TV. folosind ºi efecte speciale de mixaj. Manipularea fotografiilor se face la fel de simplu. astfel încât. Cu excepþia modelului Hirschmann. care poate fi achiziþionat la preþul de 20 euro. Claritatea detaliilor fine a lãsat de dorit. de pildã HBO. nu are tastele grupate coerent dupã funcþia lor. În cazul în care existã numai o conexiune. Totuºi. câºtigãtorul testãrii a impresionat prin claritate excelentã. Modelul impresioneazã de la prima privire prin designul sãu elegant ºi simplu. Meniul. înregistrãrile proprii ale receiverelor pot fi transferate spre PC. devenind astfel server de muzicã în sufrageria personalã. tastele principale ale cursorului se înþepenesc. controlând astfel aparatul prin PC. receiverele preiau pe hard-diskurile lor. La testul de imagine. via USB. aºa-numitul “Host-toHost”. Mai mult.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . atât de pe un PC. fiindcã posedã interfaþa USB de tip A. Topfield s-a prezentat în forma maximã. oferã numeroase informaþii ajutãtoare în cazul apariþiei unor probleme. indiferent dacã a fost vorba de sunetele cristaline ale unei viori sau de baºi brahiali. Mai mult. Au deranjat doar zgomotele în funcþionarea hard-disk-ului. în prealabil. livrat parþial. fiindcã este prea lungã. Deoarece telecomanda a fost evaluatã numai cu “mulþumitor”. operaþia de zapping se va face mult mai rapid. Utilizatorul poate conecta receiverul Kathrein la un computer. Colaborarea dintre software. care mãresc funcþionalitatea modelului. Telecomanda. a înregistrãrilor de pe PC sau de pe un hard-disk extern se realizeazã fãrã nici o dificultate. UFS 821 KATHREIN cazul redãrii fiºierelor MP3 în lipsa unui ecran TV. Receiverele cu interfaþã USB tip B pot copia date numai de pe PC. În plus. funcþia timeshift este permanent activatã. via USB. mai puþin reuºitã. însã. + Software suplimentar disponibil + Navigare rapidã prin meniu + YUV pe Scart . În Rezultat audio-video Foarte bine (76 puncte) TF 5000 PVR MASTERPIECE Varianta nobilã a modelului TF 5000 PVR poartã specificaþia “Masterpiece”.TV&SAT (LNB) intervine în amplificarea ºi convertirea semnalului recepþionat. Kathrein afiºeazã taguri ID pe displayul sãu. tabelul cu emiþãtori va putea fi sortat pe PC. Sub carcasã este adãpostit un nou procesor. din când în când. numai dacã ambii emiþãtori transmit cu aceeaºi parametrii de recepþie. Dar testul de sunet a fost trecut cu brio. dar imaginile au fost bogate în contraste ºi colorate corespunzãtor. unde pot fi downloadate jocuri. Utilizând un software corespunzãtor (Quicklink). TAP-urile (Topfield Application Programs) sunt gratuite pe Internet. Dar. considerabil de altfel. a fotografiilor JPEG. la scenele întunecate a apãrut zgomot de imagine. receiverele pot afiºa fotografii JPEG pe ecranul TV. celãlalt nu va mai putea transmite MTV-ul. Topfield a avut cel mai bun sunet în test. copiate pe hard-diskurile lor. care sa dovedit a fi ceva mai puternic decât la modelele concurente. Modelele de la Topfield. de culoare albã. clar structurat. Cu ajutorul acesteia ambele modele pot copia date pe hard-disk-urile proprii. Imaginile în format JPEG sunt afiºate fluent ºi vioi pe ecranul TV.Telecomandã impracticã . cât ºi de pe un cititor de card memorie sau de pe un hard-disk USB. Telecomanda nu meritã. dacã primul tuner recepþioneazã un program. funcþionalitatea acestei interfeþe este diferitã la fiecare model în parte. Pe USB. Receiverul twin poate recepþiona douã programe simultan. TVTV-EPG este foarte bine integrat în structura meniului. La partea de talente sonore nu ar fi nimic de reproºat. De aceea.Preia codat Pay-TV REPEDE SPRE PC PE USB Toate cele patru modele de receivere au în dotare câte o mufã USB. modelul Topfield a pierdut locul întâi al ierarhiei. + TVTV-EPG bine integrat + Douã mufe USB + Software de editare bun “DVR Manager” + Funcþii de editare corespunzãtoare . iar tunerul dublu are nevoie de douã ieºiri. recepþia dublã va fi limitatã. telecomanda este colþuroasã. Hirschmann ºi Kathrein pot fi controlate via USB. dacã ele au fost. Pe partea sa frontalã veþi întâlni numai un singur buton rotativ. Svideo. display ºi taste este simplã ºi precisã. sau copierea fiºierelor MP3. nu a demonstrat la testare vitezã de procesare considerabil mai mare. video-RCA. folosind programul livrat “DVR Manager”. ieºirea primului tuner se leagã la intrarea celui de-al doilea tuner. are dimensiunile Hi-Fi standard de 43 cm. care. Carcasa.

receiverele nu sunt încã atât de flexibile precum un computer. Testul de imagine nu a putut scoate în evidenþã nici un fel de slãbiciuni. Rezultat audio-video Bine (71 puncte) DIGICORDER S2 TECHNISAT borarea dintre receiver ºi computer. Cel mai ieftin model din actualul test atrage atenþia prin paleta sa restrânsã de conexiuni. de o sensibilitate tactilã sporitã. deoarece telecomanda este acoperitã cu numeroase taste minuscule.Navigare ceva mai greoaie . pe canalul Realitatea TV pentru a recepþiona ºtirile. în afarã de Kathrein. ID-TAG Format de date folosit pentru a stoca date suplimentare despre interpret. la distanþe mari. modelul a obþinut calificativul “foarte bine”. redare ºi recepþionare semnal TV. modelul poate fi programat sã comute automat. CONCLUZIE Receiverele-satelit tind. pentru carduri de memorie. deºi. La testul audio. folosind programul. detaliile nu au fost redate pânã în cel mai mic amãnunt. chiar dacã copierea datelor dureazã prea mult. Faptul cã modelul este unicul receiver din câmpul testãrii care posedã ieºire audio digitalã opticã ºi coaxialã pentru conexiunea la receiver AV nu reprezintã decât o slabã consolare. dar nu ºi numele emiþãtorului. + Consum scãzut de energie + SFI-EPG bine sistematizat + Poate fi conectat un hard-disk USB . Rezultat audio-video Bine (67 puncte) www. cu ajutorul funcþiei multi-imagine. modelul nu are posibilitatea de a alimenta cu semnal un al doilea televizor situat în altã încãpere. via USB. Structurarea acestor imagini fixe (fixed-image) se realizeazã foarte repede. de formã unui pãtrat. La partea de dinamicã a fost. însã. pentru conducerea semnalului spre alte receivere. modelele concurente au avut nevoie de un timp de zece ori mai lung. sau le transferã pe PC sau DVD. pe ici pe colo. modelul deþine numãrul record de 124 locuri timer. În plus. sã devinã adevãraþi “manageri media”. la propriu. la ora 20. modelul este foarte cooperant. + Telecomandã universalã + Software player livrabil + Transfer rapid USB . ceea ce. Astfel. La testul audio. Transferul filmelor “Premiere” pe PC. sunt conectate. tot mai mult. Pe de altã parte. însã. modelul ar fi avut nevoie de calificativul “foarte bine”. la preþul de 70 euro. prea deranjante. hard-disk-ul receiverului. Dar asta numai pânã ce ajungi sã descoperi displayul. se rezolvã prin link-uri. Însã. Deºi cele douã mufe scart fac posibilã conectarea fãrã probleme la televizor.v i d e o m a g a z i n e 63 .audio-video. nouã sau doisprezece emiþãtori diferiþi. nu afiºeazã decât codul. fiecare dintre ele este compatibil cu modul Alphacrypt. nu s-a comportat strãlucit.CSR 92 II HD TWIN HIRSCHMANN are nevoie. Datoritã conexiunii rapide prin USB. datoritã programului bun EPG. Procedeul a funcþionat cu toate modelele. pe care le redã apoi fãrã cardul Premiere. care stau la dispoziþie atât pentru înregistrãri pe hard-disk. UFS 821 a înregistrat codat filmele Pay-TV. La disciplinele contrast ºi luminozitate a atins. receiverul copiazã de pe PC un GB de informaþie într-un minut. ºi un modulator. receiverul poate înregistra decodat filmele. De aceea. presupune pierderi mai mici de calitate. Din fericire. aparatul conectat. ireproºabil realizat. fãrã a fi. dotãrii modelului Hirschmann. Doar la disciplina “contrast/luminozitate” imaginilor le-a lipsit un pic din adâncime. prin repornirea aparatului. Utilizatorul are astfel posibilitatea de a controla perfect. care. La testul video. În plus. Funcþiile clasice ale receiverelor. este bunã. Zappingul se deºfãºoarã extrem de rapid ºi cursiv. lipsesc ieºirile SAT.Consum mare de energie în standby Calificativul “opulent” se potriveºte. iar sistemul va recunoaºte automat hard-disk-ul receiverului. hard-disk-uri sau aparate auxiliare. titlu ºi album sub formã de text.Copiere lentã pe HDD USB TIP A Mufa dreptunghiularã de tip A serveºte. s-au strecurat anumite piuituri. El are rolul de a pregãti aparatele pentru recepþionarea semnalului Pay-TV. cât ºi pentru memorarea recorderelor externe sau schimbarea emiþãtorului. mai ales. astfel.Display puþin informativ . prin PC. Pentru aceeaºi operaþie. de regulã. de aceea calificativul obþinut a fost numai “bine”. la un PC. Un receiver cu interfaþã tip A controleazã. În plus. Astfel. Astfel. Instalarea computerului este o joacã de copil. receiverul poate fi complet controlat cu ajutorul tastelor de pe carcasã. Technisat a câºtigat puncte la sistemul de operare. achiziþionabil la adresa Web. înregistrare. Dacã introduceþi în modul Alphacrypt un smartcard “Premiere”. într-adevãr. aceste aparate sunt mult mai mici ºi mult mai simplu de operat decât computerele multimedia cu funcþii comparabile. La fel de dificil se realizeazã ºi trecerea de la modul USB la modul TV.“DVR Manager” nu a fost posibil. Atunci când face pereche cu un PC. de aceea redarea nu se poate realiza decât folosind un card. Nu este nevoie decât sã introduceþi cablul USB. În general. a impresionat datoritã celui mai silenþios hard-disk printre candidatele testãrii. Cola- USB TIP B Receiverele cu interfaþã tip B. în fiºierele MP3. pentru cã modelul. decât printr-o legãturã scart. nivelul contracandidaþilor sãi.ro 04/2006 a u d i o . Operarea multiplelor funcþii suplimentare receivere. având probleme la claritate în redarea miºcãrilor rapide. prezintã patru. receiverul poate fi controlat cu ajutorul computerului. însã. foarte bun. semnalele pot fi transmise printr-un cablu de antenã. pe lângã faptul cã este prea îngust. MODULATOR Un modulator HF converteºte semnalele video într-o frecvenþã mai înaltã. cu adevãrat.

de 24 luni 1. Modelul de la Hirschmann (2) posedã taste numeroase.0.TV&SAT On-stage: telecomanda de la Topfield (1) iritã prin taste mici ºi înþepenite.2 160 GB/DVB-S 37x7x22 silenþios • •/• 4000 4 2 •/• >1 •/• SFI •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 124 –/– – •/• •/• • •/• •/–/– –/– 2/1/1 •3/•/– •/• –/– – USB tip A TF 5000 PVR MP.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .5 •/– –/• •/• •/– –/– –/– • • • • • 8 –/– – •/– •/• • •/• •/•/• •/– 2/0/1 •/•/– •/– •/• – USB tip B Technisat DigiCorder S2 technisat. topfield.kr 24 luni 5.115 160 GB/DVB-S 36x6x25 silenþios .mediu • •/• 10000 5 2 •/• >1. Mufa sa USB (sãgeatã) este cea mai rapidã printre cele testate. Delimitare incoerentã a grupelor de taste la telecomanda Kathrein (4).5 •/• TVTV •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • dupã plac •/• • •/• •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/– – USB tip A & B Topfield 4 Backstage: modelul Hirschmann are toate mufele importante poziþionate în partea posteriorã.27.de 24 luni 2. Telecomanda de la Technisat (3) stã bine în mânã.mediu • •/• 5000 30 2 •/• >1. dar cu spaþiu insuficient între ele.com 24 luni 1.5 •/• Media highway •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 72 •/• • •/–1 •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/• – USB tip B INSTALARE Complet automat Afiºare nivel semnal/calitate semnal Locuri program TV+Radio Liste programe favorite Common-interface slots Download software satelit/PC RECEPÞIE TV Viteza comutãrii (zapping) Informaþii serviciu EPG/proprii Sortare dupã gen/emiþãtor Al 2-lea tuner/imagine în imagine Display/afiºare emiþãtor Utilizare interactivã/cu MHP Cu canal spate/modem integrat Volum reglabil Control antene rotative ÎNREGISTRARE Programare via EPG Preluare titlu din EPG în lista timer/arhivã Afiºare capacitate liberã hard-disk Locuri timer Înregistrare permanentã Time-Shift (Quick Replay)/deconectabil Redare din arhivã în timpul înregistrãrii timer Stocheazã muzicã MP3/fotografii JPEG REDARE ªtergere pe capitole/omiterea înregistrãrilor Flag oprire redare Încetinitor/detail screen TELECOMANDA Controleazã TV/VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã CONEXIUNI Ieºiri scart/din care S-VHS/din care RGB Ieºire RCA AV/S-video/YUV Ieºire Dolby Digital (optic/coaxial) Ieºire Sat-ZF/modulator RF Cititor card memorie Alte caracteristici 64 a u d i o .01 160 GB/DVB-S 34x7x27 silenþios • •/• 4000 8 2 •/• >1. Hirschmann CSR 92 II HD Twin hirschmann.12.12 160 GB/DVB-S 43x6x27 silenþios .co. 3 2 1 DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Versiune testatã software Capacitate hard-disk/hard-disk de schimb Partea de recepþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Zgomot funcþionare HDD/ventilator Kathrein UFS 821 kathrein.

35 puncte Topfield TF 5000 PVR Masterpiece 650 euro Hirschmann CSR 92 II HD Twin 500 euro Technisat DigiCorder S2 460 euro TEST IMAGINE Efect vizual FOARTE BINE foarte bine excepþional bine foarte bine foarte bine Cadre în miºcare 26 FOARTE BINE foarte bine bine excepþional excepþional 27 BINE foarte bine foarte bine foarte bine bine 25 MULÞUMITOR foarte bine bine foarte bine foarte bine 20 Armonie imagine/erori imagine Claritate Zgomot imagine Contrast/luminozitate Rezultat (40%) (20%) (20%) (20%) (max.1dB 89% 75. 30 puncte Consum energie standby/funcþionare OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instalare Instrucþiuni de utilizare Funcþii hard-disk BINE foarte bine mulþumitor bine bine bine 20 MULÞUMITOR mulþumitor suficient mulþumitor bine bine 17 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 18 BINE bine mulþumitor bine bine bine 19 (25%) (20%) (15%) (10%) (30%) max.3 Watt 8 valori -2.7dB 86% 74.0dB 1.3/13.8 MHz) Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Zgomot culoare Erori nivel (nivel de alb) FOARTE BINE rezultat foarte bine foarte bine bine bine excepþional 8.3/20.5% BINE rezultat bine foarte bine bine bine foarte bine 11.9dB 86% 73.2% BINE rezultat mulþumitor bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7.ro 04/2006 a u d i o .4dB 72.9dB 0. 10puncte încet (40%) 86% 84% 88% bine repede (60%) 73% 70% 70% 10 încet (40%) 88% 87% 88% bine repede (60%) 74% 71% 69% 10 încet (40%) 86% 85% 89% bine repede (60%) 74% 71% 70% 10 încet (40%) 76% 75% 77% suficient repede (60%) 39% 36% 57% 5 TEST SUNET Sunet Dinamicã Zgomote perturbatoare FOARTE BINE foarte bine foarte bine bine 8 FOARTE BINE foarte bine excepþional bine 9 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 8 FOARTE BINE bine foarte bine bine 8 (30%) (30%) (40%) max. a imaginilor ºi sunetelor calitative a reuºit sã ocupe primul loc în ierarhia audio-video. va fi un partener de nãdejde pentru iubitorii de jocuri pe computer ºi experþii în calculatoare multimedia.2/26. 10 puncte MÃS.Deoarece modelul Topfield TF 5000 PVR poate fi dotat ulterior cu funcþii suplimentare. 20 puncte) 16 foarte bine Cadre în miºcare 17 foarte bine Cadre în miºcare 15 foarte bine Cadre în miºcare 15 Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA (max.6dB 70.8dB 1.audio-video.9dB 69. iar datoritã sistemului genial de operare.v i d e o m a g a z i n e 65 . iar preþul nu este nici el unul prea piperat.6dB 2% FOARTE BINE rezultat bine foarte bine bine foarte bine excepþional 2. 15 puncte) max.8dB 64.6dB 83% 78. modelul nu a ocupat prima poziþie în testul nostru. 15 puncte DOTARE Set top box Funcþii hard-disk FOARTE BINE foarte bine foarte bine 14 FOARTE BINE excepþional foarte bine 14 FOARTE BINE foarte bine foarte bine 13 BINE foarte bine foarte bine 12 (60%) (40%) max. DE LABORATOR Valori pentru Y/C Rezoluþie (nivel 4. 100 puncte REZ. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Kathrein UFS 821 600 euro max. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine . Cu toate acestea.0 Watt 7 valori -2.5 Watt 8 valori -2.bine 76 FOARTE BINE bine 73 BINE bine 71 BINE bine 67 CªTIGÃTOR audio-video www. Modelul Kathrein UFS 821 s-a impus la capitolul funcþii clasice TV.6 Watt 6 valori -3. Aºa cã îºi meritã pe deplin numele de “Masterpiece”.4/21.3% (15%) (15%) (30%) (30%) (10%) max.

nu fiecare model reuºeºte sã redea imagini TV sau DVD cu adevãrat impresionante.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 66 a u d i o . sunt potrivite pentru orice tip de spaþiu. cu diagonala de maxim 58 cm.TV&SAT SPAÞIUL MINUNILOR Televizoarele compacte LCD. Însã.

nu au nevoie neapãratã de funcþia HD-ready-Logo. Modelele au fost grupate în funcþie de formatul 4:3 (ºase modele) ºi formatul 16:9 (patru modele). precum scart ºi Svideo.Redactat de: Daniel Chira u.150 EURO 630 EURO CONTACTE UTILE Intrãrile tradiþionale. Pe de altã parte. cu diagonale de 51 pânã la 58 cm. pentru cã la o asemenea diagonalã abia dacã se remarcã un câºtig la partea de claritate. aeroportul internaþional este departe de a fi asemãnãtor uriaºei roþi spaþiale. care se învârte atât de maiestuos. De aceea. precum Campionatul Mondial de Fotbal. comandã: 597742 D 6 televizoare LCD cu display 4:3 ANDERSSON Y2/01 PS DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP LOEWE XELOS A 20 ORION TV 20300 SI PHILIPS 20 PF 5120 THOMSON 20 LB 040 S 400 EURO 700 EURO 800 EURO 430 EURO 650 EURO 700 EURO 600 EURO 700 EURO 1.audio-video. fie oferã mai mult confort.ro 04/2006 a u d i o . astfel de aparate apar rar pe piaþã. aceastã chestiune pare sã nu aibã prea mare importanþã în cazul aparatelor de format clasic 4:3. iar printre modelele testate nu am avut nici un reprezentant. toate staþiile de emisie transmit evenimentul sportiv al anului.v i d e o m a g a z i n e 67 . O comparaþie între modelele testate a arãtat cã imaginile 4:3 pe ecranele de aproximativ 58 cm. TEST 4 televizoare LCD cu display 16:9 ANDERSSON Y23/01 PS TOSHIBA 23 WL 56 G SAMSUNG LE 32 R 41 B UNIVERSUM Nr. audio-video a ales pentru testare 10 modele de televizoare LCD. ºi în spaþii neconvenþionale. Punctele forte ale tehnologiei LCD nu pot fi complet puse în valoare decât de modele de televizoare cu un nivel înalt al calitãþii video. N CHESTIUNEA FORMATULUI La o primã privire. Dar. care permite plasarea ecranelor TV. aºa cum o demonstreazã ºi modelul testat Loewe. între timp. bãnuite a fi de calitate. încã nu zburãm din Bucureºti direct pe orbitã! Oricum. fac parte din dotarea clasei de tele- www. formatul 4:3 este des întâlnit în peisajul românesc de televizoare. în timp ce. din filmul SF al lui Stanley Kubrick “2001-Odiseea spaþialã”. ceea ce reprezintã un avantaj incomensurabil în cazul vizionãrii spectacolelor profane. Cei care preferã televizoarele în format mare. cu diagonala de 58 de cm. în format 16:9. au practic aceeaºi înãlþime ca ºi pe televizoarele mai mici. în format 16:9. în format 4:3. La urma urmei. aproape toate filmele artistice de pe DVD sunt în format lat. Aparatele în acest format clasic sunt fie mai ieftine decât cele în format 16:9. ne-am obiºnuit deja cu imaginea displayurilor plate multimedia încastrate în pereþi. Acest lucru se datoreazã boomului tehnologiei LCD. Campionatul Mondial de Fotbal.

una VGA (2). de aceea imaginilor mai întunecate le-a lipsit din plasticitate ºi adâncime. La testul audio. bogãþia de contraste a modelului meritã toatã aprecierea noastrã. Daewoo ºi Thomson oferã acest trio valoros de mufe. modelul a trebuit sã se recunoascã înfrânt în faþa concurenþei. Ambele posedã aceeaºi dotare. Imaginile au fost comparabile pânã în cel mai mic detaliu cu cele prezente la modelul Andersson. Datoritã contrastelor puternice ºi a unei valori bune pentru negru imaginile au fost extrem de plastice. Mufa S-video ºi tabelul canalelor TV lipsesc din dotarea acestui televizor. în colaborarea cu playerele DVD pretenþioase. În schimb.Accentuare a liniilor Deºi din punct de vedere al designului Universum se deosebeºte de modelul Andersson. dar cu un nivel bun al calitãþii.Accentuarea liniilor Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (65 puncte) 68 a u d i o . a lui Samsung. prin acest aparat. producãtorul a reuºit sã ofere. au apãrut zgomote de pixelare ºi accentuarea excesivã a motivelor luminoase. pentru cã redarea sa progresivã suferã din cauza licãririlor liniilor pe canturi. una RCA-YUV (3) ºi una S-video (4) televizorul Samsung oferã suficiente conexiuni. Cu atât mai multã apreciere meritã imaginile livrate. Dar un player DVD cu o bunã conversie progresivã va putea valoriza cu adevãrat imaginea. + + + Imagini armonioase Valoare înaltã de negru Unghi vizual corespunzãtor Uºoare deviaþii de culoare Sunet ceva mai subþire Toshiba s-a situat la o distanþã de doar un punct în spatele modelului câºtigãtor Samsung. Meniul nu este foarte bine sistematizat. Însã. pe modele de televizoare la preþuri rezonabile. nu a scos în evidenþã. Totuºi. COMANDÃ: 597742 D Cu o calitate excepþionalã a imaginilor. înclinat . iar telecomanda voluminoasã este complicat de utilizat. deºi motivele de culoare albã au fost prea deschise. înainte de orice. Samsung profitã cel mai mult de pe urma mufelor sale YUV. Licãririle imaginilor de film. în rest dotarea fiind corespunzãtoare. însã. sunetul modelului Universum a fost o idee mai rotund decât cel al modelului Andersson. culorile nu se pot ajusta. iar sistemul de operare este similar. Lipsesc din echipare mufa S-video. instalarea simplã a programelor ºi telecomanda sistematizatã bine au fost caracteristicile la care modelul a avut câºtig de cauzã în faþa campionului Samsung. La testul audio. noul model de referinþã audio-video în clasa de 23 inci. obþinând mai multã claritate ºi echilibru al imaginilor.Uºoarã accentuare a liniilor . probabil din cauza formei diferite a carcasei. nu avem nimic de reproºat la partea de claritate sau conversie progresivã. La testul audio. Toshiba. înainte de orice. modelul s-a descurcat mult mai bine. de aceea imaginile au pãrut a fi prea colorate. nici un fel de deosebiri. Doar la partea de operare ºi de dotare pot fi semnalate câteva slãbiciuni. de altfel foarte calitativã. FORMAT 16:9 LCD-TV SAMSUNG LE 32 R 41 B TOSHIBA 23 WL 56 G ANDERSSON Y23/01 PS UNIVERSUM NR. Dar. a plãcut claritatea imaginilor ºi exactitatea conversiei progresive pentru imaginile de film. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . altfel foarte armonioase. modelul s-a situat foarte aproape de Toshiba. Modelului Andersson îi lipseºte intrarea Svideo. au deranjat vizionarea. Conciliantã. Cu semnal RGB. dar cele mai multe modele 4:3 au numai o conexiune scart. printre modelele testate ele sunt rare. La testul de imagine. existând chiar ºi o mufã VGA. mufa VGA se potriveºte la computer. Dar sunetul plin. precum ºi un tabel cu lista staþiilor de emisie. în rest cele douã aparate sunt absolut indentice. cât ºi slãbiciunile. Samsung. nu a fost foarte reuºitã.Operare problematicã . În plus. însã.TV&SAT 2 3 vizoare compacte.Consum mare în stand-by Magazinul de electronice online NetOnNet este axat. important. Testul de imagine. + Imagini armonioase + Conversie progresivã bunã + Ecranul poate fi rotit. Modelele în format larg au douã asemenea conexiuni. iar instalarea programelor poate fi îmbunãtãþitã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (62 puncte) . Nivelul de negru nu e tocmai cel de dorit. imaginile luminoase au avut contraste puternice ºi au fost fin nuanþate. cu semnal TV. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . 1 4 1 Rândul cu mufe: prin douã mufe scart (1).Operare problematicã . Deºi mufele RCA-YUV sunt o prezenþã normalã în echiparea televizoarelor plate mari. atât în ceea ce priveºte calitãþile. Redarea culorilor. din cauza sunetului sãu ceva mai subþire. pentru imaginile de film.

Ele permit schimbarea rapidã dintre modul TV ºi internet. teletext.Colorare accentuatã de albastru Thomson a punctat printr-o funcþie extra pe care nu a oferito nici un alt contracandidat. potrivite sunt doar televizoarele în format 16:9.Probleme la contrast ºi claritate . + Redare naturalã a culorilor + Telecomandã universalã . ne-am fi aºteptat la mai mult. Însã. de la un producãtor atât de renumit. Imaginile au fost armonioase ºi plãcute. cât ºi aparate ale altor mãrci. În format 16:9 imaginea este înãlþatã. pentru fiecare canal. cu ale lor 768 de rânduri. + Culori armonioase + Imagini TV foarte clare . Ceea ce surprinde este lipsa tabelului cu staþiile de emisie ºi sortarea lor greoaie. În plus. Dotarea. mai ales la scenele luminoase de film. la fel ca ºi telecomandã voluminoasã. iar dintre acestea puþine sunt utilizate.CONECTARE LA PC? O caracteristicã specialã în câmpul de conexiuni al modelelor testate sunt intrãrile VGA ºi DVI pentru conexiunea la computer. poziþionarea aparatului aproape de perete va îngreuna acþionarea lor. codurile numerice de care dispune telecomanda intervin în programarea extrem de rapidã a acesteia. imaginile întunecate au pãrut. prea palide. de aceea imaginile întunecate au impresionat prin bogãþie de detalii. VIZIONAREA DIN LATERAL? Indiferent de formatul sau numãrul de rânduri de care dispune un LCD-TV. FORMAT 4:3 LCD-TV LOEWE XELOS A 20 ANDERSSON Y2/01 PS THOMSON 20 LB 040 S PHILIPS 20 PF 5120 Loewe Xelos A 20 s-a remarcat printre modelele testate nu numai datoritã unui preþ relativ ridicat. un indice alfabetic. Conversia progresivã în modul film a fost reuºitã. o idee. La testul de sunet.Feþele au o coloraþie roºcatã Andersson a fost singurul model 4:3 cu douã intrãri scart. ci ºi datoritã unui design reuºit. Un plus: ca ºi Loewe. Paginile meniului oferã. Deºi în utilizarea zilnicã deranjeazã tastele prea mici. care au deranjat armonia imaginilor. Instalarea canalelor se realizeazã complicat. pentru a servi drept monitor PC. La testare. nu îi lipseºte din dotare tabelul cu staþiile de emisie. precum ºi informaþii despre emisiunile TV. Sistemul de operare este asemãnãtor cu cel al modelului Andersson în format 16:9. spectatorii aºezaþi lateral vor avea dificultãþi în Rândul de taste: deoarece acestea sunt plasate la modelul Andersson în partea posterioarã. sunetul s-a dovedit a fi extrem de bun. iar meniul nu este suficient de bine structurat. extrem de ieftin. Imaginile DVD au impresionat printr-o claritate excepþionalã. La testul de imagine s-a remarcat o bunã valoare pentru negru. Valoarea considerabil redusã pentru negru a fãcut ca motivele închise sã parã prea palide. Pentru cã. la fel ca ºi imaginile sale în format 4:3. care lipsesc numai din dotarea aparatelor Loewe ºi Daewoo. + Imagini armonioase + Sistem de operare bun + Dotare cuprinzãtoare + Unghi vizual mare . la imagini întunecate a apãrut zgomot de pixelare. doar displayurile cu o rezoluþie de cel puþin 720 de pixeli pot reda cu o claritate corespunzãtoare textele sau grafica realizate pe computer.Unghi vizual mic Deºi modelul este relativ ieftin comparativ cu alte televizoare ale aceleaºi mãrci.ro Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (58 puncte) 04/2006 a u d i o . Au apãrut probleme la contrast ºi zgomot puternic de pixelare. precum ºi unui sistem foarte bun de operare. Deºi din dotare nu lipseºte tabelul cu emiþãtorii. Structura ºi concepþia paginilor de meniu sunt identice.Zgomot puternic de semnal Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) www.v i d e o m a g a z i n e 69 . modelul recepþioneazã semnalul radio transmis prin cablu. unei taste a telecomenzii pot fi ascultate staþiile radio transmise prin cablu. dintre care una preia numai semnalele simple video composite. ocupând locul doi la acest capitol. în practicã. lista nu cuprinde decât câteva canale. cea mai completã printre modelele testate. permite chiar ºi recepþionarea semnalului radio. Telecomanda lui universalã controleazã atât playerele DVD ºi videorecorderele marca Thomson.audio-video. Thomson a oferit doar performanþe medii. din punct de vedere tehnic. Un alt plus: modelului. De aceea. În urma activãrii. Datoritã acestor calitãþi modelul Xelos a 20 a ocupat prima poziþie în ierarhia modelelor în format 4:3. + Claritate mare cu DVD + Conversie progresivã bunã + Douã mufe scart .Zgomot la imaginile întunecate . cel puþin teoretic. O altã problemã prezentã la modelul Andersson Y2/01 PS este colorarea accentuatã în nuanþe de albastru.

însã. + Redare bunã a culorii negre . la testele din ultimele luni. Motivele luminoase. De aceea ne aºteptam ºi din partea aparatelor cu ecrane mai mici la aceeaºi independenþã faþã de unghiul vizual. chiar dacã au fost privite dintr-un unghi vizual lateral. în timp ce Daewoo ºi Thomson s-au comportat mai bine. Un unghi vizual corespunzãtor a oferit Samsung.58/4. La partea de dotare ºi sunet modelul Orion nu aduce nimic spectaculos. dar de departe cel mai bun la acest capitol s-a dovedit a fi Loewe. au fost atât de accentuate. Toshiba. televizorul Daewoo nu a atins nivelul de performanþã al contracandidaþilor sãi. Orion a prezentat aceleaºi slãbiciuni ca ºi modelul Daewoo. imaginile în format 16:9 au fost uºor înãlþate.Imagini neclare. Datoritã unui nivel impresionant pentru negru. FORMAT 4:3 LCD-TV DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã garanþie Tehnologie Diagonalã vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxã (L x Î x A) www 16:9 Samsung LE 23 R 41 B samsung.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 59 x 49 x 21 cm – Toshiba 23 WL 56 G toshiba. Datoritã sunetului necorespunzãtor. armonia imaginilor a avut de suferit. precum ºi imaginile DVD neclare au devalorizat suplimentar codaºul ierarhiei. iar instalarea canalelor TV s-a realizat extrem de dificil. puternic accentuate . Deºi modelele de la Philips. Nivelul pentru negru a fost mediu. a pierdut puternic în contrast ºi culoare. În plus. Feþele au cãpãtat de aceea o coloraþie uºor portocalie.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Mulþumitor (53 puncte) .TV&SAT vizionarea imaginilor bogate în contraste ºi colorate natural. iar claritatea a avut de suferit. scenele întunecate au fost plastic redate. Orion. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare.Unghi vizual mic La fel ca ºi modelul Andersson. + Preþ mic Deviaþii puternice de culoare Imagini neclare Unghi vizual mic (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner Sat dotare ulteriorã Analog/digital/Twin/Pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat Videotext Page catching/teme meniu –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã –/– –/– –/– –/– FUNCÞII Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern Redare NTSC (3. nu au atins nivelul de performanþã cerut astãzi de la un display LCD. încât pãrþile de culoare albã din imagine aproape cã s-au descompus în pixeli individuali. Dar. performanþele sale sunt mult inferioare modelului de la NetOnNet. La testul de imagine. în practicã. televizoarele LCD mai mari au livrat imagini reuºite.Deviaþii puternice de culoare .43) HD-ready/prelucrare semnal HDTV Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/difuzor Dolby Difuzor/demontabil/opþional •/• •/• •/• –/• (720p) –/• – •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• (720p) –/• • –/– –/– •/–/– CONEXIUNI Scart/din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) DVI/cu HDCP HDMI RCA-AV/S-video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-video/VGA/DVI Difuzor/cascã-out Photo viewer prin Card SD/memory stick/compact flash USB/card PC Alte caracteristici –/–/– –/– –/–/– –/– suport rotativ ºi înclinabil 2/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 2/–/2 1/–/– –/–/1 –/– – –/– – •/•/–/– –/• Rezultat audio-video Rezultat audio-video Mulþumitor (55 puncte) 70 a u d i o . Universum.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 62 x 48 x 24 cm – DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP ORION TV 20300 SI RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine • – – –/– • – – –/– Deºi valorile mãsurate în laborator au fost relativ bune. Zgomotele puternice de imagine ºi de semnal. în plus apãrând distorsiuni ale culorilor ºi contrastului. precum ºi duetul de la Andersson au fost ceva mai bune. dotãrii insuficiente ºi sistemului de operare. În schimb. televizorul Orion oferã avantajele tehnologiei LCD la un preþ extrem de mic. la un unghi vizual uºor lateral.

pe suprafeþe întinse.Chiar ºi la un unghi vizual extrem de lateral ecranul a rãmas luminos.de 24 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 67 x 45 x 24 cm – Universum Best. conexiune 12 V.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 54x 54 x 26 cm – Andersson Y2/01 PS netonnet.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 62 x 46x 23 cm – Thomson 20 LB 040 S 5 thomson-europe. puternic deschise la culoare. sã urmãreascã ºtirile vor aprecia. aceste calitãþi. în format 4:3 ºi Philips au avut ºi ele probleme cu distribuþia luminii. chiar dacã mult mai reduse. Cei care se plimbã de colocolo. clar ºi puternic colorat. nu are racordare 16:9 www.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 59 x 44 x 22 cm – Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 55 daewoo-electronics.v i d e o m a g a z i n e 71 .audio-video. Orion a fost problematic ºi la acest capitol.com 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 64 x 45x 21 cm – • • – –/– • • – –/– • • • –/– – • – –/– – – – –/– – • – –/– – – – –/– – – – –/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– •/• •/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/– –/– – –/– •/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– – •/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – •/– •/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – –/– –/– •/–/– 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 1/1/1 –/–/– –/–/– –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 – –/–/–/– –/– 1/–/1 –/–/– –/–/– 1/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/– –/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport rotativ.597742 D quelle.de 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 61 x 46x 22 cm – Orion TV 20300 SI toshiba. La testare a mai fost remarcatã o slãbiciune a televizoarelor LCD: atunci când lãmpile din panelul ecranului nu au luminat uniform. 4:3 Andersson Y23 /01PS netonnet.-Nr. pentru cã la redarea scenelor întunecate rândurile imaginilor au fost.de 36 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 60 x 48 x 24 cm – Loewe Xelos A 20 loewe. în acelaºi timp. Modelele Andersson. conexiune 12 V –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil. s-a ajuns la o repartiþie neuniformã a luminii. cu siguranþã. YUV peste Scart –/–/– –/– suport înclinabil. dar vor.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 58 x 46x 22 cm – Philips 20 PF 5120 philips. Toate celelalte candidate au reuºit o repartizare omogenã a luminozitãþii.ro 04/2006 a u d i o .

8 dB foarte bine mulþumitor 3.5 dB 57 dB foarte bine suficient 3 Watt 53/53 Watt 53 dB 52. deseori poþi achiziþiona un Samsung la 900 de euro.1 Watt 90/90 Watt 56. ofertele în aceastã perioadã. Samsung este considerabil mai scump decât modelele concurente.1 % Contrast: 36. REZULTATE TESTARE 16:9 4:3 Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Datele corespund valorilor din meniu pentru fiecare televizor.597742 D 630 euro Loewe Xelos A 20 800 euro Contrast: 68 Luminozitate: 61 Saturaþie culori: 40 Contrast: 50 % Luminozitate: 67 % Saturaþie culori: 48.8 Watt 84/82 Watt 57 dB 58.4 dB OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine bine foarte bine 7 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE bine 5 65 MULÞUMITOR BINE foarte bine .4 % Luminozitate: 82. Pe piaþã diferenþele între costuri sunt mai puþin dramatice. care a dus la creºterea ofertei de LCD-uri.5 dB foarte bine mulþumitor 3. cu atenþie.1 Watt 85/85 Watt 56.4 % Saturaþie culori: 88. avem cu debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2006.bine 5 62 BINE BINE bine 6 66 CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video CªTIGÃTOR audio-video 72 a u d i o .150 euro Toshiba 23 WL 56 G 700 euro Andersson Y23 /01PS 600 euro Universum Best. în timp ce Andersson ºi Orion au coborât preþurile.6 dB 56.TV&SAT DIFERENÞE DE PREÞ Modelele testate se deosebesc esenþial nu numai la partea de performanþe.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .6 % Contrast: 14 Luminozitate:13 Saturaþie culori: 12 TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea cadrelor în miºcare Claritate Erori imagine Zgomot imagine FOARTE BINE foarte bine . Samsung LE 23 R 41 B 1.bine 5 63 MULÞUMITOR BINE foarte bine . iar modelul Philips poate fi gãsit în ofertã la preþuri mai mici. iar unele modele pot fi achiziþionate acum ca adevãrate chilipiruri. Astfel.3 % Contrast: 52.3 % Saturaþie culori: 55.4 Watt 96/91 Watt 57.2 dB 57. Reglare: suportul lui Toshiba poate fi rotit ºi mult înclinat. Cei care acuzã costurile prea ridicate în achiziþionarea unui model compact de LCD-TV sunt sfãtuiþi sã urmãreascã.-Nr.2 dB bine bine 3.bine bine bine foarte bine foarte bine 29 BINE bine foarte bine foarte bine foarte bine bine 28 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE bine bine bine foarte bine bine 27 TEST SUNET Comprehensiune limbaj Redare muzicã/sunet Zgomote disturbatoare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 BINE bine bine bine 13 MÃSURÃTORI DE LABORATOR Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie Rezoluþie relativã tuner Zgomot luminozitate tuner Zgomot culoare tuner Consum energie standby Parametrii fabricã/parametrii audio-video BINE excepþional excepþional bine insuficient excepþional excepþional bine 15 95 % 6680 K uºor violet 75 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional foarte bine 14 97 % 8490 K BINE foarte bine foarte bine 15 90 % 8820 K BINE foarte bine excepþional 14 90 % 7790 K BINE bine excepþional 13 85 % 6370 K foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 92 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional mulþumitor 90 % 0 Pixel 0 Pixel 70 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional suficient 91 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % foarte bine foarte bine 0.bine 5 64 MULÞUMITOR BINE foarte bine . Noroc.1 % Luminozitate: 53. în materie de preþ. ci ºi la preþ.

8 % Saturaþie culori: 50.1 dB 67. în timp ce modelele produse de Daewoo ºi Orion au fost codaºele ierarhiei.1% Contrast: 72 Luminozitate: 41 Saturaþie culori: 53 Contrast: 60.4 dB foarte bine bine 1.audio-video. care împreunã cu Thomson a ocupat cel de-al doilea loc în ierarhie. nu doar la preþ ºi format.9 % Contrast: 0 Luminozitate:62 Saturaþie culori: 6 BINE mulþumitor foarte bine foarte bine bine bine 25 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor bine mulþumitor bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 22 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor mulþumitor 21 MULÞUMITOR bine mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR excepþional suficient insuficient insuficient excepþional excepþional mulþumitor 12 96 % 10970 K extrem albastru 86 % 0 Pixel 0 Pixel 69 % BINE foarte bine excepþional excepþional insuficient excepþional excepþional foarte bine 14 89 % 5410 K neutru 74 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional foarte bine 15 95 % 6970 K aproape neutru 52 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % BINE foarte bine foarte bine foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 91 % 8760 K aproape neutru 76 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 94 % 6970 K aproape neutru 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % mulþumitor excepþional 1. în toate privinþele.8 % Saturaþie culori: 65.4 dB 57.2 dB bine bine 1 Watt 42/42 Watt 53 dB 52. Andersson Y2 /01PS 400 euro Thomson 20 LB 040 S 5 700 euro Philips 20 PF 5120 650 euro Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 700 euro Intensitate luminã: 52 % Orion TV 20300 SI 430 euro Contrast: 61.8 Watt 45/45 Wattt 54.6 dB 56.3 Watt 53/52 Wattt 54.4 % Luminozitate: 51. televizorul Loewe. ci ºi în ceea ce priveºte calitatea lor. Puþin dupã ele s-a plasat Philips. Modelele companiilor Samsung ºi Toshiba sunt potrivite pentru fanii imaginilor în format lat.7 dB mulþumitor mulþumitor 1.2 Watt 49/47 Watt 56. Dar cea mai mare surprizã a oferit-o modelul extrem de ieftin de la Andersson în format 4:3.1 dB 57.CONCLUZIE Televizoarele compacte LCD se deosebesc semnificativ. iar Andersson ºi Universum se pliazã nevoilor celor cu bugete mai reduse.2 % Luminozitate: 64.2 % Contrast: 43.v i d e o m a g a z i n e 73 .ro 04/2006 a u d i o .3 % Luminozitate: 70.2 % Saturaþie culori: 76. Printre modelele în format 4:3 iese în evidenþã.8 Watt 45/45 Wattt 57.9 dB MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine mulþumitor mulþumitor 6 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor mulþumitor 4 MULÞUMITOR bine mulþumitor mulþumitor mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine suficient 4 MULÞUMITOR MULÞUMITOR foarte bine 5 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 58 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 55 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 53 RECOMANDARE audio-video www.6 dB foarte bine mulþumitor 1.

300 EURO 74 a u d i o .TV&SAT LA VÂNÃTOARE Cãutaþi cea mai bunã plasmã a tuturor timpurilor? audio-video a gãsit-o la un preþ acceptabil! TEST 2 televizoare cu plasmã de 42 inci PANASONIC TH-42 PV 60 E 2.300 EURO PIONEER PDP-436 RXE 3.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

SCANAREA PROGRESIVÃ Imaginile transmise de emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale cãtre televizoare sunt livrate pe rânduri: prima datã toate rândurile pare. sunt la bord. Utilizatorii plasmei Pioneer au posibilitatea de a ajusta calitatea imaginii programului recepþionat prin cablu. când tinerii rebeli ai fracþiunii LCD sunt puternic promovaþi. imaginile nu vor mai avea caracterul plastic dorit. Drept efect secundar pot sã aparã dezechilibre la canturile motivelor. dar cea a lui Pioneer (dreapta) are tastele mai bine structurate. proces care necesitã prelucrarea cu cea mai mare precizie a semnalului. CONEXIUNI MULTIPLE Unde anume au strâns ºurubul cei doi producãtori. însã. pentru a obþine preþuri atât de mici? În nici un caz la partea de design. Cu toate cã ambele modele de televizoare au demonstrat imagini excepþionale ºi multe caracteristici tehnice comune. Panasonic se prezintã într-o elegantã carcasã argintie. iar problemele tehnice tipice acestei specii de televizoare nu ºi-au gãsit încã rezolvarea completã. Punctele lor de vedere le gãsiþi exprimate în caseta cu menþiunea “Opinii”. Structura liniilor la aceste imagini nu mai poate fi recunoscutã. Pioneer lucreazã cu 10 biþi ºi foloseºte cu deosebit rafinament aºa-numitul truc de dithering (reducerea numãrului de culori principale/juxtapunerea pixelilor a douã culori. Aºa-numitele “crawling dots” sunt pixeli fini. De aceea. U tunerul ºi conexiunile situate separat într-o cutie externã. înainte de orice.300 de euro. La momentul actual. iar la motivele plate pot apãrea zgomote de imagine. Un alt punct sensibil pentru plasme este reprezentat de redarea armonicã ºi exactã a umbrelor. Cu 2.audio-video. utilizarea zilnicã a acestor aparate www. un tabel complet al emiþãtorilor. Însã în redacþia audio-video s-au pornit discuþii aprinse asupra uriaºelor plasme. televizorul controleazã zgomotele fin dozate în imagine. care se miºcã pe canturile motivelor puternic colorate. producãtorul promiþând acum o valoare de prelucrare a semnalului de 16 biþi. respectiv 3. care creeazã impresia de o a treia): pentru ca nuanþele sã aibã un efect omogen. Doar rezultatele obiective ale testãrii de laborator vor putea confirma dacã aceastã pretenþie este întemeiatã. Lipseºte. în redacþie s-au format douã tabere. astfel încât luminozitatea remanentã sã nu diminueze redarea culorii negru. PROBLEMELE PLASMELOR Deºi o asemenea bogãþie de conexiuni este îmbucurãtoare pentru fanii ecranelor uriaºe.300. apoi toate cele impare. Panasonic promite pentru viitoarele modele de televizoare plate mai multã vitezã la descãrcarea completã a celulelor. deoarece modelul este echipat cu funcþia de reducere a zgomotelor pentru fiecare canal TV.ro 04/2006 a u d i o . Anumite modele de televizoare cu plasmã au prezentat la testele amãnunþite audio-video doar imagini modeste. Acest lux este oferit numai de plasmele de top de la Pioneer sau televizoarele LCD de la Toshiba. în cazul plasmelor conteazã. Panasonic nu oferã caracteristici suprizã comparabile. dar cele mai importante conexiuni. iar suprafaþa neagrã a lui Pioneer strãluceºte decent. trucurile folosite de inginerii companiilor producãtoare pentru a cizela tehnologia care stã la baza lor. Dacã apar slãbicini la acest capitol. înainte de începerea testãrii. iar din interior se aud deja zvonuri despre avantajele tehnologiei SED. ºi nu mai apar licãriri ale rândurilor. Partea de electronicã trebuie sã recunoascã tehnicile diferite de înregistrare ale emisiunilor TV sau filmelor ºi sã le prelucreze în mod corespunzãtor. În acest tabel. Pentru a obþine rezultate calitative. Pioneer nu mai are HDMI “High Definition Multimedia Interface” transmite semnal digital audio ºi video. conexiuni de înaltã calitate: câte trei mufe scart. o descãrcare activã.v i d e o m a g a z i n e 75 . Fiecare celulã de plasmã primeºte din curentul de date video informaþia potrivitã. orice program poate fi activat rapid prin cursor. Acces rapid: ambele modele de telecomandã sunt reuºite. precum ºi intrãri frontale. Înregistrãrile HDTV pot fi ºi ele prelucrate de interfaþã. fiecare preferând unul dintre modele. inclusiv HDMI. GHIDAJ REUªIT PRIN MENIU Oricît de complicate ar pãrea aceste detalii tehnice. Componentele analog vor gãsi. Panasonic a ridicat puterea de procesare (computing power) a cipurilor. cu diagonala de 106 cm. Pentru prima datã. cât ºi Pioneer folosesc. ºi ajung pânã la marile provocãri create de aceastã tehnologie pretenþioasã. care a fost înlocuit de o listã pentru 16 canale favorite. care poate fi reglatã pentru diferite niveluri de putere. când au privilegiul de a le demonstra tinerilor felul în care se rezolvã problemele deosebite.Redactat de: Brânduºa Bãcilã nii ating forma maximã abia la maturitate. Funcþia De-interlacer scaneazã rîndurile unul dupã altul (progresiv). TABELUL EMIÞÃTORILOR E o vedere de ansamblu asupra canalelor recepþionate de televizor. Nici echiparea nu lasã de dorit. ci direct integrate în TV. Din aceastã cauzã s-a renunþat la un numãr oarecare de mufe. însã. tensiunea electricã trebuie sã fie rapid ºi fiabil transportatã printre celulele de gaz. Atât Panasonic. Mufa are rolul de a elimina DVI. Panasonic ºi Pioneer au reuºit sã-ºi învingã clar concurenþii de pe piaþã. FILTRUL PIEPTENE CRAWLING DOTS Filtrele pieptene intervin în separarea exactã între informaþiile de culoare ºi cele alb-negru ale unui semnal TV. se poate mândri cu douã intrãri HDMI. la ambele modele. cum se obþin imagini care taie rãsuflarea. doi producãtori renumiþi de plasme îndrãznesc sã-ºi afirme supremaþia pe piaþã. Dificultãþile tehnice pornesc de la calitatea nivelului de negru. care oferã imaginilor adâncimea ºi contrastul necesar. în acest scop. Nimeni însã nu a avut nimic de obiectat referitor la preþurile celor douã plasme. În cazul nostru.

De aceea. În plus. La scenele foarte întunecate. atunci când la testare au fost ridicate jaluzelele. ci ºi de preferinþele personale. Datoritã claritãþii surprinzãtor de înalte. Filtrul pieptene a lui Pioneer nu a putut împiedica complet. instalarea este o joacã de copil. Panasonic fiind cel mai bun la acest capitol. cât ºi trãsãturile fine ale feþelor. amândouã modelele de plasmã au fascinat prin imagini excepþional de plastice pe ecranele lor uriaºe de 106 cm. DUELUL CAMPIONILOR “Hrãnite”. în timp ce Panasonic. în fine. în general. posedã o tehnicã mai bunã de scanare progresivã. Modelul nu a atins aceeaºi valoare bunã pentru negru ca ºi contracandidatul sãu de la Panasonic. aproape de perfecþiune. zgomotul de imagine nu mai intrã în discuþie la Panasonic. ºi crawling dots. din contrã. Dar. Sebastian Kovacs “Efect vizual pregnant” Chiar dacã Panasonic TH-42 PV 60 E este. licãrirea culorilor. lumina zilei. Îmbucurãtoare sunt ºi rezultatele de la TESTfactory. pe ici pe colo. Panasonic a strãlucit prin baºi ceva mai puternici ºi voci mai clare. Descãrcarea celulelor de plasmã. În primul rând. iar în al doilea rând. În fine. Prelucrarea semnalului este atât de bine realizatã de celulele de plasmã. iar spaþiile largi insuficient de adânci.Episode III” au fost redate echilibrat ºi cu naturaleþe. În sistemele Home Cinema cu iluminare sãrãcãcioasã. încât televizorul a redat imagini extrem de clare ºi aproape lipsite de zgo- mote. deºi exactã. roata s-a întors. În general. La Pioneer. modelul fiind potrivit pentru cei care doresc sã vizioneze emisiunile televizate la lumina zilei. alegerea modelului potrivit de plasmã depinde nu numai de caracteristicile tehnice. a realizat chiar 18 puncte. Dar ceea ce mi se pare mie cã lipseºte este nivelul o idee mai bun de claritate ºi adâncimea imaginilor pe care le obþine modelul Panasonic. “Bogãþie nemaivãzutã de contraste” Pioneer a realizat.TV&SAT Design elegant: formele nobile ale carcaselor nu corespund preþurilor relativ reduse. Sunetele legendarelor imnuri din celebrul “Star Wars . Ele au redat cu precizie atât structurile dure ale unui zid. cea mai bunã plasmã. nu a diminuat cu nimic plãcerea vizionãrii unui film. a putut fi remarcat efectul de dithering. este foarte simplã. Panasonic a fascinat prin valoarea sa excepþionalã pentru negru. cu imagini echilibrate ºi funcþie De-Interlacer de top. cu semnal video. Sistemele de operare de la Panasonic ºi Pioneer sunt asemãnãtoare. nu are decât puþine licãriri ale rândurilor. redarea culorilor mi se pare mai naturalã. un display de primã clasã. de aceea imaginile sale au fost mai plate. fapt ce nu trebuie neglijat. la recepþionarea semnalului TV. cu o rezoluþie pentru detalii mai mare ºi zgomot mai redus. per HDMI. modelul PDP-436 RXE oferã cel mai bun efect vizual la luminã naturalã. ambele modele având conexiunile frontale plasate central sub o clapetã. de aceea nu ne-a deranjat nici redarea un pic rozalie a feþelor la Panasonic. detaliile nu au fost excesiv accentuate. mulþumitã valorilor mai bune obþinute de tuner. se realizeazã prea încet. IMAGINILE HDTV PERFECTE Conversia progresivã a imaginilor de film a fost stãpânitã cu suveranitate de plasma Pioneer. Din contrã. Mulþumitã meniurilor ºi telecomenzilor bine sistematizate. care atestã faptul cã ambele modele au potenþial pentru a deveni plasme de referinþã audio-video. prin modelul PDP-436 RXE. Imaginile lui Pioneer au fost mai bogate în contraste. iar sunetul. Însã. Pioneer a pierdut o idee din plasticitate. Pioneer a obþinut un scor final de 17 puncte. spre deosebire de multe alte modele de televizoare plate. dacã þinem cont de armonia impresionantã a imaginilor. pentru a urmãri performanþele aparatelor la Care este cea mai potrivitã plasmã? La un asemenea nivel de calitate. la care s-a adaugat ºi un mic dezavantaj. Chiar ºi televizoarele cu tuburi vor fi puse în dificultate. Aceasta deseneazã imagini excepþional de plastice ºi bogate în contraste ºi are o valoare fantasticã pentru negru.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . ambele modele au impresionat prin culori foarte naturale ºi puternice. Rezultatul a constat în uºoare licãriri ale imaginii la scenele foarte luminoase. prefer totuºi modelul de la Pioneer. Daniel Chira 76 a u d i o . apãrând. Aceste mici slãbiciuni nu sunt importante.

ro RECOMANDARE audio-video Alte caracteristici 04/2006 a u d i o . AUDIO-VIDEO max. În cazul modelului Pioneer PDP-436 RXE însã aceste costuri suplimentare nu mai sunt necesare.com 24 luni Plasma 106 cm 1024 x 768/16:9 102 x 77 x 32 – Pioneer PDP-436 RXE pioneer. Cinema: standard Panasonic TH-42 PV 60 E 2300 Euro Pioneer PDP-436 RXE 3300 Euro Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner sat echipare ulterioarã Analog/digital/twin/pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat DVB-C dotare ulterioarã/integrat –/–/–/– –/– –/– –/–/–/– –/– –/– • • • –/– –/–/– • – • –/– –/–/– TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea miºcãrilor Claritate Erori imagine Zgomot imagine max. o deficienþã pe care inginerii ar trebui sã o rezolve de urgenþã. datoritã performanþelor bune la scanarea progresivã. plãcute ºi foarte armonioase. Gamma: 3.audio-video. ceea ce explicã ºi preþul considerabil mai piperat al modelului.43) Prelucrare semnal HDTV/HD-ready Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/boxã Dolby Difuzor/demontabil/opþional Rezoluþie relativã tuner Zgomot culoare tuner Consum curent standby Parametrii fabricaþie Parametrii audio-video Zgomot luminozitate tuner (10%) CONEXIUNI Scart/ din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) HDMI 3/2/2 1/–/– –/–/1 2 –/– –/– • •/•/–/– –/• 3/2/2 1/–/– –/–/– 1 –/– –/– • •/•/–/– –/– OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda max.v i d e o m a g a z i n e 77 .58/4. ambele modele au prezentat uºoare dezorganizãri ale canturilor. CONCLUZIE Cea mai bunã plasmã testatã vreodatã de cãtre audio-video magazine se numeºte Panasonic TH-42 PV 60 E ºi are preþul de 2. alegere AV: Film. în general materialele dificile de acest gen fiind perfect redate.3 Watt 320 Watt 274 Watt 18 93 % 7060 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 89 % 55. Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie EXCEPÞIONAL excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine 0. Mod video: cinema Contrast: 22. 40 puncte FOARTE BINE excepþional bine foarte bine foarte bine foarte bine 33 FOARTE BINE excepþional foarte bine foarte bine foarte bine bine 33 Videotext Page catching/teme-meniu –/– •/• (30%) (20%) (20%) (20%) (10%) max.300 de euro. 10 puncte BINE bine mulþumitor bine bine 6 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7 DVI/cu HDCP RCA-AV-in/S-Video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-Video/VGA/DVI (40%) (30%) (20%) (10%) Instrucþiuni de utilizare Instalare DOTARE max. Pentru obþinerea unor imagini perfecte.9 dB 56.com 24 luni Plasma 109 cm 1024 x 768/16:9 108 x 74 x 28 cm – RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Valorile corespund datelor din meniu pentru fiecare model în parte Contrast: 40 % Luminozitate: 40. În plus. Mod de activare:100 Hz . plasma Pioneer se descurcã mult mai bine la lumina zilei. membrii cârcotaºi ai juriului testãrii nu au putut descoperi nici o slãbiciune. 20 puncte Zgomote perturbatoare MÃS. imaginile fiind. Saturaþie a culorilor:1. Luminozitate: -1. REZULTATE TESTARE DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Tehnologie Diagonala vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxe L x Î x A Panasonic TH-42 PV 60 E panasonic. 10 puncte BINE REZ. La testul HDTV.3 %.2 Watt 253 Watt 250 Watt 17 98 % 6720 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 77 % 54. 100 puncte FOARTE BINE RAPORT PREÞ/CALITATE excepþional 7 79 BINE FOARTE BINE foarte bine 6 77 Difuzor out/cascã out Photo viewer prin card SD/memory stick/Compaq Flash USB/card PC –/–/– –/– –/–/– –/– CªTIGÃTOR audio-video www.2 dB Redare NTSC (3. totuºi. Saturaþie a culorilor: 47. Alimentate cu semnal TV.4 dB 55.canturile motivelor au tresãrit continuu la Panasonic. DE LAB. Prin HDMI. Amândouã modelele de plasmã au avut imagini ameþitor de clare ºi naturale. fanii Home Cinema mai au nevoie de un player DVD cu funcþia De-Interlacer.9 dB FOARTE BINE excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine mulþumitor 0. 20 puncte TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã •/• –/– –/– –/– FUNCÞII 14 Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern •/• •/• •/• •/• •/• • •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• •/• •/• • •/• –/– •/–/– TEST SUNET Redare muzicã/sunet BINE bine bine 15 BINE bine bine bine Comprehensiunea limbajului(40%) foarte bine (40%) (20%) (15%) (5%) (10%) (15%) (15%) (10%) (10%) (10%) max. Panasonic a redat motivele foarte întunecate prin imagini mai clare ºi mai bogate în detalii.5 %.

Camcorder TEST 4 camcordere DV PANASONIC NV-GS 280 EG PANASONIC NV-GS 300 EG SONY DCR-HC 94 E SONY DCR-HC 96 E 800 EURO 900 EURO 750 EURO 850 EURO 78 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

Dar. mai ales pentru cã determinã ieftinirea modelelor convenþionale de camere video DV. Se ºtie cã înregistrãrile DV. În formatul lat de imagine. zonele superioare ºi cele inferioare ale cipurilor rãmân nefolosite. în urmã cu numai câþiva ani. în urma examinãrii. La testare. modelele de top de camcordere DV de la Panasonic ºi Sony costã între 750 ºi 900 de euro. În plus. televizoarele în format 16:9 corecteazã aceastã imagine. proporþiile ajungând sã fie din nou armonioase. pentru aparate de asemenea calitate. mai ales. Noile camere video prezintã ºi inovaþii. cea mai interesantã fiind trecerea la formatul lat de imagine 16:9. Din punct de vedere calitativ. se îngrãmãdesc în sezonul 2006. care folosesc aceastã tehnicã de înregistrare. O HOME MADE HOME-CINEMA Faptul cã tehnologia DV nu este încã depãºitã o demonstreazã. Dar dacã vreþi sã înregistraþi peisaje. Campionul acestui cvartet de camcordere va fi stabilit.ro 04/2006 a u d i o . La redare. Cinefilii iubitori de calitate au cel mai mult de câºtigat. imaginile cinematografice pot fi savurate aruncând o simplã privire asupra displayului în format 16:9 în timpul filmãrii. Niciodatã pânã acum nu au existat atât de multe modele de camcordere. în funcþie de format. camcorderul va folosi pentru filmare diferite tipuri de cipuri. ele nu oferã decât displayuri 4:3. Dacã filmaþi în interiorul unei catedrale gotice. cu cipuri de memorie. multitudine de noi modele de camcordere DVD. efectul cinemascopic (panoramic) va fi mult www. Astfel. sunt calitativ superioare celor DVD. preþuri de neconceput. la preþuri extrem de atrãgãtoare. imaginea câºtigând astfel în lãþime. La înregistrãrile în format larg. care afiºeazã dungi negre pentru modul imagine latã. obiectiv. în funcþie de sistemul folosit. sau hard-disk-uri. nu existã diferenþe semnificative între înregistrãrile 4:3 ºi cele 16:9. modelele newcomer de camcordere ale anului 2006. ambii producãtori ºi Sony ºi Panasonic sunt reprezentaþi de câte douã modele de acest gen. Deºi modelele mai vechi de camcordere filmeazã în format 16:9. toate fiind în favoarea clienþilor.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 79 . Candidatele testãrii au numai vizorul în formatul clasic TV. înainte de începerea filmãrii imaginea este turtitã în plan vertical. noile camcordere DV posedã formatul lat de imagine ºi multe alte funcþii speciale deosebit de atrãgãtoare. formatul 4:3 este cea mai bunã alegere.Redactat de: Aurora Hoduþ ÎN REGIE PROPRIE Pentru rezultate cât mai spectaculoase.

Doar la testul lowlight au apãrut deficienþe. Calitãþile ºi slãbiciunile camcorderelor în rolul secundar de camere foto digitale pot fi analizate în tabelul com- Mai bine decât pe staþia de docking: legãtura USB ºi DV spre computer se face. + + + + CªTIGÃTOR audio-video Cele douã modele noi de la Panasonic. În scopul examinãrii claritãþii. Sony a mãrit unghiul vizual. Sony se bazeazã pe tehnologia cu un cip. dar cu o rezoluþie ceva mai redusã. absolut sigur ºi cu viteza fulgerului. în timp ce Panasonic foloseºte tehnologia cu trei cipuri.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 2016 x 1134 pixeli. în orice situaþie. închiderea automatã a obiectivului protejeazã lentila. precum ºi datoritã joystick-ului. în acest format. Utilizatorii care nu au nevoie sã transfere din nou pe bandã DV materialele prelucrate pe computer vor fi mulþumiþi de mo- CªTIGÃTOR audio-video GS 300: intrare digitalã Culori foarte naturale Claritate bunã Operare simplã Nu are ieºire pentru cãºti Rezultat audio-video GS 280: Bine (69 puncte) GS 300: Bine (70 puncte) mai pregnant dacã filmaþi în format larg. În acest scop. cât ºi duo-ul de la Panasonic. la 44 de grade în formatul 16:9. spre deosebire de Panasonic. colorate natural ºi proaspãt. realizând pe aceastã cale o economie de 100 de euro. de aceea efectul cinemascopic este ceva mai redus. duo-ul profitând din plin de pe urma tehnologiei cu trei cipuri. iar prezenþa unei intrãri externe pentru microfon mãreºte valoarea de utilizare a aparatului. unghiul vizual a crescut de la 39 la 42 de grade. de o dotare tehnicã corespunzãtoare. funcþia privire retrospectivã permite controlul rapid al fotografiilor realizate. De aceea. s-a evidenþiat duo-ul de la Sony. cu 2048 x 1512 pixeli. de la 38 de grade în modul 4:3. lipseºte ieºirea pentru cascã audio. atât în modul foto. Camcorderele pot utiliza. pentru cã. mai ales. cu 2016 x 1512 pixeli. Datoritã meniului bine sistematizat. Din pãcate. Panasonic a înregistrat sunetele clar ºi curat. Singura deosebire este prezenþa intrãrii digitale la modelul GS 300. Deºi culorile ºi claritatea au fost calitative. utilizatorul poate mãri FOTOGRAFI TALENTAÞI O trãsãturã comunã candidatelor testãrii este capacitatea lor de a realiza fotografii digitale. cu explicaþii intercalate. la modelul Panasonic. atât Sony. iar la cadrele în miºcare au apãrut artefacte.4 megapixeli. Modelele de la Sony au. 80 a u d i o . Cei care utilizeazã frecvent camcorderul pentru fotografii digitale au nevoie nu numai de valori înalte pentru rezoluþii. Similar modelelor Sony. iar cele de la Panasonic. Stabilizatorul optic de imagine a corectat eficient imaginile. multe dintre funcþiile manuale pot fi operate cu uºurinþã. parativ alãturat. În ciuda acestei deosebiri. necesarã pentru controlul sunetului. chiar ºi în modul foto.Camcorder NV-GS 280/300 EG PANASONIC delul GS 280. fãrã a mai fi nevoie sã se foloseascã drumul ocolit prin modul redare. având tehnologie cu trei cipuri. Autofocus-ul a funcþionat. formatul 16:9. la ambele modele a existat un zgomot redus de imagine. livreazã imagini de câte trei milioane de pixeli. cât ºi film. Înregistrãrile au fost mereu foarte clare ºi detaliate. La testul audio. direct de pe camcorder. La Panasonic. iar prin microfon abia dacã au fost stocate pe bandã zgomote perturbatoare. La acest capitol. ceea ce corespunde în ambele cazuri pentru o valoare finalã de 2. ci. valoarea rezoluþiei este aproape identicã. sunt identice. 2048 x 1152 pixeli.

camcorderul face trei fotografii. mai ales la folosirea camcorderului fixat pe stativ. cât ºi cele de la Panasonic. care. Rezultatele testãrii audio au fost bune. este deosebit de atractivã pentru fotografierea sau filmarea animalelor în miºcare. pe bandã sau pe card de memorie. În schimb. culorile ºi claritatea imaginilor modelelor Sony nu au atins nive- SONY lul de calitate al celor de la Panasonic. Stratul special de acoperire al displayului este foarte practic. dar operarea touchscreen-ului are nevoie de antrenament. Seriile de expunere pot fi realizate numai de Sony. datoritã funcþiei preiluminare. cât ºi la fotografiere. ambele camcordere atrag prin câteva funcþii speciale. Cineaºtii. iubitori de efecte speciale. o funcþie practicã în cazul fotogra- fierii evenimentelor sportive. luminozitatea optimã. DCR-HC 96 are. oferitã atât de aparatele Sony. TRUCURI INTELIGENTE Utilizatorii lui Sony pot marca cu degetul o zonã pe touchscreen. chiar ºi Mai bine decât în jos: deviceul. ele pot fi conectate numai prin papucul inteligent pentru accesorii. + + + + - HC 96: intrare analog/digital Funcþii speciale practice Mod foto confortabil Zgomot imagine redus Nu are intrare pentru microfon Rezultat audio-video HC 94: Bine (66 puncte) HC 96: Bine (67 puncte) imaginile. oferind astfel posibilitatea de a digitaliza vechile “comori” video analog. ambele modele au avut sunete ceva mai surde. Seriile de fotografii sunt realizate de Panasonic la o rezoluþie de numai 640 x 480 pixeli. la înregistrare. o insectã minusculã. Ambele camcordere stau bine în mânã datoritã lãþimii lor corespunzãtoare. atât la filmare. se vor bucura de posibilitatea de a efectua înregistrãri individuale. o intrare digitalã ºi una analog. La fiecare apãsare asupra declanºatorului. chiar dacã viteza de zoom este ceva mai micã. Funcþia Tele-Makro. cu siguranþã. Mufele USB ºi DV existã numai în partea externã fixã. care marcheazã pe display pãrþile din imagine supraexpuse la luminã.DCR-HC 94/96 E Modelele de la Sony se deosebesc numai la partea de conexiuni. în timp ce Sony face acest lucru la rezoluþia maximã. Funcþiile modului film pot fi ºi ele folosite pentru fotografiere. Suplimentar.audio-video. mai ales la lowlight. Panasonic permite introducerea manualã a parametrilor pentru timpii de obturare. care va apãrea.5 secunde una de alta.ro 04/2006 a u d i o . În rest. cu deschidere în sus. La testul video. uºureazã schimbarea casetei. la o distanþã de 0. fiecare cu altã valoare de expunere la luminã. dar. www. Intercalarea cadrelor auxiliare ajutã orientarea în plan orizontal. dar la fel de bine ca ºi cel optic al lui Panasonic. suplimentar. deoarece datoritã lui ecranul poate fi urmãrit cu uºurinþã. precum funcþia-zebra. spre deosebire de Panasonic. la dimensiuni mari. Microfoanele externe nu au o intrare separatã.v i d e o m a g a z i n e 81 . Sony permite filmãri accelerate (undercranking). poate împiedica colorarea ochilor în roºu. extrem de clarã. Toate cele patru modele au câte un bliþ. de fapt maxim 3 fotografii. cu funcþie interval. Stabilizatorul electronic de imagine funcþioneazã numai în modul film. Astfel cresc ºansele ca una dintre cele trei fotografii sã aibã. Zgomotele de imagine au fost reduse. Cu ajutorul acesteia poate fi luatã în vizor. chiar ºi la luminã solarã puternicã.

1/2000 s 34 •/• • – 10 sec. Spre înãlþimi: în modul 4:3 Panasonic foloseºte considerabil mai mulþi pixeli decât în formatul 16:9. PictBridge – –/– – 5 – numai VGA • • – • Tele Macro. PictBridge • •/• • 5 • • • • • • Tele Macro. faþã de modelele Panasonic DOTARE PANASONIC Duo-ul de la Panasonic are.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8. per manetã per manetã –/• –/• –/• –/• – – – – –/• –/• • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• –/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2. dar culorilor le lipseºte ceva din contrast ºi prospeþime. Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Panasonic NV-GS 280 EG panasonic. dar zgomotul de imagine este destul de semnificativ./retrospectivã înreg. Înregistrare format lat: cinema/full Înregistrare infraroºu Lampã video montatã Funcþii video-mail/streaming 5 5 •/• •/• –/•/• –/•/• 1/50 – 1/8000 Sec.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2. nuanþe piele Sony DCR-HC 94/96 E – 24 •/• • – 10 sec. focus punct ºi mãsurare punct FUNCÞII AUDIO Sonorizare ulterioarã Modulare manualã sunet Microfon zoom Filtru vânt demontabil FOTOGRAFIE Timp manual obturator Niveluri diafragmã Blitz/reglabil Preblitz Luminã auxiliarã AF Declanºator automat Funcþie de presiune Retrospectivã fotografii Poate fi ºtearsã direct/ mãritã Interval fotografie Scene automatic Serie expunere Serie fotografii Bandã pe card FUNCÞII FOTO Device card Rezoluþie foto maximã Software foto PC/MAC Blitz /putere blitz reglabilã CONEXIUNI Intrare/ieºire digitalã Intrare/ieºire analog Mufã microfon/cascã Papuc accesorii simplu/inteligent Interfaþã USB ACCESORII LIVRATE Încãrcãtor acumulator de valoare Telecomandã Cablu FBAS/adaptor scart Cablu S-Video/ cablu FireWire Cablu USB Software editare REDARE Afiºare index Zoom redare Slideshow Funcþii speciale Card memorie 82 a u d i o .7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Sony DCR-HC 94 E sony.7 x 7.6 LE Sweet Movie Life – • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• •/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. imaginile fixe sunt mai bune. mulþumitã elasticei puneri în concordaþã. Foarte larg: în modul 16:9 Sony oferã un randament mai bun al obiectivului superangular.5 – Sony DCR-HC 96 E sony.7 inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• –/• –/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Panasonic NV-GS 300 EG panasonic.6 LE Sweet Movie Life – FUNCÞII FOTO Producãtor Model Panasonic NV-GS 280/300 1/25 .com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8.7 x 7. la fel ca ºi la modul film. existã totuºi deosebiri între ele.Camcorder Modul foto Deºi ambele camcordere realizeazã fotografii de aproximativ 3 Megapixeli.5 – DATE Tip sistem/tip memorie Greutate cu acumulator+casetã Dimensiuni (L x Î x A) Obiectiv superangular maxim Factor zoom optic Filet filtru Dimensiuni cip (diagonala) Rezoluþie chip (brut) Stabilizator imagine Vizor Rezoluþie vizor Dimensiuni display (diagonala) Rezoluþie display Timp de funcþionare maxim SP/LP FUNCÞII VIDEO SONY La modelele Sony.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7. 1/50 – 1/8000 Sec.7inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• •/• •/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1. culori mai puternice ºi mai multe detalii. Programe AE Tasta contraluminã/diafragmã manualã Corecþie de alb: hold/fix/manual Timp manual obturator Focus manual Cãutare înreg.

mulþumitor/bine 95/110 Min.7 % 67.5 dB 42.8 % 55.9 dB 33. drept aparat de filmat ºi camerã digitalã. În ceea ce priveºte dotarea.9 dB 48.6 % 23 20 Lux 53. Denivelãrile pielii pot fi astfel bine caºerate.v i d e o m a g a z i n e 83 .6 % 52. FOARTE BINE 1350 Lux 72.15200 bine/foarte bine 100 Lux 49. aureolarea special pentru nuanþele pielii.5 % 4.5 % 22 20 Lux 55.0 MHz 75.0 % 53.2 % 8.0 % 40.1 dB 41.4 dB 23 20 Lux 53.1 % 50. Cei interesaþi.audio-video.9 % 53.9 MHz 75. DE LABORATOR Redare culoare Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare camerã Rezoluþie Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare înregistrare Caracteristica de frecvenþã microfon Domeniul de transmisie Evaluare sunet Timp maxim înregistrare display/vizor FOARTE BINE 1350 Lux 72. de filmare sunt sfãtuiþi sã achiziþioneze unul dintre modelele companiei Panasonic. avantajos plasat. un avantaj pentru imaginile portret.9 dB 51. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE Bine 8 70 MULÞUMITOR BINE foarte bine 6 69 MULÞUMITOR BINE bine 8 67 MULÞUMITOR BINE bine 6 66 www. înainte de orice.7 % 52.1 % bine 5. în plus.2 % bine FOARTE BINE 1350 Lux 65.15200 100 Lux 46.7 dB 49.8 % 52.9 % 75.4 % 52.7 dB 41.6 % 55.1 % 76.7 dB 49.1 dB 4.0 dB 43.7 dB 53. modelele lansate de Sony sunt cea mai bunã alegere.7 % 76. REZULTATE TEST Producãtor Model Preþ Panasonic NV-GS 300 EG 900 euro Panasonic NV-GS 280 EG 800 euro Sony DCR-HC 96 E 850 euro Sony DCR-HC 94 E 750 euro TEST IMAGINE Claritate Redare culoare Contrast Erori imagine/zgomot imagine Autofocus Stabilizator Lowlight FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 TEST SUNET Sunet limbaj/muzicã Efect stereo Zgomote proprii/zgomote BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/bine bine bine/bine 10 BINE bine/bine bine bine/bine 10 MÃS.8 % 51.2 dB 45.0 % 75.2 % 32.4 dB 35.4 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional bine suficient mulþumitor bine/foarte bine 62 % 224 .1 dB foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine 117/133 Min.4 % 33. dupã o scurtã perioadã de antrenament.2 dB excepþional excepþional excepþional mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine bine 70 % mulþumitor159 .0 MHz 75.8 % 53. pot fi reglate aproape toate funcþiile folosind degetul mare.0 % 40.0 % 27. OPERARE Ergonomie Ghidare utilizator Elemente de operare Meniu Telecomanda Instrucþiuni de utilizare BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 DOTARE REZ. 107/128 Min. Modelul produs de Panasonic permite.1 dB 5.0 % 3.6 dB 33.12300 bine/foarte bine 100 Lux 63. con- centrându-se asupra unui sistem simplu de operare.4 % mulþ.1 % 27.10700 100 Lux 63.7 dB 43.9 % mulþ.3 % bine 49.2 dB 45.6 % bine 5.4 % 67.3 % 2. 117/133 Min. compania Panasonic a renunþat la funcþiile speciale.9 % 76.0 % 53.0 dB 45. FOARTE BINE 1350 Lux 64.9 % 52.ro 04/2006 a u d i o .1 dB 22 20 Lux 51.9 dB 50.8 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine 72 % mulþumitor182 . CONCLUZIE În scopul utilizãrii duble a camcorderului.6 dB 44.4 dB 53.7 % 54.de la distanþe considerabile.5 dB 42.0 % 34. Cu ajutorul mini-joystick-ului. ªi mai trebuie spus ceva înainte de concluzie.6 % 66.3 % 52.7 dB excepþional excepþional foarte bine mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine suficient bine 68 % 170 .7 dB 36.5 dB 51.4 % 55.7 dB 51.8 % 25.0 MHz 76.

superioare concurenþei? 84 a u d i o . dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase. oare. ies la rampã.Home Cinema GATA DE SPECTACOL! Patru modele noi de receivere AV de mare putere. Sunt.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

meniu ºi conexiuni pentru componente. deºi oferã aceeaºi calitate. iar numãrul de modele noi. relativ ieftine. Însã redarea cât mai naturalã a muzicii are TEST 4 RECEIVERE AV DENON AVR-1706 HARMAN/KARDON AVR 135 MARANTZ SR 4600 YAMAHA RX-V 559 350 EURO 400 EURO 400 EURO 400 EURO www.000 de euro. pe canal. sunete nedistorsionate la o valoare a amplitudinii de 105 dB. cu funcþii cuprinzãtoare. boxe de referinþã audio-video? Sistemele Home Cinema pretind.audio-video. P LA MARE CÃUTARE La testare s-a acordat o atenþie deosebitã ºi problematicii puterii dezvoltate de aceste modele. Câºtigãtor al acestei competiþii acerbe este. costã acum mult mai puþin. calitãþile sonore ale celor patru modele de receivere AV. la testare. utilizatorul. pentru scurte perioade de timp. la valori de ordinul sutelor de waþi. Însã. la pasajele cele mai zgomotoase. este în continuã creºtere. care odinioarã aveau preþuri în jurul a 1. E oare posibil ca aceste receivere AV. Receivere AV. de câþiva ani. evident. Preþurile se aflã mereu pe o pantã descendentã accentuatã. sã atingã nivelul optim de putere în colaborarea cu setul de incinte acustice B&W.ro 04/2006 a u d i o . Astfel.Redactat de: Daniel Chira e piaþa receiverelor AV se duce. ceea ce înseamnã pentru receivere sarcina dificilã de a ridica nivelului puterii. o luptã îndârjitã pentru supremaþie. intervine o nouã problemã: o dotare atât de încãrcatã în partea frontalã nu va avea repercusiuni negative asupra calitãþii sunetului? Un motiv în plus pentru audio-video de a examina minuþios.v i d e o m a g a z i n e 85 . începând de la 400 de euro poþi achiziþiona modele de receivere AV dotate cu Pro Logic IIx.

preia operaþia de decoding. Yamaha s-a detaºat de contracandidaþii sãi prin sunete extrem de puternice. Playerul mobil MP3 poate fi “parcat” în adaptorul YDS-10 (accesoriu opþional). Poarta dock: mufa multipin pentru interfaþa iPod preia datele audio ºi transmite impulsuri de comandã. poziþia fazei boxelor. semnalul audio în funcþie de timpul de prelucrare al displayului. În plus. de mare putere. La frecvenþele joase sunetele nu au fost atât de puternice ºi de bine conturate ca ºi cele ale contracandidatului sãu Yamaha. înlesnind setup-ul subwoofer-ului. Deºi are “numai” ºase outputuri. reprezintã o altã caracteristicã interesantã a acestui model. inclusiv microfon de mãsurã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . în interiorul carcasei sale cu forme elegante. Convertoarele digital/analog. de asemenea. care are rolul. La testul audio. Denon este singurul din test care posedã un dispozitiv de calibrare automatã a boxelor. foarte clar conturate ºi naturale. sunetele tobelor conga din “Hotel California” au fost ceva mai moi ºi insuficient spaþializate. + Dispozitiv AV-Sync + Dispozitiv calibrare boxe + Sunet neutru + ªapte outputuri .Home Cinema RX-V 559 YAMAHA Modelul Yamaha RX-V 559 pare a fi foarte bine echipat. Denon AVR-1706 posedã ºapte outputuri cu tranzistoare individuale. s-a deconectat. modelul a demonstrat cã poate sã rãsune puternic. aparatul nu s-a deconectat nici la valoarea înaltã de 100 dB. care lucreazã cu frecvenþa de eºantionare deosebit de razantã de 192 KHz. Modelul dispune de o caracteristicã atrãgãtoare pentru posesorii de Apple-iPod. iar prin telecomandã se poate naviga prin meniul afiºat pe displayul lui Yamaha. comparativ cu modelul Yamaha. atunci când. în hit- ul Eagles “Hotel California”. de a pregãti imaginile recepþionate pentru ieºirile HDTV pentru componente. Pasajele cu frecvenþe deosebit de joase au creat dificultãþi receiverului. atrage atenþia printr-un converter videoup. via mufele composite ºi SVideo. au bubuit tobele conga. aparatul produs de Denon a convins prin sunete neutre ºi naturale. prin funcþia AV-Sync. În plus. Yamaha temporizeazã. astfel încât calitãþile sale tonale au plãcut la fel de mult atât la scenele turbulente din filme. modificatã. dar modelul s-a impus printr-o redare sonorã cultã ºi suveranã. a fost extrem de sensibil în redarea detaliilor sonore ºi la spaþializarea Santinela audio: microfonul de mãsurã Audio Tehnica transmite semnalul preluat de la boxe spre receiver. sunetelor. De pildã. La testul audio. Frecvenþa de tãiere a filtrului subwoofer-ului poate fi ajustatã pânã la valori foarte mici. ci examineazã. La nevoie. în timp ce un procesor de semnal “Sharc”. care oferã putere bornelor boxelor. Deºi. campionul testãrii a reacþionat mult mai echilibrat. Dar odatã cu ajustarea impedanþei boxelor. cât ºi la concertele live. via meniu. iar poziþia de fazare la ieºirea subwoofer-ului poate fi. În plus. aparatul. + + + + + Sunet puternic ºi bine conturat Convertor video-up Comutator de fazã subwoofer Meniu bine structurat Setat pentru modul iPod Rezultat audio-video Bine (68 puncte) AVR-1706 DENON Cel mai ieftin model din actualul test ascunde. Auto Setup regleazã nu numai distanþa ºi volumul difuzoarelor.Nu are ieºire digitalã Rezultat audio-video Bine (62 puncte) 86 a u d i o . o tehnologie pretenþioasã. la volum mare.

dar totuºi fãrã nici o slãbiciune evidentã. mai întâi. De pildã: managementul separat pe canale pentru baºi. Deºi valorile mãsurate pentru puterea de ieºire au Rezultat audio-video Bine (62 puncte) AVR 135 HARMAN/KARDON Displayul tip panoramã. receiverul a reuºit sã atingã nivelul corespunzãtor de putere fãrã a eºua. La testul audio. La modul Hi-Fi stereo a rãsunat ceva mai apatic. Spaþializarea sunetelor s-a concentrat.SR 4600 MARANTZ Receiverul Marantz valoreazã mult mai mult decât s-ar crede.ro . precum ºi partea de recepþie echipatã cu posibilitatea de a introduce direct valoarea frecvenþei pentru un emiþãtor anume. La sunetul multicanal. efectul sonor a fost totuºi demn de luat în seamã. este informativ ºi perfect lizibil. modelul a rãsfãþat totuºi auzul la testare prin nuanþe bogate în detalii pentru frecvenþele medii. Într-adevãr. luând în considerare preþul modest de 400 de euro. permite efectuarea setup-ului chiar ºi în lipsa meniului afiºat pe ecran. la acest preþ. sunetele nu au fost redate în maniera directã a modelului produs de Ya- maha. prilej cu care pot fi ajustate câteva funcþii. care permite frecvenþe difeFace luminã: displayul pe douã rânduri al lui Harman informeazã despre absolut orice. situate în partea frontalã. Cele ºapte outputuri. Sistemul de operare. Modelul poate fi confortabil setat prin meniul afiºat pe ecran. iar. Totuºi modelul compenseazã prin limita de volum: din putere nu i-a lipsit nimic. sã descoperi minuscula tastã de pe telecomanda insuficient sistematizatã. bogatã în detalii ºi mai spectaculoasã. caracteristici prea des întâlnite. la valori ale amplitudinii de peste 100 dB. fãrã a diminua totuºi panoramarea sunetului. mai ales. nici prea dur. fost mici. nu sunt. rite de tãiere de la boxele frontale ºi centru spre subwoofer. cele trei valori de frecvenþã cut-off aflate la dispoziþie fiind supãrãtor de puþine. Cu sunete ceva mai moi decât cele ale lui Denon ºi mai neclare decât cele ale lui Yamaha. finisarea calitativã a modelului corespunde nivelului tehnic înalt ºi dotãrii cuprinzãtoare. Totuºi. redarea sonorã a fost aerisitã. + + + + Management flexibil baºi Meniu Display informativ Intrãri digital frontale Telecomandã dificil de stãpânit Rezultat audio-video MULÞUMITOR (61 puncte) 04/2006 a u d i o . + + + + Finisare excepþionalã Operare simplã Sunet bun Ieºire preamplificator Putere de ieºire redusã Chiar dacã la volum mare.v i d e o m a g a z i n e 87 www. iar baºii nu au fost atât de hotãrâþi. modalitatea sa dinamicã de redare a sunetelor a fost remarcabilã. Marantz a fost mai moale decât Yamaha. Dar pentru efectuarea acestei operaþii este nevoie. Marantz poate fi setat ºi fãrã telecomandã. extrem de simplu ºi de bine realizat. reuºind sã obþinã sunete nedistorsionate la un volum mare. pe douã rânduri. funcþia ProLogic IIx. în centrul spaþiului de audiþie.audio-video. modelul a avut un comportament echilibrat. Ceea ce lasã de dorit este numãrul restrâns de frecvenþe de tãiere pentru ieºirea subwoofer-ului. Sistemul de navigaþie: cu ajutorul tastelor cursorului. nici prea moale.

Home Cinema

FRECVENÞA DE TÃIERE
Este acea frecvenþã la care are loc distribuþia spectrului sonor între subwoofer ºi sateliþi. Frecvenþa trebuie sã fie foarte fin ajustatã, pentru o repartizare optimã între woofer ºi sateliþi.

DOTARE
Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Yamaha RX-V 559 yamaha.com 400 euro 2 ani 44 x 18 x 40 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 13 •/– •/– • 160 ms in 1-msSteps Frecvenþã graniþã woofer comutabilã Dispozitiv calibrare automatã 40/60/80/90/100/ 110/120/160/200 – UKW/MW 40 – •/•/• •/– –/•/– • • Denon AVR-1706 denon.com 350 euro 2 ani 44 x 15 x 42 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 6 •/– –/– • 200 ms in 1-msSteps 40/60/80/100/12 0/150/200/250 • UKW/MW 56 – •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– – UKW/MW 50 • •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– 80/100/120 40/60/80/100/120/ 200 – UKW/MW 30 – •/•/• •/– –/•/• • – –/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– Marantz SR 4600 marantz.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/•/• •/• –/– 1 •/– –/– • – Harman/Kardon AVR 135 harmankardon.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/–/• •/– –/– 4 •/– •/– • –

DECODER SURROUND
Dolby Digital/Dolby Digital 6.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete ProLogic II/IIx/reglabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Programe sunet DSP Boxe surround 2 canale/Dolby Virtual Cascã surround/Dolby Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil

FRECVENÞA DE EªANTIONARE (SAMPLING)
Encodarea semnalului analog în semnal digital presupune mãsurarea valorii amplitudinii semnalului la intervale regulate. Frecvenþa de sampling reprezintã numãrul de eºantionãri asupra semnalului analog pe secundã. Pentru a evita erorile, frecvenþa de eºantionare trebuie sã fie dublã faþã de frecvenþa maximã a semnalului audio.

PARTE RECEPÞIE RADIO

Informaþii practice

Domeniu de frecvenþe Memorare staþii Valori directe frecvenþã RDS/PTV/radiotext

Power play
Cu un truc, Yamaha pãstreazã controlul chiar ºi la volum mare.

TELECOMANDA/CONTROL
Control sistem/bidirecþional Programabilã/cod producãtor/macro On-Screen-Display (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger

FUNCÞII VIDEO
Convert. comp.-S-Video/YUV/analog HDMI •/•/– De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil –/–/– Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu prin YUV/HDMI –/–/– –/– •/–

CONEXIUNI AV
Videorecorder RCA/S-video/scart 1/1/– 3/2/3/– 1/1/1/– •/– 1 2 •/– •/–/– 3/1/– –/–/–/– 1/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• • interfaþã iPod 1/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 1 2 –/– •/–/– 2/2/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – 2/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 2 1 –/– –/–/• 2/2/– –/–/–/– 1/1/–/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/–/• •/•/– – Re-EQ (coborâre înalte conectabil) 1/1/– 3/3/2/– 1/1/1/– –/– 1 1 –/– –/–/• 3/3/– –/–/–/– 1/1/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/–/• •/–/• – Sursã nivel înalt (set-top-box, DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi-room/video

Ascuns: în paginile de service ale meniului, Yamaha poate fi reglat pentru valori joase ale impedanþelor boxelor.

Yamaha a rãsunat la testare puternic, chiar ºi la valoarea de vârf de 106 dB. Dar atunci când, la acest volum, s-au adãugat impulsuri de baºi, aparatul s-a deconectat automat, din cauza boxei principale, care, în domeniul de frecvenþe dintre 100 ºi 160 Hz, a ajuns la o valoare apropiatã de 3 ohmi pentru impedanþã, ceea ce corespunde unui consum mare de energie. Pentru a evita o asemenea situaþie, vã recomandãm urmãtoarea procedurã. În timp ce þineþi apãsatã tasta “Straight”, acþionaþi asupra comutatorului de reþea, iar apoi prin “Straight” treceþi aparatul de la 8 la 6 ohmi ºi deconectaþi-l. Dupã aceastã operaþie, modelul RX-V 559 nu va mai avea sunete atât de clare la volum mare, dar cel puþin nu se va mai deconecta.

CONEXIUNI AUDIO
Recorder (bandã, minidisc) Sursã nivel înalt (CD, tuner) Phono (MM, MC) Intrare 5.1/6.1/7.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale optic/coaxial Ieºiri nivel înalt L/R/C/Sub Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Zona 2 Alte caracteristici

88

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

nevoie, pe lângã putere, ºi de simþ pentru detalii, calitate examinatã, în cazul celor patru candidate, la testul stereo. Modul în care s-au descurcat la testare receiverele AV, pe larg în tabelele, care însoþesc articolul.

CONCLUZIE
Provocarea lansatã de întrebarea retoricã: “Au nevoie sistemele Home Cinema de receivere AV?” a fost luatã în serios de toate cele patru modele testate. Dotarea corespunzãtoare, sunetul frumos, valorile adecvate ale puterii, finisarea calitativã ºi sistemele de operare simple sunt punctele forte ale acestor receivere. Ceea ce ar fi de reproºat este absenþa funcþiilor video din dotare. Deºi fiecare candidat atrage prin calitãþi proprii, totuºi, trãgând linia, Yamaha a adunat cele mai multe puncte, reuºind sã devinã campionul testãrii noastre.

REZULTATE TESTARE

Producãtor Model Preþ

Yamaha RX-V 559 400 euro
max. 50 puncte

Denon AVR-1706 350 euro

Marantz SR 4600 400 euro

Harman/Kardon AVR 135 400 euro

TEST SUNET
Hi-Fi PreoLogic-Surround Digital-Surround

FOARTE BINE
bine foarte bine foarte bine

37

BINE
bine bine bine

36

BINE
bine bine bine

35

BINE
bine bine bine

35

(40%) (20%) (40%)
max. 10 puncte

MÃS. DE LABORATOR
Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi

BINE
excepþional 90 dB 84 dB

7

MULÞUMITOR
bine 80 dB 78 dB foarte bine/bine 144/97 Watt 80/67 Watt mulþumitor 0,6 Watt

5

MULÞUMITOR
foarte bine 83 dB 81 dB foarte bine/mulþumitor 104/98 Watt 60/43 Watt mulþumitor 1,6 Watt

5

BINE
foarte bine 83 dB 82 dB bine/bine 104/71 Watt 92/66 Watt mulþumitor 2,5 Watt

6

(40%)

Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus stereo Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã (30%) Consum energie standby (30%)

foarte bine/bine 175/125 Watt 79/43 Watt bine 1,0 Watt

OPERARE
Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare

max. 20 puncte

BINE
bine bine bine bine

14

BINE
bine bine bine – mulþumitor bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor bine bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor mulþumitor bine

13

(40%) (30%) (20%) (10%)
max. 10 puncte max. 10 puncte max. 100 puncte

FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. AUDIO-VIDEO
RAPORT PREÞ/CALITATE

MULÞUMITOR BINE BINE
excepþional

3 7 68

DEFECTUOS BINE BINE
foarte bine

1 6 62

SUFICIENT BINE BINE
foarte bine

2 6 62

DEFECTUOS BINE MULÞUMITOR
foarte bine

1 6 61

CªTIGÃTOR audio-video www.audio-video.ro 04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 89

Home Cinema

VIA HDMI
De acum oferta este completã: playere DVD la preþuri avantajoase pot transfera digital semnalul, via HDMI. Va aduce acest lucru îmbunãtãþiri faþã de lumea analogicã Scart?

90

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

Redactat de: Sebastian Kovacs

TEST
5 playere DVD cu HDMI FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H PHILIPS DVP 5900 SONY DVP-NS 92 V THOMSON DTH 255 E 180 EURO 180 EURO 200 EURO 300 EURO 150 EURO

remurile în care cinematograful nu putea fi conceput fãrã uriaºele role de celuloid sunt de mult apuse. Între timp, mulþi regizori celebri, precum George Lucas, creatorul lui “Star-Wars”, folosesc doar echipament digital: camere digitale pentru filmare, iar pentru efecte speciale ºi prelucrare ulterioarã, cele mai performante computere în materie de graficã. În plus, proiectoarele lucreazã tot mai des în modul digital, iar colecþionarii de filme nu mai au nici un interes faþã de banda video analog, odatã cu victoria tehnologicã a DVD-urilor.

V

HDMI LA 150 EURO
Concepþia conform cãreia cele mai multe playerele DVD transferã analogic imaginile spre display este, de acum, anacronicã. Interfaþa digitalã a la DVI sau HDMI, prezentã, pânã de curând, doar în dotarea tehnicã a playerelor ºi recorderelor DVD de top, este exact ceea ce lipsea pentru a transforma întregul sistem într-unul digital. Samsung ºi Toshiba, prin modele proprii de numai 200 euro, au fost iniþiatorii modei playerelor DVD ieftine cu interfaþã HDMI. Exemplul lor a fost urmat, între timp, ºi de alþi producãtori, unii dintre ei reuºind sã realizeze playere digitale, cu preþuri sub 200 euro. Astfel, cel mai ieftin candidat din actualul test, Thomson DTH 255 E, costã numai 150 euro. Sony este reprezentat în test de modelul DVP-NS 92 (300 euro), un player DVD/ SACD, care, pe lângã imagini excepþionale, livreazã ºi sunet calitativ. Celelalte playere testate de la LG, Funai ºi Philips au preþuri situate în jurul a 200 euro.

DIGITAL, ADICÃ PERFECT?
Dotarea playerelor DVD, la preþuri avantajoase, cu interfaþã HDMI este a doua caracteristicã tehnicã obligatorie, dupã introducerea, începând cu anul 2003, a modului PALprogressive. Cu toate cã “digital” nu înseamnã neapãrat “optim”, legãtura HDMI oferã acum cele mai bune premise pentru transferul perfect al semnalului spre display sau proiector. Rezultatul depinde, în mod hotãrâtor, de calitatea semnalul trimis de player spre ieºirea digitalã. Toate playerele DVD testate au redat, pe HDMI, un semnal PAL progresiv (576p), sau o imagine înalt scalatã HD, cu valori de 720p sau 1080i. Dacã playerul “cârpãceºte” conversia progresivã sau sca-

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

91

cât ºi în modul analogic stereo. însã. Sunetele au fost dinamice ºi bine spaþializate. HDMI “High Definition Multimedia Interface” este o interfaþã care poate sã transmitã semnale digitale audio ºi video. Pentru aceasta. deoarece imaginile au mai multã adâncime. Designul. Philips a plãcut atât pe calea conexiunii digitale. La unele dintre modele funcþia progressive-automatic a fost relativ repede depãºitã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . atunci rezultatul de pe display va fi. imaginile playerului Sony au pierdut din calitate. la fel ca ºi pe HDMI. datoritã meniului bine sistematizat. PROGRESSIVE Emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale livreazã televizoarelor imagini pe rânduri: prima datã toate liniile impare. partea lor electronicã trebuie sã ºtie. în funcþie de materialul de ieºire de pe DVD. modelul a rãsunat. Deºi. Operaþia de setup este înlesnitã prin indicaþii clare ºi numeroase posibilitãþi de ajustare atât pentru sunet. culorile au fost echilibrate. de fenomenul de licãrire a liniilor. de altfel elegant ºi sofisticat. mai ales în cadrul structu- Plug-in: Thomson este singurul player din actualul test care citeºte carduri de memorie de formate diferite. dar. PROGRESSIVE-AUTOMATIC Playerele cu scanare progresivã trebuie sã converteascã rândurile imaginii pentru redarea progresivã. De-Interlacer-ul scaneazã liniile una dupã alta (progressiv). însã. unul modest. Imaginile progresive au fost lipsite. în special la redarea de pe CD. nu mai apare fenomenul de licãrire a rândurilor.1 se realizeazã diferit. Interfaþa poate prelucra ºi înregistrãri HDTV. ori dacã a fost “citit” de pe un film. fãrã a fi. De-Interlacer-ul producând în loc de imagini clare. dure. via Scart-RGB. SONY DVP-NS 92 V PHILIPS DVP 5900 IMAGINI VIA HDMI Din fericire. aproape toate playerele din testul actual au reuºit sã realizeze aceste operaþii foarte bine. însã. iar funcþia progressive mai bine realizatã. playerul Sony se deosebeºte clar faþã de concurenþã. Cu toate acestea. calea digitalã este cea mai bunã alegere. Operarea aparatului se realizeazã uºor. dacã materialul a fost înregistrat în modul interlaced de o camerã video sau TV. iar redarea fotografiilor digitale. prin telecomandã. Claritatea imaginilor. slãbiciune constatatã ºi prin conexiunea YUV sau HDMI. Din punct de vedere sonor. playerul DVD demonstrând o uºoarã tendinþã spre colorarea în verde. echilibrate Meniu bine sistematizat Sunet dinamic. iar prin conexiunea digitalã redarea a fost o idee mai plasticã decât pe calea analogicã. imaginile au fost bune. Setup-ul boxelor pentru ieºirea 5. cu siguranþã. via scart în calitate RGB. adâncimea corespunzãtoare ºi valorile reduse pentru zgomotul de imagine au fost principalii factori care au influenþat pozitiv calitatea imaginilor. puternic T e l ec o m a n d ã i n s u f i c i e n t s i s t e m a t i z a t ã Iubitorii modelelor mãrcii Philips pot alege liniºtiþi acest player DVD. playerul Philips s-a evidenþiat ca fiind cel mai mare consumator de energie în standby. Funcþiile automate aleg modul potrivit. astfel încât.Home Cinema larea. În plus. Doar la scenele întunecate. nu poate însã justifica preþul destul de ridicat. mai ales þinând cont de tendinþa tot mai clarã de micºorare a preþurilor acestor tipuri de aparate. în cazul ideal. mai ales prin ieºirile digitale. claritatea ºi redarea detaliilor au avut de suferit. În funcþie de aceasta playerul funcþioneazã în modul film sau modul video. Sistemul de operare se evidenþiazã printr-un meniu stilat ºi bine sistematizat. Din pãcate. apoi toate cele pare. Pe de altã parte. Pe calea analogicã. telecomanda playerului are multe dintre taste identic proporþionate. licãriri ale liniilor ºi imagini dezorganizate. Sony a realizat modelul DVP-NS 92 în douã variante de culoare: negru ºi argintiu. au existat probleme la redarea culorilor. cel puþin. livrând imagini de film echilibrate. playerul a livrat cele mai armonioase imagini din test. deoarece în comerþ aparatul va putea fi achiziþionat la un preþ mai mic cu cel puþin 50 de euro. în funcþie de redarea de pe DVD sau SACD. + + Convertire progresivã bunã Sunet echilibrat Coloraþie uºoarã în verde prin RGB-scart Slãbiciuni la claritate Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) Bine (70 puncte) 92 a u d i o . La testul video. cât ºi pentru ºi imagine. s-a mai descoperit ceva. decât cel prezentat pe lista noastrã. în format JPEG. practic. + + + Imagini armonioase. ceva mai aspru. se realizeazã la calitate bunã ºi pe toatã suprafaþa displayului. Sony a reuºit sã obþinã cele mai bune valori datoritã sunetelor dinamice ºi puternice. Via ieºirea pe componente. nu a fost optimã. La mãsurãtorile de laborator. Playerul Philips a funcþionat la capacitate maximã numai prin conexiunea HDMI. La testul audio. numãrul lor este corespunzãtor. cu zgomot de pixelare redus. Claritatea echilibratã.

din cauza numãrului mai mic de taste pe partea frontalã a playerului. datoritã cãrora playerul prezintã fotografiile de pe camera digitalã direct pe ecranul TV. Sistemul de operare este bine realizat. La testul video. deºi posedã toate tastele importante. playerul a dezamãgit. oferind destulã luminã. Din punct de vedere sonor. ceea ce îl face atrãgãtor pentru fanii multimedia. Faþã de contracandidaþii sãi se impune prin prezenþa în dotare a sloturilor pentru cardurile de memorie. dezorganizate. ajustarea manualã nu este posibilã în modul progresiv. imaginile pãrând a fi filtrate. precum ºi JPEG ºi MP3. iar inscripþionarea este oricum numai optimã nu. modelul nu a avut de ce sã se ruºineze. numai dupã alegerea manualã a “modului 2”. bine realizat. playerul DVD plat LG oferã o funcþie specialã. Thomson a obþinut valori destul de bune. Intrucþiunile de utilizare sunt. efect care a fost evident ºi la conversia progresivã. ceea ce constituie un avantaj. Funai combinã datele JPEG ºi MP3 în slideshow-uri cu fond sonor. au rândurile ºi cuvintele tipãrite prea apropiat. dar insuficient de clare. reuºeºte sã mai împace lucrurile. care pot fi combinate în slideshowuri. Via HDMI. Din punct de vedere calitativ. nu a putut fi clasificat la acelaºi nivel de calitate cu al lui Sony. Claritatea ºi valorile pentru zgomot. Cu toate acestea. o adevãratã injurie. chiar dacã nu excesiv spaþializate. au fost calitative. Thomson pare a fi o adevãratã afacere. Redarea de pe DVD-uri mai puþin calitative a fost lipsitã de bogãþia de detalii.Lipsuri în redarea detaliilor + + - Imagini corespunzãtoare via RGB Cititor card memorie Scanare progresivã cu slãbiciun i Instrucþiuni de utilizare ilizibile Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (69 puncte) www. Cel mai ieftin model testat a ocupat ultimul loc în ierarhie. La modelul testat. oarecum. Prin ieºirile analogice sunetele au fost câteodatã. chiar ºi la scenele întunecate.audio-video. La testul video. este insuficient sistematizatã. de aceea conþinutul este foarte dificil de citit. la testarea de laborator Funai. + + - Imagine progressivã armonioasã pe YUV Cablu HDMI livrat U º o a r ã t e n d i n þ ã s p r e v e r d e î n c h is ( R G B ) Claritate mai redusã + Telecomandã bine sistematizatã + Conversia progresivã cu ajustare manualã . chiar ºi la volum mare. imaginile au fost. Sonor s-a comportat decent. deºi ar fi fost de dorit o claritate ºi mai bunã a imaginilor.ro Bine (69 puncte) Bine (67 puncte) 04/2006 a u d i o . Dar în modul digital. Cu atât mai mult meritã lãudatã o caracteristicã tehnicã specialã. ieºite din comun. poate combina muzica MP3 cu fotografiile JPEG în slideshow-uri. Motive? Pe de o parte. când imaginile au fost uºor dezorganizate. modelul s-a comportat cel mai bine via Scart. deºi conþin tot ceea ce este important. iar nuanþele pielii minim colorate în verde închis. Funcþia progressive-automatic a fost rapid depãºitã. La testul video. imaginile modelului LG testat au fost armonioase. iar conversia progresivã bine realizatã. O micã etichetã pe partea posterioarã a aparatului atestã sursa nivelului de performanþã: modelul dispune de tehnologia renumitului furnizor Faroudja. Telecomanda trezeºte mai puþin entuziasm din cauza tastelor mici ºi a separãrii lor neclare. bogate în contraste ºi frumos desenate. bogate în contraste ºi frumos colorate. Doar meniul. Din punct de vedere sonor. neobiºnuitã pentru acest segment de preþ: tastele telecomenzii universale sunt fluorescente. chiar ºi în condiþii de minimã vizibilitate. alãturi de Sony. nu au fost în nici un caz. care trezeºte suspiciuni în privinþa calitãþii.FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H THOMSON DTH 255 E Playerele mãrcii Funai nu sunt tocmai vedete pe piaþa europeanã. Conversia progresivã nu a fost foarte bine stãpânitã. Prin conexiunea pe componente culorile au fost armonioase. performanþa lui LG DV 9900 H a fost de nivel mediu. Imaginile au fost vivace ºi adânci. La o primã impresie. ceva mai “obosite”. se poate adãuga pe listã ºi telecomanda. nici chiar cu material de film de înaltã clasã. Pentru fanii sistemelor Home Cinema. Crucea cursorului necesitã o perioadã lungã de antrenament. preþul destul de mic.v i d e o m a g a z i n e 93 . sunetele au fost deosebit de echilibrate. fiind singurul model care a primit calificativul “foarte bine”. Din pãcate. dar. când au apãrut licãriri ale rândurilor. care. iar cablul HDMI este livrat împreunã cu playerul. însã. fiind la nivelul contracandidaþilor sãi. Cele patru pagini. playerul LG oferã toate funcþiile semnificative. fenomenele de licãrire a rândurilor ºi apariþia blocurilor aleatorii nu au putut fi îndepãrtate. mai ales la modul RGB. De aceea. Mai mult decât atât. via HDMI. El redã toate formatele importante DVD. playerul s-a comportat la fel de bine ºi de exact. deºi corespunzãtoare. sunetele.

Home Cinema rilor diagonale. calitatea rezultatului obþinut va depinde de nivelul de performanþã al aparatelor din sistem.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cât ºi în cea analogicã. totuºi. Operaþia de scalare a fost. indiferent dacã vorbim despre transferul simplu de semnal PAL spre display sau proiector. cu echipamentul pe care-l aveþi acasã. La testare. caracteristica fundamentalã a imaginii.com 300 euro 2 ani 43 x 6 x 24 Philips DVP 5900 philips. douã amãnunte au atras. Oricum. HDMI. HDMI/ieºire YUV.1 Set-up volum/dimensiuni boxe/ ajustare timp funcþionare Amplificator dialog Imagine PAL/NTSC/convertor Parametrii imagine Prevãzuþi/individuali Scanare progresivã PAL/NTSC •/• •/• –/•/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/–/• 16 s mediu –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/–/• 11 s mediu –/– –/– – •/•/•/• • –/– •/–/• 1 –/0 •/1 1 • –/•/• –/•/– – –/– divizor pt. Un lucru e clar: diferenþele de calitate existã atât în lumea digitalã. mai multe discuri •/• TELECOMANDA Controleazã TV/AV-receiver Aparate ale altor mãrci •/– ale aceluiaºi producãtor •/•/•/• – AFIªARE Titlu/capitol/timp funcþionare/ timp funcþionare rãmas Data rate Display iluminare reglabil/deconectabil •/• CONEXIUNE Scart/cu YC/RGB Numãr mufe scart S-video/numãr RCA-video/numãr Numãr mufe RCA-audio Ieºire YUV DVI/HDMI/HDCP Ieºire digitalã optic/coaxial/i-Link Ieºire 5. toþi banii. HDMI 94 a u d i o .com 180 euro 2 ani 43 x 3. pentru comparaþia rezultatelor obþinute. corect realizatã de toate modelele testate. acum. vizibil.5 x 24 Thomson DTH 255 E thomson. MS ºi CF •/•/– •/•/• •/•/– •/•/• •/•/• • – – – – •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– •/•/–/• –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/– REDARE DVD-audio/SACD/MP3/WMA CD/VCD/S-VCD/JPEG/DivX DVD-R/-RW(VM)/-RW(VR)/-R DL/ +R/+RW/+R DL/-RAM Alegere directã titlu/capitol/ marker/timp Timp citire DVD Zgomote device Memorie redare/pt. pe care un player o redã prin conexiunile analogice pe componente. ori despre transferul digital. decât cele reuºite de playerele testate. MMC. Pe de o parte. SD. atenþia. HDMI ºi cablu HDMI –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 13 s mediu •/– •/– • •/•/–/– – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • •/•/• •/•/– – –/– ieºire divizor pt. Pe de altã parte. Deºi câºtigul calitativ.com 180 euro 2 ani 43.net 150 euro 2 ani 43 x 5 x 24 SUNET ªI IMAGINE Sunet Digital out: DD/MPEG-2/ DTS/96 KHz PCM Decoder: DD/DTS/DVD-audio/SACD Ieºire reglare volum 5. CONCLUZIE Putem afirma fãrã urmã de dubiu: ultimul pas spre digitizarea sistemelor Home Cinema îºi meritã. mai adânci ºi mai bine organizate.com 200 euro 2 ani 42.5 x 6 x 30 LG DV 9900 H lge. slot card memorie pt. Însã. iar rezultatul este.5 x 5 x 32 Funai DVP-6200 funaiworld. interfaþa nu costã prea mult. vã recomandãm. în linii mari. nu este chiar extraordinar. imaginile livrate via HDMI au fost o idee mai armonioase. sã experimen- taþi. HDMI –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/•/• 9s mediu •/– –/– – •/•/•/• • •/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. în practicã. via HDMI.1 Ieºire cascã/reglabil Alte caracteristici •/•/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– • –/– divizor pt. fiind la nivelul corespunzãtor de calitate. slideshow JPEG cu efecte de mixaj –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 10 s tare •/– –/– – •/•/•/• – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. în mod deosebit. deoarece displayurile de rezoluþie înaltã stãpânesc scalarea pentru valori mai bune ale rezoluþiei. a rãmas aceeaºi ºi la transferul digital. imaginile de rezoluþie înaltã. DOTARE Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Sony DVP-NS 92 V sony.

3 4 1 2 5 Telecomenzi în comparaþie: Sony (1) strãluceºte prin separarea curatã dintre grupele de taste. 15 puncte BINE bine foarte bine bine bine 10 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine 9 MULTUMITOR suficient mulþumitor bine bine 7 BINE bine mulþumitor suficient bine 9 MULTUMITOR mulþumitor bine mulþumitor mulþumitor 7 (45%) (30%) (15%) (10%) max. Celelalte taste abia dacã se deosebesc între ele.4/10.mulþumitor 6 67 CªTIGÃTOR audio-video www.3 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 86% 85% 86 % bine foarte bine 0. 10 puncte max. 100 puncte DOTARE REZ.6/6. care sunt insuficient sistematizate.3 Watt 7 repede (60%) 74% 72% 71% repede (60%) 75% 73% 73% repede (60%) 77% 75% 72% Consum energie standby/funcþionare OPERARE Telecomanda Meniu Operare aparat Instrucþiuni de utilizare max. 10 puncte foarte bine MÃS.v i d e o m a g a z i n e 95 .2/9.5 Watt 7 repede (60%) 76% 74% 73% BINE Cadre în miºcare încet (40%) 88% 87% 85 % bine foarte bine 2. Utilizarea fluentã a cursorului (de forma unui pãtrat) are nevoie de un timp lung de antrenament. La Philips (4) tastele importante ies în evidenþã faþã de restul.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine . cu taste inscripþionate minuscul ºi defectuos structurate. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Sony DVP-NS 92 V 300 euro max. care controleazã meniul ºi device-ul. Modelul de la Funai (5) iritã din cauza tastelor inscripþionate prea mic ºi cu contrast redus.0/9.mulþumitor 6 70 BINE BINE Bine . Telecomanda lui Thomson (3) este foarte micã. 35 puncte Philips DVP 5900 200 euro Funai DVP-6200 180 euro LG DV 9900 H 180 euro Thomson DTH 255 E 150 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced 28 27 28 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced bine bine foarte bine foarte bine 27 26 27 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced foarte bine foarte bine foarte bine bine 27 26 27 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine bine FOARTE BINE bine foarte bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 25 26 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine bine FOARTE BINE foarte bine bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 26 25 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine mulþumitor (30/25%) (15/10%) (15/10%) foarte bine foarte bine foarte bine Redarea miºcãrii/repaus al spotului(40/35%) bine Convertire progresivã (-/20%) max.2 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 84% 83% 89 % bine excepþional 3.9/10.2 Watt 6 repede (60%) 65% 62% 65% FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 92% 91% 91 % foarte bine excepþional 0.audio-video. Modelul LG (2) are telecomanda clar structuratã. 30 puncte TEST SUNET Digital surround (AC-3) CD/SACD/DVD-audio Sunet analog FOARTE BINE foarte bine foarte bine/foarte bine/– 23 FOARTE BINE foarte bine foarte bine/–/– foarte bine 22 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 (40%) (60%) max. DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 91% 90% 90 % foarte bine excepþional 0.ro 04/2006 a u d i o . iar tastele pentru device sunt fluorescente.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine . AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE Bine 8 77 BINE BINE Bine .

oare. 96 a u d i o . proiectoarele utile? Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.Home Cinema JOC DE LUMINI Sunt.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

De aceea. puteþi avea surpriza neplãcutã de a constata cã aþi aruncat banii pe geam pentru maºinãrii extrem de scumpe. a ecranului de pânzã.audio-video. este absolut necesar sã vã sfãtuiþi cu un comerciant competent C sau cu un instalator de sisteme Home Cinema. Iar dacã este vorba despre proiectoare pretenþioase. Modelele de la Toshiba (1. Prezentarea este inauguratã de un proiector multi-funcþional NEC. TEST NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 800 EURO 1. cu atât mai mult vã recomandãm sã vã luaþi rãgazul suficient de timp pentru a analiza temeinic modelul.800 de euro) ºi BenQ (2. Dacã neglijaþi oricare dintre aceste aspecte. precum ºi cele referitoare la momentul în care raportul preþ/calitate începe sã se aplatizeze. reprezintã urmãtorul segment de preþ ºi calitate.ro 04/2006 a u d i o .500 EURO www. cu preþuri începând de la 3. În paginile articolului veþi gãsi explicaþii privind creºterea calitãþii imaginii în funcþie de preþul de achiziþionare.000 de euro.Redactat de: Daniel Chira el mai important aspect de care trebuie sã þineþi cont la achiziþionarea unui proiector este urmãtorul: nu reacþionaþi spontan. la 800 de euro. articolul se concentreazã asupra modelelor cu preþuri de maxim 2.500 de euro). pe care iubitorii de sisteme Home Cinema sunt obiºnuiþi sã le achiziþioneze ºi instaleze pe propriile forþe. sau posibilitãþile de cablare ºi inspecþie localã a aparatului. Cu cât oferta pare mai atrãgãtoare. parteneri perfecþi pentru Home Cinema.v i d e o m a g a z i n e 97 . pentru a discuta detalii precum folosirea proiectorului.800 EURO 2.500 de euro.

pentru a pãcãli lumina rezidualã. Imaginile PAL. faþã de formatul american NTSC de 480 de rânduri. al cãrui panel de cristale lichide nu poate ºunta lumina 100%. Dacã însã vã doriþi un proiector cu contrast mai bun. câte unul pentru fiecare culoare fundamen- talã. în nici un caz una vivace. contrast mai bun. cei care cautã un proiector universal XGA. intrarea VGA (albastru) înghite ºi semnale YUV de la componente. la nevoie. iar orizontal 1. Soluþia acestei probleme este oferitã de o funcþie vicleanã a modelului NEC. nu se cedeazã prea uºor. nici la cele mai scumpe modele de proiectoare de acest tip. Imaginile cinematografice apar astfel încadrate în gri. adicã o imagine 16:9 în numãr complet de rânduri PAL. proiecteazã 768 de rânduri. conversia dintr-o normã în alta dupã motto-ul “Din 6 facem 5” este o sursã suplimentarã de distorsiuni ale imaginilor. acestea sunt. PANOU VICLEAN Nu atât de rãu pe cât se pare: via adaptor. ceea ce se traduce prin scãderea claritãþii. Mulþumitã tehnologiei DLP el oferã un . ci ºi ca mijloc de lucru. în lumea computerelor.600 ANSI-Lumen) – caracteristici care fac din NEC un reprezentant tipic al proiectorului “Dual Use”. Domeniile inactive din panelul în format 16:9 nu vor fi niciodatã cu adevãrat negre. Rezoluþia finalã de 1. Totuºi. adicã apar exact ramele care trãdeazã formatul 4:3 ºi care diminueazã contrastul domeniului învecinat. iar partea superioarã a ecranului mascatã. care joacã ºi rolul secundar de componentã Home Cinema. Astfel. care înghit lumina. realizate cu compromisuri. Performanþele lui VT-57 în Home Cinema au fost limitate. Chestiunea are. nu au 480. iar acasã devine maºinãrie de rulat filme. Dacã panelul este lãsat la formatul original 4:3 în Cu cât operaþia de umbrire a domeniilor “moarte” din panel se realizeazã mai bine. Cele trei paneluri LCD. XGA este elegant în ambele roluri. scenele întunecate au pãrut a fi o lume unitarã de umbre. cel puþin în Europa. Posibilã este ºi calea inversã: imaginea trasã în jos. Modelul NEC VT-57 aparþine celor mai ieftine proiectoare PAL. rãmân la dispoziþie exact 1. De altfel. evident. V puteþi uºor convinge de efectul disã torsionant al acestei lumini reziduale dacã lãsaþi proiectorul sã radieze printr-o diafragmã improvizatã. afirmã cã un randament luminos mare reduce contrastul.024 x 768 pixeli se numeºte. Un asemenea avantaj. bineînþeles. ci 576 rânduri. dar numai pentru acest format. Ceea ce se întâmplã ºi în cazul lui NEC. Însã proiectorul s-a dovedit a fi. o invitaþie clarã de a folosi aparatul nu doar pentru satisfacerea propriilor plãceri.Home Cinema PÂNÃ LA 1000 EURO VT-57 NEC partea de sus ºi jos câte 96 de rânduri întunecate. proiectorul VT-57 este livrat împreunã cu geanta în care poate fi purtat. O lege a fizicii. foarte luminos ºi impunãtor. este o posibilã alternativã. nu-l scuteºte nici pe NEC. aºa cum oferã majoritatea DVDurilor din comerþ.024 x 576 pixeli. chiar ºi în spaþiile cu ferestrele neacoperite. Identic: materialul din care este construitã carcasa ºi elementele de operare sunt caracteristice modelelor mai voluminoase de la NEC. ºi o parte proastã. mai scump ºi considerabil mai zgomotos. XGA. folosiþi un ecran tip roletã ºi trageþi de el atât cât este necesar. În plus.024 de rânduri.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . + + + + - Proiector XGA ieftin Extrem de silenþios Lampã cu duratã lungã de viaþã Finisare bunã Contrast slab YUV numai prin adaptor Structurã sensibil pixelatã la scenele luminoase În acest test comparativ am renunþat la proiectoarele cu rezoluþii mai mici de 576 pixeli. vor gãsi în acest model unul dintre cele mai ieftine ºi performante proiectoare de pe piaþã. Motivul? Chiar dacã au existat ºi existã încã multe modele bune de proiectoare cu numai 480 de rânduri verticale (ex: Infocus X1a). în format 16:9. proiectorul nu va putea fi folosit complet în format 4:3. chiar ºi în condiþii optime. de pildã cu o micuþã draperie. plasticã ºi adâncã. Deºi imaginile au fost extrem de clare. Formatul 16:9 poate fi deplasat liber în plan vertical. În caz contrar. FUNCÞIONALITATE DUBLÃ Paneluri XGA ºi randament luminos relativ înalt (1. 98 a u d i o . care. este modelul ideal. cu atât imaginile vor fi mai intense ºi mai fin diferenþiate. modelul Infocus X3. Odatã adus în partea superioarã. Un ecran 16:9 cu margini late. modelul strãluceºte în sãlile de conferinþã prin Excel ºi PowerPoint.

Aproape de necrezut. decât moleculele de cristale lichide. care apare la toate modelele de proiectoare DLP este vizibilã ºi . Proiecþia a funcþionat cel mai bine atunci când semnalul video a sosit prin mufa DVI. ci despre visul privind posibilitatea de a face economii.2910. Limita s-ar situa în jurul valorii de 3 metri distanþã. mai degrabã decât una ascuþitã. le permite spectatorilor sã poatã veni mai în faþã. 04/2006 a u d i o . de cele mai multe ori. ci cu ajutorul unor oglinzi microscopice Kipp. trebuia sã se descurce cu o valoare redusã de numai 480 de rânduri. care înmoaie din negru. precum Denon DVD. Toshiba lasã o impresie de claritate moale.PÂNà LA 2000 EURO MT 400. numai jumãtate din puterea sa luminoasã. veþi obiecta dumneavoastrã. fãrã pierderi de calitate. are un zgomot Imagini armonioase Lampã cu duratã lungã de viaþã Contrast bun Uºor efect curcubeu Telecomandã insuficient dotatã Nu prea silenþios de funcþionare foarte mare faþã de silenþiosul NEC. Ele pot fi controlate din partea inferioarã. Aceeaºi micã slãbiciune.audio-video. de aceea se pot deplasa mai aproape una de alta. mici pãrþi din imagine apar. totul explodeazã… Din fericire nu este vorba despre lampã. rulat pe acelaºi player (Linn Unidisk). umbre ºi luminã de lumânare – au fost foarte adânc reprezentate. Brusc. putem enumera. În plus. sunt cele mai potrivite modelului MT 400. pentru fracþiuni de secundã. deci economisirea nu este o idee prea bunã nici în acest caz. MT 200. este acum de nevãzut. azi gãsiþi. Dar “efectul curcubeu” deranjeazã. În plus. Cãile de acces în palatul lui Dalai Lama – drumuri secrete ale camerei prin nuanþe de roºu. În momentele mai dificile (miºcãri rapide. Faptul cã perfidele linii ale rasterului lipsesc aproape cu desãvârºire din imagine. Reþeaua ortogonalã de pixeli.024 x 576 pixeli. Toshiba. în acelaºi tip de semnal (PAL progresiv analogic prin cablul pe componente YUV). care trebuie sã lase mereu spaþii libere între ele pentru cãi de conducere. numai atunci când se ºtie despre existenþa lui. Asta poate ºi NEC. este cu totul altul atunci când se foloseºte modelul Toshiba. de asemenea. mai ieftine ºi mai silenþioase. Doriþi o comparaþie directã? Atunci poate vã acordaþi un sfert de minut ca sã vã imaginaþi viitorul. Atenþionare: led-urile “Temp” ºi “Fan” avertizeazã atunci când se ajunge la supraîncãlzire sau dacã ventilatorul este blocat. la fel ca ºi grunduirea gri-deschis din spatele imaginilor întunecate.v i d e o m a g a z i n e 99 www. ºi. care împrumutã scenelor luminoase un caracter amorf suplimentar. cu un preþ mai mult decât dublu. Acelaºi film (“ªapte ani în Tibet”). Tehnologia nu produce pixeli prin cristale lichide. pentru a aprinde lampa sa cu vapori de mercur. dupã activarea tastei “On”. Playere valoroase dotate cu mufe HDMI sau DVI. adicã imagine PAL în format larg. dotat din plin cu modele NEC-Allrounder. spontan. la Toshiba. la acelaºi preþ. pentru imagini de 2 metri. în culorile lor fundamentale. De exact atâta timp are nevoie Toshiba În ciuda unori valori nominale egale pentru rezoluþie.ro . contraste puternice). + + + În timp ce predecesorul sãu. proiectoare cu rezoluþie de 1. douã avantaje ale modelului Toshiba. Tehnica DLP este rãspunzãtoare pentru imaginile bogate în contraste ºi aproape lipsite de granulaþii. CIFRE ÎNªELÃTOARE MT 400 TOSHIBA Compatibil: mufa DVI-D (dreapta sus) acceptã semnal video digital de la ieºirile DVI ºi HDMI.

Nu acelaºi lucru se poate afirma despre telecomanda lui Toshiba (dreapta). care abia dacã pot fi explicate conform normelor uzuale PAL. sau cât de minunat ºi cald colorate au fost scenele filmate la lumina soarelui. Cei care au vãzut cât de adânc a desenat BenQ scenele din timpul nopþii. iar talentul sãu de a reda convingãtor scenele întunecate – una dintre cele mai dificile sarcini pentru un proiector – a fost demonstrat cu argumente clare. cu mult înainte de terminarea filmului. Priveliºte familiarã: BenQ construieºte ºi proiectoare pentru clienþii OEM. filmat iniþial pentru Cinema Imax. PÂNÃ LA 2000 EURO PE-7700 BENQ Realizat pentru sisteme Home-Cinema: alãturi de intrãrile S-Video ºi video. într-un spaþiu virtual. ca ºi cele ale unei proiecþii Dia. þie “2K”.080. imaginile via BenQ par a ignora graniþele tehnice. impresionantul rezultat ne permite sã susþinem cã strãdaniile pentru atingerea unui standard mai înalt al rezoluþiilor sunt absolut îndreptãþite. pline ºi plastice. loc pe pânza albã. BenQ joacã deja în liga rezoluþiilor superioare: 1. adicã 1. chiar ºi de pe DVD-urile obiºnuite. Ochii reacþioneazã mai repede decât urechea.280x720 (alias 720p) – de pildã. cu proiectoare de genul lui 7700. se gãsesc pe piaþã filme cu o asemenea valoare pentru rezoluþie. costã la momentul actual de patru. care intrã încet-încet în modã. pe care nu trebuie sã contaþi în viitorul apropiat. nu vor ezita sã ia în considerare preþul suplimentar pentru achiziþionarea acestui aparat. show-ul tocmai apãrut “Ski To The Max” de Willy Bogner. Materiale mult peste valorile vechi PAL promit ºi televizoarele cu rezoluþie înaltã HDTV.290x1. secondate de filme îngrijit transferate pe DVD. Imaginile au fost fluente.Home Cinema Toshiba MT 400 redã exact pe ecran toþi pixelii DVD. Din sistemul de lentile bine calibrat al modelului BenQ 7700 s-au + Imagini bogate în contraste. precum Blu-Ray. Întreg fenomenul nu a mai avut Exemplu strãlucitor: telecomanda BenQ (mijloc). chiar douãsprezece ori mai mult decât modelul 7700 – în funcþie de model ºi de producãtor – de aceea se sustrag de la aceastã comparaþie. dar nesistematizate. modelul 7700 posedã o intrare HDMI ºi douã intrãri pe componente. Totuºi. la ora actualã. De aceea. cu rezolu. existã câteva duzini de filme în formatul WMV-HD 1.280x720 pixeli este valoarea pe care o poate realiza cipul sãu DLP Proiectoare ºi mai sofisticate. mãtãsoase. demonstreazã convingãtor cât de bine se poate descurca.Raport uºor tasat imagine-pagini în modul Letterbox revãrsat imagini. puteþi fi liniºtiþi în aceastã 100 a u d i o . De ce ar fi nevoie atunci de un preþ suplimentar de 700 de euro ca sã cumperi modelul BenQ? Din mai multe motive. PAL TOTAL De ce ar fi atunci necesare asemenea valori înalte de rezoluþie? Ecranele dau un rãspuns mai convingãtor decât orice teorie sofisticatã. cu taste la fel de puþine. ci în spate. generos dimensionatã ºi cu taste fluorescente. În mod surprinzãtor.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . iar ecranul s-a transformat într-o fereastrã proaspãt spãlatã în format 16:9. la fel ca ºi viitoarele modele de DVD-uri. Oricum. în ciuda numãrului redus de taste. precum Runco ºi Toshiba. fin diferenþiate + Meniu reglare opulent . Bineînþeles cã nu se poate în nici un caz afirma cã.

5 x 30 cm •/• •/–/– • (HDMI) DLP / 1280 x 720 • •/• –/• –/– manual / manual •/• 30 dB (A) redus 1100 2. exact nuanþa de gri potrivitã.audio-video. TOSHIBA MT 400 Proiector DLP cu imagini frumoase. cu excepþia unui grup foarte restrâns de oameni sensibili la “efectul curcubeu” (perceperea acestui fenomen este extrem de subiectivã). 25 dB (A) 75 foarte bine redus. Juriul testãrii este.privinþã. chiar ºi acolo unde alte proiectoare “vãd” numai un simplu negru. Cineaºtii pretenþioºi din zilele noastre vor fi pe deplin satisfãcuþi de modelele Toshiba MT 400 ºi BenQ PE-7700. care pot realiza diferenþierile cele mai fine fãrã nici o dificultate.75 m .60 m 3000 h (în Eco-mod) 400 euro – 3 Analiza ajustãrilor CU AJUTORUL NOULUI TEST DE IMAGINE DVD DE LA BUROSCH SE POT OBÞINE.5 x 25. oricum.propoziþie des auzitã în sala de cinema audio-video.000 de euro. cinema ºi sport. Se pare însã cã BenQ nu a economisit nimic în acest sens. 30 dB (A) 90 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 75 FOARTE BINE foarte bine 85 FOARTE BINE excelent 90 1 valori corespunzãtoare producãtorului.30 m 3000 h (în Eco-mod) 350 euro – BenQ benq. FÃRà CONCURENÞà În jurul preþului de 2. Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) INTRÃRI Video/S-Video YUV (progressive)/scart-RGB/VGA Interfaþã DVI /–/• FUNCÞII Principiu construcþie/rezoluþie Comutare 16:9 Retroproiecþie/proiecþie tavan Corectura de trapez Orizontal/vertical Obiectiv shift Orizontal/vertical Zoom/focus Telecomanda/luminatã DATE DIN PRACTICà Zgomot Luminã rezidualã Luminozitate maximã (ANSI-Lumen)1 Distanþa pentru lãþime imagine 2 m (16:9) Durata de viaþã lampã1 Preþ lampã Alte caracteristici REZULTATE TESTARE Calitate imagine Evoluþie zgomot bine minim. iar diagonalele pe ecran mai mari decât cu proiectoarele de 576 de rânduri. fãrã a mai aºtepta viitorul.500 euro 2 ani 38 x 11. performanþa lui în sistemele Home Cinema este limitatã. Producãtor NEC www nec. REZULTATE MAI BUNE. Performanþa uluitoare este posibilã datoritã mai multor factori. spre deosebire de BenQ.8 cm •/• – – LCD / 1024 x 768 • •/ • –/• –/– manual / manual •/– 25 dB (A) minim 1600 3. Exemplu: un bãrbat îmbrãcat în costum negru la un colþ umbrit de stradã – atâta vreme cât acest gen de scene nu sunt interzise. Puþin prea sãrac în contraste pentru imagini de cinema.com 800 euro 2 ani 31 x 11.v i d e o m a g a z i n e 101 . însã. Abia atunci imaginea devine tridimensionalã. 31 dB (A) 85 foarte bine redus. “Hai sã încercãm repede un Burosch”.64 m . fiind cel mai bun proiector în materie de imagine în interiorul grupei modelelor care au obþinut 90 de puncte audio-video.800 euro 2 ani 30 x 10 x 27 cm •/• •/–/• • (DVI-D) DLP / 1024 x 576 • •/• –/• –/– manual / manual •/– 31 dB (A) redus 800 2. Bogat în contraste. CONCLUZIE Modelul NEC VT-57 este proiectorul universal pentru iubitorii de jocuri pe computer. DATE TEHNICE NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 NEC VT-57 Proiector LCD-allround super silenþios cu rezoluþie XGA. pânã la subtilele teste elan. naturale. www. care ajutã la evaluarea conversiei progresive în player ºi proiector. CU ORICE MODEL DE PROIECTOR. de pãrere cã modelul PE-7700 aparþine clasei de top.60 m 4000 h (în Eco-mod) 350 euro – 2 Toshiba toshiba. pline ºi mai degrabã moi. perfect diferenþiate. alegerea modelului BenQ va fi mereu cea mai bunã soluþie.3. imaginile vor fi mai clare ºi mai exacte. 2 prin adaptor spre VGA (fãrã livrare) 3 prin conexiune RGBHV (cablu inclus).3.ro 04/2006 a u d i o . O altã provocare pentru proiectoare este conversia numãrului original de rânduri ale imaginii la cel mult mai mare al panelului DLP . sau orice unduire a materialului video.com 1. Dar munca de procesare necesarã pentru obþinerea tuturor caracteristicilor enumerate mai sus presupune costuri suplimentare. Burosch este testul de imagine DVD al specialistului în materie de produse video cu acelaºi nume. BenQ dispune de o bogãþie uriaºã de contraste.com 2. proiectorul trebuie sã aibã pregãtitã pentru orice umbrã. unele proiectoare LCD oferã aceeaºi valoare pentru rezoluþie: Sanyo PLV-Z4 sau Panasonic PT-AE 900. ultimul model fiind senzaþional de performant. BENQ PE-7700 Proiector cu imagini excepþional de plastice. De aceea. Programul are absolut tot ce este important: de la simpla ajustare de luminozitate ºi contrast prin paletele pentru nuanþele pielii.3. Dacã operaþia reuºeºte. ele nu au imagini la fel de naturale. iar la scenele întunecate. Versiunea cea mai recentã a acestui gen de test se numeºte “AVEC Professional Test DVD” ºi conþine un arsenal uriaº de semnale de verificare.00 m . Dar.

050 euro. TEST 3 REVEICERE AV JVC RX-D 701 S PHILIPS DFR 9000 YAMAHA RX-V 1600 1. colaborând optim cu televizoare ºi alte componente. Cele trei modele testate asigurã.050 EURO 102 a u d i o . la preþuri accesibile situate între 800 ºi 1. chiar ºi la preþuri moderate.Home Cinema CONTACT VIZUAL Receiverele AV oferã mult din punct de vedere vizual. contact video digital.000 EURO 800 EURO 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

deºi nu foarte exacþi. clare. semnalul video spre televizor.v i d e o m a g a z i n e 103 . cel puþin. fãrã treceri bruºte. scena furtunii cu fulgere bubuitoare ºi sunete foarte joase a fost redatã o idee mai puþin penetrant. Fireºte. insuficient dotate. a devenit dificilã colaborarea cu receivere AV poznaºe. început de producãtori precum Denon.1 sunetele au fost bine spaþializate. sistemul de operare rãmâne relativ simplu. Din punct de vedere tonal. controleazã ºi restul componentelor. Diferenþele încep sã fie sesizabile abia dupã punerea receiverului în funcþiune. La modul 5. foarte bine realizatã. este valabilã ºi în cazul colaborãrii dintre aparate cu roluri diferite. la acest preþ. iar tastele telecomenzii se deosebesc pe alocuri.ro 04/2006 a u d i o . Tunerele DAB nu sunt prea rãspândite. în ciuda dimensiunii compacte a carcasei modelului. lipseºte din dotare. Aceastã interfaþã serveºte. + Intrãri video la alegere pentru scart sau YUV + Cele mai bune funcþii video din test + Sunet bun . Modelul argintiu. cele douã receivere semãnând ca douã picãturi de apã. înainte de a-l reda digital. alte conexiuni pentru semnalul video. De aceea. partea din spate a receiverelor cu o duzinã de mufe video inutile. drept semnal RGB. modelul s-a prezentat în general bine. însã. Dacã tunerul DAB. via HDMI. de mai mulþi ani.000 euro). În România. iritante. Acest proces. au fost adânci. cu ajutorul funcþiei De-Interlacer. La acest capitol îi este superior modelului 2600. receiverele AV au. prin modelul AVR-4306 (2. dar insuficient de puternice.Redactat de: Aurora Hoduþ YAMAHA RX-V 1600 PHILIPS DFR 9000 tabilirea contactului vizual între douã persoane care comunicã este un semn clar pentru o bunã înþelegere. ca ºi cum celor cinci canale li s-ar fi tãiat deodatã rãsuflarea. sau Yamaha. urechile juriului testãrii au fost alintate de sunete muzicale. Componenta centralã a sistemelor Home Cinema trebuie sã fie capabilã sã preia toate formatele video analog ºi digital ºi sã le converteascã în formatele pe care le poate recunoaºte televizorul sau proiectorul conectat în sistem. împãrþit dupã cele trei culori fundamentale. În era televizoarelor HD-ready. În acelaºi timp. la fel de “subþire” fiind ºi oferta de emiþãtori DAB. cu design neobiºnuit. la ora actualã. Dar. Un exemplu bun. prin mufele pe componente. Bine (72 puncte) USB Prescurtare pentru “Universal Serial Bus”. cu al sãu RX-V 2600 (1. cu precãdere. abia dacã intervine în joc. prin sunete clare ºi bogate în detalii. Interfaþa USB este folositã tot mai des ºi pentru legãtura dintre PC ºi aparate audio sau video. cel mai ieftin receiver AV-HDMI de pe piaþã. iar baºii. Tot mai multe receivere au intrãri ºi ieºiri în standard HDMI ºi pot Clasic ºi elegant: RX-V 1600 are conexiunile sale frontale ºi elementele de operare adãpostite sub o clapetã frontalã masivã. Dar la “The Day After Tomorrow”. aproape de nivelul realizat de Yamaha. Playerele DVD europene transmit. la calitate echivalentã cu a unui CD audio. cele S-video ºi composite. modelul Philips este. simplã ºi exactã în comunicarea de zi cu zi.audio-video. þinând cont de rãspândirea limitatã a acestui format radio digital. via cablu scart. a playerelor DVD cu intrãri HDMI ºi interfeþe digitale video ºi a boxelor set top HDTV. nici un model nu a reuºit sã redea în camera de audiþie audio-video sunete de furtunã atât de puternice ºi de bine spaþializate. noul receiver HDTV DSR 9000 ºi playerul DVP 9000 S. S NOILE FUNCÞII VIDEO Realitate care pare sã se schimbe. pentru conectarea aparatelor periferice la PC (cititor card memorie. Înrudirea cu modelul de aceeaºi marcã RXV 2600 este considerabilã. tastaturã sau audioplayer). redarea sunetelor joase a fost la fel de exactã ca ºi cea realizatã de modelul testat 2600. producãtorul olandez îºi defineºte produsul drept componentã de lux ºi îl include în seria proprie de aparate de top “Cineos”. alãturi de preþioasele LCD-TV. în format progresiv de 576p. Totuºi. spre volum mai mare. Ceea ce a impresionat la testare a fost nivelul bun de calitate a sunetului. îl constituie receiverele AV. meniul modelului 1600 este realizat mai simplu. din “Brick House”. Regula. în acest sens. receiverul 1600 converteºte semnalul video analog. precum cele transmise prin vocea Sarei K. se impune acum ºi în segmentul de preþuri medii. care transmite programele radio digital. Producãtorii acestor aparate paveazã. lipsa acestuia ascunde incompatibilitate. este interesant ºi din punct de vedere tehnic. receiverele AV joacã. La modul stereo. având sunete clare.Rezerve de putere reduse Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) DAB Prescurtare pentru “Digital Audio Broadcasting” – un standard terestru de emisie. un sunet luxuriant. Mai mult. De aceea. Astfel. Cu toate acestea. de maximã importanþã rãmâne colaborarea între componente. Scalarea video. Dimpotrivã. numai rolul de maestru de sunet. telecomanda receiverului. prezentã la modelul 2600.300 euro). + Dotare completã + Funcþie bunã De-Interlacer pentru HDMI + Sunet foarte bun + Funcþie foarte bunã Multi-Room . la ora actualã.Meniu insuficient sistematizat Cu un preþ de numai 800 euro. www. în timp ce administrarea semnalului video este lãsatã pe seama televizorului sau a proiectorului. Totuºi. în majoritatea sistemelor Home Cinema. cele ºase outputuri digitale promit. testat deja în laboratoarele audio-video. doar 5 staþii radio emit astfel.

tuner) Phono (MM. Chiar dacã scena de furtunã zgomotoasã din „The Day After Tomorrow“ nu a fost realizatã prin sunete suficient de adânci. minidisc) Sursã volum mare (CD. receiverul JVC se aseamãnã cu modelul concurent de la Philips. Aceastã funcþie este importantã.000 euro 2 ani 44 x 9 x 37 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 8 •/– •/– • 10 .com 1. Noul receiver AV de la „Japan Victor Company“ are în dotare outputuri digitale. Modelului îi stã la dispoziþie pentru aceastã operaþie un radio tuner portabil (USB-Radio). DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi room/video 1/1/1/– •/– 2 1 1/– •/–/– 4/3/– –/2/–/– 2/–/1/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/•/• •/•/– • ieºiri frontale prezenþã 1/–/1/1* –/– – 3** –/– –/–/•** 1/3/– –/2/–/– –/1/1/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• – *adaptor **intrare 2/2/– 4/4/3/– 1/1/– 4/4/2/2* –/–/2 2/2/2/– –/–/1/1 –/– 1 1 –/– •/–/– 3/1/– –/2/–/1 1/–/1/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – scart inclus.Nivel mediu funcþia De-Interlacer pentru HDMI . mai bine decât a reuºit modelul Philips. În plus. MC) Intrare 5. + Cel mai bun sistem de operare din test + Sunet bun .com 800 euro 2 ani 44 x 10 x 38 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– – –/– –/– • 10 . Drept sursã de putere este folosit acelaºi amplificator digital de la Texas Instruments. care apare ºi la modelele reuºite de receivere de la Panasonic. ºapte dintre ele fiind prezente în carcasa cu forme zvelte. apoi toate cele impare. La sunetul de film. În acest mod. ºi pentru 3 x stereo 104 a u d i o . vocile au fost perfect redate. Fiºierele MP3 sunt preluate fie prin cablu USB.Home Cinema JVC RX-D 701 S DOTARE RECEIVER-AV Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Yamaha RX-V 1600 yamaha. De-Interlacer intervine în scanarea progresivã a liniilor. transformându-l pe acesta în staþie de emisie MP3. sunetele au fost adânc ºi larg spaþializate.Back L+R/Sur.100 ms DECODER SURROUND Dolby Digital/Dolby Digital 6.Center Zona 2 Alte caracteristici Rezultat audio-video Bine (69 puncte) DE-INTERLACER Staþiile de emisie TV ºi playerele DVD scaneazã imaginile dupã rânduri: prima datã toate liniile pare.com 1.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete Din punct de vedere tehnic. În sala de audiþie. L+R/Sur.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .1/6.150 ms JVC RX-D 701 S jvc. 7. JVC s-a comportat remarcabil. nivelul de calitate a fost ºi mai bun. fie prin transmisie radio de pe hard-disk-ul oricãrui computer.Rezerve de putere reduse ProLogic II/Iix/ajustabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Program sunet DSP 2 canale surround/Dolby Virtual Speaker Cascã surround/Dolby Headphone Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil Frecvenþã graniþã woofer deconectabil Dispozitiv calibrare automatã De la 60 la 220 Hz din 80/100/120 Hz – VHF/UM/DAB 40 – •/•/• •/– –/–/– • –/– •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• • VHF/UM 45 – •/•/• •/– –/•/– • –/– •/•/• •/•/– –/–/– •/– •/• 110/120/160/200 Hz 10 în 10 Hz RECEPÞIE RADIO Domeniu de frecvenþe Memorie staþie Valoare directã frecvenþã RDS/PTY/radiotext TELECOMANDA/CONTROL Control sistem/bidirecþional Programabil/cod producãtor/macro Display on-screen (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger FUNCÞII VIDEO Convertor composite-S-video/YUV/analog-HDMI De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu per YUV/HDMI CONEXIUNE AV Videorecorder RCA/S-video/scart Surse volum mare (set-top-box. utilizabilã legãturã USB sau wireless spre PC CONEXIUNE AUDIO Recorder (bandã.050 euro 2 ani 44 x 18 x 44 •/• •/•/• •/•/• •/– –/• 8 •/– •/– • 0 . receiverul are acces simplu la arhiva de muzicã a unui harddisk.1. care se conecteazã la mufa USB a computerului. la o circumferinþã de pânã la 30 m. mai ales la convertirea digitalã a imaginilor video pentru ieºirea HDMI. precum reuºise „bolidul“ de la Yamaha. fãrã fir.240 ms 40/60/80/90/100/ • VHF/UM 40 – •/•/• •/– •/•/• • •/2 •/•/• •/•/• –/–/– •/• •/• Philips DFR 9000 philips. Muzica a fost redatã prin sunete clare ºi curate.Back L+R/Sur.Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surr. Punctul forte al acestui model este manipularea muzicii stocate pe computer.1/7.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale Optic/coaxial Ieºiri volum mare L/R/C/Sub Surround L+R/Sur.

AUDIO-VIDEO BINE FOARTE BINE FOARTE BINE excepþional 7 8 78 FOARTE BINE BINE BINE foarte bine 8 6 72 MULÞUMITOR BINE BINE foarte bine .bine 5 6 69 RAPORT PREÞ/CALITATE CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o .5 Watt 0. În schimb. “Funcþiile video” intervin în evaluarea finalã cu un punctaj maxim de 10 puncte ºi se referã. nu este prea interesat de legãturile scart. în timp ce modelul Yamaha se recomandã pentru sistemele Home Cinema. sunetul sãu excepþional i-a adus victoria în testare. 10 puncte MÃS. în format HDMI sau pe componente. chiar ºi în lipsa interfeþelelor digitale din dotare. exclusiv. dar semnalul RGB scart trece neschimbat. REZULTATE TESTARE RECEIVER AV Producãtor Model Yamaha RX-V 1600 1. Conexiunea cu televizorul se realizeazã. JVC uneºte.10 puncte max. CONCLUZIE Operator radio: cu ajutorul unei staþii speciale USB de emisie ºi al unei antene de recepþie pe receiver modelul JVC preia. Receiverele compacte de la JVC ºi Philips. teºte semnalele de intrare RGB. în paginile alãturate.5 Watt 1 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. 50 puncte Philips DFR 9000 800 euro JVC RX-D 701 S 1. cu TV. insomnii concurenþei. la o primã evaluare. audiovideo a realizat o listã cu toate receiverele AV. Talentele sale video se limiteazã la prelucrarea semnalelor composite. prin transmisie radio. conexiune ºi sunet a celor trei modele de receivere AV testate este prezentat detaliat. audio-video magazine va mai evalua. 20 puncte BINE bine bine foarte bine foarte bine 14 BINE foarte bine bine bine bine 14 FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine foarte bine 15 (40%) (30%) (20%) (10%) max. cu proiector ºi multe alte componente. HD- Fãrã îndoialã. pentru fiecare model în parte. iar preþul sãu neruºinat de mic va crea. Tot ceea ce þine de partea de operare. cu mãiestrie. modelul oferind majoritatea interfeþelor. arhiva MP3 a computerului. Philips poate prelucra ºi semnalele scart RGB. Soluþie inteligentã: prin intermediul cablului pentru adaptor livrat. la preþuri moderate. la cerere. preluat de la playerele DVD sau boxele set top.MI ºi cele pentru componente. care pot prelua. la funcþiile de conversie ºi prezentare. compatibile HDMI. 10 puncte max. asemãnãtor receiverului de aceeaºi marcã RX-V 2600. primite de la playere DVD sau boxe set top. mai puþin cooperant. Modelul de la Philips pare. Însã.v i d e o m a g a z i n e 105 www. Semnalele video recepþionate pot fi convertite. deoarece nici receiverul Philips nu conver- Preþ TEST SUNET Hi-Fi ProLogic-Surround Digital-Surround FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 40 FOARTE BINE bine foarte bine foarte bine 37 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 38 (40%) (20%) (40%) max.050 euro max. împreunã cu explicaþiile de rigoare asupra talentelor video ºi funcþiilor acestor aparate. ºi în alte numere ale revistei. Un singur deficit poate fi amintit ºi chiar bine de reþinut. converti în acest format digital toate semnalele video recepþionate. De aceea.audio-video. în acest caz. care transmit spre televizor semnalul video RGB. funcþiile video ale tuturor receiverelor AV cu un calificativ propriu. în mod sigur. modelul de la Yamaha. nu fiecare model este la fel de versatil. tot prin cablul scart. cele trei candidate reprezintã o nouã generaþie de receivere AV. În plus. cu tehnicã digitalã de amplificare. precum ºi câte douã intrãri pe componente ºi composite.000 euro STARURI AUDIO-VIDEO Cele trei modele de receivere AV testate vor fi partenere interesante în sistemele Home Cinema. dar totul se dovedeºte a fi o falsã impresie. în modelul RX-D 701 conexiunile tradiþionale video ºi tehnologia Hi-Fi.ro . În partea posterioarã are. sunt preferatele clienþilor care utilizeazã sistemele clasice. douã intrãri scart. S-video. DE LABORATOR Raport semnal/zgomot FOARTE BINE excepþional 90 dB 87 dB foarte bine 155 Watt 113 Watt 9 BINE foarte bine 88 dB 82 dB mulþumitor 62 Watt 56 Watt bine 7 MULÞUMITOR bine 82 dB 76 dB mulþumitor 59 Watt 57 Watt bine 5 (40%) Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus surround Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã Consum energie standby (30%) (30%) bine 1. Partea din spate este dotatã cu trei grupe a câte patru mufe RCA. Aceste mufe pot prelucra ºi semnal YUV. de înaltã calitate. 100 puncte FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. prin cablul livrat. rolul de centrale de conectare în sistemele Home Cinema. însã. la care se pot conecta aparatele cu semnal pe componente sau via scart. Receiverul oferã doar o intrare S-video.

400 euro 12/05 2/1 1. nu cele ale receiverelor AV sunt determinante în acest proces de autentificare HDCP. Excepþie: SACD.500 euro 1/06 2/1 1. Humax nu a putut colabora cu nici un receiver AV-HDMI. între timp. care convertesc semnalele de ieºire pânã la valorile înalte ale imaginilor progresive de 1080p. Dolby Digital ºi DTS. atunci când au fost conectate la display printr-un receiver AV-HDMI. Existã chiar ºi playere DVD ºi scalere video. 10 puncte Denon AVR-3806 1. Motivul: HDCP a obligat aparatele sã se asigure unul pe altul dacã sunt compatibile cu acest format. prezenþa unor remarcabile talente video a ajuns.000 euro 4/06 2/1 1. recepþionarea undelor radio – în afarã de paºii timizi în digitalizarea sunetului prin DAB sau DVB – nu prea a cunoscut modificãri tehnice. abilitãþile receiverelor HDTV. cu al sãu format audio special RECEIVERE AV ACTUALE: FUNCÞII VIDEO ÎN COMPARAÞIE Producãtor Model Preþ Test audio-video HDMI in/out Versiune HDMI YUV in/out Convertire video per S-video/YUV/HDMI De-Interlacer YUV/HDMI/ deconectabil Divizor HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/ sarcinã audio per HDMI Meniu per HDMI/YUV Alte caracteristici Evaluare Funcþii video max.1 3/2 •/•/• •/•/• •/•/– Denon AVC-A11 XV 3. precum DVD-audio. în schimb. Primele modele de receivere HDTV . cât ºi cele de înaltã rezoluþie HD. La succesul acestei interfeþe a contribuit ºi un alt factor.1 6/2 •/•/– •/–/• –/–/– JVC RX-D 701 1. în timp ce mufele scart nu au fost niciodatã luate în serios. europeanã. cerinþã care este transmisã apoi proiectorului sau TV-ului.Pace DS 810 HD ºi Hu-max PR-HD 1000 – cu imagini excepþionale.1 2/1 •/•/• •/•/– –/–/– Marantz SR-9600 3. Boxele set-top sunt prea “nerãbdãtoare” ºi deconecteazã activitatea HDMI. STANDARD GENERALIZAT Aria sa de rãspândire stã mãrturie în acest sens. înainte de a le reda via HDMI.500 euro 8/05 3/1 + 1 DVI In 1. modalitatea prin care imaginile video ajung de la un aparat la altul se realizeazã.1 2/1 •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/– •/• •/• –/• •/• –/• –/• •/• •/• •/• rezoluþie 4 foarte bine mulþumitor 4 foarte bine 8 mulþumitor 4 mulþumitor 4 mulþumitor 5 mulþumitor 3 mulþumitor 3 mulþumitor 106 a u d i o . au avut mereu probleme cu canalul copy-protected “Premiere HD Film”.1 4/1 •/•/• –/–/– –/–/– Philips DFR 9000 800 euro 4/06 2/1 1. pânã la momentul actual. Totuºi. dar dificil de realizat: HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) are nevoie de comunicare exactã. în format video de 720p ºi 1080i. care nu a jucat nici un rol în aparatele de provenienþã americanã sau japonezã.500 euro 2/05 2/1 1. Receiverul AV va cere playerului au- MULTITUDINE DE FORMATE Cablul HDMI poate transmite atât semnale tradiþionale SD. În ultimele decenii. HDMI. Interfaþa. prin HDMI pot trece atât sunetele stereo normale.Home Cinema Receiverele AV nu au fost niciodatã atât de luxuriant dotate cu funcþii video. joacã rolul de prim solist atât pentru producãtori. cât ºi în sistemele Home Cinema.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVC-A1 XV 6. în aparatele de radio de ultimã generaþie funcþiile video ºi audio se îmbinã armonios. Mai mult. Interfaþa HDMI reprezintã mult mai mult decât urmaºul digital al mufei scart. Important.300 euro 3/06 2/1 1.1 4/2 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-SR 803 E 1. Datoritã lui “High-Bandwidth Digital Content Protection” (HDCP) mufele HDMI oferã protecþie contra copiilor ilegale. În ceea ce priveºte formatul audio. în timp ce Pace a reuºit sã comunice cu anumite modele. Abia dupã ce aceastã operaþie se încheie se poate livra sunet ºi imagine. O posibilã rezolvare pentru aceastã tendinþã este conexiunea universalã “High Definition Multimedia Interface”. unul dupã altul. cât ºi formatele de înaltã rezoluþie multicanal. Conexiunea scart a fost o descoperire Copy protection tentificarea HDCP. În ultimele luni. este consideratã drept cea mai modernã ºi mai rãspânditã interfaþã pentru transferul de înaltã rezoluþie al semnalelor video ºi audio. tehnic. “Video killed the Radio Star” – legendarul vers de acum 20 de ani avea dreptate. în laboratoarele de testare audio-video a fost multã agitaþie. diferit. Aceste funcþii ale modelelor de receivere AV-DMI au fost testate de audio-video.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVR-4306 2. prin talentele sale universale care-i permit sã recunoascã aproape toate formatele audio ºi video uzuale. înainte de încheierea comunicãrii.1 3/1 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-NR 5000 E 5. pe scurt: HDMI.000 euro 2/06 3/1 1. îndeplinind prin aceasta o cerinþã de bazã a industriei cinematografice în rãspândirea filmelor de înaltã rezoluþie. Conform experienþei din laboratoarele de testare audio-video. Din acest motiv mufele HDMI s-au impus relativ repede în structura receiverelor AV. În schimb. Procedeul este ºi mai complicat dacã în sistem sunt conectate mai multe aparate. în special de producãtorii Hi-Fi japonezi.000 euro 5/05 3/1 + DVI 1/1 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . sã facã diferenþa Informaþii tehnice În cãutarea talentelor între receivere AV cu dotare medie ºi cele superior echipate.

SEMNAL SD
SD provine de la “Standard Definition” ºi corespunde rezoluþiilor TV pentru imaginile interlaced. În þãrile cu standard NTSC, SUA ºi Japonia, aceastã rezoluþie are valoarea de 640 x 480 pixeli, în timp ce pentru standardul european PAL-TV, rezoluþia este de 720 x 576 pixeli.

SACD, DSD
Prescurtare pentru “Super Audio Compact Disc” – un mediu de aceeaºi mãrime cu un CD sau DVD, care stocheazã sunet stereo sau multicanal la o valoare a bit-rate-ului foarte mare, cu ajutorul unui procedeu digital special numit “Direct Stream Digital” (DSD). SACD poate fi redat de numeroase modele de playere DVD, dar sunetul nu poate fi transmis spre amplificator decât analog sau printr-o interfaþã digitalã specialã, precum iLink sau Denon-Link. care nu coopereazã cu HDMI, cel puþin pânã la momentul actual. Motivele sunt, pe de o parte, lipsa compatibilitãþii HDCP iar, pe de , altã parte, structura datelor HDMI. Aceastã structurã prevede, la alegere, transmiterea directã a biþilor comprimaþi a la Dolby Digital ºi DTS, sau transmiterea unei valori exacte a canalelor PCM. De pildã, douã canale, fiecare cu o rezoluþie de 16 biþi ºi o ratã a scanãrii de 44,1 KHz pentru sunetul stereo de pe CD sau de cinci ori 24 biþi/96 KHz pentru sunetul multicanal de pe un DVD audio.

nu redã toate formatele audio, pe care interfaþa le poate livra. Sunetul multicanal de pe un DVD audio pune în dificultate multe televizoare, deoarece nu recunosc semnalul Dolby Digital. Cei care leagã direct un player DVD, via HDMI, cu televizorul trebuie sã seteze sarcina audio a playerului pe “Downmix”, pentru ca televizorul sã recepþioneze sunet stereo. Cu siguranþã, e mult mai practic sã conectezi diferitele componente, precum playere DVD sau receivere HDTV, la televizor sau proiector printr-un receiver AV-HDMI. Receiverul AV preia, din datele digitale, sunetul, pe care îl decodeazã ºi îl amplificã ºi apoi trimite imaginea mai departe spre display. Cu foarte puþine excepþii, toate receiverele AV- HDMI pot realiza aceastã operaþie. În cazul ideal receiverul converteºte, în plus, imaginile video ale componentelor analogice în informaþii digitale, pe care le transmite apoi spre televizor, via HDMI.

interlaced (480i ºi 576i, interlaced) nu sunt standardizate. De aceea, în ciuda mufelor corespunzãtoare o serie întreagã de aparate TV ºi proiectoare nu pot prelua semnale în rezoluþia dominantã SD. În plus, anumite receivere AV cu intrare HDMI pot digitiza semnalul SD, dar nu pot prelua conversia progresivã. De aceea, este recomandabil sã alegeþi un receiver AV cu funcþia De-Interlacer.

FUNCÞIA DE SCALARE
Modelele de top de receivere AV convertesc toate semnalele video primite la o rezoluþie unitarã. Ele dispun pentru aceastã operaþie de funcþia De-Interlacer ºi de un divizor, care redã informaþiile video, via ieºirea HDMI, la alegere în 576p, 720p sau 1080i. Deoarece scalarea este realizatã de orice aparat TV sau proiector, compatibil HDMI, meritã, ºi chiar e recomandabil, sã verificaþi în practicã, care dintre aparate va realiza operaþia cel mai bine. Un divizor valoros al unui receiver AV poate îmbunãtãþi chiar calitatea imaginii, dacã livreazã rezoluþia potrivitã aparatului de redare. În multe cazuri, de pildã la televizoarele plate cu o rezoluþie de 1366 x 768 pixeli, scalarea este efectuatã chiar de TV, cu pierderi minime ale calitãþii imaginii. În aceste condiþii, vã puteþi permite sã dezactivaþi divizorul receiverului AV. Oricum, din bãtrânele casete video VHS nu se vor putea obþine imagini de vis nici cu ajutorul aparatului TV, nici cu cel al receiverului AV. Dar conectarea simplã cu displayul printr-o singurã legãturã diminueazã considerabil dezordinea cablurilor, caracteristicã sistemelor Home Cinema.

SPECIALITÃÞI VIDEO
Receiverele AV de nouã generaþie sunt diferenþiate tocmai de prezenþa acestor funcþii speciale. Noile modele oferã funcþii cuprinzãtoare, astfel încât toate componentele video din sistem sã fie legate cu televizorul printr-o singurã conexiune – dacã toate aparatele sunt compatibile între ele. Cãci ºi în cazul formatelor video, transmise prin conexiune HDMI, apar probleme de incompatibilitate între aparate. Formatul HDMI a stabilit, cã toate proiectoarele ºi televizoarele cu intrare HDMI trebuie sã prelucreze imaginile video de înaltã rezoluþie în formatul 480p (NTSC Progressive), 720p ºi 1080i. Rezoluþiile video tradiþionale de 480 ºi 576 de rânduri în scanarea

NU ORICINE POATE ORICE
Existã ºi o parte neplãcutã vis-à-vis de aceastã multitudine de formate. Bogãþia de opþiuni audio ºi video nu este specificã fiecãrui aparat. Astfel, un televizor cu intrarea HDMI

Pioneer VSX-AX 2 1.100 euro – 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Pioneer VSX-AX 4 1.400 euro 12/05 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Yamaha RX-V 1600 1.050 euro 4/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• –/–/–

Yamaha RX-V 2600 1.300 euro 3/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• •/•/–

Procedeu testare

Funcþii video în testare
importante modele de receivere AV sunt prezentate ºi evaluate detaliat în tabelul alãturat. Evaluarea se face tot pe scala de 100 de puncte, de aceea partea din punctaj datoratã testului audio al receiverelor AV se reduce de la 60 la 50 de puncte. Multitudine: deºi numeroase receivere AV posedã mufe HDMI, funcþionalitatea lor este diferitã.

audio-video va evalua ºi abilitãþile video ale receiverelor AV.
Funcþiile video ale receiverelor AV au câºtigat în importanþã datoritã HDMI ºi HDTV. De aceea, audio-video a modificat procedeul de evaluare al acestor aparate. Funcþiile video, precum conversia composite ºi Svideo în format YUV ºi HDMI, ori De-Interlacer ºi scalarea video pentru ieºirea HDMI vor fi, de asemenea, evaluate. Cele mai

•/• •/• PC via HDMI 8 mulþumitor

•/• •/•

•/• •/•

•/• •/•

5 mulþumitor

5 bine

7 foarte bine

8

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

107

CINEMA

UZINA DE PUTERE
Amplificator corespunzãtor ºi un player universal valoros, iatã noul ansamblu Linn. Un vis, nu doar pentru sistemele Home Cinema.
108 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

109

într-o carcasã. deoarece modelele diferite de boxe au nevoi specifice de putere. ST Microelectronic. Combina uneºte. denumit TDA 7293. la 3. cât ºi cele ale opulentelor sisteme Home Cinema.200 euro). Un sistem complet Home Cinema are nevoie. atât cele ale sistemelor conservatoare Hi-Fi. Linn a ales un drum propriu. cinci ºi chiar ºase canale. Aceastã structurã compactã aproape cã nu are cãi de conexiune interne. aceastã componentã deschide noi portaluri spre putere. Redactat de: Daniel Chira orþile energetice ale corpului uman se numesc. ºi de o centralã de comandã potrivitã. în combinaþie. Puterea necesarã într-un sistem depinde de numãrul de boxe. toate fiind adãpostite într-o carcasã compactã. conform învãþãturii antice indiene. cipul de amplificare (sãgeatã) este susþinut de câte patru tranzistoare de putere (cercuri). Linia producãtorului Linn cuprinde opt modele. Un amplificator de putere multicanal.100 euro. într-adevãr. precum ºi cu ver- siunea stereo mai micã C 2100. un preamplificator ºi tranzistoare de putere. un player DVD ºi un preamplificator decoder. patru. Iar.CINEMA Societatea de putere de ultimã generaþie: în outputurile mari ale lui Chakra (sus). pentru cã. Unidisk ºi Chakra. “Inima” tuturor amplificatoarelor este circuitul integrat.200 de euro. Pentru comparaþie. la 2. în realizarea modelului sãu de amplificator. Totuºi. Ca un adevãrat “amplificator mono” circuitul. Prima combinaþie realizatã a fost cea cu amplificatorul cu cinci canale C 5100. În loc sã se bazeze pe cipuri digitale. Modelul costã 4. din concepþie. chakre. trei. scoþienii au dezvoltat pentru amplificatoarele lor un concept complet analog. De aceea. adãposteºte. de forma unei cutii de pizza? Pare a fi vorba despre un amplificator digital. În cazul nostru ea poartã numele Unidisk SC.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . de aceea modelul TDA 7293 este prevãzut. amplificatoarele Chakra sunt oferite în douã clase de putere. iar dimensiunile ºi designul ei sunt perfect armonizate cu cele ale amplificatoarelor Chakra. TEHNOLOGIE ªI DOTARE Toate acestea sunt motive suficiente pentru a vã prezenta. atât pentru sistemele Home Cinema. amplificatorul Chakra poate avea douã. pentru a economisi cât mai mult spaþiu posibil. însã. acoperind optim nevoile oricãrui P tip de sistem. cu cele 110 a u d i o . O denumire mai potrivitã nici cã se putea gãsi. aºa cum sunt cei folosiþi azi în combinaþie cu multe modele de receivere AV compacte.700 euro ºi are ieºire HDMI. cât ºi pentru cele Hi-Fi. de la specialistul în semiconductori. Unidisk SC a fost iniþial combinatã cu un amplificator cu trei canale C 3200 (4. pe un singur cip de siliciu. Noul amplificator de putere al specialistului Linn poartã acelaºi nume.

progressive sau HDMI. Consumul mare de energie. condiþiile ideale de funcþionare pentru amplificator. ceea ce are repercusiuni pozitive asupra sunetului. dupã cum vedeþi în imaginea de mai jos. a fost de necrezut.mai bune premise pentru funcþionare: el lucreazã repede. Pentru ca sã nu se ajungã prea repede la deconectarea de protecþie a aparatului. autenticã ºi bine spaþializatã. vivaci ºi lipsiþi de asperitãþi. În schimb. a obþinut baºi ultra adânci. creeazã probleme. creându-se. care apare atunci când boxele au valori mici ale impedanþei la volum mare. În acest fel. Materialul folosit la testare RCA-Armada: Unidisk SC poate fi conectat. Funcþia Lip-Sync permite doar alegerea grosierã dintre modul interlaced. În dotare. sãrac în opþiuni. iar frecvenþele de graniþã comutabile. chiar ºi la sarcinã ma- ximã. intrã în joc câte douã tranzistoare de putere (respectiv câte patru. în timp ce prin ieºirea HDMI se transmite doar semnalul video al playerului DVD intern. C 5100. mult mai bine decât transformatoarele tradiþionale. plãcutã. nivele înalte de putere de pânã la 100 de waþi.v i d e o m a g a z i n e 111 . pentru ieºirea subwooferului. nu doar pentru a economisi spaþiu ºi greutate. a cântãreþului brazilian Caetano Veloso.audio-video. astfel. La testarea sunetului de film. combina Linn. C 3200? La urma urmei. cu mai multe versiuni cover ale unor cântece clasice. finã. precum ºi meniul. precis. Ieºirea HDMI (sãgeatã) le ornamenteazã pe amândouã. redarea a fost curatã ca ºi cristalul. Aceastã împãrþire a sarcinilor permite grupe de outputuri puternice ºi compacte. Playerul rotea discul SACD cu piesa “A Foreign Sound”. fãrã distorisiuni ºi poate sã atingã. la nivelul de volum standard pentru sistemele Home Cinema: 85 dB. www. care dezvoltã un nivel neobiºnuit de redus al încãlzirii. Linn s-a decis pentru o alimentare în comutaþie lipsitã de grosolanul transformator. via YUV sau Scart. un disc multicanal. a lui Stevie Wonder. de la început. nu se poate afirma cum cã Unidisk ar fi un divizor opulent de semnal video. Rezultatul a fost uluitor. lipsesc în totalitate modelului Unidisk SC. livrând cea mai bunã calitate sonorã. de la reþeaua de energie contaminatã de perturbaþii. TEST AUDIO ªI VIDEO Testul video a început cu proiectorul Marantz VP 12 S 4. duo-ul de la Linn a fost adus. De ce ar mai fi nevoie atunci de varianta mai puternicã. alimentarea în comutaþie decupleazã circuitul audio. este posibilã alimentarea absolut stabilã cu energie. la alegere.ro 04/2006 a u d i o . precum cei din “If It’s Magic”. cu amplificatorul Chakra C 5100 ºi setul de boxe de referinþã audio-video B&W N 801. cu efect disturbator pentru calitatea sunetului. cu funcþii de conversie sau scalare cuprinzãtoare. cu uºurinþã. s-a renunþat complet la intrãrile HDMI. de la producãtorul japonez Sanken. Un rol cheie în conceptul Chakra este jucat de alimentarea cu energie. la modele mai puternice). În plus. Uºurinþa cu care aparent insignifiantul Chakra a livrat setului de boxe puterea maximã. În plus. Unidisk SC lucreazã tot cu o alimentare în comutaþie. foarte frumos realizat. chiar ºi acest model.

s-a numit “Italian Job”. la redarea caldã a detaliilor sonore. Combina Linn a reacþionat aproape fãrã inerþie la toate modificãrile rapide ale spectrului dinamic. au rãsunat cu adevãrat ameninþãtor.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . fãrã dificultate. spaþiul.4 Watt 8 repede (60 %) 76 % 75 % 72 % bine bine 28 (16) 105/57 Watt 100/56 Watt foarte bine foarte bine 24 190/111 Watt 90/111 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. Cele mai fine detalii sonore. 100 puncte OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine bine 11 DOTARE REZ. 10 puncte FOARTE BINE 8 FOARTE BINE foarte bine – foarte bine foarte bine 8 (40%) foarte bine (30%) – (20%) foarte bine (10%) foarte bine max. O modalitate atât de concretã ºi de stabilã de redare a sunetelor a fost rar auzitã cu prilejul testelor audio-video.100 euro (2. combina a redat sunetele iniþiale ale minunatei coloane sonore într-o manierã impresionant de explozivã. a fost redatã cu o putere brahialã.CINEMA Duetul trimmer: fiecare output poate fi calibrat (sãgeatã). 70 puncte Linn Unidisk SC 4700 euro Linn Chakra C 3200 4. 10 puncte max. dis-de-dimineaþã. Explozia violentã. DE LABORATOR max. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 81 FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 83 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 87 112 a u d i o . precum fluturatul din aripi al porumbeilor în Piazzetta din Veneþia au umplut. REZULTATE TESTARE AMPLIFICATOR REZULTATE TESTARE DVD-PLAYER Producãtor Model Preþ Producãtor Model Preþ Linn Chakra C 5100 (C 2100) 3. 10 puncte Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere de ieºire Putere sinus douã canale Putere sinus canale multiple Consum energie standby (Watt) MULÞUMITOR 5 BINE 6 TEST SUNET Digital surround CD/SACD/DVD-audio Sunet analog EXCEPÞIONAL excepþional 28 mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB foarte bine/excepþional/foarte bine foarte bine MÃSURÃTORI DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori Consum energie standby/funcþionare FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40 %) 91 % 90 % 90 % foarte bine insuficient 15. trecând cu viteza fulgerului de la volum violent. Iar zgomotele pline ale motoarelor din scena urmãririi sãlbatice prin oraº.200 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate Redarea miºcãrii/repaus al spotului Convertire progresivã EXCEPÞIONAL foarte bine excepþional interlaced excepþional excepþional excepþional foarte bine 32 30 32 progressive excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional TEST SUNET Hi-Fi Digital Surround FOARTE BINE 6O FOARTE BINE excepþional excepþional 61 (50%) excepþional (50%) excepþional MÃS. Abia pornitã.4/34. din momentul în care voluminosul seif s-a prãbuºit în canal.200 euro) max.

care continuã sã ofere acel nivel de inginerie precisã de neegalat. la impresionantul volum de 105 dB. SACD.Boxele cu nevoi de putere ºi mai mari. în plus. C 5100 a avut destulã putere ca sã dezvolte în boxele B&W. www. Via HDMI imaginile au fost ºi mai bune. Cu toate aceastea.1 (RCA). Parada tastelor: butoanele fluorescente ale telecomenzii înlesnesc orientarea în întuneric. Modelul Unidisk SC a stãpânit perfect echilibrul între rezoluþia cea mai finã. extrem de flexibilã în configurare. la dimensiuni extrem de compacte.audio-video. CD. AAC. MP3. 1 x stereo fix (RCA) 4 x SPDIF (2 x RCA. DVD-Audio. JPEG Scanare progresivã 480p/576p via YUV ºi HDMI CONEXIUNI Intrãri audio analog Ieºiri audio analog Intrãri audio digital Ieºiri audio digital Intrãri video Ieºiri video Alte caracteristici 4 x stereo (RCA) 1 x 5.v i d e o m a g a z i n e 113 . Rezultatele la testul de imagine au fost exemplare. 1 x optic) 1 x COMP. DTS. 1 x S-Video. 1 x HDMI (576p) preamplificator decoder integrat (Dolby Digital. DOTARE DVD-PLAYER Producãtor Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Linn Unidisk SC 24 luni 38 x 8 x 37 cm FUNCÞII Redare DVD-R/-RW/DVD+R/+R DL/+RW. 1 x YUV (disponibilã versiunea Scart) 1 x COMPOSITE. sunete lipsite de distorsiuni. ªi atunci nu ne mai mirã de ce compania Linn este consideratã furnizorul ideal de soluþii complexe ºi complete. CD-R.ro 04/2006 a u d i o . 1 x YUV. În acest segment de clasã nu existã un alt model comparabil. precum Focal Alto Utopia. decât prin ieºirea YUV pentru componente. pe întreaga duratã a filmului. CONCLUZIE “Locomotiva” Unidisk-Chakra. au profitat întradevãr de colaborarea cu amplificatorul de douã ori mai puternic C 3200. livreazã sunet ºi imagine de primã clasã. ProLogic II cu management baºi ºi potenþiometru volum master) Ventilator dublu: în spatele diafragmei se aflã douã ventilatoare de rãcire. 1 x S-Video. atunci când vine vorba despre înaltã performanþã în sistemele ºi componentele de entertaiment.. VCD. 2 x optic) 2 x SPDIF (1 x RCA. Combina este. claritatea desãvârºitã ºi culorile pline. SVCD.

Reportaj 10 ANI DE D V D Digital Versatile Disk sau DVD-ul împlineºte 10 ani de când a fost lansat pe piaþã. industria de entertainment pentru acasã. 114 a u d i o . a remodelat ºi dezvoltat. Noutatea ºi flexibilitatea acestui format l-au propulsat în topul celor mai bine vândute bunuri din lume. Din 1996 ºi pânã în prezent a exterminat casetele video din segmentul de piaþã “home video”.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Ba mai mult. comerþul cu DVD-uri ºi playere DVD. generând anual venituri de ordinul miliardelor de dolari. în aceeaºi mãsurã.

cum sunt stocate informaþiile pe disc sau cum funcþioneazã DVD-playerul?. preºedintele IBM la vremea aceea. Cine a creat DVDul. Hitachi. Modelul SD original propus de Toshiba avea o capacitate de stocare de 5 GB. în numãrul anterior al revistei audio-video vã prezentam un material despre discurile optice Blu-Ray ºi HDDVD. Matsushita Electric (Panasonic). Lou Gerstner. Unul dintre ele era MultiMedia Compact Disc (MMCD). Discul optic a fost înzestrat cu tehnologia de codare EFMPlus care era cu 6 procente mai puþin eficientã decât tehnologia creatã de Toshiba. Gerstner a decis sã se implice în luptã dupã ce a încercat un sentiment de deja-vu. Una dintre schimbãrile operate de Philips/Sony a condus la diminuarea cu câteva sute de mega a capacitãþii de stocare.Text de: Sebastian Kovacs VD-ul s-a ieftinit atât de mult încât ºi-l poate permite aproape oricine. La vremea aceea erau în dezvoltare douã medii de stocare optice de mare capacitate. cine ºi-a achiziþionat un DVD s-a întrebat care-i misterul ce se ascunde în spatele acestui disc subþire de plastic ºi a aparatului care-l învârte. Într-un final apoteotic. dezvoltat de coaliþia formatã din companiile Toshiba. Se pare cã istoria se repetã. iar rezultatul a fost DVD-ul de 4.7 GB.v i d e o m a g a z i n e 115 www. D ISTORIA DVD Dacã þineþi minte. sunt doar câteva dintre întrebãrile la care vã oferim rãspunsul în paginile care urmeazã. ºi-a asumat rolul de arbitru între cele douã tabere. iar celãlalt se numea Super Density Disc (SDD). Mitsubishi Electric. la începutul anilor ’80. Pierderea în capacitate a fost compensatã de 04/2006 a u d i o . cele douã tabere au încheiat un armistiþiu în urma cãruia a luat naºtere grupul DVD Consortium în sânul cãruia marile corporaþii ºi-au unit forþele pentru a crea un produs standard. Vrajba s-a înteþit pe la începutul anilor ’90. Pioneer. Thomson ºi JVC. Cu siguranþã. elaborat de corporaþiile Philips ºi Sony.ro . întrucât DVD-ul s-a nãscut tot în urma unui “rãzboi al formatelor”.audio-video. Time-Warner. Philips ºi Sony au renunþat la MMCD ºi au acceptat formatul SD al taberei opuse. cele douã medii de stocare care se luptã pentru a deveni succesorul DVD-ului. dar cu condiþia de a aduce câteva modificãri. fiind martor al costisitorului rãzboi al formatelor purtat între VHS ºi Betamax.

Dacã primele sunt cele pe care sunt înregistrate filmele. Atunci prin ce se deosebesc cele douã formate? Diferenþele nu sunt evidente. codec-urile pe care le suportã DVD playerul sunt specificate pe aparat. date care apoi sunt transformate în sunet ºi imagine. iar ridicãturile dintre douã pit-uri se numesc “land”. Deºi existã divergenþa de opinii în aceastã privinþã. SUFLAT CU AUR Multiplele straturi de plastic din care este alcãtuit DVD-ul sunt presate într-un sandwich. ºi anume. însã nu concentric. Utilizând acest proces se creeazã un disc pe a cãrui suprafaþã se poate distinge o linie foarte subþire ºi lungã de ridicãturi microscopice. Odatã acest proces încheiat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Prima izbândã a inginerilor a fost anunþatã abia în 1995. PIT-URI ºI LAND-URI Fiecare strat inscriptibil de pe DVD are pe suprafaþa sa o spiralã de date. Straturile gata fabricate sunt acoperite cu lac. Printre ele se numãrã materialele ºi procedeele folosite în producþie. Informaþia pe DVD este stocatã sub formã acestor adâncituri ºi ridicãturi pe care laserul le interpreteazã ca fiind 0 sau 1. care abia depãºeºte grosimea de un milimetru. odatã cu dezvoltarea versiunii 1. Esenþial este faptul cã DVD-urile audio pot stoca pânã la 74 de minute de muzicã cu un sampling rate ºi acurateþe de 192 kHz/24 biþi. C a r e es t e d i f e r e n þ a d i n t r e D V D + R º i DVD-R? DVD+ (plus) ºi DVD. Fiecare strat este creat prin injectarea de plastic policarbonat într-o formã prestabilitã. ºi un DVD recorder. De obicei. Sunt însã persoane care susþin cã nu este vorba de o prescurtare. linia de date începe din centru ºi-ºi continuã spirala cãtre exterior. Discurile DVD audio ºi playerele aferente sunt relativ rare la ora actualã. Sunt DVDplayere care ruleazã fãrã probleme ºi filme stocate pe CD-uri. în timp ce companiile din DVD+RW Alliance stau în spatele formatului DVD+R. Pot sã înregistrez emisiuni TV sau filme cu un DVD player? Da. spirale. dar asta nu înseamnã cã nu existã. existã ºi playere compatibile cu ambele formate. Chiar ºi stocarea datelor se face în mod similar.5 a DVD-ului. se poate dacã DVD-playerul este. SEAM ÃN Ã. iar pentru cele superioare se foloseºte un strat semi-reflectorizant de aur. DAR N U RÃSARE În ceea ce priveºte dimensiunile ºi grosimea. Ba mai mult cele douã discuri optice sunt produse folosind aproape aceleaºi metode de fabricaþie. dispuse sub forma unei 116 a u d i o . FAQ – Întrebãri frecvente Ce înseamnã DVD? DVD este prescurtarea cuvintelor Digital Video Disc sau Digital Versatile Disc. de asemenea. Acest proces se realizeazã pentru a permite trecerea laserului prin stratul de la suprafaþã pânã la cel din adâncime.Reportaj marele avantaj al sistemului EFMPlus. discurile de policarbonat sunt suflate cu o substanþã reflectorizantã. cele din urmã conþin muzicã a cãrei calitate sonorã este de cea mai bunã calitate. sub forma unor adâncituri ºi ridicãturi (pit-uri ºi land-uri) pe suprafaþa discului. ci în formã elicoidalã. A mai durat un an pânã când varianta finalã a discului a fost lansatã pe piaþã. rezistenþa sporitã la deteriorãri cauzate de zgârieturi ºi amprente digitale. În cazul DVD-urilor cu un singur strat. Pentru straturile inferioare se foloseºte aluminiul. La fel ca ºi pistele de alergare dispuse pe un stadion. Dar dintre DVD video ºi DVD audio? DVD video ºi DVD audio sunt douã formate diferite.(minus) sunt douã formate DVD aflate în competiþie. Dacã ar fi privite la microscop. DVD-playerul ruleazã CD-uri? Da! DVD-playerele sunt compatibile cu compact discurile audio. DVD-urile se aseamãnã cu CD-urile. se preseazã una peste alta sub formã de sandwich ºi apoi sunt uscate sub un fascicul de luminã infraroºie. în funcþie de programul cu care a fost comprimat filmul. Grupul de producãtori reuniþi în DVD Forum sprijinã DVD-R. s-ar putea observa cã aceste linii de date se aseamãnã cu niºte diguri brãzdate din loc în loc de adâncituri care în limba englezã se numesc “pit”. ci pur ºi simplu un nume al discului. Distanþa dintre douã linii este extrem de micã – de numai 740 nanometri (un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru). dimensiunile liniilor de date ºi modalitãþile prin care a fost „pompat” spaþiul de stocare.

iar maºina de curse este laserul. Pe un DVD cu un singur strat pot fi prãjite de circa ºapte ori mai multe informaþii decât pe un CD obiºnuit. care simte fiecare zdruncinãturã. Pe DVD. Deci. iar lumina reflectatã este mai departe înregistratã de un mecanism optoelectronic. MAI MULÞI GB Pentru a creºte ºi mai mult capacitatea de stocare. Cine se mai oboseºte în ziua de azi sã se ridice de pe canapea ca sã întoarcã DVD-ul în mijlocul filmului. Pe mãsurã ce laserul se miºcã spre exterior.5 kilometri. care le citeºte drept 1 sau 0. aceasta ar ajunge pânã la 13. Asta înseamnã cã linia de date de pe un DVD cu douã straturi ar avea o lungime de 48 de kilometri. fiind alcãtuit din trei componente fundamentale: un motor care învârte discul. laserul este concentrat pe liniile de date. iar lungimea minimã a unei ridicãturi este de 2. Una dintre roþile maºinii (laserul) trece peste ridicãturile de pe fiecare linie de date.1 . care menþine laserul deasupra liniilor de date spiralate. este un mecanism care miºcã laserul în aºa fel încât sã nu se abatã de la linia de ridicãturi dispusã pe suprafaþa DVD-ului. lumina loveºte stratul reflectorizant pe care sunt dispuse ridicãturile ºi adânciturile.5 ori mai multe ridicãturi pe un DVD. distanþa dintre douã linii de date este de 2. Reflexia ridicãturilor ºi a adânciturilor este interpretatã diferit de senzorul optoelectronic. liniile de pe disc sunt foarte lungi. Extra-spaþiul se datoreazã faptului cã aria de inscripþie pe un DVD este mult mai mare. 7.Subtitrãri în cel puþin 30 de limbi www.coloanã sonorã prezentatã în cel mult 8 limbi diferite ºi sunet Dolby Digital 5. cu o rezoluþie de 720 de pixeli orizontali. Înmulþindu-le pe cele douã reiese cã este suficient loc pentru pânã la 4. mecanismul de urmãrire trebuie sã miºte laserul spre exterior. din maºina de curse. fiecare cu un singur strat) ºi 15. Pista reprezintã discul. acest angrenaj poate fi asemuit unei piste pentru raliuri. în parte. Aceastã caracteristicã se datoreazã. Dacã linia continuã de pe unul dintre straturi ar fi ridicatã ºi întinsã într-o singurã linie dreaptã. motorul scade viteza de rotaþie a discului Datoritã dimensiunilor microscopice ale ridicãturilor. Spre deosebire de compact-disc.16 ori mai redusã.pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie în format 16:9 sau 4:3. 8.38 GB (o faþã ºi un singur strat). . Diferenþa cea mai evidentã dintre CD ºi DVD este capacitatea de stocare.ratã de compresie de 40:1 (în cazul în care a fost comprimat cu MPEG-2) . Motorul foarte bine calibrat se învârte pe pistã (DVD-ul) cu viteze cuprinse între 200 ºi 500 rotaþii pe minut (rpm).9 GB (douã feþe. ªoferul. În timp ce discul se roteºte.audio-video.08 mai micã. Laserul care citeºte discul poate citi datele de pe stratul inferior prin stratul superior. Acesta se aseamãnã foarte mult cu un CD-player. care simbolizeazã sistemul de urmãrire al DVDplayerului. Aceste informaþii sunt transformate apoi în biþi ºi bytes. Cea mai dificilã parte din citirea unui DVD este menþinerea fasciculului laser pe linia de date. Casele de discuri sunt printre singurele care simpatizeazã acest format. Caracteristicile unui film DVD . care la rândul lor sunt transformaþi în imagini sau sunet. Probabil vã întrebaþi de ce nu se dubleazã capacitatea unui DVD cu douã straturi. Spuneam la început (ºi nu am glumit) cã pe un DVD încape de 7 ori mai multã informaþie. Aceasta înseamnã cã îi permite sã prãjeascã informaþiile pe o arie mult mai extinsã decât în cazul CD-urilor. pe un DVD cu douã feþe. un laser care citeºte ridicãturile de pe disc ºi un sistem de urmãrire. stã ultimul album al formaþiei “Sistem of a Down” lansat anul trecut. Capacitãþile discurilor variazã în funcþie de construcþie: 4.ro 04/2006 a u d i o . În analogie. când roata maºinii trece peste o ridicãturã.Ca exemplu. Puteþi sã vi-l imaginaþi sub forma pasagerului.75 (douã feþe. pe DVD nu se iroseºte atâta spaþiu pentru sistemul sãu de corectare a erorilor. un DVD poate avea pânã la patru straturi. DVD PLAYERUL Aparatul în care se insereazã DVD-urile a fost botezat sugestiv DVD-player.v i d e o m a g a z i n e 117 . fiecare cu câte douã straturi).95 GB (o faþã ºi douã straturi). faptului cã ridicãturile ºi distanþa dintre liniile de date sunt mai mici decât în cazul CD-urilor. Aceste tipuri de DVD-uri au fost produse dar nu s-au bucurat de prea multã popularitate. Asta se întâmplã deoarece în acest caz ridicãturile trebuie sã fie puþin mai lungi pentru a evita interferenþele când este citit DVD-ul.

Sã lãmurim mai întâi partea de imagine. Potrivit datelor statistice înregistrate de Digital Entertainment Group. De aceea trebuie comprimat sau codat pentru ai reduce dimensiunile. Sunetul unui film original DVD poate fi Dolby Digital Surround Sound 5. s-a angajat întrun rãzboi tacit cu casetele magnetice. necomprimat. aþi avea nevoie de circa un an ca sã îl downloadaþi printr-o conexiune dial-up? • De multe ori DVD-urile conþin tot felul de surprize rezervate privitorului. tam-tam-ul se datoreazã faptului cã în momentul de faþã DVD-ul este singurul care poate sã ofere o experienþã asemãnãtoare cu cea trãitã într-o salã de cinema. desene animate etc. însã nu ºi a filmelor pe format DVD. în anul 2004.1 (aspect menþionat pe cutia filmului). de exemplu. Tot în 2003. motiv pentru care. cât ºi DVD-playerele pentru a reda filmele. cele mai importante companii de comercializare a echipamentelor electronice din SUA au încetat vânzarea casetelor video VHS. pe care le folosesc atât computerele. care în format DVD este de douã ori mai lung. Marile supermarket-uri americane au început comercializarea aparatelor. în care realizatorul filmului vorbeºte despre anumite scene. axându-se pe comercializarea DVDurilor. care a fost dezvoltat de Motion Picture Experts Group. DVD-ul. precum tânãrul Skywalker. americanii au ajuns sã închirieze mai multe filme pe DVD. Existã mai multe programe de compresie printre care se numãrã popularele DivX sau Xvid. preþul unui DVD-player a scãzut sub 300 de dolari. de regulã. software pentru computer sau muzicã? • Unele filme pe DVD sunt livrate cu porþiuni de comentarii. Folosind acest program se pierde mai puþinã informaþie în timpul compresiei. precum ºi toate calitãþile adiþionale se datoreazã mai mult sau mai puþin capacitãþii uriaºe de stocare a discului. laserul nefiind nevoit sã se întoarcã în centru pentru a porni citirea celui de-al doilea strat. • Dacã un film DVD obiºnuit nu ar fi comprimat cu ajutorul unui program specializat. Ceea ce permite citirea datelor fãrã întrerupere. decât pe casete video. în luna noiembrie a anului 1996. filmele în format DVD sunt. Pânã în primãvara anului 1999. Cu siguranþã aþi auzit de acele “codec-uri”. Dar dacã am folosi. care oferea posibilitatea de a rula filme DVD? 118 a u d i o . Dimensiunea unui film este foarte mare. În vara anului 2003. nu ar încãpea pe un DVD. începutul celui de-al doilea strat poate fi la exterior. În primãvara anului urmãtor acestea au fost introduse în Statele Unite ale Americii. lupta fiind câºtigatã în doar câþiva ani de la declanºarea ostilitãþilor. Calitatea superioarã a imaginii ºi sunetul surround. În ceea ce priveºte partea de sunet. Aceastã situaþie avea sã se schimbe curând luând în considerare popularitatea crescândã a discului optic.de 21. Acestea au fost denumite “Ouã de paºte” (Easter eggs) ºi constau în secvenþe din alte filme. înarmat cu un laser. cât ºi în varianta originalã gânditã de regizor? Filmele suportã o serie de transformãri înainte de a fi proiectate în sãlile de cinema.) au depãºit suma . marcând trecerea de la tehnologia analogicã la cea digitalã. în 1998 în Europa. astfel cã pe un DVD încap pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie. Odatã cu lansarea primelor DVD-uri ºi playere a fost lansat ºi primul film pe acest suport – “Twister” – filmul american a cãrui intrigã se împleteºte în jurul unei echipe de vânãtori de tornade. un subwoofer (de aici denumirea de pentru ca informaþia sã fie cititã cu o ratã constantã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . MAI SAVUROASE Ce-i cu toatã vâlva asta în jurul DVD-ului? Pãi. comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. • Playstation 2 a fost prima consolã de jocuri. Pentru a profita de acest sistem veþi avea nevoie de un sistem Home Cinema format din 5 boxe. grupul de experþi desemnaþi sã stabileascã standardele de codare a formatelor video. Un exemplu e seria “Stãpânul Inelelor“. aici veþi avea parte de cele mai multe surprize. Codec provine de la termenul englezesc COde-DECode.nu vã speriaþi! .Reportaj de DVD-uri de toate genurile (filme. Interesant de reþinut este faptul cã în cazul unui DVD dublu stratificat. • Existã filme care pot fi urmãrite atât în varianta comercialã (aºa cum a fost lansat pentru cinema). Însã. concerte. vânzãrile ºi închirierile ªtiaþi cã…? • Pe un DVD puteþi stoca pânã la opt ore de muzicã? Datoritã capacitãþii sale crescute pe un DVD încap aproape 100 de melodii. seriale. iar în 1999 pe continentul Australian. Primele discuri ºi playere DVD au apãrut pentru prima datã pe piaþa japonezã. RÃZBOIUL STELELOR Anul 1996 a marcat naºterea tzunami-ului ce a curãþat casetele video magnetice. Filmele de calitate DVD sunt comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. pe un DVD am putea copia pânã la patru sau cinci filme de calitate mai slabã. pentru prima datã. DivX pentru codare. Am sã vã explic mai pe larg. în timp ce filmul ruleazã? Aceste opþiuni sunt foarte apreciate de cinefili.2 miliarde de dolari.

istoria se repetã. pentru cei care îºi stocheazã amintirile din adolescenþã pe bandã magneticã. de cei care l-au testat. ci concluzia pieþei. mai existã aºa numitele combouri care îmbinã atât un DVD. ªi se va mai repeta pe mãsurã ce se vor descoperi noi tehnologii de stocare a informaþiilor. Aºa cum casetele video au fost date la o parte. Bateriile rezistã pânã la 6 ore. Un model apreciat de consumatori este Panasonic DVDLS90. Iar ca preþ e destul de accesibil. Pe un disc cu o capacitate atât de mare pot fi copiate unele soft-uri cu ajutorul cãrora vizionarea unui film devine interactivã. Dacã cititul vã oboseºte ochii.v i d e o m a g a z i n e 119 .100 de ron.ro 04/2006 a u d i o . aparatul a fost botezat. Este din ce alege Piaþa de DVD-playere este foarte vastã. Scenele pot fi rulate în mai multe trepte de “slow motion” sau pot fi oprite fãrã ca imaginea sã se deterioreze. De asemenea. la fel se va întâmpla cel mai probabil ºi cu DVD-ul. poate fi aleasã o subtitrare anume. Indexul este lesne de accesat cu ajutorul telecomenzii mai ales cã de multe ori scenele importante sunt reprezentate cu o fotografie micã. detalii despre firul poveºtii sau chiar finaluri diferite disponibile la alegerea privitorului. Device-ul poate fi achiziþionat la preþuri ce variazã între 720 ºi 1. dar dacã vreþi sã savuraþi glumele originale aveþi posibilitatea de a opta pentru varianta cu subtitrare în limba maternã.5 centimetri în diagonalã. Playerele DVD cu hard-disk sunt. timp în care puteþi urmãri filme în toate formatele DVD. în funcþie de limba în care doreºte sã asculte conversaþiile actorilor. Atenþie.1. Existã DVDplayere dotate cu o tehnologie denumitã Simulated Surround. www. montare uºoarã ºi imagine de calitate. de unde pot fi accesate rapid toate capitolele în care a fost fragmentat un film. când au integrat într-un DVD player ºi un cititor de patru carduri diferite. Cererea tot mai mare a televizoarelor de înaltã definiþie a atras dupã sine necesitatea creãrii unui nou suport media. Dacã nu sunteþi mulþumiþi cu atâta spaþiu. În modelul Pioneer DVR-530H-S încap pânã la 80 de GB de filme. dacã receiverul este “Dolby Digital ready” atunci NU este echipat cu un decodor Dolby Digital. caz în care ar fi bine sã vã cumpãraþi un DVD player cu decodor ºi mufe de ieºire pentru canalele 5. drept cel mai bun DVD player clasic. existã filme DVD pe care sunt introduse interviuri cu actorii ºi realizatorii. fiind disponibil pentru circa 210 lei noi. Conectate la televizor sau la un sistem stereo cu numai douã boxe. Nu lãcrimaþi dacã nu sunteþi blindaþi cu un sistem Surround Sound.audio-video. de ce sã n-o spunem. existã nenumãraþi producãtori ºi încã ºi mai multe modele. Acest aparat a cucerit audienþa datoritã ecranului ce mãsoarã 17.1) ºi un receiver care este fie “Dolby Digital ready” fie are un “Dolby Digital decoder” integrat. Apoi. Printre cele mai bine cotate aparate se numãrã modelul Sony DVP-NS55P/S. puteþi opta pentru modelul dezvoltat de compania Hitachi. muzicã sau puteþi viziona poze. cele mai multe filme DVD au un index. De asemenea. Astfel s-au nãscut formatele HD-DVD ºi Blu-Ray. Privitorul poate astfel sã aleagã între mai multe coloane sonore. puteþi opta pentru varianta dublatã a filmului. discuri care vor avea inevitabil ºi o capacitate mai mare de stocare a informaþiilor. vor avea de câºtigat utilizatorii). Aparatul se laudã cu meniuri intuitive. aceste aparate simuleazã sunetul surround suficient de bine cât sã vã daþi seama despre ce este vorba. cele douã tipuri de discuri incompatibile unul cu altul. Generaþia urmãtoare Zilele DVD-ului sunt numãrate! Nu e remarca noastrã. În final. cât ºi un VCR (video casette recorder). muzicã sau fotografii. Deºi cele mai multe aparate au cam aceleaºi funcþii de bazã. printre cele mai interesante aparate de pe piaþã. Dupã cum am mai spus-o ºi la început. Printre cele mai populare modele DVD se numãrã cele portabile. cu siguranþã. angajate în lupta pentru tronul ocupat în prezent de DVD (luptã din care. care este dotat cu un hard-disk de 800 de GB. Un alt avantaj prezentat de filmele pe DVD este informaþia adiþionalã. Multe filme mai sunt însoþite de scene inedite care au fost tãiate din filmul lansat pe marele ecran.5. Datoritã liniei simpliste. Inginerii de la Accuarian sigur au fãcut uz de imaginaþie. pe care sã încapã imagini cu rezoluþie mult mai mare.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . vroiam sã spun cu o vitezã impresionantã. Download-are plãcutã! Text: Sebastian Kovacs TOTUL DESPRE MP3 120 a u d i o .Ghid service Toatã lumea discutã azi despre MP3 de parcã s-ar referi la pâine prãjitã cu unt! Dar nu toþi sunt atât de familiarizaþi cu neologismele tehnologice care penetreazã limba românã cu un bit-rate impresionant… Ãããã. completatã pe pagina urmãtoare cu un glosar bogat. Dar ca sã nu mai creez confuzii ºi pentru ca data viitoare sã ne înþelegem doar din priviri. am întocmit o listã cu cele mai frecvente întrebãri ºi rãspunsuri despre MP3.

unde se vând albume ºi piese. pentru a le vinde sau a le distribui chiar gratuit. Cât costã un MP3 player? Depinde de preferinþele fiecãruia. dar fiºierele sunt mai voluminoase. La ce bun un MP3? Folosind un program special (MagicJuke Box sau o versiune nouã de Winamp) poþi extrage melodiile de pe un CD audio în câteva minute ºi le poþi stoca pe computer sau un player portabil. comprimatã la o ratã de 192 kbps. costã în jur de 1. Nu cumva sunt MP3-urile ilegale? Nu. Este MP3 singurul format disponibil de compresie? Nu. Dacã doriþi însã cea mai bunã calitate vã recomandãm formatul Lossless de la compania Apple (utilizabil doar pe iPod). De exemplu. Playerele MP3 au fost adoptate deja de atleþi. Cantitatea de muzicã pe care o puteþi pune pe un MP3 player depinde de mãrimea memoriei: 64 MB de memorie sunt suficienþi pentru stocarea a 40 de minute de muzicã la calitate decentã. Pentru iPoduri ºi iTunes (magazinul online de muzicã). însã. Playerele portabile pot înmagazina câteva sute de melodii. însã adâncimea basului ºi detaliile au de suferit. precum tuner radio sau photo-viewer. Programul poate fi descãrcat gratuit intrând pe www.audio-video. Windows Media Audio a fost creat de compania Microsoft ºi este o metodã de compresie alternativã ce ruleazã pe multe playere audio (mai puþin iPod). care trebuie încãrcate. Am gãsit playere minunate de mãrimea unui pachet de gumã de mestecat cu display ºi memorie de 128 de MB. Bit-rate-ul maxim pentru MP3 este de 320 kbps. Ce e un MP3 player? E un device care-þi oferã posibilitatea de a duce muzica dupã tine oriunde te deplasezi. dar e ilegal sã faci mai multe copii. pentru folosinþa ta personalã. iar cele din categoria super uºoarã ajung pânã la 24 de grame. De exemplu. la fel ca un mini-casetofon portabil tradiþional. puteþi stoca o cãruþã de muzicã pe un player cu mai puþinã memorie. nu depãºesc mãrimea buzunarului. tehnologia MP3 nu este ilegalã. sau formatele LossLess a cãror calitate este ºi mai bunã. Mobilele care au MP3 player încorporat coabiteazã cu playere audio-video de buzunar. Cea mai micã ratã folositã (ºi cea mai comunã) este de 128 kbps.pânã la 12 ore de muzicã pe un singur CD. www. Dar sunt ºi modele “ecologice” care funcþioneazã pânã la 150 de ore non-stop cu o singurã baterie.com/itunes/. Este legal sã faci o copie a propriului tãu CD. de 30 de GB de la Apple. Noile modele de playere au memorie ce atinge câþiva GB. iar JukeBox-urile câteva mii. Pe Internet existã multe site-uri care permit descãrcarea de melodii în format MP3. De regulã au incluse soft-urile necesare pentru a transfera MP3-urile de pe computer pe player.v i d e o m a g a z i n e 121 . în aºa fel încât sã încapã cât mai multe pe playerul tãu portabil. ideale pentru fanii jogging-ului. ce pot fi sortate dintr-un catalog uriaº. folosite în aparatele de fotografiat. Cui aparþine viitorul? Viitorul ne-a ajuns din urmã. poate rula atât filme. De ce toatã lumea opteazã pentru un player MP3? Una la mânã. de la Sony. Sunt modele care funcþioneazã cu baterii reîncãrcabile. pe când dacã vrei sã comprimi melodiile în format MP3.Ce este MP3? Este o metodã de stocare a melodiilor. iPod-ul. Când extrageþi muzica de pe CD-urile audio pe computer. dupã 10-20 de ore. Sunt aparate care funcþioneazã cu memorie externã de tipul cardurilor SD. De exemplu. care reduce fiºierele de pe un CD la o zecime din mãrimea sa iniþialã. Difuzarea MP3-urilor altor persoane care nu deþin CD-ul original încalcã legea dreptului de autor.apple. Software-urile precum Winamp sau MagicJukeBox îþi oferã posibilitatea de a-þi transfera întreaga colecþie pe calculator ºi apoi pe playerul portabil. MP3 playerele sunt portabile ºi mult mai comode decât predecesoarele sale: nu mai trebuie sã cari discuri sau casete dupã tine. Ce ºtiþi despre magazinele online? O a doua soluþie de obþinere a MP3-urilor este de pe site-uri legale care oferã melodii gratuit sau de pe magazine online precum Apple's MusicStore.500 Ron. cât ºi MP3-uri. iar altele sunt dotate cu tunere radio. Care este calitatea sunetului? Calitatea sunetului depinde de rata de compresie (bit-rate). JukeBox-urile stocheazã mii de melodii ºi cu toate cã sunt un pic mai mari. îþi recomand sã accesezi doar paginile Web acreditate. Unele modele pot fi folosite ca reportofoane sau ca medii de stocare a datelor. care costã în jur de 200 Ron. doi: sunt foarte puþine pãrþi mobile cu care trebuie sã operezi pe când te afli în miºcare. compania Apple preferã formatul AAC (Advanced Audio Coding). Consola de jocuri Play Station Portable. Ce bit-rate recomandaþi? Noi folosim cel puþin 192 kbps. Dar mai sunt ºi altele. dar calitatea va fi mult mai bunã. MP3 este doar cel mai popular format de compresie. De unde pot face rost de MP3-uri? Cel mai simplu ar fi sã începi cu propria colecþie de CD-uri. Dacã sunteþi dispuºi sã cheltuiþi mai mult puteþi obþine un player cu dotãri. dar cu toate acestea poate stoca 4 GB de muzicã.ro 04/2006 a u d i o . voi decideþi cât de voluminos va fi un fiºier. Cele mai noi modele (ºi cele mai scumpe totodatã) pot afiºa aplicaþii video ºi fotografii. Iar iPod-ul Nano e mai subþire ca un creion. Dacã supravieþuiþi ºi fãrã aceste mici inconveniente. CD-urile conþin circa 74 de minute de muzicã în format CD audio. care se aude ceva mai bine decât MP3 sau WMA. Utilizând acest nivel de compresie vor încãpea mai puþine melodii pe hard-ul computerului sau pe playerul MP3. Durata bateriilor variazã. poþi stoca de 10 ori mai multã informaþie .

122 a u d i o . ci de un simplu telefon mobil. Dând cãutare unui artist vi se vor afiºa toate albumele lansate vreodatã pe piaþã de respectivul muzician. Calitatea pieselor nu e tocmai extra- Este unul dintre cele mai bune servicii de comercializare a muzicii în format electronic din România. un magazin online de muzicã unde melodiile pot fi comandate la 99 de cenþi bucata ºi radio via Internet. este dedicatã muzicii româneºti de calitate. Aici este disponibil programul iTunes (gratis).ru Vecinii noºtrii din est sunt foarte bine dotaþi în ceea ce priveºte colecþia de muzicã. www. a cãrui valoare este de 0. Meniul conþine o secþiune specialã de criticã muzicalã unde sunt luate în colimator melodiile copiate de formaþiile româneºti din repertoriul unor trupe celebre. meniul permite accesul rapid la secþiuni ce conþin ºtiri din industria muzicalã. iar sistemul de platã e simplu ºi ingenios. www. Iar preþul unei melodii este de 99 de cenþi. cât ºi contra cost (10 cenþi bucata). conceput de cei de la Apple pentru rularea fiºierelor muzicale.com Acesta e un site care oferã spre download MP3-uri atât în mod gratuit.com www. muzicã gratis ºi forum.dnb-sets. Nu aveþi nevoie de un cont în bancã.99 de dolari. Site-ul conþine pe pagina principalã un motor de cãutare în funcþie de numele artistului. Motorul de cãutare este conectat la o mulþime de site-uri pe care apar cele mai recente mixuri drum&bass. www. dupã cum îi spune ºi numele.muzicabuna. Iar dacã doriþi sã descoperiþi noi muzicieni puteþi naviga prin categoriile muzicale întocmite de administratorii ruºi.mp3shits.ro Dacã nu sunteþi cumva mulþumit de performanþele iTunes. melodii ºi comentariile fãcute de ascultãtori. www.mp3. parodii muzicale ºi caricaturi. Încadrat de o compoziþie coloratã ºi interactivã. iar catalogul de muzicã e îmbogãþit zilnic cu câte 15 noi albume.musicmall.de Iubitorii de muzicã electronicã vor gãsi de mare ajutor aceastã paginã în limba germanã.ro www. Vestea bunã e cã site-ul permite downloadarea unei melodii pe zi. Oferta e bogatã. Programul poate fi downloadat de pe site-ul oficial contra sumei de 19. Dacã nu vã descurcaþi cu limba rusã nu e nici o problemã. Puteþi gãsi foarte uºor orice artist internaþional sau album lansat recent. Magazinul cu muzicã Apple.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .com Pagina Web.audiofind. Motorul de cãutare este bine structurat ºi permite ºi personalizarea cãutãrii. Interesant e cã odatã instalat programul poate fi folosit atât pentru extragerea melodiilor de pe CD-uri audio.apple. În plus. Dacã doriþi mai multe veþi fi redirecþionaþi spre site-uri de unde le puteþi cumpãra. Un motor de cãutare defalcat pe genuri muzicale permite identificarea rapidã a artistului ºi afiºeazã informaþii în legãturã cu biografia muzicianului. În plus. site-ul este dotat cu cele mai cãutate ºi downloadate mixuri. site-ul este intuitiv. Pentru a downloada o melodie la alegere veþi avea nevoie de o parolã care vi se va comunica dupã ce trimiteþi un SMS cãtre numãrul afiºat pe pagina Web. dar dacã doriþi cu tot dinadinsul sã aveþi noul hit de la Black Eyed Peas înaintea prietenilor.Ghid service www. www. site-ul conþine un magazin virtual de unde puteþi cumpãra CDurile artiºtilor români preferaþi. Puteþi conspecta un top al celor mai cãutate. videoclipuri. Dacã doriþi sã aflaþi noutãþi despre artiºtii preferaþi puteþi consulta secþiunea de ºtiri. Cãutând mai cu sârg puteþi descoperi ºi seturi de breakbeat ºi trip hop. se poate rezolva cu 30 de bani ºi câteva click-uri. cât ºi pentru accesarea imensului catalog de muzicã al Apple.musicmatch. MP3-urile oferite spre download sunt legale. downloadate sau cerute melodii. astfel cã nu trebuie sã staþi toatã noaptea pentru a downloada vreun concert live al lui DJ Goldie. versuri proaste.9 dolari (fãrã TVA). Colecþia de muzicã româneascã a site-ului este foarte variatã. Melodiile sunt culese de pe site-urile oficiale ale caselor de discuri sau de pe site-uri care le oferã în mod gratuit.com ordinarã. puteþi încerca playerul Musicmatch Jukebox care oferã exact aceleaºi facilitãþi ca ºi programul celor de la Apple: posibilitatea extragerii muzicii preferate de pe CD-uri. poze. poze. al melodiei sau al albumului.

Este formatul necomprimat folosit pe CD-uri ºi oferã cea mai înaltã fidelitate dintre toate formatele audio digitale. Cel mai comun bit-rate pentru fiºierele MP3 este de 128 kbps. Pulse Code Modulation: o metodã prin care muzica este prezentatã ca informaþie digitalã. Formatul ATRAC comprimã fiºierele la o mãrime mai mare decât MP3. în general. ratã la care mai mult de 128. Byþii sau biþii.G L O S A R AAC Formatul Advanced Audio Coding (AAC) este considerat o metodã de compresie alternativã la MP3. LCD Byte O unitate de informaþie pentru computer. Este un factor important pentru noile generaþii de playere audio ºi video portabile care ruleazã atât fiºiere video. Codec Provine de la prescurtarea tandemului enCOde-DECode ºi este un program special. La 192 kbps. cât ºi a timpului transmisiei. Kilobiþi pe secundã: un kilobyte înseamnã 1024 de biþi. astfel cã sunetul este similar calitativ celui de pe CD-uri. AAC ºi WMA pentru a reduce atât mãrimea fiºierului. USB 1. ATRAC. MPEG4 AppleLossless Este o formã de compresie marca Apple folositã ca alternativã la AAC. Liquid Cristal Display în traducere liberã înseamnã ecran cu cristale lichide. În ultimul timp. tot mai multe playere audio ruleazã acest tip de format. Unii recomandã folosirea unui bit-rate de cel puþin 192 kbps pentru a pãstra atât fidelitatea muzicalã. USB 1. Aceastã situaþie apare atunci când sistemul de compresie scoate anumite frecvenþe din www. cât ºi o cantitate mai mare de informaþie. în timp ce un gigabyte este echivalentul a circa 16. Fiecare byte este format din câte 8 biþi.5 MB pe secundã.zero sau unu. ceea ce oferã posibilitatea receptoarelor radio sã arate numele staþiei de radio. reprezintã ºi unitãþi de mãsurã a capacitãþii unui hard-disk care se mãsoarã în megabyte (MB) sau gigabyte (GB).ro 04/2006 a u d i o . recordere MiniDisc ºi MP3 playere. Acest program comprimã fiºierele la circa jumãtate din mãrimea iniþialã. transferul unei melodii. FireWire este considerat mai bun decât USB ºi e folosit.1 cu pânã la 12 MB pe secundã. Se mãsoarã în kilobiþi pe secundã (kbps). Lossy Termenul este folosit pentru descrierea unor formate de compresie precum MP3. M P 3 semnalul original. cât ºi o mãrime acceptabilã a fiºierului. Firmware-urile unor playere pot fi upgradate. RDS Firmware Sistemul de operare ºi soft-ul instalate pe un device portabil.000 biþi sunt procesaþi în fiecare secundã. clip video sau fotografii de pe computer pe MP3 player. Este folosit de un numãr mare de site-uri de pe care poþi downloada melodii sau videoclipuri gratuit.v i d e o m a g a z i n e 123 .5 ore de muzicã în format MP3. WMA Windows Media Audio este alternativa Microsoft la MP3. OS Operating Sistem. Kilobiþi pe secundã e o unitate de mãsurã pentru rata de transmisie a datelor. De asemenea. care consumã circa 10 MB pentru fiecare minut de muzicã. FireWire O metodã foarte rapidã de transfer a datelor de pe un calculator pe un MP3 player (viteza maximã este de circa 400 Mbps). USB Universal Serial Bus: o conexiune standard. Bit-rate Cantitate de informaþie pe unitate de timp. Radio Data System. A fost creat pentru a comprima fiºierele video la fel cum MP3 comprimã semnalele audio: filme de calitate DVD sunt comprimate la rate mai mici ºi fiºiere mai puþin voluminoase.25 MB de spaþiu pentru fiecare minut de muzicã. Un player media cum ar fi Windows Media Player are nevoie sã i se spunã cum sã citeascã anumite fiºiere: un codec îi oferã aceastã informaþie.cum ar fi un MiniDisc sau hard-disk .au fost inventate formate precum MP3. Informaþie care circulã pe semnalele FM. atunci când se extrage muzica de pe CD-uri. de computerele marca Apple.software-ul de bazã cu ajutorul cãruia ruleazã un dispozitiv.audio-video. Un bit-rate mai mare înseamnã atât calitate mai bunã a sunetului. Un MB stocheazã cam un minut de muzicã extrasã la o ratã de 128 kbps. baza codului folosit de calculatoare . Ripping Transformarea fiºierelor digitale de pe CD în format MP3 sau alt format comprimat sau necomprimat prin intermediul unui software.0 transmite fiºierele cu pânã la 1. iar USB 2. cum ar fi CD-playere.0 cu pânã la viteza halucinantã de 480 Mbps. Compresie Muzica pe un CD este în format necomprimat PCM. o melodie are nevoie de circa 1. Tehnologia este folositã pentru fabricarea displayurilor aparatelor portabile. exceptând SACD. cât ºi fiºiere audio. mãsurã care le face sã profite de tehnologiile viitoare. Pentru a face ca muzica sã încapã pe un mediu de stocare de dimensiuni mai reduse . se face de obicei prin intermediul Internet-ului. Ia vezi ce versiune suportã calculatorul sau playerul tãu. ATRAC Adaptive Transform Acousting Coding este formatul de compresie folosit pe Mini Discurile companiei Sony. plus alte informaþii suplimentare. A fost promovat de compania Apple ºi se spune cã este mai priceput la compresia datelor ºi cã sunetul ar avea calitate superioarã faþã de MP3. PCM Download Transferul unei melodii (sau a oricãrui tip de fiºier digital) de pe un server pe un computer. ceea ce înseamnã o pierdere simþitoare din calitatea sunetului.

la etajul al treilea al Magazinului universal Shirokiya a devenit noul atelier pentru Ibuka ºi grupul sãu. A fost momentul în care Ibuka se reîntâlneºte cu Akio Morita. Totuºi. Dar era nevoie de un brand care sã atragã atenþia. Text de: Aurora Hoduþ ovestea unei companii care a fãcut înconjurul globului începe cam aºa.Istoric LIKE. clãdirea avea crãpãturi peste tot. într-o perioadã în care japonezii nu o duceau foarte bine. O camerã obscurã cu un telefon. În octombrie. nu avea geamuri. compania a creat modelul un radio de buzunar TR-6. mediul de lucru se îmbunãtãþeºte. Aºa cã Akio Morita a trecut limitele ºi a ajuns la un cuvânt care nu exista în nici o limbã: SONY. luând cu ei încã 20 de angajaþi. Sony a venit cu modelul TR-63. Odatã rezolvatã problema numelui. Aproape distrusã de rãzboi. un alt radio portabil. iar biroul era mic ºi rece. În 1956.NO. Numele Sony a fost ales ca o mixturã a cuvântului latin sonus (sunet) ºi cuvântul sunny (însorit). Cu un crez în minte “acela cã reconstrucþia Japoniei depinde de dezvoltarea dinamicã a tehnologiilor”. Descoperirea pudrei magnetice ºi punerea ei pe bandã a fost un mare pas înainte. Apoi au început sã producã perne electrice. se înfiinþeazã “Tokyo Tsushin Kenkyujo” (Totsuken) sau Institutul de Cercetare în Telecomunicaþii din Tokyo. împreunã cu colegii lui s-au apucat de reparat radiouri. Olanda ºi Germania. pronunþia cuvântului Sonny în japonezã semãna cu expresia “afacere care merge prost”. fãcând în aºa fel încât de la 100 de mii de bucãþi cumpãrate la lansarea produsului sã se ajungã la 5 milioane de bucãþi în 1958. Sony a produs primul radio transistor care încãpea în buzunarul unei haine. Totul a mers bine pânã în 1946. care a fost folosit de companie pentru a crea personajul publicitar “SONY boy”. care a fãcut din 124 a u d i o . În septembrie 1945. Masaru Ibuka s-a întors la Tokio sãºi gãseascã de lucru într-o capitalã devastatã de rãzboi. Nu mai are rost sa spunem cã încet unele dintre produsele Totsuken au avut succes. Tinerii americani începuserã sã cumpere radiouri portabile în numãr mare. Treptat. sunt cumpãrate echipamente noi de la Suzaka. au mers în continuare. Cei doi vor pune mai târziu bazele companiei Sony.OTHER Nu existã casã în lume în care sã nu-ºi fi gãsit locul un dispozitiv de ultimã generaþie sub semnãtura Sony. Câteva bucãþi din acest model au fost exportate în America de Nord.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . “bãieþii isteþi” s-au pus pe treabã. lucrurile încep sã se schimbe. Primele cuvinte înregistrate pe bandã au fost “Vremea e bunã astãzi”. În 1957. evident. când Masaru Ibuka ºi Akio Morita au plecat de la Shirokiya. Un debut nesigur pentru mica firmã. Acesta a fost momentul naºterii companiei Sony: 7 mai 1946. fabrica lui Ibuka lucra la realizarea unei maºini electrice de fiert orez. în japonezã. dar pe care l-au ales ca provenind din Sonny-boys. Este ceea ce a intuit Ibuka. pe care l-au numit TR-55 model. ceea ce în englezã se traducea ca bãieþi isteþi. aºa cã au perseverat. care au fãcut din Sony. dar nici acestea nu s-au dovedit a fi un succes. Acest aparat a avut un succes enorm în toatã lumea ºi a lansat moda consumatorului de microelectronice. P ÎNCEPUTURI ZDRUNCINATE Rãzboiul i-a fãcut pe japonezi sã devinã avizi de ºtiri de pretutindeni. FENOMENUL ROCK AND ROLL În august 1955. La început a purtat numele Tokyo Telecommunications Engineering. au lucrat peste program ºi au primit câteva comenzi pentru volmetru. dar cei doi lideri ºtiau cã au alãturi unii dintre cei mai inteligenþi oameni. Sony a anunþat cã au fost vândute 40000 de bucãþi din modelul TR-72. În acelaºi an. un nume de top. pe atunci cel mai mic care fusese vreodatã comercializat (112 x 71 x 32 mm). În paralel cu radiourile. ºi. Aceastã creºtere în vânzãrile radiourilor. nu este om care sã nu fi auzit de compania multinaþionalã sau sã nu-ºi doreascã vreunul dintre produsele.

Sony îºi extinde aria ºi creeazã. ca ºi strategie globalã de business. Apar playstation. Sony jucãtorul principal în domeniul electronic. HDV – un format video de înregistrare pentru HDTV. Scopul: de a face din noua companie Sony Ericsson cea mai atractivã ºi inovativã în industria de telefonie mobilã. Anii ‘90 sunt cei ai NTsistemului digital de înregistrare video. Betamax ºi Elcaset. mai ales când vorbim de diversificarea produselor. în materie de tehnologie. sã aducã CBS/Sony Records. Connect Music Store-muzicã online. ªi lucrurile nu se opresc aici.cu alte cuvinte. iar în urmãtoarele 6 luni s-a ajuns la 1 milion de bucãþi.cea mai bunã rezoluþie integratã arhitectural audio-video) . În ziua lansãrii în Japonia s-au vândut 100 de mii de bucãþi. a început crearea unui imperiu în industria de entertainment odatã cu invenþia primelor casetofoane portabile Walkman TPS-L2. poate fi considerat momentul noiembrie 1993: decizia ca Sony Computer Entertainment sã fie folositã exclusiv pentru IT.” Mãrturie stau cifrele. Aceastã emfazã pentru dezvoltarea pe mai departe a brand-ului Sony avea sã devinã crezul politicii manageriale a lui Ohga: “Cred cã a conduce o companie este similar cu a dirija o orchestrã.magazin online. dar ºi memory stick-urile. pânã la data respectivã. tapak ºi Triniton: adicã primele sisteme video portabile cu funcþie de recording ºi primele televizoare cu tub catodic ºi monitoare de computere. În paralel. Cellular Walkman. Ultima gãselniþã a celor de la Sony România: produsele companiei la doar un click distanþã pe www. Muzician de profesie.MUZICà ªI FILM Istoria Sony nu se poate scrie fãrã a ne referi la capitolul muzicã. Pe mãsurã ce anii trec. BOOM-UL PLAYSTATION În era multimedia este esenþial sã se atingã sinergia dintre hardware ºi software. pe o piaþã dominatã de Nintendo. linia de produse IT. în comparaþie cu cele existente pe piaþã ºi care cântãreau de 6 ori mai mult. tehnologie ºi întindere geograficã. dintre cele peste 300 de modele produse de Sony. PlayStation Portable. capitol care începe în 1988.telefonul Sony Ericsson care revitalizeazã brusc brand-ul Walkman. ” Aºadar. ªi sã nu vã imaginaþi cã lucrurile se încheie aici. Lansarea PlayStation-ului în Statele Unite ale Americii ºi în Europa. CD-urile ºi implicit discman-urile. s-au vândut 150 de milioane de bucãþi. Ce surprize rezervã viitorul. la rangul de cea mai bunã companie de înregistrãri din Japonia. în 1995. PlayStation 2. Anii 2000 sunt prolifici pentru Sony. vorbim apoi de DV-uri. când Sony achiziþioneazã CBS Records. care avea doar 50 de grame. ISTORIA PRODUSELOR SONY Anii ’50 au însemnat îmbunãtãþirea magnetofoanelor ºi realizarea celebrelor radiouri cu tranzistori. MD MiniDisc-ului. Handycam-urile. AFACERI PE MUZICà În 1982. Ohga a vãzut viitorul ºi le-a spus angajaþilor: “trebuie sã facem produse noi. MicroMVcel mai mic format de casetã video. de la data lansãrii walkman-ului ºi pânã în 1995. televizoare LCD High-Definition. BRAVIA (în traducere liberã . mini DV-uri ºi Digital 8. Anii ’70 sunt cei ai casetelor video ºi ai îmbunãtãþiriii casetelor audio: U-matic. este cel care a reuºit. ai receiverelor AV.” Decizia lui Norio Ohga de diversificare avea sã schimbe cursul istoriei companiei. Blu-Ray. Un an mai târziu.. care. primelor PDA-uri MagicLink. Anii ’60 au fost consideraþi anii Por- www. una dintre cele mai mari în materie de filme. cele profesioniste Betacam. La un an dupã ce compania a fost pusã pe picioare dezvoltã sistemul PlayStation. în doar 10 ani. dar cu o altã companie importantã Columbia Pictures Entertainment.sonycenter. Un exemplu în acest sens. “în anul 1979. vom afla în curând de la vizionarii Sony. gama de produse Sony creºte enorm. televizoarele portabile Watchman.. Aceste douã achiziþii duc efectiv compania în secolul al 21-lea.audio-video. era departe de a fi doar o jucãrie. cu toate calitãþile lui. Norio Ohga a fost numit preºedinte al corporaþiei Sony. camerele foto digitale Cyber-shot ºi SACD-rile.Vaio. Compania Sony s-a implicat activ în producerea albumelor audio ale artiºtilor locali. În anii ’80 apar printre altele: camerele compacte Mavica. sistemele de înregistrare video Video8 ºi Hi8. Sony face acelaºi lucru. WALKMAN PESTE TOT Potrivit oficialilor Sony. care au schimbat total felul oamenilor de a asculta muzicã. dar ºi ai vestitelor walkman-uri. ImageStation.v i d e o m a g a z i n e 125 . Norio Ohga. Aibo – primul cãþel robot. A fost pentru prima datã în lume când un singur model s-a vândut într-un numãr atât de mare într-o perioadã atât de scurtã de timp. SONY ÎN ROMÂNIA De la lansarea Sony în România. TELEFONIA MOBILà La final.ro. iar mai apoi video walkman-urile. zeci de mii de produse au comercializate pe piaþa de profil. a fost determinatã ºi de faptul cã tinerii erau conduºi de un fenomen american nou numit Rock and Roll.ro 04/2006 a u d i o . nu mai putem depinde doar de VCR ºi betamax. la finalul anilor ‘90. dar nu cea din urmã trebuie amintitã fuziunea dintre Sony Corporation ºi Ericsson AB . CLIÉ – seria de asistenþã personalã. Sony a început sã lucreze la cãºti audio ºi a dat lovitura din nou cu modelul H-AIR MDR3.un parteneriat care a însemnat intrarea Sony pe piaþa de telefonie mobilã. duce la 5 milioane de unitãþi vândute.

Aceste boxe sunt suficiente pentru a vã face sã realizaþi cã muzica electronicã de secol XXI de pe albumul lui Gold Frapp este de foarte bunã calitate. Mediile sunt de departe punctele forte ale 302-ului. nu veþi avea nevoie de un amplificator scump. Asta le face o pereche foarte proastã pentru echipamentele produse în masã. Daniel Chira &W sunt uºoare. precum ºi la alte B&W. acurateþea timbrului este ºocantã dacã þinem cont de preþ.Nostalgic REVOLTA PITICILOR B&W a produs o adevãratã revoluþie atunci când a scos pe piaþã modelul DM 302. prin ‘97 sau ‘98. Producerea sunetului e concentratã rezonabil ºi combinatã cu soundstage-ul spaþios poate crea o senzaþie asemãnãtoare cu cea din momentul înregistrãrii originale. Nu. Uºoare. Îþi permite sã asculþi cele mai bune ºi cele mai proaste discuri (chiar ºi un CD). este cã aceste boxe solicitã foarte mult componentele upstream (precum amplificarea). dar ºi poziþionarea ascultãtorului joacã un rol foarte important în acest caz. Mi-am cumpãrat un set. nu am gãsit nimic care sã se încadreze în aceastã categorie de B preþ ºi sã se apropie ca ºi caracteristici de aceste boxe. Poziþionarea lor în camerã. Redactat de: Sebastian Kovacs. Sunetele înalte ºi joase se aud mereu potrivit în aceste boxe.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Trebuie sã le poziþionaþi bine. dar conþine prea multã sâsâialã. însã cele mai multe receivere nu vor fi în stare sã alimenteze aceste boxe. Vocile sunt absolut excelente la aceste boxe. excelent dacã le comparãm cu alte boxe din aceeaºi categorie de preþ. Poate cã din aceastã cauzã au fost mulþi care s-au plâns de 302-uri. din aceastã categorie de preþ. Un lucru pe care l-am observat de-a lungul anilor la 302-uri. Micuþele boxe au triumfat asupra tuturor modelelor concurente în segmentul de preþ de 200 de euro. altfel efectul dispare. aceste incinte acustice fac muzicã unde alte boxe. ºi chiar dacã. cu gândul de a-mi pune la punct propriul Home Theatre. Nu aveam o tonã de bani ºi vroiam sã iau o decizie cu care sã mã împac pentru câþiva ani. Efectul „soundstage” e chiar bun. iar ulterior mi-am cumpãrat alte douã perechi (plus centrul CC3 asortat). Nu înþeleg de ce se plâng oamenii de mediile 320-ului. dau chix. În acele zile am luat acasã boxele marca B&W pentru o audiþie semi-lungã. aºa cã leam forjat bine. cãldura e artificialã. La acel moment. pentru douã canale. în anumite pãrþi. Poate cã unora o sã li se parã stupid. clare ºi mici. dar posed trei seturi din aceste boxe. pe care le gãsiþi pe piaþã. Eu am folosit un receiver NAD 712 ºi 126 a u d i o . deci nu necesitã prea multã energie ºi clare – sunetele sunt aidoma picãturilor de ploaie din “Toamna” lui Vivaldi (de pe “Cele patru anotimpuri”). Ascultând “Peer Gynt – The King of the Mountain” al lui Grieg veþi avea parte de detalii maxime indiferent de nivelul volumului.

Basul e aproape inexistent. boxele 302 “vor suferi de foame” în conlucrarea cu modele mai mici de amplificatoare cu tuburi. În general.ro 04/2006 a u d i o . liniºteºte clienþii spunând: “Bineînþeles cã avem încã în stoc rezerve pentru fiecare parte componentã a modelului. în urmã cu un deceniu. mutual dispuse una faþã de alta.1/DTS cu care le echipaþi. Mãsurile de precauþie luate de compania B&W. în douã dimensiuni. electronicã sau orice altã muzicã cu pasaje foarte complexe nu vor ieºi cu bine din aceste boxe. cu ajutorul mai multor pene de fixare – numite “prisme” –. Practica a combãtut teoria. O asemenea boxã. nu aratã. cel puþin teoretic. modelul LCR 3. mai ales la redarea vocilor ºi la partea de precizie.am fost mulþumit de el câþiva ani.25 euro poate fi achiziþionat unul de schimb. doar 200 de euro. Deoarece valoarea minimã pentru impedanþã (3. pe lângã cei 3 ani garanþie. la modul ideal vorbind. iar o bornã de conectare costã 6. împãrþit în casete de forme pãtrate. sunt azi binevenite în cazul piticelor boxe. De asemenea. de pildã. reflectate spre interiorul boxei. nu ating nivelul superior la toate disciplinele sonore. Micuþele boxe britanice. en years after (dupã zece ani). dupã cum poate v-aþi ºi aºteptat de la niºte aparate atât de mici. AMPLIFICATOR 302 conlucreazã armonios cu numeroase amplificatoare. Iar pentru Home Theatre sunt o achiziþie fantasticã. boxele au impresionat prin modalitatea lor vivace ºi relaxatã de redare a sunetelor. compania stabileºte o perioadã de siguranþã de 10 ani de la oprirea producþiei pentru achiziþionarea de pãrþi componente de schimb”.2 ohmi) apare în jurul valorii de 230 Hz. chiar conform standardelor actuale.audio-video. în aceastã zonã. Peretele posterior este. au profitat de pe urma îmbunãtãþirilor în structura de construcþie.6 dB). iar partea de sus îºi netezeºte miºcãrile. Pregãtite din nou pentru testare în camera de audiþii audio-video. Trebuie spus însã cã urechile Recomandãri PÃRÞI DE SCHIMB ºI REPARAÞII Conform reprezentanþei germane “B&W”.v i d e o m a g a z i n e 127 . nu sunt probleme la acest capitol. Testate. bluegrass. au fost caracterizate drept “senzaþionale” la o primã audiþie. el adunã undele sonore care vagabondeazã. Subwooferul elibereazã micul 302 (dar asiguraþi-vã cã cross-over-ul e calibrat cum trebuie) ºi nu va produce compresie la nici un film de care îmi pot aduce aminte în acest moment. când 302-ul porneºte compresia. O mãsurã binevenitã în cazul celor care doresc sã aibã acces la o asemenea logisticã a trecutului. ca ºi cum ar fi pe cale sã-ºi dea duhul. boxele 302 vor fi potrivite pentru poziþionarea în spate. Dar.3 dB) este atinsã la 73 Hz. lucru care va obosi dupã o vreme. Nu este doar numele unei celebre trupe de bluesrock a anilor ‘70. REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vitalitate Bassfundament Finisare 60 45 55 45 40 bine SURROUND Într-o configuraþie surround. În interior. cântãreþe sau chiar unele trupe de rock/reggae (Grateful Dead. ci ar putea fi ºi un motto reuºit al secþiunii “Nostalgic”. AVEM ÎNCà TOT CE TREBUIE Ulf Soldan. privind lucrurile obiectiv. T juriului testãrii nu au perceput baºi de disco foarte puternici. însã un Creek 4330 le face sã cânte cu adevãrat. Sunt 100% încântat de ele pentru Home Theatre. La testul audio-video. face în aºa fe încât sunetele sã treacã în drumul lor înainte printr-o fantã reflex. vocalele sunt frumoase. Asortaþi-le cu un subwoofer de calitate apropiatã ºi se vor descurca cu orice sistem 5. nu poate însã reda baºii magici. la preþul de 32. în nici un caz. poziþionate într-o carcasã din material plastic. În concluzie. se stricã difuzorul pentru înalte. nu prea îþi poþi imagina cã boxele 302 ar avea nevoie de service. muzicã orchestralã grea. înalte de numai 32 cm. Bob Marley. Chiar ºi boxa Mordaunt Short MS 902 (250 de euro) s-a impus prin sunete neutre. Muzica live (care fusese gãlãgioasã în momentul înregistrãrii). EXISTà ªI IMPERFECÞIUNI Boxele B&W 303 (300 de euro). De asemenea. De la 59 Hz sunetele vor fi redate numai pe jumãtate atât de tare (. Dave Mattehews) aceste boxe s-ar putea sã fie tot ceea ce aveþi nevoie. urmaºele modelului 302. Pe de altã parte. cu douã cãi. care. Perechea de boxe DM 302 costa. solo sau grupuri restrânse. Ele au rolul de a împiedica apariþia undelor statice ºi a rezonanþelor. specifici acestei mãrci. aceste boxe nu au aerisire în spate aºa cã le puteþi monta lângã perete (cam la 30 de centimetri) fãrã a vã trezi cu distorsiuni ale basului. Sistemul inteligent de construcþie este foarte inspirat. Dupã zece ani. ceea ce a dus la performanþe superioare. B&W 302 va reproduce coarda C (do) a unui violoncel la jumãtate din volumul corzii G (sol). Drept boxe frontale vã recomandãm sã alegeþi perechea B&W DM 303 sau DM 309. oferindu-vã satisfacþie ºi volum. partea de sus a boxei începe sã tremure. În locul unei frumoase performanþe live vã veþi trezi cã totul se transformã într-un tablou plat. în formatul DIN-A-4. care are rolul de a întãri baºii. iar pentru difuzorul central. Un stand bun va aduce îmbunãtãþiri semnificative la capitolul baºi. cu muzicã mai puþin complexã acestea sunt niºte boxe minunate. boxele B&W DM 302 au fãcut furori în camerele de audiþie audio-video. cablajul trebuie sã fie pe mãsurã. Partea utilã din sunetele joase. Dacã sunteþi fan al muzicii de camerã. Dacã. care a produs plãcere chiar ºi la muzica rock. boxele ne trimit salutãri prin intermediul piesei “Good Morning Little Schoolgirl”. Cele douã corpuri ale difuzoarelor. iar muzica complexã de cor a fost redatã cu mai multã subtilitate ºi claritate. Cel mai slab punct al 302-ului. la care se adaugã subwoofer-ul ASW 300. chitarã electricã) ies destul de convingãtor. cãci 302 s-a încãpãþânat sã redea sunete bogate în nuanþe. cele mai multe instrumente (vioarã. aºa cã sunetele de intensitate mai joasã ies incredibil. ªi nu.73 euro. REZULTAT AUDIO-VIDEO Raport preþ/calitate MULÞUMITOR bine 49 www. Sã-i dãm însã Cezarului ce-i al Cezarului. boxele au colaborat bine cu amplificatorul NAD 320 BEE (400 de euro). La aceste preþuri se mai adaugã costurile cu transportul. este la capitolul abilitãþii de a manipula muzica foarte dinamicã. altfel frumuseþile acestea nu se vor comporta cum trebuie. Ceea ce înseamnã cã. reprezentantul companiei B&W. În absenþa compresiei. deºi boxele 302 reuºesc sã facã foarte multe lucruri. în exterior. chitarã. Frecvenþa de graniþã inferioarã (. dar chitãrile au rãsunat surprinzãtor de convingãtor. faþã de frecvenþele de 100 Hz. Iar dupã zece ani este încã o adevãratã plãcere sã o urmãreºti în exerciþiul funcþiunii. oferã piese de schimb pentru modelele proprii încã 10 ani de la oprirea producþiei.

000 de cuvinte. Text de: Sebastian Kovacs 128 a u d i o . Pentru a vã înlesni cãutãrile am întocmit o listã cu site-uri care oferã entertainment video de calitate superioarã. pe Internet gãsiþi o mulþime de secvenþe interesante.Internet CU OCHII PE NET Dacã o imagine face cât 1. Nu e tot una sã citeºti despre o ºtire ºi sã vezi cu ochii tãi ce s-a întâmplat. Fie cã sunteþi în cãutare de ºtiri din lumea largã. curioºi cum aratã ultimul videoclip al lui James Blunt sau doriþi doar sã vã distraþi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . imaginaþi-vã câte poate spune un film. Chiar ºi mesajul unui minuscul clip video e semnificativ.

com/trailers Data de baze a celor de la Apple este înnoitã aproape în fiecare zi cu ultimele apariþii din industria cinematograficã de pe întreg mapamondul. Aici veþi gãsi cele mai recente videoclipuri.com Cei de la Google dezvoltã în fiecare sezon câte un nou motor de cãutare.alltheweb. Vestea bunã e cã au filmat toate aceste experimente în slow motion ºi le-au pus pe Internet. Administratorii site-ului “lãmâia sfântã” susþin cã au petrecut ore întregi pe Net colectând clipuri video haioase. Ar fi bine sã nu vã inspire.kontraband. CNN are soluþia.com De pe Net adunate ºi iarãºi la lume date. Depinde doar de calculatorul vostru dacã le va deschide sau nu. cascadorii. administratorul paginii a fost acuzat cã foloseºte multe dintre materiale fãrã a respecta drepturile autorilor. www.uk Muzicã.com Pe Ebaum’s World nu lipsesc clipurile haioase din viaþa de zi cu zi a utilizatorilor ºi animaþiile în flash. Clipurile publicitare sunt coºmarul unora ºi deliciul altora.audio-video. www. Secþiunile site-ului sunt denumite sugestiv: pur ºi simplu stupid. Veþi avea ocazia sã-i vedeþi în acþiune pe Beckham.video-c. http://video. Cascadoriile pe care le vedeþi pe site nu sunt de încercat acasã. Pentru cei din urmã existã site-ul românesc IQads unde sunt postate nenumãrate clipuri publicitare de la cele mai haioase la cele mai serioase. sporturi ºi animale. www.co.cnn. www. pagina Web este de mare ajutor atunci aveþi de ales din mai multe filme ºi nu reuºiþi sã vã decideþi.ro 04/2006 a u d i o . pe care au denumit-o My Studio. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã inseraþi un cuvânt. pe aceastã paginã de Internet. top 100) care sunt updatate zi de zi. Dar sunt ºi mai mulþi care le adorã.gametrailers. www. Nu vã faceþi griji dacã folosiþi o conexiune mai slabã. www. Imaginile sunt impresionante. care-i înfãþiºeazã pe unii dintre cei mai talentaþi jucãtori ai acestui sport.iqads. O gamã largã de nebunii care vã vor þine ore în ºir lipiþi de ecranul monitorului. singura condiþie e sã aveþi programul Quicktime. Filmuleþele pot fi vizualizate gratis. Cele mai interesante ºi inedite au fost cele care înfãþiºau dinamica apei în slow-motion. Cu toate cã site-ul este foarte bine dotat.com Britanicii de la Speed Vision s-au distrat fãcând praf diferite obiecte.ro Mulþi le considerã enervante. pentru a afla dacã a apãrut ultimul lor videoclip.apple.stupidvideos. secvenþe realizate de amatori. www. poze ºi jocuri. Pe lângã meniurile obiºnuite.com Un titlu spune tot. iar în dreptul fiecãrui este specificatã platforma pe care ruleazã: PS2. X-box etc.com Site-ul conþine un motor de cãutare defalcat pe fiºiere video ºi audio. deoarece secvenþele sunt disponibile în mai multe mãrimi. ca producþiile voastre sã intre în atenþia unor persoane cu mare influenþã în lumea cinematografiei. Poate fi setat pentru a cotrobãi pe Net atât dupã clipuri video. compania Google a pregãtit câteva categorii prestabilite (comedie. animaþii. www. www. www.google. Secþiunea video e updatatã continuu cu cele mai proaspete ºtiri din lumea largã. iar colecþia e foarte variatã. Dacã doriþi sã urmãriþi ceva la plesnealã. unde utilizatorii site-ului pot trimite filme sau clipuri. Ronaldihnio.v i d e o m a g a z i n e 129 .com Iatã un domeniu online care se laudã cu o mulþime de clipuri haioase împãrþite pe categorii pentru a putea fi gãsite cu uºurinþã: spoturi publicitare. PC.000 de clipuri video memorabile. Unul dintre cele mai noi lansate în oceanul Internetului este motorul care cautã numai fiºierele video. Mai conþine de asemenea o secþiune dedicatã exclusiv spoturilor româneºti. muzicã ºi iar muzicã: de toate genurile. Una peste alta. Secþiunea pentru link-uri e foarte bogatã în oferte. cât ºi clipuri audio. Dar cea mai tare chestie e cã au o secþiune întreagã dedicat numai ºi numai clipurilor turnate acasã de fanii melodiei “Dragostea din tei” a celor de la O-Zone. Secvenþele video sunt distribuite pe topuri cele mai bune dintre ele fiind ilustrate cu câte o pozã sugestivã. spun administratorii. existã posibilitatea de a cumpãra clipurile originale filmate la o rezoluþie mult mai mare. http://video. clipuri respinse.yahoo. pentru toate vârstele ºi mai ales din toate timpurile. dans. mai ales cã au o secþiune specialã pentru asta. Clipurile pot fi vizionate cu Windows Media Player sau QuickTime.net Iubitorii fotbalului se vor îndrãgosti de acest site.com Aºa cum existã un site unde puteþi urmãri secvenþe din cele mai noi filme. Cei de la Yahoo au întocmit o secþiune.ebaumsworld. www.net conþine peste 2. Roberto Carlos sau pe legendele Maradona ºi Pele. Interesant e cã dupã ce a gãsit secvenþele dorite. cele mai apreciate din toate timpurile ºi bineînþeles clasicele.soccerclips. nu trebuie decât sã aveþi o pereche de cãºti ºi sã cunoaºteþi limba englezã. la fel. Alltheweb afiºeazã automat durata acestora ºi programul de care o sã aveþi nevoie pentru vizualizarea clipului. Existã ºansa.www. www. Dacã vã permiteþi. ca de exemplu numele formaþiei preferate.com Acesta e un motor clasic care are doar opþiunile de ajustare a cãutãrii. Ba mai mult au o secþiune unde veþi putea urmãri comedie stand-up. jocuri ºi poze comice (ce slujbã anostã). administratorii site-ului au amenajat o secþiune specialã pentru filmuleþele create de utilizatori. ªi dacã încã nu v-aþi sãturat aflaþi cã unele videoclipuri pot fi downloadate pe mobil. aveþi posibilitatea sã aruncaþi o privire la cele mai recente apariþii în domeniul jocurilor video. animaþii. Acest model are un avantaj extraordinar: utilizatorul are posibilitatea de a alege nenorocirile pe care doreºte sã le inhaleze vizual. Soccerclips. trãgând cu puºca în baloane cu apã sau momind atacurile a diferite animale periculoase.speedvisiontech. Interesant la acest site e cã au nenumãrate topuri cu filmuleþe comice unde se gãsesc clipuri turnate în toate colþurile lumii.holylemon. În plus. Protagoniºtii clipurilor de pe aceastã paginã Web sunt în stare sã producã valuri de hohote. Apple a lansat de curând posibilitatea de a viziona clipurile în format high definition.com/video/ Dacã nu aveþi timp sã urmãriþi seara ºtirile sau vã iritã jurnalele româneºti.

MODELUL IDEAL Telecomenzile universale de ultimã generaþie. CAMPION LA PROGRAMAREA TIMER Recorderele HDD intenþioneazã sã punã punct perioadei de confuzie ºi eºec pentru programarea timer.Avanpremiera PERFORMANÞÃ AV Sistemele Home Cinema vor funcþiona fãrã probleme cu aceste receivere AV.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Noi vã spunem care este stãpâna absolutã a aparatelor din living. Dar care dintre cele trei modele este cel mai performant? LUMINA DIN LIVING Noile modele de proiectoare testate sunt strãlucitoare ºi aduc în casã o atmosferã caldã ºi liniºtitoare. EDEN STEREO Produsele Denon fac echipã bunã împreunã. Noi am ales un amplificator ºi un CD player. ce prevestesc un sunet de calitate la un preþ imbatabil. la preþuri accesibile. în numãrul urmãtor! 130 a u d i o . Aflaþi cine este acesta. promit un control sigur ºi exact. Unul dintre modelele DVD-HDD testate s-a dovedit a fi un adevãrat campion.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful