Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara

Facltatea de Inginerie – Specializarea calculatoare

Lucrare de laborator

1. Introducere. Prezentare Placa de dezvoltare BIGPic3


Placa de dezvoltare BIGPIC 3 (fig.1.) este o produsă de firma Mikroelektronika. Fiind
o placă de dezvoltare complexă, este realizată pentru o serie de microcontrolere de tipul PIC,
realizate de firma MICROCHIPS. Aşa cum spun producătorii, placa a fost concepută pentru
ca studenţi să cerceteze şi să realizeze diferite aplicaţii cu ajutorul microcontrolerului de tip
PIC.
Principalele module de dezvoltare pe placă sunt :
- Programator de microcontrolere PIC, conectabil la calculator cu
ajutorul portului USB versiunea 2.0
- Modulul pentru conectarea microcontrolerului la placa de
dezvoltare.
- Matrice de leduri pentru verificarea răspunsului microcontrolerului
la diferite instrucţiuni
- Matrice de butoane de tipul „push buttons” pentru simularea unei
tastaturi pentru comanda diferitelor procese
- Afişaj în mod text pe două linii şi 16 coloane
- Afişaj grafic cu o rezoluţie de 128x64.
- Două module de comunicare RS-232
- Termometru digital DS1820
- Intrări pentru convertorul Analgo-Numeric
- Conector PS2 pentru tastatură
- Conectori pentru carduri de memorie MMC/SD şi Compact flash

1
Figura1. – Placa de dezvoltare BIGPIC 3

Teme de studiu :
1. Identificarea principalelor circuite pe placă
2. Identificarea funcţiilor plăcii şi metode de programare.

2
Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara
Facltatea de Inginerie – Specializarea calculatoare

Lucrare de laborator

2. Operatii de setare, configurare si programare BIGPIC3


Programator microcontroler PIC
Modulul de programare, inclus pe placa de dezvoltare, face ca să fie posibilă
programarea microcontrolerelor direct pe placa de dezvoltare. Este necesară conectarea plăci
de dezvoltare la calculator printr-un cablu USB standard, inclus în kitul plăci de dezvoltare.
Pentru programarea microcontrolerului este necesară folosirea unui software
specializat PICFlash2, inclus în kitul plăci.

Figura 2. – Schema modulului pentru programarea microcontrolerului

Figura 3. – Modulul de programare


PIC

Modulul de alimentare

3
Alimentare plăci de dezvoltare este foarte importantă. Aceasta putându-se face în două
feluri
- de la portul USB. Avantajul este că nu e nevoie de o sursă separată de alimentare, dar
totodata este obligatorie legatura între placa de dezvoltare şi un calculator personal.
- extern, de la o sursă separată de 8-12V AC/DC. Acest mod de alimentare este unul
avantajos după ce programarea microcontrolerului, precum şi setările întregii plăci sunt făcute
pentru o aplicaţie specifică, iar placa nu mai este conectată la un PC cu ajutorul modului de
programare pe portul USB.
Alegerea sursei de alimentare se face (aşa cum se vede şi în figura 4) cu ajutorul
comutatorului J14.

Figura 4 – Schema modulului de alimentare pentru placa de dezvoltare

Microcontrolerul PIC18Fxxxx
Lăsat la sfărşitul descrierii plăcii de
dezvoltare, dar poate cel mai important, este
microcontrolerul folosit pentru această placă.
Conectarea microcontrolerului la placa de
dezvoltare BigPic3 se face cu ajutorul unei plăci
intermediare având 80 de pini. Astfel pot fi folosite
mai multe tipuri de microcontrolere ex. Figura 5. – Conectarea microcontrolerului la
PIC18F8520 sau PIC18F8722. Placa de dezvoltare BIGPIC3
Placa intermediară, conţine
microcontrolerul, legăturile cu pinii de conectare la
placa de dezvoltare precum şi condensatorii de filtrare şi generatorul de semnal de tact.
În figura 6 este prezentat modul în care se conectează placa intermediară la placa de
dezvoltare.

4
Plăcile primite sunt dotate cu microcontroler de tipul PIC 18F8520 cu un oscilator de
10 MHz. Principalele caracteristici ale acestui microcontroler sunt : - memorie program
internă 32Kb
- memorie de date 2 Kocteţi
- memorie de date EEPROM 1Kocteţi
- ferecvenţa de lucru în mod standard
40 MHz
- frecvenaţa de lucru în mod PLL 4-10
Mhz
- instrucţiuni pe 16 biţi şi adresare date
pe 8 biţi
- adresare memorie externă până la
2Mocteţi
- 4 surse de întrerupere externe
- timere pe 8/16 biţi : 2/3
- Oscilatoar secundar pentru
timerul1/timerul3
- 5 module CCP
(Capture/Compare/PWM)
- modul Master Synchronous Serial
Port (MSSP) cu două tipurio de funcţionare :
Figura6. – Modul de conectare al plăcii SPI şi I2C
intermediare cu microcontrolerul, la placa - două module de comunicare USART
de dezvoltare
ce suportă RS232 şi RS485
- modul paralel slave port
- convertor analog-numeric cu până la 16 canale de 10 biţi conversie
- microcontroler realizat cu ajutorul tehnologiei CMOS
- tensiunea de lucru este de 2 până la 5V

5
Figura 7. – Schema modulului de alimentare pentru placa de dezvoltare

Teme de studiu :
1. Identificarea principalelor circuite pe placă
2. Identificarea funcţiilor plăcii şi metode de programare.

6
Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara
Facltatea de Inginerie – Specializarea calculatoare

Lucrare de laborator

3. Comanda cu ajutorul porturilor directe de iesire


Accesul direct la porturile microcontrolerului
Pentru a putea dezvolta mai multe tipuri de aplicaţii, mikroelektronika, a dotat această
placă de deezvoltare cu conectori pentru a
putea trimite orice semnal de la un
echipament extern direct la portul
microcontrolerului.
Există şapte conectori, pentru
fiecare port în parte, fiecare având 10
pini, unul de masă, unul de alimentare şi
cei 8 pini pentru fiecare bit în parte al
portului.
În schema de conectare directă la Figura1. – Conectorii pentru accesul direct la
porturile microcontrolerului (fig. 1.) se porturile microcontrolerului
observă că în lipsa semnalelor la
conectori, se poate alege o tensiune de 5V sau 0V, în funcţie de poziţia comutatorului specific
fiecărui port, exemplu pentru portul B avem J2.

7
Figura 2 – Accesul direct la porturile microcontrolerului

Modulul de conectare a tastaturii PS2


Tastatura este considerată o matrice mai
mare de butoane având pe placa de bază a acesteia
un procesor de codare a tastei apăsate. Acest
procesor variază de la o tastatură la alta dar
principiul este acelaşi, diferenţele apar la numărul
de taste şi codarea tastelor apăsate.
Pentru această placă de dezvoltare poate fi
Figura 3. – Conectorul PS2
folosită orice tastatură compatibilă IBM-PC.
În figurile 3 şi 4 sunt prezentaţi conectorii pentru
tastatură precum şi schema prin care informaţia de la tastatură ajuge la microcontroler.

Figura 3. – Schema de conectare a tastaturii PS2 la porturile microcontrolerului

8
Matricea de leduri
Matricea de leduri este foarte utilă în
programarea microcontrolerelor, deoarece ledurile
indică exact starea (tensiunea, nivelul logic) al pinilor
microcontrolerului.
Placa BIGPic3 conţine 46 de leduri conectate la
pinii porturilor RA, RB, RC, RD, RE şi RF.
Figura 4. – matricea de leduri
Fiecărui port, exceptând portul A, îi aparţin 8
leduri, aprinderea acestora facându-se prin trimiterea nivelului logic „1” de la protul
microcontrolerului, închiderea la masă făcându-se printr-un comutator SW2. Astfel lucrul cu
ledurile poate fi activat sau inactivat pentru fiecare port în parte de la comutatorul SW2.
Figura de conectare a matricei de leduri la porturile microcontrolerului este prezentată în
figura 5.

Figura 5. – Schema de conectare a matricei de leduri la porturile microcontrolerului

Teme de studiu :
1. Activarea liniilor portului B pentru a fi linii de ieşire.
2. Aprinderea ledurilor de pe placa de dezvoltare după un algoritm
dat.

9
Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara
Facltatea de Inginerie – Specializarea calculatoare

Lucrare de laborator

Modulul de conversie analog numeric şi termometrul digital


Modulul de conversie Analog-Numeric
Placa de dezvoltare BIGPic3 are, pentru studiu, un modul de alimentare cu tensiune
analogică a pinilor microcontrolerului, destinaţi conversiei.
Există două potenţiometre P1 cu ajutorul căruia se stabileşte tensiunea pentru alimentarea
pinului RA2 şi P2 cu ajutorul căruia se stabileşte tensiunea la pinul RA3. Ambele
potenţiometre pot fi active sau inactive cu ajutorul comutatoarelor J10 şi respectiv J11.

Figura1. – Schema de conectare a convertorului analog numeric la porturile microcontrolerului

Termometrul digital
Termometrul digital DS1820 este un
echipament folosit pentru măsurarea
temperaturii mediului, Acesta măsoară
temperaturi între -50 şi 125C cu o precizie de
0.5C.
Sezorul trebuie aplicat în slotul special
conceput, aşa cum este indicat în fig. 2 şi 3.
La fel ca şi celălalte module, acest
Figura 2. – Termometrul digital
modul trimite semnalele către porturile
microcontrolerului printr-un comutator J13.
Astfel poate fi activat su inactivat termometrul digital.

10
Figura 3. – Schema de conectare a termometrului digital la porturile microcontrolerului

Teme de studiu :
1. Generarea unui semnal sinusoidal la iesirea CAN.
2. Aprinderea unui led de pe placă la cresterea temperaturii ambiante peste
40 grade.

11
Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara
Facltatea de Inginerie – Specializarea calculatoare

Lucrare de laborator

5. Citirea starilor unor senzori folosind liniile directe de intrare

Matricea de butoane
Placa de dezvoltare BIGPic3 conţine 46 de butoane de tipul „push button” utile pentru
simularea diferitelor intrări la porturile microcontrolerului. În fig. 1. este prezentată matricea
de butoane, iar schema electronică a acestei matrice este prezentată în fig. 2.
În cele două figuri se observă existenţa
comutatorului J12 care are rolul de stabilire a
nivelului logic trimis la portul microcontrolerului în
momentul apăsării unui buton. Astfel putem obta
pentru nivel logic „0”, adică 0 V sau nivel logic „1”,
adică 5V.
Cele 46 de butoane ajung la porturile RA, RB,
RC, RD, RE şi RF ale microcontrolerului.

Figura 1. – Matricea de butoane

Figura 2. – Schema de conectare a matricei de butoane la porturile microcontrolerului

Teme de studiu :

12
Implementarea unui sistem cu ajutorul căruia în funcţie de intrările de la
tastatură se activează diferite ledurile plăcii de dezvoltare

13
Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara
Facltatea de Inginerie – Specializarea calculatoare

Lucrare de laborator

6. Moduri de afişare cu ajutorul placii de dezvoltare BIGPIC3


Afişajul grafic
Afişajul grafic permite
diferitelor mesaje să fie afişate. Cu
acest afişaj se pot reprezenta caractere
alfanumerice dar şi obiecte grafice
precum puncte, cercuri, linii, etc.
În figura 1. este prezentat
afişajul grafic, iar în figura 2 este
prezentată schema de conectare a
acestui afişaj la porturile Figura 1. –Afişajul grafic
microcontrolerului.
În ambele figuri se observă comutatorul J9 care face posibilă conectarea la placa de
dezvoltare pe lângă afişajul grafic şi un afişaj text. Potenţiometrul P3, amplasat în dreapta
afişajului, permite reglarea contrastului.
Afişajul grafic folosit pentru această placă este un afişaj de rezoluţie 128x64 şi este de
tipul KS0108.

Figura 2. – Schema de conectare a unui afişaj grafic la porturile microcontrolerului

Afişajul grafic pentru modul text


Afişajul pentru modul text (fig.3) permite
mesajelor text să fie afişate. Acest afişaj se
conectează la placa de dezvoltare cu ajutorul a 14
pini, iar după conectare comutatorul J9 trebuie

Figura 3. –Afişajul pentru modul14


text
modificat pentru folosirea afişajului în mod text. De asemenea nu trebuie uitată şi reglarea
contrastului la fel ca în cazul afişajului grafic.
Trebuie menţionat faptul că cele două afişaje nu pot folosii în acelaşi timp, deoarece se
coneactează la aceiaşi pini ai microcontrolerului.

Figura 4. – Schema de conectare a unui afişaj grafic la porturile microcontrolerului

Teme de studiu :
Afişarea mesajelor de eroare si stare folosind afişajul text
Afişarea unor elemente BMP folosind afişajul grafic.

15
Universitatea “Ioan Slavici” Timişoara
Facltatea de Inginerie – Specializarea calculatoare

Lucrare de laborator

7. Evaluarea studentilor

Pentru evaluarea studenţilor pe parcursul şedintelor de laborator


au fost emise diferite teme de dezvoltare al aplicaţiilor industriale
cu ajutorul microcontrolerului PIC18Fxxxx.
Studenţi vor prezenta soluţiile dezvoltate. Se va analiza
compatibilitatea aplicaţiei cu placa de dezvoltare, varianta software
propusă precum şi funcţionalitatea întregului sistem.

Exemple de teme de studiu :


1. Sistem de siguranţă pentru pornirea unui utilaj industrial.
2. Acţionarea a două bariere de acces
3. Aplicaţii destinate gospodăriilor (diferite acţionări
programate, senzori, alarme, etc)

16