Sunteți pe pagina 1din 9

Informatica pentru afaceri

Intrebari grila - Modele


1) In vederea functionarii normale, intr-un mediu de afaceri, sistemele informationale acopera activitati
precum:
a) culegerea datelor privind starea sistemului
b) transmiterea datelor la punctele de prelucrare prin canale informationale
c) prelucrarea datelor in vederea obtinerii informatiilor necesare in procesul decizional
d) prelucrarea deciziilor in vederea obtinerii datelor de intrare
---------------------------------------------------------------------
2) In vederea functionarii normale, intr-un mediu de afaceri, sistemele informationale acopera activitati
precum:
a) adoptarea deciziilor si transmiterea lor la organele de executie
b) asigurarea controlului si urmarirea infaptuirii deciziilor
c) obtinerea datelor de intrare prin prelucrarea datelor de iesire
---------------------------------------------------------------------
3) In cadrul unui sistem interactioneaza urmatoarele componente:
a) intrarile
b) procesarile
c) prelucrarile
d) iesirile
---------------------------------------------------------------------
4) Sistemul informational este identic cu sistemul informatic atunci cand:
a) componentle informationale dintr-o organizatie sunt informatizate
b) exista proceduri manuale de prelucrare a datelor cu ajutorul calculatoarelor electronice
c) mijlocale de prelucrare a datelor sunt informatizate
d) mijloacele tehnice de prelucrare sunt calculatoarele electronice
---------------------------------------------------------------------
5) Sistemele informationale pentru afaceri pot fi:
a) functionale
b) integrate la nivelul organizatiilor
c) suport oferit utilizatorilor
d) bazate pe tehnologii web
e) bazate pe tehnologii bio
---------------------------------------------------------------------
6) Din categoria sistemelor informationale (S I) functionale fac parte:
a) S I contabil
b) S I financiar
c) S I de sprijinire a deciziilor
d) S I resurse umane
e) S I la nivelul intregii organizatii
---------------------------------------------------------------------
7) Din categoria sistemelor informationale (S I) integrate la nivelul organizatiilor fac parte:
a) S I departamentale
b) S I de prelucrare a tranzactiilor
c) S I interorganizationale
d) ERP - urile
---------------------------------------------------------------------
8) Din categoria sistemelor informationale (S I) care ofera suport utilizatorilor fac parte:
a) S I pentru conducere
b) S I integrate pentru gestiunea relatiilor cu clientii
c) S I de automatizare a muncii de birou
d) S I inteligente
---------------------------------------------------------------------
9) Din categoria sistemelor informationale (S I) bazate pe tehnologiile web fac parte:
a) S I integrate pentru gestiunea relatiilor cu furnizorii
b) S I integrate pentru gestiunea afacerilor
c) S I de vanzari si marketing
d) S I interorganizationale
---------------------------------------------------------------------
10) Cu referire la ERP, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) au aparut in contextul exploziei informationale si a dezvoltarii fara precedent a TIC
b) reprezinta temelia aplicatiilor e-business
c) reprezinta sisteme bazate pe arhitectura peer-to-peer (de la egal la egal)
d) reprezinta sisteme bazate pe arhitectura client-server
e) au fost dezvoltate pentru dezintegrarea tuturor proceselor dintr-o organizatie
---------------------------------------------------------------------
11) Cu referire la CRM, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) plaseaza furnizorii in centrul preocuparilor organizatiilor
b) au aparut datorita centrarii activitatii organizationale pe multumirea si satisfactia clientilor
c) globalizarea afacerilor a determinat dezvoltarea acestor sisteme
---------------------------------------------------------------------
12) Cu referire la SCM, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) sunt sisteme integrate pentru gestiunea relatiilor cu clientii
b) se refera la optimizarea si automatizarea tuturor proceselor economice ce au legatura cu managementul
eficient al lantului de distributie
c) ultilizarea strategica a aplicatiilor SCM stimuleaza dezvoltarea productiei
d) solutiile SCM ofera instrumente utile in administrarea proceselor de aprovizionare
---------------------------------------------------------------------
13) Care dintre urmatoarele enunturi sunt amenintari pentru sistemele informationale?
a) functionarea defectuoasa a softului
b) o versiune mai veche a sistemului de operare
c) excesul de umiditate
d) angajatii neloiali firmei
---------------------------------------------------------------------
14) Amenintarile asupra sistemelor informationale prin actiunea voita a omului se manifesta prin:
a) atacuri deliberate
b) atacuri accidentale
c) atacuri deschise
d) atacuri mascate
---------------------------------------------------------------------
15) In functie de actiunea pe care o desfasoara in cazul programelor infectate, virusii fac parte din familiile:
a) virusii paraziti
b) virusii de boot
c) virusii de microcomenzi
d) virusii de familie
e) viermii
---------------------------------------------------------------------
16) In functie de actiunea pe care o desfasoara in cazul programelor infectate, virusii fac parte din familiile:
a) virusii de tip Script
b) virusii de macro
c) virusii-pereche
d) caii troieni
e) virusii criptati
---------------------------------------------------------------------
17) Care dintre urmatoarele enunturi sunt caracteristici ale virusilor de tip worms?
a) sunt programe informatice care se autocopiaza
b) nu se pot raspandi prin e-mail
c) se pot raspandi prin fisiere partajate in retea
d) nu se pot raspandi prin mesagerie instantanee
---------------------------------------------------------------------
18) Care dintre urmatoarele enunturi sunt caracteristici ale virusilor de tip cai troieni?
a) patrund in sistem de cele mai multe ori printr-un email
b) sunt programe incluse in fisiere care fura parole
c) nu preiau controlul asupra sistemului prin Internet
d) trimit anumite secvente de date catre un site web cu intentia de a intrerupe serviciile Internet oferite de
site-ul respectiv
---------------------------------------------------------------------
19) Securitatea sistemelor informationale se asigura prin:
a) utilizarea programelor antivirus si actualizarea lor repetata
b) deschiderea attachment-urilor necunoscute sau nesolicitate
c) evitarea deschiderii fisierelor necunoscute
d) folosirea spammer-ilor
---------------------------------------------------------------------
20) Securitatea sistemelor informationale se asigura prin:
a) configurarea unei protectii antifirewall
b) realizarea de back-up-uri pentru toate informatiile importante
c) utilizarea virusilor si actualizarea lor repetata
d) renuntarea la pop-up-uri
e) evitarea spammer-ilor
---------------------------------------------------------------------
21)Programele de calcul tabelar sunt produse care integreaza facilitati de lucru cu:
a) tabele
b) texte
c) baze de date
d) grafice
e) elemente de proiectare asistata de calculator
---------------------------------------------------------------------
22) In programele de calcul tabelar se regasesc urmatoarele instrumente:
a) foaia de calcul
b) modulul pentru lucrul cu bazele de date
c) modulul grafic
d) modulul pentru editarea textelor
---------------------------------------------------------------------
23) Intr-o aplicatie realizata cu un program de calcul tabelar, componenta principala o reprezinta:
a) foaia de calcul
b) caseta / celula
c) registrul de lucru
d) sheet-ul
---------------------------------------------------------------------
24) In programele de calcul tabelar, adresele relative:
a) sunt implicite
b) se modifica la copierea formulelor si/sau functiilor in care sunt referite
c) nu se modifica la copierea formulelor si/sau functiilor in care sunt referite
d) nu pot fi folosite ca argumente ale functiilor
---------------------------------------------------------------------
25) In programele de calcul tabelar, adresele absolute:
a) se modifica la copierea formulelor si/sau functiilor in care sunt referite
b) se stabilesc de catre utilizator prin plasarea semnului $ inaitea codului de coloana si a celui de linie
c) nu se modifica la copierea sau mutarea formulelor si/sau functiilor in care sunt referite
---------------------------------------------------------------------
26) In programele de calcul tabelar, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) intr-o foaie de calcul pot fi referite casute /celule din alte foi de calcul
b) intr-o foaie de calcul nu pot fi referite casute /celule din foi de calcul aflate in alte registre de lucru
c) intr-un registru de lucru nu pot fi organizate foi care contin numai grafice /diagrame
---------------------------------------------------------------------
27) In Excel, formulele au ca prefix:
a) semnul =
b) semnul $
c) semnul &
d) semnul #
---------------------------------------------------------------------
28) In Excel, functia IF permite:
a) calculul amortizarii, daca durata de viata este mai mare de 10 ani
b) calculul mediei aritmetice, daca numerele sunt intregi si pozitive
c) stabilirea valorii viitoare daca depunerea anuala este mai mare de 100 Ron
d) testarea unor conditii in vederea luarii unor decizii
---------------------------------------------------------------------
29) In Excel, functiile pentru baze de date au ca argumente:
a) grupul de intrare care contine baza de date sau o parte din aceasta
b) campul a carui valori vor fi supuse prelucrarii
c) criteriul prin care se specifica restrictia /retrictiile de selectie
d) grupul de iesire
e) variabila /variabilele de simulare
---------------------------------------------------------------------
30) Care dintre urmatoarele constructii sunt corecte din punct de vedere sintactic?
a) =DSUM(D2:D22,2,C2>0)
b) NPER(D2:D22)
c) =RATE((D2:D22,2,C2>0)
d) =VLOOKUP(A40,A2:D35,3)
---------------------------------------------------------------------
31) In Excel, care din urmatoarele constructii dau acelasi rezultat?
a) =(B3+C3+D3+E3)/4
b) =SUM(B3:E3)/4
c) =AVERAGE(B3:E3)
d) =(B3:E3)/4
---------------------------------------------------------------------
32) Care dintre urmatoarele functii Excel sunt corecte?
a) =IF(A11>0,"X","Y")
b) =IF(cantitate>0;E7,F7)
c) =IF(A11=0,0,If(AND(A11>0,A11<5)),"E11","F11")
d) =IF(A11=0,0,If(AND(A11>0,A11<5),"E11","F11"))
---------------------------------------------------------------------
33) In Excel, ce se va afisa in casuta D8, prin copierea formulei din casuta D6?
B C D
6 =C6*$B$6
7
8

a) =C8*$B$8
b) =B8*C8
c) =C8*$B$6
d) B6*$C$6
---------------------------------------------------------------------
34) In Excel, ce se va afisa in casuta D7 dupa copierea formulei din D6?
B C D
6 =B6*$C$6
7
8

a) 2000
b) 1000
c) 0
---------------------------------------------------------------------
35) In Excel, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) in calculul anuitatilor se folosesc varsaminte egale si intervale regulate de timp
b) numarul de perioade si rata dobanzii trebuie exprimate in aceeasi unitate de timp
c) functia PMT( ) calculeaza valoarea pentru a serie de incasari provenite din plati egale
---------------------------------------------------------------------
36) In Excel, ce se va afisa in caseta C9 care contine formula =C7+C7*5%, daca indicele de inflatie, din
caseta C8, va avea valoarea 5,5% ?
B C
7 Venit 120
8 Indice de inflatie 5%
9 Venit actualizat =C7+C7*5%

a) 126
b) 126,6
c) eroare
---------------------------------------------------------------------
37) In Excel, cum se va specifica in caseta C8 contitia de interogare "localitatea sa nu fie Iasi" ?
B C
7 Localitate Localitate
8 Iasi
9 Piatra Neamt

a) <>Iasi
b) C8<>Iasi
c) Piatra Neamt
---------------------------------------------------------------------
38) In Excel, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) pentru calculul amortizarii se folosesc functii definite de utilizator
b) =RATE( ) este functia care calculeaza procentul dobanzii pentru o anuitate
c) =RATE( ) este functia care calculeaza rata periodica de rambursare a unui credit
---------------------------------------------------------------------
39) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) Word este cel mai popular procesor de texte
b) PowerPoint permite realizarea de prezentari grafice
c) o prezentare PowerPoint este compusa mai multe diapozitive
d) o prezentare PowerPoint nu poate contine obiecte multimedia
---------------------------------------------------------------------
40) In Word, parametrii de format pot fi definiti la nivel de:
a) paragraf
b) caracter
c) sectiune
d) pagina
e) document
f) subparagraf
---------------------------------------------------------------------
41) In Word, Header-ul:
a) reprezinta o zona plasata in partea de sus a paginilor unui document
b) contine informatii care apar pe toate paginile documentului
c) este o zona care contine informatii stabilite de sistem, utilizatorul neputandu-le modifica
---------------------------------------------------------------------
42) Intr-un document Word, Footer-ul:
a) pentru prima pagina poate contine informatii diferite de footer-ul celorlalte pagini
b) nu poate contine informatii diferite pentru paginile pare si cele impare
c) este o zona care contine informatii stabilite de utilizator
d) este o zona plasata in partea de jos a paginilor
---------------------------------------------------------------------
43) Intr-un document Word, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) in tabele pot fi realizate calcule
b) in coloanele unui document nu pot fi generate tabele
c) in coloanele unui document pot fi inserate imagini (figuri)
d) pot fi inserate tabele realizate in Excel
---------------------------------------------------------------------
44) Cu referire la stilurile dintr-un document Word, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) un stil incorporeaza toti parametrii de format asociati unui anumit bloc dintr-un document
b) stilurile definite si memorate cu anumite nume pot fi aplicate ori de cate ori este necesar asigurand un
format uniform pentru titlurile de capitole, sunbapitole, paragrafe, figuri, tabele etc.
c) stilurile sunt obligatorii in anumite lucrari, precum generarea automata a cuprinsului
---------------------------------------------------------------------
45) In slide-urile unei prezentari PowerPoint pot fi incluse:
a) tabele
b) legaturi spre pagini Web
c) imagini
d) diagrame
---------------------------------------------------------------------
46) In PowerPoint, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
a) efectul de animatie reprezinta modul in care se face trecerea de la un diapozitiv la altul
b) efectul de tranzitie reprezinta modul in care se face trecerea de la un diapozitiv la altul
c) pentru formatarea caracterelor sunt disponibile facilitati asemanatoare celor oferite de Word
d) aspectul diapozitivelor nu poate fi modificat si uniformizat
---------------------------------------------------------------------
47) In PowerPoint, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
a) diapozitivele pot avea structuri diferite
b) diapozitivele unei prezentari trebuie sa aiba aceeasi structura
c) numai primul diapozitiv poate avea un design predefinit
d) culoarea fundalului diapozitivelor poate fi modificata
---------------------------------------------------------------------
48) Care dintre urmatoarele afirmatii fac parte din definitia unei baze de date (BD)?
a) BD reprezinta un ansamblu structurat de fisiere
b) BD reprezinta o colectie de date aflate in interdependenta
c) BD reprezinta o colectie de date independente
d) BD cuprinde descrierea datelor si a relatiilor dintre aceste
e) BD nu cuprinde si descrierea datelor si a relatiilor dintre aceste
---------------------------------------------------------------------
49) Cu referire la bazele de date, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
a) intr-o BD exista un fisier de descriere globala a bazei
b) dictionarul de date asigura independenta programelor fata de date
c) dictionarul de date asigura dependenta programelor fata de date
d) dictionarul de date contine informatii privitoare la structura datelor si restrictiile indeplinite de acestea
---------------------------------------------------------------------
50) Modelul relational al datelor se poate defini prin:
a) structuri de date
b) relatii alcatuite din tupluri
c) operatii aplicate asupra structurilor de date
d) reguli de integritate care sa asigure inconsistenta datelor
---------------------------------------------------------------------
51) Intr-o baza de date relationala restrictiile:
a) semnaleaza existenta unor constrangeri instituite si oarecum obligatorii
b) sunt definite de utilizator
c) sunt respectate de sistemul de gestiune a bazelor de date
d) sunt definite de sistemul de gestiune a bazelor de date
---------------------------------------------------------------------
52) Intr-o relatie:
a) fiecare tuplu are un nume
b) fiecare atribut are asociat un domeniu de valori
c) fiecare atribut are un nume
d) fiecare linie are asociat un domeniu de valori
---------------------------------------------------------------------
53) In bazele de date relationale cheile pot fi:
a) primare
b) candidat
c) alternative
d) principale
e) auxiliare
---------------------------------------------------------------------
54) Restrictiile utilizator iau forma:
a) unor reguli de validare la nivel de atribut
b) unor reguli de validare la nivel de tabela
c) unor reguli de validare la nivel de linie
d) unor reguli implementate prin declansatoare (trigere)
---------------------------------------------------------------------
55) In proiectele Access pot fi organizate obiecte de tip:
a) formulare
b) rapoarte
c) tabele
d) interogari
e) centralizatoare electronice
f) registre de lucru
---------------------------------------------------------------------
56) In Access, cheia primara poate fi:
a) declarata de sistem
b) declarata de utilizator
c) artificiala
d) naturala
---------------------------------------------------------------------
57) Prin restrictia de integritate:
a) nu se permite modificarea valorii cheii primare din tabela parinte daca exista in tabela copil macar o
inregistrare cu care este in legatura
b) nu poate fi introdusa nici o valoare a unei chei straine daca respectiva valoare nu exista deja ca si cheie
primara in tabela parinte
c) nu poate fi introdusa nici o valoare a unei chei primare daca respectiva valoare nu exista deja ca si cheie
straina in tabela copil
d) nu se permite modificarea valorii cheii straine din tabela copil daca exista in tabela parinte macar o
inregistrare cu care este in legatura
---------------------------------------------------------------------
58) In Access, declararea restrictiilor trebuie facuta:
a) odata cu crearea tabelei
b) inaintea incarcarii tabelei cu articole
c) dupa popularea tabelei cu articole
---------------------------------------------------------------------
59) Access creeaza indecsi pentru:
a) cheia primara
b) cheia externa
c) cheia alternativa
d) cheia naturala
---------------------------------------------------------------------
60) In Access, restrictia de integritate referentiala cere ca:
a) valorile cheii straine din tabela parinte sa se regaseasca printre valorile cheii primare din tabela copil
b) valorile cheii straine din tabela copil sa se regaseasca printre valorile cheii primare din tabela parinte
c) valorile cheii alternative din tabela parinte sa se regaseasca printre valorile cheii primare din tabela copil
---------------------------------------------------------------------
61) In Access, optiunea Cascade Update Related Fields activata determina ca:
a) la modificarea unei valori a cheii primare din tabela parinte sa se modifice in cascada toate cheile straine
din inregistrarile copil corespondente
b) la stergerea unei valori a cheii primare din tabela parinte sa se stearga in cascada toate cheile straine din
inregistrarile copil corespondente
c) la modificarea unei valori a cheii straine din tabela parinte sa se modifice in cascada toate cheile primare
din tabela copil corespondenta
---------------------------------------------------------------------
62) In Access, optiunea Cascade Update Related Fields activata determina ca:
a) la modificarea unei valori a cheii primare din tabela parinte sa se modifice in cascada toate cheile straine
din inregistrarile copil corespondente
b) la stergerea unei valori a cheii primare din tabela parinte sa se stearga in cascada toate cheile straine din
inregistrarile copil corespondente
c) la modificarea unei valori a cheii straine din tabela parinte sa se modifice in cascada toate cheile primare
din tabela copil corespondenta
---------------------------------------------------------------------
63) In Access, optiunea Cascade Delete Related Fields activata determina ca:
a) la stergerea unei inregistrari din tabela parinte sa se stearga in cascada toate inregistrarile copil
corespondente
b) la stergerea unei valori a cheii primare din tabela parinte sa se stearga in cascada toate cheile straine din
inregistrarile copil corespondente
c) la stergerea unei valori a cheii straine din tabela parinte sa se stearga in cascada toate cheile primare din
tabela copil corespondenta
---------------------------------------------------------------------
64) In interogarile Access:
a) se pot realiza calcule pe baza datelor din tabele
b) pentru realizarea de calcule se folosesc functii financiare
c) pentru realizarea de calcule se folosesc functii agregat
---------------------------------------------------------------------
65) Limbajul SQL permite:
a) crearea tabelelor
b) definirea restrictiilor
c) actualizarea datelor din tabele
d) extragerea si prelucrarea datelor
e) crearea rapoartelor
f) folosirea formularelor
---------------------------------------------------------------------
66) Se dă următoarea frază SQL:
SELECT NumeClient, SUM(ValoareTotala) As TotalValTotala
FROM FACTURI, CLIENTI
WHERE CLIENTI.CodClient=FACTURI.CodClient AND
NumeClient = "Alfa SRL"
GROUP BY NumeClient
Rezultatul acestei fraze va fi:
a) vloarea totala a facturilor emise clientului Alfa SRL
b) valoarea fără TVA a facturilor emise clientului Alfa SRL
c) valoarea totală a facturilor emise, pentru fiecare client
d) valoarea totala a facturilor emise către clienţii cu acelaşi grup de facturi ca şi Alfa SRL
---------------------------------------------------------------------
67) Se dă următoarea frază SQL:
SELECT NumeClient, SUM(ValoareTotala) As TotalValTotala
FROM FACTURI, CLIENTI
WHERE CLIENTI.CodClient=FACTURI.CodClient
GROUP BY NumeClient
HAVING COUNT(NrFactura)>5
Rezultatul acestei fraze va contine:
a) valoarea facturilor emise pentru clienţii cu mai mult de cinci facturi pe zi
b) valoarea facturilor emise, pentru fiecare client mai mare ca 5
c) valoarea facturilor emise, pentru clienţii cărora li s-au trimis mult de cinci facturi
---------------------------------------------------------------------
68) Se dă următoarea fraza SQL:
SELECT Data, SUM(ValoareTotala) As TotalValTotala
FROM FACTURI, CLIENTI
WHERE CLIENTI.CodClient=FACTURI.CodClient
GROUP BY Data
HAVING SUM(ValoareTotala)>5000
Rezultatul acestei fraze va conţine:
a) valoarea zilnica a facturilor emise
b) totalul facturilor emise, pentru clienţii cu vânzări mai mari de 5000
c) totalul facturilor emise, pe fiecare zi în care acesta depăşeşte 5000
d) fraza SELECT este greşită
---------------------------------------------------------------------
69) Ce se obţine prin următoarea interogare SQL?
SELECT NrFactura
FROM CLIENTI, FACTURI
WHERE CLIENTI.CodClient=FACTURI.CodClient AND ValTot IN (5000,10000)
a) numai facturile emise cu valoarea între 5000 si 10000 (lei)
b) numai facturile emise cu valoarea de 5000 sau 10000 (lei)
c) numai facturile emise cu valoarea fie între 5000 şi 10000 (lei), fie între 10000 şi 5000 (lei)
---------------------------------------------------------------------
70) Ce se obţine prin următoarea interogare SQL?
SELECT NrFactura
FROM CLIENTI, FACTURI
WHERE CLIENTI.CodClient=FACTURI.CodClient AND Data BETWEEN #07/05/2009# AND #14/05/2009#
a) codurile clienţilor care au emis facturi în săptămâna 7-14 mai 2009
b) numai facturile emise între 7 şi 14 mai 2009
c) numai facturile emise pe 7 şi 14 mai 2009
d) numai facturile emise clienţilor din Iasi
---------------------------------------------------------------------
71) Cu privire la sistemele de asistare a deciziilor, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
a) sunt destinate analizei informatiilor de gestiune
b) au ca scop sprijinirea conducerii prin identificarea tendintelor, izolarea problemelor si luarea deciziilor
inteligente
c) au la origine cercetarile operationale,
d) nu se bazeaza pe teoriile managementului stiintific si comportamental
---------------------------------------------------------------------
72) rincipalele caracteristici ale sistemelor de asistare a deciziilor sunt:
a) sprijina decidentii de la toate nivelurile de management
b) frecventa de utilizare este deosebit de ridicata
c) baza de date este utilizata pentru citire si scriere
d) software-ul de baza este format din limbaje din generatia a 3-a
e) eficienta prelucrarilor este slaba
f) comoditatea utilizarii este ridicata
---------------------------------------------------------------------
73) Care dintre urmatoarele enunturi sunt caracteristici ale sistemelor de asistare a deciziilor?
a) sunt sisteme informationale
b) sunt utilizate de manageri
c) sunt utilizate in luarea deciziilor
d) sunt utilizate pentru inlocuirea personalului
e) sunt utilizate in cazul deciziilor structurate
---------------------------------------------------------------------
74) Care dintre urmatoarele enunturi sunt caracteristici ale sistemelor de asistare a deciziilor?
a) nu incorporeaza modele
b) incorporeaza o baza de date
c) sunt utilizate in cazul deciziilor semistructurate sau nestructurate
---------------------------------------------------------------------
75) Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta categorii de sisteme de asistare a deciziilor (DSS)?
a) DSS orientate pe texte
b) DSS orientate pe baze de date
c) DSS orientate pe fisiere independente
d) DSS orientate pe calcul tabelar
e) DSS orientate pe hazard