Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa: a IX-a

LUCRARE SCRISÃ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ


PE SEMESTRUL al II - lea

Subiectul I (50p)
Redactează un eseu nestructurat de 1 – 2 pagini în care să prezinţi modul de reflectare a temei
Familia într-o operă studiată (sau în opere cunoscute).
Notă : Pentru conţinutul eseului, vei primi 20p; pentru redactare, 20p. (organizarea ideilor în scris; utilizarea limbii
literare; abilităţi de analiză şi de argumentare; respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie; aşezarea textului în pagină;
lizibilitatea). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum o pagină.

Subiectul al II-lea (30p)


Se dă textul :
« Leagănul poporului nostru este satul » spun românii, pentru că sângele proaspăt se trage de la
sat. Învăţătorii, avocaţii, magistraţii, doctorii, oamenii politici, toţi se trag de la ţară (…)
Tata era notar şi pentru că studiase dreptul era socotit o binefacere pentru sat, mai cu seamă că
era devotat sătenilor şi le ştia toate păsurile (…)
Popa Radu, Moş Gherasim şi Andronic erau stâlpii satului – trei stâlpi vânjoşi pe care s-ar fi
putut sprijini mai mult decât povara satului nostru, deoarece, după cum spunea Primarul Vultur – om
mai tânăr decât ei – reprezentau sfinţenia, înţelepciunea şi o blândeţe vicleană.
Odată sosit, tata a devenit al patrulea stâlp. Popa Radu le spuse: «Îi drept şi bine ca în cele sfinte
să credem în Treime, dar în treburile lumeşti să fim patru, ca roţile carului, deoarece nu numai că
sprijinim o povară, ci o şi cărăm». Tata era astfel a patra roată. Vultur zicea că reprezintă legea, dar
Moş Gherasim se împotrivea zicând că nu e aşa. Tata era sfetnic, nu ajutător, şi ca urmare de mai mare
folos (…)
Însă tata era un om iute din fire şi mama se temea că într-o zi se va lua la harţă cu Popa Radu,
care se aprindea şi el foarte uşor. « Ar trebui să locuim la oraş. Cu ştiinţa ta de carte, dragul meu,
curând ţi-ai câştiga o bună reputaţie ca avocat », îi zicea ea.
« Varvara, locul meu este acolo unde pot fi de cel mai mare folos oamenilor noştri », răspundea
tata.
(Peter Neagoe, Timp de neuitat)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. (4p) Găseşte câte un sinonim pentru locuţiunile: a se trage de la …, a se lua la harţă.
2. (4p) Precizează care este sensul verbului a se aprinde din enunţul: tata … se aprindea şi el foarte uşor.
3. (4p) Precizează, cu ajutorul sinonimelor, sensul din context al cuvintelor subliniate.
4. (3p) Identifică în text : un cuvânt format prin derivare; un neologism; un regionalism.
5. (5p) Numeşte membrii familiei creionaţi în fragmentul dat şi indică, pentru fiecare, o trăsătură de
caracter care îl individualizează.

6. (10p) Scrie un text argumentativ (de aproximativ 10 rânduri), în care să-ţi exprimi opinia despre rolul
părinţilor în formarea personalităţii unui copil.

Din oficiu – 20p.


Total 100p

S-ar putea să vă placă și