P. 1
Calcul Lingvistic

Calcul Lingvistic

|Views: 1,306|Likes:
Published by apgalan

More info:

Published by: apgalan on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2015

pdf

text

original

7.

CALCUL LINGVISTIC
7.1. Consideraţii generale asupra fenomenului Situat la graniţa dintre împrumut şi creaţie internă, calcul lingvistic este un fenomen pe cât de complex pe atât de interesant, la care limba (prin vorbitorii săi) recurge nu de puţine ori pentru a crea noi termeni sau pentru a îmbogăţi semantic cuvintele deja existente. La baza oricărui tip de calc (termen care provine din sfera artelor plastice, unde denumeşte operaţia de copiere a unei schiţe sau desen cu ajutorul unei hârtii speciale, numite de altfel şi hârtie de calc) se află un model străin (cuvânt, îmbinare de cuvinte etc.), a cărui structură (formală sau semantică), respectiv mod de organizare, este reprodusă cu ajutorul materialului lingvistic autohton. De aceea, calcul a mai fost definit şi ca un împrumut indirect sau mascat. Cu toate acestea, există, cum vom vedea, o deosebire fundamentală între calc şi împrumut, fie şi numai dacă ne gândim că un cuvânt împrumutat este preluat ca atare (eventual adaptat fonetic şi morfologic) din limba sursă, în vreme ce calcul reprezintă, într-un fel, un tip de traducere a structurii termenului străin, care, ca orice traducere, înseamnă redarea, transpunerea unui cuvânt străin dintr-o limbă într-alta. Pentru a vedea mai clar acest lucru, să se compare, de exemplu, verbul a colabora, împrumutat din franceză (fr. collaborer) cu verbul sinonim a conlucra, rezultat al calchierii (traducerii) structurii verbului francez, după cum urmează: particula co- a fost redată prin prefixul românesc con-, iar lexemul laborer a fost tradus prin (a) lucra. O observaţie se impune însă şi în ceea ce priveşte raportul dintre calc şi traducere, căci dacă orice calc reprezintă, până la un punct, o traducere, nu orice traducere reprezintă un calc. Acest lucru poate fi demonstrat recurgând tot la verbul francez collaborer, care ar putea fi tradus şi prin sintagma a lucra împreună. Ceea ce deosebeşte însă pe a conlucra de a lucra împreună este similaritatea structurii celui dintâi în raport cu originalul francez, în sensul că, la fel cu termenul străin, calcul românesc păstrează structura binară de tip afix + radical, or tocmai în această fidelitate faţă de model rezidă esenţa fenomenului numit calc lingvistic. Asta înseamnă că dacă modelul e un derivat (fr. souslieutenant), şi calcul trebuie să fie tot un derivat (rom. sublocotenent); dacă modelul e un compus (fr. rectangle), copierea sa trebuie să aibă ca rezultat de asemenea un compus (rom. dreptunghi); dacă modelul e o unitate frazeologică (fr. point de vue), rezultatul românesc nu va putea fi decât tot o expresie sau locuţiune (rom. punct de vedere) etc. Fenomenul în discuţie nu se reduce doar la simpla copiere a structurii unui cuvânt sau a unei expresii străine, ci, nu de puţine ori, ceea ce se copiază este conţinutul semantic al unui cuvânt, respectiv unul (mai rar, mai multe) dintre sensurile sale, care vine să îmbogăţească structura semantică a unui cuvânt românesc, în condiţiile în care între cele două cuvinte există şi un element semantic (un sens) comun. De pildă, cuvântul românesc stea s-a îmbogăţit recent cu sensul de „vedetă” (în contexte cum ar fi: X este o stea a muzicii româneşti), sub influenţa fr. étoile şi a engl. star, cu care cuvântul românesc are în comun sensul fundamental de „astru”. De asemenea, mai rar, se poate imita comportamentul gramatical al unui cuvânt sau al unei clase de cuvinte dintr-o anumită limbă. De exemplu, sub influenţa slavă, multe dintre verbele româneşti au devenit reflexive, conjugându-se deci împreună cu pronumele reflexiv. Este şi cazul verbului a teme (lat temere), folosit astăzi reflexiv, a se teme, după modelul sl. bojati se. Pentru a încheia această scurtă prezentare generală a calcului lingvistic, vom reproduce definiţia sa din DSL1: „Într-o accepţie largă, prin calc se denumeşte procedeul de transpunere literală, exactă, a unui cuvânt semantic analizabil, a unei construcţii sau numai a unui sens, dintr-o limbă A într-o limbă B, cu materialul limbii B” (p. 90). 7.2. Tipologia calcului lingvistic Aşa cum reiese şi din definiţia de mai sus, precum şi din cele câteva exemple date până acum, complexitatea acestui fenomen lexical, şi, totodată, important mijloc de îmbogăţire a vocabularului unei limbi, face ca tipologia calcului să fie destul de greu de stabilit cu rigurozitate, şi, în orice caz, să depăşească
1

*** Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2001.

De asemenea. Datorită acestui fapt. op. în acest caz. se preia. anume că. prin forţa lucrurilor. În literatura de specialitate se operează cu mai multe criterii de clasificare a calcurilor. calcul prezintă un avantaj important în raport cu împrumutul lexical propriu-zis. cum vom vedea. întrucât anumite tipuri de calc interesează. cat şi cu noi sensuri.. să fie tratate marginal. De altfel. şi de elementele care ajung să îmbogăţească vocabularul limbii influenţate. p. p. putem să considerăm următoarele clase ca varietăţi ale acestui subtip de calc lexical: • calcuri după cuvinte derivate:  calcuri după derivate cu prefixe  calcuri după derivate cu sufixe 2 Cf. prin frecvenţa cu care se întâlneşte în limbă. deci semne lingvistice cu motivaţie internă. Probleme de etimologie. Interesant la acest tip de calc este că modelele străine după care se creează echivalente româneşti sunt. şi conţinutul semantic al acestuia. de altfel. cu structură uşor de analizat şi. putem vorbi de: calc total (sau integral) calc parţial (sau semicalc)  complexitatea unităţilor calchiate.2. cuvinte derivate şi compuse. Calc lexical de structură semantică (sau. de cele mai multe ori. şi redarea lui prin elemente specifice limbii receptoare. Considerăm că putem vorbi de trei tipuri fundamentale de calc lingvistic: calc lexical.. în cazul nostru limba română. . 151 şi Zugun. Hristea. calcurile lexicale de structură morfematică au ca model cuvinte străine derivate sau compuse. Ţinând cont de afirmaţia făcută mai sus. ceea ce permite o mai bună circumscriere a tipurilor şi subtipurilor de calc. cum vom vedea. Calc lexical de structură morfematică 1. în lucrările de specialitate se preferă de cele mai multe ori combinarea acestor criterii. polisemantic). care se adaugă la cele deja existente la un anumit cuvânt.. care ridică în primul rând problema adaptării lui la sistemul limbii care împrumută. în copierea structurii morfematice a unui cuvânt străin.. chiar dacă nu în totalitatea sa (dacă cuvântul este. şi de trei tipuri combinate: calc lexico-gramatical. eventual.graniţele propriu-zise ale domeniului de care ne ocupăm. în esenţă. Mai mult decât atât. uşor de imitat. respectiv formarea cuvintelor. se vorbeşte de următoarele tipuri: a) calc lexical b) calc gramatical  fidelitatea faţă de model. calc semantic) Calcul lexical de structură morfematică Acest tip de calc constă. odată cu structura cuvântului străin. cit. În cele ce urmează ne vom opri mai în detaliu doar asupra calcului lexical şi a celui frazeologic (care. în consecinţă. calc gramatical şi calc frazeologic.1. pe scurt. ca şi subtipurile de calc ce decurg din combinarea tuturor celor trei tipuri fundamentale. subclasificări. respectiv a modului de organizare a complexului său sonor. calc lexico-frazeologic şi calc frazeologico-gramatical2. deoarece este un mijloc de îmbogăţire a vocabularului atât cu noi unităţi lexicale. calcul lexical cunoaşte două mari subtipuri: 1. mai degrabă semantica. în majoritatea cazurilor. 173. acest tip de calc deţine şi ponderea cea mai insemnată. cel gramatical. În funcţie de ceea ce se „copiază” la un cuvânt străin. sunt de departe cele mai interesante şi mai productive). rămânând ca cel de-l treilea tip de calc. dintre care cel mai des invocate sunt:  nivelul lingvistic la care se produce calchierea. CALCUL LEXICAL Este cel mai important dintre toate tipurile de calc. după acest criteriu. frazeologia sau gramatica. situaţie în care se disting două tipuri: a) calc lexical b) calc frazeologic Fiecare dintre aceste tipuri suportă.

fr. fr. fr. fr. fr. asigura (cf. fărădelege (cf. Cele mai multe compuse calchiate (majoritatea de sorginte latino-romanică sau germanică) au apărut în limba română în ultimele două secole. uşier (cf. afix etc. în care recunoaştem traducerea celor două părţi ale cuvântului german: an (germ. huissier) etc.sl. prevedea (cf. underdeveloped). prima parte a fost împrumutată şi păstrată ca atare (men-.calcuri parţiale (în care fie prefixul este împrumutat. întrevedea (cf. sunt copiate şi redate în material românesc fiecare dintre părţile componente din structura cuvântului respectiv (fiecare lexem. fr. discutat anterior. fr. fr. fie prin calchierea unor modele străine. Dintre acestea din urmă. întretăia (cf. întretăia (cf.calcuri parţiale: consimţământ (cf. numeros (cf. simţământ (cf. prévoir). . blagovestenije). consacrer). con-citoyen). fr. entrecouper). extincteur). anticamera) etc. realizate în special după modele slavone.calcuri totale: întâietate (cf. débattre). în rostire românească). usciere. de asemenea un compus. calcuri după derivate parasintetice • calcuri după cuvinte compuse (inclusiv compuse prin abreviere) Înainte de a prezenta şi exemplifica fiecare dintre aceste tipuri. enchaîner). Jahre) şi timp (germ. întrerupător (cf. subîmpărţi (cf. fr. a fost tradusă prin verbul românesc a ţine. fr. cuvântul german Jahreszeit. assurer). fr. Calcuri după derivate parasintetice . Dacă. avem a face cu un calc parţial sau semicalc. précurseur). Zeit). fr. entrecouper). stingător (cf. a fost redat prin calchiere în limba română sub forma anotimp. prejudecată (cf. préjugé). paralel cu aceste calcuri. cuvântul francez maintenir. fr. délaisser). fiind deci un semicalc.sl. fr. Nu la fel stau lucrurile. şedinţă (cf.calcuri parţiale: periaj (cf. sentiment. interrupteur). subdiviser). consfinţi (cf.). cele mai cunoscute sunt: binecuvânta (cf. fr. verbul tenir. nombreux) etc. subînchiria (cf. Interesant este că. fr. dimpotrivă. derivat sau compus. antichambre. fr. au pătruns în limbă fie pe calea împrumutului. anticameră (cf. sentimento).  Calcuri după cuvinte compuse Numeroase compuse româneşti. fr. fr. cele mai multe calcuri lexicale s-au realizat după modele franţuzeşti. fr. De exemplu. fr. fr. sur-) şi radicalul veghea (fr. încăpăţânat (cf. în vreme ce partea a doua. blagosloviti). fr. . entrevoir) etc. fărădelege / . Din acest cuvânt. it. înlocui (cf. şi anume prefixul supra. fie tema este împrumutată. dacă de la un cuvânt străin. fr. demers (cf. fr. se copiază. bezakonje). supraveghea (cf. v.(fr. sous-développé sau engl. avem a face cu un calc total sau integral. Astfel. subdezvoltat (cf. entêté). cuvânt compus. fr.  Calcuri după cuvinte derivate Calcuri după derivate cu prefixe . surveiller). de pildă. dar sunt şi calcuri mai vechi. radical. fr. it. respectiv fidelitatea faţă de modelul imitat. fr. încrengătură (cf. limba română a preluat prin împrumut respectivele cuvinte slavone. La fel. delăsa (cf.calcuri totale: deznodământ (cf. fr. facem următoarea observaţie. înlănţui (cf. întreţine (cf.calcuri totale: sublocotenent (cf. subestima (cf. cu verbul a menţine. care ţine de cel de-al doilea criteriu de clasificare a calcurilor. Calcuri după derivate cu sufixe . preşcolar (cf.sl. sous-louer). cuvântul francez surveiller a fost calchiat integral în limba română în forma supraveghea. séance). iar prefixul calchiat): concetăţean (cf. fr. démarche). remplacer) etc. învăţământ (cf. care copiază parţial. fr. fr. fr. Bunavestire (cf. entretenir). restul fiind preluat ca atare sub formă de împrumut. fr. it. v. dénouement). préscolaire). dezbate (cf. consentement). atât vechi cât şi recente. . sous-estimer). realizându-se astfel dublete etimologice: binecuvânta / blagoslovi. v. „se traduce” numai o parte din cuvântul respectiv. souslieutenant). iar tema calchiată. fr. primauté). embranchement). premergător (cf. Ca o observaţie de ordin general. veiller). respectând întocmai structura cuvântului străin. enseignement) etc. brossage).

şi la calcurile după compuse putem vorbi despre calcuri totale şi calcuri parţiale. WHO „World Health Organization”). război-fulger (după germ.. nou-născut (după fr.calcuri totale perfecte: câine-lup (după fr. locţiitor (după fr. explicat prin sl. Spre deosebire de împrumutul lexical (ce constă în preluarea dintr-o limbă străină a unei expresii asociate unui conţinut semantic. credinţă”. Iată câteva exemple: rădăcină – cu sensul pe care îl are în matematică şi lingvistică (cf. calcul semantic atribuie un sens nou unui cuvânt vechi deja existent într-o limbă. prin intermediul căruia se efectueză transferul sensului pe care modelul îl are în plus faţă de cuvântul care îl imită. „télégraphie sans fil”). rădăcină pătrată. Intră în această categorie următoarele situaţii: rom. Rectangle . racine d’un mot). „obiecte zburătoare neidentificate” (după engl. la fel se întâmplă cu rom. lingua) are în textele vechi două sensuri distincte: cel de „organ musculos mobil care se află în gură. cerc de prieteni etc. quadrupède). cf. cel din urmă explicat prin analogie cu sl. atunci calcul total este unul perfect. care cunoştea ambele sensuri. cele mai multe calcuri semantice au caracter neologic. demi-finale). libre-échange. autoservire (după rus. rectangulus). T. crème „preparat culinar de consistenţa unei paste.N. . Zirkel. dacă topica nu se respectă. regulă”. Astfel. Branntwein) etc. Bunavestire / Blagoveştenie. Vergimeinnicht).calcuri totale imperfecte: nu-mă-uita (după germ. avem un calc total imperfect. rădăcină a unui cuvânt etc. Dacă ordinea termenilor este aceeaşi. care în limba veche are atât sensul de „lumină”. preocupări sau interese comune” (cerc de matematică. dacă se traduc toate elementele componente ale unui model străin avem a face cu un calc total. avem a face cu un calc parţial. . Tot în categoria compuselor intră şi cuvintele formate prin abreviere la iniţiale sau la fragmente de cuvinte. cerc a mai primit înţelesul de „grup de persoane legate între ele prin idei.. limbă (< lat. englezeşti. Jahreszeit). moştenit din latină. iar dacă numai o parte a compusului este calchiată iar cealaltă împrumutată. free trade).F.. şi engl.sl.). jezyk. incredibil”).” (cu care a fost moştenit) şi cel de „popor”. având atât sensul de „normă. şi engl. Aceasta înseamnă că termenul influenţat şi cel după care se calchiază trebuie să aibă măcar un sens comun. Mult mai numerose sunt însă calcurile semantice din limba română contemporană. U. cal-putere (după engl. lume (< lat. însă pot fi date exemple şi de calcuri semantice a căror vechime este de câteva secole. germane sau ruseşti. univers. T. cremă < fr. cf. şi lat. O parte dintre ele pot fi discutate în cadrul calcului lexical de structură. cât şi pe acela de „religie.F. lumen). self-service). cercuri de influenţă. cosmos”. Calcul semantic Este un împrumut de sens. zakon. convingeri. světŭ. şi sensul tradiţional al cuvântului autohton. Este adevărat că unele dintre ele nu mai sunt în uz. . sub influenţa corespondentului semantic străin care îl conţine şi care are. papier-monnaie). horse-power) etc. care nu trebuie confundat cu împrumutul lexical propriu-zis. cercle sau germ.”). scurtcircuit (după fr. totodată. NGO) „organizaţie non-guvernamentală” etc.). Blitzkrieg).S.calcuri parţiale: triunghi (după fr. după francezul racine (cf. Ca şi în cazul calcului lexical de structură morfematică. nouveau-né). lieutenant). maltrata (după fr. după cuvinte franţuzeşti. după modelul fr. hârtie-monedă (după fr. „Unidentified Flying Objects”). sau cu rom. liber-schimb (după fr.Z. maintenir). întrucât la baza formării lor au funcţionat modele străine: O..bazaconie (care a evoluat ulterior spre sensul de „lucru ciudat. OMS „Organizaţia Mondială a Sănătăţii” (după engl. court-circuit). . dobândind un caracter arhaic. În plus. ONG (după engl. legem). cât şi pe cel de „lume.F. bizar. Ca şi în cazul calcurilor după cuvinte derivate.F. maltraiter) etc. de ex. Samoobslujivanie. „telegrafie fără fir” (după fr. semifinală (după fr. dreptunghi (după fr. vinars (după germ. explicat prin influenţa v. chien-loup). menţine (după fr. anotimp (după germ. cercuri politice.O. racine carrée. la calcurile totale se pune şi problema respectării topicii elementelor compusului. lege (< lat. patruped (după fr. triangle). cf.

precum şi formulele şi clişeele internaţionale. reprezintă un calc după engl.. Prin calc frazeologic se traduc de cele mai multe ori aşa-numitele îmbinări uzuale. oportunitate – cu sensul de „ocazie fericită. positive discrimination). carte poştală (fr. axa răului (engl. sunt consacrate de uzul general sau cvasigeneral şi sunt simţite ca unităţi distincte. friendly fire). Şi la acest capitol. mouvement. champ magnétique). gulere albe (engl. agrea – cu sensul de „a fi de acord”. Carte Albă (engl. iron curtain). opinion leader). cele frazeologice există deja în limbă. propriu unui stat”. domino effect). state- . package. project. după engl. sub influenţa engl. pachet – cu sensul prezent în sintagme ca pachet de legi. cele mai multe exemple vin din limba franceză. câmp magnetic (fr. projet de loi). prilej favorabil”. punct de vedere (fr. după fr. a opera – cu sensul de „a acţiona”. calc după fr. political correctness). stea – cu sensul de „vedetă”. diabet zaharat (fr. corectitudine politică (engl. dar şi „acţiune / organizaţie de masă care tinde să realizeze un scop social politic”. proiect – cu sensul de „program (social. mole. alcool etilic (fr.”. domestic. tehnici sau din limbajele de specialitate ale unor domenii cum ar fi medicina. guvern din umbră (engl. opportunité CALCUL FRAZEOLOGIC Calcul frazeologic constă în traducerea integrală (= calc frazeologic integral) sau parţială (= calc frazeologic parţial) a unor unităţi frazeologice din alte limbi. promovare – cu sensul de „susţinere. proiect de lege (fr. calc după fr. Spre deosebire de îmbinările libere (pe care orice vorbitor le creează atunci când comunică). după engl. campanie de lansare a unui produs etc. chef d’état). promotion. rădăcină pătrată (fr. opportunity sau fr. calc după engl. după engl. cel mai adesea termeni ştiinţifici. foc prietenesc (engl. provocare – cu sensul de „dificultate de învins”. discriminare pozitivă (engl. propagare (a unei idei etc. shadow government / cabinet). după engl. iar în ultimul timp şi din limba engleză: ţesut osos (fr. a forma un număr de telefon”. sintagme ca episod pilot. pirate (a se vedea şi verbul a pirata şi substantivul piraterie. fou. îmbinările uzuale. foaie de parcurs (engl. tocmai datorită coeziunii elementelor care le alcătuiesc. sintagme stabile de tipul determinat + determinant. road map). tissu osseux).). şef de stat (fr. de regulă. White Paper). middle class). axis of evil). al unei idei sau concepţii”. watchdog). a apela – cu sensul de „a da un telefon. primă doamnă (engl. după engl. imagine – cu sensul de „percepţie publică”. point de vue). război rece (engl. Unităţile frazeologice sunt definite. to operate. administrativ. challenge. după engl.mişcare a ajuns să însemne şi „acţiune sau curent care grupează un mare număr de oameni în jurul unei acţiuni de interes general. după engl. pierderi colaterale (engl. câine de pază (engl. racine carée). atelier – cu sensul de „seminar”. nebun – cu sensul de „piesă la jocul de şah”. first lady). lider de opinie (engl. repunere în funcţiune” (cf. ca îmbinări de cuvinte cu caracter mai mult sau mai puţin stabil. clasă pilot). alcool éthylique). cold war). prin analogie cu fr. star. după engl. reabilitare – cu sensul tehnic de „reparare. image. Fratele cel Mare (engl. echivalente (reale sau potenţiale) semantic şi gramatical cu un singur cuvânt. „neautorizat” (cf. cârtiţă – cu sensul de „spion infiltrat”. reabilitarea reţelei de drumuri naţionale). clasă de mijloc (engl. după fr. colateral damages). sintagme ca post de radio pirat. Din categoria unităţilor frazeologice fac parte (în principal): expresiile şi locuţiunile. dreptul. workshop. pilote. politica. agree. pilot – cu sensul de „prototip” (cf. toille. economia etc. appeler. determined. cortină de fier (engl. determinat – cu sensul de „hotărât”. după engl. carte postale). program pirat). educativ)”. pânză – cu sensul de „tablou pictat”. copiat după fr. réhabiliter. după engl. domestic – cu sensul de „intern. white collars). după engl. Big Brother). pirat – folosit adjectival cu sensul de „clandestin”. din aceeaşi sferă semantică). diabète sucré). principiul dominoului (engl. pachet de acţiuni etc.

se faire du mauvais sang). table ronde sau engl. temĕre) este creat după modelul v. dar şi forma internă a cuvântului antichambre. corectitudine politică (engl. a pune punctul pe i (fr. clachiat după fr. economie de piaţă. învăţământ secundar (fr.. a ţine cont (fr. poştă electronică. Unchiul Sam (engl. nascere). CALCUL GRAMATICAL Se întâlneşte mult mai rar decât calcul lexical sau decât cel frazeologic. donner satisfaction).tâlhar (engl.După model slav.Întrebuinţarea verbului a locui cu un complement direct (ex. vase comunicante. Un exemplu în acest sens este expresia a face anticameră. revenir à nos moutons) etc. bandă rulantă. tomber comme les mouches). pagină de gardă. Prin calc gramatical se înţelege de regulă imitarea comportamentului gramatical al unui cuvânt sau al unei clase de cuvinte dintr-o anumită limbă. mettre au point). 187. La fel stau lucrurile şi cu câteva îmbinări frazeologice care conţin cuvântul învăţământ. a sfârşi în coadă de peşte (fr. după v. şomaj tehnic. Asemenea combinaţii lexicale se află. a face faţă (fr. masă rotundă (fr. lat. Ceea ce se copiază este. induire en erreur). după fr. enseignement public) 3etc. political corectness). a face plinul (fr. pop. se creează în română forme reflexive ale unor verbe atestate în latină numai ca active: a se ruga (< lat. tenire compte).. a induce în eroare (fr. a da satisfacţie (fr. se donner des airs). sl. a rămâne în pană (fr. a se naşte (< lat. placă dentară. se vouloir. a-şi da aere (fr. a cădea de acord (fr. 3 4  Hristea. învăţământ superior (fr. CALCUL LEXICO-FRAZEOLOGIC Este un subtip rezultat din combinarea calcului frazeologic cu cel lexical propriu-zis. Probleme. . la graniţa dintre unităţi frazeologice şi îmbinări lexicale libere. moliti sę. round table). al XIX-lea şi al XX-lea influenţaţi de limba franceză (ex. mass-media of communication).. faire antichambre. faire le plein). bursă de valori. faire escale). sauver les apparances). lucru explicabil dacă ne gândim că structura gramaticală a unei limbi este mult mai stabilă şi mai rezistentă la influenţele străine decât vocabularul. Uncle Sam). o întreagă expresie străină. a cădea ca muştele (fr. sintactic sau mixt (morfosintactic). La fel de numeroase şi de interesante sunt şi calcurile după locuţiuni şi expresii cu valoare verbală: a face escală (fr. „Din moarte naşte viaţă. un procedeu morfologic. viciu de procedură. pe de o parte. rogue states). învăţământ public (fr. mijloace de comunicare în masă (engl. buletin de vot etc. Ibid.Folosirea reflexivă a verbului a vrea (lat. este copiată. bancrută frauduloasă. ca în exemple de tipul Această acţiune se vrea un răspuns la solicitările cetăţenilor. p. prin traducere literală. a fi în elementul său (fr.Folosirea verbului a naşte cu valoare intranzitivă (după modelul fr. a salva aparenţele (fr. sl. p.4 Calcuri sintactice . a-şi face sânge rău (fr. naître) apare destul de des la unii scriitori din sec. enseignement: învăţământ primar (fr. a pune la punct (fr. enseignement supérieur). . .  Calcuri morfologice: . spălarea banilor (money-laundering). din întuneric soare” Alecsandri). pop.. passer en revue). mettre le point sur les i). iar pe de altă parte se copiază şi structura unuia dintre elementele (lexicale) constitutive ale unităţii frazeologice respective. ceea ce înseamnă că. a se teme (lat. a locui o casă) se pare că ar imita un model francez (habiter une maison). a reveni la oile noastre (fr. rester en panne). de aceea unii autori le mai numesc şi semifrazeologisme. agent economic. de fapt. bojati sę. finir en queue de poisson). être dans son element). care reproduce structura expresiei fr. tomber d’accord). enseignement primaire). volēre). 173. rogare) este creat după modelul v. faire face).sl. moţiune de cenzură. enseignement secondaire). buletin de ştiri. deci. a trece în revistă (fr. colită de fermentaţie. roditi sę etc. clas timere. bun de tipar.

CALCUL FRAZEOLOGICO-GRAMATICAL În acest caz. în acelaşi timp. 91. fr. iar pe de altă parte. participiul prezent fr. pe de o parte. Faptul că acestea apar la plural. pomme d’Adam. substantivele sare şi apă. Sonnenblume. autant d’avis. cold war. CALCUL LEXICO-GRAMATICAL Constă în copierea structurii unui cuvânt străin şi. Acest procedeu. fără a putea stabili cu certitudine care este limba-sursă pentru limba română: mărul lui Adam (fr. sau proverbul fr. engl. Observaţii:  Unii lingvişti vorbesc şi despre existenţa unui aşa-numit calc frastic. germ. dar aflat în regres astăzi. zonnenbloem etc. război rece (engl. souffrant – souffrante.). al XIX-lea. sunt defective de plural în limba română.  Unele calcuri au caracter internaţional. Un caz interesant îl reprezintă gerunziile cu valoare adjectivală (sau chiar substantivală). ca nume de materie. frecvent în sec. rezultatul în limba română este. tradus la noi prin Câte capete atâtea păreri. Autant de tête. şi faptul de a construi astăzi verbele a preceda şi a sluji cu regim în dativ în loc de acuzativ (a-i preceda cuiva. De altfel. maxime. le onze. germ. tradus prin gerunziu adjectival în limba română). Un exemplu ar fi proverbul engl. calcul lingvistic a contribuit substanţial la modernizarea şi îmbogăţirea lexicului românesc. tradus în româneşe prin Timpul înseamnă bani. cu sensul de „echipă de fotbal” (Unsprezecele României s-a comportat exemplar). trecând prin procesul de reromanizare sau relatinizare de la mijlocul sec. Adamsapfel etc. aflându-se de fapt la intersecţia acestor două mijloace de îmbogăţire a vocabularului. în sintagme precum: săruri minerale. un cuvânt românesc capătă noi particularităţi gramaticale. femeie suferindă etc. Renaissance. şi chiar un compus atât de cunoscut ca floareasoarelui (lat. ape minerale. a-i sluji cuiva) ar putea fi urmarea influenţei unor modele străine. battant – battante etc. guèrre froid.- De asemenea. p. sels mineraux. De exemplu. holodnaia voina etc. Rinascimento). rus. probabil după fr. . it. ce constă în traducerea literală a unor proverbe. când asistăm la o puternică influenţă venită din partea limbii engleze)5. şi până astăzi.). oland. helianthus. este de certă influenţă franceză (cf. al XIX-lea. Tot aici poate fi amintită substantivizarea numeralului unsprezece. în istoria limbii române perioadele productive în calcuri au coincis cu momentele importante ale reînnoirii vocabularului (începând cu influenţa slavă. Alături de creaţiile interne şi de împrumuturi. întâlnindu-se în mai multe limbi de cultură.). şi în primul rând a echivalentelor ruseşti. Renaştere (fr. eaux mineraux).. o unitate frazeologică necunoscută anterior. Time is money. reprezintă calcuri după modele franţuzeşti (cf. aforisme. a comportamentului său gramatical. sunflower. 5 Vezi DŞL. de tipul: inimă bătândă. în care influenţa franceză a avut un cuvânt greu de spus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->