Sunteți pe pagina 1din 24

DESTIGMATIZAREA

ÎN
PSIHIATRIE
Definiţie

Etichetarea (semnul) care indică o

însuşire sau particularitate jenantă,

reprobabilă, a unui individ în grupul

populaţional din care acesta face parte


STIGMATIZAREA
• Este un proces social
• Poate fi controlată sau chiar estompată
• Poate avea efecte constructive sau
distructive
• Orice societate defineşte anumite
comportamente ca fiind inacceptabile şi le
supune oprobiului public
STIGMATIZAREA
• O persoană stigmatizată este considerată
a fi “altfel”
• Oamenii nu sunt capabili să treacă uşor
peste diferenţe
• Toleranţa este o achiziţie condiţionată
social care poate fi atinsă cu dificultate.
STIGMATIZAREA ÎN MEDICINĂ
• Toate bolile grave
• Bolile cu transmitere sexuală, cancerul, ciuma,
lepra
• Criterii:
• să pună în pericol viaţa persoanei
• să îi afecteze aspectul fizic şi estetic
• să nu îi mai permită să muncească
• Oligofreniile - incapacităţii bolnavilor să se
îngrijească sau să producă
• Consecinţa temerii persoanelor normale să nu
fie la rândul lor afectate
STIGMATIZAREA ÎN PSIHIATRIE

• Spre deosebire de bolile somatice, tulburările


psihice afectează aspectele fundamentale care
caracterizează fiinţa umană
• Sunt modificate gândirea, modalitatea de
exprimare a sentimentelor şi conţinutul acestora,
comportamentul şi abilităţile sociale
• Tulburarea psihică este dificil de înţeles,
stârneşte animozitate şi frică.
STIGMATIZAREA ÎN PSIHIATRIE
• Atitudinea faţă de aceste probleme variază
în funcţie de cultură
• Există culturi care tolerează tulburările
psihice sau care chiar valorizează unele
forme de “nebunie”
• Daruri de la zei sau posibilităţi de
comunicare cu divinitatea
• Regula este atitudinea negativă faţă de
tulburările psihice
FACTORI CARE ACCENTUEAZĂ
STIGMATIZAREA

• Necunoaşterea etiologiei

• O tulburare psihică nu poate fi evitată printr-un


anumit regim de viaţă
• Nu are o legătură cu prosperitatea persoanei

• Orice persoană poate fi afectată


FACTORI CARE ACCENTUEAZĂ
STIGMATIZAREA
• Nu se cunosc în prezent metode sigure prin care
un individ să poată fi ferit de o tulburare psihică
severă
• Oamenii sunt mai degrabă speriaţi
• Odată obţinute succese terapeutice, frica de o
anumită boală începe să scadă, iar stigmatizarea
are o evoluţie asemănătoare
PREJUDECĂŢILE CELE MAI
FRECVENTE
• Tulburările psihice
– incurabile
– contagioase
• “Nebunia” este cauzată de spirite şi demoni
malefici
• Bolnavii psihici
– retardaţi
– trebuie ţinuţi în spital sau închişi
– nu pot lua decizii
– sunt predispuşi către violenţă
– nu pot să lucreze
TULBURAREA PSIHICĂ ŞI
VIOLENŢA
• Puternic asociate în opinia publică
• Susţinută mai mulţi factori:
– reportajele mass-media care urmăresc prezentarea
ştirilor senzaţionale
– utilizarea frecventă şi inadecvată a termenilor
„psihotic”, „psihopat”, „dement”
– impactul educaţional pe care îl au o serie de produse
ale industriei cinematografice, care
supradimensionează unele manifestări ale pacienţilor
• Pe baza acestor date, publicul îşi justifică frica şi
atitudinea de rejectare a bolnavilor, militând
chiar pentru segregare
CONSECINŢELE STIGMATIZĂRII

• Sunt complexe
• Finanţarea scăzută a serviciilor psihiatrice
• Şomaj
• Izolare socială
• Evoluţia nefavorabilă a tulburării
• Impact negativ asupra familiei
REDUCEREA STIGMATIZĂRII
• Viziuni şi metode complexe
– cu acţiune simultană şi efecte sinergice
• Înţelegerea etiopatogeniei tulburărilor
• Ipotezele sociale care au ca efect blamarea
societăţii
– sporeasc ostilitatea şi stigmatizarea
• Îmbunătăţirea metodelor terapeutice
– De ex. sporirea eficacităţii tratamentului antidepresiv
a scăzut stigmatizarea depresiei recurente
• Un prognostic mai bun al tulburării
ROLUL FAMILIEI PACIENTULUI

• Asistarea tulburării psihice în secret


– sporeşte ideea de boală ruşinoasă
• se va discuta despre tulburare în mod deschis
– stigmatizarea îşi va pierde din efect
• Experienţa familiilor cu bolnavi psihici
– Rolul familiilor a fost deja clar demonstrat în unele ţări
• Familiile au un rol esenţial în antrenarea
mijloacelor de informare în masă
– diminuarea stigmatizării
INIŢIATIVELE EDUCAŢIONALE

• Campanii la nivel local


• Evaluarea opiniei publice - compasiune şi o
dorinţă de a sprijini
• persoanele care locuiesc în vecinătatea caselor
protejate manifestă interes şi disponibilitate în
sprijinirea acestor adăposturi
• Aceste aspecte pozitive ale atitudinii populaţiei
nu trebuie ignorate şi nu trebuie lăsate să se
manifeste în acest mod, pasiv
INIŢIATIVELE EDUCAŢIONALE
• campanie de informare şi educare
– va spori interesul membrilor comunităţii - va permite
un contact social activ cu pacienţii
• Informarea populaţiei
– materiale redactate, videocasete, discuţii organizate,
întâlniri, evenimente sociale organizate
• Facilitarea contactului cu pacienţii psihic
– reducerea atitudinilor de teamă şi respingere din
partea membrilor comunităţii locale
• s-a constatat o relaţie socială robustă,
complexă, cu stabilirea de noi prietenii, graţie
acestor programe educaţionale
INIŢIATIVELE EDUCAŢIONALE
• O companie educaţională nu trebuie lansată
înainte de o informare completă asupra
populaţiei ţintă
• Se vor culege informaţii despre aspectele
culturale, convingerile religioase, miturile,
folclorul şi prejudecăţile cetăţenilor
• Se vor obţine aceste informaţii prin sondaje de
opinie, interviuri structurate şi se vor consulta
liderii de opinie din diferitele grupuri.
INIŢIATIVELE EDUCAŢIONALE
• iniţiative legislative
• Modificările legislaţiei se vor canaliza în scopul unei
protecţii a pacientului
• „The Americans with Disabilities Act” este o lege lansată
în SUA în iulie 1990, care interzice discriminări de pe
baza disabilităţilor, discriminări care defavorizează o
persoană la locul de muncă, la angajare sau în alte
situaţii sociale
• acest model a fost adoptat în Marea Britanie, Australia,
etc
• În februarie 1992, Naţiunile Unite au adoptat Rezoluţia
119, intitulată „Principii în vederea protecţiei persoanelor
bolnave mintal şi a îmbunătăţirii serviciilor de asistenţă a
acestor persoane”.
CAMPANIE MONDIALĂ WPA
• combaterea stigmatizării în schizofreniei
• stabilirea grupurilor populaţionale ţintă:
– Persoanele care lucrează în domeniul medical
– Adolescenţi
– Persoane cu influenţă asupra opiniei publice
(oameni de afaceri, preoţi, jurnalişti)
– Populaţia generală
CAMPANIE MONDIALĂ WPA
• Mijloacele utilizate au fost următoarele:
– Speakeri din rândul pacienţilor, familiilor şi psihiatrilor
care s-au adresat adolescenţilor din licee
– Broşuri în care schizofrenia era prezentată şi descrisă
într-o formă accesibilă, popularizată
– Pagină web (www.openthedoors.com)
– Lansarea unei competiţii pentru liceeni de producere
a materialelor anti-stigma
– Postere în licee
– Reclame la radio şi în mijloacele de transport în
comun
CAMPANIE MONDIALĂ WPA
• S-a urmărit inocularea a 3 idei:
– nimeni nu trebuie blamat pentru schizofrenie
– schizofrenia este o tulburare care se recuperează
– schizofrenii sunt oameni ca noi toţi
• Acest program descris pentru adolescenţi poate fi un
model
• poate fi îmbunătăţit şi obligatoriu trebuie adaptat la
particularităţile comunităţii căreia i se adresează.
• Ca orice început, programele în direcţia reducerii
destgmatizării suferă de lipsa de experienţă şi
numeroasele obstacole din partea societăţii
REDUCEREA STIGMATIZĂRII
• În scopul reducerii stigmatizării tulburărilor
psihice, se impun următorii paşi:
– îmbunătăţirea asistenţei terapeutice;
– programe de educaţie pentru populaţie;
– modificări legislative şi orientarea atitudinii oficiale în
vederea pregătirii şi orientarea atitudinii oficiale în
vederea pregătirii bolnavilor psihici;
– programe educaţionale pentru pacient şi familie;
– implicarea activă a pacienţilor şi familiilor acestora în
vederea identificării şi reducerii discriminărilor
REDUCEREA STIGMATIZĂRII
• posibilitatea ca pacienţii să trăiască în
societatea a avut poate rolul cel mai
important în schimbarea prejudecăţilor
despre tulburărule psihice

• În prezent se consideră că reabilitarea,


reintegrarea şi resocializarea pacienţilor
este practic antidotul stigmatizării