Sunteți pe pagina 1din 83

S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.

BD. IULIU MANIU, NR. 186A


Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

SUPORT DE CURS

PENTRU STIVUITORISTI

1
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 1

1.1. CERINŢE TEHNICE PRIVIND EXPLOATAREA STIVUITOARELOR

1.1.1. Generalităţi

Cerinţele tehnice privind utilizarea, întreţinerea, repararea, deţinerea şi


exploatarea în siguranţă a stivutoarelor se adresează agenţilor economici autorizaţi de
către ISCIR-INSPECT IT şi deţinători.
ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1340/2001 este organul de specialitate cu personalitate juridică în
subordinea Ministerului Industriilor şi Resurselor (Ministerul Economiei) are ca obiect
principal de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi
securitatea în funcţionare a instalaţiilor în categoria cărora se încadrează stivuitoarele.
Cerinţele tehnice privind verificările tehnice la punerea în funcţiune a
stivutoarelor, verificările tehnice periodice din timpul exploatării precum şi verificările
după executarea reparaţiilor la stivuitoare se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT,
agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT şi deţinători.
Aceste cerinţe au drept scop asigurarea protecţiei sănătăţii şi securităţii
utilizatorilor şi a persoanelor expuse din zonele periculoase de exploatare a
stivuitoarelor precum şi a protecţiei mediului înconjurător şi proprietăţilor.
Modul de verificare a respectării acestor cerinţe tehnice este stabilit de către
ISCIR- INSPECT IT în baza unor prescripţii tehnice specifice.
Documentele tehnice (cărţi tehnice, prospecte şi informaţii producători de
stivuitoare) pentru diferite tipuri de stivuitoare precum şi inscripţionările privind
informarea şi avertizarea utilizatorilor, au stat la baza redactării prezentului ―Suport de
curs‖’ ce are ca bază programa analitică pentru cursul de pregătire în vederea autorizării
stvuitoristilor, conform normativelor si legilor emise de ISCIR : Hotararea nr. 1340 din
27.12.2001, Prescripţiilor tehnice - PT R3-2003, Hotararea 182 din 9 martie 2005, Legea
64/21 martie 2008 si Prescripţiilor tehnice PT CR 8 – 2010.

1.1.2.Termeni şi definiţii
In limbajul celor ce monteaza, pun in functiune, utilizeaza, repara, verifica
stivuitoare si manevreaza stivuitoare se folosesc o serie de termeni specifici al caror
sens, au conform PT R3 – 2003, urmatoarea semnificatie:

-activitate de reparare- ansamblu de lucrări şi operaţii tehnologice specializate de


investigare a defectelor apărute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a
depanărilor şi/sau înlocuirilor de componente defecte şi încercare funcţională a
stivuitorului, pentru demonstrarea calităţii reparaţiei efectuate, menite să readucă
2
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

macaraua în stare bună de funcţionare în condiţii de securitate. Capacitatea unui agent


economic de a efectua lucrările de reparare trebuie să fie atestată printr-o autorizaţie
emisă de ISCIR-INSPECT IT.

- ampatament – distanta intre axele rotilor stivuitorului, masurata in lungul unei axe
paralele cu deplasarea longitudinala a acestuia.

- aparatoare de protectie a manevrantului – suprastructura fixata pe carucior deasupra


capului pentru a-l proteja de caderea obiectelor manipulate sau provenite din stive
alaturate

- apropiere lenta – deplasarea cu viteza foarte redusa cu scopul ca, la executarea


anumitor operatiuni de manipulare, sarcina sa poata fi precis pozitionata.

- autorizarea functionarii - ansamblu de activităţi de verificare şi validare a rezultatelor


măsurărilor şi verificărilor funcţionale executate la punerea în funcţiune a macaralelor
sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora în scopul confirmzrii
îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în securitate a macaralelor. Se efectuează numai
de către ISCIR-INSPECT IT sau de către RSVTI autorizat şi împuternicit de ISCIR-
INSPECT IT în acest sens.

- blocare de securitate - dispozitiv destinat sa imobilizeze stivuitorul, fiind comandat


printr-o cheie de contact sau printr-un alt mijloc pe care manevrantul il activeaza la
parasirea caruciorului.
- caroserie – panouri de protectie sau de acoperire fixate la exteriorul stivuitorului.

- catarg – montant fix pe care culiseaza placa portechipament sau unul sau mai multi
montanti mobili.

- catarg cvadruplu – catarg care are un montant fix si trei monatanti mobili.

- catarg simplu – are numai un montant fix.

- catarg dublu - catarg care cuprinde un montant fix si un montant mobil.

- catarg telescopic – catarg care cuprinde un montant fix si unul sau mai multi montanti
mobili.

- cilindru de ridicare – cilindru care ridica, fie prin intermediul lanturilor cu mufle, fie
direct placa port echipament sau montantul ( montantii ) mobil (i).

- cilindru de ridicare simplu -cilindru cu un singur piston destinat ridicarii sarcinii.

- cilindru de ridicare telescopic – are mai multe pistoane concentrice, ce se ridica


succesiv.

3
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- contragreutate – masa fixata in partea din spate a sasiului si destinata echilibrarii


sarcinii.

- curatitor de sina – componenta de securitate destinata indepartarii de pe calea de


rulare a obstacolelor sau obiectelor ce s-ar putea gasi pe aceasta

- cursa de ridicare – este distanta pe verticala intre pozitia de lucru inferioara si


superioara ale dispozitivului de manipulare a sarcinii.

- declaratie de conformitate - procedură prin care un producător sau un reprezentant


autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs este conform condţiilor
specificate.

- depunere in rafturi – manipulare care consta in ridicarea unei sarcini si depunerea ei


in compartimentul unui raft

- destivuire – manipulare care consta in preluarea si coborarea unei sarcini din partea
superioara a unei stive ( operatia inversa stivuirii )

- dispozitiv de manipulare a sarcinii – dispozitiv ( carlig, graifar, electromagnet, furca,


etc. ) pentru apucarea, prinderea sau manipularea sarcinii.

- dispozitiv de retinere a fluidului din cilindrii - componenta de securitate destinata


retinerii fluidului in cilindrii la scaderea brusca a presiunii

- ecartament – distanta pe orizontala intre centrele rotilor de rulare ale stivuitorului

- electrostivuitor – stivuitor autopropulsat a carui actionare este electrica.

- frana – dispozitiv destinat reducerii vitezei si/sau impiedicarii miscarii mecanismelor


stivuitorului.

- gabaritul stivuitorului – este spatiul determinat de conditiile functionarii in siguranta


a stivuitorului in vecinatatea unor constructii, ale carui limite pot fi depasite numai de
dispozitivul de manipulare a sarcinii in timpul executarii operatiilor de manipulare.

- inaltimea de ridicare – distanta pe verticala de la nivelul planului pe care este asezat


stivuitorul pana la dispozitivul de manipulare a sarcinii, cand acesta se afla in pozitia de
lucru superioara.

- incercari dinamice – incercarea unui stivuitor prin executarea miscarilor de lucru cu


o sarcina care depaseste cu Y% capacitatea de ridicare a stivuitorului.

- incercarile statice - incercarea unui stivuitor prin aplicarea unei sarcini statice la
dispozitivul de manipulare a sarcinii care depaseste cu X% capacitatea de incarcare a
stivuitorului.
4
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- intrerupator de securitate – scaun sau pedala-intrerupator dispus astfel incat sa


intrerupa curentul motorului de tractiune – si eventual sa aplice frana – in momentul in
care manevrantul inceteaza sa actioneze acest intrerupator, la stivuitoarele cu
manevrant purtat, intrerupatorul poate fi scaunul sau o pedala, iar la stivuitorul cu
manevrant pieton, timona.

- limitator de sarcina – componenta de securitate destinata sa intrerupa automat


actionarea mecanismului de ridicare in cazul depasirii sarcinii nominale, permitand
actionarea mecanismului in sensul coborarii sarcinii.

- limitator de sfarsit de cursa – componenta de securitate destinata sa intrerupa


automat actionarea mecanismelor stivuitorului cand partile sale in miscare depasesc
pozitiile limita de lucru stabilite, permitand actionarea mecanismelor in sens invers celui
in care s-a limitat miscarea respective.

- limitator de viteza - componenta de securitate care la depasirea unei viteze stabilite


actioneaza paracazatorele si comanda oprirea cabinei.

- mecanism de deplasare a stivuitorului – mecanism actionat si utilizat pentru


deplasarea stivuitorului.

- mecanism de ridicare – mecanism actionat si utilizat pentru ridicarea si coborarea


sarcinii.

- moment de rasturnare produs de sarcina – produsul dintre distanta de la axa de


ridicare a sarcinii la axa de rasturnare si sarcina corespunzatoare.

- motostivuitor – stivuitor autopropulsat actionat de motor cu ardere interna.

- opritor – componenta de securitate destinata limitarii deplasarii peste pozitiile limita


de lucru stabilite.

- organism de inspectie – ISCIR INSPECT, organism desemnat si recunoscut de


Ministerul Industriei si Resurselor pentru supravegherea stivuitoarelor.

- paracazator – componenta de securitate destinata sa opreasca si sa mentina oprita


pe glisiere cabina in cazul depasirii vitezei stabilite.
- persoana expusa – orice persoana care se gaseste integral sau partial in zona
expusa
- piesa de reazem – componenta de securitate destinata evitarii socurilor provenite din
spargerea accidentala a rotilor de rulare sau a ruperii axelor acestora, precum si
impotriva deraierii.

5
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- placa port furca sau portechipament – organ culisant pe montantul fix, in cazul
catargului netelescopic sau pe ultimul montant mobil in cazul catargului telescopic care
sustine elementele purtatoare de sarcina.

- prelare din rafturi – manipulare care consta in preluarea unei sarcini din
compartimentul unui raft si coborarea ei.

- punere in functiune – este prima utilizare a produsului pe teritoriul Romaniei de catre


detinator.

- raza minima de viraj – raza cercului circumscris partii exterioare a rotii din fata a
stivuitorului, cand rotile sunt bracate la maxim.

- ridicare/coborare sarcina – deplasarea unei sarcini pe verticala.

- sarcina de incercare – valoarea sarcinii la care este incercat stivuitorul.

- sarcina dinamica – sarcina ce ia nastere in timpul accelerarii sau decelerarii sarcinii


nominale.

- sarcina statica – sarcina nominala, partiala, in stare de repaus.

- sarcina nominala – sarcina pentru care a fost proiectat si construit stivuitorul.

- stabilitate dinamica – este rezistenta la rasturnare a unui stivuitor aflat in miscare, sub
actiunea fortelor create de miscareaq respectiva: deplasare rectilinie sau in curba,
franare, deplasare sarcina.

- stabilitate statica – este rezistenta la rasturnare a unui stivuitor care nu executa nici o
miscare, singura forta fiind sarcina.

- stivuire – manipulare care consta in ridicarea unei sarcini si depunerea ei pe o stiva


formata din sarcini asemanatoare.

- suprasarcina – este o sarcina care depaseste sarcina nominala.

- sasiu – structura metalica pe care sunt montate diversele organe si mecanisme ale
stivuitorului, respective ansamblul propulsor, mecanismul de ridicare, etc.

- tampon – componenta de securitate destinata amortizarii socurilor la lovire.

- translator stivuitor – instalatie stivuitoare, cu coloana verticala, care se deplaseaza


in culoarul dintre rafturi.

- troliu – mecanism de ridicat prevazut cu un sistem de demultiplicare si cu un tambur


pe cre se infasoara cablul sau lantul prin intermediul carora se efectueaza manevrarea
sarcinii.
6
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- verificare tehnica periodica – este o activitate solicitată de deţinător, la intervale


predeterminate sau ori de câte ori deţinătorul consideră necesar, pentru a se asigura
că stivuitorul pe care il deţine şi il utilizează satisface cerinţele de funcţionare în
securitate. Activitatea cuprinde un ansamblu de verificări şi încercări menite să
constate starea de bună funcţionare în condiţii de securitate a stivuitorului şi
propietatea lui de a-si indeplini rolul functional conform specificaţiilor producatorului.
Activitatea se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT sau, după caz, de RSVTI
autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens.

- vinci – mecanism de ridicat folosit pentru ridicarea unor greutati mari la mica inaltime.

- viteza de deplasare – viteza de deplasare in regim stabilizat a unui stivuitor.


- viteza de ridicare/coborare a sarcinii – este viteza de deplasare pe verticala in regim
stabilizat a sarcinii de lucru.

- zona periculoasa – orice zona din interiorul si/sau apropierea unui stivuitor, in care
prezenta unei persoane expuse constitue un risc penru sanatatea si securitatea sa.

Abrevieri
IT -Inspecţia teritorială
PT - Prescripţie tehnică
RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
RTS - Responsabil tehnic cu sudura

1.2. CLASIFICAREA STIVUITOARELOR, DESCRIEREA DETALIATA A


TIPURILOR DE STIVUITOARE. ANTRENAREA STIVUITOARELOR
(ECHIPAMENTUL DE FORŢA ELECTRICA SAU HIDRAULICA)

Cărucioarele stivuitoare, denumite în continuare „stivuitoare‖, sunt utilaje de transport


şi ridicat mărfuri, în general paletate. Conducerea cărucioarelor stivuitoare se face de către
deservenţi stivuitorişti, autorizaţi ISCIR,conform prescripţiilor tehnice in vigoare.

a) După modul în care se face deplasarea, stivuitoarele se clasifica în:


- stivuitoare autopropulsante (autostivuitoare);
- stivuitoare tractate sau împinse.

b) După modul de acţionare principală a roţii motoare, stivuitoarele se clasifică în:


- electrostivuitoare la care energia electrica necesara funcţionarii motorului electric de
curent continuu al acţionarii principale(antrenare roata/roti motoare, servodirectie, pompa
hidraulica) este furnizata de un acumulator reîncărcabil;
- motostivuitoare: stivuitoare autopropulsate actionate de motor cu ardere interna
La rândul ei această categorie se împarte în :
- motostivuitoare pe benzina : combustibilul motorului fiind benzina;
- motostivuitoare pe motorina(Diesell) : combustibilul motorului fiind motorina;
7
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- motostivuitoare pe gaz: combustibilul motorului fiind gazul metan.


-
c) După tipul constructiv,stivuitoarele se clasifica in :
- stivuitoare cu contragreutate;
- stivuitoare cu furci rectractabile;
- stivuitoare cu furci laterale.
d) După locul de comanda ,stivuitoarele se clasifica in :
- stivuitoare cu conducător purtat, pe scaun sau in picioare.
- stivuitoare cu conducător pietonal, cu proţap (timona); acest tip mai purtând
denumirea şi de „transpalet – stivuitor‖.
e) După direcţia de deplasare, în raport cu poziţia deserventului faţă de sarcină (furci),
stivuitoarele se clasifică în:
- stivuitoare care se deplasează cu sarcina în dreapta deserventului.
- stivuitoare care se deplasează cu sarcina în faţa deserventului.
f) După felul catargelor,stivuitoarele se clasifica in:
- simplex ( cu catarg intr-o treapta).
- duplex (cu catarg in doua trepte)
- triplex (cu catarg in trei trepte)

g) După felul organului de prindere a sarcinii,stivuitoarele se clasifica in :


- stivuitoare cu furci
- stivuitoare cu platforma
- stivuitoare cu alte tipuri de prindere (bene, braţe, cârlige, etc.)
-
1.2.1. TIPURI DE STIVUITOARE

1.2.2 MOTOSTIVUITOARE GENERALITATI


Datorita faptului ca acţionarea acestui tip de stivuitor se face cu motoare de
combustie interna ,îi conferă acestuia o mare autonomie în deplasare.
Motostivuitoarele sunt concepute a se deplasa atât pe drumuri uzinale, special
amenajate în acest scop cât si pe drumurile publice în caz de nevoie cu respectarea
regulamentului de circulaţie. Pantele si rampele admise pe drumurile pe care se
deplasează sunt mai mari decât cele admise de regula la electrostivuitoare.
Motostivuitoarele se executa în general cu contragreutate sau furci laterale si,
datorita vitezelor mari de deplasare, au conducătorul purtat pe scaun sau cabina de
comanda, prevăzute cu centura de siguranţa
Catargele motostivuitoarelor sunt de regula de tipul simplex, iar organul de
prindere/purtare este constituit din furci.
Se fabrica pentru o gama foarte larga de capacitate de la 0,6 - 40 t, însa în mod
curent intre 1 - 5 t. Din punct de vedere constructiv se produc următoarele
motostivuitoare:
- cu furca frontala si conducător purtat, şezând , care sunt cele mai uzuale;
- cu furca frontala si conducător purtat in picioare , rar întâlnite;
- cu furca frontala si conducător pieton; la acestea timona de direcţie este echipata
cu pârghii de comanda care acţionează asupra acceleraţiei si ambreiajului. Când se
ia mâna de pe timona, sau aceasta este ridicata în poziţie verticală, în mod automat
8
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

se produce debreierea şi frânarea stivuitorului;


- cu furca laterala.

Din prima categorie, putem enumera:

Motostivuitoare cu contragreutate
Sunt cele mai răspândite motostivuitoare datorita caracteristicilor tehnice -
funcţionale si dimensionale care permit o manevrare uşoara si se pretează la operaţii de
manipulare a sarcinilor, atât în hale industriale şi depozite închise, cât si în aer liber,
putând circula pe drumuri care nu necesita o amenajare speciala.
Motostivuitoarele cu contragreutate se compun din următoarele ansambluri tehnic -
constructive mai importante:
- motorul de acţionare, care poate fi cu benzina, gaz sau motorina(Diesel);
- şasiul motorului, care este specific tipului constructiv şi în general, se executa din
profile laminate sau profile cheson sudate, având rolul de a susţine toate elementele
componente ale motostivuitorului;
- mecanismul de deplasare, este realizat fie pe principiul mecanismelor de deplasare
ale autovehiculelor si se compune din ambreiaj, cutie de viteze cu doua-patru trepte
de viteza, fie pe principiul întâlnit la electrostivuitoare unde motorul cu combustie
interna antrenează un generator de curent continuu care alimentează un motorul
electric de antrenare, prin diferenţial al roţilor de rulare pe pneuri sau anvelope pline.
Rotile montate (libere) sunt amplasate în fata, iar rotile directoare(motoare) sunt
amplasate in spate in dreptul contragreutăţii, fapt care determina o mai buna înscriere
in curbe, chiar curbe cu raze mai mici, având in vedere ca rotirea nu este împiedicata
de mecanismul de ridicare. Direcţia este realizata hidraulic cu servomotor, uşurând
foarte mult modificarea poziţiei roţilor directoare si in starea de repaus a stivuitorului.
Mecanismul de deplasare este prevăzut cu doua frâne, una de serviciu (de picior-
urgenta) si una de siguranţa (de mana-parcare);
- mecanismul de ridicare este cu acţionare hidraulica si se compune din catargul care
permite si o basculare în fata de cca. 1-3°, în vederea aşezării la preluare a sarcinii
si o basculare în spate cu cea. 3-12°, pentru a putea asigura o buna stabilitate a
sarcinii pe furci in timpul transportului. Catargul, care mai poate permite si o mişcare
transversala stingă/dreapta de câţiva [cm], poate sa fie netelescopic (executat dintr-
un singur element fix) - la motoslivuitoarele simplex, sau telescopic (din unul fix si
unul sau doua elemente mobile) - la cele duplex respectiv triplex. Pe cărucior este
montat suportul de furci sau traversa, iar căruciorul execută mişcarea de
ridicare/coborâre; la unele tipuri constructive, traversa de pe cărucior execută si
bascularea fata/spate pe catarg, precum şi mişcarea transversală stânga/dreapta pe
catarg, astfel încât bascularea este făcuta cu flambaj mai mic. Traversa de pe
cărucior, pe care sunt montate furcile, culisează în mişcarea de ridicare/coborire pe
catarg, fiind deplasata prin intermediul unor lanţuri articulate, acţionate cu
hidromotoare liniare (cilindrii hidraulici). Toate celelalte mişcări cinematice, respectiv
basculare si mişcare transversala, indiferent de varianta constructiva (executa
catargul sau traversa), sunt acţionate prin intermediul unor mecanisme antrenate, de
asemenea, cu cilindrii hidraulici. La unele tipuri constructive, traversa permite
echiparea motostivuitorului si cu alte tipuri de organe de prindere/susţinere, în afara
furcilor care sunt organele de preluare/susţinere uzuale;

9
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- instalaţia hidraulica este compusa dintr-o pompa volumetrica acţionată direct de


către motorul de combustie interna sau de cel electric de acţionare principala (la
tipurile mai moderne), fluidul de lucru (uleiul hidraulic) acţionând prin intermediul
ventilelor de comanda (servovalve) asupra cilindrilor hidraulici cu ajutorul cărora se
executa mişcările cinematice de ridicare/coborâre, basculare fata/spate, respectiv
mişcarea transversala stingă/dreapta. In ventilul de comanda se montează si un
ventil de siguranţă, care acţionează în cazul creşterii presiunii fluidului de lucru peste
limitele admise (de exemplu la depăşirea sarcinii de ridicare cu peste 20 %). In
instalaţia hidraulica se montează si un dispozitiv de limitare a vitezei de coborâre a
sarcinii, în cazul spargerii conductelor sau furtunelor de alimentare. Instalaţia
hidraulica mai conţine distribuitoare hidraulice, precum si un filtru la sorb în bazinul cu
fluid de lucru, care trebuie periodic curăţat sau înlocuit;
- instalaţia electrica a motostivuitorului este alimentata de la o baterie de
acumulatoare si un generator de curent cu releu de reglare. Instalaţia electrica
cuprinde în schema următoarele elemente principale: motor electric pentru pornirea
motorului cu combustie interna, circuitul pentru iluminare si semnalizare conform
reglementarilor pentru circulaţia pe drumurile publice, un dispozitiv de
semnalizare/avertizare acustica si vizuala(girofar), siguranţe electrice;
- contragreutatea, poate fi formata dintr-un bloc de fonta turnata, sau un cadru
poligonal, care asigura stabilitatea la răsturnare a motostivuitorului, mai ales in timpul
transportului cu sarcina;
- postul de conducere al motostivuitorului poate fi realizat ca o cabina de
comanda închisa echipata, după caz, cu instalaţie de încălzire, sau un loc de
comanda, prevazut cu protecţie care asigure securitatea manevrantului împotriva
căderii sarcinilor de pe furci,de la înălţime. Postul conducere trebuie sa asigure o
uşoara manevrare a stivuitorului ,o buna vizibilitate pentru manevrant si
persoanele expuse; sa corespunda din punct de vedere ergonomie exploatarea
motostivuitorului. Postul de conducere trebuie să dispună de toate organele de
comandă necesare.
Organele de comandă trebuie să fie :
- vizibile, uşor de identificat şi, când este necesar, să fie marcate
corespunzător;
- dispuse astfel încât să se garanteze o manevră sigură, univocă şi rapidă;
- proiectate astfel încât sensul de mişcare al organului de comandă să
corespundă cu sensul mişcării organului sau mecanismului comandat;
- amplasate în afara zonelor periculoase şi dispuse astfel încât acţionarea lor
să nu provoace riscuri suplimentare;
- proiectate sau protejate astfel încât acţionarea lor, dacă poate provoca un
risc, să nu se poată produce fără o manevră intenţionată;
- executate astfel încât să reziste la eforturi previzibile.
-
1.2.2.1 TIPURI DE MOTOSTIVUITOARE

I. Motositvuitoarele cu furci laterale (catarg retractabil)

Acest tip de stivuitor se utilizează îndeosebi la manipularea sarcinilor de lungime


mare (cherestea, laminate) la care operaţia de ridicare si stivuire se realizează cu
10
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

ajutorul furcilor, iar transportul se fac cu sarcina aşezata pe platforma de transport a


motostivuitorului.
Motostivuitoarele cu furci laterale, în ceea ce priveşte componenta sunt
asemănătoare motostivuitoarelor cu contragreutate, având însă catargul retractabil.
Componenta motostivuitorului cu furci laterale:
a) motorul de acţionare , cu benzina ,gaz sau diesel(motorina);
b) şasiul motorului , executat din profile laminate si grinzi cheson sudate este
specific acestui tip de cărucior de manipulare având amplasate cabina, motorul
de acţionare si contragreutatea in partea stânga după direcţia de mers si
platforma de transport a sarcinilor si catargul cu furci retractabil in partea
dreapta;
c) mecanismul de deplasare este realizat pe principiul mecanismelor de deplasare
ale autovehiculelor, rotile directoare, spre deosebire de motostivuitoarele cu
contragreutate sunt amplasate in partea din fata;
d) mecanismul de ridicare este cu acţionare hidraulica si are catargul
(ne)telescopic cu furci retractabile, cu ajutorul cărora sarcinile pot fi ridicate si
stivuite in afara saşiului, iar prin retragerea acestora se pot aşeza sarcinile pe
platforma căruciorului de manipulare in vederea transportului;
e) instalaţia hidraulica este asemănătoare cu cea a motostivuitoarelor cu
contragreutate, având in plus elemente necesare deplasării pe orizontala a
catargelor cu furci pentru a da posibilitatea retractabilităţii acestora.
f) instalaţia electrica este similara cu cea a motostivuitoarelor cu contragreutate;
g) postul de conducere este de tipul cu vedere panoramica, pentru a da
posibilitatea manevrantului de a avea o buna vizibilitate atât asupra câmpului de
lucru al motostivuitorului cat si asupra drumului pe care se deplasează, trebuie
sa asigure o poziţie comoda în timpul lucrului.

II. CĂRUCIOR CAVALER


Pentru manipularea containerelor mari îndeosebi pentru transportul acestora la
distante mari se utilizează cărucioarele de manipulare specifice acestor sarcini si anume,
cărucioarele cavaler.
Cărucioarele cavaler se compun, în general, din următoarele ansambluri mai
importante :
a) motorul de acţionare care este un motor cu combustie interna, de regula, motor
Diesel.
b) şasiul căruciorului cavaler este specific acestui tip de cărucior de manipulare si
este in construcţie sudata. Se compune din doua grinzi longitudinale pe care
sunt amplasate motorul de acţionare, pompele hidraulice, cabina de comanda ,
mecanismul de ridicare si picioarele căruciorului. Pe picioarele căruciorului
cavaler sunt amplasate rotile mecanismului de deplasare, echipamentul electric
de iluminare si semnalizare.
c) mecanismul de ridicare este acţionat hidraulic si cu ajutorul unui spreader sau a
unor gheare speciale se ridica containerul. Înălţimea de ridicare variază la
diferitele tipuri de cărucioare având în vedere faptul ca unele dintre ele sunt
utilizate numai pentru transportul containerelor, în care caz înălţimea de ridicare
este mica, de aproximativ 500.. .600 mm, la alte tipuri, în afara de transportul
containerelor se face si stivuirea acestora in care caz înălţimea de ridicare poate
11
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

sa ajungă pana la 5500 mm.


d) mecanismul de deplasare este de tipul cu transmisie hidraulica „doua cate
doua‖, fapt care permite înscrierea în curbe cu raze mici şi la unele tipuri
deplasarea pe diagonala, în care caz toate rotile sunt roti motoare.
e) instalaţia hidraulica se compune din rezervorul de fluid de lucru , pompe si
motoare hidrostatice, cilindrii hidraulici , conducte , distribuitoare , etc.
f) instalaţia electrica cuprinde circuitul de comanda cu impulsuri cu tiristoare si
electroventile, circuitul de iluminat si semnalizare , circuitul demarorului motorului
cu combustie interna precum si bateria cu acumulatoare cu dinamul (generatorul
de curent continuu) respectiv.
g) cabina de conducere este cu vedere panoramica , pentru a permite o buna
vizibilitate a manevrantului asupra câmpului de lucru si drumului pe care se
deplasează căruciorul cavaler.
h) dispozitive de protecţie si siguranţă ,vor fi tratate intr-un capitol aparte.

12
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Vom exemplifica în continuare doua tipuri de motostivuitoare:


Primul R70 – 16/20 (STILL – Germania), alimentat cu motorina
Descriere R70 – 16/20 (STILL – Germania)
Vedere generală Cabină

1. Platformă 12. Pompă hidraulică


2. Acoperiş de protecţie şofer 13. Filtru de aerisire
3. Comandă electronică SCR 14. Rezervor de ulei hidraulic
4. Leviere de comandă 15. Axă tracţiune motor
5. Scaun şofer 16. Cilindru de înclinare
6. Motor Diesel 17. Cutie cu siguranţe
7. Radiator 18. Furci
8. Dispozitiv de remorcare 19. Motor de tracţiune
9. Rezervor combustibil 20. Vas lichid de frână
10. Bară de direcţie 21. Cilindru de ridicare
11. Generator

13
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Descriere
Bordul şoferului - sistem comanda cu o pedala acceleraţie

1. Manetă de direcţie 10. Manetă de înclinare


2. Volan 11. Manetă, echipament auxiliar2
3. Claxon 12. Manetă frâna de parcare
4. Manetă semnalizare1 13. Pedala de acceleraţie
5. Manetă direcţie de mers 14. Pedala de frână
6. Contact cheie 15. Scaunul şoferului
7. Buton de reglaj coloană de direcţie
8. Afişaj
9. Manetă de ridicare / coborâre

14
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Descriere - varianta joystick


Cabina şoferului

1. Manetă de direcţie 11. Plăcuţă indicatoare pentru


2. Volan acţionarea capacului de la ventilaţie
3. Claxon 12. Manetă frână de parcare
4. Manetă semnalizare 13. Buton poziţionare cotieră
5. Manetă direcţie de mers 14. Cotieră reglabilă
6. Contact cheie 15. Pedală de acceleraţie
7. Buton de reglaj coloană de direcţie 16. Pedală de frână
8. Afişaj 17. Scaun şofer
9. Schimbător de viteză 18. Claxon
10. Întrerupător de siguranţă

15
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Descriere
Schimbătorul de viteze

1. Pârghie cu braţe egale


- înclinarea încărcăturii
- Funcţionare echipament auxiliar
2. Buton claxon (roşu)
3. Buton direcţie de mers înainte (galben)
4. Control fin (gri închis)
5. Buton funcţionare pentru echipament auxiliar (gri deschis)
6. Buton direcţie de mers înapoi (galben)
7. Schimbător de viteză

OBSERVAŢII: Schimbătorul de viteză este încălzit electric, dependent de temperatura


din jur.

16
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Al doilea motostivuitor H12/16/18 - 350 (LINDE – Germania) – alimentat cu gaz metan

1. Rama de protecţie 9. Furci


2. Scaunul conductorului 10. Portfurcă
3. Butelia de gaz 11. Declanşator rapid pentru furca.
4. Contragreutate 12. Cilindri de ridicare
5. Axul de direcţie 13. Lanţ de ridicare
6. Capota motorului 14. Catarg
7. Capota de protecţie 15. Consola direcţie
8. Roata motoare

17
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

COMENZI SI INDICATOARE - sistem comanda cu doua pedale

1. Maneta frânei de parcare


2. Contactor de pornire cu cheie de contact
3. Volan / direcţie hidrostatica
4. Buton claxon
5. Aparat indicator compus
6. Indicator pentru defecţiune in sistemul electronic. Contactor basculant pentru
hidraulica auxiliara
7. Întrerupător pentru hidraulica de lucru.
8. Maneta de comanda pentru hidraulica auxiliara (utilaje anexe)
9. Eticheta simbol pentru hidraulica auxiliara (anexe)
10. Plăcuta indicatoare
11. Diagrama capacităţii de încărcare
12. Plăcuta pentru capacitatea de încărcare (utilaje anexe)
13. Eticheta simbol pentru hidraulica de lucru
14. Maneta de comanda pentru hidraulica de lucru
15. Pedala de acceleraţie pentru mers înainte
16. Pedala de frâna
17. Pedala pentru mersul înapoi
18. Siguranţe
18
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

APARAT INDICATOR COMPUS


Aparatul indicator compus conţine următoarele elemente de control si indicatoare:

1. Contor pentru nr. ore de exploatare 5. Martor avertizare pentru presiunea


2. Martor indicator pentru funcţionarea uleiului din motor
contorului de nr. ore exploatare 6. Martor avertizare semnalizări
3. Martor avertizare pentru temperatura intermitente
lichidului de răcire 7. Martor indicator pentru descărcare
4. Martor avertizare pentru temperatura 8. Martor avertizare electroventilaţie
uleiului din sistemul hidraulic 9. Martor avertizare pentru filtrul de aer
10,11 .Martor funcţii auxiliare

19
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

1.2.3 ELECTROSTIVUITOARE GENERALITATI


Electrostivuitoarele sunt stivuitoare a căror acţionare este electrica. Sursa de
energie la electrostivuitoare este constituita dintr-o baterie de acumulatoare , fapt care
determina ca utilizarea lor sa fie posibila numai pe distante scurte in incintele
întreprinderilor , depozitelor , gărilor de cale ferata , aeroporturilor etc. , deplasarea lor
efectuându-se pe drumuri amenajate.
Pantele maxime admise ale drumurilor pe care se pot deplasa electrostivuitoarele
sunt mici , iar cele cu contragreutate in gol, aproximativ 10 % si cu sarcina aproximativ 5
% , iar la cele retractabile in gol aproximativ 5% si cu sarcina aproximativ 2 %. Datorita
acţionarii electrice care nu creează noxe , sunt utilizate cu precădere in construcţii
închise , in acest caz nefiind necesare masuri suplimentare ca la motostivuitoare care
trebuie prevăzute cu dispozitive de epurare a gazelor eşapate si cu dispozitive
antideflagrante. Pentru tehnologiile de paletizare a produselor agroalimentare îşi găsesc
utilizarea următoarele tipuri:

1.2.3.1 TIPURI DE ELECTROSTIVUITOARE


I. Electrostivuitoare cu furci frontale, sau cu contragreutate
Sunt cele mai răspândite electrostivuitoare datorita construcţiei simple si
caracteristicilor tehnic funcţionale si dimensionale, pretabile manipulării oricărui tip de
paleta.
Aceste stivuitoare se caracterizează, din punct de vedere constructiv, prin aceea ca
au catargul, furca si sarcina situate in afara saşiului, deci si a poligonului de sprijin.
Se creează un sistem de pârghii articulate in centrul osiei punţii din fata. Un braţ al
pârghiei îi constituie catargul, furca şi sarcina care dau naştere la un moment de
răsturnare fata de osia din fata; al doilea braţ: saşiul, puntea motrice si bateriile de
acumulatori dau naştere la un contramoment care îi echilibrează pe primul. Pentru
realizarea acestui echilibru, la nevoie , in spate se pune o contragreutate
Astfel, se asigura stabilitatea ansamblului stivuitor - încărcătura care trebuie sa
corespunda unor norme de siguranţa reglementate pe plan mondial.
Momentul care tinde sa răstoarne stivuitorul este dat de o forţa , care se considera
concentrata in centrul de greutate al încărcăturii, aflata la o distanta pana la călcâiul
furcii denumita cota centrului de greutate.
Electrostivuitoarele cu furca frontala se construiesc de obicei pentru capacitate de
0,5-3t. înălţimea de ridicare foarte larg răspândita la stivuitoarele de depozit este cea de
3,2-3,3 m întrucât asigura suprapunerea a patru palete cu înălţimea de 1m. S-au realizat
stivuitoare de depozit cu înălţime de ridicare de 5-6 m si chiar pana la 10 m.
Electrostivuitoarele cu contragreutate se compun din următoarele ansambluri mai
importante:
a ) saşiul electrostivuitorului, executat in construcţie sudata, specific acestui tip de
cărucior de manipulare. Pe şasiu sunt amplasate mecanismele de deplasare si
ridicare, locul de comanda, instalaţia electrica, comenzile si contragreutatea.
b) mecanismul de deplasare, prevăzut cu roti (motoare si libere). Puntea din fata a
mecanismului de deplasare este motrice si este antrenata de un motor electric
alimentat de bateria de acumulatoare. Puntea din spate este directoare si este
astfel conceputa încât sa permită virarea cu raza exterioara cat mai mica.
Antrenarea roţilor motrice este făcuta de un motor electric alimentat de bateria
20
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

de acumulatoare, prin intermediul unui mecanism reductor. Direcţia este


realizata, cu sermotor, uşurând foarte mult modificarea poziţiei roţilor (rotii)
directoare si în starea de repaus stivuitorului. Mecanismul de deplasare este
prevăzut cu doua frâne ,una de serviciu(de picior-urgenta) si una de siguranţa
(de mina-parcare).
c) mecanismul de ridicare ,poate fi executat in doua variante: simplex - cu înălţimea
constructivă mare si înălţimea de ridicare libera mica, sau duplex - având
înălţimea constructivă redusa şi înălţimea de ridicare libera mare, aceasta
varianta fiind utilizata in spatii cu înălţime redusa (vagoane de cale ferata,
containere, autocamioane, etc.) La varianta duplex, cilindrul de ridicare este cu
doua pistoane plunger coaxiale.
d) instalaţia electrica, similara la toate autostivuitoarele.
e) instalaţia hidraulica este în funcţie de tipul mecanismului de ridicare si poate sa
fie duplex sau simplex, şi conţine rezervorul de fluid de lucru, pompa hidraulica
antrenata de regula de către motorul electric principal, distribuitoarele, cilindrii
hidraulici, conductele (furtunele) si dispozitivele de siguranţa si reglare.
f) postul de conducere este de tipul ergonomie.

II. Electrostivuitoarele de vagon


Au doua înălţimi de ridicare a încărcăturii : una de 1,2-1,5 m pentru stivuire in
mijloacele de transport, la care catargul nu atinge înălţimea plafonului acestora si a doua
de 2,3-2,5 m pentru stivuirea în afara mijloacelor de transport, aceasta din urma fiind
mai redusa decât a stivuitoarelor din depozit. Înălţimea gabaritica a stivuitoarelor de
vagon permite intrarea acestora pe uşa mijloacelor de transport.
Din punct de vedere al poziţiei manipulatorului, stivuitoarele cu furca frontala se
construiesc in doua variante:
a) cu conducător purtat:
- sezand
- in picioare: au proporţional dimensiuni mai mici decât cele cu conducătorul
şezând , iar conducătorul este plasat în picioare pe o platforma între
ansamblul de baterii , putându-se deplasa la stânga şi la dreapta pentru a
avea vizibilitate cat mai buna.
b) cu conducător pieton: sunt o îmbinare a elementelor transpaletei electrice şi a
stivuitorului cu furcă, acestea au o turelă motrice pivotantă, care acţionează pe o
roata, sau pe doua roti îngemănate , adică cu poligonul de sprijin pe 3 puncte;
direcţia de mers se imprimă prin pivotări manuala a turelei cu ajutorul timonei. Pe
turela timonei este plasat tabloul de comanda. Manevrarea timonei în poziţie
verticala sau orizontala duce la frânarea sau defrânarea stivuitorului. Prezintă
avantajul unui gabarit si al unei greutăţi reduse, comparative cu cărucioarele cu
conducător purtat; au dezavantajul ca conducătorul fiind pieton cer un oarecare
efort si au o viteza de translaţie redusa.

III. Electrostivuitorul cu furca in interiorul poligonului de sprijin ( cu proţap)


La aceste stivuitoare longeroanele prevăzute cu roti sunt ieşite in afara construcţiei
si sunt plasate în mod obişnuit sub furcile purtătoare de sarcina. Prin aceasta construcţie
se realizează o mare stabilitate a ansamblului, sarcina va cădea totdeauna în interiorul
poligonului de sprijin, nemaifiind în consolă faţă de poligonul de sprijin, ci numai fata de
21
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

furca. De aceea nu mai este necesara contragreutatea.


Aceasta explica faptul ca stivuitoarele cu proţap, la aceeaşi capacitate,
comparative cu cele cu furca frontală, au un gabarit mai mic ceea ce duce la reducerea
spatiilor necesare pentru manevră şi la o greutate redusa cu 40-50 % avantaj foarte
important mai ales pentru manipularea pe pardoseli cu portanţă redusa.
Prezintă însa dezavantajul ca pot fi folosite, uneori, numai daca longeroanele pot
intra intr-un spaţiu liber sub stivă , sau numai pentru manipularea paletelor de un anumit
tip, de exemplu palete lada. Pot fi folosite şi la manipularea paletelor plane de uz general
insa numai prin introducerea furcilor pe latura mica de 800 mm, unde legătura intre
picioarele de sprijin este realizată numai la partea superioară a acestora.
Lonjeroanele se construiesc in doua moduri:
- apropiate, adică în dreptul furcilor;
- depărtate, plasate în afara furcilor; în această situaţie încărcătura intra între
longeroane, ceea ii conferă o stabilitate foarte mare, însa necesită, uneori, spatii între
stive pentru pătrunderea lonjeroanelor.

IV. Electrostivuitoare cu furci retractabile


La aceste stivuitoare furca are posibilitatea de a culisa înainte şi înapoi între
lonjeroane.
În acest fel in timpul deplasării pe orizontală încărcătura este plasata în interiorul
poligonului de sprijin, ceea ce ii conferă o stabilitate mărita.
Această construcţie este de fapt o combinaţie între stivuitoarele cu furca frontală şi
cele cu proţap având avantajele ambelor tipuri, adică pot fi folosite la toate tipurile uzuale
de palete, având greutate proprie, gabaritul şi spaţiul de manevra reduse.
Prezintă dezavantajul că datorită diametrului mic al roţilor au un consum mărit de
energie electrica si sunt ceva mai dificile la întreţinere.
Sunt cărucioare de manipulare stivuitoare destinate manipulării sarcinilor pe
distante scurte pe drumuri special amenajate netede, tari, orizontale (de preferinţă
betonate) şi uscate.
Electrostivuitoarele retractabile se pot executa în funcţie de tipul mecanismului de
ridicare în:
- varianta simplex, cu un cilindru plunger
- varianta duplex, cu un cilindru cu doua pistoane plunger coaxiale
- varianta triplex, cu un cilindru cu trei pistoane plunger coaxiale.
Variantele duplex si triplex datorita înălţimii constructive reduse sunt utilizate în
special la stivuirea sarcinilor în vagoane de cale ferata sau în spatii cu înălţime limitata.
Electrostivuitoarele retractabile se compun din următoarele ansambluri mai
importante:
a) saşiul electrostivuitorului, executat în construcţie sudata, este de tipul longeroane
depărtate.
Pe şasiu sunt amplasate mecanismele de ridicare, de deplasare pe orizontala a
catargului cu furci retractabile şi de deplasare a electrostivuitorului precum şi
locul de conducere, comenzile, instalaţia electrica şi cadrul de contragreutate.
b) mecanismul de deplasare prevăzut cu roţi având bandaj din cauciuc sau din
contilan. Variantele de execuţie pot fi cu roata motoare în spate şi roţi libere
directoare în faţă pe direcţia de mers, sau cu puntea din fata a mecanismului de
deplasare - motrice şi puntea din spate - directoare, astfel concepută încât să
22
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

permită virarea cu o raza exterioara cât mai mică. Antrenarea roţilor(roţii) motrice
este făcută de un motor electric alimentat de bateria de acumulatoare, prin
intermediul unui mecanism reductor. Direcţia este realizată, cu sermotor, de
regula tot electric, uşurând foarte mult modificarea poziţiei roţilor(rotii) directoare
şi în starea de repaus a stivuitorului. Mecanismul de deplasare este prevăzut cu
doua frâne, una de serviciu (de picior-urgenta) şi una de siguranţă (de mina-
parcare).
c) mecanismul de ridicare/inclinare, după cum s-a arătat mai sus, poate sa fie
executat în variantele simplex, duplex sau triplex şi are prevăzut un mecanism de
deplasare pe orizontala a catargelor cu furci. Catargul poate fi înclinat spre înapoi
în scopul plasării centrului de greutate sarcinii cat mai spre interiorul poligonului
de sprijin; prin aceasta se asigură o stabilitate mai mare ansamblului stivuitor -
încărcătura în timpul deplasării. Catargul realizează şi o înclinare înainte care
trebuie utilizată cu mare atenţie la aşezarea încărcăturii în stivă, sau degajarea
încărcăturii pe furcile stivuitorului.
d) instalaţia electrica poate fi executată în doua variante cu comanda prin controler
sau prin impulsuri.
e) instalaţia hidraulica este similară cu cea a electrostivuitoarelor cu contragreutate.
f) dispozitive de protecţie si siguranţă, vor fi tratate într-un capitol aparte.
g) postul de conducere este de tipul ergonomie:

V. Electrostivuitoare cu furca laterala


Au saşiul de forma dreptunghiulara, cu un sistem de longeroane în mijloc, pe care
lucrează - amplasat perpendicular pe axa longitudinala - un catarg retractabil.
Prezintă avantajul unui gabarit redus, însă au inconvenientul că pot depune sarcina
numai într-o singura parte a sensului de mers pentru a putea lucra şi pe cealaltă parte,
trebuie manevrat stivuitorul şi adus în poziţie corespunzătoare. Există stivuitoare care
elimina acest neajuns prin aceea că ansamblul portfurca poate fi rotit lateral şi dispus
perpendicular pe axa longitudinala a stivuitorului atât pe partea stânga, cât şi pe partea
dreapta.
VI. Electrostivuitoare cu furca manuale
Acestea sunt cele mai simple stivuitoare la care translaţia pe orizontala se
realizează manual , iar ridicarea la înălţimea încărcăturii se face cu un dispozitiv mecanic
sau hidraulic, sunt cu conducator pietonal. Au longeroanele plasat fie sub furci, fie lateral
acestora. Sunt destinate secţiilor si depozitelor cu rulaj redus, precum si magazinelor de
desfacere. De mare utilitate este folosirea acestora la magazinele de desfacere pentru
descărcarea mărfurilor din mijloace auto.
Atrage atenţia construcţia unor asemenea stivuitoare, specializate, cum ar fi cele
destinate manipulării butoaielor.

1.2.4.TRANSPALETE (CĂRUCIOARE - LIZA)


Sunt utilaje destinate transportului pe orizontala. Bratele furcii îndeplinesc rolul
longeroanelor de sprijin; cu ajutorul rolelor din fata, acestea traversează ferestrele plăcilor
inferioare ale paletelor si ridic paleta de la sol cu 100 - 150 mm.
Sunt utilaje de construcţii simple, destinate manipulării manual - mecanice a
mărfurilor ambalate. Menţionarea acestora intre utilajele legate de paletizare este
determinata de faptul ca in unităţi si depozite mici, in special in cele din reţeaua de
23
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

distribuţie, datorita condiţiilor si dotărilor improprii nu este posibila mecanizarea


descărcării încărcăturilor mari, care la expeditor au fost încarcate in mijloace auto pe
palete plane ( bere, ulei, etc.), sau un sistem grupat ( navete cu sticle cu lapte ). Si in
aceste situaţii, folosirea lizelor si a oblonului ridicător permite realizarea unui grad de
mecanizare destul de ridicat; încărcătura este descompusa, manipularea facandu-se in
sistem grupat si nu bucata cu bucata. Timpul si efortul fizic se reduce substanţial fata de
manipularea prin purtarea pe braţe.
Transpaletul stivuitor este utilajul ideal pentru stocarea paletelor si micilor
containere în depozite sau ateliere. Lăţimea sa mică (inferioară lăţimii celor mai mici
palete standardizate) permite acesul în culoarele de lucru cele mai înguste si stocarea în
spatiile cele mai mici. Construcţia compactă, centrul de greutate palsat jos si conceptul
de 4 puncte , conferă stivuitorului o stabilitate excepţională si o maximă siguranţă. El
este simplu de manevrat si nu necesită personal specializat. Greutatea sa redusă îi
permite accesul la etaje, deoarece datorită dimensiunilro sale reduse poate fi transportat
în ascensoare.
Clasificare:
a) Transpaletele pot fi :
- electrice, care au o timona pivotanta, asemănătoare cu cea descrisa la
stivuitorul cu furca frontala si conducătorul pieton; se construiesc in mod curent cu
conducător pieton, insa in ultimul timp s-au fabricat si cu conducător purtat, şezând sau
in picioare.
- manuale , la care translaţia pe orizontala se face manual, iar ridicarea
încărcăturii de la sol se realizează prin acţionarea manuala a unui mecanism mecanic
sau hidraulic.
b) Se construiesc lize : - pe doua roti , care prezintă dezavantajul ca o parte din
greutatea incarcaturii este preluata de manipulant; - pe trei sau patru roii ( doua fixe ,
una sau doua pivotante) elimina acest neajuns; manipulantul făcând numai efortul de a
împinge si dirija liza.
c) Sistemele de preluare cu liza a stivelor de navete sunt:
- cu ajutorul unei mici platforme amplasate la partea inferioara a lizei; stiva de
navete este aplecata puţin spre fata , pentru a crea spaţiu de intrare a platformei;
- cu ajutorul furcilor lizei care sunt introduce intre sticlele ultimei navete inferioare
din stiva; in momentul, preluării încarcaturii, liza se afla cu rotile fixe la sol si cu cele
pivotante suspendate, iar după aducerea lizei cu rotile pe sol, stiva este suspendata si
deci poate fi deplasata; furcile trebuie sa fie glisante pe orizontala pentru a putea prelua
navete pe oricare din laturi.
d). Mai exista următoarele construcţii de cărucioare - liza , daca stivele de navete ,
pentru a fi manipulate , trebuie coborâte de pe palete :
- lize pasitoare care pot rula peste denivelări de 10-20 cm. Sistemul de rulare are,
in locul celor dou roti fixe, doua grupe de roti aşezate in stea, care se rotesc in jurul unui
ax central.
- lize stivuitoare, a căror sistem hidraulic de ridicare - coborâre este asemănător
celui folosit la transpalete manuale.
OBS : Se pot construi in caz de necesitate lize combinate având sistemul de rulare
al celor pasitoare si sistemul de ridicare-coborare al celor stivuitoare. Pentru
manipularea stivelor de navete, capacitatea lizelor trebuie calculata la 150-200 kg.
Elemente constructive :
24
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Antrenarea - Un motor electric autoventilat antrenează roata motrice prin


intermediul unui reductor cu 2 trepte:
1 - prima treaptă prin şaibă de antrenare si curea de transmisie
2 - treapta a doua prin pinioane gresate pe viată, care funcţionează intr-o carcasă
etanşată.
Energia necesară este furnizată de o baterie de acumulatoare de 24 V de mare
capacitate.
Viteza de deplasare este reglată printr-o comandă electronică de impuls care
permite, o pornire cât si frânare extrem de suplă si oferă în afară de acestea o rezervă
de putere pt. mărirea puterii de demarare si un reglaj al vitezei maxime la cea. 6 km/h.
Direcţia
O timonă, robustă si ergonomică mânuită de 2 manete orientează direct roata
motrice.
Mecanismul de ridicare
O unitate compactă de motopompă cuprinde motorul, pompa, supapa si filtrul.
Cilindrul de ridicare este echipat cu o supapă de frânare pt. mişcarea de coborâre.
Catargele cu mare vizibilitate executate din otel ( profil dublu T permit o înălţime de
ridicare până la 3824 mm (LI2) fără cursă liberă (catargele N, T) sau cu, cursă liberă
(catarge X). Mişcarea de ridicare si coborâre se reglează printr-un distribuitor hidraulic
si un electroventil.
Deservirea
Diferitele comenzi : mersul înainte si înapoi, ridicare si coborârea furcilor si butonul
de claxon se află în extremitatea timonei. Ridicarea si coborârea furcilor pot fi comandate
si cu ajutorul levierului plasat pe capota superioară. Prin apăsarea butonului de oprire
de urgentă instalaţia electrică este complet separata de alimentarea cu energie electrică.
Frânarea
O frână cu saboţi situată pe arborele intermediar al reductorului este comandată
mecanic când timona este plasată în poziţie înaltă sau joasă. Frână de parcare este
acţionată automat, când timona este lăsată liber.
O frânare în contracurent se poate obţine prin acţionarea comenzii de inversare a
sensului de mers.
Aparat de încărcat bateriile, încorporat *
Acest aparat de încărcare complet automată echipat cu un redresor. Curba de
încărcare este controlată în întregime de un microprocesor. Aparatul este prevăzut pt.
încâcarea bateriilor de 140 până la 180 Ah : alimentarea cu, curent alternativ de 220 V,
50 Hz (alte tensiuni si frecvente ca echipare specială) absorbţie de curent 4,7 A efectiv
curent de încărcare min. 20 A
NOTĂ: Pentru baterii cu electrolit gel (fără întreţinere) este necesar un aparat
special de încărcare.

25
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

VEDERE GENERALA TRANSPALET STIVUITOR L14-L16(LINDE – Germania)

1. Braţele furcii 11. Motor de tracţiune


2. Cilindrul de ridicare 12. Claxon
3. Roti portante 13. Distribuitor
4. Grup motopompă 14. Platina comenzii pt. impuls
5. Braţ purtător de sarcină 15. Capota bateriei
6. Baterie 16. Timona
7. Capotă 17. Catargul de ridicare
8. Roată stabilizatoare 18. Priza de siguranţă a aparatului
9. Roată motrice de încărcat
10. Reductor 19. Priza pt. baterie

26
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

1.2.5 TRANSLATOARE
Sunt utilaje cu furca destinate depozitelor de stelaje; deplasarea acestora pe
orizontala se face dirijat pe cai de rulare aflate pe sol, sau suspendate, amplasate pe
căile de acces dintre stelaje.
Sunt cărucioare care se deplasează in culoarele dintre rafturi sau stelaje, pe cai de
rulare cu sine amplasate pe sol sau pe rafturi si sunt prevăzute cu furci sau cu mese, cu
ajutorul cărora se manipulează sarcinile. Cabina de comanda poate fi fixa sau
deplasabila pe verticala o data cu organul de prindere. Cu alte cuvinte, pe acest
cărucior este fixat catargul care permite culisarea pe verticala a postului de conducere
si a dispozitivului de preluare a paletelor (furci sau masa culisantă). Ghidarea întregului
ansamblu - cărucior si catarg se face de obicei pe 3 role, doua la partea inferioara si una
la partea superioara. Translatoarele se construiesc intr-o gama de tipodimensiuni in
funcţie de sarcina maxima pe care o pot prelua ( 320,500,1000 sau 1600 Kgf) si de
inaltimi maxime uzuale de ridicare de 6,9 -12 m , ajungând pana la 30 m. Caracteristic
acestor translatoare este robusteţea mai mare in comparaţie cu celelalte utilaje de
manipulare descrise mai înainte.
Comanda instalaţiilor se poate face si de la distanta, de la un punct fix.
Translatoarele stivuitoare se compun din următoarele ansambluri mai importante:
a) construcţia metalica in execuţie sudata are doua elemente principale : şasiul inferior
pe care sunt amplasate mecanismele de deplasare si de ridicare si catargul
translatorului pe care culisează organul de prindere, si, după caz , cabina de
comanda.
b) mecanismul de deplasare care este de tipul mecanismelor macaralelor care se
deplasează pe cai de rulare cu sine. La translatoarele stivuitoare rotile motoare in
număr de doua sunt amplasate in spatele catargului, pentru ca grupurile de acţionare
sa nu împiedice manipularea sarcinilor.
c) mecanismul de ridicare, de obicei, se realizează cu electropalane care conferă un
gabarit redus. Organele de prindere pot fi furci sau mese care permit o buna stivuire a
sarcinilor paletizate in rafturi sau stelaje.
d) instalaţia electrica conţine echipamentul de alimentare si racordare la sursa de
curent, echipamentul de acţionare a mecanismelor, aparatajul de comanda,
echipamentul si instalaţiile de protecţie, precum si echipamentul pentru iluminat si
semnalizare.
e) cabina de comanda sau locul de comanda, in cazul comenzilor de la distanta, trebuie
astfel amplasate încât manevrantul sa aibă o buna vizibilitate a câmpului de lucru. In
general, cabinele sunt de tipul închis. Se construiesc si cabine de tipul deschis
prevăzute cu pereţi, lateral si in spate, acoperiş, si cu un dispozitiv de protecţie
împotriva căderii manevrantului, mişcarea translatorului fiind posibila numai daca
dispozitivul menţionat este fixat. La translatoarele uşoare, cu sarcina nominala de
pana la 320 kg, pereţii laterali pot lipsi.
f) dispozitive de protecţie si siguranţă, vor fi tratate intr-un capitol aparte.

27
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

1.2.6 PODURI RULANTE STIVUITOARE


Deplasarea acestora se face pe cai de rulare suspendate. Se utilizează in depozite
cu înălţimi de peste 6 m, atât la stivuirea libera cat si la stelaje.
NOTA :
Progresele recente în domeniul construcţiei de electrostivuitoare constau în înlocuirea
reglajului prin intermediul reostatelor a turaţiei motoarelor electrice de curent continuu , cu
reglajul cu ajutorul tiristoarelor , cea ce conduce la reducerea pierderilor de energie electrica si
asigura o mai mare fineţe la manevrare; autostivuitoare exemplificate ,sunt cărucioare
stivuitoare moderne , realizate într-o construcţie fiabilă ,având o manevrabilitate ergonomică
realizată prin elemente de comandă electronică, asistate de calculator ; remedierea tehnică a
acestor utilaje se face prin investigarea parametrilor funcţionali prin intermediul unui computer-
tester şi înlocuirea sau remedierea componentelor care au cauzat avaria, din cadrul
echipamentului mecanic, electric sau electronic complex.
In general, stivuitoarele cu furci, cu conducere de pe scaun din cabina, de tipul
electrostivuitor cu o roata motoare, catarg duplex sau triplex si deplasare cu sarcina in dreapta
deserventului, sunt concepute pentru exploatare in spatii aglomerate.
Motostivuitorul, prin robusteţea sa, este de preferat electrostivuitorul ori de cate ori se
lucrează in spatii deschise, acolo unde gazele de eşapament se pot disipa in atmosfera. In
spatii închise, funcţionarea motorului termic este interzisa, locul acestuia fiind preluat de
electrostivuitor.

1.3. ANTRENAREA STIVUITOARELOR (ECHIPAMENTUL DE FORŢA


ELECTRICA SAU HIDRAULICA)
Aşadar, autostivuitorul este alcătuit cel puţin din patru mari subansambluri :
a) sistemul de rulare - transmisia ;
b) mecanisme de ridicare / coborâre / inclinare al catargului ;
c) echipamentul electric;
d) echipamentul hidraulic ;
- Sitemul de rulare si sistemul de susţinere este alcătuit din :
- cadru saşiu legat rigid de punţi , construcţie sudata din tabla de otel prevăzuta cu
intarituri transversal;
- puntea din fata si spate - constructie sudata detensionata;
- rotile ,motoare/de direcţie.
Pentru a mari stabilitatea motostivuitorului in timpul mersului, pentru uşurarea
conducerii vehiculului, pentru mărirea duratei de funcţionare a anvelopelor cat si pentru
asigurarea unor gabarite de întoarcere cat mai mici, rotile de direcţie sunt montate intr-o
poziţie caracteristic
- Transmisia este rigida, fără arbore cardanic, cu cutie de viteze sau variator.
- Mecanismul de ridicare-inclinare este alcătuit din:
- cadrul fix: este fixat articulat de cadrul saşiu intre rotile motrice din fata, prin
intermediul unor bolturi.
- cadrul glisant: este o construcţie sudata cu suporţi verticali din pro file U special legate
la capete cu traverse. Drept ghidaje se folosesc 4 role care rulează pe cadrul fix. Cadrul
mobil este dublu ghidat atât in planul longitudinal cat si transversal asigurându-se astfel
o stabilitate cat mai buna a sarcinii in poziţia ridicata.
- căruciorul: este de asemenea o construcţie sudata care serveşte pentru fixare
dispozitivelor de lucru .
28
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- lanţul de ridicare: sarcina este ridicata , respectiv susţinuta , de doua bucati de lanţuri de
tip Flyer. Acest lanţ are un capăt legat de cadrul fix , trece peste o rola legata de cilindrul
de ridicare si are celalalt capăt fixat de cărucior de care este legata sarcina prin
intermediul dispozitivului de lucru.
- Echipamentul electric, alcatuit din :
- echipamentul electric de comanda
- echipamentul electric de protecţie
- echipamentul electric de iluminare si semnalizare.
- echipamentul electric de incalzire, ventilaţie si condiţionare a aerului (opţional).
- Echipamentul hidraulic , alcătuit in principal, din :
- motorul, pompa hidraulic : realizează presiunea si debitul necesar utilizării
lichidului de lucru(ulei hidraulic) in elementele hidraulice de lucru si de comanda.
- subansablu rezervor hidraulic cu elementele componente (sorb, nivelmetru, etc.)
- cilindrul de ridicare: reprezintă un dispozitiv hidraulic cu simplu efect de forţa de
tip Plunger. Coborarea căruciorului se face sub acţiunea greutăţii sarcinii si a
dispozitivului de ridicare. Plungerul, deplasându-se in interiorul cilindrului, elimina din
acesta lichidul de lucru spre rezervor , trecând in prealabil prin supapa de reglare viteza
de coborâre , care are rolul de a limita viteza de coborâre prin laminarea curentului de
lichid. Aceasta are loc după ce in prealabil maneta distribuitorului hidraulic a fost adusa
in poziţia de coborâre. In partea superioara este înşurubata o piuliţa si sudata cu un
cordon de sudura, care reprezintă fundul cilindrului. Partea inferioara a cilindrului este
rezemata de cadrul fix, iar plungerul este legat de capul cu role.
- cilindrul de înclinare: înclinarea cadrului fix , respective a intregului cadru
telescopic , al mecanismului de ridicare - inclinare se face cu ajutorul a 2 cilindrii de
inclinare , având fiecare cate un piston cu dublu efect; urechea de prindere cu bucşa de
alunecare in capătul tijei pistonului , se leagă fix , iar capătul de la fundul cilindrului , prin
intermediul unui bulon , este legat de cadrul saşiului.
- tuburi flexibile : stabilesc legătura intre pompa cu roti dinţate , distribuitor si
cilindrii de forţa. La montarea tuburilor trebuie sa se evite răsucirea acestora si unde nu
este posibila se folosesc coturi racord.
- regulatorul de debit: este intercalat intre pompa cu roti dinţate si distribuitorul
hidraulic si permite reglarea debitului de ulei in limitele necesare ; uleiul apasă asupra
pistonului pe care-l deplasează la stânga inchizand orificiul de ieşire spre rezervor;
reglarea cantităţii de ulei se realizează cu şurubul de blocare.
- regulatorul de presiune : menţine constanta presiunea uleiului in circuitul
hidraulic secundar .

29
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 2

2.1. COMPONENTE DE SECURITATE LA STIVUITOARE.


.
2.1.1. Generalităţi
Dispozitivele de siguranţa sunt elemente cu care se echipează mecanismele de
ridicat , având rolul da a asigura funcţionarea acestora fără pericol de avarii sau
accidente. Ele trebuie sa intervin, in cazul executării unor manevre greşite sau când apar
anumite defecţiuni tehnice care generează pericole, prevenind personalul de exploatare
sau întrerupând mişcarea mecanismului in cauza, sau chiar oprind instalaţia.
Dispozitivele de siguranţa nu trebuie folosite in mod intenţionat, decât atunci când
se încearcă buna lor funcţionare. Toate dispozitivele de siguranţa trebuie verificate de
manevrant la începerea lucrului, daca acţionează corect, cu excepţia limitatorului de
sarcina, cat si a dispozitivelor de reţinere a fluidului in cilindrii la scăderea brusca a
presiunii.
Dispozitivele de siguranţa trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
- sa aibă construcţie simpla care sa garanteze funcţionarea cu posibilităţi minime de
defectare;
- sa-si păstreze reglajul in timp si la modificările condiţiilor de mediu;
- sa poată fi reglate uşor si simplu;
- precizia lor sa permită încadrarea in limitele tolerate, prevăzute in prescripţiile
tehnice, pentru mărimea pe care o protejează;
- sa revină la starea iniţiala după încetarea cauzei care a provocat acţionarea
dispozitivului.
- sa nu acţioneze la apariţia unor cauze trecătoare ce nu periclitează securitatea
instalaţiei sau nu constituie un pericol de accident;
- numărul pieselor in mişcare sa fie minim pentru a reduce frecările, uzurile si
jocurile, toate aceste, contribuind la reducerea preciziei in funcţionare;
- sa fie suficient de robuste pentru a rezista condiţiilor de exploatare;
- sa aibă gabarit redus si greutate mica;
- întreţinerea sa se facă uşor si sa nu reclame personal de întreţinere cu înaltă
calificare.

2.1.2. STIVUITOARELE SE ECHIPEAZĂ ÎN SPECIAL CU


URMĂTOARELE DISPOZITIVE DE SIGURANŢA:

1. Limitatoare de cursa;
2. Limitatoare de sarcina;
3. Limitatoare de viteza;
4. Paracăzătoare;
5. Supape de reglare a vitezei;
6. Supape de blocare;
7. Supape de siguranţa;
30
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

8. Întrerupător de securitate;
9. Tampoane opritori;
10. Piese de reazem, curăţitoare de şina;
11. Contacte si siguranţe electrice;
12. Centura de siguranta
13. Oglinda retrovizoare

I. LIMITATOARE DE CURSA
Cu aceste dispozitive de siguranţa se echipează mecanismele stivuitoarelor, cu
excepţia celor acţionate manual.
Ele sunt destinate să întrerupă automat mişcarea mecanismelor când se depăşeşte
poziţia limita de lucru stabila.
Limitatoarele de cursa trebuie sa permită acţionarea mecanismelor in sens invers
celui in care s-a limitat mişcarea respectiva.
La stivuitoare se întâlnesc următoarele limitatoare de cursa:
- limitatoare de cursa la ridicare, pentru poziţia limita superioara a organului de
prindere a sarcinii; limita poziţiei inferioare nu este obligatorie.
- limitatoarele de cursa la deplasare, pentru deplasare înainte - înapoi si stânga -
dreapta a catargului stivuitorului; limitarea se realizează in cadrul cilindrilor hidraulici de
acţionare prin deplasarea pistoanelor pana la capătul cilindrilor;
- limitatoarele cursa la bascularea catargului fata-spate; limitarea se realizează
prin limitarea cursei pistonului în cilindrul hidraulic de acţionare.

II. LIMITATOARE DE SARCINA


Limitatoarele de sarcina fac posibila exploatarea instalaţiei la posibilităţile ei
maxime, fără pericol de avarii sau accidente.
Ele sunt destinate sa întrerupă automat acţionarea mecanismului de ridicare in cazul
depăşirii sarcinilor nominale si sa permită descărcarea sarcinii (coborâre).
Toate instalaţiile de ridicat trebuie echipate cu acest dispozitiv de siguranţa , cu
excepţia acelora cu acţionare manuala, acelora la care organul de prindere a sarcinii,
montat cu caracter permanent, prin construcţia sa nu permită sau prevină suprasarcini
mai mari de 10 % (cu graifere, bene, oale de turnare la electropalane, poduri rulante de
forjare, la macarale, cu electropalan suspendat si la toate macaralele cu sarcina pana la 1
tf ( inclusiv).
Reglarea limitatorului de sarcina trebuie sa fie astfel făcuta, încât sa acţioneze la o
sarcina de maxim 10 % din sarcina nominala pe toate treptele de viteza si sa nu permită
ridicarea sarcinii la o înălţime mai mare de 100 mm de la sol.
Pentru stivuitoarele acţionate hidraulic, rolul limitatorului de sarcina ii are o supapa.
Supapa hidraulica limitatoare de sarcina ( supapa de siguranta )
Se utilizează la stivuitoarele cu acţionare hidraulica si la electro si motostivuitoare.
Declanşează la o suprasarcina de 10 % si protejează si instalaţia hidraulica de avarii in
cazul apariţiei unor suprapresiuni. Instalaţia hidraulica sesizează suprasarcina prin
creşterea presiunii in circuit peste valoarea reglata.
Supapa limitatoare de sarcina: se compune din corpul 1, şurubul de reglare 2 cu
filetare in dopul de închidere 3. Poziţia relata se asigura prin piuliţa 4, iar capătul tijei de
reglare se protejează prin capacul 5. La creşterea presiunii peste valoarea
31
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

corespunzătoare unei suprasarcinii de 10 % pistonul 6 comprima arcul 7 si lasă libera


trecerea uleiului spre rezervor. Prin aceasta presiunea scade, supapa se deschide si
fenomenul se repeta, supapa efectuând o mişcare oscilatorie care se manifesta printr -
un zgomot specific. In acest fel, presiunea este menţinută, ca valoare medie, la nivel
reglat.

III. LIMITATOARE DE VITEZA.DISPOZITIVE DE REŢINERE A FLUIDULUI IN


CILINDRII
Limitatoarele de viteza pun in acţiune paracazatoarele sau frâna de siguranţa (de
avarie) depăşirea vitezei nominale de coborâre a cabinei in limitele de (1,15-1,40) x
viteza nominala.
Pentru evitarea pericolelor de avarii si accidente, toate mecanismele acţionate
hidraulic sau pneumatic, unde prin scăpare de fluid exista posibilitatea căderii sarcinii
sau pierderea stabilităţii macaralei, trebuie sa fie prevăzute cu dispozitive de reţinere a
fluidului.
Aceasta situaţie se poate întâlni la spargerea conductelor de alimentare a cilindrilor
la toate mecanismele acţionate prin cilindrii hidraulici sau pneumatici.
Dispozitivul de reţinere este format din corpul supapei, în care se găseşte o bila,
menţinută în poziţia deschisa de un resort. Un ştift opritor limitează deplasarea bilei.
Diafragma existenta realizează o rezistenta hidraulica permanenta. In cazul dispariţiei
bruşte a presiunii din conducta, bila este împinsa de agentul hidraulic, Împotriva forţei
resortului si se aşează pe scaun, blocând ieşirea.
OBS: Montarea - dispozitivelor de reţinere se face direct ne cilindrii si nu prin
intermediul unor

IV. PARACAZATOARELE
Reprezintă o componentă de securitate a translatorului - stivuitor si este
destinată să oprească şi menţină oprită pe glisiere cabina în cazul depăşirii vitezei
stabilite.
Paracăzătoarele sunt concepute sa acţioneze sigur si simultan pe glisiere, atât la
creşterea vitezei de coborâre a cabinei peste limitele determinate de limitatorul de viteza
cat si in cazul ruperii organului de . tracţiune.

V. SUPAPA DE REGLARE A VITEZEI


Are rolul de a strangula uleiul la coborârea sarcinii permiţând reglarea vitezei de
coborâre in limite prescrise.
La dirijarea uleiului de la distribuitor spre cilindrul de ridicare, pistonul se
deplasează spre dreapta permiţând intrarea in cilindrul de ridicare, la întoarcerea
fluidului pistonul se aşează pe scaun obligând uleiul sa treacă printr-un orificiu practicat
in corpul supapei, care se poate obtura cu şurubul de blocare.

VI. SUPAPA DE BLOCARE


Aceasta supapa are rolul de a limita căderea sarcinii, in cazul ruperii conductei
(furtunului) prin care se scoate din funcţiune supapa de reglare a vitezei de coborâre.

VII. SUPAPE DE SIGURANŢA


Supapa de siguranţa se prevede pentru prevenirea creşterii presiunii in instalaţia
32
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

hidraulica si acţionează când se depăşeşte cu 10 % sarcina nominala.


Aceasta lucrează astfel: presiunea din circuit atingând o anumita presiune, foita
arcului este învinsa de forţa bilei care împinge scaunul şi coboară, lăsând libera trecerea
uleiului spre rezervor.
După deschiderea supapei, presiunea scade si supapa se închide, apoi presiunea
creste si fenomenul se repeta.

VIII. NTRERUPĂTOR DE SECURITATE


Întrerupe circuitul de alimentare cu curent când organele de prindere a sarcinii sau
cabina, au ieşit din spaţiul de lucru.

IX. TAMPOANE - OPRITOARE


Tamponul este o componentă de securitate destinată amortizării şocurilor la
lovire.
Opritorul este o componentă de securitate destinată limitării deplasării peste
poziţiile limită de lucru stabilite.
Opritoarele sunt dispozitive de siguranţa care limitează mecanic deplasările peste
poziţia extrema de lucru, la capătul curselor de extindere catarg si ridicare sarcina.
Opritoarele se confecţionează din otel si pentru antrenarea şocurilor ele sunt
prevăzute cu tampoane din materiale elastice.

X. PIESE DE REAZEM - CURATITOARE DE ŞINA


a) Piesele de reazem: este o componentă de securitate destinată evitării
şocurilor provenite din spargerea accidentală a roţilor de rulare sau a ruperii axelor
acestora, precum şi împotriva deraierii; piesele de reazem sunt montate sub grinzile
sau boghiurile pe care sunt montau rotile de rulare, cat mai aproape de ele, având
scopul de a reduce şocurile provenite in căzu spargerii roţilor de rulare sau al ruperii
axelor acestora precum si împotriva deraierii de asemenea sunt montate frontal pe
grinzile de capăt sau saşiul cărucioarelor.
b) Curăţitoare de şina: sunt componente de securitate destinată îndepărtării de pe
calea de rulare obstacolelor sau obiectelor care s-ar putea găsi pe aceasta; se fixează
la partea frontala grinzilor si boghiurilor in care sunt montate rotile de rulare; acestea
pot fi din tabla sau cu perie de sarma; in locurile cu depuneri de praf sunt obligatorii.

XI. CONTACTE SI SIGURANŢE ELECTRICE


Acestea se prevăd la:
- la scaun ( daca nu stati in sezut pe scaun stivuitorul nu porneste )
- usa cabinei, care sa nu permită manevrarea instalaţiei daca aceasta este
deschisa
- la paracazatoare
- la frâna de siguranţa
- la dispozitivul de întindere a cablului limitatorului de viteza
- la cablul de tracţiune, care controlează slăbirea sau ruperea acestuia
- la organele de prindere - furci sau mese
- la cărucioarele de transbordare a translatoarelor stivuitoare
- la dispozitivele pentru controlul dimensiunilor si poziţiei sarcinilor Ia translatoarele
stivuitoare comandate de la distanta.
33
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- la mecanismul de deplasare si la cel de frânare de siguranţă, la stivuitoarele


folosite in spatii aglomerate (vezi desenul de la sistemul de frânare) .
La unele stivuitoare siguranţele sunt localizate in compartimentul electric de sub
suportul pentru braţ din partea dreapta a şoferului. Acest compartiment de montaj poate
fi accesat prin scoaterea plăcii suport a comutatoarelor basculante (pentru siguranţ ele
curentului de comanda) sau a panoului de plexiglas si a capacului pe care sta braţul
(pentru siguranţele curentului principal.

2.2 CERINŢE MINIME DE ECHIPARE LA MOTOSTIVUITOARE


In conformitate cu normele specifice de transport intern referitoare la
motostivuitoare, aceste utilaje trebuie sa fie echipate cel puţin cu următoarele
dispozitive de protecţie si siguranţă:
- frână de serviciu cu acţionare mecanică si frână de siguranţă la mecanismul de
deplasare.
- limitator la sfârşit de cursa pentru ridicarea/coborârea sarcinii în poziţia superioară si
inferioară.
- limitator la sfârşit de cursă pentru bascularea în fată si în spate a catargului.
- limitator de sarcină.
- dispozitiv de blocare împotriva folosirii utilajului de către persoane neautorizate (cheie
de contact).
- supapă sau alt dispozitiv contra coborârii accidentale a sarcinii, în cazul spargerii
conductelor hidraulice.
- dispozitiv de semnalizare acustică (girofar).
- far pentru iluminat la locul de muncă.
- lămpi pentru semnalizarea poziţiei de mers si direcţiei.
- sistem de protecţie pentru locul de comandă cu scaun.
- cabină de protecţie, pentru sezonul rece si intemperii, care să asigure respectarea
cerinţelor de vizibilitate si siguranţă în circulaţie.
OBS: In ceea ce privesc dispozitivele de siguranţa, in plus fata de cele cu care se
prevăd motostivuitoarele cu contragreutate, motostivuitoarele cu furci laterale se mai
prevăd cu limitatoare de sfârşit de cursa si opritoare la mecanismul de deplasare pe
orizontala a catargului cu furci retractabile precum si, după caz, cu un dispozitiv de
interblocare a comenzilor pentru a împiedica deplasarea motostivuitorului cu catargul in
alta poziţie decât cea retrasa complet (in poziţie de transport).

2.3 CERINŢE MINIME DE ECHIPARE LA ELECTROSTIVUITOARE

In conformitatate cu normele specifice de transport intern referitoare la


electostivuitoare, aceste utilaje trebuie sa fie echipate cel puţin cu următoarele
dispozitive de protecţie si siguranţă:
- frînă de serviciu cu acţionare mecanică si frână de siguranţă la mecanismul de
deplasare.
- limitator de sfârşit de cursă pentru ridicarea/coborârea sarcinii în poziţia superioară si
inferioară.
- limitator de sfârşit de cursă pentru bascularea în fată si în spate a catargului.
- limitator de sfârşit de cursă pentru deplasarea înainte/înapoi (retractare) si lateral a
catargului.
34
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- limitator de sarcină.
- dispozitiv de blocare împotriva folosirii utilajului de către persoane neautorizate (cheie
de contact).
- supapă sau alt dispozitiv contra coborârii accidentale a sarcinii,în cazul spargerii
conductelor hidraulice.
- dispozitiv de semnalizare acustică si vizuală.
- sistem de protecţie pentru locul de comandă cu scaun.
- apărători de protecţie laterale şi frontale,montate pe lonjeroanele roţilor libere.

2.4 CERINŢE MINIME DE ECHIPARE LA ELECTROSTIV TRANSLATOARE


STIVUITOARE

Translatoarele stivuitoare se prevăd cu următoarele sisteme de siguranţa:


- limitatoare de sfârşit de cursa la mecanismul de ridicare pentru poziţia limita a
organelor de prindere si ale cabinei, in cazul in care aceasta se deplasează pe
verticala odată cu organele de prindere. Limitatorul de sfârşit de cursa pentru poziţia
limita superioara se amplasează si reglează astfel încât, după întreruperea circuitului de
comanda, intre opritoare si elementele corespunzătoare ale organelor de prindere sa
rămână o distanta de minim 60 mm.
- limitatoarele de sfârşit de cursa la mecanismul de deplasare a translatorului stivuitor.
In cazul in care viteza de deplasare este de peste 32 km / min, se prevăd cate
doua limitatoare de sfârşit de cursa in ambele sensuri de deplasare. Primul limitator
realizează trecerea de la viteza nominala la viteza redusa, al doilea limitator realizează
deconectarea circuitului de comanda si se amplasează fata de opritor la distanta cel
puţin egala cu spaţiul de frânare.
- limitatoarele de sfârşit de cursa la mecanismele de deplasare pe orizontala a
organelor de prindere
- limitator de sarcina
- tampoane si opritoare
- piese de reazem si curăţitoare de şina
- întrerupător de sfârşit de cursa ( avarie), care întrerupe circuitul de alimentare a
instalaţiei in căzu in care organele de prindere, respectiv cabina depăşesc poziţia limita
de lucru superioara din cauza nefuncţionării limitatorului de sfârşit de cursa.
Întrerupătorul de sfârşit de cursa este astfel amplasa încât după întreruperea circuitului
electric sa rămână o distanta de cel puţin 50 mm intre opritoare si elementele
corespunzătoare ale organelor de prindere. In cazuri speciale, întrerupătorul de sfârşit de
cursa este amplasat in circuitul de comanda si deconectează un contactor suplimentar
montat in acest scop.
- paracăzătoare, la cabina, in cazul in care cabina este mobila si se deplasează pe
verticala. Paracăzătoarele sunt concepute sa acţioneze sigur si simultan pe glisiere atât
Ia creşterea vitezei de coborâre a cabinei peste limitele determinate de limitatorul de
viteza , cat si in cazul ruperii organului de tracţiune. La intrarea in acţiune a
paracăzătoarelor, circuitul de comanda a mecanismului de ridicare se deconectează in
mod automat.
După ce paracăzătoarele au blocat cabina de glisiere, mecanismul de ridicare
permite numai cuplarea in sensul de ridicare si, in acest sens , datorita acţiunii
organelor de tracţiune, paracăzătoarele se decuplează in mod automat si revin la
35
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

poziţia iniţiala de repaus. In unele cazuri, când cabina este suspendata pe doua sau mai
multe organe de tracţiune, echilibrate intre ele, paracăzătoarele pot fi înlocuite cu o frâna
de siguranţa (de avarie) de tipul normal deschisa care se închide la acţiunea
limitatorului de viteza.
- frâna de siguranţa ( de avarie ) trebuie sa aibă tamburul cuplat cu tamburul pe care
înfăşoară organul de tracţiune si sa aibă un coeficient de siguranţa al frânării de cel
puţin 1,5.
- limitator de viteza , care pune in acţiune paracăzătoarele sau frâna de siguranţa ( de
avarie ) la depăşirea vitezei nominale de coborâre a cabinei in limitele de 1,15.. .1,40 ori
viteza nominala.
- contacte electrice de siguranţa la :
- uşa cabinei care sa nu permită manevrarea instalaţiei daca aceasta este deschisa;
- paracăzătoare , care sa nu permită decât deplasarea in sensul de ridicare a cabinei , in
cazul in care paracăzătoarele au fost acţionate;
- frâna de siguranţa , care sa nu permită decât deplasarea in sensul de ridicare a cabinei
in cazul in care frâna c siguranţa ( de avarie ) este închisa ca urmare a acţiunii limitatorului de
viteza;
- dispozitivul de întindere a cablului limitatorului de viteza, care sa nu permită manevrarea
instalaţiei daca ace cablu nu este întins;
- cablul de tracţiune , care sa controleze slăbirea sau ruperea acestuia;
- organele de prindere ( furci sau mese ), care sa nu permită deplasarea translatorului in
cazul in care organele de prindere sunt in alta poziţie decât cea de transport al sarcinii;
- cărucioarele de transbordare a translatoarelor stivuitoare, in cazul in care cu ajutorul
acestora se face transbordarea instalaţiilor respective de pe o calc de rulare pe alta; cu ajutorul
acestor contacte se realizează controlul coliniarităţii cailor de rulare din depozit cu calea de
rulare din interiorul căruciorului de transbordare; de asemenea, se realizează controlul ca
intrarea căruciorului translatorului stivuitor in căruciorul de transbordare sa se facă cu o viteza
redusa, de cel mult 32 m/min;
- dispozitiv pentru controlul dimensiunilor si poziţiei sarcinilor, la translatoarele
stivuitoare comandate de la distanta.

36
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 3
3.1.DISPOZITIVE DE FRÂNARE
3.1.1. Definiţie
Frâna este un dispozitiv destinat sa micşoreze sau sa oprească ansamblul mecanic
ce se găseşte in mişcare.
Frânele pot micşora vitezele de coborâre a sarcinii si asigura oprirea mecanismelor
respective la încetarea acţionării lor menţinându-le blocate in stare de repaos.
Frânarea se realizează datorita frânării uscate dintre organul mobil (roata de frâna)
si organul de frâna (saboţi, banda) transformând energia cinetica a corpului in mişcare -
in căldura.
3.1.2. Tipuri existente, descriere
După destinaţie, frânele pot fi :
- frâna de oprire : aduce mecanismul respectiv in stare de repaus preluând
energia de mişcare si lucrul mecanic al forţelor motoare;
- frâna de coborâre : are rolul de a limita viteza prin preluarea cuplului care tinde
sa accelereze mişcarea.
- frâna de reţinere (blocare): are rolul de a menţine mecanismul blocat împotriva
forţelor exterioare.
După construcţie, frânele pot fi :
- frâna cu doi saboţi cu acţionare electrohidraulica.
- frâna electromagnetica.
- frâna cu banda acţionata hidraulic.
- frâna cu discuri conice.
Stivuitorul, din punct de vedere al modului de acţionare, este prevăzut cu :
- frâne de picior pentru deplasare (este o frâna de oprire);
- frâne de mina pentru staţionare (este o frâna de reţinere).
Frâna de picior este o frâna cu tambur cu saboţi interiori cu comanda hidraulica.
Frâna de parcare este o frâna cu tambur cu saboţi interiori cu comanda mecanica,
acţionând asupra motorului de deplasare.Tragerea ferma, pana la capăt a frânei de
parcare va menţine vehiculul in siguranţa chiar pe pante (pentru înclinaţia maxima
permisa). In acelaşi timp curentul de deplasare va fi întrerupt.
- Cele doua tipuri de frâna funcţionează independent una de alta si acţionează
asupra tamburelor roţilor(rotii) motrice.
3.1.3. Functionare, reglare si verificare a franelor
- Frâna de staţionare (parcare) la unele stivuitoarele folosite in spatii publice
aglomerate, poate fi acţionată prin levier sau buton si este înzestrata cu senzor electric
care cuplează frâna automat la ridicarea de pe scaun a stivuitoristului.
Frana de picior este de tip hidraulic si se compune din:
- pedala de frâna
- pompa centrala
- cilindrii de frâna
- plăcutele cu saboţi
- conducte pentru lichid de frânare
Drept lichid de frâna se foloseşte cel corespunzător a cărui componenta
aproximativa este emulsie 50 % ulei de ricin si 50 % acetona.
37
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Frâna de staţionare este de tip mecanica cu acţionare manuala.


Verificarea frinelor se face prin:
- verificarea lichidului de frâna
- uzura saboţilor de frâna
- acţionarea pedalei de frâna
- verificarea cablurilor si a conductelor de ulei

Verificarea frânei de picior


- Acceleraţi motostivuitorul gol într-o zonă liberă
- Apăsaţi puternic pedala de frână (3) (cea. 60 kg)
- Măsuraţi distanţa de frânare până la locul unde s-a oprit
motostivuitorul
Distanţa de frânare trebuie să fie:
la 16 km/h .................................................... cca. 4 m

Verificarea frânei de mână


Motostivuitorul va fi condus pe o suprafaţă înclinată (de
exemplu o rampă)
Înclinaţia ……………………………………….. cca. 25%
PERICOL: Dacă motorul se află pe o suprafaţă înclinată
capota se va deschide numai atunci când roţile motostivuitoruiui sunt
blocate cu ajutorul unor pene de blocare pentru a evita rularea.
Trageţi cu putere frâna de mână (4). Motostivuitorul trebuie să
rămână pe loc, fără a mai avea posibilitatea de rulare.
PRUDENŢĂ: Nu utilizaţi motostivuitorul dacă sistemul de frânare este defect.
REGLAJUL consta in strângerea sau slăbirea şurubului de reglare in funcţie de uzura
elementelor mecanismului de frânare

38
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 4
4.1.CABLURI SI LANŢURI

4.1.1 CABLURI DE TRACŢIUNE

Cablul din otel este ansamblul de sârme si toroane, grupate prin înfăşurare
(cablare) in jurul unei inimi, in unul sau mai multe straturi concentrice, cu excepţia
cablurilor plate, care sunt alcătuite din cabluri alăturate in plan si cusute( fig.20).
Avantajele pe care le prezintă cablul sunt următoarele: greutate proprie mica, mers
liniştit fără zgomot, comportare buna la soc, durata mare si siguranţa superioara in
exploatare, supraveghere uşoara (înainte de a se rupe, cablul se alungeşte si
semnalează uzura prin rupere locala si treptata a firelor).
Componenta
Cablul se compune din :
- inima: este firul sau mănunchiul de fire vegetale, minerale, metalice sau plastice,
in jurul cărora se înfasoara sârmele sau toroanele si măreşte flexibilitatea cablului.
- toroane:toronul este format dintr-un mănunchi de sârme grupate prin infasurare
in jurul unei inimi intr-unul sau mai multe straturi concentrice.
- sarma din otel: sirmele ce compun toroanele sunt fire trase, cu secţiunea
rotunda, din otel cu conţinut mediu de carbon, suprafaţa lor poate fi mata, zincata sau
cositorită. Sârmele zincate sau cositorite sunt folosite in mediu coroziv.
Cablarea este operaţia de impreunare a sârmelor in toroane prin infasurarea in
forma de spire elicoidale, precum si operaţia de infasurare a toroanelor pe inima
cablului.
Infasurarea sârmelor in toroane cat si a toroanelor in cablu poate fi făcuta spre
stânga sau spre dreapta, sensul infasurarii notandu-se cu Z sau cu S
Cablarea poate fi:
- paralela dreapta Z/Z
- paralela stânga S/S : la care infasurarea firelor in toroane si a toroanelor in jurul
inimii se face in acelaşi sens ; atât firele cat si toroanele au tendinţa de derăsucire , din
care cauza nu sunt folosite Ia mecanismele de ridicat
- în cruce dreapta S/Z sau stânga Z/S : la care infasurarea firelor in toroane se
face in sens invers infasurarii toroanelor in jurul inimii; acest cablu nu mai are tendinţa
dederasucire.
- mixta : la care toroanele cu infasurare dreapta alternează cu toroanele cu
infasurare stânga.

1.2.3. Fixarea capetelor cablului : se face după cum urmează :


4.1.1.1 Verificarea cablului
In timpul exploatării cablurile se verifica in felul următor:
39
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- după aspect, zilnic, la începutul fiecărui schimb , de către stivuitorist.


- verificarea fixării capetelor de cablu se face la doua săptămâni de către cel care
răspunde de întreţinerea instalaţiei.
- verificarea amănunţita a stării tehnice se face lunar, tot de acelaşi muncitor, iar o
data pe an de responsabilul cu supravegherea instalaţiilor de ridicat cu ocazia
controlului oficial.
4.1.1.2 Defectele cablurilor
Cablul se scoate imediat din funcţiune si se înlocuieşte, atunci când prezintă una
din următoarele deficiente: are un toron rupt sau strivit; are un nod sau ochi; este gâtuit;
este strivit sau aplatizat; este ruginit; sârmele din stratul exterior au o porţiune sau pe
intreaga lungime a cablului, diametrul micşorat cu sau peste 40 % din cel iniţial; numărul
sârmelor rupte este de 10 % din numărul total de sârme.
- Numărul de sârme rupte se stabileşte pe porţiunea cea mai uzata a cablului.
- La verificarea cablurilor se va urmări existenta următoarelor defecte:
- deteriorări ( striviri , ruperi de toroane , aplatisari , etc.) sau innodari
- sârme rupte , incrucisate sau fisurate vizibil
- uzuri (provenite din exploatarea normala, din corodare datorita mediului in care
funcţionează instalaţii sau datorita influentelor climatice)

4.2.1 LANŢURI
Lanţurile sunt organe pentru transmiterea mişcării, solicitate la tracţiune, alcătuite
din zale identice, articulate intre ele.

In comparaţie cu cablurile, lanţurile cu zale au avantajele:


- insensibilitate mai mare la căldura si agenţi corozivi
- flexibilitate mai mare, ceea ce permite folosirea unor roti si tamburi de diametru
redus.
Ca dezavantaje, datorita cărora utilizarea lor este foarte redusa, menţionam:
- siguranţa redusa in funcţionare , ruperea lui facandu-se brusc
- durata de serviciu mai redusa datorita uzurii mai pronunţate, indeosebi in punctele
de contact ale zalelor, a elasticităţii mai mici
- greutatea proprie mare
- funcţionarea neuniforma cu şocuri si zgomot
- viteza de funcţionare redusa
Ele sunt folosite mai mult la mecanismele de ridicat cu acţionare manuala.
La stivuitoare sunt folosite lanţurile calibrate cu zale scurte, acestea având
tolerante strânse, ele sunt destinate sa lucreze pe roti sau tamburi cu dinţi sau locaşuri
speciale - alveole.
4.2.1.1 După modul de construcţie pot fi:
- lanţuri cu zale sudate : sunt construite din zale sudate din otel rotund si se caracterizează
prin diametrul sârmei din care se executa zalele , pasul si lăţimea zalei.
- lanţuri cu eclise si bolturi (GALLE): au funcţionare sigura, liniştita, randamente bune
in transmiterea mişcării, dimensiuni reduse ale roţilor de antrenare; sunt formate din
placute (eclise identice) din tabla de otel, articulate intre ele la extremităţile unor
buloane, dispuse la egala distanta intre ele si perpendiculare pe placi, respectiv :
- eclisa
- bulon
40
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- buloane de legătura
- rola
- cui spintecat
- şaiba
- eclisa de la zaua finala
4.2.1.2 Defectele lanţului
La verificarea lanţurilor se va urmări indeosebi existenta următoarelor defecte:
- deteriorări (îndoiri, turtiri, fisuri,etc.)
- alungiri
- uzuri (provenite din exploatarea normala, din corodare datorita mediului in care
funcţionează instalaţia sau datorita influentelor climatice)
a). Lanţurile cu zale se scot din funcţiune atunci când:
- zalele sunt îndoite, turtite, alungite sau fisurate
- s-a întins cu mai mult de 5 % in raport cu lungimea sa iniţiala sau cu o valoare
mai mare decât cea indicata de constructor
- uzura chiar a unei singure zale, in sensul micşorării diametrului, este egala sau
depăşeşte 20 % din diametrul iniţial.
b). Un lanţ cu eclise si bolţuri se scoate din funcţiune daca:
- eclisele prezintă îndoituri, lovituri sau fisuri
- s-a rupt una din eclise
- diametrul bolţurilor este cu sau peste 20 % mai mic decât diametrul iniţial
OBS : Alungirile, precum si uzurile la lanţuri se vor determina pe porţiunea de lanţ cea
mai solicitata.

41
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 5.

5.1 DISPOZITIVE DE MANEVRARE A SARCINILOR


Dispozitivele de manevrare a sarcinilor, trebuie sa răspundă cerinţelor tehnologice,
respectiv sa realizeze preluarea, transportul pe orizontala si verticala, depunerea
sarcinilor in locul de depozitare.
Pentru aceasta, asa cum am văzut in capitolele anterioare, stivuitorul este alcătuit,
cel puţin, din doua mari subansambluri:
- sistemul de rulare - transmisia;
- mecanisme de ridicare/coborire/inclinare al catargului
Mecanismul de ridicare-inclinare are in componenta căruciorul, care este o
construcţie sudata care serveşte pentru fixare dispozitivelor de lucru ca:
- dispozitivul de prindere cu furci
- dispozitivul de prindere cu cârlig

5.1.1 Dispozitivul de prindere cu furci


Este prevăzut cu 2 furci care se fixează pe suport - carucior, care culiseaza pe
catarg.
Pentru reglarea furcilor se ridica pârghia furcilor (1) şi se regleaza furcile în poziţia
dorită, lăsand în jos pârghia. Centrul de greutate trebuie localizat centrul dintre cele
două furci.
Nu reglaţi furcile* decât când motostivuitorul este neîncărcat, iar aceasta reglare va
fi facuta doar de firma de intretinere si reparatii autorizata ISCIR
Înaintea montării echipamentului auxiliar, presiunea la cuplajele de deconectare rapidă
(săgeţile) trebuie depresurizate.
In funcţie de poziţia de greutate fata de suprafaţa de fixare a suportului, se da
diagrama de incarcare; acestui dispozitiv.
In exploatare trebuie ţinut cont de aceasta diagrama in caz contrar putându-se
ajunge la răsturnări ale motostivuitorului deoarece se epuizează rezerva de stabilitate.
Nu depăşiţi capacitatea de încărcare a motostivuitorului. Aceasta este influenţată
de centrul de greutate al încărcăturii şi posibil, de pneuri. Plăcuţa indicatoare cu privire
la capacitate este aşezată dreapta scaunului şoferului. Se interzice punere de alte
greutati pentru creşterea capacităţii de încărcare.
ATENŢIE: Nu depăşiţi niciodată capacitatea maximă indicat deoarece acest lucru
reduce stabilitatea motostivuitorului.
Se interzice operarea neaprobată şi incorectă a motostivuitoru sau accesul altor
persoane în motostivuitor pentru mărirea capacităţii de încărcare.

42
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Preluarea încărcăturii
Pentru asigurarea încărcăturii, stivuitoristul trebuie să
se asigure ca furcile sunt bine deschise şi deplasate spre
laterale pe cât posibil pentru a putea transporta încărcătura.
Încărcătura nu trebuie sa depăşească vârfurile furcilor.
5.1.2. Dispozitivul de prindere cu cârlig
In funcţie de distanta sarcinii fata de motostivuitor la
acest dispozitiv (braţ macara,cap rotativ,etc.) se poate fixa
cârligul in diverse poziţii numai ca trebuie ţinut cont de
diagrama de încărcare a acestui dispozitiv.
Cârligul este un organ ce serveşte la prinderea sarciniilor
si se executa din otel prin forjare.
Cârligele pot fi : simple - pentru sarcini de 0,25-75[tf],
duble - pentru sarcini de 5-75[tf] si cu dispozitive de siguranţa
- pentru a preintimpina căderea cablului ce se agata in ciocul
cârligului.

5.1.3. Echipamente auxiliare


Grilaj de protecţie al incarcaturii :

Acest dispozitiv este folosit când se


stochează încărcături înalte pentru a preveni
articolele individuale sa cada in spate.

43
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

5.1.4. Extensia furcilor

Extensia furcilor este folosita pentru a permite prinderea in siguranţa încarcaturilor


cu dimensiuni mari, pentru manevrarea corecta, trebuie sa respectaţi următoarele
puncte:
- Prindeţi in siguranţa extensiile furcilor de suport.
- Respectaţi diagrama de incarcare. Folosirea furcilor extinse nu trebuie sa
afecteze capacitatea de incarcare a căruciorului.
- Extensiile furcilor nu trebuie sa fie indoite sau crăpate.
- Sistemul de fixare trebuie sa fie in buna stare si sa impiedice de o
maniera sigura scoatere extensiilor furcilor
- Introduceţi prelungitorul de furci (3) în furcă şi asiguraţi cu tija (4).

5.1.5. Cărucioarele folosite in depozite frigorifice sunt prevăzute cu sistem


speciale suplimentare, pentru a garanta funcţionarea corecta la temperaturi scăzute (-30°)
Pentru a utiliza acest vehicul trebuie respectate instrucţiuni
speciale, car nu sunt conţinute in acest manual de operare.
Cărucioarele proiectate pentru funcţionarea in sale
frigorifice sunt marcate cu simbolul alăturat (*)

44
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 6
6.1. OBLIGAŢIILE DESERVENTULUI STIVUITORIST
6.1.1 Sarcinile principale ale stivuitoristului înainte de începerea lucrului
sunt următoarele:
- să nu manevreze stivuitorul în stare de oboseală sau sub influenţa alcoolului;
- să controleze starea tehnică a utilajului şi funcţionarea componentelor de securitate
vizual si prin manevrare
- sa verifice nivelul de ulei la motor si nivelul de ulei in bazin;
- sa verifice starea lamelor, cadrului si cilindrului, căruciorului, lanţurilor;
- verificarea pneurilor;
- verificarea instalaţiei de semnalizare electrica si acustica;
- verificaţi frâna de mana (frâna de parcare).
- verificaţi frâna de picior (frâna de serviciu)
- verificaţi frâna de mers inapoi; frânarea si accelerare;
- în cazul în care constată un defect pe care nu poate să-l remedieze singur, nu va pune
utilajul în funcţiune şi va anunţa echipa de întreţinere şi reparaţii pentru remedierea
defectului.
-verificaţi starea, uzura, tensiunea si ungerea lanţurilor de incarcare,lanţul de incarcare
nu trebuie sa fie deteriorata;
- sa scrie in Registru de evidenta a supravegherii stivuitorului starea tehnica a utilajului.

6.1.2 Sarcinile principale ale stivuitoristului in timpul lucrului sunt


următoarele:
- să circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu
catargul înclinat spre spate;
- să circule cu sarcina ridicată numai lângă stivă;
- să nu efectueze porniri, frânări şi opriri bruşte pentru a evita pericolul de răsturnare;
- pentru evitarea pierderii de încărcătură şi producerea de avarii şi accidente,
stivuitoristul trebuie să urmărească tot timpul configuraţia traseului şi obstacolele de pe
acesta;
- la transportul de mărfuri de dimensiuni mari care limitează vizibilitatea stivuitoristuli
manevrarea este permisă numai prin dirijarea sa de către un însoţitor;
- viteza de circulaţie a stivuitoarelor trebuie să fie redusă până la limita evitării
producerii oricărui accidente sau avarii;
- în cazul manifestării tendinţei de pierdere a stabilităţii (roţile din spate se desprind
de pe sol) sarcina trebuie să fie coborâtă imediat;
- este interzisă circulaţia stivuitoarelor:
• pe lângă utilaje şi instalaţii, stive de materiale, la o distanţă mai mică de 0,5m;
• în locuri aglomerate şi treceri înguste unde nu se asigură gabarite de trecere
corespunzătoare;
• pe drumuri neîntreţinute şi insuficient luminate;
- să nu permită persoanelor să staţioneze sub sarcină sau la o distanţă mai mică
de 2,5 m de stivuitor, în timpul funcţionării acestuia;
45
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- în cazul constatării unor defecţiuni în timpul funcţionării, stivuitoriştii sunt obligaţi să


oprească lucrul şi să aducă la cunoştinţa echipei de întreţinere defecţiunea
respectivă; lucrul se va reîncepe numai după înlăturarea defecţiunilor constatate;
- transportul cu stivuitorul a substanţelor toxice, caustice, explozive etc. se va efectua
numai daca acestea sunt ambalate conform instrucţiunilor de ambalare şi transport
specifice, pe care stivuitoriştii sunt obligaţi să le cunoască şi să le respecte;
- să efectueze toate manevrele, cu sau fără sarcină, cu viteză redusă şi fără şocuri.
6.1.3. Sarcinile principale ale stivuitoristului după terminarea lucrului
sunt următoarele:
- să descarce sarcina de pe furci;
- să deplaseze stivuitorul la locul stabilit pentru repaos;
- să evite parcarea stivuitorului autopropulsat în pantă; dacă nu este posibil, acesta va fi
asigurat corespunzător (calare, pene etc);
- să pună catargul în poziţie verticală;
- să coboare furcile pe sol.
- să aducă în poziţia de"0" (de oprire) toate dispozitivele de comandă;
- să tragă frâna de mână;
- sa scoata cheia din contact, sau sa intrerupa contactul

46
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 7

7.1. MANEVRAREA SI EXPLOATAREA STIVUITOARELOR


7.1.1 NORME SI TEHNICI DE EXPLOATARE
7.1.2 MANEVRE PERMISE SI INTERZISE
- Exploatarea (manevrarea) stivuitoarelor trebuie să se facă în conformitate cu
prevederile prescripţii tehnice, cu normele specifice de protecţia muncii, instrucţiunile de
exploatare specifice stivuitorului respectiv şi instrucţiunile interne elaborate de unitatea
deţinătoare.
- Este interzisă funcţionarea stivuitoarelor în cazul în care componentele de securitate
nu sunt în stare perfectă de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice
prevăzute în documentat tehnică.
- Este interzisă folosirea stivuitoarelor pentru ridicarea unor sarcini mai mari decât
sarcina maxima admisă.
- Stivuitoarele la care sarcina este limitată prin condiţii de formă sau de gabarit, nu
poate funcţiona dacă nu sunt îndeplinite condiţiile respective.
- La ridicarea şi transportarea tuburilor cu gaze sub presiune (oxigen, dioxid de
carbon, acetilena etc.) sau a recipientelor care conţin clor, acid sulfuric şi similare se
vor lua măsuri speciale de protecţia muncii. Toate manevrele se vor executa sub
supravegherea directă a unui cadru tehnic care răspunde de acest transport.
- In vederea evitării producerii de accidente datorită organizării necorespunzătoare a
locurilor de muncă, unităţile deţinătoare de stivuitoare vor întocmi instrucţiuni interne
de exploatare, pe baza specificului locurilor de muncă, în care se vor preciza:
înălţimea maximă a stivelor sau materialelor depozitate, modul de depozitare,
locurile destinate depozitării, obligativitate amenajării şi întreţinerii corespunzătoare
a căilor de acces şi a pardoselii, asigurarea de gabarituri corespunzătoare pentru
căile de transport şi în general toate prevederile necesare pentru asigurarea
condiţiilor de protecţie a muncii.
- La stivuitoarele cu comandă hidraulică, lichidul de lucru util izat trebuie să-şi
păstreze toate proprietăţile în intervalul de temperatură cuprins între -20°C şi +40°C,
să nu fie periculos din punct de vedere exploziv, să nu fie toxic şi să nu ducă la
coroziunea echipamentului.
- Este interzis a se executa ungerea, curăţirea, întreţinerea sau repararea
stivuitoarelor în timpul funcţionării lor.
- La stivuitoarele care manipulează obiecte mici, nepaletizate sau necontainerizate,
organele de manipulare trebuie să fie echipate cu un spătar vertical care să
împiedice o eventuală cădere sarcinii sau a unei părţi din sarcină peste
stivuitorist, atunci când catargul este înclinat ) maximum spre spate.
- Stivuitoarele trebuie să fie prevăzute cu dispozitiv de blocare împotriva folosirii de
către persoane neautorizate.
- Stivuitoristul nu trebuie să părăsească instalaţia atunci când a ceasta are sarcina
ridicată.
- Căile de circulaţie cu înclinare mai mare de 3" se vor marca.

47
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- La translatoare stivuitoare trebuie să fie respectate următoarele spaţii de siguranţă:


- spaţiul de siguranţă superior, până la elementele cele mai de jos ale plafonului, să
fie de cel puţin 75 mm;
- spaţiul de siguranţă inferior, până la podea, să fie de cel puţin 50 mm;
- spaţiul de siguranţă pe orizontală, faţă de rafturi, să fie cel puţin 50 mm.

7.1.1.2 Preluarea încărcăturii şi depozitarea


Se încarcă numai paleţii care nu depăşesc dimensiunile
standard
Este interzisă încărcarea paleţilor deterioraţi sau a altor
încărcaţi care nu sunt bine stivuite.
Încărcătura se poziţionează în aşa fel încât să nu
existe pericol ca aceasta să se mişte sau să cadă.
Încărcătura se încarcă în aşa fel încât lărgimea de
lucru să nu fie depăşită.

- Apropiaţi-vă uşor de raft, frânaţi uşor şi opriţi


motostivuitorul faţa raftului.
- Trageţi frâna de mână şi poziţionaţi furcile
Turnul trebuie pus în poziţie verticală:
Manevraţi maneta de înclinare a platformei spre înainte.
Ridicaţi platforma la înălţimea de încărcare necesară
Manevraţi maneta de "Ridicare - Coborâre" spre înapoi.
Manevraţi maneta de direcţionare de mers spre înainte

- Eliberaţi frâna de mână

- Conduceţi încet

- La introducerea furcilor fiţi atent să nu deterioraţi


raftul sau încărcătura.
- împingeţi furcile cât mai bine sub încărcătură.
Opriţi motostivuitorul din mers atunci când încărcătura
atinge spatel furcilor. Punctul de greutate al încărcăturii
trebuie să fie la între furci.

- Trageţi frâna de mână

- Rificaţi furcile până când încărcătura stă pe furci.

- Manevraţi maneta de direcţionare a mersului spre înapoi

- Eliberaţi frâna de mână

- Fiţi atent la zona din spatele motostivuitorului. Mergeţi


48
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

uşor în marşarier până când încărcătura este scoasă din


raft. Frânaţi uşor.
- înclinaţi platforma spre spate
- Coborâţi încărcătura. Manevraţi maneta de "Ridicare-
Coborâre" spre înainte şi menţineţi distanţa de la pământ.
- Eliberaţi frâna de mână

Acum puteţi pleca de pe loc. Conduceţi atent şi încet în


curbele strânse! Acceleraţi şi frânaţi întotdeauna uşor!
- La depozitarea încărcăturii ,vă apropiaţi uşor de raft cu
încărcătura lăsată în jos, după cum s-a specificat.

- Se permite intrarea în lift cu motostivuitorul numai când acesta are spaţiu şi


capacitate suficientă şi numai cu permisiune operatorului. În interiorul liftului,
motostivuitorul trebuie asigurat, astfel ca nici o parte a acestuia să nu vină în contact cu
pereţii sau cu uşile de la lift.

Aprinderea semnalizatoarelor*
Activaţi luminile de semnalizare prin apăsarea pe butonul (5).
Luminile de control (4) se aprind.
Semnalizare stânga Butonul se împinge înainte
Semnalizare dreapta Butonul se împinge spre spate.

Activarea claxonului
Apăsaţi butonul pentru activarea claxonului.

Aprinderea farurilor din faţă


Apăsaţi butonul pentru aprinderea farurilor din faţă

49
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

7.1.2 MANEVRE PERMISE SI INTERZISE


7.1.2.1. CAUZELE DERANJAMENTELOR
7.1.2.1 Principii de baza la manevrarea stivuitoarelor

„Lent şi fără şocuri ":


Toate mişcările stivutorului, trebuie să se realizeze lent şi fără şocuri. Acest lucru
se obţine prin acţionarea lentă şi progresivă a elementelor de comandă a mişcărilor
(manete şi pedale), fără a avea neapărat o legătură directă cu viteza de rulare aleasă
de operator (mică - „melc", respectiv mare).
Viteza oricărei mişcări comandate(electric sau hidraulic), poate fi maximă, cu
condiţia initierii (pornirii) ei printr-o accelerare progresiva, respectiv încetării acesteia
printr-o decelerare progresiva.

„Ergonomia comenzilor ":


Toate elementele de comanda (manete,pedalc,butoane) trebuie acţionate in
sensul „aşteptat" al mişcărilor cinematice pe le comanda: avansarea (impingerea /
indepartarea ) turnului este comandata prin maneta pe care o impingem (indepartam);
centrarea transversala a turnului se comanda prin maneta in sensul miscarii (stinga sau
dreapta pe direcţia cinematica) ; înclinarea turnului se comanda prin maneta acţionată
in sensul inclinarii (catre conducător sau dinspre conducător),etc.

„Separarea secvenţială a mişcărilor comandate , respectiv a observărilor


acestora":
- Conducătorul va evita să comande simultan, mişcări cinematice pe care nu le
poate supraveghea simultan ; de exemplu va comanda „deplasare-rulare în marş " ,în
timp ce comanda si „coborârea furci"; pentru siguranţa, in acest caz, va trebui sa
comande coborirea furcilor si numai după ce aceasta mişcare a incetat (furcile in poziţie
regulamentar coborite), va comanda deplasarea (rulajul).
Astfel va putea supraveghea secvenţial ,succesiv, derularea fiecărei mişcări
comandate. Stivuitoristul poate să observe în acelaşi timp, mai multe mişcări comandate
simultan(sau suprapus) deşi se măreşte considerabil riscul accidentelor provocate de o
conducere defectuoasă,provocată de oboseală şi o atenţie distributivă slăbită - numai in
cazul in care mişcările comandate simultan pot fi supravhegheate simultan (pe aceiaşi
parte de comanda) ; de exemplu se poate supraveghea simultan „ridicare/coborire furci"
cu „avansare/retragere turn" ,respectiv „inclinare turn".
- Deasemenea, este foarte important ca la executarea mişcării de rulare în marş a
autostivuitorului, în special pe porţiunile curbe ale traseului, se va manevra volanul rotit
până la capăt, astefel incât conducătorul să supravegheze prin observaţii succesive,
distanţele între elementele de gabarit ale stivuitorului şi obstacolele pe lângă care
acesta trebuie să treacă; conducătorul va realiza acest lucru uitându-se (de ex. în timpul
unui viraj cu 180 grade) succesiv, la muchiile de gabarit diagonal-opuse al
autostivuitorului care se roteşte (prima dată la muchia cabinei în sensul întoarcerii,apoi la
muchia opusă pe diagonală) şi ,apoi, la direcţia traseului pe care acesta urmează să -şi
continue rulajul.
Cu alte cuvinte, uitându-se succesiv „unde trebuie, când trebuie şi cât timp trebuie "
,conducătorul stivuitorului va putea supraveghea cu siguranţă mai mare,comanda
utilajului.
50
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

„ Poziţionarea corespunzătoare a membrelor fata de elementele de comanda "


Acţionarea, prin intermediul membrelor superioare si inferioare, a elementelor de
comanda, se face respectând poziţionarea corespunzatore fata de acestea: mina stingă
pe volan (directia), mina dreapta la manetele hidraulice ale turnului, piciorul drept la
pedala de acceleraţie (eventual din dreapta), piciorul sting pe pedala de siguranţa
(eventual pe pedala de acceleraţie din stingă).
Se observa ca la comanda simpla pedala (cu pedala de siguranţa), practic
comanda mişcării de rulare (marş) se realizează acţionând cu mâna stângă
volanul(direcţia), respectiv cu piciorul drept celălalte două pedale (frâna şi acceleraţia),
succesiv; acest lucru înseamnă că pot exista două situaţii (stări), pentru această
comandă, stări care se exclud reciproc: fie starea în care electrostivuitorul rulează - caz
în care piciorul drept se află pe acceleraţie, fie starea în care electrostivuitorul stă (este
în repaus) - caz în care piciorul drept se află pe pedala de frână.
Pentru ca operaţia de rulare să fie corectă şi sigură,conducătorul de stivuitor va
sincroniza intensitatea manevrării volanului cu intensitatea apăsării acceleraţiei.
„ Control fata "
In timpul manevrarii, conducatorul stivuitorului trebuie sa tina cont atit de gabaritul
transversal si longitudinal al utilajului, cit si cel al sarcinii manipulate.
In funcţie de poziţia stivuitoristului in cabina de conducere si de vizibilitatea pe care
o are, comanda mişcărilor cinematice ale stivuitorului se va face astfel incit, gabaritul
pârtilor componente uşor observabile din utilajului sau sarcina in mişcare, sa fie
reperate cit mai apropiat fata de obstacolele uşor observabile, in asa fel incit celelalte
parti – greu (ne)observabile sa nu fie angrenate in coliziune.
Marşul stivuitorului de tipul celui care se deplasează cu sarcina in dreapta
deserventului (FM 12/14, R14) , se va face ,de cele mai multe ori ,spre stingă
deserventului ;deplasarea spre dreapta este permisa numai pilotat ,sau nepilotat doar in
fata paletului (de pe sol sau de pe raft).

„Poziţia verticala a catargului"


Poziţia orizontală a furcilor stivuitorului, atât de necesară la operaţia de introducere-
scoatere a acestora sub europalet, precum şi la aşezarea (preluarea) sarcinii pe (de pe)
raftul de la etajul stelajului sau pardosea (la sol), se obţine prin acţionarea turnului
(catargului) în poziţie verticală. Datorită poziţiei sale de lucru în cabina stivuitorului,
conducătorul utilajului nu poate aprecia vizual înclinarea catargului, pe care-l vede
frontal. De aceea, între cele două poziţii extreme de înclinare a catargului,precizate
(fixate) de nişte limitatori, conducătorul stivuitorului va comanda „la simţ" poziţia
verticală a catargului.
La stivuitoarele cu furci retractabile ,comanda de înclinarea a catargului (maxim în
spate, necesara la operaţia de coborâre a sarcinii,precum şi la transportul sarcinii),
respectiv de revenire la poziţia verticală, se va executa numai atunci când acesta se află
în poziţie maxim retrasă, respectiv în centru de greutate din perimetrul de stabilitate
maximă a stivuitorului.
Depunerea (aşezarea) şi preluarea unui europalet la înălţime sau la sol,se vor
executa cu catargul vertical,în poizitie avansată.

51
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

ATENŢIE: Transportaţi încărcătura numai când este


coborâtă. C cât încărcătura este mai ridicată cu
atât stabilitate motostivuitorului este mai mică. Ridicaţi
sau coborâţi încărcătu până când există spaţiu
suficient de manevrare. încărcătu trebuie să fie în
aşa fel poziţionată încât să nu fie împiedica
vizibilitatea şoferului, în caz contrar manevrele se vor
face c spatele. în cazul în care nici acest lucru nu
este posibil o al persoană trebuie să de indicaţiile de
manevrare. în acest caz se \. conduce numai cu viteză
redusă, si cu foarte mare atenţii Stivuitorul se va opri imediat ce persoana care
dă indicaţiile c manevrare nu mai este în raza vizuală a şoferului.
- Conduceţi numai cu platforma înclinată spre spate.
- Totdeauna acceleraţi şi frânaţi fără bruscheţe! Evitaţi demarările puternice şi
opririle bruşte!
- Niciodată nu se parchează si nu se părăseşte stivuitorul cu incarcatura ridicata.

ATENŢIE: Nu conduceţi niciodată stivuitorul cu încărcătura care să depăşească


marginile laterale ale platformei(paletei). (ex. la împingătoare laterale sau la platforme
de ridicare laterală).

52
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Condusul în pante (urcuş, coborâş)


La conducerea pe drumuri în pantă, încărcătura trebuie poziţionată pe
partea dinspre capătul furcilor. Se acceptă numai şofajul în pantele care sunt
accesibile traficului şi care au o siguranţă determinată. Şoferul trebuie să se asigure
şi el că panta este aderentă. Nu se acceptă întoarcerea sau parcarea în pante sau în
apropierea acestora. La coborârea pantelor, se conduce cu viteză redusă.

7.1.2.1. DEFECTE CAUZE REMEDII


Filtrul de ulei*
- Filtrul de ulei hidraulic s-a terminat; curăţaţi filtrul sau înlocuiţi uleiul, conform cu
instrucţiunile de întreţinere.

Lichidul de frână
- Nivelul lichidului de frână este scăzut. Verificaţi nivelul lichidului de frână după
cum este descris în instrucţiunile de întreţinere şi completaţi după necesitate.

Periile de cărbune ale motorului


- Verificaţi / înlocuiţi periile de cărbune ale motorului sau gene ratorului după
cum se descrie în instrucţiunile de folosire.

Temperatura lichidului de răcire


- Temperatura lichidului de răcire este prea mare.
Cauza: Nivelul lichidului de răcire este foarte mic, ventilatorul electric sau
termostatul sunt defecte sau radiatorul este spart.

Filtru de impurităţi
- închideţi motorul, completaţi cu lichid de răcire în conformitate cu
instrucţiunile de curăţire ale radiatorului.
Temperatura motorului / alternatorului
- Motor sau generator supraîncălzit.
- Opriţi lucrul, permiteţi răcirea. Nu porniţi contactul.
- Curăţiţi sau înlocuiţi filtrul după cum indică instrucţiunile de întreţinere.

Filtrul de aer
- Cartuşul filtrului de aer este spart.
- înlocuiţi elementul în conformitate cu instrucţiunile de întreţinere.

Presiune ulei
- Presiunea uleiului este foarte scăzută.
- Cauză: Supraîncălzire, nivel scăzut de ulei sau uleiul de motor este lipsit de
vâscozitate.
- Motorul trebuie oprit pentru aproximativ 30 de secunde. Completaţi sau
schimbaţi uleiul conform instrucţiunilor de întreţinere.

OBS : Alte defecţiuni pot fi posibile.

53
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

7.2. ORGANIZAREA EXPLOATĂRII,CARTEA


STIVUITORULUI,REGISTRUL DE EVIDENTA A
EXPLOATĂRII

7.2.1ORGANIZAREA EXPLOATĂRII
Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, stivuitoarele vor fi supuse unui regim
special d supraveghere în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale
instrucţiunilor d exploatare elaborate de producător.
Unităţile care deţin şi/sau exploatează stivuitoare sunt direct răspunzătoare pentru
funcţionare, acestora în condiţii de siguranţă.
În vederea aplicării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind securitatea în
funcţionarei stivuitoarelor, unităţile care folosesc aceste instalaţii vor numi personal
tehnic, ingineri ş tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul şi complexitatea
instalaţiilor, care vor fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT (modelul autorizaţiei este
conform anexei K PT R3 – 2003).
Personalul autorizat răspunde împreună cu conducerea unităţilor menţionate de
luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind
securitatea în funcţionare a stivuitoarelor.
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în
domeniul stivuitoarelor şi are următoarele sarcini principale:
- să ţină evidenţa stivuitoarelor şi să urmărească efectuarea la termen a
verificării tehnice oficiale fără de care acestea nu pot funcţiona;
- să urmărească pregătirea stivuitoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale şi să participe la efectuarea lor;
- să supravegheze ca stivuitoarele să fie folosite în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele
specifice de protecţia muncii;
- să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele -
verbale încheiate ci ocazia verificării tehnice oficiale, să examineze în mod
regulat registrul de evidenţă supravegherii şi să ia măsuri pentru remedierea
imediată a defectelor semnalate;
- să interzică manevrarea stivuitoarelor de către persoane neautorizate;
- să efectueze instructajul profesional şi de protecţia muncii cu stivuitoriştii, o dată
pe semestru;
- să organizeze reexaminarea periodică anuală a stivuitoriştilor şi să participe
în comisia de reexaminare;
- să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţi i şi să
urmărească îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
- să urmărească efectuarea reparaţiilor numai de către agenţi economici
autorizaţi conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
- să urmărească modul în care se asigură exploatarea stivuitoa relor în
toate secţiile sat sectoarele şi în toate schimburile de lucru;
- să ţină evidenţa stivuitoriştilor autorizaţi.

54
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

7.2.2.CARTEA STIVUITORULUI
1) Cartea stivuitorului - partea tehnică, care va conţine:
- indicaţii privind marcarea;
- caracteristici tehnice de bază ale stivuitorului;
- caracteristicile dispozitivelor pentru prinderea şi ridicarea sarcinii (limite de
utilizare condiţii normale de utilizare, instrucţiuni de utilizare şi mentenanţă);
- planuri şi scheme necesare pentru :
- punerea în funcţiune;
- întreţinerea şi inspecţia (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc);
- verificarea funcţionării;
- reparare;
- instrucţiuni pentru :
- transportul stivuitorului şi subansamblelor;
- montare şi demontare;
- instalare şi reglare;
- contraindicaţii privind utilizarea stivuitorului;
- instrucţiuni de utilizare a stivuitorului în medii potenţial explozive, când este cazul.
Această carte trebuie să fie redactată sau tradusă în limba română.
2) Cartea stivuitorului - partea de exploatare, în care se completează procesele-verbale
de verificări şi de inspecţie.
Cartea stivuitorului va fi completată cu documentaţia de montaj (acolo unde este cazul),
întocmit; de montatorul autorizat de ISCIR-INSPECT IT.

7.2.3. REGISTRUL DE EVIDENTA A EXPLOATĂRII


a) Pentru fiecare stivuitor, unitatea deţinătoare va întocmi un registru de
evidenţă a supravegherii, în care stivuitoriştii şi şeful echipei de întreţinere şi revizie
sunt obligaţi să scrie sub semnătură toate observaţiile avute asupra stivuitorului
respectiv. De asemenea, vor înscrie sub semnătură remedierii care se execută ca
urmare a observaţiilor precum şi descrierea succintă a reparaţiilor.
Stivuitoriştii vor consemna observaţiile avute la preluarea stivuitorului, în timpul
lucrului (dacă est cazul) şi la predarea acestuia sau la încetarea lucrului. Dacă nu au
nimic de semnalat vor menţiona in scris acest lucru la preluarea şi la predarea
stivuitorului.
În registrul de evidenţă a supravegherii se vor înscrie, de asemenea, sub
semnătură dispoziţiile pentru oprirea stivuitoarelor din funcţiune, ca urmare a unor
deficienţe care afectează siguranţa îi funcţionare, inclusiv natura deficienţelor
respective.
b) Registrul de evidenţă a supravegherii se va întocmi după modelul
prezentat în mai jos, se va numerota, şnurui şi viza de către conducerea unităţii
deţinătoare.
Registrul se va păstra în bune condiţii. RSVTI va verifica şi viza acest registru
periodic, cel puţin o dată pe semestru.

55
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

A. 1 Pe copertă se vor menţiona următoarele:


1) REGISTRU DE EVIDENŢĂ A SUPRAVEGHERII
2) Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
3) Numărul şi anul fabricaţiei stivuitorului
4) Numărul de înregistrare în evidenţa unităţii deţinătoare
5) Caracteristicile tehnice principale ale stivuitorului
6) Periodicitatea stabilită pentru lucrările de întreţinere , revizie periodică şi
revizie generală
A.2 În interior se vor înscrie, pe coloane :
1) "Numărul curent
2) Data
3) Operaţiile de întreţinere, revizie periodică, revizie generală efectuate,
precum şi, după caz. constatarea unor deficienţe sau deranjamente în timpul exploatării
4) Principalele lucrări executate, ca urmare celor de la punctul 3)
5) Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a constatat deficienţe
sau deranjamente ale stivuitorului
6) Numele, prenumele şi semnătura persoanei responsabile pentru
efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizie periodică, revizie generală sau pentru
înlăturarea deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul exploatării
7) Semnătura RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT
8) Observaţii

A.3 Pe ultima pagină se vor scrie :


Se certifică de noi că prezentul registru, şnuruit, conţine ................ pagini
numerotate
(în cifre şi Litere).

56
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 8

8.1.ÎNTREŢINEREA .REVIZIA, REPARAŢIA SI VERIFICAREA TEHNICA


OFICIALA
8.1.1 ÎNTREŢINEREA REVIZIA SI REPARAREA STIVUITORULUI
- întreţinerea şi revizia periodică a stivuitoarelor trebuie să fie efectuate de o unitate
autorizată de ISCIR-INSPECT IT, care are în componenţă personal calificat şi instruit în
acest scop compus din mecanici, lăcătuşi şi electricieni cu o practică de cel puţin 2 ani în
meserie, constituiţi în echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).
b) pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere şi revizie se determină starea tehnică a
stivuitorului principalele operaţii ce urmează a se efectua. Acestea constau în general
din:
- curăţirea stivuitorului;
- controlul pornirii motorului şi al stării tehnice a bateriei de acumulatori;
- controlul sistemului de frânare şi de direcţie;
- controlul nivelului uleiului;
- verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
- ungerea şi gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
- verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice;
- verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora;
- verificarea funcţionării mecanismelor stivuitorului şi remedierea sau înlocuire
subansamblelor uzate;
- verificarea elementelor de manipulare a sarcinii;
- strângerea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, a dopurilor de golire şi de control,
al piuliţelor jenţilor şi verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;
- verificarea instalaţiei electrice de comandă şi semnalizare;
- verificarea roţilor de rulare şi a stării pneurilor.
c) întreţinerea şi revizia părţii superioare a translatoarelor stivuitoare se face cu utilajul
scos complet dintre rafturi, de pe o platformă fixă prevăzută cu balustrade de
protecţie.
d) Periodicitatea şi volumul lucrărilor de întreţinere şi revizie sunt stabilite în funcţie de
complexitatea stivuitorului, regimul de funcţionare şi condiţiile de mediu în care
lucrează.
e) Evidenţa lucrărilor de întreţinere şi revizie se va ţine într-un registru întocmit conform
modelului de mai jos.
f) Operaţiile de întreţinere şi revizie executate se vor consemna în registrul de videnţă
supravegherii stivuitorului sub semnătură.
- întreţinere după necesitate (exemplu) curăţirea stivuitorului
Necesitatea curăţirii stivuitorului depinde de utilizarea lui. Daca el se foloseşte cu medii
agresive precum apa sărata, fertilizatori, chimicale, ciment etc, curăţaţi temeinic stivuitorul
după fiecare folosire a lui.
Aburul fierbinte sau soluţiile intensive de degresare se vor utiliza cu cea mai mare
atenţie! In caz contrar, unsoarea speciala cu durata lunga de viata din lagăre se va dizolva
si scurge afara. Fiindcă gresarea din nou nu mai este posibila, rezultatul va fi distrugerea
lagărelor.

57
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

In timpul curăţirii nu proiectaţi jetul direct pe instalaţia electrica si nici pe materialul izolator
sau acoperiti-le in prealabil.
Când curăţirea se face cu aer comprimat, indepartati murdăria rau mirositoare cu un
curatitor rece
Unitatea de transmisie
- Verificaţi cutia de viteze de zgomote si scurgeri.
- Verificaţi,nivelul uleiului din cutia de viteze; umpleţi, daca este necesar.
- Verificaţi fixarea ferma a imbinarilor cu şuruburi (respectaţi momentul de strângere al
racordului)
- Verificaţi starea si uzura rotii motoare.
- Verificaţi fixarea rotii de tracţiune, a şuruburilor rotii si a cauciucului.
- Verificaţi periile de cărbune si schimbati-le daca este cazul.
- Aspiraţi praful de cărbune de pe periile de cărbune. (Pericol: Particulele produse prin
uzura periilor de cărbune sunt dăunătoare sănătăţii. Folosiţi o masca de respirat de
protecţie )
- Verificaţi zgomotele in funcţionare ale lagărelor motorului de transmisie; schimbati-le
daca este cazul.
Directia
- Verificaţi mobilitatea si uzura lagărelor plăcii turnante.
- Verificaţi tensiunea din lanţul de direcţie.
- Verificaţi mobilitatea direcţiei, când vehiculul este calat.
- Verificaţi reglarea corecta a sistemului de direcţie prin controlul funcţionarii
- Verificaţi periile de cărbune ale motorului de direcţie si schimbati-le daca este cazul.
- Aspiraţi praful de cărbune de pe periile de cărbune. (Pericol: Particulele produse prin
uzura periilor de cărbune sunt dăunătoare sănătăţii. Folosiţi o masca de respirat de
protecţie).
- Verificaţi zgomotele in funcţionare ale lagărelor motorului de direcţie; schimbati-le daca
este cazul.
- Reglaţi roata de direcţie (volanul). Verificaţi mecanismul limitator.
Frânele
- Verificaţi performantele si reglajul frânelor de parcare si de picior.
- Verificaţi frâna de inversare a sensului de deplasare (prin contra-curent).
- Verificaţi grosimea si starea garniturii de frâna; schimbati-o daca este necesar.
- Verificaţi jocul frânării; reglaţi, daca e nevoie.
- Aspiraţi particulele rezultate din uzura garniturii de frâna cu aer comprimat de joasa
presiune far particule de ulei. (Pericol: Particulele produse prin uzura garniturii de
frâna sunt dăunătoare sănătăţii. Folosiţi o masca de respirat de protecţie).
- Verificaţi nivelul lichidului de frâna din rezervor si umpleţi pana sus, daca este cazul.
- Verificaţi valorile de decelerare ale frânei (cu un dinamometru, de exemplu) după fiecare
nouă reglare a forţei de frânare.
Saşiul
- Verificaţi starea si funcţionarea intrerupatoarelor de sfârşit de cursa si a intrerupatoarelor
limitatoare
- Verificaţi starea si funcţionarea (mobilitatea) capotei, a uşilor si a capacelor.
- Verificaţi vizual protecţia de deasupra capului.
- Verificaţi de uzura şinele de ghidare ale căruciorului retractabil.

58
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- Verificaţi starea si mobilitatea rolelor de ghidare ale căruciorului retractabil.


- Verificaţi uzura căruciorului retractabil si reglajul ghidajelor laterale.
Dispozitive de ridicare
- Verificaţi funcţionarea si etanşeitatea cilindrului elevator.
- Verificaţi starea, ungerea si tensiunea in lanţuri.
- Verificaţi corecta funcţionare a rolelor de lanţ.
- Verificaţi uzura ghidajelor si a suprafeţelor stâlpului.
- Verificaţi starea rolelor de lanţ.
- Verificaţi starea si reglajul rolelor stâlpului si a culisoarelor.
- Verificaţi vizual furcile de fisuri sau indoiri.
- Verificaţi ca mecanismul furcilor sa funcţioneze perfect.
- In cazul stâlpului cu deplasare laterala sau a furcilor cu deplasare laterala, verificaţi
suprafeţele glisante si ungeţi.
- Verificaţi starea si mobilitatea căruciorului (platformei) de incarcare.
- Verificaţi uzura platformei de ridicare si reglajul ghidajelor laterale.
- Verificaţi jocul si uşurinţa in funcţionare a tuturor articulaţiilor dispozitivului de înclinare.
- Verificaţi funcţionarea cilindrului de înclinare; verificaţi etanşeitatea acestuia.
- Verificaţi jocul si uşurinţa in funcţionare a tuturor articulaţiilor dispozitivului de translaţie
(deplasare).
- Verificaţi funcţionarea cilindrului de translaţie (deplasare); verificaţi etanşeitatea acestuia.
Rotile
- Verificaţi starea, fixarea si uzura (aderenta) roţilor de incarcare.
- Verificaţi mobilitatea rotii mobile.

Echipamentul electric
- Verificaţi starea si fixarea cablului bateriei, conexiunilor, a prizei bateriei.
- Bateria:
Măsuraţi tensiunea bateriei (cu sarcina)
Măsuraţi izolaţia tăvii
Verificaţi nivelul acidului
- Verificaţi funcţionarea SCR (comanda prin impulsuri), a deplasării, accelerării, schimbării
direcţiei de mers.
- Verificaţi fixarea tuturor conexiunilor si prizelor.
- Verificaţi daca contactorii sunt in buna stare, daca nu s-au ars; schimbati-i daca este
necesar.
- Verificaţi valorile siguranţelor.
Echipamentul hidraulic
- Verificaţi etanşeitatea tuturor racordurilor hidraulice; strangeti-le sau schimbati-le, daca
este cazul.
- Verificaţi daca motoarele pompelor funcţionează zgomotos.
- Verificaţi periile motoarelor pompelor; schimbati-le, daca este cazul.
- Aspirati praful de cărbune de pe periile de cărbune. (Pericol: Particulele produse prin
uzura periilor de cărbune sunt dăunătoare sănătăţii. Folosiţi o masca de respirat de
protecţie).
- Curăţaţi sau schimbaţi filtrul uleiului hidraulic.
- Verificaţi nivelul uleiului din rezervor, umpleţi pana sus daca este cazul.
- Ungeţi lanţurile de direcţie cu vaselina cu mai multe utilizări - la fiecare 3 luni
59
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- Ungeţi palierul traversei basculante cu o vaselina cu multiple utilizări - la fiecare 12 luni


- Ungeţi toate părţile in mişcare - la fiecare 3 luni
- Schimbaţi lichidul de frâna - la fiecare 12 luni
- Schimbaţi uleiul hidraulic - la fiecare 12 luni
- Schimbaţi uleiul de transmisie - la fiecare 12 luni
- Pulverizaţi lanţurile - la fiecare 3 luni
- Ungeţi rulmenţii rotii mobile - la fiecare 12 luni
- Protejaţi impotriva coroziunii suprafeţele de translaţie ale stâlpului,aplicând o pelicula de
vaselina - la fiecare 3 luni
- In cazul stâlpului sau al furcilor cu deplasare laterala: Ungeţi suprafeţele glisante cu
vaselina cu multiple intrebuintari- la fiecare 3 luni
- Ungeţi suprafeţele glisante ale cadrului bateriei cu vaselina cu multiple intrebuintari- la
fiecare 3 luni
Dispozitive de comanda si de siguranţa
- Verificaţi dispozitivele de siguranţa in funcţie de echipament; reparati-le daca este cazul.
- Verificaţi starea si funcţionarea tuturor dispozitivelor de comanda
- Verificaţi starea scaunului şoferului, precum si mecanismele de reglare, suspensia si
fixarea.
Plăcutele
- Verificaţi existenta si lizibilitatea tuturor plăcutelor de identificare, de instrucţiuni si cu
capacitatea de încarcare.

8.1.2. REPARAREA STIVUITORULUI


- Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă repararea stivuitoarelor este asigurarea
funcţiona în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare.
- Repararea stivuitoarelor trebuie să fie făcută de agenţi economici care dispun de
mijloacele tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
- Documentaţia tehnică pentru repararea stivuitoarelor se va elabora de către proiectanţi
autorizaţi (ISCIR-INSPECT, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege. Proiectantul
răspunde de alegerea corectă a soluţiilor constructive, de alegerea materialelor, de
calculul de rezistenţă al tuturor elementelor stivuitoarelor, potrivit condiţiilor de funcţionare
date, precum şi de stabilirea metodei* şi volumului de verificare după reparare.
- Reparatorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie şi de
calităţile execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice, prevederile documentaţiei tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile de
reparare a stivuitoarelor.
- Condiţiile privind autorizarea reparatorilor precum şi obligaţiile şi responsabilităţile ce le
revin sunt prevăzute în PTR3 -2003.
- Autorizaţia de a repara stivuitoare nu este necesară atunci când reparaţia se
efectuează de producătorul instalaţiei.
- In cadrul lucrărilor de reparare a stivuitoarelor trebuie să fie folosit personal calificat şi
instruit anume în acest scop.
- Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor la
executare lucrărilor de reparaţii.
- La lucrările de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de Securitate si
Sanatate in Munca şi Normei Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile
pe teritoriul României.
60
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

8.1.3 VERIFICAREA TEHHNICA OFICIALA „INCERCARI STATICE SI


DINAMICE, AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE, VERIFICARI
PERIODIICE LA SCADENTA
8.1.3.1. Generalităţi - autorizaţia de funcţionare
- Stivuitoarele pot fi puse în funcţiune numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare în
urma unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice.
- Stivuitoarele vor fi înregistrate în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT, iar verificarea
tehnică oficială va fi efectuată de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de
RSVTI al unităţi deţinătoare cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.
- Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a stivuitoarelor, beneficiarul de acord, după
caz, cu unitatea de montaj trebuie să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea
verificării. Totodată, va prezenta următoarea documentaţie:
- cartea stivuitorului - completată cu documentaţia de montaj, după caz. În cazul
instalaţiilor importate se va prezenta şi documentul/dovada de luare în evidenţă eliberat(ă)
de ISCIR- INSPECT la efectuarea importului;
- declaraţia de conformitate a stivuitorului;
- procesul-verbal de probe de casă cu rezultate corespunzătoare.
- Documentaţia va fi înregistrată la ISCIR-INSPECT IT care va stabili cu beneficiarul:
- fie data certă la care urmează să se efectueze verificarea de către inspectorul de
specialitate ISCIR - INSPECT IT;
- fie acordul scris în vederea verificării şi eliberării autorizaţiei de către RSVTI, din
cadrul unităţii deţinătoare.
- Documentaţia incompletă va fi înapoiată unităţii deţinătoare pentru a fi completată, iar
data verificării va fi stabilită în condiţiile arătate anterior, după completarea acesteia.
- Instalaţiile care necesită montare la locul de funcţionare vor fi pregătite şi prezentate la
verificarea vederea autorizării funcţionării de către unitatea care execută montajul. La
verificare trebuie să participe responsabilul tehnic cu supravegherea lucrărilor din unitatea
de montaj respectivă.

8.1.3.2. VERIFICAREA TEHNICA OFICIALA LA PRIMA PUNERE IN


FUNCŢIUNE

8.1.3.2.1 Înainte de începerea verificării se va face instructajul de securitate


in munca persoanelor participante, de către deţinătorul stivuitorului. Celelalte
persoane vor fi îndepărtate din raza lui de acţiune.
Verificarea va fi condusă, după caz, de către inspectorul de specialitate al ISCIR-
INSPECT IT sau de către RSVTI .autorizat de ISCIR-INSPECT IT.

8.1.3.2.2. Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă :


— există cartea stivuitorului - completată cu documentaţia de montaj, după caz;
— există declaraţia de conformitate a stivuitorului;
— există procesul - verbal de probe de casă cu rezultate corespunzătoare;
61
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

— stivuitorul a fost executat, echipat, montat şi instalat în conformitate cu


prevederile prezentei prescripţii tehnice;
— stivuitorul supus la încercări a corespuns şi funcţionează normal;
— este asigurată întreţinerea şi revizia de către o unitate autorizată;
— personalul de manevrare este instruit şi autorizat;
— construcţia metalică şi îmbinările acesteia nu prezintă defecte vizibile;
— instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi
prevăzută cu inscripţionările corespunzătoare;
— sunt prevăzute pe stivuitor: placă cu sarcina maximă admisă, inscripţionări de
avertizare şi plăcuţe de fabricaţie.
Acestea trebuie să corespundă cu stivuitorul prezentat pentru verificări.

8.1.3.2.3. Verificarea tehnică oficială constă din:


a) verificarea principalelor elemente componente ale stivuitorului;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină:
- statice;
- inamice;
d) încercări de stabilitate;
e) alte încercări.
a) încercările în gol se efectuează prin acţionarea mecanismelor stivuitorului, fără sarcină.
Cu această ocazie se verifică şi funcţionarea componentelor de securitate, cu excepţia
limitatorului de sarcină.
b) încercarea statică se efectuează cu o suprasarcină cu 25% mai mare decât sarcina
nominală, ridicată le 100 mm de sol, timp de 10 minute, şi numai dacă verificările şi
încercările anterioare au avut rezultate corespunzătoare. Dacă mecanismul de ridicare
nu a fost dimensionat în acest scop, încercarea se va face indicându-se suprasarcina
de 10% şi adăugându-se fără şocuri diferenţa până la valoarea suprasarcinii cu care
trebuie să fie verificat stivuitorul.
Nu este admisă deformaţia permanentă a structurii portante (furci, mese, catarg, coloană).
Pentru această încercare se vor lua măsuri speciale în vederea evitării pericolului de
răsturnare (legare ci lanţuri, cabluri ctc).
Dacă la încercarea statică stivuitorul s-a comportat corespunzător se va trece la
efectuarea încercărilor dinamice.
c) încercările dinamice se execută cu sarcina nominală. Mişcările se vor executa în felul
următor:
- separat pentru fiecare mişcare a stivuitorului;
- porniri şi opriri pentru fiecare mişcare;
- lent şi fără şocuri pe toate cursele posibile ale mecanismelor stivuitorului.
Pentru stivuitoarele cu înălţimea de ridicare mai mare de 3300 mm, sarcina va fi cea
corespunzătoare capacităţii stivuitorului Ia înălţimea de ridicare maximă. Se urmăreşte ca
prinderea furcilor să nu permită:
- o dezagăţare nedorită (în special în timpul coborârii, dacă furca se izbeşte de un
obstacol);
- o alunecare laterală liberă (nefuncţionalitatea dispozitivului de zăvorâre).
Sarcina nominală ridicată la orice înălţime cu catargul în poziţie verticală trebuie să-şi
mentină înălţimea.
62
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Coborârea de la sine a sarcinii nominale, în timp de 10 minute, nu trebuie să depăşească:


- 20 mm în cazul palanului dublu;
- 30 mm în cazul palanului triplu;
- 40 mm în cazul palanului cvadruplu;
- 100 mm în cazul acţionărilor hidraulice.
Verificarea vitezei de coborâre a sarcinii, în cazul scăderii bruşte a presiunii fluidului
de lucru, s face prin simularea ruperii conductei. Viteza de coborâre a sarcinii va fi limitată
de către o component de securitate la maximum 30 m/min.
Verificarea funcţionării limitatorului de sarcină, care constă dintr-o supapă care
acţionează în căzu creşterii presiunii fluidului de lucru peste limitele admise, se realizează
prin încercarea de ridicare a unei sarcini mai mari cu 10% decât sarcina nominală.
Se vor verifica scăpările de fluid ale sistemului hidraulic.
Translatoarelor stivuitoare li se verifică suplimentar funcţionarea paracăzătoarelor cu o
suprasarcină cu 10% mai mare decât sarcina nominală.
Încercarea constă în simularea creşterii vitezei de coborâre a mecanismului de stivuire
care trebuie să comande acţionarea paracăzătoarelor. Paracăzătoarele trebuie să
acţioneze sigur şi simultan pe glisierele coloanei atât la creşterea vitezei de coborâre
peste limitele admise cât şi în cazul ruperii cablului de tracţiune.
In cazul translatoarelor stivuitoare, care în locul paracăzătoarelor au în componenţă o
frână de siguranţă (de avarie), se verifică închiderea ei în mod automat sub acţiunea
limitatorului de viteză
d) încercările de stabilitate se realizează prin coborârea sarcinii nominale şi oprirea bruscă
a acestei mişcări, care nu trebuie să provoace răsturnarea stivuitorului.
Dacă în cartea stivuitorului nu se precizează înclinarea maximă admisă a terenului
pe care poate circula acesta, se vor efectua încercările de stabilitate în conformitate cu
prevederile standardelor în vigoare.
8.1.3.2.4. Concluziile verificării tehnice oficiale
- Autorizarea de funcţionare se acordă numai dacă rezultatele verificării tehnice oficiale
satisfac prevederile prescripţii tehnice R3-2003, printr-un proces-verbal , în care se
consemnează parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data următoarei verificări (luna
şi anul), care nu va fi mai mare de patru ani.
- Pentru instalaţiile a căror verificare a fost încredinţată RSVTI al deţinătorului, autorizat de
ISCIR-INSPECT IT, unitatea deţinătoare, va transmite o copie a procesului verbal şi fişa
de evidenţă la ISCIR-INSPECT IT solicitând odată cu aceasta înregistrarea instalaţiei în
evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECI IT şi comunicarea numărului de înregistrare. ISCIR-
INSPECT IT va comunica unităţii deţinătoare numărul de înregistrare în cel mult 7 zile de
Ia data solicitării.
- Unitatea deţinătoare are obligaţia de a ridica de la ISCIR-INSPECT IT cartea stivuitorului
partea de exploatare, în cel mult 30 de zile de Ia data înregistrării.
- Evidenţa stivuitoarelor va fi ţinută de către unităţile deţinătoare într-un registru al cărui
model este prezentat mai jos:
Număr Locul funcţionării Denumirea Nr. de Unitatea Proces Scadenţa Obs.
înregis- instalaţiei (secţia, instalaţiei, fabricaţie sau constructoare verbal/autorizaţie următoarei
trare localitatea, strada, parametrii inventar/an de funcţionare/dala verificări
nr., sector, judeţ) principali fabricaţie autorizării

63
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- Unitatea deţinătoare este obligată să păstreze în bune condiţiuni cartea stivuitorului-


partea de exploatare la care se va ataşa documentaţia tehnică.
- Este interzisă acordarea autorizării de funcţionare cu condiţia înlăturării ulterioare a
unor deficienţe care afectează securitatea în funcţionare.
- Deficienţele menţionate în procesul-verbal de autorizare trebuie să fie remediate în
termenele stabilite
Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal atrage după sine anularea
autorizaţiei de funcţionare, la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
- Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare în următoarele cazuri:
- cartea stivuitorului şi documentaţia de montaj (după caz) lipsesc sau sunt
incomplete;
- componentele de securitate funcţionează defectuos;
- frânele mecanismelor funcţionează defectuos;
- protecţia împotriva tensiunilor de atingere nu este asigurată, creând pericol
de electrocutare
- lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau
acustice;
- instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de
electrocutare;
- modul de fixare al elementelor de rezistenţă, cablurilor, lanţurilor sau altor
dispozitive de prindere a sarcinii nu este corespunzător, putând favoriza
producerea de avarii sau accidente;
- se constată fisuri în structura portantă a stivuitorului;
- sunt slăbite îmbinările principale ale construcţiei metalice;
- există deformaţii permanente, vizibile cu ochiul liber, la construcţia metalică;
- la încercările la care a fost supus stivuitorul nu s-au obţinut rezultate
corespunzătoare;
- calea de rulare prezintă şerpuiri, denivelări, pante peste limitele admise;
- stabilitatea stivuitorului nu este asigurată;
- instalaţia hidraulică prezintă scăpări de fluid.
De asemenea, nu se acordă autorizaţia de funcţionare dacă se constată la verificare
orice alte deficienţe care pot genera avarii şi accidente sau dacă stivuitoristul nu este
autorizat.
- Cu ocazia verificării periodice, dacă se consideră necesar, va fi examinată şi pregătirea
profesională: comportarea în serviciu a stivuitoristului autorizat, făcându-se, dacă este
cazul, şi menţiunii respective în carnetul de autorizare.
- Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul de a efectua verificări tehnice
prin sondaj, neprogramate, la toate stivuitoarele supuse prevederilor prezentei
prescripţii tehnice precum si de a efectua verificări prin sondaj asupra modului în care
reparatorii, întreţinătorii şi deţinători respectă prevederile prezentei prescripţii tehnice.
- De asemenea, personalul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI) şi personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea
lucrărilor de întreţinere ai detinătorului au dreptul de a efectua verificări tehnice
inopinate la stivuitoarele aflate în exploatare, luând, după caz, măsurile necesare pentru
respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
- Examinările şi încercările periodice nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute
înaintede punerea îi funcţiune a stivuitorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea
64
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

lor, să cauzeze uzura excesivă sau scăderea rezistenţei care ar duce la diminuarea
securităţii stivuitorului.
- Autorizarea de funcţionare în continuare se va acorda numai dacă la verificările tehnice
şi încercările efectuate se constată îndeplinirea tuturor cerinţelor de securitate prevăzute
în prezenta prescripţia tehnică. Rezultatele verificării tehnice se vor consemna într-un
proces-verbal din cartea stivuitorului - partea de exploatare, în cazul în care verificarea se
face de către RSVTI, un exemplar al procesului-verbal de verificare se va înainta imediat
la ISCIR-INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află stivuitorul.
- În situaţia în care inspectorul de specialitate ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta
din motive obiective la data stabilită, se va stabili de comun acord cu deţinătorul o nouă
dată de verificare. Dace nici la această dată inspectorul de specialitate al ISCIR-
INSPECT IT nu s-a prezentat, RSVTI va proceda la verificarea tehnică a stivuitorului
fără nici o altă comunicare.
Este interzisă funcţionarea stivuitorului cu scadenţa de verificare depăşită.
- Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare cu condiţia înlăturării ulterioare a
unor deficienţe care afectează securitatea în funcţionare sau în cazurile menţionate la
pct. 3.2.4.1 (lit.g).
- Dacă motivul neacordării autorizaţiei de funcţionare este o deficienţă care afectează
stabilitatea stivuitorului se va proceda, în afară de oprirea din funcţionare, şi la
demontarea stivuitorului în vederea reparării.

65
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 9
AVARII SI ACCIDENTE LA STIVUITOARE

9.1.AVARII SI ACCIDENTE LA STIVUITOARE


9.1.1. Cauzele avariilor si accidentelor
Stivuitoarele, prin natura lor, prin modul lor de funcţionare, prezintă unele
particularităţi, datorita:
- duratei relative scurte de lucru , la un obiectiv sau la un loc de lucru , când
pregătirile care se fac înainte de punerea in funcţiune a instalaţiei de ridicat sunt in
majoritatea cazurilor de un nivel calitativ foarte scăzut, uneori sunt chiar neglijabile;
- duratei scurte de lucru, la un obiect, când sunt necesare deplasări repetate ale
instalaţiilor de ridicat, in consecinţa apar la aceste solicitări suplimentare, datorita
manipulărilor transporturilor care fac sa se reducă din capacitatea lor de funcţionare;
- condiţiilor diferite de lucru de la un şantier la altul , de la o zona la alta (din punct de
vedere teritorial), ceea ce face ca diversitatea mare de operaţii la care trebuie sa participe
stivuitoarele; contribuie la grăbirea procesului de uzura al acestora.
Principalele particularităţi prezentate nu incearca sa justifice inevitabilitatea avariilor
si accidentelor ci sa atragă in mod deosebit atenţia ca ele se pot produce, dar in acelaşi
timp pot fi evitate, experienta acumulata pana acum , in domeniul folosirii instalaţiilor de
ridicat ne conduce la convingerea ca acolo unde exista o preocupare permanenta si atenta
asupra modului de utilizare exista si o mare siguranţa in lucru.
Gruparea avariilor si accidentelor
După natura lor, avariile pot fi cu accidente umane si fără accidente umane.
Atât avariile cu accidente umane cat si cele fără accidente umane, după cauzele care
le-au produs, se pe grupa astfel:
- avarii cauzate de personalul de deservire
- avarii cauzate de exploatarea necorespunzatoare a stivuitoarelor
- avarii datorate unor instalaţii de ridicat necorespunzatoare
- alte cauze, diferite de cele anterioare.
- Avarii cauzate de personalul de deservire
Aceste avarii pot fi împărţite astfel:
- avarii produse de personalul de deservire neinstruit sau slab instruit.
- avarii produse de personalul de deservire in stare fizica necorespunzatoare (bolnav,
obosit, în stare de ebrietate, stare deprimata),
- avarii produse datorita lipsei de personal de deservire (lipsa personalului de
întreţinere si revizii, lipsa legatarilor sau existenta unui personal slab neinstruit).
- Avarii cauzate de exploatarea neraţionala a stivuitoarelor
Aceste avarii pot fi împărţite astfel:
- avarii produse datorita nerespectării prescripţiilor tehnice - condiţii de lucru
- depăşirea sarcinilor nominale de ridicat - nerespectarea parametrilor tehnici
constructivi
- montajul necorespunzător al instalaţiilor de ridicat prin nerespectarea indicaţiilor de
montaj

66
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- nerespectarea întreţinerilor si reviziilor periodice de menţinerea stării tehnice


normale de lucru a macaralei - avarii produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de
supraveghere tehnica in exploatarea stivuitoarelor, care in cea mai mare parte coincide cu
cele date de prescripţiile tehnice proprii ale fiecărei instalaţii de ridicat.
- nerespectarea obligaţiilor generale de lucru cu stivuitoarele
- nerespectarea obligaţiilor înainte de începerea lucrului, in timpul lucrului si la
terminarea acestuia de către personalul de deservire - neefectuarea verificărilor si
controlului zilnic si periodic.
- Avariile cauzate de folosirea unor instalaţii de ridicat necorespunzătoare
Aceste avarii pot fi împărţite astfel:
- avarii produse datorita unor defecţiuni la instalaţia electrica
- prin menţinerea in lucru a unor instalaţii improvizate
- lucrul cu dispozitive de protecţie, de siguranţa si semnalizare defecte
- menţinerea în exploatare a mecanismelor cu frâne electromagnetice sau
electrohidraulice nereglate, defecte, etc.
- utilizarea unui sistem necorespunzator de iluminare propriu al macaralei
- avarii produse datorita unor defecţiuni ale mecanismelor
- sisteme de frânare nereglate sau defecte(centuri de frâna sau saboţi, ferodou uzat,
cilindrilor electrohidraulici cu pierderi de presiune in timpul lucrului)
- sisteme de acţionare nesigure ( motoare Diesel sau Diesel-electrice, a căror
capacitate a scăzut sub nivelul nominal datorita uzurii, motoare electrice neprotejate, etc.)
- transmisii cu funcţionare anormala (roti dinţate uzate, arbori solicitaţi in timp peste
limitei prescrise, transmisii hidraulice nesigure prin pierderi de presiune in sarcina, etc.)
- avarii produse datorita unor defecţiuni ale construcţiei metalice
- tensiuni si deformaţii remanente , in special in zonele sudate
- deformaţii din timpul lucrului ale longeroanelor, contravântuirilor si altor elemente
neremediate în timp
- fisuri vizibile si invizibile nesesizate atât la elementele construcţiei metalice cat si la
cordoanele de sudura, in special la cele de rezistenta.
- Alte cauze care pot produce avarii si accidente la stivuitoare
Aceste cauze pot fi :
- acţiunea unor sarcini de scurta durata, accidentale, neprevăzute (rafale de vânt
puternice explozii, etc.)
- calamităţi ( alunecări de teren, cutremure, inundaţii) in zonele de lucru ale
instalaţiilor de ridicat
- defecte ascunse in materialul elementelor portante (sufluri , incluziuni nemetalice,
ecruisari ) care duc la ruperea sau distrugerea acestora după un anumit număr de cicluri
de lucru
- tamponări in zona de lucru cu alte mijloace sau utilaje
După cum se poate constata cu uşurinţa si din gruparea avariilor, cauzele producerii
acestora se pot grupa astfel:
a) cauze dependente de acţiunea personalului de deservire (exploatare, asistenta
tehnica, control urmărire si supraveghere)
b) cauze independente de acţiunea personalului de deservire ( acţiunea unor sarcini
neprevăzute calamităţi, defecte ascunse in material)
c) cauze combinate, adică acţiunea simultana in diverse proporţii care contribuie la
avarierea instalaţiei de ridicat
67
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

OBSERVAŢII:
- Este necesar de la început sa facem precizarea ca, la producerea unei avarii sau a unui
accident concura mai mulţi factori: rareori aceştia acţionează in mod singular, cum ar fi
avariile si accidentele provocate de calamităţi, seisme, explozii, etc.
- In toate cazurile insa, acţiunea personalului de deservire a stivuitorului, directa sau
indirecta este permanenta, fiecare avarie sau accident fiind legat de subiect, cu excepţia
perioadelor de repaus in care acesta lipseşte.
- Numai o analiza obiectiva, din partea celui care este chemat sa elucideze cauzele
producerii avariei sau accidentului, poate consemna, in funcţie de gravitate, locul corect pe
care îl ocupă fiecare factor sau grupa de factori de influenta.
- S-a făcut precizarea ca subiectul, adică omul ( cu mici excepţii) ia parte direct sau
indirect la producerea avanilor, ceea ce determina evident natura si in principal cauzele
producerii lor.
- Respectarea întocmai a unor reguli, instrucţiuni, norme prescrise reprezintă fidelitatea
practica a unei gândiri, a unor condiţii care au stat la baza conceperii si proiectării
instalaţiei de ridicat, reprezintă ceea ce se cheamă premisele unei funcţionari sigure,
îndelungate a acesteia.
- Orice abatere de la aceste reguli, instrucţiuni sau norme s-a soldat cu avarii sau
accidente unele mai grave, altele neînsemnate, în funcţie de proporţia sau mărimea
abaterilor.
Cauze dependente de acţiunea personalului de deservire
Aceste cauze sunt dependente de :
- organizarea locului de lucru , necorespunzătoare, cerinţelor tehnice de funcţionare
a stivuitoarelor
- amplasarea pe terenuri ale căror capacitate portanta este sub nivelul admisibil
- execuţia cailor de rulare cu abateri mai mari decât cele normale prescrise în cartea
tehnica sau instrucţiunile de supraveghere tehnica
- exploatarea acestor cai de rulare fără o dotare corespunzătoare cu dispozitive de
protecţie siguranţa ( opritori , tampoane , impamantare)
- cai de acces pentru transport si spatii de depozitare necorespunzatoare
- folosirea stivuitoarelor in diferite locuri de lucru fără stabilirea prealabila a
tehnologiei lucrărilor cu fise tehnologice sau dispozitive de lucru, in care sa fie precizate
toate datele necesare unei execuţii in deplina siguranţa a lucrărilor de construcţii - montaj
- folosirea unor stivuitoare necorespunzătoare, a căror stare tehnica se afla mult sub
nivelul normal, adică instalaţia de ridicat prezintă defecţiuni vizibile
- folosirea unui personal de deservire slab calificat sau necalificat
- personal de exploatare
- personal de întreţinere si reparaţii — utilizarea stivuitoarelor in condiţii diferite de
prescripţiile tehnice proprii ale acestora si de normele de supraveghere tehnica ISCIR
- depăşirea sarcinii nominale
- ridicarea de sarcini (piese, grupuri de piese, obiecte) cu dispozitive de prindere sau
de legat improvizate, neverificate sau necorespunzătoare din punct de vedere al
capacităţii formei sau modului de prindere
- lucrul cu stivuitoarele in zone periculoase (in apropierea reţelelor electrice de înalta
tensiune, surselor de explozivi, etc.) fara a lua masurile de securitate corespunzătoare,
- exploatarea unui grup de stivuitoare pe aceeaşi suprafaţa de lucru sau obiectiv, fara
luarea masurilor corespunzătoare pentru evitarea ciocnirii, lovirii acestora,
68
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- lucrul pe timp de noapte , ceata sau apropierea unor surse de praf, fum , etc. fara a
se lua măsurii necesare de iluminare , de semnalizare sau avertizare,
- folosirea stivuitoarelor când viteza vântului depăşeşte limitele prescrise , fie in
cartea tehnica , fie in normele de supraveghere tehnica,
- efectuarea montajului stivuitoarelor (total sau parţial) fara a cunoaşte in prealabil
tehnologia de montaj , particularităţile acesteia,
- comandarea efectuării simultane a unor operaţii in timpul lucrului fara a fi permisa
prin notificare tehnica sau instrucţiunile proprii de exploatare.
- Cauze independente de acţiunea personalului de deservire
Producerea avariilor si accidentelor la stivuitoare , ale căror cauze nu depind si nu
pot fi influenţate de acţiunea personalului de deservire , direct sau indirect , este mai rar
întâlnita si depinde de mărimea sau modul de acţionare a unor sarcini neprevăzute , a
efectelor date de anumite defecţiuni interne aii materialelor, etc. Cauze independente de
acţiunea personalului de deservire pot fi :
- acţiunea vântului in rafale puternice , mai ales in zona de est a tarii , acţiune care nu
poate fi prevăzuta sau preîntâmpinata , dar care poate fi evitata printr-o poziţie
corespunzătoare a instalaţie de ridicat , astfel încât efectul sa se reducă la minim; va trebui
insa ca la baza amplasări stivuitoarelor sa stea datele statistice care evidenţiază pe o
perioada mai lunga de timp, apariţia rafalelor, direcţia si intensitatea lor.
- calamităţi, si anume cutremure, explozii ale unor materiale explozive datorate unor
cauze din afara sferei de activitate.
- defecte ascunse in materialiceşte defecţiuni apar după un nr. de ore de funcţionare,
formând zona de slaba rezistenta, care cedează la majoritatea cazurilor fara a putea fi
semnalata o avertizare perceptibila. Zonele de slaba rezistenta sunt foarte periculoase.
Sunt tot atât de periculoase si defectele ascunse, care provoacă zone de slaba
rezistenta iar diagonalele construcţiei metalice dar care sesizate la timp pot fi înlăturate
prin înlocuirea acestora
Defectele ascunse provoacă, la solicitări in timp , deformaţii sau chiar fisuri. Cauzele
menţionate mai sus sunt doar o parte din cauzele care pot produce avarii si accidente , ele
apar mai rar comparativ cu cele dependente de acţiunea personalului de deservire a
stivuitorului. Totuşi ele pot apare cu urmări chiar foarte grave.
- Cauze combinate ale producerii avariilor si accidentelor
Când se analizează cauzele care au provocat o anume avarie sau un anumit
accident , se constata sunt legate de mai mulţi factori, se face aprecierea ca , exista o
cauza care reprezintă cu pondere influenţă cea mai mare , însoţită si de alte cauze mai
puţin importante, care fie ca au generat-o pe cea principal; fie ca au dus la grăbirea
efectului producerii avariei.
In ambele exemple cauzele se datoresc în aceeaşi măsura organizării
necorespunzătoare a locului de munca, nerespectării instrucţiunilor, normelor de
supraveghere tehnica, utilizării stivuitoarelor în condiţii diferite de prescripţiile tehnice
proprii ale acestora.

9.1.2.MASURI PENTRU EVITAREA SI PREVENIREA AVARIILOR SI


ACCIDENTELOR

„extras din normele generale si specifice de securitate in munca si PT ISCIR R3 –


2003‖

69
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- Este interzisa ridicarea sau coborârea furcilor(cu sau fără sarcină) în timpul deplasării
autostivuitorului.
- In timpul transportului cu autostivuitorul, precum şi la ridicarea/coborîrea furcilor
(încărcate sau nu), nici o persoana nu are voie să staţioneze la o distantă mai mică de
2,5[m] de utilaj si în nici un caz. sub sarcina ridicată.
- In cazul în care încărcarea împiedică vizibilitatea conducătorului,acesta va fi dirijata
de o alta persoana.
- Manevrele în zona de lucru trebuie făcute cu viteză redusă si cu multă atenţie,
numai după ce conducătorul autostivuitorului s-a asigurat că nu sunt persoane în
apropiere.
- Este interzisa să se transporte persoane in cabine, pe scările şi pe părţile laterale ale
mijloacelor de transport intern a marfurilor (stivuitoare, transpalete etc.), pe lest, pe
furci, pe paletele goale sau încărcate;
- Riscul de vătămare prin trecerea roti libere peste piciorul victimei este mult diminuat
datorita apărătorilor laterale de cauciuc.
- Stivuitoristul va verifica prezente acestor apărători pe ambele pari laterale ale
stivuitorului cu turn retractabil si care se deplasează cu sarcina in dreapata
conducătorului.
- Căderea mărfurilor neasigurate pe palet ; deserventul este protejat de grilajul utilajului
- Este interzisa manipularea (descărcarea / încărcarea) sarcinii de către muncitori,când
aceasta este suspendata pe furci.
- Ca măsura organizatorica de securitate in munca, in spatii aglomerate :
- Stivuitoristul are obligaţia să utilizeze ,dacă este cazul mijloace de blocare a zonei de
manevra cu insemnul "Accesul interzis", pe care le va amplasa în zonele laterale fată
de utilaj pt. culoarul sau zona de manevră aglomerată, în scopul delimitării şi izolării
acestor spaţii de accesul persoanelor.
Lipsa opritorului mecanic pe calea de rulare a suportului furcilor, poate determina
ieşirea acestuia din ghidaje
Mărfurile (lăzi, cutii, etc) încărcate pe paleti, trebuie să formeze o stivă uniformă,
centrată si asigurata fata de palet; pentru ca mărfurile să nu se deplaseze în timpul
manevrelor de deplasare sau urcare/coborâre, acestea se vor asigura si ancora cu
benzi elastice speciale si/sau folie.
- Conducerea autostivuitoarelor se va face numai de către persoane a căror vârstă
a depăşit 18 ani.
- Autorizarea acestora se face pe baza de şcolarizare si verificare a cunoştinţelor
conform prevederilor din prescripţiile tehnice ISCIR în vigoare.
- În timpul exploatării,conducătorul este obligat să poarte asupra sa autorizaţia de
stivuitorist
Conducătorii de stivuitoare trebuie să respecte următoarele:
- Să cunoască si să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice-colecţia ISCIR si
ale instrucţiunilor speciale referitoare la exploatarea utilajului pentru a care a fost autorizat
si car este autorizat să funcţioneze.
- Să nu transporte persoane in cabine, pe scările şi părţile laterale ale acesteia, pe
lest, pe furci, pe paletele goale sau încărcate;
- Să asigure stabilitatea si siguranţa încărcăturii;
- Să nu permită persoanelor străine să conducă utilajul;
- Cheia de la întrerupătorul principal se va păstra de către conducătorul
70
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

autostivuitorului; este interzisă predarea acestei chei persoanelor străine; la părăsirea


temporară a autostivuitorului, conducătorul acestuia va deconecta curentul electric prin
scoaterea cheii de la întrerupătorul principal.
- Să evite pornirea sau oprirea bruscă, pentru a preveni căderea sarcinilor sau
răsturnarea utilajului .
- Să controleze starea tehnica a utilajului, să verifice dacă sistemul hidraulic, cel de
frânare, de direcţie, de semnalizare si dispozitivele de siguranţă funcţionează corect,
făcând probe de lucru (ridicare - coborâre sarcină, înclinare înainte – înapoi a catargului,
etc.).
- Să utilizeze , dacă este cazul , mijloace de blocare a zonei de manevra cu însemnul
"Accesul interzis", pe care le va amplasa în zonele laterale fată de utilaj pe culoarul sau
zona de manevră aglomerată, în scopul delimitării şi izolării acestor spaţii de accesul
persoanelor.
- Să se prezinte anual la examenul medical, respectiv la examinarea cunoştinţelor în
faţa comisiei din cadrul magazinului.
- La exploatarea autostivuitoarelor trebuie respectate următoarele:
a. Este interzis sa fie conduse de muncitori bolnavi, sub influenta alcoolului,obosiţi
sau care au primit sancţiuni cu suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de
conducere;
b. Este interzisa utilizarea stivuitoarelor cu stare de întreţinere necorespunzătoare
(sistemul de frânare, de direcţie si de semnalizare defect, respectiv scurgere carburanţi si
lubrifianţi, lipsa buşoanelor de la rezervor,etc.) ;
c. Este interzisă ridicarea persoanelor cu stivuitorul ,in afara situaţiilor când se
foloseşte echipamentul tehnic adiţional autorizat in acest scop.
d. Stivuitoarele cu stare tehnica necorespunzătoare sau care prezintă defecţiuni la
cadru de ridicare a sarcinii nu trebuie admise in exploatare.
e. In cazul când se constata unele defecţiuni in funcţionarea stivuitoarelor (zgomote
suspecte, scântei la electromotoare precum si alte fenomene neobişnuite in funcţionare
mecanismului de acţionare hidraulica sau electrica sau in cazul altor ansambluri)
conducătorii sunt rugaţi sa oprească lucrul si sa aducă la cunoştinţa despre aceasta
conducătorului locului de munca. Lucrul se va reîncepe numai după înlăturare defecţiunilor
constatate.
- Mărfurile (lăzi,cutii, etc.) încărcate pe paleţi, trebuie să formeze o stivă uniformă, centrată
si asigurată fată de palet; pentru ca mărfurile să nu se deplaseze în timpul manevrelor de
deplasare sau urcare/coborâre,acestea se vor asigura si ancora cu benzi elastice
speciale. Conducătorul autostivuitorului va verifica înainte de manevrare, îndeplinirea
acestor condiţii, precum si tipul si calitatea paletului ("europalet",fără elemente lipsă sau
deterioate) fiindu-i interzis să execute cu autostivuitorul manevrele de
deplasare,urcare/coborâre a sarcinilor,în alte condiţii.
- Incărcătura care se transportă sau se ridică, trebuie să fie uniform distribuită pe suprafaţa
paletului si să aibe greutatea,respectiv poziţia centrului de greutate, corespunzătoare
indicaţiilor din diagrama de sarcini afişată în cabina utilajului.
- In cazul în care apare tendinţa de pierdere a stabilităţii utilajului, se va coborî imediat
sarcina pe sol luându-se măsurile ce se impun pentru restabilirea echilibrului.
- Inainte de a cobori încărcătura, se va examina cu atenţie terenul pe care urmează a se
aşeza sau stivui, acesta trebuind să fie curat si eliberat de orice obstacol.
- Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcina sau paleta, trebuie făcuta lent, fără
71
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

smucituri si viteza redusa .


- In cazul în care încărcarea împiedică vizibilitatea conducătorului, acesta va fi dirijat de o
altă persoană.
- Pentru realizarea unei vizibilităţi maxime, deplasare a (marsul) electrostivuitorului cu cu
sarcina in dreapta ,se va face numai pe direcţia "longitudinală a utilajului "(paralelă cu
furcile), în sensul "stingă conducătorului”. Sensul "dreapta conducătorului" este admis
numai in fata stivei (raftului).
- Deplasarea motostivuitorului se va face numai in sensul „înainte"; mersul,,înapoi " este
permis numai pentru efectuarea intoarcerilor, ieşirilor din locuri inguste, precum si la
coborirea de sarcina a pantelor, conform prevederilor cărţii tehnice.
- Este interzisă încărcarea autostivuitorului peste sarcina admisă a capacităţii de ridicare.
Manevrele în zona de lucru trebuie făcute cu viteză redusă si cu multă atenţie, numai după
ce conducătorul autostivuitorului s-a asigurat că nu sunt persoane în apropiere. Este
interzisa manipularea (descarcarea/incarcarea) sarcinii de către muncitori, când aceasta
este suspendata pe furci.
- Circulaţia autostivuitoarelor se va face pe căile de acces stabilite si marcate în acest
sens. Pentru evitarea derapării, căile de acces vor fi curătate, în permanentă de urme de
ulei,carburanţi si noroi. Pe timp de iarnă, căile de acces din exterior, se vor păstra
curătate, sau presărate cu materiale antiderapante(sare,nisip,etc).
- Viteza de deplasare trebuie adaptată la condiţiile drumului. Aceasta nu va depăşi
10[km/h] pe căile de acces, 5 [km/h] în interiorul magaziilor şi 2-3 [km/h],în locurile înguste,
conform normelor interne ale fiecarei societati.
- In timpul mersului este interzisă urcarea sau coborârea de pe autostivuitor, precum si
efecuarea unor manevre de degajare a spaţiului sau culoarului de deplasare a utilajului
(înlăturarea din drum a unor cărucioare sau obstacole,deschiderea uşilor sau porţilor de
acces,etc). In timpul transportului cu autostivuitorul,precum si la ridicarea /coborirea
furcilor(încărcate sau nu), nici o persoană nu are voie să staţioneze la o distantă mai mică
de 2,5[m] de utilaj si, în nici un caz, sub sarcina ridicată.
Este interzis să se ridice si să se transporte sarcinile, numai pe vârful furcilor. Este
interzisă transportul cu autostivuitorul prin târâre directă a materialelor sau utilajelor,cu
excepţia celor prevăzute cu săniei;
Transportarea paletilor, suprapusi, este permisă numai dacă sunt asigurate
stabilitatea sarcinii, pilotarea si vizibilitatea. Nu trebuie depăşită capacitatea de ridicare.
Este interzisă ridicarea sau coborirea furcilor (cu sau fără sarcină) în timpul deplasării
autostivuitorului.
- Transportul cu autostivuitorul a substanţelor toxice, caustice, explozive, etc. se va
efectua numai dacă acestea sunt ambalate conform instrucţiunilor de ambalare si
transport specifice si legale,pe care conducătorii utilajului sunt obligaţi să Ic cunoască si să
le respecte.
- Transportul carburanţilor cu autostivuitorul este permis numai în butoaie metalice. Este
interzis transportul lichidelor inflamabile, indiferent de cantitate, în vase ca: damigene,
găleti sau alte recipiente descoperite.
- Cînd se manevrează motostivuitorul pe teren umed,alunecos,sau când este utilizată
lama de deszăpezire, se va lucra cu viteză redusă si cu multă atenţie. Dacă este cazul,se
vor folosi,în mod corespunzător, lanţurile antiderapante din dotare.
- Sarcinile de greutate si volum mare (produse laminate legate, lăzi, vitrine etc ) trebuie
transportau direct pe furcile utilajului, luându-se masuri suplimentare de asigurare contra
72
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

căderii sau alunecării, precum si masuri de interzicere a staţionarii si circulaţiei


persoanelor in raza de manevra a stivuitorului.
- Se interzice lăsarea sculelor sau altor obiecte metalice pe bord sau pe bateria de
acumulatoare electrostivuitorului.
- Este interzisa pornirea unui stivuitor prin împingere cu furcile de către alt autostivuitor.
- Este interzisa pornirea motorului autostivuitorului daca acesta s-a oprit datorita unei
defecţiuni, având sarcina ridicata.
- Este interzisa utilizarea autostivuitoarelor, fara instalaţie de semnalizare acustica, optica,
precum si fara sistem de iluminat pentru lucrul pe timpul nopţii sau pe ceata
- Periodic, pe baza graficului si a instrucţiunilor de exploatare, se va revizui starea de
funcţionare a autostivuitoarelor si in special sistemul de ridicare, de frânare, de direcţie, de
semnalizare si stabilitatea.
- Lucrările de întreţinere si reparaţii ale stivuitoarelor, trebuie executate numai de către
personal specializat, care va consemna în registre speciale (ISCIR), fiecare intervenţie de
acest gen, cât si lucrările de verificare tehnică periodică, cel puţin o dată pe săptămână,
sau conform cărţi tehnice a utilajului.
- Conducătorilor de autosti vuitoare le este interzisa staţionarea in zona de acţiune a
mijloacelor de ridicat.
- In timpul deplasării conducătorul stivuitorului va păstra faţă de utilajul din faţă o distantă
care sa-i permită, in cazul că acesta opreşte sau îşi schimbă direcţia de mers,evitarea unei
coliziuni.
- Se interzice depăşirea cu motostivuitorul a mijloacelor de transport auto aflate în mers.
Distanta în urma acestora trebuie să fie de minim 10[m].
- Este interzis să se conducă autostivuitorul cu o singură mână.
- Conducătorului de autostivuitor îi este interzis să angajeze discuţii în timp ce
manevrează utilajul
- Se interzice conducătorului de autostivuitor să părăsească utilajul cu sarcina ridicată. La
părăsirea oportună a utilajului,se va lăsa sarcina pe sol,se va trage frâna de mână si se va
scoate cheia din contact,
- In cazul în care autostivuitorul se defectează, având sarcina ridicată, înainte de
remedierea defecţiunilor, conducătorul trebuie să ia măsuri de înlăturare a persoanelor din
zona periculoasă; prezenta utilajului defect trebuie semnalizată.
- Este interzisă punerea în mişcare si conducerea de la sol a autostivuitorului, mai puţin a
transpaletului stivuitor.
- Este interzisă frânarea sau pornirea bruscă a utilajului,în special cu sarcina ridicată
pentru evitarea răsturnării. Frânarea bruscă este permisă pentru evitarea accidentelor si
numai atunci când sarcina este în poziţie coborâtă.
- Utilizarea în aer liber a stivuitoarelor trebuie interzisa atunci când condiţiile meteorologice
se deteriorează pana la punctul în care se periclitează utilizarea în condiţii de securitate a
ephip ameţitului, expunându-se angajaţii la riscuri.
- Se vor lua masuri de protecţie adecvate pentru a se preveni orice risc pentru angajaţi în
particular
- Podeaua si postul de conducere, precum si pedalele de acţionare a stivuitoarelor,
trebuie să menţinute în permanentă curate, în scopul prevenirii alunecărilor. Se interzice
orice fel de reparaţie, curăţire sau ungere în timpul funcţionării autostivuitorului.

73
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

CAPITOLUL 10

10.1. MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE AVARIE / ACCIDENT.

10.1.1. Anunţarea accidentelor


In afara obligaţiilor care decurg din normele de protecţie a muncii, in caz de
accidente :
- Deţinătorul sau cel care are în folosinţă stivuitoare are obligaţia să anunţe imediat
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află stivuitoarele avariile si accidentele de persoane
în timpul funcţionării, prin mijloacele cele mai rapide (telefon, fax etc), în vederea efectuării
cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
- Deţinătorul sau cel care utilizează stivuitorul este obligat să ia toate măsurile
necesare astfel ca situaţi; produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână
nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR - INSPECT IT, cu
excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune în pericol viaţa persoanelor sau ar crea
alte situaţii periculoase.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau
accidentului, deţinătorii stivuitorului va face fotografii sau schiţe ale locului unde s-a produs
avaria sau accidentul.
- în vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul
stivuitorului va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive
precum şi probe de materiale, conform dispoziţiilor consemnate în procesul-verbal de
constatare.
- Dacă avaria sau accidentul s-a produs ca urmare a unor defecţiuni ale stivuitorului
acesta se va scoate din funcţiune. Repunerea lui în exploatare se va face după o reparare
şi o verificare tehnică oficială completă.

74
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

10.1.2. Masuri de prim ajutor in caz de avarii incendiu si in caz de


accidente, la stivuitoare
10.1.2.1 La accidente din cauze mecanice

In cazul lovirilor sau a strivirilor, se iau imediat masuri de dezinfectare a rănilor ce s-


au produs bineînţeles cu materiale corespunzătoare (spirt, tinctura de iod, etc.) si se
apelează la primul post de prim ajutor pentru îngrijiri.
In cazul căderii de la înălţime , se va da persoanei accidentate sa miroasă spirt, oţet
sau amoniac ţinând-o culcata in poziţie orizontala , cu capul lăsat puţin in jos.
Se desfac nasturii si se slăbeşte cureaua , se dezleagă şireturile de la încălţăminte
Mana sau piciorul care se presupune a fi fracturate in cădere , se imobilizează cu proptele
subţiri, susţinute de un bandaj.
Ridicarea accidentatului trebuie sa se facă cu foartă multa grija , trei-patru persoane
ii vor ridica uşor , cu deosebita băgare de seama ca sa nu se producă hemoragie interna.
Transportul persoanei accidentate trebuie sa se facă pe targa si printr-un mijloc de
transport cu suspensie perfecta , preferabil cu ambulanta sau salvarea.

10.1.2.2 La accidente provocate de cauze electrice


Îi cazul electrocutărilor , se deosebesc trei grade ale acţiunii vătămătoare produse de
curentul electric.
- In cazul electrocutărilor de gradul I - curentul electric provoacă numai o sperietura,
un leşin sau un soc nervos. in acest caz nu este necesar nici un fel de prim ajutor pentru
persoana accidentata.
- În cazul electrocutărilor de gradul II - curentul electric provoacă contracţia
muşchilor, încât omul nu se poate desprinde de conductorul electric pe care l-a atins.
- In electrocutări de gradul III - curentul provoacă paralizia unui grup de muşchi
producând, uneori, încetarea respiraţiei. Daca acţiunea curentului electric durează câteva
minute , încetarea respiraţiei poate provoca moartea persoanei accidentate.
Electrocutatul trebuie tratat ca un înecat sau ca o persoana asfixiata deşi nu respira
si nu-i bate inima , totuşi accidentatul nu este mort, fiind vorba numai de o moarte
aparenta. Viata accidentatului depinde in cea mai mare măsura de urgenta cu care i se va
acorda primul ajutor.
Izolarea persoanei accidentate de curentul electric necesita multa prevedere si multa
prezenta de spirit. Se precizează ca atingerea unui om aflat sub curent electric , fara a se
lua masuri de prevedere , este foarte primejdioasa pentru viata persoanei care vrea sa-i
vina in ajutor, deoarece corpul omenesc este bun conducător de electricitate.
Prima operaţiune in cadrul electrocutării consta in :
- întreruperea imediata a curentului electric de la întrerupătorul principal, comutator ,
etc.
- tăierea firelor (conductoare electrice) numai cate unul si numai cu unelte speciale,
prevăzute cu mânere izolate
- îndepărtarea firelor rupte si căzute pe accidentat, cu ajutorul unui obiect nemetalic
si uscat o scândura , un bat sau un alt corp rău conducător de electricitate.
75
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

Daca nu se poate întrerupe curentul electric se procedează astfel:


- la tensiune joasa
Se asigura întâi o buna izolare a mâinilor si a picioarelor persoanei care da ajutor ,
fata de accidentat, instalaţia electrica si pământ. Aceasta se realizează cu mânuşi de
cauciuc, sau in lipsa acestora prin înfăşurarea mâinilor intr-o bucata de postav uscat,
mâneca hainei sau pulpana hainei, toate acestea trebuind sa fie perfect uscate; pentru
izolarea picioarelor persoana care da primul ajutor trebuie sa folosească cizme de cauciuc
sau galoşi, sau in lipsa acestora-o scândura bine uscata.
După ce s-au luat masurile de prevedere menţionate mai înainte, se apuca
accidentatul de părţile hainei care sunt mai îndepărtate de corp (de exemplu de poalele
hainei). Nu trebuie atinsa încălţămintea accidentatului, atât timp cat persoana accidentata
se afla sub curent, se recomanda sa se lucreze — pe cat posibil - numai cu o singura
mana ( preferabil numai cu mana dreapta); cealaltă mana a persoanei care da ajutor
trebuie sa fie libera.
- la tensiune înalta:
Se scurtcircuitează conductele liniei aeriene , aruncând peste ele o sarma ; se pune
mai întâi un capăt al sârmei la pământ, apoi se arunca sarma peste conductoarele liniei cu
care se afla in atingere accidentatul.
Daca persoana accidentata se afla la înălţim, trebuie luate masuri de preîntâmpinare
a lovirii prin cădere-se iau masuri ca accidentatul sa cada pe un obiect moale(plasa sau
saltea) sau sa fie prins in braţe. Apoi se întrerupe curentul electric;de asemenea se iau
masuri ca accidentatul sa fie legat si apoi sa fie coborât la pamant ca sa nu cada liber.
Fiecare secunda fiind preţioasa pentru salvarea vieţii accidentatului, trebuie sa i se
dea primul ajutor chiar la locul accidentului fara a se aştepta sosirea medicului. Se aşează
accidentatul pe un loc izolat, de preferinţa nu pe pamant sau pe ciment. I se scot hainele
care-1 incomodează, se desfac gulerul, cureaua, fularul, bretelele; se curata gura de
sânge sau de mucozităţi si se scot protezele din gura. Daca gura este încleştata, se
introduce intre masele-in colturile gurii-coada unei linguri sau o scândura si i se
descleştează dinţii cu grija sa nu i se rupă. Se îndepărtează persoanele care sunt de
prisos, asigurându-se astfel aer accidentatului. Daca limba a căzut prea adânc in fundul
gurii, ea trebuie scoasa, apucând-o cu o batista sau cu un aparat special. După ce s-au
pus in practica masurile indicate mai înainte, se începe imediat respiraţia artificiala. In
acest scop se aşează accidentatul cu fata in jos, cu o mana in prelungirea corpului si cu
cealaltă mana îndoita pe care se aşează capul întors intr-o parte, aşa încât gura si nasul
sa nu atingă suprafaţa de reazem (podeaua). Se pune sub pieptul accidentatului un sul
făcut din haine, paie sau alte obiecte moi si uşoare sa se evite fractura oaselor.

10.1.3 DISCIPLINA IN MUNCA, RESPECTAREA LEGISLAŢIEI, A


PRESCRIPŢIILOR TEHNICE-COLECŢIA ISCIR, A NORMELOR DE
TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII.
1. Verificări periodice
- Persoanele autorizate, au obligaţia să se prezinte din doi în doi ani la examinarea
medicală, prezentând rezultatul comisiei. Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale,
persoanele autorizate conform prezentei anexe vor fi instruite periodic, odată cu
76
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic de


specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de stivuitoare, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un proces-
verbal.
- Persoanele autorizate, vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor
profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea agentului
economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Din comisie va face parte responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECTIT. Rezultatele examinărilor vor fi
consemnate într-un proces verbal de verificare.
- Persoanelor autorizate care nu se prezintă la examinările anuale sau în urma examinării
nu obţin rezultate corespunzătoare, nu li se va acorda viza anuală şi li se va interzice
manevrarea stivuitoarelor.
- Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de stivuitorist pentru care
sunt autorizate mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii respective numai cu
condiţia respectării prevederilor PT R3 - 2003.
- Persoanelor autorizate transferate de la alţi agenţi economici deţinători li se poate
încredinţa manevrarea stivuitoarelor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după
efectuarea unui instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 16
ore, în raport cu complexitatea stivuitorului şi numai după examinarea acestora conform
prevederilor .
- Trecerea de la manevrarea unui tip stivuitor la manevrarea unui alt tip de stivuitor, se
face în urma examinării stivuitoristului de către comisia tehnică a unităţii deţinătoare, în
baza unui instructaj teoretic şi a unei practici de acomodare de minimum 24 ore pe noul tip
de instalaţie. Examinarea se va face de către comisia tehnică prevăzută.
- Rezultatele tuturor examinărilor vor fi consemnate în procese-verbale şi în autorizaţie, la
rubricile respective.
- Personalul autorizat, este obligat să poarte permanent autorizaţia asupra sa, în timpul
serviciului. Lipsa autorizaţiei, la verificarea efectuată de organele stabilite de prezentele
prescripţii tehnice, este echivalentă cu exploatarea neautorizată a stivuitoarelor şi se
sancţionează conform prevederilor legale.
- Carnetele de autorizare de stivuitorist eliberate pentru grupa a-IV-a din vechea
prescripţie tehnică CR 5-2000 rămân valabile în continuare şi sunt echivalente cu noile
carnete de autorizare eliberate conform prevederilor prezentei anexe.
- în cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare, în baza
unei cereri scrise şi motivate şi cu condiţia depunerii autorizaţiei uzate, ISCIR-INSPECT IT
poate elibera un alt carnet de autorizare.
- Orice modificare, adăugire sau ştersătură în carnetul de autorizare făcută de persoane
neautorizate sau neoperată în evidenţa unităţii ISCIR-INSPECT IT emitente şi fără
semnătura şi ştampila celui care a efectuat-o atrage după sine anularea carnetului de
autorizare.
- Nerespectarea prevederilor PTR3-2003, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
10.1.4. Sancţionarea personalului autorizat
- Personalul autorizat în conformitate cu prezenta anexă, poate fi verificat de către

77
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, precum şi de organele în drept din unitatea


deţinătoare (conducerea unităţii, RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT, responsabilul tehnic
cu supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie), la locul de muncă, în timpul exercitării
activităţilor de manevrare a stivuitoarelor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile şi
cum aplică cunoştinţele practice şi teoretice.
- Verificarea se va face în prezenţa RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT şi a altor persoane
competente delegate de conducerea unităţii. în cazul când în urma verificării se constată
deficienţe tehnice la stivuitoare, datorate modului de manevrare , sau alte abateri care
periclitează siguranţa lor în funcţionare, în funcţie de gravitatea faptelor constatate, se vor
lua următoarele măsuri:
a) - sesizarea conducerii unităţii deţinătoare pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în
regulamentul de ordine interioară;
b) - consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate:
c) - aplicarea unei amenzi, în cazul când abaterea se încadrează în legislaţia de
stabilire şi sancţionare a contravenţiilor, în vigoare;
d) - retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, după gravitatea
abaterii comise;
e) - retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnet.
Abaterile consemnate în carnet vor fi aduse la cunoştinţa ISCIR-INSPECT IT emitentă
spre a fi operate în evidenţa sa. Măsurile de la aliniatele "a" şi "b" se vor lua pe bază de
proces - verbal întocmit de cei care constată abateri (organele indicate mai sus).
Măsurile de la aliniatele "c", "d" şi "e" se vor aplica de către ISCIR-INSPECT IT, pe
baza procesului-verbal încheiat de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT cu
ocazia verificării; măsurile indicate la aliniatele "d" şi "e" se vor face cunoscute în scris celor
interesaţi şi trebuie să fie validate de conducerea ISCIR-INSPECT IT. Deciziile de aplicare a
măsurilor indicate la aliniatele "d" şi "e" pot fi contestate de către cei sancţionaţi în termen de
15 zile de la comunicarea lor, la conducerea ISCIR-INSPECT IT al cărei inspector de
specialitate a iniţiat sancţionarea.
- Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT care le-a eliberat.
- In cazul când personalul autorizat se prezintă la serviciu sub influenţa alcoolului sau
conduce instalaţia necorespunzător, astfel încât periclitează siguranţa în exploatare,
conducerea unităţii în afară de sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară,
poate propune retragerea carnetul de autorizare pe termen limitat sau definitiv; retragerea
definitivă a carnetului de autorizare, eliberat de ISCIR-INSPECT IT, devine definitivă numai
după confirmarea scrisă, transmisă de ISCIR- INSPECT IT unităţii deţinătoare care a iniţiat
această măsură de sancţionare.

10.1.3. LEGISLAŢIE, REGULAMENTARI, NORMATIVE, INSTRUCTIUNI

- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor.


Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.
- Legea nr.319/2006 a SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
78
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

- Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006.


- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate a muncii pentru transportul intern.
- Primul ajutor la locul accidentului.
- Decret 400/1981.
- Prevenire si Protectie, Situatii de Urgenta
- PT R1 – 2003 ISCIR
- Legea 64/21 martie 2008 ISCIR
- Hotararea nr. 1340 din 27.12.200 ISCIR
- Hotararea 182 din 9 martie 2005 ISCIR
- PT CR 8 – 2009 ISCIR
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
OGR nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,aprobată cu modificări şi
completare prin Legea nr. 3 75/2002 .
Funcţionarea în condiţii de siguranţă a mecanismelor de ridicat, utilizarea lor raţională de
către deţinători cât şi activitatea preventivă desfăşurată de organele de verificare ISCIR sunt
reglementate prin Decretul nr.587/24.10.1973, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune , instalaţiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil,
completat şi revizuit de Decretul 417/1985.
Prescripţiile tehnice pentru stivuitoare au fost elaborate sub conducerea ISCIR şi conţin
cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea
tehnică. (Prescripţiile PT R1/2003), aprobate cu Ordin de Ministru, sunt obligatorii pentru toţi
cei care proiectează, construiesc, montează, repară, întreţin, exploatează sau verifică
macarale.
Din cuprinsul PT R3/2003 specificăm:
• Generalităţi (scop,domeniu de aplicare, referinţe normative, termeni şi definiţii,
abrevieri)
• Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate ce trebuie să fie asigurate la proiectarea şi
construirea stivuitoarelor şi componentelor de securitate (dispoziţii preliminare,
generalităţi, riscuri, marcarea)
• Proiectarea si fabricarea.
• Introducerea pe piaţă a stivuitoarelor şi componentelor de securitate.
• Montarea şi repararea( proiectarea,montarea,repararea).
• Autorizarea de funcţionare (generalităţi, cartea stivuitorului, verificarea tehnică oficială-
concluzii, verificarea tehnică programată si neprogramată).
• Exploatarea(supravegherea, registrul de evidenţă a supravegherii, norme de
exploatare, manevrarea).
• întreţinerea si revizia.
• Avarii si accidente.
• Dispoziţii finale.

79
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor.


- Hotărârea Guvernului nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.
PT R3 – 2003 ISCIR
- Legea 64/21 martie 2008 ISCIR
- Hotararea 182/9 martie 2005 ISCIR
- PT CR 8 – 2010 ISCIR
- Legea nr.319/2006 a SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
- Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006.
- Primul ajutor la locul accidentului.
- Decret 400/1981.
- Prevenire si Protectie, Situatii de Urgenta
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
- OGR nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,aprobată cu modificări şi completare
prin Legea nr. 3 75/2002 .
- Din cuprinsul PT R3/2003 specificăm:
• Generalităţi (scop,domeniu de aplicare, referinţe normative, termeni şi definiţii, abrevieri)

80
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

81
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

82
S.C. CALIFICARI DESERVENTI S.R.L.
BD. IULIU MANIU, NR. 186A
Telefon : 0721.140.791 / 0755.091.993
Fax : 031.401.53.58 / 031.816.28.31
www.calificari-deserventi.ro
contact@calificari-deserventi.ro
calificari.deserventi@yahoo.com

83