Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare de licenta despre Expertiza contabila

Introducere.........................................................1

Capitolul 1.Conceptul de expertiza contabila.....................2


1.1.Notiuni generale privind Expertiza Contabil.....................2
1.2.Formele expertizei contabile....................................3
1.2.1Expertiza contabila judiciar...................................4
1.2.2Expertiza contabila extrajudiciara............................5
1.3.Obiectul de cercetare privind expertiza contabila...............6
1.4.Paralela între controlul financiar si expertiza contabila.......7

Capitolul 2.Expertul Contabil.......................................9


2.1.Cine este expertului contabil?..................................9
2.2Conditii pentru dobândirea calitatii de expert contabil..........9
2.3Modul de exercitare a profesiei de expert contabil..............11
2.3.1Exercitarea profesiei în mod individual sau în societati de profil ...................................................................11
2.3.2Înscrierea în Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati.........................................................11
2.3.3Radierea din Tabloul Corpului Expertlor Contabili si Cintabili Autorizati.........................................................12
2.4Conduita etica si profesionala a expertilor contabili...........13
2.5Raspunderea expertilor contabili...............................14
2.6.Lucrari ce pot fi efectuate de expertul contabil...............16
2.7Organizarea s functonarea Corpului Expertlor Contabili si Contabili
Autorizati.........................................................17
2.7.1Organizarea si atributile Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati...............................................17
2.7.2Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati...............................................19
2.7.3Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice................24

Capitolul 3.Expertiza contabila in procesul civil..................25


3.1.Procesul civil.................................................25
3.1.1Partile în procesul civil....................................26
3.1.2Obiectul actiunii civile, masurilor asiguratorii, cailor de atac si excutarii silite................................................28
3.1.3Actele procesului civil.......................................29
3.1.4Masuri asiguratorii...........................................29
3.1.5.Mijloacele de proba în procesul civil........................30
3.2.Expertiza în materie civila si comerciala ...................32
3.3.Numirea expertului contabil pentru a efectua expertiza contabila în procesul
civil ...................................................33
3.4.Onorariul expertului contabil..................................35
3.5.Efectuarea expertizei contabile în procesele civile............36
3.6.Raportul de expertiza contabila................................37
3.7.Valorificarea expertizei contabile. Forta probanta a expertizei contabile..........................................................38

Capitolul 4 Studiu de caz..........................................40

Concluzii si propuneri...........42
Bibliografie.....................65