P. 1
Constructii civile - Elemente de proiectare - Dan Daniel, Silviu Secula, Luminita Fekete-Nagy

Constructii civile - Elemente de proiectare - Dan Daniel, Silviu Secula, Luminita Fekete-Nagy

|Views: 1,847|Likes:
Published by cyber_punk17

More info:

Published by: cyber_punk17 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Asist. ing. Daniel Dan
Avand un continut bogat de formule ~i tabele actualizate in conformitate cu standardele romanesti in vigoare, lucrarea de fata vine in sprijinul srucenplor, doctoranzilor, subinginerilor si inginerilor implicati in activitati de proiectare. Cartea are 0 valoare ~tiintifica ridicata iar tiparirea sa are menirea sa ofere cititorilor cunostintele teoretice necesare efectuarii unei proiectari de ealitate superioara. Referent stiintiflc: Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN

Asist. ing. Silviu Secula

Asist.ing. Luminita Fekete-Nagy

CONSTRUCTII CIVILE ,
ELEMENTE DE PROIECTARE
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale DAN, DANIEL ' Constructli civile: elemente de proiectare I asist..ing. Dan Daniel, asist.ing. Silviu Secula, asist.ing. Luminita Fekete-Nagy Timi~oara: Editura Politehniea, 2001 300 p. ; 24 em. - (Student) Bibliogr. ISBN 973-8247-48-9 1. Secula, Silviu n. Fekete-Nagy, Luminita \624 Coleetia "STUDENT"

EDlTURA POLITEHNICA TIMI~OARA - 2001

PREFATA. ,
Copyright © Editura Politehnica, 2001 Toate drepturile sunt rezervate editurii. Nici 0 parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, stocata sau transrnisa prin indiferent ce fo ID1a, tara acordul prealabil scris al Editurii Politehnica.

EDITURA POLITEHNICA Bv. Republicii nr. 9 1900 Tirnisoara, Romania Tel. 056/293.570 Fax 056/190.321

Consilier editorial: Prof.dr.ing.

Sabin IONEL

Activitatea de proiectare in constructii presupune asigurarea unui nivel conform cu toate reglementarile In vigoare. Lucrarile de proiectare desfasurate de colectivele de specialitate trebuie sa corespunda standardelor In vigoare si implicit unui sistem al calitatii impus in birourile de proiectare. Lucrarea prezinta modul de alcatuire a unui proiect conform standardelor in vigoare din faza de concept pana in faza de proiect tehnic si D.D.E. Cartea de fata vine in sprijinul studentilor, doctoranzilor, subinginerilor si inginerilor implicati in activitati de proiectare. Pentru 0 proiectare cat mai corecta dar totodata sigura ~i econornica se dau explicatii complete cu comentarii si exemple de calcul. Structurata pe zece capitole distincte lucrarea prezinta fazele de abordare a unui proiect, de la conceptie la executie. Elaborarea lucrarii s-a facut dupa ultimile detalii furnizate de standarde, normative si legi. precum si dupa indicatiile literaturii de specialitate moderne. Lucrarea cuprinde doua parti principale: - elementele necesare elaborarii planurilor de arhitectura (reprezentari, detalii dotari); - elementele necesare alcatuirii ~i proiectarii elementelor de constructii (acoperisuri, plansee, scari, pereti, fundatii etc). Pentru uncle dintre elementele prezentate sunt precizate in paralel, pe langa metodele curente de proiectare, aflate la indemana oricarui proiectant si metode modeme de proiectare asistate de calculator. Ultimul capitol abordeaza problema autorizarii constructiilor conform reglernentarilor in vigoare la data redactarii si of era toate detaliile necesare privind docurnentatiile ce trebuie intocrnite pentru autorizarea lucrarilor de constructii. calitativ

Bun de imprimat: 30.10.2001 Coli de tipar: 19 C.Z.U.624 ISBN 973 - 8247 - 48 - 9

Autorii aduc multumirile lor tuturor eelor care i-au sfatuit sau ajutat la intocmirea materialului si sunt recunoscatori celor care vor binevoi sa studieze cu atentie acest material si sa contribuie la imbunatatirea lui.

Timisoara,
Septembrie 200 1

Autorii

Tiparul executat sub comanda nr. 288 1a Centrul de Multiplicare al Universitatii

"Politehnica"

din Timisoara

Plan invelitoare.6 Incarcari din vant 9 9 13 19 31 34 35 37 39 42 54 56 58 63 CAPo4 ACOPERISURI TIP SARPANTE DIN LEMN 4.5 Plan de situatie CAP.CUPRINS PREFATA CUPRINS CAP. Pantele invelitorilor 4.4 Determinarea ariilor de armature in sectiunile caracteristice 5.3 Calculul static 5. 5 PLANSEE CURENTE DIN PLAcI SI GRINZI DE BETON ARMAT 5.5 Incarcari din zapada 3.1 Introducere 5.5 Sarpante din lemn.3 Notiuni despre desen CAP.4 Plan acoperis 2.2 Elemente de proiectare functionala a constructiilor civile 5 7 1.2 Invelitori.2 lNTOCMIREA PLANSELOR DE ARHITECTURA 2.8 Exemplu de calcul si alcatuire a unei sarpante din lemn CAP.3 Incarcari utile 3 A Incarcari date de peretii despartitori 3.1 Planuri orizontale 2.1 Generalitati 4.2 Prevederi generale 5.3 ACfIUNI IN CONSTRUCTII 3.1 Principii de baza in proiectare 1.1 Generalitati 3.2 Incarcari permanente 3.2 Sectiuni verticale 2. Materialul lemnos si caracteristicile acestuia 4. Plan sarpanta 4.5 Exemplu de calcul si alcatuire a unui planseu 70 70 74 90 97 100 112 121 138 139 143 156 168 . 1 INTRODUCERE 1.4 Elementele componente ale sarpantelor.3 Fatade 2.6 Prevederi generale pentru calculul elementelor din lemn 4.7 Calculul elementelor componente ale sarpantelor 4.3 Solutii constructive pentru sarpante 4.

rezistenta. sa se asigure utilizarea eficienta a resurselor materiale ~i de forta de rnunca In executie. Iluminareanaturala a cladirilor se asigura prin ferestre si luminatoare amplasate in pereti sau acoperisuri si depinde de anotirnp.2 Detalii de finisaje la trepte de beton 9.4 Verificarea structurilor din zidarie portanta la incarcar: gravitationale 7. stabilitate. 9 DETAUI DE EXECUTIE 9. iar . un inalt grad de utilitate economics ~isocials. deoarece soarele este vara.1 Generalitati 6. FUNCTIONALA . La latitudinea tarii nostre. accesul la caile de cornunicatii. INTRODUCERE scarilor CAP.3 Fundatii continue din beton simplu 8.5 Exemplu de dimensionare a unei fundatii continue sub ziduri CAP. puritatea aerului. Orientarea cladirii fata de punctele cardinale este deosebit de importanta pentru obtinerea unui nivel de intensitate a iluminarii naturale (lumina de zi). radiatiile. sudul reprezinta orientarea cea mai buna pentru principalele incaperi ale unei cladiri. cat mai favorabil diverse lor activitati umane.1 Prevederi legale privind autorizarea constructiilor 10. J 0 AUTORJZAREA CONSTRUCTIILOR 10.8 Cuprins DE BETON ARJvIAT MONOUT CAP 1. 8 ELEMENTE DE PROJECT ARE A FUNDA TIlLOR 8.cost . Dintre acestea cele mai importante sunt: cerinte psiho-fiziologice . sa se reduca la strictu I necesar suprafetele si volumele construite.1 Prevederi generale de alcatuire 7. vestul este caracterizat printr-o insorire agresiva In orele dupa-amiezii.2 Alcatuirea peretilor din zidarie portanta 7. estetica. 0 buna functionalitate.2 Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale 8. stabilitate.4 Fundati i izolate din beton si beton armat 8.3 Detalii de hidroizolatii la elemente de constructii CAP. marimea si caracteristicilor constructive ale ferestrelor si distanta dintre cladirile invecinate. consta in elaborarea unui "proiect" pentru aceasta. aproape in tot timpul anului. la pranz eel mai sus pe cer.acustica. orientarea fata de punctele cardinale. favorizand in general 0 insorire indelungata. pe baza carora constructia se poate executa in conditii care sa-i asigure rezistenta. dar eu cea mai mare rae ire iarna. cerinte tehnice .durabilitate. aspect arhitectural corespunzator. sa se adopte solutii arhitecturale care sa conduca la structuri de rezistenta ordonate ~i omogene.3 Alcatuirea peretilor neportanti din zidarie 7. adica a unui ansamblu de piese scrise si desenate. cerinte economico-organizatorice .2 Calculul 185 188 1.2 261 ELEMENTE DE PROIECTARE CONSTRUCTIILOR CIVILE .2 Continutul cadru al ptoiectului pentru autorizarea BlBLIOGRAFIE 193 198 210 212 220 231 236 240 249 256 Materializarea conceptiei despre 0 constructie de orice fel. ora din zi. cu incalzire placuta vara. 1. protectie contra incendiilor. sau in interesul colectivitatii. uzura. sa raspunda pe deplin scopului pentru care a fost realizata. 7 ALCATUlREA STRUCTURILOR DIN ZIDARIE 7. higrotennica. ilurninatul. cerinte sociologice .1 Detalii de pardoseli 9.1 E1emente generale de caicul si proiectare a fundatiilor 8. ambianta social a.indici tehnico-econornici.5 Exemplu de verificare a peretilor din zidarie la sarcini gravitationale CAP. A 270 271 276 lucrarilor de constructii 279 298 La proiectarea constructiilor civile este important sa se tina seama de 0 serie de cerinte functionale si tehnice. siguranta la actiuni mecanice. Prin proiectare trebuie sa se evite supradirnensionarile. durabilitate ~i siguranta In exploatare.adaptarea spatiului de locuit si ansamblului constructiei la viata individului si a familiei. 6 ScARl 6. estul este caracterizat prin dimineti putemic insorite. Constructia proiectata trebuie sa creeze conditii nonnale de rnunca si viata pentru cei care 0 folosesc.1 PRINCIPII DE BAZA iN PROIECTARE CAP.

. alimentatie.sunt spatii de circulatie dimensionate din conditia de circulatie comoda si de manevrare a mobilierului. baie. Pomind de la aceste caracteristici orientarea optima incaperilor cladirilor de 10CUIt ste urmatoarea: e _directia SE (sud-est) . vestibulurile. . sala de mese.--. 1. la incaperile la care se apreciaza ca iluminarea nu este riguros legata de destinatia incaperii. dimensiunile baii se obtin prin amplasarea obiectelor sanitare in diferite pozitii tinand cont de distantele minime admise intre ele [30]. Suprafata 2 recornandata pentru un dormitor estede 14 . _ directia NY (nord-vest) . odihna.. amplasate in cladiri cu suprafata construita relativ mica si regim de inaltime redus (parter sau parter si etaj). Figura 1. lectura). dormitorul . 1/14 in cazul locuintelor unifamiliale. 1/8 1/8 . _ holurile. ' '. depozite. bucatarii.bai. sasurile .2. In figura 1.are 0 serie de functiuni legate de viata familiala (camera de lucru.1. masa etc.joe copii. Tabelul l 1 Destinatia incaperilor la cladirile de locuit . ma~inadegatit.casa scarilor Raportul dintre suprafata golurilor ferestrelor si suprafata pardoselii incaperii DORMITOR DORMITOR _j . Bucataria este dotata obligatoriu cu chiuveta de bucatarie sau spalator de vase..dormitoare.. vas de closet si accesoriile necesare.. camere de lucru sufragerie birouri: _ directia SV (sud-vest) . degajamente.2 . camera de zi se poate completa cu un baleon sau logie. anexe pentru prepararea hranei. t HOL ----+- CAMARA ----+- BALCON . _ bucataria .10 Introducere .16m . circulatie.2 este prezentat un exemplu de schema functionala a unei locuinte unifamiliale.._ t + + ----+- + BIROU + CAMERA DEZI La cladirile civile.intrari.parter- 116 ".trebuie sa fie dotata cu cada de baie. 1/10 IIlO . grupuri sanitare.1 la nord soarele nu patrunde niciodata in incaperi.Schema functionala a unei locuinte unifamiliale P+ 1E _ baia (grupul sanitar) .. _ directia NE (nord-est) . bucatarii. camera de zi.este destinata pentru pregatirea hranei si uneori pentru servirea mesei in familie.este incaperea care asigura odihna locatarilor. vestibule. iar temperatura mai scazuta in general. Suprafata recomandata pentru bucatarie 2 este de 8 -10 m . usi.t sa aiba insorire maxima.. usi baleon) se poate face pe baza raportului dintre suprafata golurilor ferestrelor si suprafata pardoselii incaperii conform tabelului 1. spalatorii si uscatorii . se recomanda ca incaperile sa fie orientate astfel inca. garaj.o~lap pentru vesel a.Elemente de proiectare functionala a constructiilor civile 11 a BAlE BUCATARIE BAlE DORMITOR ____. lumina fiind din aceasta cauza uniforma in tot cursu I anului.. dimensionarea golurilor de lumina (ferestre. sala de lectura. Distantele minime pe orizontala de amplasare a obiectelor sanitare in bai si bucatarii sunt prezentate in tabelul 1. Pentru 0 locuinta unifamiliala componentele uzuale sunt urmatoarele: camera de zi . spalatorie.etaj - .Giim:ara este un spatiu de depozitare care se amplaseaza in bucatarie sau in imediata vecinatate a acesteia.2 . 2 Suprafata recomandata pentru 0 baie este d~ 6 m • Baile pot fi ventilate direct prin ferestre sau mdirect prin canale de ventilatie..ateliere. lavoar (chiuveta)..-.camere de zi si dorrnitoare .

axa chiuvetei sau spal atoru lui c = 400 .500 c .axa cazii de dus 450 .3 . a= 600 .[ala frontal a a lavoarului .buza cazii de du~ -fata frontala a lavoarului . .400 13 tara de la pana la cu spatiu de circulatie pe langa persoana care foloseste obiectul sanitar 1050 Observatii.12 Introducere .a.[ala frontala a closetului. in cazul in care nu se poate folosi unul din formatele standard din cauza dimensiunilor mari ale cladirii ce se proiecteaza se admite folosirea unor formate prelungite denumite formate alungite speciale si formate alungite exceptionale.a altui lavoar .I Tabelull.fata .3 NOTIUNI DESPRE DESEN .fata 1100 e = 1200 frontala a spalatorului sau chiuvctei .fata frontal a a closetului sau bideului .perete lateral . c = 0 600 d = 500 e < 600 laterala a chiuvctei .buza cazi i de dus 1.fata frontala a altui lavoar .fata laterala a lavoarului . schema .3 in care sunt trecute ~idimensiunile chenaru!ui.perete d = 300 I .2 Distanta se mascara Distante minime [mm] fara spatiu de circulatie pe langa persoana care foloseste obiectul sanitar 450 700 a= 50 b = 1000 1..perete (la cabine individuale) . conform tabelului 1.fata frontal a a lavoarului .perete o Formate pentru desen Pentru executarea desenlor de constuctii se utilizeza formate standardizate [47].axa .fata frontala a b .axa closetului sau bideului .fata laterals a lavoarului .fata laterals a closetului sau bideului c> 600 a= 400 d = 240 0A c pt. bideului . schema de la panala cu spatiu de circulatie pe liinga persoana care foloseste obiectul sanitar Observatii.eretcle 0 us .axa closetului sau bideului 600 e = 1200 f= 500 400 .perete sau mobilier d = 600 1100 .350 closetului sau bideului .rnasina de gatit .Notiuni despre desen Distanta se mascara Distante minime [rum] spatiu de circulatie pe langa persoana care foloseste obiectul sanitar b .fata frontal a a lavoarului de lavoarului .

Indicatorul pentru desen Indicatorul desenului de constructii are forma dreptunghiulara si este amplasat in coltul din dreaptajos al plansei.4 Simbol format alungit A3x3 A3x4 A4x 3 A4x4 A4x5 Dimensiunile formatului [mm] 420 x 297 x 297 x 891 630 841 420 x 1189 297 x 1051 Scari de micsorare Formatele alungite exceptionale sunt formate de preferinta a treia. Tabelul 1. In tabelul 1. de marime natural a si de rnicsorare. Scara ~l dimensiunile obiectului de reprezentat influenteaza alegerea formatului de desen..6. Dupa cum se observa acestea sunt de trei tipuri: de marire.5 sunt prezentate cateva formate alungite exceptionale.3 .6 Scari de mat-ire Scara de marime naturala 1:2 1: 20 1: 200 1: 2000 50: 1 5: 1 20: 1 2: 1 1. obtinute prin alungirea dimensiunii de baza astfel incat lungimea formatului alungit sa fie multiplu intreg de latimea formatului de baza ales.Notiuni despre desen 420 x 1486 420 x 1783 420 x 2080 297 x 1261 297 x 1471 297 x 1682 297 x 1892 15 Al A2 A3 A4 Sciiri pentru desen Scara este raportul intre dimensiunea liniara a reprezentarii unui segment al unui obiect pe un desen original si dimensiunea liniara reala a segmentului corespunzator obiectului insusi. scara fiecarei reprezentari se indica langa sau sub notarea reprezentarii respective. Scara desenului se inscrie in indicator la rubrica corespunzatoare. X : I. Scara desenului se alege functie de complexitatea si dimensiunile obiectivului de reprezentat ~i de destinatia desenului respectiv. In tabelul 1.1 Tabelul13 Simbol Format AO Dimensiunile formatului [mrn] 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297x 420 210 x 297 Distanta intre chenar ~i marginea formatului La laturade La celelalte laturi indosariere 20 5 20 20 20 20 5 5 5 5 A3 x5 A3x6 A3 x 7 A4x6 A4x 7 A4xS A4x9 1. alipit de ehenar. Ea trebuie sa fie suficie?t de mar~ pentru a permite interpretarea corecta a datelor fumizate de desenul re. Tabelull.4 sunt prezentate cateva formate alungite speciale. In cazul in care pe un desen sunt utilizate mai multe scari de reprezentare.spectlv. 10 I : 100 1: 1000 1: 10000 10 : 1 Formatele alungite speciale sunt formate de preferinta a doua.14 Introducere . Tabelull.5 Simbol format a1ungit exceptional AOx2 AOx3 Al x 3 Alx4 A2x3 A2x4 A2x5 Dimensiunile formatului [mrn] 1189 x 1682 1189 x 2523 841 x 1783 841 x 2378 594 x 1261 594 x 1682 594 x 2102 in cazuri justficate ~i numai daca este necesar se pot folosi ~i scarile rezultate din cele indicate in tabel prin inmultirea cu IOn (n= 1.2. cu latura lunga paralela cu baza formatului. Acest raport se exprima sub forma 1 : I..1 1:5 1 : 50 1. . 500 1: 5000 1 . Scarile de reprezentare uzuale utilizate in desenul tehnic pentru constructii sunt prezentate in tabelul 1. 1 : X. obtinute prin alungirea dimensiunii de baza astfel incat lungimea formatului alungit sa fie multiplu intreg de latimea formatului de baza ales.3 . ) a numaratorului (in cazul scarilor de marire) sau numitorului (in cazul scarilor de micsorare). completat eu datele necesare identificarii desenului [30].

folosind 0 liniatura dupa necesitati... a casutelor 1.. .numarul randurilor se stabileste dupa necesitate Atunei ciind este cazul seara sau scarile grafice se figureaza deasupra indicatorului I: 70 ----'--- 5 Figura 1. Tabelul Casuta 1 Elementele care se inscriu institutiei initialele sau Denumirea proiectante si eventual subunitatea sa Denumirea proiectului. (proiectat.Indicatorul mic ~ @ WI CD CD :-r:>0 -q ('1 ('1 7 8 - 0 OBSERVATII 1. timbre si eventuale observatii sau indicatii speciale neeuprinse In casute se vor trece pe desen in stanga indicatorului.5. iar la detalii tip grupa din care fac parte Indicativul (nurnarul) proiectului In cele trei coloane se vor scrie: calitatea control verificat.3). locul constructiei si numele beneficiarului iar la indicatorul tip proiectului denumirea Ingust: (obiectivului).3 . folosit la desenele in format s.-- CD 141 0) 185 CD @ CD (j) 0 01 2 :0 fr. Grosimea de baza "b" se alege in functie de marimea si natura intre 0. linia subtire (aproximativ b/4) prin cifra 3. in elar ~i aprobat). iar dedesupt data tntocmirii sau a predarii proiectului Denumirea obiectului (in eazul in care proiectul euprinde mai multe obiecte) ~i titlul plansei Faza de proiect lndicativul.16 Introducere -1 Modul de completare tabelul 1.5 . " se treee. Vizele de aprobare.5). 8~ 80 . 2 mm. 0 '" 3 4 ® Liniatura casutei . daca este cazul. desenat. observatiile si adnotarile se vor inscrie desupra indicatorului pe 0 fasie limitate de lungirnea acestuia. indicatorului se face conform indicatiilor .3 . I :185 75 Clasa de grosime se simbolizeaza printr-o cifra astfel: linia groasa (b) prin cifra 1.Indicatorul mare 6 - I 5'1 - 50 I J 5 CD 14 ) 0 CD 12 120 Figura 1.. dar cat mai aproape de el Modificarile. autorizatie. folosit la desenele In format mai mare decat A3: ~nd~catorul ~I11C (figura 1. mdlcat~r~1 ~ng~st ~figura 1. ~I I: (£~l 65 : I~I I 20: conform desenului La intocmirea desenelor de constructii se folosesc tipuri si grosimi de linii tabelului 2. 3. 2. 55 Mentiunea "inlocuieste plansa nr .Indicatorul inzust c- . Spatiul ocupat va fi alipit de indicator. deasupra indieatorului.4 .4).7. A3. stampilare. rspectiv numarul de ordine al plansei in cadrul proiectului In care este folosit Observatii 17 proiectelor Denumirea ~i indicativul raman neschimbate in toate desenele aceluiasi proiect 20 i-.Notiuni despre desen 17 din Indieatorul are trei marirni: ~nd~cator mar~ (figura 1. Figura 1. nurnele STAS. linia mijlocie (aproximativ b/2) prin cifra 2. folosit la desenele proiectelor si detaliilor tip care se multiplica $1 prm trpar.4 . semnatura persoanelor in cauza Scara sau scarile desenului..

eurbe de nivel eurente Mijlocie (C2) 2. in cazul utilizarii de blocuri ceramice tip POROTHERM peretii ._ OBSERVATII 1. ramificatii etc) acestia se realizeaza prin teserea ciiriimizilor. 2.1 PLANURI ORIZONTALE Sectiunea orizontala facuta printr-o constructie fa un nivel caracteristic se nume~te plan.punct (P) Subtire (P3) ->:> ------------------------._.1.18 Introducere . aceasta pentru 0 mai buna intelegere a desenului (parapetul ferestrelor. reprezentarea pe desen facandu-se ca in figura 2._-_.zag (C3) ~ Linii de ruptura ~i intreruperi Subtitre ondulata (C3) Mijlocie (12) intrerupta (I) Subtire (13) Mijlocie (P2) Linie ._. INTOCMlREA PLAN~ELOR DE ARHITECTURA Destinatia Contururi de sectiuni. linii ajutatoare de cota.1 Tabelul 1 8 Tipul liniei Groasa (CI) " CAP 2. Axele se deseneaza cu linie-punct subtire. se va intocmi un plan nivel curent precizandu-se cotele la care acest plan trebuie repetat. blocuri de beton pentru zidarii etc. Peretii aeestui tip de structuri se pot realiza din caramida presata plina. eu exceptia axelor indicate la C3 ~i P3 Axele geometriee ale pieselor componente Trasee de sectionare Linii de intrerupere Axe si pereti Desenarea planurilor orizontale se incepe prin stabilirea axelor cladirii proiectate tinandu-se cont in acelasi timp de tipul structurii de rezistenta. Linii de ruptura ~i intreruperi Contururi ~i muehii acoperite de alte elemente Patti situate in fata planului de sectionare Orice fel de axe. hasuri. axe de goluri la usi ~i ferestre. Continua (C) Subtitre (C3) Subtire cu zig . ehenare pentru desene Contururi si muehii nevazute in vederi si sectiuni Curbe de nivel principale Construetii aeometrice Linii de cota. praguri de usi. Se pot utiliza ~i alte tipuri de Iinii eu obligatia sa se specifice pe desen semnificatia lor Liniile-punct incep si se terrnina cu segmente de Iinie._._._. notari sau observatii serise pe desen.1. colturilor si ramificatiilor la pereti Peretii despartitori din zidarie de earamida plina utilizati pentru compartimentare pot avea grosimea de 1i em atunci cand au suprafata mai mare de 9 m2. daca nivelurile coincid ca alcatuire.-. Planurile orizontale se fac "cu vedere". intretaierea Iiniilor-punet se face numai prin segmente Figura 2..1 . 3 niveluri) structurile utilizate in mod obisnuit sunt cele cu pereti de rezistenta din zidarie portanta. beton celular autoclavizat (BCA).. Pozitia axelor ~i grosimile peretilor de rezistenta la structurile din zidarie portanta este data in tabelul 2. La cladirile de locuit cu regim mic de inaltime (2 . ceea ce insemna ca pe langa reprezentarea cu linii rnai groase a ceea ce este sectionat se reprezinta cu linii mai subtiri ceea ce vedem cand privim in jos. tabele. La 0 cladire cu mai multe niveluri se vor intocmi planurile orizontale la fiecare nivel sau.Reprezentarea intersectiilor. cand pe ei sunt amplasate obiecte sanitare sau cand este necesara 0 mai buna izolare fonica si de 75 em cand suprafata lor este mai mica de 9 m2 si nu au amplasate pe ei obiecte sanitare.-. _. etc. La intersectia peretilor de rezistenta (colturi. ciiriimidii eficienta.). linii de referire sau indicatie pentru cote. scari.

1 Tabelul22 Denumire eu 1 canat Reprezentare conventionala Tipul de perete Grosimea peretelui interior de Pozitia axului Usi simple...g Usi simple. cu prag I I I 25 I c ~ ---f. I. ell prag I Pereti dill cararnida eficienta sau blocuri cerarnice tip POROTl-IER1\1 30 t -'.20 Intocmirea planselor de arhitectura -2 nu au axe si se separa de pereti i de Tabelul') 2.1 I C3 1 I + 3- fara si eu t I I I 3- t ~I I I I Go/uri pentru usi si ferestre Pe planurile orizontale. ~ 30 -----t------f--- I . . Peretii rezistenta (figura 2..2.--- U~i batante ~ CJ :j t ----t-. pcrete exterior perete interior rczistenta [em] rezistcnta [ern] lara prag ~1\c=J C]i"flC} ~ ~ I cu 2 canaturi -----1--Pereti din cararnida prcsata plina 37.t I. 3 'd ".:..--+ c=J 'v\o .S ". tara si eu urechi DDI ~ 3- Dimensiunile de baza pentru golurile de usi se aleg astfel [37] : . in general golurile usilor si ferestrelor sunt standardizate. dupa reprezentarea peretilor de rezistenta si despartitori se reprezinta golurile pentru usi si ferestre.' 311 I I Pereti din blocuri de beton pentru zidarii I 375.J I I I I i .: 0 Ferestre simple. . ~ tara ~i " .. Grosimea peretelui exterior de despartitori . 30 25 similar eu cci de caramida pi ina sau eficierua l-I~!ti .Plan uri orizontaIe 21 despartitori sunt de 10 cm.§ ~ OJ u t --~--±~.S . eu ureehi Ferestre duble...:1 J8 ------+--I i I I I ON ~ U si glisante .) I I I I ! I Usi (glasvanduri) eu paqi laterale fixe Usi (glasvanduri) in 3 ~i 4 canaturi CJ[)]=:r 9? ~flc:t db or\Ylo O~O ~ ~ Usa armonica Pcreti din blocuri cerarnice tip POROTHER1v138 38: 30 25 . 25 ..: 3 ::: Usi duble sau cuplate ell desehidere in acelasi sens.1).1 . Modul de reprezentare al usilor si ferestrelor este indicat In tabelul 2. suprafata necesara a ferestrelor rezultand din necesitatea asigurarii unui iluminat natural corespunzator cum s-a aratat in cap. ureehi + I I + 3- --. Usi ferestre duble sau euplate.§ '" ~' <.

Linia care arata la ce inaltime fata de pardoseala a fost sectionata seara se numeste linie de sectionare si este reprezentata printr-o linie ce face 45° eu peretele care margineste rampa in directa sensului de urcare. inaltimea H. In planurile orizontale se deseneaza portiunea de scara ee se vede direct sub planul de sectionare. avand valori multiplu de 10 cm incepand de la 190 em pana la 240 em. Pentru a se asigura functiunile unei scari se stabilesc dimensiunile principale ale acesteia.lnaltimea si latimea treptei (h.). Iatimea rampei se determina din tabelul 2.Dimensiuni functionale ale unei scari cu doua rampe paralele Stabilirea latimii rarnpei (l.\\\"W\i ~ Reprezentarea sciirilor. 2 In eazul cladirilor de locuit la care aria nivelului este pana la 200-300 m se admite 0 singura cale de evacuare.. . Prin flux de persoane se intelege raportul dintre numarul de persoane care trebuie sa treaca prin L 1 2 3 4 5 6 7 8 l__ .3 [35]... latirnea L.) ~i a podestului (lp) se face in concordanta cu normele privind evacuarea in caz de incendiu. . La desenarea scarilor se indica sensul de urcare prin linia pasilor prevazuta eu un cerculet la plecare si 0 sageata la celalalt capat. Usa de intrare in cladire se deschide spre exterior (conform normelor de paza contra incendiilor).verticale.-. Usile de intrare in camere se vor deschide astfel ca la intrare sa se aiba ca priveliste intreaga incapere. cutremur etc. latimea L. planul de sectionare ales nu le intersecteaza. In toate cazurile scara se amplaseaza in casa scarii. .-blT htr IS r £.latimea rampei si a podestului (l. La scarile utilizate de mai mult de 5 persoane.distanta libera intre rampe (d). se noteaza la interior inaltirnea parapetului (inaltimea peretelui de sub gol. avand valori multiplu de 30 em incepand de la 60 em. masurata de la cota pardoselii).2 .22 Intocmirea planselor de arhitectura .1 .. _vertic ale.t_ Lr' nl2 )blr bn ~. iar traiectoria descrisa la deschidere sa nu se intersecteze cu traiectoria altor usi.4..inaltimea libera a scarii (a). In mod conventional. in plan se indica toate golurile chiar daca datorita pozitiei lor. latimea rampei corelandu-se cu cea determinata din conditia de evacuare a fluxurilor de oameni din cladire. ceea ce in practica inginereasca se nurneste calculul functional al easei scarilor. btr). care trebuie sa fie pe cat posibil iluminata direct ~iventilata natural. Latimea rampelor de scara se mascara intre perete ~i balustrada sau intre doua balustrade ale aceleiasi rampe. .Planuri orizontale 23 _ orizontale.. Dimensiunile de baza pentru golurile de ferestre se aleg astfel [37] : _ orizontale.Ip 14 13 12 11 10 9 Figura 2. La cladirile de locuit latimea rampei si a podestului se alege conform tabelului 2.numarul de trepte (n). inaltimea H. 2. lp). Latimea libera minima a rampelor drepte ~i a podestelor la scari se stabileste in functie de destinatia cladirii si tipul scarilor (principala sau secundara). avand valori multiplu de 30 em incepand de la 60 ern. Scara principala are un dublu rol si in consecinta la stabilirea dimensiunilor ei trebuie sa tina seama de toate prescriptiile referitoare la asigurarea circulatiei comode pe vertical a si accesul spre exterior in timpul eel mai scurt ~i in conditii de siguranta deplina. { { tt . Dimensiunile functionale ale unei scari (figura 2. 16 .tnaltimea balustradelor (hbalustrada).. pe inaltime. avand valori multiple de 10 em incepand de la 70 ern pana la 100 ern si rnultiplu de 30 em incepand de la 120 ern. . . in functie de numarul de fluxuri necesare pentru evacuare. Pentru a putea reprezenta scara in plan orizontal este necesar sa se stabileasca tipul scarii ~i dimensiunile pentru trepte si rampe. In celelalte cazuri sunt necesare doua sau mai multe cai de evacuare.Calcululfunctional al casei sciirilor Scara este elementul care asigura circulatia pe verticals intre nivelurile cladirii.2) sunt: .. Pentru a se indica pozitia lor. precum si evacuarea persoanelor din cladire in caz de pericol (incendii.2 .

.60 .5 em (utilizate la intrarile in eHidiri). masurata pe 0 paralela la linia pasului (figura 2. htr= 17. . + b. 5 niveluri 6 .1 In 0.6 . minima" a rampelor si podestelor in [m].1 ) inaltime pe toata desra~urarea.scari eu trepte 'inalte. 30 em (acces pod. = 22. **La scarile seeundare ale cladirilor de locuit. 5 em (in fiecare parte) reprezentand grosimea mainii curente a balustradei scarilor. 60 em pentru eele cu 0 lungime mai mare de Cladiri de loeuit 0.1 .inaltimea tavanul aceleiasi libera a etajului definita ea distants dintre cota finita a pardoselii incaperi (la cladirile de locuit Hiber~ si 2. 2.90 . pe inaltimea n:::. . in eazul apartamentelor grupate la scara Tabelul24 Nr. 1. spatii tehnice. de fluxuri 1 2 3 Latimea I.6 . scari foarte putin circulate). latimea rampelor si podestelor poate fi de 0.90** OBSERVATII *Se admite redueerea latimii libere eu max.20 1....25 2· h.3 ..scari eu trepte abrupte... Geometric inaltimea etajuJui se stabileste cu ajutorul formulei: (2.Hetj Alegerea inaitimii treptei (htr) se face in functie de destinatia cladirii (clad ire de locuit... terase neeireulabile. astfel incat latimea lor sa fie de min. 90 pers).10 . social-culturala etc. 1. 8 niveluri 9 sau mai multe niveluri Latimea libera.5 em (scari seeundare.. 12 em in partea cea mai ingusta ~ide btr + 20 em In partea cea rnai lata.) si de tipul de scara al cladirii (principala sau secundara). Pentru a se asigura un flux continuu latimea podestului (Ip) unei scari trebuie sa fie eel putin egala cu latimea rampei (Ir).2) hIT Inaltimea etajului HelJ reprezinta distanta dintre cotele finite a doua niveluri consecutive (figura 2. iar la scarile cu doua rampe 11 sa rezulte numar par.5 em (utilizate la scarile curente). Tabelul23 Destinatia constructiei (cladirii) maxim 2 niveluri 3 .85 m.3). 4 5 Figura 2. La scarile eu rampe eurbe sau eu trepte balansate se au in vedere urmatoarele: • linia pasului pe eare se mascara in proiectie orizontala latirnea treptelor (b. .4). scari de aeces la subsol). htr=16.. _ balansarea se repartizeaza pe un numar sufieient de mare de trepte. _ latimea portiunilor de scara eu trepte balansate sau rampe curbe.Planuri orizontale 25 ealea de evaeuare (determinat pentru etajul eel mai aglomerat) si capaeitatea de evacuare a unui flux (la cladiri de loeuit eca. pentru scari principale secundare 0.70 1 m...20 1.50 . htr<16.. necesara [m] 0.1 cm.) se eonsidera la distanta de max.20 m.70 2.. ....55m). intre aeeasta si inaltimea treptei (hIT) existand urmatoarea relatie [47]: unui nivel se determina cu relatia: (2.64cm Treptele ce apartin aceleiasi rampe trebuie sa aiba aceeasi (2. h.00 1. Inliltimile de treapta pe aceste intervale se aleg din 0..10 .scari cu trepte joase.6 .05 1.20 2.95 1. 17. trebuie sa fie de minim 1.. 1. pentru treptele eu lungime pana la 1 m si de max. In functie de inaltimea treptelor scarile se pot clasifiea in: . 22. la care unghiul de rotire este mai mare de 45°.24 Intoemirea planselor de arhitectura -2 2. 2. Aeeasta se va alege astfel incat impartirea sa se faca exact.....3) in care: Hlib . 50 em de la mana curenta spre areul mie al curbei.. = 62 .Scara eu trepte balansate Nurnarul de trepte (n). Latimea treptei (bIT)pentru scarile eu trepte obisnuite se stabileste din conditia de circulatie comoda pe scara.scari eu trepte obisnuite.

Inaltimea libera a scarii (a) in cazul unor rampe paralele pe verticals (suprapuse) masurata ca in figura 2. 2.grosimea placii de rezistenta a planseului (rara finisaje). Cota propriu . trebuie facuta in asa fel incat sa nu fie nevoie de calcule suplimentare pentru determinarea dimensiunilor elementelor reprezentate.00 m se indica cu doua zecimale (chiar daca acestea Figura 2. Cotarea desenului de constructii.p 26 Intocmirea planselor de arhitectura . Se recomanda ca intre nivelul parterului ~i eel al terenului sa existe 0 diferenta de nivel egala eel putin cu inaltimea unei trepte.zisa indica valoarea numerics a dimensiunii considerate. . Pozitionarea liniilor de cota succesive se face incepand cu linia pentru cote Ie partiale. va fi de minimum 7 mm. pomesc de la conturul elementului reprezentat sau de la 0 distanta apropiata de acesta ~i depasesc liniile de cota eu aproximativ 2 mm. 1. Pentru scarile care nu sunt destinate evacuarii in caz de pericol. [47] ~i [48]. Cotarea planurilor orizontale Prin cotarea unui desen de constructii se intelege inscrierea in acel desen a dimensiunilor partiale si totale. Cotarea. in cazul scarilor principale ~i min.4 . Masurarea directs pe desen nu poate servi drept baza pentru determinarea dimensiunilor necotate ale elementelor ce urmeaza a fi executate. Liniile de cota se traseaza paralel eu dimensiunile la care se Distanta intre doua linii de cota succesive. hpard . Hasurile unui camp ~i semnele conventionale se intrerup pentru scrierea cotelor. respectiv in intervalul cotei vecine. axele.5 ~ Inilltimea libera a scarii .Stabilirea lnal!imii etajului Distanta lib era dintre rampe (d) trebuie sa fie ~ 25cm din conditia de a putea conduce un furtun de incendiu.2 2.70 m atunci cand alte .00 m.grosimea pardoselii (functie de destinatia incaperii). conform prevederilor normelor in vigoare [30]. . aceasta va fi scrisa pe prelungirea liniei de cota. Figura 2. daca specificul desenului nu are alte reglementari. Linia de cot a indica lungimea sau unghiurile la care se refera cota si pe care se inscrie valoarea dimensiunii respective. necesare pentru determinarea precisa si clara a tuturor elementelor reprezentate. Daca distanta dintre extremitatile liniei de cota este prea mica si nu permite scrierea cotei. ca si distanta dintre linia de cota eea mai apropiata ~i elementul cotat. iar delimitarea distantelor se face prin puncte sau Iinii scurte inclinate la 45°. trasata in imediata apropiere a elementului si terminand cu linia pentru cota totala. inaltimea (a) se poate reduce la 1. considerente nu cer ina1timi mai mario refera. in unele cazuri ea putand fi exprimata printr-o litera. In cazul unui sir de distante mici. Fiecare dimensiune are 0 linie de cota corespunzatoare. peste si sub Jinia de cota. cotele mai mari sau egale cu 1. liniile ajutatoare ~i prelungirile lor nu pot fi utilizate ca linii de cota. in cazurile cand linia de cota nu taie conturul elementului. Liniile de contur. Cotele inscrise nu trebuie sa fie intersectate de HnH din desen care pot impiedica citirea lor sau pot produce confuzii. Cotarea se face prin linii subtiri.ltimea parapetelor (hbalustradii) se stabileste din conditia de siguranta a circulatiei pe scara [48] (la cladirile de locuit aceasta are valoarea minima de 0. Cote le se scriu imediat desupra liniei de cora la aproximativ 1 mm distants si pe cat posibil la mijlocul intervalului.12 em.1 .90 m in cazul scarilor secundare [47].Planuri orizontale 27 h.80m) .5 este de min. Pe desenele de ansamblu. Ina. in dreptul unei linii de indicatie. Liniile ajutatoare se folosesc pentru deJimitarea portiunilor cotate. la planseele curente din placi ~i grinzi de beton armat grosimea este de 10 . [37]. cotele se scriu altemant. Diferenta maxima de nivel intre parter ~i teren trebuie sa tina serna de faptul ca la c1adirile amplasate la strada se admit socIuri de eel muIt 90 ern de la nivelul trotuarului. Liniile ajutatoare sunt perpendiculare pe liniile de cota.

==.58 8. "'0 375 eC...cote interioare. Cotarea golurilor de usi din peretii exteriori se va face pe prima linie de cota exterioara. esenee e d eatusecoeaza'.20 __i .00 ~ 1 1..2 2. Daca trebuie indicati milimetrii acestia se inscriu sub forma de exponent (375. inaltirnea minima a acestuia fiind de 80 em.~. I dJ rn I m 1 '1 1. 125 etc).20 1 0 .44mp S' 00 """ BtROU S=13.00 f-A 6 Figura 2. Pe desenele de ansambJu se inscriu cotele dimensiunilor nominale ale elementelor brute iar pe desenele de detaliu elementele se coteaza cu dirnensiunile de executie (ex: grosimea peretilor de caramida in desenele de ansamblu se coteaza cu i.-' ')9 "65 . in incaperi se va serie destinatia incaperii. sc coteaza in interior prin inscrierea p = .61 1]5 .. cu latura de 6 .~ Ie.20 95 125 0 p=90 2.75 llo 0 CASASC. pe acesta rnarcandu-se pozitia golului si latimea golului / inaltimea golului. Axele de trasare ale constructiei se noteaza cu cifre arabe si Iitere majuscule.28 Intocmirea planselor de arhitectura . 2.. atat transversal cat si longitudinal.1 I . pe care se rnarcheaza grosimea peretilor intersectati $i dimensiunea incaperii si liniile care coteaza golurile de usi interioare.04mp parchet 00 '" en .5 1. Un exemp!u privind alcatuirea si reprezentarea unor planuri orizontale este dat In figurile 2. inscrise III patrate. IITiTf 3..00 m se indica in centimetri (25. t I' t ')4 _-. 1')1 I.. . lnaltimea la care incep golurile de ferestre (fata de pardoseala).40 423 ~qJ l' i Ir.:::.-.cote exterioare: .2 .J.. adica parapetul.--1. La cotarea interioara se disting liniile de cota continue.95mp gresie N '" ...Plan parter .65 I 440 160 '. .60 '.35 I I I 0 .'5 p=90 30 ~ 0 ®.. ~ '.t g. 30 etc).-'.20 2.e. Pe desenele de detaliu cotarea se poate face si in milirnetri.OO P-9O 125 4. de la un capat la altul al cladirii.2..7.1 . 0 I 1. Pentru cotarea exterioara se utilizeaza trei linii de cota care se traseaza continue de la un capat la altul al cladirii.. 88 j n J 0 rn v 2.larm • did t .60 1.. 9 rnrn. Liniile prin care s-au trasat axele (Iinii-punct) se continua pana depasesc ultima lillie de cota.k.RII S=667mp/~ gresie ~ 5 4 BUCATARIE S=10. CAMARA S=1.1 . Pe linia a treia de cota se trece lungimea sau latimea totala a cladirii. tipul de pardoseala utilizat si suprafata in m '. iar cele mai mici de 1. La cotarea unui plan orizontal apar in general urrnatoarele grupari de cote: .80mp parchet CAMERADEZt S=19.58 1 bi~ . Pe linia a doua de cota se dau distantele intre axele cladirii (pentru structurile din zidarie). Acestea se coteaza astfel ea sa rezulte pozitia fata de peretcle eel mai apropiat si latimea golului I inaltimea golului._ ION 00 -'-' ~ B 30 J.6 .6 . Cotarea scarilor reprezentate in planul orizontal trebuie sa furnizeze informatii suficiente pentru dimensiunile functionale ale acestora. Axele transversale sau radiale ale unei constructii se noteaza cu cifre si axele longitudinale sau circulare cu litere.~. dupa scara desenului..1 90 ! l 1.Planuri orizontale 29 sunt zero).

Din aceste puncte se ridica linii vertic ale subtiri pe toata inaltimea cladirii. Planul imaginar de sectiune se alege astfel incat sa cuprinda cat mai multe elemente (usi.2 . In figura 2. Sectiunea verticals curenta se incepe prin trasarea liniei orizontale.00 1° p=O . precum ~i traseul sectiunilor sunt indicate pe planurile orizontale. Sectiunea verticala prin casa scarilor se deseneaza dupa aceleasi principii ca ~i sectiunea verticala curenta. in cazul cliidirilor cu mai multe niveluri este obligatorie efectuarea unei sectiuni prin cas a scarii.00. se va lasa 0 streasina de 40 .58 2 Figura 2.Sectiuni verticale 31 ---------------------------------------------=~~~~~~~~~~ 1 n 2.. astfel incat sa se indice toate aspectele legate de aceastii alcatuire. ferestre..2 2. 0 p=90 2.~u 2.75 2. T J 0 2.8 este prezentata 0 sectiune verticals curenta.25 qJ :'1 J 1 1 J 1 1 ! 2. La acoperisurile tip sarpanta. [QJ-. Pe conturul acoperisului terasii se prevede un atic ce constituie in acelasi timp ~i parapet de siguranta. 12 em.15 0-~I---i ~ I g I II t:3t~==~~~P~=9~0~~~::::==:I~~P=~9~O~:[::::1t~ '.30 3.00 5 4. hp.20 '1 88 ~.58 90 L 1. balcoane etc.60 I..S . Atunci cand avem scari cu doua rampe.65mp parchet 0 co • DORMITOR S=13.30 If p=1.~ --.7 .80mp parchet DORMITOR S=19.2 SECTIUNI VERTICALE Locul pe unde se fac sectiunile verticale.65 L 1.00 3. deosebita fiind realizarea sectiunii prin scara. ducandu-se d linii orizontale.. pe orizontala se traseazii la mijlocul etajului pe Iatimea podestului 0 Iinie ce reprezinta cota pardoselii finite a podestului intermediar. Acoperisul se indica prin conturul exterior. Placa de rezistenta a rampelor pentru scarile realizate din beton armat monolit este de 7 . Pe aceasta se marcheazii toate elementele sectionate sau vazute direct in directia sensului in care s-a privit. cu pantii redusa (2 . Rampa sectionata se deseneaza cu linii mai accentuate decat rampa nesectionata. Pentru aceasta se marcheaza pe Iinia orizontala ce reprezinta cota ± 0. 11.50 2.). in acest scop traseul sectiunii poate fi drept sau frant. 1. Sectiunea prin casa scarii se va face astfel incat sa poata fi redate ambele rampe si balustradele acestora. hpard• e atatea ori. P~ linia care arata locul de sectionare se indica prin siigeti sensul in care se priveste. in sectiunea verticalii pot fi reprezentate tnSa ~i elementele de alcatuire ale sarpantei.4 % pentru cele circulabile) se traseazii cu 0 linie partea superioara a tuturor straturilor ce alcatuiesc terasa.60 1.30 intocmirea planselor de arhitectura. latimea podestelor ~i a treptelor (conform planurilor orizontale) ridicandu-se Iinii vertic ale din aceste puncte. cu linie mai usoara. iniiltimea aticului pentru terase circulabile se ia minim 90 em. Modul de imbinare intre pereti si plansee se rezolva in functie de structura de rezistenta si de tipul planseului.. In functie de complexitatea alcatuirii pe verticala pentru 0 cliidire se intocmesc una sau mai muIte sectiuni verticale. adica planul de sectiune va trece printr-o rampii ~i se va privi spre cealalta.- ~~ 1.80 em latime de aceeasi marime pe tot conturul cladirii.60 I 1.04mp parchet . Pe verticalii se mascara H1iber .25 70 60 60 60 1. in cazul acoperisurilor de tip terasii.15 DORMITOR S=12. 5 '" '" 1+I4OI i 5 . iar la cele necirculabiIe 30 cm.7% pentru cele necirculabile ~i l.40 rqJ 3. Acestea impreuna cu cele verticale trasate anterior formeaza un caroiaj ajutiitor care se prelucreaza astfel incat tot ce este sectionat sa se reprezinte cu linie mai accentuatii iar ceea ce este vazut in alt plan.00 (de regula cota pardoselii finite de la parter).Plan etaj . cate niveluri are cladirea. punandu-se in evidenta continuitatea ei cu cele doua podeste.15 1 83 1 1. care reprezintii cota ± 0.

pentru cotele relative.2 2.. . iar cotele de sub acesta sunt precedate de semnul (-). indiferent de modul de inscriere a celorlalte dimensiuni. II. Pentru a pune In evidenta alcatuire~ din material: dlfe~lt~ a unui ans:mbl_u se reprezentari conventionale. Cota nivelului-reper se indica prin ± 0. trasat la stanga sau la dreapta simbo u Ul. Pe campuri invecinate ha~urile se inverseaza ca directie sau se decaleaza. cota se sene deasupra a~ezat pe . Hasurile se traseaza echidistant la 45 fata de folosesc '. elevatii..Sectiune vertical a prin casa scarilor . //. simbolul nu se innegreste. eu doua zecimale (chiar daca acestea sunt zero).Sectiune verticala curenta Figura 2. Figura 2.00.lul se desenea~a cu varful linia care indica nivelul cotat. orientat in sus sau m JOs. Cand este necesara 0 diferentiere a suprafetelor in contact. Pentru cotele de niveJ relative. In proiectii verticale (sectiuni.8 . nilui orizontal.9 ..Sectiuni vertieale 33 Cotarea sectiunilor verticale Cotarea sectiunilor verticaJe se face In principal cu ajutorul coteJor de nivel. " d I desenului. Cota de nivel este valoarea numerics a diferentei de inaltirne dintre un punct al constructiei si un reper de nivel stabilit pentru referire. in general se aJege ca reper suprafata pardoseJii finite a parterului corpului principal al cladirii. Cote Ie de nivel se indica In metri. raportate la un nivel-reper din afara construqiei.2 . bra. cotele de deasupra nivelului-reper sunt precedate de semnul (+).f 32 Intocmirea planselor de arhitectura. fatade) sim?o. La inscrierea cotelor de nivel se utilizeaza simboluri triunghiulare astfel: pentru cotele relative raportate la reperul constructiei simbolul se inegrests pe j umatatea din dreapta. se poate ~~I:~ si hasurarea la 60° r~spe~tiv 30° fata de ca_drul desenului.

Prin sagen orientate dupa d . tinand cont de planurile orizontale ~i sectiunile deja intocmite. care se calculeaza ca fiind tangenta unghiului facut de invelitoare cu planul orizontal. soclul. a ape or. Desenarea fatadelor incepe prin trasarea liniei terenului. acoperisul. vedere ce ~onpne atle?l (sau marginea acoperisului) gurile de scurgere. considerand directia luminii la 450 din coltul stanga sus.. e sageti se scrie panta de scurgere. In majoritatea cazurilor accesul in cladire are loc prin intrarea amplasata in aceasta fatada. Pe verticala.Plan acoperis 35 rn Figura 2. pe fatade se vor desena ~i umbrele. Fatadele se deseneaza pentru intreaga cladire. Prin linii accentuate se contureaza cladirea. logiile sau baIcoanele. treptele de la intrare.. pe care se marcheaza latimea ferestrelor ~i distanta dintre ele (conform planurilor orizontale). a colturilor etc. latimea umbrei fiind egala cu distanta de la muchia care lasa umbra pana la planul pe care cade umbra. Fatada principals este cea orientata spre partea principala de circulatie ~i contine in general elemente de arhitectura mai deosebite pentru a da cladirii un aspect placut ~i in acelasi timp sa se incadreze in ansamblul de cladiri din care face parte. 1 45 m2 de terasa.25 .ffiV'i. praf de piatra. nu se utilizeaza semnul de simetrie.4 . ~.mare decat cea a acoperisului lnspre teren. golurile ferestrelor ~i usilor.4 PLAN ACOPERIS IT - Planul acoperis reprezinta 0 vedere dintr-un punct situat . .seaza astfel meat . Planu1 terasa este 0 vedere de sus a acoperisului. Fatadele se deseneaza la scara 1:50 sau 1:100. logiilor.34 Intocmirea planselor de arhitectura- 2 2.our Ian sa 11 revina x 1. pozitia balcoanelor. de j I inclinare maxima a suprafetelor de scurgere se indica sensul de scurgere. Nu se deseneaza umbra la ferestre. Pentru a pune in evidenta elementele proeminente. wtermm~pa~co~unlor de ventilatie cand acestea exista. ferestrelor. Numarul de burlane se poate apr~cia wpe~ons!derentul c~ uni~l ~~ de . corespunzator sectiunilor verticale se marcheaza inaltimea soclului. .Fatada laterala b'li"u""rl.conduct~le prin care se continua sa nu treaca prin camerele de IOCUlt pe~tru a nu stnca est~tt~a incaperilor l}i a nu deranja odihna locatarilor. Num~I de gun ~e sc~~ger~ rezulta din considerentul ca fiecare burlan sa poata evacua debitul de a~a ce 11 revme ?e P2e 0 suprafata alocata. Ferestrele se deseneaza cu doua linii reprezentandu-se si cercevelele.f"1i'i'i"i1"i~FTi"i'l'i'f'i~'Fi'FiViFi~'Fi'Fi'FoFi'i'ffi'Fi'i'iY'i'Fi'i'l 11 II 11"1 11 '11 urn u II 1111 II UII TT1TifTT I II ~ IJ 2.11 . De asemenea pe fatade se deseneaza j gheabur~j IF" - 2. ectia P -~. tigla profilata etc) ~i culoarea acestuia. ..3 FATADE .la 0 inalJime mai . practic toate elementele vazute direct de la nivelul terenului pana la partea superioara a acoperisului. Pe fatade se inscrie materialul de finisaj folosit la executie (terasit. Gurile de scurgere se ampla.. accesul pe terasa. Linia terenului se deseneaza cu grosimea cea mai mare ~i depaseste limitele fatadei propriu-zise. Pentru intocmirea planului acopens se stabileste mai intiii tipul acestuia: terasa sau sarpanta. balustradelor la balcoane ~i a acoperisului. parapetelor.1"'an'li"e""li'Fe.

000. . -------------------------1 r-----------------l : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I : i I I I I I : : : I \ I I I I I ___ J : I I I I II~ I I ___ .5 .00 .000.plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare. creste.Plan acoperis Figura 2.5 PLAN DE SITUA TIE Planul de situatie prezinta amplasarea cladirii in cadrul unui amplasa~ent~ sau al unei zone.J I I I I I I I I I I i I I I i~ L I I I I I I I I JI : I " '" '" 0 o -----------------------. . 1:500. dupa care se stahileste tipuI de sarpanta care se preteaza a f executat..00 I I I I I I I I I I I I 1 'l 4.___. l40 L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J __~~ .modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor. . intocmita la scarile: 1:2.sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale. dupa caz.13 .Plan de situatie 37 La un acoperis de tip sarpanta se reprezinta rnai intai cu linie intrerupta conturul peretilor de rezistenta de la ultirnul nivel.Plan de situatie . 2. . I I I I I I I I I I I : I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I ~ . prin care se precizeaza: . .36 Intocmirea planselor de arhitectura- 2 2. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lj I I 4. 1:200 sau 1: 100.l 880 J 40 i Figura 2. geodezie si cartografie.. Se reprezinta cu linie groasa conturuI exterior al sarpantei precurn si liniile de intersectie a apeIor acoperisului (dolii.amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta.12 .). . 1: 1. coarne etc.parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism.. Plan de situatie a imobilelor este plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru.

plan de situatie.4) (2. reprezentate prin diferite sisterne de forte (actiuni directe). plantatii etc.5) C.contractia betonului _ tncarcari din depozite. clasificarea actiunilor se face in categoriile date in tabelul 3. de tasarile de reazeme.seism . cu intensitate constants in practic timp intermitent. Principalul criteriu de apreciere a modului cum actioneaza incarcarile es!e frecventa de aparitie a unui anum it tip de incarcare.. sau cu 0 intensitate variabila in timp: .viint in regim de rezonanta . . frecventa de aparitie si durata de actiune. izolatii . solicitarile apar ca efect al diferitelor actiuni.2 Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente. "- desfiinteaza si cele propuse . Exceptionale E Parametrul cantitativ care opereaza eel mai frecvent in calcule este intensitatea actiunilor. .suprafata construita la sol [m2]. dupa caz.O. Tabelul3. In STAS 10101/0A-77 [40].3 ACTIUNI IN CONSTRUCTII . vant . Actiunile se modeleaza In calcule prin: -lncarcari. modul si directia de aplicare.U. Conform principii lor de baza ale metodei de calcul la stari lirnita. amplitudinea. Din planul de situatie este necesar sa rezulte si orientarea cladirii fata de punctele cardinale. . finisaj.suprafata desfasurata a constructiei [m2].efortul de precomprimare .suprafata terenului [m2].T =~ St unde: S.1 GENERALITATI In elementele structurale. mobilier etc. . Sd. ' 3. se utilizeaza notiunile de intensitati normate si intensitati de calcul. S. prin materializarea directiei NORD.1 Categorii de Simbol p Mod de actiune: continuu. constructii noi sau umpluturi de pamant. arhive etc. cum ar fi cele produse de variatiile de temperatura. Planul de situatie trebuie sa aiba inscris pe el procentul de ocupare al terenului ~icoeficientul de utilizare a terenului coeficienti calculati cu relatiile urmatoare: P. cele care se CAP. Ja 0 anum ita intensitate maxima. actiuni Perrnanente: - Ternporare: C Cvasipcrmanente - Variabile V cu greutatea elementelor nestructurale pozitie variabila .38 lntocrnirea planselor de arhitectura. mod In sau frecvent . _ deformatii sau deplasari impuse.mcarcari tehnologiee _ incarcari din circulatia oamenilor. de contractie si curgere lenta.Incarcarile elimatice: zapada. sau au intensitatea foarte variabila intervin foarte rar.pe durate lungi..greutatea ~i presiunea pamantului etc.1.) sau se indica la trei colturi ale cladirii coordonatele fata de reteaua geodezica sau topografica.T = Sc St (2. . de precomprimarea betonuJui (actiuni indirecte).socuri din explozii etc. eu intensitate mare Exernple structurale ~i greutatea elementelor nestructurale de inchidere. Parametrii care caracterizeaza actiunile sunt: intensitatea. Pentru a se defini clar amplasarea cladirii in plan orizontal se dau eel putin doua cote fata de un reper fix (cladiri existente.pot lipsi pe intervale lungi de timp. celelalte puncte cardinale rezultand in consecinta. borne topografice etc. Se considera actiune orice cauza care poate produce 0 stare de eforturi intr-un element structural.

4) (3.8 pentru urmatoarele doua incarcari. Coeficientii ni. a carer prezenta simultana este practic posibila.1 ) Pentru actiunile care nu pot fi analizate statistic.:.3a) I I De rezistenta ~i de stabilitate I>iPj" i + LniCf i + ngLnyt -+ _ .8 In cazul a patru sau mai multe incarcari variabile. sta bOlO 1 itate "pn L. Relalia -(3.Generalitati 41 o actiune exceptionala. a diferitelor actiuni considerate cu valoarea lor de calcul. [41]. sau variabile Vi. + "C + "ndyn+E1 L.. [42].. fractiunea de lungs durata a actiunilor se obtine din relatia: n n pn + C + ndV (3.5b) se aplica In cazul In care se utilizeaza mijloace de automatizare a calculelor. reprezinta In general valori maxime. (3. [46].actiunile permanente Pi. cvasipermanente C.4).3 Intensitatile norm ate ale actiunilor reprezinta valori de referinta. E. In consecinta. In tabelul 3.1. In gruparile speciale GS se considera: actiunile permanente Pi. Prin gruparea actiunilor se tine seama de posibilitatea aparitiei simultane. .0. 3. Intensitatile de eaIcul ale actiunilor.2a) Pentru determinarea celor mai defavorabile solicitari posibile In orice sectiune de calcul a elementelor structurale.0.3a. datorita variabilitatii statistice a actiunilor. . cu considerarea variabilitatii statistice pentru unele tipuri de actiuni. utilizate In determinarea celor mai defavorabile efecte ale acestora: gruparile fundamentale si gruparile speciale. avand In vedere specificul starii limita la care se face verificarea. determinate pe baza de prelucrare statistica.7) din tabelul 3. [52]). ni SLEN "pn + "Cn ~t ~l + "ndyn k. Coeficientii de grupare "ngi" se vor adopta cu valori diferite pentru verificari In punete diferite si pentru diferitele incarcari astfel: . prin care se tine seama de abaterile posibile In sens defavorabil fata de valorile normate. In gruparile fundamentale GF se considers: . I I I I (3.5a). _ 1.3b. _ .2) in cadrul unor stari limita. coeficient eu valoare subunitara ce tine seama de probabilitatea redusa ea aceste actiuni sa apara simultan eu intensitatea lor maxima. efectul actiunilor se cumuleaza In cadrul unor grupari.3 b) (3.0. Relatiile (3.0 pentru incarcarea cea rnai importanta din punctul de vedere al verificarii efectuate. pentru fiecare actiune In parte.GF a I .0. restul actiunii considerandu-se de scurta durata. q = q" . [45]. Valorile pe care le ia ng sunt urmatoarele: . . actiunilor. se admite ca 0 parte din acestea.5b) Verificari sub efectul fractiunilor de lunga durata (3. Relatiile (3. SLU De oboseala Verificari sub efectul incarcarilor totale de exploatare 3. dad actiunea exceptionala E este seismul.GS SLU De rezistenta ~l .9 in cazul a doua sau trei incarcari variabile. cu efect defavorabil.n sunt date de incarcarile variabile care nu produc oboseala.6 pentru celelalte incarcari.i Tabelul32 .6) Gruparea special a de incarcari . obtinute prin multiplicare cu coeficientul nd ::.7) iii in relatia (3.5a) se utilizeaza la calculele obisnuite (neautomatizate) ng fiind coeficientul de grupare In cazul In care se iau mai multe actiuni variabile. .40 Actiuni In constructii .. a carer prezenta in momentul apannei unei actiuni exceptionale este posibila.. iar Vobde actiunea care produce ciclurile de solicitare.actiunile temporare.0.1 .2 se prezinta cele doua categorii de grupari ale actiunilor.. Pentru actiunile variabile V'. si Vi). Actiunile cvasipermanente C' se considera In intregime de lunga durata.0 In eazul unei singure incarcari variabile. actiunile temporare (C. cu 0 anumita probabilitate p (%) de a fi depasite intr-o anumita perioada de timp [1]: (3..--_ t (3. . . ca intensitati normate se considera valorile nominale date In standarde. pentru intensitatile de calcul se utilizeaza si notiunea de fractiune de lunga durata a actiunilor. Intensitatile de calcul se obtin prin inmultirea valorilor normate cu coeficientii n. ca si cele permanente P..J11 (3.2). pot fi aplicate timp indelungat. In gruparile fundamentale si speciale se calculeaza cu relatiile (3. Starea limita la care se face verificarea Gruparea fundamental Gruparea de Inc3rcari de incarcari . 3.3 . Intensitatile normate ale actiunilor. 3. 1. dintre actiunile temporare se iau In considerare numai cele gravitationale. stabilite In standardele de specialitate ([40]. v.2. sau Yi conform relatiei (3. se stabilesc pentru verificarile la diferite stari limita conform standardelor si normelor de specialitate. L.

1 .75) Carton bituminat de greutate medie intr-un singur strat aeoperit cu bitum . date in STAS 1010l/0A-77 [40]. 3. .8/3.Clasa C 617..1 250 Beton armat (eu pietris sau piatra sparta) 1. .4 . ISO) OBSERVATII: 3 1 . N.Greutatea tehnica a betonului proaspat tumat se determina sporind valoarea din tabel eu 2000N/m 3 2 . se pot introduce coeficienti suplimentari de reducere.3 Beton eu granulit: 1. etc. in situatiile in care coeficientii incarcarilor n. pe baza datelor furnizate de intreprinderile producatoare ale diferitelor materiale de constructie sau pe baza unor deterrninari directe.2 iNCARCARI PERMANENTE Incarcarile permanente.2 _placi ondulate eu ondule mari de 6 mm grosime (STAS 5936/1 . actionand static. Pentru cazurile in care se vor face determinari directe.5 140 . ELEMENTE DIN BETON SI BETON ARMAT (nentru 1 em !!rosime) 240 Beton simplu (eu pietris sau piatra sparta) 1. crt 3.5 (B 15 . umpluturi).5 .ert Element de constructie Valoarea incarcarii IN/mIl ...5 (B 15 . De regula coeficientii incarcarilor permanente. Q.1 .3 La starile limita ale exploatarii normale pentru verificari sub efectul incarcarilor totale de exploatare se considers eel mult doua incarcari variabile. QE. denumiti coeficienti de simultaneitate. NE.pentru elemente de constructie confectionate din materiale si produse noi..Clasa C 8/10 (B 150) Beton eu agregate din zgura expandata: 1.pentru elemente si parti de constructie speciale care nu se incadreaza intre cele din prezentul standard sau pentru care 0 determinare cat mai reala a incercarilor permanente este strict necesara pentru siguranta constructiei. nu s-au mai scris in tabeluI3. iar cele care sunt produse de actiunile grupate conform relatiilor (3. ca greutatea elementelor de constructie (inclusiv a elementelor portante ~i de inchidere)..Generalitati 43 42 Actiuni in constructii . in situatii in care este improbabil ca acestea sa actioneze cu intensitate maxima..2 180 Beton cu agregate din sparturi eeramiee 1.placi plane dc 4 mm grosirne (ST AS 5584 .3 125 .5 (B 10) liD . Valorile normate ale intensitatii incarcarilor permanente curente sunt date in tabelul 3. a se vedea nr.p 3.pentru elemente de constructie situate in conditii speciale de microclimat (umiditate peste starea admisa de standarde pentru materiale de constructie).Clasa C 4/5 (B 75) 200 .. In cazurile necesare. eforturi de exploatare (ME.5 mm grosime (STAS 5936/1 -75) 230 _ placi ondulate eu ondule medii de 6 mm grosime (STAS 5936/1 -75) I. 75) 130 .7). Evaluarea incarcarilor permanente se poate face ~ipe baza greutatilor tehnice stabilite prin determinari directe in urmatoarele cazuri: . au valoarea unitara. INVELITORI (tncarcare De nil' de suprafata Inclinata) Azbociment (incIusiv sipcile si capriorii): 2.2. se manifesta de regula ca sisteme de forte date. Tabelul33 Nr.5 N/bue) din argila arsa (STAS 515 -71): 200 50 2. Pentru actiunile variabile de pe planseele cladirilor etajate.4 70 . Aceste forte se determina conform datelor din proiect si conditiilor prevazute pentru executie.. datorate unor cauze cu caracter permanent. In evaluarea acestor incarcari se considera efectul umiditatii ~i a gradului de indesare in conditiile specifice de executie si exploatare. In cazurile cand incarcarile permanente au un efect favorabil asupra sigurantei constructiilor. pentru care greutatile tehnice respective nu sunt stabilite printr-o prescriptie tehnica. 2.i presarat eu nisip (STAS 138 -76) OBSERV ATIE: Pentru alte alcatuiri.Clasa C 617.8/3. se vor lua in acelati sens pentru toata structura sau partea de structura calculata. se vor avea In vedere coeficientii subunitari ai acestor incarcari.73) 240 asezate simplu 390 asezate dublu 250 _ placi ondulate eu ondule mici de 5.'< " 3.Greutatea tehnica a betonului armat eu armature rigida (din laminate de otel) se determina ca sumii a greutatii tehniee a betonului ~i armaturii dintr-un rn'.. MtE). impregnari.pentru elemente prefabricate tipizate de mare serie.8/3.3) se numesc obisnuit eforturi de calcul (M.Clasa C 2. Eforturile sectionale produse de actiunile grupate conform relatiei (3.Clasa < C 2.. Intensitatile normate ale incarcarilor datorate greutatii elementelor de constructie ~i pamanturilor se determina pe baza greutatilor tehnice sau a valorilor incarcarilor permanente precizate In STAS 1010111-78 [46] sau. Alte reguli privind alcatuirea gruparilor de incarcari sunt.Clasa C 2.3. 8110 (B 100 . .Greutatea tehnica a betonului armat de 25000 N/m3 corespunde unei armaturi de 1000 N/m beton. considerati in ca1cule. Calculul exact se poate face cunoscand eantitatea de armatura dintr-un m3 de beton si greutatea tehnica a betonului simplu de 24000 N/m3• 3 . incarcarile permanente se vor stabili printr-o analiza temeinic justificata. 2. Pentru simplificarea relatiilor.5 (B 100) 170 .1 Izolatii hidrofuge Ceramiee (inc1usiv sipcile si capriorii) _ olane de acoperis (23 N/bue) (STAS 513 -74) exelusiv mortarul de ciment _ tigle solzi (13.. greutatea si impingerea pamantului (terasamente.. Mt). 50) 180 .

polistiren expandat .1.3 mm asternut uniform .2 Vata rninerala sernirigida (tip silan) in placi de 1.6 Tabla .strat pentru amorsare I .2 Beton (pentru 1 em grosime): .5.. platforme suspendate) se vor consulta proieetele tip in vigoare. lipite ~i chituite cu bitum in grosime de: .44 Actiuni in constructii .trei strate de carton bitumat tip CA 500 (STAS 138 -76) tntre 4 strate de bitum filerizat cu circa 20 % filer aplicate peste un strat de amorsai si cu protectie dintr-un strat uniform de nisip grauntos. exclusiv bitumul) .76) intre doua strate de bitum cu circa 20 % filer aplicat peste un strat de amorsaj 60 3.0 em grosime A90 A 100 175 130 120 22 30 50 200 700 100 __ o_ 120 110 140 65 60 69 3 3 6 45 15 18 - 80 100 140 9 9 10 - .75) intre patru strate de bitum filerizat eu circa 20 % filer.2 .2. 2. strat rezultat in grosime de 1.Icm 2cm .71) sau neagra (ST AS 1946 . conform tabelului 2 3.celular autocJaviaz tip GBN . (rase (24 N/buc) 500 2.7 .1.1 Materiale bitumate in foi: .spuma rigida de poliuretan PFL pores (pentru 1 em grosime) 3.cu agregate de granulit . materialul de fixare) 120 2. mastic): .3.5 Piisla minerala cu liant bituminos in foi sau saltele.7 3. 2.panza biturnata 30 3.76) intre patru strate de bitum filerizat cu circa 20 % filer aplicate peste un strat de amorsaj ~i protejate cu un strat uniform de nisip grauntos 190 .nisip 01 . inclusiv sipcile ~i capriorii 750 · astereala de 2.2 lzolatii term ice 3.5 mm peste panza 20 .. 300 · ondulata (de I mm grosime) (STAS 2029 68) inel.doua strate de panza bitumate A 55 (STAS 1046 .suspensie de bitum filerizat (subif) strat rezultat in grosime de 1.3 Mase plastiee (pentru I cm grosime): .paie. • 175 .rnasa celulara Ampora .71) ~icelochit (ST AS 661 .Incarcari permanente Valoarea lncarcaril 45 pe un rand 650 pe doua randuri 850 cu jgheab.un strat de carton bitumat tip CA 500 (ST AS 138 .doua strate de panza biturnata tip 50 sau tip 40 (STAS 1046 .zincata (STAS 2028 .71) pentru I cm grosime _ expandata.2.(ST AS 58 . 3.2 Mase bituminoase (solutii pentru arnorsare.carton bitumat 20 .69) inelusiv astereala ~i capriorii . Strate de protectie utilizate la hidroizolatii aplieate la acoperisuri peste 3.75) aplicate peste un strat de amorsaj si lipite eu trei strate de mastic .0. de 40 em grosime..5.4 3. simplu asezat pe terase necirculabile.2.un strat de panza bitumata tip A 55 (ST AS 1046 .4.3.5 Sticla .sindrila sau si(a 400 2.3 Strate ce servese Ia bariere de vapori: . 1. suspensii de bitum filerizat. strat pentru lipire si etansare.4 cm zrosime pentru invelitoare 150 ~BSERVATIE: Pentru elemente (luminatoare.un strat de panza bitumata tip A 55 (ST AS 1046 . IZOLATII (inclircare pe m2 de suprafatli lnclinata) 3.doua strate de bitum topit cu circa 20 % filer aplicat peste un strat de arnorsaj 35 .1 Piisla minerala P 90 in covoare de 1.cu agregate de zgura expandata .5 hidroizolatia terminate: .4 Lemn (inclusiv sipcile ~i capriorii) .1 Izolatii hidrofuge 3.geamuri armate (inclusiv sprosurile) de: 5 mm grosime 300 6 mm grosime 350 2.7 .cu agregate vegetale (placi nemontate) .un strat uniform de pietris asternut intr-un strat de mastic fierbinte (strat unic.dale de beton prefabricate (20 x 200 x 3 em) pe pat de nisip de 2 em I grosime 3.subif . Strate ce servesc la izolatia hidrofuga de la acoperisuri: .3 Izclatii fonice in pardoseli (pentru I em grosirne) 3.71) fara sapa de protectie. aplicate peste un strat de [N/m2] IN/mll amorsaj ~i presarat cu un strat uniform de nisip grauntos.0.2.5 em zrosime (tip silan) 3.un strat uniform de nisip grauntos asternut intr-un strat de mastic (strat suplimentar) .78) un strat de impaslitura din fibre de sticla biturnata tip IA ~i un strat de impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IB (STAS 7916 . .78) lntre strate de suspensie de bitum filerizat . 40 cm grosime.2.3 Nr.. inclusiv sipcile si capriorii 800 .celular autocalvizat tip GBC 3.2 mm grosime 20 3.1.crt Element de constructie Valoarea incarcarii Nr..1.2 mm 20 . sub pardoseala ~i la terasa.78hi un strat de carton bitumat CA 500 (STAS 138 .crt Element de constructie 3..78) ~i doua strate de impaslitura de fibre de sticla bitumata tip IA (ST AS 7916 .celochit.mortar bituminos eu subif (pentru I mm grosime) . presate (26 N/buc) 500 eu igheab.expandata (superex) pentru 1 em grosime _ expandata si aglomerata eu bitum (STAS 6970/4 .6 Pluta) placi: .7 Diverse · stuf sau trestie. mastic din bitum cu circa 30 % filer de 1.1. . aplicat peste hidroizolatia terrninata . 2.Scm Saltele de vata conform tabelului 2 3.2.1 Azbest placi (pentru I em grosirne) 3.2.un strat depietris gros de 4 em.

1480 6~~: _pereti despiirtitori din placi pline de 7.3 em gros~me tip GBN _placi de 6.simplu dublu 6.placi fonoabsorbante de tip FA.5 em grosime tip G~N _blocuri rnici de 19 em grosime up GBN _bloeuri miei de 19 em grosime tip GBN _bloeuri miei de 24 em grosime tip GBN _bloeuri miei de 24 em grosime tip GBN PUieidin f'~ii de ipsos eu diferite adausuri (STAS .eu strat de pudreta de eauciue de 2 em grosime 650 Parcher LU din stejar de 2.0 em la tratamente aeustiee 10 PFr poros 3. 2000 3000 3000 5300 5300 ~ em grosime din earlimidli eu goluri vertieale de 290 x 140 x 63 mm (STAS 5185/2 -75) . PERETI (pentru 1 m1 de sUDrafati a neretelul) 5.ert Element de constructie Valoarea incarcarii Nr.6em 40 .5 em grosIme din IpSOS eu adaus de ciment.1.1 .5 em grosime din earamidli plina presata pe cale umeda de 240 x 115 x 63 mm (STAS 457 .3 1800 1500.2 - 700 650 1050 800 5.5 em grosime din eiiramidli plina (STAS 457 .eu strat de nisip de egalizare de 2 em grosime 900 .3 Nr. _ 10 em grosime din eliramida eu golun verticale de 290 x 140 x 88 nun (STAS 5185/2 .71) .7 Profilit (sticla) 5.6 em grosime 4.1300 1400 t"700 2000 2200 2600 2600 3600 Valoarea mcarcarii IN/mzl IN/m21 Pudreta de eaueiuc la pereti (pentru I em grosirne) 100 Vata minerals (tip silan) saltele cu grosimi de 4.5 _ perete din profile U.4 ert.3. inearearea permanenta se detennma eonfonn datelor din tabelul nr.placi fonoabsorbante perforate in grosime de: .0 em grosime ~i.3.turnat de 1 em grosime .2 em 30 1.2 em grosime pe PFL poros de 1.2 em grosime pe fibrobeton de 3. 2.3.75) _ 12.fi~ii eu !?oluri de 7.eu strat fonoizolator din placi de po!istiren celular ecruisat de I em grosime lipit ell aracet <Iun strat de carton bitumat Mozaie pe ~apii din mortar de eiment de 3 em grosime: 4.eu strat de nisip de 2 em grosime 600 Parcher mozaic de 1 em grosime lipit eu aracet inclusiv stratul de egalizare 4.4 5.0 em 50 .2 flotanta sau sapa de 3.placi din beton mozaicat de 3 em grosime 1000 3.6 Vat~ mineralii ) .4 - 5.7 940 . PLACAJE PENTRU PERETI Ceramiee (larii rnortarul de pozii) ciirlimizi pentru placaie de 115 x 60 x 60 rnm - 220 440 -1 580 . inelusiv rama: .3 mareate eu *) se folosesc ea materiale fonoizolatoare 4.2.3.2 si 3.46 Actiuni in constructii .eu strat fonoizolator din placi de polistiren celular eeruisat de I em grosime si un strat de carton bitumat 900 Parcher LU din stejar de 2.0 em 55 3.cu strat fonoizoiator din placi de vata minerala tip silan de I em grosime eu araeet ~i un strat de carton bitumat 970 .1 Beton celular autoelavizat: _plaei de 6.eu strat fonoizolator din placi de vata minerals tip silan de 1 em grosime ~i un strat de carton bitumat 900 .0 em zrosime 12 OBSERVATIE: Materialele de la pet.' _ 30 em grosime din ciirlimidlieu goluri verticale (STAS 5185/2 -75) de 290x140x63mm _ .Generalita!i 47 Element de constructie 5. _pereti desplirtitori din.3 rostuit eu bitum: .4 lipit eu aracet: 730 .5' em 4.2em 45 ..1.5 em grosrme gletuiti pe ambele fete executati eu adaos de: ciment de rumegus eiment ~i spumogen eiment si zgura . PARDOSELI 4.1 Cover PVC de 3 mm grosime lipit cu aracet sau prenandez inelusiv stratul de egalizare.eu strat de pudreta de cauciuc de 2 em grosime 350 . _ 25 em grosime din earamida plina presata pe cale umeda (STAS 457 71)de240x115x63nun .eu strat fonoizolator din pudreta de eaueiue de 2. Pentru alte tipuri de pereti din zidarie.ert 3.71) de 240 x 115 x 63 .1..pliici fonoabsorbante intepate in grosime de: 35 . din mortar de cirnent de circa 3 em grosime 750 Covor PVC de 3 mm grosime lipit cu araeet sau prenandez inclusiv dala 4.0 em grosime lipit cu araeet ~i eu un strat de carton bitumat 980 .6 grosime: 1050 .5 . 3..0 . .3. armati ell trestle Zidarie de carlimida (inelusiv tencuiala pe ambele fete) de: _ 7.eu sapa de beton de 2 em grosime .un strat de carton bitumat 1000 . 10.3 em grosl~e tI~ GBN _placi de 12.3 3.5 em grosnne tip GBN _placi de 12.eu strat fonoizolator din pudreta de eauciue de 2.6 em 2.5 em grosime 4.5 em grosime: .5 830 de mortar de eiment de 3 em grosime Parchet mozaie de I em grosime pe dala flotanta sau sapa de 3. .' _ 7.5 em grosime din eiirlimida eu goluri verticale de 290 x 140 x 63 mm (STAS 5185/2 -75) .

Crt.2 1.5 (B 100) . se va indica in proiect greutatea tehnica respectiva ~i prescriptia oficiala care reglementeaza tehnologia acestui beton.2 8000 10000 6000 8000 5000 2.Produs pe baza de cenusa (GBC).000 N/m3 beton.1 . 8/10 (B 100 . salcam. . trahit .. fructe etc.6 4. dacit Roci sedimentare: .Produs pe baza de cenusa (GBC). in stare uscata .2 4. stejar): . gusee.Clasa C 2. se considera separat. cararnida. 72500 78500 4.marca GB 50 OBS: .Greutatea tehnica a betonului proaspat turnat se ia mai mare ca aceea a betonului uscat.Proaspat taiat sau umed .Calcar compact . In starea In care ele incarca constructiile.2 . caramiz.3 4. in stare umeda .6..marcaGB 50 .3 1. Piatrli de constructii Roci magmatice (eruptive): .5 (B 10) .Calcar poros. buloane etc.).000 N/m3.l 1.1 2. sienit. cereale etc. gnais in blocuri 26000 30000 28000 27000 23000 26000 26000 18000 28000 28000 4. Greutate tehnica IN/m3] 4. Lemn de constructie Foioase (fag.8/3.2 4.48 Actiuni In constructii . Greutatile tehnice reprezinta: greutatile specifice pentru materiale omogene ~i compacte (metale. Crt. hartie.Granit. Betoane de ciment Beton simplu (eu pietris sau piatra sparta) Beton armat (eu pietris sau piatra sparta) Beton cu agregate din sparturi ceramice Beton cu agregate din zgura expandata .Proaspat taiat sau umed Rasinoase (brad. ciment.Clasa C 2. in stare uscata .Cherestea de brad asezata in stive OBS: .In greutatile tehnice ale lemnului de constructii uscat in aer este cuprinsa si 4. TEHNICE ALE MATERIALELOR (V ALORI NORMATE) Denumirea rnaterialului DE CONSTRUCTII .3 .Ardezie. .4 . ISO) Beton cu granulit .).).Clasa < C 2.. porfir. molift. poroase sau cu goluri (Iemn. etc.5 .). cochilifer .Tufuri vulcanice Roci rnetamorfice: . gorun.marcaGB 25 . Metale 3.Marmura 2.6.marcaGB 50 . 50) .6.5 (B 15 .6.Uscat in aer (15% urniditate) .Gresii .marcaGB 35 . In stare umeda . Pentru evaluarea incarcarilor In caIculul constructiilor de locuit se folosesc greutatile din tabelele 3.5 DE CONSTRUCTII Greutate tehnica IN/m3l Denumirea materialului greutatea fierariei marunte (cuie.Generalitati GREUTATI Nr.marcaGB 25 .Produs pe baza de nisip (GBN).Clasa C 8/10 (B 150) Beton celular autoclavizat (gaz beton) .. greutati specifice in gramada sau in vrac (pentru balast. cu 2.1 4.6.Clasa C 617. .Uscat in aer (15% umiditate) ..Clasa C 617. restul fierariei (tiranti.3. lichide etc.marca GB 25 . 75) .Andezit.Bazalt.. saboti).marcaGB 25 . Tabelul34 GREUTATI Nr..1 5000 6000 7000 5500 7500 6000 7200 8400 6900 9400 4.Greutatea tehnica a betonului armat de 25.1 3.Clasa C 4/5 (B 75) .4 24000 25000 18000 14000 18000 20000 7000 11000 13000 17000 l.8/3.8/3.) sau in ambalaj (pentru conserve.. diorit .000 N/mJ corespunde unei armaturi de 1.Produs pe baza de nisip (GBN).Travertin .In cazul utilizarii tn proiectul constructiei a unui beton cu 0 greutate tehnica mai mica dedit a betonului obisnuit (simplu sau armat).Greutatile tehnice ale lemnului uscat se maresc eu 1000 N/m3 pentru lemnul impregnat 3. pin): .marcaGB 50 .3 3. TEHNICE ALE MATERIALELOR (V ALORI NORMA TE) 49 Greutiiti tehnice Evaluarea greutatilor elementelor de constructii ~ia actiunilor permanente se stabilesc pe baza valorilor greutatilor tehnice ale materialelor si produselor de orice natura. oua. beton). larice.5 (B 15 . greutati specifice aparente pentru materiale neomogene. din tabel. carbune. in stiva (pentru cherestea.2 Fonta Otel pentru constructii 4..marcaGB 35 .

Clasa C3 7.Clasa C2 Zidarie din bloeuri mici eu goluri.Clasa CI .Clasa Cl .proaspat 6.Clasa C3 Caramizi ~i bloeuri eeramiee eu goluri vertieale: .50 Actiuni In constructii .Clasa CI (eu alte agregate) .4 GREUTATI TEHNICE ALE MATERIALELOR (V ALORI NORMATE) 3. 30.8 8. Crt.1 8.Clasa Cl . eorespund unui mortar eu greutatea tehnica de 19. izolatii Foi de pluta aglomerata.CiasaC2 Cararnizi gaurite eu lamba si ulue: .2 6.CiasaC2 Bloeuri miei din beton.3 8.3 . 2.10 6. 70.1 mm) Placi rigide din PVC pentru placaje interioare (grosime 1. Greutatile tehniee pentru tipurile de zidarie de mai sus.0 mrn) Placi rigide din PVC pentru pardoseli (grosimi de 1.0. 7. pardoseli.3 GREUTATI NT.2 8. 6.Clasa CI .proaspata Mortar de argila: .6 9400 corespunzatoare.000 N/m3 8. Zidarie Zidarie din cararnizi pline presate pe eale urneda . 40. 5.intarit . eu agregate usoare: .Clasa Cl .3 Mortar de ciment: .2.4 8. 4.3 8.1 13000 15000 18000 13000 15000 10000 13000 15000 13000 15000 18000 6.5 + 0.MareaGB 35 . pentru zidarie portanta . diferite grosimi Placi de azbest Placi din fibre de lemn.marea 50 OBS: _ Valorile greutatilor tehniee ale caramizilor ~i bloeurilor pentru zidarie indicate la aeest punet. Caramizi sl blocuri nentru zldarie Caramizi pline presate pe eale umeda: .intarita . eu goluri vertieale .4 Pasta de ipsos: . 80 mm) Pllici presate PAL Placi din beton celular autoclavizat tip GBN (produs pe baza de nisip) pentru izolatii termice Placi din beton celular autoclavizat tip GBC (produs pe baza de cenusa) nentru izolatii termiee 8500 9500 6. .Clasa C2 .2 Denumirea materialului 5.Clasa CO . pline sau eu goluri. pentn.intarit 7.Marca 50 5.var: . dure ~i extradure PFL (grosimi de 3.proaspat Mortar de var sau ipsos: .intarit .5 8.7 8.Clasa Cl (eu agregate de Patarlagele sau granulit) .2 mm Si 2.Clasa C2 Zidarie din bloeuri mici sau plaei de beton eelular autocIavizat de tipul GBC: .MareaGB 50 OBS: 1.3 ± 0. 7.marea GB 35 .Generalitati DE CONSTRUCTII Greutate tehnica rN/mJl 16000 18500 r4500 16000 12000 13500 15500 10500 51 Nr. Valorile date nu euprind greutatea tehnica a teneuielii.intarit .4 6.proaspat Mortar de eiment .1 7.proaspat 5. Crt.2 5.5 Zidarie din bloeuri miei sau placi de beton celular autoclavizat de tipul GBN: .1 .Clasa C2 . din materiale plastice Linoleum.Clasa C2 . 60.0. 50.5 7.Clasa C3 Bloeuri mici din beton eelular autoclavizat tip GBN (produs pe baza de nisip).mareaGB 50 Bloeuri mici din beton eelular autoclavizat tip GBC (produs pe baza de cenusa).1 TEHNICE ALE MATERIALELOR (V ALORI NORMATE) Denumirea materialului DE CONSTRUCTII Greutate tehnica IN/mJI 21000 22000 19000 20000 17000 19000 12000 14000 16000 18000 7.0.! zidarie portanta .1 mm) Placi din vata minerala (grosimi de 20.Clasa CI 14500 .9 8. 5.6 3500 12000 12000 9000 18600 18600 3500 6500 6000 6900 6. Placi pentru pereti.5 7200 8400 8.0 + 0. servese la ealeulul greutatilor tehniee ale zidariilor Zidarie din cararnizi. din beton eu agregate usoare .

0 5.3.0 17.0 21.0 Panza bitumata (ST AS 1046 .75): .0 .tip A 45 28.0 .CA 5001F .5 em 25.tip K 25 (1.0 Saltele din vata de sticla eu plasa de rabi] (STAS 8077 -72) eu grosime de: 30.tip IBP 1200 23.0 .3 Tabelul35 Nr.0 30.0 .tip S .5 6 2 3 Tabelul36 Nr.0 Rogojini din vata de sticla pe plasa de rabit si rogojini din vata de sticla pe carton celulozic ondulat (ST A 8077 .8.0 .0 em 79.0 10. inelusiv piasa de rabit eu grosime de: 2em 60.0 .0 12em 280.tip R 80 Tigle de sticla (STAS 2863/2 .5 7.71): .tip IA 1100 24.tip P .6.0 23.6.8 - - - - - . presate .0 26.0 15.CPB 300 CBP 360 Covor PVC pentru pardoseli.0 24.8 .tip A 55 30.S mm Impaslitura din fibre de sticla bitumata (ST AS 7916 . grosime: II.0 em 97.0 em 62.0 Placi rigide din PVC pentru pardoseli: .2.0 21.0 em 52.72) eu grosime de: .tip SC de 25 mm grosime 120.tip SC de 50 mm grosime 200.0 20.0 em 68.0 .tip R 60 .CI400 CI500 Carton bitumat eu strat de aeoperire (STAS 38 .0 Placi din talas cu ciment bine stabilit: .CA440 CA500 .CI250 CI300 CI333 .lem 110.0 .0 em 38.5.Ocm 39.0 8.2 Nr.0 .0 .ert GREUTATI TEHNICE PENTRU DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII Denumirea Greutatea tehnica Placi presate din sticla (STAS 2863/2 .2 mm grosime) 20. grosime: 1.76): tiale eu [gheab Tigle eu eoame din argila arsa (ST AS 515 .ert indirdiri permanente 53 I rN/bue! 12.tigle eu jgheaburi laterale si la capete.76): .0 .0 em 4.tip IA 1300 28.0 6.0 Saltele din pasla rninerala.76): . trase .CA270 CA 300 CA 333 CA 360 CA 3601F CA400 .tip 40 5.ert GREUTA TI TEHNICE PENTRU DIVERSE MA TERIALE DE CONSTRUCTII Denumirea Greutatea tehnica Carton bitumat fara strat de aeoperire (STAS 138 -.0 7.5mm Dale flexibile PVC pentru pardoseJi.0 .6 22.0 21.tip A 30 28.tip T .5 em 130.0 .78): .0 -tipA35 25.tigle eu jgheaburi laterale.6 4.0 32.0 I 8 9 - 10 2 - II - 12 3 4 5 GREUTATI TEHNICE PENTRU DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII Denumirea Greutatea tehnica IN/m21 .8 .0 .0 20.0 19.tip IA 900 .5 8.4 .3 10.tip IA 800 18.0 Placi rigide din PVC nentru placaje interioare (1.0 em 47.0 18.52 Actiuni In constructii .0 23.6 17.tip IB 1200 23. presate tigle eu jgheab.0 8cm 210.0 24.0 em 7.0 .0 em 18. I mm grosime) 38.9 30.6 23.0 .5 ± 0.tip M 24 (2.6 10.CA 4001F .0 6.0 .1 mm grosime): 25.0 13.tip IA 600 7 I IN/m21 5.3 ± 0.0 13.tip IA 1900 40.0 26.tip IBP 900 29.0 29.0 ± 0.0 29.76): .CA 500/E CA 50013 . 20.CA250 .3.0 10cm 260.tigle solzi 3.tip 50 5.0 em 56.0 15.4 .

hoteluri (eu exceptia salilor de adunare).metal -lemn . spalatorii.8. case de odihna. care reprezinta valori maxime In conditii curente de exploatare. care se deterrnina prin inmultirea intensitatilor normate cu coeficientii incarcarilor (relatia 3. sali de clasa tara aparatura de laborator ale institutiilor de tnvatamant. aprobate odata cu proiectul. Laboratoare sau cabinete medicale ale institutiilor medico .9 0. dusuri.9 2000 4000 3000 4000 500 1000 i. etc) 1500 3000 500 4 2000 3000 1000 5 Conform conditiilor de exploatare. camerele sanatoriilor.7. 1 : 20 Acoperisuri terase circulabile a) utilizate in copuri de odihna. etc. stiintifice ~i de proieetare. dormitoare comune. Coeficientul incarcarilor pentru incarcarile permanente se determina conform tabelului 3.54 Actiuni in constructii . In cazul 'in care planseul urmeaza sa suporte obiectele grele mentionate incarcarile respective se vor considera ca actioneaza pe suprafetele efectiv ocupate de acestea. in etajele tehnice b.). pe aceste suprafete nu se vor mai lua in calcul alte incarcari utile. 'in conforrnitate cu rezemarea lor reala. greutatea elementelor de inchidere) executate din: Tipul incarcarii max. gradinite de eopii. de cal cuI. anexe sociale (vestiare. crt I Greutatea elementelor permanente ale constructiilor (greutatea elementelor structurale.greutatea peretilor despartitori. eu pante: a) > 1 : 20 b):S. spitalelor si altor institutii similare Birouri ~i alte tncaperi de lucru (care nu sunt utilizate pentru depozitare ~i nu cuprind aparate sau utilaje) din institutii ~i organizatii administrative. cazane de incalzire centrala. case de bani.2 .3 1.sanitare.zidarie din caramida . dar nu mai putin de: 2000 3000 1000 . egalizare ~i finisaj (tencuieli.Incarcari permanente Tabelul38 Incarcari in: Spatii de acces (coridoare. Pentru cazuri nespecificate in tabelul 3. ~tiintifice.· de tnvatamfult.industrializate In aplicarea Nr. coloanele 3 si 4 actioneaza pe directie verticala. .3 3.beton simplu sau armat eu greutatea specifics sub 18 KN/m) . distractie.9 -z 3 1.9 0. sape. vestibuluri. incarcarile se iau in considerare cu intensitatile de calcul. etc) executate in conditii: Greutatea ~i impingereapamanturilor si umpluturilor Fortele de precomprimare" 1. In bai publiee. .RCA. Conform conditiilor tehnologice dar nu mai putin de: 1500 3 Locuinte (inclusiv coridoare ~i dependinte). crese. . e!ementele de constructii '~iconstructiile se vor verifica si la incarcarile specificate in tabelul 3.8 0. Tabelul37 Nr.3 INCA. aparataj special medical etc. Incarcarile utile enumerate In tabelul 3. cu ajutorul unor metode fundamentate.9 2 500 750 - - - - ~ 5 6 Greutatea elernentelor de izolare.).zidarie din piatra . 0. crt Destinatia cladirii sau incaperii Incaperi scari. I I 2 Acoperisuri si acoperisuri terase necirculabile.8 nu tin seama de: .greutatea obiectelor grele situate in incaperile cladirilor de locuit sau social-culturale (sobe.de santier.2 1. . sali de lectura a.2 0. aceste valori se vor stabili de la caz la caz.t 3. 55 metodei starilor limita. Aceste valori se pot modifica in conditiile unor justificari tehnico-economice corespunzatoare. In acest caz. ln bucatariile cantinelor si loealurilor.8.8.2).2 0. aglornerari mari de oameni nefiind probabile b) aglomerari mari de oameni fiind probabile e) acoperisurile un or incaperi In hale industriale [N/m2J' 3 podeste) [N/m21 4 lncarcari pe verticala sau orizontala la balustrade [N/m] 5 n n min.8. ascensoare etc.RI UTILE Valorile norrnate ale intensitatii incarcarilor utile curente. sunt date in tabelul 3.incarcarile date de utilajele speciale ale cladirilor (rezervoare ~i motoare ale instalatiilor cladirii. Valorile precizate in tabelul 3.beton simplu sau armat cu greutatea specifics peste 18 KN/ml . cu mijloace tradintionale pardoseli.

2 0. I nr.. in locuinte.3 1. 1. scari. spalatorii.crt.. Coeficientii incarcarilor n ~l n0 nu includ coeficienti dinamici. in (inclusiv) muzee si expozitii. avand intensitati normate (conform STAS sau mai mari 10 I0 1/2A . pereti despartitori. pe pasarelele industriale. rnai mare ca 5000 N/m inclusiv 1500 N/m2• In functie de diversele situatii speciale care pot sa apara In practica proiectarii. in salile cornerciale ale magazine lor. anexe sociale. pe baza unui calcul justificativ. in ateliere cu utilaj usor. STAS IOIOII2A) . .. se admite ca incarcarile date de acesti pereti sa ~e conside~aie drept incarcari utile.4 1. 5 KN/m" ~ logii.2 3000 500 Obs.'eret1 este complicata. ~. podeste) [N/m2l Incarcari pe verticals sau orizontala la balustrade (a se vedea obs.9 1500 500 Nr. uniform distribuite pe un perimetru al suprafetei planseului. ca ~i incarcarea datorita oamenilor ~i materialelor in fabrici sau ateliere avand ~ egale cu 5 KN/m'" intensitati normate (cf.. In toate cazurile in care pozitia si greutatea peretilor despartitori sunt cunoscute. In podurile ~ egale cu 5 KN/m" necirculabile.mai mari nr.. Art. pe care sprijinirea acestora este posibila.. In.6 c.. incarcare distribuita pe toata suprafata Poduri de cabluri electrice. crt Destinatia cladirii sau incaperii I 3.56 Actiuni in constructii . . utilizate ca etaje tehnice avand alte destinatii sau speciale suplimentar echipamente lor. instalatiilor.... in sali de adunari parra la 2 KN/m'" ~i spectacole. . 5 KN/m' animale. 5 a 3.4. etc orientate pe directie vertical a sau orizontala 8 Incaracar! concentrate aplicate pe treptele scarilor si pe elementele secundare ale acoperisurilor si planseelor .IO a) pentru pereti despartitori avand greutatea pana la 1500 N/m inclusiv 500 N/m2 b) pentru pereti despartitori avand greutatea intre 1500 N/m si 3000 N/m.cea mai defavorabila dintre ipotezele: a. vestibuluri . Invatamant. cireulabile 1000 2000 - 500 500 Obs. 14) de: 7 Incarcari distribuite in lungul unei linii la balustrade.8 mm In lungul balustradei b. . inclusiv : 1000 N/m2 c) pentru pereti despartitori avand greutatea peste 3000 N/m insa nu .Incarcari in: date de peretii despartitori 57 !ncaperi [N/m2] Spatii de acces (coridoare. in bai pubJice.78 tabelul 1 sau. 0. 9. 8a) de: 4 Incarcari distribuite in poduri circulabile. logii .6 rs- 1.. Prevederile acestui punct se aplica numai peretilor despartitori nepo_rtant1 a carer greutate distribuita pe lungimea peretilor nu este mai mare de 5000 N/~. 5 b§i 6..2 - . •• OBSERVATIE.3 lncarcari NT.. ..4 INCARCARI DATE DE PERETII DESPARTITORI Daca amplasamentele unor pereti despartitori neportanti nu pot fi indicate. necirculabile b. 12) [N/ml Observatii 6 7 8 Ba1coane. stiintifice.IO Obs. etc Conform nr. pana la 2 KN/m'" in incaperi ale institutii lor administrative. incarcarile date de acesti pereti se vor lua in calcul conform datelor reale. Pentru incarcarile variabile. pe baJcoane ~i intre 2. de (incJusiv) proiectare. si nu sunt cunoscute in momentul proiectarii sau daca forma in plan a acestor 1. 2 incarcarile echivalente uniform distribuite pe m au valorile: Incarcarile distribuite pe acoperisuri si terase. Pentru planseele prefabricate (de tip fa~ii cu goluri) modul de considerare a incarcarilor date de peretii despartitori va fi dat In instructiunile de folosire a catalogului respectiv.8 b.~ . in podurile de cabluri electrice.4 1.78 tabelul nr.3 1..crt. crt I Tipul inciirciirii 750 1500 dar nu mai putin decal 750 Tabelul39 nil n 1. in sali de mese. in adaposturi pentru intre 2 .. c~zul planseelor la care se poate considera 0 repartitie transversal a a mcarcarilor liniare... incarcare distribuita pe 0 banda de latirne 0. se pot adopta ~i alte valori.4 1. valorile coeficientilor n si nd se determina conform tabelului 3..2 1. in tribune..5 . pasarele de inspectie si circulatie la grinzi de TUlare~ibenzi transportoare Poduri: a.

in tunel aerodinamic. Pentru constructii de importanta deosebita si sensibile la actiunea zapezii.5 .coeficient ce tine seama de aglomerarea cu zapada pe suprafata acoperi~uluj.13.l) varianta 1 Czl 11111111111111111111111111111111111111111 varianta 2 1. Coeficientul Czise stabileste pentru fiecare forma distincta de acoperis. cu valori diferite. . statice. cu valori date in functie de unghiul invelitorii "a" (tabelul 3. . Coeficientul c. Y2 tine seama de c1asa de importanta a cladirii si de gruparea de incarcari la care se face calculul. ca aglomerarea de zapada poate sa se produca pana la nivelulla care corespunde unei suprafete superioare plate a stratului de zapada.9) unde: czi ." si valorile de caleul pzc se calculeaza cu formulele : Tabelul310 NT. Actiunea zapezii se manifesta prin forte exterioare distribuite.1 pentru zone de acoperis cu obstacole in calea spulberarii zapezii.8 pentru conditii normale de expunere . 60° -0 6D-a 3D (3. tine seama de conditiile de expunere ale cladirii. actlOnan__d vertical asupra elementelor de constructie expuse. de importanta pentru determinarea coeficientilor partiali de cu STAS 10100/0-75 siguranta Ya+f sunt definite in tabelu13. a >30° Czl 11111111111111111111111111111111111111111 . de topire a zapezii si redistribuire a incarcarilor. Valorile norrnate p. 30° 1. crt.75 Czl Greutatea de referinta a stratului de zapada ~ se determina in functie de zona caracteristica din tabelul 3.0.0. La stabilirea coeficientului Czi trebuie avute In vedere si extinderile posibile In viitor ale construcjiilor sau constructiile invecinate ce pot fi realizate ulterior. avandu-se in vedere posibilitanj. Yo. de panta ~i de eventuale obstacole. incarcarile acestor elemente trebuie reconsiderate. Zonele caracteristice Romaniei sunt prezentate in figura 3.1.coeficient partial de siguranta ce multiplies incarcarea normata ~i tine seama de clasa de importanta a cladirii si de gruparea de incarcari la care se face calcului.11.1. Y1.greutatea de referinta a stratului de zapada.58 Aqiuni in constructii -3 3. Valorile acestuia se iau din tabelul 3. in funetie de zona climatica in care este amplasata constructia. .8) (3. CoeficientuI partial de siguranta YF.6 pentru conditii deosebite de expunere. rarii obstacole pentru condltii normale de expunere.0 pentru conditii speciale de adapostire . Clasele [39]. In cazuri justificate. gz . de redistribuirea zapezii datorate vantului. de efectele de alunecare a zapezii pe acoperisuri In panta. a o <a:-:. In cazul unor conditii termotehnice speciale pentru elementele sup use actiunii zapezii. c. trebuie sa se aiba In vedere si posibilitatea aglomerarilor mari de zapada care se pot produce datorita vantului.10). Incarcarea din zapada se considers conform ST AS 10101/21-92 [42].coeficient ce tine seama de conditiile de expunere ale cladirii. prin admiterea. Forma acoperisului ~i scheme de variatie a coeficientului Czi Coeficientul a Czi Acoperisuri simple cu un plan ~ . in conformitate .5 INCARCAru DIN zAp ADA . Crt. YF . a a Czi (se determina conform nr. I.25 Czl 11111111111111111111111111111111111111111 - Varianta 2 se aplica pentru acoperisuri cu a ~ 15° 0. In cazul acoperisurilor cu configuratie de depresiune sau cal dare.Indircari din zapada 59 3.1. tinand seama de zapada care cade linistit. valorile Czise recornanda sa se determine experimental pe model.12 iar valorile coeficientilor partiali de siguranta Ya+f din tabeluI3.14.0 30° <a:-:. in functie de conditiile termice ale acoperi~ului In cauza. avand urmatoarele valori: .

sub actiunea gruparilor speciale (in care actiunea zapezii [oaca un rol secund) Starile limita ultima de oboseala siguranta YF Y. 3.5 .60 Actiuni in constructii -3 3.Inciircari din zap ada 61 Tabelul3 11 Zona din fig.2~ ce~ ~O.4~ c.g% ~ O. partial de Zonele din fig. -O.2~ cegp ~O. Yb -O.gp Yo Yc-O.3'Yd YJ Y. Yf Y2 0 0.B.4~ ~ 0. 1 A B Altitudinea 10 900 1200 1500 1800 1500 1700 1850 2000 2200 2400 2600 2850 3100 3400 3700 4000 4400 4800 5300 5800 6200 6700 7200 Perioada de revenire. Starile limita ultime.3yc t. .3 Yb c. sub efectul tncarcarilor totale de exploatare Starile limits ale exploatarii normale.3y.1 A.O.2 .D Coeficienti partiali de siguranta E incarcari Starile lirnita ultime de rezistenta si stabiJitate. sub efecte de durata. sub actiunea gruparilor fundamentale Statile limita ale exploatarii normale. in ani 50 25 Greutatea de referinta gz in rN/mzl 1500 1200 2000 1600 2500 2000 3000 2400 2500 2000 2800 2250 3000 2400 3300 2500 3600 2900 4000 3200 4800 3450 4700 3800 5100 4100 5600 4500 6100 4900 6600 5300 7300 5800 8000 6400 8800 7000 9600 7700 10400 8300 11200 9000 12000 9600 C D 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 E Tabelul312 Starile limita si ruperile de Simbolul coefic.C.

presiunea dinamica de baza stabilizata.coeficient de variatie a presiunii dinamice de baza in raport cu inaltimea z deasupra terenului liber.eoeficientul partial de siguranta. _ strueturi de cladiri inalte. . C h (z) . In aceasta categorie intra toate constructiile. gv . utilaje de tip coloana. este legata de valorile considerate pentru actiunile exceptionale sau pentru intensitatile exceptionale ale actiunilor temporare. la inaltimea de 10m deasupra terenului. estacade care au perioada proprie fundamentals mai mare de 0.8 2.4 1.55 0. considerate In gruparile speciale.40 0. tehnice cu caracter general. Ch(Z) . eu referire la incadrarea In elase de importanta. corespunzatoare. e2. _ alte strueturi sau parti usoare de constructie.0 2.45 3. pot sa fie stabilite. Constructii de importanta medie . = ~ . directia eurentului de aer este orizontala. Relatiile de ealcul ale intensitatilor incarcarilor din vant sunt: - - - Tabelul3. in vederea determinarii efectelor fluctuante ale vantului. ej. unde l3 . Incarcarea din vant se ia in ealcule cu intensitatea normata p~ si eu eea de calcul p~. incarcarile din vant se considera ea se aplica static.50 0.coefieientul de rafala. afara de cele din eategoriile e2 si C3.4 Yd Ye 0. gy (3.Clasa cuprinde majoritatea constructiilor _ Constructii pentru care nu exista indicatii de mcadrare in aile clase se incadreaza in aceasra clasa Construetu de tmportanta secundara Constructii a carer avariere irnplica un pericol redus pentru viata ~i sanatatea oamenilor si produce pagube materiale reduse Constructii neimportante de valoare provizorii Constructii a caror avariere nu prezinta redusa.6 1.l4 Caracterizare Observatii asupra modului de asigurare 3 In afara unor sporuri mai importante de reglementarile in prescrise asigurare.10) (3. I.0 Yc 1.3 Tabelu13 13 Clasa de importantd I II 2.25s. cosuri de fum.3.60 0. fortele prod use de vant se considera ca suma a doua componente.3 1. de la caz la caz. Y. gruparea incarcarilor facandu-se conform prevederilor din eapitolul 3. in general. putin sensibile la actiunea vantului. adanostirea temporara a anirnalelor I p~ Pe baza prevederi lor unor reglementari tehnice sau pe baza unor justificari corespunzatoare.Constructii a carer exploatare neintrerupta este indispensabila Constructii de impnrtanta deoseblta _ Constructii a carer avariere are urmari deosebit de grave pentru necesare Constructii recuperare in urma unor evenirnente carer a (constructii catastrofale pentru este necesara supravietuire asigurarea unui minim de rnasuri in unor urmarilor vederea inlaturarii catastro fe).25 Yf 0. De regula nu se introduc diferentieri din punctul de vedere al asigurarii necesare.10a) p~ = Y' p: II ! ale de baza valorile Se utilizeaza coeficientilor in verificarea sigurantei. statica si dinamica. putin sensibile la actiunea vantului. flexibile (proeminente. fae parte constructiile curente. dar avand ~i eomponente tangentiale. conform STAS 1010112090 [41].2 2.6 .3 63 Ya III IV V Clasa de importanta 1 Yb 3. Pe baza prevederilor unor reglementari tehnice sau pe baza unor justificari corespunzatoare.0 1. se adopts unele sporuri fata de asigurarea obisnuita.35 0.). eni.constructiile care nu fae parte din eategoria C2· .4 2.2 2.coeficientul aerodinamie pe suprafata "i" a constructiei. orientate in mod preponderent normal la suprafata expusa.7 2. Cni . Diferentierea nivelului de asigurare.5 2. In raport eu constructia. in functie de sensibilitatea la actiunea vantului.30 0.Incarcari din vant 62 Actiuni In constructii . se adopta unele reduceri fata de asigurarea obisnuita. Din categoria e2 fac parte constructiile curente sensibile la actiunea vantului. pericole pentru viata ~i sanatatea pentru constructii oamenilor. se considera trei categorii de constructii.8 1. Din punet de vedere al efectului asupra constructiilor. civile si industriale. In aceasta eategorie intra: _ stalpi ai liniilor electrice aeriene. In eazul constructiilor curente. i I III IV V Unele criterii de asigurare pot sa fie mult mai putin severe decat in mod curent sau chiar sa nu fie luate in considerare. importante in special pentru elementele de suprafata mare. . care depasesc 40 m inaltime sau au perioada proprie fundarnentala mai mare de 1s. criterii speciale de justificari unei baza pe asigurare.2 - 2. susceptibile de a amplifica sensibil oscilatiile datorite fluctuatiilor presiunii vantului. e3• Din eategoria C.6 1. vantul se considera ca poata sa bata din orice directie. turnuri.0 1. elemente de inchidere etc.6 iNCARCAru DIN VANT Actiunea vantului se manifests prin forte exterioare distribuite. 2 Constructii de importanta exceptionala _ Constructii a carer avariere are urrnari catastrofale .

.8 I I I 0. In tipul de amplasament I se incadreaza amplasamentele deschise (carnpii.f COl 1.13) . precum ~i amplasamentele din zona construita cu obstacole cu inaltimi mai mici de 10m. lnchise. constructiile se Impart In doua eategorii: cu permeabilitate normals si cu permeabilitate ridicata.15...1 + 0.. in metri.0.:::: _1 0.0 Plan Co.0.3 + 0.6 CoJ Coeficientul en. Cn3 > 2..8 ..0.0 -0..0 sI ~ Observatie: -0.0. este de eel mult 0.. se asociaza 'in cazul presiunilor cu coeficientul Ch(Z).° 40° 0 60. variatia presiunii interioare se ia egala cu ± 0. Coeficientii cn..4 .65 0 (3.5 . cu majoritatea cladirilor avand inaltimi de ordinul a 30 m sau mai mario Pot fi luate in considerare si situatii intermediare Intre cele trei tipuri de amplasamente...5 1 l I I ~ 2.8 htl .8 > 2.2· ch (hmed)· gy' iar in cazul celor cu permeabilitate ridicata de IS ± 0..7 .) trebuie sa se tina seama si de variatia presiunii interioare (suprapresiune sau suctiune) aplicata pe toate fetele constructiei. laeurilor etc. gy.0.8 .0. iar la valorile negative corespund suctiuni. malurile deschise ale marii.. ce pot deschise simultan.12) . antenele si cosurile de fum cu inaltimi de peste 150 m.66 ch (z) = 0.° 20.8 -0. din zone cu masive forestiere.. II si III. iar In cazul suctiunilor cu ch(h med)' La constructiile cu deschideri mari (hale. Incarcarile corespunzatoare variatiilor de presiune interioara se suprapun In modul eel mai defavorabil peste incarcarile determinate conform relatiei Pentru determinarea coefieientului eh(z) se considera trei tipuri de amplasamente I.4 + 0.0. .0. .0.5 I .0.° .I .44 ( l~ ) . Tabelul3 Profilul constructiei si scheme de incarcari date de vant Directia vantului Indicatii pentru definirea coeficientului schemelor hl/l cni si folosirea Pentru determinarea acestor variatii de presiune. + 0.3 3.4 ..8 Q.64 Actiuni In constructii . componentele statica si fluctuant a ale vantului se iau in considerare impreuna. ( }zO ) .0. In cazul constructiilor eu penneabilitate normala.0. ea de exemplu intre tipurile I !?i II.4 .. se refera la toate constructiile forma dreptunghiulara in plan.0.4 I Cn. In tipul de amplasament 'II se incadreaza amplasamentele din erase (cu exceptia centrelor marilor erase) ~i irnprejurirni.0.6.pentru amplasamente de tip II: ch (z) = 0.S ~7~ I t. iar distanta de Ia aceste obstacole pana la constructie nu este mai mare de 8 hob.7 -0.0.> 0.Indirdiri din vant 65 Din categoria C3 fac parte constructiile care ridica probleme speciale datorita sensibilitatii la actiunea vantului si cornplexitatii comportarii lor.0.. 0.45 .30 (3.0. cu ch(z)= La valorile pozitive ale coeficientilor corespund presiuni.11 ) . Constructiile cu permeabilitate normala se considera cele la care raportul dintre suprafata golurilor..6 . In functie de marimea si distributia obstacolelor situate in vecinatatea constructiei considerate. in cazul constructiilor din categoria Cj.5 + 0. 90.:::1. Coeficientul Ch(Z) in functie de inaltimea z deasupra terenului liber.5 .::. 'in cazurile 'in care inaltimea medie a obstacolelor hob este pana Ia 10m.0 . 1.0. bll < 0.pentru amplasamente de tip III: 0.5 I I I [ hll 1.2 0..15. pentru diferite scheme de constructie.pentru amplasamente de tip I: 0..:. pentru presiuni si suctiuni sunt precizate in tabelul 3. iar constructiile cu perm~abilitate ridicata se considera cele la care acest raport este mai mare de 0..6 -0.. alte amplasamente similare.6 1 1 .2 + 0.:::0.0..0 .0.0. grupurile de conducte sau estacade cu deschideri sau inaltimi de peste 50 m. din elementele de inchidere (pereti. f' +D. aeoperi~) ~i suprafata elementelor de inchidere.. Coeficientul aerodinamic pe suprafata "i" a constructiei cn.::: .).0 (3. etc.6 .15.0.65 ( l~ ) .65 0.10. se determina cu relatia: . In tipul de amplasament III se incadreaza ampiasamentele din centre Ie marilor erase cu zone dens construite.5· ch (hmed)· 3. iar coeficientul de rafala ~ = 1.. In aceasta categorie intra de exemplu turnurile de televiziune. acoperite relativ uniform cu obstacole cu inaltimi de peste 10 m. silvostepe.6 .32 a CI'\ ~ ell] 0.. tumurile de racire cu inaltimi de peste 100 m.0.3 +0. hangare.

35 0. .10 Presiunea dinamica de baza stabilizata.60 2.Incarcari din vant 67 Coeficientul Ch(Z) poate fi determinat si din tabelul 3.30 1.zonele A. - - - - actiunea vantului (categoria C2 si C3) US 1.14).35 0. 2. . In zone cu altitudini mai mici de 1400 m.50 1.20 1.40 0.35 2.45 OBSERV A TIl : 1. conform prevederilor STAS 1010Il20-90 pet.50 1.40 1.30 0. Valoarea intensitatii de calcul a incarcarii date de vant se obtine prin inmultirea 16 350 10 20 40 60 Cb 80 (z) 1.10 0.20 0.18 ~i tabelul 3.50 1.66 Actiuni in constructii -3 3.stare a limita si gruparea de incarcari la care se face verificarea.40 0.75 1.6 .15 1.85 1.45 0.45 .19.80 1.50 Yo 1.B.60 0.80 2. Ch(Z) se obtine prin interpolare liniara.05 1.30 0.17.16. se determina in functie de amplasamentul constructiei avand in vedere harta de zonare din figura 3.20 1.2 A.categoria constructiilor.55 1. Yd Zone cu conditii deosebite pentru care se cer date din partea Institutului de Meteorolo ie si Hidrolozie 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2100 E 25 27 32 38 42 46 49 52 400 450 650 900 1100 1300 1500 1700 YI Y.90 2.50 1.00 0.25 0.25 0.20 1.clasa de importanta (cf.15 2. sub efectul incarcarilor totale de exploatare Starile limita ale exploatarii normale sub efect de durata Starile lirnita sub actiunea gruparilor speciale ('in care actiunea vantului joaca un ro! secundar) Starea lirnita ultima de oboseala Simbolul coeficientului partial de siguranta YF' Zonele din fig.60 \. Valorile coeficientilor partiali de siguranta sunt prezentate in tabelul 3 . Tabelul3 Zona A B C D Altitudinea m :0. 4. Tabelul3 18 Starile limita si gruparile de incercari Starile limits ultime de rezistenta si stabilitate sub actiunea gruparilor fundamentale Statile lirnita ale exploatarii normale.C 1.2 Tabelul319 Felui constructiei Constructii curente putin sensibile la actiunea vantului (categoria Cd Constructii sensibile la Clasade importanta a y.00 Yd 1. .70 1. la inaltirnea de 10m deasupra terenului.20 1.15 3. Yr Y2 0 0. tabel 3.65 0.50 0.20 100 ISO 200 intensitatii normate cu un coeficient partial de siguranta care este notat YF . 3.50 0.05 0. la inaltimea de 10 m deasupra terenului si pentru 0 perioada de revenire de 10 ani.10 1.75 1.65 1.60 1. C. Tabelul3 Tipul de amplasament I II III :0.55 0.10 3.80 1.00 constructiei I II III IV V I II III IV Yb 1.60 1.25 1.40 1. yo .55 0.E Yb Viteza rnediata pe doua minute V2m mls 22 26 30 Presiunea dinarnica de baza stabilizata.40 1. 17 D.25 Yr 0.00 0.90 0. B. pentru valori intermediare ale inaltimii z fata de cele din tabel.60 0. 2. au fost stabilite pe baza interpretarii sirurilor de observatii meteorologice obtinute de Institutul de Meteorologie si Hidrologie si sunt date pentru amplasamentele deschise de tip I. 1.70 1.95 1.10 3.40 2. eu altitudine sub 800 m. 3. Valorile privind presiunea dinamica de baza stabilizata ~i viteza mediata pe doua minute.6 [41]. se iau valorile din tabel numai in absenta unor cercetiiri speciale.2. :0.40 1.30 1. :0. 0. La stabilirea valorii presiunii dinamice de baza trebuie avute In vedere ~i conditiile de microrelief care creaza situatii de adapostire sau de expunere.30 0.95 1. P2m si gv nu trebuie sa aiba valori mai mici decat cele ale zonelor limitrofe. la inaltlmea de 10m deasupra terenului fN/m2] Y. !n zona E.2 si valorile mentionate in tabelul 3. 800 800 800 300 420 550 Yo' t.10· 2.95 2.30 1.10 Y. Coeficientii partiali de siguranta se stabilesc diferentiat in functie de: . D si E din figura 3. definite In capito luI 3. YI sau Y2 in functie de starile lirnita si gruparea de incarcari la care se face verificarea.

etc.... s:: <ell c...I I I ! . ell Q) Valorile Yo.19.~ . s:: 2 _. . s:: Q) U ell 'v .6 ..:j . linii aeriene si comunicatie.3 • 3..... "If se stabilesc conform tabelului 3. statii electrice. la care solicitarile sunt determinate practic numai din actiunea vantului... cu exceptia celor pentru unele sisteme speciale (Iinii aeriene de energie electrica.r 68 Actiuni in constructii . valorile determinate conform tabelului 3.. 8 ~ '3 "3 I-< Q) ·c 0 . In cazul componentelor usoare (elementelor de inchidere. ell Q) ~ I s:: N 0 01 ~ ell ~ ~ on .. care se stabilesc conform prescriptiilor speciale referitoare la asemenea sisteme. In alte situatii se aplica un spor de 0. apreciat de la caz la caz de proiectant.. .19 se sporesc cu 50 % daca acestor componente Ii se atribuie aceeasi importanta ca structurii principale..50 %... etc).......).Incarcari din vant 69 '3 (ell "3 ~ .

Elementele accesorii sunt streasinile.. 50 50 . STAS 7916 .grea (pietris la terase necirculabile) . Tipul invelitorii determina greutatea ~i panta versantilor acoperisului.. Acoperisurile se impart in doua grupe: acoperisuri tip sarpanta (avand 0 pant a mare a invelitorii) ~i acoperisuri plate.cu falturi orizontale si verticale duble .. STAS 593611. Panta unui acoperis trebuie sa fie [36]. pot fi inlaturate prin tratarea corespunzatoare a materialului lemnos impotriva focului si a degradarilor. Acestea prezinta 0 serie intreaga de avantaje in executie ~i in exploatare. din foi bituminate (ST AS 138 .. cu atat mai mare cu cat rnaterialul din care se executa este mai putin impermeabil sau are mai multe rosturi....in solzi .80 zincata ST AS 2028 .1 GENERALITATI .. STAS 5584 ..la cornise si briuri (profile cu falturi) »< d.. STAS 7916.... 10 vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical 10 .simple ..versant dintr-o singura placa ..275 5.. minima cmlm Maxima uzuala 20 25 . PANTELE INVELITORILOR Pentru ca invelitoarea sa asigure scurgerea apelor. tip terasa (avand 0 panta redusa de scurgere a ape lor meteorice).. 70 50 .79 a) solzi: ..80 Placi ondulate.. TIP ~ARPANTE DIN 4.80 sau cutata. Acoperisurile tip sarpanta au in components urmatoarele elemente: invelitoarea. conform tabelului 4..versant din mai multe placi Panouri din tabla ondulata ST AS 2029 . imbinari simple.. acoperisul este executat in mai multe plane inclinate fata de orizontala..1. Dezavantajele sarpantelor din lemn: durabilitatea relativ redusa si pericolul de incendiu... Tabelul Nr crt I Material ~i mod de alcatuire Hidroizolatii cu una sau doua foi bitumin ate (ST AS 138 80... burlanele ~i jgheaburile. Pentru a indeplini aceasta functiune.un strat . In tabel sunt date valorile minime. 70 56 . al doilea lipit de primul cu mastic de bitum Hidroizolatii im straturi multiple.. ACOPERI~URI LEMN 4. 7 2 . plane care (In general) fae acelasi unghi cu orizontala.cu falturi orizontale ~i verticale duble montate: ......45 Vertical 2 1..grea (dale la terase circulabile) ....duble Placi ondulate dinazbociment.asezate dublu b) cujgheab .si sa asigure impermeabilitatea la actiunea apei de orice forma. ST AS 515 ...2 . lipite cu mastic de bitum cu protectie . 70 vertical Conform ST A:s 330311 . 70 vertical 35 45 . 90 55 .cu sipci .5 1. neagra ST AS 1946 . In vederea prevenirii deteriorarilor ce ar putea aparea In cazul patrunderii acestora in cladire. 70 45 . . 60 15.. Cele mai des utilizate tipuri de sarpante sunt cele din lemn.....presate '[igle cu jgheab din mortar de ciment Olane. 70 20 7 5 150') 3 60 45 45 35 55 25 45 35 70 . etc) . care au rolul de a colecta apele de pe acoperis si de a le Indeparta de la peretii cladirii. numite "pante" sau "ape". primul prins In cuie.78< STAS 10126 . 70 275 275 120 120 120 vertical vertical vertical 4 5 6 4.doua straturi site din azbociment ... 5 2 .. 70 45 . din polimeri . cum ar fi: 0 executie usoara si rapida....hidroizolatiei Tigle din argila arsa.4 40 ...80< STAS 1046 .5 1.r I CAP 4...I Acoperisurile sunt elemente de constructie.Invelitori. STAS 513 -74 Azbociment . lnvelttoarea constituie parte a de protectie a acoperisului impotriva intemperiilor trebuind sa asigure scurgerea apelor de pe acoperis ..275 5.usoara si cu masuri speciale de asigurare contra alunecarii . utilizat la constructii provizorii doua straturi.. 70 30 . .. sarpanta si elementele accesorii..usoara (vopsire.73 . 40 5. . Panta invelitorii. Pantele invelitorilor 71 Panta invelitorii se alege in functie de materialul din care este alcatuita invelitoarea.trase .asezate simplu ... 7 8 45 55 .2 INVELITORI. 30 vertical vertical 9 5 12 15 7 40 40 2 5 .placi plane.5 20 2 . 30 12....80....80 versant dintr-o singura foaie versant de mai multe foi Tabla plana .80). avand rolul de a asigura protectia Ia parte a superioara a cladirii impotriva actiunilor climatice..80) cu: un strat prins direct in cuie sau sipci. folie reflectorizanta.40 30 .....88 5 12 5. greutate proprie relativ redusa si 0 exploatare sigura.. uzuale si maxime ale pantelor din campul invelitorilor.. mici.. Sarpanta reprezinta partea de rezistenta a acoperisului si este alcatuita din ansamblul elementelor portante ce asigura preluarea incarcarilor de la invelitoare ~i Ie transmite la structura de rezistenta vertical a a cladirii.. acoperisul trebuie sa asigure colectarea si indepartarea apelor meteorice. 20 12 . masurate pe linia de cea mai mare panta.

..' leO .... 35 31.4 4. Instructiunile STAS 3300/2-88 [49] precizeaza ca la proiectarea invelitorilor se tine cont... in: amplasament normal (in campie sau pedis). 52 46 .. . -0 <1l 'cO r-« ~~ C '@ >- pe V>- . ~l 45 60 45 61 ... [fJ . . Amplasamentui constructiei...... lucamelor sau eopertinelor.j <1l <1l <1l <1l '-0 S 15° >-0 . se intercaleaza intre planuriIe acoperisului care formeaza dolia un plan a carui panta are valoarea minima.. <- .. 52 mal inalte se vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical executa c.... trecatori.Invelitori.simplu . 110 80 ... amplasament protejat (in zone le depresionare.. . Pantele invelitorilor 73 12 13 !..:.. pe linga modul de alcatuire a acestora. ~ N 0.. in functie de conditiile strict locale in care se afla amplasamentul proiectantul poate aprecia trecerea obiectivului de la zona I lazonaIl sau invers... .40 31 .. a lungimilor reduse de versant. .-~~L-. 0 .In doua straturi . 180 60 .. corpun de cladiri invecinate ti c ::l -' ... 52 31.~ ~ 'cO U ''..tz-? 0:: E cO <l) v» <1l o.... de incadrarea amplasamentului constructiei fata de conditiile locale de expunere la vant si fata de conditiile de simultaneitate a ploilor si a vantului. 80 30 60 45 61 ..80 60 61. 80 70 .. 35 46 ... 0:: ::l <1l .... . C 0 N ::l :r: cO t U cO I .......r 72 11 Acoperi~uri tip ~arpante din lemn . poate fi incadrat din punet de vedere al conditiilor locale de expunere la vant.' 'LJ_' _j_~~ft----:f\ -= 'E '': ::l <1l _. pe 0 distanta de 5 km sau in vai inguste si deschise.dublu - 10 30 45 30 30 IS . racordun verticala cu fixare la partea superioara."t 2 ::l eo u.. 0 .35 46 . .iit. sindrila . .2 et:: 0.1).. tabachere Temperatura interioara 60 50 60 Umiditatea relativa a aerului % 60 6l. j yl4 I .. C C - b..simplu . ... lucame.. a frangerilor de panta. luminatoare .2 . .In trei straturi sau mai multe Stuf si trestie Microclimat interior Geam la: a.. ..35 46 .. 120 vertical vertical 275 )§~ [fJ OoC <1l .. amplasament expus (in zonele din vecinatatea marii sau a unor intinderi mari de ape. conform hartii de zonare a teritoriului Romaniei (figura 4..... 52 31. Valorile pantelor invelitorilor cuprinse intre minim si uzual (valoarea minima) se folosesc in cazul suprafetelor reduse.dublu > 15° *) Racordarile hidroizolatiei la atice.. La invelitorile cu dolii ale caror pante scad sub valoarea mnuma..... inconjurate de deal uri sau marginite de deal uri pe directia vanturilor dominante). 'cO e C x cO .... Valorile pantelor invelitorilor cuprinse intre uzual (Iimita superioara) si maxim se pot folosi in zona III doar in cazul luarii de masuri speciale de prindere ~i de protectie a invelitorii. varfuri si versanti de munte afectati de vanturi).. in functie de localizarea acestuia pe teritoriul Romaniei. 80 .

3 SOLUTII CONSTRUCTIVE PENTRU SARPANTE Tipuri de sarpante Sarpantele folosite in mod frecvent la cladirile de locuit.4 4. 5.al-admi?is:ra~ive sau culturale cu deschiderile transversale pana la 18 m. soci.contravantuiri. 4-perete transversal. Pentru deschiderea (L) cuprinsa intre 6. in doua grupe: sarpante pe ziduri sau grinzi transversale sarpante pe ziduri longitudinale.00 .5/15. Acestea pot fi clasificate dupa modul de rezemare pe elementele structural~ ale cladirii in: sarpante cu capriori.50+8. .50 m se dau doua variante de rezolvare a sarpantelor: una avand panele .50 .50 m L In figurile 4.. 3-talpa scurta. sarpante cu macaz. I0 sunt prezentate solutiile constructive si detaliile specifice sarpantelor cu scaune rezemate pe ziduri longitudinale mediane.sipci. Acestea se impart.00-6. pentru deschideri 6.50 m...0 . dupa modul de rezemare.6.2 .00+ 3.00 m :::. s 6. 4 .8x7.Sarpanta cu capriori. sarpante rmxte. au 0 alcatuire specials ~I se numesc sarpante dulgheresti sau cIasice..50 l-clesti 2x7.2).50 m 6.capriori. 3 .Solutii constructive pentru ~arpante 75 4.coarda Figura 4.5 sunt prezentate cele mai des utilizate solutiile constructive pentru sarpantele cu scaune rezemate pe ziduri sau grinzi transversale si detaliile specifice.5. Sarpante cu ciipriori .. 2-rigla 5. Fig. 2 .7 4 Acoperi~uri tip ~arpante din lemn . 4.3 . distanta dintre fermefiind de 3. Sarpante pe ziduri longitudinale I .3 - Sarpanta pe ziduri transversale.3 .50 1 Ie 52.. In figuriJe 4.50 m ~ L s 8. $arpantele cu scaune Sarpantele cu scaune sunt folosite la cladirile care au pereti de rezistenta interiori ce pot prelua incarcarile transmise de elementele verticale ale sarpantei. Sarpantele cu capriori sunt utilizate la cladiri cu 0 singura deschidere (figura 4.e pot avea diferite scheme de alcatuire. la care peretii portanti sunt dispusi la distanta de 4. 7. pentru deschideri 4.5 m: 3 1 k 2.6 . pentru diferite valori (L) ale deschiderilor transversale ale cladirii.4. sarpante cu scaune.4. $arpante pe ziduri sau grinzi transversale In functie de miirimea deschiderii transversale a cladirii (L) ~arpantel.00 2 4.00 m..

.50 m ~ L ~ 13.7) ~i cea de-a doua. avand panele intermediare obi ice (figura 4.4. 4-contravantuire.76 Acoperisuri tip sarpante din lemn . . Fig.80 .00 m. 2-caprior: 3-cle~ti.4 4. 5-pop. 3..50 3 4 014 l-pana 12x15: 2-clqte 2x(2sxI5): 3-caprior IOxI2.50 m.3 .4 .50 2. pentru deschideri 11. ~~----~~----------------~~----------------4r------£C~ L=13. pentru deschideri 8.Sarpante pe ziduri transversale. Sarpantele pe ziduri Iongitudinale au fermele dispuse la distanta de 2.Sarpanta pe ziduri transversale.00 m..00~ 3.Solutii constructive pentru sarpante 77 intermediare drepte (figura 4. Fig.8).00"-18.(X)+15.m 2.4.00 I-rigla.00 m ~ L ~ 18. 2 ~ L=I I.5 . 6-talpa.00. 3.

pentru 6. l-pop.1 79 [F] /To 12 7. rezemata pe zid longitudinal median... 6 .50 m.-~6.3 .4 2.-3.50 m C F I~ IP to- ..6 .Figura 4.a .Sarpanta pe zid longitudinal median.Sarpanta cu popi inclinati. 6-scoabe . 3-contrafi~a 012.Solutii constructive pentru ~arpante . 7.O~O_-. --. pentru L ::.00-. 3-pana. Figura 4.. . ~I- ////777////////// l-furura.50'"7. 2-cle~ti (scandura). .. 2-c1e~ti. 4-carton asfaltat.L::.50 m::..25 m [F] 4. 5-talpa scurta.78 Acoperi~uri tip sarpante din lemn .7. 4-caprior.~5~O~m~ ~~ '1 1-1 F C C 6.5 10 . n7> I ~ ~ -I I I II ~ .50 m. ~~ ~4~.

pentru 6.Sarpanta cu popi inclinati.4 200 3.50 rn.00 pentru sarpante 81 lFJ intoarse drepte 5 Dct.b .50 m detalii. Figura 4. median.Sarpanta pe zid longitudinal median.50 m s L::.Solutii constructive scoabe 012-20 rnm :52. 4-scoaba: 5-pana de streasina. Figura 4.80 Acoperi~uri tip sarpante din lemn . rezernata pe zid longitudinal pentru 6.8 .: 7. .50 m ::. cu pane inclinate.:7.50 7 4..liu /\ l-furura: 2-scoaba: 3-cle~ti 28X 15: -l-talpa 15x 15: 5-etrieri: 6-carton asfaltat: 7-contravantuire ix J 5 l-clesti: 2-contrafi~a longitudinala: 3-pana interrnediara inclinata.:L ::.7.3 .

1 O.00 m l-contravantuire.82 Acoperi~uri tip sarpante din lemn . pentru 9. .3 .00-> 3. Figura 4.Solutii constructive pentru ~arpante 83 I~ 15xl5 Detaliu I Detaliu B 2 l-talpa 15x15x70. 3-pana. 4-scoabe metalice.4 2.00 m s.9 . pentru 7.00 m ::.50 <1.Sarpanta pe zid longitudinal median.L s 13. 2-carton asfaltat. Figura 4.a .Sarpanta pe zid longitudinal median.00 m. L s 9.50 [F] 4. 2-cle~te 2x(28x 15). 3-etrieri. 4-caprior.

13. pentru 10. 5-ancoraj 06.b . 4-scoabe: 6-pana: 7-caprior: 8-zid.Sarpanta pe zid longitudinal median. l-contravantuire: 2-clqle 2x(23x 15): 3-talpi: 3' -talpa 15x 15x60: 3" -talpa scurta. Figura 4.84 Acoperisuri tip sarpante din lemn .4 4. 12.Solutii constructive pentru sarpante 85 In cazul cand zidurile longitudinale nu sunt mediane sau simetric amplasate In sectiunea transversal a. 6-arbaletrier. 5-pop. se poate adopta solutia de sarpanta din figura 4.Sarpanta pe ziduri longitudinale.00 m ::. avand distanta maxima de 1.00 m.3 .00 m ::.5: 3-pana: -l-contrafisa. pentru 9. L ::.11 .5x7.12. l-caprior: clesti 7.1 O.20 m intre pop si peretele longitudinal.00 rn-varianta I . Figura 4.11 sau eea din Figura 4. L ::.

12.Solutii constructive pentru sarpante 87 a b 1 c fl F fl 1- C fl C fl C il F .00 m ::.3 . 5. -.5:\ IS Sarpantele cu maca: I Figura 4.. u " ~ '1 V IL <.00 m ::. 5-pana intcrrncdiara: 6-clqtl 7.b . 12. 12. schernele de alcatuire a sarpantelor cu macaz se executa in diferite solutii constructive.00 m varianta 2. Dupa marirnea deschiderii transversale.Sarpanta pe ziduri longitudinale.00 m - Sarpantele eu ferme tip maeaz sunt utilizate la cladirile care nu au decat pereti longitudinali exteriori (fara pereti de rezistenta interiori.a .4 4.00 u u pe ziduri longitudinale'l pentru 10. L ::. L ::.5x 15 ~ -'I Figura 4.12. detalii l-planseu: 2-pana de streasina: 3-caprior: -l-contrafisa. pe care ar putea descarca elementele sarpantei) sau eu pereti interiori amplasati neeonvenabil pentru descarcarea sarpantei pe ei.:?~ rl 70··90 I 'I L l-caprior: 2-ck$li 7. varianta 2 pentru 10.. .86 Acoperisuri tip ~arpante din lemn .Sarpanta u 300.

Sarpanta eli maeaz pentru deschideri L ~ 8.4 in figurile 4.00 m. Figura 4.Solutii constructive pentru ~arpante 89 2x7.14 sunt prezentate sarpante eu simplu.88 Aeoperi~uri tip sarpante din lemn . 111.\:50 mm.3 . 3-arbaletrier.13 ~i 4.13 .00 Detal ii caracteristice.Sarpanta eu maeaz pentru desch ideri L:s 8.5 15 15 19 15 19 15 25 l J I I I-coarda: 2-arbaletrier: 3-otcllat 10. pentru desehideri transversale CL) mai mari de 8. . 111.14 .00 Detalii caracteristice. respectiv cu dublu macaz. 4. Figura 4. l-pana: 2-talpa.

capriorii pozitionati in dreptul popilor si panele longitudinale ce reazema pe popi. MATERIALUL LEMNOS ~I CARACTERISTICILE ACESTUIA Elementele sarpantei Elementele componente ale sarpantelor din lemn sunt elemente Iiniare. tamplarie Elemente structurale la cladiri civile.00 ..00 m. In tabelul 4.4 ELEMENTELE COMPONENTE ALE ~ARPANTELOR. reazema pe capriori. distanta interax este de 0. acestea fiind urmatoarele: a) astereala un strat continuu de scanduri dispuse In sens longitudinal cladirii care forrneaza 0 suprafata compacta ~i plana.20 m. pot fi prevazute si in sens transversal.Elemente conponente ale ~arpantelor 91 4.50 m. In sectiuniJe transversale longitudinale. de jur-imprejur.70 . d) panele dispuse in sens longitudinal cladirii. industriale si agrozootehnice. c) capriorii sunt dispusi dupa linia de cea mai mare panta a acoperisului.. b) sipcile rigle dispuse in sens longitudinal cladirii. . stalpi pentru esafodaje si sustineri Elemente structurale la cJ1i.diricivile. Fermele au in componenta popii verticali si/sau inclinati.In figurile anterioare. 3. sarpante de acoperis cu deschideri mici si medii Elemente de rezistenta la constructii provizorii. deschiderea recomandata (distanta dintre popi) este de 3.. ~is~emele de rezistenta principale.3.. In solutiile constructive prezentate in capitolul 4. tamolarie Elemente structurale cu solicitari reduse.amplaseaza sub pane si se prind de popi si de capriori prin buloane sau cure.reazema prin intermediul talpilor pe zidurile portante. ele pot fi orizontale (pane de coama. cu sectiunea transversala sirnpla. reazema pe capriori sau pe alte sipci. dispuse transversal peste astereala continua au distanta interax variabila.5 m in consola) iar pe orizontala de 2.00 m. Panele sunt elemente structurale lon~it_udinale.70 . numite pane. de forma dreptunghiulara sau circulara. h) contrafisele realizeaza in mod curent contravantuirea longitudinala a sarpantei.5 .. constructii provizorii. cu rol de sustinere a invelitorii.. f) popii asezati vertical sau inclinat sub panele longitudinale.50 m.O m (si 2. 1. stalpi pentru esafodaie si sustineri Elemente structurale la cladiri civile.2 fiind precizate speciile de lemn indigen si domeniile lor de utilizare. g) clestii ' solidarizeaza popii ~i capriorii se . panouri de cofrai. se ancoreaza de centurile zidurilor exterioare. au deschiderea maxima in planul invelitorii de4. industria!e si agrozootehnice..90 m. panouri de cofraj. fermele sunt notate cu (F) iar perechiJe de capriori cu'(C) . sustin elementele secundare ale acoperisului reazema pe pane si cosoroabe.90 Acoperi~uri tip ~arpante din lemn . molid Larice Pin Carpen. tip bara. c~re ~ustin capriorii si Asuntlegate de popi prin contrafise care asigura stabilitatea longitudinala a sarpantei.4 . I) talpile elemente dispuse la partea inferioara a popiJor pentru a distribui incarcarea concentrata adusa de popi planseului. 0. case prefabricate. Peste astereala se poate monta un caroiaj de sipci transversale si longitudinale. .00 . frasin Fag Mesteacan Plop Domenii de utilizare Elemente structurale la cladiri civile.. pentru a sustine invelitoarea. e) cosoroabele dispuse pe zidurile exterioare ale cladirii. sunt plane ~I indeformabile m sens transversal si sunt pozitionate in lungul acoperisului la distanta interax de 3.4 4. In functie de tipul invelitorii... la 0 dist~nta cuprinsa intre 0. sustin capriorii si sunt legate de popi prin contrafise reazema pe popi distanta recomandata interax (pe orizontala) este de 2.. 5. industriale si agrozootehnice E1emente structurale in cazul unor solicit1i.. industriale ~i agrozootehnice. constructii provizorii. case prefabricate.1. au distanta interax egala cu distanta dintre ferme.ri mecanice reduse . sunt precizate elementele componente ale sarpantelor.. in cazul in care clestii sunt lungi sau incarcarea din vant are valori mari. Ei reazerna pe elementele longitudinale de rezistenta. ~ pr~iau incarcarile ce actioneaza perpendicular pe planul sarpantei. numite ferme (sau scaune). fer_me. Din punct de vedere structural. 5. 3. clestii care ii leaga in sens transversal. cu rol de sustinere a invelitorilor din tigle. Sistemele de rezistenta secundare sunt formate din perechi de cdpriori dispusi intre.00 . pane de streasina sau pane intermediare) sau inclinate (pane1e intermediare asezate deasupra popilor inclinati). Tabel u142 Snecia Brad. ~! Materialullemnos # caracteristicile lui Materialul lemnos utilizat la realizarea elementelor de constructie cuprinde 0 varietate de specii. lemn lamelat incleiat. sarpanta este alcatuita din sisteme de rezistenta principale ~ecundare.

contrafise. Sipci ~i rigle Lungimi 1m! seurte lungi Grosimi lern! 12 18 24 28 38 48 59 68 75 96 Latimi Imml 24 18 24 28 Materiale rezistenta. tamplarie 58 68 75 Cu treapta de Iatirni din em in em Dulapi 4...... 2..60 > 2..00 > 2.. sipci. gorun Stejar I I La alegerea materialului lemnos se tine seama de conditiile de exploatare. Denumirca bile manele prajini bile produslui Rasinoasc: Materiale lernnoase Diametrul diem la capatul subtire 12 ...00 > 3. . dupa 'cum urmea~a: . putandu-se utiliza ~i alte specii.2 nu sunt restrictive. precum ~i de corelarea eu categoriile elementelor din lemn prevazute in prescriptiile tehnice din constructii..utiiizate la confectionarea elemente comprimate (popi. 15 I L . 30 1...3 Specia: Grosirni fem! 10 12 15 19 25 30 Latimi /cm 12 12 15 15 15 Materiale 19 19 19 19 lemnoase prelucrate. II si III de calitate...00 . timplarie Elemente structurale eu solicitari mecanice importante la constructi i civile... in functie de defectele acestora.. sipci !ji rigle ...00 Clasele de exploatare ale lemnului Clasele de exploatare ale lemnuiui se definesc in functie de conditiile de mediu in care functioneaza elementele de constructie din Iemn. Standardele in vigoare dau trei clase pentru lemnuI folosit in constructii: clasa I. Sortimentele de material lemnos utilizate la alcatuirea sarpantelor sunt specificate in standardele romanesti: ST AS 4342-85 pentru material lernnos brut (rotund) ~i STAS 942-86 pentru lemn de rasincase (ca material prelucrat sub forma de lernn ecarisat si semiecarisat). industriale ~i agrozootehnice.00 . .Elemente 8 . in care umiditatea lemnului este corespunzatoare unei temperaturi T = 20± 2°e si unei umiditati relative a aerului <p s 65% . 6. grinzi . rigle. 112 18 ' 24 6 .3 fiind precizate sortimentele de material lemnos si dimensiunile de livrare utilizate frecvent la alcatuirea sarpantelor. 16 .. pe specii de lemn.00 .18 rnanelc 8 . in tabelul 4. Tabelul4.. a asterealei ~l a la confectionarea sipcilor si a unor contrafise. constructii provizorii. Materialele lemnoase folosite la elementele sarpantclor sunt: 38 38 38 48 48 48 48 56 58 58 68 75 96 Cu treapta de lunzimi din: 25 in 25 em 50 in 50 em Grinzi Lungimi 1m! 68 68 75 75 75 96 1. 17 25 25 25 25 30 30 30 30 3.. grinzi sau laturoaie.. industriale ~i agrozcotehnice. 15 conponente ale ~arpantelor 93 Salcam Cer. sarpante de acoperis pentru desehideri miei ~i medii. stalpi pentru e~afodaie_ji sustincri Stalpi de rezisrenta la constructi i civile. 11 4 .00 . Lernnul ecarisat (cheresteaua) este folosit sub forma de scanduri....4 Elemente structurale la constructii agrozootehnice. eu treapta de lungimi din 50 in 50 em Clasele de calitate ale lemnului Clasele de calitate ale materialului lemnos se aprecieaza vizual. Iemnul de rasinoase folosit Ia elementele comprimate sau incovoiate poate avea clasa a II-a de calitate iar eel folosit Ia elementele intinse trebuie sa fie in clasa I de calitate...utilizati la confectionarea contrafise lor. Dorneniile de utilizare pentru diferitele specii de lemn prezentate in tabelul 4.75 I I I 38 48 1...6.6. dulapi.. [emil rotund neprelucrat sau grinzi .).00 28 . 16 8 .. de defectele ~i de anomaliile admise de norme. in functie de solicitarea la care este supus astfel. 15 .... 7 Materiale lernnoase prelucrate....92 Acoperisuri tip sarpante din lemn ...00.75 3..utilizate la confectionarea panelor.. 6.00 . contravantuiri. Lemnul folosit la sarpante po ate fi din clase diferite de cali tate......00 .. etc.utilizate clestilor...4 . 11 prajini 4 . 2..clasa 1 de exploatare..75 3. de I Grosimea Latirni fern! imrn! inguste 20 17 14 Scanduri si dulapi late 16 ... 50el1) lemnoase prelucrate...50 Imi - I I Foioase: i - Sortimente rasinoase Scanduri 12 . 7 -' brute la capatul gros I Lungimi > 6... case f'refabricate. . 2..... a capriorilor ~i a talpilor.00 sciinduri si dulapi .00 . Cll respectarea conditiilor de Cu treapta de lunzimi din 25 in 25 em 50 in .. 30 Lunuimi scurte I fern! lungi 3.

94 Acoperi~uri tip ~arpante din lemn - 4

4.2 - Invelitori. Pantele invelitorilor
Compresiune in plan normal 4 pe directia ibrelor Forfecare in 5 unaul fibrelor IForfecare In 6 !plan normal

95

- c/asa 2 de exp/oatare, 'in care umiditatea lemnului este corespunzatoare unei temperaturi T = 20± 2°C si unei umiditati relative a aerului <p::::; 80% ; - clasa 3 de exploatare, cand umiditatea lemnului este superioara eelei de la clasa 2 de exploatare. Masa volumicii a lemnului
Masa volumica a lernnului se ia 'in considerare la stabilirea greutatii proprii a elernentelor sarpantei, Valorile acesteia, sunt cuprinse In tabelul 4.4.La stabilirea celor mai defavorabile conditii de solicitare luate 'in caIcul se va adopta valoarea maxima a rnasei volumice (PO,9S) 'in cazul in care rezultanta supraincarcarilor care solicits elementele de constructie actioneaza gravitational si valoarea minima a masei volumice (Po,os) In cazul 'in care rezultanta supraincarilor care solicits elementele de constructie din lemn actioneaza anti gravitational (caz frecvent intalnit la ca1culul acoperi~uriior usoare din lemn cu panta redusa, In zonele eu valori mari ale presiunii dinamice de baza a vantului),
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6

RoI!
Rftl Rfl

3,3

3,0

-

3,2

2,9

-

10,4

9,4

-

11,2

10,0

-

3,0 12,0

2,7 10,8

2,7 10,4

2,5 9,4

6,4 24,0

5,7 21,6

5,0 16,0

4,5 14,4

.. .. Pentru calculul deformatiilor elastice ale elementelor din lemn se utilizeaza valorile caracteristiee ale moduli lor de elasticitate pe directia longitudinala si tranversala fibre lor (tabelul 4.6) pentru diverse specii de lemn si pentru umiditatea de echilibru a lemnului (umiditate de 12%). Tabelul4.6
Specia rnaterialului lemnos Modulul de elasticitate paralel cu directia fibrelor la lirnita de proportionalitate [N/mm2] EIIOO,5 Ell 11300 10000 11500 8000 12000 14300 10000 4000 5000 Modulul de elasticitate [N/mm2] GO•15 G transversal

-

-

Tabelul44
Specia Brad Larice Molid Pin si Ivestru Pin negru Carpen Po. os 400 500 375 520 430 775 Masa volurnica a lemnului P (kg/m") Nr Specia PO.95 7 480 Fag 600 8 Mesteacan 440 9 Paltin 750 10 Plqg 560 11 Salcam 12 900 Cer, stejar
Po 05

630 600 510 310 710 640

Po 95 750 700 600 550 840 780.

Molid, brad, larice, pin Plop Stejar, gorun, cer, frasin,

9000 8000 9500

salcam
Fag, mesteacan, carpen

Rezistentele caracteristice si de calcul ale lemnului
Rezistentele caracteristice ale lemnului R, (N/mm2), pentru diferite tipuri de solicitari ~idiverse specii de material lemnos sunt date In tabelul 4.5, eu observatia eii pentru lemnul rotund earaeteristieile se vor majora eu 15 %, indiferent de specie. '

In ealcule, valorile rezistentelor caracteristiee sunt afectate de coeficienti ce tin seama de conditiile reale de exploatare, rezultind valorile rezistentelor de calcul. Rezistentele de ealcul RiC ale diverselor specii de material lemnos, la diferite soIicitari , se stabilesc 'in functie de conditiile de exploatare a elementelor de constructie, cu relatia:

t::
()

..; ;Z

Natura solicitarii

.0

'0 E C/i

Molid, brad, larice, pin

Tabelul c.S
Plop Stejar, gorun, cer,

salcam
Clase de cali tate

Fag, rnesteacan, frasin, ~en

R~ =rrn..Ul ·md· ·R. Iy. 1
J I

J

(4.1)

'in care:
II III 16,0 6,8 5,9 I 45,0 27,9 24,0 II 31,5 16,7 19,2 III 18,0 8,4 7,2

I ncovoiere 1 statica ntindere in 2 ungul fibrelor Compresiune 3 In lungul fibrelor Rj Rt 24,0 14,4 15,0

II 16,8 8,6 12,0

III 9,6 4,3 4,5

I 20,0 21,0 13,8

II 14,0 12,6 11,0

III 8,0 6,3 4,1

I 40,0 22,5 19,8

28,0 13,5 15,8

m.,

Ron

sunt rezistentele caracteristice ale diferitelor specii de lemn, la diferite solicitari, cu valori date in tabeluI4.6; sunt coeficientii conditiilor de lucru care introduc in calcul umiditatea de echilibru a materialului lemnos, definiti in functie de clasa de exploatare a constructiilor din lemn, valoarea lor fiind data in tabelul 4.7;

96 Acoperisuri

tip sarpante din lemn - 4 sunt coeficienti ai conditiilor de lucru ce tin seama de durata de actiune a incarcarilor, valoarea lor find data in tabelul 4.8; , coeficientii solicitarilor, partiali de siguranta, definiti cu valori date In tabelul 4.9. 4.4 - Elemente conponente ale sarpantelor 97

In functie

de

tipul

Categoria rdsinoase include speciile: molid, brad, larice si pin, in categoria foioase moi este inclus plopul, iar in categoria foioase tari sunt incIuse: stejarul, gorunul, cerul, salcamul, fagul, mesteacanul, frasinul si carpenul.

Tabelul47
Nr crt J 2 3 4 5 6 7 Solicitarea Simbol Esenta Valorile coeficien(ilor mui pentru clasa de e~oatare I 2 3 0,75 0,90 0,75 0,70 1,00 0,90 0,70 0,80 0,80 0,90

Nr.crt
1 2

Solicitare Incovoiere
Intindere:

Tabelul49
Simbol Y, Valorile coeficienrilor 1.10 1.20 lAO 1.25 Yi

Incovoiere

statics

mui

Rasinoase
Foioase

in sectiuni lara slabiri in sectiune cu slabin

t.
pe directia Yc

Intindere in lungul fibrelor Compresiune Compresiune fibrelor Forfecare Forfecare fibrelor Modulul in lungul fibre lor pe plan normal pe directia

3
4

mut mue
m~cl.

Rasinoase
Foioase Rasinoase

fibrelor

Compresiune

in lungul fibrelor si perpendicular

Foioase
Ra~inoase Foioase Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase

Forfecare in lungul fibrelor uni laterala bilaterala Forfecare in plan normal pe directia fibrelor

)'fll

1.25
1,10

5

)'fl

1.10

in lungul fibre lor in de plan normal pe directia

muf mu[L muE

4.5 SARPANTE DIN LEMN. PLAN INVELITOARE, PLAN SARPANT A
Proiectarea sarpantelor presupune parcurgerea urmatoarelor etape: - alegerea tipului structurii de rezistenta a sarpantei, - realizarea planului sarpantei, a sectiunilor transversale si Iongitudinale prin sarpanta (In concordanta cu planul invelitoarei), in vederea determinarii schemelor statice, a modurilor de incarcare si a Iungimilor de calcul ale elementelor, - calculul de verificare - intocmirea extrasului a elementelor sarpantei de material lemnos.

statica

elasticitate

Ia incovoiere

Sol icitarea incovoiere statica Forfecare

Clasa de durata a incarcarilor Permanente Lunga durata Scurta durata Permanente

Simbol

Valorile coeficienlilor rasinoase, foioase moi 0,55

mdi pentru esenta: foioase tari 0,60 0,70

Tabelul48

mdi

0,65 1,00 0,80

Compresiune

0,85 0,90 1,00 0,95 1,00 1;00 1,00

Alegerea tipului de sarpanta
Alegerea tipului structurii de rezistenta a sarpantei are in vedere forma si dimensiunile in plan ale cladirii proiectate, pozitia elementelor structurale portante (existents unor ziduri sau grinzi transversale sau longitudinale), rnarirnea incarcarilor panta ~i tipul invelitorii, functiunile ~i amenajarile podului cat si cerintele de ordin arhitectural impuse de beneficiar. Cele mai importante criterii in alcgerea tipului de sarpanta sunt: marirnea deschiderii transversale a cladirii pozitia elementelor portante ale cladirii. In functie de aceste date se alege una dintre solutiile de sarpanta prezentate.

Lunga durata Scurta durata Permanente

mde

0,85 0,90

intindere

Lunga durata Scurta durata Permanente Lunga durata Scurta durata

mdt

0,95

Modulul de elasticitate

mdE

98 Acoperisuri tip sarpante din Iemn - 4

4.5 - Principii de proiectare a ~arpantelor din lemn

99

Plan invelitoare
PIanuI invelitoare reprezinta configuratia in plan orizontaI a acestuia. Forma acoperisului este deterrninata de forma, dimensiunile in plan pre cum ~i pozitia cladirii fata de cladirile invecinate, neadmitandu-se scurgerea ~i indepartarea apeIor spre 0 cladire sau incinta invecinata. La cladirile de forma dreptunghiulara in plan, acoperisurile se realizeaza cu una pana la patru plane de scurgere (ape) si anume: cu un plan de scurgere (intr-o apa), se foIosesc la cladiri de dimensiuni mici sau pentru cele care sunt asezate la Iimita unei aIte cladiri (figura 4.15a); cu doua sau trei plane de scurgere (ape), se foIosesc Ia cladiri care au latimi mai mari dar au un perete la limita altei cladiri (figura 4.15b, e); eu patru ape, la cladirile care sunt asezate izolat (figura 4.15 d). Intersectia planelor de seurgere a ape lor formeaza drepte inclinate sau orizontale denumite coame, dolii, respectiv creste.

Pentru a determina configuratia in plan orizontal a unui acoperis eu mai multe ape, Intiii se alcatuieste linia de eontur a streasinilor, apoi dreptele de intersectie a planurilor de scurgere, stiindu-se ca intersectia planurilor egal inclinate fata de orizontala se proiecteaza in plan orizontal dupa biseetoarea unghiului format de urmeIe pIanuriIor pe un plan orizontaI, care sunt toemai Iiniile streasinilor, Pentru a verifica daca avem coama sau dolie, intersectam linia respectiva eu un plan nOf!TIalpe ea si observam sensul de seurgere a apeIor. In figura 4.16 este data forma in plan si 0 elevatie a unui acoperis pentru 0 clad ire avand planul orizontal eompus din dreptunghiuri. La determinarea configuratiei acoperisului, se rezolva In primul rand dreptunghiul eu latimea mai mare, apoi se racordeaza succesiv cele cu latimea mai mica.

Figura 4.15 Forma acoperisurilor Intersectiile inclinate de la care apele se indeparteaza, se numese coame, iar ceIe care aduna apeIe (eu unghiuri intrande ale versantilor) se numese dolii. Intersectiile orizontale se numese ereste.

I-creasta; 2-coama; 3-dolie.

Figura 4.16 Plan acoperis Plan sarpantii Intocmirea planului sarpantei se face dupa stabilirea formei acoperisului rezolvarea planului acoperis,

~i

In figura 4. conturul stresinilor. ca sarcini uniform distribuite. incarcarile din zapada actioneaza pe directie verticals.100 Acoperisuri tip sarpante din lemn . pane.ipoteza a JJJ-a . incarcarile se iau in considerare cu lor de calcul si normate. apoi sub acestia panele.masa volumica a lemnului.8) valoarea de calcul pC= n P" . iar in calcule se iau In considerare cu valorile normate pz" si de calcul Pzc.4 4. Dimensiunile acestor elemente.8) si (3.7). popilor. cu : valoarea normatii P" (tabelul 3. aplicatii pe elemente In pozitia cea mai defavorabila.10a). Evaluarea incarcarilor de calcul pe m2 de suprafata se face pe baza greutatilor tehnice ale materialelor sau a incarcarilor normate (tabelul 3. clestii. utilizand relatiile generale: .4). Pentru acoperisurile cu pantii mica.ipoteza J . In aplicarea metodei starilor limita. . etc. in calcule luandu-se in considerare cele mai defavorabile ipoteze de solicitare din gruparea fundamentals a actiunilor si cele mai defavorabile caracteristici ale materialelor. este data de greutatea proprie a invelitorii $1 a elementelor sarpantei. In mod curent incarcarea utila se considers 0 forta concentrata. determinate conform prevederilor capitolului 3. in prim plan se vad capriorii. .incarcarea permanents + incarcarea din zapada. Indicativ NP 005-96" [19]. popii. incarcari din zapada.incarcarea unde = b-h- p- [daN/m] (4. sipci. iar in calcule se iau in considerare cu valorile normate Pv" si de calcul Pvc. Incarcarile din vdnt actioneaza pe directie perpendiculara la suprafata acoperisului. pe baza principiilor generale de verificare a sigurantei con structi ilor. . intensitatile Incarcarea permanentd p .6 PREVEDERI GENERALE PENTRU CALCULUL ELEMENTELOR DIN LEMN Ca1culuI sarpantelor din lemn se face conform prevederilor din normativul de proiectare "Cod pentru calculuI si alcatuirea elementelor de constructii din Iemn.incarcarea normata g~ . popi. capriori.9).).8). Greutatea proprie a elementelor sarpantei se evalueazii prin calculuI volumului de lemn si folosirea masei volumice (tabelul 4. cu relatiile (3. incarcari din vant. [kg/m ] n . clestilor. actionand pe directie verticala.3 si tabeluI 3.3) a elementului. cat si distanta dintre ele sunt cele rezultate din ca1culuI de rezistenta. Observatii : Dintre aceste ipoteze de incarcare. deoarece circulatia pe acoperisul in executie (in acest caz) trebuie sa fie asigurata pe podini de repartitie a incarcarilor sau numai pe capriori. aplicata in pozitia in care produce cea mai defavorabila stare de solicitare.coeficientul incarcarilor (tabelul 3. cand aceasta are valori semnificative) +jumatate din actiunea incarcarii din zapada. exploatare. . ca sarcini uniform distribuite.8.ipoteza a II -a. la calculul sipcilor nu se ia in considerare ipoteza III.4) $i a coeficientilor incarcarilor (tabelul 3. perioade de reparatie. pozitiile capriorilor. La intocmirea planului sarpantei se traseaza pozitiile zidurilor portante ale cladirii.10) si (3. unde n se ia din tabeluI3.ipoteza a JV-a . cu relatiile (3. a panelor. [m] de cal cuI [daN/m] b si h .incarcarea permanents + incarcarea utila.reprezinta dimensinile sectiunii transversale 3 4. amplasate in zone cu valori mari ale presiunii dinamice de bazii a vantului.28 este prezentat planul sarpanta pentru exernplul de calcul din subcapitolul 4.9. contrafise lor.7).incarcarea permanenta + incarcarea exterioara din vant (1a care se adaugii efectul presiunii interioare). incarcari utile.Prevederi generale pentru calculul elementelor din lemn 101 Planul sarpanta este 0 vedere de sus a sarpantei considerandu-se ca s-a indepartat invelitoarea si astereala. Se verifica comportarea corespunzatoare a elementelor sarpantei fata de stdrile limita ce pot aparea in diferite etape din viata constructiei (executie. Inciirciiri ~i ipoteze de inciircare incarcarile de care se tine seama la dimensionarea elementelor sarpantei sunt: incarcari permanente. situate in zone cu aglomerare de praf industrial se considerii si incarcarea din praf industrial ca incarcare utila (conform tabelului 3. determinate conform prevederilor capitolului 3. Elementele sarpantei (astereala.2) (4. clesti si talpi) se calculeazii la incarcarile de calcul stabiJite conform standardelor de actiuni.6 .incarcarea permanents + incarcarea exterioarii din vant (la care se adauga efectul suctiunii interioare. Incarcartle utile se datoreazii proceselor de exploatare. Verificarea cornportarii elementelor sarpantelor din lemn se face la starea limita ultima de rezistenta si stabilitate (corespunzatoare epuizarii capacitatii portante) si la starea limits a exploatarii normale (corespunzatcare aparitiei deforrnatiilor excesive). considerate uniform distribuite pe suprafata de acoperis. grupate in urmatoarele ipoteze de incarcare: . Deasemenea ipoteza a IV -a este valabila doar in cazul acoperisurilor foarte usoare.

La grinzile simplu rezemate. dat in functie de clasa de exploatare a elementelor de constructie.(n-l )".17).crt Procedeul de tratare Valorile coeficientului mT.4) . majorata cu 5% (figura 4. de schema statica adoptata si de natura reazemelor.coeficientul de tratare a lemnului. 4. I.17 .1 Nr. I 2 3 4 Lemn netratat Lemn tratat pe suprafata Lemn tratat in masa. este urmatoarea: tipul elementuIui de constructie.6 . forfecare. compresiune. = 10 + 1. (4. I I (4. rn-. avand maximum 100 mm grosime pentru: . lungimea de rezemare a acestora nefiind mai midi de 20 ern. deschiderea de calcul este considerata egala cu lumina goluJui.90 0.85 0.pentru traveea "n" .Stabirirea deschiderii de calculla grinzi din lemn rezemate pe zidarie In cazul grinziIor cu contrafise (figura 4.102 Acoperisuri tip ~arpante din lemn .90 0.11). = 10 + a .modulul de elasticitate . F unde: F.4 4.90 ° Fig. Tabelul 4. ciit ~i in zona instinsa Raport maxim h/b 4/1 5/1 6/1 Fig.. la proiectarea acestora se vor respecta rapoartele maxime intre dimensiunile transversale (tabelul 4.95 0. deschiderea de calcul va fi: . - Rie [Nvrnm ]. Tabelul 4.caracteristica sectionala (arie.Prevederi generaIe pentru calculul elementeJor din Iemn 103 Deschideri de calcul st deformatii admisibile Calculul capacitiuii portante a elementelor Deschiderea de calcul (Ie) a elementelor din lemn se stabileste in functie de Relatia generala de calcul a capacitatii portante la diferite solicitari. modul de rezistenta). care spijina direct pe zidarie sau prin rntermediul unei centuri de beton armat. [mrn'] sau [rnrrr']. conform tabelului 4. .18 . de cIasa de calitate a IemnuIui si de conditiile de expIoatare a eIementelor de constructie. S. etc.00 1. Pentru grinzile simplu rezemate ce sprijina pe grinzi sau stalpi si la grinzile continue. Clasa de exploatare a constructiei I si 2 3 1. conform [19] pentru elementele de tip bara din lemn cu sectiunea simpla. stabilita in functie de specia materiaIuIui lemnos. 9/1 .Deschideri de caIcul Ia grinzi cu contrafise Elementele structurale din lemn se verifies 'in mod diferit din punct de vedere al deformabilitatii. I = Re I ·S· -rn-. incovoiere.este capacitatea portanta a barei din lemn masiv la solicitarea "i" (intindere.70 0. in functie de tipul solicitarii Ia care sunt supuse.11 Nr.10.pentru traveile "1. a .00 0. stabilita conform relatiei (10).alte caracteristici Lemn ignifugat I. 4. deschiderea de calcuI (Ie) se considera egala cu distanta dintre axele reazemelor.5 .18). .crt 1 2 3 4 Conditii de asigurare la flambaj lateral Ciind nu exista reazeme intermediare Ciind se asigura rigidizarea laturii comprimate cu pane sau tiranji Ciind se asigura rigidizarea laturii comprimate prin patelajul elementului de plan~eu Ciind se asigura rigidizarea elementului in planul flambajului atiit in zona cornprimata.6) Pentru a evita supradimensionarea elementelor de constructie din conditia de asigurare a stabilitatii lateraIe.) In [N] sau rezistenta de calcui la solicitari "i".5) (4. In [N/mm2].

I Icf350 IJ400 Tabelul 4.eoefieientul ee tine seama de fluaj si de elasa de exploatare a constructiei (tabelul 4. tinandu-se eont de fenomenul de fluaj ee apare pe durata de actiune a incarcarilor si de elasa de exploatare a constructiei eu relatiile : f = fl.instI +Kdef) ( unde: [mm] [mm] (4. f~.contrasageata initials a grinzii neincarcate. !m!I1_l I.ins! sageata instantanee.00 0. ElI.0 mm unde: f . determinata pe baza incarcarilor permanente normate (neafectate de coeficientii de incarcare). Tabelul412 Nr.0 mrn 0.4 4. q. tinand cont de modulul de elastieitate mediu.13). f2 . .1 d ~ 2.6).Prevederi generale pentru calculul elementelor din lemn 105 Pentru elementele incovoiate se fae verificari ale valorilor deformatiilor maxirne finale sub incarcarile efective (fmax).sageata datorata incarcarilor temporare.25 0. reprezinta: d reprezinta efectiv in tija si Leap . Pentru 0 incarcare uniform distribuita .sageata datorata eurgerii lente a imbinarilor. pentru elemente de constructie cu earaeter: Definitiv Provizoriu 1/250 le/3OO 1/150 le/2OO le/4OO Icf250 le/3OO le/2OO le/25O 2 3 4 5 6 Grinzile planseelor dintre etaje: eu finisaj din lemn eu finis!!le din tencuiala Elemente de sarpanta: astereala ~i_liQei pane ~i capriori ~ane la dolii Rigle ~i stalpi la pereti: eu finisaj din lemn eu finisaj din tencuiala Sprosurile ferestrelor Ferme din lemn.00 Deformatiile (sagetile) maxime finale din incovoiere se stabilesc urrnatoare: [mm] cu relatia I :: I i3 Perrnanen te Lunga durata Scurta durata (4.T mst 384 [mm] concentrate (4.sageata instantanee. pentru sectiunea bruta a elementului. I d + I m ~ 2.eapacitatea portanta minima a tijei. .0 mm 0.6 .104 Acoperisuri tip ~arpante din lemn .crt Tabelul 4.00 0.deforrnatia din eurgerea lenta a imbinarilor (tabeluI4. fc .13 Nr. pentru sectiunea bruta a elernentului.suruburi Notatiile din tabelul 4.buloane . care se cornpara cu valorile deformatiilor maxime admise (fadm) din tabelu14.14. f. tinand eont de modulul de eJastieitate mediu E 1I. sageata [rnrn] instantanee se calculeaza (4.50 1. eu grinzi eu inima plina: eu imbinari eu tije cu alte tipuri de imbinari Grinzi realizate prin incleiere fllns! .12.10) eu le/25O le/2OO le/4OO Icf500 1/500 1/200 = J_ 48 P I' Ell.5 d (ULcap) ~ 2.cuie . in functie de desehiderea de ealeul (Ie). diametrul tijei. f.inst(l +Kdef) f2 = f2.8b) I :: I lmbinari prin chcrtare Imbinari eu tije cilindrice: .efortul Bare dill lemn solicitate fa incovoiere dreaptii Verificarile care se fae in acest eaz.14 Tipul imbinarii Deformatia maxima datorata eurgerii Ierne a imbinarilor.8a) (4. Pentru desehideri ~ 6.00 m.) 0.14).50 0. Deformatiile f si f2 se stabilesc ea valori finale. sunt urrnatoarele : . Kdef .crt Clasa de durata a incarcarilor Cocficicntul K def Clasa de exploatare a constructiilor I si 2 3 0. grinzile din lemn eu sectiune simpla se realizeaza In mod obisnuit fara contrasageata si nu se tine seama de f .9) iar pentru relatia : f InS! 0 incarcare P. f. L .7) Nr. .sageata datorata incarcarilor permanente. deterrninata pe baza incarcarilor tempo rare normate (neafeetate de coeficientii de incarcare).crt I Elementul de constructie Valoarea deforrnatiilor maxime admise (fadm).(tabeJuJ 4. sageata instantanee se calculeaza cu relatia: f 5 00-' q ·1" [II.

-coeficientul de tratare a lemnului supus la incovoiere (tabelul 4. b) Verificarea de rigiditate (deformatie) Se veri fica relatia (4. [N/mm2]. [mrrr'].17) b) Verificarea de rigiditate (deformatie) Se verifies relatia: deformatia maxima finala din incovoiere ce poate aparea dintr-o anumita combinatie de incarcari fX. [N].Prevederi generale pentru ealculul elementelor din lemn (4.4 a)Verificarea de rezistenta Din punct de vedere al rezistentei. supuse la incovoiere dreapta." .naxsi f"max. WealeuI. fadm. se cornpara momentul maxim efeetiv Mer ee poate sa apara datorita incarcarilor reale de pe bara eu capacitatea portanta a elementului.10).ax) + (f~ax) iar [mm] (4. W net . Wnet .coeficientul de tratare a lemnului (tabelul 4.12).daca elementul are slabiri in sectiunea de calcul m-. conform relatiei (4. axiala paralela eli (4. [N/mm 2 ]. determinat ca fiind valoarea maxima a momentului incovoietor ce poate aparea In element dintr-o anum ita combinatie de incarcari.15) .daca elementul nu are slabiri in sectiunea de calcul. unde = R~ . avand sectiunea simpla. m-. mTi. respectiv y-y. Met.10).momentul maxim efectiv.7). Mer .13). cu valoarea: Wbrur . eu valorile: = R~ . putand fi Wbrul. respectiv y-y. !ar R ell C un de M/ . fadm sageata adrnisibila. rezistenta de caleul Ia compresiune calculata conform relatiei (10).14) incarcarea maxima.11) portanta (sau momentul rezistent) a elementelor din lemn masiv cu sectiunea sirnpla. W\alcul .13) Bare din lemn solicitate la compresiune axialii paralelii cu fibrele Relatia de verificare fibre Ie este urmatoarea : unde a elementelor solicitate la compresiune [N] fmax. Wealeul modulul de rezistenta pentru sectiunea cea mai solicitata.l2.daca elementul nu are slabiri in sectiunea de caIcul. relatiile de caIcul fiind: axelor AcalcuI aria sectiunii de calcul a barei slabite. avand valorile din tabelul4. unde: fmax = J(f. solicitate Ia compresiune paralela eu fibrele. care se determina cu relatia: [N] relatia: (4.1). se calculeaza cu formula: M.deformatia maxima finala din incovoiere ce poate aparea dintr-o anum ita combinatie de incarcari.12) rezistenta de calcul Ia incovoiere. M/ M.se stabilesc cu relatia (4. barele sup use la incovoiere oblica se verifica cu (4.rezistenta de ealeulla incovoiere.sageata maxima adrnisibila (tabelul 4.19) paralela cu fibrele. W\alcul . Mel .componentele momentului incovoietor maxim efectiv. fmax - fmax < fadm In care [mm] (4. Wc:lcul . pe directia x-x. [Nvrnm ] (4.16) 107 Myr - R i' WY calcul' mTj C [Nv mm ] Mr2Mef Capacitatea [Nvmm ] (4. R.daca eIementul are slabiri in sectiunea de caIcul. relatia ce trebuie sa fie satisfacuta fiind: unde RiC - 4. ce-i revine elementului comprimat dintr-o anum ita cornbinatie de incarcari.18) Bare din lemn solicitate la tncovoiere oblicii a) Verificarea de rezistenta Din punct de vedere N- al rezistentei. in [Nzmm"]. principale capacitatile portante la incovoiere statica pe directiile de inertie ale sectiunii transversale. m Tj [N· mm] (4. eapacitatea portanta a elernentelor din lemn masiv. din componetele incarcarilor de pe directiile x-x. Mr.modulul de rezistenta pentru sectiunea cea mai solicitata. dat de 0 anumita combinatie de incarcari pe directiile (x-x respectiv y-y). M.106 Acoperi~uri tip ~arpante din lemn .6 .

366 0.1 0) coeficientul de flambaj. Tabelu1416 Denumirea e1ementelor Coeficienti de zveltete maxirni admisi.226 O.093 0.999 0.118 0.712 0.351 0. > 75 (4.083 4 i 0.281 0.000 0.16).391 I 0.175 0.310 0.758 0.845 0.878 0.619 0.450 0. in cazul slabirilor nesirnetrice.608 0.965 0.131 0.216 0.958 0.097 0.823 0.momentul de inertie al sectiunii transversale A.693 0.984 0. I 5 Valorile cocficienrilor Ie 0 10 0 1.I 58 0.!L unde i= If - Ir= lungimea de flambaj (tabelul 4.995 0. Tabelul 4. coeficientul de tratare a lemnului (tabeluI4. AcalcLII = Anc!.114 0.336 0.100 0. limitat la valorile calculat eu relatia: 109 Acalcul sectiunea flambaj.22) :1 I· I 4AIlet / 3 :.219 0..383 0.223 0.r- Translatie impiedicata la ambele extremitati ~l rotire libera Ir= I (4.597 0.902 0.23) 1.(l91 0.509 0.136 0.110 0.132 0.a.65 I - = 1.329 0.998 0. 75 pentru /.111 0.928 0.181 0.198 0.081 1 CPe 6 0.439 0.104 (J.196 0.992 0.186 0.205 0.651 0.918 0.078 1 2 3 4 I La grinzi eu zabrele ~i arce: .815 0.961\ 0.094 0.109 0.125 0.248 0.266 0.talpi.077 !I ! A =.292 0.087 0.115 0.808 0.140 0.I93 O.079 - 9 0.942 0.775 0.908 0.974 0.000 0.081 7 0.3)8 0.090 0.702 0. sunt: - 0.239 IJ.086 0. de flambaj 5 0.574 0.287 0.496 0.129 0. AcaicLII = pentru sectiuni in care slabirile nu depasesc 25% din bruta si nu sunt pe fetele paralele eu directia de calcul Ia Aa (tabelul 4.937 0. pentru sectiuni in care slabirile sunt simetrice.106 0.343 0.096 0.085 1.550 0.101 0.682 0.152 ! - 0.4 I9 0.21.212 0.138 0.126 0.672 0.961 0.000 0.276 0.082 18 I - Valorile coeficientului (I) 'j'c de flarnbaj.105 0.91\2 0.859 0.979 0.891 0. etc.740 0.298 0. pentru sectiuni in care slabirile depasesc 25~/o din sectiunea bruta ~i nu sunt pe fetele paralele cu directia de caJcul la flambaj.409 0. rotire impiedicata la extremitate 0 leI l~ Lungimi de flambaj If If= 0.108 Acoperisuri tip sarpante din lemn .100 0.472 0. barele urrnand a se calcula la cornprcsiune excentrica. pentru: Constructii definitive Constructii provizorii Nr.630 0.149 0.208 0. se determina ell una dintre relatiile 4.767 0.165 0.143 0.123 0.484 0.731 0.852 0.189 O.092 0.15. 4.537 0.I27 0.112 0.160 0.722 0.147 0. (4. diagonale ~i rnontanti de reazem .17) raza de giratie (4.977 0.6 .aria sectiunii transversale.946 0.997 0.099 0.243 0.988 0.5S5 0.913 0.154 0.374 0.80 I pentru 'I-:.872 0.996 0.662 0.999 I 0.896 0.323 0.172 0.20) 3 cP c in care: -----.celelalte elemente Stalpi principali Stalpi secundari (la pereti.156 I 1190 200 I I I - 2 1.990 0.4 = Abrur.461 0.986 0. crt.088 0.950 0.971 0.107 (J.Prevederi generale pentru calculul elementelor din lemn coeficientul de zveltete a barei.134 0.866 0.117 - 3 0.21) .252 0.792 0.831 0.098 0. amplasate pe fetele paralele cu directia de flambaj.20I 0.095 0.230 0. luminatoare.167 0.838 0.I 63 0.784 0.234 0.121 0.256 U.993 0. Abnll .141 0.3 I6 I 0.954 0. A.080 - I 20 30 40 50 60 70 I 80 I 90 I 100 110 120 130 140 150 160 170 .562 0.641 0.304 0.102 0.170 0. limitat la valorile din tabelul 4.120 0.885 0.749 0.) si zabrelele stalpilor eu sectiune cornpusa Contravanturi 150 175 120 ISO 175 200 ISO 200 175 Nr.20 sau 4.800 0.178 0.-129 0. 180 i ! I I I 0.523 0. amplasate pe fetele paralele cu directia de calcul la flarnbaj.215 O.922 0.084 I 0.089 0.0 3100 := '100 S(_!:_J2 lq If= 0.145 O.271 0.I93 0.933 0. Crt Tabelul4 Tipul de rezemare Simbol rezemare 17 ) Translatie ~i rotire Impiedicete ambele extrernitati la I 2 Translatie impiedicata la ambele extrernitati.

(Figura 4. la striviri sub saiba. la piesele de rezem (Figura 4. = If= 1. ce-i revine elementului comprimat dintr-o anumita cornbinatie de incarcari. translatie si rotire libera la cealalta extremitate If If LV Lr solicitate la compresiune 4.10). m.25) pe fibre. translatie libera si rotire irnpiedicata la cealalta extremitate 7 Translatie si rotire impiedicata la 0 extremitate.Prevederi generale pentru calculul elementelor din lemn ___------------------------~------L----------------------------------111 - m. pentru elemente la care aria de contact (reazem) este egala cu aria elementului comprimat (Figura 4. If= 1. aria de contact dintre cele doua elemente.50 I 1.I.20 I =.. DC .A . f) rezistenta de calcul la compresiune calculata conform relatiei (4.00.110 Acoperisuri tip sarpante din lemn .19g) 2.19a). care se determina cu relatia: Q r -- .1ge) precum si la suprafetele de reazem ale constructiilor din lemn. ~Tc . < Qr un de ' [N] N I Qr forta axiala maxima.m r [N] perpendiculara (4. cu valorile: m.'cl. in imbinari cu pene perimetrice care au fibrele dispuse normal pe fibrele elementelor imbinate (Figura 4. precum si la imbinari cu crestari laterale. translatie libera ~i retire impiedicata la celalalta extremitate Translatie si rotire impiedicata la a extremitate.00 1 I' i! I a) Ir= 2.19b).6 . capacitatea portanta a elementelor din lemn solicitate la compresiune perpendicular pe fibre. coeficientul de tratare a lemnului (tabelul 4. translatie libera ~i rotire partiala la celalalta extremitate 5 6 Translatie impiedicata ~iretire libera la a extremitate. If =' 2.00.d).60.e . = 1.00 I Bare din lemn solicitate fa compresiune perpendicularii pe fibre Relatia de verificare a elementelor fibre este urmatoarea : perpendiculars (4. [N]. (Figura 4.24) pe d) e) N.19 Variante de rezemare a elementelor din"lemn . [N/mm2].4 4 Translatie ~i rotire impiedicata la a extremitate. ill J. T Figura 4.19c. I. coeficient ce tine cont de modul de rezemare.1).1.

b ' cos a = g. . conform (figurii 4. cos a 0 I' (4. iar pentru distante mai mari de 15 ern. . b .x . care se determina cu relatia: ( g. 4. vant si incarcarea utila se determina. zapada. forta concentrata se repartizeaza unei singure scanduri. Ast" capacitatea portanta a elementelor dinlemn. 2 7 C. considerand aria de cal cuI egala eu aria de strivire. ce-i revine elementului comprimat dintr-o anumita cornbinatie de incarcari ~i care face un unghi a cu directia fibrelor elementului respectiv.y g~.b = gp . avand sectiunea simpla. = Pv sin u Nr Nr = eu Cr 'Q. cu deschiderea de caIcul egala cu distanta dintre capriori. sunt date in tabelul 4. respectiv unghiul sub care se imbina cele doua elemente.y = gp .y g~. sin a + Q. capacitatea portanta a elementelor din lemn. .19f).18. II""" 11111lllllllill" t I g.7 CALCULUL ELEMENTELOR SARPANTELOR Astereala COMPONENTE ALE Astereala se considera simplu rezemate pe capriori. solicitate la compresiune paralela cu fibre Ie. Tabelul418 sub un unghi a Incarcarea permanenta gp gz pv P Componenta incarcarii pe astereala pe directie : tangentiala (x-x) normals (v-y) g. de ~i se calculeaza la incovoiere oblica.. cos" a p~. aria de calcul fiind considerate aria de contact dintre elemente.27) eapacitatea portanta a elementelor din lemn eu sectiunea simpla.Calculul elementelor Formulele astereala. Relatia de verificare a elementelor solicitate la compresiune fata de directia fibrelor materialului lemnos este urmatoarea: [N] un de incarcarea maxima. lncarcarile aferente unei scanduri (de latime b) din incarcarile permanente.a [N] (4. cosa P.sin a = gz . Pentru distante intre axele scandurilor sub 15 em se considers ca forta concentrata (incarcarea utila) se distribuie la doua scanduri.7 .4 4. comprimate sub un anumit de calcul pentru determinarea componente componentelor ale ~arpantelor incarcarilor 113 de pe Bare din lemn solicitate Lastrivire oblicii Strivirea oblica apare la imbinarea elementelor unghi (figura 4. Ae .26) din zapada din vant utila = Pv 'I Py = p. g! . cos. . p~) pe cele doua directii.x g~. . [N]. b . gz liijjllllllllillillillilill · a I I I I 1I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I Pp Figura 4. solicitate la eompresiune sub un unghi a fata de directia fibrelor. solicitate la eompresiune perpendiculars pe fibre.Stabilirea schemei de calcul ~i a incarcarilor pentru astereala .20 . sin a . b.20). unghiul pe care II face forta de compresiune cu directia fibre lor.112 Acoperisuri tip sarpante din lemn .

(4. -sin c -cos c 0 p ". asterealei se face la incovoiere oblica. f adm (4. pe cele doua directii. eu consola pe desehiderea dintre pana intermediara si rigla de creasta.14). cosa d s ' cos2 a v gz pv = gz ·d. atunci schema statica este 0 grinda simplu rezemata. respectiv se face cu relatia Capriorii luandu-se din tabelul Schema statica a capriorilor poate este 0 grinda simplu rezernata pe pane. d. etapele si relatiile de calcul in capitolul 4. Daca la creasta exists solutia de rigla prinsa Intre capriori si clesti. Se deterrnina incarcarile aferente unei sipci din incarcarile permanente. Daca exista pana de creasta care reazerna pe un pop.y ' gz.19. = gp .7 . .6.114 Acoperisuri tip ~arpante din lemn . 4. din vant si din incarcarea uti la. sunt date in tabelul 4. ca rezistente pe directiile x-x.. se determina eu relatiile (4. respeetiv y-y. din zapada.21). calculul sipcii se face la incovoiere oblica. Asemeni asterealei. schema de calcul va fi 0 grinda simplu rezemata. si se determina caracteristicile 111111111111111111111111111 [mrrr'] si Ix(y) [mm"].CaIculul elementelor eomponente ale ~arpantelor -------------~~====~==~~~-~~~~-~~~~ 115 Se aleg dimensiunile sectionale Wx(y) Calculul fiind cele prezentate $ipcile Schema statica pentru calculul sipcilor se considers 0 grinds simplu rezernata pe capriori. cu deschiderea de calcul egala cu distanta dintre capriori. Momentele incovoietoare efective M:f si M~fsunt calculate calcul (in ipoteza I) iar fiind momentele f Figura 4. etapele ~i relatiile de calcul luandu-se din capitolul 4.d s I II I III I I II I 11111 1 11111 11111111111111 111111111 III 1111 I p~ g~ g~ Se aleg sectionale Wx(y) dimensiunile asterealei (b x h).21 . dupa care se proiecteaza pe directie normal a si determinarea componentelor incarcarilor de pe tangentiala (conform figurii 4. Se calculeaza rezistenta de ca1cul la incovoiere R. de verificare. Formulele de calcul pentru sipca (g~. sin a g'z. Verificarea 4.. cu deschiderea de caIcul egala eu cea mai mare distanta dintre axele paneior consecutive. si se deterrnina caracteristicile [mrrr'] si Ix(y) [mm"] pe directiile principale de inertie.16).y Componenta norrnala (v-v) rncarcarii pe sipca pe directie : tangentiala (x-x) g~.17). Tabelu14 Incarcarea permanents din zapada din vant gp g~.15). cu sau lara consola. .6. d. ~i M.x J 19 sipca caprior = gp' = gz' d.p~).1) iar apoi se cu incarcarile de face verificarea de rezistenta cu relatia (4.Stabilirea sehemei de calcul si a incarcarilor pentru sipca M. g~.4 asterealei (b x h). se aleg dimensiuni noi pentru elementul si se reiau ealculele .12. = P . cu relatia (4. de rigiditate Daca verificarile ealculat nu sunt satisfacute.

sectionale Wx(y) si Jx(y) pe directiile axelor principale de inertie. Figura 4.11).p) Formulele decaIcul pentru determinarea componentelor tuturor incarcarilor de pe pana.Stabilirea schemei de caIcul si a incarcarilor pentru capriori (solutia cu pana de creasta ) Formulele de caIcul pentru determinarea componentelor incarcarilor de pe caprior (g~. de Utila P Py = Pvcosn Se aleg dimensiunile b X hale capriorilor ~I se deterrnina caracteristicile sectionale.21. Incarcarile care actioneaza asupra panei sunt cele transmise de capriorii care reazema pe aceasta (permanente.12. panele drepte se pot caIcula Ia incovoiere dreapta. deschiderea de calcul. p). M~ se determina cu relatiile (4.22 sunt prezentate schema de calcul si modul de aplicare al incarcarilor pe capriori pentru varianta a doua de calcul. cos" a p~e = Pv . se considera ca in figura 4. de . In figura 4. calculandu-se Ia incovoiere oblica. p~ . '1 ~ 'I . p~) pe directie normal a axei lui. in ipotezele in care nu se ia in considerare vantul. de deschidere 12 incarcate cu sarcini normale pe axa grinzii si uniform distribuite pe lungimea inclinata a acesteia. f luandu-se din tabelul Panele Schema statica a panei se considera 0 grinda simplu rezemata pe popi. tinindu-se cont de existenta contravantuirilor JongitudinaJe.CaIculul elementelor componente ale ~arpantelor 117 TabeluI420 Componenta incarcarii pe astereala oe directie : normala (y-y) gp gz Pv g~ = gp .23.4 Capriorii se pot calcula ca grinzi orizontale cu deschiderea de calcul d2 (distanta pe orizontala dintre axele pane!or).22 . pe cele doua directii principale de inertie. deschiderea de calcul fiind distanta dintre ferme. Se calculeaza rezistenta de caIcul la incovoiere R. dupa directia axei y-y. sunt date in tabelul 4. Scheme Ie de calcul ~i incarcarile aferente panelor se iau conform figurii 4. zapada. cos a g~ = gz . Incarcarea Permanents din zapada din vant 4. Se aleg dimensiunile pentru pana (b x h) ~i se deterrnina caracteristicile . Cand pana este prevazuta cu contrafise longitudinaIe. normala la axa panei. sunt date in tabelul 4.23).f 116 Acoperisuri tip sarpante din Iemn . etapele si relatiile de calcul luandu-se din capitolul 4.6. g~.21. de .13). Ie. (g~. incarcate cu sarcini verticale uniform distribuite sau ca grinzi inclinate.7 . vant ~i utila) ~i in plus.1) iar apoi se face verificarea de rezistenta cu relatia (4.20. cu relatia (4. Momentul incovoietor efectiv r este calculat cu incarcarile de calcul (In M: ipoteza J) iar 4. Calculul capriorilor se face la incovoiere dreapta. se ia in considerare greutatea proprie a panei (g pr. g~.12) ca fiind momentul capabiL adm Verificarea de rigiditate se face cu relatia (4. Panele pot fi drepte sau inclinate (figura 4. Se observa ca.

. .7 . . d 2 • sin a 0 Pana oblica Pv P P.y == g.6. H. conform schemei din figura 4. . fiind egala cu inaltimea lor.6.23 .p g~. I + gpr.Stabilirea schemei de caJcul si a incarcarilor pentru pane . urmand etapele de calcul preeizate in paragraful anterior.24a) . este egala eu inaltimea popului pana sub pana.118 Acoperi~uri tip ~arpante din Iemn . Figura 4.y == gz .y == ts. Se aleg dimensiunile sectiunii transversale a popului ~i se determina aria Calculul popului se face la compresiune in lungul fibre lor.se considera elemente comprimate centric.p) .y == gz . capitolul 4. conform observatiei de mal ~us). sin a Popii Sunt elemente verticale sau inclinate solicitate la compresiune paralela cu fibrele si.4 p 4. sin a gi. Calculul panei se face la incovoiere oblica (sau dreapta.y == Pv ·1 Py == P Pana dreapta Pv P gp gz P~. == P. lr. (figura 4. b)Popii inclinati: t IIIIIIIIIII~ IIIIIIIIIII~ IIIIIIIIIII~ t acesteia. . . cu incarc~rile determinate conform ipotezelor de incarcare de la etapele ~i relatiile de cal cuI fiind cele prezentate in capitolul 4.preiau reactiunile aduse de pane.I· sina 0 g~. preiau in mod diferit reactiunile din pane Np.x == Pv .y =(gp ·l+gpr.y == Pv ·1· cosa Py = P g~. d2 P~. Np.lungimea de flambaja popului inclinat . d2 . articulate la ambele capete. If. in functie de tipullor.y == gp -I + gpr. lungimea lor de flambaj.24b.p)·cosa g~. considerata pana sub pana. cosa P~.se verifica la eompresiune cu flambaj.Calculul elementelor componente ale sarpantelor Tahelul421 Componenta incarcarii pepana.se considera atat ei cat ~i coarda intinsa articulati Ia ambele capete. pe directie : normala (y-y) tangentiala (x-x) 0 0 119 IIIII/lIlll gz Tipul panei Incarcare gp gz g~. astfel: a)Popii verticali: .

Se alege sectiunea transversals a acestora si se determina capacitatea portanta la compresiune in lungul fibrelor cu relatia (4. prezentata In capitolul 1. Tillpile Sunt elemente supuse la strivire dreapta (compresiune perpendiculars pe fibre) in cazul popilor verticali (figura 4. se cornpleteaza planul sarpanta cu pozitiile §i dimensiunilor reale ale elementelor. Verificarea talpilor de sub popii verticali se face conform precizarilor din paragraful anterior. unde notatiile reprezinta : /. pentru elementele comprimate sau incovoiate.24) si (4.inaltimea la streasina.25).lungimea totala a cladirii.Stabilirea suprafetelor de strivire ale talpilor sub popi .inaltimea sarpantei. clasa a II-a de calitate. avand datele generale precizate In continuare: Cladirea de loeuit este amplasata in Timisoara. eu panta invelitorii de 35°.4 4. rezultate in urma calculelor.desehiderea transversala a cladirii. cu relatiile (4.18). In functie de existenta sau inexistenta cepului la imbinarea pop .Stabilirea schemelor de calcul pentru popi Relatia de verificare este (4. avand: clasa l-a de calitate. figura 4. Invelitoarea este din tigle profilate. b . .25 . Figura 4. pentru elementele intinse.21) ~i se lirniteaza la valorile din tabeluI4. h~.talpa (figura 4. h.Exemplu de calcul si alcatuire a unei ~arpante din lemn 121 CO a rd a T ex = a = a) c b) Aria de strivire este diferita.19).26) si (4.8 .20) sau (4. tratat pe suprafata. unde incarcarea N = N. clasa 1 de exploatare din punct de vedere al conditiilor de umiditate. cu relatiile (4.8 EXEMPLU DE CALCUL SI DE ALCATUlRE A UNEI SARPANTE DINLEMN Figura 4. 4.15. Structura de rezistenta este alcatuita din pereti portanti din zidarie de caramida.25) iar verificarea talpilor de sub popii inclinati.25) si la strivire sub un anum it unghi in cazul popilor inclinati (Detaliul C.26. Dimensiunile in plan si in elevatie ale cladirii de locuit sunt date in figura 4.120 Acoperi~uri tip §arpante din lemn . Dupa verificarea dimensiunilor fiecarui element al sarpantei. unde QJc se calculeaza cu (4.7b).24 . . Date generale Sa se proiecteze sarpanta din lemn pentru cladirea de locuit P+ 1E. Sarpanta se executa din lemn de rasinoase. conform paragrafului precedent.27).

I 1.greutatea stratului de baza pentru zona climatica "A" c. = 0. si se dispun la distanta de 80 em ' Evaluarea inciirciirilor ~ I i i '~ i I a).2 .8 .0 n 1.26) se alege 0 sarpanta pe seaune.7 3.00 _J I __.coeficientul partial de siguranta.. Valoarea de calcul a incarcarii din zapada este: pzc= YF pzn unde: YF .8x3.00 Figura 4.85 m.2 I Sipes 3.5 9.113 on ec Invelitoare din tigla profilata Astereala 2x2. avand schema de ealcul si dimensiunile din figura 4.0 7.Ya' -04~>03 c•.8cm 1-8.2 gpC[ daN/m"] 60.0 31. Valorile normate si de calcul ale incarcarilor din greutatea proprie a acoperisului sunt date in tabelul urmator: Tabelul422 Denumire element ! I U:: II . Incardiri permanente (din greutatea proprie a acoperisului). I i I gp"[ daN/m2] 50.8 x 1.Exemplu de calcul si alcatuire a unei ~arpante din lemn Capriorii se aleg eu sectiunea dreptunghiulara 123 ur Jr:J I I 22S 240 300 rr '" .t.8 .27. incarcarea din zapada.coeficient eu valoarea maxima in varianta II. P: .4 4. care se calculeaza astfel: YF .0 6.35 4.Ya ..25 . Amplasarea fiind in Tirnisoara. Fermele sarpantei se pozitioneaza pe peretii transversali de rezistenta.0 28.... amplasati la distanta de T =4.00 Figura 4.45 1. Valoarea normata a incarcarii din zapada se stabileste conform STAS 10101/21-92 lSI cu urmatoarea relatie de eaIcul: unde: gz = 90 daN/m2 .45 1=8. Rezulta valoarea normata a incarcarii din zapada: pz"= 90 x 0.4cm I -i 1.eoeficientul de expunere pentru conditii normale de expunere.1 1.8 3. CzI= 1. constructia este incadrata in zona "A" din punct de vedere al zonarii teritoriului la actiunea zapezii. 'I oc interax.85 10.26 Dimensiunile in plan si in elevatie ale cladirii TOTAL ~ 98 Alegerea sarpantei Pentru dimensiunile in plan si in elevatie ale cladirii proieetate (figura 4. eu popi verticali. b). Capriori lOx 15cm Vata minerala 6cm 2.27 Sectiune transversals prin sarpanta .1 1..25 = 90 daN/m2 3.schema de ealcul Invelitoarea din tigle profilate este asezata pe suport din sipci orizontale dispuse la 34cm..25 4.122 Aeoperi~uri tip ~arpante din lemn . 90 .

Inearearea din vant se ia in eaIcule eu intensitatea normata p: si cu eea de Incarearea utila consta intr-o forta concentrata.8 .0.2. conform STAS 10101120.4 pentru Ric=l. unde: mui= I.8 (pentru incarcari permanente) md2 = 1.' constructiei are valon diferite de raportul h/! si de unghiul p~ =YF unde .65 pentru amplasament intravilan). v ' .80 . 77 si a =35°. Valorile incarcarilor din vant sunt nesemnifieative fata de valorile incarcari. . Cnl si Cn2.19.0.0 (pentru incarcari din zapada) Yi=I.valoarea de ca1cul p = 100 x 1.45.Exemplu de calcul ~i alcatuire a unei sarpante din lernn 125 YF = 2.14. . stabiliti in functie de durata de actiune a incarcarilor ~i de tipul solicitarilor.14. .656 daN/m2.P. Rezistentele de calcul ale lemnului la diferite solicitiiri al. sunt : mdl = 0.75 daN/m . . .coeficientul de rafala. sunt : mdl = 0.0. Valorile intensitatilor normate sunt: = -----'----- mdl • gp + md2 • gz s.i Rezulta valoarea de ealcul a incarcarii PZC= 1.45) = .coeficientii de lucru. definiti pe baza conditiilor de microclimat in care sunt exploatate elementele de constructie . In functie de eategoria la actiunea vantului (pentru constructii din categoria C 1.4 4.1=122daN/cm2 b). Pentru hi/! == 0.coefieient de variatie a presiunii dinamiee de baza In raport eu inaltimea z deasupra terenului liber si eu tipul de amplasament (egal eu 0.5· ch (hm.permanente + zapada) md ~ . Rezistenta caracteristica la eompresiune rasinoase de elasa a II-a de ealitate este: Ren=120daN/em2• Rezistenta de cal cul se determina eu relatia: intensitatilor de calcul sunt : p~ = 1.8· 90 = 1.04) = = mue mde Ren/ Yell.2 - 0.J· gv = ± 9. este incadrata in zona "A" privind zonarea teritoriului din punet de vedere al actiunii vantului.elasa I de exploatare mdi . Amplasarea constructiei fiind in Timisoara. mdi R. cu n = 1.6). = 0. stabiliti in functie de durata de actiune a incarcarilor si de tipul solicitarilor.. == 30 daN/m2 (pentru zona climatica "A").Rezistenta la incovoiere Rezistenta caracteristica fa Incovoiere pentru lemn de rasinoase de clasa a II-a calcul p~.655 din zapada: d).80 x 16811. g. Valorile presiunii interioare sunt ± 0.1 eoefieientul partial de siguranta pentru solieitarea de incovoiere.2 = 120 daN. ch (z)· gv [daN/m2] [daN/m2] de sensibilitate a constructiei construct~i ~urente.118 Cn2= . c ni . I RelIC 2 p~ = 2 lA x (.124 Acoperi~uri tip ~arpante din lemn .coeficientii de lucru.0. c .: 0. Inciircarea utili. = 168daN/cm2 Rezistenta de calcul se determina eu relatia: Ric = m.. unde: mue= I. Rezistenta la compresiune 2 Pn I =16x065x30x(-0.= ~.4 98 0.presiunea dinamica de baza. md. . pn v Valorile 2 = 1' 6 x 065 x 30 x (. celorlalte mde .coeficient • vantului (YF = 1.37daN/m.04 daN/m2. relatiile de calcul fiind: p~ de calitate este: = p.cni ·ch(z)·gv R.coeficientul aerodinamic pe suprafata "i" a pe cei doi versanti ai acoperisului.0 (pentru incarcari din zapada) m. rezulta cnl=-0. + gz in lungul fibrelor in lungul fibre lor pentru lemn de YF .37) = . partial de siguranta pentru actiunea zona clirnatica "A" si cladiri din cJasa II de importanta).O x 0.medie ponderata a coeficientilor mdi (In eazul combinatiei de incacari din ipoteza I de ealcul. eu: .4 x (.valoarea normata pn= 100 daN.55 (pentru incarcari permanente) md2 = 1. Cni.118)=-0.8 . Indircarea din vant. coeficientul conditiilor de lueru. / y.98 daN/m2.medie ponderata a coeficientilor mde. In functie acoperisului a. g. eh(z). ~.655 x 90 == 149 daN/m~ c).

38 este dat planul sarpantei ~i sectiunile caracteristice prin sarpanta. = 41.8 I 9 ~ 20.5 x 0. c).s = pzn X d. Cu valorile de calcul ale componentelor incarcarilor dupa directiile principale de inertie se determina momentele incovoietoare in ipoteza I de incarcare (permanente + zapada).819 ~ 26.1 M X r MYr unde.8 daN/cm2• = Dimensionarea elementelor componente ale sarpantei In fig.s X cosc = 28.8x3.5daN/m. se aleg sipci cu sectiunea dreptunghiulara de 3.din zapada gz. Se determina incarcarile normate si cele de caIcul pe directie verticala.s X coso. = 149 x 0. In care: distanta dintre sipci este d= 0.2 x 0.s ) x d c2 I 8 M y s = (gp. Rezistenta la compresiune perpendiculara pe fibre 4. Incarcarile normate.capacitatile portante la incovoiere statics pe directia x-x.37cm4• Incarcarile care se iau in considerare la calculul sipcilor sunt cele permanente (luate din tabelul 4.s + gz. tg a= 0.4 dabl/crrr'.573.22.s + g.medie ponderata a coeficientilor mdc.s = gz c. Dimensionarea sipcilor. = 0.din zapada gz. = 32. m.s X sino.7daN/m . uniform distribuite pe sipca. x cosc = 90 x 0.din zapada gzn. Incarcarile de caIcul. vezi figura 4. uniform distribuite pe sipca.34 ~ 32.z. S= (18. mue= 1. = 17.573 ~ 16.14): S I' . RCcJ. 1.34 m.permanente gpn./'s = gpC.6 x 0. sunt : . = 25 x 0.C = m. de = 0.=30daN/cm2• Rezistenta de caJcul se deterrnina cu relatia: RcJ.14cm3.8 . Pentru stabilirea schemei de calcul ~i a incarcarilor. 'YcJ.802/8 = 4. descompuse dupd cele doud directii principale de inertie x-x si y-y.x c.y c.8 I9:::: 23daN/m . unghiul invelitoarei este a=35°( coso. coeficientul partial de siguranta pentru solicitarea de compresiune paralela cu fibrele.34 x 0.7 + 24) x 0. pe directie vertical a sunt : . respectiv pe directia y-y . Ix = I.25.s = pzc X d. M/ .5 x 0.sX sino. pentru lemn de rasinoase de clasa a II-a de calitate.S= gpcx d.25 = 21.819 ~ 34daN/m.Exemplu de calcul si alcatuire a unei sarpante din lemn 127 Rezistenta caracteristica la compresiune perpendiculara pe fibre. de unde se determina schemele statice.700).permanente gp. coeficientul partial de siguranta pentru solicitarea de = compresiune..s = gz c. = 28.6 x 0.2 x 0.permanente gp.573 ~ 24daN/m.819. [' 'i' I' I m. unde: . este: RcJ. = 0. 30 x 0.8cm.8 x 0.819 ~ 41. astfel: M x s = (g p. deschiderile de cal cuI si suprafetele aferente pentru evaluarea incarcarilor ce Ie revin elementelor componente ale sarpantei.S sine = 32.s= g.25.y c.2daN/m gp.6daN/m . sunt : .s = gzn. pe directie verticala sunt : ± M:f ± M~f ::." X ds = 83 x 0.xe. mdc RcJ.91/1.sX sine = 25 x 0.802/8 = 3. a). cu Wx = Wy = 9.80 .91 . din care s-a scazut greutatea capriorilor ~i a termoizolatiei) ~i cele din zapada.xn.34 x 0./'s = gpn.Y C.573 ~ 18.xc. descompuse dupd cele dOUGdirectii principale de inertie x-x si y-y. deschiderea de calcul a sipcilor este chiar distanta dintre capriori. Rcrt=120 x 0. since = 0. se descompun apoi dupa directiile axel or principale de inertie x-x ~i y-y ~i se calculeaza momentele incovoietoare efective aferente. sipcile se verifica la incovoiere oblica. Incarcarile de calcul. uniform distribuite pe sipca. Incarcarile ce-i rev in unei sipci se considera de pe suprafata aferenta ~i sunt uniform distribuite pe lungimea sipcii. gz./ 'YcJ.permanente gpC.S= gpC.4.S) d c2 I 8 x rezultand M.42 daNm = 342 daNcm My = (26.s = gzn.y n. M/ . gz.7daN/m x gp.xn.25 = 87.4 'Yell=I.91/1.S= gpn.s X coso. uniform distribuite pe sipca.2daN/m . = 95.819:::: 25daN/m Incarcarile normate.21.5daN/m.Sx coso.5daN/m.7 + 34) x 0.9 daNm = 490 daNcm Verificarea de rezistenta se face cu relatia (4.34 ~ 28. = 41.126 Acoperi~uri tip ~arpante din lemn . x coso.573 ~ 14.x c.din zapada gz e.

coeficientul care tine cont de durata de actiune a incarcarilor. S deci. Inciircare utila se considera 0 forta concentrata pe directie vertical a.3daNhQ.04 ern. pe eele doua directii.145 x 804/ (113000 x 17. cu valorile 0.04 (l +0. Dimensionarea capriorilor Stabilirea care: • • • • Verificarea de rigiditate (deformatie) se face cu relatia relatia: schemei de caIcul si a incarcarilor se face conform figurii 4.pun = 1200N. q EI Sagetile instantanee. inalii se stabilesc cu relatia (12). calcul mTi r i Ric=l.inst"= (5/384) x 0.25) = 0. Incarcarile permanente si din zapada ce-i revin unui capri or se iau de pe suprafata aferenta a invelitorii si se considers uniform distribuite pe lungimea capriorului.205 x 8041 (113000 x 17.04 (1+0.deschiderea ft InS de ealcul a sipcii.162 X 8041 (113000 x 17. aplicata in pozitia cea mai defavorabila. I = l.06 +0. 5 = 6.gpc= gp x d. E = 113000daN/cm2 .8 .Puc = P.00m.37) = 0.fadm= 0.80 x 168/1.. x coso = 120 x 0. = ~O.c= g.142 = 0. 1= 1440cm4 incarcarea normata 1. Incarcarile de calcul pe directia normala la axa capriorului sunt : .modulul de elasticitate in lungul fibrelor q- • deschiderea maxima de calcul a capriorilor pe directie orizontala.819 == 74daN/m . pe directia normald la axa capriorului sunt : .14 xl. unde (1 ~ef .din zapada . Sagetile finale.in'?(1 +Kdef) = 0. din incarcarea din zapada. Capriorul se calculeaza la incovoiere dreapta.50 (Incarcari permanente) si 0.80 x 0.05 = 0. = 80 ern .06 (1+0. = 113 x 0. din incarcarea permanenta f/'Y = fz. respectiv y-y.819 == 64daN/m .inst"1 +Kdef) = 0. pe cele doua directii. unde f" max.inala = f/ +f/ . distanta dintre capriori de = 80cm.37) = 0.y = fp. f fpx.inala f r max= f/ f" max= fp" +fz" = 0. cu consola (deoarece pana de creasta nu reazema pe popi. f max. in fmax.permanente . Inciircarile normate.1=122 daN/cm2 W\aleul = WYcalcul 9. din incarcarea permanents si din zapada sunt: fpX= fp.06 em fz. 0 = 1115 daN em Met = M. n = 1.5 em.25) = 0.utila .22.14 em' = M/ = M/ = 122 x 9.1 daNm = 610 daNcm Me? = My = 8. = fpx +fz" si finala r max. rezulta ± (342 1 1115) ± (4901 1115) s 1.5) = 0.valoarea norrnata pun = 1000N .l 02 + 0. capriorul se calculeaza la incovoiere dreapta.permanente . x coso.finala=)(f~ax.06 em ( f/ = fz.37) = 0.inst"'Y +Kdef).4 4.O x 0. b). din componetele incarcarilor ~i fde pe directiile x-x. +f/ = 0. ~ .05 = 0.ios/(1 +Kdef) = 0.05 em lar = _5_ 384 Schema de calcul acapriorului este schema de calcul este 0 grinds simplu rezemata.04 em fz.128 Acoperisuri tip ~arpante din lernn . respectiv y-y. gz e ~ip u .ins?= (5/384) x 0. din incarcarea permanenta ~i din zapada sunt: fp.7 daNm = 870 daNcm .14 ern.gzc= pz x de X cos'« = 149 x 0.09 em f/ = fz. cu : . sageata finala.sagetile care se calculeaza din componetele incarcarilor si f normate (permanente si zapada) de pe directiile x-x. iar f"max.2 coeficientul supraincarcarilor. se alege pentru capriori sectiunea dreptunghiulara de 10x12cm avand W = 240cm3.instx= (5/384) x 0.8192 == 80daN/m. acel punct se considers capat liber).valoarea de calcul Puc = n. desehiderea maxima pe directie inclinata /2= 3.10 cm.finala)2 unde fXmax.inst'y(I +Kder).inala .ins?= (5/384) x 0.17cm :::. determinindu-se momentele incovoietoare si sagetile din componentele incarcarilor de pe directia normals la axa capriorului gp e . fadm= Ll150." X de X cos a = 98 x 0. L = de = 80cm deci fadm= 0.5) = 0.inst" l +Kdef) = 0.25 (incarcari din zapada).09 +0.04 em fp.finala f"max. d2 = 3.80 x 0.04 (1 +0.05 em ( fpY= fp.37) = 0.66m.Exemplu de caleul si alcatuire a unei ~arpante din lemn 129 MY=RC·WY.5 ern.sageata instantanee data de 0 incarcare uniform distribuita. unde L este lungimea de calcul a sipcii.230 x 804/ (113000 x 17.finala)2 + (f~ax.finalii f" max. .80 x 0.819 == 98. sageata finala.gp n.

130 Acoperisuri tip ~arpante din lemn .din zapada .27).p).852/8 = 1008.3 = 343daN/m pc =120daN. M]= 240 daNm Mil = 195.819 == 81.9daN/m Pentru calculul eforturilor in caprior s-a utilizat programul de calcul static al grinzilor continue ("GRIC"). = 100 x 0.modulul de elasticitate q . Dimensionarea panei deschiderea maxima pe direetie orizontala este distanta dintre ferme.25) = 0.89 = 2. pe caprior).5 daNm .sageata datorata incarcarilor permanente f2 ..p gi._ 384 CaIculul unde u' £=113000 daN/cm2 .4daN/m . S-au determinat momentele incovoietoare In cele doua ipoteze de incarcare.25 x 0.p = 317.y f.13) = = g pr.3/cos35° + gpr. pe caprior) .dm unde = gz ·d2 fadm=Ll200.incarcarea normata eforturilor in pana: M.80 x 1681 1. In domeniul elastic.80 .3daN/m (incarcarea normata din zapada.85/4 = 145.5daNm Ms= 120 x 4.y = gp ·1 + gpr.Jef.83 em P~.sageata datorata incarcarilor din zapada f1=~nst.utila .40 em = f]= 0. f2=~nst.z 0.p (1 +k. . I=24739cm4 se determina conform tabelului 4. x cos'« = 90 x 0. Dimensionarea capriorului facandu-se la mornentul maxim rezultant.94 em (permanente) = f]=0.38em fmax= 0.z). 1= 3375em4) ~i se M.60 + 0. ~] = R~.40(1 +0.p 0. ipoteza I (permanente + zapada) si ipoteza II (permanente + utila).42cm f. Verificarea de rezistenta se face cu relatia: X 4. f mst 5 q/4 -_.gp n. 298.50) = 0.3daN/m.25 (tabelul 4.30(1 +0.O x 0.nst. unde M.p= 1.c = 48.8 .21.852/8 = 1026daNm Mpz= 343 x 4.30em = f2 = 0.38 = 0.z 0. pentru pana dreapta avand relatiile: g~. unde L = 3.2 daNm Relatia de verificare este satisfacuta 240::.19 x 600 = 31 .p 0.y '" Pv ·1· cos ex Py = P un de incarcarile de calcul sunt unde fJ .c = pzn X d.31 em> fadln= 1.1 x 0.50 si k. rezultand ~nst.gz n.4 daNm.greutatea proprie a panei gpP= 113 x 2.8gem iar fmax= 1.z (1+kdef.30m (figura 4.Jef.66 m = 366 ern fadm= 366/200 = 1. refae calculele.94(1 +0.83em.71(1+0.c=I. = 349 x 4. Wc:lcul .Exemplu de calcul si alcatuire a unei ~arpante din lemn 131 0.unde k. m-. M.p 0.85m distanta echivalenta de pe care sunt preluate incarcarile pe orizontala este d=d2/2+d]=2. In ipoteza I (gp+gz) Mmax= 240 daNm.71 ern (zapada) = f2= 0. ." = 122 x 240 x 1.c= 64 daN/m (incarcarea permanenta normata .2. Verificarea f max de rigiditate (deformatie )se face cu relatia: ::.42 + 0.83em.0 = 29280 daNcm = 298.25) = 0. rezulta urmatoarele valori pentru sagetile instantanee: f.Pu = pun X coso.nst.5 + 31.50) = 1. ~ Mm ax .8192 == 48.Jef.z 0.capacitatea portanta la incovoiere statica dreapta e).4 .4 = 349 daN/m &p = 149 x 2. se aJege pentru pana seetiunea dreptunghiulara 3 de 19x25em avand Incarcarile W=1979cm .gz n. T=4.1=122daN/cm2 3 W\alcul = 240 cm M. R.98em < fadm= 1. deci trebuie sa marim dimensiunile capriorului.60cm finst. Se alege sectiunea de 12x15 em (W = 450cm3.

Toate elementele componente ale sarpantei. .83cm .3 x 2. g 15x15x50cm.incarcarea norrnata unde incarcarile norm ate sunt = 0 "25 x 0 19 x 600 = 28 . cu dimensiunile stabilite in unna sunt trecute in planul sarpanta (figura 4.0 . = 1. Se aleg talpi de dimensiuni q .> 122x 1979x 1.6. . . unde: f. unde kdef. = 0.p = 180 + 28. capacitatea portanta a talpii solicitate la compresiune pe fibre. conform ipotezei 4.83 + 0.greutatea proprie a panei + gpr.42cm fmax= f.raza -100 de giratie. Ae = 100 crrr'. Sageata finala in ipoteza I de incarcare este Cnax= 0.4 daN/cm2 Cr= 87.3/cos35° pr. I = 185cm • suprafata de pe care preia popul curent incarcarea este 2.668 x1.24: g.sageata datorata incarcarilor temporare fj=fj. = 1 coeficientul de tratare a 1emnului (tabelul 4.4 x4.coeficientul 11.0 = 3488 daN> N. unde ::S.Qr ' N = 3352 Qr daN (forta axiala maxima din pop).24: perpendiculara Qr R" c.8 daN/cm2 d).30 x 4.08.Jef).2 < 75.p N.din incarcarile din zapada f2ins!= 0. = 3352 daN.4 Dimensionarea se face la momentul incovoietor maxim. = 1. 15m2 pe proiectie orizontala.132 Acoperi~uri tip sarpante din lemn .10). m.55 (l +0.8 x 100 x 1.If - Sageata admisibila pentru pane este fadm=Ll200. 5daN/m .d). = Itli .5 = 208 daN/m g} = 48._ q/4 unde 384 £1' 2 - 5 e).inst(1+k.6 x 1.Exemplu de calcul si alcatuire a unei ~arpante din lemn 133 I • incarcarea totala aferenta popului este: Npop= 113 x Capacitatea Mmax= 1026+1009 = 2035daNm Momentul incovoietor capabil este dat de relatia: Mr=Ricx W x rn-. e zi deci relatia de calcul este Ix.. respectiv se verifica relatia 4.25) = 0.coeficient de flambaj . = 0.85 = 3352daN M. Verificarea pe directie paralela cu talpilor sunt solicitati la compresiune perpendiculara pe E=11300N/mm fibrele modulul de elasticitate Talpile de sub popii verticali directia fibre lor. functie de Ix.19c. relatia 4. Dimensionarea popilor lui este Se aJege 0 sectiune a popului de lOxlOcm. unde: <Pc .88 = 64. cu Ac= 1OOcm2 iar lungimea considerata pana sub pana.Jemn tratat pe suprafata > Mmax= 2035daNm portanta a popului rezulta din relatia: Ac x <Pc x mTe.55cm si f.15 +31.din incarcarile permanente flins!= 0.37 = 1. .coeficient ce tine cont de modul de rezemare: m. un de L este deschiderea de calcul fadm= 485/200 = 2.15/cos35°+ 149x 11.20 em < fadm=2. deci avem Qr= 21. unde Rt= 122daN/cm2 W=1979cm3 mTi= 1. (_!:__)2 100 4.37cm.288 .zveltetea.L = R~l." = 64 x 2.668 (limitat la valorile din tabelul Rell = 87.29 (1 +0.3 = 111daN/m P =IOOdaN.0 = 5838daN <Pc "i" f mst =-. If= I = 185cm -Iungimea de flambaj C.8 .coeficientul care tine cont de durata de actiune a incarcarilor A = ~833.15) > Npop= 3352daN.+f2.0/100 = 2414daNm de tratare . Rezulta valorile sagetilor instantanee si finale.52cm .29cm si f2 = 0. (aria de contact dintre cele doua elemente) m-.4 x 100 x 0.60 pentru piesele de reazem (figura 4.sageata datorata incarcarilor permanente f2 . = Rerr x 1= . se face urmand precizarile din subcapitolul Calculul de verificare a acestora 4.3 =.85 = 11. rrI 't' = lei I = 185/2.5) = 0.28) si in sectiunea transversals calculelor .·A c ·mTe ·mr ell = 21.

28 .162 0.50 4.15 30 3. pentru 4. Lungimile de livrare ale sortimentelor folosite la confectionarea sarpantei se iau din tabeluI4. ~ 8.25 d ~3.238 0.Exemplu de calcul si alcatuire a unei sarpante din lemn 135 (figura 4. Pn).134 Acoperisuri tip sarpante din lemn .50 IS x IS 6 1.00 1.12/ :.I -=t Fig. ~.088 0.8 ..80 2 0.90 8 <1>8 5.002 0.70 12 xiS 2 12 xIS 1.00 2.' " Tabelul422 EXTRAS DE MATERIAL LEMNOS Sectiune Lungime transversal a efectiva Bucati m bxh emxem 5.~ ~ U: cO'DrD.50 5.55 9" x 96 I 12 x IS 4.00 5.29).- 1-- II II ~ -++-.50 5.068 O.15 2 2..00 1 I.50 3.50 1.40 4 12 x IS 12 x 12 5. cu lungimile efective si cu cele de livrare a sortimentelor din care se confectioneaza fiecare element si numarul de bucati din fiecare sortiment..045 0.40 38 X 38 30 3.50 4. ~ -t---it--+- . PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO PI] PI2 PI3 PI4 PIS Pl6 rigla pana cosoroaba caprior rigla caprior caprior I caprior caprior pop talpa clesti clesti contrafisa sipca sipca n---'" '. In vederea calculului volumului de material lemnos necesar executarii sarpantei.00 4.00 2.50 28 x IS 6 0.40 I. cu pozitia specifica a putea fi identificate In extrasul de material lemnos.05 -1 55 J+-.90 12 x IS 2 10 x 10 1.00 3.50 1.317 1.00 28 x IS 6 3.oz5 0.Plan sarpanta .072 0.4 (Pl .046 4. 12.108 0.50 5.40 96 X 96 2 5. Extrasul de materiallemnos Extrasul de material lemnos (tabelul 4.024 0.55 38 x 38 8 TOTAL (me) Lungime de livrare m 5. 4.00 VoIum neeesar me 0.22) este un tabel In care se tree toate elementele sarpantei.00 2.040 0.40 4 12 x IS 5.85 6 0. 8~' 3.980 0..:.120 0.100 1.I ~ I- -\---W \\ :1 II .30) si In cea longitudinala (figura 4.440 Pozitie Element Jb "~' JJ9~11~ lvr 12 xI5 P7 Ilcaorior -=or 1 . 2. cu dimensiunile sectiunii transversale.3.00 0.1 .

.ft.~-fl-Rili ~ ~:! I f.t< st ~ 0....Do. V) <l) U _r a 0 ::l oz.. 0 -----><... 0 " u .. C"'l ~ ~ Q S.- . V> ~ ..~ ~ " ::=:0.- c: c V ::=: so....o.. 0 <C <C I a:l a::l I C .... '" - '" " " :....... .." 0.. u'" t-.CIS C __........-' -'I._ '" <l) «:J ~ c: K~~ K: 00 -"" ...Exemplu de calcul si alcatuire a unei sarpante din lemn 137 c:::: e ~l=f. 'en c '" ::=: "": ..!'l"-c a-v> 1~ _.. -§ e0 c: "! .. '" '" u.t< .. c:: r ffffft H" I ~i:1m I II h '" ~~ ..i: on C ~ __'I..:! .> C u I V) ---' 0 00 I 0\ "7 oci I:- 0 c. N No.. 0 0 § <..Q C '" J::! ~"C 0 u N '" 00 .4 4.J m- " ::! ~ ~ _.. <l) e '" C <l) . c: "0 a ... _gc. S! ~o .. Ie- -"F§] ~ u " - ~ C <.136 Acoperisuri tip ~arpante din lemn . 0 .) ...__ 0- O-v> " ~ -~ "c..8 .. ~"'c '"o- '<i C"') '" N 00 N I<- """ i..: sc.... " -.~ . ".. /I "0 . ::l .. N ~ -. a C '" C ee go..a 0 (!) 00 ~ ... . II '" .. ~ " ~ "'''' . '" l~~ c:::: ....

1 b).rezemate pe tot conturul (figura S.Prevederi generale 139 5. In acest ultim caz grinzile de pe 0 directie rezemand pe celelalte (grinzile secundare reazema pe grinzile principale). vant.5 sau mai mare decat 2.l:zan~ ~el mai bine conditiilor tehnice si economice impuse planseelor In constructiile civile modeme [43]. c) placi cu raportul intre Iaturi este mai mic decat 0.CAP.ld)..pe una sau doua directii 5. ele raspu.. . Eforturile sectionale produse de incarcari se determina printr-un calcul: _ in domeniul elastic sau in domeniul post-elastic cu metoda echilibrului lirnita.placi cu deschideri mai mari decat 70 ern si cu reazeme liniare (grinzi.2 . din beton armat.1 . temperatura). f) I) I!I CD CL. . rezemate pe una dintre laturile scurte ~i libere pe celelalte doua laturi (figura S.Tipuri de placi armate . .incastrate pe una dintre laturile lungi.latura rezernata h) c) d) e) 5.latura incastrata .doua laturi adiacente (eel putin una incastrata) ~i libere pe celelalte laturi (figura S.lc). Placile planseelor curente au forma dreptunghiulara sau asimilabila acesteia si pot fi annate In camp pe una sau doua directii.incastrate pe una dintre laturile lungi. realizate monolit sau prefabricat.le).grinzi pe 0 directie sau grinzi pe doua directii.lh) . avand centurile de grosimea placii.1 INTRODUCERE Planseele din beton annat sunt cele mai utilizate in prezent la cladirile civile.. la care armatura este dispusa perpendicular pe laturile lungi. . 1i).lf). la starile limita ale exploatarii normale. Dintre acestea cele mai intalnite sunt planseele curente din placi si grinzi.lg). Planseele pot fi alcatuite si numai din placi rezemate pe pereti din beton annat sau zidarie. Ele pot fi: .tot conturul (figura S.J I 1l77l77Ill/lll1l7l777711ll/?/7??77l7Inm»h i) 77l?777l17l11ll7J1»)7I/lII1ll/17/7J7/711I7h 777////77//. Prin plansee curente din placi ~i grinzi se inteleg acele plansee alcatuite din: .latura libera . Placile armate pe 0 directie sunt: a) placi incastrate pe 0 latura si libere pe celelalte laturi. diafragme de beton). . Placile armate pe doua directii au raportul intre laturi cuprins intre valorile 0. Ia care armatura de rezistenta este dispusa perpendicular pe latura incastrata (placi in consola -figura 5. b) placi rezemate pe doua laturi paralele ~i libere pe celelalte doua Iaturi. libere pe cealalta latura lunga si rezemate pe cele doua laturi scurte (figura S.S PLAN~EE CURENTE DIN PLACI ~I GRINZI DIN BETON ARMAT a) 5. zidarie. la starea limita de rezistenta. .5 (inciusiv) si 2 (inciusiv) ~i sunt rezernate pe: . .1 a).2 PREVEDERI GENERALE Calculul planseelor se face luand in considerare componentele normale pe planul acestora ale incarcarilor verticale si tinand seama de actiunea incarcarilor din planullor (seism.trei laturi ~i libere pe a patra latura (figura S.in domeniul elastic. la care armatura de rezistenta este dispusa perpendicular pe laturile rezemate (figura b) LLI ) g) + + + . • directia de armare In camp Figura 5. -libere pe una dintre laturile scurte si rezemate pe celelalte laturi (figura S. .

1 ) . Tab eu 152 I Categoria Conditiile de mediu Spatii inchise." medii obisnuite sunt date in STAS 10107/0-90 [49]. castele de apa .5 Calculul 'in domeniul elastic al eforturilor sectionale produse de incarcari se face: . pentru placile planseelor intermediare ale cladirilor industriale.exteriorul cladirilor protejate prin tencuire sau aite finisaie grupurile sanitare ~i bucatariile. pentru planseele earosabile II Spatii inchise. in functie de tipul de planseu din care fac parte. TabeluI5 1 Tipul planseului Plansee eu grinzi si: .Plansee curente din placi ~i grinzi din beton armat . De regula. relativa $ 75% In aer liber cu umiditatea Exemple I - I i. se alege cel putin cea prevazuta in tabelul 5.placi arm ate pe 0 directie: • simplu rezemate hpmin .exteriorul cladirilor neprotejate. CaS04 etc.elementele monolite tumate direct in sapatura: fundatii. . CaCI2. · .70 mm.140 . in functie de agresivitatea mediului. ab trebuie sa respecte si prevederea: ab ~ 1.~ a~tl~ne~ internperiilor si a umiditatii. acoperirea eu beton se mascara de la marginea elementului din beton. asigurat de finisaje.la grinzi si placi arm ate pe 0 directie. neexpuse Ia inghetdezghet in stare urnezita .Na2S04. in care constructiile pot fi expuse la 'intemperii si la umiditati ridicate.80 mm.). In eontinu. stalpi. 30 . bazine.placi armate pe doua directii: • simplu rezemate • incastrate elastic i. pentru placile monolite.. pe baza teoriei placilor plane.elementele monolite tumate in cofraje sau pe beton de egalizare: grinzi. stalpi pentru estacade. neagresive chimic In contact cu pamantul si In contact cu parnantul eventual cu apa subterana wa agresivitate chimica alte cu condens interiorul cladirilor civile (incJusiv bucatarii si grupuri sanitare) . grosimea placilor trebuie sa fie multiplu de 10 mm. relativa >75% cu umiditatea In aer liber Spatii inchise. tehnologic in aer liber III In contact cu apa sau iichide. Con~tructll~e sunt compuse din elemente structurale care pot fi expuse in mod diferit I.~re.2. . atat prin pozitia lor in ansamblul structuni. -- 35 i. conditiile de control din timpul executiei.medii cu agresivitate chimica: . pentru placile prefabricate. pentru placile planseelor intermediare ale cladirilor civile.mediul salin. Daca grosimea necesara a stratului de acoperire cu beton a armaturii.haIe1e industriale cu umiditate ridicata . dar nu mai mult de 50 mm (5. acid elorhidric. IV constructiile expuse la inghet -dezghet in stare umezita: cheiuri.2 si de tipul de elemente. Se disting patru categorii de expunere. diguri . . Grosimea necesara a stratului de acoperire eu beton depinde de conditiile de mediu.2 Prevederi generale 141 Predimensionarea pliicilor Grosimea placilor. umed. in functie de categoriiJe de expunere din tabelul 5.hale Ie industriale eu degajari de aburi - Grosimea stratului de acoperire cu beton a armiiturilor Stratul de acoperire eu beton trebuie sa asigure aderenta corespunzatoare a armaturilor si protectia acestora impotriva agentilor fizici si ehimici din mediul in care functioneaza elementul.subsolurile neincalzite .la placi armate pe doua directii. NaCI.. pozitia elementului structural intro constructie etc. se trateaza eazul constructiilor situate in medii obisnuite. pe langa aeeste valori.1.peretii ~i fundul recipientelor de lichide: rezervoare. ziduri de sprijin in tabelul 5.2d. · • Valo~1.elementele prefabricate . .hale Ie industriale cu umiditate redusa . conform tabelului 5. pe baza regulilor statieii constructiilor. • incastrate elastic . ·. iar pentru aite tipuri de medii. nereti . diferenta se adauga si la grosimea minima admisa a placii. 40 1min 45 Se recornanda: .reglementari specifice . de dimensiunile elementelor. cat $1 pnn gradul de protectie.60 mm. amoniac etc.acoperisul reeipientelor de lichide . este mai mare de 10 mm. in spatiile de utilizare publica .) sau pulberi agresive (saruri pulverulente s~lubile ~~h~groscopiee . jara agresivitate chimica.1e~Osl~llor de acoperire cu beton a armaturilor pentru constructiile sltu~~e.30 mm. canale deschise.100 mrn. c1asa betonului. . 5. III . se considera: _ medii obisnuite.3 se dau grosimile minime necesare de acoperire cu beton ab a armaturilor longitudinale de rezistenta. pan a la cea mai apropiata armature considerata.medii continand gaze eu actiune agresiva asupra betonului (bioxid de sulf hidrogen sulfurat. din zona litoralului Marii Negre.

_ in cazul elementelor aflate in contact direct cu lichide. ~. la placi ~i pereti. fundul 45 35 recipientelor de apa .5 in care: ai . [mm] 25 Evaluarea incarcarilor Evaluarea incarcarilor de calcul pe m2 de suprafata se face pe baza incarcarilor normate si a coeficientilor incarcarilor stabilite conform precizarilor din capitolul 3. In general incarcarile ce intervin la calculul planseelor sunt incarcarea permanenta din greutatea proprie (placa de beton armat. III si IV.1). pentru elemente din beton de clasa > C16/20.142 . In acest caz. Calculul static in domeniul elastic ne furnizeaza solicitarile de tip momente incovoietoare si forte taietoare in sectiunile caracteristice ale placilor. care au partea supraterana incadrata in categoriile I ~iII.Plansee curente din placi si grinzi din beton armat . etc. dar care au fata de contact protejata prin tencuire sau placare cu faianta. incadrarea este evident categoria III). - - - - 5.2 IV III II I indiferent de monolit. prin formarea de mecanisme cinematice. _ in cazul partilor subterane ale cladirilor. se pot adopta aceleasi valori ca pentru partea supraterana (in loc de valorile pentru categoria III). la panourile mari prefabricate de fatada se aplica reglernentarile specifice acestor structuri.2 conform conditiei (5. respectiv al elementelor realizate din betoane eu agregate usoare din categoria II. Placi plane si curbe. Calculul static 'in domeniul post-elastic cu metoda echilibrului lirnita este un caleul mai laborios necesitand de cele mai multe ori mijloace si tehnica de calcul speciala. 3. valorile din paranteze se refera la armaturile de rezistenta ale peretilor turnati in cofraj glisant. pereti despartitori. se iau valorile pentru elementele de categoria n (in caz contrar. conform tabelului 13. In medii tara agresivitate Categoria elemcntului. se realizeaza prin teneuire cu mortar de ciment de marca z MI00. valor. Grosimea stratu!ui de aeoperire eu beton a armaturilor longitudinale trebuie sa fie de regula multiplu de 5 mm ~i se obtine prin rotunjirea in plus (sau eu eel mult 2 mm in minus) a valorilor determinate pe baza tabelului 5. se refera la armaturile de pe primul rand. diferenta de grosime a stratului de acoperire. 5.2 II III I Tipul de monolit sau arrnatura prefabricat pretu mat pe uzinat santier etrierii si barele 20 15 10 15 transversale ale carcaselor sudate IV 143 Tabelul53 Grosimea minima a stratului de acoperire cu beton a arrnaturilor longitudinale. De asemenea. In cazul in care se dispune de modele de ca1cul omologate ale elementelor planseelor. grosimile minime ale stratului de acoperire cu beton date in tabelul 5. . Calculul static in domeniul postelastic ne permite sa cunoastem modul de cedare al placilor si valoarea lncarcarii de rupere (ultime). ~l situatii. doar daca este determinanta conditia (5. prefabri-cat prefabri-cat modul de pretumat element pretumat uzinat uzinat executie pe santier pe santier ahm. mobilier. 20 15 15 10 10 nervuri dese cu b< 150 mm 45 30 15 20(30) 10 15(30) Pereti structurali Grinzi. 35 25 30 20 25 bulbii diafragmelor Fundatii.3 CALCULUL STATIC . d .3 . stalpi. ca1culul capacitatii portante a planseelor in ansamblu si a elementelor componente ale acestora se efectueaza in ipoteza cedarii lor.Calculul static Tabelul54 Grosimea minima de acoperire cu beton a armaturilor transversale [mm] Catezoria elementului conform tabelului 5. finisaje etc) considerata uniform distribuita si incarcarea utila (oameni.1).3 si anume: in cazul elementelor realizate din betoane obisnuite de clasa C8!l 0 si C 12/15 din catezoriile II. Tipul de monolit. Tinand cont de faptul ca pentru constructiile de importanta normals (cladiri de locuit) un calcul in domeniul plastic este complicat ~i necesita timp mai indelungat in general se prefera efectuarea unui calcul in domeniul elastic.reprezinta acoperirea cu beton a armaturii. I.3 si a relatiei (5. incarcarile tempo rare pot alcatui impreuna cu incarcarile permanente una sau mai multe scheme de incarcare. majorate cu 5 mm. Grosimea minima a stratului de acoperire cu beton a armaturilor transversale este data in tabelul 5. Observatii: . 10 unele Determinarea valorilor solicitarilor se face cu ajutoruI calculului static. necesara in partea subterana.reprezinta diametrul armaturii longitudinale considerate.4. eforturile sectionale si deformatiile se stabilesc In baza acestor modele.. La placile ~igrinzile continue ale planseelor. Stabilirea ipotezelor si combinatiilor de incarcari se face in conformitate cu prevederile mentionate in capitolul 3. . dupa caz. care reflecta mai riguros comportarea lor ca elemente din beton armat.1). . Aceasta rotunjire poate fi praetie necesara. cu ajutorul calculului in domeniul plastic se pot obtine in anumite situatii valorile solicitarilor in sectiunile caracteristice (la reazeme si in deschideri). sub actiunea incarcarilor de calcul.. 2. pentru ab se adopta alte valori minime fata de cele date in tabelul 5.) uniform distribuita sau concentrata.

gc : gc-g+2" - p (5. se face. iar incarcarea ternporara in deschiderea respectiva. Pe suprafata tuturor panourilor acestei scheme se aplica 0 incarcare conventionala dirijata altemant de sus in jos ~i respectiv de jos in sus in toate modurile . La placile mono lite pe suprafetele tuturor panourilor acestei scheme se aplica 0 incarcare conventionala dirijata de sus in jos (figura 5. ale carer deschideri difera intre ele cu eel mult 20%. de incarcarile permanente ~i temporare de calcul aplicate uniform distribuit. cu sectiunea constanta. incarcarea permanenta se considera aplicata in toate deschiderile. pe unitatea de suprafata. a carei marime. dupa cum urmeaza: . Momentele incovoietoare in sectiunile placilor continue realizate monolit si legate rigid de grinzile pe care reazerna. In a doua schema conventionala de rezemare a placilor.momentul incovoietor de pe un reazem intermediar al placilor se determina pentru 0 deschidere de calcul egala cu media deschiderilor adiacente reazemuJui respectiv. La placile continue rezemate pe tot conturul. iar incarcarea temporara in deschiderile adiacente reazemului respectiv. izolate sau continue pe 0 singura directie sau ambele directii.incarcarea ternporara de caJcul pe unitatea Momentul de calcul intr-un camp al unei placi va fi mai mic decat cel rezultat prin considerarea incastrata perfect Ia ambele extremitati. se determina astfel: q'=g+£' (5.Calculul static 145 20% si ale carer incarcari uniform distribuite pot alcatui mai multe scheme de incarcare. se admite ca momentele maxime ~i momentele minime din campuri sa se determine pe baza a doua scheme conventionale de rezemare. Dimensionarea grinzilor continue la care incarcarile pot alcatui mai multe scheme de incarcare se face pe baza infasuratoarelor momentelor pozitive si negative de calcul. pot fi determinate pe baza urmatoarelor incarcari conventionale: incarcarea permanents conventionala.4) 2 g .5 Solicitarile care apar in sectiunile placilor si grinzilor continue calculate in domeniul elastic. la care incarcarile pot alcatui mai multe scheme de incarcare. calculate In domeniul elastic.3) de suprafata. incarcarea permanenta se considera aplicata in to ate deschiderile. la care pe fiecare directie deschiderile sunt egale sau difera intre ele cu cel mult 30%.3 . In prima schema conventionala de rezemare a placilor. Pentru determinarea momentului maxim negativ pe un reazem. intocmai ca lagrinzile izolate sau continue. armate pe 0 directie. izolate sau continue. precum si in deschideri altemante (figura 5. panouriIe acestora se considera simplu rezemate pe tot conturul lor.144 . cu deschideri ce difera intre ele cu eel mult Solicitarile produse de incarcari in sectiunile placilor arm ate pe doua directii. Pe : Pc=¥ in care: g .momentul incovoietor intr-un camp ~iforte Ie taietoare se determine pentru marimea efectiva a deschiderii respective.3a). se determina pentru schema de incarcare cea mai defavorabila corespunzatoare fiecarei sectiuni.2a). p .incarcarea temporara de calcul pe unitatea de suprafata. realizate monolit.2b). panourile se considera incastrate perfect pe reazemeIe intermediare si simplu rezemate pe conturul planseului. de regula.Plansee curente din placi si grinzi din beton arm at .2) incarcarea ternporara conventionala. (5. rvlllllll a) 5.Scheme de incarcare utilizate la calculul placilor in domeniul elastic Calculul static in domeniul elastic al placilor armate pe 0 directie Determinarea solicitarilor prod use in sectiunile placilor. de suprafata.incarcarea permanents de caJcul pe unitate p . pot fi determinate pe baza coeficientilor de influenta ai grinzilor continue cu deschideri egale. pentru 0 fasie de placa de latime egala cu unitatea.2 . precum si in deschideri altemante (figura 5. . pot fi determinate prin metoda retelelor elastice sau prin alte metode mai exacte. soIicitate de incarcari permanente si temporare aplicate uniform distribuit. Pentru determinarea momentului maxim pozitiv intr-un camp. Solicitarile din sectiunile placilor continue. continue armate pe 0 directie nu deschiderii respective ca fiind Calculul static in domeniul elastic al placilor armate pe b) 0 douii directii Figura 5. armate pe 0 directie.incarcarea permanents de cal cuI pe unitate de suprafata.

Scheme conventionale pentru determinarea momentului In carnpuri La placile mono lite. panourile se considers simplu rezemate pe laturile situate pe conturuI planseului si incastrate perfect pe toate celelalte laturi (figura 5. in prima schema conventionala de rezemare. prin insumarea momentelor obtinute pe fiecare dintre cele doua scheme convention ale.l Figura 5.9 - 0.Scheme conventionale pentru determinarea momentului pe reazemele intermediare b) :rrdllllllllih ~~I1~l\~I~'~I~I~ q"_/ 11111&111j Figura 5.10 pentru placi rezemate pe tot conturu!.fIIT b) I1I 1 hi Panou intermediar II I I III II I II I I 11 Figura 5.l Ix " l Ix .4b). determinarea mom entel or se face dupa regulile staticii constructiilor. pe unitatea de suprafata.5 practic posibiIe (figura 5. acestea se pot reduce dupa ambele directii conform figurii 5. pe suprafata ambelor panouri aplicandu-se de sus in jos incarcarea conventionala q" pe unitatea de suprafata.8 0.3 .11...5 < 1yI1.146 .8 0'18 0.5 1. momentele in campuri si pe reazeme se determina conform tabelului 5.5 + 5.. Daca deschiderile difera cu mai mult de 10%.8 0. Momentul maxim (in valoare absoluta) pe reazemul considerat se ia egal cu media aritmetica a momentelor incovoietoare obtinute la stanga ~i dreapta reazemului.l Ix l Ix l Ix . Indiferent de metoda de calcul in domeniul elastic folosita pentru determinarea solicitarilor.8 0. Iy/lx~ 1. Coeficientii pentru caIculul valoriJor maxime ale momentelor in camp si pe reazem pentru placile cu un singur camp armate pe doua directii sunt conform tabelelor 5. momentele maxime si respectiv momentele minime in dimpuri se obtin prin adunarea momentelor incovoietoare produse de incarcarea q conform relatiei (5.5 .Plansee curente din pIaci si grinzi din beton arm at . este data de relatia: q q' a) 5.5.3 . Momentul maxim (in valoare absoluta) pe fiecare reazem intermediar al placilor continue se determina prin considerarea a doua scheme conventionale de rezemare pentru cele doua panouri adiacente reazemuIui respectiv.8 0. panourile se considers incastrate perfect pe reazemul comun si simplu rezemate pe toate celelaIte laturi (figura 5.5) Panou marginal q" a) ~ 11111111111111 611111111111111111111111 q" JIm I11111".4) pe prima schema conventionala de rezemare cu momenteIe incovoietoare produse de incarcarea q" pe a doua schema conventionala de rezemare a placilor.CaIculul static 147 P 2 q' 1111 trill 11111 11111 (5.8 0. In a doua schema conventional a de rezemare.4 .9 .4a) pe suprafata ambelor panouri aplicandu-se de sus in jos incarcarea conventionala q" pe unitatea de suprafata.8 0.8 >-~ 0. in cazul placilor continue pe 0 directie sau pe ambele directii la care deschiderile de calcul nu difera cu mai mult de 10%. ~2 0.Coeficienti pentru corectia momentelor incovoietoare .3b) a carei rnarirne.

148 - Plansee curente din placi si grinzi din beton arm at - 5 Tabelul55 TIP DE PLACA 1

5.3 - Calculul static

149

Tabelul56

A
0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

alx 0.0059 0.008 O.oI05 0.0133 0.0162 0.0193 0.0227 0.0261 0.0292 0.0329 0.0365 0.0439 0.0514 0.0588 0.0657 0.0721 0.0776 0.0829 0.0873 0.0912 0.0946

aly 0.0946 0.0881 0.0813 0.0744 0.0676 0.0612 0.0555 0.0491 0.0447 0.0403 0.0365 0.0300 0.0248 0.0206 0.0171 0.0142 0.0118 0.0099 0.0082 0.007 0.0059

~Ix

~ly

0.0588 0.0838 0.1147 0.1515 0.1936 0.2404 0.2906 0.3430 0.3962 0.4489 0.5000 0.5942 0.6747 0.7407 0.7935 0.8351 0.8676 0.8931 0.913 0.9287 0.9412

0.9412 0.9162 0.8853 0.8485 0.8064 0.7596 0.7094 0.6570 0.6038 0.5511 0.5000 0.4058 0.3253 0.2593 0.2065 0.1649 0.1324 0.1069 0.087 0.0713 0.0588
;;..-,

~I I I I I I rL

,.

Ix

TIP DE PLACA 2

I

f

J~
[VI,

_j
q ,1,

I I rrI t=-~: ~ II rI:-

rr-r-

,I'"

A
0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95

a2x 0.0071 0.0093 0.0117 0.0142 0.0169 0.0197 0.0224 0.0252 0.0280 0.0307 0.0334 0.0384 0.0429 0.0467 0.0499 0.0526 0.0546 0.0567 0.0587 0.0600 0.0606 a2y

a2y 0.0887 0.0808 0.0730 0.0654 0.0582 0.0515 0.0455 0.0401 0.0352 0.0310 0.0272 0.0210 0.0163 0 -, 0127 0.0100 0.0079 0.0063 0.0051 0.0042 0.0034 0.0028 a2x

~2x

~2y 0.8649 0.8138 0.7553 0.6914 0.6249 0.5583 0.4941 0.4339 0.3788 0.3294 0.2857 0.2146 0.1617 0.1228 0.0943 0.0732 0.0575 0.0457 0.0367 0.0298 0.0244 ~2x
2'

0.1351 0.1862 0.2447 0.3086 0.3751 0.4417 0.5059 0.5661 0.6212 0.6706 '0.7143 0.7854 0.8383 0.8772 0.9057 0.9268 0.9425 0.9543 0.9633 0.9702 0.9756
~2Y

~

Ix

~~

r-

L_.-=
III1IjIlIl~

I I I

-

i'
II-

~

~·Vl\ fvh

s- --{
':T

... 1.;

11 I I I II I I

II

q\
A = Iy fix

A = Iy fix

M x = a 2x . q . 1~ ; q x = ~ 2x • q
My = a2y . q .l~; qy = P2y . q M'

Mx=alx·q·l~; My

1.00 . q .l~;
• •

= aJy
qx = qy
~lx

l.l0 1.20 1.30 1.40 1.50 1".60 1.70 1.80 1.90 2.00

x

= _ qx

·1: . M' 8'
Ix

Y

= ---

q y .12 y

8

q q

= ~lY

Cand latura incastrata este paralela cu Ix sunt valabile titlurile inferioara pentru A'

f,
~.

I I I

l
~

f

~.

Mx
>.

~I

1111

II 11111
qxL,

I I lE
,

,I" I"" lI"" I~-;.. zr

,io?;~

A'

A' = Ix fly

150 - Plansee curente din placi ~i grinzi din beton annat - 5

5.3

Calculul static

151

Tabelul5.7 TIP DE PLACA 3
f33x f33y

Tabelul58 TIP DE PLACA 4
Ix

Ix
'Io-..,.j-,"

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85
e--- __ I

0.0073 0.0093 0.0114 0.0l36 0.0157 0.0178 0.0198 0.0218

0.0801 0.0709 0.062 0.0538 0.0463 0.0396 0.0338 0.0289

0.2381 0.3139 0.3932 0.4716 0.5456 0.6127 0.6709 0.7230

0.7619 0.6861 0.6068 0.5284 0.4544 0.3873 0.3291 0.277 M M
x y

r--

-=

--!,f r-r
lIl-

A 0.50 0.55 0.60 0.65

U4x

U4y

f34x

f34y

I-

0.0037 0.0051 0.0069 0.0089 0.0111 0.0135 0.0161 0.0187 0.0215 0.0242 0.0269 0.0322 0.037 0.0414 0.0452 0.0485 0.0513 0.0537 0.0557 0.0574 0.0589

0.0589 0.0561 0.0529 0.0496 0.0462 0.0427 0.0393 0.0359 0.0327 0.0297 0.0269 0.022 0.0179 0.0145 0.0118 0.0096 0.0078 0.0064 0.0053 0.0044 0.0037

0.0588 0.0838 0.1147 0.1515 0.1936 0.2404 0.2906 0.343 0.3962 0.4489 0.5 0.5942 0.6747 0.7407 0.7935 0.8351 0.8676 0.8931 0.913 0.9287 0.9412

0.9412 0.9162 0.8853 0.8485 0.8064
0.7596

"
2'

-=::'

I-

1\'1\

d 1\1:.

1ft

-

\1\

L... ..

0.70
0.75

I J2 ~L I ~_II ~I
~I,

I

-= 'i' ,...,. lIIIlI-:10"1--::;: I~ I-

f-

I-

'

m-k

lII-

~ III

'11111
q:-;l.\.

~

11111 jill
A

q/,

I~

0.80

0.7094 0.657 0.6038 0.5511 0.5 0.4058 0.3253 0.2593 0.2065 0.1649 0.l324 0.1069 0.087 0.0713 0.0588
I---

= ly / Ix

0.90

0.0235 0.0246 0.7664 0.2336 +-__ +-__ +-_---+___:_:_~=__..J 0.8029 0.1971

=U

0.85
3x . 3y .

0.95 0.0252 0.0210 r----t---I---+----+--:.____j 1.10 0.0293

=u t-_1_.0_0_+-0_.0_2_6_7+_0_.0_17_9-+_0_._83_3_3 __j____:_0.:._::.1.:_66:::_:7_ . M' = _ q x . 1~
0.0133 0.8798 0.9120 0.9346 0.9505 0.962 0.9704 0.9766 0.9813 0.9849 0.9877
f33y

q. e y;

q-I 2 . q x x' -

(.l, 3x I-' (.l,

q

0.90 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70
.

qy
y

M'

= 1-'3y. q = _ q y ·1~
8

M, =u4x ·q·l~; My
=U 2

qx =~4x·q

-~ 4y ·q·1 . y' q y - 4y' q

0.1202 0.088 0.0654 0.0495 0.0380 0.0296 0.0234 0.0187 0.0151 0.0123

x

8'

M~ = _ qx ·l~ ; M' 8 y

= _ qy

. I~ 8

1.20 0.0313 0.0098 r----t---I---+----+---~paralele 1.30 0.0330 0.0074 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 0.0343 0.0353 0.0362 0.0369 0.0374 0.0379 0.0383 0.0057 0.0044 0.0035 0.0028 0.0022 0.0018 0.0015

Cand laturile incastrate sunt eu Ix sunt valabile titlurile inferioare pentru A'

Ix

_:;.I

Pj
LI!

lx

Ji
21

~I

~I
_:;.

-

M'x

J!_ I Mx

1
I

~

I-

1.80 1.90 2.00

_j
q),

I

I~

_:. J:,:I- --. IalI-

lI-

-

'-10

~1I11j11l'l

A'

152 - Plansee curente din placi si grinzi din beton armat - 5 Tabelul 5 9 TIP DE PLACA 5
')..,
USx

5.3

Calculul static

153

Tabelul5.l0
Ix
:"::1

TIP DE PLACA 6
'~!" IlIIlI-

usy

(3sx 0.1111 0.1547 0.2058 0.2631 0.3244 0.3876 0.4503 0.5108 0.5675 0.6196 0.6667 0.7454 0.8057 0.851 0.8848 0.9101 0.9291 0.9435 0.9545 0.9631 0.9697 (3sy

(3Sy 0.8889 0.8453
2;.

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00
')..,'

0.0041 0.0053 0.0072 0.0091 0.011 0.0131 0.0151 0.0171 0.019 0.0209 0.0226 0.0257 0.0284 0.0305 0.0322 0.0337 0.0348 0.0358 0.0365 0.0371 0.0377
usy

0.056 0.0523 0.0484 0.0442 0.0401 0.0361 0.0323 0.0287 0.0254 0.0224 0.0198 0.0153 0.0119 0.0092 0.0072 0.0057 0.0046 0.0037 0.003 0.0024 0.002
Usx

~

')..,

Ux

uy
0.0367 0.0352 0.0336 0.0322 0.0299 0.0279 0.0258 0.0238 0.0217 0.0198 0.0179 0.0146 0.0118 0.0095 0.0076 0.0062 0.005 0.0041 0.0033 0.0028 0.0023

(3x

(3y

lx

0.50
77

0.0023 0.0032 0.0044 0.0057 0.0072 0.0088 0.0106 0.0124 0.0143 0.0161 0.0179 0.0214 0.0244 0.0271 0.0293 0.0312 0.0327 0.034 0.0351 0.036 0.0367

0.0588 0.0838 0.1147 0.l515 0.1936 0.2401 0.2906 0.343 0.3962 0.4489 0.5000 0.5942 0.6747 0.7407 0.7935 ~10.8676 0.8931 0.913 0.9287 0.9412

0.9412 0.9162 0.8853 0.8485 0.8064 0.7599 0.7094 0.657 0.6038 0.5511 0.5000 0.4058 0.3253 0.2593 0.2065 _Q.1649 0.1324 0.1069 0,087 0.0713 0.0588 qx Mx My
2'

~·l
J\.J'''d2
Mx
l :.;.

'~~
l-

M\~

0.7942 0.7369 0.6756 0.6124 0.5497 0.4892 0.4325 0.3804 0.3333 0.2546 0.1943 0.149 0.1152 0.0899 0.0709 0.0565 0.0455 0.0369 0.0303 (3sx
-'='

\1,

-

rvl'

r::~-:: fCC
lIIlI-

0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30

ilI-

-

M\

ii-

---,
~ I I I I II I I I ~
q,l,

b.

~l
'

liiiI-

f-:: ---;:',

e,

v

/

,

;?no

-

').., Iy Ilx =
M, = usx . q . l~; qx =~5x . q
My = Ct.5y . q .l~; qy = ~5Y M'x = _ qx ·l~ . M

~ I I I III I " ~
qJIJ
')..,

Iy Ilx

q

8

'

=--Y

qy .l~

8

=U =(1

6x 6y

·q·12. x ·q·12y' .

'

Cand latura simplu rezemata este paralela eu ly sunt valabile tit1urile inferioare pentru ')..,'
Ix

= (36x • q

T

I _jj. - -. I - ;::~-;: I II ~I . ~~.
!VI'... I\h

21

'if"C~

1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

qy M,
x

= (36Y
q

.

q

= __

X_X.

.12

8'
8

~

M' y

= _ qy .l~

I-

III11

q,\

II III

~

')..,' i, Ily =

* centura sau grinda Deschiderea de calcul se mascara de la fata lateral a a grinzii sau centurii monolite .P3x 12 .5 h :' .154 .1- :. 'i" c a . q =±2 . adica q = qx+gy se obtin incarcarile pe cele doua directii considerate in caIcui exprimate astfel: (5. .c ':: 1 () f b I Me Md Me Mf 10 12 ql~ Zidarii.12 Tabelul5.~ii de Iatime unitara pe ambele directii neglijandu-se continuitatea lor si momentele de torsiune. ) :) 5 4 10 10 ql~ Grinzi sau centuri cu legatura monolita "- ql~ dar nu mai mult decat - Formulele se pot folosi si cand deschiderile difera intre ele cu eel mult 10 %... "2 M6xmin =(a6xq ±a1xq )lx max ' "2 M6Ymin= (a6yq ± a1yq )ly Pentru calculul in domeniul elastic a placilor continue pe una sau ambele directii.. Directia principals (x) se va stabili astfel incat majoritatea panourilor de placa sii aiba pe aceasta directie latura scurta.trei randuri de placi (n . ca si aplicatie a teoriei elasticitatii.Plansee curente din placi si grinzi din beton armat . Acesta se alege astfel incat sa fie acoperita toata suprafata pe fiecare din directiile de calcul. Deschiderile de caicul pentru fasiile luate in considerare se stabilesc in functie de rezemarea placii planseului pe peretii de rezistenta conform tabelului 5.. Metoda retelelor elastice. q =g+p M max 2xmin= (a2A M max= (a q 2Ymin 2y M max= (a q 3x 3xmin M max= (a q 3Ymin 3y M ' ' "2 ± a1xq )lx ± a1yq "2)ly ±alxq")I~ ±alyq")I~ = 2) :' . Punand conditiile ca sagetile la mijlocul placii pe cele doua directii sa fie egale fx = fy si ca incarcarea total a uniform distribuita q sa fie egala cu suma componentelor sale q.7) in care coeficientii de distributie a incarcarilor f3se scot din tabelele 5.03x 10 ql~ 10 12 ql~ ql~ ql~ ql~ -05x -05X -06x -06x -P5Y -P6y 10 12 ql~ ql~ 4 a Mb e 5 e ql.1J -+ il 'i b :'i b d J b c a d b :.5 Tabelul5 Relatii de calcul 2 a 5. 2 a -' II :.10. cu deschideri inegale. si Iy se iau egale eu semisuma deschiderilor adiaeente fiecarui reazem pentru determinarea momentelor negative maxime de pe reazeme. Pentru 0 placa se considera mai mu1te fa~ii pe fiecare directie.3 . presupune calculul eforturilor pe doua directii de calcul considerate.Calculul static 11 155 Tipul placii continue .doua randuri de placi (n Ix rc- { I<. p" p q =g+2. Numarul de fa~ii depinde de variatia incarcarilor ce pot aparea in panourile de placa considerate si de deschiderile de caleul. Solicitarile se determina prin metode aproximative impartind placa in fa.6) qx = f3xq qy = f3yq (5.5 7 5. centuri sau grinzi tara legatura monolita ql~ 5 6 L~ : I' r II r b r b a h 2 b 2 l . In acest eaz I.(a5yq .un rand de placi (n = 1) •l •l .. si gy. Ix l :' -+ = 3) "2 max 4xmin == (a4xq ± u1xq )lx M max= (a q' ± alyq")l~ 4y 4ymin M max= (a q' ±alxq")I~ 5x 5xmin max_ '+" 2 M5Ymin..l . b _i " . solicitarile produse de incarcari.a1yq )ly max .12 Reazeme alcatuite din Schema de rezemare Deschiderea de calcul pentru laci Deschiderea de calcul se mascara de la fata zidului adaugandu-se de fiecare parte lungimea: 6= - I n==1 I<- n=2 -05x -P5x -04Yg -PSYg n=3 Ma -+ a :" h .. pot fi determinate prin metoda retelelor elastice.

a .5 Schema statica a fasiilor considerate in calcui este grinda continua articulat simplu rezernata. cu /11 se calculeaza.10b) i: 5. p 100.14. PC60. Cll relatia ~=J -. forme: Din tabelul 5. din care va fi alcatuita placa.14 se determina procentul corespunzator de armare p sau optional valorile lui ~ sau ( de unde rezulta aria de armatura sub una din urmatoarele si in campuri).la placi annate pe ho=h-a 0 A a M ~hORa ca: din tabelul (5.la placi annate pe doua directii hox = h. h .01.n. Pomind de la grosimea rezultata din predirnensionare se determina inaltimea utila efectiva : .8a) rn > mmax.a hOy = hox.grosimea placii a . ariilor de arrnatura In sectiunile caracteristiee 157 dupa caz ho.Plansee curente din placi si grinzi din beton armat . Tabellll 5 13 simplu armata este in care: h .50 0.55 0.10c) II i "I II Se poate intampla m < 0.inaltimea utila efectiva pe directia x (cand aceasta este directia scurta). La calcul se vor lua in considerare toate combinatiile de incarcari considerate defavorabile. aite calitati de materiale etc).8b) (5.4 DETERMINAREA ARIILOR DE ARMATURA iN SECTIUNILE CARACTERISTICE . majorata eu 1/2 ~ (aproximandu-se un diametru de - Ariile de arrnatura se pot determina specifice. Aa se stabileste pe directie (5. hox sau hoy . Se calculeaza m= valoarea relativa a momentului incovoietor pe baza relatiei: M b·hZ .aeoperirea eu beton a. in acest caz. sectiunea respeetiv. eforturi care vor servi la ca1culul ariilor de armature.9) .Jl - 2m .4 . Daca . pentru marirea capacitatii portante se poate adopta un alt grup de materiale (otel-beton) ell rezistente mai mari sau modificarea grosimii placii de beton.grosimea placii.8c) I Tipul de beton I Tipul de otel OB37 PC52.aeoperirea eu beton majorata eu 1/2 ~ (aproxirnandu-se bara cu care se va face annarea). combinatii definite in eapitolul3.156 .b. sectiunea de beton este insuficienta pentru a prelua momentul incovoietor M.55 0. Aa Aa = bh . Determinarea ariei de armatura se face considerandu-se grosimea placii cunoscuta din predimensionare si alegandu-se materialele. clasa de beton respeetiv marea armaturii.Determinarea in care se introduce exprimate in [N] si [mm) . Pentru cazurile care IlU pot f incadrate in tabelul 5.b' atunci aria armaturii . STNB OB37 PC52. 5. 5.1 Ob). PC60.10a) = c'~bh -R = a 0' .60 - 'in care: hox. (5.~ intinse un diametru de se calculeaza (5.60 0. STNB Clasa bctonului < C28i35 (Be35) > C32/40 (Bc40) Sb Beton obisnuit Beton eu agregate usoare 0. si ell ajutorul unor programe de ealcul bara cu care se va face annarea).55 0.14 ( m be < J . (5. >. introduciind valori pentru termeni . Calculul static se poate efeetua eu programe de calcui a grinzilor continue [15] sau alte programe. daca insuficienta pentru preluarea momentului ineovoietor (5. (5.inaltimea utila efectiva pe directia y. hoy. valoarea minima baza procentelor minime de arrnare. In urma calculului static se determina eforturile in sectiunile caracteristice (pe reazeme 5. .

..Detenninarea ariilor de armature in sectiunile caracteristice ~ 159 ..§~~------------------------------------------------~ NNNNNNNN~ a ~~~~~o~o~o~_~_~~~-~N~N~N~MOO~ ~~~~~~~~~~~~~qq~~~~~~~~~~~~~~~ N N N N N C"1 N N ~-~~~~~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~r-+-----------------------------------------------------------i ~N838=~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '"5 ~~----------------------------------------~ .Plansee curente din placi si grinzi din beton armat . 5.5 .--...5 ~~o~~~~_~o~~~~_~o~~~~-~O~~M~-~ .....4 ..158 ...

0.10 % \ Pm:n o· /0 0. <1>8 mm. placile Pe doua directii .16. pentru barele drepte de la partea inferioara a placii.17. de exernplu.3 bare pe metru. daca armaturile sunt realizate din otel OB37.0. daca h.15. capacitatea de cu momentul incovoietor din sectiunea infasuratoare a momentelor maxime. Grosimea placilor se alege conform paragrafului 5. in care sunt necesare in intregime din acelasi Procentul mediu de arm are trebuie sa se incadreze in urrnatoarele limite economice: sub 0.20 .30 .60 0.5 bare pe metru.30.40 barelor se util izeaza tabelul 5.lhp + 2 [mm] formand plase. in general din otel STNB.5% la cele annate pe doua directii. a placii: .15 prefabricate ).50 0.Plansee curente din placi si grinzi din beton armat . plasele sudate se pot utiliza atat pentru placile prefabricate. Armaturile se dispun in general ordonat de-a lungul placii. PC52 sau OB3 7 .05 ~ Pm. . Tabelul5 Plac i arm ate ell bare legate. Barele nctede de tip OB37 sunt utilizate cand arrnatura de rezistenta rezulta din conditii constructive (diametre minime. ~ 400 mm. plansee ciuperci sau plansee dala cu rezemare numai pe stalpi.8 % la placile arm ate pe 0 directie si sub 0.0.80 0.: 0 directie 0. Se poate accepta ca diametrul maxim al armaturii de rezistenta determine cu relatia: sa se (5. cu plase legate eu sarma. Tabelul5.5 . $5 mm (placi monolite) sau <1>4 mm prefabricate). Acestea pot fi: _ plase legate Cll sarrna. .2 Placile se arrneaza cu bare dispuse in general pe doua directii perpendiculare. din ote! de tip Modul de arrnare al p lacilor PC60 procente PC52 0. pentru barele din partea superioara si pentru barele inclinate. 0. 'in functie de grosimea h.0. sectiune in lungul placii.15 P s 0. pentru alte tipuri de plansee. Pentru alegerea distantei intre bare ~i a diametrului obisnuite ~/o ST~B 0.50 ontime de armare.Prevederi 160 . _ $6 mm. > 400 mrn.50 0. in orice rezistenta sa fie mai mare sau eel mult egala respectiva. . deci aceeasi distants 16 Armarea pliicilor cu plase legate cu sarma Se recomanda sa se utilizeze pe cat posibil eel mult doua diametre pentru armaturile de rezistenta ale unei placi. Daca intre doua bare nu este respectata distanta minima la cald este de 80 prescrisa. . respectand intre bare (figura 5. 0. din otel PC60. daca h.4 bare pe metru..25. valorile optime fiind date in tabelul 5.. barele sunt din otel PC60 sau PC52.pentru armaturile de rezistenta: . . prescriptiile de proiectare referitoare la placi sunt date in normele specifice structurilor din care fac parte. PC5::? Diametrele minime utilizate la plasele sudate din otel STNB sunt: _ pentru armaturile de rezistenta. ~ 300 mm. .40 in I P.20. Distantele maxime admise intre armaturile de rezistentasunt date de numarul minim de bare necesar 'in zonele intinse. 0. Procentele de arm are minime sunt cele date In tabelul 5. determinat pe baza diagramei Armaturile se ancoreaza dincolo de sectiunea bare. dad.plasc sudate. figura 5.11) ': dmax = O.10 considerare in calcul numai aria sectiunii unei Armarea se face astfel incat. daca 300mm < h. _ pentru armaturile de repartitie. $4 mm (placi mono lite) sau <1>3 mm (placi (placi sau OB37:.5.5 PREVEDERI DE ALCL4.5 Diametrele de alcatuire pentru pHici de beton armat 161 minime care pot fi utilizate la plasele legate cu sarma sunt: 5. la I care proeentul de arm are rezultat din calcul este p < 0.. din bare PC60.50 Placi arrnate eu plase sudatc calcul.6a sunt prezentate cateva posibilitati de armare pentru mono lite.7). se ia in I Procentul minim pentru arrnaturile din zoncle lntinse la Grinzi obisnuitc (care nu sunt rigle de cadru) ~J placi.n =1. numar minim de bare. _ pentru armaturile de repartitie. Plasele legate cu sarrna se folosesc in cazul elementelor executate monolit. procente minime de armare). pas. cu rezernari continue pe pereti sau grinzi.$6 mm. alcatuite din bare montate individual. cat ~i pentru placile monolite. Distanta minima intre armaturile realizate din bare laminate mrn. indiferent de tipul de otel.olO . $6 mm.TUIRE PENTRU PLACI DE BETON ARMAT Prevederile prezentate In continuare se refera la placile planseelor din cladirile civile sau industriale. 0.25 . OB37 O.25 .

04 5.79 8. Armaturile de repartitie se dispun la partea inferioara a placilor. unde 10 este lu~ma.02 1.57 12.87 3.75. pentru a permite preluarea fortelor taietoare.76 4.54 7.77 10.97 12.41 8 6.99 13. In cazul placilor obisnuite (Aa este aria armaturii de rezistenta dispusa dupa directia scurta.0 10.91 4.58 2.35 3.49 1.31 10.19 11.80 7.66 1.5 12.c). iar la partea superioara. ridicarea barei se face la aceeasi distanta 0.82 9.93 12 13.65 14 19. Numarul minim de bare care se prelungesc drept peste reazeme (rara sa fie luate tn considerare in caJcul ca armaturi comprimate) este In general de 3 bare pe metru. perpendicular pe directia armaturilor de rezistenta din camp si de pe reazem se dispun armaturi constructive.02 3. _.26 2.69 2.46 6.57 11.5 .03 3.03 4. grinda.82 1. De :egula. barele pot fi livrate in colaci.98 2. 5.0) in cazul placilor armate pe 0 directie.25 4.0 11. pe toata luogimea planseului. Armaturile de la partea superioara a placii (calaretii).17 20.28 17.11 19.6d).5 19. <0.82 5.28 6. Portiunea dreapta din zona de reazem a arrnaturilor inclinate se prelungeste in deschiderea urmatoare tot cu 0.10 16.83 6. adica distanta intre marginile reazemelor aferente deschiderii (figura 5.87 10.36 4.69 Barele plasate peste reazem (calaretii) se _p~t ~er~ina cu picioruse de rezemare.65 2.39 13.33 9.Prevederi de alcatuire peotru placi de beton armat 163 Distanta lntre bare em 8.62 4.42 5. pot sa apara momente negative extinse partial. Placi armate pe 0 directie (pentru care l.40 11. Sectiunea pe metru a acestor bare trebuie sa fie eel putin eel putin 4<1>6.0 18. de repartitie.48 7.0 14. ca In figura 5.2/0. cu mai mult de trei deschideri egale (sau care nu difera cu mai mult de 10%).5 10.66 22. 0. I. Se admite ca acest mod de armare sa se faca numai in zone Ie tn care momentele negative depasesc ca valoare capacitatea portanta a sectiunii de beton simplu. /l.6a si 5. In acest caz.05 2. La placile cu incarcari temporare mari in raport cu cele permanente. Tabelul5.32 11.10 7. 5. aceasta distants este de 0. in cazul placilor cu incarcari concentrate mari. l~ cazul reazemelor intermediare. respectiv 0. este preferabiJ ca armaturile sa fie individuale pentru fiecare deschidere (fig. pe lungimea barelor pentru momentele negative (fig.66 13.13 4.90 13.19 4. /l.5 14. in figura 5.42 9.15Aa.84 9. pentru asigurarea pozitiei lor In timpul betonaru placii.14 2.0 16.32 8.07 6.57 2.59 3.09 15.59 5.37 4.15 18.98 2.09 2. se continua de 0 parte si de alta a reazemelor.14 13.28 9.5.75.05 Daca armaturile au diametre ::.17 Sectiunea armliturii intinsela pllici armate cu plase legate [emI/ml 5.24 18. in cazurile speciale cand Q> 0.5 15.95 5. se poate folosi armarea cu plase independente In camp si pe reazem.38 8. lungimea necesara de prelungire a armaturilor rezulta mai mare decat 0.45 1.49 11.70 8.05 16 25.85 6.55 8.95 1.33 3.14 3. pe toata Jungimea diagramei de momente negative.0 13.17 10. Daca ariile de armatura necesare din calcul sunt diferite de la 0 sectiune la alta.5 16. 10 mm.65 6.08 7. perete din beton armat).00 10.76 16.26 9.5 11.85 7.79 4.30 7.53 3.57 1.6).17 2.54 6.5 13. . nu se utilizeaza bare inclinate decat la placile continue c~ deschideri peste 2.20 15. sau la placile continue care au 0 deschidere mult mai mica dedit cele invecinate.6a si 5.25Aa.0 m. in acest caz.71 1.0 6 3.62 1.34 21..83 12.6c sunt prezeotate doua procedee de armare cu bare longitudioale drepte si inclinate ~i cu calareti dispusi pe reazeme. sau pe toata zona de camp. de exemplu ca armaturile marca 3 si 4 din figura 5. caiculatecu metoda echilibrului lirnita.31 12.87 13. avand deci lungimi mari. Acest mod de arm are se poate aplica placilor continue.83 11.36 2.2/0. sectiunile de inclinare se prevad incepand din imediata vecinatate a reazemelor.57 4.84 11.49 4.51 Diametrul barelor.0 19. In cazurile curente.61 5.5 17. unde 10 este lumina pentru deschiderea adiacenta cea mai mare.73 8. Daca r~~emul margi~al face corp comun ell placa (centura.41 12.72 2. ajungandu-se eventual la 0 arm are continua In partea superioara a placii (fig.89 7.0 8.62 10.39 12.07 4.05 8. Daca incarcarile sunt mari (de exemplu la radierele fundatiilor).90 11. Daca este indeplinita conditia Q::.46 2.47 13.14 6.2510.2510.72 3.25/0 de la fata reazemului (fig.31 10.80 5. sau 0. Pentru deschideri mai mici si solicitari reduse.6b. a).79 2.14 23. deoarece rezulta din calcul aceeasi arie de armatura pentru multe sectiuni succesive. 5.24 5.27 7.53 1.91 5.5 9. aceasta distanta se poate lua egala cu 0.47 3.58 10.0 9.0 17.6b.28 6.162 . >2.29 5.7a).28 5.93 9. pe~tru ca aceste ~a:e sa poata fi utilizate si la preluarea momentelor incovoietoare negative.24 3. 5. .49 16.24 8.11 17. R.36 13. armaturile drepte si inclinate se pot realiza continuu. sectiunile de inclinare ale armatunlor se prevad la distante suficient de mari de la marginea reazemelor.Plansee curente din placi ~i grinzi din beton armat .11 5.0 15.89 1.83 2.62 9.77 1.5 18.5 In general. pe metru Iiniar). mm 10 9.87 2.0 12.6). pe toata deschiderea.6a.5 20. Fasonarea armaturilor se face direct pe cofrajul placii.

164 . respectiv marca 1 si 2 paralele cu latura mai mare.Procedee de arm are a placilor a) ann are a unei placi cu deschideri egale (Mreazem Mciimp) b).5 s I. armaturile de rezistenta dupa directiile x si y se incruciseaza atat Ia partea inferioara a placii. 5.Plansee curente din placi si grinzi din beton annat .J"n:ti -. iar barele Aay. se dispun pe randul al doilea.18. deoarece. Anniitura de rezistenta paralela cu directia scurtii se dispune pe randul intai barele Aa. I !'.1camp .33b. dacii l. aria de armatura pe directia mai scurta rezulta mai mare decat cea de pe directia lunga." respectiv barele marca 3 si 4 din figura 5. Calaretii se prelungesc de 0 parte ~i de alta a reazemului cu lungimea 0. c) armarea pentru cazul in care Mreazem J » I Pentru pJiicile annate crucis. in camp.'---------/ 10 In lannalura con:trucliva ios d) armarea carnpului cu moment ineovoietor negativ Figura 5. pe reazeme. aceste bare suplimentare trebuie sa respecte conditiile de annare minima.7c. prin marimea lniiI!imii utile a placii: hox > hoy. arrnaturile de rezistenta se dispun respectand prescriptiile curente.0) b) annarea cu bare independente drepte loA l ~ lo dupa nccesuuri I /('ul. sau 5~8/m (bare din OB37). Acest mod de asezare este rational. La calculul ariilor de armatura se tine seama de asezarea pe doua randuri.6 . . Ilx ::. aceste bare sunt 5~6/m (PC60.7a). numai in zone Ie hasurate.5 . ariile sectiunilor transversale si masa armaturilor din bare laminate sunt prezentate in tabelul 5..7c). 5.2510< (fig. pentru fiecare directie in parte. cat si la partea superioara. armatura de repartitie este necesara. PC52).5 Pentru preluarea momentelor incovoietoare locale de incastrare pe reazemele cu continuitate de pe directia laturii mari (y). In cazurile obisnuite. de aceea. respectiv a tendintei de forfecare intre placa si grinda. l 105 U loi5 [/ l~_. 'in acest caz. Diametrele.7b si 5. In zonele nehasurate din figura 13. date pentru barele de rezistenta de pe directia scurta. se prevad calareti. la partea superioarii. Plac] arm ate pe doua directii (pentru care 0. 2.Prevederi de alcatuire pentru pliici de beton annat 165 [armatura de rezisten:a in camp sus . 5. < Iy(fig. Aceste armaturi trebuie sa respecte conditiile pentru arrnaturile de repartitie ale placilor annate pe 0 directie. De regula.

910 10.910 6.020 4..64 32. L .Plansee curente din placi si grinzi din beton annat .08 20.420 2.570 2.240 12.166 . ~ t ~ r0- 1 Iy a) placa armata pe 0 directie Figura 5.80 29.7 .40 38.80 40.980 3.570 1.870 A Any Aria sectiunii transversale pentru n bare.78 21.55 30.350 3.530 7.00 _j .540 3.40 31.24 61.12 56.86 28.550 4.84 22.503 0..80 9 2.06 15.32 25.780 9.510 2.40 88.310 7.222 0.520 6.20 19..60 7 1.32 81.28 49..620 6.32 16.850 11.260 4.78 14.980 3.70 19.60 2 2 0..28 71.030 7.5 .540 2.12 30.888 1.620 9.10 61.60 100.28 64.86 18.390 4.00 126.12 30.16 40.I ~r" 20 22 25 28 32 36 40 I 3L \ Iy I B-Il ".80 113.700 3.36 91.020 6.20 12.80 4 1.460 2.40 39.44 72.-:-.820 12..64 24.98 26..283 0.20 44.080 6.20 51.00 24.I-' b) placa armata pe doua directii r armaturi de rczistcnta Aa ) ~ f-- .990 9.580 1.80 50.19 55.60 80. ~ ~ '- 10 12 14 16 18 -V F 1.140 4..040 10.120 1.920 5.Prevederi de alcatuire pentru placi de beton annat 167 Tabelul5 Diametrul mm 6 8 18 Masa kg/m 0.130 2. 15.70 15.617 0./4 .600 9.. In cm 1 0.Dispunerea armaturilor de rezistenta ~ide repartitie la placi .24 18.010 2.420 11.020 5.060 10.60 37.700 10.46 36..395 0.16 12.26 34.140 3.830 5.040 10.510 3.040 12.1.10 25.850 4.07 17.5 5.32 16.40 10 2.00 49.05 12.20 3 0.96 48.260 3.160 8.: - "'1": .280 7.48 24.080 4.40 20.490 7.V 1~ eruuri s au grinzi ~ I--!""-- ~.710 6.800 4.40 5 1.00 63. ) -I.56. =f= i armaturi ~ .520 5..08 20.40 102.40 25.280 9.37 43. -.09 22.20 8 2.73 18.30 15.030 7.40 14.850 1.650 7.20 75.160 8.130 1.010 1.010 3.60 34.840 6..17 13.785 1.00 6 1.990 2.

min = - Imin 45 = 415 45 = 9.5 510 - .01 Incarcarea de calcul [daN/m2] 22.22cm acoperirea eu beton ab: a.20 . Pentru a simplifica calculul se considers pentru trepte 0 grosime echivalenta care este uniforms pe toata lungimea rampei.5 275 22.033 0.022 0.Plansee curente din placi si grinzi din beton annat . Tencuiala mortar var Greutate Specifics [kg/ml] 800 2100 2500 1700 Incarcarea Normata [kg/m2l Coef.3 1.3 Grosimea [m) 0. incarcarii 1.a.19 Tabelul519 Nr.1 439 - Predimensionarea pliicii planseului grosimea minima a planseului este: h.3 1.10 0. Incarcarea permanents din planseu. incarcarii 1.1 1. Tabelu15. Tencuiala mortar var Greutate Specifica [kg/rrr'] 2600 2100 2100 2500 1700 Incarcarea Normata [kg/m''] Coef. 1 2 3 Denumire material Parchet Mortar de ciment Placa de b.1 1. finisaj parehet este data in tabelul 5.010 0. finisaj gresie este data in tabelul 5.1 275 22.a.070 TOTAL Incarcarea de calcul [daN/m2] 316.5 5.120 0. Valorile incarcarii sunt date in tabelul 5.3 1.Schema de calcul a incarcarii permanente pe scara Tabelul 5.01 TOTAL 169 5. TOIAL Incarcarea Normata [kg/m21 Coef. Crt.028 0. [daN/m2l 23. Inearearea pennanenta . Crt. incarcarii 1.6 . Crt. - - Evaluarea inciirciirilor pe m2 de suprafatd a).8 .007 0.1 397 Nr. Incarcarea perrnanenta din planseu.10 0.3 90. 1 2 - 4 Figura 5.19 Nr.20 Denumire material Beton simplu Beton armat Greutate Specifica [kg/rrr'] 2400 2500 _.1 1. Incarcarea de calcul .ce actioneaza pe scara Pentru a calcula incarcarea permanenta ce actioneaza pe scara se calculeaza suma incarcarilor date de placa de rezistenta a rampei si de treptele de beton sirnplu.Exemplu de ealcul si alcatuire a unui plan~eu de beton annat b).3 1.19. 1 2 3 4 5 Denumire material Gresie Mortar adeziv Mortar de ciment (egalizare) Placa de b.6 EXEMPLU DE CALCUL SI ALCATUIRE A UNUI PLANSEU Se va exemplifica proiectarea placii planseului peste parter pentru constructia prezentata in capito lui 2.1 Grosimea [m] 0.3 1. = 1.7 27.168 .9 76.3 Grosimea em) 0.5 em grosimea planseului propusa dupa predimensionare: hp= 10 em c).8 192.

I 5.Il. 'I I .Fa~iile luate in calcu! Distributia tnciirciirilor In figurile urmatoare sunt date dimensiunile panourilor considerate in calcul si valorile coeficientilor de distributie a incarcarilor pe cele doua directii x si z.21 Spatiul unde Incarcarea utila Coeficientul incarcarii 1.Plansee curente din placi si grinzi din beton arm at . Crt.Exemplu de calcuI si alcatuire a unui plan~eu de beton armat 171 utila este data In tabelul 5. Incarcarea Nr. 7 Panoul nr.3 I Panoul nr. Coridoare normata [daN/m2] 150 300 2 390 Panoul nr. . 2 Fly F2y F4y Panoul nr.10 actioneaza Camere.6 .9. Dorrnitoare Casa scarii.21 Tabelul5.5 d). 1 Stabilirea fiisiilor de calcul Fasiile luate 'in considerare prezentate 'in figura 5.4 I-I-I-I-I-I-- Flx f.10 -Panourile de placa luate in considerare la calculul placii planseului I: Figura 5. pentru calculul pe cele doua directii x si y sunt Panoul nr.I- ~~ ~ r- F2 x I PanouI nr.9 .3 Incarcarea utila de calcul [daN/m2] 210 Panourile de placii (ochiurile de placii) considerate pentru distribu(ia incdrciirilor Numerotarea ochiurilor de placa considerate se regaseste 'in figura 5.t. 6 F3 x F4x y L:= x F3y Figura 5.5 Panoul nr.4 1. 170 .r- l.

5 5.=1_ ly 0.Exemplu de calcul si alcatuire a unui plan~eu 173 A=- ly I Ix I3x 0......5 Panoul nr..10 ° - ...1 I3x 0...2546 l3y 0...Plansee curente din placi ~i grinzi din beton arrnat .. '"''''''''"~~" """"'" " . .7935 l3y 0.7553 Iy Ix I3x 0..6 .5 .""" Iy 4.172 ...6 A=I3x 0..5942 l3y 0.1....4058 1.2065 A.. .. A=A. " . 1 1.2447 1. .=1_ Panoul nr. 2 I l3y 0. 3 Iy 2...7454 Panoul nr....=1_ Panoul nr.8351 l3y 0....1649 ! I Panoul nr.4 - -- A... 4 Iy 1. 6 I3x l3y 1 ~ -- I! Ix I3x 0.

g fdaN/m'] Iq[daN/m' I f 4.60 f 0 9=328 q=157 g=91 q=44 1. 71 """'~~""'" ly ~x ~y g=332 q=176 2.7553 0 0._.Plansee eurente din placi si grinzi din beton annat ..Coeficientii de distributie a incarcarilor F1Y® .15 Directia Y g=66 q=35 Fig. .00 4.6 f 1.60 ---.22 Tabelul522 Panoul nr.1..8351 0.40 f f (2) 2.. unde 1 este proiectia pe orizontala a rampei si ex. [daN/ill) 349 332 0 112 332 236 0 gv[daN/l1l}_ _iL.0. 5.3----...2546 0..85 t 9=397 q=390 g=66 q=35 g=440 q=390 (3x (3y s. g= 162 g=440 q=390 Schemele statice ale fiisiilor si inciirciirile aferente Directia X F3Y f ..15 F4X ®.60 f q=86 Q) g=510 q=390 1. f 1.6 .-60-----.75 t I Panoul nr. 3..174 .-60--f'r----4..50 t o t 2.1649 0.40 t 0 F1Xf 9=349 q=167 2. Valorile incarcarilor pe eele doua directii sunt eentralizate in tabelul 5. este unghiul pe careil face rampa eu orizontala.-5 __ 0 I f -r--® 9=236 q=125 --.7454 0.2447 I 0.4058 1 91 108 440 328 66 162 397 167 159 0 54 176 125 0 44 52 390 157 35 86 390 F2Y® f 4.t Obs: Cu F2Xf 9=332 q=159 2.7935 0.exe s-a considerat pentru deschid~rea a 3-a 0 lungime echivalenta lech = lfcos a.4Q 2..[daN!m~ _qv[daN/mJ 2 3 4 5 6 7 439 439 439 439 397 397 397 210 210 390 210 210 210 390 0.Exemplu de calcul si alcatuire a unui planseu de beton arm at 175 ! - A'=~ 9=112 q=54 F3XtlSQ f t 0) g=O q=O g=332 q=159 3.75 0 (2) s-a notat panoul de placa prin care trece fasia.5 5..2065 0.00 CD t t (!)9=162 g [daN/m] q [daN/m] q=86 9=108 q=::52 F4Y t~--4..--®_ _ 4.0Q t Observatie: Pentru efectuarea calcululul eu programul "grie"..5942 0 0.11 .

176 - Plansee curente din placi si grinzi din beton annat - 5

5.6 - Exemplu de calcuI ~i alcatuire a unui plan~eu de beton armat
464.148 F3X NUMARUL DESCHIDERILOR CAPATUL STINGA CAPATUL DREAPTA CARACTERISTICI DESC L CAPAT
=3 = CAP AT UBER = REAZEM ARTICULAT

177

Calculul momentelor lncovoietoare in sectiunile caracteristice
Pentru calcul se utilizeaza programul de calcul al grinzilor continue "gric.exe" • . Rezultatele calculului static sunt prezentate in cele ce urmeaza.
FIX NUMARUL DESCHIDERILOR CAPATUL STINGA CAPATUL DREAPTA CARACTERISTICI DESC

1.375

313.844

1.375

=
=

1

= REAZEM

ARTICULAT REAZEM ARTICULAT

L 1.0000E+00

1 2.000 INCARCARI LINIARE DESC g

P

MOMENTE

349.000 167.000 MAXIME PE REAZEME SECT. MAX. MS MIN. MS

1

1 0.000 0.000 2 0.000 0.000 MOMENTE MAXIME IN CIMPURI DESC MAX. MF X 258.000 F2X NUMARUL DESCHIDERILOR CAPATUL STINGA CAPATUL DREAPTA CARACTERISTICI DESC L 2.750 ll-lCARCARI LINIARE DESC g 1.000

STINGA 1.0000E+00 1 1.500 I.OOOOE+OO 2 3.500 I.OOOOE+OO 3 2.750 INCARCARI LINIARE p DESC g ............ _-----_ .......... _--------_ .._--------------_ .... ---_ ..... --- ..--_ .. CAPAT STINGA 1 112.000 54.000 2 0.000 0.000 3 332.000 159.000 MOMENTE MAXIME PE REAZEME SECT. MAX. MS MIN. MS .......................... __ ...... _ ....... - ...... _- ----- _ .. -_ ....... - --------_ .... - -- - .._ ........ CAPATLIBER 1 0.000 -0.000 2 -126.000 -186.750 3 -85.801 -168.945 4 0.000 0.000 MOMENTE MAXIME IN CIMPURI DESC MAX. MF X

MIN. MF 174.500

X 1.000

=1 = REAZEM ARTICULAT = REAZEM ARTICULAT

.....

-----~---..... --......-....-....-....-...--...... -....--... --- ..-..-..--..-..--- .. .
1

MIN. MF
--

X

CAPAT STINGA

2
3 F4X

0.000 0.000 391.289

0.000 0.000 1.488

-0.000 -169.343 264.543

0.000 1.750 1.488

............ ---- ......... _-------- ..... ----_ .......... ----------_ ..... -------------

1.0000E+00 P

-------------_

_-_ --------_ ---_ ---_ .. 1 332.000 159.000 MOMENTE MAXIME PE REAZEME SECT. I'vlA.X. MS MIN. MS ...................... _--------_---_ _-_ -_ ..__ _---_ .. 1 -0.000 -0.000 2 -0.000 -0.000 MOMENTE MAXIME IN CIMPURI MIN. MF DESC MAX. MF X -- .......... ---_ ..... _-- .... _------------_ ..... _--_ ... ----_ ..... --_ .... -----_ .... 464.148 1.375 313.844

NUMARUL DESCHIDERILOR CAPATUL STINGA CAPATUL DREAPTA

=2
=REAZEM ARTICULAT = REAZEM ARTICULAT

X
1.375

CARACTERISTICI DESC L .......... --_ ... --_ ...... _-----_ ............ -_ ........ _--_ ... _---_ ...... _-- .. - ....._-- ..- ........ 3.000 1.0000E+00 2 4.150 1.0000E+00 INCARCARI LINIARE DESC g P _ ..- ....... _---_ ... _ ..----_ .._-----------_ .......... __ ....... ---_ ...... -_ ...... -_ ..--332.000 176.000

178 - Plansee curente din placi si grinzi din beton arrnat - 5
MOMENTE MAXIME PE REAZEME SECT. MAX. MS MIN. MS 1 0.000 0.000 2 -534.680 -690.872 3 -0.000 -0.000 MOMENTE MAXIME IN CIMPURI DESC MAX. MF X I 2 335.424 502.976 1.149 2.481 3 4

5.6 - Exemplu de calcul si alcatuire a unui planseu de beton arrnat
2.460 1.000 INCARCARI LINIARE DESC g 1 66.000 440.000 510.000 397.000 I. 7000E+00 1.0000E+00 p 35.000 390.000 390.000 390.000

179

2
MIN. MF 131.419 275.892 0.890 2.621 X 3

4

flY
NUMARUL DESCHIDERlLOR CAP ATUL STINGA CAPATUL DREAPTA CARACTERISTICI DESC L 4.600 1.400 2.850 INCARCARI LINIARE DESC g I 2 3

=

3

= REAZEM ARTICULAT = REAZEM ARTICULAT

MOMENTE MAXIME PE REAZEME SECT. MAX. MS MIN. MS --------------_ ..... --_ ..... _------_ ..... -------_ .... _--------_ ... -.. ---_ ... -0.000 -0.000 1 -230.667 -126.121 2 -328.045 -138.766 3 - 186.264 -366.919 4 -0.000 0.000 5 MOMENTE MAXIME IN CIMPURI MIN. MF DESC MAX. MF X -_ _ ..----_ -_ --_ __ _ ----------_ _--- .. - _ 1.781 104.732 1.871 176.760 1 0.598 0.659 -120.721 23.047 2 1.227 179.588 1.192 377.644 3 0.000 0.000 0.764 21.895 4

1.0000E+00 1.0000E+00 1.0000E+00
p

x

1 66.000 35.000 2 328.000 157.000 3 91.000 44.000 MOMENTE MAXIME PE REAZEME SECT. MAX. MS MIN. MS 1 0.000 -0.000 2 -141.495 -225.067 3 -52.619 -106.494 4 0.000 -0.000 MOMENTE MAXIME IN CIMPURI DESC MAX. MF X MIN. 1 170.915 1.840 106.567 2 7.598 0.813 -54.866 3 98.639 1.641 58.321 F2Y NUMARUL DESCHlDERILOR CAPATUL STINGA CAPATUL DREAPTA CARACTERISTICI DESC L I 2 3 4 4.600 1.400 2.460 1.000

F3Y NUMARUL DESCHIDERILOR =2 CAPATUL STINGA = REAZEM ARTICULAT CAPATUL DREAPTA = REAZEM ARTICULAT CARACTERISTICI DESC L .... _ ----_ _-_ -------_ .. --_ _ ..------------_ _-_ .._ _4.600 1.0000E+00 2 1.400 1.0000E+00 INCARCARl LINIARE DESC g P -_ ..--_ _-----_ ..--_ _ __ __ --------_ --_ --162.000 86.000 2 440.000 390.000 MOMENTE MAXIME PE REAZEME SECT. MAX. MS MIN. MS --_ ....... -----------_ ..-------_ .... _-_ ..... _ ..... -------------_ ....... _ .............. 1 0.000 -0.000 2 -375.957 -550.351 3 0.000 -0.000 MOMENTE MAXIME IN CIMPURI X MIN. MF DESC MAX. MF X --_ ..--_ .... -_ ...... --_ ..... --_ ... - .. .. ....... _----_ ......... --_ ...... --- ...... ---

MF X I.797 0.985
1.718

=4 = REAZEM ARTICULAT
=

REAZEM ARTICULAT

1.0000E+00 I.OOOOE+OO 1.7000E+00 1.0000E+00

-_ _--_

180 - Plansee curente din placi si grinzi din beton armat - 5
I 2 F4Y NUMARUL DESCHIDERILOR =2 CAPATUL STINGA = REAZEM ARTICULAT CAP ATUL DREAPTA = REAZEM ARTICULAT CARACTERISTICI DESC 418.500 58.814 1.837 1.024 261.128 0.000 1.795 0.000

5.6 - Exemplu de calcul si alcatuire a unui plan~eu de beton armat

181

Fasia

Sectiunea 1 -C 2-R

b
[mmJ

Tabelul 5 23 b
hoy

[mm]

[N/mm J

Re

2

Fly

3-C
4-R 5-C I-C 2-R 3-C 4-R 5-C 6-R 7-C I-C 2-R 3-C I-C 2-R 3-C

L 4.600 4.600 g 1.0000E+00 1.0000E+00 p F3y F2y

2 DESC

INCARCARI LINIARE
162.000 86.000 2 108.000 52.000 MOMENTE MAXIME PE REAZEME SECT. MAX. MS MIN. MS I -0.000 -0.000 2 -425.845 -539.580 3 0.000 -0.000 MOMENTE MAXIME IN CIMPURI DESC MAX. MF X 441.675 237.059 1.887 2.879

1000

70

12,5

F4y

M [N·mm] 171 X 104 226 x 10" 55 x 10· 107 x 104 99 x 104 177 x 10' 231 x 10' 121 x 10· 329 x 104 378 x 104 367 x 10" 22 x 10' 419 x 10· 550 x 10· 59 x 10· 442 x 104 540 x 104 238 x 10'

m 0.028 0.037 0.009 0.017 0.016 0.029 0.038 0.020 0.054 0.062 0.060 0.004 0.068 0.090 0.010 0.072 0.088 0.039

p [%] 0.12 0.15 0.04' 0.06 0.06 0.13 0.17 0.08 0.23 0.27 0.26 0.04 0.29 0.4 0.04 0.31 0.39 0.17
~I

A. [cm''] 0.84 1.05 0.28 0.42 0.42 0.91 1.19 0.56 1.61 1.89 1.82 0.28 2.03 2:8 0.28 2.17 2.73 1.19

Observatie: Cu litera "C" s-a notat sectiunea caracteristica dm camp, sectiunea de pe reazem.
MIN. MF
242.019 98.753 1.729 3.248

cu "R"

X

Alegerea diametrelor harelor si a pasului de dispunere a acestora
Diametrele barelor alese si pasul de dispunere a acestora pe cele doua directii sunt date in tabelul 5.24 a si b

2

Determinarea ariilor de armiiturii in sectiunile caracteristice
Fasiile au fost alese cu latimea b = 1m = 1000mm Grosimea placii h = 10cm = 100mm Inaltimea utila hox = 100 - 15 - 10 I 5 = 80 mm Inaltimea utila hoy = 80 - 10 = 70 mm Se propune pentru beton clasa C 16/20 (Bc20) si pentru armatura marca PC52. Ariile de armatura in toate sectiunile caracteristice pe cele doua directii sunt date in tabelele 5.23 a si b TabeJul 5.23 a
F~ia FIx F2x F3x Sectiunea
1

Directia X
Tabelul 5.24a
F~ia FIx F2x Sectiunea I-C I -C I-R A. ~ 1 pas [mm 1 em] 4>6/20 4>8/20 ~6/20 4>6!20 4>6/20 4>8/20 ~6 1 20 ~IO 120 ~8 1 20 Pozitia arrnaturii de rezistenta in sectiune jos jos sus sus sus jos jos sus jos Observatii armare constructiva arrnare constructiva armare

[crrr']
1.12 2.00 0.72 0.64 0.64 1.68 1.44 2.96 2.16

I'

-

b

[mm]

hax [mm]

n,

[Nzrnrrr']

1-~

0

F4x

1- C 1- R 2-C 3-R 4-C I-C 2-R 3-C

1000

80

12,5

M [Nrnm] 258 X 104 465 X 104 187 xl04 169 x 104 170 x 10" 392 x 10· 336 x 104 691 x 104 503 x 104

m 0.032 0.058 0.023 0.021 0.021 0.049 0.042 0.086 0.063

p [%] 0.14 0.25 0.09 0.08 0.08 0.21 0.18 0.37 0.27

[crrr']
1.12 2.00 0.72 0.64 0.64 1.68 1.44 2.96 2.16

A.

F3x

2-C

constructi va
armare constructiva arrnare constructiva

.. -~
A

3-R

r>

-

I-C F4x 2-R 3-C

-

11 este exemplificat planul de cofraj si armarea placii planseului peste parter a constructiei prezentate in capitolul2. . ~ '" ~" e © " N 0.35 20 L=4.10 200 ~ --' ~ ~ ..... N o i @ ep ~us L 1. :::? @rep Sl e ses . 0 11 <D . '" tl) (§ ~8 I 23 10 S! (J) "6/20 345 L=4. CD 06/20 L=3.. ~ ... '" .45 . 0 " N '" ©'" o . :::? ~I=.73 1. figura 5.. N ~ ®~B 0 77 8 .17 2. 0 0 550 o- .Exemplu de cal cui ~i alcatuire a unui planseu de beton arm at 183 2. 320 I' 5~ @rep sus 4~6 . :::? "6 @ .'" .19 0.1 320 506 .6 ..28 2.Plansee curente din pliici si grinzi din beton armat .. rep sus . N :" . ~ I'" ~ ~ ....91 1.... N '" - ": 0 - armare constructiva - @rep sus e 'a> '€ '" 0 N0 <. 245 ~.00 ... --' II F3y armare constructiva '" . . '" '" '".25.82 0. '" "' ..~ en '" 0- ~ 06/20 260 L~2 '" -' 0 • ® ® I'" rep sus L-1..75 r-. @ L... 77 8 8 CV 08/20 77 L=S. Armarea cu bare ridicate pe reazem este impusa de considerente economice...89 1. ..75 71&6 0 0 .......9 ...03 2. B '" .. ~ to "'0 06/20 ~5. '" ~ " ~~ a.8 0.. eo 0 . 0 ". " e.05 0. 0'" N '" 00 e '" .. '" "'.42 0.. 3...€ ~ '" L=2.. .. Armarea s-a facut cu bare independente drepte aceasta cu toate ca deschiderile ochiurilor de placa depasesc 2m... '" co ~ . "" l2sl 7..... '" a:i . '" 4. 0 8 rep eo sus 140 e 6"6 0 . a:i -' "6 k-- 140 .5 Directia Y Tabelul 5 24b Fasia Sectiunea J-C 2-R Fly 3-C 4-R 5-C I-C 2-R F2y 3-C 4-R 5-C 6-R 7-C 1-C 2-R 3-C 1-C 2-R 3-C Aa [em'] 0. ©N ..90 . .. 87".28 0.. . dar in cazul de fata...... " " ~ Q.84 1...I 0 eo L..85 '" " '" '" 8 ....00 2..... e I 20 L=2... .15 Figura 5..28 2..50 :> 8 F4y arm are constructiva II - '" c.-' ~ .182 .. In acesete conditii se reduce risipa de armatura in cazul armarii cu bare independente realizandu-se ~i economii la manopera Extrasul de armatura corespunzator armarii placii este dat in tabeluI 5.... to @rep sus 3~ L=1..J II '" '" . 0 rezistenta in sectiune jos sus sus sus jos jos sus sus sus jos sus jos jos sus jos jos sus jos observatii annare constructiva armare constructiva armare constructiva armare constructiva arm are constructiva arm are constructiva annare constructiva aimare constructiva .e.::...11 -Plan cofraj si arm are placa planseu peste parter .. . o 105 5. se pot dispune 5 bare pe metru numai In cazul armarii cu bare drepte.. '" .42 0.. In :::? ... '" " iil 0- L..56 1.. ~:g S? 0 N <.61 1.19 $1 pas [mml em] $6/20 $6/20 $6/20 $6/20 $6/20 $6/20 $6/20 $6/20 $8/20 $8/20 $8/20 $6/20 $8/20 $10/20 $6/20 $8/20 $10/20 $6/20 Pozitia armaturii de 5.....15 2. e @eB/20 L 460 .65 5~6 '" co N 8 . cand majoritatea sectiunilor sunt armate constructiv (5~6PC52). Daca jumatate din bare s-ar ridica pe reazem ar fi necesare 6 bare pe metru din conditia ca in orice sectiune sa avem minim 3 bare.20 rep su~ L=1..0 " ® -' <..

00 58. Indiferent de materialul si tipul scarii alese la proiectare se impune realizarea unui cal cuI functional al acesteia. care trebuie conceputa si realizata ca 0 nervura. care reazema pe nervura.75 2. . Din punctul de vedere al executiei. Din acest punct de vedere este indicat sa folosim materiale cu rezistente mecanice si la foe ridicate. Cel mai frecvent folosit material este betonul annat.50 PC52 $8 86.45 22.85 12.20 1.60 2.30 44. Materialul folosit la executarea scarilor depinde de materialul din care se executa cladirea. Dintre scarile de beton armat la cladirile civile cele mai intalnite sunt scarile din beton armat monolit.05 0.25 6.la).617 37 135.1b).75 1.394 191 353 60. 0· Figura 6.30 9.00 41.1c).50 159.00 8.din beton armat.5 0.30 4.Posibilitati de executie a scarilor din beton arm at .60 57.00 57.90 37.35 108.25 12.60 140.Plansee eurente din placi si grinzi din beton annat . turnat ulterior executiei rampei (figura 6. _ din beton simplu.35 1. ~. Scara trebuie sa fie un element de constructie 'in care se imbina annonios solutia functionala ~i arhitecturala. bare 15 15 8 8 9 9 24 24 24 11 11 5 5 7 7 14 14 14 7 5 7 5 II II 6 8 23 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 PLANSEU PESTE PARTER 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 6.15 4.40 8.00 8.40 8.25 0. chiar si la cladiri executate din alte materiale.6 0.184 . turnat odata cu placa rampei (figura 6.60 15.222 124 485.40 25.90 5.40 2.75 15. I ~.80 18.95 2.35 4.222 35 35 558.ii 'I 27 Lungimi pe diametru [m] Masa pe metru [kg/m] Masa pe diametru [kg] MASA TOTALA [KGI . fermata din trepte si contratrepte (figura 6. Scarile din beton armat monolit se executa prin turn area pe loc a betonului intr-un cofraj care reproduce exact forma intradosului scarii.60 44.10 1.65 1.75 20.40 37.40 Lungimi pe $ OB37 $6 $6 58.40 5. prezinta deformatii mici. iar treapta este elementul secundar (placa). in acest caz elementul principal de rezistenta este contratreapta. _ sub forma de placa subtire cutata.25 $10 CAP.. Aceasta datorita avantajelor pe cale Ie prezinta: sunt incombustibile.1 .10 4.30 1.10 2.5 Tabelul525 EXTRAS DE ARMATURA Element Marca 1 2 Lungimea unei bare [m] 3.50 2.60 1.35 3.70 6. 6 scARI DE BETON ARMAT MONOLIT $ 6 8 6 6 6 8 6 8 8 6 6 6 8 8 10 8 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Nr.75 85. Trebuie insa sa tinem seam a de importanta scarilor 'in caz de evacuare fortata.25 6. Calculul functional al scarilor se face 'in conformitate cu prevederile rnentionate 'in capitolul 2.50 85.70 5.1 GENERALIT ATI . treapta propriu-zisa se poate realiza: .80 21. cu solutia de rezistenta. au capacitate portanta mare si posibilitati variate de forma si finisare.

Scara rezemata pe ziduri de caramida Figura 6.'. cu tiranti metalici. id z Figura 6. In cazul un or lungimi mai mari se poate realiza suspendarea treptelor in consola.50 m. din grinzi de yang amplasate central (figura 6.scara eu 0 singura rampa bj. zid a).Scari in consola .I.4 . Incastrarea trebuie asigurata pe minimum 25 em In ziduri de caramida si 15 em In ziduri de beton. balustrada treapte placa rampei placa rarnpei grinda de vang aj. fiind simplu rezemat sau partial incastrat scarii realizat din pereti portanti sau cadre (figura 6..5).1 . balustrada \.cu trepte independente sau cu rampe scoase in consola din zidaria casei scarii (figura 6.rezemate pe ziduri de caramida (figura 6..L-oLL.din placi inclinate (rampe) si placi orizontale astfel format.6 In functie de modul de rezolvare a structurii de rezistenta se disting urmatoarele tipuri reprezentative de scari realizate din beton armat monolit: .Scari din beton armat monolit.Generalitati 187 (podeste). de tavan sau de podestul imediat superior.Scara din beton annat monolit eu grinzi de podest Dintre tipurile de scari mentionate eel mai freevent intalnite la constructiile de loeuit sunt scarile eu grinzi de podest si scarile lara grinzi de podest care reazerna prin intermediul placii podestului.~~~.2 .3 .. intreg ansamblul pe conturul exterior al casei aceste scari sunt utilizate in cu aspect estetic placut. Figura 6..( 6.186 Scari de beton arm at monolit . lara grinzi .2a).5 .2b) sau dintr-un pilon central.scara eu doua rarnpe Figura 6. . .L.din placi inclinate ~i orizontale (respeetiv rampe ~i podeste) rezemate simplu sau partial incastrate in grinzi de podest sau de vang.3). b).4). Scarile realizate in consola se recornanda a se folosi panii la deschideri de 1. specialla cladiri civile deoarece asigura un intrados neted /. eare transmit lncarcarile strueturii de rezistenta a cladirii (figura 6.

() 6~8 L=L55 120 cen lura 25x20 t 11 125 I I - _I? Ii ~I I 1+ 2-2 Figura 6. In tabelul 6.RILOR Evaluarea incarcarilor pe m pentru calculul scarilor se face In mod similar cu evaluarea incarcarilor de la calculul planseelor prezentata la cap.1 se prezinta extrasul de armature pentru cele doua rampe ale scarii. sectiunea fasiei de ca1cul se ia unitara. ea fiind alcatuita dintr-o placa inclinata. podestul se descarca pe una sau doua directii. nurnita grinda de podest. sectiune ramp a se prezinta ca 0 dala independenta de pereti. aceasta simplificand substantial executia. . Tot pe acesta grinds se descarca rampa. 2 Scara cu grindii de podest Podestul se reazerna pe trei laturi pe peretii casei scarii.188 Scari de beton armat monolit . Scarile se calculeaza la incarcarea din greutatea permanents (placa de rezistenta si treptele) si incarcarea utila corespunzatoare. Ca1culul ariilor de armature si armarea scarilor se face cu respectarea tuturor Figura 6.5.2 CALCULUL SCA. Pentru simplificarea caJculelor. Ca1culul se face considerand un sistem static de grinda continua pe directia rampei si de grinda cu 0 singura deschidere pe directia lungii a podestului (figura 6. In.7 .8 .8 este exemplificata armarea scarii la constructia prezentata In capitolul 2.Plan cofraj ~iarmare scara prescriptiilor de alcatuire pentru placi. iar pe a patra pe 0 grinds asezata sub linia de frantura la intersectia cu rampa. In functie de tipul scarii se vor considera scheme statice corespunzatoare. In functie de raportullaturilor.2 .7).Calculul scarilor 189 6.Scara cu grinzi de podest Placa se executa monolit si este continua pe reazemul format de grinda. In figura 6.6 6.

222 8 8 81.95.2 sunt date planuI de cofraj respectiv extrasul de armature pentru cele doua grinzi de podest identice ale scarii.24 cm2 -jo adica 2 <I> 10 Armarea transversala se face eu etrieri din OB37 A= a (<I> 6 / 10 ). Gpodest Qeb = 2 Jbh~ JPmtRtqe = J250X2752 -nAematRa = ~0.90 Lunaimi pe ~ OB37 PC52 ~6 ~8 26.55 2.6 0. Se propune pentru grinda de podest 0 sectiune 250 x 300 mm.40 7.1 .incarcarea perrnanenta din greutatea rampei rampei si podestului gC= SafX grampii 2 .60 1. 585 daN I m 6 7 8 6 Lungimi pe diametru [m] Masa pe metru [kg/rn] Masa pe diametru [kg] MASA TOTALA [KG) .15 2.3xO.1 xlOO = 59948 N = 5995 daN nAematRa = 2x28.incarcarea permanents din greutatea proprie a grinzii de podest gC= 1.25 x 0.45xlx95.10 0.1 x 0.incarcarea utila q" = 2.60 9. incarcata cu 0 sarcina uniform distribuita provenita din greutatea ei proprie.18 Calculul grinzii de podest Grinda de podest a aceleiasi scarii se considera rezemata pe peretii casei scarilor.Calculul scarilor Evaluarea incarcarilor ce actioneaza pe grinda: .04 -jo P = 0.a = 300 . = 12. Verificarea la forta taietoare: Saferenta . respectiv rampa si podestul.90 15.5 = .15 x 1.60 12. = 1.2 .8x2l0 = 95 1 100' ae Forta taietoare maxima este pe reazem Qrnax=1676x2.30 12.25 = 275 mm R.5 x 390 = 191 ~ 8 8 8 8 8 8 6 Nr.30 1.394 32 + 1 / cos 510 = 885 daN/m a) -2.90 25.5 N/mm2 A.Suprafata aferenta de pe care preia grinda incarcarea . 1676.60 2. bare 6 6 6 6 6 6 6 28 Lungimea unei bare [m] 4. = Figura 6.1S/2=1801 daN qe Qeb= 5995 daN> Qrnax 1801 daN = In figura 6.20 38.6 Tabelul61 EXTRAS DE ARMATURA Element Marca I 2 3 SCARA 4 5 6. = h .15 .80 9.2. bho = 0 18 250·275 =124mm2 p 100 ' 100 h.1 0 si in tabelul 6.deoarece sectiunea grinzii este alcatuita lara armaturi inclinate forta taietoare trebuie sa fie preluata doar de beton ~i etrieri (<I> 6/ 10.15 (0.40 1.30 x 2500 = 206 daN/m Inearcarea uniform distribuita ee actioneaza pe grinda de podest este gCtotal 885 + 585 + 206 =1676 daN/m = Momentul maxim este la mijlocul deschiderii 2 2 M = g~otal1 .15 =969daNm =969 x 104 Nmm 8 8 m 32 = M b·h a ·R C 2 = 0.9 .15 0.190 Scari de beton armat monolit .OB37).

este data in figura 7.1 C25130 (Be30) 14.65 1..222 [2 12 21. amplasate in zone cu intensitate seismica redusa (maxim P+ 1E in zona seismica de ealcul C atunci cand planseele se comports ca 0 saiba rigida si maxim constructii P In cazul in care planseul nu realizeaza saiba rigida). In cazurile in care ultimul nivel are 0 inaltime mai mica de 3 m ~i acopera mai putin de 25 % din suprafata construita. GR[:..1 PREVEDERI GENERALE DE ALCATUlRE In prezentul capitol sunt date prevederile generale de alcatuire a structurilor din zidarie portanta din caramizi pline ~i caramizi si blocuri ceramice cu goluri.2 bucati Tabelul 62 EXTRAS Element Marca I 1 $ Intr-un el.20 52.10 L-2.6 8.64 Simbol Clasa de beton CI211S C16120 IBel0) rsero: (BeI5) ale betonului.5 6. domeniul de aplicabilitate al acestora se limiteaza la constructii eu regim de inaltime redus.6 ~bmilimlln"mmmm mil J .56 C28135 (Be35) 28.] 1. Deasemenea este prezentat calculul strueturilor din zidarie portanta la sarcini gravitationale conform normativelor in vigoare [26]. In afari de peretii structurali care au rol portant (gravitational) cat si antiseismic sistemul structural poate include si stalpi numai eu rol portant. D si F respeetiv maxim 2 nivele in zonele A si B.95 0.1 [28].59 18.. !\ilmml16.74 20. Planseele acestor cladiri trebuiesc de regula realizate din beton arrnat mono lit sau din elemente prefabricate monolitizate.35 - 0.5 1.5 0. Tabelul 63 Tipu! rezistentei C41S C617. ~ etr 16/10 L"1...4 45 R" 0.38 1.80 OA5 . ImpaI1irea teritoriului Romaniei in zone seismice de caIcul din punet de vedere a valorii coeficientilor k.'10 0.77 1.05 B .20 22 bucotl 7.".95 . Avand in vedere performantele slabe la actiuni seismice ale structurilor din zidarie nearmata.55 0.65 0.1.0 1.90 0.85 C8110 00/25 (Be25) 20.03 Comoresume Intmdere intindere Beton obisnun 1.15 I.60 0.4' 15.Plan cofraj si arm are grinda de podest . [54].] 1.0 1.6 Beton ell agregare I usoare ell subcateg.76 0.peretilor eu stalpisori din beton armat (zidarie complexa) sau annarea zidariei 'in rosturi orizontale (zidarie armata).92 1. CAP 7...50 0.20 44 Lungimi pe diametru " Masa pe rnetru [kg/rn] Masa pe diarnetru [kg] MASA TOTALA [KGI I.-__.10 B -l5G Ectnvalarca dsntre claselv de hewn " B 75 B 100 B 150 B 200 B 250 Valorile sunt rezultatul rnultiplicarii cu un coeficient suplirnentar egal eu 0.5 IB(5) IB(75) Rezistentele earacteristice 6. In cazul in care nivelul planseului peste susbol depaseste cu 1.I'-.9 .& de densitate I 1. In zonele seismice de calcul A ~i Beste interzisa realizarea de constructii din zidarie nearmata (simpla)..59 R" 0.5 0.2 9.10 .614 13 13 Lungirni pe $ 0837 PC52 $6 $ 10 21.2 0. valori de bazd. subsolul se numara ea nivel.. In cazul terenului in panta se considers inaltimea medie dintre trotuar si planseul susbolului. bare Lungimea unei bare [m] 2. 1.93 0.'--'"I.0 .j<-. In toate cazurile este oblizatorie dispunerea centurilor de beton arm at mono lit.7 _.50 0. .5 12.25 1. - - 1.86 1.AJUvIATURA Nr..JDA DE PODEST 10 6 4 22 [m] In toate el.8 de densitate I 1.9 .5 12.I. Cladirile cu pereti structurali din zidarie nearmata sunt acelea la care peretii nu sunt intariti cu stalpisori din beton armat monolit sau eu armaturi dispuse in masa zidariei sub diferite alcatuiri. 3 nivele In zonele C.80 52..3.00 1.65 1.00 1.. I .0 2. respectiv al planseului peste subsol paoa la nivelul superioral planseului peste ultimul nivel..7 3.80 0.. aceasta nu se numara ca nivel ~i nu se considera la stabilirea inaltimii cladirii. (j)2x2.95 B 350 .5 1.00 1.65 250 Figura 6. 8 DE .6 Beton ell agregate I R: usoare ell subcateg.' Rezistentele earaeteristiee si valorile de baza ale rezistentelor de calcul ale betonului sunt prezentate in tabelul 6. 25 J . 0.7. ~/mm2 4..70 0.0 Rezistentele R. ALCATUlREA STRUCTURILOR ZIDARIE DIN 2. .~·Inuirctl« - 1.ji! D~[f1~ . Inaltimea cladirii se considera de la nivelul superior al soclului.19 1. In acest caz se poate merge pana la constructii cu 5 nivele in zona F.-13 0.10 1.80 0.13 de cnlcul ale betonului.72 0. 2.. pentru realizarea efectului de diafragma pe fiecare nivel al cladirii.fa.3 1. 25 L ~l'-'I'ot. Pentru utilizarea structurilor din zidarie in zonele seismice A si Beste necesara intarirea.50 m nivelul trotuarului.. Compresume Beton obrsnuit 1.192 Scari de beton annat monolit .

.9 s 12 s 12 ::.86 Fara restrictii F ara restri ctii ::. Valoarea recornandata a acestui raport este: IIh~0.6 Caramizile ~i blocurile cerarrnce dm tabelul 7.6 ::.1) jar va!oarea minima: l/h = 0. tipul si marca mortarului si eventualii aditivi ce se vor utiliza. calitatea si marea caramizilor sau blocurilor.4 (7.D E. Raportul de tesere se exprima prin raportui dintre lungimea de suprapunere a doua caramizi sau bloeuri (1) si inaltimea caramizii (h) figura 7.B C.6 ::. tipul ~i marca otelului beton.2 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in standardele respective indicate in acelasi tabel.2) Lungimea de suprapunere va fi eel putin 114 din lungimea caramizii sau bloeului. .F C.:'5~ ~.Prevederi generale de alcatuire 195 Materiale utilizate e.7 7.1) sunt date principalele tipuri de caramizi utilizate la peretii structurali din zidarie: Tabelul71 Domeniul de utilizare Nr..1 .2.E F Inaltimea cladirii Zidarie armata sau com lexa Zona seismica de calcul inaltimea cladirii I Caramizi pline STAS457 . crt Material STAS Format Zidarie nearmata Zona seismica de calcul 240 x 115 x 63 290x 140x88 290 x 240 x 138 365 x 180 x 138 2 Caramizi ~i blocuri eeramice eu goluri verticale STAS 5185/2 .194 Alcatuirea strueturilor din zidarie .86 240 x 115 x 88 290 x 240 x 188 240x115x138 290x140xl38 E F C.D E F ::. Ne g" IIJ~ In piesele scrise ~i desenate ale proiectului de executie se vor preciza urmatoarele caracteristiei ale materialelor prevazute pentru executarea zidariei si a elementelor de beton arm at inglobate: tipul.D.o .9 < 15 ::. Pentru utilizarea caramizilor si bloeurilor ceramice la zidariile portante ale cladirilor trebuie sa se respecte raportul de tesere la punerea in opera. In tabelul urmator (7.8 (7.6 s 15 A.

D... 50 75 100 ~ I§ o u .7 7.. 6 6c .. al~ge. rigiditatilor si capacitatilor de rezistenta ale elernentelor structurale in vederea limitarii efeetelor defavorabile de torsiune generala provocate de actiunea seismica..ce se vor utiliza la armatura zidariei vor fi - 50 50 - 50 75 100 . .arci~e caram!zilor si mort~~~lor pentru structurile din zidarie se vor alege astfel meat sa fie satisfacute conditiile de rezistenta si stabilitate ale elementelor structurale. Se vor alege de preferinta constructii cu forme in plan regulate. . B (zid cornplexa F C. capabil sa transmits la teren incarcarile gravitationale ale cladirii si sa reziste la solicitarile provenite din miscarile seismice ale terenului..2 .5 . solidarizate cu zidaria.E sau armata) o:j"O u . repartitia sarcinilor orizontale seismice la elementele verticiale structurale se va face tinand seama de deformabilitatea planseelor.. Fig. In vederea asigurarii rigiditatii planseelor in planullor. t oj 0 :2 E 10 25 50 ro . buiandrugi. E o:j .. PC 52 si PC 60.2.. armarea zidariei. 15 .H. In cazul in care alcatuirea constructiva a planseelor nu conduce la realizarea unor saibe orizontale rigide. Capacitatea de rezistenta a elementelor structurale din zidarie se poate spori dupa necesitati prin: prevederea de materiale (caramida sau bloc ~i mortare) de marci superioare.~ - 2 oj :2 0.. alcatuite din pereti dispusi de regula. Infrastructura va fi alcatuita astfel incat sa formeze un sistem rigid.5 3.- Tipurile ~l urmatoarele: pentru armaturi de rezistenta: otel beton OB 37 si PC 52 pentru armaturi constructive. Tipul de caramida sau b!oc se.. 7.Prevederi generale de alcatuire 197 Principii de alcatuire a structurilor de rezistentii din zidarie . pereti structurali de contravantuire cu rolul de a prelua sarcinile orizontale si greutatea lor proprie..Raportul de tesere a caramizilor sau blocurilor . Se vor evita alcatuiri structurale eu rigiditati si capacitati de rezistenta mai reduse la un nivel inferior fata de eele superioare.ro u K':l ~ . reducerea greutatii constructiei. ' . dupa doua directii ortogonale si diafragme (saibe) orizontale realizate de planseele cladirilor....o:j ro"O :2 ...Marcil~ m!nime de cararnida sau de blocuri ceramice si de mortar pentru structunle de zidarie portanta pentru zonele seismice de calcul in functie de inaltimea cladirilor sunt date in tabelul 7.. Structurile din zidarie portanta trebuie eoncepute ca sisteme spatiale.. etc. consurnului de ciment. u ro .!nea sarcinilor seismice . In vederea obtinerii unei cornportari corespunzatoare a strueturilor sub actiunea seismica se va urmari asigurarea unei variatii cat mai uniforme pe verticala a rigiditatilor si capacitatilor de rezistenta atat a ansamblului structurii cat si a elementelor structurale componente.. Functie de rolul pe care II indeplinesc in cladire peretii din zidarie pot fi: pereti structurali portanti cu rolu! de a prelua sarcini verticale ~i orizontale. u .. determinate pe baza de ealcul din elementele de beton armat vor fi din otel beton OB 37. I.. Planseele de beton arm at monolit sunt cele mai indicate pentru stucturile din zidarie portanta amplasate in zone seismice.196 Alcatuirea structurilor din zidarie ... Armaturile de rezistenta. H .. stalpisori) se va utiliza beton de marca minima C8/1 0.. eompacte si simetrice din punctul de vedere at distributiei in plan a maselor. de gradul de protectie antiseismica. um . legatura planseelor cu peretii structurali se va realiza prin centuri de beton armat. inaltimea cladirii H (m) maxim de niveluri (n) Marci minirne de caramizi si mortar in functie de zona seisrnica de cal cuI A.. reducerea manoperei pe ~an~ier. T a b eu 172 I Numar t: z o .1 . ingrosarea unor pereti structurali in limite rationale. otel beton OB 37 si OB 30 ' . iar cele constructive din otel beton OB 37_ ' marcile I 2 5 75 100 . care nu rezulta printr-un calcul de rezistenta.n eleme~t~le din beton armat inglobate in zidarie (centuri. de gradul de protectie termica de economisir~a c?mbustibilului in exploatare. M. pereti nestructurali ce indeplinesc numai un rol de compartimentare a volumului cladirii.- :2 E 10 25 25 o:j ..... de peretii strueturali portanti. in functie de conditiile de rezistenta ~i stabilitate. .. t: E ~ 0 ro"O ~ . . greutatea lor este preluata prin intermediul planseelor.. Alcatuirea planseelor va asigura de regula realizarea unor saibe (diafragme) orizontale cat mai rigide pentru asigurarea conlucrarii spatiale a elementelor structurale sub acti.~ K':l :2 . inglobarea in zidarie a unor elemente de beton armat monolit. vertica!e si orizontale (stalpisori ~i centuri). de armatura.t: ro 0 1 2 3 H<3.

Peretii de contravintuire trebuie sa fie plani si eoplanari pe toata inaltimea constructiei. etc. A.RIE De regula. exterior interior % % 55 80 50 75 45 70 40 65 45 70 sirnpla - 4. proiectantul poate prevede: marirea grosimii peretilor sau adoptarea unor solutii constructive utilizand pereti portanti din caramida 'in combinatie cu materiale eficiente izolante termnic. avand deschiderea planseului aferent zidului respectiv de maximum 3. (valori orientative) Suma latimilor plinurilor de zidarie raportata la lungimea totala a peretelui respectiv Latimea plinurilor de zidarie 3.5 3. Tabelul73 Nr crt Caracteristica geometrica si Pozitia peretelui Marimea In functie de zona seismica de calcul a constructiei U. interiori ~i exteriori. Grosimea peretilor portanti.20 1.5 2. In cazul 'in care grosimea peretilor dimensionata 'in conditii de rezistenta si stabilitate nu satisface conditiile de mai sus. Se admite ca rigidizarea capetelor sa se faca eu stalpisori din beton arm at legati de plansee direct sau prin centuri din beton armat.75 m.3 .25 1.8 <6m Aria plinurilor peretilor In sectiune orizontala pe fiecare din cele 2 directii principale in raport cu aria construita a constructiei.5 1. se va determina prin calcul din conditii de rezistenta si stabilitate.40 m la cladiri: zonele seismice E si F. eu plansee din beton arm at monolit sau din panouri prefabricate rezemate pe contur.7 In cadruI fiecarei eategorii de mai sus vor fi preferate strueturile avand pereti strueturali portanti pe ambele directii ortogonale ale cladirii. avand Iungimea de max. La cladirile de tip bara cu pereti de contravantuire transversali. exterior D. etc) din peretii structurali se vor amplasa si dimensiona astfel ca plinurile dintre ele sa satisfaca conditiile necesare de rezistenta si stabilitate sub actiunea incarcarilor verticale si orizontale.00 VaJorile date In procente in tabelul 7.TUlREA PERETILOR PORTANTI DIN ZIDA.00 I Pereti de contraviintuire Peretii de contravantuire vor respecta conditiile privind grosimea in mod identic cu cei portanti.5 2.0 5. Amplasarea golurilor in peretii structurali din zidarie se va face respectand dimensiunile minime ale plinurilor de zidarie indicate in tabelul 7.00 0.75 1.M.5 1.2 . Latimea plinurilor de zidarie sirnpla la margine ~i intermediar 1/2hg 01 1. fonic.25 sau 1.4 . 5. cu capetele nerigidizate de pereti structurali dispusi perpendicular pe ei.5 1.Alcatuirea peretilor portanti din zidarie 199 7.75 0. usi. 7.2 ALCA. + interior % 7. Nu se admite ca golurile pentru cosuri sa micsoreze grosimea peretilor si se va evita amplasarea cosurilor 'in peretii exteriori. cu maximum 2 niveluri sau la ultimele doua niveluri ale cladirilor mai inalte. 7.50 1.198 Alcatuirea structurilor din zidarie . Grosimea peretilor portanti va trebui sa corespunda si conditiilor de izolare termica si evitare a formarii condensului determinate functie de zona climatica In care se amplaseaza constructia.0 3.20 1. cu exceptia peretilor de 1/2 caramida ~i a celor rigidizati prin stalpisori ~i centuri intermediare din beton armat.3 si 7.60 m. asigurandu-se legatura intre pereti prin tesere sau prin stalpisori de beton armat inglobati in zidarie. Peretii de contravantuire se vor executa eoneomitent eu peretii portanti ortogonali. izolare fonica si prevenire a incendiilor si a efectelor aeestora.3 se determina conform fig. cu inaltimea nivelului de maxim 2. nu se admit pereti in forma de lama. Inaltimea de nivel definita ca dimensiunea structural a intre doua plansee nu va depasi de 16 ori grosimea peretelui.90 0. Goluri in pereti Golurile mari (pentru ferestre. se va urmari ca acestia s~ lege intre ele fatadele opuse.00 1. la colt (a) intermediar (b) exterior exterior interior m m m 1. Se admite prevederea unui numar redus de pereti portanti cu grosimea de 1/2 caramida (14 sau 12.C <6m E <16m <6m F 6-15m pozitia plinului I. Grosimea minima a peretilor portanti va fi de 0 caramida sau un bloc de 24 em.5 ern).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->