Editorial

Marea ”nebunie” planetarã
Marele bal cu balonul rotund se apropie de început, Germania fiind þara care gãzduieºte turneul final. Nu vreau sã fac o nouã plecãciune în faþa fotbalului, ºtim cu toþii cã acest sport stârneºte pasiuni incendiare în toatã lumea ºi are un imens succes în rândul sutelor de milioane de fani, indiferent de culturã, rasã ºi vârstã. Cu toate acestea, nu pot sã remarc o laturã mai puþin pusã pe tapet atunci când vorbim de jocul cu balonul rotund, aceea a tehnologiilor prezente la aceste turnee mondiale. De altfel, evenimentele sportive, de genul Jocurilor Olimpice ºi Campionatul Mondial la fotbal au fost folosite în mod tradiþional ca pretext pentru lansarea de tehnologii inovative ºi de ultimã generaþie, de la camere video, ce îºi aleg singure unghiurile din care sã surprindã imagini, pânã la video-streaming pe telefonul mobil. Evenimentul de anul acesta din Germania nu face excepþie ºi se pare cã tehnologia, care va genera cel mai mare interes la jocurile din acest an, este HDTV (High-Definition TV). Noul sistem TV, cãruia i-a trebuit mai mult de un deceniu sã coboare de pe masa din laborator ºi sã se infiltreze pe piaþa de profil, presupune o calitate a imaginii extrem de bunã ºi la o rezoluþie mare, în format 16:9 (cel specific filmelor). Fiecare dintre cele 12 stadioane din Germania va fi echipat cu cel puþin 20 de camere compatibile HDTV, conectate prin fibrã opticã la o reþea capabilã sã transporte date cu viteze de pânã la 480 Gbps. Legãturile prin satelit vor fi pãstrate ca rezervã pentru a conecta stadioanele în cazul în care se întâmplã ceva cu conexiunile prin fibrã. Traficul de date de pe toate stadioanele va fi trimis cãtre Centrul Internaþional de Radiodifuziune din oraºul München, unde tehnicienii vor procesa semnalele pentru diferitele sisteme de transmisie din întreaga lume. Semnalele vor fi trimise în reþeaua globalã a T-Systems. Unele vor fi trimise ºi prin satelit folosind operatori renumiþi în domeniu, precum SES Astra SA. ªi nemþii nu au omis nimic, deoarece se anticipeazã cã numai finala turneului ce are loc în Berlin, urmeazã sã fie urmãritã live de aproximativ 4 miliarde de telespectatori. RFID (Radio Frequency Identification) este o altã tehnologie de care se tot aude mereu ºi care îºi intrã în pâine la acest turneu. Pentru a preveni fraudele, FIFA a solicitat ca toate biletele la meciuri sã conþinã cipuri RFID. Compania T-Systems a instalat deja scanere pentru citirea cipurilor RFID la intrãrile în stadioanele din Dortmund ºi Frankfurt, iar Siemens a implementat o tehnologie similarã în alte câteva stadioane, printre care ºi Allianz Arena din München. Alte dispozitive de scanare sunt amplasate în interiorul stadioanelor, permiþându-le spectatorilor accesul la locuri ºi la chioºcurile cu gustãri ºi rãcoritoare. Pe de altã parte, tehnologia poate fi utilizatã pentru localizarea oamenilor, în special a huliganilor. ªi pentru ca actele de vandalism sã fie eliminate, stadioanele sunt împânzite cu zeci de camere video. Allianz Arena, de exemplu, este dotat cu peste 80 de camere video de supraveghere, care, sunt atât de performante, încât poliþia poate face zoom ºi citi informaþii despre echipe de pe programul aflat în mâna unui spectator. Mai mult, sute de senzori au fost instalaþi în stadionul din München pentru a monitoriza cãile de acces ºi pentru a preveni incendiile. Poliþia, pompierii ºi echipele de intervenþie medicalã de pe toate cele 12 stadioane vor folosi telefoane TETRA. Pe lângã o securizarea comunicãrii, telefoanele pot bloca interferenþele din fundal, ideal mai ales în cazul meciurilor de fotbal, deoarece utilizatorii vor putea chiar sã se înþeleagã între ei. Handset-urile vor fi, de asemenea, echipate cu GPS (Global Positioning System) pentru ca personalul sã poatã fi localizat ºi ghidat. Alte tehnologii avansate sunt cablurile Ethernet puse la dispoziþia presei, pentru transfer video ºi audio, ºi conexiunile wireless LAN. O altã tehnlogie, ce a fãcut deja furori la Campionatul Mondial de fotbal din Coreea de Sud ºi Japonia, televiziunea mobilã pe telefon, va fi ºi ea prezentã la acest turneu final. Utilizatorii vor putea sã descarce conþinut video cu secvenþe antologice din timpul meciurilor sau pur ºi simplu sã revadã un gol de top. ªi dacã mai doriþi sã auziþi de fotbal, trebuie sã vã mai spun cã la mijlocul lunii iunie, tot în Germania, în oraºul Bremen, începe RoboCup, turneu în care roboþii vor da golurile ºi nu oamenii. Evenimentul, ce are o tradiþie de 10 ani, oferã cercetãtorilor în roboticã oportunitatea de a îºi testa sistemele lor de calcul ºi abilitãþile în competiþie cu alþi colegi. Nu ne mai rãmâne decât sã suspinãm adânc, o datã pentru cã echipa noastrã nu a reuºit calificarea la Campionatul Mondial din acest an ºi a doua oarã pentru cã nu toþi vom fi prezenþi pe aceste temple ale balonului rotund. Putem însã urmãri meciurile live, pe plasma din living, alãturi de amici ºi sã sperãm la un spectacol cât mai reuºit din partea echipelor participante.
Foto: Robert Ferenczi

Daniel Chira redactor-ºef daniel.chira@mtr.ro

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

3

Sumar

SUMAR
Actualitãþi ºi ºtiri
Cele mai noi produse, cele mai proaspete ºtiri 6

44

Interviul lunii
Sony România 32

Hi-Fi Stereo
Team-Work Sparg toate canoanele 36 44

Dosare audio
Mariaj riscant 50 Sparg toate canoanele Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.

Headset
Cãºti de top 54

TV & Sat
Show time Spaþiul minunilor La vânãtoare 60 66 74

50

Camcorder
În regie proprie 78

Home Cinema
Gata de spectacol Via HDMI Joc de lumini Contact vizual 84 90 96 102 Mariaj riscant Boxele compacte CM1 ºi receiverul CD Enigma, îndrãznesc sã aparã în tandem.

Cinema
Uzina de putere 108

Reportaj
10 ani de DVD 114

CêTI DE TOP audio-video magazine a testat 20 de modele de cãºti audio pentru a stabili un partener perfect din punct de vedere Hi-Fi.

54

Ghid service
Totul despre MP3 120

Show Time Cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan, ci au ºi funcþii suplimentare.

Istoric
Istoric SONY 124

60

Nostalgic
Revolta piticilor 126

Internet
Cu ochii pe net 128

4

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

32

Interviul lunii Elena Burghelea, Business Development Manager, Sony România

Numărul 2 martie-aprilie 2006 5,99 RON (RO); 25 LEI (MD)

Redactor-ºef: Redactor executiv: Redactor: Traducãtor: Tehnoredactare: Webmaster: Colaborator:

Daniel Chira Aurora Hoduþ Sebastian Kovacs Brânduºa Bãcilã Flaviu Bächer Cosmin Baidoc Adrian Hegyes

Editatã de:

MTR Press Vasile Alecsandri 19, RO-410072, Oradea

General Manager: Director economic:

Leon Arhire Dora Pãduraru Florin Chiru tel. 0742 22 22 44

În regie proprie Camcordere DV în test special.

Director marketing:

Marketing coordinator:

Hajnalka ªtefan tel. 0742 22 22 24

Director publicitate:

Alexandru Florea tel. 0742 22 22 33

78
Director distribuþie: Public Relations:

Marius Galea Amalia Sferle Monica Bar tel. 0259 406 101, int. 119 marþi ºi joi între orele 14-16

Joc de lumini Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

Abonamente:

96
Gata de spectacol Patru modele noi de receivere AV de mare putere, dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase, ies la rampã.

Distribuþie:

Hiparion Distribution SRL tel. 021 224 39 26 0264 411 100

Tipãrit la:

Romprint S.A. Bucureºti tel.: 021 317 97 88 / 89

Prepress:

Rompit S.R.L. Bucureºti tel.: 021 224 28 06

84

Toate drepturile asupra materialelor aparþin MTR Press ºi nu pot fi reproduse, parþial sau în întregime, fãrã aprobarea prealabilã, în scris.

Spaþiul minunilor Zece televizoare LCD au fost testate detaliat pentru a stabili un campion. Aflã acum cine 66 ocupã prima poziþie în top.

Redacþia audio-video magazine Vasile Alecsandri 19 RO-410072, Oradea e-mail: office@mtr.ro tel: 0259 406 101/102/103/104 0359 303 000/333 fax: 0259 410 914 Internet: www.audio-video.ro

Scrisorile nu reflectã opinia redacþiei. În cazul scrisorilor prea voluminoase, audio-video magazine îºi rezervã dreptul de a publica doar anumite pasaje sau aspecte.

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

5

create pentru a îmbunãtãþi calitatea sunetului. ecranele pot fi puse pe “Movie mode”. Astfel. Aspectul ultraslim deosebit al modelului este completat ºi de suportul de susþinere inovator “forte Hinge” dotat cu funcþii de reglare a înãlþimii. Dupã ce au experimentat nenumãrate tehnici care s-au dovedit ineficiente. Modelele Flatron L1970 HR ºi L1770HQ au fost dotate cu funcþia DFC (Digital Fine Contrast). Cei de la Creative au fixat camerei un preþ de aproape 600 de lei noi.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Modelul EX-A10 posedã douã boxe construite cu conuri de mesteacãn ºi douã difuzoare mai mici pentru înalte a cãror domuri sunt din lemn. monitorul de 17 inci. suficient de mic 6 a u d i o . Aparatul a mai fost înzestrat cu un ecran LCD. motiv pentru care cei de la LG au înzestrat aceste aparate cu o mulpentru a face faþã celor mai crâncene jocuri de acþiune. Curbarea foliilor de lemn a ridicat probleme deosebite producãtorilor din industria audio din cauzã cã materialul crapã uºor. Împãtimiþii jocurilor pe calculator vor aprecia cu siguranþã timpul de rãspuns de 2 milisecunde. Specialiºtii de la Creative au altoit aparatul ºi cu câteva calitãþi PMP Di . în timp real. Conuri îmbibate în alcool Inginerii companiei JVC au gãsit o întrebuinþare ineditã sake-ului. Pentru a reda un sunet cald ºi natural. de curînd. Vi CAM 525D poate sã redea fiºiere video AVI ºi MP3. cu o diagonalã de 8 centimetri. în acest moment. Designul modelelor permite astfel ºi o mobilitate mai mare. Din sistemul Home Cinema mai fac parte douã “piese”: un receiver argintiu ºi un DVDplayer care-i seamãnã leit. Dacã v-aþi gândit deja sã vã faceþi un credit vã anunþãm cã deocamdatã aparatul e disponibil doar în Singapore. utilizatorul unui Home Cinema compact mai are nevoie doar de un televizor sau un disc audio pentru a se delecta cu sunetele delicate ale lui EX-A10 de la JVC. pe piaþa româneascã. Aceºtia au dotat boxele noului sistem Home Cinema EX-A10 cu conuri îmbibate în bãutura alcoolicã tradiþionalã a japonezilor. a cãrui capacitate maximã poate fi de 2 GB. poate sã înregistreze date. Informaþia se stocheazã pe un card SD. funcþie optimizatã pentru o luminozitate maximã a imaginilor ºi adaptatã celor în miºcare. fiecare con al difuzoarelor a fost realizat dintr-o coalã solidã de lemn. Incintele acustice în care au fost depozitate sunt confecþionate din lemn de cireº pentru a spori impresia de naturaleþe. ajungând la o dimensiune de numai 65 milimetri. LCD-uri cu ratã de contrast mare Compania coreeanã LG a lansat. o nouã gamã de monitoare LCD despre care se spune cã are cea mai mare ratã de contrast disponibilã.Actualitãþi Camerã de buzunar Cei de la Creative au anunþat de curând lansarea pe piaþã a camerei de luat vederi DiVi CAM 525D. care are proprietãþi acustice perfecte pentru utilizarea lor în construcþia boxelor. Aparatul nu depãºeºte dimensiunile buzunarului ºi cu toate acestea e capabil sã înregistreze clipuri video în format MPEG-4 cu rezoluþie VGA ºi 30 de frame-uri pe secundã. Pe partea de hardware. þime de tehnologii menite sã aducã îmbunãtãþiri palpabile ale imaginilor. VAW pe partea de audio. când este pliat în totalitate. suficient de mare pentru a nu vã crea probleme când urmãriþi un film pe tren sau în aeroport. Ceea ce e suficient pentru câteva zeci de ore de filmãri la calitate standard. Dotat cu întregul sistem. de înclinare ºi de pliere. din orice sursã cu ajutorul mufelor audio/video. inginerii JVC au realizat cã lemnul de mesteacãn îmbibat în vinul de orez japonez – sake – devine moale ºi suficient de flexibil pentru a putea fi prelucrat fãrã sã se rupã. când urmãriþi un film. Dispozitivul dubleazã ºi ca aparat foto fiind înzestrat cu un senzor de 5 megapixeli. ambele modele se laudã cu o supleþe deosebitã. Þinta noilor monitoare sunt gamerii ºi devoratorii de filme. În plus. Aparatele au fost la rândul lor “îmbibate” cu cele mai recente tehnologii JVC. Cei de la LG n-au suflat deocamdatã nici o vorbã despre preþ. care le mãreºte rata de contrast pânã la 2000:1.

ro 04/2006 a u d i o .audio-video.www.v i d e o m a g a z i n e 7 .

de asemenea. PC de buzunar Sincer n-am auzit pânã acum de predecesoarele acestui produs. Pepper Pad 3 este un computer de buzunar care aratã destul de ciudat în comparaþie cu aparatele cu care a intrat în competiþie. feedback. curbele ºi impactul cu alte maºini. oferindu-le amatorilor de Xbox 360 o experienþã virtualã fantasticã. Faþã de modelul anterior noul Pad se bucurã de procesorul AMD Geode LX 800 de 0. Cu aceastã tehnologie. nu vã veþi face nervi din cauzã cã vã distrugeþi maºina. Producãtorul japonez nu a specificat preþul noilor displayuri. inginerii companiei s-au gândit la un monitor de computer care sã ofere posibilitatea de menþine biroul de lucru în ordine. fãrã sprijinul unui computer.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . E de apreciat cã producãtorii au înzestrat gadget-ul cu mufe UPnP (Universal Plug and Play) datoritã cãrora cu Pepper puteþi controla orice device din casã dotat cu conexiuni similare. Pentru a amplifica ºi mai mult experienþa ºofatului. ce posedã interfeþele DVI-D ºi HD-15 ca dotãri standard. cu ajutorul Pepper Pad pot fi downloadate filme. Aceasta a dezvoltat volanul Drive FX. cât ºi din manetele montate pe spatele volanului. apucaþi-vã ºi economisiþi bani deoarece DriveFX va fi disponibil pe piaþã la preþul de aproape 100 de euro. Din aceastã gamã fac parte douã monitoare SDM-E76D (17“) ºi SDME96D (19“). Producãtorii apreciazã cã datoritã tehnologiei axiale. jucãtorii vor resimþi cu adevãrat denivelãrile drumului. dar ºi pentru configurarea jocului. care permit o manevrare sigurã ºi comodã. Cel puþin. creând o senzaþie similarã cu cea a ºofatului adevãrat.Actualitãþi Gropi virtuale Nu bine s-a lansat consola Xbox 360 de la Microsoft cã încep sã aparã accesoriile.9 waþi ºi duratã de viaþã dublã a bateriei. dar a precizat data lansãrii lor: 19 iunie. Ecranele din seria E au fost dotate cu un accesoriu care nu este altceva decât o bucatã de plastic ce se ataºeazã în partea de jos a monitorului. ºi aglomereze spaþiul de lucru cu post-ituri. jucãtorii vor simþi chiar ºi gropile de pe ºoselele jocurilor. Dacã vã zâmbeºte ideea achiziþionãrii unui astfel de gadget. pe gustul utilizatorilor Internetului ºi consumatorilor media. începând cu luna iulie. de butoane pentru navigarea pe Xbox 360. Primul produs lansat aparþine companiei Logitech. muzicã sau jocuri. Yoshiro Honda. spun producãtorii. Acceleraþia ºi frâna pot fi comandate atât din pedalele pentru picioare. cu diametrul de 25cm. În afarã de suprafaþa planã de care se prind post-it-urile. este învelit în Monitor cu suport Post-it Cei de la Sony Europe au scos pe piaþã monitoarele cu suport pentru post-it-uri. Fiind echipat cu Wi-Fi ºi memorie de stocare. Produsul s-a nãscut din concubinajul HanBit Electronics ºi Pepper Computer ºi a fost creat. tot ce trebuie sã faceþi e sã-l scoateþi din cutie ºi sã-l porniþi. în luna august. Motiv pentru care. Se pare cã produsul va fi lansat. în Statele Unite ale Americii. Acesta dispune. Volanul. pentru aproximativ 700 de dolari. Inginerii au explicat cã DriveFX translateazã comenzile jocului întro forþã axialã care face ca volanul sã rãspundã dinamicii maºinii. în cazul e faþã. Volanele obiºnuite folosesc uºoare vibraþii ale motorului astfel cã ºoferii simt doar un mic gâdilat în palmele lor. 8 a u d i o . acele hârtiuþe galbene ºi lipicioase la unul dintre capete. în ciuda organizer-elor electronice de toate tipurile. Logitech a proiectat volanul dintro singurã ºi durabilã piesã de plastic. care combinã o serie de materiale de calitate cu tehnologia de feed-back axialã. Micul aparat se poate conecta la Net wireless. accesoriul mai prezintã un ºanþ pentru depozitarea pixurilor. din partea Sony Europe. a declarat cã oamenii continuã sã- douã bucãþi de cauciuc de culoare neagrã.

.

a câte 10 W fiecare. este dotat cu cele mai recente funcþii de securitate. aparatul recunoaºte automat rezoluþia corectã a imaginii ºi optimizeazã imaginea proiectatã pentru a corespunde rezoluþiei semnalului de intrare. Rata de contrast a ecranului ajunge pânã la 1000:1. iar pentru fanii emisiunilor de înaltã definiþie compania a rezervat o rezoluþie de 1366x768. Noul model are multe caracteristici deosebite. având gravat logo-ul Dolce&Gabbana. contribuind la identificarea proprietarului de drept. Datoritã succesului enorm înregistrat de ediþia limitatã RAZR V3I Dolce&Gabbana. Mai exact. Proiectorul acceptã diferite rezoluþii frecvent utilizate. Având o culoare portocalie deosebit de intensã. a cãrui diagonalã mãsoarã 80 de centimetri. proiectând o imagine perfectã. oferind cea mai bunã calitate posibilã a imaginii. Dupã activarea detectorului.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . va fi considerat perimat în iarnã. Dar ED-X10 detecteazã modul WXGA ºi comutã la modul ecran lat. care pot fi achiziþionate separat. Acestea includ un set Bluetooth personalizat Motorola H700. o nouã versiune a aparatului. împreunã cu Motorola. În plus. Ce e valabil în primãvara aceasta. noul ED-X10 oferã o gamã de funcþii care simplificã utilizarea. Pe partea de mufe. profesorii nu trebuie sã se mai îngrijoreze în privinþa furturilor acestor aparate. În plus. deoarece au un semnal de sincronizare identic. colegiilor ºi universitãþilor. inclusiv un nou detector de deplasare. cum ar fi diverse imagini de fundal. Motiv pentru care cei de la ViewSonic au lansat trei noi modele de televizoare. Se oferã ºi un pandativ. Filmele pot fi urmãrite în format widescreen 16:9. imaginea “ecranul meu” poate fi introdusã de utilizator. iar al doilea sistem seteazã o imagine unicã “ecranul meu” care este afiºatã la fiecare pornire a aparatului. uºurând ºi eficientizând predarea interactivã. Spre deosebire de alte proiectoare disponibile pe piaþã. cele mai multe proiectoare nu fac distincþia între WXGA (1280x768) ºi XGA (1024x768). mai este echipat cu conexiuni VGA pentru o conectare simplã la computer în cazul în care doriþi sã urmãriþi filme stocate pe calculator. în luna mai. De asemenea. dacã acesta este mutat din locul sãu normal de utilizare. 10 a u d i o . Când la proiector se conecteazã un semnal. Protecþie anti-viitor Tehnologia se aseamãnã într-o oarecare mãsurã cu moda. noul proiector ED-X10 destinat ºcolilor. teme de protecþie – primul sistem menþine proiectorul pornit pânã când se introduce un cod de blocare folosind telecomanda. care permite fixarea fizicã a aparatului. destinat exclusiv mediilor educaþionale. aparatul va funcþiona doar dupã introducerea codului setat de administratorul produsului. screen savere. Mobil fashion Motorola ºi casa de modã Dolce & Gabbana au dezvãluit noul telefon RAZR V3I Dolce & Gabbana. Astfel. iar timpul de rãspuns a fost coborât pânã la 8 ms. De exemplu. În preþul de aproximativ 1000 de dolari. Acest cod funcþioneazã împreunã cu alte douã sisED-X10 dispune de o barã de siguranþã din oþel integratã. pe care le-au echipat cu “protecþie anti-viitor”. Dintre noile modele face parte ºi TV-ul N3251W. un handsfree stereo pentru ascultarea muzicii în format MP3 ºi o husã de telefon auritã din piele. televizorul ascunde sub carcasã douã boxe Dolby. care are gravate iniþialele aurite DG. Aparatul este dotat cu o gamã de funcþii de securitate uºor de utilizat. Au fost dezvãluite ºi accesoriile exclusive pentru telefonul MOTORAZR V3I Dolce&Gabbana. aparatul este echipat cu conectori HDMI compatibili HDCP (High Definition Copyright Protection). Detectorul de deplasare blocheazã proiectorul. compania ºi-a blindat televizoarele cu tot felul de tehnologii menite sã le protejeze de rapidele schimbãri din domeniu. animaþii deosebite ºi tonuri de apel în format MP3. Pe partea de imagine vã putem spune cã ED-X10 permite presetarea rezoluþiilor de intrare. În spatele aparatului se gãsesc intrãri DVI (Digital Video Input) precum ºi variate inputuri pentru DVD-uri sau console de jocuri mai vechi. protejate de un cod selectat de utilizator.Actualitãþi Proiector cu senzor de miºcare Compania Hitachi a lansat. designerii italieni au creat. oferind de asemenea o funcþie ce permite utilizatorului sã programeze rezoluþiile care pot fi utilizate cu proiectorul. în auriu ºi argintiu.

.

12 a u d i o . Cãutarea fiºierelor prin meniu e uºuratã de micul ecran OLED (Organic Light Emitting Diode) care-i adaugã un plus de claritate ºi luminozitate. o folie protectoare. Mai mult decât atât. premiat datoritã calitãþii de a trimite imagini video clare prin Internet. aparatul poate sã redea fiºiere MP3. marþi dimineaþã nu-i nici o problemã. Primul ºi cel mai important este “TimeShift”. cele douã tunere permit vizionarea unui program. Dintre tehnologiile cu care au fost înzestrate televizoarele din noua gamã 42PC1RR amintim: rata de contrast surprinzãtoare de 10000:1 ºi “Clear Filter”.3 megapixeli.0. Camera este dotatã cu un senzor optic capabil sã înregistreze imagini video la o rezoluþie de 1. telespectatorii pot înregistra programele preferate timp de pânã la 40 de ore. WMA ºi WMA DRM. televizoarele sunt dotate cu HD Ready XGA (1024x768) ºi inputul HDMI. Graþie memoriei încãpãtoare.Actualitãþi Cubul magic Modelul Dah 1500i produs de compania Mobiblu se numãrã printre cele mai mici MP3-playere din lume. Chiar dacã sistemul AV al consumatorului nu recunoaºte funcþia HDMI. fãrã a afecta calitatea imaginii. fiindcã puteþi înregistra ºi asculta mai târziu. acesta se poate bucura de imagine de calitate prin douã mufe scart. Webcam cu izolator de gãlãgie Noul webcam lansat de Creative este este dotat cu douã microfoane dispuse în aºa fel încât sã înregistreze sunetele doar dintr-o anumitã arie. Ceea ce-l face potrivit pentru conversaþiile via messenger din internet cafe-urile zgomotoase sau aeroporturile aglomerate. dar sperãm sã fie fãcute publice cât mai curând. Cu alte cuvinte Live! Cam Voice va capta doar vocea celui din câmpul camerei. Dacã nu aveþi vreme sã ascultaþi farsele lui Buzdugan TV cu hard de 80 GB Cine obiºnuieºte sã petreacã ore în ºir în faþa televizorului. a cãrui greutate nu depãºeºte 18 grame. Acest aparat are o mulþime de calitãþi care-l fac un jucãtor redutabil pe piaþa de profil. unde toatã lumea þipã pentru a se face auzitã. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã conectaþi aparatul la un calculator cu Windows care-l va recunoaºte drept un device de memorie. pentru muzicã nouã. începând înregistrarea programului selectat timp de o orã. permiþând transferuri foarte rapide de cantitãþi mari de informaþii. Noul televizor cu plasmã 42PC1RR din seria HDready este dotat cu o memorie internã HDD. Mãsurând doar 24 x 24 x 24 mm. dintre care 20 de ore oferã o înregistrare a imaginii de cea mai înaltã calitate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . modelul acesta va fi preferatul suporterilor împãtimiþi ai fotbalului. în timp ce un altul este înregistrat. Adãugarea de muzicã se face cât se poate e simplu. care vor putea revedea scenele cele mai captivante de câte ori vor dori. Din aceastã caracteristicã derivã o serie de avantaje interesante. care se activeazã automat la pornire sau la schimbarea canalului. Toate aceste facilitãþi au fost înmagazinate într-un aparat. care permit conectarea rapidã la HD set top box sau Blue-Ray/HD-DVD printr-un singur cablu. Îl puteþi gãsi online. Funcþia oferã consumatorului avantajul deosebit de a reveni la o scenã anterioarã în timp ce programul respectiv este în continuare înregistrat. cu aceeaºi camerã se pot face fotografii de pânã la 5 megapixeli (îmbunãtãþite cu un software). cu siguranþã va ciuli urechile la aceastã ºtire. De asemenea. pentru a nu vã confrunta cu imagini sacadate în timpul video conferinþelor. Acest lucru este posibil datoritã soft-ului SightSpeed. la preþuri ce variazã între 130 ºi 150 de dolari. cu o capacitate de 80 GB. Aparatul maximizeazã numãrul de frame-uri transmise pe secundã. Dacã vã sãturaþi de muzica din memorie puteþi apela la radioul FM integrat. Gadget-ul este disponibil pentru suma de 100 de dolari. aºa cã nu trebuie sã vã faceþi probleme în legãturã cu spaþiul de stocare. care a înlocuit clasicul filtru din sticlã ºi care permite poziþionarea plasmei ºi într-o încãpere luminoasã. Interesant e faptul cã. Memoria internã a playerului ajunge pânã la 2 GB. Cu siguranþã. Playerul se conecteazã la PC prin USB 2. reducând la minim zgomotele din fundal. Nu avem încã veºti despre preþuri sau disponibilitate.

Cora.000 puncte de afiºare în cele mai importante centre comerciale din România cu un trafic anual estimat la peste 100 milioane cumpãrãtori. Oficialii LG au declarat: “Avem experienþa implementãrilor similare în þãrile din vestul Europei ºi ne concentrãm asupra pieþei de plasme ºi LCD unde inovaþia este cuvântul de ordine. parte a grupului Asesoft ºi cel mai mare partener LG business-to-business. Participãm alãturi de partenerul nostru Asesoft Smart la implementarea proiectului. Carrefour. ºi sperãm sã extindem într-un termen scurt colaborarea. Metro.v i d e o m a g a z i n e 13 . Conceptul publicitar constã în difuzarea spoturilor audio-video în spaþiile frecventate de un numãr important de persoane-cumpãrãtori folosind ca suport display-urile cu plasma LG.audio-video. reprezentând începutul unui parteneriat de duratã între noi. cel mai mare de la înfiinþarea filialei LG din România pe zona de monitoare cu plasmã. este specializatã în oferirea de soluþii integrate audio-video ºi IT atât pentru sectorul industrial cât ºi pentru domeniile “home” ºi “retail”.Asesoft Smart . Monopoly TV este serviciu de tip in-store advertising oferit de Monopoly Media care opereazã printr-o reþea de aproximativ 1. CityMall. LG Electronics ºi Monopoly TV.la nivel vizual ºi auditiv . McDonalds. Printre locaþiile actuale se numãrã Billa.care pune cumpãrãtorul în faþã produsele ºi serviciile într-un moment cheie momentul deciziei de cumpãrãre.000 puncte de afiºare în urmãtorii 2 ani. Proiectul LG-Asesoft Smart constã în montarea de soluþii de afiºare cu peste 500 de display-uri cu plasmã în puncte de trafic din reþeaua Monopoly.” Sistemul de transmisie via satelit va fi extins pânã la un numãr de 3.ro 04/2006 a u d i o .Monopoly în P integrarea celui mai important proiect in-store TV Alegerea produsului se face în spaþiul comercial deci una din cele mai mari provocãri ale marketingului modern este “livrarea” mesajului publicitar în momentul cheie . în marile galerii comerciale/food court) sunt un instrument de publicitate dinamic . Plazza România.Parteneriat LG . Televiziunea digitalã integratã în magazine (în zona caselor de marcat. Asesoft Smart.” a declarat Sebastian Voican director de vânzãri la Asesoft Smart. www.decizia de cumpãrãre. “Acesta este unul din proiectele mari de implementare din acest an pentru noi ºi cel mai mare existent în acest domeniu în România.

ce funcþioneazã cu o interfaþã gen iTunes. veþi putea urmãri cum interfaþa vã sorteazã colecþia de muzicã în funcþie de compozitor. aparatul fiind disponibil tuturor celor care se încumetã sã scoatã din buzunar 5. Sistemul este capabil sã extragã muzica de pe CD-uri în formatele lossless WMA ºi lossy MP3. Atacul boxelor Acest gadget pare mai degrabã desprins din coºmarul unui audiofil care ºi-a torturat prea mult incintele acustice. dezvoltat de compania Fortuna. Desigur cã pânã la urmã totul se reduce la outputuri. dar iatã cã pe piaþã a mai intrat un jucãtor cu greutate: Microsoft. care e suspendatã pe niºte picioare de pãianjen. noul proiector lansat de compania Mitsubishi. Compania americanã a prezentat douã noi modele LifeCam VX-6000 ºi VX3000. Mai ales cã diferenþa de preþ dintre cele douã este considerabilã: VX-6000 va fi disponibil pentru 100 de dolari. însã nu are ieºiri pentru audio. Acest CD-player lãudat de mama focului pe site-ul oficial nu pare a fi mai mult decât un PC. aceste servicii îºi dubleazã atractivitatea. Odatã conectat la TV sau monitor prin mufele DVI sau VGA.62 cm) îl vor face potrivit pentru oamenii de afaceri puºi mereu pe fugã. Printre caracteristicile interesante ale aparatelor se numãrã butoanele Live Call prin apãsarea cãrora se deschide automat messenger-ul. aºa cã s-ar putea sã aveþi probleme încercându-l cu o consolã de jocuri mai veche. Puteþi face proiecþii chiar ºi pe acoperiºul blocului. gen sau perioadã. 14 a u d i o . pentru suma de 899 de dolari. Toate aceste caracteristici menite sã stârneascã vise unui audiofil nu sunt deloc ieftine. Aparatul este capabil sã afiºeze imagini cu o ratã de contrast de 550:1 ºi o luminozitate de 250 de lumeni. iar pe peretele din spate se formeazã tot felul de modele hipnotice.3 megapixeli ºi cu care se pot obþine fotografii de pânã la 5 mp. e atât de mic încât poate fi þinut în palmã fãrã probleme. locul unde a fost înregistrat concertul.000 de dolari.62 cm x 9. Asta înseamnã cã le puteþi folosi în medii zgomotoase. software care poate fi folosit pentru uploadarea rapidã de poze pe Windows Live Spaces. aparatul nu vã va ataca odatã ce veþi porni muzica. aparatul suportã transmisiile TV SECAM. MAC sau PDA-uri. PK-20. trageþi cu ochiul la acest Maestro Classical Music Player. Când se ataºeazã o sursã de muzicã se porneºte un bec. În ceea ce priveºte interfeþele. Toatã ºmecheria constã în apa ce se aflã pe fundul carcasei. Proiector de buzunar Pentru audiofili Americanii produc aparaturã pentru absolut toate gusturile posibile. Ca exemplu. Nepretenþioºii pot opta pentru modelul VX3000 care oferã rezoluþie standard VGA. Rezoluþia nativã de 800 x 600 (rezoluþia maximã de 1084 x 768) este suficientã pentru a proiecta o imagine cu o diagonalã de 100 de cm. PAL ºi NTSC. Aparatul este deja disponibil pe site-ul Mitsubishi. Cei de la Creative au fost primii care ºi-au anunþat noile webcam-uri inteligente. Cele douã webcam-uri vor fi disponibile abia prin luna august. iar dacã luãm în considerare faptul cã aveþi posibilitatea de vã vedea interlocutorul live. Se pare cã JellyFish Sonic este creaþia lui Kota Nezu. pe care apoi le depoziteazã pe hard-disk-ul de 400 de GB. Lumina trece prin apa care se onduleazã din pricina trepidaþiilor. în timp ce modelul stan- dard îl veþi putea gãsi la jumãtate de preþ. Cei care cautã imagini mai bune ar trebui sã se orienteze cãtre modelul VX-6000.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . unde Maestro nu dezamãgeºte cu ieºirile S/PDIF atât analog. Poate fi conectat fãrã probleme la PC. artist.accesoriu de aproape 100 de dolari. care oferã transmisii video de 1. cu toate cã prima datã am crezut cã au fost inventate de fraþii Wachowski (creatorii filmului “Matrix”). cãci aparatul va înregistra doar vocea celui care-i stã în faþã.Actualitãþi Webcam-uri de la Microsoft Telefonia prin Internet este aproape gratis. Aparatele vin echipate cu un program pentru controlul camerelor. Aceste boxe au o carcasã circularã transparentã. întrucât aparatul poate fi dotat cu o baterie externã . cât ºi optic. Atunci nu e de mirare cã accesoriile devin din ce în ce în mai sofisticate. ambele fiind echipate cu microfoane “noise cancelling” (reducãtoare de gãlãgie). Nu vã temeþi. Producãtorii sunt de pãrere cã dimensiunile sale reduse (12 cm x 4.

Aparatul dezvoltat de compania japonezã poate sã înmagazineze între 30 ºi 60 GB de informaþie. Cãºtile audio de la Pioneer pot fi folosite fãrã probleme pe vreme ploioasã sau în condiþii de umezealã excesivã. Producãtorii spun cã deviceurile vor fi dotate cu sistemul de operare Windows Mobile. Cei de la Toshiba s-au gândit ºi la momentele în care vã dor ochii de la filme sau v-aþi plictisit de Gigabeat are douã variante: una 30. MP3-urile de pe hard: Gigabeat are un tuner FM integrat. . Printre formatele de fiºiere care vor fi decodificate de acest gadget se numãrã WMA. Dimensiunile sunt de 59. Cei de la Pioneer n-au lansat încã nici un zvon despre preþ sau disponibilitate. Afiºarea aplicaþiilor se face pe un display color QVGA cu diagonala de aproape 7 cm.9 x 16.9 x 99. iar carcasele sunt construite în aºa fel încât sã protejeze construcþia electronicã de picãturile de apã. clipuri video ºi fotografii vor avea ocazia împachetãrii tuturor aplicaþiilor într-un singur produs.9 x 13. în funcþie de hard-disk-ul cu care este echipat. Dar înainte de a porni apa caldã ar fi bine sã vã asiguraþi cã ºi MP3 sau CD-playerul este impermeabil. care ar putea crea un scurtcircuit. Toshiba Gigabeat S este unul dintre cele mai aºteptate playere multimedia din acest an.un mix de poze. MP3.9 x 99. iar pentru S60 sunt 59.2 mm ºi 127 de grame pentru modelul S30. alta de 60 de GB- Cãºti audio impermeabile Iatã o invenþie ingenioasã de care ar putea profita salvamarii sau surferii sau … alpiniºtii ghinioniºti surprinºi mai mereu de o ploaie cãlduþã de varã. Capetele care se insereazã în urechi sunt prevãzute cu o garniturã de cauciuc. Aºadar. muzicã ºi film Un concurent redutabil pentru iPod Video pãºeºte cu încredere pe piaþa mondialã a electronicelor.2 mm ºi o greutate de 140 de grame. WAV pentru muzicã ºi WMV/MPEG2 pentru video. Se pare cã aparatul va fi disponibil deocamdatã doar în Japonia. dacã aveþi de gând sã faceþi un duº cu CD-playerul vã putem asigura cã micile cãºti sunt capabile sã redea sunet de pânã la 100dB ºi frecvenþe ce variazã între 20 de Hz ºi 20 de kHz. Iubitorii de muzicã.Gigabeat . la preþul de aproximativ 299 de dolari pentru S30 ºi circa 399 de dolari pentru S60.

Ogg-uri. cu 50 de mm mai subþire decât predecesorul sãu. care au prezentat lumii întregi cel mai subþire monitor cu tub catodic.Actualitãþi Cel mai subþire “tub” Toate marile companii producãtoare de electronice se luptã pentru a-ºi vinde cât mai bine ecranele cu plasmã sau LCD. YP-F2 de la Samsung poate fi achiziþionat în variantele de 512MB. Pentru a vã dumiri despre preþ ºi disponibilitate interesaþi-vã direct pe site-ul companiei: www.000:1. spun ei. Cei de la Samsung. de curând.400 de euro). 129 de euro ºi respectiv 164 de euro. în Coreea. Mezinul noii familii este modelul LV-7250 (1. Se zvoneºte cã va fi disponibil foarte curând.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Radio prin satelit Pioneer a lansat. Puteþi asculta radio live sau sã stocaþi circa 50 de ore de emisie pe memoria internã a gadget-ului. Sistemul de reducere a zgomotului este construit în jurul unei armãturi de dimensiuni microscopice care produce muzica în interiorul urechii. Mai este dotat cu anti-virus. d-Jays sunt disponibile pentru comandã pe Internet. Modelul YEPP YP-F2 de la Samsung a fost anunþat oficial de curând. Mai exact este vorba despre un monitor CDT (Color Display Tube). în Japonia. dar. la preþul de aproape 399 de dolari. aparatul fiind capabil sã ruleze fãrã probleme MP3-uri. “Magic Bright” este o tehnologie. O caracteristicã interesantã a aparatului este faptul cã pe ecran pot fi vizualizate versurile melodiilor pe care le ascultaþi. pe care o ascultaþi la radio. la preþul de 100 de dolari perechea. cei care-ºi vor asculta muzica preferatã la MP3 player cu cãºtile d-Jays nu se vor alege cu afecþiuni ale urechilor. LV-7255.canon. modelul SX6. Dacã acest model nu vã satisface setea de calitate. în mod automat. 2000 de lumeni ºi o ratã de contrast de 600:1. dar cu cât vor fi mai multe.com. Formatele suportate sunt destul de variate. Printre alte dotãri se numãrã ºi un tuner FM ºi un slot USB 2. Despre preþuri nici o vorbã. un player cu memorie Flash Piaþa playerelor de muzicã digitalã se diversificã pe zi ce trece. care permite downloadarea melodiilor cu o vitezã impresionantã. modelele vor fi disponibile doar în Coreea. monitorul genereazã ioni anionici ºi raze infraroºii chiar ºi atunci când nu este pornit. X600. Interesant la acest aparat faþã de altele este cã e dotat cu un tuner XM pentru radio prin satelit. pe care ei le numesc “iPod ears” (urechi de iPod . De exemplu. cu atât preþul lor va fi mai scãzut. Modelele LV-7250. din luna august. dar pentru aceºti bani ºtie sã afiºeze o rezoluþie de 1400x1050. afecþiunile aparatului auditiv. Proiectoare Canon YEPP. Astfel.600 de euro. Gadget-ul poate fi cu uºurinþã purtat la gât. care poartã numele de SyncMaster 745 MS. pe piaþa americanã. Datoritã sistemului cu care au fost înzestrate aceste cãºti. Ecranul SyncMaster 745 MS poate fi cumpãrat deocamdatã doar pe piaþa coreanã. deocamdatã. atunci poate o sã fiþi mulþumit de cel mai scump aparat din aceastã nouã gamã. atunci când sunt rulate clipuri video. de exemplu. 3500 de lumeni ºi o ratã de contrast de 1. Potrivit producãtorilor. O altã caracteristicã demnã de apreciere este transmiþãtorul FM integrat prin intermediul cãruia puteþi împãrtãºi muzica. în curând. care nu numai cã au mai multe opþiuni. va fi disponibil ºi pe piaþa mondialã. Sau pur ºi simplu puteþi sã-l umpleþi cu MP3-uri sau WMA-uri. Deocamdatã. Produsul va fi comercializat pe piaþã. ASF-uri ºi WMA-uri. deoarece cântãreºte 22 de grame. dar dacã vã veþi înscrie pentru comandã puteþi sã le obþineþi cu 20% mai ieftin. Acest fapt trebuie sã fie în avantajul cumpãrãtorilor. care regleazã automat luminozitatea ºi contrastul ecranului. SX60 ºi SX6 au fost lansate spre sfârºitul lui aprilie. 1GB ºi 2GB la preþurile de 103 euro. Cu toate acestea se mai gãsesc ºi corporaþii care nu înoatã în acelaºi sens cu valul. cu ajutorul lor muzica poate fi ascultatã la volume foarte reduse. redã imagini cu o rezoluþie de 1024x768. funcþie de deodorizare ºi toate dotãrile tehnologice marca Samsung. Piaþa proiectoarelor tocmai s-a lãrgit odatã cu lansarea a cinci noi modele de compania Canon. Dimensiunile sale sunt de 28x52x15 mm. Are o diagonalã de 17 inci ºi o grosime de 358 mm. Reprezentanþii companiei Jays explicã faptul cã majoritatea ascultãtorilor dau volumul mai tare atunci când se aflã în zone gãlãgioase. declarã producãtorii.0. pe piaþã playerul MP3 Inno XM2GO. iar “Highlight Zone” creºte luminozitatea. Delicate cu urechile Compania suedezã Jays a lansat pe piaþã o pereche de cãºti care se bagã în urechi despre care spun cã anuleazã 90 de procente din zgomotul ambiental. De unde rezultã. cu oricine are un radio cu receiver FM. Preþul aparatului este de aproximativ 5.se referã la leziunile provocate de ascultarea muzicii la cãºti). 16 a u d i o .

4 cm. transmiþând reproducerea adevãratã a culorii. în mod nativ. este uºor de folosit ºi împreunã cu funcþiile unice vã permite sã vã puteþi bucura de experienþa cinematograficã chiar acasã. acest HBBB (HeartBeat Bass Booster) System joacã rolul de a transmite bãtãile inimii ºoferului cãtre sistemul audio al maºinii. detalii sofisticate ºi culori vibrante pentru cea mai realistã experienþã vizualã.5 inci puteþi vizualiza ºi fotografii în format JPEG. Micul gadget muzical a fost înzestrat cu un hard-drive de 4 GB pe care-l puteþi umple dupã pofta inimii cu mii de melodii ºi fotografii. Însã preþul de 150 de dolari îi va face pe mulþi sã conspecteze ºi alte oferte. Pimp My Heart Nu e foarte clar felul în care funcþioneazã acest aparat. Archos 104 Piaþa de MP3 playere se diversificã pe zi ce trece.3 x 1. Apple va include o secþiune muzicalã Nike Sport în magazinul sãu iTunes. timpul. fãcându-l sã funcþioneze cu multe sisteme TV de înaltã definiþie. Bateria are o autonomie de 13 ore. utilizatorii pot sã afle distanþa parcursã. www.Mark Parker.BenQ prezintã noul W100 BenQ anunþã noul proiector digital BenQ W100 care afiºeazã imagini în format wide 16:9. Folosind sistemul Nike+iPod Sports Kit. În ceea ce priveºte dimensiunile vã putem spune doar cu aproximaþie cã aparatul are 9. Peter Chen. care face treaba asta.v i d e o m a g a z i n e 17 . Paula Radcliffe. Vice-Preºedinte ºi Director General al Digital Media Business Group. Fiecare bãtaie cardiacã este monitorizatã de un software de pe laptop. imagine în format 16:9 ºi furnizeazã o senzaþie vizualã adevãratã fãrã nici o redimensionare sau distorsiune. declara: “BenQ posedã o tehnologie inovatoare proiectatã pentru familia dumneavoastrã. Lance Armstrong ºi deþinãtoarea recordului la maraton. iPod.ro 04/2006 a u d i o . 720p ºi 1080i. iar softul este compatibil cu Windows ME/2000/XP ºi Mac OS X. în timpul unui eveniment la care au participat: CEO de la Apple. CEO de la Nike .1 x 4. Modelul W100. 576p. Inspirat de cercetãrile intense fãcute pe gusturile consumatorilor ºi pe feedback-ul clienþilor. Steve Jobs. BenQ foloseºte un segment de 7 culori (RGBRGBW) ºi o tehnologie avansatã de ajustare de gamã pentru a oferi culoarea optimã care este mai aproape de percepþia vizualã umanã. ci cu propriile ritmuri cardiace. Proiectorul BenQ W100 din seria home entertainment oferã. Desigur cã pe displayul OLED de 1. Carcasa albã a BenQ W100 transmite eleganþã simplã ºi completeazã perfect decorul din orice sufragerie. WMA-DRM ºi WAV. Parteneriatul dintre cele douã companii a fost anunþat la New York. campionul Turului Frantei la ciclism. creat special pentru a se potrivi cu acest sistem.“ BenQ W100 suportã o gamã variatã de formate video digi- Nike-uri wireless Compania Nike a declarat recent cã toate modelele de Adidas vor putea comunica cu playerul muzical de la Apple. BenQ Corporation tale care includ 480p. pentru a transforma sufrageria într-un stadion live pentru întreaga familie. Din câte spun producãtorii. Astfel cã posesorii de sisteme Hi-Fi pe roþi nu îºi vor mai enerva vecinii cu baºii melodiilor hiphop. care amplificã sunetul ºi-l retransmite cãtre sistemul audio al maºinii. a fost închis într-un medalion în formã de inimioarã tuningat cu tot felul de accesorii. WMA. Dezvoltatorii Nike au spus cã Nike+Air Zoom Moire a fost primul Adidas. are 1300 ANSI Lumeni ºi 2500:1 raport de contrast. Nu cu mult timp în urmã compania Archos a prezentat pieþei noul player Archos 104. ritmul ºi caloriile arse pe ecranul unui iPod nano prin intermediul unui senzor din interiorul Adidas-ului. Funcþioneazã cu o varietate de formate muzicale: MP3. Furnizeazã o calitate extraordinarã a imaginii cu miºcare naturalã. Toate aceste facilitãþi îl fac un player atractiv. La acest medalion se ataºeazã un senzor care se prinde de lobul urechii ºoferului. Nike ºi Apple au creat sistemul wireless Nike+iPod care permite alergãtorului sã afle ce distanþã a alergat.audio-video. care comunicã cu playerul. Aparatul electronic. cu design elegant. au declarat oficialii companiei.

vã vor cuceri privirile.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . gãsiþi o colecþie de astfel de produse. Text de: Aurora Hoduþ. Sebastian Kovacs 18 a u d i o . O dovedesc creatorii acestora care ºi-au dat frâu imaginaþiei ºi eu pus apoi în practicã cele mai pragmatice. cu siguranþã. dar ºi cele mai stranii accesorii. Pe paginile urmãtoare.Reportaj GADGET-URI DE SEZON Când vine vorba despre gadget-uri ºi accesorii care sã completeze noul iPod sau MP3 player posibilitãþile sunt nelimitate. care.

Unele pot fi agãþate. ªi. Styling-ul aspru oferã posibilitatea ca iPod-ul sã fie þinut sigur în mânã.95 de dolari. Cele 4 picioare. Este compatibil atât cu Window98/Me/NT/2000/XP cât ºi cu Mac. Iconz oferã control asupra Click Wheel ºi protecþie integralã a ecranului. Designul deschis este extrem de permisiv când vine vorba despre porturi. un radio AM/FM ºi o serie de intrãri pentru integrarea altor device-uri audio. Bateria Li-ion reîncãrcabilã rezistã la 9 ore de muzicã non-stop. altele pot fi prinse de mânã cu o bandã. Preþ 30 de dolari. uri cu licenþe oficiale. cea mai drãguþã carcasã pentru iPod Nano. pe care se vede ora.brewer-cantelmo. Este rezistent la apã. dacã e nevoie. Specialiºtii nu s-au oprit aici. . Carcasa cu protecþie de ecran încorporatã oferã acces nelimitat la taste ºi toate porturile iPodului.95. produs propus de compania italianã Fulltell. jbl. Pe www. xtrememac.com.com. Preþ 19. haloul acustic redã 360 de grade de sunet pentru plãcerea auditoriului. pentru a fi mai uºor vizibile.com. când ºi-au dat seama cã viitorul aparþine multimedia ºi ºi-au luat rolul în serios.ro 04/2006 a u d i o . În douã culori sau doar monocolor. acoperã întreaga suprafaþã a iPod-ului video. Memoria în flash poate fi de 64. învelitoarele pentru iPod Nano fac în aºa fel încât sã nu mai aveþi grija iPod-ului. acele ºi butoanele sunt colorate în roºu sau verde. în acelaºi timp. cu imagini ale star-urilor. la un preþ de aproximativ 170 de dolari. douã urechi ºi coada demonstreazã personalitatea puternicã de care beneficiazã pisicuþa noastrã. iKitty este haioasã ºi funcþionalã. 128 sau 256 de MB. Venind parcã din spaþiu. astfel încât sã nu se spargã. Preþ 24. sã-þi protejezi ecranul ºi tastele iPod-ului de zgârieturi ºi lovituri.com.speckproducts. Detalii pe www. Gadget-ul poate fi gãsit într-o varietate mare de design- FUNCÞII ATRACTIVE Compania JBL este deja recunoscutã pentru sistemele audio pe care le creeazã. Oferta este valabilã în douã variante: alb ºi negru . cât ºi pentru ecran. Iconz combinã design-ul artistic cu protecþia completã pentru iPod-ul video.v i d e o m a g a z i n e 19 . Tot ce mai putem spune este cã acestea sunt lansate pe o perioadã limitatã de timp. CU MÂINILE LIBERE Se potrivesc ca o mãnuºã. www. aºa cã grãbiþi-vã dacã oferta v-a fãcut cu ochiul. Acest ceas cu alarmã este un iPod Universal Dock ºi are în partea din faþã un ecran LCD. PENTRU IUBITORII DE PISICI Aºa poate fi descris gadget-ul iKitty. aceste carcase durabile. CEAS CU MP3 PLAYER CARCASà DURABILà XtremeMac TuffWrap Accent pentru iPod Nano are o carcasã durabilã din silicon care-þi protejeazã preþiosul iPod Nano de zgârieturi.xtrememac.com. iPod Universal Dock poate fi achiziþionat direct de pe www.fulltell. Luaþi-vã un ceas elegant cu MP3. Parte a unei serii exclusiviste.pisica bunã ºi cea rea. oferind protecþie atât pentru iPod. Mai multe informaþii cu privire la producãtor gãsiþi accesând: www. Negre sau în culori la modã.it. Au creat sisteme de boxe care integreazã iPod-urile. Vorbim de iPod nano Vertical Case Leather din piele. carcasa protejeazã ecranul ºi Click Wheel. Preþ 23 dolari.IPOD CU PERSONALITATE Acum poþi sã-þi personalizezi iPod-ul cu imaginile starurilor tale favorite. ªi dacã aveþi senzaþia cã lucrurile se terminã aici vã înºelaþi. pe www. sã nu alunece.audio-video. tot pe www.

speckproducts. o unealtã de curãþare ºi o carcasã pentru depozit pe timpul cãlãtoriilor. mai multexistã chiar ºi un lãcaº pentru telecomanda aparatului. dacã suprafaþa aparatului este suficient de mare. Producãtorii spun cã sunt într-atât de eficiente încât reduc 90% din zgomotul ambiental.com.95 de dolari. pe www. earPod oferã acces rapid ºi uºor pentru a pune ºi a scoate din carcasã cãºtile. Compania Creative n-au menþionat deocamdatã vreo datã de lansare pentru Europa sau restul lumii. iGuy este o carcasã sub forma unui omuleþ haios ºi prietenos ºi care este mereu alãturi de iPod-ul tãu nano.creative.com) s-au gândit chiar ºi la cumpãrãtorii pretenþioºi motiv pentru care pachetul se livreazã împreunã cu 10 abþibilduri ce se pot lipi pe spatele gadget-ului. Producãtorii (www. EarPod vine cu un e-Clip.com.com. de buzunar sau oriunde vã vine la îndemânã. Apoi se trece cablul prin miezul format dintr-un sistem de rotire care va menþine coarda înfãºuratã. Problemã rezolvatã: EarPod eliminã toate neajunsurile cauzate de cabluri ºi mai mult le lungeºte ºi durata de viaþã. Confecþionat din cauciuc este uºor de modelat. Se monteazã cu uºurinþã prin intermediul unei ventuze pe spatele playerelor de muzicã. CABLEYOYO De câte ori nu vi s-a întâmplat sã vã prindeþi degetele în cablurile MP3 playerului? Sau sã vi se încâlceascã cablul de la cãºti printre toate celelalte sârme de pe birou? Ca sã rezolvaþi problema surplusului fãrã a fi nevoiþi sã apelaþi la leucoplast. poate fi aºezat în picioare în timp ce bateria stã la încãrcat. Mic ºi compact. la preþul de 100 de dolari. aºa cum vã place mai mult. Mai mult.Reportaj RUPÞI DE LUME Sã ai în buzunar un MP3 player fãrã o pereche de cãºti pe mãsurã e ca ºi cum ai privi înfometat o conservã. Pachetul mai conþine un adaptor pentru avion.99 de dolari. Pe lângã amuzamentul oferit gratuit de carcasã. aceasta este complet funcþionalã. dar care poate fi desprins dacã aºa vã este mai comod. Acces total la mufa de la cãºti ºi celelalte porturi. Preþ 34. Cãºtile sunt disponibile deocamdatã doar pe piaþa asiaticã. Mai multe informaþii puteþi obþine de pe site-ul www. Preþ 11. Poate de asemenea sã scurteze cablurile cãºtilor în timp ce folosiþi iPod-ul. CARCASà FASHION Când cãºtile audio sunt puse într-o geantã sau în buzunar firele atârnã întotdeauna ºi de cele mai multe ori vã încurcã.cableyoyo. EarPod este un gadget elegant pentru cãºtile audio ale iPod-ului. vã recomandãm acest gadget denumit Cable Yoyo.audiooutfitters. iGuy oferã protecþie iPod-ului ºi ecranului ºi are capacitãþi bune de docare pentru iPod nano. Garniturile sunt confecþionate dintr-un silicon special ºi se livreazã în trei mãrimi diferite. cu care poate fi agãþat de curea. pe www. ºtiind cã ai uitat deschizãtorul.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Creative a lansat de curând o pereche de cãºti perfecte pentru cãlãtori (ºi nu numai). HAIOS ªI PRIETENOS ªi aceeaºi specialiºti de la Speck au mai inventat ceva. Denumite Creative Zen Aruvana. cãºtile sunt dintre cele care se introduc în ureche. 20 a u d i o .

Pe deasupra este ºi uºor de întreþinut. Nu e tocmai Hi-Fi. sunt uºoare ºi simplu de utilizat. Dacã se închide capacul. Ca ºi caracteristici interesante. iar greutatea nu depãºeºte 350 de grame. care e în culori vii. Doar douã atingeri pe capac ºi muzica va amuþi pe datã. iPod. iar rãspunsul frecvenþei variazã între 100 Hz ºi 20 kHz. nu deterioreazã cablurile ºi este confortabil de purtat chiar ºi în buzunare. INGENIOS ªI ELEGANT Smartwrap: un ingenios gadget în care sã vã þineþi elegant firele cãºtilor audio portabile. Sunetul este destul de puternic. mini iPod-uri ºi pentru cele mai multe modele de MP3 playere ºi seria Walkman. laptop sau altã sursã de muzicã prin intermediul mufei stereo. www. Funcþioneazã cu 4 baterii tip AAA aºa cã poate fi considerat un companion de nãdejde într-o excursie. Boxele JBL On Tour pot fi achiziþionate pentru suma de aproximativ 1. care joacã rol de stativ când se deschide capacul. Egalizatorul a fost optimizat cu ajutorul unui computer pentru a asigura un sunet bogat ºi complet. Neoprenul contrasteazã cu masca protectoare a ecranului.audio-video. Preþ: 20 de dolari. o firmã de design industrial din Singapore poate fi folosit pentru iPod-uri.v i d e o m a g a z i n e 21 .com.000 de dolari. MicroGlove este disponibilã aºadar într-o varietate de culori ºi include o carabinã pentru a putea fi uºor ºi sigur ataºatã la curea sau rucsac.ro 04/2006 a u d i o . Mai ales cã dimensiunile sale au fost diminuate pânã la 175 mm x 88 mm x 35 mm. Boxele sunt învelite într-o casetã protectoare. numai pe site-ul: www. direct de pe site-ul www. JBL On Tour se prezintã cu un meniu sensibil la atingere simplu de folosit. fiind compatibile cu aproape orice tip de MP3 player.com. Mai multe informaþii ºi date cu privire la achiziþinarea acesteia: pe www.JBL ÎN TURNEU Boxele portabile JBL On Tour create de compania JBL. Este confecþionat din cauciuc siliconat. dar cei care l-au testat s-au declarat mulþumiþi de performanþele sale. intrã în funcþiune sistemul AEMS care pune aparatul pe modul „sleep”. xtrememac. Preþ 5 dolari.sumajin.com. device-ul fiind capabil sã „scoatã” câte trei waþi pe canal. PENTRU SPORTIVI MicroGlove este un fel de mãnuºã din neopren numai bunã pentru tinerii sportivi. Creat de Sumajin. Smartwrap îþi permite sã-þi ajustezi lungimea cablului exact cât ai nevoie.jbl.

talia ecranului corespunde cu cea a unui monitor de mari dimensiuni. pe www.com. Mai multe informaþii gãsiþi accesând: www. dispozitivul mai prezintã o problemã destul de delicatã .secvenþele video în timp ce vã aflaþi în miºcare. Tot ce trebuie sã faceþi este sã porniþi muzica ºi mixajul poate începe. ADAPTOR PENTRU CASETOFON Acest adaptor de produs de compania Belkin poate fi folosit doar pentru casetofoanele de maºinã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . TASTATURà IPOD Razer Pro-Touch este o tastaturã specialã.welovemacs. dar ºi încãrcarea acumulatorilor acestuia. Tastatura dispune de trei porturi USB ºi de o mufã jack. Dacã vã mãnâncã palmele pentru a pune mâna pe acest device vã informãm cã preþul unui asemenea aparat începe undeva la 25 de euro. pentru conectarea unor periferice audio. com. care se poate fixa cu ajutorul unei bentiþe pe capul utilizatorului. care se insereazã în gaura pentru cãºti a playerului MP3. Consola iDJ de la Numark poate cã nu-i va entuziasma prea mult pe DJ-ii profesioniºti. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã bãgaþi caseta în casetofon ºi mufa în player. În douã iPod-uri încap mult mai multe melodii decât în douã cutii argintii pentru viniluri. Aparatul este dotat cu douã porturi în care pot fi inserate toate modele de iPod-uri. Avantajul acestui sistem este cã se rezolvã problema stocãrii muzicii.emagin.belkin. Iar apoi beneficiaþi de ustensilele unui mixer dotat cu toate cele necesare. consola posedã ieºiri pentru boxe ºi microfon.5 metri. dar sigur îºi va gãsi loc în sufletele celor care aspirã la acest statut.Reportaj IDJ DE LA NUMARK DESPRINS DIN FILME EyeBud 800 este un dispozitiv de vizionare lansat de compania francezã eMagin. pentru iPod Video. Dincolo de look-ul futurist ºi necesara adaptare la utilizarea în mers. Preþ de achiziþie de 90 de euro.preþul de aproape 500 de euro. deoarece toþi pasagerii din maºinã pot asculta melodiile. 22 a u d i o . Plasat la mica distanþã de globul ocular. Aceasta permite downloadarea de muzicã în player-ului. Preþul acestui produs se învârte în jurul a 19 dolari. oferã acestuia posibilitatea de a urmãri – cu un singur ochi . Ecranul portabil. vizionat de la o distanþã de aproape 3. dotatã cu un staþie de alimentare pentru iPod. celãlalt ochi fiind rezervat funcþiei de a vedea pe unde pãºiþi. În plus.com. Mulþi ºoferi au optat pentru acest accesoriu. Este compus dintr-un aparat de forma unei casete audio ºi o mufã. http://world.

Mai multe detalii pe www. între 88. Producãtorii au anunþat un preþ de pornire circa 70 de dolari. care sã poatã fi apoi decupate de client. Microfonul este dotat cu un buton menit sã schimbe rapid parametrii de înregistrare. Existã tot felul de accesorii pentru iPod dar iatã cã cineva s-a gândit ºi la unul perfect pentru studenþii români.URECHI PENTRU IPOD TUNE CAST II Transformã-þi playerul MP3 întrun emiþãtor radio. micul accesoriu este echipat cu o mufã de 3. Producãtorii nu precizeazã din ce este confecþionat materialul. Carcasele lor din confecþionate din plastic sau diferite aliaje nu le protejeazã de micile zgârieturi inestetice. Compania Shildzone are în stoc o varietate de pelicule gata croite. Compania Shieldzone a venit cu o idee îmbrãþiºatã cu drag de mulþi posesori de MP3 playere. Dacã al vostru nu se numãrã printre ele nu disperaþi. Mai multe informaþii gãsiþi intrând pe pagina Web: http://world. Puteþi face o comandã specialã: în sensul cã le trimiteþi semnalmentele aparatului ºi ei vã livreazã abþibildul.audio-video.com. pentru o varietate de MP3 playere. Producãtorii lui Tune Cast spun cã aparatul funcþioneazã la randament maxim atunci când se aflã la maxim 3 metri faþã de aparatul receptor.shieldzone. începând cu MP3 playerul. Cu gadget-ul Tune Cast II de la Belkin (http://world.1 ºi 107.belkin. În pachetul cu care este livrat. ca apoi sã fie adus ºi în Europa. Gadget-ul urmeazã a fi lansat în Statele Unite la jumãtatea lunii iunie.5 milimetri prin care se poate conecta un microfon extern.9 ºi poate sã memoreze patru dintre ele. aparatul emite pe frecvenþe FM care pot fi captate de orice radio aflat în apropiere. Odatã conectat la playerul personal. Aceºtia au scos la vânzare o peliculã transparentã care se aplicã precum un abþibild pe majoritatea deviceurilor electronice.com. producãtorii au inclus un stativ de dimensiuni reduse pentru a facilita orientarea iPodului cãtre cel care cuvânteazã.ro 04/2006 a u d i o .com) acest lucru devine chiar foarte simplu. E specificat foarte clar cã nu trimit fâºii întregi. când se schimbã mediul. continuând cu telefonul celular ºi pânã la majoritatea modelelor de laptopuri. Spun doar cã pelicula a fost folositã original pentru a proteja elicele elicopterelor din armata americanã. acele înregistrãri disponibile pe Internet pentru iPoduri fãcute de amatori. Dacã vã aflaþi prea departe de sursa sunetului. Acesta transmite pe frecvenþe FM. Poate fi achiziþionat la preþul de aproximativ 39 de dolari. jurnaliºti. www. PROTECÞIE PE VIAÞà Playerele portabile se numãrã printre cele mai fragile aparate. Cei care l-au testat spun cã este accesoriul ideal pentru Podcast-uri. Preþul bucãþilor protectoare variazã în funcþie de mãrimea modelului (între 10 ºi 25 de dolari). Cele douã microfoane înregistreazã sunetul stereo la calitate de CD.v i d e o m a g a z i n e 23 . Cu ajutorul microfonului Belkin Tune Talk Stereo vei avea posibilitatea sã înregistraþi cursurile direct pe iPod fãrã a fi nevoiþi sã vã tociþi degetele scriind sute de pagini. comedianþi etc.belkin.

printre care se numãrã Matrix. Lung metrajele americane. Blade 2 sau Sin City. conþin scene pe care numai o plasmã de ultimã generaþie le-ar putea reda aºa cum ºi-au propus regizorii peliculelor.Reportaj PLASMA NOIR Iatã o colecþie de filme DVD menite sã spele prostul renume al televizoarelor cu plasmã în materie de redare a culorii negre.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . 24 a u d i o .

Cele mai avansate modele sunt în stare sã redea pânã la 28 de miliarde de culori ºi sunt înzestrate cu o ratã de contrast de 10.ro 04/2006 a u d i o . Plasmele de astãzi – multe dintre ele aflate la cea de-a noua generaþie. Aceste calitãþi pot fi testate doar privind imagini mai întunecate decât întunecimea însãºi.Text de : Sebastian Kovacs n televizor cu plasmã ce se gãseºte azi pe rafturile magazinelor de profil este capabil sã redea niveluri de negru nemaiîntâlnite pânã acum la un TV color. Aºezaþi-vã confortabil. Aparatele. afiºau culori spãlãcite ºi nuanþe de negru ce te duceau cu gândul mai degrabã la o canã cu cacao cu lapte decât la o cafea amarã.audio-video.000:1. construite la începutul erei plasmelor. Ba mai mult. s-au scuturat de haina ponositã a imaginii de slabã calitate. care vor afiºa imagini întunecate capabile sã absoarbã orice fãrâmã de luminã din sufrageria dumneavoastrã.v i d e o m a g a z i n e 25 . industria americanã de film nu duce lipsã de astfel de producþii. Dar lucrurile s-au schimbat între timp. au fost etichetate ca nefiind mai mult decât un ornament de perete. Am sortat cu aceastã ocazie un calup de filme pe DVD. pregãtiþi popcorn-ul cãci noi aducem filmele. U www. Au fost ocãrâte la vremea aceea. Iar slavã Domnului.

PANIC ROOM CEL MAI BUN CAPITOL: 12 – “CELL PHONE RETRIEVAL” Spre mijlocul celui de-al treilea capitol al acestui thriller hitchcockian. creatã de Frank Miller. interpretat de Mickey Rourke. Filmul este presãrat cu scene luate direct de pe tabla de desen al lui Miller. înconjurat de o ploaie grea care nu pare a cãdea din cer. Când ºi-a propus sã aducã benzile desenate pe marele ecran. Idee din care a rezultat un peisaj citadin construit din blocuri de nihilism pur. Marv. Acesta s-a hotãrât sã translateze austera graficã alb- negru a romanului direct pe rola de film. fiica personajului interpretat de Jodie Foster. ci mai degrabã scobitã din soliditatea tangibilã a nopþii. imaginaþi-vã ce a simþit în timpul Feþele smolite ale actorilor par a fi desenate cu tuº negru. Însã o scenã care capteazã cel mai bine esenþa sursei se materializeazã în timpul capitolului al optulea. pregãtiþi-vã pentru întunecimi mai intense decât cele vãzute în cripta lui Dracula. unde lumina existã doar în lipsa negrului absolut. Chiar ºi cele mai firave umbre din aceastã compoziþie dau impresia cã scenele asemãnãtoare din alte filme au fost capturate cu obiective mascate în spatele unor ochelari de soare cumpãraþi din obor.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . se împleticeºte prin noapte cu inima plinã de rãzbunare ºi cu gândul la crimã.“WHAT IF I’M WRONG?” Acum cã televizorul este calibrat pentru acþiune. SIN CITY CEL MAI BUN CAPITOL: 8 . a fost departe de gândul regizorului ideea de a adapta. Dacã umbrele delicate din scenele de la început deja au speriat-o. 26 a u d i o . Filmul regizat de Robert Rodriguez se bazeazã pe comedia noir.Reportaj Imaginile sunt dominate de contraste puternice între întunecimi apãsãtoare ºi lumini firave. înainte de a se culca în patul din noua locuinþã. spune: “Mamã. e prea întuneric!”.

Pentru a intensifica senzaþia. eroii trebuie sã supravieþuiascã unei urmãriri ce se desfãºoarã pe fundalul vidului de ebonitã a spaþiului intergalactic. prima luptã kung-fu a lui Neo. încercaþi sã ridicaþi nivelul luminozitãþii ºi al contrastului câteva secunde ºi veþi observa cum adâncimea impecabilã ºi dimensiunile secvenþei vor degenera într-o platitudine spãlãcitã. Cu toate cã rezidã din cultura pulp. comedia britanicã bazatã pe cartea lui Douglas Adams. încât a inclus bare de culori pe zonele inferioare ale imaginii pentru a se asigura de calibrarea exactã a monitoarelor pe care urma a fi vizionat acest film. în care sunt implicate douã rachete nucleare. umbre suficient de adânci pentru a-i provoca unei pantere. întunecate ºi negre de pe acest DVD sunt acelea în care cei doi autostopiºti intergalactici ºi preºedintele galaxiei orbiteazã în jurul planetei pe suprafaþa cãreia se aflã cea mai importantã întrebare despre însemnãtatea vieþii. lupte cu sãbii ºi. acrobaþii.v i d e o m a g a z i n e 27 . pentru a-ºi recupera telefonul mobil aflat sub pat. schimburi de focuri. a universului ºi a tot restului. Cel mai bun exemplu este în capitolul al doisprezecelea în care Jodie Foster fuge înnebunitã din “Panic Room” care-i conferea o relativã siguranþã faþã de bandiþii care o urmãresc... CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – „MAGRATHEA” Iatã cã în clasament îºi face loc. focurile de armã schimbate în hol. Aici veþi gãsi Comedia britanicã se desfãºoarã pe fundalul întunecat al spaþiului intergalactic. cel mai important. pe lângã cele trei filme. Matrix a ieºit pe piaþã în nenumãrate colecþii DVD. Cu toate acestea. observaþi cum dispar ºi reapar din umbrele de obsidian. pelicula strãluceºte în ceea ce priveºte detaliile profunde ale umbrelor. Cele mai interesante secvenþe au fost incluse într-un calup special denumit sugestiv Show Off. priviþi capacul acvariului unde pâlpâie milioane de umbre negre. negrul lucios al costumului de piele. Pentru a vã dumeri de ce a fãcut asta. imaginile din acest film nu se aseamãnã cu întunecimile fãrã fund din Sin City. THE HITCHHIKERS GUIDE. salvarea lui Morpheus etc. o balenã filosoficã ºi o vazã cu petunii introspective. încercaþi sã rezistaþi tentaþiei de a da fuga dupã cel de-al treilea film al seriei Blade Trinity.audio-video. Capitolul al cincilea al filmului are toate calitãþile pentru a fi inclus într-un calup Show Off: zeci de vampiri ninja. Contrastul e definit în DEX ca diferenþa dintre întuneric ºi luminã. asta n-ar trebui sã vã împiedice sã urmãriþi câteva scene de perfecþiune din acest film de acþiune cu vampiri. Dar înainte de a se apropia de planetã. SEVEN CEL MAI BUN CAPITOL: 17 – “SLOTH” Regizorul David Fincher a insistat atât de mult pe puritatea negrului. Însã pentru a vizualiza o scenã care a fost plasatã de regizor la începutul filmului veþi avea nevoie de ochelari speciali. printre atâtea lupte sângeroase. BLADE II CEL MAI BUN CAPITOL: 5 – “SUSPICIOUS ACTIVITY” Iatã cã încã o adaptare dupã o bandã desenatã îºi face loc în lista noastrã.secvenþelor de mai încolo. priviþi capitolul al ºaptesprezecelea: pe mãsurã ce echipa SWAT dã buzna în apartamentul unuia dintre suspecþi. negrul uleios al pãrului ei. Pelicula “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” este cu atât mai interesantã cu cât acþiunea se desfãºoarã la graniþa genurilor ºtiinþificofantastic ºi fantezie. Pe mãsurã ce-ºi întinde mâna în întuneric.. www. Scenele cele mai intense. N-aveþi nici un motiv special de a vã pierde vremea cu acest film când partea a doua a trilogiei este mult mai atrãgãtoare ºi mai blândã cu privirea. complexe de inferioritate.ro 04/2006 a u d i o . care ar putea fi luate drept bucãþi de smoalã într-un film mai luminos. MATRIX COLLECTION CEL MAI BUN CAPITOL: 1 – “TRINITY IN A JAM” Din 1999 de când a fost lansat. Însã cea despre care vorbim conþine nu mai puþin de 10 discuri pe care au fost adãugate 35 de ore de materiale suplimentare. culoarea întunecoasã ca de fetru a uniformelor poliþiºtilor ºi nu în ultimul rând negreala de cãrbune a camerei în care se petrece acþiunea.. Cu toate cã. însã în aceastã scenã suntem martorii unei largi palete care oscileazã între negru ºi negru mai intens: negrul umed al pupilelor lui Trinity.

În concordanþã cu aceastã simbolisticã. Identitatea iconicã transmite statura unui brand puternic ºi poziþia de lider. iPod HI-FI este un nou sistem audio highfidelity care conlucreazã superb cu iPod-ul pentru a redefini sistemul stereo de acasã. iPop HI-FI Apple duce mai departe epopeea iPod. Acum se adaugã acestui proces doar componenta vizualã. “.apple.” iPod Hi-Fi a fost realizat de Apple cu scopul precis de a oferi sunet realist ºi performanþe audio optime.. a declarat Dan Ostahie. totul într-un pachet care poate fi pus pe birou. Prin noua sa imagine. fiind componente ale drapelului naþional. Iar cea mai potrivitã expresie a acestui lucru este farul. subliniatã de grafica literelor. electrocasnice ºi IT&C din România. Modelul Onkyo oferã utilizatorilor caracteristicile unui DVD player universal cu procesor A/V complet.. CMO Altex. subliniind ideea de pionierat. clienþii sunt fericiþi ºi pot face câte cumpãrãturi doresc. într-o carcasã micã potrivitã pentru birou sau orice încãpere din casã. toate acestea în condiþiile în care vom continua extinderea puternicã a reþelei de magazine la nivel naþional”. Ne referim la butoanele de control al volumului extrem de sensibile. într-un design inovativ ºi compact. ALTEX lucreazã la acest nou concept de un an ºi a ales acest moment pentru a-ºi face cunoscutã noua identitate. pentru o experienþã stereo în orice încãpere din locuinþã. cât ºi prin baterii. “Apple reinventeazã sistemele audio stereo când vine vorba de iPod-ul Hi-Fi. la un preþ de aproximativ 349 de dolari.. la telecomanda Apple pentru schimbarea melodiilor sau ajustarea volumului uºor de folosit ºi la sursa de curent universalã încorporatã în designul boxelor. permit utilizatorilor sã asculte muzica lor favoritã cu un sunet clar ºi bogat. WMA ºi JPEG. A cumpãra o plasma. iPod Hi-Fi este uºor de controlat cu telecomanda Apple. ci este expresia fireascã a ceea ce ALTEX a implementat deja.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . a adãugat Ruxandra Vodã. Campania de comunicare este susþinutã ºi de un nou spot TV . iPod-ul HI-FI oferã o performanþã acusticã fãrã precedent ºi un sunet plin care nu s-a mai auzit pânã acum la nici un sistem audio realizat pentru iPod. CEO Apple. dar ºi cu convenþionalele CD-uri ºi discuri în format MP3. de altfel. sau toate la un loc. ALTEX ºi-a extins gama de produse oferite ºi cãtre zona de IT&C ºi ºi-a consolidat poziþia de cel mai accesibil retailer.“Cuscrii. cu capacitãþi XM-Ready ºi compatibilitate cu DS-A1 iPod dock. Oferta ALTEX este o sintezã a ceea ce-ºi doresc cel mai mult clienþii de la un retailer..capabilã sã transmitã poziþionarea reþelei pe piaþã. acesta este primul accesoriu iPod care redã sunet de calitate HI-FI pentru iPod. mai trebuie doar sã scoateþi din buzunar aproximativ 400 de dolari. O identitate vizualã creatã în jurul unei litere simbolice . nu mai reprezintã un stress. Preºedinte ºi CEO ALTEX . a fost adaugatã ºi componenta tehnologicã. Mai multe informaþii puteþi gãsi online accesând site-ul: www. reprezentative atât pentru companie. Pachetul iPod Hi-Fi include telecomanda Apple. Identitatea graficã este fondatã ºi a fost dezvoltatã pornind de la ceea ce ALTEX semnificã în piaþã: un lider care inoveazã. inclusiv DVD-Audio ºi video multicanal sau stereo ºi SACD cu multicanal. pot achiziþiona calculatoare sau notebookuri de ultimã generatie. ”Noul spot TV vorbeºte simplu ºi cât se poate de clar faptul ca ALTEX este un brand pur românesc care oferã exact ce îºi doresc mai mult clienþii români. mãsuþã sau noptierã. “Procesul de rebranding nu începe acum. Onkyo polivalent Onkyo a lansat XM-Ready CS-V720. dar care inoveazã întotdeauna pentru clienþii sãi. cu baºi adânci. ALTEX este punctul de referinþã al clienþilor în gãsirea propriului lor drum întro ofertã foarte complexã.com. liderul pieþei de electronice.ªtiri ALTEX are o nouã identitate Noua identitate vizualã sintetizeazã întreaga evoluþie ALTEX. un cablu de curent ºi un dock universal cu 10 adaptoare. un ghid aflat în slujba clienþilor. poate fi încãrcat atât la prizã.. pentru cã beneficiazã de cel mai mic preþ din România”. La ALTEX. Designul unic. un DVD sau o maºinã de spãlat . pânã la sfarºitul anului viitor. Este pasul urmãtor pe care ALTEX îl face în mod firesc. Caracteristicile iPod Hi-Fi îl fac uºor de utilizat ºi transportat. Noua identitate ALTEX va fi implementatã în magazine. între coordonatele locale ºi cele europene. Director de Creaþie Leo Burnett.ro.” a spus Steve Jobs. compact care include douã incinte acustice ºi un sistem de baºi. Anticipând evoluþia pieþei ºi din dorinþa de a rãspunde primul necesitãþilor clienþilor români. dar ºi strategia sa de business. Noua identitate ALTEX este o continuare în procesul comunicãrii. a declarat Bogdan Naumovici. “Performanþa acusticã de neegalat a iPod-ului Hi-Fi ºi designul uimitor al acestuia se resimt în orice loc din casã. Dacã toate acestea v-au convins. Culorile roºu-galben comunicã simplu ceea ce ALTEX reprezintã în piaþã: o poveste 100% româneascã. ªi dacã doriþi sã aflaþi mai multe informaþii despre acest produs puteþi sã accesaþi: www. 28 a u d i o . cât ºi pentru orice român..care poartã semnãtura Leo Burnett ºi care pãstreazã aceeaºi notã simpaticã ºi prietenoasã pe care o au. Aparatul mai include o pereche de boxe ºi scanare progresivã când vine vorba de outputul video. care a stat la baza spotului. toate spoturile ALTEX. Clienþii descoperã la ALTEX cã pot face cumpãrãturi în cel mai avantajos mod posibil. Farul reprezintã un simbol al ghidului. Ideea creativã. Sistemul.. oferind cel mai mic preþ din România. ALTEX este prima alegere. Conceputã pentru a sugera ideea de modernitate noua imagine ALTEX îºi pãstreazã culorile. CS-V720 este compatibil cu orice format de disc. “Clienþii noºtri au la dispoziþie o ofertã care nu se limiteazã la tradiþionala maºinã de spãlat. care minimalizeazã vibraþiile pe mãsurã ce creºte calitatea sunetului.altex. telefoane mobile . ALTEX va comunica mult mai uºor clienþilor valorile sale. un sistem personal audio-video care îmbinã un receiver de înaltã calitate pe douã canale ºi un player universal de discuri DVD-A/SACD. ilustreazã poziþionarea ALTEX ca cel mai accesibil retailer. în condiþiile în care acesta se suprapune peste implementarea strategiei de business”.decapotabilã.toate la cel mai mic preþ din România.

Ericsson ºi-a arãtat disponibilitatea de a colabora cu alte companii specializate pentru a îmbogãþi infrastructura. cãrþi digitale. care downloadeazã automat muzicã. designul este un element care þine de cultura companiei – este o pasiune adânc sãditã la nivelul întregii companii pentru realizarea de produse care aratã bine ºi depãºesc aºteptãrile clienþilor noºtri”. PR Manager în cadrul Grupul Doi. interfaþa ºi arhitectura IPTV. preºedinte ºi CEO al Logitech. Noul U2 iPod beneficiazã de tehnologia Auto-Sync semnatã Apple. Webcam la rangul de aparat foto Logitech a lansat recent o nouã strategie de promovare a webcam-urilor sale: o camerã web.“ completeazã Ödman. au precizat oficialii Apple. video on-demand. ”Utilizatorii U2 iPod mai au un avantaj. cãºti pentru MP3 playere sau telecomenzi universale”. acesta fiind un fotograf recunoscut pentru stilul curajos. La începutul lunii octombrie a anului trecut.IPTV de la Ericsson Ericsson a lansat de curând soluþia IPTV end-to-end. Viziunea Ericsson în privinþa serviciilor personalizate IPTV pentru broadband se bazeazã pe standarde deschise. care a prezentat fotografii fashion realizate cu webcam-ul. care poate fi folositã cu succes pentru a face fotografii. au fost declarate câºtigãtoare la categoria destinatã designului de produs. Cât despre Logitech pune accentul. precum încãrcarea ºi autentificarea end-user. vice-preºedinte al departamentului Multimedia Solutions al companiei Ericsson. agenþia de PR a Logitech în România. reþea personalã de înregistrare video ºi ghid electronic de programe. orientat cãtre experiment. Logitech l-a ales drept partener pe fotograful de modã Cosmin Gogu. Spaþiul Logitech din cadrul evenimentului nu a fost un stand obiºnuit. totul în cadrul evenimentului Photo Image Communicator.v i d e o m a g a z i n e 29 . dar ºi calitate High-Definition). Apple’s vice president of worldwide iPod Product Marketing. Ericsson are o viziune pe termen lung pentru TV.” Soluþia end-to-end este primul pas în evoluþia pe termen lung a serviciilor TV. Pentru a sublinia întâlnirea între fashion ºi tehnologie. unice pe piaþã. mai mult ca oricând. Oferta face posibilã o serie completã ºi complexã de servicii IPTV. toate cerinþele de scalare ºi implicã o gestionare completã a duratei de viaþã a acestora.500 de melodii. Acesta a cuprins fotografiile realizate de Cosmin Gogu.ro 04/2006 a u d i o . Claes Ödman. pe aspectul produselor sale întãrind acest demers prin sloganul “Designed to move you”. 25. ªi ca sã demonstreze acest lucru. precum broadcast TV (ambele standarde. un ghid pentru integrarea funcþiilor IP Multimedia Subsystem (IMS). Fiecare dintre ele este un amestec spectaculos de inovaþie. carcasa neagrã din oþel inoxidabil.com. eleganþã ºi tehnologie. Include. Noul U2 iPod se bazeazã pe cea de-a cincea generaþie de iPod de 30 GB ºi poate îngloba 7. a spus Guerrino De Luca. Logitech nu l-a ales întâmplator pe Cosmin Gogu.“ a spus Greg Joswiak.ericsson. Informaþii pe www. În ultimii trei ani. oferit de Industrial Design Promotion Organization din Japonia. Logitech a obþinut nouã premii Good Design. “Suntem încântaþi sã continuãm colaborarea cu una dintre cele mai importante trupe pe plan mondial pentru a aduce fanilor U2 o ediþie a celui mai bun player de muzicã digital din lume. fie ele ºi periferice de calculator. “Exprimãm astfel nevoia de design ºi armonie vizualã în toate elementele ce ne înconjoarã zilnic. fotografiile l-au avut ca punct central pe fotomodelul Sorina Topceanu. “Pentru Logitech. www. ca parte a parteneriatului dintre Apple. eforturile noastre de standardizare ºi faptul cã suntem lideri internaþionali în IMS. Apple introduce noul U2 iPod Apple a introdus pe piaþã noua versiune a ediþiei speciale a U2 iPod. Cu un design elegant. o iniþiativã ineditã în România. Soluþia Ericsson oferã telecomunicaþii performante. fotografii. Cele trei produse: setul de cãºti Wireless Headphones pentru iPod. Conceptul acestui eveniment a ilustrat perfect preocuparea Logitech pentru designul produselor sale. a declarat Tudor Dãescu. Noul iPod poate fi achiziþionat cu 329 de dolari. trei produse Logitech au obþinut presti- giosul Good Design Award 2005. updatate la fiecare conectare. “Bazându-se pe experienþa noastrã în broadband. cu cele ale IMS pentru servicii de comunicare complexe. vor putea sã downloadeze 30 de minute de video cu U2 prin iTunes Music Store”. dar ºi pentru a-i ajuta pe operatori sã înþeleagã provocarea. care includ combinarea tehnologiilor Digital Living Network Alliance (DLNA). de asemenea.audio-video. explicã: “IPTV este mai mult decât o transmisiune TV tradiþionalã pe reþea IP – integreazã media ºi serviciile de comunicaþie pentru a reda televiziunea personalizatã ºi interactivã indiferent de unde e telespectatorul. webcam-ul QuickCam Fusion ºi MX610 Laser Cordless Mouse. pentru entertainment digital. U2 ºi Universal Music Group (UMG).000 de fotografii ºi peste 75 de ore de material video. clipuri video ºi cele mai populare show-uri de televiziune pe iPod. cu ajutorul unei camere web Logitech. filme. cu Click Wheel roºie are încrustate semnãturile membrilor trupei U2.

“Noile Mac-uri mini au avut un debut pe piaþã peste aºteptãri. compania Pioneer comercializeazã cu succes sistemele Home Cinema dotate cu DVD recordere.000 RON în þarã. Totuºi aceastã turnurã nu va fi bruscã. aºa susþin oficialii Samsung. “În ciuda posibilitãþii ca piaþa de MP3 playere sã intre într-o perioadã de declin. în zona de “produse promoþionale”.ro este singurul magazin online din România. pentru Apple. 30 a u d i o . telefonul se poate gãsi deja în Europa. Problemele financiare din cadrul acestei divizii a companiei au dus la parteneriatul strategic cu Matsushita Electric Industrial Co. inclusiv Mac mini. În ciuda criticilor. promoþii ºi detalii tehnice. SGHX820. La ora actualã. care pune la dispoziþie gama completã de dispozitive ºi accesorii Sony ºi oferã exclusiv produse aparþinând acestei mãrci. Compania Pioneer. Pot. care nu au dat detalii despre preþul micuþului aparat. O altã strategie îmbrãþiºatã de Pioneer va fi orientarea spre divizia in-vehicle (echipamente de navigare pentru maºini ºi alte produse electronice pentru vehicule). ºi pot face comenzi online. în timp ce Apple pregãteºte noi versiuni ale produselor pentru a fi lansate în aceastã varã. El anticipeazã. care ar putea ajuta Pioneer sã intre cu succes pe o piaþã mai puþin aglomeratã. reduceri de preþuri la întreaga gamã iPod. date despre lansãrile de produse. care utilizeazã cipuri Intel.200 de produse ºi accesorii Sony comercializate.ªtiri Previziuni despre Apple Veºti bune ºi rele. “Telefonul foarte subþire a bãtut un nou record în materie de telefonie mobilã. Unele produse sunt însoþite de cadouri la cumpãrare. se vând mai bine decât anticipaserã specialiºtii companiei”. cel puþin nu pentru Apple. Pentru livrãri de peste 500 RON în Bucureºti ºi de peste 1. 100% online Acum puteþi intra în lumea Sony cu un singur click ºi puteþi deveni astfel prietenii brand-ului Sony. depãºind bariera de 7 mm deþinuþi de cel care a fost considerat cel mai subþire telefon din lume”. El adaugã “cererea este una puternicã ºi la nivelul reþelei de vânzãri la mâna a doua Apple. Analistul Ben Reitzes de la UBS comenteazã “Mac-urile produse de Apple. are încorporatã o camerã de doi megapixeli ºi funcþioneazã ºi ca un MP3 player. în premierã. analistul sublinia o cerere puternicã pentru toate Mac-urile Intel. Compania Pioneer nu va mai dezvolta DVD recordere Mânã invizibilã a capitalismului a mai fãcut o victimã.” Analistul mai anticipeazã o creºtere anualã a unitãþilor Mac vândute de 5% ºi vânzãri totale de 1.2 milioane de Mac-uri. cât ºi clienþilor individuali. Creat pentru a rãspunde cât mai eficient clienþilor din toatã þara. În plus.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Magazinul online se adreseazã atât distribuitorilor. a declarat oficialul companiei Jong-Yong Yun. inclusiv a unor mari lanþuri precum CompUSA. modelele RCS606H ºi RCS-404H. Scãderea vânzãrilor la aceastã categorie de produse electronice. de asemenea. cea a discurilor BluRay. de 6. de altfel o afacere tradiþionalã pentru Pioneer. Într-o notã adresatã clienþilor. pe baza unui cont de utilizator ºi a unui cod. Vizitatorii mai aflã.“ aratã Reitzes în raportul sãu. a convins liderii companiei sã renunþe la dezvoltarea tehnologiilor de producere a DVD recorderelor. Pioneer devenea lider mondial în comercializarea DVD recorderelor ºi era pe locul al patrulea ca producãtor de pãrþi componente ale aparatelor de acest gen. care este în plinã dezvoltare. A doua secþiune poate fi accesatã de toþi cei interesaþi sã afle noutãþi sau sã cumpere unul dintre cele peste 1.sonycenter. cele iPod o sã scadã. mulþi manageri de magazine susþinând cã vânzãrile de iPod-uri video sunt chiar mai puternice decât cele de iPod nano“. având în vedere istoria companiei: în anul 1999. în acelaºi timp. Cel mai subþire telefon din lume Oficialii Samsung susþin cã au dezvoltat cel mai subþire telefon mobil din lume. Dacã vânzãrile Mac-urilor au crescut. de asemenea. Aceasta din urmã lucreazã intens la noua tehnologie de discuri optice.de exemplu . divizie mai profitabilã ºi mai puþin uzitatã de companiile de pe piaþa de electronice. Acestea ar veni în compensarea previziunilor despre iPod care nu sunt îmbucurãtoare. O noutate o reprezintã secþiunea destinatã distribuitorilor.9 mm grosime. a mai declarat Ben Reizes. Reitzes avertizeazã cã vânzãrile de iPod-uri ar putea staþiona uºor. transportul la domiciliu este gratuit. Descrierea telefonului se zbate undeva între a fi considerat cel mai neobiºnuit telefon sau o încercare stranie de aduce tehnologia la forme microscopice. Sony Center lanseazã un nou magazin.un aparat foto digital Sony Cyber-shot DSC S600 cu numai 679 RON. utilizatorii pot descoperi reduceri de preþ. producãtor de electronice de top a fãcut public faptul cã renunþã la a mai fabrica DVD recordere pentru consumatori. continuãm sã credem cã vânzãrile de iPod-uri video sunt relativ solide. reflectând situaþia de pe piaþa MP3 playerelor. achiziþiona . www. unde aceºtia. au acces direct la informaþii actualizate despre produsele ºi stocurile existente.

G30 profitã de funcþia HD incluzând un tuner TV pentru programe atât în digital. În acelaºi context. Dana Iuga & Narcisa Shugar. Colecþia pret-aporter pentru primavarã-varã. cât ºi în analog. dar ºi o interfaþã mutimedia High-Definition. proaspatã ºi revigorantã a fost la fel de apetisantã ca ºi noul LG Chocolate. Agnes Toma a realizat special pentru “Photo Image Communicator“ un studiu în alb ºi negru.v i d e o m a g a z i n e 31 . Gazdele evenimentului au fost Mihai Morar ºi Daniel Buzdugan. Hainele au fost reinventate. purtate firesc de manechine. semnatã de Agnes Toma. care au fost recent lansate de Toshiba. G30 ridicã la un alt nivel standardele aplicate pentru computerele portabile în a citi ºi a scrie DVD-uri ºi CD-uri. Expoziþia a avut loc în cadrul centrului comercial Feeria din Bãneasa ºi a reunit nume sonore de producãtori de tehnologie . Imatech. cã acest model oferã cea mai bunã alegere pe care consumatorii o pot face pentru cã G30 marcheazã strategia generalã a Toshiba de a deveni lider pe piaþã atât în materie de inovaþie. de dimineaþa pânã seara s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a expoziþiei destinatã gadget-urilor. Computerul costã aproximativ 2000 de dolari. Camerele foto Sony CyberShot au redat culoarea colecþiei “New Black and White“. cu ecran de 12 inci PORTAGE M500 ºi alte douã serii de notebook-uri Satellite A100 ºi M100. Cu aceastã ocazie. telefonul LG Chocolate s-a asortat colecþiei “First Spring“. comode ºi elegante. În perioada expoziþiei. Samsung. notebook-ul PC with HD DVD-ROM drive. Carmen Secãreanu. Agnes Toma. de vreme ce au purtat hainele comode semnate de Tina R. Fiecare colecþie a fost asociatã uneia dintre mãrcile IT prezente în expoziþie. Ivan Kam considerã. Samsung a ieºit în evidenþã printr-o colecþie avangardistã fascinantã. Ivan Kam managerul Computer Systems Division pentru Asia de Sud a spus despre noua versiune Qosmio G30 cã este modelul. pasionaþii de tehnologii digitale au primit rãspuns cãutãrilor de gadget-uri de la sponsorii evenimentului. Orion. Logitech . www. în premierã mondialã. MediaGalaxy a prezentat sub sloganul “Trãieºte experienþa multimedia!“ noul concept “Trend’Y R’Evolution“. Chiar dacã au fost masculine. sensibilitate. Qosmio G30 este primul laptop din lume care are drivere HD DVD-ROM.audio-video. intitulatã “Black Magic White“a Academiei de Arte din Bucureºti. Lena Criveanu.precum ºi Media Galaxy. Academia de Arte. prezentând haine lejere. extravaganþã ºi lejeritate. Printre partenerii media ai acestui eveniment s-a numãrat ºi audio-video magazine alãturi de revistele connect ºi PHOTO magazine. Qosmio G30.ro 04/2006 a u d i o . Pe scena show-ului “Gadget Style Summer Collection“ au putut fi urmãrite creaþiile caselor de modã autohtone: Tina R. Compania Media Galaxy a ales Tina R Jeans Collection. costumele au fost prezentate de modele feminine pentru a contura ideea de non-conformism. Carmen Secãreanu a combinat inul ºi bumbacul cu mãtase ºi organza. pentru a conecta alte device-uri precum televizoare HD. Secretele Mariei) a sugerat cã în universul multimedia creat la Media Galaxy poþi gãsi ºi orice gadget al momentului. cât ºi de preþ. al lansãrii lui G30. Fotomodelele nu au întâmpinat probleme în a prezenta o gamã largã de produse IT. de asemenea. Toshiba lanseazã Qosmio G30 Toshiba Corporation a lansat. în ton cu gadget-urile marca Logitech. care.PHOTO IMAGE COMMUNICATOR Photo Image Communicator 2006 a început la Bucureºti printr-o paradã de modã ºi o expoziþie de produse IT. timp de trei zile. semnatã de Dana Iuga ºi Narcisa Shugar.Sony. Suita de Oscar prezentatã de Orion a cuprins noile MP3-playere ºi DVD-playere ºi a completat colecþia “New Man in the City“. Ivan Kam a mai vorbit despre cele 4 modele de notebook-uri TECRA M5. are pretenþii de operã de artã. iar fotomodelele au folosit telefoanele mobile de la Samsung pentru a anunþa publicul. pragmatism ºi act artistic. care redã tendinþele internaþionale ale creaþiei casual. La sfârºitul lunii mai. Noile camere foto recomandate de Sony pentru sezonul estival au surprins echilibrul colecþiei între creativitate. Photo Image Communicator 2006 a fost prezentat de compania Media Galaxy ºi organizat de SPLIT Advertising. Momentul artistic oferit de actorii Liliana Panã ºi Radu Zettu (Teatrul Foarte Mic. LG. în materie de notebook-uri ale industriei de entertainment audiovideo. Nume deja consacrat al modei româneºti. Prezentat în premierã la “Photo Image Communicator“. semnatã de creatoarea Lena Criveanu.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .INTERVIU interviul va veni 32 a u d i o .

audio-video.v i d e o m a g a z i n e 33 .ro 04/2006 a u d i o .interviul va veni www.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .INTERVIU interviul va veni 34 a u d i o .

v i d e o m a g a z i n e 35 .audio-video.interviul va veni www.ro 04/2006 a u d i o .

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Hi-Fi Stereo 36 a u d i o .

deoarece în acest caz este nevoie de multã putere. vor dori mereu s-o retrãiascã. Dar. Atenþie. deoarece. Boxa trebuie sã se potriveascã atât cu setul de boxe. Dacã incintele acustice principale sunt de dimensiuni mici. dacã luaþi problema în mâini! Completaþi-vã sistemul cu un subwoofer. oare. Filtrul este cel care împarte sarcinile între boxele centrale ºi subwoofer în interiorul echipei. atunci în joc intervine un filtru suplimentar. De aceea. filtre high-pass. de ce aceastã zonã a spectrului sonor nu preocupã în aceeaºi mãsurã toþi audiofilii? Rãspunsul este direct legat de capacitatea auzului uman. la urma urmei. ºi înregistrãrile de muzicã clasicã. orgã ºi tobe . este o condiþie absolutã pentru a obþine rezultate calitative. Inginerii electroniºti vorbesc. partea cu sunete înalte este prezentã. care elibereazã sateliþii de frecvenþele joase. Dar. TEST CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R 700 EURO 610 EURO 700 EURO 800 EURO 800 EURO www. preocuparea lor constantã va fi gãsirea unei formule de echilibru pentru situaþia des întâlnitã la audiþii: “prea mult” pentru baºii înalþi ºi “prea puþin” pentru cei adânci. filtru high-pass. specializat în dificila sarcinã de redare a baºilor adânci. acordarea unui rãgaz suficient de timp pentru a integra ºi ajusta subwooferul în sistemul audio.v i d e o m a g a z i n e 37 edarea cât mai fidelã a muzicii presupune stãpânirea exactã a mai multor discipline: neutralitate sonorã. de pildã cel dintr-un receiver AV. Dacã. voci nedistorsionate ºi volum puternic. nu orice model de subwoofer lucreazã bine în echipã. oare. atunci tonurile joase pot fi oarecum “presupuse”.. cât ºi cu acustica spaþiului ºi cu locul unde este plasatã. Caseta din paginile urmãtoare. precum ºi variantele uzuale de conectare.adicã toate sunetele cu frecvenþa sub valoarea de 50 Hz . cei care au experimentat cel puþin o datã senzaþia extraordinarã creatã de perceperea “baºilor cu adevãrat adânci”. Fiecare boxã poate reda ceva baºi. Acordarea sistemului presupune stabilirea valorii pentru frecvenþa de separare. Însã. Stabilirea frecvenþei optime de separare necesitã fineþe ºi analizã atentã a tabloului 04/2006 a u d i o . din întreg tabloul sonor. multe modele de woofere au integrate. dar oare cât de adânci ºi de puternici vor fi aceºtia? Chestiunea îi preocupã nu numai pe fanii muzicii techno sau hip-hop.TEAM-WORK Neglijate în sistemele audio standard în Home Cinema? audio-video susþine cã subwooferele se pot integra perfect ºi în sistemele Hi-Fi. însã. rock ºi jazz conþin sunete cu frecvenþe foarte joase. De altfel. adevãrata provocare pentru orice difuzor este reprezentatã de redarea baºilor adânci. Baºii produºi de contrabas.ro .audio-video. aduce îmbunãtãþiri unui sistem audio surround. în limbaj de specialitate. despre filtrul low-pass.nu vor fi redaþi suficient de fidel ºi de puternic de cãtre boxele cu dimensiuni compacte. vã oferã un tablou complet privind diferitele tipuri de filtre folosite. R BAªI CARE NU SUNT.. din construcþie. Redactat de: Brânduºa Bãcilã UN JOB PENTRU SPECIALIªTI Se mai pot. de calitate medie? Da. valoare sub care sarcina audio este preluatã de cãtre subwoofer. De aceea. Sarcinile de filtrare ale frecvenþelor pot fi preluate ºi de cãtre un filtru extern. spaþializare convingãtoare.

Alãturi de o pereche de ieºiri RCA. Constructorii de boxe se aflã. în faþa unei dileme: cu cât subwooferul este separat mai abrupt ºi mai adânc ºi cu cât vor fi mai bine filtrate frecvenþele înalte. mai ales pentru domeniul de frecvenþe cuprins între 40 ºi 80 Hz. iar membrana dublã are rolul de a permite + + + Baºi adânci Rezerve enorme de putere Echipare bunã Mult prea înalt Insuficient de precis Echipare completã: Canton AS 120 oferã conexiuni. El are rolul de a reduce supraîncãrcarea incintelor acustice cu baºi. Fizicienii denumesc acest fenomen “group delay”. la care se pot conecta alte subwoofere. Pentru reuºitã. Acest montaj este recomandat pentru boxele sensibile.Hi-Fi Stereo sonor final. Subwooferul are conexiuni ºi reglaje din abundenþã. Testarea modelului în camera de audiþie a fost inauguratã de plasarea ºi acordarea lui cât mai exactã. Subwooferul preia sarcina audio de la valorile stabilite pentru frecvenþa de separare (exemplu: 40 pânã la 60 Hz). în trei nivele. Funcþionarea în paralel fãrã filtru high-pass Filtru pasiv în conexiunea volum puternic 1 B AMPLIFICATOR DE PUTERE AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Cablurile boxelor de la difuzoarele principale ºi subwoofer sunt legate paralel la amplificator. eficacitatea separãrii frecvenþelor trebuie mult experimentatã în practicã. fãrã zgomote perturbatoare. comutatoare ºi potenþiometre pentru toate variantele de utilizare. Tubul reflex rotunjit promite volum puternic. totuºi. Boxele ºi subwooferul nu au voie sã prelucreze un domeniu comun de frecvenþe. care lucreazã fãrã limitare înspre frecvenþele joase. 38 a u d i o . aici. Cinci modele de subwoofere se prezintã în faþa noastrã pentru testare. În exerciþiul funcþiunii. sunetele subwooferului au ieºit prea puternic AS 120 SC CANTON CANTON: IMPOZANT Modelul AS 120 SC al firmei din Hessen este un subwoofer bassreflex voluminos ºi înalt. Precizia cu care va lucra filtrul depinde extrem de mult de impedanþa boxelor. Orice problemã în ajustarea filtrelor. diferitã. ca ºi cum wooferul ar fi mai departe în spaþiu cu ºase metri. în schimb. este propulsat de cãtre un amplificator digital. Nubert.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care poate intra în joc cu o întârziere de douã sutimi de secundã faþã de sateliþi. cu amplificatoare ºi filtre low-pass integrate. prevãzute cu un filtru high-end. dar. dar nu pentru cele de dimensiuni prea mici (regula de aur: 16 cm sau mai mult pentru diafragma difuzorului de baºi). Corpul difuzorului. în funcþie de acustica spaþiului. determinã defazãri ale subwooferului. Tannoy ºi Velodyne au realizat subwoofere active. SUBWOOFER Filtrul pasiv integrat în subwoofer este conectat între amplificator ºi boxe. sunetele trebuie sã fie redate simultan de cãtre toate boxele. La preþuri situate în jurul a 800 de euro producãtorii Canton. Concepþia tehnicã a lor este. Pot fi ajustate valorile pentru frecvenþa de separare ºi cele pentru descreºterea volumului baºilor. se aflã încã una pentru semnal nefiltrat. Quadral. Care model va fi cel mai potrivit pentru un sistem stereo? Vor colabora aceºtia mai bine cu boxe mai mici sau mai mari? excursii mari ºi lineare ale diafragmei. cu atât va fi mai mare valoarea pentru time offset. de 30 cm.

subwooferul este echipat exemplar.RECEIVER AMPLIFICATOR DE PUTERE SUBWOOFER Filtrul high-pass situat între preamplificator ºi amplificator realizeazã operaþia de filtrare undeva sub frecvenþa de 80 Hz. Funcþioneazã ºi cu amplificatoare de putere separate (între PRE-out ºi POWER-in). Telecomanda controleazã valorile pentru volum ºi frecvenþa de separare. În linii mari. Alegeþi din meniu “Front: Small” ºi valori pentru frecvenþa de separare între 60 Hz (boxe compacte de dimensiuni mari) ºi 150 Hz (mini-sateliþi). Receiverul AV preia funcþia filtrului. ele oferã numeroase sfaturi privind poziþionarea ºi reglarea acestui model. Confort: AW-880 iese în evidenþã prin telecomanda cu unde infraroºii ºi potenþiometrele pentru volum ºi frecvenþã. Canton a rãsplãtit efortul. în evidenþã. canal reflex rotunjit de mãrimea unei pâlnii de trompetã ºi o carcasã stabilã. sunetele au fost cu adevãrat adânci ºi. iar descreºterea volumului sonor pentru baºii adânci poate fi ajustatã la acustica spaþiului prin comutatorul “Low-Cut” (20/30 Hz).AW-880 + + + + - NUBERT Baºi adânci Rezerve de putere enorme Dotare foarte bunã Confortabil la operare Ar fi de dorit baºi ceva mai uscaþi Construit mult prea adânc Home Cinema. Semnalul la output este ideal pentru boxele compacte cu difuzorul de joase de 13-16 cm. reprezentaþia lui Canton a fost curatã ºi lipsitã de distorsiuni. Reþeta exactã pentru obþinerea baºilor curaþi a fost în întregime respectatã: diametrul difuzorului de 30 cm. din cauza tubului bass reflex situat posterior. devenind chiar ameninþãtoare. livrând de data aceasta. mai bine decât circuitele pasive. iar potenþiometrele silenþioase funcþioneazã impecabil.v i d e o m a g a z i n e 39 . Doar la redarea loviturilor seci ºi rapide de tobe a trebuit sã-ºi dea mai mult silinþa. în plus. Valoare recomandatã pentru frecvenþa de separare: 60 pânã la 80 Hz. NUBERT: CONFORTABIL Producãtorul german a realizat modelul AW 880 folosind tehnologie experimentatã. a atins cu uºurinþã nivelul de volum cerut de sistemele Filtru activ pe preamplificator ºi amplificator Funcþionare cu receiver AV C OUTPUTURI D AV .ro 04/2006 a u d i o . În plus. SUBWOOFER Un cablu RCA leagã sub out-ul receiverului cu un Line In al subwooferului (sau cu ambele Line-In prin adaptor Y).audio-video. deºi o idee prea moi. Însã. Subwooferul Nubert AW-880 nu iubeºte poziþionarea cu spatele la perete. Deconectaþi filtrul din subwoofer (“LFE Mode”) sau fixaþi-l la frecvenþa de separare cea mai mare. dar prea bogat în baºi pentru mini-sateliþi. Deºi instrucþiunile de utilizare pretind din partea cititorului multe cunoºtinþe despre noþiuni ºi detalii tehnice. www. baºi frumos conturaþi. Membrii juriului testãrii au ajustat frecvenþa de separare (în jurul valorii de 50 Hz). comutatorul “Room Compensation” ºi faza. dar la partea de precizie nu a fost chiar excepþional. Un soft-clipping (deconectabil) împiedicã supramodulaþia amplificatorului.

mici. modelul a fascinat prin impulsuri de baºi uscaþi. La testul audio. doar Canton îi este întrucâtva superior. de aceea anumite variante de conectare sunt imposibil de realizat. iar membrana difuzorului lucreazã conform principiului downfire. de la 40 pânã la 150 Hz. Doar la piesele muzicale complexe. SUB 400 DV QUADRAL DOMENIUL DE FRECVENÞE Între 20 ºi 60 Hz se aflã baºii adânci. pentru subwoofer. ceea ce promite volum sonor puternic. þinând cont de dimensiunile compacte ale carcasei. Baºii au fost foarte curaþi. FILTRU SUBSONIC Filtru high-pass. între 60 ºi 200 Hz baºii înalþi. Fraþi diferiþi: membrana difuzorului pentru baºi (jos) direcþioneazã undele sonore spre podea. care filtreazã sunetele joase.Nu are filtru high pass . sunetele nu au fost deranjate de apariþia fenomenelor de com- REGULATOR DE FAZÃ Temporizeazã wooferul pentru o mai bunã însumare a undelor sonore cu sateliþii (cel mai des 0 pânã la 180 grade). Þinând cont de toate aceste caracteristici wooferul este un partener ideal pentru sistemele Home Cinema. separã frecvenþele pentru boxe. FRECVENÞA DE GRANIÞÃ BAªI Frecvenþa inferioarã. Mem- FILTRU LOW-PASS Filtru. nici filtru high-pass. modelul oferã confort ºi baºi din plin. Combinaþia dintre baºii prelungiþi ºi bãtãile de tobe din piesa Madonnei “Power of Goodbye” a fost stãpânitã cu mãiestrie ºi echilibru. care este pusã în vibraþie numai sub acþiunea aerului din interior. Cãile bassreflex. filtrul highpass a funcþionat ireproºabil. la un preþ accesibil. brana pasivã emite undele sonore în faþã. Odatã ce frecvenþa de separare a fost corect stabilitã. INVERSAREA FAZEI Comutator cu acelaºi rol ca ºi regulatorul de fazã. Determinã volum oscilant ºi sunete bubuitoare.Hi-Fi Stereo LEXICON PANTÃ A FRONTULUI Se mai numeºte ºi “Slope”. la volum puternic.Dotare slãbuþã FILTRUL HIGH-PASS Parte importantã a filtrului. boxa nu a fost suficient de dinamicã. + Baºi adânci uscaþi ºi preciºi + Volum mare la dimensiuni compacte + Design valoros . În ceea ce priveºte volumul maxim. deranjante. fãrã bobinã. Nu existã nici reglaj de fazã. Wooferul a intrat în joc la momentul oportun. 40 a u d i o . un filtru abrupt cu valoare de atenuare de 12 dB/ octavã coboarã volumul cu un sfert. În plus. În conlucrarea cu boxele compacte pentru medii. fãrã întârzieri. spartanicã. La frecvenþele extrem de joase a intervenit. care filtreazã tonurile înalte. chiar elegante. filtrul subsonic. FRECVENÞA DE SEPARARE Frecvenþa de la care circuitul invertor începe sã filtreze. activ. Un filtru plat cu valoare de atenuare de 6 dB/octavã înjumãtãþeºte. deseori. Valoarea sonorã cea mai puternicã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care suprimã frecvenþele prea joase. subwooferul 400 DV intrã în cu totul altã categorie decât modelele concurente de la Canton ºi Nubert. În schimb. bine dimensionate stãpânesc cu mãiestrie problemele legate de zgomotele de aer sau de compresie. REZONANÞA SPAÞIULUI Numitã ºi “unde statice”. a convins din primele minute prin baºi adânci puternici ºi preciºi ºi o redare fidelã a loviturilor uscate de tobã ºi a ritmurilor electronice. Un filtru subsonic îl apãrã de frecvenþele prea joase ºi diminueazã distorsiunile. QUADRAL: COMPACT Þinând cont de dimensiunile sale. Totuºi. rezultatul a fost remarcabil. direcþia podea. Nubert s-a evidenþiat clar în faþa contracandidaþilor sãi.Baºi insuficienþi de adânci pentru Home Cinema . la partea de baºi adânci. perceputã în sala de audiþie. Dotarea lui Quadral este. redaþi prin miºcarea rapidã a membranei pasive în faþã ºi în spate. la care intensitatea sonorã a difuzorului a scãzut deja cu 6 dB. este cea corectã. Mãsoarã eficacitatea cu care un filtru înlãturã frecvenþele nedorite. comportamentul lui Quadral a fost asemnãnãtor cu cel al lui Canton. iar la baºii foarte adânci intrã în joc o membranã pasivã grea (sus). dar lucreazã fãrã temporizare. FILTRU Combinaþie între filtrele high-pass ºi lowpass. iar peste aceastã valoare începe domeniul tonului fundamental. în tempo rapid. La testare. Deºi volumul sonor nu a fost la nivelul celui atins de modelele Nubert ºi Canton. deosebit de grea. însã. dar nu suficient de uscaþi. la dublarea frecvenþei. Dar micul woofer strãluceºte prin suprafaþa elegantã ºi finisarea excepþionalã. volumul sonor. Redarea frecvenþelor foarte joase este preluatã de cãtre o membranã pasivã.

PARTENER DE JOC DYNAUDIO FOCUS 110 Micuþa boxã se aratã a fi un partener dificil. Dacã filtrul a suprimat aceste frecvenþe. fãrã filtre. potrivitã atât pentru muzica clasicã. distorsiuni tot mai puternice în jurul valorii de 60 Hz. subwooferul a fost depãºit de situaþie. a determinat creºterea rezervelor de putere. nici un woofer din actualul test nu va reuºi sã evite apariþia sunetelor deranjante. În cazul în care podelele nu sunt suficient de stabile vã recomandãm sã deºurubaþi vârfurile ºi sã plasaþi subwooferul direct pe picioarele sale. Rezultatul va fi pe mãsurã! TS 12 TANNOY SONICS ARGENTA Argenta a profitat cel mai mult de pe urma unui filtru high-pass la 80 Hz. Stabilirea frecvenþei de separare ºi plasarea în camera de audiþie s-au realizat extrem de uºor. TANNOY: DECENT Modelul TS 1 pare a fi. vibraþiile transmise via spike-uri spre parchet pot genera un efect neplãcut. Însã. valori mai bune pentru group delay. de aceea ieºirile pentru receiver AV sau pentru preamplificator sunt obligatorii. Un rol important în diminuarea acestor distorsiuni îl joacã podeaua. cu talente în redarea baºilor înalþi. wooferul poate fi utilizat ºi în studiourile de înregistrãri.audio-video. faþã de cãile bassreflex. Specialiºtii laboratorului de mãsurãtori ºi testare audio-video explicã: “mãsurarea distorsiunilor a arãtat la intensitate sonorã mare. altfel. TS 12 redã baºii într-o manierã decentã ºi exactã. deranjante. Însã. Fanii lui Dynaudio Focus 110 sunt sfãtuiþi sã caute un model mai mic de subwoofer. fenomenul sã nu se repete. precum ºi sateliþii în format mini pretind o descongestionare ºi mai 04/2006 a u d i o . ele pretind excursii mai mari din partea membranei. deoarece peste 60 Hz sunetele au devenit. Uriaºa margine de membranã din cauciuc garanteazã excursii mari ale membranei. fãrã a mai pierde timpul cu experimente obositoare. nu ºi cu cele RCA. În cazul cola- B & W N 805 S Boxele B&W. Combinaþia cu subwooferul Quadral la frecvenþe de separare mici (+/. care trebuie sã fie stabilã. cât ºi pentru jazz. dinamica a avut doar performanþe limitate. Structura închisã de construcþie are un rol pozitiv în obþinerea cu uºurinþã a baºilor uscaþi. eliberând boxele compacte de munca dificilã de redare a baºilor adânci de la valori situate sub 80 Hz. iar redarea sunetelor nu a câºtigat semnificativ în calitate odatã cu intrarea în scenã a unui woofer. filtrul integrat în modelul TS 12 poate fi complet deconectat. de pildã în sufrageria personalã. Filtrul high-pass a funcþionat excepþional.ro . Tannoy nu oferã nici un fel de conexiune pentru bornele boxelor. adicã mai puþine întârzieri pentru baºi. Filtrarea cu highpass la 80 Hz. redarea baºilor medii a avut enorm de câºtigat. Un potenþiometru suplimentar “Bass Extension” face posibilã o ajustare rudimentarã a sunetului în funcþie de acustica spaþialã ºi preferinþele sonore. Se recomandã ca frecvenþa de separare sã fie stabilitã la valoarea cea mai micã posibilã. precis ºi dinamic.45 Hz). boxele foarte mici. la volum mare. Diafragma de 10 inci lucreazã într-o carcasã închisã. se poate întâmpla. La valori atât de înalte. ceea ce a dus la o impresie de ansamblu pozitivã. chiar ºi la volum mare. a dus la constituirea unei echipe absolut convingãtoare. oarecum. Deºi aceste caracteristici de construcþie promit. de aceea modelul este recomandat pentru cei care doresc rezultate sigure. confruntat cu baºi foarte adânci. de raft.v i d e o m a g a z i n e 41 www. insuficient de stãpân pe domeniul de frecvenþe joase. Însã. Dotat cu mufe XLR ºi acoperit în exterior cu cauciuc. în camera de audiþie audio-video. Filtrul high-pass funcþioneazã numai cu intrãrile XLR. au lucrat netulburat. Fãrã filtrul high-pass. Impulsurile de baºi au fost redate de wooferul Tannoy.” Pe vârfuri: subwooferul transmite undele sonore spre podea (principiul downfire). chiar ºi la volum mare. Sunetele au devenit deranjante ºi distorsionate. ca în alte spaþii. Abia la o separare abruptã sub valoarea de 150 Hz (circuit extern) modelul a impresionat prin rezerve enorme de dinamicã. + + - Sunet precis ºi muzical Conectare simplã Putere limitatã Baºi insuficient de adânci presie sau distorsiune. borãrii cu un receiver AV sau cu un filtru extern.

Sistemul afiºeazã. Astfel. controlat cu ajutorul unei mici telecomenzi. caracteristica de frecvenþã preluatã de microfonul livrat împreunã cu dispozitivul. Practic: sistemul. precum ºi optimizarea valorilor pentru filtre pot fi acum îmbunãtãþite. De aceea. Programul sonor “Games” a generat. începând cu valori de 120 sau 150 Hz. Doar la anumite înregistrãri ale seriei “MTV Unplugged” sunetele tobelor au pãrut a fi ceva mai formale. “mai slab”. În acest caz. Plasarea subwooferului. ceea ce îngreuneazã acordarea. dar nu ºi frecvenþa de separare. ceva mai îngroºate. cu programul “Movies” baºii au fost redaþi de o manierã exageratã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . sunetul neutru va rãmâne mereu cel mai calitativ sunet posibil. El constã din filtre flexibile pentru subwoofer. În camera de audiþie audio-video s-au obþinut rezultate foarte bune cu SMS-1. coopereazã cu toate modelele de subwoofere. generând lovituri puternice ºi bubuitoare de tobe. dar nu ºi frecvenþa de separare. neutru “Jazz/clasic” la alte programe. pe ecranul televizorului. + + + + - Sunet plin ºi precis Baºi adânci Volum puternic Multe funcþii Reglare volum dificil de realizat Baºi prea “umflaþi” pentru jazz ºi muzicã clasicã accentuatã. La baza modelului CHT-12 R stã tehnologia digitalã de ultimã orã. dacã acustica spaþiului sau plasarea nu sunt optime. de pildã cel dintr-un receiver AV. CHT-12 R VELODYNE De mânã: telecomanda lui Velodyne controleazã multe funcþii practice. deseori. Programele de sunet atrag atenþia utilizatorilor interesaþi de ajustarea calitãþilor sonore ale sistemului audio în funcþie de preferinþele personale. însã. odatã cu schimbarea programului de sunet DSP trecând de la cel . Toate evaluãrile sonore ale candidaþilor testaþi au fost direct influenþate de condiþiile speciale pe care le oferã camera de audiþie audio-video. De aceea ele nu pot fi luate în considerare ca etalon. dar nu face operaþia de filtrare atât de abrupt ca ºi modelele de la Nubert. tonurile joase au fost. Filtrul integrat high-pass descongestioneazã boxele compacte. la supraîncãrcarea difuzorului sau la sunete prea distorsionate. din punct de vedere strict audiofilil. Filtrul este preluat de cãtre un cip DSP care poate fi . însã. dacã plasarea subwooferului a fost optimizatã în prealabil ºi s-au folosit la maxim toate funcþiile oferite. La muzica clasicã ºi de jazz. VELODYNE: AJUSTABIL În sus ºi în jos: rezonanþele spaþiului au modificat caracteristica de frecvenþã pentru mai multe domenii de frecvenþã. vin în tuningul sunetului. Ajustat: egalizatorul dispozitivului SMS-1 a nivelat caracteristica de frecvenþã. rezervele de putere ale modelului sunt mai mult decât suficiente pentru a obþine o searã Home Cinema reuºitã. Modul “Night” limiteazã volumul maxim al wooferului. în timp real. Volumul poate fi ajustat prin tastele “mai puternic”. va putea permite conlucrarea optimã între subwoofere ºi boxe de acest tip. Velodyne oferã interesantul dispozitiv SMS-1. ceea ce a determinat apariþia sunetelor deranjante ºi lipsuri la partea de baºi. ajustare care nu este secondatã de afiºarea exactã a valorilor. numai un circuit invertor extern. sistem de mãsurã ºi egalizator.Hi-Fi Stereo ULTIMUL AJUTOR Egalizator contra sunetelor deranjante Nici chiar cel mai bun subwoofer nu va avea sunete optime. Atenþie: ridicarea prea bruscã a caracteristicii de frecvenþã duce. comparativ cu cele precis realizate de Quadral sau Tannoy. Observaþia este valabilã pentru toate modelele de woofer din testul actual. o binecuvântare pentru auzul vecinilor. Se ºtie doar 42 a u d i o . Velodyne a redat cel mai bine muzica rock. Caracterul sunetului s-a modificat. pe ici pe colo. Tannoy ºi Canton. baºi insuficient de adânci. iar cu cel “Rock” frecvenþele din jurul valorii de 50 Hz au fost prea accentutate. Ea regleazã mai multe funcþii practice. la volum mare. Prin telecomandã pot fi activate patru programe DSP care inter. rar întâlnite chiar ºi la con- certele live. Egalizatorul intervine în aplatizarea denivelãrilor. Însã. care costã 1000 euro.

pentru cã determinã apariþia rapidã a sunetelor ameninþãtoare. se numeºte Quadral. principiu downfire 4 programe DSP •/–/• •/–/• 80/100 Hz (6 dB/octavã) mod “night” ºi “mute” prin telecomandã –/– •/• –/– –/– •/– • –/• • –/• • •/– • –/• • –/• REZULTATE TESTARE Sunet Volum maxim Potrivit pentru Variante de conectare Dotare Operare Finisare foarte bine 113 dB Surround 1234 bine fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 114 dB Surround 1234 foarte bine fãrã probleme îngrijit 79 foarte bine 111 dB Hi-Fi 14 mulþumitor fãrã probleme exemplar 83 foarte bine 109 dB Hi-Fi 3 (numai la XLR-In) 4 mulþumitor fãrã probleme îngrijit 80 foarte bine 110 dB Hi-Fi + Surround 1234 foarte bine operare cu uºurinþã exemplar 82 REZ. Canton ºi Nubert sunt cele mai potrivite modele pentru Home Cinema.ro RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . adicã exact paleta de frecvenþe a boxelor principale ºi a subwooferului. care determinã oscilaþia suplimentarã a baºilor. În domeniul de frecvenþe situat între 30-120 Hz.audioreference. dar convingãtor ºi la Home Cinema. puteþi apela la soluþii electronice. deoarece în acest loc din spaþiu se adunã cele mai multe rezonanþe. wooferele au avantajul de a putea fi plasate în spaþiu mult mai flexibil. muzical. lãcuit argintiu închis bassreflex DOTARE Conectare automatã Fazã comutabilã/ reglabilã Volum/frecvenþã prin telecomandã Ajustare spaþialã Input: RCA/XLR/LS Output:RCA/XLR/LS Filtru high-pass Alte caracteristici comutator 3 poziþii •/–/• •/–/• 80 Hz (12 dB/octavã) outputuri “through” comutator Low-Cut •/–/• • / – /• 40/80 Hz (12 dB/octavã) potenþiometru frontal. Poate fi combinat ºi cu redarea muzicii.de 610 euro 5 ani 37 x 48 x 53 cm 26 kg •/• •/• fag bassreflex Quadral www.com 800 euro 2 ani 34 x 37 x 34 cm 13 kg –/• •/– Audio Reference www. Însã. Velodyne a reuºit sã stabileascã un echilibru perfect între muzicã ºi Home Cinema. avantaj care meritã sã fie folosit din plin. lãcuit argintiu membranã pasivã BR Tannoy Deutschland www. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir lemn/folie Negru/altele Alte culori Principiu de construcþie Canton www. softclipping – •/–/• –/–/– – principiul downfire comutator bass extension •/•/– –/•/– 80 Hz (12 dB/octavã) soft-limiter.com 700 euro 5 ani 31 x 43 x 40 cm 21 kg •/• •/• arþar. rezonanþele spaþiului modificã volumul sonor. cu condiþia sã fie optim plasate ºi acordate. specializat pentru baºi puternici ºi preciºi. nu ezitaþi ºi schimbaþi poziþia subwooferului în spaþiu. QUADRAL Woofer compact. Surprinzãtor de puternic þinând cont de dimensiunile sale. De aceea. cireº. Câºtigãtorului actualului test. în timp ce Tannoy se recomandã pentru audiþiile muzicale. Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi locul ideal. frasin. atunci când remarcaþi cã sunetele de baºi ies mult prea puternic în evidenþã.cantonusa.audio-video. suficient de puternic. dar nu Talent sunet surround cu multe funcþii.cã spaþiul joacã un rol foarte important în calitatea finalã a sunetului.v i d e o m a g a z i n e 43 . TANNOY VELODYNE Woofer precis. cu baºi clar conturaþi. cireº. De acest pericol nu sunt pãzite nici modelele cele mai bune de subwoofere sau difuzoare verticale.tannoy. Unele dintre ele vã sunt oferite de audio-video în caseta cu titlul “Ultimul ajutor”.quadral. Ideal pentru sistemele redarea baºilor adânci în sistemele Home Cinema. boxe frontale mai voluminoase.nubert.com 700 euro 2 ani 36 x 60 x 47 cm 23 kg •/• –/• fag. DATE TEHNICE CANTON AS 120 SC NUBERT AW-880 QUADRAL SUB 400 DV TANNOY TS 12 VELODYNE CHT-12 R CANTON NUBERT Woofer voluminos cu enorme rezerve Subwoofer sensibil ºi potrivit pentru de putere. convingãtor mai ales la redarea ritmurilor puternice de muzicã rock. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 79 FOARTE BINE excelent 83 FOARTE BINE foarte bine 80 FOARTE BINE excelent 82 RECOMANDARE audio-video www. Plasarea subwooferului în colþul camerei este nepo- trivitã.de 800 euro 3 ani 38 x 43 x 38 cm 27 kg •/• •/• cireº. CONCLUZIE Toate modelele de subwoofere testate pot aduce îmbunãtãþiri calitative sunetelor sistemelor audio cu boxe compacte. lãcuit argintiu bassreflex Nubert Speaker Factory www.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Hi-Fi Stereo TEST CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR AUDIO SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES 460 EURO 600 EURO 500 EURO 500 EURO 500 EURO 44 a u d i o .

v i d e o m a g a z i n e 45 .SPARG TOATE CANOANELE De la ce preþ “crapã” cerul audiofil? Cinci producãtori de boxe oferã calitate sonorã la 500 de euro.ro 04/2006 a u d i o . Redactat de: Sebastian Kovacs www.audio-video.

am fost cadorisit cu un carnet de economii. Dar. Azi asemenea poveºti trezesc doar un surâs ironic.000 de mãrci nu mai pare atât de impresionantã. Nu a ajutat nici faptul cã am asigurat-o cã la aceastã sumã pot fi cumpãrate chiar douã boxe stereo cu accesorii. atenþie. responsabilii cu costurile din firmele producãtoare. 500 de euro sunt totuºi. Buna doamnã nu vroia cu nici un chip sã-ºi închipuie cã aceste nebunii pop-rock costã atât de mult. þinând cont cã viitorul este High-End. în final. cu un raport excelent preþ/calitate sunt tot mai rar pre- B În cazul în care se încinge atmosfera: Epos posedã un element de rãcire înºurubat în spatele difuzorului pentru înalte.Hi-Fi Stereo MT 3 ANTIGUA CABASSE + + + - Sunet neutru chiar ºi la volum mare Borne valoroase Preþ accesibil Baºii înalþi nu prea bine conturaþi M5 EPOS + + + - Nuanþe sonore puternice Relaxat Furnir valoros de lemn natural Nu tocmai neutru Limitat la partea de dinamicã ãtrâna mea mãtuºã m-a privit morocãnoasã atunci când i-am transmis cã m-aº bucura sã primesc drept cadou de ziua mea o incintã audio de 1. Din experienþa adunatã în testarea modelelor în camera de audiþie audio-video putem afirma cã boxele de vis. 46 a u d i o . nu vor sã scape hãþurile din mâini. De aceea. au fost avertizaþi sã-ºi supravegheze bãiatul ca nu cumva sã cheltuiascã banii pe prostii. Mãtuºa nu mai existã. Iar pãrinþii. La acest segment de preþ. Nici carnetul meu de economii.000 de mãrci. Din pãcate. ceea ce înseamnã clienþi mult mai pretenþioºi. se þine de poante: orificiile din terminalul lui Monitor Audio sunt prea înguste pentru mufa tip bananã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Deºi pare elegant. bani. producãtorii inteligenþi de boxe ar trebui sã fie preocupaþi sã ofere calitate sonorã mai consistentã. iar suma de 1.

Un model moale. odatã cu primul model testat. pline. În ciuda faptului cã modelul nu este unul foarte puternic. Din fericire. boxele Dynaudio arãtau la fel. de redarea armonioasã ºi bine spaþializatã a sunetelor. am descoperit un reprezentant al modelului ideal de boxã. dar insuficient de dinamice. totuºi. de valoare me- Nici urmã de plictisealã: Cabasse livreazã boxele. Cei care sunt interesaþi. Cabasse s-a limitat doar la o singurã cale de acces. la volum puternic. ºi nu neapãrat de partea de dinamicã. efectul lor a fost resimþit în stomac. Totuºi.die. Din contrã: atunci când Tom Waits se închide în pivniþa sa plinã de wiskey ºi bea peste mãsurã. îndepãrtaþi subwooferul de perete. care este. Astfel. Dynaudio urãºte calotele de metal. Ceea ce înseamnã cã producãtorul francez a economisit.ro . în evaluarea audio-video intervin cinci discipline de bazã. în loc de gri nobil. care par a fi artificiale. Partea sa posterioarã meritã de asemenea aprecierea noastrã. vor descoperi în acest boxã modelul perfect. ales în ordine alfabeticã. modelul fiind de altfel supranumit “rumegãtorul”. Însã. cinci boxe de calitate superioarã. le suprimã efectul. în alte culori aprinse. 7 dB. cât ºi la cele mai grosiere. dar ºi cel cu dimensiunile cele mai compacte. la capitolele neutralitate ºi precizie. EPOS: MOLATECUL RS 1 MONITOR AUDIO + + - Precizie înaltã la redare Surprinzãtor de mulþi baºi Insuficient de neutru Orificii defectuos realizate la mufe zente pe piaþã. foarte bine realizatã. care pot evalua precis calitatea unei boxe. în primul rând. combinarea sunetelor create de timbrul vocii. Dinamica este frânatã. Pe vremuri. surprinzãtor de timpuriu. Explicaþia ar fi una subiectivã: chestiune de gust. deºi. Un alt cliºeu în ceea ce priveºte acordarea boxei: în jurul valorii de 1 KHz se constatã o creºtere. 04/2006 a u d i o . din când în când. Un sfat practic: în acest caz. atunci acoperiþi canalul bassreflex. în sala de audiþii. iar Epos le iubeºte. audio-video a adunat. baºii înalþi nu au fost foarte bine conturaþi. apoi totul se duce lin la vale. aºa cum au nevoie mai ales vocile din operã. M5 nu este o boxã puternicã. prin filtrare. nu era necesar. Redarea sunetelor a fost realizatã de o manierã foarte stãpânitã ºi controlatã. Epos este modelul aflat la polul opus. la cerere. caracteristici neobiºnuite la acest segment de preþ. Detaliile au fost redate cu precizie. fiecare producãtor urmând o cale proprie de construcþie. generos dimensionatã ºi fiabilã. Dacã acest lucru nu se poate realiza. el este cel mai scump model testat. însã. Este de la sine înþeles faptul cã o boxã de dimensiuni compacte nu va strãluci prin putere de baºi sau volum nelimitat. Carcasa este acoperitã doar de un strat de folie. CABASSE: RUMEGÃTORUL Chiar de la început. Deºi. În timp ce contracandidaþii sãi au aici localizate terminale voluminoase Bi-Wiring. Cu preþul de 500 euro. care nu costã prea mult (460 de euro). numai acolo unde era cazul. având un caracter neutru. Dar britanicilor (la fel ca ºi danezilor) nu le plac comparaþiile. trebuie sã se prezinte bine. a fost fermecãtor de armonioasã. Boxa are sunete foarte calde. Epos are înºurubat în partea posterioarã a difuzorului pentru înalte un radiator de rãcire. Vocea lui Luciano Pavarotti sunã la fel de puternic precum te aºtepþi de la cele 100 de kilograme ale sale.audio-video. Boxa a fost gînditã ºi construitã în Anglia. dar minunata sa strãlucire tenoralã este estompatã. fumul permanent de þigarã ºi spaþiul închis. Principala deosebire constã în realizarea difuzorului pentru înalte. existã criterii exacte. Ceea ce o face sã parã mai curat finisatã decât unele tipuri de furnir. atât la sunetele fine.v i d e o m a g a z i n e 47 www. Nici una nu sunã la fel ca cealaltã. mai apar ºi asemenea minuni. între 10 ºi 15 KHz caracteristica de frecvenþã scade cu o valoare de cca. Cabasse MT 3 Antigua este un model demn de respect. dar stãpâneºte cu mãiestrie ºi claritate sunetele frecvenþelor audibile. din punct de vedere acustic.

Se pare cã distribuitorul român nu are cunoºtinþã de aceastã problemã. mult în sus. ceea ce este surprinzãtor dacã analizezi structura sa compactã de construcþie.Finisare medie la suprafaþa externã STELLA ES TRIANGLE + Sunete vii ºi spaþializate + Baºi curaþi. ceea ce produce plãcere. se recomandã sã nu i se punã “botniþã”. prima impresie neplãcutã. începând de la 4 KHz. printr-o chestiune pur pro- Sub impe riul modei: aproape toþi producãtorii oferã terminale Bi-Wiring. Dedesubt oscileazã o membranã din hârtie tratatã. De aceea. Modelul L 830 a rãsunat plin de vitalitate. dar a câºtigat un impuls splendid în vocea sa metalicã. dar o va analiza împreunã cu producãtorul. În schimb. deºi aratã bine. Puterea este considerabilã. Acolo unde Epos are un comportament moale ºi este introvertit. JBL îºi utilizeazã la maxim potenþialul de care dispune. deoarece deosebirile dintre cele douã boxe sunt considerabile. iar sunetele suficient de aerisite. Pavarotti a pierdut simþitor din putere. având un comportament absolut extrovertit. MONITOR: FURIOSUL Monitor Audio RS 1 atrage atenþia. însã. 48 a u d i o . Însã. deºi “lesa” sa ar mai putea fi scurtatã. chiar dacã nu foarte adânci . care poate aduce într-adevãr îmbunãtãþiri sunetului. Concluzie: un model valabil.Câteodatã agresiv . diagramele caracteristicilor de frecvenþã scot în evidenþã convingãtor aceste diferenþe.Hi-Fi Stereo STUDIO L 830 JBL + Vioi + Sunete spaþializate . la o primã privire.Limitat în aplicaþii JBL: EXTROVERTITUL Fanii modelului Epos M5 sunt rugaþi sã pãstreze tãcerea în faþa fanilor lui JBL-L-830. Valoarea sonorã a incintei acustice anuleazã. de aceea mufa nu se va potrivi în toate bornele. Acest model sunã cel mai bine sunã cu un amplificator cu tuburi. boxa nu prea le are cu redarea tonurilor vii. baºii foarte bine reprezentaþi. De altfel. dar JBL a reuºit sã realizeze cel mai impunãtor exemplar. iar deasupra o calotã din titan cu un dispozitiv tip horn.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Modelul jubileazã fericit la sunetele înalte. Mai mult: aceastã boxã poate “muºca”. fanã: cum introducem mufa tip bananã în borne? Terminalul Bi-Wiring. modelul a fost cu adevãrat puternic numai dupã ce tehnicienii de sunet s-au “jucat” cu Schiþã pentru pliu: marginea de membranã a lui Triangle se poate plia de trei ori. Orificiile lui nu sunt egal dimensionate.Probleme la amplificatoarele cu tranzistoare . ascunde surprize neplãcute.

Dar colaborarea dintre Triangle ºi bolizii cu tranzistoare a fost problematicã. cu siguranþã. pentru ca a- poi imediat dupã vârf sã se prãbuºeascã în gol. producãtorii britanici de amplificatoare vor gãsi în acest model “partenerul de box” potrivit. cu adevãrat. acum. Însã.faza. ceea ce au în comun toate candidatele testate.audio-video. se cere intervenþia unui amplificator cu tuburi. într-un obiect de satisfacere a plãcerilor. adicã exact acel domeniu confuz din punct de vedere al mãsurãtorilor tehnice. Sonor. a fost. dacã partea de amplificare este de primã clasã. iar la partea de neutralitate în fruntea ierarhiei. În colaborarea cu un amplificator cu tranzistoare Triangle pare a fi o idee prea spartanic. sunt sterile. uzitatã la maxim. cireº Monitor Audio monitoraudio. TRIANGLE: DIVA Mania noastrã. tonurile. Monitor Audio lucreazã foarte bine cu amplificatoare care se concentreazã pe domeniul de frecvenþe de bazã.6 kg •/–/– – • cireº deschis/închis Harman jbl.v i d e o m a g a z i n e 49 . ale cãror membrane din titan sunt þinute în frâu de un miez uriaº de feritã. Stella se comportã ca o divã: la înalte. de a gãsi boxelor partenerul perfect în materie de amplificator.com 500 euro 3 ani 20 x 32 x 25. dar sunetele sunt minuþios spaþializate. în cazul lui Triangle. o persoanã care iubeºte viteza ºi puterea. JBL Dinamic ºi sensibil.com 600 euro 3 ani 17. De aceea. un horn ºi un phaseplug. recomandãrile noastre de top. Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea negru Alte culori www Cabasse cabasse. Un difuzor cu intenþii sinucigaºe? Nu. La 7000 Hz. dar cu baºi surprinzãtor de încordaþi. dar nu suficient de puternic.5 x 31. Aceste boxe vor suna cu 20% mai bine. cireº. MONITOR Proaspãt. limitatã. este plãcerea cu care participã la redarea sunetelor.4 x 32. Iar rezultatul este. colorat. în acest sens. dar ºi extrem de problematic. uºor prea deschis.2 x 24 cm 6 kg –/•/– – • alune de pãdure. Cei care. Însã.ro 04/2006 a u d i o .com 500 euro 5 ani 22. de aceea amplificatoarele silenþioase sunt obligatorii. neobiºnuit. deºi curate. Creek ºi Rega sunt. mai ales din punct de vedere al randamentului. dar cu sunete prea luminoase. CONCLUZIE Ce se poate cumpãra cu 500 de euro? Un model perfect neutru ºi ultra puternic pentru baºi nu existã în acest segment de preþ.5 kg –/•/– – • – Reson Audio resonaudio.2 x 38. acolo unde concurenþa este. dar apare o tendinþã pronunþatã pentru corporalitate. Posesorul ideal al acestui model este. exact. s-au hotãrât sã achiziþioneze un model sau altul.com 460 euro 5 ani 23 x 41 x 30 cm 8. caracteristica de frecvenþã “vâneazã” înãlþimile.6 x 21 cm 5. Prescurtarea TZ 2400 este folositã de producãtorul francez pentru minunatele sale difuzoare pentru înalte. bordeaux 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring Principiu de construcþie 2 cãi bassreflex Completãri surround Alte caracteristici 2 cãi bassreflex • Single-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring 3 cãi bassreflex • Bi-Wiring 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare bine 70 80 55 65 45 îngrijit 65 75 60 60 45 mediu 65 65 65 70 45 problematic la detalii 60 65 65 65 50 exemplar 60 65 70 65 45 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 63 BINE bine 61 BINE bine 62 BINE bine 61 BINE bine 61 CªTIGÃTOR audio-video www. dupã parcurgerea acest articol. scopurile dezvoltatorilor. DATE TEHNICE CABASSE MT 3 ANTIGUA EPOS M5 JBL STUDIO L 830 MONITOR SILVER RS 1 TRIANGLE STELLA ES CABASSE Sunete precise. TRIANGLE Super calitativ. de concepþie proprie.5 kg –/•/– – – ºampanie. lemn de trandafir. stejar. O explicaþie ar fi faptul cã valorile clasice obþinute în laborator nu exprimã. conºtient. Un lucru e clar: þelul precis al producãtorului este domeniul sunetelor înalte.com 500 euro 5 ani 18. argintiu Triangle triangle-fr. Sunetele înalte rãmân la fel de minunate. Adevãrat lux pentru acest segment de preþ. ea mai face un pas înainte. deci nu produc efectul scontat.5 cm 8. În special.5 x 32 cm 10 kg –/•/– – • fag. EPOS Cald. Uimitor! Aceeaºi boxã se transformã. cognac. sunt sfãtuiþi sã priveascã ºi pe rafturile alãturate.

MARIAJ RISCANT 50 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Dosare audio Datorie sau plãcere? Boxele compacte CM1 de la B&W ºi receiverul CD Enigma de la Audio Analogue îndrãznesc sã aparã în tandem.

Modelul CM1 nu se zgârceºte nici la rafinamentul tehnic. în ade- Perechea idealã? Din punct de vedere al designului. Dar înfãþiºarea exterioarã nu este totul. boxele B&W CM1 sunt de o frumuseþe rãpitoare.audio-video. finisat cu grijã. Ele au o carcasã elegantã cu furnir de lemn veritabil ºi cu rame pentru corpul difuzorului din aluminiu strãlucitor. difuzorul de medii joase iese în evidenþã datoritã coºului turnat. minunatele boxe compacte CM1 de la B&W ºi la fel de frumosul model de receiver CD. Pe peretele anterior al boxei nu este inscripþionatã. Credeþi-mã. oare. www. boxa compactã B&W CM 1 se potriveºte perfect cu receiverul CD Enigma de la Audio Analogue. dar care promit o valoare interioarã mai mare? Ori sunt femeile predestinate sã testeze componente Hi-Fi mici ºi fin realizate? Sau s-a luat în calcul doar simþul estetic feminin. iar diagrama de dezintegrare confirmã calitãþile acustice bune. Fãrã îndoialã. colegii mei cã femeile consacrã într-adevãr mai multã atenþie lucrurilor mai puþin impozante. tipicã mãrcii B&W. drept suport pentru ghivece de flori. o onoare. Fascinanta combinaþie lemn întunecat – numit wenge – ºi cadre frontale de metal face inima sã batã mai repede. cel puþin. doar prescurtarea producãtorului. cu calotã de aluminiu. Un asemenea model splendid de incinte acustice nu va fi folosit. se aflã un tub conic. de aceastã datã. Alãturi de membrana din fibre de kevlar. Partea frontalã nu mai are nevoie de un înveliº suplimentar. care va duce mult mai bine la îndeplinire aceastã sarcinã? Î nu intrã în categoria hainelor. Carcasa este surprinzãtor de rigidã. În spatele difuzorului de înalte.v i d e o m a g a z i n e 51 . bine dezvoltat. femeile se înconjoarã cu plãcere de lucruri frumoase! Iar dacã acestea ntâmplare. aceasta ºi din cauzã cã prezenþa suporturilor cu magnet a fãcut inutilã apariþia de orificii suplimentare.ro 04/2006 a u d i o . sau nu? Atunci când s-au anunþat pentru testare. El are rolul de a absorbi. atunci. examinarea lor a cãzut în grija singurei femei din echipa audio-video. în nici un caz.Redactat de: Aurora Hoduþ FRUMUSEÞE Fãrã îndoialã. aproape simultan. Eºafodajul lui filigranat are rolul de a oferi reflexiilor cât mai puþin spaþiu de manevrã. Oare nu se ascund ºi alte motive în spatele acestei decizii? Sã fi înþeles. Numele lui complet: “Bowers&Wilkins” este trecut clar în partea de jos a boxei. ele trebuie sã aibã în sufrageria personalã acelaºi efect estetic pronunþat ca ºi cel transmis de aceste boxe.

Ceva mare. din punct de vedere optic. Împreunã cu playerul CD Rotel RCD-02 (90 puncte. de dimensiunile unui sertar. amplificatorul Rotel trebuie sã munceascã din greu cu boxele. ele nu fac o pereche prea frumoasã. Aceste boxe de calitate mare nu sunt pretenþioase la amplificare. pe care sunt montate cele douã etaje finale integrate.Dosare audio La încãlzire: micuþul preamplificator cu tuburi din Audio Analogue are nevoie. splendidã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . oare. Un el cautã o ea Amplificator arãtos. vãratul sens al cuvântului. Este o combinaþie care sunã mult mai bine decât valoarea obþinutã din însumarea pãrþilor componente. Într-adevãr. O ea cautã un el Boxã pretenþioasã. undele direcþionate în interiorul carcasei .un tribut adus tehnicii folosite în legendarul Nautilus. O micã ferestruicã în partea frontalã permite o imagine asupra preamplificatorului cu tuburi. Ce fel de boxã i se potriveºte Enigmei? Din experienþa de laborator a lui audiovideo. Dar sunt ele. poþi încerca respectiva combinaþie cu succes. cu randament mare. 600 de euro) nu pare a fi un Hercule. nici Rotel RA-02 (75 puncte. neobiºnuit de mare. misterios. de o scurtã perioadã de încãlzire. Fanii pretenþioºi ai sistemelor Hi-Fi au posibilitatea de a controla separat difuzorul pentru înalte ºi baºi. plãcutã ºi muzicalã. cautã amplificator puternic cu CD-player potrivit. Din primul moment a fost ales receiverul CD nou-nouþ de la Audio Analogue (1. cu anexã CD. care promite un nivel deosebit de scãzut de vibraþii parazite. s-a trezit în noi spiritul de cercetãtor. sunt un tandem potrivit la 2. cele douã modele par a fi la fel de nedespãrþite precum e moda pentru Paris. aparatul nu este suficient de matur pentru boxele CM1. Analizând valorile sale tehnice. ELEGANÞÃ O boxã cu dimensiuni compacte de acest gen are nevoie de un partener potrivit. 52 a u d i o . “Enigma”. cu taste minuscule ºi display graþios. ºi de aceea nu-l vor suprasolicita pe Audio Analogue. incintele audio CM1 sunt puse în scenã de o manierã stãpânitã. care reuneºte un CD-player.400 de euro. dupã punerea în funcþiune. Atunci când perechea iniþialã s-a dovedit a nu fi tocmai cea idealã. cu un nume interesant.200 de euro). inginerii de la B&W au scos tot ce se putea din micile boxe. Deºi calificativul “drãguþ” este atât de dispreþuit în lumea fanilor Hi-Fi. Filtrul este dotat cu o bobinã fãrã miez. urmat de adãugarea ºi mai interesantã “Multifunction Audio Unit”. el este singurul care poate descrie exact combina din Toscana. La o primã privire. Deºi.200 de euro). O privire aruncatã asupra fantei de rãcire superioare descoperã un puternic transformator toroidal ºi radiatoare de rãcire solide. cu tuburi tip Nautilus. Adicã o cutie argintie ºi îngustã. Din punct de vedere al designului. care poate fi ºi mic: difuzorul pentru înalte a lui CM1. dar el face acest lucru cu farmec ºi relaxat. un posibil rãspuns ar fi modelul Sonics Argenta (84 puncte. cautã boxã uºor de îngrijit. ºi sonor la fel de potrivite? O veche butadã din lumea shoppingului este valabilã ºi în cazul nostru: abia atunci când pãrþile componente se armonizeazã. Fãrã îndoialã. Difuzorul pentru mediile joase este poziþionat întrun coº turnat filigranat. un tunerRDS cu 18 locuri de memorare ºi un amplificator. 1. 600 de euro).

6 cm 6. au fost prezenþi. împreunã cu CDplayer. uºor nazal ºi gãunos. un partener comod pentru un amplificator. CM1 nu ajunge chiar pânã la frecvenþele cele mai adânci. via Canton. De aceea. baºii au dispãrut pe alocuri. în nici un caz. tuner RDS ºi preamplificator cu tuburi. B&W CM 1 Boxã cu nuanþe sonore puternic colorate. pentru ca totul sã fie roz. Are pretenþii înalte de la amplificator. Însã mãrimea boxei pune clar graniþe fizice sunetului. sunete neutre ºi plãcute. Concluzie: ambele modele au nevoie de alþi parteneri de viaþã. un receiver ºi un amplificator. dar nu este. fãrã îndoialã.7 kg •/–/– – – Wenge. el va funcþiona optim cu boxe de randament mare. Vocile de pe înregistrãrile LP-ului lansat de Corul Radio (G. CD-playerul dovedeºte. el nu este un partener stereo uºor de combinat.5 kg Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate Furnir/folie/lac Altele Culoarea neagrã •/• –/– 2/1 – /– – Alte culori Principiul de construcþie Completãri surround Alte caracteristici www B&W bwspeakers.5 x 28 x 27. La înlocuirea amplificatorului din Enigma cu Accuphase DP-67. chiar ºi cu boxe mai puþin pretenþioase la amplificare. Pe cât de bunã este potrivirea opticã. sunetele înalte rãsunã mai atenuat. ºi de aceea se izbeºte de graniþele capacitãþii sale de putere. dar cu putere limitatã. Însã el redã baºii înalþi în mod fermecãtor ºi cu nota suficientã de adâncime. Fãrã Accuphase.Opera “Turandot”) au rãsunat.200 euro 2 ani 44. aºa cum nu reuºeºte nici o altã boxã compactã în acest segment de preþ. baºii înalþi se vor clãtina un pic. iar Tuner/RDS Redare MP3/WMA Analog in/out Digital in/out Alte caracteristici REZULTAT TESTARE 65 foarte bine fãrã probleme îngrijit Neutralitate Precizie Aerisire Vivacitate Bassfundament Finisare 80 70 85 65 45 exemplar REZULTAT TESTARE Sunet Dotare Operare Finisare RAPORT PREÞ/CALITATE bine REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE bine 65 REZULTAT AUDIO-VIDEO BINE RAPORT PREÞ/CALITATE bine 69 www. pe ici pe colo. Atunci. Nevoile lor sunt prea diferite: ea cautã o mânã forte. când amplificatorul a rãmas fluent ºi catifelat. CONCLUZIE Uneori lumea ideilor este mai frumoasã decât cea a realitãþii.5 x 10 x 37 cm1 9. Dinamica boxei suferã un pic din cauza nevoii sale mari de putere. Iar atunci fru- moasele boxe nu-ºi mai pot dezvolta excepþionalele lor nuanþe sonore. Enigma a cedat la volum puternic ºi a reacþionat prin distorsiuni deranjante. slãbiciuni. 720 de euro). dar cu B&W ele au fost ceva mai expresive. mai ales.com 1. decoreazã filtrul în CM1.ro 04/2006 a u d i o . DATE TEHNICE AUDIO ANALOGUE ENIGMA DATE TEHNICE B&W CM1 AUDIO ANALOGUE ENIGMA Amplificator finisat cu grijã. Dar combinaþia dintre douã componente stereo reuºite funcþioneazã doar atunci când ele au aceleaºi pretenþii. Enigma trebuie sã tragã din greu. extrem de bine detaliatã ºi aerisitã. el ºi-ar dori o partenerã mai puþin complicatã. Receiverul CD pierde controlul. Pucini . baºii adânci. Deºi Audio Analogue a reunit într-o singurã carcasã un CD-player.Impresionant: o bobinã fãrã miez. La modificãri bruºte spre volum sonor puternic. Flirtul dintre Enigma ºi CM1 nu s-a transformat într-o poveste de dragoste. surprinzãtor de mare.v i d e o m a g a z i n e 53 . cei adânci au nevoie de o pauzã. Dar a compensat la volum normal. care nu obligã Audio Analogue sã se strãduiascã prea mult. Micuþul amplificator nu este prea impozant ºi are nevoie de parteneri speciali în materie de boxe. arþar 2 cãi bassreflex • Bi-Wiring DOTARE NU ESTE PERECHEA DE VIS Enigma are probleme mai ales la partea de putere. PROBÃ Drept alternativã în cabina virtualã de probã (adicã în sala de audiþii audio-video) au fost folosite boxele Canton Karat L 100 (70 puncte. o operã de artã printre modelele compacte de boxe. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul piesei “Der Picknicker” de la Fantastischen Vier. Producãtor Producãtor Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Greutate www TAD audioanalogue.audio-video. pe atât de nepotrivitã este cea sonorã. nuc.com 800 euro 10 ani 16. Simfonia a IX-a lui Beethoven a rãsunat prin boxele CM1 foarte bogatã în nuanþe sonore. chiar dacã rezervaþi. B&W CM1 este.

Headset C à ª T I DE T O P TEST 20 de cãºti audio uºoare AKG K 14 P AKG K 24 P BEYERDYNAMIC SX 10 CREATIVE EP-630 KOSS KSC 75 KOSS PORTA PRO KOSS SPARK PLUG PANASONIC RP-HT 51 PHILIPS SBC-HJ 080 SENNHEISER CX 300 SENNHEISER MX 500 SENNHEISER PMX 100 SENNHEISER PMX 200 SENNHEISER PX 100 SENNHEISER PX 200 SHURE E 4C SONY MDR-410 LP SONY MDR-710 LP SONY MDR-EX 71 SL ULTIMATE EARS SF 5 PRO 20 EURO 30 EURO 25 EURO 35 EURO 46 EURO 87 EURO 36 EURO 14 EURO 50 EURO 70 EURO 20 EURO 50 EURO 70 EURO 50 EURO 70 EURO 355 EURO 20 EURO 50 EURO 45 EURO 260 EURO Sunet de top chiar ºi în mers: printre cele 20 de modele de cãºti testate veþi gãsi partenerul perfect pentru player DVD. MP3.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . playstation sau iPod. 54 a u d i o .

precum ºi minusculele cãºti care se introduc direct în canalul auditiv. Acesta este motivul pentru care cele mai multe cãºti clasice Hi-Fi nu sunt recomandate.ro 04/2006 a u d i o . acest gen de cãºti este potrivit pentru redarea baºilor dinamici foarte adânci ºi a sunetelor puternice. sunt de calitate inferioarã. de a viziona filme sau de a te juca chiar ºi în timp ce eºti pe drum a devenit realitate. gen playstation sau iPod. Astfel. care pot aluneca uºor ºi. în mijloacele de transport în comun. aºanumitele sisteme de difuzoare. precum ºi de scopul preconizat pentru cãºti. Aparatele portabile lucreazã cu tensiuni de alimentare reduse . În schimb. fãrã a-i deranja sonor pe cei din jur. promit un sunet sensibil mai bun ºi. îndelung analizate în cercurile de specialiºti.5 la 3 V -.audio-video. fiind de tip deschis sau semideschis. sunt mult mai potrivite pentru audiþiile de lungã duratã. Cele mai multe fac parte din segmentul de preþ de 100 de euro.v i d e o m a g a z i n e 55 . practicã în cazul utilizãrii cãºtilor în exterior. sunetele supãrãtoare care rãzbat din cãºtile fixate cu dificultate în urechi îi deranjeazã evident pe cei din jur. cât ºi cele relativ voluminoase. de la Ultimate Ears.Redactat de: Aurora Hoduþ rin intermediul dispozitivelor de entertainment mobile. care. care pot fi achiziþionate separat. dar nu permit propagarea undelor sonore în aer decât în micã mãsurã. costã numai câþiva euro. Fireºte. datoritã confortului sensibil mai bun pe care îl oferã. posibilitatea de a asculta muzicã. de aceea tensiunea semnalului la ieºirea din cascã atinge numai valori mici. de pildã. P În cutie: cãºtile cu braþ de prindere pentru cap Sennheiser PX 100 ºi 200 se pot împacheta compact ºi se pot introduce în cutia livratã la pachet. În scopul obþinerii unui sunet calitativ. plãcerea folosirii acestor aparate poate fi puternic afectatã din cauza cãºtilor audio livrate împreunã cu dispozitivul. “Societatea cãºtilor închise” a fost reprezentatã la testare de douã modele Sennheiser PMX/PX 200. în plus. decât în mãsurã limitatã. “SOCIETATE ÎNCHISÔ Cãºtile cu braþ de prindere pot fi de tip deschis ºi închis. audio-video a grupat modelele testate în trei categorii: cãºti audio cu braþ de prindere. altfel nu se va putea atinge volumul maxim disponibil. Paleta de oferte cuprinde atât modelele uºoare. este însoþit de accesorii bogate ºi o cutie din material dur. decât închise. pen- www. sunt sensibile la intemperii. costurile de construcþie pentru cãºtile de tip închis sunt mai mari decât pentru cele de tip deschis. Alegerea modelului potrivit depinde ºi de confortul subiectiv la purtare. Cele de tip închis ecraneazã mai bine zgomotele înconjurãtoare. în timpul ºedinþelor de jogging sunt mai potrivite modelele extrem de uºoare ºi robuste care se introduc direct în canalul auditiv decât cele cu braþ de prindere pentru cap. Artã minusculã: modelul exclusivist de cãºti ear-channel Superfi 5 Pro. cãºti fixate în pavilionul urechii (in-ear) ºi cãºti introduse în canalul auditiv (ear-channel).de la 1. audio-video a “pescuit” din enorma paletã de oferte 20 dintre cele mai bune modele de cãºti prezente pe piaþã. Mai mult. în condiþii climatice mai dificile. de cele mai multe ori. acestea din urmã. precum ºi de cãºtile Sony MDR-710 LP toate celelalte modele . De aceea. de câteva sute de mV. din cauza structurii lor. în timp ce cãºtile cu fixare în canalul auditiv nu pot fi. Cãºtile mici ºi uºoare. în plus. dar apar ºi modele exclusiviste de la Shure ºi Ultimate Ears. MODELUL POTRIVIT Cel mai important criteriu în alegerea unei perechi de cãºti este tipul de construcþie. Pentru reuºita operaþiei este nevoie de un pic de antrenament. VOLUM SUFICIENT Un aspect important al audiþiei cu cãºti este sensibilitatea lor în spaþii deschise. Impedanþa ºi randamentul cãºtilor trebuie sã fie în concordanþã cu aceste valori.

aerisit recomandã utilizarea acestor cãºti pentru perioade lungi de audiþie. În ceea ce priveºte randamentul. confortul la purtare este bun ºi sunt solid finisate.sennheiser.com Sunet Mecanicã www. Cu ajutorul unui mic cleºte. Mecanismul de pliere la modelul Koss Porta Pro nu pare a fi foarte bine realizat. Frecvenþele medii au fost mai puþin detaliate ºi insuficient de directe faþã de cele redate de modelul Sennheiser PX 100.sennheiser. pare a fi mai uºoarã. dar în acest caz sunetul abia dacã a fost influenþat. uscaþi. Mediile au fost cu o nuanþã mai întunecate. Sunet Mecanicã www. Sunet Mecanicã www. La testare. datoritã transparenþei sale mari. AKG K 24 P Cãºtile K 24 pot fi pliate pânã ce devin extrem de mici. Totuºi a impresionat plãcut prin baºi încordaþi ºi sintonie neutrã. SENNHEISER PX 100 PX 100 este varianta deschisã a modelului câºtigãtor Sennheiser. au avut în final un sunet reuºit. Aceastã formã a braþului determinã o poziþie ceva mai încordatã a cãºtilor. 20 puncte) 15 www. demonstreazã la ce dimensiuni mici pot fi reduse o pereche de cãºti. În plus. baºii au fost bine proporþionaþi. Cu modalitatea lor clarã.com 57 15 Sunet Mecanicã www. ceea ce i-a împrumutat modelului Porta Pro un balans sonor ceva mai întunecat.com 48 14 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) 56 a u d i o . Ideal pentru cei ce doresc sã aibã mâinile libere. Auditiv ele sunt orientate spre tonul fundamental. raportul calitate/preþ este unul remarcabil. medii directe ºi înalte clar diferenþiate. cãºtile de tip închis Sennheiser au reuºit sã obþinã victoria în testare. dar din punct de vedere auditiv modelul e impunãtor. În plus.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (62 puncte) Bine (62 puncte) .sennheiser.sennheiser. ceea ce va influenþa ºi sunetul. ºi nu pentru luminozitate în domeniul de frecvenþe înalte.sony. Sunet (max. Braþul de fixare nu este însã prea reuºit. iar mediile lui sunã ceva mai difuz. modelul e inferior cãºtilor PX 200. 80 puncte) 59 Mecanicã (max. care.koss.com 55 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (72 puncte) Bine (69 puncte) Bine (68 puncte) KOSS PORTA PRO Din punct de vedere al sunetului. SENNHEISER PMX 200 Modelul PMX 200 este varianta cãºtilor PX 200 cu braþ de prindere pe ceafã. prin mecanismul sãu de pliere. ceea ce a creat impresia de sunete compacte.com 57 15 Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (74 puncte) Foarte bine (73 puncte) Bine (72 puncte) SENNHEISER PMX 100 Cãºtile PMX 100 sunt varianta cãºtilor PX 100 cu suport pentru ceafã.koss.com 58 15 Sunet Mecanicã www. precum ºi sunetul plãcut. Chiar dacã punctajul obþinut pentru sunet nu este foarte mare.panasonic. Plierea ºi adãpostirea lor în cutie necesitã însã un oarecare antrenament.com 49 13 SONY MDR-710 LP Modelul MDR-710. Construcþia braþului oferã o presiune de contact mai mare. Greutatea redusã. cãºtile au demonstrat predilecþie pentru putere dinamicã. Impresie excelentã la testare. dar baºii o idee mai puternici. dar acesta s-a distanþat la calitatea sunetului numai cu un punct.com 56 13 KOSS KSC 75 KSC 75 se descurcã fãrã braþul tipic de fixare. ideale pentru cei pasionaþi de sporturi de varã sau de ieºiri în sânul naturii. aidoma unei ventuze. Porta Pro a fost la fel de plãcut ca ºi KSC 75. modelul se fixeazã în spatele urechilor. Cãºtile au avut baºi o idee mai corpolenþi ºi ceva mai compacþi.com 54 12 PANASONIC RP-HT 51 Aceste cãºti demonstreazã convingãtor faptul cã se poate oferi o calitate solidã ºi la un preþ mic. deºi are o structurã similarã. Sunet Mecanicã www. baºii au fost mai plini. neutrã de redare a sunetelor. iar sunetele din gama de frecvenþe audibile proaspete. chiar dacã uneori erau prea silenþioase.akg.Headset CêTI CU BRAÞ DE PRINDERE SENNHEISER PX 200 Baºi adânci. Sunet Mecanicã www. Sunet Mecanicã www. Datoritã unei presiuni de contact mai mare. La partea de baºi ar fi de dorit totuºi ceva mai multã putere.

Doar accentuarea excesivã a sunetelor la volum redus a deranjat un pic tabloul auditiv. În interiorul aceleiaºi grupe existã deosebiri semnificative de construcþie între cãºti. www. pe care Sony. Sunetul realizeazã ceea ce optica promite. chiar ºi atunci când butonul de volum este rãsucit la maxim. cãºtile au prezentat sunete echilibrate. compania Nike conceptul ºi marca. Sunet Mecanicã www. Deoarece confortul la purtare depinde semnificativ atât de anatomia urechii. dimensiuni mai mici nu prea pot fi imaginate. Acest tip de cãºti nu se fixeazã doar în pavilionul urechii. CêTI IN-EAR SONY MDR-410 L PHILIPS SBC-HJ 080 Philips a realizat tehnica. evaluarea modelelor s-a limitat doar la criteriul execuþiei mecanice. altfel deosebit armonios.beyerdinamic. robuste. Pentru a obþine volumul corespunzãtor la baºi e nevoie ca etanºarea dintre canalul auditiv ºi cascã sã fie cât mai perfectã. a cãrei formã seamãnã suspect de mult cu cea a modelului Sennheiser MX 500. Cãºtile AKG sunt mai agile în gama de frecvenþe înalte. Din cauza unei etanºãri insuficiente. sunetele au fost puþin prea deschise. pliabile. Baºii au fost plini.akg. Fixarea cãºtii este corectã dacã redarea înaltelor medii este cea mai pregnantã.acesta este preþul corect pentru un model reuºit de cãºti. CU CONDIÞIA Sà FIE CORECT FIXATE ÎN CANALUL AUDITIV. În testare. ºi la acest model este foarte importantã poziþia corectã în canalul auditiv pentru obþinerea unui sunet de calitate. cãºtile sunt livrate împreunã cu manºoane de cauciuc sau silicon. Sunet Mecanicã www. tru utilizarea lor în combinaþie cu aparatele mobile. Sunet Mecanicã www. Stratul protector din burete expandat livrat împreunã cu cãºtile intervine în realizarea corectã a fixãrii modelului în ureche. Chiar ºi din punct de vedere al sunetului. mediile clare ºi înaltele bogate în detalii. dar sunetul lor nu a fost atât de matur ca ºi cel al cãºtilor MX 500. la înalte sunetele la volum redus au fost prea puternic accentuate. În acest scop. cãºtile pot fi rulate ºi adãpostite într-o dozã.sony. baºii par o idee prea subþiri.ro 04/2006 a u d i o . Foarte important la testarea sunetului: dupã introducerea cãºtilor în ureche se recomandã sã înghiþiþi de câteva ori pentru echilibrarea presiunii.com 45 12 Sunet Mecanicã www.com 53 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Bine (62 puncte) Mulþumitor (57 puncte) Bine (65 puncte) Fixate pe urechi CELE MAI BUNE MODELE DE CêTI REUªESC UN SUNET SURPRINZÃTOR DE BUN. excepþional finisat. Astfel a luat fiinþã micuþul model SBC-HJ 080. abia dupã aceea sunetele redate vor fi pline. baºii au fost fulminanþi. cu care utilizatorul va îmbrãcã difuzoarele. Din punct de vedere auditiv. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. Sunet Mecanicã www. CêTI EAR-CHANNEL AKG K 14 P BEYERDYNAMIC SX 10 SENNHEISER CX 300 Cãºti audio fãrã balast suplimentar este ceea ce promite modelul Sennheiser CX 300. totuºi. probabil din motive de protecþie a auzului.sennheiser.audio-video. Aspectul a fost analizat chiar ºi în cazul modelului ear-channel MDR-EX 71. sunetele medii au avut un caracter neutru. dar cu baºi ceva mai subþiri.philips. cele douã modele sunt comparabile. cu cãºtile fixate corect în canalul auditiv. precum ºi sunete medii foarte directe. adicã exact descrierea lui Sony MDR 410. l-a realizat intenþionat cu volum mai redus. La testul auditiv.com 51 12 Sunet Mecanicã www.com 47 13 Rezultat audio-video Rezultat audio-video CªTIGÃTOR audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Mulþumitor (60 puncte) Bine (69 puncte) Bine (63 puncte) Atunci când nu sunt folosite. lipsiþi de coloraþii. Oricum. datoritã extensiei minimale a membranei.com 54 15 SENNHEISER MX 500 La fel ca celelalte modele de cãºti earchannel. cât ºi de sensibilitatea subiectivã a utilizatorului.com 50 12 O cascã cu dispozitiv de fixare dupã ceafã menþine difuzoarele în poziþia potrivitã în pavilionul urechii. chiar ºi la miºcãri bruºte. ci ele sunt introduse chiar în canalul auditiv. iar la partea de balans tonal modelul se numãrã printre cele mai bune. ca în cazul cãºtilor in-ear.20 euro . deoarece ele rãmân prea silenþioase. audio-video a urmãrit dacã modelele de cãºti examinate oferã suficient volum ºi în colaborarea cu modele mai ieftine de MP3 playere. Deºi la înaltele joase.v i d e o m a g a z i n e 57 . Corect fixate în canalul auditiv – ceea ce implicã o perioadã de antrenament – cãºtile au oferit baºi excepþionali.sennheiser. Cãºtile ear-channel îºi demonstreazã principalul avantaj numai în apropierea timpanului: slabe distorsiuni.

în rest. superioare calitativ celor livrate la pachet. sunetele au fost dinamice. chiar ºi în mers. Un sunet abia perceptibil trãdeazã munca pieselor electronice din adaptorul de cablu. o bunã calitate a sunetului.com 47 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (63 puncte) Mul’umitor (59 puncte) Informaþii tehnice Cãºti anti-zgomot la pachet CêTILE CU FUNCÞIA ACTIVà DE NEUTRALIZARE A ZGOMOTELOR PROMIT RELAXARE TOTALà CHIAR ªI ÎN MEDIU ZGOMOTOS. Procedeul pare simplu ºi elegant. el este similar modelelor câºtigãtoare PMX/PX 200. care intervin în funcþia de anulare a zgomotelor. În urma acestui procedeu se pierde ceva din volumul muzicii. dar. în principiu. modelului Super-fi 5 Pro i-a lipsit acel ceva din puterea baºilor. În plus. Sunetele modelului Creative EP-630 au fost mai deschise. Cãºtile care au în dotare funcþia de anulare a zgomotelor (noise cancellation) funcþioneazã. a reuºit sã realizeze ºi prin modelul Superfi 5 o cascã audio de calitate Hi-Fi. TOTUªI. Modelele cãºtigãtoare pentru fiecare grupã în parte fac posibilã. Dacã doreºti sunete puternice trebuie sã învârþi butonul de volum destul de mult. KOSS SPARK PLUG Koss a folosit o soluþie elegantã pentru etanºarea modelului sãu. CONCLUZIE Toate modelele de cãºti testate sunt. Printre cele patru modele testate care dispun de aceastã funcþie. Înaltele au pãrut. audiovideo a descoperit doar un model care îºi îndeplineºte cu adevãrat sarcinile: Sennheiser PXC 250 (170 de euro).Headset ULTIMATE EARS SUPERFI 5 PRO Producãtorul Ultimate Ears. TESTfactory a examinat cãºtile Porta din punctul de vedere al calitãþilor tehnice mãsurabile. vioaie. în mod clar. dacã analiza se limiteazã doar la aspectul vizual. În acest fel dizolvã sunetele perturbatoare din mediul înconjurãtor. CREATIVE EP-630 “Oare nu a fost produs în acelaºi loc ca ºi modelul Sennheiser CX 300?”. care meritã ºtampila calitãþii Hi-Fi.com 49 15 Sunet Mecanicã www. ci ºi o reducþie foarte eficientã a zgomotelor provenite de la ventilatoare sau hard-disk-uri. difuzoare pe bazã de magnet pentru pretenþioasele sale cãºti ear-channel. Rezultatul. La testul auditiv.com 51 12 Rezultat audio-video Rezultat audio-video RECOMANDARE audio-video Rezultat audio-video Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (63 puncte) SONY MDR-EX 71 SL Modelul de la Sony impresioneazã printr-o finisare plãcutã. 58 a u d i o . este întrebarea legitimã care se poate pune în cazul acestor cãºti. Chiar dacã frecvenþele medii sunã minunat de aerisite ºi nuanþate. Din punct de vedere auditiv însã apar deosebiri clare. la tonul fundamental ºi la baºi volumul a fost insuficient. prea scurte.creative. la fel ca ºi producãtorul renumit.com 49 15 Sunet Mecanicã www. însã. Difuzoarele pe douã cãi stau perfect ºi fascineazã prin medii extrem de bine colorate ºi bogãþie de detalii. În plus. s-a luptat cu succes ºi cu zgomotele produse de instalaþia de aer condiþionat din avion. care se deformeazã la introducerea în ureche pânã ce se obþine forma potrivitã. testul a demonstrat clar: sunetul de top este caracteristic chiar ºi modelelor mai ieftine de 100 de euro. Sunet Mecanicã www. Modelul are nu numai un sunet foarte bun. în nici un caz. cãºtile concentrându-se mai ales pe redarea mediilor. Din punct de vedere acustic. performanþe mai bune. la pachet fiind livrat chiar ºi un cablu suplimentar. Sunet Mecanicã www. specialistul în cãºti ear-channel profesioniste.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . dar tehnologia folositã este foarte pretenþioasã. SHURE E 4C Compania Shure foloseºte. sunetele au fost deschise.ultimateears.sony. În plus.com 50 13 Sunet Mecanicã www. Ultimate Ears. foarte simplu: douã microfoane plasate pe cascã preiau zgomotele de fond ºi le mixeazã în faze inverse în semnalul util. este numai de nivel mediu. La fel ca ºi celelalte reprezentante din aceastã categorie de cãºti. DOAR UN SINGUR MODEL REUªEªTE Sà REALIZEZE CU ADEVÃRAT LINIªTE. adicã în muzicã. nu influenþeazã negativ calitatea sunetului. însã cu un plãcut caracter neutru. modelul putând fi îmbunãtãþit. Din pãcate. Cãºtile sunt prevãzute cu niºte manºete din cauciuc. Cele mult mai scumpe nu reuºesc. cãºtile lãsând impresia unui amplificator specializat în redarea detaliilor. de aceea.koss.shure.

.

v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .TV&SAT 60 a u d i o .

ci au ºi funcþii suplimentare. Soluþia? Divertis este înregistrat. Cei care au conexiune digitalã prin Sat. ambele tunere având nevoie de un cablu separat spre dispozitivul Sat. sã redea simultan douã programe pe ecran TV. folosind funcþia “imagine în imagine”. ult-aºteptatul concert al lui Robbie Williams se transmite pe un canal TV. dacã recorderul înregistreazã. deºi numãrul de emiþãtori care folosesc aceastã tehnologie este în creºtere. Un receiver Sat simplu posedã doar un tuner. Evident. iar celãlalt urmãrit live sau chiar înregistrat cu un al doilea recorder. simultan. este nevoie de un set top box separat. Operaþie simplã în cazul posesorilor de conexiune analog prin cablu. fiabilã e necesar ca receiverul twin sã fie bine conectat la dispozitivul Sat. pe hard-disk-urile lor cu o capacitate de stocare de 160 GB. sau sã înregistreze deodatã douã emisiuni televizate. pe televizor. nu pot realiza aceastã operaþie. iar Robbie urmãrit live.audio-video. într-adevãr. astfel. Rezolvarea: un receiver Twin. simultan. Toate cele patru modele testate înregistreazã pânã la 70 de ore de emisiuni TV. ambele evenimente sunt la fel de interesante. dintre care unul poate fi înregistrat.ro 04/2006 a u d i o . La urma urmei. în timp ce. De aceea.TEST 4 receivere HDD cu tuner Twin HIRSCHMANN CSR 92 II HD TWIN KATHREIN UFS 821 TECHNISAT DIGICORDER S2 TOPFIELD TF 5000 PVR MASTERPIECE 500 EURO 600 EURO 460 EURO 650 EURO Redactat de: Daniel Chira SHOW TIME Nici cã se putea mai bine: cele mai noi modele de receivere Twin-Sat lansate pe piaþã nu numai cã recepþioneazã douã programe simultan. Aºa-numitul “Low Noise Block Converter” www. pe un alt canal se desfãºoarã emisiunea de comedie a celor de la Divertis. atât televizorul. întradevãr. M MAI MULTà FUNCÞIONALITATE Receiverele twin testate reuºesc. Pentru ca o asemenea funcþie cuprinzãtoare sã fie. Aparatul poate recepþiona douã programe în acelaºi timp.v i d e o m a g a z i n e 61 . nu se poate viziona un alt program. cât ºi recorderul au în dotare un tuner. tunerele din televizoare ºi videorecordere nu pot recepþiona semnalele emise. pentru cã.

La fel ca ºi la modelul Topfield. Topfield s-a prezentat în forma maximã. Carcasa. Cu ajutorul acesteia ambele modele pot copia date pe hard-disk-urile proprii. folosind ºi efecte speciale de mixaj. considerabil de altfel. fiindcã este prea lungã. În cazul în care existã numai o conexiune. La partea de talente sonore nu ar fi nimic de reproºat. ieºirea primului tuner se leagã la intrarea celui de-al doilea tuner. care poate fi achiziþionat la preþul de 20 euro. de aceea utilizarea ei în practicã va fi dificilã. Dacã recepþia se face într-o clãdire cu mai multe apartamente. a fotografiilor JPEG. modelul Topfield a pierdut locul întâi al ierarhiei. atât de pe un PC. care mãresc funcþionalitatea modelului. mai puþin reuºitã. iar tunerul dublu are nevoie de douã ieºiri. folosind programul livrat “DVR Manager”. tabelul cu emiþãtori va putea fi sortat pe PC. cele douã aparate fiind clar diferite. Deoarece telecomanda a fost evaluatã numai cu “mulþumitor”. De aceea. nu are tastele grupate coerent dupã funcþia lor. din când în când. Totuºi. chiar ºi la rezoluþii foarte înalte. Un LNB dublu trebuie sã “pescuiascã” semnalele de pe orbitã pentru ambele tunere.Telecomandã impracticã . Modelul impresioneazã de la prima privire prin designul sãu elegant ºi simplu. Utilizatorul poate conecta receiverul Kathrein la un computer. Colaborarea dintre software. Dar testul de sunet a fost trecut cu brio. clar structurat. Modelele de la Kathrein ºi Technisat sunt extrem de funcþionale. celãlalt nu va mai putea transmite MTV-ul. La testul de imagine. Astfel.TV&SAT (LNB) intervine în amplificarea ºi convertirea semnalului recepþionat. Manipularea fotografiilor se face la fel de simplu. receiverele pot afiºa fotografii JPEG pe ecranul TV. Claritatea detaliilor fine a lãsat de dorit. În plus. tastele principale ale cursorului se înþepenesc. astfel încât. Pentru realizarea unei operaþii similare cu receiverul Technisat este nevoie de un cablu USB special. Mai mult. înregistrãrile proprii ale receiverelor pot fi transferate spre PC. unde pot fi downloadate jocuri. dacã primul tuner recepþioneazã un program. operaþia de zapping se va face mult mai rapid. care sa dovedit a fi ceva mai puternic decât la modelele concurente. Telecomanda. a înregistrãrilor de pe PC sau de pe un hard-disk extern se realizeazã fãrã nici o dificultate. indiferent dacã a fost vorba de sunetele cristaline ale unei viori sau de baºi brahiali. poate fi micºorat. celelalte taste fiind ascunse sub o clapetã. oferã numeroase informaþii ajutãtoare în cazul apariþiei unor probleme. Dotarea lui Topfield este deosebit de cuprinzãtoare: douã mufe Scart. funcþia timeshift este permanent activatã. are dimensiunile Hi-Fi standard de 43 cm. devenind astfel server de muzicã în sufrageria personalã. Pe partea sa frontalã veþi întâlni numai un singur buton rotativ. Utilizând un software corespunzãtor (Quicklink). Receiverele cu interfaþã USB tip B pot copia date numai de pe PC. + Software suplimentar disponibil + Navigare rapidã prin meniu + YUV pe Scart . aºa cum era de aºteptat de la modelele acestei mãrci. Meniul. via USB. de culoare albã. titulatura de masterpiece. muzicã în format MP3 de pe un computer. Dar. Modelele de la Topfield.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Hirschmann ºi Kathrein pot fi controlate via USB. Au deranjat doar zgomotele în funcþionarea hard-disk-ului. o funcþie de un real ajutor þinând cont de puhoiul de canale TV. câºtigãtorul testãrii a impresionat prin claritate excelentã. iar cu ajutorul butonului rotativ pot fi selecþionate anumite piese. Receiverul twin poate recepþiona douã programe simultan. via USB. UFS 821 KATHREIN cazul redãrii fiºierelor MP3 în lipsa unui ecran TV. aºa-numitul “Host-toHost”. Telecomanda nu meritã. display ºi taste este simplã ºi precisã. Timpul de conectare. dacã ele au fost. telecomanda este colþuroasã. În Rezultat audio-video Foarte bine (76 puncte) TF 5000 PVR MASTERPIECE Varianta nobilã a modelului TF 5000 PVR poartã specificaþia “Masterpiece”. nu a demonstrat la testare vitezã de procesare considerabil mai mare. iar tastele sunt prea apropiate una de alta. sau copierea fiºierelor MP3. modulator ºi o varietate aproape nelimitatã de programe suplimentare TAP. dar la dezactivarea ei prin meniu. Operaþiile de afiºare a listei emiþãtorilor. numai dacã ambii emiþãtori transmit cu aceeaºi parametrii de recepþie. în prealabil. de pildã.Preia codat Pay-TV REPEDE SPRE PC PE USB Toate cele patru modele de receivere au în dotare câte o mufã USB. însã. funcþionalitatea acestei interfeþe este diferitã la fiecare model în parte. Topfield a avut cel mai bun sunet în test. video-RCA. Kathrein afiºeazã taguri ID pe displayul sãu. livrat parþial. La testul de imagine. la scenele întunecate a apãrut zgomot de imagine. însã. iar meniul ceva mai bine realizat. Imaginile în format JPEG sunt afiºate fluent ºi vioi pe ecranul TV. de pildã HBO. programe extra EPG sau funcþii timer îmbunãtãþite. fiindcã posedã interfaþa USB de tip A. fãrã pierderi de calitate. TAP-urile (Topfield Application Programs) sunt gratuite pe Internet. + TVTV-EPG bine integrat + Douã mufe USB + Software de editare bun “DVR Manager” + Funcþii de editare corespunzãtoare . dar imaginile au fost bogate în contraste ºi colorate corespunzãtor. Cu excepþia modelului Hirschmann. cât ºi de pe un cititor de card memorie sau de pe un hard-disk USB. Svideo. Pe USB. controlând astfel aparatul prin PC. receiverele preiau pe hard-diskurile lor. atunci este utilizat un dispozitiv de divizare cu multiconectare. copiate pe hard-diskurile lor. chiar ºi cu funcþia timeshift dezactivatã. TVTV-EPG este foarte bine integrat în structura meniului. Sub carcasã este adãpostit un nou procesor. care. Mai mult.Transfer lent USB TOPFIELD ECHIPARE PENTRU PAY-TV Înregistrarea programelor Pay-TV se realizeazã diferit la cele patru modele de Rezultat audio-video Foarte bine (73 puncte) 62 a u d i o . înregistrãrile pot fi inscripþionate pe DVD cu ajutorul computerului. care sunt apoi redate prin simpla apãsare asupra tastei. recepþia dublã va fi limitatã.

La testul video. via USB. Însã. Utilizatorul are astfel posibilitatea de a controla perfect. Din fericire. este bunã.ro 04/2006 a u d i o . nu afiºeazã decât codul. La testul audio. astfel. pe ici pe colo. de regulã. modelul deþine numãrul record de 124 locuri timer. Rezultat audio-video Bine (67 puncte) www. Transferul filmelor “Premiere” pe PC. la ora 20. titlu ºi album sub formã de text. deºi. Testul de imagine nu a putut scoate în evidenþã nici un fel de slãbiciuni. chiar dacã copierea datelor dureazã prea mult. cu adevãrat. ireproºabil realizat. Zappingul se deºfãºoarã extrem de rapid ºi cursiv. Funcþiile clasice ale receiverelor. în fiºierele MP3. de formã unui pãtrat. de aceea redarea nu se poate realiza decât folosind un card. dotãrii modelului Hirschmann. În general. mai ales. deoarece telecomanda este acoperitã cu numeroase taste minuscule. lipsesc ieºirile SAT. pentru carduri de memorie. cât ºi pentru memorarea recorderelor externe sau schimbarea emiþãtorului. Dar asta numai pânã ce ajungi sã descoperi displayul. tot mai mult. sau le transferã pe PC sau DVD. ºi un modulator. Un receiver cu interfaþã tip A controleazã. UFS 821 a înregistrat codat filmele Pay-TV. Atunci când face pereche cu un PC. pentru cã modelul. modelul este foarte cooperant. Faptul cã modelul este unicul receiver din câmpul testãrii care posedã ieºire audio digitalã opticã ºi coaxialã pentru conexiunea la receiver AV nu reprezintã decât o slabã consolare. modelul a obþinut calificativul “foarte bine”. iar sistemul va recunoaºte automat hard-disk-ul receiverului. detaliile nu au fost redate pânã în cel mai mic amãnunt. Cola- USB TIP B Receiverele cu interfaþã tip B. Deºi cele douã mufe scart fac posibilã conectarea fãrã probleme la televizor. folosind programul. Astfel. sã devinã adevãraþi “manageri media”. într-adevãr. El are rolul de a pregãti aparatele pentru recepþionarea semnalului Pay-TV. prea deranjante. de aceea calificativul obþinut a fost numai “bine”. achiziþionabil la adresa Web. CONCLUZIE Receiverele-satelit tind. fãrã a fi.Copiere lentã pe HDD USB TIP A Mufa dreptunghiularã de tip A serveºte.Navigare ceva mai greoaie . la propriu. pe care le redã apoi fãrã cardul Premiere. Astfel. ID-TAG Format de date folosit pentru a stoca date suplimentare despre interpret. Operarea multiplelor funcþii suplimentare receivere. având probleme la claritate în redarea miºcãrilor rapide. înregistrare. decât printr-o legãturã scart. nivelul contracandidaþilor sãi. În plus. care stau la dispoziþie atât pentru înregistrãri pe hard-disk. de o sensibilitate tactilã sporitã. pe lângã faptul cã este prea îngust.“DVR Manager” nu a fost posibil.v i d e o m a g a z i n e 63 . receiverul poate înregistra decodat filmele. dar nu ºi numele emiþãtorului. fiecare dintre ele este compatibil cu modul Alphacrypt. Pe de altã parte. ceea ce. Technisat a câºtigat puncte la sistemul de operare. + Telecomandã universalã + Software player livrabil + Transfer rapid USB . receiverele nu sunt încã atât de flexibile precum un computer. Datoritã conexiunii rapide prin USB. pe canalul Realitatea TV pentru a recepþiona ºtirile. nu s-a comportat strãlucit. Pentru aceeaºi operaþie. La testul audio. modelul poate fi programat sã comute automat. modelele concurente au avut nevoie de un timp de zece ori mai lung. Doar la disciplina “contrast/luminozitate” imaginilor le-a lipsit un pic din adâncime. Instalarea computerului este o joacã de copil. Cel mai ieftin model din actualul test atrage atenþia prin paleta sa restrânsã de conexiuni. presupune pierderi mai mici de calitate. MODULATOR Un modulator HF converteºte semnalele video într-o frecvenþã mai înaltã. prezintã patru. La partea de dinamicã a fost. aparatul conectat. foarte bun. se rezolvã prin link-uri. pentru conducerea semnalului spre alte receivere. Astfel. aceste aparate sunt mult mai mici ºi mult mai simplu de operat decât computerele multimedia cu funcþii comparabile. însã.Display puþin informativ . Procedeul a funcþionat cu toate modelele. la preþul de 70 euro. a impresionat datoritã celui mai silenþios hard-disk printre candidatele testãrii.CSR 92 II HD TWIN HIRSCHMANN are nevoie. hard-disk-uri sau aparate auxiliare. s-au strecurat anumite piuituri. La fel de dificil se realizeazã ºi trecerea de la modul USB la modul TV. însã. hard-disk-ul receiverului. receiverul poate fi complet controlat cu ajutorul tastelor de pe carcasã. la distanþe mari.Consum mare de energie în standby Calificativul “opulent” se potriveºte. prin repornirea aparatului. prin PC. De aceea. sunt conectate. la un PC. receiverul copiazã de pe PC un GB de informaþie într-un minut. datoritã programului bun EPG.audio-video. semnalele pot fi transmise printr-un cablu de antenã. În plus. Rezultat audio-video Bine (71 puncte) DIGICORDER S2 TECHNISAT borarea dintre receiver ºi computer. În plus. Dacã introduceþi în modul Alphacrypt un smartcard “Premiere”. Nu este nevoie decât sã introduceþi cablul USB. Structurarea acestor imagini fixe (fixed-image) se realizeazã foarte repede. La disciplinele contrast ºi luminozitate a atins. modelul ar fi avut nevoie de calificativul “foarte bine”. în afarã de Kathrein. redare ºi recepþionare semnal TV. receiverul poate fi controlat cu ajutorul computerului. modelul nu are posibilitatea de a alimenta cu semnal un al doilea televizor situat în altã încãpere. însã. + Consum scãzut de energie + SFI-EPG bine sistematizat + Poate fi conectat un hard-disk USB . nouã sau doisprezece emiþãtori diferiþi. cu ajutorul funcþiei multi-imagine. care.

mediu • •/• 5000 30 2 •/• >1. Delimitare incoerentã a grupelor de taste la telecomanda Kathrein (4). 3 2 1 DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Versiune testatã software Capacitate hard-disk/hard-disk de schimb Partea de recepþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Zgomot funcþionare HDD/ventilator Kathrein UFS 821 kathrein.mediu • •/• 10000 5 2 •/• >1.12 160 GB/DVB-S 43x6x27 silenþios .kr 24 luni 5. Modelul de la Hirschmann (2) posedã taste numeroase.co. Hirschmann CSR 92 II HD Twin hirschmann.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .5 •/• TVTV •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • dupã plac •/• • •/• •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/– – USB tip A & B Topfield 4 Backstage: modelul Hirschmann are toate mufele importante poziþionate în partea posteriorã.0.de 24 luni 1.com 24 luni 1.5 •/• Media highway •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 72 •/• • •/–1 •/• • •/• –/–/– –/– 2/1/1 •/•/–2 •/– •/• – USB tip B INSTALARE Complet automat Afiºare nivel semnal/calitate semnal Locuri program TV+Radio Liste programe favorite Common-interface slots Download software satelit/PC RECEPÞIE TV Viteza comutãrii (zapping) Informaþii serviciu EPG/proprii Sortare dupã gen/emiþãtor Al 2-lea tuner/imagine în imagine Display/afiºare emiþãtor Utilizare interactivã/cu MHP Cu canal spate/modem integrat Volum reglabil Control antene rotative ÎNREGISTRARE Programare via EPG Preluare titlu din EPG în lista timer/arhivã Afiºare capacitate liberã hard-disk Locuri timer Înregistrare permanentã Time-Shift (Quick Replay)/deconectabil Redare din arhivã în timpul înregistrãrii timer Stocheazã muzicã MP3/fotografii JPEG REDARE ªtergere pe capitole/omiterea înregistrãrilor Flag oprire redare Încetinitor/detail screen TELECOMANDA Controleazã TV/VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã CONEXIUNI Ieºiri scart/din care S-VHS/din care RGB Ieºire RCA AV/S-video/YUV Ieºire Dolby Digital (optic/coaxial) Ieºire Sat-ZF/modulator RF Cititor card memorie Alte caracteristici 64 a u d i o .5 •/– –/• •/• •/– –/– –/– • • • • • 8 –/– – •/– •/• • •/• •/•/• •/– 2/0/1 •/•/– •/– •/• – USB tip B Technisat DigiCorder S2 technisat.2 160 GB/DVB-S 37x7x22 silenþios • •/• 4000 4 2 •/• >1 •/• SFI •/• •/• •/• –/– –/– • • • • • 124 –/– – •/• •/• • •/• •/–/– –/– 2/1/1 •3/•/– •/• –/– – USB tip A TF 5000 PVR MP. topfield. Mufa sa USB (sãgeatã) este cea mai rapidã printre cele testate.01 160 GB/DVB-S 34x7x27 silenþios • •/• 4000 8 2 •/• >1. dar cu spaþiu insuficient între ele.27.de 24 luni 2.115 160 GB/DVB-S 36x6x25 silenþios .12. Telecomanda de la Technisat (3) stã bine în mânã.TV&SAT On-stage: telecomanda de la Topfield (1) iritã prin taste mici ºi înþepenite.

1dB 89% 75.ro 04/2006 a u d i o . Modelul Kathrein UFS 821 s-a impus la capitolul funcþii clasice TV.0 Watt 7 valori -2. iar preþul nu este nici el unul prea piperat.5 Watt 8 valori -2. modelul nu a ocupat prima poziþie în testul nostru.7dB 86% 74.audio-video. 20 puncte) 16 foarte bine Cadre în miºcare 17 foarte bine Cadre în miºcare 15 foarte bine Cadre în miºcare 15 Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA (max. 10 puncte MÃS.3/20.3/13.2/26.9dB 69. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE foarte bine .9dB 86% 73.6dB 2% FOARTE BINE rezultat bine foarte bine bine foarte bine excepþional 2. Cu toate acestea.3 Watt 8 valori -2. va fi un partener de nãdejde pentru iubitorii de jocuri pe computer ºi experþii în calculatoare multimedia.9dB 0.6dB 83% 78.Deoarece modelul Topfield TF 5000 PVR poate fi dotat ulterior cu funcþii suplimentare. 30 puncte Consum energie standby/funcþionare OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instalare Instrucþiuni de utilizare Funcþii hard-disk BINE foarte bine mulþumitor bine bine bine 20 MULÞUMITOR mulþumitor suficient mulþumitor bine bine 17 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 18 BINE bine mulþumitor bine bine bine 19 (25%) (20%) (15%) (10%) (30%) max.0dB 1. 15 puncte) max.4/21. a imaginilor ºi sunetelor calitative a reuºit sã ocupe primul loc în ierarhia audio-video.6dB 70. 35 puncte Topfield TF 5000 PVR Masterpiece 650 euro Hirschmann CSR 92 II HD Twin 500 euro Technisat DigiCorder S2 460 euro TEST IMAGINE Efect vizual FOARTE BINE foarte bine excepþional bine foarte bine foarte bine Cadre în miºcare 26 FOARTE BINE foarte bine bine excepþional excepþional 27 BINE foarte bine foarte bine foarte bine bine 25 MULÞUMITOR foarte bine bine foarte bine foarte bine 20 Armonie imagine/erori imagine Claritate Zgomot imagine Contrast/luminozitate Rezultat (40%) (20%) (20%) (20%) (max. DE LABORATOR Valori pentru Y/C Rezoluþie (nivel 4.3% (15%) (15%) (30%) (30%) (10%) max. 10puncte încet (40%) 86% 84% 88% bine repede (60%) 73% 70% 70% 10 încet (40%) 88% 87% 88% bine repede (60%) 74% 71% 69% 10 încet (40%) 86% 85% 89% bine repede (60%) 74% 71% 70% 10 încet (40%) 76% 75% 77% suficient repede (60%) 39% 36% 57% 5 TEST SUNET Sunet Dinamicã Zgomote perturbatoare FOARTE BINE foarte bine foarte bine bine 8 FOARTE BINE foarte bine excepþional bine 9 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 8 FOARTE BINE bine foarte bine bine 8 (30%) (30%) (40%) max.6 Watt 6 valori -3. 15 puncte DOTARE Set top box Funcþii hard-disk FOARTE BINE foarte bine foarte bine 14 FOARTE BINE excepþional foarte bine 14 FOARTE BINE foarte bine foarte bine 13 BINE foarte bine foarte bine 12 (60%) (40%) max.8dB 64.8dB 1.v i d e o m a g a z i n e 65 .8 MHz) Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Zgomot culoare Erori nivel (nivel de alb) FOARTE BINE rezultat foarte bine foarte bine bine bine excepþional 8. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Kathrein UFS 821 600 euro max. 100 puncte REZ.4dB 72. Aºa cã îºi meritã pe deplin numele de “Masterpiece”.5% BINE rezultat bine foarte bine bine bine foarte bine 11.bine 76 FOARTE BINE bine 73 BINE bine 71 BINE bine 67 CªTIGÃTOR audio-video www. iar datoritã sistemului genial de operare.2% BINE rezultat mulþumitor bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7.

sunt potrivite pentru orice tip de spaþiu. cu diagonala de maxim 58 cm. 66 a u d i o . nu fiecare model reuºeºte sã redea imagini TV sau DVD cu adevãrat impresionante.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Însã.TV&SAT SPAÞIUL MINUNILOR Televizoarele compacte LCD.

N CHESTIUNEA FORMATULUI La o primã privire. ceea ce reprezintã un avantaj incomensurabil în cazul vizionãrii spectacolelor profane.v i d e o m a g a z i n e 67 .ro 04/2006 a u d i o . nu au nevoie neapãratã de funcþia HD-ready-Logo.Redactat de: Daniel Chira u. Campionatul Mondial de Fotbal. Punctele forte ale tehnologiei LCD nu pot fi complet puse în valoare decât de modele de televizoare cu un nivel înalt al calitãþii video. în timp ce. audio-video a ales pentru testare 10 modele de televizoare LCD. iar printre modelele testate nu am avut nici un reprezentant. La urma urmei. în format 16:9. cu diagonale de 51 pânã la 58 cm. precum Campionatul Mondial de Fotbal. cu diagonala de 58 de cm. precum scart ºi Svideo. toate staþiile de emisie transmit evenimentul sportiv al anului. Dar.150 EURO 630 EURO CONTACTE UTILE Intrãrile tradiþionale. O comparaþie între modelele testate a arãtat cã imaginile 4:3 pe ecranele de aproximativ 58 cm. au practic aceeaºi înãlþime ca ºi pe televizoarele mai mici. fie oferã mai mult confort. ne-am obiºnuit deja cu imaginea displayurilor plate multimedia încastrate în pereþi. aºa cum o demonstreazã ºi modelul testat Loewe. De aceea. care permite plasarea ecranelor TV.audio-video. în format 4:3. din filmul SF al lui Stanley Kubrick “2001-Odiseea spaþialã”. comandã: 597742 D 6 televizoare LCD cu display 4:3 ANDERSSON Y2/01 PS DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP LOEWE XELOS A 20 ORION TV 20300 SI PHILIPS 20 PF 5120 THOMSON 20 LB 040 S 400 EURO 700 EURO 800 EURO 430 EURO 650 EURO 700 EURO 600 EURO 700 EURO 1. aproape toate filmele artistice de pe DVD sunt în format lat. bãnuite a fi de calitate. între timp. Aparatele în acest format clasic sunt fie mai ieftine decât cele în format 16:9. Acest lucru se datoreazã boomului tehnologiei LCD. Cei care preferã televizoarele în format mare. Modelele au fost grupate în funcþie de formatul 4:3 (ºase modele) ºi formatul 16:9 (patru modele). care se învârte atât de maiestuos. pentru cã la o asemenea diagonalã abia dacã se remarcã un câºtig la partea de claritate. aceastã chestiune pare sã nu aibã prea mare importanþã în cazul aparatelor de format clasic 4:3. ºi în spaþii neconvenþionale. în format 16:9. aeroportul internaþional este departe de a fi asemãnãtor uriaºei roþi spaþiale. fac parte din dotarea clasei de tele- www. TEST 4 televizoare LCD cu display 16:9 ANDERSSON Y23/01 PS TOSHIBA 23 WL 56 G SAMSUNG LE 32 R 41 B UNIVERSUM Nr. astfel de aparate apar rar pe piaþã. Pe de altã parte. formatul 4:3 este des întâlnit în peisajul românesc de televizoare. încã nu zburãm din Bucureºti direct pe orbitã! Oricum.

Operare problematicã . instalarea simplã a programelor ºi telecomanda sistematizatã bine au fost caracteristicile la care modelul a avut câºtig de cauzã în faþa campionului Samsung. important. Samsung. de aceea imaginile au pãrut a fi prea colorate. Lipsesc din echipare mufa S-video. Totuºi. Redarea culorilor. În plus. Dar. deºi motivele de culoare albã au fost prea deschise. Doar la partea de operare ºi de dotare pot fi semnalate câteva slãbiciuni. a lui Samsung. cât ºi slãbiciunile. + Imagini armonioase + Conversie progresivã bunã + Ecranul poate fi rotit. Cu semnal RGB. precum ºi un tabel cu lista staþiilor de emisie. existând chiar ºi o mufã VGA. pentru imaginile de film. iar telecomanda voluminoasã este complicat de utilizat. Nivelul de negru nu e tocmai cel de dorit. modelul s-a descurcat mult mai bine. La testul audio. imaginile luminoase au avut contraste puternice ºi au fost fin nuanþate.TV&SAT 2 3 vizoare compacte. iar instalarea programelor poate fi îmbunãtãþitã. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . nu a scos în evidenþã.Uºoarã accentuare a liniilor . dar cu un nivel bun al calitãþii. au deranjat vizionarea. de aceea imaginilor mai întunecate le-a lipsit din plasticitate ºi adâncime. Samsung profitã cel mai mult de pe urma mufelor sale YUV. au apãrut zgomote de pixelare ºi accentuarea excesivã a motivelor luminoase. prin acest aparat. iar sistemul de operare este similar. atât în ceea ce priveºte calitãþile. dar cele mai multe modele 4:3 au numai o conexiune scart. de altfel foarte calitativã. bogãþia de contraste a modelului meritã toatã aprecierea noastrã. Deºi mufele RCA-YUV sunt o prezenþã normalã în echiparea televizoarelor plate mari. printre modelele testate ele sunt rare.Accentuare a liniilor Deºi din punct de vedere al designului Universum se deosebeºte de modelul Andersson.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Bine (64 puncte) Bine (63 puncte) Bine (62 puncte) . a plãcut claritatea imaginilor ºi exactitatea conversiei progresive pentru imaginile de film. Daewoo ºi Thomson oferã acest trio valoros de mufe. Imaginile au fost comparabile pânã în cel mai mic detaliu cu cele prezente la modelul Andersson. una VGA (2). din cauza sunetului sãu ceva mai subþire. nici un fel de deosebiri. în rest cele douã aparate sunt absolut indentice. în rest dotarea fiind corespunzãtoare. La testul de imagine. COMANDÃ: 597742 D Cu o calitate excepþionalã a imaginilor. culorile nu se pot ajusta. În schimb. înclinat . înainte de orice. La testul audio. Dar un player DVD cu o bunã conversie progresivã va putea valoriza cu adevãrat imaginea. + + + Imagini armonioase Valoare înaltã de negru Unghi vizual corespunzãtor Uºoare deviaþii de culoare Sunet ceva mai subþire Toshiba s-a situat la o distanþã de doar un punct în spatele modelului câºtigãtor Samsung. însã. modelul a trebuit sã se recunoascã înfrânt în faþa concurenþei. mufa VGA se potriveºte la computer. probabil din cauza formei diferite a carcasei. Însã. + Imagini bogate în contraste + Conversie progresivã cu imagini de film bunã . Modelului Andersson îi lipseºte intrarea Svideo. înainte de orice. noul model de referinþã audio-video în clasa de 23 inci.Consum mare în stand-by Magazinul de electronice online NetOnNet este axat. Cu atât mai multã apreciere meritã imaginile livrate. una RCA-YUV (3) ºi una S-video (4) televizorul Samsung oferã suficiente conexiuni. 1 4 1 Rândul cu mufe: prin douã mufe scart (1). nu avem nimic de reproºat la partea de claritate sau conversie progresivã. altfel foarte armonioase. Conciliantã. însã.Accentuarea liniilor Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (65 puncte) 68 a u d i o . producãtorul a reuºit sã ofere. cu semnal TV. Licãririle imaginilor de film. nu a fost foarte reuºitã. pentru cã redarea sa progresivã suferã din cauza licãririlor liniilor pe canturi. La testul audio. Dar sunetul plin. Meniul nu este foarte bine sistematizat. în colaborarea cu playerele DVD pretenþioase. FORMAT 16:9 LCD-TV SAMSUNG LE 32 R 41 B TOSHIBA 23 WL 56 G ANDERSSON Y23/01 PS UNIVERSUM NR. Toshiba. Mufa S-video ºi tabelul canalelor TV lipsesc din dotarea acestui televizor. modelul s-a situat foarte aproape de Toshiba. Testul de imagine. Ambele posedã aceeaºi dotare. obþinând mai multã claritate ºi echilibru al imaginilor. pe modele de televizoare la preþuri rezonabile. Datoritã contrastelor puternice ºi a unei valori bune pentru negru imaginile au fost extrem de plastice.Operare problematicã . sunetul modelului Universum a fost o idee mai rotund decât cel al modelului Andersson. Modelele în format larg au douã asemenea conexiuni.

La testare. spectatorii aºezaþi lateral vor avea dificultãþi în Rândul de taste: deoarece acestea sunt plasate la modelul Andersson în partea posterioarã. lista nu cuprinde decât câteva canale.Colorare accentuatã de albastru Thomson a punctat printr-o funcþie extra pe care nu a oferito nici un alt contracandidat. Au apãrut probleme la contrast ºi zgomot puternic de pixelare. FORMAT 4:3 LCD-TV LOEWE XELOS A 20 ANDERSSON Y2/01 PS THOMSON 20 LB 040 S PHILIPS 20 PF 5120 Loewe Xelos A 20 s-a remarcat printre modelele testate nu numai datoritã unui preþ relativ ridicat. Ele permit schimbarea rapidã dintre modul TV ºi internet. precum ºi unui sistem foarte bun de operare. Telecomanda lui universalã controleazã atât playerele DVD ºi videorecorderele marca Thomson. dintre care una preia numai semnalele simple video composite. În format 16:9 imaginea este înãlþatã. VIZIONAREA DIN LATERAL? Indiferent de formatul sau numãrul de rânduri de care dispune un LCD-TV. + Redare naturalã a culorilor + Telecomandã universalã . Paginile meniului oferã. prea palide. Pentru cã.v i d e o m a g a z i n e 69 . extrem de ieftin. La testul de imagine s-a remarcat o bunã valoare pentru negru. unei taste a telecomenzii pot fi ascultate staþiile radio transmise prin cablu. Conversia progresivã în modul film a fost reuºitã. Ceea ce surprinde este lipsa tabelului cu staþiile de emisie ºi sortarea lor greoaie. nu îi lipseºte din dotare tabelul cu staþiile de emisie. Un plus: ca ºi Loewe. mai ales la scenele luminoase de film. modelul recepþioneazã semnalul radio transmis prin cablu. De aceea. Deºi în utilizarea zilnicã deranjeazã tastele prea mici. Deºi din dotare nu lipseºte tabelul cu emiþãtorii. teletext. la imagini întunecate a apãrut zgomot de pixelare. Valoarea considerabil redusã pentru negru a fãcut ca motivele închise sã parã prea palide. pentru fiecare canal. poziþionarea aparatului aproape de perete va îngreuna acþionarea lor. care au deranjat armonia imaginilor. sunetul s-a dovedit a fi extrem de bun. ne-am fi aºteptat la mai mult.Zgomot puternic de semnal Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (66 puncte) www. Imaginile DVD au impresionat printr-o claritate excepþionalã. ci ºi datoritã unui design reuºit. de la un producãtor atât de renumit. cât ºi aparate ale altor mãrci. + Claritate mare cu DVD + Conversie progresivã bunã + Douã mufe scart . Însã.Feþele au o coloraþie roºcatã Andersson a fost singurul model 4:3 cu douã intrãri scart.CONECTARE LA PC? O caracteristicã specialã în câmpul de conexiuni al modelelor testate sunt intrãrile VGA ºi DVI pentru conexiunea la computer. un indice alfabetic. În urma activãrii. permite chiar ºi recepþionarea semnalului radio. Thomson a oferit doar performanþe medii. Un alt plus: modelului. La testul de sunet. Sistemul de operare este asemãnãtor cu cel al modelului Andersson în format 16:9. cu ale lor 768 de rânduri. la fel ca ºi telecomandã voluminoasã. Imaginile au fost armonioase ºi plãcute. potrivite sunt doar televizoarele în format 16:9. + Culori armonioase + Imagini TV foarte clare . iar meniul nu este suficient de bine structurat. Datoritã acestor calitãþi modelul Xelos a 20 a ocupat prima poziþie în ierarhia modelelor în format 4:3. În plus. de aceea imaginile întunecate au impresionat prin bogãþie de detalii.Probleme la contrast ºi claritate . Structura ºi concepþia paginilor de meniu sunt identice. imaginile întunecate au pãrut.ro Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (59 puncte) Mulþumitor (58 puncte) 04/2006 a u d i o . cel puþin teoretic. Instalarea canalelor se realizeazã complicat. codurile numerice de care dispune telecomanda intervin în programarea extrem de rapidã a acesteia. doar displayurile cu o rezoluþie de cel puþin 720 de pixeli pot reda cu o claritate corespunzãtoare textele sau grafica realizate pe computer. + Imagini armonioase + Sistem de operare bun + Dotare cuprinzãtoare + Unghi vizual mare . din punct de vedere tehnic. cea mai completã printre modelele testate.audio-video. iar dintre acestea puþine sunt utilizate. pentru a servi drept monitor PC. care lipsesc numai din dotarea aparatelor Loewe ºi Daewoo.Zgomot la imaginile întunecate . la fel ca ºi imaginile sale în format 4:3. Dotarea. precum ºi informaþii despre emisiunile TV. ocupând locul doi la acest capitol. în practicã. O altã problemã prezentã la modelul Andersson Y2/01 PS este colorarea accentuatã în nuanþe de albastru. o idee.Unghi vizual mic Deºi modelul este relativ ieftin comparativ cu alte televizoare ale aceleaºi mãrci.

Imagini neclare. armonia imaginilor a avut de suferit. Datoritã unui nivel impresionant pentru negru. puternic accentuate . televizorul Orion oferã avantajele tehnologiei LCD la un preþ extrem de mic. imaginile în format 16:9 au fost uºor înãlþate. Cu atât mai mare a fost surpriza la testare. în timp ce Daewoo ºi Thomson s-au comportat mai bine. Orion. însã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 Mulþumitor (53 puncte) . iar instalarea canalelor TV s-a realizat extrem de dificil. + Preþ mic Deviaþii puternice de culoare Imagini neclare Unghi vizual mic (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner Sat dotare ulteriorã Analog/digital/Twin/Pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat Videotext Page catching/teme meniu –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã –/– –/– –/– –/– FUNCÞII Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern Redare NTSC (3. în plus apãrând distorsiuni ale culorilor ºi contrastului. la un unghi vizual uºor lateral. Un unghi vizual corespunzãtor a oferit Samsung. La partea de dotare ºi sunet modelul Orion nu aduce nimic spectaculos. + Redare bunã a culorii negre .Deviaþii puternice de culoare . Datoritã sunetului necorespunzãtor. precum ºi imaginile DVD neclare au devalorizat suplimentar codaºul ierarhiei.TV&SAT vizionarea imaginilor bogate în contraste ºi colorate natural. În schimb.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 62 x 48 x 24 cm – DAEWOO DLP 20 D 3 N VIPP ORION TV 20300 SI RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine • – – –/– • – – –/– Deºi valorile mãsurate în laborator au fost relativ bune. Dar. Toshiba. chiar dacã au fost privite dintr-un unghi vizual lateral. dotãrii insuficiente ºi sistemului de operare. a pierdut puternic în contrast ºi culoare. Orion a prezentat aceleaºi slãbiciuni ca ºi modelul Daewoo.58/4. Motivele luminoase. dar de departe cel mai bun la acest capitol s-a dovedit a fi Loewe. La testul de imagine. la testele din ultimele luni. Nivelul pentru negru a fost mediu. scenele întunecate au fost plastic redate. iar claritatea a avut de suferit. precum ºi duetul de la Andersson au fost ceva mai bune. Feþele au cãpãtat de aceea o coloraþie uºor portocalie. în practicã.com 24 Luni LCD 58 cm 1366 x 768/16:9 59 x 49 x 21 cm – Toshiba 23 WL 56 G toshiba. performanþele sale sunt mult inferioare modelului de la NetOnNet. FORMAT 4:3 LCD-TV DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã garanþie Tehnologie Diagonalã vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxã (L x Î x A) www 16:9 Samsung LE 23 R 41 B samsung. Deºi modelele de la Philips.43) HD-ready/prelucrare semnal HDTV Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/difuzor Dolby Difuzor/demontabil/opþional •/• •/• •/• –/• (720p) –/• – •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• (720p) –/• • –/– –/– •/–/– CONEXIUNI Scart/din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) DVI/cu HDCP HDMI RCA-AV/S-video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-video/VGA/DVI Difuzor/cascã-out Photo viewer prin Card SD/memory stick/compact flash USB/card PC Alte caracteristici –/–/– –/– –/–/– –/– suport rotativ ºi înclinabil 2/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 2/–/2 1/–/– –/–/1 –/– – –/– – •/•/–/– –/• Rezultat audio-video Rezultat audio-video Mulþumitor (55 puncte) 70 a u d i o . au fost atât de accentuate. televizorul Daewoo nu a atins nivelul de performanþã al contracandidaþilor sãi. nu au atins nivelul de performanþã cerut astãzi de la un display LCD. Universum. De aceea ne aºteptam ºi din partea aparatelor cu ecrane mai mici la aceeaºi independenþã faþã de unghiul vizual. În plus.Unghi vizual mic La fel ca ºi modelul Andersson. Zgomotele puternice de imagine ºi de semnal. încât pãrþile de culoare albã din imagine aproape cã s-au descompus în pixeli individuali. televizoarele LCD mai mari au livrat imagini reuºite.

Modelele Andersson. Toate celelalte candidate au reuºit o repartizare omogenã a luminozitãþii.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 54x 54 x 26 cm – Andersson Y2/01 PS netonnet.v i d e o m a g a z i n e 71 . în format 4:3 ºi Philips au avut ºi ele probleme cu distribuþia luminii. 4:3 Andersson Y23 /01PS netonnet. cu siguranþã. conexiune 12 V. clar ºi puternic colorat.com 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 64 x 45x 21 cm – • • – –/– • • – –/– • • • –/– – • – –/– – – – –/– – • – –/– – – – –/– – – – –/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/–/–/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• –/– –/– –/– •/• •/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/• • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/– –/– – –/– •/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– – •/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – •/– •/– •/–/– •/• •/• •/• –/• –/– • –/– –/– •/–/– •/• •/– •/• –/– –/– – –/– –/– •/–/– 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – –/– • •/•/–/– –/• 1/1/1 –/–/– –/–/– –/– – –/– • •/•/–/– –/• 2/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/1 –/– – 1/1 – –/–/–/– –/– 1/–/1 –/–/– –/–/– 1/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 1/–/– –/–/– –/– – 1/1 – –/–/–/– –/• 1/–/1 –/–/– –/–/1 –/– – 1/1 • –/–/–/– –/• –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport rotativ. YUV peste Scart –/–/– –/– suport înclinabil.de 24 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 67 x 45 x 24 cm – Universum Best. La testare a mai fost remarcatã o slãbiciune a televizoarelor LCD: atunci când lãmpile din panelul ecranului nu au luminat uniform. pe suprafeþe întinse. s-a ajuns la o repartiþie neuniformã a luminii. pentru cã la redarea scenelor întunecate rândurile imaginilor au fost.de 36 Luni LCD 58 cm 1280 x 768/16:9 60 x 48 x 24 cm – Loewe Xelos A 20 loewe.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 59 x 44 x 22 cm – Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 55 daewoo-electronics. sã urmãreascã ºtirile vor aprecia. aceste calitãþi.de 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 62 x 46x 23 cm – Thomson 20 LB 040 S 5 thomson-europe. Cei care se plimbã de colocolo. Orion a fost problematic ºi la acest capitol.audio-video. dar vor. nu are racordare 16:9 www.597742 D quelle.ro 04/2006 a u d i o .-Nr. chiar dacã mult mai reduse. conexiune 12 V –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil –/–/– –/– suport înclinabil. în acelaºi timp.de 24 Luni LCD 51 cm 800x 600/4:3 61 x 46x 22 cm – Orion TV 20300 SI toshiba. puternic deschise la culoare.Chiar ºi la un unghi vizual extrem de lateral ecranul a rãmas luminos.com 24 Luni LCD 51 cm 640 x 480/4:3 58 x 46x 22 cm – Philips 20 PF 5120 philips.

Samsung este considerabil mai scump decât modelele concurente. Samsung LE 23 R 41 B 1. care a dus la creºterea ofertei de LCD-uri. Astfel. în timp ce Andersson ºi Orion au coborât preþurile.3 % Saturaþie culori: 55.bine 5 63 MULÞUMITOR BINE foarte bine .8 Watt 84/82 Watt 57 dB 58. Pe piaþã diferenþele între costuri sunt mai puþin dramatice. Cei care acuzã costurile prea ridicate în achiziþionarea unui model compact de LCD-TV sunt sfãtuiþi sã urmãreascã.4 Watt 96/91 Watt 57.TV&SAT DIFERENÞE DE PREÞ Modelele testate se deosebesc esenþial nu numai la partea de performanþe.2 dB 57. iar unele modele pot fi achiziþionate acum ca adevãrate chilipiruri. iar modelul Philips poate fi gãsit în ofertã la preþuri mai mici.1 Watt 85/85 Watt 56. avem cu debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2006.bine 5 64 MULÞUMITOR BINE foarte bine .5 dB 57 dB foarte bine suficient 3 Watt 53/53 Watt 53 dB 52. cu atenþie.4 % Luminozitate: 82. Reglare: suportul lui Toshiba poate fi rotit ºi mult înclinat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .2 dB bine bine 3.1 % Contrast: 36.1 Watt 90/90 Watt 56.bine bine bine foarte bine foarte bine 29 BINE bine foarte bine foarte bine foarte bine bine 28 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE mulþumitor foarte bine bine foarte bine mulþumitor 26 BINE bine bine bine foarte bine bine 27 TEST SUNET Comprehensiune limbaj Redare muzicã/sunet Zgomote disturbatoare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 12 BINE bine bine bine 13 MÃSURÃTORI DE LABORATOR Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie Rezoluþie relativã tuner Zgomot luminozitate tuner Zgomot culoare tuner Consum energie standby Parametrii fabricã/parametrii audio-video BINE excepþional excepþional bine insuficient excepþional excepþional bine 15 95 % 6680 K uºor violet 75 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional foarte bine 14 97 % 8490 K BINE foarte bine foarte bine 15 90 % 8820 K BINE foarte bine excepþional 14 90 % 7790 K BINE bine excepþional 13 85 % 6370 K foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional bine 92 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional mulþumitor 90 % 0 Pixel 0 Pixel 70 % foarte bine aproape neutru insuficient excepþional excepþional suficient 91 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % foarte bine foarte bine 0. ofertele în aceastã perioadã. REZULTATE TESTARE 16:9 4:3 Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Datele corespund valorilor din meniu pentru fiecare televizor. deseori poþi achiziþiona un Samsung la 900 de euro.4 % Saturaþie culori: 88. în materie de preþ. Noroc.bine 5 62 BINE BINE bine 6 66 CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video CªTIGÃTOR audio-video 72 a u d i o .-Nr.150 euro Toshiba 23 WL 56 G 700 euro Andersson Y23 /01PS 600 euro Universum Best.1 % Luminozitate: 53.597742 D 630 euro Loewe Xelos A 20 800 euro Contrast: 68 Luminozitate: 61 Saturaþie culori: 40 Contrast: 50 % Luminozitate: 67 % Saturaþie culori: 48.8 dB foarte bine mulþumitor 3.5 dB foarte bine mulþumitor 3.6 % Contrast: 14 Luminozitate:13 Saturaþie culori: 12 TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea cadrelor în miºcare Claritate Erori imagine Zgomot imagine FOARTE BINE foarte bine . ci ºi la preþ.4 dB OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine bine foarte bine 7 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE bine 5 65 MULÞUMITOR BINE foarte bine .6 dB 56.3 % Contrast: 52.

Andersson Y2 /01PS 400 euro Thomson 20 LB 040 S 5 700 euro Philips 20 PF 5120 650 euro Daewoo DLP-20 D 3 N VIPP 700 euro Intensitate luminã: 52 % Orion TV 20300 SI 430 euro Contrast: 61.2 Watt 49/47 Watt 56.1% Contrast: 72 Luminozitate: 41 Saturaþie culori: 53 Contrast: 60.6 dB foarte bine mulþumitor 1.9 % Contrast: 0 Luminozitate:62 Saturaþie culori: 6 BINE mulþumitor foarte bine foarte bine bine bine 25 MULÞUMITOR mulþumitor bine bine bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor bine mulþumitor bine mulþumitor 24 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor bine mulþumitor 22 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor mulþumitor 21 MULÞUMITOR bine mulþumitor bine 12 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 11 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor 10 MULÞUMITOR excepþional suficient insuficient insuficient excepþional excepþional mulþumitor 12 96 % 10970 K extrem albastru 86 % 0 Pixel 0 Pixel 69 % BINE foarte bine excepþional excepþional insuficient excepþional excepþional foarte bine 14 89 % 5410 K neutru 74 % 0 Pixel 0 Pixel 86 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional foarte bine 15 95 % 6970 K aproape neutru 52 % 0 Pixel 0 Pixel 66 % BINE foarte bine foarte bine foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 91 % 8760 K aproape neutru 76 % 0 Pixel 0 Pixel 74 % BINE excepþional excepþional foarte bine insuficient excepþional excepþional bine 14 94 % 6970 K aproape neutru 87 % 0 Pixel 0 Pixel 76 % mulþumitor excepþional 1.1 dB 57.4 dB 57. în timp ce modelele produse de Daewoo ºi Orion au fost codaºele ierarhiei.7 dB mulþumitor mulþumitor 1.2 % Saturaþie culori: 76.CONCLUZIE Televizoarele compacte LCD se deosebesc semnificativ.ro 04/2006 a u d i o . în toate privinþele. Printre modelele în format 4:3 iese în evidenþã.audio-video.3 % Luminozitate: 70. Dar cea mai mare surprizã a oferit-o modelul extrem de ieftin de la Andersson în format 4:3.4 % Luminozitate: 51.6 dB 56.9 dB MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor suficient mulþumitor 5 BINE bine bine mulþumitor mulþumitor 6 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor mulþumitor mulþumitor 4 MULÞUMITOR bine mulþumitor mulþumitor mulþumitor 5 MULÞUMITOR mulþumitor mulþumitor bine suficient 4 MULÞUMITOR MULÞUMITOR foarte bine 5 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 59 MULÞUMITOR MULÞUMITOR bine-mulþumitor 4 58 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 55 MULÞUMITOR MULÞUMITOR mulþumitor 4 53 RECOMANDARE audio-video www.8 % Saturaþie culori: 50. care împreunã cu Thomson a ocupat cel de-al doilea loc în ierarhie. Modelele companiilor Samsung ºi Toshiba sunt potrivite pentru fanii imaginilor în format lat.v i d e o m a g a z i n e 73 . Puþin dupã ele s-a plasat Philips.2 % Luminozitate: 64.8 % Saturaþie culori: 65.2 % Contrast: 43. iar Andersson ºi Universum se pliazã nevoilor celor cu bugete mai reduse.8 Watt 45/45 Wattt 57.3 Watt 53/52 Wattt 54.4 dB foarte bine bine 1. ci ºi în ceea ce priveºte calitatea lor.2 dB bine bine 1 Watt 42/42 Watt 53 dB 52.1 dB 67. televizorul Loewe. nu doar la preþ ºi format.8 Watt 45/45 Wattt 54.

300 EURO PIONEER PDP-436 RXE 3.300 EURO 74 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .TV&SAT LA VÂNÃTOARE Cãutaþi cea mai bunã plasmã a tuturor timpurilor? audio-video a gãsit-o la un preþ acceptabil! TEST 2 televizoare cu plasmã de 42 inci PANASONIC TH-42 PV 60 E 2.

dar cea a lui Pioneer (dreapta) are tastele mai bine structurate. Cu toate cã ambele modele de televizoare au demonstrat imagini excepþionale ºi multe caracteristici tehnice comune. Funcþia De-interlacer scaneazã rîndurile unul dupã altul (progresiv). la ambele modele. în cazul plasmelor conteazã. când tinerii rebeli ai fracþiunii LCD sunt puternic promovaþi. Un alt punct sensibil pentru plasme este reprezentat de redarea armonicã ºi exactã a umbrelor. ci direct integrate în TV. U tunerul ºi conexiunile situate separat într-o cutie externã. În acest tabel. Panasonic ºi Pioneer au reuºit sã-ºi învingã clar concurenþii de pe piaþã. se poate mândri cu douã intrãri HDMI.ro 04/2006 a u d i o . producãtorul promiþând acum o valoare de prelucrare a semnalului de 16 biþi. doi producãtori renumiþi de plasme îndrãznesc sã-ºi afirme supremaþia pe piaþã. Atât Panasonic. televizorul controleazã zgomotele fin dozate în imagine. inclusiv HDMI. De aceea. Dificultãþile tehnice pornesc de la calitatea nivelului de negru. cum se obþin imagini care taie rãsuflarea. Panasonic a ridicat puterea de procesare (computing power) a cipurilor. Nici echiparea nu lasã de dorit. iar la motivele plate pot apãrea zgomote de imagine. SCANAREA PROGRESIVÃ Imaginile transmise de emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale cãtre televizoare sunt livrate pe rânduri: prima datã toate rândurile pare. Mufa are rolul de a elimina DVI. Panasonic promite pentru viitoarele modele de televizoare plate mai multã vitezã la descãrcarea completã a celulelor.v i d e o m a g a z i n e 75 . Componentele analog vor gãsi. Pioneer nu mai are HDMI “High Definition Multimedia Interface” transmite semnal digital audio ºi video. Panasonic nu oferã caracteristici suprizã comparabile. când au privilegiul de a le demonstra tinerilor felul în care se rezolvã problemele deosebite. apoi toate cele impare. Nimeni însã nu a avut nimic de obiectat referitor la preþurile celor douã plasme. un tabel complet al emiþãtorilor. Punctele lor de vedere le gãsiþi exprimate în caseta cu menþiunea “Opinii”. însã. o descãrcare activã. Din aceastã cauzã s-a renunþat la un numãr oarecare de mufe. care a fost înlocuit de o listã pentru 16 canale favorite. GHIDAJ REUªIT PRIN MENIU Oricît de complicate ar pãrea aceste detalii tehnice. care creeazã impresia de o a treia): pentru ca nuanþele sã aibã un efect omogen. imaginile nu vor mai avea caracterul plastic dorit. proces care necesitã prelucrarea cu cea mai mare precizie a semnalului. fiecare preferând unul dintre modele. cu diagonala de 106 cm. Dacã apar slãbicini la acest capitol.300. Panasonic se prezintã într-o elegantã carcasã argintie. Însã în redacþia audio-video s-au pornit discuþii aprinse asupra uriaºelor plasme. care oferã imaginilor adâncimea ºi contrastul necesar. astfel încât luminozitatea remanentã sã nu diminueze redarea culorii negru. Lipseºte. înainte de începerea testãrii. utilizarea zilnicã a acestor aparate www. tensiunea electricã trebuie sã fie rapid ºi fiabil transportatã printre celulele de gaz. Înregistrãrile HDTV pot fi ºi ele prelucrate de interfaþã. Pentru a obþine rezultate calitative. deoarece modelul este echipat cu funcþia de reducere a zgomotelor pentru fiecare canal TV. Pentru prima datã. Structura liniilor la aceste imagini nu mai poate fi recunoscutã. La momentul actual. care se miºcã pe canturile motivelor puternic colorate. În cazul nostru. Fiecare celulã de plasmã primeºte din curentul de date video informaþia potrivitã. iar suprafaþa neagrã a lui Pioneer strãluceºte decent. cât ºi Pioneer folosesc. conexiuni de înaltã calitate: câte trei mufe scart. ºi nu mai apar licãriri ale rândurilor. orice program poate fi activat rapid prin cursor. Drept efect secundar pot sã aparã dezechilibre la canturile motivelor. Cu 2. în acest scop. în redacþie s-au format douã tabere. Anumite modele de televizoare cu plasmã au prezentat la testele amãnunþite audio-video doar imagini modeste. PROBLEMELE PLASMELOR Deºi o asemenea bogãþie de conexiuni este îmbucurãtoare pentru fanii ecranelor uriaºe. iar problemele tehnice tipice acestei specii de televizoare nu ºi-au gãsit încã rezolvarea completã. Acces rapid: ambele modele de telecomandã sunt reuºite. FILTRUL PIEPTENE CRAWLING DOTS Filtrele pieptene intervin în separarea exactã între informaþiile de culoare ºi cele alb-negru ale unui semnal TV. Utilizatorii plasmei Pioneer au posibilitatea de a ajusta calitatea imaginii programului recepþionat prin cablu. TABELUL EMIÞÃTORILOR E o vedere de ansamblu asupra canalelor recepþionate de televizor. care poate fi reglatã pentru diferite niveluri de putere. Doar rezultatele obiective ale testãrii de laborator vor putea confirma dacã aceastã pretenþie este întemeiatã.audio-video. pentru a obþine preþuri atât de mici? În nici un caz la partea de design. sunt la bord. iar din interior se aud deja zvonuri despre avantajele tehnologiei SED. însã. CONEXIUNI MULTIPLE Unde anume au strâns ºurubul cei doi producãtori.300 de euro. Pioneer lucreazã cu 10 biþi ºi foloseºte cu deosebit rafinament aºa-numitul truc de dithering (reducerea numãrului de culori principale/juxtapunerea pixelilor a douã culori. Aºa-numitele “crawling dots” sunt pixeli fini. înainte de orice. precum ºi intrãri frontale.Redactat de: Brânduºa Bãcilã nii ating forma maximã abia la maturitate. Partea de electronicã trebuie sã recunoascã tehnicile diferite de înregistrare ale emisiunilor TV sau filmelor ºi sã le prelucreze în mod corespunzãtor. dar cele mai importante conexiuni. Acest lux este oferit numai de plasmele de top de la Pioneer sau televizoarele LCD de la Toshiba. ºi ajung pânã la marile provocãri create de aceastã tehnologie pretenþioasã. trucurile folosite de inginerii companiilor producãtoare pentru a cizela tehnologia care stã la baza lor. respectiv 3.

Rezultatul a constat în uºoare licãriri ale imaginii la scenele foarte luminoase. un display de primã clasã. Daniel Chira 76 a u d i o . În fine. Sunetele legendarelor imnuri din celebrul “Star Wars . Pioneer a pierdut o idee din plasticitate.TV&SAT Design elegant: formele nobile ale carcaselor nu corespund preþurilor relativ reduse. lumina zilei. DUELUL CAMPIONILOR “Hrãnite”. modelul fiind potrivit pentru cei care doresc sã vizioneze emisiunile televizate la lumina zilei. Însã. prin modelul PDP-436 RXE. prefer totuºi modelul de la Pioneer. În plus. La scenele foarte întunecate. Aceste mici slãbiciuni nu sunt importante. a putut fi remarcat efectul de dithering. În primul rând. per HDMI. Dar ceea ce mi se pare mie cã lipseºte este nivelul o idee mai bun de claritate ºi adâncimea imaginilor pe care le obþine modelul Panasonic.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . din contrã. “Bogãþie nemaivãzutã de contraste” Pioneer a realizat. Ele au redat cu precizie atât structurile dure ale unui zid. în fine. Descãrcarea celulelor de plasmã. iar în al doilea rând. Chiar ºi televizoarele cu tuburi vor fi puse în dificultate. IMAGINILE HDTV PERFECTE Conversia progresivã a imaginilor de film a fost stãpânitã cu suveranitate de plasma Pioneer. în general. care atestã faptul cã ambele modele au potenþial pentru a deveni plasme de referinþã audio-video. pe ici pe colo. Modelul nu a atins aceeaºi valoare bunã pentru negru ca ºi contracandidatul sãu de la Panasonic. La Pioneer. fapt ce nu trebuie neglijat. cu semnal video. pentru a urmãri performanþele aparatelor la Care este cea mai potrivitã plasmã? La un asemenea nivel de calitate. În sistemele Home Cinema cu iluminare sãrãcãcioasã. Prelucrarea semnalului este atât de bine realizatã de celulele de plasmã. detaliile nu au fost excesiv accentuate. instalarea este o joacã de copil. a realizat chiar 18 puncte. Sistemele de operare de la Panasonic ºi Pioneer sunt asemãnãtoare. Mulþumitã meniurilor ºi telecomenzilor bine sistematizate. este foarte simplã. zgomotul de imagine nu mai intrã în discuþie la Panasonic. licãrirea culorilor. Pioneer a obþinut un scor final de 17 puncte. de aceea imaginile sale au fost mai plate. aproape de perfecþiune. ºi crawling dots. cu imagini echilibrate ºi funcþie De-Interlacer de top. ci ºi de preferinþele personale. mulþumitã valorilor mai bune obþinute de tuner. ambele modele au impresionat prin culori foarte naturale ºi puternice. posedã o tehnicã mai bunã de scanare progresivã. ambele modele având conexiunile frontale plasate central sub o clapetã. amândouã modelele de plasmã au fascinat prin imagini excepþional de plastice pe ecranele lor uriaºe de 106 cm. nu a diminuat cu nimic plãcerea vizionãrii unui film. roata s-a întors. apãrând. cea mai bunã plasmã. De aceea. nu are decât puþine licãriri ale rândurilor. Panasonic fiind cel mai bun la acest capitol. la recepþionarea semnalului TV. atunci când la testare au fost ridicate jaluzelele.Episode III” au fost redate echilibrat ºi cu naturaleþe. Datoritã claritãþii surprinzãtor de înalte. Sebastian Kovacs “Efect vizual pregnant” Chiar dacã Panasonic TH-42 PV 60 E este. în timp ce Panasonic. iar spaþiile largi insuficient de adânci. Imaginile lui Pioneer au fost mai bogate în contraste. Panasonic a fascinat prin valoarea sa excepþionalã pentru negru. Dar. spre deosebire de multe alte modele de televizoare plate. Aceasta deseneazã imagini excepþional de plastice ºi bogate în contraste ºi are o valoare fantasticã pentru negru. cu o rezoluþie pentru detalii mai mare ºi zgomot mai redus. Panasonic a strãlucit prin baºi ceva mai puternici ºi voci mai clare. deºi exactã. de aceea nu ne-a deranjat nici redarea un pic rozalie a feþelor la Panasonic. alegerea modelului potrivit de plasmã depinde nu numai de caracteristicile tehnice. În general. se realizeazã prea încet. încât televizorul a redat imagini extrem de clare ºi aproape lipsite de zgo- mote. dacã þinem cont de armonia impresionantã a imaginilor. modelul PDP-436 RXE oferã cel mai bun efect vizual la luminã naturalã. iar sunetul. Din contrã. cât ºi trãsãturile fine ale feþelor. Filtrul pieptene a lui Pioneer nu a putut împiedica complet. la care s-a adaugat ºi un mic dezavantaj. redarea culorilor mi se pare mai naturalã. Îmbucurãtoare sunt ºi rezultatele de la TESTfactory.

Pentru obþinerea unor imagini perfecte. Saturaþie a culorilor: 47. DE LAB.3 %. ambele modele au prezentat uºoare dezorganizãri ale canturilor.canturile motivelor au tresãrit continuu la Panasonic. imaginile fiind.2 Watt 253 Watt 250 Watt 17 98 % 6720 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 77 % 54. REZULTATE TESTARE DOTARE Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Tehnologie Diagonala vizibilã ecran Rezoluþie pixeli/format Dimensiuni (L x Î x A) Dimensiuni tuner/boxe L x Î x A Panasonic TH-42 PV 60 E panasonic. 20 puncte TELECOMANDA Controleazã VCR/DVD Aparate ale altor mãrci/programabilã •/• –/– –/– –/– FUNCÞII 14 Reducere licãrire imagine/ cu recunoaºterea miºcãrii Scanare progresivã intern/din extern •/• •/• •/• •/• •/• • •/– –/– •/–/– •/• •/• •/• •/• •/• • •/• –/– •/–/– TEST SUNET Redare muzicã/sunet BINE bine bine 15 BINE bine bine bine Comprehensiunea limbajului(40%) foarte bine (40%) (20%) (15%) (5%) (10%) (15%) (15%) (10%) (10%) (10%) max. 40 puncte FOARTE BINE excepþional bine foarte bine foarte bine foarte bine 33 FOARTE BINE excepþional foarte bine foarte bine foarte bine bine 33 Videotext Page catching/teme-meniu –/– •/• (30%) (20%) (20%) (20%) (10%) max. CONCLUZIE Cea mai bunã plasmã testatã vreodatã de cãtre audio-video magazine se numeºte Panasonic TH-42 PV 60 E ºi are preþul de 2. AUDIO-VIDEO max.3 Watt 320 Watt 274 Watt 18 93 % 7060 K neutru 98 % 0 Pixel 0 Pixel 89 % 55. Mod de activare:100 Hz .5 %. plasma Pioneer se descurcã mult mai bine la lumina zilei. 100 puncte FOARTE BINE RAPORT PREÞ/CALITATE excepþional 7 79 BINE FOARTE BINE foarte bine 6 77 Difuzor out/cascã out Photo viewer prin card SD/memory stick/Compaq Flash USB/card PC –/–/– –/– –/–/– –/– CªTIGÃTOR audio-video www. Luminozitate: -1. ceea ce explicã ºi preþul considerabil mai piperat al modelului. 10 puncte BINE REZ. Amândouã modelele de plasmã au avut imagini ameþitor de clare ºi naturale. Saturaþie a culorilor:1.300 de euro.43) Prelucrare semnal HDTV/HD-ready Zoom 14:9/16:9 Reducere zgomot Alegerea temperaturii culorii/per RGB Virtual Dolby/boxã Dolby Difuzor/demontabil/opþional Rezoluþie relativã tuner Zgomot culoare tuner Consum curent standby Parametrii fabricaþie Parametrii audio-video Zgomot luminozitate tuner (10%) CONEXIUNI Scart/ din care S-VHS/din care RGB YUV-in (RCA/BNC/VGA) RGB-in (RCA/BNC/VGA) HDMI 3/2/2 1/–/– –/–/1 2 –/– –/– • •/•/–/– –/• 3/2/2 1/–/– –/–/– 1 –/– –/– • •/•/–/– –/– OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda max. 20 puncte Zgomote perturbatoare MÃS. 10 puncte BINE bine mulþumitor bine bine 6 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine 7 DVI/cu HDCP RCA-AV-in/S-Video-in RCA-audio-out Front-AV RCA/S-Video/VGA/DVI (40%) (30%) (20%) (10%) Instrucþiuni de utilizare Instalare DOTARE max. La testul HDTV. Alimentate cu semnal TV. plãcute ºi foarte armonioase. o deficienþã pe care inginerii ar trebui sã o rezolve de urgenþã. totuºi. în general materialele dificile de acest gen fiind perfect redate. Mod video: cinema Contrast: 22.com 24 luni Plasma 106 cm 1024 x 768/16:9 102 x 77 x 32 – Pioneer PDP-436 RXE pioneer. În plus.v i d e o m a g a z i n e 77 .9 dB 56. În cazul modelului Pioneer PDP-436 RXE însã aceste costuri suplimentare nu mai sunt necesare.ro RECOMANDARE audio-video Alte caracteristici 04/2006 a u d i o . alegere AV: Film.2 dB Redare NTSC (3. datoritã performanþelor bune la scanarea progresivã. membrii cârcotaºi ai juriului testãrii nu au putut descoperi nici o slãbiciune.com 24 luni Plasma 109 cm 1024 x 768/16:9 108 x 74 x 28 cm – RECEPÞIE TV Instalare complet automatã Producãtor Model Preþ Parametrii optimi imagine Valorile corespund datelor din meniu pentru fiecare model în parte Contrast: 40 % Luminozitate: 40. Gamma: 3.4 dB 55.58/4. Rezoluþie relativã Temperaturã culoare Deviaþie culoare Linearitate Convergenþã Geometrie EXCEPÞIONAL excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine 0. fanii Home Cinema mai au nevoie de un player DVD cu funcþia De-Interlacer. Cinema: standard Panasonic TH-42 PV 60 E 2300 Euro Pioneer PDP-436 RXE 3300 Euro Tabelul emiþãtorilor Corecþie automatã emiþãtor cu VCR EPG/control timer VCR Imagine în imagine (TV+PC/AV/al 2-lea tuner) Tuner sat echipare ulterioarã Analog/digital/twin/pay-TV DVB-T dotare ulterioarã/integrat DVB-C dotare ulterioarã/integrat –/–/–/– –/– –/– –/–/–/– –/– –/– • • • –/– –/–/– • – • –/– –/–/– TEST IMAGINE Naturaleþe Redarea miºcãrilor Claritate Erori imagine Zgomot imagine max.audio-video. Panasonic a redat motivele foarte întunecate prin imagini mai clare ºi mai bogate în detalii.9 dB FOARTE BINE excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional bine bine mulþumitor 0. Prin HDMI.

Camcorder TEST 4 camcordere DV PANASONIC NV-GS 280 EG PANASONIC NV-GS 300 EG SONY DCR-HC 94 E SONY DCR-HC 96 E 800 EURO 900 EURO 750 EURO 850 EURO 78 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

sunt calitativ superioare celor DVD.Redactat de: Aurora Hoduþ ÎN REGIE PROPRIE Pentru rezultate cât mai spectaculoase.audio-video. Din punct de vedere calitativ. Deºi modelele mai vechi de camcordere filmeazã în format 16:9. La testare. nu existã diferenþe semnificative între înregistrãrile 4:3 ºi cele 16:9. Dacã filmaþi în interiorul unei catedrale gotice. Candidatele testãrii au numai vizorul în formatul clasic TV. obiectiv. multitudine de noi modele de camcordere DVD. În formatul lat de imagine. sau hard-disk-uri. imaginea câºtigând astfel în lãþime. în urma examinãrii. în funcþie de sistemul folosit. în urmã cu numai câþiva ani.v i d e o m a g a z i n e 79 . zonele superioare ºi cele inferioare ale cipurilor rãmân nefolosite. La înregistrãrile în format larg. Niciodatã pânã acum nu au existat atât de multe modele de camcordere. Se ºtie cã înregistrãrile DV. care folosesc aceastã tehnicã de înregistrare. pentru aparate de asemenea calitate. Dar dacã vreþi sã înregistraþi peisaje. Noile camere video prezintã ºi inovaþii. O HOME MADE HOME-CINEMA Faptul cã tehnologia DV nu este încã depãºitã o demonstreazã. Cinefilii iubitori de calitate au cel mai mult de câºtigat. modelele newcomer de camcordere ale anului 2006.ro 04/2006 a u d i o . La redare. la preþuri extrem de atrãgãtoare. Dar. formatul 4:3 este cea mai bunã alegere. în funcþie de format. În plus. proporþiile ajungând sã fie din nou armonioase. modelele de top de camcordere DV de la Panasonic ºi Sony costã între 750 ºi 900 de euro. Astfel. toate fiind în favoarea clienþilor. cea mai interesantã fiind trecerea la formatul lat de imagine 16:9. imaginile cinematografice pot fi savurate aruncând o simplã privire asupra displayului în format 16:9 în timpul filmãrii. Campionul acestui cvartet de camcordere va fi stabilit. care afiºeazã dungi negre pentru modul imagine latã. camcorderul va folosi pentru filmare diferite tipuri de cipuri. noile camcordere DV posedã formatul lat de imagine ºi multe alte funcþii speciale deosebit de atrãgãtoare. se îngrãmãdesc în sezonul 2006. preþuri de neconceput. mai ales. televizoarele în format 16:9 corecteazã aceastã imagine. mai ales pentru cã determinã ieftinirea modelelor convenþionale de camere video DV. cu cipuri de memorie. efectul cinemascopic (panoramic) va fi mult www. ele nu oferã decât displayuri 4:3. înainte de începerea filmãrii imaginea este turtitã în plan vertical. ambii producãtori ºi Sony ºi Panasonic sunt reprezentaþi de câte douã modele de acest gen.

cu explicaþii intercalate. ceea ce corespunde în ambele cazuri pentru o valoare finalã de 2. mai ales. La Panasonic. livreazã imagini de câte trei milioane de pixeli. Autofocus-ul a funcþionat. având tehnologie cu trei cipuri. utilizatorul poate mãri FOTOGRAFI TALENTAÞI O trãsãturã comunã candidatelor testãrii este capacitatea lor de a realiza fotografii digitale. Sony a mãrit unghiul vizual. pentru cã. Calitãþile ºi slãbiciunile camcorderelor în rolul secundar de camere foto digitale pot fi analizate în tabelul com- Mai bine decât pe staþia de docking: legãtura USB ºi DV spre computer se face. duo-ul profitând din plin de pe urma tehnologiei cu trei cipuri. Stabilizatorul optic de imagine a corectat eficient imaginile. + + + + CªTIGÃTOR audio-video Cele douã modele noi de la Panasonic. Cei care utilizeazã frecvent camcorderul pentru fotografii digitale au nevoie nu numai de valori înalte pentru rezoluþii. de aceea efectul cinemascopic este ceva mai redus. chiar ºi în modul foto. În ciuda acestei deosebiri. Datoritã meniului bine sistematizat. cu 2048 x 1512 pixeli. spre deosebire de Panasonic. la modelul Panasonic. închiderea automatã a obiectivului protejeazã lentila. 80 a u d i o . Utilizatorii care nu au nevoie sã transfere din nou pe bandã DV materialele prelucrate pe computer vor fi mulþumiþi de mo- CªTIGÃTOR audio-video GS 300: intrare digitalã Culori foarte naturale Claritate bunã Operare simplã Nu are ieºire pentru cãºti Rezultat audio-video GS 280: Bine (69 puncte) GS 300: Bine (70 puncte) mai pregnant dacã filmaþi în format larg. atât în modul foto. de o dotare tehnicã corespunzãtoare. Deºi culorile ºi claritatea au fost calitative. necesarã pentru controlul sunetului. realizând pe aceastã cale o economie de 100 de euro. fãrã a mai fi nevoie sã se foloseascã drumul ocolit prin modul redare. În acest scop. în acest format. la ambele modele a existat un zgomot redus de imagine. s-a evidenþiat duo-ul de la Sony. ci. în orice situaþie. La testul audio. Înregistrãrile au fost mereu foarte clare ºi detaliate.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . lipseºte ieºirea pentru cascã audio. cu 2016 x 1512 pixeli. 2048 x 1152 pixeli. parativ alãturat. formatul 16:9. multe dintre funcþiile manuale pot fi operate cu uºurinþã. Sony se bazeazã pe tehnologia cu un cip. la 44 de grade în formatul 16:9. atât Sony. În scopul examinãrii claritãþii. de la 38 de grade în modul 4:3. Panasonic a înregistrat sunetele clar ºi curat. valoarea rezoluþiei este aproape identicã. La acest capitol. absolut sigur ºi cu viteza fulgerului. precum ºi datoritã joystick-ului. Similar modelelor Sony. De aceea. Doar la testul lowlight au apãrut deficienþe. funcþia privire retrospectivã permite controlul rapid al fotografiilor realizate. iar prin microfon abia dacã au fost stocate pe bandã zgomote perturbatoare. cât ºi duo-ul de la Panasonic.Camcorder NV-GS 280/300 EG PANASONIC delul GS 280. iar prezenþa unei intrãri externe pentru microfon mãreºte valoarea de utilizare a aparatului. cât ºi film. iar la cadrele în miºcare au apãrut artefacte. direct de pe camcorder. dar cu o rezoluþie ceva mai redusã. Din pãcate. Camcorderele pot utiliza. 2016 x 1134 pixeli. unghiul vizual a crescut de la 39 la 42 de grade. sunt identice. colorate natural ºi proaspãt. iar cele de la Panasonic. în timp ce Panasonic foloseºte tehnologia cu trei cipuri. Modelele de la Sony au.4 megapixeli. Singura deosebire este prezenþa intrãrii digitale la modelul GS 300.

este deosebit de atractivã pentru fotografierea sau filmarea animalelor în miºcare. o intrare digitalã ºi una analog. de fapt maxim 3 fotografii. Rezultatele testãrii audio au fost bune. Ambele camcordere stau bine în mânã datoritã lãþimii lor corespunzãtoare. Cineaºtii. la o distanþã de 0. ele pot fi conectate numai prin papucul inteligent pentru accesorii.audio-video. ambele camcordere atrag prin câteva funcþii speciale. În rest. datoritã funcþiei preiluminare. care. DCR-HC 96 are. cât ºi cele de la Panasonic. Panasonic permite introducerea manualã a parametrilor pentru timpii de obturare. extrem de clarã.DCR-HC 94/96 E Modelele de la Sony se deosebesc numai la partea de conexiuni. spre deosebire de Panasonic. oferind astfel posibilitatea de a digitaliza vechile “comori” video analog. TRUCURI INTELIGENTE Utilizatorii lui Sony pot marca cu degetul o zonã pe touchscreen. dar la fel de bine ca ºi cel optic al lui Panasonic. care marcheazã pe display pãrþile din imagine supraexpuse la luminã. Intercalarea cadrelor auxiliare ajutã orientarea în plan orizontal. chiar ºi la luminã solarã puternicã. precum funcþia-zebra. deoarece datoritã lui ecranul poate fi urmãrit cu uºurinþã. pe bandã sau pe card de memorie. suplimentar. Funcþiile modului film pot fi ºi ele folosite pentru fotografiere. Stabilizatorul electronic de imagine funcþioneazã numai în modul film. se vor bucura de posibilitatea de a efectua înregistrãri individuale. La fiecare apãsare asupra declanºatorului. chiar ºi Mai bine decât în jos: deviceul. camcorderul face trei fotografii. Astfel cresc ºansele ca una dintre cele trei fotografii sã aibã. dar operarea touchscreen-ului are nevoie de antrenament. chiar dacã viteza de zoom este ceva mai micã. ambele modele au avut sunete ceva mai surde. www. o insectã minusculã. fiecare cu altã valoare de expunere la luminã. mai ales la folosirea camcorderului fixat pe stativ. Funcþia Tele-Makro. o funcþie practicã în cazul fotogra- fierii evenimentelor sportive. cu deschidere în sus. dar. culorile ºi claritatea imaginilor modelelor Sony nu au atins nive- SONY lul de calitate al celor de la Panasonic. La testul video. oferitã atât de aparatele Sony. mai ales la lowlight. Seriile de expunere pot fi realizate numai de Sony. Suplimentar. cât ºi la fotografiere. la dimensiuni mari. cu funcþie interval.v i d e o m a g a z i n e 81 . în timp ce Sony face acest lucru la rezoluþia maximã. + + + + - HC 96: intrare analog/digital Funcþii speciale practice Mod foto confortabil Zgomot imagine redus Nu are intrare pentru microfon Rezultat audio-video HC 94: Bine (66 puncte) HC 96: Bine (67 puncte) imaginile. luminozitatea optimã.ro 04/2006 a u d i o . Seriile de fotografii sunt realizate de Panasonic la o rezoluþie de numai 640 x 480 pixeli. Cu ajutorul acesteia poate fi luatã în vizor.5 secunde una de alta. În schimb. poate împiedica colorarea ochilor în roºu. iubitori de efecte speciale. care va apãrea. uºureazã schimbarea casetei. Mufele USB ºi DV existã numai în partea externã fixã. Zgomotele de imagine au fost reduse. Microfoanele externe nu au o intrare separatã. la înregistrare. Toate cele patru modele au câte un bliþ. atât la filmare. cu siguranþã. Stratul special de acoperire al displayului este foarte practic. Sony permite filmãri accelerate (undercranking).

5 – DATE Tip sistem/tip memorie Greutate cu acumulator+casetã Dimensiuni (L x Î x A) Obiectiv superangular maxim Factor zoom optic Filet filtru Dimensiuni cip (diagonala) Rezoluþie chip (brut) Stabilizator imagine Vizor Rezoluþie vizor Dimensiuni display (diagonala) Rezoluþie display Timp de funcþionare maxim SP/LP FUNCÞII VIDEO SONY La modelele Sony.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Panasonic NV-GS 300 EG panasonic.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8. dar zgomotul de imagine este destul de semnificativ. PictBridge – –/– – 5 – numai VGA • • – • Tele Macro. focus punct ºi mãsurare punct FUNCÞII AUDIO Sonorizare ulterioarã Modulare manualã sunet Microfon zoom Filtru vânt demontabil FOTOGRAFIE Timp manual obturator Niveluri diafragmã Blitz/reglabil Preblitz Luminã auxiliarã AF Declanºator automat Funcþie de presiune Retrospectivã fotografii Poate fi ºtearsã direct/ mãritã Interval fotografie Scene automatic Serie expunere Serie fotografii Bandã pe card FUNCÞII FOTO Device card Rezoluþie foto maximã Software foto PC/MAC Blitz /putere blitz reglabilã CONEXIUNI Intrare/ieºire digitalã Intrare/ieºire analog Mufã microfon/cascã Papuc accesorii simplu/inteligent Interfaþã USB ACCESORII LIVRATE Încãrcãtor acumulator de valoare Telecomandã Cablu FBAS/adaptor scart Cablu S-Video/ cablu FireWire Cablu USB Software editare REDARE Afiºare index Zoom redare Slideshow Funcþii speciale Card memorie 82 a u d i o .5 – Sony DCR-HC 96 E sony.7inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• •/• •/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1.7 inci 123200 Pixel 80/120 Minute 6 •/• –/•/• – per Touchscreen •/• –/• • – •/• • – – – Memory-Stick Duo 2016 x 1512 Pixel •/• •/• –/• –/• –/– –/• • – • •/• –/– • Picture Package 1. dar culorilor le lipseºte ceva din contrast ºi prospeþime. Înregistrare format lat: cinema/full Înregistrare infraroºu Lampã video montatã Funcþii video-mail/streaming 5 5 •/• •/• –/•/• –/•/• 1/50 – 1/8000 Sec. mulþumitã elasticei puneri în concordaþã. per manetã per manetã –/• –/• –/• –/• – – – – –/• –/• • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• –/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5.7 x 7.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .1/2000 s 34 •/• • – 10 sec. PictBridge • •/• • 5 • • • • • • Tele Macro.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7.7 inci 123000 Pixel 80/120 Minute Sony DCR-HC 94 E sony./retrospectivã înreg.Camcorder Modul foto Deºi ambele camcordere realizeazã fotografii de aproximativ 3 Megapixeli. la fel ca ºi la modul film. existã totuºi deosebiri între ele. Programe AE Tasta contraluminã/diafragmã manualã Corecþie de alb: hold/fix/manual Timp manual obturator Focus manual Cãutare înreg.6 LE Sweet Movie Life – FUNCÞII FOTO Producãtor Model Panasonic NV-GS 280/300 1/25 .3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2.6 LE Sweet Movie Life – • – • • card SD 2048 x 1512 Pixel •/– •/• •/• –/• •/– •/– • • • •/– •/– • MotionDV Studio 5. Producãtor Model Adresã web Perioadã de garanþie Panasonic NV-GS 280 EG panasonic. 1/50 – 1/8000 Sec. Foarte larg: în modul 16:9 Sony oferã un randament mai bun al obiectivului superangular. nuanþe piele Sony DCR-HC 94/96 E – 24 •/• • – 10 sec. culori mai puternice ºi mai multe detalii.com 24 Luni DV /Mini-DV 520 Grame 7.3 x 9 x 12 cm 38 Grade 10x 30 mm 1/3 inci 3310000 Pixel electronic color 123200 Pixel 2.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2.com 24 Luni DV /Mini-DV 517 Grame 8. imaginile fixe sunt mai bune.7 x 7. Spre înãlþimi: în modul 4:3 Panasonic foloseºte considerabil mai mulþi pixeli decât în formatul 16:9. faþã de modelele Panasonic DOTARE PANASONIC Duo-ul de la Panasonic are.5 x 14 39 Grade 10x 37 mm 3 x 1/6 inci 3 x 800000 Pixel optic color 113000 Pixel 2.

5 % 22 20 Lux 55.1 % bine 5. de filmare sunt sfãtuiþi sã achiziþioneze unul dintre modelele companiei Panasonic.7 dB 36.7 dB excepþional excepþional foarte bine mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine suficient bine 68 % 170 .1 dB foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine 117/133 Min.v i d e o m a g a z i n e 83 .9 % 75.8 % 52.9 % 76. dupã o scurtã perioadã de antrenament.6 dB 44. ªi mai trebuie spus ceva înainte de concluzie.6 % 52.15200 bine/foarte bine 100 Lux 49.0 % 27.0 % 34.4 % 33.1 dB 5.7 % 67.4 dB 53. modelele lansate de Sony sunt cea mai bunã alegere.1 dB 41. avantajos plasat.12300 bine/foarte bine 100 Lux 63.7 % 52.6 % 55. CONCLUZIE În scopul utilizãrii duble a camcorderului.1 dB 22 20 Lux 51.0 % 53.9 dB 50.5 dB 42.5 dB 42.10700 100 Lux 63.7 % 54. Modelul produs de Panasonic permite.7 dB 51.9 dB 48. În ceea ce priveºte dotarea.9 dB 51.audio-video.7 dB 41.7 dB 43.6 % 23 20 Lux 53.6 dB 33.8 % 53.9 % mulþ. înainte de orice. drept aparat de filmat ºi camerã digitalã.15200 100 Lux 46.0 dB 43.8 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine 72 % mulþumitor182 . Cei interesaþi.9 % 53.6 % bine 5.9 % 52. pot fi reglate aproape toate funcþiile folosind degetul mare. Denivelãrile pielii pot fi astfel bine caºerate.4 dB foarte bine excepþional excepþional excepþional foarte bine excepþional excepþional bine suficient mulþumitor bine/foarte bine 62 % 224 .8 % 51.4 dB 23 20 Lux 53.3 % 52. 117/133 Min.ro 04/2006 a u d i o .3 % bine 49.4 % 55.0 % 40. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE MULÞUMITOR BINE Bine 8 70 MULÞUMITOR BINE foarte bine 6 69 MULÞUMITOR BINE bine 8 67 MULÞUMITOR BINE bine 6 66 www. în plus.7 dB 49.9 dB 33.7 % 76.0 dB 45. REZULTATE TEST Producãtor Model Preþ Panasonic NV-GS 300 EG 900 euro Panasonic NV-GS 280 EG 800 euro Sony DCR-HC 96 E 850 euro Sony DCR-HC 94 E 750 euro TEST IMAGINE Claritate Redare culoare Contrast Erori imagine/zgomot imagine Autofocus Stabilizator Lowlight FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 22 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 BINE bine bine foarte bine foarte bine/foarte bine foarte bine foarte bine mulþumitor 21 TEST SUNET Sunet limbaj/muzicã Efect stereo Zgomote proprii/zgomote BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/foarte bine bine bine/foarte bine 11 BINE bine/bine bine bine/bine 10 BINE bine/bine bine bine/bine 10 MÃS. Cu ajutorul mini-joystick-ului.6 % 66.1 % 27.0 % 53.4 % mulþ.7 dB 49.4 % 52.2 % bine FOARTE BINE 1350 Lux 65.2 dB 45.8 % 55. DE LABORATOR Redare culoare Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare camerã Rezoluþie Rezoluþie relativã Zgomot luminozitate Rezoluþie relativã culoare Zgomot culoare Evaluare înregistrare Caracteristica de frecvenþã microfon Domeniul de transmisie Evaluare sunet Timp maxim înregistrare display/vizor FOARTE BINE 1350 Lux 72.9 MHz 75.2 dB 45.7 dB 53.4 % 67.1 dB 4. OPERARE Ergonomie Ghidare utilizator Elemente de operare Meniu Telecomanda Instrucþiuni de utilizare BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine foarte bine mulþumitor foarte bine bine bine 7 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine bine bine 6 DOTARE REZ. mulþumitor/bine 95/110 Min.5 % 4. FOARTE BINE 1350 Lux 64. aureolarea special pentru nuanþele pielii. compania Panasonic a renunþat la funcþiile speciale. 107/128 Min.de la distanþe considerabile.8 % 25.0 % 40.0 % 3.0 MHz 76.4 dB 35.1 % 50. un avantaj pentru imaginile portret.0 % 75.2 % 8.2 dB excepþional excepþional excepþional mulþumitor excepþional foarte bine foarte bine bine 70 % mulþumitor159 .0 MHz 75. FOARTE BINE 1350 Lux 72.1 % 76.2 % 32.0 MHz 75.5 dB 51. con- centrându-se asupra unui sistem simplu de operare.3 % 2.

oare.Home Cinema GATA DE SPECTACOL! Patru modele noi de receivere AV de mare putere. Sunt. dotate luxuriant ºi la preþuri extrem de avantajoase. ies la rampã. superioare concurenþei? 84 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

P LA MARE CÃUTARE La testare s-a acordat o atenþie deosebitã ºi problematicii puterii dezvoltate de aceste modele. la testare. Preþurile se aflã mereu pe o pantã descendentã accentuatã. Astfel. Însã. o luptã îndârjitã pentru supremaþie. calitãþile sonore ale celor patru modele de receivere AV. pe canal.000 de euro. sã atingã nivelul optim de putere în colaborarea cu setul de incinte acustice B&W. meniu ºi conexiuni pentru componente.Redactat de: Daniel Chira e piaþa receiverelor AV se duce. la valori de ordinul sutelor de waþi.ro 04/2006 a u d i o . cu funcþii cuprinzãtoare. intervine o nouã problemã: o dotare atât de încãrcatã în partea frontalã nu va avea repercusiuni negative asupra calitãþii sunetului? Un motiv în plus pentru audio-video de a examina minuþios. E oare posibil ca aceste receivere AV. sunete nedistorsionate la o valoare a amplitudinii de 105 dB. la pasajele cele mai zgomotoase. boxe de referinþã audio-video? Sistemele Home Cinema pretind. Receivere AV. începând de la 400 de euro poþi achiziþiona modele de receivere AV dotate cu Pro Logic IIx. ceea ce înseamnã pentru receivere sarcina dificilã de a ridica nivelului puterii. pentru scurte perioade de timp. costã acum mult mai puþin. este în continuã creºtere. Însã redarea cât mai naturalã a muzicii are TEST 4 RECEIVERE AV DENON AVR-1706 HARMAN/KARDON AVR 135 MARANTZ SR 4600 YAMAHA RX-V 559 350 EURO 400 EURO 400 EURO 400 EURO www.audio-video.v i d e o m a g a z i n e 85 . deºi oferã aceeaºi calitate. relativ ieftine. utilizatorul. de câþiva ani. Câºtigãtor al acestei competiþii acerbe este. care odinioarã aveau preþuri în jurul a 1. iar numãrul de modele noi. evident.

La testul audio. a fost extrem de sensibil în redarea detaliilor sonore ºi la spaþializarea Santinela audio: microfonul de mãsurã Audio Tehnica transmite semnalul preluat de la boxe spre receiver. sunetelor. Yamaha s-a detaºat de contracandidaþii sãi prin sunete extrem de puternice. au bubuit tobele conga. Auto Setup regleazã nu numai distanþa ºi volumul difuzoarelor.Home Cinema RX-V 559 YAMAHA Modelul Yamaha RX-V 559 pare a fi foarte bine echipat. care lucreazã cu frecvenþa de eºantionare deosebit de razantã de 192 KHz. poziþia fazei boxelor. în hit- ul Eagles “Hotel California”. reprezintã o altã caracteristicã interesantã a acestui model. cât ºi la concertele live. via meniu. prin funcþia AV-Sync. dar modelul s-a impus printr-o redare sonorã cultã ºi suveranã. Dar odatã cu ajustarea impedanþei boxelor. înlesnind setup-ul subwoofer-ului. comparativ cu modelul Yamaha. În plus. semnalul audio în funcþie de timpul de prelucrare al displayului. Denon AVR-1706 posedã ºapte outputuri cu tranzistoare individuale. preia operaþia de decoding. Poarta dock: mufa multipin pentru interfaþa iPod preia datele audio ºi transmite impulsuri de comandã. În plus. iar poziþia de fazare la ieºirea subwoofer-ului poate fi. Frecvenþa de tãiere a filtrului subwoofer-ului poate fi ajustatã pânã la valori foarte mici. s-a deconectat. Denon este singurul din test care posedã un dispozitiv de calibrare automatã a boxelor. Deºi are “numai” ºase outputuri. Pasajele cu frecvenþe deosebit de joase au creat dificultãþi receiverului. iar prin telecomandã se poate naviga prin meniul afiºat pe displayul lui Yamaha. atrage atenþia printr-un converter videoup. Convertoarele digital/analog. De pildã. aparatul produs de Denon a convins prin sunete neutre ºi naturale. inclusiv microfon de mãsurã. în interiorul carcasei sale cu forme elegante. La testul audio. Playerul mobil MP3 poate fi “parcat” în adaptorul YDS-10 (accesoriu opþional). Yamaha temporizeazã. în timp ce un procesor de semnal “Sharc”. care are rolul.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . + + + + + Sunet puternic ºi bine conturat Convertor video-up Comutator de fazã subwoofer Meniu bine structurat Setat pentru modul iPod Rezultat audio-video Bine (68 puncte) AVR-1706 DENON Cel mai ieftin model din actualul test ascunde. campionul testãrii a reacþionat mult mai echilibrat. via mufele composite ºi SVideo. astfel încât calitãþile sale tonale au plãcut la fel de mult atât la scenele turbulente din filme. Deºi. modelul a demonstrat cã poate sã rãsune puternic. aparatul. de a pregãti imaginile recepþionate pentru ieºirile HDTV pentru componente. Modelul dispune de o caracteristicã atrãgãtoare pentru posesorii de Apple-iPod. La frecvenþele joase sunetele nu au fost atât de puternice ºi de bine conturate ca ºi cele ale contracandidatului sãu Yamaha. ci examineazã. La nevoie. + Dispozitiv AV-Sync + Dispozitiv calibrare boxe + Sunet neutru + ªapte outputuri . aparatul nu s-a deconectat nici la valoarea înaltã de 100 dB. În plus. modificatã. foarte clar conturate ºi naturale. atunci când. care oferã putere bornelor boxelor. de mare putere. la volum mare. sunetele tobelor conga din “Hotel California” au fost ceva mai moi ºi insuficient spaþializate. o tehnologie pretenþioasã. de asemenea.Nu are ieºire digitalã Rezultat audio-video Bine (62 puncte) 86 a u d i o .

în centrul spaþiului de audiþie. De pildã: managementul separat pe canale pentru baºi. receiverul a reuºit sã atingã nivelul corespunzãtor de putere fãrã a eºua. Cele ºapte outputuri. La testul audio. Spaþializarea sunetelor s-a concentrat. funcþia ProLogic IIx. fãrã a diminua totuºi panoramarea sunetului. Ceea ce lasã de dorit este numãrul restrâns de frecvenþe de tãiere pentru ieºirea subwoofer-ului. nici prea dur. Modelul poate fi confortabil setat prin meniul afiºat pe ecran. prilej cu care pot fi ajustate câteva funcþii. dar totuºi fãrã nici o slãbiciune evidentã. la valori ale amplitudinii de peste 100 dB. Marantz a fost mai moale decât Yamaha. pe douã rânduri.ro .SR 4600 MARANTZ Receiverul Marantz valoreazã mult mai mult decât s-ar crede. Dar pentru efectuarea acestei operaþii este nevoie. modelul a rãsfãþat totuºi auzul la testare prin nuanþe bogate în detalii pentru frecvenþele medii. sunetele nu au fost redate în maniera directã a modelului produs de Ya- maha. caracteristici prea des întâlnite. nu sunt.audio-video. Cu sunete ceva mai moi decât cele ale lui Denon ºi mai neclare decât cele ale lui Yamaha. + + + + Management flexibil baºi Meniu Display informativ Intrãri digital frontale Telecomandã dificil de stãpânit Rezultat audio-video MULÞUMITOR (61 puncte) 04/2006 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 87 www. cele trei valori de frecvenþã cut-off aflate la dispoziþie fiind supãrãtor de puþine. Totuºi modelul compenseazã prin limita de volum: din putere nu i-a lipsit nimic. permite efectuarea setup-ului chiar ºi în lipsa meniului afiºat pe ecran. nici prea moale. sã descoperi minuscula tastã de pe telecomanda insuficient sistematizatã. mai întâi. iar baºii nu au fost atât de hotãrâþi. fost mici. luând în considerare preþul modest de 400 de euro. situate în partea frontalã. redarea sonorã a fost aerisitã. rite de tãiere de la boxele frontale ºi centru spre subwoofer. la acest preþ. Sistemul de operare. bogatã în detalii ºi mai spectaculoasã. Marantz poate fi setat ºi fãrã telecomandã. La sunetul multicanal. Totuºi. extrem de simplu ºi de bine realizat. modelul a avut un comportament echilibrat. reuºind sã obþinã sunete nedistorsionate la un volum mare. efectul sonor a fost totuºi demn de luat în seamã. precum ºi partea de recepþie echipatã cu posibilitatea de a introduce direct valoarea frecvenþei pentru un emiþãtor anume. + + + + Finisare excepþionalã Operare simplã Sunet bun Ieºire preamplificator Putere de ieºire redusã Chiar dacã la volum mare. care permite frecvenþe difeFace luminã: displayul pe douã rânduri al lui Harman informeazã despre absolut orice. Deºi valorile mãsurate pentru puterea de ieºire au Rezultat audio-video Bine (62 puncte) AVR 135 HARMAN/KARDON Displayul tip panoramã. Într-adevãr. este informativ ºi perfect lizibil. mai ales. finisarea calitativã a modelului corespunde nivelului tehnic înalt ºi dotãrii cuprinzãtoare. La modul Hi-Fi stereo a rãsunat ceva mai apatic. iar. Sistemul de navigaþie: cu ajutorul tastelor cursorului. modalitatea sa dinamicã de redare a sunetelor a fost remarcabilã.

Home Cinema

FRECVENÞA DE TÃIERE
Este acea frecvenþã la care are loc distribuþia spectrului sonor între subwoofer ºi sateliþi. Frecvenþa trebuie sã fie foarte fin ajustatã, pentru o repartizare optimã între woofer ºi sateliþi.

DOTARE
Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) în cm Yamaha RX-V 559 yamaha.com 400 euro 2 ani 44 x 18 x 40 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 13 •/– •/– • 160 ms in 1-msSteps Frecvenþã graniþã woofer comutabilã Dispozitiv calibrare automatã 40/60/80/90/100/ 110/120/160/200 – UKW/MW 40 – •/•/• •/– –/•/– • • Denon AVR-1706 denon.com 350 euro 2 ani 44 x 15 x 42 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 6 •/– –/– • 200 ms in 1-msSteps 40/60/80/100/12 0/150/200/250 • UKW/MW 56 – •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– – UKW/MW 50 • •/•/• •/– –/•/– – – •/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– 80/100/120 40/60/80/100/120/ 200 – UKW/MW 30 – •/•/• •/– –/•/• • – –/–/– –/–/– –/–/– –/– –/– Marantz SR 4600 marantz.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/•/• •/• –/– 1 •/– –/– • – Harman/Kardon AVR 135 harmankardon.com 400 euro 2 ani 44 x 17 x 39 •/• •/•/• •/–/• •/– –/– 4 •/– •/– • –

DECODER SURROUND
Dolby Digital/Dolby Digital 6.1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete ProLogic II/IIx/reglabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Programe sunet DSP Boxe surround 2 canale/Dolby Virtual Cascã surround/Dolby Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil

FRECVENÞA DE EªANTIONARE (SAMPLING)
Encodarea semnalului analog în semnal digital presupune mãsurarea valorii amplitudinii semnalului la intervale regulate. Frecvenþa de sampling reprezintã numãrul de eºantionãri asupra semnalului analog pe secundã. Pentru a evita erorile, frecvenþa de eºantionare trebuie sã fie dublã faþã de frecvenþa maximã a semnalului audio.

PARTE RECEPÞIE RADIO

Informaþii practice

Domeniu de frecvenþe Memorare staþii Valori directe frecvenþã RDS/PTV/radiotext

Power play
Cu un truc, Yamaha pãstreazã controlul chiar ºi la volum mare.

TELECOMANDA/CONTROL
Control sistem/bidirecþional Programabilã/cod producãtor/macro On-Screen-Display (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger

FUNCÞII VIDEO
Convert. comp.-S-Video/YUV/analog HDMI •/•/– De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil –/–/– Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu prin YUV/HDMI –/–/– –/– •/–

CONEXIUNI AV
Videorecorder RCA/S-video/scart 1/1/– 3/2/3/– 1/1/1/– •/– 1 2 •/– •/–/– 3/1/– –/–/–/– 1/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• • interfaþã iPod 1/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 1 2 –/– •/–/– 2/2/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – 2/1/– 2/1/2/– 1/1/1/– –/– 2 1 –/– –/–/• 2/2/– –/–/–/– 1/1/–/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/–/• •/•/– – Re-EQ (coborâre înalte conectabil) 1/1/– 3/3/2/– 1/1/1/– –/– 1 1 –/– –/–/• 3/3/– –/–/–/– 1/1/–/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/–/• •/–/• – Sursã nivel înalt (set-top-box, DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi-room/video

Ascuns: în paginile de service ale meniului, Yamaha poate fi reglat pentru valori joase ale impedanþelor boxelor.

Yamaha a rãsunat la testare puternic, chiar ºi la valoarea de vârf de 106 dB. Dar atunci când, la acest volum, s-au adãugat impulsuri de baºi, aparatul s-a deconectat automat, din cauza boxei principale, care, în domeniul de frecvenþe dintre 100 ºi 160 Hz, a ajuns la o valoare apropiatã de 3 ohmi pentru impedanþã, ceea ce corespunde unui consum mare de energie. Pentru a evita o asemenea situaþie, vã recomandãm urmãtoarea procedurã. În timp ce þineþi apãsatã tasta “Straight”, acþionaþi asupra comutatorului de reþea, iar apoi prin “Straight” treceþi aparatul de la 8 la 6 ohmi ºi deconectaþi-l. Dupã aceastã operaþie, modelul RX-V 559 nu va mai avea sunete atât de clare la volum mare, dar cel puþin nu se va mai deconecta.

CONEXIUNI AUDIO
Recorder (bandã, minidisc) Sursã nivel înalt (CD, tuner) Phono (MM, MC) Intrare 5.1/6.1/7.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale optic/coaxial Ieºiri nivel înalt L/R/C/Sub Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surround L+R/Surround Back L+R/ Surround Center Zona 2 Alte caracteristici

88

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

nevoie, pe lângã putere, ºi de simþ pentru detalii, calitate examinatã, în cazul celor patru candidate, la testul stereo. Modul în care s-au descurcat la testare receiverele AV, pe larg în tabelele, care însoþesc articolul.

CONCLUZIE
Provocarea lansatã de întrebarea retoricã: “Au nevoie sistemele Home Cinema de receivere AV?” a fost luatã în serios de toate cele patru modele testate. Dotarea corespunzãtoare, sunetul frumos, valorile adecvate ale puterii, finisarea calitativã ºi sistemele de operare simple sunt punctele forte ale acestor receivere. Ceea ce ar fi de reproºat este absenþa funcþiilor video din dotare. Deºi fiecare candidat atrage prin calitãþi proprii, totuºi, trãgând linia, Yamaha a adunat cele mai multe puncte, reuºind sã devinã campionul testãrii noastre.

REZULTATE TESTARE

Producãtor Model Preþ

Yamaha RX-V 559 400 euro
max. 50 puncte

Denon AVR-1706 350 euro

Marantz SR 4600 400 euro

Harman/Kardon AVR 135 400 euro

TEST SUNET
Hi-Fi PreoLogic-Surround Digital-Surround

FOARTE BINE
bine foarte bine foarte bine

37

BINE
bine bine bine

36

BINE
bine bine bine

35

BINE
bine bine bine

35

(40%) (20%) (40%)
max. 10 puncte

MÃS. DE LABORATOR
Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi

BINE
excepþional 90 dB 84 dB

7

MULÞUMITOR
bine 80 dB 78 dB foarte bine/bine 144/97 Watt 80/67 Watt mulþumitor 0,6 Watt

5

MULÞUMITOR
foarte bine 83 dB 81 dB foarte bine/mulþumitor 104/98 Watt 60/43 Watt mulþumitor 1,6 Watt

5

BINE
foarte bine 83 dB 82 dB bine/bine 104/71 Watt 92/66 Watt mulþumitor 2,5 Watt

6

(40%)

Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus stereo Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã (30%) Consum energie standby (30%)

foarte bine/bine 175/125 Watt 79/43 Watt bine 1,0 Watt

OPERARE
Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare

max. 20 puncte

BINE
bine bine bine bine

14

BINE
bine bine bine – mulþumitor bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor bine bine

14

BINE
bine bine – mulþumitor mulþumitor bine

13

(40%) (30%) (20%) (10%)
max. 10 puncte max. 10 puncte max. 100 puncte

FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. AUDIO-VIDEO
RAPORT PREÞ/CALITATE

MULÞUMITOR BINE BINE
excepþional

3 7 68

DEFECTUOS BINE BINE
foarte bine

1 6 62

SUFICIENT BINE BINE
foarte bine

2 6 62

DEFECTUOS BINE MULÞUMITOR
foarte bine

1 6 61

CªTIGÃTOR audio-video www.audio-video.ro 04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 89

Home Cinema

VIA HDMI
De acum oferta este completã: playere DVD la preþuri avantajoase pot transfera digital semnalul, via HDMI. Va aduce acest lucru îmbunãtãþiri faþã de lumea analogicã Scart?

90

a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

Redactat de: Sebastian Kovacs

TEST
5 playere DVD cu HDMI FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H PHILIPS DVP 5900 SONY DVP-NS 92 V THOMSON DTH 255 E 180 EURO 180 EURO 200 EURO 300 EURO 150 EURO

remurile în care cinematograful nu putea fi conceput fãrã uriaºele role de celuloid sunt de mult apuse. Între timp, mulþi regizori celebri, precum George Lucas, creatorul lui “Star-Wars”, folosesc doar echipament digital: camere digitale pentru filmare, iar pentru efecte speciale ºi prelucrare ulterioarã, cele mai performante computere în materie de graficã. În plus, proiectoarele lucreazã tot mai des în modul digital, iar colecþionarii de filme nu mai au nici un interes faþã de banda video analog, odatã cu victoria tehnologicã a DVD-urilor.

V

HDMI LA 150 EURO
Concepþia conform cãreia cele mai multe playerele DVD transferã analogic imaginile spre display este, de acum, anacronicã. Interfaþa digitalã a la DVI sau HDMI, prezentã, pânã de curând, doar în dotarea tehnicã a playerelor ºi recorderelor DVD de top, este exact ceea ce lipsea pentru a transforma întregul sistem într-unul digital. Samsung ºi Toshiba, prin modele proprii de numai 200 euro, au fost iniþiatorii modei playerelor DVD ieftine cu interfaþã HDMI. Exemplul lor a fost urmat, între timp, ºi de alþi producãtori, unii dintre ei reuºind sã realizeze playere digitale, cu preþuri sub 200 euro. Astfel, cel mai ieftin candidat din actualul test, Thomson DTH 255 E, costã numai 150 euro. Sony este reprezentat în test de modelul DVP-NS 92 (300 euro), un player DVD/ SACD, care, pe lângã imagini excepþionale, livreazã ºi sunet calitativ. Celelalte playere testate de la LG, Funai ºi Philips au preþuri situate în jurul a 200 euro.

DIGITAL, ADICÃ PERFECT?
Dotarea playerelor DVD, la preþuri avantajoase, cu interfaþã HDMI este a doua caracteristicã tehnicã obligatorie, dupã introducerea, începând cu anul 2003, a modului PALprogressive. Cu toate cã “digital” nu înseamnã neapãrat “optim”, legãtura HDMI oferã acum cele mai bune premise pentru transferul perfect al semnalului spre display sau proiector. Rezultatul depinde, în mod hotãrâtor, de calitatea semnalul trimis de player spre ieºirea digitalã. Toate playerele DVD testate au redat, pe HDMI, un semnal PAL progresiv (576p), sau o imagine înalt scalatã HD, cu valori de 720p sau 1080i. Dacã playerul “cârpãceºte” conversia progresivã sau sca-

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

91

La unele dintre modele funcþia progressive-automatic a fost relativ repede depãºitã. playerul a livrat cele mai armonioase imagini din test. în format JPEG. De-Interlacer-ul scaneazã liniile una dupã alta (progressiv). decât cel prezentat pe lista noastrã. apoi toate cele pare. iar funcþia progressive mai bine realizatã. claritatea ºi redarea detaliilor au avut de suferit. HDMI “High Definition Multimedia Interface” este o interfaþã care poate sã transmitã semnale digitale audio ºi video. Sistemul de operare se evidenþiazã printr-un meniu stilat ºi bine sistematizat. dure. mai ales prin ieºirile digitale. se realizeazã la calitate bunã ºi pe toatã suprafaþa displayului. playerul Philips s-a evidenþiat ca fiind cel mai mare consumator de energie în standby. Playerul Philips a funcþionat la capacitate maximã numai prin conexiunea HDMI. Cu toate acestea. telecomanda playerului are multe dintre taste identic proporþionate. ori dacã a fost “citit” de pe un film. însã.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . via Scart-RGB. în special la redarea de pe CD. licãriri ale liniilor ºi imagini dezorganizate. atunci rezultatul de pe display va fi. datoritã meniului bine sistematizat. Sony a reuºit sã obþinã cele mai bune valori datoritã sunetelor dinamice ºi puternice. numãrul lor este corespunzãtor. Operaþia de setup este înlesnitã prin indicaþii clare ºi numeroase posibilitãþi de ajustare atât pentru sunet. de altfel elegant ºi sofisticat. Designul. dacã materialul a fost înregistrat în modul interlaced de o camerã video sau TV. la fel ca ºi pe HDMI. fãrã a fi. mai ales þinând cont de tendinþa tot mai clarã de micºorare a preþurilor acestor tipuri de aparate. în funcþie de materialul de ieºire de pe DVD. playerul DVD demonstrând o uºoarã tendinþã spre colorarea în verde. unul modest. Pe calea analogicã. + + + Imagini armonioase. Funcþiile automate aleg modul potrivit. deoarece în comerþ aparatul va putea fi achiziþionat la un preþ mai mic cu cel puþin 50 de euro. În plus. nu a fost optimã. de fenomenul de licãrire a liniilor. Claritatea echilibratã. cel puþin. Sunetele au fost dinamice ºi bine spaþializate. + + Convertire progresivã bunã Sunet echilibrat Coloraþie uºoarã în verde prin RGB-scart Slãbiciuni la claritate Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) Bine (70 puncte) 92 a u d i o . Operarea aparatului se realizeazã uºor. dar. prin telecomandã. iar redarea fotografiilor digitale. iar prin conexiunea digitalã redarea a fost o idee mai plasticã decât pe calea analogicã. calea digitalã este cea mai bunã alegere. însã. cât ºi în modul analogic stereo. Deºi. puternic T e l ec o m a n d ã i n s u f i c i e n t s i s t e m a t i z a t ã Iubitorii modelelor mãrcii Philips pot alege liniºtiþi acest player DVD. Imaginile progresive au fost lipsite. via scart în calitate RGB. astfel încât. nu poate însã justifica preþul destul de ridicat. ceva mai aspru. playerul Sony se deosebeºte clar faþã de concurenþã.Home Cinema larea. Philips a plãcut atât pe calea conexiunii digitale. imaginile au fost bune. aproape toate playerele din testul actual au reuºit sã realizeze aceste operaþii foarte bine. PROGRESSIVE Emiþãtorii TV ºi playerele DVD convenþionale livreazã televizoarelor imagini pe rânduri: prima datã toate liniile impare. cu siguranþã. Setup-ul boxelor pentru ieºirea 5. PROGRESSIVE-AUTOMATIC Playerele cu scanare progresivã trebuie sã converteascã rândurile imaginii pentru redarea progresivã. Pentru aceasta. Sony a realizat modelul DVP-NS 92 în douã variante de culoare: negru ºi argintiu. Din punct de vedere sonor. SONY DVP-NS 92 V PHILIPS DVP 5900 IMAGINI VIA HDMI Din fericire. La testul video. În funcþie de aceasta playerul funcþioneazã în modul film sau modul video. practic. nu mai apare fenomenul de licãrire a rândurilor. s-a mai descoperit ceva. Doar la scenele întunecate. partea lor electronicã trebuie sã ºtie. Claritatea imaginilor. în funcþie de redarea de pe DVD sau SACD. Din pãcate. mai ales în cadrul structu- Plug-in: Thomson este singurul player din actualul test care citeºte carduri de memorie de formate diferite. slãbiciune constatatã ºi prin conexiunea YUV sau HDMI. adâncimea corespunzãtoare ºi valorile reduse pentru zgomotul de imagine au fost principalii factori care au influenþat pozitiv calitatea imaginilor. De-Interlacer-ul producând în loc de imagini clare. modelul a rãsunat. Interfaþa poate prelucra ºi înregistrãri HDTV. La mãsurãtorile de laborator. La testul audio. echilibrate Meniu bine sistematizat Sunet dinamic. însã. Via ieºirea pe componente. livrând imagini de film echilibrate. deoarece imaginile au mai multã adâncime. culorile au fost echilibrate. au existat probleme la redarea culorilor. în cazul ideal.1 se realizeazã diferit. cât ºi pentru ºi imagine. imaginile playerului Sony au pierdut din calitate. cu zgomot de pixelare redus. Pe de altã parte.

chiar dacã nu excesiv spaþializate. La testul video. via HDMI. când imaginile au fost uºor dezorganizate. Cu toate acestea. Motive? Pe de o parte. Thomson a obþinut valori destul de bune. Cu atât mai mult meritã lãudatã o caracteristicã tehnicã specialã. Faþã de contracandidaþii sãi se impune prin prezenþa în dotare a sloturilor pentru cardurile de memorie. însã. la testarea de laborator Funai. alãturi de Sony. dezorganizate.v i d e o m a g a z i n e 93 . Via HDMI. poate combina muzica MP3 cu fotografiile JPEG în slideshow-uri. nici chiar cu material de film de înaltã clasã. ieºite din comun.FUNAI DVP-6200 LG DV 9900 H THOMSON DTH 255 E Playerele mãrcii Funai nu sunt tocmai vedete pe piaþa europeanã. precum ºi JPEG ºi MP3. Pentru fanii sistemelor Home Cinema. modelul s-a comportat cel mai bine via Scart. datoritã cãrora playerul prezintã fotografiile de pe camera digitalã direct pe ecranul TV. nu a putut fi clasificat la acelaºi nivel de calitate cu al lui Sony. La testul video. care trezeºte suspiciuni în privinþa calitãþii. iar conversia progresivã bine realizatã. care pot fi combinate în slideshowuri. ceea ce constituie un avantaj. Sistemul de operare este bine realizat. Funai combinã datele JPEG ºi MP3 în slideshow-uri cu fond sonor. deºi conþin tot ceea ce este important. Thomson pare a fi o adevãratã afacere. Conversia progresivã nu a fost foarte bine stãpânitã. mai ales la modul RGB. bogate în contraste ºi frumos colorate. fenomenele de licãrire a rândurilor ºi apariþia blocurilor aleatorii nu au putut fi îndepãrtate.Lipsuri în redarea detaliilor + + - Imagini corespunzãtoare via RGB Cititor card memorie Scanare progresivã cu slãbiciun i Instrucþiuni de utilizare ilizibile Rezultat audio-video Rezultat audio-video Rezultat audio-video Bine (69 puncte) www. imaginile modelului LG testat au fost armonioase. Crucea cursorului necesitã o perioadã lungã de antrenament. O micã etichetã pe partea posterioarã a aparatului atestã sursa nivelului de performanþã: modelul dispune de tehnologia renumitului furnizor Faroudja. ajustarea manualã nu este posibilã în modul progresiv. Sonor s-a comportat decent. iar cablul HDMI este livrat împreunã cu playerul. iar inscripþionarea este oricum numai optimã nu. fiind singurul model care a primit calificativul “foarte bine”. De aceea. iar nuanþele pielii minim colorate în verde închis. deºi ar fi fost de dorit o claritate ºi mai bunã a imaginilor. chiar ºi la volum mare. Dar în modul digital. preþul destul de mic. El redã toate formatele importante DVD. Cel mai ieftin model testat a ocupat ultimul loc în ierarhie. care. Telecomanda trezeºte mai puþin entuziasm din cauza tastelor mici ºi a separãrii lor neclare. ceva mai “obosite”. au rândurile ºi cuvintele tipãrite prea apropiat. au fost calitative. La testul video. sunetele au fost deosebit de echilibrate. dar insuficient de clare. când au apãrut licãriri ale rândurilor. playerul s-a comportat la fel de bine ºi de exact. dar. fiind la nivelul contracandidaþilor sãi. Din punct de vedere sonor. Din punct de vedere calitativ. din cauza numãrului mai mic de taste pe partea frontalã a playerului. deºi corespunzãtoare. bogate în contraste ºi frumos desenate. Funcþia progressive-automatic a fost rapid depãºitã. neobiºnuitã pentru acest segment de preþ: tastele telecomenzii universale sunt fluorescente. Prin conexiunea pe componente culorile au fost armonioase. Claritatea ºi valorile pentru zgomot.audio-video. La o primã impresie.ro Bine (69 puncte) Bine (67 puncte) 04/2006 a u d i o . Redarea de pe DVD-uri mai puþin calitative a fost lipsitã de bogãþia de detalii. efect care a fost evident ºi la conversia progresivã. se poate adãuga pe listã ºi telecomanda. deºi posedã toate tastele importante. imaginile pãrând a fi filtrate. numai dupã alegerea manualã a “modului 2”. o adevãratã injurie. reuºeºte sã mai împace lucrurile. nu au fost în nici un caz. playerul DVD plat LG oferã o funcþie specialã. playerul LG oferã toate funcþiile semnificative. oferind destulã luminã. Din punct de vedere sonor. playerul a dezamãgit. bine realizat. performanþa lui LG DV 9900 H a fost de nivel mediu. modelul nu a avut de ce sã se ruºineze. este insuficient sistematizatã. Din pãcate. Doar meniul. sunetele. Cele patru pagini. Intrucþiunile de utilizare sunt. Mai mult decât atât. chiar ºi în condiþii de minimã vizibilitate. La modelul testat. ceea ce îl face atrãgãtor pentru fanii multimedia. oarecum. chiar ºi la scenele întunecate. Prin ieºirile analogice sunetele au fost câteodatã. de aceea conþinutul este foarte dificil de citit. Imaginile au fost vivace ºi adânci. imaginile au fost. + + - Imagine progressivã armonioasã pe YUV Cablu HDMI livrat U º o a r ã t e n d i n þ ã s p r e v e r d e î n c h is ( R G B ) Claritate mai redusã + Telecomandã bine sistematizatã + Conversia progresivã cu ajustare manualã .

com 300 euro 2 ani 43 x 6 x 24 Philips DVP 5900 philips.net 150 euro 2 ani 43 x 5 x 24 SUNET ªI IMAGINE Sunet Digital out: DD/MPEG-2/ DTS/96 KHz PCM Decoder: DD/DTS/DVD-audio/SACD Ieºire reglare volum 5. caracteristica fundamentalã a imaginii. toþi banii. Pe de o parte. cât ºi în cea analogicã.com 200 euro 2 ani 42. iar rezultatul este. nu este chiar extraordinar. slideshow JPEG cu efecte de mixaj –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 10 s tare •/– –/– – •/•/•/• – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. imaginile livrate via HDMI au fost o idee mai armonioase. MMC. Un lucru e clar: diferenþele de calitate existã atât în lumea digitalã. mai multe discuri •/• TELECOMANDA Controleazã TV/AV-receiver Aparate ale altor mãrci •/– ale aceluiaºi producãtor •/•/•/• – AFIªARE Titlu/capitol/timp funcþionare/ timp funcþionare rãmas Data rate Display iluminare reglabil/deconectabil •/• CONEXIUNE Scart/cu YC/RGB Numãr mufe scart S-video/numãr RCA-video/numãr Numãr mufe RCA-audio Ieºire YUV DVI/HDMI/HDCP Ieºire digitalã optic/coaxial/i-Link Ieºire 5. în practicã.com 180 euro 2 ani 43 x 3. Însã. sã experimen- taþi. HDMI 94 a u d i o .5 x 24 Thomson DTH 255 E thomson. cu echipamentul pe care-l aveþi acasã. totuºi. acum. La testare.5 x 6 x 30 LG DV 9900 H lge. HDMI. slot card memorie pt. atenþia.com 180 euro 2 ani 43.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .5 x 5 x 32 Funai DVP-6200 funaiworld. indiferent dacã vorbim despre transferul simplu de semnal PAL spre display sau proiector. vã recomandãm. în mod deosebit. HDMI/ieºire YUV. imaginile de rezoluþie înaltã. vizibil. SD. calitatea rezultatului obþinut va depinde de nivelul de performanþã al aparatelor din sistem. pe care un player o redã prin conexiunile analogice pe componente. interfaþa nu costã prea mult. ori despre transferul digital. decât cele reuºite de playerele testate. douã amãnunte au atras. via HDMI. HDMI ºi cablu HDMI –/– •/• –/–/•/• •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/•/• 13 s mediu •/– •/– • •/•/–/– – –/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • •/•/• •/•/– – –/– ieºire divizor pt. Deºi câºtigul calitativ. pentru comparaþia rezultatelor obþinute. Oricum.1 Ieºire cascã/reglabil Alte caracteristici •/•/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– • –/– divizor pt. CONCLUZIE Putem afirma fãrã urmã de dubiu: ultimul pas spre digitizarea sistemelor Home Cinema îºi meritã. DOTARE Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Sony DVP-NS 92 V sony.1 Set-up volum/dimensiuni boxe/ ajustare timp funcþionare Amplificator dialog Imagine PAL/NTSC/convertor Parametrii imagine Prevãzuþi/individuali Scanare progresivã PAL/NTSC •/• •/• –/•/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/–/• 16 s mediu –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/–/–/ •/•/•/– •/•/–/• 11 s mediu –/– –/– – •/•/•/• • –/– •/–/• 1 –/0 •/1 1 • –/•/• –/•/– – –/– divizor pt. corect realizatã de toate modelele testate. Pe de altã parte.Home Cinema rilor diagonale. deoarece displayurile de rezoluþie înaltã stãpânesc scalarea pentru valori mai bune ale rezoluþiei. Operaþia de scalare a fost. în linii mari. MS ºi CF •/•/– •/•/• •/•/– •/•/• •/•/• • – – – – •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/– •/•/–/• –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/– •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/– REDARE DVD-audio/SACD/MP3/WMA CD/VCD/S-VCD/JPEG/DivX DVD-R/-RW(VM)/-RW(VR)/-R DL/ +R/+RW/+R DL/-RAM Alegere directã titlu/capitol/ marker/timp Timp citire DVD Zgomote device Memorie redare/pt. fiind la nivelul corespunzãtor de calitate. HDMI –/– •/• –/–/•/– •/•/•/•/• •/•/•/•/ •/•/•/– •/•/•/• 9s mediu •/– –/– – •/•/•/• • •/– •/–/• 1 •/1 •/1 1 • –/•/• •/•/– – –/– divizor pt. a rãmas aceeaºi ºi la transferul digital. mai adânci ºi mai bine organizate.

mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine .6/6. DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 91% 90% 90 % foarte bine excepþional 0. iar tastele pentru device sunt fluorescente.2 Watt 6 repede (60%) 65% 62% 65% FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40%) 92% 91% 91 % foarte bine excepþional 0. La Philips (4) tastele importante ies în evidenþã faþã de restul. 30 puncte TEST SUNET Digital surround (AC-3) CD/SACD/DVD-audio Sunet analog FOARTE BINE foarte bine foarte bine/foarte bine/– 23 FOARTE BINE foarte bine foarte bine/–/– foarte bine 22 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 FOARTE BINE foarte bine bine/–/– bine 21 (40%) (60%) max.0/9.ro 04/2006 a u d i o . cu taste inscripþionate minuscul ºi defectuos structurate. 100 puncte DOTARE REZ. 35 puncte Philips DVP 5900 200 euro Funai DVP-6200 180 euro LG DV 9900 H 180 euro Thomson DTH 255 E 150 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced 28 27 28 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced bine bine foarte bine foarte bine 27 26 27 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine FOARTE BINE foarte bine foarte bine Interlaced foarte bine foarte bine foarte bine bine 27 26 27 Progressive foarte bine exceptional foarte bine foarte bine bine FOARTE BINE bine foarte bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 25 26 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine bine FOARTE BINE foarte bine bine Interlaced bine foarte bine foarte bine bine 26 26 25 Progressive foarte bine foarte bine foarte bine bine mulþumitor (30/25%) (15/10%) (15/10%) foarte bine foarte bine foarte bine Redarea miºcãrii/repaus al spotului(40/35%) bine Convertire progresivã (-/20%) max. Celelalte taste abia dacã se deosebesc între ele. 10 puncte foarte bine MÃS.5 Watt 7 repede (60%) 76% 74% 73% BINE Cadre în miºcare încet (40%) 88% 87% 85 % bine foarte bine 2.mulþumitor 6 67 CªTIGÃTOR audio-video www. REZULTATE TESTARE Producãtor Model Preþ Sony DVP-NS 92 V 300 euro max.9/10. 15 puncte BINE bine foarte bine bine bine 10 BINE bine mulþumitor mulþumitor bine 9 MULTUMITOR suficient mulþumitor bine bine 7 BINE bine mulþumitor suficient bine 9 MULTUMITOR mulþumitor bine mulþumitor mulþumitor 7 (45%) (30%) (15%) (10%) max.3 Watt 7 repede (60%) 74% 72% 71% repede (60%) 75% 73% 73% repede (60%) 77% 75% 72% Consum energie standby/funcþionare OPERARE Telecomanda Meniu Operare aparat Instrucþiuni de utilizare max. 10 puncte max. care controleazã meniul ºi device-ul. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE Bine 8 77 BINE BINE Bine . care sunt insuficient sistematizate.mulþumitor 6 70 BINE BINE Bine . Modelul de la Funai (5) iritã din cauza tastelor inscripþionate prea mic ºi cu contrast redus.3 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 86% 85% 86 % bine foarte bine 0.3 4 1 2 5 Telecomenzi în comparaþie: Sony (1) strãluceºte prin separarea curatã dintre grupele de taste.v i d e o m a g a z i n e 95 . Modelul LG (2) are telecomanda clar structuratã.4/10.2 Watt 8 BINE Cadre în miºcare încet (40%) 84% 83% 89 % bine excepþional 3. Utilizarea fluentã a cursorului (de forma unui pãtrat) are nevoie de un timp lung de antrenament.2/9.audio-video.mulþumitor 6 69 BINE BINE Bine . Telecomanda lui Thomson (3) este foarte micã.

Home Cinema JOC DE LUMINI Sunt. 96 a u d i o . oare.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . proiectoarele utile? Trei proiectoare din segmente diferite de preþuri îºi încruciºeazã sãbiile lor de luminã.

pe care iubitorii de sisteme Home Cinema sunt obiºnuiþi sã le achiziþioneze ºi instaleze pe propriile forþe. articolul se concentreazã asupra modelelor cu preþuri de maxim 2. Prezentarea este inauguratã de un proiector multi-funcþional NEC. sau posibilitãþile de cablare ºi inspecþie localã a aparatului. a ecranului de pânzã.Redactat de: Daniel Chira el mai important aspect de care trebuie sã þineþi cont la achiziþionarea unui proiector este urmãtorul: nu reacþionaþi spontan. este absolut necesar sã vã sfãtuiþi cu un comerciant competent C sau cu un instalator de sisteme Home Cinema. De aceea. reprezintã urmãtorul segment de preþ ºi calitate. Dacã neglijaþi oricare dintre aceste aspecte. Iar dacã este vorba despre proiectoare pretenþioase. pentru a discuta detalii precum folosirea proiectorului.500 de euro).ro 04/2006 a u d i o . precum ºi cele referitoare la momentul în care raportul preþ/calitate începe sã se aplatizeze. la 800 de euro.800 de euro) ºi BenQ (2.000 de euro. puteþi avea surpriza neplãcutã de a constata cã aþi aruncat banii pe geam pentru maºinãrii extrem de scumpe. cu preþuri începând de la 3. cu atât mai mult vã recomandãm sã vã luaþi rãgazul suficient de timp pentru a analiza temeinic modelul. Modelele de la Toshiba (1.500 de euro. În paginile articolului veþi gãsi explicaþii privind creºterea calitãþii imaginii în funcþie de preþul de achiziþionare. parteneri perfecþi pentru Home Cinema. TEST NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 800 EURO 1.800 EURO 2.audio-video.500 EURO www. Cu cât oferta pare mai atrãgãtoare.v i d e o m a g a z i n e 97 .

Performanþele lui VT-57 în Home Cinema au fost limitate. Motivul? Chiar dacã au existat ºi existã încã multe modele bune de proiectoare cu numai 480 de rânduri verticale (ex: Infocus X1a). În caz contrar. foarte luminos ºi impunãtor. chiar ºi în condiþii optime. PANOU VICLEAN Nu atât de rãu pe cât se pare: via adaptor. Deºi imaginile au fost extrem de clare. iar partea superioarã a ecranului mascatã. Formatul 16:9 poate fi deplasat liber în plan vertical. nu au 480. Identic: materialul din care este construitã carcasa ºi elementele de operare sunt caracteristice modelelor mai voluminoase de la NEC. Ceea ce se întâmplã ºi în cazul lui NEC. dar numai pentru acest format. FUNCÞIONALITATE DUBLÃ Paneluri XGA ºi randament luminos relativ înalt (1. ci 576 rânduri. nu-l scuteºte nici pe NEC. câte unul pentru fiecare culoare fundamen- talã. XGA. la nevoie. chiar ºi în spaþiile cu ferestrele neacoperite. + + + + - Proiector XGA ieftin Extrem de silenþios Lampã cu duratã lungã de viaþã Finisare bunã Contrast slab YUV numai prin adaptor Structurã sensibil pixelatã la scenele luminoase În acest test comparativ am renunþat la proiectoarele cu rezoluþii mai mici de 576 pixeli. proiectorul nu va putea fi folosit complet în format 4:3. Odatã adus în partea superioarã. Soluþia acestei probleme este oferitã de o funcþie vicleanã a modelului NEC. care înghit lumina. folosiþi un ecran tip roletã ºi trageþi de el atât cât este necesar. al cãrui panel de cristale lichide nu poate ºunta lumina 100%. evident. modelul Infocus X3. nu se cedeazã prea uºor. bineînþeles. în nici un caz una vivace.024 x 576 pixeli. ºi o parte proastã. modelul strãluceºte în sãlile de conferinþã prin Excel ºi PowerPoint. Imaginile PAL. cu atât imaginile vor fi mai intense ºi mai fin diferenþiate. Posibilã este ºi calea inversã: imaginea trasã în jos. Dacã panelul este lãsat la formatul original 4:3 în Cu cât operaþia de umbrire a domeniilor “moarte” din panel se realizeazã mai bine. este o posibilã alternativã. Imaginile cinematografice apar astfel încadrate în gri.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care joacã ºi rolul secundar de componentã Home Cinema.600 ANSI-Lumen) – caracteristici care fac din NEC un reprezentant tipic al proiectorului “Dual Use”. Modelul NEC VT-57 aparþine celor mai ieftine proiectoare PAL. Dacã însã vã doriþi un proiector cu contrast mai bun. vor gãsi în acest model unul dintre cele mai ieftine ºi performante proiectoare de pe piaþã. în lumea computerelor. mai scump ºi considerabil mai zgomotos. faþã de formatul american NTSC de 480 de rânduri. nici la cele mai scumpe modele de proiectoare de acest tip. Astfel. iar orizontal 1. adicã apar exact ramele care trãdeazã formatul 4:3 ºi care diminueazã contrastul domeniului învecinat. proiectorul VT-57 este livrat împreunã cu geanta în care poate fi purtat. o invitaþie clarã de a folosi aparatul nu doar pentru satisfacerea propriilor plãceri. Domeniile inactive din panelul în format 16:9 nu vor fi niciodatã cu adevãrat negre. Cele trei paneluri LCD. cei care cautã un proiector universal XGA. afirmã cã un randament luminos mare reduce contrastul.Home Cinema PÂNÃ LA 1000 EURO VT-57 NEC partea de sus ºi jos câte 96 de rânduri întunecate. aºa cum oferã majoritatea DVDurilor din comerþ. De altfel. pentru a pãcãli lumina rezidualã. V puteþi uºor convinge de efectul disã torsionant al acestei lumini reziduale dacã lãsaþi proiectorul sã radieze printr-o diafragmã improvizatã. Chestiunea are. intrarea VGA (albastru) înghite ºi semnale YUV de la componente. plasticã ºi adâncã. conversia dintr-o normã în alta dupã motto-ul “Din 6 facem 5” este o sursã suplimentarã de distorsiuni ale imaginilor. în format 16:9. Însã proiectorul s-a dovedit a fi. iar acasã devine maºinãrie de rulat filme. În plus. O lege a fizicii. Mulþumitã tehnologiei DLP el oferã un .024 x 768 pixeli se numeºte. XGA este elegant în ambele roluri. Un asemenea avantaj. ceea ce se traduce prin scãderea claritãþii. care. proiecteazã 768 de rânduri. Totuºi. adicã o imagine 16:9 în numãr complet de rânduri PAL. este modelul ideal. contrast mai bun. Un ecran 16:9 cu margini late. de pildã cu o micuþã draperie. cel puþin în Europa. 98 a u d i o . scenele întunecate au pãrut a fi o lume unitarã de umbre. Rezoluþia finalã de 1.024 de rânduri. realizate cu compromisuri. ci ºi ca mijloc de lucru. acestea sunt. rãmân la dispoziþie exact 1.

are un zgomot Imagini armonioase Lampã cu duratã lungã de viaþã Contrast bun Uºor efect curcubeu Telecomandã insuficient dotatã Nu prea silenþios de funcþionare foarte mare faþã de silenþiosul NEC. Aproape de necrezut. Brusc. 04/2006 a u d i o . În plus. pentru imagini de 2 metri. ci despre visul privind posibilitatea de a face economii. Asta poate ºi NEC. azi gãsiþi. proiectoare cu rezoluþie de 1. Reþeaua ortogonalã de pixeli. Ele pot fi controlate din partea inferioarã. mici pãrþi din imagine apar. precum Denon DVD. cu un preþ mai mult decât dublu. Toshiba lasã o impresie de claritate moale. pentru a aprinde lampa sa cu vapori de mercur. ºi. contraste puternice). Dar “efectul curcubeu” deranjeazã. + + + În timp ce predecesorul sãu. Limita s-ar situa în jurul valorii de 3 metri distanþã. sunt cele mai potrivite modelului MT 400. le permite spectatorilor sã poatã veni mai în faþã. Toshiba. mai ieftine ºi mai silenþioase. numai jumãtate din puterea sa luminoasã. veþi obiecta dumneavoastrã. Aceeaºi micã slãbiciune. care împrumutã scenelor luminoase un caracter amorf suplimentar. în culorile lor fundamentale. de aceea se pot deplasa mai aproape una de alta.ro . mai degrabã decât una ascuþitã.024 x 576 pixeli. fãrã pierderi de calitate. la acelaºi preþ. trebuia sã se descurce cu o valoare redusã de numai 480 de rânduri. numai atunci când se ºtie despre existenþa lui. umbre ºi luminã de lumânare – au fost foarte adânc reprezentate. este acum de nevãzut. De exact atâta timp are nevoie Toshiba În ciuda unori valori nominale egale pentru rezoluþie. decât moleculele de cristale lichide. CIFRE ÎNªELÃTOARE MT 400 TOSHIBA Compatibil: mufa DVI-D (dreapta sus) acceptã semnal video digital de la ieºirile DVI ºi HDMI. În plus. Acelaºi film (“ªapte ani în Tibet”). dotat din plin cu modele NEC-Allrounder. totul explodeazã… Din fericire nu este vorba despre lampã. care apare la toate modelele de proiectoare DLP este vizibilã ºi . Doriþi o comparaþie directã? Atunci poate vã acordaþi un sfert de minut ca sã vã imaginaþi viitorul. care înmoaie din negru. ci cu ajutorul unor oglinzi microscopice Kipp. de asemenea. dupã activarea tastei “On”. deci economisirea nu este o idee prea bunã nici în acest caz. putem enumera. de cele mai multe ori. Tehnica DLP este rãspunzãtoare pentru imaginile bogate în contraste ºi aproape lipsite de granulaþii.v i d e o m a g a z i n e 99 www.audio-video. Proiecþia a funcþionat cel mai bine atunci când semnalul video a sosit prin mufa DVI. este cu totul altul atunci când se foloseºte modelul Toshiba. Playere valoroase dotate cu mufe HDMI sau DVI. la fel ca ºi grunduirea gri-deschis din spatele imaginilor întunecate. pentru fracþiuni de secundã. adicã imagine PAL în format larg. spontan. Atenþionare: led-urile “Temp” ºi “Fan” avertizeazã atunci când se ajunge la supraîncãlzire sau dacã ventilatorul este blocat. Faptul cã perfidele linii ale rasterului lipsesc aproape cu desãvârºire din imagine. la Toshiba. care trebuie sã lase mereu spaþii libere între ele pentru cãi de conducere. rulat pe acelaºi player (Linn Unidisk). douã avantaje ale modelului Toshiba. în acelaºi tip de semnal (PAL progresiv analogic prin cablul pe componente YUV). MT 200.PÂNà LA 2000 EURO MT 400. Tehnologia nu produce pixeli prin cristale lichide.2910. În momentele mai dificile (miºcãri rapide. Cãile de acces în palatul lui Dalai Lama – drumuri secrete ale camerei prin nuanþe de roºu.

la ora actualã. cu mult înainte de terminarea filmului. De ce ar fi nevoie atunci de un preþ suplimentar de 700 de euro ca sã cumperi modelul BenQ? Din mai multe motive. chiar ºi de pe DVD-urile obiºnuite. Nu acelaºi lucru se poate afirma despre telecomanda lui Toshiba (dreapta). Cei care au vãzut cât de adânc a desenat BenQ scenele din timpul nopþii. sau cât de minunat ºi cald colorate au fost scenele filmate la lumina soarelui.Home Cinema Toshiba MT 400 redã exact pe ecran toþi pixelii DVD. ci în spate. Ochii reacþioneazã mai repede decât urechea. Totuºi. nu vor ezita sã ia în considerare preþul suplimentar pentru achiziþionarea acestui aparat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . Materiale mult peste valorile vechi PAL promit ºi televizoarele cu rezoluþie înaltã HDTV. cu proiectoare de genul lui 7700.280x720 (alias 720p) – de pildã. filmat iniþial pentru Cinema Imax. Imaginile au fost fluente. Din sistemul de lentile bine calibrat al modelului BenQ 7700 s-au + Imagini bogate în contraste. pline ºi plastice. existã câteva duzini de filme în formatul WMV-HD 1. care intrã încet-încet în modã. într-un spaþiu virtual. care abia dacã pot fi explicate conform normelor uzuale PAL. precum Blu-Ray. Oricum. De aceea. imaginile via BenQ par a ignora graniþele tehnice. modelul 7700 posedã o intrare HDMI ºi douã intrãri pe componente. adicã 1. BenQ joacã deja în liga rezoluþiilor superioare: 1. Bineînþeles cã nu se poate în nici un caz afirma cã.080. ca ºi cele ale unei proiecþii Dia. iar talentul sãu de a reda convingãtor scenele întunecate – una dintre cele mai dificile sarcini pentru un proiector – a fost demonstrat cu argumente clare.280x720 pixeli este valoarea pe care o poate realiza cipul sãu DLP Proiectoare ºi mai sofisticate. PÂNÃ LA 2000 EURO PE-7700 BENQ Realizat pentru sisteme Home-Cinema: alãturi de intrãrile S-Video ºi video. chiar douãsprezece ori mai mult decât modelul 7700 – în funcþie de model ºi de producãtor – de aceea se sustrag de la aceastã comparaþie. cu rezolu. Întreg fenomenul nu a mai avut Exemplu strãlucitor: telecomanda BenQ (mijloc). generos dimensionatã ºi cu taste fluorescente. în ciuda numãrului redus de taste. se gãsesc pe piaþã filme cu o asemenea valoare pentru rezoluþie. fin diferenþiate + Meniu reglare opulent . mãtãsoase. costã la momentul actual de patru. puteþi fi liniºtiþi în aceastã 100 a u d i o . la fel ca ºi viitoarele modele de DVD-uri. þie “2K”. show-ul tocmai apãrut “Ski To The Max” de Willy Bogner. loc pe pânza albã. În mod surprinzãtor.290x1. secondate de filme îngrijit transferate pe DVD. cu taste la fel de puþine. demonstreazã convingãtor cât de bine se poate descurca. PAL TOTAL De ce ar fi atunci necesare asemenea valori înalte de rezoluþie? Ecranele dau un rãspuns mai convingãtor decât orice teorie sofisticatã. Priveliºte familiarã: BenQ construieºte ºi proiectoare pentru clienþii OEM. dar nesistematizate.Raport uºor tasat imagine-pagini în modul Letterbox revãrsat imagini. pe care nu trebuie sã contaþi în viitorul apropiat. impresionantul rezultat ne permite sã susþinem cã strãdaniile pentru atingerea unui standard mai înalt al rezoluþiilor sunt absolut îndreptãþite. iar ecranul s-a transformat într-o fereastrã proaspãt spãlatã în format 16:9. precum Runco ºi Toshiba.

fãrã a mai aºtepta viitorul. cu excepþia unui grup foarte restrâns de oameni sensibili la “efectul curcubeu” (perceperea acestui fenomen este extrem de subiectivã). de pãrere cã modelul PE-7700 aparþine clasei de top. Exemplu: un bãrbat îmbrãcat în costum negru la un colþ umbrit de stradã – atâta vreme cât acest gen de scene nu sunt interzise.v i d e o m a g a z i n e 101 . performanþa lui în sistemele Home Cinema este limitatã. însã.75 m . oricum. proiectorul trebuie sã aibã pregãtitã pentru orice umbrã. sau orice unduire a materialului video. perfect diferenþiate.500 euro 2 ani 38 x 11. Puþin prea sãrac în contraste pentru imagini de cinema. 25 dB (A) 75 foarte bine redus. CONCLUZIE Modelul NEC VT-57 este proiectorul universal pentru iubitorii de jocuri pe computer.com 2. DATE TEHNICE NEC VT-57 TOSHIBA MT 400 BENQ PE-7700 NEC VT-57 Proiector LCD-allround super silenþios cu rezoluþie XGA. ele nu au imagini la fel de naturale. Dar munca de procesare necesarã pentru obþinerea tuturor caracteristicilor enumerate mai sus presupune costuri suplimentare. care ajutã la evaluarea conversiei progresive în player ºi proiector. spre deosebire de BenQ. cinema ºi sport. Bogat în contraste. “Hai sã încercãm repede un Burosch”.audio-video. CU ORICE MODEL DE PROIECTOR. naturale. 2 prin adaptor spre VGA (fãrã livrare) 3 prin conexiune RGBHV (cablu inclus). exact nuanþa de gri potrivitã. care pot realiza diferenþierile cele mai fine fãrã nici o dificultate. chiar ºi acolo unde alte proiectoare “vãd” numai un simplu negru. fiind cel mai bun proiector în materie de imagine în interiorul grupei modelelor care au obþinut 90 de puncte audio-video.30 m 3000 h (în Eco-mod) 350 euro – BenQ benq. 30 dB (A) 90 REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE BINE foarte bine 75 FOARTE BINE foarte bine 85 FOARTE BINE excelent 90 1 valori corespunzãtoare producãtorului. Juriul testãrii este. O altã provocare pentru proiectoare este conversia numãrului original de rânduri ale imaginii la cel mult mai mare al panelului DLP . Performanþa uluitoare este posibilã datoritã mai multor factori.60 m 4000 h (în Eco-mod) 350 euro – 2 Toshiba toshiba. ultimul model fiind senzaþional de performant. De aceea. TOSHIBA MT 400 Proiector DLP cu imagini frumoase.com 1.5 x 25. Programul are absolut tot ce este important: de la simpla ajustare de luminozitate ºi contrast prin paletele pentru nuanþele pielii.ro 04/2006 a u d i o .com 800 euro 2 ani 31 x 11. alegerea modelului BenQ va fi mereu cea mai bunã soluþie. Versiunea cea mai recentã a acestui gen de test se numeºte “AVEC Professional Test DVD” ºi conþine un arsenal uriaº de semnale de verificare. BenQ dispune de o bogãþie uriaºã de contraste. Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) INTRÃRI Video/S-Video YUV (progressive)/scart-RGB/VGA Interfaþã DVI /–/• FUNCÞII Principiu construcþie/rezoluþie Comutare 16:9 Retroproiecþie/proiecþie tavan Corectura de trapez Orizontal/vertical Obiectiv shift Orizontal/vertical Zoom/focus Telecomanda/luminatã DATE DIN PRACTICà Zgomot Luminã rezidualã Luminozitate maximã (ANSI-Lumen)1 Distanþa pentru lãþime imagine 2 m (16:9) Durata de viaþã lampã1 Preþ lampã Alte caracteristici REZULTATE TESTARE Calitate imagine Evoluþie zgomot bine minim. Dacã operaþia reuºeºte.000 de euro. unele proiectoare LCD oferã aceeaºi valoare pentru rezoluþie: Sanyo PLV-Z4 sau Panasonic PT-AE 900.8 cm •/• – – LCD / 1024 x 768 • •/ • –/• –/– manual / manual •/– 25 dB (A) minim 1600 3.3. FÃRà CONCURENÞà În jurul preþului de 2. pline ºi mai degrabã moi. Dar. BENQ PE-7700 Proiector cu imagini excepþional de plastice. 31 dB (A) 85 foarte bine redus. Se pare însã cã BenQ nu a economisit nimic în acest sens.privinþã. Burosch este testul de imagine DVD al specialistului în materie de produse video cu acelaºi nume. pânã la subtilele teste elan. Producãtor NEC www nec. www.800 euro 2 ani 30 x 10 x 27 cm •/• •/–/• • (DVI-D) DLP / 1024 x 576 • •/• –/• –/– manual / manual •/– 31 dB (A) redus 800 2. REZULTATE MAI BUNE.60 m 3000 h (în Eco-mod) 400 euro – 3 Analiza ajustãrilor CU AJUTORUL NOULUI TEST DE IMAGINE DVD DE LA BUROSCH SE POT OBÞINE.3.3. Abia atunci imaginea devine tridimensionalã. iar la scenele întunecate.5 x 30 cm •/• •/–/– • (HDMI) DLP / 1280 x 720 • •/• –/• –/– manual / manual •/• 30 dB (A) redus 1100 2. Cineaºtii pretenþioºi din zilele noastre vor fi pe deplin satisfãcuþi de modelele Toshiba MT 400 ºi BenQ PE-7700.00 m . imaginile vor fi mai clare ºi mai exacte.64 m . iar diagonalele pe ecran mai mari decât cu proiectoarele de 576 de rânduri.propoziþie des auzitã în sala de cinema audio-video.

050 EURO 102 a u d i o . chiar ºi la preþuri moderate. Cele trei modele testate asigurã. contact video digital.000 EURO 800 EURO 1.050 euro. la preþuri accesibile situate între 800 ºi 1. colaborând optim cu televizoare ºi alte componente.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Home Cinema CONTACT VIZUAL Receiverele AV oferã mult din punct de vedere vizual. TEST 3 REVEICERE AV JVC RX-D 701 S PHILIPS DFR 9000 YAMAHA RX-V 1600 1.

producãtorul olandez îºi defineºte produsul drept componentã de lux ºi îl include în seria proprie de aparate de top “Cineos”. clare. receiverele AV joacã. Un exemplu bun.1 sunetele au fost bine spaþializate. testat deja în laboratoarele audio-video. precum cele transmise prin vocea Sarei K. Înrudirea cu modelul de aceeaºi marcã RXV 2600 este considerabilã. partea din spate a receiverelor cu o duzinã de mufe video inutile. telecomanda receiverului. de mai mulþi ani. îl constituie receiverele AV. cu design neobiºnuit. numai rolul de maestru de sunet. alte conexiuni pentru semnalul video. În era televizoarelor HD-ready. controleazã ºi restul componentelor. Diferenþele încep sã fie sesizabile abia dupã punerea receiverului în funcþiune. care transmite programele radio digital.ro 04/2006 a u d i o . Dacã tunerul DAB. receiverul 1600 converteºte semnalul video analog. modelul Philips este. în format progresiv de 576p. împãrþit dupã cele trei culori fundamentale. este valabilã ºi în cazul colaborãrii dintre aparate cu roluri diferite. modelul s-a prezentat în general bine. iritante. prin modelul AVR-4306 (2. Din punct de vedere tonal. în majoritatea sistemelor Home Cinema. Ceea ce a impresionat la testare a fost nivelul bun de calitate a sunetului. este interesant ºi din punct de vedere tehnic. Playerele DVD europene transmit. Mai mult. în ciuda dimensiunii compacte a carcasei modelului. foarte bine realizatã. În România. Bine (72 puncte) USB Prescurtare pentru “Universal Serial Bus”.000 euro). Astfel. Totuºi. cele S-video ºi composite. Dar. cele ºase outputuri digitale promit. lipsa acestuia ascunde incompatibilitate. Componenta centralã a sistemelor Home Cinema trebuie sã fie capabilã sã preia toate formatele video analog ºi digital ºi sã le converteascã în formatele pe care le poate recunoaºte televizorul sau proiectorul conectat în sistem. prin sunete clare ºi bogate în detalii. fãrã treceri bruºte. La modul stereo. la ora actualã. din “Brick House”. Scalarea video. având sunete clare. la ora actualã.v i d e o m a g a z i n e 103 . La acest capitol îi este superior modelului 2600. cu precãdere. abia dacã intervine în joc. înainte de a-l reda digital. au fost adânci. semnalul video spre televizor. alãturi de preþioasele LCD-TV. meniul modelului 1600 este realizat mai simplu. Dimpotrivã. cele douã receivere semãnând ca douã picãturi de apã. iar tastele telecomenzii se deosebesc pe alocuri.300 euro). pentru conectarea aparatelor periferice la PC (cititor card memorie. drept semnal RGB. via HDMI.Redactat de: Aurora Hoduþ YAMAHA RX-V 1600 PHILIPS DFR 9000 tabilirea contactului vizual între douã persoane care comunicã este un semn clar pentru o bunã înþelegere. De aceea. dar insuficient de puternice. a devenit dificilã colaborarea cu receivere AV poznaºe. în timp ce administrarea semnalului video este lãsatã pe seama televizorului sau a proiectorului. + Dotare completã + Funcþie bunã De-Interlacer pentru HDMI + Sunet foarte bun + Funcþie foarte bunã Multi-Room . spre volum mai mare. iar baºii. sau Yamaha. Modelul argintiu. început de producãtori precum Denon. via cablu scart. receiverele AV au. În acelaºi timp. Tunerele DAB nu sunt prea rãspândite. se impune acum ºi în segmentul de preþuri medii. cel mai ieftin receiver AV-HDMI de pe piaþã. ca ºi cum celor cinci canale li s-ar fi tãiat deodatã rãsuflarea. urechile juriului testãrii au fost alintate de sunete muzicale. Totuºi. prin mufele pe componente. www. lipseºte din dotare. De aceea. deºi nu foarte exacþi. Fireºte. La modul 5. a playerelor DVD cu intrãri HDMI ºi interfeþe digitale video ºi a boxelor set top HDTV. simplã ºi exactã în comunicarea de zi cu zi. doar 5 staþii radio emit astfel. scena furtunii cu fulgere bubuitoare ºi sunete foarte joase a fost redatã o idee mai puþin penetrant. noul receiver HDTV DSR 9000 ºi playerul DVP 9000 S. la acest preþ.audio-video. Producãtorii acestor aparate paveazã. Regula. cel puþin. însã. Aceastã interfaþã serveºte.Meniu insuficient sistematizat Cu un preþ de numai 800 euro. Dar la “The Day After Tomorrow”. un sunet luxuriant. sistemul de operare rãmâne relativ simplu. Tot mai multe receivere au intrãri ºi ieºiri în standard HDMI ºi pot Clasic ºi elegant: RX-V 1600 are conexiunile sale frontale ºi elementele de operare adãpostite sub o clapetã frontalã masivã. insuficient dotate. aproape de nivelul realizat de Yamaha. în acest sens. cu al sãu RX-V 2600 (1. Interfaþa USB este folositã tot mai des ºi pentru legãtura dintre PC ºi aparate audio sau video. tastaturã sau audioplayer).Rezerve de putere reduse Rezultat audio-video Rezultat audio-video Foarte bine (77 puncte) DAB Prescurtare pentru “Digital Audio Broadcasting” – un standard terestru de emisie. nici un model nu a reuºit sã redea în camera de audiþie audio-video sunete de furtunã atât de puternice ºi de bine spaþializate. S NOILE FUNCÞII VIDEO Realitate care pare sã se schimbe. redarea sunetelor joase a fost la fel de exactã ca ºi cea realizatã de modelul testat 2600. þinând cont de rãspândirea limitatã a acestui format radio digital. + Intrãri video la alegere pentru scart sau YUV + Cele mai bune funcþii video din test + Sunet bun . de maximã importanþã rãmâne colaborarea între componente. Cu toate acestea. prezentã la modelul 2600. cu ajutorul funcþiei De-Interlacer. la calitate echivalentã cu a unui CD audio. la fel de “subþire” fiind ºi oferta de emiþãtori DAB. Acest proces.

050 euro 2 ani 44 x 18 x 44 •/• •/•/• •/•/• •/– –/• 8 •/– •/– • 0 . care apare ºi la modelele reuºite de receivere de la Panasonic. JVC s-a comportat remarcabil. fãrã fir. precum reuºise „bolidul“ de la Yamaha. apoi toate cele impare. mai bine decât a reuºit modelul Philips.Center Ieºire cascã Numãr outputuri de putere Ieºiri boxe Front A (L+R)/Front B (L+R)/Center Surr.Back L+R/Sur. Punctul forte al acestui model este manipularea muzicii stocate pe computer. L+R/Sur. În plus. La sunetul de film. vocile au fost perfect redate. receiverul are acces simplu la arhiva de muzicã a unui harddisk.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .1 (EX) DTS/DTS ES/DTS ES Discrete Din punct de vedere tehnic. minidisc) Sursã volum mare (CD. mai ales la convertirea digitalã a imaginilor video pentru ieºirea HDMI. receiverul JVC se aseamãnã cu modelul concurent de la Philips.1. Chiar dacã scena de furtunã zgomotoasã din „The Day After Tomorrow“ nu a fost realizatã prin sunete suficient de adânci. care se conecteazã la mufa USB a computerului. De-Interlacer intervine în scanarea progresivã a liniilor. la o circumferinþã de pânã la 30 m.Center Zona 2 Alte caracteristici Rezultat audio-video Bine (69 puncte) DE-INTERLACER Staþiile de emisie TV ºi playerele DVD scaneazã imaginile dupã rânduri: prima datã toate liniile pare.000 euro 2 ani 44 x 9 x 37 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– 8 •/– •/– • 10 . Drept sursã de putere este folosit acelaºi amplificator digital de la Texas Instruments. 7. tuner) Phono (MM. Noul receiver AV de la „Japan Victor Company“ are în dotare outputuri digitale. Muzica a fost redatã prin sunete clare ºi curate. transformându-l pe acesta în staþie de emisie MP3. DVD) RCA/S-video/componente/scart Ieºire monitor TV RCA/S-video/componente/scart Ieºire audio multi room/video 1/1/1/– •/– 2 1 1/– •/–/– 4/3/– –/2/–/– 2/–/1/– •/•/•/• •/•/– • 7 •/•/• •/•/– • ieºiri frontale prezenþã 1/–/1/1* –/– – 3** –/– –/–/•** 1/3/– –/2/–/– –/1/1/– –/–/–/• –/–/– • 6 •/•/• •/–/• – *adaptor **intrare 2/2/– 4/4/3/– 1/1/– 4/4/2/2* –/–/2 2/2/2/– –/–/1/1 –/– 1 1 –/– •/–/– 3/1/– –/2/–/1 1/–/1/– –/–/–/• –/–/– • 7 •/•/• •/•/– – scart inclus.1/7. sunetele au fost adânc ºi larg spaþializate. În acest mod.com 1. + Cel mai bun sistem de operare din test + Sunet bun . Aceastã funcþie este importantã. fie prin transmisie radio de pe hard-disk-ul oricãrui computer.com 1. ºapte dintre ele fiind prezente în carcasa cu forme zvelte.Nivel mediu funcþia De-Interlacer pentru HDMI . MC) Intrare 5. utilizabilã legãturã USB sau wireless spre PC CONEXIUNE AUDIO Recorder (bandã. nivelul de calitate a fost ºi mai bun. Fiºierele MP3 sunt preluate fie prin cablu USB. În sala de audiþie.150 ms JVC RX-D 701 S jvc.Back L+R/Sur.Rezerve de putere reduse ProLogic II/Iix/ajustabil DTS-9624/redare HDCD THX Ultra/Select Program sunet DSP 2 canale surround/Dolby Virtual Speaker Cascã surround/Dolby Headphone Compresor dinamic Întârziere semnal audio reglabil Frecvenþã graniþã woofer deconectabil Dispozitiv calibrare automatã De la 60 la 220 Hz din 80/100/120 Hz – VHF/UM/DAB 40 – •/•/• •/– –/–/– • –/– •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• • VHF/UM 45 – •/•/• •/– –/•/– • –/– •/•/• •/•/– –/–/– •/– •/• 110/120/160/200 Hz 10 în 10 Hz RECEPÞIE RADIO Domeniu de frecvenþe Memorie staþie Valoare directã frecvenþã RDS/PTY/radiotext TELECOMANDA/CONTROL Control sistem/bidirecþional Programabil/cod producãtor/macro Display on-screen (OSD) Control RS-232/ieºiri trigger FUNCÞII VIDEO Convertor composite-S-video/YUV/analog-HDMI De-Interlacer pe YUV/HDMI/deconectabil Divizor video HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/sarcinã audio via HDMI Meniu per YUV/HDMI CONEXIUNE AV Videorecorder RCA/S-video/scart Surse volum mare (set-top-box. ºi pentru 3 x stereo 104 a u d i o . Modelului îi stã la dispoziþie pentru aceastã operaþie un radio tuner portabil (USB-Radio).1/6.240 ms 40/60/80/90/100/ • VHF/UM 40 – •/•/• •/– •/•/• • •/2 •/•/• •/•/• –/–/– •/• •/• Philips DFR 9000 philips.com 800 euro 2 ani 44 x 10 x 38 •/• •/•/• •/•/• •/– –/– – –/– –/– • 10 .100 ms DECODER SURROUND Dolby Digital/Dolby Digital 6.Home Cinema JVC RX-D 701 S DOTARE RECEIVER-AV Producãtor Model Adresã web Preþ Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Yamaha RX-V 1600 yamaha.1 Intrãri digitale Optic/coaxial/AC3-RF i-Link/Ethernet/HDMI/USB Ieºiri digitale Optic/coaxial Ieºiri volum mare L/R/C/Sub Surround L+R/Sur.

Un singur deficit poate fi amintit ºi chiar bine de reþinut.5 Watt 1 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. 50 puncte Philips DFR 9000 800 euro JVC RX-D 701 S 1. REZULTATE TESTARE RECEIVER AV Producãtor Model Yamaha RX-V 1600 1. 20 puncte BINE bine bine foarte bine foarte bine 14 BINE foarte bine bine bine bine 14 FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine foarte bine 15 (40%) (30%) (20%) (10%) max. teºte semnalele de intrare RGB. Receiverele compacte de la JVC ºi Philips. sunetul sãu excepþional i-a adus victoria în testare. deoarece nici receiverul Philips nu conver- Preþ TEST SUNET Hi-Fi ProLogic-Surround Digital-Surround FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 40 FOARTE BINE bine foarte bine foarte bine 37 FOARTE BINE foarte bine foarte bine foarte bine 38 (40%) (20%) (40%) max. în modelul RX-D 701 conexiunile tradiþionale video ºi tehnologia Hi-Fi. douã intrãri scart. converti în acest format digital toate semnalele video recepþionate.bine 5 6 69 RAPORT PREÞ/CALITATE CªTIGÃTOR audio-video RECOMANDARE audio-video 04/2006 a u d i o . care transmit spre televizor semnalul video RGB. Modelul de la Philips pare. în paginile alãturate. 10 puncte MÃS. Soluþie inteligentã: prin intermediul cablului pentru adaptor livrat. În plus.audio-video. “Funcþiile video” intervin în evaluarea finalã cu un punctaj maxim de 10 puncte ºi se referã. la care se pot conecta aparatele cu semnal pe componente sau via scart. De aceea. audio-video magazine va mai evalua.050 euro max. În schimb. prin cablul livrat. S-video. prin transmisie radio. nu fiecare model este la fel de versatil. DE LABORATOR Raport semnal/zgomot FOARTE BINE excepþional 90 dB 87 dB foarte bine 155 Watt 113 Watt 9 BINE foarte bine 88 dB 82 dB mulþumitor 62 Watt 56 Watt bine 7 MULÞUMITOR bine 82 dB 76 dB mulþumitor 59 Watt 57 Watt bine 5 (40%) Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere sinus Putere sinus surround Putere sinus surround Profil tensionare la sarcinã complexã Consum energie standby (30%) (30%) bine 1. tot prin cablul scart. HD- Fãrã îndoialã. AUDIO-VIDEO BINE FOARTE BINE FOARTE BINE excepþional 7 8 78 FOARTE BINE BINE BINE foarte bine 8 6 72 MULÞUMITOR BINE BINE foarte bine .10 puncte max. Însã. cu TV. cu proiector ºi multe alte componente. pentru fiecare model în parte. modelul oferind majoritatea interfeþelor. insomnii concurenþei. Partea din spate este dotatã cu trei grupe a câte patru mufe RCA. la o primã evaluare. împreunã cu explicaþiile de rigoare asupra talentelor video ºi funcþiilor acestor aparate. primite de la playere DVD sau boxe set top. Talentele sale video se limiteazã la prelucrarea semnalelor composite. rolul de centrale de conectare în sistemele Home Cinema. mai puþin cooperant. însã. în acest caz.5 Watt 0. conexiune ºi sunet a celor trei modele de receivere AV testate este prezentat detaliat. arhiva MP3 a computerului. în mod sigur. precum ºi câte douã intrãri pe componente ºi composite.ro . Receiverul oferã doar o intrare S-video.MI ºi cele pentru componente. Philips poate prelucra ºi semnalele scart RGB. cu tehnicã digitalã de amplificare. 10 puncte max. dar semnalul RGB scart trece neschimbat. în timp ce modelul Yamaha se recomandã pentru sistemele Home Cinema. care pot prelua. nu este prea interesat de legãturile scart. la funcþiile de conversie ºi prezentare. dar totul se dovedeºte a fi o falsã impresie. cele trei candidate reprezintã o nouã generaþie de receivere AV. funcþiile video ale tuturor receiverelor AV cu un calificativ propriu. chiar ºi în lipsa interfeþelelor digitale din dotare. de înaltã calitate.v i d e o m a g a z i n e 105 www. 100 puncte FUNCÞII VIDEO DOTARE REZ. la preþuri moderate. CONCLUZIE Operator radio: cu ajutorul unei staþii speciale USB de emisie ºi al unei antene de recepþie pe receiver modelul JVC preia. exclusiv.000 euro STARURI AUDIO-VIDEO Cele trei modele de receivere AV testate vor fi partenere interesante în sistemele Home Cinema. Conexiunea cu televizorul se realizeazã. Semnalele video recepþionate pot fi convertite. audiovideo a realizat o listã cu toate receiverele AV. asemãnãtor receiverului de aceeaºi marcã RX-V 2600. Aceste mufe pot prelucra ºi semnal YUV. JVC uneºte. ºi în alte numere ale revistei. în format HDMI sau pe componente. compatibile HDMI. la cerere. În partea posterioarã are. sunt preferatele clienþilor care utilizeazã sistemele clasice. iar preþul sãu neruºinat de mic va crea. modelul de la Yamaha. cu mãiestrie. Tot ceea ce þine de partea de operare. preluat de la playerele DVD sau boxele set top.

în laboratoarele de testare audio-video a fost multã agitaþie.1 4/2 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-SR 803 E 1. recepþionarea undelor radio – în afarã de paºii timizi în digitalizarea sunetului prin DAB sau DVB – nu prea a cunoscut modificãri tehnice. dar dificil de realizat: HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) are nevoie de comunicare exactã. modalitatea prin care imaginile video ajung de la un aparat la altul se realizeazã. Boxele set-top sunt prea “nerãbdãtoare” ºi deconecteazã activitatea HDMI. în special de producãtorii Hi-Fi japonezi. au avut mereu probleme cu canalul copy-protected “Premiere HD Film”. Important. În ceea ce priveºte formatul audio. La succesul acestei interfeþe a contribuit ºi un alt factor. înainte de a le reda via HDMI.1 4/1 •/•/• –/–/– –/–/– Philips DFR 9000 800 euro 4/06 2/1 1.000 euro 4/06 2/1 1. joacã rolul de prim solist atât pentru producãtori. care convertesc semnalele de ieºire pânã la valorile înalte ale imaginilor progresive de 1080p. O posibilã rezolvare pentru aceastã tendinþã este conexiunea universalã “High Definition Multimedia Interface”. sã facã diferenþa Informaþii tehnice În cãutarea talentelor între receivere AV cu dotare medie ºi cele superior echipate.500 euro 1/06 2/1 1. în timp ce mufele scart nu au fost niciodatã luate în serios. Din acest motiv mufele HDMI s-au impus relativ repede în structura receiverelor AV. Dolby Digital ºi DTS. Motivul: HDCP a obligat aparatele sã se asigure unul pe altul dacã sunt compatibile cu acest format. cerinþã care este transmisã apoi proiectorului sau TV-ului. “Video killed the Radio Star” – legendarul vers de acum 20 de ani avea dreptate. prezenþa unor remarcabile talente video a ajuns.1 3/2 •/•/• •/•/• •/•/– Denon AVC-A11 XV 3. în schimb.1 2/1 •/•/• •/•/– •/•/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/– •/• •/• –/• •/• –/• –/• •/• •/• •/• rezoluþie 4 foarte bine mulþumitor 4 foarte bine 8 mulþumitor 4 mulþumitor 4 mulþumitor 5 mulþumitor 3 mulþumitor 3 mulþumitor 106 a u d i o . în aparatele de radio de ultimã generaþie funcþiile video ºi audio se îmbinã armonios.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVR-4306 2. îndeplinind prin aceasta o cerinþã de bazã a industriei cinematografice în rãspândirea filmelor de înaltã rezoluþie. Datoritã lui “High-Bandwidth Digital Content Protection” (HDCP) mufele HDMI oferã protecþie contra copiilor ilegale.500 euro 2/05 2/1 1. În ultimele decenii. înainte de încheierea comunicãrii. Existã chiar ºi playere DVD ºi scalere video. prin HDMI pot trece atât sunetele stereo normale. abilitãþile receiverelor HDTV. tehnic.300 euro 3/06 2/1 1. cât ºi cele de înaltã rezoluþie HD. europeanã. Totuºi. este consideratã drept cea mai modernã ºi mai rãspânditã interfaþã pentru transferul de înaltã rezoluþie al semnalelor video ºi audio. care nu a jucat nici un rol în aparatele de provenienþã americanã sau japonezã. HDMI. în format video de 720p ºi 1080i. pe scurt: HDMI. Primele modele de receivere HDTV . precum DVD-audio. diferit. în timp ce Pace a reuºit sã comunice cu anumite modele. atunci când au fost conectate la display printr-un receiver AV-HDMI. Excepþie: SACD. prin talentele sale universale care-i permit sã recunoascã aproape toate formatele audio ºi video uzuale. cu al sãu format audio special RECEIVERE AV ACTUALE: FUNCÞII VIDEO ÎN COMPARAÞIE Producãtor Model Preþ Test audio-video HDMI in/out Versiune HDMI YUV in/out Convertire video per S-video/YUV/HDMI De-Interlacer YUV/HDMI/ deconectabil Divizor HDMI 720p/1080i/1080p Prelucrare audio/ sarcinã audio per HDMI Meniu per HDMI/YUV Alte caracteristici Evaluare Funcþii video max. Interfaþa. cât ºi formatele de înaltã rezoluþie multicanal. Conform experienþei din laboratoarele de testare audio-video. nu cele ale receiverelor AV sunt determinante în acest proces de autentificare HDCP. Mai mult. STANDARD GENERALIZAT Aria sa de rãspândire stã mãrturie în acest sens. Interfaþa HDMI reprezintã mult mai mult decât urmaºul digital al mufei scart.1 6/2 •/•/– •/–/• –/–/– JVC RX-D 701 1.1 3/2 •/•/• –/–/– –/–/– Denon AVC-A1 XV 6.Pace DS 810 HD ºi Hu-max PR-HD 1000 – cu imagini excepþionale.Home Cinema Receiverele AV nu au fost niciodatã atât de luxuriant dotate cu funcþii video. unul dupã altul. pânã la momentul actual. Humax nu a putut colabora cu nici un receiver AV-HDMI. În schimb.1 2/1 •/•/• •/•/– –/–/– Marantz SR-9600 3. În ultimele luni. cât ºi în sistemele Home Cinema. Aceste funcþii ale modelelor de receivere AV-DMI au fost testate de audio-video. Procedeul este ºi mai complicat dacã în sistem sunt conectate mai multe aparate. Conexiunea scart a fost o descoperire Copy protection tentificarea HDCP.000 euro 2/06 3/1 1. Abia dupã ce aceastã operaþie se încheie se poate livra sunet ºi imagine. Receiverul AV va cere playerului au- MULTITUDINE DE FORMATE Cablul HDMI poate transmite atât semnale tradiþionale SD.1 3/1 •/•/– –/–/– –/–/– Onkyo TX-NR 5000 E 5.500 euro 8/05 3/1 + 1 DVI In 1. între timp.400 euro 12/05 2/1 1.000 euro 5/05 3/1 + DVI 1/1 1. 10 puncte Denon AVR-3806 1.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .

SEMNAL SD
SD provine de la “Standard Definition” ºi corespunde rezoluþiilor TV pentru imaginile interlaced. În þãrile cu standard NTSC, SUA ºi Japonia, aceastã rezoluþie are valoarea de 640 x 480 pixeli, în timp ce pentru standardul european PAL-TV, rezoluþia este de 720 x 576 pixeli.

SACD, DSD
Prescurtare pentru “Super Audio Compact Disc” – un mediu de aceeaºi mãrime cu un CD sau DVD, care stocheazã sunet stereo sau multicanal la o valoare a bit-rate-ului foarte mare, cu ajutorul unui procedeu digital special numit “Direct Stream Digital” (DSD). SACD poate fi redat de numeroase modele de playere DVD, dar sunetul nu poate fi transmis spre amplificator decât analog sau printr-o interfaþã digitalã specialã, precum iLink sau Denon-Link. care nu coopereazã cu HDMI, cel puþin pânã la momentul actual. Motivele sunt, pe de o parte, lipsa compatibilitãþii HDCP iar, pe de , altã parte, structura datelor HDMI. Aceastã structurã prevede, la alegere, transmiterea directã a biþilor comprimaþi a la Dolby Digital ºi DTS, sau transmiterea unei valori exacte a canalelor PCM. De pildã, douã canale, fiecare cu o rezoluþie de 16 biþi ºi o ratã a scanãrii de 44,1 KHz pentru sunetul stereo de pe CD sau de cinci ori 24 biþi/96 KHz pentru sunetul multicanal de pe un DVD audio.

nu redã toate formatele audio, pe care interfaþa le poate livra. Sunetul multicanal de pe un DVD audio pune în dificultate multe televizoare, deoarece nu recunosc semnalul Dolby Digital. Cei care leagã direct un player DVD, via HDMI, cu televizorul trebuie sã seteze sarcina audio a playerului pe “Downmix”, pentru ca televizorul sã recepþioneze sunet stereo. Cu siguranþã, e mult mai practic sã conectezi diferitele componente, precum playere DVD sau receivere HDTV, la televizor sau proiector printr-un receiver AV-HDMI. Receiverul AV preia, din datele digitale, sunetul, pe care îl decodeazã ºi îl amplificã ºi apoi trimite imaginea mai departe spre display. Cu foarte puþine excepþii, toate receiverele AV- HDMI pot realiza aceastã operaþie. În cazul ideal receiverul converteºte, în plus, imaginile video ale componentelor analogice în informaþii digitale, pe care le transmite apoi spre televizor, via HDMI.

interlaced (480i ºi 576i, interlaced) nu sunt standardizate. De aceea, în ciuda mufelor corespunzãtoare o serie întreagã de aparate TV ºi proiectoare nu pot prelua semnale în rezoluþia dominantã SD. În plus, anumite receivere AV cu intrare HDMI pot digitiza semnalul SD, dar nu pot prelua conversia progresivã. De aceea, este recomandabil sã alegeþi un receiver AV cu funcþia De-Interlacer.

FUNCÞIA DE SCALARE
Modelele de top de receivere AV convertesc toate semnalele video primite la o rezoluþie unitarã. Ele dispun pentru aceastã operaþie de funcþia De-Interlacer ºi de un divizor, care redã informaþiile video, via ieºirea HDMI, la alegere în 576p, 720p sau 1080i. Deoarece scalarea este realizatã de orice aparat TV sau proiector, compatibil HDMI, meritã, ºi chiar e recomandabil, sã verificaþi în practicã, care dintre aparate va realiza operaþia cel mai bine. Un divizor valoros al unui receiver AV poate îmbunãtãþi chiar calitatea imaginii, dacã livreazã rezoluþia potrivitã aparatului de redare. În multe cazuri, de pildã la televizoarele plate cu o rezoluþie de 1366 x 768 pixeli, scalarea este efectuatã chiar de TV, cu pierderi minime ale calitãþii imaginii. În aceste condiþii, vã puteþi permite sã dezactivaþi divizorul receiverului AV. Oricum, din bãtrânele casete video VHS nu se vor putea obþine imagini de vis nici cu ajutorul aparatului TV, nici cu cel al receiverului AV. Dar conectarea simplã cu displayul printr-o singurã legãturã diminueazã considerabil dezordinea cablurilor, caracteristicã sistemelor Home Cinema.

SPECIALITÃÞI VIDEO
Receiverele AV de nouã generaþie sunt diferenþiate tocmai de prezenþa acestor funcþii speciale. Noile modele oferã funcþii cuprinzãtoare, astfel încât toate componentele video din sistem sã fie legate cu televizorul printr-o singurã conexiune – dacã toate aparatele sunt compatibile între ele. Cãci ºi în cazul formatelor video, transmise prin conexiune HDMI, apar probleme de incompatibilitate între aparate. Formatul HDMI a stabilit, cã toate proiectoarele ºi televizoarele cu intrare HDMI trebuie sã prelucreze imaginile video de înaltã rezoluþie în formatul 480p (NTSC Progressive), 720p ºi 1080i. Rezoluþiile video tradiþionale de 480 ºi 576 de rânduri în scanarea

NU ORICINE POATE ORICE
Existã ºi o parte neplãcutã vis-à-vis de aceastã multitudine de formate. Bogãþia de opþiuni audio ºi video nu este specificã fiecãrui aparat. Astfel, un televizor cu intrarea HDMI

Pioneer VSX-AX 2 1.100 euro – 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Pioneer VSX-AX 4 1.400 euro 12/05 2/1 1.1 3/1 •/•/• –/–/– –/–/–

Yamaha RX-V 1600 1.050 euro 4/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• –/–/–

Yamaha RX-V 2600 1.300 euro 3/06 2/1 1.1 3/1 •/•/• •/•/• •/•/–

Procedeu testare

Funcþii video în testare
importante modele de receivere AV sunt prezentate ºi evaluate detaliat în tabelul alãturat. Evaluarea se face tot pe scala de 100 de puncte, de aceea partea din punctaj datoratã testului audio al receiverelor AV se reduce de la 60 la 50 de puncte. Multitudine: deºi numeroase receivere AV posedã mufe HDMI, funcþionalitatea lor este diferitã.

audio-video va evalua ºi abilitãþile video ale receiverelor AV.
Funcþiile video ale receiverelor AV au câºtigat în importanþã datoritã HDMI ºi HDTV. De aceea, audio-video a modificat procedeul de evaluare al acestor aparate. Funcþiile video, precum conversia composite ºi Svideo în format YUV ºi HDMI, ori De-Interlacer ºi scalarea video pentru ieºirea HDMI vor fi, de asemenea, evaluate. Cele mai

•/• •/• PC via HDMI 8 mulþumitor

•/• •/•

•/• •/•

•/• •/•

5 mulþumitor

5 bine

7 foarte bine

8

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

107

CINEMA

UZINA DE PUTERE
Amplificator corespunzãtor ºi un player universal valoros, iatã noul ansamblu Linn. Un vis, nu doar pentru sistemele Home Cinema.
108 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e 04/2006

www.audio-video.ro

04/2006 a u d i o - v i d e o m a g a z i n e

109

cât ºi pentru cele Hi-Fi. de la specialistul în semiconductori. din concepþie. Un amplificator de putere multicanal. iar dimensiunile ºi designul ei sunt perfect armonizate cu cele ale amplificatoarelor Chakra. Noul amplificator de putere al specialistului Linn poartã acelaºi nume. la 2.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . “Inima” tuturor amplificatoarelor este circuitul integrat. Modelul costã 4. în combinaþie.700 euro ºi are ieºire HDMI. Iar. adãposteºte. de aceea modelul TDA 7293 este prevãzut. denumit TDA 7293. scoþienii au dezvoltat pentru amplificatoarele lor un concept complet analog.200 de euro.200 euro). Aceastã structurã compactã aproape cã nu are cãi de conexiune interne. pe un singur cip de siliciu. TEHNOLOGIE ªI DOTARE Toate acestea sunt motive suficiente pentru a vã prezenta. de forma unei cutii de pizza? Pare a fi vorba despre un amplificator digital. O denumire mai potrivitã nici cã se putea gãsi. patru. amplificatoarele Chakra sunt oferite în douã clase de putere. ST Microelectronic. un preamplificator ºi tranzistoare de putere. conform învãþãturii antice indiene. pentru cã. precum ºi cu ver- siunea stereo mai micã C 2100. În loc sã se bazeze pe cipuri digitale. însã. Prima combinaþie realizatã a fost cea cu amplificatorul cu cinci canale C 5100. chakre. Ca un adevãrat “amplificator mono” circuitul. cu cele 110 a u d i o . în realizarea modelului sãu de amplificator. Redactat de: Daniel Chira orþile energetice ale corpului uman se numesc. cinci ºi chiar ºase canale. Linn a ales un drum propriu.100 euro. cipul de amplificare (sãgeatã) este susþinut de câte patru tranzistoare de putere (cercuri). Un sistem complet Home Cinema are nevoie. aceastã componentã deschide noi portaluri spre putere. într-o carcasã. trei. amplificatorul Chakra poate avea douã. ºi de o centralã de comandã potrivitã. cât ºi cele ale opulentelor sisteme Home Cinema. Unidisk ºi Chakra. acoperind optim nevoile oricãrui P tip de sistem. pentru a economisi cât mai mult spaþiu posibil. Totuºi. În cazul nostru ea poartã numele Unidisk SC. într-adevãr. toate fiind adãpostite într-o carcasã compactã. Puterea necesarã într-un sistem depinde de numãrul de boxe. atât pentru sistemele Home Cinema. Linia producãtorului Linn cuprinde opt modele. Unidisk SC a fost iniþial combinatã cu un amplificator cu trei canale C 3200 (4. un player DVD ºi un preamplificator decoder. Pentru comparaþie. la 3. Combina uneºte. De aceea. aºa cum sunt cei folosiþi azi în combinaþie cu multe modele de receivere AV compacte. atât cele ale sistemelor conservatoare Hi-Fi.CINEMA Societatea de putere de ultimã generaþie: în outputurile mari ale lui Chakra (sus). deoarece modelele diferite de boxe au nevoi specifice de putere.

duo-ul de la Linn a fost adus. Un rol cheie în conceptul Chakra este jucat de alimentarea cu energie. s-a renunþat complet la intrãrile HDMI. Ieºirea HDMI (sãgeatã) le ornamenteazã pe amândouã. alimentarea în comutaþie decupleazã circuitul audio. în timp ce prin ieºirea HDMI se transmite doar semnalul video al playerului DVD intern. Playerul rotea discul SACD cu piesa “A Foreign Sound”. mult mai bine decât transformatoarele tradiþionale. la modele mai puternice). a obþinut baºi ultra adânci. www. care apare atunci când boxele au valori mici ale impedanþei la volum mare. creându-se.mai bune premise pentru funcþionare: el lucreazã repede. astfel. TEST AUDIO ªI VIDEO Testul video a început cu proiectorul Marantz VP 12 S 4. de la început. plãcutã. la alegere.audio-video. sãrac în opþiuni. care dezvoltã un nivel neobiºnuit de redus al încãlzirii. chiar ºi acest model. nivele înalte de putere de pânã la 100 de waþi. la nivelul de volum standard pentru sistemele Home Cinema: 85 dB. cu amplificatorul Chakra C 5100 ºi setul de boxe de referinþã audio-video B&W N 801. Materialul folosit la testare RCA-Armada: Unidisk SC poate fi conectat. un disc multicanal. livrând cea mai bunã calitate sonorã. cu efect disturbator pentru calitatea sunetului. Unidisk SC lucreazã tot cu o alimentare în comutaþie. vivaci ºi lipsiþi de asperitãþi. este posibilã alimentarea absolut stabilã cu energie. De ce ar mai fi nevoie atunci de varianta mai puternicã. dupã cum vedeþi în imaginea de mai jos. de la reþeaua de energie contaminatã de perturbaþii. fãrã distorisiuni ºi poate sã atingã. În plus. Uºurinþa cu care aparent insignifiantul Chakra a livrat setului de boxe puterea maximã. Consumul mare de energie. foarte frumos realizat. chiar ºi la sarcinã ma- ximã. creeazã probleme. C 5100. precis. autenticã ºi bine spaþializatã. Rezultatul a fost uluitor. Funcþia Lip-Sync permite doar alegerea grosierã dintre modul interlaced. a lui Stevie Wonder. În plus. Aceastã împãrþire a sarcinilor permite grupe de outputuri puternice ºi compacte. În schimb. Linn s-a decis pentru o alimentare în comutaþie lipsitã de grosolanul transformator. intrã în joc câte douã tranzistoare de putere (respectiv câte patru. a cântãreþului brazilian Caetano Veloso. lipsesc în totalitate modelului Unidisk SC. În acest fel. nu doar pentru a economisi spaþiu ºi greutate. progressive sau HDMI. În dotare. redarea a fost curatã ca ºi cristalul. de la producãtorul japonez Sanken.v i d e o m a g a z i n e 111 . combina Linn. cu mai multe versiuni cover ale unor cântece clasice. C 3200? La urma urmei. ceea ce are repercusiuni pozitive asupra sunetului. iar frecvenþele de graniþã comutabile. Pentru ca sã nu se ajungã prea repede la deconectarea de protecþie a aparatului. via YUV sau Scart. a fost de necrezut. condiþiile ideale de funcþionare pentru amplificator.ro 04/2006 a u d i o . nu se poate afirma cum cã Unidisk ar fi un divizor opulent de semnal video. La testarea sunetului de film. finã. cu funcþii de conversie sau scalare cuprinzãtoare. precum cei din “If It’s Magic”. precum ºi meniul. pentru ieºirea subwooferului. cu uºurinþã.

200 euro TEST IMAGINE Interlaced Progressive Examinare vizualã Claritate Contrast Culoare/luminozitate Redarea miºcãrii/repaus al spotului Convertire progresivã EXCEPÞIONAL foarte bine excepþional interlaced excepþional excepþional excepþional foarte bine 32 30 32 progressive excepþional excepþional excepþional excepþional excepþional TEST SUNET Hi-Fi Digital Surround FOARTE BINE 6O FOARTE BINE excepþional excepþional 61 (50%) excepþional (50%) excepþional MÃS. combina a redat sunetele iniþiale ale minunatei coloane sonore într-o manierã impresionant de explozivã.4 Watt 8 repede (60 %) 76 % 75 % 72 % bine bine 28 (16) 105/57 Watt 100/56 Watt foarte bine foarte bine 24 190/111 Watt 90/111 Watt OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare max. precum fluturatul din aripi al porumbeilor în Piazzetta din Veneþia au umplut. fãrã dificultate.100 euro (2. AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 81 FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 83 DOTARE REZULTAT AUDIO-VIDEO RAPORT PREÞ/CALITATE FOARTE BINE FOARTE BINE bine 8 87 112 a u d i o . Iar zgomotele pline ale motoarelor din scena urmãririi sãlbatice prin oraº. dis-de-dimineaþã. 10 puncte Raport semnal/zgomot Raport semnal/zgomot Hi-Fi Raport semnal/zgomot surround Putere de ieºire Putere sinus douã canale Putere sinus canale multiple Consum energie standby (Watt) MULÞUMITOR 5 BINE 6 TEST SUNET Digital surround CD/SACD/DVD-audio Sunet analog EXCEPÞIONAL excepþional 28 mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB mulþumitor mulþumitor 90 dB 90 dB foarte bine/excepþional/foarte bine foarte bine MÃSURÃTORI DE LABORATOR Analiza PQ Calitate imagine luminozitate Calitate imagine culoare Zgomot redarea miºcãrii Rezultat PQA Corectare erori Consum energie standby/funcþionare FOARTE BINE Cadre în miºcare încet (40 %) 91 % 90 % 90 % foarte bine insuficient 15. 10 puncte FOARTE BINE 8 FOARTE BINE foarte bine – foarte bine foarte bine 8 (40%) foarte bine (30%) – (20%) foarte bine (10%) foarte bine max. REZULTATE TESTARE AMPLIFICATOR REZULTATE TESTARE DVD-PLAYER Producãtor Model Preþ Producãtor Model Preþ Linn Chakra C 5100 (C 2100) 3.200 euro) max. Explozia violentã. trecând cu viteza fulgerului de la volum violent. 70 puncte Linn Unidisk SC 4700 euro Linn Chakra C 3200 4.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .4/34. au rãsunat cu adevãrat ameninþãtor. 100 puncte OPERARE Ghidare utilizator Telecomanda Instrucþiuni de utilizare Instalare FOARTE BINE foarte bine bine foarte bine bine 11 DOTARE REZ. spaþiul. Combina Linn a reacþionat aproape fãrã inerþie la toate modificãrile rapide ale spectrului dinamic. O modalitate atât de concretã ºi de stabilã de redare a sunetelor a fost rar auzitã cu prilejul testelor audio-video.CINEMA Duetul trimmer: fiecare output poate fi calibrat (sãgeatã). Cele mai fine detalii sonore. a fost redatã cu o putere brahialã. DE LABORATOR max. la redarea caldã a detaliilor sonore. Abia pornitã. din momentul în care voluminosul seif s-a prãbuºit în canal. 10 puncte max. s-a numit “Italian Job”.

extrem de flexibilã în configurare. au profitat întradevãr de colaborarea cu amplificatorul de douã ori mai puternic C 3200. SACD. Cu toate aceastea. care continuã sã ofere acel nivel de inginerie precisã de neegalat. VCD. 1 x HDMI (576p) preamplificator decoder integrat (Dolby Digital. CD-R. DVD-Audio.. AAC. 1 x S-Video.audio-video. 2 x optic) 2 x SPDIF (1 x RCA. Rezultatele la testul de imagine au fost exemplare. la dimensiuni extrem de compacte. 1 x YUV. 1 x stereo fix (RCA) 4 x SPDIF (2 x RCA. atunci când vine vorba despre înaltã performanþã în sistemele ºi componentele de entertaiment. decât prin ieºirea YUV pentru componente. claritatea desãvârºitã ºi culorile pline. Combina este. precum Focal Alto Utopia. ªi atunci nu ne mai mirã de ce compania Linn este consideratã furnizorul ideal de soluþii complexe ºi complete. În acest segment de clasã nu existã un alt model comparabil. CD. CONCLUZIE “Locomotiva” Unidisk-Chakra. 1 x YUV (disponibilã versiunea Scart) 1 x COMPOSITE. DTS. sunete lipsite de distorsiuni. Via HDMI imaginile au fost ºi mai bune. DOTARE DVD-PLAYER Producãtor Perioadã de garanþie Dimensiuni (L x Î x A) Linn Unidisk SC 24 luni 38 x 8 x 37 cm FUNCÞII Redare DVD-R/-RW/DVD+R/+R DL/+RW. Modelul Unidisk SC a stãpânit perfect echilibrul între rezoluþia cea mai finã. www. livreazã sunet ºi imagine de primã clasã.1 (RCA).v i d e o m a g a z i n e 113 . MP3.ro 04/2006 a u d i o . în plus. Parada tastelor: butoanele fluorescente ale telecomenzii înlesnesc orientarea în întuneric. 1 x S-Video. pe întreaga duratã a filmului. ProLogic II cu management baºi ºi potenþiometru volum master) Ventilator dublu: în spatele diafragmei se aflã douã ventilatoare de rãcire. la impresionantul volum de 105 dB. 1 x optic) 1 x COMP. C 5100 a avut destulã putere ca sã dezvolte în boxele B&W. SVCD. JPEG Scanare progresivã 480p/576p via YUV ºi HDMI CONEXIUNI Intrãri audio analog Ieºiri audio analog Intrãri audio digital Ieºiri audio digital Intrãri video Ieºiri video Alte caracteristici 4 x stereo (RCA) 1 x 5.Boxele cu nevoi de putere ºi mai mari.

generând anual venituri de ordinul miliardelor de dolari.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . în aceeaºi mãsurã. Ba mai mult. a remodelat ºi dezvoltat. 114 a u d i o . comerþul cu DVD-uri ºi playere DVD. Noutatea ºi flexibilitatea acestui format l-au propulsat în topul celor mai bine vândute bunuri din lume.Reportaj 10 ANI DE D V D Digital Versatile Disk sau DVD-ul împlineºte 10 ani de când a fost lansat pe piaþã. Din 1996 ºi pânã în prezent a exterminat casetele video din segmentul de piaþã “home video”. industria de entertainment pentru acasã.

sunt doar câteva dintre întrebãrile la care vã oferim rãspunsul în paginile care urmeazã. cine ºi-a achiziþionat un DVD s-a întrebat care-i misterul ce se ascunde în spatele acestui disc subþire de plastic ºi a aparatului care-l învârte. Pierderea în capacitate a fost compensatã de 04/2006 a u d i o . cele douã tabere au încheiat un armistiþiu în urma cãruia a luat naºtere grupul DVD Consortium în sânul cãruia marile corporaþii ºi-au unit forþele pentru a crea un produs standard.ro . La vremea aceea erau în dezvoltare douã medii de stocare optice de mare capacitate. D ISTORIA DVD Dacã þineþi minte. fiind martor al costisitorului rãzboi al formatelor purtat între VHS ºi Betamax. Gerstner a decis sã se implice în luptã dupã ce a încercat un sentiment de deja-vu. Cine a creat DVDul. Pioneer.v i d e o m a g a z i n e 115 www.7 GB. iar celãlalt se numea Super Density Disc (SDD). Hitachi. Thomson ºi JVC. Discul optic a fost înzestrat cu tehnologia de codare EFMPlus care era cu 6 procente mai puþin eficientã decât tehnologia creatã de Toshiba.Text de: Sebastian Kovacs VD-ul s-a ieftinit atât de mult încât ºi-l poate permite aproape oricine. Unul dintre ele era MultiMedia Compact Disc (MMCD). Vrajba s-a înteþit pe la începutul anilor ’90. cele douã medii de stocare care se luptã pentru a deveni succesorul DVD-ului. Time-Warner. Philips ºi Sony au renunþat la MMCD ºi au acceptat formatul SD al taberei opuse. Cu siguranþã. Matsushita Electric (Panasonic). elaborat de corporaþiile Philips ºi Sony. Modelul SD original propus de Toshiba avea o capacitate de stocare de 5 GB. dar cu condiþia de a aduce câteva modificãri. întrucât DVD-ul s-a nãscut tot în urma unui “rãzboi al formatelor”. preºedintele IBM la vremea aceea. cum sunt stocate informaþiile pe disc sau cum funcþioneazã DVD-playerul?. în numãrul anterior al revistei audio-video vã prezentam un material despre discurile optice Blu-Ray ºi HDDVD. Într-un final apoteotic. iar rezultatul a fost DVD-ul de 4. la începutul anilor ’80. Una dintre schimbãrile operate de Philips/Sony a condus la diminuarea cu câteva sute de mega a capacitãþii de stocare. dezvoltat de coaliþia formatã din companiile Toshiba. Lou Gerstner.audio-video. ºi-a asumat rolul de arbitru între cele douã tabere. Se pare cã istoria se repetã. Mitsubishi Electric.

dimensiunile liniilor de date ºi modalitãþile prin care a fost „pompat” spaþiul de stocare. Grupul de producãtori reuniþi în DVD Forum sprijinã DVD-R. La fel ca ºi pistele de alergare dispuse pe un stadion. codec-urile pe care le suportã DVD playerul sunt specificate pe aparat. ºi un DVD recorder. ci în formã elicoidalã. iar ridicãturile dintre douã pit-uri se numesc “land”. FAQ – Întrebãri frecvente Ce înseamnã DVD? DVD este prescurtarea cuvintelor Digital Video Disc sau Digital Versatile Disc. DAR N U RÃSARE În ceea ce priveºte dimensiunile ºi grosimea. însã nu concentric. care abia depãºeºte grosimea de un milimetru. Sunt DVDplayere care ruleazã fãrã probleme ºi filme stocate pe CD-uri. Pot sã înregistrez emisiuni TV sau filme cu un DVD player? Da. existã ºi playere compatibile cu ambele formate. Prima izbândã a inginerilor a fost anunþatã abia în 1995. Printre ele se numãrã materialele ºi procedeele folosite în producþie. ºi anume. cele din urmã conþin muzicã a cãrei calitate sonorã este de cea mai bunã calitate. rezistenþa sporitã la deteriorãri cauzate de zgârieturi ºi amprente digitale. Discurile DVD audio ºi playerele aferente sunt relativ rare la ora actualã. De obicei. Chiar ºi stocarea datelor se face în mod similar. Utilizând acest proces se creeazã un disc pe a cãrui suprafaþã se poate distinge o linie foarte subþire ºi lungã de ridicãturi microscopice.5 a DVD-ului. Straturile gata fabricate sunt acoperite cu lac. dispuse sub forma unei 116 a u d i o . linia de date începe din centru ºi-ºi continuã spirala cãtre exterior. date care apoi sunt transformate în sunet ºi imagine. de asemenea. Odatã acest proces încheiat. Fiecare strat este creat prin injectarea de plastic policarbonat într-o formã prestabilitã. DVD-playerul ruleazã CD-uri? Da! DVD-playerele sunt compatibile cu compact discurile audio. sub forma unor adâncituri ºi ridicãturi (pit-uri ºi land-uri) pe suprafaþa discului. se poate dacã DVD-playerul este. Dacã ar fi privite la microscop. Esenþial este faptul cã DVD-urile audio pot stoca pânã la 74 de minute de muzicã cu un sampling rate ºi acurateþe de 192 kHz/24 biþi. C a r e es t e d i f e r e n þ a d i n t r e D V D + R º i DVD-R? DVD+ (plus) ºi DVD. în timp ce companiile din DVD+RW Alliance stau în spatele formatului DVD+R. În cazul DVD-urilor cu un singur strat. Atunci prin ce se deosebesc cele douã formate? Diferenþele nu sunt evidente. DVD-urile se aseamãnã cu CD-urile. Distanþa dintre douã linii este extrem de micã – de numai 740 nanometri (un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru). Dacã primele sunt cele pe care sunt înregistrate filmele. SUFLAT CU AUR Multiplele straturi de plastic din care este alcãtuit DVD-ul sunt presate într-un sandwich. SEAM ÃN Ã. Deºi existã divergenþa de opinii în aceastã privinþã. ci pur ºi simplu un nume al discului. Sunt însã persoane care susþin cã nu este vorba de o prescurtare. Acest proces se realizeazã pentru a permite trecerea laserului prin stratul de la suprafaþã pânã la cel din adâncime. odatã cu dezvoltarea versiunii 1. în funcþie de programul cu care a fost comprimat filmul. Informaþia pe DVD este stocatã sub formã acestor adâncituri ºi ridicãturi pe care laserul le interpreteazã ca fiind 0 sau 1. se preseazã una peste alta sub formã de sandwich ºi apoi sunt uscate sub un fascicul de luminã infraroºie. spirale. Ba mai mult cele douã discuri optice sunt produse folosind aproape aceleaºi metode de fabricaþie. PIT-URI ºI LAND-URI Fiecare strat inscriptibil de pe DVD are pe suprafaþa sa o spiralã de date.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . s-ar putea observa cã aceste linii de date se aseamãnã cu niºte diguri brãzdate din loc în loc de adâncituri care în limba englezã se numesc “pit”. discurile de policarbonat sunt suflate cu o substanþã reflectorizantã.(minus) sunt douã formate DVD aflate în competiþie. Dar dintre DVD video ºi DVD audio? DVD video ºi DVD audio sunt douã formate diferite. dar asta nu înseamnã cã nu existã. A mai durat un an pânã când varianta finalã a discului a fost lansatã pe piaþã. Pentru straturile inferioare se foloseºte aluminiul. iar pentru cele superioare se foloseºte un strat semi-reflectorizant de aur.Reportaj marele avantaj al sistemului EFMPlus.

Casele de discuri sunt printre singurele care simpatizeazã acest format. laserul este concentrat pe liniile de date. care menþine laserul deasupra liniilor de date spiralate. este un mecanism care miºcã laserul în aºa fel încât sã nu se abatã de la linia de ridicãturi dispusã pe suprafaþa DVD-ului. Una dintre roþile maºinii (laserul) trece peste ridicãturile de pe fiecare linie de date. Caracteristicile unui film DVD . Aceste tipuri de DVD-uri au fost produse dar nu s-au bucurat de prea multã popularitate. din maºina de curse. un laser care citeºte ridicãturile de pe disc ºi un sistem de urmãrire. ªoferul. pe DVD nu se iroseºte atâta spaþiu pentru sistemul sãu de corectare a erorilor. În timp ce discul se roteºte.75 (douã feþe. iar lungimea minimã a unei ridicãturi este de 2. iar maºina de curse este laserul. Aceasta înseamnã cã îi permite sã prãjeascã informaþiile pe o arie mult mai extinsã decât în cazul CD-urilor. care simbolizeazã sistemul de urmãrire al DVDplayerului. Asta se întâmplã deoarece în acest caz ridicãturile trebuie sã fie puþin mai lungi pentru a evita interferenþele când este citit DVD-ul.5 ori mai multe ridicãturi pe un DVD. lumina loveºte stratul reflectorizant pe care sunt dispuse ridicãturile ºi adânciturile. motorul scade viteza de rotaþie a discului Datoritã dimensiunilor microscopice ale ridicãturilor. Diferenþa cea mai evidentã dintre CD ºi DVD este capacitatea de stocare. Probabil vã întrebaþi de ce nu se dubleazã capacitatea unui DVD cu douã straturi. stã ultimul album al formaþiei “Sistem of a Down” lansat anul trecut. Reflexia ridicãturilor ºi a adânciturilor este interpretatã diferit de senzorul optoelectronic. Laserul care citeºte discul poate citi datele de pe stratul inferior prin stratul superior. Aceste informaþii sunt transformate apoi în biþi ºi bytes. Motorul foarte bine calibrat se învârte pe pistã (DVD-ul) cu viteze cuprinse între 200 ºi 500 rotaþii pe minut (rpm). acest angrenaj poate fi asemuit unei piste pentru raliuri. care simte fiecare zdruncinãturã. în parte. faptului cã ridicãturile ºi distanþa dintre liniile de date sunt mai mici decât în cazul CD-urilor. MAI MULÞI GB Pentru a creºte ºi mai mult capacitatea de stocare. 7. Spre deosebire de compact-disc. Spuneam la început (ºi nu am glumit) cã pe un DVD încape de 7 ori mai multã informaþie. cu o rezoluþie de 720 de pixeli orizontali. iar lumina reflectatã este mai departe înregistratã de un mecanism optoelectronic. fiecare cu câte douã straturi). un DVD poate avea pânã la patru straturi. care le citeºte drept 1 sau 0. Pe mãsurã ce laserul se miºcã spre exterior. . Înmulþindu-le pe cele douã reiese cã este suficient loc pentru pânã la 4. Puteþi sã vi-l imaginaþi sub forma pasagerului. În analogie. Cea mai dificilã parte din citirea unui DVD este menþinerea fasciculului laser pe linia de date. aceasta ar ajunge pânã la 13.9 GB (douã feþe.38 GB (o faþã ºi un singur strat). Pe un DVD cu un singur strat pot fi prãjite de circa ºapte ori mai multe informaþii decât pe un CD obiºnuit. mecanismul de urmãrire trebuie sã miºte laserul spre exterior.ratã de compresie de 40:1 (în cazul în care a fost comprimat cu MPEG-2) . Extra-spaþiul se datoreazã faptului cã aria de inscripþie pe un DVD este mult mai mare. Pista reprezintã discul. Capacitãþile discurilor variazã în funcþie de construcþie: 4. fiecare cu un singur strat) ºi 15.pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie în format 16:9 sau 4:3. Asta înseamnã cã linia de date de pe un DVD cu douã straturi ar avea o lungime de 48 de kilometri. DVD PLAYERUL Aparatul în care se insereazã DVD-urile a fost botezat sugestiv DVD-player. Cine se mai oboseºte în ziua de azi sã se ridice de pe canapea ca sã întoarcã DVD-ul în mijlocul filmului. când roata maºinii trece peste o ridicãturã.Ca exemplu.v i d e o m a g a z i n e 117 .Subtitrãri în cel puþin 30 de limbi www. Acesta se aseamãnã foarte mult cu un CD-player.16 ori mai redusã. fiind alcãtuit din trei componente fundamentale: un motor care învârte discul. care la rândul lor sunt transformaþi în imagini sau sunet. Deci.5 kilometri.1 . Dacã linia continuã de pe unul dintre straturi ar fi ridicatã ºi întinsã într-o singurã linie dreaptã. Pe DVD.ro 04/2006 a u d i o .95 GB (o faþã ºi douã straturi). Aceastã caracteristicã se datoreazã. liniile de pe disc sunt foarte lungi.08 mai micã.audio-video. distanþa dintre douã linii de date este de 2. pe un DVD cu douã feþe.coloanã sonorã prezentatã în cel mult 8 limbi diferite ºi sunet Dolby Digital 5. 8.

însã nu ºi a filmelor pe format DVD. aici veþi avea parte de cele mai multe surprize. Filmele de calitate DVD sunt comprimate cu ajutorul programului MPEG-2.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . cele mai importante companii de comercializare a echipamentelor electronice din SUA au încetat vânzarea casetelor video VHS. Marile supermarket-uri americane au început comercializarea aparatelor. grupul de experþi desemnaþi sã stabileascã standardele de codare a formatelor video. Existã mai multe programe de compresie printre care se numãrã popularele DivX sau Xvid. înarmat cu un laser. RÃZBOIUL STELELOR Anul 1996 a marcat naºterea tzunami-ului ce a curãþat casetele video magnetice. Calitatea superioarã a imaginii ºi sunetul surround. Pânã în primãvara anului 1999.) au depãºit suma . comprimate cu ajutorul programului MPEG-2. concerte. Însã. axându-se pe comercializarea DVDurilor. În ceea ce priveºte partea de sunet. Pentru a profita de acest sistem veþi avea nevoie de un sistem Home Cinema format din 5 boxe. Un exemplu e seria “Stãpânul Inelelor“. cât ºi DVD-playerele pentru a reda filmele. De aceea trebuie comprimat sau codat pentru ai reduce dimensiunile. cât ºi în varianta originalã gânditã de regizor? Filmele suportã o serie de transformãri înainte de a fi proiectate în sãlile de cinema.nu vã speriaþi! . Odatã cu lansarea primelor DVD-uri ºi playere a fost lansat ºi primul film pe acest suport – “Twister” – filmul american a cãrui intrigã se împleteºte în jurul unei echipe de vânãtori de tornade. • Playstation 2 a fost prima consolã de jocuri. DivX pentru codare. decât pe casete video.Reportaj de DVD-uri de toate genurile (filme. • Dacã un film DVD obiºnuit nu ar fi comprimat cu ajutorul unui program specializat. preþul unui DVD-player a scãzut sub 300 de dolari. Primele discuri ºi playere DVD au apãrut pentru prima datã pe piaþa japonezã. pe un DVD am putea copia pânã la patru sau cinci filme de calitate mai slabã. Folosind acest program se pierde mai puþinã informaþie în timpul compresiei. desene animate etc. În primãvara anului urmãtor acestea au fost introduse în Statele Unite ale Americii. Dimensiunea unui film este foarte mare. Aceastã situaþie avea sã se schimbe curând luând în considerare popularitatea crescândã a discului optic. în timp ce filmul ruleazã? Aceste opþiuni sunt foarte apreciate de cinefili. care oferea posibilitatea de a rula filme DVD? 118 a u d i o . iar în 1999 pe continentul Australian. Interesant de reþinut este faptul cã în cazul unui DVD dublu stratificat. Potrivit datelor statistice înregistrate de Digital Entertainment Group. Sunetul unui film original DVD poate fi Dolby Digital Surround Sound 5. tam-tam-ul se datoreazã faptului cã în momentul de faþã DVD-ul este singurul care poate sã ofere o experienþã asemãnãtoare cu cea trãitã într-o salã de cinema. Acestea au fost denumite “Ouã de paºte” (Easter eggs) ºi constau în secvenþe din alte filme. care în format DVD este de douã ori mai lung. începutul celui de-al doilea strat poate fi la exterior. astfel cã pe un DVD încap pânã la 133 de minute de video de înaltã rezoluþie. filmele în format DVD sunt. necomprimat. s-a angajat întrun rãzboi tacit cu casetele magnetice. seriale. Cu siguranþã aþi auzit de acele “codec-uri”. de regulã. • Existã filme care pot fi urmãrite atât în varianta comercialã (aºa cum a fost lansat pentru cinema). Dar dacã am folosi. Ceea ce permite citirea datelor fãrã întrerupere. în luna noiembrie a anului 1996. în care realizatorul filmului vorbeºte despre anumite scene. aþi avea nevoie de circa un an ca sã îl downloadaþi printr-o conexiune dial-up? • De multe ori DVD-urile conþin tot felul de surprize rezervate privitorului.de 21. software pentru computer sau muzicã? • Unele filme pe DVD sunt livrate cu porþiuni de comentarii. pe care le folosesc atât computerele. DVD-ul. Tot în 2003. În vara anului 2003.1 (aspect menþionat pe cutia filmului). MAI SAVUROASE Ce-i cu toatã vâlva asta în jurul DVD-ului? Pãi. precum tânãrul Skywalker. în 1998 în Europa. americanii au ajuns sã închirieze mai multe filme pe DVD. Am sã vã explic mai pe larg. Codec provine de la termenul englezesc COde-DECode. marcând trecerea de la tehnologia analogicã la cea digitalã.2 miliarde de dolari. Sã lãmurim mai întâi partea de imagine. lupta fiind câºtigatã în doar câþiva ani de la declanºarea ostilitãþilor. în anul 2004. de exemplu. un subwoofer (de aici denumirea de pentru ca informaþia sã fie cititã cu o ratã constantã. vânzãrile ºi închirierile ªtiaþi cã…? • Pe un DVD puteþi stoca pânã la opt ore de muzicã? Datoritã capacitãþii sale crescute pe un DVD încap aproape 100 de melodii. nu ar încãpea pe un DVD. care a fost dezvoltat de Motion Picture Experts Group. laserul nefiind nevoit sã se întoarcã în centru pentru a porni citirea celui de-al doilea strat. motiv pentru care. precum ºi toate calitãþile adiþionale se datoreazã mai mult sau mai puþin capacitãþii uriaºe de stocare a discului. pentru prima datã.

de ce sã n-o spunem.5. În final. Printre cele mai populare modele DVD se numãrã cele portabile. existã nenumãraþi producãtori ºi încã ºi mai multe modele. Atenþie. Existã DVDplayere dotate cu o tehnologie denumitã Simulated Surround. Generaþia urmãtoare Zilele DVD-ului sunt numãrate! Nu e remarca noastrã. Aparatul se laudã cu meniuri intuitive. în funcþie de limba în care doreºte sã asculte conversaþiile actorilor. cele mai multe filme DVD au un index. la fel se va întâmpla cel mai probabil ºi cu DVD-ul. aparatul a fost botezat. Multe filme mai sunt însoþite de scene inedite care au fost tãiate din filmul lansat pe marele ecran. poate fi aleasã o subtitrare anume. Bateriile rezistã pânã la 6 ore. aceste aparate simuleazã sunetul surround suficient de bine cât sã vã daþi seama despre ce este vorba. Playerele DVD cu hard-disk sunt. Deºi cele mai multe aparate au cam aceleaºi funcþii de bazã. de cei care l-au testat. dar dacã vreþi sã savuraþi glumele originale aveþi posibilitatea de a opta pentru varianta cu subtitrare în limba maternã. cât ºi un VCR (video casette recorder). montare uºoarã ºi imagine de calitate. Pe un disc cu o capacitate atât de mare pot fi copiate unele soft-uri cu ajutorul cãrora vizionarea unui film devine interactivã. Acest aparat a cucerit audienþa datoritã ecranului ce mãsoarã 17. Indexul este lesne de accesat cu ajutorul telecomenzii mai ales cã de multe ori scenele importante sunt reprezentate cu o fotografie micã.100 de ron. Un alt avantaj prezentat de filmele pe DVD este informaþia adiþionalã. pe care sã încapã imagini cu rezoluþie mult mai mare. muzicã sau puteþi viziona poze. când au integrat într-un DVD player ºi un cititor de patru carduri diferite. Nu lãcrimaþi dacã nu sunteþi blindaþi cu un sistem Surround Sound. Privitorul poate astfel sã aleagã între mai multe coloane sonore. angajate în lupta pentru tronul ocupat în prezent de DVD (luptã din care.5 centimetri în diagonalã. Datoritã liniei simpliste. istoria se repetã.v i d e o m a g a z i n e 119 . detalii despre firul poveºtii sau chiar finaluri diferite disponibile la alegerea privitorului. De asemenea. În modelul Pioneer DVR-530H-S încap pânã la 80 de GB de filme. puteþi opta pentru modelul dezvoltat de compania Hitachi. Conectate la televizor sau la un sistem stereo cu numai douã boxe. ci concluzia pieþei. Device-ul poate fi achiziþionat la preþuri ce variazã între 720 ºi 1. drept cel mai bun DVD player clasic. Un model apreciat de consumatori este Panasonic DVDLS90. Printre cele mai bine cotate aparate se numãrã modelul Sony DVP-NS55P/S. Dacã nu sunteþi mulþumiþi cu atâta spaþiu. fiind disponibil pentru circa 210 lei noi. ªi se va mai repeta pe mãsurã ce se vor descoperi noi tehnologii de stocare a informaþiilor. Iar ca preþ e destul de accesibil. discuri care vor avea inevitabil ºi o capacitate mai mare de stocare a informaþiilor. printre cele mai interesante aparate de pe piaþã. existã filme DVD pe care sunt introduse interviuri cu actorii ºi realizatorii.audio-video. cele douã tipuri de discuri incompatibile unul cu altul. Scenele pot fi rulate în mai multe trepte de “slow motion” sau pot fi oprite fãrã ca imaginea sã se deterioreze. care este dotat cu un hard-disk de 800 de GB. www. timp în care puteþi urmãri filme în toate formatele DVD. Cererea tot mai mare a televizoarelor de înaltã definiþie a atras dupã sine necesitatea creãrii unui nou suport media. caz în care ar fi bine sã vã cumpãraþi un DVD player cu decodor ºi mufe de ieºire pentru canalele 5. de unde pot fi accesate rapid toate capitolele în care a fost fragmentat un film. dacã receiverul este “Dolby Digital ready” atunci NU este echipat cu un decodor Dolby Digital. Aºa cum casetele video au fost date la o parte. pentru cei care îºi stocheazã amintirile din adolescenþã pe bandã magneticã.1) ºi un receiver care este fie “Dolby Digital ready” fie are un “Dolby Digital decoder” integrat. Astfel s-au nãscut formatele HD-DVD ºi Blu-Ray. Dupã cum am mai spus-o ºi la început. Este din ce alege Piaþa de DVD-playere este foarte vastã. vor avea de câºtigat utilizatorii). puteþi opta pentru varianta dublatã a filmului. De asemenea. Apoi.1. muzicã sau fotografii. mai existã aºa numitele combouri care îmbinã atât un DVD. Dacã cititul vã oboseºte ochii.ro 04/2006 a u d i o . Inginerii de la Accuarian sigur au fãcut uz de imaginaþie. cu siguranþã.

Ghid service Toatã lumea discutã azi despre MP3 de parcã s-ar referi la pâine prãjitã cu unt! Dar nu toþi sunt atât de familiarizaþi cu neologismele tehnologice care penetreazã limba românã cu un bit-rate impresionant… Ãããã. am întocmit o listã cu cele mai frecvente întrebãri ºi rãspunsuri despre MP3. Download-are plãcutã! Text: Sebastian Kovacs TOTUL DESPRE MP3 120 a u d i o .v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . vroiam sã spun cu o vitezã impresionantã. completatã pe pagina urmãtoare cu un glosar bogat. Dar ca sã nu mai creez confuzii ºi pentru ca data viitoare sã ne înþelegem doar din priviri.

Cele mai noi modele (ºi cele mai scumpe totodatã) pot afiºa aplicaþii video ºi fotografii. Pe Internet existã multe site-uri care permit descãrcarea de melodii în format MP3. pentru a le vinde sau a le distribui chiar gratuit. ideale pentru fanii jogging-ului. care reduce fiºierele de pe un CD la o zecime din mãrimea sa iniþialã. Playerele MP3 au fost adoptate deja de atleþi. Nu cumva sunt MP3-urile ilegale? Nu. Noile modele de playere au memorie ce atinge câþiva GB. Sunt modele care funcþioneazã cu baterii reîncãrcabile.audio-video. Dacã doriþi însã cea mai bunã calitate vã recomandãm formatul Lossless de la compania Apple (utilizabil doar pe iPod). Programul poate fi descãrcat gratuit intrând pe www. JukeBox-urile stocheazã mii de melodii ºi cu toate cã sunt un pic mai mari. dar fiºierele sunt mai voluminoase. Cui aparþine viitorul? Viitorul ne-a ajuns din urmã. voi decideþi cât de voluminos va fi un fiºier.v i d e o m a g a z i n e 121 .Ce este MP3? Este o metodã de stocare a melodiilor. Iar iPod-ul Nano e mai subþire ca un creion. precum tuner radio sau photo-viewer.apple. Ce bit-rate recomandaþi? Noi folosim cel puþin 192 kbps. doi: sunt foarte puþine pãrþi mobile cu care trebuie sã operezi pe când te afli în miºcare. dar cu toate acestea poate stoca 4 GB de muzicã. tehnologia MP3 nu este ilegalã. unde se vând albume ºi piese. poate rula atât filme. dar calitatea va fi mult mai bunã. compania Apple preferã formatul AAC (Advanced Audio Coding). Bit-rate-ul maxim pentru MP3 este de 320 kbps. de 30 de GB de la Apple. Pentru iPoduri ºi iTunes (magazinul online de muzicã). în aºa fel încât sã încapã cât mai multe pe playerul tãu portabil. www. Difuzarea MP3-urilor altor persoane care nu deþin CD-ul original încalcã legea dreptului de autor. însã. Durata bateriilor variazã. Dar mai sunt ºi altele. Software-urile precum Winamp sau MagicJukeBox îþi oferã posibilitatea de a-þi transfera întreaga colecþie pe calculator ºi apoi pe playerul portabil. Unele modele pot fi folosite ca reportofoane sau ca medii de stocare a datelor. însã adâncimea basului ºi detaliile au de suferit.pânã la 12 ore de muzicã pe un singur CD. comprimatã la o ratã de 192 kbps. Cea mai micã ratã folositã (ºi cea mai comunã) este de 128 kbps. care se aude ceva mai bine decât MP3 sau WMA. care trebuie încãrcate.ro 04/2006 a u d i o .com/itunes/. Am gãsit playere minunate de mãrimea unui pachet de gumã de mestecat cu display ºi memorie de 128 de MB. Dar sunt ºi modele “ecologice” care funcþioneazã pânã la 150 de ore non-stop cu o singurã baterie. MP3 este doar cel mai popular format de compresie. costã în jur de 1. iar JukeBox-urile câteva mii. De exemplu. de la Sony. dupã 10-20 de ore. De ce toatã lumea opteazã pentru un player MP3? Una la mânã. CD-urile conþin circa 74 de minute de muzicã în format CD audio. Cantitatea de muzicã pe care o puteþi pune pe un MP3 player depinde de mãrimea memoriei: 64 MB de memorie sunt suficienþi pentru stocarea a 40 de minute de muzicã la calitate decentã. pe când dacã vrei sã comprimi melodiile în format MP3. Cât costã un MP3 player? Depinde de preferinþele fiecãruia. la fel ca un mini-casetofon portabil tradiþional. Sunt aparate care funcþioneazã cu memorie externã de tipul cardurilor SD. dar e ilegal sã faci mai multe copii. Dacã supravieþuiþi ºi fãrã aceste mici inconveniente. De exemplu. îþi recomand sã accesezi doar paginile Web acreditate. poþi stoca de 10 ori mai multã informaþie . Playerele portabile pot înmagazina câteva sute de melodii. Ce ºtiþi despre magazinele online? O a doua soluþie de obþinere a MP3-urilor este de pe site-uri legale care oferã melodii gratuit sau de pe magazine online precum Apple's MusicStore. Dacã sunteþi dispuºi sã cheltuiþi mai mult puteþi obþine un player cu dotãri. Utilizând acest nivel de compresie vor încãpea mai puþine melodii pe hard-ul computerului sau pe playerul MP3. Ce e un MP3 player? E un device care-þi oferã posibilitatea de a duce muzica dupã tine oriunde te deplasezi. MP3 playerele sunt portabile ºi mult mai comode decât predecesoarele sale: nu mai trebuie sã cari discuri sau casete dupã tine. Este legal sã faci o copie a propriului tãu CD. La ce bun un MP3? Folosind un program special (MagicJuke Box sau o versiune nouã de Winamp) poþi extrage melodiile de pe un CD audio în câteva minute ºi le poþi stoca pe computer sau un player portabil. nu depãºesc mãrimea buzunarului. Consola de jocuri Play Station Portable. pentru folosinþa ta personalã. iar cele din categoria super uºoarã ajung pânã la 24 de grame. De regulã au incluse soft-urile necesare pentru a transfera MP3-urile de pe computer pe player. sau formatele LossLess a cãror calitate este ºi mai bunã. care costã în jur de 200 Ron. De exemplu. De unde pot face rost de MP3-uri? Cel mai simplu ar fi sã începi cu propria colecþie de CD-uri. folosite în aparatele de fotografiat. iPod-ul. cât ºi MP3-uri. Windows Media Audio a fost creat de compania Microsoft ºi este o metodã de compresie alternativã ce ruleazã pe multe playere audio (mai puþin iPod). puteþi stoca o cãruþã de muzicã pe un player cu mai puþinã memorie. Când extrageþi muzica de pe CD-urile audio pe computer. ce pot fi sortate dintr-un catalog uriaº. Care este calitatea sunetului? Calitatea sunetului depinde de rata de compresie (bit-rate).500 Ron. Mobilele care au MP3 player încorporat coabiteazã cu playere audio-video de buzunar. Este MP3 singurul format disponibil de compresie? Nu. iar altele sunt dotate cu tunere radio.

MP3-urile oferite spre download sunt legale. dupã cum îi spune ºi numele.Ghid service www.9 dolari (fãrã TVA). www. Cãutând mai cu sârg puteþi descoperi ºi seturi de breakbeat ºi trip hop. muzicã gratis ºi forum. Dacã doriþi sã aflaþi noutãþi despre artiºtii preferaþi puteþi consulta secþiunea de ºtiri. astfel cã nu trebuie sã staþi toatã noaptea pentru a downloada vreun concert live al lui DJ Goldie. Calitatea pieselor nu e tocmai extra- Este unul dintre cele mai bune servicii de comercializare a muzicii în format electronic din România.de Iubitorii de muzicã electronicã vor gãsi de mare ajutor aceastã paginã în limba germanã. un magazin online de muzicã unde melodiile pot fi comandate la 99 de cenþi bucata ºi radio via Internet.dnb-sets.ro Dacã nu sunteþi cumva mulþumit de performanþele iTunes.com Acesta e un site care oferã spre download MP3-uri atât în mod gratuit. a cãrui valoare este de 0. versuri proaste. www.musicmatch. parodii muzicale ºi caricaturi. poze. cât ºi pentru accesarea imensului catalog de muzicã al Apple.com www. Dând cãutare unui artist vi se vor afiºa toate albumele lansate vreodatã pe piaþã de respectivul muzician. Magazinul cu muzicã Apple. Oferta e bogatã.musicmall. Puteþi gãsi foarte uºor orice artist internaþional sau album lansat recent.apple. Programul poate fi downloadat de pe site-ul oficial contra sumei de 19. se poate rezolva cu 30 de bani ºi câteva click-uri. site-ul este intuitiv.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . downloadate sau cerute melodii. ci de un simplu telefon mobil. Un motor de cãutare defalcat pe genuri muzicale permite identificarea rapidã a artistului ºi afiºeazã informaþii în legãturã cu biografia muzicianului.muzicabuna. cât ºi contra cost (10 cenþi bucata). Pentru a downloada o melodie la alegere veþi avea nevoie de o parolã care vi se va comunica dupã ce trimiteþi un SMS cãtre numãrul afiºat pe pagina Web. Motorul de cãutare este bine structurat ºi permite ºi personalizarea cãutãrii. Meniul conþine o secþiune specialã de criticã muzicalã unde sunt luate în colimator melodiile copiate de formaþiile româneºti din repertoriul unor trupe celebre. În plus. conceput de cei de la Apple pentru rularea fiºierelor muzicale.mp3. Puteþi conspecta un top al celor mai cãutate. al melodiei sau al albumului. www. Iar preþul unei melodii este de 99 de cenþi. Iar dacã doriþi sã descoperiþi noi muzicieni puteþi naviga prin categoriile muzicale întocmite de administratorii ruºi. Vestea bunã e cã site-ul permite downloadarea unei melodii pe zi.audiofind.99 de dolari. Colecþia de muzicã româneascã a site-ului este foarte variatã. Dacã doriþi mai multe veþi fi redirecþionaþi spre site-uri de unde le puteþi cumpãra. Aici este disponibil programul iTunes (gratis).ro www.com ordinarã. poze. iar sistemul de platã e simplu ºi ingenios. videoclipuri. Melodiile sunt culese de pe site-urile oficiale ale caselor de discuri sau de pe site-uri care le oferã în mod gratuit. site-ul este dotat cu cele mai cãutate ºi downloadate mixuri. melodii ºi comentariile fãcute de ascultãtori. meniul permite accesul rapid la secþiuni ce conþin ºtiri din industria muzicalã. iar catalogul de muzicã e îmbogãþit zilnic cu câte 15 noi albume.ru Vecinii noºtrii din est sunt foarte bine dotaþi în ceea ce priveºte colecþia de muzicã. puteþi încerca playerul Musicmatch Jukebox care oferã exact aceleaºi facilitãþi ca ºi programul celor de la Apple: posibilitatea extragerii muzicii preferate de pe CD-uri. Nu aveþi nevoie de un cont în bancã. Dacã nu vã descurcaþi cu limba rusã nu e nici o problemã. dar dacã doriþi cu tot dinadinsul sã aveþi noul hit de la Black Eyed Peas înaintea prietenilor. Site-ul conþine pe pagina principalã un motor de cãutare în funcþie de numele artistului.com Pagina Web. www. este dedicatã muzicii româneºti de calitate. Interesant e cã odatã instalat programul poate fi folosit atât pentru extragerea melodiilor de pe CD-uri audio. site-ul conþine un magazin virtual de unde puteþi cumpãra CDurile artiºtilor români preferaþi. În plus.mp3shits. Motorul de cãutare este conectat la o mulþime de site-uri pe care apar cele mai recente mixuri drum&bass. www. Încadrat de o compoziþie coloratã ºi interactivã. 122 a u d i o .

Un bit-rate mai mare înseamnã atât calitate mai bunã a sunetului. Bit-rate Cantitate de informaþie pe unitate de timp. RDS Firmware Sistemul de operare ºi soft-ul instalate pe un device portabil. Byþii sau biþii. o melodie are nevoie de circa 1. Compresie Muzica pe un CD este în format necomprimat PCM. reprezintã ºi unitãþi de mãsurã a capacitãþii unui hard-disk care se mãsoarã în megabyte (MB) sau gigabyte (GB).5 MB pe secundã. cât ºi a timpului transmisiei.000 biþi sunt procesaþi în fiecare secundã. Ripping Transformarea fiºierelor digitale de pe CD în format MP3 sau alt format comprimat sau necomprimat prin intermediul unui software. WMA Windows Media Audio este alternativa Microsoft la MP3. astfel cã sunetul este similar calitativ celui de pe CD-uri.5 ore de muzicã în format MP3.zero sau unu. M P 3 semnalul original. A fost promovat de compania Apple ºi se spune cã este mai priceput la compresia datelor ºi cã sunetul ar avea calitate superioarã faþã de MP3. FireWire O metodã foarte rapidã de transfer a datelor de pe un calculator pe un MP3 player (viteza maximã este de circa 400 Mbps). Acest program comprimã fiºierele la circa jumãtate din mãrimea iniþialã. cât ºi o mãrime acceptabilã a fiºierului. A fost creat pentru a comprima fiºierele video la fel cum MP3 comprimã semnalele audio: filme de calitate DVD sunt comprimate la rate mai mici ºi fiºiere mai puþin voluminoase. plus alte informaþii suplimentare. Kilobiþi pe secundã e o unitate de mãsurã pentru rata de transmisie a datelor. OS Operating Sistem. Tehnologia este folositã pentru fabricarea displayurilor aparatelor portabile. Ia vezi ce versiune suportã calculatorul sau playerul tãu. Cel mai comun bit-rate pentru fiºierele MP3 este de 128 kbps. La 192 kbps. USB Universal Serial Bus: o conexiune standard. AAC ºi WMA pentru a reduce atât mãrimea fiºierului.25 MB de spaþiu pentru fiecare minut de muzicã. Unii recomandã folosirea unui bit-rate de cel puþin 192 kbps pentru a pãstra atât fidelitatea muzicalã.ro 04/2006 a u d i o .G L O S A R AAC Formatul Advanced Audio Coding (AAC) este considerat o metodã de compresie alternativã la MP3.software-ul de bazã cu ajutorul cãruia ruleazã un dispozitiv. Un player media cum ar fi Windows Media Player are nevoie sã i se spunã cum sã citeascã anumite fiºiere: un codec îi oferã aceastã informaþie.cum ar fi un MiniDisc sau hard-disk . FireWire este considerat mai bun decât USB ºi e folosit. baza codului folosit de calculatoare . Aceastã situaþie apare atunci când sistemul de compresie scoate anumite frecvenþe din www. atunci când se extrage muzica de pe CD-uri. iar USB 2. În ultimul timp. Pulse Code Modulation: o metodã prin care muzica este prezentatã ca informaþie digitalã. cât ºi o cantitate mai mare de informaþie. ceea ce înseamnã o pierdere simþitoare din calitatea sunetului. Se mãsoarã în kilobiþi pe secundã (kbps). Pentru a face ca muzica sã încapã pe un mediu de stocare de dimensiuni mai reduse . ratã la care mai mult de 128. LCD Byte O unitate de informaþie pentru computer. De asemenea. Firmware-urile unor playere pot fi upgradate. ceea ce oferã posibilitatea receptoarelor radio sã arate numele staþiei de radio. clip video sau fotografii de pe computer pe MP3 player. Kilobiþi pe secundã: un kilobyte înseamnã 1024 de biþi. în timp ce un gigabyte este echivalentul a circa 16. se face de obicei prin intermediul Internet-ului. Lossy Termenul este folosit pentru descrierea unor formate de compresie precum MP3. Radio Data System. Este formatul necomprimat folosit pe CD-uri ºi oferã cea mai înaltã fidelitate dintre toate formatele audio digitale. ATRAC Adaptive Transform Acousting Coding este formatul de compresie folosit pe Mini Discurile companiei Sony. exceptând SACD. MPEG4 AppleLossless Este o formã de compresie marca Apple folositã ca alternativã la AAC.0 cu pânã la viteza halucinantã de 480 Mbps. USB 1. Este un factor important pentru noile generaþii de playere audio ºi video portabile care ruleazã atât fiºiere video. ATRAC. Formatul ATRAC comprimã fiºierele la o mãrime mai mare decât MP3.1 cu pânã la 12 MB pe secundã. Liquid Cristal Display în traducere liberã înseamnã ecran cu cristale lichide.v i d e o m a g a z i n e 123 .audio-video. Un MB stocheazã cam un minut de muzicã extrasã la o ratã de 128 kbps.0 transmite fiºierele cu pânã la 1. tot mai multe playere audio ruleazã acest tip de format. care consumã circa 10 MB pentru fiecare minut de muzicã. Informaþie care circulã pe semnalele FM. de computerele marca Apple. Fiecare byte este format din câte 8 biþi. mãsurã care le face sã profite de tehnologiile viitoare.au fost inventate formate precum MP3. transferul unei melodii. cât ºi fiºiere audio. cum ar fi CD-playere. Codec Provine de la prescurtarea tandemului enCOde-DECode ºi este un program special. Este folosit de un numãr mare de site-uri de pe care poþi downloada melodii sau videoclipuri gratuit. USB 1. recordere MiniDisc ºi MP3 playere. PCM Download Transferul unei melodii (sau a oricãrui tip de fiºier digital) de pe un server pe un computer. în general.

În paralel cu radiourile. se înfiinþeazã “Tokyo Tsushin Kenkyujo” (Totsuken) sau Institutul de Cercetare în Telecomunicaþii din Tokyo. Acest aparat a avut un succes enorm în toatã lumea ºi a lansat moda consumatorului de microelectronice. au lucrat peste program ºi au primit câteva comenzi pentru volmetru. pe care l-au numit TR-55 model. Primele cuvinte înregistrate pe bandã au fost “Vremea e bunã astãzi”.OTHER Nu existã casã în lume în care sã nu-ºi fi gãsit locul un dispozitiv de ultimã generaþie sub semnãtura Sony. A fost momentul în care Ibuka se reîntâlneºte cu Akio Morita. ceea ce în englezã se traducea ca bãieþi isteþi. Sony a venit cu modelul TR-63. Aproape distrusã de rãzboi. fabrica lui Ibuka lucra la realizarea unei maºini electrice de fiert orez. Cu un crez în minte “acela cã reconstrucþia Japoniei depinde de dezvoltarea dinamicã a tehnologiilor”. dar cei doi lideri ºtiau cã au alãturi unii dintre cei mai inteligenþi oameni. Odatã rezolvatã problema numelui. împreunã cu colegii lui s-au apucat de reparat radiouri. În 1956. În septembrie 1945. Câteva bucãþi din acest model au fost exportate în America de Nord. Aceastã creºtere în vânzãrile radiourilor. când Masaru Ibuka ºi Akio Morita au plecat de la Shirokiya. mediul de lucru se îmbunãtãþeºte. Text de: Aurora Hoduþ ovestea unei companii care a fãcut înconjurul globului începe cam aºa. FENOMENUL ROCK AND ROLL În august 1955. clãdirea avea crãpãturi peste tot. pe atunci cel mai mic care fusese vreodatã comercializat (112 x 71 x 32 mm). Sony a anunþat cã au fost vândute 40000 de bucãþi din modelul TR-72. au mers în continuare.Istoric LIKE. În acelaºi an. O camerã obscurã cu un telefon. La început a purtat numele Tokyo Telecommunications Engineering. Treptat. Acesta a fost momentul naºterii companiei Sony: 7 mai 1946. nu este om care sã nu fi auzit de compania multinaþionalã sau sã nu-ºi doreascã vreunul dintre produsele. un nume de top. Cei doi vor pune mai târziu bazele companiei Sony. pronunþia cuvântului Sonny în japonezã semãna cu expresia “afacere care merge prost”. În octombrie. nu avea geamuri. dar pe care l-au ales ca provenind din Sonny-boys. dar nici acestea nu s-au dovedit a fi un succes. fãcând în aºa fel încât de la 100 de mii de bucãþi cumpãrate la lansarea produsului sã se ajungã la 5 milioane de bucãþi în 1958. aºa cã au perseverat. iar biroul era mic ºi rece. Sony a produs primul radio transistor care încãpea în buzunarul unei haine.NO. Olanda ºi Germania. Totul a mers bine pânã în 1946. compania a creat modelul un radio de buzunar TR-6. Aºa cã Akio Morita a trecut limitele ºi a ajuns la un cuvânt care nu exista în nici o limbã: SONY. care a fost folosit de companie pentru a crea personajul publicitar “SONY boy”. În 1957. Masaru Ibuka s-a întors la Tokio sãºi gãseascã de lucru într-o capitalã devastatã de rãzboi. Dar era nevoie de un brand care sã atragã atenþia. Apoi au început sã producã perne electrice. Tinerii americani începuserã sã cumpere radiouri portabile în numãr mare. evident. P ÎNCEPUTURI ZDRUNCINATE Rãzboiul i-a fãcut pe japonezi sã devinã avizi de ºtiri de pretutindeni. la etajul al treilea al Magazinului universal Shirokiya a devenit noul atelier pentru Ibuka ºi grupul sãu. Este ceea ce a intuit Ibuka. ºi. “bãieþii isteþi” s-au pus pe treabã. lucrurile încep sã se schimbe. Numele Sony a fost ales ca o mixturã a cuvântului latin sonus (sunet) ºi cuvântul sunny (însorit). Totuºi. în japonezã. Descoperirea pudrei magnetice ºi punerea ei pe bandã a fost un mare pas înainte. care au fãcut din Sony. într-o perioadã în care japonezii nu o duceau foarte bine. luând cu ei încã 20 de angajaþi. Un debut nesigur pentru mica firmã. Nu mai are rost sa spunem cã încet unele dintre produsele Totsuken au avut succes. sunt cumpãrate echipamente noi de la Suzaka.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . care a fãcut din 124 a u d i o . un alt radio portabil.

care. BRAVIA (în traducere liberã .. Sony a început sã lucreze la cãºti audio ºi a dat lovitura din nou cu modelul H-AIR MDR3. duce la 5 milioane de unitãþi vândute. CLIÉ – seria de asistenþã personalã. nu mai putem depinde doar de VCR ºi betamax. La un an dupã ce compania a fost pusã pe picioare dezvoltã sistemul PlayStation. vom afla în curând de la vizionarii Sony. mini DV-uri ºi Digital 8. capitol care începe în 1988. tapak ºi Triniton: adicã primele sisteme video portabile cu funcþie de recording ºi primele televizoare cu tub catodic ºi monitoare de computere. dar ºi ai vestitelor walkman-uri. dar nu cea din urmã trebuie amintitã fuziunea dintre Sony Corporation ºi Ericsson AB . poate fi considerat momentul noiembrie 1993: decizia ca Sony Computer Entertainment sã fie folositã exclusiv pentru IT. În ziua lansãrii în Japonia s-au vândut 100 de mii de bucãþi. ImageStation. una dintre cele mai mari în materie de filme. care au schimbat total felul oamenilor de a asculta muzicã.Vaio. Connect Music Store-muzicã online. WALKMAN PESTE TOT Potrivit oficialilor Sony. Handycam-urile. Ce surprize rezervã viitorul. sistemele de înregistrare video Video8 ºi Hi8. este cel care a reuºit. a fost determinatã ºi de faptul cã tinerii erau conduºi de un fenomen american nou numit Rock and Roll. ca ºi strategie globalã de business. televizoarele portabile Watchman.cu alte cuvinte.” Mãrturie stau cifrele. Anii 2000 sunt prolifici pentru Sony. Un an mai târziu. mai ales când vorbim de diversificarea produselor. camerele foto digitale Cyber-shot ºi SACD-rile. Norio Ohga a fost numit preºedinte al corporaþiei Sony.magazin online. Muzician de profesie. linia de produse IT. Anii ‘90 sunt cei ai NTsistemului digital de înregistrare video. BOOM-UL PLAYSTATION În era multimedia este esenþial sã se atingã sinergia dintre hardware ºi software. televizoare LCD High-Definition. când Sony achiziþioneazã CBS Records. Anii ’60 au fost consideraþi anii Por- www.cea mai bunã rezoluþie integratã arhitectural audio-video) . care avea doar 50 de grame. A fost pentru prima datã în lume când un singur model s-a vândut într-un numãr atât de mare într-o perioadã atât de scurtã de timp. tehnologie ºi întindere geograficã. gama de produse Sony creºte enorm. ai receiverelor AV. vorbim apoi de DV-uri. În anii ’80 apar printre altele: camerele compacte Mavica.audio-video. În paralel. ” Aºadar. iar mai apoi video walkman-urile. la finalul anilor ‘90. iar în urmãtoarele 6 luni s-a ajuns la 1 milion de bucãþi. Ohga a vãzut viitorul ºi le-a spus angajaþilor: “trebuie sã facem produse noi.telefonul Sony Ericsson care revitalizeazã brusc brand-ul Walkman. Blu-Ray. Sony îºi extinde aria ºi creeazã. Sony face acelaºi lucru. Cellular Walkman. cu toate calitãþile lui. pe o piaþã dominatã de Nintendo. CD-urile ºi implicit discman-urile. pânã la data respectivã. sã aducã CBS/Sony Records.v i d e o m a g a z i n e 125 . în doar 10 ani. Lansarea PlayStation-ului în Statele Unite ale Americii ºi în Europa. de la data lansãrii walkman-ului ºi pânã în 1995. ªi lucrurile nu se opresc aici. TELEFONIA MOBILà La final. în materie de tehnologie.ro. în 1995. ISTORIA PRODUSELOR SONY Anii ’50 au însemnat îmbunãtãþirea magnetofoanelor ºi realizarea celebrelor radiouri cu tranzistori. PlayStation Portable. a început crearea unui imperiu în industria de entertainment odatã cu invenþia primelor casetofoane portabile Walkman TPS-L2.MUZICà ªI FILM Istoria Sony nu se poate scrie fãrã a ne referi la capitolul muzicã. Aibo – primul cãþel robot.ro 04/2006 a u d i o .. Un exemplu în acest sens. era departe de a fi doar o jucãrie. dar ºi memory stick-urile. HDV – un format video de înregistrare pentru HDTV. la rangul de cea mai bunã companie de înregistrãri din Japonia.” Decizia lui Norio Ohga de diversificare avea sã schimbe cursul istoriei companiei. dintre cele peste 300 de modele produse de Sony. cele profesioniste Betacam. MD MiniDisc-ului.sonycenter. în comparaþie cu cele existente pe piaþã ºi care cântãreau de 6 ori mai mult. zeci de mii de produse au comercializate pe piaþa de profil. Sony jucãtorul principal în domeniul electronic. dar cu o altã companie importantã Columbia Pictures Entertainment. MicroMVcel mai mic format de casetã video. Scopul: de a face din noua companie Sony Ericsson cea mai atractivã ºi inovativã în industria de telefonie mobilã. Ultima gãselniþã a celor de la Sony România: produsele companiei la doar un click distanþã pe www. Apar playstation. Betamax ºi Elcaset. Norio Ohga. “în anul 1979. Aceastã emfazã pentru dezvoltarea pe mai departe a brand-ului Sony avea sã devinã crezul politicii manageriale a lui Ohga: “Cred cã a conduce o companie este similar cu a dirija o orchestrã. primelor PDA-uri MagicLink. Anii ’70 sunt cei ai casetelor video ºi ai îmbunãtãþiriii casetelor audio: U-matic. AFACERI PE MUZICà În 1982. ªi sã nu vã imaginaþi cã lucrurile se încheie aici. Aceste douã achiziþii duc efectiv compania în secolul al 21-lea. PlayStation 2. SONY ÎN ROMÂNIA De la lansarea Sony în România. s-au vândut 150 de milioane de bucãþi. Pe mãsurã ce anii trec.un parteneriat care a însemnat intrarea Sony pe piaþa de telefonie mobilã. Compania Sony s-a implicat activ în producerea albumelor audio ale artiºtilor locali.

Uºoare. aºa cã leam forjat bine. Nu. Producerea sunetului e concentratã rezonabil ºi combinatã cu soundstage-ul spaþios poate crea o senzaþie asemãnãtoare cu cea din momentul înregistrãrii originale. nu veþi avea nevoie de un amplificator scump. dar conþine prea multã sâsâialã. Mediile sunt de departe punctele forte ale 302-ului. precum ºi la alte B&W. altfel efectul dispare. Eu am folosit un receiver NAD 712 ºi 126 a u d i o . excelent dacã le comparãm cu alte boxe din aceeaºi categorie de preþ. însã cele mai multe receivere nu vor fi în stare sã alimenteze aceste boxe. Mi-am cumpãrat un set. cu gândul de a-mi pune la punct propriul Home Theatre. dar posed trei seturi din aceste boxe. Sunetele înalte ºi joase se aud mereu potrivit în aceste boxe. Daniel Chira &W sunt uºoare. din aceastã categorie de preþ. ºi chiar dacã. iar ulterior mi-am cumpãrat alte douã perechi (plus centrul CC3 asortat). Poate cã din aceastã cauzã au fost mulþi care s-au plâns de 302-uri. Aceste boxe sunt suficiente pentru a vã face sã realizaþi cã muzica electronicã de secol XXI de pe albumul lui Gold Frapp este de foarte bunã calitate. în anumite pãrþi. pentru douã canale. Nu înþeleg de ce se plâng oamenii de mediile 320-ului. este cã aceste boxe solicitã foarte mult componentele upstream (precum amplificarea). prin ‘97 sau ‘98. Vocile sunt absolut excelente la aceste boxe.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 . dar ºi poziþionarea ascultãtorului joacã un rol foarte important în acest caz. Trebuie sã le poziþionaþi bine. dau chix. Poate cã unora o sã li se parã stupid. cãldura e artificialã. aceste incinte acustice fac muzicã unde alte boxe. Nu aveam o tonã de bani ºi vroiam sã iau o decizie cu care sã mã împac pentru câþiva ani. pe care le gãsiþi pe piaþã. Redactat de: Sebastian Kovacs. În acele zile am luat acasã boxele marca B&W pentru o audiþie semi-lungã. Efectul „soundstage” e chiar bun. Poziþionarea lor în camerã. Îþi permite sã asculþi cele mai bune ºi cele mai proaste discuri (chiar ºi un CD). Un lucru pe care l-am observat de-a lungul anilor la 302-uri. acurateþea timbrului este ºocantã dacã þinem cont de preþ. Asta le face o pereche foarte proastã pentru echipamentele produse în masã. nu am gãsit nimic care sã se încadreze în aceastã categorie de B preþ ºi sã se apropie ca ºi caracteristici de aceste boxe. deci nu necesitã prea multã energie ºi clare – sunetele sunt aidoma picãturilor de ploaie din “Toamna” lui Vivaldi (de pe “Cele patru anotimpuri”). clare ºi mici. Micuþele boxe au triumfat asupra tuturor modelelor concurente în segmentul de preþ de 200 de euro. La acel moment. Ascultând “Peer Gynt – The King of the Mountain” al lui Grieg veþi avea parte de detalii maxime indiferent de nivelul volumului.Nostalgic REVOLTA PITICILOR B&W a produs o adevãratã revoluþie atunci când a scos pe piaþã modelul DM 302.

cu douã cãi. Frecvenþa de graniþã inferioarã (. chiar conform standardelor actuale. boxele 302 vor fi potrivite pentru poziþionarea în spate. care a produs plãcere chiar ºi la muzica rock. dar chitãrile au rãsunat surprinzãtor de convingãtor. De asemenea. în douã dimensiuni.1/DTS cu care le echipaþi. specifici acestei mãrci. boxele 302 “vor suferi de foame” în conlucrarea cu modele mai mici de amplificatoare cu tuburi. Basul e aproape inexistent. Ele au rolul de a împiedica apariþia undelor statice ºi a rezonanþelor. cãci 302 s-a încãpãþânat sã redea sunete bogate în nuanþe. iar o bornã de conectare costã 6. iar muzica complexã de cor a fost redatã cu mai multã subtilitate ºi claritate. Asortaþi-le cu un subwoofer de calitate apropiatã ºi se vor descurca cu orice sistem 5. compania stabileºte o perioadã de siguranþã de 10 ani de la oprirea producþiei pentru achiziþionarea de pãrþi componente de schimb”. partea de sus a boxei începe sã tremure. Dave Mattehews) aceste boxe s-ar putea sã fie tot ceea ce aveþi nevoie. nu sunt probleme la acest capitol. Drept boxe frontale vã recomandãm sã alegeþi perechea B&W DM 303 sau DM 309. în nici un caz. O asemenea boxã. însã un Creek 4330 le face sã cânte cu adevãrat. boxele B&W DM 302 au fãcut furori în camerele de audiþie audio-video. împãrþit în casete de forme pãtrate. în formatul DIN-A-4. solo sau grupuri restrânse. care are rolul de a întãri baºii.3 dB) este atinsã la 73 Hz. ci ar putea fi ºi un motto reuºit al secþiunii “Nostalgic”. la modul ideal vorbind. dupã cum poate v-aþi ºi aºteptat de la niºte aparate atât de mici. bluegrass. când 302-ul porneºte compresia. Mãsurile de precauþie luate de compania B&W. la care se adaugã subwoofer-ul ASW 300.25 euro poate fi achiziþionat unul de schimb. cele mai multe instrumente (vioarã. cântãreþe sau chiar unele trupe de rock/reggae (Grateful Dead. ca ºi cum ar fi pe cale sã-ºi dea duhul. en years after (dupã zece ani). În interior. în exterior. Chiar ºi boxa Mordaunt Short MS 902 (250 de euro) s-a impus prin sunete neutre. ªi nu. În absenþa compresiei.6 dB). privind lucrurile obiectiv. în aceastã zonã. iar partea de sus îºi netezeºte miºcãrile. AVEM ÎNCà TOT CE TREBUIE Ulf Soldan. la preþul de 32. Peretele posterior este. O mãsurã binevenitã în cazul celor care doresc sã aibã acces la o asemenea logisticã a trecutului. nu poate însã reda baºii magici. cu ajutorul mai multor pene de fixare – numite “prisme” –. faþã de frecvenþele de 100 Hz. doar 200 de euro. Micuþele boxe britanice. B&W 302 va reproduce coarda C (do) a unui violoncel la jumãtate din volumul corzii G (sol). boxele au colaborat bine cu amplificatorul NAD 320 BEE (400 de euro). Trebuie spus însã cã urechile Recomandãri PÃRÞI DE SCHIMB ºI REPARAÞII Conform reprezentanþei germane “B&W”. AMPLIFICATOR 302 conlucreazã armonios cu numeroase amplificatoare. aºa cã sunetele de intensitate mai joasã ies incredibil. mutual dispuse una faþã de alta. urmaºele modelului 302. altfel frumuseþile acestea nu se vor comporta cum trebuie. lucru care va obosi dupã o vreme. EXISTà ªI IMPERFECÞIUNI Boxele B&W 303 (300 de euro). Sistemul inteligent de construcþie este foarte inspirat. au fost caracterizate drept “senzaþionale” la o primã audiþie. Muzica live (care fusese gãlãgioasã în momentul înregistrãrii). Sunt 100% încântat de ele pentru Home Theatre. De la 59 Hz sunetele vor fi redate numai pe jumãtate atât de tare (. Iar dupã zece ani este încã o adevãratã plãcere sã o urmãreºti în exerciþiul funcþiunii.2 ohmi) apare în jurul valorii de 230 Hz. vocalele sunt frumoase. deºi boxele 302 reuºesc sã facã foarte multe lucruri. reflectate spre interiorul boxei. modelul LCR 3.audio-video. Iar pentru Home Theatre sunt o achiziþie fantasticã. În general. reprezentantul companiei B&W. În locul unei frumoase performanþe live vã veþi trezi cã totul se transformã într-un tablou plat. înalte de numai 32 cm. nu ating nivelul superior la toate disciplinele sonore.am fost mulþumit de el câþiva ani. T juriului testãrii nu au perceput baºi de disco foarte puternici. Deoarece valoarea minimã pentru impedanþã (3. Cele douã corpuri ale difuzoarelor. cu muzicã mai puþin complexã acestea sunt niºte boxe minunate. ceea ce a dus la performanþe superioare. care.73 euro. Dupã zece ani. liniºteºte clienþii spunând: “Bineînþeles cã avem încã în stoc rezerve pentru fiecare parte componentã a modelului. Pregãtite din nou pentru testare în camera de audiþii audio-video.ro 04/2006 a u d i o . Sã-i dãm însã Cezarului ce-i al Cezarului. Partea utilã din sunetele joase. Bob Marley. mai ales la redarea vocilor ºi la partea de precizie. Ceea ce înseamnã cã. cel puþin teoretic. nu prea îþi poþi imagina cã boxele 302 ar avea nevoie de service. Testate. el adunã undele sonore care vagabondeazã. REZULTATE TESTARE Neutralitate Precizie Aerisire Vitalitate Bassfundament Finisare 60 45 55 45 40 bine SURROUND Într-o configuraþie surround. se stricã difuzorul pentru înalte. pe lângã cei 3 ani garanþie. electronicã sau orice altã muzicã cu pasaje foarte complexe nu vor ieºi cu bine din aceste boxe. La testul audio-video. au profitat de pe urma îmbunãtãþirilor în structura de construcþie. chitarã. Un stand bun va aduce îmbunãtãþiri semnificative la capitolul baºi. chitarã electricã) ies destul de convingãtor. iar pentru difuzorul central. Perechea de boxe DM 302 costa. Pe de altã parte.v i d e o m a g a z i n e 127 . boxele au impresionat prin modalitatea lor vivace ºi relaxatã de redare a sunetelor. poziþionate într-o carcasã din material plastic. Nu este doar numele unei celebre trupe de bluesrock a anilor ‘70. Cel mai slab punct al 302-ului. muzicã orchestralã grea. Subwooferul elibereazã micul 302 (dar asiguraþi-vã cã cross-over-ul e calibrat cum trebuie) ºi nu va produce compresie la nici un film de care îmi pot aduce aminte în acest moment. Dacã sunteþi fan al muzicii de camerã. În concluzie. face în aºa fe încât sunetele sã treacã în drumul lor înainte printr-o fantã reflex. Dacã. De asemenea. sunt azi binevenite în cazul piticelor boxe. Dar. nu aratã. Practica a combãtut teoria. aceste boxe nu au aerisire în spate aºa cã le puteþi monta lângã perete (cam la 30 de centimetri) fãrã a vã trezi cu distorsiuni ale basului. cablajul trebuie sã fie pe mãsurã. de pildã. boxele ne trimit salutãri prin intermediul piesei “Good Morning Little Schoolgirl”. oferã piese de schimb pentru modelele proprii încã 10 ani de la oprirea producþiei. în urmã cu un deceniu. REZULTAT AUDIO-VIDEO Raport preþ/calitate MULÞUMITOR bine 49 www. La aceste preþuri se mai adaugã costurile cu transportul. oferindu-vã satisfacþie ºi volum. este la capitolul abilitãþii de a manipula muzica foarte dinamicã.

Internet CU OCHII PE NET Dacã o imagine face cât 1. Text de: Sebastian Kovacs 128 a u d i o . pe Internet gãsiþi o mulþime de secvenþe interesante. Fie cã sunteþi în cãutare de ºtiri din lumea largã. Nu e tot una sã citeºti despre o ºtire ºi sã vezi cu ochii tãi ce s-a întâmplat.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .000 de cuvinte. Pentru a vã înlesni cãutãrile am întocmit o listã cu site-uri care oferã entertainment video de calitate superioarã. curioºi cum aratã ultimul videoclip al lui James Blunt sau doriþi doar sã vã distraþi. Chiar ºi mesajul unui minuscul clip video e semnificativ. imaginaþi-vã câte poate spune un film.

speedvisiontech. unde utilizatorii site-ului pot trimite filme sau clipuri. Existã ºansa. Aici veþi gãsi cele mai recente videoclipuri. cascadorii. www. Protagoniºtii clipurilor de pe aceastã paginã Web sunt în stare sã producã valuri de hohote. sporturi ºi animale. Una peste alta.co.com Un titlu spune tot.gametrailers.cnn.com Britanicii de la Speed Vision s-au distrat fãcând praf diferite obiecte. Vestea bunã e cã au filmat toate aceste experimente în slow motion ºi le-au pus pe Internet. ªi dacã încã nu v-aþi sãturat aflaþi cã unele videoclipuri pot fi downloadate pe mobil. Soccerclips. Nu trebuie sã faceþi altceva decât sã inseraþi un cuvânt.kontraband. pentru a afla dacã a apãrut ultimul lor videoclip. Interesant la acest site e cã au nenumãrate topuri cu filmuleþe comice unde se gãsesc clipuri turnate în toate colþurile lumii. Secþiunea video e updatatã continuu cu cele mai proaspete ºtiri din lumea largã.iqads. www. Unul dintre cele mai noi lansate în oceanul Internetului este motorul care cautã numai fiºierele video. top 100) care sunt updatate zi de zi.ebaumsworld. Cele mai interesante ºi inedite au fost cele care înfãþiºau dinamica apei în slow-motion.google.com De pe Net adunate ºi iarãºi la lume date.audio-video.apple. http://video.stupidvideos. Dacã vã permiteþi.com Site-ul conþine un motor de cãutare defalcat pe fiºiere video ºi audio.com/video/ Dacã nu aveþi timp sã urmãriþi seara ºtirile sau vã iritã jurnalele româneºti.holylemon. Veþi avea ocazia sã-i vedeþi în acþiune pe Beckham. nu trebuie decât sã aveþi o pereche de cãºti ºi sã cunoaºteþi limba englezã. Secþiunea pentru link-uri e foarte bogatã în oferte. Interesant e cã dupã ce a gãsit secvenþele dorite. singura condiþie e sã aveþi programul Quicktime. pentru toate vârstele ºi mai ales din toate timpurile. Dar cea mai tare chestie e cã au o secþiune întreagã dedicat numai ºi numai clipurilor turnate acasã de fanii melodiei “Dragostea din tei” a celor de la O-Zone. cât ºi clipuri audio. cele mai apreciate din toate timpurile ºi bineînþeles clasicele. jocuri ºi poze comice (ce slujbã anostã). Cei de la Yahoo au întocmit o secþiune. În plus.alltheweb. Cu toate cã site-ul este foarte bine dotat. O gamã largã de nebunii care vã vor þine ore în ºir lipiþi de ecranul monitorului.net conþine peste 2. Depinde doar de calculatorul vostru dacã le va deschide sau nu. www. iar în dreptul fiecãrui este specificatã platforma pe care ruleazã: PS2. pe care au denumit-o My Studio. trãgând cu puºca în baloane cu apã sau momind atacurile a diferite animale periculoase.com Acesta e un motor clasic care are doar opþiunile de ajustare a cãutãrii. la fel. www. Cascadoriile pe care le vedeþi pe site nu sunt de încercat acasã. Nu vã faceþi griji dacã folosiþi o conexiune mai slabã. aveþi posibilitatea sã aruncaþi o privire la cele mai recente apariþii în domeniul jocurilor video. X-box etc. Apple a lansat de curând posibilitatea de a viziona clipurile în format high definition. www. administratorul paginii a fost acuzat cã foloseºte multe dintre materiale fãrã a respecta drepturile autorilor. animaþii. Secþiunile site-ului sunt denumite sugestiv: pur ºi simplu stupid. www.com Cei de la Google dezvoltã în fiecare sezon câte un nou motor de cãutare.v i d e o m a g a z i n e 129 . iar colecþia e foarte variatã.video-c. existã posibilitatea de a cumpãra clipurile originale filmate la o rezoluþie mult mai mare. Roberto Carlos sau pe legendele Maradona ºi Pele. www. www. spun administratorii.com Aºa cum existã un site unde puteþi urmãri secvenþe din cele mai noi filme. Administratorii site-ului “lãmâia sfântã” susþin cã au petrecut ore întregi pe Net colectând clipuri video haioase.com Pe Ebaum’s World nu lipsesc clipurile haioase din viaþa de zi cu zi a utilizatorilor ºi animaþiile în flash.com/trailers Data de baze a celor de la Apple este înnoitã aproape în fiecare zi cu ultimele apariþii din industria cinematograficã de pe întreg mapamondul. care-i înfãþiºeazã pe unii dintre cei mai talentaþi jucãtori ai acestui sport.com Iatã un domeniu online care se laudã cu o mulþime de clipuri haioase împãrþite pe categorii pentru a putea fi gãsite cu uºurinþã: spoturi publicitare. mai ales cã au o secþiune specialã pentru asta. deoarece secvenþele sunt disponibile în mai multe mãrimi. Ar fi bine sã nu vã inspire.www. Poate fi setat pentru a cotrobãi pe Net atât dupã clipuri video. administratorii site-ului au amenajat o secþiune specialã pentru filmuleþele create de utilizatori. www. www.yahoo. Mai conþine de asemenea o secþiune dedicatã exclusiv spoturilor româneºti. animaþii. pagina Web este de mare ajutor atunci aveþi de ales din mai multe filme ºi nu reuºiþi sã vã decideþi.ro 04/2006 a u d i o . www. Alltheweb afiºeazã automat durata acestora ºi programul de care o sã aveþi nevoie pentru vizualizarea clipului. Ba mai mult au o secþiune unde veþi putea urmãri comedie stand-up. Acest model are un avantaj extraordinar: utilizatorul are posibilitatea de a alege nenorocirile pe care doreºte sã le inhaleze vizual. www. compania Google a pregãtit câteva categorii prestabilite (comedie. ca de exemplu numele formaþiei preferate. Secvenþele video sunt distribuite pe topuri cele mai bune dintre ele fiind ilustrate cu câte o pozã sugestivã. Dar sunt ºi mai mulþi care le adorã. poze ºi jocuri. Filmuleþele pot fi vizualizate gratis. secvenþe realizate de amatori. Clipurile pot fi vizionate cu Windows Media Player sau QuickTime. Dacã doriþi sã urmãriþi ceva la plesnealã. http://video. Clipurile publicitare sunt coºmarul unora ºi deliciul altora. ca producþiile voastre sã intre în atenþia unor persoane cu mare influenþã în lumea cinematografiei. PC. Ronaldihnio.000 de clipuri video memorabile. dans. pe aceastã paginã de Internet. muzicã ºi iar muzicã: de toate genurile.net Iubitorii fotbalului se vor îndrãgosti de acest site. Pentru cei din urmã existã site-ul românesc IQads unde sunt postate nenumãrate clipuri publicitare de la cele mai haioase la cele mai serioase.ro Mulþi le considerã enervante. clipuri respinse. Pe lângã meniurile obiºnuite. CNN are soluþia.uk Muzicã.soccerclips. Imaginile sunt impresionante.

Noi am ales un amplificator ºi un CD player. Dar care dintre cele trei modele este cel mai performant? LUMINA DIN LIVING Noile modele de proiectoare testate sunt strãlucitoare ºi aduc în casã o atmosferã caldã ºi liniºtitoare. CAMPION LA PROGRAMAREA TIMER Recorderele HDD intenþioneazã sã punã punct perioadei de confuzie ºi eºec pentru programarea timer. Noi vã spunem care este stãpâna absolutã a aparatelor din living. EDEN STEREO Produsele Denon fac echipã bunã împreunã. la preþuri accesibile. MODELUL IDEAL Telecomenzile universale de ultimã generaþie. promit un control sigur ºi exact. ce prevestesc un sunet de calitate la un preþ imbatabil. Aflaþi cine este acesta.v i d e o m a g a z i n e 04/2006 .Avanpremiera PERFORMANÞÃ AV Sistemele Home Cinema vor funcþiona fãrã probleme cu aceste receivere AV. Unul dintre modelele DVD-HDD testate s-a dovedit a fi un adevãrat campion. în numãrul urmãtor! 130 a u d i o .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful