Sunteți pe pagina 1din 57

S,A~ ',I -'; ,'.1_ ~ .•.

romon __ Il,

'~ ,e r'e', _ _) d .J I ' __ 0 n I:" ,~,a.'" Ie _ i, a "I', ~ 11 iI,_ lejd i, it leromonah Savatie Bastovoi 1- ,Albia, Iulia:

_" emtre airel, ,:, OO,._ ,

~BN 9173~82S2,-72~·S 28:

Am ales " ":1 vorbim despre sm renie si Iii, ertat :

. Y

pentru eft foa . e mula lu ··.··e-: (X beste despre smere-

nie foi rte ,. _ _ll,~ lume vorbes e aespre liberti te foarte putini intelegem cd acestea doui: sum acelasi lu -C" - ,-- -

I, _' ,~," 'II!

.. " -.~-~ -opus s:-' fi Co ,. eap~ .. t 0 ,"'c I'rea rugaeiunii SIan I lui fre ,.-1,- dar ,·1 voi folosi de ea

, !Ii I!!!i ~ W tIj

m ,lS,1 ut a noastra, per tru ca ste cea mat reprezen-

tativa si cea mai cunoscuta :0,10' I a~I~;re'~--ini ,101 -, de lui.

~ ~,~ ~

~

C'~·i. - ,~i celor care nu am 0 '. '.'. ! '~,~ desn . e bor ,-

ta, In, ceea ce priveste scrierile ~-:;--,~I-~'t1ilor' desore IS ~- ....

I< ,,- ,!Iii - • ""' - ~I tru ....

reme, top c: eastern a easta igacnme, pentrt I_~' ea

S--, ci este '., ....... -. I' un' , '_I .,' ~tn' J ,,', " gu ui . -,' '-''S~- M'- _.', _'-', A'· · ... ~I .-J:!C

_ _._ I _ ._ - " _._ '. _ ' _' '::. ~ '.' _. . I _ - ,-_ I .:.:: '_. - '. . ',' 'EiIl, I ,A

. . . . ,

, a voi folosi d ea.

'iii ~ ~i ,- i·- .' . . A

.. ~_ •. z·S sm ~·-rue ,- ~- ertate pentru ca" . n aceasta

:st8 toata viata noastra, NOI·i, . 10Ji lSI 1 - tem ch . ',a~~ la

')'Ii I '1' II;,

I:I~ ertate. 1-1=--,"-- 01--- u contemr oran, care est:' 1-'-

demnat ~i provocat la lib nat. de toat afiseh p

de.« !!II II III 'II d I I

le--' 'e'" I'v,'e"" "1.'--' lS::III'Lml"'" .. I~q .•.... ' e'--'·" -',.' ",I'e' arB,'

... ,.--:' .. ' '" '" " .. ',.. .', y " '" ,I'.' ". ," " _ ,., .....

.'

'C_ V,an,1 ,rlJsl;'_£ I :(1_ Ie _-"Id~ Sa, . . ',-0--01 ~ pe mtI-_· 'r" ~~'II,r~,_'CI"NII

I ' 1_,

·':jiJ·_~~I""_~i:"- -if,. < __ .~ Strut ,rn' std." de ,--.. -I~ -~T_' a Si;_'dicalelo'rr" ,~_-, Cfl_~-_ -_I

Senl"" da r on.ufli, Albm ,Iu.l'ia, 2tJfJ4,

6

7

lio S'} de la e, evizor, smer , s e un lucru resp'"ngato,r,s '1__, Iueru ~_ . __ ',- ~- , " ica sa fie liber,

-a-cc' -u- c;:- 'e' 1"-' utir ~1· am; ftl' ~ I ca::~ ~ el .-:-, ~"e', 'C" ' e- II 'c' le-:-' ~" ,- ',-'" ie

S I I "I" ,', Pi '~t ,'U:.!I,J..u..J.. . .I'y , ,'- '_ :'_'. "':_'_:,, I, - "_' ,':._,' :'__'" ,.:_,,' '" ,_:__~".,

~i ' otusi, noi crestii ii s, ,:' ,',' ,m c • emal i la liberts 1- 'e~,'t ce vc 'em pe strs __ :,,-~ tot ceea ce auzim este ,0

parodie aadevaratei che ," i '.1 a- devaratei Iibertati.

Noi sunn ~,' " che " I_~I.· la libertate ,. ,SUD,'m chemar .' 8m,'--: _- • -. ". postol " 1 ,'0 ' sp _iC-: U' Cu« oaste, i

adevdrul i adevd ul v "'" face libert uL • c- ristos sp '." ie: II l~va.'ta# d, I Mine, C~~ sunt bldnd ~i smerit cu i im ,,I veti , ifla odiha sufle etor voastre 'J,. 2J~-

" cee sta DO' veden bine c _ in E~~_ ghelie srnerenia 1m libei tatea, nu r oar oa nu se contrazic ~ eie sunt acelasi

I 'C' TU" d e-I~, si 'i)I!'b' "'e, ',' _' ,I ,e- a est ,e'- I' ': II! ,

~" __ '.' . 'I .' 1,_ I .. ' .. ".", r.- .. ~ .. .=. ~._ ""_ I I, ",". j .1

I

N- - Iii h II I li' iii,

0'::' -,-:UIl,'-, tet -:.<: -C" m ,1',"'" '( a rr C'; - .ate

_ ", 1 '_ '.. , •• '.. .' _ I _. _ _ __ " ... ' ,_. _ " .

.' e ,. tor. i- .. 'en al se in teleg 0 star .. ,e !'I, . .,~ ge Ie! dar nu ... _: '~'-.ger'_ -_ un" '0 - tare I! r-'· - - Ie ,e, . · ceo m i muir. A fi smerit inseamnaa I n ·la la via-_ t - &--,~; -. ,e--'-II- a- u-- ti - - ,Iar'e /,,- c --, - 1-, a fi'ii' ,,1':1, nerit cdn d

,- - , .:._ - - - " : - - -_ - - -,-- -!!! , ~ , - - --- - - - -

sunt ,ata" ea p: .~ oblen e in lume, cdnd ~' tun! atdtea

I . "r"-'1I·'r- !!!I e·1 ,;.d,-IlI· '-1IJQ"'~ ','e" ~'I' :l,.rO:'I~ =-.a .' '.-'~'- rim Id-,,'I I~_, I miin. ill,,: "-'1'

I "~, Itt:" ,_' . ~ - v_ llf'_ 1- 'Ii 1 '" I ,I iii ' "'.,' '_ _ ~I _ _" _ , , ,_, _ _ _ . _

J!!i(JI.' _',ifl·j' nu fa cem "1"", ,,~~,'jJI Cam 5IJ:!,3 au p rvertit 0'. me-

. ,,-'.I 'I' !1Ii, ,f'" 14" I - _I,.. ',' ,,, . ,I I ILl- iiI- • _' '~ "" _ " _ ,

'W' 'V' w ill

a mast a, tar

:m7_s ,ra.,;e

I' J~I -, '8~ I 3'- 2"

- ,'Iua,,,! '-[I I':'_"

3' III I - - rl . fwale; . 1" 17

8

IC' I.lJ

Ell iii' ,-. Fib . t'

- I·· ... I ". . ..... . i ....

,re .. 'I('! •. .1' serta: e

. ~

-I -,

: I

1·8'_' ,_

lIi.olll.111l.''Liiii'.IILL.Il, trai i-_ ih _- ~ i,

". sa: Ie singurr"" ate, s ari ne care

toti l .. tr: n ~ cbi ( _ si cei car · , e pro 0 '" 1: I ibe . CT··.'

. m isele lor d I'· '0' u m"'" le nrtem r zol ," 'N-.-··· ni !

- -y . -' , ,'- ".. . .', .. -, .' - '~.' - . '.1 .11 ,I' i~' .• '-. ~. :' Ii. 1 e

ou ' .1··. n zolv prin libertatea pe care ne -0 propu ..

C- ~

• " I.

ooate

, -.1_ li_

d

a 1 1-_

~, .

.:-: I~

. ".'-·I:~ - - er-e·_ -1-. --'1,

nostru .a

.Iii.l!' ill. -,'

ill

~'I;-~ .·~l

I!

ZS

intele [J, ~ ,

III £)1

o

.

u

,

erau

1 . -

, I.' - __ ' __ •

,J - I f' 2 20

"'BIi' . . -. -I'

Psalmu - " '.' i"- .

10

, '1

",0:,

• :. L_

1!l1

.ft

lD-

"

- a _,

".-1 • ~ ,

, _

-- ---

W'

S,

-

!jl .' I I

I !III

I ,_

, , __ 1-

,I, IIOI,~, multo ", I

"n ecei e flue '0,' jar, de

A ["C''I!IIoo;I!',''1 .......

,U cere

I

1Il-

J

12

i 1 · ~

ian I~ noua gresc ',' e: e noastre,

- esitilor nostri J, . ar Sfann E, ·e·~ n- arata ac v

II III _ '~"'I I

e im ~J~I neem noi ra s-_:~_ ~'e_'_, as =-_. 1'_1.,_ a 1.:---[8 gr: '.1," __ "_" I"

'- a·· ite . '[1' II p' 'I . v.:.··· .. , i. 'I I" 0" 111'1;10"'" - g- .. Ie' sseli

- -:. I. !" . I' •• .-1, I'.' . ,. ."'"[:' I.

S ,-,~ -:~~' ~. frem ne talcutestc cce C'. l ristos n

ara a i"', rugaciunea Tatal S 'I, ~i ' ie a ata fel 1·'0 care no' puterr S', ajungem sa .. u mao fim 'U~:I car I ,"8

.:.~ ,', ~ ·rt"-at· 'I d , · .• ·1,· .', '7"e·':-, .. ··eu a.I~ .. : .. ' C·: "I' O"O",]I! 1~,' am, Dar

'. ... I ',. J. J _ _. jl,_ 1 ~,_,_. I. ._ . J . .=- __ . _ ~

. I

C·' nO-,ll'III?' . ar'~' a~-' '.' derea .' I O.···-'-.'I·n·-'~'.lIOI. pacate J . 1--

. . 'II I ,I ,.......... , '. ~ _

. .

meni u oo t, ierta pe apro: pete sau. ar ~i " ee ~ sta

VI,:-I re nimeni nu 101 'I-O~-'-Ie avea deed in dar de La

., ~ ,- '.' le·e ',. . ai V'·'] d, .. '. nil 'ta'·· . ernul t~i . !e~,-

cope eli ceea C .• este eL_1 lntul 10< Sea - _I,. " '~""'.. c aco .' eri c iipat, raza de I". I,' esc, . p, ,to tc ate impuritatile, _ raful c_ " .uteste ~n aer, pana atunci ; .. ' ..• vazut a~a ,. cetan a DOOu ui Jant In

inima om .. ui descop aautaf e patimile si Dr runia

lui. Toate acestca sunt daruri ale Duhu ui~:~',_I-~:LA

la-:i :--,-I---~urisir,e,a ne care trebuic :sa. 0 facem inai te d a p Ite·' m ...•. ' ine . '. . . ' .•. ze .Tara §.i inainte de a che I -!8 eu A,. dr7r 1- eala Imt ,"'at· a lui. P er I· . u c,~. aceas i rugaciune _'atil nostrueste 0 rugaciune car

S-AI s :"U .. c '," Al·• - drazn 'Ie I-~ 's:·· e 0·" nu re """1···,.",,· .. · ......

~ .••• ' .' • ... - • . '. • ", ._;_._;:,___,;_____ " ., . t, ~ Ii ._ . - .. . _.' . .: ", I ~ 'II

.. iii

tet.

I

-,01

uh Ie·

-

"", -

in

»»

.{

;;tl!jl

In'V. e."

Sp·. __ . C- ..

'.-1

Ii

1

da.

-'t-'_ .............

as " ne at··

a

e C te

tic ',0' I

," r_. ~ I

.P

-

IC~:'

__ 1, -

d.

Ii'

"I

, I

II

(ill

I : '-1

"'''IiIiioIOU,· ·-m _·l~·

jiIIi- -..

n acee

-

~1

,iii

-

'I

iii

pi igur ci as fi

III!

sa

. ,

e<C·' I."

• 1- _.

r,"U.

II!

d

,ieJ' ·,~In:~t,o· '11·: 0;

_'II~ - -I~liy 1 •. • _

'I

vern

. '" .. ...:.__. I. 11,

oa" .

. . . ~ .

__ I .. i

iii

~~ _,m' :,1'_

m. ICU, man

- 1 t i!I' 1

a .8" a, CU·'' . _-,! e tstea, ·'-10· otesc eli

ileste rete si c iernarea in- ga.,inn.· a

d -. ~

.... rei. e'lia' ":'e.,·· " ....... ,. r' . -.- .

- . . . .... '_., , I

Jacob

-""""'.' •. ---d .... __ Z~!C - d _I,a

.1 ", nplineste, ./. -.0 tot

,~

1 nLt,

. iii

t o t .

- '. -6 '. "'e'rOI'l'(jI/IJ '. '- J.' J'

I - -".J'" '-

,

~~-iI!I"'_ 'Z. L est ~., orl .', ..

..,.

sn ina

'."._!E.,~.,,,a, ca sa

W'

'-"'0-'·'0''-

. . ,

A_

oana

'!!iii!

ca 5,' ~,II[,I

'e 'I '.~ '.'1 ~'il:or

. . I" . ..

era I.' L e ~-~, de

'S":lUV1'

a-u a" .....

~ _".~ n _ ____:_ •• '

. stea

.crurueasrea. _,--.'. - . in desert .

- 1

'iii •

rem,

. '-te~ .-. ,oil.

',~I' " " &.:;I.....Ii....L ... &~.A.~

enca, :._.: ~ti

·_"~II',_i'lll· 'C<' "'-I'~ 1.'Ii<;' 1!II".&&...&..A..llb&-'''''''''''~ . iji

sa , osu 'a~"·:·· ~ punemj- oi n nme ;

I ,-I

.~ ina in'. lea cele

"". ~I .

~ . .L ,t~ . , e .... ,

egost ei ~. aJ gind J l·~

• JJI 1.

IiI

!II

""'"

S O···,~ n

. .' . .:11 .. I ..

i

01

_ '!Ii!o'

-~ C' I

, ,

, '

Du

-_ .ne: de'

am inteles c·_

'I

_____ ~,o· aici, Aa

•. '~ cern rnetanii ·

. I :,1''''', .... "

lui

,.' ", ··-c

- . '_." ,~..!&.

Ii . . i 1\

sa i. ~l _::-_-- atunci I .•• ,'

a, e __ ,

~

~. I .I:rl

fac cate

harul ]-.

dar

.' 'I'

-=- . _ ~ - Iql I" : '1

.L. ... __ , '''t I

tos 1='

21

iii .1

-

S·"

.

um

J,' D

,j _,Ie ~-a ave I

iii I Ut· . ". nOl-

ill .............. o mai dat _

. . !!!!In-=;- ,e· Ia gr ... , 'e-:,;;:-' .'

",",,~!,..,II,: e ._._ '. . '_.' .". ~-=- I. "'I .

. D'il

. .. '.1 n I ·'auz~~._ . ,'. "

" .- ,~. " I :." i Igur nu

C '. ,

,

".' Ii'

. -'a 1

10 " -.

· aI', i'

- _ , '. T -:-

I a

._ .... ai 1,·_

la

nu este une

22

e' -0:-' .

. :1' ,

- - - -

~

C~'·

'"

- - n e,_c", _ ..... e·~ ,8 c:- ~- .

-Im'·-·

...

- " .-

,------~ :,-] '- -

,~-- oarte, PI,

!II

'lID r, a 1-, .. dul

,,'.', I: I: .. ~

- '. d

cam

II

ci-

lui.

IIi

m

sali

Iii

O'~- "en-

P'

'.- ··S·· tl- -', d L.~

_ \i.!!

de

.' .

,

da me

A ,ZiS, omul, azi

cum-

:p

~I

23

'14'· I'll! .

e e ste. doar r

"Q" I '

··te.·' '.

, .. _ ~. , . ~ ,

Ide

.' III

!!!

!!!

.. ~ ·a ..... ,1. C

II

sasim

d· .i

-,

··ail

I jl,'

iii

I .

e

I"" 'U' .'

., ,-

" - . I

_. ",

Ii

"II!

iar, ..

II

'. I

'WI '

.. ala Zlua

a-

se - ola ."

· 10"

.81 ,.Im .. "

I I o ate: 1,' .. ' II I ',1,. ~

'.

- - ~'~-g

~ iii

'.·1 01 m~c~ . C:'!II;;"!!NI.~_I' I~

atata."

V iii 'II Ii

ruzaciu 'e Z1

- iiJ'~ D--'

.- ! It' .

I iii:

·-~'oa·· ' ...

. - I _ .

" " .• _ ,I.

ia

lin to".

,~

I

d'· 1.-.-1

I ,.,

!~, ce 'Ig'.,. m

I

iii - ~

nne

.. ' ,'z ..1 .... ite de' a ~-_

.... · d~ in . I in ce e

" ite ce treaba. ui« aic

i

'a'

nial: .

ow

um a,

- .- ln

II! •

- '.'1 " ~ ',.-1 :' l_J

I II '¥

~"I!,..~' ~~.~ .' oe a

tuJ _: urat ,'~ .loc I - esi . O·~I

,

.' 1- p: c. sa : ·c' ·m,·IIIiD-·· san

,-=-_. ' . I'· .' _ ~ _..... .

26

[.

_,'OVO[I

aia

Qt.,": [!!I

po 'I ::biz'~-' _

.' .

!IbI'_. po' [ I

, " i "[i' ,,' "'~ C"" tp ICQ', e m ~~-o ve:', ," lucn ...

I",' '

WI

-a

Iio,

:-'U,

,.

27

" if, ,.nll;" o,,-r,_ I ajunge la calitate,

'U -

cha'

, ,

-'

II ,EI foi o

-

ca.

, C!L~ "" ~

'_ ul c,·

"',

Ion

II

lei '-, ,'_I ne

m'l- ,

_, "' F" l.

- . ~ ___:_ '_

s

a

I

iii

~l

'I

2",'

..

IJ .-leI It~ I I'

de d

-,i,- D

'III

. . ~ I

'. l.meru

lis

"-li

II

I

!Ii

I ml v.

"," lac "

s ':I

.' . :;III

I .

II

IrJ .

'M1iljl -_,

J ",1.14 "I ~ I

dar '.

~ 'Ii iii

ac'> '. ,., . lei

sta 0

" ,': .~' "',

W I'

'C!" ~.~.

. .

• • , I _

fiicut,

»em

t« ,.

-

ca

IQ

w

ca

,_

ca

CUI

V _. la ~-...' "_.'_'

AQ,a,IC'

~ .

iii

P- . S

I" . .

nn s

-- ~

-----

e au ui ce

"e' ~. '~l fo ," - "e tn ciirca,': scoala

iiil

'!!

.~ -n'lll_'

iii

de

~

1io!!I' ........ "' ••. ~1

I a, stiind eli ~. ulr ~ CD

.j"

~_ 1'·',,' ....... ' ..• , ....

I

ergjim?

.?

.'. _ r'-.I

.....

lil

:;;

st

asta

....

c

i¥i' ..

,-_p . s ca' I. ~e

Ta - :1'- .~.7 III

J'. .. -~. V"

0,. _- _I?!II

vei

, -at'-' ule.

i

g.' - _' I _" -. ~'I ,

. . ,

-

-

d ]-' u I

. --I n' -'81'_" _ s:~·; - -.-.' '-un'-' ._

_ _ _ " r • _-_. ','

_: sc Doa ne, bir _,

Tare, I. oi nc

""

0-,-- )1~I_n' '-'II

S':· te, -~ Tu

am ases,

~ i -,Jii.

u Z,l,S cc In

,m 'Iiii!!!!IYIIi.' -.lRi.''5il''. '-. ~, ta

W _ lJIl I-

. g' '!lIl"'~ - e'·· '1.

,_ .. ,Y·._ J" .:-

d A ul I _cat 1m .. '-

ii'

S· '0"

i '

"Ii"',.'W lui ea sea

, , .. '.. . ... ··'r ",

marl- ne

la

nc

" -=_1

, ,.

-4-~ aW.!I

':0 - 'ri'lli'l nee', ,: ::' __ U ~ ciirtile ,~-';- n .';·:C,;!~

..

1._ J .-r

' ,

. _-

IIIl

I can--

I .. _ _ 1'1",

cat ~- d .. primi B. E cea rna' p. __ in _

,32

iii

zeu ". III

'Ii

e tar.

I!

~1

111

(' .

g-an·~· '.'

. "

iii II

'l' ,·In- II

u D'

. " .J It! I", jJ "

. il!1 .

IIf tr ~!I

...•. ') .'~ . I

.. ',.'" e di "-I'~'~--'" asta I .. ste SIU 11_ i ~ - c' _

II' 'II n

1 I-_I ~:ca In,I.·-

rasi

,~

. l

""",,,-._:'~ ul

.'

:-3 a m ID"- .

'II

• I!II

...... ' .... 'r='

5-1 ar

' .. 1IIiiIiIII1

:'. I· ~

33

A

an:~" -

.. - .

,iIj

.... IU

"-"I <Ii!!

eC,I'1 ·l~_._.Cl,

.. ,!pli e. ui, esti aiei

ate le.m·

,.

~1

'.

.In''iI! . 'Ir . '-

ostii

I.

. 'II! I II!

a.Ct· .',1 1'1 --·1 ....... &.1.

~. I eZ.I~·IL I

s' , se

c 1.

. . -

[iiI

..

C- ,

,

I

llil '.

~ ~I,' -I

u ~ -- l - .

, mmcit I"il nle

,~

. ,-

'!!!

iI'

n

tot

~ I

simple C'~-Vl

In

III

D-

.1

.ze

iii

o

~

vezt

!l

- e pO-1

,M

- "111 _.

.1,1[:_, tu 1·' .. 0'.' II!

,~

Ii

In

- C~·

III'

mi.

,.

iii

- n-"o'

_. .

.,..,

. __ am

"I'-a- -

1- ..

an

iii I

,ruCl~ "'IIiIi!!I;""'-'!IIi1!lO

etap

la

III

ru 1

.A.'_~' eu,

I,' Doa_

a

~

0.1

'I I

:I -,

If, I , _ • "

8'

'!.JI ,J ~~~.........,_----_......_........-......~....----

ea

'," 'V., "

, " mi ' ez'u.

, _: m fU,l. acol = I·:.-'~. "

ri s ipiiorul. J .•. ,"a'~' 8' .. :.010

II ..

~

ne nne

'a···· t,

, .

. . . .

.

- 'IIIiII

I .aca·' ~ .. '.

1 ~ __

''WI ~ __ .

"",",*","",i"ll5'!!l ",-. _ . " n'u' . ~, e.,' _' , . I

cI....Ii..n"'.".,....... . .'. _ _ _

..

'~- a

;Ij L~_~"· v. ~e.. .. ,"

.', 1"' ~ _ •

J~IU: ~'. scat te-

I.

f~ !II

vir ' . ~ .1 I 1 ),ar

j

' .. arsar ~., ~,] n,clera a

cu ne-a

~ ~

"Ia ,',~ ru ':':~ 'u .. _ "u noi

ne ,'rul~i .', c la p

.,..

~ iI

81- ,grn1 --~ -a' cu-

. , ·m.ca Lui che I·~m

1= tuh i ostru, ci la

" '.nln~· I.'_ '~U . et .. , ui

···U :"."~a Fo·arte

~. ar,'~ I II S.' '.

altii, i ·rtat·~ ".

111

~ I ~ •

unmn

I Ii¥!!

ui sa' .1 zn

.. ,_ _ .,

I., .1 Dr'I'

~_ 'a ~'ie harul

,

lll ..

rar 'U

te ..

'- C ", _- fi'~ rn" r .': nil -,-, '

'r,,7-'1

c"'ll y'el sum

E

_ ,-~,'ge ,l· . "lle~: ~.~ SU: ti , .... ~, .,

. . j'_ '. ._-

;- clusiv -'if a ' .. ',' Li:

HI,ea p .. , care ofac er .... asa?

<uga _ i nea C'-'.:

c'_', ·.·-lt~OI~e buna, Dar daca D'"-U iul oj

..

'n: , ~I.

folc

aia d"

e tn-

II

~'. vo - salv

,.

-

III'".,' 1

'''a ~., '

. "a~'e

ar u .' at ce

. iit, ne s ~'_"-,_-' ~ suram c II ita -. 'IF ......

ce ac alo

'I

oamem

II ow

,.., ...... _' I.) _", .. ' '_ ,

Cd' "

d« .

-'

'. '

II

:..- '= _'. _a10·.-·· aI" 0

~ 'W II

- - Ie" _ -:ga .) pies e"- pt·_'

vno.

.. '. '.:1,

- -"\-

" '-'a' 'I-

. '1

• l!!ll

- ~._ " 0

binec

!Ii

I II'

-l 'II C

!II

III

' __ lel I:

_.'

, .

. S.~l,S.·

~ A

sit, : ,- .

e ,~ c-

.' , - : 'y<. .' '.,

. '~n platte I -

~ . ~

ieste

,e sta 1'-; .. ,

I

'. rb

.' - ",

,__:____.".,

,41

~

IQ 1·'1

'.' L

- . _. - . - .

- ,

-_ V _- ,"PI" 'e un CI-Z I~:'~~.

~ ~

-II - IU, 'mal bun d li"'at act

A ,QM_

Il&Illl

I ,I!

sun

am

I!I

_'~ ~l C: no

iii

ne

I, '.

~ .

'.~ - -, PI!,- - _' --e VI'

1

II!

-mele

'!II

._·IL asa ~' er'

Ide m ~.I--.~ '_ I sill ,'.,1--

':,~ ,,-,- e ile a tea

JI.I p. lui, nici ,Q n :-1 mai salu ,Q fel d. . preot

. I 'I "U: .. · .'. 1 se chicotes 'I,

Ii

no,

'2"'1

,.

menii [-- Bisericii cu astfel de preoti si de fapte. 'HI

_ """', I ji!Ii; -L. Iii, ~ T fill _ _. . W'

el cu .: e uragos rna It! m orai ,,1 :z ce: ,"I~/_O ,ja

i~ ujim tmp reuna D""I: '-U-'-~I Iaca ~'" cine s -am mai

iI3I Mo, 1-, I .'. I,·.'_ M"'''U~- _' -".~ ,J:u_,- j L;-,~ .' - - '- '_ ". '. .

, , -

.:,.t'U·'I,j'. ,al~li tm ,,·,:,"e',u""-'-'a'~ Nu p-',ari-Ite- EUI ,ml~ due la Trei

.11_ 14 ,ilk ~, H II ,.' .' _ ".'. - - - if - . ',Ii . - ' , ~ - _

. -

Ierarhi. E, '., nu-s oricefel de om.

Si ved i,:lu~ru .' ,ft dul meu de ',a

vedeti p~'~'-r,-tele asta cu 0 desa ·,'ir~·ta-~-ago ne '; i nu-

t __ Y -

tere rna ia '.' sa, '---, stram 'e si- ii spune: Gandul eel

bun,Q,,_"nte. $i asa ne despa tim, Si c tunci rn-am trezit ,eu ce am::cu., Omul ast era preot a D,_ ' .~ iezeuli 'el- __ : vi 'I ~i ' oentn eft ," I 'ea az~

Dumnezeul 1 ii i-a dat si ,-1 a vazut toata starea mea,

to_- ebuni I I-;~a. $i D-,,' ezeu s-: mi ostivit de

I ,~,' ., ,-'

mi e sinu m-a asat asa, dar Din meze .. _, nn-a zis:

Gan .. 'ul col bun parinte.

Gin ul a.s ta n'ere 1'0. si- i, Ru, ,iiine~

iftintului Efr',-_Rn .. · eel s,-c·t. Dacnoi '.om

avea o~-,·:·· s:-m·····I. i '~,.- 0"-· cum vom vedea -'" toti sfinti

,'y'. .1. Ib . I , __ . _ . 1 I . -. -" ,. . . . . -e ' , ' , '. . .,;;_. ,-' ., ., '-- - :II '

cu ade "ar~,,~,-'I p ..•... ntru ruzaci nile "·I,~,·,,"n-'t"e~l-'u,-; aceluia, 0

... !U.' ._~ _. I _ "ii, I, " .' . - ..... -a. ._. _", _._ '" ~ " ". lL - _. " . - ~ .

,- Ca. m-as ,l "'I--tui: Adevt a va spur cir . este, c'~. C:c '-e are" s,', , ..• stricaci .... · .. e, eel care sara ..

1 • .

.. -,: ul , 0""'£'- nu-i runa : [-;Ie"-a', asta D···'f',,·,;··,~_·i3'U' s-'~a'~ < ... ; dea la

1 .. ,.,,1._. _'I ,.:c..:." _ '. . ._' __ '., .: .. :._ ~_ , .', _:_--: ', .-.- --_ .. ~,,." ~ '.'- "'.__:.' .. _ .. ' .. "_. " '

. A

oti sa cunoastem: ". 'sa, Doamne, Imperate, diiru-

ieste-mi ,a ~iid',efealel" mele si s,C nu OS(, .. c pe

fr 1 w b 1,,;i!!iI t t t l!ii' A - - _ !<. , - ~ J ~

_ at ".,: e meu, ICla~ Jln'eCUva,_,_I_CJI - e~-' l'-; [11eC'J.! ,..:.~mlln~

"';:.

Dar cci care VO'~I deca ue preoti ~i ne toate cele-

lalte, 0'- "C~I care s-au iz cit it ue asta,

.-

..... A_ .. L&.III.''Iii;i'' de rau'lsi ry

'"

1 ,-l·~~:-'-,-~I. Die cdnd . nO-i' 'Hf.Ila' I~ 9 i

ILl; .11',' ..... _, ... 1 .,_ ,I;

. ~ gQnj~ la rugiiciune, ci numai la fa," (J' aceea. Ce pot

- "C' ;['IaW' ~ca'rp .~- . ,,. Wi', 'Ill,

~1IIO.IIoi. . '. ijll, ioJ'·"',1 Ur·:1 .. ,,'e'l'as,a ,_,are!

_ .', . c- i -- , · -L " __ ,v ti: V deli CUD1, deci ~.o8 ,- ti, .a~a

- .~ de d ",a', nate in ,CF~ ·'g,andu- ,sa fie . ot timpul Is p r ... ," '. a iubita, Cu adeva - .. t asa estc omul car" i. iubes-~ t e D'_"~'--~ ,- ',-~=- ze r, Dunn ICZ' ··'U SIB ae Idea nrterea asta,

". '.," -I. 'ZC·-··/·-'U s~-'Ca~ ,: e . 'e'" 1

l _ j"' .,: • r ~~ I ~._ _:_ _:__'_. _ I _. I •. ~ .~ ~. ,-.

Poe fi ~i asa ceva~r"\ ce sa zic le~' ~"Ji urn . I.' uta?' g,: p-va! Am avu si eu asa, Da

- - A I!jli!i I!!'. II,'

._ ' -~~, In, I ~'., - I - .. ~ ~ - tare m>' I 'pl q,e,aID si-am zis , ·

. ,I '''''111 -' i

.ssoai I~"'ejl_ U ,"t!I' Ci,Q e~l_ lam venit _,Q - ine. e'_ nu' in .. e-,

,I

. ... g-" ~I'·rr, _" nu lam: trc g.'. -ere Ica, e Tit ILrJ_ Da r _ ·To " stii « ~ '-'(J' ,. '1I"·'fti',

, Y I . I. & OIl " .• _l ~ _' . I ...~, ' , _ II~ .. _

viata mea Ti-am dat-o Tie. de; ce sum asa I e tar' , ema: napoli? rftii- >'Q #' izbiiv:eltem'ii. Vi1l',(J1 Tu; CD

'(}'" t. DI ... :-,,

•. I " I. . II : I _,,:'.

.' ./'

I , -~

... _.

-

'!!oF"

nu "a

em

~" "'

I!I

p.

'f "a

" Q8 D,···· z" 'U" '

,~ V _'_, . - ".1.1 ,', ,'_11 .' ( , -,

~. U Doamne firea . oastrc spri

'Q" _. i ~_' _ -/ '

,Ii!

LJ -I

cazul, T;

,_

A

1 :

Ii

___ -_ .. tr - .. '. . <I·' Pe lii,n',.·: -~ . ' __ ~ en - oi.

. . ,

. ' .

!!I'

ctune

. :'~ <[Ii ~'_ I

-

w' ;jo

_, .. ,._',' CIUI,-

ill

pnn

e

'i!j

- - ,a . a

oart rnari ~.

-

aa sa nu

!!!!

'--,1

. -,

I'

: "01-

!II

10'

. ,:' umiti ,I salt i

_ ,_I la ~._-

-

/:;;,C,t, J1f4, ~,

fa D ,e " stane

sp -

I'

-J ,

,

50

46~'

.. . .

l hS' . Iii! '1' Ii

.. ' -:. " _ .' ";'1 . .' .' ," '., . I', ", ". . .'. .' ~ . I' '. .'. t,'.,' • I . I .. ' ,.' , ,:' r . -' .. - . '.' 'jl

er(J'_~·I .. o··_a·j Savatte " I",'OVOI

Icura'ieasica cu harul Sau IC'~I ISC i '1'. I.

~ -

~,' 'av=d:,Cercee'. :(1 caci c,vio' SJL,~'. Cuvios, dar

'iI' A !II! ' . d . ]- ',Co' .: ' , I.'

r ',al mamte spoveoeste C·' _' -., ,'_ e rapte 8, ':3£-1 .•. ,~ ce

stmi mai arc. "",:;0., ~,:no,' , '~:, ne 9'¥ed:~'_~_IA,L • ·,omnului ,¥i apoi p tern rosti rnuln cuvinte si eel. ca ",.'., sunt ln Psalmi. Sa nune rugam nicioc ,',~ "i tara sovedan,je..'rco,·;jai stiu: ,,Dc 1 H,eZ,fU, e

~ -

curdteste-mii! Dumnezeule, n iiluieste-n "li! '" I-tal fa-

,II Y Y

c'e'_ nist inchi __ ici, __ : la Dumnezeu pri n C n_ cerem

- -' V·!ij;jji 11'1.1 'w' II! d w- II

sa DI cura ',Ia5Ca" sa ne m uiasca ',~I.'U ,8, asta Z' cern:

',-'-l'ava'Cie Du mne :;, ~,e, Slavii Tiel jm--~iirQte' ceresc,

'_. ~ I '

I .I:'~ - "'~, .,. ~,Jj'

J,Vl(Jn"~al,etoru ,e.~ ~ ~

n,t, ""1 .-I'~: D"a·' ~r'- d .. ·· t'naW:?

',. , ., .• ,' .. J Mr·iii

~'n:.~_,_l_c! ,- •. -/I.~:_,: Cu a_<] maimult du'~J' $'-'f Ice? :'1" ntru C'~, ' ximim ,; u 1,_,.'!_1 rumne zeu. care

l' 'bar di dr L' II ~ • .ft] ill ~I 'Ii

.~" .. '~' -':'"n : ragostea _ ,'W,I lar nOll l~, ,~'.latjl'OCOlnm ~ .

. : 1-'- ~- dr II' . II II' II

'~_ ~-~, ce e :S~ '-,"'';: plr'c _10, .. '~! I'-'·~C I '-'1 -~I'!JOCO - -- S

- ii d n c 'Om asa ' .. ··IC~ .... ~~ ... nuvo beau dup'" .

. "1'-11,'-' e'a,' ':-1'.:1::-': _,' C;8'" s::a·~ n·-·'u· ,.- .. ~. rda h am'· '. '·'1- E'l~' " UI. 8""'C" '

1L--';.'-- ,", ".,_ ... ". _ .. " " " I . ",,',' ,'j ""_~~~ I·~··._~.l· _ .. _-.....:_; ~._·,_ii I . _ : __ )'_ ~ .. _. __ '_1 _ -,'_.,_' '-'

---"-,~ZIOI __ '~e'- darce ne-ar rasnunde ei? .. ' '~a, en batio-

. Y:J

_.._.-" II h iarul .rl c.· r · are, 1-" ~ ···.um·,,· '.,', I ··Z·', ·u . ,!!I! -1 d a·~ din r --a'~ '.' 0" istea

_' ',." . .,".. - _ -. - .. I ....:.. . . - _ _.' ~ ;,.__,,; L • _ J ~ _, . - _. '., . . _" ~ ", '. I . - ,

-

-"" '--;Q, Ic'--:ar~ -I :~.-.- :s~ -I "c,_,m-",-, vred I!".,.I! sa'~' I p' imim ..... Ii:". si c····,

__ . I. "~ ,:._ ':__,__, ,._ ":: ,. , I,.., __ ~' .' _ .'I.Ii' ,~: .... ,', . '.. . ly' .

.......... '. '. mai mult dupa ee-l primim il batioeori '"

.'. .: e ..... ·,e~, Smerenia l~~ iubi ei aproapelui sum I~'L ri ate Duhuiui ;c.¥"an:t si ni se dau pentru vreut 'it. Atunci de' CI6 este omu. - v,i'I1IOVIQ,'.' daca l u le . . -e' 'a- .~ I - J'"' 1~D. '"0''' -'-e ""e II

.', . . . .... '.~ 'J UII ',1 '- '. ~ u~· ','_ 1_" _ ~: !!!' .

. -I'e' " I:: D" ····c'n· ,.'. vr··.'un-;-

.' " - :. I ~ ,,_: .~ __ .' "".' . _. __ __:_

-·1"1" I r 's'e: .... , ~,.,- p-·-·c··-n·· rrrr 5---111 in ,tg E··l,e· n"- U· ·s·c,·e· d lau '. I" '

-'. '- ---- "'- ---.- .- .----- '- I.· :J_'~ . ' .. ~ . .:..:-_:_.' ,. "'- '. '~. .,-,----

atru ca el a, postit mult, sau pentru c"" ,'-0-0 ,,"t

- E" ~ s'!'--:- da I,-:-'U- - d .~-.- dr ·-~'a::-s···· I. '~'_' ar··· . S·-·'·· ._.- a,··ll 'un" iei ;',.."i -.- - I!~:.-

Ii I := "I... '.".:, ldk~I'" '. ' , .... , -. . ... ', • . '. ,." ...., uu"",_ ~ -

,'.- -!!!! . - . ...:1,._ t p' I!oiii!J 'iii I" .. -. ,.,

" ca msaa cai '.' en 1- gostea Pannte e ,'0 ·,-rie spun a

" em tare inte -I .' ii Zice C7~'I,I' .Dumnezeu iu .. be st ...... ·····

- -. -- - - - _. . '- Il ",.v - - . .. .. ~" Ii , 1:1" .. ' .

,., cei pi! care i. iubesc nne EI. Si nimen: nL L noate , .. '--,~I, .. ezeu inainte C:Q': El s:·.·a~ nu-. fi'-' tub I~ " e el"

"" .uI. ~ , ,l 14 l . . I 1_ _ _' t. l.. i!!jl

----,_' , , ,-em meres' es '!) spune: .Dumneze ",' trebuie .. li,8asci1in om v eun lucru vrednic de-a fi Lobi'.

__c Pavel I~. gasito ": ar:' . I r"'a:~'v' ·'·n:}ill_ P",B"'V" .n:.c---:·· "' .. ' 1', 'C·" ·1 p"e .. ,

- - - . - - ._. -. - .. '. ,,1.111111 -' _' '_!l Itl.... .... . _' " _, -,.

- .

48

I_

la, ne I~

a fi Chl,_- ',,. ~c_

de--'-

." '-,- 1

'" ",I,

I

~---~ ~llm

'---, c" I

--~ .. ' -~ -. r.1

D-,-'

,

iubi 'ea,

-'I e- -

.. ~. 1IJc----,J -

,'e u

D,

ss Isaic I 9~ I

,51

I

r it. -_)IU

'~' -~iUT

,- e,..-' :

'3

- ,

"" ,_ ...... -'b.III'_rca

" 0 -_, ~ -di.

,r __ -aL'11 te:

,-~ nu-l

a ' Ii Ji~-~_"_"'~l~e' lea ,i 1 ::-' ,'_, ,- _ L I)

id si

e

-s,

fost

Iii

-a

-----

-- - ~-~ - ----

52

~

-"1110 I . " ..

. '

I'll!

II

'iii,

--S- 0,-,

1_

_0

II! I!i

11 VI e,

. I h. .r,_·- 1 .

~- ~ le

i1 j ii1 Iii

~. lie, r

". i si u r

ce-

J

.. _ ~o si [- i rl~-' co· . : .' .

_ I . .

l~ El in

vom ne sa I'

'I

0[1 sa

II

>!Ic_,.I."&coI.." ... C '"

d'

-

ce '. ··,r:~_ 1a

. ['fiIii_. I, ". fi"

- - :l1~" ~/"",,";A,&..!II~JI.

'n°

. I

-' .

!I[

ue

_ " .. " -, II 2:5'1 2--~

, .' r' .

Ie . o ~.' o' na h'-

. 'I, I .' ,"

r _._. ~

·areu .~

sf 'n'l ne

. t nc 1["'

I ( I' ,

1 '. _ r 1 '1:

daca

,

,,. d iF -

ram m:

'.. 1 ... II

e

.,

A.

If}

iI[

I.

'QI" . -- IC~ l ce Ie···· "

...

:' .,1·. I"

" .

I,'

- -

• 'n

'l'~t ,.

'1_, III

w

ca

I

[iii

nne

. ,

. I

J, '.

en

;!I

'IS ...............

Lii]. I. I

1E3'r'"III. - 1,'

[D-

!II

C'· -ave ....

11. _',

CI. se 1,'

II

Iero

I

,e _ - -a" -

A;

m oan

" I

A y

. an" ' ..

. .

_. .'

nu ICc __ l

II" I' A

azi ,~I

... c., 'U rl -II

" ._.

u

u

I-

. '.1 J

'"

I I

Orb l aiel, ~

II

Ie

0-.

liil

-

i

'__'''~~JlII!iI'.,[IIW'1 =-. U '

!" ai ;: i cu CI~-l'

..ft Iii

~" lnl." II, , _ea

. I -I~ m' e .'

. I' ~ .. ' '... .1, - .' , ''IIIiIiiiI'Ii''''& ~~'"Y!'

'-0

,pacl_I' d,.~

·1 a spu ce

mie - faeen rul

],:~I

a

i

P~1Ii

,

I "

_--. ..... ,_r '.U

IC' el

ta

, '_

l/ _

eli,

,~,

I

ra n

sa,

II

s

, I

, ,

Iii

~

ca

d' cd 11'1

b'~

ne'"

_: _.

_ .10,

iii

e

,II

I

,..

,,_

D'

peru: U c'~ 10

,01"",

.r' r :

-

C,£)

'"

en

" III',J,

, '

-,' a-"--e

' '.. 'I",' Ii • -

, at

__ ',...oF' ~ "

d ca

i!!i

1 0

s,,1

nan

,iii

I

~ ... ,.e rte "1

II

fi 'c

I,:

:-'

,Iii

101 , __ IU __ UII<

,III 23

11

adu

' ,

'Ill

Ijjj,

'"

''(

1,'

IV 'III!

ann

w

r: _,

~ l1li

,1,-11 1

iii

,- ,

o

1

iii

!Iii,

z; - :,

Iii

,iii

:',lpe

-?

, - iii

Till

, -~l

unu

, , '

II

,

t01'1

"u' 1,,-

, "

,"'ar' '

._ - -

S "

'_I 'iii

c' 'a~

, , ,

C"

-

are

IJ

S, ne si

tale

de ea p __ 'CC atelc - c 'I spa,' edanie, - e, i

- I

',Icatele pe car

d sea nu te

'--- 3,

III Iii

'e

?

,

,

!Ii

'"'

ct

A

,

w

'~ ara

~-l ~ I

D

_- 01 ~'

ji!\' d

',: e

~ b 1~,'

-I

?

.. ~

iii ill,

'1

1:'-1

!Iiiij

m

'U_' " __ " -.' 101

..

nca

!

CU :6~'._ ,'- ~ scurgerea de Sante -.- nc s nme cun

_. III iii . d arurile? 0':'" '. ,;;!!Ii,' '! - . -' .. - . 'I' , - - ,~!!!, ... '!!!'

P' - 1m,', - -c ,II JI :--JI Q-Ia(il,e Impl_, ,; _n I.lne I~

~ ureb ': cine Te-a atinsr.; C'" (J', It 0 pot -r di

I 'Ii 2$ L - ,~ . Iii< . d ,.a. I - li . I' II

"-,-llie .: ,r'c·.U'J se atmseai ,·,e Mantuitnr -.~, sr ',-

", , ;? .,

-, e u ce la El ""suli wei Uun~~_·; re, nici nimic,

,.- .eu -~,~' si c '_ preotii e ace asi luc I-=JiI, DI~- nu va IV-

't . !

om credit ,~ i, poate sa i ie A ~ I, 1 I Pavel, D I pri-

mesteni nic, ','at, de va avea 0 nul c -cere,)i po-t- s,-

re un nreot ,i C_' mine, ,i Dumnczeu poate sa-l ta maduiasca de toate bolil '. ~i sa-i 'a ", " .1 i Jui. D ,'_ .• =_- credinta ta if va fi ti .'~ ~I sa, - U U',II,' ~,c,''', -- ... ~.,' 0

'1- ""'" A· "!( .,~ 0:, iii' Iii"i

':-'-lcr'~~~~L_:·l~~ toate '0:1 Sa -U mai imr _ :,'~m . reo 11 '~~_ Ica,~

" '

tC'DDlri'lI. -'-'1' ;-Io'~:,i 01 ! 1 'C II -~ atlm lea noi n-am cu

. 'I~I" [I " ".",,1'1' ... , , ,II ' , , , , ,

n-- -=::IS-:-, . ,to --I~I,-_;C~, :" ':~-,-- '-,'- '- --'z",~'e~lu:-'- si , ar-:-··-.',a'~lt-"~ -~-- lea" 'S:-~I ,·~t-m ,.

. '- . -, Il., , ',. " _ _ ' ", . -' , !!III ¥, .. . .. I '. , , ' -'

IiII Ii&i !iii ;...! !!IiIIIi1" Iii 1- "J, IIJ rii W ill A

ne'-'c"-e: -I"-"'C···'-IO,-·,~,'I'I C-, __ 'U", .··~·lo·.·ln--' ". -1>~lle···· ~"~'I' 0',:" :'.-. ~,['-,C·"····l m--'

. ~ "." ~ ',_" _" I ,', ~ ... 1] I I '.~. 1_ ,_:._' .~~ - " . ", -, [- . , .. -, I., ,. - I ,...::._ •..•

, ' .

" ',1., 0_ tra, saraci d :gandu1 c 1 b.

loC /VIi j 8 31

.J -' __ _ ~ '.1 ---: 1

, '.' ,arleu "'II! ,~I--'I~, "1"

iii 111- ib

'ro9n ·--:e·'"" '" 'LiDr" . ·;"",81

. ~~ - t. . IV -! _" ._"1 ~'. 't;i! . _. u-,~

... ~ treh - e: Cum veaeti Sfintia VD ·tr'" priete ~. e doi finer; I' apropierea di tre ei? ~i cu

. m 'l-l1~l1lt·.f1i' cu pofta trupe i'CI'c'la~'?1

_),_ I. I Kr'I--IW ,_'.' _._: :"'J'~ '. - r:r~'- _.~I.-= 1- ~

~',_-''''D·-I'-I),·,1j I .u pofta trupeasca -IU--If' ',',,-'-"

, .. _ I _.. ._ ~. ~ ,_,,' _._ ~_. _ .. ~.~! _ "" I._ j • ",: ',." .' '~'. .,"', :W,' I,.': ,.' ·~L .... I

,

- ,

.':,I,c ugir d d.' ,3. ep ne Anosto ~J

C iii :6'.

1 ':' , I "" ~! .', . - "1

U, 0 .. !cle . e.

iii ..

'WI ,', __ _,

n- ~II-'-" .! s-ca···-',a··1 -, ,e" 1- I '1':.lam· '---,'-... S".'I

. .3. ,_ _ -- '. II!! :_ ._ --' _ _ ---: __ _I I" .. '

,,_-dlt!!_-.J!!!!!!io= - ni, de aia d •.. ' •. colo, ce en •. ~ .. ,.? ST', .. · ,.li minte

,.rilej de a ramane singuri , s,- U eric m'am I.: - ..

:- te d r, Ia nir .. lie' -' - ciru ·-V,'·,·8'· Id' - c·· ·a,A·t= d I~ 11 a- ,,- ia v',· -' '-'I' "I' - ,C,' -"-a~

- I ,_:___ :___ .~ _- -'---"- I 1_ _:_ I .. ~ - I. '" ,lIIU l ' ' I, " • .

oieste sa .: e p iarda Pi no'. Evitati- e pe I tea "'-:

nee caz. C'< IU aveti unde dormi ,'1, ,U )1 ,- ... ~ ede i. ca.

II< - . --

'!I ,-.' -l,e:-.·~ a,' ·U'. '-, a'~( it- "'1 p' '--=-0-- s·-:-p--=-un---1e'.' ca a···~ ~_-'··'-··a~- C','- s· rte ~ "§~'a·· ca fu , ....

, .. _ _- __I_ " 1,._ , _ " '.': . ,.~ _ ,,' ' , -- I, . . ".. _ " • _ ' _' . 'II ' ,. "I . " ' , _

. '. .

, ,

~ r • I,e C: ie" nu altfel nu medi . An, :~, Nu ai uta i,

t altora mai jnari, ca David, cu at! mai mutt ." nu filosofia despre cst de rea e patima, ~, .

,!!, W ill iii

....... - ',-, 1<1 aaca ,."f: ru -1-~:;. a~I:'

~!!I..iII.,.i.Ii_ ,=---~! p----at~" ~~- ceea C--' pateste tOI':-I·'.:r 1 '

I II " II Y

- - '~.I -e-' d IP A, - - t· 0'-'=8·'·

__ ~ , .. " _ • .::..- ~ ".,.' I '.li

-

I'·· iiun _. ··e·:a· .. - l' I e·-·8.' 1- 1,'--1.,,-- a· '. ,_~._I?

. • .. 1 . ,',. j:' '_,' _ _ 1_,-' '_, __ =---_,!!!!

,.

'u frati OI, moarrea nu este un vi, asa d pla.- t.

Dac-ai visa Jrept mc etea.ai do-'" tdi ,:1': D.·_'· "'_ •• Z. I • Dr' I'~' a cum unii vise: za gresi desp CI D' I!,C.Z ., unii viseaza zresit desr e moarte, MO',1 '1, __ 1 'U .•• ste

le-rAl Y , I

1 .. ,-·· .. b. ·,Ia~·· 'I~ ~-e': Ilrl~ I .. IOIS,-,I ~, ... ' '--' izba ~-, ~'~to-:'Irull'- _1- .' in mil '0' . i~~- 1'-" ",' M". ',' o· '··ar·. '.-

~ -----= 1 _ '_ I '_ [iii! .• _. , . .:....__ _ J' _.. ~ ___: _. _' ,'1. ',,'.'. . . I .' _ _ _ ' '," ,_ ".II!I I . _. _

tea ste ie ire a di " vremel ~:~ ~ ~, N u- ,- 8- , ato,·

ga,-~ d astef B'" " . S U o'r'ifW C'~ te e ,,*,~

'u r .. _ r~'. ", Ie ,-:".,1, .,,1 .. ' '-- ,,~"" .... 'u-

- .. "', I. _ .. , '.' _ .. . . '.·.1Il

Lu .;+J; ~ ...... lii un -·0·."···.,· .' '1-1 c-a .... : moarte a nu '~S···C:I····' c a ""l::'·n-·· poezii-

. ...:....._- ~.lFQ. .'" _,', __ --...:. ",.___-::...! .' _'. J . I .. ,"-. I. I ~ " ." " " ',' .rL ...

- , ' I

le rom', icilor moartea e'J-I~: I~~ _ cum 0 descrie Serioy.

n 'a: Infiicosatoare. Nimeni sa 01_ si-o do eases, dci

dorim p, I. '9t09 dincolo de ea .. asa ca Sfintul . ave .

" .- d 'W' II ri . !!! II' ii!i . ~ W' 'l!i;i!j

_liar uaca nstos nueste 8lIC,I" rer n-ma ,sa ,JIIL.IIIl' .. ,_

- '1-

C-"I ~'l- vom avea d up' "a~ - 10·,'1' " '-,

" , "_'" ',Iu..·. ""'" 10 I,. . ',' ~ '", !IIi'

..... alci s oune : 1f1~U' mai t atesc eu. I. Ii

'>i stia C',I~. d .. 'I! n-I. '.' I,.· I ~ ·1 _ 'tr-,~,~ C'" -, 11, in 1,-" Il~ .

1 'I -' ~ - ... '-- . - I__J __ • _ _'.' I

desavar, it, d · die! noi aici penm ,- u i.-am CU~ 108',U pe Hris~os' em s'" mi' im de unde cre,m ~_ .. ~

,c·_,W 0: .'. sa-L u« - d !II ,I .olo d e--: '~-··o······ -,~' ·e·-?

, . .1 - . I. 't. ~ _"_ .. _ I W ","',- I '.~' 1,_ ._."._~~ rl

S~ n-~u.· d:'·o~,n~m·.· a-~:'~ s:,:a~ 'D:U -lO~lnm~'l m-'o'art'l'~:e~~a .. p-l~'n-~a~:~~~~~~~~~~~~

- - . . _ _ _ _ _ _ ._ _ .. ~ " .... _ _. , . ,... i:L

cr~ d nu- vom Vr dea p .• ,', stos in ~ oi. ::- ~a facea

64

1 ' .

.

trel rei ·.··'e putet: spune ' nui tdn ",. C 'il jeste du,:a " noane. pe care o. ede ca 0 izbavtre de suterimele iubirii ,,'elm"'-tiJ8~t' ~""-'U ca pe o Icatrl' I D _- ,_ "_ neze ,7

1- . lil Lil

P4'_ patu mortu se

'111

_ 'iiiIi!' iii! ,.,-

,'/ sa-mi mat Idea

CIQ'

ell

Ii.iW

a,

-,

car

,"

~,

!II

1-

iii

_UT

I,

~l

e

flO'

-

I.'

m

o

"

III

"

..

el

a-

iii

-a

d"

I .. -

-

61"'

I .1

·a

~ ~

c - -' e' '-,_ :'·····:8 ,urI

''!iJ '" 'i

,-:. _C'~~ te . 1

, ',',. 1,1, te ,i

l!!l iii

_ .. ·n . e -: Sl I .. ·r-

__ -' ciune ,,:', . '0

,~

'-"11

" '

S·~-""",L...lII.·

,'omn-

'I !Ii III

I no', ..

, , -

- • • Ii

- t P-,I

···9·'·

. . ,

- ri n I ., J ':_ .t.

urn

.

A

n

.. [Ii

' __ .iil...i"IIlW"IIo:_' . I

-

··a·

, .

geti

_. !II

[lil I

',) . main e c I:~' II,~I, va sr · nti ,",--,",-'"'"-dO.

..

aVail

I

IJe ,(- duhovnic i

,~,,' ata

·s't· .

_':. 1 I '._

tel' ..

-

Ij1

._LJ _ I:~ ~ •

~,

/_

Ii

'-I

, .

, ele

,_·.!_I~-

III

."-', . CI a

. ure lea 10 _ p'

'Ii!

.11

- ,

Ii ~

,',1 pnn

'I ,

·--'8_[._ , cane 1i

I

, .1,

I iii

IC)IID

C'O

II

!Iii!" _'

lJQ' ru' ---

,.1 ~t

.1

'-'UDI.--

. . I, .,

"

1

1010

I.

. -

S·,-

'. 1:

1~_1 e - - -I c s···

oi,

e: ce

·tul "01':: tru lei

pacat

• C- ..... ,A ..

_I '_ i:L

0- .. '

I.

un

actor

,

11

, - I. - _- ~

1

. -' - -

",

.l1li.. .1 mar

"

iii

ca

O··~.I!IJ

2

-fr:m

c ".1

se

iIIi,

~I

Viii

u

If

i

,.

_,U smei

I

I

c

't I. ·.~l

alrdb ........

II

,.

,

.

,

al

y S

2,.:' .. _, '. ', ..

till C~~

" at

n e une Ie orm

umul

D

I

Hi

II'a:, I 'ova;

I -

p

-

I

spc 1- ~ ~

I

e

,I

I- ,..~IIi.i ..... I, .: JJ~ C I '

II

-I

,', 0 " I"

, ..

" ,,'- ~'I

e) nu

S- ,', \

, '

DU V

c~' t

.Ii , 1-

II

iii

'-:m' :'

.j. • _:__,

,~_ui c

Ii

1~1 0

,-~- ,,-, ste

I ' l~ ~

" I -

e cilc_~_~ 1<- .... _

ind,o,

Cl

e

,

ce

1;"1 -=\

' 1

cc

'e

, R!

71"

. ,

ease

W .. ii... Ii

c· a eS",e: "·~I.'_ .. S,~ van ..

,c7'j nici An 01 ~. ala n care cole im, :')' ~:~ ~

0'-- - car' - " le ., 'W III

I :,'. a_ .... __

e I[ e rtarea

tm

no,'

C,_:_- e-l ,:~, tunci

l-a

it

'0'1

, '_ ,[

') Ij

8',; - I --

- ,

ze

'a"'-ar' '

l-~I .: , I

C'U

):

I

',"J ,"D

ac "s"

u:' >,.' I

1lJI!o ...... ' 'n naea sa t-au to I t adre -,,'.:' te. ',"

I',··.C'~.;II;~

li-L ascun ie

m-

I, '. I

.,

78

p

iii

_.LC-,,,,,, _.,C

a. . I

IS ~ C ~ 1!!iIi.I"._"',._"'.

]DB.

1-

III

mchip

W' ,R C~ .......

:e

pa-

'C'" , ....

. ,.

el n

,
III
I

I a
iii, , __ ~,_ OI,Cut rcut

1

n-o

S,

I

Ii Ii

WI'~ !!II.&

Ide sim

§_' 1.

i!i

1.-'"

IS' I

1 -

d

a

A

1

.P-··'···o- .

-'. -

..

..

,1'1

b Ii iii !Iii ij .~

.eum, crcd cl ar :fi 0 ositor ~I pentru unu s

-. - il I!II iii '!1!ii!I! d Ii! - liiI! ~ t

en 1 altii sa contim SID" r aceasta diseutie si te

- III, dii ,i,

rna p:=, care tieca e.",' i " enol 0 Cun,-~ Jt '" r , ~, ',r-O:P'na

.ui experienta, Asa can -ati aiuta r " It'L~' mult si ne-ar fi cu mai mare fo' os daca eel: pe care l-am :is en aici le-ati contraziee sau le-ati imbogat], nrin c .,a ce fiecare dintre d '" ", ieavoastra s "I L ti.

,A: -, .. , reb .. 'r-e,"·.' C'·.'·-·'U-1---'.1 p-'fll~ .e·_llml sa ne aRWOmi boalc IHiD'I'I-

, . I) . _ _ '~_ ~,_ II ". _. '_ .' . .' iL't. " . ,. 1 , I .y "I _. _ _ _ _

trli de cdpetenie a sufletului, si dacii 0 depistdm ce trebuie sa facemmai departe?

Parmte , " Savatie .. '-u este nevoie de , e' multa vreme ca 8·,= escoperim boula noastra pentru ca aceasta boat! strabate in orice clipa a vietii noastre. Daca suntemmaniosi ve eti-o, v o pun si oarnenii di rjur. v-o spune si inima, Pentru ca cine cunoas ....

m····· a~ ~ ~~,--Q sufk ,'_." 10'· "'m"" " ului " .•.... c--'a""; :" uh .. aul o:m: ~ UI ,1--' i " e sp'u-

_--'- I ,A,I I l!!!'! ~ ". .' ....•• . • ." _ . ~ .' _',' _ .

ne'· Scrip 'I:'· " a'· ~-"I'~ .••. J. mne - " Paca .. · 1""';]/":' in c .... ·a··' r·'~e'" cdden

,,'" '. I .1 " .... '.' -; '.. ,. . '. . . " ' : '. " ,!II r I,. ' . 1[;. '_ ,_ '_' ,,_. _ _ _ _ . _. _ . _

.. , '. I

I ~ A ,it I ;I!I!j d ~ , . .' '!!I' . 'I' .. - ui _!!Iii!"

mai aes In erca; I-e pe rana, aaca vreti '," opru 1- c. i

I. eel ne care 11 biruiti mai greu. Unl dintre ele va fi

aai greu de t ivins d cat celelalte, ell; cela sa uptati. ~i aici eu iau in Sins, I uhovnicesc ct vir ele ' .an uinrului adresate Martel: ~.,M·to, Mar_o,e' silestt Ii te grijesti d. multe, dar una singura trebuieste ". Una singura cautati-o si luptatl ell ea, orin contrariul

· S " ,;0; All 'W' I!!!,' ~"l~_ !iii ;- _!ii _!iit ~-. . t '!!'

ei. :_: - ntc I mamos, .. u va rna ,-'I,,, aaica u cet

milostenie, fiti •.. e ajutor celuilalt, faceti as Itare ceh Hat rnaniat, Cand va roaga ci: eva ceva, rasnun-

... ; v, "a_ ejdea si .-. c;a~ .

!Ii ....

--,U .. n sens- pr"s ,e:-; e ducei . L_ ~, . netre te -

rat Dar sa avem lntotdeai .. '~ 0 oc ipatie. a . ul ar , e sa de' daj d ~~.~ SICa." per tru ea s - a pi erd ut pe sin , -~ zis oentru ci .~ ... '-~i mai :asl" unrs:t.anc -

., a f ,C ~.' c va, or' c :i>c. '8Ij, C .. rta ~i erose ati, a ,~. ceva de care ochiul tau sa S~ mcure si celorlalri sle fj'-I'" , d'·· fo , 'O"S~" ~"l!: '8·,:' tun' ,e ~ tu D' vei ~ ,~_'_ i 8', e> .. , , " s-

.:_ . ,'_ 1",-- _ It_,· ... ~ 1 "iii L/' . '". , . ,_' . _ I _

asi loc acestui . h, caci de, /_Ie:': lea - sa m I -_. t_ - -

,

niciodata I~IQ .. I este 0',.· p·.'e-'· 'S'O'~,~,~, I~,,~L eSI~e un, I' 1 ... ' ...... , •••• t!!l..II1L

. . I', . . .. LrU .,. I .. . _. _ I _ I

I • _. • " __ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

prin , 'I ......... si ·ti~i- and r inti las 'R- c,~_ suntem a ' IC,'

- '- J_ '_ '~:_ , iii " I - - - .• ~ - I

.

d : o inehipui e a mintii noastre ca 'U es ,- .~ S'I 'e a

~ ... '.. . ... " ',',. . .. ,1..Ill .. ~ ,

W Iii! oil!!! ~ d I!,.iI' '-eo V' ". t te ilii'I' '

,cuge ca -e va )zn'reL',-IO'i. ca ete .' '~' .-

I iict,nea,ciJ va, aie vitalitaiea. ' litati-va ta 'S1n,1

, '

::lin 'anJ -si la,c'~if' se i' se ric icau ~i mer ear

_ iii iii '!!It -,~

,",1-'" in rijlocul pustiei c e puteau sa- mceasc I

~ oatl zi a, cs S:anJ S' ansa car s, c· Ia rnoara

. a laca, multe alte 1 ., ; ouri ne c- , noi, In S ar,- no-

° ,-ala , C ,'-tem sA ] e face - II n p- em

-,ac ' , Imic, ,~,-a,~-'m chef die i' -~I~ i,

'I

·,tunci cand v ,_ der ,. ' "lOP HOT pacate : ezcst :,,'

. c· '" l~t"I!!!' N' 'I, stiu ce sa' mai fia,c? " - a !" em ' u i b, __ ,- ~-,

I. '. " ~' '!I!' ~! J ' .' .y I ,,_ ~_ - - - - . '- . '

; ungati-ol Dar, d ell vederea pacatelor -', impinge

-; '. ,..:eJ ·.~.I . a'.'·~c·"- ii!!u" M,~ s"p-~Ir, -"," , /" r'-/ eoste, v,re, i "11- - -lJ~ '- a- I

_.' '. 'I' ,Ir,II~'1 .' ~'" ~ - I

. "I' . .. _. ~ ~ I I

, . - ~

" eilalti, vret! sa ",,'" face,~' sl. gilO -i, "11 set .' . i P

iinga _;0" e aduceti bu 'IJ ,~. e c . 0 -- a ti, .,.,

I _!I! ii _ ..

. I W _: 1 __ ' [I .1 _ . ._ I -. ," ~,-. iIJ -

--(}'QII:I- " , 1]1' ti t ., .' .1'1., c' r" p ,

., 1'_ . ' ':., , ..' ",,"'. " .' . -- .J.!" • - ~ '- . F ,tA, -.' - -' , .

!Ii ~ \

" ar,~ --i-, c~!· C' '~'e,,'-l

_", I.' _.' '_," "_," ,

" lduhovni W - - L,: III" III

""~., -"m _. 1:00101 .' I ' I -:e: C '._ esc 01' :.el - (, ~ 1 u~ 'gl U. ~ 'OCI, I ~

suri ,'. suflet _ ui sau, pe cs e csu bi e sa te :' ",

, -, ~' -- -, ·'1 a dat '. -, C" aT -! n "

-eaJD-_:"i .~. i_".n'- __ u ca I,'. '"-,_, I-zeu '-_-" .- " '- - .UI,.' ,

" - vata . .'- "a-:-'·' --iii, I ~. n" a" Z··l!lllS- c' '-'"-d'·' i ~- ~l- alt~,t ','1 C "J!IIIO

, ,. , " I ., . " ' •. '. ,.:_ ' .. '.': _' ; -=- ,=" c;w . """.~ _'" ,I . " ' . , ." '-!!i U, I . -

;' 'i:'~'_g'_'1 orul-,' " -i.i- .,." fae '."-va obic.:· s,a fiti

, "I '!I 1

-,_~ d,s~ima' ,e ~(-'Qoa- d~ Ell deCal f. pnl e

.. OBS 're g," cduri. ~i .," ,'ci, ced ca ne va fi rnai u~o ' ,~ . ai d._~n eLs ."t ,cuv'u_ele pe . are Ie vo" '

BOSSi :lfireasl, sa iesim un pic din p,l' I dogie, din

ps':' ih 'an-- - a' ,'1'1 L'~' "'/0'"',,- si 'e! '.' ~~" -,.- -;-' ~ - . '.- - _.- "-"0' '-'vm- :~i" _:ii~' "', U' ",'~ fi"I- e" "C~"l ,r.,

.! . ," I ._:_" Y_' IJ. ~ _' ,l,_ - , " , _" 1 __ ," : __ .~ ... ~'. - -, .. ..: .' - .- ' .. ",IU,L L J

.::' bui ''ioIili Ii '!!oo!!! I ,i; . '". IfJIJ

gan'"" '- .' ,- tr::'e, , -: 1- I' e,',' S"·. -1 gas- "·11 m', '."" "" 5">0- - I . 1- Ie:' I'. 1 - i~ '1IiiiI!!l" - S· ,:. - a: ---: .',--:, ---=-__ - .=-

~ '_ . - _' , _". 1_ _', _ •. '. ' ' c'. " '. . ' " " ~ ~_ _ ' . ," - "...,

_' ~,iii !i ..;0. !i!i'.oJI." '

per ---_I, cs met 01- are §l mel. 0 roee '-L'U se :,-:~ oatc ' ~a~I_~.-,

di D se · n Ci eva a nasc 1-0 ~. duel ea i _. este stra "1-"', nie, cinev __ anascut-o in inima me'_ .. , i , __ ~' .J_~-_-

va dJ "Cia . -,'.' I, ste de la _1[1m aezeu, este di' cei care merg impotriva LuI. Si atunci. sa ma ridic :f di nu-

'!! 'Ii __ Ii i '1" I"'

I ';8'r"e,:IC rugacrune pi ." 'Iu::ma, ostenea !"~_,

iii' '1 '1Ioiiii I iii' h 'BIi!!II

prm egatura pe care tre nne 54 In- 81n cu nscnca, IC~'

r uhovnicul - - C~·.·, O,·'R······m--:-··· 'e'-:m~ ~ ;'- -I ".' ~ 1 '-'a· nacii : 11 a···· dr -'.' g: 'O"S:I .' 1'!Ii'

. . '. ." I .. ,. '. ". . _ ,. " ,,_."" IL" " _ -" _. _..! I . '. . ."" .' _. I _, .' .. '. "

I I ...

car) trebui :51-10, crest nn Il~n"c.:,:,~t- in icet i '.-" o",···,'!111 '.',' ,"'" .. , 'U": r - '-'.

. . ~I . '. . ."' II . '.' '.. . .

. ,

I '

.~...,..-., .. "--', 1'1 ,e ...

lul I- t'.' '." ," "1 .' 1111 ',-'111110 r" ",'"'.' d . ' .. ". nl~'" ' .,':-' tr -'. ," ' .. _i~-:' ." ,. ' 'N<'-'U'

'" '" _ '.' '. ' . '. . , . .'1'" . , ' -. . ; - _.I . '. ~!Ii '. I '.

~

_ ,Iii' -I' A '!!I' I !Ii Ii ,- -I - Ii

'0 p" I _ .' I], pr e~'a'~- mu t "n-' m 1m"a· 1:'1 m--' ,'0;1 'a" : S: u- a~'1 s~ .. earn '1'8:.-'

_ , _ "i" , . .. '. . -, c_ - .- :.' .- ""' I ,. _, .' I _ .. "-, 1 " __:', ' , I, _, ,_ ,I\".iil_" 0 ' ,I .' _:_ '.

s;\ nu ... confundati CI pocainta .' :. cu smerenia! Pen-

W' ,";1 la~·c-~I· 'as· ... sta e'-"s', te ]iII.c ,.,.. ... ,.',-;-:: .A1'·'·- 'c::- ,-'"-e IC!·- .. ' m··~ aiorits i e-: -~I

, .. , . '" "" '.,""." I - . I. " '.' n . ,- - ~ " '_ - - ,I, "' - '. - . ' - -:.II" . ,. '_ '. '_, ill

Cum 0 vom c __ noaste? D,& s __ -.a n ea .•. '. '. pi i-

,'IQ,C;,', tie p"le icare 0···· de IC·,O·',···· r: :.', - "'-'-- "e~ m' .~.-. ··c·-'··' -0 ,,-,~~,,"

! y. '. I"" -' ... , .. ' -' ',." .1. "' _:__ ',,' . ,£L '. _, '. _ '.'.",:_. ,_'. ,W,l: ""

car ~~a-ndeEOnn~ (-a,~~ -~-o·liff·e,"s:"C~~.- c-" Ie,: '8:-:" t-e-:' I --'c-"Ii"e" ia·~·p,·-'t·-e'·,'!

'_' , _. ". ..', _ _ I, J..: '. " !JI, _.' .... ',." - , I ' . _ ,-_:, _. .. ~. -"_ . " " ,

b~e im" §opte, e s,a Ie .a" daca -_i desp~_'e d.· c,~_ g"',c~un, . Rci n· maasa sam ..... idic din fooliul m·eu ~', .. _-'-," -~- -am- ,',inti 1 a~~,a, ~~i s,tau.: .'j OF- c,e p,~I,aciil(Js

~ y ,)' '.

StmJ _', 'a m~ .,Q t ies,- •. Doa-,M ia.ltli.--~ pe

mine paclltos'U ... II, ~ac' am a~a 0 5t e,u este

bluna"~' u' Ie ate' S~'·'· le·~-e- ;-:, iii , a:· .': I "' '~-X'ii1iti!il't',~ '---:-'(1) .-, st' ' e'l N" .. C"" Iii!· n·"" - -a-::·I

_. _::' ::-~I . _·_'_-_...:il _-~.:_. ' .. ~. _':'_' _~~~_. _' ,W Q_-~ _...:_. ~.' ···1 ~~" __:_ . __ " ._.~ :_ __ ~,-I_:_:_ ,~_

,'. Ivira a ~a c,"'u P 'im :1; nrci ···.··.s,frllril.l .' B'

,_

-I I .. I., !Ii

.01- .. 'CI_Q3'Ca ac e· .. _·!·Y·' u

·'·n· ,. .

'I .'

, f' I I~_

d ,_

. I"S'"

. I

• Ii A

erne)!. .

- -,

-

Ii!

]• '. "(.,.~ ',' '. b."IIIIi=.I

'.-'~III

dezn .

...,. •. ~ I ' .. c. ., " ' ,..,

W 1Iii..., ....... · ....... · a ,e I~I· .

p- _

II'

[1',

"1' c:

'ntr-o clici

I: -

!!Ol ""'" .1'

-tc tea 'I" e

_C

- Ji I

re

I ,

'"

n

ce.

ca fi

···a

Ii,

mUll' ,

Iii

eruct.

. d W'

ae aeznc

. ,_:., . '. £" -...-

aplec st

Iii I

. . .

, .. ,

. "

.a, .

I: I. _l , . _

,,;i!!I;, . 1.1

",..' -,0, I IC" . ,.

_ l 1_ . _. I

. II ,. .,~", ',_ ge '. e ,I. , .. 1 .'~ ~ ~,~-

Ii ill ~j

_ '11 . .

_ - I .

jI!J;, d '" I!I

e .. "' .. - '-. ll- "'.J

_"j I _ _. .

,

dupa aClea. ~S, .

~ ..

1.1 ma se sme -le~l-

.. .. ul ·r··b!··I·.II'~'·· s"'-

.' ~, . . . I . ..' I . __ "':_ _

~

l' ,Ie!:,' ie··

"0'1'

" . I -

sta p .. , ....

. :: _' I ~_

II

mal -·, .. a

,a :fi <. I

-

V. I

nes §,

sau

-

1

£elI .

-

- "

In c· - -

e cs

·c

aCI!

" r :IS-,

.. J

I!I!

;( _'oU ... _.".....~J .-~-,

I

atil ;0,

.1.1,.'17 .'.' I # I-LJ:

'-!r

sa

Ii

• Ii

'I} ,n·

Ii

.... WI Ii

. ' .. - . - .,-

.. - - {

, ." 1~ tot ~ sp', e:

1_..'.1_

Fi'·1 Omui '!l.'~? .,-

;;;;

lui ..... " --~,e::__u ~ ;,',

;Ii . Ie. 're'- ': . _ c_

A d ~

1'0' rebi e:' Dacd Sfintia Voastra aii __ reznaulli:-

~i ~ ~r

d: 'it, ,imp,~riilii-ne ce ai/ac-t in dezniidejde)

d w I~ !II'!Ii W ,~

.,,~, ,. ~_tie: "~', I i' .... "a al rut. rugacru-

, ea rn -' a, C'-I de-un a jt i':-_e, cand m-am in tor la · umnezeu a : ost sa-mi ia nemurirea sufletului .

. , !!, - W' ill iiI!Iii, to'!'

, I'" rtru CB_U era convms lea ',U a,' 01 nannn

si-a . nci de, .... ~ sa rna chinui rna rugam i bine sa m~, 'aca-I,. itor sa .. 'isner cadobitoacele ue '.' ',-'. c ... e II, ,'~l si dobitoacele am ""V,ciatuit Q -am gre it. I,'II'~ daca

l ~ . ',I

et m -am facut asemenes dobi 0' ' C .lor cu 1_ pul, de

c e IS",',a- I' m"~'a-I ,~' c ',-:- se '" 'Ie,' " ,,' d 10' bitoace or IC·'U sufle '?

,.'. .'.' - .' -- ,1_: I, ' __ " " I, ',_ . ' .. :.1 _~ . .:__ -',' ._ ,"] ,_ '_. f.,' ,_,I .. ,1 i:]l. ',_. '--_ ~t

p

,

Dumn ie "e'-:- 'I

I I I "'." Iii,

"- !! ~, ~ ~

9

U--rilli 'a ti-va -I a .. · P'·.' oorocil --: O····O,\·"P10···,·c.·:·· .. ' ... ,'. -L·~·:'· ··--a'-,·~ '1···'·":

. -' - '_- _' I.· ,. ,_. II! . . ~.I .. ". . . . .. _ - . I - .. ' '.

Dumnezei -at astea? i jntre'clbal~ Uitati-vs L 10 !

,

Z'IC .. ~ ,. Ce .. sore lucru este sa strivesti 0 trestie ca

mine, ,Ti"~'J care-at zidi . C'I_ I,'U/ si ,OIQ.',"e" toate cat e 'lei stii C····- .. ,,al -,n! rid. ici 'lfI- - ·-Ir-···- m-e· 'U" -1" S··,~m.J· ,,-I,· ie '~ ,A ving 'iii;i'

y 1111'10' . ~ I ~ ,I_c_· _. ..;il"", ,I' • '.,' ,- '_ 0 ,~. •... "'('1 " ,1,',1, :,~ IIII!!!!!

tor. ,Ce ni-a r .r 'I' l"O,Q,· .. ·.t·. 11 til 'erinta asta? JJII - "V· '--:0' ._, •. e,·.'a.~ C':"U,1

I. till .! l _. I. ~ ~ _"l,_ iJ M,' ~I_ f.._ --' I' .' .. _ ~. ..!II . " . , ., _

.'J -.-·---IC··~paU· Dar no .•• i ce rae ; .... , ,;,"1' D/·, ce m -Q' ~ nascut

- . _- ,~ _ II! .. _. __ !Il;I -' _ '. '!I';Ii ~I' " " . ..... . .. "", , I 13 ~ _

eu oare? Via. 'a asta.. ,c' •.•• pdi, c, edinta in Dumnezeu e bu. d ~e·., eel ce-o ar H -0_',1" .onologuri, ._08- te firlm,ini- rile noastre. Nu spunem: n .ioam set De c ' m-am mai ndscut? JJ A~a eli .' nate '~.' 'l_ebC ,,'.-1, _ si -rt -

n ~ t"'-;ile pe care le aveti, in oarce i-le ca .. ' e

, -. 'II II". ., I 1 'Ill

_ .. ~ .~, - ',--,zeu, cu. smcentate I'_- I~ ure:-.,-;e-',l c·u . ae" - I. ' [II

-

C'un·I·-·I··' ,'S'C"'~ . d -a~ - "1 1 .'. ' ... e·, .... ···I-:-·! . si -,_ .,--:;- sti ·'e·· ~-I-am~'·" ,~, taril· ~.,

I , .1-' .,' .. ,' ,_.- _" ,,< __ <~ <:"Y :) '_' .~I _. .' I.·_-: I.·.. I_~ _:::.... " __ . _L. I ..

$~ nu VI' ti f nepoliticosi daca i . e veti pune Luk si n -I vet" descoperi nin ic -OlU din cc e ale i imii

voastr e I, lac,X I le v c·I~111 a dr resa Am': II IC;~' d' 'Ii ,," urm ,.' .,~' .".:.:. U.- ,v~·",-

.. ' . . -' . W" til . '. . . I" .. " _ .1.:1 _ _ ',::. ,. '.' -: 'j' ; _:__,' .. _-"":!.Ii - ". . . f

I "a··' ~ ,:"-,~. Ii 'p" ···e·· . du -:".- nerd IC" A QI~D'" e,-·· 1" ~I Dumn -,'. , '. " , .. u! ~.~

, =e-a __ -_:( ... .,:_ ... ' _ .. rol' c.1 ita '. ,_, , .,...... .. .. iii~"_'

tunci ,'II' II II W ill ~."!!il liil~ . !II

a leI vet p.nml: I· ~:puns,un~,;ll-~.','.a ven .. 'r' .. lta I. __ g .. a~c .'''''

'~ '. I II"· - _It" .

une .. . I,e tru ca - I gaciunea este vie, R. ,g ~irca este

V'O ' .. ')~ .. e'--_ CU, .:,". . ,~-,zeu~ Parca nOll vo' bim c" Cineva pe cere nu avm sa-I. ~ .. ur .Im ni ~. c. Si de . a carl .. ,<a . m avem ce auzi? Asa ~. C-i. W!l D ... I. ezeu. care sta lID 1_ va abs -Iact- 1~ C·_~ .. t,' nu avem voie sa ve I ~" leu inc eb · ~.~ iscodiri. '. 0'·- U put: .'~- 9::1 'elm- riete-,-:- im? D' ar· .. · -I p~.,,-, ·e· ']-'-111 L·I ill '0" '. ~~".,_,rt·--awril:!! ... V'· o· 'Ia" ,: .... -. ·el ~n··"· -

. . ... ,,, iii _ ... __ -:- ., .. _ .: .. :. 0:. ' .., " .. I~_ lIWllilJl __ . _ "'--' '-- '. ._ .. I ..... _::':'.1._ .. _. . ~

Ii' toa " tel .. II!I 'WltiI'i!i;ld' III ....

In'JC, '1'01- -_,:~. ,-\'Ica,"e e voa-~; __ ,_ I~~'I nu ,rna ml ol.e,sc 'C_-_. --'

" :·'i, ='i', __ tele :._~_'''. 1~_!·tie:I.' ti vazut c-am fost prooroc?

t ,

.: ···-am" -, Ip-" S"'·· c-~"I~."c<e.·? In "0,> sa . e gandin I·"

, . '.' ..... t,!..... , . . .' _ I' .

Dumnezeu starn ,eu gand-:]e nOI' stre. Unde ne e ginJul nostn ,7 . a sfsrsitul lu nii, la I 0 siii rm i, car, s-ar nr ~ea sa faca asa dar eu asa, dar ._ -~- ez. J '_' nde-I? -- _ -,. ci ne I-a s '-'i--~? Teate lei ~ D __ ~ 1-, -I~.Z u sa ~~.

- Iii' til _, i!!i i!!' 1 - - -'"

vo:r.~ •. :-,m, ~Il s~· . ,R ~,I' .::~ r ,'"

92

III

~ WI

ct ··1

_.?

'~,~'iI!

I, pia

~ dit ~

Ie

m

!II

I: l

umi ~!A:''!1!!!!0'': zeu, I.

Nu ',-'a

" ,

·oi

iOI i!iii'

'I' n ,',rI'

I', 1'.0' I! "I~I

~I 'I

ca re-s I 'U:' e .'I:"'C ·'"','-0'

. ~" . I 11,·:,', .>!IiJI • ''Y' ."

II

_"i;;Ii!

I,' a

fa· !!I'"

I - ._ 1 _- J .-

I " • , .-

','~U

. ,

,I!!

. UIl.

sunt

,'ii e

,·-.U

Dlii. '1

d

II

a

1 I

w

- ....... .:.1_18,

gaciu

r ... '._._ 1

'"

a

o

, .c._m.

II ii

§lVOI.

III

_"IJ .

. ·~n

C':

,

- " ' 'ft c' .... -' .

I " • •

. '. . -

, I

I -

':,. a :-1

'Il'

..

rum

~I e

trebui

, I,~

e

.. J

9,,'

I,

C-

-.I

iii

va

'W

·ac·

am

-

.

e

ne

dn

-ii,

ne-

, ,,--

-- _ ..

~II. na,I~'III""'_"" id

'-

er

IU

I·.

I ~, -

__ e-~

o

el

, ag," osn

"

c ele

u

car,

0-

...

-rjl

. .

• ". I .1 .

, .

ez ·u.

. . .

~ ~ --

tOR.

} ..

1

-d

naor

, _ ..

'Ii

de

-'

OlD

, I~,_

cr __ 'a.

-e

y

'a'C'Q

.i.,~ _ I,: ....

"?

iii

'. I

p,~ca-

car . l~eD_

'Ill

~l f hoi

sau

'"'

Zi

II

, la,1

D

J:Jl

nc

nu

ceea

•. 'J r,

linind

II III

SO' sr

I ••

, .

}"

iii

-

e.,

!Ii

-

1

l

'"'

atu

"e' ·e· .'

. . '

, ,

. -' '. -

a

,

una -?

..

..

I:

II

-

1

gur .. :. - C',_< '_._'.

~. '-_11 _

- !III

JII,;.IIi~I;4i;"I!io.J·M: J" ~

,·1 'W

w

.aI rugae

-el

Ie

.1 "

ten a ,~ Sat c r

II

rusme,

eu

e

. '} J'

U!III

c

., • II!

.:r 1 mel CD

,-

ID

cu

Ii!!'

B'.' l..

"'0' ,

• • • L

ce e ''i' ? '

·U

11.' rflete

-

p

poat

.,oiIii

In

, Q

o

.'

-. IJ

. ,10" ~·'n.,~ I '

, " ,l.' I . IiitOII:_I··II~ Biseric §-)I' ent O·.II''!!I cei de --:-.~::~ Fa b ,'1,1

'_.- " ,_, .... , I - ". -. .. ..' .. ' iii J I, , I

I ~ _ _ , _. • •

''0 mne, lntru b ndvoirea Ta Siomdui si sa se zi-

de ascii zi - urile en salimi iiut u. ·J·intele acestea I .'

I~' ~ I' ,_ II!II d '"'M'iil"-! r d - Ii

S m nOI can calm arunle r ,,~i:r uvic si

.... "I '. cuvinte nentru '~oa[~ . ,,'s rica uFO. bine Doamne

inti, b· -, "~I~'tJ·II'!lr'·:"'-'aJ-· Tn 'r',: ·on·· ./' . 'i~" - c'· ., -.' '-- ---. , __ -:-c'.'"' .- ".'.

_7_ " -' _W'V .. ,_·.,,', ,J.' t. '-'II, _'-_~_,II - ' .. '_" ,,_" Sunl) , m ,0, D:IU

Sion; ,.' Ii s'" se sidec 'S,cii zidurileeusalim, ~ 'ui" _ C suntem to J", I' amati, C I pac' nele pc car. '-, . avem d ,"OS-DI~-- ci toti s-au abatut, pana la ore-

I Ii A. 'II'

0',' 1 ,C!l _:J L 1 ,-- - a s -,' F'·· b in -, IPi 1';:111 '7'; lest - Doamn ., .. ·-'·Cl-I

~ ,., - --"~ , - - ..,~ y - - 4.nJ. ., ' .. "i ' -,' ... 1. " -, ~,

David atunci s-a rugat, s-a __ gat c un iertat, unu

c· .' e de-act , 1. CUD oscuse p:, tea cealalta, d. " dinco 0 de deznadeide ..•... sa s.a 0' . urar ~i noil Si pac tul lui D vi I~ -a tost rnic Il sti I oti picatu ,.' upa _ar, ' __ ros it ,el aeest psalm, i~i I 'I isese voievodu Iui iubit

ca sa se culce cu I evasta '~JCJU'I ~i totusi avid in:~- n ti p cat d'T'C-'''' Psalmul 50 si-a CunOS'CI't

recerea de a oc""'ntA la d-, '., II s ap:·~tor-,'e car 1_

- !II A, d 'I - - - -

eel , ~ C T U.. j; V'. ,'m i . ur ,''''t . ', .. rele sti I ur ci

1- ~ I!o 'II!

-a ~l c. rnmt nentru ,ii s· . .ugs t per" I Ito Sionul i

e-- · t ", ,iI! ~ dub A-

,J n" ,00118rl,- s m' e:m BZI~ 'nUrn,al In - S' '~~ ,'I _" it

. utem ace ata. ~J lea §"' DOl .', ~., cau}'_'· . rugaci mea l' ,~ avi care s die r-I' a es en : __ , eredinta, utere~ . a c de ~-:-. D -' " ezeu ala uternic si de II U

~

it bi .. I oIIil Ii -

I LaC-lne a,·, ... ' LUL. Binecuvdnteazd suflete al

.~ 'e,u pe Dot '. ·",'i ~IOQ?e ceie dinauntnd " e ,11 mete eel' 'r,fi-,,' al Lui! Nu .,; a OQ,e r"':sp_-'iitiil.e Luil"

Cititi P 'sa ',,:, -~JI' 101--1 .. ~ r tai a ~'s·~ ,~~I taceti lea DIQ ..

I 111:11 f!l·· ., " ~ K' ' ,-... "I I ' ~ - • '" I. V I, ,./ ' , " - ' , -

ort S mtet! in dJ z~dide, a uce, '~"'Q aminte de' hi -

fa c· - eril, p·e::- c- " --::-, 1-,...0-:- I foa;__-'c·- ·-·t n: - n· le'- z·· e' ., "., I .·-'(JI ,.' -! .'_

'.. I 'if I; , .,_-" ~:' " ~ .. _ _ 1_ _ .:, _ 1_ ," _,_ ~ I_,- _ I ~ _ I, .II

t., -~,- ·~I- I I vietii voastre, p-a;~-I~'Q' la ce'Q mai ~ .. -, re, ace. ...

I' 1'1. I

e-a ":if/','c"'-'J aici, vi i'fi 'll Lui, in stare s<- J cereti binecuvdntdrile pe ca e El abia asteaptd 1~lii " e

~ ,

reverse peste '·O···J~ ···'O"',I'IIi-,1II '-'U stir Idac~1 deznad __ idea

, I,_:_, V·.-·, 111'_ I'" I", '. ___:,-"., " .. /, '" - __ ._' __, _,_

mai :',,0 I I,e I"-- an,I' e, .. _' 0 In-.' - 'I C ' " - ieste ,'-_ -:I-J,.

Nu uitati b,~ ,-=, ace -~,Ie -,'- care le-a facut D~-'- nezeu I,::U noilCititi psalmi ca sa mv't'll'w,,:, ,sC .'.,-' dreams a

, . I

· - " rni i InaL- te a 1 ui 'c--- ez~u.> u I asaf osalmii ~

,.Iii;. - Iii _

I ': ;O'aT", ti -Iii ~.n rnintea voastra acum oen ~--. 0 I:, 1 ': a

,

::-- <iii' iii! _, Ill. ~," __ ' , Ii!! _ _

necare q 8J: uce t-va ~' -~. ntc C'-~I -:~' I 11·· a '~

Y .1

sal ni §i daea aveti aces obio '.j 0 si-" 19

ce sunte asa de deznad .gl- · • i.

'IJi!O I a ..

'II!

I':'_P"

, .

Ieromonah Savatie Basto .01

~I - ,- .:- ..' ,_ .'_' r- ".j

,·e:s':.,. I.

el, ~:l stiu

~ ,

D, a, -'ne 'T!,

" i ~- ,- .- eba,

' •. 1~'~ - . : c···· ",' . h .. .sila i (I

. c'.. '. <_. .~.I _.' "'.'::__ ._ .. ~.> _. _- .. _ . _ I __

;l1li;, A ;ii!!II .. • Iii II .. iIi !!I, i!!''''

' - ..... -. ".; .. ez. tunc; cane . nu n stmtim tmtmt met

- I ~II ~'Ii' "'.~ !Ii

macar cu H'O_' insine cand not triiim stratni .,' ae not,

atunci cum tnaem sa vorbim cu Dumnezeu; cdnd "',' su i t stare sa vorbim sinceri siconvinsi c run insine?

Iarasi rna intorc h' asalmi, psal .ii ne vor invataoJ,e. Cum sp I _ I ,..... David: .Jni-

rna me 9-Q tulbur. t st . umina ochilor meisi aceasta II este c mine". _lSI "_.' star a despre ca ma intre-

oati. .a .' id i: -t~· i· acest psah , v-am 'I~, a vorbit eu s ~ ne ins.u~i si-a eami tit c ' .•. ' pe care .,_. fie buit

sa e tt ca ~i a re , iinti - binefacerile L i D_"=-- ez m ," IcaJi_0 '- .-' intal, -est ibilindu-se cu minter . e-

g,~" d eft star a ui_s' e 0 sta '. ;';1." l' pem u ca

,_ .

asa un r. .. ~_ .' nezeu a,,~AI. d t '.-. trecut dir care

,ii '!II'. d t""""

D ~ '. 'ez~u ne-a SCIS ,1-,a aJ .' . ,car. I a a,

. e a scos di paeate C ia mai i - 1"', pe car L avem acurn, Es I gres it S~I, si mti .,. astf I. Lilelege omul 1n-

t:",'1lJ .--:-,' m ."1111"" ·e·-·a,.'~· - '0"'1 ul dez I,~~~~,.IJ -'-. 11'.__ O'.·'·~. ._ .'1,:' -1I'Ji",o-·.··-~e:-~n,~-I'L.I":_

I. I. . . ... , , ..... '" .' -. . _, ." _' c. _ '._ ._.ua, . _ .. . ~ .. " . ._ .I!.J, ." '. ,

", 1_.

!!! !!I !!Ii iii ¥ iii II!._

omu car _ nu se rr 8J are '.' ci ... ~. SIne, caci mmtea ra

u I 8- iltima ce eaz .... :~,' CIIDO"~~. asta se .' dreaota

D "~, t ~ Hri

J' , e'spr'e! _ _ ._- 1:- ~~ .,:1 IS

Eu cred ca nu mmai d,- trei ,rj .... a.

-

S . ..... ~ I truci .' ,,' - nai mulu 0 -~:~-" ',~- te

'!I""":~'ILoi!!"~J!Iio '.e, ,asta Intrebare repeu C'. Pe tn ca

-

1

Ie. 0_

'0

01

" "U--:-

, "-

ti

~ !I!

II

III

c

tl ;iI!\
n

'iii ';1 iii
- .nm - , .....

.,

.urt

b

11!

e

,

c-e' t»

la

'e'"

, I[

I

o

a

",11'

I

n

I

-

a

C"

,

III I~

01--,'1

c

.

o

dupa

.~,

I

lin

nu

JJmci nnot.

aceasta este durereac -c~1 .• ',~ p_ care trebuie s-o av . pe- tru '. mea ~-., eaga, durerea pe care' U avut-c si '. au sfintii 0, . i. durere din c_ .e se n ·te_ugi iiunea

. - e . e. durerea car~ rnA-- -' .... ieste lumea.

e . are: .•.. ~ esfat p"_,ep da in cazul - nor ti teri

iii' b ,~' I/'; -- I

care se ,I,,;I";'-IIC, aar care c u confesiuni sau retieii

diferite? Cum po ajunge la o intelegere din · unci , se vede e religios?

-", '·,: __ J~',-.ca-·=:'a se roage mai mult pina

- " '~~, d

atunci c·'· ."_ .... umnezeu 5".' va descoperi ~.- i ni ·i· e or

acel :,:,adev- at, esc -' sat, . ceo -sc i atun -;,' se

vo it bi si mai bine

_ _ _ I . - • ., iI)IJ

I~

oc- "')- C' 'ar" --,", n"l't '

I ",. 1- " ~ ., '. _. .••. ') _ "," , • :

- , -

.. '.' h ..... : C' .if'Q_. uiti un Um,_7r f are nu stie ce ,-a a/elga? SiJ aleaga in -e c,"'lugarc'e S,~~ -ii':,',-torie

,"" ,i!"",'" e- ste teat -, ",' v, 'W I

I_~I ,- - ,:~,- ::' ~ - '~',ma ca ','U cU" l'a al gre,I'" -I Ilea ca~ a~

al"And c("l,ug{ria de care poate nu est. vrednic?

, 'r" '1. Ie "~, ' ie: Nimic i _- . - '. Iesc, ~i du-

'Wl auc Be as_~ mt .e be: -~_I snun: daca te intrebi daca e vremea sa t calugaresti sau n ~, sau daca esti e'· ' S u I u? In ~ a nu e§t~ chemat. Calu ani pentru ca nu rnai vedem nimi c altceva, nestra r " ·"'1- c trebui e, ii -_ ,,~ ,e hot ~I--'I~ -~l, no-. s-e'OII

~,

vre sa

~ _II!!! !Ii . III I!!!!

pr ·'_':','31er1, "",I I,· _. c-',"111" '_'I', ~

D',

11 ,l

:"1-

. ,

zechi dn

-,Ie, P

" I-'

,"-~i'unge ~_

O jj- 1--

. -.[ . .

" . - I .

. _ .~ _ . LI ,

Ii III'

,I

- un-' -m- - 0'-'

I' '. - .. ' . .. ,-

• •• I.

ce 101m ca toti oame

. ,I

W 1-- d !ii _It' ., - -

...... ' I, au: "1 n C,- __ ,._'_ , .. _.,,&,,;I_'~,

,'_ i, T"rI'ciiD.if""\

sa

~e uare I".

c ,. un hau pli ,ea ' .... : .. ~,,.,:'111 tul e~·,· e '.- oarte ~

-

"U"

. I '. J

'iii iii I' "

n c 0 ;3: ,"

Ide

ICe··. "a se poa

:j- 'C'\ omu I

I -

suflare ast

~e .. ~, iIl-C-' X ••. I ~'r--.· ""FIr.' - - !I!.-.B,

4JJ . ~ . . .!il.E 11.

--~IIIi!'!I!!!OIiioiI~' A -, _' -' '- ,I~C ~

", 128, e 'fl

41

___ .,. lar

-a

!II

I_~".A, I,' at, ' ''WI!!io!IHI!!I;'

'el "se tntele -~ ~' -,,i

- - ~ '. I

- - -

ghitar si s~ plangi J n-_- .

III

L 1 ,.-

'. II, .' - I

,¥,-' A iii

lam- I ane m, n, I, -

-- - - - - - - - - -

"-'

S- a·· S· .Ie" ,. ~.~,

I·· .. ·' L!

CD,

'~ ?

" I", 1'-, 1,,,1

Cine r u-i pasionat d .. pan ·,rl de 8: ... easta pa im!, aceasta

ott sun este f e

I -,

Die;I" este ........... p~_~10..lll.-J.LJ_·l,'_~ de'

''Ii!i' I

:a vrei

II

'. 'e "I s,-

,~~,_._.l~_:" , __ I I.::.." , .'....1

calus 'W'I_ •

t

c

li!!

eud a

, I101

'N'"

,"

.,!IIO,

a-

ne-

,I -

OW'

a _' e ~,,-,

, I

ICI~ -.-- •.

-'---"-0 -,', D"o'i -' I - ,--;-

'_ _ I I . .. __ ', ,. _ ~ _ 1 .'

-

tic

liii

,_"e :SI,~J zic,

all

c' ~

c

Pi --~--' ::

II

pnves

El. D

Iii

U "':01

- ,--'-a

.1 S,'

.E,u!_u' mai toti

I'

-

.- 'e

' , ,iii

chi

I, ,-a

Ili .. _ I fere

,Ii

,ZlC 1-"_ pe 1,1

- - .

, - I ca I ~ Ice a I

..

oncep au ,I.

'U

. ,

..........

I 14

Iii

1'1 Dl

n- et ",' "r-' , 0 '--, ":S- . I." -I';~9'

,'. '~I ,'" ,- a. "., "'., , '!III

Loc iri straine din Interr '-,'i n nevoie 11i -- eni S,8.. e'~'-'~ 01' ~~'.Z-;I stl"',a'~Jl"ata: Ie' _~ c~u se~. sul 1' __ "

ne-'I~ - oscut n- -[-1 e bun , a~ e, n' ici un-'" (I ",- " ',- "s'a¥ '1· S, ----" ie

, .. I ~ , ,: .' .' '" " __ .. " .1"-,.. _ ,."- _ I ,_ ,,',' I' ,--,~ ",1 _- I , ,', ,,' '_, ,

sc 1801 - oate. Ce diu e in asta? '. si aici ~n folos daca stii s8.-1 folosesti, D, exemplu, sarmanii Dan: e - I~, car ~ 5' t asalta i die toate isnite .e lun ~ i ~,~

care traim, . cot sun

'11 Ii!i _ ""'" ',,- - ~I '_ A ~ •

III I ," SI' ceara un s at S,B pn ' easca 0 mangaiere.

parinte ba 'an ... lin . v OS'COV;~, povesteste "'" UD'_ dir c rtile sale un caz simpa · e .. potri i _ p .... , ru

II Iii , '!!IIi!! S'" A 1 ~ f -- !!'

discutra . oastrs I~j· .... a un " ,- :.Pl. a s:a I I, iat P'IS " ') .....

. ~ " - '

cior it troleu de . m t§nar ateu: .Ce. popa, cum c sa

mergi pe drac i', e .Iine?'- .Nu-i nimic riiu in a

-

,,'r lex Ii,S'_-lta"ill!' --'!'IC,,'li1 -',I C~I' _- Ir '_" ,-_ ic "iii ,AUC -]- ", -, ~ 0" '" ---" d-" "", I ' C-_l I

_ u ~- - ~, "-' - '- -- - ' JI '- •. ,_:_ - _ ' " ' L .!, , ~I

, -- tehni ,,~, iI-

11_,e,zv'I~J tares t-'-:13. ,-:-:,~ aIlcj~, musai --8. folosii '

wan I' Ortodoxie si l1U crestinism .. eoarece lup... a c u :,f' . a esn . treaba ron an -c nlici or si a pro

. stan', ilor care ~,i ei se I . I 'I sc cr esti i. I, -lodoc~i i

, -auar pe nice 1_'. :; e rug ntru taptu ,ea a . crede

_~I _, A I

-a L'.· antu se ro teste . Dogma · ca om, .10-

.. catolicilor ~i,CI I on stantilor i-a pus in situatia sa

iiil tll!!!l

nege .§ .unta, neoarece descooeririle stiin ifice

r Y 'll

contraziceau inchipuirik lor despre 1_ --,e ~i om. In

ce ne priveste pe no. stiinta nu facl.'~_ecat '·'a confin . e si sa int"'ea'S,- 8.0 mele ",rt .. ' oxe.

AI- I ,iii 'ill d

I _lJceva, I,~ S,' .Ie pse I o-stu '-, ' __ c can :9 ~,ec - a .ii d _,

iii' ul ,~' D"-' ,!iii , t, ii" _j--.j;, '- ,

1 "., . w ' "~,, ~ ~r, ill S ,'1_ ,I'. '_1 ,lie'!"

I--e: :-:~,-I~,e S'~I stigm natiza ," Q, Il.i'~ '-:,'_','-;-;- ' ,

- ~ ,IJ ------

1iiiII' 'iil !i!! II I ,~

ca t n '1 -'e:~,ilezentantJ at I_I, 811

~ -

-

~ 'W

" .. DB

noate

tovoi

Postmodemism In rasd ell ugare

,- 17'

tit, coouri diabol ice. . c elasi lUCID . "0- te smn e ~i oespre ". ll~i reprezei 'an, i ai BO sericii, dar lSI a nu inseamna ca, " '-'isle'--- ca nu este buna. '-' u trebuie

:!!i!l! 11 ~ 1- d !II! , II'!!

sa separam stiinta, c 1- '_'_l'a in zenerar, ',_ vt __ ra ren-

gi 0 ,- :--. ~.- odul acosta brutalv Viata bisericeascf

no .'. ste ceva paralel cu r a .itatea, viata blserl ceasca este adevarata noas __ -,~, V_'II:I'8;o -:,IO,i avem 0 mur II .

. ,

.' SId care " u fo t lm.;,O ,~L. d '-' de stat,

solda i etc, Aceasta este viziunea ortodoxa, auten ... '

~ r

tic c estina, asup a lumii ';-1 . stiintei. Cititi tratatele

S :-tu.ui I. irigore de Nyssa..e riscop di v ... c· u a I.

V -lea, 1 c sop ,cj -1 cere despre Faeerea omului, talcuirea la Hexarneron (ce •. ··.·6 zile ale Eacerii' ~i t~~ cui-

eal atitl .. ' it Psalrr il 0'·-, un c sfan ul vorbeste desnre at osre a f circui -I . lerr elor in natura, despre mersul 8t1- .0-' si cc elarte care u tu hat

A d 1 ill hili. , ,~ i' I!!!" -

atat I_I, -', t Pl~ mcmziton rO-',.I"O'-C,Rto, rei. Aceas-

~ l '~. til atitudinea dog ." atic teoretica a Or '. oxiei fa t"a7 de &:,' iiniii

Jj!i - ~ . _~. - fI

'_"-- _ . - - a'" . II., . . cr . . -- ". .. . .' " I .. ~ .. :- - - '~, .. I ,_

., ce rna prlve~"" "1 nu rc-,~ o,man, , m. a" Ul sa

priveasca televi orul, nici en nu-Lnrivesc §,,: nici

muzica n asc .lt, Dar _ otivele pentru care 0 zic soot alte e ... ecat ce I," inv ate de curentul ne ca '-'e '11'_81,'.~ p ,0,.11' .it. Cred Ic"a~ d ac '-'a~' S',::'-I' '!' fa c un ',:"X'>':," .... en iIi,_ rent.

~ '- - ,,;- - - -' - "'~' '.' , ." .. " - "-'- ". - ' .. , " " 1, i.. ' , ' . ,', "" , " ,

sa SI: ate' - la 'I eleviz tVT', ,".' e oe 0 s:' -~('<mina num - ni 11. 'C,'-,rrur" ~- ~I bun ie - ~s·.· a~' s-e-" s're' 111m" I e afi se '.Ie - ,. zen bi II

-- -c;&.J., - "_" '._ , ' ,.:_:,_'~_J'__: - .',' 1_ '" _' I "". I,:.' y , '.' , _~, I _".).,

pe strad a, sa, c tez muz ice ,J g,'"R si i dioata

car-e rasun ~~ die peste tot I~,i _'- __ locul tor ~,a, se can' e psal ." . i~, CII1' d Cia le ... am schimba '. ._1' . ,ire:rea des r 'e

lume IQi perfo .. , _I,~~-=-~'. elc stiin ei -e' ca ~.. -

- --- - v ,,- - ~~ 'I Y III' 'lli

buri ,Il C"'· B'" ce ' "'t' e"3c '11'1!:I""'" s···~· ,. ')'J.' C,_,,1l . I' ';r".' 'I' c,,: '1'"11

I '_-.:._'- .I,~":,,,_,,:, . ...:_'_ -,:,,,~ _'_ ,II _- ." -"I" ' .. " "'" _ ,,_.1 '. _' ._. 1~.:_ """'"

,01_ -='IO_~i_ ~ da

,.·-'ir!~"".

care

"'11_._ ~ ,~ ..

,arr' -

• !Wi' _, _

, IU tremne sa ras nunc a

'fl;' r -0' '," 10"" 'lc-'ar~'-I'!I! E"~1 a- --~:i'---'--'-"'-IS" o da '-I+nl !c;:;,'~-~ "e,-' " -"

,.' t ",," "I·,. .. ,a.", U I,' ,',,' ..l1l.,Q "t' ~ ',' _" ~"

prii mo irtea lui ristos Dumnczeu ",,' ,,'I C- -1-1--s;tL"I'-·

. .".- I .... , '.' .. .:_ L I" '. .1'.,'·"".111 ',_:::_ ~ I }._.~.' ~.' 1 _,' ••.•• ~ , • ', ... ~. ," _l"

,ra ~'~IU- Ic!ul nostru lumii Be steia. Ceh 'l'-, lte nu S _~ nt

~ II! •

~ 'C. unel

- otdeauna

t!!!I !II

''',1'1

18

!Ii

,0'· .,!. :1"11.1 , ~.

W'

e '-

,1

u

-

c

~

'1

fost impn in I

II , iii

C . via mal InOI-

ee f= QI

- 'Y'

C- .

..

_U a

Ii

':-',a cu

1

..

, .C

JIOOIIil_ '-'1 ~I "., " - I

IIIi I! I II !I 11'1 I!I!!!'!!!' •• " 1,1~'i!'ii!~Iiii!I"!I!l _I

Iii,

a zrs

cs va i

·1,' .'8, se

I!I

1

'l~ Asu