Sunteți pe pagina 1din 3

SOCIALIZARE

OBIECTIVE CADRU
- formarea şi dezvoltarea propriilor abilităţi care să structureze personalitatea, facilitând echilibrul şi maturitatea
psihosocială;
- stabilirea echilibrului şi al gradului de maturitate pe care îl manifestă individul în relaţiile sale cu alţii care să-i permită
adaptări interpersonale şi intrapersonale;
- capacitatea de a se detaşa, de a căpăta independenţă în contextul mediului înconjurător, prezentând echilibru,
maturitate, stabilitate, rezistenţă la dificultăţi, având o bună capacitate de adaptare, dispunând de o bogăţie de
resurse.

DATA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI OBIECTIVE NR. OBS.


ORE
“Să cunoaştem programul zilnic în - să cunoască şi să respecte regulile de
A) Activităţi şcolare şcoală” ordine interioară
- să participe la activităţi de curăţire, 3
“Cea mai frumoasă clasă!” înfrumuseţare şi întreţinere a clasei
-de ce au nevoie plantele ca să trăiască
„Colţul naturii vii”
B) Autonomia în afara “Ne deplasăm în curtea şcolii şi în - să ştie să se deplaseze în spaţiul şcolii:
clasei şi a şcolii împrejurimi” culoare, scări, clase, cabinete,grup sanitar. 1
- să cunoască adresa şcolii şi cea de acasă
“Recunoaşte mijlocul de transport” - să recunoască principalele mijloace de
transport (autobuz, tren)
C) Mijloace de transport “Recunoaşte şi grupează” - să identifice şi să grupeze mijloacele de
transport după diferite criterii 6
“Cine conduce mijlocul de transport?” - să cunoască denumirea exactă a
persoanelor care conduc diferite mijloace de
transport
“Reguli de circulaţie” - să cunoască şi să respecte regulile de
circulaţie
“Spune cum se numeşte strada unde - să cunoască denumirea străzii şcolii şi a
locuieşti ?” celei de acasă; să ştie cum să se comporte pe
„Să pornim în excursie!” stradă, atunci când se deplasează în diferite 4
D) Cunoaşterea mediului locuri
social - să identifice şi să denumească magazinul
“La magazin” (alimentar, …)
DATA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI OBIECTIVE NR. OBS.
ORE
“La piaţă” - să identifice şi să denumească aşezarea
spaţială – piaţa – sistemul de funcţionare 3
“Instituţii: uzine, fabrici, spitale, şcoli” - să identifice şi să denumească instituţii
“Salutăm pe oricine !” - să ştie să salute în raport de momentele
zilei, persoane in diferite situaţii şi ocazii
“Formele de salut !” - să ştie să folosească formulele de salut; să
E) Norme de comportare se adreseze (vă rog, îmi permiteţi, vă
civilizată mulţumesc, vă rog să mă scuzaţi)
“Să fim buni, harnici şi cuminţi !” - să cunoască formulele de aprobare şi 6
dezaprobare verbală ale adulţilor (bine, rău,
leneş, obraznic, cuminte)
“Să fim veseli !” - să cunoască emoţiile proprii şi ale altora
(vesel, trist, timid, plângăcios, retras)
“Cum ne îmbrăcăm şi ne comportăm în - să cunoască felul şi modul cum ne
diferite vizite, excursii ?” îmbrăcăm şi ne comportăm în diferite medii
sociale
“La aniversarea zilei de naştere !” - să ştie cum trebuie să de comporte cu
ocazia unei sărbători
- să cunoască pe cât posibil monedele şi
F) Autonomie în bancnotele
manipularea financiară “La cumpărături” - să realizeze cumpărături mici (pâine, lapte, 2
ziare)
- să realizeze cumpărături în piaţă, calculând
corect banii
“O zi din viaţa familiei mele” - Locul copilului în universul familiei,atitudini
G) Relaţii în micro şi şi comportamente.
macrogrupuri sociale “Suntem în familie !” - să cunoască membrii familiei: mama, tata,
a) Relaţii de familie bunici, fraţi, surori, rude apropiate, mătuşi, 2
unchi, văr
- să participe efectiv la activităţile
gospodăreşti în familie: autoservire,
curăţenia încăperilor, îngrijirea copiilor mai
mici, a plantelor, animalelor mici
- să identifice şi să cunoască numele
b) Relaţii în grupul “Să fim buni colegi şi prieteni !” colegului de bancă şi a colegilor de clasă 2
şcolar - să coopereze, colaboreze cu colegii, să fie
prieteni