Sunteți pe pagina 1din 12

|  

 
 


O 
 
O 
O    

|  
 

 O   
O O ! "#$%

21 februarie - 27 februarie 2011- vacanta intersemestrială


28 februarie 2011 ± 03 iunie 2011 - cursuri
06 iunie 2011 - 26 iunie 2011- sesiune de examene
27 iunie 2011- 03 iulie 2011- sesiune de restanţe (ani anteriori)
04 iulie 2011 - 17 iulie 2011 ±practica (I,II,III)
18 iulie 2011± 28 august 2011 ± vacanţa de vară
29 august 2011± 11 septembrie 2011 ± sesiune de restanţe

SESIUNE EXAMEN FINALIZARE STUDII 11-17 IULIE 2011


:
 
& O
 '

(

  O & | O 


O  ) % *
:
O& ' (+ 
& '+ 
&(
 |  +  
 , -  -  , 
OO&
 
, 
 
& . /


& ,,
 |
 O

O O
  O ' , O |  , ( 
OO&
 
  , 
|
  O ' 
& . (*
 +  O  , 0 - 
 
 + 
& O | &

O O
  O  
OO&
, 
|
  O ' 
& . (- 
  *
 +  O  , 1 -
 
 + 
& O | &

O  O    O  O 
 
 OO&
, 
|
  O ' 
& . (*
 +  O  , 1 - 
 
 + 
& O | &

O  O
  O  
 OO&
, 

|
  O ' O & (* +  O  , - 
 
 + 
& O | &
: 2 %3#4%' %#(
 #|  
 
 ' 5 |(
poperta lucrării de finalizare studii (proiect) va fi editată în format A 4/VERTIpAL şi avea următorul conţinut:


O   

O
&
|  
 


 O & -
& | * 6O 
*
#$# . % $ .
$ % $ .
$


O
& 
: 2 %3#4%' %#(
 #|  
 
 ' 5 |(

Rrima pagină a lucrării de finalizare studii (proiect) va fi editată în format A 4/VERTIpAL şi avea următorul conţinut:

O   

O
&
|  
 

O   777777777777777777777777

  ' (


-
& | * 6O 
*
#$# . % $ .
$ % $ .
$


O
& 

O   

O

O #3% 8O O 
O . %.3

 .O O *O  
i  


 
 

Ô a 
 ÔÔ

ÔÔÔ

Ô 
 


Ô
 a   
 
 
 

 $%$&
 Ô!" !# Ô
Ô a  
 '
 '

$%$& $%$&
 Ô!" !#
O #3% 8+
 
O 
9
 
 . %.3

 *9%$1*1
O O *O 
  
i  


 
 

Ô
ÔÔ
ÔÔÔ (
)#* 

)$%$&
!Ô+"
Ô (
)#* 


!Ô+"
 aa (  (
 
 

 
Ô!" Ô!
Ô aa (  (   (
 '
 '
 '
 '

$%$&  $%$& $%$&
Ô!" +! +! Ô!
O #3% 8+
 
O 
9
 
 . %.3

 *9%$1*1
O O *O 
 
i  


 
 


Ô
ÔÔ
ÔÔÔ (
,Ô 


!Ô+"
Ô  (
 


Ô!
 aa ( (
 
 ,Ô 

 -./ &
Ô!" !Ô+"
Ô aa (  (  
 '
 '
 '

-./ &  $%$&
Ô!" +! +!
O #3% 8O O 
O . %.3

 .O O *O  
i  


 
 

Ô a 
 ÔÔ a 
 

-./ &

ÔÔÔ
Ô
 a   
' 
 
 

 
 Ô!" !# Ô
Ô a 
 '

$%$&
 Ô!"

O   

O

O #3% 8
9
  

9 . %.3

 .O O *O  
i  


 
 

Ô a 
,ÔÔ 


ÔÔ a 
,ÔÔ 

-./ &0 $%$&
ÔÔÔ

Ô a a 


,ÔÔ 
 ,ÔÔ 

 
 a 
,ÔÔ '

$%$&


O   

O

O #3% 8
9
  

9 . %.3

 .O O *O  
i  


 
 

Ô a 
,ÔÔ 


ÔÔ a 
,ÔÔ 

-./ &0 $%$&
ÔÔÔ

Ô a a 


,ÔÔ 
 ,ÔÔ 

 
 a 
,ÔÔ '

/1.$