Sunteți pe pagina 1din 5

1) Astfel cum numele meu de utilizator este egal cu numele meu real, in mapa /home exista deja

subdirectorul sergiu (/home/sergiu), deci acest pas este deja indeplinit


2) La pasul 2 este necesar de creat 3 fișiere care sa contina 3 listeȘ una de obiecte, una de plante si
alta de anumale.

Pentru crearea fisierelor am utilizat comanda touch.

Pentru umplerea fisierelor cu continut am utilizat comanda cat, iar


pentru redirectionarea fluxului in fișier, am utilizat cat >
nume_fisier.

Dupa introducerea textului in fisier, tastam CTRL+D.

Pentru intercalarea tuturor fisierelor in unul singur, mai intii cream


fisierul f4 (cat >f4) cu antetul sau, dupa care consecutive alipim
continutul fisierelor f1, f2 si f3 la fisierul f4 prin intermediul
comenzii cat cu operatorul de redirectionare dublu >>.

4) Pentru vizualizarea caii curente, apelam comanda pwd:

5) Pentru stergerea fisierelor se utilizeaza comanda rm <nume fisiere>, iar pentru deplasarea lor in
alt director, mv <nume fisiere> <cale>. Cream mapa planteSiAnimale si mutam f2 si f3 in ea:

6) Pentru crearea unui arbore de directoare vom folosi parametrul –p al comenzii mkdir, indicind tot
arborele
7) Pentru a lista informatia detaliata despre toate fisierele utilizam comanda ls cu parametrii –l si –a:

8) Comanda join se utilizeaza pentru a combina continutul a doua fisiere in unul singur. Pentru a
combina continutul a doua fisiere, ele trebuie create deja sortate in ordine alfabetica. Pentru a combina
continutul lor, utilizam comanda join cu parametrul –a, dupa care urmeaza o opriune, 1 sau 2.

Join –a 1 f1 f2
Rezultatul aplicarii comenzii join poate fi observant in imaginile de mai sus

9) Pentru a salva rezultatul executarii unei comenzi intr-un fisier, scriem comanda si prin operatorul >
indicam fisierul in care vrem sa salvam.

In cazul nostrum trebuie sa numerotam fisierele din directorul /dev:


10) Pentru a inversa continutul unui fisier, utilizam comanda tac, iar pentru a afisa un numar anumit de
linii de la si pina la, utilizam comenzile head si tail.

Comanda tac afiseaza liniile fisierului de la sfirsit la inceput.

Comanda head afiseaza un numar anumit de linii de la inceputul fisierului prin parametrul –n <nr>.

Comanda tail este similara comenzii head, insa afiseaza de la sfirsit.

Pentru a afisa liniile de la 6 la 13, apelam comenzile in urmatoarea consecutivitate:

tac f1 > f2

head -6 f2 | tail -13 f2 > f3

cat f3

11) Pentru a vizualiza proprietatile detaliate a unui fisier, apelam comanda wc. Ea are urmatorii
parametri:

-w – numarul de cuvinte

-l – numarul de linii

-m – numarul de caractere

-c – volumul in bytes
12) Pentru a cripta un fisier, vom utiliza diferite comenzi de modificare a continutului unui fisier, asa ca
rev sau tac.

Pentru inceput, alegem fisierul (care va fi f1) care urmeaza a fi criptat, apoi aplicam asupra sa comenzile
rev sit ac, care le salvam in fisierul f2. Pentru a modifica fisierul sursa, apelam comanda cat f2>f1

Continutul fisierului f1 a fost modificat, adica liniile au fost inversate atit vertical, cit si orizontal.

Pentru decriptare utilizam acelasi algoritm.