Sunteți pe pagina 1din 2

Data: 14. 03.

2011
Unitatea de invatamant: Gradinita Nr. 55 „Prichindel”
Structura a Scolii Nr. 37 „Mihai Eminescu”- Craiova
Grupa: pregatitoare
Educatoare: Inst. Gongea Georgiana Florentina
Tema: „Cand, cum si ce se intampla? ”
Subtema : „Primavara”
Categoria activitatii: Activităţi dezvoltare personala (ADP)
Subiectul : „Schimba perechea!”
Forma de realizare: -joc de mişcare
Scopul:
• informativ: urmărirea capacităţii de concentrare şi a nivelului reprezentării
schemei corporale;
• formativ: perfecţionarea deprinderilor însuşite prin folosirea lor în diferite
contexte;
• educativ: educarea unei atitudini de fair-play şi de cooperare în vederea
reuşitei jocului
Obiective operationale:
-să cunoască schema corporală;
-să persevereze în îndeplinirea acţiunilor de joc;
-să răspundă motric la o comandă dată;
-să manifeste un comportament de cooperare şi bună înţelegere în timpul jocului
Elemente de joc: competiţia, aplauzele, mişcarea,
Regulile jocului: copiii lucreaza in pereche; executa sarcina data de
conducatorul jocului si schimba perechea;
Strategia didactica:
Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, jocul
Material didactic folosit: simboluri de primavara, DVD cu muzică
Durata: 20 minute
Locul desfasurarii: sala de grupă
Surse de documentare:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar-prezentare şi explicitări:
Didactica Publishing House;
 Preda V., Breben S., Gongea E., Mitrulescu V., „Invatarea bazata pe
proiecte”Ed. Arves -2009

1
 Joiţa, E., Ilie, V., Vlad, M., Frăsineanu, Ec. Pedagogie şi elemente de
psihologie şcolară, Editura ARVES, Craiova, 2003
 Revista „Invatamantul prescolar in mileniul III” Nr 7-8/ 2010
Organizarea jocului: Schimba pereche! (joc de mişcare)
Se distribuie ecusoanele cu elemente de primavera (din lectura Primavara,
anotimpul surprizelor) fiecarui copil. Se precizeaza spatiul unde are loc jocul.

Desfăşurarea jocului:
I. Introducerea în joc
Se prezintă titlul şi regulile jocului cât mai concis.
II. Desfăşurarea jocului
Educatoarea -la început este conducătorul jocului şi execută jocul de probă.
Educatoarea supraveghează desfăşurarea jocului, respectarea regulilor,
intervine în joc dacă este nevoie. Copiii se grupează câte doi, faţă în faţă, apoi
execută sarcina jocului de a se aşeza după comanda dată:,,palme la palme”;
,,genunchi la genunchi”; umăr la umăr”; ,,spate la spate”. Conducătorul jocului se
află în mijloc ,iar la comanda ,,Schimbă perechea”, copiii sunt obligaţi să –şi
schimbe partenerul de joc.Cel rămas fără pereche devine conducător de joc.
III. Încheierea activităţii
Se fac aprecieri stimulative asupra modului cum au participat copiii la
activitate.