Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE OBSERVARE A LECTIEI

A. Date Generale
 Data: ________________________________________________________________
 Clasa: ________________________________________________________________
 Grupul scolar/Colegiul: _________________________________________________
 Obiectul(disciplina) de invatamant: _______________________________________
 Subiectul lectiei: _______________________________________________________
 Tipul lectiei: __________________________________________________________
 Metode de invatamant: _________________________________________________
 Mijloace de invatamant: ________________________________________________
 Locul desfasurarii: _____________________________________________________
 Timp: ________________________________________________________________
 Profesor: _____________________________________________________________

B. Desfasurarea lectiei (scenariul didactic)


Evenimentle Desfasurarea lectiei Observatii
lectiei
Ce face profesorul Ce fac elevii