Sunteți pe pagina 1din 37

m 

  

  
    
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 


 
 

 


 


 


  
 
!"#$

° 


  

° # 


 
 
 
%

&
° 

  
 

 ïï 
  
ë'
°  
 
 

 
 
 
 
 
 


 


 

   
 

 
 

 


i        


 

° ë 

O  o acţiune specifică încărcată de
sensuri şi tensiuni, totdeauna desfăşurată după reguli
acceptate de bună voie şi în afara sferei utilităţii sau
necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi
de încordare, de voioşie şi de destindere´.

° 
    
$

 

(    

   @   O


°      
°    
°       
°   

      

   

     

(       


 a        
  ï     
 

   


  

 @   

 . Ô  
    

° º
 
 @° º
 
!
!!
 

        

( 

senzaţii, percepţii, reprezentări


 
O
gândirea, memoria, limbajul, imaginaţia
( 

 


O
motivaţia, afectivitatea, atenţia, voinţa, deprinderi şi
obişnuinţe
 u       
 
 !    
     
° r 
 "@! (
 O       
° º
  

@#

° $
 
 
 
"pornim
de la operaţii cu obiecte
° Ô
 @ 
!
   
° º
 

 
 @
 

° %#
 ! # 
 
@
° 


 

 
 
 

 
   


 
 


 £  
 
  
  
 
° %  


 

!


 

!

° % O
Ôiclul achiziţiilor fundamentale " 
Ôiclul de dezvoltare " & 


&&

° 
 
 

 
° @ ' ( 

° Ô 


 #! 
 

aau uÔ  


  
° 
 


 O
 
 ! 

 


° Ô
 


 !"
 

u£       

° Ô  
  
      
         
        
  

. !     a a


° D 
  !

  !

  u£  
     
 
aauuua ï   
° adealul educaţionalO 
)!

 

° Dcopul educaţieiO 


° £biectiv educaţionalO
 

 

 D

 aauu u£  
  
° £biectivele cadruO
!!
 
 #

° £biectivele de referinţăO  
 

 !
  
 

aauuuÔ    


° £biective cognitiveO
 
 

° £biective afectiveO

!
° £biective psihomotoriiO
 

 


&
aauuu£     
   a a
° £peraţionalizareO
 
  # 


 
 
° £O
a) De învăţareO"! 
 
b) De transferO 
 

 

c) De exprimareO !
  
° £ 
 
 

O
 

 

 
  
  

 
  
 "
  
aauu" 

 
 
aauuu#   
   
 
a a

° # O 

 !


 @

 


!

° !!
O
 
 " 
 
 
 
 
 
Învăţarea rin
Demonstraţia Algoritmizarea
desco erire

Ex licaţia Jocul didactic

 Ôonversaţia !"$)" Ôu ul

Ştiu/ vreu să
O servarea ştiu/ am învăţat

Exerciţiul Pro lematizarea Mozaicul


aauu u  
  
£!

 "  O
[ Œ

[ ! 
[ 


° ë 
  
  
ÿ  
!
 "° ipuri de materiale didacticeO


[ ë
 

[ ë #  

[ ë 
 
aauu$    
 
aauu u      
 
° O er ţieO     
 
° O er ţiiO   
° º      
 
°  O
[ l l cţi ii teri leO  
[ l l li j l i exter O   
[ l l li j l i i ter O   

 !  
° £ 
 
 
 

 


° raseul metodicO
[ º
!
 
[ 
 

[ º
 ! 
 !
° tape ale însuşirii conţinuturilorO
[ 
 

[ 
 


*' +*
[ 
 


*' ,*
[ 
 
 
+**
[ 
 
+**
aauuu$  
  
$   
[ D 
  
 !
lemente de limbajO )  ) 
)
$   
[ D   
 !
[ lemente de limbajO   )  
) 
 )
[ Ô 
 
 º  
 

 º 
 !
 º  #
 º  
aauuu u£ 

° £   @


  

° !   | @
 !O

 

 
!

°  
  


! "
 O
 Ô 
  
 


!
 Ô 
  


!
", 
,* ,*O(#,-.#,-+*
(
 

 


 


 
 

aaauuÔ    
° 
!
 
 
° 

 


 


° 

@ 
O
 
 
 
 

  
° £ 
    O

a)Dcopul didactic|
! 

b)Darcina didactică| 
!


 
c) lementele de jocO
 
 

 
@
d)Ôonţinutul matematic| 

!
 


e)Material didactic| 
 

f)Regulile jocului ± !

 
 
@Œ@ 
!O
  !
@O"

 

 
 

aaau u    
a) Funcţie cognitivă| !
 
 

b) Funcţie instrumentală 


c) Funcţie formativ| educativăO   
d) Funcţie de echilibru şi tonifiere 
!#


e) Funcţie terapeutică| 
 
  
@
f) Funcţie socială| 

aaau u%      
    
° ÔerinţeO
Pregătirea joculuiO

 
£rganizarea joculuiO! 

Desfăşurarea joculuiO
 

@
 

@
 

 # @
 #!
 #@"
 

!

@
aaauu    
° £ @O
[ 
"# 
[ 
[ 
[  
[ ! 
[ 

° 

 O
[   &
[   O
[    &
aaauu     
      
°     O
[ 

[ D
 O
 
@ 

[ º


[ Ô 
 

 
[ Ô  
 
[ /
!@ 

 
 


 


 
 

  
°  O     
@  @   
      


°  


 0 

   


  1   @ 
 2
 
    
 
   
   @
 
    
   @    

° 

O

[ a O3@
 

 
 

!@ 

 
[ a  —@ 

 
° m  


[ 
 O

 


4 5

[ 
 O,, +4 .
 
[ 
! 

[ 
 ! 

"

 @ 
1@
  
 
     1) 
 
  
 
! 
" 
 
   
 
  
 
  
 

°  
[ " O 
!@ 

 

 joc
absent  
!@ 

 

 joc
prezent

[ "  O 
  
   

   

 
  
+.

 @ 
1@
 
O
au'     
3+Œ' , /' 3' ( Œ' .
au  
3+Œ' ,/' 3' (Œ' .
aui   
3+Œ' ,/' 3' (Œ' .
au    
3+Œ' ,/' 3' (Œ' .
au#   
3+Œ' ,/' 3' (Œ' .
auu"  
° 
!@

 
a  
 

ë ë   ( (4

 
!    . (.

"#  ,6 (.


$
%&   ,7 (6
  
' ( ) * (6
 
$
!@

 
°   


 
 
$ "m)! $
r % 
  

+  8 8 Œ8
, 8 D 8 8
8 D 8 8
( ԏ  
. Ô Œ8 Œ8 Œ8
6 Ô$  
4 Ô 8 Œ8 Œ8
5 3ë 8 8 Œ8
7 $ D D D
+* $  D
++ $Ô D D 8
+,  D 8 8
+ 98 D 8 8
+( ë$ 8 8 Œ8
+. ë Œ8 Œ8 Œ8
+6 £ 8 Œ8 Œ8
+4 £ÿ D 8 8
+5 D3 Œ8 Œ8 Œ8
+7 Dr Œ8 Œ8 Œ8
,* £ 8 Œ8 Œ8
,+  D D
,, : 8 8 8 *


+ * + *
+
, (+5+;, 4 +5; , +*(.(;
 4 +5; 7(*7; 4 +5;
- 4 +5; - + ;- + ;
 (+5+; + ; ,(.;
Ô 
° # $    * 
   $      
 )
 
° ë 
  )
 
° ë 
 
  +   
  + $ )
   
° ,  $
  ) +  
  )
   

++Ô    
  
   
 
  
    
 
 o
Ô-( 

!
°  

° . $