Sunteți pe pagina 1din 1

Cabinet expert contabil, consultant fiscal, evaluator , auditor financiar

JELER CORNELIA GABRIELA- si echipa


Str.Alexandru Vaida Voievod nr.14 apt.5
Telefon 0264413285, fax 0264406409, email gabijjjro@yahoo.com, office@jeler.ro
Site: www.jeler.ro

ANEXA 7
CANTITĂŢILE
de ambalaje estimată a fi introdusă pe piaţă în anul.....

PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE PRODUSE AMBALATE []

PRODUCĂTORI/ IMPORTATORI DE AMBALAJE DE DESFACERE []

OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT []

Denumirea operatorului economic: ________________________________________


Localitatea: ________________________________________
Adresa: ________________________________________
Tel./Fax/E-mail: ________________________________________
Cod CAEN pentru activitatea de bază: ____________________________________
Cifra de afaceri: ______________________
C.U.I.: ______________________
ESTIMAT tone
┌───────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Materialul │ Cantitatea de ambalaje │
│ │ introduse pe piaţa internă │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Sticlă │ │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Plastic │ │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Hârtie şi carton │ │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Metal │ │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Lemn │ │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Altele │ │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│TOTAL: │ │
└───────────────────────┴────────────────────────────────────┘
*ST*

NOTĂ:
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
* se includ deşeurile de ambalaje provenind din consumul propriu şi deşeurile de la
ambalajele proprii recuperate de pe piaţă

Data: ___________________________ Semnătura şi ştampila


Nume, prenume: ______________________
Funcţia: ___________________________