Sunteți pe pagina 1din 14

Mişcarea oscilatorie

 Mişcarea oscilatorie-mişcarea unui


sistem fizic care se repetă periodic în timp
şi care se face simetric faţa de o poziţie de
echilibru.

 Corpul care efectuează o mişcare


oscilatorie se numeşte oscilator.
Exemple de mişcări oscilatorii
 În cazurile studiate mai jos are loc o
mişcare de o parte şi de alta(dus-întors) a
poziţiei iniţiale(de repaus)a corpului.
 Se observa că:
a) După intervale de timp egale, procesul
individual de mişcare, se repeta, este un
proces periodic;
b) Mişcarea are loc de fiecare data simetric
fata de poziţia de repaus sau de echilibru
a oscilatorului
Pendulul elastic
 Pendulul elastic constă dintr-un
resort fixat la un capăt, ce are la
celălalt capăt suspendat un corp.
Dacă corpul este scos din starea
de echilibru (în care G = T),
acesta oscilează în plan vertical.
 Pendulul elastic este un oscilator
liniar armonic deoarece forţa
elastică este proporţională cu
deformarea si de sens contrar.
Pendul gravitaţional(matematic)
 Pendulul gravitaţional
reprezintă un sistem
fizic, format dintr-un corp
de masă m suspendat
de un punct fix printr-un
fir de lungime l, care
efectuează o mişcare
oscilatori sub acţiunea
forţei gravitaţionale.
Pendul cu arc lamelar
 Fixăm o bandă de
oţel la unul din
capete si apoi o
deviem din poziţia
iniţiala.
 Sistemul se
numeşte pendul
cu arc lamelar.
Mărimi caracteristice mişcării
oscilatorii:
1. Perioada (T) = timpul în care se efectuază o
oscilaţie completă, adică timpul scurs între
două treceri consecutive ale oscilatorului prin
aceeaşi poziţie şi în acelaşi sens. Perioada se
masoară în secunde (s).
2. Frecvenţa (ν) = numărul de oscilaţii complete
efectuate în unitatea de timp. Frecvenţa se
măsoară în hertz.
3. Elongatia (x sau y)= distanţa de la poziţia de
echilibru la o poziţie atinsă de corp la un
moment dat se numeşte elongaţie şi se
notează cu x sau cu y. Elongaţia se măsoară
în metrii (m).
4. Amplitudinea (A) = elongaţia maximă atinsă
de corp în timpul unei mişcări oscilatorii.
A=Ymax
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/sprin
gpendulum_ro.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/pendulum
_ro.htm
Oscilaţii amortizate
 Oscilaţii a căror
amplitudine scade in
timp.
 Scăderea amplitudinii
se datorează frecării
cu mediul în care se
efectuează oscilaţia.
Oscilaţii neamortizate

 Oscilaţii a căror amplitudine este constantă în


timp.
Oscilaţiile forţate
 Oscilaţii forţate sunt oscilaţiile impuse de mediu unui
oscilator, cu altă frecvenţă decât cea proprie.
 Pentru a menţine o mişcare oscilatorie cu amplitudine
constantă, în cazul prezenţei forţelor de frecare, este
nevoie să se transmită periodic energie sistemului sub
forma unei forţe care să compenseze amortizarea .
Bibliografie
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Pendul_gravita
%C5%A3ional
 http://www.scribd.com/doc/25704183/misc
area-oscilatorie
 Google image
 Notiţe de curs
 Proiect realizat de Budnic Maria
 Clasa a XI-a sn2
 Profesor: Răducanu Elena

 Colegiul Naţional Bănăţean