Sunteți pe pagina 1din 31

GHIDUL UTILIZATORULUI

PENTRU
APLICAŢIA CN SEARCH

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ


ROMÂNIA
2009
Institutul Naţional de Statistică
B-dul Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti
Telefon: 318.18.58; 317.77.20; 317.77.21; 317.77.22; 317.77.23
Fax: +(4021) 318 18 58; +(4021) 311 50 39; +(4021) 311 50 42
E-mail: intrastat@insse.ro
http://www.intrastat.ro

© INS 2009 Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în


forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau
transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea
scrisă a Institutului Naţional de Statistică.

Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole,


studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

CUPRINS
1.1 Sistemul Statistic Intrastat ..................................................................................... 4
1.2 Nomenclatorul Combinat (NC)............................................................................... 4
1.3 Aplicaţia CN Search............................................................................................... 4
INSTALAREA APLICAŢIEI CN SEARCH .................................................................... 6
2.1 Descărcarea aplicaţiei CNSearch .......................................................................... 6
2.2 Instalarea aplicaţiei CNSearch............................................................................... 6
IMPORTUL ŞI ACTIVAREA UNUI NC ÎN APLICAŢIE............................................... 11
3.1 Importul unei ediţii a Nomenclatorului Combinat în aplicaţia CNsearch............... 11
3.2 Activarea unei ediţii a Nomenclatorului Combinat importată anterior................... 12
UTILIZAREA APLICAŢIEI CN SEARCH.................................................................... 14
4.1 Interfaţa aplicaţiei CN Search .............................................................................. 14
4.2 Meniurile aplicaţiei CN Search............................................................................. 16
4.2.1 Meniul File ........................................................................................................ 16
4.2.2 Meniul Edit ........................................................................................................ 16
4.2.3 Meniul CN Consultation .................................................................................... 17
Vizualizarea Notelor explicative ................................................................................. 19
4.2.4 Meniul Options.................................................................................................. 19
4.3 Afişarea datelor din Nomenclatorul Combinat ..................................................... 19
CELE MAI UTILE FUNCŢII ALE APLICAŢIEI CNSEARCH....................................... 22
5.1 Căutare prin tastarea unui cod NC ...................................................................... 22
5.2 Căutare după text întreg ...................................................................................... 23
5.3. Vizualizare Note de secţiune, Note de capitol şi Note explicative....................... 24
6.Asistenţă tehnică şi HelpDesk ................................................................................ 31

3
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

INTRODUCERE
1.1 Sistemul Statistic Intrastat
Sistemul Statistic Intrastat este un sistem de colectare a datelor statistice privind
schimburile de bunuri între statele membre ale Uniunii Europene (UE). Sistemul
Statistic Intrastat a devenit operaţional la data de 1 ianuarie 1993, odată cu crearea
Pieţei Unice, când controlul vamal la frontierele interne ale UE a dispărut.
Sistemul statistic Intrastat se referă numai la schimburile de bunuri între statele
membre UE, deci comerţul cu servicii este exclus din acest sistem.
Una dintre principalele caracteristici ale sistemului statistic Intrastat constă în
colectarea directă a informaţiilor de la operatorii economici care realizează schimburi
intracomunitare de bunuri, înregistraţi în scopuri de TVA.

1.2 Nomenclatorul Combinat (NC)


Nomenclatorului Combinat (NC), reprezintă clasificarea multifuncţională a bunurilor
care circulă pe piaţa mondială şi este utilizat atât la elaborarea tarifului vamal cât şi
pentru evidenţa statistică a bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de comerţ
exterior. Criteriul care stă la baza acestui nomenclator îl reprezintă natura mărfurilor,
clasificarea mărfurilor fiind făcută în funcţie de gradul de prelucrare: materii prime,
produse nefinisate, produse semifinisate şi produse finisate.

Modificări ale codurilor bunurilor în Nomenclatorul Combinat se realizează în fiecare


an, fie la cererea organizaţiilor de comerţ, fie a autorităţilor naţionale şi comunitare
sau din motive legale. O noua versiune a Nomenclatorului Combinat este publicată în
fiecare an, cel mai târziu în luna octombrie, şi orice modificări care au fost încorporate
intră în vigoare începând cu 1 ianuarie anul următor.

Codurile bunurilor sunt grupate în secţiuni, capitole şi subcapitole, într-o structură


arborescentă (de la nivel de 2 cifre până la nivel de 8 cifre).

Astfel, Nomenclatorul Combinat cuprinde 21 secţiuni, 98 de capitole (coduri de 2


cifre) şi circa 10.000 poziţii (coduri de 8 cifre) ale bunurilor.

1.3 Aplicaţia CN Search


Aplicţia CN Search a fost proiectată în vederea asistării furnizorilor de informaţii
statistice Intrastat în procesul alegerii codurilor NC ale bunurilor ce fac obiectul
schimburilor intracomunitare ce trebuie raportate pentru sistemul statistic Intrastat.

4
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Principalele funcţionalităţi ale aplicaţiei CN Search sunt:

- Permite căutări avansate ale codurilor NC ale bunurilor, căutari după coduri şi după
text;

- Permite afişarea NC8 în diferite limbi (română, engleză);

- Permite afişarea Notelor de secţiune, a Notelor de Capitol şi a Notelor explicative


ale diferitelor secţiuni, capitole şi coduri de 4, 6, 8 cifre din Nomenclatorul
Combinat;

- Permite comutarea între diferite Nomenclatoare Combinate din ani diferiţi şi în limbi
diferite (engleză, română);

- Permite încărcarea unei baze de date cu NC8 pe ani şi în limbi diferite (română,
engleză);

- Permite exportul NC8 în format XML;

- Permite tipărirea NC8;

5
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

INSTALAREA APLICAŢIEI CN SEARCH


2.1 Descărcarea aplicaţiei CNSearch
Aplicaţia CNSearch poate fi descărcată gratuit de pe site-ul www.intrastat.ro,
din secţiunea Intrastat Metodologie.
Pentru descărcarea pachetului de instalare al aplicaţiei CNSearch -
CNSearch2009.zip, apăsaţi butonul DOWNLOAD şi salvaţi acest fişer arhivat în
calculatorul dumneavoastră, astfel încât să-l puteţi accesa pentru începerea
dezarhivării.

Având în vedere că în fiecare an apare o nouă ediţie a Nomenclatorului


Combinat, vă rugăm să accesaţi anual site-ul pentru a vă descărca aplicaţia cu
Nomenclatorul Combinat corespunzător anului respectiv.

2.2 Instalarea aplicaţiei CNSearch


Fişierul CNSearch2009.zip trebuie dezarhivat într-o locaţie aleasă de
dumneavoastră.
Folderul dezarhivat (pachetul de instalare al aplicaţiei CNSearch) conţine
următoarele fişiere: kitul de instalare al aplicaţiei CN Search (fişierul
CNSearch_Setup_2009.exe şi directorul Nomenclatoare cu versiunile de
nomenclatoare arhivate pentru a fi importate în aplicaţie după instalarea acesteia).
Pentru instalarea aplicaţiei CNSearch versiunea 2009, daţi dublu click pe fişierul
CNSearch_Setup_2009.exe (Kit-ul de instalare pentru aplicaţia CNSearch versiunea
2009, disponibil gratuit pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie).

Sub Windows, programul de instalare al aplicaţiei va porni imediat (Figura 1).

Figura 1 Instalarea aplicaţiei CNSearch

Apăsaţi butonul Next> pentru a începe instalarea.

6
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Utilizatorul trebuie să urmeze instrucţiunile programului de instalare şi trebuie să


specifice directorul de lucru unde se va instala aplicaţia CNSearch. Directorul implicit
este C:\Program Files\Intrastat\CNSearch dar dacă doriţi instalarea într-un alt
director, apăsaţi butonul Browse şi selectaţi directorul dorit.

Figura 2 Stabilirea directorului unde se instalează aplicaţia

Pentru a continua, apăsaţi butonul Next>.

Următoarea fereastră specifică folderul unde va fi instalată iconiţa pentru


accesarea aplicaţiei CN Search din meniul programelor (implicit este
Intrastat/CNSearch).

Figura 3 Selectarea directorului de programe

Pentru a continua, apăsaţi butonul Next>.

Următoarea fereastră vă cere confirmarea pentru alegerea făcută în paşii


anteriori, înainte de a începe instalarea:

7
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Figura 4 Confirmarea directorului de instalare

Pentru a continua, apăsaţi butonul Next>.

Următoarea fereastră vă arată progresul instalării aplicaţiei:

Figura 5 Progresul instalării

Va apărea fereastra de anunţare a finalizării instalării. Fereastra de finalizare a


instalării vă cere confirmarea pentru încheierea procesului de instalare. Apăsaţi pe
butonul Finish pentru a încheia această procedură de instalare.

8
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Figura 6 Finalizarea instalării aplicaţiei CNSearch

Când instalarea este completă utilizatorul poate să acceseze aplicaţia


CNSearch din meniul Windows Start/Programs/ Numele folderului unde a fost instalat
programul (implicit folderul Intrastat/CNSearch).

Următoarea fereastră va fi afişată până la deschiderea aplicaţiei:

Figura 7 Progresul deschiderii aplicaţiei

Fereastra principală a aplicaţiei CN Search va fi afişată după câteva momente:

Figura 8 Fereastra principală a aplicaţiei CN Search

9
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Pentru a putea utiliza aplicaţia CNSearch, prima operaţie care se execută în


aplicaţia CNSearch după instalarea acesteia este încărcarea Nomenclatorului
Combinat dorit.

Modul de realizare a operaţiunii de încărcare a Nomenclatorului Combinat este


descris în următorul capitol IMPORTUL ŞI ACTIVAREA UNUI NC ÎN APLICAŢIE

10
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

IMPORTUL ŞI ACTIVAREA UNUI NC ÎN APLICAŢIE

Aplicaţia CN Search – particularităţi:

1. NUMAI prima dată, dupa instalare, când folosiţi aplicaţia, trebuie să încărcaţi o
ediţie a Nomenclatorului Combinat în baza de date a aplicaţiei;

2. Oricând puteţi încărca o altă ediţie a NC în baza de date a aplicaţiei (de exemplu,
o ediţie NC din alt an sau în altă limbă dacă acestea vă sunt puse la dispoziţie de
INS);

3. Dacă în baza de date a aplicaţiei sunt încărcate mai multe ediţii ale NC, puteţi
alege ediţia NC ce va fi activă.

3.1 Importul unei ediţii a Nomenclatorului Combinat în


aplicaţia CNsearch
Pentru a putea utiliza unul din nomenclatoare trebuie să-l importaţi din folderul
Nomenclatoare. Pentru aceasta apăsaţi butonul New sau accesaţi meniul File
şi selectaţi New CN.

Se va deschide următoarea fereastră:

Figura 9 Fereastra de import a Nomenclatorului Combinat

În secţiunea Select File apăsaţi pe butonul pentru a


selecta fişierul zip (de exemplu CN_01_2009_1_RO.zip) ce conţine Nomenclatorul
Combinat ce se doreşte a fi importat.

Când un fişier zip ce conţine NC este selectat, sunt afişate informaţiile


corespunzatoare pentru Nomenclatorul Combinat selectat (ţara, anul, numărul
versiunii şi limba NC ce va fi încărcat în baza de date).

11
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Figura 10 Fereastra de import a Nomenclatorului după selectarea NC-ului

Apăsaţi pe butonul Test apoi Load şi va începe procesul de import al


nomenclatorului în aplicaţie.

La finalul acestei proces va apărea fereastra ce anunţă finalizarea încărcării


nomenclatorului.

Figura 11 Fereastra de finalizare a importului NC

3.2 Activarea unei ediţii a Nomenclatorului Combinat


importată anterior
Pentru a activa o ediţie a NC care a fost încarcată anterior în baza de date
(conform instrucţiunilor din paragraful anterior 3.1), procedaţi astfel:

1. Selectaţi comanda Open Cn din meniul File.

Următoarea casetă de dialog este afişată pe ecran:

12
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Figura 13 Fereastra de selectare a nomenclatorului pentru deschidere

2. Selectaţi ediţia NC şi limba folosind listele cu săgeată din CNEdition, respectiv


Working language
3. Când sunteţi gata să începeti, apăsaţi butonul Open.

13
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

UTILIZAREA APLICAŢIEI CN SEARCH


4.1 Interfaţa aplicaţiei CN Search

Fereastra principală a aplicaţiei CN Search conţine urmatoarele elemente:

Figura 17 Bara de meniu

Această bară de meniu conţine meniurile aplicaţiei. Activarea unui meniu va


deschide comenzile din meniu corespunzătoare.

Majoritatea comenzilor din meniu pot fi de asemenea selectate prin tastarea


pictogramelor coresponzătoare.

Bara de pictograme şi caseta de selectare a limbajului.

Figura 18 Bara de pictograme

Bara conţine un număr de pictograme care furnizează o cale rapidă de a


selecta comenzile necesare. În plus, bara arată în caseta din dreapta limba
disponibilă pentru Nomenclatorul Combinat încarcat.

Fereastra Search (căutare)

Figura 19 Fereasta Search

Bara de pictograme din zona de jos se numeşte fereastra search. Sunt afişate
opţiunile disponibile de căutare în Nomenclatorul Combinat în conformitate cu modul
de căutare activ. Fereastra Search de deasupra corespunde căutarii codului
specificat în modul de căutare default “Search by CN code” (căutare dupa cod NC).

Dacă opţiunea „Automatic positioning enabled checkbox” este selectată când se


introduc criteriile de căutare, rezultatele căutării sunt afişate automat pe măsură ce
codul este tastat, în fereastra CN Results (rezultate NC).

Dacă opţiunea „Automatic positioning enabled” nu este selectată atunci devine


activă comanda „Go to code” (mergi la cod), această comandă permiţând lansarea
unei căutări prin introducerea unui cod NC în caseta specifică.

14
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Fereastra CN Results (rezultate NC)

Figura 20 Fereastra CN Result (rezultate NC)

În această fereastră se vor afişa pe ecran codurile NC care corespund criteriilor


definte în fereastra de căutare. Conţinutul acestei ferestre este detaliat în fereastra
următoare: Afişarea datelor din nomenclatorul combinat.

Fereasta CN Details (detalii NC)

Figura 21 Fereastra CN Details (detalii NC)

Acestă fereastră afişează pe ecran detaliile (text oficial, text explicativ, text
adiţional) pentru codul NC care este selectat în fereastra CN Results (rezultate NC).

Conţinutul din tabelul CN Details este explicat în topicul help: Combined


Nomenclature Data Display.

Bara de stare

Figura 22 Bara de stare

15
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Partea de jos a ferestrei expune pe ecran următoarele informaţii:

- Limba curentă selectată în bara cu pictograme (ex. limbajul activ NC şi


limbajul interfaţei, dacă fişierele corespunzătoare sunt instalate cu aplicaţia
tool);

- Ţara şi anul Nomenclatorului Combinat activ;

- Numărul versiunii Nomenclatorului Combinat activ;

- La dreapta, numele sursei de date active.

4.2 Meniurile aplicaţiei CN Search

4.2.1 Meniul File

Meniul File permite accesul la următoarele operaţii:

- încărcarea de noi ediţii NC în baza de date a aplicaţiei CNSearch (New Cn din


meniul File);

- deschiderea unui NC deja încărcat în baza de date (Open Cn din meniul File).

Figura 23 Meniul File

- exportul unui NC încărcat în aplicaţie într-un fişier xml (Print/Export Cn)

Comanda Print/export CN permite exportul datelor curente încărcate într-un fişier


XML.

- ştergerea unei ediţii a NC din baza de date (Remove CN Settings)

- comanda Exit permite închiderea sesiunii curente a aplicaţiei CN Search

4.2.2 Meniul Edit

Meniul Edit permite copierea dintr-un loc în altul a textelor şi codurilor NC.

16
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

1 Copy. Permite utilizatorului să copieze un text dintr-un câmp text din


aplicaţia CNSearch. Aceasta nu va copia nimic dacă se aplică oricărui alt tip de câmp
(spre exemplu unui rezultat de căutare). Pentru a copia un cod NC, utilizatorul trebuie
să folosească funcţia Copy CN Code (vezi mai jos).
2 Paste. Permite utilizatorului să copieze textul copiat sau codul NC copiat
anterior.
3 Copy CN Code. Permite utilizatorului să copieze un cod NC din rezultatele
căutării. Codul poate fi atunci copiat în orice aplicaţie, incluzând editori de text externi.

4.2.3 Meniul CN Consultation

Comenzile din meniul CN Consultation permit accesul la toate opţiunile


disponibile de căutare sau de modificare a afişării datelor NC conform necesităţilor.
De notat că fiecărei comenzi din meniu îi corespunde o tastă specifică (de la F2
la F9) şi o pictogramă specifică în bara de pictograme.

Figura 24 Meniul CN Consultation

Primul grup de comenzi permite activarea modurilor de cautare


corespunzatoare.
Search by CN Code (căutare dupa codul NC). Acesta este modul de căutare
implicit al aplicaţiei. Pentru mai multe informaţii despre acest mod, daţi click stânga
pe numele comenzii.
Full-Text Search (căutare dupa text complet) Acest mod permite localizarea
codurilor prin căutarea de cuvinte sau şiruri de caractere specificate în textele oficiale
sau în textele explicative. Pentru mai multe informaţii despre acest mod de căutare,
dati click stânga pe numele comenzii.
Minimal Hierarchy Când este selectată comanda Minimal Hierarchy în meniu,
numai elementele selectate curent şi părinţii lor sunt afişate în fereastra cu rezultatele
căutării.
CN Introduction Activarea acestei comenzi în meniu permite afişarea pe ecran a
Notei introductive a Nomenclatorului Combinat într−o casetă de dialog specifică.

Vizualizarea Notei introductive a NC importat

Aplicaţia CN Search vă permite să vizualizaţi documentul privind prezentarea


generală a Nomenclatorului Combinat (Nota introductivă a Nomenclatorului
Combinat), într-o căsuţă de dialog specifică.

Pentru aceasta, selectaţi comanda „CN Introduction” din meniul CN


Consultation, sau apăsaţi tasta F7.

17
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Nota introductivă a NC este afişată pe ecran într-o căsuţă de dialog specifică,


aşa cum se poate vedea mai jos.

Figura 25 Nota introductivă a NC

Comanda „Notes/Texts” permite afişarea pe ecran, când acestea există, a


notelor asociate codului NC selectat în fereastra cu rezultate NC. Când nu există nici
o notă asociată la NC selectat, va fi afişat un mesaj în acest sens.

Vizualizarea Notelor de capitol şi a Notelor de secţiune

Pentru unele secţiuni sau capitole ale NC, există informaţii suplimentare denumite
Note de secţiune, respectiv Note de capitol.

De asemenea, pentru anumite coduri NC (NC4, NC8) există informaţii suplimentare


denumite Note explicative ale acestor coduri.

Vizualizarea pe ecran a Notelor de secţiune şi a Notelor de capitol se realizează cu


ajutorul tastei F8 sau selectarea funcţiei „Notes/Texts” din meniul CN Consultation.

Dacă nu există informaţii suplimentare pentru secţiunea, capitolul sau codul NC


selectat, următorul mesaj va fi afişat pe ecran:

Figura 26 Nu există informaţii suplimentare pentru acest cod

18
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Comanda „Official vs. Self-Explanatory Text” din meniu permite comutarea


între textul oficial şi textul explicativ ataşat codurilor din fereastra cu rezultate NC.

Vizualizarea Notelor explicative


Vizualizarea pe ecran a Notelor explicative ale codurilor NC selectate se realizează
cu ajutorul tastei F9 sau selectarea comenzii „Official vs. Self-Explanatory Text”.

4.2.4 Meniul Options


Comanda Default Settings din meniul Options permite definirea datelor implicite
care sunt încărcate când se deschide aplicaţia CN Search Tool.

4.3 Afişarea datelor din Nomenclatorul Combinat

Când efectuaţi o căutare în aplicaţia CN Search folosind oricare dintre cele trei
moduri de căutare disponibile, codurile care îndeplinesc criteriile de căutare sunt
afişate în fereastra cu rezultate NC, în centrul ecranului.

Fereastra cu rezultate (CN Results panel)

Figura 27 Afişarea rezultatelor căutării

Fereastra conţine următoarele coloane:

19
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Code Această coloană afişează codurile NC (când acestea sunt disponibile) în


format “____ __ __” (de exemplu 0101 10 10).

De notat că titlurile secţiunii şi titlurile subcapitolelor nu sunt asociate cu nici un


cod din NC, în timp ce capitolele sunt asociate cu codurile de 2 poziţii. Codul
standard NC8 conţine până la 8 caractere.

Official Text/Self-Explanatory Text Această coloană afişează textele


oficiale/explicative ale codurilor NC. Puteţi comuta între textele oficiale şi cele
explicative prin apăsarea tastei F9 (sau folosind comanda corespunzătoare din
meniul CN Consultation).

SU Această coloană afişează unităţile de măsură suplimentare


"Supplementary Unit”.

Nota: Semnul de exclamare galben din coloana de unităţi suplimentare arată


existenţa unei note de subsol pentru codul NC corespunzător. Pentru a afişa pe ecran
nota de subsol, puneţi cursorul mouse-ului pe semnul exclamării şi daţi click pentru a
fi afişată această notă de subsol.

Iniţial, fereastra cu rezultate NC conţine lista cu toate secţiunile NC selectat şi


implicit este afişată prima secţiune.

Dacă nu sunt îndeplinite criteriile de căutare definite în fereastra de căutare


(Search Panel), este afişat codul NC cel mai apropiat cu număr potrivit de cifre (2, 4,
6, sau 8 cifre).

Dacă introduceţi:

• 1 sau 2 cifre, selecţia va fi plasată pe cel mai apropiat cod NC de 2 cifre;

• 3 sau 4 cifre, selecţia va fi plasată pe cel mai apropiat cod NC de 4 cifre sau
dacă nu există cod de 4 cifre corespunzător, pe cel mai apropiat cod de 6 cifre
sau 8 cifre;

• 5 sau 6 cifre, selecţia va fi plasată pe cel mai apropiat cod NC de 6 cifre sau
dacă nu există cod de 6 cifre corespunzătore, pe cel mai apropiat cod de 8
cifre;

• 7 sau 8 cifre, selecţia va fi plasată pe cel mai apropiat cod NC de 8 cifre.

Fereastra de detalii NC (The CN Details panel)

Fereastra cu detalii NC (CN Details panel) furnizează informaţii detaliate


despre codul selectat manual sau automat în tabelul de rezultate NC.

20
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Următoarele informaţii sunt afişate în fereastra de detalii NC pentru fiecare cod:

• Official Text / Self-explanatory text Indică textul oficial - textul


explicativ ataşat codului NC selectat din fereastra de rezultate NC. Textul
oficial este disponibil pentru toate codurile NC în timp ce textul explicativ
nu este disponibil pentru toate codurile NC. Nu toate codurile NC au
ataşat un text explicativ.

• Additional Code Indică codurile adiţionale dacă sunt disponibile.

• Additional text Indică informaţii adiţionale dacă sunt disponibile.

O bară scroll va apărea pe listă atunci când numărul de articole afişate depăşeşte
aria vizibilă pe ecran.
IERARHIA MINIMĂ

Implicit, fereastra cu rezultate (CN Results) afişează toate codurile NC.

Dacă selectaţi Minimal Hierarchy în meniul CN Consultation (sau dacă apăsaţi tasta
F5), numai codul NC selectat şi părinţii săi sunt afişate pe ecran.

Pentru a reveni şi a fi afişate din nou pe ecran toate codurile NC, selectaţi Minimal
Hierarchy din nou (această comandă din meniu funcţionează ca un buton de
comutare).

21
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

CELE MAI UTILE FUNCŢII ALE APLICAŢIEI CNSEARCH

Cele mai utile funcţii ale aplicaţiei CN Search sunt:

1. Căutarea unui cod NC prin tastarea unui cod ;

2. Căutarea unui cod NC folosind opţiunile text întreg.

3. Vizualizarea Notelor de secţiune ale secţiunilor NC, Notelor de capitol ale


capitolelor NC şi a Notelor explicative ale codurilor NC (NC4,NC8).

5.1 Căutare prin tastarea unui cod NC

Un mod de căutare al codurilor în Nomenclatorul Combinat activ, disponibil în


aplicaţia CNSearch, îl constituie „căutarea prin tastarea unui cod”.

Acest mod de căutare este activ la deschiderea aplicaţiei CN Search (modul de


căutare activ este afişat în bara de titlu - Title bar).

Activarea modului de căutare "Search by CN Code" se poate realiza astfel:

• În meniul CN Consultation, daţi click pe comanda Search by CN code, sau;

• Apăsaţi tasta F2, sau;

• Daţi click pe pictograma Search by CN code în bara de pictograme.

Fereastra de căutare

Figura 28 Fereastră de căutare

În modul Search by CN code, fereastra de căutare Search panel afişează pe ecran


următoarele elemente:

Position to / Filter (*, ? allowed) - Aceste două opţiuni permit 2 modalităţi diferite de
căutare a unui cod NC:

1. După selectarea Position to, tastaţi codul NC pe care-l căutaţi în căsuţa de


text disponibilă. Căsuţa de text permite numai tastarea de cifre (0-9). Dacă

22
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Position to este selectat, codurile corespunzătoare vor fi afişate pe ecran cu


descrierea lor oficială.

2. După selectarea Filter (*, ? allowed), tastaţi orice parte a codului NC pe care-l
căutaţi în căsuţa de text disponibilă, folosind simboluri ("*" pentru înlocuirea
uneia sau a mai multor cifre,"?" pentru înlocuirea unei singure cifre) dacă este
necesar. Căsuţa de text permite introducerea cifrelor (0-9) sau simboluri ("*"
sau "?").

Automatic positioning enabled - Când căsuţa de opţiuni Position to este


selectată, aceasta va reînnoi automat fereastra de rezultate CN results panel în
conformitate cu codul introdus în căsuţa de text fără a folosi butonul Go to code
(care este automat colorat gri). Această căsuţă de verificare este selectată ca fiind în
prezent activă de către aplicaţie.

Go to code - Acest buton este afişat numai când butonul de opţiune Position
to este selectat şi devine activ numai când căsuţa de verificare Automatic
positioning allowed nu este selectată. Butonul nu mai este gri atunci când
Automatic positioning allowed este selectat. Când au fost afişate şi activate,
aceste butoane vă permit să lansaţi o căutare a codului NC introdus în căsuţa de text.

Search - Acest buton este afişat numai când butonul Filter (*,? allowed) este
selectat. Acesta vă permite să lansaţi o căutare folosind filtrul introdus.

5.2 Căutare după text întreg

Un alt mod de căutare a codurilor NC îl constituie căutarea după „text întreg”.

Activarea modului de căutare după text întreg "Full-Text Search" se poate


realiza astfel:

• În meniul CN Consultation, daţi click pe comanda Full Text search, sau;

• Apăsaţi tasta F4, sau;

• Daţi click pe pictograma Full Text search din bara de pictograme.

23
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Fereastra de cautare Search panel

Figura 29 Căutare după textul întreg

Câmpurile şi opţiunile disponibile în fereastra de căutare după text întreg sunt


explicative. Puteţi selecta căutarea unui text în textele oficiale, textele explicative sau
în ambele.

Apoi veţi avea un număr de căsuţe de text unde puteţi defini textele căutate. De
notat că ultimul câmp (Without the words) este activat numai când aţi tastat ceva în
oricare dintre cele trei căsuţe de text anterior.

Dând click pe butonul Search se lansează căutarea şi sunt afişate codurile


corespunzătoare în fereastra de rezultate CN Results panel.

Butonul Go to position permite afişarea codului selectat în fereastra de căutare


CN Results panel în structura NC (comută la modul de căutare după cod Search by
CN code).

5.3. Vizualizare Note de secţiune, Note de capitol şi Note


explicative
Pentru unele secţiuni sau capitole ale NC, există informaţii suplimentare denumite
Note de secţiune, respectiv Note de capitol.

De asemenea, pentru anumite coduri NC (NC4, NC8) există informaţii suplimentare


denumite Note explicative ale acestor coduri.

Vizualizarea pe ecran a Notelor de secţiune şi a Notelor de capitol ale secţiunilor /


capitolelor din NC selectate se realizează prin accesarea tastei F8 sau selectarea
funcţiei Notes/Texts din meniul CN Consultation.

24
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Vizualizarea pe ecran a Notelor de secţiune şi a Notelor de capitol

Figura 30 Vizualizarea Notelor de secţiune

25
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Figura 31 Vizualizarea Notelor de secţiune

Daca nu există informaţii suplimentare pentru secţiunea, capitolul sau codul NC


selectat, următorul mesaj va fi afişat pe ecran:

Figura 32 Nu există informaţii suplimentare pentru acest cod

26
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Vizualizarea pe ecran a Notelor explicative ale codurilor NC selectate se realizează


prin accesarea tastei F9.

Figura 33 Vizualizarea Notelor explicative

27
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Comutarea între textul oficial şi textul explicativ (notele explicative) pentru un cod
NC selectat se realizează prin apăsarea tastei F9 (Official vs. Self-Explanatory
Text).

Figura 34 Vizualizarea textului oficial al unui cod NC

28
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Figura 35 Comutarea între textul oficial si textul explicativ

29
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

Figura 36 Vizualizarea Notelor explicative ale unui cod NC

30
Ghidul utilizatorului pentru aplicaţia CNSearch

6.Asistenţă tehnică şi HelpDesk

La INS funcţionează un serviciu de help-desk pentru furnizorii de informaţii


statistice Intrastat. Personalul din cadrul helpdesk are următoarele atribuţii:
• Asistarea FIS prin oferirea de informaţii metodologice şi practice în vederea
completării şi expedierii informaţiilor statistice Intrastat
• Oferirea de explicaţii adiţionale privind conceptele si definiţiile utilizate în
sistemul Intrastat
• Asistarea FIS prin oferirea de informaţii în vederea instalării/utilizării
aplicaţiilor software puse la dispoziţie gratuit de către INS furnizorilor de informaţii
statistice Intrastat, aplicaţii precum:aplicaţia de colectare Intrastat on line, Intrastat
off line, aplicaţia de căutare a codurilor NC - CNSearch

Prin urmare, dacă un FIS are nevoie de asistenţă privind metodologia


sistemului statistic Intrastat sau modul de instalare şi utilizarea aplicaţiilor software
puse la dispoziţie gratuit de către INS furnizorilor de informaţii statistice Intrastat pe
site-ul www.intrastat.ro, trebuie să se adreseze serviciului de Helpdesk din cadrul
INS. Serviciul de helpdesk poate fi contactat astfel:

Telefon 021 317 77 20 /21 /22 /23


Fax 021 3181858; 021 3115042
E-mail intrastat@insse.ro
Adresa Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5,
Bucureşti
Internet www.intrastat.ro

31