Sunteți pe pagina 1din 4

1

CUVÎNT ÎNAINTE

Prin aceste cîteva rînduri, insuficiente pentru a exprima întreg mesajul sufletului meu, dar şi prin
orientarea acestei publicaţii, mă adresez ţie cititorule, unul dintre cei nu prea mulţi în mîinile cărora
au ajuns această revistă, dar unul dintre acei numeroşi oameni cu beneficitate ridicată din această
ţară şi de pe această planetă mă adresez cu dorinţa fierbinte ca tu să devii mai bun, mai plin de
iubire pentru ceilalţi oameni buni, indiferent de culoare politică sau a pielii ;
mă adresez ţie, cititorule, indiferent de pregătirea ta, artistică , emoţională, spirituală sau
raţională, de tip “academic”;
mă adresez sufletului tău în scopul creşterii cunoaşterii spirituale, a ”îmbogăţirii structurii
noesice” – cum ar fi spus regretatul academician Eugen Macovschi, creatorul teoriei biostructurale a
materiei vii, comunicată în 1982;
mă adresez în sopul regăsirii Polului Nord al părţii celei mai evoluate a sistemului viu uman,
structurat după modelul Sfintei Treimi : trup – structură fizică, raţiune – structură biosică, suflet –
stuctură noesică – sistem în care dominanta rămîne ultima componentă, adică suflet – structură
noesică – (subconştientul uman), care joacă un rol atît de important în radiestezie.
Este importantă această regăsire întrucît inconştientul uman utilizează cca. 80% din totalitatea
acestor microprocesoare biochimice care sînt celulele nervoase, în timp ce componenta noastră
raţională are în subordine cel mult 20% din potenţialul neuronal. Însă tocmai aceasta este norocul
nostru, garanţia evoluţiei noastre viitoare într-un sens benefic, garanţia contactelor noastre
superioare şi a potenţialului nostru.

*
* *

Prin activităţile Societăţii Române de Radiestezie pe care o conduc de la înfiinţarea ei în


octombrie 1991, a Fundaţiei de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei” înfiinţată în octombrie
1995 şi prin revista “Radiestezia”- actual “Inforenergetica”, ne străduim să aflăm, prin
cercetare,cunoştere, haruri personale şi aplicaţii, cît mai mulţi oameni benefici puternici, plini de
credinţă , iubire creştină şi Lumină de la Dumnezeu, pentru ca împreună, să-i putem ajuta
(respectîndu- le liberul arbitru şi condiţia beneficităţii minime) pe semenii noştri aflaţi în suferinţă
fizică, biosică şi /sau sufletească; ne străduim să-i ajutăm şi pe cei dezorientaţi să-şi regăsească
drumul către Dumnezeu, către vîrful Everestului spiritual al acestui Univers (vîrf spre care tind toate
credinţele şi religiile oamenilor, în special credinţa creştină); ne străduim să ajutăm toate creaţiile
Domnului Dumnezeu în Legile Divine ale Lui, pentru a li se corecta (prin noi) carenţele i.e.
existente determinante ale acelora fizice şi pentru a- şi corecta ei cauzele carenţelor.
Niciodată oamenii buni ai acestei ţări şi ai acestei planete nu au simţit cu atîta intensitate ca
acum, nevoia de Dumnezeu ! Iar această tendinţă firească va fi din ce în ce mai puternică în viitor,
aceasta fiind, de altfel garanţia existenţei, integrării şi menţinerii fiinţei umane numai cerurile
benefice din Universul acesta pluriexistenţial - în care acestea coexistă din păcate şi cu cerurile
întunecate (Iadul). În acestea, Homo Sapiens este fiinţa cu cele mai evoluate programe
inforenergetice, potenţe, dumnezeeşti, pe care numai prin CUNOAŞTERE şi eforturi voliţionale,
conştiente şi le poate manifesta, utiliza. Ştiinţele moderne, acelea spirituale şi Inforenergetica care
le cuprinde- formează această CUNOAŞTERE ce constitue CALEA pe care vă invităm să o
parcurgem împreună către idealul propus anterior- cunoscând că numai astfel putem avea viteza
maximă de evoluţie.

CLAUDIAN DUMITRIU
Preşedintele Societăţii Române de Radiestezie
şi al Fundaţiei de Inforenergetică Sf. Apostol Andrei
2

RADIESTEZIA ŞI INFORENERGETICA

Istoricul radiesteziei, al acestei capacităţi de percepţie extrasenzorială a mesajelor provenind din


universul informaţional şi energetic, a constituit şi constituie un subiect de interes pentru specialiştii
din acest domeniu, atît din ţară cît şi din străinătate. Menţionăm aici contribuţiile domnului
Claudian Dumitriu, dintre care cea mai recentă este articolul Radiaţiile telurice în ecosistemul
uman, apărut în nr. 8 al revistei Arhetip, unde puteţi găsi şi bibliografia autorului.
Trebuie evidenţiat aportul adus la dezvoltarea radiesteziei ca ştiinţă de către cercetători şi
practicieni din ţările cu tradiţie în domeniu, cum ar fi: Egiptul, China, India, Franţa, Rusia, Belgia,
Germania, SUA sau Italia.
În fostele ţări comuniste de după 1918 atît radiestezia cît şi “ştiinţele oculte” au fost studiate şi
practicate mai puţin de către cercetători individuali “amatori”; exemplul tipic este România. Au fost
monopolizate de puterea politică din stat, pentru ca domeniul paranormalului să se afle sub
controlul exclusiv al persoanelor implicate în sistemul de conducere , cu scopul de a fi utilizate
doar în beneficiul acestora prin consolidarea puterii şi menţinerea ei, chiar dacă din cauza acestui
regim au avut de suferit milioane şi milioane de oameni. De aceea ostracizarea cercetătorilor şi
experimentatorilor izolaţi a constituit una dintre pîrghiile de realizare a acestei politici.
În statele libere, în schimb, domeniul paranormalului a fost şi este investigat în special de către
cercetători individuali care, ulterior, îşi pun în valoare capacităţile şi realizările lor, cu ajutorul
statului, care le oferă protecţie socială. În Franţa, de exemplu, există numeroase grupuri organizate
în asociaţii, fundaţii sau organizaţii, care activează în domeniul radiesteziei sau psihotronicii.Dintre
acestea menţionăm: Les amis de la Radiesthesie, Syndicat National des Radiesthesistes Francaise(
cu sediul la Paris ), Association des Sourciers Francais- instituţii ce întreţin relaţii cu Societatea
Română de Radiestezie şi cu Fundaţia de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei”, încă din 1994.

În Statele Unite ale Americii majoritatea cercetătorilor acestui domeniu(benefici) sunt membri ai
Asociaţiei de Cercetare Iluminare- A.R.E. Edgar Cayce, înfiinţată în 1935 şi având sediul central
în S.U.A.- V.A.- Virginia Beach, cu filiale în cca 80 de ţări ale lumii; Societatea Română de
Radiestezie colaborează încă din 1995 cu această instituţie, în 1997 domnul C. Dumitriu fiind
invitat şi participând la Congresul A.R.E. Edgar Cayce care s- a ţinut în Viginia Beach.
În România în acest domeniu există din cele mai vechi timpuri preocupări teoretice şi aplicative,
constînd din descoperirea surselor de apă, petrol sau aur, prin activitatea tradiţională a fîntînarilor,
găzarilor sau aurarilor. De observat că termenul desemnând aceste profesii se referă nu numai la
activitatea de exploatare şi valorificare a acestor resurse, ci se extinde şi asupra celor care se ocupau
cu detectarea lor prin mijloace radiestezice. În perioada interbelică s- a făcut cunoscut prin
activitatea sa inginerul geolog româm Simu Simeon, unul ditre cei mai mari radiestezişti ai lumii.
El a fost nu numai un desăvîrşit practician, ci şi autorul unui Manual de radiestezie(1939).
În ciuda piedicilor deosebite care s-au pus, în România, activităţilor de acset fel, totuşi au
existat preocupări majore şi în domeniul radiesteziei, cu rezultate care ne fac cinste. În aceste
condiţii, după o viaţă întreagă dedicată cercetărilor aprofundate asupra radiesteziei şi asupra
fenomenelor conexe, extrapolând ulterior consecinţele acestor cercetări în direcţii surprinzătoare,
domnul comandor de marină Claudian Dumitriu a finalizat un aparat teoretic complex, original,
precum şi un portofoliu de tehnici inforenergetice pentru corectarea carenţelor existente, atât de
către inforenergetician, cât şi a cauzelor acestora, de către acela care le- a determinat apariţia.
Rezultatul observaţiilor şi experimentelor sale au condus la elaborarea unei noi ştiiţe, aflate la
frontierele cunoaşterii: Inforenergetica.
Acest termen a fost pus în circulaţie în mod oficial pentru prima dată în 1988, printr-o
comunicare ţinută de domnul Claudian Dumitriu, invitat cu prilejul înfiiţării Asociaţiei Oamenilor
de Ştiinţă – sucursala Brăila.
Pe plan internaţional Inforenergetica a fost comunicată de autor la Antanta Medicală
Intermediteraneană ţinută la Mamaia- România între 9- 12 septembrie 1992, din partea Uniunii
Medicale Balcanice, din care este membru, pentru rezultatele obţinute.
3
Inforenergetica se ocupă de studierea existenţelor determinate, influinţate, de o
cantitate Qi de INFORmaţii organizate în algoritmi (mai mult sau mai puţin inteligenţi - complecşi
), implementate într- un suport ENERGETIC oarecare (mecanic, chimic, termic, optic,
electromagnetic etc.), utilizînd mijloace originale şi altele, moderne.
Inforenergetica este o ştiinţă de graniţă complexă, o realizare românească în totalitate,
constituită din totalitatea ştiinţelor moderne, explicate, organizate şi utilizate conform învăţăturilor
lui Iisus Christos. Una dintre teoriile de bază este aceea biostructurală a materiei vii, (comunicată
pe plan internaţional de către autorul ei, regretatul academician Eugen Macovschi ) completată şi
extinsă de domnul Claudian Dumitriu; altă teorie de bază este aceea a informateriei, aparţinând
academicianului Mihai Drăgănescu, din perioada anilor 1987-1989, ce se găseşte în lucrarea sa
“Ortofizica”, etc.
Aplicaţiile acestei ştiiţe privesc corpurile cereşti, mediul biotic, oamenii, animalele, plantele şi
mediul în care trăiesc acestea. Operatorii specialişti sau experţii inforenergeticieni au de asemenea
la dispoziţie un aparat teoretic şi practic care-i ajută în desăvîrşirea lor de bază, care poate aparţine
oricărei ramuri a ştiinţei sau culturii. Aşadar, inforenregetica se defineşte de la început, ca fiind un
instrument util tuturor profesiilor, uşurînd foarte mult activitatea de observaţie şi analiză, prin
evidenţierea rapidă a unor parametri ie calitativi semnificativi. Sînt şi situaţii în care inforenergetica
oferă metode de intervenţie directă în energetica şi algoritmii informaţionali de funcţionare ai unui
sistem.
Inforenergetica se deschide în egală măsură domeniului social, unde aplicaţiile ei pot fi
hotărîtoare. Să ne gîndim numai la posibilitatea de a stabili compatibilitaţile: între doi parteneri,
ceea ce poate fi hotărîtor pentru fericirea conjugală; între un conducător şi colectivul de oameni pe
care îl conduce, ceea ce poate fi hotărâtor pentru randamentul acelui colectiv de muncă cît şi pentru
realizarea profesională a membrilor săi. În afară de determinarea unor parametri inforenergetici
fundamentali necesari pentru luarea unor decizii de acest fel, există posibilitatea implementării unor
inforenergii modelate pentru a se realiza funcţia de corectare a unor carenţe i.e. existente, sau de
optimizare i.e. a unor structuri colective sau individuale. Există unele persoane care, datorită unor
caracteristici i.e. - inforenergetice proprii, creează senzaţii şi afecte de disconfort, oboseală, stress,
etc., celor pe care-i conduc sau alături de care muncesc; acestea determină incompatibilitatea cu
anumite funcţii sau profesii, ceea ce se poate determina dinainte de a se lua decizia numirii sau
angajării lor.
Aplicaţia poate cea mai importantă, pînă în momentul de faţă rămîne determinarea
parametrilor alfa – numerici caracteristici stării de sănătate, vitalitate şi a stărilor patogene. Se
poate face global pentru întregul sistem viu, sau pentru fiecare organ în parte, ceea ce presupune
deja minime cunştinţe de anatomie. Se adaugă optimizarea individuală a alimentaţiei, a aplicării
unui tratament sau a unei terapii, adoptarea unui regim de viaţă – toate acestea variabile pentru un
anumit individ, într-o anumită împrejurare.
Pentru animale şi vegetale, corectarea carenţelor i.e. şi optimizarea parametrilor
inforenergetici caracteristici acestora, constituie unul dintre obiectivele de bază ce trebuie urmărit.
Unele experienţe similare au fost realizate şi aplicate de către cehoslovaci, care au demonstrat că,
ţinînd seama de radiaţiile telurice, se poate îmbunătăţi recolta unei culturi oarecare. Dar aceasta se
poate îmbunătăţi şi ca urmare a unor inforenergizări de un tip special, ceea ce se poate observa uşor,
urmărind modificările de colorit, caracteristici şi aspect, ale creşterii dimensiunilor părţilor
componente ale plantei – frunze, flori, tulpină, etc.
Examinarea factorilor benefici şi malefici din mediul înconjurător, ierarhizarea valorică a
acestora, evitarea sau anihilarea celor nocivi, constituie alte aplicaţii importante în ameliorarea
condiţiilor de viaţă ale unui sistem viu, animal, vegetal sau uman. Vom lua ca exemplu obiceiul de a
ţine în dormitor , uneori chiar lîngă pat, unele obiecte metalice a

căror prelucrare le- a indus unele tensiuni, cu efecte malefice. Acest amănunt le face să devină
generatoare de radiaţii nocive. În prima fază efectul se rezumă la producerea unui somn neodihnitor,
uneori însoţit de coşmaruri sau vise obsesive; ulterior se poate ajunge la dizarmonii psihice sau la
tulburări funcţionale la nivelul organelor ale căror meridiane i.e. au fost afectate.
4
Investigaţia inforenergetică caracteristică, direcţionată, constituie un instrument redutabil
de penetrare extrasenzorială a universului cauzelor subtile ale fenomenelor. Ea depăşeşte
capacităţile noastre de percepţie, dar le depăşeşte şi pe acelea ale AMC-urilor existente. Rezultatele
eforturilor de realizare ale unor AMC-uri performante în domeniul inforenergetic sunt parţiale şi
foarte modeste. Deocamdată nu se întrevede posibilitatea de obiectivare a întregii game de radiaţii
i.e. cu ajutorul AMC-urilor, deoarece până în prezent acestea, în majoritate, sunt în afara
domeniului acesibil lor, conform clasei de sensibilitate (limitată deocamdată de posibilităţile tehnice
şi tehnologice existente).
Existenţa raportorului şi a ansei brevetate din 1996 la OSIM Bucureşti, de autorul lor C.
Dumitriu, împreună cu aparatul teoretic al Inforenergeticii, precum şi al posibilităţii de măsurare
alfa-numerice cu ele, fac posibilă introducerea tehnicilor de calcul în domeniul fenomenelor
paranormale (posibilitate existentă numai în Inforenergetică), pentru analiza şi utilizarea acestora în
scopul ameliorării vieţii şi condiţiilor de viaţă ale omului, animalelor, plantelor şi pământului.
Datorită acestor caracteristici, Inforenergetica constitue adevărata ştiinţă spirituală a
viitorului şi nu ştiinţele moderne, tehnice şi umaniste dar atee, din prezent, care au condus la
rezultatele existente în societatea umană din prezent, care nu mai sunt corespunzătoare necesităţilor,
resimţite tot mai puternic de un număr din ce în ce mai mare de oameni. În Inforenergetică se
cunoaşte încă din 1990 că orice existenţă, categorie (ştiinţă, artă, activitate, sentiment, individ sau
colectivitate) din care lipseşte Dumnezeu(IUBIREA)- este demonică, satanică (definiţie).
Absolvirea cursurilor de inforenergetică (numai a primelor 7 grade- din 10 prevăzute)
organizate în România, din luna mai 1990 până în ianuarie 2002, de către domnul Claudian
Dumitriu, de către cca 30.000 de oameni, având toate profesiile şi ocupaţiile, responsabilităţile,
titlurile ştiinţifice, posibile, constitue aportul adus de această ştiinţă şi de membrii acestor instituţii,
la ameliorarea condiţiilor de viaţă nu numai din România, dar şi din toate ţările unde au ajuns aceşti
oameni cu această pregătire specială benefică.
Inforenergetica a fost predată până în prezent numai oamenilor cu cetăţenie română, nefiind
încă accesibilă acelora cu alte cetăţenii. Din anul 2002 ea poate fi accesibilă tuturor oamenilor
de toate cetăţeniile, care îndeplinesc baremurile de calitate personală existente- ca garanţie
minimă că această ştiinţă va fi utilizată numai în scopuri benefice pentru toate sistemele vii
terestre şi nu în scopuri personale (ca toate celelalte ştiinţe, care pot fi utilizate şi astfel).
Aceasta este Calea (pe care vă invităm să o parcurgem, însuşindu- ne Cunoaşterea
necesară) Adevărurilor Christice despre Viaţă (a noastră şi a celorlalte existenţe) , deoarece
numai aceia care au Cunoaştere pot merge pe EA.

°°°°°°°