Sunteți pe pagina 1din 4

Propunere de probleme pentru olimpiada de matematică , clasa a IV-a

februarie 2010

Înv. Sfara Ana


Şcoala cu cls I-VIII nr. 18 Baia Mare

1. Scrieţi toate numerele naturale cu cifre distincte


(diferite) ce pot fi formate cu cifrele a, b, c care verifică
relaţiile:
a = 5 · 7 – [ 40 : 8 + 3 · ( 42 + 14 ) : 8];
15 + b = 27 – b şi 3 · c = b

2. Să se determine numerele naturale x şi y , x ≤ 100,


astfel încât :
{ [ ( x : y + 2 ) : 3 ] · 4} : 5 – 6 = 6

3. Maria are o sumă de bani. Dacă şi-ar cumpăra 4 cărţi


i-ar mai rămâne 6 lei , iar dacă şi-ar cumpăra 7 cărţi de acelaşi
fel ar mai avea nevoie de 18 lei.
Câţi lei are Maria ?

4. Capra şi cei trei iezi au împreună 17 ani. Ştiind că


vârstele iezilor sunt numere naturale consecutive şi că în urmă
cu 5 ani capra avea dublul vârstei unuia dintre iezi, să se afle
vârsta fiecăruia.

Timp de lucru : 2 ore.


Fiecare problemă va fi notată cu câte 7 puncte.
SOLUŢII

1. a = 5 · 7 – [ 40 : 8 + 3 · ( 42 + 14 ) : 8 ]
a = 35 – ( 5 + 3 · 56 : 8)
a = 35 – ( 5 + 168 : 8)
a = 35 – ( 5 + 21 )
a = 35 – 26
a=9
2 puncte
15 + b = 27 – b, Dif.→ diferenţa
↑ ↑ ↑ Desc → descăzut
Dif . Desc. Sc. Sc → scăzător

Desc = Dif + Sc. înlocuind avem:


27 = 15 + b + b
27 = 15 + 2 b,
↓ ↓ ↓ S → suma
S T1 T2 T1 → primul termen
T 2 → al doilea termen
T2 = S – T1, înlocuind avem:
2b = 27 – 15, 2b = 12 , b = 12 : 6, b=6
2,5 puncte
Obs. Se acceptă găsirea valorii lui b şi prin încercări , dându-i valori
lui b.
3 · c = b, înlocuind pe b avem :
3·c=6, c=6:3, c=2
0,5 puncte
Numerele ce se pot scrie cu cifrele 2, 6, 9 sunt :
2, 6, 9
26, 29, 62, 69, 92, 96
269, 292, 629, 692, 926, 962
2 puncte

2. {[(x : y +2) : 3] · 4}: 5 – 6 = 6


↑ ↑ ↑
Desc Sc Dif Desc. = Dif + Sc
{ [ (x : y + 2 ) : 3] · 4} : 5 = 6 + 6
{ [( x : y + 2 ) : 3] · 4} : 5 = 12
↑ ↑ ↑
D Î C D=C·Î
1 punct
[( x : y + 2 ) : 3] · 4 = 12 · 5
[( x : y + 2) : 3 ] · 4 = 60
↑ ↑ ↑
F1 F2 P F1 = P : F2
1 punct
( x : y + 2) : 3 = 60 : 4
( x : y + 2) : 3 = 15
↑ ↑ ↑
D Î C D=C·Î
1 punct

x : y + 2 = 15 · 3
x : y + 2 = 45
↑ ↑ ↑
T1 T2 S T1 = S – T2
1 punct

x : y = 45 – 2, x : y = 43, x = 43 · y
Dacă x ≤ 100 şi x = 43 · y , y ≠ 0 atunci y € { 1, 2 }
0.5 puncte
Dacă y = 1 atunci x = 43 · 1, x = 43,
1 punct
Dacă y = 2 atunci x = 43 · 2, x = 86
1 punct
Dacă y ≥ 3 atunci x ≥ 43 · 3, x ≥ 129, dar 129 > 100, deci y ≥ 3 nu
convine.
0,5 puncte
Numerele sunt: x = 43, y = 1
x = 86, y = 2

3. Cât costă (7 – 4 ) cărţi ?


6 lei + 18 lei = 24 lei
3 puncte
Cât costă o carte ?
24 lei : 3 = 8 lei
1 punct
Câţi lei are Maria ?
4 · 8 lei + 6 lei = 32 lei + 6 lei
= 38 lei
sau
7 · 8 lei – 18 lei = 56 lei – 18 lei 3 puncte
4. Reprezentăm vârstele cerute cu ajutorul segmentelor
a) capra avea dublul vârstei iedului mic 2,5 puncte

iedul mic 1p

iedul mijlociu 1p + 1 an

iedul mare 1 p + 2 ani

capra 2 p + 5 ani

Suma ( 17 ani) are 5 p + 8 ani


Care este vârsta iedului mic ?
( 17 – 8 ) : 5 = 9 : 5, nu convine deoarece câtul nu este număr
natural
b) capra avea dublul vârstei iedului mijlociu 2 puncte

iedul mic 1p

iedul mijlociu 1p + 1 an

iedul mare 1 p + 2 ani

capra 2 p + 7 ani

Suma ( 17 ani) are 5 părţi + 10 ani


Care este vârsta iedului mic ?
(17 – 10) : 5 = 7 : 5, nu convine
c) Capra avea dublul vârstei iedului mare. 2,5 puncte

iedul mic 1p

iedul mijlociu 1p + 1 an

iedul mare 1 p + 2 ani

capra 2 p + 9 ani

Suma ( 17 ani) are 5 părţi + 12 ani


Care este vârsta iedului mic ? ( 17 – 12 ) : 5 = 5 : 5 = 1 (an), convine
Care este vârsta iedului mijlociu ? 1 + 1 = 2 ( ani)
Care este vârsta iedului mare ? 2 + 1 = 3 ( ani)
Care este vârsta caprei ? 2 · 3 + 5 = 6 + 5 = 11 ( ani),